Seznámení se s vaším telefonem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznámení se s vaším telefonem"

Transkript

1

2 Seznámení se s vaším telefonem Na zadní straně telefonu: objektiv fotoaparátu Dotykové pero Dotyková obrazovka s barvami Příjem hovoru ( Tlačítko T Mikrofon Tlačítko fotoaparátu na boku Navigační tlačítka a, Ukončení hovoru ), tl. zap./vyp. Tlačítko c Alfanumerická tlačítka Philips neustále pracuje na zdokonalování svých výrobků. Z tohoto důvodu si Philips vyhrazuje právo na změnu údajů uvedených v tomto návodu, a to bez předchozího upozornění. Philips dohlíží na správnost zde uvedených informací, ale v žádném případě neručí za případné chyby, přehlédnutí, nebo jiné rozdíly mezi tímto návodem a v něm popisovaným produktem. Telefon je určený pro sítě GSM/GPRS. Dostupné funkce Zapnutí/vypnutí telefonu Zadání PIN kódu Podržte ). Tlačítky číslic zadejte váš kód PIN a potvrďte jej stiskem, nebo #. Uskutečnění hovoru Tlačítky číslic zadejte telefonní číslo a stiskněte (. Příjem hovoru Po zazvonění telefonu stiskněte (. Nastavení hlasitosti hovoru Stiskněte při hovoru křížové tlačítko + (nahoru) nebo - (dolu). Konec hovoru Stiskněte ). Odmítnutí hovoru Stiskněte ). Přístup k hlavní nabídce Zobrazení nabídky Tel. seznam V pohotovostním režimu stiskněte,. V pohotovostním režimu stiskněte-.

3 Použití Tel. seznamu Zobrazení nabídky Seznam hovorů Návrat do předchozí nabídky Rychlý návrat znabídky do pohotovostního režimu Zobrazení posledního hovoru Zamknutí/ odemknutí klávesnice Pomocí + nebo - se můžete v seznamu pohybovat a stiskem ( zvolené číslo vytočíte. V pohotovostním režimu stiskněte +. Stiskněte c. Podržte c nebo stiskněte ). V pohotovostním režimu stiskněte (. V pohotovostním režimu podržte c (klávesnici můžete také odemknout rychlým stiskem + a -). Použití funkce nabídky Rychlé otevření Alba obrázků Aktivace naprogramovaných příkazů Hlasové povely Rychle odeslat SMS Aktivace funkce Fotoaparát Stiskněte,, posuňte se pomocí < nebo > astiskem + nebo - vyberte funkci, poté stiskem, přejděte do podnabídky. Opakujte postup pro dosažení požadované funkce. V pohotovostním režimu stiskněte klávesu Tag It!. Poté vyberte obrázek a stiskem, jej označte. Podržte tlačítko,. V pohotovostním režimu stiskněte > (zobrazí se telefonní seznam pro výběr příjemce). Posuňte krytku fotoaparátu na zadní straně telefonu.

4 Spuštění prohlížeče WAP Zobrazení seznamu Kláv. zkraty Dotyková obrazovka V pohotovostním režimu stiskněte dlouze 0. V pohotovostním režimu stiskněte dlouze #. Pozor! K ovládání dotykové obrazovky používejte výhradně dotykové pero dodávané spolu s telefonem. Obrazovky se nedotýkejte žádným jiným předmětem. Váš mobilní telefon je vybaven dotykovou obrazovkou, která nabízí rychlé a intuitivní ovládání seznamů a menu. Obrazovka se stane aktivní, jakmile vstoupíte do příslušného menu (v pohotovostním režimu je dotyková obrazovka neaktivní) a můžete telefon ovládat perem umístěným na boku telefonu. Dvojitým poklepáním na menu/ikonu vstupte do menu/aktivujte funkci a poté použijte přiměřenou sílu, jako byste psali na papír. Dotykovou obrazovku nelze použít ve všech případech, někdy je třeba k ovládání použít klávesy telefonu. S ovládacími oblastmi obrazovky v jednotlivých seznamech a menu se velice rychle seznámíte a s pomocí dotykového pera budete moci snadno volit položky, posouvat se po menu, atd. Ve většině případů vám šipka v pravém horním rohu obrazovky nebo červený křížek spolu s varováním umožní zrušit poslední akci nebo se vrátit na předchozí úroveň menu. OK nebo ikona zelené zatržítko vám umožní potvrdit volbu nebo akci. Používání prvků dotykové obrazovky má

