Ceník sektorového nábytku "PRAKTIK 2"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník sektorového nábytku "PRAKTIK 2""

Transkript

1 Ceník sektorového nábytku "PRAKTIK 2" platný od

2 TECHNICKÝ POPIS SEKTOROVÉHO NÁBYTKU "PRAKTIK 2" Sektorový nábytek "PRAKTIK 2" svým rozsahem umožòuje vytváøet neomezené množství rùzných sestav v rùzném barevném provedení. Je urèen pøedevším pro zdravotnictví, domovy sociální péèe a kanceláøe. Pøední nábytkové plochy mohou být zhotoveny z melaninových hladkých desek opatøených po obvodì ABS hranami (cena1), nebo z profilovaných laminovaných MDF (cena2). Pøi vytváøení sestav lze otáèením celých skøínìk vytvoøit ze skøínìk spodních, skøíòky horní, nebo otoèením dveøí úchytkami dolu. U jednodveøových skøínìk je nutné uvést zda bude otevírání pravé nebo levé (závìsy dveøí vlevo nebo vpravo) a zda je tato skøíòka horní nebo spodní. Dle pøání lze jednotlivé skøíòky a skøínì opatøit zámky. U zásuvek lze použít centrální zamykání nebo zámek pouze v horní zásuvce. Pro zdravotnictví a kanceláøský nábytek se používají jednoduché tvary kovových úchytek, pro domovy sociální péèe z bezpeènostních dùvodù jsou to úchytky soustružené, nebo ohebné z kùže. Skøíòky stojící na podlaze mohou být vybaveny rektifikovatelnými nohami od firmy "REHAU", na které se po vytvoøení koneèné sestavy pomocí pøíchytek nasunou soklové dílce opatøené tìsnícím profilem pro možnost mokrého úklidu. Druhou variantou jsou samostatné rektifikovatelné nohy, které vytvoøí volný prostor pod skøíòkami s možností rovnìž snadného a mokrého úklidu. Vìtšinou u kanceláøských sestav lze pod skøíòky použít nízkých rektifikovatelných kulatých kluzákù. Takto lze vytvoøit vedle stolových sestav nízké skøíòkové sestavy, které je nutné výškovì dorovnat krycími deskami o stejné síle jako jsou stolové desky. V horní èásti skøíòkových sestav lze použít zakonèovacích vìncových lišt z profilovaných MDF desek nebo z melaninových desek s ABS hranou. Tyto lišty se dají použít i pod horní skøíòky pracovních (kuchyòských) sestav. Jídelní, pracovní a konferenèní stolky mohou mít kovové nebo døevìné nohy. Tento sektorový nábytek "PRAKTIK 2" lze doplnit stolovou øadou kanceláøského nábytku "PROFIL". Stoly se vyrábí s rektifikovatelnými kovovými nebo plnými deskovými podnožemi. V ceníku máme uvedenou pouze základní øadu lùžek a matrací. Nabídka je širší a to dle rùzného postižení pacienta (klienta). Pro kompletní vybavení nìkterých speciálních pracoviš jsme schopni nabídku rozšíøit o další sortiment zdravotnického nábytku a doplòkù. V pøípadì zvláštních požadavkù lze tento sektor doplnit i atypickými prvky. Pøi zaøizování složitìjších interiérù tímto nábytkem je možné využít našich služeb. V pøípadì návrhu konkrétní objednávky prosíme o zaslání jednoduchého nákresu pro možnost kontroly. Všechny ceny jsou uvedeny bez 19% DPH (pokud není u ceny uvedeno jinak).

3 Z-S 961 DP 90 x 60 x ,- Kè 6345,- Kè Z-S 961 šat skøíò šatní 90 x 60 x ,- Kè 5777,- Kè Z-S 961 šat/pol skøíò dìlená šatní, police 90 x 60 x ,- Kè 6655,- Kè Z-S 961 N 90 x 58 x ,- Kè Z-S 661 DP 60 x 60 x ,- Kè 4625,- Kè Z-S 661 šat skøíò šatní 60 x 60 x ,- Kè 4285,- Kè Z-S 661 šat 2x skøíò šatní 2x 60 x 60 x ,- Kè 4862,- Kè Z-S 661 N 60 x 58 x ,- Kè Z-S 461 DP 45 x 60 x ,- Kè 3791,- Kè Z-S 461 šat skøíò šatní 45 x 60 x ,- Kè 3659,- Kè Z-S 461 šat 2x skøíò šatní 2x 45 x 60 x ,- Kè 4044,- Kè Z-S 461 DK skøíò dveøe, koše 45 x 60 x ,- Kè 12334,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha strana 1

4 Z-S 461 N 45 x 58 x ,- Kè Z-S 461 DP+T skøíò policová s uzam. skøíòkou 45 x 60 x ,- Kè 4704,- Kè Z-S 961 šat / DP+T skøíò dìlená šatní, police, s uzam.skøíòk. 90 x 60 x ,- Kè 6985,- Kè LÉKÁRNY HLUBOKÉ Z-S 461 L - lékárna na tøídìní lékù skøíò na pøípravu a ukládání lékù pro pacienty s trezorkem jednodveøová 45 x 60 x ,- Kè 9266,- Kè Z-S 461 L - lékárna na tøídìní lékù skøíò na pøípravu a ukládání lékù pro pacienty s trezorkem dvoudveøová 90 x 60 x ,- Kè 14782,- Kè strana 2 ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

5 Z-S 962 DP 90 x 60 x 126,5 3225,- Kè 4276,- Kè Z-S 962 PD skøíò posuvné dveøe 90 x 60 x 126,5 3388,- Kè 4460,- Kè Z-S 962 DS skøíò dveøe sklo v rám. 90 x 60 x 126,5 4390,- Kè 5515,- Kè Z-S 962 žal skøíò žaluzie, police 90 x 58 x 126,5 5269,- Kè Z-S 962 R skøíò registr 8 zás. 90 x 60 x 126, ,- Kè 13836,- Kè Z-S 962 N 90 x 58 x 126,5 2091,- Kè Z-S 662 DP 60 x 60 x 126,5 2412,- Kè 3164,- Kè Z-S 662 D2P skøíò 2x dveøe, police 60 x 60 x 126,5 2732,- Kè 3946,- Kè Z-S 662 DL skøíò vestavba lednice 60 x 60 x 126,5 1849,- Kè 2601,- Kè Z-S 662 žal skøíò žaluzie, police 60 x 58 x 126,5 4220,- Kè Z-S 662 N 60 x 58 x 126,5 1756,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 strana 3

