Všeobecné dodací a platební podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné dodací a platební podmínky"

Transkript

1

2 Všeobecné dodací a platební podmínky Níže uvedené dodací a platební podmínky tvoří nedílný celek všech ústních, telefonických nebo písemných kupních smluv. Tyto podmínky platí vždy při převzetí zboží, pokud předem písemně nebylo domluveno jinak. A) Nabídky a prodej Na požádání pro Vás vypracujeme nezávaznou písemnou nabídku. Jakékoli ústní, telefonické nebo jiné dohody o uskutečnění prodeje zboží musí být uzavřeny písemnou smlouvou nebo písemně potvrzené, výjimky tvoří prodej za hotové ve skladech. Potvrzené objednávky jsou závazné. Při doobjednávání Vám při objednání do 6-ti měsíců od původní objednávky přizpůsobíme odstín k předchozí dodávce, pokud udáte číslo šarže uvedené na původním obalu. Údaje spotřeby na 1 m 2 jsou kalkulovány na základě poznatků z praxe a jsou nezávazné, záleží na znalostech a zručnosti zpracovatele. B) Dodací lhůty Při odběru zboží ze skladových zásob je možný odběr okamžitě. V ostatních případech platí podmínky uvedené v písemné smlouvě. Naší snahou je co nejkratší dodací lhůta. Veškeré ústní nebo telefonické sdělení termínů dodávek je nezávazné. Obvyklou nejdelší dodací lhůtou je 14 dní. Jakékoli vnější vlivy, nezávislé na možnostech naší výroby (tzv. vyšší moc), nás zprošťují všech povinností a nároků na náhradu škody a ušlých zisků. C) Dodávky Povinnosti prodávajícího závisí na dohodnutých podmínkách a zejména na včasnosti platby objednatelem. Zboží je dodáváno v běžných obalech. Obal je součástí ceny, kromě palet. Neručíme za škody vzniklé během přepravy, pokud dopravu nezajišťujeme sami. Platí za ujednané, že odpovědnost za zboží přebírá sám objednavatel nebo jím pověřená osoba časem vyskladnění ze skladu. Dodávky musí být ihned zkontrolovány, případné nedostatky ihned písemnou formou uplatněny. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Materiál se zpět nebere! Neodebere-li si kupující zboží v dohodnuté lhůtě, jsme oprávněni požadovat náhradu, případně naúčtovat skladné. D) Ceny a platební podmínky Všechny dohodnuté ceny jsou platné ke dni plnění dodávky. Všechny ceníkové ceny (včetně příplatků) jsou platné pro všechny sklady SGWT včetně balení a nakládky na vozidla. Všechny ceníkové ceny jsou uvedeny za balení uvedené v ceníku. Při vyžádaném nestandardním balení se účtuje příplatek 25%. Palety se platí zvlášť. Dopravné se účtuje zvlášť. Platbu je možné provést v hotovosti, proforma fakturou či na dobírku. Při platbách na fakturu platí dohodnuté podmínky. Základní splatnost faktury je 14 dní, pokud nebylo dohodnuto jinak. Při nedodržení platebních podmínek jsme oprávněni účtovat úroky z prodlení ve výši úrokových sazeb běžných na bankovním trhu. Všechny mimosoudní i soudní náklady pro vymáhání pohledávek jsou nákladem kupujícího. Zákazníky, kteří jsou plátci DPH, prosíme o přiložení fotokopie Osvědčení o registraci k DPH k předávané objednávce. E) Majetkoprávní vztahy Materiál a zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení a nesmí být dále prodáváno bez našeho souhlasu. Jsme oprávněni v případě nezaplacení požadovat vrácení zboží a dodávek zpět, včetně vzniklých nákladů. Důležité upozornění: Objednávka musí obsahovat i místo a termín dodání, kontaktní osobu, přesné vymezení druhu a množství objednávaného materiálu dle specifikace dále uvedené a rovněž tak i údaj o termínu a formě úhrady. Palety Prodávající používá pouze palet EUR. Palety EUR jsou účtovány ihned při odběru kupujícím za cenu 140 Kč/kus + DPH. Po vrácení palet se účtovaná částka za vrácené palety dobropisuje, a to ve výši 135 Kč/kus + DPH. Palety EUR musí být vráceny do 90 dnů ode dne dodání, a to ve skladech dodavatele. Na pozdější vrácení nebude brán zřetel. Převzetí palet s kvalitativním posouzením a kontrolu nepoškozenosti obalů se zbožím zajišťuje při dodání kupující nebo kupujícím zajištěný dopravce, při vrácení palet pouze pověřený pracovník prodávajícího. Přijímány jsou pouze palety EUR neznečištěné a bez mechanických vad, jakými jsou chybějící, zlomené nebo neúplné krajní přířezy, svlaky a špalíky, chybějící nebo vyčnívající šroubové hřebíky. Paleta EUR musí splňovat všechny předepsané náležitosti dle platných norem, především musí být čitelně a správně označena předepsanými popisnými identifikačními značkami. Palety s označením PKP nejsou z důvodu neplatné licence pro jejich výrobu přijímány, ani vykupovány. F) Poskytnuté záruky Naše materiály jsou vyráběny z vysoce kvalitních a osvědčených surovin a prochází několika kontrolami. Tímto postupem je zaručen osvědčený výrobek. Při dodávkách barevných materiálů může dojít k menším odchylkám v barevných tónech oproti vzorkům na přiložených vzorkovnicích, z důvodů vlhkosti, nebo odchylných podkladů. Za tyto rozdíly neručíme. Neručíme za škody, které vzniknou nedostatečnou a špatnou přípravou podkladu nebo špatným zpracováním materiálu. Každý náš výrobek má příslušné státní zkoušky a atesty a je vybaven podrobným technologickým postupem pro zpracování. Proto je nutné, aby byly tyto pokyny dodrženy. Práce na omítkách a nátěrech v zimě nebo v extrémních podmínkách jsou možné jen za zvláštních opatřeních. Vnější omítky a nátěry v zimních obdobích se nedoporučují. U tepelně izolačních systémů poskytujeme záruku jen v případě, bude-li použit veškerý systémový materiál. Všeobecně platí technické normy a obchodní zákoník. Záruka se nevztahuje na způsob zpracování materiálů odlišně od našeho návodu, strojů a nářadí nebo nesystémových řešení s použitím produktů od jiných výrobců. G) Obchodní vztahy Výše uvedené podmínky se řídí obchodně-právními vztahy danými Obchodním zákoníkem České republiky.

3 Z á k l a d n í o m í t k o v é a m a l t o v é s m ě s i Výrobek Jádrové omítky a štuky weber.dur Jádrové omítky weber.dur weber.dur klasik RU - jádrová omítka 4 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC balení v MJ: 25 kg 69,30 82,00 2,77 16,5/1 cm 42/1050 weber.dur klasik RU - jádrová omítka 4 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC balení v MJ: 40 kg 110,80 132,00 2,77 16,5/1 cm 30/1200 weber.dur klasik ST - jádrová omítka 2 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro strojní zpracování. číslo výrobku: MVCS balení v MJ: 25 kg 83,50 99,00 3,34 16,5/1 cm 42/1050 weber.dur mono RU - jádrová omítka 1 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC balení v MJ: 25 kg 83,50 99,00 3,34 15/1 cm 42/1050 weber.dur mono ST - jádrová omítka 1 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro strojní zpracování. číslo výrobku: MVCS balení v MJ: 25 kg 91,00 108,00 3,64 15/1 cm 42/1050 weber.dur klasik JRU - jádrová omítka 2 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC balení v MJ: 25 kg 69,30 82,00 2,77 16,5/1 cm 42/1050 weber.dur klasik JST - jádrová omítka 1 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro strojní zpracování. číslo výrobku: MVCS balení v MJ: 25 kg 81,00 96,00 3,24 16,5/1 cm 42/1050 weber.dur cementový - jádrová omítka 4 mm Suchá omítková směs pro vícevrstvé jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MC balení v MJ: 25 kg 74,3 88,00 2,97 20/1 cm 42/1050 weber.dur porobeton - jádrová omítka 1 mm Suchá omítková směs pro omítky na porobeton, pro strojní zpracování. číslo výrobku: MVCS balení v MJ: 25 kg 137,50 164,00 5,50 7,5/0,5 cm 42/1050 Vysvětlivky: MJ měrná jednotka, 2xN dva nátěry, č.barvy číslo barvy, dle dod. dle dodavatele, ZD zdění, LP lepení 1

