4,8 8,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4,8 8,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)"

Transkript

1 vydaný podle zákona č. 6/ Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/3 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: p.p.č. 6/87, k.ú. Rostoklaty PSČ, místo: Rostoklaty Typ budovy: Rodinný dům Plocha obálky budovy: 3,9 m Objemový faktor tvaru A/V:,77 m /m 3 Celková energeticky vztažná plocha: 7,5 m Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Měrné hodnoty kwh/(m rok) Mimořádně úsporná Velmi úsporná Úsporná Méně úsporná Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná Hodnoty pro celou budovu MWh/rok,8 8,

2 Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení / klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 37% Elektřina ze sítě,8 Sluneční,8 Kusové dřevo, 59% Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda Osvětlení U em W/(m K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh(m rok) Mimořádně úsporná,6 8 3 Mimořádně nehospodárná Hodnoty pro celou budovu MWh/rok,5,5,, Zpracovatel: Ing. Tomáš Krásný Osvědčení č.: MPO 55 Kontakt: Vypracoval: Ing. Iva Mědílková Vyhotoveno dne: Podpis:

3 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/3 Sb. Průkaz 3 v...6 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: Zakázka: RD Rostoklaty_PENB Archiv: /3 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu þ Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) : p.p.č. 6/87, k.ú. Rostoklaty Katastrální území : Parcelní číslo : Datum uvedení do provozu Rostoklaty 6/ (nebo předpokládané uvedení do provozu) : Vlastník nebo stavebník : Blanka a Tomáš Raškovi Adresa : Koněvova 7/36, Praha 3 Žižkov IČ : Telefon : Ing.Iva Mědílková Tel.: / 9

4 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/3 Sb. Průkaz 3 v...6 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: Zakázka: RD Rostoklaty_PENB Archiv: /3 þ Rodinný dům Administrativní budova Budova pro sport Jiné druhy budovy : Typ budovy Bytový dům Budova pro zdravotnictví Budova pro obchodní účely Budova pro ubytování a stravování Budova pro vzdělávání Budova pro kulturu Geometrické charakteristiky budovy Parametr Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) Objemový faktor tvaru budovy A/V Celková energeticky vztažná plocha A c jednotky [m 3 ] [m ] [m /m 3 ] [m ] hodnota,5 3,,765 7,5 þ Hnědé uhlí Topný olej Kusové dřevo, dřevní štěpka Zemní plyn Jiná paliva nebo jiný typ zásobování : Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): Druhy (energonositelé) užívané v budově þ Černé uhlí Propan butan Dřevěné peletky Elektřina podíl OZE: do 5% včetně, nad 5% do 8%, nad 8% þ Energie okolního prostředí (sluneční kolektory) účel: þ na vytápění, þ pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo þ Žádné Ing.Iva Mědílková Tel.: / 9

5 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/3 Sb. Průkaz 3 v...6 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: Zakázka: RD Rostoklaty_PENB Archiv: /3 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota Splněno Činitel teplotní redukce Měrná ztráta prostupem tepla U j U N,rq,j b j H T,j [m ] [W/(m K)] [W/(m K)] (ano/ne) [] [W/K] SO Obvodová stěna 9,3,,38/,5 5, OT 6/6,,7,8/,,3 OT 6/6,,7,8/,,3 OT /,,7,8/,,8 OT 356/6,,7,8/,,5 OT8 /,,7,8/,,7 OT 9/,,7,8/,, OT 8/8,6,7,8/,, OT 8/8,6,7,8/,, OT3 / 3,,7,8/,, OT3 9/5,8,7,8/,,3 OT 3/ 7,5,7,8/, 5, OT5 5/5,3,7,8/,, OT6 /5,,7,8/,,7 OT9 /,,7,8/, 3, OT /,,7,8/,, SN Obvodová mezi zárveřím a domem 7,9,,38/,5,8 DN 8/97 Dveře do vytápěné části,6,,8/,,7 SCH Střecha šikmá 86,3,6,/,6 5,5 PDL Podlaha na terénu 6,6,7,38/,5,9,3 Tepelné vazby mezi konstrukcemi 3,,5,7 Celkem 3, 5,8 Poznámka Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. písm. c). Ing.Iva Mědílková Tel.: / 9

