Termín a pořadí SZZ - bakalářské studium květen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termín a pořadí SZZ - bakalářské studium květen 2014"

Transkript

1 Termín a pořadí SZZ - bakalářské studium květen 2014 Zkušební komise č. 1 Pondělí, Učebna č Kofroňová Barbora Z11036 OŽP-P-U vedoucí BP: Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. oponent BP: Ing. Martin Neruda, Ph.D. téma BP: Zhodnocení hydrické rekultivace v Podkrušnohoří a její dopad na infrastrukturu 9.00 Krejčíková Markéta Z11389 OŽP-P-U vedoucí BP: RNDr. Iva Machová, Ph.D. oponent BP: RNDr. Margita Abtová téma BP: Vývoj, charakteristika a flóra agrárních valů v okolí obce Tisová - Nejdek Bábelová Michaela Z10450 OŽP-P-U oponent BP: Mgr. Petr Novák téma BP: Výukový portál k předmětu Úvod do životního prostředí Krejcárková Romana Z11342 OŽP-K-U vedoucí BP: Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. oponent BP: Ing. Jaroslava Šamsová téma BP: Obnova vegetace v lokalitě Britanka v obci Proboštov Rybářová Ivana Z11059 OŽP-P-U vedoucí BP: Ing. Lenka Zoubková oponent BP: RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. téma BP: Půdní charakteristiky a rostlinná společenstva na Radovesické výsypce Lukša Miroslav Z11153 OŽP-K-M vedoucí BP: Ing. Jindřich Šulc, CSc. oponent BP: Ing. Václav Gruber, CSc. téma BP: Recyklace světelných zdrojů v České republice Plechatý Radek Z11162 OŽP-K-M vedoucí BP: Ing. Jindřich Šulc, CSc. oponent BP: Ing. Jiří Balej, CSc. téma BP: Optimalizace úpravy vody pro napájení kotlů v ELEKTRÁRNĚ TISOVÁ Šafránková Hana Z11172 OŽP-K-M vedoucí BP: Ing. Jindřich Šulc, CSc. oponent BP: Ing. Václav Dušek téma BP: Zpracování biologicky rozložitelného odpadu v bioplynové stanici v obci Pšov 1

2 Úterý, Adámková Petra Z11005 OŽP-P-M oponent BP: Mgr. Václav Valda téma BP: Problematika a pozitivní aspekty vegetariánství 9.00 Váchová Vladimíra Z11075 OŽP-P-M oponent BP: Ing. Jaroslav Zahálka, CSc. téma BP: Význam Scholy Humanitas v environmentálním vzdělání Hrstková Ivana Z11143 OŽP-K-M oponent BP: Ing. Jakub Vosátka, Ph.D. téma BP: BIO móda nebo životní styl? Sklenářová Petra Z11170 OŽP-K-M oponent BP: Ing. Jaroslav Zahálka, CSc. téma BP: Proč farmářské trhy? Dědičová Lenka Z11139 OŽP-K-U oponent BP: Ing. Johanka Zacharová téma BP: Zaniklé obce CHKO Slavkovský les Vávrová Zuzana Z11076 OŽP-P-M vedoucí BP: Ing. Iva Roubíková, Ph.D. oponent BP: Ing. Jiří Šefl, Ph.D. téma BP: Inventarizace ploch zeleně vybrané části města Chomutov Uličná Klára Z10268 OŽP-K-U vedoucí BP: Ing. Iva Roubíková, Ph.D. oponent BP: Ing. Jiří Šefl, Ph.D. téma BP: Klášterní zahrady v Oseku v historii a v současnosti Tomášková Lucie Z11129 OŽP-K-U vedoucí BP: RNDr. Čestmír Berčík oponent BP: Prof. Ing. František Kepák, DrSc. téma BP: Radiační ochrana a radioaktivní odpady v nuklární medicíně 2

3 Středa, Chustra Tetiana Z11027 OŽP-P-M oponent BP: RNDr. Jiří Starý téma BP: Vliv rašelinišť v Krušných horách na vodárenské nádrže Fláje a Kamenička 9.00 Václavíková Kamila Z11074 OŽP-P-M oponent BP: Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc. téma BP: Znečištění vody léčivy a jeho vliv na vodní faunu se zaměřením na ryby Kaválková Eva Z11034 OŽP-P-U oponent BP: Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc. téma BP: Problematika protipovodňových opatření (PPO) na řece Metuji v oblasti Náchodska Tokarevová Jana Z11176 OŽP-K-M oponent BP: Doc. Ing. Ladislav Slavík,DrSc. téma BP: Přírodě blízká protipovodňová opatření na příkladu vybraného území Nedbálková Lenka Z09243 OŽP-P-M Opakování SZZ z předmětu Ekologie a ochrana ŽP. 3

