SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZIMNÍ ZÁVODNÍ OBDOBÍ skok na lyžích. severská kombinace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZIMNÍ ZÁVODNÍ OBDOBÍ 2011-2012. skok na lyžích. severská kombinace"

Transkript

1 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZIMNÍ ZÁVODNÍ OBDOBÍ skok na lyžích severská kombinace Zpracovali : STK OSÚSL Ing. Jaroslav Tuček STK OSÚSK Ing. Michal Bartoš Obman MVDr. Ivo Gréger

2 Obsah Úvod Základní ustanovení Kategorizace závodů a pravidla pro delegování činovníků Řízení soutěží Práva a povinnosti Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK před závodem Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK během závodu Povinnosti pořadatele závodu ve SL po závodě Práva pořadatele závodu ve SL a SK Povinnosti oddílů / klubů Povinnosti technického delegáta (TD) Práva a povinnosti závodníka Práva a povinnosti trenérů, vedoucích výprav Kategorizace v sezóně 2011/ Kategorie závodníků Kategorie závodnic Řazení závodníků ve SL a SK na startovní listinu Počet závodů závodníka v jeden den Stanovení běžeckého stylu závodů v SK Pravidla pro postaršení závodníků ve SL Pravidla pro postaršení závodníků v SK Pravidla pro omlazení Výkonnostní třídy Stanovení výkonnostní třídy ve SL Stanovení výkonnostní třídy v SK Hodnocení závodů ve skoku na lyžích Český pohár (ČP) ve skoku na lyžích žactva "ALBION CUP" Výkonnostní žebříčky (VŽ) Seznam závodníků jednotlivých kategorií Hodnocení závodů ve severské kombinaci Český pohár (ČP) v severské kombinaci "TOMEŠ CUP" Možnosti zisku bodů ze zahraničních závodů mimo kalendář FIS Výpočet bodů Sumáře závodníků SK Určení konstanty kategorie K pro jednotlivé kategorie Výpočet bodů Českého poháru v SK Výkonnostní žebříček v SK pro zimní sezónu 2011/ Výpočet VT Vlnový start Upřesnění znění PLZ pro sezónu 2011/ severská kombinace Termínové listiny mezinárodních závodů ve SL Termínové listiny mezinárodních závodů v SK Mezinárodní závody pořádané v České republice Skok na lyžích Severská kombinace Termínové listiny závodů RKZ a MČR ve SL a SK v sezoně 2011/ Poznámky pro závody SL poznámky pro závody SK Termínové listiny krajských závodů LK v sezoně 2011/12 ve SL Adresář

3 12. Složení reprezentačních družstev Skok na lyžích Severská kombinace Povinné údaje uvedené v rozpise závodu a přihlášce Hodnocení stylu skoku přehled bodových srážek Hodnocení stylu skoku na malých můstcích do K 14 m Doplňující předpisy pro výzbroj a výstroj závodníků Závod jednotlivců v severské kombinaci - formát SP Změna Pravidel lyžařských závodů Seznam skokanských můstků v ČR

4 Úvod Soutěžní řád (dále jen SŘ) pro závody ve skoku na lyžích a v severské kombinaci (dále jen SL a SK) pořádané Svazem lyžařů České republiky (SLČR) v zimním závodním období 2011/2012 v České republice je sestaven dle Pravidel lyžařských závodů, platných od 10. října 2005 včetně jejich dodatků. 1. Základní ustanovení 1.1. Kategorizace závodů a pravidla pro delegování činovníků Komise STK-R SLČR po dohodě s Úsekem SL a SK nominuje na jednotlivé závody kategorie A tyto delegované činovníky: Skupina - závody MČR všech kategorií Technického delegáta TD SL ČR, asistenta technického delegáta ATD SL ČR, 3 (tři) rozhodčí stylu RS Skupina - závody RKZ všech kategorií TD SL ČR a 1 (jednoho) RS. TD SL ČR a delegovaný RS jsou současně členy SV. Pokud jsou v jednom termínu a u jednoho pořadatele pořádány současně závody ve SL a SK, je na každou disciplínu delegován jeden TD SL ČR a pro obě disciplíny jeden RS (týká se RKZ). Oba delegovaní TD SL ČR u druhé disciplíny plní funkci ATD SL ČR u disciplíny první a jsou členy SV obou disciplín Skupina - krajské závody všech kategorií Jejich řízení zajišťují krajské výbory SLČR společně s pořadateli v souladu s Pravidly lyžařských závodů a tímto SŘ. Činovníci na tyto závody, musí mít příslušnou kvalifikaci Řízení soutěží Řízením soutěží ve SL je pověřen předseda STK OSÚ SL Ing. Jaroslav Tuček. Veškeré dotazy a připomínky k přípravě další sezony směřujte na jeho osobu. V termínu do mu sdělte Vaše požadavky na pořádání letních závodů v sezóně Řízením soutěží ve SK je pověřen předseda STK OSÚ SK Ing. Michal Bartoš. Veškeré dotazy a připomínky jak v přípravě tak v průběhu sezóny směřujte na jeho osobu. V termínu do mu sdělte Vaše požadavky na pořádání letních závodů v sezóně 2012 a zimních závodů v sezóně 2012/

