OBEC KVILDA. Dne proběhlo čtvrté zasedání zastupitelstva Obce Kvilda.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC KVILDA. Dne 4.3.2011 proběhlo čtvrté zasedání zastupitelstva Obce Kvilda."

Transkript

1 OBEC KVILDA informuje. Dne proběhlo čtvrté zasedání zastupitelstva Obce Kvilda. 1,) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že obec Kvilda schvaluje zveřejnění záměru směny části parcely č. 371/21 v k.ú. Kvilda za část parcely č. 371/2 v k.ú. Kvilda s tím, že bude provedeno geometrické zaměření oddělovaných částí parcel na náklady společnosti STAVMONTA, s.r.o., a to po dohodě s uvedenou společností. 2,) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že obec Kvilda uzavře kupní smlouvu na základě které obec prodá Jaroslavu Malíkovi, r.č /1653, bytem Kvilda čp. 4, díly a a b stávající parcely č. 10/13 v k.ú. Kvilda, vše v souladu s GP č /2010, a to za kupní cenu ve výši 300,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady na převod. Podpisem kupní smlouvy pověřuje zastupitelstvo starostu obce. Tím se zrušuje usnesení zastupitelstva Obce Kvilda č. 3 ze dne ,) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že obec Kvilda neschvaluje zveřejnění záměru obce směnit část parcely č. 100/14 v k.ú. Kvilda za část parcely č. 100/2 v k.ú. Kvilda z důvodů narovnání majetkových vztahů k pozemkům dotčeným výstavbou kanalizace.. 4,) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že obec Kvilda schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Kvilda a Správou NP a CHKO Šumava, na základě které se obec zaváže do 30ti dnů po provedení výstavby přípojek inženýrských sítí v rámci stavby Ubytovací a vzdělávací centrum SILVA GABRETA zřídit k tíži st. parcely č. 27 v k.ú. Kvilda a ve prospěch st. parcely č. 28 v k.ú. Kvilda věcné břemeno, odpovídající právu vlastníka oprávněné parcely vést přes parcelu zatíženou přípojku vodovodu a kanalizace a za účelem výstavby, údržby a oprav takových přípojek na takovou parcelu vstupovat. Věcné břemeno bude zřízeno za náhradu, která bude stanovena znaleckým posudkem. Návrh smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 5,) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že obec Kvilda schvaluje zveřejnění záměru obce pronajmout části parcel č. 586 a 587/2 v k.ú. Kvilda. 6,) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že obec Kvilda schvaluje uzavření nájemní smlouvy ohledně zemědělských pozemků č. 570/61, 504/2, 504/3, 504/4, 446, 454, 395, 387/4, 442, 475, 41/5, 369/8, 36/1, 384/28 a 384/31 v k.ú. Kvilda s Michaelou Tichotovou, bytem Kvilda 6, s tím, že roční nájemné bude stanoveno ve výši 200,- Kč/ha za jeden rok trvání nájmu. 7,) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že obec Kvilda schvaluje uzavření smlouvy o půjčce, na základě které Obce Kvilda půjčí Centru umění Kvilda částku ve výši 1, ,-Kč určenou na předfinancování projektu rekonstrukce výstavby Česko německého kulturního centra Kvilda a to s dobou splacení nejpozději do Půjčka bude poskytnuta jako bezúročná s tím, že její splácení bude zajištěno zástavním právem na budově čp. 19 v k.ú. Kvilda a st. parcele č. 100 v k.ú. Kvilda. Půjčka byla poskytnuta jako bezúročná s ohledem na obecně prospěšné aktivity - 1 -

