ti/7/?.~' J' Ing. Ivo Korduliak vedoucí živnostenského úradu v zastoupení Jana Binková Výpis Z živnostenského

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ti/7/?.~' J' Ing. Ivo Korduliak vedoucí živnostenského úradu v zastoupení Jana Binková Výpis Z živnostenského"

Transkript

1 ZURZPI18868/08fBIJ/6 IdentífIkacní císlo: Živnostenské oprávneni c. 1 Predmet podnikání: Vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, prodej, pujcování, uschovávání, znehodnocování a nicení zbraní a streliva (dleprechodných ustanoveni zákona c. 130/2008 Sb., kterým se meni zákon c. 455/1991 Sb.) Vznik živnostenského oprávnení: /:J,/ I ti/7/?.~' J' vedoucí živnostenského úradu Císlo prípadu: /U2008/29330/BIJ Strana 1 ZIV 2.0/1020 VYP 0209/020

2 C,j.: ZURZP/18868/08IBIJI7 IdentifIkacní císlo: Živnostenské oprávneni c. 1 Predmet podnikání: Provozování strelnic a výuka a výcvik ve strelbe se zbraní (dleprechodných ustanoveni zákona c. 130/2008 Sb., kterým se meni zákon c. 455/1991 Sb.) Vznik živnostenského oprávnení: V Ostrave dne 15, /}. /?///7 7~ edoucí živnostenského úradu v zastoupeníjanabinková Císlo prípadu: /U2008/29332/BIJ Strana 1 ZIV VYP 0209/020

3 Z~P/18868/08!BIJ/5 IdentifIkacní císlo: Živnostenské oprávnení c. 1 Predmet podnikání: Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivu (podle ustanovení ci. IV zák c. 130/2003 Sb.) Vznik živnostenského oprávnení: /)7/. f) ti / /Z-LJ edoucí živnostenského úradu Císlo prípadu: /U2008/29329/BIJ Strana 1 ZlY 2.0/1020 YYP 0209/020

4 ZURZP/18868/08/BIJ/9 IdentifIkacní císlo: Živnostenské oprávnení c. 1 Predmet podnikání: Cinnost úcetních poradcu, vedení úcetnictví, vedení danové evidence Vznik živnostenského oprávnení: //h.'vt~/ vedoucí živnostenského úradu Císlo prípadu: /U2008/29334/BIJ Strana I ZlV 2.0/1020 YYP 0209/020

5 ZURZP/18868/08IBIJ/8 IdentifIkacní císlo: Živnostenské oprávnení c. 1 Predmet podnikání: Hostinská cinnost Vznik živnostenského oprávnení: (J )).--zá-,-, /7,t? J ":P < Ing.Ivo Korduliak ""("vedoucí ) živnostenského úradu Císlo prípadu: !U2008/29333/BIJ Strana I ZIV 2.0/1 020 VYP 0209/020

6 C.].: ZURZP/18868/08IBIJ/4 IdentifIkacní císlo: Živnostenské oprávnení c. 1 Predmet podnikání: Vznik živnostenského oprávnení: Výroba, instalace, opravy elektrických stroju a prístroju, elektronických a telekomunikacních zarízení /J ' (J ) (/ /7 ~V---- vedoucí živnostenského úradu Císlo prípadu: U2008/29328/BIJ Strana 1 ZIV 2.0/1020 VYP 0209/020

7 ZURZP/18868/08IBIJ/3 Identifikacní císlo: Živnostenské oprávnení c. 1 Predmet podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zarízení Vznik živnostenského oprávnení: (;~).~JJ vedoucí živnostenského úradu Císlo prípadu: /U2008/29326/BIJ Strana 1 ZlY 2.0/1020 YYP 0209/020

8 ZURZP/18868/08IBIJ/I0 Identifikacní císlo: Živnostenské oprávnéní C. 1 Predmet podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona (dle prechodných ustanoveni zákona c. 130/2008 Sb., kterým se mení zákon c. 455/1991 Sb.) Obory cinnosti: Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukove-obrazových záznamu a výroba nenahraných nosicu údaju a záznamu Výroba elektronických soucástek, elektrických zarízení a výroba a opravy elektrických stroju, prístroju a elektronických zarízení pracujících na malém napetí Výroba stroju a zarízení Zprostredkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Zastavárenská cinnost a maloobchod s použitým zbožím Poskytování software, poradenství v oblasti informacních technologií, zpracování dat, hostingové a související cinnosti a webové portály Pronájem a pujcování vecí movitých Poradenská a konzultacní cinnost, zpracování odborných studií a posudku Príprava a vypracování technických návrhu, grafické a kreslicské práce Projektování elektrických zarízení Reklamní cinnost, marketing, mediální zastoupení Fotografické služby Služby v oblasti administrativní správy a služby organizacne hospodárské povahy Provozování kulturních, kulturne vzdelávacích a zábavních zarízení, porádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhu, prehlídek, prodejních a obdobných akcí Vznik živnostenského oprávnení: Císlo prípadu: /U2008/29335/BIJ Strana 1 ZlY 2.0II 020 YYP 0209/020

