Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Politika ochrany soukromí a soubory cookie Informace podle čl. 13 legislativního nařízení č. 196/03 Südtirol Marketing (SMG) Südtirol Marketing Pfarrplatz 11 I Bozen (BZ) tel fax: Podle čl. 13 legislativního nařízení č. 196/2003 vám sdělujeme následující informaci: Südtirol Marketing se sídlem v I Bozen (Bolzano) (BZ), Pfarrplatz 11, využívá vaše osobní údaje pro následující účely: pro účely reklamního mailingu a rozesílání oběžníků, za účelem plnění povinností daných zákonnými předpisy, nařízeními, normami společenství a zákony z oblasti občanského a daňového práva, za účelem plnění závazků daných smlouvami uzavřenými s osobou, jíž se údaje týkají, za účelem ochrany pohledávek a správy pohledávek. Zpracování a uchovávání osobních údajů se provádí elektronicky. V rámci požadavků stanovených zákonnými předpisy Südtirol Marketing, Pfarrplatz 11, I Bozen (BZ) zaručuje, že se zpracování osobních dat bude provádět s dodržováním základních práv, svobod a důstojnosti osoby, jíž se týkají, se zvláštním zřetelem k zachování důvěrnosti, totožnosti a práva na ochranu osobních údajů. Bude-li třeba, budou ve výše uvedených účelech vaše osobní údaje poskytnuty následujícím osobám/institucím: - státním orgánům a veřejné správě, stanoví-li tak právní předpisy, - úvěrovým institucím, s nimiž naše společnost udržuje obchodní vztahy v oblasti správy pohledávek/závazků a zprostředkovatelství v oblasti financování, - všem fyzickým nebo právnickým osobám, veřejným nebo soukromým (právním, správním a daňovým úřadům, soudům, obchodním komorám atd.), ukáže-li se poskytnutí údajů potřebné nebo odůvodněné námi prováděnou činností a souvisíli to s výše uvedenými účely. Osobní údaje zpracovávané naší agenturou nejsou šířeny. Zpracování dat se může konat za pomoci nebo bez pomoci elektronických nástrojů a v každém případě automatických. Zahrnuje všechny operace uvedené v čl. 4, odst. 1, písm. a) legislativního nařízení č. 196 ze dne 30. června 2003 a takové, které jsou v daném

2 případě nutné při zpracování dat. Zpracování údajů se provádí vždy s dodržením veškerých bezpečnostních opatření zaručujících bezpečnost a důvěrnost procesu. Osoba, jíž se údaje týkají, má kdykoliv právo domáhat se u Südtirol Marketing svých práv uvedených v čl. 7 legislativního nařízení 196/2003, jenž je níže uveden v plném znění: Čl. 7 Právo na přístup k osobním údajům a ostatní práva 1. Osoba, jíž se údaje týkají, má právo obdržet informaci o existenci údajů, které se jí týkají, dokonce i když ještě nebyly zaznamenány; kromě toho má právo obdržet údaje, které se jí týkají, ve srozumitelné podobě. 2. Dotyčná osoba má právo obdržet informace o: a) zdroji původu osobních údajů; b) účelu a metodách zpracování údajů; c) používaném systému, jsou-li data zpracovávána elektronicky; d) nejdůležitějších údajích dovolujících identifikaci oprávněného subjektu, správce a zástupce určeného ve smyslu čl. 5 odst. 2; e) subjektech nebo kategoriích subjektů, jimž mohou být osobní údaje poskytnuty nebo o osobách, jež je mohou získat jako zástupci stanovení na území dané země, správci nebo zmocněnci. 3. Dotyčná osoba má právo požadovat: a) aktualizaci údajů, upravit nebo, má-li zájem, údaje doplnit; b) smazání údajů zpracovaných v rozporu s právem, změnit je na anonymní formu nebo je zablokovat; to se týká také těch dat, jejichž uchovávání není požadováno vzhledem k účelům, pro něž byly shromážděny a následně zpracovány; c) potvrzení, že činnosti, o nichž se hovoří v bodech a) a b) byly sděleny, včetně obsahu, těm subjektům, jimž byly údaje poskytnuty, nebo kam byly rozšířeny, vyjma situací, kdy by realizace takovéhoto požadavku nemožná nebo by byla spojena s nutností použít prostředky neúměrné k chráněnému právu. 4. Dotyčná osoba má právo v celém nebo částečném rozsahu: a) z opodstatněných důvodů nesouhlasit se zpracováním osobních údajů, i když jsou tyto údaje v souladu s účelem, pro který byly shromážděny; b) nesouhlasit se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají, je-li účelem zasílání reklamních materiálů, vedení přímého prodeje, provádění průzkumu trhu nebo zasílání zpráv obchodního charakteru. Předmětná práva se mohou oznamovat podle čl. 7 legislativního nařízení osobou, které se údaje týkají, nebo jejím zmocněnce formou dotazu určeného oprávněnému subjektu: Agentur Südtirol Marketing (SMG), Pfarrplatz 11, I Bozen (Bolzano) (BZ) tel: fax: Informace o souborech cookie Soubory cookie (anglicky koláček nebo sušenka) jsou malé textové soubory, které se prostřednictvím webových stránek a pomocí prohlížeče ukládají na pevný disk

