HLASATEL. ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / LEDEN 2014 PF Městská část Praha 15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL. ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / LEDEN 2014 PF 2014. Městská část Praha 15"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / LEDEN 2014 PF 2014 Městská část Praha 15

2 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 15. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA KAM NA PATNÁCTCE 21. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA NAŠI SOUSEDÉ 33. KŘÍŽOVKA 34. INZERCE Vybrali jsme pro Vás: Str. 15 Str. 17 Str. 21 Str. 25 Str. 27 Str. 30 Str. 32 Program Klubu seniorů Kam na Patnáctce Výjezdní zasedání Baráčníků 40. výročí ZŠ Hornoměcholupská IndDance centrum Hostivař Pivovar Hostivar 3. část Benefiční koncert v Praze Petrovicích Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E HLASATEL ročník 20 leden 2014 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: Ing. Jana Černá 1. zástupkyně starosty, předsedkyně redakční rady Ing. Pavel Klega starosta, člen redakční rady Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty, člen redakční rady MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty, členka redakční rady Lucie Prinzová, DiS. zástupkyně starosty, členka redakční rady Ing. Karel Březina radní, člen redakční rady Michal Frauenterka radní, předseda finančního výboru, člen redakční rady PhDr. Marcela Štiková předsedkyně výboru vnějších vztahů a volnočasových aktivit, členka redakční rady Marie Zdeňková redaktorka, členka redakční rady Jitka Černá tajemnice redakční rady REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: PŘÍJEM INZERCE: M: E: DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků VYŠLO: Příští číslo únor 2014 vyjde Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 3 Ikdyž rok 2013 je již minulostí, v každém z nás ještě zůstává troška té vánoční nostalgie. Jako každý rok naše městská část pro své občany uspořádala v době adventu řadu akcí, při kterých jsme měli možnost se sejít, popovídat si a zažít příjemný čas s přáteli. Za připomenutí určitě stojí úžasné vystoupení Zuzany Stirské s FINE GOSPEL TIME první adventní neděli na Veronském náměstí. Věřím, že v y s t o u p e - ní Viktora S o d o m y i skupiny RANGERS PLAVCI při rozsvícení vánočního stromu v parčíku blízko ulice Pluk. Mráze se líbilo nejen pamětníkům, ale i mladší generaci. Stejně tak si zaslouží zmínku skupina Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál hodně štěstí a zdraví v celém roce SCHOVANKY a jejich vánoční koncert, který jsme si mohli vyslechnout u kostela v Hostivaři. Třetí adventní neděle a tento koncert nás všechny příjemně naladil na vánoční atmosféru. Povodně - daň z nemovitosti odpuštěna Vzhledem k následkům a finančním škodám na majetku vlastníků nemovitostí v povodní zasaženém území Hostivaře podél toku Botiče využila Rada MČ Praha 15 možnosti zcela osvobodit od daně z nemovitostí vlastníky pozemků a domů na svém území dotčené živelní pohromou. Rada MČ Praha 15 navrhla hlavnímu městu Praze osvobodit vlastníky předmětných nemovitostí od této daně v nejvyšším možném rozsahu na dobu 5 let, a to konkrétně pozemky a stavby vč. bytů a samostatných nebytových prostor, počínaje zdaňovacím obdobím roku Tuto maximální lhůtu navrhla MČ Praha 15 jako jediná městská část na území hlavního města Prahy. Její návrh byl hlavním městem Prahou respektován a schválen na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy.

4 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Ing. Pavel Klega starosta Praha 15 oslavila výročí Antonína Švehly Dne 12. prosince ve hodin byla v zahradě pivovaru Hostivar slavnostně odhalena plastika Antonína Švehly, právě v den 80. výročí úmrtí ministerského předsedy. Autorem plastiky je Ing. arch. Martin Šenberger a autorem myšlenky projektu byli akcionáři pivovaru. Proč právě zde? Spojení mezi tímto místem a Švehlou symbolicky uzavírá kruh historických souvislostí. Antonín Švehla se v letech pravidelně dvakrát až třikrát týdně scházel s hostivařskými učiteli na večerních besedách v místních hostincích U Koruny, Na Budíně či Na Kovárně. Postupně se tyto besedy vyvinuly v Lidovou universitu, kdy Švehla financoval nákupy knih, revue a časopisů. S učiteli si je rozdělili a každý ze zúčastněných přečetl a prostudoval svoji část. Večer ji přednesl širokému obecenstvu a následovala diskuze přednášejících. Z této minimálně tříleté univerzity neměli vysvědčení, ale vzdělání, které později všichni dobře uplatnili. Tyto večery, jimž předsedal Švehla, řídil referáty a řídil debaty, byly brzy vyhledávány širokou veřejností, od starosty Václava Černého, přes Sokoly až po dělníky. Nedělaly se stavovské rozdíly, prioritou byla touha po vzdělání. Jednoduchý návrh má geniální myšlenku. Antonín Švehla se stal přirozeným vůdcem národa a následně jako významný státník proslavil Hostivař i daleko za hranicemi Československé republiky. Jsem moc rád, že dnešním dnem mu pivovar Hostivar pozornost vrací v podobě této plastiky umístěné na veřejném a navštěvovaném prostranství, a tím obnovuje povědomí o osobnosti, která symbolizuje hodnoty charakterizované pojmy jako statečnost, čest, dodržování dohod či zdravý patriotismus.

