PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ"

Transkript

1 NÁŠ DOMOV č. 30 duben, květen, červen 2013

2 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ DUBEN Beseda o Turecku Vědomostní soutěž Zpívání s panem Krásou Pálení čarodějnic KVĚTEN Hudební vystoupení dětí pod vedením pana Vladimíra Pečínky Festival dechovek Beseda s panem Bohuslavem Kudou Lamaterapie a canisterapie v zahradě ČERVEN Beseda s panem Jaroslavem Parmou Sportovní dopoledne Předprázdninové posezení v zahradě 2

3 SVÉ NAROZENINY OSLAVÍ V MĚSÍCI DUBNU - KVĚTNU - ČERVNU - Štréblová Naděžda Hartmanová Jarmila Sedlák Stanislav Šos Miloslav Dražilová Olga Žilová Květoslava Procházka Jiří Ježová Pavla Holíková Anna Unčovská Věra Olšánová Blažena Peterková Zdenka Pavlíčková Milada Kotoulková Zdenka Jírová Marie Zvěřinová Věra Kizlinková Marie Jež Arnošt Hloušková Vlasta Skoupá Božena Müllerová Marie Všem osllavencům gratullujeme a do dallšíích llet přejeme pevné zdravíí, hodně spokojenostii a dobré nállady!! 3

4 OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI LEDEN Novoroční turnaj v šipkách Svá těla jsme po vánočním lenošení rozhýbali na tradičním novoročním turnaji v šipkách. Protože se turnaj letos uskutečnil poměrně brzy, nebylo tolik prostoru na trénink, ale to se ve výsledku nijak negativně neprojevilo. Turnaj jsme jako obvykle započali rozcvičkou, kterou měl v režii pan Krása. Protáhli jsme si celé tělo od hlavy až k patě a rozcvičku jsme ukončili pozitivním pokřikem: S úsměvem a vesele, ať nám srdce okřeje. Poté jsme se rozdělili do pěti družstev po čtyřech členech a letos bylo jedno celé družstvo složeno z uživatelů na invalidním vozíku. Mezi hrou a povzbuzováním si mohli soutěžící dopřát pečený čaj, který nám ještě zůstal od Vánoc. Do finále pak postoupil pan Jánoška, paní Kuráňová, paní Hloušková, paní Ryzí a překvapivě i paní Procházková, která se nakonec závěrečného souboje neúčastnila ze zdravotních důvodů. Sladkou odměnu si nakonec odnesl pan Jánoška za 1. místo, paní Ryzí za 2. místo a paní Hloušková vybojovala místo 3. Toto sportovní klání se opět všem zúčastněným líbilo, všechny sportovce je nutno pochválit za účast a odhodlání a jistě to nebyly poslední šipky, u kterých jsme se setkali! Beseda s panem Liborem Širůčkem o škole v Indii S velmi zajímavou besedou k nám do Domova zavítal pan Mgr. Libor Širůček, za jehož návštěvu vděčíme především jeho babičce, paní Širůčkové z DPS, která s tímto nápadem přišla. Pan Širůček působí 4

5 jako učitel, a to nejen v ČR, ale tomuto povolání se věnoval i ve Sluneční škole v Indii. Sluneční škola se nachází ve vesničce Kargyak v indických Himalájích. Donedávna zde škola vůbec nebyla a děti musely odcházet do vzdálených internátů nebo se nikdy nenaučily číst a psát. Teprve v září 2008 byla dokončena stavba solární školy, která vzešla jako projekt z diplomové práce Ing. Jana Tilingera. Speciální konstrukce stavby, využívající slunečního záření, zajistí v učebnách minimální teplotu 15 C a umožní tak celoroční výuku. Školu navštěvuje v současné době kolem 30 dětí ve věkovém rozmezí 3 14 let. Vyučuje se od 10 do 15 hod. (po východu a do západu slunce). Vyučování se začíná modlitbou, následuje zpěv jejich hymny a poté společné čištění zubů. Čeští učitelé se společně s ostatními dorozumívají anglicky. Školní docházka je rozdělena na dva stupně, ze zákona mají povinný první stupeň. Provoz školy zaštiťuje občanské sdružení Surya, finanční oblast je zajišťována od sponzorů z ČR. Kdo má zájem působit jako učitel ve Sluneční škole, musí projít složitými psychologickými a zátěžovými testy. Učitelé tam jezdí dobrovolně, na půl roku, nepobírají v té době žádný plat, ale také nemají žádné výdaje. Kromě informací o fungování místní školy se s námi podělil o zážitky ze složité cesty do Himalájí, spočívající v několika denní pěší túře v nebezpečných podmínkách. Zajímavé bylo také povídání o životě místních obyvatel. Pěstují na polích ječmen, který potom zpracovávají různým způsobem mouka, polévka, pivo. Chovají jaky, ty jim pomáhají orat pole a dávají jim mléko, které dále upravují např. na máslo a tvaroh. Velmi důležitý je pro ně i jačí trus, který slouží k zateplování příbytků a také jako 5

