Prodané zboží v kilogramech. Prodané zboží v Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prodané zboží v kilogramech. Prodané zboží v Kč"

Transkript

1 Strana 1 (celkem 5) Varianta A1 1. Subjekty A, B, a C žádají státní podporu na společnou akci a to ve výši 36 milionů Kč. Ta má být mezi ně rozdělena v poměru 2 : 3 : 7. V případě obdržení požadované částky by dotace pomohla uhradit firmě A 50 % všech jejích nákladů, firmě B 40 % jejích nákladů a firmě C 60 % nákladů. Jaké jsou celkové náklady akce? a) b) c) d) e) V kavárně se sešly u stolku 4 kamarádky (dvě a dvě proti sobě) Bára, Klára, Sára a Dara. Všechny jsou právě zasnoubené a sdělují si dojmy. Jejich snoubenci se jmenují: Jonáš, Tomáš, Matyáš a Lukáš. Víme že: Naproti Báře sedí snoubenka Lukáše. Dara svým způsobem žárlí na Jonášovu snoubenku. Jonášova snoubenka sedí vedle Báry. Klára vypravuje, jak byly se Lukášovou snoubenkou a s Darou v neděli nakupovat. Tomášova snoubenka bydlí vedle Báry. Které tvrzení je pravdivé? a) Zasnoubeni jsou Sára a Matyáš. b) Zasnoubeni jsou Bára a Jonáš. c) Zasnoubeni jsou Sára a Tomáš. d) Zasnoubeni jsou Klára a Jonáš. e) Dara není zasnoubená s Tomášem. 3. Skupina kopáčů (Adam, Bedřich a Cyril) dostala za úkol vykopat okolo zámku příkop na podezdívku pro nový plot. Kdyby kopal jen Adam, trvalo by mu to 20 dní, samotnému Bedřichovi by vykopání příkopu trvalo 30 dní a Cyril by příkop kopal 60 dní. Mistr rozhodnul, že kopat budou Adam a Cyril společně. Po 6 dnech ale své rozhodnutí přehodnotil, a protože se mu zdálo, že jim práce jde pomalu, povolal i Bedřicha. Jak dlouho nakonec trvalo vykopání celého příkopu? a) 10 b) 12 c) 20 d) 26 e) jiný výsledek 4. Důchodce pan Novák slaví narozeniny a na dotaz sousedky, kolik je mu vlastně let, žertuje: Víte, že ani nevím? Ale vím, že můj syn je o 5 let starší, než je polovina mého věku a můj vnuk o 2 roky starší než je pětina mého věku. Přitom když sečtu věk syna i vnuka, pořád jsem o 14 let starší. Kolik let je synovi pana Nováka? a) 34 b) 36 c) 40 d) 48 e) jiný výsledek 5. Řezník Krkovička vždy v pondělí dělá inventuru zboží prodaného za minulý týden. Tentokrát se zaměřil na zabijačkové zboží, kterého prodal 185 kg a dohromady za něj dostal Kč. V prvním grafu je struktura prodaného zboží měřená na množství v kilogramech, ve druhém grafu je zachyceno, jakou část celkové tržby získal za jednotlivé druhy zboží. Prodané zboží v kilogramech Prodané zboží v Kč škvarkové sádlo 11% jelita 22% škvarkové sádlo 14% jelita 6% jitrnice 10% bůček 27% moravské uzené 13% jitrnice, 50 kg 27 % bůček 35% moravské uzené 35%

2 Strana 2 (celkem 5) Varianta A1 Vyberte nepravdivé tvrzení: a) Jitrnice jsou dražší než jelita. b) Průměrná cena bůčku a škvarkového sádla je větší než průměrná cena jelit a jitrnic. c) Kdyby Krkovička prodal na váhu o polovinu méně moravského uzeného, snížily by se mu tržby o více než 10 %. d) Kilo moravského uzeného stojí víc než 5 kila jelit. e) I kdyby Krkovička zdvojnásobil prodej jelit v kilogramech, nedostal by za ně zaplaceno více než za jitrnice. 6. Co znamená výraz temperovaný klavír? a) Naladění klavíru s tím, že jednotlivé intervaly jsou jemně přizpůsobeny tak, aby všechny intervaly zněly dobře. b) Naladění klavíru s tím, že intervaly jsou dány přísně přesnými násobky vlnových délek tónů. c) Je to udržování (temperování) klavíru v teplotně přijatelných podmínkách. d) Výraz temperovaný klavír neexistuje. 7. Autorem melodie současné německé hymny, dříve hymny Rakousko-Uherského mocnářství je: a) Wolfgang Amadeus Mozart b) Joseph Haydn c) Georg Friedrich Händel d) Antonio Salieri 8. Jakými nástroji nebo nástrojem je hrána úvodní pasáž symfonické básně Vyšehrad od Bedřicha Smetany? (Tato pasáž byla znělkou zahraničního vysílání čs. rozhlasu v Londýně.) a) Housle b) Hoboj c) Harfa d) Lesní rohy 9. Beatová skupina Olympic je jednou z nejdéle působících skupin v české populární hudbě. Před kolika lety skupina vznikla? a) 52 let b) 46 let c) 42 let d) 36 let 10. Kterého z uvedených literárních děl není autorem Vladimír Nabokov? a) Lolita b) Lužinova obrana c) Pozvání na popravu d) Život Arseňjeva 11. Co představuje pojem gotický román? a) Román popisující období gotiky. b) Literární text z období gotiky vzniklý přibližně ve století. c) Literární dílo období romantiky s hororovými prvky. d) Je to jakýkoli text, který je výtvarně pojatý výrazně vertikálně. 12. Autorem souboru náčrtů českých historických objektů vydaných pod názvem "Hrady spatřené" je: a) Jan Neruda b) Karel Hynek Mácha c) Otokar Březina d) Jindřich Šimon Baar 13. Ze kterého literárního díla je následující ukázka? Zvučelo temně tajný bol, Břeh oje objímal kol a kol; A slunce jasná světu jiných a) Jan Neruda b) Karel H. Mácha c) Jaroslav Seifert d) Josef V. Sládek