4 Štuky weber.dur weber.dur štuk IN vnitřní Suchá omítková směs pro provádění vnitřních štuků, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVJ balení v MJ: 25 kg 91,00 108,00 3,64 2,7/1,5 mm 42/1050 weber.dur štuk EX vnější Suchá omítková směs pro provádění vnitřních i vnějších štuků, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVCJ balení v MJ: 25 kg 95,30 113,00 3,81 2,7/1,5 mm 42/1050 Tepelně izolační omítka a podhoz terralit - izolační jádrová omítka Průmyslově vyráběná, tepelně izolační, suchá malta na bázi perlitu se speciálním hydraulickým pojivem. číslo výrobku: balení v MJ: 50 l 244,00 290,00 4,88 1 pyt./4 cm 40/800 kg/2000 l weber. dur podhoz Průmyslově vyráběná, šlechtěná, suchá maltová směs na cementové bázi. číslo výrobku: MC balení v MJ: 25 kg 90,00 107,00 3,60 7 kg 42/1050 Malty weber.mix Zdicí malty weber.mix weber.mix zdicí 5 MPa Suchá maltová směs pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC balení v MJ: 25 kg 59,50 71,00 2,38 16,5/1 cm 42/1050 weber.mix zdicí 5 MPa Suchá maltová směs pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC balení v MJ: 40 kg 95,20 113,00 2,38 16,5/1 cm 30/1200 weber.mix zdicí 10 MPa Suchá maltová směs pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MC balení v MJ: 25 kg 63,30 75,00 2,53 14/1 cm 42/1050 weber.mix lícový na lícové zdivo Suchá maltová směs pro zdění lícového zdiva, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MC balení v MJ: 25 kg 92,50 110,00 3,70 14/1 cm 42/1050 Zdicí a omítková malta weber.dur weber.dur univerzální malta a omítka Suchá směs pro vícevrstvé jádrové omítky a pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC balení v MJ: 25 kg 73,3 87,00 2,93 15/1 cm 42/1050 2

5 Zdicí lepidlo weber.mix weber.mix mont - hmota na porobeton Suchá směs pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárnic, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MCT balení v MJ: 25 kg 122,80 146,00 4,91 3,3 14 kg/m 3 42/1050 weber.mix mont Z - hmota na porobeton pro zimní období. Suchá směs pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárnic, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MCT 510 Z 25 balení v MJ: 25 kg 122,80 146,00 4,91 3,3 14 kg/m 3 42/1050 thin set poromalta Suchá směs pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárnic, pro ruční zpracování. číslo výrobku: POR 25 balení v MJ: 25 kg 132,50 158,00 5,30 3,3 14 kg/m 3 42/1050 Pokrývačská malta weber.mix weber.mix pokrývačský Suchá maltová směs pro kladení pálených a betonových krytin, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC balení v MJ: 25 kg 85,50 102,00 3,42 15/1 cm 42/1050 Betonové potěry weber.bat Standardní betonové potěry weber.bat weber.bat potěr 20 MPa 25 Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP balení v MJ: 25 kg 67,80 81,00 2,71 22/1 cm 42/1050 weber.bat potěr 20 MPa 25 Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP balení v MJ: 40 kg 108,40 129,00 2,71 22/1 cm 30/1200 weber.bat jemný potěr 25 MPa Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP balení v MJ: 25 kg 93,00 111,00 3,72 22/1 cm 42/1050 weber.bat potěr 30 MPa Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP balení v MJ: 25 kg 76,80 91,00 3,07 22/1 cm 42/1050 weber.bat potěr 30 MPa Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP balení v MJ: 40 kg 122,80 146,00 3,07 22/1 cm 30/1200 3

6 Speciální vnější potěr pro balkony a terasy weber.bat weber.bat balkonový potěr Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP balení v MJ: 25 kg 140,30 167,00 5,61 19,5/1 cm 42/1050 Příslušenství a doplňkové materiály k základním omítkám a maltám Výrobek Číslo výrobku Měrná jednotka Balení v MJ bal./mj Profily a sítě rychloomítník 6 mm N m 2,6 38,10 45,00 14,66 rychloomítník 13 mm N m 2,5 54,50 65,00 21,81 VO profil roh ostrý N m 2,5 32,90 39,00 13,15 VO profil roh oblý N m 2,5 34,60 41,00 13,85 VO profil sokl 9 mm N m 3,0 129,00 154,00 43,00 VO profil sokl 13 mm N m 3,0 135,00 161,00 45,00 VO profil sokl 18 mm N m 3,0 139,50 166,00 46,50 VO profil ukončovací 10 mm N m 2,5 58,90 70,00 23,55 FO dilatace 18 mm N m 3,0 644,10 766,00 214,70 skleněná síťovina R m , ,00 20,80 1,15 30 rolí/1 500 m 2 skleněná síťovina R m , ,00 23,60 1,15 30 rolí/1 500 m 2 F a s á d y Výrobek Minerální šlechtěné omítky suché směsi weber.min šlechtěná omítka - bílá (SU100) weber.min - zrnitá omítka 1 mm Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 110Z SU balení v MJ: 25 kg 280,80 334,00 11,23 1,8 42/1050 weber.min - zrnitá omítka 1,5 mm Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 115Z SU balení v MJ: 25 kg 280,80 334,00 11,23 2,1 42/1050 weber.min - zrnitá omítka 2 mm Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 120Z SU balení v MJ: 25 kg 280,80 334,00 11,23 3,1 42/1050 Vysvětlivky: MJ měrná jednotka, 2xN dva nátěry, č.barvy číslo barvy, dle dod. dle dodavatele, ZD zdění, LP lepení 4

7 weber.min - zrnitá omítka 3 mm Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 130Z SU balení v MJ: 25 kg 280,80 334,00 11,23 4,2 42/1050 weber.min - rýhovaná omítka 2 mm Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 120R SU balení v MJ: 25 kg 280,80 334,00 11,23 2,7 42/1050 weber.min šlechtěná omítka Barevný weber.min - zrnitá omítka 1 mm Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 110Z+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 425,00 506,00 17,00 1,8 42/1050 weber.min - zrnitá omítka 1,5 mm Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 115Z+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 425,00 506,00 17,00 2,1 42/1050 weber.min - zrnitá omítka 2 mm Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 120Z+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 425,00 506,00 17,00 3,1 42/1050 weber.min - zrnitá omítka 3 mm Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 130Z+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 425,00 506,00 17,00 4,2 42/1050 weber.min - rýhovaná omítka 2 mm Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 120R+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 425,00 506,00 17,00 2,7 42/1050 weber.min egalizační nátěr Barevný weber.min egalizační AKR nátěr Vodou ředitelný egalizační nátěr na bázi akrylátové disperze. číslo výrobku: NEG 1A+č. barvy balení v MJ: 25 kg, 5 kg 2 675, ,00 107,00 0,35 16/400 80/400 weber.min egalizační SIL nátěr Vodou ředitelný egalizační nátěr na bázi draselného vodního skla. číslo výrobku: NEG 2S+č. barvy balení v MJ: 25 kg, 5 kg 2 675, ,00 107,00 0,35 16/400 80/400 5

8 weber.dur 130 lehčená podkladní omítka s vysokým modulem pružnosti weber.dur 130 (dříve terra - light 130) Suchá omítková směs pro str. zpracování na cihly, beton, porobeton a cihelné tep. izolační bloky. číslo výrobku: MVCO balení v MJ: 30 kg 250,20 298,00 8,34 15/ 15 mm 40/1200 weber.pral jednovrstvá probarvená omítka břizolitového typu weber.pral - škrábaná omítka střednězrnná Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro strojní aplikaci. číslo výrobku: OMM+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 283,50 337,00 9,45 1,5/ 1 mm 40/1200 terramin břizolitová probarvená omítka pro ETICS terramin - škrábaná omítka střednězrnná Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční zpracování. číslo výrobku: K440+č. barvy 40 balení v MJ: 40 kg 556,00 662,00 13,90 19,0 25/1000 Podkladní nátěry k minerálním omítkám Podkladní nátěr transparentní weber.podklad A (dříve nebarvená disperze 8521) Disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPA 100 balení v MJ: 1, 2, 4, 5, 18 a 40 kg dle balení dle balení 111,00 dle ředění dle balení Podkladní nátěr k tenkovrstvým omítkám bílý (W), zelený (G), žlutý (L), červený (R), šedý (U), nové hnědý (H), modrý (M), oranžový (O) Tenkovrstvé pastovité omítky weber.pas podklad UNI - 1, 5, 25 kg (dříve podkladní nátěr G700) Probarvená disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPU 700+č. barvy balení v MJ: 1, 5, 25 kg dle balení dle balení 89,90 0,18 dle balení weber. pas akrylát akrylátová omítka (dříve terraplast) weber.pas akrylát - zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 110Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 530, ,00 51,00 1,5 16/480 weber.pas akrylát - zrnitý 1,5 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 115Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 530, ,00 51,00 2,5 16/480 weber.pas akrylát - zrnitý 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 120Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 530, ,00 51,00 3,3 16/480 6

