ZPRAVODAJ VINO SK FARNÍ. Velikonoce Z obsahu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ VINO SK FARNÍ. Velikonoce 2012. Z obsahu:"

Transkript

1 VINO SK FARNÍ ZPRAVODAJ Velikonoce 2012 Z obsahu: Úvodní slovo P. Pavla Jančíka Jak jsme koledovali... Putování za P. Janem Kutáčem Křížová cesta lesem Co nás čeká na jaře Pořad bohoslužeb o Velikonocích

2 Úvodní slovo Těšíme se z jara, které přichází po každé zimě. Probouzení přírody je krásným znamením toho, co slavíme o Velikonocích: Vítězí život! Základní strach, který máme, je strach ze smrti. Ježíš nás převádí ze smrti do života bez hranic. To je největší poselství Velikonoc. Mějme zájem o nabídku být připojeni k Ježíšovu vítězství. Pravdivé radostné Velikonoce! farář Pavel Jančík Velikonoce ve Vinoři VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ Velikonoce jako největší křesťanské svátky mají i zvláštní liturgii, která má mnoho symbolů, aby nás uvedly snáze do pochopení Kristovy oběti. Kromě bohoslužeb budeme moci ještě prožít zvláštní chvíle v kostele i mimo něj. Na Zelený čtvrtek po mši svaté si na farním dvoře připomeneme, jak asi vypadala večeře, kterou Židé slavili odchod z Egypta. Uslyšíme vysvětlení symboliky všech částí sederové večeře, ochutnáme jednotlivé chody a víno. Protože jistě přijde mnoho dalších lidí, snažme se zachovat důstojnost a poklid této připomínky, aby se neproměnila v párty dobře se bavících skupinek lidí. Děkujeme za pomoc při upečení nekva- šených chlebů, příp. jiných částí večeře. Po skončení večeře ještě před půlnocí (asi po půl jedenácté) se můžeme ztišit v kostele a strávit hodinu s Pánem, který řekl: To jste nemohli ani hodinu se mnou bdít? Podobný význam hlubší prožití dané chvíle má i ztišení u Božího hrobu po velkopátečních obřadech a během Bílé soboty využijme těchto pozvání... Při Velikonoční vigilii na Bílou sobotu budeme svědky křtů dospělých. Pamatujme na ně v modlitbách. Tuto největší slavnost ještě završíme na agapé v prostorách farního Betléma, kam jsou všichni srdečně zváni na společné sdílení radosti a hodování. Jak jsme koledovali... S nápadem přidat se jako rodina k tříkrálové sbírce přišel Standa. Mně je myšlenka na chození s kasičkami spíš vzdálená, a tak jsem byla v pokušení navrhnout, že já zůstanu doma a budu chystat oběd. Nakonec jsem ale uznala, že pokud půjdeme jako rodina, bude to větší svědectví pro ty, které navštívíme. A tak jsme se v neděli po mši vyzbrojili připravenými kostýmy a potřebnými průkazkami, kasičkou a drobnými dárky. Naše tři děti byly posílené o další dvě dítka a k nám dospělým se přidala ma- 2

