Odborný seminář Protherm 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný seminář Protherm 2014"

Transkript

1 Odborný seminář Protherm 2014 Novinky v legislativě oboru technických zařízení budov v roce 2013 Karel Kabele Miroslav Urban Stanislav Frolík Michal Kabrhel Daniel Adamovský Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze

2 2 Obsah prezentace HODNOCENÍ BUDOV Energetická náročnost budov Vyhláška č. 78/2013 Sb. Vyhláška o energetických specialistech č.118/2013 Sb. NAVRHOVÁNÍ BUDOV Větrání bytů a rodinných domů TPG Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách TRENDY UCEEB 2

3 3 Energetická náročnost budov

4 4 Legislativa v souvislosti s certifikací budov od Směrnice 2010/31/ES o energetické náročnosti budov (EPBDII) Základní požadavky směrnice vedou k novelizaci zákonů a vyhlášek Novela zákona 406/2000 Sb., nutné k 1. lednu 2009 zavést požadavky směrnice Novela zákona 406/2000 Sb., - změnové znění: zákon č. 318/2012 Sb., Vyhláška č. 78/2013 Sb. Účinnost prováděcího předpisu

5 Prováděcí vyhlášky k Zákonu 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění č. 318/2012 Sb. 5 Vyhláška o energetické náročnosti budov 78/2013 Sb. ( ) Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 194/2013 Sb.( ) Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 193/2013 Sb.( ) Vyhláška o energetickém auditu a posudku 480/2012 Sb. ( ) Vyhláška o energetických specialistech č.118/2013 Sb. ( ) Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě TNI elektřiny Energetická a tepelné energie náročnost 441/2012 budov typické Sb. ( ) hodnoty pro výpočet (04/2013)

6 Energetická náročnost budov 6 Systémová hranice OZE noze Primární energie Obnovitelná Neobnovitelná Solární zisky Prostup Infiltrace větrání Denní osvětlení Vnitřní zisky Požadovaný stav vnitřního prostředí (teplota, vlhkost, kvalita vzduchu, osvětlení) Teplá voda Vytápění Chlazení Větrání Osvětlení Teplá voda TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOV Teplo Chlad Elektřina ZDROJE noze OZE Potřeba energie Ztráty tech.systémů Vypočtená spotřeba energie Pomocné energie Dodaná energie

7 7 vyhláška 78/2013 Sb. - hodnocení Hodnocení ENB probíhá na základě referenční budovy Výpočet ENB Výpočet ENB Referenční budova je: výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typem typického užívání jako hodnocená budova, avšak s hodnotami referenčních vlastností budovy, jejich konstrukcí a technických systémů budovy uvedených v příloze vyhlášky a referenčních klimatických údajů

8 8 Novela vyhlášky 148/2007 Sb. - výpočet Pro hodnocenou NOVOU BUDOVU výpočet a posouzení: Dodaná energie pro celou budovu (hodnocení) Hodnocení vyhoví/nevyhoví, třída EN) podle referenční budovy dílčí dodané energie (nehodnocena) Vytápění, Chlazení, Větrání (pouze pohon systémů nuceného větrání), Příprava TV, Osvětlení a pomocné systémy) třída EN podle referenční budovy Neobnovitelná primární energie na základě dílčích dodaných energií (hodnocení) Hodnocení vyhoví/nevyhoví, třída EN podle referenční budovy Průměrný součinitel obálky budovy Uem (hodnocení) Hodnocení vyhoví/nevyhoví, třída EN podle referenční budovy

9 9 Primární energie primární energie - energie, která neprošla žádným procesem přeměny; celková primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární energie, stanoví se jako součin dodané energie a faktoru primární energie pro příslušný energonositel neobnovitelná primární energie stanoví se jako součin dodané energie a faktoru neobnovitelné primární energie pro příslušný energonositel Hodnocena roční neobnovitelná primární energie Pro každý energonositel: Dodaná energie x faktor neobnovitelné primární energie

10 10 Primární energie hodnocená budova Hodnocení neobnovitelné primární energie,celk. primární energie Energonositel Faktor primární energie Faktor neobnovitelné pe Zemní plyn 1,1 1,1 Černé uhlí 1,1 1,1 Hnědé uhlí 1,1 1,1 Propan-butan/LPG 1,2 1,2 Lehký topný olej 1,2 1,2 Elektřina 3,2 3,0 Dřevěné peletky 1,2 0,2 Kusové dřevo, dřevní štěpka 1,1 0,1 Energie okolního prostředí (elektřina a teplo) 1,0 0,0 Elektřina - dodávka mimo budovu -3,2-3,0 Teplo - dodávka mimo budovu -1,1-1,0 Soustava zásobování teplem s vyšším než 80% podílem obnovitelných zdrojů 1,1 0,1 Soustava zásobování teplem s vyšším než 50% a nejvýše 80 % podílem OZE 1,1 0,3 Soustava zásobování tepelnou energií s 50% a nižším podílem obnovitelných zdrojů 1,1 1,0 Ostatní neuvedené energonositele 1,2 1,2

11 11 Primární energie referenční budova Pro referenční budovu Výpočet dodané energie Vytápění, Chlazení, Větrání (pouze pohon systémů nuceného větrání), Příprava TV, Osvětlení a pomocné systémy Na základě dílčích dodaných energií přepočet po typu spotřeby Typ spotřeby Referenční faktor primární energie Vytápění 1,1 Chlazení 3,0 Příprava teplé vody 1,1 Úprava vlhkosti vzduchu 3,0 Mechanické větrání 3,0 Osvětlení a pomocné energie 3,0

