Milí p átele spolupracovníci Milí spolupracovníci. DVA D EVORUBCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí p átele spolupracovníci Milí spolupracovníci. DVA D EVORUBCI"

Transkript

1 Milí přátele spolupracovníci, léto je pro většinu z nás čas dovolených a s nimi spojeného odpočinku, ale i nových zážitků a obohacujících setkání. Přejeme vám, abyste během léta nejen načerpali nové síly, ale měli hodně času na Boha a své rodiny. Jistě budete mít i více času se zamyslet zejména během duchovních cvičení nad svým životem, nad prožíváním salesiánského povolání, nad svým apoštolátem. A protože se blíží volby nové provinciální rady, zkuste se také poradit s Bohem, zda právě toto by neměl být váš osobní vklad do života našeho Sdružení. Rádi bychom uvedli alespoň tři důvody, proč je dobré být provinciálním rádcem: 1. Provinciální rada má své nezastupitelné místo v životě Sdružení zejména v oblasti formace, příjímání nových členů, komunikace s ostatními složkami salesiánské rodiny a koordinace spolupracovnických iniciativ (viz Pravidla, čl. 25),. 2. Služba provinciálního rádce je významným apoštolátem (viz Pravidla, čl. 17). 3. Poznáte spolupracovnické dílo v širším kontextu. Poznáte i jiná společenství, spolupracovníky z jiných oblastí a zemí, navážete přátelství s ostatními rádci a na tři roky budete mít kromě vlastního MS i druhé společenství. Prožijete neopakovatelná setkání v poslední době jsme měli krásné zážitky např. na Dnech salesiánské spirituality v Kroměříži, při spolupracovnických slibech v Újezdě u Brna nebo při setkání se slovenskou provinciální radou na Drienici. Ještě důležitá výzva na závěr nebojte se přijmout kandidaturu do provinciální rady! Radost z toho budou mít nejen ostatní spolupracovníci, ale jistě se to setká s ohlasem i u Boha. Ten se pak také jistě postará o to, aby Duch svatý doplnil to, co byste vlastními silami nezvládli. Ať vás Panna Maria Pomocnice provází na všech vašich cestách. Inka a Jirka Milí spolupracovníci. Máme tu závěr školního roku a pak prázdniny a dovolené. Do tohoto času vám posílám jeden příběh od Bruna Ferrera. DVA DŘEVORUBCI V lese káceli stromy dva dřevorubci. Stromy byly vysoké a měly mohutné a tvrdé kmeny. Oba dřevorubci byli zdatní, ale každý z nich se do práce pustil jiným způsobem. Ten první se do svého kmene vytrvale zasekával ránu za ranou. Nikdy se nezastavil, narovnal záda jen na okamžik, když potřeboval nabrat dech. Druhý dřevorubec si čas od času dopřál zastávku. Když zapadalo slunce, první dřevorubec byl teprve v polovině kmene. Potil krev a byl rád, že už bude večer. Nevydržel by pracovat ani o minutu déle. Zato ten druhý stačil podetnout celý strom. Jak je to možné? Vždyť oba začínali současně a stromy byly stejně velké! První dřevorubec nevěřil svým očím. To nechápu! Jak se ti podařilo podsekat celý strom, když ses pořád zastavoval? Druhý se usmál: Ty jsi viděl, že jsem se zastavoval, ale nevšiml sis, že jsem při každé přestávce naostřil sekeru! 1

2 Naše duše je jako sekera. Nesmíme ji nechat zrezivět. Každý den bychom ji měli trochu naostřit: Zastavit se na deset minut a poslechnout si nějakou hudbu. máme doma. Být ke všem laskaví. I k těm, které Jakmile je to možné, jít pěšky. Usmívat se. Každý den obejmout lidi, které máme Modlit se. rádi, a říci jim: Mám tě rád. Pomoci někomu, kdo nás potřebuje. Nevynechat oslavy narozenin, výročí, Hýčkat sami sebe. svátků a podobných příležitostí. Dívat se na sebe a směřovat vysoko. Tak nezapomeňte i o prázdninách na ostření sekery. 2 Johny 1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA (postupně 2 x) Ze zápisu 14. jednání provinciální rady Kroměříž Provinciální kongres a volby nové PR Provinciální (a zároveň volební) kongres ASC se uskuteční v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích. PR schválila, že rada bude mít 12 volených členů PR schválila volební obvody pro volby PR (viz zápis z minulé PR) Volební obvody č. 1 až 10 budou mít vždy 1 zástupce v PR, volební obvod č. 11 bude mít 2 zástupce v PR. Ve volebních obvodech č. 1 až 10 budou minimálně vždy dva kandidáti, ve volebním obvodu č. 11 budou minimálně čtyři kandidáti. Ve volebním obvodu musí být navrhovaní kandidáti nejméně ze dvou různých MS. Způsob výběru kandidátů na službu provinciálních rádců si určí MS. MR zajistí, že kandidatura bude s každým kandidátem projednána. Do konce září 2011 nahlásí jednotlivá MS (popř. volební obvody) jména kandidátů Jiřímu Mácovi Podle PAŽ volí novou PR provinciální kongres, tj, shromáždění provinciální rady a místních rad, včetně delegátů/delegátek. Pro vlastní průběh volby platí příslušná ustanovení Kodexu kanonického práva. Chalupa Ovčín (dříve Temešvár) PR schvaluje záměr přijmout darem od manželů Jany a Josefa Hesových následující nemovitosti: stavbu č. p. 29 postavenou na parcele č. st. 49 a parcely č. 309 a 310/1, k.ú. Písecká Smoleč, obec Slabčice. Chalupa Pusté Žibřidovice PR souhlasí se zřízením studny u naší chalupy Pusté Žibřidovice, zároveň uvolní prostředky z fondu oprav. Spolupráce s SHM SHM získalo na opravu elektroinstalace v Klášterecké Jeseni Kč. Na DC pro rodiny s dětmi, které připravujeme letos poprvé společně, jsou poslední volná místa. Festival 2012 v Pardubicích proběhne a Národní rada SHM Formační plán 2012 Tématem formačního plánu pro rok 2012 bude Preventivní systém D. Boska v dnešní době.

3 Různé 1. Provinciální rada vzala na vědomí zahájení předaspirantátu Jitky a Luboše Havlíčkových (MS ŠOP). 2. Čísla nových MS: 501 Hradecko, 504 Pardubice, 107 Botička. Ze zápisu z 15. jednání provinciální rady Drienica (SR), Setkání se slovenskou PR Proběhlo v Domě Matky Markéty na Drienici ve velmi přátelské a poklidné atmosféře. Provinciální kongres ASC Provinciální kongres ASC se uskuteční v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích. Účastníci: členové provinciální rady, členové místních rad. Předběžný program: 9:00 registrace účastníků 9:30 mše sv. 10:15 přestávka, občerstvení, pokračování registrace 11:00 zahájení, pozdravy hostů 11:15 zpráva o činnosti PR za období :45 představení kandidátů 12:45 volba PR 1. kolo 13:00 přestávka, oběd 14:00 volba PR 2. kolo 14:15 projednání formačních materiálů předložených ke schválení 15:00 volba PR 3. kolo 15:15 schválení usnesení 15:30 závěr, požehnání P. Marie Pomocnice Do konce září 2011 nahlásí jednotlivá MS (popř. volební obvody) jména kandidátů Jiřímu Mácovi Návrh bude obsahovat: krátký životopis (rodinné poměry, zaměstnání, rok narození, rok slibů); představení kandidáta místním společenstvím; fotografii. Seznam kandidátů bude poté rozeslán jednotlivým MS (jako podklad pro výběr kandidátů). Novéna k Duchu svatému bude vyhlášena pro celou provincii na začátku listopadu 2011 Adresář na webu Pavel Janek předvedl současný stav, byly vzneseny drobné požadavky na úpravu, proběhne pracovní schůzka, termín zahájení zkušebního provozu bude uveden ve Zpravodaji. Další jednání PR: Praha-Kobylisy Brno Praha Lipiny Důležité termíny: provinciální kongres ASC (a volby nové PR), Praha spolupracovnické sliby, České Budějovice Festival 2012, Pardubice Úmysl modlitby Svěřujeme Ti, Pane, čas našich dovolených, prázdnin, táborů, chaloupek a dalších akcí. Požehnej našemu odpočinku, veď nás na našich cestách. Dětem poskytni možnost objevovat krásu a dobro a chraň je od všeho zlého. Prosíme, Pane, za setkání mládeže se Sv. Otcem v Madridu. Naplň mladé lidi svým duchem, ať se nebojí v síle Tvého učení jít proti proudu tohoto světa. 3

