ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč ODOLEN 12/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 12/2014"

Transkript

1 zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč Fota: Zdeněk Kocur Sametový běh, Odolena Voda, Více fotografií na 1

2 fotogalerie Vítání občánků, Městský úřad Odolena Voda, Fota: Pavel Novotný 2

3 zprávy z radnice Vážení občané města, čtenáři zpravodaje Odolen, dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji popřála klidné prožití adventního období a nadcházejících vánočních svátků plných rodinné pohody, radosti a svátečního klidu. Dita Výborová, starostka města Výtah z jednání rady města č. 14/2014 ze dne Rada města schválila: Plán prací Technických služeb Odolena Voda na měsíc listopad Poděkování členům komisí při Radě města Odolena Voda za jejich aktivní činnost v roce 2014 a rozdělení odměn za jejich práci takto: členové Komise pro volnočasové aktivity Kč členové Komise školské a sociální Kč členové Komise pro plánování a rozvoj dopravy Kč členové Komise pro občanské záležitosti Kč členové Komise pro seniory Kč členové Komise pro životní prostředí Kč členové Komise stavební a územního rozvoje Kč členové Komise škodní a likvidační Kč Dodatek č. 2 k Servisní smlouvě uzavřené dne mezi městem Odolena Voda a panem Danielem Szaffnerem. Rekonstrukci koupelny v bytě č. 1 v č. p. 249 Horní nám., Odolena Voda nájemce L. K., dle cenové nabídky správce bytového a nebytového fondu spol. KLOKOČ s.r.o. v celkové výši Kč vč. DPH. Náklady na opravu budou hrazeny z účtu bytového fondu města Odolena Voda. Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené s Janou Pínovou, místem podnikání Čs. armády 252, Odolena Voda dne provozovna kadeřnictví a holičství, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o provozovnu Modeláž nehtů provozovanou Andreou Teplou, bytem Čs. armády 252, Odolena Voda s účinností od Smlouvu na nákup příslušenství ke komunálnímu stroji Egholm City Ranger 2250 (posypová nástavba 240 L a krycí deska) se společností Haiteco CZ s.r.o., Družstevní 357, Ústí nad Orlicí, IČ: Celková cena příslušenství je Kč včetně DPH. Plán Inventarizace majetku města Odolena Voda za rok Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Odolena Voda pro rok Nařízení města č. 1/2014, kterým vymezuje neudržované úseky místních komunikací ve městě Odolena Voda při zimní údržbě místních komunikací v zimním období roku Rada města uložila: Odboru správy majetku jednat se spoluvlastníky bytového domu č. p. 251 na Horním náměstí v Odoleně Vodě a provozovatelem restaurace Bodlák o realizaci opatření k zabránění úniků nežádoucích pachů z restaurace do okolí. Zprávu o výsledku jednání s časovým harmonogramem realizace nápravy předloží radě města. Odboru správy majetku zajistit, aby správce bytového fondu majetku města spol. KLOKOČ s.r.o. doplnil plán oprav bytového fondu v majetku města o návrh oprav elektroinstalací v bytových domech a bytech v majetku města Odolena Voda na následující roky. Dodavatel prací se bude soutěžit, přičemž v hodnotící komisi bude také zaměstnanec města Odolena Voda Odbor správy majetku MěÚ Odolena Voda. Výsledek soutěže včetně návrhu smlouvy o dílo s časovým harmonogramem realizace díla bude předložen radě města k projednání a ke schválení. Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda jednat se společnosti J.I.H. Sportovní stavby s.r.o., IČ: , Na Vrších 1490/7, Praha 10, o vzájemném vyrovnání závazků vynaložených finančních nákladů za odvedené práce a dodávku materiálu v rámci investiční akce Pokládka umělého povrchu na stávající asfaltové hřiště při ZŠ Odolena Voda, Školní 200, Odolena Voda. Návrh dohody smlouvy předložit RM k projednání. Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda ve spolupráci s Technickými službami města Odolena Voda realizovat výstavbu chodníku do lokality Za Humny dle projektové dokumentace (MŠ v lokalitě Pod Tvrzí). Doporučené ukončení realizace do Rada města vzala na vědomí: Výroční zprávy komisí při Radě města Odolena Voda Školská a sociální komise Komise stavební a územního rozvoje Komise škodní a likvidační Zápis Komise pro plánování a rozvoj dopravy při RM Odolena Voda ze dne Apel občanů města Odolena Voda zastoupených panem M. Z. ve věci propojení města Odolena Voda s lokalitou Za Humny v Odoleně Vodě. Výtah z jednání rady města č. 15/2014 ze dne Rada města schválila: Dodatek č. 3 k uzavřené SOD č. 79/2013 ze dne mezi společností Marhold a.s. a městem Odolena Voda na zhotovení díla Přístavba MŠ a družiny k ZŠ Odolena Voda stavební práce. Předmětem dodatku č. 3 je závěrečná úhrada finančních nákladů dodavateli díla ve výši ,01 Kč bez DPH. Zveřejnění výzvy veřejné zakázky malého rozsahu č. 09/2014 na Zajištění provozu kotelny K 3 (sportovní hala) za účelem provozování zařízení pro výrobu a distribuci tepla. Seznam obesílaných společností k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 09/2014 na Zajištění provozu kotelny K 3 za účelem provozování zařízení pro výrobu a distribuci tepla : 1. ITES s.r.o., IČ: , Jaroslava Šípka 486, Stochov 2. AERO Odolena Voda o. s., IČ: , Ke Stadionu 375, Odolena Voda 3

4 zprávy z radnice 3. Devátá energetická s.r.o., IČ: , Jablonecká 322/72, Praha 9 4. COM-TIP s.r.o., IČ: , Družstevní 1395/8, Praha 4 5. PROHEAT s.r.o., IČ: , Pražská 1430/36, Praha 10 Zveřejnění výzvy veřejné zakázky malého rozsahu č. 10/2014 na Montáž indikátorových rozdělovačů topných nákladů (IRTN) v bytech v majetku města Odolena Voda s centrální dodávkou tepla. Seznam obesílaných společností k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 10/2014 na Montáž indikátorových rozdělovačů topných nákladů (IRTN) v bytech v majetku města Odolena Voda s centrální dodávkou tepla : 1. PROFITHERM CZ s.r.o., IČ , Strašnická 1397/20, Praha INMES s.r.o., IČ: , Slezanů 7, Praha 6 3. ista Česká republika s.r.o., IČ , Jeremiášova 947, Praha 5 4. RENOVA s.r.o., IČ: , Vodárenská 380, Solnice 5. AVOS Vyškov měřící a regulační technika s.r.o., IČ: , Drnovská 51/2, Vyškov 6. THERA Energo, IČ: , Křenová 479/ Brno Výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 na akci pořádanou panem P. T., bytem Odolena Voda, na akci Oslava narozenin s hudbou konanou dne od hod. do hod. dne v restauraci Opera, nám. V. Hálka 90, Odolena Voda. Výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 na akci pořádanou panem P. P., bytem Odolena Voda, na akci Taneční zábava konanou dne od hod. do hod. dne v restauraci Opera, nám. V. Hálka 90, Odolena Voda. Variantu č. 5 řešení autobusových zastávek v ulici Úžická projekt bez autobusových zastávek. Přijetí daru od Ing. M. D., trvale bytem Odolena Voda, ve výši Kč jako příspěvku poskytnutého městu Odolena Voda od Spolku občanského pro obnovu hodnot města Odolena Voda, IČ: , na účel: získání peněz na příspěvek městu na plánovanou revitalizaci Dolního náměstí v Odoleně Vodě. Rada města uložila: Tajemníkovi MěÚ Odolena Voda předložit radě města možnosti zajištění provozu kotelny K 3 za účelem provozování zařízení pro výrobu a distribuci tepla technické, provozní a finanční podmínky provozování kotelny městem Odolena Voda. Místostarostovi města vyžádat stanoviska komisí při Radě města Odolena Voda a to Komise pro plánování a rozvoj dopravy, Komise stavební a územního rozvoje a Komise pro životní prostředí ke konzultaci navrhované varianty č. 2 - Projektové dokumentace pro realizaci výstavby investiční akce města Odolena Voda Výstavba kanalizace a povrch v ulici U Jordánu, Odolena Voda". Odboru správy majetku zpracovat žádosti o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akce: oprava mostu přes dálnici D8 Fajglovka, nový chodník v ul. Úžická, nový povrch v ul. U Jordánu. Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda zpracovat žádost o dotace z Ministerstva zemědělství ČR na akci Navýšení kapacity čistírny odpadních vod v Odoleně Vodě. Rada města zřídila: tyto komise Rady města Odolena Voda s účinností od : - Komise pro volnočasové aktivity - Komise školská a sociální - Komise pro plánování a rozvoj dopravy - Komise pro občanské záležitosti - Komise pro seniory - Komise pro životní prostředí - Komise stavební a územního rozvoje - Komise kulturní - Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rada města jmenovala: Předsedy a členy jednotlivých inventarizačních komisí pro realizaci schváleného Plánu Inventarizace majetku města Odolena Voda za r Hodnotící komisi pro vyhodnocení došlých nabídek VZMR na Zajištění provozu kotelny K 3 za účelem provozování zařízení pro výrobu a distribuci tepla takto: Členové: Náhradníci: Ing. Tomáš Lohniský Ing. Dita Výborová Ing. Zdeněk Zrcek Tomáš Kubin Ivana Pirná Irena Hofmanová Mgr. Antonín Šimka Lukáš Riegr Ing. Václav Valtr Stanislav Pirný Hodnotící komisi pro vyhodnocení došlých nabídek VZMR na Montáž indikátorových rozdělovačů topných nákladů (IRTN) v bytech v majetku města Odolena Voda s centrální dodávkou tepla takto: Členové: Náhradníci: Ing. Zdeněk Zrcek Tomáš Kubin Ivana Pirná Irena Hofmanová Mgr. Antonín Šimka Lukáš Riegr Ing. Václav Valtr Stanislav Pirný Zdeněk Kříž Jiří Gorecký Členy komisí při Radě města Odolena Voda s účinností od takto: Komise pro volnočasové aktivity Mgr. Lohniská Monika, Mgr. Rosová Beáta, Pirná Ivana, Plavcová Eliška, Ing. Vladyka Miroslav, Martincová Lucie, Kolaříková Jana, Hejhalová Marie Komise školská a sociální Špičková Pavlína, Mgr. Derková Alena, Straková Martina, Boháčková Eva, Kováříková Alexandra Komise pro plánování a rozvoj dopravy Ing. Sekyrová Klára, Ing. Klečka Jaroslav, Ing. Ledvinková Jarmila Komise pro občanské záležitosti Mgr. Průchová Marie, Hašková Ludmila, Jandusová Hana, Noháčková Marie, Odehnalová Eva, Ing. Mgr. Radolfová Alena Komise pro seniory Malá Marie, Olivová Marie, Bělinová Hana, Heřmanová Marie, Křížová Zdeňka Komise pro životní prostředí Mgr. Šmídová Darina, Švecová Lucie, Ing. arch. Ing. Lohniský Tomáš, Beran Martin, Kuřák Jiří, Ing. Smejkalová Marie, Ing. Fraňková Tereza, Pirná Ivana, Ing. Kročková Mária Komise stavební a územního rozvoje Ing. Fujáček Jan, Ing. Dražil Petr, Ing. Mazanec Jan, Ing. arch. Ing. Lohniský Tomáš, Bc. Grulich David, Ing. Kroček Ladislav Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Polák Martin, Horáček Martin, Halva Pavel, Gorecký Jiří, Kříž Zdeněk Kulturní komise Kříž Zdeněk, Horáček Martin, Straka Roman, Kdýrová Romana, Tůmová Helena, Hudeček Bedřich, Ing. Smejkalová Marie, Kodym Richard Úplné znění Usnesení rady města naleznete na / Usnesení Rady města 4