3 počítače uživatele, aby tam byly po jistou dobu uchovány nevelké informace pocházející z webových stránek. Obecně existují různé druhy souborů cookie; dělí se na technické a na soubory profilující uživatele (cookie se využívají pro marketingové a reklamní účely). Web využívá technické cookie i cookie profilující uživatele. Níže najdete podrobnosti. Technické soubory cookie jsou důležité především z hlediska funkčnosti webu. Do nich se řadí navigační nebo relační soubory cookie, jež uživateli dovolují bezproblémový pohyb po webové stránce. Vedle toho web využívá tzv. analytické soubory cookie, které shromažďují informace např. o počtu návštěv webu a jak se uživatelé na webu pohybují. Do skupiny technických cookie se řadí také funkční cookie, které dovolují webu reprodukovat vaše volby (např. vámi vybrané nastavení filtrování nebo automatické nastavení jazykové verze). Existují navíc soubory cookie zaznamenávající nastavení, preference a operace uživatele, na jejichž základě se pak tvoří profil uživatele. Jsou to tzv. soubory cookie profilující uživatele. Jejich účelem je asociovat reklamní informace se zájmy uživatelů a umožnit tak adresovat reklamu konkrétním cílovým skupinám. Hned po otevření internetové strany využívající takovýchto souborů cookie se zobrazuje banner informující uživatele, že majitel webu využívá soubory cookie pro marketingové účely. Navíc upozorňuje uživatele, že webová stránka může dovolovat cookie soubory dalších stran. Banner odkazuje na stránku s podrobnostmi (na níž se nyní nacházíte), na které může uživatel odmítnout ukládání souborů cookie. Banner umožňuje uživateli vyjádřit zřetelný souhlas a zobrazuje informace, že při dalším pohybu na webu uživatel automaticky souhlasí s použitím souborů cookie. Kliknutí na podrobnosti ještě neznamená souhlas. Banner se nepřestává zobrazovat po uplynutí určité doby, nýbrž se zobrazuje tak dlouho, dokud uživatel buď nevyjádří souhlas, nebo se nebude vědomě dál pohybovat po webu. Vzhledem k platným předpisům máme povinnost zaznamenat rozhodnutí uživatele a zapsat je, takže se při další návštěvě banner již neobjeví. Kromě toho můžete používání souborů cookie obecně nebo výběrově odmítnout. Nechcete-li naše soubory cookie akceptovat, můžete pomocí svého prohlížeče vyjádřit nesouhlas. Příslušná funkce je v jednotlivých prohlížečích řešena různě. Níže najdete podrobnosti. Nezapomeňte, že neakceptovaní souborů cookie může vést k omezené funkčnosti webu. Níže uvádíme, jaké technologie, za jakým účelem, v jakém rozsahu a jakého druhu používáme na našem webu. Může se stát, že se budou používat tzv. soubory cookie třetích stran (cookie jiných reklamních společností). Další informace jsou uvedeny v příslušné kapitole. Zmíněné soubory cookie třetích stran můžete také zablokovat v nastavení příslušného prohlížeče. Přehled používaných souborů cookie PHPSESSID: technické soubory cookie ke správě informací ohledně navigace z jedné stránky na jinou (např. nákupní košík) utmb: soubory cookie Google Analytics sloužící k přibližnému sledování návštěvnosti na webu utmz: soubory cookie Google Analytics sloužící ke sledování způsobu vstupu na

