Vršanská uhelná zahájila největší letošní generální opravu. str. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vršanská uhelná zahájila největší letošní generální opravu. str. 7"

Transkript

1 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Výsledky kolektivního vyjednávání pro rok 2012 str. 2 Vršanská uhelná zahájila největší letošní generální opravu Chytré hlavy pro Sever pomáhají středním školám U pomníku v Oseku si připomněli výročí důlního neštěstí str. 5 str. 7 str. 11 O nás O nás Z regionu Z regionu Aktuálně Držme se jistot Nemá to prý být nijak valný rok. Už na jeho začátku to asi pociťujeme všichni: kvůli zvýšené dani z přidané hodnoty výrazně zdražují potraviny. Ceny benzínu a nafty jsou na historických maximech. Pozvolna roztáčející se inflace snižuje naši kupní sílu A čekají nás další nástrahy. Česká měna stále oslabuje, což znamená, že zboží z dovozu (nejvíce právě pohonné hmoty) půjdou cenově zřejmě ještě výše. Znovu tedy budeme muset platit více. V minulosti alespoň platilo pravidlo, které tento negativní jev relativizovalo. Poptávka po zboží z českých továren v takových chvílích vždy rostla a firmám a jejich zaměstnancům se tak dařilo. Jenže nyní tu máme celoevropský hospodářský propad, takže optimismus v tomto směru je zapotřebí hodně mírnit. Nikdo v Evropě zkrátka nechce při nejistotě příliš nakupovat a to českým podnikům neprospívá, i když jejich zboží je nyní v přepočtu na eura levnější. Pokračování na straně 5 Se začátkem roku zahájila Vršanská uhelná největší letošní generální opravu. Během více než půl roku projde na montážním místě v lokalitě Vršany opravami skrývkový velkostroj K800B.12/K54. Podrobnosti o celé akci naleznete na straně 5 tohoto vydání Důlních novin. zajímalo vás Kolektivní vyjednávání ve skupině Czech Coal úspěšně skončilo Maratón kolektivních vyjednávání ve skupině Czech Coal byl zahájen už počátkem prosince. Vzhledem k tomu, že většině společností ve skupině vypršela v roce 2011 platnost kolektivních smluv, bylo kolektivní vyjednávání, až na výjimky, vedeno o celém jejich rozsahu. Sled jednání završily v polovině prosince dohody nad novými kolektivními smlouvami tří největších subjektů skupiny Czech Coal - společností Litvínovská uhelná, Vršanská uhelná a Coal Services. Nyní se kolektivní vyjednávání ve skupině, až na výjimky, ukončilo. Podrobnosti o průběhu prozradil Petr Mrvík, personální ředitel Czech Coal, který byl koordinátorem kolektivního vyjednávání za zaměstnavatele. Jak se lišilo kolektivní vyjednávání pro letošní rok od těch předchozích? Jednání byla složitá, zejména proto, že podmínky pro vyjednávání byly zcela jiné než před Petr Mrvík pěti lety, kdy se uzavíraly stávající kolektivní smlouvy. V tuto chvíli nejistá budoucnost rozsahu těžby v lomu Vršany a především v lomu ČSA a z toho vyplývající nejistota práce i pro Pokračování na straně 2 Slovácké strojírny Uherský Brod chtějí koupit KSK Z rozhodnutí akcionáře skupiny Czech Coal bude 1. února letošního roku zahájen proces prodeje Krušnohorských strojíren Komořany (KSK). Novým akcionářem se stanou Slovácké strojírny Uherský Brod. Předpokládaný termín ukončení procesu prodeje a předání KSK je 30. dubna letošního roku. KSK se tak stanou dceřinou společností Slováckých strojíren Uherský Brod. Tento krok souvisí s dlouhodobým záměrem skupiny Czech Coal zaměřit svou činnost především na těžbu a prodej hnědého uhlí. V souvislosti s prodejem nedochází k rušení pracovních míst. Rovněž všechny pracovně právní, obchodní a jiné závazky KSK k partnerům i necelým sedmi stovkám zaměstnanců zůstávají nedotčeny. KSK bude i nadále jako externí dodavatel pokračovat v zajištění údržby pro společnosti skupiny Czech Coal a v těžebních společnostech realizovat již plánované či budoucí zakázky na generálních opravách velkostrojů. Už zahájené generální opravy i zakázková činnost budou beze změn pokračovat. Naopak jsou v současné době připravovány dvě smlouvy s Vršanskou uhelnou na generální opravy v následujících dvou letech. Stejně tak beze změn pokračují i dlouhodobé zakázky pro externí trh, doplnil předseda představenstva Krušnohorských strojíren Ondřej Peroutka. Prodej společnosti KSK zahrnuje i její dvě dceřiné společnosti Varimatik a VS Metall. Jedinou činností, které se změna akcionáře dotkne, bude údržba řídicího systému Diamo, jejíž pracovníci budou tytéž činnosti zajišťovat i nadále, ale v rámci těžebních společností skupiny Czech Coal. Slovácké strojírny Uherský Brod s provozovnami také v Postřelmově a Zábřehu jsou tradiční strojírenskou společností s více než šedesátiletou tradicí a v současnosti s jediným akcionářem. V případě KSK se dá očekávat i rozšíření dosavadní výroby především do prostředí mimo těžební společnosti, uvedl Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., předseda představenstva Slováckých strojíren.

2 2 O nás Důlní noviny 12. ledna 2012 Kolektivní vyjednávání ve skupině Czech Coal úspěšně skončilo Výsledky kolektivního vyjednávání pro rok 2012 Pokračování ze strany 1 dceřiné společnosti s sebou přinášejí zcela jednoznačné mantinely a možnosti závazků zaměstnavatele vůči svým zaměstnancům tak, abychom byli schopni obstát v budoucích obtížných časech. Na které oblasti byl kladen při vyjednávání největší důraz? Jednání proběhla po oboustranně dlouhodobé přípravě, což zcela jistě pozitivně ovlivnilo jejich průběh i výsledky. Ve snaze nerozmělnit očekávané výsledky na mnoho podružných a často nepřehledných změn se účastníci jednání v rámci svých mandátů soustředili přednostně na několik klíčových témat, která tvoří podstatu hodnoty závazků zaměstnavatele a zaměstnanci je současně nejvíce oceňují. Patří sem především závazky ve mzdovém růstu, sociální benefity s programem Zdraví a penzijním připojištěním, dovolená na zotavenou, zabezpečení zaměstnanců dotčených organizačními změnami apod. Jak jste spokojen s výsledkem kolektivního vyjednávání? Nejen podle mého názoru bylo v kolektivním vyjednávání dosaženo maximálně možných výsledků. Pokud shrnu to nejdůležitější, tak ve všech společnostech skupiny se dohodl mzdový růst. Realizace mzdového růstu bude probíhat po dohodě v jednotlivých společnostech již od ledna 2012, nejpozději však v prvním čtvrtletí roku Také program Zdraví a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění byl ve většině společností navýšen nebo alespoň zachován v původním rozsahu. Mohu konstatovat, že stávající kolektivní smlouvy ve všech společnostech si prakticky zachovaly rozsah svých ustanovení i nároků z nich vyplývajících. Na jak dlouho byly kolektivní smlouvy uzavřeny? Pro společnosti Vršanská uhelná a Litvínovská uhelná byly kolektivní smlouvy uzavřené na dobu tří let. Pro Coal Services a ostatní dceřiné společnosti na období jednoho roku.... ve všech společnostech skupiny se dohodl mzdový růst. Realizace mzdového růstu bude probíhat po dohodě v jednotlivých společnostech již od ledna 2012, nejpozději však v prvním čtvrtletí roku Mají zaměstnanci možnost se seznámit se zněním kolektivní smlouvy? Se všemi změnami v kolektivních smlouvách v jednotlivých společnostech se budou moci zaměstnanci seznámit přímo v kolektivních smlouvách, které budou zveřejněny na intranetech jednotlivých společností nebo u jejich nadřízených, kde budou k dispozici v tištěné podobě. ve společnostech Litvínovská uhelná (LUAS), Vršanská uhelná (VUAS) a Coal Services (CS). Nárůst mezd Po dobu platnosti kolektivních smluv platí tyto nové parametry: Pro VUAS a LUAS = inflace povýšená o 2 % mzdového růstu, maximálně do celkové výše 5 %. Pro CS = inflace povýšená o 1 % mzdového růstu, maximálně do celkové výše 4 %. Dovolená Výše nároku na dovolenou zůstává pro všechny společnosti nezměněna, včetně pravidel pro její poskytování a čerpání. Odstupné Výše odstupného zůstane za stejných podmínek ve stejné výši, jako tomu bylo doposud. To znamená, že maximální možný násobek při ukončení pracovního poměru (s výjimkou zdravotních důvodů) zůstává ve výši 7násobku průměrného měsíčního výdělku. Dárcovství krve Podmínky pro nárok na příspěvek zůstávají zachovány, avšak zvyšuje se sazba v každé skupině o 100 Kč. Kvalitu kolektivních smluv posoudí hlavně zaměstnanci Závěr roku 2011 byl ve znamení uzavírání kolektivních smluv. Dodatky se podařilo vyjednat ve společnostech Humeco a Důl Kohinoor. Celé kolektivní smlouvy se dojednaly ve společnostech Vršanská uhelná, Litvínovská uhelná, Coal Services, Renogum a v Krušnohorských strojírnách Komořany. Vyjednávání v nejbližší době zahájí ve společnostech Czech Coal POWER a DTS Vrbenský. Až pětiletá platnost kolektivních smluv si vyžádala analýzu změn a také stavu, v jakém se skupina Czech Coal aktuálně nachází. Hlavní změny souvisely se změnou akcionáře, poměrně rozsáhlými úpravami v legislativě, zejména v Zákoníku práce, výsledky hospodaření jednotlivých společností. Velkostroje na lokalitě ČSA se přiblížily na dohled, lépe řečeno na dosah limitům těžby. Rok 2012 je rokem, kdy končí smlouva se společností ČEZ na dodávky uhlí z lokality Vršany do EPOČ a o politické náladě ve vztahu k naší skupině není třeba se vyjadřovat, jelikož jsou zaměstnanci průběžně informováni. Vnímáme, že v hledáčku zaměstnanců jsou hlavně ustanovení o mzdách s celým mzdovým předpisem a sociální oblast. My ovšem za důležité považujeme i oblast pracovního práva a bezpečnosti. Obsah kolektivní smlouvy je mnohdy brán jako běžná samozřejmost. Opak je však pravdou. Je třeba si uvědomit, že kolektivní vyjednávání je dohoda dvou stran, tedy odborů a zaměstnavatele. Pohledy na některou problematiku jsou zcela odlišné a dohoda je v mnoha případech složitá. Musím ovšem konstatovat, že kolektivní vyjednávání bylo tvrdé, avšak oboustranně korektní. Hlavními hodnotiteli kolektivních smluv budou samozřejmě samotní zaměstnanci jednotlivých společností. Z mého pohledu jsou společnosti, kde jsem s výsledkem méně spokojen, na druhou stranu jsou společnosti, kde jsem tak Jaromír Franta příznivý výsledek neočekával. Celkově musím hodnotit kolektivní vyjednávání jako úspěšné. Ke konečnému dobrému výsledku jednání přispěla kvalita a odbornost našich vyjednavačů, bylo zapotřebí vysokého nasazení, časové flexibility hlavně na úkor osobního volna, za což jim je potřeba poděkovat. Jaromír Franta, předseda Sdružení odborových organizací Czech Coal Group Penzijní připojištění Je zachován seniorský přístup (tzn. výše nároku na příspěvek dle odpracovaných let zaměstnance ve skupině Czech Coal), ale zvyšuje se sazba v každé jednotlivé skupině o 100 Kč měsíčně (platí i pro skupinu HBZS). Bylo zrušeno, že při druhé výplatě odbytného nemá zaměstnanec nárok na příspěvek zaměstnavatele. Na druhou stranu se však o něco zpřísnil nárok na poskytování tohoto příspěvku při nástupu do pracovního poměru. Zaměstnanci vzniká nárok až po uplynutí zkušební doby (3 měsíce) s tím, že nárok je vždy pouze od ledna následujícího kalendářního roku. Program Zdraví Pro LUAS a VUAS se zvyšuje Osobní fond programu Zdraví jednotlivce v jednotlivých letech takto: 2012 a Kč dalších 1000 Kč Pro CS se zvyšuje Osobní fond programu Zdraví jednotlivce pro rok 2012 o jeden tisíc korun. Pro čerpání programu Zdraví však budou platit nová pravidla od ledna 2012, která budou zveřejněna samostatně. Změny týkající se programu Zdraví a to jeho hodnot, způsobu objednávání, odběru a možností využití budou podrobně popsány v samostatné informaci, kterou obdrží každý zaměstnanec společně s výplatním proužkem v měsíci lednu.

