Velikonoce 2007 Velikonoce jsou pro všechny křesťany největším svátkem, protože si při nich slavnostním způsobem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoce 2007 Velikonoce jsou pro všechny křesťany největším svátkem, protože si při nich slavnostním způsobem"

Transkript

1 Velikonoce 2007 Velikonoce jsou pro všechny křesťany největším svátkem, protože si při nich slavnostním způsobem připomínáme Kristovo vítězství nad smrtí, kterou překonal tím, že vstal z mrtvých. Tomuto vítězství ale předcházela zdánlivá prohra, útrpná smrt na kříži, která následovala po dlouhém mučení. Každý z nás zažíváme v našich životech těžkosti, bolest a utrpení, a proto je klíčovou záležitostí vytvářet si k nim postoj, který nám umožní vyrovnávat se s těmito životními zkouškami realisticky, tak, abychom z nich měli nějaký prospěch. Abychom to dokázali, je nutné porozumět podstatě utrpení. A v tom nám může pomoci přirovnání z přírody, která je plná krásných a hlubokých obrazů, vedoucích nás k objevování pravd o světě i o nás samotných. Přenesme se do světa vulkánů. Magma, které je přítomné pod zemskou kůrou, kde se postupně shromažďuje, se někdy někde neodvratně prodere na zemský povrch v podobě ničivé sopky, která může způsobit utrpení mnoha tvorům. Zlo je stejně tak přítomné ve světě a občas se prodere na povrch a vybuchuje v podobě tragédií a utrpení, které postihují jedince či celé skupiny lidí, vinných i nevinných. My, každým naším osobním zlem, špatným skutkem, myšlenkou či slovem k tomuto magmatu zla přispíváme a tak jsme také spoluzodpovědni za jeho výbuchy, ať už postihují nás či jiné. Ve chvíli, kdy si uvědomíme tuto naši spoluzodpovědnost, pochopíme podstatu utrpení a můžeme tak k němu zaujmout odpovídající postoj. Postoj lásky a odpuštění, který brání výbuchům zla v našich rodinách, obcích a celé společnosti. Ježíš řekl: Miluj svého bližního jako sám sebe! A to je také mé přání pro vás všechny k letošním Velikonocům. P. Tomáš Vyhnálek, omi Velikonoční bohoslužby Chýnov Hroby Hartvíkov Zelený čtvrtek :30 DD, 18:00 16:30 Velký pátek křížová cesta 15:00 15:45 obřady 18:00 16:00 16:30 Vzkříšení :00 18:00 Boží Hod velikonoční :30 11:30 10:00 pondělí velikonoční :30 Radenín 10:00 Osadní svátek chýnovské farnosti úterý 17. dubna Adorační dny nebo také osadní svátky zavedl již otec biskup Jan Valerián Jirsík (biskupem byl v letech ) proto, aby se farníci sešli a společně se modlili za diecézi. Tuto tradici obnovil otec biskup Antonín Liška v roce Program osadního svátku: 14:00-18:00 adorace 18:00 mše svatá 19:00 společné posezení na faře s promítáním obrázků z oprav kostela, doprovázené odborným výkladem

