Historie SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou 1875-2015"

Transkript

1 7 Infokanál - SMS na váš mobil Zprávy ze školy - Letní provoz v knihovně Nová expozice v městském muzeu Cena 5 Kč Červenec 2015 Historie SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou Založení SDH Rychnov u Jablonce n. N. se podle kronikáře pana Wenzela Preisslera datuje na rok Podle dostupných záznamů stál za vznikem rychnovských hasičů, tělocvičný spolek založený MUDr. Möllerem v roce Prvním hasičským strojem byla čtyřkolová velká a těžká stříkačka. Podobná té kterou dnes máte možnost vidět v akci. K místu požáru byla doslova dovlečena. Stroj měl značně krátkou a nepohyblivou stříkací rouru bez hadic a postrádal rovněž sací zařízení. Proto musela být potřebná voda nalévána do nádrže pomocí kbelíků. Po naplnění nádrže pak již záleželo jen na silných pažích hasičů, kteří ve čtyřech rozhoupávali ramena stříkačky a další se pak pokoušeli nasměrovat proud více či méně stříkající vody do centra požáru. Poté byla pořízena lehká pojízdná stříkačka, zakoupeny hadice a potřebné nářadí. U rybníka Katelteich, který se nacházel v místech dnešního dětského hřiště, si hasiči na svoji výzbroj postavili jednoduchou dřevěnou zbrojnici. Prvním velitelem hasičů byl Josef Schöffel a po něm v kratších nebo delších obdobích Josef Ullich, Ernst Hoffrichter, J. F. Lang a Vincent Peukert. V Rychnově hořelo docela často. Neopatrnost, bouřky, dřevěné domky, dokonce komíny, které byly vlastně jen z prken, a střešní trámy, které komíny procházely, byly často příčinou požárů. V období 1. světové války musela většina hasičů narukovat do armády a účastnit se bojů na různých místech I. světové války. V roce 1921 převzal náčelnickou funkci F. Petrak. Plány na zbrojnici vypracoval místní zednický mistr Daut již v roce 1924 otevřena byla s velkou slávou v roce Nejsložitější období pro sbor přinesla léta II. světové války. Mladí členové byli povoláni do armády, činných zůstalo jen několik veteránů. Po konci války se prvními veliteli se stali pánové A. Pospíšil a J. Chvalina. Za svého starostu si zvolili pana Jaroslava Pospíšila. Při jednotě vzniklo i samaritánské družstvo, které tvořilo pět žen. Požáry domů v obci a okolí v té době vznikaly většinou od zahoření trámů, které procházely komíny. Největším požárem byl požár kina Vlast, značné rozměry měl i požár zemědělského stavení v Pulečném v místech dnešního kravína. Než byla na hasičárně instalována siréna, svolával místní členy k akci z oken zbrojnice pan Coufal, který vytruboval známý signál hoří. V roce 1946 se na valné hromadě jednoty stal starostou pan Jaroslav Stadtherr, který hasiče vedl v těžkých poválečných letech. Jeho zástupcem byl pan Pospíšil. Pak se funkcionáři spolku střídali v kratších nebo delších intervalech. V lednu 1949 byl velitelem místních hasičů zvolen pan K. Cimrman, který se krátce na to stává předsedou jednoty. Tuto funkci vykonával až do počátku roku Od roku 1955 se ve funkci velitele objevuje jméno Jana Bubeníka, od roku 1972 tento post po dlouhá léta zastává Jaroslav Hanyk, senior. V roce 1974 se stává předsedou, tentokrát již požárníků, pan V. Hudec. Poté pan Jan Bubeník, pak pan L. Nosek. Změnu přináší únor 1995, kdy si hasiči zvolili do svého čela pana Jiřího Kmece, který nás bohužel předčasně opustil. Po něm převzal symbolické žezlo starosty SDH pan Miroslav Žabka. Do velitelské funkce nastupuje v září 1991 za svého otce jeho starší syn Jaroslav Hanyk. Toho střídá pan Daniel Karban. Pokračování na str. 2

