ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI ČÍSLO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI ČÍSLO"

Transkript

1 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI ČÍSLO 65 VÁNOCE 2014

2 NA ÚVOD KDYBY SE TAK JEŽÍŠEK NARODIL DNES V náboženství jsme pracovali se několika fotografiemi lidí v nuzných situacích dítě v kartónové krabici v chudinské čtvrti, rodina ve vybydleném bytě, uprchlický stanový tábor, běženci na útěku, vojáci před obyvateli města. Hledali jsme jakou spojitost mají fotografie s vánočním příběhem. A žáci ji našli. Josef s Marií by spíše než do stáje došli do prázdného vybydleného domu, Ježíška by asi položili místo do jeslí do krabice od banánů, místo sena by ji vystlali reklamními letáky, místo Herodových vojáků by je hledali vojáci se samopaly v neprůstřelných vestách a do Egypta by nejeli na oslátku, ale na přecpaném člunu by se plavili přes Středozemní moře s ostatními emigranty. Ježíš to nemusel udělat. On však chtěl být takovýmto lidem nablízku. Chce být nablízku i lidem z okraje dnešní společnosti. Záleží mu na nich. A nás to někdy i zahanbuje. Tohle já nedokážu. Je v pořádku klečet o vánocích před jesličkami. Leží tam ten, kdo je skutečným vtělením Boha a vtělením Božího milosrdenství. Před touto láskou je potřeba žasnout a sklonit se před ní. Poklekněme letos před Ježíškem. Užasněme nad ním. Vzpomeňme na všechny nuzné. A poprosme o velkou milost i pro nás, ať se Mu podobáme a napodobujeme Jej. o. Jiří 2

3 JÁ NA TEBE NEZAPOMENU. HLE, VYRYL JSEM SI TĚ DO DLANÍ Boží ruka V písmu svatém najdeme množství zmínek o Boží ruce, dlani, pravici, paži, doteku rukou. Boží ruka, která nás uhnětla, nás také vede a chrání, uzdravuje, podpírá, pozvedá. Ruka Boží bývá chápána i jako ruka trestající, ale vždy milující, která, když se nás dotkne, nás chce zdokonalit i utrpením. Je to ruka, která nedopustí, abychom byli zkoušeni více, než sneseme, a zároveň dodává sílu, abychom zkoušku unesli. Dítě spočívající v Boží dlani vyvolává pocit dětství, bezpečí, pohlazení, útěchy lidem všeho věku, dává pocit, jaký cítí dítě v nouzi, když se octne na rukou otce či matky v doteku něhy a pokoje, kde mu nic zlého nehrozí. Zvlášť oslovující je věta: Můj osud je ve tvé ruce (Ž 31, 16) a především věta našeho Pána: Z Otcovy ruky je nemůže vyrvat nikdo (Jan 10, 29). Už pouhá tato slova vlévají do duše velkou infuzi naděje a odevzdanosti. Kéž pohled na plastiku Božího dítěte v ruce Boží i nám dává zakusit nezničitelnost víry v srdci člověka, milujícího Boha, ve kterém se všechno obrací v dobro a zisk. Podoba človíčka v dlani Boha má probudit i v našem srdci prosby za všechny, kdo tento dotek pomoci potřebuje, od nejmenších, dosud nenarozených dětí až po ty, kterých se ruka Pána dotýká ve zkouškách a ve smrti. Buď dobré mysli, dcero, synu, pevně tě drží ruka má + Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký 3

4 Z NAŠÍ FARNOSTI KŘÍŽ SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽE V OSTRAVĚ V roce 1984 věnoval otec Jan Pavel II. mládeži kříž s poselstvím: Svěřuji Vám Kristův Kříž! Neste ho do světa jako znamení lásky Pána Ježíše k lidstvu a hlásejte všem, že jen vzkříšený Kristus je spásou a vykoupením. Tento kříž procestoval celý svět a v pondělí 8. prosince 2014 se dostal i do naší diecéze. Byla to jedinečná příležitost být blízko tomuto kříži, který 30 let putuje po celém světě za mladými a v současné době míří do polského Krakowa na Světové dny mládeže Mši svatou sloužil o. biskup František v kostele sv. Václava, jak řekl v naší náhradní katedrále - když ta skutečná se do září opravuje. Poté se promítal film o světových dnech mládeže a putujícím kříži a na závěr byla adorace a možnost uctění tohoto kříže. V blízkosti tohoto kříže jsme se tak spojili s celým světem, se všemi, kteří tento kříž viděli již před námi i s těmi, ke kterým se kříž dostane během následujících dní. Víra v to, že Pán je blízko, opravdu velmi blízko, nás ujišťuje víc než kdy jindy, právě teď v době adventní. Smysl života a radost z něj najdeme pouze s Ním a v Něm s naším Pánem. 4 o. Jakub, Týnka, Maru, Ani