4 Termín a pořadí SZZ - bakalářské studium květen 2014 Zkušební komise č. 2 Pondělí, Učebna č Beránek Ladislav Z10060 OŽP-P-U vedoucí BP: Ing. Šefl Jiří, Ph.D. oponent BP: Ing. Iva Roubíková, Ph.D. téma BP: Inventarizace jeřábu oskeruše (Sorbus domestica L.) v litoměřické části Českého středohoří 9.00 Eminger Dan Z10227 OŽP-K-U vedoucí BP: Ing. Richard Pokorný, DiS. oponent BP: Mgr.Michal Holec, Ph.D. téma BP: Evidence mezotvarů pseudokrasového reliéfu v NPR Kaňon Labe se zaměřením na jeskyně Markowicz Bronislav Z11049 OŽP-P-U vedoucí BP: Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D. oponent BP: RNDr. Přemysl Zelenka, CSc. téma BP: Historie lomu Bílina a Radovesické výsypky a jejich dopad na životní prostředí Uhlík Pavel Z11073 OŽP-P-U vedoucí BP: Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D. oponent BP: RNDr. Marie Čechová téma BP: Revize lomů a pískoven v okrese Strakonice a jejich vliv na životní prostředí Köhlerová Iva Z11037 OŽP-P-M vedoucí BP: Mgr.Diana Holcová, Ph.D. oponent BP: Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. téma BP: Vývoj chmelařství v katastrálním území Žatec Minnichová Barbara Z11397 OŽP-P-U vedoucí BP: Mgr.Diana Holcová, Ph.D. oponent BP: Ing. Jiří Šefl, Ph.D. téma BP: Změny ve vývoji krajiny a osídlení v katastrálním území Krásný Les Typoltová Tereza Z11072 OŽP-P-M vedoucí BP: Mgr. Martin Novák oponent BP: RNDr. Radan Huth, DrSc. téma BP: Srážkové poměry Rakovníka a dalších oblastí severozápadních Čech Šlechtová Zuzana Z10474 OŽP-P-U vedoucí BP: Prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. oponent BP: Doc. Ing. Josef Seják, CSc. téma BP: Eko labelling systém ve skandinávských zemích se zaměřením na Finsko 4

5 Úterý, Švecová Michaela Z11174 OŽP-K-M vedoucí BP: MUDr. Josef Kočí oponent BP: Ing. Jiří Moravec, Ph.D. téma BP: Vliv slunečního záření na člověka 9.00 Kastnerová Dana Z11337 OŽP-K-M vedoucí BP: MUDr. Josef Kočí oponent BP: téma BP: Vliv kanabionoidů na organismus člověka Mikovcová Markéta Z11158 OŽP-K-M vedoucí BP: MUDr. Josef Kočí oponent BP: Ing. Věra Tomková téma BP: Výživa lidské populace a její dopad na zdraví člověka Ulmanová Pavla Z11366 OŽP-K-U vedoucí BP: Ing. Roman Chalupa oponent BP: Ing. Milan Novotný téma BP: Zavedení a implementace EMS bez následné certifikace (ISO 14001) Holá Markéta Z11026 OŽP-P-M vedoucí BP: Ing. Jan Pacina, Ph.D. oponent BP: RNDr. Blanka Roučková, Ph.D. téma BP: Přeshraniční vývoj krajiny v okolí obce Jilmová Růta Martin Z11295 OŽP-K-U vedoucí BP: Ing. Jan Pacina, Ph.D. oponent BP: Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. téma BP: Tvorba mapy univerzitního kampusu UJEP s využitím ESRI Comunity Nováková Nela Z11055 OŽP-P-U vedoucí BP: MUDr. Eva Rychlíková oponent BP: RNDr. Jiří Skorkovský téma BP: Vliv znečištění ovzduší na alergická onemocnění u předškolních dětí v Ústí nad Labem Smetanová Melichaříková Gabriela Z11124 OŽP-K-U vedoucí BP: MUDr. Eva Rychlíková oponent BP: RNDr. Jiří Skorkovský téma BP: Vliv faktorů životního prostředí na respirační obtíže u dětí 5

