SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZIMNÍ ZÁVODNÍ OBDOBÍ skok na lyžích. severská kombinace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZIMNÍ ZÁVODNÍ OBDOBÍ 2011-2012. skok na lyžích. severská kombinace"

Transkript

1 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZIMNÍ ZÁVODNÍ OBDOBÍ skok na lyžích severská kombinace Zpracovali : STK OSÚSL Ing. Jaroslav Tuček STK OSÚSK Ing. Michal Bartoš Obman MVDr. Ivo Gréger

2 Obsah Úvod Základní ustanovení Kategorizace závodů a pravidla pro delegování činovníků Řízení soutěží Práva a povinnosti Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK před závodem Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK během závodu Povinnosti pořadatele závodu ve SL po závodě Práva pořadatele závodu ve SL a SK Povinnosti oddílů / klubů Povinnosti technického delegáta (TD) Práva a povinnosti závodníka Práva a povinnosti trenérů, vedoucích výprav Kategorizace v sezóně 2011/ Kategorie závodníků Kategorie závodnic Řazení závodníků ve SL a SK na startovní listinu Počet závodů závodníka v jeden den Stanovení běžeckého stylu závodů v SK Pravidla pro postaršení závodníků ve SL Pravidla pro postaršení závodníků v SK Pravidla pro omlazení Výkonnostní třídy Stanovení výkonnostní třídy ve SL Stanovení výkonnostní třídy v SK Hodnocení závodů ve skoku na lyžích Český pohár (ČP) ve skoku na lyžích žactva "ALBION CUP" Výkonnostní žebříčky (VŽ) Seznam závodníků jednotlivých kategorií Hodnocení závodů ve severské kombinaci Český pohár (ČP) v severské kombinaci "TOMEŠ CUP" Možnosti zisku bodů ze zahraničních závodů mimo kalendář FIS Výpočet bodů Sumáře závodníků SK Určení konstanty kategorie K pro jednotlivé kategorie Výpočet bodů Českého poháru v SK Výkonnostní žebříček v SK pro zimní sezónu 2011/ Výpočet VT Vlnový start Upřesnění znění PLZ pro sezónu 2011/ severská kombinace Termínové listiny mezinárodních závodů ve SL Termínové listiny mezinárodních závodů v SK Mezinárodní závody pořádané v České republice Skok na lyžích Severská kombinace Termínové listiny závodů RKZ a MČR ve SL a SK v sezoně 2011/ Poznámky pro závody SL poznámky pro závody SK Termínové listiny krajských závodů LK v sezoně 2011/12 ve SL Adresář

3 12. Složení reprezentačních družstev Skok na lyžích Severská kombinace Povinné údaje uvedené v rozpise závodu a přihlášce Hodnocení stylu skoku přehled bodových srážek Hodnocení stylu skoku na malých můstcích do K 14 m Doplňující předpisy pro výzbroj a výstroj závodníků Závod jednotlivců v severské kombinaci - formát SP Změna Pravidel lyžařských závodů Seznam skokanských můstků v ČR

4 Úvod Soutěžní řád (dále jen SŘ) pro závody ve skoku na lyžích a v severské kombinaci (dále jen SL a SK) pořádané Svazem lyžařů České republiky (SLČR) v zimním závodním období 2011/2012 v České republice je sestaven dle Pravidel lyžařských závodů, platných od 10. října 2005 včetně jejich dodatků. 1. Základní ustanovení 1.1. Kategorizace závodů a pravidla pro delegování činovníků Komise STK-R SLČR po dohodě s Úsekem SL a SK nominuje na jednotlivé závody kategorie A tyto delegované činovníky: Skupina - závody MČR všech kategorií Technického delegáta TD SL ČR, asistenta technického delegáta ATD SL ČR, 3 (tři) rozhodčí stylu RS Skupina - závody RKZ všech kategorií TD SL ČR a 1 (jednoho) RS. TD SL ČR a delegovaný RS jsou současně členy SV. Pokud jsou v jednom termínu a u jednoho pořadatele pořádány současně závody ve SL a SK, je na každou disciplínu delegován jeden TD SL ČR a pro obě disciplíny jeden RS (týká se RKZ). Oba delegovaní TD SL ČR u druhé disciplíny plní funkci ATD SL ČR u disciplíny první a jsou členy SV obou disciplín Skupina - krajské závody všech kategorií Jejich řízení zajišťují krajské výbory SLČR společně s pořadateli v souladu s Pravidly lyžařských závodů a tímto SŘ. Činovníci na tyto závody, musí mít příslušnou kvalifikaci Řízení soutěží Řízením soutěží ve SL je pověřen předseda STK OSÚ SL Ing. Jaroslav Tuček. Veškeré dotazy a připomínky k přípravě další sezony směřujte na jeho osobu. V termínu do mu sdělte Vaše požadavky na pořádání letních závodů v sezóně Řízením soutěží ve SK je pověřen předseda STK OSÚ SK Ing. Michal Bartoš. Veškeré dotazy a připomínky jak v přípravě tak v průběhu sezóny směřujte na jeho osobu. V termínu do mu sdělte Vaše požadavky na pořádání letních závodů v sezóně 2012 a zimních závodů v sezóně 2012/

5 2. Práva a povinnosti 2.1. Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK před závodem zaslat návrh Rozpisu závodu v elektronické podobě ( dále jen RZ ) respektující Pravidla lyžařských závodů (dále jen Pravidla) a SŘ odpovědnému pracovníkovi STK SL a SK nejméně 30 dní před konáním závodu ke schválení Při schvalování rozpisu bude pracovníkem STK kontrolována také požadovaná kvalifikace dle PLZ u ředitele závodu a hlavního rozhodčího. V případě, že ředitel závodu a hlavní rozhodčí nebude mít platnou kvalifikaci Rozhodčí Specialista disciplíny skok na lyžích a severská kombinace, nebude rozpis STK schválen V případě, že v RZ nebudou souhlasit závodní kategorie s vypsanými kategoriemi uvedenými v SŘ pro daný závod, nebude RZ taktéž STK schválen. Schválený RZ bude pracovníky STK umístěn na webových stránkách SLČR. V případě nedodržení nebude závod povolen uspořádat a nebude poskytnuta finanční dotace na uspořádání Doporučení k obsahu RZ - pořadatel může zajistit ubytování a stravování účastníkům závodů a to na základě řádné písemné objednávky oddílů / klubů. Formu a rozsah této služby musí však pořadatel oznámit prostřednictvím RZ mít schválený RZ, respektující Pravidla a platný SŘ. Vzor obsahu RZ,viz. příloha tohoto SŘ nejméně 14 dní před termínem konání závodu rozeslat schválený RZ oddílům / klubům v elektronické podobě spolu s pozváním na závody delegovaným činovníkům SLČR dle tohoto SŘ musí mít platný Certifikát můstku, na němž míní uspořádat závod SL. Můstek musí odpovídat normám uvedeným v certifikátu. Pořadatel je povinen příslušný certifikát předložit technickému delegátovi, který před závodem provede kontrolu můstku. Seznam můstků s platným certifikátem pro sezonu 2011/2012 je přílohou tohoto SŘ. Technická komise ÚSK SLČR nebude vydávat certifikáty pro sněhové můstky do velikosti K10. Tyto můstky je možno použít k uspořádání závodů, avšak soutěžní výbor je zodpovědný za to, že můstek bude tak zabezpečen a zkonstruován, aby byla zajištěna bezpečnost závodníků a ostatních účastníků závodu. Zároveň se schválením Rozpisu závodu provede pracovník STK kontrolu platnosti certifikátů všech můstků na kterých se dané závody uskuteční a pokud tento nebude platný, neschválí Rozpis závodu. Prodloužení doby platnosti certifikátu můstku není prováděno automaticky po ukončení doby platnosti. Proto je nutno zaslat včas (před skončením platnosti předchozího certifikátu) žádost o prodloužení doby platnosti certifikátu můstku písemně předsedovi technické komise Ing. Josefu Slavíkovi. Prodloužení platnosti či vystavení nového certifikátu je zpoplatněno dle ceníku Technické komise SL ČR. Bez zaslané písemné žádosti nebude certifikát můstku Ing. Slavíkem prodloužen!!!. 5

