Zápis ze zasedání Rady ČJF dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Rady ČJF dne Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan Metelka, Ing. Václav Nágr, MVDr.Jiří Orlický, Ing. Jaroslav Pecháček, Alek Pejos, MUDr. Zuzana Procházková, Mgr. Jaroslav Sedláček, Ing. Jan Schwarz, Ing. Milan Theimer, Ing. Josef Trojanec Omluveni: Ing. František Lomský, Ing. Milan Vítek Kontrola zápisu ze zasedání Rady konané dne : bez připomínek 1. JS Císařský ostrov dne zaslal dopis, že nemá zájem pořádat závody CSI1* Sekretariát zruší závody na FEI. 2. Rada ČJF vzala na vědomí předběžné čerpání rozpočtu za rok A.Pejos vznesl dotaz z jakého důvodu byla překročena položka náklady na rozhodčí na M ČR. Vysvětlení podala ekonomka K.Suková 4. Ing. Pecháček informoval o průběhu školení mezinárodních rozhodčích, které proběhlo v Praze. 5. Ing.Pecháček informoval o jednání dne s šéfredaktorem sportovního vysílání ČT O.Černým. 6. Ing. Pecháček informoval o dopisu ČOV Praha olympijská, který obsahuje žádost o informaci k účasti našich jezdců na světových pohárech a mistrovstvích Evropy a světa. Předáno manažerům olympijských disciplin. 7 Mgr. Sedláček upozornil, že schvaluje pouze pravidla seriálů závodů, mistrovských soutěží a mezinárodních závodů. Pravidla jednotlivých závodů schvalují příslušné oblasti s tím, že tyto závody musí být uvedeny ve Sportovním kalendáři a musí je pořádat subjekt ČJF. 8. Změny pravidel platí od Čestný odznak se uděluje Josefu Havlíčkovi k 75. narozeninám, na návrh oblasti Vysočina. 10. Dopis pí. Sehnalové bude předán JUDr. Pávkovi k vyjádření. Zajistí generální sekretář. 11. Volební řád konference oblasti v bodě 2.1. si mohou jednotlivé konference upravit podle svých specifických potřeb. 12. Stále probíhá registrace přihlášek na školení stavitelů tratí, které organizuje JS Mariánské Lázně. 13. Rada ČJF projednala návrh Rozpočtového provizoria na rok 2007 s těmito připomínkami a návrhy na úpravu: Snížit částku na soustředění. Náhrada rozhodčím bude zahrnuta v příspěvku pořadatelům MČR Příspěvky pořadatelům mezinárodních závodů budou sníženy o 25% oproti navrhovaným částkám. Poplatky MCP budou přeúčtovány pořadatelům Úrazové pojištění bude zaplaceno pouze účastníkům vrcholných soutěží a činovníkům na schválených akcích. Rada ČJF schválila: 1. Jednací řád konference ČJF, Volební řád konference ČJF a Klíč ke stanovení počtu delegátů krajů (oblastí) ČJF starších 18 let s hlasem rozhodujícím na konferenci ČJF Návrh zpoplatnění mezinárodních závodů od roku Návrh rozpočtového provizoria byl schválen v předloženém znění s těmito změnami: Položka soustředění D 0 Kč C 0 Kč V 30 tis Kč 1

2 A 30 tis Kč E 0 Kč Pony 25 tis Kč 4. V příspěvku na pořádání MČR již budou zahrnuty i náklady na rozhodčí. 5. Příspěvky na MZ budou poníženy o 25% z navrhované částky. 6. Poplatky MCP, placené FEI, při mezinárodních závodech budou přeúčtovány pořadatelům. 7. Úrazové pojištění účastníků na zahraničních závodech bude zajišťováno pouze na vrcholné soutěže a schválené výjezdy činovníků. V ostatních případech si budou úrazové pojištění zajišťovat účastníci sami.. 8. Na reprezentační výjezdy je povoleno čerpat pouze 50% z rozpočtované částky. 9. Rozpočtové provizorium platí do Změnu termínu M ČR ve všestrannosti dětí z na CDIJ,CDI-W Mariánské Lázně z na Termín konference ČJF v Humpolci hod prezentace delegátů hod zahájení 12. Pověření Ing. Nágra k jednání se Státní veterinární správou a Ministerstvem zemědělství ČR o změně veterinárních podmínek k účasti na svodech koní. 13. Zrušení závodů CSI1* Praha Přílohy zápisu: Směrnice ČJF o cestovních náhradách Termíny SCM na I.pololetí 2007 Podmínky KMK 2007 Sportovně technické podmínky ČJF 2007 Upravené rozpočtové provizoroum 2007 Zapsala: K.Suková 2