6 Středa, Kučava Petr Z11390 OŽP-P-U vedoucí BP: JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. oponent BP: téma BP: Právní úprava provozování zoologických zahrad 9.00 Holečková Jaroslava Z11331 OŽP-K-M vedoucí BP: Ing. Jan Popelka, Ph.D. oponent BP: Ing. Jan Leníček téma BP: Identifikace zdrojů znečištění prachem ve velkých městech České republiky Jelínková Sandra Z11312 OŽP-P-M vedoucí BP: Ing. Jan Popelka, Ph.D. oponent BP: Ing. Jindřich Šulc, CSc. téma BP: Statistická analýza vývoje produkce odpadu v okresních městech v Ústeckém kraji Mariničová Eva Z11048 OŽP-P-M vedoucí BP: Ing. Jan Popelka, Ph.D. oponent BP: Mgr. Petr Bogan téma BP: Analýza počtu přihlášek, účinnosti propagace a důvodů předčasného ukončení studia na FŽP UJEP 6

7 Termín a pořadí SZZ - bakalářské studium květen 2014 Zkušební komise č. 3 Pondělí, Učebna č Procházková Jitka Z11114 OŽP-K-U vedoucí BP: Doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. oponent BP: Ing. Jaroslava Šamsová téma BP: Posouzení ekologického zemědělství a agroturistiky na farmě Mírkov Povrly 9.00 Vokráčková Jitka Z11135 OŽP-K-U vedoucí BP: Doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. oponent BP: Doc. Ing. Jiří Němec, CSc. téma BP: Vývoj komplexních pozemkových úprav v oblasti Přeštice se zaměřením na realizaci plánu společných zařízení Divinová Lenka Z11088 OŽP-K-U vedoucí BP: Doc. Ing. Josef Seják, CSc. oponent BP: Ing. Jiří Moravec, Ph.D. téma BP: Vliv ochrany perlorodky říční na hospodaření v povodí Novák Jiří Z10211 OŽP-K-M vedoucí BP: Ing. Věra Kreníková oponent BP: Ing. Václav Dušek téma BP: Kompostování a využití kompostu v Karlovarském kraji Lelková Tereza Z11043 OŽP-P-U vedoucí BP: Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D. oponent BP: Ing. Hana Buchtová téma BP: Biologické odbourávání dusičnanů v oplachových vodách z moření nerezových ocelí Patrmanová Kateřina Z10469 OŽP-P-U vedoucí BP: Ing. Josef Trőgl, Ph.D. oponent BP: Ing.Sylvie Kříženecká, Ph.D. téma BP: Sledování modelového mikrobního společenstva ve znečištěné půdě Bubáková Leona Z11373 OŽP-P-U vedoucí BP: RNDr. Luboš Vrtoch, Ph.D. oponent BP: Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D. téma BP: Fotokatalytická degradace organických látek s využitím směsi TiO2 a aktivního uhlí Pošvancová Vendula Z11355 OŽP-K-U oponent BP: Ing. Jiří Balej, CSc. téma BP: Výroba ručního papíru 7

8 Úterý, Červenková Hana Z10293 OŽPP-P oponent BP: Ing. Věra Kreníková téma BP: Plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění 9.00 Grisa Tomáš Z10138 OŽPP-K vedoucí BP: Ing. Jan Pacina, Ph.D. oponent BP: RNDr. Blanka Roučková, Ph.D. téma BP: Analýza vývoje průmyslových areálů v Ústí nad Labem Janatová Dana Z11428 OŽPP-K oponent BP: Ing. Zbyněk Krayzel téma BP: Likvidace emisí z prvoúpravy vstupních komponentů pro výrobu lanových pil Hrdinová Lucie Z11420 OŽPP-P vedoucí BP: Ing. Věra Kreníková oponent BP: Ing. Václav Dušek téma BP: Produkce a nakládání s odpady z veterinární péče Klofáková Barbora Z11201 OŽPP-P vedoucí BP: Ing. Věra Kreníková oponent BP: Ing. Jiří Balej, CSc. téma BP: Nakládání s odpady z průmyslových výrob a technologií v hliníkářském průmyslu ve společnosti Constellium s.r.o.,děčín Bauer Miroslav Z10291 OŽPP-P oponent BP: Mgr. Václav Valda téma BP: Veganství Pata Lukáš Z11214 OŽPP-K oponent BP: PhDr. Jan Benda téma BP: Dopad pozitivní motivace ekologického smýšlení dětí na jejich rodiče Nebeská Diana Z11203 OŽPP-P vedoucí BP: Ing. Iva Roubíková, Ph.D. oponent BP: Ing. Jiří Šefl, Ph.D. téma BP: Návrh revitalizace exteriéru Kampusu UJEP po stavebních úpravách 8

