Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice. Absolventská práce RENESANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce RENESANCE"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce RENESANCE Renata Vránková 9. třída Vedoucí práce: Mgr. Dagmar Zobalová Školní rok 2012/ 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne Jméno autorky: Renata Vránková

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat Mgr. Dagmar Zobalové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Renesance byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na renesanční období, ve kterém se vyvíjelo malířství, hudba a architektura.

5 Obsah Úvod Renesanční hudba Architektura Renesanční odívání Malířství Leonardo da Vinci Giuseppe Arcimboldo Renesanční věda a technika Mikuláš Koperník Galileo Galilei Tycho Brahe Knihtisk a Johannes Gutenberg Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Seznam příloh... 18

6 Úvod Toto téma jsem si vybrala, protože už od 6. třídy mě bavilo se učit o uměleckých slozích. Renesance mě hodně zaujala. Nejvíce mě vždy zajímalo, co lidé v tom určitém období nosili za šaty. Renesanci jsem si také vybrala proto, že mě moc baví hrát na kytaru. V současné době hraji většinou renesanční skladby, které jsou hezké, záživné a skoro pokaždé mi zlepší náladu. Klade se v nich důraz na vyšší noty, takže se dobře hrají a jsou veselé. Renesanční malířství mě zaujalo proto, že renesanční malíři jsou podle mě opravdu skvělí. Novinkou té doby bylo, že portréty se začaly malovat z profilu

7 1 Renesanční hudba Období renesanční hudby se obvykle klade mezi roky Pro renesanční hudbu je charakteristický velký důraz na libozvučnost, kontrast, soulad a řád. Zdokonalovaly se dechové a smyčcové hudební nástroje, jako například housle, trubky, fagoty, pozouny, cembala a spinety. Renesanční hudba byla provázena změnami v myšlení a kultuře. Rozvíjela se především v Itálii. Renesance se tímto stala základem umění. V hudbě vzkvétala disonance (souzvuk dvou nebo několika tónů, který působí drsně až nepříjemně) a stoupal důraz na harmonii (souzvuk). V Čechách to s renesanční hudbou nebylo tak slavné. Kvůli husitským válkám se v Čechách hudební vývoj zbrzdil. Nejdůležitějším skladatelem v Čechách byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. V renesanční hudbě jsou tři generace renesančních skladatelů. Rozdělují se podle přístupu a jejich přínosu hudbě. 1. První generace doba rozvoje mše a chamsínu, nejvýznamnější představitel byl Guillaume Dufay (1397? 1474). Jeho hudba byla opisována, šířena a zpívána všude, kde zakořenila polyfonie (vícehlas, žádný hlavní hlas, nebo doprovázející). Dufay komponoval všechny hudební formy populární jako například mše, moteta, hymny. 2. Druhá generace rozšiřují kompozici mše, zjednodušují moteto a hojně využívají techniky imitace. Imitace přísná, tedy doslovné opakování určitého motivu v jiném hlase, nejvýznamnější představitel této generace je Johaness Ockeghem ( ). 3. Třetí generace vrchol v kompozičních dovednostech, znamenala konec renesanční hudby byla na vysoké úrovni, často tak vysoké, že vznikaly skladby, které sloužily pouze k testování těchto schopností (hádankový kánon). V kompozici převládala volná imitace, nejvýznamnější představitel byl Josquin Desprez ( ). Vrcholným představitelem renesanční hudby byl Giovanni Pierluigi da Palestina a Orlando di Laso

