Ceník sektorového nábytku "PRAKTIK 2"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník sektorového nábytku "PRAKTIK 2""

Transkript

1 Ceník sektorového nábytku "PRAKTIK 2" platný od

2 TECHNICKÝ POPIS SEKTOROVÉHO NÁBYTKU "PRAKTIK 2" Sektorový nábytek "PRAKTIK 2" svým rozsahem umožòuje vytváøet neomezené množství rùzných sestav v rùzném barevném provedení. Je urèen pøedevším pro zdravotnictví, domovy sociální péèe a kanceláøe. Pøední nábytkové plochy mohou být zhotoveny z melaninových hladkých desek opatøených po obvodì ABS hranami (cena1), nebo z profilovaných laminovaných MDF (cena2). Pøi vytváøení sestav lze otáèením celých skøínìk vytvoøit ze skøínìk spodních, skøíòky horní, nebo otoèením dveøí úchytkami dolu. U jednodveøových skøínìk je nutné uvést zda bude otevírání pravé nebo levé (závìsy dveøí vlevo nebo vpravo) a zda je tato skøíòka horní nebo spodní. Dle pøání lze jednotlivé skøíòky a skøínì opatøit zámky. U zásuvek lze použít centrální zamykání nebo zámek pouze v horní zásuvce. Pro zdravotnictví a kanceláøský nábytek se používají jednoduché tvary kovových úchytek, pro domovy sociální péèe z bezpeènostních dùvodù jsou to úchytky soustružené, nebo ohebné z kùže. Skøíòky stojící na podlaze mohou být vybaveny rektifikovatelnými nohami od firmy "REHAU", na které se po vytvoøení koneèné sestavy pomocí pøíchytek nasunou soklové dílce opatøené tìsnícím profilem pro možnost mokrého úklidu. Druhou variantou jsou samostatné rektifikovatelné nohy, které vytvoøí volný prostor pod skøíòkami s možností rovnìž snadného a mokrého úklidu. Vìtšinou u kanceláøských sestav lze pod skøíòky použít nízkých rektifikovatelných kulatých kluzákù. Takto lze vytvoøit vedle stolových sestav nízké skøíòkové sestavy, které je nutné výškovì dorovnat krycími deskami o stejné síle jako jsou stolové desky. V horní èásti skøíòkových sestav lze použít zakonèovacích vìncových lišt z profilovaných MDF desek nebo z melaninových desek s ABS hranou. Tyto lišty se dají použít i pod horní skøíòky pracovních (kuchyòských) sestav. Jídelní, pracovní a konferenèní stolky mohou mít kovové nebo døevìné nohy. Tento sektorový nábytek "PRAKTIK 2" lze doplnit stolovou øadou kanceláøského nábytku "PROFIL". Stoly se vyrábí s rektifikovatelnými kovovými nebo plnými deskovými podnožemi. V ceníku máme uvedenou pouze základní øadu lùžek a matrací. Nabídka je širší a to dle rùzného postižení pacienta (klienta). Pro kompletní vybavení nìkterých speciálních pracoviš jsme schopni nabídku rozšíøit o další sortiment zdravotnického nábytku a doplòkù. V pøípadì zvláštních požadavkù lze tento sektor doplnit i atypickými prvky. Pøi zaøizování složitìjších interiérù tímto nábytkem je možné využít našich služeb. V pøípadì návrhu konkrétní objednávky prosíme o zaslání jednoduchého nákresu pro možnost kontroly. Všechny ceny jsou uvedeny bez 19% DPH (pokud není u ceny uvedeno jinak).

3 Z-S 961 DP 90 x 60 x ,- Kè 6345,- Kè Z-S 961 šat skøíò šatní 90 x 60 x ,- Kè 5777,- Kè Z-S 961 šat/pol skøíò dìlená šatní, police 90 x 60 x ,- Kè 6655,- Kè Z-S 961 N 90 x 58 x ,- Kè Z-S 661 DP 60 x 60 x ,- Kè 4625,- Kè Z-S 661 šat skøíò šatní 60 x 60 x ,- Kè 4285,- Kè Z-S 661 šat 2x skøíò šatní 2x 60 x 60 x ,- Kè 4862,- Kè Z-S 661 N 60 x 58 x ,- Kè Z-S 461 DP 45 x 60 x ,- Kè 3791,- Kè Z-S 461 šat skøíò šatní 45 x 60 x ,- Kè 3659,- Kè Z-S 461 šat 2x skøíò šatní 2x 45 x 60 x ,- Kè 4044,- Kè Z-S 461 DK skøíò dveøe, koše 45 x 60 x ,- Kè 12334,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha strana 1

4 Z-S 461 N 45 x 58 x ,- Kè Z-S 461 DP+T skøíò policová s uzam. skøíòkou 45 x 60 x ,- Kè 4704,- Kè Z-S 961 šat / DP+T skøíò dìlená šatní, police, s uzam.skøíòk. 90 x 60 x ,- Kè 6985,- Kè LÉKÁRNY HLUBOKÉ Z-S 461 L - lékárna na tøídìní lékù skøíò na pøípravu a ukládání lékù pro pacienty s trezorkem jednodveøová 45 x 60 x ,- Kè 9266,- Kè Z-S 461 L - lékárna na tøídìní lékù skøíò na pøípravu a ukládání lékù pro pacienty s trezorkem dvoudveøová 90 x 60 x ,- Kè 14782,- Kè strana 2 ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

5 Z-S 962 DP 90 x 60 x 126,5 3225,- Kè 4276,- Kè Z-S 962 PD skøíò posuvné dveøe 90 x 60 x 126,5 3388,- Kè 4460,- Kè Z-S 962 DS skøíò dveøe sklo v rám. 90 x 60 x 126,5 4390,- Kè 5515,- Kè Z-S 962 žal skøíò žaluzie, police 90 x 58 x 126,5 5269,- Kè Z-S 962 R skøíò registr 8 zás. 90 x 60 x 126, ,- Kè 13836,- Kè Z-S 962 N 90 x 58 x 126,5 2091,- Kè Z-S 662 DP 60 x 60 x 126,5 2412,- Kè 3164,- Kè Z-S 662 D2P skøíò 2x dveøe, police 60 x 60 x 126,5 2732,- Kè 3946,- Kè Z-S 662 DL skøíò vestavba lednice 60 x 60 x 126,5 1849,- Kè 2601,- Kè Z-S 662 žal skøíò žaluzie, police 60 x 58 x 126,5 4220,- Kè Z-S 662 N 60 x 58 x 126,5 1756,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 strana 3

6 Z-S 462 DP 45 x 60 x 126,5 2184,- Kè 2728,- Kè Z-S 462 DK skøíò dveøe, koše 45 x 60 x 126,5 6573,- Kè 7098,- Kè Z-S 462 DS skøíò dveøe sklo v rám. 45 x 60 x 126,5 2815,- Kè 3284,- Kè Z-S 462 žal skøíò žaluzie, police 45 x 58 x 126, Kè Z-S 462 R skøíò registr 4 zás. 45 x 60 x 126,5 6931,- Kè 7477,- Kè Z-S 462 N 45 x 58 x 126,5 1588,- Kè Z-S 362 DP 30 x 60 x 126,5 1919,- Kè 2216,- Kè Z-S 362 R skøíò registr 6 zás. 30 x 60 x 126,5 7522,- Kè 7839,- Kè strana 4 ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

7 Z-S 963 DP 90 x 60 x ,- Kè 2554,- Kè Z-S 963 DR skøíò dveøe, rohová 90 x 60 x ,- Kè 2219,- Kè Z-S 963 DL skøíò vestavba lednice 90 x 60 x ,- Kè 2506,- Kè Z-S 963 PD skøíò posuvné dveøe 90 x 58 x ,- Kè 2686,- Kè Z-S 963 žal skøíò žaluzie, police 90 x 58 x ,- Kè Z-S 663 D2P skøíò 2x dveøe, police 60 x 60 x ,- Kè 2054,- Kè Z-S 663 DP skøíò 1x dveøe, police 60 x 60 x ,- Kè 1814,- Kè Z-S 663 žal skøíò žaluzie, police 60 x 58 x ,- Kè Z-S 663 DL skøíò vestavba lednice 60 x 60 x ,- Kè 1779,- Kè Z-S 663 Z skøíò na odpad. koš se zásuvkou 60 x 60 x ,- Kè 2487,- Kè Z-S 663 Z2 skøíò zásuvky 2x velká 60 x 60 x ,- Kè 3944,- Kè Z-S 663 Z3+1 skøíò zásuvky 3x + 1 velká 60 x 60 x ,- Kè 4477,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha strana 5

8 Z-S 663 Z4 skøíò zásuvky 4x 60 x 60 x ,- Kè 3884,- Kè Z-S 663 Z5 skøíò zásuvky 5x 60 x 60 x ,- Kè 4356,- Kè Z-S 463 DK skøíò dveøe, koše 45 x 60 x ,- Kè 6195,- Kè Z-S 463 DP 45 x 60 x ,- Kè 1649,- Kè Z-S 463 DS skøíò dveøe sklo v rám. 45 x 60 x ,- Kè 2028,- Kè Z-S 463 žal skøíò žaluzie, police 45 x 58 x ,- Kè Z-S 463 Z3+1 skøíò zásuvky velká 45 x 60 x ,- Kè 4166,- Kè Z-S 463 Z4 skøíò zásuvky 4x 45 x 60 x ,- Kè 3589,- Kè Z-S 463 Z5 skøíò zásuvky 5x 45 x 60 x ,- Kè 4045,- Kè Z-S 463 Z6 skøíò zásuvky 6x 45 x 60 x ,- Kè 4576,- Kè Z-S 463 Z skøíò na odpad. koš se zásuvkou 45 x 60 x ,- Kè 2343,- Kè Z-S 463 Z1+2R skøíò zásuvky 1 + 2x registratura 45 x 60 x ,- Kè 5473,- Kè strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

9 Z-S 363 DP 30 x 60 x ,- Kè 1457,- Kè Z-S 363 Z4 skøíò zásuvky 4x 30 x 60 x ,- Kè 3304,- Kè Z-S 363 Z5 skøíò zásuvky 5x 30 x 60 x ,- Kè 3648,- Kè Z-S 363 NRK roh koncový 36 x 58 x ,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 strana 7

