Hlavní článek Hlavní článek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní článek Hlavní článek"

Transkript

1 Kolodějské vánoční noviny Roč. 14 č. 12 prosinec 2010 zdarma Hlavní článek Hlavní článek Vážení čtenáři, hlavní článek, v novinářském slangu votvírák, by měl být o něčem nejdůležitějším. Protože máte v ruce poslední číslo Kolodějských novin, které vydává stará redakční rada, dovolil jsem si za nejdůležitější považovat ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY NAŠÍ ŠKOLY, který bude realizován PONOVU. Za dobu mého působení na kolodějské škole se počet obyvatel obce zněkolikanásobil. Dávno pryč jsou léta, kdy jsme objížděli okolní obce a nabízeli volná místa ve škole, aby tato nezanikla. Doba se změnila, ale velikost školy stagnuje. Její kapacita je úředně stanovena na 110 žáků. Máme pět tříd, z toho tři, do kterých se vejde maximálně po dvaceti žácích a dvě větší, cca pro 26 dětí. A jsme u jádra problému. Dvě největší třídy máme naplněny 26 a 23 dětí. Zbývají nám tři menší třídy po dvaceti dětech. Při celkovém naplnění jsme na limitě naší kapacity. Z toho důvodu budeme letos přijímat pouze 20 ŽÁKŮ. A zájemců je více... Znalci právních kliček vědí, že 29, odst. 5, Zákona 561/2004, umožňuje zřizovateli povolit výjimku a zvýšit maximální počet dětí ve škole až o čtyři. Hurá, bylo by vyhráno, ale fyzicky se do malé třídy další lavice nevejdou... Takže opravdu dvacet... Dvacet dětí ve třídě bylo pro naši školu hranicí snů, hranicí na kterou jsme dlouhá léta nedohlédli a nyní se tato meta stala noční můrou, protože letos máme jednadvacet předškoláčků v mateřince a k nim ještě dvě děti, které byly u zápisu vloni a dostaly odklad povinné školní docházky. A to nepočítám telefonické dotazy od mimokolodějských zájemců. Koho přijmout, když je zájemců o naši školu více? Komu dát rozhodnutí o nepřijetí a hlavně z jakého důvodu? Spekulujme nyní s vizí, že by nikdo z uchazečů nepožadoval odklad povinné školní docházky a bude tak větší poptávka než nabídka. Abych nemohl být nařčen z přijímání kamarádů či úplatků (jak je v obci populární...), musí být kriteria naprosto objektivní. Zákon 561/2004 Sb. stanoví pouze jedno kriterium žák musí mít v obci trvalé bydliště 36, odst. 5. Proto každý rodič, který povede své dítě k zápisu bude muset mít potvrzený formulář o trvalém bydlišti dítěte. Co když ale budou mít všichni uchazeči trvalé bydliště v Kolodějích? Proto jsou na tomto formuláři i další údaje, trvalé bydliště matky a trvalé bydliště otce, opět potvrzené ÚMČ Koloděje. I zde je velká pravděpodobnost, že všichni budou mít i tato kriteria stejná. Pak rozhodne délka trvalého pobytu rodiny v Kolodějích. Starousedlíci budou mít více bodů před nově přistěhovavšími se. A pokud bych musel rozhodnout mezi dvojicí dětí, jejichž rodiny žijí v obci stejně dlouho, bude do školy přijato, to, které je starší. Takto rozpitvaná pravidla pro přijetí jsou snad nenapadnutelná a každopádně snadno doložitelná, kontrolovatelná a antikorupční. Zápis do první třídy proběhne 17. ledna 2011 mezi patnáctou a sedmnáctou hodinou v budově školy. S sebou: potvrzený formulář, (který si můžete vyzvednout ve škole, školce, na webu školy či v kolodějském obchodu), občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte. Poprvé za dobu mého působení na škole nepíšeme konkrétní místnost, kde bude zápis probíhat, protože jsme zápis pojali nově. Paní učitelky budou mít centra v růz-

2 ných učebnách, kde malí adepti vzdělání budou plnit různé úkoly, jež se jim budou zapisovat do průvodní karty. Na základě doložených informací a podkladů od zápisu pak ředitel školy, do konce týdne, vystaví doklad o přijetí či nepřijetí do 1. třídy, který obdrží rodiče poštou či oproti podpisu v mateřské škole. A jak by to bylo dále s těmi nepřijatými uchazeči? Upřímně velmi špatné, protože díky výstavbě v okolních obcích jsou školy nacpány k prasknutí a každá obec si hájí místa pro své rodáky. Pak již záleží na rodičích, aby si nalezli školu, do které bude jejich potomek chodit. A co na to zákon? Opět situaci řeší školský zákon, v 178, který ukládá obci povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na svém území. Buď ve zřízené škole nebo zajištěním vzdělání ve škole zřizované jinou obcí či svazkem obcí. Bohužel už zákon nestanoví, vzdálenost nalezené školy od bydliště... A pokud bychom letos udělili odklady povinné školní docházky a kýžená dvacítka zájemců by nastoupila do 1. třídy, problém by se pouze posunul o rok... Mgr. Zdeněk Dolanský Vážení a milí přátelé, sepisuji tyto řádky ve dnech, kdy krajina okolo našich domovů zapadala sněhem. Skoro se zastavila a utichla pod bílou záplavou. Mnohé pod sněhem úplně zmizelo a vidět zůstává jen něco málo, možná jen to podstatné. Navzdory reklamním kampaním je potřeba říci: Nejsou Vánoce, ještě ne. Přišel už ale advent čas tichého čekání, chystání se na věci budoucí, na věci přicházející. Bývá to tak před každými velikými křesťanskými svátky. Bývá veliké ticho, v němž jsou vidět jen věci nejpodstatnější. Budeme-li trochu skromní a tišší, možná před svátky uvidíme, na čem opravdu záleží. Možná se pak budeme umět upřímně radovat o vánoční noci. V jejím tichu se totiž stalo to nejpodstatnější: narodilo se dítě, Boží i člověčí. A narodilo se nám, jak zpíváme v koledách, snad abychom nezapomněli, že žít je dobré! Přeji Vám všem k nadcházejícím svátkům radost z daru života, i trochu laskavého ticha v srdci to abyste tu radost uměli vzít do dlaní a potěšit druhé. Váš Jan Kotas, kolodějský farář Info z Info z našeho úřadu ú Vážení spoluobčané, posledním úředním dnem v letošním roce je středa 22. l2. V roce 2011 se na vás budeme těšit 3. ledna v pondělí. Máme rády jiskření nocí, hvězdy planou a nesou naději, že jen přátelství,lásku, porozumění lidé v Kolodějích zasejí. Veselé ať Vaše svátky jsou, ať září prima pohodou. Ať Ježíšek a Silvestr Vás potěší, ať v novém roce moc nesněží. Krásné svátky vánoční a PFko senzační přejí Ilona Chalupská a Hana Videtičová Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří v komunálních volbách podpořili místní kandidátku TOP 09. Díky Vašim hlasům jsme získali jeden mandát v zastupitelstvu, což osobně považuji za úspěch. TOP 09 je mladá strana, která nabízí alternativu pravicovým voličům na národní úrovni. Komunální sféra je však o konkrétních lidech, kteří se rozhodli pracovat pro svou obec nad rámec svých běžných povinností a v převážné většině ve svém volném čase. Toto je případ zejména Koloděj, neboť vzhledem k naší velikosti a omezenému rozpočtu si můžeme dovolit pouze jednoho uvolněného člena zastupitelstva placeného na plný úvazek. Zapojit se do oficiálního dění v naší městské části a podílet se na rozvoji Koloděj jsem se tedy rozhodnul i já, což bylo také mým motivem pro to, abych se ucházel o Vaše hlasy, a abych Vám v rámci předvolební kampaně předložil konkrétní program. Tedy vzhledem ke krátké historii TOP 09 a také k faktu, že nikdo z naší kandidátky v uplynulém volebním období nebyl členem místního zastupitelstva jsem velice rád, že jsme Vás dokázali oslovit. V době, kdy píši tyto řádky, má nové zastupitelstvo již za sebou dvě zasedání. První ustanovující, řekněme lehce bouřlivější a druhé, na kterém jsme již projednávali konkrétní záležitosti a to nazvěme jako věcné a smířlivější. Během volby těch nejdůležitějších postů na naší radnici se ukázalo, že jsem byl odsouzen do opozice. Taková je prostě realita. Nicméně v tak malém zastupitelstvu, které se skládá pouze ze 7 členů a tedy mnohá jednání nebudou probíhat tak formálně, jak by tomu bylo v zastupitelstvu s větším počtem členů, z logiky věci plyne, že kolodějské záležitosti budou podléhat intenzivnější diskusi, což je dobře. Jako příklad mohu uvést právě řešený jednací řád zastupitelstva, kde postupně 2