3 VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ minka jedné z holčiček, takže se naše kolední skupinka rozrostla na celkový počet pěti dětí a tří dospělých. Cíl byl daný Podolanka. Prvním místem, které jsme navštívili, byl dům Dragounových, kde jsme byli přijati velmi vřele. Naladili jsme se zde do správné tříkrálové nálady. Další zastavení byla různá někde nás přijali hezky, i když o tříkrálové sbírce předtím neslyšeli, jinde už to tak přátelské nebylo Někde jsme se nedozvonili, jinde jsme zahlédli poodhrnutí záclony bez následného otevření a v jednom případě jsme byli odmítnuti majitelem velkého domu, který měl největší starost o uklidnění rozštěkaných psů. Zatímco děti zůstávaly dobře naladěny zpívání, rozdávání cukříků, kalendářů a chrastění kasičkou je bavilo od rána do večera, moje dobré odhodlání být průkopníkem tříkrálové sbírky na nových místech oslabovalo a jen stěží jsem se bránila srovnání se skupinkami podomních prodavačů různého zboží, kteří alespoň něco nabízejí, zatímco my jsme vybírali Odpolední koledování se s dopoledním nedalo srovnat. Přestože se ho zúčastnila jen část původní sestavy, byl to zážitek, který přebil těžký rozjezd. Místem našeho působení bylo vinořské sídliště. Zde nás vinořští přijímali vlídně. Kromě příspěvků do kasiček a sladkostí pro děti se dostavila hlavně radost z toho být tříkrálovým koledníkem. Věřím, že naše koledování bylo úspěšné tam, kde jsme byli přijati hezky, jsme se obdarovali navzájem. Kde bylo přijetí vlažné, nebo dokonce odmítavé, jsme možná prošlápli cestu a vešli lidem do povědomí. Příští rok tak snad přibude rodin, kde na nás už budou čekat... Kateřina Hájková Možná jste si všimli, že tento zpravodaj je delší než obvykle. Je to proto, že se našlo více těch, kteří se s námi chtěli podělit o své zážitky z naší farnosti. Moc jim děkuji a těším se příště na příspěvky i od dalších z vás. Zpravodaj bude takový, jaký si ho společně uděláme a bude vycházet třeba i častěji jakmile bude co tisknout. Proto pište, foťte a posílejte na adresu: Děkuji. Za všechny spolupracovníky přeji radostné Velikonoce! Ludmila Obručová 3

4 PUTOVÁNÍ na oslavu jubilea P. Jana Kutáče do Vizovic VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ Začátkem ledna jsme se dozvěděli, že náš bývalý vinořský farář P. Jan Kutáč bude zanedlouho slavit dvojí jubileum 70. narozeniny a 40. výročí svého vysvěcení na kněze. Vizovjan Jan Špaňhel navrhl, že by bylo pěkné, aby z naší farnosti, stejně tak jako ze všech ostatních, v nichž pater Jan působil, vyrazilo několik zástupců gratulantů. Letmo jsem se o tom po návratu z nedělní bohoslužby zmínila a můj muž reagoval zcela nečekaně: Tam musíme všichni jet! Vždyť žádný jiný kněz už toho pro naši rodinu určitě nebude moci tolik udělat. Absolvovali jsme s ním přípravu na manželství, oddal nás, pohřbil mého tatínka a pokřtil Cecilku Moje snaha přesvědčit ho, že je to strašně daleko, určitě bude sněhová kalamita a že děti budou vyvádět, se setkala s jednoznačným odmítnutím. Když jsme 28. ledna vyráželi, silnice byly suché, cesta docela utekla a děti zlobily až od Zlína. Celkem se nás na cestu pěti auty vydalo dvacet čtyři. Odpoledne jsme se zúčastnili slavnostní děkovné bohoslužby celebrované světícím biskupem olomouckým Mons. Josefem Hrdličkou (shodou okolností též jubilantem), který v kázání mimo jiné vzpomínal na soukromé večerní setkání se Svatým otcem Janem Pavlem II. po návštěvě Svatého kopečku, jehož se P. Jan též zúčastnil. Na závěr mše sv. otci Janovi předal medaili sv. Václava, kterou mu za jeho dlouholetou službu udělil arcibiskup Jan Graubner. Dovolím si ještě jeden soukromý postřeh: když jsem šla k přijímání, P. Jan se na okamžik zarazil a zadíval se na Cecilku, která stála přede mnou. Bylo patrné, že se mu nechce věřit, že tohle dítě před pár lety při křtu držel v náručí nad obětním stolem ve vinořském kostele... Po skončení mše sv. už před kostelem vyhrávala dechovka a všichni jsme se, jak nás P. Jan vyzval, přesunuli na opačný konec vizovického náměstí do kulturního domu. Tam se konala dru- 4

