Postavení MM Průmyslového spektra mezi konkurenty. Typický čtenář MM Průmyslového spektra. Čtenářská obec MM Průmyslového spektra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postavení MM Průmyslového spektra mezi konkurenty. Typický čtenář MM Průmyslového spektra. Čtenářská obec MM Průmyslového spektra"

Transkript

1 PRŮMYSLOVÉ Odborný strojírenský měsíčník Mediadata 2015 Proč pro prezentaci využít právě MM Průmyslové spektrum? Věrohodnost & Čtenost MM Průmyslové spektrum je nejčtenější tuzemský strojírenský časopis (zdroj: Výzkum decision-makers ve strojírenství, čtenáři v oblasti strojírenství, realizace: GfK Praha Media). Časopis má velký podíl loajálních čtenářů jsou to často ředitelé firem nebo řídicí pracovníci přímo podřízení řediteli. Mezi technickými řediteli průmyslových firem je MM Průmyslové spektrum nejčtenější časopis s technickou problematikou. Cílenost Jednotlivá tematicky zaměřená vydání jsou mailingovým způsobem rozeslána uživatelům daných produktů podle nomenklaturně rozčleněné distribuční množiny z vlastní databáze, vytvářené a pěčlivě spravované v průběhu téměř 20leté historie časopisu. Odbornost Praktici a akademici té nejvyšší úrovně publikují v MM. Jejich čláky jsou editovány redaktory se vzděláním a praxí ve strojírenství. Čtenáři jsou ve velké míře ceněny speciální monotematické publikace, které vycházejí pod značkou MM Speciál. Od r jsou také nově vydávány tematicky zaměřené, odborně-komerční přílohy, které takto koncipované představují průřezovou formou ucelený přehled současné úrovně daných oborů a předkládají nabídku firem, jenž v příslušné komoditě hrají prim. Vysoce ceněným vědeckým titulem je MM Science Journal, který vychází 4x ročně ve zkrácené verzi jako příloha časopisu MM Průmyslové spektrum. Jedná se o vědecký recenzovaný časopis se zaměřením zejména na oblast aplikované teorie a metodiky konstruování, částí mechanismů strojů, konstrukce výrobních strojů (zejména obráběcích), automatizace, robotechniky a managementu inovací a rizik. Aktuálnost Internetový portál všech strojařů nabízí denně aktuální odborné zpravodajství ze strojírenství, aktuální rubriku Očima redakce, plné verze článků z tištěné podoby, přímé kontakty na autory, archiv článků od roku Průměrně evidujeme jedinečných přístupů denně. Portál se specializuje na strojírenský software, portál je určen konstruktérům a uživatelům CNC obráběcích strojů. Světovost Časopisy MM vycházejí celkem ve dvanácti zemích světa. Prezentujte svoji firmu na perspektivních světových trzích prostřednictvím našeho vydavatelství. Nová média Od r vydáváme tabletovou verzi časopisu MM Průmyslové spektrum. Jedná se o první, skutečně interaktivní časopis o strojírenství pro Českou republiku a Slovensko. Aplikace pro tablety a smartphony je zdarma ke stažení na Google Play nebo v App Store. MM Průmyslové spektrum má svůj profil také na Facebooku. Staňte se fanouškem časopisu a získávejte aktuální informace ze světa strojírenství prostřednictvím sociální sítě.