5 BOŽÍ LÁSKA JE VELIKÁ A MÁ OBROVSKOU SÍLU V sobotu večer, 27. Září, jsme prožili přednášku Marka Orko Váchy. Mnoho lidí zná otce osobně nebo z přednášek, ale já jsem se s ním setkala poprvé až teď. A doporučení jít jsme měli až z Prahy od strejdy. Telefonoval: Určitě běžte, otec Vácha je velice výborný a studovaný člověk. Na toto doporučení přišli i nevěřící příbuzní z naší rodiny. A byli překvapeni. Nevěřící si myslí, že víra je jen pro staré babičky. A teď vidí krásného, mladého, vzdělaného člověka (otec vystudoval molekulární biologii a genetiku) s tolika životními zkušenostmi a tak silnou vírou. V jeho povídání zaznělo tolik myšlenek, že každá by byla na jednu samotnou přednášku. Nevyvedlo ho z míry ani selhání promítací techniky a chrlil citáty z bible. Sám říkal, že v bibli najdeme odpověď jak správně žít. Moc mě zaujalo, jak krásně řekl, že Boha poznává z knihy přírody. A čím více rozumí přírodě, tím víc miluje Boha. Není fascinující, že v moři nenajdeme dva stejné kamínky a ani v zimní vánici nenajdeme dvě stejné sněhové vločky? Tak i každý člověk je jedinečný - každý jsme originál a každého člověka Bůh miluje. Takovou sílu lásky si neumíme ani představit. A my děkujeme otci Markovi za úžasnou přednášku, za jeho čas a posilující slova. Já osobně děkuji za knihu s názvem: Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec. Kniha je plná krásných fotografií a textů otce Marka a dovolím si napsat jednu jeho větu. Existuje-li na planetě Zemi stále tolik ateistů obklopených krásou přírody, mezi moři, horskými hřebeny a východy a západy slunce pak se ďáblovi podařil svým způsobem famózní výkon. Děkujeme paní Ludmile Bajerové 5

6 ADOM ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA MLADÝCH Poprvé v historii našeho děkanátu se konala ADOM - Adventní duchovní obnova mladých. Vojtěch Orlík byl hlavním a nejdůležitějším organizátorem a o duchovní program se nám postaral o. Janík neboli otec Jan Slavík, který působí ve Staré Vsi nad Ondřejnicí při Diecézním středisku mládeže a v minulosti působil jako kaplan pro mládež našeho novojičínského děkanátu a kněz ve farnosti Lubina a Kopřivnice. Byli jsme také poctěni účastí otce Jakuba Vavrečky, současného kaplana pro mládež. Tématem obnovy byla SVOBODA, která se prolínala všemi přednáškami. Začali jsme společnou mší svatou, následovaly tři přednášky o. Janíka, kterému jsme také mohli položit pár otázek a popovídat si nejen při svátosti smíření. V neděli ráno jsme byli spolu s farností na mši svaté, v místním kostele sv. Jana Křtitele, kterou sloužil o. Adam Kazsperek. Měli jsme výbornou kuchyni, opravdu jsme si pochutnali A to nejen na ala Štedrovečerním obědě, který v neděli završil naše společné setkání. Doufejme, že se tato skvělá akce uskuteční také v příštích letech a stane se každoroční tradicí. Děkujeme za skvělý duchovní zážitek, budeme z něj rádi čerpat a těšíme se, také že se v příštím roce sejdeme v hojnějším počtu. Účastníci ADOM 6

7 MODLITBA sv. TEREZIE Ó Ježíši, nevýslovná sladkosti, proměň mi v hořkost všechny pozemské útěchy. (Modlitba sv. Terezie, kterou si opakovala při sv. přijímání) PŘÍPRAVA DĚTÍ KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A SVÁTOSTI EUCHARISTIE Přípravu jsme zahájili pěkným setkáním s rodiči, kde rodiče vyrobili pro svoje děti milé překvapení ozdobili svíčku, u které se mohou děti modlit po celou dobu přípravy. Z těchto dětí jsou čtyři z Kopřivnice a sedm z okolních farností. V březnu by děti měly poprvé slavit svátost smíření. Příprava bude zakončena 7. června, kdy půjdou děti poprvé k přijímání. SPOLEČNÁ VEČEŘE MANŽELŮ Pavlína Janková ZVEME VŠECHNY MANŽELSKÉ PÁRY NA TRADIČNÍ PŘEDSILVESTROVSKOU VEČEŘI MANŽELŮ V PONDĚLÍ 29. PROSINCE 2014 Sejdeme se v 17:00 h na mši svaté v chrámu sv. Bartoloměje. Večeři zahájíme v 18:00 h modlitbou za manžele a rodiny v Katolickém domě v Kopřivnici. Večeře bude domácí, z naší Kaťácké kuchyně: knedlo, vepřo, zelo. Je možné si objednat z restaurace jiné. Můžete donést cukroví, ovoce nebo něco k pití. Těšíme se na setkání se všemi, kdo se chtějí radovat z daru manželství. Prosíme o nahlášení počtu porcí večeří Lence Mackové: tel