9 weber.pas akrylát - rýhovaný 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 120R+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 530, ,00 51,00 2,6 16/480 weber.pas akrylát - rýhovaný 3 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 130R+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 530, ,00 51,00 3,5 16/480 weber.pas silikát silikátová omítka (dříve terrasil) weber.pas silikát - zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená silikátová pastovitá omítka vyrobená na bázi vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 210Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 620, ,00 54,00 1,8 16/480 weber.pas silikát - zrnitý 1,5 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená silikátová pastovitá omítka vyrobená na bázi vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 215Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 620, ,00 54,00 2,5 16/480 weber.pas silikát - zrnitý 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená silikátová pastovitá omítka vyrobená na bázi vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 220Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 620, ,00 54,00 3,3 16/480 weber.pas silikát - zrnitý 3 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená silikátová pastovitá omítka vyrobená na bázi vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 230Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 620, ,00 54,00 4,6 16/480 weber.pas silikát - rýhovaný 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená silikátová pastovitá omítka vyrobená na bázi vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 220R+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 620, ,00 54,00 2,7 16/480 weber.pas silikon silikonová omítka (dříve terrasol) weber.pas silikon - zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 310Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 740, ,00 58,00 1,5 16/480 weber.pas silikon - zrnitý 1,5 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 315Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 740, ,00 58,00 2,5 16/480 7

10 weber.pas silikon - zrnitý 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 320Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 740, ,00 58,00 3,3 16/480 weber.pas silikon - zrnitý 3 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 330Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 740, ,00 58,00 4,6 16/480 weber.pas silikon - rýhovaný 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 320R+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 740, ,00 58,00 2,7 16/480 weber.pas silikon - rýhovaný 3 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 330R+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 740, ,00 58,00 3,7 16/480 weber.pas sisi silikonsilikátová omítka (dříve thermosol) weber.pas sisi - zrnitý 1 mm Jednoduše zpracov. probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic a vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 410Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 830, ,00 61,00 1,5 16/480 weber.pas sisi - zrnitý 1,5 mm Jednoduše zpracov. probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic a vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 415Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 830, ,00 61,00 2,5 16/480 weber.pas sisi - zrnitý 2 mm Jednoduše zpracov. probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic a vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 420Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 830, ,00 61,00 3,3 16/480 weber.pas sisi - zrnitý 3 mm Jednoduše zpracov. probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic a vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 430Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 830, ,00 61,00 4,6 16/480 weber.pas sisi - rýhovaný 2 mm Jednoduše zpracovat. probarvená pastovitá omítka na bázi silikonových pryskyřic a vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: OP 420R+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 1 830, ,00 61,00 2,5 16/480 8

11 weber.pas silikon plus silikonová omítka plus weber.pas silikon plus - zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic. Je připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI. číslo výrobku: OP 510Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 130, ,00 71,00 1,5 16/480 weber.pas silikon plus - zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic. Je připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI. číslo výrobku: OP 515Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 130, ,00 71,00 2,5 16/480 weber.pas silikon plus - zrnitý 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic. Je připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI. číslo výrobku: OP 520Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 130, ,00 71,00 3,3 16/480 weber.pas silikon plus - zrnitý 3 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic. Je připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI. číslo výrobku: OP 530Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 130, ,00 71,00 4,6 16/480 weber.pas silikon plus - rýhovaný 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic. Je připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI. číslo výrobku: OP 520R+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 130, ,00 71,00 2,7 16/480 weber.pas silikon plus - rýhovaný 3 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic. Je připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI. číslo výrobku: OP 530R+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 130, ,00 71,00 3,7 16/480 Válečková omítka weber.rudicolor (dříve rudicolor) weber.rudicolor fasádní a interiérová nátěrová hmota (dříve rudicolor) weber.rudicolor - fasádní hmota 25 kg Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čistě akrylátové disperze. Připravena k přímému použití. číslo výrobku: NF90+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 1 850, ,00 74,00 0,8 16/400 weber.rudicolor - fasádní hmota 15 kg Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čistě akrylátové disperze. Připravena k přímému použití. číslo výrobku: NF90+č. barvy 15 balení v MJ: 15 kg 1 200, ,00 80,00 0,8 30/450 9

12 weber.rudicolor Z fasádní a interiérová nátěrová hmota k válečkování weber.rudicolor Z - fasádní hmota 25 kg Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čistě akrylátové disperze. Připravena k přímému použití.. Dekorativní omítka weber.pas marmolit (dříve terra-marmolit) weber.pas marmolit dekorativní omítka číslo výrobku: NF91+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 1 725, ,00 69,00 1,5 16/400 weber.rudicolor Z - fasádní hmota 15 kg Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čistě akrylátové disperze. Připravena k přímému použití. číslo výrobku: NF91+č. barvy 15 balení v MJ: 15 kg 1 125, ,00 75,00 1,5 30/450 weber.pas marmolit jemnozrnný Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu. číslo výrobku: MAR1+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 190, ,00 73,00 3,5 16/480 weber.pas marmolit střednězrnný Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu. číslo výrobku: MAR2+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 190, ,00 73,00 6,0 16/480 weber.pas marmolit hrubozrnný Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI v bílém odstínu. číslo výrobku: MAR3+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg 2 190, ,00 73,00 9,5 16/480 weber.pas marmolit jemnozrnný 15 kg Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu. Pouze v těchto odstínech: 0040, 0075, M074 číslo výrobku: MAR1+č. barvy 15 balení v MJ: 15 kg 1 243, ,00 82,90 3,5 24/360 weber.pas marmolit střednězrnný 15 kg Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu. Pouze v těchto odstínech: 0077, M043, M050, M051, M058 číslo výrobku: MAR2+č. barvy 15 balení v MJ: 15 kg 1 243, ,00 82,90 6,0 24/360 weber.pas marmolit jemnozrnný 5 kg Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu. Pouze v těchto odstínech: 0040, 0075, M074 číslo výrobku: MAR1+č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg 464,50 553,00 92,90 3,5 96/480 weber.pas marmolit střednězrnný 5 kg Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu. Pouze v těchto odstínech: 0077, M043, M050, M051, M058 číslo výrobku: MAR2+č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg 464,50 553,00 92,90 6,0 96/480 10

13 Podkladní nátěry pod tenkovrstvé omítky Podkladní nátěr k tenkovrstvým omítkám bílý (W), zelený (G), žlutý (L), červený (R), šedý (U), nové hnědý (H), modrý (M), oranžový (O) Fasádní nátěry Minerální nátěr v práškové formě weber.pas podklad UNI - 1, 5, 25 kg (dříve podkladní nátěr G700) Probarvená disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPU 700+č. barvy balení v MJ: 1, 5, 25 kg dle balení dle balení 89,90 0,18 dle balení Podkladní nátěr k tenkovrstvým silikátovým omítkám transparentní weber.pas podklad S - 1, 5, 25 kg (dříve kerasil podkladní nátěr 557K Penetrační roztok na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti a sjednocení pod zrnité silikátové a silikonsilikátové tenkovrstvé omítky. číslo výrobku: NPS 200 balení v MJ: 1, 5, 25 kg dle balení dle balení 89,00 dle ředění dle balení weber.ton redis F - nátěr v práškové formě 5 a 20 kg Prášková nátěrová hmota na bázi cementu. číslo výrobku: Y080+č.barvy balení v MJ: 5 a 20 kg dle balení dle balení 212,00 0,3 dle bal./200 Akrylátové nátěry (dříve fasádní barva N - A203) weber.ton akrylát - fasádní nátěr 25 kg Vodou ředitelný fasádní nátěr na bázi akrylátové disperze. číslo výrobku: NFAKR+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 3 100, ,00 124,00 0,4 24/600 weber.ton akrylát - fasádní nátěr 5 kg Vodou ředitelný fasádní nátěr na bázi akrylátové disperze. číslo výrobku: NFAKR+č. barvy 25 balení v MJ: 5 kg 725,00 863,00 145,00 0,4 Silikátové nátěry weber.ton silikát - fasádní nátěr 25 kg (dříve kerasil F - 393K) Tekutý, minerální jednosložkový nátěr na bázi draselného vodního skla k přímému použití. číslo výrobku: NFS 200+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 3 975, ,00 159,00 0,4 24/600 weber.ton silikát - fasádní nátěr 5 kg (dříve kerasil F - 393K) Tekutý, minerální jednosložkový nátěr na bázi draselného vodního skla k přímému použití. číslo výrobku: NFS 200+č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg 910, ,00 182,00 0,4 weber.ton purosil - 25 kg (dříve silikátový nátěr) Dvousložkový tekutý minerální nátěr pro historické stavby. číslo výrobku: A100+číslo barvy 25 balení v MJ: 25 kg 4 900, ,00 196,00 0,4 24/600 Vysvětlivky: MJ měrná jednotka, 2xN dva nátěry, č.barvy číslo barvy, dle dod. dle dodavatele, ZD zdění, LP lepení 11