10 STOLOVÉ KARTOTÉKY (pùda zvrchu, plná záda) + kluzáky Z-S 473 Z1+2R skøíò zásuvky 1 + 2x registratura 45 x 70 x ,- Kè 4931,- Kè Z-S 483 Z1+2R skøíò zásuvky 1 + 2x registratura 45 x 80 x ,- Kè 5328,- Kè KONTEJNERY POJÍZDNÉ (pùda zvrchu, plná záda) Z-K 455 Z2+1R kontejner zásuvky 2 + 1x registratura 45 x 52 x ,- Kè 4026,- Kè Z-K 465 Z2+1R kontejner zásuvky 2 + 1x registratura 45 x 62 x ,- Kè 4188,- Kè Z-K 455 Z4 kontejner zásuvky 4x 45 x 52 x ,- Kè 3848,- Kè Z-K 465 Z4 kontejner zásuvky 4x 45 x 62 x ,- Kè 4121,- Kè KONTEJNERY POJÍZDNÉ STOMATOLOGICKÉ (pùda zvrchu, plná záda) Z-KP kontejner mobilní stomatologický Kontejner pojízdný, zásuvky na nástroje, možnost vnitøního èlenìní doobjednáním pøihrádek 45 x 60 x ,- Kè 6995,- Kè Z-KVPN kontejner výšk. nast. stomatolog. Kontejner na výškovì nastavitelném køíži pojízdný, zásuvky na nástroje, možnost vnitøního èlenìní doobjednáním pøihrádek 45 x 60 x ,- Kè 8994,- Kè strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

11 Z-S 931 DP 90 x 38 x ,- Kè 5629,- Kè Z-S 931 šat/pol skøíò dìlená šatní, policová 90 x 38 x ,- Kè 5810,- Kè Z-S 931 N 90 x 36 x ,- Kè Z-S 631 DP 60 x 38 x ,- Kè 4333,- Kè Z-S 631 šat skøíò šatní 60 x 38 x ,- Kè 4187,- Kè Z-S 631 N 60 x 36 x ,- Kè Z-S 431 DP 45 x 38 x ,- Kè 3492,- Kè Z-S 431 N 45 x 36 x ,- Kè Z-S 331 NRK roh koncový 36 x 36 x ,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 strana 9

12 Z-S 932 DP 90 x 38 x 126,5 2736,- Kè 3787,- Kè Z-S 932 PD skøíò posuvné dveøe 90 x 36 x 126,5 2878,- Kè 3949,- Kè Z-S 932 DS skøíò dveøe sklo v rám. 90 x 38 x 126,5 3894,- Kè 4771,- Kè Z-S 932 S skøíò sklo 90 x 36 x 126,5 2996,- Kè Z-S 932 žal skøíò žaluzie, police 90 x 36 x 126,5 4847,- Kè Z-S 932 N 90 x 36 x 126,5 1602,- Kè Z-S 932 ND, dveøe 90 x 38 x 126,5 2438,- Kè 2974,- Kè Z-S 932 NPD, posuvné dveøe 90 x 36 x 126,5 2377,- Kè 2912,- Kè Z-S 932 NDS, dveøe sklo v rámu 90 x 38 x 126,5 3183,- Kè 3498,- Kè Z-S 932 N žal, žaluzie 90 x 36 x 126,5 3836,- Kè Z-S 932 NOR otevøená registratura 90 x 36 x 126,5 2964,- Kè strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

13 Z-S 632 DP 60 x 38 x 126,5 2329,- Kè 2932,- Kè Z-S 632 S skøíò sklo 60 x 36 x 126,5 2643,- Kè Z-S 632 žal skøíò žaluzie, police 60 x 36 x 126,5 3791,- Kè Z-S 632 N 60 x 36 x 126,5 1365,- Kè Z-S 632 ND, dveøe 60 x 38 x 126,5 2096,- Kè 2398,- Kè Z-S 632 N žal, žaluzie 60 x 36 x 126,5 3791,- Kè Z-S 632 NZ5, zásuvky 5x 60 x 38 x 126,5 3891,- Kè 4122,- Kè Z-S 632 NOR otevøená registratura 60 x 36 x 126,5 2191,- Kè Z-S 432 DP 45 x 38 x 126,5 1876,- Kè 2401,- Kè Z-S 432 DS skøíò dveøe sklo v rám. 45 x 38 x 126,5 2601,- Kè 2919,- Kè Z-S 432 S skøíò sklo 45 x 36 x 126,5 2023,- Kè Z-S 432 žal skøíò žaluzie, police 45 x 36 x 126,5 3348,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha strana 11

14 Z-S 432 N 45 x 36 x 126,5 1246,- Kè Z-S 432 ND, dveøe 45 x 38 x 126,5 1726,- Kè 1994,- Kè Z-S 432 NDS, dveøe sklo v rámu 45 x 38 x 126,5 2144,- Kè 2271,- Kè Z-S 432 N žal, žaluzie 45 x 36 x 126,5 2935,- Kè Z-S 432 NZ5, zásuvky 5x 45 x 38 x 126,5 3525,- Kè 3679,- Kè Z-S 332 DP 30 x 38 x 126,5 1649,- Kè 1945,- Kè Z-S 332 S skøíò sklo 30 x 36 x 126,5 1831,- Kè Z-S 332 N 30 x 36 x 126,5 1128,- Kè Z-S 332 ND, dveøe 30 x 38 x 126,5 1792,- Kè 1944,- Kè Z-S 332 NZ5, zásuvky 5x 30 x 38 x 126,5 3203,- Kè 3270,- Kè Z-S 332 NRK roh koncový 36 x 36 x 126,5 1408,- Kè strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

15 Z-S 933 DP 90 x 38 x ,- Kè 2476,- Kè Z-S 933 PD skøíò posuvné dveøe 90 x 36 x ,- Kè 2596,- Kè Z-S 933 DS skøíò dveøe sklo v rám. 90 x 38 x ,- Kè 2964,- Kè Z-S 933 S skøíò sklo 90 x 36 x ,- Kè Z-S 933 žal skøíò žaluzie, police 90 x 36 x ,- Kè Z-S 933 N 90 x 36 x ,- Kè Z-S 933 N2P, 2 police 90 x 36 x ,- Kè Z-S 933 DN skøíò dveøe nika 90 x 38 x ,- Kè 2361,- Kè Z-S 633 DP 60 x 38 x ,- Kè 1997,- Kè Z-S 633 S skøíò sklo 60 x 36 x ,- Kè Z-S 633 žal skøíò žaluzie, police 60 x 36 x ,- Kè Z-S 633 N 60 x 36 x ,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha strana 13

16 Z-S 633 N2P, 2 police 60 x 36 x ,- Kè Z-S 633 DN skøíò dveøe, nika 60 x 38 x ,- Kè 2027,- Kè Z-S 633 Z4 skøíò zásuvky 4x 60 x 38 x ,- Kè 3602,- Kè Z-S 633 Z5 skøíò zásuvky 5x 60 x 38 x ,- Kè 4073,- Kè Z-S 663 NRV skøíò roh vnitøní 62,4 x 62,4 x ,- Kè Z-S 333 NRK roh koncový 36 x 36 x ,- Kè Z-S 433 DP 45 x 38 x ,- Kè 1583,- Kè Z-S 433 DS skøíò dveøe sklo v rám. 45 x 38 x ,- Kè 1901,- Kè Z-S 433 S skøíò sklo 45 x 36 x ,- Kè Z-S 433 žal skøíò žaluzie, police 45 x 36 x ,- Kè Z-S 433 N 45 x 36 x ,- Kè Z-S 433 N2P 2 police 45 x 36 x ,- Kè strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

17 Z-S 433 DN skøíò dveøe, nika 45 x 38 x ,- Kè 1595,- Kè Z-S 433 Z4 skøíò zásuvky 4x 45 x 38 x ,- Kè 3322,- Kè Z-S 433 Z5 skøíò zásuvky 5x 45 x 38 x ,- Kè 3783,- Kè Z-S 333 DP 30 x 38 x ,- Kè 1363,- Kè Z-S 333 N 30 x 36 x ,- Kè Z-S 333 N2P, 2 police 30 x 36 x ,- Kè Z-S 333 DN skøíò dveøe nika 30 x 38 x ,- Kè 1432,- Kè Z-S 333 Z4 skøíò zásuvky 4x 30 x 38 x ,- Kè 3019,- Kè Z-S 333 Z5 skøíò zásuvky 5x 30 x 38 x ,- Kè 3402,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 strana 15

18 Z-S 934 DP 90 x 38 x ,- Kè 2403,- Kè Z-S 934 žal skøíò žaluzie, police 90 x 36 x ,- Kè Z-S 934 N 90 x 36 x ,- Kè Z-S 634 DP 60 x 38 x ,- Kè 1857,- Kè Z-S 634 žal skøíò žaluzie, police 60 x 36 x ,- Kè Z-S 634 N 60 x 36 x ,- Kè Z-S 664 NRV skøíò roh vnitøní 62,4 x 62,4 x ,- Kè Z-S 334 NRK roh koncový 36 x 36 x ,- Kè Z-S 434 DP 45 x 38 x ,- Kè 1581,- Kè Z-S 434 žal skøíò žaluzie, police 45 x 36 x ,- Kè Z-S 434 N 45 x 36 x ,- Kè Z-S 334 DP 30 x 38 x ,- Kè 1308,- Kè strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

19 Z-S 334 N skøíòka nika 30 x 36 x ,- Kè Z-S 614 N skøíòka nika polièky 60 x 16 x ,- Kè Z-S 414 N skøíòka nika polièky 45 x 16 x ,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 strana 17

20 Z-P60 polièka na stìnu 60 x 20 x ,- Kè Z-P90 polièka na stìnu 90 x 20 x ,- Kè Z-P180 polièka na stìnu 180 x 20 x ,- Kè Z-PO147 polièka s osvìtlením pravá nebo levá 147 x 15,5 x 15,5 1466,- Kè Z-PZ 90 polièka nad stùl se zrcadlem 90 x 36 x 80,7 1424,- Kè Z-PS Z2 90 prac. stùl 2x zásuvka 90 x 60 x ,- Kè 2595,- Kè Z-VS 45 vìšáková stìna 45 x 2 x ,- Kè 1718,- Kè Z-VS 60 vìšáková stìna 60 x 2 x ,- Kè 2272,- Kè Z-ZS 45 zrcadlová stìna 45 x 2 x ,- Kè 1305,- Kè Z-ZS 60 zrcadlová stìna 60 x 2 x ,- Kè 1691,- Kè Z-B 45 botník 45 x 34 x ,- Kè Z-B 60 botník 60 x 34 x ,- Kè strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