2 Opravy kostelů Chýnov Na letošní rok mám v plánu pokračovat v opravách kostela třemi směry: opravou lavic, restaurováním vitráží v oknech a výměna vstupní mříže. Lavice nejsou v dobrém stavu. Některé jsou prasklé, jiné prosednuté, v dalších se špatně sedí, protože jsou úzké. Navíc jsou památkově chráněné, podle erbů cechů na bočnicích pochází naše lavice z roku Není je tedy možné vyhodit, ani jen opravit, ale restaurovat. Při té příležitosti se samozřejmě pokusíme, v rámci možností, aby lavice byly pohodlnější. V plánu je výměna dřevěné podlahy pod lavicemi, zasazení lavic ve větších rozestupech. Díly lavic, které budou v moc špatném stavu, budou vyměněny, ostatní opraveny. Opraveny budou rozjeté spoje, praskliny a lavice budou přizpůsobeny pohodlnějšímu sezení. Vitrážová okna pochází z let a vytvořil je J. Kryšpín v Praze. Historie vzniku oken je popsána v tomto čísle Zpravodaje, jak ji zaznamenal ve farní kronice tehdejší farář P. J. Zadražil. Olovo, které drží sklo ve vitrážích, vydrží normálně asi 60 let a jak nám potvrdili odborníci, v našich oknech už se rozpadá. Některá skla na okrajích jsou vypadaná. Celé vitráže jsou posunuté dolů a ve spodní části prohnuté ( břichaté ). Ještě že při lednové vichřici některé okno nevypadlo... Rozpočet na lavice a okna dohromady převyšuje 700 tisíc, proto jsem podal žádosti o příspěvek z grantů Jihočeského kraje. Část peněz máme - vloni jsme dostali větší sponzorský dar na kostel - ale ty nepokryjí ani polovinu plánovaných oprav. Mříž v hlavním vstupu do kostela je udělaná z bývalé oltářní mřížky. Do kompletně opraveného kostela by patřila také nová, kovaná mříž, odpovídající svým vzhledem barokní stavbě. Požádali jsme uměleckého kováře z Pacova, aby pro náš kostel připravil návrh mříže, která by celek vhodně doplnila. Na mříž ovšem dotaci asi nedostaneme a proto se výměna uskuteční, až se na mříž složíme. Hartvíkov Interiér kostela má po obvodu nové sanační omítky, nejsou však natřené. Přetřít jednou barvou by se nehodilo k celkovému vzhledu. Dekorativní výmalba hartvíkovského kostela je ojedinělá, jedná se o beuronskou výtvarnou školu, a zasloužila by si obnovit i ve spodních partiích. Navíc na některých místech do kostela zatékalo, a tak by výmalba byla potřeba obnovit celá. Je to úkol složitý a nákladný. Požádal jsem o grant Jihočeského kraje. Díky sponzorovi a jeho daru chystáme zabezpečení kostela mřížemi. Dokončení vstupní brány na hřbitov je financováno sponzorem a obcí Dolní Hořice. Mrzí mne, že brána zůstala rozdělaná přes zimu, ale letos (snad do léta) je v plánu dokončení. Hroby Letos mám v plánu jedinou věc - dokončit opravu bočního oltáře (zpevnění konstrukce, doplnění upadených částí, impregnace proti červotoči), který zůstal rozpracován celý loňský rok. Radenín Chtěl bych pokračovat s opravou střechy a krovu presbytáře. Od loňska máme střešní krytinu a trámy (dřevo darovala obec Radenín), ale peníze stačily jen na malou část opravy krovu. Trámy jsou ve spojích uhnilé, celý krov je nakloněný. Varhany jsou odvezeny do dílny varhanáře, kde probíhá postupná oprava. V minulých dvou letech se podařilo zastavit rozpadání vlivem červotoče, letos je v plánu oprava měchu a skříně - dostaneme-li peníze od Jihočeského kraje. Je to malý, ale historicky cenný nástroj. Na letošní rok již máme přiklepnuté peníze ze státního rozpočtu (díky poslancům KDU-ČSL): ,- na záchranu hlavního oltáře a obrazu z bočního oltáře. Část hlavního oltáře již dříve sama upadla - tak moc je narušen červotočem. Oltářní obraz sv. Barbory v kapli je malován na plechu, který ve vlhkém prostředí koroduje a hrozí nevratná destrukce malby. Mgr. Václav Mikula

3 Poutní zájezdy Jako každoročně, tak i letos uspořádá naše farní společenství několik poutních zájezdů. Obvykle tyto poutě konáme v sobotu, ale tentokrát to bude výjimka. Pojedeme v neděli 20. května na Hostýn. A to z toho důvodu, že se tam koná 5. celonárodní pouť včelařů, na kterou jsou pozváni i včelaři z okolních zemí. Na programu bude, kromě slavnostní mše svaté, také posvěcení a odhalení sochy sv. Ambrože - patrona včelařů, které provede některý z moravských biskupů. Plánovaný odjezd z Chýnova je ve 4:30 ráno. Protože pouť bude hojně navštívená, autobusy zůstávají dole, v Bystřici pod Hostýnem na odstavném parkovišti. Na Hostýn pak bude jezdit kyvadlová autobusová doprava. Kromě duchovního zážitku vás budou čekat i světské radovánky, s možností zakoupit si výrobky z medu, propolisu a medoviny a případně včelařské potřeby. Na zpáteční cestě se jako díkůvzdání za hezkou pouť krátce zastavíme v Křtinách u Brna. Návrat do Chýnova bude v pozdních večerních hodinách. Druhý poutní zájezd je naplánován skoro přesně o měsíc později, na sobotu 23. června na Slovensko, do Šaštína. Toto slovenské městečko leží kousek od moravských hranic, je to slavné mariánské poutní místo, starší než Svatá Hora u Příbrami. Za minulého režimu bylo odtrženo od života a pustlo. Nyní ale opět nabývá nové krásy. Je zde také umístěno mariologické muzeum, které bychom také měli navštívit. Dále se podíváme do Trnavy, sídelního města Bratislavsko - trnavského biskupství. Trnavě se také někdy pro množství jejích kostelů a chrámů říká slovenský Řím. Tento zájezd byl plánován již v minulém roce, ale pro malý zájem se neuskutečnil. Doufáme, že tentokrát bude dostatečný počet účastníků. Také na podzim počítáme s jedním poutním zájezdem. Cíl této pouti bude upřesněn dalším jednáním. Přihlášky na zájezdy přijímá pan Strašrybka v kostele, nebo telefonicky na čísle Hostýn Křtiny Šaštín

