Termín a pořadí SZZ - bakalářské studium květen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termín a pořadí SZZ - bakalářské studium květen 2014"

Transkript

1 Termín a pořadí SZZ - bakalářské studium květen 2014 Zkušební komise č. 1 Pondělí, Učebna č Kofroňová Barbora Z11036 OŽP-P-U vedoucí BP: Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. oponent BP: Ing. Martin Neruda, Ph.D. téma BP: Zhodnocení hydrické rekultivace v Podkrušnohoří a její dopad na infrastrukturu 9.00 Krejčíková Markéta Z11389 OŽP-P-U vedoucí BP: RNDr. Iva Machová, Ph.D. oponent BP: RNDr. Margita Abtová téma BP: Vývoj, charakteristika a flóra agrárních valů v okolí obce Tisová - Nejdek Bábelová Michaela Z10450 OŽP-P-U oponent BP: Mgr. Petr Novák téma BP: Výukový portál k předmětu Úvod do životního prostředí Krejcárková Romana Z11342 OŽP-K-U vedoucí BP: Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. oponent BP: Ing. Jaroslava Šamsová téma BP: Obnova vegetace v lokalitě Britanka v obci Proboštov Rybářová Ivana Z11059 OŽP-P-U vedoucí BP: Ing. Lenka Zoubková oponent BP: RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. téma BP: Půdní charakteristiky a rostlinná společenstva na Radovesické výsypce Lukša Miroslav Z11153 OŽP-K-M vedoucí BP: Ing. Jindřich Šulc, CSc. oponent BP: Ing. Václav Gruber, CSc. téma BP: Recyklace světelných zdrojů v České republice Plechatý Radek Z11162 OŽP-K-M vedoucí BP: Ing. Jindřich Šulc, CSc. oponent BP: Ing. Jiří Balej, CSc. téma BP: Optimalizace úpravy vody pro napájení kotlů v ELEKTRÁRNĚ TISOVÁ Šafránková Hana Z11172 OŽP-K-M vedoucí BP: Ing. Jindřich Šulc, CSc. oponent BP: Ing. Václav Dušek téma BP: Zpracování biologicky rozložitelného odpadu v bioplynové stanici v obci Pšov 1

2 Úterý, Adámková Petra Z11005 OŽP-P-M oponent BP: Mgr. Václav Valda téma BP: Problematika a pozitivní aspekty vegetariánství 9.00 Váchová Vladimíra Z11075 OŽP-P-M oponent BP: Ing. Jaroslav Zahálka, CSc. téma BP: Význam Scholy Humanitas v environmentálním vzdělání Hrstková Ivana Z11143 OŽP-K-M oponent BP: Ing. Jakub Vosátka, Ph.D. téma BP: BIO móda nebo životní styl? Sklenářová Petra Z11170 OŽP-K-M oponent BP: Ing. Jaroslav Zahálka, CSc. téma BP: Proč farmářské trhy? Dědičová Lenka Z11139 OŽP-K-U oponent BP: Ing. Johanka Zacharová téma BP: Zaniklé obce CHKO Slavkovský les Vávrová Zuzana Z11076 OŽP-P-M vedoucí BP: Ing. Iva Roubíková, Ph.D. oponent BP: Ing. Jiří Šefl, Ph.D. téma BP: Inventarizace ploch zeleně vybrané části města Chomutov Uličná Klára Z10268 OŽP-K-U vedoucí BP: Ing. Iva Roubíková, Ph.D. oponent BP: Ing. Jiří Šefl, Ph.D. téma BP: Klášterní zahrady v Oseku v historii a v současnosti Tomášková Lucie Z11129 OŽP-K-U vedoucí BP: RNDr. Čestmír Berčík oponent BP: Prof. Ing. František Kepák, DrSc. téma BP: Radiační ochrana a radioaktivní odpady v nuklární medicíně 2

3 Středa, Chustra Tetiana Z11027 OŽP-P-M oponent BP: RNDr. Jiří Starý téma BP: Vliv rašelinišť v Krušných horách na vodárenské nádrže Fláje a Kamenička 9.00 Václavíková Kamila Z11074 OŽP-P-M oponent BP: Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc. téma BP: Znečištění vody léčivy a jeho vliv na vodní faunu se zaměřením na ryby Kaválková Eva Z11034 OŽP-P-U oponent BP: Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc. téma BP: Problematika protipovodňových opatření (PPO) na řece Metuji v oblasti Náchodska Tokarevová Jana Z11176 OŽP-K-M oponent BP: Doc. Ing. Ladislav Slavík,DrSc. téma BP: Přírodě blízká protipovodňová opatření na příkladu vybraného území Nedbálková Lenka Z09243 OŽP-P-M Opakování SZZ z předmětu Ekologie a ochrana ŽP. 3

