ZPRAVODAJ. Chaberský. LÉTO V CHABERSKÉM DVOŘE. Talk show Mládí nevyprchej str. 4. Dny evropského dědictví str. 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Chaberský. www.dchabry.cz LÉTO V CHABERSKÉM DVOŘE. Talk show Mládí nevyprchej str. 4. Dny evropského dědictví str. 6"

Transkript

1 Krajané v Dolních Chabrech str. 2 Talk show Mládí nevyprchej str. 4 Dny evropského dědictví str. 6 Fotbalová sezóna 2013/2014 str. 7 Chaberský ZPRAVODAJ září LÉTO V CHABERSKÉM DVOŘE dílničky přednášky, internet setkávání s knížkou táboření v knihovně posezení s kytarou

2 2 Zprávy z úřadu Úvodní slovo Miroslav Malina, starosta MČ POZVÁNKA KRAJANÉ V DOLNÍCH CHABRECH 2013 Tradiční vystoupení krajanů s netradičním divadelním představením hudebního divadla z francouzské PROVANCE. MČ DOLNÍ CHABRY pořádá ve spolupráci s Občanským sdružením SEDM PAPRSKŮ a chaberským divadelním spolkem DIVOCH krajanský den v Dolní Chabrech. Zahájení dne v 16 hodin na Hrušovanském náměstí. Novinkou je divadelní představení ochotníků krajanů z města MOUTFORT ARGENS. Premiéra v sále Chaberského dvora začíná ve hodin. Reklamace č. 114/2013, Dolní Chabry, MČ Dolní Chabry, rekonstrukce v Ládevské ulici Vážený pane starosto, odpovídáme na Vaši žádost týkající se slevy na vodném a stočném v lokalitě postižené rekonstrukcí vodovodních řadů v Dolních Chabrech a s tím souvisejících výluk v dodávce vody a dočasně zhoršené kvality dodávané pitné vody. Z důvodu komplikací s dodávkou vody během rekonstrukcí vodovodních řadů bude poskytnuta korekce ve výši 14 denní průměrné spotřeby u těchto odběratelů, tj. u odběratelů přímo dotčených rekonstrukcemi řadů: ul. Ládevská č. 506/29a, 542/29, 471/31, 469/33, 1108/35, 508/39, 491/41, parcela č (OM ), 825/30, 814/36, 815/38 481/43, 155/45, 171/47, 221/52, 173/50, 165/48, 731/46, 197/44, 178/42, 27/40, parcela č. 1232/1 (OM ), 669/10, 689/8, 690/6, 591/4, 590/2, 667/1, 510/3, 405/5, 460/7, 228/9; ul. Ústecká č. 194/22, 211/20, 217/18, 223/16, 1035/14, 210/10, 209/8, 204/6, 215/4, 180/38, 789/36a, 160/40, 177/42, 169/44, 147/46, 164/48, 1112/24, 192/26, 19/28, 738/30, 407/32, parcela č. 1167; ul. Liboňovská: 1020/1; ul. Libědická č. 182/1; ul. Pod Křížem č. 441/11, 436/9, 505/12, 196/8; ul. Žďárská č. 736/31; ul. Protilehlá č. 531/4, 203/3. Po ukončené rekonstrukci proběhly mimořádné odečty na vodoměrech u výše zmíněných odběratelů. Korekce bude započtena při řádné fakturaci každého odběratele. Vážený pane starosto, ještě jednou se velice omlouváme za vzniklé komplikace spojené s krátkodobými přerušeními dodávek pitné vody ve Vaší lokalitě. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Vybíráme ze zasedání Rady MČ dne 15. července 2013 V Dolních Chabrech uvidíme premiéru muzikálu Nikdy nezapomeň Rada schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací MŠ Chaberáček, MŠ Bílenecké náměstí a ZŠ Spořická za rok zavedení nové služby pro veřejnost kopírování, které bude prováděno pracovníky KC CHD dle schváleného sazebníku od Rada projednala žádost o vyjádření k zahájení územního řízení ve věci BD Dolní Chabry v ulici Do Rybníčků. Trvá na svém stanovisku formulovaném v usnesení č. 117/11 ze dne , kdy konstatovala, že objekt nezapadá do okolní zástavby a dopravní obslužnost se jeví jako nedostatečná. Rada požaduje snížení objektu o 1 nadzemní podlaží, aby došlo k optické redukci stavební hmoty. Rada vzala na vědomí žádost o přepis pozemků parc. č. 1406/6 a 1398/6, které jsou dotčeny stavbou parkovacích stání a rekonstrukcí stávající vodovodní přípojky v souvislostí s akcí Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dolní Chabry. Rada souhlasila s udělením příspěvku na činnost TJ ZŠ Dolní Chabry ve výši , Kč. Podmínkou poskytnutí příspěvku je předložení vyúčtování fi nančního daru za rok 2012 a že příspěvek na rok 2013 bude vyúčtován do konce měsíce února následujícího roku. s podáním žádosti na OMI (odbor městského investora) o fi nancování opravy havarijního stavu místní komunikace pokračování ulice Pod Zámečkem. Rada nesouhlasila se změnou územního rozhodnutí ve věci stavebního řízení Polyfunkčního objektu v ulici Ústecká z důvodu nesouhlasu s napojením vjezdu areálu do ulice Kobyliská. Vzhledem ke komplikovaným dopravním podmínkách, které se po realizaci komplexu Beranov ještě zdvojnásobí, nelze akceptovat další nárůst dopravy v této části napojení Kobyliské na Ústeckou. s žádostí OS Floriánek o prominutí nájmu v objektu bývalého KD v Ulčově ulici v měsících červenec a srpen 2013 z důvodu nevyrovnaných pohledávek za energie vůči MČ. Letošní, již 8. ročník Mezinárodního krajanského festivalu, bude zahájen přehlídkou několika krajanských souborů v Praze Dolních Chabrech dne v 16 hodin. Na otevřeném pódiu před Chabreským dvorem budeme moci sledovat umění našich krajanů z Chorvatska (soubory ze Záhřebu a z Bijelovaru), z Ukrajinského Lvova a z Krymu. Další dny budou soubory představovat své umění pro diváky Prahy 8 a Prahy 1. Na Hradčanském náměstí bude v neděli, v 10 hodin, tradiční krojovaný průvod a v Toskánském paláci bude festival zakončen. Novinkou letošního ročníku je divadelní představení krajanského spolku z francouzské Provence, které představí Hudební divadlo z města Montfort- Argens v Chaberském dvoře jako premiéru ve 20 hodin. Jde o muzikál, jehož autorem je Jaromír Knittl a Ghislaine Grillon, hudbu složil Yan Tirsen a délka představení je 90 minut. Protože půjde o premiéru, představení se zúčastní také starostka města Montfort- Argents a členové francouzského vyslanectví v Praze. Vstupenky jsou k dispozici v Chaberském dvoře. Divadelní spolek vystoupí s touto inscenací v České republice celkem třikrát, po Chaberské premiéře se představí ještě v Terezíně a v Malostranské besedě. Krajané, kteří jsou členové tohoto souboru, jsou částečně ochotníci, jejich režisér, pan Jaromír Knittl je však profesionálem a přednáší režii na Vysoké škole divadelní a fi lmové ve Francii. Tak jako všechny ročníky krajanského festivalu, i tento organizuje Občanské sdružení Sedm paprsků pod záštitou ministerstva zahraničí ČR, Stálé komise Senátu Parlamentu ČR pro krajany žijící v zahraničí a jejího předsedy, PhDr. Tomáše Grulicha a senátora, pana Karla Schwarzenberga. PhDr. Věra Doušová