5 MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 zdravotnictví sociální oblast a péče o seniory Vítání občánků Dne 10. prosince 2013 se v obřadní síni Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 - Horní Měcholupy uskutečnilo vítání nových občánků městské části Praha 15. Slavnostně přivítány byly tyto děti: 1. KRÁLÍČEK ŠIMON TOMÁŠ 2. RYDRYCHOVÁ ANNA 3. ĎURČÍK SAMUEL 4. URBAN MIKULÁŠ 5. CHAJKIN DAVID 6. BURIAN TOMÁŠ 7. ŽIŽKA ADAM 8. PALKOVIČOVÁ SOFIA 9. KRÁL TOMÁŠ 10. MORAVCOVÁ NATÁLIE 11. HORNÍČEK MARTIN 12. POKORNÝ FILIP 13. LANG VIKTOR 14. DOLEŽALOVÁ EMA 15. KAPLÁNEK JOSEF 16. JANOUCHOVÁ VIKTORIE 17. PENCÁKOVÁ DOROTA 18. LANDOVÁ TEREZA 19. KUDRNA LUKÁŠ 20. SAHULA FILIP 21. LACHMAN JAN 22. POTYŠOVÁ NELA 23. STANČÍK EDUARD 24. ŠEBKOVÁ SÁRA 25. HÜBSCH JAKUB 26. KUČERA MATĚJ 27. MALÁ KRISTINA 28. TESAŘOVÁ MICHAELA 29. NOVÁČKOVÁ NIKOLA 30. ŠOFROVÁ DOMINIKA 31. PROKOPOVÁ BARBORA 32. PLOCOVÁ KATEŘINA 33. KŘELINOVÁ TEREZA 34. KADEŘÁBKOVÁ MICHAELA 35. STANĚK ONDŘEJ 36. STANĚK JAKUB 37. VAVŘIČKOVÁ NATÁLIE 38. KOUTNÁ ALEXANDRA 39. ŠUP FILIP 40. CHVALINA JAN 41. BOHUSLAVOVÁ KLÁRA 42. ROTSČIDL MAREK 43. FIKOTA JONÁŠ Přihláška na slavnostní přivítání Vašeho dítěte, jako občánka MČ Praha 15, je k dispozici na webových stránkách nebo v podatelně ve vestibulu úřadu městské části. Příští vítání se uskuteční dne 18. března 2014 v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy.

6 6 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty územní rozvoj doprava Otázky nad přípravou nového Metropolitního plánu Praha resp. ZHMP s neobyčejnou rychlostí zrušilo připravený Koncept návrhu nového územního plánu, což přineslo samozřejmě značné zklamání pro mnoho majitelů pozemků, jejichž letité žádosti byly do zrušeného Konceptu již zařazeny. Bohužel tvorba a příprava nového Metropolitního plánu již ani zdaleka s takovou rychlostí nepostupuje. Co je ještě horší, informace o jeho tvorbě jsou veřejnosti (ale i zástupcům městských částí) podávány jen po kapkách a v tak obecných výstupech, že je velmi obtížné byť jen odhadovat, jaký výsledný produkt můžeme očekávat. Dosud je veřejnosti k dispozici materiál s názvem Metropolitní plán Duch plánu. V úvodu se dozvídáme, že Předkládáme první teze Metropolitního plánu. Metropolitní plán jsme slibovali jednoduchý, srozumitelný a uchopitelný. Metropolitní plán má být nejen cestou z marasmu územního plánování v Čechách posledních desetiletí, ale má být možností pro návrat Prahy mezi důležitá evropská města. Na to pochopitelně územní plán sám o sobě nestačí, ale může, a má, vytvářet podmínky. Jak? Nově definovat hodnoty města, navrhnout jejich rozvíjení, koncentrovat energii, které (měřeno penězi) není zrovna nazbyt a jednoznačně tak definovat potenciál Proti takové proklamaci určitě nemůžeme nic mít. Dále je tento materiál však jen souhrn velmi široce a obecně formulovaných deseti tezí, se kterými je převážně možno také souhlasit. Odpovědi na to, jak se to však konkrétně dotkne území Prahy 15 a nejbližšího okolí, pokud jsou vůbec vystopovatelné, jsou více než mlhavé. Dalším podkladem (v pracovní verzi), který nám byl předán k připomínkování, je návrh Členění území na lokality, které by měly být základním krokem ke strukturálnímu pojetí nového Metropolitního plánu. V zásadě obecně stanovuje rozsah zastavitelných a nezastavitelných částí území. Pominu-li formální chyby ve stanovení hranic i názvů jednotlivých lokalit (pro informaci přikládám nejkřiklavější část v území Horních Měcholup a Petrovic), dostáváme se sice o kousek dál, ale o budoucí tvorbě nebo regulaci tohoto urbanizovaného území, se o moc více nedozvíme. Aby to bylo na informace a pochopení ještě složitější, současně s přípravou nového Metropolitního plánu jsou přijímány návrhy na změny Územního plánu stávajícího a stále platného. Aby se v tom čert vyznal a navíc dokázal odhadnout, jaký bude konečný výsledek? Ten nám bude, ve formě nového Konceptu, (snad) předložen uprostřed roku 2015 a nového platného Územního (Metropolitního) plánu se snad dočkáme někdy v roce 2017!

