PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ"

Transkript

1 NÁŠ DOMOV č. 30 duben, květen, červen 2013

2 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ DUBEN Beseda o Turecku Vědomostní soutěž Zpívání s panem Krásou Pálení čarodějnic KVĚTEN Hudební vystoupení dětí pod vedením pana Vladimíra Pečínky Festival dechovek Beseda s panem Bohuslavem Kudou Lamaterapie a canisterapie v zahradě ČERVEN Beseda s panem Jaroslavem Parmou Sportovní dopoledne Předprázdninové posezení v zahradě 2

3 SVÉ NAROZENINY OSLAVÍ V MĚSÍCI DUBNU - KVĚTNU - ČERVNU - Štréblová Naděžda Hartmanová Jarmila Sedlák Stanislav Šos Miloslav Dražilová Olga Žilová Květoslava Procházka Jiří Ježová Pavla Holíková Anna Unčovská Věra Olšánová Blažena Peterková Zdenka Pavlíčková Milada Kotoulková Zdenka Jírová Marie Zvěřinová Věra Kizlinková Marie Jež Arnošt Hloušková Vlasta Skoupá Božena Müllerová Marie Všem osllavencům gratullujeme a do dallšíích llet přejeme pevné zdravíí, hodně spokojenostii a dobré nállady!! 3

4 OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI LEDEN Novoroční turnaj v šipkách Svá těla jsme po vánočním lenošení rozhýbali na tradičním novoročním turnaji v šipkách. Protože se turnaj letos uskutečnil poměrně brzy, nebylo tolik prostoru na trénink, ale to se ve výsledku nijak negativně neprojevilo. Turnaj jsme jako obvykle započali rozcvičkou, kterou měl v režii pan Krása. Protáhli jsme si celé tělo od hlavy až k patě a rozcvičku jsme ukončili pozitivním pokřikem: S úsměvem a vesele, ať nám srdce okřeje. Poté jsme se rozdělili do pěti družstev po čtyřech členech a letos bylo jedno celé družstvo složeno z uživatelů na invalidním vozíku. Mezi hrou a povzbuzováním si mohli soutěžící dopřát pečený čaj, který nám ještě zůstal od Vánoc. Do finále pak postoupil pan Jánoška, paní Kuráňová, paní Hloušková, paní Ryzí a překvapivě i paní Procházková, která se nakonec závěrečného souboje neúčastnila ze zdravotních důvodů. Sladkou odměnu si nakonec odnesl pan Jánoška za 1. místo, paní Ryzí za 2. místo a paní Hloušková vybojovala místo 3. Toto sportovní klání se opět všem zúčastněným líbilo, všechny sportovce je nutno pochválit za účast a odhodlání a jistě to nebyly poslední šipky, u kterých jsme se setkali! Beseda s panem Liborem Širůčkem o škole v Indii S velmi zajímavou besedou k nám do Domova zavítal pan Mgr. Libor Širůček, za jehož návštěvu vděčíme především jeho babičce, paní Širůčkové z DPS, která s tímto nápadem přišla. Pan Širůček působí 4

5 jako učitel, a to nejen v ČR, ale tomuto povolání se věnoval i ve Sluneční škole v Indii. Sluneční škola se nachází ve vesničce Kargyak v indických Himalájích. Donedávna zde škola vůbec nebyla a děti musely odcházet do vzdálených internátů nebo se nikdy nenaučily číst a psát. Teprve v září 2008 byla dokončena stavba solární školy, která vzešla jako projekt z diplomové práce Ing. Jana Tilingera. Speciální konstrukce stavby, využívající slunečního záření, zajistí v učebnách minimální teplotu 15 C a umožní tak celoroční výuku. Školu navštěvuje v současné době kolem 30 dětí ve věkovém rozmezí 3 14 let. Vyučuje se od 10 do 15 hod. (po východu a do západu slunce). Vyučování se začíná modlitbou, následuje zpěv jejich hymny a poté společné čištění zubů. Čeští učitelé se společně s ostatními dorozumívají anglicky. Školní docházka je rozdělena na dva stupně, ze zákona mají povinný první stupeň. Provoz školy zaštiťuje občanské sdružení Surya, finanční oblast je zajišťována od sponzorů z ČR. Kdo má zájem působit jako učitel ve Sluneční škole, musí projít složitými psychologickými a zátěžovými testy. Učitelé tam jezdí dobrovolně, na půl roku, nepobírají v té době žádný plat, ale také nemají žádné výdaje. Kromě informací o fungování místní školy se s námi podělil o zážitky ze složité cesty do Himalájí, spočívající v několika denní pěší túře v nebezpečných podmínkách. Zajímavé bylo také povídání o životě místních obyvatel. Pěstují na polích ječmen, který potom zpracovávají různým způsobem mouka, polévka, pivo. Chovají jaky, ty jim pomáhají orat pole a dávají jim mléko, které dále upravují např. na máslo a tvaroh. Velmi důležitý je pro ně i jačí trus, který slouží k zateplování příbytků a také jako 5