3 Zprávy z úřadu, dopisy 3 Přistavení velkoobjemových kontejnerů II. pololetí 2013 ZÁŘÍ Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude probíhat v neděli, ve zkráceném režimu 09:00-13:00 hod. pod záštitou MHMP s řízenou obsluhou na těchto stanovištích : Stanoviště pro svoz Bílenecké náměstí 2. V Kratinách slepé zakončení 3. Pod Křížem slepé zakončení 4. U Větrolamu slepá odbočka k Ďáblickému háji Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky. DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU URČENY PRO BIOODPAD!!!, který probíhá ve zvláštních termínech. Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. Ani povolená akce nesmí rušit noční klid V noci z 27. na se leckterý chaberák (hlavně Ti bydlící v blízkosti restaurace Karel) nestačil divit. Svatební večírek ve stanu na zahrádce zmíněné restaurace neskončil úderem 22 h, jak by se od venkovní oslavy dalo čekat, ale postupně nabíral na intenzitě. Jak postupně okolním obyvatelům docházela trpělivost, obraceli se nejdříve přímo na personál restaurace, který s argumentem, že akci mají schválenou do 5 h do rána nehodlal na situaci nic měnit. Od opakovaně volaných městských policistů jsme se dozvídali, že na rušiče nočního klidu nemají dostatek pravomocí. A tak nyní budeme muset za klidný spánek orodovat u místního úřadu a doufat, že se taková akce nebude již opakovat. Darina Trojková Vyjádření MČ Dolní Chabry Akci - oslavu svatby - pořádal na soukromém pozemku provozovatel restaurace KAREL. Oznámil Úřadu MČ termín a rozsah akce. Úřednice MČ předala informaci příslušnému oddělení Městské policie Prahy 8. Podle právního rozboru Legislativního odboru MHM Prahy, nemá městská část v tomto případě žádnou další pravomoc. Nemůže tyto akce povolovat, stanovit časový rozsah, ani je preventivně zakazovat. Rovněž povolování ohňostrojů není v kompetenci MČ. Podmínky jsou stanoveny Vyhláškou č.42/1999 Sb.hl.m. Prahy. Pojem doba nočního klidu je specifi kován v 47 ods.3 zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění zákona č.494/2012 Sb. Porušení je přestupkem a lze jej postihnout pokutou do 5.000,- Kč. Průběh akce a okamžité řešení stížností je zcela v pravomoci Policie. Ke konkrétní situaci předám podnět k projednání Přestupkové komisi Úřadu MČ. Rád bych se vrátil k pravomocem městských částí. Statut obce má pouze hl. město Praha. Na jednotlivé městské části deleguje pouze některé pravomoci. Proto se Svaz městských částí snaží o změnu statutu hlavního města. Jenom tam je možnost posílit bezprostřední vliv jednotlivých MČ. Prozatím k tomu nebyla politická vůle. Starosta MČ Miroslav Malina Blahopřání Horní rybník Dne 5. července oslavila paní Jiřinka Šabachová 90. narozeniny. Hodně zdraví a životní pohody k tomuto krásnému životnímu jubileu přeje celá rodina. Milá maminko, babičko a prababičko, máme Tě moc rádi. Mnoho z vás asi zaregistrovalo, že rybník pod fotbalovým hřištěm, se letos počátkem léta změnil v odpornou louži, plnou rostlin a mrtvých ryb. Voda tohoto našeho nejmenšího rybníku neoplývá čistou vodou nikdy. Způsobuje to kanalizace takzvané dešťové vody, která je sem zaústěna. Tento rok ale překonalo znečištění i ty nejdivočejší představy. Rybník je ve správě hlavního města. Proto jsme žádali o realizaci opatření, která by tuto nádrž uvedla do únosné podoby. Přes příslib správce, se nic k nápravě neudálo. Přesto je rybník od začátku srpna úplně jiný. Vyčištění se ujala parta dobrovolníků z řad chaberáků. Nebudu je dnes jmenovat, protože nechci na nikoho z nich zapomenout. Jejich práci, která byla opravdu náročná a nepříjemná, velice obdivuji a všem jim děkuji. Zprávy z činnosti komisí Přijďte pobejt září září Jevanskými Bučinami Trasa 9 km po jihozápadním okraji národní přírodní rezervace Jevanské bučiny a romantickým údolím Zvánovického potoka k rybníku Propast. Trasa výletu povede lesními cestami. Občerstvení s sebou jinak je možné až na konci. sraz 8.35 hod Kobylisy zastávka aut. č září 15:30-17:30 h kavárnička Chaberský dvůr 18. září Sázavský klášter Prohlídka kláštera a procházka městem meandrem řeky Sázava. sraz 8.15 Kobylisy zastávka aut. č září 15:30-17:30 h kavárnička Chaberský dvůr Změna programu v závislosti na počasí vyhrazena. Informace: M. Knížková, tel.: kulturní a sociální komise Zrušení Svatojánských slavností Vzhledem k nepřízni počasí jsme byli nuceni zrušit Svatojánské slavnosti. Pokud v září nebude sněžit, pak Vás co nejsrdečněji zveme a rádi přivítáme na Krajanských slavnostech. Věříme, že si bohatý program i občerstvení užijete, vše se včas dozvíte. Chtěla bych přesto moc poděkovat všem těm, kteří se na Svatojánských slavnostech organizačně podíleli. Příště nám to jistě vyjde:-). Za SKK předsedkyně komise Dana Červenková

