Květnové akce v Suchdole nad Lužnicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Květnové akce v Suchdole nad Lužnicí"

Transkript

1 červen 2012 Cena 6,00 Kč Květnové akce v Suchdole nad Lužnicí

2 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2012 INFORMACE Z RADNICE Cestovní pas pro děti, co budete potřebovat a kolik vás bude stát? Jak už jistě víte, dnem končí platnost zapsání dětí v cestovních pasech rodičů. Tím také končí pro děti mladší deseti let možnost vycestovat za hranice bez vlastního dětského pasu. Změna přichází na základě novely o cestovních dokladech pro státy EU. Ta ve zkratce nařizuje pravidlo Jedna osoba jeden cestovní doklad pro všechny věkové kategorie. Vašemu potomkovi namísto cestovního pasu můžete pořídit vlastní občanský průkaz. Ten je nově dostupný pro děti do 15 let. Zde však platí omezení cestování pouze po státech Evropské unie. Dál za hranicemi se neobejde bez klasického pasu. Vyřízení občanského průkazu trvá 30 dnů a je platný 5 let. Jak dlouho budete čekat Na klasický cestovní pas s biometrickými údaji (platnost 5 let) si počkáte až jeden měsíc. Pokud spěcháte, zvolte možnost bleskového pasu. Čekání si zkrátíte na polovinu (tedy 15 dnů), současně si ale také připlatíte. Další nevýhodou je omezená platnost pouze 6 měsíců. To přináší další skrytá úskalí některé státy vyžadují delší platnost. Kolik to stojí Klasický cestovní pas s biometrickými údaji pro děti do 15 let 100 Kč Bleskový pas pro děti do 15 let 1000 Kč Občanský průkaz pro děti 50 Kč Co s sebou originál rodného listu dítěte (může být i úředně ověřená fotokopie) doklad o státním občanství (vyžaduje se pouze při vydání prvního cestovního pasu osobám, které nemají trvalý pobyt na území České republiky) rodný list zákonného zástupce občanský průkaz rodiče fotografie není potřeba pořídíte na místě (pouze u bleskového cestovního pasu se vyžadují 2 fotografie) Kde o vyhotovení dokladu požádat Cestovní i občanské průkazy vyřizují obce s rozšířenou působností. Pro nás to znamená Městský úřad Třeboň, č. dveří 112, tel. číslo , Úřední hodiny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Marcela Pultrová matrikářka MěÚ Suchdol nad Lužnicí Strojový park Města Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí informuje občany o možném zapůjčení strojového parku, který zahrnuje traktor s vlekem, UNC, plošinu, vibrační ruční válec. Ceny jednotlivých strojů a příslušenství jsou uvedeny níže. Technika je zapůjčována po předchozí domluvě s vedoucím odboru SMRM Městského úřadu p. Josefem Šubrtem na tel.čísle nebo mob , popř. ová adresa: Ceník služeb strojového parku pro r Poř. Stroj Kč DPH 20 % Celkem Kč 1. Traktor 200,-Kč/hod. 40,-Kč 240,-Kč/hod. 2. ujeté km 20,-Kč/km 4,-Kč 24,-Kč/km 3. UNC ,-Kč/hod. 104,-Kč 624,-Kč/hod. 4. plošina Magma 400,-Kč/hod. 80,-Kč 480,-Kč/hod. 5. vlek 400,-Kč/hod. 80,-Kč 480,-Kč/hod. 6. vibrační válec 400,-Kč/hod. 80,-Kč 480,-Kč/hod. Stavební povolení nebo ohlášení stavby Podle nového stavebního zákona /zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů/ lze některé domy stavět bez stavebního povolení, pouze na základě ohlášení stavby. Tohoto institutu lze využít, pokud stavíte dům o rozloze do 150m 2 s nejvýše dvěma nadzemními podlažími, podkrovím a sklepem na pozemku, který je ke stavbě určen územní plánem RD Ohlášení stavby Pro ohlášení stavby budete potřebovat formulář, který je dostupný na každém stavebním úřadě nebo na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. V tomto formuláři je třeba vyplnit údaje o sobě jako stavebníkovi, o vlastním pozemku, o sousedních pozemcích, o rozsahu a účelu stavby, a také o tom, jakým způsobem a jak dlouho bude stavba realizována. Seznam dokumentů, které je třeba přiložit k ohlášení stavby: doklad prokazující právo k pozemku nebo ke stavbě, pokud není ověřitelné v katastru nemovitostí plná moc v případě zastupování stavebníka seznam a adresy vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich doklad o informování vlastníků sousedních podzemků u staveb ohlašovaných podle 104 odst. 1 stavebního zákona u staveb prováděných svépomocí podle okolností písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby nebo odborníka, že bude provádět stavební dozor doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor projektová dokumentace územně plánovací informace u ohlašované stavby, pokud ji vydal jiný orgán než stavební úřad, kterému se podává ohlášení územní souhlas, popřípadě územní rozhodnutí (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad, kterému je stavba ohlašována) závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny (např. ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, památkové péče aj.) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat, k možnosti a způsobu napojení (vyznačená například na situačním výkrese), pokud nebyla opatřena při územním řízení nebo při vydání územního souhlasu (např. elektrické energie, plynu, vody, tepla, kanalizace aj.) Pokud máte všechny potřebné dokumenty, je třeba je doručit příslušnému stavebnímu úřadu. Úřad je povinen doručit vám stanovisko do 40-ti dnů souhlasné nebo nesouhlasné. Pokud budete stavět rodinný dům o více než dvou nadzemních podlažích nebo o rozloze větší než 150 m 2, podléhá stavebnímu povolení. Stavební povolení je uděleno na základě stavebního řízení a jsou v něm stanoveny podmínky pro provádění stavby.

3 červen 2012 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 3 Čištění koryta Suchdolského potoka Na základě jednání s vedením Města Suchdol nad Lužnicí a kontrolních pochůzek pracovníků Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, provozní středisko Lužnice, pracoviště Jindřichův Hradec bylo rozhodnuto o vyčištění nejvíce zanesené části koryta Suchdolského potoka upraveného kamennou dlažbou z roku 1926 v délce 800 m. Práce byly provedeny odbornou firmou STAV-TT s.r.o. ze Lhotic u Lišova nákladem ,-Kč (bez DPH) v průběhu března Správu drobného vodního toku Suchdolský potok vykonává státní podnik Povodí Vltavy od 1. ledna 2011 kdy došlo k převodu výkonu správy drobných vodních toků ze Zemědělské vodohospodářské správy. UPOZORNĚNÍ před po Městský úřad upozorňuje občany, že termíny splatnosti místních poplatků za svoz komunálního odpadu a ze psů pro rok 2012 uplynuly již Žádáme proto občany, kteří tyto poplatky doposud neuhradili, aby tak neprodleně učinili a vyhnuli se tak sankcím za pozdní platby. Okénko z historie Okénko z historie Psalo se: Počasí v roce 1918 Žádné jaro ihned léto. Letošní příroda jako by se přizpůsobila modernímu vynálezu letního času. Do 15. dubna t.r. panovaly téměř kruté mrazy a pak náhle se teplota obrátila, rychle stoupala a dnes prožíváme pravé letní dny.o jarních sprškách ani památky a jen samé slunné, téměř parné dny jako v srpnu.s obavou se probouzí denně hospodář a smuten volá Neprší! A přec tolik by bylo pršky třeba zvláště na brambory, které pro tvrdou kůru a sucho nemohou růsti. Obilí vzbuzuje opravdovou obavu, neboť žita jsou velmi řídká a slabá. Tráva pěkně vyrostla báječně se prodává. Jen je potřeba deště.stromy ovocné odkvétají, kaštany kvetou plnou silou, bez voní daleko široko a zbylé včelky spěchají dohoniti zanedbanou snůšku. Rybníky se plní koupajícími, háje hlaholí ptačím zpěvem. Všude samé léto. Nesplnila se tužba hospodáře: V květnu nemá pastýři oschnouti hůl. Pavla Kulišová 70. výročí lidické tragédie Žáci naší ZŠ a ZŠ v Lomnici nad Lužnicí už tradičně organizují pořad v místním kině zaměřený na připomenutí událostí druhé světové války. Letošní pořad byl věnován 70. výročí vyhlazení Lidic. Za účasti představitelů města vysvětlily na úvod žákyně 9. ročníku přítomným v sále okolnosti atentátu na Heydricha, dobu heydrichiády a následnou likvidaci obce Lidice. Žáci z Lomnice doplnili výklad citacemi z výpovědí několika lidických žen, které po válce vydaly svědectví. Následný film Lidice natočený podle scénáře Z. Mahlera nabídl pohled na tragický osud Lidic z neobvyklé perspektivy. Mgr. S. Tomášková Z ohlasu žáků: Německý řidič auta nesouhlasil s tím, aby děti tak odporným způsobem zabili. Ale musel uposlechnout rozkaz, a protože věděl, že má na tomto činu jistý podíl. Raději se zastřelil, než aby žil s vědomím, že jeho vinou zemřely nevinné děti. Kateřina H. Viděla jsem mnoho dokumentů, filmů, ale tento mě velice dojal. Můj obdiv patří především lidem, kteří zůstali čestní i přes své problémy a dokázali držet při sobě. Linda B. Hrdinovo největší trauma bylo, že zůstal sám bez rodiny, měl hrozné vzpomínky, které se mu pořád vracely. Neměl kde a pro co žít. Opravdu nejhorší byly asi ty vzpomínky. Natálie P. Netušila jsem, že za to mohl pouhý dopis, který napsal kluk své dívce. Katka S. Bylo vidět, že se německému řidiči auta dělá z toho špatně, vždyť i zvracel. Bylo mu líto těch dětí, proto se asi zastřelil. Martin H. INFORMACE V pondělí 25. června 2012 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový kurz k získání řidičského oprávnění Přihlášky v městské knihovně /přístavba místní základní školy/

