PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ"

Transkript

1 NÁŠ DOMOV č. 30 duben, květen, červen 2013

2 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ DUBEN Beseda o Turecku Vědomostní soutěž Zpívání s panem Krásou Pálení čarodějnic KVĚTEN Hudební vystoupení dětí pod vedením pana Vladimíra Pečínky Festival dechovek Beseda s panem Bohuslavem Kudou Lamaterapie a canisterapie v zahradě ČERVEN Beseda s panem Jaroslavem Parmou Sportovní dopoledne Předprázdninové posezení v zahradě 2

3 SVÉ NAROZENINY OSLAVÍ V MĚSÍCI DUBNU - KVĚTNU - ČERVNU - Štréblová Naděžda Hartmanová Jarmila Sedlák Stanislav Šos Miloslav Dražilová Olga Žilová Květoslava Procházka Jiří Ježová Pavla Holíková Anna Unčovská Věra Olšánová Blažena Peterková Zdenka Pavlíčková Milada Kotoulková Zdenka Jírová Marie Zvěřinová Věra Kizlinková Marie Jež Arnošt Hloušková Vlasta Skoupá Božena Müllerová Marie Všem osllavencům gratullujeme a do dallšíích llet přejeme pevné zdravíí, hodně spokojenostii a dobré nállady!! 3

4 OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI LEDEN Novoroční turnaj v šipkách Svá těla jsme po vánočním lenošení rozhýbali na tradičním novoročním turnaji v šipkách. Protože se turnaj letos uskutečnil poměrně brzy, nebylo tolik prostoru na trénink, ale to se ve výsledku nijak negativně neprojevilo. Turnaj jsme jako obvykle započali rozcvičkou, kterou měl v režii pan Krása. Protáhli jsme si celé tělo od hlavy až k patě a rozcvičku jsme ukončili pozitivním pokřikem: S úsměvem a vesele, ať nám srdce okřeje. Poté jsme se rozdělili do pěti družstev po čtyřech členech a letos bylo jedno celé družstvo složeno z uživatelů na invalidním vozíku. Mezi hrou a povzbuzováním si mohli soutěžící dopřát pečený čaj, který nám ještě zůstal od Vánoc. Do finále pak postoupil pan Jánoška, paní Kuráňová, paní Hloušková, paní Ryzí a překvapivě i paní Procházková, která se nakonec závěrečného souboje neúčastnila ze zdravotních důvodů. Sladkou odměnu si nakonec odnesl pan Jánoška za 1. místo, paní Ryzí za 2. místo a paní Hloušková vybojovala místo 3. Toto sportovní klání se opět všem zúčastněným líbilo, všechny sportovce je nutno pochválit za účast a odhodlání a jistě to nebyly poslední šipky, u kterých jsme se setkali! Beseda s panem Liborem Širůčkem o škole v Indii S velmi zajímavou besedou k nám do Domova zavítal pan Mgr. Libor Širůček, za jehož návštěvu vděčíme především jeho babičce, paní Širůčkové z DPS, která s tímto nápadem přišla. Pan Širůček působí 4

5 jako učitel, a to nejen v ČR, ale tomuto povolání se věnoval i ve Sluneční škole v Indii. Sluneční škola se nachází ve vesničce Kargyak v indických Himalájích. Donedávna zde škola vůbec nebyla a děti musely odcházet do vzdálených internátů nebo se nikdy nenaučily číst a psát. Teprve v září 2008 byla dokončena stavba solární školy, která vzešla jako projekt z diplomové práce Ing. Jana Tilingera. Speciální konstrukce stavby, využívající slunečního záření, zajistí v učebnách minimální teplotu 15 C a umožní tak celoroční výuku. Školu navštěvuje v současné době kolem 30 dětí ve věkovém rozmezí 3 14 let. Vyučuje se od 10 do 15 hod. (po východu a do západu slunce). Vyučování se začíná modlitbou, následuje zpěv jejich hymny a poté společné čištění zubů. Čeští učitelé se společně s ostatními dorozumívají anglicky. Školní docházka je rozdělena na dva stupně, ze zákona mají povinný první stupeň. Provoz školy zaštiťuje občanské sdružení Surya, finanční oblast je zajišťována od sponzorů z ČR. Kdo má zájem působit jako učitel ve Sluneční škole, musí projít složitými psychologickými a zátěžovými testy. Učitelé tam jezdí dobrovolně, na půl roku, nepobírají v té době žádný plat, ale také nemají žádné výdaje. Kromě informací o fungování místní školy se s námi podělil o zážitky ze složité cesty do Himalájí, spočívající v několika denní pěší túře v nebezpečných podmínkách. Zajímavé bylo také povídání o životě místních obyvatel. Pěstují na polích ječmen, který potom zpracovávají různým způsobem mouka, polévka, pivo. Chovají jaky, ty jim pomáhají orat pole a dávají jim mléko, které dále upravují např. na máslo a tvaroh. Velmi důležitý je pro ně i jačí trus, který slouží k zateplování příbytků a také jako 5

