ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI ČÍSLO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI ČÍSLO"

Transkript

1 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI ČÍSLO 65 VÁNOCE 2014

2 NA ÚVOD KDYBY SE TAK JEŽÍŠEK NARODIL DNES V náboženství jsme pracovali se několika fotografiemi lidí v nuzných situacích dítě v kartónové krabici v chudinské čtvrti, rodina ve vybydleném bytě, uprchlický stanový tábor, běženci na útěku, vojáci před obyvateli města. Hledali jsme jakou spojitost mají fotografie s vánočním příběhem. A žáci ji našli. Josef s Marií by spíše než do stáje došli do prázdného vybydleného domu, Ježíška by asi položili místo do jeslí do krabice od banánů, místo sena by ji vystlali reklamními letáky, místo Herodových vojáků by je hledali vojáci se samopaly v neprůstřelných vestách a do Egypta by nejeli na oslátku, ale na přecpaném člunu by se plavili přes Středozemní moře s ostatními emigranty. Ježíš to nemusel udělat. On však chtěl být takovýmto lidem nablízku. Chce být nablízku i lidem z okraje dnešní společnosti. Záleží mu na nich. A nás to někdy i zahanbuje. Tohle já nedokážu. Je v pořádku klečet o vánocích před jesličkami. Leží tam ten, kdo je skutečným vtělením Boha a vtělením Božího milosrdenství. Před touto láskou je potřeba žasnout a sklonit se před ní. Poklekněme letos před Ježíškem. Užasněme nad ním. Vzpomeňme na všechny nuzné. A poprosme o velkou milost i pro nás, ať se Mu podobáme a napodobujeme Jej. o. Jiří 2

3 JÁ NA TEBE NEZAPOMENU. HLE, VYRYL JSEM SI TĚ DO DLANÍ Boží ruka V písmu svatém najdeme množství zmínek o Boží ruce, dlani, pravici, paži, doteku rukou. Boží ruka, která nás uhnětla, nás také vede a chrání, uzdravuje, podpírá, pozvedá. Ruka Boží bývá chápána i jako ruka trestající, ale vždy milující, která, když se nás dotkne, nás chce zdokonalit i utrpením. Je to ruka, která nedopustí, abychom byli zkoušeni více, než sneseme, a zároveň dodává sílu, abychom zkoušku unesli. Dítě spočívající v Boží dlani vyvolává pocit dětství, bezpečí, pohlazení, útěchy lidem všeho věku, dává pocit, jaký cítí dítě v nouzi, když se octne na rukou otce či matky v doteku něhy a pokoje, kde mu nic zlého nehrozí. Zvlášť oslovující je věta: Můj osud je ve tvé ruce (Ž 31, 16) a především věta našeho Pána: Z Otcovy ruky je nemůže vyrvat nikdo (Jan 10, 29). Už pouhá tato slova vlévají do duše velkou infuzi naděje a odevzdanosti. Kéž pohled na plastiku Božího dítěte v ruce Boží i nám dává zakusit nezničitelnost víry v srdci člověka, milujícího Boha, ve kterém se všechno obrací v dobro a zisk. Podoba človíčka v dlani Boha má probudit i v našem srdci prosby za všechny, kdo tento dotek pomoci potřebuje, od nejmenších, dosud nenarozených dětí až po ty, kterých se ruka Pána dotýká ve zkouškách a ve smrti. Buď dobré mysli, dcero, synu, pevně tě drží ruka má + Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký 3

4 Z NAŠÍ FARNOSTI KŘÍŽ SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽE V OSTRAVĚ V roce 1984 věnoval otec Jan Pavel II. mládeži kříž s poselstvím: Svěřuji Vám Kristův Kříž! Neste ho do světa jako znamení lásky Pána Ježíše k lidstvu a hlásejte všem, že jen vzkříšený Kristus je spásou a vykoupením. Tento kříž procestoval celý svět a v pondělí 8. prosince 2014 se dostal i do naší diecéze. Byla to jedinečná příležitost být blízko tomuto kříži, který 30 let putuje po celém světě za mladými a v současné době míří do polského Krakowa na Světové dny mládeže Mši svatou sloužil o. biskup František v kostele sv. Václava, jak řekl v naší náhradní katedrále - když ta skutečná se do září opravuje. Poté se promítal film o světových dnech mládeže a putujícím kříži a na závěr byla adorace a možnost uctění tohoto kříže. V blízkosti tohoto kříže jsme se tak spojili s celým světem, se všemi, kteří tento kříž viděli již před námi i s těmi, ke kterým se kříž dostane během následujících dní. Víra v to, že Pán je blízko, opravdu velmi blízko, nás ujišťuje víc než kdy jindy, právě teď v době adventní. Smysl života a radost z něj najdeme pouze s Ním a v Něm s naším Pánem. 4 o. Jakub, Týnka, Maru, Ani

