ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVII KVĚTEN 2015 Cena 8 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVII KVĚTEN 2015 Cena 8 Kč"

Transkript

1 ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVII KVĚTEN 2015 Cena 8 Kč V neděli 24. května se naše město promění v pohádkový svět plný vodníků, rytířů, čertů, princezen a dalších pohádkových postav. Procházky městem s průvodcem, s pěti zastaveními u významných turistických cílů a pohádkovým programem začnou na nádvoří zámeckého parku v 10:00 a ve 14:00 hodin. Více uvnitř čísla.

2 STRANA 2 Bobr evropský je druhý největší hlodavec na světě, který je rozšířený na severní polokouli v říčních a lužních nivách. Je dokonale přizpůsoben životu ve vodě. Bobr evropský je chráněn jak českou (zákon č. 114/1992 Sb., silně ohrožený druh), tak evropskou i mezinárodní legislativou. Do ČR se po svém přechodném vyhubení na přelomu 18. a 19. století začal vracet migrací z Rakouska ve druhé polovině osmdesátých let 20. století. V Česku se vyskytuje v povodí Labe, Moravy, Odry, Dyje a Dunaje. Návrat bobrů do české a moravské kulturní krajiny se neobešel bez těžkostí. Bobři svou činností narušují zejména protipovodňové nebo rybniční hráze, ucpávají koryta vodních toků a likvidují dřeviny nebo zemědělské plodiny v okolí rybníků a řek. V Lipníku nad Bečvou na řece Bečvě jeho činnost sledujeme již téměř pět let a nejzřetelnější byla jeho aktivita na dřevinách podél toku. Bobr evropský neužívá stromy jen k potravě. Nemůže-li budovat noru v podzemí, pokácí strom a jeho kmen použije jako základ svého hradu (2,5 m vysokého a 3 m širokého). MĚSTSKÝ ÚŘAD Aktivita Bobra evropského poničila část Cyklostezky Bečva Detail vstupu do jedné z nor, foto B. Prudilová Městský úřad Lipník nad Bečvou již v dřívějších letech zprovoznil svůj ový infokanál jako jednu z dalších forem zkvalitnění informovanosti občanů města o dění ve vybraných oblastech života v Lipníku nad Bečvou kultury a společenského života, ale také při mimořádných událostech a krizových situacích. Tyto informace Vám mohou být díky jednoduché registraci posílány na Vaši ovou adresu. Tak si je můžete přečíst kdekoliv, kde máte připojení k internetu, a to i ve svých chytrých telefonech. Jak se zaregistrovat? Stačí vyplnit interaktivní registrační formulář na Je nezbytné vyplnit všechny údaje ve formuláři tak, abychom Vám mohli zasílat jen ty informace, o které máte skutečně zájem. Současně je na místě připomenout těm uživatelům, jež mají ve svých poštovních programech nastaveny SPAMové filtry, že je zde riziko nedoručení zpráv infokanálu, protože některé zprávy přes tyto filtry neprojdou a vrací se jako nedoručené, což ze strany odesílatele nelze nijak ovlivnit. Zprávy z infokanálu Vám také nepřijdou, pokud máte plnou Vaši ovou schránku, je proto potřeba registrovanou adresu udržovat aktivní. Případné informace Vám podá pracovník krizového řízení Kanceláře tajemníka MěÚ Lipník nad Bečvou, tel.: nebo Lenka Buryánková, DiS., Kancelář tajemníka Pohled na poškozenou cyklostezku, foto B. Prudilová A právě budování nor na levém břehu řeky Bečvy způsobuje narušení Cyklostezky Bečva v části nad Oseckým jezem. Na téměř stometrovém úseku cyklostezky je zřejmé porušení konstrukce komunikace a podél stezky dochází i k sesouvání břehů. Protože je bobr zvláště chráněný živočich, nemůže město Lipník nad Bečvou zahájit opravu tohoto úseku bez potřebných povolení a návrhu opatření. Město spolupracuje se správcem vodního toku s Povodím Moravy, s.p., a dále s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR na sanaci poškozeného úseku cyklostezky a břehů. Ing. Xenie Pospíšilová, vedoucí Odboru životního prostředí Máte již přihlášen svůj do ového infokanálu města Lipník nad Bečvou? Dočasná změna přístupu do Sběrného střediska odpadů Lipník nad Bečvou Vzhledem k připravované realizaci nové přístupové komunikace do Sběrného střediska odpadů z ulice Svatopluka Čecha oznamujeme občanům města a místních částí, že v době od do bude uzavřen příjezd z ulice Svat. Čecha a náhradní vjezd bude umožněn přes areál bývalého závodu SOLO Lipník. Tato trasa bude vyznačena v areálu směrovkami. Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník nad Bečvou Technické služby nabízí k prodeji dlaždice a štěpky Technické služby Lipník n. B. nabízí k prodeji v areálu TS starší, ale dobré použité dlaždice z opravených chodníků (rozměr 30 x 30 cm), které jsou vhodné do zahrad nebo ke zpevnění volných ploch. Dále v objektu kompostárny (vedle skládky odpadů AVELI) je možno zakoupit štěpku z listnatých dřevin či smíšenou štěpku i z jehličnanů, vhodnou k mulčování. Bližší informace na tel.: Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník nad Bečvou

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 Čestné občanství města Lipník nad Bečvou Cpl. Martinu Zeberskymu (* , ) Před 70 lety skončila 2. světová válka, která přinesla spoustu utrpení pro milióny lidí na celém světě. Přinesla také mnoho hrdinství i menších či větších příběhů, které napomohly k porážce fašismu a neměly by být zapomenuty. Jeden z nich se odehrál také v našem městě a žije v podvědomí několika generací lipeňáků dál. Na návrh Ing. Tomáše Hradílka Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou na svém zasedání dne 14. dubna 2015 udělilo čestné občanství americkému letci Cpl. Martinu Zeberskymu in memoriam. Martin Zebersky se narodil 18. května 1925 v Bostonu, v rodině byli ještě tři bratři. Před vstupem do řad amerického letectva vystudoval střední školu. V osudný den 22. srpna 1944, kdy se těžce poškozený bombardér vracel z místa cíle bojové operace Blechhammer na svou domovskou základnu v italské Giullii, Liberator 759. perutě 459. bombardovací skupiny dostal zásah, stroj začal být těžko ovladatelný, začaly hořet všechny čtyři motory velitel vydal rozkaz k opuštění paluby. Devět pilotů z desetičlenné posádky si zachránilo život skokem s padákem, a i když byli po dopadu na zem zajati Němci a uvězněni, přece jen přežili. V té době došlo k ulomení poloviny křídla a neovladatelný stroj se řítil k zemi. Vrak letounu dopadl do pole v prostoru mezi Oseckým jezem a Novými Dvory. Z hořících trosek byl vyproštěn přední střelec Martin Zebersky, který přes opakované výzvy zůstal na palubě hořícího stroje. Spekulativně se lze domnívat, že z nějakého důvodu (snad pro svoje židovské vyznání) odmítl opustit palubu, protože podle výpovědi, kterou učinil navigátor McClellan po návratu ze zajetí, zůstal přední střelec ve své funkční věži v naprostém pořádku. Jeho ostatky převezli němečtí vojáci na lipenský hřbitov, kde byl 24. srpna 1944 pohřben. (O provedeném pohřbu byl vyhotoven zápis do matriční knihy města Lipníka nad Bečvou, svazek XII, strana 336, číslo zápisu 52, kde je uvedeno, že k úmrtí pohřbeného došlo dne 22. srpna 1944 ve 12 hodin u oseckého splavu. Pohřeb vykonal koordinátor farnosti kaplan Jan Bombera. Zápis potvrzený správcem farnosti farářem Josefem Benešem dále uvádí identitu pohřbeného: Martin Zebersky, T 43440, matka Lilian Zebersky, 863 De Kalb Av.Brooklyn, N.Y.) Protože se stal čerstvý hrob amerického letce objektem nebývalého zájmu obyvatel Lipníka nad Bečvou, rozhodli Němci o jeho zrušení a ostatky Cpl. Zeberskyho krátce na to exhumovali a přenesli na vojenský hřbitov do areálu zdejších kasáren. Hned po osvobození však byly ostatky opět exhumovány a vráceny na původní místo. Z výnosu sbírky, organizované sdružením lipenských hostinských (pánů Ludína, Vybírala, Kašpárka, Poláška, Drábka a Janála) byl 1. listopadu 1945 v 11 hodin odhalen Cpl. Zeberskymu krásný pomník, který představuje postavu z řeckého bájesloví Ikara. Návrh na pomník vytvořil akademický malíř Jan Hovora a provedl sochař Roman Vrána. Koncem srpna 1946 navštívila toto místo delegace anglo-amerických důstojníků. Byli překvapeni péčí o hrob, přesto došlo k exhumaci a pozůstatky Martina Zeberskyho byly dne 13. listopadu 1946 odvezeny do Prahy a pak na hřbitov padlých Američanů v Evropě do Francie. Rodiče Martina si přáli mít svého syna doma, proto byl opět převezen a 18. května 1949 byly jeho ostatky uloženy v Long Island National Cemetery ve Farmingdale, stát New York, v sekci J na místě srpna roku 2000 byl u oseckého jezu odhalen pomníček, připomínající onu tragickou událost. Na náhrobní desce text: Fotografie Martina Zeberského z fotoarchivu L. Celetky PER ARDUA AD ASTRA (Utrpením ke hvězdám). Odhalení se zúčastnili i bratři Martina Zeberskyho Alfred a Stanley. Pro Martina Zeberskyho skončil život v blízkosti našeho města v jeho pouhých 19 letech. Dvoumetrový pomník na hřbitově, znázorňující Ikarův pád, se stal symbolem boje proti násilí. Už několikátá generace našich spoluobčanů navštěvuje se svými dětmi toto posvátné místo, zapalují svíce, vzpomínají a to nejen ve výročí tragické smrti Martina Zeberskyho, ale hlavně první listopadové dny, kdy uctíváme památku zesnulých. Martin Zebersky se hluboko vryl do našich srdcí a neměl by být nikdy zapomenut. Ing. Miloslav Přikryl, starosta Pozn. redakce: Zkratka Cpl. znamená v angličtině hodnost Corporal, český ekvivalent je desátník. Ikarův pád sochaře Romana Vrány na lipenském hřbitově se stal symbolem boje proti násilí. Foto z archivu města

4 STRANA 4 MĚSTSKÝ ÚŘAD Rozdělení grantů v grantovém řízení pro rok 2015 Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou na svém zasedání 14. dubna 2015 schválilo rozdělení finančních prostředků v grantovém řízení pro rok V úterý 14. dubna 2015 schválili zastupitelé města na základě návrhu Komise pro využití volného času poskytnutí grantů v oblasti podpory Kultury ve výši Kč, v oblasti podpory Zájmová činnost ve výši Kč, v oblasti podpory Sport a tělovýchova ve výši Kč a v oblasti Sociální oblast ve výši Kč. Celková finanční částka pro rok 2015 poskytnutá na podporu jednotlivých oblastí v grantovém řízení činí Kč. Oproti roku 2014 došlo k navýšení finanční podpory o Kč. V rámci vyhlášeného grantového řízení pro rok 2015 bylo v řádném termínu doručeno 21 žádostí o grant v oblasti podpory Sociální oblast, 38 žádostí v oblasti Sportu a tělovýchovy, 27 žádostí v oblasti Kultury a 21 žádostí v oblasti Zájmové činnosti, celkem 107 žádostí. V oblasti sportu získala grant většina sportovních klubů na území města. Podpořeny byly také osobnosti reprezentující město jako je Gabriela Bílovská, David Rychtar nebo Filip Cina. Finanční podporu získaly i jednotlivé sportovní akce, jako například Florbalový turnaj základních škol, K-TOUR 2015, fotbalové turnaje mladších přípravek, starších přípravek a mladších žáků, Listoprďák 2015, dětský cyklozávod Lipeňáček aj. V oblasti kultury byly podpořeny projekty, které svou náplní jistě oživí kulturní život ve městě. Můžeme se těšit na Pohádkové město, Oslavy 10. výročí Tanečního orchestru Leopardi, Dětský den v Nových Dvorech, filmový festival POD NEBESY, tradiční Živý betlém a vánoční troubení skupiny Kornet z věže kostela sv. Jakuba. Ing. arch. Ondřej Vrbík představí novou básnickou sbírku. Příznivci zajímavých přednášek nebudou ochuzeni o cyklus přednášek Host v knihovně a na své si přijdou i příznivci výstav, protože Lipník bude i v roce 2015 městem výstavním. V oblasti zájmové činnosti se o finanční podporu svých aktivit přihlásili rybáři, kynologové, milovníci larpů, junáci, tanečníci SVČ i tanečníci lidových tanců, také školy jako na- příklad ZŠ a MŠ Hranická, ZŠ Osecká 315, SŠ a ZŠ Osecká 301, či místní gymnázium. V sociální oblasti byly podpořeny aktivity pro zdravotně postižené, seniory, aktivity sociálních služeb i charity, preventivní programy pro děti a mládež, terénní program pro osoby ohrožené drogovou závislostí, programy zaměřené na prevenci kriminality a program zaměřený na protidluhové poradenství. V této oblasti byly podpořeny další zajímavé projekty, například beseda s abstinujícím uživatelem drog, Akademie III. věku a Herní centrum předškolního vzdělávání Pampeliška. Přehled podpořených projektů včetně schválené výše jednotlivých grantů naleznete na webových stránkách města Ing. Věra Rakovská, vedoucí Odboru školství a kultury

