Výročí v červnu. Oznámení MUDr. M. Kučerová oznamuje změnu provozu ordinace pro děti a mládež v budově ZS ve Vacově.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výročí v červnu. Oznámení MUDr. M. Kučerová oznamuje změnu provozu ordinace pro děti a mládež v budově ZS ve Vacově."

Transkript

1 Výročí v červnu Poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetanovy Libuše V Sarajevu byl spáchán atentát na Františka Ferdinanda d'este, následníka trůnu rakousko-uherské monarchie. Tento atentát se stal vhodnou záminkou pro začátek první světové války v Evropě V Port Washingtonu v USA odstartovalo první letadlo na pravidelné letecké lince mezi Evropou a Amerikou. Let do Marseille trval 24 hodin, letadlo muselo uskutečnit dvě mezipřistání na Azorských ostrovech a v Lisabonu. Až v roce 1957 však letadla přepravila přes oceán více cestujících než tradiční zaoceánské lodě Osada Ležáky byla vyhlazena nacisty jako odveta za atentát na Reinharda Heydricha z 27. května mužů nacisté zastřelili, 196 žen poslali do koncentračního tábora, děti byly buď dány na převychování do německých rodin, nebo spolu se svými matkami zahynuly v koncentračních táborech Alžběta II. byla korunovaná britskou královnou, tato korunovace byla jako vůbec první vysílaná v televizi V Praze na Strahově začala první celostátní spartakiáda v 17 hodin a 52 minut se na věži chrámu sv. Víta v Praze utrhlo srdce zvonu Zikmund největšího českého zvonu. Podle starých proroctví měla tato událost být předzvěstí celonárodního neštěstí. Starosta obce Vacov svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov na dne od hod. Návrh programu: 1. Účetní uzávěrka za rok Závěrečný účet za rok Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/ Vodovod Vrbice 5. Revitalizace druhé části náměstí 6. Žádost o spoluúčast na úhradě nákladů 7. Výstupy stavební komise 8. Různé Číslo května 2015 Uvnitř tohoto vydání: Z obecního úřadu 2-3 Ze školy SDSH 4-5 Z knihovny Pozvánky na akce 6 Společenská kronika Inzerce 7 Chovatelův dvorek Inzerce 8 Oznámení MUDr. M. Kučerová oznamuje změnu provozu ordinace pro děti a mládež v budově ZS ve Vacově. Ordinační hodiny: Pondělí : hod. Pátek: hod. Středa v lichém týdnu: hod. Mnozí ji pak spojovali s ničivými srpnovými záplavami.

2 Stránka 2 Informace ze zasedání Rady obce Vacov Z obecního úřadu Rada obce schválila: Cenovou nabídku na nákup 4 ks přístrojů Dräger PSS Na základě předchozí poptávky u tří dodavatelů nejvýhodnější předložil Ing. Pavel Chovančík, obchodní zástupce pro Čechy, a to ve výši ,30 Kč. Na přístroje se podařilo získat dotaci ve výši 70% pořizovacích nákladů, 30% jde z rozpočtu obce. Dýchací přístroje doplní vybavení SDH Vacov. Dodavatele na akci Obnova vodovodního řadu Vacov-Vrbice. Nejvýhodnější cenovou nabídku dodala společnost ČEVAK a.s., a to ve výši ,80 Kč. Firma v pořadí druhá dodala nabídku o pouhých 8.000,- Kč vyšší. Na tuto akci získala obec Vacov dotaci z grantu KÚJčK ve výši ,- Kč. RO pověřila starostu podpisem, smlouvy o dílo s uvedenou společností. Příspěvek na občerstvení pro hasiče, včetně dětí, které se zúčastnily soutěže v požárním sportu okrsku Vacov. Soutěž se konala dne od hod. v Benešově Hoře v areálu firmy Toreko. Příspěvek činil 80,- Kč na účastníka Celkem 9.000,- Kč. Opravu místních komunikací ve Lhotě nad Rohanovem. Práce provede firma Swietelsky stavební s.r.o. na základě požadavku obce. Opravu výtluků na místních komunikacích po zimním období. Provádí se každoročně tam, kde není plánovaná oprava komplexní. Provedení výměny rigolníků a dřevěného koryta na Javorníku. Podle informace pana Miroslava Bejčka bude stávající letité koryto vyměněno za nové. Výměna rigolníků by měla proběhnout do tradiční javornické pouti. Rada obce vzala na vědomí: Oznámení ředitele ZŠ a MŠ o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin, a to od pondělí do pátku (6 týdnů). Přerušení v tomto časovém rozsahu je zdůvodněno nutností čerpání řádné dovolené učitelek (8 týdnů) a personálu MŠ. Mimo toto období je čerpání velmi problematické. Zanedbatelná není ani finanční stránka provozu (s ohledem na počet dětí) v této době. Jeden týden v uvedené odstávce bude případně možno umístit děti do MŠ ve Zdíkově. Předloženou kalkulaci cen obědů ze ZŠ Vacov pro cizí strávníky. V součtu jednotlivých položek činí cena oběda 57,- Kč. Z další činnosti: Dokončena byla rekonstrukce místní komunikace v Přečínských Chalupách. Dodavatelem byla firma Swietelsky stavební s.r.o. Hodnota prací činila ,- Kč. V současné době probíhá rekonstrukce komunikace do Ptákovy Lhoty. Součástí obou akcí je i dostupné řešení odvodu dešťové vody mimo komunikaci. V případě přívalových dešťů je to však obvykle velmi problematické. Naplno probíhají práce na výměně vodovodního řadu v majetku obce Vacov na území obce Vrbice. Z důvodu poměrně krátkého času na realizaci se pracuje i o víkendech. Pracovníci obce provádějí sečení obecních ploch. V rámci veřejně prospěšných prací nastoupil na obec též pan Dalibor Bostl. Dosud nedošlo k oznámení z MMR, zda naše žádost o dotaci na dětské hřiště byla vyhodnocena úspěšně, či nikoli. Zveřejnění výsledků se čeká v nejbližší době. Miroslav Roučka, starosta obce

