SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZIMNÍ ZÁVODNÍ OBDOBÍ skok na lyžích. severská kombinace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZIMNÍ ZÁVODNÍ OBDOBÍ 2011-2012. skok na lyžích. severská kombinace"

Transkript

1 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZIMNÍ ZÁVODNÍ OBDOBÍ skok na lyžích severská kombinace Zpracovali : STK OSÚSL Ing. Jaroslav Tuček STK OSÚSK Ing. Michal Bartoš Obman MVDr. Ivo Gréger

2 Obsah Úvod Základní ustanovení Kategorizace závodů a pravidla pro delegování činovníků Řízení soutěží Práva a povinnosti Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK před závodem Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK během závodu Povinnosti pořadatele závodu ve SL po závodě Práva pořadatele závodu ve SL a SK Povinnosti oddílů / klubů Povinnosti technického delegáta (TD) Práva a povinnosti závodníka Práva a povinnosti trenérů, vedoucích výprav Kategorizace v sezóně 2011/ Kategorie závodníků Kategorie závodnic Řazení závodníků ve SL a SK na startovní listinu Počet závodů závodníka v jeden den Stanovení běžeckého stylu závodů v SK Pravidla pro postaršení závodníků ve SL Pravidla pro postaršení závodníků v SK Pravidla pro omlazení Výkonnostní třídy Stanovení výkonnostní třídy ve SL Stanovení výkonnostní třídy v SK Hodnocení závodů ve skoku na lyžích Český pohár (ČP) ve skoku na lyžích žactva "ALBION CUP" Výkonnostní žebříčky (VŽ) Seznam závodníků jednotlivých kategorií Hodnocení závodů ve severské kombinaci Český pohár (ČP) v severské kombinaci "TOMEŠ CUP" Možnosti zisku bodů ze zahraničních závodů mimo kalendář FIS Výpočet bodů Sumáře závodníků SK Určení konstanty kategorie K pro jednotlivé kategorie Výpočet bodů Českého poháru v SK Výkonnostní žebříček v SK pro zimní sezónu 2011/ Výpočet VT Vlnový start Upřesnění znění PLZ pro sezónu 2011/ severská kombinace Termínové listiny mezinárodních závodů ve SL Termínové listiny mezinárodních závodů v SK Mezinárodní závody pořádané v České republice Skok na lyžích Severská kombinace Termínové listiny závodů RKZ a MČR ve SL a SK v sezoně 2011/ Poznámky pro závody SL poznámky pro závody SK Termínové listiny krajských závodů LK v sezoně 2011/12 ve SL Adresář

3 12. Složení reprezentačních družstev Skok na lyžích Severská kombinace Povinné údaje uvedené v rozpise závodu a přihlášce Hodnocení stylu skoku přehled bodových srážek Hodnocení stylu skoku na malých můstcích do K 14 m Doplňující předpisy pro výzbroj a výstroj závodníků Závod jednotlivců v severské kombinaci - formát SP Změna Pravidel lyžařských závodů Seznam skokanských můstků v ČR

4 Úvod Soutěžní řád (dále jen SŘ) pro závody ve skoku na lyžích a v severské kombinaci (dále jen SL a SK) pořádané Svazem lyžařů České republiky (SLČR) v zimním závodním období 2011/2012 v České republice je sestaven dle Pravidel lyžařských závodů, platných od 10. října 2005 včetně jejich dodatků. 1. Základní ustanovení 1.1. Kategorizace závodů a pravidla pro delegování činovníků Komise STK-R SLČR po dohodě s Úsekem SL a SK nominuje na jednotlivé závody kategorie A tyto delegované činovníky: Skupina - závody MČR všech kategorií Technického delegáta TD SL ČR, asistenta technického delegáta ATD SL ČR, 3 (tři) rozhodčí stylu RS Skupina - závody RKZ všech kategorií TD SL ČR a 1 (jednoho) RS. TD SL ČR a delegovaný RS jsou současně členy SV. Pokud jsou v jednom termínu a u jednoho pořadatele pořádány současně závody ve SL a SK, je na každou disciplínu delegován jeden TD SL ČR a pro obě disciplíny jeden RS (týká se RKZ). Oba delegovaní TD SL ČR u druhé disciplíny plní funkci ATD SL ČR u disciplíny první a jsou členy SV obou disciplín Skupina - krajské závody všech kategorií Jejich řízení zajišťují krajské výbory SLČR společně s pořadateli v souladu s Pravidly lyžařských závodů a tímto SŘ. Činovníci na tyto závody, musí mít příslušnou kvalifikaci Řízení soutěží Řízením soutěží ve SL je pověřen předseda STK OSÚ SL Ing. Jaroslav Tuček. Veškeré dotazy a připomínky k přípravě další sezony směřujte na jeho osobu. V termínu do mu sdělte Vaše požadavky na pořádání letních závodů v sezóně Řízením soutěží ve SK je pověřen předseda STK OSÚ SK Ing. Michal Bartoš. Veškeré dotazy a připomínky jak v přípravě tak v průběhu sezóny směřujte na jeho osobu. V termínu do mu sdělte Vaše požadavky na pořádání letních závodů v sezóně 2012 a zimních závodů v sezóně 2012/

