Seznámení se s vaším telefonem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznámení se s vaším telefonem"

Transkript

1

2 Seznámení se s vaším telefonem Na zadní straně telefonu: objektiv fotoaparátu Dotykové pero Dotyková obrazovka s barvami Příjem hovoru ( Tlačítko T Mikrofon Tlačítko fotoaparátu na boku Navigační tlačítka a, Ukončení hovoru ), tl. zap./vyp. Tlačítko c Alfanumerická tlačítka Philips neustále pracuje na zdokonalování svých výrobků. Z tohoto důvodu si Philips vyhrazuje právo na změnu údajů uvedených v tomto návodu, a to bez předchozího upozornění. Philips dohlíží na správnost zde uvedených informací, ale v žádném případě neručí za případné chyby, přehlédnutí, nebo jiné rozdíly mezi tímto návodem a v něm popisovaným produktem. Telefon je určený pro sítě GSM/GPRS. Dostupné funkce Zapnutí/vypnutí telefonu Zadání PIN kódu Podržte ). Tlačítky číslic zadejte váš kód PIN a potvrďte jej stiskem, nebo #. Uskutečnění hovoru Tlačítky číslic zadejte telefonní číslo a stiskněte (. Příjem hovoru Po zazvonění telefonu stiskněte (. Nastavení hlasitosti hovoru Stiskněte při hovoru křížové tlačítko + (nahoru) nebo - (dolu). Konec hovoru Stiskněte ). Odmítnutí hovoru Stiskněte ). Přístup k hlavní nabídce Zobrazení nabídky Tel. seznam V pohotovostním režimu stiskněte,. V pohotovostním režimu stiskněte-.

3 Použití Tel. seznamu Zobrazení nabídky Seznam hovorů Návrat do předchozí nabídky Rychlý návrat znabídky do pohotovostního režimu Zobrazení posledního hovoru Zamknutí/ odemknutí klávesnice Pomocí + nebo - se můžete v seznamu pohybovat a stiskem ( zvolené číslo vytočíte. V pohotovostním režimu stiskněte +. Stiskněte c. Podržte c nebo stiskněte ). V pohotovostním režimu stiskněte (. V pohotovostním režimu podržte c (klávesnici můžete také odemknout rychlým stiskem + a -). Použití funkce nabídky Rychlé otevření Alba obrázků Aktivace naprogramovaných příkazů Hlasové povely Rychle odeslat SMS Aktivace funkce Fotoaparát Stiskněte,, posuňte se pomocí < nebo > astiskem + nebo - vyberte funkci, poté stiskem, přejděte do podnabídky. Opakujte postup pro dosažení požadované funkce. V pohotovostním režimu stiskněte klávesu Tag It!. Poté vyberte obrázek a stiskem, jej označte. Podržte tlačítko,. V pohotovostním režimu stiskněte > (zobrazí se telefonní seznam pro výběr příjemce). Posuňte krytku fotoaparátu na zadní straně telefonu.

4 Spuštění prohlížeče WAP Zobrazení seznamu Kláv. zkraty Dotyková obrazovka V pohotovostním režimu stiskněte dlouze 0. V pohotovostním režimu stiskněte dlouze #. Pozor! K ovládání dotykové obrazovky používejte výhradně dotykové pero dodávané spolu s telefonem. Obrazovky se nedotýkejte žádným jiným předmětem. Váš mobilní telefon je vybaven dotykovou obrazovkou, která nabízí rychlé a intuitivní ovládání seznamů a menu. Obrazovka se stane aktivní, jakmile vstoupíte do příslušného menu (v pohotovostním režimu je dotyková obrazovka neaktivní) a můžete telefon ovládat perem umístěným na boku telefonu. Dvojitým poklepáním na menu/ikonu vstupte do menu/aktivujte funkci a poté použijte přiměřenou sílu, jako byste psali na papír. Dotykovou obrazovku nelze použít ve všech případech, někdy je třeba k ovládání použít klávesy telefonu. S ovládacími oblastmi obrazovky v jednotlivých seznamech a menu se velice rychle seznámíte a s pomocí dotykového pera budete moci snadno volit položky, posouvat se po menu, atd. Ve většině případů vám šipka v pravém horním rohu obrazovky nebo červený křížek spolu s varováním umožní zrušit poslední akci nebo se vrátit na předchozí úroveň menu. OK nebo ikona zelené zatržítko vám umožní potvrdit volbu nebo akci. Používání prvků dotykové obrazovky má

