6/2014. efektivní řízení, snižování nákladů a nové trendy pro praxi. Logistické aktuality. Mýty o nákupu aneb jak se (ne)ušetří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2014. efektivní řízení, snižování nákladů a nové trendy pro praxi. Logistické aktuality. Mýty o nákupu aneb jak se (ne)ušetří"

Transkript

1 6/2014 efektivní řízení, snižování nákladů a nové trendy pro praxi Logistické aktuality Mýty o nákupu aneb jak se (ne)ušetří nákladní železniční dopravci v ČR a SR

2 editorial & obsah UKÁZKA UKÁZKA logistické aktuality ročník I, číslo 6, červen 2014 UKÁZKA Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA Vydavatel: Nakladatelství FORUM s.r.o. Šéfredaktorka: PhDr. Eva Bláhová Jazyková redakce a korektura: Mgr. Jana Vašinová Fotografie: BigStockPhoto, archiv autorů Grafická úprava a zlom časopisu: Renáta Brtnická Tisk: Tisk Horák, a.s. Premiové roční předplatné s online verzí + 2x ročně praktické dokumenty a nástroje v elektronické formě: 3735 Kč / 90 EUR bez DPH Roční předplatné pouze časopis: 2490 Kč / 135 EUR bez DPH Zákaznický servis, objednávka předplatného a info o předplatném: Jitka Drahošová tel.: Redakční uzávěrka: Časopis je vydáván jako měsíčník. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků a neodpovídá za jazykovou ani věcnou správnost inzerátů. Nakladatelství FORUM s.r.o., 2014 Vážení čtenáři, vítám vás v červnovém čísle Specialisty logistiky. Kromě upozornění na zajímavé logistické události se věnujeme mýtům spojeným s nákupem, nabízíme praktický přehled nákladních železničních dopravců v České a Slovenské republice, upozorňujeme na vhodnost či naopak nevhodnost různých způsobů uspořádání výroby pro různé situace a typy podniků, nechybí legislativní monitor s informacemi o vývoji logistické strategie Evropské unie anebo otázky a odpovědi čtenářů, kde se soustředíme mimo jiné na koncept bodu rozpojení. Smluvním vzorem určeným pro vaše potřeby je tentokrát smlouva o koupi věci užívané v rámci leasingu. Pro účely této ukázky nabízíme výňatky ze čtyř rubrik. Věřím, že vás články zaujmou a těším se na setkání již za měsíc ve speciálním červencovém čísle, kde najdete například další doporučení pro úspory ve výrobě, inspiraci pro efektivnější city logistiku anebo rozsáhlou rubriku o logistice a marketingu. Prostor opět dostane odborný redakční obsah bez reklam. Ať se vám daří! Obsah ukázky PhDr. Eva Bláhová šéfredaktorka Logistické aktuality... 3 Nákup & prodej Nejčastější mýty o nákupu aneb jak opravdu ušetřit... 4 Vzor smlouvy pro snadné použití... 6 Doprava Zorientujte se v nákladních železničních dopravcích v České a Slovenské republice... 7 V příštím čísle Co se děje: aktuálně Veletrh: Czech Raildays 2014 Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy neboli Dny kolejové dopravy se letos koná ve dnech 17. až 19. června v Ostravě. Témata veletrhu jsou následující: železniční kolejová vozidla a jejich příslušenství kolejová vozidla pro městskou dopravu a jejich příslušenství prostředky pro stavbu, provoz a údržbu železniční a tramvajové dopravní cesty prostředky a zařízení pro provoz a údržbu kolejových vozidel kombinovaná doprava informační technologie služby pro drážní dopravu manipulační technika Akce bude slavnostně zahájena v úterý v 9 hodin, otevírací doba končí v úterý a ve středu v 18, ve čtvrtek v 16 hodin. Seminář: Jak správně řídit zásoby Pro zájemce o další vzdělávání připravuje Nakladatelství FORUM, které vydává časopis Specialista logistiky, odborný seminář s podtitulem Jakou optimální logistickou strategii zvolit ke snížení nákladů. Seminář věnuje specifickým otázkám optimalizace zásob a je zaměřen na osvojení praktických metod a systémů řízení zásob. Účastníky seznámí s finančními hledisky řízení zásob, druhy zásob a praktickými přístupy k jejich optimalizaci. Představí jim celý podnikový logistický systém a základní zásady řízení zásob. Na případových studiích se účastníci naučí určit okamžitou a průměrnou zásobu a názorně se seznámí s potřebnými analýzami pro řízení zásob. Přiblíží si principy řízení zásob při závislé poptávce, stanovení pojistné Legislativa: Novela měnící zákon o ovzduší Dne 21. května 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 87/2014 Sb. senátní novela zákona měnící zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ta má umožnit vzájemnou výměnu nevyčerpaných limitů pro vypouštění znečišťujících látek. Emisní stropy si budou smět vyměňovat menší výrobci elektřiny a tepla provozující pouze jeden zdroj emisí. Podrobněji se nové úpravě a jejím důsledkům budeme věnovat v dalších číslech. zásoby a řízení zásob sortimentu. Seminář je určen střednímu managementu a firemním specialistům v oblasti nákupu, prodeje a logistiky, dále výrobním a obchodním společnostem širšího zaměření a konečně i organizacím veřejného sektoru. Účastníci kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování, který mohou využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. 2 3

