ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI ČÍSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI ČÍSLO"

Transkript

1 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI ČÍSLO 65 VÁNOCE 2014

2 NA ÚVOD KDYBY SE TAK JEŽÍŠEK NARODIL DNES V náboženství jsme pracovali se několika fotografiemi lidí v nuzných situacích dítě v kartónové krabici v chudinské čtvrti, rodina ve vybydleném bytě, uprchlický stanový tábor, běženci na útěku, vojáci před obyvateli města. Hledali jsme jakou spojitost mají fotografie s vánočním příběhem. A žáci ji našli. Josef s Marií by spíše než do stáje došli do prázdného vybydleného domu, Ježíška by asi položili místo do jeslí do krabice od banánů, místo sena by ji vystlali reklamními letáky, místo Herodových vojáků by je hledali vojáci se samopaly v neprůstřelných vestách a do Egypta by nejeli na oslátku, ale na přecpaném člunu by se plavili přes Středozemní moře s ostatními emigranty. Ježíš to nemusel udělat. On však chtěl být takovýmto lidem nablízku. Chce být nablízku i lidem z okraje dnešní společnosti. Záleží mu na nich. A nás to někdy i zahanbuje. Tohle já nedokážu. Je v pořádku klečet o vánocích před jesličkami. Leží tam ten, kdo je skutečným vtělením Boha a vtělením Božího milosrdenství. Před touto láskou je potřeba žasnout a sklonit se před ní. Poklekněme letos před Ježíškem. Užasněme nad ním. Vzpomeňme na všechny nuzné. A poprosme o velkou milost i pro nás, ať se Mu podobáme a napodobujeme Jej. o. Jiří 2

3 JÁ NA TEBE NEZAPOMENU. HLE, VYRYL JSEM SI TĚ DO DLANÍ Boží ruka V písmu svatém najdeme množství zmínek o Boží ruce, dlani, pravici, paži, doteku rukou. Boží ruka, která nás uhnětla, nás také vede a chrání, uzdravuje, podpírá, pozvedá. Ruka Boží bývá chápána i jako ruka trestající, ale vždy milující, která, když se nás dotkne, nás chce zdokonalit i utrpením. Je to ruka, která nedopustí, abychom byli zkoušeni více, než sneseme, a zároveň dodává sílu, abychom zkoušku unesli. Dítě spočívající v Boží dlani vyvolává pocit dětství, bezpečí, pohlazení, útěchy lidem všeho věku, dává pocit, jaký cítí dítě v nouzi, když se octne na rukou otce či matky v doteku něhy a pokoje, kde mu nic zlého nehrozí. Zvlášť oslovující je věta: Můj osud je ve tvé ruce (Ž 31, 16) a především věta našeho Pána: Z Otcovy ruky je nemůže vyrvat nikdo (Jan 10, 29). Už pouhá tato slova vlévají do duše velkou infuzi naděje a odevzdanosti. Kéž pohled na plastiku Božího dítěte v ruce Boží i nám dává zakusit nezničitelnost víry v srdci člověka, milujícího Boha, ve kterém se všechno obrací v dobro a zisk. Podoba človíčka v dlani Boha má probudit i v našem srdci prosby za všechny, kdo tento dotek pomoci potřebuje, od nejmenších, dosud nenarozených dětí až po ty, kterých se ruka Pána dotýká ve zkouškách a ve smrti. Buď dobré mysli, dcero, synu, pevně tě drží ruka má + Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký 3

