Hlavní článek Hlavní článek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní článek Hlavní článek"

Transkript

1 Kolodějské vánoční noviny Roč. 14 č. 12 prosinec 2010 zdarma Hlavní článek Hlavní článek Vážení čtenáři, hlavní článek, v novinářském slangu votvírák, by měl být o něčem nejdůležitějším. Protože máte v ruce poslední číslo Kolodějských novin, které vydává stará redakční rada, dovolil jsem si za nejdůležitější považovat ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY NAŠÍ ŠKOLY, který bude realizován PONOVU. Za dobu mého působení na kolodějské škole se počet obyvatel obce zněkolikanásobil. Dávno pryč jsou léta, kdy jsme objížděli okolní obce a nabízeli volná místa ve škole, aby tato nezanikla. Doba se změnila, ale velikost školy stagnuje. Její kapacita je úředně stanovena na 110 žáků. Máme pět tříd, z toho tři, do kterých se vejde maximálně po dvaceti žácích a dvě větší, cca pro 26 dětí. A jsme u jádra problému. Dvě největší třídy máme naplněny 26 a 23 dětí. Zbývají nám tři menší třídy po dvaceti dětech. Při celkovém naplnění jsme na limitě naší kapacity. Z toho důvodu budeme letos přijímat pouze 20 ŽÁKŮ. A zájemců je více... Znalci právních kliček vědí, že 29, odst. 5, Zákona 561/2004, umožňuje zřizovateli povolit výjimku a zvýšit maximální počet dětí ve škole až o čtyři. Hurá, bylo by vyhráno, ale fyzicky se do malé třídy další lavice nevejdou... Takže opravdu dvacet... Dvacet dětí ve třídě bylo pro naši školu hranicí snů, hranicí na kterou jsme dlouhá léta nedohlédli a nyní se tato meta stala noční můrou, protože letos máme jednadvacet předškoláčků v mateřince a k nim ještě dvě děti, které byly u zápisu vloni a dostaly odklad povinné školní docházky. A to nepočítám telefonické dotazy od mimokolodějských zájemců. Koho přijmout, když je zájemců o naši školu více? Komu dát rozhodnutí o nepřijetí a hlavně z jakého důvodu? Spekulujme nyní s vizí, že by nikdo z uchazečů nepožadoval odklad povinné školní docházky a bude tak větší poptávka než nabídka. Abych nemohl být nařčen z přijímání kamarádů či úplatků (jak je v obci populární...), musí být kriteria naprosto objektivní. Zákon 561/2004 Sb. stanoví pouze jedno kriterium žák musí mít v obci trvalé bydliště 36, odst. 5. Proto každý rodič, který povede své dítě k zápisu bude muset mít potvrzený formulář o trvalém bydlišti dítěte. Co když ale budou mít všichni uchazeči trvalé bydliště v Kolodějích? Proto jsou na tomto formuláři i další údaje, trvalé bydliště matky a trvalé bydliště otce, opět potvrzené ÚMČ Koloděje. I zde je velká pravděpodobnost, že všichni budou mít i tato kriteria stejná. Pak rozhodne délka trvalého pobytu rodiny v Kolodějích. Starousedlíci budou mít více bodů před nově přistěhovavšími se. A pokud bych musel rozhodnout mezi dvojicí dětí, jejichž rodiny žijí v obci stejně dlouho, bude do školy přijato, to, které je starší. Takto rozpitvaná pravidla pro přijetí jsou snad nenapadnutelná a každopádně snadno doložitelná, kontrolovatelná a antikorupční. Zápis do první třídy proběhne 17. ledna 2011 mezi patnáctou a sedmnáctou hodinou v budově školy. S sebou: potvrzený formulář, (který si můžete vyzvednout ve škole, školce, na webu školy či v kolodějském obchodu), občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte. Poprvé za dobu mého působení na škole nepíšeme konkrétní místnost, kde bude zápis probíhat, protože jsme zápis pojali nově. Paní učitelky budou mít centra v růz-