3 Důlní noviny 12. ledna 2012 O nás 3 PODPIS DAŇOVÉHO PROHLÁŠENÍ NA ROK 2012 V období od 16. ledna do 10. února 2012 se jako každoročně uskuteční výjezdy mzdových účetních na dohodnutá pracoviště společností Vršanská uhelná a.s., Litvínovská uhelná a.s., Coal Services a.s., Czech Coal a.s., Krušnohorské strojírny Komořany a.s., Humeco a.s. a DTS Vrbenský a.s. Přesný rozpis výjezdů je uveden v závěru tohoto článku a také na ploše intranetu. Mimo stanovené termíny výjezdů bude tato služba pro zaměstnance uvedených společností zajištěna na kontaktním pracovišti v 1. patře budovy Zaměstnaneckého centra, avšak nejpozději do Při výjezdech mají zaměstnanci možnost podepsat si svoje daňové prohlášení na letošní rok a zároveň pokud nemají povinnost podat daňové přiznání mohou požádat o provedení ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění za rok Zároveň s tím předloží mzdové účetní doklady k uplatňovaným odpočtům a slevám. Vzhledem k tomu, že po třech uplynulých letech se pro rok 2012 (až 2014) opět vypisuje rozpis výjezdů mzdových účetních na pracoviště společností: Vršanská uhelná a.s až od 6.15 do hod. = Uhlí Vršany a od 6.15 do 8.00 hod = Přestavby JŠ až od 7.00 do 8.30 hod. = Přestavby a Ostatní činnosti Vršany až od 8.30 do hod. = Skrývka Vršany od 7.00 do 9.00 hod. = Správa Litvínovská uhelná a.s až od 5.15 do 6.45 hod. = Skrývka ČSA (zasedací místnost vrátnice) až od 6.00 do hod. = ÚUK (zasedací místnost 1. poschodí) až od do hod. = HBZS až od 7.30 do 9.00 hod. = Hasičský záchranný sbor OM od 8.00 do 9.00 hod. = Správa a od 6.00 do 7.00 hod. = Přestavby a Ostatní činnosti (HMGD) až od 5.45 do 8.30 hod. = Uhlí ČSA (zasedací místnost vrátnice) až od 8.45 do 9.30 hod. = Uhlí HMGD (správní budova) Coal Services a.s. Kolejová doprava až od 5.30 do 8.00 hod. = ÚUK (zasedací místnost D8) až od 6.00 do 7.00 hod. = ÚUK (zasedací místnost školení) od 7.10 do 8.00 hod. = Správa a od 6.15 do 8.00 hod. = Traťové hospodářství Čechův dvůr a od 8.15 do hod. = Údržba ŽKV (OM) Coal Services a.s. (mimo Kolejovou dopravu) Budova A, 6. patro, zasedací místnost PŘ od do hod od 7.00 do hod. nový tiskopis daňového prohlášení, žádáme zaměstnance o součinnost při jeho vyplňování konkrétně o kontrolu a doplnění svých osobních údajů v hlavičce tiskopisu. Ludmila Volná, mzdová účtárna OZS od 8.00 do hod. = pro zaměstnance CS kromě úseku elektroenergetiky, úseku tepelného a vodního hospodářství, odboru měřictví a geoinformatiky a laboratoří od do hod. = Sklady OM od do hod. = Odbor měřictví a geoinformatiky (ČSA) od 8.00 do 9.45 hod. = Laboratoře Hrabák od do hod. = Laboratoře ÚUK Czech Coal a.s. Pracoviště Most (A 6. patro, zasedací místnost PŘ) od do hod od 7.00 do hod od 8.00 do hod. Pracoviště Praha (EG 3. patro) od 9.00 do hod. Krušnohorské strojírny Komořany a.s. Údržba a od 6.00 do 7.30 hod. = Elektroúdržba Hrabák a od 6.00 do 7.30 hod. = Strojní údržba Hrabák a od 6.00 do 7.30 hod. = Strojní údržba ČSA od 7.45 do 8.30 hod. = Strojní údržba ÚUK a od 6.00 do 7.30 hod. = Elektroúdržba ČSA HUMECO a.s až od 7.00 do 8.00 hod. = OM odvodnění DTS Vrbenský a.s a od 5.30 do 7.30 hod a od 5.30 do 7.30 hod. normy VNITROAKCIOVÉ NORMY VYDANÉ v 50. TÝDNU r TÝDNU r. 2012: LUAS Op VŘ 224/ Uložení Knih evidence zápar a ohňů a Mapy záparů a ohňů OZL 115/12/1 Způsob uložení a vedení knih pochůzek a předepsaných prohlídek na LUAS PVAŘ 19.6 Manažerské účetnictví PVAŘ Pravidla pro realizaci zahraničních pracovních cest PVAŘ Řízení zaměstnanosti PVAŘ 52.8 Statistické výkaznictví VUAS Př GŘ 8/2011 Výběr podpisových oprávnění vedoucích zaměstnanců Vršanské uhelné a.s. OZL 115/11/3 Způsob uložení a vedení knih pochůzek a předepsaných prohlídek PVAŘ Zásady řízení a zajišťování technické pomoci PVAŘ 19.6 Manažerské účetnictví PVAŘ Pravidla pro realizaci zahraničních pracovních cest PVAŘ Řízení zaměstnanosti PVAŘ 52.8 Statistické výkaznictví COAL SERVICES Op ŘVP 19/2011 Jmenování pověřených osob odpovědných za provozování ZZ na úseku Kolejové dopravy Př ŘS 1/2012 Organizační řád OZL 119/12/1 Provedení prověrky BOZP PVAŘ Pravidla pro realizaci zahraničních pracovních cest Výše uvedené normy naleznete v nabídce Start / Aplikace / Normy / ISON. (voř) blahopřání vzkazy a nabídky 27. ledna oslaví jubileum 50 let společného života manželé Milan a Anna Hradňanovi z Mostu. Do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí a lásky syn Milan, dcera Jiřka s Pepou, vnučky Andrea s Martinem, Monika s Pepou, pravnoučci Adam a Patrik. Nabízím možnost koupě garážového stání u bloku 33 v ulici Táboritů Most (u Zaměstnaneckého centra) za cenu Kč. Telefon Pronajmu byt 3+1, 1. patro, balkon, plastová okna, dům se zatepluje. Nájemné Kč/ měsíc + elektřina a plyn. Požaduji jeden nájem dopředu. Kontakt: Prodám: myčku nádobí, plyn. sporák s el. troubou, klec pro drobné ptactvo, megafon, 1+1/2 balení lepenky, gramofon + LP desky, benzinovou motorovou pilu, dvouplotýnkový vařič na propan butan + 2 plné bomby, dámské boty asi č. 5 (letní i zimní) dle výběru, barevný televizor, starožitnosti dle výběru (vázy, chlebník, mlýnky apod.), věci na rybaření (dle výběru + informací), vysílačky (dosah 10 km), videokameru + příslušenství (SONY), ceny dohodou. Most, kontakt: Hledám spolupracovníky pro dojíždění do zaměstnání z Loun a okolí na lom ČSA, provoz druhá směna r n. Kontakt: Prodám byt v osobním vlastnictví 3+1 v Mostě, blok 519, přízemí bezbariérový, cena 295 tis. Kč, při rychlém jednání sleva. Telefon

