HLASATEL. ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / LEDEN 2014 PF Městská část Praha 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL. ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / LEDEN 2014 PF 2014. Městská část Praha 15"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / LEDEN 2014 PF 2014 Městská část Praha 15

2 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 15. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA KAM NA PATNÁCTCE 21. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA NAŠI SOUSEDÉ 33. KŘÍŽOVKA 34. INZERCE Vybrali jsme pro Vás: Str. 15 Str. 17 Str. 21 Str. 25 Str. 27 Str. 30 Str. 32 Program Klubu seniorů Kam na Patnáctce Výjezdní zasedání Baráčníků 40. výročí ZŠ Hornoměcholupská IndDance centrum Hostivař Pivovar Hostivar 3. část Benefiční koncert v Praze Petrovicích Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E HLASATEL ročník 20 leden 2014 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: Ing. Jana Černá 1. zástupkyně starosty, předsedkyně redakční rady Ing. Pavel Klega starosta, člen redakční rady Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty, člen redakční rady MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty, členka redakční rady Lucie Prinzová, DiS. zástupkyně starosty, členka redakční rady Ing. Karel Březina radní, člen redakční rady Michal Frauenterka radní, předseda finančního výboru, člen redakční rady PhDr. Marcela Štiková předsedkyně výboru vnějších vztahů a volnočasových aktivit, členka redakční rady Marie Zdeňková redaktorka, členka redakční rady Jitka Černá tajemnice redakční rady REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: PŘÍJEM INZERCE: M: E: DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků VYŠLO: Příští číslo únor 2014 vyjde Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 3 Ikdyž rok 2013 je již minulostí, v každém z nás ještě zůstává troška té vánoční nostalgie. Jako každý rok naše městská část pro své občany uspořádala v době adventu řadu akcí, při kterých jsme měli možnost se sejít, popovídat si a zažít příjemný čas s přáteli. Za připomenutí určitě stojí úžasné vystoupení Zuzany Stirské s FINE GOSPEL TIME první adventní neděli na Veronském náměstí. Věřím, že v y s t o u p e - ní Viktora S o d o m y i skupiny RANGERS PLAVCI při rozsvícení vánočního stromu v parčíku blízko ulice Pluk. Mráze se líbilo nejen pamětníkům, ale i mladší generaci. Stejně tak si zaslouží zmínku skupina Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál hodně štěstí a zdraví v celém roce SCHOVANKY a jejich vánoční koncert, který jsme si mohli vyslechnout u kostela v Hostivaři. Třetí adventní neděle a tento koncert nás všechny příjemně naladil na vánoční atmosféru. Povodně - daň z nemovitosti odpuštěna Vzhledem k následkům a finančním škodám na majetku vlastníků nemovitostí v povodní zasaženém území Hostivaře podél toku Botiče využila Rada MČ Praha 15 možnosti zcela osvobodit od daně z nemovitostí vlastníky pozemků a domů na svém území dotčené živelní pohromou. Rada MČ Praha 15 navrhla hlavnímu městu Praze osvobodit vlastníky předmětných nemovitostí od této daně v nejvyšším možném rozsahu na dobu 5 let, a to konkrétně pozemky a stavby vč. bytů a samostatných nebytových prostor, počínaje zdaňovacím obdobím roku Tuto maximální lhůtu navrhla MČ Praha 15 jako jediná městská část na území hlavního města Prahy. Její návrh byl hlavním městem Prahou respektován a schválen na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy.

4 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Ing. Pavel Klega starosta Praha 15 oslavila výročí Antonína Švehly Dne 12. prosince ve hodin byla v zahradě pivovaru Hostivar slavnostně odhalena plastika Antonína Švehly, právě v den 80. výročí úmrtí ministerského předsedy. Autorem plastiky je Ing. arch. Martin Šenberger a autorem myšlenky projektu byli akcionáři pivovaru. Proč právě zde? Spojení mezi tímto místem a Švehlou symbolicky uzavírá kruh historických souvislostí. Antonín Švehla se v letech pravidelně dvakrát až třikrát týdně scházel s hostivařskými učiteli na večerních besedách v místních hostincích U Koruny, Na Budíně či Na Kovárně. Postupně se tyto besedy vyvinuly v Lidovou universitu, kdy Švehla financoval nákupy knih, revue a časopisů. S učiteli si je rozdělili a každý ze zúčastněných přečetl a prostudoval svoji část. Večer ji přednesl širokému obecenstvu a následovala diskuze přednášejících. Z této minimálně tříleté univerzity neměli vysvědčení, ale vzdělání, které později všichni dobře uplatnili. Tyto večery, jimž předsedal Švehla, řídil referáty a řídil debaty, byly brzy vyhledávány širokou veřejností, od starosty Václava Černého, přes Sokoly až po dělníky. Nedělaly se stavovské rozdíly, prioritou byla touha po vzdělání. Jednoduchý návrh má geniální myšlenku. Antonín Švehla se stal přirozeným vůdcem národa a následně jako významný státník proslavil Hostivař i daleko za hranicemi Československé republiky. Jsem moc rád, že dnešním dnem mu pivovar Hostivar pozornost vrací v podobě této plastiky umístěné na veřejném a navštěvovaném prostranství, a tím obnovuje povědomí o osobnosti, která symbolizuje hodnoty charakterizované pojmy jako statečnost, čest, dodržování dohod či zdravý patriotismus.