3 ČERVEN-ČERVENEC 2015 po út st čt pá so ne Kamkoliv půjdeš, pamatuj cestu zpět, ať nezklame tě svět Zdeněk Janík Informace o platnosti Obecně závazné vyhlášky č. 01/2015, která upravuje hospodaření s odpady v Obci Vacov. Vyhláška nabyla účinnosti dnem Vyhláška je k nahlédnutí v kanceláři OÚ nebo na v sekci Vyhlášky a nařízení s názvem OZV č. 01/2015. Stručně z vyhlášky - shromažďování tříděného odpadu: Na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) je umístěn velkoobjemový kontejner v části obce Vlkonice mezi bývalým kravínem a bramborárnou. A to v období od dubna do konce října. Je určen na trávu, listí, drobné odřezky stromů apod. Velké větve z prořezu stromů lze na základě telefonické domluvy se stavebním technikem OÚ Vacov umístit na skládku na Klenech. Jiný biologicky nerozložitelný odpad je odpad ze hřbitova, např. zbytky různé zelené hmoty, plastové obaly, zbytky vosků a kovové krytky hřbitovních svící, vázacích drátů věnců, případně příměsi hlíny a kamení. Kontejner na tento druh odpadu je trvale umístěn za hřbitovní zdí. Použité monočlánky a baterie lze umístit do označené nádoby k tomu určené v prodejně COOP Jednota Vacov. Zbytky léků (např. s prošlou záruční dobou apod.) lze odevzdat v lékárně ve Vacově. Na dočasném shromaždišti odpadu skládka Šáry lze vždy v sobotu od 8.00 do hodin odevzdávat tyto druhy odpadu: objemný odpad, pneumatiky, kovy, papír (velké kartony), vyřazená použitá elektrozařízení (elektroodpad) zpětný odběr, nebezpečný odpad barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, ředidla, akumulátory, baterie a monočlánky, dále výbojky a zářivky a jiný odpad obsahující rtuť. V odůvodněných případech i směsný komunální odpad. Poznámka: Na tomto shromaždišti mohou výše uvedený odpad odkládat pouze osoby, které platí místní poplatek za svoz komunálního odpadu. Vyřazená použitá elektrozařízení (elektroodpad) lze též v pracovní době (po-pá) odevzdat bezplatně přímo zpracovateli, firmě OTAVA electronics, a.s., provoz Vlkonice 105, tel.: Stavební odpad není odpadem komunálním, lze ho likvidovat pouze zákonem stanoveným způsobem. Pro jeho odložení je možné objednat kontejner u oprávněné osoby tj.: firma Rumpold 01 Vodňany, tel.: , která tuto službu včetně likvidace odpadu zajistí za úplatu. Ekologickou likvidaci vozidel zajišťuje bezplatně (včetně odtažení vozidla) firma V a K Stachy spol. s r.o. Josef Voldřich, tel.: Nakládání s odpady obsahující azbest řeší zákon č. 185/2001, 35, čl. 1,2. Hana Ptáčková