4 Byli jsme velmi pěkně přijati slovenskými spolupracovníky... (Vydáno dne ) na setkání české a slovenské provinciální rady, které proběhlo tento víkend června v nádherném prostředí Domu mamy Margity (čti Markéty) ve slovenské Drienici. Společně jsme hodnotili, co se od minulého setkání (červen 2010 Praha) podařilo a co se naopak nedaří a hledali jsme vzájemně inspiraci při společném jednání Rad i u ohně či na výšlapu. Pastoračno-rekreačné centrum Drienica (Dom mamy Margity) s ubytováním hotelového typu je jediný dům, který slovenští ASC vlastní a provozují po celý rok. Nachází se u Sabinova na východě Slovenska, a tak cestování nádherným Slovenskem bylo náročné. Tady si dovolím jednu vsuvku. Jak jsem zjistil na diskusním fóru slovenských spolupracovníků, není v Domě mamy Margity vše v pořádku: Drienica má jednu závažnú chybu nemá samotky pre tých, ktorí v noci pília drevo. Alebo pre tých, ktorí nepília. Možno by sa mali prideľovať izby: píliaci + hluchý. Pri prihlasovaní na DC by si každý napísal pílim, nepílim, hluchý... Někteří vyjeli na jednání už ve čtvrtek, aby si užili hory a stihli Janošíkovy diery a výstup na Malý Rozsutec. Před páteční výbornou večeří nás mile přivítal Anton Horváth s ostatními členy slovenské PR. Za naši radu za přijetí poděkoval Jiří Máca. Poté následovala večerní bohoslužba, kterou sloužil provinciální delegát Don Pavol Michalka. Ten se nám po celou dobu plně věnoval a zapojoval se aktivně do debat o směřování slovenských ASC. Sobotní dopoledne po bohoslužbě a vydatné snídani patřilo společnému jednání provinciálních rad. To začalo zcela netradičně na hřišti rozcvičkou v podobě stmelovacích (team buildingových) aktivit v promíchaných týmech. Společné jednání u stolu bylo prvním vyvrcholením setkání. Uvědomovali jsme si vděčnost za naší blízkost našich provincií, a to nejen v komunikaci, ale i velmi rozdílné podmínky, ve kterých naši spolupracovníci existují. Odpoledne jsme se vydali na nedaleký kopec Lysou. Z delší túry po hřebenech nás odradilo počasí, ale i tak bylo dost prostoru pro vzájemnou komunikaci. Po odpoledním samostatném jednání oddělených provinciálních rad byl připravený oheň ve venkovním kozubu (krbu) a posezení, které se ještě buduje. Dobrá nálada, jídlo, pití a možnost vzájemného sdílení byly druhým vrcholem setkání. Na neděli připadla Slavnost seslání Ducha svatého. Po bohoslužbě ve sklepní kapli s jasným a cíleným kázáním Dona Pavla a snídani nastalo loučení a předání dárků. Pro ty, kteří zůstali do oběda, byly připraveny opět žádané aktivity na stmelování kolektivu na hřišti. Po obědě jsme se rozloučili a poděkovali za velmi pěkné přijetí a za slunečného počasí směřovali k domovům. Pavel Janek 4

5 P. S.: V září navštíví Dom mamy Margity Don Chavez, a tak se usilovně pracuje i na dobudování příjezdové komunikace. V Dome mamy Margity je ročně přes 30 duchovních cvičení a další akce, narozeniny, oslavy Bližší informace o DMM se dozvíte na ové adrese: nebo u správce DMM: Anton Pipka mobil Adresář ASC na webu O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5. července 2011 bude uveden adresář členů a aspirantů ASC do provozu na internetu. Přístupný bude na adrese Přístupové jméno a heslo dostanou do té doby všichni členové prostřednictvím koordinátorů svých MS. Údržba adresáře v aktuální podobě se tak do budoucna stane společným dílem nás všech. Internetová aplikace, kterou vytvořil Jenda Görig ml. umožní každému z nás upravovat vlastní kontaktní údaje a kontaktní údaje své rodiny. Koordinátor MS nebo někdo jiný, koho tím on pověří, bude moci upravovat údaje členů celého MS. Přesnější nápověda bude ještě přímo v adresáři, s jakýmikoliv problémy a nejasnostmi se můžete obrátit na ovou adresu: Bezproblémovou práci s adresářem všem přeje Jenda Görig 2. DNY SALESIÁNSKÉ SPIRITUALITY Tři sestry Vydáno dne Tři salesiánské sestry Hanka Koudelková, Zdenka Kůsová, Jana Svobodová připravily s týmem pomocníků již VII. Dny salesianské spirituality, opět v Kroměříži. Chtěla bych všem moc poděkovat za krásný víkend, který umožnil 63 dětem, jejich rodičům spolupracovníkům a ostatním salesiánům, sestrám FMA a dalším příznivcům prožít úžasné přednášky na téma Don Rua druhý Don Bosco a jiný Don Bosco a zážitky s hosty z Itálie. Závěrečná mše svatá celebrovaná provinciálem otcem Petrem Vaculíkem a ostatními přítomnými knězi, jáhny a mnohými ministranty uzavřela množství duchovních zážitků i osobních setkání s bývalými i novými přáteli ze salesiánské rodiny. Těšíme se za dva roky na příští VIII. DSS. (Mnoho fotek naleznete na webu.) H. Jandáčková 5

6 Že prý nebe je ještě krásnější Vydáno dne Tuto neděli jsme slyšeli nadějná čtení z Písma, první o společenství prvních křesťanů, druhé o skvělém a trvalém dědictví v nebi. Někdy nás texty, které slyšíme potisícáté, ponechají v klidu, vždyť je přece známe. Tuto neděli mě však hluboce zasáhly. Slyšeli jsme je totiž za mimořádných okolností: Představte si kostel naplněný po okraj salesiánskými spolupracovníky, Dcerami Panny Marie Pomocnice, k tomu salesiánská návštěva z vlasti dona Boska, nejméně deset kněží salesiánů u oltáře, z toho tři provinciálové, vedle Vašík Tošovský se svým čistým pohledem není to kousek nebe? A to byl jen závěr víkendu Dnů salesiánské spirituality, které snad snese srovnání s atmosférou života prvních křesťanů. A nebe, to bylo na každém kroku: především k nám z nebe sestoupil blahoslavený Michal Rua ve vyprávění italského salesiána Francesca Motta a sestry Grazie Loparco (jejíž živý obličej navíc vyzařoval zvláštní živou radost), všude jen známé usměvavé tváře (a nebyl to americký úsměv, bylo za ním mnohem víc), spousty dětí plných energie, hudební těleso, které přinášelo hluboký duchovní prožitek, navíc s andělským zvukem houslí, nakažlivý humor moderátora, obětavá a radostná služba mladých lidí, kteří se starali o děti, nádherné večerní představení dětí i mladých (skvěle připravený věčně mladým Františkem Blahou) Kromě toho za vším byla cítit tichá služba sester FMA a manželů Šerých. A když jste zašli do kaple, nebe bylo ještě blíž To vše prý není nic proti tomu, co je nám připraveno. Je to vůbec možné? Že jsou toto jen záblesky nebe, je neuvěřitelné, chybí k tomu jen patření tváří v tvář, a to teprve přinese celé nebe Že nás ještě na krátký čas budou trápit všelijaké zkoušky, asi prožíváte sami, my docela silně, ale pak Omlouvám se těm, komu to vše zní příliš pateticky, chápu zvláště ty, kdo tam nebyli, ale nemůžu si pomoci, prožila jsem opět hlubokou vděčnost a radost z toho, že patříme právě sem. Za to díky vám všem i směrem do nebe! Klára Novotná Myšlenky a empétrojky z DSS 2011 Vydáno dne Ahoj přátelé, tak se po dost dlouhé době ozývám znovu k DSS. Posílám v příloze nahrávky v MP3, některé jsou méně kvalitní, tak to už si pak každý můžete vybrat. A taky pár myšlenek dona Ruy, které jsme měli na stolech někdo o to měl zájem. Vyprošuju pomoc Ducha sv. Mějte se pěkně. Zdeňka Ke svatosti nepotřebujeme extáze a vidění. Musíme pěstovat radost a proti melancholii Je ale třeba si udělat trošku násilí, abychom musíme bojovat jako proti nepříteli. Smutek je praktikovali umrtvování, cvičili se v trpělivosti nebezpečný, protože z něj vznikají pokušení a zejména se snažili vykořenit vlastní chyby. proti čistotě, lásce, trpělivosti a proti vlastnímu My, kněží, míříme ke spáse duší. Také vy povolání. můžete činit toto dobro skrze dobrý příklad, Zanechávám Vám svobodu udělat to, co výuku katechismu, skrze dobré rozhovory. považujete za nejlepší před Pánem. Láska musí stále utvářet vztahy mezi salesiány, Vaší jednoty se ďábel bojí. Je to konec jeho mezi salesiánskými domy a mezi mladými tyranie a trest pro jeho závist. a salesiány. Nejjistějším způsobem pro výchovu neklidné Každý den se modlím vroucně k Bohu, aby a bezmyšlenkovité mládeže je získat jejich v každém z mých synů rostla zbožnost, poslušnost vůli pro dobro prostřednictvím jemné lásky. a duch oběti. Těm, kdo se utíkají k jeho milovanému Doporučuji vám, aby byl Ježíš v Nejsvětější Srdci jako k prameni všech milostí, Ježíš odpovídá svátosti středem Vašich myšlenek, citů a zájmů. tím, že jim ukáže svou Matku. Navštěvovat svátostného Ježíše často je Ježíš ustanovil Marii za naši Matku, a tím jí jedním z charakteristických rysů salesiánské obdařil mateřským srdcem, srdcem, které chce zbožnosti. a může přijít na pomoc naší bídě. 6

