Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Politika ochrany soukromí a soubory cookie Informace podle čl. 13 legislativního nařízení č. 196/03 Südtirol Marketing (SMG) Südtirol Marketing Pfarrplatz 11 I Bozen (BZ) tel fax: Podle čl. 13 legislativního nařízení č. 196/2003 vám sdělujeme následující informaci: Südtirol Marketing se sídlem v I Bozen (Bolzano) (BZ), Pfarrplatz 11, využívá vaše osobní údaje pro následující účely: pro účely reklamního mailingu a rozesílání oběžníků, za účelem plnění povinností daných zákonnými předpisy, nařízeními, normami společenství a zákony z oblasti občanského a daňového práva, za účelem plnění závazků daných smlouvami uzavřenými s osobou, jíž se údaje týkají, za účelem ochrany pohledávek a správy pohledávek. Zpracování a uchovávání osobních údajů se provádí elektronicky. V rámci požadavků stanovených zákonnými předpisy Südtirol Marketing, Pfarrplatz 11, I Bozen (BZ) zaručuje, že se zpracování osobních dat bude provádět s dodržováním základních práv, svobod a důstojnosti osoby, jíž se týkají, se zvláštním zřetelem k zachování důvěrnosti, totožnosti a práva na ochranu osobních údajů. Bude-li třeba, budou ve výše uvedených účelech vaše osobní údaje poskytnuty následujícím osobám/institucím: - státním orgánům a veřejné správě, stanoví-li tak právní předpisy, - úvěrovým institucím, s nimiž naše společnost udržuje obchodní vztahy v oblasti správy pohledávek/závazků a zprostředkovatelství v oblasti financování, - všem fyzickým nebo právnickým osobám, veřejným nebo soukromým (právním, správním a daňovým úřadům, soudům, obchodním komorám atd.), ukáže-li se poskytnutí údajů potřebné nebo odůvodněné námi prováděnou činností a souvisíli to s výše uvedenými účely. Osobní údaje zpracovávané naší agenturou nejsou šířeny. Zpracování dat se může konat za pomoci nebo bez pomoci elektronických nástrojů a v každém případě automatických. Zahrnuje všechny operace uvedené v čl. 4, odst. 1, písm. a) legislativního nařízení č. 196 ze dne 30. června 2003 a takové, které jsou v daném

2 případě nutné při zpracování dat. Zpracování údajů se provádí vždy s dodržením veškerých bezpečnostních opatření zaručujících bezpečnost a důvěrnost procesu. Osoba, jíž se údaje týkají, má kdykoliv právo domáhat se u Südtirol Marketing svých práv uvedených v čl. 7 legislativního nařízení 196/2003, jenž je níže uveden v plném znění: Čl. 7 Právo na přístup k osobním údajům a ostatní práva 1. Osoba, jíž se údaje týkají, má právo obdržet informaci o existenci údajů, které se jí týkají, dokonce i když ještě nebyly zaznamenány; kromě toho má právo obdržet údaje, které se jí týkají, ve srozumitelné podobě. 2. Dotyčná osoba má právo obdržet informace o: a) zdroji původu osobních údajů; b) účelu a metodách zpracování údajů; c) používaném systému, jsou-li data zpracovávána elektronicky; d) nejdůležitějších údajích dovolujících identifikaci oprávněného subjektu, správce a zástupce určeného ve smyslu čl. 5 odst. 2; e) subjektech nebo kategoriích subjektů, jimž mohou být osobní údaje poskytnuty nebo o osobách, jež je mohou získat jako zástupci stanovení na území dané země, správci nebo zmocněnci. 3. Dotyčná osoba má právo požadovat: a) aktualizaci údajů, upravit nebo, má-li zájem, údaje doplnit; b) smazání údajů zpracovaných v rozporu s právem, změnit je na anonymní formu nebo je zablokovat; to se týká také těch dat, jejichž uchovávání není požadováno vzhledem k účelům, pro něž byly shromážděny a následně zpracovány; c) potvrzení, že činnosti, o nichž se hovoří v bodech a) a b) byly sděleny, včetně obsahu, těm subjektům, jimž byly údaje poskytnuty, nebo kam byly rozšířeny, vyjma situací, kdy by realizace takovéhoto požadavku nemožná nebo by byla spojena s nutností použít prostředky neúměrné k chráněnému právu. 4. Dotyčná osoba má právo v celém nebo částečném rozsahu: a) z opodstatněných důvodů nesouhlasit se zpracováním osobních údajů, i když jsou tyto údaje v souladu s účelem, pro který byly shromážděny; b) nesouhlasit se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají, je-li účelem zasílání reklamních materiálů, vedení přímého prodeje, provádění průzkumu trhu nebo zasílání zpráv obchodního charakteru. Předmětná práva se mohou oznamovat podle čl. 7 legislativního nařízení osobou, které se údaje týkají, nebo jejím zmocněnce formou dotazu určeného oprávněnému subjektu: Agentur Südtirol Marketing (SMG), Pfarrplatz 11, I Bozen (Bolzano) (BZ) tel: fax: Informace o souborech cookie Soubory cookie (anglicky koláček nebo sušenka) jsou malé textové soubory, které se prostřednictvím webových stránek a pomocí prohlížeče ukládají na pevný disk

