Milí p átele spolupracovníci Milí spolupracovníci. DVA D EVORUBCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí p átele spolupracovníci Milí spolupracovníci. DVA D EVORUBCI"

Transkript

1 Milí přátele spolupracovníci, léto je pro většinu z nás čas dovolených a s nimi spojeného odpočinku, ale i nových zážitků a obohacujících setkání. Přejeme vám, abyste během léta nejen načerpali nové síly, ale měli hodně času na Boha a své rodiny. Jistě budete mít i více času se zamyslet zejména během duchovních cvičení nad svým životem, nad prožíváním salesiánského povolání, nad svým apoštolátem. A protože se blíží volby nové provinciální rady, zkuste se také poradit s Bohem, zda právě toto by neměl být váš osobní vklad do života našeho Sdružení. Rádi bychom uvedli alespoň tři důvody, proč je dobré být provinciálním rádcem: 1. Provinciální rada má své nezastupitelné místo v životě Sdružení zejména v oblasti formace, příjímání nových členů, komunikace s ostatními složkami salesiánské rodiny a koordinace spolupracovnických iniciativ (viz Pravidla, čl. 25),. 2. Služba provinciálního rádce je významným apoštolátem (viz Pravidla, čl. 17). 3. Poznáte spolupracovnické dílo v širším kontextu. Poznáte i jiná společenství, spolupracovníky z jiných oblastí a zemí, navážete přátelství s ostatními rádci a na tři roky budete mít kromě vlastního MS i druhé společenství. Prožijete neopakovatelná setkání v poslední době jsme měli krásné zážitky např. na Dnech salesiánské spirituality v Kroměříži, při spolupracovnických slibech v Újezdě u Brna nebo při setkání se slovenskou provinciální radou na Drienici. Ještě důležitá výzva na závěr nebojte se přijmout kandidaturu do provinciální rady! Radost z toho budou mít nejen ostatní spolupracovníci, ale jistě se to setká s ohlasem i u Boha. Ten se pak také jistě postará o to, aby Duch svatý doplnil to, co byste vlastními silami nezvládli. Ať vás Panna Maria Pomocnice provází na všech vašich cestách. Inka a Jirka Milí spolupracovníci. Máme tu závěr školního roku a pak prázdniny a dovolené. Do tohoto času vám posílám jeden příběh od Bruna Ferrera. DVA DŘEVORUBCI V lese káceli stromy dva dřevorubci. Stromy byly vysoké a měly mohutné a tvrdé kmeny. Oba dřevorubci byli zdatní, ale každý z nich se do práce pustil jiným způsobem. Ten první se do svého kmene vytrvale zasekával ránu za ranou. Nikdy se nezastavil, narovnal záda jen na okamžik, když potřeboval nabrat dech. Druhý dřevorubec si čas od času dopřál zastávku. Když zapadalo slunce, první dřevorubec byl teprve v polovině kmene. Potil krev a byl rád, že už bude večer. Nevydržel by pracovat ani o minutu déle. Zato ten druhý stačil podetnout celý strom. Jak je to možné? Vždyť oba začínali současně a stromy byly stejně velké! První dřevorubec nevěřil svým očím. To nechápu! Jak se ti podařilo podsekat celý strom, když ses pořád zastavoval? Druhý se usmál: Ty jsi viděl, že jsem se zastavoval, ale nevšiml sis, že jsem při každé přestávce naostřil sekeru! 1

2 Naše duše je jako sekera. Nesmíme ji nechat zrezivět. Každý den bychom ji měli trochu naostřit: Zastavit se na deset minut a poslechnout si nějakou hudbu. máme doma. Být ke všem laskaví. I k těm, které Jakmile je to možné, jít pěšky. Usmívat se. Každý den obejmout lidi, které máme Modlit se. rádi, a říci jim: Mám tě rád. Pomoci někomu, kdo nás potřebuje. Nevynechat oslavy narozenin, výročí, Hýčkat sami sebe. svátků a podobných příležitostí. Dívat se na sebe a směřovat vysoko. Tak nezapomeňte i o prázdninách na ostření sekery. 2 Johny 1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA (postupně 2 x) Ze zápisu 14. jednání provinciální rady Kroměříž Provinciální kongres a volby nové PR Provinciální (a zároveň volební) kongres ASC se uskuteční v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích. PR schválila, že rada bude mít 12 volených členů PR schválila volební obvody pro volby PR (viz zápis z minulé PR) Volební obvody č. 1 až 10 budou mít vždy 1 zástupce v PR, volební obvod č. 11 bude mít 2 zástupce v PR. Ve volebních obvodech č. 1 až 10 budou minimálně vždy dva kandidáti, ve volebním obvodu č. 11 budou minimálně čtyři kandidáti. Ve volebním obvodu musí být navrhovaní kandidáti nejméně ze dvou různých MS. Způsob výběru kandidátů na službu provinciálních rádců si určí MS. MR zajistí, že kandidatura bude s každým kandidátem projednána. Do konce září 2011 nahlásí jednotlivá MS (popř. volební obvody) jména kandidátů Jiřímu Mácovi Podle PAŽ volí novou PR provinciální kongres, tj, shromáždění provinciální rady a místních rad, včetně delegátů/delegátek. Pro vlastní průběh volby platí příslušná ustanovení Kodexu kanonického práva. Chalupa Ovčín (dříve Temešvár) PR schvaluje záměr přijmout darem od manželů Jany a Josefa Hesových následující nemovitosti: stavbu č. p. 29 postavenou na parcele č. st. 49 a parcely č. 309 a 310/1, k.ú. Písecká Smoleč, obec Slabčice. Chalupa Pusté Žibřidovice PR souhlasí se zřízením studny u naší chalupy Pusté Žibřidovice, zároveň uvolní prostředky z fondu oprav. Spolupráce s SHM SHM získalo na opravu elektroinstalace v Klášterecké Jeseni Kč. Na DC pro rodiny s dětmi, které připravujeme letos poprvé společně, jsou poslední volná místa. Festival 2012 v Pardubicích proběhne a Národní rada SHM Formační plán 2012 Tématem formačního plánu pro rok 2012 bude Preventivní systém D. Boska v dnešní době.

3 Různé 1. Provinciální rada vzala na vědomí zahájení předaspirantátu Jitky a Luboše Havlíčkových (MS ŠOP). 2. Čísla nových MS: 501 Hradecko, 504 Pardubice, 107 Botička. Ze zápisu z 15. jednání provinciální rady Drienica (SR), Setkání se slovenskou PR Proběhlo v Domě Matky Markéty na Drienici ve velmi přátelské a poklidné atmosféře. Provinciální kongres ASC Provinciální kongres ASC se uskuteční v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích. Účastníci: členové provinciální rady, členové místních rad. Předběžný program: 9:00 registrace účastníků 9:30 mše sv. 10:15 přestávka, občerstvení, pokračování registrace 11:00 zahájení, pozdravy hostů 11:15 zpráva o činnosti PR za období :45 představení kandidátů 12:45 volba PR 1. kolo 13:00 přestávka, oběd 14:00 volba PR 2. kolo 14:15 projednání formačních materiálů předložených ke schválení 15:00 volba PR 3. kolo 15:15 schválení usnesení 15:30 závěr, požehnání P. Marie Pomocnice Do konce září 2011 nahlásí jednotlivá MS (popř. volební obvody) jména kandidátů Jiřímu Mácovi Návrh bude obsahovat: krátký životopis (rodinné poměry, zaměstnání, rok narození, rok slibů); představení kandidáta místním společenstvím; fotografii. Seznam kandidátů bude poté rozeslán jednotlivým MS (jako podklad pro výběr kandidátů). Novéna k Duchu svatému bude vyhlášena pro celou provincii na začátku listopadu 2011 Adresář na webu Pavel Janek předvedl současný stav, byly vzneseny drobné požadavky na úpravu, proběhne pracovní schůzka, termín zahájení zkušebního provozu bude uveden ve Zpravodaji. Další jednání PR: Praha-Kobylisy Brno Praha Lipiny Důležité termíny: provinciální kongres ASC (a volby nové PR), Praha spolupracovnické sliby, České Budějovice Festival 2012, Pardubice Úmysl modlitby Svěřujeme Ti, Pane, čas našich dovolených, prázdnin, táborů, chaloupek a dalších akcí. Požehnej našemu odpočinku, veď nás na našich cestách. Dětem poskytni možnost objevovat krásu a dobro a chraň je od všeho zlého. Prosíme, Pane, za setkání mládeže se Sv. Otcem v Madridu. Naplň mladé lidi svým duchem, ať se nebojí v síle Tvého učení jít proti proudu tohoto světa. 3