14 Silikonové nátěry weber.ton micro V - silikonový nátěr 25 kg Tekutý, silikonový nátěr s mikrovláknem, připravený k přímému použití, ředitelný vodou. číslo výrobku: NFSON+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 4 625, ,00 185,00 0,4/2xN 24/600 weber.ton micro V - silikonový nátěr 5 kg Tekutý, silikonový nátěr s mikrovláknem, připravený k přímému použití, ředitelný vodou. číslo výrobku: NFSON+č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg 1 060, ,00 212,00 0,4/2xN weber.ton bio protiplísňový fasádní nátěr weber.ton bio - 25 kg Vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku. číslo výrobku: NFB+č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg 3 800, ,00 152,01 0,4 24/600 weber.ton bio - 5 kg Vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku. číslo výrobku: NFB+č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg 840, ,00 168,00 0,4 Podkladní nátěry a ředidla pro fasádní nátěry Pod weber.ton akrylát (dříve fasádní barva N A203) a weber.ton bio weber.podklad A (dříve nebarvená disperze 8521) Disperze ke snížení savosti podkladu a na zvýšení přídržnosti následného nátěru. číslo výrobku: NPA 100 balení v MJ: 1, 2, 4, 5, 18 a 40 kg dle balení dle balení 111,00 dle ředění dle balení Pod weber.ton silikát (dříve kerasil F 393K) weber.pas podklad S - 1, 5, 25 kg (dříve kerasil podkladní nátěr 557K) Penetrační roztok na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti a sjednocení pod zrnité silikátové a silikonsilikátové tenkovrstvé omítky. číslo výrobku: NPS 200 balení v MJ: 1, 5, 25 kg dle balení dle balení 89,90 dle ředění dle balení Pro weber.ton purosil (dříve silikátový nátěr A100) silikátové ředidlo - 10 kg Podkladní nátěr ke snížení savosti podkladu, sjednocení jeho nasákavosti a zvýšení přídržnosti následného nátěru. číslo výrobku: V balení v MJ: 10 kg 920, ,00 92,00 0,1 60/600 fluat - podkladní nátěr pod silikát 10 kg Tekutý roztok draselných silikátů k sjednocení a neutralizaci nestejnoměrně savých a čerstvých omítkových povrchů. číslo výrobku: H balení v MJ: 10 kg 1 290, ,00 129,00 0,2 60/600 12

15 Pod silikonový nátěr weber.ton micro V silikonový podkladní nátěr - 10 kg Silikonový nátěr pod nátěr micro V ke snížení savosti podkladu a na zvýšení přídržnosti následného nátěru. číslo výrobku: G balení v MJ: 10 kg 1 360, ,00 136,00 0,1 45/450 silikonový podkladní nátěr - 1 kg Silikonový nátěr pod nátěr micro V ke snížení savosti podkladu a na zvýšení přídržnosti následného nátěru. číslo výrobku: G500 1 balení v MJ: 1 kg 158,00 188,00 158,00 0,1 Renovace podkladu vrchních omítek a nátěrů extra - stěrková omítka 25 kg Suchá, vysprávková, velmi jemná omítka, obohacená disperzními přísadami. číslo výrobku: M balení v MJ: 25 kg 787,50 937,00 31,50 1 kg/1 mm 40/1000 extra - stěrková omítka 2 kg Suchá, vysprávková, velmi jemná omítka, obohacená disperzními přísadami. číslo výrobku: M742 2 balení v MJ: 2 kg 85,80 102,00 42,60 1 kg/1 mm 100/200 Příslušenství, doplňkové materiály a pomocné prostředky fasády urychlovač pro weber.pas akrylát - 12 ml Přídavný komponent do akrylátové omítky terraplast pro práci, kdy noční teploty mohou klesnout na bod mrazu. číslo výrobku: V001 balení v MJ: 12 ml/1 ks 182,60 217,00 182,60 1 ks/kbelík adhezní emulze H - 10 kg Emulze na zvýšení přilnavosti s plastifikačním účinkem. číslo výrobku: H balení v MJ: 10 kg 1 815, ,00 181,50 0,2 60/600 hloubkový zpevňovač omítek - 5 kg Ke zpevnění stávajících omítek a současnému snížení jejich nasákavosti. Tekutý, rozpouštědlo obsahující podkladní prostředek, který proniká hluboko do podkladu. Ten se stává vazným a únosným pro fas. nátěry. číslo výrobku: H707 5 balení v MJ: 5 kg 1 083, ,00 216,60 0,3 90/450 fasádní čisticí prostředek - 5 kg Čisticí prostředek v tekuté formě. číslo výrobku: E709 5 balení v MJ: 5 kg 166,50 198,00 33,30 0,2 90/450 odstraňovač řas, mechů a lišejníků - 5 a 20 kg Biologický roztok k čištění a ochraně proti řasám, plísňovým houbám, mechům a lišejníkům. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. číslo výrobku: V003 balení v MJ: 5 kg, 20 kg dle balení dle balení 64,00 0,25 13

16 odstraňovač starých nátěrů - 25 kg Slouží k očištění fasád od starých povrchových úprav. číslo výrobku: E balení v MJ: 25 kg 8 025, ,00 321,00 0,4 6/150 odstraňovač starých nátěrů - 5 kg Slouží k očištění fasád od starých povrchových úprav. číslo výrobku: E703 5 balení v MJ: 5 kg 1 685, ,00 337,20 0,4 40/200 Ibovit 2 - urychlovač- 20 kg Používá se při nízkých teplotách. číslo výrobku: D balení v MJ: 20 kg 1 560, ,00 78,00 Ibofon - fixavit - 15 kg Adhézní emulze. číslo výrobku: D balení v MJ: 15 kg 1 875, ,00 125,00 antigraffiti systém grafitix primaire ROC - 20 kg Bezbarvá vodní disperze polyuretanu, určená zejména pro ošetření povrchů před nanesením ochranných nátěrů proti graffiti. Jeho použití je nutné u silikátových a minerálních podkladů. číslo výrobku: balení v MJ: 20 kg , ,00 873,70 0,13 grafitix primaire ROC - 5 kg Bezbarvá vodní disperze polyuretanu, určená zejména pro ošetření povrchů před nanesením ochranných nátěrů proti graffiti. Jeho použití je nutné u silikátových a minerálních podkladů. číslo výrobku: balení v MJ: 5 kg 4 470, ,00 894,00 0,13 grafitix M.P.2-5 kg Permanentní ochrana proti graffiti v provedení matném a lesklém, pro použití v exteriérech i interiérech na podkladech natřených i bez nátěru. číslo výrobku: balení v MJ: 5 kg 4 237, ,00 847,40 0,20 grafitix grafisolv - 5 kg Prostředek pro odstranění následných graffiti. Pomalu a postupně rozrušuje jeho barvu, proto lze jeho účinek zastavit kdykoliv tak, aby se snížilo riziko poškození původního povrchu. číslo výrobku: balení v MJ: 5 kg 2 585, ,00 517,00 0,2 grafitix decolorant - 1 kg Ve formě gelu. Odstraňuje nápisy namalované inkoustem, propiskou, zvýrazňovači, razítkovými barv. atd. z kamene, cihel a mramoru. Zesvětluje dřevo a odbarvuje mořidla a laky z dřevěných podkl. Neodstraňuje původní nátěry. číslo výrobku: balení v MJ: 1 kg 647,00 770,00 647,00 0,60 14

17 V n ě j š í t e p e l n ě i z o l a č n í k o m p o z i t n í s y s t é m y - E T I C S Výrobek Lepicí a stěrkové hmoty Pro běžné použití weber tmel lepicí a stěrková hmota Jednosložková lepicí cementová hmota v práškovém stavu. číslo výrobku: LZS balení v MJ: 25 kg 182,50 217,00 7,30 7,0 42/1050 weber.therm klasik - lepicí a stěrková hmota Jednosložková, stěrková, cementová hmota v práškovém stavu. číslo výrobku: LZS balení v MJ: 25 kg 227,50 271,00 9,10 7,0 42/1050 weber.therm klasik bílý - lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 710B 25 balení v MJ: 25 kg 252,50 300,00 10,10 7,0 42/1050 weber.therm elastik - pružná a lepicí a stěrková hmota. Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS balení v MJ: 25 kg 322,50 384,00 12,90 7,0 42/1050 thin set speciál - lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: TSS 25 balení v MJ: 25 kg 192,50 229,00 7,70 7,0 42/1050 tevamin tmel - lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: balení v MJ: 25 kg 274,80 327,00 10,99 7,0 42/1050 Flexibilní lepicí a stěrková hmota na dřevěné podklady weber.therm technik - lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS balení v MJ: 25 kg 447,50 533,00 17,90 7,0 42/1050 Vysvětlivky: MJ měrná jednotka, 2xN dva nátěry, č. barvy číslo barvy, dle dod. dle dodavatele, ZD zdění, LP lepení 15