9 //1. fj I t//~~ /1../t_// vedoucí živnostenského úradu Strana 2 ZlY VYP 0209/020

10 - " ", INSTITUT TECHNICKÉ INS:P'EKCE PRAHA organizace státního odbor'1éro dozoru 0 EOC=:> pobocka Ostrava, Jílová 14, Ostrava tel.: fax: CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE D'ORGANISMES DE CONTROLE Cj.: 1816/07.04/06/15,09/2 OPRÁVNENí ev. c. : 11385/7/06/EZ-M,O-E1/A vydané ve smyslu 6a) odst. 1 písmo c) zákona C. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpecností práce, v platném znení na základe proverení odborné zpusobilosti dne 22. srpna 2006 k montáži opravám vyhrazených elektrických zarízení v rozsahu pro subjekt: adresa: PSC: - montáž el. zarízení do 35 kv v objektech trídy A - oprava el. zarízení do 35 kv v objektech trídy A - montáž a oprava hromosvodu v objektech trídy A Jindrich Wemer 16/469, Ostrava-Hrabová IC: rodné císlo: /736 Podmínky platnosti jsou uvedeny v zápisu ITl Praha cj. 1816/07.04/06/15.09/1 ze dne 22. srpna í~ V Ostrave dne 6. zárí 2006 ~(1 (f", ( ~5c,~:---~cr ~ '~ ~ ~,, z,. ", ~ Ing. md 'ch?w " S ~,, /, ~ ~, ' \</J -' ~ vedouc, inspénor / ~/ ITl Praha, pbt,ocka Ostrava

11 ~ -- ~p... IRiS 'X J -.0 i7l <: l1j ~ Agentnra IRIS U StromoT"k-r Hamoy - Mesto tel/fa.x: OSVEDCENÍ Evidencní císlo: 06/05/015/2 Werner Jindrich datum nar.: /16, Ostrava-Hrabová pracovní pomer: OSVC odborné vzdelání: USD elektro praxe: 22 let vykonal dnešního dne s úspechem zkoušku podle 14 vyhl. c. 50/1978 Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice a muže být poveren:. cinnosti pracovníka znalého s vyšší kvalifikaci a) pro samostatnou cinnost ( 6 vyhi.)* na elektrickém zarízení do 35 kv, hromosvodu obj.tr.a rízením cinnosti ( 7 vyhl.) b) na elektrickém zarízení do 35 kv, hromosvodu obj.tr.a c) rízením cinnosti provádených dodavatelským zpusobem ( 8 odst. 1 vyhi.)* na elektrickém zarízení do 35 kv, hromosvodu obj.tr.a rízením provozu ( 8 odst. 2 vyhi.)* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxXXXXXXXX samostatným projektováním ( 10 vyhi.)* na elektrickém zarízení do 35 kv, hromosvodu obj.tr.a rízením projektování ( 10 vyhl.) * xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum: platnost do: /1/ (. l fa...' I ~ o o o o o o.. o o o o o 0'0... o~~~ o o o o o o... razítko a podp/zodpo pracovníka I ~ o o oo oo oo oo... oo oo oo oo o. o oo oo oo. oo oo... o. oo oo"""",," o.. razítko a podp. zamestnavatele

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Část A 1. Řeznictví a uzenářství 2. Mlékárenstvi 3. Mlynářství 4. Pekařství, cukrářství 5. Pivovarnictví a sladovnictví 6. Zpracování kůží a kožešin 7. Aplikace, výroba a opravy

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 26.05.2015 10:03:55 Obchodní firma: Amec Foster Wheeler Nuclear Czech Republic, a.s. Sídlo: Křenová 184/58, 602 00, Brno - Trnitá Identifikační

Více

- 48 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

- 48 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 48 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

Podnikatel. Podnikatel a základy živnostenského práva (v.2013) Prameny práva spotřebitel, podnikatel. Historie podnikatel, spotřebitel

Podnikatel. Podnikatel a základy živnostenského práva (v.2013) Prameny práva spotřebitel, podnikatel. Historie podnikatel, spotřebitel Podnikatel a základy živnostenského práva (v.2013) (2005-)2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Historie podnikatel, spotřebitel Zákon č.227/1859 ř.z., Živnostenský řád Zákon č. 1/1863 ř.z., Obecný

Více

- 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

- 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění)

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) 3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) Obsah kapitoly: Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti Překážky provozování živnosti Rozdělení živností Živnostenské oprávnění

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s.

Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s. Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s. 1. OBSAH 2. TEXT Platné znění stanov: Obsahující změny schválené rozhodnutím jediného akcionáře dne 16. 1. 2003, obsažené v notářském zápisu sepsaném JUDr.

Více

Organizační. směrnice

Organizační. směrnice Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Vypracovala: Linda Hrabcová Podpis: Schválil: PaedDr. Ilona Jindrová Podpis: Organizační směrnice Č. směrnice

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MAGISTRÁT MĚSTA BRNA PROTOKOL

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MAGISTRÁT MĚSTA BRNA PROTOKOL STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MAGISTRÁT MĚSTA BRNA Odbor interního auditu a kontroly Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno č. j. OKO/02-01/2011 včetně Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 PROTOKOL o výsledku následné

Více

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb..

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 Tento zákon upravuje podmínky živnostenského

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p Pojistná smlouva č. 8602966960 pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14 K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 1. ledna 1992. Spisová značka: AXII 540 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové zapsáno 1. ledna 1992 Obchodní firma:

Úplný výpis. Datum zápisu: 1. ledna 1992. Spisová značka: AXII 540 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové zapsáno 1. ledna 1992 Obchodní firma: Datum zápisu: 1. ledna 1992 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl AXII, vložka 540 Spisová značka: AXII 540 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Obsah výroční zprávy. 1 Úvodní slovo

Obsah výroční zprávy. 1 Úvodní slovo Obsah výroční zprávy 1 Úvodní slovo 2 Charakteristika společnosti 2.1 Historie společnosti 2.2 Akcionář a poslání společnosti 2.3 Základní údaje 2.4 Předmět podnikání 3 Orgány společnosti 4 Finanční zpráva

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

2 www.karlovyvary.cz

2 www.karlovyvary.cz v+++ 2 www.karlovyvary.cz Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Řídící orgány... 5 Poslání... 6 Činnost v roce 2012... 8 Činnost poboček... 8 Webové portály... 10 Nové logo... 11 Marketingové aktivity...

Více

Důvodová zpráva. Novelizace stanov společnosti Liberecká IS a.s.

Důvodová zpráva. Novelizace stanov společnosti Liberecká IS a.s. Důvodová zpráva Novelizace stanov společnosti Liberecká IS a.s. Zpracoval: Ing. Jaroslav Bureš, MBA, ředitel společnosti, AK JUDr. Alexandr Šoljak Dne: 28. 4. 2014 Zákon 90 / 2012 Sb. ze dne 25. 1. 2012,

Více

STaRS Karviná, s.r.o.

STaRS Karviná, s.r.o. STaRS Karviná, s.r.o. Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti...1 Základní identifikační údaje o společnosi...2 Orgány společnosti... 3 Úplná rozvana, výkaz zizku a ztrát, výkaz cash

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 ZÁMEK SKALIČKA, obecně prospěšná společnost Lužická 1893/9, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika IČ 247 92 187, DIČ: CZ 247 92 187 www.zamek-skalicka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Obecně prospěšná

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ODBORNÁ ZPŮBILOST V ELEKTROTECHNICE 1. Vyhláška č. 50/178 Sb.. Požadované vzdělání a praxe 3. Činnosti

Více

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a Výroční zpráva 2014 Vážení přátele, dovolte, abych z pozice předsedy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum a současně z pozice občana města Litomyšle, kde tato instituce sídlí,

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Obsah výroční zprávy. 1 Úvodní slovo

Obsah výroční zprávy. 1 Úvodní slovo Obsah výroční zprávy 1 Úvodní slovo 2 Charakteristika společnosti 2.1 Historie společnosti 2.2 Akcionář a poslání společnosti 2.3 Základní údaje 2.4 Předmět podnikání 3 Orgány společnosti 4 Finanční zpráva

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Vzdělávací institut Středočeského kraje, se sídlem V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk Tel. 325 511 545 Fax 325 511

Více