Velikonoce 2007 Velikonoce jsou pro všechny křesťany největším svátkem, protože si při nich slavnostním způsobem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoce 2007 Velikonoce jsou pro všechny křesťany největším svátkem, protože si při nich slavnostním způsobem"

Transkript

1 Velikonoce 2007 Velikonoce jsou pro všechny křesťany největším svátkem, protože si při nich slavnostním způsobem připomínáme Kristovo vítězství nad smrtí, kterou překonal tím, že vstal z mrtvých. Tomuto vítězství ale předcházela zdánlivá prohra, útrpná smrt na kříži, která následovala po dlouhém mučení. Každý z nás zažíváme v našich životech těžkosti, bolest a utrpení, a proto je klíčovou záležitostí vytvářet si k nim postoj, který nám umožní vyrovnávat se s těmito životními zkouškami realisticky, tak, abychom z nich měli nějaký prospěch. Abychom to dokázali, je nutné porozumět podstatě utrpení. A v tom nám může pomoci přirovnání z přírody, která je plná krásných a hlubokých obrazů, vedoucích nás k objevování pravd o světě i o nás samotných. Přenesme se do světa vulkánů. Magma, které je přítomné pod zemskou kůrou, kde se postupně shromažďuje, se někdy někde neodvratně prodere na zemský povrch v podobě ničivé sopky, která může způsobit utrpení mnoha tvorům. Zlo je stejně tak přítomné ve světě a občas se prodere na povrch a vybuchuje v podobě tragédií a utrpení, které postihují jedince či celé skupiny lidí, vinných i nevinných. My, každým naším osobním zlem, špatným skutkem, myšlenkou či slovem k tomuto magmatu zla přispíváme a tak jsme také spoluzodpovědni za jeho výbuchy, ať už postihují nás či jiné. Ve chvíli, kdy si uvědomíme tuto naši spoluzodpovědnost, pochopíme podstatu utrpení a můžeme tak k němu zaujmout odpovídající postoj. Postoj lásky a odpuštění, který brání výbuchům zla v našich rodinách, obcích a celé společnosti. Ježíš řekl: Miluj svého bližního jako sám sebe! A to je také mé přání pro vás všechny k letošním Velikonocům. P. Tomáš Vyhnálek, omi Velikonoční bohoslužby Chýnov Hroby Hartvíkov Zelený čtvrtek :30 DD, 18:00 16:30 Velký pátek křížová cesta 15:00 15:45 obřady 18:00 16:00 16:30 Vzkříšení :00 18:00 Boží Hod velikonoční :30 11:30 10:00 pondělí velikonoční :30 Radenín 10:00 Osadní svátek chýnovské farnosti úterý 17. dubna Adorační dny nebo také osadní svátky zavedl již otec biskup Jan Valerián Jirsík (biskupem byl v letech ) proto, aby se farníci sešli a společně se modlili za diecézi. Tuto tradici obnovil otec biskup Antonín Liška v roce Program osadního svátku: 14:00-18:00 adorace 18:00 mše svatá 19:00 společné posezení na faře s promítáním obrázků z oprav kostela, doprovázené odborným výkladem