4 4 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2012 Program kina na měsíc červen 1. pátek hod. 106 min. SNĚHURKA Zlé královně se podařilo získat vládu nad královstvím. Uprchlá princezna se však svého výsostního práva jen tak snadno nevzdá a rozhodne se jednat. Hrají: Julia Roberts, Lily Collins, Sean Bean a další. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné 90,- Kč 6. středa hod. 114 min. HNĚV TITÁNŮ Deset let po hrdinské porážce hrozného Krakena, Perseus, polobůh, syn Dia, se snaží žít poklidným životem na vesnici a vychovávat svého syna. Hrají: Sam Worthington, Ralph Fiennes, Dan Huston. České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 80,- Kč 8. pátek hod. 113 min. LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré manželské Svazky jsou minulostí a začíná nový život. Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Nela Boudová, Eva Holubová, Jiří Langmajer. Mládeži přístupno. Vstupné 80,- Kč 13. středa hod. 104 min. MUŽI V ČERNÉM 3 Muži v černém jsou zpět a opět včas. Během 15 let spolu prožili a viděli spoustu nevysvětlitelných věcí a zachránili budoucnost lidstva. Hrají: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné 100,- Kč 15. pátek hod. 95 min. MOJE LETNÍ PRÁZDNINY Moje letní prázdniny je film plný akce a vzrušení a nepostrádá ani prvky černé komedie. Porter ukradne slušný balík peněz a nehodlá se ho jen tak vzdát. Hrají: Mel Gibson, Peter Stormare, Dean Norris. České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 80,- Kč 20. středa hod. 113 min. TEMNÉ STÍNY V roce 1752 vypluli Joshua a Naomi Collinsovi se svým synem lodí z Anglie do Ameriky, aby unikli záhadnému prokletí, které jejich rodinu pronásleduje. Hrají: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bohdam. České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 80,- Kč 22. pátek hod. 126 min. SNĚHURKA A LOVEC Pohádka skončila. Zapomeňte na Sněhurku, jejíž líbeznému zpěvu naslouchá celá příroda. V téhle verzi křehká princezna neváhá vlézt do brnění a porazit zlou macechu mečem. Hrají: Charlize Theron, Kristen Stewart, Sam Claflin. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné 80,- Kč 29. pátek hod. 110 min. TADY HLÍDÁM JÁ Rodinná letní komedie. Hlavní postavou je osmiletá Kačenka a její psí kamarád jezevčík Hugo. Hogo je jejím ochráncem a rozdmýchavačem komických situací v rodině. Hrají: Veronika Divišová, Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Lukáš Vaculík, Klára Jandová. Mládeži přístupno. Vstupné 90,- Kč

5 červen 2012 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 5 POZVÁNKY za kulturou Informační centrum Města pořádá 13. července 2012 ZÁJEZD NA MUZIKÁL CASANOVA na nádvoří zámku Hluboká nad Vltavou Bližší informace a přihlášky v Informačním centru nebo na tel. č Informační centrum Města Suchdol nad Lužnicí pořádá 20. července 2012 zájezd na otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou na divadelní představení BALADA PRO BANDITU Cena zájezdu včetně dopravy je 290,- Kč. Bližší informace a přihlášky v Informačním centru nebo na tel.č Třeboňská nocturna léto Zahajovací koncert Konírna zámku Třeboň Pražské dechové kvinteto Jan Machat flétna Jurij Likin hoboj Vlastimil Mareš klarinet Jan Vobořil lesní roh Miloš Wichterle fagot Program: A. Rejcha Dechový kvintet Es dur op. 88 č. 2, V. Trojan Dechový kvintet na motivy českých lid. písní, M. Arnold 3 námořnické popěvky, F. Farkač 5 antických maďarských tanců Kostel sv. Jiljí Myslivečkovo smyčcové sexteto Viktor Preiss recitace Program: Josef Mysliveček Smyčcový kvintet č Divadlo J. K. Tyla Leonid Gorokhov violoncello Lada Valešová klavír Program: F. Schubert Arpeggione Sonáta pro violoncello a klavír, P. Locatelli Sonáta pro violoncello a klavír, D. Šostakovič Sonáta pro violoncello a klavír Opus Nádvoří Městského úřadu Jiří Korn a 4TET David Uličník tenor Jiří Korn baritone 1 Jiří Škorpík baritone 2 Dušan Kollár bass Program: R. Rodgers, B. Preston, L. Janáček, J. Lennon, E. Riccardi Nádvoří Městského úřadu Pražský komorní orchestr Christina Vasileva soprán Bulharsko /držitelka ceny Thálie 2011, sólistka ND v Praze/ Jiří Vodička housle Jan Kučera dirigent Program: Antonio Vivaldi Čtvero ročních dob, W. A. Mozart Divertimento D dur, Verdi, Donizetti výběr z operních árií Celým koncertním cyklem provází Prof. Jiří Hlaváč

6 6 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2012 Exkurze do Prahy Každoroční tradiční akcí naší školy je mimo jiné návštěva Prahy se žáky z devátého ročníku. Naše škola získala grant na environmentální výchovu, třídění odpadu a recyklaci pod názvem,,škola zařídí kraj zaplatí. A tak ředitel školy zařídil exkurzi do podniku ZEVO spalovny v Malešicích v Praze. Přibrali jsme ještě žáky z osmého ročníku a ve středu 9. května 2012 jsme vyrazili ku Praze. Osmáci s paní učitelkou P. Šimkovou navštívili spalovnu - ZEVO Malešice (Zařízení na energetické využití odpadu), aby se seznámili s tím, jak lze ekologicky využít komunální odpad. Spalovna v Malešicích zpracovává komunální odpad z Prahy a jejího blízkého okolí. Na území ČR existují pouze 3 takové spalovny. Ekologická je v tom, že energie ze spalování se využívá pro výrobu elektrické energie a energie pro vytápění domů, navíc emise vycházející z komínů obsahují minimální hodnoty zplodin. Odpadem spalování je tzv. struska, která se využívá jako posypový materiál na vozovky. To znamená, že komunální odpad lze účelně recyklovat na něco užitečného. Nejprve nás jeden ze zaměstnanců teoreticky seznámil s celým cyklem spalování a následně jsme vyrazili do provozu. Samozřejmě z hlediska bezpečnosti jsme byli vybaveni krásnými žlutými helmami. Viděli jsme popelářská auta, jak najíždí na ranvey a vysypávají svůj obsah do obrovské betonové jímky, kde se odpadu ujaly velké drapáky a ty jimy plnily násypky kotlů. Do kotle jsme koukali malým okénkem, neboť teplota zde dosahuje až 1000 ºC. Neunikly nám ani generátory na výrobu elektrické energie a pan průvodce nás zavedl i do kanceláře plné počítačů, jimiž se řídí celý proces spalování. Zkrátka není nad to, vidět vše na vlastní oči. Exkurze spalovny byla pro všechny jistě zajímavá a poučná v tom, že už si umíme odpovědět na otázku: kam s ním, ale ekologicky?. Deváťáci mezitím odjeli autobusem k vysílači na Žižkově, kde si prohlédli Prahu z výšky 93 metrů. Podrobnější informace o stavbě vysílače, stejně tak jako zajímavosti o Karlově mostě a Václaváku jsme si vyslechli již cestou do Prahy v autobusu. Dobrá viditelnost celé Prahy nás překvapila, hledali jsme zajímavá místa a budovy, o kterých jsme se ve škole učili Petřín, Strahov, hlavní nádraží, Vyšehrad, Nuselský most, ZOO,.. Pak jsme se vrátili pro osmáky a společně jsme se přesunuli do O2 Eény, kde nás provedla sympatická průvodkyně a zavedla nás na místa, kam se běžný návštěvník nedostane. Dostala se nám spousta informací a zajímavostí o této nevšední stavbě, navštívili jsme VIP salónky, skyboxy, zázemí i nejvyšší patra stavby. A poté nás autobus dovezl až k Vltavě, kde na nás u Čechova mostu čekala výletní loď Natal. Společně s průvodkyní jsme vyrazili na hodinu a půl dlouhou jízdu po Vltavě. Opět jsme vyslechli zajímavosti o řece Vltavě, plavebních komorách i památkách, které jsme mohli pozorovat přímo z paluby lodě. Vše jsme pozorně sledovali, vyplnili pracovní listy a určitě jsme si hodně o Praze zapamatovali. A potom nás čekal již návrat do Suchdola. Cestou jsme se stavili v Mc Donaldu, kde většina ochutnala speciality podniku a s plným břichem jsme vyrazili k domovu. Po celý výlet nás doprovázelo pěkné počasí a myslím, že se všem žákům výlet a exkurze líbily. Mgr. Ladislav Ondřich a Mgr. P. Šimková

7 červen 2012 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 7 Zápis do Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí V období zápisu byli rodiče i děti plni očekávání, jaká bude jejich mateřská škola se konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Rodiče s dětmi si prohlédli jednotlivé třídy, vyzvedli si žádosti o přijetí do mateřské školy. Děti si pohrály s hračkami a pozdravily se s kamarády. K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY se dostavili rodiče se svými dětmi a všechny jejich žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání byly kladně vyřízeny. Kapacitu naší školky jsme opět naplnili. V září se budeme na všechny nové kamarády těšit v naší barevné školičce. Anifilm Třeboň Dne 7. května se vypravila 8. třída v rámci výtvarné výchovy na festival animovaných filmů do Třeboně. Předem jsme se objednali do Dílen animace, kde se prezentují české umělecké školy. Žáci si tam za pomoci studentů mohli sami vyzkoušet práci animátorů a vytvořit si krátké animované filmy. Děti se divily, kolik času musí animátor strávit nad tvorbou několikasekundového uměleckého díla. Přestože tam v pondělí byl skutečný nával, podařilo se i nám přivézt několik vlastních prací. Některé z nich můžete posoudit na webových stránkách naší školy. Mgr. A. Ficalová Preventivní program na téma AIDS V pátek navštívila naši školu paní Kadlecová z občanského sdružení Semafór z Veselí nad Lužnicí, aby se věnovala prevenci AIDS v 8. a 9. ročníku. Ve své přednášce často používala příběhy lidí, se kterými ve sdružení pracovala a často to byly příběhy velice smutné. Možná i tím zaujala naše žáky, kteří se snad vyvarují popsaných situací. V přednášce se paní Kadlecová věnovala, kromě jiného původu, příčinám a důsledkům nemoci AIDS, popsala životní strategii viru HIV v organismu, zhodnotila statistické údaje a mnoho dalších zajímavých informací. Myslím, že přednáška paní Kadlecové byla ve všech směrech přínosná a žáci si do života odnesli několik důležitých rad pro svou vlastní bezpečnost. Mgr. Petra Šimková