2 PRŮMYSLOVÉ Typický čtenář MM Průmyslového spektra muž, manažer s VŠ vzděláním technického směru; často se podílí na rozhodování; pracuje ve společnosti do 100 zaměstnanců, která 50% a více produkce exportuje; 46 % čtenářů čte MM Průmyslové spektrum pravidelně. Čtenářská obec MM Průmyslového spektra Jedno vydání časopisu MM Průmyslové spektrum přečte v průměru více než 22 tisíc strojařů s rozhodovacími pravomocemi. Časopis má velký podíl loajálních čtenářů. V převážné míře jsou to ředitelé firem (generální, obchodní, techničtí) nebo řídicí pracovníci přímo podřízení řediteli (57 %). Mají podřízené pracovníky, 51 % z nich má 15 a více podřízených pracovníků. Rozhodují sami nebo se na rozhodovacích procesech výrazně podílejí (69 %). Pracují často ve firmách zaměřených na výrobu, zpracování, povrchové úpravy kovů a výrobu kovodělných produktů. Pětina firem má objem investic vyšší než 20 mil. Kč. Jednu třetinu představují podniky s obratem nad 200 mil. Kč. Většinu tvoří podniky s domácím, soukromým nebo zahraničním kapitálem (89 %). Více než polovinu tvoří společnosti s ručením omezeným (62 %). Čtenáři jsou nejčastěji muži (77 %). Jsou vysokoškoláci (63 %). Mají vzdělání technického zaměření (68 %). Často jsou na pracovní pozici manažer či vedoucí řídicí pracovník (59 %). Postavení MM Průmyslového spektra mezi konkurenty Do kvantitativně-kvalitativní části výzkumu agentury GfK Praha týkající se čtenosti a preference odborných časopisů a jejich internetových stránek byly zahrnuty následující tituly: Automa, Automatizace, Kovoinzert, MM Průmyslové spektrum, Strojárstvo/Strojírenství, Technik, Technika a trh, Technický týdeník. MM Průmyslové spektrum bylo vyhodnocemo nejčtenějším tuzemským strojírenským měsíčníkem. Čtenáři u MM oceňují zejména odbornost příspěvků, tematickou zaměřenost, grafickou úroveň a její přehlednost. Mezi technickými řediteli je MM Průmyslové spektrum nejčtenější časopis s technickou problematikou. MM Průmyslové spektrum je nejčtenějším časopisem s technickou problematikou mezi řídicími pracovníky podniků s nejvyšším obratem (nad 200 mil. Kč), alespoň občas jej čte 44 % z nich. V jakých oborech pracují čtenáři MM? 26 % Technologie obrábění, kovovýroba 20 % Ostatní strojírenské technologie (svařování, tváření, PÚ,...) 15 % Automatizace a elektrotechnika 9 % Logistika a doprava 8 % Zpracování plastů a pryže, chemický průmysl 7 % Věda a výzkum, technické školství 5 % Automobilový průmysl, konstrukce 5 % Energetika 3 % Přesné strojírenství, měření 2 % Ostatní průmysl Ověření věrohodnosti a čtenosti časopisu jsme svěřili renomované nezávislé agentuře GfK Praha. Naše tvrzení mají reálný základ! Výzkum Decision-makers ve strojírenství, čtenáři v oblasti strojírenství Realizace: GfK Praha Media Hlavní cíl výzkumu: informační přehled o cílové skupině lidí s rozhodovacími pravomocemi pracujících ve strojírenství

3 Direct-mailingová distribuční množina MM Průmyslového spektra v roce 2015 (Česká republika + Slovensko) Cílová skupina čtenářů uživatelé daných produktů, obory předmětu zájmu Číslo a termín vydání 1, 2/ / / / / ,8/ / / / / Hutnictví/slévárenství Technologie tváření Zpracování plastů/pryže Zpracování skla/keramiky Obráběcí stroje a technologie Nástroje pro obrábění/řezné materiály Nekonvenční technologie Energetika/energetické strojírenství Technologie spojování/dělení materiálů Spojovací komponenty (šrouby, matky, ) Montáže/kompletace Metrologie/kontrola jakosti Materiály konstrukční kovové Materiály konstrukční nekovové Technologie povrchových úprav Renovace Čerpadla/armatury/doprava tekutin Hydraulika/hydraulické prvky Vzduchotechnika/klimatizace Pneumatické prvky Elektrotechnika a regulace Převody/pohony/ložiska/spojky Automatizace/regulace CAD/CAM/CAE/CIM Logistika/manipulační/dopravní technika Ekologie Výzkum/vývoj Zpracování dřeva Průmyslové kapaliny Informační technologie/e-business Měření ve strojírenství Financování strojírenské výroby Exportní příležitosti Automobilový průmysl, subdodavatelé Biomedicínské inženýrství Management a řízení Státní správa, povinné výtisky VIP čtenáři topmanagement, předplatitelé Vysoké školy strojní (Praha, Brno, Plzeň, Liberec, Ostrava, Zlín) Redakční potřeba (veletrhy, semináře, akvizice) Distribuce do zahraničí (skrze mutace MM) Z tištěného nákladu je průměrně 5 10 % distribuováno na slovenský trh, databáze obsahuje více než aktuálních kontaktů, stav je k 15. říjnu 2014 Pozice čtenáře ve firmě je ve škále jak od zaměstnance tak především přes odborného ředitele až po topmanagement. Další distribuce MM Průmyslového spektra na veletrzích, konferencích, odborných seminářích; prostřednictvím zahraničních redakcí MM a jejich účasti na zahraničních veletrzích a odborných konferencích; prostřednictvím Svazu strojírenské technologie a jeho účasti na zahraničních strojírenských veletrzích. distribuční stojany umístěné v prostorách managementu vybraných firem, institucí, asociací, děkanátů vysokých škol, atd.

