Historie SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou 1875-2015"

Transkript

1 7 Infokanál - SMS na váš mobil Zprávy ze školy - Letní provoz v knihovně Nová expozice v městském muzeu Cena 5 Kč Červenec 2015 Historie SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou Založení SDH Rychnov u Jablonce n. N. se podle kronikáře pana Wenzela Preisslera datuje na rok Podle dostupných záznamů stál za vznikem rychnovských hasičů, tělocvičný spolek založený MUDr. Möllerem v roce Prvním hasičským strojem byla čtyřkolová velká a těžká stříkačka. Podobná té kterou dnes máte možnost vidět v akci. K místu požáru byla doslova dovlečena. Stroj měl značně krátkou a nepohyblivou stříkací rouru bez hadic a postrádal rovněž sací zařízení. Proto musela být potřebná voda nalévána do nádrže pomocí kbelíků. Po naplnění nádrže pak již záleželo jen na silných pažích hasičů, kteří ve čtyřech rozhoupávali ramena stříkačky a další se pak pokoušeli nasměrovat proud více či méně stříkající vody do centra požáru. Poté byla pořízena lehká pojízdná stříkačka, zakoupeny hadice a potřebné nářadí. U rybníka Katelteich, který se nacházel v místech dnešního dětského hřiště, si hasiči na svoji výzbroj postavili jednoduchou dřevěnou zbrojnici. Prvním velitelem hasičů byl Josef Schöffel a po něm v kratších nebo delších obdobích Josef Ullich, Ernst Hoffrichter, J. F. Lang a Vincent Peukert. V Rychnově hořelo docela často. Neopatrnost, bouřky, dřevěné domky, dokonce komíny, které byly vlastně jen z prken, a střešní trámy, které komíny procházely, byly často příčinou požárů. V období 1. světové války musela většina hasičů narukovat do armády a účastnit se bojů na různých místech I. světové války. V roce 1921 převzal náčelnickou funkci F. Petrak. Plány na zbrojnici vypracoval místní zednický mistr Daut již v roce 1924 otevřena byla s velkou slávou v roce Nejsložitější období pro sbor přinesla léta II. světové války. Mladí členové byli povoláni do armády, činných zůstalo jen několik veteránů. Po konci války se prvními veliteli se stali pánové A. Pospíšil a J. Chvalina. Za svého starostu si zvolili pana Jaroslava Pospíšila. Při jednotě vzniklo i samaritánské družstvo, které tvořilo pět žen. Požáry domů v obci a okolí v té době vznikaly většinou od zahoření trámů, které procházely komíny. Největším požárem byl požár kina Vlast, značné rozměry měl i požár zemědělského stavení v Pulečném v místech dnešního kravína. Než byla na hasičárně instalována siréna, svolával místní členy k akci z oken zbrojnice pan Coufal, který vytruboval známý signál hoří. V roce 1946 se na valné hromadě jednoty stal starostou pan Jaroslav Stadtherr, který hasiče vedl v těžkých poválečných letech. Jeho zástupcem byl pan Pospíšil. Pak se funkcionáři spolku střídali v kratších nebo delších intervalech. V lednu 1949 byl velitelem místních hasičů zvolen pan K. Cimrman, který se krátce na to stává předsedou jednoty. Tuto funkci vykonával až do počátku roku Od roku 1955 se ve funkci velitele objevuje jméno Jana Bubeníka, od roku 1972 tento post po dlouhá léta zastává Jaroslav Hanyk, senior. V roce 1974 se stává předsedou, tentokrát již požárníků, pan V. Hudec. Poté pan Jan Bubeník, pak pan L. Nosek. Změnu přináší únor 1995, kdy si hasiči zvolili do svého čela pana Jiřího Kmece, který nás bohužel předčasně opustil. Po něm převzal symbolické žezlo starosty SDH pan Miroslav Žabka. Do velitelské funkce nastupuje v září 1991 za svého otce jeho starší syn Jaroslav Hanyk. Toho střídá pan Daniel Karban. Pokračování na str. 2