3 počítače uživatele, aby tam byly po jistou dobu uchovány nevelké informace pocházející z webových stránek. Obecně existují různé druhy souborů cookie; dělí se na technické a na soubory profilující uživatele (cookie se využívají pro marketingové a reklamní účely). Web využívá technické cookie i cookie profilující uživatele. Níže najdete podrobnosti. Technické soubory cookie jsou důležité především z hlediska funkčnosti webu. Do nich se řadí navigační nebo relační soubory cookie, jež uživateli dovolují bezproblémový pohyb po webové stránce. Vedle toho web využívá tzv. analytické soubory cookie, které shromažďují informace např. o počtu návštěv webu a jak se uživatelé na webu pohybují. Do skupiny technických cookie se řadí také funkční cookie, které dovolují webu reprodukovat vaše volby (např. vámi vybrané nastavení filtrování nebo automatické nastavení jazykové verze). Existují navíc soubory cookie zaznamenávající nastavení, preference a operace uživatele, na jejichž základě se pak tvoří profil uživatele. Jsou to tzv. soubory cookie profilující uživatele. Jejich účelem je asociovat reklamní informace se zájmy uživatelů a umožnit tak adresovat reklamu konkrétním cílovým skupinám. Hned po otevření internetové strany využívající takovýchto souborů cookie se zobrazuje banner informující uživatele, že majitel webu využívá soubory cookie pro marketingové účely. Navíc upozorňuje uživatele, že webová stránka může dovolovat cookie soubory dalších stran. Banner odkazuje na stránku s podrobnostmi (na níž se nyní nacházíte), na které může uživatel odmítnout ukládání souborů cookie. Banner umožňuje uživateli vyjádřit zřetelný souhlas a zobrazuje informace, že při dalším pohybu na webu uživatel automaticky souhlasí s použitím souborů cookie. Kliknutí na podrobnosti ještě neznamená souhlas. Banner se nepřestává zobrazovat po uplynutí určité doby, nýbrž se zobrazuje tak dlouho, dokud uživatel buď nevyjádří souhlas, nebo se nebude vědomě dál pohybovat po webu. Vzhledem k platným předpisům máme povinnost zaznamenat rozhodnutí uživatele a zapsat je, takže se při další návštěvě banner již neobjeví. Kromě toho můžete používání souborů cookie obecně nebo výběrově odmítnout. Nechcete-li naše soubory cookie akceptovat, můžete pomocí svého prohlížeče vyjádřit nesouhlas. Příslušná funkce je v jednotlivých prohlížečích řešena různě. Níže najdete podrobnosti. Nezapomeňte, že neakceptovaní souborů cookie může vést k omezené funkčnosti webu. Níže uvádíme, jaké technologie, za jakým účelem, v jakém rozsahu a jakého druhu používáme na našem webu. Může se stát, že se budou používat tzv. soubory cookie třetích stran (cookie jiných reklamních společností). Další informace jsou uvedeny v příslušné kapitole. Zmíněné soubory cookie třetích stran můžete také zablokovat v nastavení příslušného prohlížeče. Přehled používaných souborů cookie PHPSESSID: technické soubory cookie ke správě informací ohledně navigace z jedné stránky na jinou (např. nákupní košík) utmb: soubory cookie Google Analytics sloužící k přibližnému sledování návštěvnosti na webu utmz: soubory cookie Google Analytics sloužící ke sledování způsobu vstupu na

