informace z obce Lenka Matýsková (šéfredaktor), Martin Richta (grafika a sazba) Mgr. Blažena Wertichová (korektura), Markéta Tyllová (koordinátor)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informace z obce Lenka Matýsková (šéfredaktor), Martin Richta (grafika a sazba) Mgr. Blažena Wertichová (korektura), Markéta Tyllová (koordinátor)"

Transkript

1 Z roku 1257 je zachována první písemná zmínka o naší obci. Uplynulo dlouhých 755 let a v letošním roce si znovu po pěti letech připomeneme výročí této písemné památky. Že území Neplachovic bylo osídleno již dávno, je dokumentováno četnými vykopávkami v katastru naší obce. V mnohých historických pramenech je připomínána jako nejstarší zemědělská lokalita, jejíž stáří je odhadováno na více než 6000 let. V novodobé historii obce, tj. od roku 1990, kdy jsme znovu získali samostatnost, zase co pět let slavíme a jednotlivá výročí vzpomínáme při různých společenských událostech. Přejeme si, abychom při těchto příležitostech podpořili sounáležitost občanů k obci a posílili mezilidské vztahy. 2/

2 informace z obce 23. schůze rady obce Rada obce na své schůzi schválila nové složení školské rady, uložení ornice ze skrývky stavby chodníků na I/57 do sportovního areálu, výměnu 1 ks dveří na střelnici a zhotovení žaluzií v místnosti střelců, smlouvy o nájmu hrobových míst od Dále rada obce uložila starostce zajistit zaslepení otvorů v atice ZŠ a zamezit hnízdění ptáků; připravit výzvu a zadávací dokumentaci na projekt oplocení zámeckého parku; připravit do programu zastupitelstva aktualizace OZV 1/2010 a 2/ schůze rady obce Rada obce na své schůzi vzala na vědomí vyúčtování za pronájem vodovodu a kanalizace za rok 2011 ve výši ,28 Kč bez DPH za vodovod a ,86 Kč bez DPH za kanalizaci. Rada schválila udělení souhlasu s užíváním znaku obce dle OZV 4/1996 o používání symbolů obce za úhradu 1.000,- Kč pro rok 2012 pro výrobu sběratelské kolekce Erby měst a obcí ČR, kronikáře obce Mgr. Ivanu Vaňkovou, střednědobý plán finanční kontroly a roční plán finanční kontroly pro rok 2012, příspěvek SONS ČR Opava ve výši 2.000,- Kč pro rok Rada uložila starostce obce zaslat reklamaci ve věci skel v tělocvičně ZŠ firmě Slezské stavby Opava, dále uložila finančnímu výboru zpracovat směrnici pro poskytování finanční pomoci pro občanská sdružení, společenské organizace a jiné žadatele z rozpočtu obce. 10. zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 12. března v hodin ve výdejně stravy základní školy Neplachovice. Bližší informace naleznete na pozvánce ve vývěsní skříňce. Věříš si? Děti školou povinné vědí, že Věříš si? je název soutěžního televizního pořadu, ve kterém si zástupci čtyř základních škol z celé České republiky měří své síly, dovednosti a vědomosti. 26. ledna 2012 se v Brně natáčelo jeho další pokračování a pro naši školu bylo velmi důležité. Přihlásila se totiž do něj žákyně VI. B Kristýna Šreková. V soutěžních disciplínách jako triatlon, vědomostní test nebo virtuální hra nechala za sebou všechny své soupeře a umístila se na prvním místě. Kristýnce samozřejmě blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy! Její vítězný souboj můžete zhlédnout v úterý v podvečer na ČT2. Ivana Vaňková, třídní učitelka 1 Lenka Matýsková (šéfredaktor), Martin Richta (grafika a sazba) Mgr. Blažena Wertichová (korektura), Markéta Tyllová (koordinátor) příští uzávěrka bude

