Historie SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou 1875-2015"

Transkript

1 7 Infokanál - SMS na váš mobil Zprávy ze školy - Letní provoz v knihovně Nová expozice v městském muzeu Cena 5 Kč Červenec 2015 Historie SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou Založení SDH Rychnov u Jablonce n. N. se podle kronikáře pana Wenzela Preisslera datuje na rok Podle dostupných záznamů stál za vznikem rychnovských hasičů, tělocvičný spolek založený MUDr. Möllerem v roce Prvním hasičským strojem byla čtyřkolová velká a těžká stříkačka. Podobná té kterou dnes máte možnost vidět v akci. K místu požáru byla doslova dovlečena. Stroj měl značně krátkou a nepohyblivou stříkací rouru bez hadic a postrádal rovněž sací zařízení. Proto musela být potřebná voda nalévána do nádrže pomocí kbelíků. Po naplnění nádrže pak již záleželo jen na silných pažích hasičů, kteří ve čtyřech rozhoupávali ramena stříkačky a další se pak pokoušeli nasměrovat proud více či méně stříkající vody do centra požáru. Poté byla pořízena lehká pojízdná stříkačka, zakoupeny hadice a potřebné nářadí. U rybníka Katelteich, který se nacházel v místech dnešního dětského hřiště, si hasiči na svoji výzbroj postavili jednoduchou dřevěnou zbrojnici. Prvním velitelem hasičů byl Josef Schöffel a po něm v kratších nebo delších obdobích Josef Ullich, Ernst Hoffrichter, J. F. Lang a Vincent Peukert. V Rychnově hořelo docela často. Neopatrnost, bouřky, dřevěné domky, dokonce komíny, které byly vlastně jen z prken, a střešní trámy, které komíny procházely, byly často příčinou požárů. V období 1. světové války musela většina hasičů narukovat do armády a účastnit se bojů na různých místech I. světové války. V roce 1921 převzal náčelnickou funkci F. Petrak. Plány na zbrojnici vypracoval místní zednický mistr Daut již v roce 1924 otevřena byla s velkou slávou v roce Nejsložitější období pro sbor přinesla léta II. světové války. Mladí členové byli povoláni do armády, činných zůstalo jen několik veteránů. Po konci války se prvními veliteli se stali pánové A. Pospíšil a J. Chvalina. Za svého starostu si zvolili pana Jaroslava Pospíšila. Při jednotě vzniklo i samaritánské družstvo, které tvořilo pět žen. Požáry domů v obci a okolí v té době vznikaly většinou od zahoření trámů, které procházely komíny. Největším požárem byl požár kina Vlast, značné rozměry měl i požár zemědělského stavení v Pulečném v místech dnešního kravína. Než byla na hasičárně instalována siréna, svolával místní členy k akci z oken zbrojnice pan Coufal, který vytruboval známý signál hoří. V roce 1946 se na valné hromadě jednoty stal starostou pan Jaroslav Stadtherr, který hasiče vedl v těžkých poválečných letech. Jeho zástupcem byl pan Pospíšil. Pak se funkcionáři spolku střídali v kratších nebo delších intervalech. V lednu 1949 byl velitelem místních hasičů zvolen pan K. Cimrman, který se krátce na to stává předsedou jednoty. Tuto funkci vykonával až do počátku roku Od roku 1955 se ve funkci velitele objevuje jméno Jana Bubeníka, od roku 1972 tento post po dlouhá léta zastává Jaroslav Hanyk, senior. V roce 1974 se stává předsedou, tentokrát již požárníků, pan V. Hudec. Poté pan Jan Bubeník, pak pan L. Nosek. Změnu přináší únor 1995, kdy si hasiči zvolili do svého čela pana Jiřího Kmece, který nás bohužel předčasně opustil. Po něm převzal symbolické žezlo starosty SDH pan Miroslav Žabka. Do velitelské funkce nastupuje v září 1991 za svého otce jeho starší syn Jaroslav Hanyk. Toho střídá pan Daniel Karban. Pokračování na str. 2

