ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč ODOLEN 12/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 12/2014"

Transkript

1 zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč Fota: Zdeněk Kocur Sametový běh, Odolena Voda, Více fotografií na 1

2 fotogalerie Vítání občánků, Městský úřad Odolena Voda, Fota: Pavel Novotný 2

3 zprávy z radnice Vážení občané města, čtenáři zpravodaje Odolen, dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji popřála klidné prožití adventního období a nadcházejících vánočních svátků plných rodinné pohody, radosti a svátečního klidu. Dita Výborová, starostka města Výtah z jednání rady města č. 14/2014 ze dne Rada města schválila: Plán prací Technických služeb Odolena Voda na měsíc listopad Poděkování členům komisí při Radě města Odolena Voda za jejich aktivní činnost v roce 2014 a rozdělení odměn za jejich práci takto: členové Komise pro volnočasové aktivity Kč členové Komise školské a sociální Kč členové Komise pro plánování a rozvoj dopravy Kč členové Komise pro občanské záležitosti Kč členové Komise pro seniory Kč členové Komise pro životní prostředí Kč členové Komise stavební a územního rozvoje Kč členové Komise škodní a likvidační Kč Dodatek č. 2 k Servisní smlouvě uzavřené dne mezi městem Odolena Voda a panem Danielem Szaffnerem. Rekonstrukci koupelny v bytě č. 1 v č. p. 249 Horní nám., Odolena Voda nájemce L. K., dle cenové nabídky správce bytového a nebytového fondu spol. KLOKOČ s.r.o. v celkové výši Kč vč. DPH. Náklady na opravu budou hrazeny z účtu bytového fondu města Odolena Voda. Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené s Janou Pínovou, místem podnikání Čs. armády 252, Odolena Voda dne provozovna kadeřnictví a holičství, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o provozovnu Modeláž nehtů provozovanou Andreou Teplou, bytem Čs. armády 252, Odolena Voda s účinností od Smlouvu na nákup příslušenství ke komunálnímu stroji Egholm City Ranger 2250 (posypová nástavba 240 L a krycí deska) se společností Haiteco CZ s.r.o., Družstevní 357, Ústí nad Orlicí, IČ: Celková cena příslušenství je Kč včetně DPH. Plán Inventarizace majetku města Odolena Voda za rok Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Odolena Voda pro rok Nařízení města č. 1/2014, kterým vymezuje neudržované úseky místních komunikací ve městě Odolena Voda při zimní údržbě místních komunikací v zimním období roku Rada města uložila: Odboru správy majetku jednat se spoluvlastníky bytového domu č. p. 251 na Horním náměstí v Odoleně Vodě a provozovatelem restaurace Bodlák o realizaci opatření k zabránění úniků nežádoucích pachů z restaurace do okolí. Zprávu o výsledku jednání s časovým harmonogramem realizace nápravy předloží radě města. Odboru správy majetku zajistit, aby správce bytového fondu majetku města spol. KLOKOČ s.r.o. doplnil plán oprav bytového fondu v majetku města o návrh oprav elektroinstalací v bytových domech a bytech v majetku města Odolena Voda na následující roky. Dodavatel prací se bude soutěžit, přičemž v hodnotící komisi bude také zaměstnanec města Odolena Voda Odbor správy majetku MěÚ Odolena Voda. Výsledek soutěže včetně návrhu smlouvy o dílo s časovým harmonogramem realizace díla bude předložen radě města k projednání a ke schválení. Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda jednat se společnosti J.I.H. Sportovní stavby s.r.o., IČ: , Na Vrších 1490/7, Praha 10, o vzájemném vyrovnání závazků vynaložených finančních nákladů za odvedené práce a dodávku materiálu v rámci investiční akce Pokládka umělého povrchu na stávající asfaltové hřiště při ZŠ Odolena Voda, Školní 200, Odolena Voda. Návrh dohody smlouvy předložit RM k projednání. Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda ve spolupráci s Technickými službami města Odolena Voda realizovat výstavbu chodníku do lokality Za Humny dle projektové dokumentace (MŠ v lokalitě Pod Tvrzí). Doporučené ukončení realizace do Rada města vzala na vědomí: Výroční zprávy komisí při Radě města Odolena Voda Školská a sociální komise Komise stavební a územního rozvoje Komise škodní a likvidační Zápis Komise pro plánování a rozvoj dopravy při RM Odolena Voda ze dne Apel občanů města Odolena Voda zastoupených panem M. Z. ve věci propojení města Odolena Voda s lokalitou Za Humny v Odoleně Vodě. Výtah z jednání rady města č. 15/2014 ze dne Rada města schválila: Dodatek č. 3 k uzavřené SOD č. 79/2013 ze dne mezi společností Marhold a.s. a městem Odolena Voda na zhotovení díla Přístavba MŠ a družiny k ZŠ Odolena Voda stavební práce. Předmětem dodatku č. 3 je závěrečná úhrada finančních nákladů dodavateli díla ve výši ,01 Kč bez DPH. Zveřejnění výzvy veřejné zakázky malého rozsahu č. 09/2014 na Zajištění provozu kotelny K 3 (sportovní hala) za účelem provozování zařízení pro výrobu a distribuci tepla. Seznam obesílaných společností k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 09/2014 na Zajištění provozu kotelny K 3 za účelem provozování zařízení pro výrobu a distribuci tepla : 1. ITES s.r.o., IČ: , Jaroslava Šípka 486, Stochov 2. AERO Odolena Voda o. s., IČ: , Ke Stadionu 375, Odolena Voda 3

4 zprávy z radnice 3. Devátá energetická s.r.o., IČ: , Jablonecká 322/72, Praha 9 4. COM-TIP s.r.o., IČ: , Družstevní 1395/8, Praha 4 5. PROHEAT s.r.o., IČ: , Pražská 1430/36, Praha 10 Zveřejnění výzvy veřejné zakázky malého rozsahu č. 10/2014 na Montáž indikátorových rozdělovačů topných nákladů (IRTN) v bytech v majetku města Odolena Voda s centrální dodávkou tepla. Seznam obesílaných společností k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 10/2014 na Montáž indikátorových rozdělovačů topných nákladů (IRTN) v bytech v majetku města Odolena Voda s centrální dodávkou tepla : 1. PROFITHERM CZ s.r.o., IČ , Strašnická 1397/20, Praha INMES s.r.o., IČ: , Slezanů 7, Praha 6 3. ista Česká republika s.r.o., IČ , Jeremiášova 947, Praha 5 4. RENOVA s.r.o., IČ: , Vodárenská 380, Solnice 5. AVOS Vyškov měřící a regulační technika s.r.o., IČ: , Drnovská 51/2, Vyškov 6. THERA Energo, IČ: , Křenová 479/ Brno Výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 na akci pořádanou panem P. T., bytem Odolena Voda, na akci Oslava narozenin s hudbou konanou dne od hod. do hod. dne v restauraci Opera, nám. V. Hálka 90, Odolena Voda. Výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 na akci pořádanou panem P. P., bytem Odolena Voda, na akci Taneční zábava konanou dne od hod. do hod. dne v restauraci Opera, nám. V. Hálka 90, Odolena Voda. Variantu č. 5 řešení autobusových zastávek v ulici Úžická projekt bez autobusových zastávek. Přijetí daru od Ing. M. D., trvale bytem Odolena Voda, ve výši Kč jako příspěvku poskytnutého městu Odolena Voda od Spolku občanského pro obnovu hodnot města Odolena Voda, IČ: , na účel: získání peněz na příspěvek městu na plánovanou revitalizaci Dolního náměstí v Odoleně Vodě. Rada města uložila: Tajemníkovi MěÚ Odolena Voda předložit radě města možnosti zajištění provozu kotelny K 3 za účelem provozování zařízení pro výrobu a distribuci tepla technické, provozní a finanční podmínky provozování kotelny městem Odolena Voda. Místostarostovi města vyžádat stanoviska komisí při Radě města Odolena Voda a to Komise pro plánování a rozvoj dopravy, Komise stavební a územního rozvoje a Komise pro životní prostředí ke konzultaci navrhované varianty č. 2 - Projektové dokumentace pro realizaci výstavby investiční akce města Odolena Voda Výstavba kanalizace a povrch v ulici U Jordánu, Odolena Voda". Odboru správy majetku zpracovat žádosti o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akce: oprava mostu přes dálnici D8 Fajglovka, nový chodník v ul. Úžická, nový povrch v ul. U Jordánu. Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda zpracovat žádost o dotace z Ministerstva zemědělství ČR na akci Navýšení kapacity čistírny odpadních vod v Odoleně Vodě. Rada města zřídila: tyto komise Rady města Odolena Voda s účinností od : - Komise pro volnočasové aktivity - Komise školská a sociální - Komise pro plánování a rozvoj dopravy - Komise pro občanské záležitosti - Komise pro seniory - Komise pro životní prostředí - Komise stavební a územního rozvoje - Komise kulturní - Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rada města jmenovala: Předsedy a členy jednotlivých inventarizačních komisí pro realizaci schváleného Plánu Inventarizace majetku města Odolena Voda za r Hodnotící komisi pro vyhodnocení došlých nabídek VZMR na Zajištění provozu kotelny K 3 za účelem provozování zařízení pro výrobu a distribuci tepla takto: Členové: Náhradníci: Ing. Tomáš Lohniský Ing. Dita Výborová Ing. Zdeněk Zrcek Tomáš Kubin Ivana Pirná Irena Hofmanová Mgr. Antonín Šimka Lukáš Riegr Ing. Václav Valtr Stanislav Pirný Hodnotící komisi pro vyhodnocení došlých nabídek VZMR na Montáž indikátorových rozdělovačů topných nákladů (IRTN) v bytech v majetku města Odolena Voda s centrální dodávkou tepla takto: Členové: Náhradníci: Ing. Zdeněk Zrcek Tomáš Kubin Ivana Pirná Irena Hofmanová Mgr. Antonín Šimka Lukáš Riegr Ing. Václav Valtr Stanislav Pirný Zdeněk Kříž Jiří Gorecký Členy komisí při Radě města Odolena Voda s účinností od takto: Komise pro volnočasové aktivity Mgr. Lohniská Monika, Mgr. Rosová Beáta, Pirná Ivana, Plavcová Eliška, Ing. Vladyka Miroslav, Martincová Lucie, Kolaříková Jana, Hejhalová Marie Komise školská a sociální Špičková Pavlína, Mgr. Derková Alena, Straková Martina, Boháčková Eva, Kováříková Alexandra Komise pro plánování a rozvoj dopravy Ing. Sekyrová Klára, Ing. Klečka Jaroslav, Ing. Ledvinková Jarmila Komise pro občanské záležitosti Mgr. Průchová Marie, Hašková Ludmila, Jandusová Hana, Noháčková Marie, Odehnalová Eva, Ing. Mgr. Radolfová Alena Komise pro seniory Malá Marie, Olivová Marie, Bělinová Hana, Heřmanová Marie, Křížová Zdeňka Komise pro životní prostředí Mgr. Šmídová Darina, Švecová Lucie, Ing. arch. Ing. Lohniský Tomáš, Beran Martin, Kuřák Jiří, Ing. Smejkalová Marie, Ing. Fraňková Tereza, Pirná Ivana, Ing. Kročková Mária Komise stavební a územního rozvoje Ing. Fujáček Jan, Ing. Dražil Petr, Ing. Mazanec Jan, Ing. arch. Ing. Lohniský Tomáš, Bc. Grulich David, Ing. Kroček Ladislav Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Polák Martin, Horáček Martin, Halva Pavel, Gorecký Jiří, Kříž Zdeněk Kulturní komise Kříž Zdeněk, Horáček Martin, Straka Roman, Kdýrová Romana, Tůmová Helena, Hudeček Bedřich, Ing. Smejkalová Marie, Kodym Richard Úplné znění Usnesení rady města naleznete na / Usnesení Rady města 4

