Milí p átele spolupracovníci Milí spolupracovníci. DVA D EVORUBCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí p átele spolupracovníci Milí spolupracovníci. DVA D EVORUBCI"

Transkript

1 Milí přátele spolupracovníci, léto je pro většinu z nás čas dovolených a s nimi spojeného odpočinku, ale i nových zážitků a obohacujících setkání. Přejeme vám, abyste během léta nejen načerpali nové síly, ale měli hodně času na Boha a své rodiny. Jistě budete mít i více času se zamyslet zejména během duchovních cvičení nad svým životem, nad prožíváním salesiánského povolání, nad svým apoštolátem. A protože se blíží volby nové provinciální rady, zkuste se také poradit s Bohem, zda právě toto by neměl být váš osobní vklad do života našeho Sdružení. Rádi bychom uvedli alespoň tři důvody, proč je dobré být provinciálním rádcem: 1. Provinciální rada má své nezastupitelné místo v životě Sdružení zejména v oblasti formace, příjímání nových členů, komunikace s ostatními složkami salesiánské rodiny a koordinace spolupracovnických iniciativ (viz Pravidla, čl. 25),. 2. Služba provinciálního rádce je významným apoštolátem (viz Pravidla, čl. 17). 3. Poznáte spolupracovnické dílo v širším kontextu. Poznáte i jiná společenství, spolupracovníky z jiných oblastí a zemí, navážete přátelství s ostatními rádci a na tři roky budete mít kromě vlastního MS i druhé společenství. Prožijete neopakovatelná setkání v poslední době jsme měli krásné zážitky např. na Dnech salesiánské spirituality v Kroměříži, při spolupracovnických slibech v Újezdě u Brna nebo při setkání se slovenskou provinciální radou na Drienici. Ještě důležitá výzva na závěr nebojte se přijmout kandidaturu do provinciální rady! Radost z toho budou mít nejen ostatní spolupracovníci, ale jistě se to setká s ohlasem i u Boha. Ten se pak také jistě postará o to, aby Duch svatý doplnil to, co byste vlastními silami nezvládli. Ať vás Panna Maria Pomocnice provází na všech vašich cestách. Inka a Jirka Milí spolupracovníci. Máme tu závěr školního roku a pak prázdniny a dovolené. Do tohoto času vám posílám jeden příběh od Bruna Ferrera. DVA DŘEVORUBCI V lese káceli stromy dva dřevorubci. Stromy byly vysoké a měly mohutné a tvrdé kmeny. Oba dřevorubci byli zdatní, ale každý z nich se do práce pustil jiným způsobem. Ten první se do svého kmene vytrvale zasekával ránu za ranou. Nikdy se nezastavil, narovnal záda jen na okamžik, když potřeboval nabrat dech. Druhý dřevorubec si čas od času dopřál zastávku. Když zapadalo slunce, první dřevorubec byl teprve v polovině kmene. Potil krev a byl rád, že už bude večer. Nevydržel by pracovat ani o minutu déle. Zato ten druhý stačil podetnout celý strom. Jak je to možné? Vždyť oba začínali současně a stromy byly stejně velké! První dřevorubec nevěřil svým očím. To nechápu! Jak se ti podařilo podsekat celý strom, když ses pořád zastavoval? Druhý se usmál: Ty jsi viděl, že jsem se zastavoval, ale nevšiml sis, že jsem při každé přestávce naostřil sekeru! 1

2 Naše duše je jako sekera. Nesmíme ji nechat zrezivět. Každý den bychom ji měli trochu naostřit: Zastavit se na deset minut a poslechnout si nějakou hudbu. máme doma. Být ke všem laskaví. I k těm, které Jakmile je to možné, jít pěšky. Usmívat se. Každý den obejmout lidi, které máme Modlit se. rádi, a říci jim: Mám tě rád. Pomoci někomu, kdo nás potřebuje. Nevynechat oslavy narozenin, výročí, Hýčkat sami sebe. svátků a podobných příležitostí. Dívat se na sebe a směřovat vysoko. Tak nezapomeňte i o prázdninách na ostření sekery. 2 Johny 1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA (postupně 2 x) Ze zápisu 14. jednání provinciální rady Kroměříž Provinciální kongres a volby nové PR Provinciální (a zároveň volební) kongres ASC se uskuteční v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích. PR schválila, že rada bude mít 12 volených členů PR schválila volební obvody pro volby PR (viz zápis z minulé PR) Volební obvody č. 1 až 10 budou mít vždy 1 zástupce v PR, volební obvod č. 11 bude mít 2 zástupce v PR. Ve volebních obvodech č. 1 až 10 budou minimálně vždy dva kandidáti, ve volebním obvodu č. 11 budou minimálně čtyři kandidáti. Ve volebním obvodu musí být navrhovaní kandidáti nejméně ze dvou různých MS. Způsob výběru kandidátů na službu provinciálních rádců si určí MS. MR zajistí, že kandidatura bude s každým kandidátem projednána. Do konce září 2011 nahlásí jednotlivá MS (popř. volební obvody) jména kandidátů Jiřímu Mácovi Podle PAŽ volí novou PR provinciální kongres, tj, shromáždění provinciální rady a místních rad, včetně delegátů/delegátek. Pro vlastní průběh volby platí příslušná ustanovení Kodexu kanonického práva. Chalupa Ovčín (dříve Temešvár) PR schvaluje záměr přijmout darem od manželů Jany a Josefa Hesových následující nemovitosti: stavbu č. p. 29 postavenou na parcele č. st. 49 a parcely č. 309 a 310/1, k.ú. Písecká Smoleč, obec Slabčice. Chalupa Pusté Žibřidovice PR souhlasí se zřízením studny u naší chalupy Pusté Žibřidovice, zároveň uvolní prostředky z fondu oprav. Spolupráce s SHM SHM získalo na opravu elektroinstalace v Klášterecké Jeseni Kč. Na DC pro rodiny s dětmi, které připravujeme letos poprvé společně, jsou poslední volná místa. Festival 2012 v Pardubicích proběhne a Národní rada SHM Formační plán 2012 Tématem formačního plánu pro rok 2012 bude Preventivní systém D. Boska v dnešní době.

3 Různé 1. Provinciální rada vzala na vědomí zahájení předaspirantátu Jitky a Luboše Havlíčkových (MS ŠOP). 2. Čísla nových MS: 501 Hradecko, 504 Pardubice, 107 Botička. Ze zápisu z 15. jednání provinciální rady Drienica (SR), Setkání se slovenskou PR Proběhlo v Domě Matky Markéty na Drienici ve velmi přátelské a poklidné atmosféře. Provinciální kongres ASC Provinciální kongres ASC se uskuteční v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích. Účastníci: členové provinciální rady, členové místních rad. Předběžný program: 9:00 registrace účastníků 9:30 mše sv. 10:15 přestávka, občerstvení, pokračování registrace 11:00 zahájení, pozdravy hostů 11:15 zpráva o činnosti PR za období :45 představení kandidátů 12:45 volba PR 1. kolo 13:00 přestávka, oběd 14:00 volba PR 2. kolo 14:15 projednání formačních materiálů předložených ke schválení 15:00 volba PR 3. kolo 15:15 schválení usnesení 15:30 závěr, požehnání P. Marie Pomocnice Do konce září 2011 nahlásí jednotlivá MS (popř. volební obvody) jména kandidátů Jiřímu Mácovi Návrh bude obsahovat: krátký životopis (rodinné poměry, zaměstnání, rok narození, rok slibů); představení kandidáta místním společenstvím; fotografii. Seznam kandidátů bude poté rozeslán jednotlivým MS (jako podklad pro výběr kandidátů). Novéna k Duchu svatému bude vyhlášena pro celou provincii na začátku listopadu 2011 Adresář na webu Pavel Janek předvedl současný stav, byly vzneseny drobné požadavky na úpravu, proběhne pracovní schůzka, termín zahájení zkušebního provozu bude uveden ve Zpravodaji. Další jednání PR: Praha-Kobylisy Brno Praha Lipiny Důležité termíny: provinciální kongres ASC (a volby nové PR), Praha spolupracovnické sliby, České Budějovice Festival 2012, Pardubice Úmysl modlitby Svěřujeme Ti, Pane, čas našich dovolených, prázdnin, táborů, chaloupek a dalších akcí. Požehnej našemu odpočinku, veď nás na našich cestách. Dětem poskytni možnost objevovat krásu a dobro a chraň je od všeho zlého. Prosíme, Pane, za setkání mládeže se Sv. Otcem v Madridu. Naplň mladé lidi svým duchem, ať se nebojí v síle Tvého učení jít proti proudu tohoto světa. 3