6 potvrdit elektronické přijetí přihlášek závodníků od oddílů / klubů pořadatel závodů je povinen před závodem předložit TD SLČR kopii smlouvy s CS SKI s.r.o., včetně termínů úhrad záloh na pořádání závodů ze strany CS SKI s.r.o., platný certifikát můstku, aktuální podobu ČP a VŽ, aktuální seznam postrašených závodníků, včetně kategorie kam jsou postaršení pořadatel nesmí vypisovat při závodech uvedených v tomto SŘ pro zimní sezónu 2011 /2012 soutěž o nejdelší skok. Toto je v rozporu s pravidly SLČR a pořadatel se vystavuje postihu Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK během závodu dbát na regulérnosti závodů dle Pravidel při mezinárodních závodech pořádaných v ČR je nutno dodržet pravidla FIS/IWO, reglementy FIS určené pro jednotlivé závody a veškeré změny schválené FIS, týkající se výzbroje a výstroje závodníků. Závodníci startující na takovémto závodě musí mít před závodem podepsané prohlášení závodníka v anglické verzi a musí mít platný FIS kód pro příslušnou disciplinu Seznam závodníků jednotlivých kategorií pořadatel vytvoří seznam závodníků s platnou lékařskou prohlídkou na prvních závodech SL dané kategorie Tento seznam je povinen elektronicky zaslat STK skoku. STK skoku bude seznam aktualizovat na základě hlášení z dalších závodů a spolu se schválenými propozicemi rozesílat pořadateli dalších závodů. Adekvátním řešením je i vyvěšení seznamu na webové stránky pořadatel je povinen vyhotovit zápis z porady vedoucích družstev a trenérů s podpisem sekretáře závodu pořadatel je povinen zajistit pro oficiální trénink, zkušební kolo a závod dostatečný počet kvalifikovaných měřičů délek (min. rozhodčí III.třídy). Minimální počet měřičů délek je dán velikostí můstku dle následující tabulky : Rozsah K [ m ] Počet měřičů délek a více pořadatel je povinen dodržet podmínky a reklamní práva SLČR a CS SKI s.r.o., dle smlouvy o uspořádání závodů ve SL a SK v zimní sezóně 2011/2012. V případě jejich nedodržení se vystavuje finančnímu postihu ve formě snížení dotace na jejich uspořádání a sankcí vyplývající ze smlouvy. 6

7 Běžecká trať, použitá pro druhou část závodu v SK, musí odpovídat požadavkům Pravidel pro příslušnou kategorii. Trať běhu pro severskou kombinaci by měla být dle možností terénu vedena v několika okruzích tak, aby vícekrát vedla místem startu a cíle (stadionem), neboť se tak stává pro diváky zajímavější. Doporučená délka jednoho okruhu běžecké trati je u žákovských kategorií 0,5-1 km. U ostatních kategorií je to 1-2,5km Při konání MČR kategorie Muži, Junioři a Dorost starší je nutné zajistit pořadatelem při skokanské části závodu startovací proces závodníků pomocí semaforu (dvou nebo tří fázový startovací proces). Bez tohoto nebude závod uskutečněn Pořádat skokanskou část závodu v severské kombinaci na můstku s keramickou (plechovou) stopou na nájezdu je pro všechny kategorie a všechny velikosti můstků v zimním období zakázáno. Nájezd, dopad a dojezd můstku musí být pokryt sněhem a upraven Je povinností pořadatele, jestliže je v SŘ vypsán závod v kategorii Předžaček (2004 a ml.) Žaček ( ) Žaček ( ) a Žaček 9+10 ( ) tento závod uspořádat. Toto musí být uvedeno v rozpise závodu. Samostatné závody Žaček mohou být provedeny v případě, že se závodu zúčastní min. 3 závodnice, jinak se dívky zúčastní závodu ve společné kategorií s chlapci.v kategoriích Předžaček, Žaček 9+10,11+12 a a Předžáků nebude v SK vypsáno MČR V případě závodu družstev žákovských kategorií může v závodě chlapců být členem družstva i dívka odpovídající věkové kategorie. V případě vypsání závodu družstev dívek nemůže být členem družstva chlapec Při vyhlašování výsledků závodu ve společné kategorii po jednotlivých kategoriích budou v případě umístění závodníků z mladších věkových kategorií na předních místech společné kategorie tito závodníci vyhlášeni nejen ve své kategorii,ale i v kategoriích starších příklad: závod společné kat. M+J+Dst. v SK Pořadatel je povinen u všech vypsaných závodů dodržet pravidla předepisující úpravu nájezdové stopy (uměle pomocí frézy nebo prken). 7

8 2.3. Povinnosti pořadatele závodu ve SL a SK po závodě pořadatel nesmí vyhlásit v závodě MČR mistra ČR v případě startu SL: méně než pět závodníků a méně než tři závodnice v kategorii. SK: méně než tří závodníků v kategorii Startuje li méně než výše uvedený počet závodníků, závod se může uskutečnit, ale nebude v této kategorii vyhlášen mistr ČR pořadatel je povinen uvádět ve výsledkové listině : všechny náležitosti dle Pravidel klasifikační body (přepočet na 240b.), výkonnostní třídy a body Českého poháru u vypsaných kategorií na konci výsledkové listiny uvést u všech hodnocených závodníků a získané VT pořadatel je povinen při uspořádání závodů ve skoku na lyžích, které jsou současně závodem pro SK, vyhotovit samostatné výsledkové listiny pro závod ve SL a v SK Pořadatel je povinen uvádět ve výsledkové listině v SK výkonnostní třídy a body Českého poháru a body do VŽ u vypsaných kategorií Pořadatel je povinen zajistit fotodokumentaci dle smlouvy o uspořádání závodu v SL a SK a tuto zaslat na CD do 14 dnů na sekretariát CS SKI na adresu slečny J. Sláčíkové elektronicky pořadatel je povinen rozeslat elektronické dokumenty dle příslušného seznamu (uveden dále) v příslušných lhůtách po skončení závodů, jinak se vystavuje finančnímu postihu snížení dotace na technické uspořádání závodů ve SL a SK. Seznam pro odeslání elektronických dokumentů (souborový formát PDF, formát strany A4, orientace na výšku) lhůta 12 hodin po skončení závodu, příp. dvojzávodu, Obsah kompletní výsledky ze všech soutěžních dnů se všemi náležitostmi seznam, kteří závodníci získali 1. výkonnostní třídu (lze přímo ve výsledcích) zápis z porady vedoucích družstev a trenérů s podpisem sekretáře závodu ( je k dispozici ve formátu excel pro TD ) 8