5 MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 zdravotnictví sociální oblast a péče o seniory Vítání občánků Dne 10. prosince 2013 se v obřadní síni Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 - Horní Měcholupy uskutečnilo vítání nových občánků městské části Praha 15. Slavnostně přivítány byly tyto děti: 1. KRÁLÍČEK ŠIMON TOMÁŠ 2. RYDRYCHOVÁ ANNA 3. ĎURČÍK SAMUEL 4. URBAN MIKULÁŠ 5. CHAJKIN DAVID 6. BURIAN TOMÁŠ 7. ŽIŽKA ADAM 8. PALKOVIČOVÁ SOFIA 9. KRÁL TOMÁŠ 10. MORAVCOVÁ NATÁLIE 11. HORNÍČEK MARTIN 12. POKORNÝ FILIP 13. LANG VIKTOR 14. DOLEŽALOVÁ EMA 15. KAPLÁNEK JOSEF 16. JANOUCHOVÁ VIKTORIE 17. PENCÁKOVÁ DOROTA 18. LANDOVÁ TEREZA 19. KUDRNA LUKÁŠ 20. SAHULA FILIP 21. LACHMAN JAN 22. POTYŠOVÁ NELA 23. STANČÍK EDUARD 24. ŠEBKOVÁ SÁRA 25. HÜBSCH JAKUB 26. KUČERA MATĚJ 27. MALÁ KRISTINA 28. TESAŘOVÁ MICHAELA 29. NOVÁČKOVÁ NIKOLA 30. ŠOFROVÁ DOMINIKA 31. PROKOPOVÁ BARBORA 32. PLOCOVÁ KATEŘINA 33. KŘELINOVÁ TEREZA 34. KADEŘÁBKOVÁ MICHAELA 35. STANĚK ONDŘEJ 36. STANĚK JAKUB 37. VAVŘIČKOVÁ NATÁLIE 38. KOUTNÁ ALEXANDRA 39. ŠUP FILIP 40. CHVALINA JAN 41. BOHUSLAVOVÁ KLÁRA 42. ROTSČIDL MAREK 43. FIKOTA JONÁŠ Přihláška na slavnostní přivítání Vašeho dítěte, jako občánka MČ Praha 15, je k dispozici na webových stránkách nebo v podatelně ve vestibulu úřadu městské části. Příští vítání se uskuteční dne 18. března 2014 v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy.

6 6 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty územní rozvoj doprava Otázky nad přípravou nového Metropolitního plánu Praha resp. ZHMP s neobyčejnou rychlostí zrušilo připravený Koncept návrhu nového územního plánu, což přineslo samozřejmě značné zklamání pro mnoho majitelů pozemků, jejichž letité žádosti byly do zrušeného Konceptu již zařazeny. Bohužel tvorba a příprava nového Metropolitního plánu již ani zdaleka s takovou rychlostí nepostupuje. Co je ještě horší, informace o jeho tvorbě jsou veřejnosti (ale i zástupcům městských částí) podávány jen po kapkách a v tak obecných výstupech, že je velmi obtížné byť jen odhadovat, jaký výsledný produkt můžeme očekávat. Dosud je veřejnosti k dispozici materiál s názvem Metropolitní plán Duch plánu. V úvodu se dozvídáme, že Předkládáme první teze Metropolitního plánu. Metropolitní plán jsme slibovali jednoduchý, srozumitelný a uchopitelný. Metropolitní plán má být nejen cestou z marasmu územního plánování v Čechách posledních desetiletí, ale má být možností pro návrat Prahy mezi důležitá evropská města. Na to pochopitelně územní plán sám o sobě nestačí, ale může, a má, vytvářet podmínky. Jak? Nově definovat hodnoty města, navrhnout jejich rozvíjení, koncentrovat energii, které (měřeno penězi) není zrovna nazbyt a jednoznačně tak definovat potenciál Proti takové proklamaci určitě nemůžeme nic mít. Dále je tento materiál však jen souhrn velmi široce a obecně formulovaných deseti tezí, se kterými je převážně možno také souhlasit. Odpovědi na to, jak se to však konkrétně dotkne území Prahy 15 a nejbližšího okolí, pokud jsou vůbec vystopovatelné, jsou více než mlhavé. Dalším podkladem (v pracovní verzi), který nám byl předán k připomínkování, je návrh Členění území na lokality, které by měly být základním krokem ke strukturálnímu pojetí nového Metropolitního plánu. V zásadě obecně stanovuje rozsah zastavitelných a nezastavitelných částí území. Pominu-li formální chyby ve stanovení hranic i názvů jednotlivých lokalit (pro informaci přikládám nejkřiklavější část v území Horních Měcholup a Petrovic), dostáváme se sice o kousek dál, ale o budoucí tvorbě nebo regulaci tohoto urbanizovaného území, se o moc více nedozvíme. Aby to bylo na informace a pochopení ještě složitější, současně s přípravou nového Metropolitního plánu jsou přijímány návrhy na změny Územního plánu stávajícího a stále platného. Aby se v tom čert vyznal a navíc dokázal odhadnout, jaký bude konečný výsledek? Ten nám bude, ve formě nového Konceptu, (snad) předložen uprostřed roku 2015 a nového platného Územního (Metropolitního) plánu se snad dočkáme někdy v roce 2017!

