Prodané zboží v kilogramech. Prodané zboží v Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prodané zboží v kilogramech. Prodané zboží v Kč"

Transkript

1 Strana 1 (celkem 5) Varianta A1 1. Subjekty A, B, a C žádají státní podporu na společnou akci a to ve výši 36 milionů Kč. Ta má být mezi ně rozdělena v poměru 2 : 3 : 7. V případě obdržení požadované částky by dotace pomohla uhradit firmě A 50 % všech jejích nákladů, firmě B 40 % jejích nákladů a firmě C 60 % nákladů. Jaké jsou celkové náklady akce? a) b) c) d) e) V kavárně se sešly u stolku 4 kamarádky (dvě a dvě proti sobě) Bára, Klára, Sára a Dara. Všechny jsou právě zasnoubené a sdělují si dojmy. Jejich snoubenci se jmenují: Jonáš, Tomáš, Matyáš a Lukáš. Víme že: Naproti Báře sedí snoubenka Lukáše. Dara svým způsobem žárlí na Jonášovu snoubenku. Jonášova snoubenka sedí vedle Báry. Klára vypravuje, jak byly se Lukášovou snoubenkou a s Darou v neděli nakupovat. Tomášova snoubenka bydlí vedle Báry. Které tvrzení je pravdivé? a) Zasnoubeni jsou Sára a Matyáš. b) Zasnoubeni jsou Bára a Jonáš. c) Zasnoubeni jsou Sára a Tomáš. d) Zasnoubeni jsou Klára a Jonáš. e) Dara není zasnoubená s Tomášem. 3. Skupina kopáčů (Adam, Bedřich a Cyril) dostala za úkol vykopat okolo zámku příkop na podezdívku pro nový plot. Kdyby kopal jen Adam, trvalo by mu to 20 dní, samotnému Bedřichovi by vykopání příkopu trvalo 30 dní a Cyril by příkop kopal 60 dní. Mistr rozhodnul, že kopat budou Adam a Cyril společně. Po 6 dnech ale své rozhodnutí přehodnotil, a protože se mu zdálo, že jim práce jde pomalu, povolal i Bedřicha. Jak dlouho nakonec trvalo vykopání celého příkopu? a) 10 b) 12 c) 20 d) 26 e) jiný výsledek 4. Důchodce pan Novák slaví narozeniny a na dotaz sousedky, kolik je mu vlastně let, žertuje: Víte, že ani nevím? Ale vím, že můj syn je o 5 let starší, než je polovina mého věku a můj vnuk o 2 roky starší než je pětina mého věku. Přitom když sečtu věk syna i vnuka, pořád jsem o 14 let starší. Kolik let je synovi pana Nováka? a) 34 b) 36 c) 40 d) 48 e) jiný výsledek 5. Řezník Krkovička vždy v pondělí dělá inventuru zboží prodaného za minulý týden. Tentokrát se zaměřil na zabijačkové zboží, kterého prodal 185 kg a dohromady za něj dostal Kč. V prvním grafu je struktura prodaného zboží měřená na množství v kilogramech, ve druhém grafu je zachyceno, jakou část celkové tržby získal za jednotlivé druhy zboží. Prodané zboží v kilogramech Prodané zboží v Kč škvarkové sádlo 11% jelita 22% škvarkové sádlo 14% jelita 6% jitrnice 10% bůček 27% moravské uzené 13% jitrnice, 50 kg 27 % bůček 35% moravské uzené 35%

2 Strana 2 (celkem 5) Varianta A1 Vyberte nepravdivé tvrzení: a) Jitrnice jsou dražší než jelita. b) Průměrná cena bůčku a škvarkového sádla je větší než průměrná cena jelit a jitrnic. c) Kdyby Krkovička prodal na váhu o polovinu méně moravského uzeného, snížily by se mu tržby o více než 10 %. d) Kilo moravského uzeného stojí víc než 5 kila jelit. e) I kdyby Krkovička zdvojnásobil prodej jelit v kilogramech, nedostal by za ně zaplaceno více než za jitrnice. 6. Co znamená výraz temperovaný klavír? a) Naladění klavíru s tím, že jednotlivé intervaly jsou jemně přizpůsobeny tak, aby všechny intervaly zněly dobře. b) Naladění klavíru s tím, že intervaly jsou dány přísně přesnými násobky vlnových délek tónů. c) Je to udržování (temperování) klavíru v teplotně přijatelných podmínkách. d) Výraz temperovaný klavír neexistuje. 7. Autorem melodie současné německé hymny, dříve hymny Rakousko-Uherského mocnářství je: a) Wolfgang Amadeus Mozart b) Joseph Haydn c) Georg Friedrich Händel d) Antonio Salieri 8. Jakými nástroji nebo nástrojem je hrána úvodní pasáž symfonické básně Vyšehrad od Bedřicha Smetany? (Tato pasáž byla znělkou zahraničního vysílání čs. rozhlasu v Londýně.) a) Housle b) Hoboj c) Harfa d) Lesní rohy 9. Beatová skupina Olympic je jednou z nejdéle působících skupin v české populární hudbě. Před kolika lety skupina vznikla? a) 52 let b) 46 let c) 42 let d) 36 let 10. Kterého z uvedených literárních děl není autorem Vladimír Nabokov? a) Lolita b) Lužinova obrana c) Pozvání na popravu d) Život Arseňjeva 11. Co představuje pojem gotický román? a) Román popisující období gotiky. b) Literární text z období gotiky vzniklý přibližně ve století. c) Literární dílo období romantiky s hororovými prvky. d) Je to jakýkoli text, který je výtvarně pojatý výrazně vertikálně. 12. Autorem souboru náčrtů českých historických objektů vydaných pod názvem "Hrady spatřené" je: a) Jan Neruda b) Karel Hynek Mácha c) Otokar Březina d) Jindřich Šimon Baar 13. Ze kterého literárního díla je následující ukázka? Zvučelo temně tajný bol, Břeh oje objímal kol a kol; A slunce jasná světu jiných a) Jan Neruda b) Karel H. Mácha c) Jaroslav Seifert d) Josef V. Sládek