6 palivo do kamen. Příbytky místních lidí jsou velmi skromné, přes zimu bývá rodina pouze v jedné místnosti, kde jsou kamna zbytek domu by se nevytopil. Čekání na jaro si zpříjemňují různými oslavami, během kterých se tančí, zpívá a pije pivo. Úsměvné bylo sdělení, že má-li se nějaká místní žena fotografovat, pak jedině u kredence, kde je vidět nádobí, protože podle toho se pozná, jak je rodina bohatá. Celé povídání bylo v závěru doplněno řadou otázek, které posluchače zajímaly. I podle toho můžeme soudit, že se beseda líbila, byla poučná a velmi zajímavá. Umožnila nám nahlédnout do jiného života a zamyslet se nad tím svým Představení western parku Boskovice Až z divokého západu k nám přijeli zástupci z western parku z Boskovic. Kvůli nemoci se nakonec dostavili pouze 3 herci Lucie a Dago se svými čtyřnohými kamarády Trixim a Teetreem a majitel westernového městečka pan Luboš Procházka alias Jerry. Představení probíhalo jako beseda s názornými ukázkami a k vidění bylo i vystoupení pejsků. Jako první jsme si prohlédli stylové klobouky, tzv. sombrera, které si mohli přítomní pánové vyzkoušet. A že jim to opravdu slušelo! Poučné byly informace o indiánské čelence, která měla pro indiány velký význam. Pera na čelence vyjadřují udatnost indiána. Za každý udatný čin dostal indián orlí pero. Čím více a větších per indián měl, tím byl považován za odvážnějšího a udatnějšího a všichni si ho vážili. Zajímavé bylo zjištění, že termín dýmka míru, který všichni známe, vzešel od bělochů. Dýmka míru se nechávala kolovat jako výraz stvrzení u různých jednání. Jerry nám také předvedl, jak se pracuje s lasem, které se využívá zejména pro chytání a svazování hospodářských zvířat nejčastěji skotu a koní. Pravé laso se vyrábí ze syrové hovězí kůže, ze které se odškrabou chlupy a nakrájí se na plátky, z kterých se potom uplete laso a originální laso z Ameriky stojí okolo 3.000,- Kč. 6

7 zazpívat písničky v doprovodu flašinetu zaznělo např. Ta naše písnička česká, Na Pankráci, Jožin z bažin Ovládání flašinetu nám nejprve předvedl pan Jerry, následně měli možnost vyzkoušet si hraní na něm i uživatelé. Celé dopolední představení sklidilo u diváků velký úspěch a všem se líbilo Velký úspěch sklidilo vystoupení pejsků Trixiho a Teetreeho, kteří poslušně plnili veškeré povely svých pánů. V závěru jsme si mohli Beseda s panem Bohuslavem Kubou o historii Letovic S besedou o historii Letovic k nám do Domova zavítal pan Bohuslav Kuda, bývalý místostarosta Letovic. Informace o vzniku a formování Letovic byly vhodně doplňovány tematickými obrázky. Zajímavé bylo povídání o dějinách letovického zámku, jeho majitelích apod. V současné době se o jeho zvelebování stará majitel pan Bohumil Vavříček. Přednáška pana Kudy nám zpříjemnila zimní odpoledne a posluchačům jistě přinesla řadu zajímavých poznatků. 7

8 ÚNOR Beseda k výstavě Umění australských domorodců V Moravském zemském muzeu v Brně v pavilonu Anthropos probíhá do výstava s názvem Umění australských domorodců, uspořádaná k 50. výročí otevření obnoveného pavilonu Anthropos. Moravské zemské muzeum připravilo náročnou výstavu ze svých sbírek, získaných zakladatelem Anthroposu Janem Jelínkem při vědecké expedici do Arnhemské země v Severní Austrálii v roce Při příležitosti výstavy v Moravském zemském muzeu byla zapůjčena část exponátů jako putovní výstava do domovů pro seniory. Jednu část exponátu jsme mohli vzhlédnout u nás v přízemí CSSML (u kavárničky). V souvislosti s tím nás také navštívili v úterý 5. února pracovníci muzea pan Oldřich Neužil, Eva Jelínková a Tomáš Drobný, aby si s uživateli popovídali na téma umění australských domorodců. Na ukázku dovezli také ručně malované autentické nástroje od australských domorodců. Informace, které jsme si mohli vyslechnout, byly zajímavé, přínosná jistě byla i možnost osahat si dovezené exponáty. Při příští podobné besedě bychom ale uvítali možnost promítání obrázků či fotografií Masopustní bál V posledních několika letech je v Domově pro seniory v Letovicích na konci masopustního období milou tradicí pořádání masopustního bálu pro naše uživatele. Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období, byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. 8