4 stránky (odkaz, záložka, vyhledávač) _dc_gtm_ua : soubory cookie Google Tag Manager týkající se využívání Google Analytics _ga: obecné soubory cookie Google Analytics cb-enabled: technické soubory cookie ke správě banneru informujícího o používání souborů cookie. DoubleClick: soubory cookie Google Adserver Soubory cookie profilující uživatele retargeting Upozorňujeme, že námi používané soubory cookie profilující uživatele nám neslouží k ukládání osobních dat ani na základě vašich osobních údajů nevytváříme žádné profily uživatele. Pomocí souborů cookie profilujících uživatele není možná identifikace žádné osoby. Ukládají se pouze informace, které dovolují využívat informace přeměněné do anonymní podoby ke zpracování cílených marketingových kampaní založených na zájmech uživatelů. Chcete-li zabránit ukládání souborů cookie profilujících uživatele, je třeba je zablokovat přímo v nastavení prohlížeče (viz popisy dále). Nástroj na tracking Google Analytics Ke stálému zdokonalování a optimalizaci naší nabídky využíváme tzv. technologii trackingu. Tento web používá Google Analytics, internetový nástroj analýzy statistik společnosti Google Inc. ( Google ). Google Analytics využívá soubory cookie dovolující analýzu způsobu používání webových stránek, jejímž účelem je zjištění atraktivnosti našeho webu a zdokonalení výkonu a obsahu. Informace o používání webu (spolu s vaší IP adresou) vygenerované soubory cookie se zasílají na server Google v USA a tam se ukládají. Na zakázku vlastníka těchto stránek bude Google tyto informace využívat k vyhodnocování vašeho používání stránek, k vytváření zpráv o návštěvnosti na webu a k poskytovaní dalších služeb ve prospěch vlastníka spojených s provozem na webových stránkách a používáním Internetu. Společnost Google může také poskytovat tyto informace třetím stranám, bude-li mít takovou povinnost na základě právních předpisů nebo v případě, kdy tyto údaje zpracovávají další strany na zakázku Google a/nebo další subjekty poskytující služby internetových analýz. Společnost Google a/nebo subjekty poskytující služby internetových analýz nebudou v žádném případě spojovat vaši IP adresu se žádnými jinými údaji. Můžete zabránit ukládání cookies souborů příslušným nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v tom případě nemusíte mít možnost využívat všech funkcí webu v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit registraci dat generovaných soubory cookie a údajů o vašem využívání webu (včetně vaší IP adresy) i zpracování těchto dat společností Google, když si stáhnete a do prohlížeče nainstalujete zásuvný modul nacházející se na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout. Obecné informace týkající se Google Analytics a ochrany údajů najdete na adrese