5 2. Práva a povinnosti 2.1. Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK před závodem zaslat návrh Rozpisu závodu v elektronické podobě ( dále jen RZ ) respektující Pravidla lyžařských závodů (dále jen Pravidla) a SŘ odpovědnému pracovníkovi STK SL a SK nejméně 30 dní před konáním závodu ke schválení Při schvalování rozpisu bude pracovníkem STK kontrolována také požadovaná kvalifikace dle PLZ u ředitele závodu a hlavního rozhodčího. V případě, že ředitel závodu a hlavní rozhodčí nebude mít platnou kvalifikaci Rozhodčí Specialista disciplíny skok na lyžích a severská kombinace, nebude rozpis STK schválen V případě, že v RZ nebudou souhlasit závodní kategorie s vypsanými kategoriemi uvedenými v SŘ pro daný závod, nebude RZ taktéž STK schválen. Schválený RZ bude pracovníky STK umístěn na webových stránkách SLČR. V případě nedodržení nebude závod povolen uspořádat a nebude poskytnuta finanční dotace na uspořádání Doporučení k obsahu RZ - pořadatel může zajistit ubytování a stravování účastníkům závodů a to na základě řádné písemné objednávky oddílů / klubů. Formu a rozsah této služby musí však pořadatel oznámit prostřednictvím RZ mít schválený RZ, respektující Pravidla a platný SŘ. Vzor obsahu RZ,viz. příloha tohoto SŘ nejméně 14 dní před termínem konání závodu rozeslat schválený RZ oddílům / klubům v elektronické podobě spolu s pozváním na závody delegovaným činovníkům SLČR dle tohoto SŘ musí mít platný Certifikát můstku, na němž míní uspořádat závod SL. Můstek musí odpovídat normám uvedeným v certifikátu. Pořadatel je povinen příslušný certifikát předložit technickému delegátovi, který před závodem provede kontrolu můstku. Seznam můstků s platným certifikátem pro sezonu 2011/2012 je přílohou tohoto SŘ. Technická komise ÚSK SLČR nebude vydávat certifikáty pro sněhové můstky do velikosti K10. Tyto můstky je možno použít k uspořádání závodů, avšak soutěžní výbor je zodpovědný za to, že můstek bude tak zabezpečen a zkonstruován, aby byla zajištěna bezpečnost závodníků a ostatních účastníků závodu. Zároveň se schválením Rozpisu závodu provede pracovník STK kontrolu platnosti certifikátů všech můstků na kterých se dané závody uskuteční a pokud tento nebude platný, neschválí Rozpis závodu. Prodloužení doby platnosti certifikátu můstku není prováděno automaticky po ukončení doby platnosti. Proto je nutno zaslat včas (před skončením platnosti předchozího certifikátu) žádost o prodloužení doby platnosti certifikátu můstku písemně předsedovi technické komise Ing. Josefu Slavíkovi. Prodloužení platnosti či vystavení nového certifikátu je zpoplatněno dle ceníku Technické komise SL ČR. Bez zaslané písemné žádosti nebude certifikát můstku Ing. Slavíkem prodloužen!!!. 5

6 potvrdit elektronické přijetí přihlášek závodníků od oddílů / klubů pořadatel závodů je povinen před závodem předložit TD SLČR kopii smlouvy s CS SKI s.r.o., včetně termínů úhrad záloh na pořádání závodů ze strany CS SKI s.r.o., platný certifikát můstku, aktuální podobu ČP a VŽ, aktuální seznam postrašených závodníků, včetně kategorie kam jsou postaršení pořadatel nesmí vypisovat při závodech uvedených v tomto SŘ pro zimní sezónu 2011 /2012 soutěž o nejdelší skok. Toto je v rozporu s pravidly SLČR a pořadatel se vystavuje postihu Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK během závodu dbát na regulérnosti závodů dle Pravidel při mezinárodních závodech pořádaných v ČR je nutno dodržet pravidla FIS/IWO, reglementy FIS určené pro jednotlivé závody a veškeré změny schválené FIS, týkající se výzbroje a výstroje závodníků. Závodníci startující na takovémto závodě musí mít před závodem podepsané prohlášení závodníka v anglické verzi a musí mít platný FIS kód pro příslušnou disciplinu Seznam závodníků jednotlivých kategorií pořadatel vytvoří seznam závodníků s platnou lékařskou prohlídkou na prvních závodech SL dané kategorie Tento seznam je povinen elektronicky zaslat STK skoku. STK skoku bude seznam aktualizovat na základě hlášení z dalších závodů a spolu se schválenými propozicemi rozesílat pořadateli dalších závodů. Adekvátním řešením je i vyvěšení seznamu na webové stránky pořadatel je povinen vyhotovit zápis z porady vedoucích družstev a trenérů s podpisem sekretáře závodu pořadatel je povinen zajistit pro oficiální trénink, zkušební kolo a závod dostatečný počet kvalifikovaných měřičů délek (min. rozhodčí III.třídy). Minimální počet měřičů délek je dán velikostí můstku dle následující tabulky : Rozsah K [ m ] Počet měřičů délek a více pořadatel je povinen dodržet podmínky a reklamní práva SLČR a CS SKI s.r.o., dle smlouvy o uspořádání závodů ve SL a SK v zimní sezóně 2011/2012. V případě jejich nedodržení se vystavuje finančnímu postihu ve formě snížení dotace na jejich uspořádání a sankcí vyplývající ze smlouvy. 6

7 Běžecká trať, použitá pro druhou část závodu v SK, musí odpovídat požadavkům Pravidel pro příslušnou kategorii. Trať běhu pro severskou kombinaci by měla být dle možností terénu vedena v několika okruzích tak, aby vícekrát vedla místem startu a cíle (stadionem), neboť se tak stává pro diváky zajímavější. Doporučená délka jednoho okruhu běžecké trati je u žákovských kategorií 0,5-1 km. U ostatních kategorií je to 1-2,5km Při konání MČR kategorie Muži, Junioři a Dorost starší je nutné zajistit pořadatelem při skokanské části závodu startovací proces závodníků pomocí semaforu (dvou nebo tří fázový startovací proces). Bez tohoto nebude závod uskutečněn Pořádat skokanskou část závodu v severské kombinaci na můstku s keramickou (plechovou) stopou na nájezdu je pro všechny kategorie a všechny velikosti můstků v zimním období zakázáno. Nájezd, dopad a dojezd můstku musí být pokryt sněhem a upraven Je povinností pořadatele, jestliže je v SŘ vypsán závod v kategorii Předžaček (2004 a ml.) Žaček ( ) Žaček ( ) a Žaček 9+10 ( ) tento závod uspořádat. Toto musí být uvedeno v rozpise závodu. Samostatné závody Žaček mohou být provedeny v případě, že se závodu zúčastní min. 3 závodnice, jinak se dívky zúčastní závodu ve společné kategorií s chlapci.v kategoriích Předžaček, Žaček 9+10,11+12 a a Předžáků nebude v SK vypsáno MČR V případě závodu družstev žákovských kategorií může v závodě chlapců být členem družstva i dívka odpovídající věkové kategorie. V případě vypsání závodu družstev dívek nemůže být členem družstva chlapec Při vyhlašování výsledků závodu ve společné kategorii po jednotlivých kategoriích budou v případě umístění závodníků z mladších věkových kategorií na předních místech společné kategorie tito závodníci vyhlášeni nejen ve své kategorii,ale i v kategoriích starších příklad: závod společné kat. M+J+Dst. v SK Pořadatel je povinen u všech vypsaných závodů dodržet pravidla předepisující úpravu nájezdové stopy (uměle pomocí frézy nebo prken). 7

