informace z obce Lenka Matýsková (šéfredaktor), Martin Richta (grafika a sazba) Mgr. Blažena Wertichová (korektura), Markéta Tyllová (koordinátor)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informace z obce Lenka Matýsková (šéfredaktor), Martin Richta (grafika a sazba) Mgr. Blažena Wertichová (korektura), Markéta Tyllová (koordinátor)"

Transkript

1 Z roku 1257 je zachována první písemná zmínka o naší obci. Uplynulo dlouhých 755 let a v letošním roce si znovu po pěti letech připomeneme výročí této písemné památky. Že území Neplachovic bylo osídleno již dávno, je dokumentováno četnými vykopávkami v katastru naší obce. V mnohých historických pramenech je připomínána jako nejstarší zemědělská lokalita, jejíž stáří je odhadováno na více než 6000 let. V novodobé historii obce, tj. od roku 1990, kdy jsme znovu získali samostatnost, zase co pět let slavíme a jednotlivá výročí vzpomínáme při různých společenských událostech. Přejeme si, abychom při těchto příležitostech podpořili sounáležitost občanů k obci a posílili mezilidské vztahy. 2/

2 informace z obce 23. schůze rady obce Rada obce na své schůzi schválila nové složení školské rady, uložení ornice ze skrývky stavby chodníků na I/57 do sportovního areálu, výměnu 1 ks dveří na střelnici a zhotovení žaluzií v místnosti střelců, smlouvy o nájmu hrobových míst od Dále rada obce uložila starostce zajistit zaslepení otvorů v atice ZŠ a zamezit hnízdění ptáků; připravit výzvu a zadávací dokumentaci na projekt oplocení zámeckého parku; připravit do programu zastupitelstva aktualizace OZV 1/2010 a 2/ schůze rady obce Rada obce na své schůzi vzala na vědomí vyúčtování za pronájem vodovodu a kanalizace za rok 2011 ve výši ,28 Kč bez DPH za vodovod a ,86 Kč bez DPH za kanalizaci. Rada schválila udělení souhlasu s užíváním znaku obce dle OZV 4/1996 o používání symbolů obce za úhradu 1.000,- Kč pro rok 2012 pro výrobu sběratelské kolekce Erby měst a obcí ČR, kronikáře obce Mgr. Ivanu Vaňkovou, střednědobý plán finanční kontroly a roční plán finanční kontroly pro rok 2012, příspěvek SONS ČR Opava ve výši 2.000,- Kč pro rok Rada uložila starostce obce zaslat reklamaci ve věci skel v tělocvičně ZŠ firmě Slezské stavby Opava, dále uložila finančnímu výboru zpracovat směrnici pro poskytování finanční pomoci pro občanská sdružení, společenské organizace a jiné žadatele z rozpočtu obce. 10. zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 12. března v hodin ve výdejně stravy základní školy Neplachovice. Bližší informace naleznete na pozvánce ve vývěsní skříňce. Věříš si? Děti školou povinné vědí, že Věříš si? je název soutěžního televizního pořadu, ve kterém si zástupci čtyř základních škol z celé České republiky měří své síly, dovednosti a vědomosti. 26. ledna 2012 se v Brně natáčelo jeho další pokračování a pro naši školu bylo velmi důležité. Přihlásila se totiž do něj žákyně VI. B Kristýna Šreková. V soutěžních disciplínách jako triatlon, vědomostní test nebo virtuální hra nechala za sebou všechny své soupeře a umístila se na prvním místě. Kristýnce samozřejmě blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy! Její vítězný souboj můžete zhlédnout v úterý v podvečer na ČT2. Ivana Vaňková, třídní učitelka 1 Lenka Matýsková (šéfredaktor), Martin Richta (grafika a sazba) Mgr. Blažena Wertichová (korektura), Markéta Tyllová (koordinátor) příští uzávěrka bude

