Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice. Absolventská práce RENESANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce RENESANCE"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce RENESANCE Renata Vránková 9. třída Vedoucí práce: Mgr. Dagmar Zobalová Školní rok 2012/ 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne Jméno autorky: Renata Vránková

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat Mgr. Dagmar Zobalové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Renesance byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na renesanční období, ve kterém se vyvíjelo malířství, hudba a architektura.

5 Obsah Úvod Renesanční hudba Architektura Renesanční odívání Malířství Leonardo da Vinci Giuseppe Arcimboldo Renesanční věda a technika Mikuláš Koperník Galileo Galilei Tycho Brahe Knihtisk a Johannes Gutenberg Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Seznam příloh... 18

6 Úvod Toto téma jsem si vybrala, protože už od 6. třídy mě bavilo se učit o uměleckých slozích. Renesance mě hodně zaujala. Nejvíce mě vždy zajímalo, co lidé v tom určitém období nosili za šaty. Renesanci jsem si také vybrala proto, že mě moc baví hrát na kytaru. V současné době hraji většinou renesanční skladby, které jsou hezké, záživné a skoro pokaždé mi zlepší náladu. Klade se v nich důraz na vyšší noty, takže se dobře hrají a jsou veselé. Renesanční malířství mě zaujalo proto, že renesanční malíři jsou podle mě opravdu skvělí. Novinkou té doby bylo, že portréty se začaly malovat z profilu

7 1 Renesanční hudba Období renesanční hudby se obvykle klade mezi roky Pro renesanční hudbu je charakteristický velký důraz na libozvučnost, kontrast, soulad a řád. Zdokonalovaly se dechové a smyčcové hudební nástroje, jako například housle, trubky, fagoty, pozouny, cembala a spinety. Renesanční hudba byla provázena změnami v myšlení a kultuře. Rozvíjela se především v Itálii. Renesance se tímto stala základem umění. V hudbě vzkvétala disonance (souzvuk dvou nebo několika tónů, který působí drsně až nepříjemně) a stoupal důraz na harmonii (souzvuk). V Čechách to s renesanční hudbou nebylo tak slavné. Kvůli husitským válkám se v Čechách hudební vývoj zbrzdil. Nejdůležitějším skladatelem v Čechách byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. V renesanční hudbě jsou tři generace renesančních skladatelů. Rozdělují se podle přístupu a jejich přínosu hudbě. 1. První generace doba rozvoje mše a chamsínu, nejvýznamnější představitel byl Guillaume Dufay (1397? 1474). Jeho hudba byla opisována, šířena a zpívána všude, kde zakořenila polyfonie (vícehlas, žádný hlavní hlas, nebo doprovázející). Dufay komponoval všechny hudební formy populární jako například mše, moteta, hymny. 2. Druhá generace rozšiřují kompozici mše, zjednodušují moteto a hojně využívají techniky imitace. Imitace přísná, tedy doslovné opakování určitého motivu v jiném hlase, nejvýznamnější představitel této generace je Johaness Ockeghem ( ). 3. Třetí generace vrchol v kompozičních dovednostech, znamenala konec renesanční hudby byla na vysoké úrovni, často tak vysoké, že vznikaly skladby, které sloužily pouze k testování těchto schopností (hádankový kánon). V kompozici převládala volná imitace, nejvýznamnější představitel byl Josquin Desprez ( ). Vrcholným představitelem renesanční hudby byl Giovanni Pierluigi da Palestina a Orlando di Laso

