ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI ČÍSLO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI ČÍSLO"

Transkript

1 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI ČÍSLO 65 VÁNOCE 2014

2 NA ÚVOD KDYBY SE TAK JEŽÍŠEK NARODIL DNES V náboženství jsme pracovali se několika fotografiemi lidí v nuzných situacích dítě v kartónové krabici v chudinské čtvrti, rodina ve vybydleném bytě, uprchlický stanový tábor, běženci na útěku, vojáci před obyvateli města. Hledali jsme jakou spojitost mají fotografie s vánočním příběhem. A žáci ji našli. Josef s Marií by spíše než do stáje došli do prázdného vybydleného domu, Ježíška by asi položili místo do jeslí do krabice od banánů, místo sena by ji vystlali reklamními letáky, místo Herodových vojáků by je hledali vojáci se samopaly v neprůstřelných vestách a do Egypta by nejeli na oslátku, ale na přecpaném člunu by se plavili přes Středozemní moře s ostatními emigranty. Ježíš to nemusel udělat. On však chtěl být takovýmto lidem nablízku. Chce být nablízku i lidem z okraje dnešní společnosti. Záleží mu na nich. A nás to někdy i zahanbuje. Tohle já nedokážu. Je v pořádku klečet o vánocích před jesličkami. Leží tam ten, kdo je skutečným vtělením Boha a vtělením Božího milosrdenství. Před touto láskou je potřeba žasnout a sklonit se před ní. Poklekněme letos před Ježíškem. Užasněme nad ním. Vzpomeňme na všechny nuzné. A poprosme o velkou milost i pro nás, ať se Mu podobáme a napodobujeme Jej. o. Jiří 2

3 JÁ NA TEBE NEZAPOMENU. HLE, VYRYL JSEM SI TĚ DO DLANÍ Boží ruka V písmu svatém najdeme množství zmínek o Boží ruce, dlani, pravici, paži, doteku rukou. Boží ruka, která nás uhnětla, nás také vede a chrání, uzdravuje, podpírá, pozvedá. Ruka Boží bývá chápána i jako ruka trestající, ale vždy milující, která, když se nás dotkne, nás chce zdokonalit i utrpením. Je to ruka, která nedopustí, abychom byli zkoušeni více, než sneseme, a zároveň dodává sílu, abychom zkoušku unesli. Dítě spočívající v Boží dlani vyvolává pocit dětství, bezpečí, pohlazení, útěchy lidem všeho věku, dává pocit, jaký cítí dítě v nouzi, když se octne na rukou otce či matky v doteku něhy a pokoje, kde mu nic zlého nehrozí. Zvlášť oslovující je věta: Můj osud je ve tvé ruce (Ž 31, 16) a především věta našeho Pána: Z Otcovy ruky je nemůže vyrvat nikdo (Jan 10, 29). Už pouhá tato slova vlévají do duše velkou infuzi naděje a odevzdanosti. Kéž pohled na plastiku Božího dítěte v ruce Boží i nám dává zakusit nezničitelnost víry v srdci člověka, milujícího Boha, ve kterém se všechno obrací v dobro a zisk. Podoba človíčka v dlani Boha má probudit i v našem srdci prosby za všechny, kdo tento dotek pomoci potřebuje, od nejmenších, dosud nenarozených dětí až po ty, kterých se ruka Pána dotýká ve zkouškách a ve smrti. Buď dobré mysli, dcero, synu, pevně tě drží ruka má + Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký 3

4 Z NAŠÍ FARNOSTI KŘÍŽ SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽE V OSTRAVĚ V roce 1984 věnoval otec Jan Pavel II. mládeži kříž s poselstvím: Svěřuji Vám Kristův Kříž! Neste ho do světa jako znamení lásky Pána Ježíše k lidstvu a hlásejte všem, že jen vzkříšený Kristus je spásou a vykoupením. Tento kříž procestoval celý svět a v pondělí 8. prosince 2014 se dostal i do naší diecéze. Byla to jedinečná příležitost být blízko tomuto kříži, který 30 let putuje po celém světě za mladými a v současné době míří do polského Krakowa na Světové dny mládeže Mši svatou sloužil o. biskup František v kostele sv. Václava, jak řekl v naší náhradní katedrále - když ta skutečná se do září opravuje. Poté se promítal film o světových dnech mládeže a putujícím kříži a na závěr byla adorace a možnost uctění tohoto kříže. V blízkosti tohoto kříže jsme se tak spojili s celým světem, se všemi, kteří tento kříž viděli již před námi i s těmi, ke kterým se kříž dostane během následujících dní. Víra v to, že Pán je blízko, opravdu velmi blízko, nás ujišťuje víc než kdy jindy, právě teď v době adventní. Smysl života a radost z něj najdeme pouze s Ním a v Něm s naším Pánem. 4 o. Jakub, Týnka, Maru, Ani