3 různé Výzva Prosíme občany, hlavně dříve narozené, kteří by doma mezi svými fotografiemi našli snímky zámku z období předválečného, ale i po válce, aby je poskytli k zapůjčení na obecní úřad, kde si ihned vyrobíme kopie. Jedná se o fotografie budovy zvenku i zevnitř, ale i parku a oplocení. Fotografie budou sloužit při projektování nového oplocení, mohou být použity jako podklady pro projekt budovy nebo s nimi můžeme nahlédnout do původních interiérů. Všem dárcům předem děkujeme. Dana Schreierová Grafická soutěž Rada obce vyhlašuje soutěž na zpracování návrhu uvítací tabule při vjezdu do obce Neplachovice. Své návrhy můžete zasílat v grafické podobě prostřednictvím elektronické pošty na adresu nebo osobně předat na obecním úřadě. Návrhy budou opatřeny jménem a adresou autora. Soutěž není věkově omezena. Vybírat se bude ze všech doručených návrhů. Z doručených prací bude vybrán nejzdařilejší návrh. Uzávěrka soutěže bude Dana Schreierová Pro pamětníky V sobotu 11. února měl pohřeb v Kunčicích pod Ondřejníkem profesor Karel Hrubiš. Pro většinu neznámé jméno. Starší občané si jej pamatují buď osobně, nebo z vyprávění. Pan Hrubiš se narodil v roce 1918 a v době před druhou světovou válkou v mladém věku působil v Neplachovicích jako varhaník. Řídil chrámovou hudbu a kostelní zpěv. Za pana faráře Bábka byl předchůdcem varhaníka p. Malocha. Bydlel v domě č.p. 22 (rodina Schreierova). Pocházel z muzikantské rodiny a později vystudoval hru na varhany a působil ve Štramberku, Teplicích a Litoměřicích. Vyučoval v Teplicích a na konzervatoři v Plzni. Vychoval 518 umělců a napsal 48 odborných spisů a 60 skladeb. Několikrát koncertoval v našem kostele. Jiří Čech 2

4 reportáž Informace z výročních schůzí a valných hromad společenských organizací a sdružení Jako každý rok, tak i letos jsem byla pozvána na výroční a valné hromady našich spolků a organizací. Výroční schůze SDH Zadky se konala v restauraci čerpací stanice Gold. Ze zprávy o činnosti je zřejmé, že spolek má 17 členů, z toho jednu ženu. V rámci možností pořádají akce pro děti jako je Pálení čarodějnic, Dětský den nebo Mikulášskou nadílku. Jako součást zásahové jednotky se účastní námětových cvičení. V roce 2012 plánují hasiči ze Zadků mimo tradičních akcí i oslavy 90 let od založení sboru, setkání rodáků a u této příležitosti bude slavnostně otevřeno i nové hřiště. Dále jsem navštívila výroční schůzi ČZS Neplachovice, která se konala v sobotu v kulturní místnosti v Neplachovicích. Z výroční zprávy uvádím: členskou základnu tvoří celkem 64 osob, z toho 37 žen a 27 mužů. Podle obcí je to v Neplachovicích 32 členů, v Holasovicích 21 členů, v Loděnici 6 členů, ve Štemplovci 2 členové, v Kamenci 1 člen a v Brumovicích 2 členové. Šest členů spolku je ve věku let. V roce 2011 byly pěstitelské úspěchy rozdílné, zapříčiněné květnovými mrazíky. Spolková činnost byla bohatá. Spolek uspořádal v únoru tradiční Zahrádkářský ples, dále se pak uskutečnila přednáška na téma Pěstování ovocných stromů. V červenci organizace uspořádala zájezd do polského Otmuchowa na výstavu květin a exkurzi v pivovaru v Hanušovicích. Od září probíhalo v moštárně v Holasovicích tradiční moštování ovoce, kdy bylo zmoštováno celkem kg ovoce. Organizace byla nápomocna i odborně, a to při prořezávce ovocných stromů na záhumenní cestě v Loděnici, kde bylo ošetřeno 53 stromů. Dvěma členům byla udělena Republikovou radou ČZS bronzová medaile za zásluhy o rozvoj zahrádkářství, byl to pan Antonín Varyš a pan František Böhm, který se slavnostního předání nedožil. V neděli se uskutečnila slavnostní výroční valná hromada SDH Neplachovice, která se nesla v duchu letošních oslav 120 let od založení sboru. Po programu mladých hasičů, který byl připomenutím uplynulých 120 let v zajímavých souvislostech, probíhaly zprávy o činnosti, stavu pokladny, revizní komise a zpráva o činnosti sportovního družstva. Hasiči jako každoročně hodnotili činnost v rámci účasti na mládežnických soutěžích, ale i soutěže v rámci okrsku nebo spor- 3

