6/2014. efektivní řízení, snižování nákladů a nové trendy pro praxi. Logistické aktuality. Mýty o nákupu aneb jak se (ne)ušetří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2014. efektivní řízení, snižování nákladů a nové trendy pro praxi. Logistické aktuality. Mýty o nákupu aneb jak se (ne)ušetří"

Transkript

1 6/2014 efektivní řízení, snižování nákladů a nové trendy pro praxi Logistické aktuality Mýty o nákupu aneb jak se (ne)ušetří nákladní železniční dopravci v ČR a SR

2 editorial & obsah UKÁZKA UKÁZKA logistické aktuality ročník I, číslo 6, červen 2014 UKÁZKA Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA Vydavatel: Nakladatelství FORUM s.r.o. Šéfredaktorka: PhDr. Eva Bláhová Jazyková redakce a korektura: Mgr. Jana Vašinová Fotografie: BigStockPhoto, archiv autorů Grafická úprava a zlom časopisu: Renáta Brtnická Tisk: Tisk Horák, a.s. Premiové roční předplatné s online verzí + 2x ročně praktické dokumenty a nástroje v elektronické formě: 3735 Kč / 90 EUR bez DPH Roční předplatné pouze časopis: 2490 Kč / 135 EUR bez DPH Zákaznický servis, objednávka předplatného a info o předplatném: Jitka Drahošová tel.: Redakční uzávěrka: Časopis je vydáván jako měsíčník. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků a neodpovídá za jazykovou ani věcnou správnost inzerátů. Nakladatelství FORUM s.r.o., 2014 Vážení čtenáři, vítám vás v červnovém čísle Specialisty logistiky. Kromě upozornění na zajímavé logistické události se věnujeme mýtům spojeným s nákupem, nabízíme praktický přehled nákladních železničních dopravců v České a Slovenské republice, upozorňujeme na vhodnost či naopak nevhodnost různých způsobů uspořádání výroby pro různé situace a typy podniků, nechybí legislativní monitor s informacemi o vývoji logistické strategie Evropské unie anebo otázky a odpovědi čtenářů, kde se soustředíme mimo jiné na koncept bodu rozpojení. Smluvním vzorem určeným pro vaše potřeby je tentokrát smlouva o koupi věci užívané v rámci leasingu. Pro účely této ukázky nabízíme výňatky ze čtyř rubrik. Věřím, že vás články zaujmou a těším se na setkání již za měsíc ve speciálním červencovém čísle, kde najdete například další doporučení pro úspory ve výrobě, inspiraci pro efektivnější city logistiku anebo rozsáhlou rubriku o logistice a marketingu. Prostor opět dostane odborný redakční obsah bez reklam. Ať se vám daří! Obsah ukázky PhDr. Eva Bláhová šéfredaktorka Logistické aktuality... 3 Nákup & prodej Nejčastější mýty o nákupu aneb jak opravdu ušetřit... 4 Vzor smlouvy pro snadné použití... 6 Doprava Zorientujte se v nákladních železničních dopravcích v České a Slovenské republice... 7 V příštím čísle Co se děje: aktuálně Veletrh: Czech Raildays 2014 Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy neboli Dny kolejové dopravy se letos koná ve dnech 17. až 19. června v Ostravě. Témata veletrhu jsou následující: železniční kolejová vozidla a jejich příslušenství kolejová vozidla pro městskou dopravu a jejich příslušenství prostředky pro stavbu, provoz a údržbu železniční a tramvajové dopravní cesty prostředky a zařízení pro provoz a údržbu kolejových vozidel kombinovaná doprava informační technologie služby pro drážní dopravu manipulační technika Akce bude slavnostně zahájena v úterý v 9 hodin, otevírací doba končí v úterý a ve středu v 18, ve čtvrtek v 16 hodin. Seminář: Jak správně řídit zásoby Pro zájemce o další vzdělávání připravuje Nakladatelství FORUM, které vydává časopis Specialista logistiky, odborný seminář s podtitulem Jakou optimální logistickou strategii zvolit ke snížení nákladů. Seminář věnuje specifickým otázkám optimalizace zásob a je zaměřen na osvojení praktických metod a systémů řízení zásob. Účastníky seznámí s finančními hledisky řízení zásob, druhy zásob a praktickými přístupy k jejich optimalizaci. Představí jim celý podnikový logistický systém a základní zásady řízení zásob. Na případových studiích se účastníci naučí určit okamžitou a průměrnou zásobu a názorně se seznámí s potřebnými analýzami pro řízení zásob. Přiblíží si principy řízení zásob při závislé poptávce, stanovení pojistné Legislativa: Novela měnící zákon o ovzduší Dne 21. května 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 87/2014 Sb. senátní novela zákona měnící zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ta má umožnit vzájemnou výměnu nevyčerpaných limitů pro vypouštění znečišťujících látek. Emisní stropy si budou smět vyměňovat menší výrobci elektřiny a tepla provozující pouze jeden zdroj emisí. Podrobněji se nové úpravě a jejím důsledkům budeme věnovat v dalších číslech. zásoby a řízení zásob sortimentu. Seminář je určen střednímu managementu a firemním specialistům v oblasti nákupu, prodeje a logistiky, dále výrobním a obchodním společnostem širšího zaměření a konečně i organizacím veřejného sektoru. Účastníci kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování, který mohou využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. 2 3