21 Z-PS 96 A prac. stùl, alu nohy 90 x 60 x ,- Kè Z-JS 80 A jídelní stùl, alu nohy 80 x 80 x ,- Kè Z-JS 120 A jídelní stùl, alu nohy 120 x 80 x ,- Kè Z-JS 160 A jídelní stùl, alu nohy 160 x 80 x ,- Kè Z-JS 100 A jídelní stùl, alu nohy ,- Kè Z-KS 60 A konferenèní stolek, alu nohy 60 x 60 x ,- Kè Z-KS 90 A konferenèní stolek, alu nohy 90 x 60 x ,- Kè Z-KS 60 C konferenèní stolek, centrální noha 60 x ,- Kè Z-SS 90 sklápìcí stolek na zeï 90 x ,- Kè Z-O-NIKA11 osvìtlení pod polièku na stìnu - záøivka 25 x 4 x ,- Kè Jídelní stoly je možno objednávat s døevìnou podnoží z masivu buk ceny zùstávají stejné ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 strana 19

22 KRYCÍ DESKY Z-D 960 krycí deska 90 x 60 x 2,2 400,- Kè Z-D 660 krycí deska 60 x 60 x 2,2 322,- Kè Z-D 460 krycí deska 45 x 60 x 2,2 284,- Kè Z-D 360 krycí deska 30 x 60 x 2,2 244,- Kè Z-D 930 krycí deska 90 x 38 x 2,2 307,- Kè Z-D 630 krycí deska 60 x 38 x 2,2 250,- Kè Z-D 430 krycí deska 45 x 38 x 2,2 222,- Kè Z-D 330 krycí deska 30 x 38 x 2,2 194,- Kè Z-D 160 krycí deska bìžný metr... x 60 x 2,2 426,- Kè Z-D 130 krycí deska bìžný metr... x 38 x 2,2 327,- Kè PRACOVNÍ DESKY (Kuchyòské sestavy) Z-DPL-060 deska postform. se zadní lištou - bìžný metr... x 60 x 2,8 759,- Kè (bílý a šedý mr.) 835,- Kè (ostatní dez.) Z-DPL-060 rohový spoj postformingu (pøíplatek za frézování) ,- Kè VÌNCOVÉ ZAKONÈOVACÍ LIŠTY Z-VL-010 vìncová lišta (øímsa) - bìžný metr... x 8 x 1,8 (Lamino)... x 8 x 2,8 (MDF) 81,- Kè (Lamino) 251,- Kè (MDF) strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

23 VESTAVNÉ KERAMICKÉ DØEZY A UMYVADLA (vèetnì sifonu) Z-DK døez keramický 59 x ,- Kè Z-UK umyvadlo keramické vestavné 55,5 x ,- Kè VESTAVNÉ NEREZOVÉ DØEZY (vèetnì sifonu) Z-DNK døez nerez. kruhový prùmìr 41,5 1539,- Kè Z-DNÈ døez nerez. ètvercový 43 x ,- Kè Z-DNOPM døez nerez s odkl. ploškou malý 56 x ,- Kè Z-DNOP døez nerez s odkap. plochou 86 x 43,5 2132,- Kè BATERIE Z-DDN 1+2/3 dvoudøez nerez x ,- Kè Z-BPDR baterie páková ,- Kè Z-K8002 Vestavný koš, obsah 1x22L, 2x11L, 1x4L, èelní výsuv. Pro šíøku skøíòky od 450 mm. - do skøíòky vnìjšího rozmìru 45 cm 5665,- Kè 8002 Z-K bílý Vestavný koš, obsah 13 L, výsuv otevøením dveøí. Pro šíøku skøíòky od 400 mm. - do svìtlosti cm 770,- Kè Z-K chrom Vestavný koš, obsah 13 L, výsuv otevøením dveøí. Pro šíøku skøíòky od 400 mm. - do svìtlosti cm 838,- Kè ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha strana 21

24 SOKLY pevné ke standardním rozmìrùm Z-SP 90 sokl pevný hl x 55 x 11,4 208,- Kè 347,- Kè Z-SP 60 sokl pevný hl x 55 x 11,4 188,- Kè 306,- Kè Z-SP 45 sokl pevný hl x 55 x 11,4 179,- Kè 286,- Kè Z-SP 30 sokl pevný hl x 55 x 11,4 168,- Kè 265,- Kè 7SP690 7SP660 7SP645 7SP630 Z-SP 90 sokl pevný hl x 33 x 11,4 194,- Kè 311,- Kè Z-SP 60 sokl pevný hl x 33 x 11,4 174,- Kè 270,- Kè Z-SP 45 sokl pevný hl x 33 x 11,4 165,- Kè 250,- Kè Z-SP 30 sokl pevný hl x 33 x 11,4 155,- Kè 229,- Kè 7SP390 7SP360 7SP345 7SP330 NOHY a SOKLY k atypickým skøíním a nebo velkým sestavám 7S0000 Z-NR noha rektifikaèní s pøíchytkou na sokl výška 11,4 30,- Kè 7S0100 Z-NS bm narážecí sokl s tìsnící lištou za bm... x 18 x 11,4 105,- Kè 169,- Kè NOHY se SOKLY ke standardním rozmìrùm Z-SNR+S 90 sada nohou rekt. s nar. soklem a tìs. lištou hl x 55 x 11,4 313,- Kè 444,- Kè Z-SNR+S 60 sada nohou rekt. s nar. soklem a tìs. lištou hl x 55 x 11,4 303,- Kè 414,- Kè Z-SNR+S 45 sada nohou rekt. s nar. soklem a tìs. lištou hl x 55 x 11,4 298,- Kè 398,- Kè Z-SNR+S 30 sada nohou rekt. s nar. soklem a tìs. lištou hl x 55 x 11,4 294,- Kè 382,- Kè 7S0690 7S0660 7S0645 7S0630 Z-SNR+S 90 sada nohou rekt. s nar. soklem a tìs. lištou hl x 33 x 11,4 299,- Kè 410,- Kè Z-SNR+S 60 sada nohou rekt. s nar. soklem a tìs. lištou hl x 33 x 11,4 290,- Kè 378,- Kè Z-SNR+S 45 sada nohou rekt. s nar. soklem a tìs. lištou hl x 33 x 11,4 285,- Kè 362,- Kè Z-SNR+S 30 sada nohou rekt. s nar. soklem a tìs. lištou hl x 33 x 11,4 280,- Kè 347,- Kè strana 22 7S0390 7S0360 7S0345 7S0330 ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

25 SOKLY k rohovým skøíòkám Z-SP ROH58 sokl pevný rohový hloubka x 55 x 11,4 356,- Kè 419,- Kè Z-SP ROH34 sokl pevný rohový hloubka x 33 x 11,4 342,- Kè,381,- Kè 7SPR63 7SPR33 Z-SNR+S ROH58 sada nohou rekt. s nar. roh. soklem a tìs. lištou hl x 55 x 11,4 316,- Kè 401,- Kè Z-SNR+S ROH34 sada nohou rekt. s nar. roh. soklem a tìs. lištou hl x 33 x 11,4 307,- Kè 351,- Kè 7S0R63 7S0R33 Z-NRK noha rektifik.. kov. prùm. 4cm výška 11,4 133,- Kè Z-NRP noha rektifik. plastová výška 11,4 153,- Kè 7NRK00 7NRP00 7K0000 Z-KR2 kluzák rektifikaèní výška 2cm 20,- Kè Z-KR5 kluzák rektifikaèní výška 5cm 48,- Kè 7K0001 ZÁVÌSNÉ KOVÁNÍ Z-ZK závìsné kování k horním skøíòkám (2 kusy) - 80,- Kè 7ZK000 Z-K LZS kovová lišta k zavìšování horních skøíòek (bm) - 63,- Kè 7ZK001 ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 strana 23

26 Z-P 960 police do skøínì 86,4 x 55,2 x 1,8 189,- Kè Z-P 660 police do skøínì 56,4 x 55,2 x 1,8 134,- Kè Z-P 460 police do skøínì 41,4 x 55,2 x 1,8 108,- Kè Z-P 360 police do skøínì 26,4 x 55,2 x 1,8 81,- Kè Z-P 930 police do skøínì 86,4 x 33,4 x 1,8 133,- Kè Z-P 630 police do skøínì 56,4 x 33,4 x 1,8 98,- Kè Z-P 430 police do skøínì 41,4 x 33,4 x 1,8 81,- Kè Z-P 330 police do skøínì 26,4 x 33,4 x 1,8 63,- Kè ZÁMKY DO SKØÍNÍ A KONTEJNERÙ Z-ZR zámek rozvorový ,- Kè Z-Z zámek ,- Kè Z-ZC zámek centrální ,- Kè Z-ZCR zámek centrální na registratury ,- Kè strana 24 ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

27 Z-VL-166 vyšetøovací lùžko s úlož. prostorem 195 x 65 x ,- Kè 4951,- Kè Z-PP-181 pøebalovací pult s úlož. prostorem 100 x 80 x ,- Kè 6006,- Kè Z-VÚP M válenda s úložným prostorem, odklápìcí s molitanovou matrací potaženou inter. látkou 200 x 90 x ,- Kè 7V0001 Z-VÚP Z válenda s úložným prostorem, odklápìcí se zdravotní matrací potaženou inter. látkou 200 x 90 x ,- Kè 7V0002 Z-PDN postel s deskou nepolohovatelnou 206 x 103 x 65 (vnitøní rozmìr 200 x 90), výška ložné plochy bez matrace 38 cm 3836,- Kè 7P0003 Z-PRP postel s roštem polohovacím 206 x 103 x 65 (vnitøní rozmìr 200 x 90), výška ložné plochy bez matrace 38 cm 5342,- Kè 7L0006 7P0004 ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 strana 25

