PŘEHLED O NEHODOVOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED O NEHODOVOSTI"

Transkript

1 PŘEHLED O NEHODOVOSTI NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V ČESKÉ REPUBLICE za rok 2015 PUBLIKACI VYDALO ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Text a grafy připravil: Ing. Josef Tesařík a pplk. Mgr. Jan Straka Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky, květen 2016

2 Publikaci vydalo: Text a grafy připravil: Sazba a grafická úprava: Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky Ing. Josef Tesařík a pplk. Mgr. Jan Straka, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno Fotografie: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Tisk: Tiskárna Ministerstva vnitra ČR, příspěvková organizace, Bartůňkova 4,

3 OBSAH ÚVOD... 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NEHODÁCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NEHODY PODLE ZAVINĚNÍ HLAVNÍ PŘÍČINY NEHOD Hlavní příčiny nehod zaviněných řidiči motorových vozidel Hlavní příčiny nehod zaviněných řidiči nemotorových vozidel Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu Nehody zaviněné chodci MÍSTA NEHOD A JEJICH NÁSLEDKY ČASOVÉ ROZLOŽENÍ NEHOD NÁSLEDKY NEHOD PODLE KATEGORIÍ VOZIDEL HMOTNÉ ŠKODY DRUHY NEHOD II. NEHODY V KRAJÍCH Porovnání počtu nehod a počtu usmrcených dle 14 územně správních celků Porovnání počtu nehod a počtu usmrcených v ích od roku A. NEHODY NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY B. NEHODY NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE C. NEHODY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE D. NEHODY NA ÚZEMÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE E. NEHODY NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE F. NEHODY NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE G. NEHODY NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE H. NEHODY NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE I. NEHODY NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE J. NEHODY NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE K. NEHODY NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA L. NEHODY NA ÚZEMÍ PARDUBICKÉHO KRAJE M. NEHODY NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE N. NEHODY NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE III. NEHODY V OKRESECH Porovnání nárůstu počtu nehod v okresech ČR Porovnání počtu usmrcených v okresech ČR Porovnání počtu těžce zraněných osob v okresech ČR Porovnání závažnosti nehod v okresech ČR Porovnání nehod zaviněných pod vlivem alkoholu v okresech ČR IV. NEHODY V EVROPĚ; rok V. POČTY NÁSLEDNĚ ZEMŘELÝCH OSOB V ČR VI. ZÁVĚR Tabulkové přehledy Tabulková příloha... 95

4 Publikaci s využitím výsledků systému počítačové evidence nehod v silničním provozu zpracovali pracovníci Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia Policie České republiky.

5 ÚVOD Počet usmrcených osob v roce 2015 byl za poslední tři desetiletí sice třetí nejnižší, nejméně usmrcených bylo v roce 2013, kdy zahynulo 583 osob, ale bohužel od té doby dochází ke každoročnímu zvyšování počtu usmrcených osob. Uplynulý rok má i další smutný rekord, neboť zaznamenáváme nejtragičtější den za posledních 5 let (čtvrtek 19. září 2015), kdy při nehodách zahynulo 11 lidí. Nejtragičtějším dnem na našich silnicích nadále zůstává čtvrtek 21. prosince 1950, kdy při srážce autobusu s vlakem zahynulo 34 lidí a další tragická nehoda se udála 28. července 1969, kdy (opět při srážce autobusu s vlakem) zahynulo 29 lidí. Počet těžce zraněných osob v roce 2015 je nejnižší od roku 1990 (nejvíce těžce zraněných osob bylo v roce osob). Počet lehce zraněných osob je 10. nejnižší v porovnání od roku 1990 (nejméně lehce zraněných policie evidovala v roce 2010); nejvíce lehce zraněných osob bylo v roce Vývoj počtu nehod a jejich následků, trend od roku 1961 počet nehod usmrceno těžce zraněno lehce zraněno Negativní skutečností uplynulého roku je další zvýšení následků nehod v extravilánu (o více jak 10 %), více usmrcených chodců při kolizích s vozidly (téměř o 22 %) a především významné zvýšení počtu usmrcených osob v kategorii nad 64 let (o 25 osob, tj. o 22 %) a také v kategorii 21 až 34 let (o 40 osob, tj. bezmála o 30 %). O 21 % (o 15 osob) se zvýšily počty usmrcených u nehod zaviněných řidiči motorových vozidel z důvodu nevěnování potřebné pozornosti řízení vozidla, o 62 % (o 8 osob) se zvýšily počty usmrcených v případě nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu, o 44 % (o 7 osob) je vyšší počet usmrcených v případě nedání přednosti proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST! atd. INDEX rok 1961=100 % Naproti tomu můžeme pozitivně hodnotit vývoj následků v kategorii řidič osobního a nákladního automobilu, počet usmrcených je nižší shodně o 10 osob (tj. o 4,4 %, resp. o 34,5 %). Pozitivní je také významné snížení počtu usmrcených v kategorii 35 až 44 let (o 18 osob, tj. téměř o 40 %) apod. Policie ČR v roce 2015 šetřila nehod, při kterých bylo 660 osob usmrceno, těžce zraněno bylo osob a osob bylo lehce zraněno. Odhadnutá hmotná škoda policií na místě nehody je mil. Kč. Porovnání hodnot základních ukazatelů s rokem 2014 je následující: Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o nehod tj. o 8,4 % počet usmrcených o 31 osob tj. o 4,9 % počet lehce zraněných o 771 osob tj. o 3,3 % odhad hmotné škody o 505,9 mil. Kč tj. o 10,3 % Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet těžce zraněných o 222 osob tj. o 8 % Počet nehod šetřených Policií ČR v roce 2015 je 7. nejnižší od roku 1990 (nejméně bylo v roce nehod a nejvíce v roce nehod). Při porovnávání počtu nehod v tomto období je však nutné brát v úvahu legislativní změny upravující povinnost oznamování nehody Policii ČR. Počet usmrcených osob v roce 2015 je od roku 1990 třetí nejnižší (nejméně usmrcených bylo v roce osob a nejvíce usmrcených bylo v roce osob). Počet usmrcených osob Vývoj počtu usmrcených osob při nehodách na pozemních komunikacích; od roku

6 Z porovnání jednotlivých období roku 2015 vyplývá, že počet usmrcených osob byl v porovnání s rokem 2014 nižší pouze ve druhém čtvrtletí, v ostatních čtvrtletích zaznamenáváme nárůst usmrcených, nejvyšší nárůst evidujeme ve třetím čtvrtletí, a to o 18 usmrcených osob. čtvrtletí; počet usmrcených osob rozdíl tj. v % I. čtvrtletí ,9 II. čtvrtletí ,3 III. čtvrtletí ,7 IV. čtvrtletí CELKEM ,9 tzv. třetí osoby. Od 1. července 2006 se staničení místa nehody provádí pomocí souřadnic GPS, podle dostupných informací se stále ještě jedná o světový unikát. Pro účely této statistické ročenky se za usmrcenou osobu považuje osoba, která zemře na místě nehody, při převozu do nemocnice nebo nejpozději do 24 hod. po nehodě. Údaje o počtech osob, které zemřely na následky zranění utrpěných při nehodě v silničním provozu v době od 24 hodin do 30 dnů, jsou uvedeny v kapitole V. Z vývoje dále vyplývá, že počet usmrcených osob ve třetím čtvrtletí roku 2015 je nejvyšší za posledních 5 let. Údaje v předcházející tabulce jsou zvýrazněny na následujícím grafu. 240 Počet usmrcených osob - porovnání čtvrtletí; počet usmrcených osob I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Statistický přehled uvedený v následujících kapitolách je zpracován na základě údajů systému počítačové evidence nehod v silničním provozu Policejního prezidia České republiky. Počínaje 1. lednem 1979 podléhají statistickému sledování všechny nehody v silničním provozu, které byly dopravní policii nahlášeny. Počínaje lednem 2001 jsou ve statistice vedeny nehody, které byly Policii České republiky nahlášeny (povinnost hlásit policii nehodu je až při škodě převyšující Kč, nebo dojde-li ke zranění nebo usmrcení, nebo ke škodě na majetku třetí osoby), od 1. července 2006 se tato hranice zvýšila na Kč a od 1. ledna 2009 na Kč a byl odstraněn institut 6