4 Výstava Září 2013 Výstava Cestou necestou Výstava obrazů a kreseb Milana Šantrůčka Vernisáž 6.9. pá 17 h Talk show 4.9. st h Klub POHODA Pohodové setkání pohodových lidí pro náctileté až léty zmoudřelé Vstup volný út 9:30 11:30 h Dvoreček dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním pá h Klub POHODA TÁBORÁK Pohodové setkání pohodových lidí pro náctileté až léty zmoudřelé Vstup volný út 9:30 11:30 h Dvoreček dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním čt 19:30 h Vražda sexem Představení divadla DIVOCH divadelní ochotníci chaberští Vstupné 120 Kč so 15 h Aniččino srdíčko Divadelní pohádka pro děti út 9:30 11:30 h Dvoreček dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním po 19 h Mládí nevyprchej Jitka Asterová a Hanka Čížková Talk show o životě, o láskách a o tom, jak si udržet mládí. Humorné vyprávění peprných historek ze soukromí hvězd Vstupné 150/120/100 Kč PŘIPRAVUJEME čt 19 h Slzy smíchu vystoupení Stanislava Zindulky so 15 h Pohádka o Princezně a Popletovi otevírací doba: Po-So: kontakt: , Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD Hrušovanské nám. 253/5, Dolní Chabry, Praha 8 Pro děti Slzy smíchu Stanislava Zindulky Něžný, poetický příběh o vzniku a síle opravdového přátelství a o tom, že zázraky se nedějí jen v pohádkách. Naši malí kamarádi, pojďte s námi objevovat kouzla přírody a opravdová přátelství, zazpívejte si s námi, zahrajte si na jednoduché hudební nástroje, pobavte se s naším příběhem a nechte se lidsky zahřát u srdíčka. Po představení na Vás čeká překvapení, ve formě Vašich vyplněných snů.