5 Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním dat získaných o vás výše popsaným způsobem a za dříve popsaným účelem společnostmi Google a/nebo subjekty poskytující služby internetových analýz. Remarketing v Google AdWords Používáme Google Remarketing, abychom se znovu dostali k zákazníkům navštěvujícím webové stránky reklamní sítě Google (GDN). Google používá soubory cookie, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace o používání webu (spolu s vaší IP adresou) vygenerované soubory cookie se zasílají na server Google v USA a tam se ukládají. Pak se IP adresa zkracuje je o tři poslední znaky, takže už není možné jednoznačně přiřadit IP adresu. Společnost Google dodržuje regulace v oblasti ochrany údajů konvence US-Safe-Harbor a je přihlášena do programu Safe Harbor (česky bezpečný přístav ) Ministerstva obchodu USA. Společnost Google těchto informací využívá k analyzování, jak používáte web, zpracovává zprávy o aktivitě na webu pro vlastníka stránek a aby mohla poskytovat další služby spojené s využíváním stránek a Internetu. Také tyto informace Google poskytuje v případě potřeby třetím stranám, vyžadují-li to právní předpisy nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje na zakázku společnosti Google. Cizí subjekty včetně společnosti Google zobrazují na Internetu oznámení. Cizí subjekty včetně společnosti Google používají uložené soubory cookie ke zobrazování oznámení na základě uživatelem dříve navštívených stránek. Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s jinými svými daty. Vzhledem k této formě shromažďování a ukládání dat je možné kdykoliv vyjádřit nesouhlas s účinností do budoucna. Používání souborů cookie lze deaktivovat na stránce deaktivace reklamy společnosti Google. Upozorňujeme však, že v tom případě pravděpodobně nebude možné využívat všech funkcí webových stránek v plném rozsahu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním dat získaných o vás výše popsaným způsobem a za dříve popsaným účelem společností Google. Vzhledem k této formě shromažďování a ukládání dat je možné kdykoliv vyjádřit nesouhlas s účinností do budoucna. Remarketing se neuplatňuje ve vztahu k citlivému obsahu stránky s osobními údaji. Sledování konverze v Google AdWords: Tyto stránky kromě toho využívají nástroj Google Conversion Tracking (sledování konverzí). Pokud jste na náš web přišli prostřednictvím inzerátu Google, Google AdWords umísťuje na váš počítač soubor cookie. Tyto soubory přestávají platit po uplynutí 30 dní a neslouží k identifikaci osob. Pokud uživatel navštěvuje určité stránky klienta AdWords a soubor cookie je stále aktivní, společnost Google a její zákazníci mohou zjistit, že uživatel kliknul na inzerát a byl na tuto stránku přesměrován. Každý klient AdWords dostává jiný soubor cookie. Takže není možnost sledovat cookie přes webové stránky klientů AdWords. Informace získané pomocí souborů cookie na sledování konverzí slouží k sestavování statistik konverzí pro klienty AdWords, kteří se rozhodli sledovat konverze. Klienti AdWords získávají informace o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli přesměrováni na stránku s instalovaným tagem sledování konverzí. Nedostávají však žádné informace umožňující osobní identifikaci uživatelů. Nechcete-li se účastnit sledování konverzí, můžete odmítnout ukládání k tomu potřebného souboru cookie v nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické

6 umisťování souborů cookie. Soubory cookie na sledování konverzí lze také deaktivovat v nastavení prohlížeče tak, že se budou blokovat soubory cookie z domény Blokování souborů cookie v nastavení prohlížeče Firefox 1. Klikněte na Nabídku a Možnosti. 2. Přejděte na Soukromí. 3. V sekci Historie v položce Program Firefox: vyberte budu používat nastavení uživatele. 4. V ukazujících se možnostech zaškrtněte Povolit serverům nastavovat cookies 5. Klikněte na tlačítko OK. Podrobnosti najdete na adrese https://support.mozilla.org/cs/kb/blokovanicookies Google Chrome 1. Klikněte na Nabídku a Nastavení. 2. Klikněte úplně dole na Zobrazit rozšířená nastavení. 3. V sekci Ochrana soukromí klikněte na Nastavení obsahu. 4. V sekci Soubory cookie zvolte Blokování všech souborů cookie. 5. Klikněte na tlačítko OK. Podrobnosti najdete na adrese https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs Internet Explorer 1. V nabídce Nástroje zvolte Možnosti internetu nebo když se nezobrazuje proužek s nabídkou, tak klikněte na symbol nabídky a pak Možnosti internetu. 2. Klikněte na záložku Osobní údaje. 3. Pomocí posuvníku si můžete vybrat mezi několika úrovněmi zpracování souborů cookie. Nastavení posuvníku úplně nahoru zablokuje všechny soubory cookie. Poloha posuvníku úplně dole povoluje všechny soubory cookie. 4. Klikněte na tlačítko OK. Podrobnosti najdete na adrese windows7/blockenable-or-allow-cookies Safari 1. V nastavení klikněte na Soukromí. 2. V sekci Přijímat soubory cookie můžete nastavit, zda a kdy má Safari ukládat soubory cookie webových stránek na váš počítač. Další informace získáte, když kliknete na nápovědu (je označena symbolem otazníku). Podrobnosti najdete na adrese https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_us Soubory cookie dalších subjektů jsou soubory, které jsou předávány od jiného subjektu než ten, jehož web uživatel právě navštěvuje. Otevírá-li uživatel webové stránky a jiný subjekt jejich prostřednictvím přenáší soubory cookie, jedná se o soubory cookie třetích stran. Příkladem jsou zásuvné moduly sociálních sítí Facebook, Twitter nebo Google+. Jejich typickým účelem je umožnit a usnadnit sdílení obsahu na sociálních sítích.

