ZPRAVODAJ VINO SK FARNÍ. Velikonoce Z obsahu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ VINO SK FARNÍ. Velikonoce 2012. Z obsahu:"

Transkript

1 VINO SK FARNÍ ZPRAVODAJ Velikonoce 2012 Z obsahu: Úvodní slovo P. Pavla Jančíka Jak jsme koledovali... Putování za P. Janem Kutáčem Křížová cesta lesem Co nás čeká na jaře Pořad bohoslužeb o Velikonocích

2 Úvodní slovo Těšíme se z jara, které přichází po každé zimě. Probouzení přírody je krásným znamením toho, co slavíme o Velikonocích: Vítězí život! Základní strach, který máme, je strach ze smrti. Ježíš nás převádí ze smrti do života bez hranic. To je největší poselství Velikonoc. Mějme zájem o nabídku být připojeni k Ježíšovu vítězství. Pravdivé radostné Velikonoce! farář Pavel Jančík Velikonoce ve Vinoři VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ Velikonoce jako největší křesťanské svátky mají i zvláštní liturgii, která má mnoho symbolů, aby nás uvedly snáze do pochopení Kristovy oběti. Kromě bohoslužeb budeme moci ještě prožít zvláštní chvíle v kostele i mimo něj. Na Zelený čtvrtek po mši svaté si na farním dvoře připomeneme, jak asi vypadala večeře, kterou Židé slavili odchod z Egypta. Uslyšíme vysvětlení symboliky všech částí sederové večeře, ochutnáme jednotlivé chody a víno. Protože jistě přijde mnoho dalších lidí, snažme se zachovat důstojnost a poklid této připomínky, aby se neproměnila v párty dobře se bavících skupinek lidí. Děkujeme za pomoc při upečení nekva- šených chlebů, příp. jiných částí večeře. Po skončení večeře ještě před půlnocí (asi po půl jedenácté) se můžeme ztišit v kostele a strávit hodinu s Pánem, který řekl: To jste nemohli ani hodinu se mnou bdít? Podobný význam hlubší prožití dané chvíle má i ztišení u Božího hrobu po velkopátečních obřadech a během Bílé soboty využijme těchto pozvání... Při Velikonoční vigilii na Bílou sobotu budeme svědky křtů dospělých. Pamatujme na ně v modlitbách. Tuto největší slavnost ještě završíme na agapé v prostorách farního Betléma, kam jsou všichni srdečně zváni na společné sdílení radosti a hodování. Jak jsme koledovali... S nápadem přidat se jako rodina k tříkrálové sbírce přišel Standa. Mně je myšlenka na chození s kasičkami spíš vzdálená, a tak jsem byla v pokušení navrhnout, že já zůstanu doma a budu chystat oběd. Nakonec jsem ale uznala, že pokud půjdeme jako rodina, bude to větší svědectví pro ty, které navštívíme. A tak jsme se v neděli po mši vyzbrojili připravenými kostýmy a potřebnými průkazkami, kasičkou a drobnými dárky. Naše tři děti byly posílené o další dvě dítka a k nám dospělým se přidala ma- 2

