6/2014. efektivní řízení, snižování nákladů a nové trendy pro praxi. Logistické aktuality. Mýty o nákupu aneb jak se (ne)ušetří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2014. efektivní řízení, snižování nákladů a nové trendy pro praxi. Logistické aktuality. Mýty o nákupu aneb jak se (ne)ušetří"

Transkript

1 6/2014 efektivní řízení, snižování nákladů a nové trendy pro praxi Logistické aktuality Mýty o nákupu aneb jak se (ne)ušetří nákladní železniční dopravci v ČR a SR

2 editorial & obsah UKÁZKA UKÁZKA logistické aktuality ročník I, číslo 6, červen 2014 UKÁZKA Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA Vydavatel: Nakladatelství FORUM s.r.o. Šéfredaktorka: PhDr. Eva Bláhová Jazyková redakce a korektura: Mgr. Jana Vašinová Fotografie: BigStockPhoto, archiv autorů Grafická úprava a zlom časopisu: Renáta Brtnická Tisk: Tisk Horák, a.s. Premiové roční předplatné s online verzí + 2x ročně praktické dokumenty a nástroje v elektronické formě: 3735 Kč / 90 EUR bez DPH Roční předplatné pouze časopis: 2490 Kč / 135 EUR bez DPH Zákaznický servis, objednávka předplatného a info o předplatném: Jitka Drahošová tel.: Redakční uzávěrka: Časopis je vydáván jako měsíčník. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků a neodpovídá za jazykovou ani věcnou správnost inzerátů. Nakladatelství FORUM s.r.o., 2014 Vážení čtenáři, vítám vás v červnovém čísle Specialisty logistiky. Kromě upozornění na zajímavé logistické události se věnujeme mýtům spojeným s nákupem, nabízíme praktický přehled nákladních železničních dopravců v České a Slovenské republice, upozorňujeme na vhodnost či naopak nevhodnost různých způsobů uspořádání výroby pro různé situace a typy podniků, nechybí legislativní monitor s informacemi o vývoji logistické strategie Evropské unie anebo otázky a odpovědi čtenářů, kde se soustředíme mimo jiné na koncept bodu rozpojení. Smluvním vzorem určeným pro vaše potřeby je tentokrát smlouva o koupi věci užívané v rámci leasingu. Pro účely této ukázky nabízíme výňatky ze čtyř rubrik. Věřím, že vás články zaujmou a těším se na setkání již za měsíc ve speciálním červencovém čísle, kde najdete například další doporučení pro úspory ve výrobě, inspiraci pro efektivnější city logistiku anebo rozsáhlou rubriku o logistice a marketingu. Prostor opět dostane odborný redakční obsah bez reklam. Ať se vám daří! Obsah ukázky PhDr. Eva Bláhová šéfredaktorka Logistické aktuality... 3 Nákup & prodej Nejčastější mýty o nákupu aneb jak opravdu ušetřit... 4 Vzor smlouvy pro snadné použití... 6 Doprava Zorientujte se v nákladních železničních dopravcích v České a Slovenské republice... 7 V příštím čísle Co se děje: aktuálně Veletrh: Czech Raildays 2014 Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy neboli Dny kolejové dopravy se letos koná ve dnech 17. až 19. června v Ostravě. Témata veletrhu jsou následující: železniční kolejová vozidla a jejich příslušenství kolejová vozidla pro městskou dopravu a jejich příslušenství prostředky pro stavbu, provoz a údržbu železniční a tramvajové dopravní cesty prostředky a zařízení pro provoz a údržbu kolejových vozidel kombinovaná doprava informační technologie služby pro drážní dopravu manipulační technika Akce bude slavnostně zahájena v úterý v 9 hodin, otevírací doba končí v úterý a ve středu v 18, ve čtvrtek v 16 hodin. Seminář: Jak správně řídit zásoby Pro zájemce o další vzdělávání připravuje Nakladatelství FORUM, které vydává časopis Specialista logistiky, odborný seminář s podtitulem Jakou optimální logistickou strategii zvolit ke snížení nákladů. Seminář věnuje specifickým otázkám optimalizace zásob a je zaměřen na osvojení praktických metod a systémů řízení zásob. Účastníky seznámí s finančními hledisky řízení zásob, druhy zásob a praktickými přístupy k jejich optimalizaci. Představí jim celý podnikový logistický systém a základní zásady řízení zásob. Na případových studiích se účastníci naučí určit okamžitou a průměrnou zásobu a názorně se seznámí s potřebnými analýzami pro řízení zásob. Přiblíží si principy řízení zásob při závislé poptávce, stanovení pojistné Legislativa: Novela měnící zákon o ovzduší Dne 21. května 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 87/2014 Sb. senátní novela zákona měnící zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ta má umožnit vzájemnou výměnu nevyčerpaných limitů pro vypouštění znečišťujících látek. Emisní stropy si budou smět vyměňovat menší výrobci elektřiny a tepla provozující pouze jeden zdroj emisí. Podrobněji se nové úpravě a jejím důsledkům budeme věnovat v dalších číslech. zásoby a řízení zásob sortimentu. Seminář je určen střednímu managementu a firemním specialistům v oblasti nákupu, prodeje a logistiky, dále výrobním a obchodním společnostem širšího zaměření a konečně i organizacím veřejného sektoru. Účastníci kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování, který mohou využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. 2 3