5 Chaberský dvůr 4-5 Ryba s ušima Dne 9. července 2013 byla v Chaberském dvoře slavnostně zahájena prodejní výstava umělecky hodnotných výtvarných děl pacientů a terapeutů z Psychiatrické nemocnice Bohnice. Vernisáže se zúčastnili jak sami autoři výrobků, tak i starosta Miroslav Malina. Pozvání přijal také ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice MUDr. Martin Hollý, který přítomným vysvětlil, proč právě Ryba s ušima je ten nejlepší název pro jejich výstavu. Při vernisáži jsme si všichni společně zazpívali, občerstvili se a mnoho z nás využilo možnosti zakoupit si originální předměty pro radost a potěšení. O celém dění informoval Pražský deník a televize Metropol. Klára Zuzáková Klub POHODA Chaberský dvůr otevřel nový klub POHODA, který pro Vás připravuje pestrý program v podobě promítání, přednášek, kurzů, výuky a zajímavých setkání. PPPPP - Přátelské příjemné prostředí pro pohodáře. Zdeněk Šír Výstava Ryba s ušima Léto v Chaberském dvoře Velice oblíbenou letní aktivitou se staly jednoduché úterní dílničky pro kluky a holčičky. Malí návštěvníci, ale i jejich doprovod (rodiče a prarodiče) si vyzkoušeli své dovednosti za použití nejrůznějších materiálů. Vyrobili jsme gelové svíčky, kouzlilo se s pedigem, tvořilo se ze sena a zavzpomínali jsme si pomocí akrylů na prázdninová dobrodružství do rámečku. Novinkou, avšak absolutně s největším ohlasem, se staly 2 táboření v knihovně. Společně strávený večer mezi regály plnými knih se odvíjel v duchu zábavného tvoření, letních her, táboráku s výbornými buřty, které si děti samy upekly a hry na kytaru. Trampské přenocování by se nemohlo obejít bez pomoci manželů Petrákových, Martina Šilera, Standy Nola a jejich rodin, Zdeňka Šíra, Kláry Zuzákové a Draka Knihulky, který všechny děti po celé táboření pečlivě střežil. Speciální poděkování patří všem rodičům, kteří připravili vynikající pochutiny a dobroty pro společnou večeři a snídani v knihovně. Také moc děkujeme za zapůjčení žíněnek od ZŠ Dolní Chabry, díky nim se přenocování v polních podmínkách knihovny proměnilo v naprosto komfortní záležitost. Parné léto v Chaberském dvoře jsme prožili aktivně, pohodově a v tvůrčí atmosféře. Všem zúčastněným patří veliký dík za krásné prázdniny. Klára Zuzáková Prázdninová knihovna Prázdninová knihovna letos po děti připravila druhá letní setkávání s knížkou. Pravidelná čtvrteční pohádková předčítání o Naschválníčcích autora Františka Nepila malé posluchače bavila a oni měli možnost zjistit, jak to na táboře chodí. Napínavé příběhy plné naschválů Škudibíka a Mezulána pak děti namalovaly či vymodelovaly. V knihovně si můžete prohlédnout ty nejlepší obrázky, které visí v dětské galerii.