4 STROJÍRENSTVÍ NA DOSAH MM Tablet tabletová verze časopisu MM Průmyslové spektrum Od roku 2014 vydáváme i tabletovou verzi časopisu MM Průmyslové spektrum. Jedná se o první, skutečně interaktivní časopis o strojírenství pro Českou republiku a Slovensko. MM Tablet reflektuje nejmodernější trendy a směry publikační činnosti a zároveň tak reaguje na neustálý technologický vývoj v mobilních zařízeních, stejně jako na přání a zvyky uživatelů těchto zařízení. MM Tablet vhodně doplňuje tištěnou verzi MM Průmyslového spektra, přináší rozšířené obrazové reportáže a zcela jedinečné materiály určené pro prohlížení v chytrých mobilních zařízeních. Aplikace pro tablety a smartphony je zdarma ke stažení na Google Play a v App Store. Vědecký časopis indexovaný v renomované citační databázi MM Science Journal je vědecký časopis indexovaný v renomované citační databázi Scopus a v citační databázi Ebsco. Titul je vydáván od roku 2008 v anglickém jazyce a publikování v něm, je hodnoceno RIV body. Nyní tak můžete číst MM Průmyslové spektrum a dozvědět se nejnovější informace z českého, ale i světového strojírenství, v jednom zařízení, které máte vždy po ruce. Aplikace je optimalizována pro systémy ios a Android a je k dispozici nejen pro tablety, ale také pro chytré dotykové telefony. Výhodou publikovaných článků a reportáží je prakticky jejich neomezená prostorová velikost a velké množství doprovodných materiálů obrazových fotogalerií, sdílených videí, možných zvukových doprovodů, prohlížení 3D objektů a celková atraktivnost příspěvků. Smyslem tabletové verze časopisu je oslovení mladých lidí populární formou a přiblížení technických věd novou moderní publikační cestou. Tato forma je vhodná i pro komerční využití a firemní prezentace ve spojení text, foto, video, internet. Pro individuální nabídky kontaktujte oddělení inzerce. Zaměření časopisu Oblast aplikovaného výzkumu, teorie a metodika konstruování (Design Science), konstrukce částí a mechanismů strojů, konstrukce výrobních strojů (zejména obráběcích), automatizace, robototechnika a management inovací a rizik. Forma publikace Zkrácená forma příspěvků vychází jako tištěná příloha časopisu MM Průmyslové spektrum, plné verze příspěvků jsou dostupné on-line na webu Periodicita časopisu 4x ročně (viz. tematický plán na 5. straně) Cíle Naším hlavním cílem v dalších letech je získání co nejvyšší hodnoty indexu (SJR) a zařazení do databáze Web of Science. Od roku 2015 se bude udílet Cena Inženýrské akademie ČR nejlepšímu vědeckému článku otištěnému v MM Science Journalu a bude předána na slavnostním večeru v Betlémské kapli. Administrativní poplatek Za každý příspěvek, který je přijat do publikačního procesu, je autorovi (autorům) účtován poplatek ve výši Kč (350 EUR) na pokrytí nákladů spojených s přípravou článku (recenze, grafické zpracování, administrace je internetový portál, kde jsou prezentovány výsledky vědecké práce nejen českých a slovenských akademických pracoviš a jejich aplikace do výrobní sféry. Díky zahraničnímu složení Editorial Board se čtenáři seznámí s pracemi z celého světa. Stěžejním tématem vědeckých recenzovaných článků je konstrukce výrobních zařízení v kombinaci se strojírenskými technologiemi.