2 Historie SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou Pokračování z úvodní strany Pak další z rodu Hanyků pan Milan Hanyk, jež sboru věnoval celých 12 let života. Nyní je velitelem jednotky SDH a JPO profesionální hasič Jakub Vavroš. Mezi dobrovolnými hasiči v průběhu let působilo i spousta žen. Nevedly si a nevedou vůbec špatně, o čemž svědčí jejich výsledky v pravidelných soutěžích družstev na úrovni okresu i kraje. Sbor si vždy zakládal na tom, že disponuje družstvy dětí všech věkových kategorií, kde byly vychovány doslova celé rodiny hasičů. Dokladem toho je rodina Hanyků, neboť ve sboru působí již její čtvrtá generace. Obdobně je tomu v rodinách Karbanových a Melicharových. Jednotka SDH Rychnov je současnosti v systému požární ochrany zařazena do JPO3, kde poskytuje požární ochranu pro Město Rychnov a okolní obce. Jednotka používá pro výjezdy cisternu na podvozku Tatra z roku 1972 a jako dopravní automobil pro přepravu osob Ford Tranzit z roku Jednotka měla k celkem 74 členů, z toho přes 50 členů je starších 18 let. Jednotka je velmi podporována ze strany Města, čímž tímto Městu Rychnov velice děkujeme. Jakub Vavroš velitel SDH Ing. Miroslav Žabka starosta SDH čerpáno z kroniky SDH a podkladů Mgr. Jindřicha Kurfiřta kronikáře Infokanál Anketa: Poznáte některé členy jednotky SDH z následujících fotografií? Pokud ano, zašlete nám jména členů na sdhrychnov.cz do Tři vylosovaní obdrží od hasičů odměnu. Město Rychnov u Jablonce nad Nisou poskytuje službu zasílání varovných a informačních SMS na Váš mobilní telefon. Na stránce máte možnost se k této službě přihlásit. Je k tomu třeba zaregistrovat Vaše telefonní číslo. Stačí telefonní číslo zadat do formuláře a stisknout tlačítko Registrovat. Obratem dostanete na Váš telefon SMS zprávu s kontrolním kódem, který vložíte do políčka, které se zároveň objeví v tomto formuláři. Po potvrzení kontrolního kódu bude Vaše registrace dokončena a obdržíte další SMS zprávu s informací o dokončení registrace. Telefonní číslo zadávejte vždy v mezinárodním formátu bez mezer, pomlček a jiných oddělovačů! Podobně můžete postupovat i v případě, že se budete chtít od této služby odhlásit. Vydavatel: MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, IČO Vychází měsíčně k 5. dni v měsíci nákladem 400 kusů. MK ČR E Odpovědný redaktor Marie Strnadová. Neoznačené foto - redakce. Elektronická sazba Vladimír Vinkler. Tisk Městský úřad, Konica Minolta. Veškerá práva vyhrazena. Periodický tisk územního samosprávného celku Uzávěrka Rychnovského zpravodaje Uzávěrka srpnového čísla RZ je v pondělí 20. července. Budeme rádi za vaše příspěvky, ale i připomínky. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané materiály se nevracejí. Příspěvky zasílejte na: Rychnovský zpravodaj 2

3 Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí Loni občané odevzdali k recyklaci 195 televizí, 17 monitorů a 540,00 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 195 televizí, 17 monitorů a 540,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 46,74 MWh elektřiny, 1 542,86 litrů ropy, 216,89 m3 vody a 2,31 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 11,49 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 40,66 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. J. Tomsa V sobotu 23. května jsme opět po roce vyrazili na výlet. Tentokrát jsme zavítali do Teplic v Čechách. Z Komáří vížky se nám ukázal krásný pohled na celé Teplice a okolí. V botanické zahradě jsme nejvíce obdivovali krásu rozkvetlých rododendronů a azalek. Milovníci lázeňství se prošli po kolonádě a prohlédli si hlavní lázeňský dům Beethoven a historikové navštívili místní muzeum. Na závěr výletu se zájemci vykoupali v léčivém termálním bazénu. Věříme, že si účastníci výlet užili stejně jako organizátoři. Tímto chceme poděkovat zastupitelům za schválení finančního příspěvku. Děkujeme. Výlet do Teplic v Čechách Za organizátory Mgr. Hana Zemínová Rychnovský zpravodaj 3