28 LÙŽKA POLOHOVACÍ OBLOŽENÍ K LÙŽKÙM Z-O-PLPP I. obložení døevìné k polohovacím lùžkùm pevným s postranicemi 206 x 98 x 65/90 (vnitøní rozmìr 200 x 90), výška ložné plochy bez matrace 42 cm 2795,- Kè (5%) 7L0005 Z-O-PLP I. obložení døevìné k polohovacím lùžkùm s postranicemi (pokud se neobjednává el.pol.rošt se zdvihem je nutné doobjednat pevné nohy, nebo pojezdová koleèka a nohy pevné) 206 x 98 x 65/90 (vnitøní rozmìr 200 x 90), výška ložné plochy bez matrace 42 cm 2630,- Kè (5%) 7L0006 Z-O-PLPISZ I. obložení døevìné k polohovacím lùžkùm pevným s integrovanými spustitelnými zábranami 206 x 103 x 90 (vnitøní rozmìr 200 x 90), výška ložné plochy bez matrace 42 cm 4806,- Kè (5%) 7L0007 Z-O-PLUISZ I. døevìné obložení k polohovacím lùžkùm universálním s integrovanými spustitelnými zábranami (pokud se neobjednává el.pol.rošt se zdvihem je nutné doobjednat pevné nohy, nebo pojezdová koleèka a nohy pevné) 206 x 103 x 90 (vnitøní rozmìr 200 x 90), výška ložné plochy bez matrace 42 cm 4641,- Kè (5%) 7L0008 Kompletní polohovací lùžka se skládají z Na pøání je možno zhotovit libovolné kombinace, nebo upravit šíøku ložné plochy (dle šíøe výtahu, zárubní...). Døevìného obložení roštu matrace pøíslušenství 7L0005, 7L0006, 7L0007, 7L0008 7L0011, 7L0012, 7L0013, 7L0014, 7L0015, 7L , , , , L0031, 7L0032, 7L0033, 7L0034, 7L0035, 7L0036 VARIANTNÍ PROVEDENÍ TYPÙ ÈEL Z-èelo zaoblené s otvorem typ III. èela lùžek pro zámìnu za plné varianty typu I. 103 x 62/90 Z-èelo rovné s otvorem typ II. èela lùžek pro zámìnu za plné varianty typu I. 103 x 62/90 strana 26 7L200X 7L300X ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

29 ROŠTY K LÙŽKÙM Z-R-M2D 2 dílný rošt, kovový, mech. polohování 200 x ,- Kè (5%) Z-R-M4D 4 dílný rošt, kovový, mech. polohování 200 x ,- Kè (5%) 7L0011 7L0012 Z-R-E5D 5 dílný rošt, kovový, elektr. polohování 200 x ,- Kè (5%) Z-R-E5SD 5 dílný rošt, elektr. polohování, zdvih lož. plo. o 40 cm 200 x ,- Kè (5%) 7L0013 7L0014 Z-R-PP plynová pružina k zvedání zádové èásti roštu 1800,- Kè (5%) Z-R-H5SD 5 dílný rošt, mechanické polohován, zdvih hydraulický o 40 cm 200 x ,- Kè (5%) 7L0018 7L0015 PØÍSLUŠENSTVÍ K LÙŽKÙM Z-P-KN kovové nohy k roštu 7L výška dle pøání 797,- Kè (5%) Z-P-PK pojezdová koleèka k roštùm 7L , 2ks s brzdou, 2 ks bez brz ,- Kè (5%) 7L0031 7L0032 Z-P-HL hrazda k lùžkùm 7L0005 (..6) (..7) - 486,- Kè (5%) Z-P-HH hrazdièka k hrazdì lùžka k lùžkùm 7L0005 (..6) (..7) - 299,- Kè (5%) 7L0033 7L0034 7L0035 Z-P-SZ sklopné zábrany k lùžku, 2ks ,- Kè (5%) ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5 7L0036 Z-P-SI stojan na infuzi k lùžku chromovaný - 980,- Kè (5%) strana 27

30 Rozmìry matrací je možno dodat dle pøání zákazníka Z-matrace LUX eko matrace z horké pìny potah snímatelný SAFR paraprodyšný vodoodp. 200 x 90 x ,- Kè (5%) Z-matrace LUX matrace ze studené pìny se snímatelným potahem SAFR paraprodyšný vodoodp. 200 x 90 x ,- Kè (5%) pro nižší riziko proleženin pro støední riziko proleženin Z-matrace EULASTIC antidekubitní matrace ze studené pìny, potah SAFR plus paroprodyšný vodoodpudivý 200 x 90 x ,- Kè (5%) pro vyšší riziko proleženin Z-matrace antidekubitní SOFT Comfort matrace ze studené pìny bez hygienické vrstvy 200 x 90 x ,- Kè (5%) pro støední riziko proleženin Z-matrace antidekubitní SOFT Comfort matrace ze studené pìny s hygienickou vrstvou 200 x 90 (5% DPH) od 7244,- Kè pro støední riziko proleženin Z-Inkontinentní potah Humiditex typ 80 a 100 potah snímatelný na veškeré typy matrací 200 x ,- Kè (5%) ,- Kè (5%) Z dùvodu rùzného rozmìru, širokého sortimentu matrací a potahu dle stupnì zátìže zašleme na vyžádání podrobný ceník a popis matrací. NOÈNÍ STOLKY Z-NSJ noèní stolek jednostranný 44 x 45 x ,- Kè 2604,- Kè Z-NSO noèní stolek oboustranný 44 x 45 x ,- Kè 2959,- Kè Z-NSVDO noèní stolek s výklopnou deskou oboustranný 52,5 x 45 x ,- Kè (5%) 8237,- Kè (5%) Z-KNSVDO kovový noèní stolek s výklopnou deskou oboustranný 50 x 55 x ,- Kè (5%) strana ENPRAG, s. r. o., Pechlátova 17, Praha 5

31 šíøka hloubka výška. 7 X X X XX KLÍÈ K ÈÍSELNÉMU KÓDU: x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x0 01-2x DVEØE, POLICOVÁ 11-1x DVEØE, POLICOVÁ 31 - LEDNICE 41 - TRESORY 51 - ŠATNÍ 61 - ŠATNÍ / POLICOVÁ 71-2x ŠATNÍ 81 - KOMBINACE NIKA, DVEØE 91 - VÝSUVNÉ KOŠE 02 - POSUVNÉ DVEØE 82 - KOMBINACE NIKA, POSUVNÉ DVEØE 03 - DVEØE SKLO V RÁMU 83 - KOMBINACE NIKA, DVEØE SKLO V RÁMU 04 - DVEØE SKLO 05 - ŽALUZIE 85 - KOMBINACE NIKA, ŽALUZIE 06 - ZÁSUVKY 86 - KOMBINACE NIKA, ZÁSUVKY 07 - REGISTRATURY 67 - ZÁSUVKA, REGISTRATURY 08 - NIKA 28 - NIKA 2 POLICE 38 - BOTNÍK 78 - NIKA OTEVØENÁ REGISTRATURA 88 - NIKA ROH - VNITØNÍ, KONCOVÝ 09 - STOLY - PRACOVNÍ, JÍDELNÍ, KONFERENÈNÍ 99 - SKLÁPÌCÍ 00 - KRYCÍ DESKY, ØÍMSY 10 - POLICE DO SKØÍNÍ 20 - ZRCADLOVÉ STÌNY 30 - VÌŠÁKOVÉ STÌNY 40 - POLIÈKY NA STÌNU 50 - POLIÈKY NAD STÙL 60 - POLIÈKY S OSVÌTLENÍM K - KLUZÁK N - NOHA S - SOKL Z - ZÁVÌSNÉ KOVÁNÍ D - DOPLÒKY L - LÙŽKA P - POSTEL V - VÁLENDA (38) (58) (62) , ,

32

S E K T O R O V Ý N Á B Y T E K " P R A K T I K 2 " S V Ý M P É È E I K A N C E L Á Ø E. P Ø E D N Í N Á B Y T K O V É

S E K T O R O V Ý N Á B Y T E K  P R A K T I K 2  S V Ý M P É È E I K A N C E L Á Ø E. P Ø E D N Í N Á B Y T K O V É S E K T O R O V Ý N Á B Y T E K " P R A K T I K 2 " S V Ý M ROZSAHEM UMOŽÒUJE VYTVÁØET NEOMEZE- NÉ MNOŽSTVÍ RÙZNÝCH SESTAV V RÙZNÉM BAREVNÉM PROVEDENÍ. JE URÈEN PØEDEV- ŠÍM PRO ZDRAVOTNICTVÍ, DOMOVY SOCIÁLNÍ

Více

STANDARD - KANCELÁØSKÝ NÁBYTEK

STANDARD - KANCELÁØSKÝ NÁBYTEK Pracovní stoly, jednací stoly a PC pracovištì s kovovou podnoží barvy pracovních desek, spojovacích lubù a výplní nohou: kovová podnož + opìrná noha: èerná 1 šedá 12 Stolové desky o síle 25 mm, podélné

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

TI 16015 TI 17015 TI 18015 TI 19015 TI 26015 TI 27015 TI 28015 TI 29015 TI 16016 TI 17016 TI 18016 TI 19016 TI 26016 TI 27016 TI 28016 TI 29016 TREND

TI 16015 TI 17015 TI 18015 TI 19015 TI 26015 TI 27015 TI 28015 TI 29015 TI 16016 TI 17016 TI 18016 TI 19016 TI 26016 TI 27016 TI 28016 TI 29016 TREND TI - vysoké skøíòky TI v. 179,3 cm š.80 cm TI 16011 TI 17011 TI 18011 TI 19011 TI 26011 TI 27011 TI 28011 TI 29011 TI 16012 TI 17012 TI 18012 TI 19012 TI 26012 TI 27012 TI 28012 TI 29012 TI 16013 TI 17013

Více

www.monarc.cz Sektorový nábytek BONUS Technické rozkresy

www.monarc.cz Sektorový nábytek BONUS Technické rozkresy ... moderní nábytek za rozumné ceny... kvalitní nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. Sektorový nábytek Technické rozkresy Sektorový nábytek - fotogalerie 2 BA - nízké skøíòky

Více

BONUS. hl. 35 cm. v. 32.1 cm. š. 90 cm BA 19001 BONUS. hl. 50 cm. v. 32.1 cm BA 29001 BA 24501 BA 24502 VÝKLOP BONUS. hl. 50 cm. v. 53.9 cm. š.

BONUS. hl. 35 cm. v. 32.1 cm. š. 90 cm BA 19001 BONUS. hl. 50 cm. v. 32.1 cm BA 29001 BA 24501 BA 24502 VÝKLOP BONUS. hl. 50 cm. v. 53.9 cm. š. - výšková øada 32.1 cm, hloubka 35 / 50 cm ( výška je uvedena vèetnì nožek v. 10 cm ) 14501 14502 16001 16002 19001 19002 12001 12002 hloubka 50 cm 24501 24502 26001 26002 - výšková øada 53.9 cm, hloubka

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 7. 2010. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) doba dodání 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

www.monarc.cz BONUS, BONUS PLUS Technické rozkresy

www.monarc.cz BONUS, BONUS PLUS Technické rozkresy www.... moderní nábytek za rozumné ceny www.... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www., PLUS Technické rozkresy - výšková øada 32.1 cm, hloubka 35 / 50 cm

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník je platný od 1. 1. 2010. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. Moøení na U v cenì. Moøení na U pøíplatek 10%. U nábytku RÁCHEL, DALILA a GABRIELA moøení TØEŠEÒ na dubu bez pøíplatku.