6 palivo do kamen. Příbytky místních lidí jsou velmi skromné, přes zimu bývá rodina pouze v jedné místnosti, kde jsou kamna zbytek domu by se nevytopil. Čekání na jaro si zpříjemňují různými oslavami, během kterých se tančí, zpívá a pije pivo. Úsměvné bylo sdělení, že má-li se nějaká místní žena fotografovat, pak jedině u kredence, kde je vidět nádobí, protože podle toho se pozná, jak je rodina bohatá. Celé povídání bylo v závěru doplněno řadou otázek, které posluchače zajímaly. I podle toho můžeme soudit, že se beseda líbila, byla poučná a velmi zajímavá. Umožnila nám nahlédnout do jiného života a zamyslet se nad tím svým Představení western parku Boskovice Až z divokého západu k nám přijeli zástupci z western parku z Boskovic. Kvůli nemoci se nakonec dostavili pouze 3 herci Lucie a Dago se svými čtyřnohými kamarády Trixim a Teetreem a majitel westernového městečka pan Luboš Procházka alias Jerry. Představení probíhalo jako beseda s názornými ukázkami a k vidění bylo i vystoupení pejsků. Jako první jsme si prohlédli stylové klobouky, tzv. sombrera, které si mohli přítomní pánové vyzkoušet. A že jim to opravdu slušelo! Poučné byly informace o indiánské čelence, která měla pro indiány velký význam. Pera na čelence vyjadřují udatnost indiána. Za každý udatný čin dostal indián orlí pero. Čím více a větších per indián měl, tím byl považován za odvážnějšího a udatnějšího a všichni si ho vážili. Zajímavé bylo zjištění, že termín dýmka míru, který všichni známe, vzešel od bělochů. Dýmka míru se nechávala kolovat jako výraz stvrzení u různých jednání. Jerry nám také předvedl, jak se pracuje s lasem, které se využívá zejména pro chytání a svazování hospodářských zvířat nejčastěji skotu a koní. Pravé laso se vyrábí ze syrové hovězí kůže, ze které se odškrabou chlupy a nakrájí se na plátky, z kterých se potom uplete laso a originální laso z Ameriky stojí okolo 3.000,- Kč. 6

7 zazpívat písničky v doprovodu flašinetu zaznělo např. Ta naše písnička česká, Na Pankráci, Jožin z bažin Ovládání flašinetu nám nejprve předvedl pan Jerry, následně měli možnost vyzkoušet si hraní na něm i uživatelé. Celé dopolední představení sklidilo u diváků velký úspěch a všem se líbilo Velký úspěch sklidilo vystoupení pejsků Trixiho a Teetreeho, kteří poslušně plnili veškeré povely svých pánů. V závěru jsme si mohli Beseda s panem Bohuslavem Kubou o historii Letovic S besedou o historii Letovic k nám do Domova zavítal pan Bohuslav Kuda, bývalý místostarosta Letovic. Informace o vzniku a formování Letovic byly vhodně doplňovány tematickými obrázky. Zajímavé bylo povídání o dějinách letovického zámku, jeho majitelích apod. V současné době se o jeho zvelebování stará majitel pan Bohumil Vavříček. Přednáška pana Kudy nám zpříjemnila zimní odpoledne a posluchačům jistě přinesla řadu zajímavých poznatků. 7