5 podobnou funkci jako stisk tlačítek c nebo, na klávesnici. Klávesnice na obrazovce Klávesnice se na obrazovce objeví vždy, když je třeba zadat textový údaj, například při zadávání PIN kódu, psaní zprávy (SMS, , MMS, atd.), zadávání jména v telefonním seznamu, atd. Text tak můžete zadat pomocí dotykového pera jako na klávesnici počítače. Použití dotykového pera je ekvivalentní stisku příslušného tlačítka telefonu. Matrix Matrix je grafická reprezentace menu pomocí ikon. Každá ikona představuje funkci nebo nastavení používané při ovládání vašeho telefonu. Do matrix menu vstoupíte stiskem, v pohotovostním režimu. Poté pomocí dotykového pera nebo navigačních tlačítek vyberte nebo aktivujte položku menu, nebo operaci zrušte stiskem c. Stiskem tlačítek < nebo >, případně + nebo -, přepínáte mezi dvěma možnými nastaveními, například Aktivovat/Deaktivovat, Zapnout/Vypnout, zvýšení/snížení hodnoty, apod. Procházejte jednotlivá menu a seznamy, dokud se nedostanete k požadované funkci nebo volbě. Při procházení seznamu se na pravé straně zobrazuje ukazatel aktuální pozice v seznamu. Pomocí dotykového pera a navigačních tlačítek můžete zvolit nebo nastavit všechny funkce telefonu, jejichž podrobný popis naleznete v příslušných kapitolách tohoto návodu. Události Některé události mohou změnit displej v pohotovostním režimu (zmeškané hovory, nová zpráva apod.). Stiskem, přejdete do příslušné nabídky, podržením c se vrátíte do pohotovostního režimu.

6 1. Začínáme...1 Vložení SIM karty...1 Zapnutí telefonu...2 Nastavení data a času...2 Kopírování telefonního seznamu SIM karty...2 Kalibrace...2 Nabíjení akumulátoru Hlavní funkce...4 Správa a prohlížení telefonního seznamu...4 Uskutečnění hovoru...4 Příjem a ukončení hovoru...4 Označení a odeslání obrázků...4 Promítání obrázků na TV...5 Rychlé vytáčení...5 Pořízení obrázku...5 Navigační ikona...6 Foto Talk: odeslání zvukového klipu s obrázkem...6 Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá...6 Hovor s HF...7 Změna typu vyzvánění...7 Vypnutí vyzvánění (tichý režim)...7 Zapnutí vibračního vyzvánění...7 i Obsah Zjištění vašeho telefonního čísla...7 Nastavení hlasitosti reproduktoru...8 Vypnutí mikrofonu...8 Znovu zapnout mikrofon...8 Nahrání hovoru...8 Vymazání seznamu hovorů...8 Vymazání telefonního seznamu...9 Rychlé prohlížení seznamu...9 Vymazání SMS zpráv Struktura nabídek Psaní textu a čísel Psaní textu pomocí T Základní psaní textu Fotografování Dostupné funkce Pořízení obrázků Nastavení BeDJ Dostupné funkce Začínáme Záznam smíchané skladby Vytvoření vlastního stylu a mixu... 23

7 Uložení vlastních stylů Příjem hovoru Telefonní seznam Nastavení Přidání kontaktů do telefonního seznamu.. 26 Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá Úprava a správa kontaktů v seznamu Nastavení Zvuky Displej Zkratky Bezpečnost Kalibrace Síť Datum a čas Profily Jazyk Zprávy SMS Okamžitá zpráva SMS zprávy sítě Poznámkový blok MMS Infračervený port Umístění zařízení Posílání dat Příjem dat Multimédia Zvukové album Album obrázků TV slideshow Ukázka - demo Stav paměti Zvukové nahrávky BeDJ Hry a aplikace Kalkulačka Budík Diář JAVA Informace o hovorech Nastavení hovorů Seznam hovorů Počítadla hovorů Služby operátora WAP Uskutečnění druhého hovoru Příjem druhého hovoru ii

8 DTMF tóny Příjem třetího hovoru Konferenční hovor Explicitní přesměrování hovoru Ikony a symboly Odstraňování problémů Bezpečnostní pokyny Originální doplňky Philips iii

9 1 Začínáme Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte kapitolu Bezpečnostní upozornění. Abyste mohli telefon používat, musíte vložit platnou SIM kartu, kterou obdržíte u vašeho prodejce nebo GSM operátora. SIM karta obsahuje informace o vašem tarifu, vaše telefonní číslo a zároveň je vybavena pamětí pro ukládání telefonních čísel a textových zpráv (viz kapitola Telefonní seznam na str. 25). Vložení SIM karty 1. Stiskněte tlačítko pojistky, jak je naznačeno na obrázku, a odejměte kryt baterie. Dbejte přitom, aby zkosený roh SIM karty byl natočen správně. 3. Nasaďte akumulátor na místo, kontakty směrem dolů, až zcela zapadne. Stiskem dolů akumulátor zajistěte. 4. Nasaďte zpět zadní kryt telefonu: přední část zavěste háčky v horní části telefonu a stiskem kryt zavřete. 2. Vložení SIM karty: Nejprve ji zasuňte až na doraz pod levý plastikový díl a poté zajistěte kovovou úchytkou. Začínáme 1