3 nákup & prodej UKÁZKA UKÁZKA nákup & prodej Nejčastější mýty o nákupu aneb jak opravdu ušetřit Petr Karkovský Nezávislý konzultant se specializací na logistiku Před nedávnem jsem dostal od jednoho kolegy zajímavý článek z internetu, jehož autorem byl Jim Laube. Článek popisuje řadu mýtů v oblasti nákupu surovin pro restaurace. Když jsem si jej přečetl, uvědomil jsem si, že to, co autor popsal, platí nejen ve zvolené oblasti, ale lze to aplikovat i na ostatní segmenty podnikání, včetně logistiky. Připravil jsem pro vás tři časté mýty o nákupu, kvůli nimž se vám bude jen těžko dařit snižovat náklady a kterým se vyplatí nepodlehnout. MÝTUČ. Č. 1: Nákupy surovin ve větším množství kvůli množstevním slevám šetří peníze Dodavatelé běžně nabízejí své produkty za vyšší cenu při nákupu menšího množství a za nižší jednotkovou cenu při nákupu velkého množství. Když se to spočítá matematicky, může to vypadat jako jednoduchý způsob, jak ušetřit; pokud to však vede k nákupům většího množství výrobků, než potřebujete, může tahle praxe snadno vyvolat pravý opak: vyšší náklady na suroviny a nižší zisky. Vedení nadměrného množství zásob často působí následující problémy: 1) Zásoby vážou vaši cennou hotovost. Každá koruna uložená ve výrobku na regálu ve skladu je koruna, kterou nemáte v bance nebo kterou nemůžete použít k jiným účelům. 2) Nadměrné zásoby vedou k nadměrné spotřebě surovin na jednotku. Máte-li v regálech přebytek surovin, pracovníci mají tendenci používat a zpracovávat vaše cenné zásoby s menší šetrností. Podívejte se na to z následujícího úhlu: Když načínáme novou pastu na zuby, obvykle si mnozí z nás (ne-li většina) dají na kartáček větší množství, než když nám docházela poslední tuba, kterou jsme měli doma. Většina z nás to dělá proto, že když máme něčeho hodně ať je to pasta, šampon či holicí krém ceníme si toho méně a zacházíme s tím volněji, protože máme víc než dostatečné zásoby a víme, že nám hned tak nedojdou. A teď stejný postoj přeneste do své společnosti, kde pracují zaměstnanci za hodinovou mzdu. Myslíte, že když jsou vaše skladovací prostory vždy plně zásobeny a oni jen zřídka pokud vůbec musejí dávat pozor, aby jim něco nedošlo, spotřebují v tom případě víc materiálu? Na to se můžete spolehnout. A myslíte, že budou s produkty, které zpracovávají, zacházet s menší šetrností? Opět se můžete spolehnout. 3) Nadměrné zásoby vedou k většímu množství odpadu a zmetků při zpracování. Suroviny s krátkou záruční lhůtou používané při výrobě Spousta výrobků používaných ve výrobě suroviny s dost krátkou spotřební lhůtu. Pokud se nepoužijí do určité doby, stávají se zdraví nebezpečnými a musejí se vyhodit. Jedno prakticky ověřené pravidlo říká: Kupujte jen to, co potřebujete, a co nejlépe to využijte. MÝTUČ. Č. 3: Nízké náklady na suroviny přinášejí vyšší marže Vyšší procento nákladů na suroviny není vždycky špatné, ani to vždyc neznamená, že by byl v těchto nákladech nějaký problém. Představme si třeba, že máme malou výrobu jen se dvěma položkami v nabídce. Podívejte se pro ilustraci na obrázku vpravo na srovnání těchto dvou prodejních položek v rámci ceny, nákladů na jednotku suroviny a prodejní mix (sales mix) nebo na počet prodaných jednotek každé položky za jeden týden. Pomocí těchto informací můžeme vypočítat ideální náklady na suroviny, které by tato výroba mohla mít za dané období, pokud by se nic nezkazilo, nevyplýtvalo, vše by se perfektně povedlo a nedošlo by k žádným dalším problémům se surovinami. Tomu se často říká teoretické nebo ideální náklady, které v tomto případě činí 30 %. MÝTUČ. Č. 2: Trvale uplatňovaný program využívání konkurenčních nabídek vám zajistí nejnižší ceny Vybavuji si, že během mé mnohaleté praxe mi lidé, kteří se vyznají, vícekrát radili, abych systematicky a trvale požadoval cenové nabídky od konkurenčních dodavatelů, protože jedině tímto způsobem získám nejlepší cenu a dodavatelé mě nebudou šidit. Když to naopak nebudu dělat, dodavatelé využijí mé nevšímavosti a zvýší mi cenu. Možná na tom něco je, ale stejně jsem zjistil, že někteří z nejúspěšnějších nezávislých provozovatelů tuto metodu využívání konkurenčních nabídek u většiny svých nákupů nepraktikují. Místo toho převážnou část svých surovin nakupují od jednoho hlavního dodavatele nebo prodejce.uvažují přitom tak, že odběrem většiny svých nákupů od jednoho dodavatele mohou získat souhrnné nižší ceny s vynaložením mnohem menšího úsilí. Dostanou nižší ceny, protože dodavatel je ochoten účtovat si nižší marži, aby získal větší podíl na jejich podnikání a z něj plynoucí vyšší hrubý zisk. Existují také některé úspory z rozsahu, především z hlediska nákladů na dodávku zboží. Náklady na dodávku jsou pro dodavatele v podstatě pevné. Stojí tedy zhruba totéž, je-li do firmy doručeno pádesát nebo sto beden. Taková úspora, zároveň s dalším zefektivněním zásobovacího řetězce a šancí zajistit si další tržby, je pro dodavatele silnou motivací ke snížení marže. Dohoda s hlavním dodavatelem je často postavena na tomto základě: Dodavatel souhlasí, že určité výrobky bude dodávat za jejich výrobní Zkusme nyní změnit jenom jeden faktor: prodejní mix. Pokud by obchod prodal 750 věder a barelů, ideální náklady na suroviny by vzrostly z 30 na 37 %. Kdyby šlo o váš podnik, čemu byste dali přednost cenu plus pevnou přirážku nebo marži, která je stanovena jako určité procento z nákladů či pevné částky na krabici nebo přepravku. nákladům ve výši 29, nebo 36 %? Srovnejte oba scénáře. Podobně uvažuje mnoho podnikatelů. Když vidí nárůst v procentním podílu nákladů, předpokládají, že to znamená problém. Možná ano, možná ne... l 4 5

