NOVINY OBCE OSÍK ROČNÍK 20/2013 ČÍSLO 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW.OSIK.CZ NOVINY OBCE OSÍK ROČNÍK 20/2013 ČÍSLO 4"

Transkript

1 NOVINY OBCE OSÍK ROČNÍK 20/2013 ČÍSLO 4 OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH ZAČALY 130 LET SDH V OSÍKU V sobotu 30. března se uskutečnila v Kulturním domu Osík slavnostní schůze Sboru dobrovolných hasičů Osík. Tato schůze byla slavnostní, a to u příležitosti 130. výročí založení sboru. Do Osíka přijeli významní hosté jako např. ředitel Hasičské vzájemné pojišťovny ze Žďáru nad Sázavou, krajský starosta SH z Pardubic, zástupce okresního sdružení, okrsku, všech okrskových sborů, ředitelka MAS Litomyšlsko, předseda MS Osík, ředitelka mateřské školy, a nechyběl ani starosta obce, kterému sbor předal Čestné uznání za velmi dobrou spolupráci. Součástí programu bylo kulturní vystoupení pod vedením bratra Kličky. Rovněž proběhl křest nové stříkačky pro sportovní činnost, včetně představení nového sportovního oblečení, na které přispělo: Zemědělské družstvo Dolní Újezd, Lněnička s.r.o., Obec Osík, Abraham Truhlářství, Klička s.r.o., Klička Jindřich - pálenice, Story Litomyšl, Pfhanl, Qanto, Plemenářská stanice Osík a řada dalších dárců včetně členů SDH. Na sále byly k vidění staré fotografie, přilby, proudnice a další předměty včetně kroniky. Uplynulý čas jsme si připomněli také na video snímcích. Všichni přítomní si také pochutnali na velmi dobré večeři, kterou připravily paní Krutinová a Pachlová. Zvěřinu na talíře věnoval p. Jan Novák. Schůze byla zakončena velmi příjemným posezením. Děkuji všem, kteří se účastnili a také všem, kteří tuto slavnostní schůzi připravili a podpořili. starosta SDH PROSBA Sbor dobrovolných hasičů Vás zdvořile žádá o zapůjčení vašich fotografií, které mají vztah k historii a členech sboru dobrovolných hasičů. Pokud máte doma nějaké vhodné fotografie, kontaktujte paní Vlastu Kličkovou. Po elektronické archivaci Vám je opět vrátíme. Děkujeme. SDH Osík VELKÁ OSLAVA 130 LET SDH OSÍK Sbor dobrovolných hasičů u příležitosti oslav 130. výročí založení sboru pořádá slavnostní přehlídku "Hasičský den" v sobotu 18. května 2013 ve 14 hodin v areálu bývalé cihelny, dnes firmy Orlimex v Osíku. Co zde bude k vidění: 1) hasičská technika profesionálů i dobrovolníků 2) výstava Veterán klubu motocyklů i vozidel 3) simulátor nárazu (budete mít možnost vyzkoušet si jízdu ve vozidle bez bezpečnostních pásů) 4) výcvik pejsků 5) lezci - ukázka lezců pomocí lan 6) ukázka techniky Policie ČR 7) koňský potah 8) ukázka záchrany osob ve vozidle 9) ukázka požárního útoku dětí 10) požár a následná ukázka pátrací akce četnictva z 1. republiky Na jednom místě uvidíte velké množství techniky a dovedností. Přijďte se podívat. Vstup zdarma. Na tuto akci Vás zve Sbor dobrovolných hasičů Osík.