3 celé zastupitelstvo piluje stanovy do takové podoby, které zprůhlední celé jednání zastupitelstva a běžným občanům podrobněji zpřístupní průběh a výsledky jednání a hlasování. Do budoucna věřím, že zastupitelstvo bude jednat v zájmu Koloděj jako celku, neboť každý zastupitel by měl mít na paměti, že sice získal hlasy od určité skupiny lidí, ale na radnici musí hájit zájmy všech. Stejně tak by současné vedení radnice mělo podle mého názoru jednat tak, aby kolodějskou obec spojovalo a nikoliv rozdělovalo. Jsem přesvědčen, že potenciál zde na to je. To nám však ukáže až čas. Závěrem všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku. Vladimír Mužík Výzva ke spolupráci Ačkoliv mne napadá mnoho námětů k příspěvku do KN, nyní, krátce po volbách, nechci se v předvánočním období zabývat malichernostmi. Naopak bych rád využil nastávajících svátků k uklidnění situace. Nespolupráce, nekonečné osočování a napadání nic neřeší, naopak vnáší nedůvěru a podezírání mezi občany. Posledním dokladem toho, jsou letošní předvolební kampaň a průběh povolebních zasedání zastupitelstva. Kdo to myslí vážně s budoucností obce, toho současný stav nemůže těšit. Na samotném konci posledního veřejného zasedání zastupitelstva vyzval místostarosta Z. Passer všechny ke konstruktivní spolupráci s tím, že to bude mít významný vliv na další rozvoj a uspořádání obce. Považuji to za rozumný počin, vedoucí k nápravě. Myslím si, že jako další krok by bylo vhodné a pro Koloděje prospěšné, pokusit se o narovnání vztahů a odstranění shora uvedených skutečností. Jak toho docílit? Podle mého názoru by tomu výrazně pomohlo, kdyby naši zastupitelé zorganizovali veřejnou debatu, na kterou by pozvali všechny obyvatele Koloděj. Jejím řízením by pověřili profesionálního, neutrálního a nezainteresovaného moderátora. Každý ze zúčastněných by mohl vyjádřit svoje mínění o vedení a fungování obce, klást dotazy a naopak obhajovat se a vyvracet závažná podezření a pomluvy. Debata by se mohla uskutečnit v průběhu ledna tak, aby každý mohl využít svátečního klidu k pozastavení se nad situací v Kolodějích a k přípravě na takovou besedu. S přáním klidného prožití Vánoc a pevného zdraví v novém roce ing. Karel Činátl člen sdružení SAKO Rozhovor Rozhovor měsíce Bouřlivé předvolební obdobní skončilo a vykrystalizovalo nám nové zastupitelstvo, které si zvolilo nového starostu. Na místě je spíše slovo staronového. Pane starosto, nové koště dobře mete, ale co to již osvědčené? Čím nás překvapíte v tomto volebním období? Vše se odvíjí od financí a potažmo od změn na Magistrátu hl. města Prahy. Chceme se ale věnovat územnímu plánu, specifikovat ho. Co to znamená konkrétně? Věnovat se např. zalesnění okolí obce, soustředit se na vytvoření nového centra obce v okolí kostela, vystavět nové dětské hřiště u fotbalového areálu atd. Veřejná jednání jsou docela bouřlivá, jak se Vám v takové situaci pracuje? Neřekl bych, že jsou bouřlivá, ale je pozoruhodné, že ti, co neuspěli ve volbách, vytvořili skupinu, která patrně bude sledovat naši práci, z jakýchkoli důvodů. Celé to ale beru za přirozený průběh veřejných schůzí. Není to v žádném případě bouřka... Nehodil by se větší prostor pro veřejné schůze, tak jak navrhovali někteří před volbami? Co Jízdárna? Loňské volební období většinou lidé na schůze nechodili vůbec. Doposud jsme se pokaždé do místnosti vešli a dokonce všichni seděli. Nevidím ale problém, v případě většího zájmu o naši práci, abychom zvolili i jiný prostor, např. Jízdárnu... V čele komisí (např. revizní) by, podle Vás, měli stát odborníci na danou problematiku nebo spíše libovolné osobnosti, neznalé problematiky, kterým ale budou radit zkušení členové komise? Ve Vámi navrhovaném příkladu se prolíná oboje. Vlastní zkušenost z podnikatelské sféry a vlastní vedení finanční problematiky a navíc v komisi pracuje vysokoškolsky ekonomicky vzdělaný praktik. Domnívám se, že tímto je kvalita kontrolní činnosti zaručena. A rozhlédnete-li se po těch desetitisících kontrolních komisí v malých obcích, myslíte si, že všude je vedou vysokoškolsky vzdělaní ekonomové? Bude se obec ve Vašem volebním období dále rozšiřovat? Určitě, ale s rozvahou. Existuje totiž územní plán, kde je definováno, které pozemky jsou určeny k zástavbě. Jde ale o rozšíření do cca 300 občanů, protože jsme limitováni kapacitou čističky odpadních vod, jejíž strop je 2000 osob. V současné době žije v obci necelých 1300 obyvatel. Pálí nás nedostatek míst ve škole a školce, jaké budou Vaše kroky v této oblasti? V této oblasti jsem v současnosti naprosto bezmocný, protože v roce 2009 žádaly městské části na výstavbu mateřských škol jednu a čtvrt miliardy korun. Nikdo 3

4 nedostal ani korunu. Postavit novou mateřskou školu je investice cca 45 miliónů. Rekonstrukce stávající školky by znamenala cca 25 miliónovou investici, avšak stávající školka by musela být zavřená, protože by musela být zrekonstruována dle současných norem a požadavků EU. Zvětšení školy nástavbou nepřichází v úvahu, protože by statik nedovolil stavět na cca dvě stě let starých základech. Nové postavení budovy školy je investice v rozpětí milionů plus pozemek. V současné době ekonomických úspor ve všech oblastech, jsem hluboce přesvědčen, že jediná cesta, vedoucí k řešení přebytku žáků ve škole a školce je, že část dětí bude dojíždět do jiných školských zařízení mimo naši obec. Budou-li pokračovat další rekonstrukce silnic, pak kdy a kde? Budeme pokračovat. I v současné době je vypracována oprava silnic v lokalitě staré zástavby (K Sibřině, Kvasinská), dále ul. Bačetínská a U Kosinů a opět záleží na jediném. A to, budou-li uvolněny dotace na předmětnou rekonstrukci. Samozřejmě projekty budou opět předloženy jak SAKU, tak občanům, kterých se to týká, aby se mohli vyjádřit. Byl bych rád, aby si ale všichni uvědomili, že jde o rekonstrukci komunikací a zvláště kanalizace, která je v některých místech v havarijním stavu. Leckdy jsou náklady na přestavbu inženýrských sítí vyšší než sama rekonstrukce ulice. Slyšel jsem o jakési vizi multifunkčního domu, který měl být v nástavbě nad obchodem. Bude něco takového realizováno? Tak o tom slyším poprvé. Estetici by si přáli mít pouze sedlovou střechu nad obchodem, návštěvníci pohostinství by tam rádi viděli restauraci, o dalších vizích jsem se zatím nedozvěděl. Myslím si ale, že naše plány, které máme na toto volební období jsou tak rozsáhlé, že zcela zasytí požadavky na stavební investice... Hodně palčivý je problém okolo fotbalového hřiště a jeho restaurace. Máte nějakou vizi, která by umožnila pokračování oblíbené hospody? Vize ano, ale atmosféra jednání téměř nenaznačuje, že by mohlo dojít k dohodě, když se celý problém, bez jakéhokoli posunu k dohodě, táhne již deset let. Důkazem toho je, že se o to snažil pět let pan Jiří Erben, předseda Slavoje Koloděje a dalších pět let ÚMČ. Oba tyto subjekty měly snahu se domluvit. Výsledkem však bylo pouze rozdělení Slavoje Koloděje a následně vyplývající soudní spory... Pane starosto, děkuji za Váš čas a poskytnutý rozhovor Mgr. Zdeněk Dolanský Reakce na Reakce na článek JUDr. Jiří Vyvadil zachránce Koloděj Vážení čtenáři, se zájmem jsem si přečetl příspěvek JUDr. Jiřího Vyvadila otištěný v listopadovém vydání Kolodějských novin roku 2010 otištěným na str. 4 pod názvem Když právo tak právo a nemohl jsem se zbavit pocitu, že pisateli bijícího se v prsa a zvonícího na zvon spravedlnosti chybí dostatek odvahy, kritické sebereflexe a upřímnosti ke kolodějským občanům. Text uvedeného článku je při útocích na třetí osoby zásadně anonymní, což je velmi praktické, neboť se pisatel zbavuje nepříjemné povinnosti lži a polopravdy obhajovat před soudy nebo orgány činnými v trestním řízení. Snad jakoby opět zavanuly staré dobré časy, kdy anonymní dopisy byly oblíbenou kratochvílí malých hrdinů svojí doby, kteří bydleli třeba hned ve vašem sousedství a měli estébáckou zkušenost. Kdyby totiž autor článku jména osob z textu poslaného redakci ve strachu nevymazal, zjistil by, že píše holé nesmysly a mate čtenáře, když hovoří o kandidátech, kteří se s obcí soudili o vrácení poplatků za napojení kanalizace, kteří ve skutečnosti do kolodějského zastupitelstva v posledních komunálních volbách vůbec nekandidovali. To se bohužel anonymním pisatelům občas stává, a proto příště doporučuji JUDr. Vyvadilovi více odvahy, zdvižené hledí a méně sebe oslavných fanfár, aby zas neťal mečem belhající spravedlnosti zcela vedle. Na celém textu JUDr. Vyvadila mě ale zaujala zcela jiná věc, která se myslím dotýká kolodějských občanů zásadním způsobem. JUDr. Vyvadil se rozmáchle rozepisuje o tom, jak se mu podařilo uchránit Koloděje před vracením neoprávněně vybíraných poplatků za napojení rodinných domů na obecní kanalizaci. Já jsem v dané věci zastupoval pana Jaroslava Fiuryho, vašeho spoluobčana, který se pro dotčené občany pokusil soudní cestou vymoci neoprávněně vybrané poplatky zpět, a to za vlastní nemalé náklady. V dané věci došly soudy prvého stupně postupně ke dvěma různým závěrům, a to částečně ve prospěch dotčených občanů (spis Obvodního soudu pro Prahu 9, sp.zn. 10 C 84/2006 nebo 14 C 85/2006), částečně ve prospěch Koloděj (spis Obvodního soudu pro Prahu 9, sp.zn. 19 C 60/2006), pokaždé s jiným odůvodněním, nicméně v jednom se všechny soudy shodly, poplatky Koloděje vybraly neoprávněně. Po té, co třetí názor ve prospěch Koloděj vyslovil odvolací soud, přestože i on považoval vybrání poplatků za protiprávní čin, posoudil můj klient další řízení za neefektivní a věc ukončil. V tomto směru lze Kolodějím a JUDr. Vyvadilovi přiznat vítězství, jen kdyby tyto bezpochyby krásné pocity neovlivňovaly soudnost pisatele více, než je zdrávo. Skutečnost, že odvolací soud vysloví názor třetí a 4