4 Stránka 4 Ze školy DOPRAVNÍ SOUTĚŽ V PRACHATICÍCH Lucie Rychtářová, Natálie Kopáčiková, Martin Kaskoun a Ondřej Novák vybojovali krásné 2. místo v okresním kole dopravní soutěže v Prachaticích. Devět družstev ve starší kategorii soutěžilo ve čtyřech disciplínách - jízda zručnosti, jízda podle pravidel na dopravním hřišti, testy z pravidel silničního provozu a poskytnutí první pomoci. V jednotlivcích se na pěkném 3. místě umístila Natálie Kopáčiková. FOTBALOVÝ TURNAJ McDonald s Cup Ve středu 13. května vybojovalo na turnaji McDonald s Cup mužstvo našich malých fotbalistů 4. místo. Fanda Čtvrtník, Vojta Rejšek, Marek Bláha, Kryštof Česánek, Martin Čtvrtník, Tomáš Mareš, Tomáš Jelínek, Pepa Němec, Marek Seidl a Prokop Česánek porazili mužstvo ze ZŠ TGM Vimperk, ZŠ Husinec a remizovali se ZŠ Vodňanská Prachatice. Kluci prohráli těsně 1:0 se ZŠ Netolice a stejným výsledkem i se ZŠ Národní Prachatice, 2:0 pak se ZŠ Smetanova Vimperk. 1. MÍSTO V SOUTĚŽI MLADÝ ZDRAVOTNÍK Ve čtvrtek 14. května se v Prachaticích konalo okresní kolo soutěže Mladý zdravotník. Během dopoledne děti ukázaly dovednosti z poskytování první pomoci, které se naučily. Za I. stupeň soutěžila za naši školu hlídka ve složení Milan Sliacký, Adam Mészáros, Adam Ševčík, Klára Čejková a Aneta Lešáková. Za II. stupeň to byli - Lucie Rychtářová, Natálie Kopáčiková, Klára Matoušová, Martin Kaskoun a David Makas. Mladší vybojovali úúúúžasné 1. místo v okresním kole a postoupili do kola krajského, kter é se konalo v pondělí 18. května ve Strakonicích. Tady jsme obsadili pěkné 5. místo. Zároveň mladší družstvo v Prachaticích vybojovalo 2. místo v soutěži "Mladý záchranář - dokaž, že umíš". Ve stejné soutěži starší družstvo vybojovalo 3. místo. Všem soutěžícím gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr. Pavlína Kopáčiková

5 Číslo 5, 25. května 2015 Stránka 5 Hasiči z Benešovy Hory navštívili Osvětim Že dobrovolní hasiči neslouží jen k hašení požárů nebo nejezdí jen po soutěžích, ví v Benešově Hoře už dávno. Před několika dny se o tom opět přesvědčilo několik členů místního sboru. V pátek nasedli do dvou dodávek a vyrazili směrem Osvětim a Březinka. V autech panovala dobrá nálada, kterou nám pracovníci benzínové pumpy záviděli, a chtěli jet s námi. Napřed si dokonce mysleli, že jedeme ze závodů, popsala atmosféru během dlouhé cesty členka sboru Štěpánka Kačírková. Důležité je připomenout, že právě ona cestovala v dodávkovém voze Ford Transit, které si sbor hasičů v Benešově Hoře nově pořídil. Po příjezdu do Polska absolvovali hasiči první prohlídku v Osvětimi, kde procházeli koncentrační tábor Auschwitz. Místo je to i v současné době děsivé, musím přiznat, že jsem tajně i slzu zamáčkla, popisuje dnes už s úsměvem Štěpánka. Nesporné ovšem je, že při prohlídce tábora některým z hasičů běhal mráz po zádech. Prohlídka plynové komory a krematoria se nedá slovy popsat. Hned navazovala prohlídka tábora Birkenau, kde nám průvodkyně dopověděla osud lidí, kteří se nehodili nacistům do jejich plánů o světě. Myslím si, že se teď po přečtení nějaké knihy nebo zhlédnutí filmu popisující tu dobu vše budu vnímat trochu jinak, dodává Štěpánka a je ráda, že koncentrační tábor mohla zažít jen na chvíli a jen jako turistka. Na zpáteční cestě se benešovští hasiči zastavili u spřáteleného sboru v Senetářově, od jehož členů byl odkoupen vůz Transit. V koncentračním táboru Auschwitz v Osvětimi zahynulo během druhé světové války na 1,5 milionu lidí. V roce 2007 Výbor pro světové dědictví UNESCO rozhodl na základě žádosti Polska a Izraele o změně názvu na Auschwitz-Birkenau. Jakub Vácha Okrsková hasičská soutěž V sobotu 9. května se sjeli všichni hasiči na tradiční soutěži v požárním sportu okrsku Vacov. Soutěž pořádala SDH Benešova Hora na hasičské dráze nad autoservisem Toreco. Zde se na startovní čáru postavilo celkem 17 družstev v kategorii děti, ženy I., ženy II., muži I., muži II. a veteráni. Požární útoky zahájily vacovské týmy dětí, poté následovaly útoky žen a mužů. Výsledky a čas požárního útoku : Děti mladší : 1. Vacov A 92,80 s Děti starší : 1. Vacov B 20,35 s 2. Vacov B 30,00 s 2. Vacov A 23,69 s Ženy I. : 1. Vacov B 32,85 s Muži I. : 1. Vacov A 39,88 s 2. Vacov A 32,91 s 2. Vacov B 41,65 s 3. Přečín 58,38 s 3. B. Hora 42,18 s Muži II. : 1. B. Hora 37,41 s Veteráni : 1. Javorník 240,00 s 2. Přečín 54,15 s 3. Vacov 54,96 s Ženy II. : 1. Javorník 47,17 s 4. Javorník 70,52 s 5. Rohanov 107,61 s Jménem okrsku děkuji p. Janu Šťastnému, který do soutěže věnoval poháry pro vítězná družstva, dále obci Vacov a hostinci U sv. Jána za vynikající občerstvení. MVDr. Michal Roučka