2 ZPRÁVY Z OBCE NAROZENÉ DĚTI V měsíci květnu 2013 oslaví svoje významné životní jubileum tito občané: 50. narozeniny Jaroslav Dvořák 55. narozeniny Stanislav Štefl Alena Burešová 60. narozeniny Jan Drahoš 65. narozeniny František Chadima Marie Tluková Ludmila Kličková 82. narozeniny Růžena Portlíková 84. narozeniny Jan Novák 85. narozeniny Jaroslav Vodehnal 86. narozeniny Jaroslav Krátký Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, mnoho štěstí, radost ze života, ze svých blízkých i přátel. POSLEDNÍ SBOHEM Dne 13. března 2013 nás navždy opustila paní Marie Tomanová, Osík 252, která by se v květnu dožila 85 let. Poslední rozloučení se konalo v úzkém kruhu rodinném. Rádi na tuto milou paní z Lazareta budeme vzpomínat. V úterý 12. března 2013 se narodil manželům Zölflovým synek Benjamin (4,30 kg/51 cm). O jeho péči se s maminkou dělí obě sestry, takže je o něj dobře postaráno. Blahopřejeme! BESEDA S DŮCHODCI Obecní úřad a SPOZ zvou všechny naše starší spoluobčany na tradiční besedu s důchodci, která pro ně bude připravena na středu 24. dubna od 17 hodin v kulturním domě. Program i občerstvení je zajištěno. ČÁP V OSÍKU O víkendu za nádherného jarního dne, se na komíně naší školy objevil první čáp. Přiletěl z obrovské dálky ze svého zimoviště v jižní Africe. Doufejme, že letošní osud čapího hnízda bude mnohem příznivější než poslední tři roky. jkl OZNÁMENÍ Česká pošta, s.p., upravuje pracovní dobu na poště v Osíku od 1. dubna 2013 takto: Pondělí 8:00-9:30, 13:30-15:30 úterý 8:00-9:30 Středa 8:00-9:30, 13:30-16:30 Čtvrtek 8:00-9:30 Pátek 8:00-9:30, 13:30-15:30 Vedoucí pošty M. Bartošová. Účastníci slavnostní schůze SDH se dobře bavili. MOLI RE V OSÍKU V neděli 14. dubna zavítal do naší obce divadelní spolek ochotníků z Makova, aby nám předvedl nestárnoucí komedii francouzského autora a herce Moli ra ( ) Jiří Danda aneb Chudák manžel. V dobře nacvičené hře jsme si opět všichni mohli uvědomit pravdu, že nad ženskou chytrostí žádný mužský nedokáže zvítězit. Ovšem do souboje s kulturou se pustilo počasí. První nádherný sluneční den, který vylákal lidi na procházky a do zahrádek, na plné čáře vyhrál. Do kulturního domu přišlo pouze třicet diváků. Ale kdo přišel, dobře se bavil. jkl FOTOHÁDANKA V březnovém čísle jsme s naší fotohádankou zavítali do osecké Prahy, kde někteří z vás poznali chaloupku Josefa Flídra v tzv. Lněničkově zahradě. Jako rozloučení s letošní nekonečnou zimou pro nás tentokrát PAKO vybral snímek, který pořídil krátce po sněhové metelici dne 1. dubna. Místo pozná asi jen málo čtenářů, spíše jen myslivci a ti, kteří se rádi toulají v okolí naší obce. jkl -2-

3 -3-

4 ČEKÁNÍ NA JARO Jaro jsme se před Velikonocemi snažili přivolávat písničkami, říkankami, tancem i malováním vajíček. Přesto mohli koledníci místo Přišel jsem k vám na pomlázku.. spíše říkat Koleda, koleda Štěpáne. Ale snad se už toho sluníčka a tepla dočkáme. Zatím si alespoň užíváme plavecký výcvik. -4-

