NOVINY OBCE OSÍK ROČNÍK 20/2013 ČÍSLO 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW.OSIK.CZ NOVINY OBCE OSÍK ROČNÍK 20/2013 ČÍSLO 4"

Transkript

1 NOVINY OBCE OSÍK ROČNÍK 20/2013 ČÍSLO 4 OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH ZAČALY 130 LET SDH V OSÍKU V sobotu 30. března se uskutečnila v Kulturním domu Osík slavnostní schůze Sboru dobrovolných hasičů Osík. Tato schůze byla slavnostní, a to u příležitosti 130. výročí založení sboru. Do Osíka přijeli významní hosté jako např. ředitel Hasičské vzájemné pojišťovny ze Žďáru nad Sázavou, krajský starosta SH z Pardubic, zástupce okresního sdružení, okrsku, všech okrskových sborů, ředitelka MAS Litomyšlsko, předseda MS Osík, ředitelka mateřské školy, a nechyběl ani starosta obce, kterému sbor předal Čestné uznání za velmi dobrou spolupráci. Součástí programu bylo kulturní vystoupení pod vedením bratra Kličky. Rovněž proběhl křest nové stříkačky pro sportovní činnost, včetně představení nového sportovního oblečení, na které přispělo: Zemědělské družstvo Dolní Újezd, Lněnička s.r.o., Obec Osík, Abraham Truhlářství, Klička s.r.o., Klička Jindřich - pálenice, Story Litomyšl, Pfhanl, Qanto, Plemenářská stanice Osík a řada dalších dárců včetně členů SDH. Na sále byly k vidění staré fotografie, přilby, proudnice a další předměty včetně kroniky. Uplynulý čas jsme si připomněli také na video snímcích. Všichni přítomní si také pochutnali na velmi dobré večeři, kterou připravily paní Krutinová a Pachlová. Zvěřinu na talíře věnoval p. Jan Novák. Schůze byla zakončena velmi příjemným posezením. Děkuji všem, kteří se účastnili a také všem, kteří tuto slavnostní schůzi připravili a podpořili. starosta SDH PROSBA Sbor dobrovolných hasičů Vás zdvořile žádá o zapůjčení vašich fotografií, které mají vztah k historii a členech sboru dobrovolných hasičů. Pokud máte doma nějaké vhodné fotografie, kontaktujte paní Vlastu Kličkovou. Po elektronické archivaci Vám je opět vrátíme. Děkujeme. SDH Osík VELKÁ OSLAVA 130 LET SDH OSÍK Sbor dobrovolných hasičů u příležitosti oslav 130. výročí založení sboru pořádá slavnostní přehlídku "Hasičský den" v sobotu 18. května 2013 ve 14 hodin v areálu bývalé cihelny, dnes firmy Orlimex v Osíku. Co zde bude k vidění: 1) hasičská technika profesionálů i dobrovolníků 2) výstava Veterán klubu motocyklů i vozidel 3) simulátor nárazu (budete mít možnost vyzkoušet si jízdu ve vozidle bez bezpečnostních pásů) 4) výcvik pejsků 5) lezci - ukázka lezců pomocí lan 6) ukázka techniky Policie ČR 7) koňský potah 8) ukázka záchrany osob ve vozidle 9) ukázka požárního útoku dětí 10) požár a následná ukázka pátrací akce četnictva z 1. republiky Na jednom místě uvidíte velké množství techniky a dovedností. Přijďte se podívat. Vstup zdarma. Na tuto akci Vás zve Sbor dobrovolných hasičů Osík.

