Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Politika ochrany soukromí a soubory cookie Informace podle čl. 13 legislativního nařízení č. 196/03 Südtirol Marketing (SMG) Südtirol Marketing Pfarrplatz 11 I Bozen (BZ) tel fax: Podle čl. 13 legislativního nařízení č. 196/2003 vám sdělujeme následující informaci: Südtirol Marketing se sídlem v I Bozen (Bolzano) (BZ), Pfarrplatz 11, využívá vaše osobní údaje pro následující účely: pro účely reklamního mailingu a rozesílání oběžníků, za účelem plnění povinností daných zákonnými předpisy, nařízeními, normami společenství a zákony z oblasti občanského a daňového práva, za účelem plnění závazků daných smlouvami uzavřenými s osobou, jíž se údaje týkají, za účelem ochrany pohledávek a správy pohledávek. Zpracování a uchovávání osobních údajů se provádí elektronicky. V rámci požadavků stanovených zákonnými předpisy Südtirol Marketing, Pfarrplatz 11, I Bozen (BZ) zaručuje, že se zpracování osobních dat bude provádět s dodržováním základních práv, svobod a důstojnosti osoby, jíž se týkají, se zvláštním zřetelem k zachování důvěrnosti, totožnosti a práva na ochranu osobních údajů. Bude-li třeba, budou ve výše uvedených účelech vaše osobní údaje poskytnuty následujícím osobám/institucím: - státním orgánům a veřejné správě, stanoví-li tak právní předpisy, - úvěrovým institucím, s nimiž naše společnost udržuje obchodní vztahy v oblasti správy pohledávek/závazků a zprostředkovatelství v oblasti financování, - všem fyzickým nebo právnickým osobám, veřejným nebo soukromým (právním, správním a daňovým úřadům, soudům, obchodním komorám atd.), ukáže-li se poskytnutí údajů potřebné nebo odůvodněné námi prováděnou činností a souvisíli to s výše uvedenými účely. Osobní údaje zpracovávané naší agenturou nejsou šířeny. Zpracování dat se může konat za pomoci nebo bez pomoci elektronických nástrojů a v každém případě automatických. Zahrnuje všechny operace uvedené v čl. 4, odst. 1, písm. a) legislativního nařízení č. 196 ze dne 30. června 2003 a takové, které jsou v daném

2 případě nutné při zpracování dat. Zpracování údajů se provádí vždy s dodržením veškerých bezpečnostních opatření zaručujících bezpečnost a důvěrnost procesu. Osoba, jíž se údaje týkají, má kdykoliv právo domáhat se u Südtirol Marketing svých práv uvedených v čl. 7 legislativního nařízení 196/2003, jenž je níže uveden v plném znění: Čl. 7 Právo na přístup k osobním údajům a ostatní práva 1. Osoba, jíž se údaje týkají, má právo obdržet informaci o existenci údajů, které se jí týkají, dokonce i když ještě nebyly zaznamenány; kromě toho má právo obdržet údaje, které se jí týkají, ve srozumitelné podobě. 2. Dotyčná osoba má právo obdržet informace o: a) zdroji původu osobních údajů; b) účelu a metodách zpracování údajů; c) používaném systému, jsou-li data zpracovávána elektronicky; d) nejdůležitějších údajích dovolujících identifikaci oprávněného subjektu, správce a zástupce určeného ve smyslu čl. 5 odst. 2; e) subjektech nebo kategoriích subjektů, jimž mohou být osobní údaje poskytnuty nebo o osobách, jež je mohou získat jako zástupci stanovení na území dané země, správci nebo zmocněnci. 3. Dotyčná osoba má právo požadovat: a) aktualizaci údajů, upravit nebo, má-li zájem, údaje doplnit; b) smazání údajů zpracovaných v rozporu s právem, změnit je na anonymní formu nebo je zablokovat; to se týká také těch dat, jejichž uchovávání není požadováno vzhledem k účelům, pro něž byly shromážděny a následně zpracovány; c) potvrzení, že činnosti, o nichž se hovoří v bodech a) a b) byly sděleny, včetně obsahu, těm subjektům, jimž byly údaje poskytnuty, nebo kam byly rozšířeny, vyjma situací, kdy by realizace takovéhoto požadavku nemožná nebo by byla spojena s nutností použít prostředky neúměrné k chráněnému právu. 4. Dotyčná osoba má právo v celém nebo částečném rozsahu: a) z opodstatněných důvodů nesouhlasit se zpracováním osobních údajů, i když jsou tyto údaje v souladu s účelem, pro který byly shromážděny; b) nesouhlasit se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají, je-li účelem zasílání reklamních materiálů, vedení přímého prodeje, provádění průzkumu trhu nebo zasílání zpráv obchodního charakteru. Předmětná práva se mohou oznamovat podle čl. 7 legislativního nařízení osobou, které se údaje týkají, nebo jejím zmocněnce formou dotazu určeného oprávněnému subjektu: Agentur Südtirol Marketing (SMG), Pfarrplatz 11, I Bozen (Bolzano) (BZ) tel: fax: Informace o souborech cookie Soubory cookie (anglicky koláček nebo sušenka) jsou malé textové soubory, které se prostřednictvím webových stránek a pomocí prohlížeče ukládají na pevný disk

