Všeobecné dodací a platební podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné dodací a platební podmínky"

Transkript

1

2 Všeobecné dodací a platební podmínky Níže uvedené dodací a platební podmínky tvoří nedílný celek všech ústních, telefonických nebo písemných kupních smluv. Tyto podmínky platí vždy při převzetí zboží, pokud předem písemně nebylo domluveno jinak. A) Nabídky a prodej Na požádání pro Vás vypracujeme nezávaznou písemnou nabídku. Jakékoli ústní, telefonické nebo jiné dohody o uskutečnění prodeje zboží musí být uzavřeny písemnou smlouvou nebo písemně potvrzené, výjimky tvoří prodej za hotové ve skladech. Potvrzené objednávky jsou závazné. Při doobjednávání Vám při objednání do 6-ti měsíců od původní objednávky přizpůsobíme odstín k předchozí dodávce, pokud udáte číslo šarže uvedené na původním obalu. Údaje spotřeby na 1 m 2 jsou kalkulovány na základě poznatků z praxe a jsou nezávazné, záleží na znalostech a zručnosti zpracovatele. B) Dodací lhůty Při odběru zboží ze skladových zásob je možný odběr okamžitě. V ostatních případech platí podmínky uvedené v písemné smlouvě. Naší snahou je co nejkratší dodací lhůta. Veškeré ústní nebo telefonické sdělení termínů dodávek je nezávazné. Obvyklou nejdelší dodací lhůtou je 14 dní. Jakékoli vnější vlivy, nezávislé na možnostech naší výroby (tzv. vyšší moc), nás zprošťují všech povinností a nároků na náhradu škody a ušlých zisků. C) Dodávky Povinnosti prodávajícího závisí na dohodnutých podmínkách a zejména na včasnosti platby objednatelem. Zboží je dodáváno v běžných obalech. Obal je součástí ceny, kromě palet. Neručíme za škody vzniklé během přepravy, pokud dopravu nezajišťujeme sami. Platí za ujednané, že odpovědnost za zboží přebírá sám objednavatel nebo jím pověřená osoba časem vyskladnění ze skladu. Dodávky musí být ihned zkontrolovány, případné nedostatky ihned písemnou formou uplatněny. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Materiál se zpět nebere! Neodebere-li si kupující zboží v dohodnuté lhůtě, jsme oprávněni požadovat náhradu, případně naúčtovat skladné. D) Ceny a platební podmínky Všechny dohodnuté ceny jsou platné ke dni plnění dodávky. Všechny ceníkové ceny (včetně příplatků) jsou platné pro všechny sklady SGWT včetně balení a nakládky na vozidla. Všechny ceníkové ceny jsou uvedeny za balení uvedené v ceníku. Při vyžádaném nestandardním balení se účtuje příplatek 25%. Palety se platí zvlášť. Dopravné se účtuje zvlášť. Platbu je možné provést v hotovosti, proforma fakturou či na dobírku. Při platbách na fakturu platí dohodnuté podmínky. Základní splatnost faktury je 14 dní, pokud nebylo dohodnuto jinak. Při nedodržení platebních podmínek jsme oprávněni účtovat úroky z prodlení ve výši úrokových sazeb běžných na bankovním trhu. Všechny mimosoudní i soudní náklady pro vymáhání pohledávek jsou nákladem kupujícího. Zákazníky, kteří jsou plátci DPH, prosíme o přiložení fotokopie Osvědčení o registraci k DPH k předávané objednávce. E) Majetkoprávní vztahy Materiál a zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení a nesmí být dále prodáváno bez našeho souhlasu. Jsme oprávněni v případě nezaplacení požadovat vrácení zboží a dodávek zpět, včetně vzniklých nákladů. Důležité upozornění: Objednávka musí obsahovat i místo a termín dodání, kontaktní osobu, přesné vymezení druhu a množství objednávaného materiálu dle specifikace dále uvedené a rovněž tak i údaj o termínu a formě úhrady. Palety Prodávající používá pouze palet EUR. Palety EUR jsou účtovány ihned při odběru kupujícím za cenu 140 Kč/kus + DPH. Po vrácení palet se účtovaná částka za vrácené palety dobropisuje, a to ve výši 135 Kč/kus + DPH. Palety EUR musí být vráceny do 90 dnů ode dne dodání, a to ve skladech dodavatele. Na pozdější vrácení nebude brán zřetel. Převzetí palet s kvalitativním posouzením a kontrolu nepoškozenosti obalů se zbožím zajišťuje při dodání kupující nebo kupujícím zajištěný dopravce, při vrácení palet pouze pověřený pracovník prodávajícího. Přijímány jsou pouze palety EUR neznečištěné a bez mechanických vad, jakými jsou chybějící, zlomené nebo neúplné krajní přířezy, svlaky a špalíky, chybějící nebo vyčnívající šroubové hřebíky. Paleta EUR musí splňovat všechny předepsané náležitosti dle platných norem, především musí být čitelně a správně označena předepsanými popisnými identifikačními značkami. Palety s označením PKP nejsou z důvodu neplatné licence pro jejich výrobu přijímány, ani vykupovány. F) Poskytnuté záruky Naše materiály jsou vyráběny z vysoce kvalitních a osvědčených surovin a prochází několika kontrolami. Tímto postupem je zaručen osvědčený výrobek. Při dodávkách barevných materiálů může dojít k menším odchylkám v barevných tónech oproti vzorkům na přiložených vzorkovnicích, z důvodů vlhkosti, nebo odchylných podkladů. Za tyto rozdíly neručíme. Neručíme za škody, které vzniknou nedostatečnou a špatnou přípravou podkladu nebo špatným zpracováním materiálu. Každý náš výrobek má příslušné státní zkoušky a atesty a je vybaven podrobným technologickým postupem pro zpracování. Proto je nutné, aby byly tyto pokyny dodrženy. Práce na omítkách a nátěrech v zimě nebo v extrémních podmínkách jsou možné jen za zvláštních opatřeních. Vnější omítky a nátěry v zimních obdobích se nedoporučují. U tepelně izolačních systémů poskytujeme záruku jen v případě, bude-li použit veškerý systémový materiál. Všeobecně platí technické normy a obchodní zákoník. Záruka se nevztahuje na způsob zpracování materiálů odlišně od našeho návodu, strojů a nářadí nebo nesystémových řešení s použitím produktů od jiných výrobců. G) Obchodní vztahy Výše uvedené podmínky se řídí obchodně-právními vztahy danými Obchodním zákoníkem České republiky.