4 Byli jsme velmi pěkně přijati slovenskými spolupracovníky... (Vydáno dne ) na setkání české a slovenské provinciální rady, které proběhlo tento víkend června v nádherném prostředí Domu mamy Margity (čti Markéty) ve slovenské Drienici. Společně jsme hodnotili, co se od minulého setkání (červen 2010 Praha) podařilo a co se naopak nedaří a hledali jsme vzájemně inspiraci při společném jednání Rad i u ohně či na výšlapu. Pastoračno-rekreačné centrum Drienica (Dom mamy Margity) s ubytováním hotelového typu je jediný dům, který slovenští ASC vlastní a provozují po celý rok. Nachází se u Sabinova na východě Slovenska, a tak cestování nádherným Slovenskem bylo náročné. Tady si dovolím jednu vsuvku. Jak jsem zjistil na diskusním fóru slovenských spolupracovníků, není v Domě mamy Margity vše v pořádku: Drienica má jednu závažnú chybu nemá samotky pre tých, ktorí v noci pília drevo. Alebo pre tých, ktorí nepília. Možno by sa mali prideľovať izby: píliaci + hluchý. Pri prihlasovaní na DC by si každý napísal pílim, nepílim, hluchý... Někteří vyjeli na jednání už ve čtvrtek, aby si užili hory a stihli Janošíkovy diery a výstup na Malý Rozsutec. Před páteční výbornou večeří nás mile přivítal Anton Horváth s ostatními členy slovenské PR. Za naši radu za přijetí poděkoval Jiří Máca. Poté následovala večerní bohoslužba, kterou sloužil provinciální delegát Don Pavol Michalka. Ten se nám po celou dobu plně věnoval a zapojoval se aktivně do debat o směřování slovenských ASC. Sobotní dopoledne po bohoslužbě a vydatné snídani patřilo společnému jednání provinciálních rad. To začalo zcela netradičně na hřišti rozcvičkou v podobě stmelovacích (team buildingových) aktivit v promíchaných týmech. Společné jednání u stolu bylo prvním vyvrcholením setkání. Uvědomovali jsme si vděčnost za naší blízkost našich provincií, a to nejen v komunikaci, ale i velmi rozdílné podmínky, ve kterých naši spolupracovníci existují. Odpoledne jsme se vydali na nedaleký kopec Lysou. Z delší túry po hřebenech nás odradilo počasí, ale i tak bylo dost prostoru pro vzájemnou komunikaci. Po odpoledním samostatném jednání oddělených provinciálních rad byl připravený oheň ve venkovním kozubu (krbu) a posezení, které se ještě buduje. Dobrá nálada, jídlo, pití a možnost vzájemného sdílení byly druhým vrcholem setkání. Na neděli připadla Slavnost seslání Ducha svatého. Po bohoslužbě ve sklepní kapli s jasným a cíleným kázáním Dona Pavla a snídani nastalo loučení a předání dárků. Pro ty, kteří zůstali do oběda, byly připraveny opět žádané aktivity na stmelování kolektivu na hřišti. Po obědě jsme se rozloučili a poděkovali za velmi pěkné přijetí a za slunečného počasí směřovali k domovům. Pavel Janek 4

5 P. S.: V září navštíví Dom mamy Margity Don Chavez, a tak se usilovně pracuje i na dobudování příjezdové komunikace. V Dome mamy Margity je ročně přes 30 duchovních cvičení a další akce, narozeniny, oslavy Bližší informace o DMM se dozvíte na ové adrese: nebo u správce DMM: Anton Pipka mobil Adresář ASC na webu O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5. července 2011 bude uveden adresář členů a aspirantů ASC do provozu na internetu. Přístupný bude na adrese Přístupové jméno a heslo dostanou do té doby všichni členové prostřednictvím koordinátorů svých MS. Údržba adresáře v aktuální podobě se tak do budoucna stane společným dílem nás všech. Internetová aplikace, kterou vytvořil Jenda Görig ml. umožní každému z nás upravovat vlastní kontaktní údaje a kontaktní údaje své rodiny. Koordinátor MS nebo někdo jiný, koho tím on pověří, bude moci upravovat údaje členů celého MS. Přesnější nápověda bude ještě přímo v adresáři, s jakýmikoliv problémy a nejasnostmi se můžete obrátit na ovou adresu: Bezproblémovou práci s adresářem všem přeje Jenda Görig 2. DNY SALESIÁNSKÉ SPIRITUALITY Tři sestry Vydáno dne Tři salesiánské sestry Hanka Koudelková, Zdenka Kůsová, Jana Svobodová připravily s týmem pomocníků již VII. Dny salesianské spirituality, opět v Kroměříži. Chtěla bych všem moc poděkovat za krásný víkend, který umožnil 63 dětem, jejich rodičům spolupracovníkům a ostatním salesiánům, sestrám FMA a dalším příznivcům prožít úžasné přednášky na téma Don Rua druhý Don Bosco a jiný Don Bosco a zážitky s hosty z Itálie. Závěrečná mše svatá celebrovaná provinciálem otcem Petrem Vaculíkem a ostatními přítomnými knězi, jáhny a mnohými ministranty uzavřela množství duchovních zážitků i osobních setkání s bývalými i novými přáteli ze salesiánské rodiny. Těšíme se za dva roky na příští VIII. DSS. (Mnoho fotek naleznete na webu.) H. Jandáčková 5

6 Že prý nebe je ještě krásnější Vydáno dne Tuto neděli jsme slyšeli nadějná čtení z Písma, první o společenství prvních křesťanů, druhé o skvělém a trvalém dědictví v nebi. Někdy nás texty, které slyšíme potisícáté, ponechají v klidu, vždyť je přece známe. Tuto neděli mě však hluboce zasáhly. Slyšeli jsme je totiž za mimořádných okolností: Představte si kostel naplněný po okraj salesiánskými spolupracovníky, Dcerami Panny Marie Pomocnice, k tomu salesiánská návštěva z vlasti dona Boska, nejméně deset kněží salesiánů u oltáře, z toho tři provinciálové, vedle Vašík Tošovský se svým čistým pohledem není to kousek nebe? A to byl jen závěr víkendu Dnů salesiánské spirituality, které snad snese srovnání s atmosférou života prvních křesťanů. A nebe, to bylo na každém kroku: především k nám z nebe sestoupil blahoslavený Michal Rua ve vyprávění italského salesiána Francesca Motta a sestry Grazie Loparco (jejíž živý obličej navíc vyzařoval zvláštní živou radost), všude jen známé usměvavé tváře (a nebyl to americký úsměv, bylo za ním mnohem víc), spousty dětí plných energie, hudební těleso, které přinášelo hluboký duchovní prožitek, navíc s andělským zvukem houslí, nakažlivý humor moderátora, obětavá a radostná služba mladých lidí, kteří se starali o děti, nádherné večerní představení dětí i mladých (skvěle připravený věčně mladým Františkem Blahou) Kromě toho za vším byla cítit tichá služba sester FMA a manželů Šerých. A když jste zašli do kaple, nebe bylo ještě blíž To vše prý není nic proti tomu, co je nám připraveno. Je to vůbec možné? Že jsou toto jen záblesky nebe, je neuvěřitelné, chybí k tomu jen patření tváří v tvář, a to teprve přinese celé nebe Že nás ještě na krátký čas budou trápit všelijaké zkoušky, asi prožíváte sami, my docela silně, ale pak Omlouvám se těm, komu to vše zní příliš pateticky, chápu zvláště ty, kdo tam nebyli, ale nemůžu si pomoci, prožila jsem opět hlubokou vděčnost a radost z toho, že patříme právě sem. Za to díky vám všem i směrem do nebe! Klára Novotná Myšlenky a empétrojky z DSS 2011 Vydáno dne Ahoj přátelé, tak se po dost dlouhé době ozývám znovu k DSS. Posílám v příloze nahrávky v MP3, některé jsou méně kvalitní, tak to už si pak každý můžete vybrat. A taky pár myšlenek dona Ruy, které jsme měli na stolech někdo o to měl zájem. Vyprošuju pomoc Ducha sv. Mějte se pěkně. Zdeňka Ke svatosti nepotřebujeme extáze a vidění. Musíme pěstovat radost a proti melancholii Je ale třeba si udělat trošku násilí, abychom musíme bojovat jako proti nepříteli. Smutek je praktikovali umrtvování, cvičili se v trpělivosti nebezpečný, protože z něj vznikají pokušení a zejména se snažili vykořenit vlastní chyby. proti čistotě, lásce, trpělivosti a proti vlastnímu My, kněží, míříme ke spáse duší. Také vy povolání. můžete činit toto dobro skrze dobrý příklad, Zanechávám Vám svobodu udělat to, co výuku katechismu, skrze dobré rozhovory. považujete za nejlepší před Pánem. Láska musí stále utvářet vztahy mezi salesiány, Vaší jednoty se ďábel bojí. Je to konec jeho mezi salesiánskými domy a mezi mladými tyranie a trest pro jeho závist. a salesiány. Nejjistějším způsobem pro výchovu neklidné Každý den se modlím vroucně k Bohu, aby a bezmyšlenkovité mládeže je získat jejich v každém z mých synů rostla zbožnost, poslušnost vůli pro dobro prostřednictvím jemné lásky. a duch oběti. Těm, kdo se utíkají k jeho milovanému Doporučuji vám, aby byl Ježíš v Nejsvětější Srdci jako k prameni všech milostí, Ježíš odpovídá svátosti středem Vašich myšlenek, citů a zájmů. tím, že jim ukáže svou Matku. Navštěvovat svátostného Ježíše často je Ježíš ustanovil Marii za naši Matku, a tím jí jedním z charakteristických rysů salesiánské obdařil mateřským srdcem, srdcem, které chce zbožnosti. a může přijít na pomoc naší bídě. 6