5 vítězný pro protistranu, a priori vůbec neznamená, že soudci nižších stupňů nebo právní zástupci protistrany, jsou špatní právníci, jak o tom JUDr. Vyvadil sní. S takovým přístupem k věc, by všichni advokáti i soudci byli špatní, neboť každému se stane, že jednou vyhraje a podruhé prohraje, názor nadřízeného soudu bude jiný apod. v právu se to stává docela často, zvláště, když i zákon kulhá, a jistě to potkalo nebo potká i JUDr. Vyvadila, ať už jako bývalého soudce nebo jako advokáta pak se snad už konečně poučí, že se podobné odsudky o kvalitě kolegů mezi advokáty prostě nenosí. Přejme ale vítězi jeho vavřínový list, jenom mě ve vztahu ke kolodějským občanům napadá, zda to není ve skutečnosti spíše list fíkový, kterým si král zakrývá svojí bělavou nahotu. Morální vzkaz kolodějským občanům od vedení obce totiž zní asi takto: Máte smůlu, sice jsme vás neoprávněně obrali o vaše peníze, ale vracet je budeme pouze tehdy, pokud nás k tomu přinutíte Ve světle této truchlivé pravdy mi připadá obsah článku JUDr. Vyvadila jako smutná ukázka toho, že ve skutečnosti není rozhodující zájem občanů, ale moc úředníků a peníze a ty občane, plač. Smutná pravda o podstatě správy věcí veřejných v Kolodějích. Možná by stálo za to, kolodější voliči, zamyslet se více na lidmi, kteří se ucházejí o vaši voličskou přízeň, nebo se hřímavě bijí v prsa jako zachránci obce. Správa věcí veřejných totiž vypadá zcela jinak z pohledu prachu a šedi stranických sekretariátů, kde bývá obvyklé upřednostňovaných finančních zájmů nad obecným blahem. Možná, pokud by se chtěl objevit skutečný zachránce Koloděj, by bylo dobré se zamyslet i nad minulostí jednotlivých aktuálně zvolených kandidátů, jejich profesní, stranickou i estébáckou zkušeností (doporučuji Obávám se totiž, že lidé, kteří se bojí jednat na rovinu a nést odpovědnost za vlastní názory, a to i veřejně, se už nezmění a tady se musím opět vrátit na začátek svého článku. Mgr. Jan Vrbenský Důležité informace z dopravy Autobusová linka č. 269 Rádi bychom Vás informovali, že od bude na lince 269 zaveden víkendový provoz. Od bude rozšířen provoz autobusové linky č Linka pojede nově také v nepracovní dny cca od 8:00 do 20:00 v pravidelném intervalu 60 minut, a to v celé trase (Nádraží Uhříněves Obchodní centrum Čakovice). Linka bude navazovat v zastávce Nádraží Uhříněves na vlaky linky S9 ve směru od Říčan. Linka 269 zajišťuje nově od přímé spojení oblastí Prahy 9 s Koloději, Hájkem a Uhříněvsí, kde je možnost přestupu nejen na vlaky ve směru Říčany a Benešov, ale i na autobusy ve směru Jižní Město či na linku 325 k obchodnímu centru v Čestlicích. Děti a senioři mohou prokazovat věk také pomocí opencard Od soboty 13. listopadu 2010 si mohou tarifní kategorie Děti 10 až 15 let a Senioři 60 až 70 let nahrát na opencard také věkovou tarifní kategorii, která jim slouží k prokazování věku při používání jednotlivých zvýhodněných jízdenek. Nahrání věkové tarifní kategorie probíhá zdarma a automaticky pouze ve validátorech, umístěných ve stanicích metra poblíž automatů na jízdenky. Věkovou tarifní kategorii si na opencard mohou nahrát jak stávající, tak noví držitelé opencard ve výše uvedených kategoriích. Nahrávání věkové tarifní kategorie také umožní bezproblémový nákup v e-shopu Dopravního podniku hl. m. Prahy (eshop.dpp.cz). Bez aktivace věkové tarifní kategorie totiž e-shop neumožní prodej zlevněné časové jízdenky (kuponu). Vánoční a novoroční provoz PID 2010 Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem: Čtvrtek Provoz dle jízdních řádů pro pondělí až čtvrtek s tím, že v provozu nebude linka 143 ani školní linky a školní spoje. Štědrý den pátek Provoz dle sobotních jízdních řádů cca do 18:00. Poté bude ukončen provoz denních linek tramvají a autobusů a bude nahrazen nočními linkami. Provoz metra bude ukončen cca v 1:00 (včetně pátečního prodlouženého provozu), od 19:00 bude na všech linkách metra prodloužen interval na 15 minut. Noční tramvajové linky 52, 57 a 58 budou provozovány ve dvouvozových soupravách, souběžně s nočními autobusovými linkami budou také v provozu cca do ukončení provozu metra linky 165, 172 a 200. Vybrané příměstské autobusové linky pojedou 5