5 zprávy z radnice Město má nové multifunkční hřiště Město 6. listopadu převzalo od firmy Tubeko Sport, s.r.o. nové multifunkční hřiště s umělým povrchem. Staré a nevyhovující asfaltové hřiště bylo za 850 tis. Kč přebudováno a zrekonstruováno na nové hřiště pro míčové hry. Společnost COLAS CZ formou sponzorského daru ve výši 64 tis. Kč odfrézovala starý povrch. Součástí hřiště jsou koše pro basketbal, branky pro florbal, tyče k natažení sítě na nohejbal a volejbal. Hřiště se nachází v areálu základní školy, která jej hodlá v široké míře využívat pro hodiny tělesné výchovy. Využití nebude však určeno pouze pro základní školu, počítáme, že na hřiště bude mít přístup veřejnost. Nyní bude třeba dobře nastavit provozní řád, správce areálu, plánujeme také instalaci kamery, která by toto hřiště dozorovala. Hřiště je v současné době dokončené a předané, Foto: Archiv MěÚ zatím však není možné jej využívat. Město jej musí nechat certifikovat a teprve pak bude plně k dispozici. Těší nás, že máme nové, moderní hřiště, které rozšíří občanům možnosti sportovního vyžití ve městě. Dita Výborová, starostka města Z činnosti městské policie Vážení občané, rok 2014 pomalu uplynul, do konce roku zbývá už jen pár dní. Zároveň je v tomto období hojně užíváno zábavní pyrotechniky, což přináší i svá negativa. Každý, kdo zachází s různými třaskavinami, světlicemi, římskými svícemi a podobnou pyrotechnikou, by se měl chovat zodpovědně a bezpečně. Některé z těchto volně prodejných výrobků ani nepatří osobám mladším 18 let do ruky. Budete-li užívat těchto výrobků ke své zábavě, berte prosím ohled na malé děti, starší občany a nesmím zapomenout ani na domácí zvířata, která mají sluch vyvinutější než člověk. Není to nic příjemného, leknout se rány z petardy, která byla odhozena bez domyšlení možného následku. Zvíře se navíc může splašit a utéci, případně někoho napadnout. Foto: Martin Zachata Začátkem měsíce listopadu došlo v okolí Dolního náměstí k vandalismu, kdy byly třemi siláky převráceny betonové květináče, strženy 2 okapové svody, rozbita dřevěná lavička za budovou městského úřadu. Aby toho nebylo málo, vandalové ještě převrátili 3 betonové lavičky směrem k zastávce autobusu a přesunuli se na parkoviště v ulici U Cukrovaru. Tam poškodili zpětná zrcátka na jednom ze stojících vozidel. Co je ale neomluvitelné, že toto počínání vidělo postupně několik lidí, dokonce i slečna držící telefon. Nikdo nepřivolal policii, nikdo nezavolal na linku 158 a nikoho z případných svědků pohybu nebo řádění těchto mladíků nenapadlo zavolat na telefon městské policie. Je mi smutno z toho, jak jsme lhostejní k veřejnému majetku či k majetku těch druhých. Jen pro informaci veřejnosti, byly staženy kamerové záznamy těchto incidentů a předány PČR. Pokud by se ozval alespoň někdo ze svědků události, dalo by se řádění této skupinky kvalifikovat jako trestný čin výtržnictví. Mobil městské policie je V listopadu absolvovali dva strážníci městské policie kurz na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně a získali Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat, zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích a Osvědčení o odborné způsobilosti pro sběr a odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu. V návaznosti na předchozí odstavec chci požádat občany města, aby neodchytávali kočky ve městě a nenosili je na úřadovnu městské policie. Není v silách městské policie tyto kočky umístit, protože vlastní útulek město nemá a smluvní útulek v Mělníku je neodebere. Navíc kočka je teritoriální zvíře a do prostředí, ze kterého jej vytrhnete, se ve většině případů vrátí zpět. Pokud někdo chová kočku doma, ale samozřejmě platí to i u psa, dejte zvířeti obojek spolu s telefonním číslem na vás, majitele. Je to nejrychlejší cesta k nalezení jejich pána. Tak jako to bylo u jedné nalezené kočky, kterou nám nálezce přinesl na úřadovnu městské policie. Jménem strážníků městské policie bych chtěl všem občanům Odoleny Vody popřát klidné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do roku Martin Zachata, vedoucí strážník MěP 5

6 zprávy z radnice Nová internetová aplikace geoportál města Odolena Voda Město zprovoznilo a pro své občany zpřístupnilo tzv. geoportál města. Naleznete jej na webu a jedná se o mapový server, který využívá mapové podklady on-line z různých zdrojů a od různých poskytovatelů, sjednocuje jejich formát a souřadnicový systém a poskytuje tak ucelený pohled na území města. Na mapovém základu, který tvoří katastrální mapy, googlemapy a letecké snímky se zobrazují ve vrstvách informace z územního plánu, o vlastnictví nemovitostí z katastru nemovitostí, o technické infrastruktuře a trasách plynu, vodovo- Od listopadu nastal vegetační klid, který potrvá do konce měsíce března, a tak jsme se, po dohodě s komisí životního prostředí, pustili do odstraňování náletů a uschlých stromů. Město zapadlo spadaným listím a tak postupně svážíme listí na bioskládku. Začátkem listopadu jsme převzali nový kartáč na stroj Egholm, takže v současné době máme na chodníky k dispozici dva uklízecí stroje na sníh. Žluté kontejnery na posyp jsou již rozmístěny a technika, byť částečně stará, je též připravena. Dne 18. listopadu jsme postavili dva vánoční stromy, jeden na Horním náměstí a druhý na Dolním náměstí. Vybrali jsme si pro tuto činnost to nejlepší počasí po celou dobu umisťování těchto stromů pršelo. Chtěl bych touto cestou poděkovat pracovníkům technických služeb za obětavost a maximální nasazení. Podařilo se nám dokončit chybějící doasfaltování kolem chodníků v Dolínku a v ul. Velkoveská. Potrápila nás porucha veřejného osvětlení v ul. Pod Tvrzí, kde se nějaký čas nedařilo najít závadu, která byla nakonec objevena pod chodníkem u domu s pečovatelskou službou. V minulosti zde kopala externí firma a narušila kabel, který nebyl kompletně přerušený, ale pouze poškozený. Nezbývalo, než chodník otevřít, kabel spojit a chodník vrátit do původního stavu. Bohužel, kdybychom se nemuseli neustále vracet k již opraveným věcem, mohli bychom udělat více prá- Pozvánka VODOLSKÝ MIKULÁŠ ČERT A ANDĚL se na vás budou těšit v pátek 5. prosince od do na Horním náměstí před vánočním stromem MĚSTO ODOLENA VODA VÁS SRDEČNĚ ZVE du, kanalizaci, elektrického vedení, umístění veřejného osvětlení, mobiliáře města, kontejnerů na odpad, místa zájmu (restaurace, turistická místa, sportoviště, školy, dětská hřiště atd.). Protože je geoportál spuštěn teprve krátce, nejsou v něm zatím všechna data, ale základ tam je již vložen (územní plán, katastr nemovitostí) a v brzké době přibydou trasy elektrického vedení, plynu, vodovodu a kanalizace. Věřím, že tato aplikace zefektivní práci nejen úředníkům, ale poskytne užitečné informace i našim občanům. Dita Výborová, starostka města Nastal vegetační klid v technických službách města ale klid není Foto: Tomáš Špička ce. Jsou mezi námi tací, kteří nikdy nic neudělali, ale zřejmě je těší neustále něco ničit. Mě osobně to moc mrzí. Nezadržitelně se blíží vánoční čas a tak bych vám touto cestou rád popřál hodně pohody, štěstí a lásky, a to nejen po dobu vánočních svátků, ale i po celý následující rok. Tomáš Špička, vedoucí TS 6