10 5. Před použitím telefonu odstraňte ochrannou fólii z displejů a objektivu fotoaparátu. Zapnutí telefonu Telefon zapnete stiskem tlačítka ). Je-li třeba, zadejte kód PIN (to jest 4 až 8-místný bezpečnostní kód vaší SIM karty). PIN kód je na kartě již nastaven a sdělí vám jej váš prodejce nebo operátor. Postup pro změnu PIN kódu naleznete na str. 34. Zadáte-li po sobě třikrát chybný PIN kód, vaše SIM se zablokuje. Pro její odblokování budete potřebovat kód PUK, který si musíte vyžádat od vašeho operátora. Nastavení data a času Po prvním zapnutí telefonu budete požádáni o nastavení data a času pomocí numerických tlačítek (číslici vymažete stiskem c). Podrobnější informace o datu a čase naleznete na str. 36. Kopírování telefonního seznamu SIM karty Pokud při prvním zapnutí telefonu nezkopírujete telefonní seznam ze SIM karty, viz Zvolit seznam na str. 25. Telefon rozpozná SIM kartu již obsahující seznam a nabídne možnost zkopírování seznamu z karty přímo do telefonu. Zkopírování můžete odmítnout stiskem c nebo potvrdit stiskem,. Jako výchozí je vždy nastaven telefonní seznam v telefonu. Chcete-li přepnout zpět na telefonní seznam SIM karty, viz Zvolit seznam na str. 25. Kalibrace Toto menu umožňuje kalibraci dotykové obrazovky a docílení vyšší přesnosti při používání dotykového pera. Jednoduše stiskněte, a postupujte podle instrukcí. K dokončení procesu musíte stisknout jeden po druhém všechny tři symboly. Nabíjení akumulátoru Telefon je napájen nabíjecím akumulátorem. Nový akumulátor je částečně nabitý. Na slabý akumulátor upozorňuje výstražná zpráva (je-li tato funkce 2 Začínáme

11 aktivována). Pokud je baterie úplně vybitá, objeví se ikona teprve po 2 až 3 minutách nabíjení. Pokud odejmete baterii při zapnutém telefonu, můžete přijít o všechna osobní nastavení. 1. Při nasazeném akumulátoru a zavřeném zadním krytu telefonu připojte konektor nabíječky (dodávána v krabici spolu s telefonem) do zásuvky VLEVO na pravém boku telefonu. Nabíječku zapojte do sítové zásuvky. 2. Symbol baterie na displeji zobrazuje stav nabíjení: - Při nabíjení se postupně objevují 4 proužky indikátoru; každý proužek přitom představuje přibližně 25 % kapacity. Pro úplné nabití telefonu je zapotřebí asi 1,45 hodiny. - když jsou všechny 4 proužky v klidu, je akumulátor plně nabitý: odpojte nabíječku. Kapacita akumulátoru závisí na síti a podmínkách používání, doba hovoru dosahuje 2 až 4 hodiny a v pohotovostním režimu telefon vydrží 200 až 400 hodin. Nabíječka připojená k telefonu po úplném nabití nezpůsobí poškození akumulátoru. Nabíječku lze vypnout pouze jejím odpojením ze sítě, proto používejte snadno přístupnou zásuvku. Nabíječku můžete také připojit ke zdroji IT (pouze v Belgii). Začínáme 3

12 2 Hlavní funkce Správa a prohlížení telefonního seznamu V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko -. Podle typu vybraného Tel. seznam seznamu (na kartě SIM nebo v telefonu, viz Telefonní seznam na str. 25) může být zobrazený obsah různý. Chcete-li nahlížet do telefonního seznamu během hovoru, stiskněte, a vyberte Zobraz seznam. Dvojitým stiskem tlačítka c se vrátíte k původnímu zobrazení displeje při hovoru. Stiskněte #, vložte počáteční písmena hledaného jména a stiskem, se přesunete přímo k hledanému jménu. Uskutečnění hovoru 1. V pohotovostním režimu zadejte tlačítky požadované telefonní číslo. Chybně zadanou číslici vymažete stiskem c. 2. Zadané číslo vytočíte stiskem ( a hovor ukončíte stiskem tlačítka ). U mezinárodních čísel zadávejte místo obvyklého předčíslí znak + podržením *. Příjem a ukončení hovoru Při příjmu hovoru lze zobrazit číslo volajícího. Pokud pro dané číslo uložíte jméno, zobrazuje se namísto čísla toto jméno. 1. Hovor přijmete stiskem tlačítka (. 2. Odmítnout hovor můžete stiskem ). Pokud máte zapnutou funkci Přesměrování (viz str. 65), bude hovor přesměrován na jiné číslo nebo do hlasové schránky (aniž by byl tento příchozí hovor na telefonu zobrazen). 3. Hovor ukončíte stiskem tlačítka ). Telefon nebude vyzvánět v režimu Ticho (viz str. 7). Pokud máte nastavenu volbu Lib. tlačítkem (viz str. 66), můžete hovor přijmout stiskem libovolného tlačítka (s výjimkou ). Označení a odeslání obrázků Díky dotekové obrazovce a peru umožňuje váš mobilní telefon snadné označení a odeslání pořízených obrázků příbuzným a známým. Viz Dotyková obrazovka na str. 3, chcete-li se seznámit s dotykovou obrazovkou a s používáním pera, 4 Hlavní funkce