7 Don Bosko udělal zkušenost, že bez jemné a radostné lásky mládež nezískáme. Když s mládeží jednáme srdečně, laskavě, když se mohou bavit bez toho, aniž by urazili Pána, do jejich srdcí pronikne chuť ke zbožnosti. Ježíš vložil do Mariiných rukou klíče od svého srdce, z něhož Ona získává poklady vykoupení v něm ukryté, a přelévá je milosrdně na ty, kteří se k Ní utíkají. Když František Saleský žil na této zemi, přebýval v Ježíšově srdci, kde jeho spočinutí nepřerušilo ani množství povinností. Don Bosko znal hluboce lidské srdce a to ho přesvědčilo, že zpověď je nejúčinnějším prostředkem proměny srdcí mladých, která už jsou v osidlech hříchu, a prostředkem ochrany pro ty, kdo jsou hříchem nedotčeni. Výchova a vzdělávání mládeže bez náboženství, to je rána našeho století, Bůh ať nedopustí, aby tím byly naše školy nakažené. Ve výchově našich mladých se musíme vyhnout jedné chybě, a to sice, chtít, aby mladí byli všichni stejní. Zachovej vždy radost a pokoj. Nesuďte podle vašich dojmů, ale podle spravedlnosti. Zdokonalujte to, co je dobré, ale nepotlačujte nic. 3. FORMACE Duchovní obnova ASC Ostrava v postní době Vydáno dne Na 3. postní sobotu jsme měli naplánovanou duchovní obnovu našeho společenství. Jako tradiční místo pro setkání nám sloužilo ostravské Don Bosco. Vše ale neprobíhalo v tradičním duchu. Jako přednášející k nám z Fryštáku přijel nový delegát pro salesiány spolupracovníky Johny Komárek SDB. Duchovní obnova se nesla v duchu dvou témat. První část byla zaměřena na Povolání a heslo hlavního představeného na letošní rok Pojďte a uvidíte, které je také zaměřeno na povolání. Lidé častokrát vnímají slovo povolání jako povolání ke kněžství nebo k řeholnímu životu. Když se modlí za povolání, tak prosí za nové kněze a řeholníky. Povolání, v duchu hesla dona Pascala Cháveze je také povolání k svátosti manželství a samozřejmě i k salesiánskému stylu života jako salesián spolupracovník. Jako druhé téma jsme měli Odpuštění. Tuto část Johny zahájil krásným úryvkem z knihy Chatrč od Paula Younga. V této knize hlavní postavě Mackovi zabili dcerušku a Mack si emotivně povídá s Taťkou (Bohem Otcem) a diskutují o tom, jestli má odpustit vrahovi. Celý tento text byl velmi hluboký a hodně těžce se popisuje. I tak se o to pokusím. Tím, že někomu odpustíme něco závažného (jako např. vraždu v tomto příběhu), tak to vůbec neznamená, že jsme se tím stali kamarády a že spolu budeme chodit do cukrárny na kávu. Odpuštění nemaže vinu člověka, Bůh stále o ní ví. Odpuštěním propouštíme člověka, který nám něco způsobil, do Božích rukou. Bez odpuštění je blokován i člověk, kterému bylo ublíženo. Je tedy důležité odpustit jiným, ale i sobě. Vrcholem duchovní obnovy byla mše svatá v kostele sv. Josefa. Děkuji Pánu za velký dar duchovních cvičení a duchovních obnov, ve kterých mohu dobít baterky pro další dny. Roman Turowski, místní společenství Ostrava Salesiánští mučedníci ve Španělsku v letech Vydáno dne Dne 11. března v roce 2001 blahořečil papež Jan Pavel II. první skupinu mučedníků, mezi kterými bylo 62 členů salesiánské rodiny ze španělské občanské války, zabitých z nenávisti k víře. Další skupinu mučedníků, mezi kterými byli i salesiáni spolupracovnici, blahořečil papež 10. června Protože jsem čekal na italské vydání jejich životopisů a nedočkal jsem se ho, nechal jsem přeložit ze španělštiny alespoň jejich krátké životopisy. Zveřejnit je na Velký pátek považuji za symbolické. Za překlad děkuji paní PhDr. Zdeně Hamplové. Jan Ihnát 7

8 ANTONIO RODRÍGUEZ BLANCO Kněz a salesián spolupracovník Prvním z mučedníků skupiny Pozoblanco byl kněz-děkan Antonio Rodriguez Blanco, narozený v obci Pedroche v oblasti Córdoby 26. března Jeho rodiče mu od dětství poskytovali křesťanskou výchovu i vzdělání, takže po základní škole ho poslali na studie k salesiánům do Utrery (Sevilla). Po svém návratu z Utrery v patnácti letech žádal o přijetí do semináře San Pelatko v Córdobě. Studoval i na universitách v Seville a Granadě, jeden rok dokonce učil na prvním stupni v salesiánském učilišti v Utreře. V roce 1901 byl vysvěcen na kněze. Po vysvěcení byl jmenován kaplanem u sester, které se staraly o staré opuštěné lidi (Hermanitas de los Ancianos Desamparados) v Cordobě, v té době vyučoval v diecézním semináři. Po získání doktorátu teologie v r odešel do svého rodného městečka, kde se stal mimořádným zpovědníkem řeholních sester, krátce nato byl jmenován vikářem (zástupcem faráře) u Nejsvětějšího Salvátora v Pedroche. Tento úřad vykonával do roku 1903, kdy se vrátil do semináře jako profesor. V roce 1905 byl ustanoven vikářem ve farnosti svaté Kateřiny v Pozoblanco a za pět let se stal farářem této farnosti. Don Antonio Rodriguez, který nebyl mezi osobami, které mohly opustit Pozoblanco ve dvou zvláštních vlacích, byl zatčen milicionáři den po kapitulaci tohoto města 16. srpna v domě svých sestřenic, neteří biskupa Pozuela. Tam se musel proti své vůli obléknout do civilních šatů. Vyžadoval kleriku, kterou si chtěl obléknout, ale milicionáři mu to nedovolili. Svým neteřím, které se z Pedroche uchýlily ke svému strýci v Pozoblanco, a které mu při jeho zatčení říkaly: Pro Boha, strýčku, jen ať vás nezabijí, nemáme kromě vás nikoho jiného, řekl: Z nebe vám budu moci pomáhat víc. Když byl odváděn na hřbitov, setkal se s jednou dívkou, která mu políbila ruku, a s jedním místním ministrantem, který ho objal. Cestou byl urážen a napadán milicionáři. Po příchodu na hřbitov prosil, aby mu bylo dovoleno chvíli se pomodlit. Na chvíli se soustředil a pak řekl: Jsem vám k dispozici. Ať vám Bůh odpustí, jako i já vám odpouštím. Své katy prosil, aby ho nechali zemřít v objetí kříže, který byl uprostřed hřbitova. TERESA CEJUDO REDONDO Salesiánka spolupracovnice Doňa Teresa Cejudo byla matka rodiny, narozená v obci Pozoblanco 15. října Byla to výjimečná žena, která byla pro svou katolickou víru pronásledována a umučena. Když ji zavraždili, bylo jí 46 let. V roce 1925 se provdala za architekta Juana Bautistu Caballera, proto se jí říkalo architektka. Její manžel byl též zavražděn v roce Doňa Teresa podporovala všechno dobré, co se ve městě konalo. Byla to velmi aktivní katolička, vzorná dcera, manželka a matka. Byla sekretářkou Asociace Marie Pomocnice křesťanů v Pozoblanco a ženské části Katolické akce. Kromě toho byla předsedkyní Rady Svatého Vincence z Pauly a dalších institucí. Měla velkou úctu k eucharistii a patřila mezi nejhorlivější salesiánské spolupracovnice. Snažila se přijímat pronásledování v duchu víry, obětovala to za spásu Španělska. Dne 22. srpna 1936 byla zatčena a uvězněna. Nic pro ni neznamenala krutost a nepohodlí vězení, snášela je v duchu oběti. Snažila se tak zmírňovat úzkosti svých sester a své dcery, které ji navštěvovaly. 16. září byla souzena s dalšími jednadvaceti obžalovanými. Z dvaadvaceti jich bylo osmnáct odsouzeno k trestu smrti. Doňa Teresa byla obviněna pro své zbožné chování a jak bylo řečeno za politickou propagandu proti marxistickým myšlenkám. Její odpovědí bylo: Nehájila jsem kapitalismus, ale zákony Ježíše Krista. Nikdy během tohoto přelíčení nepopřela, že je katolička. Když byla odsouzena k trestu smrti, mnoho přítomných lidí začalo křičet a tleskat. Když vyslechla rozsudek, řekla velmi klidně: To jsme čekali. 8