6 6 Školy, sdružení Angličtina na letním příměstském táboře v MŠ Chaberáček na téma GHOSTS and MAGIC Jazyková škola Wattsenglish již tradičně pořádala v MŠ Chaberáček letní příměstský tábor. Letošní rok se tohoto tábora zúčastnilo 12 táborníků. Tématem tábor byli DUCHOVÉ GHOSTS and MAGIC, pořadatelé se inspirovali oblíbeným dětským fi lmem Ať žijí duchové. V dopoledních výukových blocích si děti procvičovaly angličtinu při stavění hradu Brtník, sportovních rytířských klání, výletech po stopách nadpřirozených bytostí, kouzlení, kreslení a hraní mnoha různých her. Odpoledního programu se jako vždy spolu s českými vedoucími účastnil rovněž rodilý mluvčí. Po prázdninách na shledanou! Dětské centrum Pod Smrkem otevírá po prázdninách Těšíme se na vás ve školičce a od poloviny září také v lekcích Hudební školy Yamaha! A od října se na vás čeká ještě keramika a balet :o), přihlášky do konce září,

7 Sport 7 Sezóna 2013/2014 SK Dolní Chabry pouští do bojů tato mužstva: mladší přípravku, starší přípravku, mladší žáky A, mladší žáky B, starší žáky, muži B a muži A. Věříme, že tato sezóna bude přinejmenším stejně úspěšná jako minulá, kde se podařil postup starším žákům do I.třídy, mladší žáci si s přehledem udrželi I.třídu a i ostatní týmy neměly problémy ve svých skupinách. 1. září proběhne na našem hřišti již pátý ročník Šmíca cupu (turnaj starších přípravek). Tento turnaj se stal tradiční součástí chaberské fotbalové sezóny. Nesmíme zapomenout na mužstvo internacionálů. Tento tým má nekonečnou sezónu, v létě se zúčastnil několika turnajů a zápasů i v těch největších parnech. Tak to klobouk dolů a hodně úspěchů! O prázdninách na koních Sportovní stáj Golem působící v Dolních Chabrech pořádala letos poprvé příměstský tábor pro děti. Ve dvou turnusech se vystřídalo celkem 12 dětí a všichni si to náramně užili. Děti se naučily základní práce ve stáji, čištění a péči o koně, po dopolední lekci a obědě je čekala vyjížďka po okolí, chvilka teorie a spousta her i kreslení. Snažíme se o zlepšování podmínek na našem hřišti a důkazem je vybudovaný zavlažovací systém, zde musím vyzdvihnout práci Míly Hofmana a Martina Knížka, kteří se této věci opravdu intenzivně věnovali. Dále se pokoušíme o vyřešení problému kabin a dalšího hřiště. Více na: Vlastimil Tomšů Slovo předsedy V době letní přestávky se nám podařilo vybudovat na našem hřišti závlahu, vodu čerpáme z vybudované studně, která ani v horkých a suchých letních dnech nepřestala dávat potřebné množství vody. Byla to nákladná záležitost, na kterou se nám podařilo získat dotaci a sponzorské dary. Z dlouhodobého hlediska je tato investice určitě návratná, protože nebudeme na závlahu hřiště používat vodu z řadu, ale z naší studně. Zajímavé změny proběhly u týmů mužů. Chci poděkovat, jménem klubu, Milanovi Balounovi za práci trenéra u našeho A týmu. Od nové sezóny převezme toto mužstvo Zdeněk Peclinovský. Velice atraktivně se rýsuje B tým, kde budou nastupovat hráči: Vízek, Hašek, Klouček a další dlouhodobí hráči áčka, to však neznamená, že je neuvidíme i v prvním týmu. Závěrem přeji všem týmům SK Dolní Chabry hodně štěstí a úspěchů v novém ročníku. Vladimír Šmicer Tenisové kempy Ve spolupráci s chaberským sportovním klubem 2.P.S.K. probíhaly v červenci i srpnu na tenisových kurtech SK METEOR v Praze 8-Libni opět oblíbené letní tenisové kempy pro děti. Pod vedením zkušených trenérů probíhala výuka tenisových, ale i jiných pohybových dovedností. Každý kemp byl zakončen turnajem všech účastníků o ceny a podvečerním opékáním buřtů. Zápis na sezónu 2013/2014 Zápis do tenisové školy Sokol se koná ve čtvrtek od 17:00 v Sokolovně na adrese Měděnecká 17, Praha 8. Tréninkovými dny budou pondělí středa pátek, zahajujeme Na všechny se těší Renáta Jiránková & Martin Langer tel (Ing. Renáta Jiránková)