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

HS 1200. 120 x 75,5 x 78,6 1.501,- 1.647,- 2.756,- 2.948,- 1.996,- 2.188,- 2.454,- 2.651,- 2.790,- 2.991,- 3.042,- 3.249,- ERG 121 ERG 1800 - L

HS 1200. 120 x 75,5 x 78,6 1.501,- 1.647,- 2.756,- 2.948,- 1.996,- 2.188,- 2.454,- 2.651,- 2.790,- 2.991,- 3.042,- 3.249,- ERG 121 ERG 1800 - L STOLY STANDARD 1 HS 8 HS 9 X HS 800 HS 1200 HS 1400 HS 10 70 x 65,5 x 43,6 85 x 75,5 x 80 x 75,5 x 120 x 75,5 x 140 x 75,5 x 1 x 75,5 x 1.501,- 1.647,- 2.756,- 2.948,- 1.996,- 2.188,- 2.454,- 2.651,- 2.790,-

Více

TREND NZA. š. 30 cm. v. 37.5 cm. Hl. 40 cm. hl. 60 cm NZA 23001 TREND NZB. š. 30 cm. v. 55.2 cm hl. 40 cm hl. 60 cm NZB 13001 NZB 23001

TREND NZA. š. 30 cm. v. 37.5 cm. Hl. 40 cm. hl. 60 cm NZA 23001 TREND NZB. š. 30 cm. v. 55.2 cm hl. 40 cm hl. 60 cm NZB 13001 NZB 23001 Nádstavce na skøíòì Hl. 60 cm NA NA 13001 NA 13501 NA 14001 NA 14501 NA 23001 NA 23501 NA 24001 NA 24501 Hl. 60 cm NA NA 16001 NA 17001 NA 18001 NA 19001 NA 26001 NA 27001 NA 28001 NA 29001 NRA hl. 65

Více

LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) doba dodání 2-4 týdny Postel RÁCHEL dvoulùžko s proskleným èelem. Postel RÁCHEL dvoulùžko s plným èelem

LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) doba dodání 2-4 týdny Postel RÁCHEL dvoulùžko s proskleným èelem. Postel RÁCHEL dvoulùžko s plným èelem CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník je platný od 10.3.2009. Ceny jsou vèetnì DPH 19%. Moøení na U v cenì. Moøení na U pøíplatek 10%. U nábytku RÁCHEL, DALILA a GABRIELA moøení TØEŠEÒ na dubu bez pøíplatku.

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

www.nabytek-leblova.cz

www.nabytek-leblova.cz www.nabytek-leblova.cz www.nabytek-leblova.cz Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.nabytek-leblova.cz sektorový nábytek Technické rozkresy Sektorový nábytek - fotogalerie www.nabytek-leblova.cz

Více

rozkládací Kat. BUK DUB I. II. Kùže rozkládací II. 28 220,- 29 350,- 36 660,- 38 580,- Kùže 43 900,- 45 770,- Kat.

rozkládací Kat. BUK DUB I. II. Kùže rozkládací II. 28 220,- 29 350,- 36 660,- 38 580,- Kùže 43 900,- 45 770,- Kat. CENÍK - OBÝVACÍ STÌNY, - SEDACÍ SOUPRAVY, JÍDELNÍ SESTAVY. Ceník je platný od 1. 1. 2010. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. Ceny èalounìného nábytku jsou rozdìleny do a kategorie dle druhu potahové látky. Aktuální

Více

Kovová podnož s "U" profilem pro vedení kabeláže, RAL 9006, 1x průchodka, deska tl.25mm, 1 1_6161 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Kovová podnož s U profilem pro vedení kabeláže, RAL 9006, 1x průchodka, deska tl.25mm, 1 1_6161 0 Kč 0 Kč 0 Kč Pořadové číslo Číslo místnosti 5 106 6 106 Název položky rozměr popis počet kusůoznačení pracovní rohový, pravý 180x160/80x75 Cena bez DPH/ks Cena bez DPH/cel kem Cena celkem včetně DPH kabeláže, RAL 9006,

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín. Soupis prvků. DPH v % ks 1 1 530 Kč 1 530 Kč 1 851 Kč 21. Celkem bez DPH

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín. Soupis prvků. DPH v % ks 1 1 530 Kč 1 530 Kč 1 851 Kč 21. Celkem bez DPH Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín Soupis prvků P.č. Označ. Popis (rozměry š x v x hl.) 1. 282 Skříň dvoudveřová, 1 polohovatelná police, LDTD tl. 18, korpus a dveře opatřeny plast. hranou

Více

STANDARD PROČ STANDARD? STANDARD představení řady

STANDARD PROČ STANDARD? STANDARD představení řady STANDARD Vyšší řada kancelářského nábytku vyráběné ho z dřevotřískových desek laminovaných s ABS hranami za použití silnějších stolových desek a horních plátů skříněk zvýrazňujících vlastní design nábytku.

Více

ENOZZI - postele PIAZZA, ESPIGO, GAIA

ENOZZI - postele PIAZZA, ESPIGO, GAIA 33 225 33 335 19 33 35 33 19 33 33 ENOZZI - postele PIAZZA, ESPIGO, GAIA Provedení: postele GAIA a ESPIGO buk masiv nebo kombinace masiv a dýha, postel PIAZZA buk nebo dub masiv. Povrchová úprava: lak.

Více

LÉKAŘ SKÝ NÁBYTEK PROČ LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK? Stoly Kontejnery. Skříně. Termín dodání 2-4 týdny. Způsob dodání nábytek se dodává ve smontovaném stavu

LÉKAŘ SKÝ NÁBYTEK PROČ LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK? Stoly Kontejnery. Skříně. Termín dodání 2-4 týdny. Způsob dodání nábytek se dodává ve smontovaném stavu LÉKAŘ SKÝ NÁBYTEK představení řady 06 LÉKAŘ SKÝ NÁBYTEK Lékařský nábytek pro Vaší ordinaci, lekárnu, laboratoř, nemocnici... Speciální nábytek určený pro vybavení ordinací lékařů, lékáren, laboratoří,

Více

et-office Dezén - javor Dezén - calvados 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

et-office Dezén - javor Dezén - calvados 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH Dezén - javor Dezén - calvados 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH Dezén - olše Dezén - šedá Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 3 Kartotéka Kontejner s tužkovníkem a přepážkou KOVOVÁ PODNOŽ Podnož černá Podnož

Více

Ceník kancelářského nábytku. Variant EMPE

Ceník kancelářského nábytku. Variant EMPE eník kancelářského nábytku Variant EMPE Platný od 1. 1. 2011 Vážení zákazníci, představujeme Vám nábytkový systém určený pro vybavování administrativních interiérů. Vyniká především vysokou užitkovostí

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. OPTIMA, OPTIMA PLUS

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. OPTIMA, OPTIMA PLUS Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn., PLUS T e c h Specifikace kuchyòské linky, PLUS a LAK Kuchyòský sektor je rozsáhlá nábytková øada, která svou variabilností, funkèností a cenou uspokojí i nároèného

Více

Ceník systémů VASA manager "ROYAL"

Ceník systémů VASA manager ROYAL Ceník systémů VASA manager "ROYA" platnost od 1.5.2013 Prvky v tomto ceníku budou připraveny na skladě Nábytek VASA spol. s r.o., Tábor do čtyř až pěti týdnů od závazné objednávky (dle velikosti objednávky

Více

Kovové prvky a doplòky

Kovové prvky a doplòky 1.7.2007 Kovové prvky a doplòky X LINE XN 1 - Samostatná rovná noha Noha s rektif. - hliník XN 1 1 020,- XR90 - Rohová konstrukce na 90 Rohová konstr. pro sest.90 XR 90 1 365,- 720 528 60 528 XBS 1 - Stolový

Více

Označení Název prvku Rozměr v mm Cena vč. DPH š x h x v Skříně vysoké 10 464,30 Kč 12 661,80 Kč 10 900,05 Kč 13 189,06 Kč 11 203,50 Kč 13 556,24 Kč

Označení Název prvku Rozměr v mm Cena vč. DPH š x h x v Skříně vysoké 10 464,30 Kč 12 661,80 Kč 10 900,05 Kč 13 189,06 Kč 11 203,50 Kč 13 556,24 Kč Skříně vysoké DX-01.1 Skříň vysoká, policová, 2/3 prosklená 850x 420x2100 DX-02.1 Skříň vysoká, policová, 2/3 prosklená 850x 420x2100 DX-03.1 Skříň vysoká, policová, 1/2 prosklená 850x 420x2100 DX-04.1

Více

Rozměr v mm š x h x v. Cena bez DPH Cena vč. DPH

Rozměr v mm š x h x v. Cena bez DPH Cena vč. DPH Skříně vysoké DX-01.1 Skříň vysoká, policová, 2/3 prosklená 850x 420x2100 9 966,00 Kč 12 058,86 Kč DX-02.1 Skříň vysoká, policová, 2/3 prosklená 850x 420x2100 10 381,00 Kč 12 561,01 Kč DX-03.1 Skříň vysoká,

Více

donald dětské a studentské pokoje

donald dětské a studentské pokoje dětské a studentské pokoje donald Vhodný pro vybavení: pokoje... Ložnice... Obývací pokoje... Pracovny a stoly... Knihovny... Předsíně... donald DONALD, buk DONALD 11, DONALD 14, DONALD 17, DONALD 19,

Více

Laboratorní nábytek. V rámci výběru nového dodavatele na výrobu laboratorního nábytku, hledáme výrobce, který má s touto tématikou zkušenosti.

Laboratorní nábytek. V rámci výběru nového dodavatele na výrobu laboratorního nábytku, hledáme výrobce, který má s touto tématikou zkušenosti. Laboratorní nábytek V rámci výběru nového dodavatele na výrobu laboratorního nábytku, hledáme výrobce, který má s touto tématikou zkušenosti. Provedení laboratorního nábytku v základní řadě Basic. nábytek

Více

Ceník systémů VASA manager

Ceník systémů VASA manager Ceník systémů VASA manager platnost od 1.5.2013 Ceník systémů VASA manager "EVE" Ceník systémů VASA manager "ROYA" Ceník systémů VASA manager "SQUARE" * ceník doporučených prodejních cen * Ceník systémů

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Tato příloha zadávací dokumentace stanoví minimální technické, materiálové a funkční požadavky na předmět plnění veřejné zakázky pod označením Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku.