2 Historie SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou Pokračování z úvodní strany Pak další z rodu Hanyků pan Milan Hanyk, jež sboru věnoval celých 12 let života. Nyní je velitelem jednotky SDH a JPO profesionální hasič Jakub Vavroš. Mezi dobrovolnými hasiči v průběhu let působilo i spousta žen. Nevedly si a nevedou vůbec špatně, o čemž svědčí jejich výsledky v pravidelných soutěžích družstev na úrovni okresu i kraje. Sbor si vždy zakládal na tom, že disponuje družstvy dětí všech věkových kategorií, kde byly vychovány doslova celé rodiny hasičů. Dokladem toho je rodina Hanyků, neboť ve sboru působí již její čtvrtá generace. Obdobně je tomu v rodinách Karbanových a Melicharových. Jednotka SDH Rychnov je současnosti v systému požární ochrany zařazena do JPO3, kde poskytuje požární ochranu pro Město Rychnov a okolní obce. Jednotka používá pro výjezdy cisternu na podvozku Tatra z roku 1972 a jako dopravní automobil pro přepravu osob Ford Tranzit z roku Jednotka měla k celkem 74 členů, z toho přes 50 členů je starších 18 let. Jednotka je velmi podporována ze strany Města, čímž tímto Městu Rychnov velice děkujeme. Jakub Vavroš velitel SDH Ing. Miroslav Žabka starosta SDH čerpáno z kroniky SDH a podkladů Mgr. Jindřicha Kurfiřta kronikáře Infokanál Anketa: Poznáte některé členy jednotky SDH z následujících fotografií? Pokud ano, zašlete nám jména členů na sdhrychnov.cz do Tři vylosovaní obdrží od hasičů odměnu. Město Rychnov u Jablonce nad Nisou poskytuje službu zasílání varovných a informačních SMS na Váš mobilní telefon. Na stránce máte možnost se k této službě přihlásit. Je k tomu třeba zaregistrovat Vaše telefonní číslo. Stačí telefonní číslo zadat do formuláře a stisknout tlačítko Registrovat. Obratem dostanete na Váš telefon SMS zprávu s kontrolním kódem, který vložíte do políčka, které se zároveň objeví v tomto formuláři. Po potvrzení kontrolního kódu bude Vaše registrace dokončena a obdržíte další SMS zprávu s informací o dokončení registrace. Telefonní číslo zadávejte vždy v mezinárodním formátu bez mezer, pomlček a jiných oddělovačů! Podobně můžete postupovat i v případě, že se budete chtít od této služby odhlásit. Vydavatel: MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, IČO Vychází měsíčně k 5. dni v měsíci nákladem 400 kusů. MK ČR E Odpovědný redaktor Marie Strnadová. Neoznačené foto - redakce. Elektronická sazba Vladimír Vinkler. Tisk Městský úřad, Konica Minolta. Veškerá práva vyhrazena. Periodický tisk územního samosprávného celku Uzávěrka Rychnovského zpravodaje Uzávěrka srpnového čísla RZ je v pondělí 20. července. Budeme rádi za vaše příspěvky, ale i připomínky. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané materiály se nevracejí. Příspěvky zasílejte na: Rychnovský zpravodaj 2

3 Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí Loni občané odevzdali k recyklaci 195 televizí, 17 monitorů a 540,00 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 195 televizí, 17 monitorů a 540,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 46,74 MWh elektřiny, 1 542,86 litrů ropy, 216,89 m3 vody a 2,31 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 11,49 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 40,66 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. J. Tomsa V sobotu 23. května jsme opět po roce vyrazili na výlet. Tentokrát jsme zavítali do Teplic v Čechách. Z Komáří vížky se nám ukázal krásný pohled na celé Teplice a okolí. V botanické zahradě jsme nejvíce obdivovali krásu rozkvetlých rododendronů a azalek. Milovníci lázeňství se prošli po kolonádě a prohlédli si hlavní lázeňský dům Beethoven a historikové navštívili místní muzeum. Na závěr výletu se zájemci vykoupali v léčivém termálním bazénu. Věříme, že si účastníci výlet užili stejně jako organizátoři. Tímto chceme poděkovat zastupitelům za schválení finančního příspěvku. Děkujeme. Výlet do Teplic v Čechách Za organizátory Mgr. Hana Zemínová Rychnovský zpravodaj 3