5 reportáže tovního družstva. Všechny výsledky jsou velmi uspokojivé. Rovněž se naši hasiči zapojují do kulturního života obce, a to pořádáním plesu, uzlovací štafety, hry pro děti Pexeso, pořádáním MSP nebo účastí a pomoci na akcích pořádaných kulturní komisí. Hasiči nezapomínají ani na své starší členy, které navštěvují při jejich životních jubileích. Na závěr slavnostní schůze bylo předáno množství ocenění, deset pamětních listů, dvě ocenění Řád sv. Floriána, pět čestných uznání krajského sdružení hasičů, dvě ocenění za zásluhy, šest medailí Sv. Floriána, osm čestných uznání SDH, tři čestná uznání okresního sdružení hasičů, pět čestných uznání okrsku, jedno ocenění za mimořádné zásluhy a čtyři ocenění za příkladnou práci. Zvláštní vyznamenání obdržel pan Josef Benš, který je členem již 60 let a další členové pak za 50 let členství, a to Jiří Čech, Vlastimil Fleger, Josef Kořistka, Jan Staníček, Dieter Štencek a Jan Woitek. Pamětní list s poděkováním obdržel i náš obecní úřad. Pokračování příště. Dana Schreierová Valná hromada SDH foto Martin Richta Vánoce v Muzeu a setkání na hranici Poslední adventní neděli odpoledne se členové občanského sdružení Slezský venkov, jejich rodiny, přátelé, známí a občané - nejen Holasovic, sešli na akci Vánoce v Muzeu. Pro příchozí byly v kuchyni připraveny vánoční dobroty cukroví, štrúdl, makovec a na zahřátí svařené víno. Ti, kteří měli zájem, a nebylo jich málo, si mohli s výkladem projít celé muzeum. Před 15. hodinou k nám dorazila i skupina z Neplachovic a společně jsme se vydali směrem ke státní hranici. Tam na nás čekala vatra, kterou připravili polští přátelé, u ní jsme si opekli přinesené zásoby. Těmito již tradičními vycházkami za hranice si připomínáme podepsání Schengenské smlouvy, která byla základem pro zrušení celních a pasových kontrol na vnitřních hranicích EU. Tentokrát jsme si minutou ticha připomněli právě zemřelého bývalého prezidenta Václava Havla, který se také zasloužil o to, že se můžeme se sousedy z Polska pravidelně setkávat. Mgr. Jan Heisig a Mgr. Alena Rosová 4

6 informace Informace z mateřské školy Co podnikaly děti z MŠ během mrazivých dnů, které jim nedovolily jít ven? Společně uspořádaly šaškovský karneval, jemuž předcházela pečlivá příprava. Vyráběly šaškovské čepice a nosy, zdobily třídu. Ve čtvrtek to vypuklo. Tanečky, soutěže, zkouška odvahy a srandičky. Děti i učitelky si šaškovský karneval s chutí užily a už se těší na tradiční maškarní karneval, který si mohou děti užít i se svými rodiči první březnovou sobotu. Lenka Gorčicová Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok Zápis dětí do MŠ Neplachovice pro školní rok 2012/2013 (spojený s dnem otevřených dveří pro tyto děti a jejich rodiče) se uskuteční ve čtvrtek 15. března 2012 od 7.30 hod. do hod. v MŠ Neplachovice. Rodiče si vezmou k zápisu rodný list dítěte. Děti budou přijímány podle platných kritérií pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy. Lenka Gorčicová Zápis do 1. třídy Ve středu 18. ledna 2012 proběhl v základní škole zápis dětí do 1. ročníku. K zápisu se dostavilo 39 dětí (Neplachovice 19, Holasovice 11, Loděnice 2, Kamenec 4, Štemplovec 2, Brumovice 1), přičemž zákonní zástupci požádali u 4 dětí o odklad povinné školní docházky o 1 rok. V novém školním roce budou určitě 2 první třídy a je to daleko nejvyšší počet přihlášených za dlouhé období. Mgr. Zdeněk Jurčík, ředitel V měsíci únoru oslavili své významné životní jubileum: Trojančíková Jaroslava 70 let Matějková Emma 70 let Ranostajová Marie 75 let Oslavenkyním srdečně blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. 5

