ZPRAVODAJ. Chaberský. LÉTO V CHABERSKÉM DVOŘE. Talk show Mládí nevyprchej str. 4. Dny evropského dědictví str. 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Chaberský. www.dchabry.cz LÉTO V CHABERSKÉM DVOŘE. Talk show Mládí nevyprchej str. 4. Dny evropského dědictví str. 6"

Transkript

1 Krajané v Dolních Chabrech str. 2 Talk show Mládí nevyprchej str. 4 Dny evropského dědictví str. 6 Fotbalová sezóna 2013/2014 str. 7 Chaberský ZPRAVODAJ září LÉTO V CHABERSKÉM DVOŘE dílničky přednášky, internet setkávání s knížkou táboření v knihovně posezení s kytarou

2 2 Zprávy z úřadu Úvodní slovo Miroslav Malina, starosta MČ POZVÁNKA KRAJANÉ V DOLNÍCH CHABRECH 2013 Tradiční vystoupení krajanů s netradičním divadelním představením hudebního divadla z francouzské PROVANCE. MČ DOLNÍ CHABRY pořádá ve spolupráci s Občanským sdružením SEDM PAPRSKŮ a chaberským divadelním spolkem DIVOCH krajanský den v Dolní Chabrech. Zahájení dne v 16 hodin na Hrušovanském náměstí. Novinkou je divadelní představení ochotníků krajanů z města MOUTFORT ARGENS. Premiéra v sále Chaberského dvora začíná ve hodin. Reklamace č. 114/2013, Dolní Chabry, MČ Dolní Chabry, rekonstrukce v Ládevské ulici Vážený pane starosto, odpovídáme na Vaši žádost týkající se slevy na vodném a stočném v lokalitě postižené rekonstrukcí vodovodních řadů v Dolních Chabrech a s tím souvisejících výluk v dodávce vody a dočasně zhoršené kvality dodávané pitné vody. Z důvodu komplikací s dodávkou vody během rekonstrukcí vodovodních řadů bude poskytnuta korekce ve výši 14 denní průměrné spotřeby u těchto odběratelů, tj. u odběratelů přímo dotčených rekonstrukcemi řadů: ul. Ládevská č. 506/29a, 542/29, 471/31, 469/33, 1108/35, 508/39, 491/41, parcela č (OM ), 825/30, 814/36, 815/38 481/43, 155/45, 171/47, 221/52, 173/50, 165/48, 731/46, 197/44, 178/42, 27/40, parcela č. 1232/1 (OM ), 669/10, 689/8, 690/6, 591/4, 590/2, 667/1, 510/3, 405/5, 460/7, 228/9; ul. Ústecká č. 194/22, 211/20, 217/18, 223/16, 1035/14, 210/10, 209/8, 204/6, 215/4, 180/38, 789/36a, 160/40, 177/42, 169/44, 147/46, 164/48, 1112/24, 192/26, 19/28, 738/30, 407/32, parcela č. 1167; ul. Liboňovská: 1020/1; ul. Libědická č. 182/1; ul. Pod Křížem č. 441/11, 436/9, 505/12, 196/8; ul. Žďárská č. 736/31; ul. Protilehlá č. 531/4, 203/3. Po ukončené rekonstrukci proběhly mimořádné odečty na vodoměrech u výše zmíněných odběratelů. Korekce bude započtena při řádné fakturaci každého odběratele. Vážený pane starosto, ještě jednou se velice omlouváme za vzniklé komplikace spojené s krátkodobými přerušeními dodávek pitné vody ve Vaší lokalitě. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Vybíráme ze zasedání Rady MČ dne 15. července 2013 V Dolních Chabrech uvidíme premiéru muzikálu Nikdy nezapomeň Rada schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací MŠ Chaberáček, MŠ Bílenecké náměstí a ZŠ Spořická za rok zavedení nové služby pro veřejnost kopírování, které bude prováděno pracovníky KC CHD dle schváleného sazebníku od Rada projednala žádost o vyjádření k zahájení územního řízení ve věci BD Dolní Chabry v ulici Do Rybníčků. Trvá na svém stanovisku formulovaném v usnesení č. 117/11 ze dne , kdy konstatovala, že objekt nezapadá do okolní zástavby a dopravní obslužnost se jeví jako nedostatečná. Rada požaduje snížení objektu o 1 nadzemní podlaží, aby došlo k optické redukci stavební hmoty. Rada vzala na vědomí žádost o přepis pozemků parc. č. 1406/6 a 1398/6, které jsou dotčeny stavbou parkovacích stání a rekonstrukcí stávající vodovodní přípojky v souvislostí s akcí Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dolní Chabry. Rada souhlasila s udělením příspěvku na činnost TJ ZŠ Dolní Chabry ve výši , Kč. Podmínkou poskytnutí příspěvku je předložení vyúčtování fi nančního daru za rok 2012 a že příspěvek na rok 2013 bude vyúčtován do konce měsíce února následujícího roku. s podáním žádosti na OMI (odbor městského investora) o fi nancování opravy havarijního stavu místní komunikace pokračování ulice Pod Zámečkem. Rada nesouhlasila se změnou územního rozhodnutí ve věci stavebního řízení Polyfunkčního objektu v ulici Ústecká z důvodu nesouhlasu s napojením vjezdu areálu do ulice Kobyliská. Vzhledem ke komplikovaným dopravním podmínkách, které se po realizaci komplexu Beranov ještě zdvojnásobí, nelze akceptovat další nárůst dopravy v této části napojení Kobyliské na Ústeckou. s žádostí OS Floriánek o prominutí nájmu v objektu bývalého KD v Ulčově ulici v měsících červenec a srpen 2013 z důvodu nevyrovnaných pohledávek za energie vůči MČ. Letošní, již 8. ročník Mezinárodního krajanského festivalu, bude zahájen přehlídkou několika krajanských souborů v Praze Dolních Chabrech dne v 16 hodin. Na otevřeném pódiu před Chabreským dvorem budeme moci sledovat umění našich krajanů z Chorvatska (soubory ze Záhřebu a z Bijelovaru), z Ukrajinského Lvova a z Krymu. Další dny budou soubory představovat své umění pro diváky Prahy 8 a Prahy 1. Na Hradčanském náměstí bude v neděli, v 10 hodin, tradiční krojovaný průvod a v Toskánském paláci bude festival zakončen. Novinkou letošního ročníku je divadelní představení krajanského spolku z francouzské Provence, které představí Hudební divadlo z města Montfort- Argens v Chaberském dvoře jako premiéru ve 20 hodin. Jde o muzikál, jehož autorem je Jaromír Knittl a Ghislaine Grillon, hudbu složil Yan Tirsen a délka představení je 90 minut. Protože půjde o premiéru, představení se zúčastní také starostka města Montfort- Argents a členové francouzského vyslanectví v Praze. Vstupenky jsou k dispozici v Chaberském dvoře. Divadelní spolek vystoupí s touto inscenací v České republice celkem třikrát, po Chaberské premiéře se představí ještě v Terezíně a v Malostranské besedě. Krajané, kteří jsou členové tohoto souboru, jsou částečně ochotníci, jejich režisér, pan Jaromír Knittl je však profesionálem a přednáší režii na Vysoké škole divadelní a fi lmové ve Francii. Tak jako všechny ročníky krajanského festivalu, i tento organizuje Občanské sdružení Sedm paprsků pod záštitou ministerstva zahraničí ČR, Stálé komise Senátu Parlamentu ČR pro krajany žijící v zahraničí a jejího předsedy, PhDr. Tomáše Grulicha a senátora, pana Karla Schwarzenberga. PhDr. Věra Doušová