5 podobnou funkci jako stisk tlačítek c nebo, na klávesnici. Klávesnice na obrazovce Klávesnice se na obrazovce objeví vždy, když je třeba zadat textový údaj, například při zadávání PIN kódu, psaní zprávy (SMS, , MMS, atd.), zadávání jména v telefonním seznamu, atd. Text tak můžete zadat pomocí dotykového pera jako na klávesnici počítače. Použití dotykového pera je ekvivalentní stisku příslušného tlačítka telefonu. Matrix Matrix je grafická reprezentace menu pomocí ikon. Každá ikona představuje funkci nebo nastavení používané při ovládání vašeho telefonu. Do matrix menu vstoupíte stiskem, v pohotovostním režimu. Poté pomocí dotykového pera nebo navigačních tlačítek vyberte nebo aktivujte položku menu, nebo operaci zrušte stiskem c. Stiskem tlačítek < nebo >, případně + nebo -, přepínáte mezi dvěma možnými nastaveními, například Aktivovat/Deaktivovat, Zapnout/Vypnout, zvýšení/snížení hodnoty, apod. Procházejte jednotlivá menu a seznamy, dokud se nedostanete k požadované funkci nebo volbě. Při procházení seznamu se na pravé straně zobrazuje ukazatel aktuální pozice v seznamu. Pomocí dotykového pera a navigačních tlačítek můžete zvolit nebo nastavit všechny funkce telefonu, jejichž podrobný popis naleznete v příslušných kapitolách tohoto návodu. Události Některé události mohou změnit displej v pohotovostním režimu (zmeškané hovory, nová zpráva apod.). Stiskem, přejdete do příslušné nabídky, podržením c se vrátíte do pohotovostního režimu.

6 1. Začínáme...1 Vložení SIM karty...1 Zapnutí telefonu...2 Nastavení data a času...2 Kopírování telefonního seznamu SIM karty...2 Kalibrace...2 Nabíjení akumulátoru Hlavní funkce...4 Správa a prohlížení telefonního seznamu...4 Uskutečnění hovoru...4 Příjem a ukončení hovoru...4 Označení a odeslání obrázků...4 Promítání obrázků na TV...5 Rychlé vytáčení...5 Pořízení obrázku...5 Navigační ikona...6 Foto Talk: odeslání zvukového klipu s obrázkem...6 Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá...6 Hovor s HF...7 Změna typu vyzvánění...7 Vypnutí vyzvánění (tichý režim)...7 Zapnutí vibračního vyzvánění...7 i Obsah Zjištění vašeho telefonního čísla...7 Nastavení hlasitosti reproduktoru...8 Vypnutí mikrofonu...8 Znovu zapnout mikrofon...8 Nahrání hovoru...8 Vymazání seznamu hovorů...8 Vymazání telefonního seznamu...9 Rychlé prohlížení seznamu...9 Vymazání SMS zpráv Struktura nabídek Psaní textu a čísel Psaní textu pomocí T Základní psaní textu Fotografování Dostupné funkce Pořízení obrázků Nastavení BeDJ Dostupné funkce Začínáme Záznam smíchané skladby Vytvoření vlastního stylu a mixu... 23

7 Uložení vlastních stylů Příjem hovoru Telefonní seznam Nastavení Přidání kontaktů do telefonního seznamu.. 26 Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá Úprava a správa kontaktů v seznamu Nastavení Zvuky Displej Zkratky Bezpečnost Kalibrace Síť Datum a čas Profily Jazyk Zprávy SMS Okamžitá zpráva SMS zprávy sítě Poznámkový blok MMS Infračervený port Umístění zařízení Posílání dat Příjem dat Multimédia Zvukové album Album obrázků TV slideshow Ukázka - demo Stav paměti Zvukové nahrávky BeDJ Hry a aplikace Kalkulačka Budík Diář JAVA Informace o hovorech Nastavení hovorů Seznam hovorů Počítadla hovorů Služby operátora WAP Uskutečnění druhého hovoru Příjem druhého hovoru ii

8 DTMF tóny Příjem třetího hovoru Konferenční hovor Explicitní přesměrování hovoru Ikony a symboly Odstraňování problémů Bezpečnostní pokyny Originální doplňky Philips iii

9 1 Začínáme Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte kapitolu Bezpečnostní upozornění. Abyste mohli telefon používat, musíte vložit platnou SIM kartu, kterou obdržíte u vašeho prodejce nebo GSM operátora. SIM karta obsahuje informace o vašem tarifu, vaše telefonní číslo a zároveň je vybavena pamětí pro ukládání telefonních čísel a textových zpráv (viz kapitola Telefonní seznam na str. 25). Vložení SIM karty 1. Stiskněte tlačítko pojistky, jak je naznačeno na obrázku, a odejměte kryt baterie. Dbejte přitom, aby zkosený roh SIM karty byl natočen správně. 3. Nasaďte akumulátor na místo, kontakty směrem dolů, až zcela zapadne. Stiskem dolů akumulátor zajistěte. 4. Nasaďte zpět zadní kryt telefonu: přední část zavěste háčky v horní části telefonu a stiskem kryt zavřete. 2. Vložení SIM karty: Nejprve ji zasuňte až na doraz pod levý plastikový díl a poté zajistěte kovovou úchytkou. Začínáme 1

