ZPRAVODAJ VINO SK FARNÍ. Velikonoce Z obsahu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ VINO SK FARNÍ. Velikonoce 2012. Z obsahu:"

Transkript

1 VINO SK FARNÍ ZPRAVODAJ Velikonoce 2012 Z obsahu: Úvodní slovo P. Pavla Jančíka Jak jsme koledovali... Putování za P. Janem Kutáčem Křížová cesta lesem Co nás čeká na jaře Pořad bohoslužeb o Velikonocích

2 Úvodní slovo Těšíme se z jara, které přichází po každé zimě. Probouzení přírody je krásným znamením toho, co slavíme o Velikonocích: Vítězí život! Základní strach, který máme, je strach ze smrti. Ježíš nás převádí ze smrti do života bez hranic. To je největší poselství Velikonoc. Mějme zájem o nabídku být připojeni k Ježíšovu vítězství. Pravdivé radostné Velikonoce! farář Pavel Jančík Velikonoce ve Vinoři VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ Velikonoce jako největší křesťanské svátky mají i zvláštní liturgii, která má mnoho symbolů, aby nás uvedly snáze do pochopení Kristovy oběti. Kromě bohoslužeb budeme moci ještě prožít zvláštní chvíle v kostele i mimo něj. Na Zelený čtvrtek po mši svaté si na farním dvoře připomeneme, jak asi vypadala večeře, kterou Židé slavili odchod z Egypta. Uslyšíme vysvětlení symboliky všech částí sederové večeře, ochutnáme jednotlivé chody a víno. Protože jistě přijde mnoho dalších lidí, snažme se zachovat důstojnost a poklid této připomínky, aby se neproměnila v párty dobře se bavících skupinek lidí. Děkujeme za pomoc při upečení nekva- šených chlebů, příp. jiných částí večeře. Po skončení večeře ještě před půlnocí (asi po půl jedenácté) se můžeme ztišit v kostele a strávit hodinu s Pánem, který řekl: To jste nemohli ani hodinu se mnou bdít? Podobný význam hlubší prožití dané chvíle má i ztišení u Božího hrobu po velkopátečních obřadech a během Bílé soboty využijme těchto pozvání... Při Velikonoční vigilii na Bílou sobotu budeme svědky křtů dospělých. Pamatujme na ně v modlitbách. Tuto největší slavnost ještě završíme na agapé v prostorách farního Betléma, kam jsou všichni srdečně zváni na společné sdílení radosti a hodování. Jak jsme koledovali... S nápadem přidat se jako rodina k tříkrálové sbírce přišel Standa. Mně je myšlenka na chození s kasičkami spíš vzdálená, a tak jsem byla v pokušení navrhnout, že já zůstanu doma a budu chystat oběd. Nakonec jsem ale uznala, že pokud půjdeme jako rodina, bude to větší svědectví pro ty, které navštívíme. A tak jsme se v neděli po mši vyzbrojili připravenými kostýmy a potřebnými průkazkami, kasičkou a drobnými dárky. Naše tři děti byly posílené o další dvě dítka a k nám dospělým se přidala ma- 2

