Moderní učebnice šachové hry Richard Réti Principy šachového umění v jeho historickém vývoji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní učebnice šachové hry Richard Réti Principy šachového umění v jeho historickém vývoji"

Transkript

1 Moderní učebnice šachové hry Richard Réti Principy šachového umění v jeho historickém vývoji Fizkultura i sport, Moskva, vydání Kapitola IV. Siegbert Tarrasch I když měl Steinitz soupeře (Anderssen, později Blackburne a Zuckertort), kteří převyšovali jeho šachové nadání, všechny je v zápasech porazil díky hluboké teorii, kterou vypracoval. Jak připomíná Lasker, Steinitzova teorie má mnohem širší význam, než čistě šachový systém. Lze ji uplatnit na zákony jakéhokoliv životního boje, jehož zrcadlem jsou šachy. Další vývoj Steinitzovy teorie mohl jít dvěma směry: filosofickým, jako obecná teorie boje, jejímiž krásnými a názornými ilustracemi mohou sloužit šachy, nebo po čistě šachové cestě pokud si dáme za cíl nalézt pro tuto teorii formu, nejužitečnější pro rozpracování šachové partie jako takové. Prvou cestu, příliš daleko vedoucí od šachovnice, aby na jejím základě bylo možné založit šachovou školu, zvolil Lasker, druhou Tarrach, který jako první přidal šachové teorii vědecko-názornou formu a stal se učitelem všech pokolení šachistů po Steinitzovi. Doktor Siegbert Tarrasch se narodil 5. března 1862 ve Vratislavi. Vystudoval medicínu a mnoho let praktikoval jako lékař v Norimberku, potom v Mnichově. V poslední době se zcela oddal praktické a literární šachové činnosti. Jeho hlavní úspěchy 1. ceny na mezinárodních turnajích ve Vratislavi (1889), Manchesteru (1890), Drážďanech (1892), Lipsku (1894), Vídni (1898), Monte Carlu (1903), Ostende (1907), nepočítaje dva skvěle vyhrané zápasy s Walbrodtem (1894) a Marshallem (1905). Tarraschovi patří velké zásluhy v oblasti šachové literatury. Jeho nejcennější prací je 300 partií, kde vyložil své principy v jak poutavé, jakož i přesvědčivě formě. Partie č. 20 Francouzská obrana Tarrasch Noa Hamburk, e4 e6 Toto zahájení vede k zavřené pozici v centru: bílí pěšci na d4 a e5, černí na d5 a e6. Později se k tomu přidávají ještě dva páry blokujících pěšců na dámském křídle: bílý a3 a b4, černí a6 a b5. Francouzská obrana skvěle ilustruje dva často uplatňované strategické principy, již zběžně zmíněné, které je vhodné tady rozebrat podrobněji. První z nich říká: v zavřené pozici je střelec stejné barvy s poli svých fixovaných pěšců, zvláště pokud se nachází v týlu takového řetězu, bezcennou figurou, značně ustupující v síle druhému střelci nebo jezdci. V předmětné partii uvidíme, jaké obtíže způsobí černému takový střelec, zamčený pěšcovými řetězy e6-d5 a a6-b5. Jeho hlavní slabina nespočívá v omezeném pohybu, ale v tom, že nemůže zakrýt díry v týlu nebo mezi pěšcovými řetězy: pole c5 a d6, která se stávají slabými body ve steinitzovském slova smyslu. V takových případech se říká, že v pozici černého jsou slabá černá pole. Druhý princip, ilustrovaný touto partií, - typická metoda využití takové slabiny. Jako obecné pravidlo, v zavřené pozici nelze hrát na výhru, bez jejího předběžného otevření. Výhra se takovým způsobem dosáhne pouze pěšcovým útokem na jednom z křídel s cílem otevřít hru. Hlavní úkol silnější strany spočívá přitom v tom, aby si do okamžiku takového průlomu zajistila maximální volnost prostoru, aby šlo co možná nejvýhodněji rozestavit figury pro nastávající otevření hry a takovým způsobem si zabezpečit lepší šance v konečném střetnutí. V rané fázi zahájení je pro černého obtížné srovnat šance v boji o střed. Po 1.e4 e5 ve španělské partii (nejsilnější z útočných zahájení zahajovaných královskými pěšci) se bílému bezpochyby podaří, jak bude podrobněji ukázáno, poměrně brzy zahrát d2- d4, zatímco černý se musí spokojit s postupem d7-d6. Odsud jeden krok

2 k dobrovolnému se zřeknutí tahu 1. e5 ve prospěch 1. e6 nebo 1. c6 (obrana Caro- Kann) jako příprava dvojitého kroku dámským pěšcem d7-d5. Často zkoušeli taktéž okamžité 1. d5 (Skandinávská obrana), ale to je sotva zcela uspokojivé, protože to protivořečí obecně uznávanému principu zdravého vývinu, který říká, že se nemá příliš brzy uvádět do hry dáma (2.ed Dxd5, na což bílý, konec konců, pokračuje 3.Jc3). 2.d4 d5 Co má dělat bílý s napadeným pěšcem? Když ještě vládlo Philidorovo učení o pěšcové hře, obvykle tady pokračovali 3.e5 se ziskem prostoru, ale protože bílý tímto tahem ztrácí tempo, přechází iniciativa k černému, který cestou 3. c5, pak Jb8-c6, Dd8-b6 a případně f7-f6 okamžitě začíná podrývat centrum bílého. Ukázalo se, že bílý, konec konců, nemůže udržet svůj pěšcový řetěz, a proto takový systém, bez ohledu na úporné pokusy L. Paulsena o její obrození, byl zavržen. Nicméně, výše uvedené o tomto systému natolik, nakolik je založena na zachování pěšcového řetězu, který tísní soupeře. Ten samý tah 3.e5, ale se zcela jiným cílem znovu uplatňoval Steinitz. A nedávno, pokračujíce ve Steinitzově myšlence, prohloubil tento systém A. Nimcovič a úspěšně použil v řadě partií (viz partie č. 46). A Morphy, specialista otevřené hry, pokračoval prostě 3.ed a dosahoval skvělých úspěchů se soupeři, kteří se dopouštěli nepochopitelných ztrát temp. Nicmoéně, v současné době se výměnná varianta právem považuje za remízovou. Ve své podstatě, po 3.ed ed vzniká pouze jeden otevřený sloupec e, a protože ani jedna strana jej nechce odevzdat (což by očividně bylo nevýhodné), tak se na tomto sloupci nahromadí a poté vymění těžké figury. Ještě dodám, že ani jedna ze stran se nerozhodne zahrát c2-c4 (nebo c7-c5), aby po výměně nevznikl izolovaný pěšec d. Výhodnější bývá co možná nejdéle si uchovat svobodu volby jednání, tomuto principu odpovídá taktéž L. Paulsenem navržený tah 3.Jc3, nyní nejpoužívanější. 3.Jc3 Jf6 Už nejednou jsme poznamenali, že často vznikající postavení v centru v zahájení královských pěšců bílý pěšec e4, černý d6 je výhodné pro bílého, protože mu dává více volného prostoru. Analogicky také po 3...de 4.Jxe4 se získává pěšcové rozestavení (bílý na d4, černý na e6), z těch samých důvodů výhodnější pro bílého. A přece tato výměna hned anebo, což je poněkud silnější, v dalším tahu je ochotně hrána mnoha současnými mistry, zejména Laskerem, Rubinsteinem, Tartakowerem a Aljechinem. Černý v dalším připravuje postup c7-c5 nebo e6-e5, aby, po odstranění tísnícího pěšce d4, uvolnil svou hru. 4.e5 Častěji se hrává 4.Sg5 a upřednostňuje odložit o jeden tah řešení účasti pěšce e4. 4. Jfd7 5.Jce2 Aby na c7-c5 upevnil svůj pěšcový řetěz prostřednictvím 6.c3. To ale není správný plán. Bílý má hrát podle Steinitzova příkladu, 5.f4 a na 5. c5 prostě brát 6.dc, spokojený s udržením bodu e5. Pokus udržet celý pěšcový řetěz, maximálně tísnící soupeře, protiřečí principu, který hlásá že dosažení solidní převahy není možné, pokud sám soupeř neudělá velkou chybu, nebo pokud nedojde k nahromadění řady menších výhod, ospravedlňujících takové ambice. 5. c5 6.c3 Jc6 7.f4 cd Abychom čtenáři ukázali obrázek z pedagogického hlediska velkolepých komentářů Tarrasche k jeho partiím, uvádíme od tohoto místa do samého konce jeho vlastní poznámky ze sborníku 300 partií. Černý by si nejlépe zajistil převahu, kterou mu dal nepřirozený tah 5.Jce2, kdyby posečkal s touto výměnou, která příliš brzy odebírala napětí a zahrál nejprve Db6, f6 a cd Sb4+ 9.Sd2! Daleko propočítaný plán. Nabízející se 9.Jc3 mohlo vést k nezřídka možné ve francouzské obraně oběti kvality: Jf3 f6 11.Sd3 fe 12.fe Vxf3 13.gf (aby neztratil rovnou oba centrální pěšce po 13.Dxf3) 13. Dh4+ 14.Kf1 Jxd4 15.f4 Dh3+ 16.Kf2 Sc5 17.Se3 Jxe5 18.fe Sd7. 10.Jf3 Dříve než nabídnout výměnu dam, vyčkává bílý na rošádu černého, po níž bude jeho král stát méně výhodněji pro koncovku Sxb4 Dxb4+ 12.Dd2 Jb6 13.Jc3 Vd8 Zesiluje hrozbu 14. Jc4, protože nyní, po 15.Sxc4 dc, bude pěšec d4 slabý. 14.Jb5! Aby přehradil věži sloupec. 14. Sd7 15.Jd6 Vab8 16.Vac1 Dxd2+