4 Byli jsme velmi pěkně přijati slovenskými spolupracovníky... (Vydáno dne ) na setkání české a slovenské provinciální rady, které proběhlo tento víkend června v nádherném prostředí Domu mamy Margity (čti Markéty) ve slovenské Drienici. Společně jsme hodnotili, co se od minulého setkání (červen 2010 Praha) podařilo a co se naopak nedaří a hledali jsme vzájemně inspiraci při společném jednání Rad i u ohně či na výšlapu. Pastoračno-rekreačné centrum Drienica (Dom mamy Margity) s ubytováním hotelového typu je jediný dům, který slovenští ASC vlastní a provozují po celý rok. Nachází se u Sabinova na východě Slovenska, a tak cestování nádherným Slovenskem bylo náročné. Tady si dovolím jednu vsuvku. Jak jsem zjistil na diskusním fóru slovenských spolupracovníků, není v Domě mamy Margity vše v pořádku: Drienica má jednu závažnú chybu nemá samotky pre tých, ktorí v noci pília drevo. Alebo pre tých, ktorí nepília. Možno by sa mali prideľovať izby: píliaci + hluchý. Pri prihlasovaní na DC by si každý napísal pílim, nepílim, hluchý... Někteří vyjeli na jednání už ve čtvrtek, aby si užili hory a stihli Janošíkovy diery a výstup na Malý Rozsutec. Před páteční výbornou večeří nás mile přivítal Anton Horváth s ostatními členy slovenské PR. Za naši radu za přijetí poděkoval Jiří Máca. Poté následovala večerní bohoslužba, kterou sloužil provinciální delegát Don Pavol Michalka. Ten se nám po celou dobu plně věnoval a zapojoval se aktivně do debat o směřování slovenských ASC. Sobotní dopoledne po bohoslužbě a vydatné snídani patřilo společnému jednání provinciálních rad. To začalo zcela netradičně na hřišti rozcvičkou v podobě stmelovacích (team buildingových) aktivit v promíchaných týmech. Společné jednání u stolu bylo prvním vyvrcholením setkání. Uvědomovali jsme si vděčnost za naší blízkost našich provincií, a to nejen v komunikaci, ale i velmi rozdílné podmínky, ve kterých naši spolupracovníci existují. Odpoledne jsme se vydali na nedaleký kopec Lysou. Z delší túry po hřebenech nás odradilo počasí, ale i tak bylo dost prostoru pro vzájemnou komunikaci. Po odpoledním samostatném jednání oddělených provinciálních rad byl připravený oheň ve venkovním kozubu (krbu) a posezení, které se ještě buduje. Dobrá nálada, jídlo, pití a možnost vzájemného sdílení byly druhým vrcholem setkání. Na neděli připadla Slavnost seslání Ducha svatého. Po bohoslužbě ve sklepní kapli s jasným a cíleným kázáním Dona Pavla a snídani nastalo loučení a předání dárků. Pro ty, kteří zůstali do oběda, byly připraveny opět žádané aktivity na stmelování kolektivu na hřišti. Po obědě jsme se rozloučili a poděkovali za velmi pěkné přijetí a za slunečného počasí směřovali k domovům. Pavel Janek 4

5 P. S.: V září navštíví Dom mamy Margity Don Chavez, a tak se usilovně pracuje i na dobudování příjezdové komunikace. V Dome mamy Margity je ročně přes 30 duchovních cvičení a další akce, narozeniny, oslavy Bližší informace o DMM se dozvíte na ové adrese: nebo u správce DMM: Anton Pipka mobil Adresář ASC na webu O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5. července 2011 bude uveden adresář členů a aspirantů ASC do provozu na internetu. Přístupný bude na adrese Přístupové jméno a heslo dostanou do té doby všichni členové prostřednictvím koordinátorů svých MS. Údržba adresáře v aktuální podobě se tak do budoucna stane společným dílem nás všech. Internetová aplikace, kterou vytvořil Jenda Görig ml. umožní každému z nás upravovat vlastní kontaktní údaje a kontaktní údaje své rodiny. Koordinátor MS nebo někdo jiný, koho tím on pověří, bude moci upravovat údaje členů celého MS. Přesnější nápověda bude ještě přímo v adresáři, s jakýmikoliv problémy a nejasnostmi se můžete obrátit na ovou adresu: Bezproblémovou práci s adresářem všem přeje Jenda Görig 2. DNY SALESIÁNSKÉ SPIRITUALITY Tři sestry Vydáno dne Tři salesiánské sestry Hanka Koudelková, Zdenka Kůsová, Jana Svobodová připravily s týmem pomocníků již VII. Dny salesianské spirituality, opět v Kroměříži. Chtěla bych všem moc poděkovat za krásný víkend, který umožnil 63 dětem, jejich rodičům spolupracovníkům a ostatním salesiánům, sestrám FMA a dalším příznivcům prožít úžasné přednášky na téma Don Rua druhý Don Bosco a jiný Don Bosco a zážitky s hosty z Itálie. Závěrečná mše svatá celebrovaná provinciálem otcem Petrem Vaculíkem a ostatními přítomnými knězi, jáhny a mnohými ministranty uzavřela množství duchovních zážitků i osobních setkání s bývalými i novými přáteli ze salesiánské rodiny. Těšíme se za dva roky na příští VIII. DSS. (Mnoho fotek naleznete na webu.) H. Jandáčková 5

6 Že prý nebe je ještě krásnější Vydáno dne Tuto neděli jsme slyšeli nadějná čtení z Písma, první o společenství prvních křesťanů, druhé o skvělém a trvalém dědictví v nebi. Někdy nás texty, které slyšíme potisícáté, ponechají v klidu, vždyť je přece známe. Tuto neděli mě však hluboce zasáhly. Slyšeli jsme je totiž za mimořádných okolností: Představte si kostel naplněný po okraj salesiánskými spolupracovníky, Dcerami Panny Marie Pomocnice, k tomu salesiánská návštěva z vlasti dona Boska, nejméně deset kněží salesiánů u oltáře, z toho tři provinciálové, vedle Vašík Tošovský se svým čistým pohledem není to kousek nebe? A to byl jen závěr víkendu Dnů salesiánské spirituality, které snad snese srovnání s atmosférou života prvních křesťanů. A nebe, to bylo na každém kroku: především k nám z nebe sestoupil blahoslavený Michal Rua ve vyprávění italského salesiána Francesca Motta a sestry Grazie Loparco (jejíž živý obličej navíc vyzařoval zvláštní živou radost), všude jen známé usměvavé tváře (a nebyl to americký úsměv, bylo za ním mnohem víc), spousty dětí plných energie, hudební těleso, které přinášelo hluboký duchovní prožitek, navíc s andělským zvukem houslí, nakažlivý humor moderátora, obětavá a radostná služba mladých lidí, kteří se starali o děti, nádherné večerní představení dětí i mladých (skvěle připravený věčně mladým Františkem Blahou) Kromě toho za vším byla cítit tichá služba sester FMA a manželů Šerých. A když jste zašli do kaple, nebe bylo ještě blíž To vše prý není nic proti tomu, co je nám připraveno. Je to vůbec možné? Že jsou toto jen záblesky nebe, je neuvěřitelné, chybí k tomu jen patření tváří v tvář, a to teprve přinese celé nebe Že nás ještě na krátký čas budou trápit všelijaké zkoušky, asi prožíváte sami, my docela silně, ale pak Omlouvám se těm, komu to vše zní příliš pateticky, chápu zvláště ty, kdo tam nebyli, ale nemůžu si pomoci, prožila jsem opět hlubokou vděčnost a radost z toho, že patříme právě sem. Za to díky vám všem i směrem do nebe! Klára Novotná Myšlenky a empétrojky z DSS 2011 Vydáno dne Ahoj přátelé, tak se po dost dlouhé době ozývám znovu k DSS. Posílám v příloze nahrávky v MP3, některé jsou méně kvalitní, tak to už si pak každý můžete vybrat. A taky pár myšlenek dona Ruy, které jsme měli na stolech někdo o to měl zájem. Vyprošuju pomoc Ducha sv. Mějte se pěkně. Zdeňka Ke svatosti nepotřebujeme extáze a vidění. Musíme pěstovat radost a proti melancholii Je ale třeba si udělat trošku násilí, abychom musíme bojovat jako proti nepříteli. Smutek je praktikovali umrtvování, cvičili se v trpělivosti nebezpečný, protože z něj vznikají pokušení a zejména se snažili vykořenit vlastní chyby. proti čistotě, lásce, trpělivosti a proti vlastnímu My, kněží, míříme ke spáse duší. Také vy povolání. můžete činit toto dobro skrze dobrý příklad, Zanechávám Vám svobodu udělat to, co výuku katechismu, skrze dobré rozhovory. považujete za nejlepší před Pánem. Láska musí stále utvářet vztahy mezi salesiány, Vaší jednoty se ďábel bojí. Je to konec jeho mezi salesiánskými domy a mezi mladými tyranie a trest pro jeho závist. a salesiány. Nejjistějším způsobem pro výchovu neklidné Každý den se modlím vroucně k Bohu, aby a bezmyšlenkovité mládeže je získat jejich v každém z mých synů rostla zbožnost, poslušnost vůli pro dobro prostřednictvím jemné lásky. a duch oběti. Těm, kdo se utíkají k jeho milovanému Doporučuji vám, aby byl Ježíš v Nejsvětější Srdci jako k prameni všech milostí, Ježíš odpovídá svátosti středem Vašich myšlenek, citů a zájmů. tím, že jim ukáže svou Matku. Navštěvovat svátostného Ježíše často je Ježíš ustanovil Marii za naši Matku, a tím jí jedním z charakteristických rysů salesiánské obdařil mateřským srdcem, srdcem, které chce zbožnosti. a může přijít na pomoc naší bídě. 6