9 Masopustní období je období od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou pak začíná čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi. Období masopustu bylo, a do dneška někde také je, doprovázeno maškarní zábavou, která probíhá zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou. Masopustní bál připadl tentokrát na úterý 12. února. Tématem letošního masopustního veselí v DpS byly korále a korálky všeho druhu. Jako vstupenka na bál posloužily korále rozmanitých tvarů a barev. A vzhledem k tomu, že každý neměl možnost nějakou tu ozdobu na krk si opatřit, vyráběly originální korále naše uživatelky v rámci volnočasových aktivit v klubovně. Základem byl lesklý papír z časopisů, novin a letáků, který se rozstříhal na tenké proužky. Ty se potom namotávaly na špejle, čímž vznikaly korálky různých velikostí a tvarů. Dále pak záleželo na každém, co si ke korálům z papíru přidal a jak svůj náhrdelník nakonec dozdobil. A je nutno podotknout, že naše uživatelky byly velmi originální. Na korálích se objevily kuličky z hlíny, dřevěné a skleněné korálky, rozmanité bambulky apod. Slavnostní odpoledne zahájila sociální pracovnice, paní Andrea Knödl, která se také posléze v hudební pauze, společně s paní Evou Slezákovou, ujala vyhlášení vítězů doplňovačky z minulého čísla našeho časopisu. Mezi vylosované, kteří od nás získali malou pozornost v podobě sladkosti, patřili p. Jež, p. Kuráňová, p. Rosenbergová, p. Václavková a p. Unčovská. K poslechu nám tentokrát zahrál pan Jiří Mifek, učitel ze ZUŠ Letovice, ke kterému neodmyslitelně patří harmonika. A nutno podotknout, že i když byl proti nám v menšině, svou energií a elánem přiměl řadu uživatelů ke zpěvu a některé dokonce také k tanci. Téměř na 2 hodiny tak vytvořil velmi příjemnou atmosféru, kterou si všichni náležitě užili. Jako již tradičně připravili naši ochotní kuchaři uživatelům chutné koblížky, obalované v cukru a ve skořici. K těm se 9

10 podávala káva nebo čaj a na tvářích všech bylo vidět, že jsou s masopustním menu nadmíru spokojeni. Za krásný den patří všem, kteří k příjemné atmosféře přispěli, velké poděkování Sportovní dopoledne Jelikož dbáme na vitalitu našich uživatelů a podporujeme v nich zdravého soutěžního ducha, uspořádali jsme ve středu 20. února oblíbené sportovní dopoledne. Začátku samotného sportovního klání předcházela tradiční rozcvička pod vedením pana Krásy, který se ve své cvičební sestavě zaměřil na protažení celého těla. Sportovnímu dopoledni vévodila pětka soutěžilo pět družstev po pěti soutěžících v pěti disciplínách. Sportovci soutěžili v házení míčků do koše, stolních kuželkách a podle hmatu poznávali předměty. K těmto již známým disciplínám přibyly nově zařazené soutěže jako házení mincí do vody a také foukání bublin do kruhu, které shledali soutěžící jako nejtěžší. Vedoucí družstev, kterými byli pracovníci Domova, si své týmy hlídali a pečlivě zapisovali všechny body. Celou jídelnou se nesla sportovní atmosféra a za necelou hodinku a půl měla družstva splněnou účast na všech stanovištích. Po sečtení bodů došlo k vyhlášení vítězů. Tentokrát jsme ocenili tři soutěžící s největším počtem bodů byl to pan Mrázek, paní Müllerová a paní Žilová. Vítězným týmem se stalo družstvo ve složení paní Holková, paní Hartmanová, paní Müllerová, pan Mrázek a paní Kovářová. A jak se říká: Sláva vítězům, čest poraženým! Oceňujeme tedy nejen oceněné, ale i všechny ty, kteří sice nezískali nejvíc bodů, ale s radostí se sportovního dopoledne zúčastnili. A protože je u nás sportování opravdu oblíbené, už teď se jistě všichni těšíme na další sportovní klání, příště třeba v zahradě 10