6 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/3 Sb. Průkaz 3 v...6 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: Zakázka: RD Rostoklaty_PENB Archiv: /3 a.) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota Q im,j [ C] Objem zóny V j [m 3 ] Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j [W/(m K)] Zóna RD,,5,39 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Budova Vypočtená hodnota U em (U em H T /A) [W/(m K)] Referenční hodnota U em,r (U em,r S(V i U em,r,j )/V) [W/(m K)] Splněno (ano/ne),9,39 ANO Ing.Iva Mědílková Tel.: / 9

7 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/3 Sb. Průkaz 3 v...6 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: Zakázka: RD Rostoklaty_PENB Archiv: /3 B) technické systémy b..a) vytápění budova / zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby zdrojem tepla h H,gen Účinnost distribuce na vytápění Účinnost sdílení na vytápění h H,em h H,dis [] [] [kw] Referenční budova 8, 85, 8, RD Akumulační nádrž s el.dohřevem Elektřina ze sítě 9 8, 9, 85, 88, RD Krbová kamna Kusové dřevo 5, 7, 85, 88, b..b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění budova / zóna Typ zdroje Účinnost výroby zdrojem tepla h H,gen nebo COP H,gen Účinnost výroby referenčního zdroje teplah H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [] [ano/ne] RD Akumulační nádrž s el.dohřevem 9, 8, ANO RD Krbová kamna 7, 8, NE b.3) větrání budova / zóna Referenční budova RD Typ větracího systému [] s rekuperací tepla Energonositel [] Tepelný výkon [kw], Chladící výkon [kw] Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu [m 3 /hod] Budova celkem,, 85,, 85, Měrný příkon ventilátoru systému nuceného větrání SFP ahu [W s/m 3 ] 75 8 Ing.Iva Mědílková Tel.: / 9

8 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/3 Sb. Průkaz 3 v...6 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: Zakázka: RD Rostoklaty_PENB Archiv: /3 b.5.a) příprava teplé vody(tv) budova/ zóna Systém přípravy TV vbudově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmenovitý příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody h W,gen Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [] [] [kw] [litry] [Wh/(l den)] [Wh/(m den)] Referenční budova Průtokový centrální Elektřina ze sítě, 8, 9, 5,9 b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody budova/ zóna Typ systému kpřípravě teplé vody [] Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplévodyh W,gen nebocop W,gen Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplévodyh W,gen,rq nebocop W,gen Požadavek splněn [ano/ne] Průtokový centrální 9 85 ANO b.6) osvětlení budova/ zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,l [] [kw] [W/(m l)] Referenční budova,5 RD Úsporná svítidla,53, Budova celkem,53 Ing.Iva Mědílková Tel.: / 9

9 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/3 Sb. Průkaz 3 v...6 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: Zakázka: RD Rostoklaty_PENB Archiv: /3 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově budova zóna Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F NV NV Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla OZE I Zóna þ þ þ þ þ þ OZE E b) dílčí dodané Budova Potřeba Vypočtená spotřeba Pomocná Dílčí dodaná Měrná dílčí dodaná ener. na celkovou energeticky vztažnou plochu AE [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/(m rok)] Vytápění Referenční ,,6 Chlazení Referenční,, Větrání Referenční , 6,7 Úprava vzduchu Referenční,, Příprava TV Referenční ,, Osvětlení Referenční , 9, Ing.Iva Mědílková Tel.: / 9

10 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/3 Sb. Průkaz 3 v...6 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: Zakázka: RD Rostoklaty_PENB Archiv: /3 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby jednotky Kogenerační jednotka EP CHP teplo Kogenerační jednotka EP CHP elektřina Fotovoltaické panely EP PV elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys teplo Jiné Využitelnost vyrobené Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Vyrobená [kwh/rok] Faktor celkové primární [] Faktor neobnovitelné primární [] Celková primární [kwh/rok] Neobnovitelná primární [kwh/rok] 75, 75 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) (7) (8) (9) Referenční budova budova Referenční budova budova [kwh/rok] [kwh/(m rok)] 3 6,6 756,3 8,9 37,3 Splněno (ano/ne) ANO f) požadavek na neobnovitelnou primární energii () () () (3) Referenční budova budova Referenční budova budova [kwh/rok] [kwh/(m rok)] 9,6 8 39, 3,7 65,8 Splněno (ano/ne) ANO g) primární hodnocené budovy () Celková primární [kwh/rok] 9, (5) Obnovitelná primární [kwh/rok] 53,9 (6) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární 3, Ing.Iva Mědílková Tel.: / 9