3 Strana 3 (celkem 5) Varianta A1 14. Jaký je pseudonym divadelního autora Jeana B. Poquelina, žijícího v 17. století? a) Racine b) Moliére c) Corneille d) Voltaire 15. Co je obsahem divadelní hry Vojcek od G. Büchnera? a) Bývalý voják zabije svou milenku a je odsouzen. Námětem byla skutečná událost. b) Voják se staví na odpor proti rozkazu a je popraven. Námětem byla skutečná událost. c) Mladý muž hledá marně práci a přijímá místo, kde je snižována jeho důstojnost. d) Vykreslení osudu sebevraha a co jej přimělo k činu. 16. Kdo jsou autory divadelní hry Jonáš a tingltangl? a) Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. b) Jiří Voskovec a Jan Werich. c) Miroslav Šimek a Jiří Grossmann. d) Jiří Suchý a Jiří Šlitr. 17. Která z uvedených divadelních budov je nejstarší? a) Budova Mahenova divadla v Brně. b) Budova Divadla F. X. Šaldy v Liberci c) Budova Divadla J. K. Tyla v Plzni d) Budova Stavovského divadla v Praze. 18. Jaký je zobrazovací úhel u objektivu s ohniskovou vzdáleností 120mm proti objektivu s ohniskovou vzdáleností 50mm? a) Větší b) Menší c) Stejný d) Může být proměnlivý. 19. Ve kterém desetiletí 20. století byl natočen film Ben Hur režiséra W. Wylera? a) 40. léta b) 50. léta c) 60. léta d) 70. léta 20. V sedmdesátých letech byla v České (tehdy Československé) televizi natočena inscenace s Vladimírem Menšíkem v hlavní roli o lidském překonávání závislosti na alkoholu. Jak se inscenace jmenovala? a) Nezralé maliny b) Jako jed c) Absťák d) Ikarův pád 21. Který herec ztvárnil postavu učitele Hnízda ve filmu Obecná škola? a) Josef Somr b) Josef Abrhám c) Ladislav Smoljak d) Jan Tříska 22. Jakou barvu má výsledné světlo, jestliže se složí oranžové a modré část světelného spektra? a) Tmavě zelené b) Bílé c) Modré d) Oranžové

4 Strana 4 (celkem 5) Varianta A1 23. Vyberte správnou kombinaci Picassových tvůrčích období: a) růžové, modré, analytické, syntetické b) růžové, červené, syntetické, analytické c) růžové, modré, červené, syntetické d) růžové, modré, červené, analytické 24. V jakém oboru vynikal Jožka Úprka ( )? a) Poezie b) Zahradní architektura c) Výtvarné umění d) Hudba 25. Který z uvedených českých malířů je typickým představitelem kubismu? a) Emil Filla b) Václav Špála c) Oldřich Blažíček d) Mikuláš Medek 26. Jaké obtíže přináší satelitní města a co bylo nejčastěji předmětem kritiky u tohoto urbanistického pojetí? a) Nutnost zvýšeného počtu zařízení služeb pro obyvatele. b) Dopravní náročnost a časté přesuny osob. c) Zábor zemědělské půdy. d) Opouštění okrajových částí měst. 27. Kdo byl urbanistou a architektem u nového hlavního města Brazílie Brasília? a) Oscar S. Niemeyer b) Frank L. Wright c) Le Corbusier d) Pier Luigi Nervi 28. Který architekt je autorem vysílače na Ještědu? a) Jaroslav Fragner b) Vladimír Karfík c) Karel Hubáček d) Ladislav Lábus 29. Typickými příklady pseudostylové architektury 19. století jsou: a) Hluboká nad Vltavou, Lednice, Nebílovy b) Ratibořice, Kačina, Hrádek u Nechanic c) Hrádek u Nechanic, Hluboká nad Vltavou, Sychrov d) Sychrov, Kačina, Hrádek u Nechanic 30. Který z uvedených příkladů je příkladem využití tzv. brownfield. a) Doky na Temži v Londýně b) Asanace a nová výstavba Paříže. c) Výstavba Zlína d) Vysoušení a osídlení poldrů v Nizozemí. 31. Papež Benedikt XVI. má kromě vatikánského státního občanství i občanství a) italské b) rakouské c) německé d) švýcarské 32. Když se mluví o fresce, o jakou techniku se jedná? a) Malba na vlhkou omítku. b) Malba na suchou omítku. c) Vyškrabávané obrazce ve dvouvrstvé omítce. d) Nalepování barevného materiálu na omítku.

5 Strana 5 (celkem 5) Varianta A1 33. Jak lze popsat obyčej označovaný jako Jízda králů? a) Mladý chlapec, panic, jede s doprovodem na koni. b) Muž před svatbou objíždí vesnici a zve hosty. c) Jízda velkého počtu mladých mužů v době odvodů na vojnu (dříve). d) Hra na bitvu mezi dvěma skupinami. 34. Kolik zastavení na křížové cestě (kolik zobrazení) bývá? a) 12 b) 13 c) 14 d) Který svátek je spojen s židovským Novým rokem? a) Purim b) Roš hašana c) Pésach d) Šabat