5 2. Práva a povinnosti 2.1. Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK před závodem zaslat návrh Rozpisu závodu v elektronické podobě ( dále jen RZ ) respektující Pravidla lyžařských závodů (dále jen Pravidla) a SŘ odpovědnému pracovníkovi STK SL a SK nejméně 30 dní před konáním závodu ke schválení Při schvalování rozpisu bude pracovníkem STK kontrolována také požadovaná kvalifikace dle PLZ u ředitele závodu a hlavního rozhodčího. V případě, že ředitel závodu a hlavní rozhodčí nebude mít platnou kvalifikaci Rozhodčí Specialista disciplíny skok na lyžích a severská kombinace, nebude rozpis STK schválen V případě, že v RZ nebudou souhlasit závodní kategorie s vypsanými kategoriemi uvedenými v SŘ pro daný závod, nebude RZ taktéž STK schválen. Schválený RZ bude pracovníky STK umístěn na webových stránkách SLČR. V případě nedodržení nebude závod povolen uspořádat a nebude poskytnuta finanční dotace na uspořádání Doporučení k obsahu RZ - pořadatel může zajistit ubytování a stravování účastníkům závodů a to na základě řádné písemné objednávky oddílů / klubů. Formu a rozsah této služby musí však pořadatel oznámit prostřednictvím RZ mít schválený RZ, respektující Pravidla a platný SŘ. Vzor obsahu RZ,viz. příloha tohoto SŘ nejméně 14 dní před termínem konání závodu rozeslat schválený RZ oddílům / klubům v elektronické podobě spolu s pozváním na závody delegovaným činovníkům SLČR dle tohoto SŘ musí mít platný Certifikát můstku, na němž míní uspořádat závod SL. Můstek musí odpovídat normám uvedeným v certifikátu. Pořadatel je povinen příslušný certifikát předložit technickému delegátovi, který před závodem provede kontrolu můstku. Seznam můstků s platným certifikátem pro sezonu 2011/2012 je přílohou tohoto SŘ. Technická komise ÚSK SLČR nebude vydávat certifikáty pro sněhové můstky do velikosti K10. Tyto můstky je možno použít k uspořádání závodů, avšak soutěžní výbor je zodpovědný za to, že můstek bude tak zabezpečen a zkonstruován, aby byla zajištěna bezpečnost závodníků a ostatních účastníků závodu. Zároveň se schválením Rozpisu závodu provede pracovník STK kontrolu platnosti certifikátů všech můstků na kterých se dané závody uskuteční a pokud tento nebude platný, neschválí Rozpis závodu. Prodloužení doby platnosti certifikátu můstku není prováděno automaticky po ukončení doby platnosti. Proto je nutno zaslat včas (před skončením platnosti předchozího certifikátu) žádost o prodloužení doby platnosti certifikátu můstku písemně předsedovi technické komise Ing. Josefu Slavíkovi. Prodloužení platnosti či vystavení nového certifikátu je zpoplatněno dle ceníku Technické komise SL ČR. Bez zaslané písemné žádosti nebude certifikát můstku Ing. Slavíkem prodloužen!!!. 5

6 potvrdit elektronické přijetí přihlášek závodníků od oddílů / klubů pořadatel závodů je povinen před závodem předložit TD SLČR kopii smlouvy s CS SKI s.r.o., včetně termínů úhrad záloh na pořádání závodů ze strany CS SKI s.r.o., platný certifikát můstku, aktuální podobu ČP a VŽ, aktuální seznam postrašených závodníků, včetně kategorie kam jsou postaršení pořadatel nesmí vypisovat při závodech uvedených v tomto SŘ pro zimní sezónu 2011 /2012 soutěž o nejdelší skok. Toto je v rozporu s pravidly SLČR a pořadatel se vystavuje postihu Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK během závodu dbát na regulérnosti závodů dle Pravidel při mezinárodních závodech pořádaných v ČR je nutno dodržet pravidla FIS/IWO, reglementy FIS určené pro jednotlivé závody a veškeré změny schválené FIS, týkající se výzbroje a výstroje závodníků. Závodníci startující na takovémto závodě musí mít před závodem podepsané prohlášení závodníka v anglické verzi a musí mít platný FIS kód pro příslušnou disciplinu Seznam závodníků jednotlivých kategorií pořadatel vytvoří seznam závodníků s platnou lékařskou prohlídkou na prvních závodech SL dané kategorie Tento seznam je povinen elektronicky zaslat STK skoku. STK skoku bude seznam aktualizovat na základě hlášení z dalších závodů a spolu se schválenými propozicemi rozesílat pořadateli dalších závodů. Adekvátním řešením je i vyvěšení seznamu na webové stránky pořadatel je povinen vyhotovit zápis z porady vedoucích družstev a trenérů s podpisem sekretáře závodu pořadatel je povinen zajistit pro oficiální trénink, zkušební kolo a závod dostatečný počet kvalifikovaných měřičů délek (min. rozhodčí III.třídy). Minimální počet měřičů délek je dán velikostí můstku dle následující tabulky : Rozsah K [ m ] Počet měřičů délek a více pořadatel je povinen dodržet podmínky a reklamní práva SLČR a CS SKI s.r.o., dle smlouvy o uspořádání závodů ve SL a SK v zimní sezóně 2011/2012. V případě jejich nedodržení se vystavuje finančnímu postihu ve formě snížení dotace na jejich uspořádání a sankcí vyplývající ze smlouvy. 6