6 Z-S 462 DP 45 x 60 x 126,5 2184,- Kè 2728,- Kè Z-S 462 DK skøíò dveøe, koše 45 x 60 x 126,5 6573,- Kè 7098,- Kè Z-S 462 DS skøíò dveøe sklo v rám. 45 x 60 x 126,5 2815,- Kè 3284,- Kè Z-S 462 žal skøíò žaluzie, police 45 x 58 x 126, Kè Z-S 462 R skøíò registr 4 zás. 45 x 60 x 126,5 6931,- Kè 7477,- Kè Z-S 462 N 45 x 58 x 126,5 1588,- Kè Z-S 362 DP 30 x 60 x 126,5 1919,- Kè 2216,- Kè Z-S 362 R skøíò registr 6 zás. 30 x 60 x 126,5 7522,- Kè 7839,- Kè strana 4 ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

7 Z-S 963 DP 90 x 60 x ,- Kè 2554,- Kè Z-S 963 DR skøíò dveøe, rohová 90 x 60 x ,- Kè 2219,- Kè Z-S 963 DL skøíò vestavba lednice 90 x 60 x ,- Kè 2506,- Kè Z-S 963 PD skøíò posuvné dveøe 90 x 58 x ,- Kè 2686,- Kè Z-S 963 žal skøíò žaluzie, police 90 x 58 x ,- Kè Z-S 663 D2P skøíò 2x dveøe, police 60 x 60 x ,- Kè 2054,- Kè Z-S 663 DP skøíò 1x dveøe, police 60 x 60 x ,- Kè 1814,- Kè Z-S 663 žal skøíò žaluzie, police 60 x 58 x ,- Kè Z-S 663 DL skøíò vestavba lednice 60 x 60 x ,- Kè 1779,- Kè Z-S 663 Z skøíò na odpad. koš se zásuvkou 60 x 60 x ,- Kè 2487,- Kè Z-S 663 Z2 skøíò zásuvky 2x velká 60 x 60 x ,- Kè 3944,- Kè Z-S 663 Z3+1 skøíò zásuvky 3x + 1 velká 60 x 60 x ,- Kè 4477,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha strana 5

8 Z-S 663 Z4 skøíò zásuvky 4x 60 x 60 x ,- Kè 3884,- Kè Z-S 663 Z5 skøíò zásuvky 5x 60 x 60 x ,- Kè 4356,- Kè Z-S 463 DK skøíò dveøe, koše 45 x 60 x ,- Kè 6195,- Kè Z-S 463 DP 45 x 60 x ,- Kè 1649,- Kè Z-S 463 DS skøíò dveøe sklo v rám. 45 x 60 x ,- Kè 2028,- Kè Z-S 463 žal skøíò žaluzie, police 45 x 58 x ,- Kè Z-S 463 Z3+1 skøíò zásuvky velká 45 x 60 x ,- Kè 4166,- Kè Z-S 463 Z4 skøíò zásuvky 4x 45 x 60 x ,- Kè 3589,- Kè Z-S 463 Z5 skøíò zásuvky 5x 45 x 60 x ,- Kè 4045,- Kè Z-S 463 Z6 skøíò zásuvky 6x 45 x 60 x ,- Kè 4576,- Kè Z-S 463 Z skøíò na odpad. koš se zásuvkou 45 x 60 x ,- Kè 2343,- Kè Z-S 463 Z1+2R skøíò zásuvky 1 + 2x registratura 45 x 60 x ,- Kè 5473,- Kè strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

9 Z-S 363 DP 30 x 60 x ,- Kè 1457,- Kè Z-S 363 Z4 skøíò zásuvky 4x 30 x 60 x ,- Kè 3304,- Kè Z-S 363 Z5 skøíò zásuvky 5x 30 x 60 x ,- Kè 3648,- Kè Z-S 363 NRK roh koncový 36 x 58 x ,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 strana 7

10 STOLOVÉ KARTOTÉKY (pùda zvrchu, plná záda) + kluzáky Z-S 473 Z1+2R skøíò zásuvky 1 + 2x registratura 45 x 70 x ,- Kè 4931,- Kè Z-S 483 Z1+2R skøíò zásuvky 1 + 2x registratura 45 x 80 x ,- Kè 5328,- Kè KONTEJNERY POJÍZDNÉ (pùda zvrchu, plná záda) Z-K 455 Z2+1R kontejner zásuvky 2 + 1x registratura 45 x 52 x ,- Kè 4026,- Kè Z-K 465 Z2+1R kontejner zásuvky 2 + 1x registratura 45 x 62 x ,- Kè 4188,- Kè Z-K 455 Z4 kontejner zásuvky 4x 45 x 52 x ,- Kè 3848,- Kè Z-K 465 Z4 kontejner zásuvky 4x 45 x 62 x ,- Kè 4121,- Kè KONTEJNERY POJÍZDNÉ STOMATOLOGICKÉ (pùda zvrchu, plná záda) Z-KP kontejner mobilní stomatologický Kontejner pojízdný, zásuvky na nástroje, možnost vnitøního èlenìní doobjednáním pøihrádek 45 x 60 x ,- Kè 6995,- Kè Z-KVPN kontejner výšk. nast. stomatolog. Kontejner na výškovì nastavitelném køíži pojízdný, zásuvky na nástroje, možnost vnitøního èlenìní doobjednáním pøihrádek 45 x 60 x ,- Kè 8994,- Kè strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

11 Z-S 931 DP 90 x 38 x ,- Kè 5629,- Kè Z-S 931 šat/pol skøíò dìlená šatní, policová 90 x 38 x ,- Kè 5810,- Kè Z-S 931 N 90 x 36 x ,- Kè Z-S 631 DP 60 x 38 x ,- Kè 4333,- Kè Z-S 631 šat skøíò šatní 60 x 38 x ,- Kè 4187,- Kè Z-S 631 N 60 x 36 x ,- Kè Z-S 431 DP 45 x 38 x ,- Kè 3492,- Kè Z-S 431 N 45 x 36 x ,- Kè Z-S 331 NRK roh koncový 36 x 36 x ,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 strana 9