2 ZPRÁVY Z OBCE NAROZENÉ DĚTI V měsíci květnu 2013 oslaví svoje významné životní jubileum tito občané: 50. narozeniny Jaroslav Dvořák 55. narozeniny Stanislav Štefl Alena Burešová 60. narozeniny Jan Drahoš 65. narozeniny František Chadima Marie Tluková Ludmila Kličková 82. narozeniny Růžena Portlíková 84. narozeniny Jan Novák 85. narozeniny Jaroslav Vodehnal 86. narozeniny Jaroslav Krátký Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, mnoho štěstí, radost ze života, ze svých blízkých i přátel. POSLEDNÍ SBOHEM Dne 13. března 2013 nás navždy opustila paní Marie Tomanová, Osík 252, která by se v květnu dožila 85 let. Poslední rozloučení se konalo v úzkém kruhu rodinném. Rádi na tuto milou paní z Lazareta budeme vzpomínat. V úterý 12. března 2013 se narodil manželům Zölflovým synek Benjamin (4,30 kg/51 cm). O jeho péči se s maminkou dělí obě sestry, takže je o něj dobře postaráno. Blahopřejeme! BESEDA S DŮCHODCI Obecní úřad a SPOZ zvou všechny naše starší spoluobčany na tradiční besedu s důchodci, která pro ně bude připravena na středu 24. dubna od 17 hodin v kulturním domě. Program i občerstvení je zajištěno. ČÁP V OSÍKU O víkendu za nádherného jarního dne, se na komíně naší školy objevil první čáp. Přiletěl z obrovské dálky ze svého zimoviště v jižní Africe. Doufejme, že letošní osud čapího hnízda bude mnohem příznivější než poslední tři roky. jkl OZNÁMENÍ Česká pošta, s.p., upravuje pracovní dobu na poště v Osíku od 1. dubna 2013 takto: Pondělí 8:00-9:30, 13:30-15:30 úterý 8:00-9:30 Středa 8:00-9:30, 13:30-16:30 Čtvrtek 8:00-9:30 Pátek 8:00-9:30, 13:30-15:30 Vedoucí pošty M. Bartošová. Účastníci slavnostní schůze SDH se dobře bavili. MOLI RE V OSÍKU V neděli 14. dubna zavítal do naší obce divadelní spolek ochotníků z Makova, aby nám předvedl nestárnoucí komedii francouzského autora a herce Moli ra ( ) Jiří Danda aneb Chudák manžel. V dobře nacvičené hře jsme si opět všichni mohli uvědomit pravdu, že nad ženskou chytrostí žádný mužský nedokáže zvítězit. Ovšem do souboje s kulturou se pustilo počasí. První nádherný sluneční den, který vylákal lidi na procházky a do zahrádek, na plné čáře vyhrál. Do kulturního domu přišlo pouze třicet diváků. Ale kdo přišel, dobře se bavil. jkl FOTOHÁDANKA V březnovém čísle jsme s naší fotohádankou zavítali do osecké Prahy, kde někteří z vás poznali chaloupku Josefa Flídra v tzv. Lněničkově zahradě. Jako rozloučení s letošní nekonečnou zimou pro nás tentokrát PAKO vybral snímek, který pořídil krátce po sněhové metelici dne 1. dubna. Místo pozná asi jen málo čtenářů, spíše jen myslivci a ti, kteří se rádi toulají v okolí naší obce. jkl -2-

3 -3-

4 ČEKÁNÍ NA JARO Jaro jsme se před Velikonocemi snažili přivolávat písničkami, říkankami, tancem i malováním vajíček. Přesto mohli koledníci místo Přišel jsem k vám na pomlázku.. spíše říkat Koleda, koleda Štěpáne. Ale snad se už toho sluníčka a tepla dočkáme. Zatím si alespoň užíváme plavecký výcvik. -4-