3 Strana 3 (celkem 5) Varianta A1 14. Jaký je pseudonym divadelního autora Jeana B. Poquelina, žijícího v 17. století? a) Racine b) Moliére c) Corneille d) Voltaire 15. Co je obsahem divadelní hry Vojcek od G. Büchnera? a) Bývalý voják zabije svou milenku a je odsouzen. Námětem byla skutečná událost. b) Voják se staví na odpor proti rozkazu a je popraven. Námětem byla skutečná událost. c) Mladý muž hledá marně práci a přijímá místo, kde je snižována jeho důstojnost. d) Vykreslení osudu sebevraha a co jej přimělo k činu. 16. Kdo jsou autory divadelní hry Jonáš a tingltangl? a) Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. b) Jiří Voskovec a Jan Werich. c) Miroslav Šimek a Jiří Grossmann. d) Jiří Suchý a Jiří Šlitr. 17. Která z uvedených divadelních budov je nejstarší? a) Budova Mahenova divadla v Brně. b) Budova Divadla F. X. Šaldy v Liberci c) Budova Divadla J. K. Tyla v Plzni d) Budova Stavovského divadla v Praze. 18. Jaký je zobrazovací úhel u objektivu s ohniskovou vzdáleností 120mm proti objektivu s ohniskovou vzdáleností 50mm? a) Větší b) Menší c) Stejný d) Může být proměnlivý. 19. Ve kterém desetiletí 20. století byl natočen film Ben Hur režiséra W. Wylera? a) 40. léta b) 50. léta c) 60. léta d) 70. léta 20. V sedmdesátých letech byla v České (tehdy Československé) televizi natočena inscenace s Vladimírem Menšíkem v hlavní roli o lidském překonávání závislosti na alkoholu. Jak se inscenace jmenovala? a) Nezralé maliny b) Jako jed c) Absťák d) Ikarův pád 21. Který herec ztvárnil postavu učitele Hnízda ve filmu Obecná škola? a) Josef Somr b) Josef Abrhám c) Ladislav Smoljak d) Jan Tříska 22. Jakou barvu má výsledné světlo, jestliže se složí oranžové a modré část světelného spektra? a) Tmavě zelené b) Bílé c) Modré d) Oranžové

4 Strana 4 (celkem 5) Varianta A1 23. Vyberte správnou kombinaci Picassových tvůrčích období: a) růžové, modré, analytické, syntetické b) růžové, červené, syntetické, analytické c) růžové, modré, červené, syntetické d) růžové, modré, červené, analytické 24. V jakém oboru vynikal Jožka Úprka ( )? a) Poezie b) Zahradní architektura c) Výtvarné umění d) Hudba 25. Který z uvedených českých malířů je typickým představitelem kubismu? a) Emil Filla b) Václav Špála c) Oldřich Blažíček d) Mikuláš Medek 26. Jaké obtíže přináší satelitní města a co bylo nejčastěji předmětem kritiky u tohoto urbanistického pojetí? a) Nutnost zvýšeného počtu zařízení služeb pro obyvatele. b) Dopravní náročnost a časté přesuny osob. c) Zábor zemědělské půdy. d) Opouštění okrajových částí měst. 27. Kdo byl urbanistou a architektem u nového hlavního města Brazílie Brasília? a) Oscar S. Niemeyer b) Frank L. Wright c) Le Corbusier d) Pier Luigi Nervi 28. Který architekt je autorem vysílače na Ještědu? a) Jaroslav Fragner b) Vladimír Karfík c) Karel Hubáček d) Ladislav Lábus 29. Typickými příklady pseudostylové architektury 19. století jsou: a) Hluboká nad Vltavou, Lednice, Nebílovy b) Ratibořice, Kačina, Hrádek u Nechanic c) Hrádek u Nechanic, Hluboká nad Vltavou, Sychrov d) Sychrov, Kačina, Hrádek u Nechanic 30. Který z uvedených příkladů je příkladem využití tzv. brownfield. a) Doky na Temži v Londýně b) Asanace a nová výstavba Paříže. c) Výstavba Zlína d) Vysoušení a osídlení poldrů v Nizozemí. 31. Papež Benedikt XVI. má kromě vatikánského státního občanství i občanství a) italské b) rakouské c) německé d) švýcarské 32. Když se mluví o fresce, o jakou techniku se jedná? a) Malba na vlhkou omítku. b) Malba na suchou omítku. c) Vyškrabávané obrazce ve dvouvrstvé omítce. d) Nalepování barevného materiálu na omítku.