3 nákup & prodej UKÁZKA UKÁZKA nákup & prodej Nejčastější mýty o nákupu aneb jak opravdu ušetřit Petr Karkovský Nezávislý konzultant se specializací na logistiku Před nedávnem jsem dostal od jednoho kolegy zajímavý článek z internetu, jehož autorem byl Jim Laube. Článek popisuje řadu mýtů v oblasti nákupu surovin pro restaurace. Když jsem si jej přečetl, uvědomil jsem si, že to, co autor popsal, platí nejen ve zvolené oblasti, ale lze to aplikovat i na ostatní segmenty podnikání, včetně logistiky. Připravil jsem pro vás tři časté mýty o nákupu, kvůli nimž se vám bude jen těžko dařit snižovat náklady a kterým se vyplatí nepodlehnout. MÝTUČ. Č. 1: Nákupy surovin ve větším množství kvůli množstevním slevám šetří peníze Dodavatelé běžně nabízejí své produkty za vyšší cenu při nákupu menšího množství a za nižší jednotkovou cenu při nákupu velkého množství. Když se to spočítá matematicky, může to vypadat jako jednoduchý způsob, jak ušetřit; pokud to však vede k nákupům většího množství výrobků, než potřebujete, může tahle praxe snadno vyvolat pravý opak: vyšší náklady na suroviny a nižší zisky. Vedení nadměrného množství zásob často působí následující problémy: 1) Zásoby vážou vaši cennou hotovost. Každá koruna uložená ve výrobku na regálu ve skladu je koruna, kterou nemáte v bance nebo kterou nemůžete použít k jiným účelům. 2) Nadměrné zásoby vedou k nadměrné spotřebě surovin na jednotku. Máte-li v regálech přebytek surovin, pracovníci mají tendenci používat a zpracovávat vaše cenné zásoby s menší šetrností. Podívejte se na to z následujícího úhlu: Když načínáme novou pastu na zuby, obvykle si mnozí z nás (ne-li většina) dají na kartáček větší množství, než když nám docházela poslední tuba, kterou jsme měli doma. Většina z nás to dělá proto, že když máme něčeho hodně ať je to pasta, šampon či holicí krém ceníme si toho méně a zacházíme s tím volněji, protože máme víc než dostatečné zásoby a víme, že nám hned tak nedojdou. A teď stejný postoj přeneste do své společnosti, kde pracují zaměstnanci za hodinovou mzdu. Myslíte, že když jsou vaše skladovací prostory vždy plně zásobeny a oni jen zřídka pokud vůbec musejí dávat pozor, aby jim něco nedošlo, spotřebují v tom případě víc materiálu? Na to se můžete spolehnout. A myslíte, že budou s produkty, které zpracovávají, zacházet s menší šetrností? Opět se můžete spolehnout. 3) Nadměrné zásoby vedou k většímu množství odpadu a zmetků při zpracování. Suroviny s krátkou záruční lhůtou používané při výrobě Spousta výrobků používaných ve výrobě suroviny s dost krátkou spotřební lhůtu. Pokud se nepoužijí do určité doby, stávají se zdraví nebezpečnými a musejí se vyhodit. Jedno prakticky ověřené pravidlo říká: Kupujte jen to, co potřebujete, a co nejlépe to využijte. MÝTUČ. Č. 3: Nízké náklady na suroviny přinášejí vyšší marže Vyšší procento nákladů na suroviny není vždycky špatné, ani to vždyc neznamená, že by byl v těchto nákladech nějaký problém. Představme si třeba, že máme malou výrobu jen se dvěma položkami v nabídce. Podívejte se pro ilustraci na obrázku vpravo na srovnání těchto dvou prodejních položek v rámci ceny, nákladů na jednotku suroviny a prodejní mix (sales mix) nebo na počet prodaných jednotek každé položky za jeden týden. Pomocí těchto informací můžeme vypočítat ideální náklady na suroviny, které by tato výroba mohla mít za dané období, pokud by se nic nezkazilo, nevyplýtvalo, vše by se perfektně povedlo a nedošlo by k žádným dalším problémům se surovinami. Tomu se často říká teoretické nebo ideální náklady, které v tomto případě činí 30 %. MÝTUČ. Č. 2: Trvale uplatňovaný program využívání konkurenčních nabídek vám zajistí nejnižší ceny Vybavuji si, že během mé mnohaleté praxe mi lidé, kteří se vyznají, vícekrát radili, abych systematicky a trvale požadoval cenové nabídky od konkurenčních dodavatelů, protože jedině tímto způsobem získám nejlepší cenu a dodavatelé mě nebudou šidit. Když to naopak nebudu dělat, dodavatelé využijí mé nevšímavosti a zvýší mi cenu. Možná na tom něco je, ale stejně jsem zjistil, že někteří z nejúspěšnějších nezávislých provozovatelů tuto metodu využívání konkurenčních nabídek u většiny svých nákupů nepraktikují. Místo toho převážnou část svých surovin nakupují od jednoho hlavního dodavatele nebo prodejce.uvažují přitom tak, že odběrem většiny svých nákupů od jednoho dodavatele mohou získat souhrnné nižší ceny s vynaložením mnohem menšího úsilí. Dostanou nižší ceny, protože dodavatel je ochoten účtovat si nižší marži, aby získal větší podíl na jejich podnikání a z něj plynoucí vyšší hrubý zisk. Existují také některé úspory z rozsahu, především z hlediska nákladů na dodávku zboží. Náklady na dodávku jsou pro dodavatele v podstatě pevné. Stojí tedy zhruba totéž, je-li do firmy doručeno pádesát nebo sto beden. Taková úspora, zároveň s dalším zefektivněním zásobovacího řetězce a šancí zajistit si další tržby, je pro dodavatele silnou motivací ke snížení marže. Dohoda s hlavním dodavatelem je často postavena na tomto základě: Dodavatel souhlasí, že určité výrobky bude dodávat za jejich výrobní Zkusme nyní změnit jenom jeden faktor: prodejní mix. Pokud by obchod prodal 750 věder a barelů, ideální náklady na suroviny by vzrostly z 30 na 37 %. Kdyby šlo o váš podnik, čemu byste dali přednost cenu plus pevnou přirážku nebo marži, která je stanovena jako určité procento z nákladů či pevné částky na krabici nebo přepravku. nákladům ve výši 29, nebo 36 %? Srovnejte oba scénáře. Podobně uvažuje mnoho podnikatelů. Když vidí nárůst v procentním podílu nákladů, předpokládají, že to znamená problém. Možná ano, možná ne... l 4 5