5 ŠKOLA V DOLNÍM ÚJEZDĚ OKÉNKO ZDRAVÍ Kdo na podzim minulého roku procházel nebo alespoň projížděl Dolním Újezdem, nemohl si nepovšimnout obrovské změny, která se stala se zdejší školou. Budova po více než sto letech dostala novou tvář. Odstraněny byly moderní okna z poslední přestavby, opravena byla poškozená ornamentální výzdoba, citlivě zrestaurována, a nakonec celá historická budova dostala novou dvoubarevnou fasádu. Tím se stala škola jednou z nejkrásnějších budov, na kterou mohu být ouježďáci právem pyšní. Ještě mnohem větší změny se však staly uvnitř budovy. Od nové topné sezony není v základní škole v Dolním Újezdě zdrojem tepla zemní plyn, ale tepelná čerpadla, která čerpají teplo ze zemského podloží. Za tímto účelem bylo v okolí budovy školy vyvrtáno celkem 16 vrtů hlubokých 114 m a 8 vrtů hlubokých 80 m a do podzemí uloženo více jak 6 km potrubí, které poslouží k odvodu topného média do kotelen. Je to jeden z alternativních zdrojů tepelné energie, jehož užití pro vytápění objektů podporují i evropské fondy. Tuto podporu se rozhodl využít i Dolní Újezd v rámci II. etapy opatření zaměřených na energetické úspory v základní škole. K tomuto rozhodnutí přispěly i zkušenosti s opatřeními realizovanými již v roce 2010, kdy se zejména díky zateplení vnějšího pláště budovy a výměně oken podařilo snížit spotřebu plynu na vytápění téměř o 60%. V II. etapě již nelze očekávat tolik úspor, protože se zateploval pouze strop na půdě a měnila okna na staré budově. Převážnou část úspor by měla přinést výměna zdroje tepla a instalace slunečních kolektorů na ohřev teplé užitkové vody (TUV). A ještě jedna zajímavost: V Dolním Újezdě je použita největší instalace pohonu tepelných čerpadel plynem v ČR. Doposud se používala výhradně elektrická tepelná čerpadla. Stávající zařízení plynových kotelen bylo kompletně demontováno a místo něho nainstalována nová technologie. Kotelny tak teď připomínají spíše strojovny nebo teplárenské velíny. Co by tomu asi říkal pan Jančevský nebo pan Betlach, kteří museli denně přiložit do kamen ve třídách několik metráků uhlí? Po kamnech ve třídách, uhelné kotelně a plynové kotelně je to tedy za sto let existence školy již čtvrtý zdroj vytápění. Celkové náklady činily téměř 20 mil. Kč, z toho dotace EU 9,8 mil. Kč, dotace SFŽP 577 tisíc Kč, obec 9 mil. Kč. Objekty ZŠ budou vytápěny tepelnými čerpadly, pouze v případě výjimečné situace by mělo být dotápěno plynovými kotli. Tepelná čerpadla budou tedy využívána pouze v topné sezoně. Oproti tomu sluneční kolektory budou v provozu celoročně a všechno teplo z nich získané bude zužitkováno. Při zateplování půdního prostoru bylo nepříjemné zjištění, že stropní konstrukce je napadena dřevokaznou houbou, především v zhlaví trámů v obvodovém zdivu. Napadené trámy byly vyvěšeny na zdravou střešní konstrukci a celá stropní konstrukce byla chemicky ošetřena. Celý půdní prostor byl pak pokryt tepelně izolační rohoží síly 26 cm. Na objekt staré školy byly instalovány dva nové osvětlovací body a bezpečnostní kamerový systém. Ještě k plastice Komenského: Autorem díla je Josef Jílek, nar v Praze - Královských Vinohradech. Jako sochař působil v Praze - Dejvicích. Studoval u prof. St. Suchardy v letech Před studiemi se učil v modelářské firmě Oliva v Praze. Pracoval na Obecním domě Hlavního města Prahy. Před válkou pracoval v Rusku na divadle v Charkově. Po válce se zúčastnil řady soutěží. Vytvořil např. památník Jana Nerudy, plukovníka J. J. Švece, pomník Viktora Dyka v Mělníce, výzdobné práce na Památníku osvobození, aj. Reliéf vytvořený na škole v Dolním Újezdě patří mezi jeho raná díla, vytvořil ho krátce po ukončení studií. Již při jeho vytváření jej oslovili zastupitelé Osíka, kteří jej požádali o výzdobu právě stavěné školy v naší obci. Ten tuto zakázku přijal a motiv z újezdské školy rozvinul v plastice, kterou tak dobře známe. Sádrový model Jílkovy plastiky byl v Újezdě restaurován a pečlivě uložen ve škole. S využitím článků Obecních novin D. Újezd, č. 10 a 11/ jkl. Milí čtenáři našeho okénka zdraví. Právě začíná jaro a s tím souvisí naše snaha "očistit" tělo, tzn. detoxikovat. Je na to mnoho metod, kterými své tělo můžeme detoxikovat. V první řadě je důležité ph organismu, které zjistíme pomocí ph papírku na měření moči. Ideální ph je 7, ale i hodnota 6,8 je v normě. Kyselost si můžeme srovnat jak stravou, tak i některými preparáty z doplňků stravy, které můžete zakoupit u nás v ordinaci. Dále lze tělo "očistit" i lymfatickými masážemi, které působí na celkové povzbuzení organismu. Důležitý je i pitný režim, což znamená denně vypít 2 až 3 litry tekutin. Do tekutin se nepočítá pití kávy, piva, vína a tvrdého alkoholu. Většina z nás na jaře drží dietu. Pokud byste někteří měli zájem nějaké to kilo "shodit", ráda Vám poradím. Jinak Vám přeju hodně sluníčka, protože to teď po té dlouhé zimě potřebujeme. Vaše Andrea Prosecká Lžíce pro redukční dietu PERLIČKY ZE ŠKOLNÍ LAVIČKY... O potravě Cukr je rafinovaný, protože se po něm tloustne. Pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek. Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky. Sardinkám se uřezávají hlavy, aby se vešly do konzervy. Děda povídal, že alkohol sice kazí zrak, ale že má radši brejle než žízeň. Tatínek řekl, že na svůj svátek nechal pití, ale neví kde. Tři potraviny, bez kterých člověk nemůže žít, jsou snídaně, oběd a večeře. Experiment je třeba to, když maminka něco uvaří a my hádáme, co to je. Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho fosforu, který je smrtelně jedovatý. Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy neroznášely po ostatních lidech. Včelím medem neplýtváme, protože se nevyrábí, ale vzniká poctivou prací. Konzervy nám uchovávají potraviny, ale jen do té doby, než se zkazí. Jsou zdravé, neboť obsahují hodně železa. Alkohol zkracuje život, protože se po něm pořád spí. Opilci páchají pod vlivem alkoholu i sebevraždu a druhý den o tom ani nevědí. Náš děda říká: Rum je jed, ale nejvíc je otrávený, když ho nemá. Česnek je zdravý pro lidi, ale společnost ho nesnáší. Budova školy v novém kabátě. Kotelna - plynová tepelná čerpadla. -5-