8 ÚNOR Beseda k výstavě Umění australských domorodců V Moravském zemském muzeu v Brně v pavilonu Anthropos probíhá do výstava s názvem Umění australských domorodců, uspořádaná k 50. výročí otevření obnoveného pavilonu Anthropos. Moravské zemské muzeum připravilo náročnou výstavu ze svých sbírek, získaných zakladatelem Anthroposu Janem Jelínkem při vědecké expedici do Arnhemské země v Severní Austrálii v roce Při příležitosti výstavy v Moravském zemském muzeu byla zapůjčena část exponátů jako putovní výstava do domovů pro seniory. Jednu část exponátu jsme mohli vzhlédnout u nás v přízemí CSSML (u kavárničky). V souvislosti s tím nás také navštívili v úterý 5. února pracovníci muzea pan Oldřich Neužil, Eva Jelínková a Tomáš Drobný, aby si s uživateli popovídali na téma umění australských domorodců. Na ukázku dovezli také ručně malované autentické nástroje od australských domorodců. Informace, které jsme si mohli vyslechnout, byly zajímavé, přínosná jistě byla i možnost osahat si dovezené exponáty. Při příští podobné besedě bychom ale uvítali možnost promítání obrázků či fotografií Masopustní bál V posledních několika letech je v Domově pro seniory v Letovicích na konci masopustního období milou tradicí pořádání masopustního bálu pro naše uživatele. Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období, byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. 8

9 Masopustní období je období od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou pak začíná čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi. Období masopustu bylo, a do dneška někde také je, doprovázeno maškarní zábavou, která probíhá zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou. Masopustní bál připadl tentokrát na úterý 12. února. Tématem letošního masopustního veselí v DpS byly korále a korálky všeho druhu. Jako vstupenka na bál posloužily korále rozmanitých tvarů a barev. A vzhledem k tomu, že každý neměl možnost nějakou tu ozdobu na krk si opatřit, vyráběly originální korále naše uživatelky v rámci volnočasových aktivit v klubovně. Základem byl lesklý papír z časopisů, novin a letáků, který se rozstříhal na tenké proužky. Ty se potom namotávaly na špejle, čímž vznikaly korálky různých velikostí a tvarů. Dále pak záleželo na každém, co si ke korálům z papíru přidal a jak svůj náhrdelník nakonec dozdobil. A je nutno podotknout, že naše uživatelky byly velmi originální. Na korálích se objevily kuličky z hlíny, dřevěné a skleněné korálky, rozmanité bambulky apod. Slavnostní odpoledne zahájila sociální pracovnice, paní Andrea Knödl, která se také posléze v hudební pauze, společně s paní Evou Slezákovou, ujala vyhlášení vítězů doplňovačky z minulého čísla našeho časopisu. Mezi vylosované, kteří od nás získali malou pozornost v podobě sladkosti, patřili p. Jež, p. Kuráňová, p. Rosenbergová, p. Václavková a p. Unčovská. K poslechu nám tentokrát zahrál pan Jiří Mifek, učitel ze ZUŠ Letovice, ke kterému neodmyslitelně patří harmonika. A nutno podotknout, že i když byl proti nám v menšině, svou energií a elánem přiměl řadu uživatelů ke zpěvu a některé dokonce také k tanci. Téměř na 2 hodiny tak vytvořil velmi příjemnou atmosféru, kterou si všichni náležitě užili. Jako již tradičně připravili naši ochotní kuchaři uživatelům chutné koblížky, obalované v cukru a ve skořici. K těm se 9