3 Místo toho, aby sám měnil dámy, nechal to bílý na soupeři, cíl vyvinout při tom s výhodou svého krále. 17.Kxd2 Jc8 18.Jb5 a6 19.Jc3 Poté, co černý nevyužil v zahájení slabinu bílého v centru, tak ten je znatelně posílil a nyní toto centrum silně působí na hru černého. 19. J8e7 20.Sd3 Vbc8 21.b3 Plánuje převést jezdce přes a4 na c5, což dříve nebylo možné kvůli 21. Jxe5 (nebo 21. Jxd4) a 22. Sxa4. V dalším dění na dámském křídle směřuje k boji o ovládnutí bodu c5 (pro černého c4) jezdci. Réti dodává, že v tomto boji má bílý lepší šance, protože má skvělého střelce na polích opačné barvy, než pole fixovaných bílých pěšců, ale černý střelec na polích svých fixovaných pěšců je znehodnocený (o tom byla řeč v začátku partie). Takovým způsobem, pokud černý jezdec pronikne na c4, může jej bílý v krajním případě vyměnit za svého střelce, který je v takových zavřených pozicích slabší, než aktivní jezdec; zatímco střelcem nekrytá pole c5 a d6 černého jsou velmi slabá. 21. Jb4 22.a3 Domnívaje se, že z pohledu popsaného plánu jsou jezdci důležitější, než střelci, nabízí bílý výměnu, jíž se černý ze stejných důvodů vyhýbá. 22. Jbc6 Hrozba 23. Ja5. 23.b4 Chybou by bylo 23.Ja4 kvůli 23. Ja5 24.Jc5 Vxc5 a 25. Jxb3+. Svým, zdálo by se bezcílným, manévrem jezdce narušil černý plán bílého, spojený s manévrem Jc3-a4-c h6 24.h4 Částečně brání tahu g7-g5, což by nicméně nebylo zvláště výhodné pro černého, částečně připravuje útok na královském křídle. 24. Jb8 Nelze hrát rovnou 24. Vc7 kvůli 25.Ja4. 25.Ke3 Uvolňuje místo jezdci. 25. Vc7 26.Vc2 Vdc8 27.Vhc1 Kf8 28.g4 Se8 29.Jd2 Jd7 30.Jb3 Jb6 31.Jc5 Jezdec nakonec zaujal tento dominantní bod! 31. Jc4+ To je pro černého špatné. Ale, kdyby tak nehrál, bílý by stejně, po překrytí sloupce c jezdcem, čímž by uvolnil své věže, přistoupil k útoku na královském křídle. 32.Sxc4 dc 33.J5e4 Převádí jezdce na ještě lepší pozici. Špatné by konec konců bylo 33.J3e4 kvůli 33. Jd5+ a 34. Sc b5 34.Jd6 Vb8 (viz diagram) 35.f5 Začátek dávno připraveného útoku na královském křídle. 35. Sd7 36.Vf2 Jd5+ 37.Jxd5 ed 38.g5 h5 39.Vcf1 Kg8 40.g6 f6 41.Ve2 Sc6 42.Vfe1 Vd8 43.Kf4 fe+ 44.Vxe5! Kf8 45.Jf7 Ve8 46.Jg5 Vce7 Chyba, která jen urychluje závěr. Partii černého již nelze spasit, například na 46. Vxe5 by přišlo 47.de! Ve7 48.f6! gf 49.ef Vxe1 50.Jh7+ Ke8 51.f7+ Kd7 52.f8D Vf1+ 53.Kg5 Vxf8 54.Jxf8+ Ke7 55.g7 Kf7 56.Kh6 Kg8 57.Jg6 a bílý vyhraje. 47.Jh7+ Černý vzdal. Partie č. 21 Ruská hra Tarrasch Marco Vídeň, e4 e5 2. Jf3 Jf6 Ruská hra, nebo obrana Petrova. Její základní idea ihned bílému odebrat výhodu úvodního tahu a namísto obrany okamžitě přejít do protiútoku. To se musí zdát podezřelé každému myslícímu šachistovi, věřícímu ve správnost a logiku šachových zákonů. Nyní se toto zahájení vyskytuje velmi zřídka. 3. Jxe5 V zájmu bílého je otevřít hru, aby lépe využil převahu úvodního tahu, protože to lze udělat, neztráceje iniciativu. Proto zasluhuje přednost patrně oblíběný Steinitzův tah 3.d4. Nedostatek tahu 2. Jf6 spočívá v tom, že po 3.d4 ed může přijít 4.e5. Jestliže na 3.d4

4 odpoví černý 3. Jxe4, tak po 4.Sd3 d5 5.Jxe5 Sd c4! bílý úspěšně pokračuje v otevírání hry. 3. d6 Varianta 3. Jxe4 4.De2 názorně ukazuje, jakým nebezpečím se může vystavovat černý, když bude úporně pokračovat ve své snaze o symetrii, bez ohledu na určité otevření hry. 4. Jf3 Jxe4 5. d4 Se7 Obvykle hrají 5. d5, po čemž se bílý snaží prostřednictvímsf1-d3, c2-c4, Jb1-c3 atd. podrýt pozici jezdce e4. Základní problém ruské hry je v tom, podaří-li se černému udržet svůj forpost nebo bude donucený se ztrátou tempa na ústup jezdce (nebo jeho výměnu). V dané partii chce černý obejít tento problém, vyhýbaje se boji o bod e4. Ale tím současně bez boje ustupuje soupeři také velký prostor. A v umění využití této okolnosti je Tarrasch stejně silný, jako Anderssen ve vytváření matových útoků nebo Steinitz ve vyhledávání slabin v soupeřově pozici. 6. Sd3 Jf6 7. O-O O-O 8. h3! Tento tah, vedoucí nejdříve ze všeho k pohybu, uplatňoval Tarrasch systematicky v partiích, kde je jezdec vyvíjen na f3. Jeho nejbližší cíl stísnění střelce c8 a pak příprava útoku na pozici rošády (g2-g4). 8. Se6 Následujícím tahy Tarrasch mistrovsky pokračuje v tísnění tohoto střelce, započaté tahem 8.h3. 9. c4 c6 10. Jg5! Otevírá cestu pěšci f. 10. Ja6 11. Jc3 Toto není pouze vývinový tah, ale také příprava ústupu pro střelce pro případné Ja6- b Jc7 12. f4 h6 13. Jf3! Již ze Steinitzových partií jsme si osvojili, že je třeba se vyhýbat bezcílným výměnám, když je soupeř ve stísněné pozici. 13. Dc8 14. Dc2 Vb8 Černý, nemaje možnosti podniknout něco v centru, ani na královském křídle, hledá protihru na dámském. 15. f5 Sd7 16. Sf4 b5 17. b3 c5 18. d5 b4 19. Je2 a5 20. g4 Jh7 21. h4 Postup pěšců ještě více stísňuje černé figury a je přípravou na rozhodující průlom, který bude muset otevřít hru ve prospěch bílého. To je mimořádně charakteristické pro teorii využití stísněného postavení soupeře. V daném případě, jak často bývá, je úspěšný průlom pozice rošády automaticky spojen s útokem na krále. Jak jsme již viděli v partii č. 3 (Anderssen-Paulsen, Philidorova obrana, Vídeň, 1873), podobný pěšcový útok na královském křídle je pouze tehdy opodstatněný, když ze strany soupeře není možný protiúder v centru (zvláště pokud má útočník trvalou převahu v centru). Ve zmíněné partii byl takovou převahou silný bod d5; v daném případě to je prostorová převaha vyplývající z pěšcového postavení. V podobných pozicích je útok na královském křídle nejenom opodstatněný, ale také se jeví jediným způsobem realizace dosažené převahy. 21. Dd8 22. Sg3 a4 23. Kh1 Va8 24. Vae1! Vyhýbá se výměně věží (viz poznámka ke 13. tahu). 24. Je8 Černý kryje pěšce d6, aby tahem 25. Sf6 pokračoval ve své demonstraci na dámském křídle. 25. Jf4 Sf6 26. Je6! Černý nemůže brát jezdce, protože po 26. fe 27.fe nelze ani ustoupit jezdcem h7, ani jej chránit. Jasný příklad toho, jak si ve stísněné pozici figury pouze navzájem překážejí. 26. axb3 27. axb3 Db6 28. Jxf8 Kxf8 29.g5! Závěrečný útok díky bezmocnému postavení černých figur rychle vede k cíli. 29. hxg5 30. hxg5 Jxg5 31. Dh2 Kg8 32. Jxg5 Sxg5 33. f6 g6 34. Sxg6! Černý vzdal.

