DÍTĚ DO 15 LET ZDARMA SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP RODINNÉ BALÍČKY ZÁLOHA POUZE 1 000,- KČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÍTĚ DO 15 LET ZDARMA SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP RODINNÉ BALÍČKY ZÁLOHA POUZE 1 000,- KČ"

Transkript

1 sezona Léto 2013 DÍTĚ DO 15 LET ZDARMA SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP RODINNÉ BALÍČKY ZÁLOHA POUZE 1 000,- KČ Chorvatsko Maďarsko Poznávací zájezdy

2 2 DĚKUJEME VÁM VŠEM, kteří s námi již devatenáct let navštěvujete krásná pobytová místa u moře v Chorvatsku, maďarské lázně či jezdíte na zájezdy s programem a za poznáním. Dnes Vám proto můžeme předložit v pořadí náš již dvacátý katalog. Těšíme se, že Vás nabídka zájezdů na rok 2013 nezklame a že si opět něco vyberete. A TAK JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME, bez Vás, věrných klientů, bychom tu nebyli dnes v naší JUBILEJNÍ DVACÁTÉ SEZONĚ. kolektiv pracovníků CK HAPTOUR Informace Zdravotní pojištění V ceně každého pobytového zájezdu naší cestovní kanceláře je úrazové pojištění u pojišťovny UNIQA (platí pro klienty do 75 let věku). Podmínkou pro uzavření tohoto pojištění je uvedení data narození nebo rodného čísla v cestovní smlouvě. Všem klientům doporučujeme uzavřít některý z nabízených balíčků pojištění: léčebné výlohy: 18,- Kč / dosp. osoba / den 9,- Kč / dítě do 15 let / den kompletní pojištění včetně storna: 30,- Kč / dosp. osoba / den 15,- Kč / dítě do 15 let / den Osoby nad 75 let pojistíme individuálně. Povinné smluvní pojištění Konečně spolu! A celá dovolená před námi. Informujte se na cestovní pojištění UNIQA ve Vaší CK. Výhodné balíčky pojištění Bohaté asistenční služby Jednoduchost sjednání Nepřetržitá asistence Naše cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 u pojišťovny Generali. Pojistná smlouva č a koncesní listina k nahlédnutí na Delegáti Stálí delegáti CK HAP TOUR jsou Vám k dispozici na ostrově ŠOLTA Nečujam a OMIŠ Duće po celou dobu pobytu. U Primoštenu, Trogiru a Makarské riviéry zajišťují služby delegáti partnerských CK. Funkci technického doprovodu během cesty autobusem zajišťují většinou samotní řidiči. Poukázky Námi pořádané zájezdy lze částečně uhradit poukázkami a Benefity. Akceptujeme tyto poukázky: Cadhoc, Unišek, Unišek+ a Šek dovolená od Chéque Déjeuner, Holiday Pass, Flexi Pass, Fokus Pass a Dárkový pass od Sodexo. Poukázkami lze platit pouze zájezdy pořádané CK HAP TOUR, a to do výše max. 50 % ceny zájezdu. Poukázkami není možná platba příplatků, kromě dopravy. Poukázky nejsou směnitelné za hotovost. V případě storna zájezdu bude klientovi nabídnuto čerpání poukázek na jiné zájezdy, pokud toho klient nevyužije, poukázky propadnou. Na cestovní smlouvě musí být uvedeno, kolik je uhrazeno poukázkami. Poukázky přijímáme do data, které je na nich uvedeno. Dárkové poukazy Věnujte svým blízkým dárkovou poukázku od nás. VŠEOBECNÉ A STORNOVACÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK HAP TOUR Cestovní kancelář HAP TOUR spol. s r. o., Sokolská 113/8, Liberec 1, , IČO: , DIČ: CZ (dále jen HAP TOUR) poskytuje standardní zájezdy s předem stanoveným programem dle zák. 159/1999 Sb. a služby cestovního ruchu na objednávku dle dohody pro individuální zájemce a organizace. 1. SMLUVNÍ VZTAH Vzájemný vztah a právní poměr mezi CK HAP TOUR a jejími zákazníky (jednotlivci i organizacemi) se řídí ustanoveními Občanského a obchodního zákoníku, pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak. 2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU a) cestovní kancelář HAP TOUR b) individuální zákazníci, tj. osoba starší 18 let. (za osobu mladší 18 let podepisuje zák. zástupce) odpovědní zástupci kolektivních zájezdů 3. CENA ZÁJEZDU A JEJÍ ÚHRADA Cena zájezdu je cena sjednaná dohodou mezi CK a zákazníkem a vychází z nabídkového katalogu CK HAP TOUR. Cena je uvedena v závazné písemné cestovní smlouvě a je cenou předběžnou. Dojde-li ve výjimečném případě ke změně ceny v době mezi přihlášením na zájezd a jeho uskutečněním, je CK povinna změnu okamžitě ohlásit zákazníkovi. Přesáhne-li navýšení ceny o více než 10 %, má zákazník právo od uvedené smlouvy odstoupit bez uvedených stornopoplatků a to nejpozději do 4 dnů od oznámení. Cena zájezdu se nezmění v posledních 20 dnech před odjezdem. Vznik smlouvy tvoří pravdivě vyplněná, podepsaná a odevzdaná cestovní smlouva (objednávka) a zaplacení minimální zálohy: a) 50 % při sepsání smlouvy na prodejních místech CK HAP TOUR. Zbytek ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před uskutečněním zájezdu. b) záloha 1.000,- Kč při sepsání smlouvy, doplatek nejpozději 45 dnů před uskutečněním zájezdu. V případě neuhrazení doplatku je CK HAP TOUR oprávněna od smlouvy odstoupit. Zaplacená záloha propadá ve prospěch CK HAP TOUR na uhrazení nákladů spojených s realizací zájezdu. 4. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU ZE STRANY CK HAP TOUR V případě, že se vyskytnou mimořádné nepředvídané okolnosti, má CK HAP TOUR právo tento zájezd zrušit. V tomto případě má klient nárok na vrácení celé, již zaplacené, částky. 5. ZRUŠENÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA STORNOVACÍ PODMÍNKY Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy o účasti na zájezdu CK HAP TOUR a to písemně u prodejce, s kterým byla uzavřena. K zrušení dochází potvrzením přijetí storna ze strany prodejce. Při odstoupení je zákazník povinen uhradit stornovací poplatky, které jsou stanoveny podle doby zrušení před počátkem uskutečnění zájezdu. Výše stornopoplatků na osobu: více než 60 dní 500 Kč / osoba dní 30 % celkové ceny dní 50 % celkové ceny 19 4 dny 70 % celkové ceny 3 a méně dnů 100 % celkové ceny. 6. ZMĚNA KNIHOVÁNÍ Při změně termínu zájezdu, počtu osob, ubytovacích kapacit či způsobu dopravy do 60 dnů před odjezdem je zákazníkovi účtován jednorázový poplatek 100 Kč za každou osobu. Každá změna v době kratší než 60 dnů před nástupem je považována za zrušení a podléhá příslušným stornopoplatkům. 7. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Každý klient CK mladší 75 let je pojištěn základním úrazovým pojištěním po celou dobu pobytu, klienti s autokarovou dopravou po dobu cesty i pobytu u pojišťovny UNIQA. 8. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CK Cestovní kancelář HAP TOUR je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb. uzavřenu pojistnou smlouvu, na jejíž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil nebo c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti Cestovní kancelář HAP TOUR je povinna předat zákazníkovi doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu / zálohy. 9. REKLAMACE Cestovní kancelář je povinna poskytnout klientům služby dle nabídky uvedené v nabídkovém katalogu CK HAP TOUR. Případné reklamace je zákazník povinen řešit u zástupce CK HAP TOUR okamžitě na pobytovém místě. Pokud závada nebude odstraněna, potvrdí zástupce písemnou stížnost, kterou nahlásí klient v prodejním místě CK a to nejpozději do 90 dnů po ukončení zájezdu. 10. CESTOVNÍ POKYNY Předodjezdové informace s posledními pokyny na cestu obdrží objednavatel zájezdu nejdéle 7 dní před odjezdem poštou nebo em. 11. DALŠÍ PODMÍNKY a) Servis a služby Úroveň a rychlost služeb poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. b) Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Období před a po hlavní sezoně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení (restaurace, obchody, diskotéky apod.) nejsou v provozu. Hosté musí opustit pokoje v den odjezdu do hod. (v některých případech i v 9.00 hod.), možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve ve hod. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá CK HAP TOUR vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezonní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena. c) a nápoje Ve většině stravovacích zařízeních v katalogu se podává servírovaná strava. V rámci polopenze se podává převážně pouze voda, ostatní nápoje za příplatek. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Podpisem na přihlášce zákazník potvrzuje znalost všeobecných podmínek a souhlas s nimi v plném rozsahu.