13 Fotografování na str. 15 chcete-li se naučit pořizovat obrázky a Album obrázků, TagIt na str. 57 pro další informace o označování/upravování obrázků. Promítání obrázků na TV Pomocí této funkce můžete zobrazit obrázky z Alba obrázků (automaticky TV slideshow jako prezentaci slideshow nebo ručně jednotlivé obrázky) na TV přijímači pomocí příslušenství TV Link nebo na hlavní (interní) obrazovce telefonu. 1. Zapojte TV Link do žlutého konektoru (CINCH) AV vstupu televizoru, druhý konec zapojte do telefonu (do horní zdířky). 2. Na TV obrazovce se automaticky zobrazí výchozí obrázek a na obrazovce telefonu se zobrazí nabídka TV slideshow. 3. V menu pomocí + a - zvolte automatickou prezentaci (slideshow) nebo zobrazování obrázku ručně. Pomocí TV Link můžete zobrazit pouze JPEG obrázky až do velikosti VGA ( bodů). Podrobnosti naleznete v kapitole TV slideshow na str. 60. Rychlé vytáčení Tato funkce vám umožňuje 4 preferovaná nebo nejčastěji volaná čísla. Tato čísla můžete rychle vytáčet dvojím poklepáním na odpovídající ikonu nebo obrázek na obrazovce, aniž byste museli použít funkci Tel. seznam a vyhledávat v seznamu. 1. Stiskem < vstupte do obrazovky Rychlé vytáčení. 2. Vyberte miniaturu, kterou chcete konfigurovat. Jedním stiskem, vyberte jméno ze seznamu Tel. seznam a druhým stiskem vstupte do seznamu Album obrázků a přiřaďte požadovaný obrázek. Postupujte stejným způsobem i pro další miniatury. 3. Chcete-li vytočit některé z přiřazených jmen, stiskněte v pohotovostním režimu < a poté dotekovým perem poklepejte na vybranou miniaturu. 4. Chcete-li změnit konfiguraci miniatury, vyberte ji a stiskněte, pro nahrazení jména a/nebo obrázku. Pořízení obrázku Váš mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, který vám umožňuje pořizovat obrázky a odesílat je Hlavní funkce 5

14 přátelům a příbuzným. Podrobnější informace naleznete v kapitole Fotografování na str. 15. Navigační ikona V pohotovostním režimu zobrazená Navigační ikona umožňuje určit nabídku, která je dostupná pomocí navigačních tlačítek. Podrobnosti o aktivaci/ deaktivaci viz Navigační ikona na str. 33. Foto Talk: odeslání zvukového klipu s obrázkem Tato funkce umožňuje rychlé odeslání zprávy tvořené obrázkem a zvukem. 1. V pohotovostním režimu aktivujte stiskem tlačítka fotoaparátu fotoaparát. Podle potřeby přepněte pomocí # do režimu Klip. 2. Stiskem tlačítka fotoaparátu pořídíte snímek. Poté se automaticky otevře Nahrát zvuk. 3. Podle potřeby nahrajte zvukový záznam nebo vzkaz, stiskem c zrušíte nahrávání, stiskem, jej zastavíte (nebo můžete vyčkat dosažení maximálního času 30 vteřin pro nahrávku). 4. Poté odešlete zprávu pomocí MMS (podrobnosti viz MMS na str. 49). Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá Tato funkce je dostupná pouze pokud máte zvolený seznam v telefonu, nikoliv na SIM kartě. Funkce umožňuje připojit jedno nebo několik jmen k vybrané skupině. Pokud zavolá kontakt přiřazený do skupiny, zobrazí se jméno uložené v seznamu společně s obrázkem příslušné skupiny a bude vyzvánět melodie přiřazená této skupině. 1. V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát jedním stiskem tlačítka fotoaparátu a druhým stiskem pořiďte snímek požadované osoby. 2. Zvolte Tel. seznam > Nast. tel. seznamu > Správa skupin. Přejmenujte skupinu a vyberte Typ zvonění, poté obrázek osoby. Pokud vytváříte skupinu pouze pro jednu osobu, můžete také zvolit Multimédia > Zvukové nahrávky > Nová, nahrát si její hlas a poté zvolit tuto nahrávku jako Typ zvonění. 6 Hlavní funkce

15 3. Vyberte jméno v telefonním seznamu, vyberte Vyber skupinu a přiřaďte jej k požadované skupině. Hovor s HF Pro větší pohodlí a bezpečnost oddalte při používání handsfree telefon od ucha a to zvláště při zvyšování hlasitosti. 1. Pokud je vybrán telefonní seznam na SIM kartě, vyberte požadovaný záznam a stiskněte dvakrát tlačítko,, vyberte Hovor s HF a stiskem, číslo vytočte. 2. Pokud je vybrán telefonní seznam v telefonu, postupujte pro výběr výchozího čísla podobně, případně stiskem < nebo> vyberte ze seznamu jiné číslo, poté stiskněte, a vyberte Hovor s HF. Pokud již telefonujete, stiskněte pro přepnutí na handsfree nebo pro návrat do normálního režimu hovoru dvakrát tlačítko,. Změna typu vyzvánění Vyberte Nastavení > Zvuky > Typ zvonění, stiskněte, a posunutím+nebo-vyberte vyzvánění ze seznamu. Stiskem, volbu potvrdíte. Vypnutí vyzvánění (tichý režim) Pokud nechcete, aby telefon při příjmu hovoru vyzváněl, deaktivujte vyzvánění Potichu vybráním Nastavení > Zvuky > Potichu. Stiskněte -dokud není hlasitost nastavena na Zapnout a potvrďte stiskem,. Zapnutí vibračního vyzvánění Pokud chcete, aby telefon při příchozím hovoru vibroval, aktivujte vibrační Vibrace vyzvánění zvolením Nastavení > Zvuky > Vibrace a poté Zapnout nebo Vypnout Vybranou volbu potvrďte stiskem,. Zapnutím vibračního vyzvánění nevypnete zvonění telefonu. Pokud má telefon při příchozím hovoru pouze vibrovat, aktivujte výše popsaným postupem režim Potichu. Po připojení nabíječky se vibrační vyzvánění automaticky deaktivuje. Zjištění vašeho telefonního čísla Chcete-li zjistit vaše vlastní telefonní číslo, stiskněte v pohotovostním režimu - a vyberte Vlastní č. > Zobrazit. Vaše telefonní číslo se zobrazí, pokud je Hlavní funkce 7