3 různé Výzva Prosíme občany, hlavně dříve narozené, kteří by doma mezi svými fotografiemi našli snímky zámku z období předválečného, ale i po válce, aby je poskytli k zapůjčení na obecní úřad, kde si ihned vyrobíme kopie. Jedná se o fotografie budovy zvenku i zevnitř, ale i parku a oplocení. Fotografie budou sloužit při projektování nového oplocení, mohou být použity jako podklady pro projekt budovy nebo s nimi můžeme nahlédnout do původních interiérů. Všem dárcům předem děkujeme. Dana Schreierová Grafická soutěž Rada obce vyhlašuje soutěž na zpracování návrhu uvítací tabule při vjezdu do obce Neplachovice. Své návrhy můžete zasílat v grafické podobě prostřednictvím elektronické pošty na adresu nebo osobně předat na obecním úřadě. Návrhy budou opatřeny jménem a adresou autora. Soutěž není věkově omezena. Vybírat se bude ze všech doručených návrhů. Z doručených prací bude vybrán nejzdařilejší návrh. Uzávěrka soutěže bude Dana Schreierová Pro pamětníky V sobotu 11. února měl pohřeb v Kunčicích pod Ondřejníkem profesor Karel Hrubiš. Pro většinu neznámé jméno. Starší občané si jej pamatují buď osobně, nebo z vyprávění. Pan Hrubiš se narodil v roce 1918 a v době před druhou světovou válkou v mladém věku působil v Neplachovicích jako varhaník. Řídil chrámovou hudbu a kostelní zpěv. Za pana faráře Bábka byl předchůdcem varhaníka p. Malocha. Bydlel v domě č.p. 22 (rodina Schreierova). Pocházel z muzikantské rodiny a později vystudoval hru na varhany a působil ve Štramberku, Teplicích a Litoměřicích. Vyučoval v Teplicích a na konzervatoři v Plzni. Vychoval 518 umělců a napsal 48 odborných spisů a 60 skladeb. Několikrát koncertoval v našem kostele. Jiří Čech 2

4 reportáž Informace z výročních schůzí a valných hromad společenských organizací a sdružení Jako každý rok, tak i letos jsem byla pozvána na výroční a valné hromady našich spolků a organizací. Výroční schůze SDH Zadky se konala v restauraci čerpací stanice Gold. Ze zprávy o činnosti je zřejmé, že spolek má 17 členů, z toho jednu ženu. V rámci možností pořádají akce pro děti jako je Pálení čarodějnic, Dětský den nebo Mikulášskou nadílku. Jako součást zásahové jednotky se účastní námětových cvičení. V roce 2012 plánují hasiči ze Zadků mimo tradičních akcí i oslavy 90 let od založení sboru, setkání rodáků a u této příležitosti bude slavnostně otevřeno i nové hřiště. Dále jsem navštívila výroční schůzi ČZS Neplachovice, která se konala v sobotu v kulturní místnosti v Neplachovicích. Z výroční zprávy uvádím: členskou základnu tvoří celkem 64 osob, z toho 37 žen a 27 mužů. Podle obcí je to v Neplachovicích 32 členů, v Holasovicích 21 členů, v Loděnici 6 členů, ve Štemplovci 2 členové, v Kamenci 1 člen a v Brumovicích 2 členové. Šest členů spolku je ve věku let. V roce 2011 byly pěstitelské úspěchy rozdílné, zapříčiněné květnovými mrazíky. Spolková činnost byla bohatá. Spolek uspořádal v únoru tradiční Zahrádkářský ples, dále se pak uskutečnila přednáška na téma Pěstování ovocných stromů. V červenci organizace uspořádala zájezd do polského Otmuchowa na výstavu květin a exkurzi v pivovaru v Hanušovicích. Od září probíhalo v moštárně v Holasovicích tradiční moštování ovoce, kdy bylo zmoštováno celkem kg ovoce. Organizace byla nápomocna i odborně, a to při prořezávce ovocných stromů na záhumenní cestě v Loděnici, kde bylo ošetřeno 53 stromů. Dvěma členům byla udělena Republikovou radou ČZS bronzová medaile za zásluhy o rozvoj zahrádkářství, byl to pan Antonín Varyš a pan František Böhm, který se slavnostního předání nedožil. V neděli se uskutečnila slavnostní výroční valná hromada SDH Neplachovice, která se nesla v duchu letošních oslav 120 let od založení sboru. Po programu mladých hasičů, který byl připomenutím uplynulých 120 let v zajímavých souvislostech, probíhaly zprávy o činnosti, stavu pokladny, revizní komise a zpráva o činnosti sportovního družstva. Hasiči jako každoročně hodnotili činnost v rámci účasti na mládežnických soutěžích, ale i soutěže v rámci okrsku nebo spor- 3