5 zprávy z radnice Město má nové multifunkční hřiště Město 6. listopadu převzalo od firmy Tubeko Sport, s.r.o. nové multifunkční hřiště s umělým povrchem. Staré a nevyhovující asfaltové hřiště bylo za 850 tis. Kč přebudováno a zrekonstruováno na nové hřiště pro míčové hry. Společnost COLAS CZ formou sponzorského daru ve výši 64 tis. Kč odfrézovala starý povrch. Součástí hřiště jsou koše pro basketbal, branky pro florbal, tyče k natažení sítě na nohejbal a volejbal. Hřiště se nachází v areálu základní školy, která jej hodlá v široké míře využívat pro hodiny tělesné výchovy. Využití nebude však určeno pouze pro základní školu, počítáme, že na hřiště bude mít přístup veřejnost. Nyní bude třeba dobře nastavit provozní řád, správce areálu, plánujeme také instalaci kamery, která by toto hřiště dozorovala. Hřiště je v současné době dokončené a předané, Foto: Archiv MěÚ zatím však není možné jej využívat. Město jej musí nechat certifikovat a teprve pak bude plně k dispozici. Těší nás, že máme nové, moderní hřiště, které rozšíří občanům možnosti sportovního vyžití ve městě. Dita Výborová, starostka města Z činnosti městské policie Vážení občané, rok 2014 pomalu uplynul, do konce roku zbývá už jen pár dní. Zároveň je v tomto období hojně užíváno zábavní pyrotechniky, což přináší i svá negativa. Každý, kdo zachází s různými třaskavinami, světlicemi, římskými svícemi a podobnou pyrotechnikou, by se měl chovat zodpovědně a bezpečně. Některé z těchto volně prodejných výrobků ani nepatří osobám mladším 18 let do ruky. Budete-li užívat těchto výrobků ke své zábavě, berte prosím ohled na malé děti, starší občany a nesmím zapomenout ani na domácí zvířata, která mají sluch vyvinutější než člověk. Není to nic příjemného, leknout se rány z petardy, která byla odhozena bez domyšlení možného následku. Zvíře se navíc může splašit a utéci, případně někoho napadnout. Foto: Martin Zachata Začátkem měsíce listopadu došlo v okolí Dolního náměstí k vandalismu, kdy byly třemi siláky převráceny betonové květináče, strženy 2 okapové svody, rozbita dřevěná lavička za budovou městského úřadu. Aby toho nebylo málo, vandalové ještě převrátili 3 betonové lavičky směrem k zastávce autobusu a přesunuli se na parkoviště v ulici U Cukrovaru. Tam poškodili zpětná zrcátka na jednom ze stojících vozidel. Co je ale neomluvitelné, že toto počínání vidělo postupně několik lidí, dokonce i slečna držící telefon. Nikdo nepřivolal policii, nikdo nezavolal na linku 158 a nikoho z případných svědků pohybu nebo řádění těchto mladíků nenapadlo zavolat na telefon městské policie. Je mi smutno z toho, jak jsme lhostejní k veřejnému majetku či k majetku těch druhých. Jen pro informaci veřejnosti, byly staženy kamerové záznamy těchto incidentů a předány PČR. Pokud by se ozval alespoň někdo ze svědků události, dalo by se řádění této skupinky kvalifikovat jako trestný čin výtržnictví. Mobil městské policie je V listopadu absolvovali dva strážníci městské policie kurz na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně a získali Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat, zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích a Osvědčení o odborné způsobilosti pro sběr a odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu. V návaznosti na předchozí odstavec chci požádat občany města, aby neodchytávali kočky ve městě a nenosili je na úřadovnu městské policie. Není v silách městské policie tyto kočky umístit, protože vlastní útulek město nemá a smluvní útulek v Mělníku je neodebere. Navíc kočka je teritoriální zvíře a do prostředí, ze kterého jej vytrhnete, se ve většině případů vrátí zpět. Pokud někdo chová kočku doma, ale samozřejmě platí to i u psa, dejte zvířeti obojek spolu s telefonním číslem na vás, majitele. Je to nejrychlejší cesta k nalezení jejich pána. Tak jako to bylo u jedné nalezené kočky, kterou nám nálezce přinesl na úřadovnu městské policie. Jménem strážníků městské policie bych chtěl všem občanům Odoleny Vody popřát klidné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do roku Martin Zachata, vedoucí strážník MěP 5

6 zprávy z radnice Nová internetová aplikace geoportál města Odolena Voda Město zprovoznilo a pro své občany zpřístupnilo tzv. geoportál města. Naleznete jej na webu a jedná se o mapový server, který využívá mapové podklady on-line z různých zdrojů a od různých poskytovatelů, sjednocuje jejich formát a souřadnicový systém a poskytuje tak ucelený pohled na území města. Na mapovém základu, který tvoří katastrální mapy, googlemapy a letecké snímky se zobrazují ve vrstvách informace z územního plánu, o vlastnictví nemovitostí z katastru nemovitostí, o technické infrastruktuře a trasách plynu, vodovo- Od listopadu nastal vegetační klid, který potrvá do konce měsíce března, a tak jsme se, po dohodě s komisí životního prostředí, pustili do odstraňování náletů a uschlých stromů. Město zapadlo spadaným listím a tak postupně svážíme listí na bioskládku. Začátkem listopadu jsme převzali nový kartáč na stroj Egholm, takže v současné době máme na chodníky k dispozici dva uklízecí stroje na sníh. Žluté kontejnery na posyp jsou již rozmístěny a technika, byť částečně stará, je též připravena. Dne 18. listopadu jsme postavili dva vánoční stromy, jeden na Horním náměstí a druhý na Dolním náměstí. Vybrali jsme si pro tuto činnost to nejlepší počasí po celou dobu umisťování těchto stromů pršelo. Chtěl bych touto cestou poděkovat pracovníkům technických služeb za obětavost a maximální nasazení. Podařilo se nám dokončit chybějící doasfaltování kolem chodníků v Dolínku a v ul. Velkoveská. Potrápila nás porucha veřejného osvětlení v ul. Pod Tvrzí, kde se nějaký čas nedařilo najít závadu, která byla nakonec objevena pod chodníkem u domu s pečovatelskou službou. V minulosti zde kopala externí firma a narušila kabel, který nebyl kompletně přerušený, ale pouze poškozený. Nezbývalo, než chodník otevřít, kabel spojit a chodník vrátit do původního stavu. Bohužel, kdybychom se nemuseli neustále vracet k již opraveným věcem, mohli bychom udělat více prá- Pozvánka VODOLSKÝ MIKULÁŠ ČERT A ANDĚL se na vás budou těšit v pátek 5. prosince od do na Horním náměstí před vánočním stromem MĚSTO ODOLENA VODA VÁS SRDEČNĚ ZVE du, kanalizaci, elektrického vedení, umístění veřejného osvětlení, mobiliáře města, kontejnerů na odpad, místa zájmu (restaurace, turistická místa, sportoviště, školy, dětská hřiště atd.). Protože je geoportál spuštěn teprve krátce, nejsou v něm zatím všechna data, ale základ tam je již vložen (územní plán, katastr nemovitostí) a v brzké době přibydou trasy elektrického vedení, plynu, vodovodu a kanalizace. Věřím, že tato aplikace zefektivní práci nejen úředníkům, ale poskytne užitečné informace i našim občanům. Dita Výborová, starostka města Nastal vegetační klid v technických službách města ale klid není Foto: Tomáš Špička ce. Jsou mezi námi tací, kteří nikdy nic neudělali, ale zřejmě je těší neustále něco ničit. Mě osobně to moc mrzí. Nezadržitelně se blíží vánoční čas a tak bych vám touto cestou rád popřál hodně pohody, štěstí a lásky, a to nejen po dobu vánočních svátků, ale i po celý následující rok. Tomáš Špička, vedoucí TS 6

