Web frameworks v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Web frameworks v praxi"

Transkript

1 Web frameworks v praxi Tomáš Krátký

2 O čem to dnes určitě nebude Uţ víte, co je framework Uţ víte, proč jsou frameworks důleţité Znáte trochu z jejich historie Víte, co je Pipes&Filters, MVC,

3 O čem to dnes bude Seznámení Máme problém? Postup pro výběr frameworku Naši favorité Co si myslím já Diskuse

4 Seznámení

5 Přednášející Zaměření na J2EE, Web aplikace (vnitropodnikové i určené pro veřejnost) na platformě Java Moje zkušenosti Struts: od roku 2005 (v1.2.x) Tapestry: od roku 2005 (v3, v4, v5) JSF: od roku 2007 (v1.1, v1.2) Webwork Struts 2: experimenty v roce 2007 Spring MVC: experimenty v roce 2007 GWT (Google Web Toolkit): od roku 2007

6 Čerstvá zkušenost Projekt pro velký evropský finanční dům Existující rozsáhlá aplikace (tisíce stránek) typu internetového bankovnictví Mnoho klientů, nároky na výkon, dostupnost, Zastaralé technologie, sloţitý vývoj, Chceme to přepracovat! Do čeho? A jak?

7 Posluchači Co očekáváte od dnešní přednášky? Vaše zkušenosti s webovými aplikacemi Vaše platforma (J2EE,.Net, Rails, LAMP, )? Vaše zkušenosti s non-web frameworks? Spring, Hibernate, Vaše zkušenosti s web frameworks? Struts, JSF, Seam, Wicket, Stripes, GWT, Flex,

8 Máme problém?

9 domain Spring framework Naše typická architektura web web services business services data - access O/R mapping integration Database other services

10 Problém

11 Jak se rozhodnout?

12 Podstatná kritéria Typ frameworku vs. typ aplikace Snadný vývoj Dostupnost lidí/expertů na trhu Komunita spojená s projektem Budoucnost projektu (roadmap) Technické vlastnosti jiná?

13 Typy web aplikací Primárně View internetové aplikace s vysokou dostupností a poţadavky na škálovatelnost Typicky View&Write intranetové aplikace, obvykle určené pro omezenou mnoţinu lidí, obvykle se sloţitější business logikou Vysoce interaktivní internetové aplikace Produkty, udrţované po 5 10 let Legacy backend a další, pokud přestaneme zjednodušovat

14 Typy web frameworků Push-based frameworks (Request-based) Struts 1/2, Rails, Stripes, Pull-based frameworks (Component-based) JSF, Tapestry, GWT, ASP.NET, RIA frameworks Flex, OpenLaszlo, JavaFX, Microsoft Silverlight, Java Web Start,

15 Snadný vývoj Jak rychle pochopíte základní koncepty? Jak rychle se naučíte framework pouţívat? Minimalizuje framework nepříjemná překvapení? Pouţíváte-li uţ nějaký framework, liší se ten nový koncepčně?

16 Dostupnost lidí na trhu Jaká je dostupnost lidí se znalostí frameworku na trhu? Jaká je jejich kvalita? Jaká je jejich cena? Jaká je dostupnost expertů pro daný framework na trhu? Jaká je jejich cena?

17 Komunita Existuje společnost zaštiťující projekt? Seam (jboss), JSF (Oracle), ASP.NET (Microsoft) Jak je na tom mailing list? příliš mnoho problémů? příliš málo dotazů? relevantní odpovědi? Frekvence nových verzí? Vyuţití v reálném světe? Existují pro framework kvalitní knihy?

18 Budoucnost vs. údržba Jak ambiciózní jsou cíle projektu? Co zpětná kompatibilita? Je jedním z cílů vývojářů frameworku? Jsou jednotlivé verze zpětně kompatibilní? Existují jasné a přesné návody pro upgrade? Jak snadno lze framework testovat? Udrţí se framework minimálně několik let?

19 Technické vlastnosti Přecházíte-li z jiného frameworku Má nový vše, co jste ocenili v původním? Nebudou vám důleţité věci chybět?