8 8 Sport, inzerce Sportovní kvíz Vstupné na kulturní akce Chaberského dvora Od září 2013 budou v programu Chaberského dvora u některých kulturních akcí uvedeny tři ceny. Př. Vstupné 150/120/100 Kč 150 Kč standardní vstupné 120 Kč zlevněné vstupné senioři a studenti 100 Kč skupinová sleva pro 10 účastníků a více a také cena pro členy klubu POHODA Dolní Chabry mají nejen fotbalová mužstva (a jejich fotografi e ) z minulosti. Poznáte je? Napište nám jména fotbalistů, které jste poznali. Správná odpověď na minulý kvíz: Žáci z roku 1960 Vzadu zleva: Josef Vejvoda, Ladislav Čihák, Antonín Tichý, Karel Minár, Václav Fiala a Josef Malina Vpředu zleva: František Adam, Ivan Běťák, Josef Řepa, Jan Malina a Radek Knížek Pro čerpání slevy Vás prosíme o doklad, že tuto slevu můžeme poskytnout (studentská průkazka, kartička či odznak člena klubu POHODA aj.) Samozřejmě také platí, že se slevy nesčítají. Těšíme se na Vás. Od máte možnost v Kulturním centu také využít novou službu pro Vás kopírování. Sazebník kopírování je k dispozici v KC CHD. V knihovně a prostorách Kulturního centra jsou pro Vás nově k dispozici pro posezení a odpočinek stolní společenské hry (šachy, hry orientu aj.). CAMP BAR posezení v zahradě vstup z Obslužné ulice nebo ulice Na Šubě Otevřeno denně od 15 do 23 hodin inzerce točené pivo kvalitní káva domácí moučníky denní nabídka polévek teplých i studených jídel široký sortiment nápojů Trampolína pro děti i rodiče a...mnoho dalšího! Domácí zvířata vítána. Česko-anglická mateřská škola Zápis již nyní! Otevíráme 1. září 2013 v nově zrekonstruovaných prostorách. Prozatímní nástup do pobočky v Úvalech možný ihned. celodenní česko-anglický program prázdninový příměstský tábor Tel.: SOFIA SCHOOL Podhajská pole 771, Praha 8 - Bohnice CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává a schvaluje Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, Praha 8, tel.: , www. dchabry.cz. Redakční rada: Hana Francová, Klára Zuzáková, Vlastimil Tomšů, Milan Zahradník. Grafika: Hana Francová. Tisk: Clio. Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku. Příjem příspěvků: příjem inzerce: Příští uzávěrka: (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané em).

ZPRAVODAJ. Chaberský. září 2014. www.dchabry.cz. periodický tisk územního samosprávného celku. Chabry jdou do soutěží s novým týmem str.