6 Strana 1 (celkem 5) Varianta B3 1. Majitel obchodu s oděvy potřebuje prodat trička, která tvoří polovinu zásob (počítáno v korunách), džínů, kterých je 1/6 z celkového množství a košil, kterých má třetinu. Aby vše prodal, zlevnil trička o 20 %, košile o 25 % a džíny o 10 % a sklad se opravdu zcela vyprázdnil. Původně (před slevou) plánoval, že zboží prodá za Kč. Kolik nakonec utržil za výprodej všeho zboží po slevě? a) b) c) d) e) jiný výsledek 2. Vít, David a Vašek byli na dovolené v cizí zemi, kde jim přinesli jídelní lístek bez překladu, objednali si tedy namátkou podle názvů, které jim nic neříkaly. Vít si objednal much a kali a donesli mu polévku a koláč. David si objednal amali, much a ali a dostal polévku, těstoviny a maso. Vašek si objednal ali a puri a dostal maso a brambory. Standa si objednal ali, kali a amali. Co mu přinesli? a) maso, polévku a koláč b) koláč, maso a těstoviny c) brambory, maso, polévku d) polévku, maso, koláč e) koláč, brambory, těstoviny 3. Na divadelní představení je třeba ušít velké množství stejných kostýmů pro sboristky. Divadlo udržuje dlouhodobou spolupráci s paní Růženou, která by to sama zvládla za 10 dní, a s paní Boženou, která by to sama zvládla za 15 dní. Ke spolupráci přizvala obě. Po dvou dnech šití však paní Růžena onemocněla, ale poslala za sebe svoji kamarádku Viktorii, která je velmi rychlá a sama by celou práci zvládla za 5 dní. Božena a Viktorie pak již zadanou práci bez problémů dokončily. Za ušití dostaly všechny tři švadleny dohromady částku Kč, kterou si mezi sebe rozdělily spravedlivě podle množství odvedené práce. Kolik si odnesla paní Božena? a) b) c) d) e) jiný výsledek 4. Hanka a Manka zjistily, že ani jedna nemají tolik triček jako Janka, která jich má 25. Manka říká Hance dej mi polovinu tvých triček a budu jich mít stejně jako Janka. Hanka na to odpoví ne, ne, dej mi 3/4 tvých triček a budu jich mít já stejně jako Janka. Kolik triček mají Hanka a Manka dohromady? a) 26 b) 28 c) 30 d) 35 e) jiný výsledek 5. Kina Horror a Romance dělala průzkum, jakým způsobem se k nim dostávají jejich diváci, aby mohli zabezpečit dostatečný komfort pro odstavení jejich dopravních prostředků. Kino Horror má 240 míst a preferovaný způsob dopravy diváku vidíte v grafu vlevo. Kino Romance má 300 míst a preferovaný způsob dopravy diváků do tohoto kina vidíte na grafu vpravo a víme, že na kole jezdí do obou kin stejný počet diváků. Rozhodněte, které z následujících tvrzení je pravdivé.

7 Strana 2 (celkem 5) Varianta B3 Kino Horror Kino Romance kolo auto kolo autobus 120 o auto autobus a) Autobusem přijíždí do obou kin více než 200 diváků. b) V případě, že kino Horror zavede poplatek 10 Kč na úschovu kola, vydělá více, než když kino Romance zavede parkovné 20 Kč na auto. c) Vybudují-li obě kina dohromady 200 parkovacích míst (pro auta), nemůže se nikdy stát, že by nějaký divák neměl kde zaparkovat. d) Diváků, kteří jezdí do obou kin na kolech je dohromady více než počet diváků, který přijede do kina Romance autem. e) Do kina Horror přijíždí autobusem o 10 diváků více než do kina Romance. 6. Co znamená výraz kladívkový klavír? a) Určení, že struny klavíru jsou rozechvívány údery kladívek. b) Vyjádření skutečnosti, že klavír má kovaný rám. c) Označení výtvarné podoby horní desky. d) Výraz kladívkový klavír neexistuje. 7. Oblíbená Česká mše vánoční skladatele Jana Jakuba Ryby vznikla: a) V Přešticích na začátku 19. století b) V Rožmitále pod Třemšínem na konci 18. století c) V Kamenici nad Lipou na začátku 18. století d) V Roudnici nad Labem ve druhé polovině 18.století 8. Jakými nástroji nebo nástrojem je hrána úvodní pasáž Sinfonietty od Leoše Janáčka? a) Pozouny a tympány b) Housle a tympány c) Kontrabasy d) Harfy. 9. Kdo je autorem hudby muzikálu Kleopatra? a) Michal David b) Karel Vágner c) Karel Svoboda d) Petr Hapka 10. Kdo je autorem knihy Žert? a) Josef Škvorecký b) Ladislav Mňačko c) Vladimír Škutina d) Milan Kundera

8 Strana 3 (celkem 5) Varianta B3 11. Který z uvedených autorů je jedním ze zakladatelů moderního hororu v literatuře? a) Oscar Wilde b) Byron c) Mark Twain d) Alan E. Poe 12. Jaký literární útvar představuje romaneto? a) Epická báseň. b) Krátký román, který nemá pointu. c) Novela, tématem je tajemství a hledání jeho řešení. d) Cyklus tématem spojených povídek. 13. Ze kterého literárního díla je následující ukázka? O lásce šeptal tichý mech; Kvetoucí strom lhal lásky žel, Svou lásku slavík růži pěl a) Vítězslav Hálek b) Jaroslav Vrchlický c) Václav Hrabě d) Karel H. Mácha 14. Jaký byl v 16. století název divadla, ve kterém působila divadelní společnost W. Shakespeara a společníků a byly uváděny premiéry jeho divadelních her? a) The Fate b) The Comedy Theatre c) Globe d) W. Shakespeare and Company 15. Co je obsahem divadelní hry Peer Gynt od Henryka Ibsena? a) Cesta mluvky a podvodníka do světa za láskou, kterou pak najde doma. b) Příběh bohatého sedláka, kterému se nedaří. c) Peer Gynt žije ve svých snech a je v časté kolizi se skutečností. d) Osud námořníka, který se vrací z dlouhé plavby a zjišťuje, že se rodina rozpadá. 16. Memoáry Mráz přichází z Kremlu, které pojednávají o událostech let sepsal a) Pavel Kohout b) Václav Havel c) Zdeněk Mlynář d) Ludvík Vaculík 17. Která z uvedených divadelních budov je nejmladší? a) Janáčkovo divadlo v Brně. b) Nová scéna v Praze. c) Divadlo Petra Bezruče v Ostravě. d) Městské divadlo Zlín. 18. Jaký je zobrazovací úhel u objektivu s ohniskovou vzdáleností 30mm proti objektivu s ohniskovou vzdáleností 80mm? a) Větší b) Menší c) Stejný d) Může být proměnlivý. 19. Ve kterém desetiletí 20. století byl natočen film West side story režisérů R. Wise a J. Robbinse? a) 40. léta b) 50. léta c) 60. léta d) 70. léta