2 Historie SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou Pokračování z úvodní strany Pak další z rodu Hanyků pan Milan Hanyk, jež sboru věnoval celých 12 let života. Nyní je velitelem jednotky SDH a JPO profesionální hasič Jakub Vavroš. Mezi dobrovolnými hasiči v průběhu let působilo i spousta žen. Nevedly si a nevedou vůbec špatně, o čemž svědčí jejich výsledky v pravidelných soutěžích družstev na úrovni okresu i kraje. Sbor si vždy zakládal na tom, že disponuje družstvy dětí všech věkových kategorií, kde byly vychovány doslova celé rodiny hasičů. Dokladem toho je rodina Hanyků, neboť ve sboru působí již její čtvrtá generace. Obdobně je tomu v rodinách Karbanových a Melicharových. Jednotka SDH Rychnov je současnosti v systému požární ochrany zařazena do JPO3, kde poskytuje požární ochranu pro Město Rychnov a okolní obce. Jednotka používá pro výjezdy cisternu na podvozku Tatra z roku 1972 a jako dopravní automobil pro přepravu osob Ford Tranzit z roku Jednotka měla k celkem 74 členů, z toho přes 50 členů je starších 18 let. Jednotka je velmi podporována ze strany Města, čímž tímto Městu Rychnov velice děkujeme. Jakub Vavroš velitel SDH Ing. Miroslav Žabka starosta SDH čerpáno z kroniky SDH a podkladů Mgr. Jindřicha Kurfiřta kronikáře Infokanál Anketa: Poznáte některé členy jednotky SDH z následujících fotografií? Pokud ano, zašlete nám jména členů na sdhrychnov.cz do Tři vylosovaní obdrží od hasičů odměnu. Město Rychnov u Jablonce nad Nisou poskytuje službu zasílání varovných a informačních SMS na Váš mobilní telefon. Na stránce máte možnost se k této službě přihlásit. Je k tomu třeba zaregistrovat Vaše telefonní číslo. Stačí telefonní číslo zadat do formuláře a stisknout tlačítko Registrovat. Obratem dostanete na Váš telefon SMS zprávu s kontrolním kódem, který vložíte do políčka, které se zároveň objeví v tomto formuláři. Po potvrzení kontrolního kódu bude Vaše registrace dokončena a obdržíte další SMS zprávu s informací o dokončení registrace. Telefonní číslo zadávejte vždy v mezinárodním formátu bez mezer, pomlček a jiných oddělovačů! Podobně můžete postupovat i v případě, že se budete chtít od této služby odhlásit. Vydavatel: MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, IČO Vychází měsíčně k 5. dni v měsíci nákladem 400 kusů. MK ČR E Odpovědný redaktor Marie Strnadová. Neoznačené foto - redakce. Elektronická sazba Vladimír Vinkler. Tisk Městský úřad, Konica Minolta. Veškerá práva vyhrazena. Periodický tisk územního samosprávného celku Uzávěrka Rychnovského zpravodaje Uzávěrka srpnového čísla RZ je v pondělí 20. července. Budeme rádi za vaše příspěvky, ale i připomínky. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané materiály se nevracejí. Příspěvky zasílejte na: Rychnovský zpravodaj 2

3 Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí Loni občané odevzdali k recyklaci 195 televizí, 17 monitorů a 540,00 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 195 televizí, 17 monitorů a 540,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 46,74 MWh elektřiny, 1 542,86 litrů ropy, 216,89 m3 vody a 2,31 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 11,49 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 40,66 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. J. Tomsa V sobotu 23. května jsme opět po roce vyrazili na výlet. Tentokrát jsme zavítali do Teplic v Čechách. Z Komáří vížky se nám ukázal krásný pohled na celé Teplice a okolí. V botanické zahradě jsme nejvíce obdivovali krásu rozkvetlých rododendronů a azalek. Milovníci lázeňství se prošli po kolonádě a prohlédli si hlavní lázeňský dům Beethoven a historikové navštívili místní muzeum. Na závěr výletu se zájemci vykoupali v léčivém termálním bazénu. Věříme, že si účastníci výlet užili stejně jako organizátoři. Tímto chceme poděkovat zastupitelům za schválení finančního příspěvku. Děkujeme. Výlet do Teplic v Čechách Za organizátory Mgr. Hana Zemínová Rychnovský zpravodaj 3