11 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/3 Sb. Průkaz 3 v...6 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: Zakázka: RD Rostoklaty_PENB Archiv: /3 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii ANO A Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetického specialisty Ing. Tomáš Krásný MPO 55 Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu Ing.Iva Mědílková Tel.: / 9

12 Posouzení konstrukce podle ČSN 73 5: TOB v..3.9 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: RD Rostoklaty_PENB /3 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Místo: Pasivní RD Rostoklaty p.č. 6/87, k.ú. Rostoklaty Investor: Blanka a Tomáš Raškovi, Koněvova 7/36, Praha 3 Zpracovatel: Ing.Iva Mědílková, Před Obcí 35, Nová Ves Zakázka: Projektant: RD Rostoklaty_PENB Ing. Jakub Novák Archiv: Datum: Telefon: / Výpočet je proveden podle ČSN 73 5: a ČSN EN ISO 696:8 PDL skladba pro variantu stávající stav Podlaha vytápěného prostoru, přilehlá k zemině Poznámka: Podlaha na terénu. Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet jeprovedenproq ai q i +Dq ai,+,, C q ai, C j i,r 55, % R si,7 m K/W p di q gr, C R gr, m K/W 368 Pa p" di 87 Pa Provýpočet šíření vlhkostijer si,5m K/W. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. Položka 3 Položka Materiál 5 r 6 c 7 m 7a km 8 l k 9 l p Z TM Z w z 3 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) a3 3 63k7 63k7 63k7 8ce Keram. dlažba Beton hutný() STEPROCK ND Železobeton(5) Styrodur 8C Styrodur 8C Styrodur 8C Pěnosklo ,, 8,, 7, 7, 7, 8,, 7,, 3,,,,,,,5,37,8,37,37,37,,,3,37,7,37,37,37,,,,,,,,,,8,8, ZTM činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp..3 Vypočítané hodnoty č.v Položka KC 33 5a3 3 63k7 63k7 63k7 8ce Materiál Keram. dlažba Beton hutný() STEPROCK ND Železobeton(5) Styrodur 8C Styrodur 8C Styrodur 8C Pěnosklo Vr 5 d mm, 7, 6,,,,, 5, 6 l,,5,37,8,37,37,37, 6a l ekv,,5,37,8,37,37,37, Korekcesoučiniteleprostuputepla(podleČSN735,TNI7339a3)DU,W/(m K) základní vrstvy vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. přidané vrstvy vrstvy přidané ke stávající konstrukci 7 R m K/W,,67,6,35,73,73,73 3,9 8 q s C,7,7,6 8, 7,9 3,7 9,5 5,3 7b 9 m vyp Z p 9 m/s, 7,, 3,,,,,,5 6,3,6 3, 6,5 6,5 6,5 3 87, p d Pa Ing.Iva Mědílková Tel.: /

13 Posouzení konstrukce podle ČSN 73 5: TOB v..3.9 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: RD Rostoklaty_PENB /3 PDL stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p,7 3,36 3, ,53 W/(m K) m K/W m K/W 9 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m q w 7,6,6 kg/m C. Průběh teploty v konstrukci q si,7 C.,7 C.,6 C 3. 8, C. 7,9 C 5. 3,7 C 6. 9,5 C 7. 5,3 C, C q se Závěr Součinitelprostuputepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U,739W/(m K); Zaokrouhleno: U,7W/(m K); požadovaný U N,38W/(m K); doporučený U rec,5w/(m K) Korekcesoučiniteleprostuputepla(podleČSN735, TNI7339a3)DU,W/(m K) Teplotní faktor vnitřníhopovrchu: f Rsi,cr,66; f Rsi,987vyhovuje U přilehlých konstrukcí se bilance zkondenzované páry neurčuje. Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry(mc > ) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Ing.Iva Mědílková Tel.: /