5 há část oslav. Na otce Jana čekala zkouška v podobě dlouhého zástupu těch, kteří mu chtěli osobně popřát. Navzdory svému vážnému zdravotnímu stavu (který na něm ovšem vůbec nebyl znát) P. Jan trpělivě přijímal gratulace, s každým vlídně a osobně promluvil, ptal se na situaci ve farnosti a farníky Vinořští poutníci mu předali dar v podobě jedenáct kilogramů vážící šunky (dodané Petrem Bílkem), jež se stala vítanou součástí bohatého občerstvení. Během večera promluvila též ministryně kultury a bývalá vizovická starostka paní Alena Hanáková a promítal se krátký film o životě P. Jana. Vizovjanům patří velký dík a obdiv za organizaci a přípravu oslav! V neděli dopoledne po mši svaté nás ještě P. Jan pozval na faru na snídani, během níž jsme si s ním velmi srdečně popovídali o jeho současném působišti, zavzpomínali na čas, kdy sloužil ve Vinoři, velmi otevřeně mluvil i o své nemoci a léčbě. Otec Jan pozdravuje všechny farníky a slibuje, že pokud mu to zdravotní stav dovolí, rád by mezi nás letos na pár dnů zavítal. Cesta domů po trase, kterou nám P. Jan poradil, utekla velmi rychle a my víme, že putování na oslavu jeho dvojitého jubilea, bude vždy patřit mezi nezapomenutelné rodinné zážitky. Díky! M+C+R+V Rytinovi VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ Společenský večer Zlaté Prahy...se konal v sobotu 18. února a nesl se v duchu upřímné sousedské zábavy. Vinořská sokolovna přivítala návštěvníky příjemně vyzdobena i vytopena. K hezky strávenému večeru přispělo okamžité porozumění mezi Tanečním kombem pražského salonního orchestru a publikem dychtivě tančícím od první skladby. Taneční rej byl přerušen jen zajímavým vystoupením country skupiny Klepeto a kolem 22:00 hodiny vylosováním vítězů tomboly. Šťastní výherci dortu, soudku piva nebo vepřové hlavy tak přispěli na mezinárodní setkání mládeže Genfest Před půlnocí se publikum potěšilo pohledem na swingové kreace sourozenců Vackových, kteří se pak pokusili plný parket zájemců naučit několik figur tohoto radostného tanečního stylu. O neobvyklosti vinořské plesové události svědčilo i to, že po skončení večera po sobě tanečníci bleskurychle sál uklidili a rozjeli se do nejrůznějších koutů zlaté Prahy. Helena Filcíková 5

6 VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ Duchovní obnova s P. J. Koutským Tématem duchovní obnovy 18. března byl půst, almužna a modlitba, tedy prvky duchovního života, které shrnuje evangelium podle Matouše ve své 6. kapitole. V průběhu života stále stojíme před nějakou volbou: pro něco se rozhodujeme a něčeho se zříkáme. Nemůžeme se rozhodnout pro všechno, ani pro všechno dobré ne. Něco chtě nechtě musíme pustit. V čem tedy spočívá podstata postu? Rozhodnout se pro to, kde je Bůh, a proti tomu, kde Bůh není. Půst neznamená jen to, že se zřekneme masa, čokolády nebo televize a internetu. Je třeba vypustit ze života věci, které jsou přebytečné a udělat tak místo, kde by se rád umístil Bůh, jen na to v nás nemá prostor a čas. Každý z nás nejlépe ví, co konkrétně to je pro něho samotného. Druhým prvkem je almužna. Etymologicky to znamená milodar, slitodar. Míra našeho dávání je mírou Boží přítomnosti v nás a tím ve světě. V čem spočívá největší pokušení? Užít si svůj život pro sebe tak, jak se mi hodí. Naplnit ho tím, co se mně líbí. A třetím, avšak základním prvkem je modlitba. Modlitba jako setkání, přátelství s Bohem, pramen, kde můžeme čerpat sílu kpostu a almužně. Znamená to věnovat určitý čas, kdy neděláme nic jiného, jí a jen jí. Člověk žije tak, jak se modlí, a modlí se tak, jak žije. Sv. Pavel píše v listu Efesanům v 2. kapitole: Jsme Boží dílo, stvořeni k tomu, abychom byli schopni konat dobré skutky. Bůh je předem připravil, abychom my je pak ve svém životě uskutečnili. (z liturgie 4. neděle postní). Snažme se tedy, aby náš život byl naplněn samými takovými skutky, které Bůh připravil pro nás, abychom tak rostli plněji do účasti na Boží přirozenosti. Miriam Zindulková Křížová cesta lesem Dne proběhla v podvečer ve Vinoři tradiční křížová cesta lesem, kterou organizuje naše katechetka Marie Nováková. Letos však byla cesta trochu odlišná, protože účastníci (děti z náboženství a jejich rodiče) nesli opravdový kříž. Ten měl být instalován do skály v lese místo starého kříže, který již ztrouchnivěl. Děti i dospělí se sešli v 17:00 mezi rybníky a vyrazili kolem skal a přes výpusť rybníka ke kříži. Sešlo se nás asi padesát dětí i dospělých. Celou cestu s námi šel i jáhen Alois Koláček, aby kříž při posledním čtrnáctém zastavení posvětil. 6