9 Volá nás Ježíš Kristus a my odejdeme za ním, a bude nám tam lépe než tady. Když odcházela na smrt provázena plačícími dvěma ze svých sester a svou dcerou, jediná slova, která pronesla, byla: Odpusťte a na shledanou v nebi! S ostatními sedmnácti odsouzenými byla odvezena v nákladním autě na hřbitov. Byli zastřeleni 20. září v šest hodin ráno. Prosila, aby zemřela jako poslední, aby mohla při této mučednické smrti všechny povzbuzovat. Katani jí chtěli zavázat oči, ale odmítla to, protože se smrti nebála. Její poslední slova byla: Odpouštím vám, bratři! Ať žije Kristus Král! BARTOLOMÉ BLANCO MÁRQUEZ Salesián spolupracovník Dalším salesiánským spolupracovníkem zavražděným v roce 1936, byl mladý katolický odborář Bartolomé Blanco Márquez. Narodil se v městě Pozoblanco 25. listopadu Jako sirotek vyrůstal u svého strýce a tety, kde pracoval jako sedlář. Po otevření salesiánského ústavu v Pozoblanco se Bartolomé stal nadšeným návštěvníkem oratoře a vypomáhal jako vyučující náboženství. Ředitel ústavu Antonio do Muiňo mu dal k dispozici psací stroj a knihy a zařadil ho do různých studijních kroužků, kde mu byla poskytována dobrá formace Když byla v roce 1932 založena Mužská mládež Katolické akce v Pozoblanco, Bartolomé byl zvolen jejím tajemníkem. Vojenskou službu si odbýval v Cádizu, a když byl na dovolené v Pozoblanco, byl 18. srpna 1936 uvězněn. Dne 24. září byl přesunut do vězení v Jaénu; v jedné vězeňské budově Villa Cisneros měl to štěstí, že se tam setkal s patnácti kněžími a mnoha dalšími uvědomělými laiky. V tomto vězení byl 29. září odsouzen k trestu smrti. Při krátkém soudním řízení projevil Bartolomé pevnou víru. Jak soudce, tak zapisovatel soudu mu projevili svůj obdiv pro jeho osobní schopnosti a pro jeho odvahu, s kterou vyznával své náboženské přesvědčení. Bartolomé vyslechl prokurátora, který pro něho požadoval nejvyšší trest a s naprostým klidem řekl, že se nebude odvolávat, protože v případě, že by si zachránil život, stejně by nadále pracoval jako uvědomělý katolík. Vždy bylo pro něho charakteristické, že vyznával svou víru s optimismem, elegancí a statečně. Svědčí o tom i dopisy, které v předvečer smrti napsal svým příbuzným a své snoubence. To ať je má poslední vůle: odpuštění, odpuštění, odpuštění. Tak vás prosím, abyste mě pomstili, ale aby vaše pomsta byla pomstou křesťanů, aby těm, co mi chtěli ublížit, bylo prokazováno dobro, psal svému strýci a tetě a svým bratrancům a sestřenicím. A své snoubence napsal: Když mi teď zbývá pár hodin, než dojdu konečného odpočinutí, chci tě poprosit o jedinou věc: chtěl bych, abys ve vzpomínce na naši vzájemnou lásku, kterou jsme k sobě cítili a která je teď ještě silnější, usilovala o spásu své duše, protože tak se jednou sejdeme v nebi a nikdo nás už na věky od sebe neodloučí. Jeho spoluvězni si uchovali dojemnou vzpomínku na to, jak odcházel na smrt, bos, aby se ještě více podobal Kristu. Když mu nasadili pouta, uctivě je políbil a velmi tím překvapil strážce, který mu je nasazoval. Bylo mu nabídnuto zastřelení zezadu, ale odmítl to. Kdo umírá pro Krista řekl musí to udělat s odkrytou hrudí i odkrytým hledím. Ať žije Kristus Král!, a padl prostřílen u paty jednoho dubu. Bylo to 2. října Brzy by mu bylo 22 let. Reakce na webu: Díky za to, že se mohu seznámit s dalšími borci z naší sal. rodiny. Ted' před sliby budou jsem obdržela od svého formátora doporučení, abych se znovu vrátila k životopisům příkladných salesiánů. Tak jsem pročítala životopis I. Stuchlého, kardinála Trochty a mnoha dalších Ted' mám rozečtenou bl. Alexandrínu.Tak ještě jednou díky! Jana Vejtasová 9

10 Význam našich společenství a přítomnosti Panny Marie Na webu Milá salesiánská rodino, velikonoční doba a měsíc květen obracejí naši pozornost k Duchu svatému a Panně Marii. Uvědomme si proto v těchto dnech význam našich společenství a význam přítomnosti Panny Marie. Komunita je malá skupina věřících shromážděná pod křížem. Přijala vodu křtu a krev Eucharistie vytékající z Kristova boku. Byla svěřena Ježíšově Matce Marii a dostala jeho největší dar, Ducha svatého. Tito všichni se svorně a vytrvale modlili, spolu se ženami, Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými (Sk 1,14). Po Zmrtvýchvstání je zde opět viditelné společenství, svornost a vztahy bez diskriminace, vytrvalá a společná modlitba. Jsou si vědomi, že je Ježíš miluje a jsou jeho svědky ve světě. Pokračují v Kristově vtělení, konkretizují jeho lásku k lidem. K tomu dostávají dar Ducha svatého. Naše komunity (společenství) nevznikly náhodou, ani se nezrodily jen z rozhodnutí představených, ale mnohem dříve v Kristově večeřadle a z Kristova kříže. Nejsme parta, které je spolu dobře, a když tomu tak není, zařídíme si vlastní život. Jsme společenství učedníků, které pozval a dal dohromady sám Ježíš. Važme si společenství salesiánů spolupracovníků. Mohou být kvasem v místní církvi a obnovou její horlivosti a příkladem křesťanských vztahů. Važme si komunit, ve kterých žijeme své zasvěcení Bohu a společně pracujeme pro spásu mladých. Někteří přestávají vidět, že naše společné modlitby mají dopad na život Církve. Necítí už potřebu modlit se spolu, modlit se jeden za druhého. Postupně uvěřili, že praktické a pragmatické starosti je dispenzují od společných setkání v komunitě. Nevidí, že kvalita našich řeholních vztahů je povzbuzením nebo pohoršením pro ty, kteří žijí v rodinách a pro nová povolání k zasvěcenému životu. Uprostřed komunity má nenahraditelné místo Panna Maria. Pod křížem přijala pozvání k novému mateřství. Bylo to druhé Zvěstování, které ji učinilo Matkou všech Ježíšových učedníků. Kde je salesiánská komunita, tam je Panna Maria. V našich společenstvích má být Maria na čestném a viditelném místě. Ona je s námi, přimlouvá se za nás a inspiruje nás. Ona má osobní zkušenost s Duchem svatým a připravuje nás na každý nový dar Ducha. Don Bosco nás učí vnímat její přítomnost. Zanechal nám lásku a úctu k Matce Církve a Pomocnici křesťanů jako vzácné dědictví. Prvním misionářům přikázal: Rozšiřujte úctu k Panně Marii a uvidíte zázraky. Modleme se k Panně Marii každý den, zvláště se jí svěřujme zásvětnou modlitbou a vyprošujme si požehnání a ochranu na její přímluvu. P. Petr Vaculík, provinciál SDB; zdroj: Pravidelná adorace u Sv. Kříže v Praze Vydáno dne SETKÁNÍ S BOHEM. ADORACE. Pravidelná adorace u Sv. Kříže v Praze to jsem rád, že Jsi tady, JÁ také. Když byli menší, odjížděli na tábory. Doprovodili jsme je na nádraží a zastrčili do boční kapsy tajně ještě jeden sáček sladkostí. Objali jsme se, přáli jim pěkný čas, krásné zážitky, a aby byli opatrní. Občas přišel dopis. Je to tu skvělé, mám nové kamarády, trochu jsem si odřel koleno. A taky se těším domů Psali jsme pravidelně. Myslíme na tebe. Líbí se ti tam? A co ta bouřka, nezmokli jste? Moc nám chybíš. Už se těšíme, až budeš s námi a povíš, co jsi zažil. Máme tě moc rádi. 10