12 12 Hodnocení ENB a Třídy EN Průkaz energetické náročnosti budov Požadavky: - celková dodaná energie - neobnovitelná primární energie - průměrný součinitel prostu U em Informativní: - dílčí dodaná energie pro danou činnost

13 13 Referenční budova problematika hodnocení Eliminuje neobjektivnost současného hodnocení v některých ohledech Porovná se budova k jí podobné referenci (za předpokladu, že je budova dobře naprojektována tvar, orientace) Kvalitu obálky budovy hodnotí Uem Energetické systémy kontrolovány referenčními parametry systémů TZB (relativně měkké) Hodnocení ENB neovlivňují Klimatická data, roční množství spotřeby TV, vnitřní podmínky užívání apod.. (hodnocená a referenční budova je má stejné) Tyto parametry ovlivňují absolutní výši dodané a primární energie informace pro zadavatele

14 14 Referenční budova problematika hodnocení výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí. stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami stejného vnitřního uspořádání se stejným typem typického užívání a klimatických údajů jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy (specifikováno vyhláškou) Hodnocená budova Referenční budova

15 15 Příklady řešení technických systémů RD Rodinný dům - katalog G Servis CZ, s.r.o. (typ DOMINO) zastavěná plocha 78,4 m 2 obestavěný prostor 435,0 m 3 celková užitková plocha 111,3 m 2 užitková plocha přízemí 57,8 m 2 užitková plocha podkroví 53,5 m 2 sklon střechy 45 orientace hl. vstupu S

16 16 Příklad rodinný dům stavební řešení budovy hodnocení Uem variantní řešení energetických systémů budovy hodnocení dodané E hodnocení npe POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ Celková primární energie Dispozice Stavební řešení Systém vytápění OZE Dodaná energie pro krytí potřeby Neobnovitelná primární energie Obnovitelná primární energie

17 17 Třídy energetické náročnosti budovy Na základě splnění ukazatelů energetické náročnosti budovy Třída energetické náročnosti budovy (hlavní ukazatel) Hlavní ukazatel třídy EN celková dodaná energie E R požadovaná hodnota EN referenční budovy (celková dodaná energie) Klasifikační třída Hodnota pro horní hranici Slovní ;;; A 0, 5 x E R Velmi úsporná B 0, 75 x E R Úsporná C E R Vyhovující D 1,5 x E R Nevyhovující E 2 x E R Nehospodárná F 2,5 x E R Velmi nehospodárná G Mimořádně nehospodárná

18 18 Obálka budovy Hodnocení U em (nová budova) U stěna U podlaha U střecha U okna g okna 0,20 0,25 0,20 1,10 0,70 Q H,nd,a = 49 kwh/m2.rok Uem Uem,R Zóna 1 0,28 0,30 Celkem 0,28 0,30 Ukazatel E R pro U em : 0,94 Splnění požadavku ukazatele EN: => ANO požadavek splněn Třída energetické náročnosti ukazatele EN: => C - úsporná Q H,nd Potřeba energie na vytápění Hodnocená budova Referenční budova

19 19 Energetické systémy Systémové řešení (účinnosti systémů) Vliv na výši dílčí a celkové dodané energie do budovy Energonositel systému Vliv na výši celkové primární a neobnovitelné primární energie

20 20 Příklad rodinný dům, varianta 1 Energetické systémy varianta 1 Vytápění standardní plynový kotel teplovodní, otopná tělesa Příprava teplé vody Zásobníkový ohřev, spotřeba TV 49 m 3 /rok Zdroj tepla plynový kotel Osvětlení příkon osvětlovací soustavy není znám standardizovaná hodnota -TNI TV VYT OZE

21 21 Rodinný dům hodnocení Hodnocení Varianty 1 Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie Hodnocená budova Referenční budova kwh 117,6 kwh/m kwh 143,9 kwh/m 2 E/Er=0,81 Třída C Hodnocená budova Referenční budova kwh 135 kwh/m kWh 168 kwh/m 2 E/Er=0,84 Třída C Dílčí dodaná energie na: Vytápění Hodnocená budova 77,6 kwh/m 2.rok Referenční budova 95,9 kwh/m 2.rok Ukazatel ER pro celkovou dodanou energii: 0,81 Třída energetické náročnosti ukazatele EN: => C - úsporná Přípravu TV 36,0 kwh/m 2.rok 43,1 kwh/m 2.rok 0,84 => C - úsporná

22 22 Příklad rodinný dům, varianta 2 Energetické systémy varianta 2 VYTÁPĚNÍ hlavní zdroj tepelné čerpadlo (Vzduch voda) Potřeba energie na vytápění kryta z 80% VYTÁPĚNÍ Doplňkový zdroj elektrokotel Potřeba energie na vytápění kryta z 20% OHŘEV TV Zásobníkový ohřev, spotřeba TV 49 m 3 /rok Zdroj tepla tepelné čerpadlo OSVĚTLENÍ příkon osvětlovací soustavy není znám standardizovaná hodnota -TNI