3 Zprávy z úřadu, dopisy 3 Přistavení velkoobjemových kontejnerů II. pololetí 2013 ZÁŘÍ Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude probíhat v neděli, ve zkráceném režimu 09:00-13:00 hod. pod záštitou MHMP s řízenou obsluhou na těchto stanovištích : Stanoviště pro svoz Bílenecké náměstí 2. V Kratinách slepé zakončení 3. Pod Křížem slepé zakončení 4. U Větrolamu slepá odbočka k Ďáblickému háji Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky. DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU URČENY PRO BIOODPAD!!!, který probíhá ve zvláštních termínech. Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. Ani povolená akce nesmí rušit noční klid V noci z 27. na se leckterý chaberák (hlavně Ti bydlící v blízkosti restaurace Karel) nestačil divit. Svatební večírek ve stanu na zahrádce zmíněné restaurace neskončil úderem 22 h, jak by se od venkovní oslavy dalo čekat, ale postupně nabíral na intenzitě. Jak postupně okolním obyvatelům docházela trpělivost, obraceli se nejdříve přímo na personál restaurace, který s argumentem, že akci mají schválenou do 5 h do rána nehodlal na situaci nic měnit. Od opakovaně volaných městských policistů jsme se dozvídali, že na rušiče nočního klidu nemají dostatek pravomocí. A tak nyní budeme muset za klidný spánek orodovat u místního úřadu a doufat, že se taková akce nebude již opakovat. Darina Trojková Vyjádření MČ Dolní Chabry Akci - oslavu svatby - pořádal na soukromém pozemku provozovatel restaurace KAREL. Oznámil Úřadu MČ termín a rozsah akce. Úřednice MČ předala informaci příslušnému oddělení Městské policie Prahy 8. Podle právního rozboru Legislativního odboru MHM Prahy, nemá městská část v tomto případě žádnou další pravomoc. Nemůže tyto akce povolovat, stanovit časový rozsah, ani je preventivně zakazovat. Rovněž povolování ohňostrojů není v kompetenci MČ. Podmínky jsou stanoveny Vyhláškou č.42/1999 Sb.hl.m. Prahy. Pojem doba nočního klidu je specifi kován v 47 ods.3 zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění zákona č.494/2012 Sb. Porušení je přestupkem a lze jej postihnout pokutou do 5.000,- Kč. Průběh akce a okamžité řešení stížností je zcela v pravomoci Policie. Ke konkrétní situaci předám podnět k projednání Přestupkové komisi Úřadu MČ. Rád bych se vrátil k pravomocem městských částí. Statut obce má pouze hl. město Praha. Na jednotlivé městské části deleguje pouze některé pravomoci. Proto se Svaz městských částí snaží o změnu statutu hlavního města. Jenom tam je možnost posílit bezprostřední vliv jednotlivých MČ. Prozatím k tomu nebyla politická vůle. Starosta MČ Miroslav Malina Blahopřání Horní rybník Dne 5. července oslavila paní Jiřinka Šabachová 90. narozeniny. Hodně zdraví a životní pohody k tomuto krásnému životnímu jubileu přeje celá rodina. Milá maminko, babičko a prababičko, máme Tě moc rádi. Mnoho z vás asi zaregistrovalo, že rybník pod fotbalovým hřištěm, se letos počátkem léta změnil v odpornou louži, plnou rostlin a mrtvých ryb. Voda tohoto našeho nejmenšího rybníku neoplývá čistou vodou nikdy. Způsobuje to kanalizace takzvané dešťové vody, která je sem zaústěna. Tento rok ale překonalo znečištění i ty nejdivočejší představy. Rybník je ve správě hlavního města. Proto jsme žádali o realizaci opatření, která by tuto nádrž uvedla do únosné podoby. Přes příslib správce, se nic k nápravě neudálo. Přesto je rybník od začátku srpna úplně jiný. Vyčištění se ujala parta dobrovolníků z řad chaberáků. Nebudu je dnes jmenovat, protože nechci na nikoho z nich zapomenout. Jejich práci, která byla opravdu náročná a nepříjemná, velice obdivuji a všem jim děkuji. Zprávy z činnosti komisí Přijďte pobejt září září Jevanskými Bučinami Trasa 9 km po jihozápadním okraji národní přírodní rezervace Jevanské bučiny a romantickým údolím Zvánovického potoka k rybníku Propast. Trasa výletu povede lesními cestami. Občerstvení s sebou jinak je možné až na konci. sraz 8.35 hod Kobylisy zastávka aut. č září 15:30-17:30 h kavárnička Chaberský dvůr 18. září Sázavský klášter Prohlídka kláštera a procházka městem meandrem řeky Sázava. sraz 8.15 Kobylisy zastávka aut. č září 15:30-17:30 h kavárnička Chaberský dvůr Změna programu v závislosti na počasí vyhrazena. Informace: M. Knížková, tel.: kulturní a sociální komise Zrušení Svatojánských slavností Vzhledem k nepřízni počasí jsme byli nuceni zrušit Svatojánské slavnosti. Pokud v září nebude sněžit, pak Vás co nejsrdečněji zveme a rádi přivítáme na Krajanských slavnostech. Věříme, že si bohatý program i občerstvení užijete, vše se včas dozvíte. Chtěla bych přesto moc poděkovat všem těm, kteří se na Svatojánských slavnostech organizačně podíleli. Příště nám to jistě vyjde:-). Za SKK předsedkyně komise Dana Červenková