7 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NEHODÁCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V roce 2015 Policie ČR šetřila nehod v silničním provozu, z toho bylo nehod: s usmrcením 601 (+ 30 nehod) s těžkým zraněním (- 207 nehod) s lehkým zraněním (+ 684 nehod) jen s hmotnou škodou ( nehod) Údaje týkající se porovnání základních ukazatelů za rok 2015 a 2014 jsou uvedeny v tabulce. POROVNÁNÍ S ROKEM 2014 rok 2015 počet rozdíl oproti roku 2014 rozdíl v % počet šetřených nehod ,4 % počet usmrcených osob ,9 % počet těžce zraněných osob ,0 % počet lehce zraněných osob ,3 % hmotná škoda v mil. Kč 5 439,12 505,89 10,3 % V roce 2015 Policie ČR šetřila 140 požárů motorových vozidel v souvislosti s nehodou v silničním provozu. Bylo přitom usmrceno 26 osob, 17 osob bylo těžce zraněno a 100 osob utrpělo lehké zranění. Vzniklá hmotná škoda dosahuje výše 37,7 mil. Kč (podle odhadu dopravní policie na místě nehody). Počet nahlášených nehod s požárem vozidla je oproti roku 2014 vyšší o 19 nehod, tj. o 15,7 %. Počet usmrcených při těchto nehodách byl nižší o 3 osoby (tj. o 10,3 %), počet těžce zraněných byl nižší o 7 osob (tj. o 29,2 %) a počet lehce zraněných byl o 2 osoby vyšší (tj. o 2,0 %). Odhad hmotných škod je vyšší o 15,1 mil. Kč, tj. o 66,6 %. Pod vlivem alkoholu šetřila policie 17 těchto nehod, tj. 12,1 % z celkového počtu nehod s požárem vozidla. V obcích se stalo 54 těchto nehod, tj. 38,6 % z celkového počtu. V tabulce je uveden vývoj základních ukazatelů nehod od roku V uvedeném období šetřila Policie ČR nejvíce nehod v roce 1999 ( nehod), nejvíce usmrcených bylo v roce 1994 (1 473 osob), nejvíce těžce zraněných bylo v roce 1997 (6 632 osob) a nejvíce lehce zraněných pak v roce 1996 ( osob). VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ OD ROKU 1990 rok počet nehod usmrceno těžce zraněno lehce zraněno V roce 2015 šetřila Policie ČR v průměru denně 255 nehod, na jeden den dále v průměru připadá: 1,8 usmrcené osoby, necelých 7 těžce zraněných osob, necelých 67 lehce zraněných osob. Na každý den pak připadá Kč odhadu hmotných škod. Znamená to také, že každých 5,7 minuty šetřila policie nehodu, každých 13,3 hodin došlo na našich komunikacích k usmrcení osoby, každých 3,5 hodiny byl těžce a každých 21,5 minuty lehce zraněn účastník silničního provozu a na každou hodinu pak připadá hmotná škoda ve výši Kč. Průměrná škoda při jedné nehodě je Kč. 7

8 1. NEHODY PODLE ZAVINĚNÍ Nejvíce nehod zavinili řidiči motorových vozidel 84 % z celkového počtu nehod, největší relativní zvýšení počtu nehod (o 22,8 %) zaznamenáváme u nehod zaviněných lesní zvěří a domácími zvířaty. Více nehod zavinili řidiči osobních automobilů (o nehod, tj. o 7,4 %), nákladních automobilů sólo (o 540 nehod, tj. o 8,4 %), nákladních automobilů s návěsem (o 326 nehod, tj. o 13,5 %), autobusů (o 162 nehod, tj. o 16,4 %) atd. Ke snížení počtu došlo u nehod zaviněných řidiči tramvají (o 38 nehod, tj. o 27,7 %), cyklisty (o 78 nehod, tj. o 3 %) atd. Pozitivně lze hodnotit pokles počtu nehod zaviněných dětmi cyklisty a dětmi chodci. Na nehodách zaviněných chodci se děti podílejí 436 nehodami (o 5 nehod méně), při nichž byla 1 osoba usmrcena (stejně jako v roce 2014) a 421 osob zraněno (o 16 osob méně). Děti cyklisté zavinily 211 nehod (o 53 nehod méně), tyto nehody si nevyžádaly žádnou usmrcenou osobu (pokles o 1 osobu), 195 osob při nich bylo zraněno (o 43 osob méně). V tabulce je uveden přehled počtu nehod a počtu usmrcených podle sledovaných viníků v roce viník, zavinění nehody; rok 2015 počet nehod rozdíl nehod rozdíl v % počet usmrcen. rozdíl usmrcen. rozdíl v % řidičem motorového vozidla , ,3 řidičem nemotor. vozidla , ,0 z toho dětmi , ,0 chodcem , ,8 z toho dětmi , ,0 jiným účastníkem , ,0 závadou komunikace ,6 0 0 technickou závadou vozidla , ,0 lesní, domácí zvěří ,8 1 1 jiné zavinění , ,0 Z celkového počtu 110 měsíčně sledovaných položek zaznamenáváme v porovnání s předchozím rokem více nehod téměř u 3/4 sledovaných položek, zejména: V porovnání s rokem 2014 zaznamenáváme pokles u více jak 1/4 měsíčně sledovaných položek, zejména: nehody zaviněné řidiči pod vlivem alkoholu (1 až 1,51 ) nehody v denní době, zhoršená viditelnost nehody na mokrém povrchu vozovky nehody v noční době, zhoršená viditelnost nehody končící srážkou s chodcem dítětem nehody zaviněné cyklistou o 110 nehod o 508 nehod o 266 nehod o 233 nehod o 78 nehod o 78 nehod atd. Počet usmrcených byl vyšší u necelých 45 % měsíčně sledovaných ukazatelů, u 20 % zůstal na úrovni roku Nejvíce přibylo usmrcených zejména u nehod: mimo obec na silnicích I. třídy zaviněných nesprávným způsobem jízdy na suchém povrchu komunikací v denní době, dobrá viditelnost K usmrcení došlo u nehod zaviněných: o 44 osob o 34 osob o 27 osob o 27 osob o 24 osob atd. řidiči osobních automobilů sólo 433 osob (o 7 osob více) řidiči motocyklů 50 osob (o 8 osob méně) řidiči nákladních automobilů sólo 49 osob (o 7 osob více) cyklisty 32 osob (o 3 osoby více) řidiči nákladních automobilů s návěsem 22 osob (o 1 osobu méně) chodci 20 osob (o 7 osob více) neznámými řidiči (ujetí od nehody) 14 osob (o 4 osoby více) řidiči osobních automobilů s přívěsem 10 osob (o 4 osoby více) řidiči autobusů 7 osob (o 1 osobu více) řidiči traktorů 7 osob (o 5 osob více) řidiči pojízdných pracovních strojů 5 osob (o 3 osoby více) řidiči nákladních automobilů s přívěsem 3 osoby (o 1 osobu více) řidiči malých motocyklů 2 osoby technickou závadou vozidla 2 osoby atd. nehody na suchém povrchu vozovky nehody v obci nehody v denní době, dobrá viditelnost nehody zaviněné nesprávným způsobem jízdy nehody zaviněné řidičem osobního automobilu nehody mimo obec nehody na místních komunikacích o nehod o nehod o nehod o nehod o nehod o nehod o nehod atd. V roce 2015 jsme zaznamenali případů (tj. 16,2 % z celkového počtu nehod), kdy viník nehody z místa ujel. Přitom bylo 14 osob usmrceno a dalších 780 zraněno. Počet těchto nehod je vyšší o 893 (tj. o 6,3 %), počet usmrcených je vyšší o 4 osoby a počet zraněných je o 4 osoby nižší. V následující tabulce je uvedena závažnost nehod (tj. počet usmrcených osob připadajících na nehod) u vybraných druhů vozidel. 8