12 Z-S 932 DP 90 x 38 x 126,5 2736,- Kè 3787,- Kè Z-S 932 PD skøíò posuvné dveøe 90 x 36 x 126,5 2878,- Kè 3949,- Kè Z-S 932 DS skøíò dveøe sklo v rám. 90 x 38 x 126,5 3894,- Kè 4771,- Kè Z-S 932 S skøíò sklo 90 x 36 x 126,5 2996,- Kè Z-S 932 žal skøíò žaluzie, police 90 x 36 x 126,5 4847,- Kè Z-S 932 N 90 x 36 x 126,5 1602,- Kè Z-S 932 ND, dveøe 90 x 38 x 126,5 2438,- Kè 2974,- Kè Z-S 932 NPD, posuvné dveøe 90 x 36 x 126,5 2377,- Kè 2912,- Kè Z-S 932 NDS, dveøe sklo v rámu 90 x 38 x 126,5 3183,- Kè 3498,- Kè Z-S 932 N žal, žaluzie 90 x 36 x 126,5 3836,- Kè Z-S 932 NOR otevøená registratura 90 x 36 x 126,5 2964,- Kè strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

13 Z-S 632 DP 60 x 38 x 126,5 2329,- Kè 2932,- Kè Z-S 632 S skøíò sklo 60 x 36 x 126,5 2643,- Kè Z-S 632 žal skøíò žaluzie, police 60 x 36 x 126,5 3791,- Kè Z-S 632 N 60 x 36 x 126,5 1365,- Kè Z-S 632 ND, dveøe 60 x 38 x 126,5 2096,- Kè 2398,- Kè Z-S 632 N žal, žaluzie 60 x 36 x 126,5 3791,- Kè Z-S 632 NZ5, zásuvky 5x 60 x 38 x 126,5 3891,- Kè 4122,- Kè Z-S 632 NOR otevøená registratura 60 x 36 x 126,5 2191,- Kè Z-S 432 DP 45 x 38 x 126,5 1876,- Kè 2401,- Kè Z-S 432 DS skøíò dveøe sklo v rám. 45 x 38 x 126,5 2601,- Kè 2919,- Kè Z-S 432 S skøíò sklo 45 x 36 x 126,5 2023,- Kè Z-S 432 žal skøíò žaluzie, police 45 x 36 x 126,5 3348,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha strana 11

14 Z-S 432 N 45 x 36 x 126,5 1246,- Kè Z-S 432 ND, dveøe 45 x 38 x 126,5 1726,- Kè 1994,- Kè Z-S 432 NDS, dveøe sklo v rámu 45 x 38 x 126,5 2144,- Kè 2271,- Kè Z-S 432 N žal, žaluzie 45 x 36 x 126,5 2935,- Kè Z-S 432 NZ5, zásuvky 5x 45 x 38 x 126,5 3525,- Kè 3679,- Kè Z-S 332 DP 30 x 38 x 126,5 1649,- Kè 1945,- Kè Z-S 332 S skøíò sklo 30 x 36 x 126,5 1831,- Kè Z-S 332 N 30 x 36 x 126,5 1128,- Kè Z-S 332 ND, dveøe 30 x 38 x 126,5 1792,- Kè 1944,- Kè Z-S 332 NZ5, zásuvky 5x 30 x 38 x 126,5 3203,- Kè 3270,- Kè Z-S 332 NRK roh koncový 36 x 36 x 126,5 1408,- Kè strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

15 Z-S 933 DP 90 x 38 x ,- Kè 2476,- Kè Z-S 933 PD skøíò posuvné dveøe 90 x 36 x ,- Kè 2596,- Kè Z-S 933 DS skøíò dveøe sklo v rám. 90 x 38 x ,- Kè 2964,- Kè Z-S 933 S skøíò sklo 90 x 36 x ,- Kè Z-S 933 žal skøíò žaluzie, police 90 x 36 x ,- Kè Z-S 933 N 90 x 36 x ,- Kè Z-S 933 N2P, 2 police 90 x 36 x ,- Kè Z-S 933 DN skøíò dveøe nika 90 x 38 x ,- Kè 2361,- Kè Z-S 633 DP 60 x 38 x ,- Kè 1997,- Kè Z-S 633 S skøíò sklo 60 x 36 x ,- Kè Z-S 633 žal skøíò žaluzie, police 60 x 36 x ,- Kè Z-S 633 N 60 x 36 x ,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha strana 13

16 Z-S 633 N2P, 2 police 60 x 36 x ,- Kè Z-S 633 DN skøíò dveøe, nika 60 x 38 x ,- Kè 2027,- Kè Z-S 633 Z4 skøíò zásuvky 4x 60 x 38 x ,- Kè 3602,- Kè Z-S 633 Z5 skøíò zásuvky 5x 60 x 38 x ,- Kè 4073,- Kè Z-S 663 NRV skøíò roh vnitøní 62,4 x 62,4 x ,- Kè Z-S 333 NRK roh koncový 36 x 36 x ,- Kè Z-S 433 DP 45 x 38 x ,- Kè 1583,- Kè Z-S 433 DS skøíò dveøe sklo v rám. 45 x 38 x ,- Kè 1901,- Kè Z-S 433 S skøíò sklo 45 x 36 x ,- Kè Z-S 433 žal skøíò žaluzie, police 45 x 36 x ,- Kè Z-S 433 N 45 x 36 x ,- Kè Z-S 433 N2P 2 police 45 x 36 x ,- Kè strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

17 Z-S 433 DN skøíò dveøe, nika 45 x 38 x ,- Kè 1595,- Kè Z-S 433 Z4 skøíò zásuvky 4x 45 x 38 x ,- Kè 3322,- Kè Z-S 433 Z5 skøíò zásuvky 5x 45 x 38 x ,- Kè 3783,- Kè Z-S 333 DP 30 x 38 x ,- Kè 1363,- Kè Z-S 333 N 30 x 36 x ,- Kè Z-S 333 N2P, 2 police 30 x 36 x ,- Kè Z-S 333 DN skøíò dveøe nika 30 x 38 x ,- Kè 1432,- Kè Z-S 333 Z4 skøíò zásuvky 4x 30 x 38 x ,- Kè 3019,- Kè Z-S 333 Z5 skøíò zásuvky 5x 30 x 38 x ,- Kè 3402,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 strana 15