4 Výstava Září 2013 Výstava Cestou necestou Výstava obrazů a kreseb Milana Šantrůčka Vernisáž 6.9. pá 17 h Talk show 4.9. st h Klub POHODA Pohodové setkání pohodových lidí pro náctileté až léty zmoudřelé Vstup volný út 9:30 11:30 h Dvoreček dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním pá h Klub POHODA TÁBORÁK Pohodové setkání pohodových lidí pro náctileté až léty zmoudřelé Vstup volný út 9:30 11:30 h Dvoreček dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním čt 19:30 h Vražda sexem Představení divadla DIVOCH divadelní ochotníci chaberští Vstupné 120 Kč so 15 h Aniččino srdíčko Divadelní pohádka pro děti út 9:30 11:30 h Dvoreček dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním po 19 h Mládí nevyprchej Jitka Asterová a Hanka Čížková Talk show o životě, o láskách a o tom, jak si udržet mládí. Humorné vyprávění peprných historek ze soukromí hvězd Vstupné 150/120/100 Kč PŘIPRAVUJEME čt 19 h Slzy smíchu vystoupení Stanislava Zindulky so 15 h Pohádka o Princezně a Popletovi otevírací doba: Po-So: kontakt: , Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD Hrušovanské nám. 253/5, Dolní Chabry, Praha 8 Pro děti Slzy smíchu Stanislava Zindulky Něžný, poetický příběh o vzniku a síle opravdového přátelství a o tom, že zázraky se nedějí jen v pohádkách. Naši malí kamarádi, pojďte s námi objevovat kouzla přírody a opravdová přátelství, zazpívejte si s námi, zahrajte si na jednoduché hudební nástroje, pobavte se s naším příběhem a nechte se lidsky zahřát u srdíčka. Po představení na Vás čeká překvapení, ve formě Vašich vyplněných snů.