7 zprávy z radnice Vzpomínka na sametovou revoluci Dne 17. listopadu jsme si připomenuli a oživili události, které přehodily výhybku v československých a evropských dějinách. 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát let později vypukla sametová revoluce. Co se v dramatické dny let 1939 a 1989 událo? Na sklonku roku 1939 by se dala atmosféra v Protektorátu Čechy a Morava krájet. Sílila protiokupační nálada, která vyvrcholila 15. listopadu. Tehdy se lidé rozhodli uctít památku mrtvého studenta lékařské fakulty Karlovy univerzity Jana Opletala, kterého nacisté smrtelně postřelili při demonstraci konané v den 21. výročí vzniku Československa. V noci z 16. na 17. listopad němečtí pořádkoví policisté za přispění jednotek SS nekompromisně uzavřeli všech deset českých vysokých škol, 9 vedoucích představitelů vysokoškoláků v Ruzyni popravili, studentů zbili a odvlekli do koncentračních táborů. Na základě těchto událostí byl v Londýně v roce 1941 tento den vyhlášen jako Mezinárodní den studentů. Dodnes je tento svátek jediným výročím mezinárodního významu, které pochází z Čech. O 50 let později, dne při demonstraci za svobodu, byl prolomen komunistický režim a Listopad 1989 se stal okamžikem, ve kterém došla naplnění touha lidí po svobodě a po demokracii. V té době jsem byla studentkou prvního ročníku vysoké školy v Liberci a měla jsem příležitost být v centru stávkové aktivity. Pamatuji si živě požadavky tehdejší revoluce, také si dobře vzpomínám na tehdejší atmosféru. Byla to atmosféra naděje, solidarity a velké lidské blízkosti a soudržnosti. Listopad 1989 ukázal lidem, že mohou změnit historii. Vzpomínáme s jistou nostalgií, protože tušíme, že podobná situace už se nebude nikdy opakovat. Listopad 1989 ale nesymbolizoval jen naši touhu po osvobození od politické totality, která tady tehdy panovala. Chtěli jsme svobodně cestovat, žít v prosperitě, kterou jsme viděli v západních zemích, chtěli jsme svobodně volit, svobodně se vyjadřovat, svobodně žít. V roce 1989 jsme se mimo jiné vrátili do Evropy, od které nás oddělila po roce 1948 železná opona. Vrátili jsme se do společnosti západních civilizovaných a demokratických států, do kulturního prostředí, kam jsme patřili celá staletí, nepochybně jsme tam patřili i během první republiky. Vstupem do Severoatlantické aliance v březnu roku 1999 získala naše země nejlepší bezpečnostní záruky ve své historii. Vstupem do Evropské unie v květnu 2004 jsme se stali členem unikátního kulturně politického a ekonomického společenství, které dává Evropě stabilitu a po všech totalitních a nacionalistických hrůzách 20. století garantuje mírový rozvoj Evropy. Mnohé naděje, které jsme do demokracie vkládali před 25 lety, se však nenaplnily. Ukázalo se jako velký problém zavádět demokracii v zemi, jejíž společnost v demokracii nevyrostla. Přenesení pravidel pro fungování demokracie bez toho, že by byla strukturovaná občanská společnost, tak rozhodně nefunguje bez problémů. Vývoj ekonomiky mnohé zklamal, sociální jistoty nejsou jistotami, politické strany jsou provázané s byznysem, privatizací v 90. letech byly rozkradeny některé české firmy, další tradiční a prosperující české firmy byly prodány zahraničnímu kapitálu. To je naše daň za svobodu, ve které dnes žijeme a ve které mohou vyrůstat naše děti. Vážení občané, chtěla bych Vás zde dnes při této příležitosti vyzvat, abychom s Listopadem 1989 zacházeli jako s trvalou výzvou, čas od času bychom měli poměřovat naše slova a činy tehdejšími představami a tehdejšími ideály. Vždyť události roku 1989 a vedle nich také první republika patří k tomu nejlepšímu, co máme ze svých dlouhých dějin k dispozici. Děkuji Vám. (Projev přednesený při vzpomínkovém dni v Odoleně Vodě pozn. red.) Dita Výborová, starostka města Další fotografie z akce na str. 1 Foto: Zdeněk Kocur 7

8 zprávy z radnice Vítání občánků Třetí a letos již poslední slavnostní přivítání nových občánků do svazku města Odolena Voda se konalo 23. října. Z šestnácti pozvaných dětí se do obřadní síně městského úřadu dostavilo 14 dětí s rodiči a prarodiči. Vítání proběhlo ve třech skupinách. Velmi hezké vystoupení si připravili žáci a žákyně základní školy pod vedením vedoucí vychovatelky školní družiny Jany Řezáčové. Výkony školáků byly po zásluze odměněny potleskem přítomných. Poděkování si zaslouží také majitelka Květinářství Lucie, která věnovala kytičky pro maminky. Všechny děti dostaly jako upomínku na tento den Pamětní list a drobný dárek. Za komisi pro občanské záležitosti Mgr. Marie Průchová Další fotografie z akce na str. 2 Blahopřejeme jubilea V listopadu 2014 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Franková Jaroslava Odolena Voda Jednaosmdesátiny Primas Karel Odolena Voda Valehrachová Květoslava Odolena Voda Dvaaosmdesátiny Kašpar Josef Dolínek Tichá Zdeňka Odolena Voda Trojanová Anna Odolena Voda Vaňková Libuše Dolínek Třiaosmdesátiny Hrabalová Olga Odolena Voda Čtyřiaosmdesátiny Dobrovolný Zdeněk Dolínek Šestaosmdesátiny Fér Zdeněk Odolena Voda Devětaosmdesátiny Dvorská Růžena Dolínek Dvaadevadesátiny Jindřichová Emílie Odolena Voda (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Změna adresy pracoviště Úřadu práce ČR pro Prahu-východ Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR pro Prahu východ se stěhuje do nových prostor. Od bude zahájen provoz na novém pracovišti v Praze 7. Adresa nového pracoviště: Dobrovského 1278/25, Praha 7 Telefon: Úřední hodiny: PO ÚT ST ČT PÁ (pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a podávání nových žádostí) Fota: Pavel Novotný Cesta MHD: V blízkosti budovy (cca 260 m) se nachází zastávka tramvají Letenské náměstí (u supermarketu Billa). Ze směru z Odoleny Vody: autobusem na metro C Kobylisy vystoupit na stanici Vltavská přestup na tramvaj č. 1 (směr Petřiny) výstup na 3. stanici nebo tramvaj č. 25 (směr Vypich). Upozornění pro řidiče: V okolí budovy je možné parkování pouze pro vozidla s povolením parkování v modré zóně. Romana Duranová 8

9 zprávy z radnice Uctění památky 28. října Dne 28. října jsme si připomenuli události roku 1918, kdy vznikl nový svébytný útvar, samostatný Československý stát. Tento den je součástí našich národních dějin a stal se symbolem vyvrcholení dějinného zápasu českého a také slovenského národa za sebeurčení a je tedy významným historickým milníkem našeho národního vývoje. Toto výročí si připomínáme i proto, že prvorepublikovou Československou republiku spíše než stát s pevnými hranicemi vnímáme jako prostor myšlenek, hodnot a ideálů, ke kterým se rádi a hrdě hlásíme i v 21. století. Národní svoboda, kterou jsme získali 28. října 1918, nebyla zadarmo, stála mnoho životů československých legionářů, na které jsme vzpomněli s úctou a hrdostí. Dita Výborová, starostka města SMS Infokanál Informace zdarma přímo do vašeho telefonu. Tato nová služba města Odolena Voda umožňuje upozornit občany na krizové situace, náhlé události, výpadky, výstražné informace, do budoucna i pozvat občany na zastupitelstvo, společenské akce apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo (zpoplatněno jako běžná SMS) Formát zprávy pro registraci: OdolenaVoda IK Prijmeni Jmeno (pro odhlášení OdolenaVoda KONEC na stejné číslo) Systém při přihlášení ani odhlášení nezasílá potvrzovací SMS. Je důležité dodržet přesný formát zasílané SMS, jinak nedojde k registraci či odhlášení. er novinek z webu města er je služba, která přispěje ke zvýšení informovanosti obyvatel o dění ve městě. Je to služba dostupná na úvodní straně webu města umístěna vlevo dole, do které se zájemci o pravidelný odběr novinek zaregistrují. Poté jim jedenkrát týdně ve čtvrtek bude automaticky chodit do ové schránky výběr novinek, informací a zpráv hlášených rozhlasem, které se průběžně zadávají na web města. Dozvíte se tak velice pohodlně a pravidelně ze své ové pošty veškeré novinky a informace ze života města a městského úřadu. n Foto: Archiv MěÚ 9

