Výročí v červnu. Oznámení MUDr. M. Kučerová oznamuje změnu provozu ordinace pro děti a mládež v budově ZS ve Vacově.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výročí v červnu. Oznámení MUDr. M. Kučerová oznamuje změnu provozu ordinace pro děti a mládež v budově ZS ve Vacově."

Transkript

1 Výročí v červnu Poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetanovy Libuše V Sarajevu byl spáchán atentát na Františka Ferdinanda d'este, následníka trůnu rakousko-uherské monarchie. Tento atentát se stal vhodnou záminkou pro začátek první světové války v Evropě V Port Washingtonu v USA odstartovalo první letadlo na pravidelné letecké lince mezi Evropou a Amerikou. Let do Marseille trval 24 hodin, letadlo muselo uskutečnit dvě mezipřistání na Azorských ostrovech a v Lisabonu. Až v roce 1957 však letadla přepravila přes oceán více cestujících než tradiční zaoceánské lodě Osada Ležáky byla vyhlazena nacisty jako odveta za atentát na Reinharda Heydricha z 27. května mužů nacisté zastřelili, 196 žen poslali do koncentračního tábora, děti byly buď dány na převychování do německých rodin, nebo spolu se svými matkami zahynuly v koncentračních táborech Alžběta II. byla korunovaná britskou královnou, tato korunovace byla jako vůbec první vysílaná v televizi V Praze na Strahově začala první celostátní spartakiáda v 17 hodin a 52 minut se na věži chrámu sv. Víta v Praze utrhlo srdce zvonu Zikmund největšího českého zvonu. Podle starých proroctví měla tato událost být předzvěstí celonárodního neštěstí. Starosta obce Vacov svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov na dne od hod. Návrh programu: 1. Účetní uzávěrka za rok Závěrečný účet za rok Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/ Vodovod Vrbice 5. Revitalizace druhé části náměstí 6. Žádost o spoluúčast na úhradě nákladů 7. Výstupy stavební komise 8. Různé Číslo května 2015 Uvnitř tohoto vydání: Z obecního úřadu 2-3 Ze školy SDSH 4-5 Z knihovny Pozvánky na akce 6 Společenská kronika Inzerce 7 Chovatelův dvorek Inzerce 8 Oznámení MUDr. M. Kučerová oznamuje změnu provozu ordinace pro děti a mládež v budově ZS ve Vacově. Ordinační hodiny: Pondělí : hod. Pátek: hod. Středa v lichém týdnu: hod. Mnozí ji pak spojovali s ničivými srpnovými záplavami.