10 podávala káva nebo čaj a na tvářích všech bylo vidět, že jsou s masopustním menu nadmíru spokojeni. Za krásný den patří všem, kteří k příjemné atmosféře přispěli, velké poděkování Sportovní dopoledne Jelikož dbáme na vitalitu našich uživatelů a podporujeme v nich zdravého soutěžního ducha, uspořádali jsme ve středu 20. února oblíbené sportovní dopoledne. Začátku samotného sportovního klání předcházela tradiční rozcvička pod vedením pana Krásy, který se ve své cvičební sestavě zaměřil na protažení celého těla. Sportovnímu dopoledni vévodila pětka soutěžilo pět družstev po pěti soutěžících v pěti disciplínách. Sportovci soutěžili v házení míčků do koše, stolních kuželkách a podle hmatu poznávali předměty. K těmto již známým disciplínám přibyly nově zařazené soutěže jako házení mincí do vody a také foukání bublin do kruhu, které shledali soutěžící jako nejtěžší. Vedoucí družstev, kterými byli pracovníci Domova, si své týmy hlídali a pečlivě zapisovali všechny body. Celou jídelnou se nesla sportovní atmosféra a za necelou hodinku a půl měla družstva splněnou účast na všech stanovištích. Po sečtení bodů došlo k vyhlášení vítězů. Tentokrát jsme ocenili tři soutěžící s největším počtem bodů byl to pan Mrázek, paní Müllerová a paní Žilová. Vítězným týmem se stalo družstvo ve složení paní Holková, paní Hartmanová, paní Müllerová, pan Mrázek a paní Kovářová. A jak se říká: Sláva vítězům, čest poraženým! Oceňujeme tedy nejen oceněné, ale i všechny ty, kteří sice nezískali nejvíc bodů, ale s radostí se sportovního dopoledne zúčastnili. A protože je u nás sportování opravdu oblíbené, už teď se jistě všichni těšíme na další sportovní klání, příště třeba v zahradě 10

11 Bramborákové odpoledne Bramborákové odpoledne bývá u nás v domově maximálně 2x do roka, takže je akcí, na kterou se řada našich uživatelů velice těší. Je nutno podotknout, že již méně pozitivně tuto akci vnímá zdravotní personál, neboť žlučníky a zažívací ústrojí našich uživatelů často velmi trpí. Kombinace snaženého a mastného již řadě našich seniorů působí potíže. Ale ani to mnohé neodradí a v jídelně se při této příležitosti schází stále větší počet účastníků. Také tentokrát jsme přítomné museli usadit ke dvěma dlouhým stolům a vytvořit tak v podstatě dva týmy, které měly za úkol dochutit kuchaři předpřipravené bramborákové těsto. A právě personál kuchyně nám, jako již tradičně, byl velkou oporou, protože jako vždy připravil dostatečné množství strouhaných brambor. Připravený základ oba týmy doladily dle svých chutí a fantazie. Vejce, mouka, sůl, česnek a majoránka to vše ve správném poměru byly předpokladem následných kulinářských požitků. Správný poměr jednotlivých ingrediencí je bezpochyby důležitý pro výslednou chuť připravovaného pokrmu. Dozlatova usmažené bramboráky si následně všichni pochvalovali a neskrývali svou spokojenost. Čekání na bramboráčky nám zpříjemňovala hudební produkce v TV a čaj. I přesto, že naším původním záměrem bylo připravit pro změnu místo bramboráků bramborové placky, které by byly jistě dietnější, bramborákové odpoledne se nakonec vydařilo a všichni jej přečkali ve zdraví. BŘEZEN Vystoupení dětí z mateřské školy k MDŽ 11

12 Mezinárodní den žen připadl tentokrát na pátek. V České republice se Mezinárodní den žen vrátil do kalendáře jako "významný den" v roce Tento svátek byl od dob komunismu opomíjen, protože z dob předchozího režimu měl nepříliš pozitivní pověst - spíše než ženy si ho tehdy připomínali funkcionáři, kteří pořádali podnikové oslavy, na nichž ženy dostávaly rudé karafiáty a utěrky. Dnes si MDŽ připomínají všechny slečny, ženy, maminky či babičky a těší se, že si na ně muži vzpomenou a neopomenou na drobnou pozornost, třeba v podobě kytičky či čokolády. Našim uživatelům přišly v tento den popřát mimo jiné také děti z MŠ Komenského v Letovicích. Pod vedením učitelek si připravily pásmo básniček a písniček, mezi kterými nechyběly také tanečky. Po vystoupení dětí následovalo společné zpívání s panem Krásou. Díky projekci textů jednotlivých písniček na televizní obrazovku si mohli zazpívat všichni přítomní v jídelně. A je nutné říci, že tentokrát snad větší úspěch než vystoupení děti sklidil společný zpěv, který bychom si rádi někdy opět zopakovali. Příjemné páteční dopoledne pak završila návštěva pana ředitele, který potěšil každou ženu drobnou kytičkou Kouzelnické představení pana Václava Katony Po úspěšném vystoupení v loňském roce, přišel začátkem března s nabídkou kouzelnického přestavení opět pan Václav Katona. Příprava jídelny a kulis započala již brzy ráno. Ten, kdo si pana Katonu 12