5 Strana 5 (celkem 5) Varianta A1 33. Jak lze popsat obyčej označovaný jako Jízda králů? a) Mladý chlapec, panic, jede s doprovodem na koni. b) Muž před svatbou objíždí vesnici a zve hosty. c) Jízda velkého počtu mladých mužů v době odvodů na vojnu (dříve). d) Hra na bitvu mezi dvěma skupinami. 34. Kolik zastavení na křížové cestě (kolik zobrazení) bývá? a) 12 b) 13 c) 14 d) Který svátek je spojen s židovským Novým rokem? a) Purim b) Roš hašana c) Pésach d) Šabat

6 Strana 1 (celkem 5) Varianta B3 1. Majitel obchodu s oděvy potřebuje prodat trička, která tvoří polovinu zásob (počítáno v korunách), džínů, kterých je 1/6 z celkového množství a košil, kterých má třetinu. Aby vše prodal, zlevnil trička o 20 %, košile o 25 % a džíny o 10 % a sklad se opravdu zcela vyprázdnil. Původně (před slevou) plánoval, že zboží prodá za Kč. Kolik nakonec utržil za výprodej všeho zboží po slevě? a) b) c) d) e) jiný výsledek 2. Vít, David a Vašek byli na dovolené v cizí zemi, kde jim přinesli jídelní lístek bez překladu, objednali si tedy namátkou podle názvů, které jim nic neříkaly. Vít si objednal much a kali a donesli mu polévku a koláč. David si objednal amali, much a ali a dostal polévku, těstoviny a maso. Vašek si objednal ali a puri a dostal maso a brambory. Standa si objednal ali, kali a amali. Co mu přinesli? a) maso, polévku a koláč b) koláč, maso a těstoviny c) brambory, maso, polévku d) polévku, maso, koláč e) koláč, brambory, těstoviny 3. Na divadelní představení je třeba ušít velké množství stejných kostýmů pro sboristky. Divadlo udržuje dlouhodobou spolupráci s paní Růženou, která by to sama zvládla za 10 dní, a s paní Boženou, která by to sama zvládla za 15 dní. Ke spolupráci přizvala obě. Po dvou dnech šití však paní Růžena onemocněla, ale poslala za sebe svoji kamarádku Viktorii, která je velmi rychlá a sama by celou práci zvládla za 5 dní. Božena a Viktorie pak již zadanou práci bez problémů dokončily. Za ušití dostaly všechny tři švadleny dohromady částku Kč, kterou si mezi sebe rozdělily spravedlivě podle množství odvedené práce. Kolik si odnesla paní Božena? a) b) c) d) e) jiný výsledek 4. Hanka a Manka zjistily, že ani jedna nemají tolik triček jako Janka, která jich má 25. Manka říká Hance dej mi polovinu tvých triček a budu jich mít stejně jako Janka. Hanka na to odpoví ne, ne, dej mi 3/4 tvých triček a budu jich mít já stejně jako Janka. Kolik triček mají Hanka a Manka dohromady? a) 26 b) 28 c) 30 d) 35 e) jiný výsledek 5. Kina Horror a Romance dělala průzkum, jakým způsobem se k nim dostávají jejich diváci, aby mohli zabezpečit dostatečný komfort pro odstavení jejich dopravních prostředků. Kino Horror má 240 míst a preferovaný způsob dopravy diváku vidíte v grafu vlevo. Kino Romance má 300 míst a preferovaný způsob dopravy diváků do tohoto kina vidíte na grafu vpravo a víme, že na kole jezdí do obou kin stejný počet diváků. Rozhodněte, které z následujících tvrzení je pravdivé.

7 Strana 2 (celkem 5) Varianta B3 Kino Horror Kino Romance kolo auto kolo autobus 120 o auto autobus a) Autobusem přijíždí do obou kin více než 200 diváků. b) V případě, že kino Horror zavede poplatek 10 Kč na úschovu kola, vydělá více, než když kino Romance zavede parkovné 20 Kč na auto. c) Vybudují-li obě kina dohromady 200 parkovacích míst (pro auta), nemůže se nikdy stát, že by nějaký divák neměl kde zaparkovat. d) Diváků, kteří jezdí do obou kin na kolech je dohromady více než počet diváků, který přijede do kina Romance autem. e) Do kina Horror přijíždí autobusem o 10 diváků více než do kina Romance. 6. Co znamená výraz kladívkový klavír? a) Určení, že struny klavíru jsou rozechvívány údery kladívek. b) Vyjádření skutečnosti, že klavír má kovaný rám. c) Označení výtvarné podoby horní desky. d) Výraz kladívkový klavír neexistuje. 7. Oblíbená Česká mše vánoční skladatele Jana Jakuba Ryby vznikla: a) V Přešticích na začátku 19. století b) V Rožmitále pod Třemšínem na konci 18. století c) V Kamenici nad Lipou na začátku 18. století d) V Roudnici nad Labem ve druhé polovině 18.století 8. Jakými nástroji nebo nástrojem je hrána úvodní pasáž Sinfonietty od Leoše Janáčka? a) Pozouny a tympány b) Housle a tympány c) Kontrabasy d) Harfy. 9. Kdo je autorem hudby muzikálu Kleopatra? a) Michal David b) Karel Vágner c) Karel Svoboda d) Petr Hapka 10. Kdo je autorem knihy Žert? a) Josef Škvorecký b) Ladislav Mňačko c) Vladimír Škutina d) Milan Kundera