9 Strana 4 (celkem 5) Varianta B3 20. V sedmdesátých letech byla v České (tehdy Československé) televizi natočena inscenace s Vladimírem Menšíkem v hlavní roli o lidském překonávání závislosti na alkoholu. Kdo byl autorem námětu a scénáře? a) Jiří Hubač b) Vladimír Körner c) Jan Procházka d) Roman Ráž 21. Která herečka ztvárnila postavu maminky ve filmu Obecná škola? a) Jorga Kotrbová b) Libuše Šafránková c) Ljuba Krbová d) Taťána Medvecká 22. Jak se nazývá dvojice barev ve světelném spektru, jejichž složením se získá bílé světlo? a) Doplňkové barvy. b) Opačné barvy. c) Syté barvy. d) Nezávislé barvy. 23. Jaký výtvarný směr reprezentuje obraz Guernica od P. Picassa? a) Fauvismus b) Abstraktní umění c) Kubismus d) Surrealismus 24. V jakém kulturním oboru vynikal František Bílek ( )? a) Novinářství b) Film c) Sochařství d) Hudba 25. Který z uvedených českých malířů je typickým představitelem surrealismu? a) Jan Zrzavý b) Josef Čapek c) Jindřich Štýrský d) Ota Janeček 26. Jaký je princip stavby (budovy) označované Ludwigem Miesem van der Rohem jako kost a kůže? a) Železobetonová kostra pravidelného tvaru vyplněná vyzdívkou. b) Ocelová kostra a plátno (uplatňované např. na stadionech). c) Subtilní kostra a skleněné panely. d) Stavba využívající dřevo jako dominantní materiál. 27. Který z uvedených architektů se nepodílel na stavbě baziliky Svatého Petra v Římě? a) Michelangelo Buonarotti b) Donato d Angelo Bramante c) Carlo Maderna d) Filippo Brunelleschi 28. Který z českých architektů je autorem tzv. Tančícího domu v Praze? a) Zdeněk Zavřel b) Miroslav Masák c) Vlado Milunič d) Eva Jiřičná 29. Sex Pistols, The Clash nebo Adicts jsou skupiny, jejichž styl je možné označit jako a) rock b) punk c) metal d) crust

10 Strana 5 (celkem 5) Varianta B3 30. Co v urbanismu a památkové péči označuje slovo brownfield a) Pozemky s průmyslovou výstavbou. b) Stavební pozemky na orné půdě. c) Pozemky s průmyslovou výstavbou převáděné zpět do zemědělského půdního fondu. d) Prostor na střechách domů s možností nástavby. 31. Ve kterém regionu České republiky se nachází Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích? a) Kladensko b) Ostravsko c) Příbramsko d) Kutnohorsko 32. Jestliže se mluví o sgrafitu, o jakou techniku se jedná? a) Malba na vlhkou omítku. b) Malba na suchou omítku. c) Vyškrabávané obrazce ve dvouvrstvé omítce. d) Nalepování plochých obrazců na omítku. 33. Tzv. Papežský kříž a) je kříž se dvěma příčnými břevny b) charakterizují tři různě dlouhá příčná břevna, uspořádaná shora od nejmenšího po největší c) má pod dvěma vodorovnými břevny ještě jedno malé příčné břevno d) stojí na základně, která má připomínat Golgotu 34. Jaký výjev je prvním na křížové cestě? a) Poslední večeře b) Ježíš je na smrt odsouzen c) Ježíš bere na sebe kříž. d) Ježíš je ukřižován. 35. Který židovský svátek je připomenutím znovuvysvěcení chrámu po povstání makabejských bojovníků proti Antiochu IV. Epifanovi? a) Jom kipur b) Chanuka c) Pésach d) Šabat

11 Strana 1 (celkem 4) Přijímací zkoušky na bakalářské studium červen 2008 Varianta A1 1. Zloděj vlezl do sadu a natrhal si pomeranče. Cestou ze sadu narazil postupně na tři hlídače. Každého z nich podplatil polovinou pomerančů, které právě měl v tašce. Protože jich ale vždycky měl lichý počet, musel jim dát větší polovinu tj. počet zaokrouhlený nahoru na celé pomeranče. Kolik pomerančů si natrhal, když nakonec vyvázl ze sadu jen s pěti pomeranči? a) 47 b) 15 c) 18 d) 45 e) jiný výsledek 2. Máme čtyři různě velké nádoby: kulatou, hranatou, válcovou a nepopsatelného tvaru. Do válcové se vejde 2x tolik vody než do nádoby nepopsatelného tvaru. Do hranaté nádoby se vejde 2x tolik vody než do nádoby válcové. Kulatá nádoba pojme o polovinu více vody než všechny ostatní nádoby dohromady, ale o 12 litrů méně než je trojnásobek objemu hranaté nádoby. Jaký je objem nádoby nepopsatelného tvaru? a) 12 litrů b) 16 litrů c) 8 litrů d) 32 litrů e) jiný výsledek 3. Firma TAVIS očekávala výnosy o 25 % vyšší než náklady, ale tuto očekávanou částku se jí podařilo ještě o třetinu překročit, přičemž náklady zůstaly podle původního očekávání. Celkové výnosy firmy nakonec byly Kč a struktura nákladů je na grafu. O kolik byly vyšší materiálové náklady oproti úrokům? Struktura nákladů odpisy 5% úroky ostatní 10% materiál 40% služby 30% mzdy 12% a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč e) Kč 4. Pepa vysoustruží vzorků za 20 dní, Karel pracuje dvakrát rychleji a Franta ještě dvakrát rychleji než Karel. Za kolik dní společné práce splní zakázku, která je na 1,75 miliónu kusů? a) 45 dní b) 35 dní c) 40 dní d) 48 dní e) jiný výsledek