4 Vzor smlouvy pro snadné použití Chcete odkoupit předmět leasingu, ať už se jedná o manipulační zařízení nebo třeba dopravní prostředek? Přnášíme vzor jednoduché smlouvy, jíž dochází ke koupi věci nájemcem, kterou měl věc doposud v operativním leasingu, v souladu s novým občanským zákoníkem. Odběratelé časopisu naleznou editovatelný vzor smlouvy na webových stránkách. Smlouva o koupi věci užívané v rámci leasingu uzavřená ve smyslu 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Lízing, s. r. o. se sídlem U Parama 89, Pardubice IČO: , DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka... bankovní spojení... zastoupená Janem Novákem, jednatelem (dále také jako pronajímatel nebo prodávající ) a Car transit, spol. s r. o. se sídlem Hradubická 98, Hradec Králové IČO: , DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka... bankovní spojení... zastoupená Jiřím Dvořákem, jednatelem (dále také jako nájemce nebo kupující ) spolu jako smluvní strany I. Účel a předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je automobil typu tranzit, tovární značky:..., SPZ:..., č. motoru:..., č. karosérie:..., číslo technického průkazu:... (dále jen tranzit ), který nájemce užívá na základě smlouvy o operativním leasingu (dále jen leasingová smlouva ) uzavřené mezi smluvními stranami dne nájemce projevil po uzavření leasingové smlouvy zájem koupit od pronajímatele tranzit do svého vlastnictví. Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tuto smlouvu, kterou sjednávají podmínky, při jejichž splnění dojde k uzavření kupní smlouvy mezi nájemcem coby kupujícím a pronajímatelem coby prodávajícím a k převodu vlastnického práva k tranzitu z pronajímatele na nájemce. II. Doba pro uplatnění práva nájemce na koupi 1. nájemce je oprávněn uplatnit právo na koupi tranzitu kdykoliv v období, které začíná po uplynutí 18 měsíců z doby pronájmu podle leasingové smlouvy (tj. po uplynutí 18 měsíců od převzetí tranzitu nájemcem podle leasingové smlouvy) a končí 30 dní před uplynutím doby pronájmu sjednané leasingovou smlouvou. Pokud v daném období podle předchozí věty nájemce právo na koupi tranzitu nevyužije, toto právo zaniká. 2. nájemce nebude oprávněn uplatnit právo na koupi tranzitu, pokud bude v prodlení s placením byť s jedinou splátkou nájemného podle leasingové smlouvy o více než 3 pracovní dny. III. Kupní smlouva, úhrada kupní ceny 1. Kupní smlouva, na jejímž základě dojde k převodu vlastnického práva k tranzitu z pronajímatele na nájemce, bude uzavřena doručením písemného oznámení nájemce o uplatnění práva na koupi tranzitu pronajímateli. 2. Dle výslovné domluvy smluvních stran se nájemce stane vlastníkem tranzitu úhradou kupní ceny ve smyslu odstavce 3 a 4 tohoto článku smlouvy. V okamžiku převodu vlastnického práva k tranzitu z pronajímatele na nájemce zanikne leasingová smlouva uváděná v článku I odst. 1 smlouvy. 3. Nájemce coby kupující je povinen zaplatit za tranzit kupní cenu určenou jako nájemce je povinen zaplatit kupní cenu na účet pronajímatele do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy dle odst avce 1 smlouvy. Pronajímatel se zavazuje vystavit nájemci daňový doklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to do 2 pracovních dnů, kdy bude příslušná částka odpovídající kupní ceně připsána na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 5. Jakmile dojde k převodu vlastnického práva k tranzitu na nájemce, vydá pronajímatel nájemci technický průkaz k tranzitu coby dosavadnímu předmětu leasingu a poskytne mu nutnou součinnost k provedení změny zápisu vlastníka u příslušného orgánu evidence. 6. V případě, že bude nájemce v prodlení s úhradou kupní ceny o více než 5 pracovních dní, je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 7. nájemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že pronajímatel nesplní svou povinnost uvedenou v odstavci 5 tohoto článku smlouvy do 5 pracovních dní od úhrady kupní ceny nájemcem. IV. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2. Tato smlouva představuje smlouvu doplňkovou (vedlejší) k leasingové smlouvě. V případě, že leasingová smlouva zanikne předtím, než nájemce uplatní právo na koupi tranzitu dle článku II odstavce 1 této smlouvy, automaticky zaniká i tato smlouva o koupi věci užívané v rámci leasingu. 3. Záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 4. Dle výslovné dohody smluvních stran nelze tuto smlouvu měnit jinak než formou písemných, postupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po jednom z nich pro každou smluvní stranu. V Hradci Králové... Zorientujte se v nákladní železniční dopravě v ČR a SR Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. VŠE v Praze Konzultant v oblasti marketingového řízení a strategie exportně-importních obchodních operací Od vzniku Československa až do konce 80. let byly železnice vždy privilegovaným dopravním oborem a na rozdíl od jiných evropských sítí byly budovány jako jeden organický celek. Teprve po politických změnách na přelomu 80. a 90. let 20. století a rozdělení Československa na dva samostatné státy začíná být železnice nahrazována silniční nákladní dopravou a její význam postupně klesá. Přesto je role železniční dopravy v obou národních ekonomikách i nadále nezastupitelná. Nabízíme praktický přehled dopravců zorientujte se! Díky výhodné geografické poloze České republiky a Slovenska v srdci Evropy je v těchto zemích důležitá zejména mezinárodní nákladní doprava. Níže následuje přehled nejprve českých, poté slovenských nákladních železničních přepravců s odkazy k jejich specifickému zaměřeni i mezinárodnímu zapojení. Nákladní železniční dopravci v ČR V současné době je v České republice 67 firem, které splňují podmínky nutné pro provozování drážní dopravy jsou držiteli licence pro provozování drážní dopravy a zároveň vlastní osvědčení dopravce. Nicméně velká část těchto firem se na trhu železniční dopravy jako dopravce významně neangažuje, poněvadž provozování drážní dopravy není jejich hlavní podnikatelskou aktivitou. Jedná se především o stavební firmy (např. Skanska ŽS, a.s., Chládek & Tintěra, a.s., a další) nebo firmy provozující dopravu pro vlastní potřebu (např. Sokolovská uhelná, a.s.). Největším nákladním železničním dopravcem na českém trhu je společnost ČD Cargo, a.s., která realizuje téměř 90 % všech přeprav nákladů na síti SŽDC. Na druhém místě figuruje firma OKD, Doprava, a.s., UKÁZKA doprava s tržním podílem 6 %, následuje Unipetrol Doprava, s.r.o., s podílem 3 % a Ostravská dopravní společnost, a.s., s podílem 1%. ČD Cargo Akciová společnost ČD Cargo vznikla oddělením nákladní frakce od Českých drah, a.s., které do té doby provozovaly osobní i nákladní dopravu. Při založení přešla na ČD Cargo přibližně třetina lokomotiv (953) a všechny nákladní vozy Českých drah (34 936), dále pak některé nemovitosti, spojené s opravami a údržbou kolejových vozidel. Z Českých drah přešlo do společnosti také přibližně 12,5 tis. zaměstnanců. V současnosti je vlastníkem sta procent akcií společnosti český stát. Roční objem přepravy zboží o objemu cca 80 mil. tun z ní již řadu let činí pátého největšího dopravce na železnici v rámci EU. Kromě zajišťování vlastní dopravy nákladů poskytuje ČD Cargo rovněž návazné logistické služby, které jsou nezbytné pro zapojení železnice do logistických řetězců. Jde zejména o překládku zboží mezi silničními a železničními vozidly, krátkodobé skladování, celní služby, svoz a rozvoz zásilek a jejich kompletaci. Mezi další obchodní aktivity společnosti patří poradenství v oblasti nákladní dopra- 6 za Lízing, s. r. o. za Car transit, spol. s r. o. Jan Novák Jiří Dvořák jednatel jednatel 7