6 269 orientační doba jízdy (min) OBCHODNÍ CENTRUM ČAKOVICE Třebešovská x Trutnovská Ve Žlíbku Fryčovická Xaverov Tupolevova + Nad Běchovicemi Dobratická x Podnikatelská x Výstaviště Letňany VÚ Běchovice Letňany # Běchovice Letňany # Na Vaňhově x U Vodojemu Blatov Důstojnické domy Újezd nad Lesy x Letecké muzeum Druhanická Huntířovská x Ježovická x Kbely Kvasinská x Nymburská 2 Pod Oborou x Dřevařská 6 Hájek Satalice 9 x Netluky Stavební zóna Horní Počernice 10 x K Netlukám U Tabulky 11 Uhříněves Vojická 12 Nové náměstí Nádraží Horní Počernice õ 13 Picassova Lukavecká 14 NÁDRAŽÍ UHŘÍNĚVES õ Komárovská pokračování zastávek ve vedlejším sloupci pokračování zastávek x - na znamení + - na znamení od 20 do 4 hod.,v SO a NE celodenně H - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. V zastávce Nádraží Uhříněves navazují vlaky směr Říčany O svátcích jede jako v neděli (+). 269 orientační doba jízdy (min) PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: STENBUS s.r.o.,jana Čerstvého 42, Praha 5, tel Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Tarifní pásmo P H PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA (6) a NEDĚLE (+) Graf.: T1269,T1267 Chron.: 6 Zast.: 311/2 Šabl.: PRAŽSKÁ Šablona INTEGROVANÁ TP DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha 47 H Platí od: H H H H 47 H H H Tarif PID: Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. Soft. CHAPS spol. s r.o. Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od: Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA (6) a NEDĚLE (+) orientační doba orientační doba jízdy (min) jízdy (min) pokračování zastávek 4 4 NÁDRAŽÍ UHŘÍNĚVES õ Lukavecká 5 Nové náměstí Nádraží Horní Počernice õ Uhříněves Vojická x K Netlukám U Tabulky x Netluky Stavební zóna Horní Počernice 8 H AH Hájek Satalice A Pod Oborou x Dřevařská 9 9 Kvasinská x Nymburská A x Ježovická x Kbely H AH 2 2 Druhanická 33 Huntířovská A 4 4 Újezd nad Lesy x Letecké muzeum Blatov 37 Důstojnické domy A Na Vaňhově x U Vodojemu AH 9 9 Běchovice Letňany # A 11 K VÚ Běchovice x Výstaviště Letňany x Podnikatelská Dobratická A Nad Běchovicemi Tupolevova AH Xaverov Fryčovická Ve Žlíbku x Trutnovská A Třebešovská OBCHODNÍ CENTRUM ČAKOVICE A A A Komárovská NA NAH NAH pokračování zastávek ve vedlejším sloupci x - na znamení na znamení od 20 do 4 hod.,v SO a NE celodenně H - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo N - jede jen do zastávky Nádraží Horní Počernice A - nejede přes zastávku VÚ Běchovice O svátcích jede jako v neděli (+). Dopravce: STENBUS s.r.o.,jana Čerstvého 42, Praha 5, tel Tarif PID: Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. Soft. CHAPS spol. s r.o A A Graf.: T1269,T1267 Chron.: 6 Zast.: 311/4 Šabl.: Šablona TP 6

7 podle zvláštních jízdních řádů. Provoz lanové dráhy na Petřín a přívozů bude ukončen cca v 18:00. Sobota Provoz dle nedělních jízdních řádů. Linky 143, 206 a 263 nejsou v provozu. Neděle Provoz dle nedělních jízdních řádů. Linka 143 není v provozu. Pondělí čtvrtek Provoz dle jízdních řádů pro pondělí až čtvrtek prázdniny : omezení zejména v přepravních špičkách cca o 10 15%, u tramvajových linek bude celodenní interval 10 minut (u páteřních linek 9, 17 a 22 interval 5 minut). V provozu nebudou školní linky a školní spoje a také linky 143, 182, 305, 343, 465). Linky 4, 16, 175 a 225 budou naopak v provozu v celé trase. Silvestr pátek Provoz dle jízdních řádů pro pátek prázdniny (včetně prodlouženého provozu metra a návazné povrchové dopravy): omezení zejména v přepravních špičkách cca o %, u tramvajových linek bude celodenní interval 10 minut (u páteřních linek 9, 17 a 22 interval 5 minut). V provozu nebudou školní linky a školní spoje a také linky 143, 182, 305, 343, 465). Linky 4, 16, 175 a 225 budou naopak v provozu v celé trase. Noční tramvajové i autobusové linky pojedou v polovičním intervalu, všechny noční tramvajové linky budou provozovány ve dvouvozových soupravách, na linky 504 a 510 budou nasazeny kloubové autobusy. Sobota Provoz dle nedělních jízdních řádů. Linky 143, 206 a 263 nejsou v provozu. red. Fejeton Nešílíte? Děláte dobře. Co už se napsalo a vyřklo vět o tom, že Vánoce jsou svátky klidu a rodinného štěstí, rozjímání a radosti a ne Vánoce mamonu, balíků, darů a poté prázdných peněženek. Řeči o tom, jak ženy před Vánoci doslova lezou po zdech a smýčí, leští, mydlí a stírá, tu byly taky. Loni jsem v adventním čase navštívila Vánoční trhy v Salzburku. Klídek a pohoda, hudba na chrámových schodech, malé kluziště na náměstí, stánky s vánočními blbůstkami, vřelé úsměvy a teplé nápoje, dobroty a klid. Dodnes ráda vzpomínám i proto, že jsem byla obdarována klasickou porcelánovou konvicí na čaj, zakoupenou Fejeton v malém veselém obchůdku na nábřeží. Je zelená a na ní namalovány plátky citronů. Mám ji stále na kredenci a po celý rok na očích. A jaký, že je z ní čaj? Já Vám ani nevím, čaj totiž nepiju. Jedno však vím určitě: zdá se mi stále plná lásky těch, kdo mi ji darovali. Sentimentální povídání? A proč ne? Jsou před námi přeci Vánoce, plné něžných vzpomínek na dětství, na ty, kteří už mezi námi nejsou, a plné setkávání s těmi, které máme rádi. Právě pro ně bychom měli uvařit čaj do svých konviček. Krásné Vánoce, Nový rok, jaro, léto, atakdál Přeje Květa Zítová Slovo Slovo starosty Vážení občané, slovo starosty píši v čase sněhové kalamity, kdy bílý kolaps zasáhl kompletní dopravu v celé České republice. Stovky nehod, zmarněná čekání na autobusy, šestihodinová zpoždění vlaků, uzavřené letiště, zkolabovaná MHD. V Kolodějích probíhal dramatický průběžný úklid sněhu na hlavních tazích komunikací chodníků i v nočních hodinách. Jako tradičně zavolá rozhořčená dáma, která komentuje naší neschopnost s odklízením napadaného sněhu, další burácivá slova nepřekvapí, jak útočností tak i zmateností řešení. Jaký rozdíl od mnoha kolodějských občanů, kteří pomáhají řešit nastalou situaci úklidem napadaného sněhu. Opět, jako každoročně, se omlouvám za neobvyklost množství napadaného sněhu, za nezajištěné brigádníky, kteří nevystrčí nos, ať se děje co se děje, neboť má vina a neschopnost je dávno těžší, než záhy tající sníh Dovolím si poděkovat všem občanům, kteří nám pomáhají s úklidem sněhu před svým domem, ale i těm co neuklízí, celá Evropa se ponořila do tichého hustého sněžení, jen v malé městské časti na okraji Prahy se táhne na hřbetu větru hudrání osamělé ženy Abych nezapomněl příjemné prožití vánočních svátků a klidný nový rok vám všem přeje i hudrající ženě starosta Zdeněk Kovář 7