3 3 Slevy a výhody Slevy za včasný nákup až 12 % při zakoupení zájezdu do až 10 % při zakoupení zájezdu do až 5 % při zakoupení zájezdu do (uvedené slevy platí při zaplacení zálohy min. 50 %, při nižší záloze se sníží o 3%) 5 % Pro stálé klienty 5 % Novomanželům 300,- Kč/os. Seniorům nad 60 let věku Uvedené slevy platí pro označené zájezdy a nesčítají se. Slevy se poskytují ze základní ceny zájezdu. Slevy se neposkytují při využití akcí 1 dítě zcela zdarma a rodinné balíčky. Akce pro vybrané kapacity (platí pro kapacity označené danou ikonou) DÍTĚ ZCELA ZDARMA 1 dítě zcela zdarma při doprovodu min. 2 osob a zaplacení celé částky do Záloha 1 000,- Kč/osoba/týden při sepsání smlouvy, doplatek nejpozději 45 dní před odjezdem. VÝHODNÉ RODINNÉ BALÍČKY Rodinný balíček kompletní zvýhodněná cena pro celou rodinu. SLEVY PRO DĚTI AŽ DO 15 LET DĚTSKÉ SLEVY platí i na pevných lůžkách a nezávisí na počtu dospělých. DOMÁCÍ ZVÍŘATA POVOLENA Akce nelze kombinovat. Všechny naše ceny jsou konečné. Zájezdy jsou kalkulovány při kurzu Eura ke dni Případná změna ceny zájezdu z důvodu změny kurzu se nebude vztahovat na zájezdy již plně uhrazené. Obsah Pobytové zájezdy Chorvatsko 4 Omišská riviéra 5 Duće 5 Nemira 9 Ostrov Šolta 10 Nečujam 10 Stomorská 12 Stračinská 14 Maslinica 14 Ostrov Brač 15 Makarská riviéra 17 Makarská 17 Brela 18 Baška Voda 18 Primošten 19 Trogir 20 Biograd na Moru 20 Ostrov Krk Baška 21 Zájezdy s programem Týden se skupinou SEPARACE 22 Chorvatsko pro seniory 22 Zavírání sezony zkrácený pobyt 22 Na kolech po Chorvatsku 23 Chorvatsko pobyt s výlety 23 Školka 24 Hip Hop pro děti 24 Aerobik 24 Poznávací zájezdy, relax Londýn a okolí 25 Francie Paříž a zámky 25 Itálie Benátky opera Aida 26 Polsko Osvětim Krakow 26 Německo Tropical Islands 26 Maďarsko termální lázně 27 Adventní zájezdy 27 Pro každého něco písečné pláže přímo u moře rodinné balíčky pro seniory strana 6-8 strana 7, 14 strana 6, 7, 11, 13 strana 22 Maďarsko poznávací zájezdy pro cyklisty aerobik, Hip Hop strana 27 strana strana 23 strana 24

4 CHORVATSKO 4 CHORVATSKO Hlavní město: Záhřeb Počet obyvatel: Rozloha: km 2 Úřední jazyk: chorvatština Měna: Chorvatská kuna (kuna = 100 lipa) Národní parky: nejvzácnější rostlinné a živočišné druhy jsou soustředěny v sedmi národních parcích (Plitvická jezera, Paklenica, Mljet, Kornatské ostrovy, Brijunské ostrovy, Řeka Krka, Risnjak). Ostrovy: ostrovů a útesů je Velkých ostrovů je 69, z toho 67 je osídlených. Flóra: s výjimkou skalnatých velehor nabízí Chorvatsko snad všechny evropské krajinné typy. Mimořádně členité mořské pobřeží, zalesněné horské hřebeny, zvlněné pahorkatiny, nedotčené pralesy, ostře zaříznutá říční údolí, mezihorské liny, vápencová území se skalními hřebeny, kaňony, propasti, jeskyně, jezera, krasové jevy, bažiny... kot- Fauna: přírodní zvláštností jsou např. šakali na ostrově Pelješac nebo hnízdiště supa vého. Mezi Kvarnerskými ostrovy (zejména v cresko-lošinjské oblasti) žije několik desítek delfí- bělohlanů skákavých. Velmi bohatý je svět hmyzu (typické jsou např. cikády). Chorvatská kuchyně: je velmi pestrá, ovlivněná kuchyní italskou, rakouskou, maďarskou a reckou. Návštěvníci by si neměli nechat ujít rybí speciality a mořské plody. Kdo si na mořské plody tu- nepotrpí, může ochutnat například pršut (vepřová šunka sušená na vzduchu), kotlovinu (kotlety pečené s klobásou, paprikami, zalité vínem), musaku (zapečená zelenina s masem a rýží), fiš-paprikáš (rybí paprikáš), paški sir (aromatický ovčí sýr z ostrova Pag). Návštěvníky často láká vůně skopového, pečeného na roštech. Pečeně se potírá vem a slaninou. Za ochutnání stojí také chorvatská vína, travarica (bylinný likér) a lozovača (pálenka z hroznů), ořechovice a pirakije. Doprava Chorvatsko Autobusová Klimatizovanými autobusy zahraniční výroby s toaletou, videem, občerstvením. Cesta autobusem trvá cca hodin (dle termínu a místa). NA OSTROVY BRAČ A ŠOLTA OSOBNÍ LODÍ KAIROS PŘÍMO DO POBYTOVÝCH MÍST. Nástupní místa: I. Liberec, Jablonec n. N., Mladá Boleslav, Kolín, Čáslav, Havlíčkův Brod, Jihlava. II. Liberec, Hodkovice nad Mohelkou, Turnov, Mnichovo Hradiště, Praha, Brno, Mikulov. III. Trutnov, Dvůr Králové n. L., Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy. IV. Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Lovosice, Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice. Nástupní místa se mohou měnit dle aktuální situace. Pro svoz po ČR může být použit autobus, který nemá plnou výbavu (např. WC, klimatizaci), mikrobus, osobní vůz, příp. taxi. Rozhodující moment při sestavování zasedacího pořádku je datum sepsání cestovní smlouvy, dále požadavek v kolonce POZNÁMKA na CS. Děti do 12 let nesmějí sedět na předních sedadlech a musí mít své sedadlo. Vzhledem ke 14 denním pobytům Vám nemůžeme garantovat stejná místa v autobuse tam i zpět. Cenu autobusové dopravy naleznete vždy u ceníku jednotlivých kapacit. Za zvýhodněnou cenu nabízíme též zakoupení sedadla navíc pro zvýšení Vašeho pohodlí (1 800,- Kč). Vlastní Orientační vzdálenost Liberec Split cca 1200 km (celé území Chorvatska po dálnici).

5 5 CHORVATSKO Omišská riviéra Omišská riviéra Atraktivní prostředí OMIŠSKÉ RIVIÉRY a kaňon řeky CETINY lákají turisty k velkému množství výletů. Umožňuje klientům sportovní vyžití potápění, tenisové kurty i s nočním provozem, půjčovna šlapadel, loděk a vodních skútrů, vodní banán a jiné atrakce. Půjčovna automobilů a motocyklů v Omiši. Starobylé přístavní městečko Omiš leží 26 km pod Splitem při ústí řeky Cetiny do moře. Jeho poloha je díky skalnatému kaňonu Cetiny velmi malebná. Městečko pochází z 11. století, ve 13. století proslulo jako sídlo nejobávanějších pirátů Jaderského moře. Hrad a mohutné opevnění, jehož zbytky se zachovaly dodnes, jim poskytovalo nedobytný úkryt. Omiš Rogač, Zvonimír, Ante, Mirko Duće Luka Nemira DUĆE PÍSEČNÉ PLÁŽE Duće je proslulé svými velikými, v Chorvatsku ojedinělými písečnými plážemi s mírným vstupem do moře. Od starého centra Omiše je ubytování vzdáleno 2 km, tj. 30 min. pěší chůze po chodníčku, v noci osvětleném. NEMIRA Moderní vilová čtvrť Omiše je vzdálena 2,5 km od starého města (jedna zastávka autobusu). Menší oblázkové pláže a zalesněné prostředí Vám nabízí klidnou dovolenou. VÝLETY Z OMIŠE Autobuskem podél Cetiny Lodí na ostrov Hvar Pěší turistika Hrad Klis Trogir Antické Salone Lodí na ostrov Brač Jeskyně Vranjača Loďkou po Cetině Rafting na Cetině Mostar Večerní Split