7 VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ Cestou jsme také zpívali písničku na nápěv písně Pomoz mi můj Pane a při každém zastavení jsme plnili nějaký úkol. Například starší nesli jednoho mladšího na zádech nebo jsme se slepili (nejedlými) kukuřičnými křupkami, ze kterých jsme potom udělali kříže. Také jsme dali k jednomu zastavení dáreček a sami si vzali jiný. Když jsme zazpívali poslední sloku písně, Martin Halík s asistenty kříž nainstalovali. My jsme zapálili svíčky a Alois Koláček kříž posvětil. Potom jsme se rozloučili a vraceli se do svých domovů. Děkujeme Marušce Novákové za organizaci, Martinu Halíkovi za instalaci kříže, jáhnu Aloisovi i všem, kteří jakkoliv pomohli. Chvíle zamyšlení v přírodě se nám moc líbila. Už se těšíme na Velikonoce a taky na příští křížovou cestu. Matouš Ettler, 11 let Přednáška manželů Šmehilových Díky otci Pavlovi, Marku Novákovi, Káťě Halíkové a ostatním, jsme se mohli s naší mládeží, farností a kamarády z vinohradského společenství sejít v poklidný nedělní večer a prožít ho trochu jinak, než jsme zvyklí. Tématem byla sexualita a PPR (přirozené plánování rodičovství). Mladí byli v převaze, přišli, aby si poslechli, co jen tak někde neuslyší. Přednášku měli manželé kvalitně zpracovanou a připravenou. A co my na to...? Ráda Vám odpovím. Byli jsme vděční, že si na nás v této uspěchané době udělali přednášející čas. Plně se nám věnovali a soustředili se i na volnou diskusi a otázky. Myslím, že to, co jsme se dozvěděli, nám rozhodně pomohlo pochopit řadu skutečností nejen z oblasti zrození lidského človíčka :). Řada myšlenek z tohoto setkání nám jistě přinese užitek i v našem budoucím životě. Ten bude jistě plný překvapení, radostí, splněných přání a silné vůle odevzdat své počínání a vztahy do rukou Pána a podle toho se i řídit. Za mladé z E. VINOŘ BRUSEL 12. května 2012 křesťané z více než 250 hnutí a komunit různých církví pořádají v Bruselu setkání s názvem Společně pro Evropu. Prostřednictvím internetu bude přímo propojeno ještě dalších 150 měst Evropy, mezi nimi i Praha a Brno. Příprav setkání v Praze se společně účastní komunita Sant Egidio, komunita Chemin Neuf a Hnutí fokoláre. Uskuteční se v Centru Mariapoli v Praze- Vinoři 12. května od 16 do 18 hodin. 7