7 Michal Frauenterka radní INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 majetek Praha 15 - místo naděje Nový rok je příležitostí k ohlédnutí i pohledu vpřed Začnu-li nejdříve u sebe, při pohledu na ručičku osobní váhy je to vždy důvod k předsevzetím. Obecněji pro mě byly poslední tři roky na Patnáctce ve znamení naděje. Vidím každý den, jak přes všechny komplikace, je možné s věcmi pohnout k lepšímu. I přes odlišnou stranickou příslušnost se dokážeme shodnout na společném postupu. A to i ve věcech, které nejsou příliš populární. Tento klid politický s sebou přináší jistotu, kterou každý z nás, kdo občany zastupuje, potřebuje pro plnění programu, ke kterému se svým občanům zavázal. Osobně si této naší výhody velice cením. O to více, že za hranicí Patnáctky je situace zcela jiná. V minulosti jsem se snažil na stránkách Hlasatele vysvětlovat některé naše postoje na, podle mého názoru, nespravedlivý způsob financování Patnáctky ze strany státu a Prahy. Je obecně nezbytné ponechat i městským částem mimo pražské centrum prostor pro jejich vlastní rozvoj, pro obnovu škol a školek, péči o seniory, o vzhled obce i o její společenský rozvoj. Praha není jen městem turistiky, většina jejích občanů žije mimo centrum. Protipovodňová opatření je třeba realizovat nejen na Vltavě, ale i na Botiči. Že je pro Patnáctku také nezbytné vystavět silniční obchvat Hostivaře, Horních Měcholup a okolních obcí, nyní městských částí, vidíme na zvýšeném provozu každý den asi všichni. Ale plán obchvatu je na pražském magistrátu u ledu již roky. Tyto požadavky z naší strany padají stále, bohužel na místa (Praha a stát), která nejsou politicky stabilní a nemají čas ani energii na systematickou a promyšlenou práci. Patnáctka ale měla a má svůj vlastní plán, do kterého si nenechá mluvit. Je jednoduchý. Chovat se jako každá jiná obec, dennodenně se pokoušet věci vylepšovat jak materiálně, tak i duchovně a zároveň bránit navenek její zájmy. V majetkové oblasti, kterou mám na starost, majetková pravidla prošla obměnou, pronájem i prodej bytů, který stále probíhá, je určen občanům výhradně s trvalým bydlištěm v Praze 15. Dále jsou vyhrazeny byty pro pomoc občanům Patnáctky, kteří se ocitli v dočasné bytové nouzi. Plošně a jednotně je postupováno vůči nepřizpůsobivým nájemcům. Dalším krokem je změna majetkové struktury, tj. některý majetek se prodává (zejména byty) a z výnosů se renovují školy a školky, seniorský dům, veřejné parky a hřiště. Také se v rámci našich finančních možností obnovují některé lokální silnice a zvyšují se počty parkování bez záborů zeleně. Tento majetkový koncept je ale dočasný, všechny byty prodat nemůžeme. Čekáme, že Praha změní způsob financování městských částí, trváme na změně přístupu státu k financování státní správy. Pro rok 2014 se ale změn již jistě nedočkáme. Budeme ale bojovat dál a bude to i více slyšet. Zároveň ale doma, na Patnáctce, bude rok 2014 rokem pracovním. V dalších vydáních Hlasatele bude prostor pro představení toho, co v tomto roce připravujeme. V prvním čtvrtletí také budeme občanům prezentovat ucelený návrh protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře včetně opatření, která jsme schopni realizovat vlastními silami. Na Patnáctce budeme i dále podporovat společenské dění, sportovní kluby i další sdružení občanů, které každý svým malým dílem tvoří duchovní základ obce. A to podstatné na závěr. Nenecháme se otrávit, protože sice jen krok za krokem, všichni vytváříme vyvážené místo pro život, oddech i podnikání. Náš domov, naši Patnáctku. Úspěšný nový rok 2014

8 8 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Lucie Prinzová zástupkyně starosty školství a volnočasové aktivity Adventní tradice ve školách a školkách Stalo se hezkým zvykem, že v předvánočním období všechny školy a školky pořádají vánoční setkání, bazary, dílny, zpívání a další milá setkání. Především v mateřinkách je pod stromečkem připravena pro děti nadílka, na které se podílejí jak rodiče, tak paní učitelky. Společně s rodiči pak všichni rozsvítí svůj vánoční stromek. Nejinak tomu bylo i letos v MŠ Horolezecká, ostatně reportáž si můžete přečíst v tomto vydání našeho časopisu. O to víc mě pak zaráží skutečnost, že tento pěkný stromeček, který je na zahradě školky, hned v následujících dnech začal někomu tak moc vadit, že neváhal, překonal plot a přestříhal nově pořízené světelné řetězy, které stromek zdobily. Věřím, že se taková věc už nebude opakovat a stromky budou pro radost dětí zářit svým světlem i nadále. Nám všem pak velmi srdečně přeji, aby rok 2014 byl šťastný, klidný a spokojený. Dětské vaření v Selském dvoře Jak jistě víte z Průvodce sociálními službami a nabídky volnočasových aktivit, který vydala MČ Praha 15 v loňském roce, jsou možnosti volnočasových aktivit velmi pestré. Od sportů, přes cizí jazyky, radiokroužek, pohybové aktivity až po nejrůznější dílny pro šikovné ruce. Nově se v nabídce objevuje dětské vaření, které pořádá každý lichý týden v úterý odpoledne Hotel Selský dvůr v Hostivaři. Děti se zde pod dohledem zkušeného šéfkuchaře učí vařit a také potom servírovat vlastnoručně uvařené jídlo. Třeba právě vy máte doma budoucího šéfkuchaře nebo šéfkuchařku! Více informací naleznete na