20 Technické vlastnosti Vytváříte-li novou aplikaci Je to vývoj na zelené louce? Musíte se integrovat do existujícího prostředí? Neklade tato integrace na vás nějaká omezení? Neztíţí vám framework integraci? Nejsou vám všechny ty features na obtíţ? Není framework aţ příliš restriktivní? nelze ovládat Javascript, URL,

21 Podpora pro AJAX Integrace Javascriptu Bookmarking a URL Validace I18N View language Page decoration Testovatelnost Kvalita, chybovost Výkonnost jiné Technické vlastnosti

22 Srovnání

23 Srovnání

24 Důležité jsou VÁHY u jednotlivých kritérií!

25 Výkonnost?

26 Naši favorité

27 JSF Výhody JEE standard Široká podpora, stabilita Řada komponent, nástrojů, rozšíření Nevýhody JEE standard Performance, komplexnost Dokumentace, komunita

28 Výhody Spring MVC Jednoduchá konfigurace Bezproblémová integrace s mnoha view technologiemi (JSP, FreeMaker, Excel, ) Vynikající podpora pro REST Nevýhody Nemá zabudovaný instant reload (JRebel) Nemá otevřený vývojový proces (SpringSource) AJAX vyţaduje knihovnu třetí strany

29 GWT Výhody Píšeme Javu produkuje se optimalizovaný JS Snadno se učí a vyvíjí se standardními nástroji Velmi aktivní komunita Nevýhody Velice obtíţně testovatelné Pomalá kompilace Spíše knihovna komponent neţ framework

30 Tapestry Výhody Live Class reloading Vývoj klade velký důraz na výkonnost a stabilitu Vynikající reporting výjimek Nevýhody Ţádné nabídky práce Jako JS knihovnu natvrdo Prototype Anotace vs. Konvence

31 Výhody Grails Jednoduchý přechod pro Java programátory Groovy Pluginy pro celou řadu typů aplikací Nevýhody Studijní matriály cílené na Java vývojáře Stack traces Znalost frameworků, na kterých je vše postaveno je opravdu velmi uţitečná

32 Co si myslím já

33 Hlavní hráči

34 Java oriented

35 Budoucnost (2011++) Webové technologie jako základní platforma mobilní telefony, dotykové obrazovky, ipad, ipod, televizory, desktop (Adobe Air, Titanium, ) Konec IE6 (snad ) HTML5 (ale s problémy) Důraz na AJAX Méně inovací, více stabilizace

36 Nevěřte reklamním trikům Buďte opatrní při četbě (ne)kritických blogů Věřte vývojářům, nejlépe těm zkušeným, kteří framework pouţívají v produkci Všechno si sami vyzkoušejte Pokud váháte, zkuste pouţít více neţ jeden framework

37 Vybírejte s rozvahou Existují různé typy aplikací s velmi rozdílnými nároky! Vţdy je o aplikaci! Ţádný nástroj není univerzální! Něčí názor je prostě jen názor! Volte velké hráče! Udělejte prototyp jde vám to těţko? Zahoďte framework!

38 Děkuji za pozornost

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

ROČNÍKOVÝ PROJEKT 1, 2

ROČNÍKOVÝ PROJEKT 1, 2 ROČNÍKOVÝ PROJEKT 1, 2 Učební text JAROSLAV PROCHÁZKA Ostrava 2010 Verze 3.0 Recenzenti: Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Mgr. Marek Vajgl Název: Ročníkový projekt 1, 2 Autor: RNDr. Jaroslav Procházka, Ph.D.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více

Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu. Roman Rábel

Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu. Roman Rábel Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu Roman Rábel Bakalářská práce 2012 * * ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat webové stránky obce Bohuslavice u Zlína a navrhnout nová opatření

Více

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. XXXI. konference.