7 Don Bosko udělal zkušenost, že bez jemné a radostné lásky mládež nezískáme. Když s mládeží jednáme srdečně, laskavě, když se mohou bavit bez toho, aniž by urazili Pána, do jejich srdcí pronikne chuť ke zbožnosti. Ježíš vložil do Mariiných rukou klíče od svého srdce, z něhož Ona získává poklady vykoupení v něm ukryté, a přelévá je milosrdně na ty, kteří se k Ní utíkají. Když František Saleský žil na této zemi, přebýval v Ježíšově srdci, kde jeho spočinutí nepřerušilo ani množství povinností. Don Bosko znal hluboce lidské srdce a to ho přesvědčilo, že zpověď je nejúčinnějším prostředkem proměny srdcí mladých, která už jsou v osidlech hříchu, a prostředkem ochrany pro ty, kdo jsou hříchem nedotčeni. Výchova a vzdělávání mládeže bez náboženství, to je rána našeho století, Bůh ať nedopustí, aby tím byly naše školy nakažené. Ve výchově našich mladých se musíme vyhnout jedné chybě, a to sice, chtít, aby mladí byli všichni stejní. Zachovej vždy radost a pokoj. Nesuďte podle vašich dojmů, ale podle spravedlnosti. Zdokonalujte to, co je dobré, ale nepotlačujte nic. 3. FORMACE Duchovní obnova ASC Ostrava v postní době Vydáno dne Na 3. postní sobotu jsme měli naplánovanou duchovní obnovu našeho společenství. Jako tradiční místo pro setkání nám sloužilo ostravské Don Bosco. Vše ale neprobíhalo v tradičním duchu. Jako přednášející k nám z Fryštáku přijel nový delegát pro salesiány spolupracovníky Johny Komárek SDB. Duchovní obnova se nesla v duchu dvou témat. První část byla zaměřena na Povolání a heslo hlavního představeného na letošní rok Pojďte a uvidíte, které je také zaměřeno na povolání. Lidé častokrát vnímají slovo povolání jako povolání ke kněžství nebo k řeholnímu životu. Když se modlí za povolání, tak prosí za nové kněze a řeholníky. Povolání, v duchu hesla dona Pascala Cháveze je také povolání k svátosti manželství a samozřejmě i k salesiánskému stylu života jako salesián spolupracovník. Jako druhé téma jsme měli Odpuštění. Tuto část Johny zahájil krásným úryvkem z knihy Chatrč od Paula Younga. V této knize hlavní postavě Mackovi zabili dcerušku a Mack si emotivně povídá s Taťkou (Bohem Otcem) a diskutují o tom, jestli má odpustit vrahovi. Celý tento text byl velmi hluboký a hodně těžce se popisuje. I tak se o to pokusím. Tím, že někomu odpustíme něco závažného (jako např. vraždu v tomto příběhu), tak to vůbec neznamená, že jsme se tím stali kamarády a že spolu budeme chodit do cukrárny na kávu. Odpuštění nemaže vinu člověka, Bůh stále o ní ví. Odpuštěním propouštíme člověka, který nám něco způsobil, do Božích rukou. Bez odpuštění je blokován i člověk, kterému bylo ublíženo. Je tedy důležité odpustit jiným, ale i sobě. Vrcholem duchovní obnovy byla mše svatá v kostele sv. Josefa. Děkuji Pánu za velký dar duchovních cvičení a duchovních obnov, ve kterých mohu dobít baterky pro další dny. Roman Turowski, místní společenství Ostrava Salesiánští mučedníci ve Španělsku v letech Vydáno dne Dne 11. března v roce 2001 blahořečil papež Jan Pavel II. první skupinu mučedníků, mezi kterými bylo 62 členů salesiánské rodiny ze španělské občanské války, zabitých z nenávisti k víře. Další skupinu mučedníků, mezi kterými byli i salesiáni spolupracovnici, blahořečil papež 10. června Protože jsem čekal na italské vydání jejich životopisů a nedočkal jsem se ho, nechal jsem přeložit ze španělštiny alespoň jejich krátké životopisy. Zveřejnit je na Velký pátek považuji za symbolické. Za překlad děkuji paní PhDr. Zdeně Hamplové. Jan Ihnát 7

8 ANTONIO RODRÍGUEZ BLANCO Kněz a salesián spolupracovník Prvním z mučedníků skupiny Pozoblanco byl kněz-děkan Antonio Rodriguez Blanco, narozený v obci Pedroche v oblasti Córdoby 26. března Jeho rodiče mu od dětství poskytovali křesťanskou výchovu i vzdělání, takže po základní škole ho poslali na studie k salesiánům do Utrery (Sevilla). Po svém návratu z Utrery v patnácti letech žádal o přijetí do semináře San Pelatko v Córdobě. Studoval i na universitách v Seville a Granadě, jeden rok dokonce učil na prvním stupni v salesiánském učilišti v Utreře. V roce 1901 byl vysvěcen na kněze. Po vysvěcení byl jmenován kaplanem u sester, které se staraly o staré opuštěné lidi (Hermanitas de los Ancianos Desamparados) v Cordobě, v té době vyučoval v diecézním semináři. Po získání doktorátu teologie v r odešel do svého rodného městečka, kde se stal mimořádným zpovědníkem řeholních sester, krátce nato byl jmenován vikářem (zástupcem faráře) u Nejsvětějšího Salvátora v Pedroche. Tento úřad vykonával do roku 1903, kdy se vrátil do semináře jako profesor. V roce 1905 byl ustanoven vikářem ve farnosti svaté Kateřiny v Pozoblanco a za pět let se stal farářem této farnosti. Don Antonio Rodriguez, který nebyl mezi osobami, které mohly opustit Pozoblanco ve dvou zvláštních vlacích, byl zatčen milicionáři den po kapitulaci tohoto města 16. srpna v domě svých sestřenic, neteří biskupa Pozuela. Tam se musel proti své vůli obléknout do civilních šatů. Vyžadoval kleriku, kterou si chtěl obléknout, ale milicionáři mu to nedovolili. Svým neteřím, které se z Pedroche uchýlily ke svému strýci v Pozoblanco, a které mu při jeho zatčení říkaly: Pro Boha, strýčku, jen ať vás nezabijí, nemáme kromě vás nikoho jiného, řekl: Z nebe vám budu moci pomáhat víc. Když byl odváděn na hřbitov, setkal se s jednou dívkou, která mu políbila ruku, a s jedním místním ministrantem, který ho objal. Cestou byl urážen a napadán milicionáři. Po příchodu na hřbitov prosil, aby mu bylo dovoleno chvíli se pomodlit. Na chvíli se soustředil a pak řekl: Jsem vám k dispozici. Ať vám Bůh odpustí, jako i já vám odpouštím. Své katy prosil, aby ho nechali zemřít v objetí kříže, který byl uprostřed hřbitova. TERESA CEJUDO REDONDO Salesiánka spolupracovnice Doňa Teresa Cejudo byla matka rodiny, narozená v obci Pozoblanco 15. října Byla to výjimečná žena, která byla pro svou katolickou víru pronásledována a umučena. Když ji zavraždili, bylo jí 46 let. V roce 1925 se provdala za architekta Juana Bautistu Caballera, proto se jí říkalo architektka. Její manžel byl též zavražděn v roce Doňa Teresa podporovala všechno dobré, co se ve městě konalo. Byla to velmi aktivní katolička, vzorná dcera, manželka a matka. Byla sekretářkou Asociace Marie Pomocnice křesťanů v Pozoblanco a ženské části Katolické akce. Kromě toho byla předsedkyní Rady Svatého Vincence z Pauly a dalších institucí. Měla velkou úctu k eucharistii a patřila mezi nejhorlivější salesiánské spolupracovnice. Snažila se přijímat pronásledování v duchu víry, obětovala to za spásu Španělska. Dne 22. srpna 1936 byla zatčena a uvězněna. Nic pro ni neznamenala krutost a nepohodlí vězení, snášela je v duchu oběti. Snažila se tak zmírňovat úzkosti svých sester a své dcery, které ji navštěvovaly. 16. září byla souzena s dalšími jednadvaceti obžalovanými. Z dvaadvaceti jich bylo osmnáct odsouzeno k trestu smrti. Doňa Teresa byla obviněna pro své zbožné chování a jak bylo řečeno za politickou propagandu proti marxistickým myšlenkám. Její odpovědí bylo: Nehájila jsem kapitalismus, ale zákony Ježíše Krista. Nikdy během tohoto přelíčení nepopřela, že je katolička. Když byla odsouzena k trestu smrti, mnoho přítomných lidí začalo křičet a tleskat. Když vyslechla rozsudek, řekla velmi klidně: To jsme čekali. 8

