Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. 2březen. Petra Šolcová Sv. JIŘÍ. duben

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. 2březen. Petra Šolcová Sv. JIŘÍ. duben"

Transkript

1 +P O R T U S Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 2březen duben 2014 Petra Šolcová Sv. JIŘÍ

2 POSVÁTNÁ POSTNÍ DOBA Postní období, do kterého vstupujeme, nás vybízí k opravdovosti našeho konání. Bohu jde o obnovu našeho srdce, o opravdový úmysl při všem, co děláme. Almužny, modlitby, půst nám pomáhají tento požehnaný čas před Velikonocemi správně využít a velikonoční svátky pak skutečně radostně prožít. Církev nás učí, že Bůh nám dává možnost léčit naši hříšnost modlitbou, almužnou a postem. Modlitbu a almužnu docela chápeme jako prostředek k obrácení a pokání. Ale jak se postit s tím správným duchovním účinkem nezaměnitelným s tolik propagovanou a žádoucí tělesnou dietou, zaměřenou na redukci hmotnosti? Duchovní otcové nabízí takový půst ve čtyřech praktických radách: 1. Postím se očima: Méně času strávit před televizorem nebo monitorem počítače, a o to víc se dívat na sebe samého, jak žiji, myslím a konám. Vytvořím prostor pro poznání vůle Boží se mnou. 2. Postím se ušima: Méně poslouchat to, čím zahlušuji ticho rádio, hudbu, klevety kolem sebe, a o to víc se zaposlouchat v tichosti do sebe a pozorně naslouchat, co mi třeba říkají jiní. Často totiž mluví ke mně Bůh ústy bližních. 3. Postím se rukama: Uklidnit se, nespěchat překotně, a o to více si vyhradit čas na vztahy, svou rodinu a skutečně si dovolit odpočinout, častěji sepnout ruce k modlitbě. 4. Postím se nohama: Nebýt stále někde na cestách, vložit více přestávek a zamyslet se nad kroky ve svém životě, kam směřují. Vykročit třeba na dlouho slibovanou návštěvu, vykročit ke svátosti smíření, jít modlitbu křížové cesty s vnitřní účastí Přeji sobě i vám všem blízkost Boží, duchovně účinnou dobu postní a radost plně prožitých svátků našeho vykoupení!

3 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA My tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujem Vám, štěstí zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli z daleka. Tato koleda zněla Velešínem a v okolních vesnicích (Mojné, Černice, Svatý Jan nad Malší, Ločenice, Mokrý Lom a Sedlce) opět jako každoročně v sobotu 4. ledna během celého dne. Ve Velešíně se děti sešly na faře a po hodině příprav s dospělým doprovodem mohly vyrazit zpívat a koledovat. Chtěla bych opět moc a moc poděkovat všem, kteří darovali jakoukoliv částku a dárečky malým koledníkům, kteří z nich mají vždy obrovskou radost. 60 % výtěžku se vrací do Velešína a my ho věnujeme Charitě Kaplice, která i díky nám může zajišťovat celoroční projekty a potřeby svých klientů i ve Velešíně. Děkuji touto cestou také dospělému doprovodu malých koledníků, protože bez nich by se koleda nemohla uskutečnit. Velké díky patří také těm nejmladším a nejmenším, že i když v teplejším počasí, ale trpělivě zpívali a zpívali dům od domu. A nyní Tříkrálová sbírka v číslech. Koledovalo 31 dětí ve Velešíně, částka Kč 7 dětí v Mojném, částka Kč 3 děti v Černici, částka 2200 Kč 3 děti v Mokrém Lomu, částka 4340 Kč 6 dětí v Ločenicích, částka Kč 12 dětí ve Svatém Janu, částka 9478 Kč 6 dětí v Sedlci, částka 3238 Kč. Celkem provázelo děti 20 členů doprovodu a vykoledovaná částka činí Kč. A nyní si přečtěte, které děti se o to ve Velešíně zasloužily: Dora a Adam Olišarovi, Prokop Bláha, David a Fanda Kunkelovi, Luboš Brožka, Natálka Langweilová, Žaneta Mátlová, Tereza Frnková, Johanka a Štěpán Wolfovi, Kristýnka Tlapová, Aneta Sumerauerová, Fanda, Stáník a Honzík Bůžkovi, Klára Šantová, Vojtěch a Vašík Zahálkovi, Filip a Nikola Jeřábkovi, Kristýnka a Jiřík Cábovi, Markéta Jarošová, Markéta Polášková, Nikola Janoušková, Ondřej Tomášek, Tereza a Veronika Votíkovi, Peťa Vítů a Terezka Čápová. Ve Svatém Jánu koledovali Ondra, Tomáš a Honzík Fránovi, Terezka Podhradská, Katka Balláková, Olech Kovalchyn, Kuba Brouček, Radka a Jolanka Janišovy, Vítek Novotný, Eliška Martinusová a David Janošťák, v Sedlci Adam, Zuzka, Madlenka, Mates a Stáník Maňáskovi, v Ločenicích Radim Guichen, Jakub a Eliška Fojtlovi, Barunka Suchanová, Petra Schneiderová a Markéta Kropáčková, v Mokrém Lomu Zuzka Dychtlová, Adéla Vlková a Jaroslav Petr, v Mojném Majda, Lucka, Eliška a Kristýnka Homolkovy, Kuba a Martin Vaclíkovi a Kuba Šítal, v Černici Benedikt, Maruška a Hedvika Balkovi. Všem ještě jednou děkuje za Farní charitu Zdeňka Kleinová.