2 ných učebnách, kde malí adepti vzdělání budou plnit různé úkoly, jež se jim budou zapisovat do průvodní karty. Na základě doložených informací a podkladů od zápisu pak ředitel školy, do konce týdne, vystaví doklad o přijetí či nepřijetí do 1. třídy, který obdrží rodiče poštou či oproti podpisu v mateřské škole. A jak by to bylo dále s těmi nepřijatými uchazeči? Upřímně velmi špatné, protože díky výstavbě v okolních obcích jsou školy nacpány k prasknutí a každá obec si hájí místa pro své rodáky. Pak již záleží na rodičích, aby si nalezli školu, do které bude jejich potomek chodit. A co na to zákon? Opět situaci řeší školský zákon, v 178, který ukládá obci povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na svém území. Buď ve zřízené škole nebo zajištěním vzdělání ve škole zřizované jinou obcí či svazkem obcí. Bohužel už zákon nestanoví, vzdálenost nalezené školy od bydliště... A pokud bychom letos udělili odklady povinné školní docházky a kýžená dvacítka zájemců by nastoupila do 1. třídy, problém by se pouze posunul o rok... Mgr. Zdeněk Dolanský Vážení a milí přátelé, sepisuji tyto řádky ve dnech, kdy krajina okolo našich domovů zapadala sněhem. Skoro se zastavila a utichla pod bílou záplavou. Mnohé pod sněhem úplně zmizelo a vidět zůstává jen něco málo, možná jen to podstatné. Navzdory reklamním kampaním je potřeba říci: Nejsou Vánoce, ještě ne. Přišel už ale advent čas tichého čekání, chystání se na věci budoucí, na věci přicházející. Bývá to tak před každými velikými křesťanskými svátky. Bývá veliké ticho, v němž jsou vidět jen věci nejpodstatnější. Budeme-li trochu skromní a tišší, možná před svátky uvidíme, na čem opravdu záleží. Možná se pak budeme umět upřímně radovat o vánoční noci. V jejím tichu se totiž stalo to nejpodstatnější: narodilo se dítě, Boží i člověčí. A narodilo se nám, jak zpíváme v koledách, snad abychom nezapomněli, že žít je dobré! Přeji Vám všem k nadcházejícím svátkům radost z daru života, i trochu laskavého ticha v srdci to abyste tu radost uměli vzít do dlaní a potěšit druhé. Váš Jan Kotas, kolodějský farář Info z Info z našeho úřadu ú Vážení spoluobčané, posledním úředním dnem v letošním roce je středa 22. l2. V roce 2011 se na vás budeme těšit 3. ledna v pondělí. Máme rády jiskření nocí, hvězdy planou a nesou naději, že jen přátelství,lásku, porozumění lidé v Kolodějích zasejí. Veselé ať Vaše svátky jsou, ať září prima pohodou. Ať Ježíšek a Silvestr Vás potěší, ať v novém roce moc nesněží. Krásné svátky vánoční a PFko senzační přejí Ilona Chalupská a Hana Videtičová Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří v komunálních volbách podpořili místní kandidátku TOP 09. Díky Vašim hlasům jsme získali jeden mandát v zastupitelstvu, což osobně považuji za úspěch. TOP 09 je mladá strana, která nabízí alternativu pravicovým voličům na národní úrovni. Komunální sféra je však o konkrétních lidech, kteří se rozhodli pracovat pro svou obec nad rámec svých běžných povinností a v převážné většině ve svém volném čase. Toto je případ zejména Koloděj, neboť vzhledem k naší velikosti a omezenému rozpočtu si můžeme dovolit pouze jednoho uvolněného člena zastupitelstva placeného na plný úvazek. Zapojit se do oficiálního dění v naší městské části a podílet se na rozvoji Koloděj jsem se tedy rozhodnul i já, což bylo také mým motivem pro to, abych se ucházel o Vaše hlasy, a abych Vám v rámci předvolební kampaně předložil konkrétní program. Tedy vzhledem ke krátké historii TOP 09 a také k faktu, že nikdo z naší kandidátky v uplynulém volebním období nebyl členem místního zastupitelstva jsem velice rád, že jsme Vás dokázali oslovit. V době, kdy píši tyto řádky, má nové zastupitelstvo již za sebou dvě zasedání. První ustanovující, řekněme lehce bouřlivější a druhé, na kterém jsme již projednávali konkrétní záležitosti a to nazvěme jako věcné a smířlivější. Během volby těch nejdůležitějších postů na naší radnici se ukázalo, že jsem byl odsouzen do opozice. Taková je prostě realita. Nicméně v tak malém zastupitelstvu, které se skládá pouze ze 7 členů a tedy mnohá jednání nebudou probíhat tak formálně, jak by tomu bylo v zastupitelstvu s větším počtem členů, z logiky věci plyne, že kolodějské záležitosti budou podléhat intenzivnější diskusi, což je dobře. Jako příklad mohu uvést právě řešený jednací řád zastupitelstva, kde postupně 2