6 palivo do kamen. Příbytky místních lidí jsou velmi skromné, přes zimu bývá rodina pouze v jedné místnosti, kde jsou kamna zbytek domu by se nevytopil. Čekání na jaro si zpříjemňují různými oslavami, během kterých se tančí, zpívá a pije pivo. Úsměvné bylo sdělení, že má-li se nějaká místní žena fotografovat, pak jedině u kredence, kde je vidět nádobí, protože podle toho se pozná, jak je rodina bohatá. Celé povídání bylo v závěru doplněno řadou otázek, které posluchače zajímaly. I podle toho můžeme soudit, že se beseda líbila, byla poučná a velmi zajímavá. Umožnila nám nahlédnout do jiného života a zamyslet se nad tím svým Představení western parku Boskovice Až z divokého západu k nám přijeli zástupci z western parku z Boskovic. Kvůli nemoci se nakonec dostavili pouze 3 herci Lucie a Dago se svými čtyřnohými kamarády Trixim a Teetreem a majitel westernového městečka pan Luboš Procházka alias Jerry. Představení probíhalo jako beseda s názornými ukázkami a k vidění bylo i vystoupení pejsků. Jako první jsme si prohlédli stylové klobouky, tzv. sombrera, které si mohli přítomní pánové vyzkoušet. A že jim to opravdu slušelo! Poučné byly informace o indiánské čelence, která měla pro indiány velký význam. Pera na čelence vyjadřují udatnost indiána. Za každý udatný čin dostal indián orlí pero. Čím více a větších per indián měl, tím byl považován za odvážnějšího a udatnějšího a všichni si ho vážili. Zajímavé bylo zjištění, že termín dýmka míru, který všichni známe, vzešel od bělochů. Dýmka míru se nechávala kolovat jako výraz stvrzení u různých jednání. Jerry nám také předvedl, jak se pracuje s lasem, které se využívá zejména pro chytání a svazování hospodářských zvířat nejčastěji skotu a koní. Pravé laso se vyrábí ze syrové hovězí kůže, ze které se odškrabou chlupy a nakrájí se na plátky, z kterých se potom uplete laso a originální laso z Ameriky stojí okolo 3.000,- Kč. 6

7 zazpívat písničky v doprovodu flašinetu zaznělo např. Ta naše písnička česká, Na Pankráci, Jožin z bažin Ovládání flašinetu nám nejprve předvedl pan Jerry, následně měli možnost vyzkoušet si hraní na něm i uživatelé. Celé dopolední představení sklidilo u diváků velký úspěch a všem se líbilo Velký úspěch sklidilo vystoupení pejsků Trixiho a Teetreeho, kteří poslušně plnili veškeré povely svých pánů. V závěru jsme si mohli Beseda s panem Bohuslavem Kubou o historii Letovic S besedou o historii Letovic k nám do Domova zavítal pan Bohuslav Kuda, bývalý místostarosta Letovic. Informace o vzniku a formování Letovic byly vhodně doplňovány tematickými obrázky. Zajímavé bylo povídání o dějinách letovického zámku, jeho majitelích apod. V současné době se o jeho zvelebování stará majitel pan Bohumil Vavříček. Přednáška pana Kudy nám zpříjemnila zimní odpoledne a posluchačům jistě přinesla řadu zajímavých poznatků. 7