9 Volá nás Ježíš Kristus a my odejdeme za ním, a bude nám tam lépe než tady. Když odcházela na smrt provázena plačícími dvěma ze svých sester a svou dcerou, jediná slova, která pronesla, byla: Odpusťte a na shledanou v nebi! S ostatními sedmnácti odsouzenými byla odvezena v nákladním autě na hřbitov. Byli zastřeleni 20. září v šest hodin ráno. Prosila, aby zemřela jako poslední, aby mohla při této mučednické smrti všechny povzbuzovat. Katani jí chtěli zavázat oči, ale odmítla to, protože se smrti nebála. Její poslední slova byla: Odpouštím vám, bratři! Ať žije Kristus Král! BARTOLOMÉ BLANCO MÁRQUEZ Salesián spolupracovník Dalším salesiánským spolupracovníkem zavražděným v roce 1936, byl mladý katolický odborář Bartolomé Blanco Márquez. Narodil se v městě Pozoblanco 25. listopadu Jako sirotek vyrůstal u svého strýce a tety, kde pracoval jako sedlář. Po otevření salesiánského ústavu v Pozoblanco se Bartolomé stal nadšeným návštěvníkem oratoře a vypomáhal jako vyučující náboženství. Ředitel ústavu Antonio do Muiňo mu dal k dispozici psací stroj a knihy a zařadil ho do různých studijních kroužků, kde mu byla poskytována dobrá formace Když byla v roce 1932 založena Mužská mládež Katolické akce v Pozoblanco, Bartolomé byl zvolen jejím tajemníkem. Vojenskou službu si odbýval v Cádizu, a když byl na dovolené v Pozoblanco, byl 18. srpna 1936 uvězněn. Dne 24. září byl přesunut do vězení v Jaénu; v jedné vězeňské budově Villa Cisneros měl to štěstí, že se tam setkal s patnácti kněžími a mnoha dalšími uvědomělými laiky. V tomto vězení byl 29. září odsouzen k trestu smrti. Při krátkém soudním řízení projevil Bartolomé pevnou víru. Jak soudce, tak zapisovatel soudu mu projevili svůj obdiv pro jeho osobní schopnosti a pro jeho odvahu, s kterou vyznával své náboženské přesvědčení. Bartolomé vyslechl prokurátora, který pro něho požadoval nejvyšší trest a s naprostým klidem řekl, že se nebude odvolávat, protože v případě, že by si zachránil život, stejně by nadále pracoval jako uvědomělý katolík. Vždy bylo pro něho charakteristické, že vyznával svou víru s optimismem, elegancí a statečně. Svědčí o tom i dopisy, které v předvečer smrti napsal svým příbuzným a své snoubence. To ať je má poslední vůle: odpuštění, odpuštění, odpuštění. Tak vás prosím, abyste mě pomstili, ale aby vaše pomsta byla pomstou křesťanů, aby těm, co mi chtěli ublížit, bylo prokazováno dobro, psal svému strýci a tetě a svým bratrancům a sestřenicím. A své snoubence napsal: Když mi teď zbývá pár hodin, než dojdu konečného odpočinutí, chci tě poprosit o jedinou věc: chtěl bych, abys ve vzpomínce na naši vzájemnou lásku, kterou jsme k sobě cítili a která je teď ještě silnější, usilovala o spásu své duše, protože tak se jednou sejdeme v nebi a nikdo nás už na věky od sebe neodloučí. Jeho spoluvězni si uchovali dojemnou vzpomínku na to, jak odcházel na smrt, bos, aby se ještě více podobal Kristu. Když mu nasadili pouta, uctivě je políbil a velmi tím překvapil strážce, který mu je nasazoval. Bylo mu nabídnuto zastřelení zezadu, ale odmítl to. Kdo umírá pro Krista řekl musí to udělat s odkrytou hrudí i odkrytým hledím. Ať žije Kristus Král!, a padl prostřílen u paty jednoho dubu. Bylo to 2. října Brzy by mu bylo 22 let. Reakce na webu: Díky za to, že se mohu seznámit s dalšími borci z naší sal. rodiny. Ted' před sliby budou jsem obdržela od svého formátora doporučení, abych se znovu vrátila k životopisům příkladných salesiánů. Tak jsem pročítala životopis I. Stuchlého, kardinála Trochty a mnoha dalších Ted' mám rozečtenou bl. Alexandrínu.Tak ještě jednou díky! Jana Vejtasová 9

10 Význam našich společenství a přítomnosti Panny Marie Na webu Milá salesiánská rodino, velikonoční doba a měsíc květen obracejí naši pozornost k Duchu svatému a Panně Marii. Uvědomme si proto v těchto dnech význam našich společenství a význam přítomnosti Panny Marie. Komunita je malá skupina věřících shromážděná pod křížem. Přijala vodu křtu a krev Eucharistie vytékající z Kristova boku. Byla svěřena Ježíšově Matce Marii a dostala jeho největší dar, Ducha svatého. Tito všichni se svorně a vytrvale modlili, spolu se ženami, Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými (Sk 1,14). Po Zmrtvýchvstání je zde opět viditelné společenství, svornost a vztahy bez diskriminace, vytrvalá a společná modlitba. Jsou si vědomi, že je Ježíš miluje a jsou jeho svědky ve světě. Pokračují v Kristově vtělení, konkretizují jeho lásku k lidem. K tomu dostávají dar Ducha svatého. Naše komunity (společenství) nevznikly náhodou, ani se nezrodily jen z rozhodnutí představených, ale mnohem dříve v Kristově večeřadle a z Kristova kříže. Nejsme parta, které je spolu dobře, a když tomu tak není, zařídíme si vlastní život. Jsme společenství učedníků, které pozval a dal dohromady sám Ježíš. Važme si společenství salesiánů spolupracovníků. Mohou být kvasem v místní církvi a obnovou její horlivosti a příkladem křesťanských vztahů. Važme si komunit, ve kterých žijeme své zasvěcení Bohu a společně pracujeme pro spásu mladých. Někteří přestávají vidět, že naše společné modlitby mají dopad na život Církve. Necítí už potřebu modlit se spolu, modlit se jeden za druhého. Postupně uvěřili, že praktické a pragmatické starosti je dispenzují od společných setkání v komunitě. Nevidí, že kvalita našich řeholních vztahů je povzbuzením nebo pohoršením pro ty, kteří žijí v rodinách a pro nová povolání k zasvěcenému životu. Uprostřed komunity má nenahraditelné místo Panna Maria. Pod křížem přijala pozvání k novému mateřství. Bylo to druhé Zvěstování, které ji učinilo Matkou všech Ježíšových učedníků. Kde je salesiánská komunita, tam je Panna Maria. V našich společenstvích má být Maria na čestném a viditelném místě. Ona je s námi, přimlouvá se za nás a inspiruje nás. Ona má osobní zkušenost s Duchem svatým a připravuje nás na každý nový dar Ducha. Don Bosco nás učí vnímat její přítomnost. Zanechal nám lásku a úctu k Matce Církve a Pomocnici křesťanů jako vzácné dědictví. Prvním misionářům přikázal: Rozšiřujte úctu k Panně Marii a uvidíte zázraky. Modleme se k Panně Marii každý den, zvláště se jí svěřujme zásvětnou modlitbou a vyprošujme si požehnání a ochranu na její přímluvu. P. Petr Vaculík, provinciál SDB; zdroj: Pravidelná adorace u Sv. Kříže v Praze Vydáno dne SETKÁNÍ S BOHEM. ADORACE. Pravidelná adorace u Sv. Kříže v Praze to jsem rád, že Jsi tady, JÁ také. Když byli menší, odjížděli na tábory. Doprovodili jsme je na nádraží a zastrčili do boční kapsy tajně ještě jeden sáček sladkostí. Objali jsme se, přáli jim pěkný čas, krásné zážitky, a aby byli opatrní. Občas přišel dopis. Je to tu skvělé, mám nové kamarády, trochu jsem si odřel koleno. A taky se těším domů Psali jsme pravidelně. Myslíme na tebe. Líbí se ti tam? A co ta bouřka, nezmokli jste? Moc nám chybíš. Už se těšíme, až budeš s námi a povíš, co jsi zažil. Máme tě moc rádi. 10