8 VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ Přímému přenosu z Bruselu budou předcházet svědectví s žitým evangeliem a společná modlitba. Po programu bude následovat agapé. Všichni jste co nejsrdečněji zváni! Toto, v pořadí již třetí setkání, má svoji historii: Již v roce 1969 se v Německu začala rozvíjet spolupráce mezi více než 120 evangelickými hnutími a komunitami. Pro katolickou církev bylo významným mezníkem historické setkání hnutí a církevních komunit s papežem Janem Pavel II. o Letnicích v roce Dalo nový impuls k vytváření hlubších vztahů mezi více než 240 hnutími a komunitami v celém světě a ke vzájemné spolupráci ve službě církvi a společnosti. 31. října 1999 byla podepsána společná Deklarace katolické církve a Světové luterské federace o nauce ospravedlnění. V ekumenickém centru v Ottmaringu nedaleko Augsburku (Německo) se tehdy setkali zodpovědní některých katolických a evangelických hnutí a komunit. Zrodila se nová zkušenost společenství a spolupráce, která se rychle rozšířila mezi pravoslavné, anglikány a ostatní křesťany a postupně se rozvíjela. V Římě v květnu 2002 u příležitosti setkání zakladatelů a zodpovědných za některá evangelická a katolická hnutí a komunity se zrodila myšlenka uspořádat velké setkání, které by přispělo ke zviditelnění duše Evropy. Setkání ve Stuttgartu 8. května 2004, nazvané Společně pro Evropu, navštívilo asi 9000 lidí. Výsledkem další spolupráce bylo i druhé setkání v roce Jeho závěrečné poselství končí slovy: Společně se chceme znovu dát do služeb míru a jednoty, které jsou v základech současné Evropy. Společně chceme Evropě a světu přinášet evangelium života a pokoje, které dává život našim hnutím a komunitám. Program letošního setkání v Bruselu bude vycházet právě z tohoto poselství. Srdečně zvou P. Martinko (komunita Chemin Neuf) K. a P. Koldinští (komunita Sant Egidio) L. Bukovanská (Hnutí fokoláre) Farní Betlém a jeho pronájem Vážení a milí farníci! V posledním čísle Vinořského zpravodaje je inzerát, ve kterém nabízíme pronájem prostor Betléma pro rodinné oslavy apod. Abyste se necítili odstrčeni (tyto prostory se budovaly především pro potřeby farnosti), je na místě, abychom vás informovali o představě ekonomické rady farnosti na využití prostorů Betléma". 1) Přednost mají akce pořádané farností (duchovní obnova, větší akce pro celou farnost atd.). 2) Dále jsou to soukromé akce (oslava křtin, narozenin, svatby, ale i setkání 8

9 pozůstalých po pohřbu apod.). Zde byl doporučen poplatek za celodenní propůjčení přízemí budovy Betléma v letních měsících Kč, v zimních měsících Kč. Při půldenním využití bude poplatek snížen na polovinu. 3) Přihlášky k pronájmu Betléma prosím projednávejte s P. Jančíkem, který bude osobně evidovat zájemce, eventuálně tím pověří další osobu. 4) Je nutné, aby především farníci po sobě uklidili pronajatý prostor a předali zařízení osobně P. Jančíkovi nebo jím pověřené osobě. 5) V případě, že budou farníci používat i pergolu nebo velkou farní kuchyni, bude nutné se dohodnout o pokrytí nákladů na tyto prostory. Přejeme vám všem, aby se zejména oslavy v nově zrekonstruovaných prostorách vydařily. Fotografie Betléma naleznete na adrese: Za ekonomickou radu Jaroslav Krajl VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ Z dopisu Pavla Háčka, dobrovolníka v české salesiánské misii v Bulharsku Zdrasti! Posílám mnoho pozdravů do Čech! Oratoř s děckama z místní romské machaly máme každou středu a čtvrtek od dvou do čtyř, vždy máme prezentaci nějakého biblického příběhu (proto oratoři říkáme někdy biblejsko ), pak tématickou hru a pak volnou zábavu, děcka můžou hrát fotbal, fotbálek, kulečník, stolní tenis co chtějí. Nakonec máme duchovní slůvko a pak pro některá děcka do půl páté ještě kytaru. Protože děti chodí do školy na směny, máme oratoř i dopoledne od jedenácti do půl jedné....každý pátek ráno pak dojíždíme do Staré Zagory pomáhat s biblejskem tam. Odpoledne pak s dvěma bulharskýma holkama animátorkama chodím do srdce machaly do školy na výtvarný kroužek. Školní budova jako taková je obrovská, betonová, plesnivá a zanedbaná a pro dokreslení atmosféry ještě po chodbách chodí hlídači s rákoskami. Vůbec se děckám nedivím, že se jim tam nechce chodit, zvlášť když máme teď venku tak hezky Téměř každý víkend se pak u nás v Kazanlaku něco děje, měli jsme zimní tábory děcek ze Staré Zagory, míváme 9