5 BOŽÍ LÁSKA JE VELIKÁ A MÁ OBROVSKOU SÍLU V sobotu večer, 27. Září, jsme prožili přednášku Marka Orko Váchy. Mnoho lidí zná otce osobně nebo z přednášek, ale já jsem se s ním setkala poprvé až teď. A doporučení jít jsme měli až z Prahy od strejdy. Telefonoval: Určitě běžte, otec Vácha je velice výborný a studovaný člověk. Na toto doporučení přišli i nevěřící příbuzní z naší rodiny. A byli překvapeni. Nevěřící si myslí, že víra je jen pro staré babičky. A teď vidí krásného, mladého, vzdělaného člověka (otec vystudoval molekulární biologii a genetiku) s tolika životními zkušenostmi a tak silnou vírou. V jeho povídání zaznělo tolik myšlenek, že každá by byla na jednu samotnou přednášku. Nevyvedlo ho z míry ani selhání promítací techniky a chrlil citáty z bible. Sám říkal, že v bibli najdeme odpověď jak správně žít. Moc mě zaujalo, jak krásně řekl, že Boha poznává z knihy přírody. A čím více rozumí přírodě, tím víc miluje Boha. Není fascinující, že v moři nenajdeme dva stejné kamínky a ani v zimní vánici nenajdeme dvě stejné sněhové vločky? Tak i každý člověk je jedinečný - každý jsme originál a každého člověka Bůh miluje. Takovou sílu lásky si neumíme ani představit. A my děkujeme otci Markovi za úžasnou přednášku, za jeho čas a posilující slova. Já osobně děkuji za knihu s názvem: Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec. Kniha je plná krásných fotografií a textů otce Marka a dovolím si napsat jednu jeho větu. Existuje-li na planetě Zemi stále tolik ateistů obklopených krásou přírody, mezi moři, horskými hřebeny a východy a západy slunce pak se ďáblovi podařil svým způsobem famózní výkon. Děkujeme paní Ludmile Bajerové 5

6 ADOM ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA MLADÝCH Poprvé v historii našeho děkanátu se konala ADOM - Adventní duchovní obnova mladých. Vojtěch Orlík byl hlavním a nejdůležitějším organizátorem a o duchovní program se nám postaral o. Janík neboli otec Jan Slavík, který působí ve Staré Vsi nad Ondřejnicí při Diecézním středisku mládeže a v minulosti působil jako kaplan pro mládež našeho novojičínského děkanátu a kněz ve farnosti Lubina a Kopřivnice. Byli jsme také poctěni účastí otce Jakuba Vavrečky, současného kaplana pro mládež. Tématem obnovy byla SVOBODA, která se prolínala všemi přednáškami. Začali jsme společnou mší svatou, následovaly tři přednášky o. Janíka, kterému jsme také mohli položit pár otázek a popovídat si nejen při svátosti smíření. V neděli ráno jsme byli spolu s farností na mši svaté, v místním kostele sv. Jana Křtitele, kterou sloužil o. Adam Kazsperek. Měli jsme výbornou kuchyni, opravdu jsme si pochutnali A to nejen na ala Štedrovečerním obědě, který v neděli završil naše společné setkání. Doufejme, že se tato skvělá akce uskuteční také v příštích letech a stane se každoroční tradicí. Děkujeme za skvělý duchovní zážitek, budeme z něj rádi čerpat a těšíme se, také že se v příštím roce sejdeme v hojnějším počtu. Účastníci ADOM 6