11 Bramborákové odpoledne Bramborákové odpoledne bývá u nás v domově maximálně 2x do roka, takže je akcí, na kterou se řada našich uživatelů velice těší. Je nutno podotknout, že již méně pozitivně tuto akci vnímá zdravotní personál, neboť žlučníky a zažívací ústrojí našich uživatelů často velmi trpí. Kombinace snaženého a mastného již řadě našich seniorů působí potíže. Ale ani to mnohé neodradí a v jídelně se při této příležitosti schází stále větší počet účastníků. Také tentokrát jsme přítomné museli usadit ke dvěma dlouhým stolům a vytvořit tak v podstatě dva týmy, které měly za úkol dochutit kuchaři předpřipravené bramborákové těsto. A právě personál kuchyně nám, jako již tradičně, byl velkou oporou, protože jako vždy připravil dostatečné množství strouhaných brambor. Připravený základ oba týmy doladily dle svých chutí a fantazie. Vejce, mouka, sůl, česnek a majoránka to vše ve správném poměru byly předpokladem následných kulinářských požitků. Správný poměr jednotlivých ingrediencí je bezpochyby důležitý pro výslednou chuť připravovaného pokrmu. Dozlatova usmažené bramboráky si následně všichni pochvalovali a neskrývali svou spokojenost. Čekání na bramboráčky nám zpříjemňovala hudební produkce v TV a čaj. I přesto, že naším původním záměrem bylo připravit pro změnu místo bramboráků bramborové placky, které by byly jistě dietnější, bramborákové odpoledne se nakonec vydařilo a všichni jej přečkali ve zdraví. BŘEZEN Vystoupení dětí z mateřské školy k MDŽ 11

12 Mezinárodní den žen připadl tentokrát na pátek. V České republice se Mezinárodní den žen vrátil do kalendáře jako "významný den" v roce Tento svátek byl od dob komunismu opomíjen, protože z dob předchozího režimu měl nepříliš pozitivní pověst - spíše než ženy si ho tehdy připomínali funkcionáři, kteří pořádali podnikové oslavy, na nichž ženy dostávaly rudé karafiáty a utěrky. Dnes si MDŽ připomínají všechny slečny, ženy, maminky či babičky a těší se, že si na ně muži vzpomenou a neopomenou na drobnou pozornost, třeba v podobě kytičky či čokolády. Našim uživatelům přišly v tento den popřát mimo jiné také děti z MŠ Komenského v Letovicích. Pod vedením učitelek si připravily pásmo básniček a písniček, mezi kterými nechyběly také tanečky. Po vystoupení dětí následovalo společné zpívání s panem Krásou. Díky projekci textů jednotlivých písniček na televizní obrazovku si mohli zazpívat všichni přítomní v jídelně. A je nutné říci, že tentokrát snad větší úspěch než vystoupení děti sklidil společný zpěv, který bychom si rádi někdy opět zopakovali. Příjemné páteční dopoledne pak završila návštěva pana ředitele, který potěšil každou ženu drobnou kytičkou Kouzelnické představení pana Václava Katony Po úspěšném vystoupení v loňském roce, přišel začátkem března s nabídkou kouzelnického přestavení opět pan Václav Katona. Příprava jídelny a kulis započala již brzy ráno. Ten, kdo si pana Katonu 12

13 pamatuje z loňského roku, jistě ví, že se jedná o vystoupení profesionála. Není tedy divu, že jsme se před 9 hodinou sešli v jídelně v hojném počtu. Pan Katona své vystoupení moderní magie obohacoval o vtipné poznámky a asistenty si vybíral také z řad diváků. Jako loni mu dělal společníka také malý Adámek syn paní Lady z kantýny, který svým bezprostředním projevem diváky sám pobavil. Paní Andreu Knödl tentokrát při vystoupení nahradila paní Lenka Chalupová, která celý svůj výstup nakonec přežila ve zdraví. V průběhu kouzelnické produkce jsme měli možnost shlédnout např. magickou kouli, kouzla s kartami nebo přemísťování předmětů. Kouzelnické představení zpestřili také zvířecí mazlíčci. Tři mini pejsci kouzelníka doprovázeli celým pořadem. Každý účinkoval v některém vstupu. Do vystoupení pan Katona vstupoval s aktuálními informacemi z dění v naší zemi a udržoval tak kontakt s publikem. Vystoupení nakonec diváci ocenili velkým potleskem a bylo vidět, že se jim tato netradiční akce velice líbila. Před 10 hodinou pak k nám do Domova dorazily ještě děti z MŠ Komenského, které zaplnily téměř celou jídelnu. Také ony shlédly téměř hodinové vystoupení, které se všem velice líbilo. Již nyní se tak všichni těší na další vzájemnou spolupráci Vítání jara V první jarní den jsem se jako v loňském roce sešli společně v jídelně, abychom přivítali jaro a přivolali společně sluníčko. Přesto, že za okny to příliš jarně rozhodně nevypadalo, nikdo z přítomných si nepřízní počasí nenechal zkazit dobrou náladu. Zima se v letošním roce stále nehodlá vzdát své vlády a je nutno přiznat, že sluneční 13