8 2 Architektura Renesance byla založená na jednoduchých, ale i zároveň složitých prvcích: 1. Sloupy typické pro antiku, sloupořadí (někdy i korintské sloupy, kanelované, žlábkované...). Renesanční pilastry (pilastr = sloup, sloupek dekorativního účelu) - - na způsob korintského sloupu. 2. Schodiště, různé druhy: dvojité točité schody ( točené spirály s dvěma rameny, velmi složitá konstrukce. Příklad: zámek Chambord, severozápadní Francie), dvoje vnější schody (působí velmi vznešeně, po obou stranách symetrická ramena, používaná především zvenčí u paláců), zdobené ramenové schodiště (dřevo, uvnitř domů, zdobené schodiště s dobovými figurkami). Velmi důležitým poznávacím znakem jsou tvarované balustry (balustrády = kuželkovité sloupky např. na parapetech nebo na zábradlích). 3. Vchod: nový styl lišící se od gotiky. Obloukové vstupy, kruhové (římská architektura - - zdobené římskými motivy), dveře mezi sloupky, apod. 4. Zdi, fasády: sgrafita (dvouvrstvá fasáda, většinou v exteriéru. Bílá na černé nebo obráceně. Příklad: Schwarzenberský palác, Praha), bosáž (plasticky opracované kamenné kvádry, především u paláců). Jako hlavní stavební materiál se používal kámen a cihly. Dále pak také dřevo a mramor. 5. Kupole (například kupole na Florentském dómu nebo v Pantheonu v Římě.) - kulová klenba. 6. Oblouky: Na rozdíl od gotiky renesance nepoužívala lomený oblouk. Změnili ho na půlkruhový na pilastrech. 7. Okna: V renesanci se užívalo více typů oken: oblouková okna, zdvojená okna, arkýřová okna a typicky obdélníková okna rozdělená do několika tabulek. V Itálii byla nejpoužívanější oblouková (zasazena do rámu, na způsob římských oblouků) a zdvojená (dvě spojená okna, každé zakončené půlkruhem). Arkýřová (vysoká okna, renesanční velké domy a paláce. Příklad: zámek Fredriksborg, Dánsko) v severní Evropě. Poslední zmiňovaný typ oken je typický pro pozdní renesanci (Okna obdelníkového tvaru jsou shora i ze stran rozdělena do tabulek. Často v Anglii, u bohatých domů). 8. Klenby 9. Arkády: často řada oblouků na sloupech, pilastrech

9 Na přelomu 14. a 15. století italští architekti zavrhli gotiku a její architekturu a začali kreslit a navrhovat nový sloh. Sloh inspirovaný klasickými styly. Vymysleli řád a pravidla, podle kterých se měli architekti řídit. Opět se do renesance vrátila architektura římská, dále se také inspirovali z antiky. Hojně se užívalo vzorů All Antica (andílci, vázy, obelisky, ornamenty, dekorativní vzory, figury ), tento styl se objevuje na začátku 15. století a ovlivňuje i renesanční architekturu v průběhu dalších mnoha desetiletí. K římským obnoveným nápadům se řadí například trojúhelníkové štíty, ploché stropy a sloupy. Renesance nejspíš vznikla v Toskánsku a ve Florencii. Dále postupovala do Pisy, později do Říma, Benátek a Milána. Toto jsou jedna z nejdůležitějších renesančních center v Itálii. Renesanční stavby se výrazně odlišovaly od staveb gotických tím, že už neměly jen funkci obrannou, ale hlavně funkci reprezentativní. Stavěly se nádherně zdobené paláce, k nimž se zakládaly rozsáhlé zahrady s kašnami, oranžériemi a sochami. Nelze se divit, že renesance je období rozkvětu nejen v architektuře, ale i v umění, vzdělanosti a v kultuře. Stavěly se také nové školy, radnice, kostely a katedrály. Renesanční sloh se odráží v architektuře i po konci renesanční éry: Krásným příkladem je například Pařížská Opera (1669), kde architekt Charles Garnier smísil prvky renesance, baroka, řecké a římské architektury. Dalším příkladem budovy nacházející se v Paříži je Comédie Francaise ( ), kde architekt smísil baroko, renesanci a římskou architekturu. V období 16. a 17. století se renesanční architektura přemístila i do severní a střední Evropy. Říká se, že italští architekti byli silně svázáni přísnými pravidly a řády v jejich zemi, a proto odjeli do různých jiných evropských zemí, kde renesanci rozšířili. Tam tvořili nové styly, ornamenty a formy, o které postupně renesanční architekturu obohacovali. Právě zde renesance působila silně vznešeným a dekorativním efektem (zdobené štíty...). Zato v Itálii působila jednodušším. Dobrým příkladem je radnice v nizozemském městě Leiden. Období renesance můžeme rozdělit do následujících tří částí: raná renesance, vrcholná renesance a pozdní renesance a manýrismus. Raná renesance se datuje od roku 1420 do roku Toto období je spíše období experimentů a vůbec hledání nových/starých nápadů, když renesance vznikala. Vrcholná renesance byla v období od roku Renesanční architekturu již zná celá Itálie, i země za hranicemi vrcholků Alp. Hlavními centry jsou v tu dobu Řím, Bologna, Verona a Vicenza. Architektura nabývá vznešenějšího a velkolepějšího rázu. Architektura se například obohatila o sochařskou výzdobu a nestejně široké sloupy. Poslední část, pozdní renesance a manýrismus je období od roku