14 Posouzení konstrukce podle ČSN 73 5: TOB v..3.9 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: RD Rostoklaty_PENB /3.5 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO Stavba: Místo: Pasivní RD Rostoklaty p.č. 6/87, k.ú. Rostoklaty Investor: Blanka a Tomáš Raškovi, Koněvova 7/36, Praha 3 Zpracovatel: Ing.Iva Mědílková, Před Obcí 35, Nová Ves Zakázka: Projektant: RD Rostoklaty_PENB Ing. Jakub Novák Archiv: Datum: Telefon: / PDL stávající stav Popis: Podlaha na terénu Návrhováteplotaq i, C Nadmořskávýškaz3mn.m. Vlhostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. Ing.Iva Mědílková Tel.: /

15 Posouzení konstrukce podle ČSN 73 5: TOB v..3.9 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: RD Rostoklaty_PENB /3 Výpočet podle ČSN EN IS 337 Přenos tepla zeminou a ČSN 735:, článek 5..9 Součinitel prostupu tepla Půdorysná plocha budovy Obvod budovy Charakteristický rozměr podlahy Lineární součiniel prostupu tepla stěna/podlaha Tepelná vodivost zeminy Přídavná okrajová izolace Tloušťka izolačního pásu Šířka izolačního pásu Tepelná vodivost izolace Hloubka podlahy pod úrovní okolního terénu Tloušťka stěny Odpor při přestupu tepla Odpor při přestupu tepla Převažující vnitřní návrhová teplota Vnější návrhová teplota v zimním období podle ČSN Ekvivalentní tloušťka Ekvivalentní přídavná tloušťka Lineární činitel prostupu tepla přídavné izolace Přípustný součinitel prostupu tepla Součinitel prostupu tepla Součinitel prostupu tepla UN Ag P B' Yg l dn D liz z w Rsi Rse q im q e dt dekv Yge U Uo Uiz,5,,,,5,5 žádná,,,,,,7,, 5,,55,,,,, W/(m K) m m m m m) m) (m K)/W (m K)/W C C m m W/(m K) W/(m K) W/(m K) Požadovaný odpor Rpož, (m K)/W Ing.Iva Mědílková Tel.: /

16 Posouzení konstrukce podle ČSN 73 5: TOB v..3.9 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: RD Rostoklaty_PENB /3 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Místo: Pasivní RD Rostoklaty p.č. 6/87, k.ú. Rostoklaty Investor: Blanka a Tomáš Raškovi, Koněvova 7/36, Praha 3 Zpracovatel: Ing.Iva Mědílková, Před Obcí 35, Nová Ves Zakázka: Projektant: RD Rostoklaty_PENB Ing. Jakub Novák Archiv: Datum: Telefon: / Výpočet je proveden podle ČSN 73 5: a ČSN EN ISO 696:8 SCH skladba pro variantu stávající stav Střecha plocháašikmásesklonem do5 včetně Poznámka: Střecha šikmá. Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet jeprovedenproq ai q i +Dq ai,+,, C q ai, C j i,r 55, % R si, m K/W q se 5, C j se 8, % R se, m K/W Provýpočet šíření vlhkostijer si,5m K/W p di p dse 368 Pa 39 Pa p" di 87 Pa p" dse 65 Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v Položka KC 55 a55 a55 a9 a57 3 Položka ČSN Materiál. Sádrokarton Jutafol D Special AIRROCK ND AIRROCK ND AIRROCK ND AIRROCK ND 5 r kg/m c J/(kg K) 6, 8, 8, 8, 8, 7 m 9, 3 5, 3,6 3,6 3,6 3,6 7a km 8 l k,5,35,35,35,35 9 l p, ZTM činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp.,35,35,35,35 3 Z TM Z w z z 3,,,,,5,,5,,,,,, 3, 3, 3, 3, 3, 3,.3 Vypočítané hodnoty č.v Položka KC 55 a55 a55 a9 a57 Materiál Sádrokarton Jutafol D Special AIRROCK ND AIRROCK ND AIRROCK ND AIRROCK ND Vr 5 d mm,5,5,, 6,, 6 l,,35,35,35,35 6a l ekv, Korekcesoučiniteleprostuputepla(podleČSN735,TNI7339a3)DU,W/(m K) základní vrstvy vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. přidané vrstvy vrstvy přidané ke stávající konstrukci,,36,37, 7 R m K/W,57,,38,8 7,75 3,333 8 q s C,8,6,6 5, 8,8 7,3 7b 9 m vyp Z p 9 m/s 9, 3 5, 3,6 3,6 3,6 3,6,6,65,9,9,97,68 p d Pa Ing.Iva Mědílková Tel.: /