8 2 Architektura Renesance byla založená na jednoduchých, ale i zároveň složitých prvcích: 1. Sloupy typické pro antiku, sloupořadí (někdy i korintské sloupy, kanelované, žlábkované...). Renesanční pilastry (pilastr = sloup, sloupek dekorativního účelu) - - na způsob korintského sloupu. 2. Schodiště, různé druhy: dvojité točité schody ( točené spirály s dvěma rameny, velmi složitá konstrukce. Příklad: zámek Chambord, severozápadní Francie), dvoje vnější schody (působí velmi vznešeně, po obou stranách symetrická ramena, používaná především zvenčí u paláců), zdobené ramenové schodiště (dřevo, uvnitř domů, zdobené schodiště s dobovými figurkami). Velmi důležitým poznávacím znakem jsou tvarované balustry (balustrády = kuželkovité sloupky např. na parapetech nebo na zábradlích). 3. Vchod: nový styl lišící se od gotiky. Obloukové vstupy, kruhové (římská architektura - - zdobené římskými motivy), dveře mezi sloupky, apod. 4. Zdi, fasády: sgrafita (dvouvrstvá fasáda, většinou v exteriéru. Bílá na černé nebo obráceně. Příklad: Schwarzenberský palác, Praha), bosáž (plasticky opracované kamenné kvádry, především u paláců). Jako hlavní stavební materiál se používal kámen a cihly. Dále pak také dřevo a mramor. 5. Kupole (například kupole na Florentském dómu nebo v Pantheonu v Římě.) - kulová klenba. 6. Oblouky: Na rozdíl od gotiky renesance nepoužívala lomený oblouk. Změnili ho na půlkruhový na pilastrech. 7. Okna: V renesanci se užívalo více typů oken: oblouková okna, zdvojená okna, arkýřová okna a typicky obdélníková okna rozdělená do několika tabulek. V Itálii byla nejpoužívanější oblouková (zasazena do rámu, na způsob římských oblouků) a zdvojená (dvě spojená okna, každé zakončené půlkruhem). Arkýřová (vysoká okna, renesanční velké domy a paláce. Příklad: zámek Fredriksborg, Dánsko) v severní Evropě. Poslední zmiňovaný typ oken je typický pro pozdní renesanci (Okna obdelníkového tvaru jsou shora i ze stran rozdělena do tabulek. Často v Anglii, u bohatých domů). 8. Klenby 9. Arkády: často řada oblouků na sloupech, pilastrech

9 Na přelomu 14. a 15. století italští architekti zavrhli gotiku a její architekturu a začali kreslit a navrhovat nový sloh. Sloh inspirovaný klasickými styly. Vymysleli řád a pravidla, podle kterých se měli architekti řídit. Opět se do renesance vrátila architektura římská, dále se také inspirovali z antiky. Hojně se užívalo vzorů All Antica (andílci, vázy, obelisky, ornamenty, dekorativní vzory, figury ), tento styl se objevuje na začátku 15. století a ovlivňuje i renesanční architekturu v průběhu dalších mnoha desetiletí. K římským obnoveným nápadům se řadí například trojúhelníkové štíty, ploché stropy a sloupy. Renesance nejspíš vznikla v Toskánsku a ve Florencii. Dále postupovala do Pisy, později do Říma, Benátek a Milána. Toto jsou jedna z nejdůležitějších renesančních center v Itálii. Renesanční stavby se výrazně odlišovaly od staveb gotických tím, že už neměly jen funkci obrannou, ale hlavně funkci reprezentativní. Stavěly se nádherně zdobené paláce, k nimž se zakládaly rozsáhlé zahrady s kašnami, oranžériemi a sochami. Nelze se divit, že renesance je období rozkvětu nejen v architektuře, ale i v umění, vzdělanosti a v kultuře. Stavěly se také nové školy, radnice, kostely a katedrály. Renesanční sloh se odráží v architektuře i po konci renesanční éry: Krásným příkladem je například Pařížská Opera (1669), kde architekt Charles Garnier smísil prvky renesance, baroka, řecké a římské architektury. Dalším příkladem budovy nacházející se v Paříži je Comédie Francaise ( ), kde architekt smísil baroko, renesanci a římskou architekturu. V období 16. a 17. století se renesanční architektura přemístila i do severní a střední Evropy. Říká se, že italští architekti byli silně svázáni přísnými pravidly a řády v jejich zemi, a proto odjeli do různých jiných evropských zemí, kde renesanci rozšířili. Tam tvořili nové styly, ornamenty a formy, o které postupně renesanční architekturu obohacovali. Právě zde renesance působila silně vznešeným a dekorativním efektem (zdobené štíty...). Zato v Itálii působila jednodušším. Dobrým příkladem je radnice v nizozemském městě Leiden. Období renesance můžeme rozdělit do následujících tří částí: raná renesance, vrcholná renesance a pozdní renesance a manýrismus. Raná renesance se datuje od roku 1420 do roku Toto období je spíše období experimentů a vůbec hledání nových/starých nápadů, když renesance vznikala. Vrcholná renesance byla v období od roku Renesanční architekturu již zná celá Itálie, i země za hranicemi vrcholků Alp. Hlavními centry jsou v tu dobu Řím, Bologna, Verona a Vicenza. Architektura nabývá vznešenějšího a velkolepějšího rázu. Architektura se například obohatila o sochařskou výzdobu a nestejně široké sloupy. Poslední část, pozdní renesance a manýrismus je období od roku

