HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ. číslo 6 červen 2015 ročník IX. zdarma. Hroznětínský zpravodaj STR. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ. číslo 6 červen 2015 ročník IX. zdarma. Hroznětínský zpravodaj STR. 1"

Transkript

1 HROZNĚTÍNSKÝ číslo 6 červen 2015 ročník IX. zdarma ZPRAVODAJ NORDIC WALKING Když jsme v loňském roce připravovali společnou sportovní aktivitu, při které si každý může protáhnout tělo a navíc se setkat se sousedy, nenapadlo nás, že bude mít nordic wallking takový úspěch! V pořadí druhá sportovní sobota se uskutečnila 16. května 2015 za účasti skvělé fyzioterapeutky Libušky Peckové a jejích rad. S hůlkami do přírody se vydalo celkem 56 účastníků. Trasa tentokrát vedla kolem dnes již zaniklé první kapličky lesní stezkou na altánek Gloriet. Ti, kteří odolali pokušení vydat se kratší cestou kolem židovského hřbitova, nakonec nelitovali. Jedinečnost a úžasný výhled z místa, kde do 60. let minulého století stával altánek, byly odměnou za namáhavý výstup do strmého kopce. Cestu po lesní pěšině do Merklína a dále po cyklostezce zpět do Městského společenského centra pak už všichni zvládli bez potíží. V cíli nechyběla výtečná gulášová polévka a bohatá tombola. Děkujeme účastníkům za to, že si s sebou vzali báječnou náladu a sponzorům (Město Hroznětín, Léčebné lázně Jáchymov a.s., Freedom Café Karlovy Vary a Pizzeria Milano Ostrov) za skvělé dárky do tomboly. Znovu vyrážíme zase v září! Rádi přivítáme pomocníky pro organizaci akce i sponzory tomboly. Fotografie z akce na Text i foto Eva Jandáková Hroznětínský zpravodaj STR. 1

2 DĚTSKÝ DEN Neděle plná her dětský den škvárové hřiště TJ Olympie Hroznětín neděle od 14 do 18hodin STR. 2 Program: až hodin - zábavné odpoledne plné soutěží a her až hodin - opékání vuřtů Pořadatel Město Hroznětín děkuje všem sponzorům a partnerům za pomoc při organizování akce. COUNTRY od hodin se na škvárovém hřišti v Hroznětíně koná nultý ročník Country festiválku o páté. Akci pořádá Město Hroznětín ve spolupráci se skupinou Výměna73 Odeř. Program: Plešbend Karlovy Vary Drc Ostrov Album Chomutov Bluetet Karlovy Vary Výměna73 Odeř STARÝ HROZNĚTÍN Na podzim letošního roku chystá Okrašlovací spolek Hroznětín výstavu v Městském společenském centru o životě a lidech Hroznětín v proměnách času. Ke spolupráci pro tuto výstavu jsme získali i muzeum bývalého Lichtenstadtu v německém Zirndorfu, které jsme 22. května navštívili. Podařilo se nám již nashromáždit zajímavé fotografie, vzpomínky i různé předměty, přesto prosíme pamětníky i ty, kteří mají po svých předcích nějaké zajímavé fotografie, tiskoviny či předměty vázající se k období 19. a 20. století v Hroznětíně a jeho spádových obcích, zda by nám je mohli zapůjčit právě pro potřeby plánované výstavy. Více informací získáte v knihovně. Zdeněk Janský SRDCE PRO HONZÍKA Lhostejnost a nevšímavost. To jsou vlastnosti, které naštěstí mnoha hroznětínským chybí. Po vyhlášení sbírky pro Honzíka z Velkého Rybníka se v knihovně vrší nejen spousty víček od plastových i kovových lahví, ale šikovní lidé s dobrým srdcem sem nosí i úžasné vlastnoručně vyrobené věci. Obrazy, sošky, ponožky, tašky, čepice a mnoho dalších originálních výrobků si můžete zakoupit v rámci benefičního koncertu 13. června na Velkém Rybníku. S výrobkem vyrobeným od srdce si každý domů odnese dobrý pocit, že přispěl na zlepšení kvality života malého Honzíka. Své vlastnoručně vyrobené originály můžete přinášet do knihovny i nadále a to do 11. června. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na podporu této dobré věci a všechny Vás srdečně zveme na Benefiční den s Honzíkem a U2 Revival Bandem (viz plakátek s podrobným programem na další straně). Eva Jandáková, Vendula Zábelová Hroznětínský zpravodaj