4 Z NAŠÍ FARNOSTI KŘÍŽ SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽE V OSTRAVĚ V roce 1984 věnoval otec Jan Pavel II. mládeži kříž s poselstvím: Svěřuji Vám Kristův Kříž! Neste ho do světa jako znamení lásky Pána Ježíše k lidstvu a hlásejte všem, že jen vzkříšený Kristus je spásou a vykoupením. Tento kříž procestoval celý svět a v pondělí 8. prosince 2014 se dostal i do naší diecéze. Byla to jedinečná příležitost být blízko tomuto kříži, který 30 let putuje po celém světě za mladými a v současné době míří do polského Krakowa na Světové dny mládeže Mši svatou sloužil o. biskup František v kostele sv. Václava, jak řekl v naší náhradní katedrále - když ta skutečná se do září opravuje. Poté se promítal film o světových dnech mládeže a putujícím kříži a na závěr byla adorace a možnost uctění tohoto kříže. V blízkosti tohoto kříže jsme se tak spojili s celým světem, se všemi, kteří tento kříž viděli již před námi i s těmi, ke kterým se kříž dostane během následujících dní. Víra v to, že Pán je blízko, opravdu velmi blízko, nás ujišťuje víc než kdy jindy, právě teď v době adventní. Smysl života a radost z něj najdeme pouze s Ním a v Něm s naším Pánem. 4 o. Jakub, Týnka, Maru, Ani

5 BOŽÍ LÁSKA JE VELIKÁ A MÁ OBROVSKOU SÍLU V sobotu večer, 27. Září, jsme prožili přednášku Marka Orko Váchy. Mnoho lidí zná otce osobně nebo z přednášek, ale já jsem se s ním setkala poprvé až teď. A doporučení jít jsme měli až z Prahy od strejdy. Telefonoval: Určitě běžte, otec Vácha je velice výborný a studovaný člověk. Na toto doporučení přišli i nevěřící příbuzní z naší rodiny. A byli překvapeni. Nevěřící si myslí, že víra je jen pro staré babičky. A teď vidí krásného, mladého, vzdělaného člověka (otec vystudoval molekulární biologii a genetiku) s tolika životními zkušenostmi a tak silnou vírou. V jeho povídání zaznělo tolik myšlenek, že každá by byla na jednu samotnou přednášku. Nevyvedlo ho z míry ani selhání promítací techniky a chrlil citáty z bible. Sám říkal, že v bibli najdeme odpověď jak správně žít. Moc mě zaujalo, jak krásně řekl, že Boha poznává z knihy přírody. A čím více rozumí přírodě, tím víc miluje Boha. Není fascinující, že v moři nenajdeme dva stejné kamínky a ani v zimní vánici nenajdeme dvě stejné sněhové vločky? Tak i každý člověk je jedinečný - každý jsme originál a každého člověka Bůh miluje. Takovou sílu lásky si neumíme ani představit. A my děkujeme otci Markovi za úžasnou přednášku, za jeho čas a posilující slova. Já osobně děkuji za knihu s názvem: Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec. Kniha je plná krásných fotografií a textů otce Marka a dovolím si napsat jednu jeho větu. Existuje-li na planetě Zemi stále tolik ateistů obklopených krásou přírody, mezi moři, horskými hřebeny a východy a západy slunce pak se ďáblovi podařil svým způsobem famózní výkon. Děkujeme paní Ludmile Bajerové 5

6 ADOM ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA MLADÝCH Poprvé v historii našeho děkanátu se konala ADOM - Adventní duchovní obnova mladých. Vojtěch Orlík byl hlavním a nejdůležitějším organizátorem a o duchovní program se nám postaral o. Janík neboli otec Jan Slavík, který působí ve Staré Vsi nad Ondřejnicí při Diecézním středisku mládeže a v minulosti působil jako kaplan pro mládež našeho novojičínského děkanátu a kněz ve farnosti Lubina a Kopřivnice. Byli jsme také poctěni účastí otce Jakuba Vavrečky, současného kaplana pro mládež. Tématem obnovy byla SVOBODA, která se prolínala všemi přednáškami. Začali jsme společnou mší svatou, následovaly tři přednášky o. Janíka, kterému jsme také mohli položit pár otázek a popovídat si nejen při svátosti smíření. V neděli ráno jsme byli spolu s farností na mši svaté, v místním kostele sv. Jana Křtitele, kterou sloužil o. Adam Kazsperek. Měli jsme výbornou kuchyni, opravdu jsme si pochutnali A to nejen na ala Štedrovečerním obědě, který v neděli završil naše společné setkání. Doufejme, že se tato skvělá akce uskuteční také v příštích letech a stane se každoroční tradicí. Děkujeme za skvělý duchovní zážitek, budeme z něj rádi čerpat a těšíme se, také že se v příštím roce sejdeme v hojnějším počtu. Účastníci ADOM 6