4 Z mého ministrování Jak jsem již vzpomínal dříve, v dobách mého ministrování vypadala liturgie mše svaté trochu jinak, než v dnešní době. Především byla sloužena v latinském jazyce: zatímco lid v kostele zpíval zbožné písně, kněz se modlil a ministranti mu odpovídali latinsky. Jednou se stalo, že jsem přišel ministrovat sám. A to byl kámen úrazu. Sice jsem se svého úkolu statečně ujal, ale to bylo vše. Hned v úvodní modlitbě jsem začal Confiteor Dei omni tuty ala byla lilo tulo.. a tak to pokračovalo. Po celou mši jsem si vymýšlel svoje nesmyslné texty. Mše svatá skončila, nikdo nic neříkal a já jsem si medil, jak jsem to chytře zařídil. Ale příští neděli mě pan farář přinesl latinské mešní modlitby s fonetickým přepisem a českým překladem, abych také rozuměl tomu, co text obsahuje. Přitom mi řekl: Koukej se to naučit a dokud to nebudeš umět, tak mlč a já si budu odpovídat sám. V tu chvíli mě polilo horko a já jsem nebyl schopen ze sebe vydat ani hlásku. Doma jsem se dal do tvrdého učení a do čtrnácti dnů jsem texty perfektně uměl. Dnes ovšem jsem, po tolika letech, skoro vše zapomněl... Ing. Jan Strašrybka Poutě v našich farnostech Pouť o slavnosti Nejsvětější Trojice v Chýnově, neděle 3. června. Mše sv. v 8:30 h, pozvání přijal Mons. P. Vladimír Vyhlídka, chýnovský rodák. Pouť o slavnosti svatých Petra a Pavla v Hartvíkově, neděle 1. července. Mše sv. v 10:00 h. Pouť o svátku sv. Markéty v Radeníně, pravděpodobně v sobotu 14. července. Pouť o svátku sv. Anny v Nové Vsi, pravděpodobně v neděli 29. července. Pouť o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v Hrobech, pravděpodobně v neděli 19. srpna. Pouť o svátku sv. Bartoloměje v Poříně, pravděpodobně v sobotu 25. srpna. Poutní procházka ke kapli sv. Vojtěcha na Pacové hoře v neděli 22. dubna odpoledne. Pouť u kaple sv. Jana Nepomuckého v Horních Hořicích v sobotu 19. května odpoledne. Zážitek z jarních prázdnin O jarních prázdninách jsme se s naším P. Tomášem Vyhnálkem, dětmi, rodiči a prarodiči vypravili na celodenní výlet do Prahy. Cestovali jsme vlakem. Bylo nás něco přes dvacet. Prohlédli jsme si Mořský svět, který pestrostí malých rybiček, různých podmořských řas a rostlin lákal nejenom děti, ale i nás, dospělé. Ostrými zuby na nás nezapomněl zacvakat žralok, který se proháněl v jednom z velkých akvárií. Počasí nám přálo, proto jsme se v klidu mohli společně vydat na Vyšehrad. Prohlédli jsme si skálu, ze které skákal Horymír na svém koni Šemíkovi, upravený park, jehož dominantou byl kostel. Potom nás již očekával P. Mons. Vyhlídka. Provedl nás nádherným vyšehradským kostelem. Svým poutavým vyprávěním nám tak přiblížil dosud nepoznané krásy tohoto chrámu. Naše kroky dále směřovaly na vyšehradský hřbitov. P. Mons. Vyhlídka i zde zajímavě a s úctou vyprávěl o známých umělcích, kteří tady v pokoji odpočívají. Všichni jsme rádi přijali pozvání na milou návštěvu k němu domů, kde jsme se občerstvili a mohli se pomalu vypravit na zpáteční cestu. Chtěli bychom tímto moc poděkovat P. Mons. Vyhlídkovi za vřelé přijetí a poutavý výklad, ale i našemu P. Tomáši Vyhnálkovi za to, že výlet zorganizoval a připravil. Obohatil tak život dětí i nás, dospělých, o nezapomenutelné zážitky. Děkují děti, rodiče, prarodiče