23 23 Rodinný dům hodnocení Hodnocení Varianty 2 Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie Hodnocená budova Referenční budova kwh 114 kwh/m kwh 143,9 kwh/m 2 E/Er=0,79 Třída C Hodnocená budova Referenční budova kwh 139 kwh/m kWh 168 kwh/m 2 E/Er=0,83 Třída C Dílčí dodaná energie na: Vytápění Hodnocená budova 79,9 kwh/m 2.rok Referenční budova 95,9 kwh/m 2.rok Ukazatel ER pro celkovou dodanou energii: 0,83 Třída energetické náročnosti ukazatele EN: => C - úsporná Přípravu TV 30,6 kwh/m 2.rok 43,1 kwh/m 2.rok 0,71 => B- Velmi úsporná

24 24 Příklad rodinný dům Energetické systémy varianta 2 (podrobnosti výpočtu) Zdroje tepla TČ + elektrodohřev Elektřina pro TČ Energie okolního prostředí pro TČ Elektřina pro elektrodohřev Dodaná energie pro zdroje tepla Budova

25 25 Primární energie hodnocená budova Hodnocení neobnovitelné primární energie,celk. primární energie Energonositel Faktor primární energie Faktor neobnovitelné pe Zemní plyn 1,1 1,1 Černé uhlí 1,1 1,1 Hnědé uhlí 1,1 1,1 Propan-butan/LPG 1,2 1,2 Lehký topný olej 1,2 1,2 Elektřina 3,2 3,0 Dřevěné peletky 1,2 0,2 Kusové dřevo, dřevní štěpka 1,1 0,1 Energie okolního prostředí (elektřina a teplo) 1,0 0,0 Elektřina - dodávka mimo budovu -3,2-3,0 Teplo - dodávka mimo budovu -1,1-1,0 Soustava zásobování teplem s vyšším než 80% podílem obnovitelných zdrojů 1,1 0,1 Soustava zásobování teplem s vyšším než 50% a nejvýše 80 % podílem OZE 1,1 0,3 Soustava zásobování tepelnou energií s 50% a nižším podílem obnovitelných zdrojů 1,1 1,0 Ostatní neuvedené energonositele 1,2 1,2

26 26 Varianta 2 - zdroj tepla Tepelné čerpadlo CELKEM Energie okolního prostředí Elektřina pro TČ Dohřev elektřinou kwh/rok npe = kwh kwh/rok npe = 0 kwh kwh/rok npe = kwh kwh/rok npe = kwh

27 27 Příklad rodinný dům Energetické systémy varianta 3 Vytápění Elektrické sálavé vytápění Příprava teplé vody Zásobníkový ohřev, spotřeba TV 49 m 3 /rok Zdroj tepla elektrický dohřev Osvětlení příkon osvětlovací soustavy není znám standardizovaná hodnota -TNI TV VYT OZE

28 28 Rodinný dům hodnocení Hodnocení Varianty 3 Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie Hodnocená budova Referenční budova kwh 89 kwh/m kwh 143,9 kwh/m 2 E/Er=0,62 Třída B Hodnocená budova Referenční budova kwh 266,5 kwh/m kWh 168 kwh/m 2 E/Er=1,58 Třída E Dílčí dodaná energie na: Vytápění Hodnocená budova 54,9 kwh/m 2.rok Referenční budova 95,9 kwh/m 2.rok Ukazatel ER pro celkovou dodanou energii: 0,57 Třída energetické náročnosti ukazatele EN: => B- Velmi úsporná Přípravu TV 30,6 kwh/m 2.rok 43,1 kwh/m 2.rok 0,71 => B- Velmi úsporná

29 29 Příklad rodinný dům Energetické systémy varianta 4 Vytápění Elektrické sálavé vytápění Příprava teplé vody Zásobníkový ohřev, spotřeba TV 54 m 3 /rok Zdroj tepla elektrický dohřev Solární systém Pouze pro přípravu TV (70% pokrytí) Osvětlení příkon osvětlovací soustavy není znám standardizovaná hodnota 4,4 kwh/m 2 (1,3 kwh/m 2 ) TV VYT OZE

30 30 Rodinný dům hodnocení Hodnocení Varianty 4 Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie Hodnocená budova Referenční budova kwh 89 kwh/m kwh 143,9 kwh/m 2 E/Er=0,62 Třída B Hodnocená budova Referenční budova kwh 266,5 kwh/m kWh 168 kwh/m 2 E/Er=1,35 Třída D Dílčí dodaná energie na: Vytápění Hodnocená budova 54,9 kwh/m 2.rok Referenční budova 95,9 kwh/m 2.rok Ukazatel ER pro celkovou dodanou energii: 0,57 Třída energetické náročnosti ukazatele EN: => B- Velmi úsporná Přípravu TV 30,6 kwh/m 2.rok 43,1 kwh/m 2.rok 0,71 => B- Velmi úsporná

31 31 Příklad rodinný dům Energetické systémy varianta 5 Vytápění Elektrické sálavé vytápění Doplňkový zdroj tepla Krbová vložka (pokrytí 15 %) Příprava teplé vody Zásobníkový ohřev, spotřeba TV 54 m 3 /rok Zdroj tepla elektrický dohřev Solární systém Pouze pro přípravu TV (70% pokrytí) Osvětlení příkon osvětlovací soustavy není znám standardizovaná hodnota 4,4 kwh/m 2 (1,3 kwh/m 2 ) TV VYT OZE