7 Hasičský bál reportáž, kino V sobotu 11. února se uskutečnil již osmnáctý ples na sále hospody U Lípy. V létech předcházejících, kdy byl sál uzavřen, se konal v kulturní místnosti, sokolovně v Holasovicích, na sále ve Štemplovci. Ples tento velice se vydařil. Dobrá hudba a různé veselosti přispěly k dobré zábavě. Tančena byla Česká beseda, bylo okrášlování dam a pánů a bohatá tombola, do které přispělo mnoho členů a příznivců hasičů. Asi tak by to zapsal ve třicátých létech minulého století náš kronikář br. Jaroslav Benš. A já k tomu mohu jen dodat: Přesto, že venku byla třeskutá zima, v dobře vytopeném sále to nebylo znát. K tanci hrála osvědčená a oblíbená hudba pana Baďury. Poděkování patří tanečníkům, kteří nácviku České besedy věnovali hodně volného času a vystoupením přispěli k pobavení účastníků plesu a oživení národních tradic. Již tradičně bylo připraveno okrášlení a tak si každá dáma odnesla domů kožešinu a pánové nový vůz. Půlnoční tombola proběhla v očekávání všech. Ale jak už to bývá: ten, kdo nevyhrál letos, vyhraje napřesrok. Za sbor dobrovolných hasičů v Neplachovicích děkuji všem, kdo přispěli k této zdařilé akci, a těším se na další ples, který bude 9. února Jana Čechová Kino Holasovice Velká vánoční jízda animovaná komedie USA, hodin, mládeži přístupný, mluveno česky, délka představení 98 min., vstupné 20,-- Kč Perfect days I ženy mají své dny komedie ČR, hodin, mládeži přístupný od 12 let, mluveno česky a slovensky, délka představení 100 min., vstupné 20,-- Kč Obhájce kriminální thriller USA, hodin, mládeži přístupný od 12 let, mluveno anglicky, Délka představení 119 min., vstupné 20,-- Kč Rodina je základ státu rodinné drama ČR, hodin, mládeži přístupný od 12 let, mluveno česky, délka představení 106 min., vstupné 20,-- Kč 6

8 z historie K 755. výročí založení obce Výročí obce bylo po pěti letech vzpomínáno zpravidla s výročím založení hasičského sboru. V roce 1982 byl vydán soubor fotografií a v roce 1992 brožura ke stoletému výročí založení sboru a 735 let obce. Historie obce je podrobně zachycena v obecní kronice. Bylo dobrým počinem zhotovit kopie kroniky, založené v roce 1955 kronikářem p. učitelem Vlastimilem Mlčochem, kterou psal do roku 1964, pokračovalo se kronikou Holasovic, jelikož jsme byli sloučeni. Nově psal kroniku od roku 1990 p. Jan Woitek, který činnost kronikáře ukončil dopsáním zápisu za rok V roce 2006 byl vydán kalendář s historickými údaji z obce. Od roku 1990 je pravidelně měsíčně vydáván Zpravodaj, vydává se kulturní kalendář a pro rok 2012 byl vydán pro občany stolní kalendář se současným děním v obci. Základní data o obci: První písemná zmínka o Neplachovicích je z roku 1257 a to, že farní kostel v Niplwitz držel řád německých rytířů. To, že v Neplachovicích byla již v polovině 13. století fara, nám dokazuje, že osada tehdy existující musela být velmi významná, neboť fary bývaly jen ve větších místech. Majitele se v průběhu let měnili, kupovali a prodávali vesnici i s poddanými. Pod pravomoc knížectví krnovského patřila obec až do roku 1850, kdy byly utvořeny okresy. V roce 1779 byla založena osada Neplachovské Zadky. Posledními majiteli panství byli až do roku 1945 Egon a Markéta Pillersdorfovi. 7 Mezi pamětihodnosti patří: zámek vystavěný v roce , od roku 1945 škola, později archiv kostel sv. Jana Křtitele vystavěný v roce 1874 starý dřevěný mlýn Jana Maškeho z roku 1541 pomník Pavla Křížkovského z roku 1910 pomník padlých v 1. světové válce na hřbitově z roku 1920 obecná, nyní mateřská škola z roku 1897 náves lípa svobody z roku 1945 staré lípy, asi 200 let u hřbitova archeologické nálezy odhad stáří let. Obec je nejstarší zemědělskou osadou ve Slezsku. Jiří Čech