3 počítače uživatele, aby tam byly po jistou dobu uchovány nevelké informace pocházející z webových stránek. Obecně existují různé druhy souborů cookie; dělí se na technické a na soubory profilující uživatele (cookie se využívají pro marketingové a reklamní účely). Web využívá technické cookie i cookie profilující uživatele. Níže najdete podrobnosti. Technické soubory cookie jsou důležité především z hlediska funkčnosti webu. Do nich se řadí navigační nebo relační soubory cookie, jež uživateli dovolují bezproblémový pohyb po webové stránce. Vedle toho web využívá tzv. analytické soubory cookie, které shromažďují informace např. o počtu návštěv webu a jak se uživatelé na webu pohybují. Do skupiny technických cookie se řadí také funkční cookie, které dovolují webu reprodukovat vaše volby (např. vámi vybrané nastavení filtrování nebo automatické nastavení jazykové verze). Existují navíc soubory cookie zaznamenávající nastavení, preference a operace uživatele, na jejichž základě se pak tvoří profil uživatele. Jsou to tzv. soubory cookie profilující uživatele. Jejich účelem je asociovat reklamní informace se zájmy uživatelů a umožnit tak adresovat reklamu konkrétním cílovým skupinám. Hned po otevření internetové strany využívající takovýchto souborů cookie se zobrazuje banner informující uživatele, že majitel webu využívá soubory cookie pro marketingové účely. Navíc upozorňuje uživatele, že webová stránka může dovolovat cookie soubory dalších stran. Banner odkazuje na stránku s podrobnostmi (na níž se nyní nacházíte), na které může uživatel odmítnout ukládání souborů cookie. Banner umožňuje uživateli vyjádřit zřetelný souhlas a zobrazuje informace, že při dalším pohybu na webu uživatel automaticky souhlasí s použitím souborů cookie. Kliknutí na podrobnosti ještě neznamená souhlas. Banner se nepřestává zobrazovat po uplynutí určité doby, nýbrž se zobrazuje tak dlouho, dokud uživatel buď nevyjádří souhlas, nebo se nebude vědomě dál pohybovat po webu. Vzhledem k platným předpisům máme povinnost zaznamenat rozhodnutí uživatele a zapsat je, takže se při další návštěvě banner již neobjeví. Kromě toho můžete používání souborů cookie obecně nebo výběrově odmítnout. Nechcete-li naše soubory cookie akceptovat, můžete pomocí svého prohlížeče vyjádřit nesouhlas. Příslušná funkce je v jednotlivých prohlížečích řešena různě. Níže najdete podrobnosti. Nezapomeňte, že neakceptovaní souborů cookie může vést k omezené funkčnosti webu. Níže uvádíme, jaké technologie, za jakým účelem, v jakém rozsahu a jakého druhu používáme na našem webu. Může se stát, že se budou používat tzv. soubory cookie třetích stran (cookie jiných reklamních společností). Další informace jsou uvedeny v příslušné kapitole. Zmíněné soubory cookie třetích stran můžete také zablokovat v nastavení příslušného prohlížeče. Přehled používaných souborů cookie PHPSESSID: technické soubory cookie ke správě informací ohledně navigace z jedné stránky na jinou (např. nákupní košík) utmb: soubory cookie Google Analytics sloužící k přibližnému sledování návštěvnosti na webu utmz: soubory cookie Google Analytics sloužící ke sledování způsobu vstupu na

