Slánská radnice. Změny ve vydávání cestovních pasů. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánská radnice. Změny ve vydávání cestovních pasů. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného"

Transkript

1 Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Srpen 2006 Číslo 8 / Ročník IX. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, letošní léto se mnohým lidem zdá mimořádné. Faktem je, že tropické vedro bylo chvílemi až neuvěřitelné. Nejsme na ně v našich končinách zvyklí. Ovšem nejen počasí je výjimečné. Je to i počet investičních akcí města. I rozsah prací je neobvyklý. A shodou okolností, spíše však logikou byrokratických postupů a příprav, většina prací byla zahájena v průběhu několika týdnů. Odpovědní pracovníci městského úřadu za investice města jsou v těchto dnech, počasí nepočasí, maximálně vytíženi. Zatím se všechno rozvíjí bez větších potíží. I když se neustále potýkáme s rozhodováním, jak řešit problémy, jejichž podstata vzniku často odporuje základním principům logiky. Za léta starostování jsem si zvykl, že se toto objevuje téměř u každé akce. Někdy i na místě je třeba se rozhodnout jak dál. V těchto složitých a obtížných situacích, ve kterých se nesnadno nezasvěcený člověk orientuje, se pozná, na koho je spolehnutí, kdo dokáže podat přesné informace, problém ho zajímá a žije s ním, či kdo se jen tak veze. Celý proces rozhodování se dá popsat jednou stručnou větou: Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby. Jinými slovy ten kdo nechce problém řešit, neustále hledá v dialozích důvody, proč situaci nelze rozhodnout tím či oním způsobem. Nakonec je to často až směšné (když by to nebylo tak zdržující), jak úporně někteří argumentují zástupnými výmluvami. Mám pocit, že toto je typické pro celý náš stát. Od čelných politických představitelů až po zaměstnance firem. Přál bych si, aby tomu tak nebylo. A aby se tento v Čechách rozšířený nešvar podařilo odstranit. Do té doby se budu snažit, jako dosud, vždy hledat způsoby řešení problémů. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík Změny ve vydávání cestovních pasů Informace občanům o změně právní úpravy vydávání cestovních dokladů na základě zákona č. 136/2006 Sb. Od 1. září 2006 dochází na úseku vydávání cestovních dokladů k těmto základním změnám: 1) Druhy cestovních dokladů ( 5, 15, 16) Zákon zavádí vydávání strojově čitelných cestovních dokladů s biometrickými údaji (cestovní pas, diplomatický pas a služební pas). Ruší se námořnická knížka jako jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy, vč. její registrace. Ruší se vydávání cestovního průkazu obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Cestovní průkazy budou vydávat pouze zastupitelské úřady. 2) Doba platnosti cestovních dokladů Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává : občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let občanům ve věku od 5 do 15 let s dobou platnosti 5 let občanům mladším 5 let se vydává cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 1 rok občanům, kteří žádají o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě, se vydává cestovní pas bez strojově čitelných údajů s platností 6 měsíců Zastupitelské úřady vydávají cestovní průkaz s platností do 6 měsíců pokračování na straně 2 Starosta přestřihuje pásku při otevření Ouvalové ulice ( ) foto P. V.

2 strana 2 Změny ve vydávání cestovních pasů 3) Lhůty pro vydání cestovního dokladu Cestovní pas s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů je-li žádost podána: na zastupitelském úřadě, ve lhůtě 120 dnů (ode dne převzetí elektronické žádosti) příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností Cestovní pas bez strojově čitelným údajů se občanovi staršímu 5 let vydává ve lhůtě: do 15 dnů, je-li žádost podána na ZÚ, do 60 dnů ode dne doručení příslušnému obecnímu úřadu u cestovního pasu bez strojově čitelných údajů pro občana mladšího 5 let zákon nestanoví lhůtu, je-li žádost podána v České republice, je doporučeno pas vydat do 15 dnů (při podání žádosti na ZÚ do 60 dnů) 4) Zapisování dětí, změny a doplnění údajů Od 1. září 2006 se nebudou zapisovat děti, resp. občané do 15 let, do cestovních dokladů rodičů s výjimkou cestovního průkazu. děti zapsané v cestovních dokladech před nabytím účinnosti zák. č. 136/2006 Sb. budou moci i nadále cestovat společně s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu od 1. září nelze provádět změny údajů o dítěti v cestovním dokladu rodiče (pouze zastupitelské úřady mohou provádět změny v cestovním průkazu) 5) Řízení o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji žádost se nebude podávat na úředním tiskopisu, nepředkládá se ani fotografie žádost se zpracovává s využitím údajů v informačním systému evidence obyvatel a evidence cestovních dokladů, po ověření údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu cestovní pas s biometrickými údaji lze převzít jen u úřadu, u kterého byla podána žádost o vydání, při převzetí lze požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má občan právo na vydání nového cestovního pasu žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji lze podat pouze u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na zastupitelském úřadu, žádost lze podat pouze osobně, je vyloučeno podání zplnomocněným zástupcem Správní poplatky vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600 Kč, občanům starším 5 let a mladším 15 let 100 Kč vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů Kč, občanům mladším 5 let 50 Kč, občanům starším 5 let a mladším 15 let Kč Dle dohodnutého harmonogramu opatření k ukončení vydávání stávajícího typu strojově čitelných cestovních pasů je možno na nepříslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo matričních úřadech podat žádost o vydání stávajícího typu cestovního pasu nejpozději do 18. srpna Na příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana bude moci občan podat žádost nejpozději do 21. srpna Žádosti o vydání nového typu cestovního pasu budou nabírat pouze příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana nejdříve 1. září Dagmar Kyselová, vedoucí správního odboru Tropické dny ve Slaném Celou Evropu zachvátila v posledních týdnech vlna nebývale teplého počasí. Ti, kteří mají dovolenou se radují z krásných dní. Ti další, kteří chodí do zaměstnání sledují netrpělivě předpověď počasí a očekávají alespoň pár kapek, které by pročistily vzduch a svlažily trávník nebo zahrádku. Dlouhodobým nedostatkem vláhy začínají trpět i plochy veřejné zeleně. Technické služby, spol. s r. o., pravidelně zavlažují travnaté plochy náměstí. Každý den v časných ranních hodinách je na trávník za pomoci závlahového zařízení a kropicího vozu dopraveno přibližně 16 m 3 vody. Tak je alespoň částečně kompenzován vláhový deficit. Technické služby nezapomínají ani na květinovou výzdobu na záhonech. Denně objíždí Multicar-cisterna květinové záhony a vykropí na nich 4 5 cisteren, což odpovídá cca 10 m 3 vody. Dostává se i na květinovou výzdobu na zdi v Žižkově ulici. Pro zpříjemnění ovzduší v ulicích projíždí kropicí vůz ulicemi především v centru města. Osvěžení je znatelné

3 strana 3 v dopoledních hodinách, kdy teplota okolního vzduchu není tak vysoká. V době, kdy teplota dosahuje 30 C a více, dochází k velice rychlému odparu rozptýlené vody a dojem osvěžení je během 10 minut pryč. Vzhledem k tomu, že není možné používat pro kropení a zalévání vodu z nádrže U Brodu, projeví se zvýšená potřeba zalévání a kropení i v nákladech na tyto činnosti v porovnání s minulými roky. Doufáme, že se zavlažováním podaří udržet trávníky živé a květinová výzdoba bude potěšením pro oči i v těchto nadprůměrně teplých dnech. Jiří Kučera, Technické služby Slaný 2. Pravostředé uskupení versus levice ve Slaném (volby 2006) Parlamentní volby ve Slaném Tak jsme volili do parlamentu, paní Müllerová, řekl by Švejk. A vono to bylo na nic. Samej pat. Podobně, jako je vyjádřeno v parafrázi na dialog ze slavné Haškovy knihy, se mohou cítit voliči, kteří letos v červnu přišli k volbám. Připomeňme si a zaznamenejme v několika grafech, jak svoji voličskou vůli vyjádřili občané našeho města. 3. Volební účast na Slánsku, v okrese Kladno, Středočeském kraji, ve Slaném a v ČR (parlamentní volby 2006) 1. Jak se volilo na Slánsku, v okrese Kladno, Středočeském kraji, ve Slaném a v ČR (parlamentní volby 2006) 4. Srovnání výsledků parlamentních voleb ve Slaném Ivo Rubík, starosta