10 do roku Postupným vývojem architektura ztratila pravidla a přísné zásady. Pozdní renesance jaksi odstartovala sloh barokní. Renesanční architekti: 1. Filippo Brunalleschi: Italský sochař a architekt ( ). Významný architekt rané renesance, také jako jeden z prvních zakladatelů. "Přinesl do renesanční architektury disciplínu". Proslavil se především stavbou florentského dómu Basilica Santa Maria del Fiore ( , Florencie, Itálie), dále mezi jeho slavné stavby patří: Loggia dei Lauzi (Florencie, Itálie), Ospeladi degli Innovanti ( , Florencie, Itálie), kaple Pazzi a Santo Spirito. 2. Michelozzo di Bartolommeo: Italský architekt a sochař rané renesance ( ). Vytvořil "obecný rámec" pro r. architekturu (symetrie, hlavní znaky pro typickou renesanční budovu, apod.). Jeho nejznámější stavbou je tzv. Palazzo Medici ( , Florencie, Itálie). Byl to následovník již zmíněného F. Brunalleschiho. 3. Leonardo da Vinci: Renesanční osoba 15. a 16. století. Zachovalé jsou pouze jeho pečlivě vedené zápisníky, kam kreslil návrhy, ale se stavbami, které bohužel nikdy nezrealizoval

11 3 Renesanční odívání Vyvinulo se v Itálii na přelomu 14. a 15. století a pokračovalo až do 16. století. Osobnost, která je z této doby, byl Rudolf II. Na renesanční dobu měl vliv antický ideál krásy. Byla zdůrazněna krása textilií, jako například hedvábí, samet, brokát s velkými vzory. Oděv byl zdoben průstřihy. 1. Mužský oděv: Nosily se košile s ozdobami a zvýrazněnými rameny. Na nohou se nosily kalhoty připomínající punčochy. Módním doplňkem byly barety, čepce, a klobouky. Vlasy měli muži delší, tváře oholené a pod bradou kratší vousy. 2. Ženský oděv Základem byly sukně a živůtky. Sukně sahaly až k zemi a vzadu byly někdy prodloužené. Rukávy byly dlouhé. Navrchu se nosily pláště a v módě byly blond vlasy a vysoké čelo. Vlasy se dávaly do uzlů a copů, nebo byly rozpuštěné. Vlasy zdobily stuhy, perly a čelenky

12 4 Malířství 4. 1 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci je typickým příkladem renesančního člověka. Jeho zvídavost jej přivedla k bádání v mnoha různých oblastech. Ačkoli da Vinci nedokončil takřka žádný ze svých obrazů, překonal lineární styl. Z tohoto důvodu patří k nejznámějším osobnostem vrcholné renesance. Díla Leonarda da Vinciho se vyznačují velkým zájmem o kompozici, perspektivu a objem postav, který vyústil v objevení vzdušné perspektivy a techniky sfumato, kdy vyjadřoval pomocí vzduchu a světa tonální přechody. Leonardo da Vinci se narodil 15. dubna 1452 v toskánské vesnici Vinci. V roce 1476 byl obviněn z homosexuálních praktik. Trestu se sice vyhnul, ale byla mu udělena podmínka. Kvůli provádění pitev roku 1515 byl vyhoštěn ze špitálu sv. Ducha a byl obviněn z praktikování černé magie. 2. května 1519 sepsal závět. Zemřel v Chateaux de Clous