11 Ani nevíme, jak ten měsíc utekl. Vzali jsme si v práci volno a jeli jim naproti na nádraží. Těšili jsme se na ně. Byla to krásná chvíle shledání. Opět vidíme ty, které máme tak rádi. Objetí, pusu, překotné vyprávění. Mlčíme a jen posloucháme. Máme radost z jejich zážitků, dovednosti i statečnosti. Pevně se nás drží za ruce. Povídají a povídají. Oči jim září radostí Setkání patří k životu. První, desáté, sté. Jsou krásná. Ujišťují, že vztah je to co dává skutečnou radost, smysl životu. Setkání jsou zvláštní příležitost k projevení toho, co skutečně ukrývá naše srdce. Je to jiné, vzácnější než každodenní potkávání. Při setkání neřešíme denní starosti. Jsme rádi, že jsme se dočkali toho, na kterém nám opravdu záleží. Hovoří srdce. Ústa slouží spíše k polibkům. Přichází chuť pokračovat na cestě životem..pojď se mnou. Potřebuju Tě.., JÁ také.. Pravidelná adorace pro spolupracovníky je u Sv. Kříže každý třetí čtvrtek v měsíci od 19 do 20 hodin (po 19 hodině se zamyká kostel) POZOR. V červnu je adorace výjimečně čtvrtý čtvrtek od 19 hodin. Adorace přes prázdniny bude pokračovat každý třetí čtvrtek od 19 hodin. Petr Janžura a Radek Malotín 4. DUCHOVNÍ CVIČENÍ Volná místa na sv. Hostýně Vydáno dne Pro velký zájem byl rozšířen termín číslo 3 o pět lidiček. Duchovní cvičení v termínu povede P. Jožka Kopecký st. SDB za ředitelování Stanislava Strnada za cenu pouhých 1700 peněz DC na Svatém Hostýně probíhá od pátku do úterý; manželé mají samostatný pokoj se soc. zařízením. František Hynek Dobre došli (Добрe дошли ) Vydáno dne Tímto pozdravem nás přivítal otec Petr Němec v bulharském Kazanlaku, kam jsme přijeli na duchovní cvičení salesiánů spolupracovníků Když se na webu objevila tabulka s nabídkou duchovních cvičení na letošní rok a hned první v pořadí byla možnost strávit cvičení u salesiánů v Bulharsku, dlouho jsme se nerozmýšleli. Proč? Protože již mnoho let nosíme v srdci přání navštívit bulharské misie, ale zatím se náš sen nikdy neuskutečnil. Až nyní. Celou akci zastřešovali Jan a Jana Němcovi z Neratova (bratr a švagrová Petra Němce). Duchovní vedení jsme měli zajištěno otcem Jožkou Kopeckým st. z Litomyšle. Všem třem jsme velmi vděčni a obdivujeme je, že do takové náročné akce šli. Do Bulharska jsme se přihlásili s vědomím, že tam nebude ten pravý klid na usebrání jako třeba na Lipinách nebo jiných samotách uprostřed přírody, ale byla to jedinečná možnost, která se kdo ví kdy opět naskytne. Duchovní cvičení jsme zahájili v neděli odpoledne v Litomyšli mší svatou. Po kafíčku a buchtovém občerstvení jsme vyrazili směrem na Brno a následně Břeclav, kde jsme nabírali moravského zástupce naší skupiny Aničku Janotovou. V autě ještě seděli Karel Švejda a Jana a Tonda Wagnerovi z Prahy, tak nás nakonec bylo devět statečných. Večerní a noční cesta přes metropole Bratislavu, Budapešť, Beograd proběhla bez problémů, jakož i pasové kontroly na srbských hranicích. Poslední evropskou metropolí Sofií jsme už projížděli za slunného dne a v Kazanlaku jsme zakotvili v pondělí odpoledne. Čekaly nás tři dny duchovních cvičení a tři dny poznávání salesiánských misií i zajímavostí v okolí blízkém i vzdáleném. 11

12 Když jsme se na tuto akci připravovali, netušili jsme, v jakém pohodlí si budeme na misiích hovět a že nám salesiáni nabídnou místo u stolu s výbornou bulharskou kuchyní. V němém úžasu zůstáváme stát nad tím, co všechno v Kazanlaku a dalších místech Bulharska salesiáni vybudovali (za velké pomoci dobrodinců řemeslníků a brigádníků přijíždějících z Čech a Moravy). Z misionářské kroniky jsem vyčetl, že prvotní okamžik zrodu misií nastal v lednu roku 1993, kdy tehdejšího provinciála Bena zaúkoloval hlavní představený Egidio Viganó misiemi v Bulharsku. Přihlásilo se osm statečných: kněží Petr Němec, Antonín Koman, Petr Vaculík a studenti Jiří Svoboda, Petr Cvrkal, Martin Sitte, Jaromír Zádrapa a Richard Kalus. Dne z rukou dona Vecchi převzali v Turíně misijní kříže ti, kdo se pro misie definitivně rozhodli. O dvacet dní později začalo faktické působení českých salesiánů v Bulharsku. Velmi zajímavé, ale pro Zpravodaj příliš dlouhé by bylo povídání o všem, do čeho v Kazanlaku misionáři přišli, s jakými problémy se potýkali, co všechno už vybudovali a jaké misijní úspěchy mají. Ale kdo si chce něco z tohoto zajímavého povídání poslechnout, může se přihlásit na DC č. 18 ve dnech , na nich je exercitátorem právě Petr Němec. V Kazanlaku nyní působí Petr Němec a Petr Cvrkal, od podzimu mají velkého (ale vzrůstem malého) pomocníka v asistentovi Surešovi z Indie. Salesiánům pomáhá i několik místních zaměstnanců a několik, většinou po roce se střídajících, mladých dobrovolníků. Ve dnech poznávacích jsme navštívili Starou Zagoru, kde působí Jirka Svoboda, Jarda Fogl a Martin Jílek. Byli jsme se podívat na smetiště za městem, které je hned vedle romské chudé čtvrti Lozenec. Ale ne proto, abychom se podívali na smetiště, ale proto, abychom viděli místo, kde vyroste, dá-li Bůh, nové salesiánské centrum za kupu peněz, ale s širokým využitím. Nahlédli jsme pak i do pronajatých místností v Lozenci, kde právě probíhal program pro místní romské děti a se kterými jsme si od srdce zazpívali. Navštívili jsme i přímořský Sozopol, kde jsme v chrámu sv. Jiří uctili nedávno objevené ostatky Jana Křtitele, ostatky apoštola Ondřeje a úlomek Kristova kříže. V nedalekém Burgasu jsme navštívili kostel Panny Marie, který měl být prapůvodně prvním salesiánským misijním místem, ale kvůli problémům s restitucemi se od tohoto plánu muselo ustoupit. A když jsme už byli u moře tak blízko, ti odvážnější se krátce vykoupali. Bylo zrovna dosti větrno, vlny vysoké, ale voda byla příjemná. Cestou do vnitrozemí jsme navštívili ještě vesničku Pravdyno a město Jambol, kde působí misionář-odloučená jednotka Antonín Koman. Lidi, co a s jakou precizností a krásou tam otec Antonín opravil a vybudoval, to byste nevěřili. To se musí vidět! Dokonce to připomíná i namalované oko na zdi chrámu v Jambolu s nápisem: БОГ ТЕ ВИЖДА. Kdopak často pronášel tato slova? Také jsme navštívili chrám Božího Narození v Šipce, známém to průsmyku. Nádherný pravoslavný chrám byl postaven na poděkování za odražení vojsk Osmanské říše během rusko-turecké války v letech 1877 až Nevynechali jsme ani Údolí thráckých králů, což je oblast ve středním Bulharsku (kde jsme právě pobývali), ve které se nacházejí nejvýznamnější nekropole a hrobky thráckých vládců. Dvě významné hrobky jsme navštívili. Stovky těchto hrobek najdete v Růžovém údolí neboli Údolí růží, které se s Údolím králů překrývá. Údolí růží je 120 kilometrů dlouhé údolí při jižním úpatí pohoří Stará Planina a je známé růžovými plantážemi. Pěstuje se zde speciální druh růží, z nichž se již od starověku destilací získává růžový olej, základní substance při výrobě parfémů. Na výrobu 1 g růžového oleje je třeba 3 až 3,5 kg okvětních lístků. V průběhu poznávacích dní jsme neopomenuli navštívit některé památky z dob antického Říma a mnohé pravoslavné chrámy s velkolepými ikonostasy. Dalo by se ještě dlouho vyprávět, ale co to je proti tomu, když tato místa osobně navštívíte. Třeba se vám to někdy podaří. A když ne osobně, oprašte si azbuku a podívejte se na bulharský web (www.salezianibg.com). S vděčností František Jakubec 12