2 Centra umění Kvilda a dále s ohledem na to, že v rámci financované výstavby bude pro občany obce poskytováno i zázemí za účelem využití sportovního hřiště nacházejícího se na sousedních parcelách. 8,) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu obce pro rok 2011, jejíž podrobná položková specifikace je přílohou tohoto usnesení, na základě které se celkové příjmy obce zvýší o ,-Kč a celkové výdaje se zvýší o 1, ,-Kč. 9,) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že odkládá projednání bodu č. 4 programu jednání, (změna ÚPNSÚ Kvilda) na příští jednání zastupitelstva s tím, že zastupitelé si zjistí potřebné informace pro vyhodnocení závěrů hodnotící komise pro výběr zpracovatele územního plánu. 10,) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s plánem činnosti kontrolního výboru pro rok 2011 dle předloženého návrhu. 11,) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že bere na vědomí doplacení kupní ceny bytové jednotky 2/8 a č. 2/9 s tím, že doplacením kupní ceny zaniklo zástavní právo zajišťující uvedenou pohledávku obce. Zastupitelstvo souhlasí s vydáním prohlášení o zániku zástavního práva k uvedeným jednotkám. 12,) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že schvaluje vyvěšení vlajky Tibetu v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet. 13,) Zastupitelstvo obce Kvilda bere na vědomí složení kulturní komise Obce Kvilda dle návrhu pana Otty Pečeného. Výpis informací ze zasedání zastupitelstva je ve zkráceném a volném znění. Zápis v celém svém úplném znění naleznete na stránkách obce Kvilda (http://www.sumava.net/oukvilda), nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě. Informace z obecního úřadu. Oznámení! Kulturní komise ve svém novém složení přichází také s novými nápady.kultura obce není pouze to, co se zde děje, ale také vzhled obce a jaký obec činí celkový dojem. V tom máme ještě velké mezery. Chtěli bychom vás tímto přizvat k tomu, aby jste se na vzhledu obce podíleli spolu s námi a přispěli svou troškou do mlýna. Apeluji především na střed obce, který je naší největší vizitkou a kudy projde nejvíce návštěvníků. Kulturní komise obce Kvilda vyhlašuje: První ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu. Soutěžit budeme ve dvou kategoriích! PRVNÍ KATEGORIE - Celkový vzhled domu, ( pro majitele domů, penzionů atd.) DRUHÁ KATEGORIE - Soutěž o nejkrásnější okno. Zapojit se tedy může naprosto každý. V obou kategoriích se bude bojovat o 1.,2. a 3. místo. POZOR! Bojujeme o ceny! 1.místo 1000,-Kč. 2.místo 600,-Kč a 3. místo 300,-Kč. Jak se zúčastnit : Vymyslíte, nakoupíte, osázíte a budete se pilně starat. Celou tu nádheru pak vyfotíte a foto jakýmkoliv způsobem doručíte na OÚ. Vaše fotka bude umístěna na obecních webových stránkách a hlasování proběhne formou anonymní ankety. ) Informace tedy máte s dostatečným předstihem a můžete začít přemýšlet a vymýšlet. Přeji mnoho zdaru. Martina Vostradovská - 2 -

