6/2014. efektivní řízení, snižování nákladů a nové trendy pro praxi. Logistické aktuality. Mýty o nákupu aneb jak se (ne)ušetří

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2014. efektivní řízení, snižování nákladů a nové trendy pro praxi. Logistické aktuality. Mýty o nákupu aneb jak se (ne)ušetří"

Transkript

1 6/2014 efektivní řízení, snižování nákladů a nové trendy pro praxi Logistické aktuality Mýty o nákupu aneb jak se (ne)ušetří nákladní železniční dopravci v ČR a SR

2 editorial & obsah UKÁZKA UKÁZKA logistické aktuality ročník I, číslo 6, červen 2014 UKÁZKA Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA Vydavatel: Nakladatelství FORUM s.r.o. Šéfredaktorka: PhDr. Eva Bláhová Jazyková redakce a korektura: Mgr. Jana Vašinová Fotografie: BigStockPhoto, archiv autorů Grafická úprava a zlom časopisu: Renáta Brtnická Tisk: Tisk Horák, a.s. Premiové roční předplatné s online verzí + 2x ročně praktické dokumenty a nástroje v elektronické formě: 3735 Kč / 90 EUR bez DPH Roční předplatné pouze časopis: 2490 Kč / 135 EUR bez DPH Zákaznický servis, objednávka předplatného a info o předplatném: Jitka Drahošová tel.: Redakční uzávěrka: Časopis je vydáván jako měsíčník. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků a neodpovídá za jazykovou ani věcnou správnost inzerátů. Nakladatelství FORUM s.r.o., 2014 Vážení čtenáři, vítám vás v červnovém čísle Specialisty logistiky. Kromě upozornění na zajímavé logistické události se věnujeme mýtům spojeným s nákupem, nabízíme praktický přehled nákladních železničních dopravců v České a Slovenské republice, upozorňujeme na vhodnost či naopak nevhodnost různých způsobů uspořádání výroby pro různé situace a typy podniků, nechybí legislativní monitor s informacemi o vývoji logistické strategie Evropské unie anebo otázky a odpovědi čtenářů, kde se soustředíme mimo jiné na koncept bodu rozpojení. Smluvním vzorem určeným pro vaše potřeby je tentokrát smlouva o koupi věci užívané v rámci leasingu. Pro účely této ukázky nabízíme výňatky ze čtyř rubrik. Věřím, že vás články zaujmou a těším se na setkání již za měsíc ve speciálním červencovém čísle, kde najdete například další doporučení pro úspory ve výrobě, inspiraci pro efektivnější city logistiku anebo rozsáhlou rubriku o logistice a marketingu. Prostor opět dostane odborný redakční obsah bez reklam. Ať se vám daří! Obsah ukázky PhDr. Eva Bláhová šéfredaktorka Logistické aktuality... 3 Nákup & prodej Nejčastější mýty o nákupu aneb jak opravdu ušetřit... 4 Vzor smlouvy pro snadné použití... 6 Doprava Zorientujte se v nákladních železničních dopravcích v České a Slovenské republice... 7 V příštím čísle Co se děje: aktuálně Veletrh: Czech Raildays 2014 Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy neboli Dny kolejové dopravy se letos koná ve dnech 17. až 19. června v Ostravě. Témata veletrhu jsou následující: železniční kolejová vozidla a jejich příslušenství kolejová vozidla pro městskou dopravu a jejich příslušenství prostředky pro stavbu, provoz a údržbu železniční a tramvajové dopravní cesty prostředky a zařízení pro provoz a údržbu kolejových vozidel kombinovaná doprava informační technologie služby pro drážní dopravu manipulační technika Akce bude slavnostně zahájena v úterý v 9 hodin, otevírací doba končí v úterý a ve středu v 18, ve čtvrtek v 16 hodin. Seminář: Jak správně řídit zásoby Pro zájemce o další vzdělávání připravuje Nakladatelství FORUM, které vydává časopis Specialista logistiky, odborný seminář s podtitulem Jakou optimální logistickou strategii zvolit ke snížení nákladů. Seminář věnuje specifickým otázkám optimalizace zásob a je zaměřen na osvojení praktických metod a systémů řízení zásob. Účastníky seznámí s finančními hledisky řízení zásob, druhy zásob a praktickými přístupy k jejich optimalizaci. Představí jim celý podnikový logistický systém a základní zásady řízení zásob. Na případových studiích se účastníci naučí určit okamžitou a průměrnou zásobu a názorně se seznámí s potřebnými analýzami pro řízení zásob. Přiblíží si principy řízení zásob při závislé poptávce, stanovení pojistné Legislativa: Novela měnící zákon o ovzduší Dne 21. května 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 87/2014 Sb. senátní novela zákona měnící zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ta má umožnit vzájemnou výměnu nevyčerpaných limitů pro vypouštění znečišťujících látek. Emisní stropy si budou smět vyměňovat menší výrobci elektřiny a tepla provozující pouze jeden zdroj emisí. Podrobněji se nové úpravě a jejím důsledkům budeme věnovat v dalších číslech. zásoby a řízení zásob sortimentu. Seminář je určen střednímu managementu a firemním specialistům v oblasti nákupu, prodeje a logistiky, dále výrobním a obchodním společnostem širšího zaměření a konečně i organizacím veřejného sektoru. Účastníci kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování, který mohou využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. 2 3