4 ŽIVÝ BETLÉM PANÍ UČITELKY MARIE HAVLOVÉ Petr Kozák O poslední sobotě v loňském roce 2013 se do velešínského kostela po dvanácti letech opět vrátil Živý Betlém paní učitelky Marie Havlové. Společně s dětmi nejen z velešínské farnosti jsme už od října pečlivě nacvičovali jednotlivé role a součástí Betléma byly i vánoční koledy, které mladí muzikanti připravovali spolu s paní učitelkou Marií Bůžkovou. Velkou pomocí přispívaly i vedoucí dívčích setkání Bětuška Vaclíková, Majda Šimánková, Lenka Opekarová, Maruška Ondrášková, Káťa Krupicová a Kristínka Kropáčková, které pomáhaly s organizací, přípravami, kostýmy, texty a podobně. Touto cestou bych chtěl všem ještě jednou moc poděkovat. Živý Betlém napsala paní učitelka Havlová v roce 1992 a do dávného betlémského příběhu zařadila kromě tradičních postav Ježíška, Marie, Josefa, pastýřů a tří králů také děti z Velešína a jeho okolí. Vůbec poprvé se Živý Betlém hrál o Vánocích na Štěpána v roce 1993, kdy jej paní učitelka Havlová nacvičila spolu se svými žáky. Tenkrát se v roli Ježíška představil Kája Kovařovic, kterému je dnes již 21 let, Marii ztvárnila jeho maminka Štěpánka Kovařovicová a roli Josefa díky své charakteristické podobě natrvalo obsadil Milan Šimánek. Ježíškem nikdy nebyla panenka, ale skutečné dítě, a když se toho roku narodilo nějaké to miminko, tak Marii hrála jeho skutečná maminka, ale Josef zůstával stále stejný. Naposledy se Živý Betlém paní učitelky Havlové hrál o Vánocích 2001, který ale již připravoval pan Václav Brom. Po obnovené tradici o loňských Vánocích byla Svatá rodina poprvé skutečnou kompletní rodinou, tedy Jiří (Josef), Kristýna (Marie) a Martínek (Ježíšek) Letovských. Živý Betlém paní učitelky Marie Havlové není jen jakousi divadelní hrou, ale s každým darem, které děti přinášely Ježíškovi, je spojeno určité přání nebo prosba. Podobně, jako otec Martin, když při svých mších pro rodiny s dětmi dává právě dětem prostor, aby přednesly svou prosbu, si také paní učitelka Havlová přála, aby si nejen samotné děti, ale i ostatní uvědomili, jaký symbol v sobě skrývá onen dar pro Ježíška a jaké poselství předává ostatním lidem. Zvláště o vánočních svátcích, které lidé mnohdy slaví jen tak automaticky, si přála, aby je více prožívali s láskou a nadějí. Aby si uvědomili, co je na světě opravdu důležité a že by si měl člověk vážit toho, co má, protože jiný je na tom hůře. Aby si uvědomili, že nejdůležitější je fungující rodina, zdraví a láska k lidem. Zvláštní a snad i symbolické je, že zrovna v čase návratu jejího betlémského díla paní učitelka Havlová odešla, ale zanechala po sobě spoustu dobra, lásky a prázdné místo, které však naplnila svými skutky. Důkazem toho bylo, že se na obnovený Živý Betlém přišlo podívat mnoho lidí, kteří zcela zaplnili velešínský kostel a všechny účinkující odměnili vřelým potleskem. Přál bych si, abychom obnovili a navázali na tradici, kterou ve velešínském kostele paní učitelka Havlová před 20 lety zavedla a abychom si toto její poselství připomínali každý rok o Vánocích prostřednictvím Živého Betléma.