4 Žáci deváté třídy v úterý absolvovali terénní výuku v Příhrazských skalách. Terénní geografická výuka je v současné době nedílnou a velice důležitou součástí výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Tento tematický okruh je začleněn i do našeho školního vzdělávacího programu. Co tedy bylo naší celodenní náplní? Základem bylo pozorování a orientace v místní krajině. Plošina Příhrazských skal se svojí dominantou v podobě vrcholu Mužského nabízí rozhledy do blízkého i vzdálenějšího okolí. Zamýšleli jsme se a analyzovali jsme důvody pro rozvoj osídlení, pěstování ovocných stromů či vliv člověka na krajinu (druhová skladba lesů apod.) Blíže byl představen pískovcový reliéf, především endogenní a exogenní geomorfologické pochody, které se podílí na jeho utváření. V tomto bodě jsme veškeré informace nabité z přírodovědy 9. ročníku mohli upotřebit (znalost geologických ér, vlastnosti hornin a minerálů apod.). Nedílnou součástí byla práce s mapou a čtení v ní nebo měření a porovnávání okolní teploty s teplotou ve Studeném průchodu. Věřím, že vlastní prožitek v terénu pomůže propojit získané informace do celistvého obrazu o naší Zemi. D. Kindlová Dětský den Školní rok se přehoupl do svého závěrečného měsíce a hned 1. června jsme s dětmi oslavili jejich svátek. Třídy z prvního stupně se zabavily malováním křídami na chodníku. Vznikaly výtvory realistické i plné fantazie. Na závěr dostali všichni malíři sladkou odměnu. Mgr. Šárka Levová Terénní výuka deváťáků MUŽSKÝ Čedičový vrchol Mužský 463 m n. m. je nejvyšším bodem rozsáhlé náhorní pískovcové plošiny i přírodní rezervace Příhrazské skály. Je ze všech významných vyhlídkových bodů Českého ráje vysunut nejvíce na západ, do roviny kolem Jizery. Umožňuje kruhový rozhled, od Krkonoš ke kopcům Českého středohoří a Lužických hor, od Ještědu k Polomeným horám. Neobvyklý je pohled na věže Trosek, které jsou téměř v zákrytu. Plošinu kolem Mužského pokrývá úrodná spraš. Na plošině se nachází i vesnice Mužský, která je od roku 1995 vyhlášena památkovou rezervací lidové architektury. -red- Přivezli jsme bronz Za Liberecký kraj se do celostátního finále kulinářské soutěže, pořádané nadací Zdravá5, probojovali přes školní kolo, krajské kolo a veřejné online hlasování naši Moroušci Džea ve složení Martin Jaroušek, Lukáš Vágner a Natka Šoukalová, která ochotně zastoupila Milana Horáka. Tým si v prostorách holešovického výstaviště vedl skvěle. Ve velké konkurenci obstál jak v praktické zkoušce, tak v teoretickém kvízu. Pro odbornou porotu si připravil pohoštění s názvem Červnové suši tři druhy jednohubek slané i sladké na způsob suši, zeleninové špízy ve smetanovém dipu s česnekem a bylinkami, osvěžující okurkovou limonádu a jako dezert domácí čokoládový krém s jahodami a mátou. Aranžmá doladili květy růží, macešek, sedmikrásek, orchidejí nebo pivoněk. Celé klání trvalo 30 minut, kdy museli závodníci připravit studené párty pohoštění, vše poklidit, naaranžovat a svůj výsledek představit porotě. Byly to nervy. Tři minuty před koncem to na našem pracovním stole nevypadalo na žádné umístění, ale Natka, Martin a Lukáš si zachovali chladnou hlavu, naplno pracovali do posledních sekund, dílo se jim povedlo dokončit, stihli i zapálit dekorativní svíčku. Následně si ve vědomostním kvízu vylosovali 3 otázky. Pár příkladů: Cibule obsahuje fytoncidy. Jaké jsou jejich účinky? Jak se projevuje nedostatek hořčíku?... S odpověďmi se poprali bez jediné chyby a umístili se na překrásném třetím místě. Této prestižní soutěže se zúčastnilo 551 týmů z 98 škol. Třetí místo je tedy obrovský úspěch. Morouškům moc gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a plné nasazení ve svém volném čase. Mgr. Eva Žižková Rychnovský zpravodaj 4

5 Legiovlak zastavil i v Liberci, osmáci byli u toho Žáci osmé třídy v rámci výuky dějepisu navštívili unikátní výstavu týkající se československých legií. Společně jsme prošli jedenáct vagónů, které představovaly vojenský ešalon. Legiovlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, krejčovského, prodejního, kovářského, ubytovacího, zdravotního, štábního, obrněného a dvou vozů plošinových. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o životě a bojích československých legionářů na Transsibiřské magistrále. Celá expozice byla doplněna výkladem průvodce v legionářském stejnokroji. Mgr. Barbora Jelínková Knížky pro prvňáčky V pondělí 8. června proběhlo slavnostní předávání knížek pro prvňáčky. Malí čtenáři v knihovně dostali knížku Odemyky zamyky, kterou napsal Jiří Žáček. Děti luštily hádanky s obrázky, pak proběhlo předávání knížek a nakonec si vyzkoušely, jaké to je předčítat do mikrofonu. Navíc si prvňáčci mohou založit čtenářský průkaz na rok zdarma. Za to vše děkujeme paní Renatě Chloubové. Divadelní představení V úterý paní Chloubová zajistila pro naše prvňáčky divadelní představení od Čmukařů Dračí pohádky. Po představení si mohli žáci prohlédnout a vyzkoušet loutky, což se dětem velmi líbilo. Mgr. M. Bubeníková a Mgr. Š. Levová Mgr. Šárka Levová V pátek turisté absolvovali cestu za pokladem, kterou jim přichystali žáci 3. třídy. Po vyznačené trase dorazili na Kopaninu, kde se snažili najít ukrytý poklad. Malí turisté vypátrali poklad Mgr. M. Bubeníková a Mgr. H. Zemínová Rychnovský zpravodaj 5