7 Michal Frauenterka radní INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 majetek Praha 15 - místo naděje Nový rok je příležitostí k ohlédnutí i pohledu vpřed Začnu-li nejdříve u sebe, při pohledu na ručičku osobní váhy je to vždy důvod k předsevzetím. Obecněji pro mě byly poslední tři roky na Patnáctce ve znamení naděje. Vidím každý den, jak přes všechny komplikace, je možné s věcmi pohnout k lepšímu. I přes odlišnou stranickou příslušnost se dokážeme shodnout na společném postupu. A to i ve věcech, které nejsou příliš populární. Tento klid politický s sebou přináší jistotu, kterou každý z nás, kdo občany zastupuje, potřebuje pro plnění programu, ke kterému se svým občanům zavázal. Osobně si této naší výhody velice cením. O to více, že za hranicí Patnáctky je situace zcela jiná. V minulosti jsem se snažil na stránkách Hlasatele vysvětlovat některé naše postoje na, podle mého názoru, nespravedlivý způsob financování Patnáctky ze strany státu a Prahy. Je obecně nezbytné ponechat i městským částem mimo pražské centrum prostor pro jejich vlastní rozvoj, pro obnovu škol a školek, péči o seniory, o vzhled obce i o její společenský rozvoj. Praha není jen městem turistiky, většina jejích občanů žije mimo centrum. Protipovodňová opatření je třeba realizovat nejen na Vltavě, ale i na Botiči. Že je pro Patnáctku také nezbytné vystavět silniční obchvat Hostivaře, Horních Měcholup a okolních obcí, nyní městských částí, vidíme na zvýšeném provozu každý den asi všichni. Ale plán obchvatu je na pražském magistrátu u ledu již roky. Tyto požadavky z naší strany padají stále, bohužel na místa (Praha a stát), která nejsou politicky stabilní a nemají čas ani energii na systematickou a promyšlenou práci. Patnáctka ale měla a má svůj vlastní plán, do kterého si nenechá mluvit. Je jednoduchý. Chovat se jako každá jiná obec, dennodenně se pokoušet věci vylepšovat jak materiálně, tak i duchovně a zároveň bránit navenek její zájmy. V majetkové oblasti, kterou mám na starost, majetková pravidla prošla obměnou, pronájem i prodej bytů, který stále probíhá, je určen občanům výhradně s trvalým bydlištěm v Praze 15. Dále jsou vyhrazeny byty pro pomoc občanům Patnáctky, kteří se ocitli v dočasné bytové nouzi. Plošně a jednotně je postupováno vůči nepřizpůsobivým nájemcům. Dalším krokem je změna majetkové struktury, tj. některý majetek se prodává (zejména byty) a z výnosů se renovují školy a školky, seniorský dům, veřejné parky a hřiště. Také se v rámci našich finančních možností obnovují některé lokální silnice a zvyšují se počty parkování bez záborů zeleně. Tento majetkový koncept je ale dočasný, všechny byty prodat nemůžeme. Čekáme, že Praha změní způsob financování městských částí, trváme na změně přístupu státu k financování státní správy. Pro rok 2014 se ale změn již jistě nedočkáme. Budeme ale bojovat dál a bude to i více slyšet. Zároveň ale doma, na Patnáctce, bude rok 2014 rokem pracovním. V dalších vydáních Hlasatele bude prostor pro představení toho, co v tomto roce připravujeme. V prvním čtvrtletí také budeme občanům prezentovat ucelený návrh protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře včetně opatření, která jsme schopni realizovat vlastními silami. Na Patnáctce budeme i dále podporovat společenské dění, sportovní kluby i další sdružení občanů, které každý svým malým dílem tvoří duchovní základ obce. A to podstatné na závěr. Nenecháme se otrávit, protože sice jen krok za krokem, všichni vytváříme vyvážené místo pro život, oddech i podnikání. Náš domov, naši Patnáctku. Úspěšný nový rok 2014

8 8 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Lucie Prinzová zástupkyně starosty školství a volnočasové aktivity Adventní tradice ve školách a školkách Stalo se hezkým zvykem, že v předvánočním období všechny školy a školky pořádají vánoční setkání, bazary, dílny, zpívání a další milá setkání. Především v mateřinkách je pod stromečkem připravena pro děti nadílka, na které se podílejí jak rodiče, tak paní učitelky. Společně s rodiči pak všichni rozsvítí svůj vánoční stromek. Nejinak tomu bylo i letos v MŠ Horolezecká, ostatně reportáž si můžete přečíst v tomto vydání našeho časopisu. O to víc mě pak zaráží skutečnost, že tento pěkný stromeček, který je na zahradě školky, hned v následujících dnech začal někomu tak moc vadit, že neváhal, překonal plot a přestříhal nově pořízené světelné řetězy, které stromek zdobily. Věřím, že se taková věc už nebude opakovat a stromky budou pro radost dětí zářit svým světlem i nadále. Nám všem pak velmi srdečně přeji, aby rok 2014 byl šťastný, klidný a spokojený. Dětské vaření v Selském dvoře Jak jistě víte z Průvodce sociálními službami a nabídky volnočasových aktivit, který vydala MČ Praha 15 v loňském roce, jsou možnosti volnočasových aktivit velmi pestré. Od sportů, přes cizí jazyky, radiokroužek, pohybové aktivity až po nejrůznější dílny pro šikovné ruce. Nově se v nabídce objevuje dětské vaření, které pořádá každý lichý týden v úterý odpoledne Hotel Selský dvůr v Hostivaři. Děti se zde pod dohledem zkušeného šéfkuchaře učí vařit a také potom servírovat vlastnoručně uvařené jídlo. Třeba právě vy máte doma budoucího šéfkuchaře nebo šéfkuchařku! Více informací naleznete na