13 Tento portrét představuje Cecelii Gallerani. V době kdy se vrátil do Milána, aby zde pracoval pro rodinu Sforzů, začal pracovat na jejím portrétu, v němž uvedl do praxe veškeré své umělecké a estetické ideje. Jí bylo šestnáct let let. V první řadě zachytil malíř dívku v pozici natočené o tři čtvrtiny, ovšem s obličejem směrujícím stranou, aby divák mohl obdivovat její svěží krásu. V rukou drží hranostaje, zvíře, které se na zámcích a v palácích používalo k chytání krys. Pozornost diváka upoutávají především ruce, které jsou v porovnání s obličejem neúměrně velké. Ve skutečnosti se jedná o předchůdce pozdně manýristického prvku, jehož prostřednictvím dodávali malíři zobrazené postavě na eleganci. Mona Lisa - je to jeden z nejslavnějších obrazů a jedno z mála děl, který da Vinci dokončil. Pro mě je na tomto obrazu nejkrásnější a nejzajímavější: Jestliže si rozdělíme její obličej na čtyři části, vidíme, že jedno oko má výraz veselý, druhé smutný, stejně jako jeden koutek rtů se usmívá a druhý je smutný. Jaký z nich převažuje? A krajina je na každé části také jiná

14 4. 2 Giuseppe Arcimboldo ( , Itálie) Italský malíř Giuseppe Arcimboldo se narodil roku 1527 v Miláně jako syn malíře. Jeho rodina byla v Miláně velmi vážená a jeho dědeček byl dokonce arcibiskupem. První zmínky o Arcimboldově kariéře umělce pocházejí z roku 1549, kdy spolupracoval se svým otcem na výzdobě katedrály v Miláně. Příslušníci rodu Habsburků malíře opakovaně vyznamenávali nejrůznějšími poctami, oceněními a vyznamenáními. K Arcimboldovým sériím, které vyvolaly největší údiv, patřily alegorie ročních období a živlů. Jednotlivé obrazy byly vzájemně propojeny. Malíř byl dobře obeznámen s obsahem císařských sbírek exotických zvířat a vzácných předmětů, stejně jako s obsahem kabinetu kuriozit. Na dílo Giuseppa Arcimbolda se lidé odjakživa dívali jako na podivné a zvláštní, i když jeho obrazy byly často napodobovány. Arcimboldo často užíval ve svých výstředních malbách ovoce a zeleninu, byl také proslaven pro užití hrnců, pánví a dokonce řemeslnického nářadí. Tyto předměty pak na obrazech aranžoval tak, aby z nich vznikly zajímavé portréty. Arcimboldo se však zabýval i klasickou portrétní tvorbou, nicméně protože byl oblíben hlavně pro svoje neobvyklé portréty, téměř žádná jeho klasická díla se do dnešní doby nezachovala. Mnohé z Arcimboldových obrazů byly z Prahy ukradeny v roce 1648 ve Třicetileté válce při nájezdech Švédů. Tyto obrazy se pak ocitly v soukromých sbírkách švédské královny Kristýny. Tento portrét představuje představuje Rudolfa II., pro kterého Arcimboldo pracoval. Malíř tento portrét vytvořil s úmyslem znázornit císaře jako Vertumna, římského boha květu a vegetace. Vertumnovu hlavu korunují modré a bílé hrozny vína, na nichž visí angrešty a třešně. Korunu oživuje několik pšeničných klasů, které rovněž vytvářejí obočí, jež svým tvarem dává výraz očím. Meloun, šťavnatý letní plod, slouží Vertumnovi za čelo, zatímco dvě tmavé třešně směrují na diváka zkoumavý pohled zpod víček znázorněných dvěma dlouhými zelenými fazolkami. Nos tvoří zralá hruška, která je položena přes dvě krásná jablka zardělé líce. Pod nimi granátové jablko vytváří zuby, zatímco pod dvěma červenými třešněmi rty je umístěn kaštan, jehož ostny naznačují hustý vous. Ještě níže, pod zelenou slupkou dýně a dalších druhů zeleniny, je složen ze salátů a lemován přírodními květy plášť, Vertumnův oděv