9 druh vozidla; r závažnost nehod motocykl 30,0 traktor 27,2 osobní automobil s přívěsem 22,8 malý motocykl (do 50 ccm) 16,4 jízdní kolo 12,7 osobní automobil sólo 8,9 nákladní automobil s návěsem 8,0 nákladní automobil sólo 7,0 autobus 6,1 Hodnota ukazatele závažnosti všech dopravních nehod v České republice v roce 2015 představuje 7,1 usmrcené osoby připadajících na nehod. V rámci dopravních nehod vozidel nejvyšší hodnotu vykazuje ukazatel u nehod zaviněných řidiči motocyklů, kde na nehod připadá 30 usmrcených osob. Pro úplnost uvádíme, že u nehod zaviněných chodci má tento ukazatel hodnotu 16,3 usmrcených na nehod. Řidiči s cizí státní příslušností zavinili v roce 2015 na území ČR nehod (tj. 7,2 % z počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel). Při těchto nehodách přišlo o život 49 osob (tj. 7,4 % z celkového počtu) a dalších bylo zraněno. V porovnání s rokem 2014 zavinili cizinci o 428 nehod více (tj. o 8,2 %), vyšší byl i počet usmrcených (o 7 osob, tj. o 16,7 %). Naopak nižší byl počet zraněných, a to o 75 osob (tj. o 19,2 %). Nejvíce těchto nehod zavinili slovenští řidiči nehod, při kterých bylo usmrceno 11 lidí (o 1 osobu více, než v roce 2014), uinští řidiči zavinili 703 nehod, při nichž 10 osob zahynulo (o 7 osob více), polští řidiči zavinili 688 nehod, při kterých došlo k usmrcení 14 osob (o 10 osob více), němečtí řidiči zavinili 538 nehod, 6 osob při nich zahynulo (o 2 osoby více). Výrazné zvýšení počtu nehod zaznamenáváme v kategorii dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, především pak u nehod zaviněných řidiči osobních a nákladních automobilů sólo (o nehod, resp. o 540 nehod). Dále významně přibylo i nehod nákladních automobilů s návěsem a také v kategorii autobusů (o 326, resp. o 162 nehod). Největší relativní zvýšení je v kategorii zavinění lesním, resp. domácím zvířetem (o 22,8 %). Pokles počtu usmrcených zaznamenáváme jen u nehod zaviněných tzv. jiným účastníkem (spolujezdec, osoba doprovázející náklad apod.). V následující tabulce je uvedeno členění nehod a počtu usmrcených osob v závislosti na objemu válců osobních automobilů v roce osobní automobily - objemová třída; r počet nehod tj. % počet usmrcených tj. % rozdíl usmrcených do 1 l 882 1,8 12 2,7 6 1,1 až 1,4 l , ,2 6 1,5 až 1,9 l , ,9 11 2,0 až 3,0 l ,4-8 nad 3,0 l 546 1,1 3 0,7-1 celkem OA Nehody osobních automobilů podle objemu; podíl na nehodách ; 44% Technická závada vozidla byla v roce 2015 příčinou 461 nehod (tj. 0,5 % z celkového počtu nehod). Při těchto nehodách byly usmrceny 2 osoby (stejně jako v roce 2014) a zraněno bylo 78 osob (pokles o 23 osob). Nejčastěji se jednalo o nesprávné uložení nákladu (celkem 121 nehod), následuje tzv. jiná technická závada - např.: upadnutí výfuku, rozbití čelního skla, zlomení přední vidlice nebo prasknutí sedla u jednostopých vozidel apod. (celkem 93 nehod), defekt pneumatiky způsobený průrazem nebo náhlým únikem vzduchu (82 nehod) a upadnutí, ztráta kola vozidla (71 nehod). Usmrcené osoby evidujeme u nehod z důvodu závady závěsu pro přívěs a dále u nehody z důvodu nefungující parkovací brzdy. Nejvyšší hodnota průměrné výše škody připadající na jednu nehodu je u nehod končících srážkou s vlakem ( Kč) a u nehod končících požárem vozidla ( Kč). Vysoká hodnota průměrné hmotné škody je i u nehod na dálnicích ( Kč) a u nehod zaviněných řidiči mezinárodní automobilové dopravy ( Kč) apod. Nejnižší pak u nehod končících srážkou s dítětem - chodcem (4 100 Kč) a u nehod zaviněných cyklisty (6 262 Kč). Průměrná hodnota výše hmotné škody připadající na jednu nehodu je Kč, tj. o 986 Kč více, než v roce ; 29% ; 24% 882; 2% 546; 1% do 1 l 1,1 až 1,4 l 1,5 až 1,9 l 2,0 až 3,0 l nad 3,0 l 9

10 Nehody osobních automobilů podle objemu; podíl na usmrcených 199; 45% Závažnost nehod (tj. počet usmrcených připadajících na nehod) je nejvyšší u vozidel vyrobených v letech 1990 až 1994, kde dosahuje hodnoty 11,9, ale ve skutečnosti se jedná o nízký počet usmrcených (13 osob) a dále u vozidel vyrobených v letech 2005 až 2010 (závažnost = 11,2). Hodnota ukazatele pak směrem k mladším vozidlům postupně klesá. Nejnižší hodnota je u vozidel vyrobených v letech 2011 až ,4 usmrcených % Rok výroby osobního automobilu a zaviněné nehody % 134; 30% 95; 21% 10 12; 3% 3; 1% do 1 l 1,1 až 1,4 l 1,5 až 1,9 l 2,0 až 3,0 l nad 3,0 l Počet nehod byl vyšší ve všech kategoriích, nejvyšší rozdíl zaznamenáváme u kategorie 1,5 1,9 l (o nehod). Počet usmrcených se snížil v kategorii 2,0 3,0 l (o 8 osob) a v kategorii nad 3,0 l (o 1 osobu). Největší zvýšení počtu usmrcených osob evidujeme v kategorii 1,5 1,9 l (o 11 usmrcených). V následující tabulce je uvedeno porovnání počtu nehod a jejich následků podle roku výroby osobních automobilů, jejichž řidiči zavinili nehodu. Z tabulky je patrný nízký počet nehod zaviněných řidiči vozidel vyrobených před rokem 1990 (0,6 % z celkového počtu), tento počet se v porovnání s rokem 2014 dokonce snížil. rok výroby OA; 2015 počet nehod počet usmrcených rozdíl usmrcených před r Nejvyšší podíl na počtu usmrcených osob mají řidiči osobních automobilů vyrobených v rozmezí let 2005 až 2010 (33,3 % z celkového počtu), následují vozidla vyrobená v letech 2011 až 2015 (23,5 %) a pak vozidla vyrobená v letech 2000 až 2004 (22,5 %). To také znamená, že vozidla vyrobená v posledních 15 letech se na počtu usmrcených podílejí bezmála 80 % % před r % % % % % před r % Rok výroby osobního automobilu, usmrcené osoby při zaviněných nehodách % před r % % % % % % před r. 1980