5 OKÉNKO PRO SENIORY Naříkáme si, že současná doba není zrovna nejlepší? Zesnulý teolog Oto Mádr má na naše stesky tuto úvahu: Každá doba je Boží žádný úsek času se nevymkl Prozřetelnosti. Ať si malověrní vyčítají svému Pánu Bohu, že jim nezařídil nebe na zemi. Nám je cestou, pravdou a životem Kristus. Kdo se mu svěří, pozná smysl, cíl a hloubku života uchopujícího všechny situace zápasu o dobro. Včetně rizik, selhání, proher a utrpení. Ale kdo ví, že v rámci velkého divadla světa mají všechna dramata a všechny tragédie svou kladnou funkci, protože konečným vítězem všech zápasů je Bůh, slyší v tom výzvu zařadit se do boje za dobro na jeho straně. Základní poloha křesťana není ani pesimismus, ani optimismus, ovšem ani lhostejnost. Je to prostě život zároveň v čase a nad časem, kde tisíc let je jako jeden den a naše přítomnost, minulost i budoucnost je bezpečně ukryta v Božím bytí. PLÁNOVANÉ AKCE BŘEZEN DUBEN VELEŠÍN sobota 19 hodin adorace v kapli na děkanství neděle 10 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi diecézní setkání ministrantů: Florbalový turnaj ministrantů pátek 18 hodin Postní duchovní obnova na děkanství sobota hodin svátost smíření na děkanství sobota 19 hodin adorace v kostele diecézní setkání mládeže v Českých Budějovicích neděle 10 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi SVATÝ JAN středa svátost smíření po mši svaté v kostele BESEDNICE středa svátost smíření po mši svaté v kostele SOBĚNOV středa svátost smíření po mši svaté v kostele LOČENICE sobota 15 hodin mše svatá v kapli sobota 15 hodin mše svatá v kapli Aktualizace a doplnění najdete vždy na webových stránkách

6 KATECHETICKÉ OKÉNKO BŘEZEN Svatý josef Ahoj děti, dnes si máme povídat o svatém Josefovi, který byl i nebyl Ježíšovým otcem. Nebyl, protože Ježíš je Božím Synem a byl, protože se o něj od malinka staral, chránil ho, vychovával. My máme pro to zvláštní slovo a říkáme, že byl Ježíšovým pěstounem. Ale jak mu říkal Ježíš? Volal na něj tatínku? To se v Bibli nedočteme. Za to je podrobně popsáno, jaký Josef byl. Kdo správně odpoví na 11 otázek a písmena správných odpovědí napíše za sebe dozví se dokončení věty z Matoušova evangelia: Její muž Josef byl Kdo promlouval k Josefovi ve snech? q) Herodes r) prorok Jošijáš s) anděl 2. Jak se jmenovala Josefova manželka? o) Alžběta p) Marie q) Anna 3. Co znamená jméno Immanuel? r) Bůh s námi s) Kdo je jako Bůh t) Otec mnohých 4. Kam uprchli Josef s Marií a dítětem před králem Herodem? a) do Egypta b) do země Zabulón c) do Jeruzaléma 5. V jakém městě žili Josef s Marií a Ježíšem po svém návratu? u) v Betlémě v) v Nazaretu w) v Jerichu 6. S kým se setkali Josef s Marií, když přinesli Ježíše do chrámu? c) s Janem Křtitelem d) s Alžbětou e) se Simeonem a Annou 7. Kam každý rok chodívali Josef s Marií a Ježíšem o velikonočních svátcích? d) do Jeruzaléma e) do Betléma f) do Betanie 8. Kolik let bylo Ježíšovi, když zůstal v chrámu, aniž to jeho rodiče věděli? k) 10 l) 12 m) 8 9. Ve kterém z evangelií se dočteme o Josefovi g) v žádném h) v evangeliu podle Jana i) v evangeliu podle Matouše a v evangeliu podle Lukáše 10. Který den v roce slavíme svátek sv. Josefa? v) w) x) Svatý Josef bývá často zobrazován jako starý muž, který drží v ruce: ý) lilii x) meč z) kříž