9 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Rok oslav u dobrovolných hasičů v Horních Měcholupech Uplynulý rok 2013 byl významným rokem pro Sbor dobrovolných hasičů Horní Měcholupy, jelikož v tomto roce naši Dobráci oslavili 115 let od založení. Konkrétně den výročí připadá na 2. prosince, kdy se v roce 1898 konala ustavující valná hromada. Oslavy probíhaly v průběhu celého roku. Z 24 soutěží, kterých se hasiči zúčastnili, si přivezli 24 pohárů, což je bilance vskutku úctyhodná. Kromě pravidelných soutěží, např. O pohár Horních Měcholup, se hasiči podílejí na společenském a kulturním dění v Praze 15, pořádají plesy, zábavy, Mikulášské a vánoční besídky pro děti i dospěláky, tradičně se účastní Dne Prahy 15, Adventních nedělí a mnoha dalších akcí. Upřímný dík nás mnoha jim také patří za nezištnou a především neocenitelnou pomoc při povodni, která v červnu 2013 zasáhla naši městskou část. Jsem velmi hrdá na to, že členové nejstarší organizace v Praze 15 za celou dobu svého trvání pomáhají nejen našim spoluobčanům, ale i celému národu. Tato hrdost je o to větší, neboť při výroční valné hromadě, která se konala 30. listopadu 2013, byla práce SDH Horní Měcholupy oceněna Čestným uznáním I. stupně, který z rukou zástupce Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy převzal starosta SDH, pan Martin Hák. 9 Foto: Marie Zdeňková

10 10 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Adresa Ředitelka školy Zástupci školy Telefon Fax ová adresa Internetová adresa Kapacita MŠ Počet tříd Specializace Zájmové kroužky a aktivity MŠ Základní informace o mateřských školách MČ Praha 15 MŠ Boloňská Milánská I Slunečnice Parmská I Parmská II Horolezecká Libkovská + Trhanovské detašované nám. prac. - 1 třída ZŠ Hostivař Boloňská 313, , Praha 15 Petra Staňková Ivana Možná iol.cz flétna angličtina plavání dramatický počítače tanečky jóga zumba kung-fu Milánská 472, , Praha 15 PaedDr. Helena Lukasová Laděna Hejzlarová tř. speciální hudebně-pohybový keramika Metoda dobrého startu balanční míče plavání logopedie solná jeskyně fyzioterapie Hláskář Stimulační program Milánská 473, , Praha 15 Mgr. Blažena Kobrová Alena Lehovcová ms-slunecnice.cz výchova ke zdravému životnímu stylu keramika pěvecko dramatický flétna florbal angličtina plavání indance figurková školička Parmská 388, , Praha 15 Eva Humhalová Marie Buřičová seznam.cz sportovní a ekologické angličtina výtvarný pohybové hry grafomotorika solné lázně flétna jóga saunování plavání hudebně-taneční logopedie fotbalová příprava Parmská 389, , Praha 15 Bc. Eva Svobodová Mgr. Taťána Hampejsová ms_parmska angličtina keramika pop balet tělovýchovný seznamování s počítačem v ZŠ Pojďme si spolu povídat Den s kolem výtvarné soutěže plavání Horolezecká 912,102 00, Praha 15 Bc. Gabriela Tvrdková Marta Němečková tř. speciální - vady řeči tanečky výtvarný angličtina plavání solná jeskyně sportovky dramatický Libkovská 1069,102 00, Praha 15 Ludmila Koulová Mgr. Edita Macibobová volny.cz libkovska dánský výchovný systém plavání flétna keramika balanční míče jóga počítače angličtina country tance logopedie hudebně pohybové hry Trhanovské nám. 7, , Praha 15 Mgr. Michaela Randová Bc. Jitka Svátková trhanak 75 3 angličtina keramika zpívánky taneční aerobic plavání Mezi pravidelné aktivity mateřských škol patří: výlety, divadla, koncerty, ozdravné pobyty v přírodě, návštěvy Toulcova dvora.

11 Zápis INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 do MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ Praha 15 pro školní rok 2014/2015 se uskuteční v měsíci březnu 2014 Bližší informace na jednotlivých mateřských školách nebo webových stránkách MŠ: MŠ Boloňská 313 tel.: MŠ Parmská 388 tel.: MŠ Parmská 389 tel.: MŠ Milánská 472 tel.: MŠ Slunečnice, Milánská 473 tel.: MŠ Horolezecká 912 tel.: MŠ Libkovská 1069 tel.: MŠ Trhanovské náměstí 7 tel.: Do mateřských škol se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. Po dohodě s ředitelkou MŠ a po projednání s lékařem mohou být do běžné mateřské školy zařazeny i děti handicapované (smyslově, tělesně i mentálně, s vadami řeči, s více vadami) a děti s vývojovými a výchovnými poruchami. U zápisu předloží rodiče (zákonní zástupci) svůj občanský průkaz nebo rodný list dítěte. Seznamy přijatých dětí budou vyvěšeny na viditelném místě v mateřské škole. Rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemně. Odbor školství, kultury a zdravotnictví Zápis do 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL MČ Praha 15 pro školní rok 2014/2015 škola adresa datum zápisu od do ZŠ Křimická Křimická hod. ZŠ Veronské náměstí Veronské náměstí hod. ZŠ Nad Přehradou Nad Přehradou hod. ZŠ Hostivař Kozinova hod. ZŠ Hornoměcholupská Hornoměcholupská hod. Bližší informace o zápisu do 1. tříd ZŠ budou vyvěšeny na jednotlivých školách. Ivana Činátlová referentka školství odbor školství, kultury a zdravotnictví Poděkování paní MUDr. Janě Trkové, zástupkyni starosty a paní Iloně Záhorské. Prosím, přijměte moje upřímné poděkování za Vaši vstřícnost a nezištnou pomoc v mé nelehké situaci, která díky Vám byla dořešena. Monika Kettnerová