8 ÚNOR Beseda k výstavě Umění australských domorodců V Moravském zemském muzeu v Brně v pavilonu Anthropos probíhá do výstava s názvem Umění australských domorodců, uspořádaná k 50. výročí otevření obnoveného pavilonu Anthropos. Moravské zemské muzeum připravilo náročnou výstavu ze svých sbírek, získaných zakladatelem Anthroposu Janem Jelínkem při vědecké expedici do Arnhemské země v Severní Austrálii v roce Při příležitosti výstavy v Moravském zemském muzeu byla zapůjčena část exponátů jako putovní výstava do domovů pro seniory. Jednu část exponátu jsme mohli vzhlédnout u nás v přízemí CSSML (u kavárničky). V souvislosti s tím nás také navštívili v úterý 5. února pracovníci muzea pan Oldřich Neužil, Eva Jelínková a Tomáš Drobný, aby si s uživateli popovídali na téma umění australských domorodců. Na ukázku dovezli také ručně malované autentické nástroje od australských domorodců. Informace, které jsme si mohli vyslechnout, byly zajímavé, přínosná jistě byla i možnost osahat si dovezené exponáty. Při příští podobné besedě bychom ale uvítali možnost promítání obrázků či fotografií Masopustní bál V posledních několika letech je v Domově pro seniory v Letovicích na konci masopustního období milou tradicí pořádání masopustního bálu pro naše uživatele. Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období, byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. 8

9 Masopustní období je období od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou pak začíná čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi. Období masopustu bylo, a do dneška někde také je, doprovázeno maškarní zábavou, která probíhá zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou. Masopustní bál připadl tentokrát na úterý 12. února. Tématem letošního masopustního veselí v DpS byly korále a korálky všeho druhu. Jako vstupenka na bál posloužily korále rozmanitých tvarů a barev. A vzhledem k tomu, že každý neměl možnost nějakou tu ozdobu na krk si opatřit, vyráběly originální korále naše uživatelky v rámci volnočasových aktivit v klubovně. Základem byl lesklý papír z časopisů, novin a letáků, který se rozstříhal na tenké proužky. Ty se potom namotávaly na špejle, čímž vznikaly korálky různých velikostí a tvarů. Dále pak záleželo na každém, co si ke korálům z papíru přidal a jak svůj náhrdelník nakonec dozdobil. A je nutno podotknout, že naše uživatelky byly velmi originální. Na korálích se objevily kuličky z hlíny, dřevěné a skleněné korálky, rozmanité bambulky apod. Slavnostní odpoledne zahájila sociální pracovnice, paní Andrea Knödl, která se také posléze v hudební pauze, společně s paní Evou Slezákovou, ujala vyhlášení vítězů doplňovačky z minulého čísla našeho časopisu. Mezi vylosované, kteří od nás získali malou pozornost v podobě sladkosti, patřili p. Jež, p. Kuráňová, p. Rosenbergová, p. Václavková a p. Unčovská. K poslechu nám tentokrát zahrál pan Jiří Mifek, učitel ze ZUŠ Letovice, ke kterému neodmyslitelně patří harmonika. A nutno podotknout, že i když byl proti nám v menšině, svou energií a elánem přiměl řadu uživatelů ke zpěvu a některé dokonce také k tanci. Téměř na 2 hodiny tak vytvořil velmi příjemnou atmosféru, kterou si všichni náležitě užili. Jako již tradičně připravili naši ochotní kuchaři uživatelům chutné koblížky, obalované v cukru a ve skořici. K těm se 9