Více

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek Příloha č.1 Zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek KANCELÁŘE: Stůl psací - 6 ks boční stůl s prostorem pro počítač v pravém rohu, šířka 130cm (+/- 10cm), pravá strana hloubka

Více

SENECA SENECA. Nábytková řada SENECA je moderní skladebný nábytek, kterým si můžete účelně a příjemně vybavit svoje pracoviště i svůj byt.

SENECA SENECA. Nábytková řada SENECA je moderní skladebný nábytek, kterým si můžete účelně a příjemně vybavit svoje pracoviště i svůj byt. SENECA Nábytková řada SENECA je moderní skladebný nábytek, kterým si můžete účelně a příjemně vybavit svoje pracoviště i svůj byt. Používáme vysoce kvalitní materiály renomovaných domácích i zahraničních

Více

VARIANT PROČ VARIANT? VARIANT představení řady. Tradiční řada dýhovaného. kancelářského nábytku. vyráběného ze široké škály. dřevin a jejich barevného

VARIANT PROČ VARIANT? VARIANT představení řady. Tradiční řada dýhovaného. kancelářského nábytku. vyráběného ze široké škály. dřevin a jejich barevného Tradiční řada dýhovaného kancelářského nábytku vyráběného ze široké škály dřevin a jejich barevného provedení. MATERIÁL.. dřevotřísková deska oboustranně dýhovaná přírodní dýhou tl. 0,8 mm povrchově upravená

Více

Kovové prvky a doplòky White - LINE

Kovové prvky a doplòky White - LINE Kovové prvky a doplòky White - LINE C /60 stolová podno C/80 I 3 samostatné stolové nohy s rektifikací v=75mm I 3/50 I 3/0 podno 600mm C/60 (pár) C /60 90,- podno mm C/80 (pár) C /80 90,- podno 600mm C/60

Více

Podzimní výprodej vystaveného a skladového zboží

Podzimní výprodej vystaveného a skladového zboží + Postel JITONA ELEA 180x200cm, provedení dýha oøech/èerný jasan s osvìtlením postele LED-sada, s noèními stolky, (bez úlož. prostoru) + komoda 3-zásuvková 1495x808x410 cena bez roštù a matrace pùvodní

Více

NÁBYTEK PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE 3/2012

NÁBYTEK PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE 3/2012 NÁBYTEK PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE 3/2012 EXBYDO s.r.o. l Lužická 600 l 396 01 Humpolec tel.: +420 565 534 336 l fax: +420 565 533 675 l email: exbydo@exbydo.cz l Pracovní psací stoly E00 s deskovými podnožemi

Více

BASIC PROČ BASIC? BASIC představení řady BASIC

BASIC PROČ BASIC? BASIC představení řady BASIC BASIC Stavebnicový, ekonomický kancelářský nábytek pro široké uplatnění, vyráběný z dřevotřískových desek laminovaných s odolnými ABS hranami. MATERIÁL / POPIS.. dřevotřísková deska laminovaná tl. 18 mm..

Více

švestka/ švestka/ černá buk bílá bílá javor/bílá káva/bílá pùvodní cena 499,-

švestka/ švestka/ černá buk bílá bílá javor/bílá káva/bílá pùvodní cena 499,- švestka/ švestka/ černá buk bílá bílá javor/bílá káva/bílá dekory skříně: dekor švestka/černá barva, buk, bílá barva, š/v/h: 8 x 0 x 64 cm. 4.990, - Kč (7086655, -689, -746) dekor švestka, javor, káva/bílá

Více

Kontejnery, noční stolky a komody. Mobilní kontejner. Noční stolky. Komody

Kontejnery, noční stolky a komody. Mobilní kontejner. Noční stolky. Komody Technický popis Moderní nábytková řada určena pro vybavování dětských pokojů nabízí široké spektrum prvků, různé modelové řady díky nimž je možné vytvářet kompozice podle vlastního uvážení a potřeb dítěte.

Více

DEKORY. calvados / černá. Kancelářský nábytek výrobní řada EXTRA

DEKORY. calvados / černá. Kancelářský nábytek výrobní řada EXTRA calvados / černá DEKORY EM ST-01 stůl pracovní 75 cm Stůl EM ST-01 je vyráběn v šířích: EM ST-02 stůl pracovní pod PC s výsuvem 75 x 75 x 75 3090,- 75 cm - EM ST-01-75 - 3 090,- 100 cm - EM ST-01-100 -

Více

Ceník je platný od 10. 3. 2009. Ceny jsou vèetnì DPH 19%. Moøení na BUKU v cenì. Moøení na DUBU pøíplatek 10%. (tlouš ka masivu 25 mm) s oblým èelem

Ceník je platný od 10. 3. 2009. Ceny jsou vèetnì DPH 19%. Moøení na BUKU v cenì. Moøení na DUBU pøíplatek 10%. (tlouš ka masivu 25 mm) s oblým èelem LOŽNICE PAVLA CENÍK LOŽNICE Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník je platný od 10. 3. 2009. Ceny jsou vèetnì DPH 19%. Moøení na U v cenì. Moøení na U pøíplatek 10%. LOŽNICE PAVLA (tlouš ka masivu 25 mm) 200 x 90 cm

Více

KKSD30xxxxxx. 30 x 58 cm + ZÁSUVKA 60 x 58 cm s 1 zásuvkou polovýsuv bez tlumení. 45 x 58 cm 80 x 58 cm. 60 x 58 cm 80 x 58 cm. 60 x 58 cm 60 x 58 cm

KKSD30xxxxxx. 30 x 58 cm + ZÁSUVKA 60 x 58 cm s 1 zásuvkou polovýsuv bez tlumení. 45 x 58 cm 80 x 58 cm. 60 x 58 cm 80 x 58 cm. 60 x 58 cm 60 x 58 cm KUCHYNĚ KKSD30xxxxxx X /dveře/ XX /dezén dveří/ XX /dezén korpusu/ X /úchytka/ XX /dekor prac.desky/ CC - calvados červený AT - antracit 0 - bez úchytky TC - Terrano černé - závěsy O - olše SJ - šedostříbrná

Více

AVENTOS HK-S, výklopné mechanismy

AVENTOS HK-S, výklopné mechanismy AVENTOS HK-S, výklopné mechanismy AVENTOS HK-S je speciálnì navržený pro menší výklopy - pro dvíøka do maximální výšky 400 mm. Díky BLUMOTION máte i u tohoto menšího výklopu zajištìn vysoký komfort otvírání,

Více

donald knihovny 95 % zboží SKLADEM

donald knihovny 95 % zboží SKLADEM 1047 95 % zboží SKLADEM knihovny donald Vhodný pro vybavení: Dětské a studentské pokoje... 41 Ložnice... 293 Obývací pokoje.... 781 Pracovny a stoly....909 Knihovny.... 1047 Předsíně.... 1127 donald Desen

Více

solid kancelářský nábytek

solid kancelářský nábytek kancelářský nábytek ceník 04 / 2013 SOLID cube SOLID prime SOLID standard SOLID prime SOLID classic SOLID cube SOLID standard dezény dezény lamina WH - bílá SE - šedá BS - bříza sněžná BE - buk OL - olše

Více

javor buk rustikal olše impulz třešeň calvados DEKORY CC 211 CC 212 CC 213 CC 214 stůl psací 75 cm, plné boky stůl psací 120 cm, plné boky stůl psací 150 cm, plné boky stůl psací rohový 180 cm, plné boky

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

Realizace výstavních expozic v ÈR i zahranièí. Kompletní výstaváøské služby. Reklamní služby

Realizace výstavních expozic v ÈR i zahranièí. Kompletní výstaváøské služby. Reklamní služby fairs exhibitions fairs exhibitions fairs exhibitions fairs Realizace výstavních expozic v ÈR i zahranièí Grafický design Kompletní výstaváøské služby Reklamní služby Padochovská 2 664 91 Ivanèice Nabídka

Více

OBSAH. HOBIS Drive VZORNÍK BAREV. Samostatná modelová řada, která výborně kombinuje kvalitu, funkčnost a v neposlední řadě i cenu.

OBSAH. HOBIS Drive VZORNÍK BAREV. Samostatná modelová řada, která výborně kombinuje kvalitu, funkčnost a v neposlední řadě i cenu. OBSAH HOBIS Drive Stoly s laminovou podnoží. Stoly s kovovou podnoží... Přístavné skříně ke stolům.. Skříně.................. Kontejnery.............. 41 42 42 43 44 Samostatná modelová řada, která výborně

Více

STAVEBNICE STOLY / POLICE STAVEBNICE STOLY. Č AJOVÉ KUCHYŇ KY ceník

STAVEBNICE STOLY / POLICE STAVEBNICE STOLY. Č AJOVÉ KUCHYŇ KY ceník Š x V x H PO- ČET KS ZA KUS CEL- KEM CEL- KEM VČETNĚ DPH 20% kuchyňská skříňka KU 60 D2Z1 600x870x510 1 1 750 Kč 1 750 Kč 2 100 Kč STAVEBNICE STOLY / POLICE Sestava KU 1022 26 066 Kč 31 279 Kč kuchyňská

Více

Ceny s DPH. 6 735 Kč. 7 269 Kč FERDA 02. 8 846 Kč. 5 949 Kč. Šíře 140 cm. 9 113 Kč. 9 647 Kč. 11 224 Kč FERDA 02-1. 8 409 Kč

Ceny s DPH. 6 735 Kč. 7 269 Kč FERDA 02. 8 846 Kč. 5 949 Kč. Šíře 140 cm. 9 113 Kč. 9 647 Kč. 11 224 Kč FERDA 02-1. 8 409 Kč Ferda Dětské a studentské pokoje - ceník a typový plán Název Nákres Popis Rozměr Název Nákres Popis Rozměr FERDA 01 Postel 90x200 cm 985x754x2095 mm 3 571 Kč FERDA 01-1 Postel 90x200 + výklopný rošt (ORION)

Více

Typový plán Spot 4137486.99 1.12.2015

Typový plán Spot 4137486.99 1.12.2015 Typový plán Spot 4137486.99 1.12.2015 Obrázek Název / Kód Popis Barevné Rozměry (š/v/h provedení cm) Artikl Válenda 90x200 se zásuvkou 5010560 Válenda s výklopným roštem a zásuvkou 90x200 akát / bílá 95,1x64,6x204,4

Více

Cena s DPH bez montáže a dopravy. Cena bez DPH, montáže a dopravy. Výrobní řada DPH. Typové číslo. Poř. číslo. Rozměr. Poznámka.

