I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY...2 VIZE POSLÁNÍ HISTORIE...3 OBLASTI ČINNOSTI...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY...2 VIZE POSLÁNÍ HISTORIE...3 OBLASTI ČINNOSTI...5"

Transkript

1 výroční.zpráva.07

2 o b s a h I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY...2 II. III. VIZE POSLÁNÍ HISTORIE...3 OBLASTI ČINNOSTI Výuka plavání motto: Na vlně sounáležitosti... 5 Středisko Praha Středisko Brno Středisko Karlovy Vary Středisko České Budějovice Středisko Ostrava Středisko Jindřichův Hradec 2. Pobytové akce motto: Chci prožít, přežít, zažít!... 8 Svitavy Kynžvart I. Praha Praha Strakonice I. III. Buchlovice Kynžvart II. 3. Sport motto: Ni zisk, ni slávu, vpřed tahem úhoře! Spolupráce středisek a sportovních klubů Pořádání plaveckých závodů - Série závodů I. ročníku Českého poháru VI. Pohárek 2007 IV. EUROWAVES 2007 XV. Strakonice Cup 2007 (I.-III.) XVI. Strahov Cup 2007 Reprezentační tým Účast na zahraničních závodech Soustředění reprezentačního týmu VIII. Vyhlášení nejlepších plavců roku 4. Doplňkový program motto: Nejen plaváním živ je člověk Akce středisek a sdružení vhodně doplňující hlavní činnost IV. SPECIFICKÉ PROJKETY...19 Sportem do života bez bariér KONTAKT bb a Tipsport a.s. Plavání bez bariér KONTAKT bb a Pomozte dětem V. STRUKTURA...20 Volené orgány Vedení organizace Střediska Supervize a odborná garance VI. FINANCE...22 Výkaz zisků a ztráty Výrok auditora Přehled podporovatelů Sbírkový účet VII. KALENDÁŘ AKCÍ VIII. STATISTIKY HLAVNÍ ČINNOSTI...26 IX. KONTAKTY

3 I. Vážení a milí příznivci plavání smývajícího rozdíly, kvůli 2 slovo I. Ú v o d n í s l o v o p ř e d s e d y je po účetní závěrce a sluší se vše podstatné, co se událo, vtělit do výroční zprávy. Ve výroční zprávě naleznete podstatné informace z finálního účetního výstupu a v řeči čísel uvidíte, jak spolek hospodařil. Obrazem spolkového života však není jen materie čísel. Tvoří základ a podmínky k tomu, aby se spolkový život vůbec mohl odehrávat, ale skutečnou nosnou silou je duch, kterým je činnost nesena. Často se zamýšlím nad tím, co doopravdy KONTAKT bb nese na hladině a co napomáhá vytvářet tu specifickou atmosféru našich akcí. Občas se zachvěju jak po ránu květinky, v obavě, zda tu ojedinělou atmosféru nevytěsňuje nutnost dodržovat zákonné normy a standardy, zda stále rostoucí počet plavců ve výuce nevytěsňuje osobní přístup, na kterém byl KONTAKT založen. Vše v KONTAKTU bb je od počátku neseno třemi hlavními pilíři duchem sounáležitosti, šíření poznání ústním podáním a entuziasmem otevřeného srdce. Takto vše začalo a do doby, než počet středisek a pracovníků vzrostl na více než tři, bezproblémově fungovalo. Významná podpora Tipsportu v roce 2001 umožnila dynamický rozvoj, založení nových středisek a přijetí nových pracovníků. Počet středisek pět a více a počet pracovníků dvanáct a více lze již podstatně obtížněji koordinovat duchem sounáležitosti, ústním podáním a entuziasmem otevřeného srdce. Pracovníci z různých míst republiky se nevídají tak často, pokud se vidí, není tolik prostoru na vysvětlení a pochopení podstaty. Nutnost zrealizovat rostoucí počet aktivit, vyúčtovat dotace a dodržet všechny zákonné normy může chvílemi zahlušovat možnost otevřít entuziasticky srdce. Nastupuje nutně éra pracovní kázně, písemných pokynů a standardizovaného pojetí v souladu s literou zákona. Organizace, která není na tohle stavěná, se musí poměrně rychle transformovat, a ne všichni vnímají plně nezbytnost tohoto procesu pro uchování samotné hlavní činnosti. Plavci, pamětníci pionýrských dob, mohou pociťovat umenšování rodinné a osobní atmosféry z doby počátku, kterou rámovaly dlouhé kytarové noci a sdílení příběhů odehrávajících se pod padlými stromy, které si na sebe porazili aktéři sami, porazil je jiný, nebo spadly v podivně načasovaný okamžik bez jediného poryvu větru do oblasti Th 5; příběhů skoků na hladinu, doteků dna, odrazů od něj později; příběhů nohou, které zůstaly po závodě na operačním sále, které cestovaly po motorkářském výjezdu v sanitním voze; příběhů náhlých a zcela nečekaných kolapsů s výsledkem vozík natrvalo. Postupně je vyměňovaly příběhy rodičů a dětí, které se narodily, neovládajíce vše tak, jak by měly, s jiným tělesným uspořádáním, než které podle obecných společenských kritérií dovoluje ostatním sklánět se nad kočárkem se slovy to je ale hezký miminko, a příběhy velkého nasazení a snahy vše kompenzovat intenzivním cvičením; příběhy vypovídající o obtížnosti pochopení proč zrovna já, my; příběhy rozdělující, nebo naopak spojující manželské páry, které tento úděl měly nést anebo nesou společně. Příběhů přibývalo a postupně se měnily v plavce zapsaného do výuky; plavce, kde se příběh stal rutinní součástí práce, kdy je třeba dodržet metodickou řadu, naučit jej plavat a kde není příliš místa na otázky jak jste se na dnešek vyspali a co jste měli k snídani. Přesto lze pořád v KONTAKTNÍM počínání cítit ducha počátku. Je možné vysledovat, že pracovníci nedělají tuto činnost primárně penězům, ani pouze jako zaměstnání. Ti, kteří dnes tvoří tým v jednotlivých střediscích, vnímají stále jako nosný pilíř ducha sounáležitosti, byť nastupuje více nutnost pracovní kázně. Podstatné poznání se stále předává ústně, byť vedení organizace vydává písemné pokyny a směrnice. Entuziasmus otevřeného srdce dovoluje vytrysknout neopakovat elnému souznění, i když vše by měly určovat písemně dané standardy. Obracím se k nám všem, kteří spolkový život tvoříme. Plavce a jejich rodiče vyzývám k tomu, aby měli očekávání a požadavek osobního entuziastického přístupu ze strany pracovníků. Pracovníky i dobrovolníky povzbuzuji k otevřené komunikaci s plavci a rodiči, která dá najevo niterný zájem nejen o plavecký rozvoj, ale především o osobnost plavce. Přese všechny komplikace jsem naplněn optimismem a radostí, když sleduji, jak vstupujeme do X. roku existence spolku. Deseti letům existence spolku předcházely roky jiné, a tak jsme již 17 let vzdáleni prvnímu společnému vstupu Jana Nevrkly a Martina Kováře do vody, a již 16 let uplynulo od prvního kurzu na Strahově. Duch, který vtisknul pečeť všemu počínání kolem vody, obklopené vozíky a berlemi, je tu stále. Každý si může vybrat, zda je tento model pro něj dobrý, a každý může dle vlastní vůle odejít za něčím, co považuje momentálně za lepší. V reprezentačním týmu, jehož základ byl vytvořen v letech na základě ducha sounáležitosti kolem Kováře, Scharfa, hned vzápětí Švehly, Tunzera, manželů Kunových, Mikeho Nevrkly, se ujal bojový pokřik, který byl zároveň zlehčující Harahyia, harahyia Chvojkovice Brod! První mezinárodní výjezdy v době, kdy jsme se teprve začaly probojovávat k medailovým vrcholům pozdějších let, totiž byly přesně v duchu STS Chvojkovice Brod? zřejmě slušnej oddíl... S nástupem Machyho do týmu se začal držet také pokřik smrt sportu a dokreslovalo to atmosféru, která sice jasně vypovídala o tom, že medaili chceme, dobrá práce, že je náš cíl, ale je tam rezerva, garantující, že nejsme ochotni udělat pro metál úplně všechno. Společné prožitky jsou napořád a nelze je vyměnit jen tak. Každý může zjistit, možná až s odstupem let, co mu tento model společného prožívání dal. Co se někdy jeví toliko jako újma, bývá při správném uchopení nevyčíslitelným ziskem. Nuže, smrt sportu, kde smyslem je pouze metál, a dlouhé a zdravé žití společenství, které umožňuje nésti dobré i zlé, jež akcentuje vlastní osobností posun, aby bylo možno více dávat druhým. Těším se na společné sdílení, společnou práci a společné nesení břímě poznávání osobních příběhů, zasazených do celkového rámce bytí. Jan Nevrkla Ve Znojmě,v noci z na svátek Sv. Vojtěcha