10 5. Před použitím telefonu odstraňte ochrannou fólii z displejů a objektivu fotoaparátu. Zapnutí telefonu Telefon zapnete stiskem tlačítka ). Je-li třeba, zadejte kód PIN (to jest 4 až 8-místný bezpečnostní kód vaší SIM karty). PIN kód je na kartě již nastaven a sdělí vám jej váš prodejce nebo operátor. Postup pro změnu PIN kódu naleznete na str. 34. Zadáte-li po sobě třikrát chybný PIN kód, vaše SIM se zablokuje. Pro její odblokování budete potřebovat kód PUK, který si musíte vyžádat od vašeho operátora. Nastavení data a času Po prvním zapnutí telefonu budete požádáni o nastavení data a času pomocí numerických tlačítek (číslici vymažete stiskem c). Podrobnější informace o datu a čase naleznete na str. 36. Kopírování telefonního seznamu SIM karty Pokud při prvním zapnutí telefonu nezkopírujete telefonní seznam ze SIM karty, viz Zvolit seznam na str. 25. Telefon rozpozná SIM kartu již obsahující seznam a nabídne možnost zkopírování seznamu z karty přímo do telefonu. Zkopírování můžete odmítnout stiskem c nebo potvrdit stiskem,. Jako výchozí je vždy nastaven telefonní seznam v telefonu. Chcete-li přepnout zpět na telefonní seznam SIM karty, viz Zvolit seznam na str. 25. Kalibrace Toto menu umožňuje kalibraci dotykové obrazovky a docílení vyšší přesnosti při používání dotykového pera. Jednoduše stiskněte, a postupujte podle instrukcí. K dokončení procesu musíte stisknout jeden po druhém všechny tři symboly. Nabíjení akumulátoru Telefon je napájen nabíjecím akumulátorem. Nový akumulátor je částečně nabitý. Na slabý akumulátor upozorňuje výstražná zpráva (je-li tato funkce 2 Začínáme

11 aktivována). Pokud je baterie úplně vybitá, objeví se ikona teprve po 2 až 3 minutách nabíjení. Pokud odejmete baterii při zapnutém telefonu, můžete přijít o všechna osobní nastavení. 1. Při nasazeném akumulátoru a zavřeném zadním krytu telefonu připojte konektor nabíječky (dodávána v krabici spolu s telefonem) do zásuvky VLEVO na pravém boku telefonu. Nabíječku zapojte do sítové zásuvky. 2. Symbol baterie na displeji zobrazuje stav nabíjení: - Při nabíjení se postupně objevují 4 proužky indikátoru; každý proužek přitom představuje přibližně 25 % kapacity. Pro úplné nabití telefonu je zapotřebí asi 1,45 hodiny. - když jsou všechny 4 proužky v klidu, je akumulátor plně nabitý: odpojte nabíječku. Kapacita akumulátoru závisí na síti a podmínkách používání, doba hovoru dosahuje 2 až 4 hodiny a v pohotovostním režimu telefon vydrží 200 až 400 hodin. Nabíječka připojená k telefonu po úplném nabití nezpůsobí poškození akumulátoru. Nabíječku lze vypnout pouze jejím odpojením ze sítě, proto používejte snadno přístupnou zásuvku. Nabíječku můžete také připojit ke zdroji IT (pouze v Belgii). Začínáme 3

12 2 Hlavní funkce Správa a prohlížení telefonního seznamu V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko -. Podle typu vybraného Tel. seznam seznamu (na kartě SIM nebo v telefonu, viz Telefonní seznam na str. 25) může být zobrazený obsah různý. Chcete-li nahlížet do telefonního seznamu během hovoru, stiskněte, a vyberte Zobraz seznam. Dvojitým stiskem tlačítka c se vrátíte k původnímu zobrazení displeje při hovoru. Stiskněte #, vložte počáteční písmena hledaného jména a stiskem, se přesunete přímo k hledanému jménu. Uskutečnění hovoru 1. V pohotovostním režimu zadejte tlačítky požadované telefonní číslo. Chybně zadanou číslici vymažete stiskem c. 2. Zadané číslo vytočíte stiskem ( a hovor ukončíte stiskem tlačítka ). U mezinárodních čísel zadávejte místo obvyklého předčíslí znak + podržením *. Příjem a ukončení hovoru Při příjmu hovoru lze zobrazit číslo volajícího. Pokud pro dané číslo uložíte jméno, zobrazuje se namísto čísla toto jméno. 1. Hovor přijmete stiskem tlačítka (. 2. Odmítnout hovor můžete stiskem ). Pokud máte zapnutou funkci Přesměrování (viz str. 65), bude hovor přesměrován na jiné číslo nebo do hlasové schránky (aniž by byl tento příchozí hovor na telefonu zobrazen). 3. Hovor ukončíte stiskem tlačítka ). Telefon nebude vyzvánět v režimu Ticho (viz str. 7). Pokud máte nastavenu volbu Lib. tlačítkem (viz str. 66), můžete hovor přijmout stiskem libovolného tlačítka (s výjimkou ). Označení a odeslání obrázků Díky dotekové obrazovce a peru umožňuje váš mobilní telefon snadné označení a odeslání pořízených obrázků příbuzným a známým. Viz Dotyková obrazovka na str. 3, chcete-li se seznámit s dotykovou obrazovkou a s používáním pera, 4 Hlavní funkce