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 5 LIPNÍK SE STROJÍ PRO TURISTY Start další turistické sezóny klepe na dveře. Město Lipník nad Bečvou se obléká do parádního, aby se líbilo návštěvníkům i domácím. Zámecký park a Nábřeží Járy Cimrmana zazáří v novotě. Jednou z nejnáročnějších investičních akcí vedoucích k zatraktivnění města byla obnova zámeckého parku v loňském roce. V rámci stavby byly provedeny vegetační úpravy, obnova dvou fontán, rekonstrukce hlavních komunikací parkem a vedlejších cestiček. Náklady stavby byly 6,2 mil. Kč a město Lipník n. B. získalo na stavbu dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 1,14 mil. Kč. Do revitalizované zeleně parku letos instalovalo město nové dřevěné herní prvky. Děti tak mají v zámeckém parku vedle houpacího kovaného Koně Pavla Tasovského a oblíbeného stromu Opičáku další možnost vyžití. Po zprovoznění obou fontán bude koncem května do zámeckého parku nastálo zasazen Zložekvět porcelánový objekt keramičky Jany Bébarové, který byl loni v létě vystaven před sousedící galerií Konírna. Obnovy se dočká také Nábřeží Járy Cimrmana. Jediné suchozemské nábřeží na světě slavnostně otevřel 27. října 2007 pan Ladislav Smoljak. Povětrnostní podmínky daly pořádně zabrat za sedm let fasádě i malbě. Vlastník domu tedy opravil fasádu a město investuje cca 115 tisíc Kč do obnovení původní malby, aby se tento zajímavý a vyhledávaný turistický cíl opět zaskvěl v plné parádě v hledáčcích fotoaparátů návštěvníků z celé republiky. Mgr. Blanka Prudilová, Odbor školství a kultury Nové dřevěné herní prvky v zámeckém parku Obnova malby na Nábřeží Járy Cimrmana Obnovený zámecký park s fontánou, foto B. Prudilová V soutěži Projekt roku 2014 v soustavách zásobování teplem a chladem, který vyhlašuje každoročně Teplárenské sdružení ČR, byla v užší nominaci i dokončená modernizace tepelných sítí a zdrojů výroby tepla s využitím kogenerační jednotky na výrobu elektřiny společnosti TEP- LO Lipník nad Bečvou, a.s. Rekonstrukce, která byla dokončena v roce 2014 zahájením provozu kogenerační jednotky v kotelně na Zahradní, patří svým komplexním řešením mezi výjimečné v celé České republice. Přestože nakonec ocenění v kategorii Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla získal jiný projekt, již sama nominace mezi poslední 3 projekty z celé republiky v této kategorii, kde soutěží o cenu i energetické giganty, jako jsou ČEZ Teplárenská a.s., MVV Energie CZ nebo DAL- KIA (nyní VEOLIA Energie ČR), je pro společnost velkým úspěchem. Propojení dvou největších lipenských sídlištních celků Zahradní a Bratrské na jeden zdroj výroby elektřiny a tepla patří mezi ojedinělé řešení tepelného hospodářství i v rámci celé České republiky. Nemalou zásluhu na tomto řešení mají i odběratelé tepla, jejichž objekty, ať už se jedná o SBD, nebo společenství vlastníků, jsou v celé soustavě zatepleny a vyregulovány. I toto je v rámci ČR výjimečné. Uplynula určitá doba od dokončení výrazné plynofikace, která byla zahájena počátkem 90. let, tj. přechodu z uhelných kotelen na plynové. Je řada měst a jejich tepelných hospodářství, která nyní připravují modernizace. Jejich zástupci navštěvují naše tepelné hospodářství a uvažují o stejném řešení jako v Lipníku nad Bečvou. Proto byl i projekt prezentován v dubnu na významné konferenci Dny teplárenství a energetiky 2015 v Hradci Králové, kde o naše řešení byl mimořádný zájem. Kovaný Kůň na nádvoří se těší na jezdce, foto B. Prudilová Energetický projekt TEPLA Lipník nad Bečvou byl nominován na ocenění Společnost uspořádala Den otevřených dveří lipenské energetiky, aby si veřejnost mohla provoz kogenerační jednotky společně s kondenzačními kotli a vůbec fungování celého provozu prohlédnout. Během akce se snažili pracovníci společnosti při prohlídce provozu i vysvětlit způsob provozování soustavy a její centralizované řízení. V závěru roku budeme akci opakovat. Vladimír Mikeška, TEPLO Lipník n. B., a.s.

6 STRANA 6 MĚSTSKÝ ÚŘAD Výzva pro provozovatele motorových vozidel, kteří mají svá vozidla v tzv. depozitu! Změnou zákona č. 56/2001 Sb. došlo ke změnám v oblasti vyřazení silničních vozidel, tzv. depozit. Dle 12 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. se na žádost vlastníka silničního vozidla a po předložení předepsaných dokladů a registračních značek silniční vozidlo vyřadí z provozu. Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Pokud vozidlo máte v tomto statutu déle než 12 měsíců, je nutno do oznámit tuto změnu. Neučiníte-li tak, vozidlo zanikne. Kontrolou seznamu vozidel uložených v tzv. depozitu na Oddělení dopravně správních činností Městského úřadu Lipník nad Bečvou bylo zjištěno, že ve spoustě případů je ze strany provozovatelů tato doba překročena a není nahlášena změna. Vzhledem k těmto skutečnostem Městský úřad Lipník nad Bečvou, Oddělení dopravně správních činností, vyzývá všechny provozovatele motorových vozidel, kteří mají svá vozidla již delší dobu ve statutu dočasného vyřazení (tzv. depozitu), aby se dostavili na přepážku evidence vozidel a provedli nápravu tohoto stavu. Včasným splněním této povinnosti předejdete případnému nechtěnému zániku Vašeho vozidla. Bc. Jaroslav Koppa, Oddělení dopravně správních činností Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu! Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (tech. průkaz + osvědčení o registr. vozidla), doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta), protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, doklad o platné technické prohlídce, plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně. Vzhledem k těmto skutečnostem Městský úřad Lipník nad Bečvou, Oddělení dopravně správních činností, vyzývá všechny provozovatele motorových vozidel, kteří mají svá vozidla ve statutu tzv. polopřevodu, aby se dostavili na přepážku evidence vozidel a provedli nápravu tohoto stavu. Za účelem ověření tohoto stavu vytvořilo Ministerstvo dopravy webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla a vozidlo tak není v tzv. polopřevodu. Aplikace je dostupná na webové adrese: Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena, nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel v převodu. Informace o vozidlech jsou k datu 12. dubna 2015 a dále se budou pravidelně aktualizovat. Bc. Jaroslav Koppa, Oddělení dopravně správních činností městská Policie V úterý ráno byl na ul. Osecké spatřen hlídkou 12letý chlapec, který šel do školy s maketou krátké střelné zbraně v ruce, mířil na spolužáky a projíždějící auta. Strážníci mu pistoli odebrali a s poučením poté předali zákonným zástupcům. V pátek prověřovali strážníci oznámení, že za obcí Nové Dvory byly nalezeny igelitové pytle s vyvrženou zvěří. Hlídka nalezla na místě hlavy, kůže a jiné části těl dvou divokých prasat. Předmětem šetření nyní je, zda se jedná o nezodpovědné chování myslivce nebo o počin pytláků. Na provozní kapaliny unikající ze zaparkovaného vozu byli strážníci upozorněni v neděli ráno. Šlo o starší vozidlo, kde ze zřejmě prasklé vany unikal na vozovku motorový olej. Majitel znečištění ihned odstranil a závadu nechal opravit. HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ LOUČKY, PODHOŘÍ, NOVÝCH DVORŮ, TRNÁVKY Místní část města Lipník nad Bečvou Stanoviště Počet Datum kontej. přistavení LOUČKA hasičská zbrojnice křižovatka směr Slavkov PODHOŘÍ u potoka naproti obchodu NOVÉ DVORY u hasičské zbrojnice točna u kyselky V uvedený den bude do příslušné chatové oblasti nebo části města přistaven kontejner pro velkoobjemový odpad. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jiný odpad než objemný (např. je zakázáno ukládat televizory, ledničky, tekuté odpady, zářivky, výbojky, akumulátory a jiný nebezpečný odpad, STAVEBNÍ ODPAD cihly, beton, střešní krytina). Na plochu vedle kontejneru lze umístit biologický odpad ze zahrádek OŘEZANÉ VĚTVE. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ Dne 30. května 2015 provedou Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o., svoz nebezpečného odpadu z místních částí Podhoří, Loučky, Trnávky a Nových Dvorů. Vozidlo s pracovníkem, který bude odpady přebírat, bude přistaveno: Čas přistavení Místní část města Lipník nad Bečvou Stanoviště 08:00 08:30 hod. PODHOŘÍ u potoka (stanoviště tříděného odpadu) 08:40 09:15 hod. PODHOŘÍ u váhy (obchod) 09:30 10:00 hod. LOUČKA u hasičské zbrojnice 10:30 11:00 hod. TRNÁVKA u kapličky 13:00 13:30 hod. NOVÉ DVORY u hasičské zbrojnice Upozorňujeme občany, že uvedený harmonogram je orientační a závisí na ukončení sběru na předchozím stanovišti. Kapalné odpady budou převzaty pouze ve vhodném uzavřeném obalu (kanystr, barel, uzavřená plechovka, plastová láhev, ). Jiných druhů nebezpečného odpadu jako jsou eternit (stavební odpad) a jiný stavební odpad, chemikálie, neuvedené v příloze č. 1 k OZV č. 2/2004, výbušniny, střelivo nebo jiný neidentifikovatelný odpad se mobilní sběr netýká a tyto odpady nebudou od občanů převzaty. Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník n. B.