6 CHORVATSKO Omišská riviéra Duće 6 DUĆE penzion ROGAČ Moderní rodinný penzion hotelového typu nabízí veškeré výhody kvalitní dovolené za přijatelné ceny. dvoulůžkové pokoje s klimatizací (za poplatek na místě) s vlastním soc. zařízením a balkónem s výhledem na moře dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, vlastní soc. zařízení, balkón Na poschodí jsou k dispozici kuchyňky. Oplocený dům s prostorem pro dětské hry. polopenze v jídelně v přízemí. Jednotná strava ve společných kuchyňkách Dům je vhodný pro klienty s polopenzí nebo individuálním stravováním v místních restauracích (společné kuchyňky nejsou vhodné pro celodenní vaření). Budova stojí cca 50 metrů od písečných pláží. Parkování Zdarma u domu. NÁŠ TIP číslo zájezdu O 00 O 01 O 02 O 03 O 04 O 05 O 06 O 07 O 08 O 09 O 10 O 11 O 12 O 13 O 14 O 15 O 16 O 17 termín dospělá osoba viz str dítě 3-15 let V ceně: 7 ubytování, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku. Slevy: osoba na přistýlce 1 000,- Kč; každý další týden pobytu 500,- Kč/osoba; dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: autobusová doprava: 2 400,- Kč/dosp. os., 2 150,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 2 500,- Kč/dosp. osoba, 1 250,- Kč/dítě; Neobsazené lůžko: 1 990,- Kč; Pojištění viz. str. 2; klimatizace na místě (cca 0,5 /hod./pokoj) Rodinný balíček (konečná cena pro rodinu včetně dopravy) termín dospělí + 1 dítě dospělí + 2 děti V ceně: 7 ubytování, autobusová doprava, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku. Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: polopenze: 6 250,- Kč/3 osoby, 7 500,- Kč/4 osoby; pojištění viz. str. 2.

7 7 CHORVATSKO Omišská riviéra Duće DUĆE vila ZVONIMÍR dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a s balkónem (pokoje bez balkónu se slevou) třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a balkónem směrem na moře Na poschodí velká kuchyň, jídelna s TV, balkón. polopenze v penzionu ROGAČ a parkování Shodné s penzionem ROGAČ. DŮM LZE VYUŽÍT CELOROČNĚ (bez dopravy, stravy a služeb delegáta). V období cena 300,- Kč/os./den. Rogač Zvonimír dětské slevy do 15 let číslo zájezdu O 00 O 01 O 02 O 03 O 04 O 05 O 06 O 07 O 08 O 09 O 10 O 11 O 12 O 13 O 14 O 15 O 16 O 17 termín dospělá osoba viz str dítě 3-15 let V ceně: 7 ubytování, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Slevy: pokoj bez balkonu 300,- Kč/os.; každý další týden pobytu 500,- Kč/osoba; dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: autobusová doprava: 2 400,- Kč/dosp. os., 2 150,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 2 500,- Kč/dosp. osoba, 1 250,- Kč/dítě; večeře: 1.700,- Kč/dosp. osoba, 850,- Kč/dítě; Neobsazené lůžko: 1 990,- Kč; Pojištění viz. str. 2 Rodinný balíček (konečná cena pro rodinu včetně dopravy) termín dospělí + 1 dítě dospělí + 2 děti V ceně: 7 ubytování, autobusová doprava, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku. Příplatky: polopenze: 6 250,- Kč/3 osoby, 7 500,- Kč/4 osoby; pojištění viz. str. 2. DUĆE studio LUKA Jednoduše vybavené studio stojící přímo na písečné pláži, 50 m od oblázkové. dvoulůžkové studio s možností 1 přistýlky, vybavená kuchyně, sociální zařízení, balkón s výhledem na moře večeře v penzionu Rogač (cca 300 m) přímo na pláži číslo zájezdu O 01 O 02 O 03 O 04 O 05 O 06 O 07 O 08 O 09 O 10 O 11 O 12 O 13 O 14 O 15 O 16 osoba ve 2 l. studiu přistýlka V ceně: 7 ubytování, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Slevy: Každý další týden pobytu 10 %; Dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: Autobusová doprava: 2 400,- Kč/dosp. os., 2 150,- Kč/dítě do 12 let; večeře: 1.700,- Kč/dosp. osoba, 850,- Kč/dítě; Pojištění viz. str. 2

8 CHORVATSKO Omišská riviéra Duće 8 DUĆE vila ANTE 2 lůžková studia s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem. Většina studií má balkon 3 lůžkový apartmán s kuchyní, sociálním zařízením a balkonem na moře polopenze nebo večeře v penzionu Rogač Dům stojí cca 50 metrů od písečné pláže. Parkování Zdarma u domu. číslo zájezdu O 00 O 01 O 02 O 03 O 04 O 05 O 06 O 07 O 08 O 09 O 10 O 11 O 12 O 13 O 14 O 15 O 16 termín cena za osobu viz str V ceně: 7 ubytování, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Slevy: Dítě do 4 let zdarma (bez nároku na služby); osoba na přistýlce 1 000,- Kč Příplatky: Autobusová doprava: 2 400,- Kč/dosp. os., 2 150,- Kč/ dítě do 12 let; Polopenze: 2 500,- Kč/dosp. osoba, 1 250,- Kč/dítě; večeře: 1.700,- Kč/dosp. osoba, 850,- Kč/dítě; Pojištění viz. str. 2 DUĆE vila MIRKO 3 l. apartmány s vlastní kuchyní a sociálním zařízením, SAT TV, balkon na zadní stranu. apartmány 2+2 (dvoulůžko + palanda) s vlastní kuchyní a sociálním zařízením, SAT TV, balkon na mořskou stranu. 2 l. studia s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, SAT TV. V přízemí je velká společenská místnost TV, DVD, stolní tenis, WI-FI a terasa s posezením a krbem. polopenze nebo večeře v penzionu Rogač Cca 70 metrů od písečné pláže. Parkování Zdarma u domu. číslo zájezdu O 00 O 01 O 02 O 03 O 04 O 05 O 06 O 07 O 08 O 09 O 10 O 11 O 12 O 13 O 14 O 15 O 16 termín dospělá osoba viz str dítě 3-12 let V ceně: 7 ubytování, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Slevy: Dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: Autobusová doprava: 2 400,- Kč/dosp. os., 2 150,- Kč/dítě do 12 let; Polopenze: 2 500,- Kč/dosp. osoba, 1 250,- Kč/dítě; Večeře: 1 700,- Kč/dosp. osoba, 850,- Kč/dítě; Klimatizace na místě (cca 0,5 /hod./pokoj); Pokoje s balkonem: 180,- Kč/os./balkon zadní, 350,- Kč/os./balkon na moře; Pojištění viz. str. 2 Tento zájezd je pořádán ve spolupráci s CK T SPLIT TOUR

9 9 CHORVATSKO Omišská riviéra Duće Nemira DUĆE POBYTY S PROGRAMEM školka i na dovolené živá hudba Hip Hop pro seniory strana 23 strana 22 strana 23 strana 22 NEMIRA penzion VOLODER čtyřlůžkové apartmány 2 2 l. ložnice, kuchyň, koupelna s WC, balkón. Mimo sezónu i pro 2 3 osoby (ceny na vyžádání) šestilůžkový apartmán v přízemí 2 2 l. ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem, koupelna s WC, terasa dvoulůžkové studio, kuchyň, koupelna s WC večeře nebo polopenze v přízemí penzionu Penzion je vzdálen 5 minut od oblázkové pláže z kopce nebo po schodech. V blízkosti dvě restaurace a samoobsluha, do Omiše cca 30 minut pěšky. příjemné rodinné prostředí číslo zájezdu O 00 O 01 O 02 O 03 O 04 O 05 O 06 O 07 O 08 O 09 O 10 O 11 O 12 O 13 O 14 O 15 O 16 termín dospělá osoba dítě 3-12 let V ceně: 7 ubytování, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Slevy: každý další týden pobytu 300,- Kč/os.; Dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: autobusová doprava: 2 500,- Kč/dosp. os., 2 250,- Kč/ dítě do 12 let; polopenze: 2 850,- Kč/dosp. os., 1 450,- Kč/dítě; večeře: 1 950,- Kč/dosp. os., 1 000,- Kč/dítě do 12 let; klimatizace na místě; Pojištění viz. str. 2