10 do roku Postupným vývojem architektura ztratila pravidla a přísné zásady. Pozdní renesance jaksi odstartovala sloh barokní. Renesanční architekti: 1. Filippo Brunalleschi: Italský sochař a architekt ( ). Významný architekt rané renesance, také jako jeden z prvních zakladatelů. "Přinesl do renesanční architektury disciplínu". Proslavil se především stavbou florentského dómu Basilica Santa Maria del Fiore ( , Florencie, Itálie), dále mezi jeho slavné stavby patří: Loggia dei Lauzi (Florencie, Itálie), Ospeladi degli Innovanti ( , Florencie, Itálie), kaple Pazzi a Santo Spirito. 2. Michelozzo di Bartolommeo: Italský architekt a sochař rané renesance ( ). Vytvořil "obecný rámec" pro r. architekturu (symetrie, hlavní znaky pro typickou renesanční budovu, apod.). Jeho nejznámější stavbou je tzv. Palazzo Medici ( , Florencie, Itálie). Byl to následovník již zmíněného F. Brunalleschiho. 3. Leonardo da Vinci: Renesanční osoba 15. a 16. století. Zachovalé jsou pouze jeho pečlivě vedené zápisníky, kam kreslil návrhy, ale se stavbami, které bohužel nikdy nezrealizoval

11 3 Renesanční odívání Vyvinulo se v Itálii na přelomu 14. a 15. století a pokračovalo až do 16. století. Osobnost, která je z této doby, byl Rudolf II. Na renesanční dobu měl vliv antický ideál krásy. Byla zdůrazněna krása textilií, jako například hedvábí, samet, brokát s velkými vzory. Oděv byl zdoben průstřihy. 1. Mužský oděv: Nosily se košile s ozdobami a zvýrazněnými rameny. Na nohou se nosily kalhoty připomínající punčochy. Módním doplňkem byly barety, čepce, a klobouky. Vlasy měli muži delší, tváře oholené a pod bradou kratší vousy. 2. Ženský oděv Základem byly sukně a živůtky. Sukně sahaly až k zemi a vzadu byly někdy prodloužené. Rukávy byly dlouhé. Navrchu se nosily pláště a v módě byly blond vlasy a vysoké čelo. Vlasy se dávaly do uzlů a copů, nebo byly rozpuštěné. Vlasy zdobily stuhy, perly a čelenky