13 pamatuje z loňského roku, jistě ví, že se jedná o vystoupení profesionála. Není tedy divu, že jsme se před 9 hodinou sešli v jídelně v hojném počtu. Pan Katona své vystoupení moderní magie obohacoval o vtipné poznámky a asistenty si vybíral také z řad diváků. Jako loni mu dělal společníka také malý Adámek syn paní Lady z kantýny, který svým bezprostředním projevem diváky sám pobavil. Paní Andreu Knödl tentokrát při vystoupení nahradila paní Lenka Chalupová, která celý svůj výstup nakonec přežila ve zdraví. V průběhu kouzelnické produkce jsme měli možnost shlédnout např. magickou kouli, kouzla s kartami nebo přemísťování předmětů. Kouzelnické představení zpestřili také zvířecí mazlíčci. Tři mini pejsci kouzelníka doprovázeli celým pořadem. Každý účinkoval v některém vstupu. Do vystoupení pan Katona vstupoval s aktuálními informacemi z dění v naší zemi a udržoval tak kontakt s publikem. Vystoupení nakonec diváci ocenili velkým potleskem a bylo vidět, že se jim tato netradiční akce velice líbila. Před 10 hodinou pak k nám do Domova dorazily ještě děti z MŠ Komenského, které zaplnily téměř celou jídelnu. Také ony shlédly téměř hodinové vystoupení, které se všem velice líbilo. Již nyní se tak všichni těší na další vzájemnou spolupráci Vítání jara V první jarní den jsem se jako v loňském roce sešli společně v jídelně, abychom přivítali jaro a přivolali společně sluníčko. Přesto, že za okny to příliš jarně rozhodně nevypadalo, nikdo z přítomných si nepřízní počasí nenechal zkazit dobrou náladu. Zima se v letošním roce stále nehodlá vzdát své vlády a je nutno přiznat, že sluneční 13

14 paprsky již chybí řadě z nás. Společně strávené chvíle tak mají blahodárný vliv na naši náladu. I přes nepřízeň počasí dokážou vykouzlit úsměv na tvářích řady z nás. Účast na akci byla opět opravdu veliká. Protože jsme byly poučeny minulým rokem, připravily jsme se s kolegyněmi letos již lépe a práci si rozdělily. I přes počáteční mírnou nervozitu a zmatek jsme všechno společně nakonec zvládli. Za doprovodu reprodukované hudby vznikala pod rukama našich uživatelů krásná velikonoční výzdoba, která bude alespoň symbolickou připomínkou jara. Pod dohledem zkušených volnočasových pracovnic jsme všichni zvládli vyrobit krásná velikonoční kuřátka, zasít obilí a řeřichu, posedět v dobré náladě u šálku pečeného čaje. Společné dopoledne tak uteklo jako voda a my se před obědem rozešli do svých pokojů, abychom našli čestné místo našim výrobkům Velikonoční pomlázka NSZP Pravidelně pořádanou akcí před velikonocemi je velikonoční pomlázka v režii Nového sdružení zdravotně postižených. Této akce se každoročně účastní nejen hodně účinkujících, ale také velké množství uživatelů Domova pro seniory a Domu s pečovatelskou službou. Akci tradičně moderoval pan Lukeš st., který svým vtipným projevem doplnil pásmo připravených jarních básní a písní. Řada z našich 14