4 stránky (odkaz, záložka, vyhledávač) _dc_gtm_ua : soubory cookie Google Tag Manager týkající se využívání Google Analytics _ga: obecné soubory cookie Google Analytics cb-enabled: technické soubory cookie ke správě banneru informujícího o používání souborů cookie. DoubleClick: soubory cookie Google Adserver Soubory cookie profilující uživatele retargeting Upozorňujeme, že námi používané soubory cookie profilující uživatele nám neslouží k ukládání osobních dat ani na základě vašich osobních údajů nevytváříme žádné profily uživatele. Pomocí souborů cookie profilujících uživatele není možná identifikace žádné osoby. Ukládají se pouze informace, které dovolují využívat informace přeměněné do anonymní podoby ke zpracování cílených marketingových kampaní založených na zájmech uživatelů. Chcete-li zabránit ukládání souborů cookie profilujících uživatele, je třeba je zablokovat přímo v nastavení prohlížeče (viz popisy dále). Nástroj na tracking Google Analytics Ke stálému zdokonalování a optimalizaci naší nabídky využíváme tzv. technologii trackingu. Tento web používá Google Analytics, internetový nástroj analýzy statistik společnosti Google Inc. ( Google ). Google Analytics využívá soubory cookie dovolující analýzu způsobu používání webových stránek, jejímž účelem je zjištění atraktivnosti našeho webu a zdokonalení výkonu a obsahu. Informace o používání webu (spolu s vaší IP adresou) vygenerované soubory cookie se zasílají na server Google v USA a tam se ukládají. Na zakázku vlastníka těchto stránek bude Google tyto informace využívat k vyhodnocování vašeho používání stránek, k vytváření zpráv o návštěvnosti na webu a k poskytovaní dalších služeb ve prospěch vlastníka spojených s provozem na webových stránkách a používáním Internetu. Společnost Google může také poskytovat tyto informace třetím stranám, bude-li mít takovou povinnost na základě právních předpisů nebo v případě, kdy tyto údaje zpracovávají další strany na zakázku Google a/nebo další subjekty poskytující služby internetových analýz. Společnost Google a/nebo subjekty poskytující služby internetových analýz nebudou v žádném případě spojovat vaši IP adresu se žádnými jinými údaji. Můžete zabránit ukládání cookies souborů příslušným nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v tom případě nemusíte mít možnost využívat všech funkcí webu v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit registraci dat generovaných soubory cookie a údajů o vašem využívání webu (včetně vaší IP adresy) i zpracování těchto dat společností Google, když si stáhnete a do prohlížeče nainstalujete zásuvný modul nacházející se na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout. Obecné informace týkající se Google Analytics a ochrany údajů najdete na adrese