8 2.3. Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK po závodě pořadatel nesmí vyhlásit v závodě MČR mistra ČR v případě startu SL: méně než pět závodníků a méně než tři závodnice v kategorii. SK: méně než tří závodníků v kategorii Startuje li méně než výše uvedený počet závodníků, závod se může uskutečnit, ale nebude v této kategorii vyhlášen mistr ČR pořadatel je povinen uvádět ve výsledkové listině : všechny náležitosti dle Pravidel klasifikační body (přepočet na 240b.), výkonnostní třídy a body Českého poháru u vypsaných kategorií na konci výsledkové listiny uvést u všech hodnocených závodníků a získané VT pořadatel je povinen při uspořádání závodů ve skoku na lyžích, které jsou současně závodem pro SK, vyhotovit samostatné výsledkové listiny pro závod ve SL a v SK Pořadatel je povinen uvádět ve výsledkové listině v SK výkonnostní třídy a body Českého poháru a body do VŽ u vypsaných kategorií Pořadatel je povinen zajistit fotodokumentaci dle smlouvy o uspořádání závodu v SL a SK a tuto zaslat na CD do 14 dnů na sekretariát CS SKI na adresu slečny J. Sláčíkové elektronicky pořadatel je povinen rozeslat elektronické dokumenty dle příslušného seznamu (uveden dále) v příslušných lhůtách po skončení závodů, jinak se vystavuje finančnímu postihu snížení dotace na technické uspořádání závodů ve SL a SK. Seznam pro odeslání elektronických dokumentů (souborový formát PDF, formát strany A4, orientace na výšku) lhůta 12 hodin po skončení závodu, příp. dvojzávodu, Obsah kompletní výsledky ze všech soutěžních dnů se všemi náležitostmi seznam, kteří závodníci získali 1. výkonnostní třídu (lze přímo ve výsledcích) zápis z porady vedoucích družstev a trenérů s podpisem sekretáře závodu ( je k dispozici ve formátu excel pro TD ) 8

9 Seznam elektronických adres : Elektronická adresa Adresát 1 SLČR 2 Úsek skoku SLČR 3 Oficiální webové stránky SLČR 4 STK SL - Jaroslav Tuček 5 STK SK Michal Bartoš 6 Obman Ivo Gréger 7 CS SKI-Jana Sláčíková 8 oddílům / klubům * 9 TD SLČR, ATD SLČR, RS ze závodu ** * oddílům / klubům, jejichž závodníci se závodu zúčastnili a jejichž ová adresa je známá ** rozhodčí stylu, který v závodě styloval, sdělí pořadateli během závodu (v případě, že není uveden v tomto SŘ) Seznam pro odeslání tištěných dokumentů nerozesílá se žádný tištěný dokument Na vyžádání : 1x - Wolfgangu Slavíkovi (pouze výsledky KZ,MKZ v SL a SK pořádaných v rámci KSL Libereckého kraje) v tištěné podobě Seznam pro odeslání elektronických dokumentů Svazu lyžařů ČR v Praze všem oddílům-klubům, jejichž závodníci se závodu zúčastnili sekretariát úseku SL v Liberci technický delegát SL ČR závodu rozhodčí stylu (pokud je znám ) pořadatel je povinen vypořádat finanční náležitosti delegovaným činovníkům. Finanční náležitosti se týkají se pouze závodů vypsaných SLČR, úseky SL a SK na národní úrovni (MČR a RKZ). Veškeré náležitosti upravuje uzavřená smlouva o uspořádání závodů mezi SLČR, CS SKI spol. s r.o. a pořádajícím lyžařským oddílem / klubem. Pořadatel závodu ve SL a SK je povinen z příspěvku na uspořádání závodu uhradit : delegovanému technickému delegátovi SLČR (TD SLČR) a asistentovi technického delegáta SL ČR (ATD SL ČR) : 9

10 v den oficielního tréninku, porady vedoucích družstev a v den závodu za výkon funkce odměnu ve výši 700,- Kč cestovné a pobytové náklady, (pokud nebyly pořadatelem poskytnuty zdarma), tzn. nocležné a stravné dle směrnic o cestovních náhradách odměnu za výkon funkce TD a ATD SK SLČR ve výši 700 Kč za každý den uhradí OSÚ SK přímo na účet TD, ATD na základě zaslaných dokumentů o závodě (zpráva TD, zápisy, check listy..), kdy je dle rozpisu vypsána porada, oficielní trénink či závod pouze v případě samostatného závodu v SK. V případě, že se jedná o společný závod SL a SK, kdy je pro výsledek skokanské části v SK použit výsledek závodu v SL, nebude odměna za výkon funkce ATD SK SLČR uhrazena. (odměna ATD SK bude vyplacena pouze OSÚ SL, protože ATD SK je zároveň TD SL). při konání MČR má TD povinnost dostavit se na místo závodu jeden den před termínem konání závodu a provést dle check listu kontrolu zabezpečení závodu (zejména kladen důraz na technické záležitosti skokanské části závodu-semafor, měření větru, spojení...).tento den navíc bude také TD uhrazen příslušným OSÚ SK. je požadováno, aby se TD SLČR dostavil na místo konání závodu tak, aby mezi jeho příjezdem a prvním ofic. tréninkem byla dostatečná doba pro eventuelní úpravu můstku (stopy), tzn. obvykle přes noc, tento den bude ze strany OSÚ SK uhrazen. V případě závodu SL bude uhrazeno pořadatelem odměna za výkon funkce za závody SK konané v termínu 12/11-01/12 bude TD, ATD uhrazena do konce 02/12 a odměna za výkon funkce za závody konané v termínu 02/12-03/12 bude TD, ATD uhrazena do konce 04/12. 10

11 delegovanému rozhodčím stylu (RS): v den oficiálního tréninku a v den závodu za výkon funkce odměnu ve výši 300,- Kč cestovné a pobytové náklady, (pokud nebyly pořadatelem poskytnuty zdarma), tzn. nocležné a stravné dle směrnic o cestovních náhradách pokud je druhá část závodu v severském kombinaci pořádána až následujícího dne, musí rozhodčí stylu požádat pořadatele o přidělení odpovídající funkce na běžeckou část závodu. Pokud tak neučiní, pozbývá druhý den nárok na shora uvedené náhrady Dále se doporučuje: ostatním rozhodčím a funkcionářům : v den oficiálního tréninku a v den závodu za výkon funkce odměnu ve výši 200,- Kč cestovné a pobytové náklady, (pokud nebyly pořadatelem poskytnuty zdarma), tzn. nocležné a stravné dle směrnic o cestovních náhradách Závodníci ve všech věkových kategoriích, trenéři a další osoby doprovodu se závodů ve SL a SK účastní na vlastní náklady nebo na náklady vysílající složky Práva pořadatele závodu ve SL a SK pořadatel má právo odmítnout závodníka na pořádaném závodě v případě, že tento závodník nebyl klubem, nebo oddílem včas a řádně přihlášen pořadatel má právo přijmout dodatečnou přihlášku závodníka k závodu (tím se rozumí přihláška podaná kdykoliv od doby uzávěrky přihlášek dle rozpisu závodu do doby před začátkem porady vedoucích družstev a trenérů. Toto je podmíněno projednáním a souhlasem SV závodu. Oddíl, který takto pozdě přihlásí závodníka, obdrží do hodnocení oddílů od OSÚ SL za daného závodníka a daný závod pouze 50% bodů. Tuto skutečnost uvede TD SL ČR ve své zprávě a zároveň ve formuláři Seznam pozdě přihlášených závodníků, který zašle spolu se Zprávou TD Pro soutěže v SK, kdy je první část závodu skok na lyžích, pořádána společně se závodem ve skoku na lyžích, je možné použít výsledky z tohoto skokanského závodu, ovšem za podmínky vypracování samostatné výsledkové listiny pro severskou kombinaci. Tuto skutečnost Pravidla umožňují, tato skutečnost musí být uvedena ve schváleném Rozpise závodů Při závodech v SK sprintu a formátu SP je možné pro výsledek skokanské části závodu použít výsledky závodníků z prvního soutěžního kola společného závodu ve skoku na lyžích. 11