4 4 O nás Důlní noviny 12. ledna 2012 JÍDELNÍČEK teplá a chlazená jídla Pondělí Polévka: Kuřecí s rýží a hráškem 1. Samuraj z vepřového masa, dušená rýže 2. Vepřová krkovice uzená, šoulet 3. Kynuté knedlíky s jablky a tvarohem, čaj 4. Vepřový řízek plněný vejci a šunkou, hranolky, obloha 5. Přírodní kuřecí prsíčka, těstoviny 6. Samuraj z vepřového masa, chléb Úterý Polévka: Mexická fazolová 1. Vepřová plec na žampionech, kynuté knedlíky 2. Smažený salám, brambory, tatarská omáčka 3. Piškotové řezy s krémem, čaj 4. Kuřecí špíz s anglickou slaninou a cibulí, hranolky, obloha 5. Zabijačkový guláš, chléb 6. Vepřová plec na žampionech, těstoviny Středa Polévka: Česneková s vejci 1. Sekaná svíčková, kynuté knedlíky 2. Pečené kuře, zeleninový kuskus 3. Zeleninový talíř s rybí pomazánkou, chléb 4. Smažený hermelín, brambory, tatarská omáčka 5. Vepřová játra po uhersku, dušená rýže 6. Sekaná svíčková, těstoviny Čtvrtek Polévka: Játrová z kuřat 1. Znojemský guláš, těstoviny 2. Kuře královny Kálí, brambory 3. Kynutý tvarohový závin, čaj 4. Tortilly s vepřovou krkovicí a zeleninou 5. Bramborový kuba s houbami a kuřecím nářezem 6. Znojemský guláš, kynuté knedlíky Pátek Polévka: Zeleninová 1. Sikulská vepřová kýta, kynuté knedlíky 2. Karbanátky z drůbežího masa, brambory, zelný salát 3. Zeleninový talíř s davelským sulcem, tmavé pečivo 4. Osmanské vepřové žebírko, hranolky, obloha 5. Kuřecí Kung-pao, dušená rýže 6. Sikulská vepřová kýta, chléb Pondělí Polévka: Houbová s těstovinami 1. Bílinský gulášek, těstoviny 2. Přírodní vepřový řízek, brambory 3. Zapékané těstoviny s brokolicí a vejci 4. Mořská štika, čínské nudle se zeleninou 5. Mexická rýže s uzeným masem 6. Bílinský gulášek, chléb Úterý Polévka: Skotská 1. Vepřová kýta na smetaně, kynuté knedlíky 2. Zapékané těstoviny s uzeninou, okurka 3. Kynuté ovocné knedlíky se skořicí, čaj 4. Kuřecí závitek, smažené bramborové válečky 5. Lesnický guláš, bramborový knedlík s cibulkou 6. Vepřová kýta na smetaně, dušená rýže Středa Polévka: Bramborová 1. Kuřecí maso po čínsku, dušená rýže 2. Bůčkový řízek, brambory, zelný salát 3. Zeleninový talíř se šunkou, pečivo 4. Vepřové kotlety se šunkou a sýrem, hranolky, obloha 5. Špenátové bramborové noky se smaženou cibulkou 6. Kuřecí maso po čínsku, chléb Čtvrtek Polévka: Uzená s rýží a hráškem 1. Uzené maso, křenová omáčka, kynuté knedlíky 2. Mleté kuřecí placičky, těstovinový salát 3. Nudle s mákem, mléko 4. Masová směs s bramboráčky, obloha 5. Kuřecí stehno v hořčicové omáčce, halušky 6. Uzené maso, křenová omáčka, brambory Pátek Polévka: Fazolová 1. Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, kynuté knedlíky 2. Vepřový plátek s kukuřicí a slaninou, dušená rýže 3. Smažené hranolky s balkánským sýrem, kečup 4. Kuřecí plátek s liškovou omáčkou, zeleninové rizoto 5. Vepřový guláš, zamotané knedlíky 6. Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, těstoviny mražená jídla Pondělí Samuraj z vepřového masa, dušená rýže 2. Přírodní kuřecí prsíčka, těstoviny Úterý Vepřová plec na žampiónech, kynuté knedlíky / možno objednat i těstoviny 2. Smažený salám, brambory 3. Zabijačkový guláš, kynuté knedlíky Středa Sekaná svíčková, kynuté knedlíky 2. Pečené kuře, bramborová kaše 3. Vepřová játra po uhersku, dušená rýže Čtvrtek Znojemský guláš, těstoviny / možno objednat i kyn. knedlíky 2. Kuře královny Kálí, dušená rýže 3. Kynutý tvarohový závin Pátek Sikulská vepřová kýta, kynuté knedlíky 2. Karbanátky z drůbežího masa, bramborová kaše Pondělí Krakonošův oheň, dušená rýže 2. Přírodní vepřový řízek, hranolky Úterý Vepřová kýta na smetaně, kynuté knedlíky 2. Zapékané těstoviny s uzeninou 3. Kynuté ovocné knedlíky se skořicí Středa Kuřecí maso po čínsku, dušená rýže / možno objednat i hranolky 2. Bůčkový řízek, bramborová kaše 3. Špenátové bramborové noky se smaženou cibulkou Čtvrtek Uzené maso, křenová omáčka, kynuté knedlíky 2. Mleté kuřecí placičky, brambory 3. Kuřecí stehno v hořčicové omáčce, dušená rýže Pátek Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, kynuté knedlíky / možno objednat i těstoviny 2. Vepřový plátek s kukuřicí a slaninou, bramborová kaše Soutěžní anketa pro zaměstnance společností skupiny Czech Coal Kdo zazpívá na Dni horníků 2012? Soutěž, kterou jsme připravili výhradně pro zaměstnance společností skupiny Czech Coal se Sdružením odborových organizací Czech Coal Group a mosteckým hipodromem, se týká programu Dne horníků v roce Přípravy se rozběhly už nyní a organizátoři se rozhodli dát šanci také vám, čtenářům Důlních novin, abyste sami mohli zasáhnout do tvorby programu. Zvolte ze tří nabízených programových variant na hlavním pódiu, která se vám nejvíc líbí. Každý scénář se hodnotí jako celek, umělce mezi sebou nelze kombinovat. Vybranou možnost zaškrtněte a vyplňte hlasovací lístek, který zašlete nejpozději do 20. ledna na adresu redakce Důlních novin. Z vašich odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží hodnotné ceny. Výsledný program Dne horníků se může v průběhu roku změnit, organizátoři nicméně slibují, že k výsledkům této ankety přihlédnou. Nejvíc se mi líbí: Scénář A Scénář B Scénář C Jméno a příjmení, osobní číslo, firma Adresa pro případné doručení výhry Scénář A 1. interpret Dáda Pastrasová 2. interpret Revival kapela 3. interpret Marek Ztracený 4. interpret František Nedvěd s kapelou HLAVNÍ HOST Chinaski Scénář B 1. interpret Magda Reifová 2. interpret Revival kapela 3. interpret Šárka Rezková 4. interpret Mandrage HLAVNÍ HOST Michal David Scénář C 1. interpret Maxim Turbulenc 2. interpret Leona Šenková 3. interpret Tomáš Klus 4. interpret Katapult HLAVNÍ HOST Helena Vondráčková

5 Důlní noviny 12. ledna 2012 O nás 5 Vršanská uhelná zahájila největší letošní generální opravu Generální opravou vstoupili do nového roku ve Vršanské uhelné. Tentokrát bude už od prvních dnů roku 2012 procházet opravami skrývkový velkostroj K800/B/12-K54. V jarních měsících pak naváže střední oprava zakladače ZD2100/1-Z73. Generální oprava skrývkového velkostroje K54 začala hned na začátku ledna. Práce zde skončí v letních měsících, aby se rýpadlo mohlo vrátit do provozu v srpnu, informoval technický ředitel Vršanské uhelné Petr Procházka. Zhotovitelem generální opravy jsou Krušnohorské strojírny Komořany, které podle technického ředitele mají jak patřičné know how, dokumentaci velkostroje, tak navíc velmi dobré reference z předešlých generálních oprav pro Vršanskou uhelnou, ať už se jednalo o skládkový stroj USSK3 v roce 2009 nebo vloni o skrývkový velkostroj KU800/K84. Skrývkový velkostroj K54 prošel generální opravou naposledy v roce Jednalo se zejména o opravu elektročástí a předpokládalo se, že rýpadlo bude provozováno do roku Současná generální oprava v rozsahu zhruba 103 milionů korun bude zahrnovat zejména zesílení špičky kolesa, opravu uložení nakládacího výložníku ve spodní stavbě, opravu pojezdů a pohonů stroje, opravu otoče horní stavby, lanových kladek a výměnu jejich ložisek a celou řadu dalších činností. Jedinou zásadní investicí bude výměna řídicího systému, aby došlo k jejich sjednocení v rámci nastaveného trendu ve Vršanské uhlené, doplnil Petr Procházka. Ve Vršanské uhelné se jedná v letošním roce o jedinou takto významnou generální opravu. Od dubna do července se rozběhnou práce na střední opravě zakladače Z73, který navazuje na generálkovaný skrývkový velkostroj. I v tomto případě budou zhotovitelem Krušnohorské strojírny. Po skončení těchto dvou akcí budeme mít kompletně opravenou skrývkovou kolejovou technologii a budeme tak připraveni ji bezpečně a spolehlivě provozovat i v následujících letech, dodal technický ředitel. Generální opravy ve Vršanské uhelné ale neskončí, v příštích letech přijdou na řadu velkostroje typu KU300, které těží uhlí. Vzhledem k tomu, že velkostroj K54 je jediným skrývkovým rýpadlem, které využívá kolejovou technologii, byl tento velkostroj po dobu generální opravy nahrazen rýpadlem KU300/K97, které rovněž využívá kolejovou technologii a v uplynulých letech těžilo na lokalitě Jan Šverma, než bylo před několika lety odstaveno do zálohy. Aktuálně Pokračování ze strany 1 Přidávají se i další negativní efekty spor mezi Íránem a USA žene vzhůru ceny ropy (další hrozba pro zdražování pohonných hmot) Diskutuje se rozpad eurozóny. Již nyní se vážně hovoří o odchodu Řecka a spekuluje se o dalších zemích. Není to právě potěšitelné čtení na počátek roku. Ale ačkoli prognózy vypadají negativně, panika rozhodně není na místě. Česko za posledních dvacet let i přes určité výkyvy vykázalo výrazný hospodářský růst a nyní je stabilní zemí. Ohrožuje nás sice mírný hospodářský pokles, ale rozhodně ne pád o dvacet let zpátky. Navíc naše banky nejsou v problémech, protože investovaly obezřetně a nepouštěly se do dobrodružného nakupování rádoby výnosných investic, jako jejich zahraniční kolegyně. A to je recept, kterým bychom se do budoucna měli řídit všichni. Navoněná lákadla mohou krátkodobě vynášet. Jenže bublina praskla, svět počítá ztráty a s výpraskem se vrací k tradičním hodnotám. Vydělává na tom třeba konzervativní a zdravé Německo, o jehož státní dluhopisy je nebývalý zájem. Roste cena zlata Prostě se po letech znovu sází na jistoty. Platit by to mělo nejen pro rozhodování finančníků, ale i v tak klíčovém oboru jako je energetika. Když vidíme, jak turbulentní a nejistý je okolní svět, pak logicky vychází, že nejvyšší stupeň jistoty přináší domácí surovina. Tedy u nás pak především černé a hnědé uhlí a na něj navázané energetické či teplárenské systémy. Jistot se držme i v životě osobním. Asi to zní banálně, ale největší jistotou jsou naši blízcí, naše rodiny. S jejich podporou se i rok, který má přinést určité potíže, prožije určitě lépe. Karel Marek, konzultant v oblasti energetiky Vulkanizéři z Renogumu vyrážejí do terénu v nových autech Trojici nových automobilů Mercedes Unimog má ve svém vozovém parku od nového roku dceřiná společnost Renogum. Vozidla se budou pohybovat po lokalitách obou těžebních společností skupiny Czech Coal. Trojici nových vozidel značky Mercedes poskytl dodavatel těchto vozů hned na začátku roku dceřiné společnosti Renogum. Dva automobily Mercedes Benz Unimog ve skříňovém provedení a jeden s hydraulickou rukou nahradí obdobná vozidla, která Renogum doposud používal. Důvodů pro výměnu bylo několik. Jednak tři doposud používaná vozidla značky Praga podobného typu byla už ve značně opotřebovaném stavu, ale pro nákup mercedesů mluvily i zkušenosti z dalších společností skupiny Czech Coal, kde se automobily Mercedes Unimog běžně využívají. Navíc jejich pořízením dojde i k úsporám díky tomu, že jejich servis bude provádět dceřiná společnost Czech Coal POWER. Vozidla jsme nakoupili prostřednictvím společnosti Servis Leasing a využívat je budou vulkanizéři společnosti Renogum při opravách dopravníkového pásma v obou těžebních společnostech, tedy Litvínovské uhelné i Vršanské uhelné, doplnil ředitel společnosti Renogum Bohumil Straka. Během prvních dnů letošního roku, krátce po dodání nové techniky, prošli zaměstnanci firmy Renogum, kteří budou vozidla používat, školením přímo od dodavatele, aby mohla vozidla co nejdříve vyjet přímo do provozu. Dodávkou nových automobilů tak pokračuje úspěšná spolupráce s dodavatelem těchto vozidel společností CROY s.r.o. z Rakovníka. Firma, která je dodavatelem této speciální techniky do České republiky, zajistila i dodávky prvních vozů Mercedes Unimog pro potřeby těžebních lokalit do skupiny Czech Coal, konkrétně do DTS Vrbenský. Poslední nový vůz typu Mercedes Unimog byl do společnosti Renogum dodán v roce Poslední dodávka tohoto typu vozidla do skupiny Czech Vybavení vozidel bylo přizpůsobeno potřebám vulkanizérů firmy Renogum, kteří je budou využívat. Coal proběhla v roce 2009 do dceřiné společnosti Humeco. Dá se tedy předpokládat, že spolupráce při dodávkách dalších speciálních vozů bude pokračovat i v budoucnu.