3 Z á k l a d n í o m í t k o v é a m a l t o v é s m ě s i Výrobek Jádrové omítky a štuky weber.dur Jádrové omítky weber.dur weber.dur klasik RU - jádrová omítka 4 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC balení v MJ: 25 kg 69,30 82,00 2,77 16,5/1 cm 42/1050 weber.dur klasik RU - jádrová omítka 4 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC balení v MJ: 40 kg 110,80 132,00 2,77 16,5/1 cm 30/1200 weber.dur klasik ST - jádrová omítka 2 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro strojní zpracování. číslo výrobku: MVCS balení v MJ: 25 kg 83,50 99,00 3,34 16,5/1 cm 42/1050 weber.dur mono RU - jádrová omítka 1 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC balení v MJ: 25 kg 83,50 99,00 3,34 15/1 cm 42/1050 weber.dur mono ST - jádrová omítka 1 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro strojní zpracování. číslo výrobku: MVCS balení v MJ: 25 kg 91,00 108,00 3,64 15/1 cm 42/1050 weber.dur klasik JRU - jádrová omítka 2 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC balení v MJ: 25 kg 69,30 82,00 2,77 16,5/1 cm 42/1050 weber.dur klasik JST - jádrová omítka 1 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro strojní zpracování. číslo výrobku: MVCS balení v MJ: 25 kg 81,00 96,00 3,24 16,5/1 cm 42/1050 weber.dur cementový - jádrová omítka 4 mm Suchá omítková směs pro vícevrstvé jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MC balení v MJ: 25 kg 74,3 88,00 2,97 20/1 cm 42/1050 weber.dur porobeton - jádrová omítka 1 mm Suchá omítková směs pro omítky na porobeton, pro strojní zpracování. číslo výrobku: MVCS balení v MJ: 25 kg 137,50 164,00 5,50 7,5/0,5 cm 42/1050 Vysvětlivky: MJ měrná jednotka, 2xN dva nátěry, č.barvy číslo barvy, dle dod. dle dodavatele, ZD zdění, LP lepení 1

4 Štuky weber.dur weber.dur štuk IN vnitřní Suchá omítková směs pro provádění vnitřních štuků, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVJ balení v MJ: 25 kg 91,00 108,00 3,64 2,7/1,5 mm 42/1050 weber.dur štuk EX vnější Suchá omítková směs pro provádění vnitřních i vnějších štuků, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVCJ balení v MJ: 25 kg 95,30 113,00 3,81 2,7/1,5 mm 42/1050 Tepelně izolační omítka a podhoz terralit - izolační jádrová omítka Průmyslově vyráběná, tepelně izolační, suchá malta na bázi perlitu se speciálním hydraulickým pojivem. číslo výrobku: balení v MJ: 50 l 244,00 290,00 4,88 1 pyt./4 cm 40/800 kg/2000 l weber. dur podhoz Průmyslově vyráběná, šlechtěná, suchá maltová směs na cementové bázi. číslo výrobku: MC balení v MJ: 25 kg 90,00 107,00 3,60 7 kg 42/1050 Malty weber.mix Zdicí malty weber.mix weber.mix zdicí 5 MPa Suchá maltová směs pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC balení v MJ: 25 kg 59,50 71,00 2,38 16,5/1 cm 42/1050 weber.mix zdicí 5 MPa Suchá maltová směs pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC balení v MJ: 40 kg 95,20 113,00 2,38 16,5/1 cm 30/1200 weber.mix zdicí 10 MPa Suchá maltová směs pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MC balení v MJ: 25 kg 63,30 75,00 2,53 14/1 cm 42/1050 weber.mix lícový na lícové zdivo Suchá maltová směs pro zdění lícového zdiva, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MC balení v MJ: 25 kg 92,50 110,00 3,70 14/1 cm 42/1050 Zdicí a omítková malta weber.dur weber.dur univerzální malta a omítka Suchá směs pro vícevrstvé jádrové omítky a pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC balení v MJ: 25 kg 73,3 87,00 2,93 15/1 cm 42/1050 2

5 Zdicí lepidlo weber.mix weber.mix mont - hmota na porobeton Suchá směs pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárnic, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MCT balení v MJ: 25 kg 122,80 146,00 4,91 3,3 14 kg/m 3 42/1050 weber.mix mont Z - hmota na porobeton pro zimní období. Suchá směs pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárnic, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MCT 510 Z 25 balení v MJ: 25 kg 122,80 146,00 4,91 3,3 14 kg/m 3 42/1050 thin set poromalta Suchá směs pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárnic, pro ruční zpracování. číslo výrobku: POR 25 balení v MJ: 25 kg 132,50 158,00 5,30 3,3 14 kg/m 3 42/1050 Pokrývačská malta weber.mix weber.mix pokrývačský Suchá maltová směs pro kladení pálených a betonových krytin, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC balení v MJ: 25 kg 85,50 102,00 3,42 15/1 cm 42/1050 Betonové potěry weber.bat Standardní betonové potěry weber.bat weber.bat potěr 20 MPa 25 Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP balení v MJ: 25 kg 67,80 81,00 2,71 22/1 cm 42/1050 weber.bat potěr 20 MPa 25 Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP balení v MJ: 40 kg 108,40 129,00 2,71 22/1 cm 30/1200 weber.bat jemný potěr 25 MPa Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP balení v MJ: 25 kg 93,00 111,00 3,72 22/1 cm 42/1050 weber.bat potěr 30 MPa Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP balení v MJ: 25 kg 76,80 91,00 3,07 22/1 cm 42/1050 weber.bat potěr 30 MPa Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP balení v MJ: 40 kg 122,80 146,00 3,07 22/1 cm 30/1200 3