18 Pro zimní použití tevamin tmel Z- zimní lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: 3801Z 25 balení v MJ: 25 kg 275,00 327,00 11,00 7,0 42/1050 weber. therm minus 7 - hmota do mínusových teplot Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS balení v MJ: 25 kg 347,50 414,00 13,90 7,0 42/1050 Pro ETICS třídy A terra - lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: M balení v MJ: 25 kg 416,50 496,00 16,66 7,0 42/1050 Vysoce flexibilní disperzní (bezcementová) lepicí hmota terra Dispersionskleber - lepicí hmota Jednosložková pastózní lepicí hmota na bázi disperzních pojiv. číslo výrobku: M balení v MJ: 25 kg 1 522, ,00 60,90 3,0 24/600 Pro ETICS s minerální omítkou břizolitového typu weber. therm min Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS balení v MJ: 25 kg 347,50 414,00 13,90 7,0 42/1050 Pro paropropustný ETICS weber.therm - clima weber.therm clima - lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu s maximální prodyšností. číslo výrobku: LZS balení v MJ: 25 kg 684,00 814,00 27,36 7,0 42/1050 Pro patentovaný sanační systém na ETICS weber.therm retec 700 weber.therm retec lepicí a stěrková hmota Omítka obsahující vlákna určená pro sanaci kontaktních zateplovacích systémů. Používá se jako vyrovnávací a armovací omítka při sanacích starých či poškozených kontaktních zateplovacích systémů. číslo výrobku: M balení v MJ: 30 kg 830,30 988,00 27,68 12,0 36/1080 Speciální stěrka na ETICS se štukovým vzhledem na lepicí a stěrkovu hmotu štuková stěrka bílá Jednosložková, mrazuvzdorná, stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: 3803 B 25 balení v MJ: 25 kg 163,50 195,00 6,54 4,0 42/

19 weber.therm family Výrobek Lepicí a stěrkové hmoty Výrobek Profily Okenní profily Weber ukončení 1,4 m WP UKON 1,4 m 2 1,4 68,10 81,00 48,60 karton/70 m Rohové profily Weber roh kombi PVC 2,5 m WP KOMBI PVC m 2 2,5 33,20 40,00 13,30 karton/125 m Soklové profily Číslo výrobku Číslo výrobku Měrná jednotka Měrná jednotka Balení v MJ Balení v MJ Příslušenství, doplňkové materiály a systémové součásti pro ETICS řada weber. therm ks/balení weber.therm family - lepicí a stěrková hmota M ks ,00 512,00 17,20 7,0 40/1000 Tenkovrstvé pastovité omítky weber Kunnstharzputz akrylátová omítka weber Kunstharzputz (zrnitost 1,5 3 mm) dle zrnitosti ks , ,00 52,00 dle zrnitosti 24/720 weber Silikatputz silikátová omítka weber Silikatputz (zrnitost 1,5 3 mm) dle zrnitosti ks , ,00 55,00 dle zrnitosti 24/720 weber extraclean silikonsilikátová omítka weber extraclean (zrnitost 1,5 3 mm) dle zrnitosti ks , ,00 62,00 dle zrnitosti 24/720 weber Silikonharzputz silikonová omítka plus weber Silikonharzputz (zrnitost 1,5 3 mm) dle zrnitosti ks , ,00 72,00 dle zrnitosti 24/720 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Podkladní nátěr k tenkovrstvým omítkám - bílý (W), zelený (G), žlutý (L), červený (R), šedý (U), nové hnědý (H), modrý (M), oranžový (O) weber Putzgrund G700 ks , ,00 89,90 0,18 24/480 ks/mj Weber ukončení 1,6 m WP UKON 1,6 m 2 1,6 77,80 93,00 48,60 karton/80 m Weber ukončení 2,4 m WP UKON 2,4 m 2 2,4 116,70 139,00 48,60 karton/120 m Weber parapetní WP PAR 2 m ,80 158,00 66,40 karton/200 m Weber okenní WP OKE 2 m ,10 108,00 45,60 karton/100 m Weber okenní P WP OKE P 2,5 m 2 2,5 127,40 152,00 51,00 karton/62,5 m Weber roh kombi AL 2 m WP KOMBI AL 2 m ,30 34,00 14,20 karton/200 m Weber roh kombi AL 2,5 m WP KOMBI AL 2,5 m 2 2,5 35,40 42,00 14,20 karton/125 m Weber sokl 23 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 23 m ,30 68,00 28,70 svazek/50 m Weber sokl 33 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 33 m ,50 73,00 30,80 svazek/50 m Weber sokl 43 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 43 m ,50 80,00 33,80 svazek/50 m Weber sokl 53 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 53 m ,30 87,00 36,70 svazek/50 m Weber sokl 63 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 63 m ,30 96,00 40,20 svazek/50 m Weber sokl 73 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 73 m ,70 103,00 43,40 svazek/50 m Weber sokl 83 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 83 m ,60 110,00 46,30 svazek/50 m Weber sokl 93 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 93 m ,70 119,00 49,90 svazek/50 m Weber sokl 103 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 103 m ,50 126,00 52,80 svazek/50 m Weber sokl 113 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 113 m ,90 134,00 56,50 svazek/50 m Weber sokl 123 mm tl. 0,8 mm/2 m WP SOKL 123 m ,90 141,00 59,50 svazek/50 m Vysvětlivky: MJ měrná jednotka, 2xN dva nátěry, č.barvy číslo barvy, dle dod. dle dodavatele, ZD zdění, LP lepení 17

20 Číslo výrobku Měrná jednotka Balení v MJ ks/balení Skleněná síťovina Weber therm R131 WT 131 m , ,00 20,40 1,15 30 rolí/1500 m 2 Weber therm R117 WT 117 m , ,00 19,30 1,15 30 rolí/1500 m 2 Hmoždinky Hmoždinky s plastovým trnem do plných materiálů Weber hmoždinka 8 mm 95 PL WH P 95 m ,70 626,00 2, Weber hmoždinka 8 mm 115 PL WH P 115 m ,10 695,00 2, Weber hmoždinka 8 mm 135 PL WH P 135 m ,00 788,00 3, Weber hmoždinka 8 mm 155 PL WH P 155 m ,30 904,00 3, Weber hmoždinka 8 mm 175 PL WH P 175 m ,30 950,00 4, Hmoždinky s kovovým trnem do plných materiálů Weber hmoždinka 8 mm 95 OC WH O 95 m ,20 996,00 4, Weber hmoždinka 8 mm 115 OC WH O 115 m , ,00 5, Weber hmoždinka 8 mm 135 OC WH O 135 m , ,00 5, Weber hmoždinka 8 mm 155 OC WH O 155 m , ,00 6, Weber hmoždinka 8 mm 175 OC WH O 175 m , ,00 6, Weber hmoždinka 8 mm 195 OC WH O 195 m , ,00 8, Hmoždinky s plastovým trnem do dutých materiálů Weber hmoždinka 8 mm 95 PL-D WH P-D 95 m ,20 649,00 2, Weber hmoždinka 8 mm 115 PL-D WH P-D 115 m ,60 718,00 3, Weber hmoždinka 8 mm 135 PL-D WH P-D 135 m ,50 811,00 3, Weber hmoždinka 8 mm 155 PL-D WH P-D 155 m ,80 927,00 3, Weber hmoždinka 8 mm 175 PL-D WH P-D 175 m ,00 488,00 4, Hmoždinky s kovovým trnem do dutých materiálů Weber hmoždinka 8 mm 95 OC-D WH O-D 95 m , ,00 4, Weber hmoždinka 8 mm 115 OC-D WH O-D 115 m , ,00 5, Weber hmoždinka 8 mm 135 OC-D WH O-D 135 m , ,00 5, Weber hmoždinka 8 mm 155 OC-D WH O-D 155 m , ,00 6, Weber hmoždinka 8 mm 175 OC-D WH O-D 175 m ,50 811,00 6, Weber hmoždinka 8 mm 195 OC-D WH O-D 195 m , ,00 9, Příslušenství, doplňkové materiály a systémové součásti pro ETICS Izolační desky pouze orientační ceny, mění se dle cen dodavatelů - další druhy, rozměry a aktuální ceny na vyžádání Polystyren pěnový fasádní EPS 70F dle dodavatele m 2 dle dod. dle dod. dle dod. 1,05 Polystyren extrudovaný polystyren extrudovaný dle dodavatele m 2 dle dod. dle dod. dle dod. 1,05 Perimeter soklové desky 500 x 1000 perimeter - izolační desky dle dodavatele m 2 dle dod. dle dod. dle dod. 1,05 Polystyren terratherm clima λ = 0,036 µ = 10 polyst. terratherm - clima cm CL 036 m 2 2,5 732,30 871,00 292,90 1,05 Polystyren terratherm clima λ = 0,044 µ = 10 polyst. terratherm - clima cm CL 040 m 2 2,5 663,80 790,00 265,50 1,05 Minerální desky podélné vlákno dle dodavatele m 2 dle dod. dle dod. dle dod. dle dod. 1,05 kolmé vlákno dle dodavatele m 2 dle dod. dle dod. dle dod. dle dod. 1,05 Vysvětlivky: MJ měrná jednotka, 2xN dva nátěry, č.barvy číslo barvy, dle dod. dle dodavatele, ZD zdění, LP lepení 18

ceník weber platný od 1. 3. 2010 zateplení fasády podlahy lepidla malty sanace

ceník weber platný od 1. 3. 2010 zateplení fasády podlahy lepidla malty sanace ceník weber 2010 platný od 1. 3. 2010 ceník weber 2010 zateplení fasády podlahy lepidla malty sanace Ceník výrobků pro stavebniny Název výrobku pro zboží Vnější tepelně izolační kompozitní systémy - ETICS