3 Jazykový kurz němčiny výzva! Chtěli bychom touto výzvou zjistit Váš zájem o konání německého jazykového kurzu. Kurz by se mohl konat přímo u nás na Kvildě. Účastnit se mohou od začátečníků až po pokročilé všichni, kdo mají o tento jazyk zájem. Lektorem bude německý rodilý mluvčí se znalostí češtiny. Pokud máte o tento kurz zájem, nebo potřebujete další informace, volejte telefon: Otta Pečený , nebo písemně na .: Otta Pečený Články, příspěvky a ohlasy. ZUMBA, aneb bylo nás pět. Pokud to ještě nevíte, i na Kvildu dorazila Zumba. Hýbe světem, ve městě se ani na cvičení nedostanete pokud nemáte zakoupenou permanentku. Několik nadšených Kvilďaček chodilo nejdříve cvičit podle kazety, nadšení velké, krásně jsme si zacvičily. Spíše zatancovaly, protože Zumba není aerobic. K tomu ještě ta parádní hudba v rytmu samby nebo Salsy. Myšlenka na to, že bychom si rády zacvičily naživo nás neustále pronásledovala. Ale představa, že bychom musely absolvovat půlhodinovou cestu,večer, po zledovatělé silnici do Vimperka nás zase rychle vrátila zpět na zem. Nicméně jsme to nevzdaly a oslovily cvičitelku Míšu, která vede kurzy nejen ve Vimperku. Čekaly jsme, že nás odmítne a ani nedoufaly v to, že bychom nemusely dojíždět my, ale někdo by byl vůbec ochotný takovou dálku jet za námi. Jako jediní z okolních obcí máme kde cvičit a tak jsme jí nabídly náš sál. Jaké bylo naše překvapení a nadšení, když nám napsala, že je to parádní myšlenka a že to bere. Supééééér!!!! Takže máme kde cvičit /pravda v sále příliš teplo není, ale garantuji Vám,, že po pěti minutách se svlékáte/, máme profi cvičitelku a jediné co potřebujeme je 20 lidí, aby se Míše cesta vyplatila. Vstup je 60 kč. Ve Vimperku mají 50 kč, ale ta desetikoruna navíc snad stojí za ten komfort, že můžeme cvičit v místě. Mimochodem v Budějovicích by jste zaplatily 140 kč. Všem, kteří svou nečinností a neúčastí veškeré akce na Kvildě neustále bojkotujete dáváme na vědomí, že to nevzdáváme, i nadále budeme chodit s prosíkem po restauracích, hotelech a penzionech a shánět někoho, kdo si s námi půjde zacvičit a i nadále budeme objíždět okolní obce a dělat propagaci, snad se někdo přidá. Přemýšlely jsme nad tím jestli nám to všechno za to vůbec stojí, ale věřte, že OPRAVDU STOJÍ Děkujeme moc všem účastnicím z Borových Lad, které nás v tom nenechaly! Kdyby si to někdo z Kvildy přece jen rozmyslel : Každé pondělí v 17,30 na obecním sále! Martina Vostradovská - 3 -