8 Z historie Z historie Koloděj Každá správná obec musí mít svoji kroniku. O tu naši obecní se v posledních letech stará paní Krejčíková, ale jak to začalo? Otevřme knihu Kapitoly z dějin Koloděj... Poslední století je už v dosahu naší paměti a vlastní zkušenosti, známe přímé svědky mnoha událostí. Přesto nebo právě proto není vždy snadné zjistit, jak to tenkrát vlastně bylo. Proto tato kapitola nemá charakter objektivního podání, chceme vám minulost přiblížit osobními výpověďmi současníků. Základním pramenem pro tuto dobu je Pamětní kniha obce Koloděj. Na jejím prvním listě je tento nápis: Pamětní kniha tato pořízena nákladem obce Koloděj r Látku do ní dle různých pramenů tištěných nebo psaných, jakož i dle paměti starých lidí sestavil a napsal až do r řídící učitel Václav Čermák, kterýž projevuje vřelé přání, by po něm každý rok bylo dále pokračováno, neboť nezapsané události brzy upadají v zapomenutí. Týž zapisoval pak ještě dále až do r V záhlaví dalšího listu jsou verše: Čím menší vlasť je má, tím větší k ní má láska. Buďme svoji po všech krajích od Krkonoš ku Tatrám, neb tu krásnou slavnou zemi dal nám v podíl Tvůrce sám. Buďme svoji v jedné lásce státi za vlasť ze všech sil kdo vytrval, kdo stál pevně, na konec vždy zvítězil! K. H. Mácha Ant. Kosina Z Pamětní knihy jsme vydatně čerpali při sepisování historie obce i jejího místopisu, nyní se začteme do zápisů, které dávají obraz života v obci. Roku 1844 bylo veliké mokro. Roku 1847 byla veliká drahota; korec (strych) pšenice za 30 zl. 13 kr., žita 28 zl. kr., ječmene za 24 zl. 51 kr., ovsa 9 zl., míra bramborů za 4 zl. Kníže z Liechtensteinu svým poddaným lacino obilí dával a do příští sklizně čekal. V bouřlivém roce 1848 se také v Kolodějích cvičili lidé ve zbrani, aby se připojili k těm, co táhli na pomoc ohrožené Praze. Velitel pražské posádky kníže Windischgrätz čekal s vojskem v Běchovicích na vlak vezoucí ozbrojenou Národní gardu od Kutné Hory, Kolína a Českého Brodu. Vlak byl obklopen husary, povstala řež, při níž bylo 7 osob zabito a 24 smrtelně zraněno. Lid byl rozprášen, mnozí se schovali do obilí. Prim. Sobotka v knize Kratochvilná historie měst a míst uvádí, že když se někomu hodně zle vede, říkají o něm Čáslaváci, že se má jako Kutnohorští u Běchovic. Lokalista Josef Schlesinger uvádí, že ho osadníci za příčinou revolučního ducha svobody r nepřivezli; roku 1851 obce odepřely stavět oltáře na Boží Tělo, ač dosud bylo to zvykem. Toho roku bylo milostivé léto, ale osadníci nešli na průvody ke třem kostelům. Roku 1857 měla spadnouti kometa, po celých Čechách byl strach, že bude konec světa. Bylo také veliké sucho a mnoho myší; v Kolodějích bylo jich pohubeno 32 tisíc. Roku 1861 byla veliká zima; dne 19. května byl mráz a sníh. Roku 1864 byla velká zima, až 26 C, na to v létě sucho, tak až 4 hodiny cesty někde pro vodu musili jezditi. Hořavka vodu měla. Roku 1866 za války s Pruskem byli Prušáci v Kolodějích 4krát. Po válce vznikla cholera; ve 2 3 týdnech zemřelo osob. V Běchovicích v čís. 8 zemřelo 9 osob, v Kolodějích z jednoho čísla 7 osob, v Újezdě a ve Stupicích nikdo. Roku 1872 vznikla novinová kampaň v Národních listech proti starostovi obce Koloděj Šístkovi, že se nechal zvoliti okresním šulrátem. Ze dne 19. na 20. května 1876 byl mráz, který spálil vymetená již žita, že rolníci je namnoze zaorali, brambory a řepu sázeli. Přede dnem 24. dubna 1879 zapálen byl slavnostní oheň za příčinou stříbrné svatby Jejich Veličenstev (císaře Františka Josefa I. a Alžběty) Nejstarší ženou v Čechách byla Kateřina Křížová, vdova po poklasném knížete z Liechtensteinu. Narodila se roku 1770 a zemřela ve stáří 110 let. Do poslední chvíle četla bez brýlí, měla dobrý sluch i stálou chus k jídlu. V Kolodějích bydlela přes 40 roků v knížecím dvoře. Její manžel zemřel ve stáří 88 let. Měla 10 dětí 9 synů a 1 dceru. Dne 10. května 1881 oslaven sňatek korunního prince Rudolfa s belgickou princeznou Štěpánkou slavnými službami božími a slavností ve škole. Dne 5. února 1880 zavraždil Václav Škorpil z Blatova lesního adjunkta Humberta Diviše v lese Fidrholci. Trest smrti byl mu změněn ve 20 let těžkého žaláře, kdež však asi po 2 letech zemřel. Na místě činu dala lesní správa postaviti pomník. 8

9 Střípky ze Střípky ze školy Odklad povinné školní docházky Vy, kdož budete pro svého potomka žádat odklad povinné školní docházky, zbystřete pozornost. 1. Se svým dítětem přijďte k řádnému zápisu 17. února S sebou již přineste a. DOPORUČUJÍCÍ STANOVISKO pro odklad i. od dětského lékaře ii. NEBO z pedagogicko-psychologické poradny bez tohoto doporučení nelze odklad vystavit!!! b. POTVRZENÝ FORMULÁŘ O TRVALÉM POBYTU c. OP rodiče d. rodný list dítěte 3. Ihned při zápisu Vám bude vystaven doklad o odložení povinné školní docházky o jeden rok. 4. Následný školní rok s Vaším dítětem rovnou počítáme do řad prvňáčků, přesto se ale dostavte i k následnému zápisu, abychom zjistili, jaký pokrok Vaše dítě udělalo a AUTOMATICKY obdržíte nové rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce. Těšíme se na Vás Mgr. Zdeněk Dolanský Vzpo mí Vzpo ná mí ná ní u ká vič ky Na tomto místě pravidelně vařila svoji vzpomínkovou kávičku paní Eliška Krejčíková. Protože jsme jako stará redakce s prosincovým číslem již nepočítali, tráví Eliška dobu uzávěrky a adventní čas v Německu. Abychom dovařili i toto číslo, dovolil jsem si převzít její myšlenky z knihy Kapitoly z dějin Koloděj. Už před několika lety jsem se zabývala myšlenkou popsat historii ochotnického divadla v naší obci. Tenkrát se mi však kromě několika fotografií nepodařilo, sehnat dostatek materiálu, na jehož základě bych mohla dané téma zpracovat. Údaje v obecní kronice byly velmi skrovné. V roce 1920 například kronikář uvádí: V tomto roce sehráli členové Sokola divadelní představení a výtěžek z něho činil 551, Kč. Obdobné údaje jsem našla i v létech následujících. Marně jsem pátrala i po spolkových záznamech nebo starých divadelních knížkách. Vše se zdálo beznadějné. Bylo mi to velmi líto, neboť se pamatuji na dobu, kdy jsem byla (v létech 1930 ) žačkou zdejší obecné školy, jak nesmírně mě poutaly a přímo fascinovaly plakáty ochotnického divadla. Dlouho jsem před nimi postávala, vžívala se do některých rolí a pak přišla pozdě buď do školy nebo domů. To první bylo samozřejmě horší. Od té doby uplynulo mnoho let a přesto mi utkvěly ve vzpomínce názvy dvou divadelních her. Byl to Radúz a Mahulena a Perly panny Serafinky. Ty ostatní z paměti vymizely, překryty silnějšími životními zážitky. Když jsem byla požádána, abych napsala alespoň krátký článek o ochotnickém divadle, nebylo mi zcela jasné, o čem budu psát. Čerpat jenom z vlastních zkušeností se mi nezdálo moc zajímavé, a tak jsem se obrátila na pamětníky. Jednak na ty, se kterými jsem v dobách svého mládí ochotnické divadlo hrávala, jednak na ty, které jsem v dobách svého dětství tolik obdivovala. Po setkání s nimi se postupně vytvářela mozaika vzpomínek, ze kterých postupně vznikal ucelený obraz. Navíc jsem od nich získala cennou dokumentaci, o které jsem si myslela, že už zmizela v nenávratnu. Tak například od paní Pejšové jsem získala písničku O kaštanové aleji, kterou pro jeden Silvestrovský večer složil pan řídící Palla, a která se lidem líbila tolik, že ji od něj opisovali a doma pak zpívali. Dodnes bychom ji v zásuvce některé domácnosti našli pečlivě uloženou. Ale melodii k ní už zná málokdo. Paní Pejšová se za svobodna jmenovala Klivanová a pod tímto jménem byla také uvedena na plakátech, které jsem získala od její přítelkyně paní Petráskové. Díky paní Petráskové, za svobodna Strakové, se nám dochovaly plakáty téměř všech her, které se v Kolodějích hrály v létech Opatrovala je pro vzpomínky na mládí a ušlechtilou zájmovou činnost, jakou ochotnické divadlo bylo a dosud je. Mladší kolodějáci si jistě vzpomenou na vánoční hry, režírované panem Janem Vinařem, což byla asi bohužel labutí píseň ochotnictví v Kolodějích Eliška Krejčíková a Zdeněk Dolanský 9