6 KOLEKTIVNÍ SYSTÉM ELEKTROWIN SE PŘEDSTAVUJE Novela zákona o odpadech již od srpna 2005 stanovuje výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení. Proto výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti. O výsledcích hovoří čísla Od roku 2005, kdy v České republice začal fungovat systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů z domácností, do konce roku 2012, Češi odevzdali prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN k recyklaci více než tun vysloužilců. Jen počet lednic překročil v loňském roce hranici dvou milionů. Hmotnost chladniček má nejvýznamnější podíl na celkovém množství elektroodpadu. Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované ELEK- TROWINem k recyklaci přes tun vyřazených spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo tun, ostatních velkých spotřebičů typu praček tun, zbytek tun - připadá na malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba žehličky nebo varné konvice. Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském kraji, bylo jich tun. Nejméně tun - v Karlovarském. V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou činnost, přitom třídily domácnosti pouze 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Ve třetím roce činnosti kolektivních systémů již toto množství dosahovalo 4 kg na obyvatele a v současné době přesáhlo množství zpětně odebraných elektrozařízení na jednoho obyvatele hranici 5 kg. Díky tomu Česká republika splnila již v roce 2008, jako jediná z nově přistoupivších zemí, požadavek Evropské unie. O takovém úspěchu si může třeba Maďarsko nebo Polsko nechat jen zdát. Nejdůležitější jsou informace Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo to, co se z takto vytěžených materiálů vyrábí. Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně životního prostředí. Máte-li zájem o bližší informace, kdykoli je najdete na internetových stránkách Usedlost č.p.10 - mechanizační středisko - třetí část V minulém čísle nám Milan Novák velmi podrobně popsal složitou historii mechanizačního střediska. Připojil k nim také několik fotografií, rovněž s podrobným popisem. Avšak pilní čtenáři si všimli, že ve skupině zaměstnanců byl vynechaný jeden muž - Zdeněk Javůrek. Stojí uprostřed skupiny mezi Karlem Letým a Jar. Šauerem ml. Dnes vám přinášíme ještě několik dalších snímků. Při jejich prohlížení si můžete zavzpomínat na ty, kteří už mezi námi nejsou. KACIMBERK Část kolektivu dílny, traktoristů a funkcionářů při rozlučce se skladníkem Miloslavem Brůnou při jeho odchodu do důchodu. Zleva:Miroslav Zachař, Josef Karlík, Ladislav Flídr, Jaroslav Šauer ml., Karel Letý, Miloslav Brůna, Karel Veselík, Josef Kovář, Josef Andrle, Václav Veselík, Vladimír Abraham, Milan Drahoš, Frant. Stráník, Jan Abraham, Josef Láznička, Jaroslav Křivka, Jiří Hofman, ing. Zdeněk Vít, Josef Nechvíle, Marie Lázničková, Růžena Dvořáková, Jan Andrle, praktikantka, Marie Tomanová, Josef Hantl, Jan Krutina st., Václav Novák, Stanislav Lněnička, Josef Drobný, Jaroslav Dušek, Pavel Voženílek, Karel Hanus a Karel Voříšek. Odchod mistra dílny Václava Veselíka do důchodu v roce 2008: Horní řada: Zdeněk Říha, Karel Flídr, Frant. Rambousek ml., Lad. Tlustý, Lad. Rubek. Dolní řada: Karel Vodehnal, Jar. Chadima, Jiří Hofman, Karel Hanus, Václav Veselík, Klejch, Jar. Dušek, Josef Šplíchal, první dílenský mistr Jan Novák, Bedřich Vejda; vpředu klečí nastupující mistr dílny Luboš Karlík. Současný pohled na mechanizační středisko ZD v Osíku. -6-