7 zprávy z radnice Vzpomínka na sametovou revoluci Dne 17. listopadu jsme si připomenuli a oživili události, které přehodily výhybku v československých a evropských dějinách. 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát let později vypukla sametová revoluce. Co se v dramatické dny let 1939 a 1989 událo? Na sklonku roku 1939 by se dala atmosféra v Protektorátu Čechy a Morava krájet. Sílila protiokupační nálada, která vyvrcholila 15. listopadu. Tehdy se lidé rozhodli uctít památku mrtvého studenta lékařské fakulty Karlovy univerzity Jana Opletala, kterého nacisté smrtelně postřelili při demonstraci konané v den 21. výročí vzniku Československa. V noci z 16. na 17. listopad němečtí pořádkoví policisté za přispění jednotek SS nekompromisně uzavřeli všech deset českých vysokých škol, 9 vedoucích představitelů vysokoškoláků v Ruzyni popravili, studentů zbili a odvlekli do koncentračních táborů. Na základě těchto událostí byl v Londýně v roce 1941 tento den vyhlášen jako Mezinárodní den studentů. Dodnes je tento svátek jediným výročím mezinárodního významu, které pochází z Čech. O 50 let později, dne při demonstraci za svobodu, byl prolomen komunistický režim a Listopad 1989 se stal okamžikem, ve kterém došla naplnění touha lidí po svobodě a po demokracii. V té době jsem byla studentkou prvního ročníku vysoké školy v Liberci a měla jsem příležitost být v centru stávkové aktivity. Pamatuji si živě požadavky tehdejší revoluce, také si dobře vzpomínám na tehdejší atmosféru. Byla to atmosféra naděje, solidarity a velké lidské blízkosti a soudržnosti. Listopad 1989 ukázal lidem, že mohou změnit historii. Vzpomínáme s jistou nostalgií, protože tušíme, že podobná situace už se nebude nikdy opakovat. Listopad 1989 ale nesymbolizoval jen naši touhu po osvobození od politické totality, která tady tehdy panovala. Chtěli jsme svobodně cestovat, žít v prosperitě, kterou jsme viděli v západních zemích, chtěli jsme svobodně volit, svobodně se vyjadřovat, svobodně žít. V roce 1989 jsme se mimo jiné vrátili do Evropy, od které nás oddělila po roce 1948 železná opona. Vrátili jsme se do společnosti západních civilizovaných a demokratických států, do kulturního prostředí, kam jsme patřili celá staletí, nepochybně jsme tam patřili i během první republiky. Vstupem do Severoatlantické aliance v březnu roku 1999 získala naše země nejlepší bezpečnostní záruky ve své historii. Vstupem do Evropské unie v květnu 2004 jsme se stali členem unikátního kulturně politického a ekonomického společenství, které dává Evropě stabilitu a po všech totalitních a nacionalistických hrůzách 20. století garantuje mírový rozvoj Evropy. Mnohé naděje, které jsme do demokracie vkládali před 25 lety, se však nenaplnily. Ukázalo se jako velký problém zavádět demokracii v zemi, jejíž společnost v demokracii nevyrostla. Přenesení pravidel pro fungování demokracie bez toho, že by byla strukturovaná občanská společnost, tak rozhodně nefunguje bez problémů. Vývoj ekonomiky mnohé zklamal, sociální jistoty nejsou jistotami, politické strany jsou provázané s byznysem, privatizací v 90. letech byly rozkradeny některé české firmy, další tradiční a prosperující české firmy byly prodány zahraničnímu kapitálu. To je naše daň za svobodu, ve které dnes žijeme a ve které mohou vyrůstat naše děti. Vážení občané, chtěla bych Vás zde dnes při této příležitosti vyzvat, abychom s Listopadem 1989 zacházeli jako s trvalou výzvou, čas od času bychom měli poměřovat naše slova a činy tehdejšími představami a tehdejšími ideály. Vždyť události roku 1989 a vedle nich také první republika patří k tomu nejlepšímu, co máme ze svých dlouhých dějin k dispozici. Děkuji Vám. (Projev přednesený při vzpomínkovém dni v Odoleně Vodě pozn. red.) Dita Výborová, starostka města Další fotografie z akce na str. 1 Foto: Zdeněk Kocur 7

8 zprávy z radnice Vítání občánků Třetí a letos již poslední slavnostní přivítání nových občánků do svazku města Odolena Voda se konalo 23. října. Z šestnácti pozvaných dětí se do obřadní síně městského úřadu dostavilo 14 dětí s rodiči a prarodiči. Vítání proběhlo ve třech skupinách. Velmi hezké vystoupení si připravili žáci a žákyně základní školy pod vedením vedoucí vychovatelky školní družiny Jany Řezáčové. Výkony školáků byly po zásluze odměněny potleskem přítomných. Poděkování si zaslouží také majitelka Květinářství Lucie, která věnovala kytičky pro maminky. Všechny děti dostaly jako upomínku na tento den Pamětní list a drobný dárek. Za komisi pro občanské záležitosti Mgr. Marie Průchová Další fotografie z akce na str. 2 Blahopřejeme jubilea V listopadu 2014 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Franková Jaroslava Odolena Voda Jednaosmdesátiny Primas Karel Odolena Voda Valehrachová Květoslava Odolena Voda Dvaaosmdesátiny Kašpar Josef Dolínek Tichá Zdeňka Odolena Voda Trojanová Anna Odolena Voda Vaňková Libuše Dolínek Třiaosmdesátiny Hrabalová Olga Odolena Voda Čtyřiaosmdesátiny Dobrovolný Zdeněk Dolínek Šestaosmdesátiny Fér Zdeněk Odolena Voda Devětaosmdesátiny Dvorská Růžena Dolínek Dvaadevadesátiny Jindřichová Emílie Odolena Voda (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Změna adresy pracoviště Úřadu práce ČR pro Prahu-východ Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR pro Prahu východ se stěhuje do nových prostor. Od bude zahájen provoz na novém pracovišti v Praze 7. Adresa nového pracoviště: Dobrovského 1278/25, Praha 7 Telefon: Úřední hodiny: PO ÚT ST ČT PÁ (pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a podávání nových žádostí) Fota: Pavel Novotný Cesta MHD: V blízkosti budovy (cca 260 m) se nachází zastávka tramvají Letenské náměstí (u supermarketu Billa). Ze směru z Odoleny Vody: autobusem na metro C Kobylisy vystoupit na stanici Vltavská přestup na tramvaj č. 1 (směr Petřiny) výstup na 3. stanici nebo tramvaj č. 25 (směr Vypich). Upozornění pro řidiče: V okolí budovy je možné parkování pouze pro vozidla s povolením parkování v modré zóně. Romana Duranová 8

9 zprávy z radnice Uctění památky 28. října Dne 28. října jsme si připomenuli události roku 1918, kdy vznikl nový svébytný útvar, samostatný Československý stát. Tento den je součástí našich národních dějin a stal se symbolem vyvrcholení dějinného zápasu českého a také slovenského národa za sebeurčení a je tedy významným historickým milníkem našeho národního vývoje. Toto výročí si připomínáme i proto, že prvorepublikovou Československou republiku spíše než stát s pevnými hranicemi vnímáme jako prostor myšlenek, hodnot a ideálů, ke kterým se rádi a hrdě hlásíme i v 21. století. Národní svoboda, kterou jsme získali 28. října 1918, nebyla zadarmo, stála mnoho životů československých legionářů, na které jsme vzpomněli s úctou a hrdostí. Dita Výborová, starostka města SMS Infokanál Informace zdarma přímo do vašeho telefonu. Tato nová služba města Odolena Voda umožňuje upozornit občany na krizové situace, náhlé události, výpadky, výstražné informace, do budoucna i pozvat občany na zastupitelstvo, společenské akce apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo (zpoplatněno jako běžná SMS) Formát zprávy pro registraci: OdolenaVoda IK Prijmeni Jmeno (pro odhlášení OdolenaVoda KONEC na stejné číslo) Systém při přihlášení ani odhlášení nezasílá potvrzovací SMS. Je důležité dodržet přesný formát zasílané SMS, jinak nedojde k registraci či odhlášení. er novinek z webu města er je služba, která přispěje ke zvýšení informovanosti obyvatel o dění ve městě. Je to služba dostupná na úvodní straně webu města umístěna vlevo dole, do které se zájemci o pravidelný odběr novinek zaregistrují. Poté jim jedenkrát týdně ve čtvrtek bude automaticky chodit do ové schránky výběr novinek, informací a zpráv hlášených rozhlasem, které se průběžně zadávají na web města. Dozvíte se tak velice pohodlně a pravidelně ze své ové pošty veškeré novinky a informace ze života města a městského úřadu. n Foto: Archiv MěÚ 9