4 Masopust je období od Tří králů do Popeleční středy. Masopust byl pro lidi svátkem hodování, během kterého se připravovali na následný půst, který začíná Popeleční středou (letos ) tj. 40denní půst před Velikonocemi. Do těchto 40 dnů se nepočítávají neděle, proto v praxi připadá popeleční středa na 46. den před Velikonoční nedělí. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. Vyvrcholením masopustu byly tyto poslední dny: Tučný čtvrtek O tučném čtvrtku bývala k obědu vepřová pečeně se zelím a knedlíky a každý si měl dopřát tolik piva a mastného jídla, co snesl. V tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Masopustní neděle Masopustní neděli se také říkalo neděle taneční. Hned po obědě vyhrávali na návsi muzikanti a zvali k muzice do hospody. Pivo teklo proudem, tancovalo a veselilo se do časných ranních hodin. Masopustní pondělí I druhý den, na masopustní pondělí, se pokračovalo v tanci. To byl tzv. "mužovský bál". V kole bylo vidět jen samé ženáče a vdané, protože na zábavu neměla svobodná chasa přístup a tudíž se musela spokojit pouze s přihlížením. Masopustní úterý Vyvrcholením masopustu byla vždy maškarní zábava pořádaná zpravidla na masopustní úterý tj. úterý před Popeleční středou. Býval to tolik očekávaný sváteční den plný maškar, průvodů a veselí. V průvodu maškar bývaly figury nejrůznějšího druhu: strašidla, postavy zvířat, četníci, žebráci, cikáni, kominík se žebříkem, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, babka s nůší atd. Čím byla maska pitvornější, tím budila větší pozornost. V čele průvodu šel medvěd vedený medvědářem. Hlavní postavou byl většinou šašek. Jeho oděv byl zdobený barevnými papírky, na hlavě měl špičatou šaškovskou čepici a v ruce nesl bič na odhánění nemaskovaných zvědavců. Hrálo se divadlo, maškary cestou prováděly různé veselé kousky, naschvály a žertíky. Lidé masky odměňovali velice štědře, od koblihů, uzeného, pálenky, piva, po peníze, které většinou maškary utratily za jídlo, pití a muziku v hospodě, kde se tančilo, zpívalo a hrálo až do půlnoci. Všichni se radovali a veselili, nikdo nesmutnil. Magická půlnoc Úderem půlnoci však veškeré veselí ustalo. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Na mnoha místech se konalo tzv. pohřbívání basy. Tento zvyk symbolicky vyjadřoval období před velikonočního půstu, kdy si muzikanti nezahrají. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě. Popeleční středa Popeleční středa se již nesla v přísně postním duchu. Oběd tvořila většinou čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice nebo pečené brambory. Andrea Paskerová Masopust už nám skončil a následuje půst až do Velikonoc VELIKONOCE Víte, jaké jsou tradice a co se jedlo na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu, Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí a proč? Zelený čtvrtek připomíná poslední večeři Páně a Jidášovu zradu. Ale stejně tak fakt, že už začalo jaro, že raší květy i listy, příroda se začíná zelenat a po únavné zimě je třeba tělu dodávat vitaminy. Jedla se zelená strava (špenát, salát, zelí, kopřivy atd.), aby byl člověk celý rok zdráv. Ve čtvrtek je také ten správný den na teplé jidášky s medem (viz recept níže) - pečivo z kynutého těsta ve tvaru válečku - ten symbolizuje provaz, na kterém se oběsil Jidáš. Kdo pojedl jidáše, byl celý rok chráněn před hadím uštknutím, včelím bodnutím a lidskou zradou. V kostele zazní naposledy zvony, které odlétají do Říma a umlknou až do Bílé soboty. Existovala pověra, že když naposledy zvoní na Zelený čtvrtek zvon, má člověk cinkat penězi, aby se ho držely. Hlas zvonů nahrazují o Velikonocích nejrůznější řehtačky a klapačky

5 Velký pátek je pak pro křesťany velikým smutkem z ukřižování - smrti Ježíše. Nekoná se mše a bohoslužba je složena jen ze čtení textů a zpěvu. Ke dni smutku se hodí bramborová nebo i chlebová polévka i lehčí bezmasé jídlo. Ostatně blíží se to pravé velikonoční hodování, a tak nezaškodí, když si žaludek předem trochu odpočine. Bílá sobota - to je svěcení ohně, pletení pomlázek z vrbového proutí, pečení beránků jako symbol čistoty a obětování, pečení mazanců a jidášů, zapalování velikonočních svící (paškál). Věřící rozjímají a těší se, že po velkém smutku se blíží Velikonoční noc a s ní Kristovo vzkříšení. Bílou sobotou končí postní období. Je čas pojíst maso! Hodí se hovězí polévka i vařené maso a velikonoční nádivky s kopřivami. Kristus vstal z mrtvých v neděli za svítání. Velikonoční neděli je vyhrazena sváteční hostina, Boží hod velikonoční. Sluší se slavit ho v rodinném kruhu, pochutnat si s nejbližšími na pečeni, nejlépe z jehněčího či skopového. Oblíbená bývala také holoubata. Světila se vajíčka. Velikonoční pondělí je již dnem veselých lidových oslav, pomlázky a hodování. Zdobily se vajíčka což je symbol nového života, plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení (protože obsahuje zárodek života), životní síly, narození, nesmrtelnosti, slunce, návratu jara, bezpečí (díky skořápce) a zárodečného chaosu, ze kterého vznikl svět. O Velikonočním pondělí vstávali chlapci a muži časně zrána, aby vyšli s pomlázkou (pochází ze slova pomladit ) na koledu a dostávali za to malovaná vajíčka. Šlehali děvčata, aby byla zdravá, pilná, a veselá po celý rok, předávali jim tím svěžest, mladost, ohebnost a zdraví mladého proutku. Svobodná děvčata jim za to zavěšovala na pomlázky barevné stuhy. Vdané ženy koledníci vyšlehali proto, aby jim vyhnali zlý jazyk. Nechodili však do domů sousedů, s nimiž nebyli zadobře. Znalci tradic doporučují bílou zeleninovou polévku a třeba i knedlo-vepřo-zelo. Na stolech se stejně tak mohou objevit všechna velikonoční jídla, zelená jarní i vydatná masová. Prostě hody. Jidáše: Suroviny: 350g polohrubé + 350g hladké mouky, 100g másla, 250 až 300ml vlažného mléka, kostku (40g) droždí, vanilínový cukr, 2 žloutky, špetku soli, 50g moučkového cukru, lžíci rumu, lžíci medu, můžou se přidat rozinky nebo loupané mandle + vejce a med na potření. Postup: z vlažného mléka, droždí a lžíce krystalového cukru připravíme kvásek. Do mísy dáme mouku, vanilínový cukr, moučkový cukr, změklé máslo, sůl, med, rum, žloutky a kvásek. Vypracujeme vláčné těsto a necháme na teplém místě kynout. Vykynuté těsto rozdělíme na 12 až 16 kusů z kterých uděláme válečky a stáčíme do různých tvarů, necháme ještě chvíli vykynout, potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme v troubě do růžova. Ještě teplé jidáše mažeme medem a podáváme. Andrea Paskerová - 5 -

