informace z obce Lenka Matýsková (šéfredaktor), Martin Richta (grafika a sazba) Mgr. Blažena Wertichová (korektura), Markéta Tyllová (koordinátor)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informace z obce Lenka Matýsková (šéfredaktor), Martin Richta (grafika a sazba) Mgr. Blažena Wertichová (korektura), Markéta Tyllová (koordinátor)"

Transkript

1 Z roku 1257 je zachována první písemná zmínka o naší obci. Uplynulo dlouhých 755 let a v letošním roce si znovu po pěti letech připomeneme výročí této písemné památky. Že území Neplachovic bylo osídleno již dávno, je dokumentováno četnými vykopávkami v katastru naší obce. V mnohých historických pramenech je připomínána jako nejstarší zemědělská lokalita, jejíž stáří je odhadováno na více než 6000 let. V novodobé historii obce, tj. od roku 1990, kdy jsme znovu získali samostatnost, zase co pět let slavíme a jednotlivá výročí vzpomínáme při různých společenských událostech. Přejeme si, abychom při těchto příležitostech podpořili sounáležitost občanů k obci a posílili mezilidské vztahy. 2/

2 informace z obce 23. schůze rady obce Rada obce na své schůzi schválila nové složení školské rady, uložení ornice ze skrývky stavby chodníků na I/57 do sportovního areálu, výměnu 1 ks dveří na střelnici a zhotovení žaluzií v místnosti střelců, smlouvy o nájmu hrobových míst od Dále rada obce uložila starostce zajistit zaslepení otvorů v atice ZŠ a zamezit hnízdění ptáků; připravit výzvu a zadávací dokumentaci na projekt oplocení zámeckého parku; připravit do programu zastupitelstva aktualizace OZV 1/2010 a 2/ schůze rady obce Rada obce na své schůzi vzala na vědomí vyúčtování za pronájem vodovodu a kanalizace za rok 2011 ve výši ,28 Kč bez DPH za vodovod a ,86 Kč bez DPH za kanalizaci. Rada schválila udělení souhlasu s užíváním znaku obce dle OZV 4/1996 o používání symbolů obce za úhradu 1.000,- Kč pro rok 2012 pro výrobu sběratelské kolekce Erby měst a obcí ČR, kronikáře obce Mgr. Ivanu Vaňkovou, střednědobý plán finanční kontroly a roční plán finanční kontroly pro rok 2012, příspěvek SONS ČR Opava ve výši 2.000,- Kč pro rok Rada uložila starostce obce zaslat reklamaci ve věci skel v tělocvičně ZŠ firmě Slezské stavby Opava, dále uložila finančnímu výboru zpracovat směrnici pro poskytování finanční pomoci pro občanská sdružení, společenské organizace a jiné žadatele z rozpočtu obce. 10. zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 12. března v hodin ve výdejně stravy základní školy Neplachovice. Bližší informace naleznete na pozvánce ve vývěsní skříňce. Věříš si? Děti školou povinné vědí, že Věříš si? je název soutěžního televizního pořadu, ve kterém si zástupci čtyř základních škol z celé České republiky měří své síly, dovednosti a vědomosti. 26. ledna 2012 se v Brně natáčelo jeho další pokračování a pro naši školu bylo velmi důležité. Přihlásila se totiž do něj žákyně VI. B Kristýna Šreková. V soutěžních disciplínách jako triatlon, vědomostní test nebo virtuální hra nechala za sebou všechny své soupeře a umístila se na prvním místě. Kristýnce samozřejmě blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy! Její vítězný souboj můžete zhlédnout v úterý v podvečer na ČT2. Ivana Vaňková, třídní učitelka 1 Lenka Matýsková (šéfredaktor), Martin Richta (grafika a sazba) Mgr. Blažena Wertichová (korektura), Markéta Tyllová (koordinátor) příští uzávěrka bude