Více

VýrobekBalení v MJ/kus

VýrobekBalení v MJ/kus VýrobekBalení v MJ/kus balení/kus bez DPH balení/kus s DPH Vnější tepelně izolační kompozitní systémy ETICS Lepicí a stěrkové tmely Pro běžné použití weber.tmel 700 lepicí a stěrkový tmel LZS 700 25 172,50

Více

ceník weber fasády podlahy zateplení lepidla sanace platný od 1.3. 2012

ceník weber fasády podlahy zateplení lepidla sanace platný od 1.3. 2012 weber ceník 2012 fasády podlahy platný od 1.3. 2012 zateplení lepidla sanace VýrobekBalení v MJ/kus balení/kus bez DPH balení/kus s DPH Vnější tepelně izolační kompozitní systémy ETICS Lepicí a stěrkové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

Číslo výrobku. Balení v MJ. Měrná jednotka. weber.mix mont Z tmel na porobeton pro zimní období MCT 510Z 25 25 kg 175,00 211,75 7,00 14 kg/m 3 zdiva

Číslo výrobku. Balení v MJ. Měrná jednotka. weber.mix mont Z tmel na porobeton pro zimní období MCT 510Z 25 25 kg 175,00 211,75 7,00 14 kg/m 3 zdiva platný od 1. 3. 2014 ýrobek Číslo výrobku Balení v MJ Měrná jednotka ks/ balení kg Lepicí a stěrkové tmely ETCS Řada standard weber tmel 700 lepicí a stěrkový tmel LZS 700 25 25 kg 192,50 232,93 7,70 7,0

Více

Ceník 2015. weber. we care * * Staráme se...

Ceník 2015. weber. we care * * Staráme se... weber Ceník 2015 we care * * Staráme se... Ceník výrobků pro stavebniny ýrobek Číslo výrobku Balení v MJ Měrná jednotka ks/ balení kg Lepicí a stěrkové hmoty ETCS Řada standard weber tmel 700 lepicí a

Více

Ceník ke dni 7.10.2008

Ceník ke dni 7.10.2008 List: 1/7 16342 BASF- lepidlo Z301 CL prof. 25kg pyt 387,00 460,53 16184 BASF- MASTERSEAL 368RAL 7040, 12l ks 3 252,00 3 869,88 71 BASF- potěr betonový EBF hrubý 30kg (35) pyt 83,10 98,89 70 BASF- potěr

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

FACHMANův. Zrnitost (mm) Fasádní pastovité omítky

FACHMANův. Zrnitost (mm) Fasádní pastovité omítky FACHMANův ceník 2015 platnost od 1. 3. 2015 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ nátěry STAVEBNÍ CHEMIE Podmínky prodeje upravují jednotlivé Kupní smlouvy a Všeobecné obchodní podmínky dodávek

Více

Ceník 2016. weber. we care * * staráme se

Ceník 2016. weber. we care * * staráme se weber Ceník 2016 we care * * staráme se Ceník výrobků pro stavebniny ýrobek Číslo výrobku Balení v MJ Měrná jednotka ks/ balení kg Lepicí a stěrkové hmoty ETCS Řada standard weber tmel 700 lepicí a stěrková

Více

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PENETRACE Prince Color Multigrund PGM - Základní penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítka, obklady a samonivelační hmoty. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se

Více

KATALOG 40 KS PALETA 417 DRŤ CAROLITH 3,0-4 MM 50KG KS 157,02 21% 1529 DRŤ CAROLITH 7,0-14 MM 25KG KS 82,64 21%

KATALOG 40 KS PALETA 417 DRŤ CAROLITH 3,0-4 MM 50KG KS 157,02 21% 1529 DRŤ CAROLITH 7,0-14 MM 25KG KS 82,64 21% Strana 1 3281 BAUMIT DUOCONTACT 25 KG KS 125,62 21% 152,00 3335 BP 3 BODEN-AUSGLEICHSMASSE 40 KS 374,00 21% 452,50 KG KNAUF 3347 BP 4 SÁDROVÁ NIVEL.HMOTA 25 KS 276,86 21% 335,00 KG KNAUF 3336 BP UNIGRUND

Více

BAUMIT FASÁDNÍ OMÍTKY, BARVY A TMELY

BAUMIT FASÁDNÍ OMÍTKY, BARVY A TMELY OMÍTKY NANOPOR OMÍTKY Pastovitá tenkovrstvá omítka škrábané struktury pro exteriér i intriér. Minerální, vysoce paropropustná, zvláště odolná vůči znečištění. K 1,5 škrábaná struktura 1,5 mm 2,5 kg 30

Více

CENÍK 2011. Pojiva a plniva Balení pytel / paleta (kg) Potěry Spotřeba cca kg/m 2 (tl. v mm) platnost od 1. 3. 2011

CENÍK 2011. Pojiva a plniva Balení pytel / paleta (kg) Potěry Spotřeba cca kg/m 2 (tl. v mm) platnost od 1. 3. 2011 CENÍK 2011 platnost od 1. 3. 2011 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ BARVY STAVEBNÍ CHEMIE Podmínky prodeje upravují jednotlivé Kupní smlouvy a Všeobecné obchodní podmínky dodávek stavebních

Více

Omítkové směsi barvy a nátěry

Omítkové směsi barvy a nátěry Omítkové směsi barvy a nátěry Zdicí malty ZM Vápenocementová zdicí malta,5 MPa - ruční Pro vnitřní a vnější použití jako zdící malta, pro normálně namáhané zdivo. Je určena pro zdění všech ů zdiva, zejména

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Prezentace seznamuje s druhy malt a suchých maltových směsí.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Prezentace seznamuje s druhy malt a suchých maltových směsí. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_20_MY_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

www.hasit.cz Mistrovská díla s HASITEM Fasádní omítky

www.hasit.cz Mistrovská díla s HASITEM Fasádní omítky www.hasit.cz Mistrovská díla s HASITEM Fasádní omítky VŠEOBECNÉ INFORMACE Úvod Tak jako šaty dělají člověka, tak fasáda dělá dům. Fasáda je výrazem živé architektury a spolu se zařízením interiéru odráží

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

Nebojme se barev, patří k životu.

Nebojme se barev, patří k životu. Nebojme se barev, patří k životu. Barvy si člověk vymyslel proto, aby jimi mohl ovlivňovat své prostředí. Barvy nás ladí, dotvářejí naše architektonické záměry a jsou zároveň vizitkou, kterou promlouváme

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ

Více

CENÍK KIESEL, s.r.o. PLATNOST OD 1.2.2014

CENÍK KIESEL, s.r.o. PLATNOST OD 1.2.2014 stavební chemie pro obklady, dlažby a pokládání podlahových krytin a parket CENÍK, s.r.o. PLATNOST OD 1.2.2014 výrobek přednátěry balení základní cena základní cena paletování spotřeba cena za jedn. za

Více

Suché stavební směsi 1

Suché stavební směsi 1 Suché stavební směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Ceník fasádního zateplovacího systému ECOROCK FF. Platný od 31. 3. 2014

Ceník fasádního zateplovacího systému ECOROCK FF. Platný od 31. 3. 2014 Ceník fasádního zateplovacího systému FF Platný od 31. 3. 2014 Vhodný pro každou stěnu! ÚspORa nákladů KOmFORt bydlení pestrá paleta barev požární bezpečnost novinka! FF Kompletní fasádní zateplovací systém

Více

Technické listy k výrobkům v systému ETICS EXTHERM (Vydáno 03.01.2008)