4 Vzor smlouvy pro snadné použití Chcete odkoupit předmět leasingu, ať už se jedná o manipulační zařízení nebo třeba dopravní prostředek? Přnášíme vzor jednoduché smlouvy, jíž dochází ke koupi věci nájemcem, kterou měl věc doposud v operativním leasingu, v souladu s novým občanským zákoníkem. Odběratelé časopisu naleznou editovatelný vzor smlouvy na webových stránkách. Smlouva o koupi věci užívané v rámci leasingu uzavřená ve smyslu 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Lízing, s. r. o. se sídlem U Parama 89, Pardubice IČO: , DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka... bankovní spojení... zastoupená Janem Novákem, jednatelem (dále také jako pronajímatel nebo prodávající ) a Car transit, spol. s r. o. se sídlem Hradubická 98, Hradec Králové IČO: , DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka... bankovní spojení... zastoupená Jiřím Dvořákem, jednatelem (dále také jako nájemce nebo kupující ) spolu jako smluvní strany I. Účel a předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je automobil typu tranzit, tovární značky:..., SPZ:..., č. motoru:..., č. karosérie:..., číslo technického průkazu:... (dále jen tranzit ), který nájemce užívá na základě smlouvy o operativním leasingu (dále jen leasingová smlouva ) uzavřené mezi smluvními stranami dne nájemce projevil po uzavření leasingové smlouvy zájem koupit od pronajímatele tranzit do svého vlastnictví. Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tuto smlouvu, kterou sjednávají podmínky, při jejichž splnění dojde k uzavření kupní smlouvy mezi nájemcem coby kupujícím a pronajímatelem coby prodávajícím a k převodu vlastnického práva k tranzitu z pronajímatele na nájemce. II. Doba pro uplatnění práva nájemce na koupi 1. nájemce je oprávněn uplatnit právo na koupi tranzitu kdykoliv v období, které začíná po uplynutí 18 měsíců z doby pronájmu podle leasingové smlouvy (tj. po uplynutí 18 měsíců od převzetí tranzitu nájemcem podle leasingové smlouvy) a končí 30 dní před uplynutím doby pronájmu sjednané leasingovou smlouvou. Pokud v daném období podle předchozí věty nájemce právo na koupi tranzitu nevyužije, toto právo zaniká. 2. nájemce nebude oprávněn uplatnit právo na koupi tranzitu, pokud bude v prodlení s placením byť s jedinou splátkou nájemného podle leasingové smlouvy o více než 3 pracovní dny. III. Kupní smlouva, úhrada kupní ceny 1. Kupní smlouva, na jejímž základě dojde k převodu vlastnického práva k tranzitu z pronajímatele na nájemce, bude uzavřena doručením písemného oznámení nájemce o uplatnění práva na koupi tranzitu pronajímateli. 2. Dle výslovné domluvy smluvních stran se nájemce stane vlastníkem tranzitu úhradou kupní ceny ve smyslu odstavce 3 a 4 tohoto článku smlouvy. V okamžiku převodu vlastnického práva k tranzitu z pronajímatele na nájemce zanikne leasingová smlouva uváděná v článku I odst. 1 smlouvy. 3. Nájemce coby kupující je povinen zaplatit za tranzit kupní cenu určenou jako nájemce je povinen zaplatit kupní cenu na účet pronajímatele do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy dle odst avce 1 smlouvy. Pronajímatel se zavazuje vystavit nájemci daňový doklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to do 2 pracovních dnů, kdy bude příslušná částka odpovídající kupní ceně připsána na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 5. Jakmile dojde k převodu vlastnického práva k tranzitu na nájemce, vydá pronajímatel nájemci technický průkaz k tranzitu coby dosavadnímu předmětu leasingu a poskytne mu nutnou součinnost k provedení změny zápisu vlastníka u příslušného orgánu evidence. 6. V případě, že bude nájemce v prodlení s úhradou kupní ceny o více než 5 pracovních dní, je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 7. nájemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že pronajímatel nesplní svou povinnost uvedenou v odstavci 5 tohoto článku smlouvy do 5 pracovních dní od úhrady kupní ceny nájemcem. IV. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2. Tato smlouva představuje smlouvu doplňkovou (vedlejší) k leasingové smlouvě. V případě, že leasingová smlouva zanikne předtím, než nájemce uplatní právo na koupi tranzitu dle článku II odstavce 1 této smlouvy, automaticky zaniká i tato smlouva o koupi věci užívané v rámci leasingu. 3. Záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 4. Dle výslovné dohody smluvních stran nelze tuto smlouvu měnit jinak než formou písemných, postupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po jednom z nich pro každou smluvní stranu. V Hradci Králové... Zorientujte se v nákladní železniční dopravě v ČR a SR Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. VŠE v Praze Konzultant v oblasti marketingového řízení a strategie exportně-importních obchodních operací Od vzniku Československa až do konce 80. let byly železnice vždy privilegovaným dopravním oborem a na rozdíl od jiných evropských sítí byly budovány jako jeden organický celek. Teprve po politických změnách na přelomu 80. a 90. let 20. století a rozdělení Československa na dva samostatné státy začíná být železnice nahrazována silniční nákladní dopravou a její význam postupně klesá. Přesto je role železniční dopravy v obou národních ekonomikách i nadále nezastupitelná. Nabízíme praktický přehled dopravců zorientujte se! Díky výhodné geografické poloze České republiky a Slovenska v srdci Evropy je v těchto zemích důležitá zejména mezinárodní nákladní doprava. Níže následuje přehled nejprve českých, poté slovenských nákladních železničních přepravců s odkazy k jejich specifickému zaměřeni i mezinárodnímu zapojení. Nákladní železniční dopravci v ČR V současné době je v České republice 67 firem, které splňují podmínky nutné pro provozování drážní dopravy jsou držiteli licence pro provozování drážní dopravy a zároveň vlastní osvědčení dopravce. Nicméně velká část těchto firem se na trhu železniční dopravy jako dopravce významně neangažuje, poněvadž provozování drážní dopravy není jejich hlavní podnikatelskou aktivitou. Jedná se především o stavební firmy (např. Skanska ŽS, a.s., Chládek & Tintěra, a.s., a další) nebo firmy provozující dopravu pro vlastní potřebu (např. Sokolovská uhelná, a.s.). Největším nákladním železničním dopravcem na českém trhu je společnost ČD Cargo, a.s., která realizuje téměř 90 % všech přeprav nákladů na síti SŽDC. Na druhém místě figuruje firma OKD, Doprava, a.s., UKÁZKA doprava s tržním podílem 6 %, následuje Unipetrol Doprava, s.r.o., s podílem 3 % a Ostravská dopravní společnost, a.s., s podílem 1%. ČD Cargo Akciová společnost ČD Cargo vznikla oddělením nákladní frakce od Českých drah, a.s., které do té doby provozovaly osobní i nákladní dopravu. Při založení přešla na ČD Cargo přibližně třetina lokomotiv (953) a všechny nákladní vozy Českých drah (34 936), dále pak některé nemovitosti, spojené s opravami a údržbou kolejových vozidel. Z Českých drah přešlo do společnosti také přibližně 12,5 tis. zaměstnanců. V současnosti je vlastníkem sta procent akcií společnosti český stát. Roční objem přepravy zboží o objemu cca 80 mil. tun z ní již řadu let činí pátého největšího dopravce na železnici v rámci EU. Kromě zajišťování vlastní dopravy nákladů poskytuje ČD Cargo rovněž návazné logistické služby, které jsou nezbytné pro zapojení železnice do logistických řetězců. Jde zejména o překládku zboží mezi silničními a železničními vozidly, krátkodobé skladování, celní služby, svoz a rozvoz zásilek a jejich kompletaci. Mezi další obchodní aktivity společnosti patří poradenství v oblasti nákladní dopra- 6 za Lízing, s. r. o. za Car transit, spol. s r. o. Jan Novák Jiří Dvořák jednatel jednatel 7