3 nákup & prodej UKÁZKA UKÁZKA nákup & prodej Nejčastější mýty o nákupu aneb jak opravdu ušetřit Petr Karkovský Nezávislý konzultant se specializací na logistiku Před nedávnem jsem dostal od jednoho kolegy zajímavý článek z internetu, jehož autorem byl Jim Laube. Článek popisuje řadu mýtů v oblasti nákupu surovin pro restaurace. Když jsem si jej přečetl, uvědomil jsem si, že to, co autor popsal, platí nejen ve zvolené oblasti, ale lze to aplikovat i na ostatní segmenty podnikání, včetně logistiky. Připravil jsem pro vás tři časté mýty o nákupu, kvůli nimž se vám bude jen těžko dařit snižovat náklady a kterým se vyplatí nepodlehnout. MÝTUČ. Č. 1: Nákupy surovin ve větším množství kvůli množstevním slevám šetří peníze Dodavatelé běžně nabízejí své produkty za vyšší cenu při nákupu menšího množství a za nižší jednotkovou cenu při nákupu velkého množství. Když se to spočítá matematicky, může to vypadat jako jednoduchý způsob, jak ušetřit; pokud to však vede k nákupům většího množství výrobků, než potřebujete, může tahle praxe snadno vyvolat pravý opak: vyšší náklady na suroviny a nižší zisky. Vedení nadměrného množství zásob často působí následující problémy: 1) Zásoby vážou vaši cennou hotovost. Každá koruna uložená ve výrobku na regálu ve skladu je koruna, kterou nemáte v bance nebo kterou nemůžete použít k jiným účelům. 2) Nadměrné zásoby vedou k nadměrné spotřebě surovin na jednotku. Máte-li v regálech přebytek surovin, pracovníci mají tendenci používat a zpracovávat vaše cenné zásoby s menší šetrností. Podívejte se na to z následujícího úhlu: Když načínáme novou pastu na zuby, obvykle si mnozí z nás (ne-li většina) dají na kartáček větší množství, než když nám docházela poslední tuba, kterou jsme měli doma. Většina z nás to dělá proto, že když máme něčeho hodně ať je to pasta, šampon či holicí krém ceníme si toho méně a zacházíme s tím volněji, protože máme víc než dostatečné zásoby a víme, že nám hned tak nedojdou. A teď stejný postoj přeneste do své společnosti, kde pracují zaměstnanci za hodinovou mzdu. Myslíte, že když jsou vaše skladovací prostory vždy plně zásobeny a oni jen zřídka pokud vůbec musejí dávat pozor, aby jim něco nedošlo, spotřebují v tom případě víc materiálu? Na to se můžete spolehnout. A myslíte, že budou s produkty, které zpracovávají, zacházet s menší šetrností? Opět se můžete spolehnout. 3) Nadměrné zásoby vedou k většímu množství odpadu a zmetků při zpracování. Suroviny s krátkou záruční lhůtou používané při výrobě Spousta výrobků používaných ve výrobě suroviny s dost krátkou spotřební lhůtu. Pokud se nepoužijí do určité doby, stávají se zdraví nebezpečnými a musejí se vyhodit. Jedno prakticky ověřené pravidlo říká: Kupujte jen to, co potřebujete, a co nejlépe to využijte. MÝTUČ. Č. 3: Nízké náklady na suroviny přinášejí vyšší marže Vyšší procento nákladů na suroviny není vždycky špatné, ani to vždyc neznamená, že by byl v těchto nákladech nějaký problém. Představme si třeba, že máme malou výrobu jen se dvěma položkami v nabídce. Podívejte se pro ilustraci na obrázku vpravo na srovnání těchto dvou prodejních položek v rámci ceny, nákladů na jednotku suroviny a prodejní mix (sales mix) nebo na počet prodaných jednotek každé položky za jeden týden. Pomocí těchto informací můžeme vypočítat ideální náklady na suroviny, které by tato výroba mohla mít za dané období, pokud by se nic nezkazilo, nevyplýtvalo, vše by se perfektně povedlo a nedošlo by k žádným dalším problémům se surovinami. Tomu se často říká teoretické nebo ideální náklady, které v tomto případě činí 30 %. MÝTUČ. Č. 2: Trvale uplatňovaný program využívání konkurenčních nabídek vám zajistí nejnižší ceny Vybavuji si, že během mé mnohaleté praxe mi lidé, kteří se vyznají, vícekrát radili, abych systematicky a trvale požadoval cenové nabídky od konkurenčních dodavatelů, protože jedině tímto způsobem získám nejlepší cenu a dodavatelé mě nebudou šidit. Když to naopak nebudu dělat, dodavatelé využijí mé nevšímavosti a zvýší mi cenu. Možná na tom něco je, ale stejně jsem zjistil, že někteří z nejúspěšnějších nezávislých provozovatelů tuto metodu využívání konkurenčních nabídek u většiny svých nákupů nepraktikují. Místo toho převážnou část svých surovin nakupují od jednoho hlavního dodavatele nebo prodejce.uvažují přitom tak, že odběrem většiny svých nákupů od jednoho dodavatele mohou získat souhrnné nižší ceny s vynaložením mnohem menšího úsilí. Dostanou nižší ceny, protože dodavatel je ochoten účtovat si nižší marži, aby získal větší podíl na jejich podnikání a z něj plynoucí vyšší hrubý zisk. Existují také některé úspory z rozsahu, především z hlediska nákladů na dodávku zboží. Náklady na dodávku jsou pro dodavatele v podstatě pevné. Stojí tedy zhruba totéž, je-li do firmy doručeno pádesát nebo sto beden. Taková úspora, zároveň s dalším zefektivněním zásobovacího řetězce a šancí zajistit si další tržby, je pro dodavatele silnou motivací ke snížení marže. Dohoda s hlavním dodavatelem je často postavena na tomto základě: Dodavatel souhlasí, že určité výrobky bude dodávat za jejich výrobní Zkusme nyní změnit jenom jeden faktor: prodejní mix. Pokud by obchod prodal 750 věder a barelů, ideální náklady na suroviny by vzrostly z 30 na 37 %. Kdyby šlo o váš podnik, čemu byste dali přednost cenu plus pevnou přirážku nebo marži, která je stanovena jako určité procento z nákladů či pevné částky na krabici nebo přepravku. nákladům ve výši 29, nebo 36 %? Srovnejte oba scénáře. Podobně uvažuje mnoho podnikatelů. Když vidí nárůst v procentním podílu nákladů, předpokládají, že to znamená problém. Možná ano, možná ne... l 4 5