6 TAJENKA Ještě rozumíte slovenštině? Zkuste si to! Řešení naleznete na posledním listu zpravodaje. Jaroslava Pečená Vlajka pro Tibet. Již v r. 821 podepsali vládnoucí představitelé Číny a Tibetu mírovou smlouvu;...,,vše na východě je zemí velké Číny a vše na západě je bez všech pochybností zemí velkého Tibetu. Od nynějška žádná strana nerozpoutá válku, ani se nezmocní cizího území... O rok později byla tato smlouva vytesána do kamenného sloupu, který byl vztyčen před čínským císařským palácem a chrámem Džókhang ve Lhase. Kamenný sloup doring s mírovým poselstvím, které zároveň pevně stanovilo hranice mezi oběma zeměmi stojí i dnes, i když je obezděn zdí. Nejen pro Tibeťany se však stává tichým symbolem ztracené svobody. Dne 10. března 2011 si připomínáme 52. výročí krvavého potlačení tibetského povstání čínskou armádou. K tomuto nejvýznamnějšímu novodobému výročí tibetského národa proběhla v celém světě a také v České republice, akce vyjadřující solidaritu se zemí, kde jsou více jak čtyřicet let porušována lidská práva a kde je neustále násilně potlačována svoboda a touha po národní svébytnosti. Celosvětová kampaň,, Vlajka pro Tibet vznikla v polovině 90-tých let v západní Evropě a spolu s celoevropskými demonstracemi se stala jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí na podporu Tibetu. Radnice v České republice se k této akci připojují od roku V loňském roce to bylo v ČR již 364 radnic, obcí a městských částí. Mezi nimi již od r i obec Kvilda. Ptáte se proč? Vzpomeňte si na události roku 1939 nebo roku 1968 a odpověď naleznete mezi řádky. Václav Vostradovský - 6 -

7 Pozvánka na jarní posezení s hudbou. Kulturní komise obce Kvilda si Vás dovoluje srdečně pozvat na Vítání jara s odpoledním posezením a hudbou. Akce se koná v sobotu od 15,00 hodin v restauraci U Malíků. Přijďte si popovídat, posedět a pobavit se při přátelském setkání s živou hudbou. Základní občerstvení zajištěno! Otta Pečený Květnové boje o Kvildu