5 ŠKOLA V DOLNÍM ÚJEZDĚ OKÉNKO ZDRAVÍ Kdo na podzim minulého roku procházel nebo alespoň projížděl Dolním Újezdem, nemohl si nepovšimnout obrovské změny, která se stala se zdejší školou. Budova po více než sto letech dostala novou tvář. Odstraněny byly moderní okna z poslední přestavby, opravena byla poškozená ornamentální výzdoba, citlivě zrestaurována, a nakonec celá historická budova dostala novou dvoubarevnou fasádu. Tím se stala škola jednou z nejkrásnějších budov, na kterou mohu být ouježďáci právem pyšní. Ještě mnohem větší změny se však staly uvnitř budovy. Od nové topné sezony není v základní škole v Dolním Újezdě zdrojem tepla zemní plyn, ale tepelná čerpadla, která čerpají teplo ze zemského podloží. Za tímto účelem bylo v okolí budovy školy vyvrtáno celkem 16 vrtů hlubokých 114 m a 8 vrtů hlubokých 80 m a do podzemí uloženo více jak 6 km potrubí, které poslouží k odvodu topného média do kotelen. Je to jeden z alternativních zdrojů tepelné energie, jehož užití pro vytápění objektů podporují i evropské fondy. Tuto podporu se rozhodl využít i Dolní Újezd v rámci II. etapy opatření zaměřených na energetické úspory v základní škole. K tomuto rozhodnutí přispěly i zkušenosti s opatřeními realizovanými již v roce 2010, kdy se zejména díky zateplení vnějšího pláště budovy a výměně oken podařilo snížit spotřebu plynu na vytápění téměř o 60%. V II. etapě již nelze očekávat tolik úspor, protože se zateploval pouze strop na půdě a měnila okna na staré budově. Převážnou část úspor by měla přinést výměna zdroje tepla a instalace slunečních kolektorů na ohřev teplé užitkové vody (TUV). A ještě jedna zajímavost: V Dolním Újezdě je použita největší instalace pohonu tepelných čerpadel plynem v ČR. Doposud se používala výhradně elektrická tepelná čerpadla. Stávající zařízení plynových kotelen bylo kompletně demontováno a místo něho nainstalována nová technologie. Kotelny tak teď připomínají spíše strojovny nebo teplárenské velíny. Co by tomu asi říkal pan Jančevský nebo pan Betlach, kteří museli denně přiložit do kamen ve třídách několik metráků uhlí? Po kamnech ve třídách, uhelné kotelně a plynové kotelně je to tedy za sto let existence školy již čtvrtý zdroj vytápění. Celkové náklady činily téměř 20 mil. Kč, z toho dotace EU 9,8 mil. Kč, dotace SFŽP 577 tisíc Kč, obec 9 mil. Kč. Objekty ZŠ budou vytápěny tepelnými čerpadly, pouze v případě výjimečné situace by mělo být dotápěno plynovými kotli. Tepelná čerpadla budou tedy využívána pouze v topné sezoně. Oproti tomu sluneční kolektory budou v provozu celoročně a všechno teplo z nich získané bude zužitkováno. Při zateplování půdního prostoru bylo nepříjemné zjištění, že stropní konstrukce je napadena dřevokaznou houbou, především v zhlaví trámů v obvodovém zdivu. Napadené trámy byly vyvěšeny na zdravou střešní konstrukci a celá stropní konstrukce byla chemicky ošetřena. Celý půdní prostor byl pak pokryt tepelně izolační rohoží síly 26 cm. Na objekt staré školy byly instalovány dva nové osvětlovací body a bezpečnostní kamerový systém. Ještě k plastice Komenského: Autorem díla je Josef Jílek, nar v Praze - Královských Vinohradech. Jako sochař působil v Praze - Dejvicích. Studoval u prof. St. Suchardy v letech Před studiemi se učil v modelářské firmě Oliva v Praze. Pracoval na Obecním domě Hlavního města Prahy. Před válkou pracoval v Rusku na divadle v Charkově. Po válce se zúčastnil řady soutěží. Vytvořil např. památník Jana Nerudy, plukovníka J. J. Švece, pomník Viktora Dyka v Mělníce, výzdobné práce na Památníku osvobození, aj. Reliéf vytvořený na škole v Dolním Újezdě patří mezi jeho raná díla, vytvořil ho krátce po ukončení studií. Již při jeho vytváření jej oslovili zastupitelé Osíka, kteří jej požádali o výzdobu právě stavěné školy v naší obci. Ten tuto zakázku přijal a motiv z újezdské školy rozvinul v plastice, kterou tak dobře známe. Sádrový model Jílkovy plastiky byl v Újezdě restaurován a pečlivě uložen ve škole. S využitím článků Obecních novin D. Újezd, č. 10 a 11/ jkl. Milí čtenáři našeho okénka zdraví. Právě začíná jaro a s tím souvisí naše snaha "očistit" tělo, tzn. detoxikovat. Je na to mnoho metod, kterými své tělo můžeme detoxikovat. V první řadě je důležité ph organismu, které zjistíme pomocí ph papírku na měření moči. Ideální ph je 7, ale i hodnota 6,8 je v normě. Kyselost si můžeme srovnat jak stravou, tak i některými preparáty z doplňků stravy, které můžete zakoupit u nás v ordinaci. Dále lze tělo "očistit" i lymfatickými masážemi, které působí na celkové povzbuzení organismu. Důležitý je i pitný režim, což znamená denně vypít 2 až 3 litry tekutin. Do tekutin se nepočítá pití kávy, piva, vína a tvrdého alkoholu. Většina z nás na jaře drží dietu. Pokud byste někteří měli zájem nějaké to kilo "shodit", ráda Vám poradím. Jinak Vám přeju hodně sluníčka, protože to teď po té dlouhé zimě potřebujeme. Vaše Andrea Prosecká Lžíce pro redukční dietu PERLIČKY ZE ŠKOLNÍ LAVIČKY... O potravě Cukr je rafinovaný, protože se po něm tloustne. Pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek. Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky. Sardinkám se uřezávají hlavy, aby se vešly do konzervy. Děda povídal, že alkohol sice kazí zrak, ale že má radši brejle než žízeň. Tatínek řekl, že na svůj svátek nechal pití, ale neví kde. Tři potraviny, bez kterých člověk nemůže žít, jsou snídaně, oběd a večeře. Experiment je třeba to, když maminka něco uvaří a my hádáme, co to je. Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho fosforu, který je smrtelně jedovatý. Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy neroznášely po ostatních lidech. Včelím medem neplýtváme, protože se nevyrábí, ale vzniká poctivou prací. Konzervy nám uchovávají potraviny, ale jen do té doby, než se zkazí. Jsou zdravé, neboť obsahují hodně železa. Alkohol zkracuje život, protože se po něm pořád spí. Opilci páchají pod vlivem alkoholu i sebevraždu a druhý den o tom ani nevědí. Náš děda říká: Rum je jed, ale nejvíc je otrávený, když ho nemá. Česnek je zdravý pro lidi, ale společnost ho nesnáší. Budova školy v novém kabátě. Kotelna - plynová tepelná čerpadla. -5-