16 uloženo na SIM kartě. Pokud uloženo není, zvolte Nová a pokračujte uvedeným postupem. Pokud je vaše telefonní číslo uloženo v seznamu, můžete jej zobrazit během hovoru. Viz Správa a prohlížení telefonního seznamu na str. 4. Nastavení hlasitosti reproduktoru Během hovoru stiskněte navigační klávesu + nebo - pro zvýšení nebo snížení hlasitosti. Vypnutí mikrofonu Během hovoru můžete vypnout mikrofon a volající vás neuslyší. Během Ztlumit hovoru stiskněte,, vyberte Ztlumit a poté stiskněte opět,. Znovu zapnout mikrofon Zrušit ztlumení Pro opětovné zapnutí mikrofonu během hovoru stiskněte,, vyberte Zrušit ztlumení a volbu potvrďte stiskem,. Nahrání hovoru V některých státech je nahrávání rozhovoru regulováno zákonem. Proto Nahrát dialog doporučujeme informovat volající o záměru nahrávat hovor a skutečně nahrávat až po jejich souhlasu. Veškeré nahrávky by měly zůstat v soukromí. 1 minuta je maximální délka nahrávky (viz Zvukové nahrávky na str. 61). Chcete-li nahrávat během hovoru, stiskněte,, vyberte Nahrát dialog a stiskněte,. Stiskem c,, nebo zavěšením hovoru se nahrávání ukončí: Editační okno umožňuje nahrávku pojmenovat a nahrávka je pak dostupná z menu Multimedia > Zvukové album. Pokud nejprve zvolíte Ztlumit a poté teprve Nahrát dialog, nahraje se pouze hlas druhé strany. Vymazání seznamu hovorů Seznam uskutečněných hovorů vymažete stiskem, Vynulovat v pohotovostním režimu a poté výběrem Info o hovoru > Seznam hovorů > Vynulovat. Pro vymazání seznamu stiskněte dvakrát tlačítko,. 8 Hlavní funkce

17 Vymazání SMS zpráv Všechny SMS zprávy najednou vymažete stiskem, v pohotovostním režimu a poté výběrem Zprávy > SMS > Číst SMS > Smazat vše. Pro vymazání všech SMS zpráv stiskněte dvakrát tlačítko,. Všechny SMS zprávy můžete také vymazat z nabídky Archiv SMS. Vymazáním zpráv uvolníte místo v paměti a umožníte tím tak příjem nových zpráv. Vymazání telefonního seznamu Celý telefonní seznam můžete najednou vymazat stiskem, v pohotovostním režimu a poté výběrem Tel. seznam > Nast. tel. seznamu > Smaž tel. seznam. Pro vymazání telefonního seznamu stiskněte tlačítko,. Touto funkcí můžete vymazat POUZE telefonní seznam uložený v telefonu, nikoliv na SIM kartě. Rychlé prohlížení seznamu Při procházení seznamu (událostí atd.) můžete dlouhým stiskem + nebo - listovat po celých obrazovkách místo po jednotlivých záznamech. Hlavní funkce 9

18 3 Struktura nabídek Následující tabulka obsahuje úplnou strukturu nabídky ovládání telefonu. Pro každou položku je uvedeno číslo strany, na které naleznete více informací o funkci nebo nastavení. Nastavení str. 29 Zvuky str. 29 Potichu / Hlasitost vyzvánění / Typ zvonění / Zvuk SMS/MMS / Ekvalizér / Tóny tlačítek / Zvukové signály / Vibrace Displej str. 30 Šetřič displeje / Animace / Podsvícení / Tapeta Zkratky str. 31 Klávesové zkratky / Hlasové povely / Rychlé vytáčení / Navigační ikona Bezpečnost str. 33 Veřejná jména / Blokování hovorů / Změna kódů / Ochrana PIN / Zámek kláves Kalibrace str. 34 Síť str. 34 GPRS připojení / Registrace do sítě / Preferované sítě / Nastavení přístupu Datum a čas str. 36 Zobrazení hodin / Nastavit datum / Časové pásmo / Letní čas / Nastavit čas Jazyk str. 37 Seznam dostupných jazyků Profily str. 37 Zprávy str. 39 SMS str. 39 Odeslat SMS / Číst SMS / Nastavení SMS / Archív SMS / SMS více příjemcům str. 42 Pro každou dostupnou schránku: Nastavení / Otevři schránku / Odeslat poštu 10 Struktura nabídek