18 Z-S 934 DP 90 x 38 x ,- Kè 2403,- Kè Z-S 934 žal skøíò žaluzie, police 90 x 36 x ,- Kè Z-S 934 N 90 x 36 x ,- Kè Z-S 634 DP 60 x 38 x ,- Kè 1857,- Kè Z-S 634 žal skøíò žaluzie, police 60 x 36 x ,- Kè Z-S 634 N 60 x 36 x ,- Kè Z-S 664 NRV skøíò roh vnitøní 62,4 x 62,4 x ,- Kè Z-S 334 NRK roh koncový 36 x 36 x ,- Kè Z-S 434 DP 45 x 38 x ,- Kè 1581,- Kè Z-S 434 žal skøíò žaluzie, police 45 x 36 x ,- Kè Z-S 434 N 45 x 36 x ,- Kè Z-S 334 DP 30 x 38 x ,- Kè 1308,- Kè strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

19 Z-S 334 N skøíòka nika 30 x 36 x ,- Kè Z-S 614 N skøíòka nika polièky 60 x 16 x ,- Kè Z-S 414 N skøíòka nika polièky 45 x 16 x ,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 strana 17

20 Z-P60 polièka na stìnu 60 x 20 x ,- Kè Z-P90 polièka na stìnu 90 x 20 x ,- Kè Z-P180 polièka na stìnu 180 x 20 x ,- Kè Z-PO147 polièka s osvìtlením pravá nebo levá 147 x 15,5 x 15,5 1466,- Kè Z-PZ 90 polièka nad stùl se zrcadlem 90 x 36 x 80,7 1424,- Kè Z-PS Z2 90 prac. stùl 2x zásuvka 90 x 60 x ,- Kè 2595,- Kè Z-VS 45 vìšáková stìna 45 x 2 x ,- Kè 1718,- Kè Z-VS 60 vìšáková stìna 60 x 2 x ,- Kè 2272,- Kè Z-ZS 45 zrcadlová stìna 45 x 2 x ,- Kè 1305,- Kè Z-ZS 60 zrcadlová stìna 60 x 2 x ,- Kè 1691,- Kè Z-B 45 botník 45 x 34 x ,- Kè Z-B 60 botník 60 x 34 x ,- Kè strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

21 Z-PS 96 A prac. stùl, alu nohy 90 x 60 x ,- Kè Z-JS 80 A jídelní stùl, alu nohy 80 x 80 x ,- Kè Z-JS 120 A jídelní stùl, alu nohy 120 x 80 x ,- Kè Z-JS 160 A jídelní stùl, alu nohy 160 x 80 x ,- Kè Z-JS 100 A jídelní stùl, alu nohy ,- Kè Z-KS 60 A konferenèní stolek, alu nohy 60 x 60 x ,- Kè Z-KS 90 A konferenèní stolek, alu nohy 90 x 60 x ,- Kè Z-KS 60 C konferenèní stolek, centrální noha 60 x ,- Kè Z-SS 90 sklápìcí stolek na zeï 90 x ,- Kè Z-O-NIKA11 osvìtlení pod polièku na stìnu - záøivka 25 x 4 x ,- Kè Jídelní stoly je možno objednávat s døevìnou podnoží z masivu buk ceny zùstávají stejné ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 strana 19

22 KRYCÍ DESKY Z-D 960 krycí deska 90 x 60 x 2,2 400,- Kè Z-D 660 krycí deska 60 x 60 x 2,2 322,- Kè Z-D 460 krycí deska 45 x 60 x 2,2 284,- Kè Z-D 360 krycí deska 30 x 60 x 2,2 244,- Kè Z-D 930 krycí deska 90 x 38 x 2,2 307,- Kè Z-D 630 krycí deska 60 x 38 x 2,2 250,- Kè Z-D 430 krycí deska 45 x 38 x 2,2 222,- Kè Z-D 330 krycí deska 30 x 38 x 2,2 194,- Kè Z-D 160 krycí deska bìžný metr... x 60 x 2,2 426,- Kè Z-D 130 krycí deska bìžný metr... x 38 x 2,2 327,- Kè PRACOVNÍ DESKY (Kuchyòské sestavy) Z-DPL-060 deska postform. se zadní lištou - bìžný metr... x 60 x 2,8 759,- Kè (bílý a šedý mr.) 835,- Kè (ostatní dez.) Z-DPL-060 rohový spoj postformingu (pøíplatek za frézování) ,- Kè VÌNCOVÉ ZAKONÈOVACÍ LIŠTY Z-VL-010 vìncová lišta (øímsa) - bìžný metr... x 8 x 1,8 (Lamino)... x 8 x 2,8 (MDF) 81,- Kè (Lamino) 251,- Kè (MDF) strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

23 VESTAVNÉ KERAMICKÉ DØEZY A UMYVADLA (vèetnì sifonu) Z-DK døez keramický 59 x ,- Kè Z-UK umyvadlo keramické vestavné 55,5 x ,- Kè VESTAVNÉ NEREZOVÉ DØEZY (vèetnì sifonu) Z-DNK døez nerez. kruhový prùmìr 41,5 1539,- Kè Z-DNÈ døez nerez. ètvercový 43 x ,- Kè Z-DNOPM døez nerez s odkl. ploškou malý 56 x ,- Kè Z-DNOP døez nerez s odkap. plochou 86 x 43,5 2132,- Kè BATERIE Z-DDN 1+2/3 dvoudøez nerez x ,- Kè Z-BPDR baterie páková ,- Kè Z-K8002 Vestavný koš, obsah 1x22L, 2x11L, 1x4L, èelní výsuv. Pro šíøku skøíòky od 450 mm. - do skøíòky vnìjšího rozmìru 45 cm 5665,- Kè 8002 Z-K bílý Vestavný koš, obsah 13 L, výsuv otevøením dveøí. Pro šíøku skøíòky od 400 mm. - do svìtlosti cm 770,- Kè Z-K chrom Vestavný koš, obsah 13 L, výsuv otevøením dveøí. Pro šíøku skøíòky od 400 mm. - do svìtlosti cm 838,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha strana 21

