Rozhodnutí o udělení licence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodnutí o udělení licence"

Transkript

1 >A PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ n. Účastník řízení:' TV Lyra s.r.o. í^/rátká 10, Praha 10, tel.: , fax: , Thomayerova 25/3 Děčín ~1 l_ Rozhodnutí o udělení licence J Č.j.: Ru/152/02/^ff Zasedání Rady 71 bod 56 Vyřizuje: Petra Zelená Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada ) v rámci své působnosti dané ustanoveními 5 písm. b), 18 odst. 4 a 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, a podle ustanovení 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydává toto rozhodnutí : Rada uděluje TV LYRA s.r.o., IČ: , sídlo: Thomayerova 25/3, Děčín, licenci k provozování televizního programu LYRA NET prostřednictvím kabelových systémů na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. Označení (název programu): LYRA NET Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně Územní rozsah vysílání: kabelové systémy TES Media spol. s r. o. - Litvínov, Mezibořl, Lom, Obrnice, Vtelno, Teplice, Bílina, Dubí, Krupka, Bohosudov, Duchcov, Kostomlaty, Bystřany, Hrob, Košťany, Chlumec, Louny, Děčín, Jílové u Děčína, Varnsdorf, Rumburk, Litoměřice, Lovosice, Třebenice, Bohušovice Základní programové specifikace a další programové podmínky: Regionální kabelová televize pro ústecký kraj. Další údaje týkající se charakteristiky vysílání tohoto programu jsou obsaženy v textu přílohy č. 1 o 2 stranách textu. Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2 Odůvodnění Účastník řízení požádal Radu o udělení předmětné licence, v podání doručeném Radě dne , zaevidovaném v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j jakožto žádost o licenci č. NP Na základě předložených dokumentů (zejména výpisu z rejstříku trestů ze dne , výpisu z obchodního rejstříku ze dne , potvrzení Finančního úřadu pro Děčíně ze dne o tom, že účastník řízení nemá na osobních daňových účtech nedoplatky, potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Děčín IV ze dne o tom, že účastník řízení nemá žádný splatný nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, potvrzení VZP Okresní pojišťovny Děčín ze dne o tom, že účastník řízení je u VZP přihlášen jako plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění a nemá žádný splatný nedoplatek pojistného a penále a ani nemá vystaven splátkový kalendář, čestného prohlášení účastníka řízení o tom, že nemá u žádných jiných zdravotních pojišťoven nedoplatky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, čestného prohlášení účastníka řízení o tom, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo zahájeno konkurzní řízení a že nevstoupil do likvidace, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností zřízených provozovatelem ze zákona, že v posledních 5 letech mu nebyla zrušena registrace nebo licence a že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, návrhu základní programové specifikace a dalších programových podmínek a údajů o financování vysílání a plánovaného obsazení programového kanálu, obsažených v žádosti o licenci), a ústního jednání s účastníkem řízení, konaného dne , Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanovení 13 odst. 3, žádost o licenci obsahovala náležitosti stanovené v ustanovení 14, jakož i v ustanovení 25 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně jiných zákonů, a že navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle ustanovení 31 a 32 odst. 1 tohoto zákona, a rozhodla proto tak, jak je uvedeno ve výroku. Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši ,. Kč podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dne Poučení: Podle 18 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., vzniká osobám, kterým byla udělena licence k vysílání a nejsou zapsány v obchodní rejstříku, oprávnění k vysílání dnem zápisu do obchodního rejstříku. Proti tomuto rozhodnutí není dle ustanovení 66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně jiných zákonů, opravný prostředek přípustný. V Praze dne