11 Ani nevíme, jak ten měsíc utekl. Vzali jsme si v práci volno a jeli jim naproti na nádraží. Těšili jsme se na ně. Byla to krásná chvíle shledání. Opět vidíme ty, které máme tak rádi. Objetí, pusu, překotné vyprávění. Mlčíme a jen posloucháme. Máme radost z jejich zážitků, dovednosti i statečnosti. Pevně se nás drží za ruce. Povídají a povídají. Oči jim září radostí Setkání patří k životu. První, desáté, sté. Jsou krásná. Ujišťují, že vztah je to co dává skutečnou radost, smysl životu. Setkání jsou zvláštní příležitost k projevení toho, co skutečně ukrývá naše srdce. Je to jiné, vzácnější než každodenní potkávání. Při setkání neřešíme denní starosti. Jsme rádi, že jsme se dočkali toho, na kterém nám opravdu záleží. Hovoří srdce. Ústa slouží spíše k polibkům. Přichází chuť pokračovat na cestě životem..pojď se mnou. Potřebuju Tě.., JÁ také.. Pravidelná adorace pro spolupracovníky je u Sv. Kříže každý třetí čtvrtek v měsíci od 19 do 20 hodin (po 19 hodině se zamyká kostel) POZOR. V červnu je adorace výjimečně čtvrtý čtvrtek od 19 hodin. Adorace přes prázdniny bude pokračovat každý třetí čtvrtek od 19 hodin. Petr Janžura a Radek Malotín 4. DUCHOVNÍ CVIČENÍ Volná místa na sv. Hostýně Vydáno dne Pro velký zájem byl rozšířen termín číslo 3 o pět lidiček. Duchovní cvičení v termínu povede P. Jožka Kopecký st. SDB za ředitelování Stanislava Strnada za cenu pouhých 1700 peněz DC na Svatém Hostýně probíhá od pátku do úterý; manželé mají samostatný pokoj se soc. zařízením. František Hynek Dobre došli (Добрe дошли ) Vydáno dne Tímto pozdravem nás přivítal otec Petr Němec v bulharském Kazanlaku, kam jsme přijeli na duchovní cvičení salesiánů spolupracovníků Když se na webu objevila tabulka s nabídkou duchovních cvičení na letošní rok a hned první v pořadí byla možnost strávit cvičení u salesiánů v Bulharsku, dlouho jsme se nerozmýšleli. Proč? Protože již mnoho let nosíme v srdci přání navštívit bulharské misie, ale zatím se náš sen nikdy neuskutečnil. Až nyní. Celou akci zastřešovali Jan a Jana Němcovi z Neratova (bratr a švagrová Petra Němce). Duchovní vedení jsme měli zajištěno otcem Jožkou Kopeckým st. z Litomyšle. Všem třem jsme velmi vděčni a obdivujeme je, že do takové náročné akce šli. Do Bulharska jsme se přihlásili s vědomím, že tam nebude ten pravý klid na usebrání jako třeba na Lipinách nebo jiných samotách uprostřed přírody, ale byla to jedinečná možnost, která se kdo ví kdy opět naskytne. Duchovní cvičení jsme zahájili v neděli odpoledne v Litomyšli mší svatou. Po kafíčku a buchtovém občerstvení jsme vyrazili směrem na Brno a následně Břeclav, kde jsme nabírali moravského zástupce naší skupiny Aničku Janotovou. V autě ještě seděli Karel Švejda a Jana a Tonda Wagnerovi z Prahy, tak nás nakonec bylo devět statečných. Večerní a noční cesta přes metropole Bratislavu, Budapešť, Beograd proběhla bez problémů, jakož i pasové kontroly na srbských hranicích. Poslední evropskou metropolí Sofií jsme už projížděli za slunného dne a v Kazanlaku jsme zakotvili v pondělí odpoledne. Čekaly nás tři dny duchovních cvičení a tři dny poznávání salesiánských misií i zajímavostí v okolí blízkém i vzdáleném. 11

12 Když jsme se na tuto akci připravovali, netušili jsme, v jakém pohodlí si budeme na misiích hovět a že nám salesiáni nabídnou místo u stolu s výbornou bulharskou kuchyní. V němém úžasu zůstáváme stát nad tím, co všechno v Kazanlaku a dalších místech Bulharska salesiáni vybudovali (za velké pomoci dobrodinců řemeslníků a brigádníků přijíždějících z Čech a Moravy). Z misionářské kroniky jsem vyčetl, že prvotní okamžik zrodu misií nastal v lednu roku 1993, kdy tehdejšího provinciála Bena zaúkoloval hlavní představený Egidio Viganó misiemi v Bulharsku. Přihlásilo se osm statečných: kněží Petr Němec, Antonín Koman, Petr Vaculík a studenti Jiří Svoboda, Petr Cvrkal, Martin Sitte, Jaromír Zádrapa a Richard Kalus. Dne z rukou dona Vecchi převzali v Turíně misijní kříže ti, kdo se pro misie definitivně rozhodli. O dvacet dní později začalo faktické působení českých salesiánů v Bulharsku. Velmi zajímavé, ale pro Zpravodaj příliš dlouhé by bylo povídání o všem, do čeho v Kazanlaku misionáři přišli, s jakými problémy se potýkali, co všechno už vybudovali a jaké misijní úspěchy mají. Ale kdo si chce něco z tohoto zajímavého povídání poslechnout, může se přihlásit na DC č. 18 ve dnech , na nich je exercitátorem právě Petr Němec. V Kazanlaku nyní působí Petr Němec a Petr Cvrkal, od podzimu mají velkého (ale vzrůstem malého) pomocníka v asistentovi Surešovi z Indie. Salesiánům pomáhá i několik místních zaměstnanců a několik, většinou po roce se střídajících, mladých dobrovolníků. Ve dnech poznávacích jsme navštívili Starou Zagoru, kde působí Jirka Svoboda, Jarda Fogl a Martin Jílek. Byli jsme se podívat na smetiště za městem, které je hned vedle romské chudé čtvrti Lozenec. Ale ne proto, abychom se podívali na smetiště, ale proto, abychom viděli místo, kde vyroste, dá-li Bůh, nové salesiánské centrum za kupu peněz, ale s širokým využitím. Nahlédli jsme pak i do pronajatých místností v Lozenci, kde právě probíhal program pro místní romské děti a se kterými jsme si od srdce zazpívali. Navštívili jsme i přímořský Sozopol, kde jsme v chrámu sv. Jiří uctili nedávno objevené ostatky Jana Křtitele, ostatky apoštola Ondřeje a úlomek Kristova kříže. V nedalekém Burgasu jsme navštívili kostel Panny Marie, který měl být prapůvodně prvním salesiánským misijním místem, ale kvůli problémům s restitucemi se od tohoto plánu muselo ustoupit. A když jsme už byli u moře tak blízko, ti odvážnější se krátce vykoupali. Bylo zrovna dosti větrno, vlny vysoké, ale voda byla příjemná. Cestou do vnitrozemí jsme navštívili ještě vesničku Pravdyno a město Jambol, kde působí misionář-odloučená jednotka Antonín Koman. Lidi, co a s jakou precizností a krásou tam otec Antonín opravil a vybudoval, to byste nevěřili. To se musí vidět! Dokonce to připomíná i namalované oko na zdi chrámu v Jambolu s nápisem: БОГ ТЕ ВИЖДА. Kdopak často pronášel tato slova? Také jsme navštívili chrám Božího Narození v Šipce, známém to průsmyku. Nádherný pravoslavný chrám byl postaven na poděkování za odražení vojsk Osmanské říše během rusko-turecké války v letech 1877 až Nevynechali jsme ani Údolí thráckých králů, což je oblast ve středním Bulharsku (kde jsme právě pobývali), ve které se nacházejí nejvýznamnější nekropole a hrobky thráckých vládců. Dvě významné hrobky jsme navštívili. Stovky těchto hrobek najdete v Růžovém údolí neboli Údolí růží, které se s Údolím králů překrývá. Údolí růží je 120 kilometrů dlouhé údolí při jižním úpatí pohoří Stará Planina a je známé růžovými plantážemi. Pěstuje se zde speciální druh růží, z nichž se již od starověku destilací získává růžový olej, základní substance při výrobě parfémů. Na výrobu 1 g růžového oleje je třeba 3 až 3,5 kg okvětních lístků. V průběhu poznávacích dní jsme neopomenuli navštívit některé památky z dob antického Říma a mnohé pravoslavné chrámy s velkolepými ikonostasy. Dalo by se ještě dlouho vyprávět, ale co to je proti tomu, když tato místa osobně navštívíte. Třeba se vám to někdy podaří. A když ne osobně, oprašte si azbuku a podívejte se na bulharský web (www.salezianibg.com). S vděčností František Jakubec 12

13 Petrovi jsem článek posílal k odbornému náhledu a ze zpětné odpovědi vybírám: Těch chval bylo až dost. No, přece však je třeba děkovat Pánu Bohu, že toto salesiánské dílo v Bulharsku řídí, chrání a vede především On, s přímluvou svaté Bogorodice a svatého Josefa na toho se nesmí nikdy zapomenout. ( ) Žehnám všem spolupracovníkům. Moc děkuji za vaši přítomnost zde, je to pro nás velké povzbuzení. Vždyť spolupracovníci se o nás starají pravidelnými příspěvky každý rok, posíláním českého tisku skrze Sedláčkovy, nyní skrze Holubovy, za což moc děkujeme. Takže ještě jednou: BOG DA VI BLAGOSLOVI!!! Petr 5. DO TVÝCH RUKOU, PANE Kdo v srdci žije, neumírá. (Fr. Hrubín) V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný manžel, starostlivý tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, přítel Pepa Dubišar. Zemřel 16. června 2011 ve věku 62 let. Rozloučení se bude konat ve středu 22. června 2011 v hod. v kostele sv. Terezie na Kobyliském náměstí. Odtud ho po zádušní mši svaté doprovodíme na Bohnický hřbitov, kde bude ve 13,00 hod. uložen k odpočinku. Jménem rodiny manželka Míla 6. APOŠTOLÁT Meteorologové předpovídali déšť a krupobití, Vydáno dne ale Hospodin k nám byl milostivý a Festivalu 2011 dopřál nádherný slunečný den. Jak jsme si to užili dokumentují následující fotoalba (viz web). Hana & Milan Jandáčci Snoubenecká setkání v rodině Milí přátelé, jak jsme již některé z vás informovali, v tomto roce byl náš projekt příprav snoubenců opět podpořen dotací ze strany MPSV. Za to děkujeme administrativnímu zázemí SHM. Také kurs nových vedoucích párů pokračuje. Na podzim nás čekají ještě dvě sobotní setkání. Radujeme se z toho, že všichni mladí manželé berou přípravu na tento svůj apoštolát velmi zodpovědně. Kromě toho každý rok také organizujeme vzdělávací seminář pro naše vedoucí manželské páry zapojené do tohoto programu. V tomto roce to bude již 8. seminář. Uskuteční se dne v Praze. Přednášejícím bude IC Lic. Mgr. Miloš Szabo, obhájce manželského svazku u Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské. S vděčností si na konci tohoto školního roku uvědomujeme, že Pán tomuto dílu žehná! O tuto radost se s vámi chceme rozdělit. Hana a Petr Imlaufovi, Praha Botič 7. SPOLEČENSTVÍ SE PŘEDSTAVUJE ASC ČESKÉ BUDĚJOVICE Přemysl Otakar II. král za vznikem Budějovic stál (vlastně stál i před vznikem) pak přišli husiti i Jakub Krčín s rybníky Kubata, Cimbura a Země zamyšlená se Stehlíky všichni s moudrou hlavou kromě husitů (ti to brali útokem). A když ti výše jmenovaní postupně zemřeli Budějovice české první salesiány uzřely 13