17 Posouzení konstrukce podle ČSN 73 5: TOB v..3.9 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: RD Rostoklaty_PENB /3 SCH stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p,63 5,67 5,787 6,76 W/(m K) m K/W m K/W 9 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m q w 39,,6 kg/m C. Průběh teploty v konstrukci q si,8 C.,6 C.,6 C 3. 5, C. 8,8 C 5. 7,3 C q se,9 C.5Průběhtlakuvodníchpar p d ap" d vkonstrukci Tlak par A B 5 Pa 5 Pa 65Pa Zp p d p" d Z pa, 9 m/s Z pb,7 9 m/s A9mm B58mm Závěr Součinitelprostuputepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U,633W/(m K); Zaokrouhleno: U,6W/(m K); požadovaný U N,W/(m K); doporučený U rec,6w/(m K) Korekcesoučiniteleprostuputepla(podleČSN735, TNI7339a3)DU,W/(m K) Teplotní faktor vnitřníhopovrchu: f Rsi,cr,793; f Rsi,99vyhovuje Roční množství zkondenzovanépáry(kg/m ) M c,3<, konstrukce vyhovuje Roční bilancezkondenzovanépárym c M ev 6,78kg/m konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry(mc > ) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Ing.Iva Mědílková Tel.: /

18 Posouzení konstrukce podle ČSN 73 5: TOB v..3.9 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: RD Rostoklaty_PENB /3.6 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry. Stavba: Místo: Pasivní RD Rostoklaty p.č. 6/87, k.ú. Rostoklaty Investor: Blanka a Tomáš Raškovi, Koněvova 7/36, Praha 3 Zpracovatel: Ing.Iva Mědílková, Před Obcí 35, Nová Ves Zakázka: Projektant: RD Rostoklaty_PENB Ing. Jakub Novák Archiv: Datum: Telefon: / SCH stávající stav Popis: Střecha šikmá Výpočet jeprovedenpodle ČSN735, čl...3a... a, t.j. prohodnotyt c celkovédoby trvání teplot vnějšího vzduchu podle tabulky E3 ČSN Výpočet nezahrnuje vliv oslunění konstrukce. q ae C,, 8, 5,, 5,, 5,, 5,, 5, t c 3 s,,, 6,8 993,6 59, 5 57, ,8 5 66, 5 83,, 3, 3 g da g/(m s) 8,96 8,976 78,53 7,59 65,67 53,938 39,85,765,387 3,83 67,98,5 g db g/(m s) 7,393 5,536 57,38 68,96 9, 9,3 39,89 7,775 5,7 7, ,69 567,367 5 M d kg/m,,,,3,5,69,5577,87,53,789,86,96 Celoroční množství zkondenzované vodní páry M c je dáno součtem nezáporných hodnot dílčích množství M d Celoroční množství vypařené vodní páry M ev je dáno součtem záporných hodnot dílčích množství M d M c,3 kg/m M ev 6,736 kg/m Ing.Iva Mědílková Tel.: /

19 Posouzení konstrukce podle ČSN 73 5: TOB v..3.9 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: RD Rostoklaty_PENB /3.7 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO Stavba: Místo: Pasivní RD Rostoklaty p.č. 6/87, k.ú. Rostoklaty Investor: Blanka a Tomáš Raškovi, Koněvova 7/36, Praha 3 Zpracovatel: Ing.Iva Mědílková, Před Obcí 35, Nová Ves Zakázka: Projektant: RD Rostoklaty_PENB Ing. Jakub Novák Archiv: Datum: Telefon: / SCH stávající stav Popis: Střecha šikmá Návrhováteplotaq i, C Nadmořskávýškaz3mn.m. Vlhostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. Ing.Iva Mědílková Tel.: /