3 různé Výzva Prosíme občany, hlavně dříve narozené, kteří by doma mezi svými fotografiemi našli snímky zámku z období předválečného, ale i po válce, aby je poskytli k zapůjčení na obecní úřad, kde si ihned vyrobíme kopie. Jedná se o fotografie budovy zvenku i zevnitř, ale i parku a oplocení. Fotografie budou sloužit při projektování nového oplocení, mohou být použity jako podklady pro projekt budovy nebo s nimi můžeme nahlédnout do původních interiérů. Všem dárcům předem děkujeme. Dana Schreierová Grafická soutěž Rada obce vyhlašuje soutěž na zpracování návrhu uvítací tabule při vjezdu do obce Neplachovice. Své návrhy můžete zasílat v grafické podobě prostřednictvím elektronické pošty na adresu nebo osobně předat na obecním úřadě. Návrhy budou opatřeny jménem a adresou autora. Soutěž není věkově omezena. Vybírat se bude ze všech doručených návrhů. Z doručených prací bude vybrán nejzdařilejší návrh. Uzávěrka soutěže bude Dana Schreierová Pro pamětníky V sobotu 11. února měl pohřeb v Kunčicích pod Ondřejníkem profesor Karel Hrubiš. Pro většinu neznámé jméno. Starší občané si jej pamatují buď osobně, nebo z vyprávění. Pan Hrubiš se narodil v roce 1918 a v době před druhou světovou válkou v mladém věku působil v Neplachovicích jako varhaník. Řídil chrámovou hudbu a kostelní zpěv. Za pana faráře Bábka byl předchůdcem varhaníka p. Malocha. Bydlel v domě č.p. 22 (rodina Schreierova). Pocházel z muzikantské rodiny a později vystudoval hru na varhany a působil ve Štramberku, Teplicích a Litoměřicích. Vyučoval v Teplicích a na konzervatoři v Plzni. Vychoval 518 umělců a napsal 48 odborných spisů a 60 skladeb. Několikrát koncertoval v našem kostele. Jiří Čech 2

4 reportáž Informace z výročních schůzí a valných hromad společenských organizací a sdružení Jako každý rok, tak i letos jsem byla pozvána na výroční a valné hromady našich spolků a organizací. Výroční schůze SDH Zadky se konala v restauraci čerpací stanice Gold. Ze zprávy o činnosti je zřejmé, že spolek má 17 členů, z toho jednu ženu. V rámci možností pořádají akce pro děti jako je Pálení čarodějnic, Dětský den nebo Mikulášskou nadílku. Jako součást zásahové jednotky se účastní námětových cvičení. V roce 2012 plánují hasiči ze Zadků mimo tradičních akcí i oslavy 90 let od založení sboru, setkání rodáků a u této příležitosti bude slavnostně otevřeno i nové hřiště. Dále jsem navštívila výroční schůzi ČZS Neplachovice, která se konala v sobotu v kulturní místnosti v Neplachovicích. Z výroční zprávy uvádím: členskou základnu tvoří celkem 64 osob, z toho 37 žen a 27 mužů. Podle obcí je to v Neplachovicích 32 členů, v Holasovicích 21 členů, v Loděnici 6 členů, ve Štemplovci 2 členové, v Kamenci 1 člen a v Brumovicích 2 členové. Šest členů spolku je ve věku let. V roce 2011 byly pěstitelské úspěchy rozdílné, zapříčiněné květnovými mrazíky. Spolková činnost byla bohatá. Spolek uspořádal v únoru tradiční Zahrádkářský ples, dále se pak uskutečnila přednáška na téma Pěstování ovocných stromů. V červenci organizace uspořádala zájezd do polského Otmuchowa na výstavu květin a exkurzi v pivovaru v Hanušovicích. Od září probíhalo v moštárně v Holasovicích tradiční moštování ovoce, kdy bylo zmoštováno celkem kg ovoce. Organizace byla nápomocna i odborně, a to při prořezávce ovocných stromů na záhumenní cestě v Loděnici, kde bylo ošetřeno 53 stromů. Dvěma členům byla udělena Republikovou radou ČZS bronzová medaile za zásluhy o rozvoj zahrádkářství, byl to pan Antonín Varyš a pan František Böhm, který se slavnostního předání nedožil. V neděli se uskutečnila slavnostní výroční valná hromada SDH Neplachovice, která se nesla v duchu letošních oslav 120 let od založení sboru. Po programu mladých hasičů, který byl připomenutím uplynulých 120 let v zajímavých souvislostech, probíhaly zprávy o činnosti, stavu pokladny, revizní komise a zpráva o činnosti sportovního družstva. Hasiči jako každoročně hodnotili činnost v rámci účasti na mládežnických soutěžích, ale i soutěže v rámci okrsku nebo spor- 3