9 Termín a pořadí SZZ - bakalářské studium květen 2014 Zkušební komise č. 4 Pondělí, Učebna č Berka Petr Z11182 VH-P vedoucí BP: Ing. Hana Buchtová oponent BP: Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D. téma BP: Technologie úpravy vody a kvalita pitné vody 9.00 Harsa Jakub Z10129 VH-P vedoucí BP: Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. oponent BP: Doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc. téma BP: Biologické zhodnocení umělé vodní nádrže v obci Úžice Fridrichová Michala Z10128 VH-P oponent BP: Ing. Jiří Balej, CSc. téma BP: Domovní čistírny odpadních vod Kryner Martin Z11190 VH-P oponent BP: Prof. Ing. František Kepák, DrSc. téma BP: Energetické využití alternativních paliv v cementářském průmyslu Pospíšil Tomáš Z11193 VH-P oponent BP: Ing. Jindřich Šulc, CSc. téma BP: Vývoj zařízení na snížení emisí z výroby hnojiv Sklenář Ondřej Z11447 VH-K oponent BP: Ing. Jiří Balej, CSc. téma BP: Zhodnocení intenzifikace ČOV Rakovník Šimonek Jiří Z10423 VH-P vedoucí BP: Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc. oponent BP: Ing. Martin Neruda, Ph.D. téma BP: Revitalizace Rekreačního rybníka ve Varnsdorfu Isák Zdeněk Z11439 VH-K vedoucí BP: Ing. Petr Vít oponent BP: Ing. Martin Motlík téma BP: Optimalizace čištění česlí malé vodní elektrárny Kadaň s ohledem na splaveninový režim toku Ohře 9

10 Úterý, Tikalová Kateřina Z11449 VH-K oponent BP: RNDr. Jiří Starý téma BP: Revitalizace rašelinišť v oblasti Hory Sv. Šebestiána se zaměřením na lokalitu vrchoviště 9.00 Fikarová Petra Z11187 VH-P oponent BP: Ing. Miroslava Kalivodová téma BP: Zhodnocení revitalizace Doláneckého potoka nad Nepomyšlí u Podbořan Czislinský Milan Z11220 VH-K oponent BP: Ing. Tomáš Kava téma BP: Zkrácení délky inkubace pstruha potočního v pstruhařství Salmo vodárna Mírov Čálková Zuzana Z11438 VH-K vedoucí BP: Ing. Martin David oponent BP: Ing. Martin Valenta téma BP: Energetické využití Svitavy v úseku Bílovice nad Svitavou - Brno Kmentová Olga Z11225 VH-K vedoucí BP: Ing. Martin David oponent BP: Ing. Eva Sochorová téma BP: Průmyslová zóna TRIANGLE, posílení zdroje, akumulace a rozvodu pitné vody Schuster Jan Z10449 VH-P vedoucí BP: Ing. Martin David oponent BP: Ing. Tomáš Rys téma BP: Levostranný bezejmenný přítok Bělského potoka, ř.km 0,000-0,0450, k.ú. Bělá u Děčína - úprava koryta Lovászová Iveta Z11191 VH-P vedoucí BP: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc. oponent BP: Ing. Hana Buchtová téma BP: Příprava oxidů prvků vzácných zemin a jejich využití jako reaktivních sorbentů pro rozklad organofosforečných pesticidů Zemanová Nikola Z11195 VH-P vedoucí BP: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc. oponent BP: Ing. Karel Mazanec, Ph.D. téma BP: Příprava a testování reaktivních sorbentů pro rozklad organofosforečných pesticidů Zpracoval: Dana Matkovičová vedoucí studijního odd. V Ústí n. L.,

SZZ akademický rok 2015 / 2016 květen - červen Navazující magisterské studium. Pondělí Učebna č. 418

SZZ akademický rok 2015 / 2016 květen - červen Navazující magisterské studium. Pondělí Učebna č. 418 Zkušební komise č. 1 SZZ akademický rok 2015 / 2016 květen - červen 2016 Navazující magisterské studium Pondělí 30. 5. 2016 Učebna č. 418 8:00 Stupka Jaroslav Z14285 RK-K vedoucí DP: Dr. Ing. et Ing. Miroslav

Více

SZZ bakalářské i magisterské studium leden 2015

SZZ bakalářské i magisterské studium leden 2015 SZZ bakalářské i magisterské studium leden 2015 Zkušební komise č. 1 Učebna č. dv. 418 středa, 14. 1. 2015 8.00 Koubková Veronika Z11387 OŽP-P-M vedoucí BP: Ing. Iva Roubíková, Ph.D. oponent BP: RNDr.

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L.