11 V následující tabulce je uvedeno členění nehod a jejich následků u nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů podle hmotnostních kategorií. nákladní automobily hmotnostní třída; rok 2015 počet nehod rozdíl počtu nehod usmrceno rozdíl usmrcených rozdíl usmrcených v % do 3,5 t ,4 3,6 až 7,5 t ,0 7,6 až 12 t ,3 nad 12 t ,7 nezjištěno celkem ,7 z toho NA nad 3,5 t ,4 Ve všech hmotnostních třídách zaznamenáváme zvýšení počtu dopravních nehod, největší absolutní zvýšení připadá na kategorii nad 12 t (o 478 nehod). Více usmrcených zaznamenáváme u nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů kategorie 3,6 až 7,5 t a automobilů do 3,5 t. Nejvyšší snížení počtu usmrcených osob evidujeme v kategorii nad 12 t (o 6 osob), snížení počtu usmrcených je také v hmotnostní kategorii 7,6 až 12 t. 35; 47% Nehody nákladních automobilů, podíl na usmrcených osobách při zaviněných nehodách 10; 13% 1; 1% do 3,5 t 3,6 až 7,5 t 7,6 až 12 t nad 12 t nezjištěno 23; 31% Porovnání počtu nehod a jejich následků v závislosti na objemu válců motocyklů je v následující tabulce. 6; 8% Nehody nákladních automobilů, podíl na zaviněných nehodách 987; 9% motocykly; objemová třída; rok 2015 počet nehod počet usmrcených rozdíl nehod rozdíl usmrcených závažnost nehod 1 421; 13% do 150 ccm , ccm , ccm ,8 0,86-1,25 l ,5 nad 1,25 l nezjištěno ; 45% 68; 1% do 3,5 t 3,6 až 7,5 t 7,6 až 12 t nad 12 t nezjištěno 3 451; 32% Nejvíce nehod připadá na objemovou třídu 460 až 850 ccm. Nejvíce usmrcených je v kategorii 860 až ccm. Oproti roku 2014 došlo ke snížení počtu usmrcených osob v objemové třídě do 150 ccm, 151 až 450 ccm (o 10 osob) a nad ccm. Ke zvýšení počtu usmrcených došlo ve dvou objemových třídách a to v objemové třídě 460 až 850 ccm o 3 osoby a v objemové třídě ccm 2 osoby. Nejvyšší závažnost je u nehod zaviněných řidiči motocyklů objemové třídy ccm (ukazatel má hodnotu téměř 61 usmrcených osob na nehod), v průměru pak připadá u nehod zaviněných řidiči motocyklů 30 usmrcených osob na nehod, a to je více jak čtyřnásobek oproti průměru ČR. 11

12 ccm 36% Motocykl a zaviněné nehody 0,86-1,25 l 23% 2. HLAVNÍ PŘÍČINY NEHOD Tato kapitola je rozdělena do čtyř základních částí: 2.1 Hlavní příčiny nehod zaviněných řidiči motorových vozidel 2.2 Hlavní příčiny nehod zaviněných řidiči nemotorových vozidel 2.3 Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu 2.4 Nehody zaviněné chodci 2.1 Hlavní příčiny nehod zaviněných řidiči motorových vozidel Počty nehod a počty usmrcených osob podle sledovaných hlavních příčin nehod řidičů motorových vozidel jsou v níže uvedené tabulce ccm 12% do 150 ccm 18% nezjištěno 1% nad 1,25 l 10% do 150 ccm ccm ccm 0,86-1,25 l nad 1,25 l nezjištěno ccm 42% Motocykl a usmrcené osoby při zaviněných nehodách 0,86-1,25 l 46% HLAVNÍ PŘÍČINY NEHOD ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL hlavní příčina nehody; 2015 počet nehod tj. % počet usmrcených tj. % rozdíl usmrcených nepřiměřená rychlost , ,1-6 nesprávné předjíždění ,5-12 nedání přednosti , ,8 10 nesprávný způsob jízdy , ,6 27 Nejčastější hlavní příčinou nehod řidičů motorových vozidel zůstává i nadále nesprávný způsob jízdy (63,7 % z počtu těchto nehod) a na nesprávný způsob jízdy připadá i nejvyšší počet usmrcených osob. V porovnání s rokem 2014 je ve všech kategoriích nárůst počtu nehod, nejvyšší zvýšení evidujeme v kategorii nesprávný způsob jízdy (o nehod). O 27 osob je vyšší i počet usmrcených osob z této příčiny. Snížení počtu usmrcených zaznamenáváme u nesprávného předjíždění (o 12 usmrcených) a nepřiměřené rychlosti (o 6 osob). V následujících tabulkách jsou uvedeny nejčetnější a nejtragičtější příčiny nehod řidičů motorových vozidel ccm 4% do 150 ccm 4% nezjištěno 0% do 150 ccm ccm ccm 0,86-1,25 l nad 1,25 l nezjištěno nad 1,25 l 4% pořadí DESET nejčetnějších příčin nehod řidičů motorových vozidel; rok 2015 počet nehod 1. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem nesprávné otáčení nebo couvání jiný druh nesprávného způsobu jízdy nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky nezvládnutí řízení vozidla nedání přednosti upravené dopravní značkou DEJ PŘEDNOST