15 uživatelů si společně s účinkujícími zvesela notovala a bylo zřejmé, že reprodukované melodie většina zná a že jsou srdcovou záležitostí většiny přítomných. Hodinu a půl trvající program utekl jako voda. Nakonec, jako již tradičně, neopomněli účinkující všechny přítomné ženy na celý rok řádně vyplatit velikonoční pomlázkou a předat perníková velikonoční vajíčka, která každoročně pro naše uživatele peče paní Ing. Konůpková Velikonoční pomlázka CSSML s hrkáním Předvelikonoční období vyvrcholilo u nás v domově jako již tradičně pomlázkou, pořádanou zaměstnanci CSSML. Na Velký Pátek jsme se tak vydali po chodbách domova, abychom oslavili svátky jara hrkáním, pomlázkou a pohřbíváním Morany, která je zosobněním zimy a jejíž vláda nástupem jara končí. Morana je figura, zhotovená ze slámy a hadrů, s pomalovaným obličejem a na krku má korále z vyfouknutých nebarvených vajíček. Někdy je zdobena stuhami či papírovými věnci. Je připevněna na dřevěné tyči a za zpěvu bývala vynášena ze vsi a vhozena do vody nebo spálena. Tento zvyk symbolizuje konec vlády zimy a mívá krajové odlišnosti. (pozn. vydavatele) Tato akce je v domově tradičně doprovázena rozdáváním velikonočních balíčků, celý domov je plný lidí, veselí a ohromného hluku z hrkaček. Náš průvod tak jistě nikdo nepřeslechl. Mužské osazenstvo v čele s panem ředitelem symbolicky vymrskalo každou uživatelku a všichni uživatelé pak byli obdarováni velikonočním balíčkem s přáním krásných svátků. Morana nakonec neskončila upálením nebo hozením do potoka, ale byla uložena ke spánku do dalšího jarního obřadu. 15

16 LIDOVÉ PRANOSTIKY PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ Duben Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest. Duben hojný vodou říjen vínem. Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. Květen Májová vlažička naroste travička; májový deštíček poroste chlebíček. Když máj vláhy nedá, červen se předá. Studený máj v stodole ráj. Červen Na svatého Jana otvírá se létu brána. Nesej na svatého Víta, škoda žita. Svítí-li slunce na Petra a Pavla, bude požehnaný rok. Zdroj: 16

17 Čtvrtletní soutěže vyhlašované v rámci našeho časopisu jsou u vás, uživatelů Domova, stále oblíbenější, proto jsme se i v tomto čísle rozhodli vyzkoušet Vaši paměť. Tentokrát bude mít soutěž podobu zábavného testu z různých oblastí večerníčky, česká literatura, český film a konzumní vědy. Zájemci si mohou vytištěný test vyzvednout u volnočasových pracovnic. Správné odpovědi budou odhaleny na tradičním sletu čarodějnic, na kterém proběhne také losování výherců. Do losování postoupí ti soutěžící, kteří zodpoví alespoň 16 otázek správně. VEČERNÍČKY 1. Loupežník Rumcajs byl původní profesí: a) Kovář b) Myslivec c) Švec 2. Který herec ztvárnil v Krkonošských pohádkách Krakonoše? a) František Peterka b) Václav Satoranský c) Ondřej Vetchý 3. Podobu večerníčku dostalo i krásné povídání Karla Čapka o pejskovi jménem: a) Žeryk b) Max c) Dášenka 4. Jak se jmenuje největší kamarádka Hurvínka? a) Katka b) Mánička c) Žofka 17

18 5. Ve kterém večerníčku opakovaně zaznělo práce šlechtí? a) O Makové panence b) Králíci z klobouku c) Krkonošské pohádky 6. Mach a Šebestová byli žáci: a) 3.B b) 1.C c) 2.A ČESKÁ LITERATURA 7. V Máji Karla Hynka Máchy se objevují jména: a) Hynek, Vilém, Jarmila b) Josef, Hynek, Kateřina c) Gustav, Olga, Karel 8. Doktor z Čapkova románu Bílá nemoc se jmenuje: a) Galén b) Móric c) Karel 9. Z fotbalového prostředí není kniha: a) Muži v ofsajdu b) Klapzubova jedenáctka c) Ostře sledované vlaky 10. Z jakého díla jsou známí hrdinové Červenáček, Rychlonožka, Jindra Hojer, Jarek Metelka a Mirek Dušín? a) Báječná léta pod psa b) Rychlé šípy c) Prima sezóna 11. Kdo je autorem knihy Babička, Divá Bára, V zámku a podzámčí? a) Božena Němcová b) Erich Maria Remarque 18