32 32 Rodinný dům hodnocení Hodnocení Varianty 5 Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie Hodnocená budova Referenční budova kwh 91,6 kwh/m kwh 143,9 kwh/m 2 E/Er=0,62 Třída B Hodnocená budova Referenční budova kwh 203 kwh/m kWh 168 kwh/m 2 E/Er=1,19 Třída D Dílčí dodaná energie na: Vytápění Hodnocená budova 54,9 kwh/m 2.rok Referenční budova 95,9 kwh/m 2.rok Ukazatel ER pro celkovou dodanou energii: 0,57 Třída energetické náročnosti ukazatele EN: => B- Velmi úsporná Přípravu TV 30,6 kwh/m 2.rok 43,1 kwh/m 2.rok 0,71 => B- Velmi úsporná

33 33 Obálka budovy Hodnocení U em (nová budova) U stěna U podlaha U střecha U okna g okna ZZT 0,20 0,30 0,17 1,10 0,70 NE Uem Uem,R Zóna 1 0,26 0,30 Celkem 0,26 0,30 Ukazatel E R pro U em : 0,87 Splnění požadavku ukazatele EN: => ANO požadavek splněn Třída energetické náročnosti ukazatele EN: => C - úsporná Q H,nd Potřeba energie na vytápění Q H,nd,a = 49 kwh/m2.rok 0,18 0,28 0,15 1,0 0,65 ANO Q H,nd,a = 27 kwh/m2.rok Hodnocená budova Referenční budova

34 34 Rodinný dům hodnocení Hodnocení Varianty 6 Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie Hodnocená budova Referenční budova kwh 65,4 kwh/m kwh 115 kwh/m 2 E/Er=0,57 Třída B Hodnocená budova Referenční budova kWh 137 kwh/m kwh 139 kwh/m 2 E/Er=0,99 Třída C Dílčí dodaná energie na: Vytápění Hodnocená budova 31,4 kwh/m 2.rok Referenční budova 66,9 kwh/m 2.rok Ukazatel ER pro celkovou dodanou energii: 0,47 Třída energetické náročnosti ukazatele EN: => A - Mimořádně úsporná Přípravu TV 30,6 kwh/m 2.rok 43,1 kwh/m 2.rok 0,71 => B- Velmi úsporná

35 35 Příklad rodinný dům Energetické systémy varianta 7 Vytápění Elektrické sálavé vytápění Doplňkový zdroj tepla Krbová vložka (pokrytí 15 %) Příprava teplé vody Zásobníkový ohřev, spotřeba TV 54 m 3 /rok Zdroj tepla elektrický dohřev Solární systém Pouze pro přípravu TV (70% pokrytí) Osvětlení příkon osvětlovací soustavy není znám standardizovaná hodnota 4,4 kwh/m 2 (1,3 kwh/m 2 ) Chlazení Split jednotka (obytná část) TV VYT OZE

36 36 Rodinný dům hodnocení Hodnocení Varianty 7 Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie Hodnocená budova Referenční budova kwh 65,4 kwh/m kwh 115 kwh/m 2 E/Er=0,61 Třída B Hodnocená budova Referenční budova kwh 137 kwh/m kwh 139 kwh/m 2 E/Er=1,13 Třída D Referenční budova: Hodnocená budova: Q C,nd,R =0 kwh Potřeba energie na chlazení (kwh) Dílčí dodané energie na chlazení (kwh) 745 Neobnovitelná primární energie na chlazení (kwh) Celková primární energie na chlazení (kwh) 2 234

37 37 Shrnutí Q H,nd,a = 49 kwh/m2.rok ;Uem = 0,3 W/m2.K; bez ZZT Typ spotřeby varianta 1 varianta 2 varianta 3 varianta 4 varianta 5 Dodaná energie (kwh/rok) Celkem E/E R 0,81 0,79 0,62 0,62 0,62 Třída EN C C B B B Neobnovitelná primární energie (kwh/rok) Celkem E/E R 0,84 0,83 1,58 1,35 1,19 Třída EN C C E D D Q H,nd,a = 27 kwh/m2.rok ;Uem = 0,28 W/m2.K; s ZZT Dodaná energie (kwh/rok) Celkem 9874 E/E R 0,57 Třída EN B Neobnovitelná primární energie (kwh/rok) Celkem Hodnocená budova E/E R 0,99 Třída EN C Referenční budova Odlišná referenční budova od varianty 1 5!

38 38 Nové pojmy - směrnice 2010/31/EC (EPBDII) Budova s téměř nulovou spotřebou energie? Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí.

39 39 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Snížení ENB zpřísnění požadavku na U em ve vztahu k požadované hodnotě ČSN :2011 U em,n,20,r = f R [ Σ (U N,20,j A j b j ) / Σ A j + U em,r ] Parametr Redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Označení Jednotky Změna dokončené budovy Referenční hodnota Nová budova Budova s téměř nulovou spotřebou energie f R - 1,0 0,8 0,7

40 40 Vliv OZE snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie o 10 až 25 % podle typu budovy Parametr Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu Označení e p,r Jednotky % % Druh budovy nebo zόny Změna dokončené budovy po Referenční hodnota Nová budova po Budova s téměř nulovou spotřebou energie Rodinný dům Bytový dům Ostatní budovy