7 MODLITBA sv. TEREZIE Ó Ježíši, nevýslovná sladkosti, proměň mi v hořkost všechny pozemské útěchy. (Modlitba sv. Terezie, kterou si opakovala při sv. přijímání) PŘÍPRAVA DĚTÍ KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A SVÁTOSTI EUCHARISTIE Přípravu jsme zahájili pěkným setkáním s rodiči, kde rodiče vyrobili pro svoje děti milé překvapení ozdobili svíčku, u které se mohou děti modlit po celou dobu přípravy. Z těchto dětí jsou čtyři z Kopřivnice a sedm z okolních farností. V březnu by děti měly poprvé slavit svátost smíření. Příprava bude zakončena 7. června, kdy půjdou děti poprvé k přijímání. SPOLEČNÁ VEČEŘE MANŽELŮ Pavlína Janková ZVEME VŠECHNY MANŽELSKÉ PÁRY NA TRADIČNÍ PŘEDSILVESTROVSKOU VEČEŘI MANŽELŮ V PONDĚLÍ 29. PROSINCE 2014 Sejdeme se v 17:00 h na mši svaté v chrámu sv. Bartoloměje. Večeři zahájíme v 18:00 h modlitbou za manžele a rodiny v Katolickém domě v Kopřivnici. Večeře bude domácí, z naší Kaťácké kuchyně: knedlo, vepřo, zelo. Je možné si objednat z restaurace jiné. Můžete donést cukroví, ovoce nebo něco k pití. Těšíme se na setkání se všemi, kdo se chtějí radovat z daru manželství. Prosíme o nahlášení počtu porcí večeří Lence Mackové: tel

8 FARNÍ PLES Zveme Vás na FARNÍ PLES dne 13. února ZE ZŠ SV. ZDISLAVY CO NOVÉHO VE ŠKOLE ADVENT 2014 Již smíme se těšit na radosti čas, již smíme se těšit, budou Vánoce zas Tak zněla jedna z mnoha krásných písní na letošním Adventním koncertě v neděli 14. prosince ve škole. Jaký byl adventní čas? Je to čas navštívení, my navštívíme své přátele a Ježíš ve svaté noci navštíví nás. Pojďme společně navštívit i naši školu. Začněme v říjnu, který je křesťany na celém světě vnímán jako měsíc modlitby růžence a i my jsme se k této modlitbě připojili každé ráno ve školní kapli. Začátkem října dozrávají poslední hrozny, listy dostávají své podzimní barvy a je čas na křesťanskou poezii a prózu. A my se již tradičně vydáváme do Lubiny na Svatováclavskou révu. Letos byl již 23. ročník. Ve všech kategoriích, kde jsme se zúčastnili, jsme obsadili třetí místo. Navíc jsme získali dva putovní poháry - Dáša Pešková (3. třída) za recitační naději a Klára Kupčíková (8. třída) za zvlášť náročnou poezii. 8