5 reportáže tovního družstva. Všechny výsledky jsou velmi uspokojivé. Rovněž se naši hasiči zapojují do kulturního života obce, a to pořádáním plesu, uzlovací štafety, hry pro děti Pexeso, pořádáním MSP nebo účastí a pomoci na akcích pořádaných kulturní komisí. Hasiči nezapomínají ani na své starší členy, které navštěvují při jejich životních jubileích. Na závěr slavnostní schůze bylo předáno množství ocenění, deset pamětních listů, dvě ocenění Řád sv. Floriána, pět čestných uznání krajského sdružení hasičů, dvě ocenění za zásluhy, šest medailí Sv. Floriána, osm čestných uznání SDH, tři čestná uznání okresního sdružení hasičů, pět čestných uznání okrsku, jedno ocenění za mimořádné zásluhy a čtyři ocenění za příkladnou práci. Zvláštní vyznamenání obdržel pan Josef Benš, který je členem již 60 let a další členové pak za 50 let členství, a to Jiří Čech, Vlastimil Fleger, Josef Kořistka, Jan Staníček, Dieter Štencek a Jan Woitek. Pamětní list s poděkováním obdržel i náš obecní úřad. Pokračování příště. Dana Schreierová Valná hromada SDH foto Martin Richta Vánoce v Muzeu a setkání na hranici Poslední adventní neděli odpoledne se členové občanského sdružení Slezský venkov, jejich rodiny, přátelé, známí a občané - nejen Holasovic, sešli na akci Vánoce v Muzeu. Pro příchozí byly v kuchyni připraveny vánoční dobroty cukroví, štrúdl, makovec a na zahřátí svařené víno. Ti, kteří měli zájem, a nebylo jich málo, si mohli s výkladem projít celé muzeum. Před 15. hodinou k nám dorazila i skupina z Neplachovic a společně jsme se vydali směrem ke státní hranici. Tam na nás čekala vatra, kterou připravili polští přátelé, u ní jsme si opekli přinesené zásoby. Těmito již tradičními vycházkami za hranice si připomínáme podepsání Schengenské smlouvy, která byla základem pro zrušení celních a pasových kontrol na vnitřních hranicích EU. Tentokrát jsme si minutou ticha připomněli právě zemřelého bývalého prezidenta Václava Havla, který se také zasloužil o to, že se můžeme se sousedy z Polska pravidelně setkávat. Mgr. Jan Heisig a Mgr. Alena Rosová 4

6 informace Informace z mateřské školy Co podnikaly děti z MŠ během mrazivých dnů, které jim nedovolily jít ven? Společně uspořádaly šaškovský karneval, jemuž předcházela pečlivá příprava. Vyráběly šaškovské čepice a nosy, zdobily třídu. Ve čtvrtek to vypuklo. Tanečky, soutěže, zkouška odvahy a srandičky. Děti i učitelky si šaškovský karneval s chutí užily a už se těší na tradiční maškarní karneval, který si mohou děti užít i se svými rodiči první březnovou sobotu. Lenka Gorčicová Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok Zápis dětí do MŠ Neplachovice pro školní rok 2012/2013 (spojený s dnem otevřených dveří pro tyto děti a jejich rodiče) se uskuteční ve čtvrtek 15. března 2012 od 7.30 hod. do hod. v MŠ Neplachovice. Rodiče si vezmou k zápisu rodný list dítěte. Děti budou přijímány podle platných kritérií pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy. Lenka Gorčicová Zápis do 1. třídy Ve středu 18. ledna 2012 proběhl v základní škole zápis dětí do 1. ročníku. K zápisu se dostavilo 39 dětí (Neplachovice 19, Holasovice 11, Loděnice 2, Kamenec 4, Štemplovec 2, Brumovice 1), přičemž zákonní zástupci požádali u 4 dětí o odklad povinné školní docházky o 1 rok. V novém školním roce budou určitě 2 první třídy a je to daleko nejvyšší počet přihlášených za dlouhé období. Mgr. Zdeněk Jurčík, ředitel V měsíci únoru oslavili své významné životní jubileum: Trojančíková Jaroslava 70 let Matějková Emma 70 let Ranostajová Marie 75 let Oslavenkyním srdečně blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. 5