9 Z historie hasičského sboru (pokračování) z historie V roce založení se přihlásilo 27 činných a 4 přispívající členové. První starostí bylo zakoupení stříkačky a jiného nářadí hasičského. Svěcení ruční čtyřkolové stříkačky firmy Smekal z Čech pod Kosířem za částku zlatých se odbývalo 17. července. Ihned po založení se sbor pravidelně zúčastňoval slavnosti Božího těla, Vzkříšení a oslav k narozeninám císaře pána Františka Josefa II. V roce 1893 byl zakoupen vozík na hadice, který se rovněž zachoval. Sbor zasahoval při požárech v okolních obcích, jako v pruských Držkovicích 22 muži a ve Vlaštovičkách hasilo 28 mužů. Probíhala i cvičení, kde se spolu zdokonalovaly sbory české i německé: Holasovice, Loděnice, Skrochovice, Brumovice a Neplachovice. Všechny měly své místo i u požárů. V jubilejním roce 50letého panování císaře Fr. Josefa obdržel sbor od slavné obce hasičské skladiště, které stálo až do konce 2. světové války v parčíku před dílnami ZD. V roce 1905, 25. října vyprovodil sbor k poslednímu odpočinku majitele panství Roberta z Pillersdorfu. Nebyl členem, ale udržoval přátelské styky. V těchto dobách náležel náš sbor do župy opavské. V roce 1910 byl pořízen vůz pro mužstvo, který se zachoval pouze na fotografii. Obsáhlý zápis v kronice je věnován roku 1910, kdy se konal sjezd slovanského hasičstva v Lublani. V roce 1912 měl sbor 47 činných a 12 přispívajících členů a mimo jiné úplnou výzbroj pro 52 mužů. Z kroniky vybral Jiří Čech ruční čtyřkolová stříkačka foto Martin Richta 8

10 pozvánky na akce Florbalový turnaj V sobotu se uskuteční v tělocvičně Základní školy v Neplachovicích florbalový turnaj. Pořádá TJ Sokol. Dřevěné kostely na severní Moravě a ve Slezsku V pátek 2. března 2012 v hodin se uskuteční v kulturní místnosti v Neplachovicích přednáška Mgr. Romany Rosové. Přiblíží historii i současnou stavební obnovu dřevěných kostelů na území Moravskoslezského kraje, seznámí s jednotlivými typy dřevěných kostelů, ke shlédnutí budou nejen současné, ale i historické fotografie a plány staveb. Bruslení koledníků V pondělí 5. března od do hodin se uskuteční bruslení na zimním stadionu v Opavě. Vstupenkou bude opět keramická placka. Pojedeme vlakem v z nádraží v Holasovicích. Sraz pod lípou v 9.35 nebo v 9.45 u obchodu. V 9.55 na nádraží, ať může být zakoupena společná jízdenka. Návrat okolo hodin. Vezměte si s sebou malou svačinku, teplé nápoje lze zakoupit. Brusle neste v pevné tašce. Jako doprovod pojede pí Čechová a další dospělí. Jana Čechová Velikonoce na zámku v Neplachovicích Kulturní komise obecního úřadu ve spolupráci se Sdružením rodičů ZŠ Neplachovice, Klubem rodičů MŠ Neplachovice, MŠ Loděnice a MŠ Holasovice vás zve v sobotu 31. března od hodin na Velikonoce na zámku v Neplachovicích. Těšit se můžete na vystoupení dětí z mateřských škol, tvořivé dílny a na výstavky výrobků s velikonoční tématikou, které si můžete zakoupit. Občerstvení pro vás bude opět připraveno v zámecké kavárně. 9 Promítání z cesty Jižní Amerikou Zveme Vás na promítání a vyprávění z dalšího motodobrodružství - tentokrát přes Peru, Bolívii, Chile a Argentinu. Čekají Vás nejen fotky z majestátných Kordilier, nekonečných pamp, ale i vyprávění, jak se dělají argentinské steaky. Akce proběhne v kině v Holasovicích v sobotu 10. března od 17:00 hodin. Vstup zdarma. Radek Frank