6 Školní výlet Ve čtvrtek se konal školní výlet 1. A a 1. B do Lidových sadů a ZOO v Liberci. Děti zhlédly pohádku Čert a Káča, pak přošly zoologickou zahradu a nakonec se podívaly na vyhlídkovou věž v areálu Lidových sadů, odkud byl vidět Ještěd, část Liberce a pavilony ZOO. Bez ztrát na životech jsme se v odpoledních hodinách vrátili objednaným autobusem do Rychnova. Mgr. Šárka Levová Návštěva Gromadky Delegace všech zájemců z našeho města Rychnov v čele se starostou Tomášem Levinským se vypravila objednaným autobusem v neděli na oslavy Dni Gromadki do spřátelené obce Gromadka v Polsku. red. Rychnovský zpravodaj 6

7 Nová expozice Koncentrační tábor AL Reichenau a zbrojní továrna Getewent Stálá expozice, kterou připravilo Severočeské muzeum v Liberci a obec Rychnov u Jablonce nad Nisou ve spolupráci s podnikem kotlárny Hölter a libereckými speleology ČSS ZO 4-01 Liberec, mapuje období 6 let, kdy v Rychnově působila firma Getewent. Cílem je představit závislost pobočných koncentračních táborů na zbrojní výrobě a vzájemné vazby jsou současně hlavním motivem stálé výstavy. Plošně komorní expozice je rozdělena na čtyři části věnované zbrojní výrobě, podzemnímu dílu Nordpol, koncentračnímu táboru AL Reichenau a obětem nacistické nucené práce. Vystavené předměty jsou zvoleny tak, že tvoří jasný atribut každé ze čtyř popisovaných oblastí. Pro koncentrační tábor je to kopie třípatrové táborové palandy se starým papírovým pytlem místo přikrývky, pro oběti nucené práce je atributem miska na jídlo, často jediný majetek vězně, pro výrobu je to zařízená kancelář se stopami po vývoji a výzkumu a pro podzemní dílo rýsovací prkno s výkresy. Vše je instalováno do jedné místnosti rozdělené jen linií na část táborovou a část tovární. Na jedné straně výzkum a vývoj, na druhé straně vězni bez práv a svobod jako zdroj pracovní síly. Dva rozdílné světy, které, stejně jako v továrnách za války, byly pod jednou střechou a byly příčinou i následkem. Pohled očima člověka je zachycen v expozici vloženými vzpomínkami vězňů, které se váží vždy ke konkrétnímu popisovanému jevu. I. V Rychnově se berlínský podnik Getewent usídlil už v roce 1939 v bývalé továrně na výrobu galalitu a umělé rohoviny. Podnik zaměřoval svoji výrobu na různé elektrotechnické součásti i celky, především z oboru radarové, sonarové a radiotechniky. Jedním z důležitých válečných poslání Getewentu byl navíc výzkum a vývoj. Getewent měl za války ve vlastnictví, nebo v nájmu, nejen továrnu v Rychnově, ale i brusírnu skla v Jablonci nad Nisou-Kokoníně a několik obytných domů v Rychnově a Pelíkovicích. Výzkumné zaměření Getewentu dokládá stavba táborového baráku pro fyzikální institut i řada dalších, často dosti neobvyklých staveb. 28. červnem 1944 je například datována žádost o povolení stavby vysílací věže ke zkušebnímu baráku Rehbock. Další zvláštní stavbou byl zkušební kruhový bazén nazvaný Schwan. Byly zde simulovány podmínky různých oceánů a moří včetně salinity a teploty a testovaly se zde různé přístroje pro ponorky, stejně jako elektromagnetické zařízení Schwan-See na označování cílů. II. Pro účely výzkumu a vývoje byl od roku 1944 stavěn u továrny podzemní testovací bunkr. Ve stavebním povolení z 27. září 1944 se píše o protileteckém krytu pro zaměstnance továrny ve spojení s podzemní zkušebnou výrobků v rámci programu Nordpol. Podzemní dílo nebylo nikdy dokončeno. Program Nordpol, pro který byla vyčleněna značná část výrobních kapacit, byl dálkové navádění raket V-2 a patřil tedy mezi technologické špičky závěru války. III. Koncentrační tábor AL Reichenau vznikl už v první čtvrtině roku 1944 jako pobočné zařízení mateřského KT Gross-Rosen. První transport čítající 199 vězňů dorazil z mateřského Gross-Rosenu do tábora 14. března Vězni pocházeli jak z KT Gross-Rosen, tak i z KT Dachau, kde byli přímo vybráni zástupcem Getewentu Hermannem Carstensem. Tábor zpočátku tvořily jen dva domy pro 250 vězňů a jeden dům sloužící jako umývárna a záchody. Větší skupina dorazila do AL Reichenau v srpnu 1944 po Varšavském povstání. 11. listopadu 1944 to bylo 69 odborníků, které Carstens doslova objevil v Osvětimi Na počátku roku 1945 tábor začal sloužit jako evakuační a objevovaly se v něm různé skupiny z mnoha vyklízených lágrů. Podle J. Kosińského prošlo táborem celkově asi vězňů se slavnostně otvírala nová expozice muzea v rámci Rychnovských slavností. Pásku přestřihl náš starosta Tomáš Levinský a Ivan Rous ze SM v Liberci. Rychnovský zpravodaj 7