5 Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním dat získaných o vás výše popsaným způsobem a za dříve popsaným účelem společnostmi Google a/nebo subjekty poskytující služby internetových analýz. Remarketing v Google AdWords Používáme Google Remarketing, abychom se znovu dostali k zákazníkům navštěvujícím webové stránky reklamní sítě Google (GDN). Google používá soubory cookie, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace o používání webu (spolu s vaší IP adresou) vygenerované soubory cookie se zasílají na server Google v USA a tam se ukládají. Pak se IP adresa zkracuje je o tři poslední znaky, takže už není možné jednoznačně přiřadit IP adresu. Společnost Google dodržuje regulace v oblasti ochrany údajů konvence US-Safe-Harbor a je přihlášena do programu Safe Harbor (česky bezpečný přístav ) Ministerstva obchodu USA. Společnost Google těchto informací využívá k analyzování, jak používáte web, zpracovává zprávy o aktivitě na webu pro vlastníka stránek a aby mohla poskytovat další služby spojené s využíváním stránek a Internetu. Také tyto informace Google poskytuje v případě potřeby třetím stranám, vyžadují-li to právní předpisy nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje na zakázku společnosti Google. Cizí subjekty včetně společnosti Google zobrazují na Internetu oznámení. Cizí subjekty včetně společnosti Google používají uložené soubory cookie ke zobrazování oznámení na základě uživatelem dříve navštívených stránek. Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s jinými svými daty. Vzhledem k této formě shromažďování a ukládání dat je možné kdykoliv vyjádřit nesouhlas s účinností do budoucna. Používání souborů cookie lze deaktivovat na stránce deaktivace reklamy společnosti Google. Upozorňujeme však, že v tom případě pravděpodobně nebude možné využívat všech funkcí webových stránek v plném rozsahu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním dat získaných o vás výše popsaným způsobem a za dříve popsaným účelem společností Google. Vzhledem k této formě shromažďování a ukládání dat je možné kdykoliv vyjádřit nesouhlas s účinností do budoucna. Remarketing se neuplatňuje ve vztahu k citlivému obsahu stránky s osobními údaji. Sledování konverze v Google AdWords: Tyto stránky kromě toho využívají nástroj Google Conversion Tracking (sledování konverzí). Pokud jste na náš web přišli prostřednictvím inzerátu Google, Google AdWords umísťuje na váš počítač soubor cookie. Tyto soubory přestávají platit po uplynutí 30 dní a neslouží k identifikaci osob. Pokud uživatel navštěvuje určité stránky klienta AdWords a soubor cookie je stále aktivní, společnost Google a její zákazníci mohou zjistit, že uživatel kliknul na inzerát a byl na tuto stránku přesměrován. Každý klient AdWords dostává jiný soubor cookie. Takže není možnost sledovat cookie přes webové stránky klientů AdWords. Informace získané pomocí souborů cookie na sledování konverzí slouží k sestavování statistik konverzí pro klienty AdWords, kteří se rozhodli sledovat konverze. Klienti AdWords získávají informace o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli přesměrováni na stránku s instalovaným tagem sledování konverzí. Nedostávají však žádné informace umožňující osobní identifikaci uživatelů. Nechcete-li se účastnit sledování konverzí, můžete odmítnout ukládání k tomu potřebného souboru cookie v nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické

6 umisťování souborů cookie. Soubory cookie na sledování konverzí lze také deaktivovat v nastavení prohlížeče tak, že se budou blokovat soubory cookie z domény Blokování souborů cookie v nastavení prohlížeče Firefox 1. Klikněte na Nabídku a Možnosti. 2. Přejděte na Soukromí. 3. V sekci Historie v položce Program Firefox: vyberte budu používat nastavení uživatele. 4. V ukazujících se možnostech zaškrtněte Povolit serverům nastavovat cookies 5. Klikněte na tlačítko OK. Podrobnosti najdete na adrese https://support.mozilla.org/cs/kb/blokovanicookies Google Chrome 1. Klikněte na Nabídku a Nastavení. 2. Klikněte úplně dole na Zobrazit rozšířená nastavení. 3. V sekci Ochrana soukromí klikněte na Nastavení obsahu. 4. V sekci Soubory cookie zvolte Blokování všech souborů cookie. 5. Klikněte na tlačítko OK. Podrobnosti najdete na adrese https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs Internet Explorer 1. V nabídce Nástroje zvolte Možnosti internetu nebo když se nezobrazuje proužek s nabídkou, tak klikněte na symbol nabídky a pak Možnosti internetu. 2. Klikněte na záložku Osobní údaje. 3. Pomocí posuvníku si můžete vybrat mezi několika úrovněmi zpracování souborů cookie. Nastavení posuvníku úplně nahoru zablokuje všechny soubory cookie. Poloha posuvníku úplně dole povoluje všechny soubory cookie. 4. Klikněte na tlačítko OK. Podrobnosti najdete na adrese windows7/blockenable-or-allow-cookies Safari 1. V nastavení klikněte na Soukromí. 2. V sekci Přijímat soubory cookie můžete nastavit, zda a kdy má Safari ukládat soubory cookie webových stránek na váš počítač. Další informace získáte, když kliknete na nápovědu (je označena symbolem otazníku). Podrobnosti najdete na adrese https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_us Soubory cookie dalších subjektů jsou soubory, které jsou předávány od jiného subjektu než ten, jehož web uživatel právě navštěvuje. Otevírá-li uživatel webové stránky a jiný subjekt jejich prostřednictvím přenáší soubory cookie, jedná se o soubory cookie třetích stran. Příkladem jsou zásuvné moduly sociálních sítí Facebook, Twitter nebo Google+. Jejich typickým účelem je umožnit a usnadnit sdílení obsahu na sociálních sítích.