8 Okno k sousedům. Víte jak se zdobí a malují velikonoční vajíčka u našich bavorských sousedů? V neděli 17.dubna můžete přijít na vaječný trh do bavorského Finsterau. Uvidíte velikonoční výstavu vajíček tak jak se zdobí dnes a jak je zdobili naši předci. Výstava se koná ve Freilichtmuseum Finsterau od 11,00 hodin. Tradiční velikonoční výstava Na velikonoční pondělí se koná v obci Röhrnbach tradiční bavorský velikonoční trh. Naleznete zde stovky stánků s tradičním, ale i netradičním velikonočním zbožím. Bohatý doprovodný program. Röhrnbach je z Kvildy jen 50 minut autem. Velikonoční trh je otevřen od 7,00 do 17,00 hod. Parkování osobních automobilů je možné zdarma přímo v obci. Dne od 11,00 hodin si udělejte výlet do bazénu Karoli Badepark Waldkirchen! Nádherně teplá a slaná voda, masážní bazény, sauna atd. Dvouhodinový pobyt v komplexu je pro Kvilďáky zdarma! Všem trvale bydlícím, platí vstupné obec Kvilda. Doprava na místo je individuální. (http://waldkirchen.de/) Řešení křížovky ze strany 6. PŘEJEME VÁM VESELÉ VELIKONOCE! Jaroslava Pečená - 8 -

Masopust, postní doba a Velikonoce.

Masopust, postní doba a Velikonoce. Mapust, postní doba a Velikonoce. Jaroslav M a r s a Hned v úvodu definice ze slovníku a encyklopedie: 1. mapust (fašank, německy Fasching) období od tří králů (6.leden) do začátku velikonočního postu

Více

Výprachtické noviny leden - únor 2014

Výprachtické noviny leden - únor 2014 Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní, tak už zde máme opět další rok. Měsíce by měly být zimní, ale zatím to tak nevypadá. Paní zima zatím šetří obecní rozpočet, není totiž nutné uklízet

Více

Když jarní květy září a slunce náhle plá, tak příroda svou náruč každému otvírá.

Když jarní květy září a slunce náhle plá, tak příroda svou náruč každému otvírá. Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 3 / 2009 Když jarní květy září a slunce náhle plá, tak příroda svou náruč každému otvírá. Krásné velikonoční svátky, bohatou b pomlázku a jarní dny plné

Více

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C.

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. fotografie k článku na straně 6 (další fotografie na straně 39) - autor Antonín Fibigr Krajský úřad Královéhradeckého kraje k rukám hejtmana

Více

KAROLINKA. Střípky z radnice NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU. Příjemné prožití svátků velikonočních, pohodu a spokojenost přeje vedení města

KAROLINKA. Střípky z radnice NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU. Příjemné prožití svátků velikonočních, pohodu a spokojenost přeje vedení města ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 1/2011 WWW.KAROLINKA.CZ KAROLINKA NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU Střípky z radnice Projekty - od podzimu loňského roku jsou zpracovávány studie projektů, které mají být vyhlášeny za podpory dotace

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OBEC INFORMUJE PROGRAMOVÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 2010 KVALITA ŽIVOTA V OBCI zelená veřejná prostranství oživení náměstí = centrum

Více

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN www.zamberk.cz 1 LISTY 1. MASOPUST 2 www.zamberk.cz Zprávy z radnice Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2012

Více

O B E C SPOJIL SPOJILSKÁ DRBNA. aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK ČR E 11466

O B E C SPOJIL SPOJILSKÁ DRBNA. aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK ČR E 11466 O B E C SPOJIL SPOJILSKÁ DRBNA aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK ČR E 11466 ROČNÍK 7 číslo 1-2 duben 2006 Řečeno slovy klasika Tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastný by se dalo parafrázovat

Více

2 /2015 ZDARMA. Téma: Ať žije masopust! Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou. Vydejte se za krásami skla

2 /2015 ZDARMA. Téma: Ať žije masopust! Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou. Vydejte se za krásami skla 2 /2015 ZDARMA ROČNÍK 9 Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou Téma: Ať žije masopust! Vydejte se za krásami skla + více zpráv z regionu, kultury a ze sportu www.idobnet.cz 1 DOBNETINZERCE v Hlásné