5 Chaberský dvůr 4-5 Ryba s ušima Dne 9. července 2013 byla v Chaberském dvoře slavnostně zahájena prodejní výstava umělecky hodnotných výtvarných děl pacientů a terapeutů z Psychiatrické nemocnice Bohnice. Vernisáže se zúčastnili jak sami autoři výrobků, tak i starosta Miroslav Malina. Pozvání přijal také ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice MUDr. Martin Hollý, který přítomným vysvětlil, proč právě Ryba s ušima je ten nejlepší název pro jejich výstavu. Při vernisáži jsme si všichni společně zazpívali, občerstvili se a mnoho z nás využilo možnosti zakoupit si originální předměty pro radost a potěšení. O celém dění informoval Pražský deník a televize Metropol. Klára Zuzáková Klub POHODA Chaberský dvůr otevřel nový klub POHODA, který pro Vás připravuje pestrý program v podobě promítání, přednášek, kurzů, výuky a zajímavých setkání. PPPPP - Přátelské příjemné prostředí pro pohodáře. Zdeněk Šír Výstava Ryba s ušima Léto v Chaberském dvoře Velice oblíbenou letní aktivitou se staly jednoduché úterní dílničky pro kluky a holčičky. Malí návštěvníci, ale i jejich doprovod (rodiče a prarodiče) si vyzkoušeli své dovednosti za použití nejrůznějších materiálů. Vyrobili jsme gelové svíčky, kouzlilo se s pedigem, tvořilo se ze sena a zavzpomínali jsme si pomocí akrylů na prázdninová dobrodružství do rámečku. Novinkou, avšak absolutně s největším ohlasem, se staly 2 táboření v knihovně. Společně strávený večer mezi regály plnými knih se odvíjel v duchu zábavného tvoření, letních her, táboráku s výbornými buřty, které si děti samy upekly a hry na kytaru. Trampské přenocování by se nemohlo obejít bez pomoci manželů Petrákových, Martina Šilera, Standy Nola a jejich rodin, Zdeňka Šíra, Kláry Zuzákové a Draka Knihulky, který všechny děti po celé táboření pečlivě střežil. Speciální poděkování patří všem rodičům, kteří připravili vynikající pochutiny a dobroty pro společnou večeři a snídani v knihovně. Také moc děkujeme za zapůjčení žíněnek od ZŠ Dolní Chabry, díky nim se přenocování v polních podmínkách knihovny proměnilo v naprosto komfortní záležitost. Parné léto v Chaberském dvoře jsme prožili aktivně, pohodově a v tvůrčí atmosféře. Všem zúčastněným patří veliký dík za krásné prázdniny. Klára Zuzáková Prázdninová knihovna Prázdninová knihovna letos po děti připravila druhá letní setkávání s knížkou. Pravidelná čtvrteční pohádková předčítání o Naschválníčcích autora Františka Nepila malé posluchače bavila a oni měli možnost zjistit, jak to na táboře chodí. Napínavé příběhy plné naschválů Škudibíka a Mezulána pak děti namalovaly či vymodelovaly. V knihovně si můžete prohlédnout ty nejlepší obrázky, které visí v dětské galerii.