4 Ii. I I. v i z e / p o s l á n í / h i s t o r i e Vize Prostřednictvím našich aktivit motivovat zdravotně postižené k aktivnímu, plnohodnotnému způsobu života a inspirovat osoby bez postižení k trvalé spolupráci. Vzájemným ovlivňováním přispívat k vytváření hodnotového systému, v němž na prvním místě je obrácení se k potřebám druhých a komunikace je založena na pochopení a porozumění k odlišnostem od většinových projevů. Poslání Hlavním prostředím pro naplňování poslání sdružení je voda. Hlavními charakteristikami činnosti jsou aktivita, nezávislost, soběstačnost a intenzivní komunikace na bázi pochopení a porozumění. Nosnou aktivitou je výuka plavání osob s tělesným postižením. Koncepční, kontinuální a metodicky vedený program plavání tělesně postižených je realizován na všech úrovních, od rehabilitační až k vrcholově sportovní, a je v tomto pojetí celosvětově unikátní. Všechny oblasti činnosti sdružení z výuky plavání tělesně postižených vycházejí, navazují na ni a vhodně ji doplňují. - Odstraňování bariér mezi zdravotně postiženou a nepostiženou populací příkladem aktivního životního stylu, k němuž je nezbytná spolupráce obou skupin, odlišujících se pouze vnějšími znaky. - Vést účastníky programu sdružení k nezávislému pojetí života a motivovat je k aktivnímu životnímu stylu, dávajícímu příklad a působícímu aktivizačně na lidi v jejich blízkosti. - Napomáhat k dosažení vysokého stupně soběstačnosti účastníků programu, aby míra nutné asistence při aktivním zapojení do společenského života mohla být co nejnižší. - Realizovat program primárně pro děti a mládež s tělesným postižením a pokud to kapacita umožňuje, tak jej otvírat pro všechny věkové kategorie a pro všechny typy zdravotního postižení (okruh osob, jemuž je naše služba určena, je přesně definován dokumentem Výuka plavání okruh osob a kapacita služby ). - Hlavní činnost je rozdělena do čtyř oblastí I. Výuka plavání, II. Pobytové akce, III. Sport, IV. Doplňková činnost všechny oblasti staví na programu výuky plavání zdravotně postižených, všechny mají společný základ a specifickou charakteristiku. - Výuka plavání je realizovaná jako sociálně aktivizační služba a proces je řízen podle základního dokumentu této oblasti Metodické řady výuky plavání tělesně postižených autorů Jana Nevrkly a Martina Kováře, zakladatelů koncepční výuky plavání tělesně postižených v ČR. - Odborně a kvalitně vedená výuka plavání v našem podání směřuje ke zvládnutí samostatného pohybu po hladině a přeneseně napomáhá i k samostatnému pohybu v běžném životě. - Výukou plavání sledujeme celkový rozvoj osobnosti směřujeme k podpoře sebevědomí, odvahy pustit se do nových věcí, schopnosti samostatně se rozhodovat; rehabilitační aspekty obsažené ve výuce působí na zvětšení kloubního rozsahu, vitální kapacity plic, posílení zbytkového funkčního potenciálu, vyrovnání svalových dysbalancí, skolióz, prevenci dekubitů a dalších sekundárních komplikací vyplývajících z konkrétního typu postižení a diagnózy. Historie 1985 Na koleji Kajetánka, v jejím okolí, na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Tyršově domě na Malé Straně a v menze FTVS UK ve Všehrdově ulici se poměrně často, ale bez valného zájmu o sebe, navzájem potkávají Jan Nevrkla a Martin Kovář Martin Kovář přestal jezdit na lyžích a jednoho dne přijel do menzy na vozíku Martin Kovář přesvědčí Jana Nevrklu a začnou spolu chodit do bazénu Martin Kovář uspořádá první kurz na Strahově a Jan Nevrkla ho spolu s Milenou Vavřičkovou (Duškovou) vede Počátek spolupráce Jana Nevrkly a Romana Doudyho Vojáčka Jan Nevrkla a Milena Vavřičková (Dušková) na ročním pobytu v Izraeli učí plavání a moderní gymnastiku tělesně postižené v centru Ilan v Kiriat Haim u Haify; Radka Kučírková, Stáňa Soukupová (Hrachová) a Roman Vojáček drží plavecké kurzy v Čechách v chodu a vedou týdenní pobyty ve Strakonicích a na Strahově Program Kontakt se rozjíždí zásluhou Zdeňka Škaroupky pod křídly brněnské Ligy za práva vozíčkářů. Jan Nevrkla objíždí rehabilitační ústavy, kontaktuje čerstvě zlámané muže i ženy, pořádá pro ně na Strahově a ve Strakonicích pobyty s výukou plavání, v Praze se rozbíhá pravidelný intenzivní trénink. Základ budoucího reprezentačního týmu Martin Kovář, Tomáš Scharf s trenérem Janem Nevrklou vyjíždí premiérově na ME v Perpignonu za peníze lékařského doprovodu Jana Hnízdila. Ten se rozhodl takto podpořit nově se rozbíhající program financemi vydělanými lékařským působením u profesionálních cyklistických stájí Kovář a Coufalová prvními plaveckými reprezentanty ČR na paralympiádě. Kateřina Coufalová, trénovaná ve Slavii Danielou Kočovskou, první českou plaveckou paralympijskou vítězkou Na ME v Badajozu divadelním autobusem Ta Fantastiky první KONTAKTNÍ medaile z velké soutěže přivážejí Kovář, Kunová a Tunzer; Coufalová mistryní Evropy Přípravný výbor Jan Nevrkla, Michaela Žertová (Grey) a Roman Vojáček vytvářejí stanovy, název a registraci sdružení. V restauraci U kaskadéra v Praze na Strahově je na první valné hromadě založen KONTAKT bb. První plaveckou medaili z MS získává na Novém Zélandě Milada Kunová a má bronzovou hodnotu. Coufalová 3

5 4 Ii. I I. v i z e / p o s l á n Í / h i s t o r i e získává stříbro a Martin Kovář stráví MS v nemocnici Roman Doudy Vojáček zakládá středisko v Brně a průkopnicky staví program především na plavání dětí s vrozeným postižením. Kovář a Hoffmanová mistry Evropy v německém Braunschweigu. Titul obhajuje i Coufalová, s medailí se přidává Machala a plavecký vzestup dokládá medaile mužské štafety Dvě zlata ze Sydney a sedm medailí navrch k tomu; Kovář a Hoffmanová paralympijskými vítězi, světovými rekordmany, a dohromady získají navrch ještě tři bronzy. Dnes již legendární štafeta Kovář, Kuna, Povýšil, Scharf dohmatává ve strhujícím souboji o dvě desetiny za třetími Brity a o šest vteřin posouvají český rekord. Ve fantastickém kraulovém sprintu přidává bronz Machala, stejnou medaili vydoluje na dvoustovce polohovce skvělým osobním zlepšením Coufalová a stříbro a bronz získají plavci z tehdy mladé a nastupující generace Lišková a Povýšil Michael Johnson, nejlepší světový atlet roku 2000, patronem projektu Sportem do života bez bariér, odborným garantem projektu je Doc. Pavel Kolář a hlavním partnerem Tipsport, a.s; Díky projektu zakládáme střediska v Karlových Varech, Českých Budějovicích, Janských Lázních a Jindřichově Hradci. I bez Kováře, který si dává odpočinkový rok, a bez Coufalové, která po paralympiádě v Sydney ohlásí ukončení vrcholového plavání, potvrzujeme na ME ve Stockholmu postavení ve světové špičce. Hoffmanová čtyřnásobnou mistryní Evropy; další tituly přidávají nová členka týmu Běla Hlaváčková, trénovaná v Náchodě Romanem Haklem, a ženská polohová štafeta, která v sestavě Hoffmanová, Hrozná, Hlaváčková, Kunová dokáže porazit štafety plaveckých velmocí z Velké Británie a Německa zlato ve finiši uhájí po mateřské dovolené se navrátivší Milada Kunová KONTAKT bb přichází do Ostravy. Realizujeme program pro 500 osob ročně. Na MS v Argentině získává Kovář dva tituly, Hlaváčková jeden a mužská kraulová štafeta si doplave pro stříbro, což je dodnes největší týmový úspěch českého paralympijského sportu KONTAKT bb přichází do Kladrub plavání se stává součástí rehabilitačního procesu a ve srovnání se začátky působení v polovině 90. let, kdy voda pro paraa kvadruplegika byla tabu, se jedná o velký průlom a velké dílo KONTAKU bb. Zbyněk Švehla první Evropan v cíli havajského Ironmana; v Brně pořádáme za účasti 28 zemí první Evropské vlny EUROWAVES jako náhradu nekonaného ME Kovář získává tři zlaté paralympijské medaile a překonává tři světové rekordy pod Akropolí dosud nepřekonaný nejlepší výsledek českého sportovce na Letních paralympijských hrách. Paralympijské tituly přidávají Hlaváčková s Coufalovou, která se v roce 2003 k plavání vrátí a trénuje plně v KONTAKTU. Bronzem přispěje ve třídě S1 Kadeřávek a potvrdí tak kvalitu plaveckého programu orientovaného zejména v počátcích na osoby s míšní lézí s vysokým stupněm postižení Rozjíždí se plavecký program v Jihlavě pod hlavičkou SK Vodomílek. Pořádáme další ročník EUROWAVES. Zbyněk Švehla v říjnu již podruhé dokončil havajského Ironmana a dlouhý triatlon dojel v celkovém čase 13:38:33, čtvrtý ve své kategorii physically challenged a celkově se umístil na místě z celkových 1800 startujících KONTAKT bb realizuje celoroční výuku plavání v 7 střediscích. Jednu zlatou, dvě stříbrné a pět bronzových medailí přivezli plavci z Mistrovství světa z jihoafrického Durbanu. Tým se i přes výraznou generační výměnu udržel v první patnáctce zemí; výsadní postavení ve světové špičce potvrdila Hlaváčková, na medailovou úroveň se po stagnaci vrátili Lišková s Povýšilem, stříbrně se v týmu uvedl Petráček a do světové špičky se prosadil Hlavinka Sdružení je registrováno jako poskytovatel sociální služby. To vyžaduje vyšší nároky na realizaci programu, který se koncentruje do pěti středisek se třemi hlavními v Praze, Brně a Karlových Varech, a dvěma menšími v Českých Budějovicích a Ostravě. Realizujeme opět úspěšně EUROWAVES. Někteří, v minulosti úspěšní plavci a bývalá trenérka, kterým zázemí a cestu k elitní světové úrovni umožnil především KONTAKT bb, se koncem roku 2007 a začátkem roku 2008 rozhodli zajistit si účast na paralympiádě v Číně vstupem do jiné organizace a odstřihnutím se od sdružení a osob, které je dosud vedly. Naproti tomu plavci Lišková, Franěk, Mach, Andrýsek, Hlavinka, kteří měli též splněná kritéria pro účast na paralympiádě, zůstali tam, kde se naučili plavat, kde pili své první pivo, prožili intenzivní tréninky i večery, mezi plavci a trenéry, k nimž mají vazbu, i když je to stálo účast na paralympiádě s možností dosáhnout individuálního úspěchu. O roce 2007 je ostatně tato výroční zpráva, a tak si přečtěte, kde se někteří rozhodli zůstat a odkud se jiní rozhodli odejít.

