Výročí v červnu. Oznámení MUDr. M. Kučerová oznamuje změnu provozu ordinace pro děti a mládež v budově ZS ve Vacově.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výročí v červnu. Oznámení MUDr. M. Kučerová oznamuje změnu provozu ordinace pro děti a mládež v budově ZS ve Vacově."

Transkript

1 Výročí v červnu Poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetanovy Libuše V Sarajevu byl spáchán atentát na Františka Ferdinanda d'este, následníka trůnu rakousko-uherské monarchie. Tento atentát se stal vhodnou záminkou pro začátek první světové války v Evropě V Port Washingtonu v USA odstartovalo první letadlo na pravidelné letecké lince mezi Evropou a Amerikou. Let do Marseille trval 24 hodin, letadlo muselo uskutečnit dvě mezipřistání na Azorských ostrovech a v Lisabonu. Až v roce 1957 však letadla přepravila přes oceán více cestujících než tradiční zaoceánské lodě Osada Ležáky byla vyhlazena nacisty jako odveta za atentát na Reinharda Heydricha z 27. května mužů nacisté zastřelili, 196 žen poslali do koncentračního tábora, děti byly buď dány na převychování do německých rodin, nebo spolu se svými matkami zahynuly v koncentračních táborech Alžběta II. byla korunovaná britskou královnou, tato korunovace byla jako vůbec první vysílaná v televizi V Praze na Strahově začala první celostátní spartakiáda v 17 hodin a 52 minut se na věži chrámu sv. Víta v Praze utrhlo srdce zvonu Zikmund největšího českého zvonu. Podle starých proroctví měla tato událost být předzvěstí celonárodního neštěstí. Starosta obce Vacov svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov na dne od hod. Návrh programu: 1. Účetní uzávěrka za rok Závěrečný účet za rok Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/ Vodovod Vrbice 5. Revitalizace druhé části náměstí 6. Žádost o spoluúčast na úhradě nákladů 7. Výstupy stavební komise 8. Různé Číslo května 2015 Uvnitř tohoto vydání: Z obecního úřadu 2-3 Ze školy SDSH 4-5 Z knihovny Pozvánky na akce 6 Společenská kronika Inzerce 7 Chovatelův dvorek Inzerce 8 Oznámení MUDr. M. Kučerová oznamuje změnu provozu ordinace pro děti a mládež v budově ZS ve Vacově. Ordinační hodiny: Pondělí : hod. Pátek: hod. Středa v lichém týdnu: hod. Mnozí ji pak spojovali s ničivými srpnovými záplavami.

2 Stránka 2 Informace ze zasedání Rady obce Vacov Z obecního úřadu Rada obce schválila: Cenovou nabídku na nákup 4 ks přístrojů Dräger PSS Na základě předchozí poptávky u tří dodavatelů nejvýhodnější předložil Ing. Pavel Chovančík, obchodní zástupce pro Čechy, a to ve výši ,30 Kč. Na přístroje se podařilo získat dotaci ve výši 70% pořizovacích nákladů, 30% jde z rozpočtu obce. Dýchací přístroje doplní vybavení SDH Vacov. Dodavatele na akci Obnova vodovodního řadu Vacov-Vrbice. Nejvýhodnější cenovou nabídku dodala společnost ČEVAK a.s., a to ve výši ,80 Kč. Firma v pořadí druhá dodala nabídku o pouhých 8.000,- Kč vyšší. Na tuto akci získala obec Vacov dotaci z grantu KÚJčK ve výši ,- Kč. RO pověřila starostu podpisem, smlouvy o dílo s uvedenou společností. Příspěvek na občerstvení pro hasiče, včetně dětí, které se zúčastnily soutěže v požárním sportu okrsku Vacov. Soutěž se konala dne od hod. v Benešově Hoře v areálu firmy Toreko. Příspěvek činil 80,- Kč na účastníka Celkem 9.000,- Kč. Opravu místních komunikací ve Lhotě nad Rohanovem. Práce provede firma Swietelsky stavební s.r.o. na základě požadavku obce. Opravu výtluků na místních komunikacích po zimním období. Provádí se každoročně tam, kde není plánovaná oprava komplexní. Provedení výměny rigolníků a dřevěného koryta na Javorníku. Podle informace pana Miroslava Bejčka bude stávající letité koryto vyměněno za nové. Výměna rigolníků by měla proběhnout do tradiční javornické pouti. Rada obce vzala na vědomí: Oznámení ředitele ZŠ a MŠ o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin, a to od pondělí do pátku (6 týdnů). Přerušení v tomto časovém rozsahu je zdůvodněno nutností čerpání řádné dovolené učitelek (8 týdnů) a personálu MŠ. Mimo toto období je čerpání velmi problematické. Zanedbatelná není ani finanční stránka provozu (s ohledem na počet dětí) v této době. Jeden týden v uvedené odstávce bude případně možno umístit děti do MŠ ve Zdíkově. Předloženou kalkulaci cen obědů ze ZŠ Vacov pro cizí strávníky. V součtu jednotlivých položek činí cena oběda 57,- Kč. Z další činnosti: Dokončena byla rekonstrukce místní komunikace v Přečínských Chalupách. Dodavatelem byla firma Swietelsky stavební s.r.o. Hodnota prací činila ,- Kč. V současné době probíhá rekonstrukce komunikace do Ptákovy Lhoty. Součástí obou akcí je i dostupné řešení odvodu dešťové vody mimo komunikaci. V případě přívalových dešťů je to však obvykle velmi problematické. Naplno probíhají práce na výměně vodovodního řadu v majetku obce Vacov na území obce Vrbice. Z důvodu poměrně krátkého času na realizaci se pracuje i o víkendech. Pracovníci obce provádějí sečení obecních ploch. V rámci veřejně prospěšných prací nastoupil na obec též pan Dalibor Bostl. Dosud nedošlo k oznámení z MMR, zda naše žádost o dotaci na dětské hřiště byla vyhodnocena úspěšně, či nikoli. Zveřejnění výsledků se čeká v nejbližší době. Miroslav Roučka, starosta obce