8 8 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2012 DEN ZÁCHRANNÉHO INTEGROVANÉHO SYSTÉM, 17. května 2012 fotoreportáž

9 červen 2012 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 9 DEN ZÁCHRANNÉHO INTEGROVANÉHO SYSTÉM, 17. května 2012 pokračování Informační centrum Města děkuje všem složkám za spolupráci. Největší poděkování patří suchdolským hasičům za pomoc s organizací celé vydařené akce R.R. STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC, 30. dubna 2012 fotoreportáž

10 10 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2012 Den Země ve škole Že i naše planeta slaví svůj svátek? Ano, den, který patří právě jí, připadá na 22. duben. Naše škola si tento den každoročně připomíná formou projektového vyučování (netradiční forma výuky zaměřena na praktické dovednosti) a letos byly vyčleněny 2 dny pro oslavy Země: Zapojila se celá škola, tj. I. i II. stupeň, každý po svém, přiměřeně věku a dovednostem žáků. Oba stupně se zúčastnily úklidu naší obce, posbírali jsme odpadky, které nenašly, bohužel, místo v koši či popelnici. Bylo dost smutné vidět tolik plných pytlů... I. stupeň vyrazil na nedaleké Červené blato a II. stupeň se rozdělil na pracovní dílny s různým zaměřením. Vzhledem k tomu, že jsme si na II. stupni zvolili téma naše obec, měli žáci možnost věnovat se tématům se zaměřením na Suchdol nad Lužnicí, např. Lužnice, demografie, dopravní obslužnost, vývoj suchdolské školy, voda či trojjazyčná mapa Suchdola nad Lužnicí. Na naši společnou prezentaci ( ) byl pozván i pan starosta Mgr. Pavel Mráček, jež pozvání přijal a byl svědkem zdařilých výsledků prací našich žáků. Kdo chodí do školní jídelny, může si také prohlédnout zajímavé plakáty vztahující se k naší obci, na nichž se podíleli žáci pod vedením svých pedagogů. Příští rok určitě na planetu Zemi nezapomeneme! Mgr. Petra Šimková Zikmundohraní Dne 1. května se žákyně suchdolské školy z kroužku aerobiku zúčastnily malého festivalu v Rapšachu Zikmundohraní. Pro diváky si děvčata 3., 4, a 6. roč.,připravila dvě skladby ve svižném tempu. Choreografie obou skladeb sestavila tanečnice Míša Křížová za pomoci svých spolužaček. Děvčata se líbila, a protože měla s sebou i silnou diváckou podporu, obhájila II. místo za Lentilkami z DDM v Třeboni. Gratulujeme, Suchdolské kočky!!!!

11 červen 2012 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 11 Panelové domy nejsou žádné slumy Na úvod k tématu panelových domů předkládám pár informací z historie. Stavba panelových domů začala v období těsně po druhé světové válce, jako řešení bytové otázky pro masy lidí odcházejících ze zemědělství, z vesnic do měst. Ve východním bloku se paneláková sídliště stavěla až do jeho rozpadu, v západní Evropě se v sedmdesátých letech od staveb velkých sídlišť upouští. Panelové domy v bývalém Československu patřily mezi ty technicky kvalitnější v zemích pod vlivem Sovětského svazu. Celkem bylo vytvořeno několik desítek konstrukčních modelů, které se dále upravovaly zároveň se změnami norem. V porovnání s nově vznikajícími bytovými domy, bývají panelákové byty dispozičně lépe navržené, neboť developerský záměr v mnoha případech upřednostňuje co nejvyšší zisk. Oproti novostavbám v satelitech měst bývá u sídlišť většinou lepší dostupnost hromadné dopravy, veřejných zařízení a jsou lépe urbanisticky řešené. Z ekologického hlediska jsou sídliště oproti satelitům pozitivním prvkem. Doplněné o dostatečnou zeleň, výše zmíněné prvky občanské vybavenosti, případně ještě o zahrádky, jde o velmi úsporný a přitom plnohodnotný způsob bydlení pro takové množství lidí, které by v případě rozhodnutí individuální bydlení zabralo mnohonásobně větší plochu. Nevýhodou panelových bytů je samozřejmě jejich stáří. Častými neduhy, které nepříznivě ovlivňují prostředí v bytě, bývá zvuková prostupnost panelů, použití nekvalitních materiálů pro jádra bytů a pro okna a podle současných norem nedostatečná tepelná izolace vnější obálky domu. Technické problémy lze z větší části odstranit a ovlivnit pozitivně pocity z času tráveného v bytě. Na řešení tepelného pohodlí a celkové úspory energií se soustředila přednáška pana Srdečného z občanského sdružení Ekowatt. Toto sdružení se zabývá energetickým poradenstvím, vydalo před několika týdny knihu Pasivní panelák? A to myslíte vážně?, obsahově čerpající ze studie, která poslední dva roky zkoumala možnosti energetických úspor v panelových domech. Dále stručně popíšu základní poznatky, které ze studie vyplývají a které také zazněly na přednášce. Panelový dům je pro dosažení pasivního standartu dokonce z mnoha důvodů vhodnější než dům rodinný. Například náklady na zařízení, která jsou společná, lze rozpočítat mezi více bytů. Kompaktní tvar, větrací šachty jsou vhodné pro úpravy vedoucí k úsporám tepla. Správně a kvalitně provedené zateplení, výměna oken a instalace zařízení na mechanické větrání s výměníkem tepla, to vše spojené se sanací případných poruch v konstrukci, sníží spotřebu tepelné energie o ¾ a prodlouží životnost objektu na dvojnásobek! Takovou úpravou se výrazně navýší hodnota bytu. Z hlediska nákladů na bydlení je úspora ¾ tepelné energie ohromný krok vpřed. Finanční návratnost důkladného zateplení (například 16 cm) je časově stejná, jako při zateplení jen na hranici normy (8 cm). Přednášející také zdůraznil dodržování kvality a některých detailů při samotné realizaci rekonstrukce, následnou nutnou částečnou změně chování obyvatel bytu a regulaci tepelných těles pro nové podmínky. Zmínil se o detailech jako odpovídající množství kotevních prvků pro zateplovací materiál, použití drobností jako je nepropustná a polopropustná páska při instalaci oken, což firmy v 90 % nedělají a projeví se po čase kumulací vlhkosti. Okna se stejnými izolačními vlastnostmi lze získat za velmi odlišné ceny, po zateplení a výměně oken za vzduchotěsné je nutné pravidelně větrat (tím ale opět ztrácíme uspořené teplo!). Alternativou k větrání otevíráním oken a mikroventilací je mechanický ventilátor s výměníkem tepla, který zvenku nasávaný čerstvý chladný vzduch ohřívá odvětrávaným teplým vzduchem. Až kombinací zateplení, kvalitních oken a tímto nuceným větráním lze dosáhnout spotřeby teplené energie na pasivní úrovni (výše zmíněné ¾ úspory) a zároveň nemít obavu z plísní a vydýchané místnosti. Vnější obal panelového domu je vhodný pro instalaci zařízení využívající energii slunce. Solární ohřev vody a fotovoltaická výroba elektřiny slouží pro další úspory v ideálním případě dokonce vydělávají. V ČR je více než 1 milion panelových bytů, a proto doufám, že až se na úřad Ministerstva životního prostředí dostane kompetentní člověk, který nebude pouze dýchat za český průmysl, najde tento politik odvahu k podpoře skutečných úspor, které jsou investicí do budoucnosti i do spokojenosti obyvatel sídlišť. Dnešní situace, kdy v celé ČR není jediný takto kompletně a důkladně zrenovovaný panelový dům, jasně ukazuje na problém, který je nutný řešit nastavením vhodných podmínek pro podporu renovací. Snad se v budoucnu vyrovnáme vyspělejším státům, které se již rozhodly neřešit energetické potřeby výstavbou nových atomových elektráren (Německo, Švýcarsko, Rakousko, Japonsko), ale úsporami a výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů a decentralizací její výroby. Chtěl bych poděkovat všem, co se účastnili přednášky a následující diskuze o energetických úsporách v panelových domech, a ocenit zájem některých domovníků. Smutné je, že z odhadem 500 dospělých, kteří v Suchdole v bytových domech bydlí a většinou jsou i vlastníci těchto bytů, se ze své vůle dostavili pouze tři. Je pravda, že velká část bytových domů v Suchdole je již nějakým způsobem zateplena, na této přednášce se však mohli přítomní dovědět, zda je to dostatečné, jaké jsou další možnosti a proč mají najednou doma plíseň V článku jsou použity informace z internetových stránek a z knihy Pasivní panelák? A myslíte to vážně? (bude k dispozici v místní knihovně). Tomáš Imrich, Komise životního prostředí Rady města Suchdol nad Lužnicí Č S Ž p o ř á d á v HASIČÁRNĚ od 14 hodin DĚTSKOU MÓDNÍ PŘEHLÍDKU přehlídka bude doplněna různými vystoupeními Zveme všechny občany k návštěvě! Za ČSŽ Věra Kryšpínová PES Příběh, který Vám přináším, je tak trochu varováním pro ostatní. Byl to obyčejný den jako každý jiný, pátek 4.5. Po příchodu z práce jsme šli s přítelem nakoupit do zdejšího marketu. Kola jsme si opřeli o zídku. Nakoupili jsme a jdeme ven, abych nákup uložila v tašce do košíku na kole. Prošla jsem kolem kočárku s děckem, u kterého stála maminka se psem. Pes byl na vodítku a za kočárkem,tak jsem nákup položila do košíku a v tom jsem ucítila ostrou bolest zezadu na stehně. Lekla jsem se a vykřikla. Pes se mi z ničeho nic zakousl do nohy. Sice se to obešlo s pořádnými modřinami po kousnutí a týdenní bolestí nohy. A to mi bylo sděleno, že je to hodný pes (vlastně štěně 50 cm vysoké, pro mě bojovné plemeno). Ale varování je tady, protože si neumím představit, kdyby na mém místě se ocitlo dítě. Jak je možné, že takovéto plemeno může chodit veřejně bez náhubku? Je možné nějaké opatření? Pejskaři, posuďte sami, jak je pro ostatní Váš miláček nebezpečný! Hlavně se přimlouvám za děti, vždyť není dne, aby nebylo v médiích, jak pes pokousal nebo zranil děcko. Věra Kryšpínová