13 Petrovi jsem článek posílal k odbornému náhledu a ze zpětné odpovědi vybírám: Těch chval bylo až dost. No, přece však je třeba děkovat Pánu Bohu, že toto salesiánské dílo v Bulharsku řídí, chrání a vede především On, s přímluvou svaté Bogorodice a svatého Josefa na toho se nesmí nikdy zapomenout. ( ) Žehnám všem spolupracovníkům. Moc děkuji za vaši přítomnost zde, je to pro nás velké povzbuzení. Vždyť spolupracovníci se o nás starají pravidelnými příspěvky každý rok, posíláním českého tisku skrze Sedláčkovy, nyní skrze Holubovy, za což moc děkujeme. Takže ještě jednou: BOG DA VI BLAGOSLOVI!!! Petr 5. DO TVÝCH RUKOU, PANE Kdo v srdci žije, neumírá. (Fr. Hrubín) V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný manžel, starostlivý tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, přítel Pepa Dubišar. Zemřel 16. června 2011 ve věku 62 let. Rozloučení se bude konat ve středu 22. června 2011 v hod. v kostele sv. Terezie na Kobyliském náměstí. Odtud ho po zádušní mši svaté doprovodíme na Bohnický hřbitov, kde bude ve 13,00 hod. uložen k odpočinku. Jménem rodiny manželka Míla 6. APOŠTOLÁT Meteorologové předpovídali déšť a krupobití, Vydáno dne ale Hospodin k nám byl milostivý a Festivalu 2011 dopřál nádherný slunečný den. Jak jsme si to užili dokumentují následující fotoalba (viz web). Hana & Milan Jandáčci Snoubenecká setkání v rodině Milí přátelé, jak jsme již některé z vás informovali, v tomto roce byl náš projekt příprav snoubenců opět podpořen dotací ze strany MPSV. Za to děkujeme administrativnímu zázemí SHM. Také kurs nových vedoucích párů pokračuje. Na podzim nás čekají ještě dvě sobotní setkání. Radujeme se z toho, že všichni mladí manželé berou přípravu na tento svůj apoštolát velmi zodpovědně. Kromě toho každý rok také organizujeme vzdělávací seminář pro naše vedoucí manželské páry zapojené do tohoto programu. V tomto roce to bude již 8. seminář. Uskuteční se dne v Praze. Přednášejícím bude IC Lic. Mgr. Miloš Szabo, obhájce manželského svazku u Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské. S vděčností si na konci tohoto školního roku uvědomujeme, že Pán tomuto dílu žehná! O tuto radost se s vámi chceme rozdělit. Hana a Petr Imlaufovi, Praha Botič 7. SPOLEČENSTVÍ SE PŘEDSTAVUJE ASC ČESKÉ BUDĚJOVICE Přemysl Otakar II. král za vznikem Budějovic stál (vlastně stál i před vznikem) pak přišli husiti i Jakub Krčín s rybníky Kubata, Cimbura a Země zamyšlená se Stehlíky všichni s moudrou hlavou kromě husitů (ti to brali útokem). A když ti výše jmenovaní postupně zemřeli Budějovice české první salesiány uzřely 13

14 a pak druhé, třetí a další jako seřazené v mohutném průvodu včetně jejich pastorace, úspěchů i mnoha odchodů a sotva přehnala se vlna poslední revoluce spojili se zde do samostatné buňky (ne baňky) spolupracovníci a spolupracovnice. Věrni jihočeské jako křemen tvrdé hlavě však jako pochodeň žhne nezničitelné srdce a k práci připravené jejich drsné ruce střetávali se názorově v provinciální vřavě vždy odhodláni vlastní cestou jít vždy připraveni za ostatní mřít. Dnes scházíme se dvakrát každý měsíc spolu někdy klesáme vzhůru a někdy stoupáme dolu řešíme četné obchody jako židé nebo jako na trhu a také zajedem na hlubinu ať už náhodně či podle rozvrhu a někdy jen tak plácáme se na mělčině v blátě a nestydíme se ani trochu za připos*ané gatě. Nejmladší z nás modlí se za nás ve věčném Římě tři další prochází teď přípravou v létě v zimě a ještě se staráme o Rádla Toma salesiána a jsme rádi že coby delegát je mezi náma tvoříme všichni tlupu či partu jedinou i s těmi, co nikdy slibovat nebudou. Abychom taky byli platni a zaplnili chvíle volné pustili jsme se na chaloupce Tampír do práce brigády jsou povinné i dobrovolné zde trochu dobrého piva a hodně legrace těžké stavební stroje a naše krumpáče máme pevnou vůli nejen tvrdé jihočeské palice. Pepa Hes Díky za další originální kvítek do naší spolupracovnické kytice. Dokonce ve verších! V příštím čísle se můžeme těšit, dá-li Bůh, na květ z Písku (ASC 302). Sazeč 8. SALESIÁNSKÁ RODINA Náš půst se proměnil v almužnu Vydáno dne Postní program 40 dní na podporu čínských bohoslovců se chýlí ke konci a již teď můžeme vidět, že přináší své ovoce. Zapojili se do něj mladí i staří z různých míst ČR. Do konce dubna je otevřený pro kohokoliv dalšího. Před začátkem postní doby dostala světová salesiánská rodina od hlavního rádce pro misie P. Václava Klementa SDB zajímavý podnět podpořit studium stovek čínských bohoslovců a řeholníků tím, čeho se mohou v postní době vzdát, a tak investovat do budoucnosti církve. Jeho výzva nezůstala bez odezvy. Například studenti, žijící v kobyliském salesiánském domě, ušetřili na tento účel během 40ti postních dnů 1800 Kč, jeden kněz přinesl 2000 Kč na bohoslovce v misiích, na účet Adopce přišly některé částky s poznámkou postní almužna apod. Na tento účel šly i všechny dary, zaslané během letošní postní doby přes Klub přátel Adopce nablízko na momentálně nejpotřebnější aktivity. Děkujeme vám všem za velkorysost a podporu budoucnosti církve. Kéž vám Pán vše stonásobně odmění! P. Jaroslav Vracovský, SDB; zdroj: Ze zápisu ze setkání Koordinační rady Pražské SR a) hodnocení uplynulého období (viz zápis z ) Všechny akce hodnoceny velmi pozitivně; v postní duchovní obnově pro celou pražskou SR budeme pokračovat. 14

15 b) kalendář akcí (redakčně aktualizováno) Salesiánské prase v Kobylisích* Salesiánské kněžské a jáhenské svěcení v Brně Žabovřeskách Věčné sliby sestry Míly FMA (asi v Brně) Provinciální kongres ASC (místo bude upřesněno) Ples SHM (Žďár nad Sázavou) * K akci Salesiánské prase vznikla diskuze o jejím smyslu a podobě. Ujasnili jsme si, že se skutečně prostřednictvím této akce chceme více poznat, že ji neošidíme obvyklými párky a buchtami, ale že budeme skutečně opékat prase, protože se jedná o akci jedinečnou a sváteční. Aby akce zdárně proběhla, byl ustaven tým s těmito úkoly: Vláďa Sandholz, Pavel Koch, Láďa Heryán zajištění prasete a jeho přípravy, nápoje; Pavla Macounová starost o program pro děti; Zdeňka Švédová starost o program pro dospělé. Termín příštího setkání je 18. října v 19.30h Zapsal Ladislav Heryán Podpořte salesiánské misijní dobrovolníky Vydáno dne Salesiánské dobrovolníky můžete nyní podpořit dárcovskou SMS. Odešlete SMS ve tvaru DMS ADOPCENABLIZKO nebo DMS ROK ADOPCENABLIZKO na telefonní číslo Jan Obruča Cagliero 11 duben 2011; Cagliero 11 květen 2011 Dne Jsem salesián díky Donu Boskovi, jenž opustil Castelnuovo a šel do Turína; díky salesiánům, kteří odešli z Turína jinam do Itálie; díky salesiánům, kteří opustili Evropu a šli do cizích zemí. Nemůžu i já projevit vděčnost za to, co jsem dostal zdarma? vysvětluje své misijní povolání P. Alejandro. ( ) Blahoslavený Jan Pavel II. na jedné ze svých apoštolských poutí řekl: Jsem nástupcem Petra a také Pavla, který s cílem hlásat evangelium cestoval po celém světě. Opravdu. Byl velkým misionářem v první řadě proto, že hlásal Krista skutečně svým životem. Jeho život byl hluboce zakořeněný v Kristu a tak nemohl dělat nic jiného než jít a setkávat se s lidmi a dělit se s nimi o svoji víru v Ježíše Krista Přečtěte si nejnovější číslo misijního newsletteru Cagliero 11, vydávaného hlavním rádcem pro misie, P. Václavem Klementem. Ke stažení na webu. Zdroj: AKSANTI Vydáno dne V roce 2011 odchází 14 misijních dobrovolníků do Bulharska, Konga, Svazijska a dalších zemí. Přijďte načerpat atmosféru exotických dálek i vy! Zveme všechny na program AKSANTI v Brně v sobotu a vyslání dobrovolníků při bohoslužbě v neděli Jan Obruča Čtrnáct dobrovolníků pomůže chudým dětem ve světě Vydáno dne Vyslání nových dobrovolníků se uskuteční v sobotu 18. června 2011 od 17:00 v Salesiánském středisku v Brně-Líšni. Na akci s názvem Aksanti, což ve svahilštině znamená děkuji, se veřejnosti představí nejen 14 nových dobrovolníků, ale i řada bývalých dobrovolníků. Návštěvníci se mohou těšit také na skypové rozhovory se současnými dobrovolníky v terénu, seznámení s odlišnými kulturami nebo ochutnávku exotických jídel. Součástí programu bude i beseda s českým salesiánem Františkem Radecki, který dlouhodobě pracuje v Zimbabwe jako ekonom technického učiliště. Celým večerem bude provázet známý moderátor Pavel Anděl. Vstup je zdarma. 15