4 Termín a pořadí SZZ - bakalářské studium květen 2014 Zkušební komise č. 2 Pondělí, Učebna č Beránek Ladislav Z10060 OŽP-P-U vedoucí BP: Ing. Šefl Jiří, Ph.D. oponent BP: Ing. Iva Roubíková, Ph.D. téma BP: Inventarizace jeřábu oskeruše (Sorbus domestica L.) v litoměřické části Českého středohoří 9.00 Eminger Dan Z10227 OŽP-K-U vedoucí BP: Ing. Richard Pokorný, DiS. oponent BP: Mgr.Michal Holec, Ph.D. téma BP: Evidence mezotvarů pseudokrasového reliéfu v NPR Kaňon Labe se zaměřením na jeskyně Markowicz Bronislav Z11049 OŽP-P-U vedoucí BP: Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D. oponent BP: RNDr. Přemysl Zelenka, CSc. téma BP: Historie lomu Bílina a Radovesické výsypky a jejich dopad na životní prostředí Uhlík Pavel Z11073 OŽP-P-U vedoucí BP: Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D. oponent BP: RNDr. Marie Čechová téma BP: Revize lomů a pískoven v okrese Strakonice a jejich vliv na životní prostředí Köhlerová Iva Z11037 OŽP-P-M vedoucí BP: Mgr.Diana Holcová, Ph.D. oponent BP: Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. téma BP: Vývoj chmelařství v katastrálním území Žatec Minnichová Barbara Z11397 OŽP-P-U vedoucí BP: Mgr.Diana Holcová, Ph.D. oponent BP: Ing. Jiří Šefl, Ph.D. téma BP: Změny ve vývoji krajiny a osídlení v katastrálním území Krásný Les Typoltová Tereza Z11072 OŽP-P-M vedoucí BP: Mgr. Martin Novák oponent BP: RNDr. Radan Huth, DrSc. téma BP: Srážkové poměry Rakovníka a dalších oblastí severozápadních Čech Šlechtová Zuzana Z10474 OŽP-P-U vedoucí BP: Prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. oponent BP: Doc. Ing. Josef Seják, CSc. téma BP: Eko labelling systém ve skandinávských zemích se zaměřením na Finsko 4

5 Úterý, Švecová Michaela Z11174 OŽP-K-M vedoucí BP: MUDr. Josef Kočí oponent BP: Ing. Jiří Moravec, Ph.D. téma BP: Vliv slunečního záření na člověka 9.00 Kastnerová Dana Z11337 OŽP-K-M vedoucí BP: MUDr. Josef Kočí oponent BP: téma BP: Vliv kanabionoidů na organismus člověka Mikovcová Markéta Z11158 OŽP-K-M vedoucí BP: MUDr. Josef Kočí oponent BP: Ing. Věra Tomková téma BP: Výživa lidské populace a její dopad na zdraví člověka Ulmanová Pavla Z11366 OŽP-K-U vedoucí BP: Ing. Roman Chalupa oponent BP: Ing. Milan Novotný téma BP: Zavedení a implementace EMS bez následné certifikace (ISO 14001) Holá Markéta Z11026 OŽP-P-M vedoucí BP: Ing. Jan Pacina, Ph.D. oponent BP: RNDr. Blanka Roučková, Ph.D. téma BP: Přeshraniční vývoj krajiny v okolí obce Jilmová Růta Martin Z11295 OŽP-K-U vedoucí BP: Ing. Jan Pacina, Ph.D. oponent BP: Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. téma BP: Tvorba mapy univerzitního kampusu UJEP s využitím ESRI Comunity Nováková Nela Z11055 OŽP-P-U vedoucí BP: MUDr. Eva Rychlíková oponent BP: RNDr. Jiří Skorkovský téma BP: Vliv znečištění ovzduší na alergická onemocnění u předškolních dětí v Ústí nad Labem Smetanová Melichaříková Gabriela Z11124 OŽP-K-U vedoucí BP: MUDr. Eva Rychlíková oponent BP: RNDr. Jiří Skorkovský téma BP: Vliv faktorů životního prostředí na respirační obtíže u dětí 5