3 celé zastupitelstvo piluje stanovy do takové podoby, které zprůhlední celé jednání zastupitelstva a běžným občanům podrobněji zpřístupní průběh a výsledky jednání a hlasování. Do budoucna věřím, že zastupitelstvo bude jednat v zájmu Koloděj jako celku, neboť každý zastupitel by měl mít na paměti, že sice získal hlasy od určité skupiny lidí, ale na radnici musí hájit zájmy všech. Stejně tak by současné vedení radnice mělo podle mého názoru jednat tak, aby kolodějskou obec spojovalo a nikoliv rozdělovalo. Jsem přesvědčen, že potenciál zde na to je. To nám však ukáže až čas. Závěrem všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku. Vladimír Mužík Výzva ke spolupráci Ačkoliv mne napadá mnoho námětů k příspěvku do KN, nyní, krátce po volbách, nechci se v předvánočním období zabývat malichernostmi. Naopak bych rád využil nastávajících svátků k uklidnění situace. Nespolupráce, nekonečné osočování a napadání nic neřeší, naopak vnáší nedůvěru a podezírání mezi občany. Posledním dokladem toho, jsou letošní předvolební kampaň a průběh povolebních zasedání zastupitelstva. Kdo to myslí vážně s budoucností obce, toho současný stav nemůže těšit. Na samotném konci posledního veřejného zasedání zastupitelstva vyzval místostarosta Z. Passer všechny ke konstruktivní spolupráci s tím, že to bude mít významný vliv na další rozvoj a uspořádání obce. Považuji to za rozumný počin, vedoucí k nápravě. Myslím si, že jako další krok by bylo vhodné a pro Koloděje prospěšné, pokusit se o narovnání vztahů a odstranění shora uvedených skutečností. Jak toho docílit? Podle mého názoru by tomu výrazně pomohlo, kdyby naši zastupitelé zorganizovali veřejnou debatu, na kterou by pozvali všechny obyvatele Koloděj. Jejím řízením by pověřili profesionálního, neutrálního a nezainteresovaného moderátora. Každý ze zúčastněných by mohl vyjádřit svoje mínění o vedení a fungování obce, klást dotazy a naopak obhajovat se a vyvracet závažná podezření a pomluvy. Debata by se mohla uskutečnit v průběhu ledna tak, aby každý mohl využít svátečního klidu k pozastavení se nad situací v Kolodějích a k přípravě na takovou besedu. S přáním klidného prožití Vánoc a pevného zdraví v novém roce ing. Karel Činátl člen sdružení SAKO Rozhovor Rozhovor měsíce Bouřlivé předvolební obdobní skončilo a vykrystalizovalo nám nové zastupitelstvo, které si zvolilo nového starostu. Na místě je spíše slovo staronového. Pane starosto, nové koště dobře mete, ale co to již osvědčené? Čím nás překvapíte v tomto volebním období? Vše se odvíjí od financí a potažmo od změn na Magistrátu hl. města Prahy. Chceme se ale věnovat územnímu plánu, specifikovat ho. Co to znamená konkrétně? Věnovat se např. zalesnění okolí obce, soustředit se na vytvoření nového centra obce v okolí kostela, vystavět nové dětské hřiště u fotbalového areálu atd. Veřejná jednání jsou docela bouřlivá, jak se Vám v takové situaci pracuje? Neřekl bych, že jsou bouřlivá, ale je pozoruhodné, že ti, co neuspěli ve volbách, vytvořili skupinu, která patrně bude sledovat naši práci, z jakýchkoli důvodů. Celé to ale beru za přirozený průběh veřejných schůzí. Není to v žádném případě bouřka... Nehodil by se větší prostor pro veřejné schůze, tak jak navrhovali někteří před volbami? Co Jízdárna? Loňské volební období většinou lidé na schůze nechodili vůbec. Doposud jsme se pokaždé do místnosti vešli a dokonce všichni seděli. Nevidím ale problém, v případě většího zájmu o naši práci, abychom zvolili i jiný prostor, např. Jízdárnu... V čele komisí (např. revizní) by, podle Vás, měli stát odborníci na danou problematiku nebo spíše libovolné osobnosti, neznalé problematiky, kterým ale budou radit zkušení členové komise? Ve Vámi navrhovaném příkladu se prolíná oboje. Vlastní zkušenost z podnikatelské sféry a vlastní vedení finanční problematiky a navíc v komisi pracuje vysokoškolsky ekonomicky vzdělaný praktik. Domnívám se, že tímto je kvalita kontrolní činnosti zaručena. A rozhlédnete-li se po těch desetitisících kontrolních komisí v malých obcích, myslíte si, že všude je vedou vysokoškolsky vzdělaní ekonomové? Bude se obec ve Vašem volebním období dále rozšiřovat? Určitě, ale s rozvahou. Existuje totiž územní plán, kde je definováno, které pozemky jsou určeny k zástavbě. Jde ale o rozšíření do cca 300 občanů, protože jsme limitováni kapacitou čističky odpadních vod, jejíž strop je 2000 osob. V současné době žije v obci necelých 1300 obyvatel. Pálí nás nedostatek míst ve škole a školce, jaké budou Vaše kroky v této oblasti? V této oblasti jsem v současnosti naprosto bezmocný, protože v roce 2009 žádaly městské části na výstavbu mateřských škol jednu a čtvrt miliardy korun. Nikdo 3