14 paprsky již chybí řadě z nás. Společně strávené chvíle tak mají blahodárný vliv na naši náladu. I přes nepřízeň počasí dokážou vykouzlit úsměv na tvářích řady z nás. Účast na akci byla opět opravdu veliká. Protože jsme byly poučeny minulým rokem, připravily jsme se s kolegyněmi letos již lépe a práci si rozdělily. I přes počáteční mírnou nervozitu a zmatek jsme všechno společně nakonec zvládli. Za doprovodu reprodukované hudby vznikala pod rukama našich uživatelů krásná velikonoční výzdoba, která bude alespoň symbolickou připomínkou jara. Pod dohledem zkušených volnočasových pracovnic jsme všichni zvládli vyrobit krásná velikonoční kuřátka, zasít obilí a řeřichu, posedět v dobré náladě u šálku pečeného čaje. Společné dopoledne tak uteklo jako voda a my se před obědem rozešli do svých pokojů, abychom našli čestné místo našim výrobkům Velikonoční pomlázka NSZP Pravidelně pořádanou akcí před velikonocemi je velikonoční pomlázka v režii Nového sdružení zdravotně postižených. Této akce se každoročně účastní nejen hodně účinkujících, ale také velké množství uživatelů Domova pro seniory a Domu s pečovatelskou službou. Akci tradičně moderoval pan Lukeš st., který svým vtipným projevem doplnil pásmo připravených jarních básní a písní. Řada z našich 14

15 uživatelů si společně s účinkujícími zvesela notovala a bylo zřejmé, že reprodukované melodie většina zná a že jsou srdcovou záležitostí většiny přítomných. Hodinu a půl trvající program utekl jako voda. Nakonec, jako již tradičně, neopomněli účinkující všechny přítomné ženy na celý rok řádně vyplatit velikonoční pomlázkou a předat perníková velikonoční vajíčka, která každoročně pro naše uživatele peče paní Ing. Konůpková Velikonoční pomlázka CSSML s hrkáním Předvelikonoční období vyvrcholilo u nás v domově jako již tradičně pomlázkou, pořádanou zaměstnanci CSSML. Na Velký Pátek jsme se tak vydali po chodbách domova, abychom oslavili svátky jara hrkáním, pomlázkou a pohřbíváním Morany, která je zosobněním zimy a jejíž vláda nástupem jara končí. Morana je figura, zhotovená ze slámy a hadrů, s pomalovaným obličejem a na krku má korále z vyfouknutých nebarvených vajíček. Někdy je zdobena stuhami či papírovými věnci. Je připevněna na dřevěné tyči a za zpěvu bývala vynášena ze vsi a vhozena do vody nebo spálena. Tento zvyk symbolizuje konec vlády zimy a mívá krajové odlišnosti. (pozn. vydavatele) Tato akce je v domově tradičně doprovázena rozdáváním velikonočních balíčků, celý domov je plný lidí, veselí a ohromného hluku z hrkaček. Náš průvod tak jistě nikdo nepřeslechl. Mužské osazenstvo v čele s panem ředitelem symbolicky vymrskalo každou uživatelku a všichni uživatelé pak byli obdarováni velikonočním balíčkem s přáním krásných svátků. Morana nakonec neskončila upálením nebo hozením do potoka, ale byla uložena ke spánku do dalšího jarního obřadu. 15

16 LIDOVÉ PRANOSTIKY PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ Duben Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest. Duben hojný vodou říjen vínem. Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. Květen Májová vlažička naroste travička; májový deštíček poroste chlebíček. Když máj vláhy nedá, červen se předá. Studený máj v stodole ráj. Červen Na svatého Jana otvírá se létu brána. Nesej na svatého Víta, škoda žita. Svítí-li slunce na Petra a Pavla, bude požehnaný rok. Zdroj: 16