12 Pořadatel má právo za každého závodníka, který nebude včas a řádně klubem přihlášen dle Rozpisu závodu v SK a SV rozhodne o dodatečném přijetí přihlášky závodníka k závodu požadovat finanční náhradu od přihlašujícího klubu 100 Kč. Tato částka je příjmem pořadatele a je splatná v okamžiku přijetí přihlášky. Nejpozdější okamžik k přijetí dodatečné přihlášky je začátek porady vedoucích družstev a trenérů. Toto rozhodnutí nelze chápat tak, že každý pozdě přihlášený závodník musí být do závodu zařazen. Vše závisí na rozhodnutí SV závodu Povinnosti oddílů / klubů Oddíl / klub musí závodníka písemně přihlásit k závodu v termínu určeném RZ a to v souladu s ustanovením čl Pravidel. Elektronická komunikace je akceptována, pokud její přijetí potvrdí (elektronicky) pořadatel. Přihlášku je nutno zaslat tak, aby ji pořadatel závodu dostal v požadovaném termínu před závodem dle RZ. V případě nedodržení tohoto ustanovení nebude závodník k závodu pořadatelem připuštěn a bude se ho moci zúčastnit pouze jako případný předskokan ve své kategorii. Závodníky studenty Gymnázia Jilemnice přihlašuje k závodům trenér Gymnázia Jilemnice. Ten je povinen na přihlášce uvést i mateřský klub nebo oddíl závodníka Oddíl-klub odpovídá za řádné předložení závodníkovy registrační karty člena SLČR platné pro příslušný rok a platnou lékařskou prohlídku ne starší jednoho roku, která musí být potvrzena v Registračním průkaze závodníka. Bez těchto náležitostí nesmí být závodník připuštěn k závodu Prezentace Na prvních závodech (zařazených v tomto SŘ) bude provedena kontrola náležitostí uvedených v čl Při splnění všech náležitostí bude závodníkovo jméno zapsáno do Prezenční soupisky, která platí pro celou sezónu Prezenční soupiska bude po dalších závodech doplňována o nové závodníky a je aktualizována pracovníkem STK a vyvěšena na stránkách SLČR. Na dalších v tomto SŘ uvedených závodech se závodník jednou zapsaný do Prezenční soupisky nemusí prokazovat registračním průkazem a průkazem člena SLČR. Výjimku tvoří závody kat. C (náborové závody, veřejné závody a závody veteránů, viz článek a PLZ) 12

13 2.6. Povinnosti technického delegáta (TD) TD má za povinnost (kromě ostatních povinností uvedených v Pravidlech), zejména : Dostavit se s předstihem na místo konání závodů, aby mohl provést kontrolu můstků a sportoviště Kontrolovat na závodech SL seznam závodníků s platnou lékařskou prohlídkou Podat o stavu můstku a sportoviště informace na poradě trenérů a vedoucích družstev před závodem vypracovat zprávu o závodě a spolu s tiskopisem Zpráva TD SL ČR Zápis z jednání soutěžního výboru, Zápis z porady vedoucích družstev a trenérů a s Kontrolním listem závodu a Seznamem pozdě přihlášených závodníků ji do 3 dnů po skončení závodů pouze elektronicky zaslat : STK SL Jaroslav Tuček ( u závodů ve SL ), STK SK Michal Bartoš ( u závodů ve SK ) pořadatel závodu obman Ivo Gréger sekretariát SL v Liberci ( u závodů v SL ) dále pak zprávu o dodržení podmínek smlouvy mezi pořadatelem a CS SKI s.r.o. a zaslat ji rovněž do 7 dnů po skončení závodu CS SKI s.r.o. Formát elektronických zpráv word (doc, docx), Adobe Acrobat (pdf) Elektronické adresy, viz bod Veškeré tiskopisy a formuláře těchto dokumentů jsou přístupny na v sekci co vás zajímá/td po zadání hesla, které bylo sděleno všem TD SLČR. Od sezony 2010/11 zde budou vyvěšovány i všechny zprávy TD a to na ftp.veterina-liberec.cz. Přístupové údaje jsou zveřejněny současně s formuláři dokumentů Práva a povinnosti závodníka při všech závodech ve SL a SK pořádaných v ČR mohou být předskokany skokané, kteří mají oprávnění startovat ve své věkové kategorii na můstku dané velikosti a dále i závodníci nižší věkové kategorie dle pravidel postaršení (viz dále). Tito musí být nahlášeni již na poradě vedoucích družstev závodník je povinen účastnit se oficiálního tréninku (viz čl Pravidel ). Na základě výkonu závodníka v oficiálním tréninku může soutěžní výbor vyloučit závodníka, který prokazatelně nezvládá skok na daném můstku z účasti v závodě na tomto můstku ( viz čl ). V závodě SK tato povinnost platí pouze pro závodníky žákovských kategorií a pro kategorii Dorostu mladšího. Účastní-li se závodník více závodů na jednom můstku během dne či soutěžního víkendu, stačí, aby 13