5 reportáže tovního družstva. Všechny výsledky jsou velmi uspokojivé. Rovněž se naši hasiči zapojují do kulturního života obce, a to pořádáním plesu, uzlovací štafety, hry pro děti Pexeso, pořádáním MSP nebo účastí a pomoci na akcích pořádaných kulturní komisí. Hasiči nezapomínají ani na své starší členy, které navštěvují při jejich životních jubileích. Na závěr slavnostní schůze bylo předáno množství ocenění, deset pamětních listů, dvě ocenění Řád sv. Floriána, pět čestných uznání krajského sdružení hasičů, dvě ocenění za zásluhy, šest medailí Sv. Floriána, osm čestných uznání SDH, tři čestná uznání okresního sdružení hasičů, pět čestných uznání okrsku, jedno ocenění za mimořádné zásluhy a čtyři ocenění za příkladnou práci. Zvláštní vyznamenání obdržel pan Josef Benš, který je členem již 60 let a další členové pak za 50 let členství, a to Jiří Čech, Vlastimil Fleger, Josef Kořistka, Jan Staníček, Dieter Štencek a Jan Woitek. Pamětní list s poděkováním obdržel i náš obecní úřad. Pokračování příště. Dana Schreierová Valná hromada SDH foto Martin Richta Vánoce v Muzeu a setkání na hranici Poslední adventní neděli odpoledne se členové občanského sdružení Slezský venkov, jejich rodiny, přátelé, známí a občané - nejen Holasovic, sešli na akci Vánoce v Muzeu. Pro příchozí byly v kuchyni připraveny vánoční dobroty cukroví, štrúdl, makovec a na zahřátí svařené víno. Ti, kteří měli zájem, a nebylo jich málo, si mohli s výkladem projít celé muzeum. Před 15. hodinou k nám dorazila i skupina z Neplachovic a společně jsme se vydali směrem ke státní hranici. Tam na nás čekala vatra, kterou připravili polští přátelé, u ní jsme si opekli přinesené zásoby. Těmito již tradičními vycházkami za hranice si připomínáme podepsání Schengenské smlouvy, která byla základem pro zrušení celních a pasových kontrol na vnitřních hranicích EU. Tentokrát jsme si minutou ticha připomněli právě zemřelého bývalého prezidenta Václava Havla, který se také zasloužil o to, že se můžeme se sousedy z Polska pravidelně setkávat. Mgr. Jan Heisig a Mgr. Alena Rosová 4

6 informace Informace z mateřské školy Co podnikaly děti z MŠ během mrazivých dnů, které jim nedovolily jít ven? Společně uspořádaly šaškovský karneval, jemuž předcházela pečlivá příprava. Vyráběly šaškovské čepice a nosy, zdobily třídu. Ve čtvrtek to vypuklo. Tanečky, soutěže, zkouška odvahy a srandičky. Děti i učitelky si šaškovský karneval s chutí užily a už se těší na tradiční maškarní karneval, který si mohou děti užít i se svými rodiči první březnovou sobotu. Lenka Gorčicová Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok Zápis dětí do MŠ Neplachovice pro školní rok 2012/2013 (spojený s dnem otevřených dveří pro tyto děti a jejich rodiče) se uskuteční ve čtvrtek 15. března 2012 od 7.30 hod. do hod. v MŠ Neplachovice. Rodiče si vezmou k zápisu rodný list dítěte. Děti budou přijímány podle platných kritérií pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy. Lenka Gorčicová Zápis do 1. třídy Ve středu 18. ledna 2012 proběhl v základní škole zápis dětí do 1. ročníku. K zápisu se dostavilo 39 dětí (Neplachovice 19, Holasovice 11, Loděnice 2, Kamenec 4, Štemplovec 2, Brumovice 1), přičemž zákonní zástupci požádali u 4 dětí o odklad povinné školní docházky o 1 rok. V novém školním roce budou určitě 2 první třídy a je to daleko nejvyšší počet přihlášených za dlouhé období. Mgr. Zdeněk Jurčík, ředitel V měsíci únoru oslavili své významné životní jubileum: Trojančíková Jaroslava 70 let Matějková Emma 70 let Ranostajová Marie 75 let Oslavenkyním srdečně blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. 5