4 nedostal ani korunu. Postavit novou mateřskou školu je investice cca 45 miliónů. Rekonstrukce stávající školky by znamenala cca 25 miliónovou investici, avšak stávající školka by musela být zavřená, protože by musela být zrekonstruována dle současných norem a požadavků EU. Zvětšení školy nástavbou nepřichází v úvahu, protože by statik nedovolil stavět na cca dvě stě let starých základech. Nové postavení budovy školy je investice v rozpětí milionů plus pozemek. V současné době ekonomických úspor ve všech oblastech, jsem hluboce přesvědčen, že jediná cesta, vedoucí k řešení přebytku žáků ve škole a školce je, že část dětí bude dojíždět do jiných školských zařízení mimo naši obec. Budou-li pokračovat další rekonstrukce silnic, pak kdy a kde? Budeme pokračovat. I v současné době je vypracována oprava silnic v lokalitě staré zástavby (K Sibřině, Kvasinská), dále ul. Bačetínská a U Kosinů a opět záleží na jediném. A to, budou-li uvolněny dotace na předmětnou rekonstrukci. Samozřejmě projekty budou opět předloženy jak SAKU, tak občanům, kterých se to týká, aby se mohli vyjádřit. Byl bych rád, aby si ale všichni uvědomili, že jde o rekonstrukci komunikací a zvláště kanalizace, která je v některých místech v havarijním stavu. Leckdy jsou náklady na přestavbu inženýrských sítí vyšší než sama rekonstrukce ulice. Slyšel jsem o jakési vizi multifunkčního domu, který měl být v nástavbě nad obchodem. Bude něco takového realizováno? Tak o tom slyším poprvé. Estetici by si přáli mít pouze sedlovou střechu nad obchodem, návštěvníci pohostinství by tam rádi viděli restauraci, o dalších vizích jsem se zatím nedozvěděl. Myslím si ale, že naše plány, které máme na toto volební období jsou tak rozsáhlé, že zcela zasytí požadavky na stavební investice... Hodně palčivý je problém okolo fotbalového hřiště a jeho restaurace. Máte nějakou vizi, která by umožnila pokračování oblíbené hospody? Vize ano, ale atmosféra jednání téměř nenaznačuje, že by mohlo dojít k dohodě, když se celý problém, bez jakéhokoli posunu k dohodě, táhne již deset let. Důkazem toho je, že se o to snažil pět let pan Jiří Erben, předseda Slavoje Koloděje a dalších pět let ÚMČ. Oba tyto subjekty měly snahu se domluvit. Výsledkem však bylo pouze rozdělení Slavoje Koloděje a následně vyplývající soudní spory... Pane starosto, děkuji za Váš čas a poskytnutý rozhovor Mgr. Zdeněk Dolanský Reakce na Reakce na článek JUDr. Jiří Vyvadil zachránce Koloděj Vážení čtenáři, se zájmem jsem si přečetl příspěvek JUDr. Jiřího Vyvadila otištěný v listopadovém vydání Kolodějských novin roku 2010 otištěným na str. 4 pod názvem Když právo tak právo a nemohl jsem se zbavit pocitu, že pisateli bijícího se v prsa a zvonícího na zvon spravedlnosti chybí dostatek odvahy, kritické sebereflexe a upřímnosti ke kolodějským občanům. Text uvedeného článku je při útocích na třetí osoby zásadně anonymní, což je velmi praktické, neboť se pisatel zbavuje nepříjemné povinnosti lži a polopravdy obhajovat před soudy nebo orgány činnými v trestním řízení. Snad jakoby opět zavanuly staré dobré časy, kdy anonymní dopisy byly oblíbenou kratochvílí malých hrdinů svojí doby, kteří bydleli třeba hned ve vašem sousedství a měli estébáckou zkušenost. Kdyby totiž autor článku jména osob z textu poslaného redakci ve strachu nevymazal, zjistil by, že píše holé nesmysly a mate čtenáře, když hovoří o kandidátech, kteří se s obcí soudili o vrácení poplatků za napojení kanalizace, kteří ve skutečnosti do kolodějského zastupitelstva v posledních komunálních volbách vůbec nekandidovali. To se bohužel anonymním pisatelům občas stává, a proto příště doporučuji JUDr. Vyvadilovi více odvahy, zdvižené hledí a méně sebe oslavných fanfár, aby zas neťal mečem belhající spravedlnosti zcela vedle. Na celém textu JUDr. Vyvadila mě ale zaujala zcela jiná věc, která se myslím dotýká kolodějských občanů zásadním způsobem. JUDr. Vyvadil se rozmáchle rozepisuje o tom, jak se mu podařilo uchránit Koloděje před vracením neoprávněně vybíraných poplatků za napojení rodinných domů na obecní kanalizaci. Já jsem v dané věci zastupoval pana Jaroslava Fiuryho, vašeho spoluobčana, který se pro dotčené občany pokusil soudní cestou vymoci neoprávněně vybrané poplatky zpět, a to za vlastní nemalé náklady. V dané věci došly soudy prvého stupně postupně ke dvěma různým závěrům, a to částečně ve prospěch dotčených občanů (spis Obvodního soudu pro Prahu 9, sp.zn. 10 C 84/2006 nebo 14 C 85/2006), částečně ve prospěch Koloděj (spis Obvodního soudu pro Prahu 9, sp.zn. 19 C 60/2006), pokaždé s jiným odůvodněním, nicméně v jednom se všechny soudy shodly, poplatky Koloděje vybraly neoprávněně. Po té, co třetí názor ve prospěch Koloděj vyslovil odvolací soud, přestože i on považoval vybrání poplatků za protiprávní čin, posoudil můj klient další řízení za neefektivní a věc ukončil. V tomto směru lze Kolodějím a JUDr. Vyvadilovi přiznat vítězství, jen kdyby tyto bezpochyby krásné pocity neovlivňovaly soudnost pisatele více, než je zdrávo. Skutečnost, že odvolací soud vysloví názor třetí a 4