16 Rok 2011 byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. Česká republika nezůstává pozadu a díky projektu Adopce nablízko vysílá na pomoc 14 mladých dobrovolníků. Většina z nich bude pomáhat celý rok znevýhodněným dětem a mládeži v rozvojových zemích světa. Dobrovolníci, kteří se rozhodli věnovat část svého života pomoci potřebným, se vydají do Konga, Svazijska, Jihoafrické republiky, Zambie, Indie a Bulharska. Zde se zapojí do již existujících projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu dětí a mládeže. Nevzdělanost vede k nezaměstnanosti, ta k chudobě, nemocem a často i AIDS. Vzdělání tento koloběh otáčí, vysvětluje Jaroslav Vracovský, předseda Salesiánské asociace Dona Boska. Od roku 2005 vyslala tato organizace do zahraničí již přes 80 dobrovolníků. Zpravidla vyučují na základních i středních školách, doučují slabší žáky nebo pro ně připravují volnočasové aktivity. Jejich dopisy z terénu jsou pravidelně uveřejňovány na sdb.cz/cagliero-dopisy. Celý pobyt podstupují mladí lidé dobrovolně, bez nároku na odměnu. Často si musí navíc financovat další výdaje spojené s cestou pojištění, vízum, očkování nebo letenku. Za účelem finanční podpory dobrovolníků vznikl projekt Adopce nablízko. Umožňuje přispět dobrovolníkům a pomoci jim uhradit alespoň část nákladů. Lidé, kteří chtějí libovolným finančním příspěvkem podpořit konkrétního dobrovolníka, mohou využít webové stránky Zde najdou i více informací. Nově je možné přispět také odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ADOPCENABLIZKO na číslo Zdroj: Dobrovolníci: nastává výměna stráží Milí spolupracovníci, salesiánští dobrovolníci, z jejichž dopisů jsme se v průběhu tohoto školního roku dozvěděli mnoho zajímavého, se pomalu loučí se svými působišti. A noví se již připravují na odjezd do misií. V sobotu a v neděli proběhlo v Brně vyslání nových dobrovolníků. V sobotu večer se představili bývalí, stávající (přes Skype) i budoucí dobrovolníci, pak jsme měli možnost ochutnat speciality z Indie, afrických zemí a Bulharska a zasoutěžit si a vydražit zajímavé předměty z misií. Večer byla beseda s P. Františkem Radeckim, českým salesiánem v Zimbabwe, kterou mistrně moderoval, stejně jako ostatní program, Pavel Anděl. V neděli byla slavnostní mše svatá se slibem dobrovolníků a jejich vysláním. Celé setkání stálo opravdu za to. Bližší informace najdete na webových stránkách ASC. Znovu bychom chtěli připomenout projekt Adopce na blízko. Dobrovolníci, kteří budou působit mimo Evropu, nejsou podporováni z programu EU, proto jsou z velké části odkázáni na dobrodince. Pokud můžete, adoptujte si svého dobrovolníka. Informace získáte na stránkách Můžete podpořit naše dobrovolníky také dárcovskou SMS. Odešlete SMS ve tvaru DMS ADOPCENABLIZKO na telefonní číslo Cena DMS je 30 Kč, Salesiánská asociace Dona Boska obdrží 27 Kč. Co nám dobrovolníci po roční zkušenosti píší? I v Indii si holky prošly krizí. Maruška píše: Jak jsem si zpětně diagnostikovala, prošla jsem si tu v průběhu ledna krizí, kdy mě tu naprosto všechno a všichni štvali, vytáčeli a to, co se na začátku zdálo být úchvatné, zajímavé a exotické, se stalo něčím, co se mi naprosto hnusí! Zní to možná drsně, ale ono to drsné bylo:-). Už mě začalo štvát, že se zas musím polévat studenou vodou a k jídlu mě nečeká nic jiného než ryžeee. Docházela mi energie a to nejen k přemáhání se, uskromňo- 16

17 vání se a omlouvání indické nátury a nefungující země. Co bylo horší, místní lidé mi začali lézt absolutně na nervy! ( ) Začala jsem pochybovat, jestli to, že tu jsem, má vůbec nějaký smysl, zda jsem tu vůbec nějak užitečná nebo zda jsem tak alespoň vnímána. Ovšem po dvoutýdenní dovolené mimo Golaghat a se začátkem školního roku ( ) se mi podařilo nad to vše povznést, vstát a jít opět s novou silou do všech možných aj nemožných dobrodružství a zkušeností, které žití v Indii nabízí. Daleko více si to tu teď užívám! Konečně jsem se oprostila od představy, že alespoň trochu změním Indy s celou jim svatou Indii. Je mi jedno, zda tu připadám někomu užitečná, protože já se tak konečně cítím a to mi stačí. Novou sílu a energii nabírám z úsměvů, blbnutí, hraní, tancování s kluky. To mi přijde jako nejužitečnější a nejdůležitější, co tu dělám. Jsem s nimi a vše dělám s nimi! (...) Můj čas tu prostě pro mě má smysl! A to mě dělá šťastnou. Těším se k Vám do našich luhů a hájů, ale ještě předtím si tu chci naplno užít indické jinakosti se všemi pozitivy i negativy!:-) V Kongu salesiáni slaví. A Markéta se již loučí: V roce 2011 slaví salesiáni stoleté výročí příchodu prvních salesiánských misionářů do Demokratické republiky Kongo. Oslavy začaly už v listopadu slavnostní čtyřhodinovou mší za přítomnosti biskupa a v jejich rámci k nám do Lubumbashi v dubnu zavítal hlavní přestavený salesiánů Pascal Chaves. Kluci se na devátého nástupce Dona Bosca hrozně těšili a připravili si pro něj tradiční tanec limba. V pátek 22. dubna se v Cité des Jeunes, velkého učiliště kousek od našeho centra, sešly všechny salesiánské školy z Lubumbashi a okolí k rozpravě s Pascalem Chavesem, tanci a zpěvu na jeho počest. Celá slavnost se nesla v duchu přátelského setkání, k jehož atmosféře přispívala i ta správná africká spontánnost všech svěřenců i svěřenkyň salesiánů i salesiánek, s nimiž šijí všichni čerti, jakmile někdo někde pustí hudbu či začne vyluzovat zvuky hudbě alespoň podobné. V neděli se pak ještě všichni sešli na slavnostní mši, kterou hlavní představený sloužil v mexické poitalštěné francouzštině. ( ) A tak se stalo, že mi z mé dobrovolné služby zbývá poslední měsíc. (..) V průběhu července a srpna se vůbec velká část naší komunity rozjede do různých koutů země a už se nikdy nesejde. Dobrovolníci odjedou domů, aspiranti se stanou prenovici, stážisti začnou studium teologie, bratři odejdou do jiných center a otce Eduarda, největší podporu nás dvou dobrovolnic, poslal provinciál kamsi do buše doprostřed ničeho zakládat nové salesiánské dílo. Markéta s Monikou z Bulharska přišli s novou formou dopisu: Tentokrát vás čeká zážitkovější forma dopisu. Kdo by taky pořád jenom četl A komu zážitek nestačí, můžete se podívat na několik nových fotek na naší fotogalerii: 17

18 například na fotky z křížové cesty, kterou jsme s děckama šli, na fotky z různých her, výletů i běžné činnosti. Tedy pro ty, co se rozhodli něco zažít: Zkuste si na vlastní kůži (či lépe řečeno na kůži vlastní figurky) projít se Starou Zagorou jakožto salesiánský dobrovolník a uvidíte, co se Vám přihodí po cestě. Možná, že se cestou pomodlíte breviář, možná, že zahučíte do hromady odpadků a co se stane nejpravděpodobněji, nejspíš potkáte nějaké děcko, které si nese s sebou nějaký problém nebo překvapení. Možná budete donucení točit dětem lano, aby mohly skákat přes švihadlo, nebo si dáte vkusnou banicu. Stačí jen najít si figurky, kostku, vytisknout a slepit hru a můžete začít! Pravidla hry Bulharsko nezlob se, aneb dobrovolnické člověče jsou stejná jako u hry Člověče nezlob se, akorát Vás občas potká na cestě něco neočekávaného. Hurá do toho a můžete nám pak napsat, jak jste si hru užili (Poznámka redakce: protože by se hra nevešla do zpravodaje, můžete si ji stáhnout na adrese: Úplné znění dopisů a další dopisy dobrovolníků si můžete přečíst na webu Ludmila a Jan Obručovi I malá pomoc je významná Vydáno dne Milí přátelé! Salesiány Dona Boska vám jistě není třeba zevrubně představovat. Salesiáni v Kobylisích pořádají pro děti a mládež velké množství aktivit a činností. Všemožné kroužky (keramika, judo, fotbal, tanec, atd.) např. v roce 2009 navštěvovalo pravidelně 420 dětí a mladých lidí. Chaloupky a víkendové akce, tábory, jednorázové akce (dětský den, soutěže, kurzy, představení, výstavy, soutěže, ), spolupráce s kurátory městské části Prahy 8 při zapojování dětí s prospěchovými problémy, Klub maminek, Školička pro děti od 3 let a mnoho dalšího: to má v Kobylisích na starosti občanské sdružení Salesiánský klub mládeže. Podrobnosti na našich webových stránkách Všechny tyto činnosti jsou náročné nejen na čas a nadšení těch, kteří za vší tou mravenčí prací stojí, ale samozřejmě stojí i dost peněz. Rok od roku je těžší je shánět, to všichni víme. Dotace, pracně vykoupené hodinami sepisování administrativně náročných žádostí, zasílaných kam se dá, jsou bohužel rok od roku menší. Každá koruna je nám dobrá. Letos se nám podařilo prokousat se administrativní džunglí až k možnosti financování prostřednictvím dárcovských SMS. Myslíme si, že ne každý může dávat větší peníze, ale těch 30 Kč by si mohlo dovolit více lidí Doufáme v pomoc a prosíme na všechny strany podpořte nás. Věc má navíc háček pokud se nám v prvních třech měsících projektu nepodaří sehnat 300 DMS, možnost používat tuto formu získávání peněz nám bude odebrána. Je mi jasné, že na každém rohu vás stále někdo oslovuje s prosbou o pomoc na všechno možné i nemožné. Přesto to nevzdávám a prosím vás i já o podporu pro salesiánské dílo nejen modlitbou, ale i touto přízemní formou. Stačí zaslat na číslo zprávu ve tvaru DMS SKM (cena DMS je 30 Kč, SKM Kobylisy z toho obdrží 27 Kč). Přispívat můžete i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK SKM na číslo a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Srdečně vás zdraví, za jakoukoli podporu děkuje a doufá v ni za Salesiánský klub mládeže Marie Kotrbová (Zdroj: Zpravodaj Živá rodina 5/2011) 18