3 Směrnice ČJF o cestovních náhradách Část I. Úprava výše cestovních náhrad pro zaměstnance ČJF a zaměstnance sdružených subjektů ČJF Čl. 1 Rozsah platnosti Směrnice upravuje poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách zaměstnanců ČJF, zaměstnanců sdružených subjektů ČJF, včetně pracovníků, kteří jsou vůči ČJF činní na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce (dále jen zaměstnanci). Směrnice je vnitřním předpisem ČJF, který vychází ze zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu náleží: a) náhrada jízdních výdajů, b) náhrada prokázaných výdajů na ubytování, Čl. 2 Rozsah náhrad c) náhrada výdajů na stravování (dále jen stravné). 1. Náhrada jízdních výdajů Čl. 3 Výše náhrad a jejich úhrada a) Zaměstnancům se uhradí prokázané výdaje ve výši cen hromadné dopravy (železnice, autobus). b) Zaměstnancům se uhradí prokázané výdaje za použití místní hromadné dopravy. c) Zaměstnancům se uhradí, při použití vlastního vozidla, jízdní výdaje proplacením sazby ve výši 5 Kč za 1 km. Při použití osobního auta s přívěsem na koně, nebo nákladního auta 10 Kč za 1 km. 2. Náhrada prokázaných výdajů za ubytování se poskytne zaměstnancům v prokázané výši. 3. Stravné a) Při pracovních cestách zaměstnanců na území České republiky se poskytne stravné v následující výši: 60 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 100 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, 150 Kč, trvá-li pracovní cesta více jak 18 hodin. b) Při pracovních cestách zaměstnanců do zahraničí se výše stravného řídí ustanoveními vyhlášky Ministerstva financí vydané podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. 3

4 Část II. Úprava výše cestovních náhrad na základě členství a výkonu funkce v ČJF a sdružených subjektech ČJF Čl. 4 Rozsah platnosti 1. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvisejících se sportovní činností, s výkonem dobrovolných funkcí v rámci ČJF, případně souvisejících s jinou účastí na akcích pořádaných ČJF (dále jen cestovní náhrady). 2. Podle směrnice se poskytují cestovní náhrady osobám, které nejsou zaměstnanci ČJF. Směrnice se tak vztahuje na činovníky ČJF, registrované sportovce ČJF a členy ČJF (dále jen členové). 3. Směrnice je vypracována v souladu se stanoviskem Ministerstva financí ČR čj. 15/99 366/ ze dne Členům vyslaným na pracovní cestu náleží: a) náhrada jízdních výdajů, b) náhrada prokázaných výdajů na ubytování, Čl. 5 Rozsah náhrad c) náhrada výdajů na stravování (dále jen stravné). 1. Náhrada prokázaných jízdních výdajů Čl. 6 Výše náhrad a jejich úhrada a) Členům se uhradí prokázané výdaje ve výši cen hromadné dopravy (železnice, autobus). b) Členům se uhradí prokázané výdaje za použití místní hromadné dopravy. c) Členům se uhradí, při použití vlastního vozidla, jízdní výdaje proplacením sazby ve výši 5 Kč za 1 km. Při použití osobního auta s přívěsem na koně, nebo nákladního auta 10 Kč za 1 km 2. Náhrada prokázaných výdajů za ubytování se poskytne členům v prokázané výši. 3. Stravné a) Při pracovních cestách členů na území České republiky se poskytne stravné v následující výši: 60 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 100 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, 150 Kč, trvá-li pracovní cesta více jak 18 hodin. b) Při pracovních cestách členů do zahraničí se výše stravného analogicky upravuje podle příslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva financí vydané podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. 4