4 Žáci deváté třídy v úterý absolvovali terénní výuku v Příhrazských skalách. Terénní geografická výuka je v současné době nedílnou a velice důležitou součástí výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Tento tematický okruh je začleněn i do našeho školního vzdělávacího programu. Co tedy bylo naší celodenní náplní? Základem bylo pozorování a orientace v místní krajině. Plošina Příhrazských skal se svojí dominantou v podobě vrcholu Mužského nabízí rozhledy do blízkého i vzdálenějšího okolí. Zamýšleli jsme se a analyzovali jsme důvody pro rozvoj osídlení, pěstování ovocných stromů či vliv člověka na krajinu (druhová skladba lesů apod.) Blíže byl představen pískovcový reliéf, především endogenní a exogenní geomorfologické pochody, které se podílí na jeho utváření. V tomto bodě jsme veškeré informace nabité z přírodovědy 9. ročníku mohli upotřebit (znalost geologických ér, vlastnosti hornin a minerálů apod.). Nedílnou součástí byla práce s mapou a čtení v ní nebo měření a porovnávání okolní teploty s teplotou ve Studeném průchodu. Věřím, že vlastní prožitek v terénu pomůže propojit získané informace do celistvého obrazu o naší Zemi. D. Kindlová Dětský den Školní rok se přehoupl do svého závěrečného měsíce a hned 1. června jsme s dětmi oslavili jejich svátek. Třídy z prvního stupně se zabavily malováním křídami na chodníku. Vznikaly výtvory realistické i plné fantazie. Na závěr dostali všichni malíři sladkou odměnu. Mgr. Šárka Levová Terénní výuka deváťáků MUŽSKÝ Čedičový vrchol Mužský 463 m n. m. je nejvyšším bodem rozsáhlé náhorní pískovcové plošiny i přírodní rezervace Příhrazské skály. Je ze všech významných vyhlídkových bodů Českého ráje vysunut nejvíce na západ, do roviny kolem Jizery. Umožňuje kruhový rozhled, od Krkonoš ke kopcům Českého středohoří a Lužických hor, od Ještědu k Polomeným horám. Neobvyklý je pohled na věže Trosek, které jsou téměř v zákrytu. Plošinu kolem Mužského pokrývá úrodná spraš. Na plošině se nachází i vesnice Mužský, která je od roku 1995 vyhlášena památkovou rezervací lidové architektury. -red- Přivezli jsme bronz Za Liberecký kraj se do celostátního finále kulinářské soutěže, pořádané nadací Zdravá5, probojovali přes školní kolo, krajské kolo a veřejné online hlasování naši Moroušci Džea ve složení Martin Jaroušek, Lukáš Vágner a Natka Šoukalová, která ochotně zastoupila Milana Horáka. Tým si v prostorách holešovického výstaviště vedl skvěle. Ve velké konkurenci obstál jak v praktické zkoušce, tak v teoretickém kvízu. Pro odbornou porotu si připravil pohoštění s názvem Červnové suši tři druhy jednohubek slané i sladké na způsob suši, zeleninové špízy ve smetanovém dipu s česnekem a bylinkami, osvěžující okurkovou limonádu a jako dezert domácí čokoládový krém s jahodami a mátou. Aranžmá doladili květy růží, macešek, sedmikrásek, orchidejí nebo pivoněk. Celé klání trvalo 30 minut, kdy museli závodníci připravit studené párty pohoštění, vše poklidit, naaranžovat a svůj výsledek představit porotě. Byly to nervy. Tři minuty před koncem to na našem pracovním stole nevypadalo na žádné umístění, ale Natka, Martin a Lukáš si zachovali chladnou hlavu, naplno pracovali do posledních sekund, dílo se jim povedlo dokončit, stihli i zapálit dekorativní svíčku. Následně si ve vědomostním kvízu vylosovali 3 otázky. Pár příkladů: Cibule obsahuje fytoncidy. Jaké jsou jejich účinky? Jak se projevuje nedostatek hořčíku?... S odpověďmi se poprali bez jediné chyby a umístili se na překrásném třetím místě. Této prestižní soutěže se zúčastnilo 551 týmů z 98 škol. Třetí místo je tedy obrovský úspěch. Morouškům moc gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a plné nasazení ve svém volném čase. Mgr. Eva Žižková Rychnovský zpravodaj 4

5 Legiovlak zastavil i v Liberci, osmáci byli u toho Žáci osmé třídy v rámci výuky dějepisu navštívili unikátní výstavu týkající se československých legií. Společně jsme prošli jedenáct vagónů, které představovaly vojenský ešalon. Legiovlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, krejčovského, prodejního, kovářského, ubytovacího, zdravotního, štábního, obrněného a dvou vozů plošinových. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o životě a bojích československých legionářů na Transsibiřské magistrále. Celá expozice byla doplněna výkladem průvodce v legionářském stejnokroji. Mgr. Barbora Jelínková Knížky pro prvňáčky V pondělí 8. června proběhlo slavnostní předávání knížek pro prvňáčky. Malí čtenáři v knihovně dostali knížku Odemyky zamyky, kterou napsal Jiří Žáček. Děti luštily hádanky s obrázky, pak proběhlo předávání knížek a nakonec si vyzkoušely, jaké to je předčítat do mikrofonu. Navíc si prvňáčci mohou založit čtenářský průkaz na rok zdarma. Za to vše děkujeme paní Renatě Chloubové. Divadelní představení V úterý paní Chloubová zajistila pro naše prvňáčky divadelní představení od Čmukařů Dračí pohádky. Po představení si mohli žáci prohlédnout a vyzkoušet loutky, což se dětem velmi líbilo. Mgr. M. Bubeníková a Mgr. Š. Levová Mgr. Šárka Levová V pátek turisté absolvovali cestu za pokladem, kterou jim přichystali žáci 3. třídy. Po vyznačené trase dorazili na Kopaninu, kde se snažili najít ukrytý poklad. Malí turisté vypátrali poklad Mgr. M. Bubeníková a Mgr. H. Zemínová Rychnovský zpravodaj 5