9 Seznam elektronických adres : Elektronická adresa Adresát 1 SLČR 2 Úsek skoku SLČR 3 Oficiální webové stránky SLČR 4 STK SL - Jaroslav Tuček 5 STK SK Michal Bartoš 6 Obman Ivo Gréger 7 CS SKI-Jana Sláčíková 8 oddílům / klubům * 9 TD SLČR, ATD SLČR, RS ze závodu ** * oddílům / klubům, jejichž závodníci se závodu zúčastnili a jejichž ová adresa je známá ** rozhodčí stylu, který v závodě styloval, sdělí pořadateli během závodu (v případě, že není uveden v tomto SŘ) Seznam pro odeslání tištěných dokumentů nerozesílá se žádný tištěný dokument Na vyžádání : 1x - Wolfgangu Slavíkovi (pouze výsledky KZ,MKZ v SL a SK pořádaných v rámci KSL Libereckého kraje) v tištěné podobě Seznam pro odeslání elektronických dokumentů Svazu lyžařů ČR v Praze všem oddílům-klubům, jejichž závodníci se závodu zúčastnili sekretariát úseku SL v Liberci technický delegát SL ČR závodu rozhodčí stylu (pokud je znám ) pořadatel je povinen vypořádat finanční náležitosti delegovaným činovníkům. Finanční náležitosti se týkají se pouze závodů vypsaných SLČR, úseky SL a SK na národní úrovni (MČR a RKZ). Veškeré náležitosti upravuje uzavřená smlouva o uspořádání závodů mezi SLČR, CS SKI spol. s r.o. a pořádajícím lyžařským oddílem / klubem. Pořadatel závodu ve SL a SK je povinen z příspěvku na uspořádání závodu uhradit : delegovanému technickému delegátovi SLČR (TD SLČR) a asistentovi technického delegáta SL ČR (ATD SL ČR) : 9

10 v den oficielního tréninku, porady vedoucích družstev a v den závodu za výkon funkce odměnu ve výši 700,- Kč cestovné a pobytové náklady, (pokud nebyly pořadatelem poskytnuty zdarma), tzn. nocležné a stravné dle směrnic o cestovních náhradách odměnu za výkon funkce TD a ATD SK SLČR ve výši 700 Kč za každý den uhradí OSÚ SK přímo na účet TD, ATD na základě zaslaných dokumentů o závodě (zpráva TD, zápisy, check listy..), kdy je dle rozpisu vypsána porada, oficielní trénink či závod pouze v případě samostatného závodu v SK. V případě, že se jedná o společný závod SL a SK, kdy je pro výsledek skokanské části v SK použit výsledek závodu v SL, nebude odměna za výkon funkce ATD SK SLČR uhrazena. (odměna ATD SK bude vyplacena pouze OSÚ SL, protože ATD SK je zároveň TD SL). při konání MČR má TD povinnost dostavit se na místo závodu jeden den před termínem konání závodu a provést dle check listu kontrolu zabezpečení závodu (zejména kladen důraz na technické záležitosti skokanské části závodu-semafor, měření větru, spojení...).tento den navíc bude také TD uhrazen příslušným OSÚ SK. je požadováno, aby se TD SLČR dostavil na místo konání závodu tak, aby mezi jeho příjezdem a prvním ofic. tréninkem byla dostatečná doba pro eventuelní úpravu můstku (stopy), tzn. obvykle přes noc, tento den bude ze strany OSÚ SK uhrazen. V případě závodu SL bude uhrazeno pořadatelem odměna za výkon funkce za závody SK konané v termínu 12/11-01/12 bude TD, ATD uhrazena do konce 02/12 a odměna za výkon funkce za závody konané v termínu 02/12-03/12 bude TD, ATD uhrazena do konce 04/12. 10

11 delegovanému rozhodčím stylu (RS): v den oficiálního tréninku a v den závodu za výkon funkce odměnu ve výši 300,- Kč cestovné a pobytové náklady, (pokud nebyly pořadatelem poskytnuty zdarma), tzn. nocležné a stravné dle směrnic o cestovních náhradách pokud je druhá část závodu v severském kombinaci pořádána až následujícího dne, musí rozhodčí stylu požádat pořadatele o přidělení odpovídající funkce na běžeckou část závodu. Pokud tak neučiní, pozbývá druhý den nárok na shora uvedené náhrady Dále se doporučuje: ostatním rozhodčím a funkcionářům : v den oficiálního tréninku a v den závodu za výkon funkce odměnu ve výši 200,- Kč cestovné a pobytové náklady, (pokud nebyly pořadatelem poskytnuty zdarma), tzn. nocležné a stravné dle směrnic o cestovních náhradách Závodníci ve všech věkových kategoriích, trenéři a další osoby doprovodu se závodů ve SL a SK účastní na vlastní náklady nebo na náklady vysílající složky Práva pořadatele závodu ve SL a SK pořadatel má právo odmítnout závodníka na pořádaném závodě v případě, že tento závodník nebyl klubem, nebo oddílem včas a řádně přihlášen pořadatel má právo přijmout dodatečnou přihlášku závodníka k závodu (tím se rozumí přihláška podaná kdykoliv od doby uzávěrky přihlášek dle rozpisu závodu do doby před začátkem porady vedoucích družstev a trenérů. Toto je podmíněno projednáním a souhlasem SV závodu. Oddíl, který takto pozdě přihlásí závodníka, obdrží do hodnocení oddílů od OSÚ SL za daného závodníka a daný závod pouze 50% bodů. Tuto skutečnost uvede TD SL ČR ve své zprávě a zároveň ve formuláři Seznam pozdě přihlášených závodníků, který zašle spolu se Zprávou TD Pro soutěže v SK, kdy je první část závodu skok na lyžích, pořádána společně se závodem ve skoku na lyžích, je možné použít výsledky z tohoto skokanského závodu, ovšem za podmínky vypracování samostatné výsledkové listiny pro severskou kombinaci. Tuto skutečnost Pravidla umožňují, tato skutečnost musí být uvedena ve schváleném Rozpise závodů Při závodech v SK sprintu a formátu SP je možné pro výsledek skokanské části závodu použít výsledky závodníků z prvního soutěžního kola společného závodu ve skoku na lyžích. 11

12 Pořadatel má právo za každého závodníka, který nebude včas a řádně klubem přihlášen dle Rozpisu závodu v SK a SV rozhodne o dodatečném přijetí přihlášky závodníka k závodu požadovat finanční náhradu od přihlašujícího klubu 100 Kč. Tato částka je příjmem pořadatele a je splatná v okamžiku přijetí přihlášky. Nejpozdější okamžik k přijetí dodatečné přihlášky je začátek porady vedoucích družstev a trenérů. Toto rozhodnutí nelze chápat tak, že každý pozdě přihlášený závodník musí být do závodu zařazen. Vše závisí na rozhodnutí SV závodu Povinnosti oddílů / klubů Oddíl / klub musí závodníka písemně přihlásit k závodu v termínu určeném RZ a to v souladu s ustanovením čl Pravidel. Elektronická komunikace je akceptována, pokud její přijetí potvrdí (elektronicky) pořadatel. Přihlášku je nutno zaslat tak, aby ji pořadatel závodu dostal v požadovaném termínu před závodem dle RZ. V případě nedodržení tohoto ustanovení nebude závodník k závodu pořadatelem připuštěn a bude se ho moci zúčastnit pouze jako případný předskokan ve své kategorii. Závodníky studenty Gymnázia Jilemnice přihlašuje k závodům trenér Gymnázia Jilemnice. Ten je povinen na přihlášce uvést i mateřský klub nebo oddíl závodníka Oddíl-klub odpovídá za řádné předložení závodníkovy registrační karty člena SLČR platné pro příslušný rok a platnou lékařskou prohlídku ne starší jednoho roku, která musí být potvrzena v Registračním průkaze závodníka. Bez těchto náležitostí nesmí být závodník připuštěn k závodu Prezentace Na prvních závodech (zařazených v tomto SŘ) bude provedena kontrola náležitostí uvedených v čl Při splnění všech náležitostí bude závodníkovo jméno zapsáno do Prezenční soupisky, která platí pro celou sezónu Prezenční soupiska bude po dalších závodech doplňována o nové závodníky a je aktualizována pracovníkem STK a vyvěšena na stránkách SLČR. Na dalších v tomto SŘ uvedených závodech se závodník jednou zapsaný do Prezenční soupisky nemusí prokazovat registračním průkazem a průkazem člena SLČR. Výjimku tvoří závody kat. C (náborové závody, veřejné závody a závody veteránů, viz článek a PLZ) 12