6 6 Sport Důlní noviny 12. ledna 2012 krátce ze sportu Házenkářky v sobotu doma proti Slávii V sobotu 14. ledna se v novém roce poprvé představí na domácí palubovce interligové házenkářky Baníku Most. Ty nastoupí proti DHC Slávia Praha. Střetnutí se hraje v mostecké sportovní hale od hodin. (eš) Třikrát po sobě do Litvínova na hokej Hokejisty extraligového HC Verva Litvínov čeká nabitý zápasový program. Navíc v domácím prostředí. V průběhu pěti dnů absolvují tři utkání. V pátek přivítají na svém ledě pražskou Spartu (začátek v hod.), v neděli změří síly s Pardubicemi (hraje se od hod.) a v úterý sérii završí soubojem s Karlovými Vary od hod. (eš) Turnaj O putovní pohár SFK Meziboří V sobotu 14. ledna se hraje ve sportovní hale v Meziboří další fotbalový turnaj mládeže. Tentokrát se zde střetnou O putovní pohár SFK hráči ročníků narození V turnaji se představí Osek, Benešov nad Ploučnicí, Libochovice, Horní Jiřetín, Ervěnice, Trnovany, Košťany, Lom, domácí Meziboří a obhájce loňského prvenství Kopisty. Začátek je v 9.00 hodin. (eš) V hale u Koldomu hrají přípravky i mladší žáci Dva domácí halové turnaje pořádá o víkendu Fotbalová škola Litvínov. Oba se odehrají ve sportovní hale u Koldomu. V sobotu se na její ploše představí týmy starší přípravky ročníku 2000 a v neděli pak mladší žáci. Turnaje začínají v 9.00 hodin. (eš) Fotbalisté Baníku sehrají první zápas přípravy Svůj úvodní zápas zimní přípravy sehrají fotbalisté druholigového FK Baník Most v sobotu 14. ledna. Jejich soupeřem bude celek Pardubic. Utkání se odehraje na umělé trávě ve Velebudicích od hodin. (eš) Stará garda Baníku zvítězila v Memoriálu bratří Mazánků Martin Svoboda při speciálním tréninku brankářů Fotbalové školy Litvínov. Speciální přípravu brankářů v Litvínově vede Martin Svoboda Martin Svoboda s fotbalem začínal ve Slávii Praha, chytal v prvoligovém Hradci Králové, v Xaverově, zažil prvoligový postup s Mostem, hájil branku Dukly Praha nebo Vysočiny Jihlava, která v sezoně 2010/2011 usilovala o postup do první ligy. Práce s mladými brankáři mě baví. Navíc vidím, že speciální brankářská příprava baví i kluky, říká Martin Svoboda, který si také pochvaluje, jak funguje propojení mezi fotbalovým klubem a fotbalovou školou. Je na hodně dobré úrovni, doplňuje. Největší radost mu dělá, že se mladí gólmani snaží a zlepšují. Pod Svobodovým vedením se připravují všichni mladí brankáři z přípravek, žáků a dorostu. Absolvují dva až tři tréninky týdně. Jsou šikovní, chválí fotbalový potěr. Jsou tam kluci, kteří za poslední půlrok udělali veliký krok kupředu. Samozřejmě u některých to nebude takhle rychlé, protože je to individuální, zdůrazňuje Svoboda. Speciální brankářské tréninky jsou u těch nejmenších Foto: (eš) zaměřeny na získání základů a celkové obratnosti. U starších pak už je to podle Svobodových slov o speciálním zaměření na zlepšení určitých činností gólmanů. Speciální tréninky jsou pro brankáře důležité, protože kdyby absolvoval jenom přípravu s celým týmem, tak se nebude zdokonalovat. Vzhledem k tomu, že nároky se zvyšují, tak je jenom dobře, že to v Litvínově funguje, uzavírá Martin Svoboda. FŠ Litvínov získala loni podporu z grantu Spolužití pro Litvínov. (eš) Na snímku přebírá vítěznou trofej kapitán týmu FK Baník Most (zelení) František Vítězstvím domácí staré gardy Baníku Most skončil 14. ročník Memoriálu bratří Mazánků, který se hrál v mostecké sportovní hale. Tým FK Baník Most (zelení) ve finále porazil mužstvo FK Teplice 2:1. Trofej tak po letech zůstala v Mostě. V turnaji se představilo osm týmů. Kromě domácího FK Baník Most, který postavil dvě mužstva zelené a bílé, se ještě zúčastnily FK Teplice, FK Bílina, FK Litvínov, FC Chomutov, FK Ústí nad Labem a Sport Malý Terezín. Z vítězství se nakonec radoval tým FK Baník Most (zelení), který ve finále porazil 2:1 FK Teplice, když obě branky Mostu zařídil Pavel Schettl. V utkání o 3. místo vyhrál FC Chomutov vysoko nad FK Litvínov 8:2. Konečné pořadí turnaje: 1. FK Baník Most (zelení), 2. FK Teplice, 3. FC Chomutov, 4. FK Litvínov, 5. FK Bílina, 6. FK Baník Most (bílí), 7. FK Ústí nad Labem, 8. Sport Malý Terezín. Sestava vítězného FK Baník Most (zelení): Končok Hofmann, Hertl, Flemmr, Schettl, Pechr, Rejlek, Svoboda, Vítek. Pořadatelé při slavnostním vyhlášení výsledků ocenili nejlepšího brankáře, kterým se stal Miroslav Končok z FK Baník Most (zelení). Cenu obdržel také nejstarší hráč turnaje Luboš Antala (FK Baník Most (bílí), který v neděli 8. ledna oslavil 66. narozeniny. Nejlepším střelcem turnaje se stal Vašina z FC Chomutov, autor 7 gólů. (eš) Začal zimní fotbalový turnaj Apollo Cup 2012 Pechr. Foto: (eš) Úvodním kolem začal v areálu Souše na umělé trávě zimní fotbalový turnaj Apollo Cup Hraje se opět ve dvou skupinách, a to Elite a Premium. Výsledky skupiny Elite: FK Baník Souš FK Baník Most U19 4:2 (4:0). Branky: Walter, Da Silva, Wagner, Hanzlíček Schuchardt, Kotlan. Rozhodčí: Bretschneider, Fr. Černý, M. Dočekal. Havran. Kryry TJ Sokol Horní Jiřetín 4:1 (1:1). Branky: Beránek 2, Svída, Karban Zečevič. Rozhodčí: M. Dočekal, Fr. Černý F, Bretschneider. AFK Loko. Chomutov Slavoj Žatec 1:3 (0:1). Branky: Micák Jakubov 2, Zlatohlávek. Rozhodčí: FR. Černý, Bretschneider, M. Dočekal. FK Bílina Tatran Kadaň 1:2 (0:1). Branky: Augusta Bubela, Vondráček. Rozhodčí: Kešner, Růžička M. Čáka. SK Strupčice FK Louny 3:3 (1:0). Branky: Vrba, Jaroš, Luft Trup 2, Dominik Podroužek. Rozhodčí: M. Růžička, Kešner, Čáka. Výsledky skupiny Premium: SK Kopisty TJ Baník Březenecká Chomutov 3:3 (2:1). Branky: Lovíšek 2, Lokes Šroub 2, Husinecký. Rozhodčí: Fencl, V. Svoboda, D. Svoboda. Sokol Obrnice FK Havraň 0:4 (0:2). Branky: Novák, Sedlecký, Dlouhý, Hortig. Rozhodčí: V. Svoboda, D. Svoboda, Fencl. SK Viktoria Lom SFK Meziboří 0:4 (0:2). Branky: Beran 2, P. Lenc, Nesper. Rozhodčí: D. Svoboda, V. Svoboda, Fencl. Rozpis druhého kola: Skupina Elite sobota 14. ledna: TJ Sokol Horní Jiřetín Lok. Chomutov, Tatran Kadaň SK Strupčice, Slavoj Žatec FK Bílina, FK Baník Most U19 FK Louny, FK Baník Souš Havran Kryry. Skupina Premuim neděle 15. ledna: FK Havraň SK Viktoria Lom, TJ Baník Březenecká CV SFK Meziboří, SK Kopisty Sokol Obrnice. (eš) Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Ředitelka pro regionální politiku skupiny Czech Coal Liběna Novotná. Redakce: Jan Pimper. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: NEW IN PRODUCTION, Šrobárova 24, Praha 10, Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 12. ledna 2012.

7 V Oseku si připomněli výročí důlního neštěstí str.11 Příloha Důlních novin Ročník XV číslo 1 Chytré hlavy pro Sever pomáhají středním školám Předčasný vánoční dárek v podobě nově vybavené odborné učebny informačních a komunikačních technologií si nadělili v polovině prosince studenti a učitelé Vyšší odborné školy sociální, ekonomické a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě. Učebna, která bude sloužit budoucím ekonomům a pedagogům, stála korun a škola na její vybudování využila peníze z grantového programu Chytré hlavy pro Sever, jehož garantem je společnost Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal. Informační technologie jsou pro současnou společnost nezbytné. Ve škole nyní máme zhruba tři stovky počítačů, ale nestačíme je obnovovat. Životnost počítače je v dnešní době zhruba pět let, a pokud bychom měli počítačovou techniku obnovovat jen z prostředků školy, trvalo by nám to zhruba dvacet let. Vážíme si proto darů od našich sponzorů, uvedla při slavnostním otevření učebny ředitelka školy Jana Adamcová. Pokud je šance, snažíme se a budeme se snažit do grantových programů zapojovat. Jsou nám přiznávány evropské dotace, spolupracujeme i s městem, které podporuje akce, jež pořádáme, a velmi nás těší, že existují i regionální firmy, které jsou Studenti ekonomie a pedagogiky získali novou učebnu díky úspěchu v grantovém programu Chytré hlavy pro Sever, jehož garantem je společnost Vršanská uhelná. Foto. (pim) Generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček (vlevo) a primátor Mostu Vlastimil Vozka symbolicky přestřihli pásku a otevřeli tak novou učebnu výpočetní techniky v mostecké střední škole. schopné a ochotné podporovat školství, doplnila ředitelka. Vršanská uhelná s mosteckou střední školou spolupracuje dlouhodobě. Náš vztah se školou je dlouhodobý a dá se označit za téměř kamarádský. Už před dvěma lety jsme škole pomohli vybavit jednu z učeben notebooky. V loňském roce škola uspěla v grantovém programu Chytré hlavy pro Sever poprvé a díky tomu mohly vzniknout tři učebny ve střední zdravotnické škole. Velmi nás těší, že se škole podařilo úspěch zopakovat i v druhém ročníku s projektem nazvaným S ITC do výuky, připomněl Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné. Slavnostního otevření nové učebny se zúčastnil i mostecký primátor Vlastimil Vozka. V současné době je populární říkat, že nejsou peníze. Ale je potřeba si uvědomit, že ty, které investujeme do vzdělávání, se nám za pár let mnohonásobně vrátí. Město Most sice není zřizovatelem středních škol, ale snaží se pro jejich působení na území města vytvářet co nejlepší podmínky, uvedl primátor. Připomněl také, že město je například jedním z donátorů Nadace Student, která podporuje studenty ze sociálně znevýhodněných rodin. Další dvě učebny z grantu Vršanské uhelné před otevřením Na konci ledna bude slavnostně otevřena další učebna, k jejímuž vzniku pomohly peníze od Vršanské uhelné. Stane se tak na Střední průmyslové škole v Mostě, která s projektem nazvaným Interaktivní zefektivnění výuky získala v internetovém hlasování grantového programu nejvyšší počet hlasů. Cílem projektu bylo získávat přehled o znalostech žáků v reálném čase pomocí hlasovacího zařízení. Ještě na jaře by se měla otevřít také učebna třetího úspěšného žadatele z programu Chytré hlavy pro Sever, Podkrušnohorského gymnázia v Mostě, jež uspělo s projektem Odborné centrum základů společenských věd. Skupina Czech Coal představila grantový program před dvěma lety s cílem podporovat vzdělanost v regionu. Naší snahou je pomoci při vzdělávání mladých lidí. Cílem je, aby se absolventi mosteckých středních škol v budoucnu do regionu vraceli a dále zde žili a pracovali. Region totiž kvalifikované odborníky nutně potřebuje, vysvětlil Vladimír Rouček. Skupina Czech Coal ale nepodporuje vzdělávání pouze prostřednictvím grantového programu Chytré hlavy pro Sever. V loňském roce mohlo díky více než třísettisícové dotaci z grantového programu Spolužití pro Litvínov nově vybavit učebnu fyziky také Gymnázium T. G. M. v Litvínově. V loňském roce dostalo novou učebnu fyziky i litvínovské Gymnázium T.G.M. Na její vznik přispěla Litvínovská uhelná z programu Spolužití pro Litvínov. Mostecká střední škola byla úspěšná v programu Chytré hlavy pro Sever i v loňském roce, tehdy za finance z grantu od Vršanské uhelné vznikly tři učebny ve Střední zdravotnické škole.