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L. Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí Místo výuky: ÚSTÍ n. L. 1. ročník, 2008/09 3.,4./10. 40 24.,25./10. 43 7.,8./11. 45 28.,29./11. 48 8-00 - 9-50 Základy geografie

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2007/08 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2007/08 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2007/08 5.,6./10. 40 26.,27./10. 43 9.,10./11. 45 7.,8./12. 49 8-00 - 9-50 Základy geografie RNDr. Petr Jirásek

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2006/07 29.,30./9. 39 20.,21./10. 42 10.,11./11. 45 8.,9./12. 49 8-00 - 9-50 Základy geografie RNDr. Petr

Více

SZZ bakalářské studium květen 2015

SZZ bakalářské studium květen 2015 SZZ bakalářské studium květen 2015 Zkušební komise č. 1 Pondělí, 25.5.2015 Učebna č. 418 8.00 Klimešová Kateřina Z12283 OŽP-P-U vedoucí BP: RNDr. Iva Machová, Ph.D. oponent BP: RNDr. Margita Abtová téma

Více

SZZ bakalářské i magisterské studium listopad 2011

SZZ bakalářské i magisterské studium listopad 2011 SZZ bakalářské i magisterské studium listopad 2011 Zkušební komise č. 1 Učebna č. dv. 211 Pondělí, 7. 11. 2011 8.00 Pochtiol Jiří Z08288 OŢP-K-U vedoucí BP: Mgr. Michal Holec, Ph.D. oponent BP: Doc. RNDr.

Více

SZZ akademický rok 2015 / 2016, leden. Bakalářské studium

SZZ akademický rok 2015 / 2016, leden. Bakalářské studium SZZ akademický rok 2015 / 2016, leden Zkušební komise č. 1 Pondělí, 11. 1. 2016 učebna č. 506 Bakalářské studium 8.00 Novotná Michaela Z12240 OŽPP-K vedoucí BP: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING oponent

Více

Termíny konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2004/05 ZIMNÍ SEMESTR

Termíny konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2004/05 ZIMNÍ SEMESTR Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2004/05 23.,24./9. 39 14.,15./10. 42 25.,26./11. 48 16.,17./12. 51 čtvrtek Předmět Vyučující Učebna 8-00 -9-50 Základy výp. techniky - 2. skup. Ing. Tomáš

Více

SZZ akademický rok 2015 / květen 2016

SZZ akademický rok 2015 / květen 2016 SZZ akademický rok 2015 / 2016 - květen 2016 Bakalářské studium Zkušební komise č. 1 Pondělí 23. 5. 2016 Učebna č. 418 8:00 Ušáková Terezie Z13245 OŽP-P-U vedoucí BP: RNDr. Iva Machová, Ph.D. oponent BP:

Více

SZZ - magisterské studium ak. rok 2008/2009

SZZ - magisterské studium ak. rok 2008/2009 SZZ - magisterské studium ak. rok 2008/2009 Zkušební komise č. 1 Pondělí, 31. 5. 2010 Učebna č. dv. 506 8.00 Mikulášková Jana OH-N vedoucí DP: Ing. Milena Rýznarová oponent DP: Ing. Miroslav Richter, Ph.D.,

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. roník, 2005/06 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. roník, 2005/06 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostedí ÚSTÍ n.l. 1. roník, 2005/06 22.,23./9. 38 13.,14./10. 41 10.,11./11. 45 8.,9./12. 49 8-00 -9-50 Základy výp. techniky - 2. skup.

Více

SZZ - magisterské studium květen 2010/2011

SZZ - magisterské studium květen 2010/2011 Zkušební komise č. 1 SZZ - magisterské studium květen 2010/2011 Pondělí, 30. 5. 2011 Učebna č. dv. 506 8.00 Havlíčková Kateřina OH-N oponent DP: prof. Ing. František Kepák, DrSc. téma DP: Odpady ze strojírenství

Více

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky Bc. studium, úterý 8./11. Státní závěrečné zkoušky Komise č. 2-8./11. 2005 Král Michal vedoucí BP: oponent BP: téma BP: Ing.Věra Kreníková Ing.Michaela Horáčková Nakládání s čistírenskými kaly, využití

Více

SZZ - magisterské studium ak. rok 2008/2009

SZZ - magisterské studium ak. rok 2008/2009 SZZ - magisterské studium ak. rok 2008/2009 Zkušební komise č. 1 Pondělí, 1. 6. 2009 Učebna č. dv. 506 8.00 Štojdl Jiří OH-N vedoucí DP: Ing. Vladimír Brůna oponent DP: Ing. Václav Nedbal téma DP: GIS

Více

SZZ - bakalářské studium květen 2011/2012

SZZ - bakalářské studium květen 2011/2012 Zkušební komise č. 1 SZZ - bakalářské studium květen 2011/2012 Pondělí, 28. 5. 2012 Učebna č. 418 8.00 Banýr Petr Z09215 OŽP-P-U KPV vedoucí BP: Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. oponent BP: Prof.