3 Kulturní a společenské dění STR. 3

4 HASIČI Družstvo našich hasičů se 9. května zúčastnilo soutěže sborů dobrovolných hasičů ve Velichově. Soutěžilo celkem pět družstev. STR místo Hroznětín 2. místo Vojkovice 3. místo Velichov V sobotu 23. května se konala soutěž O pohár města Hroznětín. Soutěž začala v 10 hodin, kdy přivítal družstva starosta města Martin Maleček a velitel sboru Petr Krejza. Soutěžilo se v útoku a ve štafetě. Hodnotil se útok a štafeta dohromady: 1. místo Hroznětín A 2. místo Pila 3. místo Vojkovice A štafeta samostatně: 1. místo Pila 2. místo Vojkovice 3. místo Hroznětín A Našemu družstvu přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. NĚKOLIK UPOZORNĚNÍ Marta Rödigová Vzhledem k nárůstu stížností na pálení a spalování rostlinných a jiných odpadů na otevřených ohništích na soukromých i pronajatých pozemcích a následné zamoření okolí hustým dýmem, upozorňujeme občany města, že je zakázáno pálit vlhké zahradní odpady (čerstvě posekaná tráva, mokré listí apod.), obaly od plastů, igelity, barevné časopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotřísku, dřevo ošetřené laky nebo barvou), plasty, gumu, chemické přípravky a podobné materiály, u jejichž spalování vzniká velké množství škodlivých emisí, které produkují větší množství dýmu a znepříjemňují život vašim sousedům. Na otevřených ohništích lze podle zákona pálit pouze dřevo a suché rostlinné materiály. Pálení suchého listí, suché trávy nebo suchého klestí není zákonem výslovně zakázáno, ale i na toto pálení platí určitá pravidla a omezení, která stanovuje zákon. Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že musí plánované pálení rostlinných zbytků ohlásit příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru. Povinnost ohlášení pálení pro řadové občany není zákonem stanovena, ale ve většině případů se doporučuje. V případě, že pálením znepříjemníte život vašim sousedům, může se stát, že někdo toto oznámí na hasičský záchranný sbor a vy budete povinni zaplatit minimálně výjezd hasičů k vašemu pálení. Pokud navíc hasiči zjistí pálení zakázaných látek, mohou dát podnět odboru životního prostředí pověřeného městského úřadu, který poté s vámi zahájí správní řízení. Dalším množícím se problémem je parkování v obytných zónách - na základě Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., je v těchto zónách stání povoleno jen na místech označených jako parkoviště. V průběhu následujících měsíců se také na tuto oblast zaměří kontroly městské policie. Na závěr ještě připomínáme účinnost Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2014 Ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností, která je v plném znění k dispozici na stránkách města (www.mestohroznetin.cz). Rada města Hroznětínský zpravodaj