8 8 Z regionu Region 12. ledna 2012 Vysoké školy lákaly zájemce o studium Šetý ročník prezetace vysokých škol, který pod názvem Sokrates pořádá mostecká okresní hospodářská komora ve spolupráci s ústeckou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, se tentokrát konal v prostorách mosteckého nákupního centra Central. V loňském roce se vysoké školy prezentovaly v salonku hotelu Cascade, letos jsme se rozhodli pro možná pro někoho trochu neobvyklý krok a prezentační stánky vysokých škol přesunuli do prostor obchodního centra Central. Důvodem je, abychom vysoké školy ještě více přiblížili obyvatelům Mostu, kterých tu během dne projde velké množství. Rodiče i studenti tak mají, lidově řečeno, šanci spojit příjemné s užitečným a během nákupů si prohlédnout prezentace jednotlivých vzdělávacích institucí a případně si některou z nich vybrat, vysvětlila Iva Čerňanská z Okresní hospodářské komory. Celkem se v mosteckém Centralu představilo šest vysokých škol, z toho dvě soukromé. Ústecká Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Každá z vysokých škol, které se v rámci akce Sokrates prezentovaly v prostorách obchodního centra Central Most, se snažila návštěvníky zaujmout jinak. Největší úspěch měli jednoznačně roboti u stánku Vysoké školy báňské. zde byla dokonce zastoupena dvěma fakultami, které v regionu působí. Kromě toho se zde prezentovala i mostecká Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická. Na dvoudenní akci, která se konala od 10. do 11. ledna, byla zastoupena většina vysokých škol, které v regionu působí, tedy mostecká pracoviště Vysoké školy báňské TU Ostrava, která má v Mostě detašované pracoviště Hornickogeologické fakulty, Vysoká škola chemicko technologická, která má v Mostě také studijní a výukové centrum, ČVUT Praha, mostecké studijní středisko Vysoké školy finanční a správní, ale také Bankovní institut vysoká škola Teplice. Organizátoři se shodli na tom, že vysokoškolské studium je pro region stěžejní, protože kvalifikovaných odborníků v regionu je stále nedostatek. Prezentace vysokých škol navazuje na veletrh středních škol, který se rovněž pod názvem Sokrates konal na podzim v prostorách mostecké sportovní haly. kam za kulturou Červený hrádek nabízí možnost dotknout se vědy Na zámku Červený hrádek proběhne od 14. ledna do 26. února mimořádná výstava interaktivních, hravých, zábavných i poučných exponátů z nejrůznějších oblastí lidského života zapůjčená z prvního zábavně naučného centra u nás IQ Parku v libereckém Babylonu nazvaná IQ Park Hry a klamy aneb Dotkni se vědy. Zahrnuje na šedesát interaktivních exponátů, které jsou doplněny informacemi zaměřenými na příslušný jev. Exponáty jsou v maximálně možné míře názorné (tedy poměrně jednoduché), interaktivní (tzn. umožňující zapojení návštěvníka do jejich fungování), atraktivní (demonstrující příslušný jev zajímavou formou) a edukativní (umožňující pochopení demonstrovaného jevu včetně jeho příčin a důsledků). V některých dnech bude výstava oživena speciálním naučně zábavným programem, který si pro návštěvníky připravili partneři výstavy. Dny S by měly zaujmout především základní a střední školy. V IQ shopu si mohou nadšenci zakoupit hlavolamy, rébusy a hry. Výstava Hry a klamy aneb Dotkni se vědy bude umístěna v prohlídkovém okruhu zámku Červený hrádek a pro veřejnost otevřena každý den v pondělí pátek hod, v sobotu a neděli Vstupné činí pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ) 15 osob a více 30 Kč (1 doprovod zdarma), ostatní skupiny 15 a více osob 40 Kč (1 doprovod zdarma), dospělí od 15 let 60 Kč. Dítě do 15 let, studenti, důchodci a ZTP 40 Kč. Rodinné vstupné (max. 2 dosp. a 3 děti) 150 Kč. Docela velké divadlo Litvínov začíná rok pohádkově Nový rok startuje Docela velké divadlo přímo pohádkově. Každá sobota v lednu je tu totiž jako obvykle vyhrazena pohádkám. Vše odstartuje v sobotu pohádka nazvaná Když je v pekle neděle. O týden později (21. 1.) je pro malé i velké diváky připraveno představení Loupežník Rumcajs. Poslední lednovou sobotu, , se na nejmenší diváky Docela velkého divadla bude těšit Labutí princezna. Všechna představení začínají v hodin, vstupné činí 80 korun. Jediným klasickým činoherním pedstavením Docela velkého divadla Litvínov je v lednu, v úterý , hra Dohazovač. Podrobnosti naleznete na straně 9 tohoto vydání Důlních novin. Radniční sklípek představí umění od sousedů Dvacáté výročí partnerství mezi městy Litvínov a Olbernhau si město a Partnerský spolek Litvínov připomenou výstavou v galerii Radniční sklípek. Svá díla zde vystaví Rolf Morgenstern (oleje a akvarely), Ute Morgenstern (malba na hedvábí) a k vidění bude i originální užitkové a dekorativní sklo Siebentalglas. Vernisáž výstavy se uskuteční 19. ledna od hodin. Výstava potrvá do 22. února. V pořadí 9. reprezentační ples skupiny Czech Coal se uskuteční v pátek 24. února 2012 od hod. do hod. v Reprezentačním domě města Mostu. V programu na velkém sále vystoupí Ilona Csáková, Miroslav Žbirka, Maxim Turbulenc, orchestr Boom! Band, Litvínovské mažoretky, hvězdou večera bude opět Karel Gott. Na diskotéce Pacifiku bude připravena rockotéka Gama rádia Pro zaměstnance společností skupiny Czech Coal budou požadavky na rezervaci vstupenek přijímány od pondělí 16. ledna 2012 prostřednictvím elektronické pošty na adresách: (velký sál a galerie) (diskotéka) Pouze ti zaměstnanci, kteří nemají ovou adresu, si mohou vstupenky rezervovat telefonicky na číslech 3582 (pí Vondráčková) nebo 2411 (pí Čermáková). Jednotná cena vstupenek je 350 Kč. Prodej rezervovaných vstupenek bude zahájen v pondělí 6. února 2012 v budově ředitelství Czech Coal a.s v Mostě u I. Vondráčkové a P. Čermákové, v době: pondělí a středa: od 7.00 do hodin úterý a čtvrtek: od 7.00 do hodin Vzhledem ke snížené kapacitě REPRE (prostory Pod koulí/mexiko I a U Malíře/Mexiko II. nejsou ani letos k dispozici) je počet vstupenek omezen na 4 ks/osobu. Rezervované vstupenky, které nebudou vyzvednuty nejpozději ve středu 22. února 2012, budou uvolněny jiným zájemcům.

9 Region 12. ledna 2012 Z regionu 9 DOCELA VELKÉ DIVADLO uvádí představení DOHAZOVAČ Úspěšná žena si krátce před čtyřicítkou uvědomuje, že pro samou kariéru jí nezbyl čas na soukromý život, a že čas je přitom neúprosný. Rozhodne se vše dohnat za pomoci seznamovacího zprostředkovatele. Jak se k tomu postaví její matka, se kterou dosud žila ve společné domácnosti, uvidíte v úspěšné hře amerického autora Lawrence Romana. V režii Petra Hrušky hrají Kateřina BROŽOVÁ, Dana SYSLOVÁ, Aleš PROCHÁZKA, Miloslav MEJZLÍK nebo Jaromír MEDUNA a Richard TRSŤAN v úterý 31. ledna 2011 v hodin v Docela velkém divadle Litvínov vstupné 300 / 280 a 250 Kč objednávky na , , nebo em: křížovka o ceny Správné znění tajenky z minulého čísla DN: Nízké myšlenky neminou ani horních deset tisíc. Výherci jsou Milan Bobek, ÚUK; V. Langmajerová, LUAS; Pavel Vrábel, KSK. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce Důlních novin poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit: Křížovka) nebo nadiktovat na záznamník DN. Nezapomeňte uvést PŘESNOU adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru zaslat. NAPOVÍME: Ka, ovocyt, Kranach, âuk, nur. Na e zpûvaãka (Monika) DRUHÁ âást TAJENKY Dvanáct mûsícû Ozdoba jelena Strach Lesklé nátûry Já (z latiny) Malá fordka Kozáck velitel Strnutí íje Nûmoherec Znaãka ampérzávitu Nevhodnû zasahovati do práce Zniãiti jízdou Kus Ná b val severní soused (zkratka) Postra it Nemocn Srk Nemocniãní oddûlení T ETÍ âást TAJENKY Asyrsk bûh mûsta Eridu KONEC TAJENKY Podzemní stavba Dûtsk hrdina z kníïky Vzdech Okno obchodu Polodrahokamy chalcedony Kus zmrzlé vody Jiné oznaãení pro WC Kruhy Va e osoba tûp Hroby (kniïnû) Vyvfielina Pefiej Ty a já Znaãka na- ich dlaïdic Vojenské jednotky Tuh vojensk v cvik Ohyb (fiidãeji) Vápencová oblast Znaãka spatu Rybí tuk PrÛbojní Jméno hudebníka Mládka LichobûÏník Zkou ka hmatem Kosatec Vrstva uhlí Závodní klub (zkratka) âást molekuly Elipsa Mlad ãesk tenista Svoje Hudební dílo K andy V chodní Nûmci V nejbliï ím dosahu ZpÛsob barvení látek Scelit Informaãní jednotka Ná malífi a sochafi Naplácat (dûtsky) Patfiící komu Slabé ustûní Ná prozaik (Eduard) Nikoli stereo Nûmecky jen Jméno papeïû Jm. baletky Plisecké Shluky vãel Potlouci Zkratka v tvarné akademie Nûm.malífi Ten dal í BuÀka vzniklá zráním vajíãka Záchrann automobilov systém Autor Strakonického dudáka ZAâÁTEK TAJENKY Spojka dûvodová Nevysoká âistit prachovkou Rusk achov mistr svûta CC Pfiedtext: V tajence dne ní kfiíïovky je skryt ChurchillÛv v rok. Tajenka: Lumpové zveliãují chyby druh ch a bagatelizují svoje.