10 CHORVATSKO ostrov Šolta Nečujam D. Krušica 10 Ostrov Šolta Maslinica Ostrov Šolta, vzdálený 9 nám. mil (18 km) od Splitu, patří k nejčistším ostrovům střední Dalmácie, je oceněn zelenou ekologickou pečetí. Nenajdete zde městský život, ale panensky čistou přírodu, od časného jara kvetoucí vegetaci, průzračnou vodu s bohatým podmořským světem i starobylou architekturu. Je vhodným místem pro milovníky turistiky, potápění, rybolovu i klidné, romantické dovolené. STOMORSKÁ Oblíbené ostrovní středisko v hluboké zátoce je nejstarším jachtařským přístavem na ostrově. Poklidný ráz malebné zátoky zpestřují malé hospůdky a restaurace s příjemným posezením, některé při dalmatské muzice. NEČUJAM Turisticky nejnavštěvovanější místo na ostrově s oblázkovou pláží a množstvím menších malebných zátok je nejvhodnějším místem pro rodiny s dětmi. MASLINICA Romantické středisko je vyhledávaným místem pro jachtaře a potápěče. Je nejzápadnějším místem ostrova s pohledem na sedmero malých ostrůvků a jediným pobytovým místem ostrova situovaným na otevřené moře. STRAČINSKÁ Malebná zátoka na jižní straně ostrova. Ideální místo pro klienty vyhledávající naprostý klid a soukromí. Nečujam Stomorská Stračinská VÝLETY ZE ŠOLTY Split lodí na ostrov Hvar výlet po Šoltě lodí do Trogiru NEČUJAM apartmány MARS studio 1/2 s klimatizací obývací pokoj se dvěma lůžky a kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon apartmán 1/4 2 dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s kuchyní, sociální zařízení, balkon ve vybavených kuchyňkách večeře v restauraci Punta Ve svahu cca 70 m od moře. Parkování Je zajištěno před domem. Koupání Oblázková pláž s mírným vstupem do moře i mnoho menších malebných zátok zaručujících klid a soukromí. Cena za apartmán pro uvedený počet osob číslo zájezdu Š 01 Š 02 Š 03 Š 04 Š 05 Š 06 Š 07 Š 08 Š 09 Š 10 Š 11 Š 12 Š 13 Š 14 Š 15 Š 16 studio 1/ apartmán 1/ V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Slevy: každý další týden pobytu 10 %; dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let, večeře: 2 600,- Kč/dosp. os., 1 300,- Kč/dítě do 12 let; pojištění viz. str. 2

11 11 CHORVATSKO ostrov Šolta Nečujam NEČUJAM privát ANKICA Klimatizované čtyřlůžkové apartmány s možností 1 přistýlky. Přízemní apartmán: dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a 2 lůžky, koupelna s WC, velká terasa na moře, další terasa s vlastním grilem na stinnou stranu. Apartmány v prvním patře: dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a 2 lůžky, koupelna s WC, balkón na moře i malý na stinnou stranu. ve vybavených kuchyňkách s možností venkovního grilování večeře v restauraci Punta Menší oblázkové pláže do 100 m nebo velká pláž u hotelu. v kopci nabízí překrásný výhled na celou zátoku. Obzvláště vhodné pro milovníky klidné rodinné dovolené. Domácí zvířata povolena. oblíbené za dobrou cenu číslo zájezdu Š 01 Š 02 Š 03 Š 04 Š 05 Š 06 Š 07 Š 08 Š 09 Š 10 Š 11 Š 12 Š 13 Š 14 Š 15 Š 16 Š cana za apt. (4 osoby) V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Slevy: každý další týden pobytu 10 %; dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let, večeře: 2 600,- Kč/dosp. os., 1 300,- Kč/dítě do 12 let; přistýlka: 1 200,- Kč/7 dní; klima na místě; pojištění viz. str. 2 Rodinný balíček (konečná cena pro rodinu včetně dopravy) termín cena za 3 osoby cena za 4 osoby V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, autobusová a lodní doprava (pro uvedený počet osob), pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku. Příplatky: večeře 2 600,- Kč/dosp. os., 1 300,- Kč/dítě do 12 let; pojištění viz. str. 2 NEČUJAM apartmány AMOR Nově zrekonstruovaný dům z původní hotelové zástavby uspokojí zájemce o klidnou, rodinnou dovolenou. Apartmán 1/2+1: dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s třetím lůžkem a jídelním koutem, kuchyň, sociální zařízení, balkon. Apartmán 1/4+1: 2 dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s pátým lůžkem a jídelním koutem, kuchyň, sociální zařízení, balkon. ve vybavených kuchyňkách večeře v blízké restauraci Punta Parkování Je zajištěno před domem. Koupání Oblázková pláž s mírným vstupem do moře i mnoho menších malebných zátok zaručujících klid a soukromí. Cena za apartmán pro uvedený počet osob číslo zájezdu Š 01 Š 02 Š 03 Š 04 Š 05 Š 06 Š 07 Š 08 Š 09 Š 10 Š 11 Š 12 Š 13 Š 14 Š 15 Š 16 apartmán 1/ apartmán 1/ V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Slevy: každý další týden pobytu 10 %; dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let, večeře: 2 600,- Kč/dosp. os., 1 300,- Kč/dítě do 12 let; pojištění viz. str. 2

12 CHORVATSKO ostrov Šolta Stomorská 12 STOMORSKÁ komplex RINA dvou až třílůžková studia s kuchyňským koutem, koupelnou s WC. Balkóny nebo terasy, většinou s výhledem na moře dvou až třílůžková klimatizovaná studia s kuchyňským koutem a koupelnou s WC. Balkón s výhledem na moře polopenze nebo večeře v restauraci Olala ve vybavených kuchyňkách Přímo u moře, 5 minut od pláže. Koupání Menší pláže nebo opuštěná místa nabízející soukromí. aerobik viz str. 24 číslo zájezdu Š 01 Š 02 Š 03 Š 04 Š 05 Š 06 Š 07 Š 08 Š 09 Š 10 Š 11 Š 12 Š 13 Š 14 Š 15 Š 16 dospělá osoba dítě 3-12 let V ceně: 7 ubytování, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Slevy: každý další týden pobytu 10 %; dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 2 700,- Kč/dosp. os., 1 350,- Kč/dítě do 12 let, večeře 2 200,- Kč/dosp. os., 1 100,- Kč/dítě do 12 let; klimatizace: na místě; pojištění viz. str. 2 STOMORSKÁ apartmány OLALA Nové prostorné klimatizované apartmány čtyř až šestilůžkové apartmány (2 2 l. ložnice), obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou, koupelna, WC. Balkon s výhledem na moře, terasa na opačnou stranu. ve vybavené kuchyni polopenze nebo večeře v přízemí domu Přímo u moře, 5 minut od pláže. Koupání Menší pláže nebo opuštěná místa nabízející soukromí. Ivan Olala NOVINKA číslo zájezdu Š 01 Š 02 Š 03 Š 04 Š 05 Š 06 Š 07 Š 08 Š 09 Š 10 Š 11 Š 12 Š 13 Š 14 Š 15 Š 16 apartmán 1/ V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 2 700,- Kč/dosp. os., 1 350,- Kč/dítě do 12 let; večeře: 2 200,- Kč/dosp. os., 1 100,- Kč/dítě do 12 let; pojištění viz. str. 2

13 13 CHORVATSKO ostrov Šolta Stomorská STOMORSKÁ privát IVAN apartmán 1/2, (1 2 l. ložnice), kuchyň s jídelním koutem, koupelna s WC, terasa. Max. obsazení: 2 osoby apartmán 1/4+2 (2 2 l. ložnice), obývací pokoj s rozkládací pohovkou (vhodná pro 2 děti nebo 1 dospělou osobu), s kuchyňským koutem s lednicí, koupelna s WC, TV, terasa. Max. obsazení: 6 osob apartmán 1/3+2 (1 2 l. ložnice), obývací pokoj s pevným lůžkem a rozkládací pohovkou (vhodná pro 2 děti nebo 1 dospělou osobu), kuchyňským a jídelním koutem s krbem, koupelna s WC, balkón na moře. Max. obsazení: 5 osob apartmán 1/7 + 1 (2 2 l. ložnice s balkónem; 1 3 l. ložnice), obývací pokoj s rozkládacím gaučem, kuchyňským a jídelním koutem, koupelnou s WC, balkón a terasa. Max. obsazení: 8 osob Dům je doplněn několika terasami, venkovním krbem s možností grilování a soukromým bazénem. Balkóny a terasy mají překrásný výhled na zátoku. ve vybavených kuchyňkách večeře nebo polopenze v restauraci Olala Dům se nachází v klidném místě u moře, vzdálený cca 5 minut od pláže. kvalita za super cenu Olala Rina Ivan Relaxační cvičení se studiem GAIA číslo zájezdu Š 01 Š 02 Š 03 Š 04 Š 05 Š 06 Š 07 Š 08 Š 09 Š 10 Š 11 Š 12 Š 13 Š 14 Š 15 Š 16 apartmán 1/ restaurace Olala apartmán 1/ apartmán 1/ apartmán 1/ V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku. Slevy: každý další týden pobytu 10 %; dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 2 700,- Kč/dosp. os., 1 350,- Kč/dítě do 12 let; večeře: 2 200,- Kč/dosp. os., 1 100,- Kč/dítě do 12 let; pojištění viz. str. 2 Rodinný balíček (konečná cena pro rodinu včetně dopravy) termín cena za 4 osoby cena za 5 osob V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, autobusová a lodní doprava, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku. Příplatky: polopenze: 2 700,- Kč/dosp. os., 1 350,- Kč/dítě do 12 let; večeře: 2 200,- Kč/dosp. os., 1 100,- Kč/dítě do 12 let; pojištění viz. str. 2