7 Don Bosko udělal zkušenost, že bez jemné a radostné lásky mládež nezískáme. Když s mládeží jednáme srdečně, laskavě, když se mohou bavit bez toho, aniž by urazili Pána, do jejich srdcí pronikne chuť ke zbožnosti. Ježíš vložil do Mariiných rukou klíče od svého srdce, z něhož Ona získává poklady vykoupení v něm ukryté, a přelévá je milosrdně na ty, kteří se k Ní utíkají. Když František Saleský žil na této zemi, přebýval v Ježíšově srdci, kde jeho spočinutí nepřerušilo ani množství povinností. Don Bosko znal hluboce lidské srdce a to ho přesvědčilo, že zpověď je nejúčinnějším prostředkem proměny srdcí mladých, která už jsou v osidlech hříchu, a prostředkem ochrany pro ty, kdo jsou hříchem nedotčeni. Výchova a vzdělávání mládeže bez náboženství, to je rána našeho století, Bůh ať nedopustí, aby tím byly naše školy nakažené. Ve výchově našich mladých se musíme vyhnout jedné chybě, a to sice, chtít, aby mladí byli všichni stejní. Zachovej vždy radost a pokoj. Nesuďte podle vašich dojmů, ale podle spravedlnosti. Zdokonalujte to, co je dobré, ale nepotlačujte nic. 3. FORMACE Duchovní obnova ASC Ostrava v postní době Vydáno dne Na 3. postní sobotu jsme měli naplánovanou duchovní obnovu našeho společenství. Jako tradiční místo pro setkání nám sloužilo ostravské Don Bosco. Vše ale neprobíhalo v tradičním duchu. Jako přednášející k nám z Fryštáku přijel nový delegát pro salesiány spolupracovníky Johny Komárek SDB. Duchovní obnova se nesla v duchu dvou témat. První část byla zaměřena na Povolání a heslo hlavního představeného na letošní rok Pojďte a uvidíte, které je také zaměřeno na povolání. Lidé častokrát vnímají slovo povolání jako povolání ke kněžství nebo k řeholnímu životu. Když se modlí za povolání, tak prosí za nové kněze a řeholníky. Povolání, v duchu hesla dona Pascala Cháveze je také povolání k svátosti manželství a samozřejmě i k salesiánskému stylu života jako salesián spolupracovník. Jako druhé téma jsme měli Odpuštění. Tuto část Johny zahájil krásným úryvkem z knihy Chatrč od Paula Younga. V této knize hlavní postavě Mackovi zabili dcerušku a Mack si emotivně povídá s Taťkou (Bohem Otcem) a diskutují o tom, jestli má odpustit vrahovi. Celý tento text byl velmi hluboký a hodně těžce se popisuje. I tak se o to pokusím. Tím, že někomu odpustíme něco závažného (jako např. vraždu v tomto příběhu), tak to vůbec neznamená, že jsme se tím stali kamarády a že spolu budeme chodit do cukrárny na kávu. Odpuštění nemaže vinu člověka, Bůh stále o ní ví. Odpuštěním propouštíme člověka, který nám něco způsobil, do Božích rukou. Bez odpuštění je blokován i člověk, kterému bylo ublíženo. Je tedy důležité odpustit jiným, ale i sobě. Vrcholem duchovní obnovy byla mše svatá v kostele sv. Josefa. Děkuji Pánu za velký dar duchovních cvičení a duchovních obnov, ve kterých mohu dobít baterky pro další dny. Roman Turowski, místní společenství Ostrava Salesiánští mučedníci ve Španělsku v letech Vydáno dne Dne 11. března v roce 2001 blahořečil papež Jan Pavel II. první skupinu mučedníků, mezi kterými bylo 62 členů salesiánské rodiny ze španělské občanské války, zabitých z nenávisti k víře. Další skupinu mučedníků, mezi kterými byli i salesiáni spolupracovnici, blahořečil papež 10. června Protože jsem čekal na italské vydání jejich životopisů a nedočkal jsem se ho, nechal jsem přeložit ze španělštiny alespoň jejich krátké životopisy. Zveřejnit je na Velký pátek považuji za symbolické. Za překlad děkuji paní PhDr. Zdeně Hamplové. Jan Ihnát 7

8 ANTONIO RODRÍGUEZ BLANCO Kněz a salesián spolupracovník Prvním z mučedníků skupiny Pozoblanco byl kněz-děkan Antonio Rodriguez Blanco, narozený v obci Pedroche v oblasti Córdoby 26. března Jeho rodiče mu od dětství poskytovali křesťanskou výchovu i vzdělání, takže po základní škole ho poslali na studie k salesiánům do Utrery (Sevilla). Po svém návratu z Utrery v patnácti letech žádal o přijetí do semináře San Pelatko v Córdobě. Studoval i na universitách v Seville a Granadě, jeden rok dokonce učil na prvním stupni v salesiánském učilišti v Utreře. V roce 1901 byl vysvěcen na kněze. Po vysvěcení byl jmenován kaplanem u sester, které se staraly o staré opuštěné lidi (Hermanitas de los Ancianos Desamparados) v Cordobě, v té době vyučoval v diecézním semináři. Po získání doktorátu teologie v r odešel do svého rodného městečka, kde se stal mimořádným zpovědníkem řeholních sester, krátce nato byl jmenován vikářem (zástupcem faráře) u Nejsvětějšího Salvátora v Pedroche. Tento úřad vykonával do roku 1903, kdy se vrátil do semináře jako profesor. V roce 1905 byl ustanoven vikářem ve farnosti svaté Kateřiny v Pozoblanco a za pět let se stal farářem této farnosti. Don Antonio Rodriguez, který nebyl mezi osobami, které mohly opustit Pozoblanco ve dvou zvláštních vlacích, byl zatčen milicionáři den po kapitulaci tohoto města 16. srpna v domě svých sestřenic, neteří biskupa Pozuela. Tam se musel proti své vůli obléknout do civilních šatů. Vyžadoval kleriku, kterou si chtěl obléknout, ale milicionáři mu to nedovolili. Svým neteřím, které se z Pedroche uchýlily ke svému strýci v Pozoblanco, a které mu při jeho zatčení říkaly: Pro Boha, strýčku, jen ať vás nezabijí, nemáme kromě vás nikoho jiného, řekl: Z nebe vám budu moci pomáhat víc. Když byl odváděn na hřbitov, setkal se s jednou dívkou, která mu políbila ruku, a s jedním místním ministrantem, který ho objal. Cestou byl urážen a napadán milicionáři. Po příchodu na hřbitov prosil, aby mu bylo dovoleno chvíli se pomodlit. Na chvíli se soustředil a pak řekl: Jsem vám k dispozici. Ať vám Bůh odpustí, jako i já vám odpouštím. Své katy prosil, aby ho nechali zemřít v objetí kříže, který byl uprostřed hřbitova. TERESA CEJUDO REDONDO Salesiánka spolupracovnice Doňa Teresa Cejudo byla matka rodiny, narozená v obci Pozoblanco 15. října Byla to výjimečná žena, která byla pro svou katolickou víru pronásledována a umučena. Když ji zavraždili, bylo jí 46 let. V roce 1925 se provdala za architekta Juana Bautistu Caballera, proto se jí říkalo architektka. Její manžel byl též zavražděn v roce Doňa Teresa podporovala všechno dobré, co se ve městě konalo. Byla to velmi aktivní katolička, vzorná dcera, manželka a matka. Byla sekretářkou Asociace Marie Pomocnice křesťanů v Pozoblanco a ženské části Katolické akce. Kromě toho byla předsedkyní Rady Svatého Vincence z Pauly a dalších institucí. Měla velkou úctu k eucharistii a patřila mezi nejhorlivější salesiánské spolupracovnice. Snažila se přijímat pronásledování v duchu víry, obětovala to za spásu Španělska. Dne 22. srpna 1936 byla zatčena a uvězněna. Nic pro ni neznamenala krutost a nepohodlí vězení, snášela je v duchu oběti. Snažila se tak zmírňovat úzkosti svých sester a své dcery, které ji navštěvovaly. 16. září byla souzena s dalšími jednadvaceti obžalovanými. Z dvaadvaceti jich bylo osmnáct odsouzeno k trestu smrti. Doňa Teresa byla obviněna pro své zbožné chování a jak bylo řečeno za politickou propagandu proti marxistickým myšlenkám. Její odpovědí bylo: Nehájila jsem kapitalismus, ale zákony Ježíše Krista. Nikdy během tohoto přelíčení nepopřela, že je katolička. Když byla odsouzena k trestu smrti, mnoho přítomných lidí začalo křičet a tleskat. Když vyslechla rozsudek, řekla velmi klidně: To jsme čekali. 8