6 KOLEKTIVNÍ SYSTÉM ELEKTROWIN SE PŘEDSTAVUJE Novela zákona o odpadech již od srpna 2005 stanovuje výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení. Proto výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti. O výsledcích hovoří čísla Od roku 2005, kdy v České republice začal fungovat systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů z domácností, do konce roku 2012, Češi odevzdali prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN k recyklaci více než tun vysloužilců. Jen počet lednic překročil v loňském roce hranici dvou milionů. Hmotnost chladniček má nejvýznamnější podíl na celkovém množství elektroodpadu. Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované ELEK- TROWINem k recyklaci přes tun vyřazených spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo tun, ostatních velkých spotřebičů typu praček tun, zbytek tun - připadá na malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba žehličky nebo varné konvice. Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském kraji, bylo jich tun. Nejméně tun - v Karlovarském. V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou činnost, přitom třídily domácnosti pouze 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Ve třetím roce činnosti kolektivních systémů již toto množství dosahovalo 4 kg na obyvatele a v současné době přesáhlo množství zpětně odebraných elektrozařízení na jednoho obyvatele hranici 5 kg. Díky tomu Česká republika splnila již v roce 2008, jako jediná z nově přistoupivších zemí, požadavek Evropské unie. O takovém úspěchu si může třeba Maďarsko nebo Polsko nechat jen zdát. Nejdůležitější jsou informace Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo to, co se z takto vytěžených materiálů vyrábí. Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně životního prostředí. Máte-li zájem o bližší informace, kdykoli je najdete na internetových stránkách Usedlost č.p.10 - mechanizační středisko - třetí část V minulém čísle nám Milan Novák velmi podrobně popsal složitou historii mechanizačního střediska. Připojil k nim také několik fotografií, rovněž s podrobným popisem. Avšak pilní čtenáři si všimli, že ve skupině zaměstnanců byl vynechaný jeden muž - Zdeněk Javůrek. Stojí uprostřed skupiny mezi Karlem Letým a Jar. Šauerem ml. Dnes vám přinášíme ještě několik dalších snímků. Při jejich prohlížení si můžete zavzpomínat na ty, kteří už mezi námi nejsou. KACIMBERK Část kolektivu dílny, traktoristů a funkcionářů při rozlučce se skladníkem Miloslavem Brůnou při jeho odchodu do důchodu. Zleva:Miroslav Zachař, Josef Karlík, Ladislav Flídr, Jaroslav Šauer ml., Karel Letý, Miloslav Brůna, Karel Veselík, Josef Kovář, Josef Andrle, Václav Veselík, Vladimír Abraham, Milan Drahoš, Frant. Stráník, Jan Abraham, Josef Láznička, Jaroslav Křivka, Jiří Hofman, ing. Zdeněk Vít, Josef Nechvíle, Marie Lázničková, Růžena Dvořáková, Jan Andrle, praktikantka, Marie Tomanová, Josef Hantl, Jan Krutina st., Václav Novák, Stanislav Lněnička, Josef Drobný, Jaroslav Dušek, Pavel Voženílek, Karel Hanus a Karel Voříšek. Odchod mistra dílny Václava Veselíka do důchodu v roce 2008: Horní řada: Zdeněk Říha, Karel Flídr, Frant. Rambousek ml., Lad. Tlustý, Lad. Rubek. Dolní řada: Karel Vodehnal, Jar. Chadima, Jiří Hofman, Karel Hanus, Václav Veselík, Klejch, Jar. Dušek, Josef Šplíchal, první dílenský mistr Jan Novák, Bedřich Vejda; vpředu klečí nastupující mistr dílny Luboš Karlík. Současný pohled na mechanizační středisko ZD v Osíku. -6-