12 12 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad leden červen 2014 Na předem určené stanoviště bude kontejner přistaven na vymezený časový úsek, přičemž po celou tuto dobu bude přítomen pracovník svozové firmy, který bude ukládání odpadu organizovat a zároveň dohlížet, aby do kontejneru nebyly vhazovány nežádoucí odpady. Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, např. nábytek, kovové odpady, zdravotní techniku, podlahové krytiny, zrcadla, sportovní náčiní apod. Službu bude zajišťovat svozová firma Pražské služby a. s. Služba je hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy. Kontejnery NEJSOU určeny pro odkládání: u skla, papíru, plastů, nápoj. kartonů, pro které slouží sběrové nádoby na tříděný odpad u stavebního odpadu, který lze odevzdat do sběrného dvora v ulici Za Zastávkou 3, Dolní Měcholupy (areál Mahrla), v Teplárenské ul. č. 5 v Praze - Kyjích, Bečovské 939 v Praze Uhříněvsi, v Bartůňkově 711 v Praze - Chodově či do jiného sběrného dvora hl. m. Prahy (max. 1 m 3 ) u nebezpečného odpadu (např. různé chemikálie a barvy včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky, odpad ropných látek apod.), jehož sběr je organizován samostatně formou sběru mobilního, nebo jej lze odevzdat např. v AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o., Ke Kablu 289, Praha - Hostivař (Kovošrot) či ve sběr. dvorech uvedených výše uvyřazených elektrospotřebičů (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.), které lze odložit v uvedených sběrných dvorech nebo formou zpětného odběru. Pro drobná elektrozařízení (fény, fotoaparáty, mobily, žehličky apod.) lze též využít červených kontejnerů na stanovišti v Boloňské ulici před budovou Úřadu MČ Praha 15 - Horní Měcholupy nebo v ulici Berlínské 1488/3, Praha 15 Hostivař na sídlišti Slunečný vršek) u bioodpadu ze zahrad, jehož sběr je organizován zvláštním přistavením kontejnerů na bioodpad, nebo jej lze odevzdat zdarma ve všech výše uvedených sběrných dvorech u veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti Datum Stanoviště Čas LEDEN V Aleji u čp Kaznějovská (proti trafostanici) Brumovická x K Lesoparku Kytínská x Plk. Mráze Proti Proudu x Kobylákova

13 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 Datum Stanoviště Čas ÚNOR Kozinova x Selská Nad Přehradou u čp Kozmíkova u čp. 1103/ Veronské nám. x Bolevecká Bratislavská x Budapešťská BŘEZEN Chalupnická x Kubatova Mračnická x Chudenická Boloňská (parkoviště nad Penny marketem) Zápotoční x Nad Botičem Janovská DUBEN Dobropolská x Mezi Potoky Vajdova u čp U Průseku x Na Groši Milánská u čp Za Drahou mezi čp. E55 a 464/ K Obecním hájovnám u čp. 18/ Bruslařská (mezi Tenisovou a Gercenovou) parkoviště Neapolská Miranova proti pekárně Evy Olmerové x Lochotínská KVĚTEN Chudenická x Přeštická Janovská u čp Kaznějovská x Ejpovická U Průseku x Strašnická Herbenova x Pod Stanicí V Chotejně x V Nové čtvrti Hostivařská x U Břehu Milánská u čp. 451 (parkoviště) Herbenova x Hostišovská Řepčická x Hornoměcholupská ČERVEN Parkoviště v Záveské Na Košíku x K Horkám Gercenova x U Dvojdomů Na Křečku x Parmská Štěrboholská x U Branek Odbor životního prostředí

14 14 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Sbor dobrovolných hasičů Horní Měcholupy pořádá SPOLEČENSKÝ PLES v pátek 24. ledna 2014 od hodin v kulturním domě VARTA, Horní Měcholupy K tanci a poslechu hraje taneční skupina VOSTY BAND. SRDEČNĚ VÁS ZVEME Předprodej vstupenek každé pondělí hodin v Klubu Varta Info. a rezervace na tel , , Příští pozvání: 21. února Hasičský bál 21. března Josefovská zábava MČ Praha 15 si připomněla 80. výročí úmrtí Antonína Švehly Dne 11. prosince 2013, v předvečer kulatého 80. výročí úmrtí státníka Antonína Švehly, uspořádala Společnost Antonína Švehly spolu s MČ Praha 15 již jubilejní desáté společenské shromáždění u jeho hrobu na hostivařském hřbitově za účasti mnoha významných hostů. Za MČ Praha 15 se památce našeho nejvýznamnějšího rodáka poklonila zástupkyně starosty Lucie Prinzová. Mgr. Pavel Černý Termíny 1. pololetí Hlasatel leden únor březen duben květen červen uzávěrka expedováno + distribuce