7 KATECHETICKÉ OKÉNKO DUBEN Svatý Jiří Jiří se narodil v křesťan- ské rodině kolem roku 270 n. l. v Kappadokii v dnešním Turecku. Jeho otec sloužil jako důstojník v římské armádě, matka byla z Lyddy v dnešním Izraeli. Jako vdova se po čase se synem vráti- la do svého rodného města, kde mu poskyt- la vzdělání. Mladý Jiří vstoupil po vzoru otce do armády, a protože byl dobrým vojákem, stal se nakonec členem osobní stráže římské- ho císaře Diokleciána. V roce 303 vydal císař výnos, umožňující útisk křesťanů. Jiřímu bylo na- řízeno účastnit se pronásledování, ale namís- to toho se Jiří přiznal ke křesťanství a kritizoval císařské rozhodnutí. Rozzuřený Dioklecián ho nechal mučit za zradu a poté nařídil popravu, která byla provedena 23. dubna 303. Jiří byl pohřben ve městě Lydda. A proč se Jiří znázorňuje s drakem? Podle legendy si u pramene zásobujícího město Kyrénu postavil hnízdo drak. Obyvatelé museli každý den kvůli vodě na chvíli draka odlákat. Jako návnada sloužila lidská oběť určená losem. Když los padl na královskou dceru, zoufalý král marně prosil o milost. Princezna byla předložena drakovi. V tu chvíli se však objevil Jiří, postavil se drakovi, zabil ho a princeznu zachránil. Vděční občané Kyrény se zřekli pohanství a přijali křesťanství. Svatý Jiří je patronem skautů, celé Anglie a ochráncem proti pokušením. Jeho sochu najdeme např. na nádvoří Pražského (viz tajenka). nevěřící atribut (znamení) sv. Jiří země, jejímž je sv. Jiří patronem město, ve kterém má sv. Jiří hrob člen organizace, která má za ochránce sv. Jiří

8 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY BŘEZEN 2014 SOBĚNOV BESEDNICE SVATÝ JAN VELEŠÍN 2.3. Neděle 8:00 Za farnost 5.3. Středa 17:00 Za farnost, Popoleční středa 6.3. Čtvrtek 17:00 Za rodinu Šebánkovu a Machovu 7.3. Pátek 17:00 Za Jana a Annu Ondřichovy, sourozence a duše v očistci 9.3. Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Stanislava Bláhu, rodiče a duše v očistci Čtvrtek 17:00 Za rodiče Talířovy, syna Jana, rodiče Šátavovy a za Alenu Pechovou Pátek 17:00 Za Marii a Bedřicha Syrovátkovy, rodiče a sourozence a za P. Petra Mikeše Neděle 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost, pro rodiny s dětmi Úterý 17:00 Za Josefa Foitla, syna a celý rod Čtvrtek 17:00 Za rodiny Foitlovu, Žižkovských a Pavlovu Pátek 17:00 Za Františku Šimánkovou a celé přátelstvo Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Marii a Jana Šrámkovy, rodiče z obojí strany, Marii Balážovou a duše v očistci Středa 17:00 Za Josefa a Marii Petrovy, rodiče z obojí strany, za Imricha Trojáka a rodiče z obojí strany Čtvrtek 17:00 Za rodiče Douchovy, Mokovy, rod Dundrů, Šveců, Hanušů, za Jana Švece, Františka Čutku a manžele Strnadovy Neděle 8:00 Za farnost 2.3. Neděle 9:45 Za Růženu Janovou a Jiřího Březinu 9.3. Neděle 9:45 Bohoslužba slova Středa 17:00 Za Františka Kyriana, syna Františka a celou rodinu Kyrianovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Františka a Růženu Táchovy a jejich rodiče Neděle 9:45 Bohoslužba slova 2.3. Neděle 9:45 Bohoslužba slova 9.3. Neděle 9:45 Za rodiče Šindelířovy, syna Josefa, prarodiče Lysákovy a jejich tři syny 16.3 Neděle 9:45 Bohoslužba slova Středa 17:00 Za Josefa Bíchu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Danu Markovou, rodiče Ratajovy a Mikolášovy 2.3. Neděle 11:00 Za Josefa Klímu, rodiče a celé přátelstvo, za Josefa a Marii Zemanovy z Bud, syna Josefa, Františka, Karla a celé přátelstvo 9.3. Neděle 11:00 Za Václava a Růženu Míkovy, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Neděle 11:00 Bohoslužba slova Neděle 11:00 Za Josefa Slámu, manželku Annu, rodiče, sourozence z obojí strany, dceru Boženu, Jana Netočného, rodiče a vnučku Janičku Středa 17: Neděle 11:00 Za Martina a Kateřinu Promerovy, dcery Emilku a Růženu, Syna Karla, vnuka Vratislava, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli LITURGICKÝ KALENDÁŘ neděle v mezidobí 5.3. POPELEČNÍ STŘEDA neděle postní neděle postní Slav. sv. Josefa neděle postní Slav. Zvěstování Páně neděle postní Kontakt na duchovního správce farností: P. ThMgr. Martin Bětuňák Náměstí J. V. Kamarýta Velešín Telefon: Společenství: Velešín Společenství rodin Jana Vaclíková Besednice, Svatý Jan Společenství rodin Ludmila Paťhová Farní společenství Zdeněk Bláha