14 a pak druhé, třetí a další jako seřazené v mohutném průvodu včetně jejich pastorace, úspěchů i mnoha odchodů a sotva přehnala se vlna poslední revoluce spojili se zde do samostatné buňky (ne baňky) spolupracovníci a spolupracovnice. Věrni jihočeské jako křemen tvrdé hlavě však jako pochodeň žhne nezničitelné srdce a k práci připravené jejich drsné ruce střetávali se názorově v provinciální vřavě vždy odhodláni vlastní cestou jít vždy připraveni za ostatní mřít. Dnes scházíme se dvakrát každý měsíc spolu někdy klesáme vzhůru a někdy stoupáme dolu řešíme četné obchody jako židé nebo jako na trhu a také zajedem na hlubinu ať už náhodně či podle rozvrhu a někdy jen tak plácáme se na mělčině v blátě a nestydíme se ani trochu za připos*ané gatě. Nejmladší z nás modlí se za nás ve věčném Římě tři další prochází teď přípravou v létě v zimě a ještě se staráme o Rádla Toma salesiána a jsme rádi že coby delegát je mezi náma tvoříme všichni tlupu či partu jedinou i s těmi, co nikdy slibovat nebudou. Abychom taky byli platni a zaplnili chvíle volné pustili jsme se na chaloupce Tampír do práce brigády jsou povinné i dobrovolné zde trochu dobrého piva a hodně legrace těžké stavební stroje a naše krumpáče máme pevnou vůli nejen tvrdé jihočeské palice. Pepa Hes Díky za další originální kvítek do naší spolupracovnické kytice. Dokonce ve verších! V příštím čísle se můžeme těšit, dá-li Bůh, na květ z Písku (ASC 302). Sazeč 8. SALESIÁNSKÁ RODINA Náš půst se proměnil v almužnu Vydáno dne Postní program 40 dní na podporu čínských bohoslovců se chýlí ke konci a již teď můžeme vidět, že přináší své ovoce. Zapojili se do něj mladí i staří z různých míst ČR. Do konce dubna je otevřený pro kohokoliv dalšího. Před začátkem postní doby dostala světová salesiánská rodina od hlavního rádce pro misie P. Václava Klementa SDB zajímavý podnět podpořit studium stovek čínských bohoslovců a řeholníků tím, čeho se mohou v postní době vzdát, a tak investovat do budoucnosti církve. Jeho výzva nezůstala bez odezvy. Například studenti, žijící v kobyliském salesiánském domě, ušetřili na tento účel během 40ti postních dnů 1800 Kč, jeden kněz přinesl 2000 Kč na bohoslovce v misiích, na účet Adopce přišly některé částky s poznámkou postní almužna apod. Na tento účel šly i všechny dary, zaslané během letošní postní doby přes Klub přátel Adopce nablízko na momentálně nejpotřebnější aktivity. Děkujeme vám všem za velkorysost a podporu budoucnosti církve. Kéž vám Pán vše stonásobně odmění! P. Jaroslav Vracovský, SDB; zdroj: Ze zápisu ze setkání Koordinační rady Pražské SR a) hodnocení uplynulého období (viz zápis z ) Všechny akce hodnoceny velmi pozitivně; v postní duchovní obnově pro celou pražskou SR budeme pokračovat. 14

15 b) kalendář akcí (redakčně aktualizováno) Salesiánské prase v Kobylisích* Salesiánské kněžské a jáhenské svěcení v Brně Žabovřeskách Věčné sliby sestry Míly FMA (asi v Brně) Provinciální kongres ASC (místo bude upřesněno) Ples SHM (Žďár nad Sázavou) * K akci Salesiánské prase vznikla diskuze o jejím smyslu a podobě. Ujasnili jsme si, že se skutečně prostřednictvím této akce chceme více poznat, že ji neošidíme obvyklými párky a buchtami, ale že budeme skutečně opékat prase, protože se jedná o akci jedinečnou a sváteční. Aby akce zdárně proběhla, byl ustaven tým s těmito úkoly: Vláďa Sandholz, Pavel Koch, Láďa Heryán zajištění prasete a jeho přípravy, nápoje; Pavla Macounová starost o program pro děti; Zdeňka Švédová starost o program pro dospělé. Termín příštího setkání je 18. října v 19.30h Zapsal Ladislav Heryán Podpořte salesiánské misijní dobrovolníky Vydáno dne Salesiánské dobrovolníky můžete nyní podpořit dárcovskou SMS. Odešlete SMS ve tvaru DMS ADOPCENABLIZKO nebo DMS ROK ADOPCENABLIZKO na telefonní číslo Jan Obruča Cagliero 11 duben 2011; Cagliero 11 květen 2011 Dne Jsem salesián díky Donu Boskovi, jenž opustil Castelnuovo a šel do Turína; díky salesiánům, kteří odešli z Turína jinam do Itálie; díky salesiánům, kteří opustili Evropu a šli do cizích zemí. Nemůžu i já projevit vděčnost za to, co jsem dostal zdarma? vysvětluje své misijní povolání P. Alejandro. ( ) Blahoslavený Jan Pavel II. na jedné ze svých apoštolských poutí řekl: Jsem nástupcem Petra a také Pavla, který s cílem hlásat evangelium cestoval po celém světě. Opravdu. Byl velkým misionářem v první řadě proto, že hlásal Krista skutečně svým životem. Jeho život byl hluboce zakořeněný v Kristu a tak nemohl dělat nic jiného než jít a setkávat se s lidmi a dělit se s nimi o svoji víru v Ježíše Krista Přečtěte si nejnovější číslo misijního newsletteru Cagliero 11, vydávaného hlavním rádcem pro misie, P. Václavem Klementem. Ke stažení na webu. Zdroj: AKSANTI Vydáno dne V roce 2011 odchází 14 misijních dobrovolníků do Bulharska, Konga, Svazijska a dalších zemí. Přijďte načerpat atmosféru exotických dálek i vy! Zveme všechny na program AKSANTI v Brně v sobotu a vyslání dobrovolníků při bohoslužbě v neděli Jan Obruča Čtrnáct dobrovolníků pomůže chudým dětem ve světě Vydáno dne Vyslání nových dobrovolníků se uskuteční v sobotu 18. června 2011 od 17:00 v Salesiánském středisku v Brně-Líšni. Na akci s názvem Aksanti, což ve svahilštině znamená děkuji, se veřejnosti představí nejen 14 nových dobrovolníků, ale i řada bývalých dobrovolníků. Návštěvníci se mohou těšit také na skypové rozhovory se současnými dobrovolníky v terénu, seznámení s odlišnými kulturami nebo ochutnávku exotických jídel. Součástí programu bude i beseda s českým salesiánem Františkem Radecki, který dlouhodobě pracuje v Zimbabwe jako ekonom technického učiliště. Celým večerem bude provázet známý moderátor Pavel Anděl. Vstup je zdarma. 15