10 VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ animátorské víkendy a teď v postním období máme sérii duchovních obnov pro romské holky, kluky, pro mládež atp. Na těchto akcích se většinou zapojujeme do přípravy programu. V neděli máme vždy mši v 9 hodin, na kterou nám chodí i naše děcka z oratoře. Od úterý do čtvrtka mívám dopoledne doučování Mitka. Ve zbylém čase si pak připravuju hry a také reorganizuji naší kazanlackou salesiánskou knihovnu....děcka jsou jako všechny romčata divoký, je těžké je udržet v klidu a donutit je soustředit se na nějakou činnost, hlavně při biblických hodinách, pro každou hloupost se začínají postrkovat, nadávat si nebo se prát a tropí nám všelijaké neplechy, ale myslím, že u těch pravidelně chodících jsou vidět velké pokroky. Když přijdou pak někdy nová děcka, vidím, že ta naše" se chovají opravdu o dost líp. Člověk vidí, že mají opravdu dobré srdce, a nemůže si je neoblíbit. Za tu dobu, co jsem tady, jsem se dozvěděl příběhy několika našich a starozagorských děcek Jak můžeme chtít, aby z dítěte nevyrostl násilník, když doma jeho otec týrá maminku, nebo co chceme od dítěte, které si může dělat co chce, nemá žádná pravidla ani příklady a nikdo se o něj nestará. Jeden kluk mi říkal, že by rád chodil do školy, jeho táta ho ale do žádné nepustí, jiné zase posílají rodiče místo školy žebrat Je to smutné, když člověk vidí, jak se mnohé životy takhle hloupě promrhají a proflákají. Přitom v dětech dříme opravdu mnoho talentu. Co všechno se za ty tři roky ve Staré Zagoře povedlo jsem viděl také na slavnosti Dona Boska tady v Kazanlaku, kde měla děcka ze Staré Zagory několik vystoupení (hudební, taneční i žonglování), která byla opravdu dobrá. Zároveň nás na letošní Velikonoce čeká velká radost první tři starozagorští kluci budou pokřtění. Pavel Háček Salesiánské hnutí mládeïe (SHM), které organizuje dûtsk ma karní ples, na nûjï Vám pfiiná íme pozvánku, je kfiesèanské obãanské 10

11 VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ sdruïení dûtí a mládeïe s celostátní pûsobností. Jeho posláním je v chova dûtí a mlad ch lidí. âinnost SHM vychází z v chovn ch principû preventivního systému a je inspirovaná Ïivotem sv. Jana Boska. Zahrnuje sportovní, kulturní, vzdûlávací aktivity - krouïky, oratofie, turnaje, besídky, festivaly, semináfie, v lety, tábory. SHM Klub Praha Poãernice pûsobí v oblasti Horních Poãernic a okolí, pfiedev ím v prostorách farního sálu u kostela sv. Ludmily na Chvalech. Kromû pravideln ch aktivit (sportovní stfiedy, pûveck krouïek, spolão mlad ch lidí atd.) pfiipravuje dal í akce - Mikulá skou nadílku, ãi sportovní klání - SKAM. Také chystá víkendové a pfiedev ím prázdninové pobyty tzv. Chaloupky. SHM Poãernice nás zve i na dal- í akce. Dal í informace na: pocernice.shm.cz Jan Obruãa Co nás čeká Do je možno zapsat se na nový dvouletý kurz varhaníků AP v 15:00 Dětský maškarní ples SHM Počernice (viz pozvánka) v 18:00 ekumenická bohoslužba v Horních Počernicích v 16:00 Společně pro Evropu v Centru Mariapoli V sobotu akce Výboru pro kulturu, prezentaci a archivaci zastupitelstva MČ Praha-Vinoř Vinořský Vandráček a Den sousedů budou spojeny a zakončeny táborákem na farské zahradě. V pátek Noc kostelů V sobotu odpoledne Dětský den první sv. přijímání Noc kostelů 1. června 2012 Program v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři: 18:00-18:45 mše svatá 18:45-20:00 výklad o historii kostela, proloženo hudbou Hudební program s průvodním slovem o historii kostela a jeho výzdobě a vybavení 20:00-22:00 prohlídka interiéru kostela a věže Možnost prohlídky zvonů, věže, kůru, varhan a sakristie, po celou dobu příležitost k pohovoru a dotazům Po celou dobu bude možnost zhlédnout výstavu obrazů místního malíře Petra Ettlera. 11