4 strana 4 Podaří se kaštany zachránit? Zajímavý pokus jak ve Slaném ochránit stromy jírovců (kaštanů) před škůdci. Jen naprostý nevšímavec nemohl v posledních letech zaznamenat, že kaštany (správně Jírovec maďal) se na jaře zazelenají, aby během několika měsíců jim uschla většina listů a stromy vypadaly jako umírající. I v široké veřejnosti je vcelku známé, že tento efekt způsobuje škůdce zvaný Klíněnka jírovcová. Malý, nenápadný motýlek, který v dubnu naklade vajíčka na listy jírovců. Po vylíhnutí housenek se tyto přesunou dovnitř listu, kde vyžírají jeho vnitřní pletivo (parenchym). Na povrchu listu se aktivita housenky projevuje zahnědlými cestičkami tzv. minami. Pokud by vnímavý člověk protrhl povrch takové miny, nalezl by zakuklenou housenku. Motýlci, kteří se nakonec z kukly vylíhnou, se prakticky ihned páří a opětovně kladou vajíčka. Za rok se tak mohou na jednom jedinci vystřídat i čtyři generace tohoto škůdce. Jako obranu proti napadení začnou stromy shazovat listí a spolu s dalšími stresovými faktory (jako je sucho, smog, následky zimní údržby silnic atd. ) dochází k postupnému a velmi vážnému oslabení životaschopnosti kaštanů. Ty se následně nedokáží bránit útoku houbových chorob a časem i odumřou. aby byl tento zákrok aspoň trochu efektivní, musí se provést během několika dnů a v ploše celého města nelze práce tak rychle stihnout. A ochrana postřikem? Je velmi sporné uprostřed zástavby města používat zdraví člověka škodlivé chemikálie. Trochu špatně řešitelný problém. Jak tedy dál? Pomoc jsme nalezli u mladého pracovníka Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni dr. Romana Pavely. Rychle jsme se spolu domluvili. Dr. Pavela již nějakou dobu experimentoval s botanickým insekticidem vyrobeným z výtažků semen rostliny Azadirachta indica Juss. Princip celého zásahu proti klíněnce spočívá v tom, že se rostlinný insekticid injekcemi vpraví do vodivých pletiv stromu a těmi je rozvedeno účinné množství látky až do jednotlivých listů. Zde se látka uloží a po určitou dobu chrání jedince před poškozením škůdci. Tento systém již delší dobu znají v Austrálii, Americe, jen v Evropě nenašel zatím většího uplatnění. Snad pouze v Maďarsku a částečně i na Slovensku se snaží technologii více využít proti klíněnce jírovcové. Preparát, který vyrábí jedna německá firma, není na českém trhu ani registrován. Před širším nasazením insekticidu testovaným dr. Pavelou bylo potřeba vyřešit celou řadu odborných problémů. Proto bylo v roce 2004 po domluvě založeno několik omezených pokusů v blízkých lokalitách (Klobuky, Libovice, jedinci kaštanů ve Slaném, ). Na všech lokalitách se potvrdilo, že látka je efektivní a že jedna aplikace přípravku dokáže dostatečně ochránit kaštany proti klíněnce po celou dobu vegetace. Proto jsme letos na jaře přistoupili k rozsáhlejšímu zákroku. Použili jsme k tomu celou alej podél hřbitovních zdí v ulici Na Vinici. Dr. Pavela se studenty a s pomocí pracovníků města navrtali několik otvorů po obvodu stromu a speciálně upraveným injektorem vpravili přesně stanovenou dávku insekticidu do mízních cest jírovce. Rány po vrtání zacelili a ošetřili rostlinným hormonem. Ve stromořadí byli ponecháni dva jedinci bez ošetření, jako kontrolní vzorek. V korunách několika stromů rozmístil dr. Pavela lapače na klíněnku, aby bylo možné odhadnout množství vylíhlých motýlků. Detail neošetřeného stromu Laická, ale především odborná veřejnost začala horečně hledat, jak by se dalo ohroženým kaštanům pomoci. A jak už to bývá, začaly i první hádky. Jedni jednoznačně trvali na tom, že příroda si pomůže sama a my máme maximálně pouze zalévat, hrabat listí, okamžitě ho pálit a tak přerušit cyklus klíněnky. Druhá skupina namítala, že bez pomoci chemikálií a postřiků insekticidem se neobejdeme. Obojí postup jsme ve Slaném vyzkoušeli a v praxi jsme se potýkali (a potýkáme) s problémy. Ve Slaném a zalévat? Téměř utopistická představa. Dešťových srážek je málo a stromů je tolik, že se fyzicky nedá postup účinně uplatnit. Technické služby se samozřejmě snaží spadané listí odstranit a spálit, ale na to, Detail ošetřeného stromu

5 strana 5 malebné prostredie Záhoria, množstvo rybníkov a romantických zákutí, plavby po rieke Morave, splavovanie na Baťovom kanále. Milovníkom kvalitného vína odporúčame navštíviť skalické vinohrady, ktoré ponúkajú z nepreberného množstva špičkových vín. Podrobnosti na www. skalica. sk. A na záver sladká bodka: od 9. septembra do 17. septembra 2006 sa v Skalici uskutoční mega festival tradície, hudby a zábavy pod názvom SKALICKÉ DNI Podrobný program na www. skalickedni. sk. Slavnostní otevření Ouvalové ulice (28. 6.) foto P. Vychodil V době psaní tohoto článků je většina listů jírovců maďalů na území našeho města seschlých, někteří již začaly listí shazovat. A naše alej? Je stále zelená. Občas lze pozorovat miny škůdce ve větvích, kam nebyl insekticid mízní cestou dostatečně rozveden. Což mohlo být způsobeno špatným odhadem umístění cest vodivých pletiv pro jednotlivé kosterní větve nebo nepříliš ideální hloubkou navrtaného otvoru. V každém případě výsledky pokusu jsou velmi povzbudivé. Ostatně každý vnímavý čtenář Slánské radnice se může přesvědčit sám. Snad se blýská kaštanům na lepší časy. Já osobně mám z dosavadních výsledků pokusu velkou radost. S použitím informací od dr. Pavely zpracoval Ivo Rubík, starosta Pozvánka do Skalice Pri návšteve mesta Slaný počas Husitských slávností a mojom jednodňovom pobudnutí v agitačnom stánku pod titulkom: Pozývame Vás do Skalice som bola veľmi príjemne prekvapená záujmom slánskeho obyvateľstva o naše materiály a informácie o meste Skalica. Preto som sa rozhodla Vám všetkým touto cestou poďakovať a ešte raz Vás do tej našej Skalice, ktorá leží dva kilometre od českých hraníc, pozvať. Na čo nalákať ľudí, ktorý bývajú v tak krásnom meste, ako je mesto Slaný? Predovšetkým si vravím, že som sa na vlastné oči i uši presvedčila, že ste fajta, ktorá veľmi rada poznáva nové a nepoznané, preto by som sa Vás pokúsila osloviť prostredníctvom celého programu, ktorý ponúka mesto Skalica v tomto roku. Počas celej letnej turistickej sezóny, ktorá trvá do septembra, Vám ponúkneme sprístupnené historické pamiatky a v rámci víkendov tieto pamiatky sprístupnené ZDARMA. Kúpanie v prírodnom kúpalisku v Zlatníckej doline, ktorá Vám otvorí množstvo turistických a cykloturistických chodníčkov a pobyt v nádhernej prírode na úpätí Bielych Karpát. Budete mať možnosť objaviť Místostarostové Bartoníček a Hložek sledují děti z 1. ZŠ na Hájích při jejich Zahradní slavnosti (22.6.)