8 Strana 3 (celkem 5) Varianta B3 11. Který z uvedených autorů je jedním ze zakladatelů moderního hororu v literatuře? a) Oscar Wilde b) Byron c) Mark Twain d) Alan E. Poe 12. Jaký literární útvar představuje romaneto? a) Epická báseň. b) Krátký román, který nemá pointu. c) Novela, tématem je tajemství a hledání jeho řešení. d) Cyklus tématem spojených povídek. 13. Ze kterého literárního díla je následující ukázka? O lásce šeptal tichý mech; Kvetoucí strom lhal lásky žel, Svou lásku slavík růži pěl a) Vítězslav Hálek b) Jaroslav Vrchlický c) Václav Hrabě d) Karel H. Mácha 14. Jaký byl v 16. století název divadla, ve kterém působila divadelní společnost W. Shakespeara a společníků a byly uváděny premiéry jeho divadelních her? a) The Fate b) The Comedy Theatre c) Globe d) W. Shakespeare and Company 15. Co je obsahem divadelní hry Peer Gynt od Henryka Ibsena? a) Cesta mluvky a podvodníka do světa za láskou, kterou pak najde doma. b) Příběh bohatého sedláka, kterému se nedaří. c) Peer Gynt žije ve svých snech a je v časté kolizi se skutečností. d) Osud námořníka, který se vrací z dlouhé plavby a zjišťuje, že se rodina rozpadá. 16. Memoáry Mráz přichází z Kremlu, které pojednávají o událostech let sepsal a) Pavel Kohout b) Václav Havel c) Zdeněk Mlynář d) Ludvík Vaculík 17. Která z uvedených divadelních budov je nejmladší? a) Janáčkovo divadlo v Brně. b) Nová scéna v Praze. c) Divadlo Petra Bezruče v Ostravě. d) Městské divadlo Zlín. 18. Jaký je zobrazovací úhel u objektivu s ohniskovou vzdáleností 30mm proti objektivu s ohniskovou vzdáleností 80mm? a) Větší b) Menší c) Stejný d) Může být proměnlivý. 19. Ve kterém desetiletí 20. století byl natočen film West side story režisérů R. Wise a J. Robbinse? a) 40. léta b) 50. léta c) 60. léta d) 70. léta

9 Strana 4 (celkem 5) Varianta B3 20. V sedmdesátých letech byla v České (tehdy Československé) televizi natočena inscenace s Vladimírem Menšíkem v hlavní roli o lidském překonávání závislosti na alkoholu. Kdo byl autorem námětu a scénáře? a) Jiří Hubač b) Vladimír Körner c) Jan Procházka d) Roman Ráž 21. Která herečka ztvárnila postavu maminky ve filmu Obecná škola? a) Jorga Kotrbová b) Libuše Šafránková c) Ljuba Krbová d) Taťána Medvecká 22. Jak se nazývá dvojice barev ve světelném spektru, jejichž složením se získá bílé světlo? a) Doplňkové barvy. b) Opačné barvy. c) Syté barvy. d) Nezávislé barvy. 23. Jaký výtvarný směr reprezentuje obraz Guernica od P. Picassa? a) Fauvismus b) Abstraktní umění c) Kubismus d) Surrealismus 24. V jakém kulturním oboru vynikal František Bílek ( )? a) Novinářství b) Film c) Sochařství d) Hudba 25. Který z uvedených českých malířů je typickým představitelem surrealismu? a) Jan Zrzavý b) Josef Čapek c) Jindřich Štýrský d) Ota Janeček 26. Jaký je princip stavby (budovy) označované Ludwigem Miesem van der Rohem jako kost a kůže? a) Železobetonová kostra pravidelného tvaru vyplněná vyzdívkou. b) Ocelová kostra a plátno (uplatňované např. na stadionech). c) Subtilní kostra a skleněné panely. d) Stavba využívající dřevo jako dominantní materiál. 27. Který z uvedených architektů se nepodílel na stavbě baziliky Svatého Petra v Římě? a) Michelangelo Buonarotti b) Donato d Angelo Bramante c) Carlo Maderna d) Filippo Brunelleschi 28. Který z českých architektů je autorem tzv. Tančícího domu v Praze? a) Zdeněk Zavřel b) Miroslav Masák c) Vlado Milunič d) Eva Jiřičná 29. Sex Pistols, The Clash nebo Adicts jsou skupiny, jejichž styl je možné označit jako a) rock b) punk c) metal d) crust