10 školství Zprávičky z naší školičky... Máme tady prosinec, očekávaný měsíc všech dětí. Každé dítě se těší na rozsvícení stromečku a zazvonění zvonečku. Jako každý rok proběhne ve všech třídách vánoční posezení s rodiči, na které děti připravují se svými učitelkami vystoupení plné koled a básni- ček. Děti také vyrábí přáníčka a dárečky pro své blízké. Nesmíme zapomenout ani na lášskou nadílku, kterou si v letošním roce připravuje školka mikusa- Základní škola slaví výročí Rozhovor do tohoto čísla Odolenu poskytla paní Zdenka Křížová, která je sice již O L E D N nějaký ten pátek v důchodu, ale je kdykoli O A připravena a ochotna zaskočit za kolegyně ZÁKLADNÍ ŠKOLA z prvního stupně a kvalitně odučit danou látku. Momentálně pracuje každý čtvrtek v družině a její vitalitu jí my služebně mladší můžeme jen tiše závidět. Jak vzpomínáte na Váš první vstup do zdejší základní školy? Na první vstup do zdejší základní školy (bylo to ) si vzpomínám zcela přesně. Po osmnáctileté práci na dvojtřídní a jednotřídní škole jsem zde nastoupila do 1. třídy s obavami, co budu dělat s jedním ročníkem celou hodinu, když jsem předtím dělila čas mezi tři nebo čtyři ročníky. Měla jsem ve třídě totiž 33 báječných dětí, na které dodnes ráda vzpomínám, a jedna vyučovací hodina mi pak většinou nestačila. V jakých funkcích jste zde působila? Pracovala jsem jako učitelka prvního stupně, později jako zástupkyně ředitele pro 1. stupeň a už jako důchodkyně jsem ještě šest let pokračovala v učení. V listopadu se ve školní družině konalo tradiční dýňování. Odpoledne se v prostorách družiny sešli rodiče s dětmi, každý si přinesl dýni a všichni se pustili do dlabání a vykrajování. Během dýma. Aby prosincové dny dětem rychle utekly, pojedou některé třídy na výlet s vánoční tématikou. I měsíc listopad byl plný akcí. Děti zhlédly několik divadelních představení, proběhlo fotografování na kalendář s vánočním motivem. Některé třídy se zúčastnily lampionového průvodu a vyráběly skřítky z dýní. V mateřské školce u kostela se konala,,drakiáda, na kterou si děti přinesly krásné draky. Závěrem chci za kolektiv zaměstnanců mateřské školy popřát všem krásné prožití vánočních svátků. Štěpánka Barcalová V čem vidíte největší změnu ve způsobu učení ať už v kladném, či záporném slova smyslu? Tak, jak jde pokrok ve všem dopředu, jde i ve škole. Je spousta pracovních sešitů, pomůcek, možnosti výběru učebnic a podobně. Jen si představte například předepisovat písmenka nebo číslice pro celou třídu! Váš názor na současnou mladou generaci. Současná mladá generace je pochopitelně jiná, žije v jiné době. Já osobně hodnotím většinu mladých lidí kladně. No a ta menšina? Mrzí mě především hrubost, vulgárnost a vandalismus. Ale podívejme se třeba na náš parlament, vždyť i tam se občas na slušné jednání a chování také zapomíná. Co byste popřála pedagogům naší základní školy do budoucnosti? Nejen pedagogům naší základní školy, ale všem pedagogům obecně přeji pevné zdraví, zapálení pro toto povolání, pevné nervy, lepší finanční ocenění a dobrou spolupráci s rodiči. Pavla Tichá Družinové dýňování ňování bylo možné dát si v naší kavárničce kávu nebo čaj se zákuskem. Nakonec se všechny dýně krásně rozsvítily. Bylo to pěkné a pohodové odpoledne. Vychovatelky ŠD Fota: Archiv ŠD 10

11 školství Den záchranného integrovaného systému V pátek 24. října proběhl v Základní škole Odolena Voda Den záchranného integrovaného systému (cvičení v přírodě). Třídní učitelé připravili svým žákům bohatý program na celé dopoledne. První dvě hodiny trávili ve škole, kde se seznamovali se zásadami první pomoci, nacvičovali stabilizovanou polohu, poskytnutí první pomoci při krvácení, zlomenině, dozvídali se, jak se chovat za mimořádných situací, co je třeba si sbalit do evakuačního Fota: Archiv ZŠ Naše doba je mimo jiné dobou dlouhověkosti. Lidský život se prodlužuje. V druhé polovině 20. století se zvýšila průměrná délka života o 20 let. Je velmi důležité si toto uvědomovat a začít se o kvalitu života seniorů zajímat. 1. říjen je celosvětově věnován zavazadla, opakovali si dopravní pravidla, důležitá telefonní čísla apod. Potom všichni vyšli do terénu, aby si vše procvičili v praxi. Starší žáci pomáhali vyučujícím z I. stupně a připravili pro mladší spolužáky úkoly, při kterých si upevňovali nabyté znalosti. Michaela Grmelová Projektový den ke Dni seniorů Fota: Archiv ZŠ seniorům. I my jsme si tento den připomněli celoškolním projektem v pátek Vyučující si připravili pro své žáky program na celé dopoledne. Do tříd se přišly podívat babičky, které vyprávěly, jak dříve vypadala škola, jak se musely ve škole chovat, co se učily, co si nosily na svačinu, jak fungovala rákoska... Babičky vzpomínaly a žáci poslouchali. V některých třídách děti psaly dopisy svým prarodičům, skládaly básničky či kreslily obrázky. Starší žáci se vypravili na návštěvu do domu s pečovatelskou službou, do domu pro seniory a do stacionáře, kde měli možnost si popovídat se seniory i se zaměstnanci. Michaela Grmelová Pozvánka na Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků Vedení a pedagogický sbor Základní školy Odolena Voda zve všechny rodiče budoucích prvňáčků na Den otevřených dveří v pátek 5. prosince v 9 hodin nebo ve 13 hodin. Setkáte se s vedením školy, s učiteli, budete si moci prohlédnout třídy a prostory pro školní družinu. Komu tento termín nevyhovuje a má zájem si školu prohlédnout, může si telefonicky domluvit s vedením školy individuální schůzku. 11

12 organizace a spolky Sociální služby Farní charity Neratovice Farní charita Neratovice působí po celém Středočeském kraji, v Praze 19 a 21 konkrétně: Neratovice, Libiš, Tišice, Obříství, Kostelec nad Labem, Odolena Voda, Klecany, Praha 19 Kbely, Satalice, Vinoř, Praha 21 Klánovice, Čelákovice a Černošice. Posláním organizace je péče o seniory a osoby s postižením v jejich domácnostech. To znamená, že naše pracovnice přijde za klienty domů, do jejich bytu nebo domu. V domácnosti klienta probíhá sociální služba, o kterou si klient smluvně požádal. Jak si můžete zažádat o naše služby? Postup je úplně jednoduchý, přijďte navštívit naše středisko v Neratovicích (U Závor 1458) nebo nás kontaktujte na tel , , popřípadě napište na adresu Farní charita Neratovice, U Závor 1458, Neratovice. Můžete použít i ovou adresu: Další variantou je oslovit naše pracovnice v terénu ve vaší oblasti, ty vám pomohou s jakýmkoli vaším problémem nebo předají kontakt na pracovníky, kteří vám budou schopni pomoci. O co si můžete požádat? Našim klientům nabízíme terénní služby a to pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací službu a aktivizační službu. Všechny tyto služby poskytujeme v domácnosti klienta nebo na jiném, klientem určeném místě, například v domácnosti jiné rodiny či příbuzných. Naším cílem je pomoci klientům žít doma v klidu a bezpečí přes to, že již sami nezvládají některé činnosti, týkající se vlastní osoby, jejich domácnosti nebo zajištění stravy. Mezi naše další služby patří nabídka pobytu v denním stacionáři v Obříství nebo Odoleně Vodě. Do těchto zařízení klienti dojíždějí nebo docházejí v případě, že jim chybí společnost jiných osob. Zde jsou plně zabezpečeny všechny jejich základní potřeby včetně zachování stávajících sociálních vazeb a navázání nových. Všechny naše služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky, kteří absolvovali patřičný kurz pracovníka v sociálních službách, a tudíž mají oprávnění toto zaměstnání vykonávat. Pečovatelská služba Z názvu vyplývá, že jde o službu a péči. Našim klientům poskytujeme pomoc a podporu, zajišťujeme: osobní hygienu, převle- Pomáháte svým blízkým, rodičům, babičce, dědečkovi nebo sousedovi? Občas vás zaskočí jejich nepřiměřené reakce? Zapomínají, kam si dali věci a ukládají je na neobvyklá místa? Ztrácí zájem o své koníčky? Dochází u nich ke změnám nálady a chování, uzavírají se do sebe? Mají problémy s udržováním chodu domácnosti? Vracejí se neustále do minulosti? Jestliže jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, je projekt Nablízku určen právě vám. Jedinou podmínkou je, že bydlíte ve Středočeském kraji, ale pomáhat svým blízkým můžete i v Praze. V rámci projektu Nablízku přichází pomoc odborných lektorů přímo do vašich čení, přesun, zajištění a podání stravy, nákup, pochůzku k lékaři a na úřady, doprovod klienta, úklid domácnosti, kontakt se společenským prostředím a pomáháme při zajišťování práv oprávněných zájmů klienta. Je to služba, kterou pečovatelka vykoná a odchází k jinému klientovi. Na rozdíl od osobní asistence. Osobní asistence Osobní asistence je poskytována klientovi v jeho domácnosti, popřípadě na jiném, klientem určeném místě. Jde výhradně o péči o klienta a pomoc při osobní hygieně, převlečení, přesunu, podání stravy a její příprava, pomoc s nákupem, úklidem domácnosti, doprovod, kontakt se společenským prostředím a pomoc při zajišťování práv a oprávněných zájmů klienta. Pečovatelka zůstává u klienta i v době, kdy nepotřebuje s ničím pomoc, je mu na blízku po celou dobu, kterou si klient přesně dohodne. Služba je několikahodinová až 24 hodin denně. Odlehčovací služba Odlehčovací služba je pomoc klientovi a jeho rodině v době, kdy si pečující osoba nebo osoby potřebují zajistit vlastní záležitosti nebo odpočinout. Pečovatelka zastoupí pečující osobu v době například: vyšetření u lékaře, návštěvy, v době dovolené, pobytu v lázních aj. Aktivizační služba Tato služba nabízí klientům různé aktivity a akce, které Farní charita Neratovice pořádá a zajišťuje. Jsou to například setkání s panem farářem a jinými zajímavými lidmi, besedy, výlety, společenská setkání aj. Denní stacionáře v Obříství a v Odoleně Vodě Do denního stacionáře klienti přijíždějí a tráví zde čas se svými vrstevníky, v klidu a bezpečí v péči našich pracovníků. Mají zde celodenní program, zajištěnu stravu i různé aktivity, které je pozvednou a podpoří na těle i na duchu. O všechny tyto služby můžete požádat ve Farní charitě Neratovice. My vám na oplátku nabízíme lidský přístup, profesionalitu, ochotu a bezpečí. Zaměstnanci Farní charity Neratovice Pomocná ruka pro domácí pečující domácností. Poradí vám, jakou finanční podporu můžete získat, jak efektivně řešit problematické situace, jak fyzicky zvládnout nástrahy pečování, běžné denní činnosti, jak procvičovat paměť či spoustu dalších aktivit. Výstupem je sestavení plánu pomoci ušitého přímo na míru vašich potřeb. Projekt Nablízku je financován z OP LZZ a služby jsou poskytovány zdarma. Připravujeme i setkání v Mělníku, Mladé Boleslavi, Říčanech a Kladně. Dopravu na workshopy zájemcům proplácíme. Přesný termín a přihlášku najdete na www. adoma-os.cz v sekci Nablízku či na tel. čísle