12 12 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2012 K letošnímu 33. ročníku Odemykání Lužnice připravilo Občanské sdružení Přátelé Suchdola upomínkové tričko s rozpohybovanou, živoucí, dnešní... suchdolskou Madonou, kterou stylizovaně ztvárnil Ing. Tomáš Imrich. Upomíná nás na počátek spojení středověké vsi Suchdol a věčného toku životodárné řeky Lužnice. 650 let uplyne od první písemné zmínky města Suchdola Jsou města, která znají přesnou dobu svého vzniku. Suchdol nad Lužnicí k nim nepatří. Naopak, patří do velké skupiny obcí, které si svůj vznik připomínají podle nejstarší písemné zprávy bezpečně ověřující jejich existenci. V případě našeho města je to zmínka ze dne 19. prosince roku 1362 v proslulém rožmberském kopiáři Kodex Marientálský, který obsahuje mj. také listinu z roku 1362, kterou Lutold z Landštejna prodal ves Suchdol a Šalmanovice svým příbuzným, pánům Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janu, bratřím z Rožmberka. Ohlédnutí za malířem Rudolfem Váchou Dovolte představit Vám malíře Rudolfa Váchu ( ), který namaloval pro farní kostel v Suchole nad Lužnicí (založen roku 1363 Rožmberky) velký oltářní obraz Svatého Mikuláše, patrona kostela. Až do roku 1820 si kostel zachoval z větší části gotický ráz. V tomto roce byl kostel o polovici lodě prodloužen a zároveň byla postavena v čele lodě nová věž a hudební kůr. Roku 1855 byl kostel vydlážděn, r přistavěno na jižní straně presbytáře oratorium. Roku 1887 byl postaven nový oltář, který byl ozdoben Váchovým obrazem. Rudolf Vácha byl syn znamenitého zahradního architekta, jehož jméno je nerozlučně spojeno se založením a zařízením hlubockého parku. Vyrůstal v aristokratickém ovzduší schwarzenberského sídla, vystudoval reálku v Č. Budějovicích, načež odešel do Vídně na akademii umění. Stal se malířem, jehož počátky jsou těsně spjaty s rodem knížat ze Schwarzenberku. K nim a jejich statkům se pojí první Váchalovy malby, která zobrazují nejvíce historické náměty. První jeho obraz byl z r. 1885: Návrat raněných ze Šlesviku na nádraží v Lovosicích. Téhož roku odchází Vácha k dalšímu studiu do Mnichova. Těší se přízni knížete Jana Adolfa ze Schwarzenberku, na jehož objednávku tehdy namaloval oltářní obraz archanděla Michaela jako vítěze nad Satanem pro kostel v Křemži u Č. Krumlova. Ještě v Mnichově namaloval obraz Sv. Mikuláše -svůj poslední obraz oltářní- pro náš kostel a pak odešel r do Paříže. Tam vznikl, opět na objednávku knížete, obraz Holdování knížeti Josefovi ze Schwarzenberku na hradě Schwarzenberku v Bavořích. Francouzská metropole uvádí Váchu na nové cesty, studuje tam díla starých mistrů francouzských, anglických i španělských a maluje portréty. Rázem si získává jméno v pařížském vlivném světě, zůstává ve Francii a stává se Francouzem i jako malíř. Gallská země stává se jeho druhou vlastí, setrvává tam více jak čtvrt století a zakládá tam svoji rodinu. Jméno Váchovo stává se známým ve všech evropských městech i v Americe. Jeho díla budí pozornost na výstavách a získávají uznání nejen svou naprosto technickou vyspělostí, nýbrž i elegancí pojetí a uměleckou hodnotou. Při tom Vácha nezůstává jednostranně portrétistou, je i krajinářem a grafikem, který s úspěchem ilustruje literární díla. Občas se vrací do vlasti. Roku 1908 se stěhuje s rodinou do Prahy a zde vytváří množství podobizen českých osobností. Jeho umění má již takový skvělý zvuk, že je zvolen k malbě rakouského následníka trůnu, arcivévody Františka Ferdinanda; myšlena jako oficiální podoba panovníkova, která měla být vydána hned, jakmile by nastoupil na trůn. Válka přivádí mistra zpět do Francie a dává mu příležitost k pilné práci. Konec války je přivádí trvale nazpět do samostatné vlasti, kde tvoří ve spolupráci se synem Ferdinandem. Zobrazuje naši delegaci v Ženevě, vytváří řadu skvělých podobizen našich vynikajících osobností. Velký význam Váchův, vedle vysoké umělecké úrovně, tkví také v jeho zachycení historické dokumentace. Z jeho pláten vzhlíží k nám generace vynikajících osobností nejen francouzských a ostatního světa, nýbrž i našich. Váchovo dílo je roztroušeno po celém světě a je nám ctí, že obraz namalovaný jeho rukou můžeme obdivovat v našem kostele. M. Kalátová PODĚKOVÁNÍ Dne 14. května 2012 jsme se naposledy rozloučili s naším drahým dědečkem, tatínkem a manželem, dlouholetým občanem Suchdola nad Lužnicí, učitelem a hudebníkem, panem Janem Mráčkem. Srdečně děkujeme všem za projevy soustrasti, květinové dary či jen tichou vzpomínku. Zarmoucená rodina

13 červen 2012 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 13 Knihovnička lit. Nováková, Stanislava, Krajířové z Krajku. České Budějovice : Veduta, s. ISBN V této knize se například také dočtete o nejstarší rybniční mapě ve střední Evropě (datace mapy kolem roku 1550). Informace na mapě je pro nás zajímavá tím, že v pravém dolním rohu mapy vidíme kostel v Suchdole, který je zobrazen ještě se dvěmi věžičkami. Tato kolorovaná mapa zobrazuje teritorium mezi Suchdolem nad Lužnicí, rakouským Ličovem, Mirochovem, Stříbřecem a rybníkem Podsedkem. Rukopisné poznámky a vysvětlivky potvrzují změnu hranic: řeka od Ličova s voběma břehy páně Krajířova a tu se začíná hájemství Hamerské až do řeky veliký (Lužnice-pozn.), kterýž od slavné paměti císaře Karla pan Krajíř vyjednavati ráčil, na to majestáty na každý mezník udělány jsou... Z obou stran hraniční čáry jsou zakresleny erby: na české je šikmo (místo kosmo) dělený stříbrně-červený krajířský štít a ze strany rakouské je vyobrazen štít s černým polem, ve kterém je stříbrné břevno. Na mapě jsou zakresleny rybníky, ale velmi zjednodušeně, jsou zdůrazněny hlavně jejich hráze, zatímco celá vodní plocha nádrže je naznačena jemným lavírováním. Jsou to rybníky, které dal vystavět Volf starší v době, kdy byl nejvyšším kancléřem ( ) a nejvyšším purkrabím ( ), tedy kanclíř, Purkrabí, Nové jezero, Nový Hospodář a najdeme zde už také veliký rybník Soused (později zvaný Staňkovský) z roku 1551 a Hejtman, dostavěný v roce Dobové přípisky jsou psány nepochybně rukou hejtmana Mikuláše Rutarda a podle jeho poznámky o o kruntech a řece jeho Milosti páně (tj. Viléma z Rožmberka) lze soudit, že mapa vznikla až v rožmberských službách na Třeboni, kam Rutard odešel v roce 1561 a kde působil v letech Mohla vzniknout po roce 1565, kdy začala jednání a spory o meze a výtopy v souvislostech se zřízením nového rožmberského rybníka Vdovce u vsi Stříbřec, ale nejpozději v roce 1570, kdy Rutard pro neshody s Krčínem odchází do výslužby. Mapa je nejen vzácnou ukázkou kartografické práce, ale ve spojení s hraničním protokolem z roku 1549 vypovídá o jedné významné změně na hranicích českého státu s Rakouskem, v jejichž pozadí vlastně původně stály především hospodářské zájmy Krajířů. Knihu je možné zakoupit v knihkupectví KODEX na třeboňském náměstí u paní Daniely Brezovské, která má široký výběr knih pro většinu zájemců z řad dospělých i dětí. Je možné napsat objednávku na knihu e.mailem: Daniela Brezovská, Z ČINNOSTI SUDu: Třeboň poetická 2012 Ve dnech a (s menšími dozvuky i v neděli ) proběhl v naší organizaci a režii (SUchdolského Divadla) 2. ročník postupovky Třeboně poetické v prostorách (hlavně jeviště) Divadla J. K. Tyla, za což děkujeme třeboňské ÍKáeSce. Přehlídky se zúčastnilo celkem 12 recitátorů (původně počet 19-ti byl hlavně z důvodu prvních jarních nemocí snížen), ale i přesto byl program, doplněný o 2 soutěžní divadla a 1 koncert v dobrovodném programu, dosti náročný a naplněný. Pro letošní rok zaujali místa kritických a porotcovských křesel odborní lektoři ve složení: Ing. Libor Vacek (recitátor a lektor, Praha) - předseda komise, MgA. Martina Longinová (recitátorka, herečka pedagožka ZUŠ, Kolín) a Mgr. Jiří Pokorný (dramaturg a lektor, Český Krumlov). Výsledkem je nominace 5 seminaristů a recitátorů na 55. Wolkrův Prostějov: Vít Malota ze Strakonic, Vít Marušák z Jindřichova Hradce, Martin Kuncl ze Strakonic, Kamila Horáková z Jindřichova Hradce a Anežka Berčíková z Prahy. Porota dále udělila cenu za zajímavý interpretační přístup Kristýně Hulcové z Českých Budějovic. Všem zúčastněným děkujeme, nominovaným přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na setkání v březnu 2013 opět v jihočeské Třeboni! Závěrem děkujeme sponzorům a podporovatelům: Apartmány Na Seníku v Třeboni, Informační a kulturní středisko v Třeboni, Státní zámek Třeboň kastelán Ing. Pavel Hofman, Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, Příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR NIPOS-ARTAMA, Městský úřad v Třeboni a v Suchdole nad Lužnicí, Evě Potužákové, Michalu Pechovi a Miroslavu Adamcovi z IKS v Třeboni a Vojtěchu Moravovi z Tábora za fotodokumentaci. Letošní 5. ročník festivalu SUCHDOLSKÉ DIVADELNÍ VEČERY 2012 se z technických důvodů uskuteční pouze ve dnech 14.7., a Více o programu v příštím čísle zpravodaje a na stránkách Těšíme se na Vaši návštěvu a podporu! Obracíme se na Vás přátele, podnikatele i firmy - také s prosbou o možné navázání spolupráce. Tak jako v začátcích festivalu, i dnes hledáme sponzory a partnery, kteří by rádi pomohli, hlavně finančně, ale samozřejmě i materiálně, k realizaci všech našich festivalových a divadelních plánů a zajistit tak tuto tradici pro příští roky. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na telefonu , nebo u Své případné finanční dary můžete také poukazovat na bankovní účet SUchdolského Divadla /0800 (Česká spořitelna). Za Vaši pomoc mockrát děkujeme a věřte, že Vás budeme náležitě propagovat.