10 školství Zprávičky z naší školičky... Máme tady prosinec, očekávaný měsíc všech dětí. Každé dítě se těší na rozsvícení stromečku a zazvonění zvonečku. Jako každý rok proběhne ve všech třídách vánoční posezení s rodiči, na které děti připravují se svými učitelkami vystoupení plné koled a básni- ček. Děti také vyrábí přáníčka a dárečky pro své blízké. Nesmíme zapomenout ani na lášskou nadílku, kterou si v letošním roce připravuje školka mikusa- Základní škola slaví výročí Rozhovor do tohoto čísla Odolenu poskytla paní Zdenka Křížová, která je sice již O L E D N nějaký ten pátek v důchodu, ale je kdykoli O A připravena a ochotna zaskočit za kolegyně ZÁKLADNÍ ŠKOLA z prvního stupně a kvalitně odučit danou látku. Momentálně pracuje každý čtvrtek v družině a její vitalitu jí my služebně mladší můžeme jen tiše závidět. Jak vzpomínáte na Váš první vstup do zdejší základní školy? Na první vstup do zdejší základní školy (bylo to ) si vzpomínám zcela přesně. Po osmnáctileté práci na dvojtřídní a jednotřídní škole jsem zde nastoupila do 1. třídy s obavami, co budu dělat s jedním ročníkem celou hodinu, když jsem předtím dělila čas mezi tři nebo čtyři ročníky. Měla jsem ve třídě totiž 33 báječných dětí, na které dodnes ráda vzpomínám, a jedna vyučovací hodina mi pak většinou nestačila. V jakých funkcích jste zde působila? Pracovala jsem jako učitelka prvního stupně, později jako zástupkyně ředitele pro 1. stupeň a už jako důchodkyně jsem ještě šest let pokračovala v učení. V listopadu se ve školní družině konalo tradiční dýňování. Odpoledne se v prostorách družiny sešli rodiče s dětmi, každý si přinesl dýni a všichni se pustili do dlabání a vykrajování. Během dýma. Aby prosincové dny dětem rychle utekly, pojedou některé třídy na výlet s vánoční tématikou. I měsíc listopad byl plný akcí. Děti zhlédly několik divadelních představení, proběhlo fotografování na kalendář s vánočním motivem. Některé třídy se zúčastnily lampionového průvodu a vyráběly skřítky z dýní. V mateřské školce u kostela se konala,,drakiáda, na kterou si děti přinesly krásné draky. Závěrem chci za kolektiv zaměstnanců mateřské školy popřát všem krásné prožití vánočních svátků. Štěpánka Barcalová V čem vidíte největší změnu ve způsobu učení ať už v kladném, či záporném slova smyslu? Tak, jak jde pokrok ve všem dopředu, jde i ve škole. Je spousta pracovních sešitů, pomůcek, možnosti výběru učebnic a podobně. Jen si představte například předepisovat písmenka nebo číslice pro celou třídu! Váš názor na současnou mladou generaci. Současná mladá generace je pochopitelně jiná, žije v jiné době. Já osobně hodnotím většinu mladých lidí kladně. No a ta menšina? Mrzí mě především hrubost, vulgárnost a vandalismus. Ale podívejme se třeba na náš parlament, vždyť i tam se občas na slušné jednání a chování také zapomíná. Co byste popřála pedagogům naší základní školy do budoucnosti? Nejen pedagogům naší základní školy, ale všem pedagogům obecně přeji pevné zdraví, zapálení pro toto povolání, pevné nervy, lepší finanční ocenění a dobrou spolupráci s rodiči. Pavla Tichá Družinové dýňování ňování bylo možné dát si v naší kavárničce kávu nebo čaj se zákuskem. Nakonec se všechny dýně krásně rozsvítily. Bylo to pěkné a pohodové odpoledne. Vychovatelky ŠD Fota: Archiv ŠD 10

11 školství Den záchranného integrovaného systému V pátek 24. října proběhl v Základní škole Odolena Voda Den záchranného integrovaného systému (cvičení v přírodě). Třídní učitelé připravili svým žákům bohatý program na celé dopoledne. První dvě hodiny trávili ve škole, kde se seznamovali se zásadami první pomoci, nacvičovali stabilizovanou polohu, poskytnutí první pomoci při krvácení, zlomenině, dozvídali se, jak se chovat za mimořádných situací, co je třeba si sbalit do evakuačního Fota: Archiv ZŠ Naše doba je mimo jiné dobou dlouhověkosti. Lidský život se prodlužuje. V druhé polovině 20. století se zvýšila průměrná délka života o 20 let. Je velmi důležité si toto uvědomovat a začít se o kvalitu života seniorů zajímat. 1. říjen je celosvětově věnován zavazadla, opakovali si dopravní pravidla, důležitá telefonní čísla apod. Potom všichni vyšli do terénu, aby si vše procvičili v praxi. Starší žáci pomáhali vyučujícím z I. stupně a připravili pro mladší spolužáky úkoly, při kterých si upevňovali nabyté znalosti. Michaela Grmelová Projektový den ke Dni seniorů Fota: Archiv ZŠ seniorům. I my jsme si tento den připomněli celoškolním projektem v pátek Vyučující si připravili pro své žáky program na celé dopoledne. Do tříd se přišly podívat babičky, které vyprávěly, jak dříve vypadala škola, jak se musely ve škole chovat, co se učily, co si nosily na svačinu, jak fungovala rákoska... Babičky vzpomínaly a žáci poslouchali. V některých třídách děti psaly dopisy svým prarodičům, skládaly básničky či kreslily obrázky. Starší žáci se vypravili na návštěvu do domu s pečovatelskou službou, do domu pro seniory a do stacionáře, kde měli možnost si popovídat se seniory i se zaměstnanci. Michaela Grmelová Pozvánka na Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků Vedení a pedagogický sbor Základní školy Odolena Voda zve všechny rodiče budoucích prvňáčků na Den otevřených dveří v pátek 5. prosince v 9 hodin nebo ve 13 hodin. Setkáte se s vedením školy, s učiteli, budete si moci prohlédnout třídy a prostory pro školní družinu. Komu tento termín nevyhovuje a má zájem si školu prohlédnout, může si telefonicky domluvit s vedením školy individuální schůzku. 11

12 organizace a spolky Sociální služby Farní charity Neratovice Farní charita Neratovice působí po celém Středočeském kraji, v Praze 19 a 21 konkrétně: Neratovice, Libiš, Tišice, Obříství, Kostelec nad Labem, Odolena Voda, Klecany, Praha 19 Kbely, Satalice, Vinoř, Praha 21 Klánovice, Čelákovice a Černošice. Posláním organizace je péče o seniory a osoby s postižením v jejich domácnostech. To znamená, že naše pracovnice přijde za klienty domů, do jejich bytu nebo domu. V domácnosti klienta probíhá sociální služba, o kterou si klient smluvně požádal. Jak si můžete zažádat o naše služby? Postup je úplně jednoduchý, přijďte navštívit naše středisko v Neratovicích (U Závor 1458) nebo nás kontaktujte na tel , , popřípadě napište na adresu Farní charita Neratovice, U Závor 1458, Neratovice. Můžete použít i ovou adresu: Další variantou je oslovit naše pracovnice v terénu ve vaší oblasti, ty vám pomohou s jakýmkoli vaším problémem nebo předají kontakt na pracovníky, kteří vám budou schopni pomoci. O co si můžete požádat? Našim klientům nabízíme terénní služby a to pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací službu a aktivizační službu. Všechny tyto služby poskytujeme v domácnosti klienta nebo na jiném, klientem určeném místě, například v domácnosti jiné rodiny či příbuzných. Naším cílem je pomoci klientům žít doma v klidu a bezpečí přes to, že již sami nezvládají některé činnosti, týkající se vlastní osoby, jejich domácnosti nebo zajištění stravy. Mezi naše další služby patří nabídka pobytu v denním stacionáři v Obříství nebo Odoleně Vodě. Do těchto zařízení klienti dojíždějí nebo docházejí v případě, že jim chybí společnost jiných osob. Zde jsou plně zabezpečeny všechny jejich základní potřeby včetně zachování stávajících sociálních vazeb a navázání nových. Všechny naše služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky, kteří absolvovali patřičný kurz pracovníka v sociálních službách, a tudíž mají oprávnění toto zaměstnání vykonávat. Pečovatelská služba Z názvu vyplývá, že jde o službu a péči. Našim klientům poskytujeme pomoc a podporu, zajišťujeme: osobní hygienu, převle- Pomáháte svým blízkým, rodičům, babičce, dědečkovi nebo sousedovi? Občas vás zaskočí jejich nepřiměřené reakce? Zapomínají, kam si dali věci a ukládají je na neobvyklá místa? Ztrácí zájem o své koníčky? Dochází u nich ke změnám nálady a chování, uzavírají se do sebe? Mají problémy s udržováním chodu domácnosti? Vracejí se neustále do minulosti? Jestliže jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, je projekt Nablízku určen právě vám. Jedinou podmínkou je, že bydlíte ve Středočeském kraji, ale pomáhat svým blízkým můžete i v Praze. V rámci projektu Nablízku přichází pomoc odborných lektorů přímo do vašich čení, přesun, zajištění a podání stravy, nákup, pochůzku k lékaři a na úřady, doprovod klienta, úklid domácnosti, kontakt se společenským prostředím a pomáháme při zajišťování práv oprávněných zájmů klienta. Je to služba, kterou pečovatelka vykoná a odchází k jinému klientovi. Na rozdíl od osobní asistence. Osobní asistence Osobní asistence je poskytována klientovi v jeho domácnosti, popřípadě na jiném, klientem určeném místě. Jde výhradně o péči o klienta a pomoc při osobní hygieně, převlečení, přesunu, podání stravy a její příprava, pomoc s nákupem, úklidem domácnosti, doprovod, kontakt se společenským prostředím a pomoc při zajišťování práv a oprávněných zájmů klienta. Pečovatelka zůstává u klienta i v době, kdy nepotřebuje s ničím pomoc, je mu na blízku po celou dobu, kterou si klient přesně dohodne. Služba je několikahodinová až 24 hodin denně. Odlehčovací služba Odlehčovací služba je pomoc klientovi a jeho rodině v době, kdy si pečující osoba nebo osoby potřebují zajistit vlastní záležitosti nebo odpočinout. Pečovatelka zastoupí pečující osobu v době například: vyšetření u lékaře, návštěvy, v době dovolené, pobytu v lázních aj. Aktivizační služba Tato služba nabízí klientům různé aktivity a akce, které Farní charita Neratovice pořádá a zajišťuje. Jsou to například setkání s panem farářem a jinými zajímavými lidmi, besedy, výlety, společenská setkání aj. Denní stacionáře v Obříství a v Odoleně Vodě Do denního stacionáře klienti přijíždějí a tráví zde čas se svými vrstevníky, v klidu a bezpečí v péči našich pracovníků. Mají zde celodenní program, zajištěnu stravu i různé aktivity, které je pozvednou a podpoří na těle i na duchu. O všechny tyto služby můžete požádat ve Farní charitě Neratovice. My vám na oplátku nabízíme lidský přístup, profesionalitu, ochotu a bezpečí. Zaměstnanci Farní charity Neratovice Pomocná ruka pro domácí pečující domácností. Poradí vám, jakou finanční podporu můžete získat, jak efektivně řešit problematické situace, jak fyzicky zvládnout nástrahy pečování, běžné denní činnosti, jak procvičovat paměť či spoustu dalších aktivit. Výstupem je sestavení plánu pomoci ušitého přímo na míru vašich potřeb. Projekt Nablízku je financován z OP LZZ a služby jsou poskytovány zdarma. Připravujeme i setkání v Mělníku, Mladé Boleslavi, Říčanech a Kladně. Dopravu na workshopy zájemcům proplácíme. Přesný termín a přihlášku najdete na www. adoma-os.cz v sekci Nablízku či na tel. čísle