9 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Rok oslav u dobrovolných hasičů v Horních Měcholupech Uplynulý rok 2013 byl významným rokem pro Sbor dobrovolných hasičů Horní Měcholupy, jelikož v tomto roce naši Dobráci oslavili 115 let od založení. Konkrétně den výročí připadá na 2. prosince, kdy se v roce 1898 konala ustavující valná hromada. Oslavy probíhaly v průběhu celého roku. Z 24 soutěží, kterých se hasiči zúčastnili, si přivezli 24 pohárů, což je bilance vskutku úctyhodná. Kromě pravidelných soutěží, např. O pohár Horních Měcholup, se hasiči podílejí na společenském a kulturním dění v Praze 15, pořádají plesy, zábavy, Mikulášské a vánoční besídky pro děti i dospěláky, tradičně se účastní Dne Prahy 15, Adventních nedělí a mnoha dalších akcí. Upřímný dík nás mnoha jim také patří za nezištnou a především neocenitelnou pomoc při povodni, která v červnu 2013 zasáhla naši městskou část. Jsem velmi hrdá na to, že členové nejstarší organizace v Praze 15 za celou dobu svého trvání pomáhají nejen našim spoluobčanům, ale i celému národu. Tato hrdost je o to větší, neboť při výroční valné hromadě, která se konala 30. listopadu 2013, byla práce SDH Horní Měcholupy oceněna Čestným uznáním I. stupně, který z rukou zástupce Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy převzal starosta SDH, pan Martin Hák. 9 Foto: Marie Zdeňková

10 10 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Adresa Ředitelka školy Zástupci školy Telefon Fax ová adresa Internetová adresa Kapacita MŠ Počet tříd Specializace Zájmové kroužky a aktivity MŠ Základní informace o mateřských školách MČ Praha 15 MŠ Boloňská Milánská I Slunečnice Parmská I Parmská II Horolezecká Libkovská + Trhanovské detašované nám. prac. - 1 třída ZŠ Hostivař Boloňská 313, , Praha 15 Petra Staňková Ivana Možná iol.cz flétna angličtina plavání dramatický počítače tanečky jóga zumba kung-fu Milánská 472, , Praha 15 PaedDr. Helena Lukasová Laděna Hejzlarová tř. speciální hudebně-pohybový keramika Metoda dobrého startu balanční míče plavání logopedie solná jeskyně fyzioterapie Hláskář Stimulační program Milánská 473, , Praha 15 Mgr. Blažena Kobrová Alena Lehovcová ms-slunecnice.cz výchova ke zdravému životnímu stylu keramika pěvecko dramatický flétna florbal angličtina plavání indance figurková školička Parmská 388, , Praha 15 Eva Humhalová Marie Buřičová seznam.cz sportovní a ekologické angličtina výtvarný pohybové hry grafomotorika solné lázně flétna jóga saunování plavání hudebně-taneční logopedie fotbalová příprava Parmská 389, , Praha 15 Bc. Eva Svobodová Mgr. Taťána Hampejsová ms_parmska angličtina keramika pop balet tělovýchovný seznamování s počítačem v ZŠ Pojďme si spolu povídat Den s kolem výtvarné soutěže plavání Horolezecká 912,102 00, Praha 15 Bc. Gabriela Tvrdková Marta Němečková tř. speciální - vady řeči tanečky výtvarný angličtina plavání solná jeskyně sportovky dramatický Libkovská 1069,102 00, Praha 15 Ludmila Koulová Mgr. Edita Macibobová volny.cz libkovska dánský výchovný systém plavání flétna keramika balanční míče jóga počítače angličtina country tance logopedie hudebně pohybové hry Trhanovské nám. 7, , Praha 15 Mgr. Michaela Randová Bc. Jitka Svátková trhanak 75 3 angličtina keramika zpívánky taneční aerobic plavání Mezi pravidelné aktivity mateřských škol patří: výlety, divadla, koncerty, ozdravné pobyty v přírodě, návštěvy Toulcova dvora.

11 Zápis INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 do MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ Praha 15 pro školní rok 2014/2015 se uskuteční v měsíci březnu 2014 Bližší informace na jednotlivých mateřských školách nebo webových stránkách MŠ: MŠ Boloňská 313 tel.: MŠ Parmská 388 tel.: MŠ Parmská 389 tel.: MŠ Milánská 472 tel.: MŠ Slunečnice, Milánská 473 tel.: MŠ Horolezecká 912 tel.: MŠ Libkovská 1069 tel.: MŠ Trhanovské náměstí 7 tel.: Do mateřských škol se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. Po dohodě s ředitelkou MŠ a po projednání s lékařem mohou být do běžné mateřské školy zařazeny i děti handicapované (smyslově, tělesně i mentálně, s vadami řeči, s více vadami) a děti s vývojovými a výchovnými poruchami. U zápisu předloží rodiče (zákonní zástupci) svůj občanský průkaz nebo rodný list dítěte. Seznamy přijatých dětí budou vyvěšeny na viditelném místě v mateřské škole. Rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemně. Odbor školství, kultury a zdravotnictví Zápis do 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL MČ Praha 15 pro školní rok 2014/2015 škola adresa datum zápisu od do ZŠ Křimická Křimická hod. ZŠ Veronské náměstí Veronské náměstí hod. ZŠ Nad Přehradou Nad Přehradou hod. ZŠ Hostivař Kozinova hod. ZŠ Hornoměcholupská Hornoměcholupská hod. Bližší informace o zápisu do 1. tříd ZŠ budou vyvěšeny na jednotlivých školách. Ivana Činátlová referentka školství odbor školství, kultury a zdravotnictví Poděkování paní MUDr. Janě Trkové, zástupkyni starosty a paní Iloně Záhorské. Prosím, přijměte moje upřímné poděkování za Vaši vstřícnost a nezištnou pomoc v mé nelehké situaci, která díky Vám byla dořešena. Monika Kettnerová