5 doprava UKÁZKA UKÁZKA doprava vy, pronájem železničních nákladních vozů a provozování železničních vleček včetně dopravy na nich. ČD Cargo kontroluje několik dceřiných společností, ve kterých vlastní nadpoloviční většinu základního kapitálu. Jde zejména o společnosti ČD-DUSS Terminál, a.s., a Terminál Brno, a.s., provozující logistické terminály v Lovosicích, resp. v Brně. Firma je dále 100% vlastníkem čtyř zahraničních dceřiných společností, které vykonávají funkci generálního zastoupení firmy v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Zajímavostí je, že vlastní také 20% podíl v konkurenční Ostravské dopravní společnosti, a.s., a 30% podíl ve společnosti Bohemiakombi, s.r.o., zabývající se zajišťováním kombinované dopravy. ČD Cargo zajišťuje vnitrostátní a mezinárodní přepravu nákladů v ucelených vlacích i formou vozových zásilek a skupin vozů. Ve velké míře provozuje kombinovanou dopravu a systémové vlaky. Více než 60 % přeprav realizuje v mezinárodní dopravě. Přepravují všechny druhy komodit, včetně nebezpečného zboží. Specializují se však na přepravu hromadných substrátů, zejména uhlí, které tvoří více než 30 % všech přeprav. Mezi další hojně přepravované komodity patří železná ruda, dřevo, hutní výrobky, železný šrot, stavební materiály, chemické produkty a paliva. Velkou část přepravovaného zboží tvoří osobní automobily, které jsou po železnici dopravovány z výrobních závodů v ČR do zahraničí. ČD Cargo však zajišťuje i tranzitní dopravu automobilů ze Slovenska do Německa a z Polska do Itálie. Za účelem zefektivnění mezinárodní přepravy navazuje firma partnerskou spolupráci se zahraničními dopravci. V únoru 2010 spolu se šesti evropskými provozovateli nákladní železniční dopravy založila alianci Xrail, jejímž cílem je zjednodušit mezinárodní přepravu vozových zásilek. OKD, Doprava, a.s. AWT Společnost OKD, Doprava, a.s., vznikla jako dceřiná společnost těžební firmy Ostravsko-karvinské doly (OKD). K 1. květnu 2010 došlo ke změně jména společnosti z OKD, Doprava, a.s., na Advanced World Transport, a.s. (AWT), podle mateřské nizozemské společnosti. Spolu s názvem změnila společnost i sídlo, logo a vizuální styl, šlo však vesměs o změny formálního charakteru. AWT se specializuje na železniční, silniční a kombinovanou dopravu nákladů a poskytování navazujících manipulačních a logistických služeb. V oblasti železniční dopravy se zabývá rovněž provozováním průmyslových drah a vleček. Mezi její okrajové aktivity lze zařadit provozování osobní dopravy na regionální trati Milotice nad Opavou Vrbno pod Pradědem. Hlavní činností je však zajišťování komplexní přepravy zásilek po celém území České a Slovenské republiky. Ve spolupráci se zahraničními partnery pak provozovuje nákladní železniční dopravu do/z Polska a Německa. Významnou mezinárodní přepravou v režii AWT je například pravidelný převoz slévárenského koksu v kontejnerech ACTS z Ostravy do německého Neubergu. Jde o speciální odvalované kontejnery s horizontální překládkou, která nevyžaduje žádné stacionární překládací zařízení, protože kontejnery jsou překládány pomocí překladače umístěného přímo na nástavbě nákladního automobilu. V současnosti firma pravidelně přepravuje rovněž koks z polského Slezska do stanice Ostrava hlavní nádraží přes hraniční přechod Petrovice u Karviné Zebrzydowice, kde si předává vlaky s polským dopravcem PKP Cargo. AWT je také významným operátorem kombinované dopravy. Vlastní kontejnerový terminál v Paskově, který je oficiálním terminálem pro největší světové rejdařství Maersk Line a přes který směřují například kontejnerové zásilky z Jižní Koreje do automobilky Hyundai v Nošovicích. Unipetrol Doprava Společnost Unipetrol Doprava, s.r.o., vznikla v roce 1995, tehdy ještě pod názvem Chemopetrol Doprava, vyčleněním železniční dopravy z mateřské společnosti Chemopetrol Litvínov. Zpočátku provozovala jen železniční vlečku v chemickém závodě v Litvínově, později v souvislosti se začleněním Chemopetrolu do skupiny Unipetrol převzala provoz také na vlečkách dalších chemických závodů v rámci skupiny. Šlo například o Kaučuk Kralupy, Paramo Pardubice, Synthesia Pardubice nebo Spolana Neratovice. V současnosti se Unipetrol