6 strana 6 Centrální registrační místo C R M (Centrální registrační místo) Projekt Zjednodušení Administrativních Postupů ZAP. Na základě svého programového prohlášení schválila vláda České republiky usnesením č ze dne 20. října 2004 projekt Zjednodušení administrativních postupů (dále jen ZAP) při zahájení a v průběhu podnikání. Projekt ZAP zjednodušuje vstup do podnikání a usnadňuje podnikatelům další kroky, související s plněním administrativních povinností v průběhu jejich podnikatelské činnosti. Centrálním registračním místem pro podnikatele (dále jen CRM) je obecní živnostenský úřad jako místo pro registraci fyzických a právnických osob, podnikajících v režimu živnostenského zákona. Úkolem CRM je především to, aby se tato centra stala kvalifikovaným průvodcem a pomocníkem všem podnikatelům při jejich prvním kontaktu s úřady a aby konkrétně pomohla ve všech případech, kdy to budou potřebovat, zejména při plnění povinností v průběhu podnikání. Základní registrační povinnosti podnikatelů při vstupu do podnikání, jakož i v jeho průběhu, se kromě živnostenskoprávní oblasti týkají zejména problematiky registrací podnikatelů u finančních úřadů, okresních správ sociálního zabezpečení a ve specifických případech i u úřadů práce. Konkrétní pomoc spočívá především v tom, že jak začínající, tak již podnikající subjekty mohou od u živnostenských úřadů provést registraci podnikatele podle živnostenského zákona a registraci zemědělského podnikatele, přičemž nemusí předkládat doklady o trestní bezúhonnosti, tzv. bezdlužnosti, apod. Tyto údaje budou pracovníci živnostenských úřadů (CRM) ověřovat přímo z relevantních zdrojů veřejné správy. Živnostenský úřad (CRM) podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech v platném znění přijímá kromě přihlášky k registraci nebo oznámení za základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění od a) přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zákona 337/1992., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, b) oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění a to v rozsahu stanoveném zákonem 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, c) přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), ve znění pozdějších předpisů, d) přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění. Živnostenský úřad (CRM) předá ve lhůtě 5 dnů tato podání příslušným správním úřadům, které dále postupují podle příslušných zákonů. Přitom živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání. V další etapě bude snaha o přijetí hlubších legislativních změn, které by vedly ke zjednodušení administrativy v podnikání. Charakter změn bude odlišný od předcházející etapy, a to nejen s ohledem na nutnost rozsáhlejších legislativních změn. Jednotlivé změny již nebudou přímo souviset se vstupem do podnikání nebo působením v podnikání z pohledu registračních a jiných povinností podnikatele nebo oznamovacího a informačního charakteru vůči státní správě. V praxi může jít např. o změny v oblasti úpadkového práva nebo zrychlení vymahatelnosti práva. V této fázi má být především řešena problematika úpadkového práva, problematika obecné úpravy právnických osob apod. Cílovým stavem realizace projektu ZAP je především ulehčení nezbytných administrativních postupů a kroků při zahájení a v průběhu podnikání jak pro fyzické, tak i právnické osoby, podnikající resp. hodlající podnikat v režimu živnostenského zákona, přičemž projekt v budoucnu nevylučuje integraci dalších druhů podnikání. Uvedený záměr sleduje zejména vytvoření uceleného systému lokálně dostupných CRM pro začínající podnikatele, které jsou vytvořeny stávající soustavou živnostenských úřadů. Tato specializovaná pracoviště by plnila úlohu základních registračních míst pro podnikatelskou veřejnost nejen při vstupu do podnikání, ale i v dalších fázích jejich podnikatelské činnosti. (Živnostenský úřad) Slánské Sokolky cvičily v Praze XIV. všesokolského sletu v Praze se vedle tisícovek cvičenců z celé ČR, Slovenska a řady hostů z dalších částí světa účastnilo také 18 děvčat a 17 žen Tělocvičné jednoty Sokol Slaný se svými cvičitelkami. Už hromadný odjezd v sobotu 1. července od slánské sokolovny byl plný nadšení a těšení. Rozloučit se, popřát hezký sportovní týden a zamávat odjíždějícím cvičenkám přišli rodiče, starosta slánského Sokola br. L. Dobner, náčelník odboru Sokolské všestrannosti br. J. Ruml a někteří další členové výboru a cvičitelského sboru TJ. Na pražské dojmy a zážitky ze slavnostních sletových dnů jsme se zeptali jedné z předních organizátorek nácviku sletových skladeb, cvičitelky a cvičenky v jedné osobě, sestry Martiny Hortové Jak vás Praha přijala? Musím říct, že velmi dobře. Budečská župa pro nás zajistila perfektní ubytování v ZŠ Petřiny jih. Vedení školy k nám bylo velice vstřícné a kuchyně opravdu výbor-

7 strana 7 ná. Na cvičiště a do vnitřní Prahy to bylo co by kamenem dohodil. To bylo naše velké plus proti některým jiným župám, které dojížděly třeba i přes celé město. Celý týden byl plný nezapomenutelných dojmů. Ať už se jednalo o zkoušky na rozpáleném stadionu, nebo o toulky Prahou a přátelská setkání s dalšími účastníky sletu. Vše bylo naprosto bezprostřední, kontakty všude po celé Praze. To v nás probouzelo velmi hezký pocit takové zvláštní, obrovské pospolitosti. Jaký program pro vás pořadatelé připravili? Nádherný, dynamický byl sobotní večer v Sazka aréně, s předváděnými ukázkami činnosti České obce sokolské (ČOS). V bohatém programu, který uvedl sdružený pěvecký sbor ČOS, zaujaly zejména komponovaná vystoupení gymnastiky, cvičení na trampolínách, míčové sporty, mažoretky, akrobatický rokenrol, představili se hosté ze zahraničí a byli odměňováni zasloužilí sportovci ČOS. Nedělní průvod pro nás znamenal nejprve prodloužené čekání, protože naše župa byla až v druhé polovině mnohatisícového průvodu; toto čekání jsme si ale bohatě vynahradili pohodou a nadšením v průvodu starou Prahou na Staroměstské náměstí. V jedné z nejoblíbenějších skladeb Rozkvetlá louka si zatančila také oranžová devítka našich mladších žákyň. Jejich skladba byla nadšeně aplaudována. Hned po nich, spolu se cvičenci žup z celé republiky i ze zahraničí, vystoupila i poslední skupina slánských Sokolek ve skladbě Výlet s aerobikem. Cvičení na stepech, na hudbu Ivana Mládka, bylo nejen pěkně a perfektně provedené, ale také velmi náročné a fyzicky vydatné. Po skončení poslední skladby Chlapáci II byl slet slavnostně ukončen spuštěním vlajek České republiky a ČOS za zvuků slavného husitského chorálu. Po dojemném rozloučení účastníků z naší Budečské župy jsme pak už za bujarého zpěvu ujížděli autobusem domů. Malé sletové dozvuky s poděkováním chystá pro své cvičence a cvičitele výbor slánského Sokola na počátek září. Uznání a poděkování patří všem, kteří město Slaný a slánský Sokol na XIV. všesokolském sletu reprezentovali. Martině Hortové za vyčerpávající informace děkuje a všem do dalších let hodně sportovního vyžití a úspěchů přeje za výbor TJ Sokol Slaný Libor Dobner, starosta TJ. Ve volném čase jsme se toulali Prahou. Nejoblíbenějším místem našich toulek byl Petřín rozhledna, bludiště, muzeum J. Cimrmana a pak Hradčany, Malá Strana, Karlův most atd. Jak byly organizovány secvičné sletových skladeb? Zkoušky byly náročné, zejména pro tropická vedra. Naštěstí byla všem cvičencům dodávána balená voda a od druhého dne chladily na seřadišti cvičence osvěžující gejzíry z kropícího vozu. Také díky této prevenci přečkali všichni cvičenci náročné počasí ve zdraví, v dobré kondici a ve skvělé náladě. Jak jste si užívaly sletová vystoupení? Obrovskou podporu od samého začátku měli cvičenci Věrné gardy ve skladbě Ta naše písnička česká. Hašlerovy písničky s nimi zpívali snad všichni přihlížející a dojatě aplaudovali bezchybný výkon sokolských seniorů. Otevřením hromadných vystoupení XIV. sletu byla středa. Naše děvčata se v gymnastické skladbě Sluníčka, která nadchla tribuny, představila jako první. Hned po nich následovala skladba Léto. Na podmanivou hudbu Hradišťanu si v ní zatančila i devítka slánských žen. Potom následovaly další skladby, mezi nimi i Pohoda mužů a žen České asociace sportu pro všechny a Slovensko do toho, skladba slovenských Sokolů cvičená na hudbu oblíbené skupiny Elán. Druhý den sletových vystoupení čtvrtek přenášela ČT2 a navštívil je i prezident Václav Klaus. Cvičení bylo zahájeno živým obrazem a prolétáváním dvou živých opeřených sokolů. Slánská sluníčka s cvičitelkou a náčelnicí Sokola Slaný ve sletovém areálu ještě v civilu. Foto M. Hortová