12 4 Malířství 4. 1 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci je typickým příkladem renesančního člověka. Jeho zvídavost jej přivedla k bádání v mnoha různých oblastech. Ačkoli da Vinci nedokončil takřka žádný ze svých obrazů, překonal lineární styl. Z tohoto důvodu patří k nejznámějším osobnostem vrcholné renesance. Díla Leonarda da Vinciho se vyznačují velkým zájmem o kompozici, perspektivu a objem postav, který vyústil v objevení vzdušné perspektivy a techniky sfumato, kdy vyjadřoval pomocí vzduchu a světa tonální přechody. Leonardo da Vinci se narodil 15. dubna 1452 v toskánské vesnici Vinci. V roce 1476 byl obviněn z homosexuálních praktik. Trestu se sice vyhnul, ale byla mu udělena podmínka. Kvůli provádění pitev roku 1515 byl vyhoštěn ze špitálu sv. Ducha a byl obviněn z praktikování černé magie. 2. května 1519 sepsal závět. Zemřel v Chateaux de Clous

13 Tento portrét představuje Cecelii Gallerani. V době kdy se vrátil do Milána, aby zde pracoval pro rodinu Sforzů, začal pracovat na jejím portrétu, v němž uvedl do praxe veškeré své umělecké a estetické ideje. Jí bylo šestnáct let let. V první řadě zachytil malíř dívku v pozici natočené o tři čtvrtiny, ovšem s obličejem směrujícím stranou, aby divák mohl obdivovat její svěží krásu. V rukou drží hranostaje, zvíře, které se na zámcích a v palácích používalo k chytání krys. Pozornost diváka upoutávají především ruce, které jsou v porovnání s obličejem neúměrně velké. Ve skutečnosti se jedná o předchůdce pozdně manýristického prvku, jehož prostřednictvím dodávali malíři zobrazené postavě na eleganci. Mona Lisa - je to jeden z nejslavnějších obrazů a jedno z mála děl, který da Vinci dokončil. Pro mě je na tomto obrazu nejkrásnější a nejzajímavější: Jestliže si rozdělíme její obličej na čtyři části, vidíme, že jedno oko má výraz veselý, druhé smutný, stejně jako jeden koutek rtů se usmívá a druhý je smutný. Jaký z nich převažuje? A krajina je na každé části také jiná

14 4. 2 Giuseppe Arcimboldo ( , Itálie) Italský malíř Giuseppe Arcimboldo se narodil roku 1527 v Miláně jako syn malíře. Jeho rodina byla v Miláně velmi vážená a jeho dědeček byl dokonce arcibiskupem. První zmínky o Arcimboldově kariéře umělce pocházejí z roku 1549, kdy spolupracoval se svým otcem na výzdobě katedrály v Miláně. Příslušníci rodu Habsburků malíře opakovaně vyznamenávali nejrůznějšími poctami, oceněními a vyznamenáními. K Arcimboldovým sériím, které vyvolaly největší údiv, patřily alegorie ročních období a živlů. Jednotlivé obrazy byly vzájemně propojeny. Malíř byl dobře obeznámen s obsahem císařských sbírek exotických zvířat a vzácných předmětů, stejně jako s obsahem kabinetu kuriozit. Na dílo Giuseppa Arcimbolda se lidé odjakživa dívali jako na podivné a zvláštní, i když jeho obrazy byly často napodobovány. Arcimboldo často užíval ve svých výstředních malbách ovoce a zeleninu, byl také proslaven pro užití hrnců, pánví a dokonce řemeslnického nářadí. Tyto předměty pak na obrazech aranžoval tak, aby z nich vznikly zajímavé portréty. Arcimboldo se však zabýval i klasickou portrétní tvorbou, nicméně protože byl oblíben hlavně pro svoje neobvyklé portréty, téměř žádná jeho klasická díla se do dnešní doby nezachovala. Mnohé z Arcimboldových obrazů byly z Prahy ukradeny v roce 1648 ve Třicetileté válce při nájezdech Švédů. Tyto obrazy se pak ocitly v soukromých sbírkách švédské královny Kristýny. Tento portrét představuje představuje Rudolfa II., pro kterého Arcimboldo pracoval. Malíř tento portrét vytvořil s úmyslem znázornit císaře jako Vertumna, římského boha květu a vegetace. Vertumnovu hlavu korunují modré a bílé hrozny vína, na nichž visí angrešty a třešně. Korunu oživuje několik pšeničných klasů, které rovněž vytvářejí obočí, jež svým tvarem dává výraz očím. Meloun, šťavnatý letní plod, slouží Vertumnovi za čelo, zatímco dvě tmavé třešně směrují na diváka zkoumavý pohled zpod víček znázorněných dvěma dlouhými zelenými fazolkami. Nos tvoří zralá hruška, která je položena přes dvě krásná jablka zardělé líce. Pod nimi granátové jablko vytváří zuby, zatímco pod dvěma červenými třešněmi rty je umístěn kaštan, jehož ostny naznačují hustý vous. Ještě níže, pod zelenou slupkou dýně a dalších druhů zeleniny, je složen ze salátů a lemován přírodními květy plášť, Vertumnův oděv