4 Vzor smlouvy pro snadné použití Chcete odkoupit předmět leasingu, ať už se jedná o manipulační zařízení nebo třeba dopravní prostředek? Přnášíme vzor jednoduché smlouvy, jíž dochází ke koupi věci nájemcem, kterou měl věc doposud v operativním leasingu, v souladu s novým občanským zákoníkem. Odběratelé časopisu naleznou editovatelný vzor smlouvy na webových stránkách. Smlouva o koupi věci užívané v rámci leasingu uzavřená ve smyslu 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Lízing, s. r. o. se sídlem U Parama 89, Pardubice IČO: , DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka... bankovní spojení... zastoupená Janem Novákem, jednatelem (dále také jako pronajímatel nebo prodávající ) a Car transit, spol. s r. o. se sídlem Hradubická 98, Hradec Králové IČO: , DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka... bankovní spojení... zastoupená Jiřím Dvořákem, jednatelem (dále také jako nájemce nebo kupující ) spolu jako smluvní strany I. Účel a předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je automobil typu tranzit, tovární značky:..., SPZ:..., č. motoru:..., č. karosérie:..., číslo technického průkazu:... (dále jen tranzit ), který nájemce užívá na základě smlouvy o operativním leasingu (dále jen leasingová smlouva ) uzavřené mezi smluvními stranami dne nájemce projevil po uzavření leasingové smlouvy zájem koupit od pronajímatele tranzit do svého vlastnictví. Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tuto smlouvu, kterou sjednávají podmínky, při jejichž splnění dojde k uzavření kupní smlouvy mezi nájemcem coby kupujícím a pronajímatelem coby prodávajícím a k převodu vlastnického práva k tranzitu z pronajímatele na nájemce. II. Doba pro uplatnění práva nájemce na koupi 1. nájemce je oprávněn uplatnit právo na koupi tranzitu kdykoliv v období, které začíná po uplynutí 18 měsíců z doby pronájmu podle leasingové smlouvy (tj. po uplynutí 18 měsíců od převzetí tranzitu nájemcem podle leasingové smlouvy) a končí 30 dní před uplynutím doby pronájmu sjednané leasingovou smlouvou. Pokud v daném období podle předchozí věty nájemce právo na koupi tranzitu nevyužije, toto právo zaniká. 2. nájemce nebude oprávněn uplatnit právo na koupi tranzitu, pokud bude v prodlení s placením byť s jedinou splátkou nájemného podle leasingové smlouvy o více než 3 pracovní dny. III. Kupní smlouva, úhrada kupní ceny 1. Kupní smlouva, na jejímž základě dojde k převodu vlastnického práva k tranzitu z pronajímatele na nájemce, bude uzavřena doručením písemného oznámení nájemce o uplatnění práva na koupi tranzitu pronajímateli. 2. Dle výslovné domluvy smluvních stran se nájemce stane vlastníkem tranzitu úhradou kupní ceny ve smyslu odstavce 3 a 4 tohoto článku smlouvy. V okamžiku převodu vlastnického práva k tranzitu z pronajímatele na nájemce zanikne leasingová smlouva uváděná v článku I odst. 1 smlouvy. 3. Nájemce coby kupující je povinen zaplatit za tranzit kupní cenu určenou jako nájemce je povinen zaplatit kupní cenu na účet pronajímatele do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy dle odst avce 1 smlouvy. Pronajímatel se zavazuje vystavit nájemci daňový doklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to do 2 pracovních dnů, kdy bude příslušná částka odpovídající kupní ceně připsána na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 5. Jakmile dojde k převodu vlastnického práva k tranzitu na nájemce, vydá pronajímatel nájemci technický průkaz k tranzitu coby dosavadnímu předmětu leasingu a poskytne mu nutnou součinnost k provedení změny zápisu vlastníka u příslušného orgánu evidence. 6. V případě, že bude nájemce v prodlení s úhradou kupní ceny o více než 5 pracovních dní, je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 7. nájemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že pronajímatel nesplní svou povinnost uvedenou v odstavci 5 tohoto článku smlouvy do 5 pracovních dní od úhrady kupní ceny nájemcem. IV. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2. Tato smlouva představuje smlouvu doplňkovou (vedlejší) k leasingové smlouvě. V případě, že leasingová smlouva zanikne předtím, než nájemce uplatní právo na koupi tranzitu dle článku II odstavce 1 této smlouvy, automaticky zaniká i tato smlouva o koupi věci užívané v rámci leasingu. 3. Záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 4. Dle výslovné dohody smluvních stran nelze tuto smlouvu měnit jinak než formou písemných, postupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po jednom z nich pro každou smluvní stranu. V Hradci Králové... Zorientujte se v nákladní železniční dopravě v ČR a SR Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. VŠE v Praze Konzultant v oblasti marketingového řízení a strategie exportně-importních obchodních operací Od vzniku Československa až do konce 80. let byly železnice vždy privilegovaným dopravním oborem a na rozdíl od jiných evropských sítí byly budovány jako jeden organický celek. Teprve po politických změnách na přelomu 80. a 90. let 20. století a rozdělení Československa na dva samostatné státy začíná být železnice nahrazována silniční nákladní dopravou a její význam postupně klesá. Přesto je role železniční dopravy v obou národních ekonomikách i nadále nezastupitelná. Nabízíme praktický přehled dopravců zorientujte se! Díky výhodné geografické poloze České republiky a Slovenska v srdci Evropy je v těchto zemích důležitá zejména mezinárodní nákladní doprava. Níže následuje přehled nejprve českých, poté slovenských nákladních železničních přepravců s odkazy k jejich specifickému zaměřeni i mezinárodnímu zapojení. Nákladní železniční dopravci v ČR V současné době je v České republice 67 firem, které splňují podmínky nutné pro provozování drážní dopravy jsou držiteli licence pro provozování drážní dopravy a zároveň vlastní osvědčení dopravce. Nicméně velká část těchto firem se na trhu železniční dopravy jako dopravce významně neangažuje, poněvadž provozování drážní dopravy není jejich hlavní podnikatelskou aktivitou. Jedná se především o stavební firmy (např. Skanska ŽS, a.s., Chládek & Tintěra, a.s., a další) nebo firmy provozující dopravu pro vlastní potřebu (např. Sokolovská uhelná, a.s.). Největším nákladním železničním dopravcem na českém trhu je společnost ČD Cargo, a.s., která realizuje téměř 90 % všech přeprav nákladů na síti SŽDC. Na druhém místě figuruje firma OKD, Doprava, a.s., UKÁZKA doprava s tržním podílem 6 %, následuje Unipetrol Doprava, s.r.o., s podílem 3 % a Ostravská dopravní společnost, a.s., s podílem 1%. ČD Cargo Akciová společnost ČD Cargo vznikla oddělením nákladní frakce od Českých drah, a.s., které do té doby provozovaly osobní i nákladní dopravu. Při založení přešla na ČD Cargo přibližně třetina lokomotiv (953) a všechny nákladní vozy Českých drah (34 936), dále pak některé nemovitosti, spojené s opravami a údržbou kolejových vozidel. Z Českých drah přešlo do společnosti také přibližně 12,5 tis. zaměstnanců. V současnosti je vlastníkem sta procent akcií společnosti český stát. Roční objem přepravy zboží o objemu cca 80 mil. tun z ní již řadu let činí pátého největšího dopravce na železnici v rámci EU. Kromě zajišťování vlastní dopravy nákladů poskytuje ČD Cargo rovněž návazné logistické služby, které jsou nezbytné pro zapojení železnice do logistických řetězců. Jde zejména o překládku zboží mezi silničními a železničními vozidly, krátkodobé skladování, celní služby, svoz a rozvoz zásilek a jejich kompletaci. Mezi další obchodní aktivity společnosti patří poradenství v oblasti nákladní dopra- 6 za Lízing, s. r. o. za Car transit, spol. s r. o. Jan Novák Jiří Dvořák jednatel jednatel 7