24 SOKLY pevné ke standardním rozmìrùm Z-SP 90 sokl pevný hl x 55 x 11,4 208,- Kè 347,- Kè Z-SP 60 sokl pevný hl x 55 x 11,4 188,- Kè 306,- Kè Z-SP 45 sokl pevný hl x 55 x 11,4 179,- Kè 286,- Kè Z-SP 30 sokl pevný hl x 55 x 11,4 168,- Kè 265,- Kè 7SP690 7SP660 7SP645 7SP630 Z-SP 90 sokl pevný hl x 33 x 11,4 194,- Kè 311,- Kè Z-SP 60 sokl pevný hl x 33 x 11,4 174,- Kè 270,- Kè Z-SP 45 sokl pevný hl x 33 x 11,4 165,- Kè 250,- Kè Z-SP 30 sokl pevný hl x 33 x 11,4 155,- Kè 229,- Kè 7SP390 7SP360 7SP345 7SP330 NOHY a SOKLY k atypickým skøíním a nebo velkým sestavám 7S0000 Z-NR noha rektifikaèní s pøíchytkou na sokl výška 11,4 30,- Kè 7S0100 Z-NS bm narážecí sokl s tìsnící lištou za bm... x 18 x 11,4 105,- Kè 169,- Kè NOHY se SOKLY ke standardním rozmìrùm Z-SNR+S 90 sada nohou rekt. s nar. soklem a tìs. lištou hl x 55 x 11,4 313,- Kè 444,- Kè Z-SNR+S 60 sada nohou rekt. s nar. soklem a tìs. lištou hl x 55 x 11,4 303,- Kè 414,- Kè Z-SNR+S 45 sada nohou rekt. s nar. soklem a tìs. lištou hl x 55 x 11,4 298,- Kè 398,- Kè Z-SNR+S 30 sada nohou rekt. s nar. soklem a tìs. lištou hl x 55 x 11,4 294,- Kè 382,- Kè 7S0690 7S0660 7S0645 7S0630 Z-SNR+S 90 sada nohou rekt. s nar. soklem a tìs. lištou hl x 33 x 11,4 299,- Kè 410,- Kè Z-SNR+S 60 sada nohou rekt. s nar. soklem a tìs. lištou hl x 33 x 11,4 290,- Kè 378,- Kè Z-SNR+S 45 sada nohou rekt. s nar. soklem a tìs. lištou hl x 33 x 11,4 285,- Kè 362,- Kè Z-SNR+S 30 sada nohou rekt. s nar. soklem a tìs. lištou hl x 33 x 11,4 280,- Kè 347,- Kè strana 22 7S0390 7S0360 7S0345 7S0330 ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

25 SOKLY k rohovým skøíòkám Z-SP ROH58 sokl pevný rohový hloubka x 55 x 11,4 356,- Kè 419,- Kè Z-SP ROH34 sokl pevný rohový hloubka x 33 x 11,4 342,- Kè,381,- Kè 7SPR63 7SPR33 Z-SNR+S ROH58 sada nohou rekt. s nar. roh. soklem a tìs. lištou hl x 55 x 11,4 316,- Kè 401,- Kè Z-SNR+S ROH34 sada nohou rekt. s nar. roh. soklem a tìs. lištou hl x 33 x 11,4 307,- Kè 351,- Kè 7S0R63 7S0R33 Z-NRK noha rektifik.. kov. prùm. 4cm výška 11,4 133,- Kè Z-NRP noha rektifik. plastová výška 11,4 153,- Kè 7NRK00 7NRP00 7K0000 Z-KR2 kluzák rektifikaèní výška 2cm 20,- Kè Z-KR5 kluzák rektifikaèní výška 5cm 48,- Kè 7K0001 ZÁVÌSNÉ KOVÁNÍ Z-ZK závìsné kování k horním skøíòkám (2 kusy) - 80,- Kè 7ZK000 Z-K LZS kovová lišta k zavìšování horních skøíòek (bm) - 63,- Kè 7ZK001 ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 strana 23

26 Z-P 960 police do skøínì 86,4 x 55,2 x 1,8 189,- Kè Z-P 660 police do skøínì 56,4 x 55,2 x 1,8 134,- Kè Z-P 460 police do skøínì 41,4 x 55,2 x 1,8 108,- Kè Z-P 360 police do skøínì 26,4 x 55,2 x 1,8 81,- Kè Z-P 930 police do skøínì 86,4 x 33,4 x 1,8 133,- Kè Z-P 630 police do skøínì 56,4 x 33,4 x 1,8 98,- Kè Z-P 430 police do skøínì 41,4 x 33,4 x 1,8 81,- Kè Z-P 330 police do skøínì 26,4 x 33,4 x 1,8 63,- Kè ZÁMKY DO SKØÍNÍ A KONTEJNERÙ Z-ZR zámek rozvorový ,- Kè Z-Z zámek ,- Kè Z-ZC zámek centrální ,- Kè Z-ZCR zámek centrální na registratury ,- Kè strana 24 ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

27 Z-VL-166 vyšetøovací lùžko s úlož. prostorem 195 x 65 x ,- Kè 4951,- Kè Z-PP-181 pøebalovací pult s úlož. prostorem 100 x 80 x ,- Kè 6006,- Kè Z-VÚP M válenda s úložným prostorem, odklápìcí s molitanovou matrací potaženou inter. látkou 200 x 90 x ,- Kè 7V0001 Z-VÚP Z válenda s úložným prostorem, odklápìcí se zdravotní matrací potaženou inter. látkou 200 x 90 x ,- Kè 7V0002 Z-PDN postel s deskou nepolohovatelnou 206 x 103 x 65 (vnitøní rozmìr 200 x 90), výška ložné plochy bez matrace 38 cm 3836,- Kè 7P0003 Z-PRP postel s roštem polohovacím 206 x 103 x 65 (vnitøní rozmìr 200 x 90), výška ložné plochy bez matrace 38 cm 5342,- Kè 7L0006 7P0004 ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 strana 25