2 Opravy kostelů Chýnov Na letošní rok mám v plánu pokračovat v opravách kostela třemi směry: opravou lavic, restaurováním vitráží v oknech a výměna vstupní mříže. Lavice nejsou v dobrém stavu. Některé jsou prasklé, jiné prosednuté, v dalších se špatně sedí, protože jsou úzké. Navíc jsou památkově chráněné, podle erbů cechů na bočnicích pochází naše lavice z roku Není je tedy možné vyhodit, ani jen opravit, ale restaurovat. Při té příležitosti se samozřejmě pokusíme, v rámci možností, aby lavice byly pohodlnější. V plánu je výměna dřevěné podlahy pod lavicemi, zasazení lavic ve větších rozestupech. Díly lavic, které budou v moc špatném stavu, budou vyměněny, ostatní opraveny. Opraveny budou rozjeté spoje, praskliny a lavice budou přizpůsobeny pohodlnějšímu sezení. Vitrážová okna pochází z let a vytvořil je J. Kryšpín v Praze. Historie vzniku oken je popsána v tomto čísle Zpravodaje, jak ji zaznamenal ve farní kronice tehdejší farář P. J. Zadražil. Olovo, které drží sklo ve vitrážích, vydrží normálně asi 60 let a jak nám potvrdili odborníci, v našich oknech už se rozpadá. Některá skla na okrajích jsou vypadaná. Celé vitráže jsou posunuté dolů a ve spodní části prohnuté ( břichaté ). Ještě že při lednové vichřici některé okno nevypadlo... Rozpočet na lavice a okna dohromady převyšuje 700 tisíc, proto jsem podal žádosti o příspěvek z grantů Jihočeského kraje. Část peněz máme - vloni jsme dostali větší sponzorský dar na kostel - ale ty nepokryjí ani polovinu plánovaných oprav. Mříž v hlavním vstupu do kostela je udělaná z bývalé oltářní mřížky. Do kompletně opraveného kostela by patřila také nová, kovaná mříž, odpovídající svým vzhledem barokní stavbě. Požádali jsme uměleckého kováře z Pacova, aby pro náš kostel připravil návrh mříže, která by celek vhodně doplnila. Na mříž ovšem dotaci asi nedostaneme a proto se výměna uskuteční, až se na mříž složíme. Hartvíkov Interiér kostela má po obvodu nové sanační omítky, nejsou však natřené. Přetřít jednou barvou by se nehodilo k celkovému vzhledu. Dekorativní výmalba hartvíkovského kostela je ojedinělá, jedná se o beuronskou výtvarnou školu, a zasloužila by si obnovit i ve spodních partiích. Navíc na některých místech do kostela zatékalo, a tak by výmalba byla potřeba obnovit celá. Je to úkol složitý a nákladný. Požádal jsem o grant Jihočeského kraje. Díky sponzorovi a jeho daru chystáme zabezpečení kostela mřížemi. Dokončení vstupní brány na hřbitov je financováno sponzorem a obcí Dolní Hořice. Mrzí mne, že brána zůstala rozdělaná přes zimu, ale letos (snad do léta) je v plánu dokončení. Hroby Letos mám v plánu jedinou věc - dokončit opravu bočního oltáře (zpevnění konstrukce, doplnění upadených částí, impregnace proti červotoči), který zůstal rozpracován celý loňský rok. Radenín Chtěl bych pokračovat s opravou střechy a krovu presbytáře. Od loňska máme střešní krytinu a trámy (dřevo darovala obec Radenín), ale peníze stačily jen na malou část opravy krovu. Trámy jsou ve spojích uhnilé, celý krov je nakloněný. Varhany jsou odvezeny do dílny varhanáře, kde probíhá postupná oprava. V minulých dvou letech se podařilo zastavit rozpadání vlivem červotoče, letos je v plánu oprava měchu a skříně - dostaneme-li peníze od Jihočeského kraje. Je to malý, ale historicky cenný nástroj. Na letošní rok již máme přiklepnuté peníze ze státního rozpočtu (díky poslancům KDU-ČSL): ,- na záchranu hlavního oltáře a obrazu z bočního oltáře. Část hlavního oltáře již dříve sama upadla - tak moc je narušen červotočem. Oltářní obraz sv. Barbory v kapli je malován na plechu, který ve vlhkém prostředí koroduje a hrozí nevratná destrukce malby. Mgr. Václav Mikula

3 Poutní zájezdy Jako každoročně, tak i letos uspořádá naše farní společenství několik poutních zájezdů. Obvykle tyto poutě konáme v sobotu, ale tentokrát to bude výjimka. Pojedeme v neděli 20. května na Hostýn. A to z toho důvodu, že se tam koná 5. celonárodní pouť včelařů, na kterou jsou pozváni i včelaři z okolních zemí. Na programu bude, kromě slavnostní mše svaté, také posvěcení a odhalení sochy sv. Ambrože - patrona včelařů, které provede některý z moravských biskupů. Plánovaný odjezd z Chýnova je ve 4:30 ráno. Protože pouť bude hojně navštívená, autobusy zůstávají dole, v Bystřici pod Hostýnem na odstavném parkovišti. Na Hostýn pak bude jezdit kyvadlová autobusová doprava. Kromě duchovního zážitku vás budou čekat i světské radovánky, s možností zakoupit si výrobky z medu, propolisu a medoviny a případně včelařské potřeby. Na zpáteční cestě se jako díkůvzdání za hezkou pouť krátce zastavíme v Křtinách u Brna. Návrat do Chýnova bude v pozdních večerních hodinách. Druhý poutní zájezd je naplánován skoro přesně o měsíc později, na sobotu 23. června na Slovensko, do Šaštína. Toto slovenské městečko leží kousek od moravských hranic, je to slavné mariánské poutní místo, starší než Svatá Hora u Příbrami. Za minulého režimu bylo odtrženo od života a pustlo. Nyní ale opět nabývá nové krásy. Je zde také umístěno mariologické muzeum, které bychom také měli navštívit. Dále se podíváme do Trnavy, sídelního města Bratislavsko - trnavského biskupství. Trnavě se také někdy pro množství jejích kostelů a chrámů říká slovenský Řím. Tento zájezd byl plánován již v minulém roce, ale pro malý zájem se neuskutečnil. Doufáme, že tentokrát bude dostatečný počet účastníků. Také na podzim počítáme s jedním poutním zájezdem. Cíl této pouti bude upřesněn dalším jednáním. Přihlášky na zájezdy přijímá pan Strašrybka v kostele, nebo telefonicky na čísle Hostýn Křtiny Šaštín