6 Speciální vnější potěr pro balkony a terasy weber.bat weber.bat balkonový potěr Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP balení v MJ: 25 kg 140,30 167,00 5,61 19,5/1 cm 42/1050 Příslušenství a doplňkové materiály k základním omítkám a maltám Výrobek Číslo výrobku Měrná jednotka Balení v MJ bal./mj Profily a sítě rychloomítník 6 mm N m 2,6 38,10 45,00 14,66 rychloomítník 13 mm N m 2,5 54,50 65,00 21,81 VO profil roh ostrý N m 2,5 32,90 39,00 13,15 VO profil roh oblý N m 2,5 34,60 41,00 13,85 VO profil sokl 9 mm N m 3,0 129,00 154,00 43,00 VO profil sokl 13 mm N m 3,0 135,00 161,00 45,00 VO profil sokl 18 mm N m 3,0 139,50 166,00 46,50 VO profil ukončovací 10 mm N m 2,5 58,90 70,00 23,55 FO dilatace 18 mm N m 3,0 644,10 766,00 214,70 skleněná síťovina R m , ,00 20,80 1,15 30 rolí/1 500 m 2 skleněná síťovina R m , ,00 23,60 1,15 30 rolí/1 500 m 2 F a s á d y Výrobek Minerální šlechtěné omítky suché směsi weber.min šlechtěná omítka - bílá (SU100) weber.min - zrnitá omítka 1 mm Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 110Z SU balení v MJ: 25 kg 280,80 334,00 11,23 1,8 42/1050 weber.min - zrnitá omítka 1,5 mm Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 115Z SU balení v MJ: 25 kg 280,80 334,00 11,23 2,1 42/1050 weber.min - zrnitá omítka 2 mm Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 120Z SU balení v MJ: 25 kg 280,80 334,00 11,23 3,1 42/1050 Vysvětlivky: MJ měrná jednotka, 2xN dva nátěry, č.barvy číslo barvy, dle dod. dle dodavatele, ZD zdění, LP lepení 4

7 weber.min - zrnitá omítka 3 mm Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 130Z SU balení v MJ: 25 kg 280,80 334,00 11,23 4,2 42/1050 weber.min - rýhovaná omítka 2 mm Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 120R SU balení v MJ: 25 kg 280,80 334,00 11,23 2,7 42/1050 weber.min šlechtěná omítka Barevný weber.min - zrnitá omítka 1 mm Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 110Z+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 425,00 506,00 17,00 1,8 42/1050 weber.min - zrnitá omítka 1,5 mm Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 115Z+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 425,00 506,00 17,00 2,1 42/1050 weber.min - zrnitá omítka 2 mm Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 120Z+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 425,00 506,00 17,00 3,1 42/1050 weber.min - zrnitá omítka 3 mm Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 130Z+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 425,00 506,00 17,00 4,2 42/1050 weber.min - rýhovaná omítka 2 mm Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 120R+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 425,00 506,00 17,00 2,7 42/1050 weber.min egalizační nátěr Barevný weber.min egalizační AKR nátěr Vodou ředitelný egalizační nátěr na bázi akrylátové disperze. číslo výrobku: NEG 1A+č. barvy balení v MJ: 25 kg, 5 kg 2 675, ,00 107,00 0,35 16/400 80/400 weber.min egalizační SIL nátěr Vodou ředitelný egalizační nátěr na bázi draselného vodního skla. číslo výrobku: NEG 2S+č. barvy balení v MJ: 25 kg, 5 kg 2 675, ,00 107,00 0,35 16/400 80/400 5

8 weber.dur 130 lehčená podkladní omítka s vysokým modulem pružnosti weber.dur 130 (dříve terra - light 130) Suchá omítková směs pro str. zpracování na cihly, beton, porobeton a cihelné tep. izolační bloky. číslo výrobku: MVCO balení v MJ: 30 kg 250,20 298,00 8,34 15/ 15 mm 40/1200 weber.pral jednovrstvá probarvená omítka břizolitového typu weber.pral - škrábaná omítka střednězrnná Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro strojní aplikaci. číslo výrobku: OMM+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 283,50 337,00 9,45 1,5/ 1 mm 40/1200 terramin břizolitová probarvená omítka pro ETICS terramin - škrábaná omítka střednězrnná Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční zpracování. číslo výrobku: K440+č. barvy 40 balení v MJ: 40 kg 556,00 662,00 13,90 19,0 25/1000 Podkladní nátěry k minerálním omítkám Podkladní nátěr transparentní weber.podklad A (dříve nebarvená disperze 8521) Disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPA 100 balení v MJ: 1, 2, 4, 5, 18 a 40 kg dle balení dle balení 111,00 dle ředění dle balení Podkladní nátěr k tenkovrstvým omítkám bílý (W), zelený (G), žlutý (L), červený (R), šedý (U), nové hnědý (H), modrý (M), oranžový (O) Tenkovrstvé pastovité omítky weber.pas podklad UNI - 1, 5, 25 kg (dříve podkladní nátěr G700) Probarvená disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPU 700+č. barvy balení v MJ: 1, 5, 25 kg dle balení dle balení 89,90 0,18 dle balení weber. pas akrylát akrylátová omítka (dříve terraplast) weber.pas akrylát - zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 110Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 530, ,00 51,00 1,5 16/480 weber.pas akrylát - zrnitý 1,5 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 115Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 530, ,00 51,00 2,5 16/480 weber.pas akrylát - zrnitý 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 120Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 530, ,00 51,00 3,3 16/480 6

9 weber.pas akrylát - rýhovaný 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 120R+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 530, ,00 51,00 2,6 16/480 weber.pas akrylát - rýhovaný 3 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 130R+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 530, ,00 51,00 3,5 16/480 weber.pas silikát silikátová omítka (dříve terrasil) weber.pas silikát - zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená silikátová pastovitá omítka vyrobená na bázi vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 210Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 620, ,00 54,00 1,8 16/480 weber.pas silikát - zrnitý 1,5 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená silikátová pastovitá omítka vyrobená na bázi vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 215Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 620, ,00 54,00 2,5 16/480 weber.pas silikát - zrnitý 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená silikátová pastovitá omítka vyrobená na bázi vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 220Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 620, ,00 54,00 3,3 16/480 weber.pas silikát - zrnitý 3 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená silikátová pastovitá omítka vyrobená na bázi vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 230Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 620, ,00 54,00 4,6 16/480 weber.pas silikát - rýhovaný 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená silikátová pastovitá omítka vyrobená na bázi vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 220R+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 620, ,00 54,00 2,7 16/480 weber.pas silikon silikonová omítka (dříve terrasol) weber.pas silikon - zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 310Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 740, ,00 58,00 1,5 16/480 weber.pas silikon - zrnitý 1,5 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 315Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 740, ,00 58,00 2,5 16/480 7

10 weber.pas silikon - zrnitý 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 320Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 740, ,00 58,00 3,3 16/480 weber.pas silikon - zrnitý 3 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 330Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 740, ,00 58,00 4,6 16/480 weber.pas silikon - rýhovaný 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 320R+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 740, ,00 58,00 2,7 16/480 weber.pas silikon - rýhovaný 3 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 330R+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 740, ,00 58,00 3,7 16/480 weber.pas sisi silikonsilikátová omítka (dříve thermosol) weber.pas sisi - zrnitý 1 mm Jednoduše zpracov. probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic a vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 410Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 830, ,00 61,00 1,5 16/480 weber.pas sisi - zrnitý 1,5 mm Jednoduše zpracov. probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic a vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 415Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 830, ,00 61,00 2,5 16/480 weber.pas sisi - zrnitý 2 mm Jednoduše zpracov. probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic a vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 420Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 830, ,00 61,00 3,3 16/480 weber.pas sisi - zrnitý 3 mm Jednoduše zpracov. probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic a vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 430Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 830, ,00 61,00 4,6 16/480 weber.pas sisi - rýhovaný 2 mm Jednoduše zpracovat. probarvená pastovitá omítka na bázi silikonových pryskyřic a vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 420R+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 830, ,00 61,00 2,5 16/480 8