15 5 Renesanční věda a technika Věda se začala rozvíjet z filosofie a postupně se oddělovala. Za doby renesance se začaly rozvíjet vědy jako: lékařství, chemie, astronomie nebo i politika. Dále v tu dobu začali objevitelé objevovat Ameriku a další země (Kryštof Kolumbus). Známí vědci jsou např. Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Mikuláš Koperník, Johannes Kepler nebo Tycho Brahe Mikuláš Koperník ( ) Byl to polský astronom. Roku 1453 vyslovil ohromující teorii, že ve skutečnosti je středem vesmíru Slunce a Země i jiné planety obíhají kolem něj. To znamenalo velkou revoluci v astronomii Galileo Galilei ( ) Italský astronom, filosof a fyzik. Podporoval Koperníkovu teorii a sám ji ověřoval. Zdokonalil dalekohled roku Roku 1610 vydal knihu o Měsíci (Zjistil, že Měsíc má krátery a že nesvítí, ale že je to jenom odraz sluneční záře.). Je znám také pro svůj výrok:,,a přece se točí.. (Ve skutečnosti to asi ani neřekl.) 5. 3 Tycho Brahe ( ) Byl to dánský astronom, astrolog a alchymista. Je považován za nejlepšího a nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné oblohy ještě před vynalezením Galileova dalekohledu. Jeho pozorování posloužilo při sestavení prvního moderního atlasu hvězd Knihtisk a Johannes Gutenberg ( ) Byl to německý vynálezce, vynalezl knihtisk. V jeho knihtisku se odlévalo každé jednotlivé písmeno z kovu. Hotová písmena sestavoval do slov a řádků a montoval je v dřevěných rámech (do celých stran)

16 Toto mohl tisknout v libovolném počtu, stále za sebou, pomocí ručního lisu. S vynálezem knihtisku měl téměř každý knihu. Rychleji se tím pádem šířily vědomosti a informace. Do roku 1500 pronikl knihtisk do skoro celé Evropy. Gutenberg vytiskl roku 1455 první celou knihu-bibli. Nazývala se Gutenbergova bible. Jeho bible má 1200 stran a její výroba trvala pravděpodobně několik let. Ve své dílně vytiskl až 300 archů denně

17 Závěr Závěrem mojí absolventské práce bych chtěla říct, že jsem se ještě hodně věcí dozvěděla. Já osobně z této práce mám radost. Například, že Giuseppe Arcimboldo byl skvělý malíř, který dokázal namalovat obraz podle tvarů ovoce. Velmi ho obdivuji, protože myslím, že by to nedokázalo moc lidí. Nejvíce od něj obdivuji obraz Rudolfa II., který jsem ve své práci uvedla. Také jsem se dozvěděla, že Leonardo da Vinci nebyl jen skvělý malíř, ale i architekt, jehož návrhy na stavby se nikdy bohužel nezrealizovaly. Architektura je také zajímavá, ta schodiště, zdi a fasády, kupole, oblouky, okna, klenby a arkády. Známí architekti - jako například Fillippo Brunalleschi, který se proslavil stavbou florentského dómu Basilica Santa Maria del Fiore. Dostáváme se už k hudbě, která vynikala především v Itálii. Kladla důraz na vyšší tóny a na libozvučnost, kontrast, soulad a řád. Zde se nejvíce zdokonalovaly housle, trubky, fagoty, pozouny, cembela a spinety. Ale v Čechách se bohužel renesanční hudba nerozvíjela, kvůli husitským válkám, ale přesto jsme měli známého skladatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Kdo byl vzorem renesančního odívání? Vzorem oblékání byl panovník na českém trůnu, Rudolf II. A nakonec nějací slavní vynálezci, jako například Johannes Gutenbeg, který vynalezl knihtisk, nebo Galileo Galilei, který vydal knihu o Měsíci a proslavil ho výrok:,,a přece se točí., který prý údajně vůbec neřekl. A to je konec