7 Hasičský bál reportáž, kino V sobotu 11. února se uskutečnil již osmnáctý ples na sále hospody U Lípy. V létech předcházejících, kdy byl sál uzavřen, se konal v kulturní místnosti, sokolovně v Holasovicích, na sále ve Štemplovci. Ples tento velice se vydařil. Dobrá hudba a různé veselosti přispěly k dobré zábavě. Tančena byla Česká beseda, bylo okrášlování dam a pánů a bohatá tombola, do které přispělo mnoho členů a příznivců hasičů. Asi tak by to zapsal ve třicátých létech minulého století náš kronikář br. Jaroslav Benš. A já k tomu mohu jen dodat: Přesto, že venku byla třeskutá zima, v dobře vytopeném sále to nebylo znát. K tanci hrála osvědčená a oblíbená hudba pana Baďury. Poděkování patří tanečníkům, kteří nácviku České besedy věnovali hodně volného času a vystoupením přispěli k pobavení účastníků plesu a oživení národních tradic. Již tradičně bylo připraveno okrášlení a tak si každá dáma odnesla domů kožešinu a pánové nový vůz. Půlnoční tombola proběhla v očekávání všech. Ale jak už to bývá: ten, kdo nevyhrál letos, vyhraje napřesrok. Za sbor dobrovolných hasičů v Neplachovicích děkuji všem, kdo přispěli k této zdařilé akci, a těším se na další ples, který bude 9. února Jana Čechová Kino Holasovice Velká vánoční jízda animovaná komedie USA, hodin, mládeži přístupný, mluveno česky, délka představení 98 min., vstupné 20,-- Kč Perfect days I ženy mají své dny komedie ČR, hodin, mládeži přístupný od 12 let, mluveno česky a slovensky, délka představení 100 min., vstupné 20,-- Kč Obhájce kriminální thriller USA, hodin, mládeži přístupný od 12 let, mluveno anglicky, Délka představení 119 min., vstupné 20,-- Kč Rodina je základ státu rodinné drama ČR, hodin, mládeži přístupný od 12 let, mluveno česky, délka představení 106 min., vstupné 20,-- Kč 6

8 z historie K 755. výročí založení obce Výročí obce bylo po pěti letech vzpomínáno zpravidla s výročím založení hasičského sboru. V roce 1982 byl vydán soubor fotografií a v roce 1992 brožura ke stoletému výročí založení sboru a 735 let obce. Historie obce je podrobně zachycena v obecní kronice. Bylo dobrým počinem zhotovit kopie kroniky, založené v roce 1955 kronikářem p. učitelem Vlastimilem Mlčochem, kterou psal do roku 1964, pokračovalo se kronikou Holasovic, jelikož jsme byli sloučeni. Nově psal kroniku od roku 1990 p. Jan Woitek, který činnost kronikáře ukončil dopsáním zápisu za rok V roce 2006 byl vydán kalendář s historickými údaji z obce. Od roku 1990 je pravidelně měsíčně vydáván Zpravodaj, vydává se kulturní kalendář a pro rok 2012 byl vydán pro občany stolní kalendář se současným děním v obci. Základní data o obci: První písemná zmínka o Neplachovicích je z roku 1257 a to, že farní kostel v Niplwitz držel řád německých rytířů. To, že v Neplachovicích byla již v polovině 13. století fara, nám dokazuje, že osada tehdy existující musela být velmi významná, neboť fary bývaly jen ve větších místech. Majitele se v průběhu let měnili, kupovali a prodávali vesnici i s poddanými. Pod pravomoc knížectví krnovského patřila obec až do roku 1850, kdy byly utvořeny okresy. V roce 1779 byla založena osada Neplachovské Zadky. Posledními majiteli panství byli až do roku 1945 Egon a Markéta Pillersdorfovi. 7 Mezi pamětihodnosti patří: zámek vystavěný v roce , od roku 1945 škola, později archiv kostel sv. Jana Křtitele vystavěný v roce 1874 starý dřevěný mlýn Jana Maškeho z roku 1541 pomník Pavla Křížkovského z roku 1910 pomník padlých v 1. světové válce na hřbitově z roku 1920 obecná, nyní mateřská škola z roku 1897 náves lípa svobody z roku 1945 staré lípy, asi 200 let u hřbitova archeologické nálezy odhad stáří let. Obec je nejstarší zemědělskou osadou ve Slezsku. Jiří Čech