15 Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA Program leden únor 2014 Čtvrtek 9. ledna přednáška na téma Trénink paměti a mozku od hod. Přijďte se dozvědět více o tom, jak lze společně trénovat krátkodobou i dlouhodobou paměť člověka. Úterý 14. ledna My dva a čas od hod. Ucelené pásmo písní všem nám známým. Přijďte si zazpívat a zavzpomínat s duem Veronika Šotová a Antonín Jankovský. Čtvrtek 16. ledna Jamaica ostrov v Karibiku od hod. Cestopisná přednáška s promítáním pana Františka Jelínka. Úterý 21. ledna harmonika p. L. Kryčera od hod. Čtvrtek 23. ledna Beseda se spisovatelkou Milenou Holcovou od hod. Přednáška s besedou spisovatelky a cestovatelky M. Holcové. Úterý 28. ledna Semaforský večírek od hod. Stále krásné a veselé semaforské písničky v živém podání Veroniky Šotové a Antonína Jankovského. Čtvrtek 30. ledna recitál Mgr. Václava Vomáčky od hod. Hudba, zpěv, vyprávění. Středa 5. února Divadlo a vážná hudba hod. Antonio Vivaldi Čtvero ročních období 2. část. Čtvrtek 6. února zpíváme společně s harmonikou od hod. Hraje a zpívá Luboš Kryčer. Úterý 11. února Braník Band hod. Divadelní představení v Klubu seniorů. Čtvrtek 13. února promítání filmu od hod. Film Amadeus Wolfgang Amadeus Mozart. Úterý 18. února cestopisná přednáška od hod. P. Jiří Veselý Švýcarsko pokračování pro veliký zájem. Čtvrtek 20. února Filmové a seriálové odpoledne od hod. Zahájení nové činnosti KS pravidelná setkání u oblíbených starých českých filmových a seriálových děl. Úterý 25. února ruční práce od hod. Naučíme se pracovat s tzv. ubrouskovou metodou. Účastník hradí 30 Kč. Je nutno se přihlásit u pí Adametzové, tel Čtvrtek 27. února recitál Mgr. Václava Vomáčky od hod. Hudba, zpěv, vyprávění.

16 16 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 OHLÉDNUTÍ za ADVENTEM Vážení a milí přátelé, jak se tak všeobecně traduje, že měsíc prosinec je každoročně měsícem takzvaně nejkratším a nejnáročnějším díky vánočním svátkům, tak i aktivity Klubu seniorů v měsíci prosinci tato slova bez výjimky potvrzují. Tak jako i všude jinde ve světě, rovněž u nás, v Klubu seniorů, jsme uspořádali vánoční akce pro naše seniory. Začátek adventu roku 2013 jsme oslavili dlouho očekávanou Mikulášskou besídkou v Hasičské zbrojnici v Horních Měcholupech. Účast byla veliká a spokojenost s akcí také. Senioři se pobavili, zazpívali i zatančili při živé kapele Duo Vanc a pro každého byla připravena malá vánoční pozornost, jako dárek krásné vánoční ozdoby. Společně se seniory jsme se bavili až do večerních hodin. Abychom, jak se říká, neusnuli na vavřínech, uspořádali jsme v Klubu Hudební odpoledne s vážnou hudbou, kde jsme měli možnost zhlédnout vánoční představení tří nejznámějších světových tenorů Three Tenors Christmas - José Carrera, Placida Dominga a Luciana Pavarottiho. Tento zážitek pak, následující den doplnila znovu oblíbená harmonika Luboše Kryčera, která nás Vzpomínka na rodáka Dne vzpomínala celá rodina pana Václava Srny (hostivařského rodáka) na jeho nedožité 100. narozeniny. Jistě by měl on (i jeho manželka Růženka) radost z rodin svých příjemně s kávou a vánočními dobrotami naladila na již tradiční Cestu Prahou Vánočním autobusem s průvodcem. Naši senioři měli tak možnost podívat se do centra našeho města a vidět místa již vánočně a svátečně nazdobená a nachystaná na nejkrásnější svátky v roce, viděli jsme překrásné kostely, betlémy, trhy a celkově nasáli atmosféru blížících se svátků. 17. prosince 2013 jsme pro naše seniory zorganizovali Vánoční odpoledne v Klubu seniorů, kde hlavním motivem bylo naposledy se sejít před Vánoci, ale hlavně vyhlásit vítěze soutěží, které v Klubu probíhaly od září Jednalo se o karetní kroužek, šachový kroužek, pingpongový kroužek a kroužek dámy. Vítězové, ale i účastníci soutěží byli za své výsledky odměněni dárky a obdivem, s jakou vervou se soutěží účastnili. 19. prosince 2013 jsme se tak díky přednášce dozvěděli o vánočních tradičních zvycích celého světa, a pak už jsme netrpělivě vyčkávali onoho tajemného, krásného dne - Štědrého dne a svátků s ním spojených. Popřejme si do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí, lásky, sil a energie pro další akce, kterými si ten rok následující určitě zpříjemníme a které nás čekají. Šťastný rok Kateřina Adametzová synů Josefa a Václava - tj. 4 vnuček, jednoho vnuka, 5 pravnuků a 4 pravnuček. Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím s námi. Ing. Květuše Srnová, manželka Josefa Srny