5 doprava UKÁZKA UKÁZKA doprava vy, pronájem železničních nákladních vozů a provozování železničních vleček včetně dopravy na nich. ČD Cargo kontroluje několik dceřiných společností, ve kterých vlastní nadpoloviční většinu základního kapitálu. Jde zejména o společnosti ČD-DUSS Terminál, a.s., a Terminál Brno, a.s., provozující logistické terminály v Lovosicích, resp. v Brně. Firma je dále 100% vlastníkem čtyř zahraničních dceřiných společností, které vykonávají funkci generálního zastoupení firmy v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Zajímavostí je, že vlastní také 20% podíl v konkurenční Ostravské dopravní společnosti, a.s., a 30% podíl ve společnosti Bohemiakombi, s.r.o., zabývající se zajišťováním kombinované dopravy. ČD Cargo zajišťuje vnitrostátní a mezinárodní přepravu nákladů v ucelených vlacích i formou vozových zásilek a skupin vozů. Ve velké míře provozuje kombinovanou dopravu a systémové vlaky. Více než 60 % přeprav realizuje v mezinárodní dopravě. Přepravují všechny druhy komodit, včetně nebezpečného zboží. Specializují se však na přepravu hromadných substrátů, zejména uhlí, které tvoří více než 30 % všech přeprav. Mezi další hojně přepravované komodity patří železná ruda, dřevo, hutní výrobky, železný šrot, stavební materiály, chemické produkty a paliva. Velkou část přepravovaného zboží tvoří osobní automobily, které jsou po železnici dopravovány z výrobních závodů v ČR do zahraničí. ČD Cargo však zajišťuje i tranzitní dopravu automobilů ze Slovenska do Německa a z Polska do Itálie. Za účelem zefektivnění mezinárodní přepravy navazuje firma partnerskou spolupráci se zahraničními dopravci. V únoru 2010 spolu se šesti evropskými provozovateli nákladní železniční dopravy založila alianci Xrail, jejímž cílem je zjednodušit mezinárodní přepravu vozových zásilek. OKD, Doprava, a.s. AWT Společnost OKD, Doprava, a.s., vznikla jako dceřiná společnost těžební firmy Ostravsko-karvinské doly (OKD). K 1. květnu 2010 došlo ke změně jména společnosti z OKD, Doprava, a.s., na Advanced World Transport, a.s. (AWT), podle mateřské nizozemské společnosti. Spolu s názvem změnila společnost i sídlo, logo a vizuální styl, šlo však vesměs o změny formálního charakteru. AWT se specializuje na železniční, silniční a kombinovanou dopravu nákladů a poskytování navazujících manipulačních a logistických služeb. V oblasti železniční dopravy se zabývá rovněž provozováním průmyslových drah a vleček. Mezi její okrajové aktivity lze zařadit provozování osobní dopravy na regionální trati Milotice nad Opavou Vrbno pod Pradědem. Hlavní činností je však zajišťování komplexní přepravy zásilek po celém území České a Slovenské republiky. Ve spolupráci se zahraničními partnery pak provozovuje nákladní železniční dopravu do/z Polska a Německa. Významnou mezinárodní přepravou v režii AWT je například pravidelný převoz slévárenského koksu v kontejnerech ACTS z Ostravy do německého Neubergu. Jde o speciální odvalované kontejnery s horizontální překládkou, která nevyžaduje žádné stacionární překládací zařízení, protože kontejnery jsou překládány pomocí překladače umístěného přímo na nástavbě nákladního automobilu. V současnosti firma pravidelně přepravuje rovněž koks z polského Slezska do stanice Ostrava hlavní nádraží přes hraniční přechod Petrovice u Karviné Zebrzydowice, kde si předává vlaky s polským dopravcem PKP Cargo. AWT je také významným operátorem kombinované dopravy. Vlastní kontejnerový terminál v Paskově, který je oficiálním terminálem pro největší světové rejdařství Maersk Line a přes který směřují například kontejnerové zásilky z Jižní Koreje do automobilky Hyundai v Nošovicích. Unipetrol Doprava Společnost Unipetrol Doprava, s.r.o., vznikla v roce 1995, tehdy ještě pod názvem Chemopetrol Doprava, vyčleněním železniční dopravy z mateřské společnosti Chemopetrol Litvínov. Zpočátku provozovala jen železniční vlečku v chemickém závodě v Litvínově, později v souvislosti se začleněním Chemopetrolu do skupiny Unipetrol převzala provoz také na vlečkách dalších chemických závodů v rámci skupiny. Šlo například o Kaučuk Kralupy, Paramo Pardubice, Synthesia Pardubice nebo Spolana Neratovice. V současnosti se Unipetrol