3 nákup & prodej UKÁZKA UKÁZKA nákup & prodej Nejčastější mýty o nákupu aneb jak opravdu ušetřit Petr Karkovský Nezávislý konzultant se specializací na logistiku Před nedávnem jsem dostal od jednoho kolegy zajímavý článek z internetu, jehož autorem byl Jim Laube. Článek popisuje řadu mýtů v oblasti nákupu surovin pro restaurace. Když jsem si jej přečetl, uvědomil jsem si, že to, co autor popsal, platí nejen ve zvolené oblasti, ale lze to aplikovat i na ostatní segmenty podnikání, včetně logistiky. Připravil jsem pro vás tři časté mýty o nákupu, kvůli nimž se vám bude jen těžko dařit snižovat náklady a kterým se vyplatí nepodlehnout. MÝTUČ. Č. 1: Nákupy surovin ve větším množství kvůli množstevním slevám šetří peníze Dodavatelé běžně nabízejí své produkty za vyšší cenu při nákupu menšího množství a za nižší jednotkovou cenu při nákupu velkého množství. Když se to spočítá matematicky, může to vypadat jako jednoduchý způsob, jak ušetřit; pokud to však vede k nákupům většího množství výrobků, než potřebujete, může tahle praxe snadno vyvolat pravý opak: vyšší náklady na suroviny a nižší zisky. Vedení nadměrného množství zásob často působí následující problémy: 1) Zásoby vážou vaši cennou hotovost. Každá koruna uložená ve výrobku na regálu ve skladu je koruna, kterou nemáte v bance nebo kterou nemůžete použít k jiným účelům. 2) Nadměrné zásoby vedou k nadměrné spotřebě surovin na jednotku. Máte-li v regálech přebytek surovin, pracovníci mají tendenci používat a zpracovávat vaše cenné zásoby s menší šetrností. Podívejte se na to z následujícího úhlu: Když načínáme novou pastu na zuby, obvykle si mnozí z nás (ne-li většina) dají na kartáček větší množství, než když nám docházela poslední tuba, kterou jsme měli doma. Většina z nás to dělá proto, že když máme něčeho hodně ať je to pasta, šampon či holicí krém ceníme si toho méně a zacházíme s tím volněji, protože máme víc než dostatečné zásoby a víme, že nám hned tak nedojdou. A teď stejný postoj přeneste do své společnosti, kde pracují zaměstnanci za hodinovou mzdu. Myslíte, že když jsou vaše skladovací prostory vždy plně zásobeny a oni jen zřídka pokud vůbec musejí dávat pozor, aby jim něco nedošlo, spotřebují v tom případě víc materiálu? Na to se můžete spolehnout. A myslíte, že budou s produkty, které zpracovávají, zacházet s menší šetrností? Opět se můžete spolehnout. 3) Nadměrné zásoby vedou k většímu množství odpadu a zmetků při zpracování. Suroviny s krátkou záruční lhůtou používané při výrobě Spousta výrobků používaných ve výrobě suroviny s dost krátkou spotřební lhůtu. Pokud se nepoužijí do určité doby, stávají se zdraví nebezpečnými a musejí se vyhodit. Jedno prakticky ověřené pravidlo říká: Kupujte jen to, co potřebujete, a co nejlépe to využijte. MÝTUČ. Č. 3: Nízké náklady na suroviny přinášejí vyšší marže Vyšší procento nákladů na suroviny není vždycky špatné, ani to vždyc neznamená, že by byl v těchto nákladech nějaký problém. Představme si třeba, že máme malou výrobu jen se dvěma položkami v nabídce. Podívejte se pro ilustraci na obrázku vpravo na srovnání těchto dvou prodejních položek v rámci ceny, nákladů na jednotku suroviny a prodejní mix (sales mix) nebo na počet prodaných jednotek každé položky za jeden týden. Pomocí těchto informací můžeme vypočítat ideální náklady na suroviny, které by tato výroba mohla mít za dané období, pokud by se nic nezkazilo, nevyplýtvalo, vše by se perfektně povedlo a nedošlo by k žádným dalším problémům se surovinami. Tomu se často říká teoretické nebo ideální náklady, které v tomto případě činí 30 %. MÝTUČ. Č. 2: Trvale uplatňovaný program využívání konkurenčních nabídek vám zajistí nejnižší ceny Vybavuji si, že během mé mnohaleté praxe mi lidé, kteří se vyznají, vícekrát radili, abych systematicky a trvale požadoval cenové nabídky od konkurenčních dodavatelů, protože jedině tímto způsobem získám nejlepší cenu a dodavatelé mě nebudou šidit. Když to naopak nebudu dělat, dodavatelé využijí mé nevšímavosti a zvýší mi cenu. Možná na tom něco je, ale stejně jsem zjistil, že někteří z nejúspěšnějších nezávislých provozovatelů tuto metodu využívání konkurenčních nabídek u většiny svých nákupů nepraktikují. Místo toho převážnou část svých surovin nakupují od jednoho hlavního dodavatele nebo prodejce.uvažují přitom tak, že odběrem většiny svých nákupů od jednoho dodavatele mohou získat souhrnné nižší ceny s vynaložením mnohem menšího úsilí. Dostanou nižší ceny, protože dodavatel je ochoten účtovat si nižší marži, aby získal větší podíl na jejich podnikání a z něj plynoucí vyšší hrubý zisk. Existují také některé úspory z rozsahu, především z hlediska nákladů na dodávku zboží. Náklady na dodávku jsou pro dodavatele v podstatě pevné. Stojí tedy zhruba totéž, je-li do firmy doručeno pádesát nebo sto beden. Taková úspora, zároveň s dalším zefektivněním zásobovacího řetězce a šancí zajistit si další tržby, je pro dodavatele silnou motivací ke snížení marže. Dohoda s hlavním dodavatelem je často postavena na tomto základě: Dodavatel souhlasí, že určité výrobky bude dodávat za jejich výrobní Zkusme nyní změnit jenom jeden faktor: prodejní mix. Pokud by obchod prodal 750 věder a barelů, ideální náklady na suroviny by vzrostly z 30 na 37 %. Kdyby šlo o váš podnik, čemu byste dali přednost cenu plus pevnou přirážku nebo marži, která je stanovena jako určité procento z nákladů či pevné částky na krabici nebo přepravku. nákladům ve výši 29, nebo 36 %? Srovnejte oba scénáře. Podobně uvažuje mnoho podnikatelů. Když vidí nárůst v procentním podílu nákladů, předpokládají, že to znamená problém. Možná ano, možná ne... l 4 5