7 Hasičský bál reportáž, kino V sobotu 11. února se uskutečnil již osmnáctý ples na sále hospody U Lípy. V létech předcházejících, kdy byl sál uzavřen, se konal v kulturní místnosti, sokolovně v Holasovicích, na sále ve Štemplovci. Ples tento velice se vydařil. Dobrá hudba a různé veselosti přispěly k dobré zábavě. Tančena byla Česká beseda, bylo okrášlování dam a pánů a bohatá tombola, do které přispělo mnoho členů a příznivců hasičů. Asi tak by to zapsal ve třicátých létech minulého století náš kronikář br. Jaroslav Benš. A já k tomu mohu jen dodat: Přesto, že venku byla třeskutá zima, v dobře vytopeném sále to nebylo znát. K tanci hrála osvědčená a oblíbená hudba pana Baďury. Poděkování patří tanečníkům, kteří nácviku České besedy věnovali hodně volného času a vystoupením přispěli k pobavení účastníků plesu a oživení národních tradic. Již tradičně bylo připraveno okrášlení a tak si každá dáma odnesla domů kožešinu a pánové nový vůz. Půlnoční tombola proběhla v očekávání všech. Ale jak už to bývá: ten, kdo nevyhrál letos, vyhraje napřesrok. Za sbor dobrovolných hasičů v Neplachovicích děkuji všem, kdo přispěli k této zdařilé akci, a těším se na další ples, který bude 9. února Jana Čechová Kino Holasovice Velká vánoční jízda animovaná komedie USA, hodin, mládeži přístupný, mluveno česky, délka představení 98 min., vstupné 20,-- Kč Perfect days I ženy mají své dny komedie ČR, hodin, mládeži přístupný od 12 let, mluveno česky a slovensky, délka představení 100 min., vstupné 20,-- Kč Obhájce kriminální thriller USA, hodin, mládeži přístupný od 12 let, mluveno anglicky, Délka představení 119 min., vstupné 20,-- Kč Rodina je základ státu rodinné drama ČR, hodin, mládeži přístupný od 12 let, mluveno česky, délka představení 106 min., vstupné 20,-- Kč 6

8 z historie K 755. výročí založení obce Výročí obce bylo po pěti letech vzpomínáno zpravidla s výročím založení hasičského sboru. V roce 1982 byl vydán soubor fotografií a v roce 1992 brožura ke stoletému výročí založení sboru a 735 let obce. Historie obce je podrobně zachycena v obecní kronice. Bylo dobrým počinem zhotovit kopie kroniky, založené v roce 1955 kronikářem p. učitelem Vlastimilem Mlčochem, kterou psal do roku 1964, pokračovalo se kronikou Holasovic, jelikož jsme byli sloučeni. Nově psal kroniku od roku 1990 p. Jan Woitek, který činnost kronikáře ukončil dopsáním zápisu za rok V roce 2006 byl vydán kalendář s historickými údaji z obce. Od roku 1990 je pravidelně měsíčně vydáván Zpravodaj, vydává se kulturní kalendář a pro rok 2012 byl vydán pro občany stolní kalendář se současným děním v obci. Základní data o obci: První písemná zmínka o Neplachovicích je z roku 1257 a to, že farní kostel v Niplwitz držel řád německých rytířů. To, že v Neplachovicích byla již v polovině 13. století fara, nám dokazuje, že osada tehdy existující musela být velmi významná, neboť fary bývaly jen ve větších místech. Majitele se v průběhu let měnili, kupovali a prodávali vesnici i s poddanými. Pod pravomoc knížectví krnovského patřila obec až do roku 1850, kdy byly utvořeny okresy. V roce 1779 byla založena osada Neplachovské Zadky. Posledními majiteli panství byli až do roku 1945 Egon a Markéta Pillersdorfovi. 7 Mezi pamětihodnosti patří: zámek vystavěný v roce , od roku 1945 škola, později archiv kostel sv. Jana Křtitele vystavěný v roce 1874 starý dřevěný mlýn Jana Maškeho z roku 1541 pomník Pavla Křížkovského z roku 1910 pomník padlých v 1. světové válce na hřbitově z roku 1920 obecná, nyní mateřská škola z roku 1897 náves lípa svobody z roku 1945 staré lípy, asi 200 let u hřbitova archeologické nálezy odhad stáří let. Obec je nejstarší zemědělskou osadou ve Slezsku. Jiří Čech