10 Strana 5 (celkem 5) Varianta B3 30. Co v urbanismu a památkové péči označuje slovo brownfield a) Pozemky s průmyslovou výstavbou. b) Stavební pozemky na orné půdě. c) Pozemky s průmyslovou výstavbou převáděné zpět do zemědělského půdního fondu. d) Prostor na střechách domů s možností nástavby. 31. Ve kterém regionu České republiky se nachází Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích? a) Kladensko b) Ostravsko c) Příbramsko d) Kutnohorsko 32. Jestliže se mluví o sgrafitu, o jakou techniku se jedná? a) Malba na vlhkou omítku. b) Malba na suchou omítku. c) Vyškrabávané obrazce ve dvouvrstvé omítce. d) Nalepování plochých obrazců na omítku. 33. Tzv. Papežský kříž a) je kříž se dvěma příčnými břevny b) charakterizují tři různě dlouhá příčná břevna, uspořádaná shora od nejmenšího po největší c) má pod dvěma vodorovnými břevny ještě jedno malé příčné břevno d) stojí na základně, která má připomínat Golgotu 34. Jaký výjev je prvním na křížové cestě? a) Poslední večeře b) Ježíš je na smrt odsouzen c) Ježíš bere na sebe kříž. d) Ježíš je ukřižován. 35. Který židovský svátek je připomenutím znovuvysvěcení chrámu po povstání makabejských bojovníků proti Antiochu IV. Epifanovi? a) Jom kipur b) Chanuka c) Pésach d) Šabat

11 Strana 1 (celkem 4) Přijímací zkoušky na bakalářské studium červen 2008 Varianta A1 1. Zloděj vlezl do sadu a natrhal si pomeranče. Cestou ze sadu narazil postupně na tři hlídače. Každého z nich podplatil polovinou pomerančů, které právě měl v tašce. Protože jich ale vždycky měl lichý počet, musel jim dát větší polovinu tj. počet zaokrouhlený nahoru na celé pomeranče. Kolik pomerančů si natrhal, když nakonec vyvázl ze sadu jen s pěti pomeranči? a) 47 b) 15 c) 18 d) 45 e) jiný výsledek 2. Máme čtyři různě velké nádoby: kulatou, hranatou, válcovou a nepopsatelného tvaru. Do válcové se vejde 2x tolik vody než do nádoby nepopsatelného tvaru. Do hranaté nádoby se vejde 2x tolik vody než do nádoby válcové. Kulatá nádoba pojme o polovinu více vody než všechny ostatní nádoby dohromady, ale o 12 litrů méně než je trojnásobek objemu hranaté nádoby. Jaký je objem nádoby nepopsatelného tvaru? a) 12 litrů b) 16 litrů c) 8 litrů d) 32 litrů e) jiný výsledek 3. Firma TAVIS očekávala výnosy o 25 % vyšší než náklady, ale tuto očekávanou částku se jí podařilo ještě o třetinu překročit, přičemž náklady zůstaly podle původního očekávání. Celkové výnosy firmy nakonec byly Kč a struktura nákladů je na grafu. O kolik byly vyšší materiálové náklady oproti úrokům? Struktura nákladů odpisy 5% úroky ostatní 10% materiál 40% služby 30% mzdy 12% a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč e) Kč 4. Pepa vysoustruží vzorků za 20 dní, Karel pracuje dvakrát rychleji a Franta ještě dvakrát rychleji než Karel. Za kolik dní společné práce splní zakázku, která je na 1,75 miliónu kusů? a) 45 dní b) 35 dní c) 40 dní d) 48 dní e) jiný výsledek

12 Strana 2 (celkem 4) Přijímací zkoušky na bakalářské studium červen 2008 Varianta A1 5. V restauraci sedí u stolu 4 muži (dva a dva proti sobě) Plaček, Nesvadba, Dvořák a Král. Jejich zaměstnání jsou: úředník, redaktor technik a spisovatel. Víme že: Naproti Plačka sedí spisovatel. Král je švagrem úředníka. Úředník sedí vedle Plačka. Král vypravuje, jak byli se spisovatelem a s Nesvadbou na výstavě. Redaktor má chatu vedle Plačka. Které tvrzení je pravdivé? a) Dvořák je technik. b) Plaček je úředník. c) Dvořák je redaktor. d) Nesvadba je úředník. e) Král není redaktor. 6. Hláskové písmo vynalezli: a) Sumerové b) Číňané c) Peršané d) Foiničané 7. Na kterých volených veličinách je závislé množství světla, které projde objektivem fotografického aparátu? a) Clona a doba osvitu b) Doba osvitu a citlivost snímače nebo filmu c) Clona a citlivost snímače nebo filmu d) Cloně, době osvitu a citlivosti snímače nebo filmu 8. Ve kterém kraji nebo regionu se nachází místní dobová forma zděného domu označeného jako blatský dům? a) Jižní Čechy b) Polabí c) Broumovsko d) Haná 9. Ve kterém městě je v evropském i světovém kontextu významná zahrada ve stylu manýrismu, která už ve své době vzbuzovala obdiv a byla proto zachycena v souboru grafických listů (J. van der Nypoort), které se dodnes dochovaly. Proto je možné dnes tuto zahradu rekonstruovat v původní podobě. a) Průhonice, Průhonický park b) Kroměříž, Libosad zvaný Květná zahrada c) Lednice, lednicko-valtický areál d) Slavkov u Brna, zámecká zahrada 10. Celotónová stupnice obsahuje pouze celotónové intervaly. Která z uvedených stupnic tuto podmínku naplňuje? a) c d e fis gis ais c b) c d e f g a h c) c d e g a c d) c d es f g a h 11. Kdo poprvé uvádí na veřejnost pověst o tragickém střetu geniálního hudebníka W. A. Mozarta a hudebníka průměrného reprezentovaného A. Salierim? a) Mozart sám b) Alexandr S. Puškin c) Peter Schaffer d) Miloš Forman 12. Jak byli označovaní tvůrci a interpreti středověké dvorské milostné poezie v Německu? a) Trubadůři b) Truvéři c) Minnesaengři d) Kantoři