8 Nová expozice Koncentrační tábor AL Reichenau a zbrojní továrna Getewent Asi 17. února 1945 se do Rychnova přestěhovala komandatura kmenového tábora Gross-Rosen. Ten byl před postupující frontou evakuován pod vedením SS-Sturmbannführera Johannese Hassebroeka. IV. Nucená práce a pobyt v táboře AL Reichenau si vyžádaly značný počet obětí z řad vězňů. Nejčastější příčinnou úmrtí v táboře bylo pracovní vysílení, které hrozilo při zemních pracích a práci na stavbě podzemního testovacího bunkru a protileteckého krytu. Těla mrtvých vězňů se zpočátku vozila do mateřského tábora Gross-Rossen. Až později, nejspíše od konce března 1945, docházelo k jejich zpopelňování v libereckém krematoriu a později byly pohřbíváni v masových hrobech v Rychnově. Přesný počet zemřelých není znám. Bývalý vězeň Jan Kosińský uváděl 609 obětí. Vedle koncentračního tábora existoval i pracovní a zajatecký tábor spravovaný firmou GETEWENT. Tam byly ubytováni tzv. Ostarbeiter, v tomto případě většinou ženy z Čech, Ruska, Ukrajiny a dalších států východní Evropy. Stejně tak byli nasazeni pracovníci z východu přímo do statků a i menších hospodářství. Expozice je prvním veřejně představeným výsledkem dlouholeté spolupráce několika subjektů a má sloužit i jako paměťové médium pro shromažďování dokumentů, artefaktů a vzpomínek. Ivan Rous Severočeské muzeum v Liberci Nejlepší dětské knihovny - cena Kamarádka knihovna vyhlásila odborná komise nejlepší veřejnou knihovnu pro děti. Od září do prosince 2014 dostaly děti v České republice opět možnost zhodnotit knihovnu ve svém městě v rámci soutěže Kamarádka Knihovna. Do projektu se zapojilo přes 80 knihoven a děti jim vystavily cca vysvědčení. Předání cen proběhlo v pobočce Lužiny Městské knihovny v Praze. Absolutním vítězem a nositelem titulu Kamarádka knihovna 2014 se stala Městská knihovna Havířov. Rychnovský zpravodaj 8 Městská knihovna v Rychnově se umístila (ve své kategorii obce do 3000 obyvatel) na krásném prvním místě. Naše knihovnice paní Renata Chloubová spolu s panem starostou Tomášem Levinským si osobně převzala cenu v Praze na Lužinách v nově vybudované pobočce Městské knihovny v Praze. Jako odměnu získala knihovna pomůcky na tvoření od firmy 3M (sponzora soutěže) v hodnotě 5000,- Kč. Gratulujeme!!! Soutěž Kamarádka knihovna, pořádaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a firmou 3M pod záštitou Ministerstva kultury ČR, probíhá už od roku 2007 a jejím cílem je motivovat knihovny k lepším službám a co největší vstřícnosti k dětským uživatelům. O hlavním vítězi rozhoduje porota složená ze zástupců Národní knihovny ČR, SKIP a generálního partnera soutěže, firmy 3M. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) je profesní a stavovská organizace, která se věnuje zvyšování úrovně práce a prestiže knihoven a zlepšování podmínek pro jejich činnost. Angažuje se v oblasti vzdělávání, koncepční a legislativní činnosti, mezinárodní spolupráce a podpory čtenářství a informační gramotnosti ve společnosti. Společnost 3M působí v celé řadě oblastí po celém světě a pomocí špičkových technologií vyrábí více než různých produktů. Mezi oblasti její činnosti patří také návrh a výroba produktů pro knihovny. Jejich portfolio obsahuje celou řadu zařízení pro potřeby knihovníků i návštěvníků knihoven. Jedná se jak o systémy umožňující zapůjčení a vrácení knih bez pomoci personálu, tzv. selfchecky a biblioboxy, tak o zabezpečovací systémy, digitální knihovní asistenty a zařízení pro vracení a třídění knih. -rch-