7 Přesnější informace lze získat na informačních stránkách třetích stran. Kvůli transparentnosti uvádíme níže všechny třetí strany spojené s našimi výše uvedenými stránkami, které používají soubory cookie třetích stran a odkazujeme na příslušné stránky s informacemi: Informace Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/ Facebook (nastavení) z vlastního účtu. Sekce soukromí. Informace Twitter: https://support.twitter.com/articles/ Twitter (nastavení): https://twitter.com/settings/security Informace Google a Youtube: Google a Youtube (nastavení): Zásuvné moduly sociální sítě Facebooka (Facebook Social Plugins) Tento web používá zásuvné moduly sociální sítě facebook.com (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Modul lze poznat podle loga Facebooku nebo podle dodatkové informace Facebook Social Plugin. Modul plní následující funkce: - Váš prohlížeč navazuje přímé spojení se servery Facebooku. - Obsah modulu je předáván přímo Facebookem do vašeho prohlížeče a automaticky zapojované do modulu. - Facebook dostává informace, že jste navštívili tuto stránku a jste-li k Facebooku přihlášeni, může vaši návštěvu na této stránce přiřadit k vašemu účtu na Facebooku. - Vaše interakce s modulem jsou přímo předávány vaším prohlížečem Facebooku a tam ukládány. Informace o účelu, rozsahu a zpracování vašich údajů a o vašich právech s tím souvisejících najdete v informacích Facebooku o ochraně údajů. Standardně je modul Facebook Social Plugin na webu neaktivní, takže k přenosu dat nedochází. Chcete-li modul Facebook Social Plugin aktivovat a používat, klikněte jednou na modul s logem Facebooku nebo na aktivační tlačítko. Po aktivaci tlačítka budou také vaše údaje předávány Facebooku. Tlačítko Google +1 Web využívá tlačítko Google +1, tj. zásuvný modul sociální sítě Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) zobrazovaný na webových stránkách. Tlačítko lze poznat podle popisu +1 nebo Google+1. Modul plní následující funkce: - Váš prohlížeč navazuje přímé spojení se servery Google. - Modul se načítá na stránku přímo z Google. - Je možné, že budou předávány údaje, jako jsou přesné datum a čas zobrazení stránky, vaše IP adresa a další osobní údaje. - Vaše interakce s modulem jsou přímo předávány vaším prohlížečem na Google a tam ukládány. Informace o účelu, rozsahu a zpracování vašich údajů a o vašich právech s tím souvisejících najdete v informacích Google o ochraně údajů.