6 IIi.1 III.Oblasti činnosti 1. Výuka plavání jako sociálně aktivizační služba motto: Na vlně sounáležitosti Od roku 2007 jsme registrovaným poskytovatelem sociální služby. Hlavní náplní sociálně aktivizační služby je výuka plavání pro tělesně postižené, kterou realizujeme ve třech úrovních: 1. kompenzačně rehabilitační, 2. kondičně rehabilitační, 3. sportovně rehabilitační. K výuce plavání patří nedílně kontaktní program (výjezdy do Rehabilitačního ústavu Kladruby, na spinální jednotku Bajzovy odborné léčebny v Luži Kušumberk, do Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích) a školicí program (školení dobrovolníků spolupracujících se středisky, spolupráce s odbornými školami a fakultami). Pravidelná činnost s sebou nese nejen zlepšení fyzické kondice, ale v rovině sociální nabízí možnost navazovat přátelství a vztahy, setkávat se při běžné aktivitě mimo zdravotnická zařízení, vyměňovat si zkušenosti ať již školní, pracovní nebo různé vychytávky, důležité pro zvládnutí lepší sebeobslužnosti a napomáhající k aktivnímu a nezávislému způsobu života. Zásadní je prvek zapojení do běžné volnočasové aktivity, který zejména rodičům s dětmi s vrozeným postižením otevírá nový horizont. Ten dosavadní byl vymezen pouze operacemi, rehabilitací a specializovanými zdravotnickými zařízeními. Možnost vozit své dítě na plavání, stejně jako třeba jejich sousedi vozí děti na fotbal, může dát jejich rodinnému životu silný impuls. Díky metodické řadě autorů Jana Nevrkly a Martina Kováře dokážeme naučit plavat i osoby s velmi těžkým tělesným postižením. Do celoroční plavecké výuky bylo ve všech střediscích zapojeno celkem 327 osob se zdravotním postižením, z toho 69 % tvoří děti a mládež do 18 let. Výuka plavání byla zajišťována v šesti střediscích sdružení a díky školicímu programu se realizuje i na dalších pěti místech ČR v rámci jednoho pracoviště sdružení a čtyř samostatných právních subjektů. Oblast činnosti po metodické stránce řídí Jan Nevrkla a Štěpánka Řehořková. Samotnou realizaci ve střediscích zajišťují vedoucí středisek a vedoucí výuky plavání. Středisko Praha Pražské středisko je největší z hlediska počtu zapojených plavců i z hlediska spádové oblasti. Výuky plavání se účastní plavci ze 17 pražských městských částí a dojíždějí i plavci ze Středočeského kraje, např. z Berouna, Kladna a Mníšku pod Brdy. Nejsložitější dopravní dostupnost činí plánování výuky náročným. Středisko vedla úspěšně do nástupu na mateřskou dovolenou Milka Stuchlíková (Kučerová) a po ní vedení střediska převzal od začátku školního roku Jan Janoušek. Na výuce plavání se jako instruktoři podílely Krystyna Poloková a Jana Fadljevičová. Účetnictví střediska zpracovává Renata Hlavinková. Celoroční výuka plavání byla realizována v plaveckém bazénu na Strahově v celkovém počtu 14 hodin plavecké výuky týdně. Zapojeno bylo 116 plavců, z toho 58 % dětí a mládeže do 18 let a 17 osob se zapojilo nově. Spolu se třemi pracovníky zajišťovalo plaveckou výuku 20 dobrovolníků. Poděkování spolupracovníkům: Za spolupráci při realizaci akcí a zajištění chodu KONTAKTU bb děkujeme Luboši Kloudovi, Richardu Preislerovi, Václavu Rybkovi, Ondřeji Švarcovi a Honzovi Stuchlíkovi. Za vstřícnost a dobré vztahy pracovníkům strahovského bazénu i Vysokoškolského sportovního centra. Poděkování dobrovolníkům: Velký dík za jejich vklad při zajištění plavecké výuky patří Petru Heralovi, Táňe Lálové, Veronice Iterské, Janě Liškové,Petře Hnátové, Lence Outlé, Lucii Nemétové, Soně Richterové, Elišce Davidové, Barboře Smékalové, Heleně Hindrové, Evě Obrstové, Romaně Novotné, Martině Štochlové, Pavlíně Svozílkové, Janě Ticháčkové, Ivě Adamové, Radce Šindlíkové, Tamaře Vančurové, Lucii Viktorínové, Pavle Zvelebilové, Janě Fadljevičové, Josefu Duškovi, Tomáši Hejzlarovi, Haně Malotinové, Kateřině Šmídové, Martině Vogelové, Petře Stejskalové. 5

7 Iii.1 III.Oblasti činnosti 1. Výuka plavání jako sociálně aktivizační služba motto: Na vlně sounáležitosti 6 Středisko Brno Brněnské středisko založil Roman Doudy Vojáček a jako první začal systematicky pracovat s větší skupinou dětí s vrozeným postižením. Jím založený dětský program je dnes hlavním proudem ve všech střediscích KONTAKTU bb. Od počátku pravidelné činnosti působí v brněnském středisku i Jana Fifi Nastoupilová. Brněnské středisko bylo vždy jasně viditelné i díky rodičům, kteří při účasti na pobytových akcích, např. ve Strakonicích, vytvářeli partii s typickou moravskou atmosférou, mluvou a hlasitý a krásný smích matek brněnského střediska je ozdobou sdružení. Zejména od nástupu Ivy Tesařové a Marty Vojáčkové do pracovního poměru charakterizuje středisko velký počet doplňkových akcí, které podporují sounáležitost, spolkový život v tom nejlepším slova smyslu (viz pasáž doplňkový program). Středisko vede Jana Nastoupilová, výuku plavání organizuje Iva Tesařová, administrativu, prezentaci a finance střediska zajišťuje Marta Vojáčková. V pozici statutárního orgánu sdružení je středisku stále k dispozici Roman Vojáček a jako dobrovolník stále participuje na zajištění výuky plavání dvorní grafik sdružení Vítek Franta. Celoroční výuka plavání byla realizována v plaveckých bazénech Kraví Hora, Za Lužánkami, Kuřim a Boskovice v celkovém počtu 13,5 hodin týdně. Zapojeno bylo celkem 92 plavců, z toho 74 % dětí a mládeže do 18 let a 11 osob se zapojilo nově. Plaveckou výuku zajišťovali 3 zaměstnanci a 30 dobrovolníků. Poděkování spolupracovníkům: Za spolupráci na zajištění akcí a chodu střediska patří poděkování Hance Kubiznové, Veronice Kubiznové, Vítu Frantovi, Jitce Bidlové. Sdružení a středisko dlouhodobě podporuje rodina Crhonkova. Poděkování dobrovolníkům: Velký dík za jejich vklad při zajištění plavecké výuky patří Renatě Bízové, Pavle Kryslové, Tomáši Fabiánkovi, Janě Blažkové, Zuzaně Lehotské Iloně Krupičkové, Radce Čapkové, Šárce Licehammerové, Ivetě Martínkové, Lucii Dohnálkové, Lence Pokorné, Lence Šmerákové, Martině Dörrerové, Lence Rédové, Markétě Javorové, Katce Drtinové, Tomáši Slámovi, Markétě Zichové, Vitu Frantovi, Lucii Strapáčové, Petře Klímové, Jitce Holomková, Elišce Sychrové, Lence Svobodové, Lence Chadimové, Vendule Štěpánkové, Lucii Janečkové, Andree Ječmínkové, Ivaně Vašíčkové, Ritě Pokorné, Lukáši Klempovi, Janě Virágové, Haně Chalupníkové, Marii Krejčové, Markétě Bartoňové, Vojtěchovi Hanzelkovi.

8 IIi.1 III.Oblasti činnosti 1. Výuka plavání jako sociálně aktivizační služba motto: Na vlně sounáležitosti Středisko Karlovy Vary a pracoviště Děčín Karlovarské středisko je vystavěno na rodinném základě, lidé se spolu dobře znají, celkový počet plavců nepřekračuje hranici, kdy je stále možné uchovat se všemi osobní vztahy. Pracovnice jej začaly budovat jako svoje dílo a berou jej od počátku za své. Práce v KONTAKTU vyžaduje universalitu, ale v Karlových Varech se šťastným řízením osudu podařilo spojit ji s odborností. V osobě vedoucí střediska Stef Řehořkové má plavecký program osobu, která jej skvěle metodicky vede a v Míše Tůmové našlo středisko nejen fyzioterapeutku, ale i manažerku schopnou zajistit finance nejen administrováním projektů, ale i nepopiratelným kouzlem osobnosti. Míša se s koncem roku začala připravovat na mateřské povinnosti a středisko na chod v novém personálním obsazení. Před koncem roku bylo po výběrovém řízení se všemi dobrovolníky střediska rozhodnuto o nástupu Moniky Violové jako pracovnice střediska. Velké zásluhy na zajištění chodu střediska má služebně nejstarší spolupracovnice Alena Ženíšková. Celoroční výuka plavání byla realizována v plaveckých bazénech Alžbětiny Lázně a ZŠ Růžový vrch v celkovém počtu 7,5 hodin týdně. Zapojeno bylo celkem 49 plavců, z toho 67 % dětí a mládeže do 18 let a 4 osoby se zapojily nově. Plaveckou výuku zajišťovaly 2 pracovnice a 13 dobrovolníků. Při středisku bylo založeno pracoviště v Děčíně, kde je realizován s menší skupinkou devíti dětí program výuky plavání. Po Veronice Dostálové převzala vedení programu Adéla Machačová a plavci z Děčína se účastní pobytových akcí ve Strakonicích a některých závodů Českého poháru. Poděkování spolupracovníkům Za spolupráci při realizaci akcí a zajištění chodu KONTAKTU bb děkujeme paní Jitce Salajkové tajemnici Sportovní unie Karlovarska, vedení a personálu Alžbětiných Lázní, a.s., ZŠ Krušnohorská na Růžovém vrchu, Mateřskému centru Karlovy Vary včele s předsedkyní Věrou Bartošovou, vedení plaveckého bazénu Sokolov v čele s Karlem Kouteckým za spolupráci a vstřícný přístup při organizování plaveckých závodů POHÁREK 2007, týmu vodních záchranářů ze Sokolova a Karlových Varů a MUDr. Pavlu Hraničkovi, paní Ing. Haně Hruškové, ředitelce Dětské lázeňské léčebny v Lázních Kynžvart za laskavý přístup a ochotu při pořádání dětských pobytových akcí. Děkujeme také všem, kteří nejsou jmenovitě uvedeni a při realizaci programu nám jakkoliv pomáhají, byť jen dobrým slovem a pozitivní myšlenkou. V Děčíně se plave 2 hodiny týdně v městském bazéně díky podpoře Města Děčína a Děčínské sportovní p. o. Poděkování dobrovolníkům : Velký dík za jejich vklad při zajištění plavecké výuky patří oběma Alenám Ženíškovým, Michaele Ženíškové, Monice Violové, Aleně Bahníkové, Veronice Šímové, Pavle Slavíkové-Rzounkové, Simoně Hankerové, Tomášovi Špekovi Černému, Janovi Hrzimu Rzounkovi, Štěpánovi Cagaňovi, Martinovi Rovnému, Edovi Košťálovi, Lucii Tóthové, Petře Divíškové, Josefovi Sedlákovi, Jitce Kopernické, Michaele Tůmové Bečkové, Aleně Grundmannové, Ivaně Novotné, Andree Kejzarové, Jiřímu Linhartovi. Ve středisku Děčín program zajišťovali Veronika Dostálová s Adélou Machačovou za podpory Lucie Jungwirtové, Jana Paciny, Kateřiny Kozlíkové, Johany Kučerové a Lucie Zimolové 7