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Den Země jsme pro žáky naší školy připravili projektový den ke Dni Země svátku Země, který se v tento den slaví po celém světě. V rámci tohoto dne si žáci vyzkoušeli pracovat v různých věkově rozdílných skupinách (žáci třídy) a společně se podíleli na vytváření prezentací k příslušným státům předem vylosovaných. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o dané zemi a zároveň své vytvořené prezentace představili všem ostatním žákům a vyučujícím v závěru projektu na společném vyhodnocení. Na webu školy jsou umístěny fotografie z tohoto dne, jednotlivé prezentace žáků jsou vystaveny v budově školy. První pomoc se žáci ročníku zúčastnili programu "První pomoc", který si připravili pro naše žáky studenti Střední zdravotnické školy Karlovy Vary. Studenti se rozdělili do 4 skupin. Naši žáci postupně prošli jednotlivými skupinami. Studenti naše žáky učili teoreticky i prakticky na modelech, které si s sebou přivezli, resuscitaci novorozeněte, dospělé osoby, jak a proč dát člověka v bezvědomí do stabilní polohy, co dělat s člověkem, který nedýchá. Zopakovali si důležitá telefonní čísla, zkusili si jak přivolat pomoc a ošetřovali různá zranění. Malá kopaná byla naše škola pořadatelem fotbalového turnaje McDonald s Cup (malá kopaná). Žáci hráli v kategorii A ( ročník) a B ( ročník). V obou kategoriích žáci vyhráli a postoupili do okresního kola. Kopané se zúčastnili kromě našich žáků i žáci ze ZŠ Merklín a ZŠ Pernink. Moc děkujeme TJ Olympii za umožnění turnaje na jejich hřišti a zapůjčení dresů. Našim žákům děkujeme a blahopřejeme. V okresním kole, které se konalo ve dnech 12. a v Ostrově, se žáci kategorie A umístili na 5. místě a žáci kategorie B na místě 4. Návštěva žáků ZŠ Merklín navštívili naši školu žáci současné 5. třídy ze ZŠ Merklín. Děti si přišly nejen prohlédnout školu, seznámit se s budoucími spolužáky, ale zároveň byly přítomny na ukázkových hodinách v 6. a 5. třídě u příslušných vyučujících, kteří je budou na 2. stupni vyučovat. Pro všechny žáky to byla velmi přínosná zkušenost a mají se společně na co těšit. Besídka pro maminky si žáci 1., 2 třídy a žáci z pěveckého kroužku připravili pro maminky k jejich svátku krátké pásmo plné říkadel, básní a písní. Na závěr měli děti pro maminky připravená přáníčka. Kulturní a společenské dění STR. 5

6 Návštěva žáků z Falkensteinu Ve středu 20. května 2015 navštívili naši školu žáci a učitelé z německého Falkensteinu. Pro všechny žáky byl přichystán pestrý program. Po krátkém přivítání všichni společně navštívili Ostrov Staré město, kde pro ně byla připravena exkurze po ostrovské knihovně spolu s výkladem v německém jazyce. Následovala prohlídka Zámku současného sídla městského úřadu a Ekocentra. Po obědě v naší školní jídelně žáci absolvovali lekci muzikoterapie v Městském společenském centru Hroznětín pod vedením Janan Ježkové. V závěru celého dne si žáci společně zahráli fotbal a po krátkém občerstvení v jídelně návštěva z Falkensteinu odjela. Již se těšíme na 16. červen, kdy na oplátku naši žáci navštíví školu ve Falkensteinu. vedení školy nám přálo a radost nám udělala hojná účast rodičů, prarodičů a dětí, které přišly v pěkných maskách a s dobrou náladou. MATEŘSKÁ ŠKOLA Den otevřených dveří - akce měla velmi malou odezvu. Přišla se podívat pouze jedna maminka. Tato skutečnost nás velmi mrzela, protože do přípravy na tuto akci jsme zapojily také děti, které vyrobily malé dárečky, v tomto případě to bylo zklamání a proběhl zápis do MŠ Hroznětín pro školní rok 2015/2016. Bylo podáno 17 žádostí a všech 17 dětí bylo přijato Pálení čarodějnic - jednalo se o společnou akci MŠ, rodičů a dětí na školní zahradě. Bylo připravené občerstvení, upekli jsme moučníky, všichni jsme si opekli buřtíky a děti si pochutnaly na sladkostech. Některé maminky navíc také napekly dobré moučníky. Počasí V dubnu a v květnu jsme připravovali besídku pro maminky, vyráběli jsme pro ně dárečky a 14. května jsme se společně sešli v Městském společenském centru, kde děti vystoupily s jarním hudebněliterárním pásmem. Myslíme, že na své děti mohli být rodiče pyšní, byly úžasné. Hana Cerhová, ředitelka MŠ VELKÝ RYBNÍK KVALITA VODY A MOKŘADY Cílem tohoto článku je zlepšit povědomí a znalosti všech uživatelů oblasti Velkého Rybníka o důležitosti existence mokřadů kolem rybníka, protože právě nezodpovědná činnost mnoha obyvatel a chatařů této oblasti je důsledkem STR. 6