7 Běžecká trať, použitá pro druhou část závodu v SK, musí odpovídat požadavkům Pravidel pro příslušnou kategorii. Trať běhu pro severskou kombinaci by měla být dle možností terénu vedena v několika okruzích tak, aby vícekrát vedla místem startu a cíle (stadionem), neboť se tak stává pro diváky zajímavější. Doporučená délka jednoho okruhu běžecké trati je u žákovských kategorií 0,5-1 km. U ostatních kategorií je to 1-2,5km Při konání MČR kategorie Muži, Junioři a Dorost starší je nutné zajistit pořadatelem při skokanské části závodu startovací proces závodníků pomocí semaforu (dvou nebo tří fázový startovací proces). Bez tohoto nebude závod uskutečněn Pořádat skokanskou část závodu v severské kombinaci na můstku s keramickou (plechovou) stopou na nájezdu je pro všechny kategorie a všechny velikosti můstků v zimním období zakázáno. Nájezd, dopad a dojezd můstku musí být pokryt sněhem a upraven Je povinností pořadatele, jestliže je v SŘ vypsán závod v kategorii Předžaček (2004 a ml.) Žaček ( ) Žaček ( ) a Žaček 9+10 ( ) tento závod uspořádat. Toto musí být uvedeno v rozpise závodu. Samostatné závody Žaček mohou být provedeny v případě, že se závodu zúčastní min. 3 závodnice, jinak se dívky zúčastní závodu ve společné kategorií s chlapci.v kategoriích Předžaček, Žaček 9+10,11+12 a a Předžáků nebude v SK vypsáno MČR V případě závodu družstev žákovských kategorií může v závodě chlapců být členem družstva i dívka odpovídající věkové kategorie. V případě vypsání závodu družstev dívek nemůže být členem družstva chlapec Při vyhlašování výsledků závodu ve společné kategorii po jednotlivých kategoriích budou v případě umístění závodníků z mladších věkových kategorií na předních místech společné kategorie tito závodníci vyhlášeni nejen ve své kategorii,ale i v kategoriích starších příklad: závod společné kat. M+J+Dst. v SK Pořadatel je povinen u všech vypsaných závodů dodržet pravidla předepisující úpravu nájezdové stopy (uměle pomocí frézy nebo prken). 7

8 2.3. Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK po závodě pořadatel nesmí vyhlásit v závodě MČR mistra ČR v případě startu SL: méně než pět závodníků a méně než tři závodnice v kategorii. SK: méně než tří závodníků v kategorii Startuje li méně než výše uvedený počet závodníků, závod se může uskutečnit, ale nebude v této kategorii vyhlášen mistr ČR pořadatel je povinen uvádět ve výsledkové listině : všechny náležitosti dle Pravidel klasifikační body (přepočet na 240b.), výkonnostní třídy a body Českého poháru u vypsaných kategorií na konci výsledkové listiny uvést u všech hodnocených závodníků a získané VT pořadatel je povinen při uspořádání závodů ve skoku na lyžích, které jsou současně závodem pro SK, vyhotovit samostatné výsledkové listiny pro závod ve SL a v SK Pořadatel je povinen uvádět ve výsledkové listině v SK výkonnostní třídy a body Českého poháru a body do VŽ u vypsaných kategorií Pořadatel je povinen zajistit fotodokumentaci dle smlouvy o uspořádání závodu v SL a SK a tuto zaslat na CD do 14 dnů na sekretariát CS SKI na adresu slečny J. Sláčíkové elektronicky pořadatel je povinen rozeslat elektronické dokumenty dle příslušného seznamu (uveden dále) v příslušných lhůtách po skončení závodů, jinak se vystavuje finančnímu postihu snížení dotace na technické uspořádání závodů ve SL a SK. Seznam pro odeslání elektronických dokumentů (souborový formát PDF, formát strany A4, orientace na výšku) lhůta 12 hodin po skončení závodu, příp. dvojzávodu, Obsah kompletní výsledky ze všech soutěžních dnů se všemi náležitostmi seznam, kteří závodníci získali 1. výkonnostní třídu (lze přímo ve výsledcích) zápis z porady vedoucích družstev a trenérů s podpisem sekretáře závodu ( je k dispozici ve formátu excel pro TD ) 8

9 Seznam elektronických adres : Elektronická adresa Adresát 1 SLČR 2 Úsek skoku SLČR 3 Oficiální webové stránky SLČR 4 STK SL - Jaroslav Tuček 5 STK SK Michal Bartoš 6 Obman Ivo Gréger 7 CS SKI-Jana Sláčíková 8 oddílům / klubům * 9 TD SLČR, ATD SLČR, RS ze závodu ** * oddílům / klubům, jejichž závodníci se závodu zúčastnili a jejichž ová adresa je známá ** rozhodčí stylu, který v závodě styloval, sdělí pořadateli během závodu (v případě, že není uveden v tomto SŘ) Seznam pro odeslání tištěných dokumentů nerozesílá se žádný tištěný dokument Na vyžádání : 1x - Wolfgangu Slavíkovi (pouze výsledky KZ,MKZ v SL a SK pořádaných v rámci KSL Libereckého kraje) v tištěné podobě Seznam pro odeslání elektronických dokumentů Svazu lyžařů ČR v Praze všem oddílům-klubům, jejichž závodníci se závodu zúčastnili sekretariát úseku SL v Liberci technický delegát SL ČR závodu rozhodčí stylu (pokud je znám ) pořadatel je povinen vypořádat finanční náležitosti delegovaným činovníkům. Finanční náležitosti se týkají se pouze závodů vypsaných SLČR, úseky SL a SK na národní úrovni (MČR a RKZ). Veškeré náležitosti upravuje uzavřená smlouva o uspořádání závodů mezi SLČR, CS SKI spol. s r.o. a pořádajícím lyžařským oddílem / klubem. Pořadatel závodu ve SL a SK je povinen z příspěvku na uspořádání závodu uhradit : delegovanému technickému delegátovi SLČR (TD SLČR) a asistentovi technického delegáta SL ČR (ATD SL ČR) : 9