13 Strana 3 (celkem 4) Přijímací zkoušky na bakalářské studium červen 2008 Varianta A1 13. Skutečným příběhem které z uvedených rodin byl inspirován Eduard Bass při psaní románu Lidé z maringotek? a) Kludských b) Berouskových c) Hubertových d) Kočkových 14. Které z uvedených měst bylo ve 20. století přebudováno podle jednotné urbanistické koncepce a bylo doplněno o řadu výborných architektonických návrhů architektů Jana Kotěry a Josefa Gočára? a) Ostrava b) Plzeň c) Liberec d) Hradec Králové 15. Malířský směr označovaný jako pointilismus (malíři G. Seurat, P. Signac aj.) má svým pojetím i časovou shodou nejblíže k jinému malířskému směru. O jaký směr se jedná? a) Impresionismus b) Expresionismus c) Abstraktní malba d) Kubismus 16. Svatodušní svátky (svátek Seslání Ducha) lidově zvané letnice, se slaví ve dnech stanovených v závislosti na termínu Velikonoc. V jakém časovém odstupu se tyto svátky slaví? a) 30 dnů b) 50 dnů c) 100 dnů d) V proměnlivém intervalu 17. K čemu sloužil milíř? a) Zařízení na úpravu chodu věžních hodin b) Na výrobu dřevěného uhlí c) Jednoduchý přístřešek v lese d) Na měření vzdáleností (v mílích) 18. Co označuje slovo platnéř? a) Řemeslo nebo osobu vyrábějící pancíře brnění b) Řemeslo nebo osobu vyrábějící plátno c) Řemeslo nebo osobu vyrábějící pečivo d) Stavebník 19. Z jakého materiálu jsou šindele? a) Azbesto-cementový materiál b) Dřevo jehličnanů c) Dřevo listnáčů d) Hornina s deskovou odlučností 20. Ve kterém českém filmu je postava loupeživého rytíře Kozlíka, jehož syn přepadne svého souseda a zajme jeho dceru? Film natočil v 60. letech 20. století režisér František Vláčil. a) Adelheit b) Údolí včel c) Markéta Lazarová d) Ďáblova past 21. Co představuje označení boží muka v lidovém umění? a) Zobrazení ukřižovaného Ježíše v kostelních oknech b) Řada obrazů zobrazující odsouzení a ukřižování Ježíše c) Drobná stavba v krajině ve tvaru sloupu nebo pilíře d) Část mlýnského složení ve tvaru kříže

14 Strana 4 (celkem 4) Přijímací zkoušky na bakalářské studium červen 2008 Varianta A1 22. Který z uvedených českých herců byl zároveň významným divadelním režisérem? a) Miroslav Macháček b) Josef Kemr c) Rudolf Hrušínský d) Petr Čepek 23. Dnešní chrám sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha na Pražském hradě byl dostavěn a otevřen v dnešní podobě k významnému výročí zavraždění knížete Václava, později kanonizovaného. Ke kterému výročí byl dostavěný chrám otevřen? a) 700 let b) 800 let c) 900 let d) 1000 let 24. Teorie poznání je označována jako : a) ontologie b) kosmologie c) antropologie d) gnoseologie 25. Který z uvedených malířů nepatří do tzv. generace Národního divadla? a) Mikoláš Aleš b) Josef Mánes c) Vojtěch Hynais d) František Ženíšek 26. Který z výroků je pravdivý ve vztahu k oskarovému filmu Amadeus? a) jde o český film, jehož režisérem je Jiří Menzel b) jde o americký film, jehož režisérem je Miloš Forman c) kostýmy filmu vytvořil Theodor Pištěk, režisérkou je Věra Chytilová d) jde o nejúspěšnější slovenský film z r. 1984, jehož režisérem je Juraj Jakubisko 27. Které umělce sdružuje světová organizace nazývaná PEN klub? a) výtvarníky b) básníky c) spisovatele d) filmaře 28. Která ze zakladatelských osobností pantomimy se narodila pravděpodobně v Kolíně (v Čechách), ale působila a prosadila se ve Francii? a) Marcel Marceau b) Ladislav Fialka c) Jean Caspard Deburau d) Felix de Brieux 29. Kterých kovů je slitinou bronz? a) mědi a zinku b) stříbra a rtuti c) zinku a stříbra d) mědi a cínu 30. Která dvojice jména a díla si neodpovídá, tj. osoba není autorem příslušného díla? a) John Steinbeck Hlava XXII. b) Sergej Prokofjev balet Romeo a Julie c) Eugene Delacroix Svoboda vedoucí lid d) Henrik Ibsen Peer Gynt