4 Z mého ministrování Jak jsem již vzpomínal dříve, v dobách mého ministrování vypadala liturgie mše svaté trochu jinak, než v dnešní době. Především byla sloužena v latinském jazyce: zatímco lid v kostele zpíval zbožné písně, kněz se modlil a ministranti mu odpovídali latinsky. Jednou se stalo, že jsem přišel ministrovat sám. A to byl kámen úrazu. Sice jsem se svého úkolu statečně ujal, ale to bylo vše. Hned v úvodní modlitbě jsem začal Confiteor Dei omni tuty ala byla lilo tulo.. a tak to pokračovalo. Po celou mši jsem si vymýšlel svoje nesmyslné texty. Mše svatá skončila, nikdo nic neříkal a já jsem si medil, jak jsem to chytře zařídil. Ale příští neděli mě pan farář přinesl latinské mešní modlitby s fonetickým přepisem a českým překladem, abych také rozuměl tomu, co text obsahuje. Přitom mi řekl: Koukej se to naučit a dokud to nebudeš umět, tak mlč a já si budu odpovídat sám. V tu chvíli mě polilo horko a já jsem nebyl schopen ze sebe vydat ani hlásku. Doma jsem se dal do tvrdého učení a do čtrnácti dnů jsem texty perfektně uměl. Dnes ovšem jsem, po tolika letech, skoro vše zapomněl... Ing. Jan Strašrybka Poutě v našich farnostech Pouť o slavnosti Nejsvětější Trojice v Chýnově, neděle 3. června. Mše sv. v 8:30 h, pozvání přijal Mons. P. Vladimír Vyhlídka, chýnovský rodák. Pouť o slavnosti svatých Petra a Pavla v Hartvíkově, neděle 1. července. Mše sv. v 10:00 h. Pouť o svátku sv. Markéty v Radeníně, pravděpodobně v sobotu 14. července. Pouť o svátku sv. Anny v Nové Vsi, pravděpodobně v neděli 29. července. Pouť o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v Hrobech, pravděpodobně v neděli 19. srpna. Pouť o svátku sv. Bartoloměje v Poříně, pravděpodobně v sobotu 25. srpna. Poutní procházka ke kapli sv. Vojtěcha na Pacové hoře v neděli 22. dubna odpoledne. Pouť u kaple sv. Jana Nepomuckého v Horních Hořicích v sobotu 19. května odpoledne. Zážitek z jarních prázdnin O jarních prázdninách jsme se s naším P. Tomášem Vyhnálkem, dětmi, rodiči a prarodiči vypravili na celodenní výlet do Prahy. Cestovali jsme vlakem. Bylo nás něco přes dvacet. Prohlédli jsme si Mořský svět, který pestrostí malých rybiček, různých podmořských řas a rostlin lákal nejenom děti, ale i nás, dospělé. Ostrými zuby na nás nezapomněl zacvakat žralok, který se proháněl v jednom z velkých akvárií. Počasí nám přálo, proto jsme se v klidu mohli společně vydat na Vyšehrad. Prohlédli jsme si skálu, ze které skákal Horymír na svém koni Šemíkovi, upravený park, jehož dominantou byl kostel. Potom nás již očekával P. Mons. Vyhlídka. Provedl nás nádherným vyšehradským kostelem. Svým poutavým vyprávěním nám tak přiblížil dosud nepoznané krásy tohoto chrámu. Naše kroky dále směřovaly na vyšehradský hřbitov. P. Mons. Vyhlídka i zde zajímavě a s úctou vyprávěl o známých umělcích, kteří tady v pokoji odpočívají. Všichni jsme rádi přijali pozvání na milou návštěvu k němu domů, kde jsme se občerstvili a mohli se pomalu vypravit na zpáteční cestu. Chtěli bychom tímto moc poděkovat P. Mons. Vyhlídkovi za vřelé přijetí a poutavý výklad, ale i našemu P. Tomáši Vyhnálkovi za to, že výlet zorganizoval a připravil. Obohatil tak život dětí i nás, dospělých, o nezapomenutelné zážitky. Děkují děti, rodiče, prarodiče