9 Z historie hasičského sboru (pokračování) z historie V roce založení se přihlásilo 27 činných a 4 přispívající členové. První starostí bylo zakoupení stříkačky a jiného nářadí hasičského. Svěcení ruční čtyřkolové stříkačky firmy Smekal z Čech pod Kosířem za částku zlatých se odbývalo 17. července. Ihned po založení se sbor pravidelně zúčastňoval slavnosti Božího těla, Vzkříšení a oslav k narozeninám císaře pána Františka Josefa II. V roce 1893 byl zakoupen vozík na hadice, který se rovněž zachoval. Sbor zasahoval při požárech v okolních obcích, jako v pruských Držkovicích 22 muži a ve Vlaštovičkách hasilo 28 mužů. Probíhala i cvičení, kde se spolu zdokonalovaly sbory české i německé: Holasovice, Loděnice, Skrochovice, Brumovice a Neplachovice. Všechny měly své místo i u požárů. V jubilejním roce 50letého panování císaře Fr. Josefa obdržel sbor od slavné obce hasičské skladiště, které stálo až do konce 2. světové války v parčíku před dílnami ZD. V roce 1905, 25. října vyprovodil sbor k poslednímu odpočinku majitele panství Roberta z Pillersdorfu. Nebyl členem, ale udržoval přátelské styky. V těchto dobách náležel náš sbor do župy opavské. V roce 1910 byl pořízen vůz pro mužstvo, který se zachoval pouze na fotografii. Obsáhlý zápis v kronice je věnován roku 1910, kdy se konal sjezd slovanského hasičstva v Lublani. V roce 1912 měl sbor 47 činných a 12 přispívajících členů a mimo jiné úplnou výzbroj pro 52 mužů. Z kroniky vybral Jiří Čech ruční čtyřkolová stříkačka foto Martin Richta 8

10 pozvánky na akce Florbalový turnaj V sobotu se uskuteční v tělocvičně Základní školy v Neplachovicích florbalový turnaj. Pořádá TJ Sokol. Dřevěné kostely na severní Moravě a ve Slezsku V pátek 2. března 2012 v hodin se uskuteční v kulturní místnosti v Neplachovicích přednáška Mgr. Romany Rosové. Přiblíží historii i současnou stavební obnovu dřevěných kostelů na území Moravskoslezského kraje, seznámí s jednotlivými typy dřevěných kostelů, ke shlédnutí budou nejen současné, ale i historické fotografie a plány staveb. Bruslení koledníků V pondělí 5. března od do hodin se uskuteční bruslení na zimním stadionu v Opavě. Vstupenkou bude opět keramická placka. Pojedeme vlakem v z nádraží v Holasovicích. Sraz pod lípou v 9.35 nebo v 9.45 u obchodu. V 9.55 na nádraží, ať může být zakoupena společná jízdenka. Návrat okolo hodin. Vezměte si s sebou malou svačinku, teplé nápoje lze zakoupit. Brusle neste v pevné tašce. Jako doprovod pojede pí Čechová a další dospělí. Jana Čechová Velikonoce na zámku v Neplachovicích Kulturní komise obecního úřadu ve spolupráci se Sdružením rodičů ZŠ Neplachovice, Klubem rodičů MŠ Neplachovice, MŠ Loděnice a MŠ Holasovice vás zve v sobotu 31. března od hodin na Velikonoce na zámku v Neplachovicích. Těšit se můžete na vystoupení dětí z mateřských škol, tvořivé dílny a na výstavky výrobků s velikonoční tématikou, které si můžete zakoupit. Občerstvení pro vás bude opět připraveno v zámecké kavárně. 9 Promítání z cesty Jižní Amerikou Zveme Vás na promítání a vyprávění z dalšího motodobrodružství - tentokrát přes Peru, Bolívii, Chile a Argentinu. Čekají Vás nejen fotky z majestátných Kordilier, nekonečných pamp, ale i vyprávění, jak se dělají argentinské steaky. Akce proběhne v kině v Holasovicích v sobotu 10. března od 17:00 hodin. Vstup zdarma. Radek Frank