3 VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ minka jedné z holčiček, takže se naše kolední skupinka rozrostla na celkový počet pěti dětí a tří dospělých. Cíl byl daný Podolanka. Prvním místem, které jsme navštívili, byl dům Dragounových, kde jsme byli přijati velmi vřele. Naladili jsme se zde do správné tříkrálové nálady. Další zastavení byla různá někde nás přijali hezky, i když o tříkrálové sbírce předtím neslyšeli, jinde už to tak přátelské nebylo Někde jsme se nedozvonili, jinde jsme zahlédli poodhrnutí záclony bez následného otevření a v jednom případě jsme byli odmítnuti majitelem velkého domu, který měl největší starost o uklidnění rozštěkaných psů. Zatímco děti zůstávaly dobře naladěny zpívání, rozdávání cukříků, kalendářů a chrastění kasičkou je bavilo od rána do večera, moje dobré odhodlání být průkopníkem tříkrálové sbírky na nových místech oslabovalo a jen stěží jsem se bránila srovnání se skupinkami podomních prodavačů různého zboží, kteří alespoň něco nabízejí, zatímco my jsme vybírali Odpolední koledování se s dopoledním nedalo srovnat. Přestože se ho zúčastnila jen část původní sestavy, byl to zážitek, který přebil těžký rozjezd. Místem našeho působení bylo vinořské sídliště. Zde nás vinořští přijímali vlídně. Kromě příspěvků do kasiček a sladkostí pro děti se dostavila hlavně radost z toho být tříkrálovým koledníkem. Věřím, že naše koledování bylo úspěšné tam, kde jsme byli přijati hezky, jsme se obdarovali navzájem. Kde bylo přijetí vlažné, nebo dokonce odmítavé, jsme možná prošlápli cestu a vešli lidem do povědomí. Příští rok tak snad přibude rodin, kde na nás už budou čekat... Kateřina Hájková Možná jste si všimli, že tento zpravodaj je delší než obvykle. Je to proto, že se našlo více těch, kteří se s námi chtěli podělit o své zážitky z naší farnosti. Moc jim děkuji a těším se příště na příspěvky i od dalších z vás. Zpravodaj bude takový, jaký si ho společně uděláme a bude vycházet třeba i častěji jakmile bude co tisknout. Proto pište, foťte a posílejte na adresu: Děkuji. Za všechny spolupracovníky přeji radostné Velikonoce! Ludmila Obručová 3

4 PUTOVÁNÍ na oslavu jubilea P. Jana Kutáče do Vizovic VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ Začátkem ledna jsme se dozvěděli, že náš bývalý vinořský farář P. Jan Kutáč bude zanedlouho slavit dvojí jubileum 70. narozeniny a 40. výročí svého vysvěcení na kněze. Vizovjan Jan Špaňhel navrhl, že by bylo pěkné, aby z naší farnosti, stejně tak jako ze všech ostatních, v nichž pater Jan působil, vyrazilo několik zástupců gratulantů. Letmo jsem se o tom po návratu z nedělní bohoslužby zmínila a můj muž reagoval zcela nečekaně: Tam musíme všichni jet! Vždyť žádný jiný kněz už toho pro naši rodinu určitě nebude moci tolik udělat. Absolvovali jsme s ním přípravu na manželství, oddal nás, pohřbil mého tatínka a pokřtil Cecilku Moje snaha přesvědčit ho, že je to strašně daleko, určitě bude sněhová kalamita a že děti budou vyvádět, se setkala s jednoznačným odmítnutím. Když jsme 28. ledna vyráželi, silnice byly suché, cesta docela utekla a děti zlobily až od Zlína. Celkem se nás na cestu pěti auty vydalo dvacet čtyři. Odpoledne jsme se zúčastnili slavnostní děkovné bohoslužby celebrované světícím biskupem olomouckým Mons. Josefem Hrdličkou (shodou okolností též jubilantem), který v kázání mimo jiné vzpomínal na soukromé večerní setkání se Svatým otcem Janem Pavlem II. po návštěvě Svatého kopečku, jehož se P. Jan též zúčastnil. Na závěr mše sv. otci Janovi předal medaili sv. Václava, kterou mu za jeho dlouholetou službu udělil arcibiskup Jan Graubner. Dovolím si ještě jeden soukromý postřeh: když jsem šla k přijímání, P. Jan se na okamžik zarazil a zadíval se na Cecilku, která stála přede mnou. Bylo patrné, že se mu nechce věřit, že tohle dítě před pár lety při křtu držel v náručí nad obětním stolem ve vinořském kostele... Po skončení mše sv. už před kostelem vyhrávala dechovka a všichni jsme se, jak nás P. Jan vyzval, přesunuli na opačný konec vizovického náměstí do kulturního domu. Tam se konala dru- 4