13 Fotografování na str. 15 chcete-li se naučit pořizovat obrázky a Album obrázků, TagIt na str. 57 pro další informace o označování/upravování obrázků. Promítání obrázků na TV Pomocí této funkce můžete zobrazit obrázky z Alba obrázků (automaticky TV slideshow jako prezentaci slideshow nebo ručně jednotlivé obrázky) na TV přijímači pomocí příslušenství TV Link nebo na hlavní (interní) obrazovce telefonu. 1. Zapojte TV Link do žlutého konektoru (CINCH) AV vstupu televizoru, druhý konec zapojte do telefonu (do horní zdířky). 2. Na TV obrazovce se automaticky zobrazí výchozí obrázek a na obrazovce telefonu se zobrazí nabídka TV slideshow. 3. V menu pomocí + a - zvolte automatickou prezentaci (slideshow) nebo zobrazování obrázku ručně. Pomocí TV Link můžete zobrazit pouze JPEG obrázky až do velikosti VGA ( bodů). Podrobnosti naleznete v kapitole TV slideshow na str. 60. Rychlé vytáčení Tato funkce vám umožňuje 4 preferovaná nebo nejčastěji volaná čísla. Tato čísla můžete rychle vytáčet dvojím poklepáním na odpovídající ikonu nebo obrázek na obrazovce, aniž byste museli použít funkci Tel. seznam a vyhledávat v seznamu. 1. Stiskem < vstupte do obrazovky Rychlé vytáčení. 2. Vyberte miniaturu, kterou chcete konfigurovat. Jedním stiskem, vyberte jméno ze seznamu Tel. seznam a druhým stiskem vstupte do seznamu Album obrázků a přiřaďte požadovaný obrázek. Postupujte stejným způsobem i pro další miniatury. 3. Chcete-li vytočit některé z přiřazených jmen, stiskněte v pohotovostním režimu < a poté dotekovým perem poklepejte na vybranou miniaturu. 4. Chcete-li změnit konfiguraci miniatury, vyberte ji a stiskněte, pro nahrazení jména a/nebo obrázku. Pořízení obrázku Váš mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, který vám umožňuje pořizovat obrázky a odesílat je Hlavní funkce 5

14 přátelům a příbuzným. Podrobnější informace naleznete v kapitole Fotografování na str. 15. Navigační ikona V pohotovostním režimu zobrazená Navigační ikona umožňuje určit nabídku, která je dostupná pomocí navigačních tlačítek. Podrobnosti o aktivaci/ deaktivaci viz Navigační ikona na str. 33. Foto Talk: odeslání zvukového klipu s obrázkem Tato funkce umožňuje rychlé odeslání zprávy tvořené obrázkem a zvukem. 1. V pohotovostním režimu aktivujte stiskem tlačítka fotoaparátu fotoaparát. Podle potřeby přepněte pomocí # do režimu Klip. 2. Stiskem tlačítka fotoaparátu pořídíte snímek. Poté se automaticky otevře Nahrát zvuk. 3. Podle potřeby nahrajte zvukový záznam nebo vzkaz, stiskem c zrušíte nahrávání, stiskem, jej zastavíte (nebo můžete vyčkat dosažení maximálního času 30 vteřin pro nahrávku). 4. Poté odešlete zprávu pomocí MMS (podrobnosti viz MMS na str. 49). Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá Tato funkce je dostupná pouze pokud máte zvolený seznam v telefonu, nikoliv na SIM kartě. Funkce umožňuje připojit jedno nebo několik jmen k vybrané skupině. Pokud zavolá kontakt přiřazený do skupiny, zobrazí se jméno uložené v seznamu společně s obrázkem příslušné skupiny a bude vyzvánět melodie přiřazená této skupině. 1. V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát jedním stiskem tlačítka fotoaparátu a druhým stiskem pořiďte snímek požadované osoby. 2. Zvolte Tel. seznam > Nast. tel. seznamu > Správa skupin. Přejmenujte skupinu a vyberte Typ zvonění, poté obrázek osoby. Pokud vytváříte skupinu pouze pro jednu osobu, můžete také zvolit Multimédia > Zvukové nahrávky > Nová, nahrát si její hlas a poté zvolit tuto nahrávku jako Typ zvonění. 6 Hlavní funkce