7 ŠKoly STRANA 7 Zápis do Mateřské školy Lipník n. B., Na Zelince a Zahradní na školní rok se uskuteční 13. a 14. května 2015 od 8.30 do hodin v Mateřské škole Na Zelince v Lipníku nad Bečvou. K zápisu přineste rodný list dítěte a potvrzení o očkování. Gymnázium uspělo v krajském kole soutěže dětských recitátorů Dětská scéna probíhala ve čtyřech kategoriích v prostorách Domu dětí a mládeže v Olomouci. V pátek 17. dubna se sešlo neobvyklé množství mladých nadějných recitátorů, kteří v průběhu několika hodin přednesli texty zábavné i k zamyšlení. Ve 3 kategoriích se sešla témata ze světa fantazie, pohádek, ale i o vzpomínkách a těžkostech dětí s dospělými nebo s vlastním dospíváním. Pestrost témat zaujala soutěžící i porotu, která měla letos opravdu nezáviděníhodnou roli, a proto se vyhodnocení soutěže protáhlo do odpoledních hodin. Gymnázium Lipník nad Bečvou reprezentovali žáci z nejmladších ročníků, Dominik Drábek z primy a Eliška Krejčí ze sekundy. Pouze dva recitátoři z celého kraje v dané kategorii mohou postoupit a Elišce se podařilo zaujmout porotu natolik, že postup do celostátního kola soutěže získala a pojede ještě do konce školního roku do Svitav na přehlídku těch nejlepších recitátorů v republice. Mgr. Martina Žižlavská Když žáci uvažují V hodině slohu jsme uvažovali o textu jednoho kresleného vtipu, v němž se dva lidé baví o tom, že si jeden z nich koupil deku za nějakých dvacet tisíc, ale další finanční prostředky mu už nezbyly. Žáci deváté třídy se měli k tomuto palčivému tématu vyjádřit a napsat krátké zamyšlení související s obrázkem a textem uvedeného vtipu. A že se žáci zhostili úkolu úspěšně, můžete si, milí čtenáři Lipenských listů, přečíst v následující žákovské práci. Můžeme si koupit všechno, co chceme? Je rozdíl mezi tím, co chci, a tím, co opravdu potřebuji? Občas není špatné zamyslet se nad tím, jestli si mohu koupit to, co chci, nebo to, co nutně potřebuji. V případě, že neodoláme pokušení koupit si něco, co jenom chceme, může se nám lehce stát, že nám už nezůstanou peníze na to, co nutně a neodkladně potřebujeme. Pořídíme si třeba drahou deku za dvacet tisíc a na zaplacení nájmu nebo elektřiny už jaksi nezbude Marně se ptáme sami sebe, proč jsme si tu deku jenom kupovali. Samozřejmě pozdě. A moje rada? Zkusme více přemýšlet o tom, co a proč kupujeme. Z práce Anežky Kramplové, žákyně ZŠ a MŠ Sluníčko Lipník n. B., vybral Mgr. Pavel Matyáš Velikonoce v MŠ Hranická Dne 30. března do naší mateřské školy zavítala knihovnice paní Simona Ryšavá z Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou. A důvod její návštěvy byl prostý, seznámit nás se zvyky a tradicemi Velikonoc. Paní knihovnice nám na ukázku přinesla některé z velikonočních symbolů. Mohli jsme si tak prohlédnout např. kraslice zdobené nejrůznějšími technikami nebo křepelčí a pštrosí vejce. Sladkou tečkou na závěr nám všem byla poutavě vyprávěná velikonoční pohádka. Už se těšíme na další setkání. Mgr. Martin Ulma, MŠ Hranická Paní Ryšavá seznámila děti se zvyky a tradicemi Velikonoc. Foto M. Ulma Ferda byl nejlepší aneb Olympiáda v českém jazyce Každoročně vyhlašuje MŠMT Olympiádu v českém jazyce pro žáky osmých a devátých tříd. Letos jsme neobyčejně dlouho čekali na výsledky okresního kola, ale o to více nás potěšilo radostné zjištění, že naše žákyně osmé třídy Tereza Musilová v náročné konkurenci 52 soutěžících porazila studenty gymnázií i ostatních základních škol a postoupila do krajského kola jako zástupkyně přerovského okresu. Své znalosti a cit pro mateřský jazyk a tvůrčí psaní Tereza prokázala i 9. dubna v krajském kole v Olomouci. Její slohová práce na téma Nejzajímavější zvíře na světě je byla hodnocena tříčlennou porotou jako nejzdařilejší. Terezčin voříšek Ferda si získal čtenáře svou prostou upřímností a nečekanou pointou. Bohužel, do zadání OČJ se dostaly otázky z učiva deváté třídy, které žákyně osmé třídy řešit nedovedla, a tak skončila celkově na devátém místě. Mgr. Irena Symerská, ZŠ Osecká 315

8 STRANA 8Š Výtvarná soutěž Barevná pastelka Již potřetí se na ZŠ a MŠ Hranická sešli mladí výtvarníci ze základních škol Lipníka a blízkého okolí, aby se zúčastnili výtvarného klání v soutěži Barevná pastelka. Velké výtvarné klání proběhlo za účasti rekordních 107 účastníků z Gymnázia Lipník n. B., ZŠ Sluníčko, ZŠ Osecká 301, ZŠ Osecká 315, ZŠ Loučka, ZŠ Jezernice, ZŠ Týn a domácí ZŠ Hranická. Hlavní téma celé soutěže bylo Alenka v říši divů. Druhý stupeň mohl zapojit vlastní fantazii a tvořit práce na téma Říše divů. Výkresy byly nádherné a porota ve složení Lenka Muzikářová, Soňa Kojzarová, Petra Kojzarová, Simona Ryšavá, Marie Hasselmannová, Martin Drietomský a Lenka Fišbachová měla nelehký úkol vybrat ty nejlepší ze všech. A protože účastníků a krásných obrázků bylo mnoho, rozhodly se organizátorky soutěže udělit nově i cenu organizátora v každé kategorii. Vítězové byli slavnostně vyhlášeni na vernisáži výtvarné soutěže Barevná pastelka, kde byly k vidění všechny výtvory mladých malířů, ale navíc i obrázky žáků MŠ Hranická a své umění předvedl i kroužek fléten školy. Pořadí vítězů bylo následovné: 1. kategorie (1. a 2. třída): 1. Adéla Nižníková (ZŠ Týn nad Bečvou) 2. Adam Černý (ZŠ Hranická) 3. Gabriela Jakubcová (ZŠ Osecká 315) cena organizátora: Valentýna Dohnalová (ZŠ Loučka) 2. kategorie (3., 4., 5. třída): 1. Nicol Trnčáková (ZŠ Loučka) 2. Dorota Wolfová (ZŠ Jezernice) 3. Hana Kramplová (ZŠ Sluníčko) cena organizátora: Monika Pokorná (ZŠ Hranická) 3. kategorie (6., 7. třída): 1. Adéla Suchánková (ZŠ Hranická) 2. Sára Mikulášková (ZŠ Hranická) 3. Nina Pořízková (Gymnázium Lipník) cena organizátora: Adéla Plánková (ZŠ Hranická) školy 4. kategorie (8., 9. třída): 1. Natálie Šelleová (Gymnázium Lipník) 2. Karolína Plánková (ZŠ Hranická), Lenka Mikulášková (ZŠ Hranická) 3. Anežka Kramplová (ZŠ Sluníčko) cena organizátora: Adéla Schneiderová (Gymnázium Lipník), Tereza Zemánková (ZŠ Hranická) Po slavnostním vyhlášení a rozdání cen si každý mohl v klidu prohlédnout všechny výtvarné práce, občerstvit se pohoštěním a inspirovat se či zakoupit si jarní a velikonoční výrobky žáků školy. Děkujeme všem účastníkům za krásné výtvory a těšíme se na další ročník soutěže Barevná pastelka Akce se uskutečnila za finanční podpory města Lipník nad Bečvou. Mgr. Sotolářová, Mgr. Tempírová (ZŠ Hranická) Vítězky 2. kategorie V úterý 31. března 2015 bylo oceněno v hotelu Jana v Přerově patnáct nejlepších pedagogů, kteří získali titul Pedagog Olomouckého kraje. Z naší školy byla nominována Mgr. Hana Odstrčilová, která po celou dobu své pedagogické praxe pracuje s handicapovými žáky a svým inovativním a kreativním přístupem k výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků se sociokulturním znevýhodněním vykazuje dlouhodobě nadstandardní výchovně vzdělávací práci. Řadu let vykonávala při škole metodiku primární prevence, realizovala mnoho úspěšných grantových projektů MŠMT pod názvem Ochránci 1 3 aneb jak zabránit agresivitě a vandalismu a zároveň v této oblasti po celou dobu vykazovala vynikajících výsledků. Je odborníkem a poradenským pracovníkem v oblasti výchovně vzdělávacích problémů zejména týkajících se šikany, agresi- Vítězky 3. kategorie, foto z archivu školy PEDAGOG OLOMOUCKÉHO KRAJE vity, komunikace a drogové problematiky a její poradenská činnost je velmi kladně hodnocena rodičovskou veřejností, zejména pro její vstřícné komunikační techniky při řešení problémových situací. Jako koordinátor školních vzdělávacích programů se aktivně podílí na tvorbě nových ŠVP a inovaci již vytvořených, metodicky vede ostatní učitele při zpracovávání metodik a pracovních listů pro individuální výuku žáků s různým stupněm postižení. Jako speciální pedagog je uznávanou autoritou v rámci učitelského sboru, třídy, ale i ve vztahu k veřejnosti. Mgr. Hana Odstrčilová svým odpovědným přístupem ke svému povolání je příkladem pedagoga, který svou práci nejen odvádí velmi profesně, ale zejména s velkým zápalem, nadšením a láskou. Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Namaluj přírodu svět hmyzu Svět hmyzu je jistě inspirativní pro každého člověka, ale ne každý si troufne jej umělecky ztvárnit. Žáci ZŠ Osecká 315 Lipník n. B. se o to pokusili více než úspěšně. V okresní výtvarné soutěži, kterou vyhlásil BIOS Přerov, získala první místo v kategorii jednotlivců Tereza Musilová, žákyně 8. třídy. V kategorii kolektivů obsadily první místo opět žákyně 8. třídy s nádherným mraveništěm, druhé místo získali žáci 4. B a třetí místo třída šestá. Naše škola tak bodovala ve všech zúčastněných kategoriích a stala se nejúspěšnější v letošním ročníku soutěže. Slavnostní vernisáž proběhla dne 22. dubna. Práce je možné vidět na stanici BIOS v Přerově do konce školního roku. Mgr. I. Symerská, ZŠ Osecká 315

9 ŠKoly STRANA 9 Velikonoční aktivity na SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Před velikonočními prázdninami jsme připravili pro naše žáky spoustu zajímavých akcí. Ve čtvrtek 26. března 2015 jsme byli v Olomouci v cirkuse Berousek. Na cirkusové představení jsme se velmi těšili, protože téměř nikdo z nás v cirkuse nikdy nebyl. Bedlivě jsme sledovali všechna vystoupení. Potleskem jsme odměňovali vystoupení artistů a se zaujetím pozorovali drezúru zvěře. Z cirkusu jsme odcházeli plni nezapomenutelných zážitků. Paní učitelko, taky se Vám to moc líbilo? ptaly se děti. Předvelikonoční Pašijový týden jsme si ve škole oživili barvami. V pondělí jsme přišli do školy oblečeni v modrém, v úterý ve žlutém a ve středu v červeném oblečení, které jsme doplnili i doplňky v téže barvě. V úterý 30. března jsme se sešli s lipenskými dětmi a souborem Maleníček v kulturním domě Echo, kde jsme zhlédli pásmo Vítáme jaro a přišli se rozloučit se zimou. Donesli jsme si i naši Moranu, kterou jsme vyrobili s dětmi ve škole. Moranu jsme měli vhodit z mostu do Bečvy, nepřálo nám ale počasí. Protože začalo hustě sněžit, tak jsme ji odnesli do školy. Ve středu 1. dubna byly ve škole pro žáky připraveny velikonoční dílničky. Každá třída si vyrobila svůj velikonoční výrobek: malované kraslice, papírová vajíčka, slepice ze sena, pomlázky z proutí, keramické misky ovečky, velikonoční perníčky, zajíčky z květináčů Mgr. Taťána Peterková, učitelka Děti navštívily cirkus Berousek v Olomouci, některé poprvé. Foto z archivu školy Studenti SPŠ stavební dají technickým památkám novou fasádu z vlnité lepenky Významné české technické památky a stavby postaví studenti v 9. ročníku celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky. Letos se přihlásilo rekordních 26 středních stavebních škol ze všech krajů České republiky, mezi nimi i Střední průmyslová škola stavební z Lipníka nad Bečvou. Studenti budou vyrábět modely z vlnité lepenky a autoři těch nejlepších si rozdělí ceny ve výši 40 tis. korun. Cílem projektu je poukázat na všestranné využití vlnité lepenky a zejména pak na její ekologické přednosti. Pořadatelem je Svaz výrobců vlnitých lepenek, partnerem pak společnost EKO-KOM, a.s. Popularita technických památek a staveb stále roste. Lidé rádi navštěvují různé přehrady, vodárny, větrné mlýny nebo vysoké pece a hutě, vysvětluje volbu tématu Technický div České republiky v letošním ročníku zástupce Svazu výrobců vlnitých lepenek Pavel Sobol a dodává: Studenti se sami rozhodnou, jakou současnou či již neexistující technickou stavbu považují za nejvýznamnější. Pro každého to může být něco jiného. Studenty ještě čekají týdny intenzivní práce, která začíná již u samotného návrhu. Ze zúčastněných škol pak vybere odborná porota 6 staveb z vlnité lepenky, které v červnu postoupí do závěrečného finále. Školy obvykle připravují svá interní kola soutěže a do výroby modelu zapojí několik skupin studentů. V letošním roce mohou poprvé přihlásit do soutěže dvě stavby a zvýšit tak svou šanci na úspěch. Modely musí být sestaveny výhradně z vlnité lepenky. Vlnitá lepenka je stoprocentně recyklovatelná. Žáci Praktické školy dvouleté při práci s keramikou. Za nejlepší model získá vítězná škola cenu v hodnotě Kč. Škola, která obsadí druhé místo, získá cenu v hodnotě Kč a v pořadí třetí škola získá cenu v hodnotě Kč. Nově udělí odborná porota zvláštní cenu za jedinečný nápad nebo originalitu stavby v hodnotě Kč. Ing. Renáta Sýkorová, Crest Communications Ostrava s. r. o. V roce 2014 se SPŠ stavební umístila se svým modelem na krásném 3. místě.