4 Žáci deváté třídy v úterý absolvovali terénní výuku v Příhrazských skalách. Terénní geografická výuka je v současné době nedílnou a velice důležitou součástí výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Tento tematický okruh je začleněn i do našeho školního vzdělávacího programu. Co tedy bylo naší celodenní náplní? Základem bylo pozorování a orientace v místní krajině. Plošina Příhrazských skal se svojí dominantou v podobě vrcholu Mužského nabízí rozhledy do blízkého i vzdálenějšího okolí. Zamýšleli jsme se a analyzovali jsme důvody pro rozvoj osídlení, pěstování ovocných stromů či vliv člověka na krajinu (druhová skladba lesů apod.) Blíže byl představen pískovcový reliéf, především endogenní a exogenní geomorfologické pochody, které se podílí na jeho utváření. V tomto bodě jsme veškeré informace nabité z přírodovědy 9. ročníku mohli upotřebit (znalost geologických ér, vlastnosti hornin a minerálů apod.). Nedílnou součástí byla práce s mapou a čtení v ní nebo měření a porovnávání okolní teploty s teplotou ve Studeném průchodu. Věřím, že vlastní prožitek v terénu pomůže propojit získané informace do celistvého obrazu o naší Zemi. D. Kindlová Dětský den Školní rok se přehoupl do svého závěrečného měsíce a hned 1. června jsme s dětmi oslavili jejich svátek. Třídy z prvního stupně se zabavily malováním křídami na chodníku. Vznikaly výtvory realistické i plné fantazie. Na závěr dostali všichni malíři sladkou odměnu. Mgr. Šárka Levová Terénní výuka deváťáků MUŽSKÝ Čedičový vrchol Mužský 463 m n. m. je nejvyšším bodem rozsáhlé náhorní pískovcové plošiny i přírodní rezervace Příhrazské skály. Je ze všech významných vyhlídkových bodů Českého ráje vysunut nejvíce na západ, do roviny kolem Jizery. Umožňuje kruhový rozhled, od Krkonoš ke kopcům Českého středohoří a Lužických hor, od Ještědu k Polomeným horám. Neobvyklý je pohled na věže Trosek, které jsou téměř v zákrytu. Plošinu kolem Mužského pokrývá úrodná spraš. Na plošině se nachází i vesnice Mužský, která je od roku 1995 vyhlášena památkovou rezervací lidové architektury. -red- Přivezli jsme bronz Za Liberecký kraj se do celostátního finále kulinářské soutěže, pořádané nadací Zdravá5, probojovali přes školní kolo, krajské kolo a veřejné online hlasování naši Moroušci Džea ve složení Martin Jaroušek, Lukáš Vágner a Natka Šoukalová, která ochotně zastoupila Milana Horáka. Tým si v prostorách holešovického výstaviště vedl skvěle. Ve velké konkurenci obstál jak v praktické zkoušce, tak v teoretickém kvízu. Pro odbornou porotu si připravil pohoštění s názvem Červnové suši tři druhy jednohubek slané i sladké na způsob suši, zeleninové špízy ve smetanovém dipu s česnekem a bylinkami, osvěžující okurkovou limonádu a jako dezert domácí čokoládový krém s jahodami a mátou. Aranžmá doladili květy růží, macešek, sedmikrásek, orchidejí nebo pivoněk. Celé klání trvalo 30 minut, kdy museli závodníci připravit studené párty pohoštění, vše poklidit, naaranžovat a svůj výsledek představit porotě. Byly to nervy. Tři minuty před koncem to na našem pracovním stole nevypadalo na žádné umístění, ale Natka, Martin a Lukáš si zachovali chladnou hlavu, naplno pracovali do posledních sekund, dílo se jim povedlo dokončit, stihli i zapálit dekorativní svíčku. Následně si ve vědomostním kvízu vylosovali 3 otázky. Pár příkladů: Cibule obsahuje fytoncidy. Jaké jsou jejich účinky? Jak se projevuje nedostatek hořčíku?... S odpověďmi se poprali bez jediné chyby a umístili se na překrásném třetím místě. Této prestižní soutěže se zúčastnilo 551 týmů z 98 škol. Třetí místo je tedy obrovský úspěch. Morouškům moc gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a plné nasazení ve svém volném čase. Mgr. Eva Žižková Rychnovský zpravodaj 4

5 Legiovlak zastavil i v Liberci, osmáci byli u toho Žáci osmé třídy v rámci výuky dějepisu navštívili unikátní výstavu týkající se československých legií. Společně jsme prošli jedenáct vagónů, které představovaly vojenský ešalon. Legiovlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, krejčovského, prodejního, kovářského, ubytovacího, zdravotního, štábního, obrněného a dvou vozů plošinových. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o životě a bojích československých legionářů na Transsibiřské magistrále. Celá expozice byla doplněna výkladem průvodce v legionářském stejnokroji. Mgr. Barbora Jelínková Knížky pro prvňáčky V pondělí 8. června proběhlo slavnostní předávání knížek pro prvňáčky. Malí čtenáři v knihovně dostali knížku Odemyky zamyky, kterou napsal Jiří Žáček. Děti luštily hádanky s obrázky, pak proběhlo předávání knížek a nakonec si vyzkoušely, jaké to je předčítat do mikrofonu. Navíc si prvňáčci mohou založit čtenářský průkaz na rok zdarma. Za to vše děkujeme paní Renatě Chloubové. Divadelní představení V úterý paní Chloubová zajistila pro naše prvňáčky divadelní představení od Čmukařů Dračí pohádky. Po představení si mohli žáci prohlédnout a vyzkoušet loutky, což se dětem velmi líbilo. Mgr. M. Bubeníková a Mgr. Š. Levová Mgr. Šárka Levová V pátek turisté absolvovali cestu za pokladem, kterou jim přichystali žáci 3. třídy. Po vyznačené trase dorazili na Kopaninu, kde se snažili najít ukrytý poklad. Malí turisté vypátrali poklad Mgr. M. Bubeníková a Mgr. H. Zemínová Rychnovský zpravodaj 5

6 Školní výlet Ve čtvrtek se konal školní výlet 1. A a 1. B do Lidových sadů a ZOO v Liberci. Děti zhlédly pohádku Čert a Káča, pak přošly zoologickou zahradu a nakonec se podívaly na vyhlídkovou věž v areálu Lidových sadů, odkud byl vidět Ještěd, část Liberce a pavilony ZOO. Bez ztrát na životech jsme se v odpoledních hodinách vrátili objednaným autobusem do Rychnova. Mgr. Šárka Levová Návštěva Gromadky Delegace všech zájemců z našeho města Rychnov v čele se starostou Tomášem Levinským se vypravila objednaným autobusem v neděli na oslavy Dni Gromadki do spřátelené obce Gromadka v Polsku. red. Rychnovský zpravodaj 6