11 pozvánky, inzerce Přednáškové odpoledne o historii, archeologii a geologii Holasovic Občanské sdružení Slezský venkov a odbor archeologie Národního památkového ústavu vás zvou na přednáškové odpoledne, které se bude týkat přírody, archeologie a historie osídlení našeho regionu. Ke zhlédnutí budou fotografie, mapy, plánky a také nálezy z archeologických výzkumů prováděných v Holasovicích. Na tato témata budou přednášet: J. Hlas - M. Zezula: Archeologické výzkumy v Holasovicích v r a jejich přínos pro poznání pravěkých a středověkých dějin Opavska. R. Rosová: Historie Holasovic a stavební vývoj bývalého Lichtenštejnského dvora. V. Wertich: Přírodní podmínky pro rozvoj pravěkého osídlení v okolí Holasovic. Přednášky se budou konat v sále hasičské zbrojnice v Holasovicích v neděli od 14:00 hod. Slezské Velikonoce v Muzeu Občanské sdružení Slezský venkov zahajuje letošní muzejní sezonu dnem otevřených dveří na téma Slezské Velikonoce. Součástí bude výstava kraslic, pomlázek, řehtaček a jiných předmětů, které se váží k těmto tradicím. Rádi bychom ukázali také vzorky velikonočního pečiva a cukroví. Prosíme tímto občany o zapůjčení nebo darování předmětů, které mají vztah k Velikonocům v našem kraji, a aby se pochlubili se svými výrobky, které bychom všichni ochutnali. Výstava bude zahájena v neděli ve hod. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Srdečně zvou členové občanského sdružení Slezský venkov. Motorest HEKRA Vaše čerpací stanice HEKRA změnila provozní dobu na NONSTOP, kde kromě načerpání PHM je možno koupit to, co právě doma došlo (večerka), a máte-li chuť na steak nebo pizzu, můžete si vše odvézt domů v kteroukoliv noční dobu. Restaurace pro Vás připravila také několik akcí: Nedělní hostiny (raut), kde můžete v době od 12 do 16 hodin ochutnávat výrobky naší kuchyně v jakémkoliv množství za 160,- Kč na osobu (děti zdarma). Jedná se vždy o první neděli v měsíci. Seniorský věrnostní program od pondělka do pátku mohou naši senioři vybírat denní menu v hodnotě 70,- Kč a soboty a neděle pouze za 30,- Kč (po dohodě je možné jídlo zavést přímo do domu) Náš kolektiv se těší na vaši návštěvu. Kontakt: tel.:

12 Česká beseda na hasičském plese foto Martin Richta Šaškovský karneval v MŠ foto Lenka Gorčicová

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007 Akce na rok 2007 10. 2. Tradiční ostatky 9. 4. Velikonoční pomlázka 19. 5 Babské hody hrají Žadovjáci 25. 5. Nočník 2007 23. 6. Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol v naší obci

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 721 562 521 Jaké jsou uzávěrky

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

s účinností od 1. 2. 2013 bude pobočka vždy v pátek uzavřena www. nechanicko.cz Zapomenutý kronikář Nechanicka posmrtné výročí

s účinností od 1. 2. 2013 bude pobočka vždy v pátek uzavřena www. nechanicko.cz Zapomenutý kronikář Nechanicka posmrtné výročí Zpravodaj číslo 1-2013 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Malé ohlédnutí za loňským rokem Ochotníci v Nechanicích O činnosti mikroregionu se pravidelně dočítáte nejen ve zpravodaji, ale také na internetových

Více

Hasiči na Kvíčale slaví stovku

Hasiči na Kvíčale slaví stovku Vydává Obecní úřad v Batňovicích květen 2013 Hasiči na Kvíčale slaví stovku V roce 1913, po příkladu sousedních obcí, se i kvíčalští sousedé rozhodli založit dobrovolný hasičský sbor. O založení hasičského

Více

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Vážení spoluobčané, v sobotu 28. června 2014 se za nádherného letního počasí uskutečnil v Březovém háji tradiční Den obce. Ten letošní byl však přece jenom něčím výjimečný. V tomto kalendářním roce si