4 Vzor smlouvy pro snadné použití Chcete odkoupit předmět leasingu, ať už se jedná o manipulační zařízení nebo třeba dopravní prostředek? Přnášíme vzor jednoduché smlouvy, jíž dochází ke koupi věci nájemcem, kterou měl věc doposud v operativním leasingu, v souladu s novým občanským zákoníkem. Odběratelé časopisu naleznou editovatelný vzor smlouvy na webových stránkách. Smlouva o koupi věci užívané v rámci leasingu uzavřená ve smyslu 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Lízing, s. r. o. se sídlem U Parama 89, Pardubice IČO: , DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka... bankovní spojení... zastoupená Janem Novákem, jednatelem (dále také jako pronajímatel nebo prodávající ) a Car transit, spol. s r. o. se sídlem Hradubická 98, Hradec Králové IČO: , DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka... bankovní spojení... zastoupená Jiřím Dvořákem, jednatelem (dále také jako nájemce nebo kupující ) spolu jako smluvní strany I. Účel a předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je automobil typu tranzit, tovární značky:..., SPZ:..., č. motoru:..., č. karosérie:..., číslo technického průkazu:... (dále jen tranzit ), který nájemce užívá na základě smlouvy o operativním leasingu (dále jen leasingová smlouva ) uzavřené mezi smluvními stranami dne nájemce projevil po uzavření leasingové smlouvy zájem koupit od pronajímatele tranzit do svého vlastnictví. Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tuto smlouvu, kterou sjednávají podmínky, při jejichž splnění dojde k uzavření kupní smlouvy mezi nájemcem coby kupujícím a pronajímatelem coby prodávajícím a k převodu vlastnického práva k tranzitu z pronajímatele na nájemce. II. Doba pro uplatnění práva nájemce na koupi 1. nájemce je oprávněn uplatnit právo na koupi tranzitu kdykoliv v období, které začíná po uplynutí 18 měsíců z doby pronájmu podle leasingové smlouvy (tj. po uplynutí 18 měsíců od převzetí tranzitu nájemcem podle leasingové smlouvy) a končí 30 dní před uplynutím doby pronájmu sjednané leasingovou smlouvou. Pokud v daném období podle předchozí věty nájemce právo na koupi tranzitu nevyužije, toto právo zaniká. 2. nájemce nebude oprávněn uplatnit právo na koupi tranzitu, pokud bude v prodlení s placením byť s jedinou splátkou nájemného podle leasingové smlouvy o více než 3 pracovní dny. III. Kupní smlouva, úhrada kupní ceny 1. Kupní smlouva, na jejímž základě dojde k převodu vlastnického práva k tranzitu z pronajímatele na nájemce, bude uzavřena doručením písemného oznámení nájemce o uplatnění práva na koupi tranzitu pronajímateli. 2. Dle výslovné domluvy smluvních stran se nájemce stane vlastníkem tranzitu úhradou kupní ceny ve smyslu odstavce 3 a 4 tohoto článku smlouvy. V okamžiku převodu vlastnického práva k tranzitu z pronajímatele na nájemce zanikne leasingová smlouva uváděná v článku I odst. 1 smlouvy. 3. Nájemce coby kupující je povinen zaplatit za tranzit kupní cenu určenou jako nájemce je povinen zaplatit kupní cenu na účet pronajímatele do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy dle odst avce 1 smlouvy. Pronajímatel se zavazuje vystavit nájemci daňový doklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to do 2 pracovních dnů, kdy bude příslušná částka odpovídající kupní ceně připsána na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 5. Jakmile dojde k převodu vlastnického práva k tranzitu na nájemce, vydá pronajímatel nájemci technický průkaz k tranzitu coby dosavadnímu předmětu leasingu a poskytne mu nutnou součinnost k provedení změny zápisu vlastníka u příslušného orgánu evidence. 6. V případě, že bude nájemce v prodlení s úhradou kupní ceny o více než 5 pracovních dní, je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 7. nájemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že pronajímatel nesplní svou povinnost uvedenou v odstavci 5 tohoto článku smlouvy do 5 pracovních dní od úhrady kupní ceny nájemcem. IV. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2. Tato smlouva představuje smlouvu doplňkovou (vedlejší) k leasingové smlouvě. V případě, že leasingová smlouva zanikne předtím, než nájemce uplatní právo na koupi tranzitu dle článku II odstavce 1 této smlouvy, automaticky zaniká i tato smlouva o koupi věci užívané v rámci leasingu. 3. Záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 4. Dle výslovné dohody smluvních stran nelze tuto smlouvu měnit jinak než formou písemných, postupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po jednom z nich pro každou smluvní stranu. V Hradci Králové... Zorientujte se v nákladní železniční dopravě v ČR a SR Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. VŠE v Praze Konzultant v oblasti marketingového řízení a strategie exportně-importních obchodních operací Od vzniku Československa až do konce 80. let byly železnice vždy privilegovaným dopravním oborem a na rozdíl od jiných evropských sítí byly budovány jako jeden organický celek. Teprve po politických změnách na přelomu 80. a 90. let 20. století a rozdělení Československa na dva samostatné státy začíná být železnice nahrazována silniční nákladní dopravou a její význam postupně klesá. Přesto je role železniční dopravy v obou národních ekonomikách i nadále nezastupitelná. Nabízíme praktický přehled dopravců zorientujte se! Díky výhodné geografické poloze České republiky a Slovenska v srdci Evropy je v těchto zemích důležitá zejména mezinárodní nákladní doprava. Níže následuje přehled nejprve českých, poté slovenských nákladních železničních přepravců s odkazy k jejich specifickému zaměřeni i mezinárodnímu zapojení. Nákladní železniční dopravci v ČR V současné době je v České republice 67 firem, které splňují podmínky nutné pro provozování drážní dopravy jsou držiteli licence pro provozování drážní dopravy a zároveň vlastní osvědčení dopravce. Nicméně velká část těchto firem se na trhu železniční dopravy jako dopravce významně neangažuje, poněvadž provozování drážní dopravy není jejich hlavní podnikatelskou aktivitou. Jedná se především o stavební firmy (např. Skanska ŽS, a.s., Chládek & Tintěra, a.s., a další) nebo firmy provozující dopravu pro vlastní potřebu (např. Sokolovská uhelná, a.s.). Největším nákladním železničním dopravcem na českém trhu je společnost ČD Cargo, a.s., která realizuje téměř 90 % všech přeprav nákladů na síti SŽDC. Na druhém místě figuruje firma OKD, Doprava, a.s., UKÁZKA doprava s tržním podílem 6 %, následuje Unipetrol Doprava, s.r.o., s podílem 3 % a Ostravská dopravní společnost, a.s., s podílem 1%. ČD Cargo Akciová společnost ČD Cargo vznikla oddělením nákladní frakce od Českých drah, a.s., které do té doby provozovaly osobní i nákladní dopravu. Při založení přešla na ČD Cargo přibližně třetina lokomotiv (953) a všechny nákladní vozy Českých drah (34 936), dále pak některé nemovitosti, spojené s opravami a údržbou kolejových vozidel. Z Českých drah přešlo do společnosti také přibližně 12,5 tis. zaměstnanců. V současnosti je vlastníkem sta procent akcií společnosti český stát. Roční objem přepravy zboží o objemu cca 80 mil. tun z ní již řadu let činí pátého největšího dopravce na železnici v rámci EU. Kromě zajišťování vlastní dopravy nákladů poskytuje ČD Cargo rovněž návazné logistické služby, které jsou nezbytné pro zapojení železnice do logistických řetězců. Jde zejména o překládku zboží mezi silničními a železničními vozidly, krátkodobé skladování, celní služby, svoz a rozvoz zásilek a jejich kompletaci. Mezi další obchodní aktivity společnosti patří poradenství v oblasti nákladní dopra- 6 za Lízing, s. r. o. za Car transit, spol. s r. o. Jan Novák Jiří Dvořák jednatel jednatel 7