10 podávala káva nebo čaj a na tvářích všech bylo vidět, že jsou s masopustním menu nadmíru spokojeni. Za krásný den patří všem, kteří k příjemné atmosféře přispěli, velké poděkování Sportovní dopoledne Jelikož dbáme na vitalitu našich uživatelů a podporujeme v nich zdravého soutěžního ducha, uspořádali jsme ve středu 20. února oblíbené sportovní dopoledne. Začátku samotného sportovního klání předcházela tradiční rozcvička pod vedením pana Krásy, který se ve své cvičební sestavě zaměřil na protažení celého těla. Sportovnímu dopoledni vévodila pětka soutěžilo pět družstev po pěti soutěžících v pěti disciplínách. Sportovci soutěžili v házení míčků do koše, stolních kuželkách a podle hmatu poznávali předměty. K těmto již známým disciplínám přibyly nově zařazené soutěže jako házení mincí do vody a také foukání bublin do kruhu, které shledali soutěžící jako nejtěžší. Vedoucí družstev, kterými byli pracovníci Domova, si své týmy hlídali a pečlivě zapisovali všechny body. Celou jídelnou se nesla sportovní atmosféra a za necelou hodinku a půl měla družstva splněnou účast na všech stanovištích. Po sečtení bodů došlo k vyhlášení vítězů. Tentokrát jsme ocenili tři soutěžící s největším počtem bodů byl to pan Mrázek, paní Müllerová a paní Žilová. Vítězným týmem se stalo družstvo ve složení paní Holková, paní Hartmanová, paní Müllerová, pan Mrázek a paní Kovářová. A jak se říká: Sláva vítězům, čest poraženým! Oceňujeme tedy nejen oceněné, ale i všechny ty, kteří sice nezískali nejvíc bodů, ale s radostí se sportovního dopoledne zúčastnili. A protože je u nás sportování opravdu oblíbené, už teď se jistě všichni těšíme na další sportovní klání, příště třeba v zahradě 10

11 Bramborákové odpoledne Bramborákové odpoledne bývá u nás v domově maximálně 2x do roka, takže je akcí, na kterou se řada našich uživatelů velice těší. Je nutno podotknout, že již méně pozitivně tuto akci vnímá zdravotní personál, neboť žlučníky a zažívací ústrojí našich uživatelů často velmi trpí. Kombinace snaženého a mastného již řadě našich seniorů působí potíže. Ale ani to mnohé neodradí a v jídelně se při této příležitosti schází stále větší počet účastníků. Také tentokrát jsme přítomné museli usadit ke dvěma dlouhým stolům a vytvořit tak v podstatě dva týmy, které měly za úkol dochutit kuchaři předpřipravené bramborákové těsto. A právě personál kuchyně nám, jako již tradičně, byl velkou oporou, protože jako vždy připravil dostatečné množství strouhaných brambor. Připravený základ oba týmy doladily dle svých chutí a fantazie. Vejce, mouka, sůl, česnek a majoránka to vše ve správném poměru byly předpokladem následných kulinářských požitků. Správný poměr jednotlivých ingrediencí je bezpochyby důležitý pro výslednou chuť připravovaného pokrmu. Dozlatova usmažené bramboráky si následně všichni pochvalovali a neskrývali svou spokojenost. Čekání na bramboráčky nám zpříjemňovala hudební produkce v TV a čaj. I přesto, že naším původním záměrem bylo připravit pro změnu místo bramboráků bramborové placky, které by byly jistě dietnější, bramborákové odpoledne se nakonec vydařilo a všichni jej přečkali ve zdraví. BŘEZEN Vystoupení dětí z mateřské školy k MDŽ 11