Doprava kromě provozování vleček v chemických závodech zabývá rovněž nákladní železniční přepravou na tratích SŽDC, kam poprvé vstoupila koncem roku Jedná se zejména o dopravu chemických produktů mezi jednotlivými podniky skupiny Unipetrol, avšak ve spolupráci se zahraničními dopravci provozuje společnost i mezinárodní nákladní vlaky na Slovensko a do Německa. V souvislosti s prodejem skupiny Unipetrol polskému koncernu PKN Orlen v roce 2005 došlo k výraznému nárůstu přepravních výkonů Unipetrolu Doprava a k zesílení přepravních toků mezi ČR a Polskem. Mezinárodní přepravy do/z polských chemických závodů skupiny PKN Orlen jsou realizovány ve spolupráci se sesterskou společností Orlen KolTrans. Co se týče komoditní struktury převáženého zboží, firma se specializuje na přepravu nebezpečného zboží v souladu s podmínkami RID, především pohonných hmot, stlačených plynů a speciální chemie, přepravuje však i sypké substráty, např. hnojiva. Dalšími poskytovanými službami jsou oprava a údržba železničních vozidel, pronájem cisternových vozů, provoz čisticí a pařicí stanice cisteren, sil a kontejnerů. Společnost poskytuje rovněž komplexní spediční a konzultační služby v oblasti vnitrostátní i mezinárodní přepravy se specializací na nebezpečné zásilky. Ostravská dopravní společnost Ostravská dopravní společnost, a.s, (ODOS) je soukromým železničním dopravcem, působícím na železniční síti České a Slovenské republiky. V obou státech tedy vlastní osvědčení dopravce. ODOS byla založena v květnu 1995 jako dceřiná společnost spediční firmy NH-Trans, avšak až do roku 2004 nevykonávala žádnou aktivitu. ODOS převzala železniční aktivity společnosti Stavební obnova železnic (SOŽ), včetně jejích lokomotiv a depa v Bohumíně, a tím prakticky zahájila svou činnost. Firma z počátku vykonávala pouze aktivity převzaté od SOŽ, zejména nasazování lokomotiv, vozů a personálu na různých železničních Od nebezpečného zboží přes spediční a konzultační služby a dále... stavbách, případně jejich pronajímání stavebním firmám. Postupně začala ODOS provozovat vlastní nákladní vlaky, určené z velké části pro zákazníky mateřské firmy NH-Trans. Dnes společnost realizuje významný objem pravidelných i příležitostných přeprav, její podíl na celkových výkonech železniční dopravy v rámci ČR činí přibližně 1 %. Jak již název napovídá, nejvíce aktivní je společnost na Ostravsku, resp. v severomoravském regionu. Zaměřuje se v prvé řadě na přepravy hromadných substrátů v ucelených vlacích, pravidelně přepravuje také ocelové svitky z ostravského hutního závodu Mittal Steel do Válcoven plechu Frýdek-Místek. Díky strategickému spojenectví se zahraničními soukromými dopravci realizuje ODOS i mezinárodní přepravy. Mezi nejvýznamnější patří pravidelná přeprava polského uhlí do elektrárny Dětmarovice a vozba tranzitních vlaků mezi Polskem a Maďarskem přes české území v úseku Bohumín Břeclav. Firma rozvíjí také spolupráci se společností ČD Cargo, spočívající v přetahu nákladních vlaků národního dopravce přes státní hranici, především na hraničním přechodu Bohumín Chalupki. Kromě vlastní dopravy a pronájmu lokomotiv a vozů poskytuje ODOS také veškeré spediční služby a poradenství v oblasti nasazení lokomotiv při obnově a údržbě železničních tratí. Viamont, a.s. Zajímavým hráčem v české nákladní dopravě je dále společnost Viamont, a.s., která se zaměřuje na projekce a stavební činnost, mj. v oblasti železniční infrastruktury, tj. na výstavbu, údržbu a opravu železničních tratí. Firma rovněž provozuje osobní dopravu na několika regionálních železničních tratích. V mezinárodní přepravě upevnila společnost své postavení v roce 2005, kdy se stala zakládajícím členem aliance European Bulls, sdružující soukromé nákladní železniční společnosti střední a západní Evropy. Ve spolupráci s partnerskými dopravci z této aliance uskutečnil Viamont, resp. Viamont Cargo v nedávné minulosti celou řadu mezinárodních přeprav. Mezi nejvýznamnější patřila přeprava obilnin z ČR do Rotterdamu (více než 190 tis. tun), nafty a benzínu do Maďarska (48,5 tis. t) a cementu do Rakouska (44,5 tis. t). Viamont se v minulost podílel například také na tranzitní přepravě ocelových svitků z Antwerp 8 9