41 41 Závěr, shrnutí Hodnocení ENB více ukazatelů energetické náročnosti budov hodnocení na základě referenční budovy odlišná započitatelnost systémů využívající OZE Objektivní porovnání na základě stanovených referenčních hodnot Na kvalitu obálky reaguje skladba energetických systémů Vhodnost testování výpočetních pomůcek

42 Vyhláška o energetických specialistech č.118/2013 Sb. ( ) Seznam Ministerstva průmyslu a obchodu Energetický specialista oprávněný k: zpracování energetického auditu a energetického posudku, zpracování průkazu, provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, provádění kontroly klimatizačních systémů Zapsání do seznamu odborná zkouška (písemná a ústní před komisí) způsobilost k právním úkonům bezúhonnost odborná způsobilost 42

43 43 Vyhl. o energetických specialistech č.118/2013 Sb. ( ) Průběžné vzdělávání Každé 3 roky 2 denní kurz absolvovaný na jedné z určených organizací ČVUT v Praze, VUT Brno, VŠB Ostrava, VŠTE České Budějovice Zakončen písemným testem individuální podle specializace Přihlašování, zkoušení a evidenci vede MPO (ENEX) Zahájení kurzů průběžného vzdělávání 2014 Informaci o kurzech rozesílá systém ENEX, pokud je osoba již energetickým specialistou

44 44 TNI Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet TNI Vydána Účinnost Kuchařka typických hodnot pro energetické specialisty provádějící hodnocení ENB Definuje okrajové podmínky výpočtu ENB Shromažďuje informace uvedené v technických normách a právních předpisech

45 45 Národní Kalkulační Nástroj II NKN II reflektuje: Vyhlášku 78/2013 Sb., Zákon 406/2000 Sb. TNI Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet Termín zveřejnění 03/2014 V přípravě nový web práce na NKN 04/ /2014

46 46 Větrání bytů a rodinných domů

47 47 V čem při větrání děláme chybu? Podceňujeme správné větrání Nevětráme ve správný čas Nevětráme dostatečně příliš málo, nebo nadměrně, když už je pozdě I v obytném prostoru dochází k intenzivní produkci škodlivin - člověk, lidské aktivity, vybavení

48 48 V čem při větrání děláme chybu? Důsledky Vysoké koncentrace škodlivin vodní pára, oxid uhličitý, pachy, VOC uvolňované z vybavení, atd. Snížená kvalita vnitřního prostředí V kritických případech: Zdraví nebezpečné podmínky plísně, spóry, Degradace stavebních konstrukcí kondenzace vodní páry, Moderní budova pro bydlení musí zajistit energeticky úsporné a účinné větrání podle potřeby uživatelů.

49 49 Aktuální požadavky na větrání Větrání obytných místností musí být: trvalé, výhradně čerstvým venkovním vzduchem. Větrání podružných místností: chodby, předsíně, aj., můžou být větrány převáděným vzduchem z obytných místností, nikdy ze schodiště domu. Větrání místností hygienického zázemí: vždy podtlakové, nárazové podle aktuální potřeby, se zajištěným množstvím odváděného vzduchu.

50 50 Aktuální požadavky na větrání Požadavky podle ČSN EN 15665: Průtok venkovního vzduchu pro trvalé větrání obytných místností Požadavek Trvalé větrání (průtok venkovního vzduchu) Intenzita větrání [h -1 ] Dávka venkovního vzduchu na osobu (slouží jako pomocná hodnota) [m 3 /(h os)] Minimální hodnota 0,3 15 Doporučená hodnota 0,5 25 Lze připustit provoz s nižší intenzitou větrání 0,1 h -1 v době kdy obytné budovy nejsou dlouhodobě užívány.

51 51 Aktuální požadavky na větrání Požadavky podle ČSN EN 15665: Nárazové větrání hygienického zázemí a kuchyně odváděný vzduch Nárazové větrání Požadavek Minimální hodnota Doporučená hodnota (průtok odsávaného vzduchu) Kuchyně Koupelny WC [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] Cirkulační odsávací zákryty v kuchyních, kde není instalováno nucené rovnotlaké větrání, se nedoporučují.

52 52 Typická řešení větracích soustav Nucené podtlakové větrání Hybridní větrání Nucené rovnotlaké větrání Nelze připustit: Větrání infiltrací spárami oken pro budovy s novými a rekonstruovanými okny nezajistí dostatečný průtok vzduchu. Větrání nárazovým otevíráním oken nezajistí trvalé větrání

53 53 Praktické aplikace Jak zajistit přívod venkovního vzduchu? Nezbytný pro udržení kvality vnitřního prostředí! Musí být přiveden do obytných místností Umístění a volba prvků! Umístění v přímém dosahu proudu teplého vzduchu otopné plochy! Vzdálenost od pobytové oblasti lidí.

54 54 Praktické aplikace Jak zajistit odvod vzduchu? Udržení podtlaku v koupelnách, WC Odtah z digestoří samostatně. Centrální a decentrální řešení Řízení: Podle požadavků obytného prostoru trvalý provoz při nižším výkonu Podle využití hygienického zázemí zvýšený výkon Vyšší požadavky na ventilátory a jejich řízení Trvalý režim větrání obytných místností, Pokročilé řízení podle koncentrace škodlivin v obytném prostoru (CO 2 ) 75/100 m 3 /h 75 m 3 /h 35 m 3 /h 75/100 m 3 /h 75 m 3 /h 35 m 3 /h

55 55 Praktické aplikace Energeticky úsporné systémy větrání. Vzhledem k podílu tepelné ztráty větráním na celkové ztrátě je důležité řešit energeticky úsporné systémy. Rovnotlaké systémy větrání. Přesné a řízené množství čerstvého a odváděného vzduchu. Lepší distribuce čerstvého vzduchu ve větraném prostoru. Filtrace vzduchu. Zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Vyšší nároky na údržbu výměny filtrů. Vyšší spotřeba elektrické energie dvojice ventilátorů. Vyšší investiční náklady. Při správném návrhu a provozu bude energeticky úspornější než podtlakové větrání.