5 Z farní kroniky rok 1927 V době neblahé, kdy lid zbavuje se chrámu, touže jen po věcech světských, mamonu a zábavách a ten kostel jako popelka - pro mnohého zbytečným. Ač je zde v Chýnově hodně jednotlivců, kteří v církvi přece jen zůstali, ale oběti nějaké, té nepřinesou, ač jsou zámožnější. Jeden dárce totiž, nových oken krásných, skoro nádherných, vyšel z nízkého rodu, ale svou pílí vynesl se na místo vyššího úředníka, našemu kostelu, do kterého tak rád vždy spěchá, pojal úmysl darovati ona okna a také úmysl ten šlechetný splnil. Oběť skutečně velká, neboť okna stála 10 tisíc Kč, jež postoupil mistru Kryšpínu v Praze - který mi také dělal okna do kostela v Horách Ratibořských, když jsem tam farářoval. Byl bych tomu rád, aby dovolil na okna dáti napsati své jméno, ale on tolik skromný, nechtěl a žádal, jména jeho tam nedával, ano, je tajil. Jen mne žádal, abych napsal na listy této knihy, co sám si ve své skromnosti složil: Z nejhlubší vděčnosti Pánu Bohu za prokázaná dobrodiní, hlavně za šťastné přečkání války světové, na uctění památky drahých rodičů, svému rodišti k ozdobě, v oddané úctě důs. p. děkanu P. J. Zadražilovi, jeho trvalé péče k zvelebení našeho kostela, věnoval jsem do zdejšího děkanského kostela sv. Trojice dvě barevná okna po stranách hlavního oltáře s obrazy sv. Václava a sv. Vojtěcha. Zasklení podle nákresů prof. Adolfa Liebshera provedla odborně, svědomitě a umělecky firma pana Kryšpína v Praze. Svůj dar, při němž jako dárce nepřeji si býti jmenován, provázím tímto vroucím přáním: Kéž pohled na svaté patrony země české posílí v srdcích všech lidí dobré vůle lásku k Bohu a bližnímu, k vlasti a národu. (pozn. Tímto dobrodincem byl ředitel městské účtárny v Praze pan Leopold Stibor, který zemřel Kostelu věnoval ještě peníze na nový zvon a na opravu varhan.) rok 1928 Vloni darovala zdejší rodačka paní Marie Stárková 1000 Kč na výzdobu našeho milého kostelíčka v Chýnově. Děkan pojal úmysl poříditi další 2 malovaná okna do lodi s poprsím světců Cyrilla a Methoděje. Paní ta dala ještě 2500 Kč na jedno okno, na druhé sebral děkan, stála celkem se sítěmi a zapravením 8000 Kč. rok 1929 Před svátky velikonočními jsme zasadili opět tři malovaná okna, sv. Ludmily, jež věnovala, jak nadpis na něm Věnovala rodina Kašparova Na žádost děkana J. Zadražila věnoval p. Karel Kašpar, ředitel cukrovaru, zdejší rodák na předměstí k Zahosticům. Stálo 5500 Kč. Druhé okno věnovali sourozenci Míkovi z předměstí k Zahosticům, na žádost děkana věnovala paní doktorová Pilařová, choť šéfa policejních lékařů v Žižkově - stálo 5200 Kč. A třetí na kruchtě sv. Cecilie - věnovala slečna Cecilie Vojáková, industr. učitelka, zdejší rodačka na paměť svých rodičů Vojtěcha a Kláry, stálo 3000 Kč. Bůh jim to oplať, že hlásí se k chrámu rodiště svého tak velkými oběťmi, zvlášť v nynější době náboženské lhostejnosti a rozháranosti. Dík a čest jim, pak nádherný to pohled a jakoby schůzka našich národních světců. rok 1930 Další dvě okna pořízena Sv. Jana Nepomuckého a sv. Terezičky. Okno sv. Jana stálo 4000 Kč a pořízeno darem 1630 Kč (50 dolarů) od Antonína Vorla, rodáka zdejšího, nyní dlouhá léta v Americe, v Clevelandu. Ten - nevěděl jsem vůbec o něm - psal mi vloni, abych sloužil za jeho + paní rozenou Petrů z Chýnova, requiem. Odepsal jsem mu a vypsal, co je nového, co jsem už zařídil, opravu křížové cesty, zvony, okna a žádal ho, zda by nemohl požádat některé dobrodince v Americe, že potřebuji ještě opravdu velkou čásku. Poslal opět 50 dolarů (1630 Kč), a že ještě další sebere. Usmyslil jsem si tedy, poříditi za to okno sv. Jana a dodal nápis Dar Čechů z Ameriky, Druhé okno sv. Terezičky věnovala zbožná duše zdejší, sl. Cecilie Nerudova, učitelka, jakých je nyní málo, na paměť svého stařičkého otce pana řídícího učitele v. v. Františka Nerudy, bývalého výtečného a obětavého ředitele kůru. Ani ona svoje jméno nechtěla na okně uveřejnit. Na popud své matky, pí. Terezie Vorličkové, vdovy po zdejším měšťanu, p. Františku Vorličkovi, věnoval jejich syn, pan Ondřej Vorliček, inspektor cukrovarů v Praze okno s obrazem sv. Prokopa. Zaplať mu Bůh ten krásný dar k ozdobě rodného jeho domu Božího. Okno stálo opět 4000 Kč. Schází již jen okno poslední. Kdopak to asi věnuje? rok 1932 Před sv. Václavem jsme zasadili i poslední malované okno bl. Milady. Sbíraly naše ženy a dívky, po koruně, po dvou, v některých obcích ano, někde ne. Snad ještě dají. Okno stálo 4100 k., k tomu ochranná síť, zasazení, diškrece... zapsal Jan Zadražil, farář a děkan chýnovský v letech , rodák z Deštné