13 2.6. Povinnosti technického delegáta (TD) TD má za povinnost (kromě ostatních povinností uvedených v Pravidlech), zejména : Dostavit se s předstihem na místo konání závodů, aby mohl provést kontrolu můstků a sportoviště Kontrolovat na závodech SL seznam závodníků s platnou lékařskou prohlídkou Podat o stavu můstku a sportoviště informace na poradě trenérů a vedoucích družstev před závodem vypracovat zprávu o závodě a spolu s tiskopisem Zpráva TD SL ČR Zápis z jednání soutěžního výboru, Zápis z porady vedoucích družstev a trenérů a s Kontrolním listem závodu a Seznamem pozdě přihlášených závodníků ji do 3 dnů po skončení závodů pouze elektronicky zaslat : STK SL Jaroslav Tuček ( u závodů ve SL ), STK SK Michal Bartoš ( u závodů ve SK ) pořadatel závodu obman Ivo Gréger sekretariát SL v Liberci ( u závodů v SL ) dále pak zprávu o dodržení podmínek smlouvy mezi pořadatelem a CS SKI s.r.o. a zaslat ji rovněž do 7 dnů po skončení závodu CS SKI s.r.o. Formát elektronických zpráv word (doc, docx), Adobe Acrobat (pdf) Elektronické adresy, viz bod Veškeré tiskopisy a formuláře těchto dokumentů jsou přístupny na v sekci co vás zajímá/td po zadání hesla, které bylo sděleno všem TD SLČR. Od sezony 2010/11 zde budou vyvěšovány i všechny zprávy TD a to na ftp.veterina-liberec.cz. Přístupové údaje jsou zveřejněny současně s formuláři dokumentů Práva a povinnosti závodníka při všech závodech ve SL a SK pořádaných v ČR mohou být předskokany skokané, kteří mají oprávnění startovat ve své věkové kategorii na můstku dané velikosti a dále i závodníci nižší věkové kategorie dle pravidel postaršení (viz dále). Tito musí být nahlášeni již na poradě vedoucích družstev závodník je povinen účastnit se oficiálního tréninku (viz čl Pravidel ). Na základě výkonu závodníka v oficiálním tréninku může soutěžní výbor vyloučit závodníka, který prokazatelně nezvládá skok na daném můstku z účasti v závodě na tomto můstku ( viz čl ). V závodě SK tato povinnost platí pouze pro závodníky žákovských kategorií a pro kategorii Dorostu mladšího. Účastní-li se závodník více závodů na jednom můstku během dne či soutěžního víkendu, stačí, aby 13

14 se zúčastnil oficiálního tréninku alespoň před prvním ze závodů na daném můstku závodník je povinen na základě rozhodnutí Antidopingového výboru ČR podrobit se kontrole na přítomnost zakázaných látek v těle sportovce. (Antidopingový kodex) Kontakt : Antidopingový výbor ČR, RNDr. Jan Chlumský, U Sparty 10, Praha 7, tel/fax: závodník je povinen využívat povinnou výbavu v závodech ve skoku na lyžích musí závodník používat ochrannou přilbu a kombinézu. Kombinéza a lyže musí odpovídat čl a Pravidel. Tloušťka kombinéz 5 mm od kategorie dorostu. Další údaje jsou uvedeny v příloze na konci tohoto SŘ. V této příloze jsou uvedeny předpisy upravující povolené technické parametry skokanských lyží v závislosti na biometrických údajích závodníka mezi součásti výzbroje a výstroje závodníka v závodě ve SL patří lyže předepsaných rozměrů, vázání, pojišťovací šňůrka ke kolíčkům, boty, kombinéza, rukavice (jsou naléhavě doporučeny), ochranná přilba, lyžařské brýle a startovní číslo přidělené dle startovní listiny. Jakékoliv další prvky výzbroje a výstroje nejsou povoleny a jejich použití může být důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu kombinézy kategorie juniorů a starších musí splňovat reglement FIS pro sezónu 2011/ Práva a povinnosti trenérů, vedoucích výprav povinností trenérů či vedoucích výprav jednotlivých oddílů / klubů je zúčastnit se porady vedoucích výprav v místě a termínu uvedeném v rozpise závodů. Neúčast zástupců jednotlivých výprav na poradě před závody musí být uvedena ve zprávě TD SLČR a v Zápise z porady vedoucích družstev a trenérů. Jakékoliv pozdější protesty a návrhy zástupců výprav k nasazení závodníků, časovému sledu jednotlivých závodů apod. nebudou ze strany soutěžního výboru akceptovány. 14

15 3. Kategorizace v sezoně 2011 / Kategorie závodníků Skok na lyžích Severská kombinace Předžáci * 8-letí a mladší 2004 a mladší Předžáci * 8-letí a mladší 2004 a mladší Žáci a 10 -tiletí 2003 a 2002 Žáci a 10- tiletí 2003 a 2002 Žáci a 12-tiletí 2001 a 2000 Žáci a 12-tiletí 2001 a 2000 Žáci a 14-tiletí 1999 a 1998 Žáci a 14-tiletí 1999 a 1998 Dorostenci 15 a 16-tiletí 1997 a 1996 Dorostenci mladší 15 a 16-tiletí 1997 a 1996 Dorostenci Junioři ** 17 až 20-tiletí 1995 až 1992 starší 17 a 18-tiletí 1995 a 1994 Junioři 19 a 20-tiletí 1993a 1992 Muži 21-tiletí a st a starší Muži 21-tiletí a st a starší * Vyspělí předžáci mohou startovat dle doporučení trenérů v Ž ** Změna kategorizace schválená na Kongresu FIS Kategorizace závodnic Předžačky Žačky Žačky Žačky Ženy Skok na lyžích 8-leté a mladší 2004 a mladší 9 a 10 -tileté 2003 a a 12-tileté 2001 a a 15- tileté ** 16-tileté a starší 1999 a a starší Severská kombinace * Vyspělé Předžačky mohou startovat dle doporučení trenérů v Žky ** Vyspělé Žky mohou startovat dle doporučení trenérů v Žky