12 VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ dubna KVùTNÁ NEDùLE 9:00 hod. m e sv. ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA POV ENÍ SV. K ÍÎE V PRAZE VINO I 5. dubna ZELEN âtvrtek m e sv. na památku Veãefie Pánû v 18:00 hod., 19:15 sederová veãefie na farním dvofie, po skonãení modlitební setkání v kostele 6. dubna VELK PÁTEK Památka umuãení Pána JeÏí e 15:00 hod. KfiíÏová cesta, 18:00 bohosluïba 7. dubna BÍLÁ SOBOTA od 10:00 moïnost adorace v kostele Slavnost Zmrtv chvstání Pánû Velikonoãní vigilie (noãní bohosluïba) 20:30 svûcení ohnû pfied kostelem, následují obfiady a m e sv. 8. dubna BOÎÍ HOD VELIKONOâNÍ 9:00 hod. m e sv. 9. dubna PONDùLÍ VELIKONOâNÍ 9:00 hod. m e sv. KAPLE SVATÉ ANNY V SATALICÍCH 8. dubna BOÎÍ HOD VELIKONOâNÍ 16:00 hod. m e sv. V sobotu 7. dubna obvyklá m e sv. nebude. VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ Občasník farnosti při kostele Povýšení svatého Kříže v Praze Vinoři Připomínky a příspěvky můžete zasílat na adresu: Počet výtisků: 100 ks Tiskne: VR Atelier, Bukovinská 96, Praha-Vinoř Březen 2012, po skonãení agapé na fafie

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 103 postní doba 2014.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 103 postní doba 2014. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 103 postní doba 2014 Z obsahu Zprávy z farnosti Výročí posvěcení kostela Kronika Knižní okénko

Více

Návštěvu biskupů ve Vinoři dne 1. 4. 2008 si připomínáme nejen článkem uvnitř Zpravodaje. straně, ale i reprodukcí

Návštěvu biskupů ve Vinoři dne 1. 4. 2008 si připomínáme nejen článkem uvnitř Zpravodaje. straně, ale i reprodukcí Návštěvu biskupů ve Vinoři dne 1. 4. 2008 si připomínáme nejen článkem uvnitř Zpravodaje a velkým obrázkem na jeho titulní straně, ale i reprodukcí pro vinořskou farnost vzácného dokumentu. Na pamětní

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

Farní občasník. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Dejme si půst od lhostejnosti. Z obsahu čísla

Farní občasník. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Dejme si půst od lhostejnosti. Z obsahu čísla Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 1, ročník XXIV Neděle 17. února 2013 Z obsahu čísla Výsledky Tříkrálové sbírky Zážitky koledníků Zastavení křížové cesty Uzavření církevního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Římskokatolická farnost Plzeň Severní předměstí Tři "kouzelná" slova Milí farníci, obracím se tímto slovem zvláště k manželům, protože vnímám silnou potřebu vás povzbudit a podepřít.

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

ROČNÍK: XXIV FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 1/2015. Jak na Nový rok, tak po celý rok

ROČNÍK: XXIV FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 1/2015. Jak na Nový rok, tak po celý rok ROČNÍK: XXIV FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 1/2015 Jak na Nový rok, tak po celý rok Kdyby toto úsloví platilo, byl by tento rok moc požehnaný. Vstoupili jsme do něj spolu s poutníky z celé Evropy, kteří

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2014 VĚSTNÍK Připravujeme se oslavit Velikonoce. Budeme znovu naslouchat příběhu Ježíše z Nazareta, jeho věrnosti, poctivosti a statečnosti. Spolu s Ježíšem budeme prožívat pašije. V Jeruzalémě

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc 121 13. 12. 2012 Milí přátelé. Tak už jsou zase tady šťastné a veselé. Čas míru a pokoje. Čas těšení i stresů. Taky čas frází a klišé. Slovo klišé (z francouzského cliché) v tiskařském průmyslu znamená

Více