10 Zookoutek Pavla Pav Kantorka Pavel Kantorek Spo le čen Spo le čen ská rub ri ka Dovolujeme si blahopřát našim spoluobčanům, kteří se v tomto měsíci dožívají svého významného jubilea. t Mazač Václav t Matoušek Petr t Tuvora Jiří t Drašarová Jitka t Veselý Ivan Všem upřímně gratulujeme a přejeme jim pevné zdraví, spokojenost a životní elán do dalších let. Klub důchodců Veselík oznamuje smutnou zprávu: V listopadu nás opustil dlouholetý člen našeho společenství, pan Antonín Škvor. Mnozí si jej pamatují ještě z mládí jako veselého a pohledného mladíka, který nikdy nezkazil žádnou legraci i zaníceného sportovce. Byl dobrým otcem rodiny a také spolehlivým pracovníkem u dráhy, kde na něj budou rádi vzpomínat. Patřil mezi skalní výletníky klubu důchodců, účastnil našich pravidelných setkávání (pokud mu to pracovní povinnosti dovolily, neboť byl zaměstnán až donedávna). Jeho břitký humor byl však laskavý a mezi námi zůstane velká mezera. Milý Tondo, nezapomeneme. Kamarádi 10

11 Kolodějská knihovna Nové knihy Beletrie: M.Viewegh: Biomanželka L. Fuks: Spalovač mrtvol A. Christie: Místo určení neznámé Ch. Lloréns: Dám ti tu zem T. Kinkelová: Sloupy věčnosti N. Sparks: Poslední píseň A. E. Zuiker: Level 26: Netvor z temnot H. Roben: Schůzka v Paříži V. Přibský: Záhadný úsměv Polyxeny z Lobkovic M. Connelly. 9 draků B. Bohdanová: Život jako takový A. a V. Mrštníkové: Maryša L. Keller: Hypnotizér Ch. Dickens: Oliver Twist W. Shakespeare: Romeo a Julie (česky a anglicky) Dětské a pro mládež: N. D. Wilson: Pampeliškový oheň R. Gordon: Návrat z Podzemí 4. díl Z. Svěrák: Pan Buřtík a pan Špejlička Naučné: B. Harder: Proč pračka žere ponožky Kol. autorů: Souboj bez vítěze Vážení a milí čtenáři, již se blíží čas vánoční a konec roku a já vám všem chci popřát klidné vánoční svátky a šťastný nový rok Hana Videtičová, knihovnice Kosmetické okénko Omlazující metoda čachtické paní vědecky potvrzena Krev skutečně dokáže omlazovat pokožku. Nejúčinnější složkou krve jsou krevní destičky, ty totiž uvolňují celou škálu růstových faktorů, nutných pro hojení ran, které stimulují kmenové buňky k přeměně ve fibroblasty a k tvorbě kolagenních vláken, tím dochází ke zpevňování pokožky. Díky těmto růstovým faktorům se nám hojí kůže při poranění. Potírání krví však nemá takový účinek, jako když se pouze aktivní část krve vpravuje přes rohovinovou vrstvu pokožky (epidermis přímo do škáry.) Nová metoda se jmenuje PRP ze zkratky platellet rich plasma = plasma obohacená o krevní destičky. Omlazování metodou PRP probíhá tak, že nejprve se klientovi odebere ze žíly jeho vlastní krev, která se poté speciální centrifugou rozdělí na jednotlivé složky. Část plasmy, která je bohatá na krevní destičky (cca 4x více než v krvi) se poté použije ke vpravování do kůže metodou mezoterapie nebo formou navlhčené masky po ošetření kůže frakčním laserem nebo frakční mikroplasmou. Mezoterapie je jemné vťukávání PRP (plasmy obohacené o krevní destičky) přes rohovinovou vrstvu pokožky tenkou jehličkou, jemnou nappage technikou, která nebolí. V druhém případě se využije kombinace dvou omlazovacích, vyhlazovacích metod. Při frakčním ošetření se kůže v tisíci bodech odpaří, zmenší se její povrch a tím se vypne. Plasma se pak nemusí do kůže vpichovat, ale stačí jí přiložit ve formě masky. Takto se mohou vyhlazovat nejen vrásky, ale i jizvičky po akne a neštovicích. V kombinaci s PRP se vyhlazovací efekt násobí a je výhodný zvláště pro ty, kteří se bojí jehel. PRP je možné využít i k vyplňování jednotlivých vrásek. V tomto případě se část plasmy nechá zkoagulovat a využívá se fibrinový gel jako výplň vrásek. Metodu je možné využít i k podpoře růstu vlasů v místě, kde vlasy více vypadávají, dále ke zmenšování, zpevňování povolených jizviček např. strií nebo k regeneraci chrupavky při artroze. MUDr.Tereza Gabryšová dermatolog Závist se nedotkne prostřednosti, směřuje obvykle jen k tomu, co vyniká... Livius 11

12 Názory Názory čtenářů 12

13 Ze Ze společnosti Advent v Kolodějích začal letos netradičně: slavnostním rozsvícením vánočního stromu na návsi u sokolovny. Pod ozdobeným stromkem před sokolovnou byly slyšet vánoční koledy a písničky s adventní tématikou. Děti z mateřské školky nás mile překvapily, jak měly všechny písničky vzorně nacvičené. Ve stáncích byly připraveny zákusky, čokolády a jiné dobroty pro malé i velké.v obležení byl také prodejní stánek s adventními věnci a keramika paní Kabelkové. Když se v 18. hodin rozsvítil velký vánoční strom stovkami světel, děti se svými rodiči vypouštěly velké lampiony s přáníčky. Za přítomnosti kolodějských hasičů, kteří v této fázi slavnostního podvečera byli v pohotovosti, se nad Kolodějemi rozsvítila barevná světla a letěla až tam, kde se plní dětská přání. Dovolujeme si touto cestou poděkovat organizátorům: ÚMČ Koloděje a MŠ Koloděje paní Iloně Chalupské a paní Haně Videtičové za náročnou přípravu celé akce i upečení vánočních dobrot, zástupkyni ředitele školy paní Petrákové za vzornou práci s dětmi, celému pedagogickému sboru za přípravu občerstvení a organizaci a panu Alešovi Roubalovi za elektroinstalace. Touto cestou děkujeme i paní Skřivanové, že nám umožnila již několikrát ozdobit strom na jejím pozemku. Děkujeme zároveň i všem ostatním občanům, kteří přispěli do kasy dobrovolným finančním příspěvkem, který činí dohromady 3 890,- Kč. Tato částka bude odevzdána do školy a školky na zakoupení kolotoče a prolézaček na školní hřiště. Nutné je poděkovat hasičům nejen za vzorné splnění jejich povinnosti, ale i za to, že mnoha dětem dovolil posedět v jejich blikajícím pohotovostním vozidle a tak se postarali o další atrakci. V neposlední řadě patří dík i panu Zdeňkovi Skolilovi, našemu strážníkovi, který se neúnavně staral o bezpečnost malých i velkých účastníků krásného podvečera. Redakce s křesťany, zatoužil brzy po životě v osamění a rozjímání, po vzoru prvních poustevníků. Odešel z vojska, nechal se pokřtít a vydal se na cestu pomoci všem postiženým neštěstím nebo nespravedlivě odsouzeným. Věřil, že bude moci žít v ústraní až do konce života. Nebylo mu to však souzeno a roku 371 byl zvolen biskupem města Tours. Zůstal však dále symbolem chudoby a pokory. Vzpomínka na Sv. Martina přichází každoročně do Koloděj v podobě slavnostního průvodu, jehož součástí je i jezdec na koni v Martinově rouše, se žebrákem po boku. Průvodu, který již tradičně vychází od zámku a končí po okružní procházce v Jízdárně, se účastnilo přes tři stovky malých i velkých. Jejich lampiony na chvilku osvítily celé Koloděje. Život Sv. Martina byl provázen světlem. Kéž by nás všechna zářivá světélka z lampionů našich dětí hřála a byla s námi po celý rok. Vřelé díky všem sponzorům, kteří se zasloužili o hezký průběh slavnostního podvečera: Manželům Rathouským (Pizzerie), panu Roškotovi (prodejna potravin a paní Kollingerové (pekařství Újezd). Děkujeme také České policii, která dohlížela na bezpečný průběh celé akce. Za Sdružení přátel Koloděj Jola Beránková Svatomartinský průvod v Kolodějích Martin Tourský patron všech zbrojnošů, vojáků, jezdců se narodil před 1700 lety v Pannonii, tehdejší římské provincii nedaleko Dunaje. Po vzoru svého otce, římského legionáře, se stal vojákem. Když se jednou v zimě vracel se svými druhy do tábora, spatřil u jeho bran promrzlého, polonahého žebráka. Vytasil meč rozťal svůj vojenský plášť a polovinu z něj daroval žebrákovi. Protože se od mládí stýkal 13