14 se zúčastnil oficiálního tréninku alespoň před prvním ze závodů na daném můstku závodník je povinen na základě rozhodnutí Antidopingového výboru ČR podrobit se kontrole na přítomnost zakázaných látek v těle sportovce. (Antidopingový kodex) Kontakt : Antidopingový výbor ČR, RNDr. Jan Chlumský, U Sparty 10, Praha 7, tel/fax: závodník je povinen využívat povinnou výbavu v závodech ve skoku na lyžích musí závodník používat ochrannou přilbu a kombinézu. Kombinéza a lyže musí odpovídat čl a Pravidel. Tloušťka kombinéz 5 mm od kategorie dorostu. Další údaje jsou uvedeny v příloze na konci tohoto SŘ. V této příloze jsou uvedeny předpisy upravující povolené technické parametry skokanských lyží v závislosti na biometrických údajích závodníka mezi součásti výzbroje a výstroje závodníka v závodě ve SL patří lyže předepsaných rozměrů, vázání, pojišťovací šňůrka ke kolíčkům, boty, kombinéza, rukavice (jsou naléhavě doporučeny), ochranná přilba, lyžařské brýle a startovní číslo přidělené dle startovní listiny. Jakékoliv další prvky výzbroje a výstroje nejsou povoleny a jejich použití může být důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu kombinézy kategorie juniorů a starších musí splňovat reglement FIS pro sezónu 2011/ Práva a povinnosti trenérů, vedoucích výprav povinností trenérů či vedoucích výprav jednotlivých oddílů / klubů je zúčastnit se porady vedoucích výprav v místě a termínu uvedeném v rozpise závodů. Neúčast zástupců jednotlivých výprav na poradě před závody musí být uvedena ve zprávě TD SLČR a v Zápise z porady vedoucích družstev a trenérů. Jakékoliv pozdější protesty a návrhy zástupců výprav k nasazení závodníků, časovému sledu jednotlivých závodů apod. nebudou ze strany soutěžního výboru akceptovány. 14

15 3. Kategorizace v sezoně 2011 / Kategorie závodníků Skok na lyžích Severská kombinace Předžáci * 8-letí a mladší 2004 a mladší Předžáci * 8-letí a mladší 2004 a mladší Žáci a 10 -tiletí 2003 a 2002 Žáci a 10- tiletí 2003 a 2002 Žáci a 12-tiletí 2001 a 2000 Žáci a 12-tiletí 2001 a 2000 Žáci a 14-tiletí 1999 a 1998 Žáci a 14-tiletí 1999 a 1998 Dorostenci 15 a 16-tiletí 1997 a 1996 Dorostenci mladší 15 a 16-tiletí 1997 a 1996 Dorostenci Junioři ** 17 až 20-tiletí 1995 až 1992 starší 17 a 18-tiletí 1995 a 1994 Junioři 19 a 20-tiletí 1993a 1992 Muži 21-tiletí a st a starší Muži 21-tiletí a st a starší * Vyspělí předžáci mohou startovat dle doporučení trenérů v Ž ** Změna kategorizace schválená na Kongresu FIS Kategorizace závodnic Předžačky Žačky Žačky Žačky Ženy Skok na lyžích 8-leté a mladší 2004 a mladší 9 a 10 -tileté 2003 a a 12-tileté 2001 a a 15- tileté ** 16-tileté a starší 1999 a a starší Severská kombinace * Vyspělé Předžačky mohou startovat dle doporučení trenérů v Žky ** Vyspělé Žky mohou startovat dle doporučení trenérů v Žky

16 3.3. Zařazení závodníků ve SL a SK na startovní listinu: První závod ve SL všech kategorií žactva a dorostu bude pro startovní pořadí závodníků losován. Toto losování musí proběhnout na poradě vedoucích družstev a trenérů. Nasazení do skupin provede soutěžní výbor s přítomnými trenéry. U kategorie junioři + muži se postupuje dle bodu V průběhu zimní sezóny 2011/2012 se losování neprovádí a startuje se v obráceném pořadí : u žactva dle ČP SL a ČP v SK u žen, mužů, juniorů a dorostenců SL takto : na poslední místo ve startovní listině se zapíše nejlépe postavený český závodník z aktuálního pořadí světového poháru (WC), následují další čeští závodníci (druhý nejlepší je předposlední ve startovní listině atd.) obdobným způsobem se pokračuje v kontinentálním poháru (CoC) a poháru FIS posledním kriteriem je aktuální pořadí ČP (neplatí pro ženy) u mužů, juniorů a dorostenců SK dle průběžného pořadí v VŽ v SK Na prvních závodech v SL zimní sezóny je povolen start závodníků v žákovských kategoriích s použitím pravidel postaršení. SL: z finále Letního MČR v Rožnově SK: z letního MČR v Novém Městě na Moravě tzn. že v kategoriích žactva mohou závodníci, kteří si vyjeli VT na Letním MČR startovat v příslušných kategoriích a dále dle seznamu potvrzeném předsedou STK. Pravidla VT a možné postaršení se uplatňují po každém soutěžním dnu. Seznam pro postaršení závodníků v žákovských kategoriích bude rozeslán všem oddílům /klubům nejméně jeden týden před prvními závody zimní sezóny. V kategoriích dorostu mohou na prvním závodě zimní sezóny startovat závodníci za předpokladu, že si v letní sezóně ve finále MČR žáků starších (13+14) vyskákali VT a dále v průběhu sezony jsou uvedeni v seznamu potvrzeném předsedou STK Na prvních závodech zimní sezóny v SK je povolen start závodníků v žákovských kategoriích s použitím pravidel postaršení, tzn. že v kategoriích žactva mohou závodníci, kteří si vyjeli VT na Letním M-ČR startovat v příslušných kategoriích dle seznamu potvrzeným předsedou STK. Pravidla pro VT a možné postaršení se uplatňují po každém soutěžním dnu.tento seznam bude rozeslán všem oddílům-klubům nejméně 1 týden před prvními závody zimní sezóny. V kategorii Dorostu mladšího mohou na prvním závodě zimní sezóny startovat závodníci za předpokladu, že si v letní sezóně na M-ČR Žáků starších (13+14) vyskákali VT. 16

17 na dalších závodech sezony je platné pravidlo postaršení na základě vyjetých výkonnostních tříd ( dále jen VT ) ze zimní sezóny 2010 / v případě dvou navazujících závodů za sebou je možno startovat ve druhém závodě v obráceném pořadí dle výsledků předchozího závodu v případě nezaviněné neúčasti závodníka v prvním závodě sezóny (nemoc, zranění, reprezentace) bude tento závodník dodatečně dolosován do startovní listiny na základě rozhodnutí soutěžního výboru závodu Počet závodů závodníka v jeden den závodník kategorie žactva a dorostu ve SL se může zúčastnit maximálně dvou skokanských závodů v jednom dni, a to ve své věkové kategorii a v postaršené za předpokladu, že se závod ve starší kategorii koná na větším můstku Závodníkovi v SK bude povolen start maximálně v jednom běžeckém závodě v jednom dni Pravidlo neplatí pro kategorii juniorů a mužů 3.5. Stanovení běžeckého stylu závodů v SK Pro sezónu 2011/2012jsou stanovena tato kritéria : Kategorie Předžáci závodí klasicky. Ostatní kategorie závodí volnou technikou (bruslením) s tím, že u kategorie Ž9+10 může závodník závodit klasicky a proto musí být upravena běžecká stopa po celé délce trati Pravidla pro postaršení závodníků v SL Předžáci do kategorie Žáků jen VT z kategorie předžáků Žáci do kategorie Žáků jen VT z kategorie žáků Žáci do kategorie Žáků jen VT z kategorie žáků Žáci do kategorie dorostu až mužů jen VT z kategorie žáků Dorost do kategorii junioři a muži je povolen start všem dorostencům Junioři do kategorii mužů je povolen start všem juniorům 17