15 5 Renesanční věda a technika Věda se začala rozvíjet z filosofie a postupně se oddělovala. Za doby renesance se začaly rozvíjet vědy jako: lékařství, chemie, astronomie nebo i politika. Dále v tu dobu začali objevitelé objevovat Ameriku a další země (Kryštof Kolumbus). Známí vědci jsou např. Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Mikuláš Koperník, Johannes Kepler nebo Tycho Brahe Mikuláš Koperník ( ) Byl to polský astronom. Roku 1453 vyslovil ohromující teorii, že ve skutečnosti je středem vesmíru Slunce a Země i jiné planety obíhají kolem něj. To znamenalo velkou revoluci v astronomii Galileo Galilei ( ) Italský astronom, filosof a fyzik. Podporoval Koperníkovu teorii a sám ji ověřoval. Zdokonalil dalekohled roku Roku 1610 vydal knihu o Měsíci (Zjistil, že Měsíc má krátery a že nesvítí, ale že je to jenom odraz sluneční záře.). Je znám také pro svůj výrok:,,a přece se točí.. (Ve skutečnosti to asi ani neřekl.) 5. 3 Tycho Brahe ( ) Byl to dánský astronom, astrolog a alchymista. Je považován za nejlepšího a nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné oblohy ještě před vynalezením Galileova dalekohledu. Jeho pozorování posloužilo při sestavení prvního moderního atlasu hvězd Knihtisk a Johannes Gutenberg ( ) Byl to německý vynálezce, vynalezl knihtisk. V jeho knihtisku se odlévalo každé jednotlivé písmeno z kovu. Hotová písmena sestavoval do slov a řádků a montoval je v dřevěných rámech (do celých stran)

16 Toto mohl tisknout v libovolném počtu, stále za sebou, pomocí ručního lisu. S vynálezem knihtisku měl téměř každý knihu. Rychleji se tím pádem šířily vědomosti a informace. Do roku 1500 pronikl knihtisk do skoro celé Evropy. Gutenberg vytiskl roku 1455 první celou knihu-bibli. Nazývala se Gutenbergova bible. Jeho bible má 1200 stran a její výroba trvala pravděpodobně několik let. Ve své dílně vytiskl až 300 archů denně

17 Závěr Závěrem mojí absolventské práce bych chtěla říct, že jsem se ještě hodně věcí dozvěděla. Já osobně z této práce mám radost. Například, že Giuseppe Arcimboldo byl skvělý malíř, který dokázal namalovat obraz podle tvarů ovoce. Velmi ho obdivuji, protože myslím, že by to nedokázalo moc lidí. Nejvíce od něj obdivuji obraz Rudolfa II., který jsem ve své práci uvedla. Také jsem se dozvěděla, že Leonardo da Vinci nebyl jen skvělý malíř, ale i architekt, jehož návrhy na stavby se nikdy bohužel nezrealizovaly. Architektura je také zajímavá, ta schodiště, zdi a fasády, kupole, oblouky, okna, klenby a arkády. Známí architekti - jako například Fillippo Brunalleschi, který se proslavil stavbou florentského dómu Basilica Santa Maria del Fiore. Dostáváme se už k hudbě, která vynikala především v Itálii. Kladla důraz na vyšší tóny a na libozvučnost, kontrast, soulad a řád. Zde se nejvíce zdokonalovaly housle, trubky, fagoty, pozouny, cembela a spinety. Ale v Čechách se bohužel renesanční hudba nerozvíjela, kvůli husitským válkám, ale přesto jsme měli známého skladatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Kdo byl vzorem renesančního odívání? Vzorem oblékání byl panovník na českém trůnu, Rudolf II. A nakonec nějací slavní vynálezci, jako například Johannes Gutenbeg, který vynalezl knihtisk, nebo Galileo Galilei, který vydal knihu o Měsíci a proslavil ho výrok:,,a přece se točí., který prý údajně vůbec neřekl. A to je konec

