II. RADIOLOGICKO TRAUMATOLOGICKÝ KONGRES. 15. května 2014, Brno, hotel Myslivna P R O G R A M K O N G R E S U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. RADIOLOGICKO TRAUMATOLOGICKÝ KONGRES. 15. května 2014, Brno, hotel Myslivna P R O G R A M K O N G R E S U"

Transkript

1 II. RADIOLOGICKO TRAUMATOLOGICKÝ KONGRES 15. května 2014, Brno, hotel Myslivna P R O G R A M K O N G R E S U

2 SOMATOM Definition Flash Po íta ový tomograf (CT) se dv ma zdroji zá ení Minimální dávka zá ení pro pacienta a maximální rychlost vyšet ení Minnie Award 2009 za Nejlepší p ístroj pro radiologii Rychlost skenování až 43 cm/s Nasnímání celého t la (vhodné nap. pro traumatologii) pod 5 sekund Sken celého srdce provede b hem jediného stahu srde ního svalu Answers for Life.

3 Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno pořádají II. RADIOLOGICKO TRAUMATOLOGICKÝ KONGRES Brno, 15. května 2014 hotel Myslivna Hlavní témata kongresu Spolupráce jednotlivých specialistů (traumatolog-intenzivista-radiolog a další) Intervenční radiologie v traumatologii Specifika traumat u dětí Celotělový protokol Generální partner kongresu Organizační garant kongresu SYMMA, spol. s r.o. Aleš Martinek Kounicova 13, Brno Mobil:

4 PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ Generální partner a vystavovatel OR-CZ spol. s r.o., Moravská Třebová Hlavní partneři a vystavovatelé Diagnostic Pharmaceuticals a.s., Praha Siemens, s.r.o., Praha Partneři a vystavovatelé FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka, Praha MEDATA, spol. s r.o., Brno NEWTON Technologies, a.s., Praha PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., Praha VMK-RTG s.r.o., Praha Mediální partner AKUTNĚ.CZ, Brno

5 ODBORNÝ PROGRAM 15. KVĚTNA hod Registrace účastníků hod Zahájení kongresu prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA hod Přednáškový blok I. Komplexní péče mezioborová spolupráce nejen na urgentním příjmu Předsednictvo: Mechl M., Válek V. 1. Traumatolog 15 Mach P. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno 2. Anesteziolog 15 Štourač P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno 3. Neurochirurg 15 Svoboda T. Neurochirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno 4. Radiolog 15 Mechl M. Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno 5. Radiologický asistent 15 Buček M. Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno Diskuze hod Coffee break / Doprovodná výstava firem hod Přednáškový blok II. Polytrauma, celotělový protokol Předsednictvo: Šimek J., Mechl M. 6. Celotělový MDCT protokol technika 20 vyšetření, příklady Bohatá Š. Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

6 Umíme tém vše!

7 ODBORNÝ PROGRAM 15. KVĚTNA hod Oběd 7. Diagnostika poranění hrudníku 20 Křikavová L. Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno 8. Stabilizace hrudní stěny 20 Mach P., Mašek M. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno 9. Krvácení do břišního retroperitonea u pacientů 20 exitujících pro traumaticko hemoragický šok Šimek J. 1, Šmejkal K. 1, Sedláček Z. 2, Trlica J. 1, Holeček T. 1, Dědek T. 1 Chirurgická klinika Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové 1 Radiologická klinika Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové 2 Diskuze hod Přednáškový blok III. Poranění osového skeletu Předsednictvo: Chmelová J., Mechl M. 10. Klasifikace poranění páteře 15 Little J. Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno 11. Přímá osteosyntéza dentu obratle C2 15 Kazda S., Mužík M. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno 12. Přínos MR při diagnostice a sledování poranění páteře 15 Keřkovský M., Mechl M., Šprláková A. Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno 13. Diagnostika poranění pánve a acetabula 15 Chmelová J., Džupa V. Radiologické oddělení, Městská nemocnice Ostrava 14. Výskyt vývojových malformací v oblasti LS přechodu 15 Chmelová J., Džupa V. a kol. Radiologické oddělení, Městská nemocnice Ostrava Diskuze hod Coffee break / Doprovodná výstava firem