Více

SZZ navazující magisterské studium červen 2012/2013

SZZ navazující magisterské studium červen 2012/2013 SZZ navazující magisterské studium červen 2012/2013 Příprava a průběh státních zkoušek student si může prezentaci BP (DP) zkopírovat do počítače ve zkušební místnosti před dopoledním nebo odpoledním blokem

Více

9:00 Psota Robert vedoucí BP: Ing. Eliška Semorádová téma BP: Revitalizace Bertina údolí (historie a zpřístupnění) oponent: RNDr.J.

9:00 Psota Robert vedoucí BP: Ing. Eliška Semorádová téma BP: Revitalizace Bertina údolí (historie a zpřístupnění) oponent: RNDr.J. 1. SZZ - bakalářské práce KPV a DP oboru "Revitalizace krajiny" Úterý, 2/11 8:00 Pecka Michal PS vedoucí BP: Ing. Eliška Semorádová téma BP: Slepá ramena Labe a jejich funkce v krajině v oblasti Pardubicka

Více

Komise č. 5 - SZZ - magisterské studium ak. rok 2006/2007

Komise č. 5 - SZZ - magisterské studium ak. rok 2006/2007 Komise č. 5 - SZZ - magisterské studium ak. rok 2006/2007 Úterý, 5.6.2007 8:00 Vašková Zuzana OH-N oponent DP: Ing.Libuše Madronová téma DP: Mladé hnědé uhlí jako sorbent pro zachycování těžkých kovů 9:00

Více

SZZ - bakalářské studium květen 2012/2013

SZZ - bakalářské studium květen 2012/2013 SZZ - bakalářské studium květen 2012/2013 Příprava a průběh státních zkoušek student si může prezentaci BP (DP) zkopírovat do počítače ve zkušební místnosti před dopoledním nebo odpoledním blokem SZZ (7.00

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

SZZ - bakalářské studium ak. rok 2009/2010

SZZ - bakalářské studium ak. rok 2009/2010 SZZ - bakalářské studium ak. rok 2009/2010 Zkušební komise č. 1 Pondělí, 24. 5. 2010 Učebna č. 418 8.00 Doležalová Jitka OŽP-K-U vedoucí BP: Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. oponent BP: Prof. Ing.

Více

Obhajoby květen 2014. úterý 27.5.2014

Obhajoby květen 2014. úterý 27.5.2014 Obhajoby květen 2014 úterý 27.5.2014 Komise č. 1 /PřF - B 1301 Geografie ; Geografie střední Evropy, Geografie, Geografie (dvouoborové) Předseda: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. Místopředseda: doc. RNDr. Ivan

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007081 Název školy: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162 Zkušební místo: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle

Více

ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Porodní asistence 5349B Porodní asistentka R007 Prezenční Akademický rok: 2012/2013 Státní závěrečná zkouška: 10.

Více

pořadí jméno příjmení oddíl celkem 394 390 358 317 310 263 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 370 363 360 350 319 318 307

pořadí jméno příjmení oddíl celkem 394 390 358 317 310 263 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 370 363 360 350 319 318 307 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 1 Iva Šípová TJ Sokol Duchcov 394 2 Dominika Nováková SK Plaston Šluknov 390 3 Dominika Hemerková SK Plaston Šluknov 358 4 Petra Schovánková TJ Glaverbel Czech Teplice

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, Bruntál finanční odbor Čj. FIN/58377-09/99002-2009/fia V Bruntále dne 22.07.2009 Vyřizuje: Radka Fialová Telefon:554 706 333 Fax: 554

Více

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkušební období: podzim 2013 (2. 5. září 2013) Jmenný seznam žáků v učebnách Místo konání: budova A (hlavní budova), učebny v prvním a druhém patře odpočinková

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 1. pololetí školního roku 3/4 Počet žáků : 31 z toho dívek: 8 chlapců: 3 ubylo: přibylo: 1 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Rozdělení studentů diplomantů a bakalářů vedoucím diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2016/2017

Rozdělení studentů diplomantů a bakalářů vedoucím diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2016/2017 Rozdělení studentů diplomantů a bakalářů vedoucím diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2016/2017 Prof. Ing. Jana Buchtová, CSc. 1. konzultace e-mailem: jana.buchtova@vsb.cz 1. Šusterová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 1. 6. 2009 dopoledne Petra Zuzana Svobodová (4.A) Český jazyk a literatura 7:30 7:45 Mgr. Libuše Kovářová / Mgr. Andrea Zadinová / Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Silvie Průchová / Mgr. Diana

Více

XV. kouřimské sportovní hry výsledky

XV. kouřimské sportovní hry výsledky XV. kouřimské sportovní hry výsledky Kategorie: chlapci do 5 let Jakub Moskala Kouřim 18:28 1. Albert Neruda Kouřim 25:42 2. Louis Bignall Kouřim 29:38 3. Kryštof Jandečka Pečky 37:63 4. David Pokorný