ZPRAVODAJ. Chaberský. září 2014. www.dchabry.cz. periodický tisk územního samosprávného celku. Chabry jdou do soutěží s novým týmem str. Životní prostředí, veřejná zeleň a dětská hřiště str. 2 Zvonička na náměstí opět v plné kráse str. 3 ýstava Barvy světa str. 4 Chabry jdou do soutěží s novým týmem str. 7 září 2014 Chaberský ZPRAOAJ periodický

Více

ŠMÍCA CUP V. 2 4 6 7 2013 AJ OD V

ŠMÍCA CUP V. 2 4 6 7 2013 AJ OD V Volby do poslanecké směmovny str. 2 Slzy smíchu Stanislava Zindulky str. 4 Organizace školního roku str. 6 ŠMÍCA CUP V. ročník str. 7 Chaberský ZPRAVODAJ říjen 2013 www.dchabry.cz Dny evropského dědictví

Více

ZPRAVODAJ. Chaberský. 9. ročník Krajanských slavností 10.-13. září 2015. Chaberský dvůr. září 2015. 11.9. 17 h. www.dchabry.cz

ZPRAVODAJ. Chaberský. 9. ročník Krajanských slavností 10.-13. září 2015. Chaberský dvůr. září 2015. 11.9. 17 h. www.dchabry.cz Co, kdy, kde a proč str. 2 Odpadové hospodářství harmonogramy str. 3 Občanské aktivity str. 9 Sportovní úspěchy str. 10 září 2015 9. ročník Krajanských slavností 10.-13. září 2015 Chaberský ZPRAVODAJ periodický

Více

ZPRAVODAJ. Chaberský. Vyvrcholením Svatojánských slavností se stalo vystoupení vzácného hosta, sopranistky Markéty Mátlové. červenec srpen 2015

ZPRAVODAJ. Chaberský. Vyvrcholením Svatojánských slavností se stalo vystoupení vzácného hosta, sopranistky Markéty Mátlové. červenec srpen 2015 Co, kdy, kde a proč str. 2 Nadání neomezené věkem str. 4 Ohlédnutí za Svatojánskými slavnostmi str. 6 Skvělý úspěch žákyň ZŠ str. 7 červenec srpen 2015 Chaberský ZPRAVODAJ periodický tisk územního samosprávného

Více

ZPRAVODAJ. Chaberský. Láďa Vízek oslavil šedesát. únor 2015. www.dchabry.cz. více str. 7. periodický tisk územního samosprávného celku

ZPRAVODAJ. Chaberský. Láďa Vízek oslavil šedesát. únor 2015. www.dchabry.cz. více str. 7. periodický tisk územního samosprávného celku Informace o nakládání s bioodpady a kovy str. 3 Výstava Kreativní ateliér str. 4 Collegium Dolce Beatle str. 5 Chaberský masopust str. 7 únor 2015 Chaberský ZPRAVODAJ periodický tisk územního samosprávného

Více

ZPRAVODAJkvěten 2012

ZPRAVODAJkvěten 2012 Malé radnice nejsou luxus str. 2 Nové odpadkové koše str. 3 Koncert Javory str. 5 Zahájení jarní sezóny chaberských týmů str. 7 Tolik očekávané jaro... Potěšme se z jeho atmosféry více str. 3 Chaberský

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Kolektiv učitelek MŠ Sluníčko. foto L. Černá

Kolektiv učitelek MŠ Sluníčko. foto L. Černá ÚJEZDSKÝ noviny MČ Praha 21 zdarma září 2013 Nabídka volnočasových aktivit str. 6-8 ÚZ pokračuje v elektronické verzi na www.praha21.cz ZPRAVODAJ Vážení spoluobčané, léto vyplněné dovolenými a školními

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Fotosoutěž strana 3 6 Informace z radnice strana 8 Ze života naší čtvrti strana

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Květen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz TÉMA MĚSÍCE Letňanské stavební projekty str. 4-5 SPORT Luděk Zelenka - z trávníku na led str. 15 ROZPOČET Nejvíce

Více

Zbraslavské noviny 9/2012

Zbraslavské noviny 9/2012 Zbraslavské noviny 9/2012 Zbraslav - Jíloviště, 8. 9. Zbraslavská osma, 22. 9. Vejvodova Zbraslav, 28. - 30. 9. cena 5 Kč Zbraslavské noviny 9/2012 Služebna MP Nová služebna městské policie již funguje.