6 Vzpomínáte? s P. Josefem Komínkem v roce 1965 s P. Vladimírem Korandou v roce 1997 První svaté přijímání s P. Jiřím Kalašem v roce 2003 Za výběr a zapůjčení fotografií děkujeme panu M. Holerovi. s P. Tomášem Vyhnálkem, omi, v roce 2006

7 Katechumenát V našich farnostech se letos připravují na přijetí svátostí křtu, svatého přijímání a biřmování čtyři dospělí lidé, kteří se rozhodli vstoupit do společenství křesťanů. Dospělým lidem jsou tyto svátosti obvykle udělovány při velikonočních obřadech Bílé soboty. A protože se tato doba přípravy, kterou nazýváme katechumenát, blíží ke svému konci, položil jsem těmto mladým lidem třem ženám a jednomu muži tři otázky: Můžete stručně popsat, co vás přivedlo k rozhodnutí zahájit katechumenát, tedy přípravu dospělých na přijetí svátostí církve? Štěpánka Br. - Celá moje rodina je věřící a jen já, můj bratr a sestřenice jsme jakýmsi omylem pokřtěni nebyli. Do kostela chodím od malička a v Boha od mala věřím. Když mi před 4 lety tragicky zemřel tatínek, kterého jsem přímo zbožňovala, byla to pro mě tak velká rána, že jsem chvilku měla pochybnosti jestli opravdu Bůh existuje, že vůbec něco takového dopustil, že zemřel takový člověk, jako byl taťka, ale nakonec jsem se na Boha a na takové moje modlení a rozprávění s Bohem upnula víc a pomohlo mi to překonat ty nejtěžší chvilky. Václav - Láká mě poznání křesťanství jako takového. Štěpánka Be. - Toto rozhodnutí ve mně zrálo zhruba dva a půl roku, došla jsem k němu životními zkouškami a hledáním osobní pravdy a sama sebe. Připravujete se na přijetí svátostí křtu, svatého přijímání a biřmování. Domníváte se, že pro vás bude tento krok znamenat nějakou změnu v každodenním běhu života? Václav - Myslím si, že změnu pocítím. Veronika - Myslím, že k nějaké velké změně v mém každodenním životě nedojde. Štěpánka Be. - Rozhodně ano! Začít nový život, kde žijete podle své nejniternější víry a s Láskou, to je pro mě veliká výzva. Co vás osobně v dosavadní přípravě nejvíce oslovilo? Štěpánka Br. - Na tuto otázku neumím odpovědět, celá příprava je velmi zajímavá, vyhraněné téma nemám. Veronika - Celkově mě zaujal celý příběh křesťanství a především pak židovství. Poslední dobou asi více přemýšlím o mnoha věcech, snažím se přemýšlet víc o druhých, pomáhat jim a nestěžovat si..., takže mě snad oslovila výzva být lepším člověkem. Štěpánka Be. - Když budu upřímná vlastně vše, co se nyní dozvídám a co prožívám, je pro mě velice oslovující a důležité! Vlastně se člověk zpět navrací k tomu, co každý z nás v sobě nosí od samého začátku. Velice blízké je mi téma andělé a archandělé - vždycky to bylo pro mě velice blízké téma - už od malička. Za upřímné odpovědi děkuje P. Tomáš Vzkříšení Marie Zadražilová Pán Ježíš pro nás z mrtvých vstal a na sebe naše hříchy vzal s radostí slavme Jeho vzkříšení, větší radost už není. Láska Boží přišla k nám, z nebe byl On nám dán, všechny nás miluje, chléb vezdejší nám daruje.