19 Salesiánská neziskovka z Pardubic míří na Velehrad Milí přátelé, možná nevíte, že naše Centrum Don Bosco funguje v Pardubicích už šest let. Snaží se pomáhat mladým lidem, kteří odchází z ústavní výchovy. Nemají to jednoduché, nejsou připraveni, nemají za sebou rodinu, která za nimi stojí. Snažíme se je v tom osamostatňování alespoň trochu podpořit. A tak jsme rádi, že jsme byli vybráni mezi čtyři neziskovky, které budou letos představeny na koncertu Večer lidí dobré vůle na Velehradě. Bude jej vysílat v předvečer slavnosti svatých Cyrila a Metoděje od 20 hod. Česká televize i Český rozhlas. Děkujeme za jakoukoliv podporu. Monika Peterková více na: -miri-na-velehrad/: Jedinečná příležitost se naskytla pardubickému občanskému sdružení, které se věnuje mladým lidem z ústavní výchovy. Salesiánské Centrum Don Bosco SKM je mezi čtyřmi organizacemi, jež se podělí o výtěžek letos dvanáctého ročníku Dnů lidí dobré vůle. Ty se odehrají 4. a 5. července ve východomoravském poutním místě na Velehradě. Lidé svoji podporu mohou poskytnout prostřednictvím dárcovských SMS už od 1. června. Letos každou korunu opravdu několikrát obracíme v ruce. To, že jsme byli mezi desítkami neziskovek vybráni právě my k tomu, abychom se na Velehradě ucházeli o podoru lidí dobré vůle z celého Česka, je pro nás velká pocta i nedocenitelná pomoc, uvedl předseda občanského sdružení Martin Poláček. Salesiánské Centrum Don Bosco SKM je jednou z mála organizací v Česku, která se zabývá pomocí mladým lidem na odchodu z dětských domovů do běžného života. Navíc naše služba Doprovázení tedy to, že jsme mladým lidem připraveni podat pomocnou ruku už za jejich pobytu v ústavní výchově a hlavně po odchodu z ní je v tuzemsku unikátní, připomněl Poláček. Lidé mohou podpořit Centrum Don Bosco SKM a další tři organizace od 1. června odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS VELEHRAD na číslo Cena jedné DMS je 30 korun, z toho 27 korun bude pomáhat. Peníze z Konta Velehrad si pardubická neziskovka rozdělí spolu s Hospicem sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, Konzervatoří Jana Deyla a Střední školou pro zrakově postižené v Praze a Nadačním fondem ADIUVARE, který přispívá k rozvoji duchovních a mravních hodnot při výchově mládeže. Hlavní velehradský koncert Večer lidí dobré vůle, který čtyři významné charitativní projekty představí, odvysílají Česká televize i Český rozhlas v přímém přenosu v pondělí 4. července od 20 hodin, tedy v předvečer Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Centrum Don Bosco SKM působí pod pardubickými salesiány od roku 2005, spolupracuje s dětskými domovy, úřady i dobrovolníky a je součástí salesiánského díla v Česku. Ve své práci vychází z principů pedagogiky italského kněze 19. století Jana Boska, zakladatele salesiánů. Lidé mohou svoji pomoc směrovat také přímo pardubickému občanskému sdružení. Více informací o něm i o možnosti, jak pomoc dětem podporovat například prostřednictvím veřejné sbírky, najdou zájemci na Staříčkovu pěší pouť z Fryštáku na sv. Hostýn Milí přátelé, již po sedmé Vás srdečně všechny zveme na letošní Staříčkovu pěší pouť z Fryštáku na sv. Hostýn a zpět (cca 35 km), která se uskuteční ve středu , kdy si připomínáme 84. výročí příchodu salesiánů do Českých zemí ( ). Základní informace: 19

20 6.30 Odchod od kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku Příchod na sv. Hostýn Mše sv. v bazilice P. Libor Všetula SDB Možnost oběda v poutním domě nebo z vlastních zásob Odchod ze sv. Hostýna (od vody) Návrat do Fryštáku S sebou dobré boty, bundu, pláštěnku a svačinku. Na setkání se těší Ivana a Josef Pospíšilíkovi, Holešov Videoklip ze Setkání se salesiány 2011 Vydáno dne O Setkání se salesiány by se toho dalo napsat hodně, opravdu hodně. Diderot a spol. se svými svazky by se mohli jít zahrabat. Jenže komu by se ty tuny textu chtěly číst? Proto moderní civilizace vynalezla internet, YouTube, pohodlná křesla a brambůrky. Použijte nejlépe všechno najednou a vychutnejte si ohlédnutí za skvělým víkendem, u kterého prakticky nemusíte namáhat mozkové závity. Příjemnou podívanou přeje Adam. Video je zde». (Pochopitelně na webu. :-) Zdroj: 9. RŮZNÉ INFORMACE Johny slouží rodákům v Chicagu Vydáno dne Skupina mladých Moraváků, kteří dlouhodobě žijí v americkém Chicagu, si od minulého pondělí užívá přítomnosti ředitele Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku P. Jana Komárka. Do Ameriky odjel na pozvání tamních krajanů. Od pátku do neděle tady vedl duchovní obnovu. Setkání po letech bylo hodně dojemné. V době totality totiž sloužil v Blatnici pod Svatým Antonínkem, odkud pocházím, prozradila Marie Cíchová. V Chicagu už žije s manželem Pavlem jedenáct let. Založili zde rodinu a vychovávají čtyři děti. Je to super! Johny tady zůstane přes Velikonoce. Dokonce bude zasedat v degustační komisi na Velikonoční výstavě vín, prozradil Pavel Cícha. Salesiánského kněze P. Jana Komárka, jemuž přátelé neřeknou jinak než Johny, je možné doma zastihnout nejen ve Fryštáku při duchovní službě. Rád se na Zlínsku také projíždí v sedle kola. Jistě není bez zajímavosti, že v Chicagu je duchovním pro Českou katolickou misii Cyrila a Metoděje Mons. Dušan Hladík, který je spolužákem P. Komárka. A jak prožívají Moraváci Velikonoce za mořem? Stejně jako doma na Moravě. O Květné neděli si dokonce do kostela také přinesli k posvěcení kočičky. Zdroj: Opět svatý Dominik! Vydáno dne Milí přátelé, rádi vám oznamujeme narození dalšího vnoučete, v pořadí už šestého (sedmé bude co nevidět). To čerstvě narozené děťátko je holčička Rozárka. Jestli si pamatujete, před dvěma lety jsme svědčili o přímluvě sv. Dominika ohledně šťastného narození dvojčátek po komplikovaném těhotenství, a to právě na jeho svátek. Však rodiče i s dětmi už byli poděkovat na jeho hrobě. Náš malý světec ale pomáhá i dalším Jiná naše dcera byla k těmto věcem trochu skeptická. V jejím prvním těhotenství pro špatnou polohu dítěte a vyšší počet dioptrií (namáhavý porod zhoršuje tuto oční vadu) lékaři nechtěli riskovat a naplánovali císařský řez. Za tři roky čekali druhé miminko a dcera měla obavy, že to bude beztak zas císař a kolik že může mít s takovou dětí, atd. Aby mohla rodit normálně, potřebovala by spíš menší dítě ve správné poloze a krátký 20

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE

ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 01/2017 ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE Pohlazení, radost, energie a laskavost v srdci. S anděly kráčím nadšeně do nových dní roku 2017. Lehkost mého nitra je osvobozující.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich

Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich společnosti, si s nimi tentokrát zahráli venkovní hru Člověče,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

11. KALENDÁŘ AKCÍ

11. KALENDÁŘ AKCÍ Havlíčková Svatava 14. 9. 50 Burianová Marie 16. 9. 60 Boček Jiří 17. 9. 55 Zamborská Anna 23. 9. 35 Tauchmanová Ludmila 25. 9. 50 Paseka Stanislav 27. 9. 55 Jenerál Jaroslav 5. 10. 85 Šana Jaroslav 5.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více