5 Z farní kroniky rok 1927 V době neblahé, kdy lid zbavuje se chrámu, touže jen po věcech světských, mamonu a zábavách a ten kostel jako popelka - pro mnohého zbytečným. Ač je zde v Chýnově hodně jednotlivců, kteří v církvi přece jen zůstali, ale oběti nějaké, té nepřinesou, ač jsou zámožnější. Jeden dárce totiž, nových oken krásných, skoro nádherných, vyšel z nízkého rodu, ale svou pílí vynesl se na místo vyššího úředníka, našemu kostelu, do kterého tak rád vždy spěchá, pojal úmysl darovati ona okna a také úmysl ten šlechetný splnil. Oběť skutečně velká, neboť okna stála 10 tisíc Kč, jež postoupil mistru Kryšpínu v Praze - který mi také dělal okna do kostela v Horách Ratibořských, když jsem tam farářoval. Byl bych tomu rád, aby dovolil na okna dáti napsati své jméno, ale on tolik skromný, nechtěl a žádal, jména jeho tam nedával, ano, je tajil. Jen mne žádal, abych napsal na listy této knihy, co sám si ve své skromnosti složil: Z nejhlubší vděčnosti Pánu Bohu za prokázaná dobrodiní, hlavně za šťastné přečkání války světové, na uctění památky drahých rodičů, svému rodišti k ozdobě, v oddané úctě důs. p. děkanu P. J. Zadražilovi, jeho trvalé péče k zvelebení našeho kostela, věnoval jsem do zdejšího děkanského kostela sv. Trojice dvě barevná okna po stranách hlavního oltáře s obrazy sv. Václava a sv. Vojtěcha. Zasklení podle nákresů prof. Adolfa Liebshera provedla odborně, svědomitě a umělecky firma pana Kryšpína v Praze. Svůj dar, při němž jako dárce nepřeji si býti jmenován, provázím tímto vroucím přáním: Kéž pohled na svaté patrony země české posílí v srdcích všech lidí dobré vůle lásku k Bohu a bližnímu, k vlasti a národu. (pozn. Tímto dobrodincem byl ředitel městské účtárny v Praze pan Leopold Stibor, který zemřel Kostelu věnoval ještě peníze na nový zvon a na opravu varhan.) rok 1928 Vloni darovala zdejší rodačka paní Marie Stárková 1000 Kč na výzdobu našeho milého kostelíčka v Chýnově. Děkan pojal úmysl poříditi další 2 malovaná okna do lodi s poprsím světců Cyrilla a Methoděje. Paní ta dala ještě 2500 Kč na jedno okno, na druhé sebral děkan, stála celkem se sítěmi a zapravením 8000 Kč. rok 1929 Před svátky velikonočními jsme zasadili opět tři malovaná okna, sv. Ludmily, jež věnovala, jak nadpis na něm Věnovala rodina Kašparova Na žádost děkana J. Zadražila věnoval p. Karel Kašpar, ředitel cukrovaru, zdejší rodák na předměstí k Zahosticům. Stálo 5500 Kč. Druhé okno věnovali sourozenci Míkovi z předměstí k Zahosticům, na žádost děkana věnovala paní doktorová Pilařová, choť šéfa policejních lékařů v Žižkově - stálo 5200 Kč. A třetí na kruchtě sv. Cecilie - věnovala slečna Cecilie Vojáková, industr. učitelka, zdejší rodačka na paměť svých rodičů Vojtěcha a Kláry, stálo 3000 Kč. Bůh jim to oplať, že hlásí se k chrámu rodiště svého tak velkými oběťmi, zvlášť v nynější době náboženské lhostejnosti a rozháranosti. Dík a čest jim, pak nádherný to pohled a jakoby schůzka našich národních světců. rok 1930 Další dvě okna pořízena Sv. Jana Nepomuckého a sv. Terezičky. Okno sv. Jana stálo 4000 Kč a pořízeno darem 1630 Kč (50 dolarů) od Antonína Vorla, rodáka zdejšího, nyní dlouhá léta v Americe, v Clevelandu. Ten - nevěděl jsem vůbec o něm - psal mi vloni, abych sloužil za jeho + paní rozenou Petrů z Chýnova, requiem. Odepsal jsem mu a vypsal, co je nového, co jsem už zařídil, opravu křížové cesty, zvony, okna a žádal ho, zda by nemohl požádat některé dobrodince v Americe, že potřebuji ještě opravdu velkou čásku. Poslal opět 50 dolarů (1630 Kč), a že ještě další sebere. Usmyslil jsem si tedy, poříditi za to okno sv. Jana a dodal nápis Dar Čechů z Ameriky, Druhé okno sv. Terezičky věnovala zbožná duše zdejší, sl. Cecilie Nerudova, učitelka, jakých je nyní málo, na paměť svého stařičkého otce pana řídícího učitele v. v. Františka Nerudy, bývalého výtečného a obětavého ředitele kůru. Ani ona svoje jméno nechtěla na okně uveřejnit. Na popud své matky, pí. Terezie Vorličkové, vdovy po zdejším měšťanu, p. Františku Vorličkovi, věnoval jejich syn, pan Ondřej Vorliček, inspektor cukrovarů v Praze okno s obrazem sv. Prokopa. Zaplať mu Bůh ten krásný dar k ozdobě rodného jeho domu Božího. Okno stálo opět 4000 Kč. Schází již jen okno poslední. Kdopak to asi věnuje? rok 1932 Před sv. Václavem jsme zasadili i poslední malované okno bl. Milady. Sbíraly naše ženy a dívky, po koruně, po dvou, v některých obcích ano, někde ne. Snad ještě dají. Okno stálo 4100 k., k tomu ochranná síť, zasazení, diškrece... zapsal Jan Zadražil, farář a děkan chýnovský v letech , rodák z Deštné