9 Z historie hasičského sboru (pokračování) z historie V roce založení se přihlásilo 27 činných a 4 přispívající členové. První starostí bylo zakoupení stříkačky a jiného nářadí hasičského. Svěcení ruční čtyřkolové stříkačky firmy Smekal z Čech pod Kosířem za částku zlatých se odbývalo 17. července. Ihned po založení se sbor pravidelně zúčastňoval slavnosti Božího těla, Vzkříšení a oslav k narozeninám císaře pána Františka Josefa II. V roce 1893 byl zakoupen vozík na hadice, který se rovněž zachoval. Sbor zasahoval při požárech v okolních obcích, jako v pruských Držkovicích 22 muži a ve Vlaštovičkách hasilo 28 mužů. Probíhala i cvičení, kde se spolu zdokonalovaly sbory české i německé: Holasovice, Loděnice, Skrochovice, Brumovice a Neplachovice. Všechny měly své místo i u požárů. V jubilejním roce 50letého panování císaře Fr. Josefa obdržel sbor od slavné obce hasičské skladiště, které stálo až do konce 2. světové války v parčíku před dílnami ZD. V roce 1905, 25. října vyprovodil sbor k poslednímu odpočinku majitele panství Roberta z Pillersdorfu. Nebyl členem, ale udržoval přátelské styky. V těchto dobách náležel náš sbor do župy opavské. V roce 1910 byl pořízen vůz pro mužstvo, který se zachoval pouze na fotografii. Obsáhlý zápis v kronice je věnován roku 1910, kdy se konal sjezd slovanského hasičstva v Lublani. V roce 1912 měl sbor 47 činných a 12 přispívajících členů a mimo jiné úplnou výzbroj pro 52 mužů. Z kroniky vybral Jiří Čech ruční čtyřkolová stříkačka foto Martin Richta 8

10 pozvánky na akce Florbalový turnaj V sobotu se uskuteční v tělocvičně Základní školy v Neplachovicích florbalový turnaj. Pořádá TJ Sokol. Dřevěné kostely na severní Moravě a ve Slezsku V pátek 2. března 2012 v hodin se uskuteční v kulturní místnosti v Neplachovicích přednáška Mgr. Romany Rosové. Přiblíží historii i současnou stavební obnovu dřevěných kostelů na území Moravskoslezského kraje, seznámí s jednotlivými typy dřevěných kostelů, ke shlédnutí budou nejen současné, ale i historické fotografie a plány staveb. Bruslení koledníků V pondělí 5. března od do hodin se uskuteční bruslení na zimním stadionu v Opavě. Vstupenkou bude opět keramická placka. Pojedeme vlakem v z nádraží v Holasovicích. Sraz pod lípou v 9.35 nebo v 9.45 u obchodu. V 9.55 na nádraží, ať může být zakoupena společná jízdenka. Návrat okolo hodin. Vezměte si s sebou malou svačinku, teplé nápoje lze zakoupit. Brusle neste v pevné tašce. Jako doprovod pojede pí Čechová a další dospělí. Jana Čechová Velikonoce na zámku v Neplachovicích Kulturní komise obecního úřadu ve spolupráci se Sdružením rodičů ZŠ Neplachovice, Klubem rodičů MŠ Neplachovice, MŠ Loděnice a MŠ Holasovice vás zve v sobotu 31. března od hodin na Velikonoce na zámku v Neplachovicích. Těšit se můžete na vystoupení dětí z mateřských škol, tvořivé dílny a na výstavky výrobků s velikonoční tématikou, které si můžete zakoupit. Občerstvení pro vás bude opět připraveno v zámecké kavárně. 9 Promítání z cesty Jižní Amerikou Zveme Vás na promítání a vyprávění z dalšího motodobrodružství - tentokrát přes Peru, Bolívii, Chile a Argentinu. Čekají Vás nejen fotky z majestátných Kordilier, nekonečných pamp, ale i vyprávění, jak se dělají argentinské steaky. Akce proběhne v kině v Holasovicích v sobotu 10. března od 17:00 hodin. Vstup zdarma. Radek Frank