5 doprava UKÁZKA UKÁZKA doprava vy, pronájem železničních nákladních vozů a provozování železničních vleček včetně dopravy na nich. ČD Cargo kontroluje několik dceřiných společností, ve kterých vlastní nadpoloviční většinu základního kapitálu. Jde zejména o společnosti ČD-DUSS Terminál, a.s., a Terminál Brno, a.s., provozující logistické terminály v Lovosicích, resp. v Brně. Firma je dále 100% vlastníkem čtyř zahraničních dceřiných společností, které vykonávají funkci generálního zastoupení firmy v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Zajímavostí je, že vlastní také 20% podíl v konkurenční Ostravské dopravní společnosti, a.s., a 30% podíl ve společnosti Bohemiakombi, s.r.o., zabývající se zajišťováním kombinované dopravy. ČD Cargo zajišťuje vnitrostátní a mezinárodní přepravu nákladů v ucelených vlacích i formou vozových zásilek a skupin vozů. Ve velké míře provozuje kombinovanou dopravu a systémové vlaky. Více než 60 % přeprav realizuje v mezinárodní dopravě. Přepravují všechny druhy komodit, včetně nebezpečného zboží. Specializují se však na přepravu hromadných substrátů, zejména uhlí, které tvoří více než 30 % všech přeprav. Mezi další hojně přepravované komodity patří železná ruda, dřevo, hutní výrobky, železný šrot, stavební materiály, chemické produkty a paliva. Velkou část přepravovaného zboží tvoří osobní automobily, které jsou po železnici dopravovány z výrobních závodů v ČR do zahraničí. ČD Cargo však zajišťuje i tranzitní dopravu automobilů ze Slovenska do Německa a z Polska do Itálie. Za účelem zefektivnění mezinárodní přepravy navazuje firma partnerskou spolupráci se zahraničními dopravci. V únoru 2010 spolu se šesti evropskými provozovateli nákladní železniční dopravy založila alianci Xrail, jejímž cílem je zjednodušit mezinárodní přepravu vozových zásilek. OKD, Doprava, a.s. AWT Společnost OKD, Doprava, a.s., vznikla jako dceřiná společnost těžební firmy Ostravsko-karvinské doly (OKD). K 1. květnu 2010 došlo ke změně jména společnosti z OKD, Doprava, a.s., na Advanced World Transport, a.s. (AWT), podle mateřské nizozemské společnosti. Spolu s názvem změnila společnost i sídlo, logo a vizuální styl, šlo však vesměs o změny formálního charakteru. AWT se specializuje na železniční, silniční a kombinovanou dopravu nákladů a poskytování navazujících manipulačních a logistických služeb. V oblasti železniční dopravy se zabývá rovněž provozováním průmyslových drah a vleček. Mezi její okrajové aktivity lze zařadit provozování osobní dopravy na regionální trati Milotice nad Opavou Vrbno pod Pradědem. Hlavní činností je však zajišťování komplexní přepravy zásilek po celém území České a Slovenské republiky. Ve spolupráci se zahraničními partnery pak provozovuje nákladní železniční dopravu do/z Polska a Německa. Významnou mezinárodní přepravou v režii AWT je například pravidelný převoz slévárenského koksu v kontejnerech ACTS z Ostravy do německého Neubergu. Jde o speciální odvalované kontejnery s horizontální překládkou, která nevyžaduje žádné stacionární překládací zařízení, protože kontejnery jsou překládány pomocí překladače umístěného přímo na nástavbě nákladního automobilu. V současnosti firma pravidelně přepravuje rovněž koks z polského Slezska do stanice Ostrava hlavní nádraží přes hraniční přechod Petrovice u Karviné Zebrzydowice, kde si předává vlaky s polským dopravcem PKP Cargo. AWT je také významným operátorem kombinované dopravy. Vlastní kontejnerový terminál v Paskově, který je oficiálním terminálem pro největší světové rejdařství Maersk Line a přes který směřují například kontejnerové zásilky z Jižní Koreje do automobilky Hyundai v Nošovicích. Unipetrol Doprava Společnost Unipetrol Doprava, s.r.o., vznikla v roce 1995, tehdy ještě pod názvem Chemopetrol Doprava, vyčleněním železniční dopravy z mateřské společnosti Chemopetrol Litvínov. Zpočátku provozovala jen železniční vlečku v chemickém závodě v Litvínově, později v souvislosti se začleněním Chemopetrolu do skupiny Unipetrol převzala provoz také na vlečkách dalších chemických závodů v rámci skupiny. Šlo například o Kaučuk Kralupy, Paramo Pardubice, Synthesia Pardubice nebo Spolana Neratovice. V současnosti se Unipetrol