28 LÙŽKA POLOHOVACÍ OBLOŽENÍ K LÙŽKÙM Z-O-PLPP I. obložení døevìné k polohovacím lùžkùm pevným s postranicemi 206 x 98 x 65/90 (vnitøní rozmìr 200 x 90), výška ložné plochy bez matrace 42 cm 2795,- Kè (5%) 7L0005 Z-O-PLP I. obložení døevìné k polohovacím lùžkùm s postranicemi (pokud se neobjednává el.pol.rošt se zdvihem je nutné doobjednat pevné nohy, nebo pojezdová koleèka a nohy pevné) 206 x 98 x 65/90 (vnitøní rozmìr 200 x 90), výška ložné plochy bez matrace 42 cm 2630,- Kè (5%) 7L0006 Z-O-PLPISZ I. obložení døevìné k polohovacím lùžkùm pevným s integrovanými spustitelnými zábranami 206 x 103 x 90 (vnitøní rozmìr 200 x 90), výška ložné plochy bez matrace 42 cm 4806,- Kè (5%) 7L0007 Z-O-PLUISZ I. døevìné obložení k polohovacím lùžkùm universálním s integrovanými spustitelnými zábranami (pokud se neobjednává el.pol.rošt se zdvihem je nutné doobjednat pevné nohy, nebo pojezdová koleèka a nohy pevné) 206 x 103 x 90 (vnitøní rozmìr 200 x 90), výška ložné plochy bez matrace 42 cm 4641,- Kè (5%) 7L0008 Kompletní polohovací lùžka se skládají z Na pøání je možno zhotovit libovolné kombinace, nebo upravit šíøku ložné plochy (dle šíøe výtahu, zárubní...). Døevìného obložení roštu matrace pøíslušenství 7L0005, 7L0006, 7L0007, 7L0008 7L0011, 7L0012, 7L0013, 7L0014, 7L0015, 7L , , , , L0031, 7L0032, 7L0033, 7L0034, 7L0035, 7L0036 VARIANTNÍ PROVEDENÍ TYPÙ ÈEL Z-èelo zaoblené s otvorem typ III. èela lùžek pro zámìnu za plné varianty typu I. 103 x 62/90 Z-èelo rovné s otvorem typ II. èela lùžek pro zámìnu za plné varianty typu I. 103 x 62/90 strana 26 7L200X 7L300X ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

29 ROŠTY K LÙŽKÙM Z-R-M2D 2 dílný rošt, kovový, mech. polohování 200 x ,- Kè (5%) Z-R-M4D 4 dílný rošt, kovový, mech. polohování 200 x ,- Kè (5%) 7L0011 7L0012 Z-R-E5D 5 dílný rošt, kovový, elektr. polohování 200 x ,- Kè (5%) Z-R-E5SD 5 dílný rošt, elektr. polohování, zdvih lož. plo. o 40 cm 200 x ,- Kè (5%) 7L0013 7L0014 Z-R-PP plynová pružina k zvedání zádové èásti roštu 1800,- Kè (5%) Z-R-H5SD 5 dílný rošt, mechanické polohován, zdvih hydraulický o 40 cm 200 x ,- Kè (5%) 7L0018 7L0015 PØÍSLUŠENSTVÍ K LÙŽKÙM Z-P-KN kovové nohy k roštu 7L výška dle pøání 797,- Kè (5%) Z-P-PK pojezdová koleèka k roštùm 7L , 2ks s brzdou, 2 ks bez brz ,- Kè (5%) 7L0031 7L0032 Z-P-HL hrazda k lùžkùm 7L0005 (..6) (..7) - 486,- Kè (5%) Z-P-HH hrazdièka k hrazdì lùžka k lùžkùm 7L0005 (..6) (..7) - 299,- Kè (5%) 7L0033 7L0034 7L0035 Z-P-SZ sklopné zábrany k lùžku, 2ks ,- Kè (5%) ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 7L0036 Z-P-SI stojan na infuzi k lùžku chromovaný - 980,- Kè (5%) strana 27

30 Rozmìry matrací je možno dodat dle pøání zákazníka Z-matrace LUX eko matrace z horké pìny potah snímatelný SAFR paraprodyšný vodoodp. 200 x 90 x ,- Kè (5%) Z-matrace LUX matrace ze studené pìny se snímatelným potahem SAFR paraprodyšný vodoodp. 200 x 90 x ,- Kè (5%) pro nižší riziko proleženin pro støední riziko proleženin Z-matrace EULASTIC antidekubitní matrace ze studené pìny, potah SAFR plus paroprodyšný vodoodpudivý 200 x 90 x ,- Kè (5%) pro vyšší riziko proleženin Z-matrace antidekubitní SOFT Comfort matrace ze studené pìny bez hygienické vrstvy 200 x 90 x ,- Kè (5%) pro støední riziko proleženin Z-matrace antidekubitní SOFT Comfort matrace ze studené pìny s hygienickou vrstvou 200 x 90 (5% DPH) od 7244,- Kè pro støední riziko proleženin Z-Inkontinentní potah Humiditex typ 80 a 100 potah snímatelný na veškeré typy matrací 200 x ,- Kè (5%) ,- Kè (5%) Z dùvodu rùzného rozmìru, širokého sortimentu matrací a potahu dle stupnì zátìže zašleme na vyžádání podrobný ceník a popis matrací. NOÈNÍ STOLKY Z-NSJ noèní stolek jednostranný 44 x 45 x ,- Kè 2604,- Kè Z-NSO noèní stolek oboustranný 44 x 45 x ,- Kè 2959,- Kè Z-NSVDO noèní stolek s výklopnou deskou oboustranný 52,5 x 45 x ,- Kè (5%) 8237,- Kè (5%) Z-KNSVDO kovový noèní stolek s výklopnou deskou oboustranný 50 x 55 x ,- Kè (5%) strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