5 K teorii španělské hry Vrátíme se ke Steintzovu pojetí španělské hry, nebo Philidorovy obrany. Bez snahy ovládnutí prostoru v centru, uplatňoval pevné pěšcové postavení e4-e3-c3, aby klidně přešel ke křídelnímu útoku. Ale v partii č. 3 bílý po 1.e4 e5 2.Jf3 d6 dosáhl tahem 3.d4 zisku prostoru v centru. Zkušenost učí, že tah d2-d4 v zahájení královských pěšců je silný pouze tehdy, když černý před tím zahrál d7-d6. Doporučuji si to trvale zapamatovat. V opačném případě (dokud nebylo zahráno d7-d6) černý zahraje Jg8-f6, napadá pěšce e4 a přebere bílému takovým způsobem iniciativu a bez problémů dosáhne tahu d7-d5. Zatímco postupný postup d7-d6-d5 znamená ztrátu času a provádí se jen s velkými obtížemi, není-li zcela nemožný. Novější chápání španělské hry, neskonale mnohým spojené s Tarraschem, vede zejména k tomu, aby systematickým tlakem na pěšce e5 (prostřednictvím Jg1-f3 a Sf1-b5) vynutit černého zahrát d7-d6 a pak již získat prostor v centru d2-d4, jako v téže partii č. 3. Z tohoto důvodu se černý ve španělské hře pokud možná vyhýbá tomuto ideálnímu postavení pro bílého. K tomu směřuje například berlínská obrana (3. Jf6), ve které černý namísto obrany pěšce e5 napadá pěšce e4. Jak jsme již uvedli v poznámkách k partii č. 18, bílý, pokud se nechce zřeknout plánu zahrát následně d2-d4, musí, bez pokrytí pěšce e4, dělat rošádu. Pokud pak černý zahraje pro obranu pěšce e5 4. d6, tak bílý prostřednictvím 5.d4 dosáhne cíle. Pokud si černý přeje vyhnout se takovému stísnění, tak musí brát pěšce (4. Jxe4), i když je jasné, že jej bílý ihned dobere a ve vzniklém otevřeném postavení stojí lépe díky náskoku ve vývinu. Je pravdou, že tato převaha není velká a už vůbec ne rozhodující. Navíc je pro černého krajně obtížné vyhnout se poněkud horší pozici v zahájení kvůli výhodě prvního tahu bílého. S ohledem na výše uvedené lze považovat tuto obranu, kterou podrobně probereme v následující partii, důležitým dědictvím teorie zahájení. Partie č. 22 Španělská hra Tarrasch Lasker Mnichov, e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jf6 4. O-O Jxe4 5. d4 Pokud si chce bílý, po dobrání pěšce, zachovat převahu ve vývinu, musí se snažit nastolit materiálovou rovnováhu s pomocí vývinových a útočných tahů, ne však prostě cestou 5.Ve1 a 6.Jxe5. 5. Se7 6. De2 Silnější, než 6.Ve1, protože pole d1 se může hodit pro věž. 6. Jd6 7. Sxc6 bxc6 Přirozeněji vyhlíží 7. dc, což by bylo možné v případě 6.Ve1 (namísto 6.De2). Nyní na 7. dc by přišlo 8.de a potom 9.Vd1 s rozhodující výhodou bílého. 8.dxe5 Jb7 9. Jc3 O-O 10. Ve1 Aby se osvobodil, musí černý zahrát d7- d5. Právě tomu brání tah bílého (po 10. d5 11.ed by musel černý brát střelcem a zůstal by se špatnými pěšci). Černý proto dává přednost převodu jezdce na e Jc5 11. Jd4 Je6 12. Se3 Jxd4 13. Sxd4 Tady v případě 13. d5 14.ed Sxd6 by byli dva silní střelci pro černého dostatečnou kompenzací za špatné pěšce. Nicméně Pillsbury si v partii proti Tarraschovi (Vídeň, 1896) povšiml slabiny v pozici černého na c5, vzniklé po 13. d5 a ihned ji prostřednictvím 14.Ja4 (není špatné také 14.de3) využil. Aby se černý této slabině vyhnul, postupuje nejprve pěšcem c. 13. c5 14. Se3 d5 15. exd6 Sxd6 16. Je4 Sb7 Brání tahu 17.Jxc5, na což by přišlo 17. Sxc5 18.Sxc5 Dg5 a černý získává figuru. 17. Jxd6 Dva střelci černého stáli poměrně hrozivě, takže bílý jednoho z nich mění a rozpojuje tím soupeřovy pěšce. Opožděnost pěšce d6 stále ještě zajišťuje bílému malou převahu, ale černý má díky různobarevným střelcům skvělé šance na remízu. 17. cxd6 18. c4 Df6 19. Vad1 Vfe8 20. Dg4 Bílý opět přebírá iniciativu, která jinak po 20. Dg6 nebo 20. Ve6 a 21. Df5 přecházela na černého. Teď hrozí 21.Dd7. Za černého je špatné 20. Dxb2 kvůli 21.Vb1 Dc3 22.Vec1 Da3 23.Sh6 g6 24.Df4 a bílý vyhraje.

6 20. Sc6 Ztráta času, dávající bílému značnou výhodu. Partii zachraňoval tah 20. Ve6. 21.Ve2 Zabraňuje odpovědi 21. Ve6, na což nyní přijde 22.Sg5 a 23.Vxe6 se ziskem pěšce. 21. Ve4 22. Dg3 De6 K tomuto a dalším tahům uvádíme poznámky S. Tarrasche z jeho knihy Šachový zápas Lasker Tarrasch : Pozoruhodný tah, vedoucí ke krajně zajímavým komplikacím. Bylo možné očekávat 22. Vxc4 s pokračováním 23.Vxd6 Vd8! 24.Vxd8+ Dxd8, po čemž, nicméně, bílý díky hrozbám Se3-h6, Ve2-d2 atd. získával lepší hru. Po tahu v partii hrozí především 23. Vg4. Stejný tah je možný jako odpověď na 23.Dxd6, přičemž po něm vzniká nejenom úder na g2, ale také zisk kvality po 24. Sf3. Uspokojivou odpovědí bylo nyní 23.Vxd6 Dxc4 24.Ved2, neobávaje se 24. Vg4, protože pokračování 25.Vd8+ Se8 26.Dxg4 Dxg4 27.Vxa8 je nesporně ve prospěch bílého. Nicméně, jím zahraný tah v partii, nejjednodušším způsobem odrážející hrozbu 23. Vg4, je mnohem silnější. 23. h3! Na 23. Dxc4 by bílý prostřednictvím 24.Sh6 g6 25.Vxe4 Dxe4 26.Vxd6 získal skvělou hru, protože střelec h6 stojí velmi silně, podporuje matové hrozby; například, rovnou hrozí 27.Vxc6 Dxc6 28.De5 f6 29.De7 s nevyhnutelným matem. 23. Vd8 24. Ved2 Ve5 Partie č. 23 Francouzská obrana Tarrasch Mieses Berlín, d4 e6 2. e4 S přehozením tahů vznikla francouzská obrana. 2. d5 3. Jc3 dxe4 Viz poznámky k 3. tahu partie č Jxe4 Jd7 Není výhodné okamžité 4. Jf6 kvůli 5.Jxf6+ Dxf6 6.Jf3 s hrozbou pronásledování dámy prostřednictvím 7.Sg5. Pokračování v partii bylo vypracováno a nejednou vyzkoušeno A. Rubinsteinm, kvůli čemu je nazývají Rubinsteinovou variantou francouzské obrany. 5. Jf3 Jgf6 6. Sd3 Se7 V jedné z dřívějších partií mezi týmiž soupeři se stalo 6. Jxe4 7.Sxe4 Jf6 a bílý pokračoval 8.Sg5 Se7 9.Sxf6 s dobrou hrou. 7. O-O Jxe4 8.Sxe4 Jf6 9. Sd3 b6 Křídelní vývin dámského střelce zcela v duchu pozice, ale tah 9. b6 do rošády vážná strategická chyba, kvůli které se hra černého rychle zhroutí. 10. Je5 Jestliže nyní 10. Sb7, tak bílý tahem 11.Sb5+ zbaví černého rošády. 10. O-O 11. Jc6 Dd6 12. Df3 Slabší je nejprve 12.Jxe7+ a pak 13.Df3, protože černý odpoví 13. Vb8 a poté Sc8- b7, což nyní není možné. 12. Sd7 13. Jxe7+ Dxe7 14. Sg5 Vac8 Černý se měl nezbytně za každou cenu zbavit vazby jezdce f6, tlačící na pozici jeho rošády, a za tím účelem zahrát 14. h Vfe1 Vfe8 25. Sh6 Dg6 Pokud 25. Dxh6, tak 26.Dxe Sf4 Ve6 27. Sxd6 Dh5 28. Dg4 Dxg4 29. hxg4 Ve4 30. Sxc5 Vxd2 31. Vxd2 h5 32. Vd6 Černý vzdal.

7 Opět bylo třeba hrát 15. h6. Následujícím tahem tomu bílý radikálně zamezí. 16. Dh3 Nyní již 16. h6 není možné, protože po 17.Sxh6 gh 18.Dxh6 bílý vyhrává díky hrozbě 19.Ve3. Černý se snaží usmířit soupeře obětí pěšce. 16. Dd6 17. Sxf6 gxf6 Po 18.Dxh7+ král přes f8 odejde na klidnou pozici e7 a černému se nabízejí dokonce šance organizovat útok na bílého krále po otevřených sloupcích g a h. Tarrasch namísto toho následujícím tahem pevně zachytí černého krále v matové síti. 18. Dh6! Hrozí čtyřtahový mat: 19.Sxh7+ atd. 18. f5 19. Ve3 Dxd4 20. c3 Černý vzdal: na ústup dámy přijde 21.Vg3+. Dámský gambit Zároveň s 1.e4 od dřevních dob bylo rozšířeným zahájením také 1.d4. Pokud se bude černý snažit podporovat dokud to bude možné rovnováhu při ovládání prostoru v centru, tak analogicky odpovědi 1. e5 na 1.e4, také zde odpovídá 1. d5. Vzniká tak zvané zahájení dámských pěšců. Může se zdát, že je to úplná analogie se zahájením královských pěšců (1.e4 e5). Pokud se, nicméně, podíváme hlouběji, tak se ukáže, že tady boj o centrum dostává podstatně jiné formy. Připomínáme, že v zahájení královských pěšců se bílému otevírají dvě zásadně odlišné možnosti využít výhodu prvního tahu pro výhodné otevření hry. První cesta f2-f4, rovnou, jako v královském gambitu, nebo po 2.Jc3, jako ve vídeňské hře. Druhá cesta d2- d4, již ve 3. tahu, jako ve skotské hře, nebo později, jako například ve španělské. Svého času jsme došli k závěru, že metoda vývinu s d2-d4 je přednostní, než s f2-f4. Hlavní odůvodnění je, že tah f2-f4 oslabuje pozici vlastního krále, a taktéž, že po d2-d4 je pěšec d4 krytý dámou, zatímco pěšec f4 není podporována ničím. Také v zahájení dámských pěšců existují dvě metody otevření hry prostřednictvím c2-c4 a e2-e4. Ale na rozdíl od zahájení královských pěšců, je křídelní tah c2-c4 přednostnější, než postup centrálního pěšce e2-e4. Neboť stinná stránka tahu f2-f4 (oslabení krále) u tahu c2-c4 neexistuje, ale tah e2-e4 je obtížněji uskutečnitelný, než d2- d4 (v zahájení královských pěšců), protože bod e4, na rozdíl od d4, není ničím podpořen. Hle, proč dámský gambit (2.c4 nebo, s přehozením tahů, nejprve 2.Jf3 a potom 3.c4) obvyklá forma zahájení dámských pěšců, zatímco průlom e2-e4 (nebo e3-e4 po přípravném e2-e3) se vyskytuje poměrně řídce. Partie č. 24 Dámský gambit Tarrasch Tartakower Berlín, d4 d5 2. c4 Dámský gambit není gambitem ve vlastním slova smyslu, protože černý jej téměř nikdy nepřijímá. I když bere pěšce, tak nikoliv s cílem jej udržet a bílý jej rychle s výhodou dobere. Například: 2. dc 3.e3 b5 4.a4 a pokud 4. c6, tak 5.ab cb 6.Df3 a bílý získává figuru. Jestliže 4. Sd7, tak 5.ab Sxb5 6.b3 atd. s výhodou bílého. Pravda, černý může na 3.e3 nezkoušet udržet pěšce, uvolnit svou hru prostřednictvím 3. e5. Nicméně, získaný pěšec je tak slabý, že bílý nemusí spěchat s jeho dobráním a může, předcházeje 3. e5, klidně zahrát nejprve 3.Jf3, a černému se stejně nepodaří, bez ohledu na uvolňující tempo, pokrýt pěšce c4. Například: 3. c6 4.e3 b5 5.a4 e6 6.ab cb 7.b3 (v těchto variantách fixní tah) 7. Sb4+ 8.Sd2 Sxd2+ 9.Jxd2 a bílý dobírá pěšce v lepší pozici. 2. e5 Nyní vzniklý Albinův protigambit je v mnoha poměrech analogický s Falkbeerovým protigambitem. Ale protože je podstata zahájení dámských pěšců odlišná od zahájení královských, tak také ani s nimi spojené varianty nejsou symetrické. Falkbeerův protigambit je natolik účelný, že jsme byli náchylní, jak si vzpomene čtenář, jej uznat za vyvrácení královského gambitu. Naopak, Albinův protigambit je sotva zcela korektní. Hlavní rozdíl oproti Falkbeerovu protigambitu spočívá v tom, že pozice bílého krále se neoslabuje. K tomu se ještě přidávají mnohé úvahy. Ve Falkbeerovi se bílý pěšec d5 ihned dostává pod napadení soupeřovy dámy, a zde korespondující pěšec e5 (po 3.de d4) není ničím napadený; a zde černý pěšec d4 se již