20 Posouzení konstrukce podle ČSN 73 5: TOB v..3.9 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: RD Rostoklaty_PENB /3 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Místo: Pasivní RD Rostoklaty p.č. 6/87, k.ú. Rostoklaty Investor: Blanka a Tomáš Raškovi, Koněvova 7/36, Praha 3 Zpracovatel: Ing.Iva Mědílková, Před Obcí 35, Nová Ves Zakázka: Projektant: RD Rostoklaty_PENB Ing. Jakub Novák Archiv: Datum: Telefon: / Výpočet je proveden podle ČSN 73 5: a ČSN EN ISO 696:8 SO skladba pro variantu stávající stav Stěna vnější Poznámka: Obvodová stěna. Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet jeprovedenproq ai q i +Dq ai,+,, C q ai, C j i,r 55, % R si,3 m K/W q se 5, C j se 8, % R se, m K/W Provýpočet šíření vlhkostijer si,5m K/W p di p dse 368 Pa 39 Pa p" di 87 Pa p" dse 65 Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. Položka KC b 5 3 Položka ČSN Materiál 5 r kg/m c J/(kg K) 79,, 7, 79, Omítka vápenocement. 9,,88,99,,7 Beton hutný(3) 3,,6,36,,8 3 Isover EPS GreyWall,,3,3, 5. Omítka vápenocement. 9,,88,99,,7 ZTM činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 7 m 7a km 8 l k 9 l p 3 Z TM Z w z z 3,,,,,,, 3,.3 Vypočítané hodnoty č.v. 3 Položka KC b 5 Materiál Omítka vápenocement. Beton hutný(3) Isover EPS GreyWall Omítka vápenocement. Vr 5 d mm, 75, 3,, 6 l,99,36,3,99 Korekcesoučiniteleprostuputepla(podleČSN735,TNI7339a3)DU,W/(m K) základní vrstvy vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. přidané vrstvy vrstvy přidané ke stávající konstrukci 6a l ekv,99,36,3,99 7 R m K/W,,9 9,375, 8 q s C,5,5,,8 7b 9 m vyp Z p 9 m/s 9, 3,, 9,,,38 63,75, p d Pa Ing.Iva Mědílková Tel.: /

21 Posouzení konstrukce podle ČSN 73 5: TOB v..3.9 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: RD Rostoklaty_PENB /3 SO stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p,3 9,5 9,69 87,9 W/(m K) m K/W m K/W 9 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m q w 6,7,6 kg/m C. Průběh teploty v konstrukci q si,5 C.,5 C., C 3.,8 C q se,9 C.5Průběhtlakuvodníchpar p d ap" d vkonstrukci Tlak par A B Pa Pa 6Pa Zp p d p" d Z pa 73,8 9 m/s Z pb 77,6 9 m/s A7mm B5mm Závěr Součinitelprostuputepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U,36W/(m K); Zaokrouhleno: U,W/(m K); požadovaný U N,38W/(m K); doporučený U rec,5w/(m K) Korekcesoučiniteleprostuputepla(podleČSN735, TNI7339a3)DU,W/(m K) Teplotní faktor vnitřníhopovrchu: f Rsi,cr,793; f Rsi,987vyhovuje Roční množství zkondenzovanépáry(kg/m ) M c,<, konstrukce vyhovuje Roční bilancezkondenzovanépárym c M ev,3kg/m konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry(mc > ) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Ing.Iva Mědílková Tel.: /

22 Posouzení konstrukce podle ČSN 73 5: TOB v..3.9 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: RD Rostoklaty_PENB /3.6 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry. Stavba: Místo: Pasivní RD Rostoklaty p.č. 6/87, k.ú. Rostoklaty Investor: Blanka a Tomáš Raškovi, Koněvova 7/36, Praha 3 Zpracovatel: Ing.Iva Mědílková, Před Obcí 35, Nová Ves Zakázka: Projektant: RD Rostoklaty_PENB Ing. Jakub Novák Archiv: Datum: Telefon: / SO stávající stav Popis: Obvodová stěna Výpočet jeprovedenpodle ČSN735, čl...3a... a, t.j. prohodnotyt c celkovédoby trvání teplot vnějšího vzduchu podle tabulky E3 ČSN Výpočet nezahrnuje vliv oslunění konstrukce. q ae C,, 8, 5,, 5,, 5,, 5,, 5, t c 3 s,,, 6,8 993,6 59, 5 57, ,8 5 66, 5 83,, 3, 3 g da g/(m s) 6,8 5,8 5,56,395,8,6 7,93,6,3 5,68,99,3 g db g/(m s) 8,68 8,73,5,57 6,38,6 5,98 3,677,5 5,73 75,7 6,5 5 M d kg/m,,,,,35,85,7,633,33,397,365,598 Celoroční množství zkondenzované vodní páry M c je dáno součtem nezáporných hodnot dílčích množství M d Celoroční množství vypařené vodní páry M ev je dáno součtem záporných hodnot dílčích množství M d M c, kg/m M ev,3 kg/m Ing.Iva Mědílková Tel.: /