10 STRANA 10Š školy Žáci SPŠ stavební si z mistrovství republiky v silovém víceboji v Karviné přivezli skvělé 2. místo Ve dnech 16. a se v Karviné konalo mistrovství republiky v silovém víceboji středních škol. Konkurence byla opravdu velká, protože utkání se zúčastnilo 15 vítězných družstev krajských kol ze středních škol z celé České republiky. Žáci naší školy Bohumil Látal (4. ročník), Václav Mika (4. ročník), Radim Bartošek (4. ročník) a Vladislav Rýznar (3. ročník) si vedli opravdu výborně. Měli skvělou formu už v krajském finále, jež se konalo v Šumperku, a tu neztratili ani v Karviné. Výsledkem jejich usilovné a více než půlroční přípravy je 2. místo. Navíc výše zmínění žáci zabodovali i v soutěži jednotlivců. Z celkového počtu 59 startujících se umístili na krásném 8. a 10. místě a další dva se shodným počtem bodů se dělí o 13. místo. Reprezentantům blahopřejeme ke skvělému výkonu a přejeme jim další sportovní úspěchy. Mgr. Radek Vaculík Veliká radost z celorepublikového úspěchu v silovém víceboji. Celý tým i s trenérem. Foto z archivu školy TÝDENNÍ POBYT PLNÝ HER, SPORTU A SOUTĚŽÍ Místo pobytu: Hutisko Solanec, Beskydy Termín pobytu: Cena: Kč Organizační zajištění: vedoucí Jitka Vybíralová pedagogický dozor P. Koláčková Pojďte s námi prožít týden plný her, relaxace, koupání, hlavně nových zážitků a kamarádů, uprostřed Beskyd, známých svým nejčistším vzduchem, v malebném městečku Hutisko Solanec. Po celý týdenní pobyt máme k dispozici nově zrekonstruovaný bazén, dětské hřiště, tenisové kurty, volejbalové hřiště s umělou trávou, fotbalové hřiště a posilovací stroje. Strava je zajištěna domácí kuchyní 5x denně s celodenním pitným režimem. Bydlet budeme přímo ve sportovním areálu. Děti budou ubytovány na pokojích s vlastním sociálním zařízením. Závazné přihlášky a zálohu ve výši 500 Kč odevzdejte u paní vychovatelky Koláčkové ve školní družině do konce května ZÁPISY DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, p. o (9:00 11:00 hod. a 14:00 15:30 hod.) (9:00 11:00 hod.) Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1185, p. o. 13. a (8:30 15:00 hod.) Základní škola a mateřská škola Loučka, p. o (15:00 17:00 hod.) S sebou: rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, potvrzení o očkování ZŠ a MŠ Sluníčko, Lipník nad Bečvou, Loučská 237 zápis probíhá v průběhu celého roku dítěte.

11 ZAJÍMAVOSTi STRANA 11 Malým turistům ze SALAMANDRU začala sezóna Sotva jaro zaklepalo na dveře, děti z turistického oddílu SA- LAMANDR mají napilno. Hned nazuly pohorky, nasadily batohy a se špekáčky vyrazily do Hranic, odkud se vydaly k Hranické propasti a nakonec až do lázní Teplice nad Bečvou. Po cestě plnily různé úkoly, které měly prověřit schopnosti orientovat se v mapě, v přírodě i ve městě. Mnohé děti opékaly špekáčky, na poli na klacíku, který si našly po cestě, prvně. Zvládly je však opéct i uklidit po sobě na jedničku. V lázních ochutnaly děti léči- Turisté si osahali jedinečné exponáty v Kovozoo. Foto A. Hubinková vý pramen, oplatky a také nakrmily divoké husy, které se na Bečvě objevily. Z první jarní výpravy si odnesly nejen zážitky, ale také další 4 vizitky do turistického deníku. Turisti však nezaháleli a hned za 14 dní se vydali dne na další naučnou výpravu, a to do Starého Města u Uherského Hradiště. Zde navštívili recyklační ekologické centrum, ve kterém se dozvěděli něco o historii a činnosti centra, které bylo původně cukrovarem již od roku Projeli si centrum vláčkem Steelinka a zhlédli, jakým procesem probíhá likvidace např. mikrovlnky, ledničky či auta. Po asi hodinové exkurzi děti vystoupaly na Maják Šrotík, loď naděje. Na závěr se prošly a osahaly si jedinečné exponáty jako krokodýla Rafaela či bizona Tatranku v jediné KOVOZOO v Evropě. Samozřejmě opět nemohla chybět vizitka do turistického deníku a razítko z místa návštěvy. A co nás čeká dál? Na konci dubna turisty čeká taktéž první víkendovka na téma Z pohádky do pohádky, kde nebude chybět plno her laděných do tématu pohádek, stezka odvahy a návštěva místního dřevěného větrného mlýna. V květnu pak turisti absolvují kempingovo-cyklistickou víkendovku zaměřenou na vaření v přírodě, stanování, výpravu na kole, plnění bobříků a taktéž trénink hry ringo. Následně 16. května zkusí své štěstí na přerovském turnaji v ringu, který se bude konat v parku Michalov. Přejeme jim mnoho úspěchů a krásných zážitků na výpravách. Více informací o činnosti kroužku, plánovaných akcí a fotografií z akcí nově na to-salamandr.webnode.cz Adéla Hubinková, vedoucí oddílu Skautská soutěž Svojsikův závod Každoročně se v měsíci dubnu a květnu pořádají skautské závody, na kterých si junácké družiny poměřují síly v různých disciplínách. Letos se závodu zúčastnili i skauti z druhého oddílu střediska Lipenská dvojka. Pořadatelé letošního okresního kola byli z kroměřížského střediska Polárka. Samotný závod se konal v sobotu 18. dubna u obce Rataje. Náš oddíl měl do závodu přihlášené dvě družiny: Jestřáby (Vojta, Katka, Dan, Aleš) a Jeleny (Tom, Lukáš, René). Soutěžní klání začalo předáním map s vyznačenými body, na kterých plnily družiny různé úkoly (zdravověda, poznávání přírody, stavba stanu, byrokracie, historie skautingu a symbolika, informace, týmová práce a další). Při konečném součtu bodů skončila družina Jestřábů na pátém místě a družina Jelenů na šestém místě. V tak velké konkurenci místních družin jsou to pěkná místa. Tímto bych chtěl oběma družinám poděkovat za vzornou reprezentaci střediska Lipenská dvojka a popřát jim mnoho zdaru při příštích závodech. Dan Machač, vedoucí střediska Družina Jestřábů, foto z archivu střediska Lipenská dvojka SKAUTSKÉ VELIKONOČNÍ KUŘE A LETNÍ TÁBOR Rádi bychom touto cestou velice poděkovali lipeňákům, kteří dobrovolně přispěli nadaci Pomozte dětem. Možnost podpořit tuto celostátní charitativní akci využili občané ve dnech , kdy jsme se se skauty a vlčaty zapojili do tohoto každoročního projektu a za příspěvky jsme věnovali drobnosti, které kluci vyrobili. Za ty dva dny se vybralo krásných Kč, které jsme následně odeslali na konto nadace. Děkujeme! Oznamujeme rovněž termín letošního skautského letního tábora, aby si případní zájemci z řad dětí ve věku 7 14 let, které s námi přes rok nechodí do oddílu, stihli včas zarezervovat místo. Koná se ve dnech na tradičním tábořišti U 5 smrků za Velkým Újezdem. Bližší info bude k dispozici v průběhu května např. na našich webovkách a na skautské nástěnce v papírnictví u paní Kolajtové. Iveta Dostálová, vedoucí skautského střediska Lipník n. B. Kluci vyrobili symbol sbírky kuřátko. Foto: archiv skautského střediska Ing. L. Cagaše Lipník nad Bečvou

12 STRANA 12Z Na nedělní odpoledne v sobotu 31. května je připraveno hlavně pro děti, jejich rodiče, ale i pro širokou veřejnost pestré programové odpoledne. Hlavní program tvoří vystoupení dětských folklorních souborů v rámci 20. ročníku Záhorských folklorních slavností. Součástí několika posledních let jsou aktivity připravené našim zařízením pro děti u příležitosti Mezinárodního dne dětí (MDD). Spojení Záhorských slavností s MDD se nám jeví jako velmi vhodné. Toto sobotní programové odpoledne zahájí ve 14 hodin koncert doprovodné muziky souboru Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem. Po slavnostním přivítání zástupců malých tanečníků ze souborů Pantlék z Němčic nad Hanou, Hanáčku z Tovačova, zmiňované Malé Rusavě včetně její taneční složky a domácího DFS Maleníčku už bude jeviště patřit našim nejmenším nositelům a pokračovatelům lidových tradic a odkazu našich předků. V naší přetechnizované, uspěchané době, kdy folklor je to poslední, čemu by se většina dětí chtěla věnovat, je práce vedoucích dětských folklorních souborů náročnější a o to záslužnější. zajímavosti Dvacátý ročník Záhorských folklorních slavností I pejskové mají svůj den Počasí se sice netvářilo příliš vlídně, ale správní milovníci psů se hned tak nějaké nepohody nezaleknou. Areál SVČ Lipník nad Bečvou v Komenského sadech se od ranních hodin připravoval na soutěžní klání psů všech velikostí i ras. V areálu postupně vyrostlo deset stanovišť, v nichž majitelé se svým čtyřnohým doprovodem postupně plnili či zkoušeli plnit nejrůznější dovednosti. Například přechod přes kladinu, proskočení kruhem, opičí dráhu, slalom, průchod tunelem, přivolání přes překážky, ztížené přivolání, základní poslušnost atp. Součástí byl i vědomostní test zaměřený na základní všeobecné znalosti o našich domácích mazlíčcích. Všechna stanoviště sloužila k ukázání toho, co by měl, nebo mohl, ten který pejsek zvládnout. Dovednosti pejska i pána si mohli vyzkoušet všichni přihlášení zájemci a po soutěži i ti méně odvážní, ale bez bodového hodnocení. Ve 14 hodin moderátor otevřel letošní 2. ročník. Zaplněný areál se shromáždil kolem ukázky lipenského kynologického klubu. Vedoucí klubu Michal Gaura a figurantky Zdeňka Kaňoková a Tereza Bartesová předvedli správně zvládnuté základní povely, zadržení pachatele, cvičení psa na rukáv, odložení psa a několik dalších zajímavých kynologických ukázek. K dalším novinkám letošního ročníku patřily i poradny. M. Gaura radil například, Přivolání přes překážky zvládali pejsci na jedničku. Foto: Martina Filiačová Vždyť zajímavější pro okolí i svět jsme tím, čím se od ostatních odlišujeme, a ne tím, co vidí a najdou stejné všude. Na folklorní program, odehrávajícím se na jevišti, v celém areálu navazují aktivity připravené pro naše nejmenší k oslavě MDD. Na hřišti si zájemci mohou vyzkoušet závodní koloběžky firmy Kostka, zapůjčené Klubem koloběhu Lipník n. B. Nedaleko od hřiště se představí členové našeho kroužku Agility se svými čtyřnohými společníky. Pro aktivní děti připravují lipenští skauti dovednostní a pohybové soutěže. Návštěvníkům budou k dispozici skákací atrakce, stánky s občerstvením, zdravým i nezdravým mlsáním, drobnými dárkovými předměty. V areálu najdou zájemci i stánek s airbrush tetováním. Za pěkného počasí proběhne celý program ve venkovním areálu. Za deště v omezené formě uvnitř budovy SVČ. Taneční část ve velkém sále, ostatní nabídka dle prostorových možností. Vstup na akci je zdarma. Program Záhorských folklorních slavností se uskuteční za finanční podpory Olomouckého kraje. Za SVČ Bc. D. Řeháková Michal Gaura předvedl cvičení psa na rukáv. jak zvládnout méně poslušné pejsky. Zájemcům byla k dispozici také poradna MVDr. Moniky Vítkové a s úpravou psího zevnějšku radila Tereza Bartesová. Soutěží úspěšně prošlo 30 psů. Rozděleni byli pouze na malá a velká plemena. V kategorii velkých soutěžilo 12 psů, malá plemena reprezentovalo 18 psů. Všichni psi i jejich doprovod zvládli všechny připravené překážky a nachystaná stanoviště hladce a bez problémů. Nadrozměrná velikost některých velkých plemen pořadatele nezaskočila. Při převozu psa ve vozíku jsme obratem zajistili dvoukolák a při proskočení kruhu novofundlanďanem Badym jsme byli připraveni mu zavěšenou pneumatiku nechat do letní sezony jako záchranný kruh, už pro to nadšení a nasazení s jakým překážku pojal. Součástí akce byla i soutěž o nejsympatičtějšího čtyřnohého účastníka, kterého si volili přítomní diváci hlasováním. Všichni pejsci už při prezenci obdrželi se startovním číslem dárkový balíček s ukázkami krmiv a drobných předmětů od sponzorů akce. Ti věnovali také velká balení krmiv a hračky vítězům obou kategorií i vyhodnoceným nejsympatičtějším psím závodníkům. Velké poděkování patří firmám Delikan, Falco 1993, Calibra, Caparol, Huss a městu Lipník n. B. Jsme rádi, že program našeho Psího dne svojí účastí podpořili a zpestřili členové lipenského kynologického klubu, MVDr. Monika Vítková a Tereza Bartesová. V neposlední řadě děkujeme členům ZÚ Agility, pracujícímu při SVČ Lipník n. B., kteří soutěž připravili a realizovali. Za SVČ Bc. D. Řeháková