13 organizace a spolky Klub seniorů Pondělí 20. října bylo ve znamení naší oblíbené hry Bingo. Soutěž vedla Maruška Heřmanová. Dne 25. října k nám po dlouhé době zavítal pan Šunda, který zazpíval a zahrál na kytaru. První listopadové pondělí jsme se věnovali vědomostní soutěži Souboj s pamětí, vedené Maruškou Heřmanovou a Zdenkou Křížovou, kterým patří velké poděkování. Úkolem bylo odpovídat na otázky, které se týkaly herečky Květy Fialové a herce Eduarda Cupáka. V průběhu října jste si měli možnost prohlédnout naši kroniku, která byla vystavena v městské knihovně. Z kroniky jste mohli vyčíst, co vše se u nás v klubu, ale i na zájezdech dělá, jak pracujeme, co tvoříme atd. 10. listopadu jsme s velkým zaujetím hráli úžasnou hru nazvanou Fotbal, postupně jsme se u této hry všichni vystřídali a procvičili motoriku. Přivítali jsme novou členku paní Naděždu Rausovou. Marie Malá, předsedkyně Klubu seniorů Fota: Archiv Klubu seniorů Poděkování Občanské sdružení Společně pořádalo akci Hurá do školy. Z části dobrovolného příspěvku byl zakoupen materiál pro práci seniorů v denním stacionáři v Odoleně Vodě. Za občanské sdružení Společně Hana Plecitá a Ing. Dita Výborová předaly pro ergoterapeutický výcvik v denním stacionáři Farní charity Neratovice v Odoleně Vodě materiál pedig umělé proutí na pletení košíků, přírodní materiál na výrobu svíček z včelího vosku s knoty a ovčí rouno na výrobky tvořené metodou plstění. Touto cestou bychom rádi poděkovali občanskému sdružení Společně nejen za materiál, z kterého budou naši klienti v denním stacionáři tvořit různé milé drobnůstky a výrobky, ale i za podporu a pomoc. Zaměstnanci Farní charity Neratovice Vodolský revír v prosinci Prosinec je pro mnohé z nás velice náročné období. Vánoční svátky už dávno nejsou svátky klidu a míru. Společenský a hlavně komerční tlak nás vybičovává k heroickým výkonům. Mohlo by se zdát, že myslivcům k tomu všemu ještě přibydou povinnosti v honitbě. Alespoň jednou týdně doplnit krmivo v zásypech, k tomu dva hony a individuální lov pro teplokrevné jedince, kteří se nezaleknou mrazu. Je toho docela dost. Na druhou stranu jde o vhodné příležitosti k odreagování a k odehnání myšlenek na to, co ještě člověk musí do Štědrého dne stihnout. Čerstvý sníh (po myslivecku obnova) na poli je jako nápověda ke stavům zvěře v revíru. Stopy prozradí pohyb a zvyky jednotlivých druhů zvěře, poskytnou obrázek o jejím chování, počtu a místech výskytu. Srnčata jsou skoro stejně velká jako jejich matky, pro jejich odlišení nám poslouží nejlépe drobnější proporce hlavy a celkově dětský výraz obličeje. Prosinec je poslední měsíc, kdy se ještě dá ulovit srnče, které by evidentně nepřežilo zimu. Srnci mají už shozené parůžky a v zimě se neloví. Uvidíme, jestli se u nás letos, stejně jako vloni, přes zimu zdrží i nějaká černá zvěř. Na Štědrý den dopoledne se pak spousta myslivců vypraví do revíru. Odolnější členové jejich rodin je často následují. Cílem vycházky jsou zásypy a krmelce, kde dopřejeme trochu vánoční hojnosti i zvěři. Ozdobením stromečku někde poblíž jablky, mrkví a lojovými koulemi pro drobné ptáky zakončíme symbolicky rok 2014 a budeme doufat v úspěšný rok nový. Krásné Vánoce a šťastný Nový rok vám všem přejí myslivci z Honebního společenstva Odolena Voda! n Foto: Archiv 13

14 organizace a spolky Knihovna výběr z nových titulů Pro děti Markéta Čekanová: Přehršle pohádek a pověstí z Čech, Moravy a Slezska; Dva tucty plzeňských pohádek a pověstí Příběhy pro malé čtenáře. Její výsost Sofie Kouzelná hostina Pohádky o Máše a medvědovi Burák na Měsíci a další povídačky Pohádkové knížky pro nejmenší čtenáře. Morgan Rhodesová: Jaro rebelů Pokračování románu Soumrak království. Cristin Terrillová: Včera tě budu milovat Ann Brasharesová: Tady a teď Čtení pro dívky. Beletrie Táňa Keleová-Vasilková: Manželky Každodenní problémy, sny, touhy a zklamání v životě 4 kamarádek. Iva Pekárková: Beton Povídky z Čech, New Yorku, Londýna a Afriky. Kateřina Petrusová: Pekáč buchet Vtipné, napínavé a zároveň romantické čtení pro ženy. Felix Francis: Odmítnutí poslušnosti Martin Goffa: Bez těla Peter Tremayne: Ztracený relikviář Camilla Läckberg: Andělíčkářka Lyndsay Fayeová: Bohové Gothamu Detektivní romány. Natalie Young: Dokonalá chuť aneb Jak sníst svého manžela Brilantní a doslovná pitva manželství. Nina George: Levandulový pokoj Román o jedinečné síle knih, o lásce a magii francouzského jihu. Alec Palmer: Ztracené město Napínavý thriller z prostředí kolumbijských hor. Odborná literatura T. J. Higgsová: Tajemství posmrtného života Svědectví slavné jasnovidky o tom, co se s námi stane, když zemřeme. Hartwig Hausdorf: Návrat z onoho světa Fantastický fenomén znovuzrození. Kateřina Konvalinová: Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima Rozmanité náměty k činnostem s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Hans Göbeler: Podmořský lovec Paměti námořníka německé ponorky U-505. Naďa Střelbová Stonožka zve děti, rodiče i prarodiče na HEDVÁBNOU DÍLNU Malování povede Stonožka Hanka Plecitá. Děti si namalují šáteček a obrázek, dospěláci si vyberou šálku, šátek nebo ubrus na stůl. Originálními výrobky, které vytvoříte, můžete udělat radost sobě nebo svým blízkým. Pracovat budeme přibližně 2,5 3 hodiny. Kdy? Pro koho? Kde? 13. prosince 2014 od 9.00 hodin a od hodin. Dopoledne je určené dětem ve věku od 5 let. Odpoledne je pro dívky a ženy. Postřižínská 20, Odolena Voda. Rezervace nutná na: TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Další informace najdete na: Stonožka zve všechny děti i dospělé na ADVENTNÍ TVOŘENÍ Vytvoříme si společně pod vedením lektorky Věry Rausové svícny na vánoční stůl. Veškeré potřeby na tvoření máme pro vás připraveny. S sebou si vezměte pracovní oblečení, přezůvky a dobrou náladu. Kdy? 4. prosince V kolik hodin? V 17:15 hodin pro děti od 5 let. V 19:00 hodin pro dospěláky. Kde? Postřižínská 20, Odolena Voda. Rezervace nutná na: Další informace najdete na: až vás zveme na otevřené hodiny všech našich kroužků. Přijďte se podívat, jak probíhají jednotlivé hodiny a co se vaše děti naučily. V tomto týdnu bude rovněž probíhat vernisáž děl našich malých výtvarníků. Zahajujeme 14. prosince Kde? Postřižínská 20, Odolena Voda. Srdečně zveme sourozence, rodiče i prarodiče. Těšíme se na vás!!! 14