9

10

11

12

13 V pátek proběhl v restauraci Beseda koncert skupiny Hradišťan a opět nezklamal. Nadšení, které vyvolal, se opakovalo již tradičně, protože u nás nevystupovala kapela poprvé. Beseda byla zaplněná a sálem se nesl smích i zpěv. Členové kapely byli také velice pokojeni, jezdí k nám rádi a Rychnov mají v oblibě. Doufají, že se s námi opět někdy v budoucnu setkají. Děkujeme všem, kteří neváhali přijít pobavit se a poslechnout si krásné písně Hradišťanu. -red- Koncert Hradišťanu Natoč vlastní film a dej si příležitost Trh práce, lidé s handicapem, kyberšikana zdánlivě nesourodá témata, která v příštím školním roce propojí mladé filmové tvůrce, školy ale také místní firmy, dobrovolníky a dárce. Z námětů na krátký film, které vytvoří žáci a studenti z Libereckého kraje, mezinárodní odborná porota vybere tři nejlepší do finále. Odměnou pro autory a autorky tří finálových námětů bude možnost podílet se na natáčení vlastního filmu ve spolupráci s Filmovým klubem Liberec. Vyvrcholením pak bude závěrečné soutěžní klání natočených krátkých filmů na filmovém festivalu v dubnu Sami diváci rozhodnou o vítězi. Vítěz festivalu získá finanční cenu, na kterou budou během celého roku přispívat individuální a firemní dárci. Lidé mohou darovat peníze na č. ú /5500 v. s Všechny vybrané peníze předáme vítězi soutěže a škole, která jej v soutěži podpořila. Podpořte i vy darem místní mladé lidi, ale i diskusi o společenských tématech. Cílová částka hlavní ceny záleží na každém z nás, vyzývá fundraiserka Centra Kašpar Jana Matyášová. běžnými cestami, prohlásil Jan Myšák z Centra Kašpar. Soutěžní přehlídku Natoč vlastní film a dej (si) příležitost pořádá Centrum Kašpar ve spolupráci s Filmovým klubem Liberec, polskou organizací Konsola a Krajským úřadem Libereckého kraje. Centrum Kašpar pomáhá lidem v hledání toho správného místa na trhu práce, motivuje firmy a zaměstnavatele v zavádění vstřícných personálních opatření podporujících slaďování práce a rodiny. Na téma rovných příležitostí rádi nahlížíme s nadsázkou a humorem. Proto se velmi těšíme na neotřelý pohled dětí a mladých lidí, který se otiskne do soutěžních námětů a krátkých filmů. Více informací o soutěži nejdete na cz, informovala Ivana Sulovská, zakladatelka organizace. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že) nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Petra Hottmarová publicitní pracovnice Natoč vlastní film a dej příležitost svému regionu, své škole, ale také sám sobě. To je hlavní motto připravovaného festivalu pro děti a mládež, řekla Ivana Sulovská, předsedkyně představenstva Centra Kašpar. Chceme dát dětem a mládeži prostor k vyjádření vlastního názoru a k reflexi nejrůznějších společenských témat způsobem, který je jim blízký, ale který si sami mohou těžko vyzkoušet. Film a především celý proces jeho tvorby přispívá ke katarzi, ke které často nelze dospět Rychnovský zpravodaj 13