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. XXXI. konference. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz XXXI. konference Sborník příspěvků Jiřičná u Petrovic 21. 24. října 2007 Programový výbor Rudolf Vladimír,

Více

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více

Operační systémy použité v mobilních telefonech a PDA/MDA

Operační systémy použité v mobilních telefonech a PDA/MDA Operační systémy použité v mobilních telefonech a PDA/MDA Operating systemsused in mobile phones and PDA/MDA Lucie Neugebauerová Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. BLANKA SETÍKOVSKÁ. Cloud Computing

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. BLANKA SETÍKOVSKÁ. Cloud Computing ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. BLANKA SETÍKOVSKÁ Cloud Computing Vedoucí diplomové práce: Ing. Otto Cerman Katedra řídicí techniky 1 Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 3 InternetovéTechnologie internetové aplikace, Web x.0, RIA, Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Internetové aplikace - Aplikace, které ke svému provozu využívají prostředí internetu, a to

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

SW nástroje pro podporu řízení projektů zaloţených na MS SharePoint

SW nástroje pro podporu řízení projektů zaloţených na MS SharePoint Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií SW nástroje pro podporu řízení projektů zaloţených na MS SharePoint Diplomová práce Autor: Tomáš Beneš BIVŠ

Více

Cloud Computing Bakalářská práce

Cloud Computing Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola v Praze Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud Computing Bakalářská práce Autor: Vedoucí bakalářské práce: Studijní obor: Timur Orazmedov Ing. Vladimír

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

Semestrální práce 4IT450 CASE

Semestrální práce 4IT450 CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Semestrální práce 4IT450 CASE ZS 2009/2010 Jiří Jakoubek Radek Štěpán Jiří Neumann Miroslav Žebrák Stanislav Chaloupecký Martin Vlčko Obsah Obsah... 2

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace pro vyhledávání nemovitostí pro Android Estate search application for Android. 2012 Roman Tiefenbach

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace pro vyhledávání nemovitostí pro Android Estate search application for Android. 2012 Roman Tiefenbach PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro vyhledávání nemovitostí pro Android Estate search application for Android 2012 Roman Tiefenbach Anotace Bakalářská

Více

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o.

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o. - 1 - Obsah ÚVOD... - 4 - SHAREPOINT 2010... - 5 - SHAREPOINT FOUNDATION... - 5 - WEBY... - 8 - Uživatelské rozhraní... - 8 - Snadné úpravy webu... - 8 - Vícejazyčné uživatelské rozhraní (MUI)... - 9 -

Více

Framework pro návrh responzivního uživatelského rozhraní nové generace

Framework pro návrh responzivního uživatelského rozhraní nové generace České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Framework pro návrh responzivního uživatelského rozhraní nové generace Bc. Lukáš Rychtecký Vedoucí práce:

Více

Virtualizace operačních systémů

Virtualizace operačních systémů Virtualizace operačních systémů Virtualization of operation systems Pavel Kulíšek Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce popisuje současnou

Více

Vývojové nástroje a nástroje pro týmovou spolupráci formou ASP

Vývojové nástroje a nástroje pro týmovou spolupráci formou ASP Vývojové nástroje a nástroje pro týmovou spolupráci formou ASP Petr Hamerník Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze phamernik@volny.cz Abstrakt: Text se věnuje problematice vývojových

Více

Web 2.0 - nové možnosti, nové problémy

Web 2.0 - nové možnosti, nové problémy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Web 2.0 - nové možnosti, nové problémy Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Dziak Informační technologie a

Více

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Klient pro správu databází MySQL Zbyněk Munzar Vedoucí práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Diplomová práce. Popis softwarových procesů použitelný pro nástroje řízení projektů

Diplomová práce. Popis softwarových procesů použitelný pro nástroje řízení projektů Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Popis softwarových procesů použitelný pro nástroje řízení projektů Plzeň, 2013 Petr Pícha

Více

Redakční systémy. doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. Pardubice, listopad 2012

Redakční systémy. doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. Pardubice, listopad 2012 Redakční systémy doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. Pardubice, listopad 2012 Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 375/2012 s názvem "Inovace studijního předmětu Tvorba WWW stránek".

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek Datum: 11/2010 Abstrakt Práce se zabývá využitím CASE (Computer Aided System Engineering) nástrojů ve

Více