4 stránky (odkaz, záložka, vyhledávač) _dc_gtm_ua : soubory cookie Google Tag Manager týkající se využívání Google Analytics _ga: obecné soubory cookie Google Analytics cb-enabled: technické soubory cookie ke správě banneru informujícího o používání souborů cookie. DoubleClick: soubory cookie Google Adserver Soubory cookie profilující uživatele retargeting Upozorňujeme, že námi používané soubory cookie profilující uživatele nám neslouží k ukládání osobních dat ani na základě vašich osobních údajů nevytváříme žádné profily uživatele. Pomocí souborů cookie profilujících uživatele není možná identifikace žádné osoby. Ukládají se pouze informace, které dovolují využívat informace přeměněné do anonymní podoby ke zpracování cílených marketingových kampaní založených na zájmech uživatelů. Chcete-li zabránit ukládání souborů cookie profilujících uživatele, je třeba je zablokovat přímo v nastavení prohlížeče (viz popisy dále). Nástroj na tracking Google Analytics Ke stálému zdokonalování a optimalizaci naší nabídky využíváme tzv. technologii trackingu. Tento web používá Google Analytics, internetový nástroj analýzy statistik společnosti Google Inc. ( Google ). Google Analytics využívá soubory cookie dovolující analýzu způsobu používání webových stránek, jejímž účelem je zjištění atraktivnosti našeho webu a zdokonalení výkonu a obsahu. Informace o používání webu (spolu s vaší IP adresou) vygenerované soubory cookie se zasílají na server Google v USA a tam se ukládají. Na zakázku vlastníka těchto stránek bude Google tyto informace využívat k vyhodnocování vašeho používání stránek, k vytváření zpráv o návštěvnosti na webu a k poskytovaní dalších služeb ve prospěch vlastníka spojených s provozem na webových stránkách a používáním Internetu. Společnost Google může také poskytovat tyto informace třetím stranám, bude-li mít takovou povinnost na základě právních předpisů nebo v případě, kdy tyto údaje zpracovávají další strany na zakázku Google a/nebo další subjekty poskytující služby internetových analýz. Společnost Google a/nebo subjekty poskytující služby internetových analýz nebudou v žádném případě spojovat vaši IP adresu se žádnými jinými údaji. Můžete zabránit ukládání cookies souborů příslušným nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v tom případě nemusíte mít možnost využívat všech funkcí webu v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit registraci dat generovaných soubory cookie a údajů o vašem využívání webu (včetně vaší IP adresy) i zpracování těchto dat společností Google, když si stáhnete a do prohlížeče nainstalujete zásuvný modul nacházející se na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout. Obecné informace týkající se Google Analytics a ochrany údajů najdete na adrese