Více

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ: RYBNÍK OBECŇÁK DOKUMENTÁRNÍ KINO V PÍSNICI JAK NEPROMARNIT ČAS DĚTSTVÍ PLÁNOVANÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ: RYBNÍK OBECŇÁK DOKUMENTÁRNÍ KINO V PÍSNICI JAK NEPROMARNIT ČAS DĚTSTVÍ PLÁNOVANÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ 6 Libuš a Písnice 2 0 1 2 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ: RYBNÍK OBECŇÁK DOKUMENTÁRNÍ KINO V PÍSNICI JAK NEPROMARNIT ČAS DĚTSTVÍ PLÁNOVANÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ 1 Osmý ročník soutěže hudebních dovedností

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty starolískovecký zpravodaj BŘEZEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Vážení spoluobčané, ač to venku stále ještě vypadá

Více

ZPRAVODAJ OBCE HORNÍ BOJANOVICE. Veselé Velikonoce. strana 1

ZPRAVODAJ OBCE HORNÍ BOJANOVICE. Veselé Velikonoce. strana 1 Veselé Velikonoce strana 1 OBSAH: - úvodní slovo starosty - z činnosti zastupitelstvo obce - výpisy usnesení ze zasedání ZO - hospodaření obce k 31.12.2008 - rozpočet na rok 2009 - statistika počtu obyvatel

Více

Včelaři oslaví 100 let činnosti, představí se na včelařské slavnosti a výstavě v Infocentru

Včelaři oslaví 100 let činnosti, představí se na včelařské slavnosti a výstavě v Infocentru MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 288 duben 2014 Včelaři oslaví 100 let činnosti, představí se na včelařské slavnosti a výstavě v Infocentru V sobotu 3. 5. 2014 můžete se včelaři strávit báječný

Více

č.7 BŘEZEN 2009 POVÍDÁNÍ O OBCI CHLUM POVÍDÁNÍ O OBCI CHOBOT

č.7 BŘEZEN 2009 POVÍDÁNÍ O OBCI CHLUM POVÍDÁNÍ O OBCI CHOBOT BŘEZEN 2009 č.7 www.blatensko.cz Ročník III. POVÍDÁNÍ O OBCI CHLUM ZUŠ Blatná představuje: Jana Kuřáková, 14 let Ves náležela k arcibiskupskému panství Rožmitál, od 15. století patřila ke lnářskému velkostatku.

Více

Březen 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Březen 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu Z obsahu Březen 2008 Cena 3,-Kč Společenská rubrika Festival Mitte Europa Informace k Czech POINTu Zprávy z MŠ a ZŠ Zprávy od SDH Velikonoční bohoslužby Kulturní přehled Velikonoční zvyky Společenská kronika

Více

LISTY LISTY. Přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků Redakční rada ŽL

LISTY LISTY. Přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků Redakční rada ŽL Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 LISTY ŽL č.6/2012 02.04. Uzávěrka č.07 Středa 04.04.do 10:00 hod. vyjdou v pondělí 16.04. TITULNÍ STRANA Přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků 8.-9.2012 Redakční

Více

èíslo 2 2006 březen - duben dvoumìsíèník roèník VII

èíslo 2 2006 březen - duben dvoumìsíèník roèník VII èíslo 2 2006 Příjemné prožití svátků velikonočních a s dlouho očekávaným jarem hodně zdraví, lásky a vzájemného porozumění Vám přeje Zastupitelstvo Obce Helvíkovice. březen - duben dvoumìsíèník roèník

Více

Občasník ZŠ Beneše 2/13-14 Cena 5 Kč

Občasník ZŠ Beneše 2/13-14 Cena 5 Kč BENÍKOVINY Občasník ZŠ Beneše 2/13-14 Cena 5 Kč Milí čtenáři, v druhém čísle našeho školního časopisu opět přinášíme zprávy z naší školy a samozřejmě i vaše příspěvky. Vzhledem k tomu, že jsme v minulém