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia FSv ČVUT v Praze na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví K126

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia FSv ČVUT v Praze na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví K126 Komise č. 1 zasedá dne 2.9.2008 Od 9:00 č. místnosti B 473 Ing. Renáta Heralová Schneiderová, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. Ing. Iveta Střelcová Ing. Jaroslav Synek Ing. Malila Noori, Ph.D. Ing. Lucie

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218 Třída: 4.A čtvrtá A (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Rudolf Brucháček Místopředseda: Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D. Třídní:

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

3. ČÍŽEK, Pavel. Analýza stavu využití plastů v okrese Rokycany[rukopis]. 2007. 82 l. 2007.

3. ČÍŽEK, Pavel. Analýza stavu využití plastů v okrese Rokycany[rukopis]. 2007. 82 l. 2007. 1. FRANK, Daniel. Aktuální stav hlavních odvodňovacích zařízení v zemědělské krajině ČR se zaměřením na odtokové kanály a krytá potrubí[rukopis]. 55 l., [19] l. příl. Bakalářská práce -- Univerzita J.E.

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Adéla Pírková (4.C) pr. - Dějiny výtvarné kultury 8:20 8:40 {Vkre} Mgr. Martin Dvořák / MgA. Lubomír Ančinec / pr. - Technologie 9:10 9:30 {knih} Jaromíra Slívová

Více

Mistrovství České republiky - štafety

Mistrovství České republiky - štafety Mistrovství České republiky - štafety.. Pořadatel: TOM Nezmaři Předměřice nad Labem Místo konání: Hradec Králové -Biřička Ředitel závodu: Ing.Luboš Podlipný Hlavní rozhodčí: Jiří Gabriel Stavitel tratí:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Výsledky žebříčku úspěšných studentů za školní rok 2008/2009 v oborech Informatika a Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze Absolventi navazujícího magisterského studijního

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 8 139 5. místo KV0049 Petr Lukáš,

Více

Ministr Ťok Dan, Ing. 600 Sekce státního tajemníka Čoček Tomáš Ing., Ph.D. 300 Sekce dopravní Němec Ladislav, Ing.

Ministr Ťok Dan, Ing. 600 Sekce státního tajemníka Čoček Tomáš Ing., Ph.D. 300 Sekce dopravní Němec Ladislav, Ing. Ministr Ťok Dan, Ing. 400 náměstka člena vlády Feranec Milan, Mgr. 800 náměstka člena vlády 200 infrastruktury civilního letectví a kosmických aktivit Rudolecký Kamil, Mgr. 070 vnějších vztahů Voplatková

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 10.4. 2013 Ročník: 9. ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů

Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská

Více

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management Schváleno na zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015 disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management zkratka pracoviště doc. Ing. Jiří

Více

1. místo KV0101 Verunka Richterová, Bukovany místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary místo KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary

1. místo KV0101 Verunka Richterová, Bukovany místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary místo KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 1. místo KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 11 123 2. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 120 3. místo KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 17 117 4. místo KV0112 Zdeněk Prečan, Nové Sedlo 17 111

Více

1. místo KV0101 Verunka Richterová, Bukovany místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary místo KV0003 Jiří Holý, Plesná

1. místo KV0101 Verunka Richterová, Bukovany místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary místo KV0003 Jiří Holý, Plesná 1. místo KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 5 98 2. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 11 92 3. místo KV0003 Jiří Holý, Plesná 11 89 4. místo KV0049 Petr Lukáš, Sedlec 5 86 KV0029 Monika Novotná,

Více

VI. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ PRO ROK 2014

VI. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ PRO ROK 2014 VI. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ PRO ROK 2014 A/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Plavecký klub Vysoké Mýto Datum: Neděle 23. 2. 2014 Místo konání: Plavecký bazén Vysoké

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 18 18. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - KK Konstruktiva Praha E 8:8 2260-2262 16.02. KK Dopravní podniky Praha B - Slavoj Velké Popovice

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015 Běh - 60m Děvčata starší 1. Vohánková Kateřina ZŠ P.Holého Louny 8,5 635 2. Kovářová Eliška ZŠ Kom. alej Žatec 8,6 608 3. Taušková Karolína ZŠ Přemyslovců Louny 8,9 531 4. Hubená Jiřina ZŠ Žatec Jižní

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 14 14. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - TJ Sokol Rudná D 14:2 2436-2139 12.01. VSK ČVUT Praha B - KK Dopravní podniky Praha B 4:12

Více

Návrh témat bakalářských prací pro studenty SP Řízení environmentálních rizik pro akademický rok 2016/2017. RNDr. Jakub Trojan MSc.