14 Mikuláš v Kolodějích Letos, stejně jako každý rok, navštívil kolodějské děti Mikuláš. Tentokrát však již v prostorném sále Jízdárny. Přišel už 3. prosince ale dětem to jistě vůbec nevadilo, těšily se totiž nejen na vznešeného Mikuláše, hrozivé čerty a krásného anděla ale také na divadelní představení. Loutkové divadlo nás letos příjemně překvapilo svou výpravností, vtipným příběhem i nápaditou spoluprácí s dětmi. Malí i velci nadšeně tleskali, zpívali i tancovali spolu s živými loutkami a některé jen velmi neradi pouštěli zpátky na jeviště. O úspěchu Mikulášské besídky svědčí i naprosto zaplněný sál, a proto děkujeme všem, kteří přišli a spolu s námi se dobře bavili. Naše díky za pomoc patří i kolodějským hasičům a firmě Potraviny Roškota za sponzorský dar. Výtěžek z celé akce bude věnován na charitativní projekt Adopce na dálku. Za Sdružení přátel Koloděj Jitka Lacinová wwwwww Kadeřnictví Šarm v budově kolodějské sokolovny si dovoluje popřát všem klientkám a klientům hodně zdraví, radosti a lásky do Nového roku. Těším se i v příštím roce na setkání. Jiřina Bémová Vaše kadeřnice WWWWWW Sdružení přátel Koloděj výzva Vzhledem k tomu, že naše aktivní členská základna je velmi úzká, hledáme šikovné, nápadité a obětavé lidi, kteří by chtěli s námi spolupracovat. Rádi mezi sebou přivítame každého, kdo je ochotný pracovat pro radost ostatních. Možná nevíte jak na to stačí nás jen kontaktovat na našich akcích nebo napsat mail na adresu: Občanské sdružení přátel Koloděj přeje všem kolodějským občanům klidné a hezké Vánoce a do Nového roku zdraví a radost z příštích setkání na akcích, které pro Vás připravujeme. Jitka Lacinová předsedkyně sdružení 14

15 Slovo šéfredaktora Vážení čtenáři, v životě lidském vždy něco končí, něco začíná. Známý koloběh na té naší pozemské pouti. Pro naši redakci je toto číslo derniérou. Děkuji svým redaktorkám a speciálně panu Michalu Ebenovi, který se profesionálně staral o grafickou úpravu každého čísla. Svým způsobem je nám to líto, přece jen, patnáct let každoměsíční práce se Vám zadře pořádně pod kůži. Ale už chybí ten počáteční elán, a proto chci předat pomyslné žezlo nové redakční radě, popřát jí, aby inovované Kolodějské noviny oslovily Vás, pravidelné čtenáře, aby si našly i čtenáře nové, protože budou jistě ještě lepší než ty naše a přeji Vám, aby ta tradice obecního plátku žila minimálně dalších patnáct let. Díky za to, že jste náš četli a přeji Vám všem, jménem svým i svých redaktorek, příjemné a ničím nerušené Svátky vánoční, hodně pohody, klidu, zaslouženého odpočinku a do nového roku především zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů. Mgr. Zdeněk Dolanský Vážení čtenáři kolodějských novin, Letos uplynulo 15 let od doby, kdy se sešli čtyři kolodějští občané, aby založili noviny. Zdeněk Dolanský, Květa Zítová, Eliška Krejčíková a Jan Vinař. První náš nápad byl vydávat malé úsměvné noviny, informující o dění v malé pražské obci, pomoci úřadu s rozšiřováním běžných informací důležitých pro občany. Chtěli jsme potěšit a pobavit. Po celá léta jsme neúnavně (i když někdy velmi unaveni) psali články, sháněli informace, chtěli potěšit. Naše práce spočívala v dobrovolnosti, bez nároků na honorář (později šéfredaktor dostával zdaněnou tisícovku měsíčně), občas jsme dostali malou odměnu. Nikdy však jsme tuto práci nedělali proto, abychom šířili nepravdy, uráželi spoluobčany, či chtěli někoho zneuctít. Postupně se ale opakovaně stávalo, že na naši hlavu padaly stále větší balvany urážek, nepravd a nactiutrhání, které jsme jen s velkým sebezapřením nechávali bez odezvy. Čím dále tím více jsme se utvrzovali v tom, že je potřeba, aby naše unavené klávesnice nahradily jiné, mladší, s modernějšími názory i přístupem. Rozhodli jsme se proto naši pravidelnou činnost v Kolodějských novinách ukončit a MÚ nám vyšel vstříc. Pověřil pana Zbyňka Passera, aby vytvořil novou redakční radu, která by dala novinám novou tvář. Nezříkáme se další spolupráce, jsme však rádi, že tíha celé přípravy, výroby a distribuce z nás byla tímto rozhodnutím sejmuta. (Pro ty z vás, kteří byste rádi slyšeli, že jsme byli novými zastupiteli vyhozeni, sdělujeme, že toto rozhodnutí odejít je pouze NAŠE). Děkujeme všem, kteří často jen dobrým slovem v průběhu let vyjádřili podporu naší práci. Díky tomu jsme vydrželi tak dlouho. Přejeme však všem čtenářům spokojenost s novým redakčním týmem, kterému do budoucna držíme palce, přejeme hodně dobrých nápadů, sil a čtenářů. Krásný Nový rok pro ještě krásnější Kolodějské noviny přeje srdečně Květa Zítová Dámská krejčová Vám ušije, opraví i přešije cokoliv, dle Vašeho přání i z úpletového materiálu. K Dubči 266 Koloděje, Praha 9 tel mob Odhady a oceňování nemovitostí Jiří Kopecký Soudní znalec v oboru Ekonomika ceny a odhady nemovitostí Meinlinova 312 Tel./Fax: Praha 9 Koloděje Mobil: Opravy a úpravy veškerého prádla a oděvů, včetně zipů do kalhot a bund, šití záclon a lůžkovin Milada Topinková Záhornická 231 Koloděje tel nebo

16 Křížovka Klasická křížovka Autorka: Iva Böhmová Křížovka Příliš často a většinou zbytečně se nad něčím pohoršujeme a jen málokdy se něčím (TAJENKA). M. Horníček Legendy: Vodorovně: A Kokršpaněl (hovorově); příkaz. B Členský stát USA; omámená alkoholem. C Váhavé přitakání; nepřiměřené uctívání; obyvatel Saska. D Ruský souhlas; německy kámen ; iniciály herečky Kidmanové. E Ten i onen; polokruhový výklenek v architektuře. F Upravovat fotografii. G Na jaře kvetoucí cibulovina; oslavná báseň. H Občanský institut; nalézt; anglické označení I Možno; příloha k vepřovému s knedlíkem; předložka. J Téměř; rovněž (z latiny). K Výhodná koupě; malpovitá opička. Svisle: 1 Jihoamerický dravý pták; napříč. 2 Slůvko ohrazení se; německy ale ; starozákonní patriarcha. 3 Chyba (ve hře); egyptský bůh slunce; domácky Eliška. 4 Rozeta; dřívější výnos ruského cara; iniciály běžce Zátopka. 5 TAJENKA. 6 Primát; bývalý slovenský prezident; nabývat sílu. 7 Tělocvičný prvek; vodorovná úroveň terénu; seknouti. 8 Značka lyží; umělecký směr; název souhlásky. 9 Vřelý cit; judistická žíněnka. Nápověda: NIVÓ; OKAZE; TITI; UKAZ Zveme vás na vánoční představení podle hry Petry Macháčkové Něco velikého se chystá, které zahraje šedesátičlenný soubor dětí z hodin náboženství v neděli 19. prosince od 17 hod. v Jízdárně v Kolodějích. 16

17 KURZ JÓGY cvičení pro všechny věkové kategorie od ledna 2011 čtvrtek 18:00 19:30 místo: Koloděje, K Dubči 18/13 studio v rodinném domě, cena: 2250, (25 lekcí) přihlášky: tel Kolektiv pracovníků Kosmetického salonu Koloděje Vám přeje krásné prožití vánočních svátků MUDr. Gabryšová, dermatolog a odborný garant Kosmetika, masáže, odborné konzultace, kontroly znamének, lymfatické masáže, chemický peeling, líčení, Bioptronová lampa, použití i zapůjčování psychowalkmanů, prodej kosmetických přípravků a dárkových certifikátů. tel Komplexní nabídka masáží: rekondiční, reflexní, lávové kameny, manuální i přístrojová lymfodrenáž, medová detoxikační, baňková, aromaterapeutická, Amma. Přímé spojení na kosmetičky: Jana Vitáčková , Renata Nagyová Možnost čerpání služeb na faktury proplácené FKSP a platby masáží poukázkami Relax Pass, Fokus Pass a Flexi Pass od firmy Sodexo a nově i poukázkami firmy Accor. 17