6 Středa, Kučava Petr Z11390 OŽP-P-U vedoucí BP: JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. oponent BP: téma BP: Právní úprava provozování zoologických zahrad 9.00 Holečková Jaroslava Z11331 OŽP-K-M vedoucí BP: Ing. Jan Popelka, Ph.D. oponent BP: Ing. Jan Leníček téma BP: Identifikace zdrojů znečištění prachem ve velkých městech České republiky Jelínková Sandra Z11312 OŽP-P-M vedoucí BP: Ing. Jan Popelka, Ph.D. oponent BP: Ing. Jindřich Šulc, CSc. téma BP: Statistická analýza vývoje produkce odpadu v okresních městech v Ústeckém kraji Mariničová Eva Z11048 OŽP-P-M vedoucí BP: Ing. Jan Popelka, Ph.D. oponent BP: Mgr. Petr Bogan téma BP: Analýza počtu přihlášek, účinnosti propagace a důvodů předčasného ukončení studia na FŽP UJEP 6

7 Termín a pořadí SZZ - bakalářské studium květen 2014 Zkušební komise č. 3 Pondělí, Učebna č Procházková Jitka Z11114 OŽP-K-U vedoucí BP: Doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. oponent BP: Ing. Jaroslava Šamsová téma BP: Posouzení ekologického zemědělství a agroturistiky na farmě Mírkov Povrly 9.00 Vokráčková Jitka Z11135 OŽP-K-U vedoucí BP: Doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. oponent BP: Doc. Ing. Jiří Němec, CSc. téma BP: Vývoj komplexních pozemkových úprav v oblasti Přeštice se zaměřením na realizaci plánu společných zařízení Divinová Lenka Z11088 OŽP-K-U vedoucí BP: Doc. Ing. Josef Seják, CSc. oponent BP: Ing. Jiří Moravec, Ph.D. téma BP: Vliv ochrany perlorodky říční na hospodaření v povodí Novák Jiří Z10211 OŽP-K-M vedoucí BP: Ing. Věra Kreníková oponent BP: Ing. Václav Dušek téma BP: Kompostování a využití kompostu v Karlovarském kraji Lelková Tereza Z11043 OŽP-P-U vedoucí BP: Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D. oponent BP: Ing. Hana Buchtová téma BP: Biologické odbourávání dusičnanů v oplachových vodách z moření nerezových ocelí Patrmanová Kateřina Z10469 OŽP-P-U vedoucí BP: Ing. Josef Trőgl, Ph.D. oponent BP: Ing.Sylvie Kříženecká, Ph.D. téma BP: Sledování modelového mikrobního společenstva ve znečištěné půdě Bubáková Leona Z11373 OŽP-P-U vedoucí BP: RNDr. Luboš Vrtoch, Ph.D. oponent BP: Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D. téma BP: Fotokatalytická degradace organických látek s využitím směsi TiO2 a aktivního uhlí Pošvancová Vendula Z11355 OŽP-K-U oponent BP: Ing. Jiří Balej, CSc. téma BP: Výroba ručního papíru 7

8 Úterý, Červenková Hana Z10293 OŽPP-P oponent BP: Ing. Věra Kreníková téma BP: Plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění 9.00 Grisa Tomáš Z10138 OŽPP-K vedoucí BP: Ing. Jan Pacina, Ph.D. oponent BP: RNDr. Blanka Roučková, Ph.D. téma BP: Analýza vývoje průmyslových areálů v Ústí nad Labem Janatová Dana Z11428 OŽPP-K oponent BP: Ing. Zbyněk Krayzel téma BP: Likvidace emisí z prvoúpravy vstupních komponentů pro výrobu lanových pil Hrdinová Lucie Z11420 OŽPP-P vedoucí BP: Ing. Věra Kreníková oponent BP: Ing. Václav Dušek téma BP: Produkce a nakládání s odpady z veterinární péče Klofáková Barbora Z11201 OŽPP-P vedoucí BP: Ing. Věra Kreníková oponent BP: Ing. Jiří Balej, CSc. téma BP: Nakládání s odpady z průmyslových výrob a technologií v hliníkářském průmyslu ve společnosti Constellium s.r.o.,děčín Bauer Miroslav Z10291 OŽPP-P oponent BP: Mgr. Václav Valda téma BP: Veganství Pata Lukáš Z11214 OŽPP-K oponent BP: PhDr. Jan Benda téma BP: Dopad pozitivní motivace ekologického smýšlení dětí na jejich rodiče Nebeská Diana Z11203 OŽPP-P vedoucí BP: Ing. Iva Roubíková, Ph.D. oponent BP: Ing. Jiří Šefl, Ph.D. téma BP: Návrh revitalizace exteriéru Kampusu UJEP po stavebních úpravách 8