16 3.3. Zařazení závodníků ve SL a SK na startovní listinu: První závod ve SL všech kategorií žactva a dorostu bude pro startovní pořadí závodníků losován. Toto losování musí proběhnout na poradě vedoucích družstev a trenérů. Nasazení do skupin provede soutěžní výbor s přítomnými trenéry. U kategorie junioři + muži se postupuje dle bodu V průběhu zimní sezóny 2011/2012 se losování neprovádí a startuje se v obráceném pořadí : u žactva dle ČP SL a ČP v SK u žen, mužů, juniorů a dorostenců SL takto : na poslední místo ve startovní listině se zapíše nejlépe postavený český závodník z aktuálního pořadí světového poháru (WC), následují další čeští závodníci (druhý nejlepší je předposlední ve startovní listině atd.) obdobným způsobem se pokračuje v kontinentálním poháru (CoC) a poháru FIS posledním kriteriem je aktuální pořadí ČP (neplatí pro ženy) u mužů, juniorů a dorostenců SK dle průběžného pořadí v VŽ v SK Na prvních závodech v SL zimní sezóny je povolen start závodníků v žákovských kategoriích s použitím pravidel postaršení. SL: z finále Letního MČR v Rožnově SK: z letního MČR v Novém Městě na Moravě tzn. že v kategoriích žactva mohou závodníci, kteří si vyjeli VT na Letním MČR startovat v příslušných kategoriích a dále dle seznamu potvrzeném předsedou STK. Pravidla VT a možné postaršení se uplatňují po každém soutěžním dnu. Seznam pro postaršení závodníků v žákovských kategoriích bude rozeslán všem oddílům /klubům nejméně jeden týden před prvními závody zimní sezóny. V kategoriích dorostu mohou na prvním závodě zimní sezóny startovat závodníci za předpokladu, že si v letní sezóně ve finále MČR žáků starších (13+14) vyskákali VT a dále v průběhu sezony jsou uvedeni v seznamu potvrzeném předsedou STK Na prvních závodech zimní sezóny v SK je povolen start závodníků v žákovských kategoriích s použitím pravidel postaršení, tzn. že v kategoriích žactva mohou závodníci, kteří si vyjeli VT na Letním M-ČR startovat v příslušných kategoriích dle seznamu potvrzeným předsedou STK. Pravidla pro VT a možné postaršení se uplatňují po každém soutěžním dnu.tento seznam bude rozeslán všem oddílům-klubům nejméně 1 týden před prvními závody zimní sezóny. V kategorii Dorostu mladšího mohou na prvním závodě zimní sezóny startovat závodníci za předpokladu, že si v letní sezóně na M-ČR Žáků starších (13+14) vyskákali VT. 16

17 na dalších závodech sezony je platné pravidlo postaršení na základě vyjetých výkonnostních tříd ( dále jen VT ) ze zimní sezóny 2010 / v případě dvou navazujících závodů za sebou je možno startovat ve druhém závodě v obráceném pořadí dle výsledků předchozího závodu v případě nezaviněné neúčasti závodníka v prvním závodě sezóny (nemoc, zranění, reprezentace) bude tento závodník dodatečně dolosován do startovní listiny na základě rozhodnutí soutěžního výboru závodu Počet závodů závodníka v jeden den závodník kategorie žactva a dorostu ve SL se může zúčastnit maximálně dvou skokanských závodů v jednom dni, a to ve své věkové kategorii a v postaršené za předpokladu, že se závod ve starší kategorii koná na větším můstku Závodníkovi v SK bude povolen start maximálně v jednom běžeckém závodě v jednom dni Pravidlo neplatí pro kategorii juniorů a mužů 3.5. Stanovení běžeckého stylu závodů v SK Pro sezónu 2011/2012jsou stanovena tato kritéria : Kategorie Předžáci závodí klasicky. Ostatní kategorie závodí volnou technikou (bruslením) s tím, že u kategorie Ž9+10 může závodník závodit klasicky a proto musí být upravena běžecká stopa po celé délce trati Pravidla pro postaršení závodníků v SL Předžáci do kategorie Žáků jen VT z kategorie předžáků Žáci do kategorie Žáků jen VT z kategorie žáků Žáci do kategorie Žáků jen VT z kategorie žáků Žáci do kategorie dorostu až mužů jen VT z kategorie žáků Dorost do kategorii junioři a muži je povolen start všem dorostencům Junioři do kategorii mužů je povolen start všem juniorům 17

18 3.7. Pravidla pro postaršení závodníků v SK Předžáci do kategorie Žáků 9+10 dle seznamu vydaném STK SK Žáci do kategorie Žáků jen VT z kategorie žáků Žáci do kategorie Žáků jen VT z kategorie žáků Žáci do kategorie dorostenců mladších jen VT z kategorie žáků s podmínkou, že délka běžecké tratě nepřekročí 8 km Dorost mladší do kategorie dorostenců starších, juniorů a mužů je povolen start všem dorostencům mladším Dorost starší do kategorie juniorů a mužů je povolen start všem dorostencům mladším Junioři do kategorii mužů je povolen start všem juniorům 3.8. Pravidla pro omlazení SŘ připouští, na základě požadavků trenérů, start závodníka v nižší věkové kategorii. Souhlas k takovéto účasti dává s konečnou platností soutěžní výbor závodu. Výkon tohoto závodníka se uvádí ve výsledkových listinách s označením mimo soutěž. Vysílající složka, nebo trenér, uvede požadavek na start závodníka v nižší věkové kategorii v přihlášce k závodu a vyznačí v ní, ve které kategorii bude závodník startovat Výkonnostní třídy Výkonnostní třída (VT) SL se vypočítává v závodech RKZ a MČR kategorie žactva. U předžáků navíc i při KZ a M-kraje Výkonnostní třídy (VT) v SK budou vypočítávány u všech žákovských RKZ a zimního M-ČR kategorie žactva (9+10, 11+12, 13+14). U Ž9+10 navíc i při MKZ V ostatních kategoriích se VT nevypočítávají a nestanovují. Je umožněno, aby si závodník vyjel VTŽ i v postaršené kategorii a mohl tak být postaršen o více než jednu věkovou kategorii, ovšem za splnění podmínky získání VTŽ v každé z kategorii přes kterou je postaršován Mimořádně nadaný závodník může být postaršen i v postaršené kategorii (postaršení o více jak jednu kategorii) za splnění podmínky získání VT v každé kategorii, přes kterou je postaršován. 18

19 3.10. Stanovení výkonnostní třídy ve SL Základem výpočtu je výpočet žebříčkových bodů ze závodu, tj. přepočet získaných bodů vítěze na 240,0 klasifikačních bodů VT je dosažena ziskem minimálně 95% bodů vítěze, to je 228,0 bodů po přepočtu Stanovení výkonnostní třídy v SK Vypočítává se pouze VT u žákovských kategorií (Ž9+10, Ž11+12, Ž13+14) při závodech MČR nebo RKZ z důvodu postaršování závodníků. Pouze Žáci 9+10 v SK mohou získat VT na zimních MKZ Základem výpočtu je 460 bodů dosažených vítězem závodu v SK VT v severské kombinaci v žákovských kategoriích (Žáci 9+10, 11+12, 13+14) získává závodník, pokud dosáhne 85% bodů vítěze, to je 391,0b Pořadatel je povinen vypočtené získané VT uvést na konci výsledkové listiny 4. Hodnocení závodů ve skoku na lyžích 4.1. Český pohár (ČP) ve skoku na lyžích žactva Svaz lyžařů ČR vypisuje pro zimní sezónu 2011/2012 Český pohár ve skoku na lyžích pro žákovské kategorie ( Předžáci, Žáci 9+10, Žáci11+12, Žáci13+14, Žačky 9+10, Žačky 11+12, Žačky a Dorostu Definice výpočtu Českého poháru V zimní sezóně 2011/2012 je ponechán pohárový model kdy je pořadí určeno celkovým součtem bodů závodníka. Do celkového součtu se počítají skutečně získané body v jednotlivých závodech, nikoliv přepočtené na 240 b. Takto definovaný způsob výpočtu umožní navíc i hodnocení oddílů / klubů Pro všechny kategorie se do ČP započítávají pouze domácí závody na území ČR uvedené v SŘ Výkonnostní žebříčky (VŽ) Svaz lyžařů ČR v zimní sezóně 2011/2012 bude vyhodnocovat výkonnost závodníků dle výkonnostních žebříčků pouze u společné kategorie juniorů a mužů POUZE ze závodů konaných v ČR uvedených v SŘ Definice výpočtu VŽ Způsob výpočtu: součet bodů přepočtený na 240 bodů vítěze ze závodu je dělen 4 dokud se závodník nezúčastní více jak 19