18 Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace knihy: Mistři světového malířství Melissa Ricketts Stavební slohy v Itálii Greulich Dejiny umenia / 5 José Pijoan Dejiny umenia / 6 - José Pijoan Elektronické zdroje zdroje:

19 I. příloha: Dotazník Renesance Seznam příloh II. příloha: Vyhodnocení dotazníku Renesance

20 Příloha I DOTAZNÍK RENESANCE Třída:.. označ: Kluk X holka 1. Víte, kdo byl Giuseppe Arcimboldo? a) malíř b) sochař c) architekt 2. Co namaloval Leonardo da Vinci? a) Jaro, Alegorie b) Poslední večeře, Dáma s hranostajem c) Panna Maria s Jezulátkem, Zvěstování 3. Jaké vědy se začaly rozvíjet v době renesance? a) biologie, matematika b) lékařství, chemie c) fyzika, zeměpis 4. Kdo byl Mikuláš Koperník? a) fyziolog b) lékař c) astronom 5. Co vynalezl Johannes Gutenberg? a) dalekohled b) knihtisk c) rostlinnou buňku 6. Kdy se vyvinulo renesanční odívání? a) přelom 14. a 15. století b) přelom 15. a 16. století c) 13. století 7. Kdo je vzorem pro odívání v renesanci? a) Marie Terezie b) Tycho Brahe c) Rudolf II. 8. Kde se v renesanci nachází pojem kupole? a) renesanční hudba b) architektura c) literatura 9. Jaké nástroje se zdokonalovaly v hudbě? a) kytary, bubínky b) píštaly, piána c) trubky, housle 10. Kde se rozvíjela hudba? a) v Itálii b) ve Francii c) v Rusku

21 Příloha II VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU RENESANCE 6.A 6.B 7.B 9. správně 1) a) 9 1) a) 12 1) a) 12 1) a) 2 b) 3 b) 2 b) 3 b) 4 1a c) 4 c) 3 c) 2 c) 2 2) a) 3 2) a) 4 2) a) 4 2) a) 3 b) 6 b) 4 b) 10 b) 4 2b c) 7 c) 9 c) 3 c) 2 3) a) 7 3) a) 3 3) a) 7 3) a) 1 b) 6 b) 11 b) 7 b) 3 3b c) 3 c) 3 c) 3 c) 3 4) a) 5 4) a) 9 4) a) 3 4) a) 2 b) 7 b) 4 b) 7 b) 1 4c c) 4 c) 4 c) 7 c) 5 5) a) 7 5) a) 10 5) a) 7 5) a) 5 b) 6 b) 2 b) 4 b) 2 5b c) 3 c) 5 c) 6 c) 1 6) a) 8 6) a) 6 6) a) 4 6) a) 3 b) 5 b) 4 b) 8 b) 3 6a c) 3 c) 7 c) 5 c) 2 7) a) 5 7) a) 6 7) a) 2 7) a) 2 b) 7 b) 8 b) 3 b) 5 7c c) 4 c) 3 c) 12 c) 1 8) a) 6 8) a) 4 8) a) 1 8) a) 2 b) 7 b) 10 b) 16 b) 4 8b c) 3 c) 3 c) 0 c) 2 9) a) 6 9) a) 8 9) a) 5 9) a) 0 b) 3 b) 7 b) 7 b) 6 9c c) 7 c) 2 c) 5 c) 2 10) a) 9 10) a) 9 10) a) 9 10) a) 5 b) 6 b) 8 b) 6 b) 0 10a c) 1 c) 2 c) 2 c) 2