5 MM PUBLISHING S. R. O. PRŮMYSLOVÉ Odborné publikace Čtenáři jsou ve velké míře ceněny speciální monotematické publikace, které vycházejí pod značkou MM Speciál. Doposud jsme vydali tyto speciální odborné publikace Vysokorychlostní obrábění, Moderní řezné nástroje a nástrojové materiály, Konstrukce CNC obráběcích strojů, Materiály pro řezné nástroje, Management rizik v konstrukci výrobních strojů a Konstrukce CNC obráběcích strojů (rozšířené vydání). V roce 2014 bylo na trh uvedeno další rozšířené a aktualizované vydání publikace Konstrukce CNC obráběcích strojů III a dále ilustrovaná knížečka věnovaná zásadám, jak řídit podřízené. Tipy na přípravu odborného článku Vážení spolupracovníci, dopisovatelé, zde si dovolujeme načrtnout několik tipů, které doporučujeme k přečtení, než se pustíte do psaní článku pro časopis MM Průmyslové spektrum. 1. Zajímavý název článku Název přitáhne pozornost čtenáře při jeho rozhodování, zda se má do článku začíst, nebo listovat dále (nepoužitelný název je třeba Jedinečná světová novinka společnosti ABeCeDe z naší novinářské praxe vyplývá, že takový název článku čtenáře zcela určitě odradí a zároveň ani uvedení názvu firmy do nadpisu článku není přípustné; naproti tomu krátký a výstižný název typu např. Snížení nákladů při obrábění nebo Nové trendy v metrologii vám zvýší pravděpodobnost přečtení článku). 2. Přesná a stručná charakteristika článku Druhým bodem je přesná a krátká charakteristika článku (tedy toho, co chcete čtenářům sdělit), aby se v čase, který mají na zkoumání úvodních anotací, co nejrychleji orientovali (děsivým příkladem budiž styl, kdy popíšete firmu, vyjmenujete všechny její pobočky, přidáte certifikace ČSN, EN, ISO apod. v několika sáhodlouhých odstavcích, místo toho, abyste dvěma až třemi větami řekli to, čím chcete čtenáře ke článku přitáhnout). Pamatujte, že hned po nadpisu jde o nejdůležitější část článku! Odborně-komerční tematicky zaměřené přílohy V r se redakce rozhodla rozšířit stávající sérii již tradičně vydávaných tematicky zaměřených odborně-komerčních příloh, vylepšit jejich zpracování a systém distribuce. Takto koncipované přílohy představují průřezovou formou ucelený přehled současné úrovně oboru a předkládají nabídku nejvýznamnějších firem v dané komoditě. Přílohy jsou zaštítěny a zpracovávány ve spolupráci s autoritami v oboru profesními svazy, oborovými asociacemi, klastry, akademickými pracovišti či všeobecně uznávanými odborníky. Firmám z jednotlivých oborů nabízíme možnost účastnit se svojí prezentací v těchto speciálních přílohách za výhodnějších podmínek oproti klasické publikaci a inzerci uvnitř standardního vydání časopisu MM Průmyslové spektrum. Výhodou účasti ve vydání je participace v uceleném úzce oborově zaměřeném materiálu, spolupráce na něm s uznávanou autoritou a dalšími významnými firmami v oboru, zvýhodněné cenové podmínky prezentace, následné využití publikace pro další marketingové účely, kvalitní cílená distribuce s nejčtenějším tuzemským strojírenským časopisem. Všechny přílohy jsou také v elektronické podobě ke stažení na oborových strojírenských portálech, které spravuje vydavatelství MM publishing. Na stránkách časopisu mají již tradičně své místo i roční tematicky zaměřené seriály, např. formou kulatých stolů o proexportní politice či využití strukturálních fondů z EU. Všechny tyto počiny podtrhují vysokou odbornou úroveň titulů vydavatelství MM publishing. 3. Prezentace produktu, nikoli firmy Pokud se vám podařilo čtenáře získat k samotnému čtení článku, máte již napůl vyhráno. Neztra te šanci! Zaměřte se na odborný popis daného výrobku či technologie, jeho výhod a použití v praxi. Garantujeme vám, že pokud článek začnete rozvláčným stylem, že vaše firma XYZ je největší, nejnepostradatelnější, nejlepší ve svém oboru, a budete pokračovat v tomto duchu, předchozí vaše snaha přišla vniveč a čtenář otáčí stránku Závěrečné shrnutí článku Není na škodu, ba naopak, na konci článku shrnout stručnými a jasnými slovy nejdůležitější informace z článku, které chcete, aby čtenáři zůstaly v povědomí. 5. Doprovodné materiály (obrázky, schémata, grafy) Kvalitní obrázek či graf řekne více než dlouhý text. Řez strojem či odkrytovaný stroj podá více informací a čtenářovy oči na něm spočinou delší dobu než na stroji zahaleném v sebekrásnějším plechovém designu. Prosíme nevkládejte grafické objekty do textu článku, nechte je v samostatných grafických souborech (jpg, tiff, bmp atd.). To je několik informací, které by vám měly pomoci při sestavování příspěvku do technického titulu MM Průmyslové spektrum. Vězte, že vaše snaha bude čtenáři, vašimi potenciálními zákazníky, odměněna ve zvýšené čtenosti článku. Naši odborní redaktoři následně článek zeditují podle redakčních zvyklostí. Rozsah článku: do znaků (vč. mezer) + max. 4 grafické subjekty