3 VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ minka jedné z holčiček, takže se naše kolední skupinka rozrostla na celkový počet pěti dětí a tří dospělých. Cíl byl daný Podolanka. Prvním místem, které jsme navštívili, byl dům Dragounových, kde jsme byli přijati velmi vřele. Naladili jsme se zde do správné tříkrálové nálady. Další zastavení byla různá někde nás přijali hezky, i když o tříkrálové sbírce předtím neslyšeli, jinde už to tak přátelské nebylo Někde jsme se nedozvonili, jinde jsme zahlédli poodhrnutí záclony bez následného otevření a v jednom případě jsme byli odmítnuti majitelem velkého domu, který měl největší starost o uklidnění rozštěkaných psů. Zatímco děti zůstávaly dobře naladěny zpívání, rozdávání cukříků, kalendářů a chrastění kasičkou je bavilo od rána do večera, moje dobré odhodlání být průkopníkem tříkrálové sbírky na nových místech oslabovalo a jen stěží jsem se bránila srovnání se skupinkami podomních prodavačů různého zboží, kteří alespoň něco nabízejí, zatímco my jsme vybírali Odpolední koledování se s dopoledním nedalo srovnat. Přestože se ho zúčastnila jen část původní sestavy, byl to zážitek, který přebil těžký rozjezd. Místem našeho působení bylo vinořské sídliště. Zde nás vinořští přijímali vlídně. Kromě příspěvků do kasiček a sladkostí pro děti se dostavila hlavně radost z toho být tříkrálovým koledníkem. Věřím, že naše koledování bylo úspěšné tam, kde jsme byli přijati hezky, jsme se obdarovali navzájem. Kde bylo přijetí vlažné, nebo dokonce odmítavé, jsme možná prošlápli cestu a vešli lidem do povědomí. Příští rok tak snad přibude rodin, kde na nás už budou čekat... Kateřina Hájková Možná jste si všimli, že tento zpravodaj je delší než obvykle. Je to proto, že se našlo více těch, kteří se s námi chtěli podělit o své zážitky z naší farnosti. Moc jim děkuji a těším se příště na příspěvky i od dalších z vás. Zpravodaj bude takový, jaký si ho společně uděláme a bude vycházet třeba i častěji jakmile bude co tisknout. Proto pište, foťte a posílejte na adresu: Děkuji. Za všechny spolupracovníky přeji radostné Velikonoce! Ludmila Obručová 3

4 PUTOVÁNÍ na oslavu jubilea P. Jana Kutáče do Vizovic VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ Začátkem ledna jsme se dozvěděli, že náš bývalý vinořský farář P. Jan Kutáč bude zanedlouho slavit dvojí jubileum 70. narozeniny a 40. výročí svého vysvěcení na kněze. Vizovjan Jan Špaňhel navrhl, že by bylo pěkné, aby z naší farnosti, stejně tak jako ze všech ostatních, v nichž pater Jan působil, vyrazilo několik zástupců gratulantů. Letmo jsem se o tom po návratu z nedělní bohoslužby zmínila a můj muž reagoval zcela nečekaně: Tam musíme všichni jet! Vždyť žádný jiný kněz už toho pro naši rodinu určitě nebude moci tolik udělat. Absolvovali jsme s ním přípravu na manželství, oddal nás, pohřbil mého tatínka a pokřtil Cecilku Moje snaha přesvědčit ho, že je to strašně daleko, určitě bude sněhová kalamita a že děti budou vyvádět, se setkala s jednoznačným odmítnutím. Když jsme 28. ledna vyráželi, silnice byly suché, cesta docela utekla a děti zlobily až od Zlína. Celkem se nás na cestu pěti auty vydalo dvacet čtyři. Odpoledne jsme se zúčastnili slavnostní děkovné bohoslužby celebrované světícím biskupem olomouckým Mons. Josefem Hrdličkou (shodou okolností též jubilantem), který v kázání mimo jiné vzpomínal na soukromé večerní setkání se Svatým otcem Janem Pavlem II. po návštěvě Svatého kopečku, jehož se P. Jan též zúčastnil. Na závěr mše sv. otci Janovi předal medaili sv. Václava, kterou mu za jeho dlouholetou službu udělil arcibiskup Jan Graubner. Dovolím si ještě jeden soukromý postřeh: když jsem šla k přijímání, P. Jan se na okamžik zarazil a zadíval se na Cecilku, která stála přede mnou. Bylo patrné, že se mu nechce věřit, že tohle dítě před pár lety při křtu držel v náručí nad obětním stolem ve vinořském kostele... Po skončení mše sv. už před kostelem vyhrávala dechovka a všichni jsme se, jak nás P. Jan vyzval, přesunuli na opačný konec vizovického náměstí do kulturního domu. Tam se konala dru- 4