9 Iii.2 III.Oblasti činnosti 1. Výuka plavání jako sociálně aktivizační služba motto: Na vlně sounáležitosti 8 Středisko Ostrava Ostravské středisko patří počtem plavců a pouze částečným úvazkem pracovníka mezi tzv. malá střediska. Středisko zajišťované pracovníkem na částečný úvazek při jiném hlavním zaměstnání pochopitelně nemůže vykazovat stejné parametry v počtu hodin a počtu plavců jako střediska, kde jsou alespoň dva pracovníci na hlavní pracovní poměr. Přesto se v Ostravě dařilo díky entuziasmu a nasazení dobrovolníků soustředěných kolem Petra Musálka udržet plavecký program v chodu. Dobré jméno programu opět přineslo i významnou finanční podporu ze Severomoravského kraje, k níž projekt zpracovává Jana Musálková. Díky nasazení manželů Musálkových, Kateřiny Ševčíkové a dobrovolníků kolem nich se může stále i v Ostravě relativně početná skupina lidí věnovat kvalitnímu aktivnímu využití volného času. Celoroční výuka plavání byla realizována v plaveckém bazénu Střední školy technické v Ostravě Hrabůvce v celkovém počtu 3 hodin týdně. Zapojeno bylo 22 plavců a plaveckou výuku zajišťovalo 8 dobrovolníků. Poděkování spolupracovníkům: Za spolupráci při realizaci akcí a zajištění chodu KONTAKTU bb děkujeme TENZONA, s. r. o., Ing. Ivanu Lovy; Ing. Ladislavu Dudkovi; RKL Opava, s.r. o., Janu Solnému, Ing. Lukáši Soudnickému a hotelu Tanečnica. Poděkování dobrovolníkům: Velký dík za jejich vklad při zajištění plavecké výuky patří Veronice Dostálové (přestěhovala se v polovině roku z Děčína do Ostravy), Sašovi Gebauerovi, Martinovi Gregorovi, Janě Hajdůčkové, Renatě Markové, Pavlovi Musálkovi, Zuzaně Sumarové, Honzovi Stoszkovi, Katce Ševčíkové, Jiřímu Švábovi, Renatě Trejbalové. Středisko České Budějovice O středisku České Budějovice je možné mluvit obdobně jako o středisku Ostrava. Zde se o chod střediska stará při svém hlavním zaměstnání Lubo Bičej a díky jeho nasazení nabízí středisko řízené plavání pro přibližně stejně velkou skupinu lidí jako v Ostravě. I tady se stabilizovala poměrně početná skupina dobrovolníků, kteří plavcům poskytují zázemí. Do budoucna uvažujeme o personálním posílení střediska, které má potenciál být minimálně na stejné úrovni jako středisko v Karlových Varech, ale tento záměr je odvislý od financí a především od osobních rozhodnutí některých lidských zdrojů. Celoroční výuka plavání byla realizována v plaveckém bazénu Igy Centrum v celkovém počtu 2 hodin týdně. Zapojeno bylo celkem 17 plavců, z toho 41 % dětí a mládeže do 18 let. Plaveckou výuku zajišťovalo 10 dobrovolníků. Zvláštní poděkování: Za spolupráci při realizaci akcí a zajištění chodu KONTAKTU bb děkujeme personálu bazénu FactoryPro České Budějovice. Poděkování dobrovolníkům: Velký dík za jejich vklad při zajištění plavecké výuky patří Aleně Lánové, Věře Soukupové, Kateřině Krotké, Barboře Fuksové, Pavle Slavíčkové, Evě Šustrové, Jaromírovi Bečvářovi,Lence Tringlové, Lence Kovaříkové. Středisko Jindřichův Hradec (do ) Středisko Jindřichův Hradec fungovalo do srpna v rámci sdružení. Výuka plavání byla realizována v Městském bazénu v celkovém počtu 6 hodin týdně pod vedením Ivana Jůny, který k ukončil pracovní poměr a rozhodl se vydat se s plavci vlastní cestou pod jiným právním subjektem. Doufáme, že se pro plavce z regionu uchová i nadále možnost pravidelného plavání. Na akce pořádané KONTAKTEM bb plavce z Jindřichova Hradce prostřednictvím Ivana Jůny nadále zveme za podmínek stanovených pro subjekty mimo sdružení. Zapojeno bylo celkem 22 plavců, z toho 82 % dětí a mládeže do 18 let. Plaveckou výuku zajišťovalo 10 dobrovolníků. Zvláštní poděkování: Za spolupráci při realizaci akcí a zajištění chodu KONTAKTU bb děkujeme vedení bazénu Relax Vajgar, vedení Střední zdravotnické školy v J. Hradci a plaveckému oddílu TJ Slovan J. Hradec. Poděkování dobrovolníkům : Velký dík za jejich vklad při zajištění plavecké výuky patří Katce Zelenkové, Katce Kroupové, Denise Dofkové, Lence Dohnalové, Míše Čápové, Karolíně Jarošové, Michaele Heřmánkové, Vojtovi Snížkovi, Martině Horákové, Lence Bartošové, Editě Tyschlerové, Jitce Neitzelové.

10 IIi.2 III.Oblasti činnosti 2. Pobytové akce motto: Chci prožít, přežít, zažít! Pobytová akce je oblast činnosti, z níž se celý program sdružení odvinul. Zobrazuje tedy vizi, poslání a cíle sdružení v koncentrované podobě a časovém úseku jednoho týdne. Program je nabitý a intenzivní dvoufázovou výuku plavání rámuje tématicky zaměřený program orientovaný mimo jiné též podle věkové kategorie, pro kterou je pobyt realizován. Pracovníci a dobrovolníci zajišťují na akci nejen samotnou odbornou výuku plavání, ale samozřejmě též nezbytnou osobní asistenci, doplňkovou činnost i záležitosti spojené s poskytováním sociální služby (základní poradenství apod.). Pobyty skýtají možnost prožít je s rodinným příslušníkem nebo jako prázdninový pobyt s celou rodinou ve Strakonicích. Jedním z kroků na cestě k soběstačnosti, především psychologické, může být i premiérové absolvování týdenního pobytu dětí, nebo i dospělých po úraze, mimo rodinný rámec nebo zdravotnické zařízení. Pobytové akce pořádáme pro věkové kategorie dětí, mládeže i dospělých a pro plavecké začátečníky i pokročilé. Největší pobytovou akci Strakonice řídí Milka Kučerová jako koordinátor akce, od níž řízení po nástupu na mateřskou dovolenou převzala Jana Nasotupilová. Další pobytové akce řídí určený pracovník střediska, které pobytovou akci realizuje. Svitavy , středisko Brno téma: Chyťte Al Caponeho Pobytová akce byla určena plaveckým mládežníkům. Účastníci si užili všech nabízených aktivit 2x denně plavecké výuky v bazénu včetně rehabilitace, bowlingové herny, do divadla Trám si zaskočili poslechnout skupinu Bedna odložených hraček. Doplňkový program na ubytovně Obchodní akademie byl zabarven do mafiánské podoby. Celý týden vyvrcholil v pátek závodem Svitavy AlCupOne a závěrečným večírkem, na kterém byla záležitost s Al Caponnem vyřešena s konečnou platností. Pobytové akce se zúčastnilo 27 plavců, z toho většina dětí (22) a mládeže do 18 let a program zajistili 4 pracovníci a 18 dobrovolníků. Kynžvart I , středisko Karlovy Vary téma: Putování za Excaliburem s Artušem, Merlinem a rytíři kulatého stolu Týdenní trénink panošů byl všestranný, zatěžoval jak mysl, tak tělo, a to na suchu i ve vodě. Mezi hlavní rytířské ctnosti patří ctnost plavecká, a proto jí byl věnován prostor 2x denně. Suchá příprava byla naplněna různorodými činnostmi od osvojování správné techniky dýchání, protahování, relaxaci až po střelbu z kuše a práci s dřevcem. Panošové předvedli i své umělecké schopnosti, neboť veršotepectví a umění zpěvu patřilo k dalším ctnostem rytířů. Vyvrcholením hlavní činnosti byly plavecké závody Excalibur Cup v Aquaforu Františkových Lázní. Mohutné nasazení panošů umožnilo povýšení všech do rytířského stavu a Excalibur byl vyzdvižen ze dna jezera. Kurz absolvovalo 21 dětí a mládeže do 18 let, program zajistili 4 pracovníci a 13 dobrovolníků. Praha I. a II a středisko Praha téma: Plavání a počítače proti bariérám Pobytové akce v Praze navazují na kontaktní program a jsou určeny především zájemcům osloveným během výjezdů do zdravotnických zařízení. Tradičně dvoufázová výuka plavání je doplněna o kurz základů práce na počítači, realizovaný ve spolupráci s projektem Konta BARIÉRY Počítače proti bariérám. Pokročilí účastníci dostanou individuálně specifické informace a doplňkový program určuje široká nabídka hlavního města hraje se bowling, navštěvují se zajímavé koncerty, kino, divadlo apod. Úvodní kurzy se pořádají pro menší skupinu a obou pobytů se zúčastnilo dohromady 15 plavců. Čtyřčlenný personál na obou kurzech doplnilo 5 dobrovolníků. 9

11 Iii.2 III.Oblasti činnosti 2. Pobytové akce motto: Chci prožít, přežít, zažít! 10 Strakonice I. III , střediska Praha, Brno, Karlovy Vary téma: Léto s KONTAKTEM bb Strakonický kemp patří ke stěžejním akcím sdružení. Na realizaci se podílejí pracovníci a dobrovolníci tří hlavních středisek a možnost zúčastnit se mají všichni plavci sdružení, zařazení do pravidelného programu výuky plavání, výběrově pak i plavci mimo střediska sdružení. Týdenní turnusy jsou rozděleny věkově děti od 6 do 13 let, mládež let a starší 18ti let. Akci charakterizuje nejen intenzivní výuka plavání, dvakrát denně, ale též intenzivní školení pracovníků a dobrovolníků. Právě tato skupina zahajuje každodenní program ranní plaveckou praxí už v 6.30 hod. a až do hod., kdy asistují plavcům při ukládání ke spánku, mají všichni o vytížení postaráno. Doplňkový program byl titulován jako Ústav pro duševně vysmáté. Účastníci si vyzkoušeli arteterapii, muzikoterapii, psychoterapii. Šlo především o kvalitní komunikaci, rozvoj smyslů a sebepoznání. Příležitost odvázat se dostali všichni při hudebních produkcích jednoho z otců zakladatelů sdružení Josefa Duška a jeho přátel z Tábora v uskupení Flying parties. Nad celou akcí převzal záštitu starosta města Strakonice Ing. Pavel Vondrys a osobně se zúčastnil závodu a slavnostního předávání cen. Účastníkem akce byl tradičně i jeden ze zakladatelů sdružení Martin Kovář, světový rekordman a čtyřnásobný paralympijský vítěz. Ve třech turnusech jsme vytvořili 90 míst pro tělesně postižené, z toho 54 pro děti a mládež do 18 let. Každý týdenní pobyt nám pomáhalo zajistit dobrovolníků, kteří kromě plaveckého programu poskytovali osobám s tělesným postižením nezbytnou osobní asistenci.