6 PRŮMYSLOVÉ Ceník inzerce Bonus Příplatky On-line Burza Při objednávce plošné inzerce od formátu 1/4 strany při opakování min. 3x, získáváte ke každému objednanému inzerátu zdarma plochu 46 x 50 mm v rubrice MM Burza. A 1/1 B 1/1 C 1/2 D 1/2 E 1/3 F 1/3 G 1/4 H 1/4 I 1/6 J 1/6 K 1/8 cena (Kč) Čistý rozměr (mm) Čistý rozměr na spad (mm) Čistý rozměr na spad + ořez (mm) Obálka (otevírací dvoustrana) 2/ x x x 303 Obálka (2. strana) Obálka (3. strana) 1/ x x x 303 Obálka (4. strana) A x x x 303 1/1 B x x x 303 C 1/2 88 x x x D 1/2 180 x x x 163 E 1/3 58 x x x F 1/3 180 x x x 113 G 1/4 88 x x x H 1/4 180 x x x 95 Za umístění na stránku zvolenou inzerentem účtujeme 10 % ze základní ceny. Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %). Změna cen vyhrazena. Storno poplatky při zrušení inzerce: Po uzávěrce tiskových předloh účtujeme 100 % ze základní ceny. Za pozdní dodání podkladů budou účtovány vícenáklady až do výše 15 % ceny inzerátu. On-line prezentace na a Pro individuální nabídky kontaktujte oddělení inzerce. Chcete koupit nebo odprodat nové či použité stroje, nástroje, zařízení? Chybí vám náhradní díly? Zatěžují váš sklad nadbytečné zásoby materiálu? Nejsou vaše výrobní kapacity využity na 100 %? Chcete nabídnout či naopak najít volné skladovací prostory? Nabízíte výrobu speciálních produktů v malých sériích? Provádíte odborné kurzy a školení? Hledáte zaměstnance, nebo chcete nabídnout své schopnosti a zkušenosti? Dejte o sobě vědět inzerujte aktuální nabídky a poptávky v rubrice MM Burza (součást MM Průmyslového spektra). Cena za inzerci v rubrice MM Burza je 35 Kč/1 mm sloupce (šíře 46 mm), nejmenší formát v MM Burze je 46 x 50 nebo 94 x 25 mm. černobílý/jednobarevný inzerát 46 x 50 mm barevný inzerát 46 x 50 mm černobílý/jednobarevný inzerát 94 x 25 mm barevný inzerát 94 x 25 mm Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na Kč (+ DPH) Kč (+ DPH) Kč (+ DPH) Kč (+ DPH) I 1/6 118 x x x J 1/6 180 x x x 71 K 1/ x x x 95 slevy za opakování Celostránkové inzeráty 3x = 7 % 5x = 10 % 7x = 15 % 10x = 20 % Necelostránkové inzeráty 3x = 5 % 5x = 7 % 7x = 10 % 10x = 15 %