5 há část oslav. Na otce Jana čekala zkouška v podobě dlouhého zástupu těch, kteří mu chtěli osobně popřát. Navzdory svému vážnému zdravotnímu stavu (který na něm ovšem vůbec nebyl znát) P. Jan trpělivě přijímal gratulace, s každým vlídně a osobně promluvil, ptal se na situaci ve farnosti a farníky Vinořští poutníci mu předali dar v podobě jedenáct kilogramů vážící šunky (dodané Petrem Bílkem), jež se stala vítanou součástí bohatého občerstvení. Během večera promluvila též ministryně kultury a bývalá vizovická starostka paní Alena Hanáková a promítal se krátký film o životě P. Jana. Vizovjanům patří velký dík a obdiv za organizaci a přípravu oslav! V neděli dopoledne po mši svaté nás ještě P. Jan pozval na faru na snídani, během níž jsme si s ním velmi srdečně popovídali o jeho současném působišti, zavzpomínali na čas, kdy sloužil ve Vinoři, velmi otevřeně mluvil i o své nemoci a léčbě. Otec Jan pozdravuje všechny farníky a slibuje, že pokud mu to zdravotní stav dovolí, rád by mezi nás letos na pár dnů zavítal. Cesta domů po trase, kterou nám P. Jan poradil, utekla velmi rychle a my víme, že putování na oslavu jeho dvojitého jubilea, bude vždy patřit mezi nezapomenutelné rodinné zážitky. Díky! M+C+R+V Rytinovi VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ Společenský večer Zlaté Prahy...se konal v sobotu 18. února a nesl se v duchu upřímné sousedské zábavy. Vinořská sokolovna přivítala návštěvníky příjemně vyzdobena i vytopena. K hezky strávenému večeru přispělo okamžité porozumění mezi Tanečním kombem pražského salonního orchestru a publikem dychtivě tančícím od první skladby. Taneční rej byl přerušen jen zajímavým vystoupením country skupiny Klepeto a kolem 22:00 hodiny vylosováním vítězů tomboly. Šťastní výherci dortu, soudku piva nebo vepřové hlavy tak přispěli na mezinárodní setkání mládeže Genfest Před půlnocí se publikum potěšilo pohledem na swingové kreace sourozenců Vackových, kteří se pak pokusili plný parket zájemců naučit několik figur tohoto radostného tanečního stylu. O neobvyklosti vinořské plesové události svědčilo i to, že po skončení večera po sobě tanečníci bleskurychle sál uklidili a rozjeli se do nejrůznějších koutů zlaté Prahy. Helena Filcíková 5

6 VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ Duchovní obnova s P. J. Koutským Tématem duchovní obnovy 18. března byl půst, almužna a modlitba, tedy prvky duchovního života, které shrnuje evangelium podle Matouše ve své 6. kapitole. V průběhu života stále stojíme před nějakou volbou: pro něco se rozhodujeme a něčeho se zříkáme. Nemůžeme se rozhodnout pro všechno, ani pro všechno dobré ne. Něco chtě nechtě musíme pustit. V čem tedy spočívá podstata postu? Rozhodnout se pro to, kde je Bůh, a proti tomu, kde Bůh není. Půst neznamená jen to, že se zřekneme masa, čokolády nebo televize a internetu. Je třeba vypustit ze života věci, které jsou přebytečné a udělat tak místo, kde by se rád umístil Bůh, jen na to v nás nemá prostor a čas. Každý z nás nejlépe ví, co konkrétně to je pro něho samotného. Druhým prvkem je almužna. Etymologicky to znamená milodar, slitodar. Míra našeho dávání je mírou Boží přítomnosti v nás a tím ve světě. V čem spočívá největší pokušení? Užít si svůj život pro sebe tak, jak se mi hodí. Naplnit ho tím, co se mně líbí. A třetím, avšak základním prvkem je modlitba. Modlitba jako setkání, přátelství s Bohem, pramen, kde můžeme čerpat sílu kpostu a almužně. Znamená to věnovat určitý čas, kdy neděláme nic jiného, jí a jen jí. Člověk žije tak, jak se modlí, a modlí se tak, jak žije. Sv. Pavel píše v listu Efesanům v 2. kapitole: Jsme Boží dílo, stvořeni k tomu, abychom byli schopni konat dobré skutky. Bůh je předem připravil, abychom my je pak ve svém životě uskutečnili. (z liturgie 4. neděle postní). Snažme se tedy, aby náš život byl naplněn samými takovými skutky, které Bůh připravil pro nás, abychom tak rostli plněji do účasti na Boží přirozenosti. Miriam Zindulková Křížová cesta lesem Dne proběhla v podvečer ve Vinoři tradiční křížová cesta lesem, kterou organizuje naše katechetka Marie Nováková. Letos však byla cesta trochu odlišná, protože účastníci (děti z náboženství a jejich rodiče) nesli opravdový kříž. Ten měl být instalován do skály v lese místo starého kříže, který již ztrouchnivěl. Děti i dospělí se sešli v 17:00 mezi rybníky a vyrazili kolem skal a přes výpusť rybníka ke kříži. Sešlo se nás asi padesát dětí i dospělých. Celou cestu s námi šel i jáhen Alois Koláček, aby kříž při posledním čtrnáctém zastavení posvětil. 6