3 Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. Ru/152/02

4 NÁVRH PROGRAMOVÉ SKLADBY A VYSÍLACÍHO SCHÉMATU LYRA NET a) profil a základní charakteristika programu Lyra NET JE součástí základní programové nabídky společnosti TES Média. Regionální kabelovou televizi Lyra NET bude přijímat účastnických zásuvek / diváků/ v lokalitách: Teplice, Krupka, Dubí, Bílina, Chlumec,, Litvínov, Meziboří, Osek, Obrnice, Duchcov, Louny, Děčín, Jílové, Varnsdorf, Rumburk, a v roce 2002 by se měly připojit i Litoměřice, Lovosice, Třebenice, Bohušovice. LYRA NET bude vysílat 24 hodin denně. Základem vysílání bude 3 hodinový blok pořadů, který bude odvysílán 8x v průběhu dne. Základem programu Lyra NET jsou regionální informace ve formátu textovém a televizním. Program Lyra NETu je profilován jako regionální kabelová televize pro Ústecký kraj. V tomto programu najdou diváci všechny důležité informace týkající se života v Ústeckém regionu. Programové schéma bude tvořeno regionálním vysíláním a dalšími převzatými pořady, diváci zde najdou nabídku regionálních televizních pořadů, převzatých sportovních pořadů, jazykové kurzy. Součástí programu jsou infotextové informace z jednotlivých měst která jsou napojena na kabelové rozvody společnosti TES Média. TELEVIZNÍ POŘADY NA LYRA NETU: Televizní pořady regionálního charakteru na Lyra NETu budou převzaty od regionálního broadcastera - TV Lyra, který připravuje terestrické rehgionální vysílání pro Ústí nad Labem a Děčínsko a od TV Dakr který připravuje terestrické regionální vysílání pro Most, Teplice, Chomutov a Louny. Převzaté pořady TV Lyra a TV Ďakr Regionální magazíny: Cherchez la famme - magazín pro,ženy Autoklub - magazín o motorismu Dům, byt, zahrada - magazín o bydlení a životním stylu Nové knihy ( Kulturní revue)- pořad zaměřený na dění v oblasti kultury (výstavy, novinky ve světě knih, divadlo...) Sportovní magazín - přehled sportovních událostí Ústeckého kraje Koktejl - magazín o cestování Minuty Ústecka - regionální magazín zaměřený na život v metropoli ústeckého kraje Děčínské minuty - regionální magazín zaměřený na události v děčínském regionu Krušnohorský magazín - regionální magazín zaměřený na život v podkrušnohoří

5 Pel-mel - magazín zaměřený na události na Teplicku a Mostecku Publicistika: Studio region - diskusní pořad o aktuálním dění v Ústeckém kraji Abeceda - asociativní talk show s osobnostmi Ústeckého kraje Ekonomika regionu - pořad zaměřený na ekonomicko - sociální problémy Ústeckého kraje Zpravodajství: Denní aktuální zpravodajství z ústeckého kraje Co týden dal - přehled důležitých událostí uplynulého týdne Ostatní pořady. TV Lyra do vysílání Lyra NET plánuje zařadit i pořady dalších domácích producentů - nezávislou filmovou tvorbu, absolventské filmu FAMU, filmy z některých filmových festivalů... Dále TV Lyra spolupracuje s producentským centrem Dětské televize, jejíž pořady jsou součástí programu TV Lyra. INFOTEXTOVÉ VYSÍLÁNÍ Infotextové vysílání je děleno do oblastí dle měst napojených na rozvody TES Média. Pro každé město napojené na optické síti je připravováno na základě informací spolupracovníků TV Lyra a jednotlivých městských úřadů. Infotextové informace obsahují: - zprávy z městských úřadů (vyhlášky, stručné zápisy z jednání rad a zastupitelstev, oznámení..) - programy kin, divadel a kulturních domů - informace městské policie - informace o dění y daných lokalitách - zpravodajství - občanskou inzerci - podnikatelskou textovou inzerci Dále je součástí infotextového vysílání: - informace o nabídce společnosti TÉS Média a provozní informace pro uživatele kabelové televize - programové schéma Lyra NETu a regionálních TV ( Lyra a Dakr). Vzhledem k charakteru Infotextového vysílání,je tato část vysílání dostupná i sluchově postiženým.

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍlANÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Účastník řízení: TVNET, s.r.o. Rezlerova 304

Více

Č.j.: Ru/32/02/W Zasedání Rady 21 bod 11

Č.j.: Ru/32/02/W Zasedání Rady 21 bod 11 >A PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ átká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +4 20 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz ~ H Účastník řízení: NTV cable s.r.o. Palackého

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: r1fo@rrtv.c2, http://www.rrtv.cz Lipová 25 Majetín okr. Olomouc 751 03 Rozhodnutí

Více

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810! www.rrtv.cz PRAHA TVs.r.o. Thámova 137/16 18600

Více

Skřetova qq/ 6,120 oo Praha 2 Tel.: + ípo 27ti 813 830 / Fax: + tpo 27^ 810 885. www.rrtv.cz

Skřetova qq/ 6,120 oo Praha 2 Tel.: + ípo 27ti 813 830 / Fax: + tpo 27^ 810 885. www.rrtv.cz RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/ 6,120 oo Praha 2 Tel.: + ípo 27ti 813 830 / Fax: + tpo 27^ 810 885 www.rrtv.cz JEDN. IDENT.: VÁŠ DOPIS ZN.:

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: nfo@rrlv.cz, http://www.rrtv.c-z Účastník řízení: L Quadriga EMEA Limited s.r.o.