7 Nová expozice Koncentrační tábor AL Reichenau a zbrojní továrna Getewent Stálá expozice, kterou připravilo Severočeské muzeum v Liberci a obec Rychnov u Jablonce nad Nisou ve spolupráci s podnikem kotlárny Hölter a libereckými speleology ČSS ZO 4-01 Liberec, mapuje období 6 let, kdy v Rychnově působila firma Getewent. Cílem je představit závislost pobočných koncentračních táborů na zbrojní výrobě a vzájemné vazby jsou současně hlavním motivem stálé výstavy. Plošně komorní expozice je rozdělena na čtyři části věnované zbrojní výrobě, podzemnímu dílu Nordpol, koncentračnímu táboru AL Reichenau a obětem nacistické nucené práce. Vystavené předměty jsou zvoleny tak, že tvoří jasný atribut každé ze čtyř popisovaných oblastí. Pro koncentrační tábor je to kopie třípatrové táborové palandy se starým papírovým pytlem místo přikrývky, pro oběti nucené práce je atributem miska na jídlo, často jediný majetek vězně, pro výrobu je to zařízená kancelář se stopami po vývoji a výzkumu a pro podzemní dílo rýsovací prkno s výkresy. Vše je instalováno do jedné místnosti rozdělené jen linií na část táborovou a část tovární. Na jedné straně výzkum a vývoj, na druhé straně vězni bez práv a svobod jako zdroj pracovní síly. Dva rozdílné světy, které, stejně jako v továrnách za války, byly pod jednou střechou a byly příčinou i následkem. Pohled očima člověka je zachycen v expozici vloženými vzpomínkami vězňů, které se váží vždy ke konkrétnímu popisovanému jevu. I. V Rychnově se berlínský podnik Getewent usídlil už v roce 1939 v bývalé továrně na výrobu galalitu a umělé rohoviny. Podnik zaměřoval svoji výrobu na různé elektrotechnické součásti i celky, především z oboru radarové, sonarové a radiotechniky. Jedním z důležitých válečných poslání Getewentu byl navíc výzkum a vývoj. Getewent měl za války ve vlastnictví, nebo v nájmu, nejen továrnu v Rychnově, ale i brusírnu skla v Jablonci nad Nisou-Kokoníně a několik obytných domů v Rychnově a Pelíkovicích. Výzkumné zaměření Getewentu dokládá stavba táborového baráku pro fyzikální institut i řada dalších, často dosti neobvyklých staveb. 28. červnem 1944 je například datována žádost o povolení stavby vysílací věže ke zkušebnímu baráku Rehbock. Další zvláštní stavbou byl zkušební kruhový bazén nazvaný Schwan. Byly zde simulovány podmínky různých oceánů a moří včetně salinity a teploty a testovaly se zde různé přístroje pro ponorky, stejně jako elektromagnetické zařízení Schwan-See na označování cílů. II. Pro účely výzkumu a vývoje byl od roku 1944 stavěn u továrny podzemní testovací bunkr. Ve stavebním povolení z 27. září 1944 se píše o protileteckém krytu pro zaměstnance továrny ve spojení s podzemní zkušebnou výrobků v rámci programu Nordpol. Podzemní dílo nebylo nikdy dokončeno. Program Nordpol, pro který byla vyčleněna značná část výrobních kapacit, byl dálkové navádění raket V-2 a patřil tedy mezi technologické špičky závěru války. III. Koncentrační tábor AL Reichenau vznikl už v první čtvrtině roku 1944 jako pobočné zařízení mateřského KT Gross-Rosen. První transport čítající 199 vězňů dorazil z mateřského Gross-Rosenu do tábora 14. března Vězni pocházeli jak z KT Gross-Rosen, tak i z KT Dachau, kde byli přímo vybráni zástupcem Getewentu Hermannem Carstensem. Tábor zpočátku tvořily jen dva domy pro 250 vězňů a jeden dům sloužící jako umývárna a záchody. Větší skupina dorazila do AL Reichenau v srpnu 1944 po Varšavském povstání. 11. listopadu 1944 to bylo 69 odborníků, které Carstens doslova objevil v Osvětimi Na počátku roku 1945 tábor začal sloužit jako evakuační a objevovaly se v něm různé skupiny z mnoha vyklízených lágrů. Podle J. Kosińského prošlo táborem celkově asi vězňů se slavnostně otvírala nová expozice muzea v rámci Rychnovských slavností. Pásku přestřihl náš starosta Tomáš Levinský a Ivan Rous ze SM v Liberci. Rychnovský zpravodaj 7