7 Přesnější informace lze získat na informačních stránkách třetích stran. Kvůli transparentnosti uvádíme níže všechny třetí strany spojené s našimi výše uvedenými stránkami, které používají soubory cookie třetích stran a odkazujeme na příslušné stránky s informacemi: Informace Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/ Facebook (nastavení) z vlastního účtu. Sekce soukromí. Informace Twitter: https://support.twitter.com/articles/ Twitter (nastavení): https://twitter.com/settings/security Informace Google a Youtube: Google a Youtube (nastavení): Zásuvné moduly sociální sítě Facebooka (Facebook Social Plugins) Tento web používá zásuvné moduly sociální sítě facebook.com (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Modul lze poznat podle loga Facebooku nebo podle dodatkové informace Facebook Social Plugin. Modul plní následující funkce: - Váš prohlížeč navazuje přímé spojení se servery Facebooku. - Obsah modulu je předáván přímo Facebookem do vašeho prohlížeče a automaticky zapojované do modulu. - Facebook dostává informace, že jste navštívili tuto stránku a jste-li k Facebooku přihlášeni, může vaši návštěvu na této stránce přiřadit k vašemu účtu na Facebooku. - Vaše interakce s modulem jsou přímo předávány vaším prohlížečem Facebooku a tam ukládány. Informace o účelu, rozsahu a zpracování vašich údajů a o vašich právech s tím souvisejících najdete v informacích Facebooku o ochraně údajů. Standardně je modul Facebook Social Plugin na webu neaktivní, takže k přenosu dat nedochází. Chcete-li modul Facebook Social Plugin aktivovat a používat, klikněte jednou na modul s logem Facebooku nebo na aktivační tlačítko. Po aktivaci tlačítka budou také vaše údaje předávány Facebooku. Tlačítko Google +1 Web využívá tlačítko Google +1, tj. zásuvný modul sociální sítě Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) zobrazovaný na webových stránkách. Tlačítko lze poznat podle popisu +1 nebo Google+1. Modul plní následující funkce: - Váš prohlížeč navazuje přímé spojení se servery Google. - Modul se načítá na stránku přímo z Google. - Je možné, že budou předávány údaje, jako jsou přesné datum a čas zobrazení stránky, vaše IP adresa a další osobní údaje. - Vaše interakce s modulem jsou přímo předávány vaším prohlížečem na Google a tam ukládány. Informace o účelu, rozsahu a zpracování vašich údajů a o vašich právech s tím souvisejících najdete v informacích Google o ochraně údajů.

8 Standardně je modul Tlačítko Google+1 na webu neaktivní, takže k přenosu dat nedochází. Chcete-li modul Tlačítko Google+1 aktivovat a používat, klikněte jednou na modul Tlačítko Google+1 nebo na aktivační tlačítko. Po aktivaci tlačítka budou také vaše údaje předávány společnosti Google. Správcem osobních údajů je: Südtirol Marketing (SMG) v osobě právního zástupce. Pfarrplatz 11 I Bozen (Bolzano) (BZ) tel fax: Web: Südtirol Marketing č. zápisu do Obchodní komory: č. REA BZ č. DPH: IT DIČ: Subjektem odpovědným za obsah je podle 6 státní smlouvy o mediálních službách (MDStV): Südtirol Marketing

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte.