19 c) Michal Viewegh ČESKÝ FILM 12. Zavřete oči, odcházím, je věta z legendárního českého filmu: a) Toulky se psem b) Eva tropí hlouposti c) Kristián 13. Ve kterém filmu zaznělo: Vy jste se zase kochal, pane doktore, že jo? : a) Vesničko má středisková b) Slunce, seno a pár facek c) Červená Karkulka 14. Označte film, ve kterém si zahrál Josef Kemr: a) Na samotě u lesa b) Samotáři c) Babovřesky 15. To je on, mého srdce šampión, zaznělo v kultovním českém snímku: a) Limonádový Joe b) Pasti, pasti, pastičky c) Pelíšky 16. V jakém filmu nehrál Vlasta Burian: a) U pokladny stál b) Což takhle dát si špenát c) Ducháček to zařídí KONZUMNÍ VĚDY 17. Velké Popovice jsou známé svým výtečným pivem, které je označováno jako: a) Velkopopovický Medvěd b) Velkopopovický Kapr 19

20 c) Velkopopovický Kozel 18. Tatranka je: a) Miss lyžařka b) Obyvatelka velehor c) Oplatek 19. Čechům patří přední příčka v konzumaci: a) Čokolády b) Piva c) Limonády 20. Který z uvedených sýrů bývá nazýván Král sýrů? a) Eidam b) Niva c) Hermelín 21. Fernet je: a) Alkoholický nápoj b) Síť supermarketů c) Lovecká zbraň Zdroj: aneb něco o našem personálu Do našeho časopisu jsme se rozhodli zahrnout novou rubriku Zpovědníček, aneb něco o našem personálu. Budete tak mít možnost dozvědět se něco víc o těch, s nimiž se každý den potkáváte. Otázky 20

21 budou krátké a stručné a dotazovaný by měl odpovídat podle toho, co ho jako první napadne. Prvním odvážným zpovídaným bude: Mgr. JANA PALOVÁ, sociální pracovnice Letošní dovolená? Společná dovolená s přáteli určitě v Čechách. Vařím Především zdravě. Moje děti Jsou moje sluníčka. Můj největší sen? Být úspěšná v práci. 5 věcí, které bych si vzala na opuštěný ostrov? Dvě děti, manžela, babičku na hlídání a zápalky. Směju se Ráda a často. Co patří k mým oblíbeným jídlům? Maso. Jaký sport mě baví? Všechny a čím víc, tím líp. Rozčílí mě Manžel ležící na gauči. Ráda bych si pořídila Pejska, ale až jednou 21

22 Rádi bychom na tomto místě poděkovali uživatelkám CSSML, které ve svém volném čase již několik let pletou obvazy pro malomocné. Obvazy pro malomocné se nedají nahradit kupovanými ani strojně pletenými, protože musí být z čisté bavlny bez jakýchkoliv umělých příměsí, aby byly pružné a šetrné k otevřeným ranám nemocných. Na jeden obvaz se používá jedno klubíčko 100% bavlněné příze. Pletené obvazy neobsahují žádné chemické látky, nedráždí kůži a výhodou je, že jsou pratelné. Všem, kteří svou dobrovolnou aktivitou přispívají ke zmírnění bolesti lidí žijících v těžkých podmínkách, patří opravdu velký dík! 22

23 S úsměvem jde všechno líp Doktor připravuje pacienta na složitou operaci a říká: Víte, co se stane, když Vám amputujeme ucho? Pacient na to: Asi přestanu slyšet. Doktor zas: A víte, co se stane, když Vám amputujeme obě uši? Pacient: To asi přestanu vidět. A proč vidět?, ptá se doktor. Pacient: Protože mi spadnou brejle. Přijde bruneta k blondýně na návštěvu a povídá: Prosím tě, udělej mi kafe, nebo se zblázním! Blondýna poslušně uvaří kafe i pro sebe a po chvíli obě zjistí, že jim zbyla spousta horké vody. Co s tím?, ptá se bruneta. Blondýna na to: Hele zlato, v klidu. Šoupnu to do mrazáku, ne? Horká voda se vždycky hodí! Na břehu ostrova stojí zarostlý muž a mává rukama na loď plující okolo něho. Kdo to je?, ptá se jeden pasažér kapitána. Nevím, ale vždycky se takhle raduje, když jedeme okolo. Policajt na křižovatce zastaví veliký auto a říká: Pane, už Vás dneska stavím po šestý a říkám Vám, že Vám teče chladič! Děláte si srandu?! Ne, nedělám, jen Vám už po šestý opakuju, že jsem kropící vůz. Zdroj: 23