8

9 ODBORNÝ PROGRAM 15. KVĚTNA hod Přednáškový blok IV. Intervenční radiologie, poranění u dětí Předsednictvo: Jíra I., Mechl M hod Závěr kongresu 15. Intervenční radiologie v traumatologii 20 Hustý J., Boudný J. Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno 16. Traumata muskuloskeletálního systému u dětí 20 Červinková I., Šenkyřík J. Seehofnerová A. Klinika dětské radiologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno 17. Traumata břicha a retroperitonea u dětí 20 Jíra I., Ráčilová Z., Skotáková J., Bíbrová Š., Červinková I. Klinika dětské radiologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno Diskuze hod Závěrečné přátelské posezení s pohoštěním

10 M MEDATA, spol.s r.o. Milady Horákové Brno

11 VŠEOBECNÉ INFORMACE Místo konání Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, Brno Registrační poplatky Lékaři do Kč 1 000,- od Kč 1 200,- na místě Kč 1 400,- NLZP do Kč 800,- od Kč 1 000,- na místě Kč 1 200,- V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, kongresové materiály a DPH. Registrace účastníků 15. května hod Registrující osoby, které budou k dispozici po celou dobu konání kongresu Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy. Oběd Menu 15. května 2014, cena Kč 120,- Hovězí vývar s játrovou rýží 150g Smažený kuřecí řízek Šťouchané brambory Nealkoholický nápoj nebo malé pivo Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků. Zájemce o bezmasé jídlo žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. Kongresová technika Přednášející má k dispozici dataprojektor, PC, bezdrátovou myš a laserové ukazovátko. Techniku je možné vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek. Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále. Prezentace Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na CD/DVD nebo USB Flash disku. Jednotlivé přednášky kongresu budou dostupné online prostřednictvím portálu AKUTNE.CZ [ISSN X]

12 C rameno Eurocolumbus Alien Mini snadné ovládání plně pulzní provoz 30 snímků za sekundu nízká radiační zátěž vysoké rozlišení pro chirurgii končetin a kloubů flat panel detektor cm digitální detektor idr Long Bone zobrazovací plocha cm celá páteř jednou expozicí a bez sešívání (stitchingu) lze instalovat do stávajících rtg vyšetřoven Ochranné oděvy proti rtg záření česká značka, již 20 let na trhu CE certifikovaný osobní ochranný prostředek třídy III bohatý výběr velikostí, střihů, barev odlehčený stínící materiál s ekvivalentem 0,25/0,35/0,50 mm Pb Dále nabízíme: stínící ochranné brýle elektronické signální dozimetry mobilní zástěny a závěsné stínící konstrukce, protiradiační žaluzie

13 POZNÁMKY

14 KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ PARTNER PŘI REALIZACI KONGRESŮ KONFERENCÍ SYMPOZIÍ FIREMNÍCH PREZENTACÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PR SLUŽEB

15 Každá vte ina rozhoduje Využi nejmodern jších technologií záznamu a rozpoznání hlasu usnad uje léka m tvorbu léka ských zpráv i nález. Práce s diktovacími systémy Olympus s následným p episem prost ednictvím so waru NEWTON Dictate 4 je ú inná a efek vní úspora asu umož ující prostor pro odbornou práci. NEWTON Dictate 4 Professional Pomocí so waru pro automa cký p epis hlasu do textu NEWTON Dictate 4, budou Vaše dokumenty p epsány 2x rychleji než p i klasickém psaní na klávesnici. P esnost p episu dosahuje až 98 % a vytvá í tak významnou úsporu asu a nancí. Speciáln vyvinutý oborový slovník umož uje diktovat vysoce odborné texty p ímo z oboru radiologie. Profesionální záznamníky Olympus Profesionální mul funk ní mikrofony pro záznam jsou krom maximáln jednoduchého ovládání a efek vity vybaveny sm rovým mikrofonem, který redukuje nežádoucí hluk v pozadí a zajiš uje nejlepší výsledky p i rozpoznání hlasu a p episu. Vestav ný reproduktor s digitálním ovládáním hlasitos pak zajiš uje isté p ehrávání záznamu. P ístrojem lze ovládat nejen diktování, ale jakékoliv další aplikace v po íta i.