6 Vzpomínáte? s P. Josefem Komínkem v roce 1965 s P. Vladimírem Korandou v roce 1997 První svaté přijímání s P. Jiřím Kalašem v roce 2003 Za výběr a zapůjčení fotografií děkujeme panu M. Holerovi. s P. Tomášem Vyhnálkem, omi, v roce 2006

7 Katechumenát V našich farnostech se letos připravují na přijetí svátostí křtu, svatého přijímání a biřmování čtyři dospělí lidé, kteří se rozhodli vstoupit do společenství křesťanů. Dospělým lidem jsou tyto svátosti obvykle udělovány při velikonočních obřadech Bílé soboty. A protože se tato doba přípravy, kterou nazýváme katechumenát, blíží ke svému konci, položil jsem těmto mladým lidem třem ženám a jednomu muži tři otázky: Můžete stručně popsat, co vás přivedlo k rozhodnutí zahájit katechumenát, tedy přípravu dospělých na přijetí svátostí církve? Štěpánka Br. - Celá moje rodina je věřící a jen já, můj bratr a sestřenice jsme jakýmsi omylem pokřtěni nebyli. Do kostela chodím od malička a v Boha od mala věřím. Když mi před 4 lety tragicky zemřel tatínek, kterého jsem přímo zbožňovala, byla to pro mě tak velká rána, že jsem chvilku měla pochybnosti jestli opravdu Bůh existuje, že vůbec něco takového dopustil, že zemřel takový člověk, jako byl taťka, ale nakonec jsem se na Boha a na takové moje modlení a rozprávění s Bohem upnula víc a pomohlo mi to překonat ty nejtěžší chvilky. Václav - Láká mě poznání křesťanství jako takového. Štěpánka Be. - Toto rozhodnutí ve mně zrálo zhruba dva a půl roku, došla jsem k němu životními zkouškami a hledáním osobní pravdy a sama sebe. Připravujete se na přijetí svátostí křtu, svatého přijímání a biřmování. Domníváte se, že pro vás bude tento krok znamenat nějakou změnu v každodenním běhu života? Václav - Myslím si, že změnu pocítím. Veronika - Myslím, že k nějaké velké změně v mém každodenním životě nedojde. Štěpánka Be. - Rozhodně ano! Začít nový život, kde žijete podle své nejniternější víry a s Láskou, to je pro mě veliká výzva. Co vás osobně v dosavadní přípravě nejvíce oslovilo? Štěpánka Br. - Na tuto otázku neumím odpovědět, celá příprava je velmi zajímavá, vyhraněné téma nemám. Veronika - Celkově mě zaujal celý příběh křesťanství a především pak židovství. Poslední dobou asi více přemýšlím o mnoha věcech, snažím se přemýšlet víc o druhých, pomáhat jim a nestěžovat si..., takže mě snad oslovila výzva být lepším člověkem. Štěpánka Be. - Když budu upřímná vlastně vše, co se nyní dozvídám a co prožívám, je pro mě velice oslovující a důležité! Vlastně se člověk zpět navrací k tomu, co každý z nás v sobě nosí od samého začátku. Velice blízké je mi téma andělé a archandělé - vždycky to bylo pro mě velice blízké téma - už od malička. Za upřímné odpovědi děkuje P. Tomáš Vzkříšení Marie Zadražilová Pán Ježíš pro nás z mrtvých vstal a na sebe naše hříchy vzal s radostí slavme Jeho vzkříšení, větší radost už není. Láska Boží přišla k nám, z nebe byl On nám dán, všechny nás miluje, chléb vezdejší nám daruje.