15 organizace a spolky Dětské centrum Sluníčko srdečně zve všechny děti na akci, kam PŘIJDE MIKULÁŠ Klub Aero, neděle 7. prosince, 16:30 h. Přijďte si společně zazpívat vánoční koledy, trochu se bát a hodně se pobavit. S sebou si přineste rolničku, zvoneček nebo hudební nástroj, vytvoříme velký orchestr Všechny děti dostanou od Mikuláše, čerta a anděla malou odměnu. Vstupné 20 Kč /dítě, dospělí vstup dobrovolný Akci pořádáme s podporou města Odolena Voda, děkujeme. Další zajímavé informace najdete na: Zachraňte strašidýlko Dětské centrum Sluníčko zve všechny děti i (pra)rodiče na ZDOBENÍ PERNÍČKŮ a VÁNOČNÍ BUBNOVÁNÍ s Ivem Vrbou Od 15:30 hodin si s paní Smolíkovou ozdobíme perníčky, které pro nás připravila, necháme hotové schnout a cca od 16:00 hodin si půjdeme tak trochu netradičně zabubnovat a zazpívat vánoční koledy s Ivem Vrbou. Také si od něho vyslechneme pohádku ze staročeské vesnice O ponocném a jeho ukradeném rohu. Společně si užijeme předvánoční atmosféru bez shonu Neděle 21. prosince od 15:30 hodin Klub Aero malý sál S sebou si vezměte podložku na sezení. Vstupné 30 Kč /dítě, dospělí vstup dobrovolný Těšíme se na vás! Akci pořádáme s podporou města Odolena Voda, děkujeme. Další zajímavé informace najdete na: nebo na Facebooku. Foto: Archiv DC Sluníčko Rok se s rokem sešel a dětské centrum Sluníčko opět uspořádalo lampionový průvod s tématem Zachraňte strašidýlko. Na Horním náměstí se sešlo přes 90 veselých dětí, které obdržely voňavé perníčky napečené šikovnou maminkou z našeho dětského centra. Také dostaly na památku světélkujícího ducha a pití, které nám zařídil jeden hodný tatínek od firmy Coca-Cola. Děti svými lampiony krásně rozzářily město a s jejich pomocí našly ztracené strašidýlko. Na konci našeho putování jsme chtěli strašidýlko vypustit k nebi, ale počasí nám nepřálo. Navzdory tomuto nezdaru jsme si s dětmi průvod užili a těšíme se na ně na našich dalších akcích. Marie Hejhalová 3. ročník Mistrovství mažoretkových formací Svazu hudebníků ČR sekce mažoretek V neděli se ve Společenském domě v Neratovicích sešlo několik mažoretkových souborů, aby předvedly nacvičené sestavy. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, kdy každý soubor ukázal svou choreografii na povinnou skladbu v rytmu dechové hudby a pak se představil s volitelnou skladbou. Soutěžilo se v kategoriích od nejmenších dětí, juniorek, mládeže až po dospělé mažoretky. Z našeho kraje se Mistrovství mažoretkových formací zúčastnily Minimažoretky Berušky z klubu Beruška z Odoleny Vody. Všechny soutěžící mažoretky předvedly krásná vystoupení v mažoretkových uniformách, dále v hezkých tanečních kostýmech na pódiová vystoupení. Soutěž mažoretek je vždy soutěží elegance, krásy a půvabu dívek všech věkových kategorií. Mažoretky se mají možnost sejít opět v příštím roce. Dagmar Berková Foto: Jan Kos 15

16 organizace a spolky / kultura a volný čas Jaký byl rok 2014 s vodolským turisťákem? Některé věci zůstávají i v dnešní době rychlých změn pevnými jistotami. Jako již 25 předchozích sezón se i v roce 2014 vodolský turisťák scházel pravidelně 1 odpoledne v týdnu v oddíle mladších a starších školních turistů. Schůzky jsou naplněny hrami, pohybem, poznáváním i tvořením, ale především zážitky ve skupině kamarádů. Taktéž zcela dle naší letité tradice jsme se vypravili na 3 jarní víkendové výlety, 14denní letní stanový tábor, podzimní prázdniny a turistickou sezónu ukončíme mikulášským víkendem. Tyto turisťácké pilíře, které jistě ve svých vzpomínkách potvrdí již několik generací pamětníků, měly své pevné místo i v roce 2014, stejně jako náhradní ponožky a vařič H v našich výletních batůžcích. Letošní rok má náš oddíl TOM Vodolka (fungující pod Asociací Turistických Oddílů Mládeže A-TOM jako člen číslo 21109): 65 registrovaných členů, z toho 42 dětí a mládeže a 23 dospělých turistů. Převedeno na počty prochozených pohorek, zakoupených turistických známek, poztrácených ešusů, snědených táborových kroket se špenátem to není málo! Turistické cíle letošního roku byly rozmanité. První jarní výlet směřoval do kraje kocoura Mikeše do Mnichovic. Prodloužený májový víkend jsme strávili v Lužických horách, ubytováni v Dolní Světlé. Červnové předtáborko jsme prochodili v okolí Liběchova a na tábor jsme se v srpnu vypravili až na vzdálené Broumovsko na skautskou základnu Dědov. Říjnové prázdniny nás bohatě hostil penzion sv. Hubert v Dolních Lysečinách a sluncem zalité Krkonoše. Celkem jsme za tento rok společně nachodili 203 kilometrů. Z toho jsme nastoupali / vydupali / vyfuněli úctyhodných metrů a sestoupali / seběhli jako křepelky / sesuli se vrzajícím kolenům navzdory metrů. Nejnižším navštíveným místem byl Liběchov s 162 m. n. m. a nejvyšším zdolaným vrcholem byla Sněžka s aktuálně uváděnými m. n. m. Z četných přírodních krás a kulturních památek, které jsme na výletech poznali, je těžké vybrat jen některé, např.: skalní hřeben Jeptišky (Nonnenfelsen) na německé straně Lužických hor, obří pískovcové čertovy hlavy u Liběchova, Teplické a Adršpašské skalní město se skalními útvary i vodopády, stolová hora Ostaš, barokní kaple Hvězda (dílo K. I. Dientzenhofera, stejně jako vodolský kostel), rýchorský prales, podzimní slunce na Sněžce a výhled na inverzi pod horami. Navštívené kraje jsme jako vždy doplnili herním tématem, které nás provázelo v soutěžích, divadelních scénkách, výtvarném projevu i pohybových aktivitách. Kocoura Mikeše s přáteli vystřídalo v květnu sčítání flóry a fauny Lužických hor. Předtáborové soustředění bylo ve znamení kryptozoologického sjezdu, kde se o naši přízeň ucházelo několik tajemných či dosud neprobádaných zvířat. Nakonec bylo rozhodnuto, že na letošní tábor se vydáme na dalekou horskou expedici po stopách Yettiho. Po vypětí z náročné mise světového věhlasu nás podzimní prázdniny zavedly zpět k českým pohádkovým kořenům do kouzelné Krakonošovy říše. Přestože do těchto řádek nejdou vepsat všechny letošní turisťácké zážitky, stručně lze shrnout, že turistický rok 2014 byl bohatý na zajímavé cíle i zdolané kilometry a především plný zábavy, napětí i pohody ve skupině kamarádů. A tak to má být. Děkujeme všem našim podporovatelům (ZŠ Odolena Voda, Asociaci TOM, městu Odolena Voda, Aeru Vodochody Aerospace), dětem i jejich rodičům za přízeň. Přejeme jasné výhledy v roce Koho by zajímaly podrobnější informace o naší činnosti a fotodokumentace z pravidelných i mimořádných akcí, lze je najít na stránkách Lenka Coufalová Fota: Lenka Coufalová O Rorátech, županech, ohřívaném pivu a zpěvu žen v barokním kostele Latinský zpěv Rorate coeli desuper neboli Roste (=dštěte) Nebesa Spravedlivého shůry! dal jméno kdysi závratně populárním zpěvům zvaným roráty nebo roráte. Ve 14. století Otec vlasti Karel IV. založil nadaci na latinské zpívání v katedrále sv. Víta k ranní, tzv. votivní, Mariánské mši. V 15. století husité texty přeložili do češtiny, humanisté 16. století přidali nové melodie a hlasy, baroko 17. století zapsalo hlas varhan, na konci 18. století zpěvy císař Josef II. nakrátko zrušil a zakázal, rozprodal noty, ve století 19. čeští buditelé vydali Roráty tiskem pro lid, 20. století je téměř zapomnělo a 21. století po nich prahne. Právem. Rorat je správné! Krom toho to byla (krom procesí a funusu) pro ženy jediná šance zazpívat si na veřejnosti, v kostele až do roku 1800 totiž v Českých zemích v kostele zpívat nesměly! Ve zpěvu se střídaly a doplňovaly dvě komunity: česky zpívaný gregoriánský chorál, který měli na starosti jen vybraní muži, literáti a krásné starodávné písně rozkouskované po slokách mezi chorál zpíval celý kostel, zkrátka všichni. Tyto zpěvy trvávaly od 5. do 7. hodiny ranní, a aby zpěvákům nebylo zima, zvenku by- 16

17 kultura a volný čas li oděni do dlouhých, psí kožešinou čubou podšitých kabátů, odtud zvaných čubany, později župany a pak zevnitř je hřálo slazené, ohřívané a kořeněné pivo. To dostávali i školní žáci a bylo by jistě zajímavé slyšet, jak zpěvy zněly po dvou hodinách zpěvu a popíjení... To vše vyjmenované ovšem jen podtrhuje historickou oblíbenost a vážnost, i vyzkoušenou kvalitu staročeských Rorátů, jak je kodifikovalo baroko. Pojďte i vy také s námi rorat! Rorání je totiž milé, výživné, zdravé, slušivé, módní! Ritornello znamená italsky Malý Návrat, čili refrén, opakování už zazněvšího kousku muziky. Pro nás je nejen symbolem návratu k pozapomenutým kulturním hodnotám, k jistému způsobu života, k písničce nebo tanečku jako k potřebě a všednímu svátečnu. Ritornello jako nejmenší hudební forma je signálem odpojování se hudby instrumentální a vokální, tedy nástupu baroka. Soubor se zabývá piplavým studiem původních pramenů (noty, nástroje, obrazy, účty) a dobových způsobů zpěvu a hry na nástroje a své poznatky oživuje zdravým muzikantstvím tak, aby se hudba zase stala životní potřebou lidí. K tomu používá dávných nástrojů a zásadně našich vlastních edic not, většinou nově ještě nevydaných. Soubor má za sebou koncerty po celé Evropě, v USA, práci pro rozhlas, televizi, vede vlastní hudební dílny, hrává i při hostinách, rautech, procesích, bohoslužbách. Na svém kontě má soubor 8 CD nahraných pro firmu Arta records, cyklus věnovaný české barokní písni. Další 2 CD vyšla jako doplněk katalogu výstavy a jako adventní dárek časopisu a několik dalších projektů se připravuje k vydání. Živá muzika má ale vždy větší cenu, pro svou pomíjivost. Více na M. Pospíšil Písničkářský Orfest, rodný dům V. Hálka, Fota: Zdeněk Kocur 17