17 Čtvrtletní soutěže vyhlašované v rámci našeho časopisu jsou u vás, uživatelů Domova, stále oblíbenější, proto jsme se i v tomto čísle rozhodli vyzkoušet Vaši paměť. Tentokrát bude mít soutěž podobu zábavného testu z různých oblastí večerníčky, česká literatura, český film a konzumní vědy. Zájemci si mohou vytištěný test vyzvednout u volnočasových pracovnic. Správné odpovědi budou odhaleny na tradičním sletu čarodějnic, na kterém proběhne také losování výherců. Do losování postoupí ti soutěžící, kteří zodpoví alespoň 16 otázek správně. VEČERNÍČKY 1. Loupežník Rumcajs byl původní profesí: a) Kovář b) Myslivec c) Švec 2. Který herec ztvárnil v Krkonošských pohádkách Krakonoše? a) František Peterka b) Václav Satoranský c) Ondřej Vetchý 3. Podobu večerníčku dostalo i krásné povídání Karla Čapka o pejskovi jménem: a) Žeryk b) Max c) Dášenka 4. Jak se jmenuje největší kamarádka Hurvínka? a) Katka b) Mánička c) Žofka 17

18 5. Ve kterém večerníčku opakovaně zaznělo práce šlechtí? a) O Makové panence b) Králíci z klobouku c) Krkonošské pohádky 6. Mach a Šebestová byli žáci: a) 3.B b) 1.C c) 2.A ČESKÁ LITERATURA 7. V Máji Karla Hynka Máchy se objevují jména: a) Hynek, Vilém, Jarmila b) Josef, Hynek, Kateřina c) Gustav, Olga, Karel 8. Doktor z Čapkova románu Bílá nemoc se jmenuje: a) Galén b) Móric c) Karel 9. Z fotbalového prostředí není kniha: a) Muži v ofsajdu b) Klapzubova jedenáctka c) Ostře sledované vlaky 10. Z jakého díla jsou známí hrdinové Červenáček, Rychlonožka, Jindra Hojer, Jarek Metelka a Mirek Dušín? a) Báječná léta pod psa b) Rychlé šípy c) Prima sezóna 11. Kdo je autorem knihy Babička, Divá Bára, V zámku a podzámčí? a) Božena Němcová b) Erich Maria Remarque 18

19 c) Michal Viewegh ČESKÝ FILM 12. Zavřete oči, odcházím, je věta z legendárního českého filmu: a) Toulky se psem b) Eva tropí hlouposti c) Kristián 13. Ve kterém filmu zaznělo: Vy jste se zase kochal, pane doktore, že jo? : a) Vesničko má středisková b) Slunce, seno a pár facek c) Červená Karkulka 14. Označte film, ve kterém si zahrál Josef Kemr: a) Na samotě u lesa b) Samotáři c) Babovřesky 15. To je on, mého srdce šampión, zaznělo v kultovním českém snímku: a) Limonádový Joe b) Pasti, pasti, pastičky c) Pelíšky 16. V jakém filmu nehrál Vlasta Burian: a) U pokladny stál b) Což takhle dát si špenát c) Ducháček to zařídí KONZUMNÍ VĚDY 17. Velké Popovice jsou známé svým výtečným pivem, které je označováno jako: a) Velkopopovický Medvěd b) Velkopopovický Kapr 19

20 c) Velkopopovický Kozel 18. Tatranka je: a) Miss lyžařka b) Obyvatelka velehor c) Oplatek 19. Čechům patří přední příčka v konzumaci: a) Čokolády b) Piva c) Limonády 20. Který z uvedených sýrů bývá nazýván Král sýrů? a) Eidam b) Niva c) Hermelín 21. Fernet je: a) Alkoholický nápoj b) Síť supermarketů c) Lovecká zbraň Zdroj: aneb něco o našem personálu Do našeho časopisu jsme se rozhodli zahrnout novou rubriku Zpovědníček, aneb něco o našem personálu. Budete tak mít možnost dozvědět se něco víc o těch, s nimiž se každý den potkáváte. Otázky 20

21 budou krátké a stručné a dotazovaný by měl odpovídat podle toho, co ho jako první napadne. Prvním odvážným zpovídaným bude: Mgr. JANA PALOVÁ, sociální pracovnice Letošní dovolená? Společná dovolená s přáteli určitě v Čechách. Vařím Především zdravě. Moje děti Jsou moje sluníčka. Můj největší sen? Být úspěšná v práci. 5 věcí, které bych si vzala na opuštěný ostrov? Dvě děti, manžela, babičku na hlídání a zápalky. Směju se Ráda a často. Co patří k mým oblíbeným jídlům? Maso. Jaký sport mě baví? Všechny a čím víc, tím líp. Rozčílí mě Manžel ležící na gauči. Ráda bych si pořídila Pejska, ale až jednou 21