20 4 závodů. Od 5 závodů výš je bodový stav VŽ závodníka aritmetickým průměrem z odjetých závodů. Celkově nejlepším se stává závodník s nejvyšší bodovou hodnotou VŽ, tedy nejvyšším průměrem Seznam závodníků jednotlivých kategorií Na prvních závodech dané kategorie bude vytvořen seznam závodníků s platnou lékařskou prohlídkou 5. Hodnocení závodů v severské kombinaci: 5.1. Svaz lyžařů ČR OSÚ SK vypisuje pro zimní sezónu 2011/12 Český pohár (dále jen ČP) - TOMEŠ CUP v severské kombinaci pouze pro kategorie Žáků 9+10, a V kat. Předžáci bude vytvořen sumář závodníků (dále jen SZ) Do SZ kategorie Předžáků se v SK v sezóně 2011/2012 každému závodníkovi budou započítávat body ze závodů: RKZ, KZ a MKZ (jsou-li samostatně vypsány) a ostatní závody SZ bude obsahovat klub, jeho závodníky s ročníky, umístění, body závodníka, místo s popisem a datum závodu Do ČP - TOMEŠ CUP kategorií Žáci 9+10, Žáci a se v severské kombinaci v sezóně 2011/2012 každému závodníkovi budou započítávat body ze závodů: MČR, RKZ a MKZ (jsou-li samostatně vypsány) a ostatní závody Hodnocení popis: Celkově nejlepším se stává závodník s nejvyšším počtem získaných bodů. Pořadí ČP- TOMEŠ CUP v kategoriích žactva bude určovat celkový součet nejlepších bodových zisků z max. 70% uskutečněných závodů v dané kategorií. Pro hodnocení ČP i VŽ se přitom upřednostňují domácí závody před zahraničními, to neplatí v případě, že se jedná o reprezentaci nominovanou vedením úseku. Pořádá-li se domácí závod a závodník se zúčastní zahraničního závodu nenominován vedením úseku, nezapočítávají se získané body do ČP, případně VŽ. Hodnocení pro ČP a VŽ v severské kombinaci ve výsledkových listinách ze závodů bude obsahovat jméno, klub, ročník, umístění v závodě, zisk přepočtených bodů (v případě zisku, záporných bodů se započítává 0 ), místo s popisem a datum závodu. Závodníci ve společných kategoriích Dorost st.+junioři+muži a kat. Dorostenci ml. budou nasazováni do závodů v obráceném pořadí průběžného VŽ, v kategoriích Žáci 9+10, a dle obráceného průběžného pořadí hodnocení ČP- TOMEŠ CUP. U Předžáků bude startovní pořadí vždy losováno. Nasazení do skupin provede soutěžní výbor s přítomnými trenéry. 20

ROZPIS 1. mezinárodního závodu XXVII. ročníku Beskydského turné žáků ve skoku na lyžích 2015

ROZPIS 1. mezinárodního závodu XXVII. ročníku Beskydského turné žáků ve skoku na lyžích 2015 XXVII. ROČNÍK BESKYDSKÉHO TURNÉ ŽÁKŮ VE SKOKU NA LYŽÍCH 2015 Lyžařské areály: TJ Frenštát p. R. ve čtvrtek 18. 6. 2015 TJ Rožnov p. R. v pátek 19. 6. 2015 TJ Sokol Kozlovice v sobotu 20. 6. 2015 Finále

Více

ROZPIS 1. mezinárodního závodu XXVIII. ročníku Beskydského turné žáků ve skoku na lyžích 2016 Evidenční číslo závodů: 1/ SL LRKZ Pořadatel:

ROZPIS 1. mezinárodního závodu XXVIII. ročníku Beskydského turné žáků ve skoku na lyžích 2016 Evidenční číslo závodů: 1/ SL LRKZ Pořadatel: XXVIII. ROČNÍK BESKYDSKÉHO TURNÉ ŽÁKŮ VE SKOKU NA LYŽÍCH 2016 Lyžařské areály: TJ TŽ Třinec - Nýdek ve čtvrtek 16. 6. 2016 TJ Frenštát p. R v pátek 17. 6. 2016 TJ Rožnov p. R. v sobotu 18. 6. 2016 Finále

Více

Soutěžní řád 2012 2013 pro závody kategorie B a C

Soutěžní řád 2012 2013 pro závody kategorie B a C Soutěžní řád 2012 2013 pro závody kategorie B a C vypsané KOSÚ AD KSL Zlínského kraje 1. Úvodní ustanovení : Seznam závodů vypsaných KOSÚ AD KSL Zlínského kraje a závodů FIS + ktg. A pořádaných na území

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Ski klub Harrachov. v severské kombinaci (evid.č.12,13/sk) 28.2.-2.3.2014 Harrachov

Ski klub Harrachov. v severské kombinaci (evid.č.12,13/sk) 28.2.-2.3.2014 Harrachov Ski klub Harrachov POZVÁNÍ A ROZPIS Mistrovství České republiky v severské kombinaci (evid.č.12,13/sk) Mistrovství České republiky Republikový klasifikační závod ve skoku na lyžích (evid.č.17,18/sl) 28.2.-2.3.2014

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2013 15. - 17. února Běžecký areál PUSTEVNY 1 2 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH

Více

PROPOZICE. Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí ledna Horní Mísečky

PROPOZICE. Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí ledna Horní Mísečky PROPOZICE Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí 4. 6. ledna Horní Mísečky 1 2 Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí. Propozice upravené dne

Více

Soutěžní řád pro závody kategorie B a C vypsané KOSÚ AD KSL Zlínského kraje

Soutěžní řád pro závody kategorie B a C vypsané KOSÚ AD KSL Zlínského kraje Soutěžní řád 2016-2017 pro závody kategorie B a C vypsané KOSÚ AD KSL Zlínského kraje 1. Úvodní ustanovení : Tento SŘ vydaný KOSÚ AD KSL Zlínského kraje obsahuje upřesňující ustanovení týkající se sportovní

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ÚSEK AKROBATICK0HO LYŽOVÁNÍ 2012/2013

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ÚSEK AKROBATICK0HO LYŽOVÁNÍ 2012/2013 SOUTĚŽNÍ ŘÁD ÚSEK AKROBATICK0HO LYŽOVÁNÍ 2012/2013 Účinný od 1.12.2012 1. Úvod 1.1. Úsek akrobatického lyžování (dále jen ÚAL) Svazu lyžařů České republiky (dále jen SLČR) je samostatný řídicí a odborný

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

PROPOZICE. Mistrovství ČR dospělých v běhu na lyžích s mezinárodní účastí března 2013 ČKS SKI Jilemnice - Horní Mísečky

PROPOZICE. Mistrovství ČR dospělých v běhu na lyžích s mezinárodní účastí března 2013 ČKS SKI Jilemnice - Horní Mísečky PROPOZICE Mistrovství ČR dospělých v běhu na lyžích s mezinárodní účastí 22.-23. března 2013 ČKS SKI Jilemnice - Horní Mísečky 1 2 Mistrovství ČR v běhu na lyžích s mezinárodní účastí 86. ročník Hančova