5 Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním dat získaných o vás výše popsaným způsobem a za dříve popsaným účelem společnostmi Google a/nebo subjekty poskytující služby internetových analýz. Remarketing v Google AdWords Používáme Google Remarketing, abychom se znovu dostali k zákazníkům navštěvujícím webové stránky reklamní sítě Google (GDN). Google používá soubory cookie, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace o používání webu (spolu s vaší IP adresou) vygenerované soubory cookie se zasílají na server Google v USA a tam se ukládají. Pak se IP adresa zkracuje je o tři poslední znaky, takže už není možné jednoznačně přiřadit IP adresu. Společnost Google dodržuje regulace v oblasti ochrany údajů konvence US-Safe-Harbor a je přihlášena do programu Safe Harbor (česky bezpečný přístav ) Ministerstva obchodu USA. Společnost Google těchto informací využívá k analyzování, jak používáte web, zpracovává zprávy o aktivitě na webu pro vlastníka stránek a aby mohla poskytovat další služby spojené s využíváním stránek a Internetu. Také tyto informace Google poskytuje v případě potřeby třetím stranám, vyžadují-li to právní předpisy nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje na zakázku společnosti Google. Cizí subjekty včetně společnosti Google zobrazují na Internetu oznámení. Cizí subjekty včetně společnosti Google používají uložené soubory cookie ke zobrazování oznámení na základě uživatelem dříve navštívených stránek. Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s jinými svými daty. Vzhledem k této formě shromažďování a ukládání dat je možné kdykoliv vyjádřit nesouhlas s účinností do budoucna. Používání souborů cookie lze deaktivovat na stránce deaktivace reklamy společnosti Google. Upozorňujeme však, že v tom případě pravděpodobně nebude možné využívat všech funkcí webových stránek v plném rozsahu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním dat získaných o vás výše popsaným způsobem a za dříve popsaným účelem společností Google. Vzhledem k této formě shromažďování a ukládání dat je možné kdykoliv vyjádřit nesouhlas s účinností do budoucna. Remarketing se neuplatňuje ve vztahu k citlivému obsahu stránky s osobními údaji. Sledování konverze v Google AdWords: Tyto stránky kromě toho využívají nástroj Google Conversion Tracking (sledování konverzí). Pokud jste na náš web přišli prostřednictvím inzerátu Google, Google AdWords umísťuje na váš počítač soubor cookie. Tyto soubory přestávají platit po uplynutí 30 dní a neslouží k identifikaci osob. Pokud uživatel navštěvuje určité stránky klienta AdWords a soubor cookie je stále aktivní, společnost Google a její zákazníci mohou zjistit, že uživatel kliknul na inzerát a byl na tuto stránku přesměrován. Každý klient AdWords dostává jiný soubor cookie. Takže není možnost sledovat cookie přes webové stránky klientů AdWords. Informace získané pomocí souborů cookie na sledování konverzí slouží k sestavování statistik konverzí pro klienty AdWords, kteří se rozhodli sledovat konverze. Klienti AdWords získávají informace o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli přesměrováni na stránku s instalovaným tagem sledování konverzí. Nedostávají však žádné informace umožňující osobní identifikaci uživatelů. Nechcete-li se účastnit sledování konverzí, můžete odmítnout ukládání k tomu potřebného souboru cookie v nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické

6 umisťování souborů cookie. Soubory cookie na sledování konverzí lze také deaktivovat v nastavení prohlížeče tak, že se budou blokovat soubory cookie z domény Blokování souborů cookie v nastavení prohlížeče Firefox 1. Klikněte na Nabídku a Možnosti. 2. Přejděte na Soukromí. 3. V sekci Historie v položce Program Firefox: vyberte budu používat nastavení uživatele. 4. V ukazujících se možnostech zaškrtněte Povolit serverům nastavovat cookies 5. Klikněte na tlačítko OK. Podrobnosti najdete na adrese https://support.mozilla.org/cs/kb/blokovanicookies Google Chrome 1. Klikněte na Nabídku a Nastavení. 2. Klikněte úplně dole na Zobrazit rozšířená nastavení. 3. V sekci Ochrana soukromí klikněte na Nastavení obsahu. 4. V sekci Soubory cookie zvolte Blokování všech souborů cookie. 5. Klikněte na tlačítko OK. Podrobnosti najdete na adrese https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs Internet Explorer 1. V nabídce Nástroje zvolte Možnosti internetu nebo když se nezobrazuje proužek s nabídkou, tak klikněte na symbol nabídky a pak Možnosti internetu. 2. Klikněte na záložku Osobní údaje. 3. Pomocí posuvníku si můžete vybrat mezi několika úrovněmi zpracování souborů cookie. Nastavení posuvníku úplně nahoru zablokuje všechny soubory cookie. Poloha posuvníku úplně dole povoluje všechny soubory cookie. 4. Klikněte na tlačítko OK. Podrobnosti najdete na adrese windows7/blockenable-or-allow-cookies Safari 1. V nastavení klikněte na Soukromí. 2. V sekci Přijímat soubory cookie můžete nastavit, zda a kdy má Safari ukládat soubory cookie webových stránek na váš počítač. Další informace získáte, když kliknete na nápovědu (je označena symbolem otazníku). Podrobnosti najdete na adrese https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_us Soubory cookie dalších subjektů jsou soubory, které jsou předávány od jiného subjektu než ten, jehož web uživatel právě navštěvuje. Otevírá-li uživatel webové stránky a jiný subjekt jejich prostřednictvím přenáší soubory cookie, jedná se o soubory cookie třetích stran. Příkladem jsou zásuvné moduly sociálních sítí Facebook, Twitter nebo Google+. Jejich typickým účelem je umožnit a usnadnit sdílení obsahu na sociálních sítích.