9 Škola má být místem pro všechny. Pro nadané zájemce proběhlo v říjnu testování IQ. A kdo je ten nejchytřejší? S tím se potkáme v Klubu nadaných dětí, jehož spuštění připravujeme. Ale že IQ není vše, to ví všichni rodiče nejlépe konfrontace nadání a vůle učit se je někdy značně náročná. Podzim je i ve znamení víkendových pobytů a projektových dnů. Šesťáci odjeli do Diecézního střediska mládeže do Staré Vsi. Zde je čekali skvělí instruktoři, otec Kamil Strak, ale především lůžkový vagón. Na spaní ve vagóně byli všichni zvědaví a moc se na to těšili. Užili si spousty her i práce, byl čas i na duchovní zážitek z večerní bohoslužby v místním kostele. Jen o pár dnů později vyrazili do Staré vsi i deváťáci. Ti už se seznamovat nemusí, soustředí se spíše na sebe. Téma? odpovědnost. A i když počasí příliš nepřálo, prožili smysluplné dny. A hodnocení otce Straka? Usmívá se: Byli jste výborná parta. Ani nejmladší školáci nelení. Prý první třída kašička. Tak tahle kaše je všemi mastmi mazaná. Spousta energie se musela vtěsnat do pravidel a řádu školního života. Že je to mnohdy veselé, posuďte sami. Pár perliček: Toníku, proč nesmějí děti pít Colu? Protože se po ní grgá! Jožka se ptá na sběr vršků: Paní učitelko, sbírají se i vršky od piva? A proč? No, děda jich má hodně! Adame, máš pěkný DÚ. To jsem musel v mozku najít velkou trpělivost! A jako andulka. Děti, kdo má doma andulku? Evelínka se hlásí. Evelínko, máte doma andulku? Né, my máme doma na záchodě pavouka. Paní učitelka vytvořila skupinky. Fanda: Holky, nechci panikařit, ale 4 holky a jeden kluk, to není fér! No uznejte, nejsou úúúúúúúúúúúúžasní? Sportovní pole letos nezůstalo nezorané. Nejdříve deset běžců v bahnitém terénu ukázalo své síly a v Přespolním běhu ve Frenštátě pod Radhoštěm obsadilo družstvo mladších žáků skvělé 9. místo. Turnaj ve stolním tenise v tělocvičně sice probíhal v přátelském duchu, ale přece jen šlo o postup do okresního 9

10 kola a ten si odvezli studenti z frenštátského gymnázia. Zcela jiné utkání proběhlo také v naší tělocvičně. Fotbal s Kopretinou to není chyba! to je několikaletá spolupráce se stacionářem pro handicapované ve Vlčovicích. To co zde naši žáci při turnaji prožijí, nenajdete v žádné jiné učebnici než v té, kterou píše život. Nejen hbité nohy, ale i prsty musejí mít naši žáci. Už patnáctým rokem probíhá ve škole výuka psaní deseti prsty na klávesnici. Díky internetu mají naši žáci srovnání s ostatními školami v republice a byli jsme první! A co slíbené projekty? Na druhém stupni byla tato témata rodina, food, cestujeme, pokusy. Rodinná alba i loga evropských automobilek jistě zaujaly. I na prvním stupni se projektovalo. Medvědi, aneb co to leze ze křoví, byl název projektu v první třídě. Že medvědi jen med nejedí? Prvňáci určitě ne ti se hnali do kuchyně péct Míša řezy a mrkvové šátečky. Mňam a mlask to se dnes může. Na prvním stupni v říjnu zavládla zdravá strava. Seznámili jsme se s projektem Zdravá 5 a nejen si povídali ale i ochutnávali. Než jsme se nadáli, je tu listopad a Martin s bílým koněm nikde. Prvňáci proto vyrazili na koně sami. Jako indiáni a v indiánském oblečení. Na statku v Závišicích je čekal indiánský náčelník Velký medvěd a pohled ze hřbetu koně byl inspirující. Bible je knihou knih a její znalost si mohli v okresním kole soutěže Bible a my ověřit i žáci různých škol. Do ústředního kola se probojovali Benedikt Přádka a Alžběta Struminská. Nastal čas zúčtování. Nejprve společné bohoslužba i hodnocení a pak zcela individuální na třídních schůzkách. Pro zvednutí nálady si mohli rodiče zakoupit výrobky na Jarmarku naděje a podpořit tak Adopci na dálku. Protože se stav žactva nezmenšil, soudím, že žáci třídní schůzky přežili. Advent se škole hlásí již tradičním pletením věnců. Díky štědrosti farníků se výdělek opět věnoval dívce 10