56 56 Zásobování plynem TPG

57 57 Zásobování plynem TPG TPG vychází z ustanovení ČSN EN 1775:2008 Zásobování plynem - Plynovody v budovách (do 5 bar) TPG nahrazuje TPG z roku 2009, platí od DŮLEŽITÉ ZMĚNY SE TÝKAJÍ : umísťování plynových spotřebičů a přívodu vzduchu pro spalování a větrání změny v možnostech vedení plynovodu požadavku na umístění uzávěrů před plynovými spotřebiči uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu bezpečnosti provozu plynových spotřebičů v provedení B

58 58 Zásobování plynem TPG ZMĚNY V MOŽNOSTECH VEDENÍ PLYNOVODU : Plynovod smí procházet garážemi, autodílnami, prádelnami a kotelnami, pokud jsou splněny následující požadavky: a) na plynovodu nesmí být armatury a rozebíratelné spoje kromě přívodu ke spotřebičům b) vedení přednostně pod stropem nebo pod omítkou ZMĚNY V MOŽNOSTECH UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČŮ : V garážích a autodílnách lze umístit pouze spotřebiče typu C při dodržení pravidel TPG, mimo jiné i s podmínkou, že : a) spotřebiče musí být umístěny v souladu s návodem výrobce STAVEBNÍ ÚPRAVA ČI VÝMĚNA SPOTŘEBIČE A a B ZNAMENÁ PRO VLASTNÍKA : provedení přepočtu objemu prostoru, průtoku vzduchu a množství spalovacího vzduchu ověření nepřípustného podtlaku u spotřebičů v provedení B provozní revizi plynového zařízení (revizní technik plyn. zař. nebo spal. cest, autorizovaný technik, soudní znalec...)

59 59 Zásobování plynem TPG ZMĚNY V UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČŮ typu A : stále platí požadavky na : minimální objem prostoru (tabulka 5 v TPG) požadovaný minimální průtok vzduchu zásadní novinkou je, že : přívod vzduchu pro plynové průtokové ohřívače vody do příkonu 10,5 kw a spotřebiče pro přípravu pokrmů je možno zajistit otevřením okna, dveří nebo jiného větracího prvku do venkovního prostoru doslova revoluční řešení = při používání spotřebičů A se tedy spoléhá na lidský faktor, tedy lidský rozum a znalost rizik spojených s provozem spotřebiče typu A

60 60 Zásobování plynem TPG ZMĚNY V UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČŮ typu B : stále platí požadavky na : minimální objem prostoru (tabulka 6 v TPG) přívod vzduchu pro spalování větrací otvory, nucené větrání, infiltrace... zásadní změna je : ve výpočtu množství vzduchu a stanovení velikosti větracích otvorů pro přívod vzduchu vzduch pro odváděný vzduch přiváděný vzduch spalování např. ventilátory větracími otvory návrh otvorů viz příloha 10 v TPG ΣV b + ΣV odv ΣV O v umístění spotřebiče spolu se zařízeními, které mohou způsobit podtlak a pokud není zajištěno blokování spotřebiče, ověří se podtlak měřením TPG str. 71, příloha 16 1 okno 2 spotřebič 3 měřící přístroj 4 sonda pro nízké tlaky 5 hadice 1m od spotřebiče 6 hadice v exteriéru měření rozdílu tlaku mezi venkovním prostorem a místností při provozu spotřebiče (< 4Pa)

61 61 Zásobování plynem TPG PŘÍVOD VZDUCHU PRO SPOTŘEBIČE typu B aneb KONEC INFILTRACE V ČECHÁCH : REKONSTRUKCE S PŮVODNÍMI NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE NEUTĚSNĚNÝMI OKNY S TĚSNÝMI OKNY Výpočet vzduchu dle q i (průvzdušnost) nebo měření pomocí Blower Door metody Infiltrace ne!!! návrh větracích otvorů či potrubí plocha dle TPG příloha č.10

62 62 Zásobování plynem TPG NÁVRH VĚTRACÍHO OTVORU PRO PŘÍVOD KE SPOTŘEBIČŮM typu B PŘÍLOHA 10 přívod vzduchu pro spalování V b výkon kotle Q j =24kW, koef. c=2,2 m 3 /h,kw V b = c. Q J = 2,2. 24 = 52,8 m 3 /h průtok 53 m 3 /h čistý otvor cca 10x10cm otvor s mřížkou Ø15cm