7 Přesnější informace lze získat na informačních stránkách třetích stran. Kvůli transparentnosti uvádíme níže všechny třetí strany spojené s našimi výše uvedenými stránkami, které používají soubory cookie třetích stran a odkazujeme na příslušné stránky s informacemi: Informace Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/ Facebook (nastavení) z vlastního účtu. Sekce soukromí. Informace Twitter: https://support.twitter.com/articles/ Twitter (nastavení): https://twitter.com/settings/security Informace Google a Youtube: Google a Youtube (nastavení): Zásuvné moduly sociální sítě Facebooka (Facebook Social Plugins) Tento web používá zásuvné moduly sociální sítě facebook.com (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Modul lze poznat podle loga Facebooku nebo podle dodatkové informace Facebook Social Plugin. Modul plní následující funkce: - Váš prohlížeč navazuje přímé spojení se servery Facebooku. - Obsah modulu je předáván přímo Facebookem do vašeho prohlížeče a automaticky zapojované do modulu. - Facebook dostává informace, že jste navštívili tuto stránku a jste-li k Facebooku přihlášeni, může vaši návštěvu na této stránce přiřadit k vašemu účtu na Facebooku. - Vaše interakce s modulem jsou přímo předávány vaším prohlížečem Facebooku a tam ukládány. Informace o účelu, rozsahu a zpracování vašich údajů a o vašich právech s tím souvisejících najdete v informacích Facebooku o ochraně údajů. Standardně je modul Facebook Social Plugin na webu neaktivní, takže k přenosu dat nedochází. Chcete-li modul Facebook Social Plugin aktivovat a používat, klikněte jednou na modul s logem Facebooku nebo na aktivační tlačítko. Po aktivaci tlačítka budou také vaše údaje předávány Facebooku. Tlačítko Google +1 Web využívá tlačítko Google +1, tj. zásuvný modul sociální sítě Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) zobrazovaný na webových stránkách. Tlačítko lze poznat podle popisu +1 nebo Google+1. Modul plní následující funkce: - Váš prohlížeč navazuje přímé spojení se servery Google. - Modul se načítá na stránku přímo z Google. - Je možné, že budou předávány údaje, jako jsou přesné datum a čas zobrazení stránky, vaše IP adresa a další osobní údaje. - Vaše interakce s modulem jsou přímo předávány vaším prohlížečem na Google a tam ukládány. Informace o účelu, rozsahu a zpracování vašich údajů a o vašich právech s tím souvisejících najdete v informacích Google o ochraně údajů.

8 Standardně je modul Tlačítko Google+1 na webu neaktivní, takže k přenosu dat nedochází. Chcete-li modul Tlačítko Google+1 aktivovat a používat, klikněte jednou na modul Tlačítko Google+1 nebo na aktivační tlačítko. Po aktivaci tlačítka budou také vaše údaje předávány společnosti Google. Správcem osobních údajů je: Südtirol Marketing (SMG) v osobě právního zástupce. Pfarrplatz 11 I Bozen (Bolzano) (BZ) tel fax: Web: Südtirol Marketing č. zápisu do Obchodní komory: č. REA BZ č. DPH: IT DIČ: Subjektem odpovědným za obsah je podle 6 státní smlouvy o mediálních službách (MDStV): Südtirol Marketing

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29. Stanovisko 2/2010 k internetové reklamě zaměřené na chování