5 doprava UKÁZKA UKÁZKA doprava vy, pronájem železničních nákladních vozů a provozování železničních vleček včetně dopravy na nich. ČD Cargo kontroluje několik dceřiných společností, ve kterých vlastní nadpoloviční většinu základního kapitálu. Jde zejména o společnosti ČD-DUSS Terminál, a.s., a Terminál Brno, a.s., provozující logistické terminály v Lovosicích, resp. v Brně. Firma je dále 100% vlastníkem čtyř zahraničních dceřiných společností, které vykonávají funkci generálního zastoupení firmy v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Zajímavostí je, že vlastní také 20% podíl v konkurenční Ostravské dopravní společnosti, a.s., a 30% podíl ve společnosti Bohemiakombi, s.r.o., zabývající se zajišťováním kombinované dopravy. ČD Cargo zajišťuje vnitrostátní a mezinárodní přepravu nákladů v ucelených vlacích i formou vozových zásilek a skupin vozů. Ve velké míře provozuje kombinovanou dopravu a systémové vlaky. Více než 60 % přeprav realizuje v mezinárodní dopravě. Přepravují všechny druhy komodit, včetně nebezpečného zboží. Specializují se však na přepravu hromadných substrátů, zejména uhlí, které tvoří více než 30 % všech přeprav. Mezi další hojně přepravované komodity patří železná ruda, dřevo, hutní výrobky, železný šrot, stavební materiály, chemické produkty a paliva. Velkou část přepravovaného zboží tvoří osobní automobily, které jsou po železnici dopravovány z výrobních závodů v ČR do zahraničí. ČD Cargo však zajišťuje i tranzitní dopravu automobilů ze Slovenska do Německa a z Polska do Itálie. Za účelem zefektivnění mezinárodní přepravy navazuje firma partnerskou spolupráci se zahraničními dopravci. V únoru 2010 spolu se šesti evropskými provozovateli nákladní železniční dopravy založila alianci Xrail, jejímž cílem je zjednodušit mezinárodní přepravu vozových zásilek. OKD, Doprava, a.s. AWT Společnost OKD, Doprava, a.s., vznikla jako dceřiná společnost těžební firmy Ostravsko-karvinské doly (OKD). K 1. květnu 2010 došlo ke změně jména společnosti z OKD, Doprava, a.s., na Advanced World Transport, a.s. (AWT), podle mateřské nizozemské společnosti. Spolu s názvem změnila společnost i sídlo, logo a vizuální styl, šlo však vesměs o změny formálního charakteru. AWT se specializuje na železniční, silniční a kombinovanou dopravu nákladů a poskytování navazujících manipulačních a logistických služeb. V oblasti železniční dopravy se zabývá rovněž provozováním průmyslových drah a vleček. Mezi její okrajové aktivity lze zařadit provozování osobní dopravy na regionální trati Milotice nad Opavou Vrbno pod Pradědem. Hlavní činností je však zajišťování komplexní přepravy zásilek po celém území České a Slovenské republiky. Ve spolupráci se zahraničními partnery pak provozovuje nákladní železniční dopravu do/z Polska a Německa. Významnou mezinárodní přepravou v režii AWT je například pravidelný převoz slévárenského koksu v kontejnerech ACTS z Ostravy do německého Neubergu. Jde o speciální odvalované kontejnery s horizontální překládkou, která nevyžaduje žádné stacionární překládací zařízení, protože kontejnery jsou překládány pomocí překladače umístěného přímo na nástavbě nákladního automobilu. V současnosti firma pravidelně přepravuje rovněž koks z polského Slezska do stanice Ostrava hlavní nádraží přes hraniční přechod Petrovice u Karviné Zebrzydowice, kde si předává vlaky s polským dopravcem PKP Cargo. AWT je také významným operátorem kombinované dopravy. Vlastní kontejnerový terminál v Paskově, který je oficiálním terminálem pro největší světové rejdařství Maersk Line a přes který směřují například kontejnerové zásilky z Jižní Koreje do automobilky Hyundai v Nošovicích. Unipetrol Doprava Společnost Unipetrol Doprava, s.r.o., vznikla v roce 1995, tehdy ještě pod názvem Chemopetrol Doprava, vyčleněním železniční dopravy z mateřské společnosti Chemopetrol Litvínov. Zpočátku provozovala jen železniční vlečku v chemickém závodě v Litvínově, později v souvislosti se začleněním Chemopetrolu do skupiny Unipetrol převzala provoz také na vlečkách dalších chemických závodů v rámci skupiny. Šlo například o Kaučuk Kralupy, Paramo Pardubice, Synthesia Pardubice nebo Spolana Neratovice. V současnosti se Unipetrol