12 IIi.3 III.Oblasti činnosti 2. Pobytové akce motto: Chci prožít, přežít, zažít! Buchlovice , středisko Brno téma: Plavání se skřítkem Kontaktníčkem Děti předškolního věku s tělesným postižením a jejich vrstevníci z dětského domova se sešli na pobytové akci v Lázních Leopoldov na Smraďavce. Součástí programu byla výuka základních plaveckých návyků, které dětem přiblížila postavička skřítka Kontaktníčka. Kromě plavání si děti vyzkoušely jízdu na koních, seznámily se s terapií speciálně cvičených psů, rehabilitovaly a rozvíjely své výtvarné cítění. Pobytové akce pro předškoláky se zúčastnilo 8 dětí s tělesným postižením a 10 dětí z kojeneckého ústavu. Program pro ně připravily 3 pracovnice sdružení s dopomocí dvou dobrovolnic. Kynžvart II , středisko Karlovy Vary téma: Mořeplavci se plaví do Kalkaty V prostředí lázeňské léčebny a v okolní přírodě si děti díky sněhové nadílce mohly užít nejen plavání, ale i pohybu na jiném skupenství vody. Velký úspěch mělo sáňkování a koulovačka, které tvořily rámec orientačnímu závodu v zasněžené krajině. V nedalekém bazénu se pod odborným dohledem plaveckých instruktorů 2x denně usilovně připravovaly na vyvrcholení celého týdenního pobytu plavecké závody O pohár lázeňského šviháka Františka, které se uskutečnily již tradičně v Aqua Fóru ve Františkových Lázních. Součástí kondiční a rehabilitační průpravy všech dětských účastníků bylo i dechové, protahovací a koordinační. Podzimního plaveckého kurzu se zúčastnilo 16 plavců, pestrý program kurzu zajišťovali 3 pracovníci a 14 dobrovolníků. 11

13 Iii.3 III.Oblasti činnosti 3. Sport motto: Ni zisk ni slávu, vpřed tahem úhoře 12 Sport je třetí hlavní oblastí činnosti, logicky navazující a doplňující výuku plavání. Na realizaci této oblasti spolupracuje sdružení se sportovními kluby založenými jako samostatné právní subjekty při jednotlivých střediscích z iniciativy sdružení. Jedná se o oblast zahrnující především pořádání závodů na domácí půdě. Renomé si získala série závodů Českého poháru a mezi světově nejoblíbenější závody se zařadil mezinárodní mítink EUROWAVES. Do účasti na závodech se zapojuje kolem stovky našich plavců. V rámci oblasti činnosti se uskutečnilo během roku 7 sportovních soustředění; kromě série domácích závodů I. ročníku Českého poháru s vrcholem na EUROWAVES se menší výběr plavců zúčastnil Světových her tělesně postižených IWAS v Taipei. Oblast sport koordinuje šéf sportovního programu Jan Nevrkla s asistenty Štěpánkou Řehořkovou a Janem Janouškem. Spolupráce středisek a sportovních klubů V souladu se stanovami a naplňováním poslání sdružení jsou při střediscích z iniciativy sdružení zakládány sportovní kluby. Sportovní kluby jsou samostatné právní subjekty pomáhající realizovat činnost uskutečňující se především na regionální bázi s přesahem do aktivit ryze sportovního charakteru. Sportovní kluby tak s KONTAKTEM bb spolupořádají plavecké závody, podílejí se na doplňkových aktivitách, jako jsou plesy, koncerty, vánoční besídky, ukončení plaveckého roku apod. Jednou z hlavních aktivit je nominace na závody pořádané sdružením a zajištění účasti plavců příslušného střediska (členů SK) v těchto soutěžích. SK KONTAKT PRAHA V Praze plave nejvíce plavců na sportovní úrovni a při pražském středisku založený klub SK KONTAKT PRAHA vyhrává v Českém poháru pravidelně soutěž družstev. Mezi talenty střediska a sportovního klubu patří Tereza Kolesárová, Jana Neručková a Dominik Kurka. V pražském středisku a klubu se připravuje i nejvíce reprezentantů. Medaile z paralympiády, MS i ME má na svém kontě Kateřina Lišková, finálové starty v těchto soutěžích má za sebou Vojtěch Franěk, štafetové finále na paralympiádě okusil Petr Andrýsek a finále na MS plaval Tom Hlavinka. Plavce SK vede na oddílové úrovni Jan Janoušek, na reprezentační úrovni Jan Nevrkla. SK KONTAKT BRNO Mezi talenty sportovního programu a při brněnském středisku fungujícího sportovního klubu SK KONTAKT BRNO patří mladá plavkyně Míša Philipi a v soutěžích družstev na Českém poháru klub reprezentují Jarda Mrkos, Tom Chovanec, Jana Bradáčová a Veronika Žaludová. Mezinárodní starty na reprezentační úrovni má za sebou Michal Crhonek (na ME 2001 ve Stokhlomu) a na paralympiádě 2004 a MS 2006 úspěšně reprezentovala Petra Hrabinová. Plavce klubu vede Jana Nastoupilová, členy reprezentace Roman Vojáček. SK KONTAKT KARLOVY VARY Středisko má mladé talentované plavce a na první příčky žákovských a juniorských kategorií v hodnocení Českého poháru se prosazují v nejmladší kategorii Vendy Dušková a mezi žáky i juniory Milan Man. V soutěži družstev a na domácím mezinárodním závodě klub reprezentují Martin Kašpar, Víťa Šašek, David Burger. Plavce klubu vede Štěpánka Řehořková. Pořádání plaveckých závodů série závodů I. ročníku Českého poháru aneb Není malých plavců, jsou jen malé plavky! Dosavadní pořádání domácích závodů vyústilo v realizaci série I. ročníku Českého poháru, který sestával ze 4 závodů. Výsledky dosažené na jednotlivých závodech se plavcům přepočítávaly podle vlastního bodového systému, vyvinutého KONTAKTEM bb. Do celkového pořadí se počítaly nejlepší tři výsledky ve dvou nejlepších disciplínách ze všech čtyřech závodů. Model bodového přepočtu umožňuje plavcům srovnávat svou výkonnost bez ohledu na postižení, klasifikační třídu i pohlaví, vzniká tak zdravá rivalita a větší konkurence. Na realizaci závodů spolupracovala střediska nebo vedení organizace s jednotlivými sportovními kluby.

14 IIi.3 III.Oblasti činnosti 3. Sport motto: Ni zisk ni slávu, vpřed tahem úhoře Pohárek středisko Karlovy Vary a SK KONTAKT K. Vary Jedná se o největší, ryze domácí mítink. Pohárek 2007 měl několik novinek byl prvním závodem I. ročníku Českého poháru 2007 v plavání tělesně postižených. Soutěžilo se v jednotlivcích, premiérově i v týmech, a časy byly nově vytvořeným systémem KONTAKTU bb převedeny na body. Každý plavec získal za svůj výkon příslušný počet bodů a ty určovaly celkové umístění bez ohledu na klasifikační třídu a typ postižení. Elektronická časomíra, rekordní počet plavců, podpora největšího počtu partnerů, vynikající organizace to vše vytvořilo výbornou atmosféru premiéry Českého poháru. Záštitu nad závody, které proběhly na bazéně v Sokolově i nad vyhlášením v hotelu Thermal, převzala primátorka města Karlovy Vary JUDr. Veronika Vlková spolu se starostou města Sokolova, Ing. Karlem Jakobcem. Generálním partnerem akce se již počtvrté stala SOKOLOVSKÁ UHELNÁ. Na startu se sešlo 111 plavců ze 13 sportovních klubů celé ČR. V tomto startovním poli s plavci všech úrovní a typů postižení padla řada osobních rekordů a též výkonů mezinárodní úrovně. Důstojné prostředí pro slavnostní vyhlášení výsledků nabídnul opět hotel Thermal a taneční parket dal při hudební produkci vyniknout i jiným, než pouze plaveckým schopnostem účastníků. EUROWAVES KONTAKT bb a SK KONTAKT Brno Mítink EUROWAVES je vrcholnou zkouškou organizačních schopností pracovníků sdružení. V brněnském plaveckém bazénu Za Lužánkami se v prvním červnovém víkendu roku 2007 sešlo 191 plavců ze 17 zemí na jednom z důležitých kvalifikačních mítinků před paralympiádou. Hodně štěstí a kvalitní výkony popřál účastníkům ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek, který mezinárodní plavecký mítink v pátek zahájil. Celkem jsme mohli vidět 692 startů ve 106 rozplavbách. Kvalitu závodů potvrdily světový rekord Karoliny Pelendritou z Kypru a několik výkonů jen těsně za úrovní světového maxima. Nejsilnější týmy přijely do Brna z Ruska, Ukrajiny, Řecka, Kanady, Španělska a Portugalska. Tyto reprezentace ozdobily mítink účastí řady paralympijských vítězů a světových rekordmanů. V silné mezinárodní konkurenci se domácí plavci neztratili a potvrdili příslušnost ke světové elitě. Výkony všech plavců byly přepočteny podle bodového systému KONTAKTU bb a bylo podle nich vyhodnoceno 10 nejlepších výkonů mítinku. Výkon nejvyšší bodové úrovně předvedla Olena Akopyan na 50 m motýlek a jen těsně za ní byl výkon české reprezentantky, paralympijské vítězky Běly Hlaváčkové. Třetí v pořadí skončil řecký plavec Christos Tampaxis. 13