15 3. Vyberte jméno v telefonním seznamu, vyberte Vyber skupinu a přiřaďte jej k požadované skupině. Hovor s HF Pro větší pohodlí a bezpečnost oddalte při používání handsfree telefon od ucha a to zvláště při zvyšování hlasitosti. 1. Pokud je vybrán telefonní seznam na SIM kartě, vyberte požadovaný záznam a stiskněte dvakrát tlačítko,, vyberte Hovor s HF a stiskem, číslo vytočte. 2. Pokud je vybrán telefonní seznam v telefonu, postupujte pro výběr výchozího čísla podobně, případně stiskem < nebo> vyberte ze seznamu jiné číslo, poté stiskněte, a vyberte Hovor s HF. Pokud již telefonujete, stiskněte pro přepnutí na handsfree nebo pro návrat do normálního režimu hovoru dvakrát tlačítko,. Změna typu vyzvánění Vyberte Nastavení > Zvuky > Typ zvonění, stiskněte, a posunutím+nebo-vyberte vyzvánění ze seznamu. Stiskem, volbu potvrdíte. Vypnutí vyzvánění (tichý režim) Pokud nechcete, aby telefon při příjmu hovoru vyzváněl, deaktivujte vyzvánění Potichu vybráním Nastavení > Zvuky > Potichu. Stiskněte -dokud není hlasitost nastavena na Zapnout a potvrďte stiskem,. Zapnutí vibračního vyzvánění Pokud chcete, aby telefon při příchozím hovoru vibroval, aktivujte vibrační Vibrace vyzvánění zvolením Nastavení > Zvuky > Vibrace a poté Zapnout nebo Vypnout Vybranou volbu potvrďte stiskem,. Zapnutím vibračního vyzvánění nevypnete zvonění telefonu. Pokud má telefon při příchozím hovoru pouze vibrovat, aktivujte výše popsaným postupem režim Potichu. Po připojení nabíječky se vibrační vyzvánění automaticky deaktivuje. Zjištění vašeho telefonního čísla Chcete-li zjistit vaše vlastní telefonní číslo, stiskněte v pohotovostním režimu - a vyberte Vlastní č. > Zobrazit. Vaše telefonní číslo se zobrazí, pokud je Hlavní funkce 7

16 uloženo na SIM kartě. Pokud uloženo není, zvolte Nová a pokračujte uvedeným postupem. Pokud je vaše telefonní číslo uloženo v seznamu, můžete jej zobrazit během hovoru. Viz Správa a prohlížení telefonního seznamu na str. 4. Nastavení hlasitosti reproduktoru Během hovoru stiskněte navigační klávesu + nebo - pro zvýšení nebo snížení hlasitosti. Vypnutí mikrofonu Během hovoru můžete vypnout mikrofon a volající vás neuslyší. Během Ztlumit hovoru stiskněte,, vyberte Ztlumit a poté stiskněte opět,. Znovu zapnout mikrofon Zrušit ztlumení Pro opětovné zapnutí mikrofonu během hovoru stiskněte,, vyberte Zrušit ztlumení a volbu potvrďte stiskem,. Nahrání hovoru V některých státech je nahrávání rozhovoru regulováno zákonem. Proto Nahrát dialog doporučujeme informovat volající o záměru nahrávat hovor a skutečně nahrávat až po jejich souhlasu. Veškeré nahrávky by měly zůstat v soukromí. 1 minuta je maximální délka nahrávky (viz Zvukové nahrávky na str. 61). Chcete-li nahrávat během hovoru, stiskněte,, vyberte Nahrát dialog a stiskněte,. Stiskem c,, nebo zavěšením hovoru se nahrávání ukončí: Editační okno umožňuje nahrávku pojmenovat a nahrávka je pak dostupná z menu Multimedia > Zvukové album. Pokud nejprve zvolíte Ztlumit a poté teprve Nahrát dialog, nahraje se pouze hlas druhé strany. Vymazání seznamu hovorů Seznam uskutečněných hovorů vymažete stiskem, Vynulovat v pohotovostním režimu a poté výběrem Info o hovoru > Seznam hovorů > Vynulovat. Pro vymazání seznamu stiskněte dvakrát tlačítko,. 8 Hlavní funkce

17 Vymazání SMS zpráv Všechny SMS zprávy najednou vymažete stiskem, v pohotovostním režimu a poté výběrem Zprávy > SMS > Číst SMS > Smazat vše. Pro vymazání všech SMS zpráv stiskněte dvakrát tlačítko,. Všechny SMS zprávy můžete také vymazat z nabídky Archiv SMS. Vymazáním zpráv uvolníte místo v paměti a umožníte tím tak příjem nových zpráv. Vymazání telefonního seznamu Celý telefonní seznam můžete najednou vymazat stiskem, v pohotovostním režimu a poté výběrem Tel. seznam > Nast. tel. seznamu > Smaž tel. seznam. Pro vymazání telefonního seznamu stiskněte tlačítko,. Touto funkcí můžete vymazat POUZE telefonní seznam uložený v telefonu, nikoliv na SIM kartě. Rychlé prohlížení seznamu Při procházení seznamu (událostí atd.) můžete dlouhým stiskem + nebo - listovat po celých obrazovkách místo po jednotlivých záznamech. Hlavní funkce 9