12 Mezinárodní den žen připadl tentokrát na pátek. V České republice se Mezinárodní den žen vrátil do kalendáře jako "významný den" v roce Tento svátek byl od dob komunismu opomíjen, protože z dob předchozího režimu měl nepříliš pozitivní pověst - spíše než ženy si ho tehdy připomínali funkcionáři, kteří pořádali podnikové oslavy, na nichž ženy dostávaly rudé karafiáty a utěrky. Dnes si MDŽ připomínají všechny slečny, ženy, maminky či babičky a těší se, že si na ně muži vzpomenou a neopomenou na drobnou pozornost, třeba v podobě kytičky či čokolády. Našim uživatelům přišly v tento den popřát mimo jiné také děti z MŠ Komenského v Letovicích. Pod vedením učitelek si připravily pásmo básniček a písniček, mezi kterými nechyběly také tanečky. Po vystoupení dětí následovalo společné zpívání s panem Krásou. Díky projekci textů jednotlivých písniček na televizní obrazovku si mohli zazpívat všichni přítomní v jídelně. A je nutné říci, že tentokrát snad větší úspěch než vystoupení děti sklidil společný zpěv, který bychom si rádi někdy opět zopakovali. Příjemné páteční dopoledne pak završila návštěva pana ředitele, který potěšil každou ženu drobnou kytičkou Kouzelnické představení pana Václava Katony Po úspěšném vystoupení v loňském roce, přišel začátkem března s nabídkou kouzelnického přestavení opět pan Václav Katona. Příprava jídelny a kulis započala již brzy ráno. Ten, kdo si pana Katonu 12

13 pamatuje z loňského roku, jistě ví, že se jedná o vystoupení profesionála. Není tedy divu, že jsme se před 9 hodinou sešli v jídelně v hojném počtu. Pan Katona své vystoupení moderní magie obohacoval o vtipné poznámky a asistenty si vybíral také z řad diváků. Jako loni mu dělal společníka také malý Adámek syn paní Lady z kantýny, který svým bezprostředním projevem diváky sám pobavil. Paní Andreu Knödl tentokrát při vystoupení nahradila paní Lenka Chalupová, která celý svůj výstup nakonec přežila ve zdraví. V průběhu kouzelnické produkce jsme měli možnost shlédnout např. magickou kouli, kouzla s kartami nebo přemísťování předmětů. Kouzelnické představení zpestřili také zvířecí mazlíčci. Tři mini pejsci kouzelníka doprovázeli celým pořadem. Každý účinkoval v některém vstupu. Do vystoupení pan Katona vstupoval s aktuálními informacemi z dění v naší zemi a udržoval tak kontakt s publikem. Vystoupení nakonec diváci ocenili velkým potleskem a bylo vidět, že se jim tato netradiční akce velice líbila. Před 10 hodinou pak k nám do Domova dorazily ještě děti z MŠ Komenského, které zaplnily téměř celou jídelnu. Také ony shlédly téměř hodinové vystoupení, které se všem velice líbilo. Již nyní se tak všichni těší na další vzájemnou spolupráci Vítání jara V první jarní den jsem se jako v loňském roce sešli společně v jídelně, abychom přivítali jaro a přivolali společně sluníčko. Přesto, že za okny to příliš jarně rozhodně nevypadalo, nikdo z přítomných si nepřízní počasí nenechal zkazit dobrou náladu. Zima se v letošním roce stále nehodlá vzdát své vlády a je nutno přiznat, že sluneční 13

14 paprsky již chybí řadě z nás. Společně strávené chvíle tak mají blahodárný vliv na naši náladu. I přes nepřízeň počasí dokážou vykouzlit úsměv na tvářích řady z nás. Účast na akci byla opět opravdu veliká. Protože jsme byly poučeny minulým rokem, připravily jsme se s kolegyněmi letos již lépe a práci si rozdělily. I přes počáteční mírnou nervozitu a zmatek jsme všechno společně nakonec zvládli. Za doprovodu reprodukované hudby vznikala pod rukama našich uživatelů krásná velikonoční výzdoba, která bude alespoň symbolickou připomínkou jara. Pod dohledem zkušených volnočasových pracovnic jsme všichni zvládli vyrobit krásná velikonoční kuřátka, zasít obilí a řeřichu, posedět v dobré náladě u šálku pečeného čaje. Společné dopoledne tak uteklo jako voda a my se před obědem rozešli do svých pokojů, abychom našli čestné místo našim výrobkům Velikonoční pomlázka NSZP Pravidelně pořádanou akcí před velikonocemi je velikonoční pomlázka v režii Nového sdružení zdravotně postižených. Této akce se každoročně účastní nejen hodně účinkujících, ale také velké množství uživatelů Domova pro seniory a Domu s pečovatelskou službou. Akci tradičně moderoval pan Lukeš st., který svým vtipným projevem doplnil pásmo připravených jarních básní a písní. Řada z našich 14