5 BOŽÍ LÁSKA JE VELIKÁ A MÁ OBROVSKOU SÍLU V sobotu večer, 27. Září, jsme prožili přednášku Marka Orko Váchy. Mnoho lidí zná otce osobně nebo z přednášek, ale já jsem se s ním setkala poprvé až teď. A doporučení jít jsme měli až z Prahy od strejdy. Telefonoval: Určitě běžte, otec Vácha je velice výborný a studovaný člověk. Na toto doporučení přišli i nevěřící příbuzní z naší rodiny. A byli překvapeni. Nevěřící si myslí, že víra je jen pro staré babičky. A teď vidí krásného, mladého, vzdělaného člověka (otec vystudoval molekulární biologii a genetiku) s tolika životními zkušenostmi a tak silnou vírou. V jeho povídání zaznělo tolik myšlenek, že každá by byla na jednu samotnou přednášku. Nevyvedlo ho z míry ani selhání promítací techniky a chrlil citáty z bible. Sám říkal, že v bibli najdeme odpověď jak správně žít. Moc mě zaujalo, jak krásně řekl, že Boha poznává z knihy přírody. A čím více rozumí přírodě, tím víc miluje Boha. Není fascinující, že v moři nenajdeme dva stejné kamínky a ani v zimní vánici nenajdeme dvě stejné sněhové vločky? Tak i každý člověk je jedinečný - každý jsme originál a každého člověka Bůh miluje. Takovou sílu lásky si neumíme ani představit. A my děkujeme otci Markovi za úžasnou přednášku, za jeho čas a posilující slova. Já osobně děkuji za knihu s názvem: Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec. Kniha je plná krásných fotografií a textů otce Marka a dovolím si napsat jednu jeho větu. Existuje-li na planetě Zemi stále tolik ateistů obklopených krásou přírody, mezi moři, horskými hřebeny a východy a západy slunce pak se ďáblovi podařil svým způsobem famózní výkon. Děkujeme paní Ludmile Bajerové 5

6 ADOM ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA MLADÝCH Poprvé v historii našeho děkanátu se konala ADOM - Adventní duchovní obnova mladých. Vojtěch Orlík byl hlavním a nejdůležitějším organizátorem a o duchovní program se nám postaral o. Janík neboli otec Jan Slavík, který působí ve Staré Vsi nad Ondřejnicí při Diecézním středisku mládeže a v minulosti působil jako kaplan pro mládež našeho novojičínského děkanátu a kněz ve farnosti Lubina a Kopřivnice. Byli jsme také poctěni účastí otce Jakuba Vavrečky, současného kaplana pro mládež. Tématem obnovy byla SVOBODA, která se prolínala všemi přednáškami. Začali jsme společnou mší svatou, následovaly tři přednášky o. Janíka, kterému jsme také mohli položit pár otázek a popovídat si nejen při svátosti smíření. V neděli ráno jsme byli spolu s farností na mši svaté, v místním kostele sv. Jana Křtitele, kterou sloužil o. Adam Kazsperek. Měli jsme výbornou kuchyni, opravdu jsme si pochutnali A to nejen na ala Štedrovečerním obědě, který v neděli završil naše společné setkání. Doufejme, že se tato skvělá akce uskuteční také v příštích letech a stane se každoroční tradicí. Děkujeme za skvělý duchovní zážitek, budeme z něj rádi čerpat a těšíme se, také že se v příštím roce sejdeme v hojnějším počtu. Účastníci ADOM 6