7 MODLITBA sv. TEREZIE Ó Ježíši, nevýslovná sladkosti, proměň mi v hořkost všechny pozemské útěchy. (Modlitba sv. Terezie, kterou si opakovala při sv. přijímání) PŘÍPRAVA DĚTÍ KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A SVÁTOSTI EUCHARISTIE Přípravu jsme zahájili pěkným setkáním s rodiči, kde rodiče vyrobili pro svoje děti milé překvapení ozdobili svíčku, u které se mohou děti modlit po celou dobu přípravy. Z těchto dětí jsou čtyři z Kopřivnice a sedm z okolních farností. V březnu by děti měly poprvé slavit svátost smíření. Příprava bude zakončena 7. června, kdy půjdou děti poprvé k přijímání. SPOLEČNÁ VEČEŘE MANŽELŮ Pavlína Janková ZVEME VŠECHNY MANŽELSKÉ PÁRY NA TRADIČNÍ PŘEDSILVESTROVSKOU VEČEŘI MANŽELŮ V PONDĚLÍ 29. PROSINCE 2014 Sejdeme se v 17:00 h na mši svaté v chrámu sv. Bartoloměje. Večeři zahájíme v 18:00 h modlitbou za manžele a rodiny v Katolickém domě v Kopřivnici. Večeře bude domácí, z naší Kaťácké kuchyně: knedlo, vepřo, zelo. Je možné si objednat z restaurace jiné. Můžete donést cukroví, ovoce nebo něco k pití. Těšíme se na setkání se všemi, kdo se chtějí radovat z daru manželství. Prosíme o nahlášení počtu porcí večeří Lence Mackové: tel

8 FARNÍ PLES Zveme Vás na FARNÍ PLES dne 13. února ZE ZŠ SV. ZDISLAVY CO NOVÉHO VE ŠKOLE ADVENT 2014 Již smíme se těšit na radosti čas, již smíme se těšit, budou Vánoce zas Tak zněla jedna z mnoha krásných písní na letošním Adventním koncertě v neděli 14. prosince ve škole. Jaký byl adventní čas? Je to čas navštívení, my navštívíme své přátele a Ježíš ve svaté noci navštíví nás. Pojďme společně navštívit i naši školu. Začněme v říjnu, který je křesťany na celém světě vnímán jako měsíc modlitby růžence a i my jsme se k této modlitbě připojili každé ráno ve školní kapli. Začátkem října dozrávají poslední hrozny, listy dostávají své podzimní barvy a je čas na křesťanskou poezii a prózu. A my se již tradičně vydáváme do Lubiny na Svatováclavskou révu. Letos byl již 23. ročník. Ve všech kategoriích, kde jsme se zúčastnili, jsme obsadili třetí místo. Navíc jsme získali dva putovní poháry - Dáša Pešková (3. třída) za recitační naději a Klára Kupčíková (8. třída) za zvlášť náročnou poezii. 8

9 Škola má být místem pro všechny. Pro nadané zájemce proběhlo v říjnu testování IQ. A kdo je ten nejchytřejší? S tím se potkáme v Klubu nadaných dětí, jehož spuštění připravujeme. Ale že IQ není vše, to ví všichni rodiče nejlépe konfrontace nadání a vůle učit se je někdy značně náročná. Podzim je i ve znamení víkendových pobytů a projektových dnů. Šesťáci odjeli do Diecézního střediska mládeže do Staré Vsi. Zde je čekali skvělí instruktoři, otec Kamil Strak, ale především lůžkový vagón. Na spaní ve vagóně byli všichni zvědaví a moc se na to těšili. Užili si spousty her i práce, byl čas i na duchovní zážitek z večerní bohoslužby v místním kostele. Jen o pár dnů později vyrazili do Staré vsi i deváťáci. Ti už se seznamovat nemusí, soustředí se spíše na sebe. Téma? odpovědnost. A i když počasí příliš nepřálo, prožili smysluplné dny. A hodnocení otce Straka? Usmívá se: Byli jste výborná parta. Ani nejmladší školáci nelení. Prý první třída kašička. Tak tahle kaše je všemi mastmi mazaná. Spousta energie se musela vtěsnat do pravidel a řádu školního života. Že je to mnohdy veselé, posuďte sami. Pár perliček: Toníku, proč nesmějí děti pít Colu? Protože se po ní grgá! Jožka se ptá na sběr vršků: Paní učitelko, sbírají se i vršky od piva? A proč? No, děda jich má hodně! Adame, máš pěkný DÚ. To jsem musel v mozku najít velkou trpělivost! A jako andulka. Děti, kdo má doma andulku? Evelínka se hlásí. Evelínko, máte doma andulku? Né, my máme doma na záchodě pavouka. Paní učitelka vytvořila skupinky. Fanda: Holky, nechci panikařit, ale 4 holky a jeden kluk, to není fér! No uznejte, nejsou úúúúúúúúúúúúžasní? Sportovní pole letos nezůstalo nezorané. Nejdříve deset běžců v bahnitém terénu ukázalo své síly a v Přespolním běhu ve Frenštátě pod Radhoštěm obsadilo družstvo mladších žáků skvělé 9. místo. Turnaj ve stolním tenise v tělocvičně sice probíhal v přátelském duchu, ale přece jen šlo o postup do okresního 9