Cena s DPH bez montáže a dopravy. Cena bez DPH, montáže a dopravy. Výrobní řada DPH. Typové číslo. Poř. číslo. Rozměr. Poznámka. Poř. číslo Typové číslo Výrobní řada PH ázev výrobku Rozměr íl Pohled Cena bez PH, montáže a dopravy Cena s PH bez montáže a dopravy Poznámka hl - š - v od 1.2.12 1 2 roletová s roletová s 450x600x00 Spr

Více

MILET, MILET OBLÉ - JÁDROVÝ BUK 1/5

MILET, MILET OBLÉ - JÁDROVÝ BUK 1/5 Postele MILET, MILET OBLÉ - JÁDROVÝ BUK 1/5 ANNE 1 ANNE 1 OBLÁ ANNE 2 ANNE 2 OBLÁ SOFI s DPH Příplatek k ceně postele SOFI za volitelný ozdobný ornament na jednom čele postele dle katalogového listu. MP10

Více

solid kancelářský nábytek

solid kancelářský nábytek kancelářský nábytek ceník 03/2015 SOLID cube SOLID prime SOLID standard SOLID prime SOLID classic SOLID cube SOLID standard dezény dezény lamina WH - bílá SE - šedá BS - bříza sněžná BE - buk OL - olše

Více

STAVEBNICE STOLY / POLICE. STAVEBNICE / STOLY / POLICE představení řady STAVEBNICE STOLY OLŠE MERANO BŘÍZA BUK TŘEŠEŇ BUK DUB MACORE OLŠE BOROVICE

STAVEBNICE STOLY / POLICE. STAVEBNICE / STOLY / POLICE představení řady STAVEBNICE STOLY OLŠE MERANO BŘÍZA BUK TŘEŠEŇ BUK DUB MACORE OLŠE BOROVICE STAVEBNICE STOLY / POLICE Pomocí našich stolových plátů a podnoží si můžete sestavit stůl přesně podle Vašich představ. Náš stolový stavebnicový systém nabízí variabilní řešení sestavení stolů či stolových

Více

RECEPCE. RECEPCE představení řady

RECEPCE. RECEPCE představení řady RECEPCE TŘEŠEŇ MERANO BŘÍZA OLŠE BUK MATERIÁL / POPIS... horní desky (pláty) recepčních pultů - dřevotřísková deska laminovaná v tl. 18 a 25 mm.. desén / tloušťka / hrana ABS MERANO 18 mm / 1 mm MERANO

Více

Ceník. NewSystem kancelářský nábytek

Ceník. NewSystem kancelářský nábytek Ceník NewSystem kancelářský nábytek sestavy stolů a skříní NEWSYSTEM Sestava 1 1 4884,4884,1672,1672,1298,1298,583,16291,- Sestava 2 NS2 N67 2 4884,2255,2761,583,10483,- Sestava 3 NSZ1 N64 3 Sk. žaluzie

Více

Ceník systémů VASA manager "LEVEL"

Ceník systémů VASA manager LEVEL Ceník systémů VASA manager "EVE" platnost od 1.5.2013 Prvky v tomto ceníku budou připraveny na skladě Nábytek VASA spol. s r.o., Tábor do čtyř až pěti týdnů od závazné objednávky (dle velikosti objednávky

Více

DEKORY. buk buk / vanilka buk / oranžová buk / oceán buk / zelená. Nábytek pro juniory výrobní řada BAD BOY

DEKORY. buk buk / vanilka buk / oranžová buk / oceán buk / zelená. Nábytek pro juniory výrobní řada BAD BOY buk buk / vanilka buk / oranžová buk / oceán buk / zelená DEKORY DN ST-01 DN ST-02 stůl - pevné boky Stůl DN ST-01 je vyráběn v šířkách: stůl - kulaté nohy Stůl DN ST-02 je vyráběn v šířkách: 100 cm -

Více

VÝPIS MOBILIÁŘE - technická specifikace

VÝPIS MOBILIÁŘE - technická specifikace Budova B2 - Centrální archiv a správní agendy VÝPIS MOBILIÁŘE - technická specifikace prvek popis kusy technické parametry 1NP 1.1 konferenční židle čalouněná 9 kovová konstrukce RAL 9006, čalouněný sedák

Více

nábytek z masivu borovicové døevo, 9 odstínù moøení lùžka z masivu

nábytek z masivu borovicové døevo, 9 odstínù moøení lùžka z masivu nábytek z masivu borovicové døevo, 9 odstínù moøení lùžka z masivu 90 cm: 2.781,- Kè Lùžko Milano, rovná záda výška èela: 62 cm 90 cm: 4.594,- Kè 120 cm: 5.681,- Kè 140 cm: 6.164,- Kè 160 cm: 6.768,- Kè

Více

KP0102-/xx/xx. KP0405-xx EAGLE KP0505-xx noha centr. pr. 65/8/ cm v 55,5-78,5 cm noha centrální v 72,5 cm, 22kg 5 860,- podstava 64 cm, 6kg 2 210,-

KP0102-/xx/xx. KP0405-xx EAGLE KP0505-xx noha centr. pr. 65/8/ cm v 55,5-78,5 cm noha centrální v 72,5 cm, 22kg 5 860,- podstava 64 cm, 6kg 2 210,- STOOVÉ PODNOŽE KP0102-/xx/xx XX /dezén lubu pro Ergo/ AT - antracit ST - st íbrný proužek XX /kov/ 11 - antracit 22 - st íbrná Podnože a stojiny ERGO KP0401-xx EAGE KP0501-xx v 72,5 cm noha válcová pr.

Více

veškeré ceny jsou uvedeny v Kè bez DPH kompletní ceník na

veškeré ceny jsou uvedeny v Kè bez DPH kompletní ceník na veškeré ceny jsou uvedeny v Kè bez DPH kompletní ceník na KOUPELNOVÝ NÁBYTEK 10 11 PETER 35 8 11 7 7,5 39,5 8,5 27 12,5 62 15 2 85 22 55 INTEGROVANÉ UMYVADLO NA DESCE bílý minerální mramor 00 pouze pro

Více

Koupelnový nábytek s celokeramickými umyvadly

Koupelnový nábytek s celokeramickými umyvadly Tento koupelnový nábytek se dodává vždy v kompletu s celokeramickými umyvadly. 100/50 50x70 Koupelnový nábytek s celokeramickými umyvadly 100/50 50x70 Ekonomická rada 50 (49) x 88 x 41,5 (30) 60 (49) x

Více

V DÉLCE 5 LET. BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ

V DÉLCE 5 LET. BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ "PROGRES" FUNKÈNÍ, POKROKOVÝ, PROGRESIVNÍ NA VÝVOJ TOHOTO INOVOVANÉHO KANCELÁØSKÉHO NÁBYTKU BYLY KLADENY TYTO ZVÝŠENÍ NÁROKY MUSÍ VYTVÁØET PØÍJEMNÉ PRACOVNÍ PROSTØEDÍ A SPLÒOVAT OPTIMÁLNÍ ERGONOMII MUSÍ

Více

Ceník nábytkového programu platný od 1. 1. 2012

Ceník nábytkového programu platný od 1. 1. 2012 Ceník nábytkového programu platný od 1. 1. 2012 Doporučené maloobchodní ceny Doprava a montáž zdarma! Poznámka: Montáž zdarma se nevztahuje k nábytkovému programu Entre z důvodu nižší sazby DPH. V případě

Více

Pracovní stùl /Office table. OTP 101P pravýrigt OTP 101L levý/left. Pracovní stùl /Office table. OTP 102P pravý/rigt OTP 102L levý/left

Pracovní stùl /Office table. OTP 101P pravýrigt OTP 101L levý/left. Pracovní stùl /Office table. OTP 102P pravý/rigt OTP 102L levý/left OTP 100 1 OTP 100P pravý/rigt OTP 100L levý/left pravý / right 1200 Pracovní stùl /Office table - podno kovová, povrchová úprava : RAL 9007 (šedostøíbrná) RAL 9004 (èerná) - stolová deska: laminová deska

Více

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK NEW SYSTEM CENÍK

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK NEW SYSTEM CENÍK KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK CENÍK Kancelářský splňuje podmínky moderního řešení kancelářských pracovišť s důrazem na osobitost a originalitu vytvářeného interiéru. JEDNOTLIVÉ PRVKY 2950,- POPIS Provedení: Hrušeň

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

1. Nábytkové kování. 1.8 Profily

1. Nábytkové kování. 1.8 Profily 1. Nábytkové kování 1.8 Profily Do kategorie profilů patří výrobky plastové a ové. Konkrétně se jedná o těsnicí lišty k pracovním deskám, soklové lišty, zasklívací lišty, spojovací a přechodové profily.

Více

Výbava interiéru Ubytování na hipo, cyklo a pěší stezce

Výbava interiéru Ubytování na hipo, cyklo a pěší stezce NÁZEV PROJEKTU Výbava interiéru Ubytování na hipo, cyklo a pěší stezce Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií AGROFRUKT, družstvo DOTAZY A ODPOVĚDI (1) Název zakázky: Výbava interiéru Ubytování

Více

Nábytkový systém pro zdravotnictví a provozy - laboratoří - pracoven - ordinací - učeben - kanceláří - nekonečné možnosti stolových sestav.

Nábytkový systém pro zdravotnictví a provozy - laboratoří - pracoven - ordinací - učeben - kanceláří - nekonečné možnosti stolových sestav. + 20 x pro Stoly na deskových nebo kovových podnožích lze doplnit nástavbami stolů a s využitím samostat- ných stolových a postformingových desek tvoří nekonečné možnosti stolových sestav. Pracovní desky

Více

263 Doprava po celé ČR a SR zdarma

263 Doprava po celé ČR a SR zdarma Ložnice donald Donald, javor DONALD 01, DONALD 17, DONALD 19 2 ks, DONALD 72, DONALD 73, DONALD 84, DONALD 87, DONALD 88 pouze k prvkům 18, 20 263 Doprava po celé ČR a SR zdarma donald MATERIÁL Základním

Více

AB EICA. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400. Stojan: nerezový, s plastovým zakončením. Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm)

AB EICA. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400. Stojan: nerezový, s plastovým zakončením. Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm) KK-EDEX, spol. s r. o. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400 30000 30020 30200 30300 30320 30122 opěrka Stojan: nerezový, s plastovým zakončením Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm) Přestavitelná:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky

Více

miki dětské a studentské pokoje

miki dětské a studentské pokoje dětské a studentské pokoje miki Vhodný pro vybavení: pokoje... Ložnice... Obývací pokoje... Pracovny a stoly... Knihovny... Předsíně... miki MATERIÁL Základní materiálem je kvalitní laminovaná eko dřevotřísková

Více

Arten. Akční katalog nábytku. platný od 01. 08. 2014. ...nábytek, na který myslíte... Váš prodejce. www.arten.cz Český výrobce a distributor nábytku

Arten. Akční katalog nábytku. platný od 01. 08. 2014. ...nábytek, na který myslíte... Váš prodejce. www.arten.cz Český výrobce a distributor nábytku Arten Akční katalog nábytku platný od 01. 08. 2014 Váš prodejce...nábytek, na který myslíte... www.arten.cz Český výrobce a distributor nábytku Postele a úložné prostory Postel NELA 160 CENY POSTELÍ BEZ

Více

Nábytek Arte-M Postele Trends: Postele Salsa: Postele Choice:

Nábytek Arte-M Postele Trends: Postele Salsa: Postele Choice: Nábytek Arte-M Provedení: LTD - melamin v dezénech uvedených u konkrétního typu nábytku. Postele, noční stolky, komody, prádelníky a skříně vč. příslušenství se dodávají v demontovaném stavu v kartonu.