6 6 Školy, sdružení Angličtina na letním příměstském táboře v MŠ Chaberáček na téma GHOSTS and MAGIC Jazyková škola Wattsenglish již tradičně pořádala v MŠ Chaberáček letní příměstský tábor. Letošní rok se tohoto tábora zúčastnilo 12 táborníků. Tématem tábor byli DUCHOVÉ GHOSTS and MAGIC, pořadatelé se inspirovali oblíbeným dětským fi lmem Ať žijí duchové. V dopoledních výukových blocích si děti procvičovaly angličtinu při stavění hradu Brtník, sportovních rytířských klání, výletech po stopách nadpřirozených bytostí, kouzlení, kreslení a hraní mnoha různých her. Odpoledního programu se jako vždy spolu s českými vedoucími účastnil rovněž rodilý mluvčí. Po prázdninách na shledanou! Dětské centrum Pod Smrkem otevírá po prázdninách Těšíme se na vás ve školičce a od poloviny září také v lekcích Hudební školy Yamaha! A od října se na vás čeká ještě keramika a balet :o), přihlášky do konce září,

7 Sport 7 Sezóna 2013/2014 SK Dolní Chabry pouští do bojů tato mužstva: mladší přípravku, starší přípravku, mladší žáky A, mladší žáky B, starší žáky, muži B a muži A. Věříme, že tato sezóna bude přinejmenším stejně úspěšná jako minulá, kde se podařil postup starším žákům do I.třídy, mladší žáci si s přehledem udrželi I.třídu a i ostatní týmy neměly problémy ve svých skupinách. 1. září proběhne na našem hřišti již pátý ročník Šmíca cupu (turnaj starších přípravek). Tento turnaj se stal tradiční součástí chaberské fotbalové sezóny. Nesmíme zapomenout na mužstvo internacionálů. Tento tým má nekonečnou sezónu, v létě se zúčastnil několika turnajů a zápasů i v těch největších parnech. Tak to klobouk dolů a hodně úspěchů! O prázdninách na koních Sportovní stáj Golem působící v Dolních Chabrech pořádala letos poprvé příměstský tábor pro děti. Ve dvou turnusech se vystřídalo celkem 12 dětí a všichni si to náramně užili. Děti se naučily základní práce ve stáji, čištění a péči o koně, po dopolední lekci a obědě je čekala vyjížďka po okolí, chvilka teorie a spousta her i kreslení. Snažíme se o zlepšování podmínek na našem hřišti a důkazem je vybudovaný zavlažovací systém, zde musím vyzdvihnout práci Míly Hofmana a Martina Knížka, kteří se této věci opravdu intenzivně věnovali. Dále se pokoušíme o vyřešení problému kabin a dalšího hřiště. Více na: Vlastimil Tomšů Slovo předsedy V době letní přestávky se nám podařilo vybudovat na našem hřišti závlahu, vodu čerpáme z vybudované studně, která ani v horkých a suchých letních dnech nepřestala dávat potřebné množství vody. Byla to nákladná záležitost, na kterou se nám podařilo získat dotaci a sponzorské dary. Z dlouhodobého hlediska je tato investice určitě návratná, protože nebudeme na závlahu hřiště používat vodu z řadu, ale z naší studně. Zajímavé změny proběhly u týmů mužů. Chci poděkovat, jménem klubu, Milanovi Balounovi za práci trenéra u našeho A týmu. Od nové sezóny převezme toto mužstvo Zdeněk Peclinovský. Velice atraktivně se rýsuje B tým, kde budou nastupovat hráči: Vízek, Hašek, Klouček a další dlouhodobí hráči áčka, to však neznamená, že je neuvidíme i v prvním týmu. Závěrem přeji všem týmům SK Dolní Chabry hodně štěstí a úspěchů v novém ročníku. Vladimír Šmicer Tenisové kempy Ve spolupráci s chaberským sportovním klubem 2.P.S.K. probíhaly v červenci i srpnu na tenisových kurtech SK METEOR v Praze 8-Libni opět oblíbené letní tenisové kempy pro děti. Pod vedením zkušených trenérů probíhala výuka tenisových, ale i jiných pohybových dovedností. Každý kemp byl zakončen turnajem všech účastníků o ceny a podvečerním opékáním buřtů. Zápis na sezónu 2013/2014 Zápis do tenisové školy Sokol se koná ve čtvrtek od 17:00 v Sokolovně na adrese Měděnecká 17, Praha 8. Tréninkovými dny budou pondělí středa pátek, zahajujeme Na všechny se těší Renáta Jiránková & Martin Langer tel (Ing. Renáta Jiránková)