18 3.7. Pravidla pro postaršení závodníků v SK Předžáci do kategorie Žáků 9+10 dle seznamu vydaném STK SK Žáci do kategorie Žáků jen VT z kategorie žáků Žáci do kategorie Žáků jen VT z kategorie žáků Žáci do kategorie dorostenců mladších jen VT z kategorie žáků s podmínkou, že délka běžecké tratě nepřekročí 8 km Dorost mladší do kategorie dorostenců starších, juniorů a mužů je povolen start všem dorostencům mladším Dorost starší do kategorie juniorů a mužů je povolen start všem dorostencům mladším Junioři do kategorii mužů je povolen start všem juniorům 3.8. Pravidla pro omlazení SŘ připouští, na základě požadavků trenérů, start závodníka v nižší věkové kategorii. Souhlas k takovéto účasti dává s konečnou platností soutěžní výbor závodu. Výkon tohoto závodníka se uvádí ve výsledkových listinách s označením mimo soutěž. Vysílající složka, nebo trenér, uvede požadavek na start závodníka v nižší věkové kategorii v přihlášce k závodu a vyznačí v ní, ve které kategorii bude závodník startovat Výkonnostní třídy Výkonnostní třída (VT) SL se vypočítává v závodech RKZ a MČR kategorie žactva. U předžáků navíc i při KZ a M-kraje Výkonnostní třídy (VT) v SK budou vypočítávány u všech žákovských RKZ a zimního M-ČR kategorie žactva (9+10, 11+12, 13+14). U Ž9+10 navíc i při MKZ V ostatních kategoriích se VT nevypočítávají a nestanovují. Je umožněno, aby si závodník vyjel VTŽ i v postaršené kategorii a mohl tak být postaršen o více než jednu věkovou kategorii, ovšem za splnění podmínky získání VTŽ v každé z kategorii přes kterou je postaršován Mimořádně nadaný závodník může být postaršen i v postaršené kategorii (postaršení o více jak jednu kategorii) za splnění podmínky získání VT v každé kategorii, přes kterou je postaršován. 18

19 3.10. Stanovení výkonnostní třídy ve SL Základem výpočtu je výpočet žebříčkových bodů ze závodu, tj. přepočet získaných bodů vítěze na 240,0 klasifikačních bodů VT je dosažena ziskem minimálně 95% bodů vítěze, to je 228,0 bodů po přepočtu Stanovení výkonnostní třídy v SK Vypočítává se pouze VT u žákovských kategorií (Ž9+10, Ž11+12, Ž13+14) při závodech MČR nebo RKZ z důvodu postaršování závodníků. Pouze Žáci 9+10 v SK mohou získat VT na zimních MKZ Základem výpočtu je 460 bodů dosažených vítězem závodu v SK VT v severské kombinaci v žákovských kategoriích (Žáci 9+10, 11+12, 13+14) získává závodník, pokud dosáhne 85% bodů vítěze, to je 391,0b Pořadatel je povinen vypočtené získané VT uvést na konci výsledkové listiny 4. Hodnocení závodů ve skoku na lyžích 4.1. Český pohár (ČP) ve skoku na lyžích žactva Svaz lyžařů ČR vypisuje pro zimní sezónu 2011/2012 Český pohár ve skoku na lyžích pro žákovské kategorie ( Předžáci, Žáci 9+10, Žáci11+12, Žáci13+14, Žačky 9+10, Žačky 11+12, Žačky a Dorostu Definice výpočtu Českého poháru V zimní sezóně 2011/2012 je ponechán pohárový model kdy je pořadí určeno celkovým součtem bodů závodníka. Do celkového součtu se počítají skutečně získané body v jednotlivých závodech, nikoliv přepočtené na 240 b. Takto definovaný způsob výpočtu umožní navíc i hodnocení oddílů / klubů Pro všechny kategorie se do ČP započítávají pouze domácí závody na území ČR uvedené v SŘ Výkonnostní žebříčky (VŽ) Svaz lyžařů ČR v zimní sezóně 2011/2012 bude vyhodnocovat výkonnost závodníků dle výkonnostních žebříčků pouze u společné kategorie juniorů a mužů POUZE ze závodů konaných v ČR uvedených v SŘ Definice výpočtu VŽ Způsob výpočtu: součet bodů přepočtený na 240 bodů vítěze ze závodu je dělen 4 dokud se závodník nezúčastní více jak 19

20 4 závodů. Od 5 závodů výš je bodový stav VŽ závodníka aritmetickým průměrem z odjetých závodů. Celkově nejlepším se stává závodník s nejvyšší bodovou hodnotou VŽ, tedy nejvyšším průměrem Seznam závodníků jednotlivých kategorií Na prvních závodech dané kategorie bude vytvořen seznam závodníků s platnou lékařskou prohlídkou 5. Hodnocení závodů v severské kombinaci: 5.1. Svaz lyžařů ČR OSÚ SK vypisuje pro zimní sezónu 2011/12 Český pohár (dále jen ČP) - TOMEŠ CUP v severské kombinaci pouze pro kategorie Žáků 9+10, a V kat. Předžáci bude vytvořen sumář závodníků (dále jen SZ) Do SZ kategorie Předžáků se v SK v sezóně 2011/2012 každému závodníkovi budou započítávat body ze závodů: RKZ, KZ a MKZ (jsou-li samostatně vypsány) a ostatní závody SZ bude obsahovat klub, jeho závodníky s ročníky, umístění, body závodníka, místo s popisem a datum závodu Do ČP - TOMEŠ CUP kategorií Žáci 9+10, Žáci a se v severské kombinaci v sezóně 2011/2012 každému závodníkovi budou započítávat body ze závodů: MČR, RKZ a MKZ (jsou-li samostatně vypsány) a ostatní závody Hodnocení popis: Celkově nejlepším se stává závodník s nejvyšším počtem získaných bodů. Pořadí ČP- TOMEŠ CUP v kategoriích žactva bude určovat celkový součet nejlepších bodových zisků z max. 70% uskutečněných závodů v dané kategorií. Pro hodnocení ČP i VŽ se přitom upřednostňují domácí závody před zahraničními, to neplatí v případě, že se jedná o reprezentaci nominovanou vedením úseku. Pořádá-li se domácí závod a závodník se zúčastní zahraničního závodu nenominován vedením úseku, nezapočítávají se získané body do ČP, případně VŽ. Hodnocení pro ČP a VŽ v severské kombinaci ve výsledkových listinách ze závodů bude obsahovat jméno, klub, ročník, umístění v závodě, zisk přepočtených bodů (v případě zisku, záporných bodů se započítává 0 ), místo s popisem a datum závodu. Závodníci ve společných kategoriích Dorost st.+junioři+muži a kat. Dorostenci ml. budou nasazováni do závodů v obráceném pořadí průběžného VŽ, v kategoriích Žáci 9+10, a dle obráceného průběžného pořadí hodnocení ČP- TOMEŠ CUP. U Předžáků bude startovní pořadí vždy losováno. Nasazení do skupin provede soutěžní výbor s přítomnými trenéry. 20