Více

Svatba. Jak to vidí deváťáci... Měsíčník Městské části Praha 8 prosinec /2014. www.praha8.cz. více na str. 25. Prodej domů do rukou nájemníků končí

Svatba. Jak to vidí deváťáci... Měsíčník Městské části Praha 8 prosinec /2014. www.praha8.cz. více na str. 25. Prodej domů do rukou nájemníků končí www.praha8.cz ZDARMA Měsíčník Městské části Praha 8 prosinec /2014 Zpravodajství Prodej domů do rukou nájemníků končí str. 4 Školství Termíny zápisů do základních škol str. 24 Sport Na Šutce startují plavecké

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení 16 Ročník 07 Číslo Srpen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA TÉMA VYDÁNÍ Senioři a sportovci pod jednou střechou 1 AKTUALITY Pozvánka na otevření nové mateřinky INFORMACE SPORT Veselé rozloučení

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

L I S T Y. listopad. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

L I S T Y. listopad. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC L I S T Y 11 2009 listopad MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Oslava pátých narozenin Domu dětí a mládeže na Černém Mostě se opravdu vydařila, což dokumentuje i fotoreportáž na

Více

01/2010 06 /2011. užíváme si prázdniny na sedmičce. Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7. Časopis o životě na Sedmičce

01/2010 06 /2011. užíváme si prázdniny na sedmičce. Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7. Časopis o životě na Sedmičce 01/2010 06 /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 užíváme si prázdniny na sedmičce Bezpečné prázdniny Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7 inzerce Platíte jen výši splátek

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

Vinořský zpravodaj. Ze života Vinoře. Slovo starosty. Místní úřad informuje. Vincent a Bublina

Vinořský zpravodaj. Ze života Vinoře. Slovo starosty. Místní úřad informuje. Vincent a Bublina Vinořský zpravodaj Informační čtvrtletník Městské části Praha-Vinoř ZDARMA č. 108 / podzim 2011 UVNITŘ NAJDETE: Slovo starosty Místní úřad informuje Ze života Vinoře Vincent a Bublina lovo tarosty Slovo

Více

Ďáblický. Ďáblické čarodějnice na straně 3. květen 2012. Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Nejasnosti kolem pozemků Ďáblické rezidence...

Ďáblický. Ďáblické čarodějnice na straně 3. květen 2012. Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Nejasnosti kolem pozemků Ďáblické rezidence... Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e květen 2012 Ďáblické čarodějnice na straně 3 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Nejasnosti kolem pozemků Ďáblické rezidence...4

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

Ďáblický. září 2011. měsíčník Městské části Praha Ďáblice

Ďáblický. září 2011. měsíčník Městské části Praha Ďáblice Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice září 2011 Obsah... Zprávy z Rady...2 Léto a úředníci...3 Od září v mateřském centru...4 Začal nový školní rok...5 Rozšiřování skládky Ďáblice příběh bez konce?...6

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

Îivot MNICHOVIC 10/2006. Slavnostní otevření 4. třídy MŠ. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 10/2006. Slavnostní otevření 4. třídy MŠ. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 10/2006 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXXVII OBSAH 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zpráva o činnosti města 6 Z politického života 10 Zprávy z výborů 12 Kultura 13

Více

Jižní Město, město pro život více na straně 4 a 5. Ročník XXI Měsíčník městské části Praha 11 28. srpna 2013 ZDARMA. www.jizak.

Jižní Město, město pro život více na straně 4 a 5. Ročník XXI Měsíčník městské části Praha 11 28. srpna 2013 ZDARMA. www.jizak. Ročník XXI Měsíčník městské části Praha 11 28. srpna 2013 ZDARMA 9 www. praha11.cz www.jizak.info Městská část Praha 11 Jižní Město, město pro život více na straně 4 a 5 FOTO: ŠÁRKA CICVÁRKOVÁ KALEIDOSKOP

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI.

151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI. 9 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 7 151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI Hřiště V Rohu na Libuši ve spolupráci místní správy

Více

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Volby do zastupitelstev a do Senátu strana 4 111 nových míst na ZŠ Hudcova strana 5 Podzimní akce OPM strana 6 číslo 4

Více

foto: Radka Kubínová Ve Výstavním sále MKZ Drobnosti pro radost Pavla Koníková, prodejní výstava obrazů, do 25. 7.

foto: Radka Kubínová Ve Výstavním sále MKZ Drobnosti pro radost Pavla Koníková, prodejní výstava obrazů, do 25. 7. z jednání rady A ZASTUPITELSTVA - Ze základní školy - společenská rubrika - kulturní léto Bělá 2014 - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, hned v úvodu bychom chtěli poděkovat našim spoluobčanům

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Září 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA Loučení s prázdninami přálo počasí str. 13 SPORT Andrea Čákorová radí, jak na neposlušné psy str. 15

Více