Doprava kromě provozování vleček v chemických závodech zabývá rovněž nákladní železniční přepravou na tratích SŽDC, kam poprvé vstoupila koncem roku Jedná se zejména o dopravu chemických produktů mezi jednotlivými podniky skupiny Unipetrol, avšak ve spolupráci se zahraničními dopravci provozuje společnost i mezinárodní nákladní vlaky na Slovensko a do Německa. V souvislosti s prodejem skupiny Unipetrol polskému koncernu PKN Orlen v roce 2005 došlo k výraznému nárůstu přepravních výkonů Unipetrolu Doprava a k zesílení přepravních toků mezi ČR a Polskem. Mezinárodní přepravy do/z polských chemických závodů skupiny PKN Orlen jsou realizovány ve spolupráci se sesterskou společností Orlen KolTrans. Co se týče komoditní struktury převáženého zboží, firma se specializuje na přepravu nebezpečného zboží v souladu s podmínkami RID, především pohonných hmot, stlačených plynů a speciální chemie, přepravuje však i sypké substráty, např. hnojiva. Dalšími poskytovanými službami jsou oprava a údržba železničních vozidel, pronájem cisternových vozů, provoz čisticí a pařicí stanice cisteren, sil a kontejnerů. Společnost poskytuje rovněž komplexní spediční a konzultační služby v oblasti vnitrostátní i mezinárodní přepravy se specializací na nebezpečné zásilky. Ostravská dopravní společnost Ostravská dopravní společnost, a.s, (ODOS) je soukromým železničním dopravcem, působícím na železniční síti České a Slovenské republiky. V obou státech tedy vlastní osvědčení dopravce. ODOS byla založena v květnu 1995 jako dceřiná společnost spediční firmy NH-Trans, avšak až do roku 2004 nevykonávala žádnou aktivitu. ODOS převzala železniční aktivity společnosti Stavební obnova železnic (SOŽ), včetně jejích lokomotiv a depa v Bohumíně, a tím prakticky zahájila svou činnost. Firma z počátku vykonávala pouze aktivity převzaté od SOŽ, zejména nasazování lokomotiv, vozů a personálu na různých železničních Od nebezpečného zboží přes spediční a konzultační služby a dále... stavbách, případně jejich pronajímání stavebním firmám. Postupně začala ODOS provozovat vlastní nákladní vlaky, určené z velké části pro zákazníky mateřské firmy NH-Trans. Dnes společnost realizuje významný objem pravidelných i příležitostných přeprav, její podíl na celkových výkonech železniční dopravy v rámci ČR činí přibližně 1 %. Jak již název napovídá, nejvíce aktivní je společnost na Ostravsku, resp. v severomoravském regionu. Zaměřuje se v prvé řadě na přepravy hromadných substrátů v ucelených vlacích, pravidelně přepravuje také ocelové svitky z ostravského hutního závodu Mittal Steel do Válcoven plechu Frýdek-Místek. Díky strategickému spojenectví se zahraničními soukromými dopravci realizuje ODOS i mezinárodní přepravy. Mezi nejvýznamnější patří pravidelná přeprava polského uhlí do elektrárny Dětmarovice a vozba tranzitních vlaků mezi Polskem a Maďarskem přes české území v úseku Bohumín Břeclav. Firma rozvíjí také spolupráci se společností ČD Cargo, spočívající v přetahu nákladních vlaků národního dopravce přes státní hranici, především na hraničním přechodu Bohumín Chalupki. Kromě vlastní dopravy a pronájmu lokomotiv a vozů poskytuje ODOS také veškeré spediční služby a poradenství v oblasti nasazení lokomotiv při obnově a údržbě železničních tratí. Viamont, a.s. Zajímavým hráčem v české nákladní dopravě je dále společnost Viamont, a.s., která se zaměřuje na projekce a stavební činnost, mj. v oblasti železniční infrastruktury, tj. na výstavbu, údržbu a opravu železničních tratí. Firma rovněž provozuje osobní dopravu na několika regionálních železničních tratích. V mezinárodní přepravě upevnila společnost své postavení v roce 2005, kdy se stala zakládajícím členem aliance European Bulls, sdružující soukromé nákladní železniční společnosti střední a západní Evropy. Ve spolupráci s partnerskými dopravci z této aliance uskutečnil Viamont, resp. Viamont Cargo v nedávné minulosti celou řadu mezinárodních přeprav. Mezi nejvýznamnější patřila přeprava obilnin z ČR do Rotterdamu (více než 190 tis. tun), nafty a benzínu do Maďarska (48,5 tis. t) a cementu do Rakouska (44,5 tis. t). Viamont se v minulost podílel například také na tranzitní přepravě ocelových svitků z Antwerp 8 9