15 Iii.3 III.Oblasti činnosti 3. Sport motto: Ni zisk ni slávu, vpřed tahem úhoře 14 Strakonice Cup / / KONTAKT bb Každé páteční dopoledne plaveckého kempu ve Strakonicích bylo odstartováno plaveckými závody Strakonice Cup. Mimořádná atmosféra strakonického kempu vrcholí právě těmito závody, kdy se v jednom klání střetávají plavci, pro které je vítězstvím samostatné překonání padesátimetrové vzdálenosti, s plavci hltajícími během soustředění ve dvou tréninkových fázích denně 8 10 km. Pro vyhlášení byli plavci rozděleni do kategorií podle věku a u večerního ohně jim byly předány graficky ztvárněné diplomy a drobné ceny z darů našich podporovatelů. Kytara, zpěvy a opékání buřtů rámují celý závod i týdenní kemp a všichni odjíždějí znaveni, ale s radostí na líci. Strahov Cup 2007 Téměř stovka závodníků z celé republiky se objevila na startu posledního závodu Českého poháru, v němž se rozhodovalo o celkovém pořadí I. ročníku soutěže. Vítězem se v dramatickém závěru, kdy šanci na celkové prvenství měli čtyři plavci, stal jeden z největších talentů našeho plavání, 16letý Arnošt Petráček z SK KONTAKT České Budějovice. Stříbrný medailista z MS v Durbanu potvrdil, že se dokáže na důležitý závod připravit. Nejlepším ženským výkonem se může pochlubit bronzová medailistka z Durbanu Kateřina Lišková, která ostatní předčí především tréninkovou morálkou, vůlí a dlouhodobým nasazením. Závody ukázaly, že máme plavce mezinárodní třídy, a především, že plavecký program KONTAKTU bb stále dokáže zapojovat i nejmladší. Radost z výsledků byla tedy více na poli rehabilitačním než na poli ryze sportovním.

16 IIi.3 III.Oblasti činnosti 3. Sport motto: Ni zisk ni slávu, vpřed tahem úhoře Reprezentační tým Účast na zahraničních závodech IWAS World Games Taipei, Tchaiwan Čtyři plavci KONTAKTU bb s jedním trenérem a jedním doprovodem se zúčastnili Světových her tělesně postižených IWAS World Games 2007, kde se v osmi sportech představilo 600 sportovců ze 43 zemí. Hlavním nominačním kritériem byly bohužel finance. Na soutěž odjeli pouze plavci, kteří si dokázali sehnat dostatečné finanční zdroje. Naše malá výprava ve složení Kateřina Lišková, Vojtěch Franěk, Arnošt Petráček a Adéla Kolínská přivezla celkem 8 medailí (4-4-0). Závan domácí atmosféry si plavci užili v kanceláři obchodního oddělení v Taipei, kde výpravu přivítal vedoucí obchodního oddělení pan Jaroslav Doleček. V závěru pobytu plavci pocítili i rozmary počasí v podobě tajfunu, který zasáhl nejvíce západní pobřeží ostrova a hlavní město pouze okrajově. Soustředění Reprezentačního týmu Předposlední rok čtyřletého paralympijského cyklu se uskutečnilo 7 intenzivních sportovních soustředění. Zúčastnilo se jich od 7 do 15 plavců splňujících výkonnost na úrovni žákovské až dospělé reprezentace. Těžiště celoroční přípravy je v pražském středisku, kde trénovalo 7 plavců užšího repre týmu. Zbývající plavci se připravovali ve svých domovských klubech. Klíčového soustředění ve Strakonicích se zúčastnili premiérově i zahraniční plavci z Chorvatska. Při soustředěních absolvují plavci náročný dvoufázový trénink ve vodě, proložený posilovnou a regenerací. Denně plavou v průměru 5 10 km podle stupně postižení, což je těžko zvladatelná porce i pro člověka vládnoucího všemi údy. VIII. Vyhlášení nejlepších plavců roku Po posledním kole Českého poháru, plaveckých závodech Strahov Cup, proběhlo v prostorách menzy SÚZ ČVUT vyhlášení nejlepších tělesně postižených plavců za rok Záštitu nad akcí převzali ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek a primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém. Pořadí bylo vyhlášeno na základě umístění v Českém poháru. Plavcem roku se stal Arnošt Petráček, před Filipem Coufalem a Janem Povýšilem. Nejlepší ženou podle bodového přepočtu byla na čtvrtém místě Kateřina Lišková, páté a šesté místo obsadili Vojtěch Franěk a Dalibor Mach. Celkové vítězství by si zřejmě při účasti na třech závodech odnesla Běla Hlaváčková, která se zúčastnila pouze dvou podniků. Vyhlášeni byli i plavci jednotlivých věkových kategorií. Za zmínku stojí, že mezi deset nejlepších se dostala i plavkyně žákovského věku Kateřina Komárková z pořádajícího SK KONTAKT Praha. Blízko k desítce byl i 14letý Milan Man z SK KONTAKT Karlovy Vary. Plavecký program KONTAKTU bb sleduje kontinuitu a možnost zapojení do pravidelné rehabilitačně sportovní činnosti již od útlého věku, a tak byl vyhlášen i nejlepší plavec nejmladší věkové kategorie do 10 let. Ocenění získala devítiletá Vendy Dušková, také z karlovarského klubu SK KONTAKT. Ceny plavcům předali herec Jan Potměšil, olympijský vítěz Lukáš Pollert s frontmanem Garage Tonym Ducháčkem a paralympijský vítěz a světový rekordman Martin Kovář. O hudbu k tanci na vozících, s berlemi i bez nich se staral již tradičně Tony Ducháček & Garage a Flying Parties z Tábora. Na slavnostním večeru byli oceněni za mimořádné výkony mimo plaveckou sféru také cyklista Michal Stark, jenž získal tři medaile na PanAmerických hrách poté, co nebyl nominován na mistrovství světa, a železný muž Zbyněk Švehla, který potřetí dojel na Hawai Ironmana. Že je program KONTAKTU bb pro všechny, dokázalo ocenění Marie Feiferové, která přivezla medaile z Mistrovství Evropy Masters ve Slovinsku. Získala je ve věkové kategorii let a jako ročník 1919 předvedla během strahovských závodů ukázkového kraula. 15

17 Iii.4 III.Oblasti činnosti 4. Doplňkový program motto: Nejen plaváním živ je člověk Bowlingová liga se hraje v Brně Na třech ligových kolech doplňkového halového sportu se sešlo účastníků. Tyto počty plavců a jejich doprovodů dokládají, že nově založená ligová soutěž získala mezi brněnskými plavci rychle věhlas. Aby klácení kuželek koulemi bylo napínavější, je veden žebříček a vítězstvím bowlingové ligy se pyšní v kategorii mantineláři Dominka Míčková, v kategorii do 15 let Martian Fiala, nad 15 let Jaroslav Mrkos a v kategorii doprovodů Milan Milička. 16 Vítání jara ve středisku Brno Jaro přišlo včas, a to pouze díky dětem, jenž vysvobodily dne 17. března ze spárů Zimy vodní vílu Voděnku, která již tradičně v Brně burcuje přírodu ze zimního spánku. III. reprezentační ples střediska Brno Plavci v rytmu swingu V sobotu 24. března se kulturní dům Rubín ocitnul ve 30. letech minulého století. Už na největší přestupní stanici zvané Čára se potkávaly elegantně oblečené osoby a šalinou společně cestovaly do Žabovřesk. Přehlídku stylových večerních dámských rób zde doplňovaly fraky, společenské obleky a i nějaký ten cylindr ctihodných pánů. K tanci i poslechu hrála a zpívala Gabriela Kočí se svým Jazz Bandem, vůni dalekého orientu přinesla exotická břišní tanečnice, slečna Martina Vančurová, a atmosféru plesu doplnily filmy z dílny Ivana Jůny, evokující plavecko mafiánskou atmosféru nedávno proběhnuvší pobytové akce ve Svitavách. O bohatou tombolu se postarala především firma Shanti. Brouci opět v Brně Všichni příznivci liverpoolské kapely The Beatles se sešli v Divadle Barka na benefičním koncertu. V podání brněnské kapely The Glass Onion si poslechli songy 60. let, kterým sekundovala vlastním repertoárem písničkářka Martina Trchová. V průběhu večera zhlédli účastníci krátký film z dílny KONTAKTU bb a prohlédli si výstavu fotografií pod názvem S handicapem a úsměvem, mapující činnost tohoto sdružení.

18 IIi.4 III.Oblasti činnosti 4. Doplňkový program motto: Nejen plaváním živ je člověk První upálená čarodějnice v Brně Letos poprvé byl v Brně na celosvětově uznávaný termín svolán slet čarodějnic, aby ze svého středu vybraly tu, která se v ohni rozplyne v dým a svou obětí tak ukončí tmavou polovinu roku a všem přítomným zajistí ochranu před zlými událostmi, dodá jim tak odvahu a sílu k překonávání překážek, jež je čekají. Ještě před tímto slavnostním aktem však byl odehrán turnaj v petanque, teprve pak jsme byli připraveni sejít se okolo ohniště a přihlížet následujícím událostem. Hranice byla zapálena a z našich řad vybraná Anastázie Vykoupilová svou oběť hrdě přijala. Plameny ohně tuto hrdou čarodějku obklopily a dým roznesl její poselství do všech stran. A my s chutí a bez zábran opekli špekáčky, zazpívali a pohovořili, vše samozřejmě na počest hrdinky Anastázie. Třetí upálená čarodějnice v Karlových Varech Psalo se datum a Sokolský vrch v Karlových Varech ovládly čarodějnice v doprovodu rodinných příslušníků. Všechny se ale dokázaly ubránit před hrozivým upálením a do ohně, šlehajícího do nevídaných výšek, se nakonec pouze symbolicky postavila s odhodlaným výrazem čarodějnice, vytvořená dobrovolníky ze dřeva a hadrů. Díky slunci, které neúprosně žhnulo, se mírnému upálení nevyhnula žádná z čarodějnic.těm, co bylo u ohně příliš horko a neměli chuť na opečený buřt, hráli opodál čarodějný petanque nebo fotbal na košťatech. Den se v příjemném prostředí s čarodějnou atmosférou vydařil a se spálenými zády se všichni v pohodové náladě vydali do svých chatrčí na muří nožce. Když vítr napnul plachtu na brněnské přehradě Na letošní závěr plaveckého roku připravilo středisko Brno úplnou novinku rozhodli se vyzkoušet, zda jachtou jízda dodá klid nejen skupině MIG 21, ale také plavcům brněnského střediska KONTAKTU bb. Díky ochotě a vstřícnosti Jitky Bidlové z TJ Lodních sportů Brno (www.yachting.cz/lsbyc) jsme dostali k dispozici dvě krásné jachtičky, ve kterých jsme po skupinkách pluli dne brněnskou přehradou. Čekání na plavbu jsme krátili petanquovými turnaji, po projížďce opékali špekáčky a debatovali nejen o krásách prokvetlé přehrady. Ano, když slunce svítí, vítr vane, přehrada se tváří jako moře, obklopíš se kamarády pak SNADNÉ JE ŽÍT, SNADNÉ JE ŽÍT! Rybářské závody Memoriál Fandy Charváta závěr strakonického Léta s KONTAKTEM bb XV. ročník rybářských závodů Dobešický kapr kovářský a zároveň I. ročník titulovaný Memoriálu Fandy Charváta tvoří vždy završení třítýdenní pobytové akce ve Strakonicích. Závodilo se tradičně v Dobešicích u Písku s heslem Sportovci nešvindlujte, nelžete a nepijte Fanda to vidí!!! Rybářských závodů se zúčastnilo celkem 23 rybářů pod dohledem zkušených rozhodčích, kteří naměřili nejvíce nachytaných centimetrů Aloisovi Hynkovi. Akce je pořádána ve spolupráci KONTAKTU bb, rodiny Kovářovy, jejich přátel a ředitele závodů Ing. Václava Eybla. Dík za spolupráci patří Školnímu statku SZeŠ Dobešice a Rybářství Blatná. 17