13 organizace a spolky Klub seniorů Pondělí 20. října bylo ve znamení naší oblíbené hry Bingo. Soutěž vedla Maruška Heřmanová. Dne 25. října k nám po dlouhé době zavítal pan Šunda, který zazpíval a zahrál na kytaru. První listopadové pondělí jsme se věnovali vědomostní soutěži Souboj s pamětí, vedené Maruškou Heřmanovou a Zdenkou Křížovou, kterým patří velké poděkování. Úkolem bylo odpovídat na otázky, které se týkaly herečky Květy Fialové a herce Eduarda Cupáka. V průběhu října jste si měli možnost prohlédnout naši kroniku, která byla vystavena v městské knihovně. Z kroniky jste mohli vyčíst, co vše se u nás v klubu, ale i na zájezdech dělá, jak pracujeme, co tvoříme atd. 10. listopadu jsme s velkým zaujetím hráli úžasnou hru nazvanou Fotbal, postupně jsme se u této hry všichni vystřídali a procvičili motoriku. Přivítali jsme novou členku paní Naděždu Rausovou. Marie Malá, předsedkyně Klubu seniorů Fota: Archiv Klubu seniorů Poděkování Občanské sdružení Společně pořádalo akci Hurá do školy. Z části dobrovolného příspěvku byl zakoupen materiál pro práci seniorů v denním stacionáři v Odoleně Vodě. Za občanské sdružení Společně Hana Plecitá a Ing. Dita Výborová předaly pro ergoterapeutický výcvik v denním stacionáři Farní charity Neratovice v Odoleně Vodě materiál pedig umělé proutí na pletení košíků, přírodní materiál na výrobu svíček z včelího vosku s knoty a ovčí rouno na výrobky tvořené metodou plstění. Touto cestou bychom rádi poděkovali občanskému sdružení Společně nejen za materiál, z kterého budou naši klienti v denním stacionáři tvořit různé milé drobnůstky a výrobky, ale i za podporu a pomoc. Zaměstnanci Farní charity Neratovice Vodolský revír v prosinci Prosinec je pro mnohé z nás velice náročné období. Vánoční svátky už dávno nejsou svátky klidu a míru. Společenský a hlavně komerční tlak nás vybičovává k heroickým výkonům. Mohlo by se zdát, že myslivcům k tomu všemu ještě přibydou povinnosti v honitbě. Alespoň jednou týdně doplnit krmivo v zásypech, k tomu dva hony a individuální lov pro teplokrevné jedince, kteří se nezaleknou mrazu. Je toho docela dost. Na druhou stranu jde o vhodné příležitosti k odreagování a k odehnání myšlenek na to, co ještě člověk musí do Štědrého dne stihnout. Čerstvý sníh (po myslivecku obnova) na poli je jako nápověda ke stavům zvěře v revíru. Stopy prozradí pohyb a zvyky jednotlivých druhů zvěře, poskytnou obrázek o jejím chování, počtu a místech výskytu. Srnčata jsou skoro stejně velká jako jejich matky, pro jejich odlišení nám poslouží nejlépe drobnější proporce hlavy a celkově dětský výraz obličeje. Prosinec je poslední měsíc, kdy se ještě dá ulovit srnče, které by evidentně nepřežilo zimu. Srnci mají už shozené parůžky a v zimě se neloví. Uvidíme, jestli se u nás letos, stejně jako vloni, přes zimu zdrží i nějaká černá zvěř. Na Štědrý den dopoledne se pak spousta myslivců vypraví do revíru. Odolnější členové jejich rodin je často následují. Cílem vycházky jsou zásypy a krmelce, kde dopřejeme trochu vánoční hojnosti i zvěři. Ozdobením stromečku někde poblíž jablky, mrkví a lojovými koulemi pro drobné ptáky zakončíme symbolicky rok 2014 a budeme doufat v úspěšný rok nový. Krásné Vánoce a šťastný Nový rok vám všem přejí myslivci z Honebního společenstva Odolena Voda! n Foto: Archiv 13

14 organizace a spolky Knihovna výběr z nových titulů Pro děti Markéta Čekanová: Přehršle pohádek a pověstí z Čech, Moravy a Slezska; Dva tucty plzeňských pohádek a pověstí Příběhy pro malé čtenáře. Její výsost Sofie Kouzelná hostina Pohádky o Máše a medvědovi Burák na Měsíci a další povídačky Pohádkové knížky pro nejmenší čtenáře. Morgan Rhodesová: Jaro rebelů Pokračování románu Soumrak království. Cristin Terrillová: Včera tě budu milovat Ann Brasharesová: Tady a teď Čtení pro dívky. Beletrie Táňa Keleová-Vasilková: Manželky Každodenní problémy, sny, touhy a zklamání v životě 4 kamarádek. Iva Pekárková: Beton Povídky z Čech, New Yorku, Londýna a Afriky. Kateřina Petrusová: Pekáč buchet Vtipné, napínavé a zároveň romantické čtení pro ženy. Felix Francis: Odmítnutí poslušnosti Martin Goffa: Bez těla Peter Tremayne: Ztracený relikviář Camilla Läckberg: Andělíčkářka Lyndsay Fayeová: Bohové Gothamu Detektivní romány. Natalie Young: Dokonalá chuť aneb Jak sníst svého manžela Brilantní a doslovná pitva manželství. Nina George: Levandulový pokoj Román o jedinečné síle knih, o lásce a magii francouzského jihu. Alec Palmer: Ztracené město Napínavý thriller z prostředí kolumbijských hor. Odborná literatura T. J. Higgsová: Tajemství posmrtného života Svědectví slavné jasnovidky o tom, co se s námi stane, když zemřeme. Hartwig Hausdorf: Návrat z onoho světa Fantastický fenomén znovuzrození. Kateřina Konvalinová: Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima Rozmanité náměty k činnostem s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Hans Göbeler: Podmořský lovec Paměti námořníka německé ponorky U-505. Naďa Střelbová Stonožka zve děti, rodiče i prarodiče na HEDVÁBNOU DÍLNU Malování povede Stonožka Hanka Plecitá. Děti si namalují šáteček a obrázek, dospěláci si vyberou šálku, šátek nebo ubrus na stůl. Originálními výrobky, které vytvoříte, můžete udělat radost sobě nebo svým blízkým. Pracovat budeme přibližně 2,5 3 hodiny. Kdy? Pro koho? Kde? 13. prosince 2014 od 9.00 hodin a od hodin. Dopoledne je určené dětem ve věku od 5 let. Odpoledne je pro dívky a ženy. Postřižínská 20, Odolena Voda. Rezervace nutná na: TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Další informace najdete na: Stonožka zve všechny děti i dospělé na ADVENTNÍ TVOŘENÍ Vytvoříme si společně pod vedením lektorky Věry Rausové svícny na vánoční stůl. Veškeré potřeby na tvoření máme pro vás připraveny. S sebou si vezměte pracovní oblečení, přezůvky a dobrou náladu. Kdy? 4. prosince V kolik hodin? V 17:15 hodin pro děti od 5 let. V 19:00 hodin pro dospěláky. Kde? Postřižínská 20, Odolena Voda. Rezervace nutná na: Další informace najdete na: až vás zveme na otevřené hodiny všech našich kroužků. Přijďte se podívat, jak probíhají jednotlivé hodiny a co se vaše děti naučily. V tomto týdnu bude rovněž probíhat vernisáž děl našich malých výtvarníků. Zahajujeme 14. prosince Kde? Postřižínská 20, Odolena Voda. Srdečně zveme sourozence, rodiče i prarodiče. Těšíme se na vás!!! 14