9 Volá nás Ježíš Kristus a my odejdeme za ním, a bude nám tam lépe než tady. Když odcházela na smrt provázena plačícími dvěma ze svých sester a svou dcerou, jediná slova, která pronesla, byla: Odpusťte a na shledanou v nebi! S ostatními sedmnácti odsouzenými byla odvezena v nákladním autě na hřbitov. Byli zastřeleni 20. září v šest hodin ráno. Prosila, aby zemřela jako poslední, aby mohla při této mučednické smrti všechny povzbuzovat. Katani jí chtěli zavázat oči, ale odmítla to, protože se smrti nebála. Její poslední slova byla: Odpouštím vám, bratři! Ať žije Kristus Král! BARTOLOMÉ BLANCO MÁRQUEZ Salesián spolupracovník Dalším salesiánským spolupracovníkem zavražděným v roce 1936, byl mladý katolický odborář Bartolomé Blanco Márquez. Narodil se v městě Pozoblanco 25. listopadu Jako sirotek vyrůstal u svého strýce a tety, kde pracoval jako sedlář. Po otevření salesiánského ústavu v Pozoblanco se Bartolomé stal nadšeným návštěvníkem oratoře a vypomáhal jako vyučující náboženství. Ředitel ústavu Antonio do Muiňo mu dal k dispozici psací stroj a knihy a zařadil ho do různých studijních kroužků, kde mu byla poskytována dobrá formace Když byla v roce 1932 založena Mužská mládež Katolické akce v Pozoblanco, Bartolomé byl zvolen jejím tajemníkem. Vojenskou službu si odbýval v Cádizu, a když byl na dovolené v Pozoblanco, byl 18. srpna 1936 uvězněn. Dne 24. září byl přesunut do vězení v Jaénu; v jedné vězeňské budově Villa Cisneros měl to štěstí, že se tam setkal s patnácti kněžími a mnoha dalšími uvědomělými laiky. V tomto vězení byl 29. září odsouzen k trestu smrti. Při krátkém soudním řízení projevil Bartolomé pevnou víru. Jak soudce, tak zapisovatel soudu mu projevili svůj obdiv pro jeho osobní schopnosti a pro jeho odvahu, s kterou vyznával své náboženské přesvědčení. Bartolomé vyslechl prokurátora, který pro něho požadoval nejvyšší trest a s naprostým klidem řekl, že se nebude odvolávat, protože v případě, že by si zachránil život, stejně by nadále pracoval jako uvědomělý katolík. Vždy bylo pro něho charakteristické, že vyznával svou víru s optimismem, elegancí a statečně. Svědčí o tom i dopisy, které v předvečer smrti napsal svým příbuzným a své snoubence. To ať je má poslední vůle: odpuštění, odpuštění, odpuštění. Tak vás prosím, abyste mě pomstili, ale aby vaše pomsta byla pomstou křesťanů, aby těm, co mi chtěli ublížit, bylo prokazováno dobro, psal svému strýci a tetě a svým bratrancům a sestřenicím. A své snoubence napsal: Když mi teď zbývá pár hodin, než dojdu konečného odpočinutí, chci tě poprosit o jedinou věc: chtěl bych, abys ve vzpomínce na naši vzájemnou lásku, kterou jsme k sobě cítili a která je teď ještě silnější, usilovala o spásu své duše, protože tak se jednou sejdeme v nebi a nikdo nás už na věky od sebe neodloučí. Jeho spoluvězni si uchovali dojemnou vzpomínku na to, jak odcházel na smrt, bos, aby se ještě více podobal Kristu. Když mu nasadili pouta, uctivě je políbil a velmi tím překvapil strážce, který mu je nasazoval. Bylo mu nabídnuto zastřelení zezadu, ale odmítl to. Kdo umírá pro Krista řekl musí to udělat s odkrytou hrudí i odkrytým hledím. Ať žije Kristus Král!, a padl prostřílen u paty jednoho dubu. Bylo to 2. října Brzy by mu bylo 22 let. Reakce na webu: Díky za to, že se mohu seznámit s dalšími borci z naší sal. rodiny. Ted' před sliby budou jsem obdržela od svého formátora doporučení, abych se znovu vrátila k životopisům příkladných salesiánů. Tak jsem pročítala životopis I. Stuchlého, kardinála Trochty a mnoha dalších Ted' mám rozečtenou bl. Alexandrínu.Tak ještě jednou díky! Jana Vejtasová 9

10 Význam našich společenství a přítomnosti Panny Marie Na webu Milá salesiánská rodino, velikonoční doba a měsíc květen obracejí naši pozornost k Duchu svatému a Panně Marii. Uvědomme si proto v těchto dnech význam našich společenství a význam přítomnosti Panny Marie. Komunita je malá skupina věřících shromážděná pod křížem. Přijala vodu křtu a krev Eucharistie vytékající z Kristova boku. Byla svěřena Ježíšově Matce Marii a dostala jeho největší dar, Ducha svatého. Tito všichni se svorně a vytrvale modlili, spolu se ženami, Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými (Sk 1,14). Po Zmrtvýchvstání je zde opět viditelné společenství, svornost a vztahy bez diskriminace, vytrvalá a společná modlitba. Jsou si vědomi, že je Ježíš miluje a jsou jeho svědky ve světě. Pokračují v Kristově vtělení, konkretizují jeho lásku k lidem. K tomu dostávají dar Ducha svatého. Naše komunity (společenství) nevznikly náhodou, ani se nezrodily jen z rozhodnutí představených, ale mnohem dříve v Kristově večeřadle a z Kristova kříže. Nejsme parta, které je spolu dobře, a když tomu tak není, zařídíme si vlastní život. Jsme společenství učedníků, které pozval a dal dohromady sám Ježíš. Važme si společenství salesiánů spolupracovníků. Mohou být kvasem v místní církvi a obnovou její horlivosti a příkladem křesťanských vztahů. Važme si komunit, ve kterých žijeme své zasvěcení Bohu a společně pracujeme pro spásu mladých. Někteří přestávají vidět, že naše společné modlitby mají dopad na život Církve. Necítí už potřebu modlit se spolu, modlit se jeden za druhého. Postupně uvěřili, že praktické a pragmatické starosti je dispenzují od společných setkání v komunitě. Nevidí, že kvalita našich řeholních vztahů je povzbuzením nebo pohoršením pro ty, kteří žijí v rodinách a pro nová povolání k zasvěcenému životu. Uprostřed komunity má nenahraditelné místo Panna Maria. Pod křížem přijala pozvání k novému mateřství. Bylo to druhé Zvěstování, které ji učinilo Matkou všech Ježíšových učedníků. Kde je salesiánská komunita, tam je Panna Maria. V našich společenstvích má být Maria na čestném a viditelném místě. Ona je s námi, přimlouvá se za nás a inspiruje nás. Ona má osobní zkušenost s Duchem svatým a připravuje nás na každý nový dar Ducha. Don Bosco nás učí vnímat její přítomnost. Zanechal nám lásku a úctu k Matce Církve a Pomocnici křesťanů jako vzácné dědictví. Prvním misionářům přikázal: Rozšiřujte úctu k Panně Marii a uvidíte zázraky. Modleme se k Panně Marii každý den, zvláště se jí svěřujme zásvětnou modlitbou a vyprošujme si požehnání a ochranu na její přímluvu. P. Petr Vaculík, provinciál SDB; zdroj: Pravidelná adorace u Sv. Kříže v Praze Vydáno dne SETKÁNÍ S BOHEM. ADORACE. Pravidelná adorace u Sv. Kříže v Praze to jsem rád, že Jsi tady, JÁ také. Když byli menší, odjížděli na tábory. Doprovodili jsme je na nádraží a zastrčili do boční kapsy tajně ještě jeden sáček sladkostí. Objali jsme se, přáli jim pěkný čas, krásné zážitky, a aby byli opatrní. Občas přišel dopis. Je to tu skvělé, mám nové kamarády, trochu jsem si odřel koleno. A taky se těším domů Psali jsme pravidelně. Myslíme na tebe. Líbí se ti tam? A co ta bouřka, nezmokli jste? Moc nám chybíš. Už se těšíme, až budeš s námi a povíš, co jsi zažil. Máme tě moc rádi. 10