16 Rok 2011 byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. Česká republika nezůstává pozadu a díky projektu Adopce nablízko vysílá na pomoc 14 mladých dobrovolníků. Většina z nich bude pomáhat celý rok znevýhodněným dětem a mládeži v rozvojových zemích světa. Dobrovolníci, kteří se rozhodli věnovat část svého života pomoci potřebným, se vydají do Konga, Svazijska, Jihoafrické republiky, Zambie, Indie a Bulharska. Zde se zapojí do již existujících projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu dětí a mládeže. Nevzdělanost vede k nezaměstnanosti, ta k chudobě, nemocem a často i AIDS. Vzdělání tento koloběh otáčí, vysvětluje Jaroslav Vracovský, předseda Salesiánské asociace Dona Boska. Od roku 2005 vyslala tato organizace do zahraničí již přes 80 dobrovolníků. Zpravidla vyučují na základních i středních školách, doučují slabší žáky nebo pro ně připravují volnočasové aktivity. Jejich dopisy z terénu jsou pravidelně uveřejňovány na sdb.cz/cagliero-dopisy. Celý pobyt podstupují mladí lidé dobrovolně, bez nároku na odměnu. Často si musí navíc financovat další výdaje spojené s cestou pojištění, vízum, očkování nebo letenku. Za účelem finanční podpory dobrovolníků vznikl projekt Adopce nablízko. Umožňuje přispět dobrovolníkům a pomoci jim uhradit alespoň část nákladů. Lidé, kteří chtějí libovolným finančním příspěvkem podpořit konkrétního dobrovolníka, mohou využít webové stránky Zde najdou i více informací. Nově je možné přispět také odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ADOPCENABLIZKO na číslo Zdroj: Dobrovolníci: nastává výměna stráží Milí spolupracovníci, salesiánští dobrovolníci, z jejichž dopisů jsme se v průběhu tohoto školního roku dozvěděli mnoho zajímavého, se pomalu loučí se svými působišti. A noví se již připravují na odjezd do misií. V sobotu a v neděli proběhlo v Brně vyslání nových dobrovolníků. V sobotu večer se představili bývalí, stávající (přes Skype) i budoucí dobrovolníci, pak jsme měli možnost ochutnat speciality z Indie, afrických zemí a Bulharska a zasoutěžit si a vydražit zajímavé předměty z misií. Večer byla beseda s P. Františkem Radeckim, českým salesiánem v Zimbabwe, kterou mistrně moderoval, stejně jako ostatní program, Pavel Anděl. V neděli byla slavnostní mše svatá se slibem dobrovolníků a jejich vysláním. Celé setkání stálo opravdu za to. Bližší informace najdete na webových stránkách ASC. Znovu bychom chtěli připomenout projekt Adopce na blízko. Dobrovolníci, kteří budou působit mimo Evropu, nejsou podporováni z programu EU, proto jsou z velké části odkázáni na dobrodince. Pokud můžete, adoptujte si svého dobrovolníka. Informace získáte na stránkách Můžete podpořit naše dobrovolníky také dárcovskou SMS. Odešlete SMS ve tvaru DMS ADOPCENABLIZKO na telefonní číslo Cena DMS je 30 Kč, Salesiánská asociace Dona Boska obdrží 27 Kč. Co nám dobrovolníci po roční zkušenosti píší? I v Indii si holky prošly krizí. Maruška píše: Jak jsem si zpětně diagnostikovala, prošla jsem si tu v průběhu ledna krizí, kdy mě tu naprosto všechno a všichni štvali, vytáčeli a to, co se na začátku zdálo být úchvatné, zajímavé a exotické, se stalo něčím, co se mi naprosto hnusí! Zní to možná drsně, ale ono to drsné bylo:-). Už mě začalo štvát, že se zas musím polévat studenou vodou a k jídlu mě nečeká nic jiného než ryžeee. Docházela mi energie a to nejen k přemáhání se, uskromňo- 16

17 vání se a omlouvání indické nátury a nefungující země. Co bylo horší, místní lidé mi začali lézt absolutně na nervy! ( ) Začala jsem pochybovat, jestli to, že tu jsem, má vůbec nějaký smysl, zda jsem tu vůbec nějak užitečná nebo zda jsem tak alespoň vnímána. Ovšem po dvoutýdenní dovolené mimo Golaghat a se začátkem školního roku ( ) se mi podařilo nad to vše povznést, vstát a jít opět s novou silou do všech možných aj nemožných dobrodružství a zkušeností, které žití v Indii nabízí. Daleko více si to tu teď užívám! Konečně jsem se oprostila od představy, že alespoň trochu změním Indy s celou jim svatou Indii. Je mi jedno, zda tu připadám někomu užitečná, protože já se tak konečně cítím a to mi stačí. Novou sílu a energii nabírám z úsměvů, blbnutí, hraní, tancování s kluky. To mi přijde jako nejužitečnější a nejdůležitější, co tu dělám. Jsem s nimi a vše dělám s nimi! (...) Můj čas tu prostě pro mě má smysl! A to mě dělá šťastnou. Těším se k Vám do našich luhů a hájů, ale ještě předtím si tu chci naplno užít indické jinakosti se všemi pozitivy i negativy!:-) V Kongu salesiáni slaví. A Markéta se již loučí: V roce 2011 slaví salesiáni stoleté výročí příchodu prvních salesiánských misionářů do Demokratické republiky Kongo. Oslavy začaly už v listopadu slavnostní čtyřhodinovou mší za přítomnosti biskupa a v jejich rámci k nám do Lubumbashi v dubnu zavítal hlavní přestavený salesiánů Pascal Chaves. Kluci se na devátého nástupce Dona Bosca hrozně těšili a připravili si pro něj tradiční tanec limba. V pátek 22. dubna se v Cité des Jeunes, velkého učiliště kousek od našeho centra, sešly všechny salesiánské školy z Lubumbashi a okolí k rozpravě s Pascalem Chavesem, tanci a zpěvu na jeho počest. Celá slavnost se nesla v duchu přátelského setkání, k jehož atmosféře přispívala i ta správná africká spontánnost všech svěřenců i svěřenkyň salesiánů i salesiánek, s nimiž šijí všichni čerti, jakmile někdo někde pustí hudbu či začne vyluzovat zvuky hudbě alespoň podobné. V neděli se pak ještě všichni sešli na slavnostní mši, kterou hlavní představený sloužil v mexické poitalštěné francouzštině. ( ) A tak se stalo, že mi z mé dobrovolné služby zbývá poslední měsíc. (..) V průběhu července a srpna se vůbec velká část naší komunity rozjede do různých koutů země a už se nikdy nesejde. Dobrovolníci odjedou domů, aspiranti se stanou prenovici, stážisti začnou studium teologie, bratři odejdou do jiných center a otce Eduarda, největší podporu nás dvou dobrovolnic, poslal provinciál kamsi do buše doprostřed ničeho zakládat nové salesiánské dílo. Markéta s Monikou z Bulharska přišli s novou formou dopisu: Tentokrát vás čeká zážitkovější forma dopisu. Kdo by taky pořád jenom četl A komu zážitek nestačí, můžete se podívat na několik nových fotek na naší fotogalerii: 17

18 například na fotky z křížové cesty, kterou jsme s děckama šli, na fotky z různých her, výletů i běžné činnosti. Tedy pro ty, co se rozhodli něco zažít: Zkuste si na vlastní kůži (či lépe řečeno na kůži vlastní figurky) projít se Starou Zagorou jakožto salesiánský dobrovolník a uvidíte, co se Vám přihodí po cestě. Možná, že se cestou pomodlíte breviář, možná, že zahučíte do hromady odpadků a co se stane nejpravděpodobněji, nejspíš potkáte nějaké děcko, které si nese s sebou nějaký problém nebo překvapení. Možná budete donucení točit dětem lano, aby mohly skákat přes švihadlo, nebo si dáte vkusnou banicu. Stačí jen najít si figurky, kostku, vytisknout a slepit hru a můžete začít! Pravidla hry Bulharsko nezlob se, aneb dobrovolnické člověče jsou stejná jako u hry Člověče nezlob se, akorát Vás občas potká na cestě něco neočekávaného. Hurá do toho a můžete nám pak napsat, jak jste si hru užili (Poznámka redakce: protože by se hra nevešla do zpravodaje, můžete si ji stáhnout na adrese: Úplné znění dopisů a další dopisy dobrovolníků si můžete přečíst na webu Ludmila a Jan Obručovi I malá pomoc je významná Vydáno dne Milí přátelé! Salesiány Dona Boska vám jistě není třeba zevrubně představovat. Salesiáni v Kobylisích pořádají pro děti a mládež velké množství aktivit a činností. Všemožné kroužky (keramika, judo, fotbal, tanec, atd.) např. v roce 2009 navštěvovalo pravidelně 420 dětí a mladých lidí. Chaloupky a víkendové akce, tábory, jednorázové akce (dětský den, soutěže, kurzy, představení, výstavy, soutěže, ), spolupráce s kurátory městské části Prahy 8 při zapojování dětí s prospěchovými problémy, Klub maminek, Školička pro děti od 3 let a mnoho dalšího: to má v Kobylisích na starosti občanské sdružení Salesiánský klub mládeže. Podrobnosti na našich webových stránkách Všechny tyto činnosti jsou náročné nejen na čas a nadšení těch, kteří za vší tou mravenčí prací stojí, ale samozřejmě stojí i dost peněz. Rok od roku je těžší je shánět, to všichni víme. Dotace, pracně vykoupené hodinami sepisování administrativně náročných žádostí, zasílaných kam se dá, jsou bohužel rok od roku menší. Každá koruna je nám dobrá. Letos se nám podařilo prokousat se administrativní džunglí až k možnosti financování prostřednictvím dárcovských SMS. Myslíme si, že ne každý může dávat větší peníze, ale těch 30 Kč by si mohlo dovolit více lidí Doufáme v pomoc a prosíme na všechny strany podpořte nás. Věc má navíc háček pokud se nám v prvních třech měsících projektu nepodaří sehnat 300 DMS, možnost používat tuto formu získávání peněz nám bude odebrána. Je mi jasné, že na každém rohu vás stále někdo oslovuje s prosbou o pomoc na všechno možné i nemožné. Přesto to nevzdávám a prosím vás i já o podporu pro salesiánské dílo nejen modlitbou, ale i touto přízemní formou. Stačí zaslat na číslo zprávu ve tvaru DMS SKM (cena DMS je 30 Kč, SKM Kobylisy z toho obdrží 27 Kč). Přispívat můžete i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK SKM na číslo a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Srdečně vás zdraví, za jakoukoli podporu děkuje a doufá v ni za Salesiánský klub mládeže Marie Kotrbová (Zdroj: Zpravodaj Živá rodina 5/2011) 18