15 Strana 1 (celkem 4) Přijímací zkoušky na bakalářské studium červen 2008 Varianta A2 1. V hostinci se sešli cestující a objednali si k večeři ústřice, avšak nevečeřeli společně. Když přišel k večeři první, byl na stole velký podnos s ústřicemi, z nichž cestující ze zdvořilosti snědl o jednu ústřici méně, než činila 1/3 jejich počtu a odešel. Za chvíli přišel druhý cestující a nevěda, že první už povečeřel, snědl opět o 1 ústřici méně, než činila 1/3 z těch, jež zbyly na podnose. Stejně se zachoval i třetí cestující, po jehož odchodu zbylo na podnose ještě 11 ústřic. Kolik jich kuchař původně připravil na podnos? a) 30 b) 36 c) 33 d) 27 e) Skautský oddíl s několika vedoucími navštívil výstavu o Jaroslavu Foglarovi. Děti platily po 20 Kč, dospělí po 60 Kč. Celkem zaplatil hlavní vedoucí za skupinu 19 osob 580 Kč. Které z tvrzení je nepravdivé? a) Dětí bylo víc než dospělých. b) Dětí bylo víc než 13. c) Dospělí byli alespoň tři. d) Dětí bylo 14. e) Dospělých bylo Firma VISTO vyrábí a prodává výrobky alfa, beta, gama, delta a ypsilon, celkové tržby za všechny výrobky byly Kč, podíl jednotlivých výrobků na tržbách je v koláčovém grafu. Výroba jednotlivých druhů je ale různě nákladná, procento nákladů na výrobky vzhledem k tržbám za ně je ve sloupcovém grafu. Jaké byly celkové náklady firmy VISTO? Nákladovost výrobků Struktura tržeb 100% delta 30% epsilon alfa 5% beta 40% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% gama 20% a) menší než Kč b) větší než Kč c) Kč d) Kč e) Kč 20% 10% 0% alfa beta gama delta epsilon 4. Mistr v dílně chce vytvořit pracovní skupinu ze tří švadlen. Na zkoušku jim dá šít zástěry. O Anně zjistil, že je schopná ušít 5 zástěr za 2 hodiny, Maruška ušila 4 zástěry za 8 hodin a Janě trvalo ušití 4 zástěr tři hodiny. Za jak dlouho ušijí tyto tři švadleny dohromady 390 zástěr? a) 90 hodin b) 39 hodin c) 36 hodin d) 30 hodin e) jiný výsledek

16 Strana 2 (celkem 4) Přijímací zkoušky na bakalářské studium červen 2008 Varianta A2 5. Na lavičce v parku sedí 4 dívky: Jana, Eva, Zuzana a Pavla. Víme, že: Zuzana je větší než Eva, ale hezčí a menší než Pavla, Pavla je mladší než Zuzana i než Eva, Eva je hezčí než Zuzana, ale méně hezká než Jana, Jana je starší než Zuzana a mladší než Eva, ale je menší než obě dvě. Které tvrzení je nepravdivé: a) Pavla je největší. b) Pavla je nejmladší. c) Jana je nejhezčí. d) Jana je nejstarší. e) Jana je nejmenší. 6. Který z uvedených politiků je autorem knihy Česká otázka? a) Karel Kramář b) Alois Rašín c) Václav Klofáč d) T.G. Masaryk 7. Který z uvedených vztahů určuje s největší pravděpodobností existující směr závislostí v digitální fotografii (který výrok je směrodatný)? a) Větší počet světlocitlivých buněk - menší rozměr snímače - vyšší šum výsledného obrazu b) Větší počet světlocitlivých buněk - menší rozměr snímače nižší šum výsledného obrazu c) Menší počet světlocitlivých buněk větší rozměr snímače vyšší šum výsledného obrazu d) Menší počet světlocitlivých buněk menší rozměr snímače vyšší šum výsledného obrazu 8. Plástovice jsou obec, která je ukázkou uspořádání obce a architektonického ztvárnění domů oblasti označované jako Blata. Ve kterém kraji se obec Plástovice nachází? a) Jihočeském b) Jihlavském c) Středočeském d) Olomouckém 9. Kterého parku České republice se týkají následující klíčová slova? F. A. Špork, špitál, sochy neřestí a ctností. a) Děčín, zámecký park. b) Průhonický park c) Kuks d) Lednicko-valtický areál 10. Jakou koncovku v pojmenování přibírá tón snížený o půltón? a) is b) es c) ur d) ol 11. Jaká nová filmová forma se prezentovala v československé expozici na výstavě Expo 67 v Montrealu? a) Laterna magica b) Kinoautomat c) Trikový film d) Polyekran. 12. Který z uvedených hradů v ČR je příkladem tzv. vodního hradu, tj. hradu chráněného soustavou vodních ploch? a) Rábí b) Švihov c) Orlík d) Bezděz