8 Nová expozice Koncentrační tábor AL Reichenau a zbrojní továrna Getewent Asi 17. února 1945 se do Rychnova přestěhovala komandatura kmenového tábora Gross-Rosen. Ten byl před postupující frontou evakuován pod vedením SS-Sturmbannführera Johannese Hassebroeka. IV. Nucená práce a pobyt v táboře AL Reichenau si vyžádaly značný počet obětí z řad vězňů. Nejčastější příčinnou úmrtí v táboře bylo pracovní vysílení, které hrozilo při zemních pracích a práci na stavbě podzemního testovacího bunkru a protileteckého krytu. Těla mrtvých vězňů se zpočátku vozila do mateřského tábora Gross-Rossen. Až později, nejspíše od konce března 1945, docházelo k jejich zpopelňování v libereckém krematoriu a později byly pohřbíváni v masových hrobech v Rychnově. Přesný počet zemřelých není znám. Bývalý vězeň Jan Kosińský uváděl 609 obětí. Vedle koncentračního tábora existoval i pracovní a zajatecký tábor spravovaný firmou GETEWENT. Tam byly ubytováni tzv. Ostarbeiter, v tomto případě většinou ženy z Čech, Ruska, Ukrajiny a dalších států východní Evropy. Stejně tak byli nasazeni pracovníci z východu přímo do statků a i menších hospodářství. Expozice je prvním veřejně představeným výsledkem dlouholeté spolupráce několika subjektů a má sloužit i jako paměťové médium pro shromažďování dokumentů, artefaktů a vzpomínek. Ivan Rous Severočeské muzeum v Liberci Nejlepší dětské knihovny - cena Kamarádka knihovna vyhlásila odborná komise nejlepší veřejnou knihovnu pro děti. Od září do prosince 2014 dostaly děti v České republice opět možnost zhodnotit knihovnu ve svém městě v rámci soutěže Kamarádka Knihovna. Do projektu se zapojilo přes 80 knihoven a děti jim vystavily cca vysvědčení. Předání cen proběhlo v pobočce Lužiny Městské knihovny v Praze. Absolutním vítězem a nositelem titulu Kamarádka knihovna 2014 se stala Městská knihovna Havířov. Rychnovský zpravodaj 8 Městská knihovna v Rychnově se umístila (ve své kategorii obce do 3000 obyvatel) na krásném prvním místě. Naše knihovnice paní Renata Chloubová spolu s panem starostou Tomášem Levinským si osobně převzala cenu v Praze na Lužinách v nově vybudované pobočce Městské knihovny v Praze. Jako odměnu získala knihovna pomůcky na tvoření od firmy 3M (sponzora soutěže) v hodnotě 5000,- Kč. Gratulujeme!!! Soutěž Kamarádka knihovna, pořádaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a firmou 3M pod záštitou Ministerstva kultury ČR, probíhá už od roku 2007 a jejím cílem je motivovat knihovny k lepším službám a co největší vstřícnosti k dětským uživatelům. O hlavním vítězi rozhoduje porota složená ze zástupců Národní knihovny ČR, SKIP a generálního partnera soutěže, firmy 3M. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) je profesní a stavovská organizace, která se věnuje zvyšování úrovně práce a prestiže knihoven a zlepšování podmínek pro jejich činnost. Angažuje se v oblasti vzdělávání, koncepční a legislativní činnosti, mezinárodní spolupráce a podpory čtenářství a informační gramotnosti ve společnosti. Společnost 3M působí v celé řadě oblastí po celém světě a pomocí špičkových technologií vyrábí více než různých produktů. Mezi oblasti její činnosti patří také návrh a výroba produktů pro knihovny. Jejich portfolio obsahuje celou řadu zařízení pro potřeby knihovníků i návštěvníků knihoven. Jedná se jak o systémy umožňující zapůjčení a vrácení knih bez pomoci personálu, tzv. selfchecky a biblioboxy, tak o zabezpečovací systémy, digitální knihovní asistenty a zařízení pro vracení a třídění knih. -rch-

9

10

11

12

13 V pátek proběhl v restauraci Beseda koncert skupiny Hradišťan a opět nezklamal. Nadšení, které vyvolal, se opakovalo již tradičně, protože u nás nevystupovala kapela poprvé. Beseda byla zaplněná a sálem se nesl smích i zpěv. Členové kapely byli také velice pokojeni, jezdí k nám rádi a Rychnov mají v oblibě. Doufají, že se s námi opět někdy v budoucnu setkají. Děkujeme všem, kteří neváhali přijít pobavit se a poslechnout si krásné písně Hradišťanu. -red- Koncert Hradišťanu Natoč vlastní film a dej si příležitost Trh práce, lidé s handicapem, kyberšikana zdánlivě nesourodá témata, která v příštím školním roce propojí mladé filmové tvůrce, školy ale také místní firmy, dobrovolníky a dárce. Z námětů na krátký film, které vytvoří žáci a studenti z Libereckého kraje, mezinárodní odborná porota vybere tři nejlepší do finále. Odměnou pro autory a autorky tří finálových námětů bude možnost podílet se na natáčení vlastního filmu ve spolupráci s Filmovým klubem Liberec. Vyvrcholením pak bude závěrečné soutěžní klání natočených krátkých filmů na filmovém festivalu v dubnu Sami diváci rozhodnou o vítězi. Vítěz festivalu získá finanční cenu, na kterou budou během celého roku přispívat individuální a firemní dárci. Lidé mohou darovat peníze na č. ú /5500 v. s Všechny vybrané peníze předáme vítězi soutěže a škole, která jej v soutěži podpořila. Podpořte i vy darem místní mladé lidi, ale i diskusi o společenských tématech. Cílová částka hlavní ceny záleží na každém z nás, vyzývá fundraiserka Centra Kašpar Jana Matyášová. běžnými cestami, prohlásil Jan Myšák z Centra Kašpar. Soutěžní přehlídku Natoč vlastní film a dej (si) příležitost pořádá Centrum Kašpar ve spolupráci s Filmovým klubem Liberec, polskou organizací Konsola a Krajským úřadem Libereckého kraje. Centrum Kašpar pomáhá lidem v hledání toho správného místa na trhu práce, motivuje firmy a zaměstnavatele v zavádění vstřícných personálních opatření podporujících slaďování práce a rodiny. Na téma rovných příležitostí rádi nahlížíme s nadsázkou a humorem. Proto se velmi těšíme na neotřelý pohled dětí a mladých lidí, který se otiskne do soutěžních námětů a krátkých filmů. Více informací o soutěži nejdete na cz, informovala Ivana Sulovská, zakladatelka organizace. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že) nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Petra Hottmarová publicitní pracovnice Natoč vlastní film a dej příležitost svému regionu, své škole, ale také sám sobě. To je hlavní motto připravovaného festivalu pro děti a mládež, řekla Ivana Sulovská, předsedkyně představenstva Centra Kašpar. Chceme dát dětem a mládeži prostor k vyjádření vlastního názoru a k reflexi nejrůznějších společenských témat způsobem, který je jim blízký, ale který si sami mohou těžko vyzkoušet. Film a především celý proces jeho tvorby přispívá ke katarzi, ke které často nelze dospět Rychnovský zpravodaj 13