63 63 Zásobování plynem TPG SHRNUTÍ : splnění požadavků na přívod vzduchu ke spotřebičům typu B je čím dále složitější z důvodu : množství vzduchu, které již musí zahrnovat nejen vzduch pro spotřebič, ale i pro další činnosti, např. podtlakové větrání hygienických ale i bytových prostorů volných neuzavíratelných otvorů do obvodové konstrukce pro NE a PAS domy v podstatě nemyslitelné = prach, hluk, podchlazení prostoru = kondenzace apod. měření podtlaku či blower door test = další náklady možné změny provozních podmínek v prostoru (např. výměna ventilátoru apod...) V MNOHA PŘÍPADECH BUDE TEDY JEDNODUŠŠÍ I BEZPEČNĚJŠÍ ŘEŠENÍ POUŽÍT SPOTŘEBIČ TYPU C S ODVODEM DO KOMÍNA (bytové domy), VENKOVNÍ STĚNOU (rodinné domy 7-30kW) NEBO STŘECHOU PŘI DODRŽENÍ ČSN Komíny - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

64 64 katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze Zásobování plynem TPG DŮSLEDKY VOLBY TYPU SPOTŘEBIČE A ODVODU SPALIN PRO UŽIVATELE : SPOTŘEBIČ TYPU B DO KOMÍNA SPOTŘEBIČ TYPU C DO KOMÍNA SPOTŘEBIČ TYPU C DO POTRUBÍ VÝPOČET MNOŽSTVÍ VZDUCHU NEBO MĚŘENÍ MONTÁŽ+REVIZE SPOTŘEBIČE REVIZNÍM TECHNIKEM PLYNU MONTÁŽ+REVIZE SPOTŘEBIČE REVIZNÍM TECHNIKEM PLYNU MONTÁŽ+REVIZE SPOTŘEBIČE REVIZNÍM TECHNIKEM PLYNU REVIZE SPALINOVÉ CESTY KOMINÍKEM" REVIZE SPALINOVÉ CESTY KOMINÍKEM PRAVIDELNÉ REVIZE VE SMYSLU NV Č.91/2010 Sb. PRAVIDELNÉ REVIZE VE SMYSLU NV Č.91/2010 Sb.

65 65 Zásobování plynem TPG DŮSLEDKY VOLBY TYPU SPOTŘEBIČE A ODVODU SPALIN PRO UŽIVATELE : SPOTŘEBIČ TYPU B DO KOMÍNA SPOTŘEBIČ TYPU C DO KOMÍNA SPOTŘEBIČ TYPU C DO POTRUBÍ výpočet montáž výchozí revize pravidelná revize výchozí revize pravidelná revize

66 66 UCEEB UNIVERSITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV

67 67 Výzkum energeticky efektivních budov na ČVUT v Praze

68 UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV 68 Společné výzkumné a vývojové centrum fakult stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínské nový ústav ČVUT, ředitel doc. Lukáš Ferkl, Buštěhrad HLAVNÍ VÝZKUMNÉ PROGRAMY Architektura a interakce budov se životním prostředím (prof. Petr Hájek) Energetické systémy (doc. Tomáš Matuška) katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze Kvalita vnitřního prostředí (prof. Karel Kabele) Materiály a konstrukce (doc. Petr Kuklík) Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení (Ing. Jan Včelák) ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

69 69 CÍLE MOTTO Energeticky efektivní budova musí zajistit kvalitní vnitřní prostředí svým uživatelům. Multidisciplinární pohled na kvalitu vnitřního prostředí (stavebně-technický bioinženýrský informatický) o Optimalizace vnitřního prostředí budov s nízkou a nulovou spotřebou energie s ohledem na zdraví, komfort a pracovní produktivitu o Vývoj, monitoring a testování pokročilých technických zařízení budov pro zajištění kvality vnitřního prostředí o Vývoj zdravotnických asistenčních systémů pro monitoring biologických veličin a technických parametrů v inteligentních budovách o Tvorba inteligentních kompozitních mikro a nanosystémů pro medicínské a technické aplikace MTNW TM Linet TM Erilens TM

70 70 Laboratoře Laboratoř vnitřního prostředí Dantec Dynamics TM Laboratoř pokročilých biomateriálů Laboratoř osobních zdravotních systémů Forcespinning tm, Fiberio DMC Harper-Hutzel TM

71 71 Laboratoř vnitřního prostředí Paralelní testovací kabina vnitřního prostředí o Řízená okolní teplota od -18 C do +40 C, zdvojená měřicí kabina pro komparativní testy a výzkum systémů pro tvorbu vnitřního prostředí Přístroje pro analýzu vnitřního prostředí o Sada pro monitorování tepelného komfortu, analyzátor kvality vzduchu, detektor VOC plynů, přístroj pro měření koncentrace prachu 3D laserová anemometrie o Univerzální analýza proudění v tekutinách dávající detailní informace o rychlosti a směru proudu Thermal manikin o Model člověka pro zjišťování lidské odezvy, měření a hodnocení vnitřního prostředí Solární komín o Analýza hybridního větrání podpořeného solární energií MTNW TM

72 72 Laboratoře vnitřního prostředí Optimalizace kvality vnitřního prostředí vedoucí ke snížení spotřeby energie Vývoj a testování technických zařízení vytvářejících vnitřní prostředí (otopné, chladicí plochy) Analýza chování lidského organismu při zátěži v různých podmínkách vnitřního prostředí Analýza zdravotních rizik ve vnitřním prostředí zatíženém škodlivinami Rozvoj aplikací hybridního větrání s využitím solárního komínu Vývoj a testování komponentů větracích systémů (výměníky, větrací jednotky) MTNW TM