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Blanicí a zprávu o hospodaření městyse za rok 2012. uskuteční v sobotu 6. dubna 2013 v KD Strunkovice nad

Blanicí a zprávu o hospodaření městyse za rok 2012. uskuteční v sobotu 6. dubna 2013 v KD Strunkovice nad ZPRAVODAJ MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Duben 2013 Hradní střídání... partají nestála o to, aby ze skříní vypadávali nějací kostlivci. Když se náhodou nějaká nepříjemná kauza objevila, byla rychle společnými

Více

Bohdíkovský zpravodaj

Bohdíkovský zpravodaj Bohdíkovský zpravodaj 6. ročník 1. číslo Vydává Obec Bohdíkov 18. února 2008 zdarma Vážení spoluobčané, Je za námi první měsíc roku 2008. Jaký bude, to se teprve ukáže. Jaký byl jeho první víkend, o tom

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

PŘEDMĚŘICKÝ. zpravodaj ZDARMA. PROSINEC 2013 Vydává Obecní úřad Předměřice nad Labem jako informační věstník. Základní škola Předměřice nad Labem

PŘEDMĚŘICKÝ. zpravodaj ZDARMA. PROSINEC 2013 Vydává Obecní úřad Předměřice nad Labem jako informační věstník. Základní škola Předměřice nad Labem PŘEDMĚŘICKÝ zpravodaj ZDARMA PROSINEC 2013 Vydává Obecní úřad Předměřice nad Labem jako informační věstník Základní škola Předměřice nad Labem TJ Slavoj Předměřice nad Labem fotbal Mateřská školka Mikuláš

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Z p r a v o d a j o b c e B ř e z n í k

Z p r a v o d a j o b c e B ř e z n í k B ř e z n i c k ý č t v r t l e t n í k Z p r a v o d a j o b c e B ř e z n í k R o k 2 0 0 7 Č í s l o : 2 5 D a t u m v y d á n í : 2 5. 0 9. 2 0 0 7 OKÉNKO STAROSTY V roce 2006 rozhodlo zastupitelstvo

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy - VÁNOČNÍ PROGRAMY V BĚLÉ - společenská rubrika - ze sportu PROSINEC 12/2013 Vážení spoluobčané, vítejte na stránkách prosincového Zpravodaje,

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané,

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané, www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v úvodu tohoto zpravodaje s vámi podělil o pár postřehů z dění v obci. Se zahájením školního roku byla zprůjezdněna krajská silnice

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

BESEDNÍK. Zvon pokoje a mše svatá za padlé vojáky ČERVEN 2015 ČÍSLO 226 LISTUJEME: LISTUJEME: LISTUJEME: PŘEHLED AKCÍ ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN

BESEDNÍK. Zvon pokoje a mše svatá za padlé vojáky ČERVEN 2015 ČÍSLO 226 LISTUJEME: LISTUJEME: LISTUJEME: PŘEHLED AKCÍ ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2015 ČÍSLO 226 LISTUJEME: Janáčkův máj str. 7 LISTUJEME: Pohádkové odpoledne str. 8 LISTUJEME: Oslavy založení CVČ Kravaře PŘEHLED AKCÍ Zvon pokoje

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 3. ročník č. 1 / březen 2014

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 3. ročník č. 1 / březen 2014 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 3. ročník č. 1 / březen 2014 www.smrzice.cz V polovině ledna uspořádali smržičtí myslivci v kulturním domě posezení s manželkami jako poděkování za pochopení pro svůj koníček.

Více

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2011 květen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická akademie Historie

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

BESEDNÍK. 740 let partnerského města Lubliniec ŘÍJEN 2012 ČÍSLO 198 LISTUJEME: LISTUJEME: LISTUJEME:

BESEDNÍK. 740 let partnerského města Lubliniec ŘÍJEN 2012 ČÍSLO 198 LISTUJEME: LISTUJEME: LISTUJEME: BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ŘÍJEN 2012 ČÍSLO 198 LISTUJEME: Podpis dohody str. 3 LISTUJEME: Ministrantské setkání str. 10 LISTUJEME: 740 let partnerského města Lubliniec Ve dnech 15.

Více