11 pozvánky, inzerce Přednáškové odpoledne o historii, archeologii a geologii Holasovic Občanské sdružení Slezský venkov a odbor archeologie Národního památkového ústavu vás zvou na přednáškové odpoledne, které se bude týkat přírody, archeologie a historie osídlení našeho regionu. Ke zhlédnutí budou fotografie, mapy, plánky a také nálezy z archeologických výzkumů prováděných v Holasovicích. Na tato témata budou přednášet: J. Hlas - M. Zezula: Archeologické výzkumy v Holasovicích v r a jejich přínos pro poznání pravěkých a středověkých dějin Opavska. R. Rosová: Historie Holasovic a stavební vývoj bývalého Lichtenštejnského dvora. V. Wertich: Přírodní podmínky pro rozvoj pravěkého osídlení v okolí Holasovic. Přednášky se budou konat v sále hasičské zbrojnice v Holasovicích v neděli od 14:00 hod. Slezské Velikonoce v Muzeu Občanské sdružení Slezský venkov zahajuje letošní muzejní sezonu dnem otevřených dveří na téma Slezské Velikonoce. Součástí bude výstava kraslic, pomlázek, řehtaček a jiných předmětů, které se váží k těmto tradicím. Rádi bychom ukázali také vzorky velikonočního pečiva a cukroví. Prosíme tímto občany o zapůjčení nebo darování předmětů, které mají vztah k Velikonocům v našem kraji, a aby se pochlubili se svými výrobky, které bychom všichni ochutnali. Výstava bude zahájena v neděli ve hod. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Srdečně zvou členové občanského sdružení Slezský venkov. Motorest HEKRA Vaše čerpací stanice HEKRA změnila provozní dobu na NONSTOP, kde kromě načerpání PHM je možno koupit to, co právě doma došlo (večerka), a máte-li chuť na steak nebo pizzu, můžete si vše odvézt domů v kteroukoliv noční dobu. Restaurace pro Vás připravila také několik akcí: Nedělní hostiny (raut), kde můžete v době od 12 do 16 hodin ochutnávat výrobky naší kuchyně v jakémkoliv množství za 160,- Kč na osobu (děti zdarma). Jedná se vždy o první neděli v měsíci. Seniorský věrnostní program od pondělka do pátku mohou naši senioři vybírat denní menu v hodnotě 70,- Kč a soboty a neděle pouze za 30,- Kč (po dohodě je možné jídlo zavést přímo do domu) Náš kolektiv se těší na vaši návštěvu. Kontakt: tel.:

12 Česká beseda na hasičském plese foto Martin Richta Šaškovský karneval v MŠ foto Lenka Gorčicová

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2011

V Ř E S K O V Á K leden 2011 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K leden 2011 Vážení spoluobčané, jsem rád, že Vřeskovák se stal čteným nejen v tištěné podobě, ale našel si stálé čtenáře i na internetových stránkách obce. O tom, že internet

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne 12. 1. 2013 v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Za nadřízenou složku:

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Vyskeřský ZPRAVODAJ 02/2016 BŘEZEN, DUBEN

Vyskeřský ZPRAVODAJ 02/2016 BŘEZEN, DUBEN Vyskeřský ZPRAVODAJ 02/2016 BŘEZEN, DUBEN Informace z veřejného zasedání ZO ze dne 3. 2. 2016 Zastupitelstvo obce schválilo: Zprávu inventarizační komise. Prodej pozemku č. 110/31 paní Schmidtové a panu

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 ze dne: 11. prosince 2010 počet přítomných členů: 39 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2010 3. Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ OBCE LIBHOŠŤ NA ROK 2012

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ OBCE LIBHOŠŤ NA ROK 2012 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ OBCE LIBHOŠŤ NA ROK 2012 ÚNOR 17.2.2012 Cestopisné povídání výstup na nejvyšší vrchol světa - začátek v 18 hod. v klubovně vedle Vinárny - vstup dobrovolný 18.2.2012 Vodění medvěda

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Spolky: Církve: Český svaz chovatelů, Pavel Vyvlečka

Spolky: Církve: Český svaz chovatelů, Pavel Vyvlečka Obec Troubky Dědina 286/29 751 02 Troubky Tel.: +420 581 299 211 e-mail: podatelna@troubky.cz www.troubky.cz Sociální komise, Ing. Jaroslava Špalková Troubecký klub seniorů, Ing. Jaroslava Špalková, www.troubecky-klub-senioru.webnode.cz

Více

OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ

OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ 5. - 6. září 2014 OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ Minihistorie trnovských hasičů Časté požáry vedly k zakládání Sborů dobrovolných hasičů (SDH). Roku 1898 zakládají SDH v Krašovicích, společný pro obce Trnová

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Opavská 265, 747 41 Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 27.2.2012 schválilo přidělení těchto grantů na kulturu a sport pro rok 2012 Grantový okruh č. 1 SPORT Grantový program 1.1. pravidelná

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

VYUŽITÍ VÍCEÚČELOVÉHO DOMU č.5 ROK 2010

VYUŽITÍ VÍCEÚČELOVÉHO DOMU č.5 ROK 2010 VYUŽITÍ VÍCEÚČELOVÉHO DOMU č.5 ROK 2010 VELKÝ SÁL 3.11.2010 ustavující zasedání městského zastupitelstva 4.11.2010 Městská knihovna - beseda 5.11.2010 Klub K.J.Erbena slavnostní večer K.J.Erben 9.11.2010

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Srdečně Vás

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více