10 kola a ten si odvezli studenti z frenštátského gymnázia. Zcela jiné utkání proběhlo také v naší tělocvičně. Fotbal s Kopretinou to není chyba! to je několikaletá spolupráce se stacionářem pro handicapované ve Vlčovicích. To co zde naši žáci při turnaji prožijí, nenajdete v žádné jiné učebnici než v té, kterou píše život. Nejen hbité nohy, ale i prsty musejí mít naši žáci. Už patnáctým rokem probíhá ve škole výuka psaní deseti prsty na klávesnici. Díky internetu mají naši žáci srovnání s ostatními školami v republice a byli jsme první! A co slíbené projekty? Na druhém stupni byla tato témata rodina, food, cestujeme, pokusy. Rodinná alba i loga evropských automobilek jistě zaujaly. I na prvním stupni se projektovalo. Medvědi, aneb co to leze ze křoví, byl název projektu v první třídě. Že medvědi jen med nejedí? Prvňáci určitě ne ti se hnali do kuchyně péct Míša řezy a mrkvové šátečky. Mňam a mlask to se dnes může. Na prvním stupni v říjnu zavládla zdravá strava. Seznámili jsme se s projektem Zdravá 5 a nejen si povídali ale i ochutnávali. Než jsme se nadáli, je tu listopad a Martin s bílým koněm nikde. Prvňáci proto vyrazili na koně sami. Jako indiáni a v indiánském oblečení. Na statku v Závišicích je čekal indiánský náčelník Velký medvěd a pohled ze hřbetu koně byl inspirující. Bible je knihou knih a její znalost si mohli v okresním kole soutěže Bible a my ověřit i žáci různých škol. Do ústředního kola se probojovali Benedikt Přádka a Alžběta Struminská. Nastal čas zúčtování. Nejprve společné bohoslužba i hodnocení a pak zcela individuální na třídních schůzkách. Pro zvednutí nálady si mohli rodiče zakoupit výrobky na Jarmarku naděje a podpořit tak Adopci na dálku. Protože se stav žactva nezmenšil, soudím, že žáci třídní schůzky přežili. Advent se škole hlásí již tradičním pletením věnců. Díky štědrosti farníků se výdělek opět věnoval dívce 10

11 Ruth Nakato z Ugandy. Štědrost tak dostala svou konkrétní podobu. Štědrost se dá projevit různě. Někdy darujeme peníze, jindy trochu času jako naši třeťáci, když šli potěšit nemocné v LDN, nebo i tím, že myslíme na nemajetné a přinesli jsme potraviny do Potravinové sbírky. Sv. Mikuláš je jistě v této době tím nejlepším vzorem. I když čerti hrozili a třetinu prvňáků rozplakali, přesto se dostalo i na dobrůtky do bříška. A štědrost projevila i firma Brose, díky níž zhlédl v kině první stupeň okouzlující pohádku Tři bratři a druhostupňoví film o Cyrilu a Metodějovi. Nyní máme za sebou i již zmiňovaný Adventní koncert. Kéž vás zvuk rolniček, které zazněly na konci, potěší a vykouzlí úsměv, na který my dospělí tak často zapomínáme. Ať vám Vánoce zní bim, bam. Přeji všem radostné Vánoce. Mgr. Vladimíra Kupčíková KATOLICKÁ BESEDA Ve dnech prosince 2014 proběhla v Katolickém domě tradiční VÝSTAVA BETLÉMŮ. Všichni návštěvníci byli spokojeni. Obdivovali nejen spoustu betlémů, vánoční výzdobu, ale také šikovné ruce těch, kteří tvořili. Kdo měl chuť, mohl se přidat. Zdobily se perníčky, vyráběly přání z papíru. Nejvíce se všem líbil Jakub Socha, který vyřezával ze dřeva ozdoby. Velké díky patří všem, kdo s přípravou a organizací výstavy pomáhali. V dnešní uspěchané době dali pocítit návštěvníkům pokojnou atmosféru vánoc. Milí čtenáři farního časopisu Zvonky. Pravidelně jsem vás na těchto stránkách informoval o dění v našem Katolickém domě a zval na různé akce. Po dobu tří let jsem totiž vykonával funkci provozního ředitele Katolického domu 11