12 12 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad leden červen 2014 Na předem určené stanoviště bude kontejner přistaven na vymezený časový úsek, přičemž po celou tuto dobu bude přítomen pracovník svozové firmy, který bude ukládání odpadu organizovat a zároveň dohlížet, aby do kontejneru nebyly vhazovány nežádoucí odpady. Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, např. nábytek, kovové odpady, zdravotní techniku, podlahové krytiny, zrcadla, sportovní náčiní apod. Službu bude zajišťovat svozová firma Pražské služby a. s. Služba je hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy. Kontejnery NEJSOU určeny pro odkládání: u skla, papíru, plastů, nápoj. kartonů, pro které slouží sběrové nádoby na tříděný odpad u stavebního odpadu, který lze odevzdat do sběrného dvora v ulici Za Zastávkou 3, Dolní Měcholupy (areál Mahrla), v Teplárenské ul. č. 5 v Praze - Kyjích, Bečovské 939 v Praze Uhříněvsi, v Bartůňkově 711 v Praze - Chodově či do jiného sběrného dvora hl. m. Prahy (max. 1 m 3 ) u nebezpečného odpadu (např. různé chemikálie a barvy včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky, odpad ropných látek apod.), jehož sběr je organizován samostatně formou sběru mobilního, nebo jej lze odevzdat např. v AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o., Ke Kablu 289, Praha - Hostivař (Kovošrot) či ve sběr. dvorech uvedených výše uvyřazených elektrospotřebičů (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.), které lze odložit v uvedených sběrných dvorech nebo formou zpětného odběru. Pro drobná elektrozařízení (fény, fotoaparáty, mobily, žehličky apod.) lze též využít červených kontejnerů na stanovišti v Boloňské ulici před budovou Úřadu MČ Praha 15 - Horní Měcholupy nebo v ulici Berlínské 1488/3, Praha 15 Hostivař na sídlišti Slunečný vršek) u bioodpadu ze zahrad, jehož sběr je organizován zvláštním přistavením kontejnerů na bioodpad, nebo jej lze odevzdat zdarma ve všech výše uvedených sběrných dvorech u veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti Datum Stanoviště Čas LEDEN V Aleji u čp Kaznějovská (proti trafostanici) Brumovická x K Lesoparku Kytínská x Plk. Mráze Proti Proudu x Kobylákova

13 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 Datum Stanoviště Čas ÚNOR Kozinova x Selská Nad Přehradou u čp Kozmíkova u čp. 1103/ Veronské nám. x Bolevecká Bratislavská x Budapešťská BŘEZEN Chalupnická x Kubatova Mračnická x Chudenická Boloňská (parkoviště nad Penny marketem) Zápotoční x Nad Botičem Janovská DUBEN Dobropolská x Mezi Potoky Vajdova u čp U Průseku x Na Groši Milánská u čp Za Drahou mezi čp. E55 a 464/ K Obecním hájovnám u čp. 18/ Bruslařská (mezi Tenisovou a Gercenovou) parkoviště Neapolská Miranova proti pekárně Evy Olmerové x Lochotínská KVĚTEN Chudenická x Přeštická Janovská u čp Kaznějovská x Ejpovická U Průseku x Strašnická Herbenova x Pod Stanicí V Chotejně x V Nové čtvrti Hostivařská x U Břehu Milánská u čp. 451 (parkoviště) Herbenova x Hostišovská Řepčická x Hornoměcholupská ČERVEN Parkoviště v Záveské Na Košíku x K Horkám Gercenova x U Dvojdomů Na Křečku x Parmská Štěrboholská x U Branek Odbor životního prostředí

14 14 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Sbor dobrovolných hasičů Horní Měcholupy pořádá SPOLEČENSKÝ PLES v pátek 24. ledna 2014 od hodin v kulturním domě VARTA, Horní Měcholupy K tanci a poslechu hraje taneční skupina VOSTY BAND. SRDEČNĚ VÁS ZVEME Předprodej vstupenek každé pondělí hodin v Klubu Varta Info. a rezervace na tel , , Příští pozvání: 21. února Hasičský bál 21. března Josefovská zábava MČ Praha 15 si připomněla 80. výročí úmrtí Antonína Švehly Dne 11. prosince 2013, v předvečer kulatého 80. výročí úmrtí státníka Antonína Švehly, uspořádala Společnost Antonína Švehly spolu s MČ Praha 15 již jubilejní desáté společenské shromáždění u jeho hrobu na hostivařském hřbitově za účasti mnoha významných hostů. Za MČ Praha 15 se památce našeho nejvýznamnějšího rodáka poklonila zástupkyně starosty Lucie Prinzová. Mgr. Pavel Černý Termíny 1. pololetí Hlasatel leden únor březen duben květen červen uzávěrka expedováno + distribuce

15 Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA Program leden únor 2014 Čtvrtek 9. ledna přednáška na téma Trénink paměti a mozku od hod. Přijďte se dozvědět více o tom, jak lze společně trénovat krátkodobou i dlouhodobou paměť člověka. Úterý 14. ledna My dva a čas od hod. Ucelené pásmo písní všem nám známým. Přijďte si zazpívat a zavzpomínat s duem Veronika Šotová a Antonín Jankovský. Čtvrtek 16. ledna Jamaica ostrov v Karibiku od hod. Cestopisná přednáška s promítáním pana Františka Jelínka. Úterý 21. ledna harmonika p. L. Kryčera od hod. Čtvrtek 23. ledna Beseda se spisovatelkou Milenou Holcovou od hod. Přednáška s besedou spisovatelky a cestovatelky M. Holcové. Úterý 28. ledna Semaforský večírek od hod. Stále krásné a veselé semaforské písničky v živém podání Veroniky Šotové a Antonína Jankovského. Čtvrtek 30. ledna recitál Mgr. Václava Vomáčky od hod. Hudba, zpěv, vyprávění. Středa 5. února Divadlo a vážná hudba hod. Antonio Vivaldi Čtvero ročních období 2. část. Čtvrtek 6. února zpíváme společně s harmonikou od hod. Hraje a zpívá Luboš Kryčer. Úterý 11. února Braník Band hod. Divadelní představení v Klubu seniorů. Čtvrtek 13. února promítání filmu od hod. Film Amadeus Wolfgang Amadeus Mozart. Úterý 18. února cestopisná přednáška od hod. P. Jiří Veselý Švýcarsko pokračování pro veliký zájem. Čtvrtek 20. února Filmové a seriálové odpoledne od hod. Zahájení nové činnosti KS pravidelná setkání u oblíbených starých českých filmových a seriálových děl. Úterý 25. února ruční práce od hod. Naučíme se pracovat s tzv. ubrouskovou metodou. Účastník hradí 30 Kč. Je nutno se přihlásit u pí Adametzové, tel Čtvrtek 27. února recitál Mgr. Václava Vomáčky od hod. Hudba, zpěv, vyprávění.