7 MODLITBA sv. TEREZIE Ó Ježíši, nevýslovná sladkosti, proměň mi v hořkost všechny pozemské útěchy. (Modlitba sv. Terezie, kterou si opakovala při sv. přijímání) PŘÍPRAVA DĚTÍ KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A SVÁTOSTI EUCHARISTIE Přípravu jsme zahájili pěkným setkáním s rodiči, kde rodiče vyrobili pro svoje děti milé překvapení ozdobili svíčku, u které se mohou děti modlit po celou dobu přípravy. Z těchto dětí jsou čtyři z Kopřivnice a sedm z okolních farností. V březnu by děti měly poprvé slavit svátost smíření. Příprava bude zakončena 7. června, kdy půjdou děti poprvé k přijímání. SPOLEČNÁ VEČEŘE MANŽELŮ Pavlína Janková ZVEME VŠECHNY MANŽELSKÉ PÁRY NA TRADIČNÍ PŘEDSILVESTROVSKOU VEČEŘI MANŽELŮ V PONDĚLÍ 29. PROSINCE 2014 Sejdeme se v 17:00 h na mši svaté v chrámu sv. Bartoloměje. Večeři zahájíme v 18:00 h modlitbou za manžele a rodiny v Katolickém domě v Kopřivnici. Večeře bude domácí, z naší Kaťácké kuchyně: knedlo, vepřo, zelo. Je možné si objednat z restaurace jiné. Můžete donést cukroví, ovoce nebo něco k pití. Těšíme se na setkání se všemi, kdo se chtějí radovat z daru manželství. Prosíme o nahlášení počtu porcí večeří Lence Mackové: tel

8 FARNÍ PLES Zveme Vás na FARNÍ PLES dne 13. února ZE ZŠ SV. ZDISLAVY CO NOVÉHO VE ŠKOLE ADVENT 2014 Již smíme se těšit na radosti čas, již smíme se těšit, budou Vánoce zas Tak zněla jedna z mnoha krásných písní na letošním Adventním koncertě v neděli 14. prosince ve škole. Jaký byl adventní čas? Je to čas navštívení, my navštívíme své přátele a Ježíš ve svaté noci navštíví nás. Pojďme společně navštívit i naši školu. Začněme v říjnu, který je křesťany na celém světě vnímán jako měsíc modlitby růžence a i my jsme se k této modlitbě připojili každé ráno ve školní kapli. Začátkem října dozrávají poslední hrozny, listy dostávají své podzimní barvy a je čas na křesťanskou poezii a prózu. A my se již tradičně vydáváme do Lubiny na Svatováclavskou révu. Letos byl již 23. ročník. Ve všech kategoriích, kde jsme se zúčastnili, jsme obsadili třetí místo. Navíc jsme získali dva putovní poháry - Dáša Pešková (3. třída) za recitační naději a Klára Kupčíková (8. třída) za zvlášť náročnou poezii. 8

9 Škola má být místem pro všechny. Pro nadané zájemce proběhlo v říjnu testování IQ. A kdo je ten nejchytřejší? S tím se potkáme v Klubu nadaných dětí, jehož spuštění připravujeme. Ale že IQ není vše, to ví všichni rodiče nejlépe konfrontace nadání a vůle učit se je někdy značně náročná. Podzim je i ve znamení víkendových pobytů a projektových dnů. Šesťáci odjeli do Diecézního střediska mládeže do Staré Vsi. Zde je čekali skvělí instruktoři, otec Kamil Strak, ale především lůžkový vagón. Na spaní ve vagóně byli všichni zvědaví a moc se na to těšili. Užili si spousty her i práce, byl čas i na duchovní zážitek z večerní bohoslužby v místním kostele. Jen o pár dnů později vyrazili do Staré vsi i deváťáci. Ti už se seznamovat nemusí, soustředí se spíše na sebe. Téma? odpovědnost. A i když počasí příliš nepřálo, prožili smysluplné dny. A hodnocení otce Straka? Usmívá se: Byli jste výborná parta. Ani nejmladší školáci nelení. Prý první třída kašička. Tak tahle kaše je všemi mastmi mazaná. Spousta energie se musela vtěsnat do pravidel a řádu školního života. Že je to mnohdy veselé, posuďte sami. Pár perliček: Toníku, proč nesmějí děti pít Colu? Protože se po ní grgá! Jožka se ptá na sběr vršků: Paní učitelko, sbírají se i vršky od piva? A proč? No, děda jich má hodně! Adame, máš pěkný DÚ. To jsem musel v mozku najít velkou trpělivost! A jako andulka. Děti, kdo má doma andulku? Evelínka se hlásí. Evelínko, máte doma andulku? Né, my máme doma na záchodě pavouka. Paní učitelka vytvořila skupinky. Fanda: Holky, nechci panikařit, ale 4 holky a jeden kluk, to není fér! No uznejte, nejsou úúúúúúúúúúúúžasní? Sportovní pole letos nezůstalo nezorané. Nejdříve deset běžců v bahnitém terénu ukázalo své síly a v Přespolním běhu ve Frenštátě pod Radhoštěm obsadilo družstvo mladších žáků skvělé 9. místo. Turnaj ve stolním tenise v tělocvičně sice probíhal v přátelském duchu, ale přece jen šlo o postup do okresního 9