8 Letos jsme se opět zapojili do této celostátní sbírky, kterou organizuje Česká katolická Tříkrálová sbírka Charita. Osm skupinek po třech dětech, vždy s ochotným dospělým, vyrazilo v Chýnově, Lažanech, Kozmicích, Nové Vsi, Dolních Hořicích, Hrobech, Terezíně a Nuzbelích na koledu a celkem jsme v našich farnostech vybraly ,- Kč(v Chýnově ,- Kč). Po úředním rozpečetění všech osmi pokladniček jsme byli mile překvapeni touto částkou. Je to o 7 tisíc korun více, než vloni. Celou částku jsme hned odeslali do ústředí Charity. Podle pravidel této sbírky je 15 % na činnost Charity v jižních Čechách, na pomoc do zahraničí - 10 % (do oblastí humanitárních katastrof), 10 % propagace a organizace sbírky a největší část - 65 % se vrací do míst, kde byla vybrána - je možné použít na účely místního projektu. Ten jsme letos sestavili za naši farnost samostatně. Chtěli bychom vykoledované peníze rozdělit: menší část na podporu Farní charity v Táboře, která pomáhá lidem bez domova, dělá drogovou prevenci a pomáhá závislým zbavit se drog. Větší část chceme použít na Adopci na dálku dvou dětí z Haiti z oblasti, ve které působí P. Roman Musil, OMI. Částka na jedno dítě je 6.500,- Kč ročně. Dítě tak dostane zaplaceno školné, školní pomůcky, jedno jídlo denně a základní zdravotní péči. Jsme již zaregistrováni mezi čekatele na Adopci na dálku. V příštím farním zpravodaji vás budeme moci informovat o jménech dětí, které jsme - jste spolu s námi podpořili. Více informací uveřejňujeme průběžně na webových stránkách farnosti Chýnov, Setkání koledníků a kolednic na faře v Chýnově Projekt Adopce na dálku Cílovou oblastí projektu je v první fázi Baie-de-Henne (v překladu Zátoka slepic). Garantem projektu je český misionář P. Roman Musil, kněz z řádu oblátů, který v Baie-de-Henne působí od roku Školu, která spolupracuje s misií, navštěvuje 250 dětí. Vyučují zde místní učitelé podle národních osnov. Cílem projektu je zajistit dětem takové vzdělání, aby byly schopny v budoucnu, v dospělosti samostatně pracovat a živit sebe i svou rodinu bez závislosti na rozvojové pomoci. Děti vybírá místní komise, ve které jsou, kromě kněze a sociálního pracovníka, také zástupci místní komunity. Kritériem je potřebnost dítěte (to znamená, že dítě nemůže chodit do školy kvůli nedostatku peněz) a motivace celé rodiny účastnit se na projektu. Věk, pohlaví ani náboženské vyznání nehraje při výběru roli.