Doprava kromě provozování vleček v chemických závodech zabývá rovněž nákladní železniční přepravou na tratích SŽDC, kam poprvé vstoupila koncem roku Jedná se zejména o dopravu chemických produktů mezi jednotlivými podniky skupiny Unipetrol, avšak ve spolupráci se zahraničními dopravci provozuje společnost i mezinárodní nákladní vlaky na Slovensko a do Německa. V souvislosti s prodejem skupiny Unipetrol polskému koncernu PKN Orlen v roce 2005 došlo k výraznému nárůstu přepravních výkonů Unipetrolu Doprava a k zesílení přepravních toků mezi ČR a Polskem. Mezinárodní přepravy do/z polských chemických závodů skupiny PKN Orlen jsou realizovány ve spolupráci se sesterskou společností Orlen KolTrans. Co se týče komoditní struktury převáženého zboží, firma se specializuje na přepravu nebezpečného zboží v souladu s podmínkami RID, především pohonných hmot, stlačených plynů a speciální chemie, přepravuje však i sypké substráty, např. hnojiva. Dalšími poskytovanými službami jsou oprava a údržba železničních vozidel, pronájem cisternových vozů, provoz čisticí a pařicí stanice cisteren, sil a kontejnerů. Společnost poskytuje rovněž komplexní spediční a konzultační služby v oblasti vnitrostátní i mezinárodní přepravy se specializací na nebezpečné zásilky. Ostravská dopravní společnost Ostravská dopravní společnost, a.s, (ODOS) je soukromým železničním dopravcem, působícím na železniční síti České a Slovenské republiky. V obou státech tedy vlastní osvědčení dopravce. ODOS byla založena v květnu 1995 jako dceřiná společnost spediční firmy NH-Trans, avšak až do roku 2004 nevykonávala žádnou aktivitu. ODOS převzala železniční aktivity společnosti Stavební obnova železnic (SOŽ), včetně jejích lokomotiv a depa v Bohumíně, a tím prakticky zahájila svou činnost. Firma z počátku vykonávala pouze aktivity převzaté od SOŽ, zejména nasazování lokomotiv, vozů a personálu na různých železničních Od nebezpečného zboží přes spediční a konzultační služby a dále... stavbách, případně jejich pronajímání stavebním firmám. Postupně začala ODOS provozovat vlastní nákladní vlaky, určené z velké části pro zákazníky mateřské firmy NH-Trans. Dnes společnost realizuje významný objem pravidelných i příležitostných přeprav, její podíl na celkových výkonech železniční dopravy v rámci ČR činí přibližně 1 %. Jak již název napovídá, nejvíce aktivní je společnost na Ostravsku, resp. v severomoravském regionu. Zaměřuje se v prvé řadě na přepravy hromadných substrátů v ucelených vlacích, pravidelně přepravuje také ocelové svitky z ostravského hutního závodu Mittal Steel do Válcoven plechu Frýdek-Místek. Díky strategickému spojenectví se zahraničními soukromými dopravci realizuje ODOS i mezinárodní přepravy. Mezi nejvýznamnější patří pravidelná přeprava polského uhlí do elektrárny Dětmarovice a vozba tranzitních vlaků mezi Polskem a Maďarskem přes české území v úseku Bohumín Břeclav. Firma rozvíjí také spolupráci se společností ČD Cargo, spočívající v přetahu nákladních vlaků národního dopravce přes státní hranici, především na hraničním přechodu Bohumín Chalupki. Kromě vlastní dopravy a pronájmu lokomotiv a vozů poskytuje ODOS také veškeré spediční služby a poradenství v oblasti nasazení lokomotiv při obnově a údržbě železničních tratí. Viamont, a.s. Zajímavým hráčem v české nákladní dopravě je dále společnost Viamont, a.s., která se zaměřuje na projekce a stavební činnost, mj. v oblasti železniční infrastruktury, tj. na výstavbu, údržbu a opravu železničních tratí. Firma rovněž provozuje osobní dopravu na několika regionálních železničních tratích. V mezinárodní přepravě upevnila společnost své postavení v roce 2005, kdy se stala zakládajícím členem aliance European Bulls, sdružující soukromé nákladní železniční společnosti střední a západní Evropy. Ve spolupráci s partnerskými dopravci z této aliance uskutečnil Viamont, resp. Viamont Cargo v nedávné minulosti celou řadu mezinárodních přeprav. Mezi nejvýznamnější patřila přeprava obilnin z ČR do Rotterdamu (více než 190 tis. tun), nafty a benzínu do Maďarska (48,5 tis. t) a cementu do Rakouska (44,5 tis. t). Viamont se v minulost podílel například také na tranzitní přepravě ocelových svitků z Antwerp 8 9