8 Letos jsme se opět zapojili do této celostátní sbírky, kterou organizuje Česká katolická Tříkrálová sbírka Charita. Osm skupinek po třech dětech, vždy s ochotným dospělým, vyrazilo v Chýnově, Lažanech, Kozmicích, Nové Vsi, Dolních Hořicích, Hrobech, Terezíně a Nuzbelích na koledu a celkem jsme v našich farnostech vybraly ,- Kč(v Chýnově ,- Kč). Po úředním rozpečetění všech osmi pokladniček jsme byli mile překvapeni touto částkou. Je to o 7 tisíc korun více, než vloni. Celou částku jsme hned odeslali do ústředí Charity. Podle pravidel této sbírky je 15 % na činnost Charity v jižních Čechách, na pomoc do zahraničí - 10 % (do oblastí humanitárních katastrof), 10 % propagace a organizace sbírky a největší část - 65 % se vrací do míst, kde byla vybrána - je možné použít na účely místního projektu. Ten jsme letos sestavili za naši farnost samostatně. Chtěli bychom vykoledované peníze rozdělit: menší část na podporu Farní charity v Táboře, která pomáhá lidem bez domova, dělá drogovou prevenci a pomáhá závislým zbavit se drog. Větší část chceme použít na Adopci na dálku dvou dětí z Haiti z oblasti, ve které působí P. Roman Musil, OMI. Částka na jedno dítě je 6.500,- Kč ročně. Dítě tak dostane zaplaceno školné, školní pomůcky, jedno jídlo denně a základní zdravotní péči. Jsme již zaregistrováni mezi čekatele na Adopci na dálku. V příštím farním zpravodaji vás budeme moci informovat o jménech dětí, které jsme - jste spolu s námi podpořili. Více informací uveřejňujeme průběžně na webových stránkách farnosti Chýnov, Setkání koledníků a kolednic na faře v Chýnově Projekt Adopce na dálku Cílovou oblastí projektu je v první fázi Baie-de-Henne (v překladu Zátoka slepic). Garantem projektu je český misionář P. Roman Musil, kněz z řádu oblátů, který v Baie-de-Henne působí od roku Školu, která spolupracuje s misií, navštěvuje 250 dětí. Vyučují zde místní učitelé podle národních osnov. Cílem projektu je zajistit dětem takové vzdělání, aby byly schopny v budoucnu, v dospělosti samostatně pracovat a živit sebe i svou rodinu bez závislosti na rozvojové pomoci. Děti vybírá místní komise, ve které jsou, kromě kněze a sociálního pracovníka, také zástupci místní komunity. Kritériem je potřebnost dítěte (to znamená, že dítě nemůže chodit do školy kvůli nedostatku peněz) a motivace celé rodiny účastnit se na projektu. Věk, pohlaví ani náboženské vyznání nehraje při výběru roli.