12 Strana 2 (celkem 4) Přijímací zkoušky na bakalářské studium červen 2008 Varianta A1 5. V restauraci sedí u stolu 4 muži (dva a dva proti sobě) Plaček, Nesvadba, Dvořák a Král. Jejich zaměstnání jsou: úředník, redaktor technik a spisovatel. Víme že: Naproti Plačka sedí spisovatel. Král je švagrem úředníka. Úředník sedí vedle Plačka. Král vypravuje, jak byli se spisovatelem a s Nesvadbou na výstavě. Redaktor má chatu vedle Plačka. Které tvrzení je pravdivé? a) Dvořák je technik. b) Plaček je úředník. c) Dvořák je redaktor. d) Nesvadba je úředník. e) Král není redaktor. 6. Hláskové písmo vynalezli: a) Sumerové b) Číňané c) Peršané d) Foiničané 7. Na kterých volených veličinách je závislé množství světla, které projde objektivem fotografického aparátu? a) Clona a doba osvitu b) Doba osvitu a citlivost snímače nebo filmu c) Clona a citlivost snímače nebo filmu d) Cloně, době osvitu a citlivosti snímače nebo filmu 8. Ve kterém kraji nebo regionu se nachází místní dobová forma zděného domu označeného jako blatský dům? a) Jižní Čechy b) Polabí c) Broumovsko d) Haná 9. Ve kterém městě je v evropském i světovém kontextu významná zahrada ve stylu manýrismu, která už ve své době vzbuzovala obdiv a byla proto zachycena v souboru grafických listů (J. van der Nypoort), které se dodnes dochovaly. Proto je možné dnes tuto zahradu rekonstruovat v původní podobě. a) Průhonice, Průhonický park b) Kroměříž, Libosad zvaný Květná zahrada c) Lednice, lednicko-valtický areál d) Slavkov u Brna, zámecká zahrada 10. Celotónová stupnice obsahuje pouze celotónové intervaly. Která z uvedených stupnic tuto podmínku naplňuje? a) c d e fis gis ais c b) c d e f g a h c) c d e g a c d) c d es f g a h 11. Kdo poprvé uvádí na veřejnost pověst o tragickém střetu geniálního hudebníka W. A. Mozarta a hudebníka průměrného reprezentovaného A. Salierim? a) Mozart sám b) Alexandr S. Puškin c) Peter Schaffer d) Miloš Forman 12. Jak byli označovaní tvůrci a interpreti středověké dvorské milostné poezie v Německu? a) Trubadůři b) Truvéři c) Minnesaengři d) Kantoři

13 Strana 3 (celkem 4) Přijímací zkoušky na bakalářské studium červen 2008 Varianta A1 13. Skutečným příběhem které z uvedených rodin byl inspirován Eduard Bass při psaní románu Lidé z maringotek? a) Kludských b) Berouskových c) Hubertových d) Kočkových 14. Které z uvedených měst bylo ve 20. století přebudováno podle jednotné urbanistické koncepce a bylo doplněno o řadu výborných architektonických návrhů architektů Jana Kotěry a Josefa Gočára? a) Ostrava b) Plzeň c) Liberec d) Hradec Králové 15. Malířský směr označovaný jako pointilismus (malíři G. Seurat, P. Signac aj.) má svým pojetím i časovou shodou nejblíže k jinému malířskému směru. O jaký směr se jedná? a) Impresionismus b) Expresionismus c) Abstraktní malba d) Kubismus 16. Svatodušní svátky (svátek Seslání Ducha) lidově zvané letnice, se slaví ve dnech stanovených v závislosti na termínu Velikonoc. V jakém časovém odstupu se tyto svátky slaví? a) 30 dnů b) 50 dnů c) 100 dnů d) V proměnlivém intervalu 17. K čemu sloužil milíř? a) Zařízení na úpravu chodu věžních hodin b) Na výrobu dřevěného uhlí c) Jednoduchý přístřešek v lese d) Na měření vzdáleností (v mílích) 18. Co označuje slovo platnéř? a) Řemeslo nebo osobu vyrábějící pancíře brnění b) Řemeslo nebo osobu vyrábějící plátno c) Řemeslo nebo osobu vyrábějící pečivo d) Stavebník 19. Z jakého materiálu jsou šindele? a) Azbesto-cementový materiál b) Dřevo jehličnanů c) Dřevo listnáčů d) Hornina s deskovou odlučností 20. Ve kterém českém filmu je postava loupeživého rytíře Kozlíka, jehož syn přepadne svého souseda a zajme jeho dceru? Film natočil v 60. letech 20. století režisér František Vláčil. a) Adelheit b) Údolí včel c) Markéta Lazarová d) Ďáblova past 21. Co představuje označení boží muka v lidovém umění? a) Zobrazení ukřižovaného Ježíše v kostelních oknech b) Řada obrazů zobrazující odsouzení a ukřižování Ježíše c) Drobná stavba v krajině ve tvaru sloupu nebo pilíře d) Část mlýnského složení ve tvaru kříže

14 Strana 4 (celkem 4) Přijímací zkoušky na bakalářské studium červen 2008 Varianta A1 22. Který z uvedených českých herců byl zároveň významným divadelním režisérem? a) Miroslav Macháček b) Josef Kemr c) Rudolf Hrušínský d) Petr Čepek 23. Dnešní chrám sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha na Pražském hradě byl dostavěn a otevřen v dnešní podobě k významnému výročí zavraždění knížete Václava, později kanonizovaného. Ke kterému výročí byl dostavěný chrám otevřen? a) 700 let b) 800 let c) 900 let d) 1000 let 24. Teorie poznání je označována jako : a) ontologie b) kosmologie c) antropologie d) gnoseologie 25. Který z uvedených malířů nepatří do tzv. generace Národního divadla? a) Mikoláš Aleš b) Josef Mánes c) Vojtěch Hynais d) František Ženíšek 26. Který z výroků je pravdivý ve vztahu k oskarovému filmu Amadeus? a) jde o český film, jehož režisérem je Jiří Menzel b) jde o americký film, jehož režisérem je Miloš Forman c) kostýmy filmu vytvořil Theodor Pištěk, režisérkou je Věra Chytilová d) jde o nejúspěšnější slovenský film z r. 1984, jehož režisérem je Juraj Jakubisko 27. Které umělce sdružuje světová organizace nazývaná PEN klub? a) výtvarníky b) básníky c) spisovatele d) filmaře 28. Která ze zakladatelských osobností pantomimy se narodila pravděpodobně v Kolíně (v Čechách), ale působila a prosadila se ve Francii? a) Marcel Marceau b) Ladislav Fialka c) Jean Caspard Deburau d) Felix de Brieux 29. Kterých kovů je slitinou bronz? a) mědi a zinku b) stříbra a rtuti c) zinku a stříbra d) mědi a cínu 30. Která dvojice jména a díla si neodpovídá, tj. osoba není autorem příslušného díla? a) John Steinbeck Hlava XXII. b) Sergej Prokofjev balet Romeo a Julie c) Eugene Delacroix Svoboda vedoucí lid d) Henrik Ibsen Peer Gynt