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Windows: Internet Explorer Str. 2 Mozilla Firefox Str. 3 Google Chrome Str. 4 Opera

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.mujtreneronline.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Felix Strouhal, se sídlem Na Zderaze 268/9, 120 00, Praha

Více

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Marionnaud Perfumeries se zavazuje chránit Vaše soukromí a zajistit, že Vaše osobní data jsou chráněna. Tato

Více

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.rc zivot.cz (dále jen webové rozhraní ) provozovaném podnikatelem Jakubem Záleským, se sídlemt. G. Masaryka 856, 565 01, Choceň IČ:01161768,

Více

Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air

Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air 1.1. Nezbytně nutné soubory cookie Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné k tomu, aby Vám byl umožněn pohyb po stránkách a využití funkcí, zvolených

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů Ve Webmium nám jde o ochranu vašeho soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů. Řídíme se všemi platnými zákony o ochraně soukromí a předpisy pro zabezpečení osobních

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Test kompatibility nastavení prohlížeče Obsah 1. Podporované operační systémy a prohlížeče... 3 1.1 Seznam podporovaných operačních systémů... 3 1.2 Seznam

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Poslední aktualizace 8.5.2015 1. ÚVOD Společnosti ze skupiny Unibail-Rodamco (Centrum Praha jih-chodov s.r.o.) jakožto správce a společnosti DARK SIDE a.s jakožto zpracovatel

Více

Podmínky používání webových stránek Bossa (dále jen jako Podmínky )

Podmínky používání webových stránek Bossa (dále jen jako Podmínky ) Podmínky používání webových stránek Bossa (dále jen jako Podmínky ) Webové stránky www.bossa.cz a www.bossa.pl jsou ve výlučném vlastnictví společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. se sídlem:

Více

mlink.cz, mlink.sk [MANUÁL INZERENTA] mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou.

mlink.cz, mlink.sk [MANUÁL INZERENTA] mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou. mlink.cz, mlink.sk mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou. Neplaťte už za kliky ani počet zobrazení Vaší reklamy. U mlink.cz platíte fixní částkou dobu zobrazení

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ SDĚLENÍ, KTERÉ SE VZTAHUJE NA TUTO STRÁNKU A NA VEŠKERÝ MATERIÁL, KTERÝ STRÁNKA OBSAHUJE.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie

Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Toto je stránka společnosti Plus500CY Ltd. (dále jen my, nás, náš ). Naší

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips Datum účinnosti tohoto Oznámení o ochraně soukromí osobních údajů Srpen 22, 2014 Úvod Toto oznámení o ochraně soukromí osobních údajů se týká osobních

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

ADOBE FLASH PLAYER Správce místního nastavení

ADOBE FLASH PLAYER Správce místního nastavení ADOBE FLASH PLAYER Správce místního nastavení Právní upozornění Právní upozornění Právní upozornění naleznete na adrese http://help.adobe.com/cs_cz/legalnotices/index.html. iii Obsah Úložiště...............................................................................................................

Více

Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu

Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu Nejdříve Vám chceme poděkovat za zájem o náš provizní program. Protože máme společný zájem, připravili jsme pro Vás návod, jak aplikaci

Více

Internetové prohlížeče

Internetové prohlížeče Internetové prohlížeče Internetový prohlížeč je software (program), který slouží k zobrazování obsahu internetu (webových stránek) a stahování souborů. Některé prohlížeče mohou mít i další funkce jako

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Ujednání o ochraně osobních údajů. I. Utajení

Ujednání o ochraně osobních údajů. I. Utajení Ujednání o ochraně osobních údajů I. Utajení Společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o., IČ 034 61 114, se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE ŽHAVÉ NOVINKY ve zvýšení prodejního výkonu ONLINE Miroslav Král, Managing Partner, MarketUP 2 1. KOMBINACE TV & Online kampaně Podpořte růst vašeho byznysu v nových

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Playboy Play it Wild divoký zážitek