7 VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ Cestou jsme také zpívali písničku na nápěv písně Pomoz mi můj Pane a při každém zastavení jsme plnili nějaký úkol. Například starší nesli jednoho mladšího na zádech nebo jsme se slepili (nejedlými) kukuřičnými křupkami, ze kterých jsme potom udělali kříže. Také jsme dali k jednomu zastavení dáreček a sami si vzali jiný. Když jsme zazpívali poslední sloku písně, Martin Halík s asistenty kříž nainstalovali. My jsme zapálili svíčky a Alois Koláček kříž posvětil. Potom jsme se rozloučili a vraceli se do svých domovů. Děkujeme Marušce Novákové za organizaci, Martinu Halíkovi za instalaci kříže, jáhnu Aloisovi i všem, kteří jakkoliv pomohli. Chvíle zamyšlení v přírodě se nám moc líbila. Už se těšíme na Velikonoce a taky na příští křížovou cestu. Matouš Ettler, 11 let Přednáška manželů Šmehilových Díky otci Pavlovi, Marku Novákovi, Káťě Halíkové a ostatním, jsme se mohli s naší mládeží, farností a kamarády z vinohradského společenství sejít v poklidný nedělní večer a prožít ho trochu jinak, než jsme zvyklí. Tématem byla sexualita a PPR (přirozené plánování rodičovství). Mladí byli v převaze, přišli, aby si poslechli, co jen tak někde neuslyší. Přednášku měli manželé kvalitně zpracovanou a připravenou. A co my na to...? Ráda Vám odpovím. Byli jsme vděční, že si na nás v této uspěchané době udělali přednášející čas. Plně se nám věnovali a soustředili se i na volnou diskusi a otázky. Myslím, že to, co jsme se dozvěděli, nám rozhodně pomohlo pochopit řadu skutečností nejen z oblasti zrození lidského človíčka :). Řada myšlenek z tohoto setkání nám jistě přinese užitek i v našem budoucím životě. Ten bude jistě plný překvapení, radostí, splněných přání a silné vůle odevzdat své počínání a vztahy do rukou Pána a podle toho se i řídit. Za mladé z E. VINOŘ BRUSEL 12. května 2012 křesťané z více než 250 hnutí a komunit různých církví pořádají v Bruselu setkání s názvem Společně pro Evropu. Prostřednictvím internetu bude přímo propojeno ještě dalších 150 měst Evropy, mezi nimi i Praha a Brno. Příprav setkání v Praze se společně účastní komunita Sant Egidio, komunita Chemin Neuf a Hnutí fokoláre. Uskuteční se v Centru Mariapoli v Praze- Vinoři 12. května od 16 do 18 hodin. 7