15 uživatelů si společně s účinkujícími zvesela notovala a bylo zřejmé, že reprodukované melodie většina zná a že jsou srdcovou záležitostí většiny přítomných. Hodinu a půl trvající program utekl jako voda. Nakonec, jako již tradičně, neopomněli účinkující všechny přítomné ženy na celý rok řádně vyplatit velikonoční pomlázkou a předat perníková velikonoční vajíčka, která každoročně pro naše uživatele peče paní Ing. Konůpková Velikonoční pomlázka CSSML s hrkáním Předvelikonoční období vyvrcholilo u nás v domově jako již tradičně pomlázkou, pořádanou zaměstnanci CSSML. Na Velký Pátek jsme se tak vydali po chodbách domova, abychom oslavili svátky jara hrkáním, pomlázkou a pohřbíváním Morany, která je zosobněním zimy a jejíž vláda nástupem jara končí. Morana je figura, zhotovená ze slámy a hadrů, s pomalovaným obličejem a na krku má korále z vyfouknutých nebarvených vajíček. Někdy je zdobena stuhami či papírovými věnci. Je připevněna na dřevěné tyči a za zpěvu bývala vynášena ze vsi a vhozena do vody nebo spálena. Tento zvyk symbolizuje konec vlády zimy a mívá krajové odlišnosti. (pozn. vydavatele) Tato akce je v domově tradičně doprovázena rozdáváním velikonočních balíčků, celý domov je plný lidí, veselí a ohromného hluku z hrkaček. Náš průvod tak jistě nikdo nepřeslechl. Mužské osazenstvo v čele s panem ředitelem symbolicky vymrskalo každou uživatelku a všichni uživatelé pak byli obdarováni velikonočním balíčkem s přáním krásných svátků. Morana nakonec neskončila upálením nebo hozením do potoka, ale byla uložena ke spánku do dalšího jarního obřadu. 15

16 LIDOVÉ PRANOSTIKY PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ Duben Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest. Duben hojný vodou říjen vínem. Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. Květen Májová vlažička naroste travička; májový deštíček poroste chlebíček. Když máj vláhy nedá, červen se předá. Studený máj v stodole ráj. Červen Na svatého Jana otvírá se létu brána. Nesej na svatého Víta, škoda žita. Svítí-li slunce na Petra a Pavla, bude požehnaný rok. Zdroj: 16

17 Čtvrtletní soutěže vyhlašované v rámci našeho časopisu jsou u vás, uživatelů Domova, stále oblíbenější, proto jsme se i v tomto čísle rozhodli vyzkoušet Vaši paměť. Tentokrát bude mít soutěž podobu zábavného testu z různých oblastí večerníčky, česká literatura, český film a konzumní vědy. Zájemci si mohou vytištěný test vyzvednout u volnočasových pracovnic. Správné odpovědi budou odhaleny na tradičním sletu čarodějnic, na kterém proběhne také losování výherců. Do losování postoupí ti soutěžící, kteří zodpoví alespoň 16 otázek správně. VEČERNÍČKY 1. Loupežník Rumcajs byl původní profesí: a) Kovář b) Myslivec c) Švec 2. Který herec ztvárnil v Krkonošských pohádkách Krakonoše? a) František Peterka b) Václav Satoranský c) Ondřej Vetchý 3. Podobu večerníčku dostalo i krásné povídání Karla Čapka o pejskovi jménem: a) Žeryk b) Max c) Dášenka 4. Jak se jmenuje největší kamarádka Hurvínka? a) Katka b) Mánička c) Žofka 17