6 Školní výlet Ve čtvrtek se konal školní výlet 1. A a 1. B do Lidových sadů a ZOO v Liberci. Děti zhlédly pohádku Čert a Káča, pak přošly zoologickou zahradu a nakonec se podívaly na vyhlídkovou věž v areálu Lidových sadů, odkud byl vidět Ještěd, část Liberce a pavilony ZOO. Bez ztrát na životech jsme se v odpoledních hodinách vrátili objednaným autobusem do Rychnova. Mgr. Šárka Levová Návštěva Gromadky Delegace všech zájemců z našeho města Rychnov v čele se starostou Tomášem Levinským se vypravila objednaným autobusem v neděli na oslavy Dni Gromadki do spřátelené obce Gromadka v Polsku. red. Rychnovský zpravodaj 6

7 Nová expozice Koncentrační tábor AL Reichenau a zbrojní továrna Getewent Stálá expozice, kterou připravilo Severočeské muzeum v Liberci a obec Rychnov u Jablonce nad Nisou ve spolupráci s podnikem kotlárny Hölter a libereckými speleology ČSS ZO 4-01 Liberec, mapuje období 6 let, kdy v Rychnově působila firma Getewent. Cílem je představit závislost pobočných koncentračních táborů na zbrojní výrobě a vzájemné vazby jsou současně hlavním motivem stálé výstavy. Plošně komorní expozice je rozdělena na čtyři části věnované zbrojní výrobě, podzemnímu dílu Nordpol, koncentračnímu táboru AL Reichenau a obětem nacistické nucené práce. Vystavené předměty jsou zvoleny tak, že tvoří jasný atribut každé ze čtyř popisovaných oblastí. Pro koncentrační tábor je to kopie třípatrové táborové palandy se starým papírovým pytlem místo přikrývky, pro oběti nucené práce je atributem miska na jídlo, často jediný majetek vězně, pro výrobu je to zařízená kancelář se stopami po vývoji a výzkumu a pro podzemní dílo rýsovací prkno s výkresy. Vše je instalováno do jedné místnosti rozdělené jen linií na část táborovou a část tovární. Na jedné straně výzkum a vývoj, na druhé straně vězni bez práv a svobod jako zdroj pracovní síly. Dva rozdílné světy, které, stejně jako v továrnách za války, byly pod jednou střechou a byly příčinou i následkem. Pohled očima člověka je zachycen v expozici vloženými vzpomínkami vězňů, které se váží vždy ke konkrétnímu popisovanému jevu. I. V Rychnově se berlínský podnik Getewent usídlil už v roce 1939 v bývalé továrně na výrobu galalitu a umělé rohoviny. Podnik zaměřoval svoji výrobu na různé elektrotechnické součásti i celky, především z oboru radarové, sonarové a radiotechniky. Jedním z důležitých válečných poslání Getewentu byl navíc výzkum a vývoj. Getewent měl za války ve vlastnictví, nebo v nájmu, nejen továrnu v Rychnově, ale i brusírnu skla v Jablonci nad Nisou-Kokoníně a několik obytných domů v Rychnově a Pelíkovicích. Výzkumné zaměření Getewentu dokládá stavba táborového baráku pro fyzikální institut i řada dalších, často dosti neobvyklých staveb. 28. červnem 1944 je například datována žádost o povolení stavby vysílací věže ke zkušebnímu baráku Rehbock. Další zvláštní stavbou byl zkušební kruhový bazén nazvaný Schwan. Byly zde simulovány podmínky různých oceánů a moří včetně salinity a teploty a testovaly se zde různé přístroje pro ponorky, stejně jako elektromagnetické zařízení Schwan-See na označování cílů. II. Pro účely výzkumu a vývoje byl od roku 1944 stavěn u továrny podzemní testovací bunkr. Ve stavebním povolení z 27. září 1944 se píše o protileteckém krytu pro zaměstnance továrny ve spojení s podzemní zkušebnou výrobků v rámci programu Nordpol. Podzemní dílo nebylo nikdy dokončeno. Program Nordpol, pro který byla vyčleněna značná část výrobních kapacit, byl dálkové navádění raket V-2 a patřil tedy mezi technologické špičky závěru války. III. Koncentrační tábor AL Reichenau vznikl už v první čtvrtině roku 1944 jako pobočné zařízení mateřského KT Gross-Rosen. První transport čítající 199 vězňů dorazil z mateřského Gross-Rosenu do tábora 14. března Vězni pocházeli jak z KT Gross-Rosen, tak i z KT Dachau, kde byli přímo vybráni zástupcem Getewentu Hermannem Carstensem. Tábor zpočátku tvořily jen dva domy pro 250 vězňů a jeden dům sloužící jako umývárna a záchody. Větší skupina dorazila do AL Reichenau v srpnu 1944 po Varšavském povstání. 11. listopadu 1944 to bylo 69 odborníků, které Carstens doslova objevil v Osvětimi Na počátku roku 1945 tábor začal sloužit jako evakuační a objevovaly se v něm různé skupiny z mnoha vyklízených lágrů. Podle J. Kosińského prošlo táborem celkově asi vězňů se slavnostně otvírala nová expozice muzea v rámci Rychnovských slavností. Pásku přestřihl náš starosta Tomáš Levinský a Ivan Rous ze SM v Liberci. Rychnovský zpravodaj 7