8 VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ Přímému přenosu z Bruselu budou předcházet svědectví s žitým evangeliem a společná modlitba. Po programu bude následovat agapé. Všichni jste co nejsrdečněji zváni! Toto, v pořadí již třetí setkání, má svoji historii: Již v roce 1969 se v Německu začala rozvíjet spolupráce mezi více než 120 evangelickými hnutími a komunitami. Pro katolickou církev bylo významným mezníkem historické setkání hnutí a církevních komunit s papežem Janem Pavel II. o Letnicích v roce Dalo nový impuls k vytváření hlubších vztahů mezi více než 240 hnutími a komunitami v celém světě a ke vzájemné spolupráci ve službě církvi a společnosti. 31. října 1999 byla podepsána společná Deklarace katolické církve a Světové luterské federace o nauce ospravedlnění. V ekumenickém centru v Ottmaringu nedaleko Augsburku (Německo) se tehdy setkali zodpovědní některých katolických a evangelických hnutí a komunit. Zrodila se nová zkušenost společenství a spolupráce, která se rychle rozšířila mezi pravoslavné, anglikány a ostatní křesťany a postupně se rozvíjela. V Římě v květnu 2002 u příležitosti setkání zakladatelů a zodpovědných za některá evangelická a katolická hnutí a komunity se zrodila myšlenka uspořádat velké setkání, které by přispělo ke zviditelnění duše Evropy. Setkání ve Stuttgartu 8. května 2004, nazvané Společně pro Evropu, navštívilo asi 9000 lidí. Výsledkem další spolupráce bylo i druhé setkání v roce Jeho závěrečné poselství končí slovy: Společně se chceme znovu dát do služeb míru a jednoty, které jsou v základech současné Evropy. Společně chceme Evropě a světu přinášet evangelium života a pokoje, které dává život našim hnutím a komunitám. Program letošního setkání v Bruselu bude vycházet právě z tohoto poselství. Srdečně zvou P. Martinko (komunita Chemin Neuf) K. a P. Koldinští (komunita Sant Egidio) L. Bukovanská (Hnutí fokoláre) Farní Betlém a jeho pronájem Vážení a milí farníci! V posledním čísle Vinořského zpravodaje je inzerát, ve kterém nabízíme pronájem prostor Betléma pro rodinné oslavy apod. Abyste se necítili odstrčeni (tyto prostory se budovaly především pro potřeby farnosti), je na místě, abychom vás informovali o představě ekonomické rady farnosti na využití prostorů Betléma". 1) Přednost mají akce pořádané farností (duchovní obnova, větší akce pro celou farnost atd.). 2) Dále jsou to soukromé akce (oslava křtin, narozenin, svatby, ale i setkání 8

9 pozůstalých po pohřbu apod.). Zde byl doporučen poplatek za celodenní propůjčení přízemí budovy Betléma v letních měsících Kč, v zimních měsících Kč. Při půldenním využití bude poplatek snížen na polovinu. 3) Přihlášky k pronájmu Betléma prosím projednávejte s P. Jančíkem, který bude osobně evidovat zájemce, eventuálně tím pověří další osobu. 4) Je nutné, aby především farníci po sobě uklidili pronajatý prostor a předali zařízení osobně P. Jančíkovi nebo jím pověřené osobě. 5) V případě, že budou farníci používat i pergolu nebo velkou farní kuchyni, bude nutné se dohodnout o pokrytí nákladů na tyto prostory. Přejeme vám všem, aby se zejména oslavy v nově zrekonstruovaných prostorách vydařily. Fotografie Betléma naleznete na adrese: Za ekonomickou radu Jaroslav Krajl VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ Z dopisu Pavla Háčka, dobrovolníka v české salesiánské misii v Bulharsku Zdrasti! Posílám mnoho pozdravů do Čech! Oratoř s děckama z místní romské machaly máme každou středu a čtvrtek od dvou do čtyř, vždy máme prezentaci nějakého biblického příběhu (proto oratoři říkáme někdy biblejsko ), pak tématickou hru a pak volnou zábavu, děcka můžou hrát fotbal, fotbálek, kulečník, stolní tenis co chtějí. Nakonec máme duchovní slůvko a pak pro některá děcka do půl páté ještě kytaru. Protože děti chodí do školy na směny, máme oratoř i dopoledne od jedenácti do půl jedné....každý pátek ráno pak dojíždíme do Staré Zagory pomáhat s biblejskem tam. Odpoledne pak s dvěma bulharskýma holkama animátorkama chodím do srdce machaly do školy na výtvarný kroužek. Školní budova jako taková je obrovská, betonová, plesnivá a zanedbaná a pro dokreslení atmosféry ještě po chodbách chodí hlídači s rákoskami. Vůbec se děckám nedivím, že se jim tam nechce chodit, zvlášť když máme teď venku tak hezky Téměř každý víkend se pak u nás v Kazanlaku něco děje, měli jsme zimní tábory děcek ze Staré Zagory, míváme 9