Více

SOUTĚŽNÍ ŘAD ÚSEK AKROBATICKÉHO LYŽOVÁNÍ 2015/2016

SOUTĚŽNÍ ŘAD ÚSEK AKROBATICKÉHO LYŽOVÁNÍ 2015/2016 SOUTĚŽNÍ ŘAD ÚSEK AKROBATICKÉHO LYŽOVÁNÍ 2015/2016 Účinný od 15. 12. 2015 1. Úvod 1.1. Úsek akrobatického lyžování (dále jen ÚAL) Svazu lyžařů České republiky (dále jen SLČR) je samostatný řídicí a odborný

Více

I.část Český pohár dorostu v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok 2013-2014

I.část Český pohár dorostu v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok 2013-2014 Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Sportovní klub Nové Město na Moravě pořádají I.část Český pohár dorostu v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok 2013-2014 4.-5.1.2014 areál

Více

Soutěžní řád Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů (dále jen MSKSOS ) pro soutěže v orientačním běhu

Soutěžní řád Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů (dále jen MSKSOS ) pro soutěže v orientačním běhu Soutěžní řád Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů (dále jen MSKSOS ) pro soutěže v orientačním běhu Soutěžní řád (dále jen SŘ ) je spolu s (i) Pravidly orientačního běhu, (ii) Pravidly

Více

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV Mě sto Rý mařov Š OPÍK reklama & propagace ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA Datum: 31. 1. 1. 2. 2015

Více

Závodníci a činovníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Za odložené věci na stadionu a v šatnách pořadatel neručí!

Závodníci a činovníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Za odložené věci na stadionu a v šatnách pořadatel neručí! Pořadatel: Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze ve spolupráci s VSK Elektro ČVUT Praha - lyžařský oddíl, Pražským svazem lyžařů, KSL Středočeského kraje a TJ Sokol Senohraby - lyžařský oddíl Datum

Více

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Muži Jihlava Datum: 19. února 2012 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 19. února 2012 3) Místo konání

Více

Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích 1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích Podle čl. 9 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci a

Více

ROZPIS ZÁVODU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PRO ROK RÝMAŘOV ŠOPÍK

ROZPIS ZÁVODU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PRO ROK RÝMAŘOV ŠOPÍK ROZPIS ZÁVODU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PRO ROK 2017 17. 2. - 19. 2. 2017 RÝMAŘOV ŠOPÍK r e k l a m a & p r o p a g a c e EKOLOGICKÁ FARMA Jan HOŘÁK

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ

SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ I. Složení organizačního štábu mistrovství Ředitel mistrovství plk. Mgr. Bc. Luděk PROCHÁZKA, Technický ředitel mistrovství kpt.

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR Čl. I. Systém soutěže 1. Český pohár je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol. 2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 2. února 2014 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč 2) Termín

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Žirovnice Datum: 28. ledna 2017 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota 28. ledna 2017 3) Místo

Více

S o u t ě ž n í. ř á d

S o u t ě ž n í. ř á d Východočeská oblast Sekce orientačního běhu ČSOS S o u t ě ž n í ř á d soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2015 A. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád platí pro soutěže Východočeské

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Juniorky Místo konání: Aš Datum: 29. 30. dubna 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá Kuželky Aš

Více

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Pelhřimov Datum: 31. ledna 2016 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Spartak Pelhřimov 2) Termín Neděle 31. ledna 2016 3) Místo

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Halové soutěže Libereckého KAS 2015

Halové soutěže Libereckého KAS 2015 Halové soutěže Libereckého KAS 2015 Obsah Termínová listina Soutěžní řád KP jednotlivců Rozpisy krajských přeborů jednotlivců Rozpisy veřejných halových závodů Pro potřeby oddílů, klubů a funkcionářů Libereckého

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Ženy Místo konání: Vracov Datum: 6. 7. května 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Sokol Vracov

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2010-2011 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích MEJ Bělehrad Srbsko, MSJ Lima

Více

SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRAVIDLA LYŽAŘSKÝCH ZÁVODÚ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ SEVERSKÉ DISCIPLÍNY Běh na lyžích, skok na lyžích, severská kombinace Obsah Část I. Společná ustanovení pro všechny disciplíny

Více

Sportovně technické dokumenty

Sportovně technické dokumenty SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, 326 00 Plzeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah: 1) termínová listina 2) sdružený

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Propozice - MČR mužů a žen na dráze 2015

Propozice - MČR mužů a žen na dráze 2015 Propozice - MČR mužů a žen na dráze 2015 Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub AK ŠKODA Plzeň. Datum Sobota 27. června a neděle 28. června 2015. Místo Plzeň - atletický stadion města

Více

NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR. Svaz motokrosu AČR

NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR. Svaz motokrosu AČR NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR Svaz motokrosu AČR PŘÍLOHA N 034 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MOTOKROSU DRUŽSTEV VERZE 2015 N 034.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ.... 3 N 034.1.1 Všeobecné ustanovení.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOS oblast Vysočina platný od

Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOS oblast Vysočina platný od Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOS oblast Vysočina platný od 1. 1. 2017 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád platí pro soutěže oblasti Vysočina ČSOS v orientačním běhu. 1.2 Rozdělení soutěží mistrovské

Více

STRABAG MTB CUP 2013 Český pohár a mistrovství ČR MTB 2013 cross-country

STRABAG MTB CUP 2013 Český pohár a mistrovství ČR MTB 2013 cross-country STRABAG MTB CUP 2013 Český pohár a mistrovství ČR MTB 2013 cross-country Český svaz cyklistiky vypisuje národní pohár horských kol v olympijské disciplíně cross-country. Pohár se uskuteční v termínu od

Více

Český pohár Rebel 2014

Český pohár Rebel 2014 Český pohár Rebel 2014 XII. ročník seriál závodů v běhu na 100 m s překážkami v kategoriích mužů, žen a dorostu. Český pohár Rebel 2014 Pořadatelem seriálu Český pohár Rebel 2014 je Sdružení hasičů Čech

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 1. března 011 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč ) Termín

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2008 2009

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2008 2009 CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2008 2009 Praha, září 2008 Přehled akcí Listopad 2008 Prosinec 2008 Leden 2009 08. Akademické mistrovství ČR 2008 Tech.pořadatel: CESA VUT Brno, SPORTLIFE a ČAVS Přihlášky

Více

ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 V LYŽOVÁNÍ

ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 V LYŽOVÁNÍ Příloha č. 1 k RPP č. 7/2010 ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 V LYŽOVÁNÍ ČÁST PRVNÍ Rozpis Čl. 1 Organizační štáb mistrovství Ředitel mistrovství: Technický ředitel: Hlavní

Více

Pravidla pro reprezentaci mládeže pro závody EYC, ME mládeže a MS mládeže v roce 2012

Pravidla pro reprezentaci mládeže pro závody EYC, ME mládeže a MS mládeže v roce 2012 Pravidla pro reprezentaci mládeže pro závody EYC, ME mládeže a MS mládeže v roce 2012 Způsob hrazení nákladů na jednotlivých závodech EPJ a MSJ pro rok 2012 ČHS hradí veškeré poplatky pro IFSC umožňující

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2015 Vydala STK ÚKAS ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této

Více

ASK SLAVIA PRAHA. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích

ASK SLAVIA PRAHA. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích ASK SLAVIA PRAHA pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích Pátek 3. července 2015 Vedoucí činovníci Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Technický ředitel Vedoucí závodní

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelo@olnet.cz, www.skivelo.webgarden.cz Číslo účtu KB Olomouc:86-6778280207/0100

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT Přehled akcí Listopad 2007 Prosinec 2007 10. Akademické mistrovství ČR 2007 Tech.pořadatel: VŠB-TU Ostrava Přihlášky elektronicky do 01.11.2007 na: jiri.zidek@vsb.cz 24. XIII.Veřejný halový triatlon v