11 weber.pas silikon plus silikonová omítka plus weber.pas silikon plus - zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic. Je připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI. číslo výrobku: OP 510Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 130, ,00 71,00 1,5 16/480 weber.pas silikon plus - zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic. Je připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI. číslo výrobku: OP 515Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 130, ,00 71,00 2,5 16/480 weber.pas silikon plus - zrnitý 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic. Je připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI. číslo výrobku: OP 520Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 130, ,00 71,00 3,3 16/480 weber.pas silikon plus - zrnitý 3 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic. Je připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI. číslo výrobku: OP 530Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 130, ,00 71,00 4,6 16/480 weber.pas silikon plus - rýhovaný 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic. Je připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI. číslo výrobku: OP 520R+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 130, ,00 71,00 2,7 16/480 weber.pas silikon plus - rýhovaný 3 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic. Je připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI. číslo výrobku: OP 530R+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 130, ,00 71,00 3,7 16/480 Válečková omítka weber.rudicolor (dříve rudicolor) weber.rudicolor fasádní a interiérová nátěrová hmota (dříve rudicolor) weber.rudicolor - fasádní hmota 25 kg Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čistě akrylátové disperze. Připravena k přímému použití. číslo výrobku: NF90+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 1 850, ,00 74,00 0,8 16/400 weber.rudicolor - fasádní hmota 15 kg Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čistě akrylátové disperze. Připravena k přímému použití. číslo výrobku: NF90+č. barvy 15 balení v MJ: 15 kg 1 200, ,00 80,00 0,8 30/450 9

12 weber.rudicolor Z fasádní a interiérová nátěrová hmota k válečkování weber.rudicolor Z - fasádní hmota 25 kg Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čistě akrylátové disperze. Připravena k přímému použití.. Dekorativní omítka weber.pas marmolit (dříve terra-marmolit) weber.pas marmolit dekorativní omítka číslo výrobku: NF91+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 1 725, ,00 69,00 1,5 16/400 weber.rudicolor Z - fasádní hmota 15 kg Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čistě akrylátové disperze. Připravena k přímému použití. číslo výrobku: NF91+č. barvy 15 balení v MJ: 15 kg 1 125, ,00 75,00 1,5 30/450 weber.pas marmolit jemnozrnný Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu. číslo výrobku: MAR1+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 190, ,00 73,00 3,5 16/480 weber.pas marmolit střednězrnný Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu. číslo výrobku: MAR2+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 190, ,00 73,00 6,0 16/480 weber.pas marmolit hrubozrnný Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI v bílém odstínu. číslo výrobku: MAR3+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 190, ,00 73,00 9,5 16/480 weber.pas marmolit jemnozrnný 15 kg Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu. Pouze v těchto odstínech: 0040, 0075, M074 číslo výrobku: MAR1+č. barvy 15 balení v MJ: 15 kg 1 243, ,00 82,90 3,5 24/360 weber.pas marmolit střednězrnný 15 kg Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu. Pouze v těchto odstínech: 0077, M043, M050, M051, M058 číslo výrobku: MAR2+č. barvy 15 balení v MJ: 15 kg 1 243, ,00 82,90 6,0 24/360 weber.pas marmolit jemnozrnný 5 kg Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu. Pouze v těchto odstínech: 0040, 0075, M074 číslo výrobku: MAR1+č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg 464,50 553,00 92,90 3,5 96/480 weber.pas marmolit střednězrnný 5 kg Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu. Pouze v těchto odstínech: 0077, M043, M050, M051, M058 číslo výrobku: MAR2+č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg 464,50 553,00 92,90 6,0 96/480 10

13 Podkladní nátěry pod tenkovrstvé omítky Podkladní nátěr k tenkovrstvým omítkám bílý (W), zelený (G), žlutý (L), červený (R), šedý (U), nové hnědý (H), modrý (M), oranžový (O) Fasádní nátěry Minerální nátěr v práškové formě weber.pas podklad UNI - 1, 5, 25 kg (dříve podkladní nátěr G700) Probarvená disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPU 700+č. barvy balení v MJ: 1, 5, 25 kg dle balení dle balení 89,90 0,18 dle balení Podkladní nátěr k tenkovrstvým silikátovým omítkám transparentní weber.pas podklad S - 1, 5, 25 kg (dříve kerasil podkladní nátěr 557K Penetrační roztok na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti a sjednocení pod zrnité silikátové a silikonsilikátové tenkovrstvé omítky. číslo výrobku: NPS 200 balení v MJ: 1, 5, 25 kg dle balení dle balení 89,00 dle ředění dle balení weber.ton redis F - nátěr v práškové formě 5 a 20 kg Prášková nátěrová hmota na bázi cementu. číslo výrobku: Y080+č.barvy balení v MJ: 5 a 20 kg dle balení dle balení 212,00 0,3 dle bal./200 Akrylátové nátěry (dříve fasádní barva N - A203) weber.ton akrylát - fasádní nátěr 25 kg Vodou ředitelný fasádní nátěr na bázi akrylátové disperze. číslo výrobku: NFAKR+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 3 100, ,00 124,00 0,4 24/600 weber.ton akrylát - fasádní nátěr 5 kg Vodou ředitelný fasádní nátěr na bázi akrylátové disperze. číslo výrobku: NFAKR+č. barvy 25 balení v MJ: 5 kg 725,00 863,00 145,00 0,4 Silikátové nátěry weber.ton silikát - fasádní nátěr 25 kg (dříve kerasil F - 393K) Tekutý, minerální jednosložkový nátěr na bázi draselného vodního skla k přímému použití. číslo výrobku: NFS 200+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 3 975, ,00 159,00 0,4 24/600 weber.ton silikát - fasádní nátěr 5 kg (dříve kerasil F - 393K) Tekutý, minerální jednosložkový nátěr na bázi draselného vodního skla k přímému použití. číslo výrobku: NFS 200+č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg 910, ,00 182,00 0,4 weber.ton purosil - 25 kg (dříve silikátový nátěr) Dvousložkový tekutý minerální nátěr pro historické stavby. číslo výrobku: A100+číslo barvy 25 balení v MJ: 25 kg 4 900, ,00 196,00 0,4 24/600 Vysvětlivky: MJ měrná jednotka, 2xN dva nátěry, č.barvy číslo barvy, dle dod. dle dodavatele, ZD zdění, LP lepení 11