7 špatné kvality vody jak v rybníce, tak i ve studních a vrtech. Důležitost mokřadů se dá zjednodušeně shrnout do dvou rovin. Jednou je množství a kvalita spodní vody a druhou je čistící schopnost mokřadů. Hlavním předpokladem rozumného využívání krajiny a vodní plochy je pochopení úlohy energie a jejího dynamického činitele vody. Pro funkční a zdravou krajinu i kvalitu vody je charakteristický uzavřený krátký koloběh vody. Předpokladem pro uzavření krátkého vodního koloběhu je dostatečné zásobení vodou a přítomnost funkčních porostů se schopností vysoké evapotranspirace (celkový výpar vody, který se vztahuje k určitému území), jako jsou právě mokřady. Za optimálních podmínek se na evapotranspiraci spotřebuje až 80 % dopadající sluneční energie. Vodní pára pak na chladnějších místech nebo po nočním ochlazení kondenzuje a tvoří se místní srážky či rosa. Energie uložená ve formě skupenského tepla se po kondenzaci uvolňuje a přispívá k vyrovnávání teplotních rozdílů mezi dnem a nocí a mezi místy. Voda pak cirkuluje v malých množstvích a na krátké vzdálenosti a právě časté a pravidelné místní drobné srážky udržují vyšší hladinu spodní vody a ovlivňují tak i hladinu a tím také kvalitu vody ve vašich studních a vrtech. Dojde-li v důsledku lidské činnosti k rozsáhlému narušení přirozeného vegetačního pokryvu mokřadů, vodní cyklus se otevírá. Voda cirkuluje převážně v otevřeném dlouhém koloběhu. Sluneční energie se přeměňuje hlavně na teplo, evapotranspirace je vzhledem k nedostatku vegetace a vody nízká. Dochází k výrazným výkyvům teploty v průběhu dne. Vodní pára je teplým vzduchem unášena daleko odtud a kondenzuje mimo oblast rybníka. Většina vypařené vody se tedy z krajiny ztrácí. Srážky jsou pak méně časté a značně kolísají v rozsahu a dochází pak také k občasným místním přívalovým dešťům. Hladina podzemní vody v důsledku nepravidelných srážek silně kolísá a výrazně tak ovlivňuje kvalitu vody ve vašich studních a vrtech. Půda se přehřívá a vysušuje a snižuje se její schopnost zadržovat vodu a látky. V suché prohřáté půdě probíhá oxidativní rozklad organické hmoty rychleji než v půdě nasycené vodou. Druhou rovinnou užitečnosti mokřadů je jejich čistící schopnost. Přirozené mokřady jsou využívány pro čištění znečištěných vod již více než 100 let, ale jedná se o schopnost přirozeného čištění přírodně znečištěné vody v rybníce. V případě Velkého Rybníka však v mnoha případech jde o nekontrolovatelné vypouštění odpadních vod hlavně majitelů pozemků v blízkosti rybníka přímo do rybníka, které má za důsledek nevratné poničení mokřadů, čímž rybník ztrácí svoji přirozenou čistící schopnost a právě v kumulaci s vypouštěnými odpadními vodami tak dochází k razantnímu zhoršení kvality vody v rybníce. V posledních desetiletích díky intenzivnímu studiu mokřadních systémů nastal výrazný obrat v chápání významu role mokřadů v přírodě a nekontrolovatelné vypouštění odpadních vod do přirozených mokřadů se v civilizovaných zemích snížilo na minimum. Apeluji proto na všechny, aby svou činností nezpůsobovali škody na mokřadech, aby je zbytečně nezaváželi a aby zamezili vypouštění odpadních vod do rybníka. Může se stát, že vlastní činností z úžasné a zatím ještě živé přírodní lokality vytvoříme lokalitu mrtvou. Snažte se nestarat pouze o to, jak to Kulturní a společenské dění STR. 7