14 Dětský den a oslavy 140. let založení SDH Letošní dětský den připadl na neděli Byl zvláštní jednak tím, že se konal na novém místě a to na rychnovském náměstí, ale i skutečností, že náš Sbor dobrovolných hasičů slavil 140. výročí svého založení. Začátek byl již tradičně ve 13 hod. Začalo se hrami pro děti, které po splnění úkolu obdržely sladkou odměnu. Pro děti tu byl přistaven vláček, který je vozil po Rychnově. Poté následovala ukázka psovodů Policie ČR. Člověk by ani nevěřil, co všechno se pejsci dokážou naučit, např. zadržet pachatele skrze otevřené okénko auta. Po psovodech proběhla ukázka činnosti mladých hasičů. Velký potlesk za předvedený požární útok sklidila družstva přípravky a mladších žáků. Funkce moderátora akce se ujal Ing. za použití pěnidla. Ze zbylého pěnidla nastříkali veliký kopec téměř přes celý prostor náměstí a udělali velikou radost dětem, které měly sníh koncem května :) Na akci byla k vidění práce ČČK, Policie ČR, HZS, historická i současná hasičská technika. Pro děti, kromě her, byla připravena i lanová dráha přes řeku Mohelku a lezecká stěna, kterou si děti mohly vyzkoušet. Zaujal je také baseballový trenažér, ukázka zbraní a vybavení na Air soft. K prohlédnutí i řádění byla dětem k dispozici dračí loď. Velké poděkování patří zúčastněným sborům a to SDH Vratislavice, a Lezecké aréně Makak Jablonec nad Nisou. Za rychnovské sponzory děkujeme zejména Městu Rychnov u Jablonce nad Nisou, Městské policii Rychnov, Policii ČR obvodní oddělení Rychnov, Řeznictví Melichar, Odtahové službě Melichar, Potravinám Rychnov, Denise Jedličkové za půjčení skákacího hradu a DJ Mirku Raisovi, který celé odpoledne udržoval dobrou náladu zúčastněných příjemnou hudbou. Těšíme se na Vás za rok za SDH Rychnov Libor Hanyk Martin Vágner, který přednesl pár slov k historii Sboru dobrovolných hasičů v Rychnově. Poté Plk. Ing. Petr Bartoň předal plakety k oslavě 140 let působení sboru starostovi Města Rychnov Tomáši Levinskému a starostovi SDH Rychnov Ing. Miroslavu Žabkovi. Následovala ukázka záchrany paraglaidisty uvízlého v koruně stromů postup záchrany komentoval profesionální hasič a velitel naší jednotky Jakub Vavroš. Dalším bodem programu bylo vyproštění zraněného řidiče z automobilu v provedení profesionálních hasičů z Jablonce, kteří hasili následný požár Rychnovský zpravodaj 14 SDH Proseč, SDH Jistebsko, SDH Dalešice, HZSLK UO Jablonec nad Nisou. Dále Policii ČR, ČČK, Eagle Air soft klubu Jablonec, RK Dragons oddílu dračích lodí Dne předal za celé město Rychnov u Jablonce nad Nisou náš starosta Bc. Tomáš Levinský děkovný dekret a odměnu Milanu Hanykovi za dlouhodobé vedení sboru dobrovolných hasičů a příkladnou spolupráci s městem. Činnost pana Hanyka oceňujeme a vážíme si jí. -red- Poděkování