8 FARNÍ PLES Zveme Vás na FARNÍ PLES dne 13. února ZE ZŠ SV. ZDISLAVY CO NOVÉHO VE ŠKOLE ADVENT 2014 Již smíme se těšit na radosti čas, již smíme se těšit, budou Vánoce zas Tak zněla jedna z mnoha krásných písní na letošním Adventním koncertě v neděli 14. prosince ve škole. Jaký byl adventní čas? Je to čas navštívení, my navštívíme své přátele a Ježíš ve svaté noci navštíví nás. Pojďme společně navštívit i naši školu. Začněme v říjnu, který je křesťany na celém světě vnímán jako měsíc modlitby růžence a i my jsme se k této modlitbě připojili každé ráno ve školní kapli. Začátkem října dozrávají poslední hrozny, listy dostávají své podzimní barvy a je čas na křesťanskou poezii a prózu. A my se již tradičně vydáváme do Lubiny na Svatováclavskou révu. Letos byl již 23. ročník. Ve všech kategoriích, kde jsme se zúčastnili, jsme obsadili třetí místo. Navíc jsme získali dva putovní poháry - Dáša Pešková (3. třída) za recitační naději a Klára Kupčíková (8. třída) za zvlášť náročnou poezii. 8

9 Škola má být místem pro všechny. Pro nadané zájemce proběhlo v říjnu testování IQ. A kdo je ten nejchytřejší? S tím se potkáme v Klubu nadaných dětí, jehož spuštění připravujeme. Ale že IQ není vše, to ví všichni rodiče nejlépe konfrontace nadání a vůle učit se je někdy značně náročná. Podzim je i ve znamení víkendových pobytů a projektových dnů. Šesťáci odjeli do Diecézního střediska mládeže do Staré Vsi. Zde je čekali skvělí instruktoři, otec Kamil Strak, ale především lůžkový vagón. Na spaní ve vagóně byli všichni zvědaví a moc se na to těšili. Užili si spousty her i práce, byl čas i na duchovní zážitek z večerní bohoslužby v místním kostele. Jen o pár dnů později vyrazili do Staré vsi i deváťáci. Ti už se seznamovat nemusí, soustředí se spíše na sebe. Téma? odpovědnost. A i když počasí příliš nepřálo, prožili smysluplné dny. A hodnocení otce Straka? Usmívá se: Byli jste výborná parta. Ani nejmladší školáci nelení. Prý první třída kašička. Tak tahle kaše je všemi mastmi mazaná. Spousta energie se musela vtěsnat do pravidel a řádu školního života. Že je to mnohdy veselé, posuďte sami. Pár perliček: Toníku, proč nesmějí děti pít Colu? Protože se po ní grgá! Jožka se ptá na sběr vršků: Paní učitelko, sbírají se i vršky od piva? A proč? No, děda jich má hodně! Adame, máš pěkný DÚ. To jsem musel v mozku najít velkou trpělivost! A jako andulka. Děti, kdo má doma andulku? Evelínka se hlásí. Evelínko, máte doma andulku? Né, my máme doma na záchodě pavouka. Paní učitelka vytvořila skupinky. Fanda: Holky, nechci panikařit, ale 4 holky a jeden kluk, to není fér! No uznejte, nejsou úúúúúúúúúúúúžasní? Sportovní pole letos nezůstalo nezorané. Nejdříve deset běžců v bahnitém terénu ukázalo své síly a v Přespolním běhu ve Frenštátě pod Radhoštěm obsadilo družstvo mladších žáků skvělé 9. místo. Turnaj ve stolním tenise v tělocvičně sice probíhal v přátelském duchu, ale přece jen šlo o postup do okresního 9