2 Stránka 2 Informace ze zasedání Rady obce Vacov Z obecního úřadu Rada obce schválila: Cenovou nabídku na nákup 4 ks přístrojů Dräger PSS Na základě předchozí poptávky u tří dodavatelů nejvýhodnější předložil Ing. Pavel Chovančík, obchodní zástupce pro Čechy, a to ve výši ,30 Kč. Na přístroje se podařilo získat dotaci ve výši 70% pořizovacích nákladů, 30% jde z rozpočtu obce. Dýchací přístroje doplní vybavení SDH Vacov. Dodavatele na akci Obnova vodovodního řadu Vacov-Vrbice. Nejvýhodnější cenovou nabídku dodala společnost ČEVAK a.s., a to ve výši ,80 Kč. Firma v pořadí druhá dodala nabídku o pouhých 8.000,- Kč vyšší. Na tuto akci získala obec Vacov dotaci z grantu KÚJčK ve výši ,- Kč. RO pověřila starostu podpisem, smlouvy o dílo s uvedenou společností. Příspěvek na občerstvení pro hasiče, včetně dětí, které se zúčastnily soutěže v požárním sportu okrsku Vacov. Soutěž se konala dne od hod. v Benešově Hoře v areálu firmy Toreko. Příspěvek činil 80,- Kč na účastníka Celkem 9.000,- Kč. Opravu místních komunikací ve Lhotě nad Rohanovem. Práce provede firma Swietelsky stavební s.r.o. na základě požadavku obce. Opravu výtluků na místních komunikacích po zimním období. Provádí se každoročně tam, kde není plánovaná oprava komplexní. Provedení výměny rigolníků a dřevěného koryta na Javorníku. Podle informace pana Miroslava Bejčka bude stávající letité koryto vyměněno za nové. Výměna rigolníků by měla proběhnout do tradiční javornické pouti. Rada obce vzala na vědomí: Oznámení ředitele ZŠ a MŠ o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin, a to od pondělí do pátku (6 týdnů). Přerušení v tomto časovém rozsahu je zdůvodněno nutností čerpání řádné dovolené učitelek (8 týdnů) a personálu MŠ. Mimo toto období je čerpání velmi problematické. Zanedbatelná není ani finanční stránka provozu (s ohledem na počet dětí) v této době. Jeden týden v uvedené odstávce bude případně možno umístit děti do MŠ ve Zdíkově. Předloženou kalkulaci cen obědů ze ZŠ Vacov pro cizí strávníky. V součtu jednotlivých položek činí cena oběda 57,- Kč. Z další činnosti: Dokončena byla rekonstrukce místní komunikace v Přečínských Chalupách. Dodavatelem byla firma Swietelsky stavební s.r.o. Hodnota prací činila ,- Kč. V současné době probíhá rekonstrukce komunikace do Ptákovy Lhoty. Součástí obou akcí je i dostupné řešení odvodu dešťové vody mimo komunikaci. V případě přívalových dešťů je to však obvykle velmi problematické. Naplno probíhají práce na výměně vodovodního řadu v majetku obce Vacov na území obce Vrbice. Z důvodu poměrně krátkého času na realizaci se pracuje i o víkendech. Pracovníci obce provádějí sečení obecních ploch. V rámci veřejně prospěšných prací nastoupil na obec též pan Dalibor Bostl. Dosud nedošlo k oznámení z MMR, zda naše žádost o dotaci na dětské hřiště byla vyhodnocena úspěšně, či nikoli. Zveřejnění výsledků se čeká v nejbližší době. Miroslav Roučka, starosta obce

3 ČERVEN-ČERVENEC 2015 po út st čt pá so ne Kamkoliv půjdeš, pamatuj cestu zpět, ať nezklame tě svět Zdeněk Janík Informace o platnosti Obecně závazné vyhlášky č. 01/2015, která upravuje hospodaření s odpady v Obci Vacov. Vyhláška nabyla účinnosti dnem Vyhláška je k nahlédnutí v kanceláři OÚ nebo na v sekci Vyhlášky a nařízení s názvem OZV č. 01/2015. Stručně z vyhlášky - shromažďování tříděného odpadu: Na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) je umístěn velkoobjemový kontejner v části obce Vlkonice mezi bývalým kravínem a bramborárnou. A to v období od dubna do konce října. Je určen na trávu, listí, drobné odřezky stromů apod. Velké větve z prořezu stromů lze na základě telefonické domluvy se stavebním technikem OÚ Vacov umístit na skládku na Klenech. Jiný biologicky nerozložitelný odpad je odpad ze hřbitova, např. zbytky různé zelené hmoty, plastové obaly, zbytky vosků a kovové krytky hřbitovních svící, vázacích drátů věnců, případně příměsi hlíny a kamení. Kontejner na tento druh odpadu je trvale umístěn za hřbitovní zdí. Použité monočlánky a baterie lze umístit do označené nádoby k tomu určené v prodejně COOP Jednota Vacov. Zbytky léků (např. s prošlou záruční dobou apod.) lze odevzdat v lékárně ve Vacově. Na dočasném shromaždišti odpadu skládka Šáry lze vždy v sobotu od 8.00 do hodin odevzdávat tyto druhy odpadu: objemný odpad, pneumatiky, kovy, papír (velké kartony), vyřazená použitá elektrozařízení (elektroodpad) zpětný odběr, nebezpečný odpad barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, ředidla, akumulátory, baterie a monočlánky, dále výbojky a zářivky a jiný odpad obsahující rtuť. V odůvodněných případech i směsný komunální odpad. Poznámka: Na tomto shromaždišti mohou výše uvedený odpad odkládat pouze osoby, které platí místní poplatek za svoz komunálního odpadu. Vyřazená použitá elektrozařízení (elektroodpad) lze též v pracovní době (po-pá) odevzdat bezplatně přímo zpracovateli, firmě OTAVA electronics, a.s., provoz Vlkonice 105, tel.: Stavební odpad není odpadem komunálním, lze ho likvidovat pouze zákonem stanoveným způsobem. Pro jeho odložení je možné objednat kontejner u oprávněné osoby tj.: firma Rumpold 01 Vodňany, tel.: , která tuto službu včetně likvidace odpadu zajistí za úplatu. Ekologickou likvidaci vozidel zajišťuje bezplatně (včetně odtažení vozidla) firma V a K Stachy spol. s r.o. Josef Voldřich, tel.: Nakládání s odpady obsahující azbest řeší zákon č. 185/2001, 35, čl. 1,2. Hana Ptáčková