18 kultura a volný čas Kino Vltava Program na prosinec Nám. Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou tel.: n n Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. 1. po Pohádkář (ČR) 120 Kč út Železná srdce (USA) 110 Kč st Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (USA) 120 Kč čt Interstellar (USA / VB) 110 Kč pá Jessabelle (USA) 110 Kč Pohádkář (ČR) 100 Kč so Tučňáci z Madagaskaru 3D (USA) 120 Kč / 140 Kč Železná srdce (USA) 110 Kč Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (USA) 120 Kč ne Tučňáci z Madagaskaru (USA) 100 Kč / 120 Kč Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (USA) 120 Kč Pohádkář (ČR) 100 Kč po Šéfové na zabití 2 (USA) 100 Kč út Pohádkář (ČR) 100 Kč st Interstellar (USA / VB) 110 Kč čt Hobit: Bitva pěti armád 2D / tit. (USA / Nový Zéland) 120 Kč Hobit: Bitva pěti armád 3D / dab. (USA / Nový Zéland) 150 Kč pá Bitva pěti armád 2D / dab. (USA / Nový Zéland) 120 Kč Pohádkář (ČR) 120 Kč so Tučňáci z Madagaskaru (USA) 100 Kč / 120 Kč Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (USA) 120 Kč Hobit: Bitva pěti armád 2D / tit. (USA / Nový Zéland) 120 Kč ne Tučňáci z Madagaskaru 3D (USA) 120 Kč / 140 Kč Včelka Mája (Austrálie / Německo) 80 Kč / 100 Kč Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (USA) 120 Kč Hobit: Bitva pěti armád 3D / tit. (USA / Nový Zéland) 150 Kč út Pohádkář (ČR) 120 Kč st Hobit: Bitva pěti armád 3D / dab. (USA / Nový Zéland) 150 Kč čt Noc v muzeu: Tajemství hrobky (USA) 100 Kč / 120 Kč pá Hobit: Bitva pěti armád 3D / dab. (USA / Nový Zéland) 150 Kč Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (USA) 120 Kč so Tučňáci z Madagaskaru 3D (USA) 120 Kč / 140 Kč Železná srdce (USA) 110 Kč Hobit: Bitva pěti armád 2D / tit. (USA / Nový Zéland) 120 Kč ne Hvězda Betlémská 60 Kč Včelka Mája 3D (Austrálie / Německo) 110 Kč / 130 Kč Hobit: Bitva pěti armád 3D / dab. (USA / Nový Zéland) 150 Kč Interstellar (USA / VB) 110 Kč po Tučňáci z Madagaskaru (USA) 100 Kč / 120 Kč Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (USA) 120 Kč Pohádkář (ČR) 120 Kč út Včelka Mája (Austrálie / Německo) 80 Kč / 100 Kč Noc v muzeu: Tajemství hrobky (USA) 120 Kč Hobit: Bitva pěti armád 2D / tit. (USA / Nový Zéland) 120 Kč pá Paddington (VB / Kanada / Francie) 120 Kč Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (USA) 120 Kč Exodus: Bohové a králové 3D / dab. (VB / USA / Španělsko) 150 Kč so Tučňáci z Madagaskaru (USA) 100 Kč / 120 Kč Hobit: Bitva pěti armád 3D / dab. (USA / Nový Zéland) 150 Kč Exodus: Bohové a králové 3D / dab. (VB / USA / Španělsko) 150 Kč ne Paddington (VB / Kanada / Francie) 120 Kč Železná srdce (USA) 100 Kč Hodinový manžel (ČR) 120 Kč po Tučňáci z Madagaskaru (USA) 100 Kč / 120 Kč Hobit: Bitva pěti armád 3D / dab. (USA / Nový Zéland) 150 Kč Interstellar (USA / VB) 110 Kč út Paddington (VB / Kanada / Francie) 120 Kč Hobit: Bitva pěti armád 2D / tit. (USA / Nový Zéland) 120 Kč Hodinový manžel (ČR) 120 Kč ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou Program na prosinec Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. n tel n n Pokladna předprodeje je otevřena ve dnech, kdy promítá kino. Předprodej začíná 1 hodinu před začátkem představení. Tel. č Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná st pá so ne po út čt so so ne po st čt pá Andělskočertovské setkání Tradiční karneval andílků a čertíků plný soutěží, zpěvu a radosti. Vstupné: 65 Kč děti, 50 Kč dospělí. Koncert 100 zvířat / Jako předkapela se představí Vasilův Rubáš. Vstupné: 190 Kč Bluegrass advent 17. ročník hudebního festivalu Bluegrass Advent. Vstupné: 170 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě Věneček tanečních kurzů odpolední kurz Vstupné: 150 Kč 17. country salon s Rangers Band Vystoupí skupina Nezmaři. Vstupné: 200 Kč Studio Dva, Kristof Magnusson: Kutloch aneb I muži mají své dny / Velmi komická černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. Vstupné: 350 Kč / 320 Kč senioři, studenti Tančírna Vstupné: 70 Kč osoba, 120 Kč pár Z pohádky do pohádky, Divadlo Kaká Vánoční příběh / Vstupné: 60 Kč Ochutnávka vín s cimbálovkou Žandár Vstupné 70 Kč Věneček tanečních kurzů večerní kurz Vstupné: 150 Kč Vánoční čaj o páté / Na prosinec jsme připravili další setkání a to vánoční. Vstupné: 40 Kč Vánoční koncert Jitky Zelenkové Vstupné: 220 Kč, 240 Kč na místě Disco for teens Vstupné: 60 Kč Benefiční koncert / Výtěžek bude věnován tříleté Lauře Braunové a jedenáctiletému Matýskovi Pavlíkovi. Vystoupí Jaroslav Uhlíř a The Tap Tap.

19 sport AERO bojuje o přední příčky Volejbalisté extraligového AERA bojují a jejich cíl, kterým je dostat se do play-off, se blíží nejen výsledky, ale i předvedenou hrou. Po úvodní výhře v domácí hale proti Ústí nad Labem 3:1 následoval zápas v Liberci. AERO sahalo po bodech, zápas to byl nesmírně vyrovnaný a tři ze čtyř setů končily nejtěsnějším rozdílem dvou bodů. Bohužel pro AERO vyhráli domácí 3:1. Poté se AE- RO představilo doma proti Zlínu, a i když vedlo 2:1, nakonec bohužel odešlo poraženo 2:3. Se stejným soupeřem se AERO utkalo hned uprostřed následujícího týdne, když směřovalo do Zlína na úvodní dvojzápas Českého poháru. Zde se hráčům již tolik nedařilo a prohráli 3:0, což do odvety, která se odehrála na konci listopadu, nedávalo moc šancí k postupu. Dalším již extraligovým soupeřem bylo v pražských Lužinách ČZU Praha. Tento mladý tým se prosazoval v prvních dvou setech kvalitnějším útokem a zaslouženě vedl 2:0. Nebyli by to ale hráči AERA, aby se vzdali. Začali poctivě zlepšovat každou herní činnost a odměnou jim byl stav 2:2. Tie-break už ale fanouškům AERA tolik radosti nepřinesl. Velké množství chyb hráčů AERA znamenalo hladký průběh pro domácí, kteří nakonec zvítězili 3:2. Následovaly dva domácí zápasy. Nejprve proti ambiciózní Ostravě, kterou hráči přehráli hlavně v útočné fázi a před velmi dobře zaplněnou a hlavně bouřící halou vyhráli 3:0. Následoval zápas s posledním Brnem. Po vedení 2:0 přišlo malinké uspokojení a Brno se dostalo na koně razantním vstupem do setu třetího, který nakonec i těsně vyhrálo. AERO se ale šestibodovou šňůrou v polovině čtvrtého setu odpoutalo a vyhrálo celkově 3:1. V měsíci listopadu AERO ještě zajíždělo do Benátek nad Jizerou a extraligový měsíc zakončilo domácím zápasem proti Havířovu. Zápasy AERA v prosinci: od 17.00: Příbram vs. AERO od 18.30: AERO vs. Karlovarsko od 18.00: Č. Budějovice vs. AERO Tomáš Havlát, Aero Odolena Voda volejbal FOTBAL Minikopaná Minikopaná odehrála svůj poslední mistrovský turnaj v Šestajovicích, kde po výsledcích: TJ Aero Nehvizdy 4:1 (branky: Winkelhofer 2, Kop, Ježek), Šestajovice 6:0 (branky: Winkelhofer 2, Horák, Bubeníček, Kop, Petřík), Zeleneč 0:4, Hovorčovice 2:2 (branky: Ježek, Plný) obsadila v turnaji 2. místo. V tabulce všech odehraných turnajů podzimní části roč se minikopaná umístila takto: 1. Zeleneč :30 49 b. 3. TJ Aero :38 28 b. 5. Šestajovice :84 9 b. Mladší žáci Mladší žáci po řadě neúspěšných utkání konečně na hřišti v Nehvizdech udělali svým trenérům radost. Porazili domácí žáky 5:2 (branky: Kos 2, Matvijak, Čepec a Rudl). Avšak v posledním utkání v Lysé nad Labem opět prohráli s domácím mužstvem 12:3 (branky: Kos, Matvijak a Čepec). O branky v podzimní části se podělili: Matvijak a Čepec 5, Kos 3, Dareček a Rudl 2. Tabulka podzimní části: Foto: Archiv klubu 1. Sadská :17 16 b. 6. TJ Aero :49 6 b. 8. Nehvizdy :71 0 b. Dorost Dorost pokračoval v impozantním výkonu i ve zbývajících utkáních podzimní části krajské I. A třídy. Nepamatuji, že by někdy v minulosti podávalo mužstvo dorostu tak skvělý výkon a dělalo vedení oddílu takovou radost. Ve zbývajících utkáních podzimní části bylo dosaženo těchto výsledků: TJ Aero Borek 13:0 (branky: Kaplan 4, Holý a Lachman 3, Syblík 2, Olšovský), Pš. Mělník TJ Aero 0:3 (branky: Kaplan 2, Laube), TJ Aero Luštěnice 8:1 (branky: Kaplan 6, Syblík, Simon), Lužec TJ Aero 0:3 (branky: Kaplan 2, Syblík). Poslední mistrovské utkání podzimní sezóny odehráli chlapci na domácím hřišti s FK Brandýs n. Lab. a vítězstvím 7:0 (branky: Kaplan 4, Holý, Syblík a Simon) výrazně završili skvělou podzimní sezónu. O střelecké hody se v podzimní části zasloužili: Kaplan 34, Syblík 16, Holý 10, Lachman a Simon 3, 19