17 Spole enské d ní na Praze 15 od 8. ledna do 8. února 2014 Akce s oranžov ozna eným datumem podporuje M Praha 15 KAM NA PATNÁCTCE 17 KAM NA PATNÁCTCE So od 14:00 hod. Výro ní valné volební zasedání/obec Bará ník Restaurace U ouk Holoubkovská 72, Praha 10, tel.: Milé teti ky, vážení sousedé, hosté, konšelstvo Obec Bará ník Horní M cholupy vás srde n zve na výro ní valné volební zasedání. M žete se t šit na hudební vystoupení country kapely KNOKAUT. Ob erstvení zajišt no. Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín /Zví átka a loupežníci Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Jak se zví átka vydala do sv ta, ale zjistila, že doma je to nejlepší. Vstupné: 40 K REZERVACE na tel.: Út od 15:45 do 16:45 D tské va ení Restaurace Selský Dv r K Horkám 56, Praha 10 Hostiva Kontakt: , Maminko, tatínku, chcete ud lat svým d tem radost? Vezm te je k nám na d tské va ení. Pod dozorem šéfkucha e uva í skute ná jídla. Pro d ti od 4 let do 12 let. Vstupné: 150 K /dít REZERVACE na tel.: , Pá Praha Pá od 19:00 do 22:00 St.Johnny & Charlie Slavík Restaurace Selský Dv r K Horkám 56, Praha 10 Hostiva Kontakt: , St. JOHNNY je jediná kapela v R hrající jump blues 50. let. Syrový p vecký projev, stylová hra na kytaru a záliba ve starých aparátech jsou zárukou autentického bluesového zvuku této kapely. V jejím repertoáru najdete jak vlastní tvorbu, tak i osv d ené bluesové standardy. St. JOHNNY vystoupil v roli p edskokana bluesových legend Charlieho Musellwhitea, Lurrieho Bella, Paula Lamba, Any Popovic a dalších. Vstupné: dobrovolné REZERVACE na tel.: , Lešek SEMELKA s kapelou S.L.S. Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10 - Hostiva od 21:00 hod. Ahoj, Hostiva ská parto! Naposledy jsem u vás hrál s kapelou listopadu minulého roku. Jste bezva publikum, a proto pro vás rádi zase budeme hrát! Letos bych naše vystoupení cht l obohatit ješt o jednu dobrou v c. Slovo dalo slovo a pár p átel se domluvilo, že podpo íme útulek v Maršovicích, proto tedy budete mít ten ve er možnost dát nap íklad nan ní dar, nebo i materiální podporu. Ale ím ur it pom žete útulku, je to, že p ijdete! Váš Lešek HaF HaF. Akci zast ešují La Famillia Tat, Bar formanka, Ave Lešek Semelka s kapelou S.L.S. Vstupné: 60 K REZERVACE na tel.: events

18 18 KAM NA PATNÁCTCE Pá KARAOKE od 20:00 hod. Areál na Šancích - RESTAURACE Turínská 1494/1, Praha 10 - Horní M cholupy Poj te si zabékat a zatan it. M žete se t šit na zajímavé ceny i za pouhou snahu Vstupné: zdarma REZERVACE na tel.: , Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/K emílek a Vochom rka Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, P íb hy muží k z Pa ezové chaloupky. Vstupné: 40 K REZERVACE na tel.: t od 20:00 hod. COUNTRY ve er s kapelou PROSEX BAND Restaurace Pod Hrází U b ehu 1372/61, Praha 10, P ij te si zazpívat a zatan it s kapelou PROSEX BAND. P íjemnou atmosféru restaurace podtrhne ho ící krb. Neváhejte a rezervujte svá místa již te. Vstupné: 50 K REZERVACE na tel.: Pá od 20:00 hod. SPOLE ENSKÝ PLES Klub Varta Bolo ská 310, Praha 10, Srde n vás zve Sbor dobrovolných hasi Horní M cholupy. K tanci a poslechu zahraje tane ní skupina VOSTY_BAND. P edprodej vstupenek každé pond lí od 19:00 do 20:00 hodin v Klubu Varta REZERVACE na tel.: , , So od 18:00 hod. Trabantem nap í Amerikou Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10 Po více než t ech m sících putování projel cestovatel Dan P ibá a jeho žluté trabanty spolu s mezinárodní esko-polskoslovenskou posádkou s mali kým polským atem a Jawou 250 celou Jižní Ameriku od Guyany až po nejjižn jší místo Ameriky dosažitelné autem - radarovou stanici Moat na konci poslední cesty kontinentu kilometr tím nejt žším a nejkrásn jším, co m že Jižní Amerika nabídnout. Toto vše vám budou pánové vypráv t a ukazovat. Vstupné: 50 K REZERVACE na tel.: Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/Kašpárek a Klapzuba Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Jak Kašpárek zachrání sebe a princeznu ze spár zlé arod jnice Klapzuby. Vstupné: 40 K REZERVACE na tel.: Út od 15:45 do 16:45 D tské va ení Restaurace Selský Dv r K Horkám 56, Praha 10 Hostiva Kontakt: , Maminko, tatínku, chcete ud lat svým d tem radost? Vezm te je k nám na d tské va ení. Pod dozorem šéfkucha e uva í skute ná jídla. Pro d ti od 4 let do 12 let. Vstupné: 150 K /dít REZERVACE na tel.: , 15 Praha events Akce s oranžov ozna eným datumem podporuje M Praha 15