8 Nová expozice Koncentrační tábor AL Reichenau a zbrojní továrna Getewent Asi 17. února 1945 se do Rychnova přestěhovala komandatura kmenového tábora Gross-Rosen. Ten byl před postupující frontou evakuován pod vedením SS-Sturmbannführera Johannese Hassebroeka. IV. Nucená práce a pobyt v táboře AL Reichenau si vyžádaly značný počet obětí z řad vězňů. Nejčastější příčinnou úmrtí v táboře bylo pracovní vysílení, které hrozilo při zemních pracích a práci na stavbě podzemního testovacího bunkru a protileteckého krytu. Těla mrtvých vězňů se zpočátku vozila do mateřského tábora Gross-Rossen. Až později, nejspíše od konce března 1945, docházelo k jejich zpopelňování v libereckém krematoriu a později byly pohřbíváni v masových hrobech v Rychnově. Přesný počet zemřelých není znám. Bývalý vězeň Jan Kosińský uváděl 609 obětí. Vedle koncentračního tábora existoval i pracovní a zajatecký tábor spravovaný firmou GETEWENT. Tam byly ubytováni tzv. Ostarbeiter, v tomto případě většinou ženy z Čech, Ruska, Ukrajiny a dalších států východní Evropy. Stejně tak byli nasazeni pracovníci z východu přímo do statků a i menších hospodářství. Expozice je prvním veřejně představeným výsledkem dlouholeté spolupráce několika subjektů a má sloužit i jako paměťové médium pro shromažďování dokumentů, artefaktů a vzpomínek. Ivan Rous Severočeské muzeum v Liberci Nejlepší dětské knihovny - cena Kamarádka knihovna vyhlásila odborná komise nejlepší veřejnou knihovnu pro děti. Od září do prosince 2014 dostaly děti v České republice opět možnost zhodnotit knihovnu ve svém městě v rámci soutěže Kamarádka Knihovna. Do projektu se zapojilo přes 80 knihoven a děti jim vystavily cca vysvědčení. Předání cen proběhlo v pobočce Lužiny Městské knihovny v Praze. Absolutním vítězem a nositelem titulu Kamarádka knihovna 2014 se stala Městská knihovna Havířov. Rychnovský zpravodaj 8 Městská knihovna v Rychnově se umístila (ve své kategorii obce do 3000 obyvatel) na krásném prvním místě. Naše knihovnice paní Renata Chloubová spolu s panem starostou Tomášem Levinským si osobně převzala cenu v Praze na Lužinách v nově vybudované pobočce Městské knihovny v Praze. Jako odměnu získala knihovna pomůcky na tvoření od firmy 3M (sponzora soutěže) v hodnotě 5000,- Kč. Gratulujeme!!! Soutěž Kamarádka knihovna, pořádaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a firmou 3M pod záštitou Ministerstva kultury ČR, probíhá už od roku 2007 a jejím cílem je motivovat knihovny k lepším službám a co největší vstřícnosti k dětským uživatelům. O hlavním vítězi rozhoduje porota složená ze zástupců Národní knihovny ČR, SKIP a generálního partnera soutěže, firmy 3M. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) je profesní a stavovská organizace, která se věnuje zvyšování úrovně práce a prestiže knihoven a zlepšování podmínek pro jejich činnost. Angažuje se v oblasti vzdělávání, koncepční a legislativní činnosti, mezinárodní spolupráce a podpory čtenářství a informační gramotnosti ve společnosti. Společnost 3M působí v celé řadě oblastí po celém světě a pomocí špičkových technologií vyrábí více než různých produktů. Mezi oblasti její činnosti patří také návrh a výroba produktů pro knihovny. Jejich portfolio obsahuje celou řadu zařízení pro potřeby knihovníků i návštěvníků knihoven. Jedná se jak o systémy umožňující zapůjčení a vrácení knih bez pomoci personálu, tzv. selfchecky a biblioboxy, tak o zabezpečovací systémy, digitální knihovní asistenty a zařízení pro vracení a třídění knih. -rch-