10 kola a ten si odvezli studenti z frenštátského gymnázia. Zcela jiné utkání proběhlo také v naší tělocvičně. Fotbal s Kopretinou to není chyba! to je několikaletá spolupráce se stacionářem pro handicapované ve Vlčovicích. To co zde naši žáci při turnaji prožijí, nenajdete v žádné jiné učebnici než v té, kterou píše život. Nejen hbité nohy, ale i prsty musejí mít naši žáci. Už patnáctým rokem probíhá ve škole výuka psaní deseti prsty na klávesnici. Díky internetu mají naši žáci srovnání s ostatními školami v republice a byli jsme první! A co slíbené projekty? Na druhém stupni byla tato témata rodina, food, cestujeme, pokusy. Rodinná alba i loga evropských automobilek jistě zaujaly. I na prvním stupni se projektovalo. Medvědi, aneb co to leze ze křoví, byl název projektu v první třídě. Že medvědi jen med nejedí? Prvňáci určitě ne ti se hnali do kuchyně péct Míša řezy a mrkvové šátečky. Mňam a mlask to se dnes může. Na prvním stupni v říjnu zavládla zdravá strava. Seznámili jsme se s projektem Zdravá 5 a nejen si povídali ale i ochutnávali. Než jsme se nadáli, je tu listopad a Martin s bílým koněm nikde. Prvňáci proto vyrazili na koně sami. Jako indiáni a v indiánském oblečení. Na statku v Závišicích je čekal indiánský náčelník Velký medvěd a pohled ze hřbetu koně byl inspirující. Bible je knihou knih a její znalost si mohli v okresním kole soutěže Bible a my ověřit i žáci různých škol. Do ústředního kola se probojovali Benedikt Přádka a Alžběta Struminská. Nastal čas zúčtování. Nejprve společné bohoslužba i hodnocení a pak zcela individuální na třídních schůzkách. Pro zvednutí nálady si mohli rodiče zakoupit výrobky na Jarmarku naděje a podpořit tak Adopci na dálku. Protože se stav žactva nezmenšil, soudím, že žáci třídní schůzky přežili. Advent se škole hlásí již tradičním pletením věnců. Díky štědrosti farníků se výdělek opět věnoval dívce 10

11 Ruth Nakato z Ugandy. Štědrost tak dostala svou konkrétní podobu. Štědrost se dá projevit různě. Někdy darujeme peníze, jindy trochu času jako naši třeťáci, když šli potěšit nemocné v LDN, nebo i tím, že myslíme na nemajetné a přinesli jsme potraviny do Potravinové sbírky. Sv. Mikuláš je jistě v této době tím nejlepším vzorem. I když čerti hrozili a třetinu prvňáků rozplakali, přesto se dostalo i na dobrůtky do bříška. A štědrost projevila i firma Brose, díky níž zhlédl v kině první stupeň okouzlující pohádku Tři bratři a druhostupňoví film o Cyrilu a Metodějovi. Nyní máme za sebou i již zmiňovaný Adventní koncert. Kéž vás zvuk rolniček, které zazněly na konci, potěší a vykouzlí úsměv, na který my dospělí tak často zapomínáme. Ať vám Vánoce zní bim, bam. Přeji všem radostné Vánoce. Mgr. Vladimíra Kupčíková KATOLICKÁ BESEDA Ve dnech prosince 2014 proběhla v Katolickém domě tradiční VÝSTAVA BETLÉMŮ. Všichni návštěvníci byli spokojeni. Obdivovali nejen spoustu betlémů, vánoční výzdobu, ale také šikovné ruce těch, kteří tvořili. Kdo měl chuť, mohl se přidat. Zdobily se perníčky, vyráběly přání z papíru. Nejvíce se všem líbil Jakub Socha, který vyřezával ze dřeva ozdoby. Velké díky patří všem, kdo s přípravou a organizací výstavy pomáhali. V dnešní uspěchané době dali pocítit návštěvníkům pokojnou atmosféru vánoc. Milí čtenáři farního časopisu Zvonky. Pravidelně jsem vás na těchto stránkách informoval o dění v našem Katolickém domě a zval na různé akce. Po dobu tří let jsem totiž vykonával funkci provozního ředitele Katolického domu 11