10 v den oficielního tréninku, porady vedoucích družstev a v den závodu za výkon funkce odměnu ve výši 700,- Kč cestovné a pobytové náklady, (pokud nebyly pořadatelem poskytnuty zdarma), tzn. nocležné a stravné dle směrnic o cestovních náhradách odměnu za výkon funkce TD a ATD SK SLČR ve výši 700 Kč za každý den uhradí OSÚ SK přímo na účet TD, ATD na základě zaslaných dokumentů o závodě (zpráva TD, zápisy, check listy..), kdy je dle rozpisu vypsána porada, oficielní trénink či závod pouze v případě samostatného závodu v SK. V případě, že se jedná o společný závod SL a SK, kdy je pro výsledek skokanské části v SK použit výsledek závodu v SL, nebude odměna za výkon funkce ATD SK SLČR uhrazena. (odměna ATD SK bude vyplacena pouze OSÚ SL, protože ATD SK je zároveň TD SL). při konání MČR má TD povinnost dostavit se na místo závodu jeden den před termínem konání závodu a provést dle check listu kontrolu zabezpečení závodu (zejména kladen důraz na technické záležitosti skokanské části závodu-semafor, měření větru, spojení...).tento den navíc bude také TD uhrazen příslušným OSÚ SK. je požadováno, aby se TD SLČR dostavil na místo konání závodu tak, aby mezi jeho příjezdem a prvním ofic. tréninkem byla dostatečná doba pro eventuelní úpravu můstku (stopy), tzn. obvykle přes noc, tento den bude ze strany OSÚ SK uhrazen. V případě závodu SL bude uhrazeno pořadatelem odměna za výkon funkce za závody SK konané v termínu 12/11-01/12 bude TD, ATD uhrazena do konce 02/12 a odměna za výkon funkce za závody konané v termínu 02/12-03/12 bude TD, ATD uhrazena do konce 04/12. 10

11 delegovanému rozhodčím stylu (RS): v den oficiálního tréninku a v den závodu za výkon funkce odměnu ve výši 300,- Kč cestovné a pobytové náklady, (pokud nebyly pořadatelem poskytnuty zdarma), tzn. nocležné a stravné dle směrnic o cestovních náhradách pokud je druhá část závodu v severském kombinaci pořádána až následujícího dne, musí rozhodčí stylu požádat pořadatele o přidělení odpovídající funkce na běžeckou část závodu. Pokud tak neučiní, pozbývá druhý den nárok na shora uvedené náhrady Dále se doporučuje: ostatním rozhodčím a funkcionářům : v den oficiálního tréninku a v den závodu za výkon funkce odměnu ve výši 200,- Kč cestovné a pobytové náklady, (pokud nebyly pořadatelem poskytnuty zdarma), tzn. nocležné a stravné dle směrnic o cestovních náhradách Závodníci ve všech věkových kategoriích, trenéři a další osoby doprovodu se závodů ve SL a SK účastní na vlastní náklady nebo na náklady vysílající složky Práva pořadatele závodu ve SL a SK pořadatel má právo odmítnout závodníka na pořádaném závodě v případě, že tento závodník nebyl klubem, nebo oddílem včas a řádně přihlášen pořadatel má právo přijmout dodatečnou přihlášku závodníka k závodu (tím se rozumí přihláška podaná kdykoliv od doby uzávěrky přihlášek dle rozpisu závodu do doby před začátkem porady vedoucích družstev a trenérů. Toto je podmíněno projednáním a souhlasem SV závodu. Oddíl, který takto pozdě přihlásí závodníka, obdrží do hodnocení oddílů od OSÚ SL za daného závodníka a daný závod pouze 50% bodů. Tuto skutečnost uvede TD SL ČR ve své zprávě a zároveň ve formuláři Seznam pozdě přihlášených závodníků, který zašle spolu se Zprávou TD Pro soutěže v SK, kdy je první část závodu skok na lyžích, pořádána společně se závodem ve skoku na lyžích, je možné použít výsledky z tohoto skokanského závodu, ovšem za podmínky vypracování samostatné výsledkové listiny pro severskou kombinaci. Tuto skutečnost Pravidla umožňují, tato skutečnost musí být uvedena ve schváleném Rozpise závodů Při závodech v SK sprintu a formátu SP je možné pro výsledek skokanské části závodu použít výsledky závodníků z prvního soutěžního kola společného závodu ve skoku na lyžích. 11

12 Pořadatel má právo za každého závodníka, který nebude včas a řádně klubem přihlášen dle Rozpisu závodu v SK a SV rozhodne o dodatečném přijetí přihlášky závodníka k závodu požadovat finanční náhradu od přihlašujícího klubu 100 Kč. Tato částka je příjmem pořadatele a je splatná v okamžiku přijetí přihlášky. Nejpozdější okamžik k přijetí dodatečné přihlášky je začátek porady vedoucích družstev a trenérů. Toto rozhodnutí nelze chápat tak, že každý pozdě přihlášený závodník musí být do závodu zařazen. Vše závisí na rozhodnutí SV závodu Povinnosti oddílů / klubů Oddíl / klub musí závodníka písemně přihlásit k závodu v termínu určeném RZ a to v souladu s ustanovením čl Pravidel. Elektronická komunikace je akceptována, pokud její přijetí potvrdí (elektronicky) pořadatel. Přihlášku je nutno zaslat tak, aby ji pořadatel závodu dostal v požadovaném termínu před závodem dle RZ. V případě nedodržení tohoto ustanovení nebude závodník k závodu pořadatelem připuštěn a bude se ho moci zúčastnit pouze jako případný předskokan ve své kategorii. Závodníky studenty Gymnázia Jilemnice přihlašuje k závodům trenér Gymnázia Jilemnice. Ten je povinen na přihlášce uvést i mateřský klub nebo oddíl závodníka Oddíl-klub odpovídá za řádné předložení závodníkovy registrační karty člena SLČR platné pro příslušný rok a platnou lékařskou prohlídku ne starší jednoho roku, která musí být potvrzena v Registračním průkaze závodníka. Bez těchto náležitostí nesmí být závodník připuštěn k závodu Prezentace Na prvních závodech (zařazených v tomto SŘ) bude provedena kontrola náležitostí uvedených v čl Při splnění všech náležitostí bude závodníkovo jméno zapsáno do Prezenční soupisky, která platí pro celou sezónu Prezenční soupiska bude po dalších závodech doplňována o nové závodníky a je aktualizována pracovníkem STK a vyvěšena na stránkách SLČR. Na dalších v tomto SŘ uvedených závodech se závodník jednou zapsaný do Prezenční soupisky nemusí prokazovat registračním průkazem a průkazem člena SLČR. Výjimku tvoří závody kat. C (náborové závody, veřejné závody a závody veteránů, viz článek a PLZ) 12