5 há část oslav. Na otce Jana čekala zkouška v podobě dlouhého zástupu těch, kteří mu chtěli osobně popřát. Navzdory svému vážnému zdravotnímu stavu (který na něm ovšem vůbec nebyl znát) P. Jan trpělivě přijímal gratulace, s každým vlídně a osobně promluvil, ptal se na situaci ve farnosti a farníky Vinořští poutníci mu předali dar v podobě jedenáct kilogramů vážící šunky (dodané Petrem Bílkem), jež se stala vítanou součástí bohatého občerstvení. Během večera promluvila též ministryně kultury a bývalá vizovická starostka paní Alena Hanáková a promítal se krátký film o životě P. Jana. Vizovjanům patří velký dík a obdiv za organizaci a přípravu oslav! V neděli dopoledne po mši svaté nás ještě P. Jan pozval na faru na snídani, během níž jsme si s ním velmi srdečně popovídali o jeho současném působišti, zavzpomínali na čas, kdy sloužil ve Vinoři, velmi otevřeně mluvil i o své nemoci a léčbě. Otec Jan pozdravuje všechny farníky a slibuje, že pokud mu to zdravotní stav dovolí, rád by mezi nás letos na pár dnů zavítal. Cesta domů po trase, kterou nám P. Jan poradil, utekla velmi rychle a my víme, že putování na oslavu jeho dvojitého jubilea, bude vždy patřit mezi nezapomenutelné rodinné zážitky. Díky! M+C+R+V Rytinovi VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ Společenský večer Zlaté Prahy...se konal v sobotu 18. února a nesl se v duchu upřímné sousedské zábavy. Vinořská sokolovna přivítala návštěvníky příjemně vyzdobena i vytopena. K hezky strávenému večeru přispělo okamžité porozumění mezi Tanečním kombem pražského salonního orchestru a publikem dychtivě tančícím od první skladby. Taneční rej byl přerušen jen zajímavým vystoupením country skupiny Klepeto a kolem 22:00 hodiny vylosováním vítězů tomboly. Šťastní výherci dortu, soudku piva nebo vepřové hlavy tak přispěli na mezinárodní setkání mládeže Genfest Před půlnocí se publikum potěšilo pohledem na swingové kreace sourozenců Vackových, kteří se pak pokusili plný parket zájemců naučit několik figur tohoto radostného tanečního stylu. O neobvyklosti vinořské plesové události svědčilo i to, že po skončení večera po sobě tanečníci bleskurychle sál uklidili a rozjeli se do nejrůznějších koutů zlaté Prahy. Helena Filcíková 5

6 VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ Duchovní obnova s P. J. Koutským Tématem duchovní obnovy 18. března byl půst, almužna a modlitba, tedy prvky duchovního života, které shrnuje evangelium podle Matouše ve své 6. kapitole. V průběhu života stále stojíme před nějakou volbou: pro něco se rozhodujeme a něčeho se zříkáme. Nemůžeme se rozhodnout pro všechno, ani pro všechno dobré ne. Něco chtě nechtě musíme pustit. V čem tedy spočívá podstata postu? Rozhodnout se pro to, kde je Bůh, a proti tomu, kde Bůh není. Půst neznamená jen to, že se zřekneme masa, čokolády nebo televize a internetu. Je třeba vypustit ze života věci, které jsou přebytečné a udělat tak místo, kde by se rád umístil Bůh, jen na to v nás nemá prostor a čas. Každý z nás nejlépe ví, co konkrétně to je pro něho samotného. Druhým prvkem je almužna. Etymologicky to znamená milodar, slitodar. Míra našeho dávání je mírou Boží přítomnosti v nás a tím ve světě. V čem spočívá největší pokušení? Užít si svůj život pro sebe tak, jak se mi hodí. Naplnit ho tím, co se mně líbí. A třetím, avšak základním prvkem je modlitba. Modlitba jako setkání, přátelství s Bohem, pramen, kde můžeme čerpat sílu kpostu a almužně. Znamená to věnovat určitý čas, kdy neděláme nic jiného, jí a jen jí. Člověk žije tak, jak se modlí, a modlí se tak, jak žije. Sv. Pavel píše v listu Efesanům v 2. kapitole: Jsme Boží dílo, stvořeni k tomu, abychom byli schopni konat dobré skutky. Bůh je předem připravil, abychom my je pak ve svém životě uskutečnili. (z liturgie 4. neděle postní). Snažme se tedy, aby náš život byl naplněn samými takovými skutky, které Bůh připravil pro nás, abychom tak rostli plněji do účasti na Boží přirozenosti. Miriam Zindulková Křížová cesta lesem Dne proběhla v podvečer ve Vinoři tradiční křížová cesta lesem, kterou organizuje naše katechetka Marie Nováková. Letos však byla cesta trochu odlišná, protože účastníci (děti z náboženství a jejich rodiče) nesli opravdový kříž. Ten měl být instalován do skály v lese místo starého kříže, který již ztrouchnivěl. Děti i dospělí se sešli v 17:00 mezi rybníky a vyrazili kolem skal a přes výpusť rybníka ke kříži. Sešlo se nás asi padesát dětí i dospělých. Celou cestu s námi šel i jáhen Alois Koláček, aby kříž při posledním čtrnáctém zastavení posvětil. 6