9 Dar z našich farností dorazil díky FairTradu do cíle U příležitosti loňské Misijní neděle proběhla v našich farnostech doprovodná akce, která spočívala v prodeji výrobků z FairTradu ve spolupráci s firmou Centrum férového obchodu, zabývající se jejich prodejem v Čechách. Prodej těchto výrobků, které pochází ze spravedlivého obchodu (více informací můžete najít na a které byly nabízeny před našimi kostely, se setkal s vaším velkým zájmem. Ten se také projevil v zisku z prodeje. A právě tuto částku, za kterou vám všem patří velké díky, předal osobně majitel firmy Cefeob pan Sládek dětem v sirotčinci v Káthmándú (Nepál) na své cestě po Asii. Více se dočtete v jeho vyprávění, které nám poslal: Naše firma Centrum férového obchodu, s. r. o., se zabývá dovozem a distribucí výrobků ze spravedlivého obchodování a v lednu tohoto roku jsem navštívil projekty Fair Trade ve třech zemích Asie (Indie, Bangladéš a Nepál). Cílem mojí cesty bylo, abych se přesvědčil, zda teoretické principy FairTrade uváděné v literatuře, fungují i v praxi. V oblasti Dillí jsem navštívil výrobnu bižuterie, kde pracovali mladí lidé, kteří měli z různých důvodů nedokončené vzdělání či pocházeli z problematických rodinných poměrů. Ve spolkovém státě Udarpradéš asi 140 km od Dillí jsme navštívili dvě vesnice, kde si zase výrobou bižuterie či textilních látek vylepšovali místní domorodci svůj skromný rozpočet v době mezi sklizněmi. Společná práce mladých žen na vesnicích v těchto projektech plní také důležitou sociální funkci a posiluje jejich soběstačnost a sebevědomí. Pracuje se v čistých, prosvětlených místnostech, dodržují se pravidelné přestávky na odpočinek a pracovníci dostávají pravidelně zaplaceno. V Kalkatě jsme navštívili dílny vyrábějící kožené peněženky a kabelky, kde byli zaměstnáváni i lidé pozdějšího věku (okolo 60 let). Pracovní podmínky odpovídaly dle mého názoru hygienickým a ergonomickým standardům. Dílny byly jak v Kalkatě samotné, tak i nedaleko ní v překrásné scenérii deštného lesa. Z důvodů nestabilní předvolební politické situaci jsme se zastavili v Dháce (Bangladéš) pouze na 24 hodin. Budova centrálního skladu košíků, kam se sváží produkce z celé země, dokreslovala pracovitost a obětavost, s jakou místní vedoucí projektů dokázali pozdvihnout práci domorodých venkovanů. Jde o pěti-patrovou moderní budovu, která zajišťuje opravdu nadstandardní pracovní podmínky pro lidi, kteří zde pracují. Košíky z mořské trávy, bambusu, hogly, cane a palmového listí se vyvážejí do celého světa a z prodeje tohoto zboží se financují protizáplavová opatření, vzdělávání žen, podpora práce invalidů atd. Naše poslední zastávka byla v Káthmándú (Nepál), kde jsme viděli výrobnu na zpracování plsti a šicí dílnu. Žena, která vede šicí dílnu, založila i organizaci Himalaya Woman, která podporuje 200 až 300 žen v horských oblastech. Mimo jiné založila sirotčinec pro 20 dětí (viz foto) a v tomto sirotčinci jsme odevzdali 500 USD jako výtěžek z prodejní akce výrobků FairTrade ve vašich farnostech, která se uskutečnila u příležitosti Misijní neděle. Během této krátké, ale na dojmy velice intenzivní cesty, jsem se přesvědčil o transparentnosti celého systému FairTrade, o vzájemné důvěře a opravdovosti blízkých vztahů mezi producentem a obchodníkem a získal jsem motivaci, že každým prodaným výrobkem je někomu pomoženo. Jiří Sládek