13 2.6. Povinnosti technického delegáta (TD) TD má za povinnost (kromě ostatních povinností uvedených v Pravidlech), zejména : Dostavit se s předstihem na místo konání závodů, aby mohl provést kontrolu můstků a sportoviště Kontrolovat na závodech SL seznam závodníků s platnou lékařskou prohlídkou Podat o stavu můstku a sportoviště informace na poradě trenérů a vedoucích družstev před závodem vypracovat zprávu o závodě a spolu s tiskopisem Zpráva TD SL ČR Zápis z jednání soutěžního výboru, Zápis z porady vedoucích družstev a trenérů a s Kontrolním listem závodu a Seznamem pozdě přihlášených závodníků ji do 3 dnů po skončení závodů pouze elektronicky zaslat : STK SL Jaroslav Tuček ( u závodů ve SL ), STK SK Michal Bartoš ( u závodů ve SK ) pořadatel závodu obman Ivo Gréger sekretariát SL v Liberci ( u závodů v SL ) dále pak zprávu o dodržení podmínek smlouvy mezi pořadatelem a CS SKI s.r.o. a zaslat ji rovněž do 7 dnů po skončení závodu CS SKI s.r.o. Formát elektronických zpráv word (doc, docx), Adobe Acrobat (pdf) Elektronické adresy, viz bod Veškeré tiskopisy a formuláře těchto dokumentů jsou přístupny na v sekci co vás zajímá/td po zadání hesla, které bylo sděleno všem TD SLČR. Od sezony 2010/11 zde budou vyvěšovány i všechny zprávy TD a to na ftp.veterina-liberec.cz. Přístupové údaje jsou zveřejněny současně s formuláři dokumentů Práva a povinnosti závodníka při všech závodech ve SL a SK pořádaných v ČR mohou být předskokany skokané, kteří mají oprávnění startovat ve své věkové kategorii na můstku dané velikosti a dále i závodníci nižší věkové kategorie dle pravidel postaršení (viz dále). Tito musí být nahlášeni již na poradě vedoucích družstev závodník je povinen účastnit se oficiálního tréninku (viz čl Pravidel ). Na základě výkonu závodníka v oficiálním tréninku může soutěžní výbor vyloučit závodníka, který prokazatelně nezvládá skok na daném můstku z účasti v závodě na tomto můstku ( viz čl ). V závodě SK tato povinnost platí pouze pro závodníky žákovských kategorií a pro kategorii Dorostu mladšího. Účastní-li se závodník více závodů na jednom můstku během dne či soutěžního víkendu, stačí, aby 13

14 se zúčastnil oficiálního tréninku alespoň před prvním ze závodů na daném můstku závodník je povinen na základě rozhodnutí Antidopingového výboru ČR podrobit se kontrole na přítomnost zakázaných látek v těle sportovce. (Antidopingový kodex) Kontakt : Antidopingový výbor ČR, RNDr. Jan Chlumský, U Sparty 10, Praha 7, tel/fax: závodník je povinen využívat povinnou výbavu v závodech ve skoku na lyžích musí závodník používat ochrannou přilbu a kombinézu. Kombinéza a lyže musí odpovídat čl a Pravidel. Tloušťka kombinéz 5 mm od kategorie dorostu. Další údaje jsou uvedeny v příloze na konci tohoto SŘ. V této příloze jsou uvedeny předpisy upravující povolené technické parametry skokanských lyží v závislosti na biometrických údajích závodníka mezi součásti výzbroje a výstroje závodníka v závodě ve SL patří lyže předepsaných rozměrů, vázání, pojišťovací šňůrka ke kolíčkům, boty, kombinéza, rukavice (jsou naléhavě doporučeny), ochranná přilba, lyžařské brýle a startovní číslo přidělené dle startovní listiny. Jakékoliv další prvky výzbroje a výstroje nejsou povoleny a jejich použití může být důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu kombinézy kategorie juniorů a starších musí splňovat reglement FIS pro sezónu 2011/ Práva a povinnosti trenérů, vedoucích výprav povinností trenérů či vedoucích výprav jednotlivých oddílů / klubů je zúčastnit se porady vedoucích výprav v místě a termínu uvedeném v rozpise závodů. Neúčast zástupců jednotlivých výprav na poradě před závody musí být uvedena ve zprávě TD SLČR a v Zápise z porady vedoucích družstev a trenérů. Jakékoliv pozdější protesty a návrhy zástupců výprav k nasazení závodníků, časovému sledu jednotlivých závodů apod. nebudou ze strany soutěžního výboru akceptovány. 14