13 9. vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel v roce 2015 bylo opět nevěnování potřebné pozornosti řízení vozidla - téměř 1/5 z počtu nehod řidičů - (19,6 %), nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem (9,6 %) a nesprávné otáčení nebo couvání (9,2 %). Tyto tři příčiny tak představují bezmála 40 % (přesně 38,4 %) celkového počtu nehod řidičů motorových vozidel. Jak vyplývá z další tabulky, nejtragičtější příčinou nehod řidičů motorových vozidel v roce 2015 bylo opět nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (16,1 % z celkového počtu usmrcených při nehodách zaviněných řidiči), následují nehody zaviněné nevěnováním potřebné pozornosti řízení vozidla (14,5 %) a jízdou po nesprávné straně vozovky, resp. vjetím do protisměru (14,3 %) atd. Celkem pak na tyto tři nejtragičtější příčiny připadá téměř 1/3 z celkového počtu usmrcených osob. pořadí DESET nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel; rok 2015 počet usmrcených osob 1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky řidič se plně nevěnoval řízení vozidla jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky nezvládnutí řízení vozidla nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu jiný druh nepřiměřené rychlosti nedání přednosti proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti Hlavní příčiny nehod zaviněných řidiči nemotorových vozidel Řidiči nemotorových vozidel v roce 2015 zavinili nehod a při jimi zaviněných nehodách zahynulo 33 osob (o 3 osoby více, než v roce 2014), 229 bylo těžce zraněno (o 55 os. méně, než v roce 2014) a bylo lehce zraněno (o 14 osob více, než v roce 2014). Nejčetnější skupinou této kategorie jsou cyklisté, kteří zavinili nehod, vozkové (jezdci na koních) 10 nehod a 6 osob při těchto nehodách bylo zraněno; řidiči jiných nemotorových vozidel zavinili 29 nehod a 21 osob bylo zraněno. Z místa nehody ujelo 126 řidičů nemotorových vozidel - viníků nehody. Cyklisté v roce 2015 zavinili o 78 nehod méně (tj. o 3 %), než v roce Při nehodách cyklistů zahynulo 32 osob (o 3 osoby více než v roce 2014), dále bylo těžce zraněno 215 osob (o 63 méně, než v roce 2014) a osob bylo zraněno lehce (+ 12 osob). Přes 77 % nehod zavinili cyklisté v obcích. Na nehodách této kategorie účastníků silničního provozu se podílejí i děti, které zavinily 211 nehod (o 53 nehod méně) a tyto nehody si vyžádaly 195 zraněných osob (o 43 osob méně). Cyklisté představují naprostou většinu v této kategorii (přes 94 %), a proto v další tabulce uvádíme jejich hlavní příčiny. Četnosti jednotlivých hlavních příčin nehod cyklistů jsou odlišné od řidičů motorových vozidel. Přes dvě třetiny tvoří nesprávný způsob jízdy, přes 16 % připadá na nedání přednosti v jízdě, téměř 15 % připadá na nepřiměřenou rychlost jízdy atd. Oproti roku 2014 se zvýšil počet nehod především v kategorii nepřiměřená rychlosti (o 27 nehod) a významně poklesl počet nehod v kategorii nedání přednosti v jízdě (o 91 nehod). HLAVNÍ PŘÍČINY NEHOD CYKLISTŮ hlavní příčina nehody; rok 2015 počet nehod tj. % počet usmrcen. tj. % rozdíl usmrcen. rozdíl nehod nepřiměřená rychlost ,7 1 3, nesprávné předjíždění 17 0,7 0 0,0 0 7 nedání přednosti , , nesprávný způsob jízdy , , Nejvíce usmrcených (bezmála 60 % z celkového počtu) bylo u nehod zaviněných nesprávným způsobem jízdy. Oproti roku 2014 bylo méně usmrcených především v kategorii nepřiměřená rychlost jízdy (o 8 osob). Naopak významné zvýšení bylo u nehod zaviněných z důvodu nesprávného způsobu jízdy (o 8 osob, tj. o 73 %) a nedání přednosti (o 3 osoby). Pro informaci uvádíme deset nejčetnějších a nejtragičtějších příčin nehod cyklistů v roce Nejtragičtější příčinou nehod cyklistů bylo nezvládnutí řízení jízdního kola, kdy zahynulo 8 osob, tj. 1/4 z celkového počtu obětí těchto nehod. Následuje nevěnování potřebné pozornosti řízení 5 usmrcených atd. pořadí DESET nejtragičtějších příčin nehod cyklistů; rok 2015 počet usmrcených osob 1. nezvládnutí řízení vozidla 8 2. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 5 3. jiný druh nesprávné jízdy 4 4. nedání přednosti při vjíždění na silnici 3 5. nedání přednosti upravené dopravní značkou DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ! 2 6. vjetí do protisměru 2 7. nedání přednosti upravené dopravní značkou STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ! 2 8. jiné nedání přednosti 2 9. nedání přednosti při odbočování vlevo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 1 13

14 Nejčetnější příčinou nehod cyklistů bylo nezvládnutí řízení vozidla (jízdního kola) a nevěnování potřebné pozornosti řízení vozidla a tyto dvě příčiny se podílejí téměř z 1/2 na celkovém počtu nehod. pořadí DESET nejčetnějších příčin nehod cyklistů; rok 2015 počet nehod 1. nezvládnutí řízení vozidla řidič se plně nevěnoval řízení vozidla nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky jiný druh nesprávné jízdy nedání přednosti při vjíždění na silnici nedání přednosti upravené dopravní značkou "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!" vjetí do protisměru nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu 47 Nepříznivým specifikem nehod zaviněných cyklisty je vysoký podíl nehod zaviněných pod vlivem alkoholu v roce 2015 zavinili 738 nehod pod vlivem alkoholu, tj. 29,4 % z celkového počtu jimi zaviněných nehod (bezmála každá 3. nehoda). Oproti roku 2014 se počet těchto nehod snížil o 48 nehod. Počet usmrcených cyklistů leden únor Usmrcení cyklisté po měsících; ČR, březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2.3 Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu Policie ČR v roce 2015 evidovala nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 4,9 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 62 osob (tj. 9,4 % z celkového počtu) a dalších osob bylo zraněno. Nejvyšší podíl těchto nehod byl na území Plzeňského a Jihočeského e (10,0 %, resp. 9,1 %), nejmenší podíl na území hl. m. Prahy a Ústeckého e (2,1 %, resp. 3,4 %). Nejvíce usmrcených při těchto nehodách bylo na území ů Pardubického (8 osob), Plzeňského (7 osob), Olomouckého a hl. m. Prahy (shodně 6 osob). Nejvyšší podíl usmrcených osob při těchto nehodách je v hl. m. Praze (24,0 %) a dále v Plzeňském (18,0 %) a Pardubickém i (17,4 %). Karlovarský Liberecký Pardubický Vysočina Zlínský Olomoucký Jihomoravský Ústecký Plzeňský Jihočeský Středočeský Hl.m. Alkohol v ích, podíl podle - rok % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% do 0,24 0,24-0,5 0,6-0,8 0, ,5 1,5 a více alkohol + návyk. látky KRAJ - rok 2015 počet nehod tj. % počet usmrcených tj. % Hl. m ,1 6 24,0 Středočeský 507 4,1 4 3,9 Jihočeský 357 9,1 3 4,8 Plzeňský ,0 7 18,0 Ústecký 332 3,4 3 6, ,5 2 5,9 Jihomoravský 455 6,5 5 6, ,9 5 9,4 Olomoucký 311 6,6 6 11,8 Zlínský 284 7,7 5 12,2 Vysočina 158 3,8 2 5,7 14