13 ZAJÍMAVOSTi STRANA 13 Lipenská hvězda 2015 je úspěšně za námi Již po patnácté pořádalo středisko volného času velkou taneční soutěž Lipenskou hvězdu. Letošní ročník připadl na datum 28. března 2015 a uskutečnil se opět ve sportovní hale ZŠ Hranická. Soutěžilo se opět v kategoriích disco dance, hip-hop, disco show a hip- -hop show. Každá z těchto kategorií pak byla samozřejmě rozdělena na podkategorie podle věku na baby, mini, děti, junioři a hlavní kategorii. Je skvělé, že i díky minulým vydařeným ročníkům reflektují Lipenskou hvězdu taneční skupiny z celé Moravy a Slovenské republiky a jejich zájem neustále narůstá. Letos soutěžilo celkem 60 tanečních formací z 23 měst! Zastoupena byla i tak vzdálená města jako Havlíčkův Brod, Brno, Orlová či Bratislava. Samozřejmě ale nechyběly ani domácí taneční skupiny, které fungují pod Střediskem volného času Lipník nad Bečvou za grantové podpory města Lipník nad Bečvou. Všechna vystoupení hodnotila odborná porota ve složení: Gloria Hanusová, Gabriela Kristen, Ondřej Bernkopf a hlasem z lidu byla letos Kamila Koláčková. Na stupních vítězů nejčastěji bodovaly skupiny Silver Turzovka, To be continued z Orlové, Dance4life z Opavy a nutno podotknout, že několik ocenění si odnesly i lipenské skupiny, a to konkrétně: Greatčátka baby 1. místo v kategorii baby, Progress babynky 2. místo v kategorii baby, Greatčátka 2. místo v kategorii mini, Greatčata 1. místo v kategorii děti show dance, Progress junior 1. místo v kategorii junioři hip-hop, Great junior 1. místo v kategorii junioři disco show a ProGreat Show 1. místo v kategorii hlavní disco show. Zájem o soutěž neprojevily jen taneční skupiny, ale i velké množství diváků, kterých se během dne ve sportovní hale vystřídalo více než 700. Celou soutěž výborně moderoval Daniel Kunz z olomoucké improvizační skupiny O.L.I.V.Y. V rámci doprovodného programu vystoupila během dne úžasná gymnastka Vážení přátelé, rádi bychom poděkovali všem, kteří se zapojili do pastorační akce charity Postní almužna, jejíž výtěžek bude použit na přímou pomoc potřebným lidem v Lipníku nad Bečvou a okolí. Jmenovitě bychom velmi rádi poděkovali místnímu faráři P. Stanislavu Suchánkovi, P. Pawlovi Bilinskému z Oseka nad Bečvou a P. Vitalimu Molokovovi ze Soběchleb za vřelý přístup a spolupráci při této akci. Celkem se vybralo Kč (částky z jednotlivých obcí jsou uvedené v tabulce níže), děkujeme! Přehled vybraných částek Postní almužny z jednotlivých obcí: Obec Počet kasiček Kč Dolní Újezd Kč Hlinsko Kč Jezernice Kč Lipník nad Bečvou Kč Osek nad Bečvou Kč Podhoří Kč Soběchleby Kč Týn nad Bečvou Kč Celkem Kč Míša Šlosarová, kroužek orientálního tance, který funguje při SVČ, a všichni přítomní si také mohli zacvičit zumbu s Klárou Kovalovou. Na místě je určitě také poděkovat zvukaři Jiřímu Lakomému, který akci profesionálně ozvučil i nasvítil a samozřejmě všem zaměstnancům SVČ a brigádníkům, kteří se na přípravě této obrovské akce podíleli. Fotografie pana Antonína Cikánka najdete na stránkách v sekci fotogalerie. Jsme toho názoru, že úroveň Lipenské hvězdy, která se uskutečnila za grantové podpory Olomouckého kraje, se letos opět o něco pozvedla, a to jak po stránce vystupujících, tak i po stránce organizační. Věříme, že i příští ročník, který se uskuteční 26. března 2016, bude pokračovat v této vzestupné tendenci. Za Středisko volného času Mgr. Zuzana Mimrová Great junior 1. místo v kategorii disco show, foto Antonín Cikánek Charita Hranice děkuje všem dárcům V nejbližší době připravujeme pro naše klienty, dobrovolníky a další zájemce několik akcí. Nejprve se vypravíme v úterý 2. června s klienty na poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce. Odjez z Lipníka n. B. z autobusové zast. Moravská brána bude po 9 hodině. Plánovaný program: mše svatá, prohlídka poutního místa a společný oběd. Předpokládaný návrat bude kolem 14 hodiny. Klienti si s sebou mohou vzít doprovod. Cena pro klienty: 50 Kč/osoba, cena pro doprovod: 100 Kč/osoba. Zájemci se mohou přihlásit u kteréhokoliv pracovníka Charity Hranice nebo u vedoucího Charitní pečovatelské služby Lipník nad Bečvou Mgr. Martina Fujdla na tel. číslech , Pro tříkrálové koledníky připravujeme dvojakci v podobě promítání filmu a prohlídky města Lipník nad Bečvou. Kino pro koledníky se uskuteční v pátek ve 21 hodin, kdy bude promítána animovaná pohádka Píseň moře a následně v sobotu proběhne setkání koledníků Tříkrálové sbírky v Lipníku nad Bečvou. Podrobnější program setkání Vám přineseme v příštím vydání Lipenských listů. Svoji účast na setkání koledníků prosím hlaste koordinátorce TKS Ing. Radce Andrýskové na tel. čísle Za Charitu Hranice Mgr. Martin Fujdl Vážení čtenáři Lipenských listů. V minulém čísle Lipenských listů jsme čtenáře informovali o pravidelné účasti Lipenského klubu Pohoda na výstavách, které pořádá Městská knihovna Lipník nad Bečvou v Domečku. Naši klienti se rádi pochlubí svými výrobky. Při vytváření výrobků tak potěšili své srdce hned dvakrát. Podruhé tím, že jejich dekorace byly při vánoční výstavě v Domečku ty nejobdivovanější. Právem tak získali v měsíci prosinci 2014 diplom udělený městskou knihovnou. Totéž se opakovalo i v případě výstavy velikonoční. Tentokrát byl udělen diplom Klubu Pohoda při Penzionu Lipník nad Bečvou za nejlépe připravenou část velikonoční výstavy. Tato ocenění zajisté podpoří tvořivé nadšení vedení i návštěvníků klubu Pohoda. Doufáme, že se tím také zvýší počet zájemců o aktivní přístup našich starších občanů. Přejeme všem příjemnou jarní pohodu. Zaměstnanci Domu s pečovatelskou službou Sociálních služeb Lipník n. B.

14 STRANA 14Z Také v letošním roce se mohou návštěvníci i obyvatelé města těšit na zábavně naučnou poznávací hru s názvem Lipenský okruh, kterou si v loňském roce zahrálo více než 330 hráčů. Cílem hry je stejně jako v loňském roce pobavit i poučit, tedy hravou formou vštípit povědomí o nejdůležitějších místech his- zajímavosti Antonín Dvořák v Lipníku nad Bečvou Antonín Dvořák, violista Prozatímního divadla v Praze, byl domácím učitelem hudby dětí velkoobchodníka Jana Neffa, lipenského rodáka. Po cvičební hodině zůstával, měl-li čas, na večeři. Pak se zpívalo. Jan Neff, jasný tenor, jeho choť pak soprán. Když společnost omrzel věčně se opakující dobový repertoár, vybídl hostitel mladého Dvořáka, aby upravil pro dvojzpěv několik moravských lidových písní ze Sušilovy sbírky. Dvořák přišel s tím, že druhé hlasy psát nebude, ale chce-li pan Neff, že na texty ze sbírky napíše dvojzpěvy zbrusu nové. To byl počátek později tak slavných Dvořákových Moravských dvojzpěvů. Neff, aniž to skladatel věděl, se mu postaral o vydání, a to s textem českým i německým. Dílo za pochvalné vídeňské kritiky vyšlo pak v Lipsku u nakladatele Simrocka. V létě roku 1877 pozval Neff Dvořáka do Lipníka do své vily U Českomoravských bratří. Přijel Dvořák a přijelo i mnoho studentů, které do svého rodiště sbuntoval gymnazista Josef Klvaňa (později první vědecký národopisec Moravy). U Neffů se muzicírovalo a deklamovalo, a tak vznikla i myšlenka uspořádat koncert z Dvořákových skladeb. To bylo někdy začátkem srpna Tehdy také, za řízení samého skladatele, byly poprvé zpívány Moravské dvojzpěvy. Vzpomíná na to po letech Josef Klvaňa ve svých rukopisných pamětech uložených v Okresním archívu uherskohradišťském na zámku Světlově u Bojkovic. Zde se mimo jiné dočítáme: Dámské oddělení začalo se u Neffů ve vile brzo cvičit. Tři dny před akademií bylo u nás živo. Asi 20 dobrých pěvců k nám Zahrajte si i letos poznávací hru Lipenský okruh Zdravím čtenáře Lipenských listů! Rád bych vám v krátkosti představil můj nový kreativní projekt, do kterého se může zapojit každý. Nese název TABULA RASA a představuje fiktivní svět navržený tak, aby se v něm mohl kreativec vyřádit v jakékoli formě umění. Cílem projektu je rozšířit tento svět jak vizuálně, tak třeba i písmem nebo hudbou. Pro sdružení materiálů byla vytvořena facebooková stránka, na které mimo jiné naleznete i manifest, který svět TABULA RASA popisuje a dává mu tvář. Pokud vás láká tvořit a doteď vám chyběl motiv, nyní je ta pravá chvíle! Můj aktuální příspěvek do projektu TABULA RASA je fotografování inscenovaných portrétů. Pokud byste měli zájem se nechat zvěčnit, stačí se nahlásit na jeden z termínů. Focení probíhá ZDARMA ve Středisku volného času v Lipníku nad Bečvou. Termíny, díla a doplňující texty naleznete na FB stránce: tabularasa.mnp Michal Novák torického města Lipník nad Bečvou. Hra má za úkol přilákat zvenčí návštěvníky, aby se s naším městem aktivní formou blíže seznámili a rádi se do Lipníka vraceli za dalšími zážitky. Pro místní obyvatele, především rodiny s dětmi, má hra být motivem k příjemné procházce a bližšímu poznání města, v němž žijí. Účelem hry je vyznačit do herního plánu sedm piktogramů, které jsou umístěny na sedmi různých stanovištích v Lipníku nad Bečvou. Každé ze stanovišť se nachází v blízkosti významného místa a piktogram je jeho grafickou ikonou. Stanoviště jsou vyznačena v mapce, která je součástí herního plánu. Ten si hráči mohou vyzvednout v turistickém informačním centru (TIC) i s tužkou a vydat se hledat a zakreslovat piktogramy. Po zakreslení všech piktogramů se hráč vrátí do TIC ke kontrole herního plánu a vydání drobné odměny (počet odměn je omezen). Odměny jsou nachystané jak pro malé, tak pro velké hráče. Tužku s logem města i vyplněný herní plán si účastníci hry mohou ponechat na památku. Hra je v provozu až do konce roku. Pravidla soutěže je možno nalézt na webových stránkách nebo přímo v Turistickém informačním centru Lipník n. B. (na náměstí TGM č. 13 zelené íčko v průchodu k Nadsklepí). Ing. Jitka Ihraczká Staňte se součástí kreativního projektu TABULA RASA Ukázka fotografie inscenovaného portrétu, foto M. Novák přišlo. Zkoušku poslední řídil sám mistr Dvořák, který taktéž do Lipníka přibyl na zotavenou. Tak slavně jsme v Lipníku ještě nikdy nezpívali. Ostatně byl i mistr Dvořák s námi spokojen i při zkouškách i při akademii, zvláště s primistou Hlobilem, čelistou Peškem a s pianistou Karlem Kozánkem Asi za 14 dní na to, 19. srpna 1877, byl program opakován v Klášterním Hradisku u Olomouce. Čistý výnos byl věnován spolku Radhošť pro podporu moravských studentů v Praze. Tato vzpomínka je jen malým úsekem ze života Ant. Dvořáka. Pro lipeňáky má mimo jiné i ten význam, že Dvořákovi k světové slávě hned na počátku pomáhal lipenský rodák a mecenáš Jan Neff. Přičiněním pěveckého sboru Foerster byla Dvořákovi odhalena na bývalém Neffově domě pamětní deska. Později byla instalována do vstupní chodby základní umělecké školy. Dvořákova hudba v Lipníku žije. Láska k ní je předávána dalším generacím na festivalu Dvořákův Lipník. V prostorách základní umělecké školy se střídají v tříletém cyklu Koncert ze skladeb A. Dvořáka, Nesoutěžní přehlídka klavírních duí a Celostátní soutěž klavírních duí. Letošní rok je rokem přehlídky, která proběhne 15. května 2015 dopoledne v sále ZUŠ Antonína Dvořáka a je přístupná veřejnosti. Dua z celé Moravy se sjedou, aby přednesla své provedení nastudovaného programu, vzájemně se poznala a inspirovala. ZUŠ

