Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006"

Transkript

1 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok Tato zpráva je stručným výčtem aktivit členů výboru a dalších spolupracovníků z řad členů společnosti. Členská základna K datu byl počet členů Společnosti lékařské genetiky (SLG) celkem 277. Oproti roku 2004 došlo k navýšení o 12 nově přihlášených členů. Členské příspěvky zůstaly nezměněny ve výši 150,- Kč ročně. Automaticky byli vylučováni neplatící členové a to přímo pracovníky členské evidence ČLS. VOLBY Do pracoval výbor ve stejném složení jako po celé minulé funkční období. V průběhu ledna a února se uskutečnily dvoukolové korespondenční volby. Volební komisi tvořily prim. Židovská, doc.šantavá a MUDr. Fischlová. Dne na schůzi nového výboru byl tajným hlasováním zvolen předseda, další členové výboru a předseda revizní komise. Složení nového výboru: Předseda: Prof. MUDr. Petr Goetz CSc. Místopředsedové: MUDr. Lenka Foretová Ph.D, MUDr. Vladimír Gregor, RNDr, Libor Kozák, CSc., Prof.Ing. Kyra Michalová, DrSc. Pokladník: MUDr. Věra Jüttnerová Vědecký tajemník: RNDr. Alexandra Oltová Předseda revizní komise: doc.mudr. František Lošan, CSc Volby proběhly pod dohledem volební komise ve složení: MUDr. Hana Fischlová, doc.mudr. Alena Šantavá, CSc., MUDr. Jana Židovská, CSc. Členové výboru se v průběhu roku pravidelně jedenkrát měsíčně (mimo prázdninové období) scházeli na výborových schůzích. Účast na schůzích byla 71%. Většina absencí byla způsobena dlouhodobými pobyty v zahraničí nebo účastí na zahraničních kongresech v inkriminovaném termínu Přehled vědeckých akcí SLG v roce 2006 Název akce: 5. Kaprasův den klinická genetika Datum konání: Koordinátor: prim. MUDr. Vladimír Gregor, Oddělení lékařské genetiky FTN, Vídeňská 800, Praha tel.: , Název akce: 6. Hradecký den cytogenetiky a molekulární genetiky Datum konání: Místo konání: Oddělení lékařské genetiky FN Hradec Králové Koordinátor: RNDr. Petr Balíček, Oddělení lékařské genetiky FN Hradec Králové Tel.: , MUDr. Mária Šenkeříková, Oddělení lékařské genetiky FN Hradec Králové tel.: , MUDr. Pavla Solařová, Oddělení lékařské genetiky FN Hradec Králové tel.: , 1

2 Název akce: 21. Pracovní dny dědičné metabolické poruchy Datum konání: Místo konání: Sliač-Sielnica Koordinátor: MUDr. Katarína Halová, NsP Banská Bystrica, Slovensko Tel.: , Název akce: 22. Šobrův den Datum konání: Místo konání: Praha Koordinátor: doc. MUDr. Richard Češka, CSc., III. interní klinika 1. LF UK, U nemocnice 2, Praha 2 Tel.: , Název akce: 10. onkogenetický den s mezinárodní účastí Datum konání: Koordinátor: Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LF UK, V úvalu 84, Praha-Motol Tel.: , Název akce: 39. Cytogenetická konference Datum konání: Místo konání: České Budějovice, Konferenční sál České akademie věd, Branišovská 31 Koordinátor: mgr. Ondřej Scheinost OLG Nemocnice Č. Budějovice a.s. B. Němcové 54, Č. Budějovice Tel.: , Název akce: Pracovní konference prenatální diagnostiky Datum konání: Místo konání: Olomouc, Posluchárna dětské kliniky LF UP a FNOL Koordinátor: Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc., Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP Olomouc, I.P.Pavlova 6 Tel.: , RNDr.Alexandra Oltová, Oddělení lékařské genetiky FN Brno Tel.: , Název akce: 10. Celostátní konference DNA diagnostiky Datum konání: Místo konání: Brno, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39 Koordinátor: RNDr. Libor Kozák, CSc., Centrum molekulární biologie a genové terapie, FN Brno Tel: , Soutěž o nejlepší publikaci V pravidelně každoročně vyhlašované soutěži o nejlepší publikaci SLG byl recenzenty vybrán Soubor prací Ing. Petry Zavaďákové, Ph.D.: Zavaďáková P., Flower B., Suormala T., Novotná Z., Mueller P., Hennerman J.B., Zeman J., Vilaseca M.A., Vilarinho L., Gutsche S., Wilichowski E., Horneff G., Kožich V. CblE type of homocystinuria due to methionine synthase reduktase deficienty: Functional correction by minigene expression. Hum Mutat.(2005) 25,