11 Ani nevíme, jak ten měsíc utekl. Vzali jsme si v práci volno a jeli jim naproti na nádraží. Těšili jsme se na ně. Byla to krásná chvíle shledání. Opět vidíme ty, které máme tak rádi. Objetí, pusu, překotné vyprávění. Mlčíme a jen posloucháme. Máme radost z jejich zážitků, dovednosti i statečnosti. Pevně se nás drží za ruce. Povídají a povídají. Oči jim září radostí Setkání patří k životu. První, desáté, sté. Jsou krásná. Ujišťují, že vztah je to co dává skutečnou radost, smysl životu. Setkání jsou zvláštní příležitost k projevení toho, co skutečně ukrývá naše srdce. Je to jiné, vzácnější než každodenní potkávání. Při setkání neřešíme denní starosti. Jsme rádi, že jsme se dočkali toho, na kterém nám opravdu záleží. Hovoří srdce. Ústa slouží spíše k polibkům. Přichází chuť pokračovat na cestě životem..pojď se mnou. Potřebuju Tě.., JÁ také.. Pravidelná adorace pro spolupracovníky je u Sv. Kříže každý třetí čtvrtek v měsíci od 19 do 20 hodin (po 19 hodině se zamyká kostel) POZOR. V červnu je adorace výjimečně čtvrtý čtvrtek od 19 hodin. Adorace přes prázdniny bude pokračovat každý třetí čtvrtek od 19 hodin. Petr Janžura a Radek Malotín 4. DUCHOVNÍ CVIČENÍ Volná místa na sv. Hostýně Vydáno dne Pro velký zájem byl rozšířen termín číslo 3 o pět lidiček. Duchovní cvičení v termínu povede P. Jožka Kopecký st. SDB za ředitelování Stanislava Strnada za cenu pouhých 1700 peněz DC na Svatém Hostýně probíhá od pátku do úterý; manželé mají samostatný pokoj se soc. zařízením. František Hynek Dobre došli (Добрe дошли ) Vydáno dne Tímto pozdravem nás přivítal otec Petr Němec v bulharském Kazanlaku, kam jsme přijeli na duchovní cvičení salesiánů spolupracovníků Když se na webu objevila tabulka s nabídkou duchovních cvičení na letošní rok a hned první v pořadí byla možnost strávit cvičení u salesiánů v Bulharsku, dlouho jsme se nerozmýšleli. Proč? Protože již mnoho let nosíme v srdci přání navštívit bulharské misie, ale zatím se náš sen nikdy neuskutečnil. Až nyní. Celou akci zastřešovali Jan a Jana Němcovi z Neratova (bratr a švagrová Petra Němce). Duchovní vedení jsme měli zajištěno otcem Jožkou Kopeckým st. z Litomyšle. Všem třem jsme velmi vděčni a obdivujeme je, že do takové náročné akce šli. Do Bulharska jsme se přihlásili s vědomím, že tam nebude ten pravý klid na usebrání jako třeba na Lipinách nebo jiných samotách uprostřed přírody, ale byla to jedinečná možnost, která se kdo ví kdy opět naskytne. Duchovní cvičení jsme zahájili v neděli odpoledne v Litomyšli mší svatou. Po kafíčku a buchtovém občerstvení jsme vyrazili směrem na Brno a následně Břeclav, kde jsme nabírali moravského zástupce naší skupiny Aničku Janotovou. V autě ještě seděli Karel Švejda a Jana a Tonda Wagnerovi z Prahy, tak nás nakonec bylo devět statečných. Večerní a noční cesta přes metropole Bratislavu, Budapešť, Beograd proběhla bez problémů, jakož i pasové kontroly na srbských hranicích. Poslední evropskou metropolí Sofií jsme už projížděli za slunného dne a v Kazanlaku jsme zakotvili v pondělí odpoledne. Čekaly nás tři dny duchovních cvičení a tři dny poznávání salesiánských misií i zajímavostí v okolí blízkém i vzdáleném. 11

12 Když jsme se na tuto akci připravovali, netušili jsme, v jakém pohodlí si budeme na misiích hovět a že nám salesiáni nabídnou místo u stolu s výbornou bulharskou kuchyní. V němém úžasu zůstáváme stát nad tím, co všechno v Kazanlaku a dalších místech Bulharska salesiáni vybudovali (za velké pomoci dobrodinců řemeslníků a brigádníků přijíždějících z Čech a Moravy). Z misionářské kroniky jsem vyčetl, že prvotní okamžik zrodu misií nastal v lednu roku 1993, kdy tehdejšího provinciála Bena zaúkoloval hlavní představený Egidio Viganó misiemi v Bulharsku. Přihlásilo se osm statečných: kněží Petr Němec, Antonín Koman, Petr Vaculík a studenti Jiří Svoboda, Petr Cvrkal, Martin Sitte, Jaromír Zádrapa a Richard Kalus. Dne z rukou dona Vecchi převzali v Turíně misijní kříže ti, kdo se pro misie definitivně rozhodli. O dvacet dní později začalo faktické působení českých salesiánů v Bulharsku. Velmi zajímavé, ale pro Zpravodaj příliš dlouhé by bylo povídání o všem, do čeho v Kazanlaku misionáři přišli, s jakými problémy se potýkali, co všechno už vybudovali a jaké misijní úspěchy mají. Ale kdo si chce něco z tohoto zajímavého povídání poslechnout, může se přihlásit na DC č. 18 ve dnech , na nich je exercitátorem právě Petr Němec. V Kazanlaku nyní působí Petr Němec a Petr Cvrkal, od podzimu mají velkého (ale vzrůstem malého) pomocníka v asistentovi Surešovi z Indie. Salesiánům pomáhá i několik místních zaměstnanců a několik, většinou po roce se střídajících, mladých dobrovolníků. Ve dnech poznávacích jsme navštívili Starou Zagoru, kde působí Jirka Svoboda, Jarda Fogl a Martin Jílek. Byli jsme se podívat na smetiště za městem, které je hned vedle romské chudé čtvrti Lozenec. Ale ne proto, abychom se podívali na smetiště, ale proto, abychom viděli místo, kde vyroste, dá-li Bůh, nové salesiánské centrum za kupu peněz, ale s širokým využitím. Nahlédli jsme pak i do pronajatých místností v Lozenci, kde právě probíhal program pro místní romské děti a se kterými jsme si od srdce zazpívali. Navštívili jsme i přímořský Sozopol, kde jsme v chrámu sv. Jiří uctili nedávno objevené ostatky Jana Křtitele, ostatky apoštola Ondřeje a úlomek Kristova kříže. V nedalekém Burgasu jsme navštívili kostel Panny Marie, který měl být prapůvodně prvním salesiánským misijním místem, ale kvůli problémům s restitucemi se od tohoto plánu muselo ustoupit. A když jsme už byli u moře tak blízko, ti odvážnější se krátce vykoupali. Bylo zrovna dosti větrno, vlny vysoké, ale voda byla příjemná. Cestou do vnitrozemí jsme navštívili ještě vesničku Pravdyno a město Jambol, kde působí misionář-odloučená jednotka Antonín Koman. Lidi, co a s jakou precizností a krásou tam otec Antonín opravil a vybudoval, to byste nevěřili. To se musí vidět! Dokonce to připomíná i namalované oko na zdi chrámu v Jambolu s nápisem: БОГ ТЕ ВИЖДА. Kdopak často pronášel tato slova? Také jsme navštívili chrám Božího Narození v Šipce, známém to průsmyku. Nádherný pravoslavný chrám byl postaven na poděkování za odražení vojsk Osmanské říše během rusko-turecké války v letech 1877 až Nevynechali jsme ani Údolí thráckých králů, což je oblast ve středním Bulharsku (kde jsme právě pobývali), ve které se nacházejí nejvýznamnější nekropole a hrobky thráckých vládců. Dvě významné hrobky jsme navštívili. Stovky těchto hrobek najdete v Růžovém údolí neboli Údolí růží, které se s Údolím králů překrývá. Údolí růží je 120 kilometrů dlouhé údolí při jižním úpatí pohoří Stará Planina a je známé růžovými plantážemi. Pěstuje se zde speciální druh růží, z nichž se již od starověku destilací získává růžový olej, základní substance při výrobě parfémů. Na výrobu 1 g růžového oleje je třeba 3 až 3,5 kg okvětních lístků. V průběhu poznávacích dní jsme neopomenuli navštívit některé památky z dob antického Říma a mnohé pravoslavné chrámy s velkolepými ikonostasy. Dalo by se ještě dlouho vyprávět, ale co to je proti tomu, když tato místa osobně navštívíte. Třeba se vám to někdy podaří. A když ne osobně, oprašte si azbuku a podívejte se na bulharský web (www.salezianibg.com). S vděčností František Jakubec 12