8 strana 8 Ještěd ve Slaném Je velmi příjemné, jestliže se ve Slaném realizuje kulturní počin, jehož význam přesahuje hranice města. A velmi milé je, když akci uspořádají organizátoři sobě i okolí pro radost, aniž by žádali město či kraj o dotace či jinou formu pomoci. V ulici Pod Ungeltem se to povedlo manželům Míše a Edovi Seghmanovým, když zde počátkem května zahájili výstavu libereckého fotografa Jiřího Jiroutka nazvanou Fenomén Ještěd, která trvala až do poloviny července. Kromě fotografií o rozměru 1 1 metr výstava představila i několik unikátních exponátů, které s Ještědem neodmyslitelně souvisejí nově zrestaurovaný kavárenský nábytek (z původního interiérového vybavení architekta Binara se dochovalo jen pár kousků) či originální jídelní servis a nápojové sklo zapůjčené sklářem Karlem Wünschem, který soupravu určenou výhradně pro Ještěd navrhoval (jde o unikátní památku, neboť tato výbava byla prakticky pár dnů po otevření hotelu a restaurace rozkradena). Jiří Jiroutek, přítomný při slavnostním otevření k Fenoménu Ještěd řekl: Výstava je součástí projektu, který vznikl asi před šesti sedmi lety, kdy jsem po delší době navštívil restauraci na Ještědu a byl zhrozen stavem této vyjímečné stavby, zvláště interiérů. Vznikl soubor fotografií představený na výstavě, který se stal základem nejdříve pro kalendář Fenomén Ještěd 2005 a také pro postupně vznikající publikaci, kterou jsem vydal v roce V knize jsem použil i archivní snímky od různých autorů, v zájmu zachování autenticity okamžiků vzniku stavby. Během shromažďování materiálů a podkladů pro přípravu knihy se mi podařilo objevit několik vzácných kousků nábytku a původního vybavení interiérů restaurace a kavárny na Ještědu. Jsou to vzácné zbytky v držení soukromých osob, neboť původní vybavení bylo rozprodáno a zničeno, v případě unikátního jídelního a nápojového servisu rozkradeno. Některé z těchto exponátů jsem nechal zrestaurovat, závěsné křeslo vyrobit v replice podle původní výkresové dokumentace. Jídelní servis je zapůjčen od autora návrhu Karla Wünsche, sedací nábytek - křesílka z kavárny a stoleček, jídelní židle a stůl z restaurace a závěsné křeslo, jejichž autorem je architekt Otakar Binar, jsou zatím k vidění pouze na této výstavě. Doufám též, že tato výstava vzbudí opětovný zájem o stavbu Karla Hubáčka, který byl oceněn cenou Augusta Perreta, a Ještěd se dočká rekonstrukce a uvedení do původního stavu. První krokem je vyhlášení stavby národní kulturní památkou. Výstava, koncipovaná jako putovní, měla premiéru v Liberci, od 31. března do 7. května proběhla instalace včetně nábytku a dobových návrhů a skic v galerii Jaroslava Fragnera v Praze a poté už putovala do Slaného. Dalšími plánovanými zastávkami jsou např. katedra Obal knihy Fenomén Ještěd architektury v Brně, mimopražské prostory Národního muzea, švýcarský kanton St. Galen či Rotterdam. Již nyní však vzbudil projekt zájem v zahraničí a tak bude výstava Fenomén Ještěd v roce 2008 součástí expozice o umění a architektuře za železnou oponou v období studené války v londýnském muzeu Victoria & Albert. Ti, kteří výstavu či publikaci neshlédli, se mohou o projektu informovat na adrese www. fenomenjested.cz. Pavel Bartoníček, místostarosta Cykloturistika na Slánsku Jedním z možných projektů, na které budou některé subjekty v letech moci získat finanční prostředky z fondů Evropské unie i z dotačních titulů Středočeského kraje, je podpora cykloturistiky. Město Slaný se již roku 2003 účastnilo jednání o První cyklotrase na Slánsku, která byla plánovaná ze Slaného přes Žižice, Hobšovice, Beřovice, Zlonice, Dřínov, Královice a Otruby zpět do Slaného. Tato jednání však dosud nevedla k cíli, stejně jako i další projekty, které jsou nyní ve stádiu studií. Město Slaný proto zvažuje tvorbu projektu (jednoho či více), který by zlepšil možnosti cykloturistiky nejen pro Slaňáky a obyvatele okolních obcí, ale nalákal by milovníky jízdy na kolech i ze vzdálenějších míst, včetně Prahy. Návrhy, které byly zpracovány, jsou ke zhlédnutí na internetové adrese Městského úřadu ve Slaném Chtěl bych proto požádat všechny aktivní cykloturisty i ostatní občany, aby předložené návrhy prostudovali a případné doplnění, připomínky či další podněty mi poslali elektronicky na nebo nechali v podatelně městského úřadu. Pavel Bartoníček, místostarosta

9 strana 9 MSTO SLANÝ MSTSKÝ ÚAD, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ A DM DTÍ A MLÁDEŽE,,OSTROV SLANÝ vyhlašují IV. RONÍK SOUTŽE SLÁNSKÝ TYLÍSTEK 2007 VÝTVARNÁ A FOTOGRAFICKÁ SOUTŽ Téma : Zvíátka v lese Výtvarný projev: (libovolná technika a formát) Fotografie: (libovolný formát, barva) A. Jednotlivci: B. Jednotlivci: I.kat. pedškolní vk do 7 let I. kat. pedškolní vk do 7 let II.kat let II.kat let III.kat let III.kat let IV.kat let IV.kat let U všech prací je nutné uvést jméno, píjmení, vk, bydlišt, kategorii. Zhotovené práce zasílejte do na adresu Dm dtí a mládeže OSTROV, Tebízského 163, Slaný, s oznaením,,soutž Slánský tylístek IV.roník. Zaslané práce se nevrací, zstávají majetkem vyhlašovatele soutže. Vyhlášení výsledk soutže : kvten 2007

10 strana 10 Přemyslovské střední Čechy ve Slaném Období 2007 až 2013 bude poslední velkou šancí, kdy bude možné žádat o dotace ze strukturálních fondů. Díky programu Leader+ Osvojování schopností se otevírá možnost společně si během dalších pár měsíců ujasnit, kam bude MAS Přemyslovské střední Čechy směřovat jaké si stanoví priority, jaké obecní, mikroregionální či podnikatelské projekty nebo projekty neziskových organizací jsou nejdůležitější a které budou odpovídat potřebám všech členů místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy a celému regionu a zároveň se připravit na to, abychom mohli co nejefektivněji dosáhnout na chystané dotační tituly z evropských fondů i ze státního či krajského rozpočtu. V rámci programu LEADER+ Osvojování schopnosti, který je spolufinancovaný Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem Evropské unie, proběhly v měsíci červnu a červenci dva workshopy strategického týmu, kde členové místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy aktualizovaly svůj strategický plán rozvoje. Hlavním cílem akce je mít připravený strategický plán až do úrovně jednotlivých projektů. Účastníci strategického plánování tak mají možnost detailně poznat a posoudit stávající strategický plán a jeho součásti, vyhodnotit jeho aktuálnost a eventuálně jej společně změnit tak, aby nejlépe odpovídal současnému stavu a potřebám místní akční skupiny v horizontu nejbližších let. Smyslem workshopů strategického plánování je také naučit se principům i postupům strategického plánování a osvojit si rovněž komunikační dovednosti, které jsou pro jeho sestavení nezbytné. Osvojování uvedených dovedností probíhá na konkrétních datech a projektech, které budou v nejbližší budoucnosti realizovány a zároveň napomáhá všem zúčastněným členům formulovat společné cíle. Dva koncerty v kostele sv. Jakuba Občanské sdružení Wotrubia pořádá koncem prázdnin v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub (Slaný) dva koncerty v neděli 20. srpna od 16 hodin a v pátek 1. září od 21 hodin. Na oba koncerty je vstupné dobrovolné. V prvním workshopu, konaném ve Slaném v městském centru Grand, za asistence zkušeného moderátora dr. Klůse, členové strategické komise zpřesnili vize, ve druhém workshopu, který proběhl dne rovněž v městském centru Grand, ve Slaném, se zaměřili na strategické oblasti a priority rozvoje regionu a formulovali silné stránky, slabiny, příležitosti i hrozby budoucího rozvoje území místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy. Pro další práci na aktualizaci strategického plánu se zúčastnění rozdělili do čtyř pracovních skupin, které budou postupně aktualizovat jednotlivá opatření a jejich cíle a naplňovat je konkrétními projekty. Na nedělním koncertu 20. srpna vystoupí chomutovská skupina IGRIC (http://igric.ic.cz/), hrající hudbu celého světa, především z období středověku (Čechy, Německo, jižní Evropa, Skotsko, Irsko, arabské země). Při své produkci kterou členové nazývají středověká world music používají repliky středověkých nástrojů (šalmaje, flétny, fidulu, cistru a různé druhy bubnů). Druhou akcí bude již 12. ročník tradičního koncertu při svíčkách v pátek 1.září, konaný pod záštitou královského města Slaný. Na klasickou kytaru zahrají profesor HAMU v Praze Milan Zelenka a profesor konzervatoře v Teplicích Ozren Mutak, kteří vystupují pod názvem DUO BOEMO. Na programu budou díla autorů jako Wiliam Byrd, Adam Michna, Fernando Carulli, Milan Tesař, Enrico Granados, Johanes Brahms a Grigorias Dinicu. Pavel Bartoníček