15 Pardubický 278 8,0 8 17,4 Liberecký 221 5,7 2 8,7 Karlovarský 142 7,1 4 16,7 celkem ,9 62 9,4 Případů, kdy kontrola na přítomnost návykových látek u řidiče vozidla viníka dopravní nehody byla pozitivní, evidovala policie 301 (nárůst o 41 nehod), přitom bylo 12 osob usmrceno (nárůst o 6 usmrcených) a dalších 157 osob bylo zraněno (nárůst o 19 osob). V tabulce je uvedeno členění nehod zaviněných pod vlivem alkoholu podle hodnoty zjištěné hladiny a dále počty pozitivních nálezů drog v roce nehody zaviněné pod vlivem alkoholu nebo s pozitivním nálezem drog; porovnání s rokem 2014 počet nehod rozdíl nehod počet usmrcených rozdíl usmrcených zjištěná hladina alkoholu je nižší než 0, zjištěná hladina alkoholu je 0,24 až 0, zjištěná hladina alkoholu je 0,51 až 0, zjištěná hladina alkoholu je 0,81 až 1, zjištěná hladina alkoholu je 1,1 až 1, zjištěná hladina alkoholu je 1,51 a vyšší zjištěno požití drog i alkoholu zjištěno požití alkoholu celkem zjištěno požití drog celkem Nejvyšší počet nehod i usmrcených osob je v případech, kdy u viníka nehody přesáhla zjištěná hladina alkoholu 1,5 (2 802 nehod, 32 usmrcených osob). Nejvyšší podíl nehod, kdy viník byl pod vlivem alkoholu, je u cyklistů, kteří pod vlivem alkoholu zavinili 29,4 % z celkového počtu jimi zaviněných nehod, následují řidiči mopedů (15,1 %), chodci (15 %), řidiči malých motocyklů (12,3 %) apod. V následující tabulce jsou uvedeny nehody zaviněné pod vlivem omamných látek, resp. případy s pozitivním nálezem drog dle jednotlivých ů. Nejvíce těchto nehod bylo na území Jihomoravského e (44 nehod), nejméně pak v Kraji Vysočina. KRAJ - rok 2015 počet nehod tj. % počet usmrcených tj. % Hl. m. 26 0,1 0 0,0 Středočeský 31 0,3 1 1,0 Jihočeský 12 0,3 1 1,6 Plzeňský 33 1,0 1 2,6 Ústecký 28 0,3 1 2,3 8 0,2 0 0,0 Jihomoravský 44 0,6 0 0,0 36 0,4 3 5,7 Olomoucký 11 0,2 1 2,0 Zlínský 14 0,4 1 2,4 Vysočina 8 0,2 1 2,9 Pardubický 13 0,4 1 2,2 Liberecký 28 0,7 1 4,4 Karlovarský 9 0,5 0 0,0 Z celkového počtu nehod zaviněných pod vlivem alkoholu připadá na řidiče osobních automobilů nehod (- 2 nehody), na cyklisty 738 nehod (- 48 nehod), na chodce 184 nehod (- 9 nehod), na řidiče nákladních automobilů sólo 175 nehod (- 19 nehod), na řidiče motocyklů 110 nehod, na řidiče nákladních automobilů s návěsem 43 nehod (- 14 nehod) atd. V tabulce je porovnání počtu policií evidovaných nehod a počtu usmrcených osob při nehodách v silničním provozu zaviněných účastníky silničního provozu pod vlivem alkoholu. viník nehody; alkohol rok 2015 počet nehod tj. % počet usmrcených tj. % řidič motorového vozidla , ,9 chodec 184 4,0 1 1,6 řidič nemotorového vozidla ,4 4 6,5 ostatní 7 0,2 0 0,0 celkem , ,0 Porovnání počtu policií evidovaných nehod a počtu usmrcených osob při nehodách v silničním provozu zaviněných účastníky silničního provozu pod vlivem alkoholu s údaji za rok 2014 je uvedeno v následující tabulce. NEHODY ZAVINĚNÉ POD VLIVEM ALKOHOLU POROVNÁNÍ viník nehody; alkohol rok 2015; porovnání počet nehod; rozdíl oproti roku 2014 počet usmrcených; rozdíl oproti roku 2014 řidič motorového vozidla chodec -9 1 řidič nemotorového vozidla ostatní 0 0 celkem V roce 2015 bylo těchto nehod nejvíce v sobotu 27. června (37 nehod), následuje sobota 18. srpna a 24. října (shodně 35 nehod), sobota 16. května (33 nehod) atd. 15

16 600 Zaviněno pod vlivem alkoholu, počet nehod po měsících 1200 Dny v týdnu, zaviněno pod vlivem alkoholu leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle Zaviněno pod vlivem alkoholu, usmrcené osoby po měsících 18 Dny v týdnu, usmrceno pod vlivem alkoholu leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle Nejvíce usmrcených při nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu bylo v pátek 6. února a v neděli 5. dubna (shodně 3 osoby). Nejvíce policií evidovaných nehod zaviněných pod vlivem alkoholu připadá na soboty (1 106 nehod; tj. v průměru každá 10. nehoda) a neděle (845 nehod; tj. v průměru každá 11. nehoda). A naopak nejméně nehod s alkoholem je evidováno při úterních nehodách (417 nehod; tj. každá 34. nehoda). 16 Další tabulka a graf ukazují vývoj nehod zaviněných pod vlivem alkoholu a jejich následků od roku rok počet nehod usmrceno těžce zraněno lehce zraněno

17 INDEX - rok 1995 = 100 % Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu a jejich následky počet nehod usmrceno těžce zraněno lehce zraněno 2.4 Nehody zaviněné chodci Chodci zavinili celkem nehod, z toho nejvíce nehod zavinili muži, a to 465 nehod (tj. 37,8 % z celkového počtu), děti zavinily 427 nehod (tj. 34,7 %) a ženy 257 nehod (tj. 20,9 %), zbytek připadá na skupiny chodců. Při těchto nehodách zahynulo 20 osob, tj. o 7 osob více, než v roce Vzhledem k tomu, že v porovnání s rokem 2014 se počet nehod zaviněných chodci zvýšil jen o 3 nehody, jsou rozdíly v jednotlivých kategoriích velmi malé. Na nehodách chodců se děti (včetně skupin dětí) podílejí 436 nehodami (o 5 nehod méně než v roce 2014), při nichž 1 dítě zahynulo a dalších 421 osob bylo zraněno (o 16 osob méně). chodci zavinili počet nehod tj. % v obci nehod 95,1 % mimo obec 60 nehod 4,9 % Při nehodách bylo v roce 2015 usmrceno celkem 131 chodců (o 19 více, než v roce 2014), z toho 128 při srážce vozidla s chodcem a další 3 chodci byli sekundárními účastníky nehody. Z uvedeného počtu usmrcených chodců (128 osob) připadá na noční nehody 72 usmrcených (tj. o 7 osob více než v roce 2014). Na noční nehody tak připadá přes 56 % z počtu usmrcených chodců a tento podíl je v porovnání s rokem 2014 nižší téměř o 6 procentních bodů. Při denních nehodách zahynulo celkem 56 chodců, tj. o 8 chodců více Usmrcení chodci dle denní doby 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% den noc Z celkového počtu nehod s účastí chodců si necelých 35 % zavinili sami chodci a zbytek ostatní účastníci silničního provozu (především řidiči osobních a nákladních automobilů), ale ten zbytek představuje život 111 chodců, tj. téměř 85 % z celkového počtu chodců 17

18 usmrcených při nehodách v roce Rozdělení nehod podle kategorie chodců (viníků nehod) je v tabulce. NEHODY PODLE KATEGORIE CHODCE 23 let. Podíl chodců na počtu usmrcených byl nejvyšší v roce 1994 a od roku 2007, kdy byl tento podíl zatím nejnižší, se jeho hodnota prakticky rok od roku zvyšuje a v roce 2015 byl téměř každou pátou obětí nehod chodec. Absolutní počet zraněných chodců byl nejvyšší v roce 1996 a v roce 2011 byl nejnižší. kategorie chodce; rok 2015 počet nehod tj. % usmrceno tj. % muž , ,0 žena ,9 7 35,0 dítě (do 15 let) ,7 1 5,0 skupina dětí 5 0,4 0 0,0 jiná skupina 75 6,1 0 0,0 celkem , ,0 V následující tabulce je členění počtu usmrcených chodců podle druhu komunikace a denní doby, včetně podílu počtu usmrcených chodců připadajících na noční dobu Počet usmrcených chodců druh komunikace; rok 2015 celkem ve dne v noci tj. % v noci dálnice , silnice I. třídy ,9 silnice II. třídy ,0 silnice III. třídy ,4 komunikace sledovaná , Usmrcení chodci po měsících komunikace místní ,5 účelová komunikace ,0 celkem ,3 Při nehodách mimo obec bylo v roce 2015 usmrceno 53 chodců (o 14 osob více), z toho 38 chodců při nehodách v noční době (tj. téměř 72 %) - převážně na silnicích I. třídy (31 usmrcených chodců), ale také na dálnicích (7 usmrcených). Celkově připadá nejvíce obětí chodců na silnice I. třídy - 44 usmrcených chodců, z toho 29 v noci; na místních komunikacích bylo usmrceno 24 chodců (z toho 9 v noční době) apod. Nejvyšší nárůst zaznamenáváme na silnicích I. třídy o 14 usmrcených chodců více, z toho v noční době o 10 osob Z porovnání vývoje počtu usmrcených chodců od roku 1993 vyplývá, že počet usmrcených chodců byl nejvyšší v roce Počet usmrcených chodců v roce 2015 je 2. nejnižší za posledních leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 18