6 doprava UKÁZKA UKÁZKA doprava do automobilky KIA v Žilině. Veškeré aktivity spojené s nákladní dopravou, včetně logistických služeb, provozování průmyslových vleček a pronájmu lokomotiv a vozů však byly v květnu 2007 vyčleněny do dceřiné společnosti Viamont Cargo, a.s., která byla následně prodána společnosti OKD, Doprava (koncem roku 2008). Dnes je tedy Viamont spíše stavební firmou než železničním dopravcem. Nákladní železniční dopravci v SR Počet železničních dopravců na Slovensku je v porovnání s Českou republikou podstatně nižší. Zatímco v ČR vlastní licenci k provozování drážní dopravy 67 firem, na Slovensku má statut železničního dopravce jen 28 společností. Mezi nimi figuruje také několik českých firem, mj. AWT a ODOS, o nichž již byla řeč výše. Většina soukromých železničních dopravců provozuje na území Slovenska příležitostnou osobní dopravu, případně nákladní dopravu pro vlastní potřebu (např. společnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., Železničné stavby Košice, a.s., a Trnavská stavebná spoločnosť, a.s.). Veřejné nákladní dopravě po železnici se tedy na Slovensku věnuje jen velmi málo firem. Železniční nákladní doprava, logistické činnosti, vlečkové služby, pronájem kolejových vozidel... Cargo Slovakia Dominantní postavení na trhu železniční nákladní dopravy má Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., vlastněná státem, jejíž podíl na celkovém objemu železniční nákladní přepravy v tunách činí přibližně 93 %, podíl na přepravním výkonu, měřeném v čistých tunokilometrech (čtkm), dokonce 97 %. Významným soukromým dopravcem je Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s., tržní podíly ostatních slovenských železničních dopravců jsou spíše zanedbatelné. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., (ZSSK Cargo), vznikla 1. ledna 2005 transformací původního dopravce Železničná spoločnosť, po němž převzala úsek nákladní dopravy. Jediným vlastníkem je Slovenská republika, přičemž práva státu jako akcionáře vykonává Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací. Kromě provozování železniční nákladní dopravy a s ní souvisejících logistických činností, poskytuje společnost také vlečkové služby a služby spojené s pronájmem kolejových vozidel, jejich údržbou a opravami. Na hranicích s Ukrajinou provozuje ZSSK Cargo řadu překladišť, ve kterých probíhá nezbytná překládka zboží ze železničních vozů širokého rozchodu (1520 mm) do vozů rozchodu normálního (1435 mm) a naopak. U některých železničních vozů zde rovněž dochází k výměně podvozků, která umožňuje přepravu zásilek ve vozech širokého rozchodu bez překládky po normálně rozchodné železniční síti. Pro zlepšení mezinárodní spolupráce založila společnost generální zastoupení ve Vídni, Varšavě a ukrajinském Lvově. Pro ZSSK Cargo je charakteristický vysoký podíl mezinárodních přeprav. Ročně přepraví cca 45 mil tun zboží, z toho v mezinárodním režimu více než 85 %. Teritoriální struktura je však poněkud nerovnoměrná, neboť jednoznačně nejsilnější je dopravní proud z Ukrajiny ve směru východ západ při použití železničních hraničních přechodů Čierna nad Tisou a Maťovce. Podobně jako převážná většina velkých železničních dopravců se i ZSSK Cargo specializuje na přepravu hromadných substrátů. Nejvíce přepravovaným zbožím ve vlacích ZSSK Cargo je železná ruda, které je ročně přepraveno mil. Železná ruda je vlaky ZSSK Cargo dopravována z Ukrajiny přes Slovensko do států střední a západní Evropy, mj. do České republiky pro potřeby ostravských hutí. Značné množství této suroviny je určeno také pro hutní komplex U. S. Steel Košice, kam je ruda dopravována po širokorozchodné trati bez překládky. Dalším důležitým zbožím jsou hutní výrobky, které se přes území Slovenska vozí po železnici do států bývalého Sovětského svazu. Jde zejména o ocelové tyče a svitky, vyrobené v českých a rakouských hutích. Ročně přepraví ZSSK Cargo přibližně 7 mil. tun těchto výrobků. Společnost realizuje rovněž velký objem tranzitních přeprav uhlí přes slovenské úze- mí, a to zejména ve směrech Polsko Maďarsko, Ukrajina Česká republika a Ukrajina Rakousko. Dopravce se dále specializuje na přepravu ropy a chemických produktů, velkou měrou se podílí i na exportu ječmene, řepkového oleje a stavebního materiálu, převážně vápence, cementu a keramických výrobků. Spolupráce s automobilkami logistické vlaky Samostatnou kapitolou je spolupráce ZSSK Cargo s automobilovými výrobci, mezi něž patří společnosti Volkswagen, KIA a skupina PSA Peugeot Citroën. V současné době je dopravce ZSSK Cargo důležitým článkem v logistických řetězcích těchto firem. Pravidelně přepravuje automobilové komponenty do výrobních závodů a zároveň nově vyrobené automobily na zahraniční trhy, zejména do Francie, Německa, Itálie a Belgie. Protože v automobilové výrobě se hojně využívá metoda Just-in-Time, je přeprava automobilů i jednotlivých komponentů uskutečňována prostřednictvím tzv. logistických vlaků, které garantují přesné dodržování jízdního řádu. Zboží tak nepotřebuje mezisklad a směřuje ve správný okamžik rovnou do výroby. Logisticky zajímavá je pravidelná přeprava automobilových komponentů, určených pro výrobní závod KIA, z Jižní Koreje do Žiliny, na které se ZSSK Cargo významně podílí. Zásilky v kontejnerech jsou nákladní lodí dopraveny z Jižní Koreje do slovinského přístavu Koper, odkud pokračují po železnici do místa určení. ZSSK Cargo zajišťuje železniční přepravu na slovenském území a provozuje rovněž vlečku do závodu KIA. BRKS Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s., (BRKS) byla založena v roce 2003 v reakci na rozhodnutí státních drah zastavit provoz na několika lokálních železničních tratích na Slovensku. Hlavním úkolem společnosti bylo provozování osobní dopravy na dvou regionálních tratích v Bratislavském samosprávném kraji, Zohor Záhorská Ves a Zohor Plavecký Mikuláš, na kterých byl provoz zastaven. Zakladateli společnosti byli Bratislavský samosprávný kraj, soukromí investoři a některé obce ležící na zmíněných tratích. Z důvodu nedostatečné úhrady prokazatelné ztráty z provozování osobní dopravy ze strany státu se však BRKS brzy rozhodla provoz osobních vlaků ukončit a věnovat se nadále pouze aktivitám spojeným s nákladní dopravou. Nákladní dopravu zahájila BRKS v srpnu 2004, kdy začala zajišťovat vozbu tranzitních ucelených vlaků s cementem z České republiky do Maďarska. I v dalších letech se pak společnost věnovala zejména tranzitním přepravám přes slovenské území, popř. přepravám mezinárodních nákladních vlaků ze státní hranice do místa určení ve slovenském vnitrozemí. Od konce roku 2004 BRKS např. zajišťuje přepravu banánů v izotermických vozech, patřících společnosti Intercontainer Interfrigo, z hraničního přechodu Kúty do velkoskladu ve Veľkých Kostoľanech nedaleko Trnavy. V září 2005 se BRKS podílela na přepravě umělých hnojiv z Bulharska do ČR. Zásilka byla z Bulharska na Slovensko převezena lodí po Dunaji a v bratislavském přístavu přeložena do železničních vozů. Ty pak byly uceleným vlakem dopraveny v režii BRKS do přechodové stanice Kúty a tam předány Českým drahám. V letech vystupovala firma v roli dopravce systémového vlaku Adria v úseku Kúty Rajka. V současné době vozí BRKS na území Slovenska rovněž pravidelné nákladní vlaky s hutními výrobky z Polska, vlaky s ocelovými svitky na Ukrajinu a kontejnerové vlaky do Rakouska, přičemž ročně společnost přepraví cca 800 tis. tun zboží. Kromě nákladních vlaků provozuje BRKS také železniční vlečky, mj. v podniku Duslo Istrochem v Bratislavě a Peugeot Citroën v Trnavě. l 10 11