8 vypadá u vás za plotem, ale také o to, jak to vypadá a co se děje okolo. Budoucnost oblasti Velkého Rybníka máte ve svých rukách. S využitím informací společnosti ENKI, o.p.s. Zdeněk Janský, místostarosta města JUBILANTI V měsíci květnu oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: Anna Friesecká Zdeňka Šubíková Anna Hrstková Vlasta Rovná Vladimír Tušl Josef Žikovský Marie Valdhasová Anna Matějková Nový občánek: Matěj Svoboda Redakce Hroznětínského zpravodaje přeje jubilantům i novému občánkovi vše nejlepší, hlavně pevné zdraví. HROZNĚTÍNSKÉ POVĚSTI Flaschnerovy skály a druhá kaplička Žádný dům v Hroznětíně se tak často neobjevuje v pověstech jako Flaschnerův dům, postaru nazývaný také domem Gerchthomovým. K tomuto domu a dvoru patřilo i úbočí kopce s mocnými žulovými skalami. Ve skalách jsou prý ukryty poklady spousta zlata a stříbra, nádherný kočár a mnoho jiných drahocenností. Ke všem těm pokladům vede vchod, který mohou vidět otevřený jen jasnovidní lidé. Stávalo se to každoročně na Velký pátek a o svátku vzkříšení Krista. Pověst vypráví, že k uzamčení skály sloužilo dvanáct klíčů. Žena jednoho z majitelů dvora zametala jednou ve stáji, když tu najednou z otvoru ve stěně vypadl papír a v něm tři klíče. Žena papír rozbalila a klíče donesla ukázat svému muži. Ten se však nejdříve zeptal, kam dala papír, ve kterém byly klíče zabalené, ale ten už žena i se smetím vyhodila a nebyl k nalezení. Také klíče se pak postupně ztrácely, až na jeden. Kdyby prý byl ve dvoře hospodařil už dvanáctý rod, bylo by bývalo možné nalézt všech dvanáct klíčů a poklad vyzvednout. Kam až paměť sahá, neměly rodiny, které žily na Gerchthomově dvoře nikdy mnoho dětí. V jedné z nich nezůstalo na živu ani jediné. Tu rodiče učinili slib: dají postavit kapli se zvonem, když jim zůstane alespoň jedno dítě zachováno. Děťátko, které pak přišlo na svět, nenesla porodní bába ke křtu dveřmi, ale vystoupila z domu oknem a oknem se zase vrátila. Dítě přežilo. U skály pak dali rodiče postavit kapli (dodnes se dochovalo pouze obvodové zdivo). Podle knihy Hanse Nürnbergera upravila Vendula Zábelová 2. kaplička (Flaschnerova) na dobové kresbě Příště: pověst o Velkém Rybníku Hroznětínský zpravodaj vydává Město Hroznětín, Krušnohorské nám. 1, Hroznětín, v nákladu 700 ks měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé hroznětínské domácnosti prostřednictvím České pošty s. p. Ev. č. MK ČR Redakční rada: Vendula Zábelová, Eva Jandáková, Radka Vašíčková, Pavla Smutná. Uzávěrka příštího čísla je STR. 8

HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ. číslo 4 duben 2015 ročník IX. zdarma. Hroznětínský zpravodaj STR. 1

HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ. číslo 4 duben 2015 ročník IX. zdarma. Hroznětínský zpravodaj STR. 1 HROZNĚTÍNSKÝ číslo 4 duben 2015 ročník IX. zdarma PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Pokud již nyní zvažujete, co s dětmi o letních prázdninách, pak právě Vám jsou určeny následující informace. Kulturní komise při Městském