9 Dar z našich farností dorazil díky FairTradu do cíle U příležitosti loňské Misijní neděle proběhla v našich farnostech doprovodná akce, která spočívala v prodeji výrobků z FairTradu ve spolupráci s firmou Centrum férového obchodu, zabývající se jejich prodejem v Čechách. Prodej těchto výrobků, které pochází ze spravedlivého obchodu (více informací můžete najít na a které byly nabízeny před našimi kostely, se setkal s vaším velkým zájmem. Ten se také projevil v zisku z prodeje. A právě tuto částku, za kterou vám všem patří velké díky, předal osobně majitel firmy Cefeob pan Sládek dětem v sirotčinci v Káthmándú (Nepál) na své cestě po Asii. Více se dočtete v jeho vyprávění, které nám poslal: Naše firma Centrum férového obchodu, s. r. o., se zabývá dovozem a distribucí výrobků ze spravedlivého obchodování a v lednu tohoto roku jsem navštívil projekty Fair Trade ve třech zemích Asie (Indie, Bangladéš a Nepál). Cílem mojí cesty bylo, abych se přesvědčil, zda teoretické principy FairTrade uváděné v literatuře, fungují i v praxi. V oblasti Dillí jsem navštívil výrobnu bižuterie, kde pracovali mladí lidé, kteří měli z různých důvodů nedokončené vzdělání či pocházeli z problematických rodinných poměrů. Ve spolkovém státě Udarpradéš asi 140 km od Dillí jsme navštívili dvě vesnice, kde si zase výrobou bižuterie či textilních látek vylepšovali místní domorodci svůj skromný rozpočet v době mezi sklizněmi. Společná práce mladých žen na vesnicích v těchto projektech plní také důležitou sociální funkci a posiluje jejich soběstačnost a sebevědomí. Pracuje se v čistých, prosvětlených místnostech, dodržují se pravidelné přestávky na odpočinek a pracovníci dostávají pravidelně zaplaceno. V Kalkatě jsme navštívili dílny vyrábějící kožené peněženky a kabelky, kde byli zaměstnáváni i lidé pozdějšího věku (okolo 60 let). Pracovní podmínky odpovídaly dle mého názoru hygienickým a ergonomickým standardům. Dílny byly jak v Kalkatě samotné, tak i nedaleko ní v překrásné scenérii deštného lesa. Z důvodů nestabilní předvolební politické situaci jsme se zastavili v Dháce (Bangladéš) pouze na 24 hodin. Budova centrálního skladu košíků, kam se sváží produkce z celé země, dokreslovala pracovitost a obětavost, s jakou místní vedoucí projektů dokázali pozdvihnout práci domorodých venkovanů. Jde o pěti-patrovou moderní budovu, která zajišťuje opravdu nadstandardní pracovní podmínky pro lidi, kteří zde pracují. Košíky z mořské trávy, bambusu, hogly, cane a palmového listí se vyvážejí do celého světa a z prodeje tohoto zboží se financují protizáplavová opatření, vzdělávání žen, podpora práce invalidů atd. Naše poslední zastávka byla v Káthmándú (Nepál), kde jsme viděli výrobnu na zpracování plsti a šicí dílnu. Žena, která vede šicí dílnu, založila i organizaci Himalaya Woman, která podporuje 200 až 300 žen v horských oblastech. Mimo jiné založila sirotčinec pro 20 dětí (viz foto) a v tomto sirotčinci jsme odevzdali 500 USD jako výtěžek z prodejní akce výrobků FairTrade ve vašich farnostech, která se uskutečnila u příležitosti Misijní neděle. Během této krátké, ale na dojmy velice intenzivní cesty, jsem se přesvědčil o transparentnosti celého systému FairTrade, o vzájemné důvěře a opravdovosti blízkých vztahů mezi producentem a obchodníkem a získal jsem motivaci, že každým prodaným výrobkem je někomu pomoženo. Jiří Sládek