4 Stránka 4 Ze školy DOPRAVNÍ SOUTĚŽ V PRACHATICÍCH Lucie Rychtářová, Natálie Kopáčiková, Martin Kaskoun a Ondřej Novák vybojovali krásné 2. místo v okresním kole dopravní soutěže v Prachaticích. Devět družstev ve starší kategorii soutěžilo ve čtyřech disciplínách - jízda zručnosti, jízda podle pravidel na dopravním hřišti, testy z pravidel silničního provozu a poskytnutí první pomoci. V jednotlivcích se na pěkném 3. místě umístila Natálie Kopáčiková. FOTBALOVÝ TURNAJ McDonald s Cup Ve středu 13. května vybojovalo na turnaji McDonald s Cup mužstvo našich malých fotbalistů 4. místo. Fanda Čtvrtník, Vojta Rejšek, Marek Bláha, Kryštof Česánek, Martin Čtvrtník, Tomáš Mareš, Tomáš Jelínek, Pepa Němec, Marek Seidl a Prokop Česánek porazili mužstvo ze ZŠ TGM Vimperk, ZŠ Husinec a remizovali se ZŠ Vodňanská Prachatice. Kluci prohráli těsně 1:0 se ZŠ Netolice a stejným výsledkem i se ZŠ Národní Prachatice, 2:0 pak se ZŠ Smetanova Vimperk. 1. MÍSTO V SOUTĚŽI MLADÝ ZDRAVOTNÍK Ve čtvrtek 14. května se v Prachaticích konalo okresní kolo soutěže Mladý zdravotník. Během dopoledne děti ukázaly dovednosti z poskytování první pomoci, které se naučily. Za I. stupeň soutěžila za naši školu hlídka ve složení Milan Sliacký, Adam Mészáros, Adam Ševčík, Klára Čejková a Aneta Lešáková. Za II. stupeň to byli - Lucie Rychtářová, Natálie Kopáčiková, Klára Matoušová, Martin Kaskoun a David Makas. Mladší vybojovali úúúúžasné 1. místo v okresním kole a postoupili do kola krajského, kter é se konalo v pondělí 18. května ve Strakonicích. Tady jsme obsadili pěkné 5. místo. Zároveň mladší družstvo v Prachaticích vybojovalo 2. místo v soutěži "Mladý záchranář - dokaž, že umíš". Ve stejné soutěži starší družstvo vybojovalo 3. místo. Všem soutěžícím gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr. Pavlína Kopáčiková