Více

HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ STR. 1. číslo 2 únor 2015 ročník VIII zdarma

HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ STR. 1. číslo 2 únor 2015 ročník VIII zdarma HROZNĚTÍNSKÝ číslo 2 únor 2015 ročník VIII zdarma ZPRAVODAJ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Kašpar, Melichar a Baltazar, to jsou tři vyslanci, kteří navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2010 Slavnost na novém hřišti V sobotu 9. 10. 2010 bylo ve sliveneckém fotbalovém areálu slavnostně uvedeno do užívání nové tréninkové hřiště

Více

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty FOTOGRAFOVÁNÍ DO KNIHY O KROJÍCH Foto: Zdeňka Hubačková Foto na titulní stránce: Z archívu Zdeňka

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC

FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC Lanštorfský zpravodaj Vydává Obecní úřad Ladná Červen 2015 Obec Ladná Vás srdečně zve dne 25. července na FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC Na hřišti TJ Sokol Ladná začínají zápasy od 10.00 hod. Přijďte si zahrát

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Festival kreslení podeváté

Festival kreslení podeváté Červen 2009 č.3/ ročník VI. Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Oslavy výročí v Řece Charita

Více

ZPRAVODAJ I. Obecní úřad Lidečko 1. 4. 2015 VÍTÁNÍ PODANÉ SBĚR ALŽBĚTA OBČÁNKŮ ŽÁDOSTI O DOTACE KELÍMKŮ NÁS... Přejeme všem našim občanům

ZPRAVODAJ I. Obecní úřad Lidečko 1. 4. 2015 VÍTÁNÍ PODANÉ SBĚR ALŽBĚTA OBČÁNKŮ ŽÁDOSTI O DOTACE KELÍMKŮ NÁS... Přejeme všem našim občanům Obecní úřad Lidečko 1. 4. 2015 ZPRAVODAJ I. L I D E Č KO - V E S N I C E R O K U 2 0 0 8 Přejeme všem našim občanům příjemné prožití velikonočních svátků PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE V letošním roce dobíhají

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 zpravodaj obce záhlaví KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 Stavění máje v Krmelíně 2013 hasiči Stavění máje Dne 30. 4.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 2/2008 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Z činnosti ZŠ Z naší školičky Matrika informuje Ohlédnutí za kulturou Z naší farnosti Z činnosti seniorů Slovo má starosta Vážení spoluobčané

Více

Číslo 1/2013. Vychází 1. února 2013

Číslo 1/2013. Vychází 1. února 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 1/2013 Vychází 1. února 2013 www.dvurkralove.cz VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB ve dvoře králové nad labem Začátek letošního

Více

Číslo: 2/2015. Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE

Číslo: 2/2015. Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE KOVÁŘOVSKÝ Číslo: 2/2015 Z P R A V O D A J Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE Vážení spoluobčané, polovina roku je již minulostí. Když někdo řekne, že čas plyne jako voda, připadalo mi to jako

Více

TOUŽIMSKÉ NOVINY Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012* cena 5,- Kč

TOUŽIMSKÉ NOVINY Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012* cena 5,- Kč TOUŽIMSKÉ NOVINY Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012* cena 5,- Kč CO SE DĚJE V TOUŽIMI TOUŽIMSKO V OBRAZE Vážení občané, v minulém čísle byly v této rubrice zmíněny všechny

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 5 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ČERVEN 2007 SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû Vážení rodiče, vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

2/ ročník IX. Editorial

2/ ročník IX. Editorial Z p r a v o d a j o b c í s d r u ž e n ý c h v m i k r o r e g i o n u Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Duben 2012 2/ ročník IX.

Více

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 2/2013 Obsah: Z jednání zastupitelstva 3 Společenská kronika 5 Z úřední desky 5 Informace obecního úřadu 6 Ohlédnutí za vepřovými hody 5 9 Z obecní knihovny 10 SDH Lhota

Více