10 10 Z médií Region 12. ledna 2012 Přečetli jsme Výběr toho nejzajímavějšího (ve zkrácené podobě), co se za poslední dobu objevilo nejen v českých médiích na téma energetika. EK: Ceny elektřiny porostou, klesat mohou kolem roku 2030 V příštích desetiletích v Evropské unii ceny elektřiny porostou. Zveřejnila to Evropská komise v energetické cestovní mapě do roku Stane se tak prý bez ohledu na to, zda evropská energetická politika zůstane v současné podobě, nebo se vydá na cestu zbavování se závislosti na uhlíku, tedy tradičních zdrojích, jako je třeba uhlí. Ceny by se mohly stabilizovat, či začít klesat podle určitých scénářů až po roce Ceny elektřiny v příštích letech podle odborníků porostou také v Česku. Pokud se zachová současný energetický systém, tak ceny elektřiny porostou kvůli růstu cen fosilních paliv (plynu, uhlí a ropy), neboť poptávka po nich roste, zejména pak v Asii. Pokud se Evropa vydá cestou odklonu od uhlíku (obnovitelné zdroje, vyšší účinnost a podobně), pak zase ceny elektřiny porostou kvůli nutnosti výrazných investic do nových technologií. HN, 16. prosince Ústecký kraj navrhl prolomení limitů těžby uhlí Ústecký kraj navrhl v dokumentu zaslaném ministerstvu průmyslu prolomení ekologických limitů po roce Vyjádření, jež je v rozporu se Zásadami územního rozvoje schválené zastupitelstvem, podepsal pouze náměstek hejtmanky Pavel Kouda z ČSSD. Prošlo to radou a já jsem to podepsal. Je to jen připomínkové řízení, my o prolomení rozhodovat nebudeme, to je v rukách vlády, citoval Koudu Ústecký deník s dovětkem, že krajské zastupitelstvo schválilo zásady územního rozvoje kraje, které se zachováním limitů počítají. K údajnému rozhodnutí rady se další její členové nehlásili. O ničem takovém jsme nehlasovali, řekl například Jiří Šulc z ODS. Sociální demokraté přitom s prolamováním limitů nesouhlasí bez toho, aniž by se k věci vyjádřili občané prostřednictvím regionálního referenda. Opačný názor ale zastává právě mostecká buňka ČSSD, která před volbami slibovala, že z Mostu zase udělá město horníků. Ústecký kraj v rámci předložených scénářů budoucího vývoje energetiky České republiky podporuje scénář A2, který předpokládá další udržitelné využití tuzemské surovinové základny v oblasti černého uhlí, hnědého uhlí a uranu včetně pokračování těžby hnědého uhlí na lomech ČSA a Bílina, korigovaného na naplnění cílů energetické politiky EU a zlepšující dopady do HDP a mezinárodní konkurenceschopnosti a v němž překročení ekologických limitů těžby hnědého uhlí není předpokládáno před rokem 2014, stojí v dokumentu, pod nímž je podepsán náměstek hejtmanky Jany Vaňhové a předseda mostecké ČSSD Pavel Kouda. Já to nikde netajím a každému to říkám. Nelze přece udržitelné zdroje energie uzavřít za limity. I naše okresní organizace ČSSD v Mostě zastává názor prolomit limity, uvedl Kouda pro Českou pozici. denikreferendum.cz, 5. ledna I bez smlouvy má Litvínov milióny Energetiku letos čeká útlum, investovat se moc nebude Tuzemská energetika se letos zřejmě nevyhne určitým negativním vlivům v důsledku zpomalení ekonomiky. Firmy nebudou pravděpodobně investovat do velkých projektů, některé se dokonce chystají prodávat svá aktiva. Značný prostor skýtají investice do paroplynových elektráren, ale obnovitelné zdroje příliš růst nebudou. Takový vývoj v letošním roce v energetice očekávají odborníci. O nových uhelných elektrárnách a teplárnách investoři v Česku ale neuvažují kvůli rizikům s nedostatkem paliva, novou ekologickou legislativou a špatnou akceptací ze strany veřejnosti, uvedl Jiří Gavor ze společnosti ENA. Czech Coal chce sice v příštích letech připojit do sítě novou uhelnou elektrárnu, ale to je zatím výjimka. Gavor očekává, že zastaralé teplárny na uhlí začnou zčásti nahrazovat malé kogenerační zdroje na plyn. e15.cz, 4. ledna Dva milióny korun dostalo město Litvínov za posledního půl roku od těžební společnosti Litvínovská uhelná ze skupiny Czech Coal. Jenže adresátem nebylo město jako v minulých letech. Peníze rozdělovali těžaři sami, a to mezi organizace, instituce a školy. Mnohaletá spolupráce s radnicí skončila na jaře, kvůli postoji jejího starosty Milana Šťovíčka (VV) k povrchové těžbě hnědého uhlí. Grantový program Spolužití pro Litvínov byl vyhlášen loni v červnu, krátce po ukončení jedenáctileté smluvní spolupráce s tamní radnicí, s cílem pomoci projektům z oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Během krátké doby se do něj přihlásilo více než 60 organizací, institucí a škol, uvedla mluvčí Czech Coal Gabriela Sáričková Benešová. Šťovíček těžaře rozzlobil už v březnu. Soustavně odsuzuje těžbu bez ochoty diskutovat o čemkoli, co s ní souvisí, bez zájmu debatovat o důsledcích pro region, pokud skončí, bez ochoty jednat o případných kompenzacích i možnostech realizace řady opatření, která by minimalizovala případný vliv naší činnosti na město v budoucnu, uvedl tehdy generální ředitel Litvínovské uhelné Petr Kolman. Šťovíček označil postoj firmy za nátlak na samosprávu, aby přestala trvat na limitech těžby. Přestože nešlo o postoj celého města, se Šťovíčkem šla do klatby i radnice. A hrálo se o velké peníze. V rámci smlouvy o spolupráci přiteklo za posledních osm let do Litvínova na šedesát miliónů korun. Grantový program Spolužití pro Litvínov bude určitě pokračovat i v roce Žádosti budou opět přijímány průběžně a vyhodnocovány každé čtvrtletí. O podmínkách grantu budeme litvínovskou veřejnost a případné žadatele včas informovat, ujistila Liběna Novotná, ředitelka pro regionální politiku skupiny. Těžaři vybrali projekty klubu házené, volejbalu, fotbalové školy, plavců, mažoretek, skautů, dětského sdružení Čtyřlístek či MŠ a ZŠ v Ruské ulici. Právo, 4. ledna Ministr Kuba: Bez uhlí může mrznout polovina domácností Odpovídá ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS): Do konce roku jste měl předložit novou energetickou koncepci. Co vás přimělo požádat premiéra o oddálení tohoto termínu? Souhlasíte s kritikou, která se od odborné veřejnosti snesla na koncept předložený vaším předchůdcem Martinem Kocourkem? Jde o materiál, který určuje směry energetické koncepce na dalších 30 nebo 40 let. Pokud ho mám prosazovat a být za něj politicky odpovědný, chci mít jistotu, že byl dobře prokonzultován a že se umím ztotožnit s variantami, které v něm jsou. Nechci zahodit práci, která na něm byla odvedena. Ale chci mít jistotu, že materiál, který předložíme, bude optimálním mixem energetických zdrojů tak, abychom dokázali i vyjádřit jejich dopad na českou ekonomiku. Což v tomto období složité ekonomické situace považuji za naprosto klíčové. Ministr Kocourek se spoléhal především na jádro. Jak si představujete zastoupení jednotlivých zdrojů vy? Každý podíl jakékoliv složky je o tom, jaké za ním stojí náklady a jaká energie a v jaké ceně se z toho dá vyrábět. Jsem přesvědčen, že musíme posuzovat zapojení všech energetických zdrojů z tohoto pohledu. V tuto chvíli činí podíl jádra zhruba 30 procent, v některém z návrhů se zvyšoval dokonce na 80. Za tím by ovšem stály obrovské investice na vybudování reaktorů, a proto podíl jádra v tomto rozměru není podle mého racionální. Stejně jako například fotovoltaiku považuji za jedno z nejhorších rozhodnutí ve smyslu energeticky využívaných zdrojů, protože má neuvěřitelně negativní dopad na české veřejné rozpočty a všichni daňoví poplatníci ji dotují 32 miliardami každý rok. Což za těch 20 let podpory je víc než 600 miliard, a to je neuvěřitelné číslo. A co uhlí? Budete pro prolomení těžebních limitů? Myslím, že se u nás tato otázka řeší trochu nešťastně pouze z ekologického hlediska. A přitom je třeba zvážit všechny ekonomické dopady. I Evropská unie doporučuje svým zemím využívat vlastní zdroje. A my jsme zemí, která má poměrně významné zdroje nerostných surovin, jako je uhlí. Pokud se rozhodneme, že uhlí využívat nebudeme, pak je potřeba říct, že to bude mít velký vliv na teplárny a může se rozpadnout celý teplárenský systém, na který je napojena více jak 1,6 milionu domácností v České republice. Mohou se významně zvednout ceny tepelné energie. A velmi těžce se to dá řešit tak, že těžit přestaneme, a až se za pět let rozhodneme jinak, zase těžit začneme. Takže jste spíš pro těžební limity prolomit? V téhle chvíli nejsem pro pouze z ekologických důvodů rezignovat na všechny zdroje, které tam jsou uloženy. Jako zodpovědný ministr průmyslu, který má zajistit dobrý přístup k energii českým občanům a firmám, nemůžu velmi jednoduše říct, ať se lomy klidně zatopí, a využívat lacinou argumentaci, že se když tak k uhlí zase dostaneme. To totiž pak může trvat třeba 8 let, než se k prvnímu uhlí znovu prokopeme, a bude to stát miliardy. Prostě je třeba si toto férově říct. tyden.cz, 17. prosince