14 14 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2012 KONCERTY PRO SUCHDOLSKOU MADONU Návštěvníci adventních a vánočních koncertů, které SUchdolské Divadlo uspořádalo i v loňském roce, jistě postřehli náš letošní záměr nechat vyhotovit kopii slavné gotické sochy SUCHDOLSKÉ MADONY, a sehnat na výrobu dostatek financí. V průběhu tohoto roku Vás budeme zváti na dobročinné koncerty do kostela sv. Mikuláše, jejichž výdělek půjde právě na vyhotovení kopie madony. Velice si vážíme podpory a pomoci zdejší farnosti, ale také europoslankyně Zuzany Roithové a v neposlední řadě i Jihočeské Alšovy galerie, která má originál sochy ve svých sbírkách. Zveme Vás tedy na první koncert z cyklu dobročinných koncertů: V NEDĚLI 3. ČERVNA 2012, OD HODIN V KOSTELE SV. MIKULÁŠE V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ KONCERT K POCTĚ SUCHDOLSKÉ MADONY ÚČINKUJE: ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR BELLA MUSICA Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ! ZO Svazu tělesně postižených v Suchdole nad Lužnicí pro své členy pořádá každoročně jarní a podzimní plavání v bazénu Aurora v Třeboni, kterého se pravidelně účastní členů a kam jezdíme společně soukromými auty. Tyto fotografie pořídil na posledním jarním plavání náš člen Alois Halámka. Za ZO STP Hana Šlápotová PERNŠTEJNSKÝ ROK 2012 NA ZÁMKU TŘEBOŇ Vážení přátelé historie, zvláště té domácí, jihočeské, letos je tomu 425 let, co se spojily v manželském svazku dva významné rody, rožmberský a pernštejnský, stalo se tak dne 11. ledna 1587 na Pražském hradě v katedrále sv. Víta, kde si svou věrnost slíbili pan Vilém z Rožmberka a mladá šlechtična Polyxena z Pernštejna. Věkový rozdíl mezi nimi činil 30 let a sňatek byl uskutečněn z rozumu Rožmberkům měl přinést budoucího dědice a schopného vladaře, kterým bezesporu byl i Vilém, a Pernštejnům naopak značnou část majetku a výnosů, kterými by snížili zadluženost rodu erbu zubří hlavy. Šťastné, ale zřejmě i nešťastné manželství skončilo téměř po pěti letech, smrtí bezdětného Viléma z Rožmberka dne 31. srpna 1592 v Rožmberském paláci na Pražském hradě. A hle, je zde další výročí, na které se zapomíná 420 let od jeho smrti. U příležitosti sňatku navazuje Národní památkový ústav na loňský pilotní projekt Rožmberského roku projektem novým Pernštejnským rokem, čímž je snaha o zlepšení a rozšíření povědomí o šlechtickém životě v Českém království. Rod pánů z Pernštejna byl velmi mocný a jeho představitelé ovlivňovali dějiny Moravy, Čech, ale i Evropy od 12. století až do 17. století, kdy vymírají roku Tento rok je silně spjat i s krajem jihočeským málokdo dnes ví, že vybudovali hustou síť rybníků na Pardubicku, Chlumecku (Chlumec nad Cidlinou), ale také v Hluboké nad Vltavou, kterou vlastnili v 16. století. Náš Státní zámek v Třeboni se rozhodl připojit, jako jediný objekt v jižních Čechách, k oslavám tohoto významného rodu menšími akcemi, na které si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat. 5. KVĚTNA 31. ŘÍJNA 2012 Minivýstava na prohlídkové trase A v Rožmberských renesančních interiérech s názvem Pernštejnové a jejich stopy v jižních Čechách (prezentovány budou kopie map a účty z Národního archivu v Praze, dopisy z jindřichohradeckého archivu, odlitky pečetí, oslavných básní aj. archiválií ze Státního oblastního archivu v Třeboni) PÁTEK 8. ČERVNA 2012 Přednáška od hodin ve Schwarzenberském sále zámku na téma Pernštejnové, rod v Čechách a na Moravě (přednáší Mgr. Michal Konečný, historik a kurátor sbírek Národního památko vého ústavu v Brně) PÁTEK 31. SRPNA 2012 Přednáška od hodin ve Schwarzenberském sále zámku na téma Vilém z Rožmberka a Polyxena z Pernštejna (přednáší prof. PhDr. Jaroslav Pánek, historik Akademie věd České republiky a odborník na dobu posledních Rožmberků) Polyxena z Pernštejna PÁTEK 5. ŘÍJNA 2012 Přednáška od hodin ve Schwarzenberském sále zámku na téma Vdova Polyxena Rožmberská z Pernštejna (přednáší doc. PhDr. Marie Ryantová, spisovatelka a historička Jihočeské univerzity z Českých Budějovic) Za Správu státního zámku v Třeboni Vít Pávek, koordinátor projektu (www.zamek-trebon.eu)

15 červen 2012 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 15 Okresní soutěž mladých hasičů Suchdol nad Lužnicí V sobotu se Sbor dobrovolných hasičů Suchdol nad Lužnicí ujal pořádání okresní soutěže mladých hasičů v požárním sportu. Tato hra nazývaná PLAMEN je dvoukolová, kdy první kolo je branný závod a probíhá na podzim a druhé kolo na jaře. Soutěž má několik disciplín jako štafetové běhy, hasičský dvojboj, požární útok CTIF a v hasičině nazývanou královskou disciplínou je požární útok. Závodníci od 6 do 18 let rozděleni podle věku do kategorií musí splnit všechny tyto záludnosti požárního sportu. V letošním roce soutěžilo v kategorii mladších 6 družstev, starších 6 družstev, 3 družstva dorostenecká a 7 jednotlivců. V den soutěže se zde sjelo 12 kolektivů mladých hasičů z celého okresu, celkem na 230 dětí, jejich vedoucích a rozhodčích. Krátce po 9. hodině, a to i přes nepřízeň počasí, padl první startovní výstřel a soutěž začala. Po celodenním klání a součtu výsledků jednotlivých disciplin mohlo dojít k vyhlášení výsledků. Naše družstvo se v kategorii starších žáků umístilo na krásném 3 místě. Soutěž probíhala v okolí kulturního domu a z důvodu nepřízně počasí nám vedení města umožnilo využít část této budovy, dále nám poskytla techniku na dopravu překážek a velký stan na výdej stravy Zprávy TJ Blesk Klikov Fotbal na Klikově sobota v 17 hod. KLIKOV BOROVANY Den dětí na hřišti v Klikově Klub přátel a výbor TJ Blesk Klikov pořádají v sobotu od na hřišti v Klikově...DEN DĚTÍ...pro děti jsou připraveny různé soutěže. Kupříkladu: střelba z luku, střelba ze vzduchovky, jízda zručnosti atd. Po splnění všech soutěžních úkolů je připravena pro děti sladká odměna. Stavění májky na Klikově V pondělí se uskutečnilo na hřišti v Klikově stavění májky. Při této příležitosti si mohli všichni přítomní vyzkoušet střelbu z luku, kterou připravili manželé Kočíkovi. Klub přátel a výbor Blesku Klikov děkují všem přítomným, kterých se sešlo na této akci opravdu hodně, bylo to krásně prožité odpoledne. Václav Bednář ml. TJ Blesk Klikov soutěžícím. Za toto jim velice děkuji. Dalšími, kteří podpořili tuto soutěž, jsou místní podnikatelé, jejichž dary byly použity jako ceny pro soutěžní družstva. Jsou to: Pohostinství U Jezárka, Uhelné sklady Staněk, Textil Romance, Cinema bar, Kadeřnictví Kubátová, Pohostinství Krušovice, Stavebniny Flaška, Česká spořitelna, Pekařství Soudek, keramičky na Klikově, Občerstvení Zavadil, PC Píša, firma Brudra a další. Všem za jejich příspěvek velice děkujeme, protože udělal velkou radost dětem. Dále chci poděkovat všem ostatním, kteří se na zabezpečení hladkého průběhu soutěže zúčastnili a přiložili pomocnou ruku k dílu. Ještě jednou všem velice děkuji. Za OSH J. Hradec a SDH Suchdol nad Lužnicí Hojek Václav