15 3. Kategorizace v sezoně 2011 / Kategorie závodníků Skok na lyžích Severská kombinace Předžáci * 8-letí a mladší 2004 a mladší Předžáci * 8-letí a mladší 2004 a mladší Žáci a 10 -tiletí 2003 a 2002 Žáci a 10- tiletí 2003 a 2002 Žáci a 12-tiletí 2001 a 2000 Žáci a 12-tiletí 2001 a 2000 Žáci a 14-tiletí 1999 a 1998 Žáci a 14-tiletí 1999 a 1998 Dorostenci 15 a 16-tiletí 1997 a 1996 Dorostenci mladší 15 a 16-tiletí 1997 a 1996 Dorostenci Junioři ** 17 až 20-tiletí 1995 až 1992 starší 17 a 18-tiletí 1995 a 1994 Junioři 19 a 20-tiletí 1993a 1992 Muži 21-tiletí a st a starší Muži 21-tiletí a st a starší * Vyspělí předžáci mohou startovat dle doporučení trenérů v Ž ** Změna kategorizace schválená na Kongresu FIS Kategorizace závodnic Předžačky Žačky Žačky Žačky Ženy Skok na lyžích 8-leté a mladší 2004 a mladší 9 a 10 -tileté 2003 a a 12-tileté 2001 a a 15- tileté ** 16-tileté a starší 1999 a a starší Severská kombinace * Vyspělé Předžačky mohou startovat dle doporučení trenérů v Žky ** Vyspělé Žky mohou startovat dle doporučení trenérů v Žky

16 3.3. Zařazení závodníků ve SL a SK na startovní listinu: První závod ve SL všech kategorií žactva a dorostu bude pro startovní pořadí závodníků losován. Toto losování musí proběhnout na poradě vedoucích družstev a trenérů. Nasazení do skupin provede soutěžní výbor s přítomnými trenéry. U kategorie junioři + muži se postupuje dle bodu V průběhu zimní sezóny 2011/2012 se losování neprovádí a startuje se v obráceném pořadí : u žactva dle ČP SL a ČP v SK u žen, mužů, juniorů a dorostenců SL takto : na poslední místo ve startovní listině se zapíše nejlépe postavený český závodník z aktuálního pořadí světového poháru (WC), následují další čeští závodníci (druhý nejlepší je předposlední ve startovní listině atd.) obdobným způsobem se pokračuje v kontinentálním poháru (CoC) a poháru FIS posledním kriteriem je aktuální pořadí ČP (neplatí pro ženy) u mužů, juniorů a dorostenců SK dle průběžného pořadí v VŽ v SK Na prvních závodech v SL zimní sezóny je povolen start závodníků v žákovských kategoriích s použitím pravidel postaršení. SL: z finále Letního MČR v Rožnově SK: z letního MČR v Novém Městě na Moravě tzn. že v kategoriích žactva mohou závodníci, kteří si vyjeli VT na Letním MČR startovat v příslušných kategoriích a dále dle seznamu potvrzeném předsedou STK. Pravidla VT a možné postaršení se uplatňují po každém soutěžním dnu. Seznam pro postaršení závodníků v žákovských kategoriích bude rozeslán všem oddílům /klubům nejméně jeden týden před prvními závody zimní sezóny. V kategoriích dorostu mohou na prvním závodě zimní sezóny startovat závodníci za předpokladu, že si v letní sezóně ve finále MČR žáků starších (13+14) vyskákali VT a dále v průběhu sezony jsou uvedeni v seznamu potvrzeném předsedou STK Na prvních závodech zimní sezóny v SK je povolen start závodníků v žákovských kategoriích s použitím pravidel postaršení, tzn. že v kategoriích žactva mohou závodníci, kteří si vyjeli VT na Letním M-ČR startovat v příslušných kategoriích dle seznamu potvrzeným předsedou STK. Pravidla pro VT a možné postaršení se uplatňují po každém soutěžním dnu.tento seznam bude rozeslán všem oddílům-klubům nejméně 1 týden před prvními závody zimní sezóny. V kategorii Dorostu mladšího mohou na prvním závodě zimní sezóny startovat závodníci za předpokladu, že si v letní sezóně na M-ČR Žáků starších (13+14) vyskákali VT. 16

17 na dalších závodech sezony je platné pravidlo postaršení na základě vyjetých výkonnostních tříd ( dále jen VT ) ze zimní sezóny 2010 / v případě dvou navazujících závodů za sebou je možno startovat ve druhém závodě v obráceném pořadí dle výsledků předchozího závodu v případě nezaviněné neúčasti závodníka v prvním závodě sezóny (nemoc, zranění, reprezentace) bude tento závodník dodatečně dolosován do startovní listiny na základě rozhodnutí soutěžního výboru závodu Počet závodů závodníka v jeden den závodník kategorie žactva a dorostu ve SL se může zúčastnit maximálně dvou skokanských závodů v jednom dni, a to ve své věkové kategorii a v postaršené za předpokladu, že se závod ve starší kategorii koná na větším můstku Závodníkovi v SK bude povolen start maximálně v jednom běžeckém závodě v jednom dni Pravidlo neplatí pro kategorii juniorů a mužů 3.5. Stanovení běžeckého stylu závodů v SK Pro sezónu 2011/2012jsou stanovena tato kritéria : Kategorie Předžáci závodí klasicky. Ostatní kategorie závodí volnou technikou (bruslením) s tím, že u kategorie Ž9+10 může závodník závodit klasicky a proto musí být upravena běžecká stopa po celé délce trati Pravidla pro postaršení závodníků v SL Předžáci do kategorie Žáků jen VT z kategorie předžáků Žáci do kategorie Žáků jen VT z kategorie žáků Žáci do kategorie Žáků jen VT z kategorie žáků Žáci do kategorie dorostu až mužů jen VT z kategorie žáků Dorost do kategorii junioři a muži je povolen start všem dorostencům Junioři do kategorii mužů je povolen start všem juniorům 17