18 Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace knihy: Mistři světového malířství Melissa Ricketts Stavební slohy v Itálii Greulich Dejiny umenia / 5 José Pijoan Dejiny umenia / 6 - José Pijoan Elektronické zdroje zdroje:

19 I. příloha: Dotazník Renesance Seznam příloh II. příloha: Vyhodnocení dotazníku Renesance

20 Příloha I DOTAZNÍK RENESANCE Třída:.. označ: Kluk X holka 1. Víte, kdo byl Giuseppe Arcimboldo? a) malíř b) sochař c) architekt 2. Co namaloval Leonardo da Vinci? a) Jaro, Alegorie b) Poslední večeře, Dáma s hranostajem c) Panna Maria s Jezulátkem, Zvěstování 3. Jaké vědy se začaly rozvíjet v době renesance? a) biologie, matematika b) lékařství, chemie c) fyzika, zeměpis 4. Kdo byl Mikuláš Koperník? a) fyziolog b) lékař c) astronom 5. Co vynalezl Johannes Gutenberg? a) dalekohled b) knihtisk c) rostlinnou buňku 6. Kdy se vyvinulo renesanční odívání? a) přelom 14. a 15. století b) přelom 15. a 16. století c) 13. století 7. Kdo je vzorem pro odívání v renesanci? a) Marie Terezie b) Tycho Brahe c) Rudolf II. 8. Kde se v renesanci nachází pojem kupole? a) renesanční hudba b) architektura c) literatura 9. Jaké nástroje se zdokonalovaly v hudbě? a) kytary, bubínky b) píštaly, piána c) trubky, housle 10. Kde se rozvíjela hudba? a) v Itálii b) ve Francii c) v Rusku

21 Příloha II VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU RENESANCE 6.A 6.B 7.B 9. správně 1) a) 9 1) a) 12 1) a) 12 1) a) 2 b) 3 b) 2 b) 3 b) 4 1a c) 4 c) 3 c) 2 c) 2 2) a) 3 2) a) 4 2) a) 4 2) a) 3 b) 6 b) 4 b) 10 b) 4 2b c) 7 c) 9 c) 3 c) 2 3) a) 7 3) a) 3 3) a) 7 3) a) 1 b) 6 b) 11 b) 7 b) 3 3b c) 3 c) 3 c) 3 c) 3 4) a) 5 4) a) 9 4) a) 3 4) a) 2 b) 7 b) 4 b) 7 b) 1 4c c) 4 c) 4 c) 7 c) 5 5) a) 7 5) a) 10 5) a) 7 5) a) 5 b) 6 b) 2 b) 4 b) 2 5b c) 3 c) 5 c) 6 c) 1 6) a) 8 6) a) 6 6) a) 4 6) a) 3 b) 5 b) 4 b) 8 b) 3 6a c) 3 c) 7 c) 5 c) 2 7) a) 5 7) a) 6 7) a) 2 7) a) 2 b) 7 b) 8 b) 3 b) 5 7c c) 4 c) 3 c) 12 c) 1 8) a) 6 8) a) 4 8) a) 1 8) a) 2 b) 7 b) 10 b) 16 b) 4 8b c) 3 c) 3 c) 0 c) 2 9) a) 6 9) a) 8 9) a) 5 9) a) 0 b) 3 b) 7 b) 7 b) 6 9c c) 7 c) 2 c) 5 c) 2 10) a) 9 10) a) 9 10) a) 9 10) a) 5 b) 6 b) 8 b) 6 b) 0 10a c) 1 c) 2 c) 2 c) 2