11 Ruth Nakato z Ugandy. Štědrost tak dostala svou konkrétní podobu. Štědrost se dá projevit různě. Někdy darujeme peníze, jindy trochu času jako naši třeťáci, když šli potěšit nemocné v LDN, nebo i tím, že myslíme na nemajetné a přinesli jsme potraviny do Potravinové sbírky. Sv. Mikuláš je jistě v této době tím nejlepším vzorem. I když čerti hrozili a třetinu prvňáků rozplakali, přesto se dostalo i na dobrůtky do bříška. A štědrost projevila i firma Brose, díky níž zhlédl v kině první stupeň okouzlující pohádku Tři bratři a druhostupňoví film o Cyrilu a Metodějovi. Nyní máme za sebou i již zmiňovaný Adventní koncert. Kéž vás zvuk rolniček, které zazněly na konci, potěší a vykouzlí úsměv, na který my dospělí tak často zapomínáme. Ať vám Vánoce zní bim, bam. Přeji všem radostné Vánoce. Mgr. Vladimíra Kupčíková KATOLICKÁ BESEDA Ve dnech prosince 2014 proběhla v Katolickém domě tradiční VÝSTAVA BETLÉMŮ. Všichni návštěvníci byli spokojeni. Obdivovali nejen spoustu betlémů, vánoční výzdobu, ale také šikovné ruce těch, kteří tvořili. Kdo měl chuť, mohl se přidat. Zdobily se perníčky, vyráběly přání z papíru. Nejvíce se všem líbil Jakub Socha, který vyřezával ze dřeva ozdoby. Velké díky patří všem, kdo s přípravou a organizací výstavy pomáhali. V dnešní uspěchané době dali pocítit návštěvníkům pokojnou atmosféru vánoc. Milí čtenáři farního časopisu Zvonky. Pravidelně jsem vás na těchto stránkách informoval o dění v našem Katolickém domě a zval na různé akce. Po dobu tří let jsem totiž vykonával funkci provozního ředitele Katolického domu 11

12 v Kopřivnici. Také díky vaší podpoře jsem v tomto volební období uspěl ve volbách a stal se místostarostou Kopřivnice. Vedení Katolického domu zůstane v dobrých rukou. Tímto děkuji vám všem, kteří jste mi pomáhali a podporovali mne modlitbou. Budu dál pracovat v našem městě a snažit se dělat dobro ve své nové funkci. Stanislav Šimíček, nyní již váš místostarosta Kopřivnice. Přejeme vám všem, ať vás vánoční svátky naplní pokojem a radostí a tuto opravdovou radost ať si uchováte v srdci celý příští rok. Stanislav Šimíček s rodinou 12

13 SKAUTI DOBROČINNÁ KAVÁRNA V neděli 14. prosince se v Katolickém domě uskutečnila kavárna, kterou nachystaly skautky z oddílu Jitřenek a která nesla název Dobročinná. A to proto, že jejím cílem bylo vybrat peníze na projekty Adopce na dálku a konto Pomoc Ukrajině organizace Člověk v tísni. Už od rána bylo možno zakoupit si ručně vytvořené výrobky s vánoční tematikou a od půl jedenácté byla možnost nechat se zlákat vůní svařeného vína, kávy a domácích zákusků. Nedělní odpoledne všem zúčastněným zpříjemnil koncert křesťanských písničkářů Filipa Many a Víti Rašky, kteří zahráli své vlastní písničky. Nejen, že se tato akce nesla v duchu dobré nálady u vůně svařáku, ale hlavně přinesla i ovoce. S radostí oznamujeme, že se nám podařilo vybrat Kč. Z toho Kč bude použito na Adopci na dálku pro holčičku Deepiku, kterou už několik let podporujeme, a Kč bude odesláno na konto Pomoc Ukrajině. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem majitelům šikovných rukou, kteří vyráběli, pekli či hráli na kytaru a zpívali. Všem majitelům hladových a žíznících břich, kteří si u nás dali nějakou dobrotu. A hlavně majitelům chápavých a soucitných srdcí, kteří se nebáli použít svoje peněženky. Děkujeme moc a přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků. Za oddíl Jitřenek Stáňa Pavlíková 13