6 doprava UKÁZKA UKÁZKA doprava do automobilky KIA v Žilině. Veškeré aktivity spojené s nákladní dopravou, včetně logistických služeb, provozování průmyslových vleček a pronájmu lokomotiv a vozů však byly v květnu 2007 vyčleněny do dceřiné společnosti Viamont Cargo, a.s., která byla následně prodána společnosti OKD, Doprava (koncem roku 2008). Dnes je tedy Viamont spíše stavební firmou než železničním dopravcem. Nákladní železniční dopravci v SR Počet železničních dopravců na Slovensku je v porovnání s Českou republikou podstatně nižší. Zatímco v ČR vlastní licenci k provozování drážní dopravy 67 firem, na Slovensku má statut železničního dopravce jen 28 společností. Mezi nimi figuruje také několik českých firem, mj. AWT a ODOS, o nichž již byla řeč výše. Většina soukromých železničních dopravců provozuje na území Slovenska příležitostnou osobní dopravu, případně nákladní dopravu pro vlastní potřebu (např. společnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., Železničné stavby Košice, a.s., a Trnavská stavebná spoločnosť, a.s.). Veřejné nákladní dopravě po železnici se tedy na Slovensku věnuje jen velmi málo firem. Železniční nákladní doprava, logistické činnosti, vlečkové služby, pronájem kolejových vozidel... Cargo Slovakia Dominantní postavení na trhu železniční nákladní dopravy má Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., vlastněná státem, jejíž podíl na celkovém objemu železniční nákladní přepravy v tunách činí přibližně 93 %, podíl na přepravním výkonu, měřeném v čistých tunokilometrech (čtkm), dokonce 97 %. Významným soukromým dopravcem je Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s., tržní podíly ostatních slovenských železničních dopravců jsou spíše zanedbatelné. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., (ZSSK Cargo), vznikla 1. ledna 2005 transformací původního dopravce Železničná spoločnosť, po němž převzala úsek nákladní dopravy. Jediným vlastníkem je Slovenská republika, přičemž práva státu jako akcionáře vykonává Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací. Kromě provozování železniční nákladní dopravy a s ní souvisejících logistických činností, poskytuje společnost také vlečkové služby a služby spojené s pronájmem kolejových vozidel, jejich údržbou a opravami. Na hranicích s Ukrajinou provozuje ZSSK Cargo řadu překladišť, ve kterých probíhá nezbytná překládka zboží ze železničních vozů širokého rozchodu (1520 mm) do vozů rozchodu normálního (1435 mm) a naopak. U některých železničních vozů zde rovněž dochází k výměně podvozků, která umožňuje přepravu zásilek ve vozech širokého rozchodu bez překládky po normálně rozchodné železniční síti. Pro zlepšení mezinárodní spolupráce založila společnost generální zastoupení ve Vídni, Varšavě a ukrajinském Lvově. Pro ZSSK Cargo je charakteristický vysoký podíl mezinárodních přeprav. Ročně přepraví cca 45 mil tun zboží, z toho v mezinárodním režimu více než 85 %. Teritoriální struktura je však poněkud nerovnoměrná, neboť jednoznačně nejsilnější je dopravní proud z Ukrajiny ve směru východ západ při použití železničních hraničních přechodů Čierna nad Tisou a Maťovce. Podobně jako převážná většina velkých železničních dopravců se i ZSSK Cargo specializuje na přepravu hromadných substrátů. Nejvíce přepravovaným zbožím ve vlacích ZSSK Cargo je železná ruda, které je ročně přepraveno mil. Železná ruda je vlaky ZSSK Cargo dopravována z Ukrajiny přes Slovensko do států střední a západní Evropy, mj. do České republiky pro potřeby ostravských hutí. Značné množství této suroviny je určeno také pro hutní komplex U. S. Steel Košice, kam je ruda dopravována po širokorozchodné trati bez překládky. Dalším důležitým zbožím jsou hutní výrobky, které se přes území Slovenska vozí po železnici do států bývalého