14 CHORVATSKO ostrov Šolta Maslinica, Stračinská 14 MASLINICA apartmány GALEB Dům s krásnou polohou přímo u moře v Maslinické zátoce, 5 min. do Maslinice, 10 min. do překrásné zátoky Šešula. Klidné místo na samotě. 4 čtyřlůžkový apartmán dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, jídelním a kuchyňským koutem, koupelna s WC, terasa nebo balkon s výhledem na moře. Vlastní ve vybavených kuchyňkách. Parkování Zdarma u domu. číslo zájezdu B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 B 08 B 09 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B 16 apartmán 1/ V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let; pojištění viz. str. 2 STRAČINSKÁ vila TINO Pronájem celé nově zrekonstruované vily pro 6-8 osob v malebné klidné zátoce. Přízemí obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem, TV, koupelna s WC, terasa s výhledem na moře, venkovní krb. 1. patro 3 2 lůžková ložnice, koupelna s WC. Vlastní ve vybavené kuchyňce. Po dohodě lze objednat večeři (grilované speciality od majitele domu). V bezprostřední blízkosti moře, nejbližší obchod a restaurace cca 2 km. Možnost zapůjčení loďky. Rybolov s majitelem domu. Parkování Dle typu vozu je zajištěno parkování u majitele v G. Selu nebo 70 m od domu. Luxus na samotě číslo zájezdu Š 01 Š 02 Š 03 Š 04 Š 05 Š 06 Š 07 Š 08 Š 09 Š 10 Š 11 Š 12 Š 13 Š 14 Š 15 Š 16 Š cena za dům (max. 8 os.) V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 550,- Kč/dítě do 12 let; pojištění viz. str. 2

15 15 CHORVATSKO ostrov Brač Sutivan Ostrov Brač Největší ze středodalmatských ostrovů. Počátky osídlení na ostrově Brač spadají již do doby neolitu (naleziště v jeskyni Kopačina, jižně od osady Supetar). Pozůstatky římské éry můžeme nalézt na obou stranách ostrova i ve vnitrozemí. Největší z nich jsou zcela jistě kamenolomy ve Škripu, ze kterého pocházejí kamenné bloky, použité pro výstavbu Dioklecianova paláce ve Splitu nebo např. Bílého domu. SUTIVAN Malé, ostrovní městečko si zachovalo svůj jakoby ospalý dalmatinský kolorit. Nenabízí veliké hotely, ale potěší turisty nepřeplněnými plážemi, pohostinností menších kamenných hospůdek i bohatým sportovním vyžitím. Je vhodným startem i pro výlety po ostrově či lodní na okolní ostrovy. Ve vzdálenosti 2 km najdeme areál parku přírody se ZOO. Možnost zapůjčení auta nebo skútru. osobní lodí až do Sutivanu SUTIVAN apartmány SANJA Renovovaný kamenný dům stojící přímo u moře nabízí luxusní ubytování ve vkusně vybavených apartmánech se starožitným nábytkem. V přízemí objektu je restaurace. apartmán Lux 4+1 Čtyřlůžkový podlažní apartmán s možností 1 přistýlky umístěný ve 2. patře a podkroví. 2. patro: 2 dvoulůžková ložnice, koupelna s WC. Podkroví: obývací pokoj (přistýlka), kuchyň, koupelna s WC, terasa, klimatizace, TV+SAT. čtyřlůžkový apartmán v 1. patře: 2 dvoulůžková ložnice, kuchyň s jídelním koutem, koupelna s WC. večeře v restauraci DORA Kamenný dům přímo na nábřeží má z teras i oken krásný výhled na staré město s promenádou a na moře. Sanja Pro náročné číslo zájezdu B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 B 08 B 09 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B 16 apartmán 1/ apartmán 1/4 LUX V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Slevy: každý další týden pobytu 10 %; dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let; přistýlka (LUX) 1 200,- Kč/7 dní; večeře: 1 950,- Kč/dosp. os., 990,- Kč/dítě do 12 let; pojištění viz. str. 2

16 CHORVATSKO ostrov Brač Sutivan 16 SUTIVAN apartmány DINKA Kvalitně vybavený apartmánový dům. apartmán 1/2: dvoulůžkový apartmán s vlastní kuchyní, koupelna s WC, klimatizace, TV+SAT, terasa apartmán 1/4: čtyřlůžkový apartmán (1 2 l. ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem) s vlastní kuchyní, koupelna s WC, klimatizace, TV+SAT, terasa večeře v restauraci DORA Cca 200 m od moře. NÁŠ TIP restaurace Dora číslo zájezdu B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 B 08 B 09 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B 16 apartmán 1/ apartmán 1/ V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Slevy: každý další týden pobytu 10 %; dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let; večeře: 1 950,- Kč/dosp. os., 990,- Kč/dítě do 12 let; pojištění viz. str. 2 SUTIVAN apartmány VANESA čtyř až šestilůžkový apartmán 2 dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, kuchyňským a jídelním koutem, koupelna s WC, klimatizace, TV+SAT, balkón večeře v restauraci DORA Cca 200 m od moře. číslo zájezdu B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 B 08 B 09 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B 16 apt. při obsazení do 4 os apt. při obsazení 5-6 os V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Slevy: každý další týden pobytu 10 %; dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let; večeře: 1 950,- Kč/dosp. os., 990,- Kč/dítě do 12 let; pojištění viz. str. 2

17 17 CHORVATSKO Makarská riviéra Makarská Makarská riviéra Na 60 km dlouhé Makarské riviéře sahající od Brely po Gradac nalezneme staré vesnice pod srázy a úbočími Biokova, s ještě zachovalou selskou architekturou, staré domy a vinné sklepy, a při pobřeží turistická místa s novými hotely, domy, vilami včleněny do starých rybářských a rolnických vesnic, ve kterých pulsuje nový moderní život v souladu s dědictvím předků. Nad Makarskou riviérou se v celé své kráse vypíná pohoří Biokovo s nejvyšší horou Sv. Jure (1762 m n. m.). MAKARSKÁ Živé rekreační středisko uprostřed borových lesů a olivových hájů, centrum Makarské riviéry. Městečko s bohatou historií, rozprostírající se v půlkruhu malého přístavu, díky jemuž získalo velkou popularitu. Pozadí dokresluje hradba pohoří Biokovo, jehož svahy zde vytvořily krásný přírodní amfiteátr, v němž leží město. Kolem bílé oblázkové pláže, jejíž okraje jsou chráněny piniemi, jsou v zeleném prostoru rozmístěny hotely, vily a apartmány. Průzračná voda umožňuje výborné koupání a centrum města nabízí kulturní zážitky. Makarská je vyhledávaným místem milovníků rušného večerního života. BRELA Malebná osada na Makarské riviéře pod horským hřbetem Biokovo. Hustý borový les se táhne podél oblázkové pláže. Okolí je charakteristické olivovými háji a třešněmi marasca. Na jihovýchodě splývá osada s osadou Baška Voda. První zmínky o osadě Brela pocházejí z 10. stol. jako Berulia. Dnešní osada byla postavena v nedávné době s příchodem obyvatel vesnic pod pohořím Biokovo. BAŠKA VODA Velmi krásné městečko, které se rozprostírá pod svahy pohoří Biokovo 10 km od Makarské a 5 km od Brely (1600 obyvatel). Oblíbené živé městečko na Makarské riviéře nabízí 1 km dlouhou, borovicovými lesy, olivovými háji a vinicemi obklopenou pláž. Pláže jsou zde oblázkové a hrubopísčité s pozvolným vstupem do moře. Po udržované plážové promenádě lze dojít do malebného městečka Brela. Jadranská magistrála vede nad obcí Baška Voda. V centru Bašky noční život, diskotéka, živá hudba, městské muzeum, archeologické muzeum, malakologiocké muzeum. MAKARSKÁ apartmány MARICA Apartmánový dům v klidné části města asi 5 10 minut od centra i pláže. 2 lůžkový apartmán s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem, balkon, společná terasa apartmán 2+2 s vlastní kuchyní a sociálním zařízením, společná terasa polopenze nebo večeře v restauraci DON ANTONIO Sportovní vyžití Půjčovna šlapadel a vodních skútrů, paragliding, jízda na vodním banánu, tobogán číslo zájezdu M 01 M 02 M 03 M 04 M 05 M 06 M 07 M 08 M 09 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 apartmán 1/ apartmán V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku. Slevy: Dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: Autobusová doprava: 2 500,- Kč/dosp. os., 2 200,- Kč/dítě do 12 let; Polopenze: 2 600,- Kč/dosp. os., 1 300,- Kč/dítě do 12 let; Večeře: 1 800,- Kč/dosp. os., 900,- Kč/dítě do 12 let Tento zájezd je pořádán ve spolupráci s CK T SPLIT TOUR