5 Číslo 5, 25. května 2015 Stránka 5 Hasiči z Benešovy Hory navštívili Osvětim Že dobrovolní hasiči neslouží jen k hašení požárů nebo nejezdí jen po soutěžích, ví v Benešově Hoře už dávno. Před několika dny se o tom opět přesvědčilo několik členů místního sboru. V pátek nasedli do dvou dodávek a vyrazili směrem Osvětim a Březinka. V autech panovala dobrá nálada, kterou nám pracovníci benzínové pumpy záviděli, a chtěli jet s námi. Napřed si dokonce mysleli, že jedeme ze závodů, popsala atmosféru během dlouhé cesty členka sboru Štěpánka Kačírková. Důležité je připomenout, že právě ona cestovala v dodávkovém voze Ford Transit, které si sbor hasičů v Benešově Hoře nově pořídil. Po příjezdu do Polska absolvovali hasiči první prohlídku v Osvětimi, kde procházeli koncentrační tábor Auschwitz. Místo je to i v současné době děsivé, musím přiznat, že jsem tajně i slzu zamáčkla, popisuje dnes už s úsměvem Štěpánka. Nesporné ovšem je, že při prohlídce tábora některým z hasičů běhal mráz po zádech. Prohlídka plynové komory a krematoria se nedá slovy popsat. Hned navazovala prohlídka tábora Birkenau, kde nám průvodkyně dopověděla osud lidí, kteří se nehodili nacistům do jejich plánů o světě. Myslím si, že se teď po přečtení nějaké knihy nebo zhlédnutí filmu popisující tu dobu vše budu vnímat trochu jinak, dodává Štěpánka a je ráda, že koncentrační tábor mohla zažít jen na chvíli a jen jako turistka. Na zpáteční cestě se benešovští hasiči zastavili u spřáteleného sboru v Senetářově, od jehož členů byl odkoupen vůz Transit. V koncentračním táboru Auschwitz v Osvětimi zahynulo během druhé světové války na 1,5 milionu lidí. V roce 2007 Výbor pro světové dědictví UNESCO rozhodl na základě žádosti Polska a Izraele o změně názvu na Auschwitz-Birkenau. Jakub Vácha Okrsková hasičská soutěž V sobotu 9. května se sjeli všichni hasiči na tradiční soutěži v požárním sportu okrsku Vacov. Soutěž pořádala SDH Benešova Hora na hasičské dráze nad autoservisem Toreco. Zde se na startovní čáru postavilo celkem 17 družstev v kategorii děti, ženy I., ženy II., muži I., muži II. a veteráni. Požární útoky zahájily vacovské týmy dětí, poté následovaly útoky žen a mužů. Výsledky a čas požárního útoku : Děti mladší : 1. Vacov A 92,80 s Děti starší : 1. Vacov B 20,35 s 2. Vacov B 30,00 s 2. Vacov A 23,69 s Ženy I. : 1. Vacov B 32,85 s Muži I. : 1. Vacov A 39,88 s 2. Vacov A 32,91 s 2. Vacov B 41,65 s 3. Přečín 58,38 s 3. B. Hora 42,18 s Muži II. : 1. B. Hora 37,41 s Veteráni : 1. Javorník 240,00 s 2. Přečín 54,15 s 3. Vacov 54,96 s Ženy II. : 1. Javorník 47,17 s 4. Javorník 70,52 s 5. Rohanov 107,61 s Jménem okrsku děkuji p. Janu Šťastnému, který do soutěže věnoval poháry pro vítězná družstva, dále obci Vacov a hostinci U sv. Jána za vynikající občerstvení. MVDr. Michal Roučka