Návrh témat bakalářských prací pro studenty SP Řízení environmentálních rizik pro akademický rok 2016/2017. RNDr. Jakub Trojan MSc. Poř. č. Téma Vedoucí práce Student/ka 1 Vnímání environmentálních rizik malými dětmi předškolního věku 2 Vnímání environmentálních rizik malými dětmi školního věku 3 Analýza účinnosti realizovaných protipovodňových

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21.

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21. Stafeta BĚH MLADŠÍ Jméno dítě Ackermann Lukáš Adamová Alena Adolt David Bareš Štěpán Bendáková Klára Boček Jáchym Čáp Sebastian Čechrák Tomáš Černá Anežka Dvořáková Apolena Elvy David Fiala Jakub Filgasová

Více

Ještěd Tour Kooperativy

Ještěd Tour Kooperativy 1 Frenclovi 1 8 6108 Patrik FRENCL 00:44:47.2 2 9 3980 Ctibor FRENCL 00:44:49.2 2 team cyklo benda 1 10 6328 VÁclav KRATOCHVÍL 00:45:19.0 2 11 4000 Petr BAŽANT 00:45:34.4 3 12 6211 Kryštof BAŽANT 00:45:35.4

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady 2014 Kapr 21,50 97 Jezero I Fiška Václav Kapr 21,00 100 Jezero I Stehlík Zdeněk Kapr 19,00 94 Jezero I Fiška Václav Amur 18,30 124 Labe Chmelík Petr Kapr 17,80 91 Labe Hampl Ondřej Kapr 17,40 89 Jezero

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

Sólový a komorní zpěv. Úterý 3.5. 2016 velký sál

Sólový a komorní zpěv. Úterý 3.5. 2016 velký sál Úterý 3.5. 2016 velký sál Sólový a komorní zpěv Kategorie 9-10 let 1. část 1 Pernica Josef ZUŠ Jedovnice Bronzové pásmo Hana Korčáková dipl.um. MgA. Radka Hreňová 2 Bednáříková Leona ZUŠ Zlín Zlaté pásmo

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

MČR v biatlonu dor., jun. a vet. + ČP M, Ž

MČR v biatlonu dor., jun. a vet. + ČP M, Ž Stíhací závod s pev. st. int. - DOROSTENKY A Start: 10:52 / Konec: 11:33 Poř. St. VT Jméno Roč. Kat. ST/SCM Klub Běž. čas L L L - Vysl. čas Ztráta Body 1 62 M Tkadlecová Anna 96 DKA SCM KB N.Město 32:14,1

Více

37. ročník PYTHAGORIÁDY 2013/2014 - OKRESNÍ KOLO VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OKRES OSTRAVA

37. ročník PYTHAGORIÁDY 2013/2014 - OKRESNÍ KOLO VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OKRES OSTRAVA 37. ročník PYTHAGORIÁDY 2013/2014 - OKRESNÍ KOLO VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OKRES OSTRAVA Kategorie: 6. třída ZŠ TERMÍN KONÁNÍ: 6. května 2014 MÍSTO KONÁNÍ: Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba Počet soutěžících:

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

zasedá v místnosti B 914 dne 29. června 2005

zasedá v místnosti B 914 dne 29. června 2005 Komise č. 1 zasedá v místnosti B 914 dne 29. června 2005 Ing. Karel Vach, CSc. Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. Ing. Václav Čech Doc. Ing. Radim Blažek, CSc. Ing. Milan Bajer,

Více

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Řídící tým Hlavní manažer projektu Finanční manažerka projektu Hlavní koordinátor projektu Koordinátorka pro oblast pohybu Koordinátorka pro

Více

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 25 RP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Klimpar Jakub 02 N.Jičín 0:09.02 917 50 2. Novák Matěj 02 ČOCH.Žďár 0:10.00 752 46 3. Kremel David 03 N.Jičín 0:10.61 664 42 4. Janásek Jan 03 Zlín 0:10.77 643 39 5.

Více

číslo jednací ze dne žadatel umístění zdrojů (k.ú.) popis zdrojů datum vyřízení typ stanoviska podmínky

číslo jednací ze dne žadatel umístění zdrojů (k.ú.) popis zdrojů datum vyřízení typ stanoviska podmínky číslo jednací ze dne žadatel umístění zdrojů (k.ú.) popis zdrojů datum vyřízení typ stanoviska podmínky ŽP/33593-14/ 2-2014/Rych 2.10.2014 Stanislav Ryšavý Butovice ŽP/2063-15/ 170-2015/Rych 23.1.2015

Více