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelodeaf@gmail.com, www.skivelo.olnet.cz Číslo účtu: FIO banka Olomouc 2700148152/2010

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelo@olnet.cz, www.skivelo.webgarden.cz Číslo účtu KB Olomouc:86-6778280207/0100

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR Čl. I. Systém soutěže 1. Český pohár je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol. 2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo

Více

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

S o u t ě ž n í. ř á d

S o u t ě ž n í. ř á d Východočeská oblast Sekce orientačního běhu ČSOS S o u t ě ž n í ř á d soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2015 A. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád platí pro soutěže Východočeské

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku DOPLŇKY A ÚPRAVY PRAVIDEL ISU platné pro ČKS Platnost od 1. 9. 2015 1 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Vrcholným

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH Tělovýchovná jednota ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH v areálu SK START PRAHA STRAHOV v sobotu 30. května

Více

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s.

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s. Tělovýchovná jednota Stadion Louny, oddíl cyklistiky ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o.s. pořádá Akademické Mistrovství České republiky

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s.

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s. Tělovýchovná jednota Stadion Louny, oddíl cyklistiky ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o.s. pořádá Akademické Mistrovství České republiky

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st.

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st. SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR 2006 SKOKY - Kvalifikace pro MČR skoky ve všech kategoriích je možné plnit pouze v klasických soutěžích. - Kvalifikace se plní od MČR 2005 do uzávěrky přihlášek na MČR

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ. Sportovně střelecký klub policie 0258 Sokolov P R O P O Z I C E

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ. Sportovně střelecký klub policie 0258 Sokolov P R O P O Z I C E ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ a Sportovně střelecký klub policie 0258 Sokolov P R O P O Z I C E Otevřené mistrovství České republiky 2015 ve sportovní střelbě z předovek konané pod záštitou města Sokolov SOKOLOV

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů

Jihomoravský svaz plaveckých sportů Jihomoravský svaz plaveckých sportů Sportovně technické dokumenty 2015 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském kraji... 5 Společná ustanovení

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH 1.5. 2010 a 18.9. 2010 ADRENALINSPORT KLUB & FK DUKLA Prostějov místo konání Severní obslužná - Prostějov,

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ JČ. KRAJE www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

ve spolupráci Dům dětí a mládeže Modřany

ve spolupráci Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1 U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 Tel./fax.: 2 35 32 33 32 info@ddmp6.cz www.ddmp6.cz DDM hl. m. Prahy Stadion mládeže, Na Kotlářce, Praha 6 ve spolupráci

Více

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ==========================================

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== Výkonný výbor kuželek REGION BRUNTÁL, 792 01 BRUNTÁL R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== 1/

Více

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23.

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23. Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu R O Z P I S hummel sprint cup 3. závodu žebříčku A 6. závodu Jihomoravské ligy závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1,06 závodu

Více

26. 27. 4. 2014 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly

26. 27. 4. 2014 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Otevřené Mistrovství ČR v curlingu vozíčkářů 26. 27. 4. 2014 Curlingová hala

Více

R O Z P I S. Společná ustanovení

R O Z P I S. Společná ustanovení R O Z P I S 3. a 4. závodu Českého poháru štafet 2012, 3. a 4. závodu České ligy klubů 2012, 2. závod Hanáckého žebříčku štafet a oblastní mistrovství HO štafet pro kategorie D18, D21, H18, H21 (sobota),

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

5. ročník HANDICAP OPEN

5. ročník HANDICAP OPEN Z pověření České Federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno, VUT v Brně a AK Olymp Brno 5. ročník HANDICAP OPEN VELKÁ CENA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE pod záštitou Bc. ROMANA ONDERKY,

Více

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh Směrnice č. 1, kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu Českého krasobruslařského svazu Základní ustanovení Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen

Více

Pohárové soutěže juniorů, juniorek, žen, kadetů, kadetek, žáků a žákyň na dráze 2012/13

Pohárové soutěže juniorů, juniorek, žen, kadetů, kadetek, žáků a žákyň na dráze 2012/13 Pohárové soutěže juniorů, juniorek, žen, kadetů, kadetek, žáků a žákyň na dráze 2012/13 1. Místa konání a termíny soutěží I. M - ČR dráha Poř. Číslo Název 1 omnium 2 I. část 3 II. část madison II.Český

Více

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014 propozice čtvrtek 27. února 2014 Městská sportovní hala Otrokovice XVI. ročník - Mezinárodní

Více

Z pověření České federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno a VUT v Brně. a za podpory ATLETICKÝ MÍTINK SH

Z pověření České federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno a VUT v Brně. a za podpory ATLETICKÝ MÍTINK SH Z pověření České federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno a VUT v Brně a za podpory ATLETICKÝ MÍTINK SH BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Sobota 10. května 2014 Nově zrekonstruovaný špičkový

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ.

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. FINÁLE 50. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2015. 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 821V2 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC, MV

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007

NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007 NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007 POŘADATEL : SHERPA, Ing. Václav Marek TECHNICKÉ USPOŘÁDÁNÍ : TJ Tatran Sedlčany

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS JEDNOTLIVCŮ 2012 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 18. únor 2012 Všeobecná ustanovení 1.