7 Tematický plán na rok 2015 Číslo vydání Termín vydání Termín odevzdání článků a inzertních podkladů do redakce 1, , Inzertní možnosti v zahraničních vydáních časopisu MM Téma vydání Odborně-komerční tematické přílohy Veletrhy, výstavy a konference Technologie tváření a dělení materiálu (za studena) Slévárenství Metalurgie Automatizace výrobních systémů ve strojírenské výrobě Měření ve strojírenství Lineární technika, odměřování Servis a údržba výrobních provozů Zabezpečení jakosti výroby Maziva, technické oleje a řezné kapaliny Nové trendy v PVD a CVD povlakování Řezné nástroje v třískovém obrábění Progresivní materiály ve s trojírens t ví Nové technologie a stroje v třískovém obrábění CNC řízení Pohony ve strojírenství převody, ložiska a spojky Čerpadla Kompresory 1. veletržní vydání: Speciální vydání zaměřené na technologii obrábění při příležitosti MSV Brno Financování strojírenské výroby 2. veletržní vydání: Vydání zaměřené na novinky na MSV v Brně EMO Milano novinky a trendy Ekodesign v konstrukci a následném provozu výrobních zařízení (obrábění, tváření ) Technologie, stroje a řezné nástroje v obrábění Komponenty obráběcích strojů Nekonvenční technologie obrábění Technologie spojování a dělení materiálu Výrobní sortiment čl. podniků SST na rok 2015 Plasty high-tech technologie, materiály, formy MM Science Journal (March Issue) Štíhlá výroba a logistika ve strojírenských výrobních provozech Trendy v technologii slévárenství a zpracování odlitků MM Science Journal (June Issue) Pneumatické a hydraulické prvky Účast členských podniků svazu SST a platformy TPSVT na MSV 2015 MM Science Journal (October Issue) Strojírenský software, CAx technologie, aplikace pro mobilní zařízení Trendy v technologii povrchových úprav MM Science Journal (December Issue) Pozn.: Celým ročníkem časopisu se prolínají témata související se strojírenskou výrobou, zejména obrábění, obráběcí stroje, nástroje, materiály, technologie, počítačem podporované projektování, průmyslový design, apod. Od roku 2014 rozšiřujeme stávající sérii již tradičně vydávaných, tematicky zaměřených odborně-komerčních příloh s vylepšeným zpracováním a systémem distribuce. Přílohy jsou zaštítěny a zpracovávány ve spolupráci s autoritami v oboru a představují tak průřezovou formou ucelený přehled jeho současné úrovně. Amper 2015 ( ) Hannover Messe ( ) FOR Industry ( ) MSV Nitra ( ) Gifa, Newcast, Metec Düsseldorf ( ) MSV Brno ( ) MSV Brno ( ) EMO Milano ( ) Inzerujte prostřednictvím našeho inzertního oddělení v zahraničních vydáních MM. Zajistíme vám kompletní realizaci. Časopis vychází v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Ma arsku, Polsku, Slovensku, Turecku, Číně, Thajsku, Ukrajině a Indii. Detailnější informace o jednotlivých mutacích naleznete na v sekci Vše o časopisu MM ve světě. Na německém trhu naleznete pod hlavičkou MM rovněž dobře etablovaný, oborově zaměřený titul MM Logistik, na čínském pak MM Plastic. MM ( MaschinenMarkt ) je značka kvality s více než 120letou tradicí. Vychází v řadě dalších zemí Evropy a Asie, zaujal vedoucí postavení na evropském trhu a kompletně pokrývá asijské průmyslové oblasti. České MM Průmyslové spektrum úzce spolupracuje s partnerskými časopisy a umožňuje tak propagaci českých firem po celém světě. Vydavatelství MM publishing, s. r. o. vlastní licenci značky MM pro Českou republiku a Slovensko, to však neznamená, že jsme překladem německého vydání. Zaměřujeme se hlavně na firmy operující na těchto dvou trzích. Do slovenských strojírenských firem je distribuováno průměrně 5 % 10 % nákladu časopisu. Prostřednictvím české redakce můžete inzerovat ve všech partnerských časopisech MM, kombinovat objemy inzerce a dosánout tak výraznějších slev. Spolupracujeme také s redakcemi strojírenských časopisů i v zemích, kde zahraniční MM nevycházejí a i zde jsme schopni vám zprostředkovat kvalitní prezentaci. Jedná se zejména o Brazílii, Indonésii či Rusko. Pro individuální nabídky kontaktujte oddělení inzerce.

8 PRŮMYSLOVÉ MM PUBLISHING S. R. O. je určeno střednímu a vyššímu managementu podniků, konstruktérům a technologům, dovozcům a vývozcům, pracovníkům výzkumu a vývoje, učitelům a studentům vysokých a středních odborných škol; mediálně podporuje a spolupořádá celou řadu veletrhů, odborných konferencí a seminářů; vydává speciální, monotematické publikace; iniciuje udílení Zlaté medaile MSV za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy, oceněné uvádí do Síně slávy našich strojařů; Úzce spolupracuje s odbornými svazy a asociacemi, agenturami pro podporu podnikání a exportu a dalšími; podporuje technické školství měsíčně je vybraným pracovištím vysokých a vyšších technických škol zasíláno na 700 výtisků časopisu; je platformou komunikace mezi základním a aplikovaným výzkumem a výrobní sférou. V roce 2015, shodně jako v roce předešlém, je MM Průmyslové spektrum tištěno v průměrném měsíčním nákladu výtisků, což při čtenosti 2,5 osoby/výtisk představuje daným vydáním jedinečné oslovení přes čtenářů. Všechny články v html verzi se nacházejí také na internetové adrese která v roce 2014 dosahovala průměrné měsíční návštěvnosti jedinečných přístupů. Z tištěného nákladu je průměrně 5 % 10 % distribuováno na slovenský trh. Vydavatelství odborných technických titulů, monotematických publikací a účelových tiskovin, působící na našem trhu od r Za dobu svého působení si vydobylo pevnou pozici mezi odbornými vydavatelstvími a měsíčník MM Průmyslové spektrum se stal nejčtenějším tuzemským strojírenským časopisem. Zejména pro svoji obsahovou kvalitu jsou také velmi ceněny odborné publikace, které jsou vydávány ve spolupráci s experty z daných strojírenských oborů. Stejně tak účelové strojírenské publikace (sborníky konferencí, průvodce oficiálních veletržních účastí ČR, firemní zpravodaje a katalogy a další firemní a institucionální tiskoviny), materiály a průvodce pro státní správu a oborové svazy. Členové redakce jsou účastni v celé řadě hodnotitelských orgánů výzkumných programů, poradenských a konzultačních skupin, hodnotitelských komisí jako například v Technologické agentuře ČR, MPO ČR, Inženýrské akademii ČR, České konferenci rektorů, sdružení strojních fakult SESIA, Průmyslové radě FS VŠB-TU Ostrava, Veletrzích Brno a další. Periodicita 10x ročně Cena výtisku Prodejní cena: 75 Kč, roční předplatné: 680 Kč, půlroční předplatné: 365 Kč, roční předplatné pro školy: 520 Kč Elektronická verze časopisu (ve formátu PDF) v on-line trafice Publero.com: 50 Kč Kontakt MM publishing, s. r. o., Přípotoční 1519/10a, Praha 10 tel.: , fax: , Jednatelka Ing. Dana Dvořáková, tel.: , Tajemnice redakce, podpora distribuce, internet Bc. Gabriela Jedličková, tel.: , , Manažer nových projektů a inzerce, internet, MM Tablet Pavel Růžička, tel.: , , Marketing, MM Science Journal, MM Tablet, podpora distribuce Zuzana Židlická, tel.: , , Redakce Ing. Roman Dvořák (šéfredaktor), tel.: , Ing. Pavel Marek, tel.: , Ing. Eva Buzková, tel.: , Grafické oddělení Petr Židlický, tel.: , Kromě výše uvedené činnosti, spravuje vydavatelství také čtyři oborové strojírenské portály. všeobecný strojírenský portál, odborné strojírenské zpravodajství, novinky ze světa strojírenství, elektronická verze časopisu MM Průmyslové spektrum, archiv článků, nomenklaturně členěné články, vyhledávání podle klíčových slov atd. specializovaný portál určený zejména konstruktérům CNC obráběcích strojů, prezentace firem z oboru výrobců obráběcích strojů a dodavatelů komponent, diskusní fóra, která slouží jako komunikační platforma pro řešení problémů při konstruování specializovaný portál věnovaný strojařskému softwaru, tematické články, ukázky a demoverze programů, prezentace firem a další internetový portál, kde jsou prezentovány výsledky vědecké práce nejen českých a slovenských akademických pracoviš a jejich aplikace do výrobní sféry. Díky zahraničnímu složení Editorial Board se čtenáři seznámí s pracemi z celého světa. Stěžejním tématem vědeckých recenzovaných článků je konstrukce výrobních zařízení v kombinaci se strojírenskými technologiemi.