9

10

11

12

13 V pátek proběhl v restauraci Beseda koncert skupiny Hradišťan a opět nezklamal. Nadšení, které vyvolal, se opakovalo již tradičně, protože u nás nevystupovala kapela poprvé. Beseda byla zaplněná a sálem se nesl smích i zpěv. Členové kapely byli také velice pokojeni, jezdí k nám rádi a Rychnov mají v oblibě. Doufají, že se s námi opět někdy v budoucnu setkají. Děkujeme všem, kteří neváhali přijít pobavit se a poslechnout si krásné písně Hradišťanu. -red- Koncert Hradišťanu Natoč vlastní film a dej si příležitost Trh práce, lidé s handicapem, kyberšikana zdánlivě nesourodá témata, která v příštím školním roce propojí mladé filmové tvůrce, školy ale také místní firmy, dobrovolníky a dárce. Z námětů na krátký film, které vytvoří žáci a studenti z Libereckého kraje, mezinárodní odborná porota vybere tři nejlepší do finále. Odměnou pro autory a autorky tří finálových námětů bude možnost podílet se na natáčení vlastního filmu ve spolupráci s Filmovým klubem Liberec. Vyvrcholením pak bude závěrečné soutěžní klání natočených krátkých filmů na filmovém festivalu v dubnu Sami diváci rozhodnou o vítězi. Vítěz festivalu získá finanční cenu, na kterou budou během celého roku přispívat individuální a firemní dárci. Lidé mohou darovat peníze na č. ú /5500 v. s Všechny vybrané peníze předáme vítězi soutěže a škole, která jej v soutěži podpořila. Podpořte i vy darem místní mladé lidi, ale i diskusi o společenských tématech. Cílová částka hlavní ceny záleží na každém z nás, vyzývá fundraiserka Centra Kašpar Jana Matyášová. běžnými cestami, prohlásil Jan Myšák z Centra Kašpar. Soutěžní přehlídku Natoč vlastní film a dej (si) příležitost pořádá Centrum Kašpar ve spolupráci s Filmovým klubem Liberec, polskou organizací Konsola a Krajským úřadem Libereckého kraje. Centrum Kašpar pomáhá lidem v hledání toho správného místa na trhu práce, motivuje firmy a zaměstnavatele v zavádění vstřícných personálních opatření podporujících slaďování práce a rodiny. Na téma rovných příležitostí rádi nahlížíme s nadsázkou a humorem. Proto se velmi těšíme na neotřelý pohled dětí a mladých lidí, který se otiskne do soutěžních námětů a krátkých filmů. Více informací o soutěži nejdete na cz, informovala Ivana Sulovská, zakladatelka organizace. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že) nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Petra Hottmarová publicitní pracovnice Natoč vlastní film a dej příležitost svému regionu, své škole, ale také sám sobě. To je hlavní motto připravovaného festivalu pro děti a mládež, řekla Ivana Sulovská, předsedkyně představenstva Centra Kašpar. Chceme dát dětem a mládeži prostor k vyjádření vlastního názoru a k reflexi nejrůznějších společenských témat způsobem, který je jim blízký, ale který si sami mohou těžko vyzkoušet. Film a především celý proces jeho tvorby přispívá ke katarzi, ke které často nelze dospět Rychnovský zpravodaj 13