19 SMS zprávy sítě str. 48 Příjem / Témata / Kód oblasti Okamžitá zpráva str. 48 Budík str. 62 Diář str. 62 Poznámkový blok str. 49 MMS str. 49 Nová MMS / Doručené / Koncepty / Šablony / Odeslané / Nastavení Telefonní seznam str. 25 Zobraz seznam Nastavení telefonního seznamu Smaž tel. seznam / Zvolit seznam / Správa skupin / Kopírovat do telefonu Hry a aplikace str. 62 JAVA str. 63 Informace o hovorech str. 65 Nastavení hovorů str. 65 Přesměrování / Hlasové schránky / Automatické opakování vytáčení / Příjem hovoru libovolným tlačítkem / Čekající (druhý) hovor / Identifikace volajícího Seznam hovorů str. 67 Seznam hovorů / Vynulovat Počítadla hovorů str. 67 GSM info Infračervený port str. 55 Kalkulačka str. 62 Struktura nabídek 11

20 Fotoaparát str. 15 Multimédia str. 57 Album obrázků str. 57 Seznam dostupných obrázků Zvukové album str. 57 Seznam dostupných zvuků Ukázka - demo str. 61 Stav paměti str. 61 Služby operátora str. 69 Servisní čísla Čísla uvedená v této nabídce závisí na operátorovi a vašem tarifu, podrobné informace získáte u svého operátora. WAP str. 69 Služby + Tato nabídka závisí na operátorovi a vašem tarifu, podrobné informace získáte u svého operátora. Zvukové nahrávky str. 61 TV slideshow str. 60 BeDJ str Struktura nabídek

21 4 Psaní textu a čísel Text můžete psát v editovacím okně dvěma způsoby: buď pomocí funkce prediktivního vkládání textu T9 nebo obyčejným psaním textu. K dispozici jsou navíc další dva režimy pro psaní čísel a interpunkce. Ikony zobrazující se na displeji udávají aktuální režim vkládání textu. Poznámka: Klávesnice na obrazovce umožňuje vkládání znaků pomocí dotekového pera jako z klávesnice počítače. Použití dotykového pera je ekvivalentní stisku příslušného tlačítka telefonu. Psaní textu pomocí T9 Tegic Euro. Pat. App Prediktivní vkládání textu T9 je inteligentní editační funkce usnadňující psaní zpráv, která využívá k vyhledávání průběžně psaných slov rozsáhlý slovník. Funkce usnadňuje rychlé vkládání textu. Pro každé písmeno slova stiskněte tlačítko s příslušným písmenem pouze jednou: po každém stisku tlačítka se provádí analýza a funkce T9 zobrazí návrh slova. Pokud je možné použitými tlačítky sestavit více slov, je slovo připravené k vložení zvýrazněno: stiskem < nebo > můžete procházet seznam a vybírat ze slov navržených funkcí T9 (viz následující příklad). Funkce T9 nemusí být dostupná pro všechny jazyky. Použití Písmena abecedy a symboly jsou přiřazené tlačítkům následovně: 2 až 9 Psaní písmen. Procházení seznamu nabídnutých < nebo > slov.,nebo 1 Potvrzení vybraného slova. c 0 * Stiskem smažete jeden znak, podržením smažete celý text. Přepnutí mezi velkými a malými písmeny. Přepíná mezi T9, základním režimem a psaním číslic. Psaní textu a čísel 13

22 # Přepíná na psaní symbolů a interpunkčních znamének. Stiskem + nebo - přepnete na další symboly nebo interpunkční znaky. Příklad: napsání slova home : 1. Stiskněte Na obrazovce se objeví první slovo ze slovníku: Good. 2. Stiskem > vyberte ze seznamu Home. 3. Stiskem, nebo 1 potvrďte výběr slova Home. Základní psaní textu Pokud chcete zadávat text základním způsobem, stiskněte *. Při psaní tímto způsobem je nutné pro napsání požadovaného znaku stisknout tlačítko opakovaně: písmeno h je druhé v pořadí na tlačítku 4, takže pro jeho zadání musíte tlačítko stisknout dvakrát. Příklad: napsání slova home : Stiskněte 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 3, 3 (DEF). Po napsání celé zprávy stiskněte,. Písmena, číslice a symboly jsou umístěny na tlačítkách následovně: Krátký stisk Dlouhý stisk 1 mezera / : ; "!? # = * % < > ( ) & $ _ 2 a b c 2 à ä å æ ç 2 3 d e f 3 é è Φ 3 4 g h i 4 Γ ì 4 5 j k l 5 Λ 5 6 m n o 6 ñ ò ö 6 7 p q r s 7 β Π Θ Σ 7 8 t u v 8 ü ù 8 9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ (přepínání mezi psaním Abc, abc a ABC) 0 14 Psaní textu a čísel