18 CHORVATSKO Makarská Riviéra Brela Baška Voda 18 BRELA vila KATE 2 až 3 lůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastním soc. zařízením a balkónem s výhledem na moře. Společná kuchyně pro 2 pokoje 2 až 3 lůž. studia s vlastní kuchyní, soc. zařízením a balkónem s výhledem na moře Apartmán pro 2 až 4 os. s vlastní kuchyňkou, sociálním zařízením a balkónem nebo terasou s výhledem na moře V některých pokojích i apartmánech lze objednat klimatizaci. Vila je umístěna v kopci cca 100 m od pláže (cesta od vily k moři je po schodech a borovým lesem), do centra Brely cca 40 min. po pobřežní promenádě (kavárny, suvenýry). Nedaleko ubytování je směnárna, turistické biro a obchod s potravinami. polopenze v restauraci Burin, vzdálené cca 10 min od vily (snídaně švédský stůl, večeře servírované) Sportovní vyžití Půjčovna vodních skútrů, paragliding Cena včetně dopravy a pojištění číslo zájezdu M 01 M 02 M 03 M 04 M 05 M 06 M 07 M 08 M 09 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 termín dosp. os. v pokoji/studiu dítě 3-12 let v pokoji/studiu osoba ve 2 l. apartmánu osoba ve 3 l. apartmánu osoba ve 4 l. apartmánu V ceně: 7 ubytování, autobusová doprava, pobytová taxa, kompletní pojištění vč. storna, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku. Slevy: vlastní doprava 1 700,- Kč; dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby); dítě do 12 let (apartmán) -500,- Kč; osoba na přistýlce (st., pokoj) 500,- Kč Příplatky: polopenze: 3 500,- Kč/dosp. os., 3 300,- Kč/dítě do 12 let; večeře: 2 400,- Kč/dosp. os., 2 000,- Kč/dítě do 12 let; neobsazené lůžko: 2 000,- Kč/os.; klimatizace: 900,- Kč/pokoj/7 dní BAŠKA VODA vila BOŽENA APT/2-5 sociální zařízení, kuchyňský kout, balkon nebo terasa (výhled na moře pouze z horního patra), TV SAT. Domácí bydlí v přízemí, kde je možné zakoupení vína, rakie, parkování Vila se nachází v centru, v klidné části městečka vzdálena od pláže cca 100 m. Parkování je zajištěno u vily. číslo zájezdu M 01 M 02 M 03 M 04 M 05 M 06 M 07 M 08 M 09 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 apartmán 1/ apartmán 1/ apartmán 1/ apartmán 1/ V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, úrazové pojištění, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Příplatky: Autobusová doprava: 2 500,- Kč/dosp. os., 2 200,- Kč/dítě do 12 let; Klimatizace (platba na místě, cca 5 /den/apt.); Pojištění viz. str. 2 Tyto zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s CK T SPLIT TOUR

19 19 CHORVATSKO Primošten Primošten Leží na poloostrově mezi zátokami Raduča a Primošten. V zátokách se táhnou 2 velké pláže. Staré jádro města vás okouzlí typickými úzkými uličkami. Letní měsíce se vyznačují mnoha tradičními slavnostmi a kulturními událostmi. V 16. století bylo mostem spojeno osídlení ostrova s pevninou. Název Primošten je odvozen od chorvatského slova primostiti, což znamená přemostit. Bylo obklopeno zdí s věžemi, které ovšem byly v 19. století přestěhovány. Dnes je Primošten spojen s pevninou silnicí vedenou po náspu. PRIMOŠTEN apartmánový dům PRGIN Kvalitně zařízený apartmánový dům se nachází přímo ve starém městě, na malebném poloostrově historického Primoštenu. Díky své poloze v klidné kamenné uličce nabízí příjemné ubytování s dostatkem soukromí. Mono jedna místnost se dvěma lůžky a kuchyňským koutem s lednicí, vlastní soc. příslušenství, TV/SAT, klimatizace. Mono v přízemí má posezení před apartmánem na terase, Mono v 1. patře má, z důvodu průchozího balkonu, posezení ve 2. patře s krásným pohledem na moře. Trilo dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s pohovkou a kuchyňským koutem s lednicí, vlastní soc. příslušenství, TV/SAT, balkon nebo terasa. Klimatizace na vyžádání a za příplatek pouze v apartmánu ve 2. patře. polopenze nebo večeře. Snídaně servírované, večeře výběrem z menu. Pláž 100 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře nebo skalnatá přírodní plata. Parkování shodné s apt. Huljev číslo zájezdu P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 osoba v MONO osoba v TRILO přistýlka V ceně: 7 ubytování, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku. Slevy: Dítě do 2 let zdarma (bez nároku na služby); Dítě 2 12 let na pevném lůžku 10 %. Příplatky: Autobusová doprava: 2 300,- Kč/dosp. os., 2 100,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 2 990,- Kč/os.; 1 800,- Kč/dítě; večeře: 1 990,- Kč/os., dítě do 12 let 990 Kč; parkovné: cca 10 /den; klimatizace trilo 5 /den nebo 30 /7 dní, klimatizace mono 4 /den nebo 20 /7 dní; Pojištění viz. str. 2 PRIMOŠTEN apartmánový dům HULJEV Dvoupatrový, kvalitně vybavený apartmánový dům se nachází pouhých 50 m od moře, přímo na poloostrově v historické části Primoštenu. Svým hostům nabízí komfortní ubytování s překrásným výhledem na moře a okolí. Bilo samostatná dvoulůžková ložnice s možností přistýlky, obývací pokoj s pohovkou a kuch. koutem s lednicí, vlastní soc. příslušenství, TV/SAT, balkon nebo terasa, 2. patro. Trilo dvě samostatné dvoulůžkové ložnice s možností přistýlky, obývací pokoj s kuch. koutem a lednicí, vlastní soc. příslušenství, TV/SAT, balkon nebo terasa, 1. patro. polopenze nebo večeře. Snídaně servírované, večeře výběrem z menu. Pláž 50 m oblázková s pozvolným vstupem do moře, skalnatá přírodní plata. Z pláží je krásný pohled na protilehlý poloostrov Raduća a na ostrov Smokvica. Parkování Na poloostrově platí zákaz vjezdu všech vozidel. Po dohodě v CK je možno zajistit bezplatné parkování mimo staré město, případně je možno auto odstavit na některém z placených parkovišť. číslo zájezdu P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 osoba v BILO osoba v TRILO přistýlka V ceně: 7 ubytování, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku. Slevy: Dítě do 2 let zdarma (bez nároku na služby); Dítě 2 12 let na pevném lůžku 10 %. Příplatky: Autobusová doprava: 2 300,- Kč/dosp. os., 2 150,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 2 990,- Kč/os.; 1 800,- Kč/dítě do 12 let; večeře: 1 990,- Kč/os., 990,- Kč /dítě do 12 let; parkovné: cca 10 /den; Pojištění viz. str. 2 Tyto zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s CK TRAVEL CLUB