8 nachází pod úderem dámy a po \jg1-f3 a Jb1- d2-b3 se často stává poměrně slabým. 3. dxe5 d4 Když pokračujeme v analogii, zde by bylo možné připustit možnost tahu 4.e3. Nicméně na 4.e3 přijde 4. Sb4+ 5.Sd2 de 6.Sxb4 ef+ 7.Ke2 fgj+! 8.Kxf2 Dh4+ 9.g3 Dd4+ atd. s výhodou černého. 4. Jf3 c5 Obvykle se hrává 4. Jc6, na což následuje 5.Jbd2, pak g2-g3 a Sf1-g2. Pokud černý odpoví 5. Sf5, tak bílý, konec konců, zahraje preventivně 6.a3, aby nepřipustil 6. Jb4. Tah 4. c5, často používaný Tartakowerem, směřuje k obraně pěšce d4. Nicméně, neodpovídá ani vývinu černému, ani jeho útoku, neodpovídá gambitovému duchu. 5. e3 Jc6 6. exd4 cxd4 7. Sd3 Jge7 8.Jbd2 Sg4 9. Db3 Dc7 10. O-O O-O-O Pro černého je obtížné vyrovnat hru, protože za tím účelem je třeba získat pěšce e5 a posílit svého pěšce d4. Aby pro to zmobilizoval své síly, je třeba začít dlouhou rošádou. Ale Tarrasch skvěle využije šance na útok, které se při tom otevírají. 11. Ve1 Jg6 12. h3 Se6 Bylo možné dobrat pěšce: 12. Sxf3 13.Jxf3 Jgxe5, ale po odpovědi 14.Se4! získá bílý lepší hru, když má dva velkolepé střelce při nevhodném postavení černého krále. Tartakower proto dává přednost vyvinout střelce, protože bílý stejně nemůže pokrýt pěšce e Se4 Jgxe5 14. Jxe5 Dxe5 Na 14. Jxe5 by přišlo 15.Sxb7+ Dxb7 16.Vxe5. Tehdy by byl černý s ohledem na obnaženou pozici svého krále přinucen vyměnit dámy a po 16. Dxb3 17.ab Kb7 18.Vea5 se jeho pozice stává beznadějnou. Pravda, také teď mohl bílý získat pěšce s výměnou dam (15.Dxb7+ Kxb7 16.Sxc6+ Kxc6 17.Vxe5), ale v tomto případě dávala černému existence dvojice střelců a volného pěšce dobrou protihru. 15. Jf3 Dc5 16. Sf4! Nádherně zahráno. Na 16. Sxc4 připravil bílý pokračování 17.Dxc4 Dxc4 18.Sf5+ Vd7 19.Ve8+ Jd8 20.Je Sd6 17. Sxc6 bxc6 18. Sxd6 Vxd6 19. Je5 Vhd8 Pěšec c4 je krytý a pokud by černý zahrál 19. f6, tak varianta je 20.Jd3 Dxc4 21.Da3 výhodná pro bílého. 20. Da4 Hrozba okamžité výhry: 21.b4 a 22.c5. Černý, vkládaje poslední naděje na volného pěšce, aby jej oživil, obětuje kvalitu a přesto utrží porážku kvůli špatné pozici krále logický výsledek celé jeho nesprávné strategie. 20. d3 21. b4 Dd4 22. Jxc6 Vxc6 23. Dxc6+ Kb8 24. c5 d2 25. Ved1 Sf5 Na 25. Sc4 by následovalo 26.b5 Se2 (26. Sd5 27.Da6 Dxc5 28.Vxd2) 27.b6. Jestliže bílý nyní zahraje 26.b5, tak 26. Se4 27.Da6 Dxc Db5+ Kc7 Po jiných ústupech krále by přišlo 27.c6, ale nyní je tento postup neúčelným kvůli 27. Sc8 a pěšec c6 je slabý. 27.Da5+ Kb8 28. b5 Sc2 29. b6 Vd7 30. bxa7+ Pokud 30.c6, tak konec konců 30. ab. 30. Ka8 31. c6 Vd5 32. c7 Sf5 33. c8d+ Sxc8 34. Dc7 Černý musí odevzdat střelce, což rozhoduje partii. 34. Vb5 35. Dxc8+ Kxa7 36. a4 Vc5 37. Dg4 Dxa1 38. Vxa1 Vc Dd1 Černý vzdal.

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 5. díl (23. - 28. lekce)

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 5. díl (23. - 28. lekce) ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 5. díl (23. - 28. lekce) V tomto materiálu najdete řešení příkladů a cvičení z Šachové cvičebnice, 5. dílu. Úkoly ve cvičebnicích doplňují základní materiál Metodická

Více

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 4. díl (17. - 22. lekce)

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 4. díl (17. - 22. lekce) ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 4. díl (17. - 22. lekce) V tomto materiálu najdete řešení příkladů a cvičení z Šachové cvičebnice, 4. dílu. Úkoly ve cvičebnicích doplňují základní materiál Metodická

Více

Lekce 13 - Základní kombinační motivy 3. 13.1 Kontrola domácího úkolu. 13.2 Vazba zezadu. Diagram 1 Diagram 2. Vazba zezadu 1 Vazba zezadu 2

Lekce 13 - Základní kombinační motivy 3. 13.1 Kontrola domácího úkolu. 13.2 Vazba zezadu. Diagram 1 Diagram 2. Vazba zezadu 1 Vazba zezadu 2 Lekce 13 - Základní kombinační motivy 3 13.1 Kontrola domácího úkolu Doufám celkem lehký úkol, jistě budou stačit jen varianty. DÚ 46: 1...Dxh2+! 2.Kxh2 Jg4+ 3.Kh1 Jxf2+ 4.Kh2 Jxd3 0-1 DÚ 47: 1.Vh8+! Kxh8

Více

(Polofinále dorostu Mariánské Lázně 1957)

(Polofinále dorostu Mariánské Lázně 1957) Ing. Vlastimil Lička slaví 15. května sedmdesátiny. Jako většina ostatních lokomotivních sedmdesátníků začínal hrát šachy závodně ve Slavii Vysoké školy Brno. Z archivů dr. Felixe a dr. Čučky jsme vybrali

Více

Pachmanovy simultánky

Pachmanovy simultánky Pachmanovy simultánky Do své knihy Moje nejlepší partie sice velmistr Luděk Pachman (1924-2003) žádnou partii ze svých četných simultánek nezařadil, ale jak dále uvidíte, i v nich uměl pěkně kombinovat,

Více

Útočí Karl Schlechter

Útočí Karl Schlechter Útočí Karl Schlechter Část kapitoly z knihy Verchovskij Karl Šlechter (FiS Moskva, 1984) Hodnocení Schlechterovy tvorby je rozporuplné. Ale přece jenom se historicky vyvinula tak, že k jeho jménu je napevno

Více

Jan Kalendovský Alla Kushnir (11.08.1941 Moskva 02.08.2013 Tel Aviv)

Jan Kalendovský Alla Kushnir (11.08.1941 Moskva 02.08.2013 Tel Aviv) Jan Kalendovský Alla Kushnir (11.08.1941 Moskva 02.08.2013 Tel Aviv) 2. srpna zemřela v Izraeli známá vědkyně profesorka archeologie Alla Kushnir. Nám šachistům je ovšem známa jako trojnásobná účastnice

Více

Jan Kalendovský Zájezd Bystrce do Vyškova

Jan Kalendovský Zájezd Bystrce do Vyškova Jan Kalendovský Zájezd Bystrce do Vyškova Ráno v neděli 27. ledna jsme měli sraz opět u Tesca. V mnohých z nás ještě doznívaly dojmy z voleb prezidenta republiky. Nás tedy Luboše Rišku, Reného Přibyla

Více

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 3. TŘÍDY

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 3. TŘÍDY Luboš KUCHYNKA Školení trenérů 3. třídy 2004 - Volný pěšec ve střední hře 1 Jihomoravský krajský šachový svaz 2004 ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 3. TŘÍDY ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE NA TÉMA: VOLNÝ PĚŠEC VE STŘEDNÍ HŘE ING.LUBOŠ

Více

XII. DVOJICE STŘELCŮ. Dva střelci proti jednomu. Dva střelci proti jezdci. Diagram č. 410 BNT. Diagram č. 409 BNT. Diagram č.