18 3.7. Pravidla pro postaršení závodníků v SK Předžáci do kategorie Žáků 9+10 dle seznamu vydaném STK SK Žáci do kategorie Žáků jen VT z kategorie žáků Žáci do kategorie Žáků jen VT z kategorie žáků Žáci do kategorie dorostenců mladších jen VT z kategorie žáků s podmínkou, že délka běžecké tratě nepřekročí 8 km Dorost mladší do kategorie dorostenců starších, juniorů a mužů je povolen start všem dorostencům mladším Dorost starší do kategorie juniorů a mužů je povolen start všem dorostencům mladším Junioři do kategorii mužů je povolen start všem juniorům 3.8. Pravidla pro omlazení SŘ připouští, na základě požadavků trenérů, start závodníka v nižší věkové kategorii. Souhlas k takovéto účasti dává s konečnou platností soutěžní výbor závodu. Výkon tohoto závodníka se uvádí ve výsledkových listinách s označením mimo soutěž. Vysílající složka, nebo trenér, uvede požadavek na start závodníka v nižší věkové kategorii v přihlášce k závodu a vyznačí v ní, ve které kategorii bude závodník startovat Výkonnostní třídy Výkonnostní třída (VT) SL se vypočítává v závodech RKZ a MČR kategorie žactva. U předžáků navíc i při KZ a M-kraje Výkonnostní třídy (VT) v SK budou vypočítávány u všech žákovských RKZ a zimního M-ČR kategorie žactva (9+10, 11+12, 13+14). U Ž9+10 navíc i při MKZ V ostatních kategoriích se VT nevypočítávají a nestanovují. Je umožněno, aby si závodník vyjel VTŽ i v postaršené kategorii a mohl tak být postaršen o více než jednu věkovou kategorii, ovšem za splnění podmínky získání VTŽ v každé z kategorii přes kterou je postaršován Mimořádně nadaný závodník může být postaršen i v postaršené kategorii (postaršení o více jak jednu kategorii) za splnění podmínky získání VT v každé kategorii, přes kterou je postaršován. 18

19 3.10. Stanovení výkonnostní třídy ve SL Základem výpočtu je výpočet žebříčkových bodů ze závodu, tj. přepočet získaných bodů vítěze na 240,0 klasifikačních bodů VT je dosažena ziskem minimálně 95% bodů vítěze, to je 228,0 bodů po přepočtu Stanovení výkonnostní třídy v SK Vypočítává se pouze VT u žákovských kategorií (Ž9+10, Ž11+12, Ž13+14) při závodech MČR nebo RKZ z důvodu postaršování závodníků. Pouze Žáci 9+10 v SK mohou získat VT na zimních MKZ Základem výpočtu je 460 bodů dosažených vítězem závodu v SK VT v severské kombinaci v žákovských kategoriích (Žáci 9+10, 11+12, 13+14) získává závodník, pokud dosáhne 85% bodů vítěze, to je 391,0b Pořadatel je povinen vypočtené získané VT uvést na konci výsledkové listiny 4. Hodnocení závodů ve skoku na lyžích 4.1. Český pohár (ČP) ve skoku na lyžích žactva Svaz lyžařů ČR vypisuje pro zimní sezónu 2011/2012 Český pohár ve skoku na lyžích pro žákovské kategorie ( Předžáci, Žáci 9+10, Žáci11+12, Žáci13+14, Žačky 9+10, Žačky 11+12, Žačky a Dorostu Definice výpočtu Českého poháru V zimní sezóně 2011/2012 je ponechán pohárový model kdy je pořadí určeno celkovým součtem bodů závodníka. Do celkového součtu se počítají skutečně získané body v jednotlivých závodech, nikoliv přepočtené na 240 b. Takto definovaný způsob výpočtu umožní navíc i hodnocení oddílů / klubů Pro všechny kategorie se do ČP započítávají pouze domácí závody na území ČR uvedené v SŘ Výkonnostní žebříčky (VŽ) Svaz lyžařů ČR v zimní sezóně 2011/2012 bude vyhodnocovat výkonnost závodníků dle výkonnostních žebříčků pouze u společné kategorie juniorů a mužů POUZE ze závodů konaných v ČR uvedených v SŘ Definice výpočtu VŽ Způsob výpočtu: součet bodů přepočtený na 240 bodů vítěze ze závodu je dělen 4 dokud se závodník nezúčastní více jak 19