Proč pro prezentaci využít právě MM Průmyslové spektrum? Rozdáváme ty nejvyšší karty! Věrohodnost & čtenost

Proč pro prezentaci využít právě MM Průmyslové spektrum? Rozdáváme ty nejvyšší karty! Věrohodnost & čtenost Proč pro prezentaci využít právě MM Průmyslové spektrum? Rozdáváme ty nejvyšší karty! Věrohodnost & čtenost Průmyslové spektrum je nejčtenější tuzemský strojírenský časopis (zdroj: Výzkum decision-makers

Více

Představení tištěných médií

Představení tištěných médií Představení tištěných médií Exkluzivně světem golfu S přehledem ve světě podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Technologie pro inovaci Měsíčník Golf vychází od roku 1993 a zaměřuje se na informace

Více

časopisy vydavatelství CCB

časopisy vydavatelství CCB časopisy vydavatelství CCB Exkluzivně světem golfu Golf je exkluzivní golfový měsíčník, první na domácím trhu. Zaměřuje se na informace o domácím i světovém golfu, uvádí původní reportáže, rozhovory a

Více

časopisy vydavatelství CCB

časopisy vydavatelství CCB časopisy vydavatelství CCB Exkluzivně světem golfu Golf je exkluzivní golfový měsíčník, první na domácím trhu. Zaměřuje se na informace o domácím i světovém golfu, uvádí původní reportáže, rozhovory a

Více

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU Obsah Úvodní slovo.................................................................................................................... 1 1. Je veletrh správnou volbou?......................................................................................

Více

MEDIAKIT. pro správné čtenáře

MEDIAKIT. pro správné čtenáře MEDIAKIT 2014 Správné informace pro správné čtenáře Vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych vám prostřednictvím této brožury představil portfolio Vydavatelství Nová média, s. r. o., které se zabývá

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

SPEKTRUM 09 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 09 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 09 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Co se zlatou medailí z Londýna a co ze strojírenského veletrhu?................................................. Sněm a India show na MSV

Více

Jaká je budoucnost českého strojírenství? více na str. 3 6 MARKETINGOVÁ. podzim 14. Nová evropská pravidla ve výzkumu Problémy s daňovým odečtem VaV