16 16 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2012 Suchdolská šlápota znovuobjevená Jsou plné pohody ty suchdolské pochody, bez chleba a bez vody já k cíli dorazím A tak jsme do toho šlápli coby občanské sdružení Přátelé Suchdola (http://pres.suchdolsko.cz/) jsme zkusili obnovit kdysi známou a oblíbenou turistickou akci Suchdolská šlápota. Jak jsme se dozvěděli od dřívějších pořadatelů panů Karla Heřmánka a Josefa Šlápoty, okolo Suchdola se organizovaně vždy v květnu chodívalo či běhalo od roku 1977 asi po 11. ročníků. Organizátoři předem zveřejnili základní propozice, tedy zejména místo a časové rozmezí startu a základní informace o trase či trasách. Účastníci se pak individuálně i ve skupinách dopravovali na místo startu. Na předem určených místech měl organizátor stanoviště, tzv. kontroly (ve starší terminologii punkty), na nichž dával účastníkům razítka jako doklad absolvování trasy. V cíli pochodu účastník obdržel medaili z placky dřeva. (Ještě mám placky schované-můj otec Jan Kalát byl pravidelným účastníkem Šlápoty a nezapomenutelné je, jak jsme šli spolu 50 km). Trasy obvykle měřily 50, 30, 20, 15 a dětských 6 km. Dalo určitě spoustu práce vše nachystat, pečlivě zkontrolovat a dohlížet na hladký průběh pochodu. Dodatečně od nás velké uznání a poděkování všem organizátorům tehdejší Suchdolské šlápoty, kteří věnovali volný čas pro dobrou, ale náročnou věc. Obnovená Šlápota kolem Suchdola se uskutečnila ve sváteční den Sešlo se nás pouze deset pochodujících účastníků, ale jako nultý ročník to byla pro nás hlavně taková organizační zkouška trasu originálně a zodpovědně vyznačil Tomáš Imrich. Málokdo z nás pravidelně sportuje, turistiku však může pěstovat každý zdravý i méně zdravý člověk. Jen pěšky a s batůžkem na zádech získá blízký kontakt s přírodou s květinami, stromy, potoky, horami, ale i architekturou a v neposlední řadě i s lidmi. Vítězem je každý, kdo projde cílem. Takže se budeme těšit PŘÍŠTĚ na setkání při startu Suchdolské šlápoty! Marie K. Vyhodnocení sezony ve stolním tenisu Okresní přebor I Tabulka: 1. ST KD Dačice A : TJ Sokol Lodhéřov B : TJ Sokol Suchdol A : TJ Sokol Suchdol B : TJ ST Novosedly nad Nežárkou A : GC Nová Bystřice B : Rapid Lásenice A : TJ Jiskra Chlum u Třeboně A : Jitka Jindřichův Hradec A : TJ Dynamo Majdalena A : TJ Lokomotiva České Velenice B : TJ Jiskra Třeboň D : TJ Suchdol A Záruba Petr, Záruba Jar., Khol Václav, Trsek Jos., Kropík Milan TJ Suchdol B Janda J., Janda Fr., Šubrt Jos., Rageshofer Raf., Krahulec Jan Okresní přebor II Tabulka: 1. TJ Sokol Lodhéřov C : TJ Sokol Studená D : TJ Sokol Suchdol C : ST KD Dačice B : Český Rudolec A : GC Nová Bystřice C : TJ Kunžak A : Sport Dírná A : TJ Jiskra Chlum u Třeboně B : České Velenice C : OST Kardašova Řečice A : TJ ST Novosedly nad Nežárkou B : TJ Sokol C Šubrt Jos. ml, Průcha K., Bubalová Jiřka, Lakatoš Alois SUCHDOLSKÁ ŠLÁPOTA Děkuji prostřednictvím Zpravodaje p. T. Imrichovi za dokonalou organizaci této krásné akce, přípravu trasy, map a komentář. To vše dne 8.5. za velmi hezkého počasí. Rovněž děkuji i dalším účastníkům turistům, za milou společnost a sdílení nevšedních zážitků z krás okolní přírody. Věra Sejková Co nového na pískovnách? Jako již každoročně se suchdolští rybáři sešli koncem března, aby uklidili břehy našich pískoven v Tušti,kde tráví svou letní dovolenou spousty lidí z celé naší vlasti. Turisté se zde vykoupou a rybáři si odpočinou při rybolovu. Je jasné, že ne všichni si po sobě odpadky odnesou, a proto jsme ve spolupráci s městem zorganizovali úklid. Nezdá se to, ale opět jsme posbírali 30 velkých igelitových pytlů odpadků nejen po rybářích, ale především po turistech. Našly se zde i staré pneumatiky, jež byly ozdobou našich pískoven. Chceme touto cestou poděkovat firmě PN-servis pana Máčaly, která poskytla pytle na sběr odpadků, a zástupcům města za jejich odvoz a ekologickou likvidaci. Doufá-me, že příští rok budeme mít méně práce se sběrem odpadu a pískovny v Tušti se nestanou smetištěm. Do letošní rybářské sezony přejeme všem hezké chvíle strávené u vody a pěkné úlovky. Za MO ČRS Suchdol n. L. Telařík V.

17 červen 2012 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 17 Prodloužená a úspěšná sezona hokejbalistů Suchdola V minulém roce jsme si jako nováčci první národní hokejbalové ligy dali za cíl nesestoupit. Setrvat ve druhé nejvyšší soutěži v ČR se nám podařilo a navíc jsme si jako bonus vybojovali účast v elitní osmičce, kde jsme po vyřazení ve čtvrtfinále nakonec obsadili sedmou příčku. V letošní sezóně, kdy jsme se po podzimní části umístili na šesté příčce tabulky, byly již naše cíle smělejší. Do bojů v play off jsme chtěli postoupit z co nejlepší pozice. Jarní část soutěže se nám ale příliš nevydařila, a tak jsme o vstupenku mezi osm nejlepších celků museli bojovat do posledních zápasů. Vybojovat účast v play off se nakonec opět podařilo a jako třešničku na dortu si náš tým nadělil postup do semifinále. Cesta za tímto úspěchem však nebyla vůbec jednoduchá. Jako sedmý tým základní části jsme ve čtvrtfinále narazili na druhý tým, kterým byl TJ Tatran Třemošná. První dvě utkání na soupeřově hřišti jsme prohráli značným brankovým rozdílem, i když celkové skóre dění na hřišti rozhodně neodpovídalo. Po prohrách 0:4 a 2:7 se série přesunula na suchdolský Gráfovec. Věřili jsme, že pokud naší hru zlepšíme, dokážeme za podpory domácích fantastických fanoušků průběh série na vlastním hřišti zvrátit. A povedlo se! Po výhrách 7:3 a 5:2 jsme si vynutili páté rozhodující utkání na hřišti Třemošné. Nabuzeni předešlými výsledky a podporováni našimi věrnými fanoušky, kteří nám na soupeřově hřišti dokázali vytvořit téměř domácí prostředí, jsme do utkání vstoupili velmi dobře. Aktivní hrou jsme soupeře nepouštěli ke hře a celý zápas jsme si udržovali vedení. Soupeř sice těsně před koncem dokázal snížit na rozdíl jediné branky, ale vítězství jsme si už vzít nenechali. Nutno podotknout, že jako jedinému celku v celé soutěži se podařilo v řádné hrací době na hřišti Třemošné zvítězit pouze nám. Celkové vítězství v této sérii 3:2 a postup do semifinále lze považovat za jeden z největších úspěchů suchdolského hokejbalu vůbec. V semifinále nás čekal velmi obávaný tým KOVO Praha suverénní vítěz základní části. A to už byl soupeř opravdu nad naše síly. I přes obrovské nasazení a bojovnost jsme sice dokázali sehrát dvě vyrovnaná utkání, celkově jsme KOVU ovšem podlehli 0:3, a sezóna tak pro nás skončila. Jelikož se do závěrečných bojů play off dostali i muži B a dorost, musíme hokejbalovou sezónu označit za veleúspěšnou. Samostatnou kapitolou suchdolského hokejbalu jsou jeho fanoušci. Nikde jinde v celé soutěži se tak výborná atmosféra při utkáních nevidí. Jsme moc rádi, že jich chodí tolik. Nejen kvůli finanční podpoře, která plyne do klubové pokladny, ale je to především hnací motor pro naše hráče. Že jsou diváci šestým hráčem v poli se v Suchdole jednoznačně potvrzuje. Jsme rádi za každého, kdo nás přijde podpořit. Ale nedá mi to a musím především vyzdvihnout rodinu Prášilů, která hokejbalovému dění věnuje moře času a energie. Honzo, Jano, Stando děkujeme! Dík patří samozřejmě všem našim fanouškům, jste vážně výborní! Kdy jsem u toho děkování, chtěl bych za celý oddíl poděkovat všem, kteří se na chodu našeho klubu podílejí. To jest trenérům žáků a dorostu F. Kubalovi a R. Smutnému, předsedovi oddílu S. Landovi, který má na starosti snad úplně všechno. Někdy mám dojem, že si z hokejbalu domů vážně jen na chvíli odskočí. Dále časomíře, kde Jana Kubalová tráví všechna utkání a že jich za celou sezonu něco je! A v neposlední řadě prostě všem, kdož jakýmkoliv způsobem přispívají k tomu, že nám to v oddíle šlape. Sice je hokejbal ryze amatérský sport, bez peněz se ale provozovat nedá. Jako malý příklad uvedu náklady vynaložené za rozhodčí. Za poslední zápas jsme za ně zaplatili 3000 Kč. A to je jen jedna z mnoha položek, přičemž si hráči veškeré výdaje na výstroj a cesty hradí sami. Proto patří velké poděkování městu Suchdolu nad Lužnicí a všem, kteří se na financování chodu oddílu podílejí. Co říci závěrem? Sezona je za námi, ať žije nová! Na podzim se na vás všechny příznivce hokejbalu, těšíme. Za oddíl hokejbalu p. Hadač Horní řada zleva: Klíma P., Hadač V., Landa M., Apfelthaler M., Laurinc D., Látal J., Hadrava M., Vacek J.,Slanina L., Kulík J., asistent trenéra Hadač P., trenér Landa S. Dolní řada zleva: Blafka M., Pultr M., Lakatoš M., Fical Z., Průša O., Kalát J., Šlápota K., Krejčí P., Šlefr M., Hunal M.