16 16 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 OHLÉDNUTÍ za ADVENTEM Vážení a milí přátelé, jak se tak všeobecně traduje, že měsíc prosinec je každoročně měsícem takzvaně nejkratším a nejnáročnějším díky vánočním svátkům, tak i aktivity Klubu seniorů v měsíci prosinci tato slova bez výjimky potvrzují. Tak jako i všude jinde ve světě, rovněž u nás, v Klubu seniorů, jsme uspořádali vánoční akce pro naše seniory. Začátek adventu roku 2013 jsme oslavili dlouho očekávanou Mikulášskou besídkou v Hasičské zbrojnici v Horních Měcholupech. Účast byla veliká a spokojenost s akcí také. Senioři se pobavili, zazpívali i zatančili při živé kapele Duo Vanc a pro každého byla připravena malá vánoční pozornost, jako dárek krásné vánoční ozdoby. Společně se seniory jsme se bavili až do večerních hodin. Abychom, jak se říká, neusnuli na vavřínech, uspořádali jsme v Klubu Hudební odpoledne s vážnou hudbou, kde jsme měli možnost zhlédnout vánoční představení tří nejznámějších světových tenorů Three Tenors Christmas - José Carrera, Placida Dominga a Luciana Pavarottiho. Tento zážitek pak, následující den doplnila znovu oblíbená harmonika Luboše Kryčera, která nás Vzpomínka na rodáka Dne vzpomínala celá rodina pana Václava Srny (hostivařského rodáka) na jeho nedožité 100. narozeniny. Jistě by měl on (i jeho manželka Růženka) radost z rodin svých příjemně s kávou a vánočními dobrotami naladila na již tradiční Cestu Prahou Vánočním autobusem s průvodcem. Naši senioři měli tak možnost podívat se do centra našeho města a vidět místa již vánočně a svátečně nazdobená a nachystaná na nejkrásnější svátky v roce, viděli jsme překrásné kostely, betlémy, trhy a celkově nasáli atmosféru blížících se svátků. 17. prosince 2013 jsme pro naše seniory zorganizovali Vánoční odpoledne v Klubu seniorů, kde hlavním motivem bylo naposledy se sejít před Vánoci, ale hlavně vyhlásit vítěze soutěží, které v Klubu probíhaly od září Jednalo se o karetní kroužek, šachový kroužek, pingpongový kroužek a kroužek dámy. Vítězové, ale i účastníci soutěží byli za své výsledky odměněni dárky a obdivem, s jakou vervou se soutěží účastnili. 19. prosince 2013 jsme se tak díky přednášce dozvěděli o vánočních tradičních zvycích celého světa, a pak už jsme netrpělivě vyčkávali onoho tajemného, krásného dne - Štědrého dne a svátků s ním spojených. Popřejme si do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí, lásky, sil a energie pro další akce, kterými si ten rok následující určitě zpříjemníme a které nás čekají. Šťastný rok Kateřina Adametzová synů Josefa a Václava - tj. 4 vnuček, jednoho vnuka, 5 pravnuků a 4 pravnuček. Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím s námi. Ing. Květuše Srnová, manželka Josefa Srny

17 Spole enské d ní na Praze 15 od 8. ledna do 8. února 2014 Akce s oranžov ozna eným datumem podporuje M Praha 15 KAM NA PATNÁCTCE 17 KAM NA PATNÁCTCE So od 14:00 hod. Výro ní valné volební zasedání/obec Bará ník Restaurace U ouk Holoubkovská 72, Praha 10, tel.: Milé teti ky, vážení sousedé, hosté, konšelstvo Obec Bará ník Horní M cholupy vás srde n zve na výro ní valné volební zasedání. M žete se t šit na hudební vystoupení country kapely KNOKAUT. Ob erstvení zajišt no. Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín /Zví átka a loupežníci Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Jak se zví átka vydala do sv ta, ale zjistila, že doma je to nejlepší. Vstupné: 40 K REZERVACE na tel.: Út od 15:45 do 16:45 D tské va ení Restaurace Selský Dv r K Horkám 56, Praha 10 Hostiva Kontakt: , Maminko, tatínku, chcete ud lat svým d tem radost? Vezm te je k nám na d tské va ení. Pod dozorem šéfkucha e uva í skute ná jídla. Pro d ti od 4 let do 12 let. Vstupné: 150 K /dít REZERVACE na tel.: , Pá Praha Pá od 19:00 do 22:00 St.Johnny & Charlie Slavík Restaurace Selský Dv r K Horkám 56, Praha 10 Hostiva Kontakt: , St. JOHNNY je jediná kapela v R hrající jump blues 50. let. Syrový p vecký projev, stylová hra na kytaru a záliba ve starých aparátech jsou zárukou autentického bluesového zvuku této kapely. V jejím repertoáru najdete jak vlastní tvorbu, tak i osv d ené bluesové standardy. St. JOHNNY vystoupil v roli p edskokana bluesových legend Charlieho Musellwhitea, Lurrieho Bella, Paula Lamba, Any Popovic a dalších. Vstupné: dobrovolné REZERVACE na tel.: , Lešek SEMELKA s kapelou S.L.S. Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10 - Hostiva od 21:00 hod. Ahoj, Hostiva ská parto! Naposledy jsem u vás hrál s kapelou listopadu minulého roku. Jste bezva publikum, a proto pro vás rádi zase budeme hrát! Letos bych naše vystoupení cht l obohatit ješt o jednu dobrou v c. Slovo dalo slovo a pár p átel se domluvilo, že podpo íme útulek v Maršovicích, proto tedy budete mít ten ve er možnost dát nap íklad nan ní dar, nebo i materiální podporu. Ale ím ur it pom žete útulku, je to, že p ijdete! Váš Lešek HaF HaF. Akci zast ešují La Famillia Tat, Bar formanka, Ave Lešek Semelka s kapelou S.L.S. Vstupné: 60 K REZERVACE na tel.: events