9 Termín a pořadí SZZ - bakalářské studium květen 2014 Zkušební komise č. 4 Pondělí, Učebna č Berka Petr Z11182 VH-P vedoucí BP: Ing. Hana Buchtová oponent BP: Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D. téma BP: Technologie úpravy vody a kvalita pitné vody 9.00 Harsa Jakub Z10129 VH-P vedoucí BP: Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. oponent BP: Doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc. téma BP: Biologické zhodnocení umělé vodní nádrže v obci Úžice Fridrichová Michala Z10128 VH-P oponent BP: Ing. Jiří Balej, CSc. téma BP: Domovní čistírny odpadních vod Kryner Martin Z11190 VH-P oponent BP: Prof. Ing. František Kepák, DrSc. téma BP: Energetické využití alternativních paliv v cementářském průmyslu Pospíšil Tomáš Z11193 VH-P oponent BP: Ing. Jindřich Šulc, CSc. téma BP: Vývoj zařízení na snížení emisí z výroby hnojiv Sklenář Ondřej Z11447 VH-K oponent BP: Ing. Jiří Balej, CSc. téma BP: Zhodnocení intenzifikace ČOV Rakovník Šimonek Jiří Z10423 VH-P vedoucí BP: Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc. oponent BP: Ing. Martin Neruda, Ph.D. téma BP: Revitalizace Rekreačního rybníka ve Varnsdorfu Isák Zdeněk Z11439 VH-K vedoucí BP: Ing. Petr Vít oponent BP: Ing. Martin Motlík téma BP: Optimalizace čištění česlí malé vodní elektrárny Kadaň s ohledem na splaveninový režim toku Ohře 9

10 Úterý, Tikalová Kateřina Z11449 VH-K oponent BP: RNDr. Jiří Starý téma BP: Revitalizace rašelinišť v oblasti Hory Sv. Šebestiána se zaměřením na lokalitu vrchoviště 9.00 Fikarová Petra Z11187 VH-P oponent BP: Ing. Miroslava Kalivodová téma BP: Zhodnocení revitalizace Doláneckého potoka nad Nepomyšlí u Podbořan Czislinský Milan Z11220 VH-K oponent BP: Ing. Tomáš Kava téma BP: Zkrácení délky inkubace pstruha potočního v pstruhařství Salmo vodárna Mírov Čálková Zuzana Z11438 VH-K vedoucí BP: Ing. Martin David oponent BP: Ing. Martin Valenta téma BP: Energetické využití Svitavy v úseku Bílovice nad Svitavou - Brno Kmentová Olga Z11225 VH-K vedoucí BP: Ing. Martin David oponent BP: Ing. Eva Sochorová téma BP: Průmyslová zóna TRIANGLE, posílení zdroje, akumulace a rozvodu pitné vody Schuster Jan Z10449 VH-P vedoucí BP: Ing. Martin David oponent BP: Ing. Tomáš Rys téma BP: Levostranný bezejmenný přítok Bělského potoka, ř.km 0,000-0,0450, k.ú. Bělá u Děčína - úprava koryta Lovászová Iveta Z11191 VH-P vedoucí BP: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc. oponent BP: Ing. Hana Buchtová téma BP: Příprava oxidů prvků vzácných zemin a jejich využití jako reaktivních sorbentů pro rozklad organofosforečných pesticidů Zemanová Nikola Z11195 VH-P vedoucí BP: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc. oponent BP: Ing. Karel Mazanec, Ph.D. téma BP: Příprava a testování reaktivních sorbentů pro rozklad organofosforečných pesticidů Zpracoval: Dana Matkovičová vedoucí studijního odd. V Ústí n. L.,

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2006/07 29.,30./9. 39 20.,21./10. 42 10.,11./11. 45 8.,9./12. 49 8-00 - 9-50 Základy geografie RNDr. Petr

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Historie založení Fakulty životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Historie založení Fakulty životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Historie založení Fakulty životního prostředí 2010 Založení univerzity a fakulty Po roce 1989 byl v tehdejší ČSSR velmi kriticky zhodnocen stav vzdělanosti

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Seznam zakázek řešených v roce 2014