10 kola a ten si odvezli studenti z frenštátského gymnázia. Zcela jiné utkání proběhlo také v naší tělocvičně. Fotbal s Kopretinou to není chyba! to je několikaletá spolupráce se stacionářem pro handicapované ve Vlčovicích. To co zde naši žáci při turnaji prožijí, nenajdete v žádné jiné učebnici než v té, kterou píše život. Nejen hbité nohy, ale i prsty musejí mít naši žáci. Už patnáctým rokem probíhá ve škole výuka psaní deseti prsty na klávesnici. Díky internetu mají naši žáci srovnání s ostatními školami v republice a byli jsme první! A co slíbené projekty? Na druhém stupni byla tato témata rodina, food, cestujeme, pokusy. Rodinná alba i loga evropských automobilek jistě zaujaly. I na prvním stupni se projektovalo. Medvědi, aneb co to leze ze křoví, byl název projektu v první třídě. Že medvědi jen med nejedí? Prvňáci určitě ne ti se hnali do kuchyně péct Míša řezy a mrkvové šátečky. Mňam a mlask to se dnes může. Na prvním stupni v říjnu zavládla zdravá strava. Seznámili jsme se s projektem Zdravá 5 a nejen si povídali ale i ochutnávali. Než jsme se nadáli, je tu listopad a Martin s bílým koněm nikde. Prvňáci proto vyrazili na koně sami. Jako indiáni a v indiánském oblečení. Na statku v Závišicích je čekal indiánský náčelník Velký medvěd a pohled ze hřbetu koně byl inspirující. Bible je knihou knih a její znalost si mohli v okresním kole soutěže Bible a my ověřit i žáci různých škol. Do ústředního kola se probojovali Benedikt Přádka a Alžběta Struminská. Nastal čas zúčtování. Nejprve společné bohoslužba i hodnocení a pak zcela individuální na třídních schůzkách. Pro zvednutí nálady si mohli rodiče zakoupit výrobky na Jarmarku naděje a podpořit tak Adopci na dálku. Protože se stav žactva nezmenšil, soudím, že žáci třídní schůzky přežili. Advent se škole hlásí již tradičním pletením věnců. Díky štědrosti farníků se výdělek opět věnoval dívce 10

11 Ruth Nakato z Ugandy. Štědrost tak dostala svou konkrétní podobu. Štědrost se dá projevit různě. Někdy darujeme peníze, jindy trochu času jako naši třeťáci, když šli potěšit nemocné v LDN, nebo i tím, že myslíme na nemajetné a přinesli jsme potraviny do Potravinové sbírky. Sv. Mikuláš je jistě v této době tím nejlepším vzorem. I když čerti hrozili a třetinu prvňáků rozplakali, přesto se dostalo i na dobrůtky do bříška. A štědrost projevila i firma Brose, díky níž zhlédl v kině první stupeň okouzlující pohádku Tři bratři a druhostupňoví film o Cyrilu a Metodějovi. Nyní máme za sebou i již zmiňovaný Adventní koncert. Kéž vás zvuk rolniček, které zazněly na konci, potěší a vykouzlí úsměv, na který my dospělí tak často zapomínáme. Ať vám Vánoce zní bim, bam. Přeji všem radostné Vánoce. Mgr. Vladimíra Kupčíková KATOLICKÁ BESEDA Ve dnech prosince 2014 proběhla v Katolickém domě tradiční VÝSTAVA BETLÉMŮ. Všichni návštěvníci byli spokojeni. Obdivovali nejen spoustu betlémů, vánoční výzdobu, ale také šikovné ruce těch, kteří tvořili. Kdo měl chuť, mohl se přidat. Zdobily se perníčky, vyráběly přání z papíru. Nejvíce se všem líbil Jakub Socha, který vyřezával ze dřeva ozdoby. Velké díky patří všem, kdo s přípravou a organizací výstavy pomáhali. V dnešní uspěchané době dali pocítit návštěvníkům pokojnou atmosféru vánoc. Milí čtenáři farního časopisu Zvonky. Pravidelně jsem vás na těchto stránkách informoval o dění v našem Katolickém domě a zval na různé akce. Po dobu tří let jsem totiž vykonával funkci provozního ředitele Katolického domu 11

12 v Kopřivnici. Také díky vaší podpoře jsem v tomto volební období uspěl ve volbách a stal se místostarostou Kopřivnice. Vedení Katolického domu zůstane v dobrých rukou. Tímto děkuji vám všem, kteří jste mi pomáhali a podporovali mne modlitbou. Budu dál pracovat v našem městě a snažit se dělat dobro ve své nové funkci. Stanislav Šimíček, nyní již váš místostarosta Kopřivnice. Přejeme vám všem, ať vás vánoční svátky naplní pokojem a radostí a tuto opravdovou radost ať si uchováte v srdci celý příští rok. Stanislav Šimíček s rodinou 12