Doprava kromě provozování vleček v chemických závodech zabývá rovněž nákladní železniční přepravou na tratích SŽDC, kam poprvé vstoupila koncem roku Jedná se zejména o dopravu chemických produktů mezi jednotlivými podniky skupiny Unipetrol, avšak ve spolupráci se zahraničními dopravci provozuje společnost i mezinárodní nákladní vlaky na Slovensko a do Německa. V souvislosti s prodejem skupiny Unipetrol polskému koncernu PKN Orlen v roce 2005 došlo k výraznému nárůstu přepravních výkonů Unipetrolu Doprava a k zesílení přepravních toků mezi ČR a Polskem. Mezinárodní přepravy do/z polských chemických závodů skupiny PKN Orlen jsou realizovány ve spolupráci se sesterskou společností Orlen KolTrans. Co se týče komoditní struktury převáženého zboží, firma se specializuje na přepravu nebezpečného zboží v souladu s podmínkami RID, především pohonných hmot, stlačených plynů a speciální chemie, přepravuje však i sypké substráty, např. hnojiva. Dalšími poskytovanými službami jsou oprava a údržba železničních vozidel, pronájem cisternových vozů, provoz čisticí a pařicí stanice cisteren, sil a kontejnerů. Společnost poskytuje rovněž komplexní spediční a konzultační služby v oblasti vnitrostátní i mezinárodní přepravy se specializací na nebezpečné zásilky. Ostravská dopravní společnost Ostravská dopravní společnost, a.s, (ODOS) je soukromým železničním dopravcem, působícím na železniční síti České a Slovenské republiky. V obou státech tedy vlastní osvědčení dopravce. ODOS byla založena v květnu 1995 jako dceřiná společnost spediční firmy NH-Trans, avšak až do roku 2004 nevykonávala žádnou aktivitu. ODOS převzala železniční aktivity společnosti Stavební obnova železnic (SOŽ), včetně jejích lokomotiv a depa v Bohumíně, a tím prakticky zahájila svou činnost. Firma z počátku vykonávala pouze aktivity převzaté od SOŽ, zejména nasazování lokomotiv, vozů a personálu na různých železničních Od nebezpečného zboží přes spediční a konzultační služby a dále... stavbách, případně jejich pronajímání stavebním firmám. Postupně začala ODOS provozovat vlastní nákladní vlaky, určené z velké části pro zákazníky mateřské firmy NH-Trans. Dnes společnost realizuje významný objem pravidelných i příležitostných přeprav, její podíl na celkových výkonech železniční dopravy v rámci ČR činí přibližně 1 %. Jak již název napovídá, nejvíce aktivní je společnost na Ostravsku, resp. v severomoravském regionu. Zaměřuje se v prvé řadě na přepravy hromadných substrátů v ucelených vlacích, pravidelně přepravuje také ocelové svitky z ostravského hutního závodu Mittal Steel do Válcoven plechu Frýdek-Místek. Díky strategickému spojenectví se zahraničními soukromými dopravci realizuje ODOS i mezinárodní přepravy. Mezi nejvýznamnější patří pravidelná přeprava polského uhlí do elektrárny Dětmarovice a vozba tranzitních vlaků mezi Polskem a Maďarskem přes české území v úseku Bohumín Břeclav. Firma rozvíjí také spolupráci se společností ČD Cargo, spočívající v přetahu nákladních vlaků národního dopravce přes státní hranici, především na hraničním přechodu Bohumín Chalupki. Kromě vlastní dopravy a pronájmu lokomotiv a vozů poskytuje ODOS také veškeré spediční služby a poradenství v oblasti nasazení lokomotiv při obnově a údržbě železničních tratí. Viamont, a.s. Zajímavým hráčem v české nákladní dopravě je dále společnost Viamont, a.s., která se zaměřuje na projekce a stavební činnost, mj. v oblasti železniční infrastruktury, tj. na výstavbu, údržbu a opravu železničních tratí. Firma rovněž provozuje osobní dopravu na několika regionálních železničních tratích. V mezinárodní přepravě upevnila společnost své postavení v roce 2005, kdy se stala zakládajícím členem aliance European Bulls, sdružující soukromé nákladní železniční společnosti střední a západní Evropy. Ve spolupráci s partnerskými dopravci z této aliance uskutečnil Viamont, resp. Viamont Cargo v nedávné minulosti celou řadu mezinárodních přeprav. Mezi nejvýznamnější patřila přeprava obilnin z ČR do Rotterdamu (více než 190 tis. tun), nafty a benzínu do Maďarska (48,5 tis. t) a cementu do Rakouska (44,5 tis. t). Viamont se v minulost podílel například také na tranzitní přepravě ocelových svitků z Antwerp 8 9