23 5 Fotografování Váš mobilní telefon je vybaven digitálním fotoaparátem, kterým můžete pořizovat obrázky, ukládat je v telefonu, používat je jako tapetu a posílat je svým známým. Dostupné funkce Aktivace fotoaparátu Zvětšení/zmenšení Změna citlivosti fotoaparátu Otevřete krytku fotoaparátu nebo stiskněte tlačítko fotoaparátu. Ve všech režimech, v režimu VGA přepínáte stisknem tlačítka < nebo > (viz Úvod k nastavení režimů dále) v ostatních stiskněte navigační tlačítko + nebo -. Stiskem * přepněte režim na Noční nebo Normální. Změna režimu fotoaparátu Přepínání mezi speciálními efekty Nastavení fotoaparátu Stiskem # přepínáte mezi režimy VGA ( bodů), Tapeta ( bodů), Klip ( bodů) a Foto-hovor (96 64 bodů). Stiskem navigačního tlačítka < (vlevo) nebo > (vpravo) můžete přepínat mezi speciálními efekty (sépie, reliéf atd.) (v režimu VGA + nebo -). Stiskněte, při aktivním režimu fotoaparátu. Pořízení obrázku Stiskněte tlačítko fotoaparátu nebo TagIt při aktivním režimu fotoaparátu. Uložení obrázku Hned po sejmutí obrázku stiskněte tlačítko fotoaparátu. Smazání obrázku Po pořízení obrázku stiskněte c. Fotografování 15

24 Volby fotografování Po pořízení obrázku stiskněte,. Aktivace/deaktivace Stiskněte 0. samospouště V jakémkoli menu zrušíte dlouhým stiskem c jakoukoli akci a vrátíte se do pohotovostního režimu. Pořízení obrázků Úvod k nastavení režimů Otevřete spoušť fotoaparátu a/nebo stiskněte tlačítko fotoaparátu, aby se zobrazila obrazovka náhledu fotoaparátu. Objektiv fotoaparátu je zaostřen automaticky a ikony jsou zobrazeny ve spodní (Zvětšení, Efekt, Režim fotoap., Snímání) a horní (Samospoušť, Citlivost) části obrazovky. Všechny dále popisované volby a stisknutá tlačítka jsou k dispozici pouze v aktivním režimu fotoaparátu, to jest při zobrazení náhledu obrázku. Pro přístup k libovolné z těchto funkcí můžete také stisknout, (viz Nastavení str. 19). Režim fotoaparátu Výchozí velikost obrázku standardního formátu je VGA bodů. Otočte telefon o 90 doleva a podržte jej vodorovně, uvidíte náhled přes celý displej. V tomto režimu se v pravém spodním rohu objeví ikona VGA. NAVIGAČNÍ KLÁVESY SE AUTOMATICKY PŘIZPŮSOBÍ SVISLÉ NEBO VODOROVNÉ POLOZE (náhled, stisky kláves atd.) Pro všechny ostatní foto režimy podržte telefon vertikálně a stiskněte # pro přepnutí do režimu Tapeta ( bodů), Klip ( bodů), nebo Foto-hovor (96 64 bodů). Vybraná hodnota položky Režim fotoap. se zobrazuje ve spodní části obrazovky. 16 Fotografování

25 V režimu Klip můžete nahrát zvukový záznam ihned po pořízení obrázku. Podrobnosti o tomto režimu viz Foto Talk: použití režimu Klip str. 18. Efekty Samospoušť Citlivost Režim lupa Můžete vybrat jeden z následujících režimů, viz Volba efektu str. 20. Volbou můžete nastavit Samospoušť na Zapnuto nebo Vypnuto (viz Použití samospouště str. 18). K dispozici jsou dva režimy fotoaparátu: Normální a Noční režim (indikovaný ikonou měsíce v horní části obrazovky). Podle úrovně okolního světla můžete přepnout mezi režimy stiskem *. Tato volba je dostupná ve všech režimech: jeden stupeň zvětšení ( 2) vrežimech Klip a Tapeta (stiskněte navigační klávesu + nebo -pro zvětšení nebo zmenšení), dva stupně zvětšení ( 2 a 4) v režimu VGA (když držíte telefon horizontálně, stiskněte také + nebo -, které jsou při vertikálním držení telefonu < a > šipkami navigační klávesy). Pořízení obrázku 1. Pokud je funkce samospouště nastavena na Vypnuto, stiskněte po aktivaci režimu fotoaparátu tlačítko fotoaparátu a pořiďte snímek. 2. Číslo, které se objeví, indikuje jeho pořadí. Stiskněte: c Pro ignorování právě pořízeného snímku a návrat do režimu náhledu. Tlačítko Pro jeho uložení v Albu obrázků. fotoaparátu, Zobrazení seznamu dostupných voleb: Poslat (jako MMS, nebo prostřednictvím infračerveného portu), Uložit v seznamu Album obrázků, upravit - Tag-It nebo Vyfotit nový snímek. 3. Zavřením krytky fotoaparátu deaktivujte fotoaparát bez uložení obrázku. 4. Počet obrázků, které lze uložit, se liší podle nastavení: vyšší rozlišení znamená větší velikost souboru. Pokud není k dispozici dostatek paměti, objeví se varovná zpráva. V takovém případě budete muset před uložením nového Fotografování 17