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

KARTING CUP 2013 PROPOZICE. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Řády a předpisy. 3. Registrace jezdce a soutěžícího u AKMT

KARTING CUP 2013 PROPOZICE. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Řády a předpisy. 3. Registrace jezdce a soutěžícího u AKMT KARTING CUP 2013 PROPOZICE 1. Všeobecná ustanovení Pohár KARTING CUP 2013 vypisuje Autoklub Moravská Třebová registrovaný v AČR (AKMT). AKMT vytváří zjednodušené řády pro motokárový pohár KARTING CUP a

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Mistrovství České republiky

Mistrovství České republiky Tělovýchovná jednota SPASTIC SPORT PRAHA o. s. ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá Mistrovství České republiky V LUKOSTŘELBĚ v areálu SK START PRAHA

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ALPSKÉ DISCIPLÍNY SOUTEZNIRAD-2010_111-1_36:SOUTEZNIRAD/2007_08/1_20 25.11.2010 9:0

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ALPSKÉ DISCIPLÍNY SOUTEZNIRAD-2010_111-1_36:SOUTEZNIRAD/2007_08/1_20 25.11.2010 9:0 BODY ZA SPORTOVNÍ VÝKON KATEGORIE PŘÍPRAVKY A PŘEDŽACTVA KATEGORIE ŽACTVA KATEGORIE DOSPĚLÝCH A JUNIORŮ ČESKÝ POHÁR VÝTAH A ZMĚNY Z PLZ RŮZNÉ ADRESÁŘ PŘÍLOHY SOUTĚŽNÍ ŘÁD ALPSKÉ DISCIPLÍNY 2010/2011 S

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více

ROZPIS PRO ROK 2011. a v rámci vzpomínkových oslav 72. výročí 17. listopadu 1939 a 22. výročí 17. listopadu 1989. pořádá

ROZPIS PRO ROK 2011. a v rámci vzpomínkových oslav 72. výročí 17. listopadu 1939 a 22. výročí 17. listopadu 1989. pořádá ROZPIS 58. ROČNÍKU BĚHU 17. LISTOPADU a 48. ROČNÍKU AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ROK 2011 a v rámci vzpomínkových oslav 72. výročí 17. listopadu 1939 a 22. výročí 17. listopadu 1989

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2011-2012 (platí od 1.9.2011 do 31.8.2012) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2011/2012: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 01 III. Všeobecná ustanovení 02-08 IV. Přejímky

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: MČR JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ VE VYTRVALOSTI 2012 Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033

Více

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015 www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení 1.Řídící orgán STK ČTS Ing.Leoš Fiala,Štvanice 38,170 00 Praha 7 Tel.:222333418 m.777922395 e- mail:leos.fiala

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE PŘEROV CZ 12. 14.8.2011 Tento dokument vychází z platných propozic Přílohy Mezinárodních sportovních předpisů a z nejnovější verze Standardních

Více

JUNIOR FLORBAL CUP 2013

JUNIOR FLORBAL CUP 2013 JUNIOR FLORBAL CUP 2013 ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR OKRESNÍ RADA, CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 4539, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI 12. ZŠ CHOMUTOV a DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Více

ROZPIS. FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012

ROZPIS. FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012 ROZPIS. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 824V1 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC, MV 074 1.4. DATUM ZÁVODU

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 INFORMACE: KRAJSKÉ FINÁLE: Finále Přeboru škol Moravskoslezského kraje v orientačním běhu se

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

29.8. 2014 - - & HOBBY

29.8. 2014 - - & HOBBY Program akce 29.8. 2014 pátek - Město Touškov - Mistrovství světa Sprint a štafety & HOBBY závod s KOLOBĚŽKOU PRO RADOST Kritérium dětí, žáků mládeže a dospělých Lokalita: Sportovní areál Sokol Město Touškov

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE.

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: HOBBY MIKULOV 2013 Mikulov areál JK Datum: 14. -15. 6. 2013 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033 ve spolupráci s Stáj

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz

http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ Soutěžní komise plaveckých sportů Jihočeského kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2012 http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz OBSAH Termínová listina

Více

XXIV. ŠUMAVSKÝ SKIMARATON 21. 2. 22. 2. 2009

XXIV. ŠUMAVSKÝ SKIMARATON 21. 2. 22. 2. 2009 SERIÁL BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ GENERÁLNÍ PARTNER PARTNEŘI www.skimaraton.cz XXIV. ŠUMAVSKÝ SKIMARATON 21. 2. 22. 2. 2009 TECHNICAL OUTDOOR WEAR oblečení, které sedí Energy strategy Udělejte si plán pro nejlepší

Více

pro závod JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky

pro závod JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky Plachetní směrnice pro závod Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky CTL 151407 14. 6. 2015 19. 6. 2015 Plzeňský kraj, Bolevecký

Více

I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B

I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B ROZPIS I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B konané pod záštitou Karlovarského kraje a města Mariánské Lázně A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: GSK ZŠ Mariánské Lázně Datum: neděle 26.října

Více

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015)

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Propozice závodu (Brno, 02.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body obdrží všichni jezdci

Více

Soutěžní směrnice 2011 zimní edice. BRIKO Maplus Zimní triatlon, ČP a Český pohár v Aquatlonu

Soutěžní směrnice 2011 zimní edice. BRIKO Maplus Zimní triatlon, ČP a Český pohár v Aquatlonu Soutěžní směrnice 2011 zimní edice BRIKO Maplus Zimní triatlon, ČP a Český pohár v Aquatlonu SS zimní edice byla schválena Radou/VV ČSTT dne 15. 12. 2010 Soutěžní směrnice určuje parametry seriálů a jejich

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ HALOVÉ SOUTĚŽE 2015 Leden HALA 3. Župní přebor ve skoku o tyči

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ALPSKÉ DISCIPLÍNY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ALPSKÉ DISCIPLÍNY BODY ZA SPORTOVNÍ VÝKON KATEGORIE PŘÍPRAVKY A PŘEDŽACTVA KATEGORIE ŽACTVA KATEGORIE DOSPĚLÝCH A JUNIORŮ ČESKÝ POHÁR VÝTAH A ZMĚNY Z PLZ RŮZNÉ ADRESÁŘ PŘÍLOHY SOUTĚŽNÍ ŘÁD ALPSKÉ DISCIPLÍNY 2006/2007 S

Více

6. ročník HANDICAP OPEN 2013

6. ročník HANDICAP OPEN 2013 Z pověření České Federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno a VUT v Brně 6. ročník HANDICAP OPEN 2013 VELKÁ CENA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA,

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu. pořádá. 1. - 5.

SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu. pořádá. 1. - 5. SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá 1. - 5. kolo Ligy curlingu vozíčkářů IV. ročník PRAHA 2013/2014 Curlingová

Více

2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA

2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA ve spolupráci se ZŠ Komenského Nová Paka a Občanským sdružením Sportem proti bariérám Český ráj pořádá 2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA 23. 24. října 2010 Tělocvična ZŠ a ZvŠ Nová Paka Komenského 555, 509

Více

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Otevřené Mistrovství ČR v curlingu vozíčkářů 28. 29. 4. 2012 Curlingová hala

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ SPORTOVNÍ HALA TEPLICE 17. 18. června

Více