14 BROUČCI SETKÁVÁNÍ BROUČKŮ V NOVÉM ROCE ledna ZŠ sv. Zdislavy 9 h Tělocvična a družina 21. ledna Broučkovský KARNEVAL v 9 h v Katolickém domě Sebou masky pro děti a třeba i rodiče a malou cenu do tomboly 4. února ZŠ sv. Zdislavy 9 h Tělocvična a družina 18. února ZŠ sv. Zdislavy 9h Tělocvična a družina 4. března Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku 9 h Křížová cesta pro rodiče s dětmi 18. března ZŠ sv. Zdislavy 9 h Tělocvična a družina 1.dubna ZŠ sv. Zdislavy 9 h Tělocvična a družina 15. dubna Jarní procházka Sraz v 9 h u Katolického domu (za deště zůstaneme v KD) Chalupa rodin s Broučky na Orlím hnízdě v Pstruží bude letos od 30. ledna 2015 do 1. února Více informací a přihlášky Lenka Macková. 14

15 PRO DĚTI BLUDIŠTĚ VYBARVI 15

16 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY Kopřivnice Lubina St Štědrý den pro rodiny a děti 15:30 - pro děti Půlnoční mše sv mše sv. Čt Slavnost Narození Páně mše sv mše sv mše sv sv. požehnání sv. požehnání penzion - mše sv hod. kostel otevřen k návštěvě Betléma Pá Svátek sv. Štěpána mše sv mše sv mše sv hod. kostel otevřen vánoční k návštěvě Betléma divadlo So svátek sv. Jana penzion - mše sv mše sv. Ne svátek Sv. rodiny mše sv mše sv mše sv. + obnova manželských slibů Po mše sv KONCERT Pěveckého sdružení Kopřivnice Út mše sv Večeře manželů St sv. Silvestra mše sv., Te Deum mše sv., Te Deum Čt 1.1. Slavnost Matky Boží P. Marie mše sv mše sv mše sv. Pá mše sv. 16

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56 NA ÚVOD POSTNÍ DOBA PROČ SE TRÁPIT? Tak už je to tu zase. Postní doba se svým půstem a odříkáním. Nemohlo to ještě chvíli počkat? Co vlastně může člověka

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Zpravodaj 4. Vánoce 2011

Zpravodaj 4. Vánoce 2011 Zpravodaj 4 Vánoce 2011 Milí přátelé, pozdravujeme vás v adventním čase a přejeme vám radostné Vánoce a rodinnou pohodu. Dětem navíc přejeme, aby pod stromečkem našly to, co si nejvíc přejí. Aby měly nejen

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

HERNÍ ODPOLEDNE ZAHÁJENÍ ADVENTU

HERNÍ ODPOLEDNE ZAHÁJENÍ ADVENTU 1. 12. 1. 12. 4. 12. 5. 12. 7. 12. 7. 12. 8. 12. HERNÍ ODPOLEDNE Ponořte se s námi do světa her a objevte zapomenuté... Více informací na www.wgtrest.blueforum.cz. Kulturní v Třešti ve hod. Pořádá Klub

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

MATOUŠ ČÍSLO 70. Advent a Vánoce 2010. Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného.

MATOUŠ ČÍSLO 70. Advent a Vánoce 2010. Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného. MATOUŠ ČÍSLO 70 Advent a Vánoce 2010 Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného. Drazí přátelé, začalo nám krásné období v roce a to doba adventní. V adventní době církev používá paramenta (ornáty

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více