14 Silikonové nátěry weber.ton micro V - silikonový nátěr 25 kg Tekutý, silikonový nátěr s mikrovláknem, připravený k přímému použití, ředitelný vodou. číslo výrobku: NFSON+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 4 625, ,00 185,00 0,4/2xN 24/600 weber.ton micro V - silikonový nátěr 5 kg Tekutý, silikonový nátěr s mikrovláknem, připravený k přímému použití, ředitelný vodou. číslo výrobku: NFSON+č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg 1 060, ,00 212,00 0,4/2xN weber.ton bio protiplísňový fasádní nátěr weber.ton bio - 25 kg Vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku. číslo výrobku: NFB+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 3 800, ,00 152,01 0,4 24/600 weber.ton bio - 5 kg Vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku. číslo výrobku: NFB+č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg 840, ,00 168,00 0,4 Podkladní nátěry a ředidla pro fasádní nátěry Pod weber.ton akrylát (dříve fasádní barva N A203) a weber.ton bio weber.podklad A (dříve nebarvená disperze 8521) Disperze ke snížení savosti podkladu a na zvýšení přídržnosti následného nátěru. číslo výrobku: NPA 100 balení v MJ: 1, 2, 4, 5, 18 a 40 kg dle balení dle balení 111,00 dle ředění dle balení Pod weber.ton silikát (dříve kerasil F 393K) weber.pas podklad S - 1, 5, 25 kg (dříve kerasil podkladní nátěr 557K) Penetrační roztok na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti a sjednocení pod zrnité silikátové a silikonsilikátové tenkovrstvé omítky. číslo výrobku: NPS 200 balení v MJ: 1, 5, 25 kg dle balení dle balení 89,90 dle ředění dle balení Pro weber.ton purosil (dříve silikátový nátěr A100) silikátové ředidlo - 10 kg Podkladní nátěr ke snížení savosti podkladu, sjednocení jeho nasákavosti a zvýšení přídržnosti následného nátěru. číslo výrobku: V balení v MJ: 10 kg 920, ,00 92,00 0,1 60/600 fluat - podkladní nátěr pod silikát 10 kg Tekutý roztok draselných silikátů k sjednocení a neutralizaci nestejnoměrně savých a čerstvých omítkových povrchů. číslo výrobku: H balení v MJ: 10 kg 1 290, ,00 129,00 0,2 60/600 12

15 Pod silikonový nátěr weber.ton micro V silikonový podkladní nátěr - 10 kg Silikonový nátěr pod nátěr micro V ke snížení savosti podkladu a na zvýšení přídržnosti následného nátěru. číslo výrobku: G balení v MJ: 10 kg 1 360, ,00 136,00 0,1 45/450 silikonový podkladní nátěr - 1 kg Silikonový nátěr pod nátěr micro V ke snížení savosti podkladu a na zvýšení přídržnosti následného nátěru. číslo výrobku: G500 1 balení v MJ: 1 kg 158,00 188,00 158,00 0,1 Renovace podkladu vrchních omítek a nátěrů extra - stěrková omítka 25 kg Suchá, vysprávková, velmi jemná omítka, obohacená disperzními přísadami. číslo výrobku: M balení v MJ: 25 kg 787,50 937,00 31,50 1 kg/1 mm 40/1000 extra - stěrková omítka 2 kg Suchá, vysprávková, velmi jemná omítka, obohacená disperzními přísadami. číslo výrobku: M742 2 balení v MJ: 2 kg 85,80 102,00 42,60 1 kg/1 mm 100/200 Příslušenství, doplňkové materiály a pomocné prostředky fasády urychlovač pro weber.pas akrylát - 12 ml Přídavný komponent do akrylátové omítky terraplast pro práci, kdy noční teploty mohou klesnout na bod mrazu. číslo výrobku: V001 balení v MJ: 12 ml/1 ks 182,60 217,00 182,60 1 ks/kbelík adhezní emulze H - 10 kg Emulze na zvýšení přilnavosti s plastifikačním účinkem. číslo výrobku: H balení v MJ: 10 kg 1 815, ,00 181,50 0,2 60/600 hloubkový zpevňovač omítek - 5 kg Ke zpevnění stávajících omítek a současnému snížení jejich nasákavosti. Tekutý, rozpouštědlo obsahující podkladní prostředek, který proniká hluboko do podkladu. Ten se stává vazným a únosným pro fas. nátěry. číslo výrobku: H707 5 balení v MJ: 5 kg 1 083, ,00 216,60 0,3 90/450 fasádní čisticí prostředek - 5 kg Čisticí prostředek v tekuté formě. číslo výrobku: E709 5 balení v MJ: 5 kg 166,50 198,00 33,30 0,2 90/450 odstraňovač řas, mechů a lišejníků - 5 a 20 kg Biologický roztok k čištění a ochraně proti řasám, plísňovým houbám, mechům a lišejníkům. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. číslo výrobku: V003 balení v MJ: 5 kg, 20 kg dle balení dle balení 64,00 0,25 13