7 Další výsledky oseckých hokejistů: HPS Osík - HC :8 (0:2,5:2,1:4). Do odvetného zápasu o třetí místo jsme nastupovali s cílem tento zápas vyhrát a vynutit si prodloužení, popřípadě samostatné nájezdy. První třetina se nám moc nevyvedla a soupeř se dostal do dvoubrankového vedení. V té druhé se nám podařilo díky skvělé hře průběžný výsledek otočit a na jejím konci svítilo na ukazateli skóre 5:4. Po úpravě ledu hácéčko zabralo, vstřelilo tři branky za sebou a zápas se opět vyvíjel lépe v jeho prospěch. Nám se ještě podařilo snížit na rozdíl jednoho gólu (6:7), avšak poslední slovo měl soupeř, vstřelil ještě jednu branku a po výhře 8:6 se radoval z třetího místa. Branky: Drábek 2, Ait Amer Meziane 2, Šnajdr, Krutina. Asistence: Hladík 2, Šnajdr 2, Havran 2, Motyčka, Šnajdr, Kromíchal. Vyloučení: Ait Amer Meziane 2, Kromíchal, Veselý. Sestava: Kopecký - Veselý, Krutina - Soukal, Hladík - Motyčka - Kromíchal, Havran, Drábek - Šnajdr, Šauer, Ait Amer Meziane - Třasák, Dvořák, Petraš. Rozhodčí: Mergl - Dvořák, Voříšek. Další medaile z republikového turnaje O víkendu března 2013 se zúčastnil třetího republikového turnaje GPA kategorie do 13 let Martin Siegl, který byl ve dvouhře mezi nasazenými na 5-8. místě. Turnaj zahájil společně s Katkou Stehlíkovou z Lanškrouna vítězstvím v mixu nad dvojicí z Mostu. Ve druhém kole mixu ale po nesoustředěném výkonu prohráli se semifinalisty Mišutkou a Krpálkovou 21:14 a 21:15. Ve dvouhře hrál Martin podobně. Po snadném vítězství v 1. kole nad Vitošem z Českého Těšína následoval zápas se Šimoníkem ze Sokola Vodňany. Po snadném prvním setu 21:13 Martin příliš zvolnil, přidal pár zbytečných chyb a nechal soupeře, aby mu narostly křídla. A tak i přes velké přetahování na konci setu prohrál 19:21 a do 3. setu nastoupil viditelně nervózní. Ve třetím setu se kluci přetahovali až do stavu 19:19, kde nakonec Martin dokázal urvat vítězství pro sebe, když zápas ukončil za stavu 22:20 prasátkem na síti. A tím měl i splněn plán pro tento turnaj, protože toto vítězství a umístění nejhůř na 5-8. místě mu už zaručovalo přímý postup na Mistrovství ČR, které se bude konat května v Hradci Králové. Jeho oddechnutí po skončení zápasu určitě zvedlo střechu haly. V dalším zápase potom nastoupil proti Vojtěchu Mišutkovi z Benátek nad Jizerou, který v předchozím kole porazil nasazenou turnajovou dvojku Vojtěcha Seberu z Prahy. A není se co divit, protože je ze stejného oddílu jako nakonec trojnásobný vítěz tohoto turnaje Savin Cristian, se kterým může trénovat. Ale do tohoto zápasu nastoupil úplně jiný Martin Siegl, klidný, soustředěný, uvolněný a hrající rychle a takticky bez chyb. Po výborném výkonu obou hráčů Martin HOKEJ Zhodnocení sezóny 2012/2013: Po loňském neúspěchu (osmé místo) je letošní čtvrtá příčka a návrat mezi kvarteto nejlepších týmů ligy velmi dobrým výsledkem. Do týmu jsme přivedli několik nových hráčů (Krutina, Drábek, Veselý, Poul) a tento krok se vyplatil. Krutina s Veselým patřili k pilířům sestavy a hodně pozvedli naši obranou hru. Krutina se hlavně v první části soutěže prosazoval i střelecky. První půlka nám i celkově vyšla lépe než druhá. Prohráli jsme pouze s Javorníkem a to ještě po samostatných nájezdech. V druhé polovině se nám už tolik nedařilo a porazili nás Tygr team, opět Javorník, Vysoké Mýto a také HC Nejlepší zápasy jsme odehráli v prvním kole základní části proti HC 2006 (výhra 3:1) a pak odveta semifinále s Javorníkem (výhra 4:1). Naopak se nám vůbec nepovedly zápasy v druhém kole základní části s Tygr teamem (prohra 1:6) a s Vysokým Mýtem (prohra 2:7). To byly spolu s prvním zápasem o 3. místo (prohra s HC :9) také naše nejvyšší porážky. Moc se nám nepovedl ani první zápas semifinále proti Javorníku (prohra 1:4). Nejvyšší naší výhrou BADMINTON SOKOL OSÍK Martin Siegl a mistr ČR vyhrál s přehledem první set 21:15. Soupeře trenér Martinec vyhecoval ještě k lepšímu výkonu a tak druhý set byl určitě jedním z nejlepších setů na tomto turnaji. Bylo to poznat také na tom, jak se většina lidí v hale postupně stahovala k tomuto kurtu a sledovala vynikající výkon obou hráčů, kteří hráli neskutečné výměny. A přitom zněly z publika udivené komentáře: skončil v prvním kole základní části zápas s Přílukou, kdy jsme zvítězili 22:5. V základní části jsme při skóre 81:50 ze 16 utkání vyhráli 11x, jednou jsme prohráli po samostatných nájezdech a 4x v základní hrací době. V play-off ze 4 utkání 1 výhra a 3 porážky při skóre 15:22. Pořadí nejlepších střelců: 13 branek Kromíchal, 10 branek Šauer, 9 branek Havran, Ait Amer Meziane, Krutina, 8 branek Šnajdr. Pořadí nejlepších nahrávačů: 13 nahrávek Šnajdr, 12 nahrávek Havran, Kromíchal. Celkově musíme naše vystoupení hodnotit jako úspěšné. Doufáme, že do příštího ročníku se nám podaří udržet stávající hráče a že se opět popereme o nevyšší příčky. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem fanouškům, kteří nás celou sezónu výborně povzbuzovali. Dále chceme moc poděkovat všem sponzorům za finanční podporu. Za HPS Osík Radek Novotný " Jak to, proboha, vzal? " " To přece nemohl doběhnout? Aontostihl!" adalší podobné. Za stavu 19:19 se začal boj o setbol Mišutky nebo o mečbol Martina. A protože nás hráči chtějí mít asi brzo se šedivými vlasy, tak nás pořádně napínali. Po sedmi setbolech Mišutky nakonec Martin proměnil třetí mečbol a vyhrál 29:27. Euforie ho přímo nadnášela, protože měl jistou medaili. A to měl hrát ještě čtyřhru. První zápas společně s Markem Vykydalem z Pardubic snadno vyhráli a ve druhém si opět na střídačku vybrali slabé chvilky, díky kterým prohráli. Porce sedmi zápasů za celý den, z toho dva nervy drásající, se na Martinovi podepsala, a tak jsem ho snad poprvé viděl, jak při chůzi po schodech napodobuje důchodce. Večer minimalizoval veškerý pohyb a ráno se potom hodně dlouze rozhýbával. V nedělním semifinále se utkal s Nikolou Sivigliou z Českého Krumlova, který hrál velmi dobře takticky a technicky. Martin byl proti sobotě o něco pomalejší a dlouho na něj hledal účinnou zbraň. Prohrál 21:13 a 21:17, a jak byl unavený, tak si ani nepřipouštěl nervozitu z velkého soupeře. Velkým příslibem do dalších zápasů může být úspěšné plnění taktiky a osmibodová šňůra ve druhém setu, kdy ale měl už Nikola velký náskok. Škoda, protože kdyby ho Martin dostal pod tlak, mohl to být zápas s otevřeným koncem. Ale na kdyby se nehraje. Turnaj byl zakončen slavnostním vyhlášením a předáním medailí včetně focení vítězů jednotlivých disciplín, které Martin doplnil ještě o foto s mistrem ČR Petrem Koukalem. Martin Siegl na tomto turnaji skončil na 3. místě a vytvořil tak nový rekord oddílu s bodovým ziskem 1950 bodů ze 4 turnajů, díky kterým je na 5. místě v republice. Blahopřejeme. Karel Kundera Medailisté dvouhry Všichni medailisté -7-