18 3 Struktura nabídek Následující tabulka obsahuje úplnou strukturu nabídky ovládání telefonu. Pro každou položku je uvedeno číslo strany, na které naleznete více informací o funkci nebo nastavení. Nastavení str. 29 Zvuky str. 29 Potichu / Hlasitost vyzvánění / Typ zvonění / Zvuk SMS/MMS / Ekvalizér / Tóny tlačítek / Zvukové signály / Vibrace Displej str. 30 Šetřič displeje / Animace / Podsvícení / Tapeta Zkratky str. 31 Klávesové zkratky / Hlasové povely / Rychlé vytáčení / Navigační ikona Bezpečnost str. 33 Veřejná jména / Blokování hovorů / Změna kódů / Ochrana PIN / Zámek kláves Kalibrace str. 34 Síť str. 34 GPRS připojení / Registrace do sítě / Preferované sítě / Nastavení přístupu Datum a čas str. 36 Zobrazení hodin / Nastavit datum / Časové pásmo / Letní čas / Nastavit čas Jazyk str. 37 Seznam dostupných jazyků Profily str. 37 Zprávy str. 39 SMS str. 39 Odeslat SMS / Číst SMS / Nastavení SMS / Archív SMS / SMS více příjemcům str. 42 Pro každou dostupnou schránku: Nastavení / Otevři schránku / Odeslat poštu 10 Struktura nabídek

19 SMS zprávy sítě str. 48 Příjem / Témata / Kód oblasti Okamžitá zpráva str. 48 Budík str. 62 Diář str. 62 Poznámkový blok str. 49 MMS str. 49 Nová MMS / Doručené / Koncepty / Šablony / Odeslané / Nastavení Telefonní seznam str. 25 Zobraz seznam Nastavení telefonního seznamu Smaž tel. seznam / Zvolit seznam / Správa skupin / Kopírovat do telefonu Hry a aplikace str. 62 JAVA str. 63 Informace o hovorech str. 65 Nastavení hovorů str. 65 Přesměrování / Hlasové schránky / Automatické opakování vytáčení / Příjem hovoru libovolným tlačítkem / Čekající (druhý) hovor / Identifikace volajícího Seznam hovorů str. 67 Seznam hovorů / Vynulovat Počítadla hovorů str. 67 GSM info Infračervený port str. 55 Kalkulačka str. 62 Struktura nabídek 11

20 Fotoaparát str. 15 Multimédia str. 57 Album obrázků str. 57 Seznam dostupných obrázků Zvukové album str. 57 Seznam dostupných zvuků Ukázka - demo str. 61 Stav paměti str. 61 Služby operátora str. 69 Servisní čísla Čísla uvedená v této nabídce závisí na operátorovi a vašem tarifu, podrobné informace získáte u svého operátora. WAP str. 69 Služby + Tato nabídka závisí na operátorovi a vašem tarifu, podrobné informace získáte u svého operátora. Zvukové nahrávky str. 61 TV slideshow str. 60 BeDJ str Struktura nabídek

21 4 Psaní textu a čísel Text můžete psát v editovacím okně dvěma způsoby: buď pomocí funkce prediktivního vkládání textu T9 nebo obyčejným psaním textu. K dispozici jsou navíc další dva režimy pro psaní čísel a interpunkce. Ikony zobrazující se na displeji udávají aktuální režim vkládání textu. Poznámka: Klávesnice na obrazovce umožňuje vkládání znaků pomocí dotekového pera jako z klávesnice počítače. Použití dotykového pera je ekvivalentní stisku příslušného tlačítka telefonu. Psaní textu pomocí T9 Tegic Euro. Pat. App Prediktivní vkládání textu T9 je inteligentní editační funkce usnadňující psaní zpráv, která využívá k vyhledávání průběžně psaných slov rozsáhlý slovník. Funkce usnadňuje rychlé vkládání textu. Pro každé písmeno slova stiskněte tlačítko s příslušným písmenem pouze jednou: po každém stisku tlačítka se provádí analýza a funkce T9 zobrazí návrh slova. Pokud je možné použitými tlačítky sestavit více slov, je slovo připravené k vložení zvýrazněno: stiskem < nebo > můžete procházet seznam a vybírat ze slov navržených funkcí T9 (viz následující příklad). Funkce T9 nemusí být dostupná pro všechny jazyky. Použití Písmena abecedy a symboly jsou přiřazené tlačítkům následovně: 2 až 9 Psaní písmen. Procházení seznamu nabídnutých < nebo > slov.,nebo 1 Potvrzení vybraného slova. c 0 * Stiskem smažete jeden znak, podržením smažete celý text. Přepnutí mezi velkými a malými písmeny. Přepíná mezi T9, základním režimem a psaním číslic. Psaní textu a čísel 13

22 # Přepíná na psaní symbolů a interpunkčních znamének. Stiskem + nebo - přepnete na další symboly nebo interpunkční znaky. Příklad: napsání slova home : 1. Stiskněte Na obrazovce se objeví první slovo ze slovníku: Good. 2. Stiskem > vyberte ze seznamu Home. 3. Stiskem, nebo 1 potvrďte výběr slova Home. Základní psaní textu Pokud chcete zadávat text základním způsobem, stiskněte *. Při psaní tímto způsobem je nutné pro napsání požadovaného znaku stisknout tlačítko opakovaně: písmeno h je druhé v pořadí na tlačítku 4, takže pro jeho zadání musíte tlačítko stisknout dvakrát. Příklad: napsání slova home : Stiskněte 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 3, 3 (DEF). Po napsání celé zprávy stiskněte,. Písmena, číslice a symboly jsou umístěny na tlačítkách následovně: Krátký stisk Dlouhý stisk 1 mezera / : ; "!? # = * % < > ( ) & $ _ 2 a b c 2 à ä å æ ç 2 3 d e f 3 é è Φ 3 4 g h i 4 Γ ì 4 5 j k l 5 Λ 5 6 m n o 6 ñ ò ö 6 7 p q r s 7 β Π Θ Σ 7 8 t u v 8 ü ù 8 9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ (přepínání mezi psaním Abc, abc a ABC) 0 14 Psaní textu a čísel