7 Další výsledky oseckých hokejistů: HPS Osík - HC :8 (0:2,5:2,1:4). Do odvetného zápasu o třetí místo jsme nastupovali s cílem tento zápas vyhrát a vynutit si prodloužení, popřípadě samostatné nájezdy. První třetina se nám moc nevyvedla a soupeř se dostal do dvoubrankového vedení. V té druhé se nám podařilo díky skvělé hře průběžný výsledek otočit a na jejím konci svítilo na ukazateli skóre 5:4. Po úpravě ledu hácéčko zabralo, vstřelilo tři branky za sebou a zápas se opět vyvíjel lépe v jeho prospěch. Nám se ještě podařilo snížit na rozdíl jednoho gólu (6:7), avšak poslední slovo měl soupeř, vstřelil ještě jednu branku a po výhře 8:6 se radoval z třetího místa. Branky: Drábek 2, Ait Amer Meziane 2, Šnajdr, Krutina. Asistence: Hladík 2, Šnajdr 2, Havran 2, Motyčka, Šnajdr, Kromíchal. Vyloučení: Ait Amer Meziane 2, Kromíchal, Veselý. Sestava: Kopecký - Veselý, Krutina - Soukal, Hladík - Motyčka - Kromíchal, Havran, Drábek - Šnajdr, Šauer, Ait Amer Meziane - Třasák, Dvořák, Petraš. Rozhodčí: Mergl - Dvořák, Voříšek. Další medaile z republikového turnaje O víkendu března 2013 se zúčastnil třetího republikového turnaje GPA kategorie do 13 let Martin Siegl, který byl ve dvouhře mezi nasazenými na 5-8. místě. Turnaj zahájil společně s Katkou Stehlíkovou z Lanškrouna vítězstvím v mixu nad dvojicí z Mostu. Ve druhém kole mixu ale po nesoustředěném výkonu prohráli se semifinalisty Mišutkou a Krpálkovou 21:14 a 21:15. Ve dvouhře hrál Martin podobně. Po snadném vítězství v 1. kole nad Vitošem z Českého Těšína následoval zápas se Šimoníkem ze Sokola Vodňany. Po snadném prvním setu 21:13 Martin příliš zvolnil, přidal pár zbytečných chyb a nechal soupeře, aby mu narostly křídla. A tak i přes velké přetahování na konci setu prohrál 19:21 a do 3. setu nastoupil viditelně nervózní. Ve třetím setu se kluci přetahovali až do stavu 19:19, kde nakonec Martin dokázal urvat vítězství pro sebe, když zápas ukončil za stavu 22:20 prasátkem na síti. A tím měl i splněn plán pro tento turnaj, protože toto vítězství a umístění nejhůř na 5-8. místě mu už zaručovalo přímý postup na Mistrovství ČR, které se bude konat května v Hradci Králové. Jeho oddechnutí po skončení zápasu určitě zvedlo střechu haly. V dalším zápase potom nastoupil proti Vojtěchu Mišutkovi z Benátek nad Jizerou, který v předchozím kole porazil nasazenou turnajovou dvojku Vojtěcha Seberu z Prahy. A není se co divit, protože je ze stejného oddílu jako nakonec trojnásobný vítěz tohoto turnaje Savin Cristian, se kterým může trénovat. Ale do tohoto zápasu nastoupil úplně jiný Martin Siegl, klidný, soustředěný, uvolněný a hrající rychle a takticky bez chyb. Po výborném výkonu obou hráčů Martin HOKEJ Zhodnocení sezóny 2012/2013: Po loňském neúspěchu (osmé místo) je letošní čtvrtá příčka a návrat mezi kvarteto nejlepších týmů ligy velmi dobrým výsledkem. Do týmu jsme přivedli několik nových hráčů (Krutina, Drábek, Veselý, Poul) a tento krok se vyplatil. Krutina s Veselým patřili k pilířům sestavy a hodně pozvedli naši obranou hru. Krutina se hlavně v první části soutěže prosazoval i střelecky. První půlka nám i celkově vyšla lépe než druhá. Prohráli jsme pouze s Javorníkem a to ještě po samostatných nájezdech. V druhé polovině se nám už tolik nedařilo a porazili nás Tygr team, opět Javorník, Vysoké Mýto a také HC Nejlepší zápasy jsme odehráli v prvním kole základní části proti HC 2006 (výhra 3:1) a pak odveta semifinále s Javorníkem (výhra 4:1). Naopak se nám vůbec nepovedly zápasy v druhém kole základní části s Tygr teamem (prohra 1:6) a s Vysokým Mýtem (prohra 2:7). To byly spolu s prvním zápasem o 3. místo (prohra s HC :9) také naše nejvyšší porážky. Moc se nám nepovedl ani první zápas semifinále proti Javorníku (prohra 1:4). Nejvyšší naší výhrou BADMINTON SOKOL OSÍK Martin Siegl a mistr ČR vyhrál s přehledem první set 21:15. Soupeře trenér Martinec vyhecoval ještě k lepšímu výkonu a tak druhý set byl určitě jedním z nejlepších setů na tomto turnaji. Bylo to poznat také na tom, jak se většina lidí v hale postupně stahovala k tomuto kurtu a sledovala vynikající výkon obou hráčů, kteří hráli neskutečné výměny. A přitom zněly z publika udivené komentáře: skončil v prvním kole základní části zápas s Přílukou, kdy jsme zvítězili 22:5. V základní části jsme při skóre 81:50 ze 16 utkání vyhráli 11x, jednou jsme prohráli po samostatných nájezdech a 4x v základní hrací době. V play-off ze 4 utkání 1 výhra a 3 porážky při skóre 15:22. Pořadí nejlepších střelců: 13 branek Kromíchal, 10 branek Šauer, 9 branek Havran, Ait Amer Meziane, Krutina, 8 branek Šnajdr. Pořadí nejlepších nahrávačů: 13 nahrávek Šnajdr, 12 nahrávek Havran, Kromíchal. Celkově musíme naše vystoupení hodnotit jako úspěšné. Doufáme, že do příštího ročníku se nám podaří udržet stávající hráče a že se opět popereme o nevyšší příčky. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem fanouškům, kteří nás celou sezónu výborně povzbuzovali. Dále chceme moc poděkovat všem sponzorům za finanční podporu. Za HPS Osík Radek Novotný " Jak to, proboha, vzal? " " To přece nemohl doběhnout? Aontostihl!" adalší podobné. Za stavu 19:19 se začal boj o setbol Mišutky nebo o mečbol Martina. A protože nás hráči chtějí mít asi brzo se šedivými vlasy, tak nás pořádně napínali. Po sedmi setbolech Mišutky nakonec Martin proměnil třetí mečbol a vyhrál 29:27. Euforie ho přímo nadnášela, protože měl jistou medaili. A to měl hrát ještě čtyřhru. První zápas společně s Markem Vykydalem z Pardubic snadno vyhráli a ve druhém si opět na střídačku vybrali slabé chvilky, díky kterým prohráli. Porce sedmi zápasů za celý den, z toho dva nervy drásající, se na Martinovi podepsala, a tak jsem ho snad poprvé viděl, jak při chůzi po schodech napodobuje důchodce. Večer minimalizoval veškerý pohyb a ráno se potom hodně dlouze rozhýbával. V nedělním semifinále se utkal s Nikolou Sivigliou z Českého Krumlova, který hrál velmi dobře takticky a technicky. Martin byl proti sobotě o něco pomalejší a dlouho na něj hledal účinnou zbraň. Prohrál 21:13 a 21:17, a jak byl unavený, tak si ani nepřipouštěl nervozitu z velkého soupeře. Velkým příslibem do dalších zápasů může být úspěšné plnění taktiky a osmibodová šňůra ve druhém setu, kdy ale měl už Nikola velký náskok. Škoda, protože kdyby ho Martin dostal pod tlak, mohl to být zápas s otevřeným koncem. Ale na kdyby se nehraje. Turnaj byl zakončen slavnostním vyhlášením a předáním medailí včetně focení vítězů jednotlivých disciplín, které Martin doplnil ještě o foto s mistrem ČR Petrem Koukalem. Martin Siegl na tomto turnaji skončil na 3. místě a vytvořil tak nový rekord oddílu s bodovým ziskem 1950 bodů ze 4 turnajů, díky kterým je na 5. místě v republice. Blahopřejeme. Karel Kundera Medailisté dvouhry Všichni medailisté -7-