11 Region 12. ledna 2012 Z regionu 11 U pomníku v Oseku si připomněli výročí důlního neštěstí Uctít památku více než 140 obětí jedné z největších důlních katastrof na severu Čech přišli v sobotu 7. ledna k památníku v Oseku zástupci města Osek, hornických spolků i těžebních společností, zástupci měst a představitelé regionu. Od neštěstí na Dole Nelson III v letošním roce uplynulo 78 let a město Osek si tuto událost každoročně připomíná pietním aktem u zdejšího pomníku, Je velmi příjemné vidět, že si tuto událost připomíná tak velký počet lidí, protože pamatuji doby, kdy tato tragická událost zůstávala prakticky bez povšimnutí veřejnosti, uvedl senátor Jaroslav Doubrava, jeden z řečníků na pietním aktu. Řečníci mimo jiné upozornili i na skutečnost, že důlní neštěstí mělo dopad na celé československé hornictví, mimo jiné i proto, že po nelsonské katastrofě byly zavedeny mnohem přísnější bezpečnostní předpisy v těžebních provozech a byl kladem mnohem větší důraz na jejich dodržování. K důlnímu neštěstí došlo při odpolední směně 3. ledna Za příčinu havárie je označován výbuch plynů a uhelného prachu. Počet obětí se různí, původní prameny uvádějí 142 obětí, nejnovější materiály hovoří o počtu 144. Neštěstí si Památku horníků, kteří zahynuli na Dole Nelson III, přijeli uctít i členové hornického bratrstva z německého Marienbergu. nevyžádalo životy pouze z řad horníků, kteří se v době havárie nacházeli v hlubině, naopak čtyřem se jako zázrakem podařilo uniknout větrací šachtou. Oběti si neštěstí vyžádalo i na povrchu, kde došlo v důsledku výbuchu k propadu a zřícení některých budov. Vyšetřování mimořádné události nepřineslo žádné výsledky. Závěr šetření zněl, že katastrofa nebyla nikým zaviněna. Z historických pramenů vyplývá, že sice bylo obžalováno sedm důlních úředníků, ale nejsou dochovány žádné záznamy, zda k soudnímu líčení vůbec došlo. Těžba na Dole Nelson byla obnovena až čtyři roky po tragické události. Asanační práce trvaly až do roku Tragédii připomíná v Oseku pískovcový památník truchlících rodičů mrtvého horníka, jehož autorem je Karel Pokorný. Byl slavnostně odhalen v květnu roku V roce 1978 byl zařazen do seznamu národních kulturních památek. Kromě pietního aktu u tohoto pomníku uctili účastníci akce památku důlního neštěstí i na hřbitově v Oseku, kde je pochována značná část obětí a také v místě bývalé jámy Dolu Nelson III. Tradičními účastníky akce jsou každoročně dobrovolní hasiči, kteří následně po skončení pietního aktu pořádají soutěž družstev mladých hasičů pod názvem Memoriál Nelson. Ceny uhlí skupiny Czech Coal porostou o méně než korunu Také v letošním roce skupina Czech Coal stanovuje ceny uhlí na základě platných kontraktů s jednotlivými odběrateli. Ceny paliva pro teplárny upravené podle smluvních podmínek s jednotlivými odběrateli průměrně vzrostou o 0,80 Kč/GJ. Ceny pro další roky jsou stále v jednání. Náklady na nákup hnědého uhlí i nadále zůstávají menšinovou složkou ceny tepla a energie. Obchodní prioritou skupiny Czech Coal jsou dodávky uhlí do tepláren. Mezi nejvýznamnější zákazníky skupiny Czech Coal patří Elektrárny Opatovice, které zásobují teplem například Hradec Králové a Pardubice, dále Energotrans, který dodává teplo Praze, Teplárna Otrokovice či Teplárna Strakonice. Ilustrační foto Hospodářská a sociální rada Mostecka podpoří projekty Hospodářská a sociální rada Mostecka i letos vyhlásila dotační titul na zpracování projektových dokumentací. V rámci první výzvy vyčlenila ze svého fondu 300 tisíc korun, o něž mohou zájemci žádat. Cílem tohoto dotačního titulu je podporovat kvalitní zpracování dokumentace k projektům, které jsou v souladu s prioritami takzvaného Globálního plánu revitalizace, což je materiál, který zahrnuje nejzásadnější problémy regionu. Hospodářská a sociální rada nepřichází s tímto programem poprvé. Podpořené projekty z minulosti přinesly své ovoce, proto jsme ani neměnili podmínky pro poskytování dotací, komentovala vyhlášení výzvy na zasedání Hospodářské a sociální rady Mostecka její předsedkyně Helena Veverková. Výše dotace pro jednoho žadatele může dosáhnout minimální výše 20 tisíc korun, maximálně však 100 tisíc korun. Pokud bude mít žadatel zajištěno i spolufinancování, odborná komise, která bude z žádostí vybírat, k tomu rovněž přihlédne. Žádosti musejí být Hospodářské a sociální radě doručeny do konce ledna letošního roku. (pim) Most navýší počet strážníků Město Most hodlá zvýšit počet strážníků v ulicích města. Radní už proto na svém prvním letošním zasedání schválili navýšení počtu pracovních míst u městské policie o čtyři. Město cítí akutní potřebu posílit výkon strážní služby přímo v terénu. Už ve volebním programu jsme říkali, že město potřebuje alespoň deset dalších strážníků, uvedl mostecký primátor Vlastimil Vozka. Uniformovaných strážníků by tak nově mělo být v Mostě devadesát, celkem zdejší městská policie zaměstnává 106 lidí. Strážníci ale nejprve budou muset projít standardním výběrovým řízením a školením, takže než nastoupí do služby, může uplynout i několik měsíců. Podle představitelů města totiž není jednoduché v současné době najít kvalifikované strážníky. Nové posily městské policie nejsou určeny pro konkrétní místo nebo lokalitu, jednotlivé hlídky budou rozprostřeny plošně po městě, dodal primátor. Přesto si je Most podle jeho slov vědom toho, že na území města jsou místa, na které je zapotřebí se více soustředit a hlídkovou službu městské policie zde posílit, například v takzvaných Sedmistovkách.

12 12 Společnost Region 12. ledna 2012 Tři nová vozidla, která na začátku roku obdržela společnost Renogum, během předání od zástupců dodavatele pokřtil předseda představenstva společnosti Milan Krob. V pozadí ředitel dceřiné společnosti Renogum Bohumil Straka. S novou speciální pomůckou pro školy, nástěnnou mapou Mostecka, kde jsou označeny havárie letadel z II. světové války, přišlo město Most. V dohledné době jí dostanou kromě škol v Mostě také muzea, obce i další instituce. Podle náměstkyně primátora Hany Jeníčkové školy takovou pomůcku vítají nejen jako učební pomůcku, ale i proto, že mezi žáky je značný zájem o historii regionu. Při představování nové učební pomůcky novinářům náměstkyni primátora pomohli i oba její kolegové náměstci Karel Novotný (vlevo) a Luboš Pitín (vpravo). Uctít památku obětí důlního neštěstí na Dole Nelson přišli do Oseka také zástupci regionu. Mimo jiné primátor Mostu Vlastimil Vozka (vpravo), který na akci hovoří se senátorem Jaroslavem Doubravou. Kromě nich se akce zúčastnil například ředitel Hlavní báňské záchranné stanice Josef Trykar (uprostřed). Kromě města Oseka, které pietní akt u památníku neštěstí na Dole Nelson každoročně pořádá, je spolupořadatelem i Spolek severočeských havířů. Na našem snímku je jeho předseda Vratislav Procházka (vlevo), jeho předchůdce ve funkci Josef Gerthner (uprostřed) a místostarosta Oseka Jiří Hlinka, který je rovněž členem spolku. Pietního aktu k uctění památky obětí důlního neštěstí na Dole Nelson III se zúčastnil také europoslanec Jaromír Kohlíček (vlevo). Poprvé v letošním roce se sešla Hospodářská a sociální rada Mostecka. Jedním z důležitých bodů jednání byla informace o dopravní infrastruktuře v Ústeckém kraji se zaměřením na Most, kterou předkládal místopředseda krajské hospodářské rady Jiří Aster (vlevo). Po jeho levici seděl ředitel hipodromu Josef Pouzar. Vysoké školy v regionu se opět prezentovaly veřejnosti v rámci akce nazvané Sokrates. Tentokrát však poprvé v prostorách obchodního centra Central v Mostě. Úvodního slova se zhostila Iva Čerňanská z pořádající Okresní hospodářské komory v Mostě, přítomné zástupce vysokých škol pozdravil i předseda krajského výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Oldřich Bubeníček (vlevo). Mezi účastníky akce bylo i mostecké středisko Vysoké školy finanční a správní v čele s jeho ředitelem Josefem Švecem (vpravo).

www.hotelvyhlidka.com

www.hotelvyhlidka.com DENNÍ MENU 28.2. - 4.3.2011 Pondělí Fazolová polévka 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurek 2. Dukátové buchtičky s krémem 3. Kapustové karbanátky, brambor, salát Úterý Hovězí vývar s těstovinami

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 2.11.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Ďábelská játra, rýže 63 g 1 4 Bramborák s uzeninou 360 g 1,3,7 5 Maminčino kuře, těstoviny 160 g 1,3 6 Vepřový

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 ÚTERÝ 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK- NEVAŘÍ SE Středa 2.5. Bramborová normální strava : 1 Svíčková omáčka, sekaná pečeně, těstoviny 2 Kuřecí řízek, bram kaše, okurek

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1. 10. 2015 Jogurt, ovocný čaj 7 čtvrtek Masový prejt, sterilované zelí, vařený brambor 1,6,7,10

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním 1 Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka 1.Smažený vepřový řízek, mírně počesnekovaný, bramborový salát 2.Segedinský guláš speciál, houskový knedlík 3.Řecký salát s olivy a balkánským sýrem, dressing,

Více

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Žampionový krém 18,-Kč 150gr Vepřový steak, restované fazolky na slanině, hranolky...84,-kč 150gr Kuřecí roláda, bramborová kaše, MM.....74,-Kč 100gr Kuřecí Kung-Pao, rýže.70,-kč

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství...

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství... PONDĚLÍ 4. 1. Hovězí (1,3,7,9) O Základní I...Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9) O Základní II...Houbový Kuba, okurka(1,12) O Protisklerotická...nově...Vař. vejce,růžičková kapusta ve smetanové

Více

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Vítáme Vás v naší restauraci Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Nabízíme: rodinné oslavy svatební hostiny promoce smuteční

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1 Pondělí 7. 12. 2015 0 0,33 l Hovězí vývar s celestinskými nudlemi Kuřecí steak, dušený hrášek, Vepřové nudličky se zeleninou, dušená rýže Svíčková na smetaně, houskový,9 120g Smažené uzené maso, bramborová

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Gulášová,09,10 Špecle sypané mákem čaj, salát ovocný Hovězí s nudlemi Hovězí Stroganov, houskový knedlík,03,06,07 Hrstková Holandský řízek,

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory JÍDELNÍ LÍEK 31. 8. 2015 6. 9. 2015 31. 8. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. vločková, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny 1. 9. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou,

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015 ..25 do 30..25 Pondělí 2..25 Úterý 3..25 Středa 4..25 Čtvrtek 5..25 Pátek 6..25 čočková (obsahuje al. : ) Nudle s mákem, tvarohem, Čaj s citrónem (obsahuje al. :, ) zeleninová se sýrovým kapáním (obsahuje

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014

Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014 Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014 Pondělí Cereálie s mlékem Polévka jáhlová mléko Kuřecí nudličky na slanině 1.9. máslo,chléb,pečivo ovoce N,D9 Bratislavská vepřová plec,těstoviny pečivo

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145 4.5.2015 5.5.2015 6.5.2015 7.5.2015 8.5.2015 Paštika, máslo, pečivo, čaj Krupicová s vejcem Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík Játra na slanině, rýže Vepřové rizoto, sýr Sýr tavený, máslo, pečivo,

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 vývar s masovou rýží, povidlové knedlíky s tvarohem (A: 01, 03, 06, 07, 09, 11, 51) drožďová, selská vepřová pečeně,

Více

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Pondělí Dršťková polévka + Čočka na kyselo, uzenina, sázené vejce, okurek Dršťková polévka + Dětenické pečené kuřecí stehno, bramborová

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

150 g Obložený talíř šunka, sýr, herkules, máslo, okurka. 100 g Šunkové kornoutky šunka, tvaroh, okurka, cibule

150 g Obložený talíř šunka, sýr, herkules, máslo, okurka. 100 g Šunkové kornoutky šunka, tvaroh, okurka, cibule Studené předkrmy 100 g Nakládaný hermelín 50 Kč 150 g Obložený talíř 60 Kč šunka, sýr, herkules, máslo, okurka 100 g Šunkové kornoutky 50 Kč šunka, tvaroh, okurka, cibule Teplé předkrmy 120 g Opečená klobása

Více

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím Hrachová 30.11 1,9 1,3,7 1,3,7 1 Italská s rýží 1.12 1,9 1,3,7 1,3,7 1 2.12 1,3,7 1,3,7 1 1,3,7 Bulharská 3.12 9 1,3,7 1,6 1,3,7,9 Uherské kuře, Hovězí s domácím drobením Krupková zasmažená Zapečené těstoviny

Více

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 2.6. N,D9 Znojemská vepřová pečeně, rýže D2,9/2 Tilapia filet na másle, šťouchané brmbory, kompot Úterý

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9 2.3. Hrachová Zapečené s uzeným masem,okurek Vepřová pečeně, fazlové lusky na smetaně, Kuřecí plátek na bylinkách, 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 1,7,9 1 Pórková Krabí koktejl, 2 rohlíky,10,10 4 Rajská

Více

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb Leden U Barborky 1 - Rožďalovice 4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí Čaj, 2 rohlík, máslo Polévka: Ragů Ruské

Více

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015 1. - 4. 9. 2015 Úterý Chléb s máslem a plátkový sýr, malcao (1,7) Polévka pórková (1,7) Zapečené těstoviny s vepřovým masem, okurkový salát, mandarinkový nápoj (1,3,7) Rohlík se zeleninovou pomazánkou,

Více

11. 0,3 l Tomatový krém se smetanou 25,- a bazalkou

11. 0,3 l Tomatový krém se smetanou 25,- a bazalkou PŘEDKRMY 1. 120 g Rajčata s mozzarellou,bazalkou 59,- a olivovým oleje 2. 100 g Carpaccio z hovězí svíčkové 149,- s olivovým olejem a p 3. 120 g Toasty s rajčaty,česnekem 49,- a bazalkou zapékané m 4.