6 doprava UKÁZKA UKÁZKA doprava do automobilky KIA v Žilině. Veškeré aktivity spojené s nákladní dopravou, včetně logistických služeb, provozování průmyslových vleček a pronájmu lokomotiv a vozů však byly v květnu 2007 vyčleněny do dceřiné společnosti Viamont Cargo, a.s., která byla následně prodána společnosti OKD, Doprava (koncem roku 2008). Dnes je tedy Viamont spíše stavební firmou než železničním dopravcem. Nákladní železniční dopravci v SR Počet železničních dopravců na Slovensku je v porovnání s Českou republikou podstatně nižší. Zatímco v ČR vlastní licenci k provozování drážní dopravy 67 firem, na Slovensku má statut železničního dopravce jen 28 společností. Mezi nimi figuruje také několik českých firem, mj. AWT a ODOS, o nichž již byla řeč výše. Většina soukromých železničních dopravců provozuje na území Slovenska příležitostnou osobní dopravu, případně nákladní dopravu pro vlastní potřebu (např. společnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., Železničné stavby Košice, a.s., a Trnavská stavebná spoločnosť, a.s.). Veřejné nákladní dopravě po železnici se tedy na Slovensku věnuje jen velmi málo firem. Železniční nákladní doprava, logistické činnosti, vlečkové služby, pronájem kolejových vozidel... Cargo Slovakia Dominantní postavení na trhu železniční nákladní dopravy má Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., vlastněná státem, jejíž podíl na celkovém objemu železniční nákladní přepravy v tunách činí přibližně 93 %, podíl na přepravním výkonu, měřeném v čistých tunokilometrech (čtkm), dokonce 97 %. Významným soukromým dopravcem je Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s., tržní podíly ostatních slovenských železničních dopravců jsou spíše zanedbatelné. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., (ZSSK Cargo), vznikla 1. ledna 2005 transformací původního dopravce Železničná spoločnosť, po němž převzala úsek nákladní dopravy. Jediným vlastníkem je Slovenská republika, přičemž práva státu jako akcionáře vykonává Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací. Kromě provozování železniční nákladní dopravy a s ní souvisejících logistických činností, poskytuje společnost také vlečkové služby a služby spojené s pronájmem kolejových vozidel, jejich údržbou a opravami. Na hranicích s Ukrajinou provozuje ZSSK Cargo řadu překladišť, ve kterých probíhá nezbytná překládka zboží ze železničních vozů širokého rozchodu (1520 mm) do vozů rozchodu normálního (1435 mm) a naopak. U některých železničních vozů zde rovněž dochází k výměně podvozků, která umožňuje přepravu zásilek ve vozech širokého rozchodu bez překládky po normálně rozchodné železniční síti. Pro zlepšení mezinárodní spolupráce založila společnost generální zastoupení ve Vídni, Varšavě a ukrajinském Lvově. Pro ZSSK Cargo je charakteristický vysoký podíl mezinárodních přeprav. Ročně přepraví cca 45 mil tun zboží, z toho v mezinárodním režimu více než 85 %. Teritoriální struktura je však poněkud nerovnoměrná, neboť jednoznačně nejsilnější je dopravní proud z Ukrajiny ve směru východ západ při použití železničních hraničních přechodů Čierna nad Tisou a Maťovce. Podobně jako převážná většina velkých železničních dopravců se i ZSSK Cargo specializuje na přepravu hromadných substrátů. Nejvíce přepravovaným zbožím ve vlacích ZSSK Cargo je železná ruda, které je ročně přepraveno mil. Železná ruda je vlaky ZSSK Cargo dopravována z Ukrajiny přes Slovensko do států střední a západní Evropy, mj. do České republiky pro potřeby ostravských hutí. Značné množství této suroviny je určeno také pro hutní komplex U. S. Steel Košice, kam je ruda dopravována po širokorozchodné trati bez překládky. Dalším důležitým zbožím jsou hutní výrobky, které se přes území Slovenska vozí po železnici do států bývalého