10 VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ animátorské víkendy a teď v postním období máme sérii duchovních obnov pro romské holky, kluky, pro mládež atp. Na těchto akcích se většinou zapojujeme do přípravy programu. V neděli máme vždy mši v 9 hodin, na kterou nám chodí i naše děcka z oratoře. Od úterý do čtvrtka mívám dopoledne doučování Mitka. Ve zbylém čase si pak připravuju hry a také reorganizuji naší kazanlackou salesiánskou knihovnu....děcka jsou jako všechny romčata divoký, je těžké je udržet v klidu a donutit je soustředit se na nějakou činnost, hlavně při biblických hodinách, pro každou hloupost se začínají postrkovat, nadávat si nebo se prát a tropí nám všelijaké neplechy, ale myslím, že u těch pravidelně chodících jsou vidět velké pokroky. Když přijdou pak někdy nová děcka, vidím, že ta naše" se chovají opravdu o dost líp. Člověk vidí, že mají opravdu dobré srdce, a nemůže si je neoblíbit. Za tu dobu, co jsem tady, jsem se dozvěděl příběhy několika našich a starozagorských děcek Jak můžeme chtít, aby z dítěte nevyrostl násilník, když doma jeho otec týrá maminku, nebo co chceme od dítěte, které si může dělat co chce, nemá žádná pravidla ani příklady a nikdo se o něj nestará. Jeden kluk mi říkal, že by rád chodil do školy, jeho táta ho ale do žádné nepustí, jiné zase posílají rodiče místo školy žebrat Je to smutné, když člověk vidí, jak se mnohé životy takhle hloupě promrhají a proflákají. Přitom v dětech dříme opravdu mnoho talentu. Co všechno se za ty tři roky ve Staré Zagoře povedlo jsem viděl také na slavnosti Dona Boska tady v Kazanlaku, kde měla děcka ze Staré Zagory několik vystoupení (hudební, taneční i žonglování), která byla opravdu dobrá. Zároveň nás na letošní Velikonoce čeká velká radost první tři starozagorští kluci budou pokřtění. Pavel Háček Salesiánské hnutí mládeïe (SHM), které organizuje dûtsk ma karní ples, na nûjï Vám pfiiná íme pozvánku, je kfiesèanské obãanské 10