16 VAŠE OBRAZOVÁ DATA JSOU BEZPEČNĚ ULOŽENA V SYSTÉMU MARIE PACS

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant Program kongresu www.spinalni-kongres.cz KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ PARTNER PŘI REALIZACI KONGRESŮ KONFERENCÍ SYMPOZIÍ

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

Časový plán kongresu 31. 3. 2005. Sál A. 1. 4. 2005 Sál A. 8.00 9.00 hod Registrace účastníků

Časový plán kongresu 31. 3. 2005. Sál A. 1. 4. 2005 Sál A. 8.00 9.00 hod Registrace účastníků Časový plán kongresu 31. 3. 2005 8.00 9.00 hod Registrace účastníků Sál A 9.00 9.15 hod Slavnostní zahájení 9.15 10.40 hod Co je dobré vědět I. 10.40 11.00 hod Přestávka 11.00 12.10 hod Teleradiologie,

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

IV. celostátní konference

IV. celostátní konference IV. celostátní konference 12. 13. dubna 2012, Brno, hotel Holiday Inn PROGRAM KONFERENCE / SBORNÍK ABSTRAKT INFORMACE PRO TKÁŇOVÁ ZAŘÍZENÍ IV/2012 Nestátní zdravotnické zařízení zdravotnická záchranná

Více

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

MEFANET 2009. konference

MEFANET 2009. konference konference MEFANET 2009 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů 25. 27. listopadu 2009 Brno Hotel Voroněž konference

Více

II. DNY FYZIOTERAPIE

II. DNY FYZIOTERAPIE CELOSTÁTNÍ KONFERENCE II. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA 15. 16. října 2010 Mikulov, Hotel Galant PROGRAM KONFERENCE Přístroje, které Vás nenechají v klidu! ALGONIX Indikace: Léčba před a

Více

5. celostátní konference

5. celostátní konference 5. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP Téma: Infekční komplikace v gynekologii, porodnictví a břišní chirurgii 8. listopad 2014 Kongresové centrum Clarion

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

16. - 18. března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST

16. - 18. března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST F a k u l t n í n e m o c n i c e H r a d e c K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a VIII. NEURO-SKI H A R R A C H O V H O T E L S V O R N O S T 6. - 8. 3. 2 0 0 6 V Ě D E C K Ý P R O G R

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE A TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA MUDr. Jaroslav Novák, MBA

MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE A TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA MUDr. Jaroslav Novák, MBA MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE A TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA MUDr. Jaroslav Novák, MBA Projekty Nemocnice České Budějovice - Modernizace a obnova přístrojového

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

PERIOPERAČNÍCH SESTER A CHIRURGICKÝCH INTENZIVISTŮ

PERIOPERAČNÍCH SESTER A CHIRURGICKÝCH INTENZIVISTŮ Oddělení centrálních sálů a sterilizace, Chirurgická klinika FN Hradec, Katedra chirurgie LF UK v Hradci, Sekce intenzivní péče České chirurgické společnosti ČLS JEP,ČLK a ČAS pořádá: II. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7 naše nemocnice 1 / 2006 / ročník I Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Špičková diagnostika čtěte na straně 4 a 5 Životní příběh čtěte na straně 6 a 7 Kapslová enteroskopie čtěte na straně 9 Přednosta I.

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více