8 Standardně je modul Tlačítko Google+1 na webu neaktivní, takže k přenosu dat nedochází. Chcete-li modul Tlačítko Google+1 aktivovat a používat, klikněte jednou na modul Tlačítko Google+1 nebo na aktivační tlačítko. Po aktivaci tlačítka budou také vaše údaje předávány společnosti Google. Správcem osobních údajů je: Südtirol Marketing (SMG) v osobě právního zástupce. Pfarrplatz 11 I Bozen (Bolzano) (BZ) tel fax: Web: Südtirol Marketing č. zápisu do Obchodní komory: č. REA BZ č. DPH: IT DIČ: Subjektem odpovědným za obsah je podle 6 státní smlouvy o mediálních službách (MDStV): Südtirol Marketing

Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat Prohlášení o ochraně dat NAVORA.CONSULTING s.r.o. Dvorecká 1162/2a 147 00 Praha 4 http://www.myjob.market info.jobrybnik@myjob.market Jobrybnik.cz / Prohlášení o ochraně dat 1 Prohlášení o ochraně dat

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU 1. Obecné informace.

OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU 1. Obecné informace. OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU www.orphica.cz 1. Obecné informace. 1. Provozovatelem webové stránky je společnost Cron Systems, s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, Slovensko,

Více

Politika ochrany soukromí a soubory cookie

Politika ochrany soukromí a soubory cookie Politika ochrany soukromí a soubory cookie Úvodní ustanovení Chráníme Vaše soukromí během procházení stránkami. Dodržujeme příslušné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů: - Zákon z 29. srpna

Více

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte.

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Windows: Internet Explorer Str. 2 Mozilla Firefox Str. 3 Google Chrome Str. 4 Opera

Více

SOMFY ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Datum poslední aktualizace: 20/07/2015

SOMFY ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Datum poslední aktualizace: 20/07/2015 SOMFY ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Datum poslední aktualizace: 20/07/2015 Níže uvedené zásady popisují postupy společnosti SOMFY při shromažďování a užívání vašich osobních údajů z hlediska ochrany uvedených

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí.

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí. Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.vyberautoservis.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Orange World s.r.o., se sídlem Olgy Havlové 2874/16,

Více

Pomoc má mnoho tváří

Pomoc má mnoho tváří Přihlášení - Jděte na www.google.com/analytics - Přihlaste se pod vaším google účtem Hlavní stránka Na hlavní stránce se setkáte s následujícími prvky: - Domovská stránka seznam všech portálů, které v

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem a provozovatelem této internetové stránky: PIXEBLE s.r.o. Rybná 716/24 110

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air

Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air 1.1. Nezbytně nutné soubory cookie Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné k tomu, aby Vám byl umožněn pohyb po stránkách a využití funkcí, zvolených

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.zarezervuju.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Petr Kopřiva, se sídlem Boženy Němcové 1942, 393 01, Pelhřimov

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů Ve Webmium nám jde o ochranu vašeho soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů. Řídíme se všemi platnými zákony o ochraně soukromí a předpisy pro zabezpečení osobních

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Test kompatibility nastavení prohlížeče Obsah 1. Podporované operační systémy a prohlížeče... 3 1.1 Seznam podporovaných operačních systémů... 3 1.2 Seznam

Více

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Marionnaud Perfumeries se zavazuje chránit Vaše soukromí a zajistit, že Vaše osobní data jsou chráněna. Tato

Více

Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu

Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu Nejdříve Vám chceme poděkovat za zájem o náš provizní program. Protože máme společný zájem, připravili jsme pro Vás návod, jak aplikaci

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.pocitacsnadno.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Zdeněk Pros, se sídlem V hůrkách 2145/1, 158 00, Praha - Stodůlky

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Poslední aktualizace 8.5.2015 1. ÚVOD Společnosti ze skupiny Unibail-Rodamco (Centrum Praha jih-chodov s.r.o.) jakožto správce a společnosti DARK SIDE a.s jakožto zpracovatel

Více

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.rc zivot.cz (dále jen webové rozhraní ) provozovaném podnikatelem Jakubem Záleským, se sídlemt. G. Masaryka 856, 565 01, Choceň IČ:01161768,

Více

Google Analytics Nastavení elektronického obchodování

Google Analytics Nastavení elektronického obchodování Google Analytics Nastavení elektronického obchodování Pokud ve Vašem e-shopu máte integrován nástroj pro měření návštěvnosti Google Analytics, můžete jeho pomocí měřit i dosažení cílů, které si stanovíte.