PRAVIDLA SOUTĚŽE Playboy Play it Wild divoký zážitek PRAVIDLA SOUTĚŽE Playboy Play it Wild divoký zážitek Abyste se mohli zúčastnit soutěže Playboy Play it Wild divoký zážitek (dále jen soutěž), musíte souhlasit s těmito oficiálními pravidly soutěže a řídit

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele - Praha, UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, 17.2.2015 Obsah prezentace Úvod,

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Následující informace si prosím pozorně přečtěte, abyste měli přehled o tom, jak bude společnost Travelex spravovat vaše osobní údaje. Vytvoříte-li si profil

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah Zásady ochrany osobních údajů Úvod Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů společnosti Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo (dále jen TRAVIAN GAMES ). Platí pro všechny

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

www.posticka.cz Jak to funguje?

www.posticka.cz Jak to funguje? Poštička.cz je webová aplikace, díky které budete moci ukládat kontaktní údaje svých zákazníků a přátel a následně je oslovit hromadně rozeslaným e-mailem. www.posticka.cz Jak to funguje? 1. Poštička.cz

Více

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s.

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. 2011 EKO-KOM, a.s. 1. ÚVOD Vzhledem k častým dotazům týkajících se elektronického (digitálního) podpisu obsaženého v dokumentech

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny

Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny Obsah Úvodem... 1 Jak to vypadá, když certifikát není nainstalován... 2 Instalace kořenového certifikátu ZŠ O. Březiny (pro Internet Explorer a Google Chrome)...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Novell Vibe 4.0. Březen 2015. Stručný úvod. Spuštění Novell Vibe. Rozhraní Novell Vibe a jeho funkce

Novell Vibe 4.0. Březen 2015. Stručný úvod. Spuštění Novell Vibe. Rozhraní Novell Vibe a jeho funkce Novell Vibe 4.0 Březen 2015 Stručný úvod Pokud začínáte používat Novell Vibe, budou prvními činnostmi, které budete potřebovat vykonat, nastavení vašeho osobního pracovního prostoru a vytvoření týmového

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Průvodce systémem AffilBox v1.0

Průvodce systémem AffilBox v1.0 Průvodce systémem AffilBox v1.0 Nástěnka Je úvodní obrazovkou, která se zobrazí po každém Vašem přihlášení do systému. V levé navigační části je umístěn hlavní rozcestník, který dále směřuje do jednotlivých

Více

(dále jen Kontaktní adresa ) pro přístup a využití webových stránek www.vikendovepobyty.eu, www.romantickypobyt.cz a www.wellnesspobyty.

(dále jen Kontaktní adresa ) pro přístup a využití webových stránek www.vikendovepobyty.eu, www.romantickypobyt.cz a www.wellnesspobyty. Všeobecné podmínky použití aplikace Jana Šimka Místo podnikání: Dlouhá 71, 363 01 Ostrov Identifikační číslo: 87247054 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Ostrov (dále jen Provozovatel

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Vytvoření plánu zálohování

Vytvoření plánu zálohování O aplikaci Memeo Backup Premium představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým zálohováním vašich cenných a citlivých dokumentů může Memeo Backup Premium obnovit vaše soubory,

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Základy práce s Google AdWords TUTORIÁL

Základy práce s Google AdWords TUTORIÁL Základy práce s Google AdWords TUTORIÁL Obsah Obsah...2 1 Založení účtu Google AdWords...4 1.1 Kroky registrace...4 1.1.1 Zacílení zákazníků...5 1.1.2 Vytvoření reklamy...5 1.1.3 Výběr klíčových slov...6

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

Na našich stránkách soustřeďujeme jak informace osobní identifikace, tak agregátní informace.

Na našich stránkách soustřeďujeme jak informace osobní identifikace, tak agregátní informace. Ochrana dat 1. TYPY INFORMACÍ, KTERÉ SOUSTŘEĎUJEME Na našich stránkách soustřeďujeme jak informace osobní identifikace, tak agregátní informace. Informace osobní identifikace se vztahují k osobě např.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více