12 v Kopřivnici. Také díky vaší podpoře jsem v tomto volební období uspěl ve volbách a stal se místostarostou Kopřivnice. Vedení Katolického domu zůstane v dobrých rukou. Tímto děkuji vám všem, kteří jste mi pomáhali a podporovali mne modlitbou. Budu dál pracovat v našem městě a snažit se dělat dobro ve své nové funkci. Stanislav Šimíček, nyní již váš místostarosta Kopřivnice. Přejeme vám všem, ať vás vánoční svátky naplní pokojem a radostí a tuto opravdovou radost ať si uchováte v srdci celý příští rok. Stanislav Šimíček s rodinou 12

13 SKAUTI DOBROČINNÁ KAVÁRNA V neděli 14. prosince se v Katolickém domě uskutečnila kavárna, kterou nachystaly skautky z oddílu Jitřenek a která nesla název Dobročinná. A to proto, že jejím cílem bylo vybrat peníze na projekty Adopce na dálku a konto Pomoc Ukrajině organizace Člověk v tísni. Už od rána bylo možno zakoupit si ručně vytvořené výrobky s vánoční tematikou a od půl jedenácté byla možnost nechat se zlákat vůní svařeného vína, kávy a domácích zákusků. Nedělní odpoledne všem zúčastněným zpříjemnil koncert křesťanských písničkářů Filipa Many a Víti Rašky, kteří zahráli své vlastní písničky. Nejen, že se tato akce nesla v duchu dobré nálady u vůně svařáku, ale hlavně přinesla i ovoce. S radostí oznamujeme, že se nám podařilo vybrat Kč. Z toho Kč bude použito na Adopci na dálku pro holčičku Deepiku, kterou už několik let podporujeme, a Kč bude odesláno na konto Pomoc Ukrajině. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem majitelům šikovných rukou, kteří vyráběli, pekli či hráli na kytaru a zpívali. Všem majitelům hladových a žíznících břich, kteří si u nás dali nějakou dobrotu. A hlavně majitelům chápavých a soucitných srdcí, kteří se nebáli použít svoje peněženky. Děkujeme moc a přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků. Za oddíl Jitřenek Stáňa Pavlíková 13

14 BROUČCI SETKÁVÁNÍ BROUČKŮ V NOVÉM ROCE ledna ZŠ sv. Zdislavy 9 h Tělocvična a družina 21. ledna Broučkovský KARNEVAL v 9 h v Katolickém domě Sebou masky pro děti a třeba i rodiče a malou cenu do tomboly 4. února ZŠ sv. Zdislavy 9 h Tělocvična a družina 18. února ZŠ sv. Zdislavy 9h Tělocvična a družina 4. března Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku 9 h Křížová cesta pro rodiče s dětmi 18. března ZŠ sv. Zdislavy 9 h Tělocvična a družina 1.dubna ZŠ sv. Zdislavy 9 h Tělocvična a družina 15. dubna Jarní procházka Sraz v 9 h u Katolického domu (za deště zůstaneme v KD) Chalupa rodin s Broučky na Orlím hnízdě v Pstruží bude letos od 30. ledna 2015 do 1. února Více informací a přihlášky Lenka Macková. 14

15 PRO DĚTI BLUDIŠTĚ VYBARVI 15

16 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY Kopřivnice Lubina St Štědrý den pro rodiny a děti 15:30 - pro děti Půlnoční mše sv mše sv. Čt Slavnost Narození Páně mše sv mše sv mše sv sv. požehnání sv. požehnání penzion - mše sv hod. kostel otevřen k návštěvě Betléma Pá Svátek sv. Štěpána mše sv mše sv mše sv hod. kostel otevřen vánoční k návštěvě Betléma divadlo So svátek sv. Jana penzion - mše sv mše sv. Ne svátek Sv. rodiny mše sv mše sv mše sv. + obnova manželských slibů Po mše sv KONCERT Pěveckého sdružení Kopřivnice Út mše sv Večeře manželů St sv. Silvestra mše sv., Te Deum mše sv., Te Deum Čt 1.1. Slavnost Matky Boží P. Marie mše sv mše sv mše sv. Pá mše sv. 16

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV KŘÍŽOVÉ CESTY Pobožnosti křížové cesty v době postní budou v kostele v Hranicích každý pátek v 17:30 hodin a každou neděli před večerní mší svatou, to je v 17:55 hodin, v Jindřichově v pátek v 15:50 hodin