Více

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ. Dvouměsíčník MČ Praha Lysolaje 3-4 /2013

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ. Dvouměsíčník MČ Praha Lysolaje 3-4 /2013 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ Dvouměsíčník MČ Praha Lysolaje 3-4 /2013 ÚVODNÍ SLOVO Škrtám a již napsané mažu ještě že to v počítači jde tak jednoduše napsané o tom, jak se u nás v Lysolajích krásně rodí jaro.

Více

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1 Červené pondělí Klement Bochořák Jak kuřátko skořápkou se proklove, tak Pán Kristus vstal ze tmy hrobové. Zmrtvýchvstání jeho protrpěno velkou krví. Proto vajíčka se barví

Více

http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.louznice.com/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ

http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.louznice.com/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.louznice.com/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo: 47. / pro týden: 21. 12. 28. 12. pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí Z DOMOVA USNESENÍ Č. 7/11

Více

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková 5 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK 17. KVĚTNA 2008 SBÍRKA BRÝLÍ PRO AFRICKÉ DĚTI ODPALOVÁNÍ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY DVAADVACET CENTIMETRŮ NĚŽNOSTÍ ATD. PŘÍLOHA: TŘETÍ HOSPODA VÝSADNÍ Ulice

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7 1 č.7 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. dubna 2011 2 Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19. dubna 2011 od 15 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní

Více

noviny č.1/2013 Kněžpolské noviny Kněžpolské Krásné a veselé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a dny plné sluníčka přeje

noviny č.1/2013 Kněžpolské noviny Kněžpolské Krásné a veselé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a dny plné sluníčka přeje www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.1/2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás pozdravil v prvním letošním vydání Kněžpolských novin. Ačkoliv se již kalendářně přihlásilo

Více

noviny číslo 1/08 Co si také přečtete... www.mestohluk.cz Hlucké noviny 1 Dvouměsíčník Vydává Městský úřad Hluk Únor 2008 Cena 5,- Kč

noviny číslo 1/08 Co si také přečtete... www.mestohluk.cz Hlucké noviny 1 Dvouměsíčník Vydává Městský úřad Hluk Únor 2008 Cena 5,- Kč Hlucké noviny 1 HLUCKÉ noviny číslo 1/08 Dvouměsíčník Vydává Městský úřad Hluk Únor 2008 Cena 5,- Kč Co si také přečtete... Hlucký fašank 2008...o skautech...dobročinném pečení...životě ve školce 2 Hlucké

Více

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO CENTRA POKRAČUJE

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO CENTRA POKRAČUJE VZHŮRU NA FINÁLE! REKONSTRUKCE KULTURNÍHO CENTRA POKRAČUJE Dlouho oèekávaná fáze pøestavby kulturního domu v Týništi nad Orlicí je za námi. Z pùvodního úzkého prostoru hledištì se stává velký spoleèenský

Více

číslo 275 březen 2013 Rekonstrukce školky začala

číslo 275 březen 2013 Rekonstrukce školky začala M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 275 březen 2013 Rekonstrukce školky začala Současný stav školky byl již kritický, z hlediska stavebního, i energetického. Foto A. Valsová

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J. č. 4/2010

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J. č. 4/2010 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 4/2010 Kulturní centrum Základní škola 2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, Chtěl bych Vám všem, kteří jste mi dali svůj hlas v podzimních volbách do zastupitelstva

Více

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30.

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30. Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť Králodvorský zpravodaj n duben 2015 n č. 4 n vydává Městský úřad Králův Dvůr n zdarma n Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet První

Více

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO 1 2008 Klidné a spokojené Velikonoce přeje redakční rada, obecní úřad a všichni, kteří přispívají do našich novin. Vážení občané. Celkem bez větších problémů jsme prožili

Více