13 Petrovi jsem článek posílal k odbornému náhledu a ze zpětné odpovědi vybírám: Těch chval bylo až dost. No, přece však je třeba děkovat Pánu Bohu, že toto salesiánské dílo v Bulharsku řídí, chrání a vede především On, s přímluvou svaté Bogorodice a svatého Josefa na toho se nesmí nikdy zapomenout. ( ) Žehnám všem spolupracovníkům. Moc děkuji za vaši přítomnost zde, je to pro nás velké povzbuzení. Vždyť spolupracovníci se o nás starají pravidelnými příspěvky každý rok, posíláním českého tisku skrze Sedláčkovy, nyní skrze Holubovy, za což moc děkujeme. Takže ještě jednou: BOG DA VI BLAGOSLOVI!!! Petr 5. DO TVÝCH RUKOU, PANE Kdo v srdci žije, neumírá. (Fr. Hrubín) V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný manžel, starostlivý tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, přítel Pepa Dubišar. Zemřel 16. června 2011 ve věku 62 let. Rozloučení se bude konat ve středu 22. června 2011 v hod. v kostele sv. Terezie na Kobyliském náměstí. Odtud ho po zádušní mši svaté doprovodíme na Bohnický hřbitov, kde bude ve 13,00 hod. uložen k odpočinku. Jménem rodiny manželka Míla 6. APOŠTOLÁT Meteorologové předpovídali déšť a krupobití, Vydáno dne ale Hospodin k nám byl milostivý a Festivalu 2011 dopřál nádherný slunečný den. Jak jsme si to užili dokumentují následující fotoalba (viz web). Hana & Milan Jandáčci Snoubenecká setkání v rodině Milí přátelé, jak jsme již některé z vás informovali, v tomto roce byl náš projekt příprav snoubenců opět podpořen dotací ze strany MPSV. Za to děkujeme administrativnímu zázemí SHM. Také kurs nových vedoucích párů pokračuje. Na podzim nás čekají ještě dvě sobotní setkání. Radujeme se z toho, že všichni mladí manželé berou přípravu na tento svůj apoštolát velmi zodpovědně. Kromě toho každý rok také organizujeme vzdělávací seminář pro naše vedoucí manželské páry zapojené do tohoto programu. V tomto roce to bude již 8. seminář. Uskuteční se dne v Praze. Přednášejícím bude IC Lic. Mgr. Miloš Szabo, obhájce manželského svazku u Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské. S vděčností si na konci tohoto školního roku uvědomujeme, že Pán tomuto dílu žehná! O tuto radost se s vámi chceme rozdělit. Hana a Petr Imlaufovi, Praha Botič 7. SPOLEČENSTVÍ SE PŘEDSTAVUJE ASC ČESKÉ BUDĚJOVICE Přemysl Otakar II. král za vznikem Budějovic stál (vlastně stál i před vznikem) pak přišli husiti i Jakub Krčín s rybníky Kubata, Cimbura a Země zamyšlená se Stehlíky všichni s moudrou hlavou kromě husitů (ti to brali útokem). A když ti výše jmenovaní postupně zemřeli Budějovice české první salesiány uzřely 13

14 a pak druhé, třetí a další jako seřazené v mohutném průvodu včetně jejich pastorace, úspěchů i mnoha odchodů a sotva přehnala se vlna poslední revoluce spojili se zde do samostatné buňky (ne baňky) spolupracovníci a spolupracovnice. Věrni jihočeské jako křemen tvrdé hlavě však jako pochodeň žhne nezničitelné srdce a k práci připravené jejich drsné ruce střetávali se názorově v provinciální vřavě vždy odhodláni vlastní cestou jít vždy připraveni za ostatní mřít. Dnes scházíme se dvakrát každý měsíc spolu někdy klesáme vzhůru a někdy stoupáme dolu řešíme četné obchody jako židé nebo jako na trhu a také zajedem na hlubinu ať už náhodně či podle rozvrhu a někdy jen tak plácáme se na mělčině v blátě a nestydíme se ani trochu za připos*ané gatě. Nejmladší z nás modlí se za nás ve věčném Římě tři další prochází teď přípravou v létě v zimě a ještě se staráme o Rádla Toma salesiána a jsme rádi že coby delegát je mezi náma tvoříme všichni tlupu či partu jedinou i s těmi, co nikdy slibovat nebudou. Abychom taky byli platni a zaplnili chvíle volné pustili jsme se na chaloupce Tampír do práce brigády jsou povinné i dobrovolné zde trochu dobrého piva a hodně legrace těžké stavební stroje a naše krumpáče máme pevnou vůli nejen tvrdé jihočeské palice. Pepa Hes Díky za další originální kvítek do naší spolupracovnické kytice. Dokonce ve verších! V příštím čísle se můžeme těšit, dá-li Bůh, na květ z Písku (ASC 302). Sazeč 8. SALESIÁNSKÁ RODINA Náš půst se proměnil v almužnu Vydáno dne Postní program 40 dní na podporu čínských bohoslovců se chýlí ke konci a již teď můžeme vidět, že přináší své ovoce. Zapojili se do něj mladí i staří z různých míst ČR. Do konce dubna je otevřený pro kohokoliv dalšího. Před začátkem postní doby dostala světová salesiánská rodina od hlavního rádce pro misie P. Václava Klementa SDB zajímavý podnět podpořit studium stovek čínských bohoslovců a řeholníků tím, čeho se mohou v postní době vzdát, a tak investovat do budoucnosti církve. Jeho výzva nezůstala bez odezvy. Například studenti, žijící v kobyliském salesiánském domě, ušetřili na tento účel během 40ti postních dnů 1800 Kč, jeden kněz přinesl 2000 Kč na bohoslovce v misiích, na účet Adopce přišly některé částky s poznámkou postní almužna apod. Na tento účel šly i všechny dary, zaslané během letošní postní doby přes Klub přátel Adopce nablízko na momentálně nejpotřebnější aktivity. Děkujeme vám všem za velkorysost a podporu budoucnosti církve. Kéž vám Pán vše stonásobně odmění! P. Jaroslav Vracovský, SDB; zdroj: Ze zápisu ze setkání Koordinační rady Pražské SR a) hodnocení uplynulého období (viz zápis z ) Všechny akce hodnoceny velmi pozitivně; v postní duchovní obnově pro celou pražskou SR budeme pokračovat. 14

15 b) kalendář akcí (redakčně aktualizováno) Salesiánské prase v Kobylisích* Salesiánské kněžské a jáhenské svěcení v Brně Žabovřeskách Věčné sliby sestry Míly FMA (asi v Brně) Provinciální kongres ASC (místo bude upřesněno) Ples SHM (Žďár nad Sázavou) * K akci Salesiánské prase vznikla diskuze o jejím smyslu a podobě. Ujasnili jsme si, že se skutečně prostřednictvím této akce chceme více poznat, že ji neošidíme obvyklými párky a buchtami, ale že budeme skutečně opékat prase, protože se jedná o akci jedinečnou a sváteční. Aby akce zdárně proběhla, byl ustaven tým s těmito úkoly: Vláďa Sandholz, Pavel Koch, Láďa Heryán zajištění prasete a jeho přípravy, nápoje; Pavla Macounová starost o program pro děti; Zdeňka Švédová starost o program pro dospělé. Termín příštího setkání je 18. října v 19.30h Zapsal Ladislav Heryán Podpořte salesiánské misijní dobrovolníky Vydáno dne Salesiánské dobrovolníky můžete nyní podpořit dárcovskou SMS. Odešlete SMS ve tvaru DMS ADOPCENABLIZKO nebo DMS ROK ADOPCENABLIZKO na telefonní číslo Jan Obruča Cagliero 11 duben 2011; Cagliero 11 květen 2011 Dne Jsem salesián díky Donu Boskovi, jenž opustil Castelnuovo a šel do Turína; díky salesiánům, kteří odešli z Turína jinam do Itálie; díky salesiánům, kteří opustili Evropu a šli do cizích zemí. Nemůžu i já projevit vděčnost za to, co jsem dostal zdarma? vysvětluje své misijní povolání P. Alejandro. ( ) Blahoslavený Jan Pavel II. na jedné ze svých apoštolských poutí řekl: Jsem nástupcem Petra a také Pavla, který s cílem hlásat evangelium cestoval po celém světě. Opravdu. Byl velkým misionářem v první řadě proto, že hlásal Krista skutečně svým životem. Jeho život byl hluboce zakořeněný v Kristu a tak nemohl dělat nic jiného než jít a setkávat se s lidmi a dělit se s nimi o svoji víru v Ježíše Krista Přečtěte si nejnovější číslo misijního newsletteru Cagliero 11, vydávaného hlavním rádcem pro misie, P. Václavem Klementem. Ke stažení na webu. Zdroj: AKSANTI Vydáno dne V roce 2011 odchází 14 misijních dobrovolníků do Bulharska, Konga, Svazijska a dalších zemí. Přijďte načerpat atmosféru exotických dálek i vy! Zveme všechny na program AKSANTI v Brně v sobotu a vyslání dobrovolníků při bohoslužbě v neděli Jan Obruča Čtrnáct dobrovolníků pomůže chudým dětem ve světě Vydáno dne Vyslání nových dobrovolníků se uskuteční v sobotu 18. června 2011 od 17:00 v Salesiánském středisku v Brně-Líšni. Na akci s názvem Aksanti, což ve svahilštině znamená děkuji, se veřejnosti představí nejen 14 nových dobrovolníků, ale i řada bývalých dobrovolníků. Návštěvníci se mohou těšit také na skypové rozhovory se současnými dobrovolníky v terénu, seznámení s odlišnými kulturami nebo ochutnávku exotických jídel. Součástí programu bude i beseda s českým salesiánem Františkem Radecki, který dlouhodobě pracuje v Zimbabwe jako ekonom technického učiliště. Celým večerem bude provázet známý moderátor Pavel Anděl. Vstup je zdarma. 15