14 Dětský den a oslavy 140. let založení SDH Letošní dětský den připadl na neděli Byl zvláštní jednak tím, že se konal na novém místě a to na rychnovském náměstí, ale i skutečností, že náš Sbor dobrovolných hasičů slavil 140. výročí svého založení. Začátek byl již tradičně ve 13 hod. Začalo se hrami pro děti, které po splnění úkolu obdržely sladkou odměnu. Pro děti tu byl přistaven vláček, který je vozil po Rychnově. Poté následovala ukázka psovodů Policie ČR. Člověk by ani nevěřil, co všechno se pejsci dokážou naučit, např. zadržet pachatele skrze otevřené okénko auta. Po psovodech proběhla ukázka činnosti mladých hasičů. Velký potlesk za předvedený požární útok sklidila družstva přípravky a mladších žáků. Funkce moderátora akce se ujal Ing. za použití pěnidla. Ze zbylého pěnidla nastříkali veliký kopec téměř přes celý prostor náměstí a udělali velikou radost dětem, které měly sníh koncem května :) Na akci byla k vidění práce ČČK, Policie ČR, HZS, historická i současná hasičská technika. Pro děti, kromě her, byla připravena i lanová dráha přes řeku Mohelku a lezecká stěna, kterou si děti mohly vyzkoušet. Zaujal je také baseballový trenažér, ukázka zbraní a vybavení na Air soft. K prohlédnutí i řádění byla dětem k dispozici dračí loď. Velké poděkování patří zúčastněným sborům a to SDH Vratislavice, a Lezecké aréně Makak Jablonec nad Nisou. Za rychnovské sponzory děkujeme zejména Městu Rychnov u Jablonce nad Nisou, Městské policii Rychnov, Policii ČR obvodní oddělení Rychnov, Řeznictví Melichar, Odtahové službě Melichar, Potravinám Rychnov, Denise Jedličkové za půjčení skákacího hradu a DJ Mirku Raisovi, který celé odpoledne udržoval dobrou náladu zúčastněných příjemnou hudbou. Těšíme se na Vás za rok za SDH Rychnov Libor Hanyk Martin Vágner, který přednesl pár slov k historii Sboru dobrovolných hasičů v Rychnově. Poté Plk. Ing. Petr Bartoň předal plakety k oslavě 140 let působení sboru starostovi Města Rychnov Tomáši Levinskému a starostovi SDH Rychnov Ing. Miroslavu Žabkovi. Následovala ukázka záchrany paraglaidisty uvízlého v koruně stromů postup záchrany komentoval profesionální hasič a velitel naší jednotky Jakub Vavroš. Dalším bodem programu bylo vyproštění zraněného řidiče z automobilu v provedení profesionálních hasičů z Jablonce, kteří hasili následný požár Rychnovský zpravodaj 14 SDH Proseč, SDH Jistebsko, SDH Dalešice, HZSLK UO Jablonec nad Nisou. Dále Policii ČR, ČČK, Eagle Air soft klubu Jablonec, RK Dragons oddílu dračích lodí Dne předal za celé město Rychnov u Jablonce nad Nisou náš starosta Bc. Tomáš Levinský děkovný dekret a odměnu Milanu Hanykovi za dlouhodobé vedení sboru dobrovolných hasičů a příkladnou spolupráci s městem. Činnost pana Hanyka oceňujeme a vážíme si jí. -red- Poděkování