26 obrázku vymazat některá data (viz Stav paměti str. 61). Při ukládání do seznamu Album obrázků jsou obrázky pojmenovány jako «img_1.jpg», atd., až do čísla To neznamená, že můžete uložit 9999 obrázků, ale že jsou obrázky číslovány až do Poté se znovu začne číslovat od 1. Použití samospouště 1. Nastavte samospoušť na Zapnuto (viz výše), poté stiskem tlačítka fotoaparátu samospoušť aktivujte (nebo stiskněte 0 pokud je volba nastavena na Vypnuto). 2. Telefon postavte tak, aby zabíral požadovanou scénu. 3. Začne se odpočítávat 10 sekund (hodnotu nelze změnit). 3 sekundy před pořízením obrázku se ozve pípnutí a v okamžiku expozice další. Odpočítávání můžete kdykoli zrušit stiskem c (návrat do režimu náhledu) nebo stiskem 0 (pouze zastavení samospouště). 4. Po pořízení snímku pokračujte krokem 2 instrukcí popsaných v Pořízení obrázku. Označení / úprava obrázku Tag-It Podrobnější informace viz TagIt str. 57. Foto Talk: použití režimu Klip Režim Klip vám umožní nahrát klip tvořený obrazem a zvukem. 1. Vyberte režim Klip, poté stiskem tlačítka fotoaparátu pořiďte obrázek. 2. Automaticky se otevře okno Nahrát zvuk: Podle potřeby nahrajte zvukový záznam nebo vzkaz (stiskem c zrušíte nahrávání, stiskem, jej zastavíte, nebo můžete vyčkat dosažení maximální délky nahrávky 30 vteřin). 3. Stiskem, se zpřístupní následující volby: Poslat pomocí MMS Pro Odeslání vašeho klipu pomocí MMS. Přehrát klip Pro Přehrání klipu. Uložit klip Pro Uložení vytvořeného klipu: obrázku do Alba obrázků. Upravit klip Pro Úpravu vytvořeného klipu. Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá Režim Fotocall umožňuje vytvořit obrázek a přiřadit jej skupině. Pokud volá kontakt z příslušné skupiny, 18 Fotografování

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Obsah R520 5 Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Volání 10 Zapnutí telefonu...10 Volání...11 Přijetí hovoru...13 Vypnutí telefonu...14 Během hovoru 15 Hlasitost

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

BL20 Uživatelská příručka

BL20 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. BL20 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

SGH-X461 Uživatelská p íručka

SGH-X461 Uživatelská p íručka SGH-X461 Uživatelská p íručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy iďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

User manual. Uživatelská příručka

User manual. Uživatelská příručka User manual Uživatelská příručka Vodafone Group 2015. Vodafone and the Vodafone Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou logos are trade marks of Vodafone Group. Any product ochranné známky skupiny

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

SGH-E500. Uživatelská příručka

SGH-E500. Uživatelská příručka SGH-E500 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Nedodržení následujících opatření může být nebezpečné nebo nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení. Nejdříve

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Nokia X3-00 - Uživatelská příručka

Nokia X3-00 - Uživatelská příručka Nokia X3-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Klávesy a součásti 6 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení a vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Anténa GSM

Více

CF75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

CF75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Váš telefon HTC Desire Z Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire Z Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire Z Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Základní informace Obsah balení 6 Telefon 6 Zadní kryt 8 Karta SIM 8 Paměťová karta 9 Baterie 11 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 12 Zadání kódu

Více

Všeobecné dotazy Č E S K Y ENGLISH. 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné dotazy Č E S K Y ENGLISH. <Informační centrum pro zákazníky společnosti LG> 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. GW620 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. P/N : MMBB0359310 (1.0) H ELECTRONICS INC. GW620

Více

GT-I9100. Uživatelská příručka

GT-I9100. Uživatelská příručka GT-I900 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz GT-I850 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým

Více

Nokia 6303 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303 classic - Uživatelská příručka Nokia 6303 classic - Uživatelská příručka 9214013 3. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a součásti 5 Instalace SIM karty a baterie 5 Vložení a vyjmutí paměťové karty 6 Nabíjení baterie

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Váš telefon HTC Desire HD. Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire HD. Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire HD Uživatelská příručka Konvence použité v této příručce V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi. Toto je poznámka.

Více

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 8 Tlačítka a části 8 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení

Více

Smart 4 mini Uživatelská příručka

Smart 4 mini Uživatelská příručka Smart 4 mini Uživatelská příručka Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Android je ochranná známky společnosti Google Inc. Robot Android

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Uživatelská příručka. Smart Tab 4. Power to you

Uživatelská příručka. Smart Tab 4. Power to you Uživatelská příručka Smart Tab 4 Power to you Obsah 1 Vaše zařízení... 5 1.1 Tlačítka a konektory...5 1.2 Začínáme...7 1.3 Úvodní obrazovka...9 2 Zadávání textu...18 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...18

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru na dálku 7 Aktualizace softwaru přístroje

Více