23 5 Fotografování Váš mobilní telefon je vybaven digitálním fotoaparátem, kterým můžete pořizovat obrázky, ukládat je v telefonu, používat je jako tapetu a posílat je svým známým. Dostupné funkce Aktivace fotoaparátu Zvětšení/zmenšení Změna citlivosti fotoaparátu Otevřete krytku fotoaparátu nebo stiskněte tlačítko fotoaparátu. Ve všech režimech, v režimu VGA přepínáte stisknem tlačítka < nebo > (viz Úvod k nastavení režimů dále) v ostatních stiskněte navigační tlačítko + nebo -. Stiskem * přepněte režim na Noční nebo Normální. Změna režimu fotoaparátu Přepínání mezi speciálními efekty Nastavení fotoaparátu Stiskem # přepínáte mezi režimy VGA ( bodů), Tapeta ( bodů), Klip ( bodů) a Foto-hovor (96 64 bodů). Stiskem navigačního tlačítka < (vlevo) nebo > (vpravo) můžete přepínat mezi speciálními efekty (sépie, reliéf atd.) (v režimu VGA + nebo -). Stiskněte, při aktivním režimu fotoaparátu. Pořízení obrázku Stiskněte tlačítko fotoaparátu nebo TagIt při aktivním režimu fotoaparátu. Uložení obrázku Hned po sejmutí obrázku stiskněte tlačítko fotoaparátu. Smazání obrázku Po pořízení obrázku stiskněte c. Fotografování 15

24 Volby fotografování Po pořízení obrázku stiskněte,. Aktivace/deaktivace Stiskněte 0. samospouště V jakémkoli menu zrušíte dlouhým stiskem c jakoukoli akci a vrátíte se do pohotovostního režimu. Pořízení obrázků Úvod k nastavení režimů Otevřete spoušť fotoaparátu a/nebo stiskněte tlačítko fotoaparátu, aby se zobrazila obrazovka náhledu fotoaparátu. Objektiv fotoaparátu je zaostřen automaticky a ikony jsou zobrazeny ve spodní (Zvětšení, Efekt, Režim fotoap., Snímání) a horní (Samospoušť, Citlivost) části obrazovky. Všechny dále popisované volby a stisknutá tlačítka jsou k dispozici pouze v aktivním režimu fotoaparátu, to jest při zobrazení náhledu obrázku. Pro přístup k libovolné z těchto funkcí můžete také stisknout, (viz Nastavení str. 19). Režim fotoaparátu Výchozí velikost obrázku standardního formátu je VGA bodů. Otočte telefon o 90 doleva a podržte jej vodorovně, uvidíte náhled přes celý displej. V tomto režimu se v pravém spodním rohu objeví ikona VGA. NAVIGAČNÍ KLÁVESY SE AUTOMATICKY PŘIZPŮSOBÍ SVISLÉ NEBO VODOROVNÉ POLOZE (náhled, stisky kláves atd.) Pro všechny ostatní foto režimy podržte telefon vertikálně a stiskněte # pro přepnutí do režimu Tapeta ( bodů), Klip ( bodů), nebo Foto-hovor (96 64 bodů). Vybraná hodnota položky Režim fotoap. se zobrazuje ve spodní části obrazovky. 16 Fotografování

25 V režimu Klip můžete nahrát zvukový záznam ihned po pořízení obrázku. Podrobnosti o tomto režimu viz Foto Talk: použití režimu Klip str. 18. Efekty Samospoušť Citlivost Režim lupa Můžete vybrat jeden z následujících režimů, viz Volba efektu str. 20. Volbou můžete nastavit Samospoušť na Zapnuto nebo Vypnuto (viz Použití samospouště str. 18). K dispozici jsou dva režimy fotoaparátu: Normální a Noční režim (indikovaný ikonou měsíce v horní části obrazovky). Podle úrovně okolního světla můžete přepnout mezi režimy stiskem *. Tato volba je dostupná ve všech režimech: jeden stupeň zvětšení ( 2) vrežimech Klip a Tapeta (stiskněte navigační klávesu + nebo -pro zvětšení nebo zmenšení), dva stupně zvětšení ( 2 a 4) v režimu VGA (když držíte telefon horizontálně, stiskněte také + nebo -, které jsou při vertikálním držení telefonu < a > šipkami navigační klávesy). Pořízení obrázku 1. Pokud je funkce samospouště nastavena na Vypnuto, stiskněte po aktivaci režimu fotoaparátu tlačítko fotoaparátu a pořiďte snímek. 2. Číslo, které se objeví, indikuje jeho pořadí. Stiskněte: c Pro ignorování právě pořízeného snímku a návrat do režimu náhledu. Tlačítko Pro jeho uložení v Albu obrázků. fotoaparátu, Zobrazení seznamu dostupných voleb: Poslat (jako MMS, nebo prostřednictvím infračerveného portu), Uložit v seznamu Album obrázků, upravit - Tag-It nebo Vyfotit nový snímek. 3. Zavřením krytky fotoaparátu deaktivujte fotoaparát bez uložení obrázku. 4. Počet obrázků, které lze uložit, se liší podle nastavení: vyšší rozlišení znamená větší velikost souboru. Pokud není k dispozici dostatek paměti, objeví se varovná zpráva. V takovém případě budete muset před uložením nového Fotografování 17