23 Posouzení konstrukce podle ČSN 73 5: TOB v..3.9 PROTECH spol. s r.o. Ing.Iva Mědílková Nová Ves Datum tisku: RD Rostoklaty_PENB /3.7 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO Stavba: Místo: Pasivní RD Rostoklaty p.č. 6/87, k.ú. Rostoklaty Investor: Blanka a Tomáš Raškovi, Koněvova 7/36, Praha 3 Zpracovatel: Ing.Iva Mědílková, Před Obcí 35, Nová Ves Zakázka: Projektant: RD Rostoklaty_PENB Ing. Jakub Novák Archiv: Datum: Telefon: / SO stávající stav Popis: Obvodová stěna Návrhováteplotaq i, C Nadmořskávýškaz3mn.m. Vlhostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. Ing.Iva Mědílková Tel.: /

Bytový dům Pekařská 6 Blansko. Průkaz energetické náročnosti budovy

Bytový dům Pekařská 6 Blansko. Průkaz energetické náročnosti budovy Pekařská 6 Blansko Průkaz energetické náročnosti budovy Vypracoval: Bc. Jan Hvězda Kontroloval: Ing. Jiří Reitknecht BRES spol. s r.o. nám. Republiky 1, 614 Brno Brno, Duben 215 Průkaz ENB podle vyhlášky

Více

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Beníškové 1285 PSČ, místo: 15 Praha 5 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu:

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení / klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM LYSÁ NAD LABEM P.Č. 2175/10 Libor Zbojan, Kpt. Stránského 988/20, Praha 9, 198 00 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky 78/2013 sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.3 PROTECH spol. s r.o. 2867 Jiří Hněvkovský Mladá Boleslav Datum tisku: 7.3.216 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: par.č.1616, k.ú. Česká Třebová PSČ, místo: 56 1 Česká Třebová Typ budovy:

Více

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: p.č. 976,109/14,k.ú. Polevsko PSČ, místo: 471 16 Polevsko Typ budovy:

Více

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 549 Satrapa Jiří Praha Datum tisku: 1.11.213 Zakázka: Mobilhomes 213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 Letňany Investor: BPT DEVELOPMENT, a.s. Václavské nám.161/147 Vypracoval:

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

110,7 134,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

110,7 134,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 156 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům 14

Více

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 2684 Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: V Brance č.parc. 215/41 PSČ, místo: 252 19 Rudná Typ budovy: A1.1 Plocha obálky

Více

Průkaz 2013 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 008490 - Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: 1.12.2015 Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko

Průkaz 2013 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 008490 - Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: 1.12.2015 Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 849 Ing.Govoruchinová Český Brod Datum tisku: 1.12.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Atelier HALVA - Žďár nad Sázavou Datum tisku: Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Atelier HALVA - Žďár nad Sázavou Datum tisku: Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.2.9 PROTECH spol. s r.o. 32632 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 12.5.216 Archiv: H86/216 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb.

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb. Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz Mobil: 777 784 900 PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 157 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům 13

Více

103,7 125,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

103,7 125,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Františka Diviše 1399 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 2684 Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.214 Zakázka: BD Chmelnice SO 2 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

257,4 317,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

257,4 317,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Františka Diviše 1438 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů RD Frenštát pod Radhoštěm, Bezručova 1231 Zadavatel: Adresa objektu: Zpracovatel:

Více

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Poděbradova 56, Brno Zadavatel: Šťastný Ondřej Optátova 737/15 637 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40; 634 00 Brno

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

196,0 244,2. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

196,0 244,2. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 151 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům 12