8 JARNÍ ROZHÝBÁNÍ TĚLA Je sobotní odpoledne 23. března. Navzdory jarnímu počasí za okny proletuje sníh a stupnice teploměru vykazuje spíše zimní hodnoty. Přesto si beru připravenou tašku a vyrážím do osecké sportovní haly. Tam už finišují poslední organizační přípravy. Zbývá nachystat pitný režim, malé občerstvení na doplnění energie a tombolu. Začínají se scházet první účastnice, hala se utěšeně plní a ruch začíná nabývat na intenzitě. Zdá se, že je všechno nachystáno a fitness odpoledne JARNÍ ROZHÝBÁNÍ TĚLA může konečně vypuknout. Úvodního slova se ujímá a celou akci zahajuje Iva Patočková Slavíčková. Snažím se najít volné místečko a těším se na první hodinu - aerobik. Instruktorky Iva a Anička se hned na počátku celého programu postaraly o výbornou atmosféru. Dva bloky, jednoduchá, pro všechny zvládnutelná a zároveň poutavá choreografie, zakončená nezbytnou finálovkou. Absolutní spokojenost. Po malé přestávce se pokračuje dál. Tentokrát si přišly na své příznivkyně žhavých latinskoamerických rytmů. Zumba pod vedením živelné instruktorky Markéty se stala zábavnou taneční záležitostí s obrovským dynamickým nábojem. Následuje další přestávka, doplněná o losování tomboly. Dodám, že štěstí se usmálo na 20 výherkyň. Závěrečnou část programu tvoří, alespoň pro mě doposud neznámé cvičení - Chiball s overbally. Jedná se o unikátní soubor cvičení a pohybů, vycházející z tradiční čínské medicíny, doprovázené hudbou. Vše opět probíhá pod taktovkou skvělé Markéty. Podle propocených triček, unavených a zároveň spokojených výrazů ve tvářích všech cvičících se dalo soudit, že jarní protažení těla bylo opravdu důkladné. Ivo, díky za perfektně připravený a zorganizovaný program, při kterém jsme se dobře bavily a zároveň načerpaly zásobu energie do dalších, snad už jarních dní. Současně patří poděkování sponzorům a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce. Kamila TJ SOKOL OSÍK LET Tělovýchovná jednota Sokol Osík oslavuje v letošním roce 130. výročí založení spolku. Mimo pravidelných cvičení ZTV Sokol pořádal a pořádá mnoho doplňujících akcí, některé z různých důvodů zanikly. V letošním roce máme v plánu všechny vzpomenout jejich uspořádáním za Vaší početné účasti. Zveme Vás na RETRO akci -" Běh do schodů" od staré školy k silnici (běhalo se ). Přijďte ve čtvrtek 25. dubna od do hodin. Schody zdoláte jednotlivě, u mladších dětí prosíme o doprovod rodičů, účast je na vlastní nebezpečí. Děkujeme. Dále Vás zveme na RETRO prvomájový výlet do PIVNIC. Nejde o hospody, ale o skalní masiv mezi Novými Hrady a Luží. Zavedeme Vás tam od Polanky, kam společně dojedeme vlastními auty ve středu ve hodin od KD v Osíku. Předpokládáme i účast cykloturistů s tím, že dojedou do hodin k Polance, která zájemcům poskytne občerstvení po návratu z trasy výletu. Od roku 1973 se běhal "Běh vítězství - Běh Osíkem", se starty na hřišti nebo u Vařákových. Na RETRO Běhu Osíkem Vás zveme ve středu v hodin na hřiště. Proběhnete si původní trasy dle vlastního výběru a sil. Věříme, že podpoříte naší snahu o vzpomínku na čtyřicetileté výročí prvního ročníku a na Osíčáky, kteří bohužel již běžet nemohou. Děkujeme. Za výbor TJ se na Vaší účast těší Helena Vomáčková a Jan Němec. OSÍK DNES, Osecké noviny. Vychází 1x měsíčně. Vydává Obecní úřad v Osíku. Redaktoři: ing. Karel Rothschein, Josef Klouda. Evidováno. Reg. značka 15/R2 pod č.j. 128/ výtisků. Tisk a grafická úprava Petr Dvořák - tiskárna Osík, tel.: Bezplatné.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů 2016/2017 HC Buldoci Neratovice vs. TJ Spartak Příbram 12.11.2016 18:30 KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje, vítejte