5 vítězný pro protistranu, a priori vůbec neznamená, že soudci nižších stupňů nebo právní zástupci protistrany, jsou špatní právníci, jak o tom JUDr. Vyvadil sní. S takovým přístupem k věc, by všichni advokáti i soudci byli špatní, neboť každému se stane, že jednou vyhraje a podruhé prohraje, názor nadřízeného soudu bude jiný apod. v právu se to stává docela často, zvláště, když i zákon kulhá, a jistě to potkalo nebo potká i JUDr. Vyvadila, ať už jako bývalého soudce nebo jako advokáta pak se snad už konečně poučí, že se podobné odsudky o kvalitě kolegů mezi advokáty prostě nenosí. Přejme ale vítězi jeho vavřínový list, jenom mě ve vztahu ke kolodějským občanům napadá, zda to není ve skutečnosti spíše list fíkový, kterým si král zakrývá svojí bělavou nahotu. Morální vzkaz kolodějským občanům od vedení obce totiž zní asi takto: Máte smůlu, sice jsme vás neoprávněně obrali o vaše peníze, ale vracet je budeme pouze tehdy, pokud nás k tomu přinutíte Ve světle této truchlivé pravdy mi připadá obsah článku JUDr. Vyvadila jako smutná ukázka toho, že ve skutečnosti není rozhodující zájem občanů, ale moc úředníků a peníze a ty občane, plač. Smutná pravda o podstatě správy věcí veřejných v Kolodějích. Možná by stálo za to, kolodější voliči, zamyslet se více na lidmi, kteří se ucházejí o vaši voličskou přízeň, nebo se hřímavě bijí v prsa jako zachránci obce. Správa věcí veřejných totiž vypadá zcela jinak z pohledu prachu a šedi stranických sekretariátů, kde bývá obvyklé upřednostňovaných finančních zájmů nad obecným blahem. Možná, pokud by se chtěl objevit skutečný zachránce Koloděj, by bylo dobré se zamyslet i nad minulostí jednotlivých aktuálně zvolených kandidátů, jejich profesní, stranickou i estébáckou zkušeností (doporučuji Obávám se totiž, že lidé, kteří se bojí jednat na rovinu a nést odpovědnost za vlastní názory, a to i veřejně, se už nezmění a tady se musím opět vrátit na začátek svého článku. Mgr. Jan Vrbenský Důležité informace z dopravy Autobusová linka č. 269 Rádi bychom Vás informovali, že od bude na lince 269 zaveden víkendový provoz. Od bude rozšířen provoz autobusové linky č Linka pojede nově také v nepracovní dny cca od 8:00 do 20:00 v pravidelném intervalu 60 minut, a to v celé trase (Nádraží Uhříněves Obchodní centrum Čakovice). Linka bude navazovat v zastávce Nádraží Uhříněves na vlaky linky S9 ve směru od Říčan. Linka 269 zajišťuje nově od přímé spojení oblastí Prahy 9 s Koloději, Hájkem a Uhříněvsí, kde je možnost přestupu nejen na vlaky ve směru Říčany a Benešov, ale i na autobusy ve směru Jižní Město či na linku 325 k obchodnímu centru v Čestlicích. Děti a senioři mohou prokazovat věk také pomocí opencard Od soboty 13. listopadu 2010 si mohou tarifní kategorie Děti 10 až 15 let a Senioři 60 až 70 let nahrát na opencard také věkovou tarifní kategorii, která jim slouží k prokazování věku při používání jednotlivých zvýhodněných jízdenek. Nahrání věkové tarifní kategorie probíhá zdarma a automaticky pouze ve validátorech, umístěných ve stanicích metra poblíž automatů na jízdenky. Věkovou tarifní kategorii si na opencard mohou nahrát jak stávající, tak noví držitelé opencard ve výše uvedených kategoriích. Nahrávání věkové tarifní kategorie také umožní bezproblémový nákup v e-shopu Dopravního podniku hl. m. Prahy (eshop.dpp.cz). Bez aktivace věkové tarifní kategorie totiž e-shop neumožní prodej zlevněné časové jízdenky (kuponu). Vánoční a novoroční provoz PID 2010 Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem: Čtvrtek Provoz dle jízdních řádů pro pondělí až čtvrtek s tím, že v provozu nebude linka 143 ani školní linky a školní spoje. Štědrý den pátek Provoz dle sobotních jízdních řádů cca do 18:00. Poté bude ukončen provoz denních linek tramvají a autobusů a bude nahrazen nočními linkami. Provoz metra bude ukončen cca v 1:00 (včetně pátečního prodlouženého provozu), od 19:00 bude na všech linkách metra prodloužen interval na 15 minut. Noční tramvajové linky 52, 57 a 58 budou provozovány ve dvouvozových soupravách, souběžně s nočními autobusovými linkami budou také v provozu cca do ukončení provozu metra linky 165, 172 a 200. Vybrané příměstské autobusové linky pojedou 5