20 4 závodů. Od 5 závodů výš je bodový stav VŽ závodníka aritmetickým průměrem z odjetých závodů. Celkově nejlepším se stává závodník s nejvyšší bodovou hodnotou VŽ, tedy nejvyšším průměrem Seznam závodníků jednotlivých kategorií Na prvních závodech dané kategorie bude vytvořen seznam závodníků s platnou lékařskou prohlídkou 5. Hodnocení závodů v severské kombinaci: 5.1. Svaz lyžařů ČR OSÚ SK vypisuje pro zimní sezónu 2011/12 Český pohár (dále jen ČP) - TOMEŠ CUP v severské kombinaci pouze pro kategorie Žáků 9+10, a V kat. Předžáci bude vytvořen sumář závodníků (dále jen SZ) Do SZ kategorie Předžáků se v SK v sezóně 2011/2012 každému závodníkovi budou započítávat body ze závodů: RKZ, KZ a MKZ (jsou-li samostatně vypsány) a ostatní závody SZ bude obsahovat klub, jeho závodníky s ročníky, umístění, body závodníka, místo s popisem a datum závodu Do ČP - TOMEŠ CUP kategorií Žáci 9+10, Žáci a se v severské kombinaci v sezóně 2011/2012 každému závodníkovi budou započítávat body ze závodů: MČR, RKZ a MKZ (jsou-li samostatně vypsány) a ostatní závody Hodnocení popis: Celkově nejlepším se stává závodník s nejvyšším počtem získaných bodů. Pořadí ČP- TOMEŠ CUP v kategoriích žactva bude určovat celkový součet nejlepších bodových zisků z max. 70% uskutečněných závodů v dané kategorií. Pro hodnocení ČP i VŽ se přitom upřednostňují domácí závody před zahraničními, to neplatí v případě, že se jedná o reprezentaci nominovanou vedením úseku. Pořádá-li se domácí závod a závodník se zúčastní zahraničního závodu nenominován vedením úseku, nezapočítávají se získané body do ČP, případně VŽ. Hodnocení pro ČP a VŽ v severské kombinaci ve výsledkových listinách ze závodů bude obsahovat jméno, klub, ročník, umístění v závodě, zisk přepočtených bodů (v případě zisku, záporných bodů se započítává 0 ), místo s popisem a datum závodu. Závodníci ve společných kategoriích Dorost st.+junioři+muži a kat. Dorostenci ml. budou nasazováni do závodů v obráceném pořadí průběžného VŽ, v kategoriích Žáci 9+10, a dle obráceného průběžného pořadí hodnocení ČP- TOMEŠ CUP. U Předžáků bude startovní pořadí vždy losováno. Nasazení do skupin provede soutěžní výbor s přítomnými trenéry. 20

S O U T Ě Ž N Í. Odborný sportovní úsek Alpské discipliny OSÚ AD 2011/2012

S O U T Ě Ž N Í. Odborný sportovní úsek Alpské discipliny OSÚ AD 2011/2012 Svaz lyžařů České republiky o.s. SLČR o.s. S O U T Ě Ž N Í Ř Á D Odborný sportovní úsek Alpské discipliny OSÚ AD 2011/2012 Platnost od 1.11.2011 Platnost do 31.10.2012 1 SVAZ LYŽAŘU ČESKÉ REPUBLIKY Odborný

Více

Jinými slovy tímto názvem rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice

Jinými slovy tímto názvem rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice Rybolovna technika - CASTING Rybolovná technika neboli Casting je souhrnné označení pro několik disciplín sportovního rybářství. Tento sport vychází z potřeby rybáře zasáhnout cíl nebo dohodit, co nejdále.

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 7.3.2014 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 17.2.2015 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

13, 13-2013/2014, 14-15 - 16-17 - - - - - - - - 2013 - - 2013/2014-2013 - - 2013 - - 4. 2013-2014: HRADECKÝ VOTROK

13, 13-2013/2014, 14-15 - 16-17 - - - - - - - - 2013 - - 2013/2014-2013 - - 2013 - - 4. 2013-2014: HRADECKÝ VOTROK O B S A H : č.stránky 1 - Obsah rozpisu soutěží 2013/2014, 2 - rozpis soutěží - řízení, pořadatel, hrací dny, začátky, okresní přebor st. elévů, turnaje ml. elévů, kolaudační dny, 3 - místa utkání, účastníci,

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU A. Obecná část SPORTOVNÍ PRAVOMOC : V souladu s ustanovením Statutu FIM, Všeobecného řádu FIM a Ročenky FIM a UEM respektuje FIM a UEM v

Více

Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011

Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011 Komise fotbalu žen ÈMFS Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011 ÈMFS PRAHA Komise fotbalu žen ČMFS Rozpis mistrovských soutěží 2010 2011 ČMFS PRAHA 1 Českomoravský fotbalový svaz Komise fotbalu žen Diskařská

Více

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly:

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly: 4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE Obsah kapitoly: AKTUALITY V ELEKTRONICKÝCH MATERIÁLECH... 28 ATLETICKÝ ČTYŘBOJ... 29 ATLETICKÝ TROJBOJ PRO 1. ST. ZÁKLADNÍCH ŠKOL... 30 KINDERIÁDA ATLETICKÁ SOUTĚŽ

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 1 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 3 Českomoravský fotbalový svaz o.s. ROZPIS

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod.

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA I. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy UCI se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických svazů v rámci UCI. 2. Licence

Více

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 1 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky, o.s. ROZPIS

Více

PRAHA WlLSON CUP 2014

PRAHA WlLSON CUP 2014 1 MLD 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev mládeže na otevřených dvorcích pro rok 2014 PRAHA WlLSON CUP 2014 A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěže V rámci Přeboru Prahy smíšených

Více

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015 Soutěže: K rajský pře bor mužů I.A tří da skupi na A,B I.B třída skupi na A,B,C K rajský pře bor dor os tu K rajská soutěž dorost u skupi na A,B K rajský pře

Více

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR.

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR. Úvodní ustanovení Pro r. 2010 platí pro automobilový sport v České republice Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2010) vč. změn a doplňků publikovaných v Bulletinech FIA a Národní sportovní řády

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE OBLAST SEVERNÍ MORAVA Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava. Rozpis soutěží řízených STK ČBF-OSM v sezóně 2013/2014

ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE OBLAST SEVERNÍ MORAVA Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava. Rozpis soutěží řízených STK ČBF-OSM v sezóně 2013/2014 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE OBLAST SEVERNÍ MORAVA Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Rozpis soutěží řízených STK ČBF-OSM v sezóně 2013/2014 1 OBSAH: Rozpis soutěží řízených STK ČBF-OSM.. 3 13 Postupový

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD TENISU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD TENISU KLASIFIKAČNÍ ŘÁD TENISU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBSAH I. Úvodní ustanovení.................................................. 207 II. Bonusová hodnota hráčů, bonusové skupiny............................. 207

Více