Sovětského svazu. Jde zejména o ocelové tyče a svitky, vyrobené v českých a rakouských hutích. Ročně přepraví ZSSK Cargo přibližně 7 mil. tun těchto výrobků. Společnost realizuje rovněž velký objem tranzitních přeprav uhlí přes slovenské úze- mí, a to zejména ve směrech Polsko Maďarsko, Ukrajina Česká republika a Ukrajina Rakousko. Dopravce se dále specializuje na přepravu ropy a chemických produktů, velkou měrou se podílí i na exportu ječmene, řepkového oleje a stavebního materiálu, převážně vápence, cementu a keramických výrobků. Spolupráce s automobilkami logistické vlaky Samostatnou kapitolou je spolupráce ZSSK Cargo s automobilovými výrobci, mezi něž patří společnosti Volkswagen, KIA a skupina PSA Peugeot Citroën. V současné době je dopravce ZSSK Cargo důležitým článkem v logistických řetězcích těchto firem. Pravidelně přepravuje automobilové komponenty do výrobních závodů a zároveň nově vyrobené automobily na zahraniční trhy, zejména do Francie, Německa, Itálie a Belgie. Protože v automobilové výrobě se hojně využívá metoda Just-in-Time, je přeprava automobilů i jednotlivých komponentů uskutečňována prostřednictvím tzv. logistických vlaků, které garantují přesné dodržování jízdního řádu. Zboží tak nepotřebuje mezisklad a směřuje ve správný okamžik rovnou do výroby. Logisticky zajímavá je pravidelná přeprava automobilových komponentů, určených pro výrobní závod KIA, z Jižní Koreje do Žiliny, na které se ZSSK Cargo významně podílí. Zásilky v kontejnerech jsou nákladní lodí dopraveny z Jižní Koreje do slovinského přístavu Koper, odkud pokračují po železnici do místa určení. ZSSK Cargo zajišťuje železniční přepravu na slovenském území a provozuje rovněž vlečku do závodu KIA. BRKS Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s., (BRKS) byla založena v roce 2003 v reakci na rozhodnutí státních drah zastavit provoz na několika lokálních železničních tratích na Slovensku. Hlavním úkolem společnosti bylo provozování osobní dopravy na dvou regionálních tratích v Bratislavském samosprávném kraji, Zohor Záhorská Ves a Zohor Plavecký Mikuláš, na kterých byl provoz zastaven. Zakladateli společnosti byli Bratislavský samosprávný kraj, soukromí investoři a některé obce ležící na zmíněných tratích. Z důvodu nedostatečné úhrady prokazatelné ztráty z provozování osobní dopravy ze strany státu se však BRKS brzy rozhodla provoz osobních vlaků ukončit a věnovat se nadále pouze aktivitám spojeným s nákladní dopravou. Nákladní dopravu zahájila BRKS v srpnu 2004, kdy začala zajišťovat vozbu tranzitních ucelených vlaků s cementem z České republiky do Maďarska. I v dalších letech se pak společnost věnovala zejména tranzitním přepravám přes slovenské území, popř. přepravám mezinárodních nákladních vlaků ze státní hranice do místa určení ve slovenském vnitrozemí. Od konce roku 2004 BRKS např. zajišťuje přepravu banánů v izotermických vozech, patřících společnosti Intercontainer Interfrigo, z hraničního přechodu Kúty do velkoskladu ve Veľkých Kostoľanech nedaleko Trnavy. V září 2005 se BRKS podílela na přepravě umělých hnojiv z Bulharska do ČR. Zásilka byla z Bulharska na Slovensko převezena lodí po Dunaji a v bratislavském přístavu přeložena do železničních vozů. Ty pak byly uceleným vlakem dopraveny v režii BRKS do přechodové stanice Kúty a tam předány Českým drahám. V letech vystupovala firma v roli dopravce systémového vlaku Adria v úseku Kúty Rajka. V současné době vozí BRKS na území Slovenska rovněž pravidelné nákladní vlaky s hutními výrobky z Polska, vlaky s ocelovými svitky na Ukrajinu a kontejnerové vlaky do Rakouska, přičemž ročně společnost přepraví cca 800 tis. tun zboží. Kromě nákladních vlaků provozuje BRKS také železniční vlečky, mj. v podniku Duslo Istrochem v Bratislavě a Peugeot Citroën v Trnavě. l 10 11