18 18 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2012 Poděkování Děkujeme všem, kteří se dne 9. května přišli rozloučit do Obřadní síně krematoria v Č. Budějovicích s p. Štefanem Rácikem, který tragicky zemřel v pátek 27. dubna ve věku 44 let. Čest jeho památce! Rodina Rácikova a fotbalisté Sokolu Suchdol V květnu oslavil své 90. narozeniny pan Jan Kamiš ze Suchdola nad Lužnicí. Srdečně blahopřejeme! Z hokejbalu Velmi náročnou sezonu mají za sebou suchdolští hokejbaloví žáčci! Po spojení se s týmy ze západních Čech vznikla 10členná soutěž, kterou tvoří 5 týmů z jihu a 5 týmů ze západu.tato soutěž,která byla i finančně náročná nejen pro rodiče,ale i klub, přinášela hodnotné sportovní zážitky.suchdolské mužstvo patřilo v této soutěži věkovým průměrem k nejmladším, což je do budoucna pro suchdolský hokejbal dobrá zpráva.v žádném zápase jsme vyloženě nepropadli a obsadili jsme v této náročné 10členné soutěži krásné 7. místo. Nutno dodat,že v závěru soutěže se některé týmy posílily o hokejisty,aby mohly lépe bojovat o titul. Pokud by se udělala tabulka pouze z jihoč. týmů, obsadili bychom bronzovou příčku! Chtěl bych touto cestou poděkovat hlavně rodičům,kteří neúnavně pomáhali s dopravou celého mužstva na zápasy.přeji všem svým svěřencům hezké prázdniny a těším se již na další sezonu (svou poslední) 2012 / 2013 a už teď věřím,že bude úspěšná. F. Kubal trenér. Tým bojoval celou sezonu v tomto složení Halíř Martin, Pohanka František; Prchal Filip, Kanděra Karel, Šindler Jan, Šroub Martin, Štangl Karel; Kubal Vít, Laurinc Jakub, Landová Martina, Svoboda Matěj, Bednář Václav, Šebesta Roman, Křivánek Jan, Sládek Petr, Březina Tadeáš, Šlápota Petr. F. Kubal FOTBALOVÉ PODĚKOVÁNÍ Dorostenci a hráči všech 5 žákovských mužstev spolu s Výkon. výborem Sokolu fotbalového klubu v Suchdole n. Luž. děkují za podporu mládežnického sportu firmě MAGNA CARTECH, spol. s r.o. z Českých Velenic. Sokol, o.s. Suchdol FOTBALOVÁ SEZONA ČERVEN sobota dorost I.A Suchdol / Větřní sobota muži A I.B Suchdol A / Ledenice neděle žáci I.A tř. Suchdol / Kunžak neděle muži B OP Suchdol B / Stráž n. N sobota dorost I.A Suchdol / Borek neděle žáci I.A tř. Suchdol / Větrovy neděle muži A I.B Suchdol A / Srubec

19 červen 2012 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 19 SUCHDOLÁCI ZDRAVĚ aneb neznalost brání zdraví POHYBEM NA VYSOKÝ TLAK? Pamatuji si, jak Mudr. R.Smíšek(autor stabilizačně mobilizačního systému- jediné opravdu zabírající metody na zdánlivě již neřešitelné potíže s pohybovým aparátem) nám stále vtloukal do hlavy, že svaly a tedy téměř neexistující pohyb je příčinou skoro všech zdravotních potíží. Jeho slova potvrdil na konferenci i Mudr.Pfafko, který vyslovil tvrzení, že za všemi potížemi s vnitřními orgány je z 99% malý, žádný a nebo špatný pohyb. Tedy svaly. Takže co vytváří vysoký tlak? Svaly! Tedy srdce, ale to je sval. A navíc obalený svalovým korzetem hrudních svalů. Byla jsem asi jediným psychoterapeutem ve Smíškových kurzech. Chvíli kolem mě kroužil a pak mi řekl: Kolegyňko, vy mi zpracujete stres a deprese z pohledu svalové dysbalance. No a jsme u tlaku. Takže když pominu tu obrovskou mašinérii chemických pochodů, které právě spustila naše hlava- pardon- centrální nervový systém, když jsme se trochu rozrušili, skončím u toho, co to udělá s mými svaly. Svaly jsou v tenzi, silně prokrvené, se spoustou odpadu kyseliny mléčné a oxidu uhličitého po vzniklých chemických reakcích (křeče a bohužel i počátek zánětlivého procesu jsou tady- pak doktore, hledej, kde mám v těle zánět!). A tak jako neandrtálec kdysi, neb se jedná opravdu o prastarou navyklou záležitost našeho mozku při vyhodnocování situací, kdy vždy vše rychleji začne řídit Amygdala místo šedé kůry mozkové, jsem připravená na boj nebo útěk. Mimochodem, právě tento proces stojí za zácpou, problémy s vnitřními orgány nebo cukrovkou, či infarktem. Ale já jsem klidná, hlásí mi paní v důchodu, která již 10 let nemůže spát, její tlak se šplhá bez příčin k závratným hodnotám a navíc trpí arytmií srdce. Jak jí vysvětlit, že naše hlava reaguje na jakýkoli podnět, který neustále vyhodnocuje, srovnává, řetězí a zase zařazuje a pokud některé situace nebyly emočně dostatečně kdysi uzavřeny (tedy vyplakány, vykřičeny apod.), jsou někde v hloubi našeho podvědomí a nebo i vědomí stále živé a při jakékoli podobné situaci nebo i bez ní startuje náš pohotovostní režim, který kdysi měl sloužit pro přežití. Naše postavení těla zaujme postoj vhodnější pro obranu i ochranu, tedy záda více zakulatit, ramena k uším a dopředu a měkčí přední část těla už ubráníme rukama. Všimněte si, tento pohybový stereotyp plně vyhovuje řízení auta, sezení u počítače, chování miminka, tahání igelitek s nákupy i tlačení kolečka s kompostem. Chci jen ukázat, že jak se pohybujeme přes den, ještě pomáháme tomu, co ukula naše hlava. Prsní svaly se krátí společně s podklíčkovými, jsou absolutně v tenzi (tedy je v nich velké svalové napětí), stažením zmenšují hrudní prostor a srdíčko ztrácí volný prostor pro svou klidnou práci. Což zase v něm navodí patřičné svalové napětí- vždyť je to taky sval. Hlava se vychýlí dopředu, tím přiškrtí krční svaly ještě průchod krve vzhůru a srdce tluče už jako o závod, aby zvládlo ten minimální a přiškrcený prostor. Na tento fyzický stav reaguje opět hlava jako na vysoce zátěžový stav a opět spouští pohotovostní režim. A tak to jde stále dokola, s tím, že tlak stoupá. Tedy byť by za celým nebylo ani zbla nic psychického- psychickým se to stane. No a co to chce? Trošinánku se uvolnit a hlavně rozvolnit to zatraceně ztuhlé svalstvo na hrudníku. A na to dřív sekáčům, prosím, stačila kosa, kdy táhlý pohyb ruky dozadu je protáhl skvěle. Kosy už nemáme, takže cvičíme nejlépe Smíškovu metodu SM systém. A o tom, jak při této akci jsem si vybrala dost ze zásob vitamínů, stopových prvků a minerálů zase příště. Pohybem ke zdraví! A ke správnému tlaku obzvlášť. Pozor- toto cvičení je velice vhodné i pro těhotné a po porodu nebo při redukčních programech. Jakékoli dotazy na psychické nebo fyzické potíže můžete směřovat do Zdravotní poradny Makaki na I tam na ně naleznete odpověď. Nebo se objednejte na osobní bezplatnou návštěvu, kde se můžete poradit o nejvhodnějších možnostech odborné nebo alternativní léčby fyzického i psychického stavu. Telefonicky objednejte i komplexní léčbu pohybového aparátu u dospělých a dětí, včetně speciálních manuálních technik pro uvolnění bederní, hrudní a krční části. Provádíme i rašelinové nebo bahenní zábaly, poradíme bylinky nebo speciální přírodní preparáty, srovnáme energii pomocí bioenergetiky. BLOK CVIČENÍ SM SYSTÉMU probíhá na Staré myslivně v Hrdlořezích (v malé skupince) každý pátek a neděli od 16 h. Pokud se dohodne skupinka 4 lidí, je možné najít i jiný termín. CVIČENÍ JÓGY je zde každou neděli od h. Na skupinová cvičení je nutné závazné objednání, abyste měli místo jisté. Kde se můžeme setkat? Při několika akcích, zařazených do dnů zdraví, ve spolupráci s Městem Třeboň a Agenturou Třeboňsko o.p.s. pod patronací Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci celostátní kampaně Červen bez úrazů 2012: od 18 h BOLÍ MĚ ZÁDA, ANEB ÚRAZ DOSPĚLÝCH I DĚTÍ DNES Nespecifické bolesti zad, výhřezy plotének, dětská skolióza, hyperlordóza, bolesti velkých kloubů, ploché nohy, vybočený palec aj. jsou opravdovým úrazem dnešního životního stylu. Jak na to? Zvolit tu nejlepší a vhodnou péči. Komplexní přístup v představení metody SM systém Mudr R.Smíška, manuálních a dechových technik, dalších alternativních přístupů včetně psychosomatiky je obsahem přednášky. Budou vysvětleny příčiny a možnosti rychlé a 100% účinné léčby. Suchdol nad Lužnicí Městská knihovna ZDARMA od 15 h NEKLID A STRES PRVOPOČÁTEK ÚRAZU Úraz těla můžeme chápat též jako výkřik naší duše. O úrazech i stresu z pohleduz hlubinné psychoterapie a spirituality. Trochu rad z alternativních metod na závěr. Lázně Aurora KONFERENCE ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU STRES NEJVĚTŠÍ ÚRAZ DNEŠNÍ DOBY Konference je zaměřena na aktuální témastres dnešní doby, jeho projevy, dopad na mezilidské vztahy, jeho odraz v psychosomatické rovině a možnosti jeho eliminace a aktivní prevence při ochraně zdraví. A to především v profesních oborech přicházejících bezprostředně do styku s problémovou osobou (osobou ve stresu)- tedy většinou klientem, ale též spolupracovníkem nebo pacientem. Cílem akce je osvětlení nutnosti převzít zodpovědnost za své duševní zdraví a vidět ho v celistvém spojení, nepodcenit své možnosti jako odborníka, vnášet do své profese vhodné a konstruktivní prvky a možnosti pro efektivní zacházení s klientem, ale i se sebou samým, a tak zlepšovat potažmo i mezilidské vztahy. Teoretickou (přednáškovou) i praktickou (ukázky a krátké workshopy) částí účastníci získají informace, dovednosti i možnosti zařazení vhodných metod a technik pro sebe i klienta či pacienta. Informace a dovednosti jsou přenositelné a vhodné na všechny osoby i jiných pracovních zařazení. Konference je tedy především pro obory, kde je užší a otevřenější mezilidský vztah, nebo obory kde klient přímo očekává účinnou pomoc. Tedy myslí se odborníci a profesionálové v péči o tělo, jako jsou maséři, kosmetičky, pedikérky, kadeřníci, alternativní terapeuté, poradci v oblasti zdraví a výživy, cvičitelé a trenéři, wellnes centra, koučové zdravého životního stylu, ale také zdravotnický personál a pracovníci v oblasti sociálních služeb. Bližší info najdete na stránkách pořadatele: Přesný program naleznete vyvěšen na knihovně v Suchdole n.luž. Využijte v sobotu přístupy na workshopy Aromaterapie, Muzikoterapie, Vliv barev, Dechová terapie u stresu apod. Budete vítáni! Marta Makaki Hašlarová KOUZELNÁ HARMONIE Stará myslivna Hrdlořezy 36 (Centrum pro pohyb, zdraví a vzdělávání) Suchdol nad Lužnicí, tel.:

20 20 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2012 PAMĚTI HELENY SASSMANNOVÉ ( ) 4. část (sestavil Daniel Veith) Odhalení pomníku padlých Píše se rok 1935, poslední rok mé povinné školní docházky končí velkou událostí. Naše malá obec Německé se připravuje na snad největší slavnost, kterou za celá léta zažila: odhalení pomníku padlým ve světové válce. Tato malá obec s necelým stem popisných čísel zaplatila velice vysokou daň. Odešli všichni trochu schopní muži a nevrátilo se jich dvacet. Těmto svým občanům rozhodla se obec koupiti pomník. I když se tehdy peníze těžko sháněly, přece se každý snažil trochu přispěti. Pomník byl chudičký. Na mramorový, který by si padlí odpočívající v dalekých zemích zasloužili, na ten nebyly peníze. Byl ale prvním pomníkem v širokém okolí. Také naše rodina postrádala dva mladé chlapce. Maminky bratr František, který poslední rok války dovršil osmnáctý rok, musel narukovat na italskou frontu a již za několik dní dostala rodina oznámení, že padl. Moje maminka svého bratra dlouho oplakávala. Jeho kamarád, který byl svědkem jeho smrti v zákopě, všechno rodičům popsal v dopise a poslal i jeho věci, prostřelenou fotografii jeho blízkých. Také bratr mého otce, kterého rodiče měli moc rádi pro jeho tichou dobrou povahu a kterého připravovali jako budoucího hospodáře, se z války domů nevrátil. Babička ho moc oplakávala a říkala: Kdyby tak stal opak! Můj otec jí žertem odpovídal: Zlý zelí nezahyne!. Ale nyní k samotnému odhalení pomníku. Byl začátek června, krásný slunečný a velmi teplý den. Neděle jako vymalovaná. Ráno jsem šla s maminkou do Suchdola na mši svatou. Po ukončení bohoslužby se tenkrát před kostelem hovořilo se známými. Téma bylo dnes jediné: odhalování pomníku v Německém, na které se hodně lidí připravovalo. Moje šetrná maminka mě tenkrát překvapila návrhem, že zajdeme k holiči. Na náměstí byl totiž jediný kadeřník, který zaměstnával několik pomocníků, kteří se starali o účesy žen ze širokého okolí. Tam mě tedy moje maminka zavedla, aby její dcera, která měla odpoledne na slavnosti přednášet, také trochu vypadala. To byla moje první ondulace v mých čtrnácti létech. Po nedělním svátečním obědě se celá naše rodina vypravila na slavnost odhalení pomníku, která měla začít ve dvě hodiny. Již z dáli jsme viděli spoustu lidí. Hrály dvě dechové kapely, které se střídaly. Byly nastoupeny řady hasičů, baráčníků, sokolů ve stejnokrojích. Diváků bylo, celé prostranství zaplněné kolem dosud zahaleného pomníku. Po úvodní hymně byl Za svobodna Babička Helena s dětmi pomník odhalen. Následoval dlouhý projev okresního tajemníka a člena bojovníků za mír. Pak promluvil několik slov ředitel naší školy. Zdejší žák a pozdější doktor Drnek přednesl krátkou báseň a na konec se nesla nad hlavami lidí báseň připomínající místa, kde své mladé životy položili naši milí: Na zborovských pláních, / na hoře nad Cecovou, / jsou mohyly bratří. / Veliké lány zlatého žita / vůkol se vlní, vítr věje, / vzduch šumí hrdinskou písní, / slavnými vzpomínkami / ožívá každá pěšina, brázda. / Byť tam dnes cizí mluva zněla, / byť tudy přešly teutonské hordy, / to pole je naše! / Tam leží s úsměvem na zvadlých rtech / sto našich bratří!... Z vyprávění mé tchýně Marie Sassmannové Píše se rok Na čísle 72 hospodaří Jan Praseta, za manželku má Marii rozenou Korandovou Mužů (Dvory čp. 1). Mají dvě děti, starší syn se narodil s rozštěpem rtu. Mladší dcera Marie se vyučila švadlenou. Po smrti svých rodičů odešly obě děti k babičce k Mužům. Ignác Sassmann, který si vzal za manželku vdovu Prasetovou, byl rodák z Trpnouze. Po její smrti ve svých 58 letech byl nucen znovu se oženit. Měl dobré hospodářství 13 ha půdy. Ovšem dům byl přikryt došky slamou, jako ještě všechny domy. Jako starší vdovec neměl mnoho možností. Nedaleko jeho rodiště v Trpnouzi bydleli Maroušků, měli dceru Marii, která sloužila ve mlýně v Rakousích. Tam se seznámila se stárkem a začali pomýšlet na svatbu. Její otec se však domluvil s vdovcem Sassmannem; měl radost, že by se dcera dostala na hospodářství, a tak se zbavila věčné služby u cizích lidí. Domluvili svatbu. Děvče se muselo rozloučit se svým milým a poslechnout rodiče. Moje tchýně mi vyprávěla: Když ji poprvé přivedl její otec do jejího nového domova, že se zhrozila toho nepořádku. V síni bydlely slepice, protože nájemník na Malé straně sebral každé vajíčko, které snesly. Prvním úkolem bylo slepice musely ven. A začala uklízet. Její manžel, předtím vdovec, měl dosti velké hospodářství na jedny ruce. Musel se věnovat polím a dobytku, a na byt již nezbýval čas ani síly. Ačkoliv byla zpočátku nešťastná, že si musela vzíti staršího vdovce, brzy poznala, že se vdala dobře. Její manžel byl veliký dobrák, snažil se jí vynahradit, že si ho vzala. Po dvou letech se jim narodila první dcera Růžena. Pak opět za dva roky syn Karel, po dvou letech syn Ludvík a po čtyřech letech dcera Marie. Po jejím narození začalo otce zlobit srdce a za tři roky umírá. Zůstala vdova se čtyřmi malými dětmi a s barákem ve velmi špatném stavu, všude zatékalo. Nezbylo nic jiného, než jít do záložny, půjčit si peníze a dát se do opravy. Naštěstí její bratr měl kamaráda starého mládence, kterého jí poslal, aby jí pomáhal. Můj manžel na něho často vzpomínal a říkal: My děti jsme měli Vaška rádi a on nás. Byl to nenáročný člověk, který pracoval zadarmo, jenom za jídlo. Začalo se se stavbou. Musel se dáti celý nový krov. Když se dnes podívám po střeše, ani se neodvažuji spočítat cementové tašky, kolik jich bylo potřeba. Konečně bylo hotovo a všichni byli rádi, že již na ně neprší. Ovšem místo vepře, kterého si ostatní sedláci zabili, museli ho oni prodat, aby mohli zaplatit aspoň úroky z půjčených peněz. A život šel dál. S každodenní těžkou prací na polích, nebyla žádná mechanizace, jenom kosa a motyka. S nemocemi, které všechny děti prodělávají. Bez lékaře, na kterého nikdy nebyly peníze. Jen jednou se muselo se starším Karlem k lékaři. Zarazil si do bosé nohy kus skla a žádný mu ho nemohl vytáhnout. Mladší Ludvík, kterého matka poslala na půdu sebrat vajíčka, spadl dolů tak nešťastně, že si rozbil lebku. Když se probral z bezvědomí, seděl na posteli opřen o její čelo a přes obličej mu tekla krev. Ovšem k lékaři se nešlo nebyly peníze. Píše se rok Je jaro, začátek června. Jedné noci někdo klepe na okno. Vstávejte, u vás hoří! Dva sousedé, kteří se k půlnoci vraceli ze schůze, uviděli v zadní části domu světlo. Chvíli pozorovali tento jev, protože se stále zvětšovalo, až najednou zaplavilo celou střechu stodoly. Vždyť ono tam hoří! Honem utíkali, aby vzbudili obyvatele tohoto domu. A požár se rychle šířil. Přiběhli okolní sousedé a začali zachraňovat, co se dalo. Nejdříve vyváděli dobytek z maštale, aby neuhořel. To již přijeli hasiči a začali hasit. Voda se brala z nedalekého rybníka. Poté přijeli i hasiči z Rapšachu a konečně i z Třeboně. Oheň uhasili, ale zůstaly jen holé zdi. Všechny stropy se propadly. Dva- pokračování na str. 21

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Hory stavební úřad Ulice: Horní nám. 1 PSČ, obec: 123 45 Hory

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Hory stavební úřad Ulice: Horní nám. 1 PSČ, obec: 123 45 Hory Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hory stavební úřad Ulice: Horní nám. 1 PSČ, obec: 123 45 Hory V Horách d 12. 12. 2007 Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Svitavy ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R VI. ročník Mezinárodní veřejný plavecký závod Český pohár v dálkovém plavaní 31.7. - 1. 8. 2010, od 13.00 hod Lipenská nádrž DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory: programů Evropské územní

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Třebíč 27. 28. 11. 2015 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: Školní sportovní

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D K V Ě T E N 2012 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc.

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Místo konání: stadion Jiskra Otrokovice Datum konání: 15. 16. května 2015

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2014

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2014 SH ČMS Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje spolu s Okresním sdružením hasičů Kroměříž pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže :

Více

DUBEN Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový a oborový

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více