6 Stránka 6 Nové knihy Pro děti a mládež Astrid Lindgren Já ještě nechci jít spát Jessie Williams Eliška a opuštěné štěně Zdeněk Svěrák Tři bratři Alice Danielovská Kocourek se vrací Radek Daniel Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné kluky a holky Black Holly Panenka z kostí Disney Ledové království Pro dospělé Dan Brown Anatomie lži Jodi Picoultová Vypravěčka Jessie Burton Miniaturista Petr Havlíček Jídlo jako životní styl II. a III. díl Ladislav Beran I staré dámy umí vraždit Christina Lauren Vášnivý svůdník Magda Váňová Náhoda nebo osud Simon Mawer Skleněný pokoj Mendelův trpaslík Robin Shilp Sharma Mnich, který prodal své ferrari Jo Nesbö Policie Pozvánky na akce: Obecní knihovna Vacov zve na PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE v zasedací místnosti OÚ ve Vacově dne od hod. ***** ***** Obec Vacov uspořádá v měsíci červnu 2015 v obřadní síni na OÚ několik slavnostních akcí VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ od hod. SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ S MŠ od hod. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ ŽÁKŮM 9. TŘÍDY ZŠ od 9.00 hod. ***** Sbor dobrovolných hasičů Vacov zve na PŘEDPRÁZDNINOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU od 20 hod. v obecním sále ve Vacově hraje Fatima, vstupné 80,- Kč.

7 Číslo 5, 25. května 2015 Společenská kronika V měsíci dubnu 2015 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto občanům: Zemánková Marie Vlkonice 90 let Bedlivý Jan Miřetice 81 let Vlček Václav Kříž Václav ***** Poděkování paní učitelce Haně Pálové Lhota nad Rohanovem Vacov Paní učitelko, děkuji Vám za tři krásné školkové roky, za Vaši starostlivost, trpělivost a laskavost. 80 let 70 let Viktorka Stevanovič Stránka 7 Tel.: Elektronickou verzi naleznete na: Distribuce: Prostřednictvím list. zásilky Českou poštou do všech domácností obce. Pro návštěvníky Vacova část nákladu na poště, v prodejně Jednota a Obuv Patera. Vychází každý měsíc, příspěvky se přijímají do 10. dne v měsíci. Tiskne obec Vacov, Vacov 35, IČO Neprodejné. Redakční rada: Pavla Valtová, Jana Blatná, Mgr. Věra Česánková. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky přispěvatelů. Názory přispěvatelů nemusí vždy souhlasit s názory redakce. Včelařský spolek ve Vacově oslaví stovku V červnu letošního roku oslaví základní organizace včelařů v naší obci sto let od svého založení, o čemž svědčí první zápis z kroniky: O potřebě a důležitosti včelařského spolku pro zdejší krajinu pohovořili si při pivě p. páter Vojtěch Vávra z Vacova, Frant. Raba, učitel z Vacova, a p. Václav Hrneček, obchodník ve Vacově, a myšlenka založiti včelařský spolek byla jejich úkolem. Přičiněním jejich sešli se včelaři ke schůzi. Mnozí včelaři museli odejíti na bojiště. Opustili své nejdražší, své živnosti a své nejmilejší včelky a jíti bojovati ve prospěch vítězství rakouských zbraní. Při příležitosti tohoto výročí chceme ve spolupráci s obecním úřadem v den vacovské pouti uspořádat výstavu v zasedací místnosti OÚ. Obracím se proto na Vás čtenáře, abyste prohlédli půdy ve svých domcích a chalupách, a pokud byste objevili jakékoliv staré včelařské pomůcky nebo fotografie, prosím, zda byste je mohli na tuto výstavu zapůjčit. V případě zápůjčky můžete kontaktovat přímo mě nebo p. Valtovou v knihovně na OÚ. Za včelařskou organizaci Šochmanová Olga, Peckov tel. po 18. hod Inzerce Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení staveb a staveb. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel.: , Nově točená zmrzlina v Penzionu u Prášků. Otevřeno denně hod. Provádím podlahářské práce, stěrky, vinyly, lina, koberce a plovoucí podlahy. Možnost dodání materiálu. Tel.: Hledám zahrádku ve Vacově a okolí k pronájmu. Tel.:

8 Stránka 8 Chovatelův dvorek Naše několikadílné povídání o holubech pokračuje i trochu smutnou složkou chovatelství, a to jsou obtíže při chovu holubů. I holubi trpí celou řadou neduhů, ať již bakteriálního či virového původu, a jsou rovněž cílem útoku celé řady parazitů. Bohužel, vznikem velkých hejn divoce žijících holubů (nezaměňovat s holubem divokým skalním, lesním a pod.) především ve velkých městech, vzniklo velmi vhodné prostředí pro rozvoj mnoha variant onemocnění a mnohde si takto žijící holubi vysloužili nelichotivou přezdívku "létající krysy". To nejenom pro své nekontrolovatelné množení a konzumaci prakticky jakýchkoliv zbytků potravy, ale i pro možnost přenosu právě celé řady onemocnění. Proto se na mnoha místech zakazuje krmení holubů a mnohá města jejich stavy významně redukují. K řadě míst ale rovněž hejno holubů neodmyslitelně patří. Připomeňme např. Náměstí sv. Marka v Benátkách. V rozsahu našeho příspěvku není prostor pro vyjmenovávání konkrétních nemocí a cizopasníků, které naše holuby trápí. Stejně tak ani preparátů, kterými se proti nim bránit. Při konkrétních potížích lze získat informace a poradu u našeho pana veterináře MVDr. Roučky tel.: , popřípadně přes kontaktní telefon naší MO ČSCH ve Vacově či Dle zkušeností našich holubářů ale zpravidla postačí dbát na čistotu chovatelského zařízení. Provádět pravidelnou desinfekci po čištění holubníku a v případě podezření na nějaký zdravotní problém raději stonavého holuba z chovu vyřadit. Je to menší ztráta, než následně léčit nebo v krajním případě likvidovat celý chov. Na závěr stačí tedy popřát ať Vaši holubi dobře prospívají. Jaroslav Kubát

Advent. Upozornění. Omezení provozu na Obecním úřadě Vacov

Advent. Upozornění. Omezení provozu na Obecním úřadě Vacov Advent Advent začíná první nedělí adventní, tedy nedělí mezi 27. listopadem a 3. prosincem. První adventní neděli předchází Slavnost Ježíše Krista Krále, svátek připomínající Kristovu vládu nad světem

Více

Výročí v červenci NEZAPOMEŇTE. 29.6. od 19 hodin Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov

Výročí v červenci NEZAPOMEŇTE. 29.6. od 19 hodin Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov Výročí v červenci červenec 1300 měnová reforma Václava II. zahájení ražby tzv. pražských grošů /710 let/ 6. 7. 1415 upálen mistr Jan Hus (nar. 1369) /595 let/ 14. 7. 1420 bitva na Vítkově, Jan Žižka zvítězil

Více

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané,

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané, www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v úvodu tohoto zpravodaje s vámi podělil o pár postřehů z dění v obci. Se zahájením školního roku byla zprůjezdněna krajská silnice

Více

Červenec v dějinách věků

Červenec v dějinách věků Červenec v dějinách věků 9.7.1609 podepsal Rudolf II. na Pražském hradě majestát o svobodě náboženského vyznání v zemi (tzv. Rudolfův majestát). K vydání dokumentu byl panovník donucen českými pány, kteří

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Začá r bd j í ro í s. Je n i l v s ha ič h r, p řád n st n ha ič r i. O é u z l ň D r i k n í l ýst M Ú ýst v By, y

Více

Výročí v červenci. 5.7.863 Příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Výročí v červenci. 5.7.863 Příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Výročí v červenci 5.7.863 Příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 6.7.1415 Podle rozhodnutí kostnického koncilu byl Jan Hus jakožto kacíř upálen na břehu Rýna. 14.7.1420 Bitva

Více

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Vážení spoluobčané, v sobotu 28. června 2014 se za nádherného letního počasí uskutečnil v Březovém háji tradiční Den obce. Ten letošní byl však přece jenom něčím výjimečný. V tomto kalendářním roce si