73 73 Laboratoř pokročilých biomateriálů Vývoj nosičových systémů na bázi nanovláken, polymerních pěn, hydrogelů a jejich kompozitů pro biomedicínské a technické účely Vývoj ekologických izolačních systémů na bázi přírodních a recyklovaných materiálů. Vývoj a aplikace opticky transparentních nosičů na bázi polymerních nanovláken Vývoj a aplikace vodivých polymerů pro technické a biomedicínské účely Vývoj inteligentních filtrů na bázi nanovláken (chemicky a elektricky indukovaná selektivita, UV-degradace škodlivin, pachové a biologické stopy) Tvorba polymerních mikro- a nanopotahů ultrazvukovou atomizací Tvorba a charakterizace inteligentních mikro- a nanosystémů (řízený rozpad, uvolňování látek, ph a termosenzitivita, enzymatická senzitivita, biosenzory) Farmaceutické aplikace pro řízené uvolňování vitamínů, léčiv, antibiotik, antimykotik a růstových faktorů.

74 74 Laboratoř osobních zdravotních systémů Laboratoř osobních zdravotních systémů kompletní vybavení inteligentního bytu s technickým zázemím modulární systém komponent otevřené komunikační protokoly Technické zázemí osobní zdravotní systém podpora mhealth a dalších prvků telemedicíny

75 75 UCEEB April 2013

76 76 TRENDY OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

77 77 Vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů Solární tepelné kolektory Integrace zdrojů energie do pláště budovy Zvyšování účinnosti zařízení Estetika zařízení Snaha o propojení s fotovoltaikou

78 78 Vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů Fotovoltaika Podíl různých typů fotovoltaických panelů Zvyšování účinnosti panelů Integrace do pláště budovy

79 79 Vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů Příklad domu s barevnými fotovoltaickými kolektory

80 80 Vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů Kombinace funkce stínění a výroby elektrické energie

81 81 Vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů Tepelná čerpadla Nejvyšší topný faktor je u vodních a zemních tepelných čerpadel Snaha o snížení investičních nákladů primární části tepelného čerpadla Regulace výkonu kompresoru

82 82 Vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů Tepelná čerpadla vzduch-voda umístění uvnitř budovy umístění mimo budovu akustika, odtávání výparníku

83 83 Vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů Akumulace elektrické energie Při místní výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů (FV, větrníky, apod.) Neumíme přímo, využíváme jiné formy přeměny látek a energie. Akumulátory tradiční, chemická reakce, problém účinnosti (40 60 %), životnosti, kapacity a ceny Vodík výroba elektrolýzou vody, akumulace v zásobníku, výroba elektrické energie palivovými články, vysoká kapacita akumulované energie, vysoké náklady, další technologický rozvoj pilotní instalace.

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům V Lázních čp. 357359, 252 42 Jesenice PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. HOTEL MEDLOV HLAVNÍ BUDOVA FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU Vedeno pod č. zakázky: 13298 Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová říjen

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 148/2007) BYTOVÝ DŮM, Hostivařská 125/8 a 119/10, Praha 10 Zpracoval: Ing. Břetislav Mercel energetický expert zapsaný v seznamu MPO pod číslem 230

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY A BUDOVY V PASIVNÍM STANDARDU Pracovní materiál iniciativy Šance pro budovy Jan Antonín, prosinec 2012 1. ÚVOD Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 1.Protokol a) Identifikační údaje Adresa ( místo, ulice, číslo, PŠC ): Účel budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Kód obce: Katastrální území a katastrální číslo: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Adresa budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Celková podlahová plocha: Polyfunkční,bytový dům s komerčními prostory parc.č. 1471 v k.ú. Prostějov 1105 m 2 Hodnocení

Více

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz Struktura dotačního programu a příklady řešení Rodinné domy, aktualizace 2013 Příjem žádostí v programu NZÚ Směrnice MŽP o poskytování prostředků z programu Nová zelená úsporám 1. Výzva pro rodinné domy

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Hutě, č. p. 11, 391 65 Černýšovice Účel budovy: Rodinný dům

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Dřevoskeletová konstrukce RD. Pasivní domy Koberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách 13. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy

EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy KIS SU s.r.o. Most Moskevská 58 434 1, Most tel.: 476 14 189 fax.: 476 14 563 mobil.: 62 445 169 email: suecr@volny.cz www.suecr.cz Průkaz energetické náročnosti budovy dministrativní budova Kolářská 451

Více

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství Naše činnosti : Energetické audity Průkazy energetické náročnosti Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství Pasivní domy - poradenství Termovizní měření Optimalizace dodávek energií Vyregulování

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt B - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

Program Nová zelená úsporám 2013

Program Nová zelená úsporám 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 má 5 oblastí podpory: A) Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci

Více

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov VYTÁPĚNÍ BIOMASOU 14. května 2009, Luhačovice Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Solární energie

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE Ing. Lucie Stuchlíková PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu? Představení společnosti Vznik společnosti r. 1992 Počet zaměstnanců 50 Centrum pasivního domu (CPD) Moravskoslezského energetického

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to?

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to? průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to Průkaz nergetické Náročnosti udovy ČSTÉ OTÁZKY Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti i na domy a byty, které majitel nechce prodat

Více

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb.

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/20 Sb. Zpracovatel ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Thákurova 7, 66 29 Praha 6

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kladno - Kročehlavy Holandská 2437 272 01 bytový dům Kód

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více