7 Příští číslo vychází již za měsíc! Připravujeme pro vás: Překvapivá místa ve výrobě, kde můžete ušetřit City logistika: Inspirace ze zahraničí pro naši praxi Marketingová logistika aneb ideální vztah nákladů a úrovně služeb

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT, ČLEN SKUPINY PKP CARGO JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NÁKLADNÍ

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht 2010 spojení zkušeností z oboru železniční dopravy a přepravy a vytvoření jedné silné entity pod

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

OD UHLÍ KE KONTEJNERŮM A AUTŮM, VELKÁ ŠANCE PRO AWT VIKTOR BYSTRIAN, OBCHODNÍ ŘEDITEL SKUPINY AWT

OD UHLÍ KE KONTEJNERŮM A AUTŮM, VELKÁ ŠANCE PRO AWT VIKTOR BYSTRIAN, OBCHODNÍ ŘEDITEL SKUPINY AWT OD UHLÍ KE KONTEJNERŮM A AUTŮM, VELKÁ ŠANCE PRO AWT VIKTOR BYSTRIAN, OBCHODNÍ ŘEDITEL SKUPINY AWT SKUPINA AWT, ČLEN SKUPINY PKP CARGO JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Více

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s. 123. Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha 1 ČD Cargo v roce 2011 Strategické záměry společnosti Nákladní doprava a rozvoj infrastruktury Významné