19 Iii.4 III.Oblasti činnosti 4. Doplňkový program motto: Nejen plaváním živ je člověk Mikuláš chodí na bazény všech středisek a nechodí po vodě Do našich středisek přišel Mikuláš, plavce lehce vystrašil čert a nad vodou rozevřel svá smiřující křídla anděl. Tak bohatou nadílku a ať se vlní za ploutví. 18 MRUČ Mistrovství republiky utopenců českých v Praze Již tradičně je závěr kalendářního roku v KONTAKTU bb ve znamení akce, kdy se na bazéně plave Strahov Cup, v menze se vyhlašují nejlepší plavci a tamtéž se hodnotí a degustují nejlépe naložení utopenci. Celá akce se nakonec vžila pod názvem té doprovodné, vlastně v nadsázce vytvořené součásti jako MRUČ. Po kvantitativním vzestupu počtu vzorků v roce 2000 na 42 bylo zavedeno startovné a od té doby se soutěž výrazně zkvalitnila a počet vzorků snížil. Být členem odborné komise již tedy neohrožuje nikoho na zdraví a verdikt odborníků vynesl letos do čela historicky nejúspěšnějšího účastníka Miloše Krtka Hirmana. Krásně benefiční koncert pro Karlovy Vary V sobotu proběhl ve Městě Krásně benefiční koncert s cílem podpořit pořádající karlovarské středisko KONTAKTU bb. V mrazivé předvánoční sobotě se sešli v kostele sv. Kateřiny účinkující, děti a rodiče z KONTAKTU bb, obyvatelé Krásna, zástupci firem a podnikatelé z přilehlého okolí. Předzpěváky vokálního kvintetu PeleMele a pěveckého souboru Cubitus byly děti, zapojené do programu karlovarského střediska Vítek Šašek (flétna) a Petra Flekačová (andělský zpěv). Mrazivá zima v kostele dotvořila krásnou atmosféru vánočního času a lidské sounáležitosti. U svařeného vína, připraveného na náměstí pro všechny zmrzlíky, jsme se domluvili na pokračování i v dalších letech. Poděkování patří zejména paní starostce Města Krásna Lence Sidorjakové, podporovatelům a všem účinkujícím.

20 iv. IV.specifické projekty sdružení Sportem do života bez bariér KONTAKT bb a Tipsport a.s. Přemostění mezi nejvyšší úrovní výuky plavání sportovně rehabilitačním programem a sportem na reprezentační úrovni pomáhá vytvářet specifický projekt Sportem do života bez bariér, který realizujeme s podporou Tipsportu a.s. Při založení projektu v roce 2001 byl jeho patronem nejlepší atlet roku 2000 Michael Johnson a garantem projektu je přednosta rehabilitační kliniky v Motole Doc. Pavel Kolář. Díky podpoře Tipsportu v roce 2001 jsme mohli rozšířit program sdružení a založit nová střediska. Nejdůležitějším počinem té doby bylo založení střediska Karlovy Vary. V rámci projektu podporujeme děti a mládež zapojenou zejména do oblasti výuky plavání. Pomozte dětem KONTAKT bb a sbírkový projekt Pomozte dětem Nadace rozvoje občanské společnosti Díky dlouhodobé spolupráci se sbírkovým projektem Pomozte dětem NROS jsme mohli od začátku existence sdružení rozvíjet dětský program. Z velké části i díky tomu dnes tvoří děti zapojené do výuky plavání ve střediscích 69 % všech plavců. 19

Plavecká akademie bez bariér v rámci předmětu TIP Týdenní intenzivní pobyty připravila

Plavecká akademie bez bariér v rámci předmětu TIP Týdenní intenzivní pobyty připravila Plavecká akademie bez bariér v rámci předmětu TIP Týdenní intenzivní pobyty připravila týdenní pobyt pro mládež s tělesným postižením ve věku od 14 do 21 let 35 plavců absolvovalo dvoufázovou výuku plavání

Více

II. Brněnský DRAK. Plavecké akademie bez bariér. Ohlédnutí. za 3. závodem III. ročníku Českého poháru Motto: Není malých plavců, jsou jen malé plavky

II. Brněnský DRAK. Plavecké akademie bez bariér. Ohlédnutí. za 3. závodem III. ročníku Českého poháru Motto: Není malých plavců, jsou jen malé plavky a k c i p o ř á d a l i K O N T A K T b B a S K K O N T A K T B r n o II. Brněnský Plavecké akademie bez bariér Ohlédnutí za 3. závodem III. ročníku Českého poháru Motto: Není malých plavců, jsou jen malé

Více

IX. ročník plaveckých závodů tělesně postižených plavců. sobota 27. 3. 2010 Krytý bazén Sokolov. Motto: Není malých plavců, jsou jen malé plavky

IX. ročník plaveckých závodů tělesně postižených plavců. sobota 27. 3. 2010 Krytý bazén Sokolov. Motto: Není malých plavců, jsou jen malé plavky IX. ročník plaveckých závodů tělesně postižených plavců Motto: Není malých plavců, jsou jen malé plavky sobota 27. 3. 2010 Krytý bazén Sokolov patronem závodu je šestinásobný vítěz Velké pardubické Josef

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

XIX. Plavecká akademie bez bariér v rámci předmětu TIP Týdenní intenzivní pobyty připravila. XIX. Plavecké léto

XIX. Plavecká akademie bez bariér v rámci předmětu TIP Týdenní intenzivní pobyty připravila. XIX. Plavecké léto Plavecká akademie bez bariér v rámci předmětu TIP Týdenní intenzivní pobyty připravila. Plavecké léto Motto: Za plíce jako měchy Švandy Dudáka! Strakonice, 10. 30. 7. 2011 tři týdenní pobyty pro tělesně

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Exhibiční PRO-AM štafeta Chomutov 28. 9. 2013

Exhibiční PRO-AM štafeta Chomutov 28. 9. 2013 Exhibiční PRO-AM štafeta Chomutov 28. 9. 2013 1. Závod na 2*50 a 2*100m v.zp. se poplave na konci druhého půldne VC Chomutova, přibližně tedy v sobotu 28. 9. v cca 18.00. Závod je určen všem subjektům,

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

XVIII. Plavecké léto 11. 31. 7. 2010. Plavecká akademie bez bariér Kontaktu bb. Strakonice. v rámci předmětu TIP Týdenní intenzivní pobyty připravila

XVIII. Plavecké léto 11. 31. 7. 2010. Plavecká akademie bez bariér Kontaktu bb. Strakonice. v rámci předmětu TIP Týdenní intenzivní pobyty připravila O h l é d n u t í z a a k c í Plavecká akademie bez bariér Kontaktu bb v rámci předmětu TIP Týdenní intenzivní pobyty připravila XVIII. Plavecké léto 11. 31. 7. 2010 Strakonice Motto: Za plíce jako měchy

Více

eurowaves 2009 pohár pro všechny Evropany

eurowaves 2009 pohár pro všechny Evropany eurowaves 2009 pohár pro všechny Evropany VI. ročník mezinárodních závodů paralympijských plavců zařazený do kalendáře IPC Swimming Motto: Nejen Evropa, nejen vlny, nejen sport 5. 7. června 2009, Chomutov

Více

Plavecká akademie bez bariér

Plavecká akademie bez bariér O h l é d n u t í z a a k c í Plavecká akademie bez bariér v rámci předmětu ZIP Zkoušky individuální připravenosti uvedla XV. Mistrovství České republiky v plavání tělesně postižených HARTMANN OPEN Motto:

Více

Trojjedinečnou výroční slavnost bez bariér

Trojjedinečnou výroční slavnost bez bariér P l a v e c k á a k a d e m i e b e z b a r i é r u v á d í Trojjedinečnou výroční slavnost bez bariér XIX. Strahov Cup plavecké závody tělesně postižených XI. VNPR Vyhlášení nejlepších plavců roku XV.

Více

IX. ročník plaveckých závodů tělesně postižených plavců. sobota 27. 3. 2010 Krytý bazén Sokolov. Motto: Není malých plavců - jsou jen malé plavky!