22 Rádi bychom na tomto místě poděkovali uživatelkám CSSML, které ve svém volném čase již několik let pletou obvazy pro malomocné. Obvazy pro malomocné se nedají nahradit kupovanými ani strojně pletenými, protože musí být z čisté bavlny bez jakýchkoliv umělých příměsí, aby byly pružné a šetrné k otevřeným ranám nemocných. Na jeden obvaz se používá jedno klubíčko 100% bavlněné příze. Pletené obvazy neobsahují žádné chemické látky, nedráždí kůži a výhodou je, že jsou pratelné. Všem, kteří svou dobrovolnou aktivitou přispívají ke zmírnění bolesti lidí žijících v těžkých podmínkách, patří opravdu velký dík! 22

23 S úsměvem jde všechno líp Doktor připravuje pacienta na složitou operaci a říká: Víte, co se stane, když Vám amputujeme ucho? Pacient na to: Asi přestanu slyšet. Doktor zas: A víte, co se stane, když Vám amputujeme obě uši? Pacient: To asi přestanu vidět. A proč vidět?, ptá se doktor. Pacient: Protože mi spadnou brejle. Přijde bruneta k blondýně na návštěvu a povídá: Prosím tě, udělej mi kafe, nebo se zblázním! Blondýna poslušně uvaří kafe i pro sebe a po chvíli obě zjistí, že jim zbyla spousta horké vody. Co s tím?, ptá se bruneta. Blondýna na to: Hele zlato, v klidu. Šoupnu to do mrazáku, ne? Horká voda se vždycky hodí! Na břehu ostrova stojí zarostlý muž a mává rukama na loď plující okolo něho. Kdo to je?, ptá se jeden pasažér kapitána. Nevím, ale vždycky se takhle raduje, když jedeme okolo. Policajt na křižovatce zastaví veliký auto a říká: Pane, už Vás dneska stavím po šestý a říkám Vám, že Vám teče chladič! Děláte si srandu?! Ne, nedělám, jen Vám už po šestý opakuju, že jsem kropící vůz. Zdroj: 23

24 Z TVORBY PANA JIŘÍHO PROCHÁZKY JARNÍ KYTIČKU LÁSCE Krásný pohled na svět kolem nás. Díváme se s rozkoší na vše, co se děje kolem nás. Krásné, říkáme si pro sebe, je věru žít, třeba jen v závanu větru být. Nezbývá než si opakovat stejná slova znova lásku jaru i tobě od srdce dát. Slunce svítí, pozlacuje náš krásný pozemský pohled na svět náš vezdejší. Všechno jiskřivé, plameny plápolají, až v žár žhnoucí, naše kroky duní ozvěnou po stezkách lásky a porozumění rodnou krajinou, ve které jsme se narodili, nasávali jsme dech života. Žijeme bok po boku krásné dny. Víš, přece s kým, nu, přece s Tebou. Jarní kytičku mého citu uvil bych ze všeho, s čím žije s tebou. Krásný den pro nás oba, ať se vyplní. 24

25 To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny. Karel Čapek 25

NÁŠ DOMOV Č. 26. duben, květen, červen

NÁŠ DOMOV Č. 26. duben, květen, červen NÁŠ DOMOV Č. 26 duben, květen, červen 2012 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ DUBEN velikonoční pomlázka - Nové sdružení zdravotně postižených výroba velikonočních vazeb z živých květin velikonoční pomlázka s hrkáním

Více

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic NÁŠ DOMOV č. 29 leden, únor, březen 2013 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ LEDEN Novoroční turnaj v šipkách Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic Představení western

Více

NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011

NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011 NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011 PŘEDBĚŢNÝ SEZNAM AKCÍ ČERVENEC - vystoupení hudební skupiny Majer Trio - sportovní dopoledne - soutěţní klání uţivatelů - vystoupení p. Ludmilky Lujkové a p.

Více

Vážení čtenáři, Tak pěkné počtení. Vaše redakce

Vážení čtenáři, Tak pěkné počtení. Vaše redakce 1 Vážení čtenáři, první čtvrtletí roku 2015 právě vstupuje do své poslední třetiny a s tím Vám přinášíme historicky první jarní číslo časopisu Náš Domov. Co v něm najdete? Zavzpomínáme na uplynulý rok;

Více

říjen, listopad, prosinec

říjen, listopad, prosinec NÁŠ DOMOV č. 32 říjen, listopad, prosinec 2013 1 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ ŘÍJEN Mezinárodní den seniorů Týden sociálních služeb s doprovodnými aktivitami Beseda s panem Adamem Wiltchem Stolní společenské

Více

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, organizuje pro své cílové skupiny v průběhu celého roku různé volnočasové aktivity,

Více

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace HARMONIE TŘETÍHO VĚKU Číslo 48 Den dětí v Denním dětském rehabilitačním stacionáři, Středisku denní péče v ul. Františka Malíka 973 Naši