13 SKAUTI DOBROČINNÁ KAVÁRNA V neděli 14. prosince se v Katolickém domě uskutečnila kavárna, kterou nachystaly skautky z oddílu Jitřenek a která nesla název Dobročinná. A to proto, že jejím cílem bylo vybrat peníze na projekty Adopce na dálku a konto Pomoc Ukrajině organizace Člověk v tísni. Už od rána bylo možno zakoupit si ručně vytvořené výrobky s vánoční tematikou a od půl jedenácté byla možnost nechat se zlákat vůní svařeného vína, kávy a domácích zákusků. Nedělní odpoledne všem zúčastněným zpříjemnil koncert křesťanských písničkářů Filipa Many a Víti Rašky, kteří zahráli své vlastní písničky. Nejen, že se tato akce nesla v duchu dobré nálady u vůně svařáku, ale hlavně přinesla i ovoce. S radostí oznamujeme, že se nám podařilo vybrat Kč. Z toho Kč bude použito na Adopci na dálku pro holčičku Deepiku, kterou už několik let podporujeme, a Kč bude odesláno na konto Pomoc Ukrajině. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem majitelům šikovných rukou, kteří vyráběli, pekli či hráli na kytaru a zpívali. Všem majitelům hladových a žíznících břich, kteří si u nás dali nějakou dobrotu. A hlavně majitelům chápavých a soucitných srdcí, kteří se nebáli použít svoje peněženky. Děkujeme moc a přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků. Za oddíl Jitřenek Stáňa Pavlíková 13

14 BROUČCI SETKÁVÁNÍ BROUČKŮ V NOVÉM ROCE ledna ZŠ sv. Zdislavy 9 h Tělocvična a družina 21. ledna Broučkovský KARNEVAL v 9 h v Katolickém domě Sebou masky pro děti a třeba i rodiče a malou cenu do tomboly 4. února ZŠ sv. Zdislavy 9 h Tělocvična a družina 18. února ZŠ sv. Zdislavy 9h Tělocvična a družina 4. března Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku 9 h Křížová cesta pro rodiče s dětmi 18. března ZŠ sv. Zdislavy 9 h Tělocvična a družina 1.dubna ZŠ sv. Zdislavy 9 h Tělocvična a družina 15. dubna Jarní procházka Sraz v 9 h u Katolického domu (za deště zůstaneme v KD) Chalupa rodin s Broučky na Orlím hnízdě v Pstruží bude letos od 30. ledna 2015 do 1. února Více informací a přihlášky Lenka Macková. 14

15 PRO DĚTI BLUDIŠTĚ VYBARVI 15

16 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY Kopřivnice Lubina St Štědrý den pro rodiny a děti 15:30 - pro děti Půlnoční mše sv mše sv. Čt Slavnost Narození Páně mše sv mše sv mše sv sv. požehnání sv. požehnání penzion - mše sv hod. kostel otevřen k návštěvě Betléma Pá Svátek sv. Štěpána mše sv mše sv mše sv hod. kostel otevřen vánoční k návštěvě Betléma divadlo So svátek sv. Jana penzion - mše sv mše sv. Ne svátek Sv. rodiny mše sv mše sv mše sv. + obnova manželských slibů Po mše sv KONCERT Pěveckého sdružení Kopřivnice Út mše sv Večeře manželů St sv. Silvestra mše sv., Te Deum mše sv., Te Deum Čt 1.1. Slavnost Matky Boží P. Marie mše sv mše sv mše sv. Pá mše sv. 16

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze ročník XXV., číslo 6/2013 Čí to lúčka nekosená Duchovní obnova Denní stacionář Pietní vzpomínka Zdravotnická soutěž JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ soutěž o nejlepšího

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POJĎ S NÁMI IV. 2005/06

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POJĎ S NÁMI IV. 2005/06 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO VÍTKOVICKÁ 28, OSTRAVA 1, 702 00 POJĎ S NÁMI IV. 2005/06 Akce: Výlet do Zlína Tak si představte, kde jsme teď byli...já, Terka D., Merisa a Cahi...ve Zlíně..to

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

INFORMÁTOR. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha...

INFORMÁTOR. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha... PŘÍPRAVA VÁNOC V HRANICKÉ FARNOSTI Prosíme farníky o spolupráci při výzdobě kostela na Vánoce. Příprava stromků (stavění do stojanů) bude v pátek 20.12.2013 od 9:30 hodin. Strojení stromků a betléma proběhne

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více