8 JARNÍ ROZHÝBÁNÍ TĚLA Je sobotní odpoledne 23. března. Navzdory jarnímu počasí za okny proletuje sníh a stupnice teploměru vykazuje spíše zimní hodnoty. Přesto si beru připravenou tašku a vyrážím do osecké sportovní haly. Tam už finišují poslední organizační přípravy. Zbývá nachystat pitný režim, malé občerstvení na doplnění energie a tombolu. Začínají se scházet první účastnice, hala se utěšeně plní a ruch začíná nabývat na intenzitě. Zdá se, že je všechno nachystáno a fitness odpoledne JARNÍ ROZHÝBÁNÍ TĚLA může konečně vypuknout. Úvodního slova se ujímá a celou akci zahajuje Iva Patočková Slavíčková. Snažím se najít volné místečko a těším se na první hodinu - aerobik. Instruktorky Iva a Anička se hned na počátku celého programu postaraly o výbornou atmosféru. Dva bloky, jednoduchá, pro všechny zvládnutelná a zároveň poutavá choreografie, zakončená nezbytnou finálovkou. Absolutní spokojenost. Po malé přestávce se pokračuje dál. Tentokrát si přišly na své příznivkyně žhavých latinskoamerických rytmů. Zumba pod vedením živelné instruktorky Markéty se stala zábavnou taneční záležitostí s obrovským dynamickým nábojem. Následuje další přestávka, doplněná o losování tomboly. Dodám, že štěstí se usmálo na 20 výherkyň. Závěrečnou část programu tvoří, alespoň pro mě doposud neznámé cvičení - Chiball s overbally. Jedná se o unikátní soubor cvičení a pohybů, vycházející z tradiční čínské medicíny, doprovázené hudbou. Vše opět probíhá pod taktovkou skvělé Markéty. Podle propocených triček, unavených a zároveň spokojených výrazů ve tvářích všech cvičících se dalo soudit, že jarní protažení těla bylo opravdu důkladné. Ivo, díky za perfektně připravený a zorganizovaný program, při kterém jsme se dobře bavily a zároveň načerpaly zásobu energie do dalších, snad už jarních dní. Současně patří poděkování sponzorům a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce. Kamila TJ SOKOL OSÍK LET Tělovýchovná jednota Sokol Osík oslavuje v letošním roce 130. výročí založení spolku. Mimo pravidelných cvičení ZTV Sokol pořádal a pořádá mnoho doplňujících akcí, některé z různých důvodů zanikly. V letošním roce máme v plánu všechny vzpomenout jejich uspořádáním za Vaší početné účasti. Zveme Vás na RETRO akci -" Běh do schodů" od staré školy k silnici (běhalo se ). Přijďte ve čtvrtek 25. dubna od do hodin. Schody zdoláte jednotlivě, u mladších dětí prosíme o doprovod rodičů, účast je na vlastní nebezpečí. Děkujeme. Dále Vás zveme na RETRO prvomájový výlet do PIVNIC. Nejde o hospody, ale o skalní masiv mezi Novými Hrady a Luží. Zavedeme Vás tam od Polanky, kam společně dojedeme vlastními auty ve středu ve hodin od KD v Osíku. Předpokládáme i účast cykloturistů s tím, že dojedou do hodin k Polance, která zájemcům poskytne občerstvení po návratu z trasy výletu. Od roku 1973 se běhal "Běh vítězství - Běh Osíkem", se starty na hřišti nebo u Vařákových. Na RETRO Běhu Osíkem Vás zveme ve středu v hodin na hřiště. Proběhnete si původní trasy dle vlastního výběru a sil. Věříme, že podpoříte naší snahu o vzpomínku na čtyřicetileté výročí prvního ročníku a na Osíčáky, kteří bohužel již běžet nemohou. Děkujeme. Za výbor TJ se na Vaší účast těší Helena Vomáčková a Jan Němec. OSÍK DNES, Osecké noviny. Vychází 1x měsíčně. Vydává Obecní úřad v Osíku. Redaktoři: ing. Karel Rothschein, Josef Klouda. Evidováno. Reg. značka 15/R2 pod č.j. 128/ výtisků. Tisk a grafická úprava Petr Dvořák - tiskárna Osík, tel.: Bezplatné.