20 CHORVATSKO Trogir Biograd na Moru 20 Trogirská riviéra Riviéru Trogir tvoří město Trogir, Marina, Seget Donji, Seget Vranjica, Vinišće a ostrov Čiovo. Této oblasti dává ráz bohatá středomořská vegetace, olivovníky a vinohrady, četné ostrovy a zátoky, oblázkové i písčité pláže. Pobřeží Riviéry Trogir je členité s menšími zátokami, mysy, ostrůvky s bujnou středomořskou vegetací stále ještě zachovalou ve svém původním stavu, vyhovuje těm, které přitahuje plavba na lodích podél jaderského pobřeží. TROGIR penzion KAIROS Příjemný rodinný penzion je situován v části zvané Seget Donji, asi 3 km od hist. centra Trogiru. Svým klientům nabízí ubytování ve vkusně zařízených dvoulůžkových pokojích. Klimatizované pokoje jsou v 1. patře vybaveny manželským dvoulůžkem a novějším nábytkem, ve 2. patře dvěma oddělitelnými lůžky a standard. nábytkem. Možnost přistýlky je pouze v pokojích ve 2. patře. Všechny pokoje mají vlastní soc. příslušenství s masáž. sprchovým koutem, TV/SAT a balkon s výhledem na moře. 2 druhy polopenze. V ceně je zákl. polopenze STANDARD podávaná přímo v penzionu (snídaně formou švédských stolů, večeře výběrem z menu, nápoje za příplatek). Pro náročnější klienty možnost připlacení na polopenzi GURMAN, která je podávaná v atraktivním prostředí přírodní jeskyně v restauraci Pećina. K oběma polopenzím možnost dokoupení obědů (rovněž v restauraci Pećina). Vybavenost, koupání Vstupní hala s recepcí, restaurace, minimarket, terasa s výhledem na moře, možnost zajištění plochy na cvičení pro skupiny aerobic, Wi-Fi (zdarma ve společných prostorách), parkování u penzionu. Pláž 50 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře. V blízkosti je velká pláž hotelu Medena s širokou nabídkou sportovního vyžití. číslo zájezdu T 01 T 02 T 03 T 04 T 05 T 06 T 07 T 08 T 09 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 T 15 T 16 cena za osobu v 1/ V ceně: 7 ubytování s polopenzí, klimatizaci, parkování, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku. Slevy: Dítě do 6 let na 3. lůžku se 2 dospělými zdarma; dítě 6-12 let na 3. lůžku se 2 dospělými 50 %; 3. osoba na přistýlce 20 % Příplatky: Autobusová doprava: 2 400,- Kč/dosp. os., 2 150,- Kč/dítě do 12 let; polopenze GURMAN: 1 990,- Kč/dosp. osoba, 1 000,- Kč/dítě do 10 let; Pojištění viz. str. 2 Biograd na Moru Tento zájezd je pořádán ve spolupráci s CK TRAVEL CLUB Moderní turistické město s bohatou vegetací v Severní Dalmácii. Staré jádro města leží na poloostrově mezi zátokami Bošana a Soline. U pobřeží před městem se nacházejí ostrůvky Planac a Sveta Katarina. Biograd má pěkné rozlehlé oblázkové pláže, které lemuje borový les. Nejblíž centru obce (10 min. pěší chůze po pobřežní promenádě směrem k jihovýchodu) je populární pláž Dražica, hlavní pláž letoviska. Další z oblíbených míst na koupání je oblázkovo-písčitá pláž Solina. BIOGRAD NA MORU vila IVANA APT 1/3 (1 3 l. ložnice, kuchyň, koupelna s WC, balkón) APT 1/4 (2 2 l. ložnice, kuchyň, koupelna s WC, balkón) ve vybavených kuchyňkách polopenze nebo večeře Budova stojí cca 10 minut od oblázkové pláže. Parkování Zdarma u domu. číslo zájezdu P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 APT 1/ APT 1/ V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid. Slevy: Dítě do 2 let zdarma (bez nároku na služby) Příplatky: autobusová doprava: 2 300,- Kč/osoba; Polopenze: 2 300,- Kč/dosp. osoba, 1 500,- Kč/dítě; večeře: 1 500,- Kč/ dosp. osoba, 950,- Kč/dítě; Pojištění viz. str. 2 Tento zájezd je pořádán ve spolupráci s CK T SPLIT TOUR

DÍTĚ DO 15 LET ZDARMA SLEVY AŽ 15 % RODINNÉ BALÍČKY

DÍTĚ DO 15 LET ZDARMA SLEVY AŽ 15 % RODINNÉ BALÍČKY DÍTĚ DO 15 LET ZDARMA SLEVY AŽ 15 % Léto 2015 RODINNÉ BALÍČKY Chorvatsko Maďarsko Poznávací zájezdy 2 Vážení přátelé, děkujeme Vám všem, kteří s námi již jednadvacet let navštěvujete krásná pobytová místa

Více

dovolená u moře 2014

dovolená u moře 2014 dovolená u moře 2014 tě 1000 Kč 2000 Kč 1000 Kč 5000 Kč 2 ChorVATSKO PAG... 3 CRIKVENICA, SELCE, NOVI VINODOLSKI. 4 BIOGRAD NA MORU... 5 SV. FILIP I JAKOV, PIROVAC... 6 VODICE... 7 PRIMOŠTEN, OMIŠ... 8

Více

Konečně sami a daleko od lidí.

Konečně sami a daleko od lidí. Konečně sami a daleko od lidí. Cestovní pojištění UNIQA 20 1 2 jištění čky po í l a b é y n Výhod ní služb č n e t s i as Bohaté hé sjednání uc ce Jednod asisten á t i ž r t e Nepř z o P á Cestovní kancelář

Více

Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden. Děti zdarma. Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře. Nový kemp ve střední Itálii

Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden. Děti zdarma. Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře. Nový kemp ve střední Itálii ITÁLIE 2015 CHORVATSKO Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden Děti zdarma Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře Nový kemp ve střední Itálii Obsah 1 Všeobecné informace o zájezdech 2 4 Itálie Lignano (stany

Více

Katalog zájezdů 2010

Katalog zájezdů 2010 Katalog zájezdů 2010 Vážení klienti, rádi Vás seznámíme s naší nabídkou na rok 2010, kdy začínáme naši již 21. sezónu. Těší nás zájem zákazníků stálých, ale i nových, kteří se poprvé seznamují s naším

Více

CHORVATSKO MAĎARSKO SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA 55+ www.duhatour.cz. POUZE 1000,- Kč SENIORSKÉ ZÁJEZDY

CHORVATSKO MAĎARSKO SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA 55+ www.duhatour.cz. POUZE 1000,- Kč SENIORSKÉ ZÁJEZDY DĚTSKÉ CENY DO 15 LET ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO DĚTI SENIORSKÉ ZÁJEZDY 55+ PŘI SEPSÁNÍ SMLOUVY ZÁLOHA POUZE 1000,- Kč CHORVATSKO MAĎARSKO SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA dovolená u moře seniorské zájezdy lázeňské

Více

KOLEKTIVY. 1.960, Kč/os. ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVACÍ. Nabídka 27 středisek stany, karavany, chatky, mobilhomy, apartmány a hotely

KOLEKTIVY. 1.960, Kč/os. ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVACÍ. Nabídka 27 středisek stany, karavany, chatky, mobilhomy, apartmány a hotely AKCE 10 % při objednání do 31. 12. 2013 21 let zkušeností jnižší možné ceny Odměny pro organizátory Až 8 poukazů ZDARMA Nabídka 27 středisek stany, karavany, chatky, mobilhomy, apartmány a hotely Týden

Více

ZDARMA DO 15 LET. POUZE 1000,- Kč ČERNÁ HORA DO 7 LET CHORVATSKO - SLOVENSKO - ČESKÁ REPUBLIKA. www.duhatour.cz CHORVATSKO ČERNÁ HORA

ZDARMA DO 15 LET. POUZE 1000,- Kč ČERNÁ HORA DO 7 LET CHORVATSKO - SLOVENSKO - ČESKÁ REPUBLIKA. www.duhatour.cz CHORVATSKO ČERNÁ HORA DOVOLENÁ DĚTI V ČERNÉ HOŘE DO 7 LET ZDARMA CHORVATSKO ČERNÁ HORA DĚTSKÉ CENY DO 15 LET PŘI SEPSÁNÍ SMLOUVY ZÁLOHA POUZE 1000,- Kč CHORVATSKO - SLOVENSKO - ČESKÁ REPUBLIKA www.duhatour.cz ČERNÁ HORA CESTOVÁNÍ

Více

CHORVATSKO. Zdenka. Zdenka

CHORVATSKO. Zdenka. Zdenka CHORVATSKO 2012 AVE s.r.o., cestovní kancelář www.chorvatsko-ave.cz PROČ PRÁVĚ S NÁMI dlouholetá tradice (od r. 1990) garantované ubytování do 150m od moře pobyty na 7 a 10 nocí nebo libovolný počet pobyty

Více

CHORVATSKO C E S T O V N Í K A N C E L Á Ř. Prožijte s námi dovolenou snů na Jadranu..