8 8 Sport, inzerce Sportovní kvíz Vstupné na kulturní akce Chaberského dvora Od září 2013 budou v programu Chaberského dvora u některých kulturních akcí uvedeny tři ceny. Př. Vstupné 150/120/100 Kč 150 Kč standardní vstupné 120 Kč zlevněné vstupné senioři a studenti 100 Kč skupinová sleva pro 10 účastníků a více a také cena pro členy klubu POHODA Dolní Chabry mají nejen fotbalová mužstva (a jejich fotografi e ) z minulosti. Poznáte je? Napište nám jména fotbalistů, které jste poznali. Správná odpověď na minulý kvíz: Žáci z roku 1960 Vzadu zleva: Josef Vejvoda, Ladislav Čihák, Antonín Tichý, Karel Minár, Václav Fiala a Josef Malina Vpředu zleva: František Adam, Ivan Běťák, Josef Řepa, Jan Malina a Radek Knížek Pro čerpání slevy Vás prosíme o doklad, že tuto slevu můžeme poskytnout (studentská průkazka, kartička či odznak člena klubu POHODA aj.) Samozřejmě také platí, že se slevy nesčítají. Těšíme se na Vás. Od máte možnost v Kulturním centu také využít novou službu pro Vás kopírování. Sazebník kopírování je k dispozici v KC CHD. V knihovně a prostorách Kulturního centra jsou pro Vás nově k dispozici pro posezení a odpočinek stolní společenské hry (šachy, hry orientu aj.). CAMP BAR posezení v zahradě vstup z Obslužné ulice nebo ulice Na Šubě Otevřeno denně od 15 do 23 hodin inzerce točené pivo kvalitní káva domácí moučníky denní nabídka polévek teplých i studených jídel široký sortiment nápojů Trampolína pro děti i rodiče a...mnoho dalšího! Domácí zvířata vítána. Česko-anglická mateřská škola Zápis již nyní! Otevíráme 1. září 2013 v nově zrekonstruovaných prostorách. Prozatímní nástup do pobočky v Úvalech možný ihned. celodenní česko-anglický program prázdninový příměstský tábor Tel.: SOFIA SCHOOL Podhajská pole 771, Praha 8 - Bohnice CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává a schvaluje Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, Praha 8, tel.: , www. dchabry.cz. Redakční rada: Hana Francová, Klára Zuzáková, Vlastimil Tomšů, Milan Zahradník. Grafika: Hana Francová. Tisk: Clio. Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku. Příjem příspěvků: příjem inzerce: Příští uzávěrka: (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané em).

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Mateřská školka Bořislav V současné době probíhají intenzivní přípravy pro stavbu mateřské školky v Bořislavi. Nová mateřská školka bude umístěna na parcele č. 41/1 v k.ú. Bořislav parcela pod točnou autobusu.

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry

Městská část Praha-Dolní Chabry dne 29. března 20 IO č.487/10/rmč Žádost o řešení majetkoprávních vztahů - odsvěření vlastnického podílu Středního rybníka Rada MČ Praha - Dolní nesouhlasí s odsvěřením vlastnického podílu 1/13 pozemku

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Přítomni, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Omluven 0 Neomluven 0 RM/711/39/12 +5/ -0/ Z0 Schválení výroby vrátek na Farské

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Popis projektu Projekt Češi ve světě oslavy Dne české státnosti 2012 proběhne na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Název akce: Pod jednou střechou

Název akce: Pod jednou střechou Program rozvoje venkova JMK, DT1-Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Dřívější využití budovy: Název akce: Pod jednou střechou Budova kinorestaurantu, ul.pekařská, Šakvice,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Slovo starostky obce

Slovo starostky obce Září 2013 ČÍSLO 9 Slovo starostky obce Vážení spoluobčané, v pondělí dne 2. září 2013 jsme společně s paní ředitelkou, pedagogy a žáky zahájili nový školní rok 2013/2014. Do lavic v první třídě usedlo

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, sídlo : Libníkovice 3, 503 46 Třebechovice p. O., kancelář : Velké náměstí 147, Hradec Králové 500 03, IČ : 02827727, e - mail : office @ mecnerova.cz, telefon : + 420 775 289 984

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více