12 v Kopřivnici. Také díky vaší podpoře jsem v tomto volební období uspěl ve volbách a stal se místostarostou Kopřivnice. Vedení Katolického domu zůstane v dobrých rukou. Tímto děkuji vám všem, kteří jste mi pomáhali a podporovali mne modlitbou. Budu dál pracovat v našem městě a snažit se dělat dobro ve své nové funkci. Stanislav Šimíček, nyní již váš místostarosta Kopřivnice. Přejeme vám všem, ať vás vánoční svátky naplní pokojem a radostí a tuto opravdovou radost ať si uchováte v srdci celý příští rok. Stanislav Šimíček s rodinou 12

13 SKAUTI DOBROČINNÁ KAVÁRNA V neděli 14. prosince se v Katolickém domě uskutečnila kavárna, kterou nachystaly skautky z oddílu Jitřenek a která nesla název Dobročinná. A to proto, že jejím cílem bylo vybrat peníze na projekty Adopce na dálku a konto Pomoc Ukrajině organizace Člověk v tísni. Už od rána bylo možno zakoupit si ručně vytvořené výrobky s vánoční tematikou a od půl jedenácté byla možnost nechat se zlákat vůní svařeného vína, kávy a domácích zákusků. Nedělní odpoledne všem zúčastněným zpříjemnil koncert křesťanských písničkářů Filipa Many a Víti Rašky, kteří zahráli své vlastní písničky. Nejen, že se tato akce nesla v duchu dobré nálady u vůně svařáku, ale hlavně přinesla i ovoce. S radostí oznamujeme, že se nám podařilo vybrat Kč. Z toho Kč bude použito na Adopci na dálku pro holčičku Deepiku, kterou už několik let podporujeme, a Kč bude odesláno na konto Pomoc Ukrajině. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem majitelům šikovných rukou, kteří vyráběli, pekli či hráli na kytaru a zpívali. Všem majitelům hladových a žíznících břich, kteří si u nás dali nějakou dobrotu. A hlavně majitelům chápavých a soucitných srdcí, kteří se nebáli použít svoje peněženky. Děkujeme moc a přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků. Za oddíl Jitřenek Stáňa Pavlíková 13

14 BROUČCI SETKÁVÁNÍ BROUČKŮ V NOVÉM ROCE ledna ZŠ sv. Zdislavy 9 h Tělocvična a družina 21. ledna Broučkovský KARNEVAL v 9 h v Katolickém domě Sebou masky pro děti a třeba i rodiče a malou cenu do tomboly 4. února ZŠ sv. Zdislavy 9 h Tělocvična a družina 18. února ZŠ sv. Zdislavy 9h Tělocvična a družina 4. března Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku 9 h Křížová cesta pro rodiče s dětmi 18. března ZŠ sv. Zdislavy 9 h Tělocvična a družina 1.dubna ZŠ sv. Zdislavy 9 h Tělocvična a družina 15. dubna Jarní procházka Sraz v 9 h u Katolického domu (za deště zůstaneme v KD) Chalupa rodin s Broučky na Orlím hnízdě v Pstruží bude letos od 30. ledna 2015 do 1. února Více informací a přihlášky Lenka Macková. 14

15 PRO DĚTI BLUDIŠTĚ VYBARVI 15

16 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY Kopřivnice Lubina St Štědrý den pro rodiny a děti 15:30 - pro děti Půlnoční mše sv mše sv. Čt Slavnost Narození Páně mše sv mše sv mše sv sv. požehnání sv. požehnání penzion - mše sv hod. kostel otevřen k návštěvě Betléma Pá Svátek sv. Štěpána mše sv mše sv mše sv hod. kostel otevřen vánoční k návštěvě Betléma divadlo So svátek sv. Jana penzion - mše sv mše sv. Ne svátek Sv. rodiny mše sv mše sv mše sv. + obnova manželských slibů Po mše sv KONCERT Pěveckého sdružení Kopřivnice Út mše sv Večeře manželů St sv. Silvestra mše sv., Te Deum mše sv., Te Deum Čt 1.1. Slavnost Matky Boží P. Marie mše sv mše sv mše sv. Pá mše sv. 16

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze ročník XXV., číslo 6/2013 Čí to lúčka nekosená Duchovní obnova Denní stacionář Pietní vzpomínka Zdravotnická soutěž JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ soutěž o nejlepšího

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více