19 VÝVOJ NÁSLEDKŮ CHODCŮ NA NEHODÁCH rok usmrceno tj. % zraněno , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dalším specifikem nehod chodců je vysoký podíl nehod zaviněných pod vlivem alkoholu, vždyť 184 chodců (viníků) bylo v době nehody pod vlivem alkoholu (tj. 15,0 % - téměř každý 6. chodec - viník nehody). Porovnání podílu nehod zaviněných chodci pod vlivem alkoholu od roku 1993 je v tabulce. Nejvíce nehod zavinili chodci v roce 1996 (3 869 nehod) a nejvíce nehod pod vlivem alkoholu si připsali v roce Nejnižší podíl těchto nehod byl v roce 2005 (10,3 % z počtu nehod zaviněných chodci) a nejvyšší v roce Podíl těchto nehod je nejnižší od roku NEHODY CHODCŮ POD VLIVEM ALKOHOLU rok počet nehod zaviněných chodci z toho pod vlivem alkoholu tj. % z celkového počtu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Nejtragičtější příčinou nehod chodců v roce 2015 bylo neopatrné nebo náhlé vstoupení do vozovky z chodníku nebo nice 547 nehod a zahynulo při nich 9 chodců, dalších 6 chodců zahynulo v důsledku nesprávného zhodnocení dopravní situace, v důsledku náhlého vstoupení do vozovky z nástupního ostrůvku a z důvodu špatného odhadu vzdálenosti a rychlosti vozidla zahynuli shodně 2 chodci apod. 19

20 HLAVNÍ PŘÍČINY NEHOD ZAVINĚNÝCH CHODCI druh zavinění chodce; rok 2015 počet nehod tj. v % počet usmrcených tj. v % jiné zavinění ,3 6 30,0 správné, přiměřené 64 5,2 0 0,0 špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla náhlé vstoupení do vozovky z chodníku apod. náhlé vstoupení do vozovky z ostrůvku zmatené, zbrklé, nerozhodné jednání ,3 2 10, ,5 9 45,0 59 4,8 2 10,0 96 7,8 0 0,0 náhlá změna směru chůze 33 2,7 1 5,0 náraz do vozidla z boku ,7 0 0,0 hra dětí na vozovce 8 0,7 0 0,0 Nejvíce nehod chodci zavinili z důvodu přecházení mimo vyznačený přechod (445 nehod) a z důvodu vstupu do vozovky na signál STŮJ (82 nehod) a při přecházení těsně před nebo za parkujícím vozidlem (77 nehod). Nejtragičtější dopad mají nehody, kdy chodec přechází mimo vyznačený přechod (4 usmrcení chodci) a v případech blíže ve statistice nespecifikovaných (např. chůze po dálnici) zahynulo 12 chodců apod. 3. MÍSTA NEHOD A JEJICH NÁSLEDKY Z počtu nehod šetřených policií bylo 30,1 % mimo obce a na tyto nehody dále připadá: 72,3 % z celkového počtu usmrcených, 45,4 % z celkového počtu těžce zraněných, 41,7 % z celkového počtu lehce zraněných, 42,1 % z celkového odhadu hmotných škod a 26,4 % nehod zaviněných pod vlivem alkoholu. V tabulce je uvedeno členění nehod a jejich následků podle místa, tj. zda k nehodě došlo v obci, mimo obec nebo na dálnici. Index představuje porovnání s rokem 2014 (rok 2014 = 100 %). MÍSTA NEHOD místo nehody; rok 2015 počet nehod počet usmrcen. počet těžce zraněných počet lehce zraněných hmotná škoda v mil. Kč V OBCI ,48 index rok 2014=100 % 107,1 93,4 93,8 100,9 110,9 MIMO OBEC ,64 index rok 2014=100 % 111,6 110,2 89,9 106,7 109,3 z toho DÁLNICE ,33 index rok 2014=100 % 105,3 125,0 66,7 118,0 123,3 V obci: je nižší: počet usmrcených o 13 osob a počet těžce zraněných o 92 osob; je vyšší: počet nehod o 4 284, počet lehce zraněných o 133 osob a odhad hmotných škod (o 310,8 mil. Kč). Mimo obec: je nižší: počet těžce zraněných o 130 osob; je vyšší: počet nehod o 2 924, počet usmrcených o 44 osob, počet lehce zraněných o 638 osob a odhad hmotných škod (o 195,1 mil. Kč). Na dálnici: je nižší: počet těžce zraněných o 26 osob; je vyšší: počet nehod o 134, počet usmrcených o 6 osob, počet lehce zraněných o 90 osob a odhad hmotných škod (o 85,3 mil. Kč). Na železničních přejezdech šetřila Policie ČR v roce 2015 celkem 379 nehod (o 23 nehod více, než v roce 2014) a zahynulo při nich 21 osob (o 3 osoby méně) a dalších 158 bylo zraněno (o 44 osob více). Z uvedeného počtu skončilo srážkou s vlakem 147 nehod (o 3 nehody méně) a při těchto nehodách bylo usmrceno 20 osob (o 3 osoby méně) a dalších 118 osob bylo zraněno (o 49 osob více). 20

21 rok počet dopravních nehod nehody na železničních přejezdech celkem usmrceno osob těžce zraněno osob lehce zraněno osob celková hmotná škoda rok počet dopravních nehod srážka s vlakem na železničních přejezdech celkem usmrceno osob těžce zraněno osob lehce zraněno osob celková hmotná škoda rok počet dopravních nehod srážka s vlakem na zabezpečeném železničním přejezdu usmrceno osob těžce zraněno osob lehce zraněno osob celková hmotná škoda

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 Policie ČR v roce 2013 šetřila 84 398, při kterých bylo 583 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 782 osob a 22 577 osob bylo lehce zraněno.

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až říjen 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až říjen 2011 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v Policie ČR za 10 měsíců letošního roku šetřila celkem 61 387, při kterých bylo 588 osob usmrceno, 2 588 osob těžce zraněno a 18 917 osob zraněno lehce.

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - srpen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - srpen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. září 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červenec 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červenec 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. srpna 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. září 2017 Počet listů: 32 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. září Počet stran: 13 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen Od počátku

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červenec 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červenec 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 4. srpna 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - říjen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - říjen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. listopadu 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. února 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2018

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 13. července Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červen Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. června 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden duben 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden duben 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. května 2016 Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden duben 2016

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. května 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 10. dubna 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červen 2019

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červen 2019 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 10. července 2019 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. března 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. dubna 2017 Počet listů vč. příloh: 26 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. října 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden květen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden květen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. června Počet stran: 8 INFORMACE o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden květen Policie České

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. května 2017 Počet listů vč. příloh: 26 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2014

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2014 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za Policie ČR v roce 2014 šetřila 85 859, při kterých bylo 629 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 762 osob a 23 655 osob bylo lehce zraněno. Odhadnutá

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. června 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440 nehod, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až březen 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až březen 2009 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až březen 2009 Policie České republiky v období I. čtvrtletí letošního roku šetřila 17 493 na pozemních komunikacích, při kterých bylo

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. března Počet listů: INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor Policie České

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2019

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2019 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 5. dubna 2019 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0%

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0% o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno a 17

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2009 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2009 Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 42 014, při kterých bylo 456 osob usmrceno, 1 890 osob

Více

Dopravní nehody

Dopravní nehody 1 Statistika nehodovosti rok 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 67 870, při kterých bylo 763 osob usmrceno, 3 225 osob těžce zraněno