7 Příští číslo vychází již za měsíc! Připravujeme pro vás: Překvapivá místa ve výrobě, kde můžete ušetřit City logistika: Inspirace ze zahraničí pro naši praxi Marketingová logistika aneb ideální vztah nákladů a úrovně služeb

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

ČD Cargo,a.s. a projekty logistiky CDV Brno,20.5.2008

ČD Cargo,a.s. a projekty logistiky CDV Brno,20.5.2008 ČD Cargo,a.s. a projekty logistiky CDV Brno,20.5.2008 Ing.Jaroslav Kvapil Vedoucí oddělení logistických služeb ČD Cargo, a.s., 1 ČD Cargo,a.s.-představení společnosti Založeno dne 1.12. 2007 odčleněním

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 www.dnoviny.cz Dopravní noviny jsou odborné periodikum pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logistiku. Jednotlivé strany jsou periodicky věnovány následujícím

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2009

Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výrok auditora 1 Obsah Obsah strana 1. Textová část 3-4 2. Statutární orgány společnosti 5 3. 2009 3.1 Výrok auditora 7-10 3.2 Rozvaha 11-14 3.3 Výsledovka 15-16

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEPRAVĚ ODPADŮ č uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ]

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ] Sazby daně 6 pohonných hmot. Evropské emisní standardy, známé jako emisní limity EURO, jsou souborem nařízení a požadavků, které pro výrobce v automobilovém průmyslu stanovují povolené limity pro složení

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG Ing Ladislav Špaček CSc, SCHP ČR ZÁVĚRY STUDIE PROVEDITELNOSTI V rámci chemického průmyslu existuje potenciál na zvýšení objemů

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2011

Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Obsah Obsah strana 1. Textová část 2-3 2. Statutární orgány společnosti 4 3. 2011 6-23 3.1 Výrok auditora 6-9 3.2 Rozvaha 10-13 3.3 Výsledovka 14-15 3.4 Cash flow

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Část 1. Zastoupení třetích osob:

Část 1. Zastoupení třetích osob: Část 1. Zastoupení třetích osob: Provozovatelem e-shopu je združení podnikatelů Inter Recrea v zastoupení Jitka Maděryčová se sídlem U Splavu 5606, 76001Zlín, IČ: 67509291, Všeobecné obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

P ř í l o h a. k usnesení vlády. ze dne 15. září 2004 č. 904. R o z h o d n u t í

P ř í l o h a. k usnesení vlády. ze dne 15. září 2004 č. 904. R o z h o d n u t í V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 15. září 2004 č. 904 R o z h o d n u t í o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Agrotest a.s. Jičín OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží společnosti AGROTEST a.s. (dále

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky vydané podle 1751 Sb., zák. č. 89/2012 Nový

Více

Obchodní podmínky. Kupující: Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Obchodní podmínky. Kupující: Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb a to především v oblasti informačních technologií mezi společností Pb BeneCom

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN Příloha usnesení č. R-426 SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen smlouva ) mezi Městskou částí Praha 15

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

AUTOPORADCE s.r.o. Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem právní forma

AUTOPORADCE s.r.o. Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem právní forma Smluvní strany: obchodní firma AUTOPORADCE s.r.o. jednající Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem právní forma Společnost s ručením omezeným sídlo Čujkovova 3097, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 IČ 28594762 DIČ CZ28594762

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU (CNG)

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU (CNG) RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU (CNG) uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, VEMEX s.r.o. Se sídlem: Praha 6, Bubeneč, Na Zátorce

Více