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

Kupní smlouva. se sídlem: Hyundai 700/1, Průmyslová zóna Nošovice, PSČ IČ:

Kupní smlouva. se sídlem: Hyundai 700/1, Průmyslová zóna Nošovice, PSČ IČ: Kupní smlouva Prodávající: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. se sídlem: Hyundai 700/1, Průmyslová zóna Nošovice, PSČ 739 51 IČ: 277 73 035 DIČ: CZ27773035 bankovní spojení: Citibank Europe plc.,

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení Kupní smlouva Příloha č. 1 vzor kupní smlouvy č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. se sídlem IČ: DIČ: Bankovní

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Kupující: Obchodní firma : Sídlo : IČO : DIČ : Bankovní spojení : V zastoupení : Zapsaná v obchodní rejstříku dále jen k u p u j í c í a Prodávající: Obchodní firma : Ing.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném )

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající ) 2.

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

1. Zadavatel. 2. Specifikace

1. Zadavatel. 2. Specifikace Věc: Oprava výzvy pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: VÚDDŠ,DDŠ, SŠ,ZŠ a ŠJ Mor. Krumlov rozšíření vozového parku 1. Zadavatel Výchovný ústav,dětský domov se školou,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Dodatek číslo 7 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/07 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě

Dodatek číslo 7 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/07 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Příloha návrhu č. 214/ZK/14 Dodatek číslo 7 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/07 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě dle ust. 39 až 39b zákona č. 266/1994

Více

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku Objednatel: ČD Cargo, a.s. Jankovcova

Více

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s.

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Železniční nákladní doprava v 21. století Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Změny vnějšího prostředí Změna historického poslání železnice v dávné minulosti především přeprava soli

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva k předložení nabídky Předmět nabídky: Obnova vozového parku - 9 místný automobil PODMÍNKY

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG Ing Ladislav Špaček CSc, SCHP ČR ZÁVĚRY STUDIE PROVEDITELNOSTI V rámci chemického průmyslu existuje potenciál na zvýšení objemů

Více

Ekonomické a provozní aspekty kontejnerových přeprav Evropa - Asie Workshop Zkušební centrum VUZ Velim

Ekonomické a provozní aspekty kontejnerových přeprav Evropa - Asie Workshop Zkušební centrum VUZ Velim Ekonomické a provozní aspekty kontejnerových přeprav Evropa - Asie 21.11.2013 Workshop Zkušební centrum VUZ Velim Základní informace o přepravách a potenciálu kontejnerových přeprav Evropa Asie a zpět

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Program švýcarsko-české spolupráce Název sub-projektu: Nákup zdravotnických

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEPRAVĚ ODPADŮ č uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ Článek I. Budoucí prodávající: Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800,

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku http:// SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku Smluvní strany Společnost:, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Mírová

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-32-011-14 ze dne 16.9.2014 Prodej části pozemku parc. č. 786/3 v k. ú. Komořany při ulici U Vlečky 3 2. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ Učební text Smlouvy v dopravě Závazkové vztahy, které vznikají při provozování dopravy, včetně přepravních vztahů upravuje občanský zákoník i obchodní zákoník. Podrobnější

Více

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

Statistická ročenka 2011 Skupiny České dráhy

Statistická ročenka 2011 Skupiny České dráhy Statistická ročenka 2011 Skupiny České dráhy 2 Obsah Kolejová vozidla Zaměstnanci Osobní přeprava Nákladní přeprava Dopravní výkony Hospodaření Schéma sítě Identifikační a kontaktní údaje 2 4 5 6 9 12

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne... 2003, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-029-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Komořany při ulici Krupná Rada městské části 1. s c h v a l u j e

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2009

Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výrok auditora 1 Obsah Obsah strana 1. Textová část 3-4 2. Statutární orgány společnosti 5 3. 2009 3.1 Výrok auditora 7-10 3.2 Rozvaha 11-14 3.3 Výsledovka 15-16

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce /

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce / Zprostředkovatelská smlouva uzavřená mezi 1. Zprostředkovatelem: JUDr. Milan Vacek, realitní kancelář Nad Šárkou 1167 / 126 160 00 Praha 6 IČO: 14904179 DIČ: 006 510524/451 zapsaným v OR vedeném Městským

Více

se sídlem/místem podnikání:.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:.. oddíl: vložka:. zastoupená:.. bankovní spojení: PREAMBULE

se sídlem/místem podnikání:.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:.. oddíl: vložka:. zastoupená:.. bankovní spojení: PREAMBULE Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele solární elektrárny číslo smlouvy: Tuto smlouvu o zajištění plnění povinností provozovatele solární elektrárny (dále jen smlouva ) uzavírají níže uvedeného

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-173-031-14 ze dne 23.9.2014 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1859/250 v k. ú. Kamýk se společností Penny Market s.r.o. Rada městské části 1.

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. č

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. č Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9000001285 Smluvní strany: 1 ) Dodavatel : Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 zastoupená: IČ: 282 44

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-015-16 ze dne 11.4.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. Modřany Rada městské části 1. b e r e n a vědomí

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem Sokolovská

Více

Smlouva o prodeji koně

Smlouva o prodeji koně MAENTIVA GALOPP, S.R.O. Smlouva o prodeji koně valach, plemene A1/1 Dangerous Gleam (GER) Generous (IRE) - Dyveke (GER)(Lando) Narozen : 30.1.2009 Mgr. Jan Kužel XX.XX.XXXX [Předmětem této smlouvy je prodej

Více