7 VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ Cestou jsme také zpívali písničku na nápěv písně Pomoz mi můj Pane a při každém zastavení jsme plnili nějaký úkol. Například starší nesli jednoho mladšího na zádech nebo jsme se slepili (nejedlými) kukuřičnými křupkami, ze kterých jsme potom udělali kříže. Také jsme dali k jednomu zastavení dáreček a sami si vzali jiný. Když jsme zazpívali poslední sloku písně, Martin Halík s asistenty kříž nainstalovali. My jsme zapálili svíčky a Alois Koláček kříž posvětil. Potom jsme se rozloučili a vraceli se do svých domovů. Děkujeme Marušce Novákové za organizaci, Martinu Halíkovi za instalaci kříže, jáhnu Aloisovi i všem, kteří jakkoliv pomohli. Chvíle zamyšlení v přírodě se nám moc líbila. Už se těšíme na Velikonoce a taky na příští křížovou cestu. Matouš Ettler, 11 let Přednáška manželů Šmehilových Díky otci Pavlovi, Marku Novákovi, Káťě Halíkové a ostatním, jsme se mohli s naší mládeží, farností a kamarády z vinohradského společenství sejít v poklidný nedělní večer a prožít ho trochu jinak, než jsme zvyklí. Tématem byla sexualita a PPR (přirozené plánování rodičovství). Mladí byli v převaze, přišli, aby si poslechli, co jen tak někde neuslyší. Přednášku měli manželé kvalitně zpracovanou a připravenou. A co my na to...? Ráda Vám odpovím. Byli jsme vděční, že si na nás v této uspěchané době udělali přednášející čas. Plně se nám věnovali a soustředili se i na volnou diskusi a otázky. Myslím, že to, co jsme se dozvěděli, nám rozhodně pomohlo pochopit řadu skutečností nejen z oblasti zrození lidského človíčka :). Řada myšlenek z tohoto setkání nám jistě přinese užitek i v našem budoucím životě. Ten bude jistě plný překvapení, radostí, splněných přání a silné vůle odevzdat své počínání a vztahy do rukou Pána a podle toho se i řídit. Za mladé z E. VINOŘ BRUSEL 12. května 2012 křesťané z více než 250 hnutí a komunit různých církví pořádají v Bruselu setkání s názvem Společně pro Evropu. Prostřednictvím internetu bude přímo propojeno ještě dalších 150 měst Evropy, mezi nimi i Praha a Brno. Příprav setkání v Praze se společně účastní komunita Sant Egidio, komunita Chemin Neuf a Hnutí fokoláre. Uskuteční se v Centru Mariapoli v Praze- Vinoři 12. května od 16 do 18 hodin. 7