15 Strana 1 (celkem 4) Přijímací zkoušky na bakalářské studium červen 2008 Varianta A2 1. V hostinci se sešli cestující a objednali si k večeři ústřice, avšak nevečeřeli společně. Když přišel k večeři první, byl na stole velký podnos s ústřicemi, z nichž cestující ze zdvořilosti snědl o jednu ústřici méně, než činila 1/3 jejich počtu a odešel. Za chvíli přišel druhý cestující a nevěda, že první už povečeřel, snědl opět o 1 ústřici méně, než činila 1/3 z těch, jež zbyly na podnose. Stejně se zachoval i třetí cestující, po jehož odchodu zbylo na podnose ještě 11 ústřic. Kolik jich kuchař původně připravil na podnos? a) 30 b) 36 c) 33 d) 27 e) Skautský oddíl s několika vedoucími navštívil výstavu o Jaroslavu Foglarovi. Děti platily po 20 Kč, dospělí po 60 Kč. Celkem zaplatil hlavní vedoucí za skupinu 19 osob 580 Kč. Které z tvrzení je nepravdivé? a) Dětí bylo víc než dospělých. b) Dětí bylo víc než 13. c) Dospělí byli alespoň tři. d) Dětí bylo 14. e) Dospělých bylo Firma VISTO vyrábí a prodává výrobky alfa, beta, gama, delta a ypsilon, celkové tržby za všechny výrobky byly Kč, podíl jednotlivých výrobků na tržbách je v koláčovém grafu. Výroba jednotlivých druhů je ale různě nákladná, procento nákladů na výrobky vzhledem k tržbám za ně je ve sloupcovém grafu. Jaké byly celkové náklady firmy VISTO? Nákladovost výrobků Struktura tržeb 100% delta 30% epsilon alfa 5% beta 40% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% gama 20% a) menší než Kč b) větší než Kč c) Kč d) Kč e) Kč 20% 10% 0% alfa beta gama delta epsilon 4. Mistr v dílně chce vytvořit pracovní skupinu ze tří švadlen. Na zkoušku jim dá šít zástěry. O Anně zjistil, že je schopná ušít 5 zástěr za 2 hodiny, Maruška ušila 4 zástěry za 8 hodin a Janě trvalo ušití 4 zástěr tři hodiny. Za jak dlouho ušijí tyto tři švadleny dohromady 390 zástěr? a) 90 hodin b) 39 hodin c) 36 hodin d) 30 hodin e) jiný výsledek

16 Strana 2 (celkem 4) Přijímací zkoušky na bakalářské studium červen 2008 Varianta A2 5. Na lavičce v parku sedí 4 dívky: Jana, Eva, Zuzana a Pavla. Víme, že: Zuzana je větší než Eva, ale hezčí a menší než Pavla, Pavla je mladší než Zuzana i než Eva, Eva je hezčí než Zuzana, ale méně hezká než Jana, Jana je starší než Zuzana a mladší než Eva, ale je menší než obě dvě. Které tvrzení je nepravdivé: a) Pavla je největší. b) Pavla je nejmladší. c) Jana je nejhezčí. d) Jana je nejstarší. e) Jana je nejmenší. 6. Který z uvedených politiků je autorem knihy Česká otázka? a) Karel Kramář b) Alois Rašín c) Václav Klofáč d) T.G. Masaryk 7. Který z uvedených vztahů určuje s největší pravděpodobností existující směr závislostí v digitální fotografii (který výrok je směrodatný)? a) Větší počet světlocitlivých buněk - menší rozměr snímače - vyšší šum výsledného obrazu b) Větší počet světlocitlivých buněk - menší rozměr snímače nižší šum výsledného obrazu c) Menší počet světlocitlivých buněk větší rozměr snímače vyšší šum výsledného obrazu d) Menší počet světlocitlivých buněk menší rozměr snímače vyšší šum výsledného obrazu 8. Plástovice jsou obec, která je ukázkou uspořádání obce a architektonického ztvárnění domů oblasti označované jako Blata. Ve kterém kraji se obec Plástovice nachází? a) Jihočeském b) Jihlavském c) Středočeském d) Olomouckém 9. Kterého parku České republice se týkají následující klíčová slova? F. A. Špork, špitál, sochy neřestí a ctností. a) Děčín, zámecký park. b) Průhonický park c) Kuks d) Lednicko-valtický areál 10. Jakou koncovku v pojmenování přibírá tón snížený o půltón? a) is b) es c) ur d) ol 11. Jaká nová filmová forma se prezentovala v československé expozici na výstavě Expo 67 v Montrealu? a) Laterna magica b) Kinoautomat c) Trikový film d) Polyekran. 12. Který z uvedených hradů v ČR je příkladem tzv. vodního hradu, tj. hradu chráněného soustavou vodních ploch? a) Rábí b) Švihov c) Orlík d) Bezděz

17 Strana 3 (celkem 4) Přijímací zkoušky na bakalářské studium červen 2008 Varianta A2 13. Ve které z uvedených českých rodin bylo několik jejích členů významnými českými malíři? a) Purkyně b) Mánes c) Rabas d) Medek 14. Ve které variantě odpovědi je mezi památkami zapsanými na seznamu UNESCO zařazena jedna chybně? a) Holašovice, Kroměříž b) Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, Litomyšl c) Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, Telč d) Český Krumlov, vysílač na Ještědu 15. Ve které z uvedených zemí je oceňována kaligrafie jako svébytný umělecký projev? a) Čína b) Itálie c) Jižní Afrika d) Austrálie (u původních obyvatel) 16. Rod Rožmberků vymřel: a) Po přeslici, posledním Rožmberkem byla Perchta z Rožmberka (která bývá ztotožňována s rožmberskou Bílou paní") b) Po meči, posledním Rožmberkem byl Petr Vok z Rožmberka c) Po meči, posledním Rožmberkem byl Vilém z Rožmberka d) Po meči, posledním Rožmberkem byl Oldřich II z Rožmberka 17. Jaký materiál se zpracovával v zařízení, zvaném hamr? a) Klády dřeva b) Kůže c) Kámen d) Železo 18. K čemu sloužil lihýř? a) Zařízení na úpravu chodu věžních hodin b) Na výrobu lihu c) Jednoduchý přístřešek v lese d) Na měření vzdáleností (v mílích) 19. Co je hambálek? a) Vodorovný trámec spojující dvojici krokví b) Totéž co kumbál nebo kutloch c) Půda, prostor bezprostředně pod střechou d) Věžová stavba na sušení hasičských hadic 20. Kdo je autorem námětu filmu Markéta Lazarová? a) František Vláčil b) Vladimír Körner c) Vladislav Vančura d) Miloš. V. Kratochvíl 21. Jaký účel boží muka neměla? a) Byla součástí mlýnského složení a mlecího zařízení. b) Ukazatel na rozcestí, sloužila k orientaci. c) Byla památníkem šťastných i nešťastných událostí. d) Vymezovala hranice pozemků.