XII. DVOJICE STŘELCŮ. Dva střelci proti jednomu. Dva střelci proti jezdci. Diagram č. 410 BNT. Diagram č. 409 BNT. Diagram č. XII. DVOJICE STŘELCŮ Výhoda dvojice střelců spočívá především v tom, že se střelci vhodně doplňují a mohou kontrolovat všechna pole na šachovnici. Je jasné, že střelci potřebují volné diagonály, a proto

Více

Lit.: Jan Kalendovský - Augustin Tikovský (1912-1972) I. část (Brno 1977), Augustin Tikovský (1912-1972) II. část (Brno 1978).

Lit.: Jan Kalendovský - Augustin Tikovský (1912-1972) I. část (Brno 1977), Augustin Tikovský (1912-1972) II. část (Brno 1978). Jan Kalendovský Krátká vzpomínka na Gustava Tikovského Letos uplynulo sto let od narození a 40 let od smrti jednoho z nejzajímavějších šachistů, kteří kdy v Brně hráli a působili. Připoměňme si ho nejprve

Více

TECHNIKA HRY VE ZJEDNODUŠENÝCH POZICÍCH

TECHNIKA HRY VE ZJEDNODUŠENÝCH POZICÍCH TECHNIKA HRY VE ZJEDNODUŠENÝCH POZICÍCH Školení trenérů II.třídy Český šachový svaz 2001 Seminární práce Pavel Kopta tisk: 17.8.2007 soubor: MinV-p6 soubor: Technika, strana: 1 Úvod Zbytek je věcí techniky..nyní

Více

+ + + + 25.Db3 Vc5 26.Jxd5 Vxd5 27.Vxe7 (a bílý vyhrál. Možná to ve chvíli zobrazené na diagramu trochu skřípe, ale nějak tak to bylo...

+ + + + 25.Db3 Vc5 26.Jxd5 Vxd5 27.Vxe7 (a bílý vyhrál. Možná to ve chvíli zobrazené na diagramu trochu skřípe, ale nějak tak to bylo... Jen pro vnitřní potřebu Zdravím své přátele, kolegy i nepřátele. Pravděpodobně uznáte všichni, že se vás ve svých příspěvcích snažím trochu pobavit, byť i často se tím zesměšňuji sám. Dnes zase musím spojit

Více

Šereda Josef. *) Mohl sice hrát již v Pule 1972, ale to se právě ženil, doplňuje náš přehled pan Zdeněk Horák z Násedlovic.

Šereda Josef. *) Mohl sice hrát již v Pule 1972, ale to se právě ženil, doplňuje náš přehled pan Zdeněk Horák z Násedlovic. Šereda Josef mnohonásobný účastník přeborů republiky nevidomých šachistů a olympionik v této kategorii slaví dne 18. srpna 2009 své šedesáté narozeniny. V mládí hrával za kluby v Kyjově a Boršicích, dnes

Více

K historii dušeného matu Jurij Averbach -64 č. 2/2007

K historii dušeného matu Jurij Averbach -64 č. 2/2007 Po stopách Gioacchino Greca K historii dušeného matu Jurij Averbach -64 č. 2/2007 V jedné z partií posledního kola Všesvazového turnaje první kategorie (Gorkij, 1938) vznikla následující pozice: Zde je

Více

Bleskový turnaj u Pásků červenec 2013

Bleskový turnaj u Pásků červenec 2013 Bleskový turnaj u Pásků červenec 2013 6.7.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Los 1 Kratochvíl Josef Caissa Třebíč - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 15x 10 2 Holemář David Bystrc Oilers 0-0

Více

Zápas s Dr. Tarraschem

Zápas s Dr. Tarraschem Zápas s Dr. Tarraschem Vajnštejn Myslitel (o Laskerovi) Fizkultura i sport, 1981 Tento zápas byl nejvážnější a nejdůležitější zkouškou Laskerových světonázorů, jeho šachové síly od toho dne, kdy vyhrál

Více

Výhoda dvojice st elc

Výhoda dvojice st elc Výhoda dvojice st elc Ond ej Mat jovský K pozicím, kdy má jeden ze soupe na své stran takzvanou výhodu dvojice st elc, dochází v šachových partiích pom rn asto. Na tomto míst bych ovšem rád p ipomn l známou

Více

DOBRÝ A ŠPATNÝ STŘELEC

DOBRÝ A ŠPATNÝ STŘELEC DOBRÝ A ŠPATNÝ STŘELEC Karel Volek seminární práce, školení trenéra 2. třídy, určeno pro hráče do úrovně 2.VT. Úvod Práce byla vytvořena v rámci školení trenérů organizovaném Šachovým svazem ČR v období

Více

Bleskový turnaj u Pásků leden 2015

Bleskový turnaj u Pásků leden 2015 Bleskový turnaj u Pásků leden 2015 Jméno Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Los 1 Staněk Stanislav Jundrov -- 11 11 x1 11 1x x1 11 12x 2 2 Šnorek Milan Loko Brno 00 -- 01 11 11 10 11 11 10 4 3 Kubát Pavel Ořechov

Více

+ + + + + + Q+ + + + + + + + Vánoční dárek pro TJ Znojmo

+ + + + + + Q+ + + + + + + + Vánoční dárek pro TJ Znojmo Vánoční dárek pro TJ Znojmo Na cestu do Znojma jsme se vydali v autech pana předsedy Vachka a Petra Žitného od obchodního domu TESCO již o tři čtvrtě na osm. Ke Sportovní hale, kde má šachový klub TJ Znojmo

Více

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 2. díl (5. - 10. lekce)

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 2. díl (5. - 10. lekce) ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 2. díl (5. - 10. lekce) V tomto materiálu najdete řešení příkladů a cvičení z Šachové cvičebnice, 2. dílu. Úkoly ve cvičebnicích doplňují základní materiál Metodická

Více

Armádní šachový turnaj v Praze 1931

Armádní šachový turnaj v Praze 1931 Armádní šachový turnaj v Praze 1931 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Body Los 1 pplk. Hromádka - x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 x 9 2 pplk. Pokorný x - x x 0 1 1 1 1 1 1 1 8x 3 kpt. v.z. dr. Treybal 1 x - 1 x x 1 1 0 1 1

Více

Bystrc kontra Lipovec

Bystrc kontra Lipovec Bystrc kontra Lipovec Tak nám zabili Muammara, paní Müllerová, mohli bychom parafrázovat slavný výrok Josefa Švejka v neméně slavném Haškově románu. Svět přišel 20. října 2011 o dalšího velkého šachistu.

Více

+ + + + + + + + + + + + + + +Q+

+ + + + + + + + + + + + + + +Q+ Jan Kalendovský Jak jsme zase zdolali Střelice Před posledním kolem Krajského přeboru II. třídy sehnal na zápas se Střelicemi pan kapitán Tomáš Juriga vskutku nejsilnější naši sestavu. Chtěli jsme se pokusit

Více

+ + + + + + + + + + + Třetí sobota prosinec 2010

+ + + + + + + + + + + Třetí sobota prosinec 2010 Třetí sobota prosinec 2010 Prosincová Třetí sobota uzavřela letošní seriál turnajů v rapid šachu, který pořádá Lokomotiva Brno. Protože souběžně se konal v Břeclavi 33. ročník turnaje mladých nadějí do

Více

První korespondenční přebor ČSR (1922-24)

První korespondenční přebor ČSR (1922-24) První korespondenční přebor ČSR (1922-24) Propozice prvního přeboru ČSR v koresp. šachu (1922-24) Šachová redakce Národních Listů vypisuje korespondenční turnaj o přebornictví republiky československé

Více

1. lekce: Úvod. Šachovnice a označení polí Úvod - legenda o vzniku šachu ŠACHY Řady Sloupce Diagonály úhlopříčky okrajová rohová centrum

1. lekce: Úvod. Šachovnice a označení polí Úvod - legenda o vzniku šachu ŠACHY Řady Sloupce Diagonály úhlopříčky okrajová rohová centrum lekce: Úvod. Šachovnice a označení polí Úvod - legenda o vzniku šachu Od kdy jsou známy ŠACHY - nejstarší hra světa Prý ji vynalezl moudrý učenec z Indie pře 2000 lety. Nejznámější pohádkou o počátcích

Více

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 6. díl (29. - 34. lekce)

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 6. díl (29. - 34. lekce) ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 6. díl (29. - 34. lekce) V tomto materiálu najdete řešení příkladů a cvičení z Šachové cvičebnice, 6. dílu. Úkoly ve cvičebnicích doplňují základní materiál Metodická

Více

Bystrc v Lipovci. (Obchod a pošta v Lipovci, kde se v prvním patře hrají dobré šachy. Vchod za rohem)

Bystrc v Lipovci. (Obchod a pošta v Lipovci, kde se v prvním patře hrají dobré šachy. Vchod za rohem) Bystrc v Lipovci Po úspěchu s Orlem Ořechov ve třetím kole Krajského přeboru I. třídy jsme původně chtěli utkání s Lipovcem snad i odepsat. Pak však začal náš náčelník Jiří Řehůřek rozesílat e- maily,

Více

Poděbrady 1936 (5.-26.7)

Poděbrady 1936 (5.-26.7) Poděbrady 1936 (5.-26.7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Body 1. Flohr S. - x x 1 x 0 1 1 x 1 1 x x 1 1 1 1 1 13 2. Aljechin x - 1 x x 1 1 x x x 1 x 1 1 x 1 1 x 12,5 3. Foltys J. x 0 - x x 1 0 1 0