15 ZAJÍMAVOSTi STRANA 15 Nejstarší vodovod v Lipníku pochází z roku 1541 V souvislosti s hloubením trasy pro pokládku plynovodního potrubí se v měsíci říjnu 2014 podařilo zdokumentovat průběh dřevěného vodovodního potrubí, které probíhalo napříč výkopem plynovodu v Palackého ulici. Zachycená trasa potrubí vedla ve směru S-J dnešní Křížkovského uličkou, mezi kostelem sv. Jakuba a farou, a původně zřejmě přiváděla vodu do města z potoka Loučka. Po provedení fotodokumentace, zakreslení a zaměření této zajímavé situace byl odebrán vzorek o délce 0,9 m, který byl limitován šířkou stavebního výkopu. Průměr klády činil 26 cm. Na řezu byl patrný vrtaný otvor o průměru 10 cm, kudy protékala voda. Potrubí se zachovalo ve vynikajícím stavu především díky uložení v úrovni jílovitého podloží, které představuje ideální prostředí pro uchování předmětů z organického materiálu. Na části podobného důmyslného vodovodního systému narazili archeologové z Archeologického centra Olomouc v roce 2006 na Masarykově náměstí v Hranicích. Kupříkladu v Přerově se během archeologického výzkumu v ulici Pivovarské a Na Marku podařilo v letech zachytit pouze železné objímky, kterými byly jednotlivé dřevěné trubky původně vzájemně spojeny. V nedaleké Kroměříži byly pozůstatky historického dřevěného vodovodního potrubí odkryty dokonce na několika místech. Možnosti zásobování dostatečným množstvím pitné vody a posléze i opatření zajištující patřičnou kvalitu vody nepochybně patřily ke strategickým prioritám každého městského organismu. Dne byl odebrán vzorek kulatiny, následně odeslán do Brna ke specialistovi Tomáši Kinclovi k dendrochronologické analýze. Tato přírodovědná metoda umožňuje určit přes- né stáří dřevěných prvků na základě počtu letokruhů. V případě lipenského exempláře byl ke zhotovení dřevěného potrubí použit kmen jedle s 91 letokruhy, přičemž minimální počet umožňující datování je více než 40 měřitelných letokruhů. Zásadní byla rovněž přítomnost podkorního letokruhu, který datuje rok, kdy byl strom skácen. Výsledek analýzy přinesl velmi zajímavé datum, které potvrdilo očekávání přerovských archeologů ohledně stáří nalezeného vodovodního systému. Ke skácení kmene stromu došlo na základě dendrochronologického rozboru v roce 1539 či Toto datum koresponduje se zmínkou v historických pramenech, dle které v roce 1541 nechal syn Viléma z Pernštejna Jan, zvaný Bohatý, v Lipníku zbudovat vodovod, který zajišťoval obyvatelům města přívod pitné vody. Dne se naskytla v souvislosti s rekonstrukcí ulice Palackého příležitost situaci zachycenou v uplynulém roce znovu odkrýt ve větší ploše. Došlo k zachycení dalšího úseku dřevěného vodovodního potrubí, což umožnilo vytvořit si detailnější představu o podobě nejstaršího vodovodního systému v historickém centru Lipníka nad Bečvou. Jednotlivé dřevěné trubky vzájemně spojovaly železné spojky zaražené do příčného řezu okolo provrtu, kterým proudila voda. Proces výroby podobných dřevěných vodovodních rour určených pro čerpání vody z důlních prostor názorně popsal a ve svém díle Dvanáct knih o hornictví a hutnictví vyobrazil významný renesanční vzdělanec G. Agricola ( ). Zdeněk Schenk Jan Mikulík Muzeum Komenského v Přerově Při rekonstrukci ulice Palackého byl objeven další úsek vodovodního potrubí. Foto: pan Pelíšek Jednotlivé dřevěné trubky vzájemně spojovaly železné spojky zaražené do příčného řezu okolo provrtu. Foto: pan Pelíšek Víte, že? Dne 19. května 1660 položil P. Michal a S. Maria, víceprovinciál provincie Germanie, základní kámen nové koleje pro piaristy v dnešní Bratrské ulici? Piaristé se po svém příchodu do našeho města 28. října 1634 nastěhovali do bývalého domu Jednoty bratrské. V letech došlo k přestavbě těchto prostor, piaristům však stále nevyhovovaly, bylo zde pouze 18 cel a jedna temná. Požádali proto vrchnost o zřízení nadace, z jejichž prostředků bude financována stavba koleje. Po schválení se dávají piaristé do práce shromažďují materiál, staví vlastní cihelnu a po deseti letech, v roce 1670, stavbu kolejní budovy za ekonomické pomoci knížete Maxmiliána z Dietrichštejna dokončují (poskytl kromě peněz zdarma kamení, dřevo, šindel, vápno a hřebíky). Dne 30. května 1719 se narodil Gelasius Dobner, historik, propagátor kritické metody v dějepisectví vstoupil do piaristického řádu a v Lipníku strávil první rok svého noviciátu. Působil zde ještě ve školním roce 1746/47, kdy vyučoval v prvních dvou gymnaziálních třídách (v parvě a principii) a řídil 1. oratoř. Další jeho činnost následovala v Praze, zemřel 24. května Jarmila Musilová, kronikářka DARUJTE ZÁPALKY! V souvislosti s přípravou výstavy k dějinám továrny SOLO Lipník nad Bečvou se obracíme na veřejnost s prosbou o darování nejen výrobků lipenské sirkárny, ale také písemných materiálů a fotografií souvisejících s historií tohoto podniku. Dary můžete nechávat v lipenském turistickém informačním centru, případně se obracet na pracovníka Muzea Komenského v Přerově Mgr. Lubora Maloně (tel , Předem děkujem. MŠE ZA PADLÉ čtvrtek 7. května 2015 v 18:30 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Většího mši bude sloužit P. Stanislav Suchánek

16 STRANA 16Z Lipenská kronika rok 1945 Profesor Rudolf Kout, druhý ředitel lipenské reálky v letech , zpracovával pro své děti, žijící za 2. světové války v Praze, tzv. Lipenskou kroniku. Popisoval v ní den za dnem události posledních válečných dnů v Lipníku nad Bečvou. Starším občanům připomene prožité válečné hrůzy a mladší generace se dozví, co se v našem městě v období od 30. dubna do 15. června 1945 dělo. Ponořte se zpět do doby před sedmdesáti lety, čtěte a vzpomínejte. Jarmila Musilová, městská kronikářka 3. část: Dne 8. května v úterý. Je osm hodin ráno. Píšu za hřmění děl a rachotu kulometů, výstřelů z pušek, detonací atd. Neboť kolem nás už to zuří. Jsme od dvou hodin po půlnoci na nohou. Okna řinčí, ačkoliv jsou všechna otevřená, a dům se zachvívá. Některé věci máme pozodnášené do sklepa. V tom tedy, že dnes se bude oslavovat konec války, jsme se u nás zmýlili. Zdejší vojáci to myslí jinak. Už včera večer bylo slyšet několik detonací. Kanonáda na noc utichla, takže jsme se kojili nadějí, že už máme konec. Ale po půlnoci jsme byli náhle probuzeni několika ranami tak silnými, až se s námi postele zatřásly. Už je to tu, myslili jsme a začali jsme se honem oblékat. Pak jsme uznali, že to v městě a okolí vyhazují do povětří cesty a mosty, tož jsme se trochu uklidnili. Ale výbuchy, tu silnější tu slabší, opakovaly se s přestávkami až do rána. A potom bylo slyšet od Přerova i dělostřelbu. Tož bylo po spaní. Nosili jsme věci do sklepa a já jsem se šel pak trochu podívat ven. Bylo po šesté, lidé vystrkovali nesměle hlavy z chalup. Přicházeli také někteří z města. Most přes Bečvu je prý vedví, kusy spadly do vody. Pak se však náhle někde u nádraží nebo na Horecku rozštěkaly kulomety, vyskočil také kouř a už to začalo. Uskočil jsem za práh, lidé se rozutekli a ti, kteří chtěli do Loučky, běželi od tratě, že prý tam střílejí i na civilisty. A tak teď to slyšíme skoro ze všech stran, zdá se mi, že slyším i vrčení tanků a rozeznávám jejich zvláštní palbu. Chvílemi to ustává, ale chvílemi zase, až se u nás všechno třese. Zdá se, jakoby Rusové objížděli Lipník na Bohuslávky a Loučku. Nasvědčuje tomu střelba odtamtud. A teď musím utéci, neboť se ozývají strašné rány přímo v městě za naší zahradou. A následuje drobnější střelba. Snad už nejsou v městě? Vracím se hned, byl jsem se podívat jen před domem. Utichlo to, jen od přerovské strany to práská. Lidé jsou zalezlí. Na ulici není nikoho vidět. Je devět hodin. Teď to hřmí jako nad Loučkou a pořád to hrčí. Tanky? A od města zase rány, snad detonace při vyhazování něčeho. Člověk to nedovede posoudit. Do města jít nelze. Pořád to tam bouchá. A najednou za námi někde za tratí prudké třesky. Utíkáme do sklepa. A už slyšíme hvízdavý zvuk a bum, ohromná rána zajímavosti někde za námi, snad v městě nebo kde. A zas. Celá série. Krčíme se v obavě, bude- -li zasažen dům, sesype se na hromadu. Pak přestávka, oddychujeme si, a na to zase nová série, vždy napřed dlouhý hvizd a pak temné bouchnutí, jak to narazí. (Zjištěno později, že to byly rány pancéřovou pěstí.) Je to velmi napínavé. Pak byla ještě jedna přestávka a potom už jen jeden granát přeletěl. Když už to dále mlčelo, odvážili jsme se ven, ale potom se to zase ozývalo někde od Bečvy, nebylo-li to něco jiného. Ale klapají tam i kulomety. A směrem od sokolovny také sem přichází praskot kulometů. V 10 hodin zase ticho. Na jak dlouho? Odvažuju se do města. Prý už tam vlají prapory a jsou Rusi. Pospícháme, ale za kostelem hned nás zase vracejí, že se tam ještě střílí. Utíkáme tedy domů a tu už potkávám Rusy s puškami v rukou běžící z naší ulice. A hned: kde jsou Němci? Jdu s nimi zpět. A už vidím, že je město plné lidí, jásajících. Středem po silnici táhnou Rusové. Na radnici Národní výbor, ve strážnici naši četníci a strážníci, lidé s trikolorami, vše si podává ruce, jásá. Ve dvanáct hodin prý přibude generál Svoboda a bude projev Národní rady. Vracím se domů vše oznámit a vyvěsit prapory. K nám už zahýbají dva ruští vojáci, něco pít a něco chladného jíst. Jeden je Uzbek, druhý z Kyjeva. Dáváme jim, co máme: rybízové víno, salám, brambory, hořčici. Jsou to rozvědčíci. Ptají se na civilní Němce. Patrně chtějí navštívit jejich domy. U nás se chovají zcela slušně, loučí se Do svidania. Mezitím jedou naší ulicí oddíly Rusů s děly, přijíždějí tedy jakoby od Loučky. Ale jak jedou, zazní náhle prudká rána někde k nádraží. Snad je to Němci zanechaná časovaná bomba. Potom ještě druhá. Ale to už jsou poslední skřeky. Němci jsou z města pryč. V městě je plno střepin z rozbitých oken od granátů, šrapnelů, které létaly od Horecka nebo Veselíčka na město. Stříleli to Němci. V Hrnčířské ulici jsou rozbity některé domky, potom je těžce postižen krejčí Dvořáček a sousední dům, v němž byl raněn městský úředník přednosta Hadaš. Ve vysokém domě, bývalém Honzově, byl raněn učitel Kubík, leží v nemocnici. U reálky už rozebírají barikádu. A jezdí tu pořád ruské oddíly od tratě kolem nás. Ve dvanáct hodin byl na náměstí tábor lidu, na kterém se představil Národní výbor. Uvítán byl bouřlivým voláním a máváním praporků. Stáli jsme všichni na balkoně, označeni červenými páskami na levém rameni. Promluvili krátce, ale jaderně předseda dr. Horňanský, potom p. Musial, jenž byl po dvě léta partyzánem, a na konec jsem řekl několik slov též já, připojuje se ke své řeči před začátkem války, kdy jsem na táboře lidu prorokoval porážku Německa Ruskem. Lidé na všechny zmínky řečníků o rudé armádě, Stalinovi, Benešovi, bouřlivě aplaudovali. Mezitím po silnici přes náměstí pořád jely oddíly rudé armády. Bylo to uchvacující, pocit, že jsme už volni, že už se nemusíme obávat ani letadel ani střílení ani zavírání, že máme opět svůj svobodný stát, připadal jako pohádka. Lidé mi dole tiskli ruce, někteří mi dávali i hubičky. V bývalé reálce je zařízena věznice s p. Hynčicou jako hlavním dozorcem. Pro Němce. Jiná věznice je v bývalé měšťance, jsou tam zavřeni Němci a jejich spolupracovníci. Budou dostávat vězeňskou stravu a také se jedná o to, aby pracovali, jako to uměli dělat s námi. Rozbitého od německých granátů je víc, než jsme si mysleli. Také pošta byla zasažena a bývalá měšťanka v parku. Most přes Bečvu je už v takovém stavu, že se po něm může přejet lehčím autem. Ty veliké rány v noci byly od jeho ničení, nešlo to jednou, prý jich muselo být až pět. Pokračování v dalším čísle Lipenských listů Most zničený ustupujícími Němci v květnu Foto z knihy Lipník nad Bečvou, pohlednice a fotografie