Technické listy k výrobkům v systému ETICS EXTHERM (Vydáno 03.01.2008) Technické listy k výrobkům v systému ETICS EXTHERM (Vydáno 03.01.2008) Wolseley Czech Republic spol. s r.o., Pražákova 36a/661Brno, 619 00, IČO 41196589, DIČ CZ41196589 1/31 SEZNAM VÝROBKŮ strana EXTHERM

Více

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Pozemní stavitelství Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 0532 Akustika Ochrana proti hluku v budovách

Více

Suché stavební směsi 1

Suché stavební směsi 1 Suché stavební směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

CAPAROL. Penetrace pod fasádní barvy Speciální hydrofobní penetrace bez rozpouštědel Caparol Tiefgrund LF 12 kg 0,2 kg 88,00 1 056,00

CAPAROL. Penetrace pod fasádní barvy Speciální hydrofobní penetrace bez rozpouštědel Caparol Tiefgrund LF 12 kg 0,2 kg 88,00 1 056,00 PENETRACE Penetrace pod omítky vodní-pigmentované Pigmentový speciální základní nátěr pro strukturované omítky v exteriéru i interiéru Capatect penetrace pod omítky B 25 kg 0,2 kg 55,00 1 375,00 Capatect

Více

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ Kdyby tak stěny mohly mluvit! Na tisíce stěn a tisíce odstínu... Vyberte svůj příbeh! 1 O stupeň lepší! 2 3 BARVY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ 4 5 BRAVO FAS fasádní

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Krkonošské vápenky Kunčice, a. s. Ceník

Krkonošské vápenky Kunčice, a. s. Ceník rkonošské vápenky unčice, a. s. Ceník Suchých omítkových a maltových směsí a stavební 2011 Ladislav Zmuda generální ředitel Vážené zákaznice, vážení zákazníci, dovolte mi, abych Vám na začátku mého úvodního

Více

Číslo a název výrobku

Číslo a název výrobku Číslo a název výrobku 102 Olej na zahradní nábytek - Classic 0,750 537 18 30 106 Pečující olej 1,000 537 83 6 107 Pečující vosk 1,000 537 83 6 108 Olej na pracovní plochy - Pur Solid 0,375 510 8 64 0,500

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny THERMOKAPPA 3000 označený evropskou značkou shody CE v srpnu 2011, vydal Paulín

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu THERMOKAPPA 2000 označený evropskou značkou shody CE THERMOKAPPA 2000 GRAY označený

Více

Přehled výrobků SAKRET

Přehled výrobků SAKRET Přehled výrobků SAKRET KONTAKTY GSM brána: +420 777 755 014; +420 606 646 638 Oddělení telefon/fax e-mail Sekretariát fax: 315 728 254 sakret@sakret.cz 315 728 421 315 728 416 Objednávky a odbyt fax: 315

Více

HASIT Hasitherm - MW- Light

HASIT Hasitherm - MW- Light Certifikovaný zateplovací systém ETAG 004 Oblasti použití: Vlastnosti: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi minerální vlny (MW), certifikovaný předpisu ETAG 004. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení

Více

MARIS POLYMERS CENÍK 2011

MARIS POLYMERS CENÍK 2011 MARIS POLYMERS CENÍ TEUTÉ HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNY odstín balení / FLASH Elastická, tekutá, jednosložková, Spotřeba při 3 vrstvách,, kg/m Elastická, tekutá, tixotropní, jednosložková, polyuretanová, vodě

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

ceník ecorock FF 2015

ceník ecorock FF 2015 ceník ecorock FF 2015 ROCKWOOL, a.s. ceník FF Ceník fasádního zateplovacího systému Ceny jsou platné od 1. 4. 2015 T E P E L N Á A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT Vhodný pro každou

Více

FACHMANŮV CENÍK 2015 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY STAVEBNÍ CHEMIE

FACHMANŮV CENÍK 2015 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY STAVEBNÍ CHEMIE FACHMANŮV CENÍK 2015 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ nátěry STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ zboží Platný od 1. 3. 2015 Vysvětlivky 9 10 11 12 13 14 15 materiál materiál

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

Cementová. lepidla a stěrky

Cementová. lepidla a stěrky Cementová lepidla a stěrky Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ FLEX Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramických obkladů a dlažby z přírodního i umělého kamene, desek

Více

ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ!

ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ! ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

C E N Í K. Objednávání výrobků:

C E N Í K. Objednávání výrobků: C E N Í K OBJEDNÁVÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ Platnost od 7.1.2013 Stavební chemie pro lepení obkladů a dlažeb Sortiment je v ceníku označen podle způsobu objednávání a dopravy takto : 1. Kamión: ucelená dodávka

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Proč zateplovat fasády?

Proč zateplovat fasády? Proč zateplovat fasády? Co je vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)? Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Kromě okamžitých finančních úspor za náklady

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

RASANTE 1100 RASANTE 1200

RASANTE 1100 RASANTE 1200 KATALOG VÝROBKŮ STĚRKY 13 RASANTE 1100 Vápenocementová jemná dokončovací stěrka pro občanské stavby. Práškový produkt dostupný v bílé a světle šedé barvě, ideální jako jemná malta k dokončování nových

Více

CENÍK (platný od 1.1. 2008)

CENÍK (platný od 1.1. 2008) CENÍK (platný od 1.1. 2008) excel mix s cz DPH Přečtěte si užitečné rady k zateplování To asi je známé, že zateplení objektu zamezuje tepelným ztrátám a snižuje tak náklady na vytápění objektu. Správné

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY CEMIX THERM DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY CEMIX THERM DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY CEMIX THERM DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ Vnější tepelněizolační kontaktní systémy (ETICS) Cemix THERM Komponent Vrstva název označení Cemix THERM P - izolant z polystyrenu THERM P BASIC Podkladní

Více

Systémové řešení pro terasy

Systémové řešení pro terasy Systémové řešení pro terasy Tři spolehlivé PCI systémy Trvalá ochrana Variabilita Dlouhodobá životnost 1 2 Tři systémy odolávající nepřízni počasí PCI volba s mnoha výhodami Slunce, vlhkost a mráz jsou

Více

odstín tmavě šedý dle vzorku předloženého při výběrovém řízení Litý potěr cementový

odstín tmavě šedý dle vzorku předloženého při výběrovém řízení Litý potěr cementový 2.NP P10-Z2 KERAMICKÁ DLAŽBA vlhký provoz Keramická dlažba 200x200, R12 (+skup. B pro chůzi naboso), spárovaná vodotěsným tmelem po obvodu s požlábkem včetně rohových profilů Lepící tmel na keramickou

Více

SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb. Technologické řešení

SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb. Technologické řešení SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb Technologické řešení červenec 2013 Základní údaje: Název a místo stavby: Sanace terasy a oprava vstupů Západočeského divadla v Chebu Městský úřad Cheb -

Více

Zateplení. Energy Saving System. 1. Lepicí a stěrkové hmoty 151. 2. Izolanty 153. 3. Příslušenství 154

Zateplení. Energy Saving System. 1. Lepicí a stěrkové hmoty 151. 2. Izolanty 153. 3. Příslušenství 154 Zateplení Energy Saving System strana 1. Lepicí a stěrkové hmoty 151 2. Izolanty 153 3. Příslušenství 154 4. Penetrace, tenkovrstvé omítky a fasádní barvy 162 ZATEPLENÍ 147 Užitečné nástroje pro vaši každodenní

Více

Suché cementové směsi

Suché cementové směsi Suché cementové směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Ceník. Fasády Omítky Potěry

Ceník. Fasády Omítky Potěry Ceník Fasády Omítky Potěry Ceny platné od 1. března 2005 KVALITA A SPOLEHLIVOST NA PRVNÍM MÍSTĚ Se zárukou kvality. Certifikovaný systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 zaručuje stabilizovanou

Více

omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů

omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů DETAIL DETAIL 0 0 00 00 IZOLOVÁNÍ A ZATEPLENÍ PODZEMNÍ ČÁSTI IZOLOVÁNÍ A ZATEPLENÍ PODZEMNÍ

Více

SPÁROVACÍ HMOTY PRO OBKLADY A DLAŽBY A MOZAIKY A DLAŽBY A MOZAIKY

SPÁROVACÍ HMOTY PRO OBKLADY A DLAŽBY A MOZAIKY A DLAŽBY A MOZAIKY KATALOG VÝROBKŮ A DLAŽBY A MOZAIKY 45 COLORFILL FLEX 0-6 Jednosložková spárovací hmota pro obklady a dlažby s okamžitou přilnavostí, vodoodpudivá a pružná, pro spáry o velikosti 0-6 mm Jedná se o tmel

Více

Polymer beton. Použití Přírodní nebo dekorativní

Polymer beton. Použití Přírodní nebo dekorativní Polymer beton TF - PB Možnost aplikace v interiérech. Vysoká odolnost proti vlhku, vodě, ropným produktům a jiným chemickým mediím, Vyniká dlouhou životností. 18,25 KG 1m2/ 10 mm tloušťky 16+1,5+0,75 KG

Více

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA TOPENÍ A CHLAZENÍ MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU SNÍŽENÍ EMISÍ PŘI VÝROBĚ ENERGIE ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI

Více

3. JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

3. JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY . JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou tradičním a nejčastěji používaným způsobem úpravy vnějších i vnitřních povrchů staveb. V závislosti na jejich tloušťce, složení a skladbě jednotlivých

Více

Biosil. Soldalit. Biosil. Granital. Romanit. Soldalit. Athenit. Romanit Athenit. Antrigraffiti. Purkristalat. Granital. Antrigraffiti.