Více

Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOB oblast Vysočina. platí od 1.3.2009

Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOB oblast Vysočina. platí od 1.3.2009 Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOB oblast Vysočina platí od 1.3.2009 1. Základní ustanovení 1. Soutěžní řád platí pro soutěže oblasti Vysočina ČSOB v orientačním běhu. 2. Rozdělení soutěží mistrovské

Více

53.Memoriál Josefa Dufka

53.Memoriál Josefa Dufka 53.Memoriál Josefa Dufka TJ JISKRA OTROKOVICE 27. 2. 2011 společná kategorie mužů a juniorů na 15 km a veřejný závod pro všechny kategorie Krajský závod Zlínského kraje v běhu na lyžích VÍTĚZOVÉ MEMORIÁLU

Více

TJ JISKRA OTROKOVICE 1. 3. 2009

TJ JISKRA OTROKOVICE 1. 3. 2009 51.Memoriál Josefa Dufka TJ JISKRA OTROKOVICE 1. 3. 2009 společná kategorie mužů a juniorů na 15 km a veřejný závod pro všechny kategorie Krajský závod Zlínského kraje v běhu na lyžích ROZPIS ZÁVODŮ Název

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelodeaf@gmail.com, www.skivelo.olnet.cz Číslo účtu: FIO banka Olomouc 2700148152/2010

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2011 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2011 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ Sokol Kdyně 2. Datum a místo: Sobota

Více

60.Memoriál Josefa Dufka

60.Memoriál Josefa Dufka 60.Memoriál Josefa Dufka TJ JISKRA OTROKOVICE 18. 1. 2015 společná kategorie mužů a juniorů na 15 km a veřejný závod pro všechny kategorie Krajský závod Zlínského kraje v běhu na lyžích VÍTĚZOVÉ MEMORIÁLU

Více

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

PROPOZICE. I. kola Českého poháru v letním biatlonu žactva, dorostu a dospělých

PROPOZICE. I. kola Českého poháru v letním biatlonu žactva, dorostu a dospělých PROPOZICE I. kola Českého poháru v letním biatlonu žactva, dorostu a dospělých Všeobecná ustanovení Pořadatel: Český svaz biatlonu Technické provedení: Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem Datum konání:

Více

Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ. sezóna 2010-11

Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ. sezóna 2010-11 Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ sezóna 2010-11 1. SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ 1A. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH SOUTĚŽE MUŽŮ SOUTĚŽE ŽEN 1B. SOUTĚŽE MASTERS 1C. SOUTĚŽE VE ČTYŘHŘE 1D. SOUTĚŽE JUNIORŮ 2.SOUTĚŽE DRUŽSTEV

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platný od

SOUTĚŽNÍ ŘÁD pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platný od SOUTĚŽNÍ ŘÁD pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platný od 1.1.2014 Soutěžní řád pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice je specializovanou částí Soutěžního řádu České

Více

Judo. mezinárodní turnaj ČESKÝ POHÁR a JUDO CAMP U13,U15,U18,U21 JABLONEC nad Nisou. Informace:www.jablonecjudocup.

Judo. mezinárodní turnaj ČESKÝ POHÁR a JUDO CAMP U13,U15,U18,U21 JABLONEC nad Nisou. Informace:www.jablonecjudocup. Judo mezinárodní turnaj ČESKÝ POHÁR a JUDO CAMP 25.-26.-27.3.2017 U13,U15,U18,U21 JABLONEC nad Nisou Informace:www.jablonecjudocup.cz Velká cena Jablonce nad Nisou Český pohár - Mladších a starších žáků

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2. tel: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2. tel: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 tel: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y Č E S K Ý P O H Á R

Více

Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze

Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu a s podporou Hlavního města Prahy a Městské části Praha 10 Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze Praha, atletický stadion

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2014-2015 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 Český svaz Air-hockey, o.s. vyhlašuje schéma soutěží jednotlivců a družstev pro sezónu 2015. Jednotlivci i celá hráčská uskupení se mohou do soutěží zapojit účastnicky

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv.

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv.cz vedoucí sekretář: Marie Kalašová R O Z P I S M i s t r o v s t v í

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek PROPOZICE finále Poháru AŠSK ČR středních škol ve šplhu chlapců a dívek pro školní rok 2016/2017 soutěž typu C Holešov 23. - 24. března 2017 A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Vyšší policejní škola

Více

Soutěžní řád 2011 2012 pro závody kategorie B a C

Soutěžní řád 2011 2012 pro závody kategorie B a C Soutěžní řád 2011 2012 pro závody kategorie B a C vypsané KOSÚ AD KSL Zlínského kraje 1. Úvodní ustanovení : Seznam závodů vypsaných KOSÚ AD KSL Zlínského kraje a závodů FIS + ktg. A pořádaných na území

Více

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS PŘÍLOHA N 032 2016 1 NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR Svaz motokrosu AČR PŘÍLOHA N 032 MISTROVSTVÍ V MOTOKROSOVÝCH

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platný od

SOUTĚŽNÍ ŘÁD pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platný od Směrnice KT ČGF platné k 31.12.2010 - pro VH KT ČGF 2011 SOUTĚŽNÍ ŘÁD pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platný od 1.1.2003 Soutěžní řád pro soutěže ve skocích na trampolíně v České

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu, s podporou Hlavního města Prahy a pod záštitou Městské části Praha 10 Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze Praha, atletický stadion

Více

ASK Slavia Praha. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích

ASK Slavia Praha. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích ASK Slavia Praha pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích Neděle 26. června 2016 Vedoucí činovníci Ředitel závodů Technický ředitel Hlavní rozhodčí Ing. Josef Šrámek

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

ZODM - LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH - POKYNY

ZODM - LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH - POKYNY Pořadatel ZODM - LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH - POKYNY Krajský svaz orientačních sportů Kraje Vysočina a Sportovní klub Orientační sporty Nové Město na Moravě Centrum závodu Nové Město na Moravě, Vysočina Program

Více

ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2016

ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2016 ČESKÝ POHÁR 2016 / SILNICE ROZPIS Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2016 Český pohár mužů 2016 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané juniory

Více

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s.

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s. Tělovýchovná jednota Stadion Louny, oddíl cyklistiky ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o.s. pořádá Akademické Mistrovství České republiky

Více

I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE

I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE STŘEDOČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ PROVÁDĚCÍ POKYNY K soutěžím Středočeské oblasti Sekce OB ČSOS pro rok 2013 I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 1. Mistrovství Středočeské oblasti v nočním OB Pá 05.04.2013, TUR (při

Více

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2012.

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2012. P O Z V Á N K A na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce. Porada se uskuteční v úterý 17. ledna v 11:00 hod. v Praze 6 - Strahov, Atletická 100/2,

Více

ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, OLOMOUC, Česká republika

ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, OLOMOUC, Česká republika ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, 772 00 OLOMOUC, Česká republika tel.: 585 224 676, e-mail: akol@centrum.cz web: http://atletikaolomouc.cz IČO: 41031369, bankovní spojení: Komerční banka Olomouc,

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2016 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Třebíč 27. 28. 11. 2015 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: Školní sportovní

Více

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY juniorů, juniorek, mužů a žen ve sportovní

Více

OBSAH. Úvod. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

MČR v časovce Spastic Handicap

MČR v časovce Spastic Handicap Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Nola Teplice ve spolupráci s AUTODROMem MOST a.s. z pověření České federace Spastic Handicap z.s. pořádá MČR v časovce Spastic Handicap O cenu AUTODROMu MOST

Více