18 5. Ve kterém večerníčku opakovaně zaznělo práce šlechtí? a) O Makové panence b) Králíci z klobouku c) Krkonošské pohádky 6. Mach a Šebestová byli žáci: a) 3.B b) 1.C c) 2.A ČESKÁ LITERATURA 7. V Máji Karla Hynka Máchy se objevují jména: a) Hynek, Vilém, Jarmila b) Josef, Hynek, Kateřina c) Gustav, Olga, Karel 8. Doktor z Čapkova románu Bílá nemoc se jmenuje: a) Galén b) Móric c) Karel 9. Z fotbalového prostředí není kniha: a) Muži v ofsajdu b) Klapzubova jedenáctka c) Ostře sledované vlaky 10. Z jakého díla jsou známí hrdinové Červenáček, Rychlonožka, Jindra Hojer, Jarek Metelka a Mirek Dušín? a) Báječná léta pod psa b) Rychlé šípy c) Prima sezóna 11. Kdo je autorem knihy Babička, Divá Bára, V zámku a podzámčí? a) Božena Němcová b) Erich Maria Remarque 18

19 c) Michal Viewegh ČESKÝ FILM 12. Zavřete oči, odcházím, je věta z legendárního českého filmu: a) Toulky se psem b) Eva tropí hlouposti c) Kristián 13. Ve kterém filmu zaznělo: Vy jste se zase kochal, pane doktore, že jo? : a) Vesničko má středisková b) Slunce, seno a pár facek c) Červená Karkulka 14. Označte film, ve kterém si zahrál Josef Kemr: a) Na samotě u lesa b) Samotáři c) Babovřesky 15. To je on, mého srdce šampión, zaznělo v kultovním českém snímku: a) Limonádový Joe b) Pasti, pasti, pastičky c) Pelíšky 16. V jakém filmu nehrál Vlasta Burian: a) U pokladny stál b) Což takhle dát si špenát c) Ducháček to zařídí KONZUMNÍ VĚDY 17. Velké Popovice jsou známé svým výtečným pivem, které je označováno jako: a) Velkopopovický Medvěd b) Velkopopovický Kapr 19

20 c) Velkopopovický Kozel 18. Tatranka je: a) Miss lyžařka b) Obyvatelka velehor c) Oplatek 19. Čechům patří přední příčka v konzumaci: a) Čokolády b) Piva c) Limonády 20. Který z uvedených sýrů bývá nazýván Král sýrů? a) Eidam b) Niva c) Hermelín 21. Fernet je: a) Alkoholický nápoj b) Síť supermarketů c) Lovecká zbraň Zdroj: aneb něco o našem personálu Do našeho časopisu jsme se rozhodli zahrnout novou rubriku Zpovědníček, aneb něco o našem personálu. Budete tak mít možnost dozvědět se něco víc o těch, s nimiž se každý den potkáváte. Otázky 20

21 budou krátké a stručné a dotazovaný by měl odpovídat podle toho, co ho jako první napadne. Prvním odvážným zpovídaným bude: Mgr. JANA PALOVÁ, sociální pracovnice Letošní dovolená? Společná dovolená s přáteli určitě v Čechách. Vařím Především zdravě. Moje děti Jsou moje sluníčka. Můj největší sen? Být úspěšná v práci. 5 věcí, které bych si vzala na opuštěný ostrov? Dvě děti, manžela, babičku na hlídání a zápalky. Směju se Ráda a často. Co patří k mým oblíbeným jídlům? Maso. Jaký sport mě baví? Všechny a čím víc, tím líp. Rozčílí mě Manžel ležící na gauči. Ráda bych si pořídila Pejska, ale až jednou 21

22 Rádi bychom na tomto místě poděkovali uživatelkám CSSML, které ve svém volném čase již několik let pletou obvazy pro malomocné. Obvazy pro malomocné se nedají nahradit kupovanými ani strojně pletenými, protože musí být z čisté bavlny bez jakýchkoliv umělých příměsí, aby byly pružné a šetrné k otevřeným ranám nemocných. Na jeden obvaz se používá jedno klubíčko 100% bavlněné příze. Pletené obvazy neobsahují žádné chemické látky, nedráždí kůži a výhodou je, že jsou pratelné. Všem, kteří svou dobrovolnou aktivitou přispívají ke zmírnění bolesti lidí žijících v těžkých podmínkách, patří opravdu velký dík! 22