10 Objev v chýnovském kostele Chýnovský kostel podle legendy světil sám sv. Vojtěch, druhý pražský biskup. Na místě dnešního zámku stávalo hradiště knížete Slavníka, Vojtěchova otce. Archeologické nálezy i Kosmova Kronika česká datují vznik Chýnova do 10. století. Také máme písemnou zmínku o kostele z listiny krále Václava I. z roku Ale kde kostel stál a jak vypadal, o tom prameny mlčí. V lednu tohoto roku byl v našem kostele v rámci projektu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a občanského sdružení Naše historie proveden průzkum geofyzikálním půdním radarem. Jedná se o nedestruktivní archeologickou metodu, při které je možné z výsledku měření - radiogramů - usoudit na možné nehomogenity (relikty zdiva, dutiny, kumulace kamenů), jejich rozsah a hloubku. Tato metoda patří k nejmodernějším a umožňuje zjistit, co se nachází pod podlahou objektu, aniž by bylo nutné objekt uzavřít a rozkopat. Interpretace výsledků měření je obtížná, mimo jiné proto, že kostel není prázdný a nebylo tedy možné proměřit celou jeho plochu a také právě proto, že se jedná o metodu mladou, se kterou není ještě tolik zkušeností. Výsledky jsou překvapivé: podle interpretace Dr. Haška (fa. Geopek) se v našem kostele nachází minimálně čtyři prázdné prostory (hrobky), sedm hrobů nebo polozřícených hrobek a relikty zdiva. Zbytky zdiva není možné prozatím jednoznačně interpretovat, ale tvar a poloha by mohly odpovídat zaniklému objektu, který by mohl být zbytkem staršího kostela. Tuto hypotézu bude možné potvrdit nebo vyvrátit až po podrobném průzkumu. Postup dalších výzkumů bude záležet především na finančních možnostech. Více o projektu Nedestruktivní průzkum hrobek v historických objektech můžete najít na Farnost touto cestou děkuje Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích a firmě Geo-cz za nabídku spolupráce na projektu a za prezentaci výsledků. Mgr. Ludmila Mikulová Kristus vstal z mrtvých! Ať ve shonu sv a nikdy nezapomínáme na to, že Ježíš žil, zemřel a byl vzkříšen proto, abychom my měli podíl na radosti a pokoji Božího království. Požehnané Velikonoce! Bohoslužby během roku všední dny: Chýnov: čtvrtek v 18:00 (první pátek v měsíci v 14:30 v Domově důchodců) neděle: Chýnov 8:30, Hartvíkov 10:00, Hroby (první neděli v měsíci) 11:30 duchovní správce, kněz: P. Tomáš Vyhnálek, OMI fara Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1 tel , mobil: materiální správce, opravy, matriky: Mgr. Václav Mikula, Mgr. Ludmila Mikulová Zámecká 6, Chýnov tel , mobil Zpravodaj farností Hartvíkov, Hroby, Chýnov. Vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce dvakrát ročně. Evidenční číslo MK ČR E Neprodejné. Náklad 1800 výtisků.

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vánoční bohoslužby. Chýnov Hartvíkov Hroby 24. 12. Štědrý den. 14:00 program pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. Chýnov Hartvíkov Hroby 24. 12. Štědrý den. 14:00 program pro děti, 22:00 půlnoční Drazí obyvatelé Chýnova a okolí! Zdravím Vás jménem katolických farností v Chýnově, Hartvíkově a Hrobech. Přejeme Vám všem radostné Vánoce v okruhu Vašich drahých! Zvláštní pozdravy těm, kteří jsou sami.

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ÚNOR 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

ÚNOR 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM ÚNOR 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Existuje?............. 02 Rosteme v poznání............ 03 Ohlédnutí za rokem 2010.......... 04 Pohled dopředu.......... 08 Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou...

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM

ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM Drazí spoluobčané! Drazí bratři a sestry v Kristu! Zdravím Vás jménem katolické farnosti a přeji Vám všem pěkný zbytek adventní doby, radostné Vánoce a požehnaný nový rok! Snad jste viděli lešení na faře

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY Dne 22. září uspořádala Charita Nový Hrozenkov pouť pro seniory, tentokrát do méně navštěvovaného, ale velmi pěkného mariánského

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Nenechme se zahanbit...

Nenechme se zahanbit... 2/2015 Úvodní slovo Srdce zvonu Noc kostelů Strážní andělé Křížová cesta Pouť farnosti Nenechme se zahanbit... Blíží se jaro a s ním i velikonoce. Všechno kolem nás se po nevlídné zimě mění. Sluneční paprsky

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pomůžeme vám upevnit vaše nejdůležitější vztahy, oznamuje do světa náš web. A přestože jsme nové sdružení, které má za sebou teprve

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více