IX. ročník plaveckých závodů tělesně postižených plavců. sobota 27. 3. 2010 Krytý bazén Sokolov. Motto: Není malých plavců - jsou jen malé plavky! O h l é d n u t í z a a k c í IX. ročník plaveckých závodů tělesně postižených plavců Motto: Není malých plavců - jsou jen malé plavky! sobota 27. 3. 2010 Krytý bazén Sokolov IX. ročníku plaveckých závodů

Více

Sportovní Gymnázium Pardubice

Sportovní Gymnázium Pardubice Sportovní Gymnázium Pardubice Sekce plavání a triatlonu Michael Phelps : Činy jsou víc než slova jak prosté. Tak pojďme jeho slova naplnit. Máte rádi sport, sportujete a chcete sportovat dál? Přijďte mezi

Více

ROČENKA LAGUNY PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Klub vodních sportů LAGUNA Nový Jičín Rok 2009

ROČENKA LAGUNY PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Klub vodních sportů LAGUNA Nový Jičín Rok 2009 2009 ROČENKA LAGUNY PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI Klub vodních sportů LAGUNA Nový Jičín Rok 2009 Klub vodních sportů LAGUNA Nový Jičín - ploutvaři Úspěchy roku 2009 Rok 2009 je z hlediska vítězství v týmových národních

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

SK KONTAKT BRNO ve spolupráci s. Plaveckou akademií bez bariér KONTAKTU bb. uvádí P R O P O Z I C E

SK KONTAKT BRNO ve spolupráci s. Plaveckou akademií bez bariér KONTAKTU bb. uvádí P R O P O Z I C E SK KONTAKT BRNO ve spolupráci s Plaveckou akademií bez bariér KONTAKTU bb uvádí pořádané z pověření Českého svazu tělesně postižených sportovců Sobota 30. 5. 2015 / Brno / Městský plavecký stadion Lužánky

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

XII. Lázně dětem. 7. - 13. 11. 2010 Lázně Kynžvart

XII. Lázně dětem. 7. - 13. 11. 2010 Lázně Kynžvart PLAVECKÉ AKADEMIE BEZ BARIÉR uvádí v rámci předmětu TIP Týdenní intenzivní pobyty pobytovou akci XII. Lázně dětem M o t t o : P ř e k r o č i t s c h o d, p ř e p l a v a t m o ř e devátý ročník a dvanáctá

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

50 let. oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích

50 let. oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích 50 let oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích U příležitosti setkání na Kolibě v Litoměřicích 10. října 2014 1 Ohlédnutí za 50 lety existence oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích-Pokraticích

Více

MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ TISKOVÁ KONFERENCE

MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ TISKOVÁ KONFERENCE MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ TISKOVÁ KONFERENCE ODDĚLENÍ ROZVOJE HOKEJE Vznik 1. 3. 2014 prioritou rozvoj hokeje v tzv. malých klubech, udržení a rozšíření členské základny, nábory nejmenších hokejistů. Vedoucím

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 "O

VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 O VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 "O pohár senátora Miroslava Krejči" 6.8.2011 Čerstvý mistr světa v kouli kategorie M 65 Pavel Fencl získal i pohár senátora za vítězství ve vrhačském

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ

VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ SPORTOVNÍ KLUB UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ POŘÁDÁ: VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ Pod záštitou primátora města Olomouce doc. Mgr.

Více

APROPO Chrpová 2a/536 736 01 Havířov-Šumbark IČO: 69206244 DIČ: CZ 69206244. registrace u MV ČR, č: vs/1-139028/ 99-R. č. účtu: 153714370/0300

APROPO Chrpová 2a/536 736 01 Havířov-Šumbark IČO: 69206244 DIČ: CZ 69206244. registrace u MV ČR, č: vs/1-139028/ 99-R. č. účtu: 153714370/0300 Výroční zpráva 2007 APROPO Chrpová 2a/536 736 01 Havířov-Šumbark IČO: 69206244 DIČ: CZ 69206244 registrace u MV ČR, č: vs/1-139028/ 99-R č. účtu: 153714370/0300 Jsme členem NRZP ČR Poslání Naše organizace

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

KRÁL FOTOGRAFIE 2007 Vzdělávací projekt, který pomáhá objevovat fotografické talenty mezi žáky 7.-9. tříd základních škol a víceletých gymnázií

KRÁL FOTOGRAFIE 2007 Vzdělávací projekt, který pomáhá objevovat fotografické talenty mezi žáky 7.-9. tříd základních škol a víceletých gymnázií KRÁL FOTOGRAFIE 2007 Vzdělávací projekt, který pomáhá objevovat fotografické talenty mezi žáky 7.-9. tříd základních škol a víceletých gymnázií Korunovace králů fotografie nejmladší fotografické generace

Více

HODNOCENÍ PŘÍPRAVY A ME ŽEN 7 S 2014/2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ PŘÍPRAVY A ME ŽEN 7 S 2014/2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ PŘÍPRAVY A ME ŽEN 7 S 2014/2015 MICHAL OUŘEDNÍK Leden, 2015 Termíny soustředění 1) Výběrové kempy 13. září Praha / 20. září Morava 2) I. Regionální kemp (4.10. Morava / 5.10. Praha) 3) II. Regionální

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína.

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína. 1953 V tomto roce vznikla při TJ Zbrojovka Vsetín sportovní škola gymnastického dorostu. Jiří Junek byl členem reprezentace dorostu a vítěz závodů v tehdejší Německé demokratické republice. Mezi další

Více

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Vážení sportovní přátelé, Dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil uplynulou soutěžní sezonu, která pro nás opět byla velmi úspěšná. Hlavně díky Vaší podpoře dosáhla

Více

Mistrovství Evropy juniorů 2011

Mistrovství Evropy juniorů 2011 Mistrovství Evropy juniorů 2011 Maďarsko Miskolc 11.-18.7.2011 6 medailí přivezl juniorský národní tým z Mistrovství Evropy juniorů v plavání s ploutvemi a distančním plavání s ploutvemi v Maďarsku. 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE

HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE KDO JSME? United Sport Partners s.r.o. je společnost zabývající se sportovním marketingem se zaměřením na beachvolejbal - na trhu jsme od r. 2005 - spolupracujeme s mezinárodní, evropskou

Více

Ohlédnutí. za slovy nepopsatelnou a strhující akcí. uvádí. v rámci předmětu TIP Týdenní intenzivní pobyty

Ohlédnutí. za slovy nepopsatelnou a strhující akcí. uvádí. v rámci předmětu TIP Týdenní intenzivní pobyty Pllavecká akademiie bez bariiér uvádí v rámci předmětu TIP Týdenní intenzivní pobyty Ohlédnutí za slovy nepopsatelnou a strhující akcí - jeden týden s 12 plavci v roce 1993, z něhož se evolucí vyvinuly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU SKFČR 2013 Vjačeslav Vinogradov

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU SKFČR 2013 Vjačeslav Vinogradov ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU SKFČR 2013 Vjačeslav Vinogradov Předseda Komise vrcholového sportu SKFČR Následující text byl určen pro delegáty Valné hromady Svazu kulturistiky a fitness České republiky, která

Více

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Závěrečná zpráva Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Grantový program Sportovního centra mládeže v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2012 Hradec Králové,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

Třikrát hradišťskou strání

Třikrát hradišťskou strání Výsledková listina 32. ročníku krosu Třikrát hradišťskou strání od roku 2000 memoriál Jana Wavoka Vodrážky Datum: 8. listopadu 2015 Místo: Plzeň, Plovárna Hradiště Počasí: neuvěřitelné teplo asi 20 C a

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku

Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku Provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o. s. v roce 2014 Jihlava, listopad 2014 Strana 1

Více

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Partneři Rock Point Překližka cup 2012 Výsledky: Kategorie H1 Májový open cup Cesta číslo 9 Cesta číslo 5 kvalifikace Finále BODY BODY 4 Cesta č.4 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha

jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha ZAČÁTEK SEZÓNY VE VELKÉM! Jarní svezení je již tradičním závodem a letos byl odstartován třetí ročník. Jako obvykle hostil 15 lodí třídy

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY juniorů, juniorek, mužů a žen ve sportovní

Více

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů)

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů) VÝHRADNÍ ZAMĚŘENÍ STICKHANDLING (technika hole) & SHOOTING (technika střelby) PROČ? Svým zaměřením unikátní v ČR Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Projekt reprezentace ČR na sezónu 2013 2014

Projekt reprezentace ČR na sezónu 2013 2014 Projekt reprezentace ČR na sezónu 2013 2014 Projekt reprezentace ČR seniorů a juniorů v dálkovém plavání na sezónu 2013 2014 má za cíl vytvořit reprezentantům vhodné podmínky pro přípravu a úspěšnou reprezentaci

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

APROPO Chrpová 536/2A 736 01 Havířov-Šumbark IČO: 69206244 DIČ: CZ 69206244. registrace u MV ČR, č: vs/1-139028/ 99-R. č. účtu: 153714370/0300

APROPO Chrpová 536/2A 736 01 Havířov-Šumbark IČO: 69206244 DIČ: CZ 69206244. registrace u MV ČR, č: vs/1-139028/ 99-R. č. účtu: 153714370/0300 2008 Výročn í zpráva APROPO Chrpová 536/2A 736 01 Havířov-Šumbark IČO: 69206244 DIČ: CZ 69206244 registrace u MV ČR, č: vs/1-139028/ 99-R č. účtu: 153714370/0300 Jsme členem NRZP ČR Poslání Naše organizace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Zpráva o činnosti Plaveckého oddílu Laguna Třebíč za rok 2013

Zpráva o činnosti Plaveckého oddílu Laguna Třebíč za rok 2013 Zpráva o činnosti Plaveckého oddílu Laguna Třebíč za rok 2013 1. Plavecký oddíl Laguna Třebíč Plavecký oddíl Laguna Třebíč v roce 2013 měl celkem 118 členů / z tohoto počtu bylo 46 aktivních plavců,kteří

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Vodní pólo Strakonice. Staňte se partnerem oddílu který hraje nejlepší vodní pólo v ČR

Vodní pólo Strakonice. Staňte se partnerem oddílu který hraje nejlepší vodní pólo v ČR Vodní pólo Strakonice Staňte se partnerem oddílu který hraje nejlepší vodní pólo v ČR Vážení sportovní přátelé, dovolte mi, abych vám touto cestou blíže představil oddíl vodního póla TJ Fezko Strakonice

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2012

Hodnocení Projektu Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2012 Hodnocení Projektu Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2012 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz Trenéři : Tomáš NETERDA I. Jiří SEIDL I. Složení skupiny : jméno a příjmení roč. kategorie I.ročník Jan PEJSKAR 98

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ číslo jméno ZUŠ míst číslo jméno ZUŠ číslo jméno ZUŠ Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva 2005. Občanské sdružení. Odyssea Tišnov

Výroční zpráva 2005. Občanské sdružení. Odyssea Tišnov Výroční zpráva 2005 Občanské sdružení Odyssea Tišnov Obsah: 1. Základní informace o sdružení 2. Úvodní slovo předsedy sdružení 3. Orgány sdružení 4. Akce sdružení v roce 2005 5. Vyúčtování příjmů a výdajů.

Více

Sportovní třídy. Český svaz triatlonu. Hodnocení činnosti za rok 2006. Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT

Sportovní třídy. Český svaz triatlonu. Hodnocení činnosti za rok 2006. Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT Sportovní třídy Českého svazu triatlonu Hodnocení činnosti za rok 2006 Zpracoval: Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT Předkládá: Český svaz triatlonu Atletická 100/2

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM)

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Adresát: VR ČSKe Atletická 100/2 160 17 Praha 6, Strahov Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Tímto podává sportovní klub karate ( dále jen SK) Kamura ryu shotokan Ústí nad Labem žádost

Více