Sovětského svazu. Jde zejména o ocelové tyče a svitky, vyrobené v českých a rakouských hutích. Ročně přepraví ZSSK Cargo přibližně 7 mil. tun těchto výrobků. Společnost realizuje rovněž velký objem tranzitních přeprav uhlí přes slovenské úze- mí, a to zejména ve směrech Polsko Maďarsko, Ukrajina Česká republika a Ukrajina Rakousko. Dopravce se dále specializuje na přepravu ropy a chemických produktů, velkou měrou se podílí i na exportu ječmene, řepkového oleje a stavebního materiálu, převážně vápence, cementu a keramických výrobků. Spolupráce s automobilkami logistické vlaky Samostatnou kapitolou je spolupráce ZSSK Cargo s automobilovými výrobci, mezi něž patří společnosti Volkswagen, KIA a skupina PSA Peugeot Citroën. V současné době je dopravce ZSSK Cargo důležitým článkem v logistických řetězcích těchto firem. Pravidelně přepravuje automobilové komponenty do výrobních závodů a zároveň nově vyrobené automobily na zahraniční trhy, zejména do Francie, Německa, Itálie a Belgie. Protože v automobilové výrobě se hojně využívá metoda Just-in-Time, je přeprava automobilů i jednotlivých komponentů uskutečňována prostřednictvím tzv. logistických vlaků, které garantují přesné dodržování jízdního řádu. Zboží tak nepotřebuje mezisklad a směřuje ve správný okamžik rovnou do výroby. Logisticky zajímavá je pravidelná přeprava automobilových komponentů, určených pro výrobní závod KIA, z Jižní Koreje do Žiliny, na které se ZSSK Cargo významně podílí. Zásilky v kontejnerech jsou nákladní lodí dopraveny z Jižní Koreje do slovinského přístavu Koper, odkud pokračují po železnici do místa určení. ZSSK Cargo zajišťuje železniční přepravu na slovenském území a provozuje rovněž vlečku do závodu KIA. BRKS Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s., (BRKS) byla založena v roce 2003 v reakci na rozhodnutí státních drah zastavit provoz na několika lokálních železničních tratích na Slovensku. Hlavním úkolem společnosti bylo provozování osobní dopravy na dvou regionálních tratích v Bratislavském samosprávném kraji, Zohor Záhorská Ves a Zohor Plavecký Mikuláš, na kterých byl provoz zastaven. Zakladateli společnosti byli Bratislavský samosprávný kraj, soukromí investoři a některé obce ležící na zmíněných tratích. Z důvodu nedostatečné úhrady prokazatelné ztráty z provozování osobní dopravy ze strany státu se však BRKS brzy rozhodla provoz osobních vlaků ukončit a věnovat se nadále pouze aktivitám spojeným s nákladní dopravou. Nákladní dopravu zahájila BRKS v srpnu 2004, kdy začala zajišťovat vozbu tranzitních ucelených vlaků s cementem z České republiky do Maďarska. I v dalších letech se pak společnost věnovala zejména tranzitním přepravám přes slovenské území, popř. přepravám mezinárodních nákladních vlaků ze státní hranice do místa určení ve slovenském vnitrozemí. Od konce roku 2004 BRKS např. zajišťuje přepravu banánů v izotermických vozech, patřících společnosti Intercontainer Interfrigo, z hraničního přechodu Kúty do velkoskladu ve Veľkých Kostoľanech nedaleko Trnavy. V září 2005 se BRKS podílela na přepravě umělých hnojiv z Bulharska do ČR. Zásilka byla z Bulharska na Slovensko převezena lodí po Dunaji a v bratislavském přístavu přeložena do železničních vozů. Ty pak byly uceleným vlakem dopraveny v režii BRKS do přechodové stanice Kúty a tam předány Českým drahám. V letech vystupovala firma v roli dopravce systémového vlaku Adria v úseku Kúty Rajka. V současné době vozí BRKS na území Slovenska rovněž pravidelné nákladní vlaky s hutními výrobky z Polska, vlaky s ocelovými svitky na Ukrajinu a kontejnerové vlaky do Rakouska, přičemž ročně společnost přepraví cca 800 tis. tun zboží. Kromě nákladních vlaků provozuje BRKS také železniční vlečky, mj. v podniku Duslo Istrochem v Bratislavě a Peugeot Citroën v Trnavě. l 10 11