3 ČERVEN-ČERVENEC 2015 po út st čt pá so ne Kamkoliv půjdeš, pamatuj cestu zpět, ať nezklame tě svět Zdeněk Janík Informace o platnosti Obecně závazné vyhlášky č. 01/2015, která upravuje hospodaření s odpady v Obci Vacov. Vyhláška nabyla účinnosti dnem Vyhláška je k nahlédnutí v kanceláři OÚ nebo na v sekci Vyhlášky a nařízení s názvem OZV č. 01/2015. Stručně z vyhlášky - shromažďování tříděného odpadu: Na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) je umístěn velkoobjemový kontejner v části obce Vlkonice mezi bývalým kravínem a bramborárnou. A to v období od dubna do konce října. Je určen na trávu, listí, drobné odřezky stromů apod. Velké větve z prořezu stromů lze na základě telefonické domluvy se stavebním technikem OÚ Vacov umístit na skládku na Klenech. Jiný biologicky nerozložitelný odpad je odpad ze hřbitova, např. zbytky různé zelené hmoty, plastové obaly, zbytky vosků a kovové krytky hřbitovních svící, vázacích drátů věnců, případně příměsi hlíny a kamení. Kontejner na tento druh odpadu je trvale umístěn za hřbitovní zdí. Použité monočlánky a baterie lze umístit do označené nádoby k tomu určené v prodejně COOP Jednota Vacov. Zbytky léků (např. s prošlou záruční dobou apod.) lze odevzdat v lékárně ve Vacově. Na dočasném shromaždišti odpadu skládka Šáry lze vždy v sobotu od 8.00 do hodin odevzdávat tyto druhy odpadu: objemný odpad, pneumatiky, kovy, papír (velké kartony), vyřazená použitá elektrozařízení (elektroodpad) zpětný odběr, nebezpečný odpad barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, ředidla, akumulátory, baterie a monočlánky, dále výbojky a zářivky a jiný odpad obsahující rtuť. V odůvodněných případech i směsný komunální odpad. Poznámka: Na tomto shromaždišti mohou výše uvedený odpad odkládat pouze osoby, které platí místní poplatek za svoz komunálního odpadu. Vyřazená použitá elektrozařízení (elektroodpad) lze též v pracovní době (po-pá) odevzdat bezplatně přímo zpracovateli, firmě OTAVA electronics, a.s., provoz Vlkonice 105, tel.: Stavební odpad není odpadem komunálním, lze ho likvidovat pouze zákonem stanoveným způsobem. Pro jeho odložení je možné objednat kontejner u oprávněné osoby tj.: firma Rumpold 01 Vodňany, tel.: , která tuto službu včetně likvidace odpadu zajistí za úplatu. Ekologickou likvidaci vozidel zajišťuje bezplatně (včetně odtažení vozidla) firma V a K Stachy spol. s r.o. Josef Voldřich, tel.: Nakládání s odpady obsahující azbest řeší zákon č. 185/2001, 35, čl. 1,2. Hana Ptáčková