6 269 orientační doba jízdy (min) OBCHODNÍ CENTRUM ČAKOVICE Třebešovská x Trutnovská Ve Žlíbku Fryčovická Xaverov Tupolevova + Nad Běchovicemi Dobratická x Podnikatelská x Výstaviště Letňany VÚ Běchovice Letňany # Běchovice Letňany # Na Vaňhově x U Vodojemu Blatov Důstojnické domy Újezd nad Lesy x Letecké muzeum Druhanická Huntířovská x Ježovická x Kbely Kvasinská x Nymburská 2 Pod Oborou x Dřevařská 6 Hájek Satalice 9 x Netluky Stavební zóna Horní Počernice 10 x K Netlukám U Tabulky 11 Uhříněves Vojická 12 Nové náměstí Nádraží Horní Počernice õ 13 Picassova Lukavecká 14 NÁDRAŽÍ UHŘÍNĚVES õ Komárovská pokračování zastávek ve vedlejším sloupci pokračování zastávek x - na znamení + - na znamení od 20 do 4 hod.,v SO a NE celodenně H - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. V zastávce Nádraží Uhříněves navazují vlaky směr Říčany O svátcích jede jako v neděli (+). 269 orientační doba jízdy (min) PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Dopravce: STENBUS s.r.o.,jana Čerstvého 42, Praha 5, tel Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Tarifní pásmo P H PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA (6) a NEDĚLE (+) Graf.: T1269,T1267 Chron.: 6 Zast.: 311/2 Šabl.: PRAŽSKÁ Šablona INTEGROVANÁ TP DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha 47 H Platí od: H H H H 47 H H H Tarif PID: Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. Soft. CHAPS spol. s r.o. Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : Platí od: Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA (6) a NEDĚLE (+) orientační doba orientační doba jízdy (min) jízdy (min) pokračování zastávek 4 4 NÁDRAŽÍ UHŘÍNĚVES õ Lukavecká 5 Nové náměstí Nádraží Horní Počernice õ Uhříněves Vojická x K Netlukám U Tabulky x Netluky Stavební zóna Horní Počernice 8 H AH Hájek Satalice A Pod Oborou x Dřevařská 9 9 Kvasinská x Nymburská A x Ježovická x Kbely H AH 2 2 Druhanická 33 Huntířovská A 4 4 Újezd nad Lesy x Letecké muzeum Blatov 37 Důstojnické domy A Na Vaňhově x U Vodojemu AH 9 9 Běchovice Letňany # A 11 K VÚ Běchovice x Výstaviště Letňany x Podnikatelská Dobratická A Nad Běchovicemi Tupolevova AH Xaverov Fryčovická Ve Žlíbku x Trutnovská A Třebešovská OBCHODNÍ CENTRUM ČAKOVICE A A A Komárovská NA NAH NAH pokračování zastávek ve vedlejším sloupci x - na znamení na znamení od 20 do 4 hod.,v SO a NE celodenně H - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo N - jede jen do zastávky Nádraží Horní Počernice A - nejede přes zastávku VÚ Běchovice O svátcích jede jako v neděli (+). Dopravce: STENBUS s.r.o.,jana Čerstvého 42, Praha 5, tel Tarif PID: Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. Soft. CHAPS spol. s r.o A A Graf.: T1269,T1267 Chron.: 6 Zast.: 311/4 Šabl.: Šablona TP 6

7 podle zvláštních jízdních řádů. Provoz lanové dráhy na Petřín a přívozů bude ukončen cca v 18:00. Sobota Provoz dle nedělních jízdních řádů. Linky 143, 206 a 263 nejsou v provozu. Neděle Provoz dle nedělních jízdních řádů. Linka 143 není v provozu. Pondělí čtvrtek Provoz dle jízdních řádů pro pondělí až čtvrtek prázdniny : omezení zejména v přepravních špičkách cca o 10 15%, u tramvajových linek bude celodenní interval 10 minut (u páteřních linek 9, 17 a 22 interval 5 minut). V provozu nebudou školní linky a školní spoje a také linky 143, 182, 305, 343, 465). Linky 4, 16, 175 a 225 budou naopak v provozu v celé trase. Silvestr pátek Provoz dle jízdních řádů pro pátek prázdniny (včetně prodlouženého provozu metra a návazné povrchové dopravy): omezení zejména v přepravních špičkách cca o %, u tramvajových linek bude celodenní interval 10 minut (u páteřních linek 9, 17 a 22 interval 5 minut). V provozu nebudou školní linky a školní spoje a také linky 143, 182, 305, 343, 465). Linky 4, 16, 175 a 225 budou naopak v provozu v celé trase. Noční tramvajové i autobusové linky pojedou v polovičním intervalu, všechny noční tramvajové linky budou provozovány ve dvouvozových soupravách, na linky 504 a 510 budou nasazeny kloubové autobusy. Sobota Provoz dle nedělních jízdních řádů. Linky 143, 206 a 263 nejsou v provozu. red. Fejeton Nešílíte? Děláte dobře. Co už se napsalo a vyřklo vět o tom, že Vánoce jsou svátky klidu a rodinného štěstí, rozjímání a radosti a ne Vánoce mamonu, balíků, darů a poté prázdných peněženek. Řeči o tom, jak ženy před Vánoci doslova lezou po zdech a smýčí, leští, mydlí a stírá, tu byly taky. Loni jsem v adventním čase navštívila Vánoční trhy v Salzburku. Klídek a pohoda, hudba na chrámových schodech, malé kluziště na náměstí, stánky s vánočními blbůstkami, vřelé úsměvy a teplé nápoje, dobroty a klid. Dodnes ráda vzpomínám i proto, že jsem byla obdarována klasickou porcelánovou konvicí na čaj, zakoupenou Fejeton v malém veselém obchůdku na nábřeží. Je zelená a na ní namalovány plátky citronů. Mám ji stále na kredenci a po celý rok na očích. A jaký, že je z ní čaj? Já Vám ani nevím, čaj totiž nepiju. Jedno však vím určitě: zdá se mi stále plná lásky těch, kdo mi ji darovali. Sentimentální povídání? A proč ne? Jsou před námi přeci Vánoce, plné něžných vzpomínek na dětství, na ty, kteří už mezi námi nejsou, a plné setkávání s těmi, které máme rádi. Právě pro ně bychom měli uvařit čaj do svých konviček. Krásné Vánoce, Nový rok, jaro, léto, atakdál Přeje Květa Zítová Slovo Slovo starosty Vážení občané, slovo starosty píši v čase sněhové kalamity, kdy bílý kolaps zasáhl kompletní dopravu v celé České republice. Stovky nehod, zmarněná čekání na autobusy, šestihodinová zpoždění vlaků, uzavřené letiště, zkolabovaná MHD. V Kolodějích probíhal dramatický průběžný úklid sněhu na hlavních tazích komunikací chodníků i v nočních hodinách. Jako tradičně zavolá rozhořčená dáma, která komentuje naší neschopnost s odklízením napadaného sněhu, další burácivá slova nepřekvapí, jak útočností tak i zmateností řešení. Jaký rozdíl od mnoha kolodějských občanů, kteří pomáhají řešit nastalou situaci úklidem napadaného sněhu. Opět, jako každoročně, se omlouvám za neobvyklost množství napadaného sněhu, za nezajištěné brigádníky, kteří nevystrčí nos, ať se děje co se děje, neboť má vina a neschopnost je dávno těžší, než záhy tající sníh Dovolím si poděkovat všem občanům, kteří nám pomáhají s úklidem sněhu před svým domem, ale i těm co neuklízí, celá Evropa se ponořila do tichého hustého sněžení, jen v malé městské časti na okraji Prahy se táhne na hřbetu větru hudrání osamělé ženy Abych nezapomněl příjemné prožití vánočních svátků a klidný nový rok vám všem přeje i hudrající ženě starosta Zdeněk Kovář 7