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence Sp. zn./ldent.: 2010/477/sve/Jin Naše zn.: sve/1985/2010 Zasedání Rady č. 12-2010 / poř.č.: 41 Jindřichohradecká televizní s.r.o. IČ: 28109503 Vajgar 532 37701 Jindřichův Hradec Česká republika Rozhodnutí

Více

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání PjWp 10. Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mall: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Účastník řízení: ELDORADIO

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Účastník řízení: RÁDIO DRAGON Karlovy Vary, s.r.o. Počernická 588/80 Karlovy Vary PSČ 360 05 Statutární orgán: jednatel Zdeněk Pachovský r.č. 570911/1606 Ru/no/Ww? Zasedání

Více

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.:02-781 38 30 fax:02-781 08 85 Účastník řízení: BBC Radiocom (Praha) Opletalova 5/919 Praha 1 PSČ Ho 00 s.r.o. Jednatel

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Vypraveno dne: / 6 -IV 2007 lasove a televizní vysílání R 0 Praha 2 Skřetova 44/6, Praha 2,120 0 +420 274 813 830 w +420 274 813 830 rrtv.cz lnfo@rrtv.cz info@rrtv.cz info ://www. rrtv.cz http://www.rrty.

Více

231/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2001. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

231/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2001. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 231/2001 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů Změna: 274/2003 Sb. Změna: 231/2001 Sb. (část) Změna: 341/2004 Sb. Změna: 626/2004 Sb.

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Rada pro rozhlasové a televi tnt vysílaní Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Rada prc lasove a televizní vysílání R da pro rozhlasové a televizní vysíláni Rada pro rozhlasové a te 0 Praha 2 Skřetova

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Kontakty telefony: 583215518 fax: 583213935 e-mail:

Kontakty telefony: 583215518 fax: 583213935 e-mail: Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení na zajištění služeb Správa a údržba klientských počítačů, serverů, datových

Více

Sp. zn./ldent.: 2013/719/zab/MED Č.j.: FOL/1773/2014 Zasedání Rady č. 9-2014/ poř.č.: 22

Sp. zn./ldent.: 2013/719/zab/MED Č.j.: FOL/1773/2014 Zasedání Rady č. 9-2014/ poř.č.: 22 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810! www.rrtv.cz MEDIA BOHEMIA a.s. Koperníkova

Více

Sp. zn./ldent.: 2014/257/zab Č.j.: STR/4209/2014 Zasedání Rady č. 20-2014/ poř.č.: 13

Sp. zn./ldent.: 2014/257/zab Č.j.: STR/4209/2014 Zasedání Rady č. 20-2014/ poř.č.: 13 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Skřetova nnj 6,120 00 Praha 2 Tel.: + ]20 27^ 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 www.rrtv.cz Route Radio s.r.o. Stavební

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 231/2001 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění zákonů č. 274/2003 Sb., č. 341/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 626/2004 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í :

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í : AZ Rádio, s.r.o. IČ: 25325418 Lidická 1005/23b 602 00 Brno Česká republika Sp. zn./ident.: 2011/261/zab/AZR Č.j.: STR/4242/2011 Zasedání Rady č. 23-2011 / poř.č.: 12 ROZHODNUTÍ Rada v rámci své kompetence

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa ODBORNÉ PORADENSTVÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST POVODŇOVÉ PLÁNY PROJEKČNÍ PRÁCE EKO - ENERGIE PRÁVNÍ SLUŽBY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ve smyslu Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ k dispozici na http://www.esfcr.cz/file/6500/ Název veřejné zakázky: Vytvoření webové platformy www.socialnidialog.cz

Více

Sp. zn./ldent.: 2013/993/zab Č.j.: STR/3594/2014 Zasedání Rady č. 16-2014/ poř.č.: 12

Sp. zn./ldent.: 2013/993/zab Č.j.: STR/3594/2014 Zasedání Rady č. 16-2014/ poř.č.: 12 Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Skřetova nnj 6,120 00 Praha 2 Tel.: + ]20 27^ 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 www.rrtv.cz RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.

Více