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Umístění na medailových pozicích - Sokol Osík místo 2. místo 3. místo Amatérský turnaj dětí Rychnov nad Kněžnou

Umístění na medailových pozicích - Sokol Osík místo 2. místo 3. místo Amatérský turnaj dětí Rychnov nad Kněžnou Umístění na medailových pozicích - Sokol Osík 2000 1. místo 2. místo 3. místo 19.11.2000 Amatérský turnaj dětí Rychnov nad Kněžnou Sýkora Josef 2001 1. místo 2. místo 3. místo 10.9.2001 Amatérský turnaj

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

23. ročník ZENTIVA CUP U15 MEZINÁRODNÍHO TURNAJE MLÁDEŽE. 6.-8.6.2008 Český Krumlov

23. ročník ZENTIVA CUP U15 MEZINÁRODNÍHO TURNAJE MLÁDEŽE. 6.-8.6.2008 Český Krumlov 23. ročník MEZINÁRODNÍHO TURNAJE MLÁDEŽE ZENTIVA CUP U15 6.-8.6.2008 Český Krumlov Vážení účastníci, Červen se stal již po třiadvacáté měsícem mezinárodního turnaje družstev žáků, který v posledních letech

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ

VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ 13. 14. 2. 2016 Skupina hrající o udržení v 1. lize JKY 13. 2. 2016 ŠUMPERK. V sobotu dne 13. 2. 2016 odjíždíme do Šumperka, hrát další dvojzápas o udržení v 1.