Biosil. Soldalit. Biosil. Granital. Romanit. Soldalit. Athenit. Romanit Athenit. Antrigraffiti. Purkristalat. Granital. Antrigraffiti. od roku 1878 KEIM Systémy a produkty Granital Romanit Antrigraffiti Soldalit Soldalit Biosil Athenit Antrigraffiti Biosil Purkristalat Purkristalat Romanit Athenit Granital Granital www.keim.cz Obsah strana

Více

CENÍK PROFIMIX Systém suchých maltových a omítkových směsí. www.kmb-profimix.cz. infolinka: 800 150 200. Platnost 2012

CENÍK PROFIMIX Systém suchých maltových a omítkových směsí. www.kmb-profimix.cz. infolinka: 800 150 200. Platnost 2012 CENÍK PROFIMIX Systém suchých maltových a omítkových směsí Platnost 2012 www.kmb-profimix.cz infolinka: 800 150 200 MÁME PRO VÁS JIŽ ODZKOUŠENÉ A DOPORUČENÉ SKLADBY. www.kmb-profimix.cz VNĚJŠÍ OMÍTKA (vápenopískové

Více

DATUM: 06.07.2016 POBOČKA: Jičín STRANA 1 / 64. 128,72 Kč bez DPH bal. 4470080000 155,75 Kč s DPH CEM II/B-M 32,5R (S-LL) Cement PL (25kg/bal)

DATUM: 06.07.2016 POBOČKA: Jičín STRANA 1 / 64. 128,72 Kč bez DPH bal. 4470080000 155,75 Kč s DPH CEM II/B-M 32,5R (S-LL) Cement PL (25kg/bal) DATUM: 06.07.2016 POBOČKA: Jičín STRANA 1 / 64 Vápno a cement Vápno bílé hašené Čertovy schody 30kg/bal 128,72 Kč bez DPH 4470080000 155,75 Kč s DPH CEM II/B-M 32,5R (S-LL) Cement PL (25kg/bal) 68,31 Kč

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU POUŽITÍ

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU POUŽITÍ LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU POUŽITÍ Stand. Speciální a flexibilní lepidla na podlahy a stěny PU Disp. C1T C2T C2TE C2TE C2TF C2TE C2TE C2TE C2TFE BF-1 CFK SFK PFK PFK RAPID PFK WHITE PFK PLUS SK SK-RAPID

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY STAVEBNÍ CHEMIE

FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY STAVEBNÍ CHEMIE FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ nátěry STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ zboží Platný od 1. 3. 2014 Vysvětlivky materiál dodáván volně ložený - cena na

Více

LEPIDLA NA MATERIÁLY Z KERAMIKY A PŘÍRODNÍHO KAMENE

LEPIDLA NA MATERIÁLY Z KERAMIKY A PŘÍRODNÍHO KAMENE LEPIDLA NA MATERIÁLY Z KERAMIKY A PŘÍRODNÍHO KAMENE 4. LEPIDLA NA KERAMIKU A PŘÍRODNÍ KÁMEN 4.1 Lepidla na bázi hydraulických pojiv Adesilex P4 Cementové rychle tvrdnoucí samosmáčivé lepidlo s velmi dobrými

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov Pracoviště:

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY PRO POKLÁDKU KERAMIKY, PŘÍRODNÍHO KAMENE, PARKET, PRUŽNÝCH A TEXTILNÍCH KRYTIN

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY PRO POKLÁDKU KERAMIKY, PŘÍRODNÍHO KAMENE, PARKET, PRUŽNÝCH A TEXTILNÍCH KRYTIN DOPLŇKOVÉ VÝROBKY PRO POKLÁDKU KERAMIKY, PŘÍRODNÍHO KAMENE, PARKET, PRUŽNÝCH A TEXTILNÍCH KRYTIN 10. DOPLŇKOVÉ VÝROBKY PRO POKLÁDKU KERAMIKY, PŘÍRODNÍHO KAMENE, PARKET, PRUŽNÝCH A TEXTILNÍCH KRYTIN 10.1

Více

Seznam výrobků Lena Chemical s.r.o. 2015

Seznam výrobků Lena Chemical s.r.o. 2015 Seznam výrobků Lena Chemical s.r.o. 2015 R Lena P 101 Opravné sady a přísady pro opravu podlah Betonových a jiných konstrukcí Neplněný bezrozpouštědlový dvousložkový čirý epoxidový vazný můstek, zpevňovač

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

systém stavebních profilů

systém stavebních profilů systém stavebních profilů Produkty Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Omítkové profily Příslušenství pro suchou stavbu Hydroizolace Nopové fólie a geotextílie LIKOV v novém. Nyní nás najdete v

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

FACHMANův. OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ nátěry STAVEBNÍ CHEMIE

FACHMANův. OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ nátěry STAVEBNÍ CHEMIE FACHMANův ceník 2016 platnost od 1. 3. 2016 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ nátěry STAVEBNÍ CHEMIE Podmínky prodeje upravují jednotlivé Kupní smlouvy a Všeobecné obchodní podmínky dodávek

Více

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY Posuzovaný objekt: Bytový dům Adresa: Široká č.p.87, Chrudim Zákazník: Ing. Patrik Boguaj Číslo zprávy: JS 1512 OBSAH 1. Popis objektu 2. Vlastní měření

Více

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M V N Ě J Š Í K O N T A K T N Í Z A T E P L OBECNĚ Vnější kontaktní zateplovací systém Primalex zajistí pro Váš dům snížení spotřeby energie na vytápění, případně klimatizaci

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ Platný od 1. 3. 2014 Vysvětlivky materiál dodáván volně ložený - cena na

Více

Ceník 2013. výrobní program. Kvalita a spolehlivost sstavte s námi. Platnost od 1. března 2013

Ceník 2013. výrobní program. Kvalita a spolehlivost sstavte s námi. Platnost od 1. března 2013 PODLAHOVÉ SYSTÉMY PROFI Stůjte na kvalitě! Podlahové systémy nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Ceník 2013 výrobní program SSpeciální materiály

Více

Cementy /od 25.3.2013/ Suché maltové směsi Cemix /od 1.3.2015/ Zdící malty. Malty pro tenkovrstvé zdění. Speciální malty a opravné hmoty

Cementy /od 25.3.2013/ Suché maltové směsi Cemix /od 1.3.2015/ Zdící malty. Malty pro tenkovrstvé zdění. Speciální malty a opravné hmoty Cementy /od 25.3.2013/ Cement II/B-S 32,5 R q 208,00 Kč 251,70 Kč 14 Cement I 42,5 q 301,00 Kč 364,30 Kč 14 Suché maltové směsi Cemix /od 1.3.2015/ Zdící malty Cemix 011 - zdící malta 5 Mpa 40 kg q 196,00

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

AKČNÍ NABÍDKA NA PROBARVENÉ OMÍTKY A NÁTĚRY SLEVY 40 60 %

AKČNÍ NABÍDKA NA PROBARVENÉ OMÍTKY A NÁTĚRY SLEVY 40 60 % AKČNÍ NABÍDKA NA PROBARVENÉ OMÍTKY A NÁTĚRY SLEVY 40 60 % NA POBOČKÁCH DEK Jedná se o chybně objednané materiály, nebo materiály s končící dobou expirace. Proto jsou převedeny do II.jakosti. Veškeré odstíny

Více

Váš partner. Zdící malty Zdící malty (Profi Dur 50, Profi Dur 100, Profi Porotmel, Profi Klinker) 10. Provozní doba:

Váš partner. Zdící malty Zdící malty (Profi Dur 50, Profi Dur 100, Profi Porotmel, Profi Klinker) 10. Provozní doba: Váš partner Profibaustoffe CZ, s.r.o. Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno IČ: 47912162, DIČ: CZ47912162 Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 10040. Provozní doba:

Více

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Obsah 1 Obecné... 3 Příprava stěny... 4 3 Příprava podlahy... 5 4 Provádění hydroizolace... 5 5 Lepení keramického

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Průvodce výběrem vhodných produktů podle: druhu podkladu způsobu zatížení lepených materiálů Přehled lepicích malt na obklady a dlažbu včetně doporučených

Více