4 Stránka 4 Ze školy DOPRAVNÍ SOUTĚŽ V PRACHATICÍCH Lucie Rychtářová, Natálie Kopáčiková, Martin Kaskoun a Ondřej Novák vybojovali krásné 2. místo v okresním kole dopravní soutěže v Prachaticích. Devět družstev ve starší kategorii soutěžilo ve čtyřech disciplínách - jízda zručnosti, jízda podle pravidel na dopravním hřišti, testy z pravidel silničního provozu a poskytnutí první pomoci. V jednotlivcích se na pěkném 3. místě umístila Natálie Kopáčiková. FOTBALOVÝ TURNAJ McDonald s Cup Ve středu 13. května vybojovalo na turnaji McDonald s Cup mužstvo našich malých fotbalistů 4. místo. Fanda Čtvrtník, Vojta Rejšek, Marek Bláha, Kryštof Česánek, Martin Čtvrtník, Tomáš Mareš, Tomáš Jelínek, Pepa Němec, Marek Seidl a Prokop Česánek porazili mužstvo ze ZŠ TGM Vimperk, ZŠ Husinec a remizovali se ZŠ Vodňanská Prachatice. Kluci prohráli těsně 1:0 se ZŠ Netolice a stejným výsledkem i se ZŠ Národní Prachatice, 2:0 pak se ZŠ Smetanova Vimperk. 1. MÍSTO V SOUTĚŽI MLADÝ ZDRAVOTNÍK Ve čtvrtek 14. května se v Prachaticích konalo okresní kolo soutěže Mladý zdravotník. Během dopoledne děti ukázaly dovednosti z poskytování první pomoci, které se naučily. Za I. stupeň soutěžila za naši školu hlídka ve složení Milan Sliacký, Adam Mészáros, Adam Ševčík, Klára Čejková a Aneta Lešáková. Za II. stupeň to byli - Lucie Rychtářová, Natálie Kopáčiková, Klára Matoušová, Martin Kaskoun a David Makas. Mladší vybojovali úúúúžasné 1. místo v okresním kole a postoupili do kola krajského, kter é se konalo v pondělí 18. května ve Strakonicích. Tady jsme obsadili pěkné 5. místo. Zároveň mladší družstvo v Prachaticích vybojovalo 2. místo v soutěži "Mladý záchranář - dokaž, že umíš". Ve stejné soutěži starší družstvo vybojovalo 3. místo. Všem soutěžícím gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr. Pavlína Kopáčiková

5 Číslo 5, 25. května 2015 Stránka 5 Hasiči z Benešovy Hory navštívili Osvětim Že dobrovolní hasiči neslouží jen k hašení požárů nebo nejezdí jen po soutěžích, ví v Benešově Hoře už dávno. Před několika dny se o tom opět přesvědčilo několik členů místního sboru. V pátek nasedli do dvou dodávek a vyrazili směrem Osvětim a Březinka. V autech panovala dobrá nálada, kterou nám pracovníci benzínové pumpy záviděli, a chtěli jet s námi. Napřed si dokonce mysleli, že jedeme ze závodů, popsala atmosféru během dlouhé cesty členka sboru Štěpánka Kačírková. Důležité je připomenout, že právě ona cestovala v dodávkovém voze Ford Transit, které si sbor hasičů v Benešově Hoře nově pořídil. Po příjezdu do Polska absolvovali hasiči první prohlídku v Osvětimi, kde procházeli koncentrační tábor Auschwitz. Místo je to i v současné době děsivé, musím přiznat, že jsem tajně i slzu zamáčkla, popisuje dnes už s úsměvem Štěpánka. Nesporné ovšem je, že při prohlídce tábora některým z hasičů běhal mráz po zádech. Prohlídka plynové komory a krematoria se nedá slovy popsat. Hned navazovala prohlídka tábora Birkenau, kde nám průvodkyně dopověděla osud lidí, kteří se nehodili nacistům do jejich plánů o světě. Myslím si, že se teď po přečtení nějaké knihy nebo zhlédnutí filmu popisující tu dobu vše budu vnímat trochu jinak, dodává Štěpánka a je ráda, že koncentrační tábor mohla zažít jen na chvíli a jen jako turistka. Na zpáteční cestě se benešovští hasiči zastavili u spřáteleného sboru v Senetářově, od jehož členů byl odkoupen vůz Transit. V koncentračním táboru Auschwitz v Osvětimi zahynulo během druhé světové války na 1,5 milionu lidí. V roce 2007 Výbor pro světové dědictví UNESCO rozhodl na základě žádosti Polska a Izraele o změně názvu na Auschwitz-Birkenau. Jakub Vácha Okrsková hasičská soutěž V sobotu 9. května se sjeli všichni hasiči na tradiční soutěži v požárním sportu okrsku Vacov. Soutěž pořádala SDH Benešova Hora na hasičské dráze nad autoservisem Toreco. Zde se na startovní čáru postavilo celkem 17 družstev v kategorii děti, ženy I., ženy II., muži I., muži II. a veteráni. Požární útoky zahájily vacovské týmy dětí, poté následovaly útoky žen a mužů. Výsledky a čas požárního útoku : Děti mladší : 1. Vacov A 92,80 s Děti starší : 1. Vacov B 20,35 s 2. Vacov B 30,00 s 2. Vacov A 23,69 s Ženy I. : 1. Vacov B 32,85 s Muži I. : 1. Vacov A 39,88 s 2. Vacov A 32,91 s 2. Vacov B 41,65 s 3. Přečín 58,38 s 3. B. Hora 42,18 s Muži II. : 1. B. Hora 37,41 s Veteráni : 1. Javorník 240,00 s 2. Přečín 54,15 s 3. Vacov 54,96 s Ženy II. : 1. Javorník 47,17 s 4. Javorník 70,52 s 5. Rohanov 107,61 s Jménem okrsku děkuji p. Janu Šťastnému, který do soutěže věnoval poháry pro vítězná družstva, dále obci Vacov a hostinci U sv. Jána za vynikající občerstvení. MVDr. Michal Roučka