11 strana 11 Slánská radnice

12 strana 12 Výzkum reliktního záření Rozhodující pro přijetí kosmologického modelu rozpínajícího se vesmíru byly výsledky získané v roce 1965 Arno Penziasem a Robertem Wilsonem. Tito dva američtí radioastronomové uveřejnili v časopise Astrophysical Journal krátké sdělení, že Země je obklopena v každém směru chladným mikrovlnným elektromagnetickým zářením kosmického pozadí. V tu chvíli si jen málokdo uvědomoval, že byla právě odstartována nová epocha zkoumání počátku našeho vesmíru. Mikrovlnné záření je pro nás klíčovým důkazem, že před 13,7 miliardami lety se zrodil vesmír společně s prostorem a časem. V laboratořích Bellovy společnosti byla začátkem šedesátých let zkonstruována speciální anténa pro spojení s družicí Echo pomocí rádiových vln. Penzias a Wilson začali pomocí této antény měřit rádiová záření naší Galaxie. Konkrétním cílem měření měly být oblasti mimo rovinu Mléčné dráhy. První výsledky nebyly uspokojivé, přijímací šestimetrová anténa měla příliš velký šum. Zpočátku byl šum připisován technickým nedostatkům v zesilovačích elektroniky antény. Po pečlivé analýze šumu však pozorovatelé docházejí k závěru, že to, co anténa zachycuje, je rádiové záření odpovídající záření černého tělesa o teplotě 2,7 K. Toto záření přicházelo ve stejné intenzitě ze všech směrů kosmického prostoru. Nezávislost záření na směru potvrzovala, že záření nepochází ze zdrojů v naší Galaxii. Brzy se ukázalo, že existence mikrovlnného záření je nesporným důkazem událostí, které se ve vesmíru odehrávaly během několika stovek tisíc roků po Velkém třesku. Současně byla tak potvrzena teorie Velkého třesku, tak jak ji předpokládali George Gamov, Alexandr Fridman a Georges Lemaitre. Pro chladné mikrovlnné záření kosmického pozadí se proto ujal název reliktní záření. Arno Penzias a Robert Wilson získali za svůj objev Nobelovu cenu za fyziku. Rádiová anténa, jež umožňovala získat objev mikrovlnného záření, měla omezenou rozlišovací schopnost přijímače, který mohl detekovat teplotu reliktního záření jen s přesností 0,5 K. Specializované mikrovlnné radiometry měly postupně čím dál tím lepší parametry, postupně se z nich staly efektivní nástroje pro zkoumání raného vesmíru. Proč bylo naše pozorování raného vesmíru omezené jen na rádiovou část elektromagnetického záření? Proč nebyly použity výkonné dalekohledy pro sledování v oblasti optického spektra? V hlubokém dávnověku ve vesmíru totiž neexistovaly ani hvězdy ani galaxie, dokonce tehdejší vesmír byl pro viditelné záření naprosto neprůhledný. Přibližně let po Velkém třesku došlo v raném vesmíru k významné události. Volné elektrony se sloučily s protony a vznikl vodík. Navždy se tak záření oddělilo od hmoty, začaly vznikat hvězdy a galaxie. Vesmír se stal průhledným pro elektromagnetické záření. Reliktní záření se v důsledku rozpínání vesmíru rychle ochlazovalo, jeho fotony ztrácely energii. Tím, že se vesmír od té doby zvětšil více než tisícinásobně, více než tisícinásobně poklesla i teplota reliktního záření, takže v současné době má neškodných 2,725 K a dění hmoty ve vesmíru ovlivňuje jen nepatrně. Nehledě na to, že se s reliktním zářením po 14 miliard let kromě natahování způsobené rozpínáním vesmíru vlastně nic nedělo, znamená, že v sobě nese informaci o tom, jak svět vypadal v době, kdy vesmír měl podobu neprůhledného plazmatu o teplotě K. K významným okamžikům výzkumu reliktního záření bylo vypuštění družice COBE (Cosmic Background Explorer), která odstartovala v roce 1989 na oběžnou dráhu kolem Země. Podle měření družice COBE je reliktní záření dosti izotropní, ale ne zcela homogenní. Na mapě celooblohové přehlídky mikrovlnného záření byly patrné oblasti teplejší a chladnější fluktuace, které se liší od průměrných hodnot. Mise družice COBE byla ukončena na konci roku Nejnovějším projektem v oblasti výzkumu reliktního záření je sonda WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) vypuštěná v roce Během jednoho roku byly pomocí družice uskutečněny dvě kompletní přehlídky mikrovlnné oblohy, což postačilo k sestavení první, nebývale podrobné mapy. Teoretické modely vesmíru měly co vysvětlovat, měly se o co opírat. Rázem se dostalo odpovědi na řadu otázek, které trápily celé generace kosmologů, kosmologie se stala ze spekulativní vědy, kde si mohl každý hlásat, co chtěl, vědou se solidními základy. Bylo potvrzeno, že současná rychlost rozpínání vesmíru, tak jak je popsána Hubblovou konstantou, činí (74±4) km/s/mpc. Tato hodnota se velice dobře shoduje s pozorováním získaným Hubblovým kosmickým teleskopem. Současně se tak vyřešil problém s určením stáří vesmíru, jež bylo stanoveno na 13,7 miliardy roků. Zároveň byl potvrzen již dříve pozorovaný fakt, že rychlost rozpínání vesmíru se zvyšuje, což je důsledkem působení odpudivé gravitace tzv. temné energie, jenž se svými 73% je tou nejvýznamnější složkou hmoty. Sonda WMAP výrazně přispěla i přesnějšími výsledky měření hustoty vesmíru. Hustota vesmíru je zřejmě rovna přesně hustotě kritické. To znamená, že žijeme ve vesmíru, který je ve velkých měřítcích naprosto plochý, čili můžeme bez obav používat euklidovskou geometrii a troufale tvrdit, že součet všech vnitřních úhlů trojúhelníku je roven 180. Zcela jistě sonda WMAP bude pokračovat dále ve svém výzkumu a jistě neřekla své poslední slovo. Ale už nyní se počítá s nástupcem, který by měl navázat na sondu WMAP, a dále zpřesnit její měření. V roce 2007 by měla raketa Ariane-5 vynést na oběžnou dráhu a posléze do oblasti libračního centra L2 (Lagrangeovy body) sondu Planck, pojmenovanou podle německého fyzika Maxe Placka, který byl jedním ze zakladatelů kvantové mechaniky. Sonda s dalekohledem o průměru 1,5m

13 strana 13 by měla opět sledovat reliktní záření, ovšem tentokrát v daleko širším rozsahu frekvencí. Rozlišovací schopnost zařízení by měla umožnit sledovat rozdíly pěti miliontin stupně. Misi pořádá ESA (Europen Space Agency) a je jejím prvním projektem plánovaným v novém tisíciletí. Cílem mise této sondy je získat ještě podrobnější mapu teplotních fluktuací a polarizace reliktního záření tak, aby nám získaná data posloužila jako rozhodující nástroj pro testování a další zpřesňování modelů vesmíru. Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna Slaný PROGR AM MĚSTSKÉ HVĚZDÁRNY NA SRPEN 2006 Pozorování oblohy dalekohledem Večerní astronomická pozorování se konají za bezmračné oblohy každou středu, čtvrtek, pátek a sobotu. Čas prohlídek 21.00, 21.30, a hodin. Předpokladem k pozorování je vždy jasné počasí. Pozorování každého objektu je doprovázeno odborným výkladem. V případě nepříznivého počasí je podán výklad k přístrojovému vybavení kopule. Od 20. srpna do 3. září bude Městská hvězdárna pro veřejnost uzavřena. Následovalo samotné pasování na školáky: děti dostaly barevnou šerpu s nápisem Školáček 2006 a dárečky na památku - knihu a pohádkové pexeso. Společně s rodiči jsme si zazpívali známou letní písničku Jo, třešně zrály a naši motýlkovou hymnu. A nakonec zavřít oči, nešvindlovat!, na děti čekalo překvapení : krásný jahodový dort. Přejeme všem dětem hezké prázdniny, hodné paní učitelky, ať se jim ve škole líbí. Školka plná pohody, třída Motýlci, Zdena Papíková Loučení se školkou v Mš Dolíky Vždy koncem června se loučíme s odcházejícími předškoláčky. Letos jsme se rozhodly na naší mateřské škole zavést novou tradici: Slavnostní pasování na školáky. Akce probíhala odpoledne za účasti rodičů. Na slavnostní hudbu, ve svátečním oblečení děti nastoupily před rodiče. Paní učitelka všechny uvítala. Vzpomněli jsme na uplakané zvykání na školku, na spoustu společných her s paními učitelkami i legrace s kamarády, co všechno jsme se ve školce naučili. O tom, že když něco končí, tak něco nového začíná, děti zazpívaly písničku. Pétanque v Otrubech Sportovní odpoledne pro malé i velké v Otrubech. V rámci sportovního odpoledne ve Slaném-Otrubech se v sobotu 12. srpna bude konat IV. ročník turnaje v pétanque. Celý program začíná v 16 hodin zápisem účastníků a od pokračuje vlastním turnajem, který se bude jako již tradičně hrát na 3 hřištích. Členové občanského sdružení Wotrubia se na všechny účastníky již těší, občerstvení je zajištěno restaurací U Jožky. OS Wotrubia Zástupci firmy Pivovary Staropramen při jednání v kanceláři starosty (28. 6.) (foto Pavel Vychodil)