Více

Hasičský bál započal oslavy

Hasičský bál započal oslavy Co je Czech POINT Masopustní rej Hasičská stovka Zvolský sportovní víkend Inspekce ve zvolských lesích ZVOLSKÉ NOVINY VYDÁVÁ OBEC ZVOLE U PRAHY 2/2009 ZDARMA Hasičský bál započal oslavy Na valentýnskou

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Zpravodaj města Dolní Poustevna distribuce zdarma www.dolnipoustevna.cz. u l. L. Klingerovi

Zpravodaj města Dolní Poustevna distribuce zdarma www.dolnipoustevna.cz. u l. L. Klingerovi KVĚTEN 2014 Ročník XII. Zpravodaj města Dolní Poustevna distribuce zdarma www.dolnipoustevna.cz Chystaný přechod pro chodce zvýší bezpečnost školáků Výzva k digitalizaci nda vská BONA Lékárna obe u l.

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

hostivický měsíčník Co ukryla zem... výstava v přízemí hostivického zámku Z obsahu: ROČNÍK 35 Červen Červenec 2008

hostivický měsíčník Co ukryla zem... výstava v přízemí hostivického zámku Z obsahu: ROČNÍK 35 Červen Červenec 2008 hostivický měsíčník ROČNÍK 35 Červen Červenec 2008 Co ukryla zem... výstava v přízemí hostivického zámku Z obsahu: Foto: M.Křižková Zprávy z radnice Obecně závazné vyhlášky č. 1 a 2/2008 Seznam sběrných

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 3. účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích 21. 3. jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing.

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Brušperský zpravodaj. Naši čápi vyvedli letos čtyři mláďata

Brušperský zpravodaj. Naši čápi vyvedli letos čtyři mláďata Naši čápi vyvedli letos čtyři mláďata Z jednání zastupitelstva města INFORMACE Z RADNICE Čtvrté zasedání zastupitelstva města (ZM) se uskutečnilo 29. června 2011. V úvodu se starosta města vyjádřil k úkolu,

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU Jílovská ZÁŘÍ 2009 Číslo 9 Ročník XVIII Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO 9. Jílovské Slavnosti PÁTEK 18. 9. 2009 wild west show 18. - 20. 9. 200 09 ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Vyšlo 20. července 2012 číslo 3/2012 SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ ZPRÁVY Z OBCE INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V BOHUŇOVICÍCH

Vyšlo 20. července 2012 číslo 3/2012 SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ ZPRÁVY Z OBCE INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V BOHUŇOVICÍCH w Vyšlo 20. července 2012 číslo 3/2012 cena 10 Kč www.bohunovice.cz Z OBSAHU: Zprávy z obce, Informace o bezpečnostní situaci v obci, Třídění odpadů se stále vyplácí, Bioplynová stanice v ZD Bohuňovice,

Více

číslo 44 prosinec 2014

číslo 44 prosinec 2014 číslo 44 prosinec 2014 Vážení spoluobčané, do Vašich domovů se dostává vánoční vydání Kameneckých listů. V úvodním článku Vás nejdříve seznámím s činností zastupitelstva obce v posledním období. Po říjnových

Více

ZÁŘÍ 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 227. Zasedání zastupitelstva a rady města. Pozvánka na 5. zasedání. města 8. 9. 2011

ZÁŘÍ 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 227. Zasedání zastupitelstva a rady města. Pozvánka na 5. zasedání. města 8. 9. 2011 www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 227 Rekonstrukce pavilonu MŠ je v plném proudu. Foto: archiv města Škola už opět otvírá své brány a po prázdninách vítá všechny žáčky. První školní den

Více

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI NASE NOVINY 2015 PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 Při příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války se uskutečnila v pátek 8. května u pomníku padlých ve Ždírci nad Doubravou pietní

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013. www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly

Více

BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178

BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 www.zdirec.cz Cena 5, Kè BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 Probouzení do jara Po měsících šedivé zimy a chladu, kdy naše energie povážlivě klesla, se nám právě teď nabízí opačná šance. Inspirováni přílivem

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více