19 Pá od 19:00 do 22:00 Marcel Flemr duo Restaurace Selský Dv r K Horkám 56, Praha 10 Hostiva Kontakt: , Komorní bluesové duo osobité ho kytaristy a zp vá ka Marcela Flemra a bravurní ho pianisty a zp váka Jakuba Zomera. Hudebn vychá zí z ko en akustické ho a elektrické ho blues. Hrá ský rukopis je inspirová n mistry elektrické kytary a legendá rní mi pianisty. Jmenujme alespo T-Bone Walkera, Muddy Waterse, B.B. Kinga, Pinetopa Perkinse, Dr. Johna i Ray Charlese. Vstupné: dobrovolné REZERVACE na tel.: , Pá KARAOKE Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10 Hostiva P ij te si zazpívat s p áteli Vstupné: zdarma REZERVACE na tel.: Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/T i prasátka Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Jak prasátka šla do sv ta postavit si dome ky. Pohádka plná písni ek. Vstupné: 40 K REZERVACE na tel.: So D tský MAŠKARNÍ BÁL Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, P ij te si zatan it a zasout žit s Kašpárkem Frydolínem a Frýdou. Každá maska dostane medaili, sladkou odm nu a veselé p ekvapení. P edprodej od 15. ledna. Vstupné: dít 100 K / dosp lí 80 K REZERVACE na tel.: od 21:00 hod. od 15:00 hod. KAM NA PATNÁCTCE 19 So od 20:00 hod. ELÁN REVIVAL Litvínov Areál na Šancích - RESTAURACE Turínská 1494/1, Praha 10 - Horní M cholupy P ij te se pobavit se známými písn mi skupiny Elán! Kapela bude hrát až do 24:00 hodin, poté se m žete t šit na DISCO. M žete si zakoupit vstupenky v p edprodeji v restauraci. Nutná rezervace! Bližší informace o kapele na Vstupné: 50 K REZERVACE na tel.: , Co se událo v rámci projektu Kam na patnáctce v roce 2013 V minulém roce jste mohli využít tohoto PRO- GRAMu uprost ed Hlasatele a navštívit nespo et akcí. N které z nich byly realizovány za podpory M Praha15 v rámci projektu Kam na patnáctce. N které rádi uvedeme. Dne se v Hostiva ské sokolovn konala zahajovací akce projektu a tento ve er si p išli na své p edevším p íznivci známé hudební skupiny Queen. Jejich proslulé písn zahrála kapela Queenie world tribute band a všechny vrátila v ase svou dokonalou interpretací. Vaše ú ast byla hojná a spokojené tvá e byly d kazem, že se akce vyda ila. Ur it bychom m li zmínit akci konající se v pátek , která byla zam ena na milovníky vín a hudby. Mohli jste si poslechnout od renomovaného sommeliéra rady a tipy ohledn vín, p stování vinné révy, výroby vína, k jakým pokrm m jsou vína vhodná apod. Atmosféru podtrhl hrou na housle Michael Hej. Pro p íznivce zkamen lin, fosílií a meteorit byla akce ZUB ASU, která se konala v úterý v restauraci Pod Hrází. Ti z vás, kte í rádi tvo í, si p išli na své na akcích Vytvo te si sv j vlastní šperk, kde jste si za vedení lektorky mohli vyráb t šperky z krásných korálk. Stejn tak byla zajímavá akce Moderní a kv tinové vazby na váš st l, kde jste si naopak mohli vyrobit kv tinovou výzdobu na sv j váno ní st l. Nevšední akcí byl Dámský klub, ur ený pro dámské obecenstvo. Mohly jste si tak vyzkoušet lí ení a poradenství od vizážistky Barbory Doležalové, která poskytla hlavní cenu do tomboly prom nu (úpravu vlas, lí ení, nafocení).

20 20 KAM NA PATNÁCTCE Bylo možno podebatovat o zdravém životním stylu a zdravé životospráv, dále zakoupit výživové dopl ky, kv tové esence i výrobky z kamen. Mohly jste se dozv d t o lé ebných ú incích biorezonance, ekalo vás zde mnoho dalších zajímavostí v etn celove erní jazzové hudby. P ipravujeme pro vás spousty dalších zajímavých akcí a budeme pokra ovat ve snažení vybudovat informa ní systém, který vám umožní si ud lat p ehled akcí v Praze 15, a naplánovat si tak kulturní vyžití v míst svého bydlišt. Informace o akcích naleznete vždy v tišt ném Hlasateli (uprost ed v PROGRAMu), dále na plakátech u provozovatel restaurací, kulturních st ediscích apod. Online se m žete podívat na REPORTÁŽ Z AKCE Ne Klub Varta také p išli na své. Na pódiu se vznášely obrovské oválné bubliny všech tvar a délek. Po samotném p edstavení p išel na adu workshop, kde se spolupracovalo s diváky. Ti si tak mohli vyrobit bubliny p ímo na pódiu, a to jenom pomocí svých rukou. Dozv d li se tak, že není t eba n jaký bublifuk, ale šikovn poslouží i vlastní ruce. Jedine ný zážitek m ly d ti, které byly uzav ené do ob í bubliny, a rodi e si je tak mohli vyfotit. Vznikaly krásné momentky a fotogra e, které budou jist milou vzpomínkou na tuto vyda enou akci. ZAJÍMAVOST Bubliná Mat j Kodeš je nositelem mnoha sv tových rekord, mezi n nap íklad pat í: V klubu Varta jste mohli vid t fascinující bublinovou show - Bubble show Mat je Kodeše. Plný sál rodi a d tí sliboval, že budou lidé perfektním publikem, a tak se i stalo. Jásavé pok iky a potlesk provázely celou akci, kdy se nad pódiem vznášely bubliny všech tvar a velikostí. Neuv itelným kouskem byla nap íklad kou ová bublina ve tvaru krychle nebo bublinový koloto, který se doopravdy to il. Nevšední atmosféra vznikla p i použití speciálního sv telného stolku, na kterém vznikaly duhové bubliny, malé bublinky, jež se vkládaly a vyjímaly z v tších, a mnoho dalších zajímavých efekt. P íznivci obrovských bublin si Nejv tší voln letící bublina o rozm ru 20,57 m 3 Nejv tší po et bublin v jedné bublin (celkem 58) Nejv tší vozidlo a nejv tší v c uzav ená v mýdlové bublin (Renault Truck) - nominace na titul REKO- RDMAN ROKU Nejdelší bublinový tunel na sv t (24,1 m) Nejvíc tygr v bublin (5 tygr a 4 ošet ovatelé) Nejv tší bublina (11,2 m) Nejdelší bublinový et z (21 napojených bublin) Nejvíc lidí v bublin (15 lidí) Foto: archiv Mat je Kodeše, DaKu zm na programu vyhrazena zhotovitel programu neru í za správnost informací od po adatel akcí

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

PROGRAM PROSINEC 2008

PROGRAM PROSINEC 2008 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více