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

Renezance a humanismus

Renezance a humanismus Renezance a humanismus vz. v Itálii ve 14. st., umělecký směr obrat k člověku, důraz na pozemský život, klesá zájem o víru není ovlivněno církví hl. nositelé: měšťanstvo stává se novou významnou vrstvou

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

Dějiny výtvarné kultury Renesance

Dějiny výtvarné kultury Renesance Dějiny výtvarné kultury Renesance 1. Název: VY_32_INOVACE_DVK2201 Od Giotta po renesanci 2. Název: VY_32_INOVACE_DVK2202 Mezinárodní pozdní gotika 3. Název: VY_32_INOVACE_DVK2203 Jan van Eyck 4. Název:

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí Staroměstské náměstí Obsah: 1) Staroměstská radnice 2) Orloj 3) Dům U Kamenného zvonu 4) Dům U Bílého jednorožce 5) Názory na postavení Země ve vesmíru 6) Týnský palác 7) Otázky 8) Obrázky Staroměstská

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

1. Renesance a humanismus

1. Renesance a humanismus 1. Renesance a humanismus Rozvoj obchodu a řemeslné výroby v době vrcholného středovku výrazně posílil hospodářské postavění především měst. Hospodářský vzestup měšťanů postupně měnil tradiční uspořádání

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Souhrnné opakování podstatných jmen Anotace Pracovní listy k procvičování podstatných jmen prostřednictvím

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Renesance: vznik a rozvoj Období ve vývoji kultury a umění Začíná ve 14. století v Itálii ve městech, jako Florencie či Benátky Renesanční kultura byla původně výsadou bohatých měst

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POČÁTKY NOVOVĚKU POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol. 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Co je renesance a humanismus? Kultura a životní styl 14.-16. století Období vytváření novověké evropské společnosti a kultury Nejprve u sebevědomých měšťanů, posléze i u aristokracie

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO)

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO) VO 1 Antika - řecká architektura *prezentace + výukový plán VO - Základy dějin umění Mgr. Edita Macků 25.9.2013 FM, YŽ, EM, SH VO 2 Antika - řecká architektura **pracovní list + metodika VO - Základy dějin

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult VÝTVARNÁ KULTURA 12. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá DUM Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta petra.surynkova@mff.cuni.cz Přehled Výtvarné umění malířství, sochařství a architektura Lineární perspektiva

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Témata ročníkových seminárních prací

Témata ročníkových seminárních prací Témata ročníkových seminárních prací pro sextu a druhý ročník ve školním roce 2014-2015 Vyučující/ počet ročníkových prací Mgr. Dejdarová Téma Vikingové /jejich život na severu a jejich cesty/ Hedvábná

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Boro s. pictures. Presenta

Boro s. pictures. Presenta Boro s pictures Presenta minimundus Minimundus je zábavní park miniatur v Rakousku. Nachází se na západním okraji města Klagenfurt v blízkosti jezera Wörther. Park Minimundus na ploše 2,6 hektaru prezentuje

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Objevte. vánoční nabídku

Objevte. vánoční nabídku Objevte vánoční nabídku Vánoce jsou již za dveřmi Přemýšlíte nad tím, čím překvapit vaše milované? Hledáte nápad na dokonalý a stylový dárek? Vytvořte si svou osobní sadu nebo si vyberte z jedné z našich

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy.

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. V následujicích letech Flow East koupil Hotel JALTA je kulturní

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX. Portrét a jeho proměny Nejslavnější portréty beseda (pracovní sešit, reprodukce obrazů) Hlava spolužáka kresba tužkou, rudkou Seznámí se s podobiznou královny Nofretete, s bystou P. Parléře, připomenou

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1300/1 130 00 Praha 3 Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Termíny

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více