18 Strana 4 (celkem 4) Přijímací zkoušky na bakalářské studium červen 2008 Varianta A2 22. Který český herec hraje v americkém filmu z padesátých let s názvem Dvanáct rozhněvaných mužů? Ve filmu vystupuje v roli porotce, který zvrátí názor ostatních porotců o vině souzeného člověka. a) Jan Tříska b) Hugo Haas c) Jiří Voskovec d) Theodor Pištěk 23. Dar které z uvedených osob byl významným obsáhlým příspěvkem do sbírky moderního umění NG? a) Vincence Kramáře b) Tomáše G. Masaryka c) Jindřicha Waldese d) Františka Kupky 24. Ve kterém století byla vystavěna dnešní bazilika svatého Petra v Římě? a) 14. a začátek 15. b) 15. a začátek 16. c) 16. a začátek 17. d) 17. a začátek Která ze staveb je postavena ve stylu barokní gotiky? a) Žádná, takový styl neexistuje b) Kostel sv. Barbory v Kutné Hoře c) Klášterní kostel v Kladrubech d) Kostel kláštera Na Slovanech v Praze 26. Jaké národnosti byl sochař, který vytvořil Sochu svobody stojící před přístavem v New Yorku? a) Francouz b) Kanaďan c) Američan (USA) d) Angličan 27. Čím jsou typické sochy z Velikonočního ostrova zvané Moai? a) Velká hlava, vysuté brady, absence nohou, jsou z kamene b) Velká hlava, vysuté brady, dlouhé nohy, jsou z kamene c) Velká hlava, vysuté brady, absence nohou, jsou z pálené hlíny d) Velká hlava, vysuté brady, dlouhé nohy, jsou z kmene stromů 28. Který významný světový architekt je autorem brněnské vily Tugendhat? a) Walter Gropius b) Jan Kotěra c) Le Corbusier d) Ludwig Miese van der Rohe 29. Co znamená v baletu termín pas de deux? a) Tanec pro dvojici b) Našlápnutí na celé chodidlo c) Základní pozice d) Otáčení kolem osy 30. Co je označováno v oboru malířství jako lazura? a) Bezbarvý lak b) Krycí barva, kterou prosvítá barva podkladu c) Sytá krycí barva d) Lesklá povrchová úprava

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH Z ČESKÝCH REÁLIÍ Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vydání druhé (elektronické), Praha, 2014 Aktualizováno

Více

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů Turistický magazín KAM ročník VII., duben 2013 po Česku ZDARMA Za jaro dám na zvonění Turistická sezona je tu Ve znamení drakobijce Do pohádky i do pedálů www.kampocesku.cz KAM na výlet KAM pro děti KAM

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PRAHA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Strahovský klášter 5 Černínský palác 8 Loreta 9 Pražský hrad 12 Bazilika sv. Jiří 19 Kostel

Více

Clam-Gallasův palác z Mariánského náměstí, ve výklenku zdi kašna Terezka (foto M. Kotík).

Clam-Gallasův palác z Mariánského náměstí, ve výklenku zdi kašna Terezka (foto M. Kotík). Kdo byl jeho stavitelem a kdo zadavatelem monumentální stavby? Jakou roli hráli jeho majitelé v českých dějinách? Co všechno se v průběhu staletí za palácovými zdmi odehrálo a jaký význam mělo pro tehdejší

Více

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Co nám ukázaly oblastní slety a veřejná cvičení ( Pár dnů před XIV. sletem) Každý všesokolský

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu v jižních Čechách Bakalářská práce 2015 Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu

Více

Speciál. Praha. Praha. jak ji neznáte ZDARMA. www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu. Turistický magazín ročník III.

Speciál. Praha. Praha. jak ji neznáte ZDARMA. www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu. Turistický magazín ročník III. Turistický magazín ročník III., říjen 2013 ročník V., vydání duben 2011 Speciál ZDARMA Praha Praha jak ji neznáte www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu T U R IS T IC KÁ INFORM AČNÍ CENTRA

Více

přehled PRAŽSKÝ www.firkusny.cz 09*2015 30/10 7/11/2015 KULTURNÍCH POŘADŮ 30 Kč www.prazskyprehled.cz Pražské jaro uvádí

přehled PRAŽSKÝ www.firkusny.cz 09*2015 30/10 7/11/2015 KULTURNÍCH POŘADŮ 30 Kč www.prazskyprehled.cz Pražské jaro uvádí PRAŽSKÝ 09*2015 přehled KULTURNÍCH POŘADŮ soutěž o vstupenky na muzikál Romeo a Julie, 8 slevových kuponů Pražské jaro uvádí ročník 30/10 7/11/2015 www.firkusny.cz Ve spolupráci Partner festivalu Mediální

Více

Svatby netradičně Veselský Chlum jako stvořený pro svatební romantiku

Svatby netradičně Veselský Chlum jako stvořený pro svatební romantiku Svatby netradičně Dopravní omezení Hasiči slaví Zámek v Lysicích Letní kina 800 let hradu Veveří Paintball Tišnováci v rally Termínová listina OFS 18. 7. 7. 8. 2013 Číslo 14 Ročník XXI www.vox-cz.cz Cena

Více

Festival Smetanova Litomyšl přinesl několik úspěšných premiér

Festival Smetanova Litomyšl přinesl několik úspěšných premiér Zpravodaj Města Litomyšle 7 4. července 2006 Ročník XVI. Festival Smetanova Litomyšl přinesl několik úspěšných premiér Letošní slavnostní zahajovací koncert měl podtitul Vivat Mozart! A dalo by se dodat:

Více

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba 11/2006 Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba Na titulní straně Domoradice (místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města) Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení

Více

Pavilon Expo dnes a před 50 lety.