Více

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 Zlatým Zpěváčkem 2013 je Jakub Ošmera z Postřekova na Domažlicku Již 19. ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových

Více

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY č. 9 červenec 2009 www.blatensko.cz Ročník III. DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková 5 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK 17. KVĚTNA 2008 SBÍRKA BRÝLÍ PRO AFRICKÉ DĚTI ODPALOVÁNÍ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY DVAADVACET CENTIMETRŮ NĚŽNOSTÍ ATD. PŘÍLOHA: TŘETÍ HOSPODA VÝSADNÍ Ulice

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015

Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015 Ročník 26 (36) Blatná 26. června 2015 Číslo 12 / strana 1 Ročník 26 (36) ČTRNÁCTIDENÍK CENA 7 Kč 26. ČERVNA 2015 ČÍSLO 12 Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015 Hosty a vystupujícími na letošních Rybářských

Více

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ZÁŘÍ 2012 STR. STR. STR. VE ZDECH ZÁMKU JE LETOS RUŠNO KÁCOV JAKO JEDNO VELKÉ STAVENIŠTĚ

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ZÁŘÍ 2012 STR. STR. STR. VE ZDECH ZÁMKU JE LETOS RUŠNO KÁCOV JAKO JEDNO VELKÉ STAVENIŠTĚ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA ZÁŘÍ 2012 3 STR. KÁCOV JAKO JEDNO VELKÉ STAVENIŠTĚ 8 STR. VE ZDECH ZÁMKU JE LETOS RUŠNO 18-19 STR. ZÁVODY KÁCOVSKÝCH FANDŮ A SRDCAŘŮ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 2 SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Číslo: 2/2013. Vydává: Obecní úřad Kovářov

Číslo: 2/2013. Vydává: Obecní úřad Kovářov KOVÁŘOVSKÝ Z P R A V O D A J Číslo: 2/2013 Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE Evropské peníze i pro Kovářov Po dlouhých letech žádání o evropské peníze se usmálo štěstí i na nás. Obec již dlouhá

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015 Horké léto v Ořechově - žně Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, léto se překlopilo do své druhé poloviny a snad již pominuly také vysoké teploty, které

Více

MIKRO REGION AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU. na vánoční strom pro Staroměstské náměstí. Sešlo se dvacet nabídek, které

MIKRO REGION AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU. na vánoční strom pro Staroměstské náměstí. Sešlo se dvacet nabídek, které MIKRO REGION U H L Í Ř S K O J A N O V I C K A A S T Ř E D N Í H O P O S Á Z A V Í ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU Velká čest pro Rataje Jako každý rok, i letos mohla veřejnost během srpna

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Školský almanach. školní rok

Školský almanach. školní rok Školský almanach školní rok 2010/2011 ZŠ Střelice Pedagogický sbor přední řada zleva: Mgr. Jitka Brimová (výchovná poradkyně, učí M, F, volbu povolání v praktických činnostech), Mgr. Dagmar Teplá (třídní

Více

Benátecký Pohár 2015. Benátecký masopust 2015

Benátecký Pohár 2015. Benátecký masopust 2015 Benátecký Pohár 2015 Číslo: 3 ročník: 39 9. března 2015 cena: 10 Kč Benátecký masopust 2015 Na 36. ročníku Benáteckého poháru se představily nejen páry z Česka, ale také reprezentanti Slovenska a Polska

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

Seniorský zpravodaj č. 30 1. zpravodaj. Léto 2013 č. 30. Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec

Seniorský zpravodaj č. 30 1. zpravodaj. Léto 2013 č. 30. Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec Seniorský Seniorský zpravodaj č. 30 1 zpravodaj Léto 2013 č. 30 Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec Vážení uživatelé, nejmilejších. přejeme krásné prožití letních dnů, plné pohody

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

LISTOPAD 2011. číslo 6. Vážení čtenáři,

LISTOPAD 2011. číslo 6. Vážení čtenáři, LISTOPAD 2011 číslo 6 Vážení čtenáři, blíží se prosincové vánoční svátky, a tak jsme pro Vás připravili poslední číslo Vítonického zpravodaje v roce 2011. Vánoce jsou svátky klidu a já doufám, že obsah

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

Četba K článku Upleť čtverec z jarního čísla časopisu:

Četba K článku Upleť čtverec z jarního čísla časopisu: číslo 2/2015 Co v tomto čísle najdete Četba... 3 Šikovné ruce pomáhají sirotkům v Africe... 4 Bylinky a jejich využití... 5 Opékání buřtů... 6 Nástup jara... 6 Krása květin... 7 Vystoupení divadelního

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více