6 doprava UKÁZKA UKÁZKA doprava do automobilky KIA v Žilině. Veškeré aktivity spojené s nákladní dopravou, včetně logistických služeb, provozování průmyslových vleček a pronájmu lokomotiv a vozů však byly v květnu 2007 vyčleněny do dceřiné společnosti Viamont Cargo, a.s., která byla následně prodána společnosti OKD, Doprava (koncem roku 2008). Dnes je tedy Viamont spíše stavební firmou než železničním dopravcem. Nákladní železniční dopravci v SR Počet železničních dopravců na Slovensku je v porovnání s Českou republikou podstatně nižší. Zatímco v ČR vlastní licenci k provozování drážní dopravy 67 firem, na Slovensku má statut železničního dopravce jen 28 společností. Mezi nimi figuruje také několik českých firem, mj. AWT a ODOS, o nichž již byla řeč výše. Většina soukromých železničních dopravců provozuje na území Slovenska příležitostnou osobní dopravu, případně nákladní dopravu pro vlastní potřebu (např. společnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., Železničné stavby Košice, a.s., a Trnavská stavebná spoločnosť, a.s.). Veřejné nákladní dopravě po železnici se tedy na Slovensku věnuje jen velmi málo firem. Železniční nákladní doprava, logistické činnosti, vlečkové služby, pronájem kolejových vozidel... Cargo Slovakia Dominantní postavení na trhu železniční nákladní dopravy má Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., vlastněná státem, jejíž podíl na celkovém objemu železniční nákladní přepravy v tunách činí přibližně 93 %, podíl na přepravním výkonu, měřeném v čistých tunokilometrech (čtkm), dokonce 97 %. Významným soukromým dopravcem je Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s., tržní podíly ostatních slovenských železničních dopravců jsou spíše zanedbatelné. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., (ZSSK Cargo), vznikla 1. ledna 2005 transformací původního dopravce Železničná spoločnosť, po němž převzala úsek nákladní dopravy. Jediným vlastníkem je Slovenská republika, přičemž práva státu jako akcionáře vykonává Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací. Kromě provozování železniční nákladní dopravy a s ní souvisejících logistických činností, poskytuje společnost také vlečkové služby a služby spojené s pronájmem kolejových vozidel, jejich údržbou a opravami. Na hranicích s Ukrajinou provozuje ZSSK Cargo řadu překladišť, ve kterých probíhá nezbytná překládka zboží ze železničních vozů širokého rozchodu (1520 mm) do vozů rozchodu normálního (1435 mm) a naopak. U některých železničních vozů zde rovněž dochází k výměně podvozků, která umožňuje přepravu zásilek ve vozech širokého rozchodu bez překládky po normálně rozchodné železniční síti. Pro zlepšení mezinárodní spolupráce založila společnost generální zastoupení ve Vídni, Varšavě a ukrajinském Lvově. Pro ZSSK Cargo je charakteristický vysoký podíl mezinárodních přeprav. Ročně přepraví cca 45 mil tun zboží, z toho v mezinárodním režimu více než 85 %. Teritoriální struktura je však poněkud nerovnoměrná, neboť jednoznačně nejsilnější je dopravní proud z Ukrajiny ve směru východ západ při použití železničních hraničních přechodů Čierna nad Tisou a Maťovce. Podobně jako převážná většina velkých železničních dopravců se i ZSSK Cargo specializuje na přepravu hromadných substrátů. Nejvíce přepravovaným zbožím ve vlacích ZSSK Cargo je železná ruda, které je ročně přepraveno mil. Železná ruda je vlaky ZSSK Cargo dopravována z Ukrajiny přes Slovensko do států střední a západní Evropy, mj. do České republiky pro potřeby ostravských hutí. Značné množství této suroviny je určeno také pro hutní komplex U. S. Steel Košice, kam je ruda dopravována po širokorozchodné trati bez překládky. Dalším důležitým zbožím jsou hutní výrobky, které se přes území Slovenska vozí po železnici do států bývalého