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2010

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2010 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2010 Policie České republiky v lednu letošního roku šetřila 5 828 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 36 osob usmrceno, 117 osob

Více

Statistika nehodovosti první pololetí 2018

Statistika nehodovosti první pololetí 2018 1 Statistika nehodovosti první pololetí 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018 1 Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až září 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až září 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až září 216 Leden až září 216 rozdíl stejné období roku 215 POČET NEHOD 72.65 zvýšení o 4.734 = 7, % USMRCENO 46 snížení o 84 osob

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až říjen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až říjen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až říjen 2016 Leden až říjen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 81.995 zvýšení o 5.261 = 6,9 % USMRCENO 472 snížení

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2016 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2016 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 216 (leden až červen). Leden až červen 216 rozdíl stejné období roku 215 POČET NEHOD 47.236 zvýšení o 3.54 = 8,1 % USMRCENO 23 snížení

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 2018

Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 2018 1 Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 Policii České republiky bylo v lednu letošního roku nahlášeno celkem 16 658 na pozemních komunikacích, při kterých bylo 78 osob usmrceno,

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2017 V prvním měsíci

Více

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až březen I. čtvrtletí

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až březen I. čtvrtletí S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až březen 217. I. čtvrtletí Leden až březen 217 rozdíl stejné období roku POČET NEHOD 23.69 zvýšení o 1.17 = 4,6 % USMRCENO 88

Více

Nehody_1. pololetí 2019

Nehody_1. pololetí 2019 1 Statistika nehodovosti první pololetí 219 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Počet usmrcených osob v tomto období (prvních šest měsíců) je od roku 1990 nejnižší. Nejvíce usmrcených bylo v roce osob.

Počet usmrcených osob v tomto období (prvních šest měsíců) je od roku 1990 nejnižší. Nejvíce usmrcených bylo v roce osob. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za I. pololetí 2010 Policie ČR za prvních šest měsíců letošního roku šetřila 35 898 nehod, při kterých bylo 294 osob usmrceno, 1 252 osob těžce zraněno

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až září 2013.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až září 2013. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až září 2013. Leden až září 2013 rozdíl stejné období roku 2012 POČET NEHOD 61.924 zvýšení o 2.293 = 3,8 % USMRCENO 436 snížení

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až duben 2012.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až duben 2012. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až duben 2012. Leden až duben 2012 rozdíl stejné období roku 2011 POČET NEHOD 24.786 zvýšení o 3.060 = 14,1 % USMRCENO 184 snížení

Více

Dopravní nehodovost 2017

Dopravní nehodovost 2017 Dopravní nehodovost 217 1 z 2 Dopravní nehodovost 217 Statistika nehodovosti leden až prosinec 217 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2013.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2013. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2013. Leden až listopad 2013 rozdíl stejné období roku 2012 POČET NEHOD 77.318 zvýšení o 3.228 = 4,4 % USMRCENO 529

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 147 229, při kte - rých bylo 910 osob usmrceno, 3 504 osob těžce

Více

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2019

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2019 1 Statistika nehodovosti první čtvrtletí 219 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

INFORMACE. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2015

INFORMACE. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2015 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2015 Policie ČR v roce 2015 šetřila 93 067 nehod, při kterých

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 5. ledna 2018 Počet listů: 16 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až červenec 2015.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až červenec 2015. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až červenec 2015. Leden až červenec 2015 rozdíl stejné období roku 2014 POČET NEHOD 51.589 zvýšení o 3.748 = 7,83 % USMRCENO 342

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až květen 2015.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až květen 2015. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až květen 2015. Leden až květen 2015 rozdíl stejné období roku 2014 POČET NEHOD 35.215 zvýšení o 2.384 = 7,26 % USMRCENO 213 zvýšení

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. ledna 2017 Počet stran: 12 INFORMACE o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce V roce Policie České republiky

Více

Přehled o nehodovosti

Přehled o nehodovosti Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Publikaci vydalo ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky Praha duben 2008 Rocenka_nehody_zlom.indd

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až červenec 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až červenec 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až červenec 2014. Leden až červenec 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 47.619 zvýšení o 59 = 0,12 % USMRCENO 340 zvýšení

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden aţ červenec 2012.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden aţ červenec 2012. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden aţ červenec 2012. Leden aţ červenec 2012 rozdíl stejné období roku 2011 POČET NEHOD 45.574 zvýšení o 4.473 = 10,9 % USMRCENO 376

Více

Přehled o nehodovosti

Přehled o nehodovosti Přehled o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za Publikaci vydalo ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky Text a grafy připravil: pplk. ing. Josef Tesařík

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie. Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie. Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016 kpt. Bc. Jan HEMR Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016 Základní čísla celkem nehod 22 876

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až červenec 2013.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až červenec 2013. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až červenec 213. Leden až červenec 213 rozdíl stejné období roku 212 POČET NEHOD 47.46 zvýšení o 1.655 = 3,6 % USMRCENO 315 snížení

Více

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 214 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V roce 214 šetřili policisté na území hlavního

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2011 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2011 Policie ČR v roce 2011 šetřila 75 137, při kterých bylo 707 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 3 092 osob a 22 519 osob bylo lehce zraněno.

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2013.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2013. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2013. Leden až srpen 2013 rozdíl stejné období roku 2012 POČET NEHOD 54.526 zvýšení o 1.774 = 3,4 % USMRCENO 377 snížení

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2010

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2010 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2010 Policie ČR v roce 2010 šetřila 75 522 y, při kterých bylo 753 osob usmrceno, 2 823 osob těžce zraněno a 21 610 osob lehce zraněno. Odhadnutá

Více

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2012 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2012 Policie ČR v roce 2012 šetřila 81 404, při kterých bylo 681 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 986 osob a 22 590 osob bylo lehce zraněno.

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2009 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za V roce 2009 Policie ČR šetřila celkem 74 815, při kterých bylo 832 osob usmrceno, 3 536 těžce zraněno a 23 777 osob zraněno lehce. Odhad způsobené

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie. Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2017

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie. Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2017 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2017 kpt. Bc. Jan HEMR Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016 Základní čísla celkem nehod 23 032

Více

Přehled o nehodovosti

Přehled o nehodovosti Přehled o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za Publikaci vydalo ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky Text a grafy připravil: pplk.ing. Josef Tesařík

Více

počet usmrcených, od 1.1. do

počet usmrcených, od 1.1. do o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za V roce 2008 Policie ČR šetřila celkem 160 376, při kterých bylo 992 osob usmrceno, 3 809 těžce zraněno a 24 776 osob zraněno lehce. Odhad způsobené

Více

DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Za období leden až červenec 2017

DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Za období leden až červenec 2017 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Za období leden až červenec 217 ZÁKLADNÍ UKAZATELE A NÁSLEDKY DI ÚO PČR CELKEM DN Usmrceno osob Těžce zraněno Lehce zraněno Hmotná

Více

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Délka a hustota silniční sítě v Pardubickém kraji a v ČR Pardubický kraj Druh silnice Délka v km Hustota na (km/rozloha kraje*1000) Dálnice 8,8

Více

DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE za období leden až prosinec 217 ZÁKLADNÍ UKAZATELE A NÁSLEDKY DI ÚO PČR CELKEM DN Usmrceno osob Těžce zraněno Lehce zraněno Hmotná

Více

Celkový přehled nehod v silničním provozu v obvodu vybraného správního území

Celkový přehled nehod v silničním provozu v obvodu vybraného správního území Celkový přehled nehod v silničním provozu v obvodu vybraného správního území Období: 1.1.2018-31.12.2018 Území: obec Praha (Hlavní město Praha) Všeobecný statistický přehled o nehodách Počet nehod celkem

Více