14 Dětský den a oslavy 140. let založení SDH Letošní dětský den připadl na neděli Byl zvláštní jednak tím, že se konal na novém místě a to na rychnovském náměstí, ale i skutečností, že náš Sbor dobrovolných hasičů slavil 140. výročí svého založení. Začátek byl již tradičně ve 13 hod. Začalo se hrami pro děti, které po splnění úkolu obdržely sladkou odměnu. Pro děti tu byl přistaven vláček, který je vozil po Rychnově. Poté následovala ukázka psovodů Policie ČR. Člověk by ani nevěřil, co všechno se pejsci dokážou naučit, např. zadržet pachatele skrze otevřené okénko auta. Po psovodech proběhla ukázka činnosti mladých hasičů. Velký potlesk za předvedený požární útok sklidila družstva přípravky a mladších žáků. Funkce moderátora akce se ujal Ing. za použití pěnidla. Ze zbylého pěnidla nastříkali veliký kopec téměř přes celý prostor náměstí a udělali velikou radost dětem, které měly sníh koncem května :) Na akci byla k vidění práce ČČK, Policie ČR, HZS, historická i současná hasičská technika. Pro děti, kromě her, byla připravena i lanová dráha přes řeku Mohelku a lezecká stěna, kterou si děti mohly vyzkoušet. Zaujal je také baseballový trenažér, ukázka zbraní a vybavení na Air soft. K prohlédnutí i řádění byla dětem k dispozici dračí loď. Velké poděkování patří zúčastněným sborům a to SDH Vratislavice, a Lezecké aréně Makak Jablonec nad Nisou. Za rychnovské sponzory děkujeme zejména Městu Rychnov u Jablonce nad Nisou, Městské policii Rychnov, Policii ČR obvodní oddělení Rychnov, Řeznictví Melichar, Odtahové službě Melichar, Potravinám Rychnov, Denise Jedličkové za půjčení skákacího hradu a DJ Mirku Raisovi, který celé odpoledne udržoval dobrou náladu zúčastněných příjemnou hudbou. Těšíme se na Vás za rok za SDH Rychnov Libor Hanyk Martin Vágner, který přednesl pár slov k historii Sboru dobrovolných hasičů v Rychnově. Poté Plk. Ing. Petr Bartoň předal plakety k oslavě 140 let působení sboru starostovi Města Rychnov Tomáši Levinskému a starostovi SDH Rychnov Ing. Miroslavu Žabkovi. Následovala ukázka záchrany paraglaidisty uvízlého v koruně stromů postup záchrany komentoval profesionální hasič a velitel naší jednotky Jakub Vavroš. Dalším bodem programu bylo vyproštění zraněného řidiče z automobilu v provedení profesionálních hasičů z Jablonce, kteří hasili následný požár Rychnovský zpravodaj 14 SDH Proseč, SDH Jistebsko, SDH Dalešice, HZSLK UO Jablonec nad Nisou. Dále Policii ČR, ČČK, Eagle Air soft klubu Jablonec, RK Dragons oddílu dračích lodí Dne předal za celé město Rychnov u Jablonce nad Nisou náš starosta Bc. Tomáš Levinský děkovný dekret a odměnu Milanu Hanykovi za dlouhodobé vedení sboru dobrovolných hasičů a příkladnou spolupráci s městem. Činnost pana Hanyka oceňujeme a vážíme si jí. -red- Poděkování