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní http://www.napalubu.eu/ (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Napalubu s.r.o., se sídlem Famfulíkova 1138/4, Kobylisy,

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.mujtreneronline.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Felix Strouhal, se sídlem Na Zderaze 268/9, 120 00, Praha

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

2. Ochrana osobních údajů

2. Ochrana osobních údajů Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.magicka-pohoda.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatelka Alena Červenková, se sídlem Hybešova 162/11, 278 01, Kralupy

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů )

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Informace k ochraně osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů Informace k ochraně osobních údajů Dbáme na ochranu Vašich osobních údajů Co jsou osobní údaje? Zásada anonymního zpracování Vítáme Vás na naší webové stránce a Váš zájem nás těší. Skupina THIMM (dále

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

Podmínky používání webových stránek Bossa (dále jen jako Podmínky )

Podmínky používání webových stránek Bossa (dále jen jako Podmínky ) Podmínky používání webových stránek Bossa (dále jen jako Podmínky ) Webové stránky www.bossa.cz a www.bossa.pl jsou ve výlučném vlastnictví společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. se sídlem:

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Uživatelský manuál pro podepisování JAVOU Poslední aktualizace 10/2014 Centrum klientské

Více

mlink.cz, mlink.sk [MANUÁL INZERENTA] mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou.

mlink.cz, mlink.sk [MANUÁL INZERENTA] mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou. mlink.cz, mlink.sk mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou. Neplaťte už za kliky ani počet zobrazení Vaší reklamy. U mlink.cz platíte fixní částkou dobu zobrazení

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Změna hesla... 2. 4. Úprava registrovaných informací... 3. 5. Sdílené informace...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Změna hesla... 2. 4. Úprava registrovaných informací... 3. 5. Sdílené informace... 1. Obsah 2. Úvod 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Změna hesla... 2 4. Úprava registrovaných informací... 3 5. Sdílené informace... 4 6. Domovská stránka služeb... 5 Windows Live Ve službách Windows Live.

Více

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1 Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče Verze: 2.1 Vytvořil: Milan Horák Poslední aktualizace: 1. 4. 2016 1 Obsah 1. Úvod... 1 1.1 Úvodní

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Johnson Controls

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Johnson Controls Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Johnson Controls Společnost Johnson Controls, Inc. a její přidružené společnosti (souhrnně společnost Johnson Controls, my, nás nebo náš) pečuje o vaše soukromí

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Podmínky užití webového rozhraní www.czechyourprofit.com webové rozhraní provozovatel Funkce webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní www.czechyourprofit.com webové rozhraní provozovatel Funkce webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.czechyourprofit.com (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Tomáš Ivan, se sídlem Haškova 1006, 252 63 Roztoky IČ:

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

Ujednání o ochraně osobních údajů. I. Utajení

Ujednání o ochraně osobních údajů. I. Utajení Ujednání o ochraně osobních údajů I. Utajení Společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o., IČ 034 61 114, se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače VY_32_INOVACE_In 6.,7.11 Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače Anotace: V prezentaci se žák seznámí se základními typy prohlížečů. Zaměříme se na prohlížeč Internet Explorer.

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

PORSCHE CONNECT GmbH. Prohlášení o souhlasu

PORSCHE CONNECT GmbH. Prohlášení o souhlasu PORSCHE CONNECT GmbH Prohlášení o souhlasu Následující prohlášení o souhlasu se vztahuje na používání služeb poskytovaných společností Porsche Zaškrtnutím příslušného políčka při registraci účtu poskytujete

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Naposledy upraveno: 28. června 2016 (zobrazit archivované verze) (Příklady odkazů jsou k dispozici na konci dokumentu.) Naše služby můžete využívat mnoha různými způsoby počínaje

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Obsah 1 Základní informace o aplikaci... 2 2 Uživatelský účet... 2 2.1 Dodatečná autentizace... 2 2.2 Aktivace nově založeného uživatelského

Více

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ SDĚLENÍ, KTERÉ SE VZTAHUJE NA TUTO STRÁNKU A NA VEŠKERÝ MATERIÁL, KTERÝ STRÁNKA OBSAHUJE.