14 strana 14 Výpis z činnosti městské policie od do se na služebnu dostavil občan ze Slaného a odevzdal nalezenou peněženku. V peněžence se kromě dokladů vedoucích ke ztotožnění majitele nacházela i částka Kč. Peněženka byla následně předána majiteli. Poctivému nálezci strážníci děkují v přijali strážníci oznámení z plovárny, kde se měl nacházet muž, který odmítal zaplatit vstupné. Po z jištění totožnosti hlídka muže vykázala. Jelikož ale během řešení události slovně napadal jak pracovníky plovárny, tak i strážníky, byl případ předán PK MěÚ Slaný ve oznámila obsluha baru, že mají v podniku podnapilého muže, který se chová agresivně a odmítá zaplatit útratu. Hlídka provedla na místě nezbytné úkony a muže vykázala. Jelikož se ale muž po chvíli vrátil, byla na místo přivolána Policie, která ho předvedla na Policii k dalšímu opatření ve vyjížděli strážníci na žádost PČR k případu napadení občana. Hlídka na místě z jistila, že muži bylo vyhrožováno druhým mužem zabitím a navíc na něho bylo mířeno zbraní. Na místo byla okamžitě pro podezření ze spáchání trestného činu přivolána hlídka policie, která provedla v součinnosti se strážníky nezbytné úkony k z jištění a zajištění pravděpodobného pachatele a důkazů. Případ je dále v šetření Policie ČR řešili strážníci rušení nočního klidu občanem, který si ve demoloval vlastní byt. Hlídka muže zklidnila, ale jelikož s ní odmítal přestupek rušení nočního klidu řešit, byl případ předán PK MěÚ Slaný v oznámila občanka, že má podezření, že se v jednom z bytů panelového domu nachází mrtvola. Hlídka po příjezdu na místo podle zápachu z uvedeného bytu usoudila, že se podezření jeví jako pravděpodobné, a na místo přivolala Policii. Ta po otevření bytu podezření potvrdila. Policie si případ na místě převzala oznámil na služebnu telefonicky občan, že v jedné ze slánských restaurací začíná pravděpodobně hořet. Strážníci na místě zjistili, že hoří odpadkový koš a hrozí rozšíření požáru na další prostory. Využili oprávnění prostor otevřít a oheň uhasili. Následně vyrozuměli majitele, který se poté na místo dostavil v bylo na služebnu oznámeno, že pod restaurací Hamburk leží žena. Na místě strážníci z jistili, že se ženě udělalo nevolno. Hlídka přivolala RZS, která ženu převezla do nemocnice v oznámili pracovníci ČD, že na nádraží mají dvě zfetované osoby, které ve vestibulu budí veřejné pohoršení. Hlídka na místě osoby ztotožnila, z místa je vykázala a případ předala PK MěÚ Slaný v oznámila obsluha baru, že mají v podniku dva neplatící zákazníky, kteří jsou vulgární a odmítají zaplatit útratu. Namístě byly z jištěny dvě osoby. Vzhledem k agresivitě jedné z nich byla na místo přivolána hlídka Policie, která agresivního muže předvedla na služebnu Policie k dalšímu opatření zajišťovali strážníci prostřednictvím záchranné stanice AVES odchyt zraněného liščete, které srazilo auto. Na lišče upozornila občanka telefonicky z jistili strážníci při kontrole podezřelé osoby v Blahoticích, že se jedná o osobu, po které bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Strážníci muže z Ústí nad Labem zadrželi a předali Policii. Pavel Štěpánek, velitel městské policie v oznámila barmanka, že mají v podniku neplatícího podnapilého hosta, který jim vyhrožuje a hází po nich sklenice. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o známou firmu, D. R. Vzhledem k agresivitě muže, který napadal nejen obsluhu, ale i strážníky, byli tito donuceni použít proti výtržníkovi donucovací prostředky a pouta. V poutech byl muž předveden na Policii k dalšímu řešení v oznámil občan, že do domu v Šultysově ulici lezou oknem tři osoby. Strážníci všechny tři osoby zadrželi, a jelikož tyto nebyly schopny prokázat totožnost, byly předvedeny na Policii ČR. Tam se ukázalo, že to jsou dělníci, cizí státní příslušníci, kteří ztratili od domu, kde jsou ubytováni, klíče. Starosta Rubík porovnává plány se skutečnou výstavbou v areálu bývalých kasáren

15 strana 15 Knihovna V. Štecha informuje POBOČKA NA DOLÍKÁCH Vážení čtenáři a návštěvníci pobočky knihovny Na Dolíkách, jistě jste si povšimli, že v letních měsících je pobočka uzavřena. Za celých 16 let, pobočka byla otevřena 1. listopadu 1990, jsme tak dlouhou přestávku neměli. V letošním roce k tomu máme důvod. Stěhujeme pobočku do nových, větších prostor. Od 4. září 2006 budeme poskytovat knihovní služby v 3. základní škole Rabasova ulice č. 821 v místnosti vedle školní jídelny. K hledání nových prostor jsme přistoupili s ohledem na počet čtenářů a návštěvníků pobočky a zkvalitňování služeb. Dosavadní prostory nám neumožnily rozšíření volného výběru knih, větší počet stanic veřejného internetu a nebyl zde žádný prostor pro další vzdělávací aktivity knihovny. I tak bych chtěla poděkovat dosavadnímu majiteli, Městu Slanému, že nám umožnil činnost knihovny na sídlišti Dolíky. Zjistili jsme, že tato služba je na sídlišti vítaná. Průměrně v otevírací den navštívilo pobočku 56 čtenářů a uskutečnili až 170 výpůjček. návštěvníky knihovny, děti, dospělé a pro maminky s kočárky je připraven boční, bezbariérový, vchod. Než pobočku 4. září 2006 otevřeme, zvu její čtenáře do knihovny na Masarykově náměstí 159. Otevírací doba je uvedena v tomto čísle Slánské radnice nebo na našich webových stránkách http.//kvs.slansko.cz a na telefonním čísle Na závěr chceme poděkovat vedení 3. ZŠ, jmenovitě řediteli školy Mgr. Martinu Hrabánkovi za nabídku prostor pro knihovnu a za vstřícný a věcný přístup při budování a stěhování pobočky. Věříme, že běžný chod školy a knihovny se bude navzájem doplňovat, tak jak to známe z jiných knihoven umístěných v prostorách škol. Naďa Rollová, knihovna LETNÍ OTVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY Oddělení pro děti, Masarykovo nám. 159 telefon Po 9 16, Pá 9 16 Oddělení pro dospělé studovna, čítárna, středisko regionální literatury, veřejný internet, Masarykovo nám. 159, telefon , Po 9 16, Út 9 18, St zavřeno, Čt 9 18, Pá 9 16 Půjčovna pro dospělé a děti, veřejný internet Na Dolíkách 506, tel , ZAVŘENO Půjčovna pro dospělé a děti, veřejný internet Dolín 14, Po, St, Pá VSTUPNÍ CHODBA KNIHOVNY Od 7. července do 31. srpna Slánský čtyřlístek Co uděláš s (z) pet lahví. Výstava prací soutěže, kterou uspořádal Odbor životního prostředí Městského úřadu Slaný. Stěhování pobočky Dolíky A co nabídneme návštěvníkům v nových prostorách? Především pobočka bude automatizovaná tak, jak to znají návštěvníci knihovny na Masarykově náměstí. Čtenářům nabídneme katalog knih a časopisů vystavený na počítači, 3 stanice veřejného internetu, meziknihovní výpůjční službu, rezervaci knih po internetu, koutek pro děti a další služby. Připravujeme nabídku vzdělávacích aktivit pro žáky a pedagogy 3. ZŠ i veřejnost. Pro pobočku a hlavní budovu platí jeden čtenářský průkaz a jeho majitel může využívat služby obou míst. Rozšířili jsme otevírací dobu z původních 12 na 20 hodin týdně. Navštívit nás budete moci v pondělí hodin, v úterý hodin a ve čtvrtek 8 12 a hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se Vám bude v nových prostorách líbit a strávíte zde mnoho příjemných chvil při výběru knih, četbě časopisů nebo vyhledávání na internetu. Na pobočku zveme všechny Slavnostní předání šeku na Kč od Pivovarů Staropramen zleva vedoucí OŽP ing. Mohylová, místostarosta ing.bartoníček a starosta RNDr. Rubík (foto P. Vychodil)