24 Z TVORBY PANA JIŘÍHO PROCHÁZKY JARNÍ KYTIČKU LÁSCE Krásný pohled na svět kolem nás. Díváme se s rozkoší na vše, co se děje kolem nás. Krásné, říkáme si pro sebe, je věru žít, třeba jen v závanu větru být. Nezbývá než si opakovat stejná slova znova lásku jaru i tobě od srdce dát. Slunce svítí, pozlacuje náš krásný pozemský pohled na svět náš vezdejší. Všechno jiskřivé, plameny plápolají, až v žár žhnoucí, naše kroky duní ozvěnou po stezkách lásky a porozumění rodnou krajinou, ve které jsme se narodili, nasávali jsme dech života. Žijeme bok po boku krásné dny. Víš, přece s kým, nu, přece s Tebou. Jarní kytičku mého citu uvil bych ze všeho, s čím žije s tebou. Krásný den pro nás oba, ať se vyplní. 24

25 To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny. Karel Čapek 25

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Časopis MŠ. Březen 2016

Časopis MŠ. Březen 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

8. číslo Zpravodaj Září Domov Srdce v dlaních

8. číslo Zpravodaj Září Domov Srdce v dlaních 8. číslo Zpravodaj Září 2016 Domov Srdce v dlaních V měsíci říjnu narozeniny slaví: 02. října Jana Pazourková 04. října Ludmila Sobínová 08. října Milan Havlík 12. října Vítězslava Jelínková 15. října

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti se školním jídlem

Výsledky průzkumu spokojenosti se školním jídlem Výsledky průzkumu spokojenosti se školním jídlem Dotazník: Děti jsou s jídlem spokojené. Chtěly by ale palačinky a častěji pizzu Protože se v poslední době od některých rodičů objevily výhrady ke kvalitě

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4 Obsah stránky: Cíle a výstupy projektu........................................................... 2 Úvod do projektu................................................................ 2 Motivace.....................................................................................................

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011. 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011. 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér 1. září - Hola, hola, škola volá!!! Příjemné a lenošivé prázdninové

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

váš informační měsíčník na měsíc

váš informační měsíčník na měsíc váš informační měsíčník na měsíc Březen 2007 4. ročník, č. 3 pro potřeby klientů Domova důchodců Pyšely, Náměstí 1, 251 67 Pyšely n e p r o d e j n é o prvním jarním měsíci Březnu Milí přátelé, nedávno

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Literárně-dramatický obor ve školním roce Výroční zpráva z LDO

Literárně-dramatický obor ve školním roce Výroční zpráva z LDO Literárně-dramatický obor ve školním roce 2010 2011 Výroční zpráva z LDO Nejmladší ţáci z Přípravné dramatické výchovy se tradičně zabývali dramatizacemi jednoduchých umělých i lidových textů, se kterými

Více

Nadcházející události

Nadcházející události říjen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátelé Waldorfu, blíží se nám svátek svatého Martina. Svátek, jehož ústředním tématem je pomoc druhému. A je to i téma, které v tuto dobu

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Bulletin číslo 09/2014

Bulletin číslo 09/2014 Bulletin číslo 09/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení občané, podnikatelé, Přejeme Vám všem krásné Vánoce,

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Pondělí 1.5.2017 STÁTNÍ SVÁTEK 13:30 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. Leden studený, duben zelený.

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. Leden studený, duben zelený. JITŘENKA Leden 2017 Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. Leden studený, duben zelený. Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. Lednový

Více

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne.

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne. Listopad Literární soutěž Dne 7.11. proběhla na naší škole tradiční literární soutěž. Žáci soutěžili v několika kategoriích podle věku: Žáci 1.stupně soutěžili ve dvou skupinách I. kategorie 2. a 3. třída

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Časopis o životě v našem domově

Časopis o životě v našem domově Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Časopis o životě v našem domově Duben květen červen 2012

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více