Pavilon Expo dnes a před 50 lety. Letošní osmičkový rok přináší nejen výročí historická, ale i kulturní. Takovým by se dalo nazvat připomenutí doby 50 let, která uplynula od světové výstavy v Bruselu. Tehdejší Československá republika

Více

Jejda, dochází mi papír. po Česku. Stezka v korunách stromů Putování krajinou břidlice Do kraje praotce Čecha ZDARMA. www.kampocesku.

Jejda, dochází mi papír. po Česku. Stezka v korunách stromů Putování krajinou břidlice Do kraje praotce Čecha ZDARMA. www.kampocesku. Turistický magazín www.kampocesku.cz ročník IX., červen 2015 po Česku ZDARMA Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky. -Eduard Bass- Jejda, dochází mi papír

Více

KAM. Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze. po Česku ZDARMA. Historické město roku 2010. Český pirát z Karibiku

KAM. Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze. po Česku ZDARMA. Historické město roku 2010. Český pirát z Karibiku Turistický magazín KAM ročník V., vydání duben červen 2011 po Česku ZDARMA Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze Historické město roku 2010 Český pirát z Karibiku KAM na výlet KAM pro děti KAM do

Více

KAM. Kdo se v máji zamiluje, tomu to vydrží. po Česku ZDARMA. Noc kostelů a muzeí. Být architektem lidských duší. Sezona začíná i pánům nebe

KAM. Kdo se v máji zamiluje, tomu to vydrží. po Česku ZDARMA. Noc kostelů a muzeí. Být architektem lidských duší. Sezona začíná i pánům nebe Turistický magazín KAM ročník VII., květen 2013 po Česku ZDARMA Kdo se v máji zamiluje, tomu to vydrží Noc kostelů a muzeí Být architektem lidských duší Sezona začíná i pánům nebe www.kampocesku.cz KAM

Více

Shakespeare. Letní festivaly. omládne na Špilberku. ve vzduchu i na zemi. země slunce a pohody

Shakespeare. Letní festivaly. omládne na Špilberku. ve vzduchu i na zemi. země slunce a pohody prázdniny 01 rozhovor ročník 3 / léto 2001 / cena 10, Kč 7 8/01 Shakespeare omládne na Špilberku Svěrákova bitva ve vzduchu i na zemi Letní festivaly na Moravě Řecko - země slunce a pohody www.kult.cz

Více

Petr Pavelec (ed.) Hrady a zámky. Objevované a Opěvované. průvodce výstavou

Petr Pavelec (ed.) Hrady a zámky. Objevované a Opěvované. průvodce výstavou Petr Pavelec (ed.) Hrady a zámky Objevované a Opěvované průvodce výstavou Hrady a zámky objevované a opěvované průvodce výstavou Jízdárna Pražského hradu, 19. 12. 2014 15. 3. 2015 Uspořádal a edičně zpracoval:

Více

Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli již jako doma

Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli již jako doma Zpravodaj Města Litomyšle 5. září 2011 Ročník XXI. 9 Brány památek se opět otevřou Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou celoevropskou poznávací a společenskou aktivitou, jejíž cílem je

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO Zpravodaj Města Litomyšle 5. února 2010 Ročník XX. 2 Zámek se chystá na svatebčany Hned po svém prosincovém jmenování avizovala nová kastelánka litomyšlského zámku Jana Sehnalová záměr, rozšířit možnosti

Více

Dědictví regionu na jednom místě?

Dědictví regionu na jednom místě? Zápraží se rozšířilo DOLNÍ BŘEŽANY / JESENICE Řemeslo má zlaté dno 3 4 LADŮV KRAJ Neckyáda VESTEC 7 MASO UZENINY BEZ LEPKU OD RADEVA Tel.: 777 336 805, 777 333 899 e-mail: g.radev@seznam.cz Ke Mlýnu 1,

Více

Stavba kanalizace se díky počasí rozjela výrazně dříve

Stavba kanalizace se díky počasí rozjela výrazně dříve Dnes v čísle: Hasiči vloni absolvovali přes dvě stě zásahů (str. 2) Lábus s Kaiserem ovládnou jeviště kulturního domu (str. 4) Putovní pohár Tatry kořistí Getafe (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj prosinec 2010 Rozhovor měsíce ROZHOVOR S NOVÝM STAROSTOU VYSOKÉHO MÝTA ING. MILOSLAVEM SOUŠKEM Pane starosto, minulý měsíc jste se stal počtem preferenčních hlasů vítězem komunálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově

Více

Skončil 49. ročník Smetanovy Litomyšle

Skončil 49. ročník Smetanovy Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 7 4. červenec 2007 Ročník XVII. Skončil 49. ročník Smetanovy Litomyšle V prostorách muzea antiky se představily mužské vokální kvarteto Q Vox a zpěvačka a cimbalistka Zuzana Lapčíková.

Více

zůstávaly mimo anebo jen na okraji zájmu sběratelů

zůstávaly mimo anebo jen na okraji zájmu sběratelů Proč Pročpohádky? Čtenářům České besedy dobře známá autorka zajímavých článků a též půvabných společensko-historických románů s tematikou národního probuzení v západních Čechách - Marie Korandová - opět

Více

KAM. Zlato podzimu sbírejme do herbáře. po Česku ZDARMA. S námi za zdravím a poznáním. Naplánujte si podzim v Beskydech

KAM. Zlato podzimu sbírejme do herbáře. po Česku ZDARMA. S námi za zdravím a poznáním. Naplánujte si podzim v Beskydech Turistický magazín KAM ročník VI., říjen 2012 po Česku ZDARMA Zlato podzimu sbírejme do herbáře S námi za zdravím a poznáním Naplánujte si podzim v Beskydech Jižní Čechy lákají na výlovy rybníků www.kampocesku.cz

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Muzeum města Brna, jehož posláním je péče o kulturní dědictví druhého největšího města naší země, a to jak v podobě muzejních sbírek, tak i nejvýznamnějších

Více