6 Stránka 6 Nové knihy Pro děti a mládež Astrid Lindgren Já ještě nechci jít spát Jessie Williams Eliška a opuštěné štěně Zdeněk Svěrák Tři bratři Alice Danielovská Kocourek se vrací Radek Daniel Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné kluky a holky Black Holly Panenka z kostí Disney Ledové království Pro dospělé Dan Brown Anatomie lži Jodi Picoultová Vypravěčka Jessie Burton Miniaturista Petr Havlíček Jídlo jako životní styl II. a III. díl Ladislav Beran I staré dámy umí vraždit Christina Lauren Vášnivý svůdník Magda Váňová Náhoda nebo osud Simon Mawer Skleněný pokoj Mendelův trpaslík Robin Shilp Sharma Mnich, který prodal své ferrari Jo Nesbö Policie Pozvánky na akce: Obecní knihovna Vacov zve na PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE v zasedací místnosti OÚ ve Vacově dne od hod. ***** ***** Obec Vacov uspořádá v měsíci červnu 2015 v obřadní síni na OÚ několik slavnostních akcí VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ od hod. SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ S MŠ od hod. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ ŽÁKŮM 9. TŘÍDY ZŠ od 9.00 hod. ***** Sbor dobrovolných hasičů Vacov zve na PŘEDPRÁZDNINOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU od 20 hod. v obecním sále ve Vacově hraje Fatima, vstupné 80,- Kč.

7 Číslo 5, 25. května 2015 Společenská kronika V měsíci dubnu 2015 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto občanům: Zemánková Marie Vlkonice 90 let Bedlivý Jan Miřetice 81 let Vlček Václav Kříž Václav ***** Poděkování paní učitelce Haně Pálové Lhota nad Rohanovem Vacov Paní učitelko, děkuji Vám za tři krásné školkové roky, za Vaši starostlivost, trpělivost a laskavost. 80 let 70 let Viktorka Stevanovič Stránka 7 Tel.: Elektronickou verzi naleznete na: Distribuce: Prostřednictvím list. zásilky Českou poštou do všech domácností obce. Pro návštěvníky Vacova část nákladu na poště, v prodejně Jednota a Obuv Patera. Vychází každý měsíc, příspěvky se přijímají do 10. dne v měsíci. Tiskne obec Vacov, Vacov 35, IČO Neprodejné. Redakční rada: Pavla Valtová, Jana Blatná, Mgr. Věra Česánková. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky přispěvatelů. Názory přispěvatelů nemusí vždy souhlasit s názory redakce. Včelařský spolek ve Vacově oslaví stovku V červnu letošního roku oslaví základní organizace včelařů v naší obci sto let od svého založení, o čemž svědčí první zápis z kroniky: O potřebě a důležitosti včelařského spolku pro zdejší krajinu pohovořili si při pivě p. páter Vojtěch Vávra z Vacova, Frant. Raba, učitel z Vacova, a p. Václav Hrneček, obchodník ve Vacově, a myšlenka založiti včelařský spolek byla jejich úkolem. Přičiněním jejich sešli se včelaři ke schůzi. Mnozí včelaři museli odejíti na bojiště. Opustili své nejdražší, své živnosti a své nejmilejší včelky a jíti bojovati ve prospěch vítězství rakouských zbraní. Při příležitosti tohoto výročí chceme ve spolupráci s obecním úřadem v den vacovské pouti uspořádat výstavu v zasedací místnosti OÚ. Obracím se proto na Vás čtenáře, abyste prohlédli půdy ve svých domcích a chalupách, a pokud byste objevili jakékoliv staré včelařské pomůcky nebo fotografie, prosím, zda byste je mohli na tuto výstavu zapůjčit. V případě zápůjčky můžete kontaktovat přímo mě nebo p. Valtovou v knihovně na OÚ. Za včelařskou organizaci Šochmanová Olga, Peckov tel. po 18. hod Inzerce Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení staveb a staveb. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel.: , Nově točená zmrzlina v Penzionu u Prášků. Otevřeno denně hod. Provádím podlahářské práce, stěrky, vinyly, lina, koberce a plovoucí podlahy. Možnost dodání materiálu. Tel.: Hledám zahrádku ve Vacově a okolí k pronájmu. Tel.:

8 Stránka 8 Chovatelův dvorek Naše několikadílné povídání o holubech pokračuje i trochu smutnou složkou chovatelství, a to jsou obtíže při chovu holubů. I holubi trpí celou řadou neduhů, ať již bakteriálního či virového původu, a jsou rovněž cílem útoku celé řady parazitů. Bohužel, vznikem velkých hejn divoce žijících holubů (nezaměňovat s holubem divokým skalním, lesním a pod.) především ve velkých městech, vzniklo velmi vhodné prostředí pro rozvoj mnoha variant onemocnění a mnohde si takto žijící holubi vysloužili nelichotivou přezdívku "létající krysy". To nejenom pro své nekontrolovatelné množení a konzumaci prakticky jakýchkoliv zbytků potravy, ale i pro možnost přenosu právě celé řady onemocnění. Proto se na mnoha místech zakazuje krmení holubů a mnohá města jejich stavy významně redukují. K řadě míst ale rovněž hejno holubů neodmyslitelně patří. Připomeňme např. Náměstí sv. Marka v Benátkách. V rozsahu našeho příspěvku není prostor pro vyjmenovávání konkrétních nemocí a cizopasníků, které naše holuby trápí. Stejně tak ani preparátů, kterými se proti nim bránit. Při konkrétních potížích lze získat informace a poradu u našeho pana veterináře MVDr. Roučky tel.: , popřípadně přes kontaktní telefon naší MO ČSCH ve Vacově či Dle zkušeností našich holubářů ale zpravidla postačí dbát na čistotu chovatelského zařízení. Provádět pravidelnou desinfekci po čištění holubníku a v případě podezření na nějaký zdravotní problém raději stonavého holuba z chovu vyřadit. Je to menší ztráta, než následně léčit nebo v krajním případě likvidovat celý chov. Na závěr stačí tedy popřát ať Vaši holubi dobře prospívají. Jaroslav Kubát

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Vacov okres... Prachatice konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Městys Louňovice pod Blaníkem

Městys Louňovice pod Blaníkem Městys Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Zastupitelstvo městyse schválilo

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému V Y H L Á Š K A č. 2/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Čebín. Zastupitelstvo

Více

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obec Radějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zastupitelstvo obce Radějovice

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Počet obyvatel k : obyvatel v obci Hospozín obyvatel v osadě Hospozínek

Počet obyvatel k : obyvatel v obci Hospozín obyvatel v osadě Hospozínek Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Hospozín za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci:

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Zastupitelstvo Městyse Maršovice se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín 788 14 Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat:

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat: Sběrná místa Na území města Liberce je v současné době v provozu několik sběrných míst. V ulici Ampérová a v ulici Dr. Milady Horákové mohou občané města Liberce odložit zdarma až 500 kilogramů odpadu

Více

Obec Střítež. ČI.l Úvodní ustanovení

Obec Střítež. ČI.l Úvodní ustanovení Obec Střítež Obecně závazná vyhláška Č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střítež

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC MALÁ HRAŠTICE. Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice. č. 1/2015,

OBEC MALÁ HRAŠTICE. Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice. č. 1/2015, OBEC MALÁ HRAŠTICE Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 9.11.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015,

Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015, Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více