Více

Zápas Tarrasch Schlechter v roce 1911

Zápas Tarrasch Schlechter v roce 1911 Zápas Tarrasch Schlechter v roce 1911 Tarrasch hrál s Laskerem zápas o titul mistra světa v roce 1908 a prohrál 8:3 při 5 remízách. O dva roky později se s Laskerem utkal Schlechter a zápas skončil 1:1

Více

Jan Kalendovský Porážka v Hustopečích

Jan Kalendovský Porážka v Hustopečích Jan Kalendovský Porážka v Hustopečích Když jsme se v neděli 8. listopadu 2015 scházeli na parkovišti u OD Tesco, postávali tam již také někteří hráči našeho Béčka, kteří odjížděli na zápas II. ligy E v

Více

WILHELM STEINITZ PRVNÍ MISTR SVĚTA

WILHELM STEINITZ PRVNÍ MISTR SVĚTA WILHELM STEINITZ PRVNÍ MISTR SVĚTA Ing.Vratislav HORA Wilhelm Steinitz se narodil v roce 1836 jako třinácté (a poslední) dítě židovskému obchodníkovi s železářským zbožím a dostal jméno Wolf. O jeho činnosti

Více

9+-+LzPP+-0 9PzP-+-+K+0

9+-+LzPP+-0 9PzP-+-+K+0 Stříbrná neděle na Lokomotivě Na stříbrnou neděli 16. prosince se konal v klubovně Lokomotivy Brno na ZŠ Staňkova opět čtyřzápas, ovšem v interním kalendáři soutěţí nebyla o takové věci ani zmínka. Snad

Více

Eretová,K - Juncu,M [B35]

Eretová,K - Juncu,M [B35] Květa Eretová (Jeništová), nar. 21.10.1926 v Praze česká šachistka, titul velmistryně jí byl udělen 1986. Mezinárodní mistryně 1957, ZMS 1976. Největší úspěchy v kariéře získala v období 1959 až 1964.

Více

KOMBINAČNÍ MOTIV VAZBA

KOMBINAČNÍ MOTIV VAZBA Výstupní trenérská práce školení šachových trenérů 2. třídy KOMBINAČNÍ MOTIV VAZBA Metodické zpracování pro různé úrovně od začátečníků po I. VT Autor: Miloš Hüttner Kombinační motiv vazba str. 2 OBSAH

Více

Praha 1965 mistrovství ČSSR družstev (26. 28.11.)

Praha 1965 mistrovství ČSSR družstev (26. 28.11.) Praha 1965 mistrovství ČSSR družstev (26. 28.11.) Mistrovství ČSSR družstev 1965 Této soutěže se zúčastnilo podle řádu 16 družstev: 11 přeborníků krajů a 5 s právem přímého postupu. S výjimkou finále čtyř

Více

+ + + + + + + + + + + + + + + + Q+ + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + Q+ + + + Jan Kalendovský Obrázky z Třetí soboty V internetových Britských listech, které pravidelně čtu, bývá kromě jiných zajímavých článků i Koutek reklamní tuposti. Na ten si vždy vzpomenu, když jedu tramvají

Více

Strategie hry při rošádách na různá křídla.

Strategie hry při rošádách na různá křídla. Jiří HAVLÍČEK Školení trenérů 2. třídy 2013 Strategie hry při rošádách na opačná křídla 1 Strategie hry při rošádách na různá křídla. Trenérská práce Autor: Ing.Jiří Havlíček Datum: 23.června 2013 Místo

Více

9zp-+P+-+-0 9P+k+-+-+0

9zp-+P+-+-0 9P+k+-+-+0 Květnová Třetí sobota Přiznám se, že na rapidy Třetí sobota jsem přestal letos (sezóna 2015-2016) chodit. Ani vlastně nevím proč. Ale v pátek před květnovou soutěží jsem si přečetl na webu Jihomoravského

Více

PARTIE LUBOMÍRA KAVÁLKA

PARTIE LUBOMÍRA KAVÁLKA PARTIE LUBOMÍRA KAVÁLKA ~ Lubomír Kaválek ~ Jsou šachisté, se kterými člověk sehraje desítky partii a ty si později pamatuje jen matně. Občas se mu z nich v hlavě blýskne podivuhodný tah, neobvyklá oběť,

Více

XIIIIIIIIY 9r+-wqk+ntr0 9zpp+-+pvlp0 9-+nzpl+p+0

XIIIIIIIIY 9r+-wqk+ntr0 9zpp+-+pvlp0 9-+nzpl+p+0 Remíza Uni s Vyškovem. Když jsem si po naší krátké partii povídal s přítelem Jiřím Moučkou v restauraci Obzor na brněnském sídlišti Lesná v blízkosti Klubu důchodců, kde má VSK Univerzita Brno svoji útulnou

Více

Lekce č. 75: Americký šachový skladatel Samuel Loyd, život a tvorba.

Lekce č. 75: Americký šachový skladatel Samuel Loyd, život a tvorba. Lekce č. 75: Americký šachový skladatel Samuel Loyd, život a tvorba. Jedním z nejznámějších a nejvyhlášenějších šachových skladatelů je Samuel Loyd (1841-1911). Narodil se ve Filadelfii a v mládí byl veselým

Více

ROBERT CVEK (2531) DAVID NAVARA (2638)

ROBERT CVEK (2531) DAVID NAVARA (2638) ROBERT CVEK (2531) DAVID NAVARA (2638) Turnaj ke 100 letům Salo Flohra, Praha, 2008 Rétiho hra [A09] Komentují GM Robert Cvek, GM David Navara Partie se hrála v předposledním kole. Robert Cvek vedl s půlbodovým

Více

Velmi jsem ocenil teplickou specialitu. Ne sice gastronomickou, ale on-linový přenos partií. V KP jsme my měli premiéru.

Velmi jsem ocenil teplickou specialitu. Ne sice gastronomickou, ale on-linový přenos partií. V KP jsme my měli premiéru. Povídání k 1.kolu KP mezi ŠK Teplice C SK Děčín B 0 8 (11.10.2015) aneb v Teplicích zazpíval kanár také pro nás (loni jsme takto prohráli v lize v Jičíně) V 1.kole jsme zajížděli k teplickým přátelům,

Více

+ + + + + + + + + + + + + + +Q+ Třetí sobota v červnu 2010

+ + + + + + + + + + + + + + +Q+ Třetí sobota v červnu 2010 Třetí sobota v červnu 2010 Bylo pod mrakem, chvílemi trochu pršelo ideální počasí pro šachy. V klubovně Lokomotivy se schází nakonec 48 zájemců o turnaj v rapid šachu Třetí sobota, který je posledním před

Více

PRANDSTETTER - SKÁCEL

PRANDSTETTER - SKÁCEL Tak to bývá: sejde z očí, sejde s mysli. Bohoušek Skácel je sice stále registrovaný v ŠK 64 Brno s mezinárodním ratingem 2225, ale sedět za šachovnicí ve vážném zápase družstev, či aspoň v bleskovém turnaji

Více

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + Q +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + Q + Jan Kalendovský Bleskový turnaj u Pásků duben 2015 1 2 3 4 5 6 Body Los 1 Kubát Pavel Ořechov -- 10 11 11 11 11 9 3 2 Lakatoš Tomáš SVK 01 -- 1x 00 11 11 6x 5 3 Kolek Josef Ivančice 00 0x -- 11 01 10 4x

Více

Jan Kalendovský Brno 1924

Jan Kalendovský Brno 1924 Jan Kalendovský Brno 1924 (Národní listy 17.8.1924) Brno. III. sjezd Brněnské župy ÚJČŠ zahájen byl 17. srpna valnou hromadou, na níž po referátech činovníků, z nichž vyplývá, že župa sdružuje 13 klubů

Více

K Stručná trenérská autobiografie Jana Bílka.

K Stručná trenérská autobiografie Jana Bílka. K Stručná trenérská autobiografie Jana Bílka. Vážení čtenáři, návštěvníci našeho nového webu. Dovolte, abych se Vám i já několika slovy představil a seznámil Vás se svou trenérskou dráhou; zmínil se i

Více

Vítek Olin (1939-2012)

Vítek Olin (1939-2012) Vítek Olin (1939-2012) Za Olinem Vítkem. V pátek 20. ledna 2012 zemřel v Brně ve věku 72 let po dlouhé těžké nemoci známý brněnský šachista Olin Vítek. Dlouhá léta byl vedoucím a organizační duší šachového

Více

CO JSEM SE NAUČIL OD BOBBYHO FISCHERA

CO JSEM SE NAUČIL OD BOBBYHO FISCHERA CO JSEM SE NAUČIL OD BOBBYHO FISCHERA ~ David Navara ~ Jsem trochu v rozpacích z toho, že mám psát o jedenáctém mistru světa. Přece jen patřím k později narozeným a naživo pamatuji už jen pokroucený stín

Více

VĚŽOVÉ KONCOVKY S VÍCE PĚŠCI TVORBA AKIBI RUBINSTEINA

VĚŽOVÉ KONCOVKY S VÍCE PĚŠCI TVORBA AKIBI RUBINSTEINA Jiří Tůma Školení trenérů 3. třídy 2004 Věžové koncovky Akiby Rubinsteina 1 Seminární práce trenér III. třídy Téma věžové koncovky s více pěšci, tvorba Akibi Rubinsteina Zdroje: Akiba Rubinstein Ju. S.