6 Stránka 6 Nové knihy Pro děti a mládež Astrid Lindgren Já ještě nechci jít spát Jessie Williams Eliška a opuštěné štěně Zdeněk Svěrák Tři bratři Alice Danielovská Kocourek se vrací Radek Daniel Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné kluky a holky Black Holly Panenka z kostí Disney Ledové království Pro dospělé Dan Brown Anatomie lži Jodi Picoultová Vypravěčka Jessie Burton Miniaturista Petr Havlíček Jídlo jako životní styl II. a III. díl Ladislav Beran I staré dámy umí vraždit Christina Lauren Vášnivý svůdník Magda Váňová Náhoda nebo osud Simon Mawer Skleněný pokoj Mendelův trpaslík Robin Shilp Sharma Mnich, který prodal své ferrari Jo Nesbö Policie Pozvánky na akce: Obecní knihovna Vacov zve na PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE v zasedací místnosti OÚ ve Vacově dne od hod. ***** ***** Obec Vacov uspořádá v měsíci červnu 2015 v obřadní síni na OÚ několik slavnostních akcí VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ od hod. SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ S MŠ od hod. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ ŽÁKŮM 9. TŘÍDY ZŠ od 9.00 hod. ***** Sbor dobrovolných hasičů Vacov zve na PŘEDPRÁZDNINOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU od 20 hod. v obecním sále ve Vacově hraje Fatima, vstupné 80,- Kč.

7 Číslo 5, 25. května 2015 Společenská kronika V měsíci dubnu 2015 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto občanům: Zemánková Marie Vlkonice 90 let Bedlivý Jan Miřetice 81 let Vlček Václav Kříž Václav ***** Poděkování paní učitelce Haně Pálové Lhota nad Rohanovem Vacov Paní učitelko, děkuji Vám za tři krásné školkové roky, za Vaši starostlivost, trpělivost a laskavost. 80 let 70 let Viktorka Stevanovič Stránka 7 Tel.: Elektronickou verzi naleznete na: Distribuce: Prostřednictvím list. zásilky Českou poštou do všech domácností obce. Pro návštěvníky Vacova část nákladu na poště, v prodejně Jednota a Obuv Patera. Vychází každý měsíc, příspěvky se přijímají do 10. dne v měsíci. Tiskne obec Vacov, Vacov 35, IČO Neprodejné. Redakční rada: Pavla Valtová, Jana Blatná, Mgr. Věra Česánková. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky přispěvatelů. Názory přispěvatelů nemusí vždy souhlasit s názory redakce. Včelařský spolek ve Vacově oslaví stovku V červnu letošního roku oslaví základní organizace včelařů v naší obci sto let od svého založení, o čemž svědčí první zápis z kroniky: O potřebě a důležitosti včelařského spolku pro zdejší krajinu pohovořili si při pivě p. páter Vojtěch Vávra z Vacova, Frant. Raba, učitel z Vacova, a p. Václav Hrneček, obchodník ve Vacově, a myšlenka založiti včelařský spolek byla jejich úkolem. Přičiněním jejich sešli se včelaři ke schůzi. Mnozí včelaři museli odejíti na bojiště. Opustili své nejdražší, své živnosti a své nejmilejší včelky a jíti bojovati ve prospěch vítězství rakouských zbraní. Při příležitosti tohoto výročí chceme ve spolupráci s obecním úřadem v den vacovské pouti uspořádat výstavu v zasedací místnosti OÚ. Obracím se proto na Vás čtenáře, abyste prohlédli půdy ve svých domcích a chalupách, a pokud byste objevili jakékoliv staré včelařské pomůcky nebo fotografie, prosím, zda byste je mohli na tuto výstavu zapůjčit. V případě zápůjčky můžete kontaktovat přímo mě nebo p. Valtovou v knihovně na OÚ. Za včelařskou organizaci Šochmanová Olga, Peckov tel. po 18. hod Inzerce Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení staveb a staveb. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel.: , Nově točená zmrzlina v Penzionu u Prášků. Otevřeno denně hod. Provádím podlahářské práce, stěrky, vinyly, lina, koberce a plovoucí podlahy. Možnost dodání materiálu. Tel.: Hledám zahrádku ve Vacově a okolí k pronájmu. Tel.:

8 Stránka 8 Chovatelův dvorek Naše několikadílné povídání o holubech pokračuje i trochu smutnou složkou chovatelství, a to jsou obtíže při chovu holubů. I holubi trpí celou řadou neduhů, ať již bakteriálního či virového původu, a jsou rovněž cílem útoku celé řady parazitů. Bohužel, vznikem velkých hejn divoce žijících holubů (nezaměňovat s holubem divokým skalním, lesním a pod.) především ve velkých městech, vzniklo velmi vhodné prostředí pro rozvoj mnoha variant onemocnění a mnohde si takto žijící holubi vysloužili nelichotivou přezdívku "létající krysy". To nejenom pro své nekontrolovatelné množení a konzumaci prakticky jakýchkoliv zbytků potravy, ale i pro možnost přenosu právě celé řady onemocnění. Proto se na mnoha místech zakazuje krmení holubů a mnohá města jejich stavy významně redukují. K řadě míst ale rovněž hejno holubů neodmyslitelně patří. Připomeňme např. Náměstí sv. Marka v Benátkách. V rozsahu našeho příspěvku není prostor pro vyjmenovávání konkrétních nemocí a cizopasníků, které naše holuby trápí. Stejně tak ani preparátů, kterými se proti nim bránit. Při konkrétních potížích lze získat informace a poradu u našeho pana veterináře MVDr. Roučky tel.: , popřípadně přes kontaktní telefon naší MO ČSCH ve Vacově či Dle zkušeností našich holubářů ale zpravidla postačí dbát na čistotu chovatelského zařízení. Provádět pravidelnou desinfekci po čištění holubníku a v případě podezření na nějaký zdravotní problém raději stonavého holuba z chovu vyřadit. Je to menší ztráta, než následně léčit nebo v krajním případě likvidovat celý chov. Na závěr stačí tedy popřát ať Vaši holubi dobře prospívají. Jaroslav Kubát

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE CHUCHELNA Zastupitelstvo obce Chuchelna schválilo usnesením č.... ze dne 6.12.2001 dle ustanovení

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Výročí v květnu. Upozornění

Výročí v květnu. Upozornění Výročí v květnu 30.5.1434 Umírnění kališníci v čele s Divišem Bořkem z Miletína porazili v bitvě u Lipan radikální tábority vedené Prokopem Holým, což znamenalo faktický konec husitských válek. 16.5.1868

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Oznámení. Uvnitř tohoto vydání: Z obecního úřadu 2-4. Číslo 7-8 3. srpna 2015. Vacovské fotbalohraní 4. Ze školy 5. Z knihovny Pozvánky na akce 6

Oznámení. Uvnitř tohoto vydání: Z obecního úřadu 2-4. Číslo 7-8 3. srpna 2015. Vacovské fotbalohraní 4. Ze školy 5. Z knihovny Pozvánky na akce 6 Číslo 7-8 3. srpna 2015 Uvnitř tohoto vydání: Z obecního úřadu 2-4 Vacovské fotbalohraní 4 Ze školy 5 Z knihovny Pozvánky na akce 6 Společenská kronika Inzerce 7 Chovatelův dvorek Inzerce 8 Oznámení MUDr.

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ 8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ Na tento den jsme se všichni těšili. Exkurze na mezinárodním letišti je něco, o čem jsme zatím jen snili. Při prohlídce jsme měli možnost poznat pracovní zázemí mnoha

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více