17 ZAJÍMAVOSTi STRANA 17 OSLAVY 70. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY Seriál vzpomínek v Lipenských listech, výstava v Domečku, vydání publikace o J. Schreiberovi, nový prohlídkový okruh TIC, slavnostní vojenský nástup a mše za padlé. Tak si letos v Lipníku nad Bečvou připomínáme významné jubileum 70 let od ukončení II. světové války v Evropě. Od března vychází v Lipenských listech na pokračování LIPENSKÁ KRONIKA rok Je to autentický popis událostí posledních válečných dnů v Lipníku nad Bečvou. Pro své děti, žijící za války v Praze, je den po dni zaznamenal prof. Rudolf Kout ( ), ředitel zemské vyšší reálky v Lipníku n. B. v letech , člen prvního poválečného národního výboru. Letošní novinka v nabídce turistických služeb potěší zejména milovníky vojenské historie. Turistické informační centrum nabídne nový tematický prohlídkový okruh s názvem PO STOPÁCH HRDINŮ. Účastníci komentovaných prohlídek města se od průvodce dovědí mnoho zajímavého z válečných dějin Lipníka. Seznámí se s některými z pohnutých osudů hrdinů z našeho města, kteří byli umučeni, nebo padli ve válečných vřavách. Trasa prohlídky povede kolem nejvýznamnějších pomníků a pamětních desek i místy, která jsou spojená s válečnými událostmi. Zájemci mohou absolvovat tuto speciální prohlídku po předchozím telefonickém objednání zdarma od května do září denně kromě pondělí. Od čtvrtku 7. května do soboty 23. května bude v Domečku knihovny k vidění výstava ČESKOSLOVENSKÉ JEDNOTKY V SSSR V LETECH o vzniku a působení československé jednotky v Sovětském svazu za 2. světové války a její bojové cestě z Buzuluku do Prahy. Přístupná bude od středy do pátku 9:00 12:00 a 15:00 17:00 hodin, v sobotu 15:00 17:00 hodin. Ve čtvrtek 7. května 2015 v 10:00 hodin se na náměstí T. G. Masaryka uskuteční SLAVNOSTNÍ NÁSTUP vojáků Lipenské vojenské posádky a Čestné jednotky Policie České republiky. Součástí programu nástupu bude vzpomínkový akt k 70. výročí konce II. světové války u pamětní desky na budově radnice, kde zazní fanfáry v podání trubačů ZUŠ A. Dvořáka. Bude uctěna památka válečných obětí. Při této příležitosti bude vzpomenut osud amerického letce Cpl. Martina Zeberskyho, střelce bombardéru B-24J-10-FO Liberator, který havaroval u oseckého splavu v srpnu Na slavnostní nástup na náměstí naváže Den otevřených dveří v Dukelských kasárnách, kde bude od 11:00 do 14:00 hodin mimo jiné k vidění statická ukázka Policie ČR. V předvečer státního svátku Dne osvobození 7. května v 18:30 hodin bude ve farním kostele sv. Jakuba sloužena MŠE ZA PADLÉ. Město Lipník nad Bečvou chystá v rámci oslav 70. výročí osvobození vydání útlé publikace s názvem MAVET ZNAMENÁ SMRT. Je to přepis rozhovoru s Jiřím Schreiberem, jedním z pouhých tří lipenských Židů přeživších holocaust. Kniha zachycuje vzpomínky pana Schreibera na jeho rodinu, na dětství v Lipníku. Ale také na hrůzy nástupu nacismu, okupace, perzekucí, holocaustu, na tragickou ztrátu celé rodiny s výjimkou tatínka, se kterým se po válce na čas vrátil do Lipníka. Text bude doplněn fotografiemi z rodinného archivu Schreiberových. Kniha bude veřejnosti představena v bývalé synagoze při Dnech evropského dědictví v sobotu 5. září Blanka Prudilová Evropský večer pod hvězdami již po patnácté Městská knihovna Lipník nad Bečvou pořádá v pátek 5. června 2015 tradiční Evropský večer pod hvězdami s mottem Polsko takoví jsme. Letošní ročník se bude konat ve výstavním sále městské knihovny Domečku. Těšit se můžete na přednášku Mgr. Luďka Vašty, která bude plná polských historických událostí, kulturních a přírodních zajímavostí, ale třeba také jazykových perliček. V další části pak vystoupí folklórní soubor Lipka s ukázkou polských lidových písní. Připravena je také malá ochutnávka tradičních polských specialit. Evropský večer pod hvězdami je součástí projektu Představujeme členské země Evropské unie, v jehož rámci knihovna předsta- vuje evropské země prostřednictvím panelových výstav, cestovatelských besed, soutěží a dalších akcí. Letošní ročník je věnován Polsku a pokračuje podzimní částí, ve které je připravena panelová výstava a besedy pro studenty základních a středních škol na téma Evropské unie. Evropský večer pod hvězdami začíná v 18:00 hodin ve výstavním sále městské knihovny Domečku. Projekt je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje, za podpory Statutárního města Olomouc a Europe Direct Olomouc. Mgr. Alžběta Remešová Prosíme občany o pomoc s přípravou kostýmů S mladými lipenskými hudebníky chystáme akci Víkend s hudbou piaristů. Předvedou barokní operu Endymio v kulturním domě ECHO v neděli 14. června v 18 hodin pod vedením autora Mgr. Tomáše Hanzlíka z UP Olomouc, Mgr. Elišky Radostové a Mgr. Miroslava Smrčky ze ZUŠ Hranice. Pan Hanzlík upravil tuto barokní operu podle libreta lipenských piaristů. Potřebujeme pomoc od hodných lipeňáků. Pokud máte staré záclony, závěsy, krajky na scénu, vyřazené letní šaty či toalety, přineste nám je prosím a my z nich ušijeme kostýmy pro účinkující. Opět můžete donést i nepotřebnou pletací přízi i na háčkování. Vše noste na tuto adresu: Mgr. Libuše Křenková, Hvězdní 45, Lipník nad Bečvou. Můžete mne i kontaktovat okolo deváté hodiny ráno na mobil: Za realizátory Endymia děkuje Křenková

18 STRANA 18Z Turistická sezóna v Lipníku nad Bečvou, která tradičně trvá od počátku května do konce září, byla zahájena ve státní svátek v pátek 1. května. Lipenské informační centrum si pro tuto příležitost přichystalo kostýmované prohlídky města s průvodcem. V tento den se rovněž návštěvníkům města poprvé v roce 2015 otevřela pamětní síň Policie ČR, oddělení Lipník nad Bečvou, která bude během sezóny přístupná vždy o víkendech v rámci pravidelných komentovaných prohlídek města. Expozice nabízí dobové dokumenty, fotografie, zbraně a další zajímavosti ze života četníků. Prohlídky budou začínat v 10:00 a ve 14:00 hodin u informačního centra. V letošní turistické sezóně si opět přijdou na své i děti. Na jeden jediný den se město promění v pohádkový svět plný vodníků, rytířů, čertů, princezen a dalších pohádkových postav, se kterými si budou moci děti i zazpívat. Hravou a poutavou formou se děti seznámí nejen s dějinami města, jeho nejvýznamnějšími památkami, ale také s pohádkami a pověstmi našeho regionu a tvorbou regionálních autorů. Procházky městem s průvodcem s pěti zastaveními u významných turistických cílů a pohádkovým programem se konají v neděli 24. května a začínají na nádvoří zámeckého parku v 10:00 a ve 14:00 hodin. Prohlídky jsou zdarma, končit budou v meditační zahradě krátkým divadelním představením. Lipník nad Bečvou si letos stejně jako celá naše republika připomíná 70. výročí konce 2. světové války. Také Lipníkem kráčely válečné dějiny a zanechaly tu své stopy. Letošní novinka v nabídce turistických služeb potěší zejména milovníky vojenské historie. Turistické informační centrum spolu s městem připravilo nový prohlídkový okruh s názvem Po stopách hrdinů. Trasa prohlídky povede kolem nejvýznamnějších pomníků a pamětních desek i místy, která jsou spojená s válečnými událostmi. Naše město je častým cílem cykloturistů, kteří v lipenském infocentru hledají náměty pro své další cesty. I pro letošní rok bude zajímavosti / KULTURA Turistickou sezónu odstartují kostýmované prohlídky města s průvodcem připraven Cyklobus Bečva, který mohou zájemci využít k přepravě na trase Přerov Bumbálka od června do září. Pro letošní turistickou sezónu si informační centrum připravilo nový sběratelský suvenýr turistickou nálepku, na níž je vyobrazen strom Opičák, místní přírodní památka. Turistické nálepky jsou číslovány shodně s turistickými známkami. Doufáme, že nový turistický suvenýr potěší nadšené sběratele. Dále informační centrum nabízí: kalendář malovaný pastely, historické zápalky, dřevěné hračky pro děti, magnety a jiné. V letošním roce si opět turistické informační centrum připravilo pro všechny zájemce soutěžní kvíz, který nově kopíruje prohlídku města s průvodcem a zaměřuje se na zajímavá fakta o Lipníku. Soutěžící má možnost vzít si kvíz s sebou na prohlídku městem a dozvědět se tak odpovědi na kvízové otázky. Každý správně vyplněný kvíz bude zařazen do závěrečného slosování o výhry. Konečné slosování o zajímavé ceny, které věnuje město Lipník nad Bečvou, proběhne při příležitosti Dnů evropského dědictví 5. září Během sezóny jsou denně, kromě pondělí, nabízeny zdarma komentované prohlídky města s průvodcem se začátkem vždy v 10:00 a ve 14:00 hodin od turistického informačního centra. Jana Březovská a Jan Střelec, Turistické informační centrum Lipník n. B. Středisko volného času Lipník nad Bečvou srdečně zve na květnovou Kinokavárnu Katka Helena Třeštíková, 90 min., dokumentární / drama čtvrtek v 18:30 hod. v kulturním domě Echo, vstupné 50 Kč