16 odstraňovač starých nátěrů - 25 kg Slouží k očištění fasád od starých povrchových úprav. číslo výrobku: E balení v MJ: 25 kg 8 025, ,00 321,00 0,4 6/150 odstraňovač starých nátěrů - 5 kg Slouží k očištění fasád od starých povrchových úprav. číslo výrobku: E703 5 balení v MJ: 5 kg 1 685, ,00 337,20 0,4 40/200 Ibovit 2 - urychlovač- 20 kg Používá se při nízkých teplotách. číslo výrobku: D balení v MJ: 20 kg 1 560, ,00 78,00 Ibofon - fixavit - 15 kg Adhézní emulze. číslo výrobku: D balení v MJ: 15 kg 1 875, ,00 125,00 antigraffiti systém grafitix primaire ROC - 20 kg Bezbarvá vodní disperze polyuretanu, určená zejména pro ošetření povrchů před nanesením ochranných nátěrů proti graffiti. Jeho použití je nutné u silikátových a minerálních podkladů. číslo výrobku: balení v MJ: 20 kg , ,00 873,70 0,13 grafitix primaire ROC - 5 kg Bezbarvá vodní disperze polyuretanu, určená zejména pro ošetření povrchů před nanesením ochranných nátěrů proti graffiti. Jeho použití je nutné u silikátových a minerálních podkladů. číslo výrobku: balení v MJ: 5 kg 4 470, ,00 894,00 0,13 grafitix M.P.2-5 kg Permanentní ochrana proti graffiti v provedení matném a lesklém, pro použití v exteriérech i interiérech na podkladech natřených i bez nátěru. číslo výrobku: balení v MJ: 5 kg 4 237, ,00 847,40 0,20 grafitix grafisolv - 5 kg Prostředek pro odstranění následných graffiti. Pomalu a postupně rozrušuje jeho barvu, proto lze jeho účinek zastavit kdykoliv tak, aby se snížilo riziko poškození původního povrchu. číslo výrobku: balení v MJ: 5 kg 2 585, ,00 517,00 0,2 grafitix decolorant - 1 kg Ve formě gelu. Odstraňuje nápisy namalované inkoustem, propiskou, zvýrazňovači, razítkovými barv. atd. z kamene, cihel a mramoru. Zesvětluje dřevo a odbarvuje mořidla a laky z dřevěných podkl. Neodstraňuje původní nátěry. číslo výrobku: balení v MJ: 1 kg 647,00 770,00 647,00 0,60 14

17 V n ě j š í t e p e l n ě i z o l a č n í k o m p o z i t n í s y s t é m y - E T I C S Výrobek Lepicí a stěrkové hmoty Pro běžné použití weber tmel lepicí a stěrková hmota Jednosložková lepicí cementová hmota v práškovém stavu. číslo výrobku: LZS balení v MJ: 25 kg 182,50 217,00 7,30 7,0 42/1050 weber.therm klasik - lepicí a stěrková hmota Jednosložková, stěrková, cementová hmota v práškovém stavu. číslo výrobku: LZS balení v MJ: 25 kg 227,50 271,00 9,10 7,0 42/1050 weber.therm klasik bílý - lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 710B 25 balení v MJ: 25 kg 252,50 300,00 10,10 7,0 42/1050 weber.therm elastik - pružná a lepicí a stěrková hmota. Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS balení v MJ: 25 kg 322,50 384,00 12,90 7,0 42/1050 thin set speciál - lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: TSS 25 balení v MJ: 25 kg 192,50 229,00 7,70 7,0 42/1050 tevamin tmel - lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: balení v MJ: 25 kg 274,80 327,00 10,99 7,0 42/1050 Flexibilní lepicí a stěrková hmota na dřevěné podklady weber.therm technik - lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS balení v MJ: 25 kg 447,50 533,00 17,90 7,0 42/1050 Vysvětlivky: MJ měrná jednotka, 2xN dva nátěry, č. barvy číslo barvy, dle dod. dle dodavatele, ZD zdění, LP lepení 15

18 Pro zimní použití tevamin tmel Z- zimní lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: 3801Z 25 balení v MJ: 25 kg 275,00 327,00 11,00 7,0 42/1050 weber. therm minus 7 - hmota do mínusových teplot Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS balení v MJ: 25 kg 347,50 414,00 13,90 7,0 42/1050 Pro ETICS třídy A terra - lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: M balení v MJ: 25 kg 416,50 496,00 16,66 7,0 42/1050 Vysoce flexibilní disperzní (bezcementová) lepicí hmota terra Dispersionskleber - lepicí hmota Jednosložková pastózní lepicí hmota na bázi disperzních pojiv. číslo výrobku: M balení v MJ: 25 kg 1 522, ,00 60,90 3,0 24/600 Pro ETICS s minerální omítkou břizolitového typu weber. therm min Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS balení v MJ: 25 kg 347,50 414,00 13,90 7,0 42/1050 Pro paropropustný ETICS weber.therm - clima weber.therm clima - lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu s maximální prodyšností. číslo výrobku: LZS balení v MJ: 25 kg 684,00 814,00 27,36 7,0 42/1050 Pro patentovaný sanační systém na ETICS weber.therm retec 700 weber.therm retec lepicí a stěrková hmota Omítka obsahující vlákna určená pro sanaci kontaktních zateplovacích systémů. Používá se jako vyrovnávací a armovací omítka při sanacích starých či poškozených kontaktních zateplovacích systémů. číslo výrobku: M balení v MJ: 30 kg 830,30 988,00 27,68 12,0 36/1080 Speciální stěrka na ETICS se štukovým vzhledem na lepicí a stěrkovu hmotu štuková stěrka bílá Jednosložková, mrazuvzdorná, stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: 3803 B 25 balení v MJ: 25 kg 163,50 195,00 6,54 4,0 42/

19 weber.therm family Výrobek Lepicí a stěrkové hmoty Výrobek Profily Okenní profily Weber ukončení 1,4 m WP UKON 1,4 m 2 1,4 68,10 81,00 48,60 karton/70 m Rohové profily Weber roh kombi PVC 2,5 m WP KOMBI PVC m 2 2,5 33,20 40,00 13,30 karton/125 m Soklové profily Číslo výrobku Číslo výrobku Měrná jednotka Měrná jednotka Balení v MJ Balení v MJ Příslušenství, doplňkové materiály a systémové součásti pro ETICS řada weber. therm ks/balení weber.therm family - lepicí a stěrková hmota M ks ,00 512,00 17,20 7,0 40/1000 Tenkovrstvé pastovité omítky weber Kunnstharzputz akrylátová omítka weber Kunstharzputz (zrnitost 1,5 3 mm) dle zrnitosti ks , ,00 52,00 dle zrnitosti 24/720 weber Silikatputz silikátová omítka weber Silikatputz (zrnitost 1,5 3 mm) dle zrnitosti ks , ,00 55,00 dle zrnitosti 24/720 weber extraclean silikonsilikátová omítka weber extraclean (zrnitost 1,5 3 mm) dle zrnitosti ks , ,00 62,00 dle zrnitosti 24/720 weber Silikonharzputz silikonová omítka plus weber Silikonharzputz (zrnitost 1,5 3 mm) dle zrnitosti ks , ,00 72,00 dle zrnitosti 24/720 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Podkladní nátěr k tenkovrstvým omítkám - bílý (W), zelený (G), žlutý (L), červený (R), šedý (U), nové hnědý (H), modrý (M), oranžový (O) weber Putzgrund G700 ks , ,00 89,90 0,18 24/480 ks/mj Weber ukončení 1,6 m WP UKON 1,6 m 2 1,6 77,80 93,00 48,60 karton/80 m Weber ukončení 2,4 m WP UKON 2,4 m 2 2,4 116,70 139,00 48,60 karton/120 m Weber parapetní WP PAR 2 m ,80 158,00 66,40 karton/200 m Weber okenní WP OKE 2 m ,10 108,00 45,60 karton/100 m Weber okenní P WP OKE P 2,5 m 2 2,5 127,40 152,00 51,00 karton/62,5 m Weber roh kombi AL 2 m WP KOMBI AL 2 m ,30 34,00 14,20 karton/200 m Weber roh kombi AL 2,5 m WP KOMBI AL 2,5 m 2 2,5 35,40 42,00 14,20 karton/125 m Weber sokl 23 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 23 m ,30 68,00 28,70 svazek/50 m Weber sokl 33 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 33 m ,50 73,00 30,80 svazek/50 m Weber sokl 43 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 43 m ,50 80,00 33,80 svazek/50 m Weber sokl 53 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 53 m ,30 87,00 36,70 svazek/50 m Weber sokl 63 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 63 m ,30 96,00 40,20 svazek/50 m Weber sokl 73 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 73 m ,70 103,00 43,40 svazek/50 m Weber sokl 83 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 83 m ,60 110,00 46,30 svazek/50 m Weber sokl 93 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 93 m ,70 119,00 49,90 svazek/50 m Weber sokl 103 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 103 m ,50 126,00 52,80 svazek/50 m Weber sokl 113 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 113 m ,90 134,00 56,50 svazek/50 m Weber sokl 123 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 123 m ,90 141,00 59,50 svazek/50 m Vysvětlivky: MJ měrná jednotka, 2xN dva nátěry, č.barvy číslo barvy, dle dod. dle dodavatele, ZD zdění, LP lepení 17