15 organizace a spolky Dětské centrum Sluníčko srdečně zve všechny děti na akci, kam PŘIJDE MIKULÁŠ Klub Aero, neděle 7. prosince, 16:30 h. Přijďte si společně zazpívat vánoční koledy, trochu se bát a hodně se pobavit. S sebou si přineste rolničku, zvoneček nebo hudební nástroj, vytvoříme velký orchestr Všechny děti dostanou od Mikuláše, čerta a anděla malou odměnu. Vstupné 20 Kč /dítě, dospělí vstup dobrovolný Akci pořádáme s podporou města Odolena Voda, děkujeme. Další zajímavé informace najdete na: Zachraňte strašidýlko Dětské centrum Sluníčko zve všechny děti i (pra)rodiče na ZDOBENÍ PERNÍČKŮ a VÁNOČNÍ BUBNOVÁNÍ s Ivem Vrbou Od 15:30 hodin si s paní Smolíkovou ozdobíme perníčky, které pro nás připravila, necháme hotové schnout a cca od 16:00 hodin si půjdeme tak trochu netradičně zabubnovat a zazpívat vánoční koledy s Ivem Vrbou. Také si od něho vyslechneme pohádku ze staročeské vesnice O ponocném a jeho ukradeném rohu. Společně si užijeme předvánoční atmosféru bez shonu Neděle 21. prosince od 15:30 hodin Klub Aero malý sál S sebou si vezměte podložku na sezení. Vstupné 30 Kč /dítě, dospělí vstup dobrovolný Těšíme se na vás! Akci pořádáme s podporou města Odolena Voda, děkujeme. Další zajímavé informace najdete na: nebo na Facebooku. Foto: Archiv DC Sluníčko Rok se s rokem sešel a dětské centrum Sluníčko opět uspořádalo lampionový průvod s tématem Zachraňte strašidýlko. Na Horním náměstí se sešlo přes 90 veselých dětí, které obdržely voňavé perníčky napečené šikovnou maminkou z našeho dětského centra. Také dostaly na památku světélkujícího ducha a pití, které nám zařídil jeden hodný tatínek od firmy Coca-Cola. Děti svými lampiony krásně rozzářily město a s jejich pomocí našly ztracené strašidýlko. Na konci našeho putování jsme chtěli strašidýlko vypustit k nebi, ale počasí nám nepřálo. Navzdory tomuto nezdaru jsme si s dětmi průvod užili a těšíme se na ně na našich dalších akcích. Marie Hejhalová 3. ročník Mistrovství mažoretkových formací Svazu hudebníků ČR sekce mažoretek V neděli se ve Společenském domě v Neratovicích sešlo několik mažoretkových souborů, aby předvedly nacvičené sestavy. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, kdy každý soubor ukázal svou choreografii na povinnou skladbu v rytmu dechové hudby a pak se představil s volitelnou skladbou. Soutěžilo se v kategoriích od nejmenších dětí, juniorek, mládeže až po dospělé mažoretky. Z našeho kraje se Mistrovství mažoretkových formací zúčastnily Minimažoretky Berušky z klubu Beruška z Odoleny Vody. Všechny soutěžící mažoretky předvedly krásná vystoupení v mažoretkových uniformách, dále v hezkých tanečních kostýmech na pódiová vystoupení. Soutěž mažoretek je vždy soutěží elegance, krásy a půvabu dívek všech věkových kategorií. Mažoretky se mají možnost sejít opět v příštím roce. Dagmar Berková Foto: Jan Kos 15

16 organizace a spolky / kultura a volný čas Jaký byl rok 2014 s vodolským turisťákem? Některé věci zůstávají i v dnešní době rychlých změn pevnými jistotami. Jako již 25 předchozích sezón se i v roce 2014 vodolský turisťák scházel pravidelně 1 odpoledne v týdnu v oddíle mladších a starších školních turistů. Schůzky jsou naplněny hrami, pohybem, poznáváním i tvořením, ale především zážitky ve skupině kamarádů. Taktéž zcela dle naší letité tradice jsme se vypravili na 3 jarní víkendové výlety, 14denní letní stanový tábor, podzimní prázdniny a turistickou sezónu ukončíme mikulášským víkendem. Tyto turisťácké pilíře, které jistě ve svých vzpomínkách potvrdí již několik generací pamětníků, měly své pevné místo i v roce 2014, stejně jako náhradní ponožky a vařič H v našich výletních batůžcích. Letošní rok má náš oddíl TOM Vodolka (fungující pod Asociací Turistických Oddílů Mládeže A-TOM jako člen číslo 21109): 65 registrovaných členů, z toho 42 dětí a mládeže a 23 dospělých turistů. Převedeno na počty prochozených pohorek, zakoupených turistických známek, poztrácených ešusů, snědených táborových kroket se špenátem to není málo! Turistické cíle letošního roku byly rozmanité. První jarní výlet směřoval do kraje kocoura Mikeše do Mnichovic. Prodloužený májový víkend jsme strávili v Lužických horách, ubytováni v Dolní Světlé. Červnové předtáborko jsme prochodili v okolí Liběchova a na tábor jsme se v srpnu vypravili až na vzdálené Broumovsko na skautskou základnu Dědov. Říjnové prázdniny nás bohatě hostil penzion sv. Hubert v Dolních Lysečinách a sluncem zalité Krkonoše. Celkem jsme za tento rok společně nachodili 203 kilometrů. Z toho jsme nastoupali / vydupali / vyfuněli úctyhodných metrů a sestoupali / seběhli jako křepelky / sesuli se vrzajícím kolenům navzdory metrů. Nejnižším navštíveným místem byl Liběchov s 162 m. n. m. a nejvyšším zdolaným vrcholem byla Sněžka s aktuálně uváděnými m. n. m. Z četných přírodních krás a kulturních památek, které jsme na výletech poznali, je těžké vybrat jen některé, např.: skalní hřeben Jeptišky (Nonnenfelsen) na německé straně Lužických hor, obří pískovcové čertovy hlavy u Liběchova, Teplické a Adršpašské skalní město se skalními útvary i vodopády, stolová hora Ostaš, barokní kaple Hvězda (dílo K. I. Dientzenhofera, stejně jako vodolský kostel), rýchorský prales, podzimní slunce na Sněžce a výhled na inverzi pod horami. Navštívené kraje jsme jako vždy doplnili herním tématem, které nás provázelo v soutěžích, divadelních scénkách, výtvarném projevu i pohybových aktivitách. Kocoura Mikeše s přáteli vystřídalo v květnu sčítání flóry a fauny Lužických hor. Předtáborové soustředění bylo ve znamení kryptozoologického sjezdu, kde se o naši přízeň ucházelo několik tajemných či dosud neprobádaných zvířat. Nakonec bylo rozhodnuto, že na letošní tábor se vydáme na dalekou horskou expedici po stopách Yettiho. Po vypětí z náročné mise světového věhlasu nás podzimní prázdniny zavedly zpět k českým pohádkovým kořenům do kouzelné Krakonošovy říše. Přestože do těchto řádek nejdou vepsat všechny letošní turisťácké zážitky, stručně lze shrnout, že turistický rok 2014 byl bohatý na zajímavé cíle i zdolané kilometry a především plný zábavy, napětí i pohody ve skupině kamarádů. A tak to má být. Děkujeme všem našim podporovatelům (ZŠ Odolena Voda, Asociaci TOM, městu Odolena Voda, Aeru Vodochody Aerospace), dětem i jejich rodičům za přízeň. Přejeme jasné výhledy v roce Koho by zajímaly podrobnější informace o naší činnosti a fotodokumentace z pravidelných i mimořádných akcí, lze je najít na stránkách Lenka Coufalová Fota: Lenka Coufalová O Rorátech, županech, ohřívaném pivu a zpěvu žen v barokním kostele Latinský zpěv Rorate coeli desuper neboli Roste (=dštěte) Nebesa Spravedlivého shůry! dal jméno kdysi závratně populárním zpěvům zvaným roráty nebo roráte. Ve 14. století Otec vlasti Karel IV. založil nadaci na latinské zpívání v katedrále sv. Víta k ranní, tzv. votivní, Mariánské mši. V 15. století husité texty přeložili do češtiny, humanisté 16. století přidali nové melodie a hlasy, baroko 17. století zapsalo hlas varhan, na konci 18. století zpěvy císař Josef II. nakrátko zrušil a zakázal, rozprodal noty, ve století 19. čeští buditelé vydali Roráty tiskem pro lid, 20. století je téměř zapomnělo a 21. století po nich prahne. Právem. Rorat je správné! Krom toho to byla (krom procesí a funusu) pro ženy jediná šance zazpívat si na veřejnosti, v kostele až do roku 1800 totiž v Českých zemích v kostele zpívat nesměly! Ve zpěvu se střídaly a doplňovaly dvě komunity: česky zpívaný gregoriánský chorál, který měli na starosti jen vybraní muži, literáti a krásné starodávné písně rozkouskované po slokách mezi chorál zpíval celý kostel, zkrátka všichni. Tyto zpěvy trvávaly od 5. do 7. hodiny ranní, a aby zpěvákům nebylo zima, zvenku by- 16