11 VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ sdruïení dûtí a mládeïe s celostátní pûsobností. Jeho posláním je v chova dûtí a mlad ch lidí. âinnost SHM vychází z v chovn ch principû preventivního systému a je inspirovaná Ïivotem sv. Jana Boska. Zahrnuje sportovní, kulturní, vzdûlávací aktivity - krouïky, oratofie, turnaje, besídky, festivaly, semináfie, v lety, tábory. SHM Klub Praha Poãernice pûsobí v oblasti Horních Poãernic a okolí, pfiedev ím v prostorách farního sálu u kostela sv. Ludmily na Chvalech. Kromû pravideln ch aktivit (sportovní stfiedy, pûveck krouïek, spolão mlad ch lidí atd.) pfiipravuje dal í akce - Mikulá skou nadílku, ãi sportovní klání - SKAM. Také chystá víkendové a pfiedev ím prázdninové pobyty tzv. Chaloupky. SHM Poãernice nás zve i na dal- í akce. Dal í informace na: pocernice.shm.cz Jan Obruãa Co nás čeká Do je možno zapsat se na nový dvouletý kurz varhaníků AP v 15:00 Dětský maškarní ples SHM Počernice (viz pozvánka) v 18:00 ekumenická bohoslužba v Horních Počernicích v 16:00 Společně pro Evropu v Centru Mariapoli V sobotu akce Výboru pro kulturu, prezentaci a archivaci zastupitelstva MČ Praha-Vinoř Vinořský Vandráček a Den sousedů budou spojeny a zakončeny táborákem na farské zahradě. V pátek Noc kostelů V sobotu odpoledne Dětský den první sv. přijímání Noc kostelů 1. června 2012 Program v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři: 18:00-18:45 mše svatá 18:45-20:00 výklad o historii kostela, proloženo hudbou Hudební program s průvodním slovem o historii kostela a jeho výzdobě a vybavení 20:00-22:00 prohlídka interiéru kostela a věže Možnost prohlídky zvonů, věže, kůru, varhan a sakristie, po celou dobu příležitost k pohovoru a dotazům Po celou dobu bude možnost zhlédnout výstavu obrazů místního malíře Petra Ettlera. 11

12 VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ dubna KVùTNÁ NEDùLE 9:00 hod. m e sv. ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA POV ENÍ SV. K ÍÎE V PRAZE VINO I 5. dubna ZELEN âtvrtek m e sv. na památku Veãefie Pánû v 18:00 hod., 19:15 sederová veãefie na farním dvofie, po skonãení modlitební setkání v kostele 6. dubna VELK PÁTEK Památka umuãení Pána JeÏí e 15:00 hod. KfiíÏová cesta, 18:00 bohosluïba 7. dubna BÍLÁ SOBOTA od 10:00 moïnost adorace v kostele Slavnost Zmrtv chvstání Pánû Velikonoãní vigilie (noãní bohosluïba) 20:30 svûcení ohnû pfied kostelem, následují obfiady a m e sv. 8. dubna BOÎÍ HOD VELIKONOâNÍ 9:00 hod. m e sv. 9. dubna PONDùLÍ VELIKONOâNÍ 9:00 hod. m e sv. KAPLE SVATÉ ANNY V SATALICÍCH 8. dubna BOÎÍ HOD VELIKONOâNÍ 16:00 hod. m e sv. V sobotu 7. dubna obvyklá m e sv. nebude. VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ Občasník farnosti při kostele Povýšení svatého Kříže v Praze Vinoři Připomínky a příspěvky můžete zasílat na adresu: Počet výtisků: 100 ks Tiskne: VR Atelier, Bukovinská 96, Praha-Vinoř Březen 2012, po skonãení agapé na fafie

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ:

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: číslo 1 Vydává Obecní úřad Dobříkov, č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 00278718, e-mail: obec@dobrikov.cz, pro informace občanům ZDARMA. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem: MK ČR E 12746.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje FARNÍ LIST září 2005 ročník 1 číslo 1 Slovo kněze Vážení farníci, poprvé v historii kolodějské církevní obce vychází tento farní list,

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Farnosti Horažďovice Leden 2013 (19)

Farnosti Horažďovice Leden 2013 (19) Farní zpravodajj Na Nový rok Farnosti Horažďovice Leden 2013 (19) Dobrý Bože, začali jsme nový rok. Zatím je neposkvrněný a neopotřebovaný. Otvírá se před námi jako něco nového. V nové skutečnosti se zároveň

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha b.

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více