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs. HC Žabonosy 20.2.2016 KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje, vítejte na dalším domácím mistrovském

Více

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Malí fotbalisté FK Ústí nad Labem ovládli první kvalifikaci turnaje E.ON Junior Cup. Během 10 zápasů inkasovali

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Vážení sešívaní přátelé,

Vážení sešívaní přátelé, Výroční zpráva Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. za sezónu 2007 / 2008 Vážení sešívaní přátelé, máme za sebou sezónu, která nám všem udělala velkou radost. Lepší scénář než sedmé finále s vítěznou tečkou

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2016 Pohár města Česká Lípa 24. 25. 9. 2016 2-denní turnaj pro děti narozené r. 2009 a mladší Hokejový turnaj 2016 - Česká Lípa - r. 2009

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

MS SENIORŮ 2016 SKONČILO

MS SENIORŮ 2016 SKONČILO MS SENIORŮ 2016 SKONČILO S počtem 470 hráčů toto mistrovství překonalo rekord z loňského MS v italských lázní Acqui Terme, kde bylo 312 účastníků. Hrálo se v kategoriích muži a ženy nad 50 a 65 let. Nejmladšímu

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Frymburský. zpravodaj. Ročník 24 září 2011 číslo 293 měsíčník úřadu městyse

Frymburský. zpravodaj. Ročník 24 září 2011 číslo 293 měsíčník úřadu městyse Frymburský zpravodaj Ročník 24 září 2011 číslo 293 měsíčník úřadu městyse TENISOVÝ TURNAJ - 2011 Dne 30. července 2011 se konal za ideálního počasí tradiční tenisový turnaj čtyřher. Zúčastnilo se ho 8

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis za roky

Zápis za roky Zápis za roky 1972-1980 Rok 1974 Na setkání svazáků v Mariánských Lázních. Zleva: J. Zeman, Marie Jirušková, Milan Vejpuský. Snímek je z roku 1974... Jedna z členských schůzí místní ZO SSM v klubovně.

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Mistrovství středočeského kraje v kuželkách

Mistrovství středočeského kraje v kuželkách Mistrovství středočeského kraje v kuželkách Ve dnech 18.-19. února proběhlo na kuželně KK Akuma Kosmonosy Mistrovství Středočeského krajského kuželkářského svazu kategorie mužů v disciplíně 2 x 120HS.

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

PRESS KIT Sezona2012/ kolo FC Hradec Králové -FC Viktoria Plzeň

PRESS KIT Sezona2012/ kolo FC Hradec Králové -FC Viktoria Plzeň PRESS KIT Sezona2012/2013 30. kolo FC Hradec Králové -FC Viktoria Plzeň 30. kolo Gambrinus ligy FC Hradec Králové FC Viktoria Plzeň 1.6. 2013, Všesportovní stadion 17:00 Rozhodčí: Jaroslav Bílek - Roman

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Hokejový turnaj Praha Neděle 14.9.2014 Propozice turnaje Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Turnaje se účastní celkem 8 družstev: 1. HC Kobra Praha 2. SC Kolín 3. HC Sparta Praha A 4. HC Sparta

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy) Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy) Trochu historie První žáci vstoupili do ZŠ v září 1910. Škola měla 7 tříd vytápělo se v kamnech na uhlí. V roce 1985 byl zahájen provoz nových

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

Počasí fotbalu moc nepřálo

Počasí fotbalu moc nepřálo 1 Počasí fotbalu moc nepřálo Krajský přebor pokračoval jen pěti zápasy, další tři musely být kvůli nepříznivému počasí a hlavně terénu odloženy. Nehrál ani vedoucí celek, Petřkovice, který i přes tuto

Více

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech Yauwais Cup 2013 Obsah: Část A obecné informace Část B představení týmů a los Část C rozpis a časový harmonogram Část A - obecné informace:

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, blíží se konec zimního období, nekončí však naše pracovní povinnosti, kterých je na obci dost a dost. Za těch pár měsíců jsme se naplno

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ČERVENEC / SRPEN 2015

ČERVENEC / SRPEN 2015 ČERVENEC / SRPEN 2015 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz ou.vaclavov@tiscali.cz http://www.vaclavovubruntalu.cz

Více

neděle 4.11.2007 od 8:30 hodin

neděle 4.11.2007 od 8:30 hodin Sportovní klub vozíčkářů Praha pořádá 4. Benefiční florbalový turnaj firem 2007 ROZPIS UTKÁNÍ Kdy: neděle 4.11.2007 od 8:30 hodin Kde: hala Sokol Královské Vinohrady - Polská 1, Praha 2 Kontaktní osoba:

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více