8 VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ Přímému přenosu z Bruselu budou předcházet svědectví s žitým evangeliem a společná modlitba. Po programu bude následovat agapé. Všichni jste co nejsrdečněji zváni! Toto, v pořadí již třetí setkání, má svoji historii: Již v roce 1969 se v Německu začala rozvíjet spolupráce mezi více než 120 evangelickými hnutími a komunitami. Pro katolickou církev bylo významným mezníkem historické setkání hnutí a církevních komunit s papežem Janem Pavel II. o Letnicích v roce Dalo nový impuls k vytváření hlubších vztahů mezi více než 240 hnutími a komunitami v celém světě a ke vzájemné spolupráci ve službě církvi a společnosti. 31. října 1999 byla podepsána společná Deklarace katolické církve a Světové luterské federace o nauce ospravedlnění. V ekumenickém centru v Ottmaringu nedaleko Augsburku (Německo) se tehdy setkali zodpovědní některých katolických a evangelických hnutí a komunit. Zrodila se nová zkušenost společenství a spolupráce, která se rychle rozšířila mezi pravoslavné, anglikány a ostatní křesťany a postupně se rozvíjela. V Římě v květnu 2002 u příležitosti setkání zakladatelů a zodpovědných za některá evangelická a katolická hnutí a komunity se zrodila myšlenka uspořádat velké setkání, které by přispělo ke zviditelnění duše Evropy. Setkání ve Stuttgartu 8. května 2004, nazvané Společně pro Evropu, navštívilo asi 9000 lidí. Výsledkem další spolupráce bylo i druhé setkání v roce Jeho závěrečné poselství končí slovy: Společně se chceme znovu dát do služeb míru a jednoty, které jsou v základech současné Evropy. Společně chceme Evropě a světu přinášet evangelium života a pokoje, které dává život našim hnutím a komunitám. Program letošního setkání v Bruselu bude vycházet právě z tohoto poselství. Srdečně zvou P. Martinko (komunita Chemin Neuf) K. a P. Koldinští (komunita Sant Egidio) L. Bukovanská (Hnutí fokoláre) Farní Betlém a jeho pronájem Vážení a milí farníci! V posledním čísle Vinořského zpravodaje je inzerát, ve kterém nabízíme pronájem prostor Betléma pro rodinné oslavy apod. Abyste se necítili odstrčeni (tyto prostory se budovaly především pro potřeby farnosti), je na místě, abychom vás informovali o představě ekonomické rady farnosti na využití prostorů Betléma". 1) Přednost mají akce pořádané farností (duchovní obnova, větší akce pro celou farnost atd.). 2) Dále jsou to soukromé akce (oslava křtin, narozenin, svatby, ale i setkání 8

9 pozůstalých po pohřbu apod.). Zde byl doporučen poplatek za celodenní propůjčení přízemí budovy Betléma v letních měsících Kč, v zimních měsících Kč. Při půldenním využití bude poplatek snížen na polovinu. 3) Přihlášky k pronájmu Betléma prosím projednávejte s P. Jančíkem, který bude osobně evidovat zájemce, eventuálně tím pověří další osobu. 4) Je nutné, aby především farníci po sobě uklidili pronajatý prostor a předali zařízení osobně P. Jančíkovi nebo jím pověřené osobě. 5) V případě, že budou farníci používat i pergolu nebo velkou farní kuchyni, bude nutné se dohodnout o pokrytí nákladů na tyto prostory. Přejeme vám všem, aby se zejména oslavy v nově zrekonstruovaných prostorách vydařily. Fotografie Betléma naleznete na adrese: Za ekonomickou radu Jaroslav Krajl VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ Z dopisu Pavla Háčka, dobrovolníka v české salesiánské misii v Bulharsku Zdrasti! Posílám mnoho pozdravů do Čech! Oratoř s děckama z místní romské machaly máme každou středu a čtvrtek od dvou do čtyř, vždy máme prezentaci nějakého biblického příběhu (proto oratoři říkáme někdy biblejsko ), pak tématickou hru a pak volnou zábavu, děcka můžou hrát fotbal, fotbálek, kulečník, stolní tenis co chtějí. Nakonec máme duchovní slůvko a pak pro některá děcka do půl páté ještě kytaru. Protože děti chodí do školy na směny, máme oratoř i dopoledne od jedenácti do půl jedné....každý pátek ráno pak dojíždíme do Staré Zagory pomáhat s biblejskem tam. Odpoledne pak s dvěma bulharskýma holkama animátorkama chodím do srdce machaly do školy na výtvarný kroužek. Školní budova jako taková je obrovská, betonová, plesnivá a zanedbaná a pro dokreslení atmosféry ještě po chodbách chodí hlídači s rákoskami. Vůbec se děckám nedivím, že se jim tam nechce chodit, zvlášť když máme teď venku tak hezky Téměř každý víkend se pak u nás v Kazanlaku něco děje, měli jsme zimní tábory děcek ze Staré Zagory, míváme 9