16 strana 16 Nový principál Slánské scény Divadelní soubor Královského města Slaného Slánská scéna má od 1. června 2006 nového šéfa, kterým byl tajným hlasováním valné hromady téměř jednomyslně zvolen dlouholetý člen souboru, herec a režisér Tomáš Vott. Přebírá tak žezlo principála po Karlu Vidimském, jenž vedl slánské divadelníky od roku Tomáše Votta i Karla Vidimského můžete vidět na jevišti městského divadla ve Slaném v hlavních rolích detektivního příběhu Roberta Thomase Past, kterou Slánská scéna bude po prázdninách stále reprizovat. Přejeme slánským divadelníkům spoustu úspěšných premiér pod vedením nového šéfa souboru. Ivo Horňák Programová skladba sezóny 2006/2007 předplatné! říjen 2006 Bricaire Lassayques Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete? V titulní roli: Ondřej Vetchý, dále hrají Kateřina Hrachovcová, Jaromír Dulava, Nela Boudová, Dana Černá, Martina Hudečková, Petr Čtvrtníček, Bob Klepl a další. říjen 2006 Carlo Goldoni Sluha dvou pánů Inscenace byla v roce 2005 vyhodnocena jako divácky nejúspěšnější počin Středočeského divadla Kladno a Lukáš Homola si za titulní roli odnesl cenu za herecký výkon a cenu pro nejoblíbenějšího herce sezóny! listopad 2006 John Patrick Podivná paní Savageová Hraje Divadlo Příbram v hlavní roli Nina Divíšková. prosinec 2006 Ken Ludwig Lo stupendo aneb Tenor na roztrhání Divadlo na Vinohradech Praha. Hrají: Václav Vydra, Simona Postlerová, Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Zlata Adamovská/Barbora Munzarová, Hana Maciuchová/Gabriela Vránová a další. leden 2007 Milan Kopecký Dveře aneb pane vy jste náhoda Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl a Jana Stryková. Tomáš Vott a Karel Vidimský v hlavních rolích detektivky Roberta Thomase Past (foto Jiří Jaroch) Divadelní sezóna 2006/2007 Odbor kultury městského úřadu ve Slaném připravil na divadelní sezónu v Městském divadle ve Slaném dvě programové řady. Řadu večerního divadelního předplatného poslední volná místa v hledišti budou nabídnuta k prodeji od pátku 1. září 2006 a řadu volného prodeje. Doufáme, že vás nabízené tituly zaujaly, a těšíme se na setkání v hledišti Městského divadla ve Slaném. Přesné datum každého představení bude známo vždy jeden měsíc před plánovaným uvedením titulu. Informaci naleznete v obvyklých tiskovinách, na plakátovacích plochách, v Infocentru nebo na internetové adrese Městského divadla ve Slaném. únor 2007 Axel Hellstenius Chvála bláznovství Něžně drsná komedie divadla Kalich Praha. Herecký koncert bratrů Vladimíra a Michala Dlouhých. březen 2007 Alois a Vilém Mrštíkové Maryša Středočeské divadlo Kladno. Hrají: Eva Nádaždyová, Zuzana Mixová, Zdeněk Dolanský, Radim Jíra, Lenka Zbranková a další. duben 2007 Peter Shaffer Veřejné oko Hrají: Klára Issová, Lukáš Vaculík a Hynek Čermák. duben 2007 A. P. Čechov Tisíc a jedna vášeň (večer nečekaně směšných her o lásce) Hrají: Taťjana Medvecká, Lilian Malkina, Jaromír Meduna a Lukáš Jurek. květen 2007 Leonard Gershe Motýli Vojta Kotek, Klára Jandová, Valérie Zawadská a Richard Trsťan v love story plné humoru a nečekaných poznání.

17 strana 17 Srpen v Infocentrum Slaný Nové informační stojany Infocentra Slaný byly instalovány na recepci Víceúčelové sportovní haly a Aquaparku. Budou sloužit k umisťování propagačních a informačních materiálů o městě a okolí a chceme jimi návštěvníkům těchto sportovních zařízení dát tip, kam se mohou jít ve městě a okolí podívat, co navštívit. Nabídka pohlednic regionu se neustále rozrůstá. Do dnešního dne se zapojilo celkem 49 obcí, které nabídly pohlednice svých obcí do prodeje v Infocentru. Kdo je příznivcem historického povídání o Slánsku od Libora Dobnera, tak se může těšit na další, úplně nová,vydání Kulturně historické putování Slánskem číslo 9, 10, 11. Vycházkou číslo 9 a 10 budeme putovat ze Slaného do zajímavých míst na severozápadě, trasa číslo 11 nás zavede naopak na jihovýchod. Noví průvodci by měli vyjít v září Drobná regionální publikace Čtyři tvrziště na Slánsku Hradečno, Humniště, Ostrov a Řisuty je k dostání ve slánském Infocentru. Vydala Nadace České hrady v roce 2006 v edici Zapomenuté hrady, tvrze a místa Slánské náměstí a bývalá kolej piaristů neděle 6. srpna Legendární zaniklá pohostinství středa 9. srpna Slaný a Václav Nejtek neděle 13. srpna Slaný v proměnách věků Pamětní desky a slavní rodáci čtvrtek 17. srpna Wilsonova ulice a Městské divadlo Slaný v proměnách věků sobota 19. srpna Velvarská brána Slaný v proměnách věků Slánské náměstí a bývalá kolej piaristů pátek 25. srpna Legendární zaniklá pohostinství sobota 26. srpna Kostel svatého Václava v Ovčárech Z náměstí do kostela Nejsvětější Trojice Město v hradbách a kostel sv. Gotharda neděle 3. září Wilsonova ulice a Městské divadlo Z náměstí do kostela Nejsvětější Trojice Dále nabízíme barevnou mapu s místy, kde se dají zakoupit ručně vyrobené dřevěné exkluzivní poštovní pohlednice. Slaný má dvě s vyobrazením kostela sv. Gotharda a s kaplí Božího hrobu. TURISTICKÁ SEZÓNA VE SLANÉM 2006 pátek 4. srpna Wilsonova ulice a Městské divadlo Slaný v proměnách věků sobota 5. srpna Slánské hřbitovy Infocentrum Slaný, Masarykovo nám. 159, Slaný, telefon a fax: duben říjen po pá 9 17; so, ne, svátky NA KOMENDĚ vinárna, kavárna, čajovna Komenského náměstí 83, naproti ZŠ Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu. TOMÁŠ ZÁBOREC v prostorách naší kavárničky představuje svá originální a krásná díla. Přijďte na sklenku vínka a potěšte se pohledem, který pohladí duši Ve všední dny otevřeno od 12 hodin! V so a ne od 16 a vždy do 22, nebo dle zájmu! Rezervace: VINOTÉKA U JANA AMOSE Komenského náměstí druh výborných sudových vín!!!! bílá: ervená: Müller Thurgau 45,- Frankovka ROSE 50,- Veltlínské zelené 45,- Frankovka 50,- Ryzlink vlašský 50,- Modrý Portugal 50,- Muškát moravský 60,- Cabernet Sauvignon 60,- Tramín ervený 60,- Crinza - Španlsko 68,- Vino Bohemia, spol. s r.o. Těšíme se na Vaši návštěvu! po pá 10 12, 13 18, So 9 12 Mobil:

18 strana 18 Dětské divadelní představení Michala Nesvadby MICHAL K SNÍDANI představení se uskuteční v neděli 27. srpna v 16 hodin v Letním kině ve Slaném pro případ deště je připraven náhradní prostor v Městském divadle ve Slaném vstupenky jsou v předprodeji od 1. července v Papírnictví Kratochvílová, Cukrárna U Grunta a Infocentrum Slaný

19 strana 19 Slánské pamětihodnosti Slánská hora, Štechové a krásný rozhled Rád putuji po Českém středohoří, a proto také ctím Slánskou horu (330 m. n. m. ) vzdálenějšího bratříčka Lovoše, Milešovky a Radobýlu; a svým způsobem ji zdravím každý den cestou z autobusu; je to inspirativní poezie dne všedního i svátečního - po levé straně starobylý gotický kostel sv. Gotharda a po pravé Slánská hora, osídlená v pravěku; všichni víme, že její tvář je nejkrásnější na jaře a na podzim. Nedokáži ji poznávat jako přírodovědec, k tomu nejsem vybaven, ale tak nějak vcítěním chápu, že se jedná o skvostný přírodní výtvor a laicky obdivuji krystalizaci vyvřelin. Všichni víme, že Slánská hora je ale víc než přírodní výtvor, je součást české kulturní krajiny a v regionu je poznávacím znamením Slaného proto se také objevila na logotypu města. Je to také hora Štechů Václava Štecha a jeho syna prof. V. V. Štecha. Václav Štech ve Slánském obzoru (1940) vzpomíná, jak měl od roku 1868, kdy se do Slaného přistěhoval, Slánskou horu denně na míse, rekapituluje historii jejího objevování jako významné prehistorické památky, a to i v souvislosti s počátky působení slánského muzea. Připomněl také pozapomenutou osobnost pana Holvega, který byl jakýmsi prvním kustodem Slánské hory a pilným sběratelem tamních pravěkých památek, které jsou uloženy v Národním muzeu. Václav Štech dále upozornil na význam trojice křížů na vrcholu, které dal vztyčit Bernard Ignác z Martinic a které jsou dokladem zbožnosti tehdejšího pána města a sloužily putujícím i jako orientační bod v barokní krajině oznamující, že se blíží k městu Slanému. To bylo v době, kdy byl ještě vrch nezalesněn. Zatímco Václav Štech o Slánské hoře vydal poetické svědectví, profesor Václav Vilém Štech se jí energicky zastal v době, kdy jí hrozil zánik. V roce 1967 vyšel jeho článek v Literárních novinách Technika proti člověku. Dodnes na nás zapůsobí pronikavá Štechova charakteristika jejího významu je monumentálním a význačným motivem úrodného řepařského kraje modeluje a charakterizuje pracovité území, skýtá znamenitý materiál. Osmdesát let jsem slyšel tlukot kladiv a klapot kladívek štěrkařů pana Zahrádky, kteří po kouscích ulamovali z táhlého svahu A najednou síla techniky Bude-li třeba, zrušíme třeba Říp řekl zástupce tehdejšího města tento výrok, toto rouhání mě zděsilo a osvětlilo jeden z osudových konfliktů doby, kdy technika pokračuje a nedbá hodnot, které ničí a za něž mluví cit pokračoval Štech. Nakolik jsme dál na počátku 21. století? Když zaměníme slovo technika za případnější termíny naše sobectví, náš konzumní způsob života myslím si, že se často rouháme stejně Ne, nejsem znalec Slánské hory, ani té přírodní, ani té prehistorické, ale postupně se ji učím poznávat. Snažím se zaposlouchat do ozvěny kroků těch, kteří na Slandu putovali přede mnou, kteří se těšili jako já z krásného rozhledu. Při pohledu z vrchu na město se nám také dostává správného měřítka a najednou se můžeme obdivovat středověké monumentalitě Slaného. Ostatně zkuste si na místě v duchu rekonstruovat opevnění podle dochovaných úseků hradby, Černé bašty a Velvarské brány. Budete možná překvapeni, jakým mohutným dojmem na vás zapůsobí. A pohled shůry na město představuje pro nás i kýžený odstup od věcí, se kterými denně žijeme a často nás zahlcují. Na vrcholu Slánské Barokní kresba Slánské hory, údajně od samotného B. I. z Martinic hory jsme najednou tak trochu nad nimi. Nějak si uvědomujeme tu velikost i malost různých dob slánské historie a v těchto souvislostech poznáváme sami sebe. Ale je to i pohled, který zavazuje, pokud náš úděl bereme vážně. A tak rád stoupám na Slánskou horu, abych se potěšil přírodou, rozhledem a tepajícím životem města viděného shůry, mám tam své přátele a známé (Vladimír Přibyl) Měsíčník Slánská radnice vydává Městský úřad Slaný. Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný. Telefon: Fax: Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Bartoníček, místostarosta města Slaného. Členové redakce: Ing. Petr Kolačkovský, Ivo Horňák. Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č. j. RK/39/99. Návrh grafické úpravy: Jan Renner Signum Sazba a DTP: Ivo Horňák. Tisk: Tiskárna Kočka. Toto číslo vyšlo 4. srpna Uzávěrka byla 28. červencea Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.