Více

PŘÍLOHA Č.4 - SEZNAM PRO ZHOTOVENÍ VZORKŮ. HOLEČKOVA 106/8, PRAHA 5 - VYBAVENÍ INTERIÉRU Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 Smíchov

PŘÍLOHA Č.4 - SEZNAM PRO ZHOTOVENÍ VZORKŮ. HOLEČKOVA 106/8, PRAHA 5 - VYBAVENÍ INTERIÉRU Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 Smíchov PŘÍLOHA Č.4 - SEZNAM PRO ZHOTOVENÍ VZORKŮ název projektu: HOLEČKOVA 106/8, PRAHA 5 - VYBAVENÍ INTERIÉRU Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 Smíchov hlavní projektant: AP STUDIO s.r.o. Na Kopečku 2, 180 00

Více

Typový plán Bart 30.10.2014

Typový plán Bart 30.10.2014 prov.javor prov.buk Šatní skříň Šatní skříňka Skříňka policová Skříňka policová (nástavec) 01 02 03 04 94,6190,458 94,611358 94,611358 94,67158 včetně soklu, 2 dveře, 3 police, 1 šatní tyč 1 šatní tyč,

Více

Typový plán Bart 30.7.2015

Typový plán Bart 30.7.2015 Šatní skříň Šatní skříňka Skříňka policová Skříňka policová (nástavec) 01 02 03 04 94,6190,458 94,611358 94,611358 94,67158 včetně soklu, 2 dveře, 3 police, 1 šatní tyč 1 šatní tyč, 2 dveře 2 dveře, 2

Více

Priemyselný nábytok Kovona

Priemyselný nábytok Kovona Priemyselný nábytok Kovona ŠATNÍ SKŘÍNĚ, LAVICE KARTOTÉKY, VYKRESOVÉ SKŔÍNĚ SKŘÍNĚ SPISOVÉ A ARCHIVAČNÍ TREZORY A OHNIVZDORNÉ SKŘÍNĚ STOLY A KONTEJNERY DÍLENSKÝ PROGRAM REGÁLY ŠATNÍ SKŘÍNĚ, LAVICE SESTAVNÉ

Více

obývavací stìny SYSTÉMOVÝ NÁBYTEK akèn?kolekce 2010/2011 ILONA celkové rozmìry 305/200/50 cm (š/v/h) dostupné barevné provedení: švestka & sláma

obývavací stìny SYSTÉMOVÝ NÁBYTEK akèn?kolekce 2010/2011 ILONA celkové rozmìry 305/200/50 cm (š/v/h) dostupné barevné provedení: švestka & sláma SYSTÉMOVÝ NÁBYTEK akèn?kolekce 00/0 obývavací stìny ILONA celkové rozmìry 0/00/0 cm (š/v/h) dostupné barevné provedení: švestka & sláma.9,- Kè 0/00/0 cm 0/00/ cm /90/ cm 0// cm 00/0/ cm ceny pøíplatkových

Více

Variabilní systém šatních skříní. UNIVERSAL Dýha Buk mořený na třešeň. 839 Český výrobek / Česká kvalita

Variabilní systém šatních skříní. UNIVERSAL Dýha Buk mořený na třešeň. 839 Český výrobek / Česká kvalita Variabilní systém šatních skříní korpusy dveře a boky UNIVERSAL Dýha Buk mořený na třešeň 839 Český výrobek / Česká kvalita MATERIÁL Základním materiálem je kvalitní eko dřevotřísková deska laminovaná

Více

K A T A L O G N Á B Y T K U

K A T A L O G N Á B Y T K U K A T A L O G N Á B Y T K U 2010/2011 masiv lamino RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ KŘESLO VČETNĚ PODNOŽKY - broušená kůže - imitace - el. ovládání, 8 režimů - lze zapnout automatické přepínání po 1 minutě - 5 stupňů

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

29 430 Kč 30 840 Kč 34 890 Kč 47 880 Kč +900 Kč

29 430 Kč 30 840 Kč 34 890 Kč 47 880 Kč +900 Kč CENÍK POSTELÍ JACQUES.CUBE výška rámu 40 cm, čela 85 cm, šikmé dělené čelo hlavy, Rám postele skládaný 15 x 15 cm 28 830 Kč 30 140 Kč 33 940 Kč 46 050 Kč +900 Kč 29 130 Kč 30 490 Kč 34 420 Kč 46 990 Kč

Více

Komody V; VY. 150 cm. str. 20. 150 cm. str. 11. Komody B. 150 cm. str. 4

Komody V; VY. 150 cm. str. 20. 150 cm. str. 11. Komody B. 150 cm. str. 4 1 OBSAH Komody H; HY Komody G; GY Komody V; VY Komody U; UY Komody T Komody NS 35,5-49,5 cm 200 cm 35,5-49,5 cm 150 cm 35,5-49,5 cm 150 cm 35,5-49,5 cm 100 cm 35,5-49,5 cm 75 cm 35,5-49,5 cm 50 cm str.

Více

400mm. Stůl pracovní Stůl pracovní Stůl pracovní - levý Stůl pracovní pravý

400mm. Stůl pracovní Stůl pracovní Stůl pracovní - levý Stůl pracovní pravý Stoly Praktik Stůl pracovní Stůl pracovní Stůl pracovní - levý Stůl pracovní pravý PR01 800 x 800 x 750 PR06 800 x 600 x 750 PR08 1600 x 1000/800 x 750 PR09 1600 x 800/1000 x 750 PR02 1200 x 800 x 750

Více

www.nabytek-leblova.cz

www.nabytek-leblova.cz Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. Kuchyòská linka OPTIM Technické rozkresy Kování BLUM Jistota - po celou dobu životnosti nábytku Se systémy výklopù, závìsù a výsuvù firmy BLUM kupujete nejen

Více

C E N Í K 2 0 1 5. GWdesign

C E N Í K 2 0 1 5. GWdesign C E N Í K 2 0 1 5 GWdesign POSTELE klasické-provedení BUK, DUB, OKOUME (exotická dřevina) Barevná provedení B0, B10,B13,WENGE,kombinace barev a vlastní moření se účtují s příplatkem 10%.Lůžka bez zvýšených

Více

PORT PORT. Čisté linie řady PORT splňují nejnáročnější kritéria na moderní vzhled, ergonomické uspořádání pracoviště a komplexní využití prostoru.

PORT PORT. Čisté linie řady PORT splňují nejnáročnější kritéria na moderní vzhled, ergonomické uspořádání pracoviště a komplexní využití prostoru. PORT Představujeme Vám nábytkovou řadu PORT, kterou jsem vyvinuli v roce 2007 na základě Vašich připomínek, požadavků a našich dlouholetých zkušeností v oboru. Čisté linie řady PORT splňují nejnáročnější

Více

13.11.2013. Lugano. Model č. 246 (PG 2) Částečný masiv-dub. Model č. 245 (Cen. sk. 1) Částečný masiv-buk

13.11.2013. Lugano. Model č. 246 (PG 2) Částečný masiv-dub. Model č. 245 (Cen. sk. 1) Částečný masiv-buk Lugano. Model č. 245 (Cen. sk. 1) Částečný masiv-buk Model č. 246 (PG 2) Částečný masiv-dub 1 Skříně s otočnými dveřmi bez obvodové lišty Vnitřní vybavení: 2 vkládací police, 1 tyč na šaty Dřevěné dveře,

Více

ERGO ECONOMY. EN1008-xxxxxxPx. EN1013-xxxxxxPx

ERGO ECONOMY. EN1008-xxxxxxPx. EN1013-xxxxxxPx EGO ECONOMY EN1018xxxxxxx EN1018xxxxxxx / lub TD / X /st. desky/ XX /dezén st. desky/ XX /barva podnože/ XX /dezén lubu TD/ Px - - symetrické CC - calvados červený 11 - antracit AT - antracit PA - PU hrana

Více

NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD. Příloha č. 2 k RS ostatní nábytek č.j.mv-86810-65/vz-2013

NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD. Příloha č. 2 k RS ostatní nábytek č.j.mv-86810-65/vz-2013 OSTATNÍ NÁBYTEK Základní barevné provední nábytku: lamino - buk světlý 876 (vzorník Kronospan), kůže a čalounění - černá. Odolnost proti oděru u kůže a čalounění: 100.000 cyklů NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ

Více

2.695,- 100 TV stolek LE 01-120 š.120 h.43 v.46cm rozměry vnit. otvorů: š.104 v.14cm. 4.190,- 155 Skříň šatní LE 06 š.80 h.58 v.

2.695,- 100 TV stolek LE 01-120 š.120 h.43 v.46cm rozměry vnit. otvorů: š.104 v.14cm. 4.190,- 155 Skříň šatní LE 06 š.80 h.58 v. Systém Levante Technický popis: systém LEVANTE je vyroben z LDTD o tlouštce 18mm, jsou použité hrany ABS o tlouštce 0,5 mm, zapuštěné kovové úchytky a kovové pojezdy, ve vitrínách jsou 3 kusy skleněných

Více

Kolekce 2013 2014. postele skříně ložnice doplňky do ložnic NOVINKA

Kolekce 2013 2014. postele skříně ložnice doplňky do ložnic NOVINKA Kolekce 2013 2014 postele skříně ložnice doplňky do ložnic NOVINKA Postelová sestava Comfort 2 mm. Je výškově nastavitelná pro všechny druhy roštů. Ostatní nábytek je vyroben PSK 01 (165x205) (185x205)

Více