10 VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ animátorské víkendy a teď v postním období máme sérii duchovních obnov pro romské holky, kluky, pro mládež atp. Na těchto akcích se většinou zapojujeme do přípravy programu. V neděli máme vždy mši v 9 hodin, na kterou nám chodí i naše děcka z oratoře. Od úterý do čtvrtka mívám dopoledne doučování Mitka. Ve zbylém čase si pak připravuju hry a také reorganizuji naší kazanlackou salesiánskou knihovnu....děcka jsou jako všechny romčata divoký, je těžké je udržet v klidu a donutit je soustředit se na nějakou činnost, hlavně při biblických hodinách, pro každou hloupost se začínají postrkovat, nadávat si nebo se prát a tropí nám všelijaké neplechy, ale myslím, že u těch pravidelně chodících jsou vidět velké pokroky. Když přijdou pak někdy nová děcka, vidím, že ta naše" se chovají opravdu o dost líp. Člověk vidí, že mají opravdu dobré srdce, a nemůže si je neoblíbit. Za tu dobu, co jsem tady, jsem se dozvěděl příběhy několika našich a starozagorských děcek Jak můžeme chtít, aby z dítěte nevyrostl násilník, když doma jeho otec týrá maminku, nebo co chceme od dítěte, které si může dělat co chce, nemá žádná pravidla ani příklady a nikdo se o něj nestará. Jeden kluk mi říkal, že by rád chodil do školy, jeho táta ho ale do žádné nepustí, jiné zase posílají rodiče místo školy žebrat Je to smutné, když člověk vidí, jak se mnohé životy takhle hloupě promrhají a proflákají. Přitom v dětech dříme opravdu mnoho talentu. Co všechno se za ty tři roky ve Staré Zagoře povedlo jsem viděl také na slavnosti Dona Boska tady v Kazanlaku, kde měla děcka ze Staré Zagory několik vystoupení (hudební, taneční i žonglování), která byla opravdu dobrá. Zároveň nás na letošní Velikonoce čeká velká radost první tři starozagorští kluci budou pokřtění. Pavel Háček Salesiánské hnutí mládeïe (SHM), které organizuje dûtsk ma karní ples, na nûjï Vám pfiiná íme pozvánku, je kfiesèanské obãanské 10

11 VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ sdruïení dûtí a mládeïe s celostátní pûsobností. Jeho posláním je v chova dûtí a mlad ch lidí. âinnost SHM vychází z v chovn ch principû preventivního systému a je inspirovaná Ïivotem sv. Jana Boska. Zahrnuje sportovní, kulturní, vzdûlávací aktivity - krouïky, oratofie, turnaje, besídky, festivaly, semináfie, v lety, tábory. SHM Klub Praha Poãernice pûsobí v oblasti Horních Poãernic a okolí, pfiedev ím v prostorách farního sálu u kostela sv. Ludmily na Chvalech. Kromû pravideln ch aktivit (sportovní stfiedy, pûveck krouïek, spolão mlad ch lidí atd.) pfiipravuje dal í akce - Mikulá skou nadílku, ãi sportovní klání - SKAM. Také chystá víkendové a pfiedev ím prázdninové pobyty tzv. Chaloupky. SHM Poãernice nás zve i na dal- í akce. Dal í informace na: pocernice.shm.cz Jan Obruãa Co nás čeká Do je možno zapsat se na nový dvouletý kurz varhaníků AP v 15:00 Dětský maškarní ples SHM Počernice (viz pozvánka) v 18:00 ekumenická bohoslužba v Horních Počernicích v 16:00 Společně pro Evropu v Centru Mariapoli V sobotu akce Výboru pro kulturu, prezentaci a archivaci zastupitelstva MČ Praha-Vinoř Vinořský Vandráček a Den sousedů budou spojeny a zakončeny táborákem na farské zahradě. V pátek Noc kostelů V sobotu odpoledne Dětský den první sv. přijímání Noc kostelů 1. června 2012 Program v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři: 18:00-18:45 mše svatá 18:45-20:00 výklad o historii kostela, proloženo hudbou Hudební program s průvodním slovem o historii kostela a jeho výzdobě a vybavení 20:00-22:00 prohlídka interiéru kostela a věže Možnost prohlídky zvonů, věže, kůru, varhan a sakristie, po celou dobu příležitost k pohovoru a dotazům Po celou dobu bude možnost zhlédnout výstavu obrazů místního malíře Petra Ettlera. 11