15 Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder Reichnejer Schorfblicke Wahl der Miss Friedland bereits 1936! Kurz & bündig aus dem Reichenberger Kreis Friedland i.b.: über die Wahl der Miss Friedland wurde damals folgendes geschrie- ben: Es schien, dass am Sonntag 2. Februar 1936 ganz Friedland in die KRONE - Ortsteil Hag - strömte. Hunderte von Menschen standen und drängten sich bei Tropenhitze und auf der Straße standen noch Leute, die keinen Platz mehr fanden. Das Vorstandsmitglied der Internationalen Liga für Wettbewerbe, die durch die tschechoslowakische Repräsentanz Josef Grader in Franzensbad (Betrieb der bekannten schwedischen Vademecum Präparate für die Zahn- und Mundpflege) unterstützt wird, Herr Olaf Barrou, begann mit den Vorbereitungen zur Wahl infolge Überfüllung des Lokales bereits um 19,30 Uhr. Er unterhielt das Publikum mit seinem Vortrag auf das Beste. Schliesslich wurden, sage und schreibe, 25 Bewerberinnen vorgestellt. Eine schwierige Wahl. Mit größter Mehrheit wurde dann Wilma Opalecky aus Kunnersdorf gewählt, der neue vollschlanke Typ, fesch und liebenswürdig. Die neue Miss Friedland wird unsere Stadt bei dem Treffen der Städteköniginnen in Prag vertreten. Die Vizekönigin ist Marie Schütz, während der dritte Preis auf Frau Mizzi Porsche fiel. Unter nicht endenwollendem Beifall verkündete Olaf Barrou, dass Herr Franz Posselt als Inhaber der KRONE Miss Friedland den Siegeskuss zu eben habe, zu welchem Amte sich Herr Posselt sofort zur Verfügung stellte. Nun, das kann man verstehen! Der Hutsalon Voigt in der Schlossgasse sowie das Glasgeschäft Haupt und die Schlossgärtnerei be- teiligten sich in freundlicher Weise mit schönen Preisen. Das Fotoatelier Wurbs, über dessen Renommee zu sprechen überflüssig ist, fertigt von der Miss Friedland alle Presseaufnahmen an und nahm auch alle 25 Bewerberinnen auf. Es war ein gelungener Abend, dessen Regie Olaf Barrou meisterhaft führte. Stanislav Beran Gaststhaus Zur Krone - Inh. Franz Posselt Karfreitag soll Feiertag werden Prag: der Karfreitag wird höchstwahrscheinlich ein staatlicher Feiertag in Tschechien werden. Das Kabinett hat am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit die entsprechende Gesetzesinitiative unterstützt. Die Initiative ging von Abgeordneten der Christdemokraten aus. Inzwischen wurde der Gesetzesentwurf von 90 Abgeordneten aus allen Fraktionen mit Ausnahme der Kommunisten unterschrieben. Es wird daher erwartet, dass er eine breite Mehrheit im Parlament findet. Übernommen aus der deutschen Sendung des Radio Prag Matouschek s Gruft saniert Buschullersdorf: jahrzehntelang lag die Gruft an der Friedhofsmauer in Buschullersdorf unberücksichtigt. Erst vor kurzer Zeit hatte man entdeckt, dass die Gruft dem einst bekannten Kartograph und Touristpropagator Josef Matouschek gehört. Die Gruft soll saniert werden. Der Verein Patron wird der Träger der Sanierung. Matouschek s Karten des Isergebirges aus dem Jahre 1927 gehören zu den besten Karten der Isergebirgsregion. Jodoch keiner hatte gewusst, dass der Matouschek am 12. Juli 1945 gestorben ist und wo er beerdigt wurde. Dies hat neulich der Gablonzer Forscher Otto Pospisil entdeckt. Das Geld zur Sanierung hatte das Einkaufszentrum NISA in Reichenberg gespendet. Interessant ist die Tatsache, dass die Inschrift auf der Gruftplatte bzw. sein Name in tschechischer Schriftweise steht, also Matoušek. Dies hat sicher mit der Zeit bzw. Entwicklung unmittelbar nach dem Kriegsende zusammengehängt. Übernommen aus Liberecký deník (Reichenberger Tagblatt) Rychnovský zpravodaj 15

Co nás čeká v roce 2015

Co nás čeká v roce 2015 2 První veřejná debata o zimní údržbě Akce v Rychnově - Plesová sezóna Zprávy ze školy a školky Cena 5 Kč Únor 2015 Co nás čeká v roce 2015 V letošním roce nás čeká velká rekonstrukce naší sportovní haly,

Více

foto: Radka Kubínová Ve Výstavním sále MKZ Drobnosti pro radost Pavla Koníková, prodejní výstava obrazů, do 25. 7.

foto: Radka Kubínová Ve Výstavním sále MKZ Drobnosti pro radost Pavla Koníková, prodejní výstava obrazů, do 25. 7. z jednání rady A ZASTUPITELSTVA - Ze základní školy - společenská rubrika - kulturní léto Bělá 2014 - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, hned v úvodu bychom chtěli poděkovat našim spoluobčanům

Více

hlučínskénoviny Hlučínský talent Gastro Mánes Varhany zazněly

hlučínskénoviny Hlučínský talent Gastro Mánes Varhany zazněly hlučínskénoviny ročník 17 číslo 6 červen 2012 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.cz Červený kostel v Hlučíně slaví 150 let V neděli 3. června 2012 proběhne

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Červen 2012. www.mesto-desna.cz

Červen 2012. www.mesto-desna.cz www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Oslava Dne matek 3 Pozvánky 7 Okénko zajímavostí 9 Školní akademie 10 11 Novinky v knihovně

Více

7-8. Tanvaldští gymnazisté převzali svá maturitní vysvědčení. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení OA Tanvald

7-8. Tanvaldští gymnazisté převzali svá maturitní vysvědčení. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení OA Tanvald 7-8 červenec/srpen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 14 Kč www.tanvald.cz V pondělí 13. července a 10. srpna 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Přes letní měsíce

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

RADA MÌSTA PØELOUČE. 10.545 Kč bez DPH z důvodu změny povrchové úpravy omítky.