10 Objev v chýnovském kostele Chýnovský kostel podle legendy světil sám sv. Vojtěch, druhý pražský biskup. Na místě dnešního zámku stávalo hradiště knížete Slavníka, Vojtěchova otce. Archeologické nálezy i Kosmova Kronika česká datují vznik Chýnova do 10. století. Také máme písemnou zmínku o kostele z listiny krále Václava I. z roku Ale kde kostel stál a jak vypadal, o tom prameny mlčí. V lednu tohoto roku byl v našem kostele v rámci projektu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a občanského sdružení Naše historie proveden průzkum geofyzikálním půdním radarem. Jedná se o nedestruktivní archeologickou metodu, při které je možné z výsledku měření - radiogramů - usoudit na možné nehomogenity (relikty zdiva, dutiny, kumulace kamenů), jejich rozsah a hloubku. Tato metoda patří k nejmodernějším a umožňuje zjistit, co se nachází pod podlahou objektu, aniž by bylo nutné objekt uzavřít a rozkopat. Interpretace výsledků měření je obtížná, mimo jiné proto, že kostel není prázdný a nebylo tedy možné proměřit celou jeho plochu a také právě proto, že se jedná o metodu mladou, se kterou není ještě tolik zkušeností. Výsledky jsou překvapivé: podle interpretace Dr. Haška (fa. Geopek) se v našem kostele nachází minimálně čtyři prázdné prostory (hrobky), sedm hrobů nebo polozřícených hrobek a relikty zdiva. Zbytky zdiva není možné prozatím jednoznačně interpretovat, ale tvar a poloha by mohly odpovídat zaniklému objektu, který by mohl být zbytkem staršího kostela. Tuto hypotézu bude možné potvrdit nebo vyvrátit až po podrobném průzkumu. Postup dalších výzkumů bude záležet především na finančních možnostech. Více o projektu Nedestruktivní průzkum hrobek v historických objektech můžete najít na Farnost touto cestou děkuje Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích a firmě Geo-cz za nabídku spolupráce na projektu a za prezentaci výsledků. Mgr. Ludmila Mikulová Kristus vstal z mrtvých! Ať ve shonu sv a nikdy nezapomínáme na to, že Ježíš žil, zemřel a byl vzkříšen proto, abychom my měli podíl na radosti a pokoji Božího království. Požehnané Velikonoce! Bohoslužby během roku všední dny: Chýnov: čtvrtek v 18:00 (první pátek v měsíci v 14:30 v Domově důchodců) neděle: Chýnov 8:30, Hartvíkov 10:00, Hroby (první neděli v měsíci) 11:30 duchovní správce, kněz: P. Tomáš Vyhnálek, OMI fara Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1 tel , mobil: materiální správce, opravy, matriky: Mgr. Václav Mikula, Mgr. Ludmila Mikulová Zámecká 6, Chýnov tel , mobil Zpravodaj farností Hartvíkov, Hroby, Chýnov. Vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce dvakrát ročně. Evidenční číslo MK ČR E Neprodejné. Náklad 1800 výtisků.

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Vánoční bohoslužby. Chýnov Hartvíkov Hroby 24. 12. Štědrý den. 14:00 program pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. Chýnov Hartvíkov Hroby 24. 12. Štědrý den. 14:00 program pro děti, 22:00 půlnoční Vánoce 2009 Drazí občané Chýnova a okolí! Drazí bratři a sestry! Tímto zpravodajem Vás katolická farnost všechny zdraví před Vánocemi a Novým rokem a přeje Vám radost, úspěch a Boží požehnání. K našim

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vánek - VELIKONOCE 2010

Vánek - VELIKONOCE 2010 Vánek - VELIKONOCE 2010 Milí bratři a sestry, prožíváme postní dobu a právě ona je velikou a jedinečnou příležitostí k uvědomění si toho, co pro nás Pán Ježíš vykonal. Pro mě konkrétně, pro každého člověka!

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Obsah 1. Úvodní slovo...3 2. Základní údaje... 4 3. Členové spolku ke dni registrace... 4 4. Kontaktní informace...4 5. Logo...5 6. Účel spolku...5 7. Patron spolku...5 8. Charakteristika

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Poprvé jsem vstoupila do budovy dnešního střediska Eljon téměř před deseti lety. Byl večer, tma, okolní krajinu pokryl první sníh. Tehdy jsem spatřila, mírně řečeno, ubohé stavení. Byla jsem

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Poslední kříž je postaven ve druhé aleji v borovinách vpravo od silnice do Netína. Je vyroben z hrubého betonu, vysoký 0,8 m bez nápisu a bez

Poslední kříž je postaven ve druhé aleji v borovinách vpravo od silnice do Netína. Je vyroben z hrubého betonu, vysoký 0,8 m bez nápisu a bez Nejstarší kulturní památkou Kochánova je smírčí kámen. Jeho vznik spadá do období Napoleonských válek kolem roku 1810. K tomuto kameni se váže pověst, že v době Napoleonských válek zde byli pochováni dva

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry

NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry Jak bylo avizováno minule, přinášíme s odstupem fotoreportáž z letošní novoveské pouti na Teprberku.

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více