20 Číslo výrobku Měrná jednotka Balení v MJ ks/balení Skleněná síťovina Weber therm R131 WT 131 m , ,00 20,40 1,15 30 rolí/1500 m 2 Weber therm R117 WT 117 m , ,00 19,30 1,15 30 rolí/1500 m 2 Hmoždinky Hmoždinky s plastovým trnem do plných materiálů Weber hmoždinka 8 mm 95 PL WH P 95 m ,70 626,00 2, Weber hmoždinka 8 mm 115 PL WH P 115 m ,10 695,00 2, Weber hmoždinka 8 mm 135 PL WH P 135 m ,00 788,00 3, Weber hmoždinka 8 mm 155 PL WH P 155 m ,30 904,00 3, Weber hmoždinka 8 mm 175 PL WH P 175 m ,30 950,00 4, Hmoždinky s kovovým trnem do plných materiálů Weber hmoždinka 8 mm 95 OC WH O 95 m ,20 996,00 4, Weber hmoždinka 8 mm 115 OC WH O 115 m , ,00 5, Weber hmoždinka 8 mm 135 OC WH O 135 m , ,00 5, Weber hmoždinka 8 mm 155 OC WH O 155 m , ,00 6, Weber hmoždinka 8 mm 175 OC WH O 175 m , ,00 6, Weber hmoždinka 8 mm 195 OC WH O 195 m , ,00 8, Hmoždinky s plastovým trnem do dutých materiálů Weber hmoždinka 8 mm 95 PL-D WH P-D 95 m ,20 649,00 2, Weber hmoždinka 8 mm 115 PL-D WH P-D 115 m ,60 718,00 3, Weber hmoždinka 8 mm 135 PL-D WH P-D 135 m ,50 811,00 3, Weber hmoždinka 8 mm 155 PL-D WH P-D 155 m ,80 927,00 3, Weber hmoždinka 8 mm 175 PL-D WH P-D 175 m ,00 488,00 4, Hmoždinky s kovovým trnem do dutých materiálů Weber hmoždinka 8 mm 95 OC-D WH O-D 95 m , ,00 4, Weber hmoždinka 8 mm 115 OC-D WH O-D 115 m , ,00 5, Weber hmoždinka 8 mm 135 OC-D WH O-D 135 m , ,00 5, Weber hmoždinka 8 mm 155 OC-D WH O-D 155 m , ,00 6, Weber hmoždinka 8 mm 175 OC-D WH O-D 175 m ,50 811,00 6, Weber hmoždinka 8 mm 195 OC-D WH O-D 195 m , ,00 9, Příslušenství, doplňkové materiály a systémové součásti pro ETICS Izolační desky pouze orientační ceny, mění se dle cen dodavatelů - další druhy, rozměry a aktuální ceny na vyžádání Polystyren pěnový fasádní EPS 70F dle dodavatele m 2 dle dod. dle dod. dle dod. 1,05 Polystyren extrudovaný polystyren extrudovaný dle dodavatele m 2 dle dod. dle dod. dle dod. 1,05 Perimeter soklové desky 500 x 1000 perimeter - izolační desky dle dodavatele m 2 dle dod. dle dod. dle dod. 1,05 Polystyren terratherm clima λ = 0,036 µ = 10 polyst. terratherm - clima cm CL 036 m 2 2,5 732,30 871,00 292,90 1,05 Polystyren terratherm clima λ = 0,044 µ = 10 polyst. terratherm - clima cm CL 040 m 2 2,5 663,80 790,00 265,50 1,05 Minerální desky podélné vlákno dle dodavatele m 2 dle dod. dle dod. dle dod. dle dod. 1,05 kolmé vlákno dle dodavatele m 2 dle dod. dle dod. dle dod. dle dod. 1,05 Vysvětlivky: MJ měrná jednotka, 2xN dva nátěry, č.barvy číslo barvy, dle dod. dle dodavatele, ZD zdění, LP lepení 18

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ Platný od 1. 3. 2014 Vysvětlivky materiál dodáván volně ložený - cena na

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2013

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2013 Pro Vaši podlahu to nejlepší Maloobchodní ceník 2013 Platnost od 1. 2. 2013 Obsah Penetrační nátěry... 1 Univerzální penetrace VG 2 PU penetrační nátěr VG 5 Epoxidový penetrační nátěr VG 7 Rychlý epoxidový

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI Dokonalé zateplení fasád Stavební materiály nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Vnější kontaktní zateplovací systém-etics

Více

KATALOG VÝROBKŮ. lepidla a pásky. stavební chemie. pracovní pomůcky a doplňky WWW.METRUM.CZ KVĚTEN 2011