8 Z historie Z historie Koloděj Každá správná obec musí mít svoji kroniku. O tu naši obecní se v posledních letech stará paní Krejčíková, ale jak to začalo? Otevřme knihu Kapitoly z dějin Koloděj... Poslední století je už v dosahu naší paměti a vlastní zkušenosti, známe přímé svědky mnoha událostí. Přesto nebo právě proto není vždy snadné zjistit, jak to tenkrát vlastně bylo. Proto tato kapitola nemá charakter objektivního podání, chceme vám minulost přiblížit osobními výpověďmi současníků. Základním pramenem pro tuto dobu je Pamětní kniha obce Koloděj. Na jejím prvním listě je tento nápis: Pamětní kniha tato pořízena nákladem obce Koloděj r Látku do ní dle různých pramenů tištěných nebo psaných, jakož i dle paměti starých lidí sestavil a napsal až do r řídící učitel Václav Čermák, kterýž projevuje vřelé přání, by po něm každý rok bylo dále pokračováno, neboť nezapsané události brzy upadají v zapomenutí. Týž zapisoval pak ještě dále až do r V záhlaví dalšího listu jsou verše: Čím menší vlasť je má, tím větší k ní má láska. Buďme svoji po všech krajích od Krkonoš ku Tatrám, neb tu krásnou slavnou zemi dal nám v podíl Tvůrce sám. Buďme svoji v jedné lásce státi za vlasť ze všech sil kdo vytrval, kdo stál pevně, na konec vždy zvítězil! K. H. Mácha Ant. Kosina Z Pamětní knihy jsme vydatně čerpali při sepisování historie obce i jejího místopisu, nyní se začteme do zápisů, které dávají obraz života v obci. Roku 1844 bylo veliké mokro. Roku 1847 byla veliká drahota; korec (strych) pšenice za 30 zl. 13 kr., žita 28 zl. kr., ječmene za 24 zl. 51 kr., ovsa 9 zl., míra bramborů za 4 zl. Kníže z Liechtensteinu svým poddaným lacino obilí dával a do příští sklizně čekal. V bouřlivém roce 1848 se také v Kolodějích cvičili lidé ve zbrani, aby se připojili k těm, co táhli na pomoc ohrožené Praze. Velitel pražské posádky kníže Windischgrätz čekal s vojskem v Běchovicích na vlak vezoucí ozbrojenou Národní gardu od Kutné Hory, Kolína a Českého Brodu. Vlak byl obklopen husary, povstala řež, při níž bylo 7 osob zabito a 24 smrtelně zraněno. Lid byl rozprášen, mnozí se schovali do obilí. Prim. Sobotka v knize Kratochvilná historie měst a míst uvádí, že když se někomu hodně zle vede, říkají o něm Čáslaváci, že se má jako Kutnohorští u Běchovic. Lokalista Josef Schlesinger uvádí, že ho osadníci za příčinou revolučního ducha svobody r nepřivezli; roku 1851 obce odepřely stavět oltáře na Boží Tělo, ač dosud bylo to zvykem. Toho roku bylo milostivé léto, ale osadníci nešli na průvody ke třem kostelům. Roku 1857 měla spadnouti kometa, po celých Čechách byl strach, že bude konec světa. Bylo také veliké sucho a mnoho myší; v Kolodějích bylo jich pohubeno 32 tisíc. Roku 1861 byla veliká zima; dne 19. května byl mráz a sníh. Roku 1864 byla velká zima, až 26 C, na to v létě sucho, tak až 4 hodiny cesty někde pro vodu musili jezditi. Hořavka vodu měla. Roku 1866 za války s Pruskem byli Prušáci v Kolodějích 4krát. Po válce vznikla cholera; ve 2 3 týdnech zemřelo osob. V Běchovicích v čís. 8 zemřelo 9 osob, v Kolodějích z jednoho čísla 7 osob, v Újezdě a ve Stupicích nikdo. Roku 1872 vznikla novinová kampaň v Národních listech proti starostovi obce Koloděj Šístkovi, že se nechal zvoliti okresním šulrátem. Ze dne 19. na 20. května 1876 byl mráz, který spálil vymetená již žita, že rolníci je namnoze zaorali, brambory a řepu sázeli. Přede dnem 24. dubna 1879 zapálen byl slavnostní oheň za příčinou stříbrné svatby Jejich Veličenstev (císaře Františka Josefa I. a Alžběty) Nejstarší ženou v Čechách byla Kateřina Křížová, vdova po poklasném knížete z Liechtensteinu. Narodila se roku 1770 a zemřela ve stáří 110 let. Do poslední chvíle četla bez brýlí, měla dobrý sluch i stálou chus k jídlu. V Kolodějích bydlela přes 40 roků v knížecím dvoře. Její manžel zemřel ve stáří 88 let. Měla 10 dětí 9 synů a 1 dceru. Dne 10. května 1881 oslaven sňatek korunního prince Rudolfa s belgickou princeznou Štěpánkou slavnými službami božími a slavností ve škole. Dne 5. února 1880 zavraždil Václav Škorpil z Blatova lesního adjunkta Humberta Diviše v lese Fidrholci. Trest smrti byl mu změněn ve 20 let těžkého žaláře, kdež však asi po 2 letech zemřel. Na místě činu dala lesní správa postaviti pomník. 8