23 S úsměvem jde všechno líp Doktor připravuje pacienta na složitou operaci a říká: Víte, co se stane, když Vám amputujeme ucho? Pacient na to: Asi přestanu slyšet. Doktor zas: A víte, co se stane, když Vám amputujeme obě uši? Pacient: To asi přestanu vidět. A proč vidět?, ptá se doktor. Pacient: Protože mi spadnou brejle. Přijde bruneta k blondýně na návštěvu a povídá: Prosím tě, udělej mi kafe, nebo se zblázním! Blondýna poslušně uvaří kafe i pro sebe a po chvíli obě zjistí, že jim zbyla spousta horké vody. Co s tím?, ptá se bruneta. Blondýna na to: Hele zlato, v klidu. Šoupnu to do mrazáku, ne? Horká voda se vždycky hodí! Na břehu ostrova stojí zarostlý muž a mává rukama na loď plující okolo něho. Kdo to je?, ptá se jeden pasažér kapitána. Nevím, ale vždycky se takhle raduje, když jedeme okolo. Policajt na křižovatce zastaví veliký auto a říká: Pane, už Vás dneska stavím po šestý a říkám Vám, že Vám teče chladič! Děláte si srandu?! Ne, nedělám, jen Vám už po šestý opakuju, že jsem kropící vůz. Zdroj: 23

24 Z TVORBY PANA JIŘÍHO PROCHÁZKY JARNÍ KYTIČKU LÁSCE Krásný pohled na svět kolem nás. Díváme se s rozkoší na vše, co se děje kolem nás. Krásné, říkáme si pro sebe, je věru žít, třeba jen v závanu větru být. Nezbývá než si opakovat stejná slova znova lásku jaru i tobě od srdce dát. Slunce svítí, pozlacuje náš krásný pozemský pohled na svět náš vezdejší. Všechno jiskřivé, plameny plápolají, až v žár žhnoucí, naše kroky duní ozvěnou po stezkách lásky a porozumění rodnou krajinou, ve které jsme se narodili, nasávali jsme dech života. Žijeme bok po boku krásné dny. Víš, přece s kým, nu, přece s Tebou. Jarní kytičku mého citu uvil bych ze všeho, s čím žije s tebou. Krásný den pro nás oba, ať se vyplní. 24

25 To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny. Karel Čapek 25

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011. 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011. 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér 1. září - Hola, hola, škola volá!!! Příjemné a lenošivé prázdninové

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne.

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne. Listopad Literární soutěž Dne 7.11. proběhla na naší škole tradiční literární soutěž. Žáci soutěžili v několika kategoriích podle věku: Žáci 1.stupně soutěžili ve dvou skupinách I. kategorie 2. a 3. třída

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Bulletin číslo 09/2014

Bulletin číslo 09/2014 Bulletin číslo 09/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení občané, podnikatelé, Přejeme Vám všem krásné Vánoce,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor VY_32_INOVACE_OvKč.2,3/02/03/05 Bc. Iveta Martinů Obor;

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

DOBRODRUŽNÁ LITERATURA

DOBRODRUŽNÁ LITERATURA DOBRODRUŽNÁ LITERATURA Její náplní jsou příběhy o odvaze, hrdinství, smyslu pro spravedlnost, o nebezpečí... Na počátku Národního obrození (konec 18. druhá polovina 19. století) se vyděluje z literatury

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

A máme tady březen, před námi je krásné období začínajícího jara.

A máme tady březen, před námi je krásné období začínajícího jara. Základní škola Ořech a její KFOŠ A máme tady březen, před námi je krásné období začínajícího jara. Ve škole je ale veselo bez ohledu na roční doby. Stále dohráváme školní turnaj ve stolním tenise. Druhá

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 42. říjen 2013. Říjen

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 42. říjen 2013. Říjen Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 42. říjen 2013 Zámecké listy Říjen je desátým měsícem roku podle Gregoriánského kalendáře a má 31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Časopis o životě v našem domově

Časopis o životě v našem domově Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Časopis o životě v našem domově Duben květen červen 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více