18 Informace z jednání našeho z zastupitelstva je Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Koloděje konaného dne , od hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Koloděje bylo zahájeno v hodin dosavadním starostou MČ panem Zdeňkem Kovářem (dále jen předsedající ). Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s 61 odst. 1 zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace o konání zasedání podle 60 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze byla na úřední desce ÚMČ Praha-Koloděje zveřejněna v souladu se zákonem po domu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva( příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva takže zastupitelstvo je usnášení schopné. Složení slibu členy zastupitelstva Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova slibuji a podpisem na připraveném archu (příloha ač. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Určení ověřovatelů Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Jiřího Beneše a pana Bc.Vladimíra Mužíka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Usnesení č. 1/2010 Zastupitelstvo MČ Praha-Koloděje určuje ověřovatele zápisu pana Jiřího Beneše a pana Bc. Vladimíra Mužíka. Usnesení č. 1 bylo schváleno. Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byl vznesen 1 návrh od pana Passera na doplnění programu o bod Kolodějské noviny rezignace šéfredaktora. Předsedající dal hlasovat o návrhu na doplnění programu. Usnesení č. 2/2010 ZMČ souhlasí s doplněním programu jednání o bod Kolodějské noviny rezignace šéfredaktora. Usnesení č. 2 bylo přijato.. Předsedající dal hlasovat o konečném návrhu programu. Usnesení č. 3/2010 ZMČ souhlasí s konečným návrhem programu. 1. Schválení Jednacího řádu ZMČ 2. Volba starosty a zástupců starosty určení počtu zástupců starosty stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ určení způsobu volby starosty a zástupců starosty volba starosty volba zástupců starosty 3. Ustavení Finančního a Kontrolního výboru stanovení počtu členů výborů volba předsedy Finančního výboru volba předsedy Kontrolního výboru volba členů Finančního výboru volba členů Kontrolního výboru 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva 7. Různé Kolodějské noviny rezignace šéfredaktora Usnesení č 3 bylo přijato. Bod 1 schválení stávajícího Jednacího řádu ZMČ Z důvodu, že byl zastupitelům předán Jednací řád komisí a výborů místo Jednacího řádu ZMČ, bude projednán Jednací řád ZMČ na příštím zasedání. 18

19 Usnesení č. 4/2010 Jednací řád ZMČ bude projednán na příštím zasedání Usnesení č. 4 bylo přijato. Bod č. 2 volba starosty a zástupců starosty určení počtu zástupců starosty Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho zástupce starosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Usnesení č. 5/2010 ZMČ schválilo zvolení jednoho zástupce starosty. Usnesení č. 5 bylo přijato určení počtu uvolněných členů ZMČ Předsedající navrhl, aby funkce starosty MČ byla vykonávána jako uvolněná. Jiné návrhy vzneseny nebyly. Usnesení č. 6/2010 ZMČ souhlasí, aby funkce starosty MČ byla vykonávána jako uvolněná. Usnesení č. 6 bylo přijato. určení způsobu volby starosty a zástupce starosty Předsedající předal slovo nejstaršímu členovi zastupitelstva panu Zdeňkovi Vašinovi, který konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a zástupce starosty veřejně hlasováním. Vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. Usnesení č. 7/2010 ZMČ souhlasí s volbou starosty a zástupce starosty veřejně hlasováním. Usnesení č. 7 bylo přijato. navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byl navržen do funkce starosty pana MgA. Zdeňka Kováře. Usnesení č. 8/2010 Pro: 5 Proti: 2 Zdržel se: 0 ZMČ zvolilo starostou pana MgA. Zdeňka Kováře. Usnesení č. 8 bylo přijato. Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání. navrhování kandidátů na funkci zástupce starosty a jeho volba Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci zástupce starosty. Byl podán následující návrh: Starosta Kovář Zdeněk navrhl zvolit do funkce zástupce starosty pana Zbyňka Passera. Usnesení č. 9/2010 Pro: 5 Proti: 2 Zdržel se: 0 ZMČ zvolilo zástupcem starosty pana Zbyňka Passera. Usnesení č. 9 bylo přijato. Bod 2 Zřízení finančního a kontrolního výboru Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční období výboru předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně pět členů.členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy kontrolního a finančního výboru nemůže být starosta, zástupce starosty, tajemník úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadě. Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít pět členů. Usnesení č. 10/2010 ZMČ zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné. Usnesení č. 10 bylo přijato. volba předsedy finančního výboru Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva zástupce starosty pan Zbyněk Passer navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Vladimíra Chaloupku. Usnesení č. 11/2010 Pro: 4 Proti: 2 Zdržel se: 1 ZMČ zvolilo pana Vladimíra Chalupku předsedou finančního výboru. Usnesení č. 11 bylo přijato. volba předsedy kontrolního výboru Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byl podán 19

20 následující návrh: Člen zastupitelstva zástupce starosty pan Zbyněk Passer navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana ing. Ladislava Nováka. Usnesení č. 12/2010 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 ZMČ zvolilo pana ing. Ladislava Nováka předsedou kontrolního výboru. Usnesení č. 12 bylo přijato. volba členů finančního a kontrolního výboru Starosta navrhl, aby volba členů kontrolního a finančního výboru proběhla na příštím zasedání. Usnesení č. 13/2010 ZMČ souhlasí s přesunutím volby členů finančního a kontrolního výboru na příští zasedání. Usnesení č. 13 bylo přijato. Bod 3 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva Starosta navrhl, aby členové zastupitelstva včetně zástupce starosty a starosty byli odměňováni v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění, příloha č. 1. Usnesení č. 14/2010 ZM souhlasí s odměňováním členů zastupitelstva včetně zástupce starosty a starosty v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění, příloha č. 1. Usnesení č. 14 bylo přijato. Bod 4 Různé Kolodějské noviny, rezignace šéfredaktora Zástupce starosty pan Zbyněk Passer přítomné seznámil s rezignací Mgr. Dolanského Zdeňka na funkci šéfredaktora Kolodějských novin a zároveň navrhl pověřit pana Pavla Šafra přípravou konceptu nových Kolodějských novin s tím, že koncept bude zastupitelstvu předložen na příštím zasedání k posouzení. Usnesení č. 15/2010 ZMČ souhlasí s pověřením pana Pavla Šafra přípravou konceptu nových Kolodějských novin s tím, že koncept bude zastupitelstvu předložen na příštím zasedání k posouzení. Usnesení č. 15 bylo přijato Starosta ukončil zasedání ve 20,10 hodin. Přílohy zápisu: 1. Prezenční listina 2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva 3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání Zápis byl vyhotoven dne Zapisovatel: Chalupská Ověřovatelé: Bc.Vladimír Mužík Jiří Beneš MgA. Zdeněk Kovář starosta Vydává ÚMČ Praha-Koloděje, náklad 500 výtisků, telefon do redakce , šéfredaktor Mgr. Zdeněk Dolanský, redakční rada PhDr. E. Krejčíková, K. Zítová, Ing. J. Vinař. Sazba Michal Eben, tisk BETIS s.r.o., tel.: Registrační zn. MK ČR E Uzávěrka do 5. každého měsíce. Příspěvky prosím zasílejte na případně vhazujte na disketě do schránky ZŠ. Samozřejmě možno i v papírové podobě. 20

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Z á p i s č. 10/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. listopadu 2010 od 17.15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 10/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. listopadu 2010 od 17.15 hodin U Libuše Z á p i s č. 10/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. listopadu 2010 od 17.15 hodin U Libuše Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010)

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) 1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) Program: Úvod určení zapisovatelky 1. Složení slibu členů zastupitelstva 2. Volba ověřovatelů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. 1 Obec Skalice Zastupitelstvo obce Skalice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Obec Hroznatín Obecní úřad Hroznatín I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hroznatín Obecní úřad

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Ustavující zasedání za zahájila a řídila paní Eva Jehličková. Přivítala nově zvolené

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov,

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, konané dne 2.2.2015 v 19 hodin v kulturním domě Provodov Přítomní zastupitelé: Ing. Marek Prachař, Alfons Slovák DiS., Mgr. Jana Černá, Petra Družbová, Mgr.

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod.

Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod. Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod. Program : 1) Úvod 2) Složení slibu zastupitelstva městyse 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Schválení programu

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 11.12.2014 od 18:00 hodin Miroslava

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Mgr. Pavel

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Zápis zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Přítomni: Slavomír Lahoda Musil Jaroslav Botoš Jozef Dočkal Pavel

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

Zápis č. 16/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 23. 3. 2012

Zápis č. 16/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 23. 3. 2012 Zápis č. 16/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 23. 3. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Libchyně (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne 8. 11. 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedáni Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více