Více

(2006) - (1956) [A42]

(2006) - (1956) [A42] Pryč z NATO! V neděli 6. prosince 2015 jedu šestkou na další čtyřutkání v klubovně Lokomotivy Brno, když tu na jednom z domů na ulici Pekařské vidím velký nápis Pryč z NATO. V souvislosti s tím, jak prý

Více

6,5(7) Zdeněk Fiebinger (Hradec Král.) 6(7) Jaroslav. 6,5(7) Bedřich Beneš (Olomouc) 6,5(7) Jaroslav. Schmid. (Praha)

6,5(7) Zdeněk Fiebinger (Hradec Král.) 6(7) Jaroslav. 6,5(7) Bedřich Beneš (Olomouc) 6,5(7) Jaroslav. Schmid. (Praha) Zlato pro Petráně. Český svaz neslyšících sportovců (ČSNS) uspořádal ve dnech 25.-26. dubna 2009 v Ostravě-Porubě Mistrovství ČR v šachu neslyšících. O první místo se dělili Tomáš Petráň (SKN Brno) a Jaroslav

Více

Jan Kalendovský Šesté kolo festivalu

Jan Kalendovský Šesté kolo festivalu Jan Kalendovský Šesté kolo festivalu Je čtvrtek 27. srpna 2015. Šachový festival Lokomotivy Brno je již na konci druhé třetiny. Je tedy nejvyšší čas vykonat na Stavební fakultě VUT na Veveří 95 zdvořilostní

Více

Nina Hrušková-Bělská 30.11.2015

Nina Hrušková-Bělská 30.11.2015 Jan Kalendovský Nina Hrušková-Bělská 30.11.2015 1. část Československá reprezentantka Nina Hrušková-Bělská (nar. 5. května 1925, Novočerkassk) pocházela ze Sovětského svazu, ale po otci měla československou

Více

XIIIIIIIIY 8rwq-tr-vlk+0 7+-+n+pzpp0 6pzplzpp+-+0 5+-+-+-+-0 4PzPPwQPzP-+0 3+-sN-+-zPP0 2-vL-+-+LmK0 1+-+R+R+-0 xabcdefghy

XIIIIIIIIY 8rwq-tr-vlk+0 7+-+n+pzpp0 6pzplzpp+-+0 5+-+-+-+-0 4PzPPwQPzP-+0 3+-sN-+-zPP0 2-vL-+-+LmK0 1+-+R+R+-0 xabcdefghy GM Igor Štohl JEŽEK Pochopení prostorové převahy se od časů Siegberta Tarrasche hodně změnilo. Ten kdysi hlásal, že stísněná pozice je zárodkem prohry. Dnes je známo více systémů, ve kterých se zejména

Více

Jan Kalendovský Jak slavil pan Hort sedmdesátku

Jan Kalendovský Jak slavil pan Hort sedmdesátku Jan Kalendovský Jak slavil pan Hort sedmdesátku Dávno před 12. lednem, což je den narození velmistra Vlastimila Horta, zavolal mi pan Vlastimil Chládek, že chystá na Zámecké Sýpce v Blansku šachovou oslavu

Více

11.11.2012. ŠK AD Jičín

11.11.2012. ŠK AD Jičín ŠK AD Jičín 11.11.2012 QCC České Budějovice Rausis Igors (H) 2511F ½ - ½ 2471F Vokáč Marek (H) Rašík Vítězslav (H) 2516F 1-0 2409F Cífka Stanislav (H) Vološin Leonid 2426F 1-0 2193F Vybíral Zdeněk Juřek

Více

Grabec Milan, nar. 11.9.1938, zemřel 7.4.2001. Šachy začal hrát kolem poloviny 50. let v Bzenci. A již v roce 1958 se probojoval do polofinále

Grabec Milan, nar. 11.9.1938, zemřel 7.4.2001. Šachy začal hrát kolem poloviny 50. let v Bzenci. A již v roce 1958 se probojoval do polofinále Grabec Milan, nar. 11.9.1938, zemřel 7.4.2001. Šachy začal hrát kolem poloviny 50. let v Bzenci. A již v roce 1958 se probojoval do polofinále mistrovství republiky (Gottwaldov). Byl pravidelným účastníkem

Více

Jan Kalendovský Rok 1965 (Šachy v Brně před padesáti lety)

Jan Kalendovský Rok 1965 (Šachy v Brně před padesáti lety) Jan Kalendovský Rok 1965 (Šachy v Brně před padesáti lety) Směle lze řící, že to byl rok Josefa Augustina. V úvodu roku 1965 přineslo Josefu Augustinovi II. mistrovství spřátelených armád v Budapešti skvělý

Více

První korespondenční přebor ČSR

První korespondenční přebor ČSR První korespondenční přebor ČSR Propozice prvního přeboru ČSR v koresp. šachu (1922-24) Šachová redakce Národních Listů vypisuje korespondenční turnaj o přebornictví republiky československé za těchto

Více

Jan Timman Šachmaty - Uroki strategii (lekce strategie) Russian Chess House, Moskva 2011 Vyšlo nákladem 2 500 výtisků, 263 stran

Jan Timman Šachmaty - Uroki strategii (lekce strategie) Russian Chess House, Moskva 2011 Vyšlo nákladem 2 500 výtisků, 263 stran Jan Timman Šachmaty - Uroki strategii (lekce strategie) Russian Chess House, Moskva 2011 Vyšlo nákladem 2 500 výtisků, 263 stran Nová kniha skvělého nizozemského velmistra, mnohaletého kandidáta na světovou

Více

Open Air Chess Festival 2009 27. června na dvoře ZŠ Staňkova v Brně

Open Air Chess Festival 2009 27. června na dvoře ZŠ Staňkova v Brně Open Air Chess Festival 2009 27. června na dvoře ZŠ Staňkova v Brně Z novinářského hlediska by měla mít zpráva o bleskovém turnaji brněnské Lokomotivy nadpisy typu: Vojta Plát nepostoupil do finále, Pro

Více

seminární práce, školení trenéra 3. třídy, určeno pro hráče s ELO cca 1400-1900

seminární práce, školení trenéra 3. třídy, určeno pro hráče s ELO cca 1400-1900 SPOLUPRÁCE FIGUR Radek Zádrapa, na Vsetíně dne 23.7.2012 seminární práce, školení trenéra 3. třídy, určeno pro hráče s ELO cca 1400-1900 OBSAH 1. Význam, definice, pojmy 2. Příklad extrémní spolupráce/nespolupráce

Více

Jan Kalendovský Bleskový turnaj u Pásků listopad 2012 (klubovna Lokomotivy Brno na ZŠ Staňkova)

Jan Kalendovský Bleskový turnaj u Pásků listopad 2012 (klubovna Lokomotivy Brno na ZŠ Staňkova) Jan Kalendovský Bleskový turnaj u Pásků listopad 2012 (klubovna Lokomotivy Brno na ZŠ Staňkova) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Los 1 Roubalík Jakub Zlín - x 0 1 x 1 1 x x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Více

Letní šachový tábor. Čarták 2005

Letní šachový tábor. Čarták 2005 Letní šachový tábor Čarták 2005 Předmluva Vážení čtenáři, letos jsme pro vás již po deváté připravili metodickou příručku ze šachového soustředění reprezentační mládeže na Čartáku. Úvodní povídání o 7.

Více

Jiří Řehůřek šedesát (Pel-Mel-60)

Jiří Řehůřek šedesát (Pel-Mel-60) Jiří Řehůřek šedesát (Pel-Mel-60) Řehůřek Jiří, nar. 4.9.1953. Královské hře se naučil velmi pozdě. V mládí pěstoval spíše cyklistiku, dokonce jako dorostenec závodil za Favorit Brno. Jednou však utpěl

Více

GM Petr VELIČKA Školení trenérů 2.třídy 2004 Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky 1. Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky

GM Petr VELIČKA Školení trenérů 2.třídy 2004 Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky 1. Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky GM Petr VELIČKA Školení trenérů 2.třídy 2004 Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky 1 Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky Šachová hra se skládá ze tří základních etap: Zahájení, střední

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE TÉMA:

SEMINÁRNÍ PRÁCE TÉMA: SEMINÁRNÍ PRÁCE TÉMA: Pěšcová struktura Benoni e4-d5/d6-c5 VYPRACOVAL: David Kaňovský Datum: 15. dubna 2007 Místo: Náměšť nad Oslavou Pěšcová struktura Benoni e4-d5/d6-c5 Diagram č. 1 8-mK-+-+-+( 7zPPzP-+-zPP'

Více

Mistr Amos Pokorný (1890-1949) v roce 1912. (Mladý český bratr, právník, budoucí legionář a vojenský soudceamos Pokorný)

Mistr Amos Pokorný (1890-1949) v roce 1912. (Mladý český bratr, právník, budoucí legionář a vojenský soudceamos Pokorný) Mistr Amos Pokorný (1890-1949) v roce 1912 (Mladý český bratr, právník, budoucí legionář a vojenský soudceamos Pokorný) Brněnský rodák Amos Pokorný vysokoškolská studia nastoupil v Praze na právnické fakultě

Více

Zahájení, hlavní principy

Zahájení, hlavní principy Robert CVEK Školení trenérů 3. třídy 2004 Hlavní principy zahájení 1 Zahájení, hlavní principy Jak jsem si všiml z mnoha partií mých svěřenců, či hráčů vůbec, dělají neustále základní chyby v zahájení.