15 Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder Reichnejer Schorfblicke Wahl der Miss Friedland bereits 1936! Kurz & bündig aus dem Reichenberger Kreis Friedland i.b.: über die Wahl der Miss Friedland wurde damals folgendes geschrie- ben: Es schien, dass am Sonntag 2. Februar 1936 ganz Friedland in die KRONE - Ortsteil Hag - strömte. Hunderte von Menschen standen und drängten sich bei Tropenhitze und auf der Straße standen noch Leute, die keinen Platz mehr fanden. Das Vorstandsmitglied der Internationalen Liga für Wettbewerbe, die durch die tschechoslowakische Repräsentanz Josef Grader in Franzensbad (Betrieb der bekannten schwedischen Vademecum Präparate für die Zahn- und Mundpflege) unterstützt wird, Herr Olaf Barrou, begann mit den Vorbereitungen zur Wahl infolge Überfüllung des Lokales bereits um 19,30 Uhr. Er unterhielt das Publikum mit seinem Vortrag auf das Beste. Schliesslich wurden, sage und schreibe, 25 Bewerberinnen vorgestellt. Eine schwierige Wahl. Mit größter Mehrheit wurde dann Wilma Opalecky aus Kunnersdorf gewählt, der neue vollschlanke Typ, fesch und liebenswürdig. Die neue Miss Friedland wird unsere Stadt bei dem Treffen der Städteköniginnen in Prag vertreten. Die Vizekönigin ist Marie Schütz, während der dritte Preis auf Frau Mizzi Porsche fiel. Unter nicht endenwollendem Beifall verkündete Olaf Barrou, dass Herr Franz Posselt als Inhaber der KRONE Miss Friedland den Siegeskuss zu eben habe, zu welchem Amte sich Herr Posselt sofort zur Verfügung stellte. Nun, das kann man verstehen! Der Hutsalon Voigt in der Schlossgasse sowie das Glasgeschäft Haupt und die Schlossgärtnerei be- teiligten sich in freundlicher Weise mit schönen Preisen. Das Fotoatelier Wurbs, über dessen Renommee zu sprechen überflüssig ist, fertigt von der Miss Friedland alle Presseaufnahmen an und nahm auch alle 25 Bewerberinnen auf. Es war ein gelungener Abend, dessen Regie Olaf Barrou meisterhaft führte. Stanislav Beran Gaststhaus Zur Krone - Inh. Franz Posselt Karfreitag soll Feiertag werden Prag: der Karfreitag wird höchstwahrscheinlich ein staatlicher Feiertag in Tschechien werden. Das Kabinett hat am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit die entsprechende Gesetzesinitiative unterstützt. Die Initiative ging von Abgeordneten der Christdemokraten aus. Inzwischen wurde der Gesetzesentwurf von 90 Abgeordneten aus allen Fraktionen mit Ausnahme der Kommunisten unterschrieben. Es wird daher erwartet, dass er eine breite Mehrheit im Parlament findet. Übernommen aus der deutschen Sendung des Radio Prag Matouschek s Gruft saniert Buschullersdorf: jahrzehntelang lag die Gruft an der Friedhofsmauer in Buschullersdorf unberücksichtigt. Erst vor kurzer Zeit hatte man entdeckt, dass die Gruft dem einst bekannten Kartograph und Touristpropagator Josef Matouschek gehört. Die Gruft soll saniert werden. Der Verein Patron wird der Träger der Sanierung. Matouschek s Karten des Isergebirges aus dem Jahre 1927 gehören zu den besten Karten der Isergebirgsregion. Jodoch keiner hatte gewusst, dass der Matouschek am 12. Juli 1945 gestorben ist und wo er beerdigt wurde. Dies hat neulich der Gablonzer Forscher Otto Pospisil entdeckt. Das Geld zur Sanierung hatte das Einkaufszentrum NISA in Reichenberg gespendet. Interessant ist die Tatsache, dass die Inschrift auf der Gruftplatte bzw. sein Name in tschechischer Schriftweise steht, also Matoušek. Dies hat sicher mit der Zeit bzw. Entwicklung unmittelbar nach dem Kriegsende zusammengehängt. Übernommen aus Liberecký deník (Reichenberger Tagblatt) Rychnovský zpravodaj 15

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH Datum: 30. 4. 2014 Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 PŘÍTOMNI: Rada starších: Irena JIRÁSKOVÁ, Pavel VYSLYŠEL, Květa PŘIBYLOVÁ, Slavomíra FEJKLOVÁ, Zdeněk

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH Datum: 2. 5. 2013 Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 PŘÍTOMNI: Rada starších:, Irena JIRÁSKOVÁ, Pavel VYSLYŠEL, Petr ČERNÝ, Květa PŘIBYLOVÁ, Slavomíra FEJKLOVÁ,

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

Sbor dobrovolných hasičů Braník. školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Sbor dobrovolných hasičů Braník. školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ Sbor dobrovolných hasičů Braník ve spolupráci s Městskou částí Praha 4 PROPOZICE školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ I. Základní informace o soutěži Vyhlašovatelem

Více

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní teoreticko-praktický seminář ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY KDY: 7. 2. 2015 (9.30 16.30) KDE: Výcvikové centrum Vodní záchranné služby ČČK v Dolní Vltavici Program:

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Metodický pokyn pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2008 (soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko - organizačních informací

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Soutěž Obec přátelská rodině

Soutěž Obec přátelská rodině Soutěž Obec přátelská rodině Mgr. Lydie Keprová Ministerstvo práce a sociálních věcí Základní cíle soutěže podpořit prorodinnou atmosféru v českých obcích podnítit rozvoj prorodinných opatření ocenit obce

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

VYKŘIČNÍK. R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1. Rada žáků

VYKŘIČNÍK. R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1. Rada žáků VYKŘIČNÍK R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1 Rada žáků TŘÍDA ZÁSTUPCE TŘÍDY ZÁSTUPCE TŘÍDY 4.A Filip Bednář Eliška Píšková 4.B Jakub Koudelka 5.A Kateřina

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Dobráci roku. Dobráci roku

Dobráci roku. Dobráci roku Dobráci roku Dobráci roku Soutěž pro všechny sbory dobrovolných hasičů ve Středočeském kraji. Každý pátek po 14. hodině představujeme ve vysílání jeden středočeský sbor dobrovolných hasičů, celkem odvysíláme

Více