Jaká je budoucnost českého strojírenství? více na str. 3 6 MARKETINGOVÁ. podzim 14. Nová evropská pravidla ve výzkumu Problémy s daňovým odečtem VaV podzim 14 Vydává Asociace výzkumných organizací. Vychází čtvrtletně a je k dispozici online na www.avo.cz. 06 Jaká je budoucnost českého strojírenství? více na str. 3 Nová evropská pravidla ve výzkumu

Více

PROFIT profil týdeníku, rubriky

PROFIT profil týdeníku, rubriky MEDIAKIT 2010 platný od 1. 1. 2010 PROFIT profil týdeníku, rubriky PROFIT podnikatelský týdeník pro majitele menších a středních firem Podnikatelský týdeník PROFIT, týdeník pro majitele a jednatele firem,

Více

leden - únor 2014 listopad-prosinec 2012 Klienti BIC Plzeň získali téměř 265 milionů korun z Operačního programu Podnikání a inovace V období 2007 2013 byl největší objem prostředků na podporu podnikání

Více

Strojírenství má v Číně budoucnost /str. 24/ Rozhovor s Arslanem Sanirem, generálním sekretářem MIB /str. 18/ Veletrh CMMT /str.

Strojírenství má v Číně budoucnost /str. 24/ Rozhovor s Arslanem Sanirem, generálním sekretářem MIB /str. 18/ Veletrh CMMT /str. Časopis svazu strojírenské technologie Svět strojírenské techniky červen 2012 www.sst.cz Strojírenství má v Číně budoucnost /str. 24/ Rozhovor s Arslanem Sanirem, generálním sekretářem MIB /str. 18/ Veletrh

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

e-zpravodaj 2/2014 Den dřevostaveb 2014 v centru vzorových domů EDEN 3000 Nové vzdělávací kurzy EdUR v Praze

e-zpravodaj 2/2014 Den dřevostaveb 2014 v centru vzorových domů EDEN 3000 Nové vzdělávací kurzy EdUR v Praze Den dřevostaveb 2014 v centru vzorových domů EDEN 3000 Nové vzdělávací kurzy EdUR v Praze Připravujeme miniveletrh pracovních příležitostí... než začnete stavět!!! Obsah Úvodník 3 Novinky Nový vystavovatel

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE V PRŮMYSLOVÉ

Více

Strojírenské technologie jsou sexy

Strojírenské technologie jsou sexy Ročník 17 (8/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Strojírenské technologie jsou sexy Podnikatelské mise HK ČR do zahraničí zažívají rekordní rok Patří strojaři do starého železa? Tato otázka, pro někoho možná

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Rozhodně jsme úspěšní, míní Ing. Michal Macháček, vedoucí marketingu a propagace TOS Varnsdorf a.s.

Rozhodně jsme úspěšní, míní Ing. Michal Macháček, vedoucí marketingu a propagace TOS Varnsdorf a.s. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Rozhodně jsme úspěšní, míní Ing. Michal Macháček, vedoucí marketingu a propagace

Více

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s.

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. 2010 SVĚT MOTORŮ Chcete oslovit ty, kteří se rozhodují nad koupí aut a produktů s nimi spojených? Pak musíte sáhnout po Světu motorů, nejpopulárnějším

Více

Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracováno ke dni 23. 10. 2014.

Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracováno ke dni 23. 10. 2014. 1 Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu K2/KV2 Diseminace výstupů vědeckých projektů na republikové a mezinárodní úrovni v přírodních a technických vědách byl vytvořen v rámci projektu Poznej tajemství

Více

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou Export a podpora státu záchrana

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Návrh internetového obchodu pro společnost AVEX TRADE, spol. s r. o. Adéla Reptová

Návrh internetového obchodu pro společnost AVEX TRADE, spol. s r. o. Adéla Reptová Návrh internetového obchodu pro společnost AVEX TRADE, spol. s r. o. Adéla Reptová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce,

Více

3D: Doplnění možností aditivní výroby

3D: Doplnění možností aditivní výroby 16 Bezpečnost ve firmě 30 Celková efektivita zařízení 54 Plánování v logistice ISSN 1803-4535 Březen 2015 Číslo 1 (44) Ročník VIII 3D: Doplnění možností aditivní výroby Technologie umožňuje použití nových

Více

Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere

Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Zuzana Švarcová Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Analýza marketingových nástrojů společnosti KS-program Analysis of marketing tools of KS-program

Analýza marketingových nástrojů společnosti KS-program Analysis of marketing tools of KS-program MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. Lukáš Novotný Analýza marketingových nástrojů společnosti KS-program Analysis of marketing tools of KS-program Bakalářská práce Vedoucí práce Mgr. Bc. Irena Kovačičinová

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4.

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12 4. Studenti 18 5. Absolventi 21 6. Zájem o studium 23 7. Akademičtí pracovníci 26

Více