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29. Stanovisko 2/2010 k internetové reklamě zaměřené na chování PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00909/10/CS WP 171 Stanovisko 2/2010 k internetové reklamě zaměřené na chování přijaté dne 22. června 2010 Tato pracovní skupina byla zřízena

Více

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Marionnaud Perfumeries se zavazuje chránit Vaše soukromí a zajistit, že Vaše osobní data jsou chráněna. Tato

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů Ve Webmium nám jde o ochranu vašeho soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů. Řídíme se všemi platnými zákony o ochraně soukromí a předpisy pro zabezpečení osobních

Více

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah Zásady ochrany osobních údajů Úvod Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů společnosti Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo (dále jen TRAVIAN GAMES ). Platí pro všechny

Více

Ujednání o ochraně osobních údajů. I. Utajení

Ujednání o ochraně osobních údajů. I. Utajení Ujednání o ochraně osobních údajů I. Utajení Společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o., IČ 034 61 114, se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ SDĚLENÍ, KTERÉ SE VZTAHUJE NA TUTO STRÁNKU A NA VEŠKERÝ MATERIÁL, KTERÝ STRÁNKA OBSAHUJE.

Více

Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen "Osobní údaje") v následujících situacích:

Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen Osobní údaje) v následujících situacích: Podmínky Ochrany osobních údajů při službě MedFon Společnost Medikor Health s.r.o. jako provozovatel služby MedFon spolu se svým partnerem True-Kare se zavazuje pomáhat lidem stát se aktivními partnery

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů HANABOSO respektuje vaše právo na soukromí v on-line světě, pokud navštívíte naše webové stránky a pokud s námi budete komunikovat elektronickou cestou. Používáme všechna

Více

Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi

Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi Děkujeme vám, že jste navštívili tuto webovou stránku. Doufáme, že pro vás bude potěšením, přečíst si o firmě Nestlé a o našich výrobcích. Nestlé respektuje

Více

Hilton Worldwide, Inc. Celosvětová pravidla ochrany soukromí

Hilton Worldwide, Inc. Celosvětová pravidla ochrany soukromí Hilton Worldwide, Inc. Celosvětová pravidla ochrany soukromí Poslední aktualizace září 2011 Ve společnosti Hilton Worldwide se snažíme o poskytování mimořádných produktů, služeb a zážitků po celém světě.

Více

Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie

Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Toto je stránka společnosti Plus500CY Ltd. (dále jen my, nás, náš ). Naší

Více

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti.

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti. Děkujeme, že jste si vybrali počítač TOSHIBA. V následujících smlouvách jsou uvedena vaše práva na použití vybraného softwaru, který je na počítači nainstalován. Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru

Více

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FIAT ČR SPOL. S R.O. 1. Předmět obchodních podmínek 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte Podmínky použití Váš souhlas Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 471 23 915, se sídlem: Karolinská 661, Praha 8 (dále též Mondelez ), jsou vám k dispozici

Více

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ Děkujeme vám za návštěvu BaxTalent, nástroje společnosti Baxter pro online zpracování žádostí o zaměstnání. Před použitím nástroje BaxTalent byste si měli přečíst celé tyto Zásady

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SH DATA s.r.o. IČ: 28347412, se sídlem Lerchova 18, 602 00 Brno, zapsaná

Více

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz Licenční podmínky Víta Michalka Sídlo: Dr. M. Tyrše 3104, 738 01, Frýdek-Místek Frýdek Identifikační číslo: 76591719 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Frýdek-Místek, č.j. ŽÚ/1402/2010/Pí/3

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Obchodní podmínky SEO Expert a.s.

Obchodní podmínky SEO Expert a.s. 1 Obchodní podmínky akciové společnosti SEO Expert a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Nivách 956/3, PSČ 141 00, IČ: 24136841, DIČ: CZ24136841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu 1 Podmínky použití portálu Statutární město Chomutov, IČ: 00261891, se sídlem Zborovská 4602, 43028 Chomutov vydává tyto podmínky pro používání webových stránek přístupných na adrese http://www.chomutovmesto.cz/ipoint

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost Centrum Holdings s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49,

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více