26 obrázku vymazat některá data (viz Stav paměti str. 61). Při ukládání do seznamu Album obrázků jsou obrázky pojmenovány jako «img_1.jpg», atd., až do čísla To neznamená, že můžete uložit 9999 obrázků, ale že jsou obrázky číslovány až do Poté se znovu začne číslovat od 1. Použití samospouště 1. Nastavte samospoušť na Zapnuto (viz výše), poté stiskem tlačítka fotoaparátu samospoušť aktivujte (nebo stiskněte 0 pokud je volba nastavena na Vypnuto). 2. Telefon postavte tak, aby zabíral požadovanou scénu. 3. Začne se odpočítávat 10 sekund (hodnotu nelze změnit). 3 sekundy před pořízením obrázku se ozve pípnutí a v okamžiku expozice další. Odpočítávání můžete kdykoli zrušit stiskem c (návrat do režimu náhledu) nebo stiskem 0 (pouze zastavení samospouště). 4. Po pořízení snímku pokračujte krokem 2 instrukcí popsaných v Pořízení obrázku. Označení / úprava obrázku Tag-It Podrobnější informace viz TagIt str. 57. Foto Talk: použití režimu Klip Režim Klip vám umožní nahrát klip tvořený obrazem a zvukem. 1. Vyberte režim Klip, poté stiskem tlačítka fotoaparátu pořiďte obrázek. 2. Automaticky se otevře okno Nahrát zvuk: Podle potřeby nahrajte zvukový záznam nebo vzkaz (stiskem c zrušíte nahrávání, stiskem, jej zastavíte, nebo můžete vyčkat dosažení maximální délky nahrávky 30 vteřin). 3. Stiskem, se zpřístupní následující volby: Poslat pomocí MMS Pro Odeslání vašeho klipu pomocí MMS. Přehrát klip Pro Přehrání klipu. Uložit klip Pro Uložení vytvořeného klipu: obrázku do Alba obrázků. Upravit klip Pro Úpravu vytvořeného klipu. Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá Režim Fotocall umožňuje vytvořit obrázek a přiřadit jej skupině. Pokud volá kontakt z příslušné skupiny, 18 Fotografování

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

KONKA Q3. Návod k použití

KONKA Q3. Návod k použití KONKA Q3 Návod k použití Poslední revize: 12. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 3 POPIS TELEFONU... 3 POPIS ZOBRAZENÝCH IKON... 4 INSTALACE SIM KARTY A BATERIE... 4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Třípásmový TELEFON GPRS SGH-D410

Třípásmový TELEFON GPRS SGH-D410 Třípásmový TELEFON GPRS SGH-D410 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění... 8 Rozbalení... 10 Váš telefon... 11 Popis telefonu... 11 Displej... 14 Servisní světlo... 17 Fotoaparát... 17 Začínáme... 18 Vložení

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

EVOLVEO StrongPhone WiFi

EVOLVEO StrongPhone WiFi EVOLVEO StrongPhone WiFi Obsah 1. Specifikace 2. Začínáme 3. Zapnutí přístroje 4. Možnosti a nastavení mobilního telefonu 5. Zprávy 1. Specifikace velký 2.4" barevný displej rozlišení displeje 240 x 320

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

A300. Mobilní telefon. Návod k použití

A300. Mobilní telefon. Návod k použití A300 Mobilní telefon Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu. Bezpečnostní pokyny Nezapínejte a nepoužívejte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Czech. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Czech. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Sony Ericsson Z200. Obsah. Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Další funkce... 57 Budík, stopky, kalkulačka, kalendář, hry

Sony Ericsson Z200. Obsah. Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Další funkce... 57 Budík, stopky, kalkulačka, kalendář, hry Obsah Sony Ericsson Z200 Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem... 8 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen Osobní nastavení telefonu... 18 Výběr vyzváněcího

Více

Printed in China Code No.:GH68-10914A Czech. 09/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in China Code No.:GH68-10914A Czech. 09/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-09002A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-09002A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android

Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android Tento návod doplňuje příručku Rychlý návod k použití, kterou jste obdrželi společně

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

SGH-E500. Uživatelská příručka

SGH-E500. Uživatelská příručka SGH-E500 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Nedodržení následujících opatření může být nebezpečné nebo nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení. Nejdříve

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více