Kanalizace v Záboří rozšířena o dvě nové stoky Kontejnery na textil fungují Do nové fotbalové sezóny s opraveným trávníkem O bankomat je velký zájem

Kanalizace v Záboří rozšířena o dvě nové stoky Kontejnery na textil fungují Do nové fotbalové sezóny s opraveným trávníkem O bankomat je velký zájem zpravodaj obcí Prosečska 8/2013 Z obsahu: Kanalizace v Záboří rozšířena o dvě nové stoky - Do nové fotbalové sezóny s opraveným trávníkem - Město Proseč na facebooku - Městská policie Skuteč se představuje

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč 300. KOPEČKOVÁ POUŤ 11. - 12. 5. 2013 SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS Foto: Petr Šilar jr. NIEMCZA DARUVAR V květnu bude

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Komunitní centrum KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA 454 Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 18. července INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Čtvrtek 4. července 4,- Kč Nový školní rok s novým kabátem Vnější rekonstrukce objektu školní družiny je více než z poloviny

Více

DOBŘANY MAJÍ NEJLEPŠÍ DĚTSKOU ZPĚVAČKU V REPUBLICE

DOBŘANY MAJÍ NEJLEPŠÍ DĚTSKOU ZPĚVAČKU V REPUBLICE číslo 4 duben 2010 ročník VIII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností DOBŘANY MAJÍ NEJLEPŠÍ DĚTSKOU ZPĚVAČKU V REPUBLICE SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, druhé čtvrtletí je tradičně obdobím