19 KULTURA STRANA 19 Taneční orchestr Leopardi oslaví své 10. narozeniny V pátek 5. června 2015 se koná v hodin na nádvoří lipenského zámku (v případě deště v KD Echo) slavnostní koncert k 10. výročí vzniku Tanečního orchestru Leopardi. Součástí slavnostního koncertu bude fotoprezentace, artefakty, náhled do kroniky, zhlédnutí fotodokumentace související s orchestrem v rámci jeho 10letého působení nejen na lipenské scéně. V červnu roku 2005 se konala první zkouška žáků ZUŠ A. Dvořáka Lipník nad Bečvou v počtu 10 žáků, kteří se stali základem budoucího tanečního orchestru. Prvotní obsazení mělo klarinet, 2 saxofony, 2 trumpety, 2 trombony, bicí, klavír a zpěv. Nácvik prvních dvou skladeb trval tomuto seskupení téměř ¾ roku. Poprvé se taneční orchestr představil na plese ZUŠ A. Dvořáka v březnu 2006, kde zahrál dvě skladby: Slza z tváře padá, z pohádky Šíleně smutná princezna, a Krokodýl hudba Robert Guidry, slova Ivo Pešák. Po třech letech působení a zkoušek se taneční orchestr po návrhů hráčů přejmenoval na TO Leopardi. Na konci března 2010 orchestr nahrál první CD s příznačným názvem Poprvé, které pokřtil na dubnovém koncertě při příležitosti pětiletého výročí. Je na něm celkem dvanáct skladeb. V prosinci 2010 se orchestr osamostatnil od ZUŠ A. Dvořáka a založil si vlastní občanské sdružení. V dubnu 2013 jsme pokřtili naše druhé CD s názvem Svým způsobem, které je zaměřeno na orchestrální a hlavně sólové skladby. Nechybí zde ani dvě zpívané skladby, z nichž jedna byla tehdy absolutní novinkou v repertoáru orchestru. CD obsahuje celkem 14 skladeb. Nyní má orchestr 25 hráčů a vystupuje na akcích různého žánru i typu. Příkladem jsou Oslavy 60. výročí vzniku SPŠS Lipník nad Bečvou, kdy orchestr hrál ve slavnostním průvodu bývalých i součastných absolventů. TO Leopardi se musel v rámci této akce naučit hrát i v pochodovém tempu, což pro taneční orchestr bylo velkou novinkou a novou zkušeností. V současnosti má orchestr v repertoáru více jak 120 skladeb různého žánru a zaměření, které se stále vyvíjí. Pro návštěvníky slavnostního koncertu bude připraveno několik novinek, které ještě posluchači neslyšeli. Tento koncert se koná za finanční podpory města Lipník nad Bečvou. Leonard Zábranský, vedoucí TO LEOPARDI Unikátní koncert skupiny Eggnoise v Echu V úterý 26. května čeká kulturní dům Echo velmi speciální koncert. Hudební skupina Eggnoise z Prahy přijede se svým zbrusu novým projektem, který je složený z písní slavného dua Paula Simona a Arta Garfunkela. Na detaily jsem se vyptala jednoho z členů Eggnoise, Ondry Galušky. ZM: Co vlastně od vás mohou návštěvníci očekávat? OG: Se současnou sestavou skupiny Eggnoise hrajeme vybrané písně Simona a Garfunkela. Je to velmi osobní výběr písní, takže vedle několika známějších hitů zazní i pozapomenuté klenoty. Pro nás bylo důležité, abychom mohli na ty písně nějak emocionálně a hudebně navázat. Když se to povede, je to malý ohňostroj hudby a radosti a pak vlastně ani nesejde na tom, čí písně to jsou. To je asi to nejdůležitější na tomto projektu. Snažíme se vlastním zaujetím v dané písni vyzdvihnout její odolnost proti zubu času. ZM: Co vás vedlo k jeho uskutečnění? OG: Ta myšlenka se rodila dlouho. Tito dva pánové pro nás byli vždy velkou skladatelskou inspirací, a to i v dobách, kdy jsme hráli mnohem tvrdší muziku. Nikdy jsme ale nehráli coververze, vždy jsme dělali autorskou tvorbu. No ale jednou jsem hrál nějaké simonovky skupince studentů a nikdo z nich písně neznal. A tu jsem si řekl, že možná to, co považuji za naprostý kánon a všeobecně známou věc, je pro mnohé a zejména mladší posluchače nové a nikoli nezajímavé. A tak jsme zkusili něco nového, ale nechtěli jsme nic dělat polovičatě, takže z toho vylezl plný koncertní program poctivě nastudovaných a interpretovaných písní. ZM: Bude to pro Eggnoise lipenská premiéra, nebo už jste u nás někdy hráli? OG: Domnívám se, že nejblíž jsme hráli v Olomouci. Ale já jsem ze zeměpisu propadal a místa si pamatuju ještě hůř než cizí písničky. To Ondra Kopička má fotografickou paměť, zejména pak na mapy a obecně na partitury všeho druhu. Ten by vám řekl, k čemu jsme hráli nejblíže a k čemu nejdále, kde jsme se potkali a kde naopak úplně minuli. Program písní Simona a Garfunkela jsme však zatím hráli pouze v Praze, Děčíně a v Teplicích, po Lipníku ho ještě představíme v Brně. ZM: Co čeká Eggnoise v následujících měsících a v létě? Na co se můžou vaši fanoušci těšit? OG: Fanouškům moc nedoporučujeme se těšit, protože nám všechno hrozně trvá. Několik členů se objeví na zatím tajném kompilačním albu labelu Indies Scope. A začali jsme pracovat na nových písních na novou desku, ale možná to ani nebude deska, možná to bude signál vysílaný do kosmu, nebo kniha receptů, to se ještě uvidí. Tento jedinečný koncert, který se uskutečnil zatím jen na několika málo místech České republiky, se v kulturním domě Echo odehraje 26. května od 19:00 hodin. Cena vstupenky je 130 Kč v předprodeji a 170 Kč na místě. Předprodej jako vždy probíhá v kanceláři SVČ, TIC a na u echolipnik.cz. Více informací na nebo na tel.: , A co když vůbec nevíte, kdo S&G jsou a jakou hudbu hráli? I na to nám Ondřej Galuška odpověděl: Myslím, že na tento zvláštní koncert mohou zavítat jak pamětníci a fanoušci S&G, tak lidé, kterým je hudba Simona s Garfunkelem velkou neznámou. Nejde totiž jen o nějakou informaci, jako nějaký vzdělávací koncert. Bude to zážitek... Za SVČ Mgr. Zuzana Mimrová

20 STRANA ROČNÍK HELFŠTÝNSKÉHO OKRUHU S PÁTEČNÍM PROLOGEM V LIPNÍKU V pátek 8. května 2015 odpoledne ozdobí lipenské náměstí desítky vypulírovaných auto a moto staroušků, vyrobených do roku Helfštýnský okruh pak startuje z Lipníka n. B. v sobotu 9. května v 9 hodin. Páteční nesoutěžní exhibice nabídne divákům více prostoru i příležitostí pořádně si prohlédnout vzácná vozidla a dovědět se o nich něco zajímavého. Majitelé nablýskaných veteránů začnou na náměstí TGM v Lipníku n. B. přivážet své životní lásky už v pátek odpoledne. Od 15:30 hodin bude k příjemné atmosféře do vůně ricinového oleje na náměstí hrát Taneční orchestr Leopardi. V 17:00 hodin se nad náměstím odehraje krátká letecká akrobacie a hned poté začnou komentované starty spanilých jízd městem. Každé vozidlo projede uličkami v centru a vrátí se zpět na náměstí. Opět se můžeme těšit na exhibiční jízdu předválečných historických bicyklů, jejichž majitelé dorazí odpoledne na start v dobových kostýmech. Po spanilých jízdách završí program pátečního prologu na náměstí v 19 hodin 2. ročník recesní KULTURA soutěže klasických závodních kol s názvem Lipenská žula. Retrozávod na kolech a v ustrojení, která pamětníci znají z cyklistických závodů druhé poloviny minulého století, pořádají členové spolku Listoprďák 07. Sobotní jízdy startují v 9 hodin z náměstí TGM. Na startovní listině je sto dvacet různých strojů s datem výroby do roku V tom je Helfštýnský okruh výjimečný lidé zde neuvidí dva stejné exponáty. Nejstarším přihlášeným automobilem je americký Hubmobile z roku 1910, což je opravdová rarita, vysvětluje Jiří Zemánek z pořadatelského týmu AMK Oldtimer Club Helfštýn. Trasa okruhu je asi 105 km dlouhá, vede regionem přes Přerov i lázně Teplice n. B. a končí na hradě Helfštýně, kam první vozidla dorazí později odpoledne. Pořadatelem XVII. ročníku Helfštýnského okruhu je AMK Oldtimer Club Helfštýn, páteční prolog na náměstí spolupořádá město Lipník nad Bečvou. -bp- Spanilá jízda v dobových kostýmech, foto z archivu města Dojezd Lipenské žuly, foto z archivu města Sezóna na Cyklostezce Bečva byla zahájena V sobotu 25. dubna 2015 se vydali cyklisté z Valašského Meziříčí, Hranic, Tovačova, Přerova i Lipníka nad Bečvou k oseckému Jadranu, aby tak společně symbolicky zahájili letošní cyklistickou sezónu na Cyklostezce Bečva. U Jadranu bylo pro účastníky připraveno od 11 do 14 hodin mobilní informační centrum, kde byly k dispozici různé cyklistické i turistické mapy, o něž byl velký zájem. Přespolní cyklisté uvítali i další propagační materiály Lipníka n. B., např. praktickou záložku s přehledem kulturních akcí, letáčky o městě aj., ale i ostatních měst. Děti potěšil nafouknutý balónek, který byl taktéž k dostání v mobilním informačním centru. Každý účastník této společné cyklovyjížďky dostal drobný upomínkový předmět reflexní přívěšek. Zájemci si mohli vyzkoušet jízdu na koloběžce ve stánku firmy Jankusport. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení a pohodovou atmosféru navodila také živá hudba. Svou účastí podpořila symbolický start nové cyklistické sezóny přibližně stovka cyklistů. Jitka Ihraczká O propagační materiály v mobilním informačním centru byl stále zájem. Pro cyklisty bylo v cíli připraveno bohaté občerstvení. Foto: J. Ihraczká

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Termín: 4. - 11. 7. 2015 Místo: Lokalita: Kontakt: Mapa: Rekreační středisko Luka (www.rsluka.cz) Podhradí nad Dyjí Jiří Košut, jiri.kosut@gmail.com, tel.: 702 952

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze

Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze V polovině května jsme uzavřeli výtvarnou soutěž pro mateřské a základní školy a můžeme ocenit výherce. Z celkového počtu 286 doručených obrázků porota vybrala

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006 M í s t n í o r g a n i z a c e Č R S B í l i n a O b e c n í ú ř a d K o s t o m l a t y p o d M i l e š o v k o u K l u b r y b o l o v n é t e c h n i k y B í l i n a Důlní 85, 418 01 Bílina z pověření

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 3.září. Přivítali jsme 16 prvňáčků. V pátek 14. září k nám zavítali herci "Divadélka pro školy" z Hradce Králové.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Golf, sport, který spojuje

Golf, sport, který spojuje GAAN GOLF TOUR 2012 Golf, sport, který spojuje 2012 Existuje-li představa o ušlechtilém sportu, vždy gentlemanském, čestném a za všech okolností zábavném, je jím nepochybně golf. Lidé, kteří se aktivně

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne)

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne) RC klub SIG - N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E soutěží lodních modelářů 1) 5. kolo Moravského poháru 2013, 2) 5. kolo seriálu Mistrovství České republiky 2013 kategorie EX Pořadatel: Čísla soutěží: RC

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

,,LIPENSKÝ SPECIÁL o pohár starosty města

,,LIPENSKÝ SPECIÁL o pohár starosty města II.ročník otevřené kynologické soutěže,,lipenský SPECIÁL o pohár starosty města Dne 24. a 25. května 2013 v Lipníku nad Bečvou Místo konání soutěže: Soutěž proběhne v areálu kynologického klubu v Lipníku

Více

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Program: 1. Informace o činnosti oddílu za rok 2013: soutěže družstev turnaje jednotlivců pořádané naším oddílem výsledky našich hráčů na turnajích hospodaření oddílu

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011 Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov U kasáren 111, 38101 Český Krumlov tel. 380 717 995, 606 270 047 e-mail. info@zachranari.com IČO: 60630256 DIČ: CZ 60630256 www.zachranari.com Mezinárodní mistrovství

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS.

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Místo konání: Studentský klub požárního sportu při VŠB - TU Ostrava ve spolupráci

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více