18 18 KAM NA PATNÁCTCE Pá KARAOKE od 20:00 hod. Areál na Šancích - RESTAURACE Turínská 1494/1, Praha 10 - Horní M cholupy Poj te si zabékat a zatan it. M žete se t šit na zajímavé ceny i za pouhou snahu Vstupné: zdarma REZERVACE na tel.: , Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/K emílek a Vochom rka Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, P íb hy muží k z Pa ezové chaloupky. Vstupné: 40 K REZERVACE na tel.: t od 20:00 hod. COUNTRY ve er s kapelou PROSEX BAND Restaurace Pod Hrází U b ehu 1372/61, Praha 10, P ij te si zazpívat a zatan it s kapelou PROSEX BAND. P íjemnou atmosféru restaurace podtrhne ho ící krb. Neváhejte a rezervujte svá místa již te. Vstupné: 50 K REZERVACE na tel.: Pá od 20:00 hod. SPOLE ENSKÝ PLES Klub Varta Bolo ská 310, Praha 10, Srde n vás zve Sbor dobrovolných hasi Horní M cholupy. K tanci a poslechu zahraje tane ní skupina VOSTY_BAND. P edprodej vstupenek každé pond lí od 19:00 do 20:00 hodin v Klubu Varta REZERVACE na tel.: , , So od 18:00 hod. Trabantem nap í Amerikou Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10 Po více než t ech m sících putování projel cestovatel Dan P ibá a jeho žluté trabanty spolu s mezinárodní esko-polskoslovenskou posádkou s mali kým polským atem a Jawou 250 celou Jižní Ameriku od Guyany až po nejjižn jší místo Ameriky dosažitelné autem - radarovou stanici Moat na konci poslední cesty kontinentu kilometr tím nejt žším a nejkrásn jším, co m že Jižní Amerika nabídnout. Toto vše vám budou pánové vypráv t a ukazovat. Vstupné: 50 K REZERVACE na tel.: Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/Kašpárek a Klapzuba Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Jak Kašpárek zachrání sebe a princeznu ze spár zlé arod jnice Klapzuby. Vstupné: 40 K REZERVACE na tel.: Út od 15:45 do 16:45 D tské va ení Restaurace Selský Dv r K Horkám 56, Praha 10 Hostiva Kontakt: , Maminko, tatínku, chcete ud lat svým d tem radost? Vezm te je k nám na d tské va ení. Pod dozorem šéfkucha e uva í skute ná jídla. Pro d ti od 4 let do 12 let. Vstupné: 150 K /dít REZERVACE na tel.: , 15 Praha events Akce s oranžov ozna eným datumem podporuje M Praha 15

19 Pá od 19:00 do 22:00 Marcel Flemr duo Restaurace Selský Dv r K Horkám 56, Praha 10 Hostiva Kontakt: , Komorní bluesové duo osobité ho kytaristy a zp vá ka Marcela Flemra a bravurní ho pianisty a zp váka Jakuba Zomera. Hudebn vychá zí z ko en akustické ho a elektrické ho blues. Hrá ský rukopis je inspirová n mistry elektrické kytary a legendá rní mi pianisty. Jmenujme alespo T-Bone Walkera, Muddy Waterse, B.B. Kinga, Pinetopa Perkinse, Dr. Johna i Ray Charlese. Vstupné: dobrovolné REZERVACE na tel.: , Pá KARAOKE Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10 Hostiva P ij te si zazpívat s p áteli Vstupné: zdarma REZERVACE na tel.: Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/T i prasátka Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Jak prasátka šla do sv ta postavit si dome ky. Pohádka plná písni ek. Vstupné: 40 K REZERVACE na tel.: So D tský MAŠKARNÍ BÁL Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, P ij te si zatan it a zasout žit s Kašpárkem Frydolínem a Frýdou. Každá maska dostane medaili, sladkou odm nu a veselé p ekvapení. P edprodej od 15. ledna. Vstupné: dít 100 K / dosp lí 80 K REZERVACE na tel.: od 21:00 hod. od 15:00 hod. KAM NA PATNÁCTCE 19 So od 20:00 hod. ELÁN REVIVAL Litvínov Areál na Šancích - RESTAURACE Turínská 1494/1, Praha 10 - Horní M cholupy P ij te se pobavit se známými písn mi skupiny Elán! Kapela bude hrát až do 24:00 hodin, poté se m žete t šit na DISCO. M žete si zakoupit vstupenky v p edprodeji v restauraci. Nutná rezervace! Bližší informace o kapele na Vstupné: 50 K REZERVACE na tel.: , Co se událo v rámci projektu Kam na patnáctce v roce 2013 V minulém roce jste mohli využít tohoto PRO- GRAMu uprost ed Hlasatele a navštívit nespo et akcí. N které z nich byly realizovány za podpory M Praha15 v rámci projektu Kam na patnáctce. N které rádi uvedeme. Dne se v Hostiva ské sokolovn konala zahajovací akce projektu a tento ve er si p išli na své p edevším p íznivci známé hudební skupiny Queen. Jejich proslulé písn zahrála kapela Queenie world tribute band a všechny vrátila v ase svou dokonalou interpretací. Vaše ú ast byla hojná a spokojené tvá e byly d kazem, že se akce vyda ila. Ur it bychom m li zmínit akci konající se v pátek , která byla zam ena na milovníky vín a hudby. Mohli jste si poslechnout od renomovaného sommeliéra rady a tipy ohledn vín, p stování vinné révy, výroby vína, k jakým pokrm m jsou vína vhodná apod. Atmosféru podtrhl hrou na housle Michael Hej. Pro p íznivce zkamen lin, fosílií a meteorit byla akce ZUB ASU, která se konala v úterý v restauraci Pod Hrází. Ti z vás, kte í rádi tvo í, si p išli na své na akcích Vytvo te si sv j vlastní šperk, kde jste si za vedení lektorky mohli vyráb t šperky z krásných korálk. Stejn tak byla zajímavá akce Moderní a kv tinové vazby na váš st l, kde jste si naopak mohli vyrobit kv tinovou výzdobu na sv j váno ní st l. Nevšední akcí byl Dámský klub, ur ený pro dámské obecenstvo. Mohly jste si tak vyzkoušet lí ení a poradenství od vizážistky Barbory Doležalové, která poskytla hlavní cenu do tomboly prom nu (úpravu vlas, lí ení, nafocení).