31 šíøka hloubka výška. 7 X X X XX KLÍÈ K ÈÍSELNÉMU KÓDU: x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x0 01-2x DVEØE, POLICOVÁ 11-1x DVEØE, POLICOVÁ 31 - LEDNICE 41 - TRESORY 51 - ŠATNÍ 61 - ŠATNÍ / POLICOVÁ 71-2x ŠATNÍ 81 - KOMBINACE NIKA, DVEØE 91 - VÝSUVNÉ KOŠE 02 - POSUVNÉ DVEØE 82 - KOMBINACE NIKA, POSUVNÉ DVEØE 03 - DVEØE SKLO V RÁMU 83 - KOMBINACE NIKA, DVEØE SKLO V RÁMU 04 - DVEØE SKLO 05 - ŽALUZIE 85 - KOMBINACE NIKA, ŽALUZIE 06 - ZÁSUVKY 86 - KOMBINACE NIKA, ZÁSUVKY 07 - REGISTRATURY 67 - ZÁSUVKA, REGISTRATURY 08 - NIKA 28 - NIKA 2 POLICE 38 - BOTNÍK 78 - NIKA OTEVØENÁ REGISTRATURA 88 - NIKA ROH - VNITØNÍ, KONCOVÝ 09 - STOLY - PRACOVNÍ, JÍDELNÍ, KONFERENÈNÍ 99 - SKLÁPÌCÍ 00 - KRYCÍ DESKY, ØÍMSY 10 - POLICE DO SKØÍNÍ 20 - ZRCADLOVÉ STÌNY 30 - VÌŠÁKOVÉ STÌNY 40 - POLIÈKY NA STÌNU 50 - POLIÈKY NAD STÙL 60 - POLIÈKY S OSVÌTLENÍM K - KLUZÁK N - NOHA S - SOKL Z - ZÁVÌSNÉ KOVÁNÍ D - DOPLÒKY L - LÙŽKA P - POSTEL V - VÁLENDA (38) (58) (62) , ,

32

V DÉLCE 5 LET. BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ

V DÉLCE 5 LET. BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ "PROGRES" FUNKÈNÍ, POKROKOVÝ, PROGRESIVNÍ NA VÝVOJ TOHOTO INOVOVANÉHO KANCELÁØSKÉHO NÁBYTKU BYLY KLADENY TYTO ZVÝŠENÍ NÁROKY MUSÍ VYTVÁØET PØÍJEMNÉ PRACOVNÍ PROSTØEDÍ A SPLÒOVAT OPTIMÁLNÍ ERGONOMII MUSÍ

Více

BASIC PROČ BASIC? BASIC představení řady BASIC

BASIC PROČ BASIC? BASIC představení řady BASIC BASIC Stavebnicový, ekonomický kancelářský nábytek pro široké uplatnění, vyráběný z dřevotřískových desek laminovaných s odolnými ABS hranami. MATERIÁL / POPIS.. dřevotřísková deska laminovaná tl. 18 mm..

Více

myèky dvoupláš ové 217

myèky dvoupláš ové 217 myèky dvoupláš ové 217 Myèka skla dvoupláš ová S021 Rozmìry (š x h x v)... 420 x 470 x 585 mm Max.výška skla... 210 mm Rozmìr koše... 350x350x120 mm Mycí cyklus... 2 min h 210 Objem vany / bojleru... 11

Více

NÁBYTEK PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA platná od 1. 4. do 31. 5. 2011. Vážení zákazníci,

NÁBYTEK PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA platná od 1. 4. do 31. 5. 2011. Vážení zákazníci, MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA platná od 1. 4. do 31. 5. 2011 NÁBYTEK PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Vážení zákazníci, rádi bychom Vám touto cestou představili vybranou část naší kolekce nábytku určeného pro vybavení mateřských

Více

RECEPCE. RECEPCE představení řady

RECEPCE. RECEPCE představení řady RECEPCE TŘEŠEŇ MERANO BŘÍZA OLŠE BUK MATERIÁL / POPIS... horní desky (pláty) recepčních pultů - dřevotřísková deska laminovaná v tl. 18 a 25 mm.. desén / tloušťka / hrana ABS MERANO 18 mm / 1 mm MERANO

Více

T E N E T. spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV. SLOUP V ČECHÁCH Rekonstrukce čp. 280, 287 a če. 111

T E N E T. spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV. SLOUP V ČECHÁCH Rekonstrukce čp. 280, 287 a če. 111 R O T A S O P E R A T E N E T A R E P O S A T O R T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV R O T A S O P E R A T E N E T A R E P O S A T O R SLOUP V ČECHÁCH Rekonstrukce

Více

Rozměry: šířka x hloubka x výška. Číslo standardu číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek

Rozměry: šířka x hloubka x výška. Číslo standardu číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ Název standardu B A Popis: C obrázek Legenda: š x h x v mm A číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek B Název položky/podpoložky C Popis detailní

Více

Shrnuto,všechny naše zákazníky se snažíme uspokojit tak, aby naše motto: UŠETŘETE SVÉ NÁKLADY NÁKUPEM U NÁS bylo naplněno bezezbytku.

Shrnuto,všechny naše zákazníky se snažíme uspokojit tak, aby naše motto: UŠETŘETE SVÉ NÁKLADY NÁKUPEM U NÁS bylo naplněno bezezbytku. O společnosti01 Firma NÁBYTEK SERVIS a.s. působí na českém trhu od roku 1993. Původně vznikla jako sdružení fyzických osob, v roce 2003 byla převedena na akciovou společnost. NÁBYTEK SERVIS a.s. se ve

Více

Profil společnosti. výroba a prodej nábytku, realizace interiérů včetně návrhů

Profil společnosti. výroba a prodej nábytku, realizace interiérů včetně návrhů Profil společnosti Firma DoMo již od začátku své existence usiluje o to, aby vybavení interiéru kanceláří, komerčních nebo obchodních prostor vyjadřovalo osobité řešení celého prostředí, čehož dosahujeme

Více

POHODÁŘ - POHODOVÝ STACIONÁŘ "REKONSTRUKCE SÝPKY NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT LUKA NAD JIHLAVOU"

POHODÁŘ - POHODOVÝ STACIONÁŘ REKONSTRUKCE SÝPKY NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT LUKA NAD JIHLAVOU POHODÁŘ - POHODOVÝ SACIONÁŘ "REKONSRUKCE SÝPKY NA POLYFUNKČNÍ OBJEK LUKA NAD JIHLAVOU" Registrační číslo projektu - CZ1.11/3.3.00/26.01305.. PROJEKOVÁ DOKUMENACE INERIEROVÉHO VYBAVENÍ.. ZADAVAEL: Úřad

Více

Atraktivní nabídka vybraného sortimentu Häfele

Atraktivní nabídka vybraného sortimentu Häfele NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ www.hafele.cz Platné do 31.8.2013 1/2013 NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ Atraktivní nabídka vybraného sortimentu Häfele Hliníková knobka stříbrný elox, balení 1 ks Mušle zinek/hliník, balení 1 ks Průměr

Více

2. Stolový program FORM

2. Stolový program FORM 2. Stolový program FORM Stoly FORM jsou dodávány ve 4 variantách podnoží pro každý tvar stolové desky XX v ceníku nahrazuje kód varianty - FF, DF, PF, TF FF Free Form * ergonomický tvar LTD * podnož v

Více

ODBORNÉ 32 49 UČEBNY.