16 Rok 2011 byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. Česká republika nezůstává pozadu a díky projektu Adopce nablízko vysílá na pomoc 14 mladých dobrovolníků. Většina z nich bude pomáhat celý rok znevýhodněným dětem a mládeži v rozvojových zemích světa. Dobrovolníci, kteří se rozhodli věnovat část svého života pomoci potřebným, se vydají do Konga, Svazijska, Jihoafrické republiky, Zambie, Indie a Bulharska. Zde se zapojí do již existujících projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu dětí a mládeže. Nevzdělanost vede k nezaměstnanosti, ta k chudobě, nemocem a často i AIDS. Vzdělání tento koloběh otáčí, vysvětluje Jaroslav Vracovský, předseda Salesiánské asociace Dona Boska. Od roku 2005 vyslala tato organizace do zahraničí již přes 80 dobrovolníků. Zpravidla vyučují na základních i středních školách, doučují slabší žáky nebo pro ně připravují volnočasové aktivity. Jejich dopisy z terénu jsou pravidelně uveřejňovány na sdb.cz/cagliero-dopisy. Celý pobyt podstupují mladí lidé dobrovolně, bez nároku na odměnu. Často si musí navíc financovat další výdaje spojené s cestou pojištění, vízum, očkování nebo letenku. Za účelem finanční podpory dobrovolníků vznikl projekt Adopce nablízko. Umožňuje přispět dobrovolníkům a pomoci jim uhradit alespoň část nákladů. Lidé, kteří chtějí libovolným finančním příspěvkem podpořit konkrétního dobrovolníka, mohou využít webové stránky Zde najdou i více informací. Nově je možné přispět také odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ADOPCENABLIZKO na číslo Zdroj: Dobrovolníci: nastává výměna stráží Milí spolupracovníci, salesiánští dobrovolníci, z jejichž dopisů jsme se v průběhu tohoto školního roku dozvěděli mnoho zajímavého, se pomalu loučí se svými působišti. A noví se již připravují na odjezd do misií. V sobotu a v neděli proběhlo v Brně vyslání nových dobrovolníků. V sobotu večer se představili bývalí, stávající (přes Skype) i budoucí dobrovolníci, pak jsme měli možnost ochutnat speciality z Indie, afrických zemí a Bulharska a zasoutěžit si a vydražit zajímavé předměty z misií. Večer byla beseda s P. Františkem Radeckim, českým salesiánem v Zimbabwe, kterou mistrně moderoval, stejně jako ostatní program, Pavel Anděl. V neděli byla slavnostní mše svatá se slibem dobrovolníků a jejich vysláním. Celé setkání stálo opravdu za to. Bližší informace najdete na webových stránkách ASC. Znovu bychom chtěli připomenout projekt Adopce na blízko. Dobrovolníci, kteří budou působit mimo Evropu, nejsou podporováni z programu EU, proto jsou z velké části odkázáni na dobrodince. Pokud můžete, adoptujte si svého dobrovolníka. Informace získáte na stránkách Můžete podpořit naše dobrovolníky také dárcovskou SMS. Odešlete SMS ve tvaru DMS ADOPCENABLIZKO na telefonní číslo Cena DMS je 30 Kč, Salesiánská asociace Dona Boska obdrží 27 Kč. Co nám dobrovolníci po roční zkušenosti píší? I v Indii si holky prošly krizí. Maruška píše: Jak jsem si zpětně diagnostikovala, prošla jsem si tu v průběhu ledna krizí, kdy mě tu naprosto všechno a všichni štvali, vytáčeli a to, co se na začátku zdálo být úchvatné, zajímavé a exotické, se stalo něčím, co se mi naprosto hnusí! Zní to možná drsně, ale ono to drsné bylo:-). Už mě začalo štvát, že se zas musím polévat studenou vodou a k jídlu mě nečeká nic jiného než ryžeee. Docházela mi energie a to nejen k přemáhání se, uskromňo- 16

17 vání se a omlouvání indické nátury a nefungující země. Co bylo horší, místní lidé mi začali lézt absolutně na nervy! ( ) Začala jsem pochybovat, jestli to, že tu jsem, má vůbec nějaký smysl, zda jsem tu vůbec nějak užitečná nebo zda jsem tak alespoň vnímána. Ovšem po dvoutýdenní dovolené mimo Golaghat a se začátkem školního roku ( ) se mi podařilo nad to vše povznést, vstát a jít opět s novou silou do všech možných aj nemožných dobrodružství a zkušeností, které žití v Indii nabízí. Daleko více si to tu teď užívám! Konečně jsem se oprostila od představy, že alespoň trochu změním Indy s celou jim svatou Indii. Je mi jedno, zda tu připadám někomu užitečná, protože já se tak konečně cítím a to mi stačí. Novou sílu a energii nabírám z úsměvů, blbnutí, hraní, tancování s kluky. To mi přijde jako nejužitečnější a nejdůležitější, co tu dělám. Jsem s nimi a vše dělám s nimi! (...) Můj čas tu prostě pro mě má smysl! A to mě dělá šťastnou. Těším se k Vám do našich luhů a hájů, ale ještě předtím si tu chci naplno užít indické jinakosti se všemi pozitivy i negativy!:-) V Kongu salesiáni slaví. A Markéta se již loučí: V roce 2011 slaví salesiáni stoleté výročí příchodu prvních salesiánských misionářů do Demokratické republiky Kongo. Oslavy začaly už v listopadu slavnostní čtyřhodinovou mší za přítomnosti biskupa a v jejich rámci k nám do Lubumbashi v dubnu zavítal hlavní přestavený salesiánů Pascal Chaves. Kluci se na devátého nástupce Dona Bosca hrozně těšili a připravili si pro něj tradiční tanec limba. V pátek 22. dubna se v Cité des Jeunes, velkého učiliště kousek od našeho centra, sešly všechny salesiánské školy z Lubumbashi a okolí k rozpravě s Pascalem Chavesem, tanci a zpěvu na jeho počest. Celá slavnost se nesla v duchu přátelského setkání, k jehož atmosféře přispívala i ta správná africká spontánnost všech svěřenců i svěřenkyň salesiánů i salesiánek, s nimiž šijí všichni čerti, jakmile někdo někde pustí hudbu či začne vyluzovat zvuky hudbě alespoň podobné. V neděli se pak ještě všichni sešli na slavnostní mši, kterou hlavní představený sloužil v mexické poitalštěné francouzštině. ( ) A tak se stalo, že mi z mé dobrovolné služby zbývá poslední měsíc. (..) V průběhu července a srpna se vůbec velká část naší komunity rozjede do různých koutů země a už se nikdy nesejde. Dobrovolníci odjedou domů, aspiranti se stanou prenovici, stážisti začnou studium teologie, bratři odejdou do jiných center a otce Eduarda, největší podporu nás dvou dobrovolnic, poslal provinciál kamsi do buše doprostřed ničeho zakládat nové salesiánské dílo. Markéta s Monikou z Bulharska přišli s novou formou dopisu: Tentokrát vás čeká zážitkovější forma dopisu. Kdo by taky pořád jenom četl A komu zážitek nestačí, můžete se podívat na několik nových fotek na naší fotogalerii: 17

18 například na fotky z křížové cesty, kterou jsme s děckama šli, na fotky z různých her, výletů i běžné činnosti. Tedy pro ty, co se rozhodli něco zažít: Zkuste si na vlastní kůži (či lépe řečeno na kůži vlastní figurky) projít se Starou Zagorou jakožto salesiánský dobrovolník a uvidíte, co se Vám přihodí po cestě. Možná, že se cestou pomodlíte breviář, možná, že zahučíte do hromady odpadků a co se stane nejpravděpodobněji, nejspíš potkáte nějaké děcko, které si nese s sebou nějaký problém nebo překvapení. Možná budete donucení točit dětem lano, aby mohly skákat přes švihadlo, nebo si dáte vkusnou banicu. Stačí jen najít si figurky, kostku, vytisknout a slepit hru a můžete začít! Pravidla hry Bulharsko nezlob se, aneb dobrovolnické člověče jsou stejná jako u hry Člověče nezlob se, akorát Vás občas potká na cestě něco neočekávaného. Hurá do toho a můžete nám pak napsat, jak jste si hru užili (Poznámka redakce: protože by se hra nevešla do zpravodaje, můžete si ji stáhnout na adrese: Úplné znění dopisů a další dopisy dobrovolníků si můžete přečíst na webu Ludmila a Jan Obručovi I malá pomoc je významná Vydáno dne Milí přátelé! Salesiány Dona Boska vám jistě není třeba zevrubně představovat. Salesiáni v Kobylisích pořádají pro děti a mládež velké množství aktivit a činností. Všemožné kroužky (keramika, judo, fotbal, tanec, atd.) např. v roce 2009 navštěvovalo pravidelně 420 dětí a mladých lidí. Chaloupky a víkendové akce, tábory, jednorázové akce (dětský den, soutěže, kurzy, představení, výstavy, soutěže, ), spolupráce s kurátory městské části Prahy 8 při zapojování dětí s prospěchovými problémy, Klub maminek, Školička pro děti od 3 let a mnoho dalšího: to má v Kobylisích na starosti občanské sdružení Salesiánský klub mládeže. Podrobnosti na našich webových stránkách Všechny tyto činnosti jsou náročné nejen na čas a nadšení těch, kteří za vší tou mravenčí prací stojí, ale samozřejmě stojí i dost peněz. Rok od roku je těžší je shánět, to všichni víme. Dotace, pracně vykoupené hodinami sepisování administrativně náročných žádostí, zasílaných kam se dá, jsou bohužel rok od roku menší. Každá koruna je nám dobrá. Letos se nám podařilo prokousat se administrativní džunglí až k možnosti financování prostřednictvím dárcovských SMS. Myslíme si, že ne každý může dávat větší peníze, ale těch 30 Kč by si mohlo dovolit více lidí Doufáme v pomoc a prosíme na všechny strany podpořte nás. Věc má navíc háček pokud se nám v prvních třech měsících projektu nepodaří sehnat 300 DMS, možnost používat tuto formu získávání peněz nám bude odebrána. Je mi jasné, že na každém rohu vás stále někdo oslovuje s prosbou o pomoc na všechno možné i nemožné. Přesto to nevzdávám a prosím vás i já o podporu pro salesiánské dílo nejen modlitbou, ale i touto přízemní formou. Stačí zaslat na číslo zprávu ve tvaru DMS SKM (cena DMS je 30 Kč, SKM Kobylisy z toho obdrží 27 Kč). Přispívat můžete i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK SKM na číslo a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Srdečně vás zdraví, za jakoukoli podporu děkuje a doufá v ni za Salesiánský klub mládeže Marie Kotrbová (Zdroj: Zpravodaj Živá rodina 5/2011) 18