Sovětského svazu. Jde zejména o ocelové tyče a svitky, vyrobené v českých a rakouských hutích. Ročně přepraví ZSSK Cargo přibližně 7 mil. tun těchto výrobků. Společnost realizuje rovněž velký objem tranzitních přeprav uhlí přes slovenské úze- mí, a to zejména ve směrech Polsko Maďarsko, Ukrajina Česká republika a Ukrajina Rakousko. Dopravce se dále specializuje na přepravu ropy a chemických produktů, velkou měrou se podílí i na exportu ječmene, řepkového oleje a stavebního materiálu, převážně vápence, cementu a keramických výrobků. Spolupráce s automobilkami logistické vlaky Samostatnou kapitolou je spolupráce ZSSK Cargo s automobilovými výrobci, mezi něž patří společnosti Volkswagen, KIA a skupina PSA Peugeot Citroën. V současné době je dopravce ZSSK Cargo důležitým článkem v logistických řetězcích těchto firem. Pravidelně přepravuje automobilové komponenty do výrobních závodů a zároveň nově vyrobené automobily na zahraniční trhy, zejména do Francie, Německa, Itálie a Belgie. Protože v automobilové výrobě se hojně využívá metoda Just-in-Time, je přeprava automobilů i jednotlivých komponentů uskutečňována prostřednictvím tzv. logistických vlaků, které garantují přesné dodržování jízdního řádu. Zboží tak nepotřebuje mezisklad a směřuje ve správný okamžik rovnou do výroby. Logisticky zajímavá je pravidelná přeprava automobilových komponentů, určených pro výrobní závod KIA, z Jižní Koreje do Žiliny, na které se ZSSK Cargo významně podílí. Zásilky v kontejnerech jsou nákladní lodí dopraveny z Jižní Koreje do slovinského přístavu Koper, odkud pokračují po železnici do místa určení. ZSSK Cargo zajišťuje železniční přepravu na slovenském území a provozuje rovněž vlečku do závodu KIA. BRKS Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s., (BRKS) byla založena v roce 2003 v reakci na rozhodnutí státních drah zastavit provoz na několika lokálních železničních tratích na Slovensku. Hlavním úkolem společnosti bylo provozování osobní dopravy na dvou regionálních tratích v Bratislavském samosprávném kraji, Zohor Záhorská Ves a Zohor Plavecký Mikuláš, na kterých byl provoz zastaven. Zakladateli společnosti byli Bratislavský samosprávný kraj, soukromí investoři a některé obce ležící na zmíněných tratích. Z důvodu nedostatečné úhrady prokazatelné ztráty z provozování osobní dopravy ze strany státu se však BRKS brzy rozhodla provoz osobních vlaků ukončit a věnovat se nadále pouze aktivitám spojeným s nákladní dopravou. Nákladní dopravu zahájila BRKS v srpnu 2004, kdy začala zajišťovat vozbu tranzitních ucelených vlaků s cementem z České republiky do Maďarska. I v dalších letech se pak společnost věnovala zejména tranzitním přepravám přes slovenské území, popř. přepravám mezinárodních nákladních vlaků ze státní hranice do místa určení ve slovenském vnitrozemí. Od konce roku 2004 BRKS např. zajišťuje přepravu banánů v izotermických vozech, patřících společnosti Intercontainer Interfrigo, z hraničního přechodu Kúty do velkoskladu ve Veľkých Kostoľanech nedaleko Trnavy. V září 2005 se BRKS podílela na přepravě umělých hnojiv z Bulharska do ČR. Zásilka byla z Bulharska na Slovensko převezena lodí po Dunaji a v bratislavském přístavu přeložena do železničních vozů. Ty pak byly uceleným vlakem dopraveny v režii BRKS do přechodové stanice Kúty a tam předány Českým drahám. V letech vystupovala firma v roli dopravce systémového vlaku Adria v úseku Kúty Rajka. V současné době vozí BRKS na území Slovenska rovněž pravidelné nákladní vlaky s hutními výrobky z Polska, vlaky s ocelovými svitky na Ukrajinu a kontejnerové vlaky do Rakouska, přičemž ročně společnost přepraví cca 800 tis. tun zboží. Kromě nákladních vlaků provozuje BRKS také železniční vlečky, mj. v podniku Duslo Istrochem v Bratislavě a Peugeot Citroën v Trnavě. l 10 11