7 Příští číslo vychází již za měsíc! Připravujeme pro vás: Překvapivá místa ve výrobě, kde můžete ušetřit City logistika: Inspirace ze zahraničí pro naši praxi Marketingová logistika aneb ideální vztah nákladů a úrovně služeb

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Kupující: Obchodní firma : Sídlo : IČO : DIČ : Bankovní spojení : V zastoupení : Zapsaná v obchodní rejstříku dále jen k u p u j í c í a Prodávající: Obchodní firma : Ing.

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném )

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající ) 2.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku Objednatel: ČD Cargo, a.s. Jankovcova

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEPRAVĚ ODPADŮ č uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech

Více

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce /

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce / Zprostředkovatelská smlouva uzavřená mezi 1. Zprostředkovatelem: JUDr. Milan Vacek, realitní kancelář Nad Šárkou 1167 / 126 160 00 Praha 6 IČO: 14904179 DIČ: 006 510524/451 zapsaným v OR vedeném Městským

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Smlouva o prodeji koně

Smlouva o prodeji koně MAENTIVA GALOPP, S.R.O. Smlouva o prodeji koně valach, plemene A1/1 Dangerous Gleam (GER) Generous (IRE) - Dyveke (GER)(Lando) Narozen : 30.1.2009 Mgr. Jan Kužel XX.XX.XXXX [Předmětem této smlouvy je prodej

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG Ing Ladislav Špaček CSc, SCHP ČR ZÁVĚRY STUDIE PROVEDITELNOSTI V rámci chemického průmyslu existuje potenciál na zvýšení objemů

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

se sídlem/místem podnikání:.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:.. oddíl: vložka:. zastoupená:.. bankovní spojení: PREAMBULE

se sídlem/místem podnikání:.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:.. oddíl: vložka:. zastoupená:.. bankovní spojení: PREAMBULE Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele solární elektrárny číslo smlouvy: Tuto smlouvu o zajištění plnění povinností provozovatele solární elektrárny (dále jen smlouva ) uzavírají níže uvedeného

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2009

Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výrok auditora 1 Obsah Obsah strana 1. Textová část 3-4 2. Statutární orgány společnosti 5 3. 2009 3.1 Výrok auditora 7-10 3.2 Rozvaha 11-14 3.3 Výsledovka 15-16

Více

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ Učební text Smlouvy v dopravě Závazkové vztahy, které vznikají při provozování dopravy, včetně přepravních vztahů upravuje občanský zákoník i obchodní zákoník. Podrobnější

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy objednatele: K 640 013 500 15 č. smlouvy dodavatele:

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy objednatele: K 640 013 500 15 č. smlouvy dodavatele: KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy objednatele: K 640 013 500 15 č. smlouvy dodavatele: Kupující: Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim Pravidla odkupu vodárenské infrastruktury pořízené investory (fyzickými nebo právnickými osobami), kteří nejsou akcionáři společnosti

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

ČD Cargo,a.s. a projekty logistiky CDV Brno,20.5.2008

ČD Cargo,a.s. a projekty logistiky CDV Brno,20.5.2008 ČD Cargo,a.s. a projekty logistiky CDV Brno,20.5.2008 Ing.Jaroslav Kvapil Vedoucí oddělení logistických služeb ČD Cargo, a.s., 1 ČD Cargo,a.s.-představení společnosti Založeno dne 1.12. 2007 odčleněním

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU

SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU Vzor č. 32: Smlouva o nájmu podniku (1/5) SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU Josef Novák, IČ: 32007892, podnikající podle živnostenského listu vydaného Úřadem městské části Praha 1-živnostenský odbor, čj. Živ. 90007623/1997

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více