15 Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder Reichnejer Schorfblicke Wahl der Miss Friedland bereits 1936! Kurz & bündig aus dem Reichenberger Kreis Friedland i.b.: über die Wahl der Miss Friedland wurde damals folgendes geschrie- ben: Es schien, dass am Sonntag 2. Februar 1936 ganz Friedland in die KRONE - Ortsteil Hag - strömte. Hunderte von Menschen standen und drängten sich bei Tropenhitze und auf der Straße standen noch Leute, die keinen Platz mehr fanden. Das Vorstandsmitglied der Internationalen Liga für Wettbewerbe, die durch die tschechoslowakische Repräsentanz Josef Grader in Franzensbad (Betrieb der bekannten schwedischen Vademecum Präparate für die Zahn- und Mundpflege) unterstützt wird, Herr Olaf Barrou, begann mit den Vorbereitungen zur Wahl infolge Überfüllung des Lokales bereits um 19,30 Uhr. Er unterhielt das Publikum mit seinem Vortrag auf das Beste. Schliesslich wurden, sage und schreibe, 25 Bewerberinnen vorgestellt. Eine schwierige Wahl. Mit größter Mehrheit wurde dann Wilma Opalecky aus Kunnersdorf gewählt, der neue vollschlanke Typ, fesch und liebenswürdig. Die neue Miss Friedland wird unsere Stadt bei dem Treffen der Städteköniginnen in Prag vertreten. Die Vizekönigin ist Marie Schütz, während der dritte Preis auf Frau Mizzi Porsche fiel. Unter nicht endenwollendem Beifall verkündete Olaf Barrou, dass Herr Franz Posselt als Inhaber der KRONE Miss Friedland den Siegeskuss zu eben habe, zu welchem Amte sich Herr Posselt sofort zur Verfügung stellte. Nun, das kann man verstehen! Der Hutsalon Voigt in der Schlossgasse sowie das Glasgeschäft Haupt und die Schlossgärtnerei be- teiligten sich in freundlicher Weise mit schönen Preisen. Das Fotoatelier Wurbs, über dessen Renommee zu sprechen überflüssig ist, fertigt von der Miss Friedland alle Presseaufnahmen an und nahm auch alle 25 Bewerberinnen auf. Es war ein gelungener Abend, dessen Regie Olaf Barrou meisterhaft führte. Stanislav Beran Gaststhaus Zur Krone - Inh. Franz Posselt Karfreitag soll Feiertag werden Prag: der Karfreitag wird höchstwahrscheinlich ein staatlicher Feiertag in Tschechien werden. Das Kabinett hat am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit die entsprechende Gesetzesinitiative unterstützt. Die Initiative ging von Abgeordneten der Christdemokraten aus. Inzwischen wurde der Gesetzesentwurf von 90 Abgeordneten aus allen Fraktionen mit Ausnahme der Kommunisten unterschrieben. Es wird daher erwartet, dass er eine breite Mehrheit im Parlament findet. Übernommen aus der deutschen Sendung des Radio Prag Matouschek s Gruft saniert Buschullersdorf: jahrzehntelang lag die Gruft an der Friedhofsmauer in Buschullersdorf unberücksichtigt. Erst vor kurzer Zeit hatte man entdeckt, dass die Gruft dem einst bekannten Kartograph und Touristpropagator Josef Matouschek gehört. Die Gruft soll saniert werden. Der Verein Patron wird der Träger der Sanierung. Matouschek s Karten des Isergebirges aus dem Jahre 1927 gehören zu den besten Karten der Isergebirgsregion. Jodoch keiner hatte gewusst, dass der Matouschek am 12. Juli 1945 gestorben ist und wo er beerdigt wurde. Dies hat neulich der Gablonzer Forscher Otto Pospisil entdeckt. Das Geld zur Sanierung hatte das Einkaufszentrum NISA in Reichenberg gespendet. Interessant ist die Tatsache, dass die Inschrift auf der Gruftplatte bzw. sein Name in tschechischer Schriftweise steht, also Matoušek. Dies hat sicher mit der Zeit bzw. Entwicklung unmittelbar nach dem Kriegsende zusammengehängt. Übernommen aus Liberecký deník (Reichenberger Tagblatt) Rychnovský zpravodaj 15

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH Datum: 30. 4. 2014 Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 PŘÍTOMNI: Rada starších: Irena JIRÁSKOVÁ, Pavel VYSLYŠEL, Květa PŘIBYLOVÁ, Slavomíra FEJKLOVÁ, Zdeněk

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH Datum: 2. 5. 2013 Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 PŘÍTOMNI: Rada starších:, Irena JIRÁSKOVÁ, Pavel VYSLYŠEL, Petr ČERNÝ, Květa PŘIBYLOVÁ, Slavomíra FEJKLOVÁ,

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

VYUŽITÍ VÍCEÚČELOVÉHO DOMU č.5 ROK 2010

VYUŽITÍ VÍCEÚČELOVÉHO DOMU č.5 ROK 2010 VYUŽITÍ VÍCEÚČELOVÉHO DOMU č.5 ROK 2010 VELKÝ SÁL 3.11.2010 ustavující zasedání městského zastupitelstva 4.11.2010 Městská knihovna - beseda 5.11.2010 Klub K.J.Erbena slavnostní večer K.J.Erben 9.11.2010

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016 Životický portál Od 4. dubna do 10. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma Kvten 2016 Roník 25 íslo 5 Zdarma " ' ( )*+,- -( - ( -+ +-' - - " ' () * +,- 01, -0 " "'()* "*+,)* 123-4 -5667 +-'897 ;1 --- ' + -< -- = 1 - --' 3 ' --'-> ---1 - +-' " ' - -+ - 1+ - + -+ '? + - + 1-' +'+

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Otické zelné slavnosti v roce 2011 se setkali s velkým ohlasem. Pozitivně jste přijali konání akce nejen Vy, ale též hosté, které jste si pozvali nebo přijeli

Více

Tajemník. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne:

Tajemník. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: Tajemník 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 15. 2. 2012 Bod pořadu jednání: 9. Zpráva o zhodnocení činnosti Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 v roce 2011

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více