19 Salesiánská neziskovka z Pardubic míří na Velehrad Milí přátelé, možná nevíte, že naše Centrum Don Bosco funguje v Pardubicích už šest let. Snaží se pomáhat mladým lidem, kteří odchází z ústavní výchovy. Nemají to jednoduché, nejsou připraveni, nemají za sebou rodinu, která za nimi stojí. Snažíme se je v tom osamostatňování alespoň trochu podpořit. A tak jsme rádi, že jsme byli vybráni mezi čtyři neziskovky, které budou letos představeny na koncertu Večer lidí dobré vůle na Velehradě. Bude jej vysílat v předvečer slavnosti svatých Cyrila a Metoděje od 20 hod. Česká televize i Český rozhlas. Děkujeme za jakoukoliv podporu. Monika Peterková více na: -miri-na-velehrad/: Jedinečná příležitost se naskytla pardubickému občanskému sdružení, které se věnuje mladým lidem z ústavní výchovy. Salesiánské Centrum Don Bosco SKM je mezi čtyřmi organizacemi, jež se podělí o výtěžek letos dvanáctého ročníku Dnů lidí dobré vůle. Ty se odehrají 4. a 5. července ve východomoravském poutním místě na Velehradě. Lidé svoji podporu mohou poskytnout prostřednictvím dárcovských SMS už od 1. června. Letos každou korunu opravdu několikrát obracíme v ruce. To, že jsme byli mezi desítkami neziskovek vybráni právě my k tomu, abychom se na Velehradě ucházeli o podoru lidí dobré vůle z celého Česka, je pro nás velká pocta i nedocenitelná pomoc, uvedl předseda občanského sdružení Martin Poláček. Salesiánské Centrum Don Bosco SKM je jednou z mála organizací v Česku, která se zabývá pomocí mladým lidem na odchodu z dětských domovů do běžného života. Navíc naše služba Doprovázení tedy to, že jsme mladým lidem připraveni podat pomocnou ruku už za jejich pobytu v ústavní výchově a hlavně po odchodu z ní je v tuzemsku unikátní, připomněl Poláček. Lidé mohou podpořit Centrum Don Bosco SKM a další tři organizace od 1. června odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS VELEHRAD na číslo Cena jedné DMS je 30 korun, z toho 27 korun bude pomáhat. Peníze z Konta Velehrad si pardubická neziskovka rozdělí spolu s Hospicem sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, Konzervatoří Jana Deyla a Střední školou pro zrakově postižené v Praze a Nadačním fondem ADIUVARE, který přispívá k rozvoji duchovních a mravních hodnot při výchově mládeže. Hlavní velehradský koncert Večer lidí dobré vůle, který čtyři významné charitativní projekty představí, odvysílají Česká televize i Český rozhlas v přímém přenosu v pondělí 4. července od 20 hodin, tedy v předvečer Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Centrum Don Bosco SKM působí pod pardubickými salesiány od roku 2005, spolupracuje s dětskými domovy, úřady i dobrovolníky a je součástí salesiánského díla v Česku. Ve své práci vychází z principů pedagogiky italského kněze 19. století Jana Boska, zakladatele salesiánů. Lidé mohou svoji pomoc směrovat také přímo pardubickému občanskému sdružení. Více informací o něm i o možnosti, jak pomoc dětem podporovat například prostřednictvím veřejné sbírky, najdou zájemci na Staříčkovu pěší pouť z Fryštáku na sv. Hostýn Milí přátelé, již po sedmé Vás srdečně všechny zveme na letošní Staříčkovu pěší pouť z Fryštáku na sv. Hostýn a zpět (cca 35 km), která se uskuteční ve středu , kdy si připomínáme 84. výročí příchodu salesiánů do Českých zemí ( ). Základní informace: 19

20 6.30 Odchod od kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku Příchod na sv. Hostýn Mše sv. v bazilice P. Libor Všetula SDB Možnost oběda v poutním domě nebo z vlastních zásob Odchod ze sv. Hostýna (od vody) Návrat do Fryštáku S sebou dobré boty, bundu, pláštěnku a svačinku. Na setkání se těší Ivana a Josef Pospíšilíkovi, Holešov Videoklip ze Setkání se salesiány 2011 Vydáno dne O Setkání se salesiány by se toho dalo napsat hodně, opravdu hodně. Diderot a spol. se svými svazky by se mohli jít zahrabat. Jenže komu by se ty tuny textu chtěly číst? Proto moderní civilizace vynalezla internet, YouTube, pohodlná křesla a brambůrky. Použijte nejlépe všechno najednou a vychutnejte si ohlédnutí za skvělým víkendem, u kterého prakticky nemusíte namáhat mozkové závity. Příjemnou podívanou přeje Adam. Video je zde». (Pochopitelně na webu. :-) Zdroj: 9. RŮZNÉ INFORMACE Johny slouží rodákům v Chicagu Vydáno dne Skupina mladých Moraváků, kteří dlouhodobě žijí v americkém Chicagu, si od minulého pondělí užívá přítomnosti ředitele Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku P. Jana Komárka. Do Ameriky odjel na pozvání tamních krajanů. Od pátku do neděle tady vedl duchovní obnovu. Setkání po letech bylo hodně dojemné. V době totality totiž sloužil v Blatnici pod Svatým Antonínkem, odkud pocházím, prozradila Marie Cíchová. V Chicagu už žije s manželem Pavlem jedenáct let. Založili zde rodinu a vychovávají čtyři děti. Je to super! Johny tady zůstane přes Velikonoce. Dokonce bude zasedat v degustační komisi na Velikonoční výstavě vín, prozradil Pavel Cícha. Salesiánského kněze P. Jana Komárka, jemuž přátelé neřeknou jinak než Johny, je možné doma zastihnout nejen ve Fryštáku při duchovní službě. Rád se na Zlínsku také projíždí v sedle kola. Jistě není bez zajímavosti, že v Chicagu je duchovním pro Českou katolickou misii Cyrila a Metoděje Mons. Dušan Hladík, který je spolužákem P. Komárka. A jak prožívají Moraváci Velikonoce za mořem? Stejně jako doma na Moravě. O Květné neděli si dokonce do kostela také přinesli k posvěcení kočičky. Zdroj: Opět svatý Dominik! Vydáno dne Milí přátelé, rádi vám oznamujeme narození dalšího vnoučete, v pořadí už šestého (sedmé bude co nevidět). To čerstvě narozené děťátko je holčička Rozárka. Jestli si pamatujete, před dvěma lety jsme svědčili o přímluvě sv. Dominika ohledně šťastného narození dvojčátek po komplikovaném těhotenství, a to právě na jeho svátek. Však rodiče i s dětmi už byli poděkovat na jeho hrobě. Náš malý světec ale pomáhá i dalším Jiná naše dcera byla k těmto věcem trochu skeptická. V jejím prvním těhotenství pro špatnou polohu dítěte a vyšší počet dioptrií (namáhavý porod zhoršuje tuto oční vadu) lékaři nechtěli riskovat a naplánovali císařský řez. Za tři roky čekali druhé miminko a dcera měla obavy, že to bude beztak zas císař a kolik že může mít s takovou dětí, atd. Aby mohla rodit normálně, potřebovala by spíš menší dítě ve správné poloze a krátký 20

Provinciální rada jednala Trvalá formace Apoštolát 3. 2. 2010 Společenství se představuje

Provinciální rada jednala Trvalá formace Apoštolát 3. 2. 2010 Společenství se představuje 1. Provinciální rada jednala...2 Ze zápisu z 6. jednání provinciální rady...2 Duchovní cvičení 2010...3 Náš web...6 Výzva k samotisku Zpravodaje...6 2. Trvalá formace...6 Duchovní obnova pro aspiranty

Více

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc 121 13. 12. 2012 Milí přátelé. Tak už jsou zase tady šťastné a veselé. Čas míru a pokoje. Čas těšení i stresů. Taky čas frází a klišé. Slovo klišé (z francouzského cliché) v tiskařském průmyslu znamená

Více

5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby

5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby 1. Provinciální rada jednala... 2 Ze zápisu z 2. jednání provinciální rady... 2 2. Apoštolát... 3 Nepotřebuje někdo naši pomoc?... 3 3. Trvalá formace... 3 Postní duchovní obnova ostravského společenství...

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 108 31. 3. 2010 Drahé spolupracovnice, drazí spolupracovníci, ve službě provinciálního koordinátora převažují chvíle radostné, nelze se však vyhnout i okamžikům smutným. V minulých týdnech nás opustili

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 124 18. 6. 2013 Milí přátelé, je před námi doba prázdnin, dovolených a duchovních cvičení. Bývá to doba odpočinku, ale také mnohdy doba shonu, vypětí a starostí. Příprava na dovolenou, dětí na chaloupky,

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XXV Neděle 13. dubna 2014 Z obsahu čísla Dopis - tajemství kříže Děti a význam kříže Dělím se s tebou o tvůj kříž Beseda ve

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více