17 kultura a volný čas li oděni do dlouhých, psí kožešinou čubou podšitých kabátů, odtud zvaných čubany, později župany a pak zevnitř je hřálo slazené, ohřívané a kořeněné pivo. To dostávali i školní žáci a bylo by jistě zajímavé slyšet, jak zpěvy zněly po dvou hodinách zpěvu a popíjení... To vše vyjmenované ovšem jen podtrhuje historickou oblíbenost a vážnost, i vyzkoušenou kvalitu staročeských Rorátů, jak je kodifikovalo baroko. Pojďte i vy také s námi rorat! Rorání je totiž milé, výživné, zdravé, slušivé, módní! Ritornello znamená italsky Malý Návrat, čili refrén, opakování už zazněvšího kousku muziky. Pro nás je nejen symbolem návratu k pozapomenutým kulturním hodnotám, k jistému způsobu života, k písničce nebo tanečku jako k potřebě a všednímu svátečnu. Ritornello jako nejmenší hudební forma je signálem odpojování se hudby instrumentální a vokální, tedy nástupu baroka. Soubor se zabývá piplavým studiem původních pramenů (noty, nástroje, obrazy, účty) a dobových způsobů zpěvu a hry na nástroje a své poznatky oživuje zdravým muzikantstvím tak, aby se hudba zase stala životní potřebou lidí. K tomu používá dávných nástrojů a zásadně našich vlastních edic not, většinou nově ještě nevydaných. Soubor má za sebou koncerty po celé Evropě, v USA, práci pro rozhlas, televizi, vede vlastní hudební dílny, hrává i při hostinách, rautech, procesích, bohoslužbách. Na svém kontě má soubor 8 CD nahraných pro firmu Arta records, cyklus věnovaný české barokní písni. Další 2 CD vyšla jako doplněk katalogu výstavy a jako adventní dárek časopisu a několik dalších projektů se připravuje k vydání. Živá muzika má ale vždy větší cenu, pro svou pomíjivost. Více na M. Pospíšil Písničkářský Orfest, rodný dům V. Hálka, Fota: Zdeněk Kocur 17

18 kultura a volný čas Kino Vltava Program na prosinec Nám. Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou tel.: n n Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. 1. po Pohádkář (ČR) 120 Kč út Železná srdce (USA) 110 Kč st Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (USA) 120 Kč čt Interstellar (USA / VB) 110 Kč pá Jessabelle (USA) 110 Kč Pohádkář (ČR) 100 Kč so Tučňáci z Madagaskaru 3D (USA) 120 Kč / 140 Kč Železná srdce (USA) 110 Kč Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (USA) 120 Kč ne Tučňáci z Madagaskaru (USA) 100 Kč / 120 Kč Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (USA) 120 Kč Pohádkář (ČR) 100 Kč po Šéfové na zabití 2 (USA) 100 Kč út Pohádkář (ČR) 100 Kč st Interstellar (USA / VB) 110 Kč čt Hobit: Bitva pěti armád 2D / tit. (USA / Nový Zéland) 120 Kč Hobit: Bitva pěti armád 3D / dab. (USA / Nový Zéland) 150 Kč pá Bitva pěti armád 2D / dab. (USA / Nový Zéland) 120 Kč Pohádkář (ČR) 120 Kč so Tučňáci z Madagaskaru (USA) 100 Kč / 120 Kč Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (USA) 120 Kč Hobit: Bitva pěti armád 2D / tit. (USA / Nový Zéland) 120 Kč ne Tučňáci z Madagaskaru 3D (USA) 120 Kč / 140 Kč Včelka Mája (Austrálie / Německo) 80 Kč / 100 Kč Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (USA) 120 Kč Hobit: Bitva pěti armád 3D / tit. (USA / Nový Zéland) 150 Kč út Pohádkář (ČR) 120 Kč st Hobit: Bitva pěti armád 3D / dab. (USA / Nový Zéland) 150 Kč čt Noc v muzeu: Tajemství hrobky (USA) 100 Kč / 120 Kč pá Hobit: Bitva pěti armád 3D / dab. (USA / Nový Zéland) 150 Kč Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (USA) 120 Kč so Tučňáci z Madagaskaru 3D (USA) 120 Kč / 140 Kč Železná srdce (USA) 110 Kč Hobit: Bitva pěti armád 2D / tit. (USA / Nový Zéland) 120 Kč ne Hvězda Betlémská 60 Kč Včelka Mája 3D (Austrálie / Německo) 110 Kč / 130 Kč Hobit: Bitva pěti armád 3D / dab. (USA / Nový Zéland) 150 Kč Interstellar (USA / VB) 110 Kč po Tučňáci z Madagaskaru (USA) 100 Kč / 120 Kč Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (USA) 120 Kč Pohádkář (ČR) 120 Kč út Včelka Mája (Austrálie / Německo) 80 Kč / 100 Kč Noc v muzeu: Tajemství hrobky (USA) 120 Kč Hobit: Bitva pěti armád 2D / tit. (USA / Nový Zéland) 120 Kč pá Paddington (VB / Kanada / Francie) 120 Kč Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (USA) 120 Kč Exodus: Bohové a králové 3D / dab. (VB / USA / Španělsko) 150 Kč so Tučňáci z Madagaskaru (USA) 100 Kč / 120 Kč Hobit: Bitva pěti armád 3D / dab. (USA / Nový Zéland) 150 Kč Exodus: Bohové a králové 3D / dab. (VB / USA / Španělsko) 150 Kč ne Paddington (VB / Kanada / Francie) 120 Kč Železná srdce (USA) 100 Kč Hodinový manžel (ČR) 120 Kč po Tučňáci z Madagaskaru (USA) 100 Kč / 120 Kč Hobit: Bitva pěti armád 3D / dab. (USA / Nový Zéland) 150 Kč Interstellar (USA / VB) 110 Kč út Paddington (VB / Kanada / Francie) 120 Kč Hobit: Bitva pěti armád 2D / tit. (USA / Nový Zéland) 120 Kč Hodinový manžel (ČR) 120 Kč ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou Program na prosinec Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. n tel n n Pokladna předprodeje je otevřena ve dnech, kdy promítá kino. Předprodej začíná 1 hodinu před začátkem představení. Tel. č Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná st pá so ne po út čt so so ne po st čt pá Andělskočertovské setkání Tradiční karneval andílků a čertíků plný soutěží, zpěvu a radosti. Vstupné: 65 Kč děti, 50 Kč dospělí. Koncert 100 zvířat / Jako předkapela se představí Vasilův Rubáš. Vstupné: 190 Kč Bluegrass advent 17. ročník hudebního festivalu Bluegrass Advent. Vstupné: 170 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě Věneček tanečních kurzů odpolední kurz Vstupné: 150 Kč 17. country salon s Rangers Band Vystoupí skupina Nezmaři. Vstupné: 200 Kč Studio Dva, Kristof Magnusson: Kutloch aneb I muži mají své dny / Velmi komická černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. Vstupné: 350 Kč / 320 Kč senioři, studenti Tančírna Vstupné: 70 Kč osoba, 120 Kč pár Z pohádky do pohádky, Divadlo Kaká Vánoční příběh / Vstupné: 60 Kč Ochutnávka vín s cimbálovkou Žandár Vstupné 70 Kč Věneček tanečních kurzů večerní kurz Vstupné: 150 Kč Vánoční čaj o páté / Na prosinec jsme připravili další setkání a to vánoční. Vstupné: 40 Kč Vánoční koncert Jitky Zelenkové Vstupné: 220 Kč, 240 Kč na místě Disco for teens Vstupné: 60 Kč Benefiční koncert / Výtěžek bude věnován tříleté Lauře Braunové a jedenáctiletému Matýskovi Pavlíkovi. Vystoupí Jaroslav Uhlíř a The Tap Tap.

19 sport AERO bojuje o přední příčky Volejbalisté extraligového AERA bojují a jejich cíl, kterým je dostat se do play-off, se blíží nejen výsledky, ale i předvedenou hrou. Po úvodní výhře v domácí hale proti Ústí nad Labem 3:1 následoval zápas v Liberci. AERO sahalo po bodech, zápas to byl nesmírně vyrovnaný a tři ze čtyř setů končily nejtěsnějším rozdílem dvou bodů. Bohužel pro AERO vyhráli domácí 3:1. Poté se AE- RO představilo doma proti Zlínu, a i když vedlo 2:1, nakonec bohužel odešlo poraženo 2:3. Se stejným soupeřem se AERO utkalo hned uprostřed následujícího týdne, když směřovalo do Zlína na úvodní dvojzápas Českého poháru. Zde se hráčům již tolik nedařilo a prohráli 3:0, což do odvety, která se odehrála na konci listopadu, nedávalo moc šancí k postupu. Dalším již extraligovým soupeřem bylo v pražských Lužinách ČZU Praha. Tento mladý tým se prosazoval v prvních dvou setech kvalitnějším útokem a zaslouženě vedl 2:0. Nebyli by to ale hráči AERA, aby se vzdali. Začali poctivě zlepšovat každou herní činnost a odměnou jim byl stav 2:2. Tie-break už ale fanouškům AERA tolik radosti nepřinesl. Velké množství chyb hráčů AERA znamenalo hladký průběh pro domácí, kteří nakonec zvítězili 3:2. Následovaly dva domácí zápasy. Nejprve proti ambiciózní Ostravě, kterou hráči přehráli hlavně v útočné fázi a před velmi dobře zaplněnou a hlavně bouřící halou vyhráli 3:0. Následoval zápas s posledním Brnem. Po vedení 2:0 přišlo malinké uspokojení a Brno se dostalo na koně razantním vstupem do setu třetího, který nakonec i těsně vyhrálo. AERO se ale šestibodovou šňůrou v polovině čtvrtého setu odpoutalo a vyhrálo celkově 3:1. V měsíci listopadu AERO ještě zajíždělo do Benátek nad Jizerou a extraligový měsíc zakončilo domácím zápasem proti Havířovu. Zápasy AERA v prosinci: od 17.00: Příbram vs. AERO od 18.30: AERO vs. Karlovarsko od 18.00: Č. Budějovice vs. AERO Tomáš Havlát, Aero Odolena Voda volejbal FOTBAL Minikopaná Minikopaná odehrála svůj poslední mistrovský turnaj v Šestajovicích, kde po výsledcích: TJ Aero Nehvizdy 4:1 (branky: Winkelhofer 2, Kop, Ježek), Šestajovice 6:0 (branky: Winkelhofer 2, Horák, Bubeníček, Kop, Petřík), Zeleneč 0:4, Hovorčovice 2:2 (branky: Ježek, Plný) obsadila v turnaji 2. místo. V tabulce všech odehraných turnajů podzimní části roč se minikopaná umístila takto: 1. Zeleneč :30 49 b. 3. TJ Aero :38 28 b. 5. Šestajovice :84 9 b. Mladší žáci Mladší žáci po řadě neúspěšných utkání konečně na hřišti v Nehvizdech udělali svým trenérům radost. Porazili domácí žáky 5:2 (branky: Kos 2, Matvijak, Čepec a Rudl). Avšak v posledním utkání v Lysé nad Labem opět prohráli s domácím mužstvem 12:3 (branky: Kos, Matvijak a Čepec). O branky v podzimní části se podělili: Matvijak a Čepec 5, Kos 3, Dareček a Rudl 2. Tabulka podzimní části: Foto: Archiv klubu 1. Sadská :17 16 b. 6. TJ Aero :49 6 b. 8. Nehvizdy :71 0 b. Dorost Dorost pokračoval v impozantním výkonu i ve zbývajících utkáních podzimní části krajské I. A třídy. Nepamatuji, že by někdy v minulosti podávalo mužstvo dorostu tak skvělý výkon a dělalo vedení oddílu takovou radost. Ve zbývajících utkáních podzimní části bylo dosaženo těchto výsledků: TJ Aero Borek 13:0 (branky: Kaplan 4, Holý a Lachman 3, Syblík 2, Olšovský), Pš. Mělník TJ Aero 0:3 (branky: Kaplan 2, Laube), TJ Aero Luštěnice 8:1 (branky: Kaplan 6, Syblík, Simon), Lužec TJ Aero 0:3 (branky: Kaplan 2, Syblík). Poslední mistrovské utkání podzimní sezóny odehráli chlapci na domácím hřišti s FK Brandýs n. Lab. a vítězstvím 7:0 (branky: Kaplan 4, Holý, Syblík a Simon) výrazně završili skvělou podzimní sezónu. O střelecké hody se v podzimní části zasloužili: Kaplan 34, Syblík 16, Holý 10, Lachman a Simon 3, 19