20 20 KAM NA PATNÁCTCE Bylo možno podebatovat o zdravém životním stylu a zdravé životospráv, dále zakoupit výživové dopl ky, kv tové esence i výrobky z kamen. Mohly jste se dozv d t o lé ebných ú incích biorezonance, ekalo vás zde mnoho dalších zajímavostí v etn celove erní jazzové hudby. P ipravujeme pro vás spousty dalších zajímavých akcí a budeme pokra ovat ve snažení vybudovat informa ní systém, který vám umožní si ud lat p ehled akcí v Praze 15, a naplánovat si tak kulturní vyžití v míst svého bydlišt. Informace o akcích naleznete vždy v tišt ném Hlasateli (uprost ed v PROGRAMu), dále na plakátech u provozovatel restaurací, kulturních st ediscích apod. Online se m žete podívat na REPORTÁŽ Z AKCE Ne Klub Varta také p išli na své. Na pódiu se vznášely obrovské oválné bubliny všech tvar a délek. Po samotném p edstavení p išel na adu workshop, kde se spolupracovalo s diváky. Ti si tak mohli vyrobit bubliny p ímo na pódiu, a to jenom pomocí svých rukou. Dozv d li se tak, že není t eba n jaký bublifuk, ale šikovn poslouží i vlastní ruce. Jedine ný zážitek m ly d ti, které byly uzav ené do ob í bubliny, a rodi e si je tak mohli vyfotit. Vznikaly krásné momentky a fotogra e, které budou jist milou vzpomínkou na tuto vyda enou akci. ZAJÍMAVOST Bubliná Mat j Kodeš je nositelem mnoha sv tových rekord, mezi n nap íklad pat í: V klubu Varta jste mohli vid t fascinující bublinovou show - Bubble show Mat je Kodeše. Plný sál rodi a d tí sliboval, že budou lidé perfektním publikem, a tak se i stalo. Jásavé pok iky a potlesk provázely celou akci, kdy se nad pódiem vznášely bubliny všech tvar a velikostí. Neuv itelným kouskem byla nap íklad kou ová bublina ve tvaru krychle nebo bublinový koloto, který se doopravdy to il. Nevšední atmosféra vznikla p i použití speciálního sv telného stolku, na kterém vznikaly duhové bubliny, malé bublinky, jež se vkládaly a vyjímaly z v tších, a mnoho dalších zajímavých efekt. P íznivci obrovských bublin si Nejv tší voln letící bublina o rozm ru 20,57 m 3 Nejv tší po et bublin v jedné bublin (celkem 58) Nejv tší vozidlo a nejv tší v c uzav ená v mýdlové bublin (Renault Truck) - nominace na titul REKO- RDMAN ROKU Nejdelší bublinový tunel na sv t (24,1 m) Nejvíc tygr v bublin (5 tygr a 4 ošet ovatelé) Nejv tší bublina (11,2 m) Nejdelší bublinový et z (21 napojených bublin) Nejvíc lidí v bublin (15 lidí) Foto: archiv Mat je Kodeše, DaKu zm na programu vyhrazena zhotovitel programu neru í za správnost informací od po adatel akcí

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Jeřmanická drbna č.4/2009

Jeřmanická drbna č.4/2009 Jeřmanická drbna č.4/2009 www.jermanice.cz Vítáme Vás u posledního vydání Drbny v tomto roce s aktuálními informacemi o dění v obci. 7. zasedání zastupitelstva v tomto roce se uskuteční 30.11.2009 od 17.00

Více

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 -----------------------------------------------

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- Milí příznivci Vesny, čas neúprosně běží jako voda. Ani jsme se

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková.

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková. ZÁPIS č. 8/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 1. prosince 2015 v Grabově vile (15:00 16:40) 1) Informace Přítomni dle

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj. leden 2015

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj. leden 2015 leden 2015 Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj MĚSTYS LITULTOVICE Vážení spoluobčané, tentokrát bych se chtěl věnovat poněkud přízemnějšímu tématu, a to je komunální odpad. Od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více