17 Strana 3 (celkem 4) Přijímací zkoušky na bakalářské studium červen 2008 Varianta A2 13. Ve které z uvedených českých rodin bylo několik jejích členů významnými českými malíři? a) Purkyně b) Mánes c) Rabas d) Medek 14. Ve které variantě odpovědi je mezi památkami zapsanými na seznamu UNESCO zařazena jedna chybně? a) Holašovice, Kroměříž b) Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, Litomyšl c) Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, Telč d) Český Krumlov, vysílač na Ještědu 15. Ve které z uvedených zemí je oceňována kaligrafie jako svébytný umělecký projev? a) Čína b) Itálie c) Jižní Afrika d) Austrálie (u původních obyvatel) 16. Rod Rožmberků vymřel: a) Po přeslici, posledním Rožmberkem byla Perchta z Rožmberka (která bývá ztotožňována s rožmberskou Bílou paní") b) Po meči, posledním Rožmberkem byl Petr Vok z Rožmberka c) Po meči, posledním Rožmberkem byl Vilém z Rožmberka d) Po meči, posledním Rožmberkem byl Oldřich II z Rožmberka 17. Jaký materiál se zpracovával v zařízení, zvaném hamr? a) Klády dřeva b) Kůže c) Kámen d) Železo 18. K čemu sloužil lihýř? a) Zařízení na úpravu chodu věžních hodin b) Na výrobu lihu c) Jednoduchý přístřešek v lese d) Na měření vzdáleností (v mílích) 19. Co je hambálek? a) Vodorovný trámec spojující dvojici krokví b) Totéž co kumbál nebo kutloch c) Půda, prostor bezprostředně pod střechou d) Věžová stavba na sušení hasičských hadic 20. Kdo je autorem námětu filmu Markéta Lazarová? a) František Vláčil b) Vladimír Körner c) Vladislav Vančura d) Miloš. V. Kratochvíl 21. Jaký účel boží muka neměla? a) Byla součástí mlýnského složení a mlecího zařízení. b) Ukazatel na rozcestí, sloužila k orientaci. c) Byla památníkem šťastných i nešťastných událostí. d) Vymezovala hranice pozemků.

18 Strana 4 (celkem 4) Přijímací zkoušky na bakalářské studium červen 2008 Varianta A2 22. Který český herec hraje v americkém filmu z padesátých let s názvem Dvanáct rozhněvaných mužů? Ve filmu vystupuje v roli porotce, který zvrátí názor ostatních porotců o vině souzeného člověka. a) Jan Tříska b) Hugo Haas c) Jiří Voskovec d) Theodor Pištěk 23. Dar které z uvedených osob byl významným obsáhlým příspěvkem do sbírky moderního umění NG? a) Vincence Kramáře b) Tomáše G. Masaryka c) Jindřicha Waldese d) Františka Kupky 24. Ve kterém století byla vystavěna dnešní bazilika svatého Petra v Římě? a) 14. a začátek 15. b) 15. a začátek 16. c) 16. a začátek 17. d) 17. a začátek Která ze staveb je postavena ve stylu barokní gotiky? a) Žádná, takový styl neexistuje b) Kostel sv. Barbory v Kutné Hoře c) Klášterní kostel v Kladrubech d) Kostel kláštera Na Slovanech v Praze 26. Jaké národnosti byl sochař, který vytvořil Sochu svobody stojící před přístavem v New Yorku? a) Francouz b) Kanaďan c) Američan (USA) d) Angličan 27. Čím jsou typické sochy z Velikonočního ostrova zvané Moai? a) Velká hlava, vysuté brady, absence nohou, jsou z kamene b) Velká hlava, vysuté brady, dlouhé nohy, jsou z kamene c) Velká hlava, vysuté brady, absence nohou, jsou z pálené hlíny d) Velká hlava, vysuté brady, dlouhé nohy, jsou z kmene stromů 28. Který významný světový architekt je autorem brněnské vily Tugendhat? a) Walter Gropius b) Jan Kotěra c) Le Corbusier d) Ludwig Miese van der Rohe 29. Co znamená v baletu termín pas de deux? a) Tanec pro dvojici b) Našlápnutí na celé chodidlo c) Základní pozice d) Otáčení kolem osy 30. Co je označováno v oboru malířství jako lazura? a) Bezbarvý lak b) Krycí barva, kterou prosvítá barva podkladu c) Sytá krycí barva d) Lesklá povrchová úprava

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 ANOTACE Materiál

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kroměříž 25.9.2013 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

UNESCO. Památky v České republice

UNESCO. Památky v České republice Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 29. 03. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Obecné studijní předpoklady TEST 1

Obecné studijní předpoklady TEST 1 Obecné studijní předpoklady TEST 1 A.) Text k první sérii otázek ( porozumění textu ) Před 2,5 až 2 miliardami let se začala tvářnost Země výrazně měnit. Mnoho radioaktivních prvků přítomných při vzniku

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Bylo nás pět práce s textem 2. Písemná práce 6.ročník 3. Literární test - 6. ročník 4. Zdeněk Svěrák 5. Práce s chybou pracovní list 6. Písemná práce 8.ročník 7. Literární test - 8. ročník 8. Literární

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

9.ROMANTISMUS. B)Romantismus v české literatuře

9.ROMANTISMUS. B)Romantismus v české literatuře 9.ROMANTISMUS B)Romantismus v české literatuře B)Romantismus v české literatuře Karel Hynek Mácha (1810 1836) *Praha Malá Strana matka pocházela z pražské rodiny hudebníků otec ( přišel z venkova) si zařídil

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

Klasicismus, empír, romantismus

Klasicismus, empír, romantismus Klasicismus, empír, romantismus Klasicismus druhá polovina 18. století Architektura užívá prvků antického (= klasického) umění Znaky: stlačený půleliptický oblouk sloupy iónské a korintské medailóny s

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Jméno a příjmení: denní studium

Jméno a příjmení: denní studium Jméno a příjmení: denní studium Test k přijímacím zkouškám do 1. ročníku oboru Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky pro akademický rok 2012/2013 Svým podpisem stvrzuji, že jsem

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více