Výroční zpráva 2012. Člen Skupiny ČD

Výroční zpráva 2012. Člen Skupiny ČD Výroční zpráva 2012 Člen Skupiny ČD Člen Skupiny ČD Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy v ČR a středoevropském regionu a zároveň

Více

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce...

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Výroční zpráva 2011 Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Výroční zpráva. Člen skupiny České dráhy, a. s.

Výroční zpráva. Člen skupiny České dráhy, a. s. Výroční zpráva 09 Člen skupiny České dráhy, a. s. 09 za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 Člen skupiny České dráhy, a. s. Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Červen / Číslo 2 Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží

Více

Nový grafikon vlakové dopravy vstoupil v platnost

Nový grafikon vlakové dopravy vstoupil v platnost Hutní výrobky z Podbrezové do Evropy Str. 4 Vlakem do nitra sopky Str. 8 L e d e n 2 0 1 2 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Nástěnka Zajímavosti

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Cesta k zisku neznamená zdražování služeb Nákladní doprava ve Středočeském kraji Zajímavé využití tratí

Cesta k zisku neznamená zdražování služeb Nákladní doprava ve Středočeském kraji Zajímavé využití tratí Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2010 / Říjen / Číslo 3 Cesta k zisku neznamená zdražování služeb Nákladní doprava ve Středočeském kraji Zajímavé využití tratí Projekt ČD Cargo ZSSK Cargo

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

Automobily přepravované neobvyklým způsobem Nákladní doprava v Pardubickém kraji Pokračování seriálu:

Automobily přepravované neobvyklým způsobem Nákladní doprava v Pardubickém kraji Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2008 / Září / Číslo 3 Automobily přepravované neobvyklým způsobem Nákladní doprava v Pardubickém kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění

Více

Editorial. Z obsahu... EDITORIAL

Editorial. Z obsahu... EDITORIAL EDITORIAL Editorial Z obsahu... Čas běží a vy opět listujete bulletinem ČD Cargo s číslem 4. Je to upozornění, že rok končící číslovkou pět se brzy jediným tiknutím hodin změní na šestku, která nám bude

Více

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu Provozu se dařilo Str. 3 Jižní Tyrolsko Str. 8 Z á ř í 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Nástěnka Zajímavosti Relax Ekologický projekt Flavia

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

Je nákup zboží a služeb v ČD Cargo efektivnější?

Je nákup zboží a služeb v ČD Cargo efektivnější? 04 2015 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Musíme se umět prezentovat Jméno naší společnosti bývá dosti často zmiňováno v médiích a bohužel musím konstatovat, že zpravidla s negativním podtextem.

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 44,6 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 61,7 mld. Kč investiční výdaje 22,4 % rentabilita vlastního kapitálu 47,2 mld. Kč zisk po zdanění 28,5 mld. Kč přiznané dividendy

Více

D. j. Krawiec: Benzinu za těžbu ropy nevyměníme

D. j. Krawiec: Benzinu za těžbu ropy nevyměníme Č Í S L O 8 / S R P E N 2 0 0 9 / R O Č N Í K 3 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto se pomalu přehouplo do své druhé poloviny a právě

Více

Ekologické parametry dopravy s důrazem na železniční a integrovanou dopravu, překonávání sporů mezi investory silniční dopravy a ekologickými zájmy

Ekologické parametry dopravy s důrazem na železniční a integrovanou dopravu, překonávání sporů mezi investory silniční dopravy a ekologickými zájmy Ekologické parametry dopravy s důrazem na železniční a integrovanou dopravu, překonávání sporů mezi investory silniční dopravy a ekologickými zájmy Široké téma stanovení ekologických parametrů dopravy

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Optimalizace nákladů společnosti ČSAD logistik Ostrava a.s. Bc. Ondřej Konečný Diplomová práce 2014 . Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace city logistiky na město Brno Radek Přikryl Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Aplikace city logistiky

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL RPA, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL RPA, s.r.o. Výroční zpráva 2007 UNIPETROL RPA, s.r.o. Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SKUPINY UNIPETROL... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 5 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 6 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 7 5. OČEKÁVANÝ

Více

Ing. Mojmír Bakalář, ředitel Odboru lidských zdrojů

Ing. Mojmír Bakalář, ředitel Odboru lidských zdrojů 01 2015 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Jak jsme obstáli v roce 2014? Podle předběžných výsledků, které byly v době psaní tohoto sloupku k dispozici, přepravilo ČD Cargo v roce 2014 celkem

Více

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 České dráhy, a.s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 Tento dokument představuje prospekt (dále jen

Více

1/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ

1/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 1/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a ekonomie. Porovnání leasingového trhu v ČR a ve vybrané zemi EU.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a ekonomie. Porovnání leasingového trhu v ČR a ve vybrané zemi EU. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Porovnání leasingového trhu v ČR a ve vybrané zemi EU Diplomová práce Autor: Bc.Petr Janda Finance Vedoucí práce: Ing.Helena Cetlová Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY ČESKÉ DRÁHY

VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY ČESKÉ DRÁHY VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY ČESKÉ DRÁHY VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY ČESKÉ DRÁHY ZA ROK 2007 OBSAH 07 01 Poslání, vize a cíle společnosti 005 02 Profil Skupiny České dráhy a společností 006 03 Základní hospodářské

Více