Seznam zakázek řešených v roce 2014 Seznam zakázek řešených v roce 2014 Název zakázky Zodpovědný řešitel Zadavatel Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie Kritické zdrojové oblasti fosforu v povodí jako rozhodující faktory transportu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 OBSAH Základní údaje 2 Materiální vybavení 2 Charakteristika 3 Úvodní slovo ředitele 4 Zaměstnanci školy 6 Pedagogická činnost 7 Maturitní zkoušky 8 Přijímací řízení

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2. úplná aktualizace - 2013

Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2. úplná aktualizace - 2013 Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2. úplná aktualizace - 2013 Pořizovatel: Krajský úřad Ústeckého Kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel: KÚ ÚK UPS a PROCES Centrum pro

Více

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 OBSAH Základní údaje 3 Materiální vybavení 3 Charakteristika 4 Úvodní slovo ředitele 5 Zaměstnanci školy 8 Pedagogická činnost 10 Maturitní zkoušky 11 Přijímací řízení ke studiu 12 Přehled soutěží 13 Praktické

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2004 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2006 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2005 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2007 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 13. 15. června 2014 www.soc.cz www.nidv.cz www.gop.pilsedu.cz 1 Záštitu nad 36. ročníkem soutěže SOČ převzal předseda Akademie věd ČR prof.

Více

Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací

Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací DP 1. Pasportizace části městské nebo příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek) 2. Návrh ozelenění/rekonstrukce městské/příměstské

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

CP SOČ 2014 Plzeň přehled výsledků podle krajů

CP SOČ 2014 Plzeň přehled výsledků podle krajů Kraj Praha Kraj Praha 1 Matematika a statistika 1. místo Autor: Ondřej Kincl Název práce: Banachův-Tarského paradox Škola: Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520, Praha 5 Radotín Zvláštní cena: Širší nominace

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 12. - 14. června 2009 Milí mladí kolegové, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. podle krajů

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. podle krajů Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti podle krajů Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Kraj Praha... 3 Kraj Jihomoravský... 8 Kraj Jihočeský... 13 Kraj Pardubický...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTECKÉHO KRAJE. Výroční zpráva Ústeckého kraje 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTECKÉHO KRAJE. Výroční zpráva Ústeckého kraje 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTECKÉHO KRAJE Výroční zpráva Ústeckého kraje 2010 1 2 Výroční zpráva Ústeckého kraje 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTECKÉHO KRAJE Výroční zpráva Ústeckého kraje 2010 3 Úvodní slovo Jany

Více

ENERSOL 2009. Program vzdělávání. Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě

ENERSOL 2009. Program vzdělávání. Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě Ministerstvo životního prostředí České republiky ENERSOL 2009 Program vzdělávání Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě Jedna z mnoha odpovědí na otázku Jak aktualizovat

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr.

Více

37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 19. 21. června 2015 www.soc.cz www.nidv.cz www.vse.cz 1 Záštitu nad 37. ročníkem soutěže SOČ převzali: místopředseda vlády pro vědu, výzkum

Více

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

O B S A H. Základní údaje..2. Materiální vybavení..2. Charakteristika..3. Úsek stravování..21

O B S A H. Základní údaje..2. Materiální vybavení..2. Charakteristika..3. Úsek stravování..21 O B S A H Základní údaje..2 Materiální vybavení..2 Charakteristika..3 Úvodní slovo ředitele školy...5 Zaměstnanci školy.8 Pedagogická činnost..10-13 - přehled o prospěchu - maturitní zkoušky - přijímací

Více

34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti NIDM MŠMT Praha Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora www.sockh.cz 15. 17. června 2012 1 Záštitu nad 34. ročníkem soutěže převzal

Více

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 11. - 13. června 2010 1 Milí mladí kolegové, vážení přátelé,

Více

Kraj Praha. 1 Matematika a statistika. 2 Fyzika. 3 Chemie. 4 Biologie

Kraj Praha. 1 Matematika a statistika. 2 Fyzika. 3 Chemie. 4 Biologie Kraj Praha 1 Matematika a statistika Nedostavil(a) se Autor: Michal Outrata Název práce: Využití matematické analýzy v praxi Škola: Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1/1510, Praha 7 2 Fyzika 4. místo Autoři:

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE 2011 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE 1. AKTUALIZACE 1. aktualizace B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A. PODKLADY Zpracovatel: Krajský úřad Jihočeský kraj Odbor regionálního rozvoje, územního

Více