RADA MÌSTA PØELOUČE. 10.545 Kč bez DPH z důvodu změny povrchové úpravy omítky. Zprávy z radnice RADA MÌSTA PØELOUČE 20. schůze Rady města Pře lou - če se konala v pondělí 1. 6. 2015. Radní na ní doporučili zastupitelstvu schválit účetní uzávěrku města Pře - louče za rok 2014 a souhlasit

Více

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011 Fenomenální úspěch Babiččiných trhů Foto Jan Holý a Jindřich Polák, text Jasenka Kohoutová V sobotu 16. dubna se na Husově náměstí v České Skalici uskutečnilo slavnostní zahájení Babiččiných trhů. Farmářské

Více

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 7 8 2011 zpravodaj V tomto čísle naleznete E Čištění Nisy 2011 5 E Z činnosti seniorů 6 E Navštivte knihovnu 9 E Z historie pivovaru 10 E Kulturní centrum 101010 12 E Křížovka 18 E Koupaliště

Více

18. Rychnovské kulturní dny - kompletní program Blues Session - Rychnovská atletika Rychnov jubilující - Ohlasy čtenářů

18. Rychnovské kulturní dny - kompletní program Blues Session - Rychnovská atletika Rychnov jubilující - Ohlasy čtenářů 5 18. Rychnovské kulturní dny - kompletní program Blues Session - Rychnovská atletika Rychnov jubilující - Ohlasy čtenářů Cena 5 Kč Květen 2011 Nápovědník Jízda parního vlaku 16. 5. v 19.00 zasedání zastupitelstva

Více

Maršovský zpravodaj. Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9

Maršovský zpravodaj. Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9 Maršovský zpravodaj červen 2012 ZDARMA Biskupský sál, kresba Dagmar Gottliebová Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9 Vážení spoluobčané,v době

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

XXXVI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2013 11 Kč

XXXVI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2013 11 Kč XXXVI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2013 11 Kč Stav před (snímek nahoře) a po (dole) rekonstrukci sgrafitové výzdoby. Foto I. Havlíčková 2 O sgrafitové výzdobě na čp. 288 Záchrana posledních střípků původní sgrafitové

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Duben 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz Z RADNICE Rada formulovala Programové prohlášení str. 6 KULTURA Kytice zazpívala zahraničním hostům str. 8 Letňany

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané,

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, LUHAČOVICKÉ NOVINY Červenec 2015 ročník XXII. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web Slavnostní otevření cyklostezky Slavnostní

Více

na náměstí zasahovala policie

na náměstí zasahovala policie 2013 červenec/srpen Město pomůže lidem postiženými povodněmi Zapečetěná kasička v Domě kultury. Foto: PRo Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí daru obětem povodní z rezervy města. Na 25. zasedání zastupitelstva

Více

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK TÉMA MĚSÍČNÍKU: CESTA PORCELÁNU PROPOJÍ BAVORSKO SE ZÁPADNÍMI ČECHY ZDARMA 11 2012 Strana č. 2 Cesta porcelánu Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

ŘÍJEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

ŘÍJEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč ŘÍJEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Orientační závod historických vozidel zavítal i do Deštné, 6. září 2014, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek,

Více

Vše o komunálních volbách 2014 Dětský klubík v Městské knihovně pokračuje Blíží se pouť a s ní spousta akcí

Vše o komunálních volbách 2014 Dětský klubík v Městské knihovně pokračuje Blíží se pouť a s ní spousta akcí 9 Vše o komunálních volbách 2014 Dětský klubík v Městské knihovně pokračuje Blíží se pouť a s ní spousta akcí Cena 5 Kč Září 2014 Nápovědník NĚMECKÁ MŠE V RYCHNOVĚ Zájezd z německého Kaufbeuren bude 6.

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ÚNOR Kulturní události měsíce února Hankův dům - XI. ples absolventů gymnázia - 357. koncert KPH mladí umělci - Robert Křesťan a Druhá tráva - brněnská folková

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 41 únor srpen 2012 2013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Zářijové stojí koncerty za to žít, v kostele j Co Místo nového

Více

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15)

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15) Březen 2015 > číslo třetí www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof.

Více

tranzitní nákladní dopravy průjezd centrem města. Městská rada zadala zpracování projektu na příslušné dopravní značení.

tranzitní nákladní dopravy průjezd centrem města. Městská rada zadala zpracování projektu na příslušné dopravní značení. PŘÍŠTĚ!!! Rozšířené vydání FOTOGRAFIE KANDIDÁTŮ Komunální volby ve Velkém Meziříčí 2014 NABÍDKA STAVEBNÍCH PARCEL Obec Uhřínov nabízí k prodeji stavební parcely v nové zástavbě RD. Cena 350 Kč/m2. Více

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více