20 sport / zajímavosti Bednařík 2, Hrnčíř, Melmuka, Janovský, Olšovský a Laube po 1 brance. Podzimní tabulka I. A třídy: 1. TJ Aero :9 37 b. 7. Brandýs :29 18 b. 14. V. Borek :51 8 b. A mužstvo A mužstvo po vyrovnané hře v Radonicích uhrálo remízu 3:3 (branky: Mach, Jindra a Chodura). Dost nešťastné utkání sehrálo áčko na domácím hřišti, když i zásluhou rozhodčího utkání podlehlo AFK Nehvizdy 1:2 (branka: Mach). Naštěstí závěr mistrovské soutěže v listopadu byl skvělý. Nejprve ve Veleni vysoká výhra nad domácím Sokolem 7:1 (branky: Slipčenko 3, Chodura 2, Bednařík a Helík) a pak přišel den D, kdy na domácím hřišti mužstvo nastoupilo proti vedoucímu celku soutěže Sokolu Vyšehořovice. První poločas byl oboustranně vyrovnaný s mírnější převahou hostů. Šance, které hosté měli, však skvěle zlikvidoval brankář Tomáš Michálek, odchovanec vodolského fotbalu. Ve druhém poločase se hrálo už podle not domácího celku. Naprostá převaha ve hře, která nebyla plně vyjádřena brankami v síti hostů, přesto vysoké vítězství 5:0 (branky: Kovar 2, Chodura, Helík a Mach). Poslední mistrovské utkání podzimní sezóny sehrálo áčko na hřišti Sokola Měšice, kde zvítězilo nad domácím celkem 2:0 (branky: Chodura, Valda). Chtěl bych touto cestou poděkovat trenérům dorostu a A mužstva za jejich dobrou vzájemnou spolupráci pro blaho vodolského fotbalu, že se nebáli, plně důvěřovali mladým dorostencům a zařadili několik z nich do kolektivu A mužstva. Poděkováním byly jejich výkony a nasazení. O vstřelené branky se rozdělili: Bednařík 8, Chodura 6, Slipčenko a Mach 5, Kovár a Helík 4, Valda 2, Horák, Kopřiva, Srb a Jindra. Tabulka I. A třídy podzim 2014: 1. Vyšehořovice :20 29 b. 2. TJ Aero :11 29 b. 14. Klecany B :47 7 b. Domeček strará garda Domeček strará garda poslední dvě utkání odehraje až v jarní části roku Výbor oddílu Výbor oddílu zve všechny své členy na valnou hromadu oddílu kopané TJ Aero, která se koná v hod. v Klubu Aero. Děkuje všem trenérům, vedoucím a hráčům, v neposlední řadě paní Ireně Pokorné zdravotnici, za skvělou reprezentaci oddílu a města Odolena Voda v roce Přeje sportovcům TJ Aero, všem svým příznivcům a občanům Odoleny Vody příjemné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v roce Vladimír Kulíšek Dopravní zpravodajství. Zapojte se i vy! Každý účastník silničního provozu uvítá aktuální informace o překážkách a nástrahách na komunikaci, po které právě jede. Včasné a kvalitní dopravní informace výrazně zvyšují plynulost a bezpečnost na pozemních komunikacích a mohou tak zabránit zdržení, stresovým situacím, ale i zbytečným tragédiím. Projíždíte okolo dopravní nehody? Vidíte v jízdním pruhu zbytek pneumatiky nebo rozsypaný náklad? Dojeli jste na konec kolony? Je na komunikaci spadlý strom nebo mrtvé zvíře? Stěžují jízdu povětrnostní podmínky? Sdělte nám to! Myslíte si, že překážku v provozu ohlásil již někdo před vámi? Odmítnutí se neobávejte. Opakovaná informace je lepší než žádná! Zapojte se i vy! Zavolejte na linku tísňového volání 158 a zpřístupněte tak rychle informaci ostatním. Policie České republiky ze zákona zpracovává a poskytuje dopravní informace o: dopravních nehodách, pokud vytváří překážku provozu nebo pokud šetření nebo odstraňování následků dopravní nehody brání plynulému provozu na pozemní komunikaci, okamžité hustotě a rychlosti dopravního proudu v lokalizovaném úseku pozemní komunikace (stupně 1-5), požáru vozidel a jejich nákladů na tělese pozemní komunikace nebo v jeho bezprostřední blízkosti, překážce provozu na pozemní komunikaci, haváriích sítí v tělese pozemní komunikace nebo bezprostřední blízkosti pozemní komunikace, poruchách součástí a příslušenství pozemní komunikace, čekacích dobách způsobených administrativními nebo jinými opatřeními, nařízeném aktuálním omezení průjezdnosti pozemní komunikace pro určité typy vozidel, nebezpečí z důvodu jiné mimořádné situace. Policie České republiky získává dopravní informace zejména prostřednictvím volání na linku tísňového volání 158, kterou spravují integrovaná operační střediska Policie České republiky v rámci příslušného území krajského ředitelství policie. Z internetových stránek Policie ČR připravil František Podskalský Rady našich babiček Problémy s nadváhou Čajová směs proti obezitě Do 1 l vody dáme 2 lžíce sušených rozdrcených plodů trnky a 20 minut povaříme. Přidáme po 2 lžících květů trnky a přesličky, necháme 15 minut vyluhovat a scedíme. Celou dávku tohoto lahodného čaje vypijeme během dne. Čaj nejen podporuje úbytek na váze, ale také čistí krev a prospívá ledvinám a játrům. / Další recept: Smícháme stejné díly nastrouhaných kořenů lékořice, pýru, pampelišky, celeru a petržele. Dvě lžíce směsi dáme do 1/2 1 vlažné vody a necháme na teplém místě 12 hodin macerovat. Scedíme a pijeme ráno a večer, ne dlouhodobě. Bylinná šťáva na zhubnutí Odšťavíme stejné množství čerstvých kořenů petržele, celeru a fenyklu. Pijeme dvakrát denně nalačno po 1 dl šťávy. Čekanka proti obezitě Podle starého receptu pravidelné pití čaje z kořene čekanky nebo kávy cikorky pomáhá zbavit se přebytečných kil. Čekankový čaj prospívá i vnitřním orgánům a snižuje hladinu cukru v krvi. Lžičník proti obezitě Podle bylinkáře Karla je lžičník lékařský nejlepším prostředkem proti obezitě. Můžeme ho konzumovat v syrovém stavu, pít denně 1 dl čerstvé šťávy nebo čaj ze sušené drogy. 20

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin Rada města s c h v a l u j e : U S N E S E N Í z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin 1. Program jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015. 2. Dodatek č. 1 ke

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Jméno a příjmení...rč... st. občanství. Bydliště..obec...PSČ. PSČ... Třída.. Jméno zák.zástupce, adresa (je-li odlišná)... Telefon:... Email.

Jméno a příjmení...rč... st. občanství. Bydliště..obec...PSČ. PSČ... Třída.. Jméno zák.zástupce, adresa (je-li odlišná)... Telefon:... Email. Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4, příspěvková organizace, IČ: 44993412, www.ddmhelceletova.cz, pobočka Dům dětí a mládeže Kominíček, Pastviny 70, ddm.komin@seznam.cz PŘIHLÁŠKA do zájmového vzdělávání

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více