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

R o k y t e n s k é n o v i n y z á ř í 2013

R o k y t e n s k é n o v i n y z á ř í 2013 R o k y t e n s k é n o v i n y z á ř í 2013 O čem se jednalo Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 3/2013 ze dne 26. 6. 2013 1, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME 3 Vážení spoluobčané, skončila doba dovolených, žáci zasedli do školních lavic, blíží se podzim a s ním volby do obecního zastupitelstva. Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat všem členům obecního

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. Restaurace s hotelem na Ještědu

ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. Restaurace s hotelem na Ještědu www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. cena 10 Kč Červen 2015 Ženy a muži P. Ströhrová 6. A Největší předností některých mužů je jejich žena (G. Sandová) Nepoznal jsem muže, který by miloval

Více

Milí čtenáři, JARO. Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna OBSAH. rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce.

Milí čtenáři, JARO. Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna OBSAH. rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce. V Ě D O M I C K É N O V I N Y Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna Milí čtenáři, rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce. VÍTE O VELIKONOCÍCH, ŽE... V nejstarších dobách bylo vnímání dnešních

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka

Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka Příjmy (v Kč) Daňové příjmy 5 968 000 2 710 000 2 226 000 Dotace na školu 16 000 Dotace ze st. rozpočtu 198 000 194 900 54 400 Investiční transfer st. fondu

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 ČÍSLO 2/2014, ČERVEN Fota: Michaela Kohoutová, Lenka Bártlová PÁTÝ ROČNÍK RUDOLTICKÉ POUTI JE JIŽ ZA NÁMI. PROVÁZELA HO VĚTRNÁ A VELMI PROMĚNLIVÁ OBLOHA CHVÍLI

Více

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ Zprávy obecního úřadu 100 let založení Sokola str.1 4 str.7 Školství Historie Z dopisů čtenářů WWW.OBECSEMICE.CZ V přísálí sokolovny se uskutečnilo 9.5. milé setkání žen u příležitosti Dne matek, více

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

MIKRO REGION AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU. Den záchranářů oslavy 140 let od založení SDH

MIKRO REGION AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU. Den záchranářů oslavy 140 let od založení SDH MIKRO REGION U H L Í Ř S K O J A N O V I C K A A S T Ř E D N Í H O P O S Á Z A V Í ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU Úvodní slovo ŘÍJEN 201 3 Den záchranářů oslavy 140 let od založení SDH

Více

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů.

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů. 2014 červen Kdo je ve vedení města? Tato otázka byla vyřešena na zasedání zastupitelstva, které se konalo až po uzávěrce minulého čísla. Zastupitelé rozhodli následovně: město do voleb povedou Ing. Pavel

Více

Bořetické LISTY. Veselo hody!

Bořetické LISTY. Veselo hody! Bořetické LISTY ČERVENEC 2015 Číslo 2 Veselo hody! 1. stárkovský pár: Michal Bureš a Marika Kobzová 2. stárkovský pár: Marek Herůfek a Aneta Petrásková 3. stárkovský pár: Tomáš Bukovský a Jana Dofková

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Hlas Loštic. V Lošticích se běžel ultramaraton. Ke článku na str. 19. Vítězové 1 svých kategorií: Daniel Orálek a Michala Jáglová.

Hlas Loštic. V Lošticích se běžel ultramaraton. Ke článku na str. 19. Vítězové 1 svých kategorií: Daniel Orálek a Michala Jáglová. hlas loš tic léto 2013 Hlas Loštic léto 2013 V Lošticích se běžel ultramaraton. Ke článku na str. 19. Vítězové 1 svých kategorií: Daniel Orálek a Michala Jáglová. léto 2013 Zprávy z radnice hlas loš tic

Více

Zpravodaj NOVÝ HROZENKOV ČÍSLO 3/2014. Fotbalové turnaje

Zpravodaj NOVÝ HROZENKOV ČÍSLO 3/2014. Fotbalové turnaje ČÍSLO 3/2014 Zpravodaj NOVÝ HROZENKOV ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE Vážení čtenáři novohrozenkovského Zpravodaje, vážení občané, čas se neúprosně blíží ke konci roku 2014, blíží se zároveň konec volebního období

Více

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Staré Hamry Baška Malenovice, Janovice Lhotka, Metylovice Bílá, Čeladná Pstruží Pržno, Kunčice p. O. Ostravice Zpravodaj pro 13 obcí str. 2 str. 3 str. 4 str.

Více