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 10. Renesance. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10 Renesance Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 10. Renesance. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10 Renesance Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Materiál slouží jako opakování a rozšíření k učivu Rudolf II. Mgr. Sylva Petrová čeština Žák si procvičí probrané učivo na pracovním listě.

Materiál slouží jako opakování a rozšíření k učivu Rudolf II. Mgr. Sylva Petrová čeština Žák si procvičí probrané učivo na pracovním listě. VY_32_INOVACE_02_12_VL Téma Na dvoře Rudolfa II. Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Materiál slouží

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Téma: Renesance. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová

Téma: Renesance. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová Téma: Renesance Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. RENESANCE konec 13.století až polovina 17.století

Více

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem 1/5 3.2.06.2 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

RENESANCE Úvod Literatura, architektura, výtvarné umění Prezentace pro kombinované studium Taneční a pohybové divadlo a výchova Renesance Vzorem a příkladem renesance je antika obrození antických ideálů,

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

Absolventská práce. Móda v době renesance

Absolventská práce. Móda v době renesance ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ZA NÁDRAŽÍM 222, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV Absolventská práce Móda v době renesance Autor práce: Inna Harkovenko, IX.B Konzultant: Jana Vacková Školní rok: 2011 2012 1 2012 Základní

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukamoderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Románský sloh znaky a stavební typy

Románský sloh znaky a stavební typy Románský sloh znaky a stavební typy Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: prosinec 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 4 Ročník 2009 Praha 17. dubna 2009 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 8 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek Příloha Opatření

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

Dalekohledy Matěj Drtina, R3.A, GJK Březen 2013

Dalekohledy Matěj Drtina, R3.A, GJK Březen 2013 Dalekohledy Úvod Optický dalekohled (teleskop) je přístroj sloužící k optickému přiblížení pomocí dvou soustav čoček nebo zrcadel Skládá se ze dvou hlavních částí z objektivu, který obraz vytváří a okuláru,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

Leonardo da Vinci život

Leonardo da Vinci život 6. Vrcholná renesance Kdy: Vrcholná renesance vzniká v Itálii, konkrétně ve Florencii v letech 1500 1520 a později také v Římě a v Miláně. Za jejího hlavního představitele je považován Leonardo da Vinci.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Renezance a humanismus

Renezance a humanismus Renezance a humanismus vz. v Itálii ve 14. st., umělecký směr obrat k člověku, důraz na pozemský život, klesá zájem o víru není ovlivněno církví hl. nositelé: měšťanstvo stává se novou významnou vrstvou

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice BAROKO A ROKOKO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek.... Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi liší a je stále nespokojen s tím, jak vypadá - je to č

Více

Románský sloh architektonické články

Románský sloh architektonické články Románský sloh architektonické články Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Dějiny

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Pap020 Vypracoval(a),

Více

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200.

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200. Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku 1. Odpovězte na otázky: Fyzikální veličiny Fyzikální jednotky Fyzikální zákony Měřidla Vysvětli pojmy Převody jednotek Vzorce pro výpočty Slavné osobnosti

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

DIALOGY S VÝTVANÝM UMĚNÍM Projekt ZŠ Komenského 66, Nový Jičín (virtuální prezentace knihy)

DIALOGY S VÝTVANÝM UMĚNÍM Projekt ZŠ Komenského 66, Nový Jičín (virtuální prezentace knihy) VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA OSTRAVA 2012 ODRAZ UMĚNÍ V DĚTSKÉ TVORBĚ DIALOGY S VÝTVANÝM UMĚNÍM Projekt ZŠ Komenského 66, Nový Jičín (virtuální prezentace knihy) DIALOGY S VÝTVARNÝM UMĚNÍM ÚVODEM JIM JARMUSCH: BERTE

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_01 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 8.A Datum: 23.3.