KATALOG VÝROBKŮ. lepidla a pásky. stavební chemie. pracovní pomůcky a doplňky WWW.METRUM.CZ KVĚTEN 2011 KVĚTEN 2011 KATALOG VÝROBKŮ lepidla a pásky stavební chemie pracovní pomůcky a doplňky WWW.METRUM.CZ Firemní hodnoty Garance a záruky Důvěra a spolehlivost Výrobky dodáme včas, v požadovaném množství,

Více

CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE KATALOG

CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE KATALOG CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE KATALOG PRODUKTŮ 2015 SVĚT chytré stavební chemie český výrobce Není to jen prášek v několikakilogramovém pytli. Za ucelenou produktovou řadou EXCEL MIX stojí čtvrt století našich

Více

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2014

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2014 Pro Vaši podlahu to nejlepší Maloobchodní ceník 2014 Obsah 06 _ Penetrační nátěry Univerzální penetrace VG 2 PU penetrační nátěr VG 5 Rychlý epoxidový penetrační nátěr VG 7 S PCI Repahaft PCI Gisogrund

Více

Fasády Omítky Potěry. Ceny platné od 1. března 2013.Ceník

Fasády Omítky Potěry. Ceny platné od 1. března 2013.Ceník 2013 2013 Ceník Fasády Omítky Potěry Ceny platné od 1. března 2013.Ceník OBSAH POVRCHOVÉ ÚPRAVY FASÁDNÍ OMÍTKY FASÁDNÍ BARVY ZÁKLADNÍ NÁTĚRY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY BAUMIT OPEN PREMIUM BAUMIT OPEN BAUMIT STAR

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více

barvy a stavební chemie

barvy a stavební chemie barvy a stavební chemie 194 chemie Barvy a stavební chemie NOVIPro malířské nátěry, disperze...196 NOVIPro tmely a pěny...197 NOVIPro nářadí pro malíře... 198 199 SOUDAL pěny, silikony, tmely... 200 202

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

OBSAH OBSAH. Montážní pěny. Tmely a silikony. Speciální tmely. Sádrokartonářský program. Lepidla. Kotevní technika

OBSAH OBSAH. Montážní pěny. Tmely a silikony. Speciální tmely. Sádrokartonářský program. Lepidla. Kotevní technika Montážní pěny OBSAH Montážní pěna... 3 Rychlomontážní 2K pěna... 3 Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna... 3 Pistolová pěna MEGA 70... 3 Thermo Kleber, Winter, Wood, Roof... 4 Protipožární pěna trubičková,

Více

Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb. Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014

Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb. Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014 Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014 Obsah: Systémová řešení na míru Základní orientace 4-7 Rozdíly mezi lepidly 4 5 Rozdíly mezi spárovacími

Více

lepení a spárování obkladů a dlažeb vyrovnání podkladů, podlahové systémy izolace a utěsňování Naše odborné znalosti pro vaše profesionální řešení!

lepení a spárování obkladů a dlažeb vyrovnání podkladů, podlahové systémy izolace a utěsňování Naše odborné znalosti pro vaše profesionální řešení! Přehled výrobků Naše odborné znalosti pro vaše profesionální řešení! Stavební chemie od společnosti Henkel pomáhá obchodním partnerům, projektantům, stavebním firmám, řemeslníkům i investorům staveb neustále

Více

Přehled výrobků. www.ceresit.cz

Přehled výrobků. www.ceresit.cz Přehled výrobků www.ceresit.cz CE 43 Grand Elit - fleibilní spárovací hmota se zvýšenou chemickou odolností zvýšená odolnost vůči mechanickému a chemickému zatížení zvýšená odolnost vůči znečištění, plísním

Více

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 a MISTRAL TECTOTHERM MW 2012 Pokyny výrobce ETICS pro montáž systémů MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 s izolantem z expandovaného

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Střešní bitumenový tmel...6 Akrylový tmel...6 Parketový tmel...6 Sanitární silikon...6 Neutrální silikon OXIM...7

Střešní bitumenový tmel...6 Akrylový tmel...6 Parketový tmel...6 Sanitární silikon...6 Neutrální silikon OXIM...7 Montážní pěny Obsah Montážní pěna...3 Rychlomontážní 2K pěna...3 Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna...3 Pistolová pěna MEGA 70...3 Thermo Kleber, Wood, Roof, Winter...4 Protipožární pěna trubičková, pistolová...4

Více

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI úvod Tato příručka pro instalaci tepelně izolačního systému MAPEI slouží k usnadnění práce řemeslníků i stavbyvedoucího.

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY KvK therm obsah 1. pokyny pro montáž zateplovacího systému KvK therm eps a KvK therm mw... 4 1.1 Obecné podmínky

Více

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO REVCOVER P a REVCOVER M TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY Obsah 1. Kompozitní tepelně izolační systémy (ETICS) REVCOVER 1.1. Použití systémů 1.2. Popis systémů

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Nebojme se barev, patří k životu.

Nebojme se barev, patří k životu. Nebojme se barev, patří k životu. Barvy si člověk vymyslel proto, aby jimi mohl ovlivňovat své prostředí. Barvy nás ladí, dotvářejí naše architektonické záměry a jsou zároveň vizitkou, kterou promlouváme

Více

Oprava vlhkostí a solemi poškozeného zdiva. Systémové řešení Prince Color

Oprava vlhkostí a solemi poškozeného zdiva. Systémové řešení Prince Color Oprava vlhkostí a solemi poškozeného zdiva Systémové řešení Prince Color Vlhkostí to začíná Povrchová úprava konstrukce sanačními omítkami odvádí zvýšenou vlhkost ze zdiva a zároveň eliminuje negativní

Více

K ATA L O G P R O D U K T Ů

K ATA L O G P R O D U K T Ů KATALOG PRODUKTŮ ÚVOD SOUDAL Historie belgické společnosti SOUDAL se píše od roku 1966, kdy pan Vic Swerts založil rodinný podnik a začal s výrobou polyesterových tmelů. V krátké době výrobu rozšířil

Více

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 373 65 Dolní Bukovsko č.p. 295, Česká republika VKZS HELUZ KLINKER

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 373 65 Dolní Bukovsko č.p. 295, Česká republika VKZS HELUZ KLINKER cihlářský průmysl v.o.s. 373 65 Dolní Bukovsko č.p. 295, Česká republika VKZS HELUZ KLINKER Technologický předpis pro odborné provedení vnějšího tepelně izolačního kontaktního zateplovacího systému s obkladem

Více

ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF. pokyny pro montáž. Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) CREATE AND PROTECT

ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF. pokyny pro montáž. Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) CREATE AND PROTECT ECOROCK FF ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF pokyny pro montáž Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT ECOROCK FF Vnější tepelněizolační

Více