3 Janošíková B., Zavaďáková P., Kožich V.: Single nukleotide polymorphisms in genes relating to homocysteine metabolism: How applicable are public SNP databases to a typical Causian population? Eur J Hum Genet (2005) 13, Autorka přednese výsledky prací na pracovním dnu SLG 6.Kaprasův den v Lékařském domě v Praze Vědecká sympozia v zahraničí: V roce 2006 se řada členů SLG zúčastnila mezinárodních kongresů a sympozií v zahraničí. Nejvíce byl navštíven kongres ESHG v Amsterodamu pořádaný European Society of Human Genetics (ESHG) ve dnech května Několik členů navštívilo konferenci European Hematologic Association, ve dnech Amsterdamu a několik bylo na 11th International Congress of Human Genetics, Brisbane,, Australia Členství SLG v mezinárodních odborných společnostech V roce 2006 pokračovalo kolektivní členství v Evropské společnosti lidské genetiky (ESHG). Skončila možnost kolektivního členství v E.C.A., každý zájemce si členský poplatek musí hradit z vlastních zdrojů. Spolupráce s ostatními odbornými společnostmi v ČR Úzká spolupráce se Společností klinické biochemie ČLS JEP pokračovala i v roce Projevuje se především ve spolupráci na vydávání časopisu Klinická biochemie a metabolismus a ve zvýšeném zájmu o přednášky členů SLG na vědeckých setkáních biochemické společnosti. Nově se rozvíjí úspěšná spolupráce s Českou onkologickou společností na úrovní prediktivní onkologie. Díky úsilí prim.židovské se podařilo shromáždit seznam podpůrných skupin a svépomocných sdružení a dalším krokem bude navázání spolupráce s genetiky. Doškolování Katedra lékařské genetiky IPVZ Praha pokračovala ve velmi intenzivní doškolovací činnosti. Uskutečnilo se 7 kurzů, proběhlo 6 stáží, atestaci složilo celkem 5 lékařů z Klinické genetiky a 29 nelékařů z Vyšetřovacích metod v lékařské genetice. Všechna školení byla vysoké odborné úrovně a ve vynikajícím pedagogickém obsazení. Vypracován byl program dalšího vzdělávání zdravotních sester Spolupráce se zdravotními pojišťovnami V roce 2006 pokračovalo úsilí SLG o možnost rozšíření sdílení kódů jiných odborných společností v souvislosti s technologickým pokrokem a to i těch, které byly v průběhu roku 2005 neúspěšné. Pokračuje úsilí o změnu frekvence některých kódů, jak bylo uvedeno v zápisech z výborových schůzí. VZP však tento krok podmiňuje rekalkulací některých stávajících kódů. Legislativa Dále se podařilo akreditovat několik pracovišť pro postgraduální výchovu v genetice a podle rozsahu vyšetření a počtu výkonů rozdělit na stupeń I. a II. Seznam pracovišť je umístěn na webových stránkách SLG 3

4 Různé Po relativně velkém úsilí a zásluhou prof. Brdičky byl sestaven seznam chorob u nichž musí být interpretovány výsledky klinickým genetikem Byla stanovena nepodkročitelná minima všech skupin genetických vyšetření, personální minima byla stanovena již dříve. Vědecké akce plánované SLG v roce 2007 Název akce: 6. Kaprasův den klinická genetika Datum konání: Koordinátor: doc. MUDr.Milada Kohoutová, CSc., Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Albertov 4, Praha tel.: , Název akce: Současné možnosti prenatální diagnostiky, konference s mezinárodní účastí Datum konání: Místo konání: Kongresový sál Regionálního centra Olomouc Koordinátor: Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc., Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, LF UP Olomouc, I.P.Pavlova 6 Tel.: Tel.: , Název akce: 22. Pracovní dny Dědičné metabolické poruchy Datum konání: Místo konání: Konferenční centrum Floret, Průhonice Koordinátor: MUDr. Sylvie Šťastná, CSc., Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1.LF UK Tel.: , Název akce: 11. onkogenetický den Datum konání: Koordinátor: MUDr. Anna Křepelová, CSc., Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LF UK, V úvalu 84, Praha - Motol Název akce: 40. Cytogenetická konference a Celostátní kongres lékařské genetiky Datum konání: Místo konání: Hotel Krystal, Praha Koordinátor: Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., Centrum nádorové cytogeneticky ÚKBLD VFN a 1.LF UK, U nemocnice 2, Praha Tel.: , Organizuje agentura Karolina s.r.o., Albertov 7/3a, Praha 2, tel Název akce: Doprovodné sympozium veletrhu HospiMedica Datum konání: říjen 2007 Místo konání: Výstaviště Brno Koordinátor: MUDr.Renata Gaillyová, PhD., Oddělení lékařské genetiky FN Brno, Pracoviště dětské medicíny, Jihlavská 20, Brno, tel.:

5 Název akce: Pracovní konference prenatální diagnostiky Datum konání: Místo konání: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno Koordinátor: RNDr. Alexandra Oltová, Oddělení lékařské genetiky FN Brno, Pracoviště dětské medicíny, Jihlavská 20, Brno Tel.: , Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc., Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP Olomouc, I.P.Pavlova 6 Tel.: , Název akce: 11. Celostátní konference DNA diagnostiky Datum konání: Místo konání: Praha, Lékařský dům Koordinátor: Prof.MUDr. Radim Brdička, CSc, UHKT Praha Tel.: (305), Závěrem si dovolujeme upozornit, že ve Výroční zprávě SLG jsou uvedeny z časových a prostorových důvodů jen některé aktivity členů výboru. Podrobné informace jsou k dispozici v přehledu informací a zápisech z výborových schůzí na webových stránkách SLG V roce 2007 přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů a těšíme se na spolupráci se všemi členy Společnosti lékařské genetiky. 5

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014. O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT 2014 1

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014. O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT 2014 1 Výro ní zpráva za rok 2014 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd A1 11.03.15 13:04 Obsah O společnosti.................................................................................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 10.7.2001 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 25.9.2001 Zápis

Více

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu...

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu... Výroční zpráva za rok 2014 OBSAH Síť pracovišť... 1 Činnost koordinátorky... 1 Databáze pacientů projektu MedPed... 2 Pracovní setkání spolupracovníků projektu... 2 Propagace projektu MedPed... 2 Pacientská

Více

Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB

Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB 1 Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB Listopad 2006 Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, prof. MUDr. A. Jabor, CSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská,, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.

Více

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 2 BRNO 1998 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Prof.

Více

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00 Zpráva č. 33 z jednání výboru ČSKB Květen 2005 1. Zpráva pokladníka Hospodaření OS klinické biochemie v roce 2004 Běžné hospodaření celkem z toho daňové NASKL nákup materiálu 310 946,84 9 356,50 opravy

Více

Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2013 až srpen 2015

Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2013 až srpen 2015 Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2013 až srpen 2015 1. Úvod Na posledním, 9. plenárním zasedání Kartografické společnosti České republiky, které se uskutečnilo 5. září 2013

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

V letech 2012-2014 bylo uloženo plnit v oblasti RD úkoly a aktivity týkající se:

V letech 2012-2014 bylo uloženo plnit v oblasti RD úkoly a aktivity týkající se: Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na léta 2012-2014 a Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015 2017. Úvod Vzácná onemocnění ( rare diseases"

Více

Z P R A V O D A J 1/2004

Z P R A V O D A J 1/2004 Z P R A V O D A J 1/2004 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 30.9.2003 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 19.11.2003 Tabulka radioterapií

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 1 BRNO 1997 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Prof.

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011:

Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011: Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011: 1) Zahájení 2) Výroční zpráva 3) Vnitřní předpis č. 1 4) Vnitřní předpis č. 2 5) Schválení rámce pro placení výkonů 6) Zpráva revizní komise 7) Zpráva pokladníka

Více

NEWS. Informace o proběhlé 10. Panevropské hlasové konferenci (Pan European Voice Conference) PEVOC v Praze. Říjen 2013

NEWS. Informace o proběhlé 10. Panevropské hlasové konferenci (Pan European Voice Conference) PEVOC v Praze. Říjen 2013 NEWS Informace pro členy České společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, Jedním z hlavních úkolů výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP je pečovat o dobré odborné

Více

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2006 PF 2007 Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, končící rok vždy vede k pokusu o bilancování, hodnocení úspěchů i problémů

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 Olomouc květen 2015 1) Úvod Univerzita Palackého v Olomouci patří k významným středoevropským centrům vzdělanosti a výzkumu a v celé řadě oborů dosahuje svými výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012

Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012 Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012 Složení výboru: M. Babjuk (předseda), M. Hora (místopředseda), M. Rosenberg (místopředseda), A. Petřík (pokladník) R. Zachoval - Financování péče, úhrady, struktura

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

Zpravodaj 1922-2002. Československébiologické společnosti. Rozšířené číslo k80.výročívznikuspolečnosti

Zpravodaj 1922-2002. Československébiologické společnosti. Rozšířené číslo k80.výročívznikuspolečnosti Zpravodaj Československébiologické společnosti Rozšířené číslo k80.výročívznikuspolečnosti 1922-2002 číslo2 BRNO 2002 Z P R AVO D A J Československé biologické společnosti Mimořádné číslo k 80. výročí

Více

Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2011 Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizační struktura fakulty v roce 2011... 7 2.1 Prostorové kapacity a dislokace... 8 2.2 Přehled vnitřních

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2014 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období X/2007 VIII/2008

Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období X/2007 VIII/2008 Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období X/2007 VIII/2008 Ve svém druhém funkčním roce (od posledně vydané výroční zprávy), tj. od října 2007 do konce srpna 2008, se výbor ČSNM sešel 3x,

Více