20 Želevčice 5, Slaný, tel: , Co se děje Na Hrášku? PLACENÁ INZERCE ŘADOVÉ DOMY I. ETAPY PRODÁNY Vzhledem k velkému zájmu o realizovanou výstavbu byl prodán poslední z rozestavěných domů I.etapy! V tomto okamžiku má tedy již všech dokončených, nebo rozestavěných a dokončovaných domů svého majitele a velká část z nich je již předána proběhla kolaudace dalšího z dokončených bloků s 8 jednotkami a v této etapě tedy již zbývá zkolaudovat pouze poslední blok, který má 13 domů. Také z II.etapy je již rezervována řada jednotek. Stále ještě je však určitá možnost výběru a v případě zájmu je tedy vhodné seznámit se již nyní s nabídkou a vybrat si právě ten domek, který bude vyhovovat právě Vám. Domy II.etapy budou dokončeny v druhé polovině příštího roku! VÝSTAVBA SAMOSTATNÝCH BYTOVÝCH DOMŮ Velké změny zaznamenávají parcely, které byly prodány jednotlivým vlastníkům k individuální výstavě. Většina domů je již rozestavěna a prostor tak dává představu o budoucím vzhledu této části areálu. Zejména rychlost výstavby u těch majitelů, kteří zvolili některý z montovaných systémů je ohromující. Již nyní je vidět, že tato výstavba plynule naváže na stávající zástavbu rodinných domů a celá čtvrť bude logickým pokračováním městské zástavby. VÝSTAVBA BYTOVÝCH JEDNOTEK Již na první pohled je viditelný posun ve výstavbě bytových jednotek. U prvního z bytových domů byla vztyčena ocelová konstrukce dostavovaného 3.patra a proběhlo její vyzdění. V těchto dnech začíná montáž střešních konstrukcí a připravuje se betonáž obou schodišť. Ta méně viditelná, ale neméně rozsáhlá část prací se skrývá v dolních podlažích. V těchto patrech jsou provedeny vnitřní příčky a dokončují se rozvody elektro, ale také vody a vedení odpadů. Tyto rozvody jsou stejně jako u rodinných domů v případě přání zákazníka upravovány již nyní tak, aby vyhovovaly budoucím záměrům o rozmístění nábytku, instalaci koupelny a kuchyňské linky. V těchto patrech také již začaly práce na vnitřních omítkách. Ing. Ladislav Leksa ( )

SLÁNSKÁ RADNICE SLOVO NA ÚVOD DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM

SLÁNSKÁ RADNICE SLOVO NA ÚVOD DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 6 ročník x červen 2007 DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM Ve dnech 11. až 13.

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

Slánská radnice. Slaný a jeho fámy pokračování. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného. Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII.

Slánská radnice. Slaný a jeho fámy pokračování. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného. Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII. Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý z nás prožívá ve své práci situace

Více

Slánská radnice. Novoroční ohňostroj 2007 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ VE SLANÉM. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Novoroční ohňostroj 2007 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ VE SLANÉM. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Prosinec ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, tento tradiční předvánoční sloupek se nepíše lehce. Rád bych Vám, milí čtenáři,

Více

S LÁ N S KÁ R A D N I C E

S LÁ N S KÁ R A D N I C E Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 10 ročník x říjen 2007 ZASTUPITELSTVO MĚSTA VYTVOŘILO FOND OBNOVY DOMŮ VE SLANÉM Poradní sbor starosty již před

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 LISTY 6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 Vysoká sokolská pocta pro město Lysá nad Labem Květinová slavnost... 1 Slavnosti Labe...

Více

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 7 ročník XVIII červenec / srpen 2015 Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti V sobotu 6. června

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz (II.) Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz (II.) Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Srpen 2004 Číslo 8 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, o letních měsících se říká, že je to

Více

Život MNICHOVIC 8/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce. ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH

Život MNICHOVIC 8/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce. ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH Život 8/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce...1 2. Mše s primasem českým...2 3. Mariánská pouť Rádia Blaník...3 4. Rockování bez bariér...4

Více

zdarma číslo 6 ročník XVI červen 2013

zdarma číslo 6 ročník XVI červen 2013 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XVI červen 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, koncem května jsme slavnostním zahájením

Více

Necháme si zapálit zem pod nohama?

Necháme si zapálit zem pod nohama? informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 5 ročník XV květen 2012 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, mám pro vás několik zpráv a informací,

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

S LÁ N S KÁ R A D N I C E

S LÁ N S KÁ R A D N I C E Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného S LÁ N S KÁ R A D N I C E zdarma číslo 9 ročník x Září 2007 P r á c e n a p ř í p r a v ě r e v i t a l i z a c e h i s t o r i c k é h o

Více

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK TÉMA MĚSÍČNÍKU: CESTA PORCELÁNU PROPOJÍ BAVORSKO SE ZÁPADNÍMI ČECHY ZDARMA 11 2012 Strana č. 2 Cesta porcelánu Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem

Více

Pokud si přečtete tyto řádky, tak vás zcela

Pokud si přečtete tyto řádky, tak vás zcela informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 9 ročník XIV září 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, jsem povahou spíše trpělivý člověk. Tuto

Více

Volby do zastupitelstva se konají 10. a 11. října

Volby do zastupitelstva se konají 10. a 11. října + navíc speciální příloha: KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 vyšlo 1. října 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Velký přehled investic ve městě: 2010 2014 Rozhovor s místostarostou nejen o sportu Vítězem Ecce Homo Historic je

Více

E-aukce na dodávky elektrické energie a plynu pro domácnosti

E-aukce na dodávky elektrické energie a plynu pro domácnosti Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 5 ročník XVI květen 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, minulý měsíc jsem psal o tradici městských

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 10 2014 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu Evropská nadace EURO Natur uděluje každým rokem prestižní ceny za mimořádný přínos k ochraně přírody a

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu Tradice Loutkářské Chrudimě Z obsahu vybíráme: ČERVEN 2007 Z jednání Rady města Chrudim 2 Místo pod stromy na Novoměstské pozvánka na 2. plánovací odpoledne

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala K www.mestokralupy.eu www.kralupskyzpravodaj.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou září / 2014 15,- Kč Nejvyšší stupeň požárního poplachu v Kralupech Krátce po 22. hodině v pátek 8.

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

Milovníci královny sportů se konečně dočkali!

Milovníci královny sportů se konečně dočkali! Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 8 ročník XVI září 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, mám pro Vás několik dobrých zpráv. Nejprve

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Čestné občanství města pro tři pedagogy

Čestné občanství města pro tři pedagogy Ročník XIII. číslo 4 (162) Sobota 30. dubna 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31. KVĚTNA Uzávěrka: 23. května DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 20. KVĚTNA V SEMILECH Informace

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolín se připravuje na rekonstrukci autobusového nádraží

bleskově z města stručně z radnice Kolín se připravuje na rekonstrukci autobusového nádraží měsíčník Městského úřadu v Kolíně duben 2013 ročník 19 číslo 4 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Město Kolín udělilo poprvé v historii Cenu města Kolína. Jejím držitelem se stal malíř, grafik, keramik,

Více