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Údržbové prostředí Rebeca44

Údržbové prostředí Rebeca44 Údržbové prostředí Rebeca44 ÚVOD STRUKTURA VZNIKAJÍCÍCH WEB-STRÁNEK SPRÁVCE STRÁNEK Přihlášení Odhlášení POPIS PRVKŮ ÚDRŽBY Titulek Cestička Základní popis práce s modulem Menu Navigace Na úvodní stránku

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Odstranění historie prohlížení

Odstranění historie prohlížení Odstranění historie prohlížení Občas je nutné pro správné zobrazení webových stránek provést odstranění historie prohlížení. Pokud nemáte v prohlížeči nastaveno automatické vymazávání historie prohlížení

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o.

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. www.mptoner.cz Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky Publikační platforma apilot První kroky Přihlášení https://domena.apilot.cz Po přihlášení Po přihlášení Nástěnka - aktualizace platformy novinky - tipy, triky (nastavení poštovních klientů) - aktivita

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

ADOBE FLASH PLAYER Správce místního nastavení

ADOBE FLASH PLAYER Správce místního nastavení ADOBE FLASH PLAYER Správce místního nastavení Právní upozornění Právní upozornění Právní upozornění naleznete na adrese http://help.adobe.com/cs_cz/legalnotices/index.html. iii Obsah Úložiště...............................................................................................................

Více

POTENZA - NOVÝ PORTÁL PRO AFFILIATE PARTNERY. Vítáme vás v průvodci nového rozhraní affiliate sítě Potenza

POTENZA - NOVÝ PORTÁL PRO AFFILIATE PARTNERY. Vítáme vás v průvodci nového rozhraní affiliate sítě Potenza POTENZA - NOVÝ PORTÁL PRO AFFILIATE PARTNERY Vítáme vás v průvodci nového rozhraní affiliate sítě Potenza 1 Obsah 1. Přehled Systému... 3 1.1 Hlavní stránka (Dashboard)... 3 1.2 Kampaně (Offers)... 4 Bod

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce www.centrex.gts.cz Strana 1 z 14 Obsah 1 Přihlášení do portálu Centrex... 3 2 Hlavní stránka aplikace základní popis... 3 3 Použití interaktivní nápovědy...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Prohlášení společnosti Adient o ochraně osobních údajů

Prohlášení společnosti Adient o ochraně osobních údajů Prohlášení společnosti Adient o ochraně osobních údajů Pro společnost Adient plc (společnost registrovaná v Irsku se sídlem 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1) a její přidružené společnosti (souhrnně

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead Maximalizujte výkon display kampaní Jana Bujalková Analytical Lead Jak si vybrat z množství cílení POVĚDOMÍ ZVAŽOVÁNÍ IN-MARKET PODOBNÁ PUBLIKA REMARKETING Efektivní zásah dle marketingových cílů DEMOGRAFIE

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie

Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Toto je stránka společnosti Plus500CY Ltd. (dále jen my, nás, náš ). Naší

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Pro přihlášení do aplikace SUS použijte pouze prohlížeč Internet Explorer (IE). Aplikací podporované verze IE jsou 9-11.

Pro přihlášení do aplikace SUS použijte pouze prohlížeč Internet Explorer (IE). Aplikací podporované verze IE jsou 9-11. Obsah I. Úvod... 2 II. První přihlášení do aplikace SUS... 2 III. Postup nastavení pro uživatele Windows Vista a Windows 7... 3 IV. Postup nastavení pro uživatele Windows 8 a Windows 10... 5 V. Nastavení

Více