Více

Střípky z turnajů v USA (2004 2011)

Střípky z turnajů v USA (2004 2011) GM JIŘÍ ŠTOČEK Střípky z turnajů v USA (2004 2011) V posledních letech jsem se dosti pravidelně zúčastňoval velkých otevřených turnajů v USA, což není zvykem většiny evropských velmistrů. A pro mne byly

Více

Pátá lekce Špatný střelec realita, dogma nebo chiméra? II. díl

Pátá lekce Špatný střelec realita, dogma nebo chiméra? II. díl Pátá lekce Špatný střelec realita, dogma nebo chiméra? II. díl V první části článku o tzv. špatném (i špatném ) střelci jsme již měli možnost posoudit, zda obecná a známá floskule týkající se problémového

Více

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy. Typické pěšcové struktury Visící pěšci v moderním pojetí

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy. Typické pěšcové struktury Visící pěšci v moderním pojetí Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy Typické pěšcové struktury Visící pěšci v moderním pojetí Lukáš Karásek trenér 3. třídy rok 2013 Typické pěšcové struktury - visící pěšci v moderním pojetí Pěšcová

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE PRO ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 3. TŘÍDY SÍLA RŮZNOPOLNÝCH STŘELCŮ VE STŘEDNÍ HŘE A KONCOVCE

SEMINÁRNÍ PRÁCE PRO ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 3. TŘÍDY SÍLA RŮZNOPOLNÝCH STŘELCŮ VE STŘEDNÍ HŘE A KONCOVCE SEMINÁRNÍ PRÁCE PRO ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 3. TŘÍDY SÍLA RŮZNOPOLNÝCH STŘELCŮ VE STŘEDNÍ HŘE A KONCOVCE JOSEF BEDNAŘÍK 13. 9. 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Různobarevní střelci ve střední hře 3. Různobarevní střelci

Více

Mitrofanovovo odlákání V.A.Čarušin Nižnij Novgorod, 1997

Mitrofanovovo odlákání V.A.Čarušin Nižnij Novgorod, 1997 Mitrofanovovo odlákání V.A.Čarušin Nižnij Novgorod, 1997 Leopold Adamovi Mitrofanov (2.6.1932 26.11.1992) byl ruský šachový skladatel a mezinárodní rozhodčí šachové skladby (od 1971) a mezinárodní mistr

Více

XIIIIIIIIY 9r+-tr-+k+0 9+-+nwq-+p0 9p+pzpp+p+0

XIIIIIIIIY 9r+-tr-+k+0 9+-+nwq-+p0 9p+pzpp+p+0 Debakl proti Univerzitě Z Bohunic jsem na nedělní utkání Lokomotivy F proti Univerzitě vyrazil dost brzo, takže jsem byl v klubovně na Staňkově už tři čtvrti hodiny před zápasem. Na místě děje byli jenom

Více

Lekce 7 - opakování. 7.1 Kontrola domácího úkolu. 7.2 Opakování. 7.2.1 Řešte diagramy

Lekce 7 - opakování. 7.1 Kontrola domácího úkolu. 7.2 Opakování. 7.2.1 Řešte diagramy Lekce 7 - opakování 7.1 Kontrola domácího úkolu Tentokrát raději uvedu i řešení úkolu 21, kde bílý dosáhne patu po 1.Vf8! (obrana proti jednotahovému matu) 1...Dxf8 2.d8D+ (proměna pěšce by mohla začátečníkům

Více

St. Peterburg 1914. GM Jiří Štoček: Turnaj v St. Peterburgu 1914

St. Peterburg 1914. GM Jiří Štoček: Turnaj v St. Peterburgu 1914 St. Peterburg 1914 Bezprostřední motivací k napsání statě o turnaji, který se v historii šachu ukázal být významnějším, než zprvu soudili mnozí současníci, byla pro mne nedávná četba turnajové knihy z

Více

Nejlepší amatérská partie všech dob

Nejlepší amatérská partie všech dob Nejlepší amatérská partie všech dob Při brouzdání po nedozírném internetovém moři jsem narazil na tuto krásnou partii: [Event "Carrol M. Capps Memorial"] [Site "San Francisco, California"] [Date "1974.10.26"]

Více

Vzpomínka na Makeše. (Ruda Makeš hraje s mladým panem Závodným v městském přeboru. Archiv ZZ)

Vzpomínka na Makeše. (Ruda Makeš hraje s mladým panem Závodným v městském přeboru. Archiv ZZ) Vzpomínka na Makeše Ruda Makeš by oslavil 4. března 2010 své osmdesáté narozeniny. Bohužel není již dvanáct let mezi námi, ovšem vzpomínky pamětníků na tuto svéráznou postavu nejen brněnských šachových

Více

ŠCTMV 1. Dobrý a špatný střelec, aktivní jezdec v centru, jezdec versus špatný střelec DK

ŠCTMV 1. Dobrý a špatný střelec, aktivní jezdec v centru, jezdec versus špatný střelec DK ŠCTMV 1 Dobrý a špatný střelec, aktivní jezdec v centru, jezdec versus špatný střelec DK Máš-li střelce, zafixuj soupeřovy pěšce na pole barvy toho střelce. Ano, to je velmi známá poučka, která téměř stoprocentně

Více

O pohár místostarosty 2013

O pohár místostarosty 2013 O pohár místostarosty 2013 Každý turnaj začíná nejméně o den dříve, než se pouští hodiny v prvním kole. To jsme s několika účastníky probrali hned po jistých neúspěších na začátku zářijového turnaje O

Více

Ad Ivan Jankovec. Několik glosovaných, či málo známých partií Ivana Jankovce z archivu Jana Kalendovského:

Ad Ivan Jankovec. Několik glosovaných, či málo známých partií Ivana Jankovce z archivu Jana Kalendovského: Ad Ivan Jankovec V Malé encyklopedii šachu (Praha 1989) jsme o Ivanu Jankovcovi napsali: Nar. 17.10.1938, mistr FIDE 1979, mistr sportu 1967. Na mistrovství Československa 1967 byl 4., celkem hrál 1961-1977

Více

Jan Kalendovský Blafas aneb mistru Blatnému k osmdesátinám

Jan Kalendovský Blafas aneb mistru Blatnému k osmdesátinám Jan Kalendovský Blafas aneb mistru Blatnému k osmdesátinám Mistr FIDE František Blatný *) (Blatný na studentské olympiádě v roce 1959) František Blatný se narodil 2. dubna 1933 ve Zlíně. Podle známé legendy

Více

Boskovice nikdy více

Boskovice nikdy více Boskovice nikdy více Na jistém šachovém webu vyšel pěkný článek pod názvem Pardubice nikdy více, psaný ovšem v tom smyslu, že se tam autor zase bude rád vracet. Jen ho zaujala rýmovačka. Volím podobný

Více

Jan Kalendovský Bystrcký rapid 2015

Jan Kalendovský Bystrcký rapid 2015 Jan Kalendovský Bystrcký rapid 2015 Je sobota 12. září 2015 a já začínám být na zastávce tramvají u nás v Bohunicích trochu nervózní. Na ukazateli odjezdů tramvají se objevuje hlášení, že šestka přijede

Více

Bleskový turnaj u Pásků březen 2015

Bleskový turnaj u Pásků březen 2015 Bleskový turnaj u Pásků březen 2015 1 2 3 4 5 6 7 Body Los 1 Kredl Karel MS Brno -- 10 11 11 01 10 x1 8x 2 2 Kopkan Pavel Bystrc Oilers 01 -- 1x 10 10 11 1x 8 5 3 Juriga Tomáš Loko Brno 00 0x -- 10 1x

Více

Trenérská seminární práce

Trenérská seminární práce Trenérská seminární práce Téma: Průlom izolovaným pěšcem d4-d5 v současné velmistrovské praxi Vypracoval: Martin Petr V Hradci Králové, léta páně 2007 Poděkování: tvůrcům Megabáze 2007 šachovému programu

Více

(1956) - (1640) [C30]

(1956) - (1640) [C30] Memoriál JUDr. Floriana 2015 Zdeněk Horák z Násedlovic je opravdový nezmar. I letos uspořádal v Kulturním domě v Násedlovicích otevřený mezinárodní Memoriál JUDr. Jaromíra Floriana v rapid šachu pro nevidomé,

Více

XIIIIIIIIY 9r+lwq-tr-mk0. 9-+-zp-sn-zp0 9+N+-zppzp-0. 9PzP-+PzPLzP0

XIIIIIIIIY 9r+lwq-tr-mk0. 9-+-zp-sn-zp0 9+N+-zppzp-0. 9PzP-+PzPLzP0 Derniéra na Lokálce Na webu Lokomotivy Brno se před časem objevila výzva, abychom se přišli podívat v neděli 19. dubna 2015 na poslední zápas sezóny, který odehraje ve II. lize E naše Béčko proti Orlům

Více

Memoriál Ernsta Falkbeera 2013 (Turnaj advokátů, soudců a manažerů 8. ročník restaurace Na Švábce)

Memoriál Ernsta Falkbeera 2013 (Turnaj advokátů, soudců a manažerů 8. ročník restaurace Na Švábce) Memoriál Ernsta Falkbeera 2013 (Turnaj advokátů, soudců a manažerů 8. ročník restaurace Na Švábce) Brno 28.11.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Body S-B Los 1 Mann Michael - x 1 1 1 1 1 1 1 1 8x 1 2 Šolc Radomil

Více

*) O činnosti brněnského německého spolku jsme v dobovém českém tisku z roku 1910 žádné zprávy neodhalili zřejmě byl dobře zakonzervovaný.

*) O činnosti brněnského německého spolku jsme v dobovém českém tisku z roku 1910 žádné zprávy neodhalili zřejmě byl dobře zakonzervovaný. V Brně před sto lety působily dva řádné šachové kluby. Byl to především Spolek českých šachistů, založený v roce 1904 a Deutscher Schachverein (zal. 1907)*). Kromě nich uvádí Časopis českých šachistů 1909-10

Více

Ženský turnaj v Praze 1936

Ženský turnaj v Praze 1936 Ženský turnaj v Praze 1936 Pražská župa. O velkých podnicích podzimní sezony memoriálu V. Kautského a jubilejních turnajích Důstojnického š. k. referovali jsme minule, resp. referujeme níže. Po stránce

Více

Zápisky z Brazílie VI

Zápisky z Brazílie VI Zápisky z Brazílie VI Zápisek s pořadovým číslem VI se mi píše opravdu pěkně: v šestém kole světového šampionátu jsme totiž pořádně zabrali (zvláště tedy kluci), díky čemuž jsme zopakovali bilanci z 1.

Více

(1884) - (1964) [B01]

(1884) - (1964) [B01] Prohra v Hodoníně. Moje příprava na utkání Lokomotivy F v Hodoníně spočívala jednak ve zjištění naší pravděpodobné sestavy, což jsem získal od našeho kapitána Jurigy, který se mne zároveň s touto důležitou

Více

MAT, PANE ŘEDITELI Jak hrají šachy generální ředitelé a členové představenstev. společností? Jsou

MAT, PANE ŘEDITELI Jak hrají šachy generální ředitelé a členové představenstev. společností? Jsou 17. LEDNA 2007 ČÍSLO 3 WIJK AAN ZEE DAVID MEZI GOLIÁŠI Nejsilněji obsazený turnaj roku Corus 2007 začal o víkendu v holandském přímořském letovisku Wijk aan Zee. Mezi čtrnácti účastníky A - turnaje, kteří

Více