5 Část III. Závěrečná ustanovení Čl V ostatních případech se náhrada cestovních výdajů řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, a ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, především 4 odst. 1 písm. k), 6 odst. 7 písm. a) a odst. 10 písm. b). 2. Zrušuje se směrnice ČJF ze dne 1.ledna Tato směrnice nabývá účinnosti dne 14 února Schváleno VV ČJF dne

6 TERMÍNY SCM I. POLOLETÍ 2007 V o l t i ž - Frenštát pod Radhoštěm S k o k y - Frenštát pod Radhoštěm S k o k y - Nová Amerika D r e z u r a - SCM Kolesa V š e s t r a n n o s t - Kolesa

7 POŘADATELSTVÍ MEZ. ZÁVODŮ 2008 POPLATKY FEI (schválila Rada ) Registrační poplatky FEI za kalendář r r Za všechny závody v kalendáři odsouhlasené Byrem FEI Kč ČJF pořadatel Výjimky: soutěže nižší úrovně Kč ČJF pořadatel Doplnění kalendáře Kč ČJF pořadatel Výjimky: soutěže nižší úrovně Kč ČJF pořadatel Změna kalendáře Kč ČJF pořadatel Výjimky: soutěže nižší úrovně Organizační poplatky (% z prize money) r r o 4,7 % do částky CHF pořadatel pořadatel o 4,2 % částka CHF o 3,0 % částka CHF o 2,5 % částka CHF o 2,0 % částka CHF o 1.0 % nad částku nad CHF Poplatky za dopingové kontroly (% z prize money) r r o 3,5 % do částky CHF pořadatel pořadatel o 2,0 % částka CHF o 1,0 % nad částku CHF Minim. poplatek do CHF Kč Kontinentální mistrovství minimální poplatek v Kč senioři mladí jezdci junioři pony drezura ČJF všestrannost ČJF skoky ČJF spřežení ČJF vytrvalost ČJF voltiž ČJF reining ČJF Mistrovství světa minimální poplatek Voltiž Kč ČJF Ostatní discipliny Kč ČJF 7

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1 ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1 0 OBSAH 1. VALNÁ H ROMADA...2 1.1. Usnesení VH ČSVL, Dačice, 21. 2. 2014...2 2. ADRESÁŘE.. 4 2.1. Výkonný výbor ČSVL..4 2.2. TJ/SK vodního lyžování. 5 2.3.

Více

Zápis z 36. zasedání VV ČJF - dne 18. 6. 2014

Zápis z 36. zasedání VV ČJF - dne 18. 6. 2014 Zápis z 36. zasedání VV ČJF - dne 18. 6. 2014 Přítomni (dle abecedního pořádku): Dana Denková, ing. Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková, ing. Milan Theimer Hosté:

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

S M Ě R N I C E Č. /2007

S M Ě R N I C E Č. /2007 Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E Č. /2007 K PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval : Kropáčková

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů V Praze dne 30. prosince 2013

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů V Praze dne 30. prosince 2013 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2013 Číslo: 4 V Praze dne 30. prosince 2013 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů

Více

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013 ROČENKA ŠSČR 2013 Vážení šachoví přátelé, Šachový svaz České republiky Vám opět po čase nabízí shrnutí nejdůležitějších vnitřních předpisů našeho sdružení v jednom dokumentu. Ročenka nabízí rovněž přehled

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 19 833/2010-50 Státní podpora sportu pro rok 2011 Obecná ustanovení 1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2011 (dále

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012

Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012 Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jan Lamser, František

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ÚČTOVÁNÍ A INVENTARIZACE V ČVS Prováděcí předpis ke směrnici 09/2011 Název směrnice: Hospodaření a účtování v ČVS Schváleno: Správní

Více

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR.

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR. Úvodní ustanovení Pro r. 2010 platí pro automobilový sport v České republice Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2010) vč. změn a doplňků publikovaných v Bulletinech FIA a Národní sportovní řády

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více