20 sport / zajímavosti Bednařík 2, Hrnčíř, Melmuka, Janovský, Olšovský a Laube po 1 brance. Podzimní tabulka I. A třídy: 1. TJ Aero :9 37 b. 7. Brandýs :29 18 b. 14. V. Borek :51 8 b. A mužstvo A mužstvo po vyrovnané hře v Radonicích uhrálo remízu 3:3 (branky: Mach, Jindra a Chodura). Dost nešťastné utkání sehrálo áčko na domácím hřišti, když i zásluhou rozhodčího utkání podlehlo AFK Nehvizdy 1:2 (branka: Mach). Naštěstí závěr mistrovské soutěže v listopadu byl skvělý. Nejprve ve Veleni vysoká výhra nad domácím Sokolem 7:1 (branky: Slipčenko 3, Chodura 2, Bednařík a Helík) a pak přišel den D, kdy na domácím hřišti mužstvo nastoupilo proti vedoucímu celku soutěže Sokolu Vyšehořovice. První poločas byl oboustranně vyrovnaný s mírnější převahou hostů. Šance, které hosté měli, však skvěle zlikvidoval brankář Tomáš Michálek, odchovanec vodolského fotbalu. Ve druhém poločase se hrálo už podle not domácího celku. Naprostá převaha ve hře, která nebyla plně vyjádřena brankami v síti hostů, přesto vysoké vítězství 5:0 (branky: Kovar 2, Chodura, Helík a Mach). Poslední mistrovské utkání podzimní sezóny sehrálo áčko na hřišti Sokola Měšice, kde zvítězilo nad domácím celkem 2:0 (branky: Chodura, Valda). Chtěl bych touto cestou poděkovat trenérům dorostu a A mužstva za jejich dobrou vzájemnou spolupráci pro blaho vodolského fotbalu, že se nebáli, plně důvěřovali mladým dorostencům a zařadili několik z nich do kolektivu A mužstva. Poděkováním byly jejich výkony a nasazení. O vstřelené branky se rozdělili: Bednařík 8, Chodura 6, Slipčenko a Mach 5, Kovár a Helík 4, Valda 2, Horák, Kopřiva, Srb a Jindra. Tabulka I. A třídy podzim 2014: 1. Vyšehořovice :20 29 b. 2. TJ Aero :11 29 b. 14. Klecany B :47 7 b. Domeček strará garda Domeček strará garda poslední dvě utkání odehraje až v jarní části roku Výbor oddílu Výbor oddílu zve všechny své členy na valnou hromadu oddílu kopané TJ Aero, která se koná v hod. v Klubu Aero. Děkuje všem trenérům, vedoucím a hráčům, v neposlední řadě paní Ireně Pokorné zdravotnici, za skvělou reprezentaci oddílu a města Odolena Voda v roce Přeje sportovcům TJ Aero, všem svým příznivcům a občanům Odoleny Vody příjemné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v roce Vladimír Kulíšek Dopravní zpravodajství. Zapojte se i vy! Každý účastník silničního provozu uvítá aktuální informace o překážkách a nástrahách na komunikaci, po které právě jede. Včasné a kvalitní dopravní informace výrazně zvyšují plynulost a bezpečnost na pozemních komunikacích a mohou tak zabránit zdržení, stresovým situacím, ale i zbytečným tragédiím. Projíždíte okolo dopravní nehody? Vidíte v jízdním pruhu zbytek pneumatiky nebo rozsypaný náklad? Dojeli jste na konec kolony? Je na komunikaci spadlý strom nebo mrtvé zvíře? Stěžují jízdu povětrnostní podmínky? Sdělte nám to! Myslíte si, že překážku v provozu ohlásil již někdo před vámi? Odmítnutí se neobávejte. Opakovaná informace je lepší než žádná! Zapojte se i vy! Zavolejte na linku tísňového volání 158 a zpřístupněte tak rychle informaci ostatním. Policie České republiky ze zákona zpracovává a poskytuje dopravní informace o: dopravních nehodách, pokud vytváří překážku provozu nebo pokud šetření nebo odstraňování následků dopravní nehody brání plynulému provozu na pozemní komunikaci, okamžité hustotě a rychlosti dopravního proudu v lokalizovaném úseku pozemní komunikace (stupně 1-5), požáru vozidel a jejich nákladů na tělese pozemní komunikace nebo v jeho bezprostřední blízkosti, překážce provozu na pozemní komunikaci, haváriích sítí v tělese pozemní komunikace nebo bezprostřední blízkosti pozemní komunikace, poruchách součástí a příslušenství pozemní komunikace, čekacích dobách způsobených administrativními nebo jinými opatřeními, nařízeném aktuálním omezení průjezdnosti pozemní komunikace pro určité typy vozidel, nebezpečí z důvodu jiné mimořádné situace. Policie České republiky získává dopravní informace zejména prostřednictvím volání na linku tísňového volání 158, kterou spravují integrovaná operační střediska Policie České republiky v rámci příslušného území krajského ředitelství policie. Z internetových stránek Policie ČR připravil František Podskalský Rady našich babiček Problémy s nadváhou Čajová směs proti obezitě Do 1 l vody dáme 2 lžíce sušených rozdrcených plodů trnky a 20 minut povaříme. Přidáme po 2 lžících květů trnky a přesličky, necháme 15 minut vyluhovat a scedíme. Celou dávku tohoto lahodného čaje vypijeme během dne. Čaj nejen podporuje úbytek na váze, ale také čistí krev a prospívá ledvinám a játrům. / Další recept: Smícháme stejné díly nastrouhaných kořenů lékořice, pýru, pampelišky, celeru a petržele. Dvě lžíce směsi dáme do 1/2 1 vlažné vody a necháme na teplém místě 12 hodin macerovat. Scedíme a pijeme ráno a večer, ne dlouhodobě. Bylinná šťáva na zhubnutí Odšťavíme stejné množství čerstvých kořenů petržele, celeru a fenyklu. Pijeme dvakrát denně nalačno po 1 dl šťávy. Čekanka proti obezitě Podle starého receptu pravidelné pití čaje z kořene čekanky nebo kávy cikorky pomáhá zbavit se přebytečných kil. Čekankový čaj prospívá i vnitřním orgánům a snižuje hladinu cukru v krvi. Lžičník proti obezitě Podle bylinkáře Karla je lžičník lékařský nejlepším prostředkem proti obezitě. Můžeme ho konzumovat v syrovém stavu, pít denně 1 dl čerstvé šťávy nebo čaj ze sušené drogy. 20

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014 zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 10 2014 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní otevření nových tříd mateřské školy a školní družiny, 1. září Fota: Zdeněk

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září.

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. ODOLEN 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Vernisáž 11/2013 Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. 1 fotogalerie Odolenfest,

Více

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu.

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. Odolen 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Fota: Petr Štefl Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. 1 zprávy z radnice Volby do zastupitelstva

Více

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září.

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. ODOLEN 10 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Den pro 10/2013 Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. 1 fotogalerie Den

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 62015 Fota: Zdeněk Kocur Staročeské máje v Dolínku, Odolena Voda, 16. 5. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Archiv TS Vodolenka Taneční skupina Vodolenka při ZŠ získala hlavní cenu v kategorii Současný tanec

Více

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný 2 OdOlen zpravodaj města Odolena Voda 2013 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Pavel Novotný OdOlen 2/2013 1 fotogalerie

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 7-8 2014 Fota: Zdeněk Kocur Jarní roztančení, sportovní hala a diskotéka Santa Maria, 6. a 7. 6. Fotografie z

Více

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda 12/2011 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Z. Kocur P. Novotný Z. Kocur Z. Kocur Vodolský dukát Odolena Voda bude mít své platidlo Za přítomnosti starostky Odoleny Vody Ing. Dity Výborové a místostarosty

Více

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Shrnutí roku 2011 Vážení spoluobčané, máme nový rok 2012. Předně bych vám ráda popřála šťastný novoroční

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 42015 Fota: Zdeněk Kocur O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2014, městská knihovna, 25. 2. 2015. Více fotografií

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1

odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1 odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1 1/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 2 Ohlédnutí Prosinec byl v našem městě měsícem mimořádně bohatým na kulturní a společenské události.

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Barevné stránky Odolenu tentokrát zaplnila zasněžená reportáž Pavla Novotného z prvních dnů nového roku v našem městě. Pamětníci se shodují, že pod

Barevné stránky Odolenu tentokrát zaplnila zasněžená reportáž Pavla Novotného z prvních dnů nového roku v našem městě. Pamětníci se shodují, že pod 2/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Ohlédnutí Barevné stránky Odolenu tentokrát zaplnila zasněžená reportáž Pavla Novotného z prvních dnů nového roku v našem městě. Pamětníci se shodují, že pod

Více

V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a 4/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Ohlédnutí V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 3/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:14 Str. 2 Zprávičky z naší školičky Tichá voda. Táto, co je tichá voda? Nevíš? To se voda schová

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Seznamte se s novými členy vedení města

Seznamte se s novými členy vedení města Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. prosince 2014 ZDARMA 11 2014 Dotační programy a 2 možnosti Nová alej v Lipnici 3 Fotosoutěž Novinky odpadového 3 hospodářství U3V - letní semestr 8 v knihovně

Více