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 12. 1. 2013 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Arabská říše a islám. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory. Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149. Datum: 24. 9.

Arabská říše a islám. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory. Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149. Datum: 24. 9. Arabská říše a islám Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 24. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_18_D_Arabská říše a islám

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ANGLIE EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Gotická architektura v Anglii Anglie patří k prvním oblastem, které ve druhé polovině 12.

Více

(od r. 1492, od objevení Ameriky)

(od r. 1492, od objevení Ameriky) (od r. 1492, od objevení Ameriky) Feudální společenský řád ze středověku ještě přetrvával, ale rychlý rozkvět výroby a obchodu se stal základem kapitalistického výrobního hospodářství. Vznikaly manufaktury,

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Evropská architektura

Evropská architektura Evropská architektura Projekt leden 2014 Pardubice 15. 1.2014 Mentor: Ing. arch. Jiří Chyba E- mail: jiri.chyba@gmail.com Mobil: 776 870 521 V projektu pro samostatnou práci jsme si pro vás připravili

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Souhrnné opakování podstatných jmen Anotace Pracovní listy k procvičování podstatných jmen prostřednictvím

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

David ( 1501 1504) / hebrejsky DÓD miláček, sličný, líbezný / EU peníze středním školám Gymnázium Valašské Klobouky

David ( 1501 1504) / hebrejsky DÓD miláček, sličný, líbezný / EU peníze středním školám Gymnázium Valašské Klobouky www.zlinskedumy.cz David ( 1501 1504) / hebrejsky DÓD miláček, sličný, líbezný / v roce 1500 Florencie vypsala sochařskou soutěž na dokončení mramorového sloupu který začal opracovávat sochař Agostino

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Renesance - shrnutí

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Renesance - shrnutí Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Renesance - shrnutí Autor: Mgr. Iva Chauturová Datum, třída: 15. 5. 2012,

Více

Dějiny výtvarné kultury Renesance

Dějiny výtvarné kultury Renesance Dějiny výtvarné kultury Renesance 1. Název: VY_32_INOVACE_DVK2201 Od Giotta po renesanci 2. Název: VY_32_INOVACE_DVK2202 Mezinárodní pozdní gotika 3. Název: VY_32_INOVACE_DVK2203 Jan van Eyck 4. Název:

Více

VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39

VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39 VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské

Více

renesance 14. 17. století vznik ve Florencii v Itálii

renesance 14. 17. století vznik ve Florencii v Itálii renesance 14. 17. století vznik ve Florencii v Itálii renesance = znovuzrození obrácení pozornosti k člověku zájem o vědu a nové objevy a vynálezy návrat k přírodě vzkříšení antické kultury 1 humanismus

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED ČESKÉHO GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ MISTR THEODORIK EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky MISTR THEODORIK Theo = Bůh => božský mistr první český umělec, kterého známe

Více

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví je odrazem kulturního života našich předků, který se projevil formováním hmotných struktur

Více

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/14 Obrazová dokumentace, základní charakterizace CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY RENESANČNÍ ARCHITEKTURY Zdivo

Více

SILŮVSKÝ KROJ. Zástěrka fěrtoch byla světlé barvy, jednoduchý střih.

SILŮVSKÝ KROJ. Zástěrka fěrtoch byla světlé barvy, jednoduchý střih. SILŮVSKÝ KROJ POPIS PŮVODNÍHO KROJE Základ kroje je tvořen ze 2 až 3 oděvních součástí. Po staletí se kroj zdobil různými doplňky a detaily, kterými se odlišoval dle jednotlivých krajů, jejich bohatství

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více