Více

Průkaz 2013 v.3.3.0 PROTECH spol. s r.o. 019510 - Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: 2.5.2014 Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.3.3.0 PROTECH spol. s r.o. 019510 - Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: 2.5.2014 Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3. PROTECH spol. s r.o. 1951 Petr Bareš Krakovany Datum tisku: 2.5.214 Zakázka: VELKÝ OSEK 69_33 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o EGF spol. s r.o. - Sušice Datum tisku: Zakázka: BD Na Hrázi PENB

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o EGF spol. s r.o. - Sušice Datum tisku: Zakázka: BD Na Hrázi PENB PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 32631 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 16.11.215 Zakázka: Hlinsko Čerpací stanice.stv Archiv: H966/215 PROTOKOL

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 364 Ing.František Švadleňák Vlčnov Datum tisku: 1. 1. 215 Zakázka: RD Drnholec p.č. 17656 Šraga Archiv: 148/215 PROTOKOL PRŮKAZU

Více

18,7 24,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

18,7 24,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Bohatice 9 PSČ, místo: 47 2 Bohatice Typ budovy: Rodinný dům Plocha obálky

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům B. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům B. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 225 Ladislav Míka Liberec Datum tisku: 4.9.213 Zakázka: PENB 213 dům B PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3263 Atelier HALVA Žďár n.sázavou Datum tisku: 3.1.215 Archiv: H19/215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům C1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy:

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 3.9.215 Zakázka: penb158123 Archiv: 5436 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Identifikační údaje budovy Ústí nad Labem. Katastrální území: Ústí nad Labem [774871]

Identifikační údaje budovy Ústí nad Labem. Katastrální území: Ústí nad Labem [774871] PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiná než větší změna dokončené

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům A. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům A. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 225 Ladislav Míka Liberec Datum tisku: 4.9.213 Zakázka: PENB 213 dům A PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 24. 7. 215 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 215/84 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kociánka objekt D PSČ, místo: 612 00 Brno- Královo pole Typ budovy: Bytový

Více

Průkaz 2013 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 032860 - Ing.Jaroslav Heliš - Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.2015 Zakázka: penb_melicharová

Průkaz 2013 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 032860 - Ing.Jaroslav Heliš - Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.2015 Zakázka: penb_melicharová Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3286 Ing.Jaroslav Heliš Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Kotlářská 664/24, Brno Zadavatel: Kotlářská 24, bytové družstvo Kotlářská 24; 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kamýcká 243/4 PSČ, místo: 16 Praha 6 Typ budovy: bytový dům A (1) Plocha obálky

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4. PROTECH spol. s r.o. 314 Ing.Viktor Kouřílek Praha 5 Datum tisku: 26.9.214 Zakázka: 914 KOSTKY PB PENB finál PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 2945 Ing.Tomáš Brückner Kopřivnice Datum tisku: 24.11.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

381,5 163,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

381,5 163,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Labská louka 656 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Mojmírova 301/3 PSČ, místo: Praha Nusle, 140 00 Typ budovy: Bytový dům

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2466/194, k.ú. Tišnov [767379] OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský STAVEBNÍK: Němec Jiří stavitel s.r.o., Vídeňská 149/125A,

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům E1 Stavebník: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky č. 78/213 Sb. Osadní 2/1474, 17 Praha, Holešovice Investor: SVJ Osadní 2/1474 IČ: 2854152 Osadní 2/1474 17 Praha 7 Arch.č.: 213121 Zpracovatel: Ing. David

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

17,0 19,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

17,0 19,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: SO 37.1 RD 64 PSČ, místo: 31 Plzeň Lhota Typ budovy: Rodinný dům Plocha obálky

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům F2 Stavebník: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 - Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A

ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 - Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, 16 Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A Datum: Vypracoval: duben 215 Zbyněk Ulbrich kopie: vydaný podle zákona č.

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Průkaz energetické náročnosti budovy 213 Průkaz 213 v.1..9 PROTECH spol. s r.o. 366 Prometheus, energetické služby a.s. Datum tisku: 3.5.213 Zakázka: Rezidence U Muzea Archiv: 18 PROTOKOL PRŮKAZU Účel

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

162,0 217,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

162,0 217,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle záko č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: k.ú. 649864, p.č. 62 PSČ, místo: 693 1 Hustopeče Typ budovy: polyfunkční dům

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více