19 Salesiánská neziskovka z Pardubic míří na Velehrad Milí přátelé, možná nevíte, že naše Centrum Don Bosco funguje v Pardubicích už šest let. Snaží se pomáhat mladým lidem, kteří odchází z ústavní výchovy. Nemají to jednoduché, nejsou připraveni, nemají za sebou rodinu, která za nimi stojí. Snažíme se je v tom osamostatňování alespoň trochu podpořit. A tak jsme rádi, že jsme byli vybráni mezi čtyři neziskovky, které budou letos představeny na koncertu Večer lidí dobré vůle na Velehradě. Bude jej vysílat v předvečer slavnosti svatých Cyrila a Metoděje od 20 hod. Česká televize i Český rozhlas. Děkujeme za jakoukoliv podporu. Monika Peterková více na: -miri-na-velehrad/: Jedinečná příležitost se naskytla pardubickému občanskému sdružení, které se věnuje mladým lidem z ústavní výchovy. Salesiánské Centrum Don Bosco SKM je mezi čtyřmi organizacemi, jež se podělí o výtěžek letos dvanáctého ročníku Dnů lidí dobré vůle. Ty se odehrají 4. a 5. července ve východomoravském poutním místě na Velehradě. Lidé svoji podporu mohou poskytnout prostřednictvím dárcovských SMS už od 1. června. Letos každou korunu opravdu několikrát obracíme v ruce. To, že jsme byli mezi desítkami neziskovek vybráni právě my k tomu, abychom se na Velehradě ucházeli o podoru lidí dobré vůle z celého Česka, je pro nás velká pocta i nedocenitelná pomoc, uvedl předseda občanského sdružení Martin Poláček. Salesiánské Centrum Don Bosco SKM je jednou z mála organizací v Česku, která se zabývá pomocí mladým lidem na odchodu z dětských domovů do běžného života. Navíc naše služba Doprovázení tedy to, že jsme mladým lidem připraveni podat pomocnou ruku už za jejich pobytu v ústavní výchově a hlavně po odchodu z ní je v tuzemsku unikátní, připomněl Poláček. Lidé mohou podpořit Centrum Don Bosco SKM a další tři organizace od 1. června odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS VELEHRAD na číslo Cena jedné DMS je 30 korun, z toho 27 korun bude pomáhat. Peníze z Konta Velehrad si pardubická neziskovka rozdělí spolu s Hospicem sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, Konzervatoří Jana Deyla a Střední školou pro zrakově postižené v Praze a Nadačním fondem ADIUVARE, který přispívá k rozvoji duchovních a mravních hodnot při výchově mládeže. Hlavní velehradský koncert Večer lidí dobré vůle, který čtyři významné charitativní projekty představí, odvysílají Česká televize i Český rozhlas v přímém přenosu v pondělí 4. července od 20 hodin, tedy v předvečer Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Centrum Don Bosco SKM působí pod pardubickými salesiány od roku 2005, spolupracuje s dětskými domovy, úřady i dobrovolníky a je součástí salesiánského díla v Česku. Ve své práci vychází z principů pedagogiky italského kněze 19. století Jana Boska, zakladatele salesiánů. Lidé mohou svoji pomoc směrovat také přímo pardubickému občanskému sdružení. Více informací o něm i o možnosti, jak pomoc dětem podporovat například prostřednictvím veřejné sbírky, najdou zájemci na Staříčkovu pěší pouť z Fryštáku na sv. Hostýn Milí přátelé, již po sedmé Vás srdečně všechny zveme na letošní Staříčkovu pěší pouť z Fryštáku na sv. Hostýn a zpět (cca 35 km), která se uskuteční ve středu , kdy si připomínáme 84. výročí příchodu salesiánů do Českých zemí ( ). Základní informace: 19

20 6.30 Odchod od kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku Příchod na sv. Hostýn Mše sv. v bazilice P. Libor Všetula SDB Možnost oběda v poutním domě nebo z vlastních zásob Odchod ze sv. Hostýna (od vody) Návrat do Fryštáku S sebou dobré boty, bundu, pláštěnku a svačinku. Na setkání se těší Ivana a Josef Pospíšilíkovi, Holešov Videoklip ze Setkání se salesiány 2011 Vydáno dne O Setkání se salesiány by se toho dalo napsat hodně, opravdu hodně. Diderot a spol. se svými svazky by se mohli jít zahrabat. Jenže komu by se ty tuny textu chtěly číst? Proto moderní civilizace vynalezla internet, YouTube, pohodlná křesla a brambůrky. Použijte nejlépe všechno najednou a vychutnejte si ohlédnutí za skvělým víkendem, u kterého prakticky nemusíte namáhat mozkové závity. Příjemnou podívanou přeje Adam. Video je zde». (Pochopitelně na webu. :-) Zdroj: 9. RŮZNÉ INFORMACE Johny slouží rodákům v Chicagu Vydáno dne Skupina mladých Moraváků, kteří dlouhodobě žijí v americkém Chicagu, si od minulého pondělí užívá přítomnosti ředitele Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku P. Jana Komárka. Do Ameriky odjel na pozvání tamních krajanů. Od pátku do neděle tady vedl duchovní obnovu. Setkání po letech bylo hodně dojemné. V době totality totiž sloužil v Blatnici pod Svatým Antonínkem, odkud pocházím, prozradila Marie Cíchová. V Chicagu už žije s manželem Pavlem jedenáct let. Založili zde rodinu a vychovávají čtyři děti. Je to super! Johny tady zůstane přes Velikonoce. Dokonce bude zasedat v degustační komisi na Velikonoční výstavě vín, prozradil Pavel Cícha. Salesiánského kněze P. Jana Komárka, jemuž přátelé neřeknou jinak než Johny, je možné doma zastihnout nejen ve Fryštáku při duchovní službě. Rád se na Zlínsku také projíždí v sedle kola. Jistě není bez zajímavosti, že v Chicagu je duchovním pro Českou katolickou misii Cyrila a Metoděje Mons. Dušan Hladík, který je spolužákem P. Komárka. A jak prožívají Moraváci Velikonoce za mořem? Stejně jako doma na Moravě. O Květné neděli si dokonce do kostela také přinesli k posvěcení kočičky. Zdroj: Opět svatý Dominik! Vydáno dne Milí přátelé, rádi vám oznamujeme narození dalšího vnoučete, v pořadí už šestého (sedmé bude co nevidět). To čerstvě narozené děťátko je holčička Rozárka. Jestli si pamatujete, před dvěma lety jsme svědčili o přímluvě sv. Dominika ohledně šťastného narození dvojčátek po komplikovaném těhotenství, a to právě na jeho svátek. Však rodiče i s dětmi už byli poděkovat na jeho hrobě. Náš malý světec ale pomáhá i dalším Jiná naše dcera byla k těmto věcem trochu skeptická. V jejím prvním těhotenství pro špatnou polohu dítěte a vyšší počet dioptrií (namáhavý porod zhoršuje tuto oční vadu) lékaři nechtěli riskovat a naplánovali císařský řez. Za tři roky čekali druhé miminko a dcera měla obavy, že to bude beztak zas císař a kolik že může mít s takovou dětí, atd. Aby mohla rodit normálně, potřebovala by spíš menší dítě ve správné poloze a krátký 20

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Lenka Prasličáková Jméno a příjmení

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více