Slovo starosty PŘÍBĚH NOVÝCH VOLEB V KOLODĚJÍCH

Slovo starosty PŘÍBĚH NOVÝCH VOLEB V KOLODĚJÍCH K OLODĚJSKÉ N OVINY listopad 2014 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty PŘÍBĚH NOVÝCH VOLEB V KOLODĚJÍCH Vážení občané, celý příběh rezignace kolodějské TOP 09 na zastupitelské mandáty

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL LIBUŠ A PÍSNICE 12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 2 2015 ANKETA: NAŠI ZASTUPITELÉ TERMÍNY SBĚRU ODPADŮ AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB 1 2 3 4 5 6 1

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014 1/2014 Rozpočet na rok 2014 byl řádně schválen (str. 8) Mýty a fakta o projektu v Nádražní ulici (str. 12) Když skauti tančí (str. 15) Iva Bittová zpívala v roztockém zámečku (str. 16) Masopust v Roztokách

Více

BĚCHOVIC. Tajemství Vánoc. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 12 Prosinec 2005 AKTUÁLNĚ

BĚCHOVIC. Tajemství Vánoc. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 12 Prosinec 2005 AKTUÁLNĚ BĚCHOVIC Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 12 Prosinec 2005 Tajemství Vánoc Sedím nad adventním věncem a přemýšlím, čím k nám tento symbol promlouvá. Vázání adventního věnce je poměrně mladým zvykem.

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

Swingová lázeň. Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince.

Swingová lázeň. Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince. Ročník 24 Číslo 14 Cena 9 Kč Projekt Poděbrady Sousedé u táboráku Swingová lázeň Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince. Poděbradští

Více

10/11/12 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ. KŘEST SNĚHEM Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka

10/11/12 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ. KŘEST SNĚHEM Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka 10/11/12 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ KŘEST SNĚHEM Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka Úvodník Vážení spoluobčané, po komunálních volbách bylo ustaveno nové složení samosprávy MČ Praha Dolní Počernice.

Více

Veltruské listy. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč. strana 1

Veltruské listy. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč. strana 1 Veltruské listy Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč Milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední číslo Veltruských listů v tomto roce. Začátek prosince zvláštní

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Zpravodaj Štepánovska

Zpravodaj Štepánovska Zpravodaj Štepánovska Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 únor 2011 Ročník 13 Cena 5,- Kč Výklenková kaplička

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více

Krásné prázdniny! Město Kašperské Hory přeje všem obyvatelům krásné prázdniny a pohodovou dovolenou.

Krásné prázdniny! Město Kašperské Hory přeje všem obyvatelům krásné prázdniny a pohodovou dovolenou. Měsíčník pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 11, číslo 7-8, rok 2015, strana 1 Krásné prázdniny! Město Kašperské Hory přeje všem obyvatelům krásné prázdniny a pohodovou dovolenou. Těšíme se na setkání

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou p f 2 0 Přečtěte si v tomto čísle: leden / 2013 1 3 15,- Kč str. 22 a 26 str. 5 Rekonstrukce silnice na Hostibejk str. 18 Hana

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Ďáblický. Obecní ples na straně 4. duben 2013

Ďáblický. Obecní ples na straně 4. duben 2013 Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice duben 2013 Obecní ples na straně 4 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Starosta ing. Miloš Růžička byl nečekaně odvolán...3 Sluníčkový den...5 Naše

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

březen 2014 Jak to všechno letos bylo? Inu, nás to pobavilo. Školka - klobouky a ňamky pro táty, děti, mamky.

březen 2014 Jak to všechno letos bylo? Inu, nás to pobavilo. Školka - klobouky a ňamky pro táty, děti, mamky. březen 2014 Masopust 2014 Jak to všechno letos bylo? Inu, nás to pobavilo. Školka - klobouky a ňamky pro táty, děti, mamky. V průvodu nám žestě hrály, masky přišly zblízka, z dáli. Malinoví muzikanti roztáhli

Více