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili:

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili: OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 4 Vyšlo: 16.12.2007 G. K. Chesterton Až sem došla rodička vyhnaná od prahu hostince, v místě, kde domov nenašla,

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

863-2013...1150 let od příchodu našich věrozvěstů

863-2013...1150 let od příchodu našich věrozvěstů dvouměsíčník 4. ročník 863-2013...1150 let od příchodu našich věrozvěstů Ve středu vstoupíme nejen do doby postní, ale zároveň do tříleté přípravy na jubilejní rok 2013, kdy uplyne 1150 let od příchodu

Více

Farní občasník. Dar všech darů. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Z obsahu čísla. Číslo 7, ročník XXI Neděle 12.

Farní občasník. Dar všech darů. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Z obsahu čísla. Číslo 7, ročník XXI Neděle 12. Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 7, ročník XXI Neděle 12. prosince 2010 Z obsahu čísla Vánoce v naší farnosti Vánoce v otrokovické Charitě sv. Anežky Adresát: Josef Janota

Více

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes LEDEN 1 / 2014 Betlém je město Vánoc, kde se připomínají tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes stotisícové město se rozprostírá na táhlých svazích a na vrcholu se tyčí zdaleka viditelná bazilika

Více

Motto: Henry David Thoreau. internet či elektronické bankovnictví. v oblasti financování církve. Je to jakýsi

Motto: Henry David Thoreau. internet či elektronické bankovnictví. v oblasti financování církve. Je to jakýsi 4 ZPRAVODAJ FARNOSTI PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ Motto: Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra. Henry David Thoreau Úvodní slovo O čem jiném, milí farníci, může být úvodník tohoto

Více

Farní občasník. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Dejme si půst od lhostejnosti. Z obsahu čísla

Farní občasník. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Dejme si půst od lhostejnosti. Z obsahu čísla Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 1, ročník XXIV Neděle 17. února 2013 Z obsahu čísla Výsledky Tříkrálové sbírky Zážitky koledníků Zastavení křížové cesty Uzavření církevního

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015 FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Cetviny Bratři a sestry, zdravím Vás na počátku nového roku

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

SPOLEČENSTVÍ. naše. Uvidět ÚNOR 2 0 0 5 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XVI. č.2 13. února 2005 Cena 7 Kč. z obsahu. Uvidět

SPOLEČENSTVÍ. naše. Uvidět ÚNOR 2 0 0 5 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XVI. č.2 13. února 2005 Cena 7 Kč. z obsahu. Uvidět ÚNOR 2 0 0 5 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XVI. č.2 13. února 2005 Cena 7 Kč Uvidět O svátku Uvedení Páně do chrámu jsme slyšeli Simeonova slova: Nyní můžeš, Pane, propustit svého

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 106 Advent 2014.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 106 Advent 2014. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 106 Advent 2014 Z obsahu Zprávy z farnosti Setkání Taizé Tříkrálová sbírka Kronika Pro děti

Více

Čti až do konce... Čti až do konce. Roráte caeli dé super, et nubes pluant iustum / Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása.

Čti až do konce... Čti až do konce. Roráte caeli dé super, et nubes pluant iustum / Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása. dvouměsíčník 2. ročník Čti až do konce... Roráte caeli dé super, et nubes pluant iustum / Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása./ Těmito slovy začíná stará adventní píseň a odtud také název roráty.

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 102 Advent 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 102 Advent 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 102 Advent 2013 Z obsahu Zprávy z farnosti Co se událo Pro děti Knižní okénko Adventní zamyšlení

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

Ročník 14 1/09. Nenásleduj každý trend, ale vždy následuj své srdce. Ozvěny z Oratoře 1/09 - 24 -

Ročník 14 1/09. Nenásleduj každý trend, ale vždy následuj své srdce. Ozvěny z Oratoře 1/09 - 24 - Ročník 14 1/09 Ozvěny z Oratoře Občasník Církevního střediska volného času sv. Jana Boska v Havířově Haškova 1, Havířov-Město 736 01, tel.:596 810 145, www.csmdonbosco.cz Vyšlo: 30. 1. 2009 Jen pro vnitřní

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 /

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 / / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Drazí čtenáři! Závěrečný měsíc letošního jubilejního roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se

Více

číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010

číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Marie Pašková V neděli 13. března se v kostele sv. Filipa

Více