ODBORNÉ 32 49 UČEBNY. . ODBORNÉ UČEBNY 32 49 PC UČEBNY 5 let Počítačový stůl BASIC PLUS dvoumístný STPC16066 735 1600 600 7 164 Kč 2 PC nosič stříbrný 1 teleskopický kabelový most Počítačový stůl BASIC PLUS jednomístný STPC08066

Více

1 z 9 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK A. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1 z 9 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK A. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE Městská nemocnice v L I T O M Ě Ř I C Í CH Žitenická ul. 18, 412 01 L i t o m ě ř i c e tel. 416 723 131, 416 723 111, fax 416 723 530, e-mail: verejne.zakazky@nemocnice-lt.cz IČ 00830488, DIČ CZ00830488

Více

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

help@demos-trade.com

help@demos-trade.com Víte, že... drátěný program nemusí být nutně hlučný? Police Arena v systému Kesseböhmer jsou s pevným dnem, s Anti-slip povrchem, a proto uložené předměty nedělají hluk. +420 59 223 455 help@demos-trade.com

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ NÁBYTEK. Konferenční stolek VIVA. doplněný sklem Rozměry 120x60xv45cm Možnost volby z několika dekorů.

ČESKÝ A SLOVENSKÝ NÁBYTEK. Konferenční stolek VIVA. doplněný sklem Rozměry 120x60xv45cm Možnost volby z několika dekorů. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NÁBYTEK KOLEKCE 2015 VAŠE SPOKOJENOST JE NÁŠ CÍL, STÁLE CHCEME BÝT LEPŠÍ, LEPŠÍ,. NEJLEPŠÍ!!! Postel Naďa Moderní dvoulůžko pro matrace rozměru 180 200 cm V ceně lůžka již lamelové rošty,

Více

Platnost do 31. 3. 2015 KATALOG KOUPELEN 2014/2015

Platnost do 31. 3. 2015 KATALOG KOUPELEN 2014/2015 Platnost do 31. 3. 2015 KATALOG KOUPELEN 2014/2015 Kalea pure PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 3 ROKY 1 2 při certifikované montáži s nástěnnou lištou Historie společnosti HÜPPE sahá až do roku 1889, přičemž je první

Více

Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací

Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací doba je 4 hodin - do objednávky uveďte vždy kód OP - platí

Více

Z111001/1-3-SO101-001/0

Z111001/1-3-SO101-001/0 Č. REVIZE DATUM ZAPSAL REVIZE POPIS OBSAHU REVIZE Vedoucí projektant Ing. R. Konečný INTERPLAN-CZ,s.r.o. Zodpovědný projektant Ing. R. Konečný Purkyňova 79a Vypracoval Ing. R. Konečný 612 00 Brno Investor:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO » Plastové» okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO plastová okna rovný nebo zkosený tvar køídla s vysokou tepelnou izolací šedé nebo èerné dvojité tìsnìní zasklení izolaèním

Více

Pražská? Dobrá adresa...

Pražská? Dobrá adresa... Pražská? Dobrá adresa... Nová výstavba Projekt urèený k dlouhodobì soustøedìné výstavbì pøedmìstského komplexu bytových domù s názvem "Pražská" se nachází podél místní obslužné komunikace C 2 - ul. gen.

Více

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti,

Více

5 LET Z Á R U K A NA DŘEVĚNÉ ČÁSTI KUCHYNĚ. misto 129,-* -62% 6ks/bal

5 LET Z Á R U K A NA DŘEVĚNÉ ČÁSTI KUCHYNĚ. misto 129,-* -62% 6ks/bal - 70% až Nabídka platí do 27.01.2013 Výprodej! Výprodej! 1000 výprodejových nabídek Extra výhodné kuchyně DODÁNÍ & MONTÁŽ 2.990,- 99.999,-* vč. 3-dílné sady spotřebičů -70% 29.999,- VÝHODNĚ NA SPLÁTKY

Více

popis položky m.j. množství

popis položky m.j. množství pořadové číslo položky popis položky m.j. množství obvyklá cena za jednotku cena obvyklá celkem 4.12.1 Kolík s pouzdrem, kód 15682 ks 2 3,83 Kč 7,65 Kč 4.12.2 Stavěcí nožka soklová PR 24.22.32, kód 82749

Více

jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace

jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace OBSAH vše pro návìs upínací pásy rozpìrné tyèe pøehrazovaèe ochranné rohy termoizolaèní pøepážka celní lanka, plomby reflexní pásky napínací pøezky na plachty vše pro tahaè tachografové kotouèky rolièky

Více

OBSAH. METODIKA ZÍSKÁNÍ POMŮCKY Možnosti získání pomůcky 1 Servis pomůcek 1 Předepisování pomůcek 1

OBSAH. METODIKA ZÍSKÁNÍ POMŮCKY Možnosti získání pomůcky 1 Servis pomůcek 1 Předepisování pomůcek 1 OBSAH METODIKA ZÍSKÁNÍ POMŮCKY Možnosti získání pomůcky 1 Servis pomůcek 1 Předepisování pomůcek 1 POMŮCKY K CHŮZI Berle francouzské 2 Berle speciální 3 Berle podpažní 3 Hole dřevěné 4 Hole duralové 4

Více

NOVINKA 8390, Při nákupu matrací nad 1500 Kč dostanete DÁREK polštář VISCO v hodnotě 599 Kč

NOVINKA 8390, Při nákupu matrací nad 1500 Kč dostanete DÁREK polštář VISCO v hodnotě 599 Kč NAKUPUJTE VÝHODNĚ NA SPLÁTKY www.nabytek-bmark.cz Ústí nad Labem info@b-mark.cz / tel. 606 663 407 PLATNOST LETÁKU od 6. 12. do 31. 12. 2014 Vracíme 100 % úroků Bezva Vánoce 15. 10. 31. 12. 2014 Při nákupu

Více

Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A Popis: C obrázek Legenda: š x h x v mm A číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek B Název položky/podpoložky C Popis detailní specifikace požadovaných

Více