Více

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát 2. 11. 3. 11. 4. 11. JÍDELNÍ LÍEK od 2. 11. do 8. 11. 5. 11. 6. 11. Pol. s hráškem a rýží, šamorýnská směs (brambory, paprika, klobása), chléb Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny

Více

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč Pondělí 25. 1. 2010 100g Okurkový salát 28 Kč 100g Ledový salát se smetanovou zálivkou 28 Kč Špenátový krém 35 Kč 150g Vepřová plec na kmíně s dušenou rýží 95 Kč 150g Telecí sekaný máslový řízek s bramborovou

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva týden 1.11. až 7.11. pondělí 1.11.2010 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, máslo, bílá káva polévka zeleninová s rýží kapustové karbenátky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo s džemem, ovoce, sirup úterý

Více

Domov seniorů PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 23.11. - 29.11.2015

Domov seniorů PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 23.11. - 29.11.2015 Domov seniorů PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 23.11. - 29.11.2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Vepřové maso pečené, brambory. Duš. zelenina. Pomazánka z Nivy,

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,-

1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,- Studené předkrmy 1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,- 4 2 ks Rajče plněné třenou nivou 40,- Polévky 5 Česneková speciál (šunka,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 zeleninová s drož. knedlíčky (obsahuje al. :, ) Boloňské špagety (obsahuje al. :,, ) Čaj se sirupem,, Ovoce (obsahuje al. : ) s rýží

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 1.5.2014 STÁTNÍ SVÁTEK Pátek 2.5.2014 ŘEDITELSKÉ VOLNO Pondělí 5.5.2014 Slepičí vývasr s nudlemi Buchtičky se šodo Kuskus se zeleninou a kuřecím masem Rohlík, pl. Uzený sýr,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10)

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10) JÍDELNÍ LÍSTEK AKTUÁLNĚ VÁM NABÍZÍME: 400 g FLANK STEAK 319 Kč (hovězí steak z pupku) 200 g Smažená kapsa plná štěstí (1,3,7,9) 145 Kč (kuřecí prso, niva, šunka, kapie, pórek) 200 g Vepřový závitek s uzeným

Více

Jídelní lístek "HVĚZDA z.ú."

Jídelní lístek HVĚZDA z.ú. 30.8.2014 10:01 pondělí 1. září 2014 D0 Bílá káva, veka, jogurt D3 0,25l Bílá káva, 110g chléb, 10g máslo, marmeláda D3/M 0,25l Bílá káva, 110g chléb, 10g máslo, marmeláda D1 0,25l Bílá káva, 110g chléb,

Více

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1.10.2015 čtvrtek Ovocný čaj Chléb, vajíčková pomazánka z tvarohu, zelenina, mléko 1,3,7,10

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže od 4. 5. do 10. 5. 4. 5. Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb Pol. z jarní, vepřová kotleta zapečená se sýrem, bramborová kaše 5. 5. Pol. kapustová, pečená krkovice po selsku,, okurka Pol. s bramborem,

Více

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014 Pondělí -- Základní škola Boskovice, okres Blansko, školní jídelna nám. 9. května -- -- Jídelníček od 9. do 5.9. 2014 rizoto s vepřovým masem, zeleninou a sýrem, sterilovaný okurek sirup Úterý zeleninová

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Hokejový turnaj Praha Neděle 14.9.2014 Propozice turnaje Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Turnaje se účastní celkem 8 družstev: 1. HC Kobra Praha 2. SC Kolín 3. HC Sparta Praha A 4. HC Sparta

Více

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014 Pondělí 3.3.2014 bramboračka nudle s mákem, mléčný nápoj bramborový knedlík, zelí, smažená cibulka chléb, tuňáková pomazánka, čaj sýrový rohlík, mléko, čaj Úterý 4.3.2014 kuřecí vývar s těstovinou čočka

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Bramborová polévka (obsahuje al.: 01, 09) Zeleninové rizoto sypané sýrem, mix salát (obsahuje al.: Chlazený jahodový čaj, přírodní mléko (obsahuje

Více

rodinných či firemních oslav, svateb, promocí, smutečních hostin nebo rautů.

rodinných či firemních oslav, svateb, promocí, smutečních hostin nebo rautů. Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám nabídnout uspořádání společenských akcí pro 10 a více osob včetně zajištění obsluhy a kompletního servisu dle Vašeho přání. Naše nově moderně zařízené salonky s výhledem

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 JÍDELNÍ LÍSTEK od 4. 8. do 10. 8. 2014 PO 4.8. A - 3, 9 Polévka z vaječné jíšky, vepřová pečeně, kapusta dušená, chléb B - 2, 9/2 Polévka z vaječné jíšky, vepř.pečeně

Více

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013 Velikonoce Svačina: Lámankový chléb, hermelínová pomazánka, zelenina, čaj Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo,

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K Zařízení: VLRZ, Magnitogorská 2, 0 00 Praha 0 VK Vyškov - středisko Moravská Třebová 26.0.205 2:0 Snídaně Přídavek J Í D E L N Í L Í S T E K Hlavní činnost - vzs - žáci na dny 2..205-3..205 Pondělí 2..205

Více

vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7,

vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7, Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7, chléb

Více

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015 Čtvrtek..25 Masová s kapáním/dušená játra, rýže, jogurt, čaj, voda s citronem (obsahuje al. :,,,, ) Masová s kapáním/vepřová kotleta přírodní, brambory, zeleninová obloha, jogurt, čaj, voda s citronem

Více

530 02 Pardubice objednavka@days.cz

530 02 Pardubice objednavka@days.cz S T Á L Á N A B Í D K A (celý rok) Obj.č. Druh Hmotnost Cena Počet 101 Svíčková na smetaně, houskový knedlík 450g 114 Vepřový řízek smažený, bramborová kaše 400g 203 Rajská hovězí pečeně, těstoviny 500g

Více

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 6.4. N,D9 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou D2,9/2 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou Úterý Polévka

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1 Pondělí 9. 2. 2015 1 ks Nakládaný hermelín 1 ks Papriková klobása na grilu, hořčice, křen 0 0,33 l Žampionový krém Kuřecí směs, dušená rýže Hovězí guláš, těstoviny,3 Těstoviny s kuřecím masem a smetanou,7

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

Jídelníček na týden od : 2.listopadu do : 6.listopadu 2015

Jídelníček na týden od : 2.listopadu do : 6.listopadu 2015 Jídelníček na týden od : 2.listopadu do : 6.listopadu 2015 Pondělí Pomazánka z taveného sýra Polévka vývar se zeleninou a sýrovým kapáním Mléko Salát z kuřecího masa,chléb 2.11. brioška N,D9 Vepřová plec

Více

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 JÍDELNÍ LÍSTEK od 1. 9. do 7. 9. 2014 PO 1.9. A - 3, 9 Polévka kmínová, znojemská pečeně, rýže B - 2, 9/2 Polévka kmínová, kuř. řízek se šunkou a sýrem, brambory, salát

Více

od 4.1.2016 do 8.1.2016

od 4.1.2016 do 8.1.2016 od 4.1.2016 do 8.1.2016 Pondělí 4.1.2016 Polévka VLOČKOVÁ S VEJCI obsahuje al.: 01,03,09 Oběd 1 PIKANTNÍ VEPŘOVÉ RAGÚ, RÝŽE obsahuje al.: 01,09 Oběd 2 RYBÍ FILÉ V TĚSTÍČKU, BRAMBOROVÁ KAŠE obsahuje al.:

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 Den Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka kmínová s mlhovinou (1, 3, 4, 6, 7, 9, 13), Chalupářský guláš (1), (1, 3, 7), Rohlíky (1, 6),

Více

Topinka s kuřecím masem a křenem. Bramborák s uzeným... 100gr Tatarský biftek (míchaný) 5ks.topinek s česnekem 80.-

Topinka s kuřecím masem a křenem. Bramborák s uzeným... 100gr Tatarský biftek (míchaný) 5ks.topinek s česnekem 80.- Něco k pivu 200gr 300gr Topinka s kuřecím masem a křenem. Bramborák s uzeným... 58.- 28.- 100gr Tatarský biftek (míchaný) 5ks.topinek s česnekem 80.- 1. ks Kuřecí hamburger,zelenina,kečup,tatarka 29.-

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

Jídelní lístek Polévky Studené předkrmy Teplé předkrmy Saláty jako hlavní chod

Jídelní lístek Polévky Studené předkrmy Teplé předkrmy Saláty jako hlavní chod Polévky 0,25 l Česneková se sýrem a šunkou, žloutek 35,- 0,25 l Česneková se šunkou a tvarůžkou, žloutek 40,- 0,25 l Vývar dle nabídky s nudlemi a zeleninou 35,- 0,25 l Žampionový krém "N" 35,- 0,25 l

Více

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1 Strana: 1 Čt Kakao čaj "Dobré ráno" 1-Pol. hovězí s těstovinami Voda se sirupem Těstoviny zapečené s uzeninou 9 Houska Chléb s máslem 1-Kuřecí řízky Jogurt ovocný Okurka sterilovaná Máslo medové Sýr uzený

Více

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,--

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,-- Předkrmy 100g Pomazánka z vepřových výpečků s cibulkou, čerstvý chléb 90g Uzené pstruží filátko, bylinkové máslo, toast 120g Špízky z baby mozzarellky a cherry rajčátek na čerstvém salátu 150g Kuřecí ragů

Více

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč Jídelní lístek STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY 200g Uzený talíř (1,10) 69,00 Kč (uzené maso, klobása, angl. slanina, šunka, feferonky, zelenina) 200g Sýrový talíř (7) 79,00 Kč (eidam, camembert, sýr s modrou

Více

DENNÍ MENU 7. 9. 2015

DENNÍ MENU 7. 9. 2015 7. 9. 2015 Frankfurtská s párkem Vepřové žebírko s volským okem a křupavou slaninou Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Studené předkrmy. Polévky. Malá teplá jídla. 1 Capresse salát 70,- 7. 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,-

JÍDELNÍ LÍSTEK. Studené předkrmy. Polévky. Malá teplá jídla. 1 Capresse salát 70,- 7. 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,- JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy Capresse salát 0,- 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,- 3,9,0 3 Zeleninový koktejl s jogurtem a koprem 60,- 3, Polévky 0 Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

Více

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Česneková s chlebovými krutony Rybí file po mlynářsku, brambor, kapie obsahuje alergeny: 01,04,07 Fazolový guláš s vepřovým

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík pátek 2.4.2010 Polévka: bramborová s hráškem lečo s masem, brambor, tvarohová tyčinka změna jídelníčku vyhrazena

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka!

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka! Pondělí 14. duben Hovězí vývar s masem a vlasovými nudlemi Zeleninová bílá polévka se smetanou Pečená kachna s míchaným knedlíkem a dušeným zelím Do růžova pečená vepřová panenka s restovanými žampiony

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 zeleninová s kuskusem (obsahuje al. : ) Drůbeží nudličky na rajčatech, Rýže dušená (obsahuje al. : ) Džus-koncentrát, Kakao granko, Jogurt (obsahuje al. : ) Pátek 2..25 ruský

Více

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny úterý 2.6.2009 Polévka: brokolicová španělský ptáček, dušená rýže středa 3.6.2009 Polévka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více