12 VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ dubna KVùTNÁ NEDùLE 9:00 hod. m e sv. ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA POV ENÍ SV. K ÍÎE V PRAZE VINO I 5. dubna ZELEN âtvrtek m e sv. na památku Veãefie Pánû v 18:00 hod., 19:15 sederová veãefie na farním dvofie, po skonãení modlitební setkání v kostele 6. dubna VELK PÁTEK Památka umuãení Pána JeÏí e 15:00 hod. KfiíÏová cesta, 18:00 bohosluïba 7. dubna BÍLÁ SOBOTA od 10:00 moïnost adorace v kostele Slavnost Zmrtv chvstání Pánû Velikonoãní vigilie (noãní bohosluïba) 20:30 svûcení ohnû pfied kostelem, následují obfiady a m e sv. 8. dubna BOÎÍ HOD VELIKONOâNÍ 9:00 hod. m e sv. 9. dubna PONDùLÍ VELIKONOâNÍ 9:00 hod. m e sv. KAPLE SVATÉ ANNY V SATALICÍCH 8. dubna BOÎÍ HOD VELIKONOâNÍ 16:00 hod. m e sv. V sobotu 7. dubna obvyklá m e sv. nebude. VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ Občasník farnosti při kostele Povýšení svatého Kříže v Praze Vinoři Připomínky a příspěvky můžete zasílat na adresu: Počet výtisků: 100 ks Tiskne: VR Atelier, Bukovinská 96, Praha-Vinoř Březen 2012, po skonãení agapé na fafie

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany

Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany Rok se nám přehoupl v nový a naše dobrovolná služba plyne jako voda. Už máme za sebou čtvrtý měsíc. A co se všechno událo? Když zavzpomínám na začátky v Zagoře, nechápu,

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POJĎ S NÁMI IV. 2005/06

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POJĎ S NÁMI IV. 2005/06 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO VÍTKOVICKÁ 28, OSTRAVA 1, 702 00 POJĎ S NÁMI IV. 2005/06 Akce: Výlet do Zlína Tak si představte, kde jsme teď byli...já, Terka D., Merisa a Cahi...ve Zlíně..to

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj září 2014. Příspěvky

Zpravodaj září 2014. Příspěvky Zpravodaj září 2014 Vážení rodiče, učitelé, příznivci školy a školky, kamarádi, zdravíme všechny na začátku školního roku 2014 / 2015. Speciální pozdrav je pro loňské deváťáky, ze kterých se teď oficiálně

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Z p r á v a. z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova. konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013

Z p r á v a. z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova. konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013 Kutná Hora 24.9.2013 Čj: 642/2013-131305 Z p r á v a z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013 Organizátor : Partneři : Účastníci : Agentura pro zemědělství

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Zpravodaj obce Záryby 2 2011

Zpravodaj obce Záryby 2 2011 Zpravodaj obce Záryby 2 2011 Vážení spoluobčané! Dnešní úvodník můžeme pojmenovat Pozvánka na velikonoční vystoupení, které se bude konat v areálu školy v pátek 15. dubna od 16.00 hodin. Na co se můžeme

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Pořad bohoslužeb Sokolov kostel Ne 8:30 17:00 Sokolov fara Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Svatava farní sál Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická

Více

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce. FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce. FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY Pravidelné bohoslužby v naší farnosti Bohoslužby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař Neděle 8.00 hod. - mše sv. 11.00 hod. - mše sv. Úterý 18.00 hod. - mše sv. Pátek 18.00 hod. - mše sv.

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

DOMOV DĚDINA PŘEPYCHY

DOMOV DĚDINA PŘEPYCHY DOMOV DĚDINA PŘEPYCHY NÁŠ DOMOV DĚDINA Náš domov se nachází v malé obci Přepychy. Žijeme tu ve dvou velkých, nových domech. Jeden je postaven v dolní části Přepych, při cestě do Opočna a má žlutou barvu.

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více