11 pozvánky, inzerce Přednáškové odpoledne o historii, archeologii a geologii Holasovic Občanské sdružení Slezský venkov a odbor archeologie Národního památkového ústavu vás zvou na přednáškové odpoledne, které se bude týkat přírody, archeologie a historie osídlení našeho regionu. Ke zhlédnutí budou fotografie, mapy, plánky a také nálezy z archeologických výzkumů prováděných v Holasovicích. Na tato témata budou přednášet: J. Hlas - M. Zezula: Archeologické výzkumy v Holasovicích v r a jejich přínos pro poznání pravěkých a středověkých dějin Opavska. R. Rosová: Historie Holasovic a stavební vývoj bývalého Lichtenštejnského dvora. V. Wertich: Přírodní podmínky pro rozvoj pravěkého osídlení v okolí Holasovic. Přednášky se budou konat v sále hasičské zbrojnice v Holasovicích v neděli od 14:00 hod. Slezské Velikonoce v Muzeu Občanské sdružení Slezský venkov zahajuje letošní muzejní sezonu dnem otevřených dveří na téma Slezské Velikonoce. Součástí bude výstava kraslic, pomlázek, řehtaček a jiných předmětů, které se váží k těmto tradicím. Rádi bychom ukázali také vzorky velikonočního pečiva a cukroví. Prosíme tímto občany o zapůjčení nebo darování předmětů, které mají vztah k Velikonocům v našem kraji, a aby se pochlubili se svými výrobky, které bychom všichni ochutnali. Výstava bude zahájena v neděli ve hod. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Srdečně zvou členové občanského sdružení Slezský venkov. Motorest HEKRA Vaše čerpací stanice HEKRA změnila provozní dobu na NONSTOP, kde kromě načerpání PHM je možno koupit to, co právě doma došlo (večerka), a máte-li chuť na steak nebo pizzu, můžete si vše odvézt domů v kteroukoliv noční dobu. Restaurace pro Vás připravila také několik akcí: Nedělní hostiny (raut), kde můžete v době od 12 do 16 hodin ochutnávat výrobky naší kuchyně v jakémkoliv množství za 160,- Kč na osobu (děti zdarma). Jedná se vždy o první neděli v měsíci. Seniorský věrnostní program od pondělka do pátku mohou naši senioři vybírat denní menu v hodnotě 70,- Kč a soboty a neděle pouze za 30,- Kč (po dohodě je možné jídlo zavést přímo do domu) Náš kolektiv se těší na vaši návštěvu. Kontakt: tel.:

12 Česká beseda na hasičském plese foto Martin Richta Šaškovský karneval v MŠ foto Lenka Gorčicová

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, jsme krátce v podzimních dnech letošního roku. Pokud počasí dovolí, čekají nás práce na zahrádce, úklid listí a samozřejmě sběr ovoce a dalších výpěstků. Lehce také v tomto období již

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!!

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!! Jaro 2011 Číslo 3 Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Vážení čtenáři, pravidelně v každém ročním období, vydáváme zpravodaj MAS Rozvoj Krnovska. Nyní se jedná o jarní vydání tohoto zpravodaje,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici Zápis a usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 27. 9. 2011 v 20,00 hodin

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013

Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013 Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013 Přítomni: Omluven: pp. Mgr. Veverka, Ing. Houdek, Gregor, Merhaut, Tkáč 1. Kontrola zápisu řešení VHP RM obdržela stanovisko Mgr. Wachtlové

Více

Stříkačka FORDSON br. Mervartových

Stříkačka FORDSON br. Mervartových Hasiči v Meziříčí Úvodem Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva dne 27. června 1880 je zapsáno: Předmětem bylo projednání o opravě obecní kůlny, by se tato kůlna zvětšila, aby se obě stříkačky obecní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zápis ze zasedání SR GCA č. 12/2007 ze dne 2.10.2007

Zápis ze zasedání SR GCA č. 12/2007 ze dne 2.10.2007 Zápis ze zasedání SR GCA č. 12/2007 ze dne 2.10.2007 Členové SR GCA Počet Přítomni: J. Kovář, M. Kučerka, V. Dostál, J.Giacintova,, M. Lapiš, O. Res 6 Omluveni: M. Wojnar, R. Válka 2 Program jednání: 1.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více