CHORVATSKO C E S T O V N Í K A N C E L Á Ř. Prožijte s námi dovolenou snů na Jadranu.. HORVATSKO CHORVATSKO 201 2010 C E S T O V N Í K A N C E L Á Ř Prožijte s námi dovolenou snů na Jadranu.. OMIŠSKÁ RIVIÉRA, MALA LUKA JIŽ 6-TÝM ROKEM S NÁMI NA VILE ADRIA SUN! Další možnosti ubytování v

Více

Katalog zájezdů 2014

Katalog zájezdů 2014 Katalog zájezdů 2014 POBYTOVÉ ZÁJEZDY - Chorvatsko / Rab Vážení klienti, dostává se Vám do ruky náš katalog na rok 2014, v němž otevíráme jubilejní 25. sezónu. Těší nás zájem zákazníků stálých, ale i nových,

Více

chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015

chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015 25. sezóna chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015 POBYTOVÉ ZÁJEZDY JADERSKÉ A STŘEDOZEMNÍ MOŘE POZNÁVACÍ A SPORTOVNÍ ZÁJEZDY ZALOŽENO 1990 Spolehlivý průvodce na Vašich cestách www.campana.cz POJIŠTĚNÍ

Více

SLEVY - SOUTĚŽ - DOVOLENÁ NA SPLÁTKY - NÁHRADNÍ PLNĚNÍ - PLATBA POUKÁZKOU

SLEVY - SOUTĚŽ - DOVOLENÁ NA SPLÁTKY - NÁHRADNÍ PLNĚNÍ - PLATBA POUKÁZKOU SLEVY - SOUTĚŽ - DOVOLENÁ NA SPLÁTKY - NÁHRADNÍ PLNĚNÍ - PLATBA POUKÁZKOU Našim stálým klientům nabízíme věrnostní slevy. Ti z vás, kteří vycestovali s naší CK 3 a vícekrát, mají možnost získat slevu na

Více

IveRia-travel s.r.o. CHORVATSKO ITÁLIE - chatky - apartmány - mobilhome. od 400 Kč/týden. NEJLEVNĚJI K MOŘI cena za mobilhom pro 4 osoby

IveRia-travel s.r.o. CHORVATSKO ITÁLIE - chatky - apartmány - mobilhome. od 400 Kč/týden. NEJLEVNĚJI K MOŘI cena za mobilhom pro 4 osoby IveRia-travel s.r.o. cestovní kancelář Mírové nám. 35, 400 01 Ústí nad Labem (nad obchodem se staroz itnostmi - Antik) Tel.: 475 208 585, 475 208 586 Fax: 475 201 377 Mobil: 602 227 808 e-mail: info@iveria.cz

Více

MAĎARSKO SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA seniorské a poznávací zájezdy

MAĎARSKO SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA seniorské a poznávací zájezdy DĚTSKÉ CENY DO 15 LET NOVINKA ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO DĚTI PŘI SEPSÁNÍ SMLOUVY ZÁLOHA POUZE 1000,- Kč CHORVATSKO... U O T O MAĎARSKO CESTOVÁNÍ S JIST SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA seniorské a poznávací zájezdy

Více

Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy

Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy 2015 Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy www.ck-karavan.cz 2 Úvod Vážení a milí zákazníci, představujeme Vám novou nabídku našich pobytových a poznávacích zájezdů na rok 2015. Především

Více

Pondělí 8.00 9.00 směny za střed. Všechny směny bez poplatku. Možnost devizového poradenství.

Pondělí 8.00 9.00 směny za střed. Všechny směny bez poplatku. Možnost devizového poradenství. CESTOVNÍ KANCELÁŘ w w w. zlintour trips.cz 1 S M Ě N Á R N A Pondělí 8.00 9.00 směny za střed. Všechny směny bez poplatku. Možnost devizového poradenství. Při směnách nad 50.000 CZK individuální kurzy,

Více

PROGRAMY PRO SKUPINY UMĚLECKÉ ZÁJMOVÉ FIREMNÍ ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ

PROGRAMY PRO SKUPINY UMĚLECKÉ ZÁJMOVÉ FIREMNÍ ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ PROGRAMY PRO SKUPINY LÉTO 2014 UMĚLECKÉ ZÁJMOVÉ FIREMNÍ ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ NABÍDKA, VÝHODY, SLEVY NABÍDKA: FESTIVAL KULTURNÍ LÉTO - CHORVATSKO 2014 KEMPY CHORVATSKO - Makarská riviéra ŽIVOGOŠĆE kemp Dole

Více

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY l é t o 12 založeno 199 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY OBSAH ÚVOD 2 Informace - platby, pojištění, ubytování, doprava 3 FESTIVAL, soustředění,

Více

obsah katalogu kontakty informace o přepravě do Chorva úvodní slovo Dakol Club slevy za rychlé rozhodnutí důležité informace www.ck-dakol.

obsah katalogu kontakty informace o přepravě do Chorva úvodní slovo Dakol Club slevy za rychlé rozhodnutí důležité informace www.ck-dakol. katalog 2o15 úvodní slovo Dakol Club slevy za rychlé rozhodnutí důležité informace obsah katalogu kontakty informace o přepravě do Chorva tska ÚVODNÍ SLOVO OBSAH KATALOGU Vážení klienti, i letos přicházíme

Více

40.000 plus. Domyšlené. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat

40.000 plus. Domyšlené. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat CHORVATSKO 2014 40.000 plus Domyšlené cestovní pojištění od odborníka na cestovní pojištění tel.: 844 11 12 11 (při volání z ČR, cena místního hovoru) 00 421 2 2081 1811 (při volání ze zahraničí) www.unionpojistovna.cz

Více

PROGR A MY PRO SKU PINY

PROGR A MY PRO SKU PINY programy pro skupiny 10 léto založeno 9 PROGR A MY PRO SKU PINY ŠKO LN Í FI RE M N Í SPO RTOV N Í Z Á J MOVÉ VZDĚL ÁVACÍ A JINÉ PART Y OBSAH ÚVOD Informace - platby, pojištění, ubytování, doprava 3 Festivaly,

Více

Zájezdy. pobytové poznávací relaxační turistické lyžařské. www.irra.cz

Zájezdy. pobytové poznávací relaxační turistické lyžařské. www.irra.cz Zájezdy pobytové poznávací relaxační turistické lyžařské www.irra.cz 2015 Vážení klienti, již 24 let máte možnost vybrat z tištěného, ale i elektronického katalogu zájezdy do různých destinací na světě.

Více

Informace. S námi cestujete pohodlně a bezpečně

Informace. S námi cestujete pohodlně a bezpečně Informace Pobočky CK KO TOUR (Ladislav Cacek, cestovní kancelář) Polička Svitavy Riegrova 52, 572 01, tel.: 461 723 740, e-mail: policka@kotour.cz, skype: ko-tour policka info a rezervace všech zájezdů

Více

KATALOG 2015 JIŽ 25 LET. www.jokratour.cz

KATALOG 2015 JIŽ 25 LET. www.jokratour.cz KATALOG 2015 jsme tu pro Vás JIŽ 25 LET www.jokratour.cz cestovní kancelář Ing. Josef Kramoliš - JOKRATOUR je ve smyslu zákona 159/99 Sb. pojištěna pro případ úpadku pro rok 2015 (certifikát k dispozici

Více

ŘECKO 2014. Již 20. sezónu s námi! Slevy

ŘECKO 2014. Již 20. sezónu s námi! Slevy Již 20. sezónu s námi! ŘECKO 2014 Při včasném objednání: dítě zdarma transfery na/z letiště zdarma zdarma taxi na letiště zdarma parkování na letišti zdarma DVD z vybraných pobytových míst a videoukázky

Více

SLEVY AŽ 30 % Pobytové a poznávací zájezdy. www.ckkalousek.cz. CHORVATSKO ŠPANĚLSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZÁJEZDY PRO SKUPINY CHORVATSKO od 699,-Kč/týden

SLEVY AŽ 30 % Pobytové a poznávací zájezdy. www.ckkalousek.cz. CHORVATSKO ŠPANĚLSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZÁJEZDY PRO SKUPINY CHORVATSKO od 699,-Kč/týden Pobytové a poznávací zájezdy CHORVATSKO ŠPANĚLSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZÁJEZDY PRO SKUPINY CHORVATSKO od 699,-Kč/týden 2015 NOVINKY CHORVATSKO nová nástupní místa po ČR odjezdy pátek a pondělí jízdenky do

Více

CHORVATSKO. vlastní dopravou a autobusem 2013

CHORVATSKO. vlastní dopravou a autobusem 2013 CHORVATSKO vlastní dopravou a autobusem 2013 Milí přátelé CK FEDE, vážení klienti, Stejně jako i v letech minulých, i nyní, v devatenácté sezoně působení CK FEDE na českém trhu, vám náleží díky za přízeň

Více

Pobytové zájezdy poznávací zájezdy letecké eurovíkendy expo 2015 Milano. Katalog zájezdů 2015. 26. sezóna s Vámi

Pobytové zájezdy poznávací zájezdy letecké eurovíkendy expo 2015 Milano. Katalog zájezdů 2015. 26. sezóna s Vámi Pobytové zájezdy poznávací zájezdy letecké eurovíkendy expo 2015 Milano Katalog zájezdů 2015 26. sezóna s Vámi Vážení klienti, je nám potěšením letos s Vámi oslavit 25. narozeniny CK Quicktour a v podobě

Více

40.000 plus. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat. Milí klienti,

40.000 plus. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat. Milí klienti, CHORVATSKO 2015 40.000 plus Milí klienti, díky vám všem cestovní kancelář Za sluncem s.r.o. v roce 2014 prodala přes 40.000 nocí pobytů v hotelích a penziónech po celém světě. To nás staví mezi nejprodávanější

Více