9 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY DUBEN 2014 SOBĚNOV BESEDNICE SV. JAN VELEŠÍN 1.4. Úterý 18:00 Za Rudolfa Pavla, jeho manželku a celý rod 3.4. Čtvrtek 18:00 Za Jana Herála, jeho rodiče a sourozence, rodiče Holých a sourozence 4.4. Pátek 18:00 Za Františku Bartošovou, Boženu Maxovou a Ludmilu Bártovou 6.4. Neděle 8:00 Za farnost 8.4. Úterý 18:00 Za Jana Uretschägera, manželku a sourozence z obojí strany Čtvrtek 18:00 Za Andělu Čížkovou, Vlastu Bickovou, rodiče a duše v očistci Pátek 18:00 Za Františka a Ludmilu Šítalovy, rodiče a sourozence Neděle 8:00 Za farnost Sobota 21:00 Za farnost Neděle 8:00 Za farnost Pondělí 8:00 Za farnost Čtvrtek 18:00 Za rodiny a rody Mikešů, Kolářů, Hrdličků, Hellerů, Havelků, Mikšátků a za duše v očistci Neděle 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost, pro rodiny s dětmi Úterý 18:00 Za rodiče Pučeglovy, syna Josefa a rodinu Kořenských 2.4. Středa 18:00 Za rodiče ího vy a jejich sourozence 6.4. Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Františka a Blaženu Pártlovy, jejich rodiče a sourozence, příbuzné a přátele Neděle 9:00 Za rodinu Šedivých a rodinu Čurdovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova 6.4. Neděle 9:45 Za rodiče Kubicovy, jejich zetě Jaroslava, rodiče z obou stran a celé přátelstvo 9.4. Středa 18:00 Za rodinu Nágrovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Pátek 18:00 Velkopáteční obřady Památka umučení Páně Neděle 9:45 Za Jana Douchu, strýce Jana Vaňka, prarodiče Vaclíkovy, jejich sourozence, rodiče z obojí strany a celé přátelstvo Neděle 9:45 Bohoslužba slova 6.4. Neděle 11:00 Za Bouhuslava Stejskala, bratra, rodiče a za rodiče Drdákovy a dva syny Neděle 11:00 Za rodiče Hosenseidlovy ze Skalin a děti, za Františka Jánu a manželku Kateřinu, Františka Bartoše, dceru Marii a manžela a celé přátelstvo Čtvrtek 18:00 Zelený čtvrtek Neděle 11:00 Za Jiřího Aichmejera, brtra Jana, jejich otce, Ludmilu Haislérovou, manžela Ladislava, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Pondělí HÁJEK 11:00 Za P. Františka Kašíka, P. Petra Mikeše, P. Václava Koška, P. Jiřího Jeřábka a ostatní kněze z našich farností Středa 18:00 Za Jana Ottenschlägera, rodiče a sourozence, Milušku Špulkovou rodiče a celé přátelstvo Neděle 11:00 Bohoslužba slova LITURGICKÝ KALENDÁŘ neděle postní KVĚTNÁ NEDĚLE ZELENÝ ČTVRTEK VELKÝ PÁTEK BÍLÁ SOBOTA ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Svát. sv. Vojtěcha Svát. sv. Marka neděle velikonoční Giotto di Bondone ( ) Oplakávání Krista detail Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli

10 Pavel Čurda VÝLOV DYMÁČKU V neděli 17. listopadu se v Soběnově uskutečnilo požehnání a výlov farního rybníka Dymáčku a nového farního rybníka, pro který bylo vybráno jméno Farský rybník. Ještě předloni byl Dymáček zarostlý rákosím tak, že nebylo vůbec vidět hladinu. Nutno ale podotknout, tato silná zelená vrstva složená převážně z orobince zlikvidovala během asi dvaceti let splachy z bývalých státních statků. Před rokem se parta farníků domluvila, že si rybník opraví a vyčistí, což se také se souhlasem správce farnosti pátera Martina Bětuňáka během minulé zimy podařilo a na jaře mohl být osazen rybí násadou. Protože byly i břehy a okolí rybníka ošetřovány a v sousedství je v lese na kopečku poutní kaple Hájek s opravenou Mariánskou cestou, stal se z tohoto místa hezký klidný kout, kam si lidé rádi vyjdou na procházku. Díky vydatnému přikrmování se rybám během léta zjevně dařilo a na podzim jsme chtěli udělat výlov. Nastal však problém, kam ryby přendat. Proto jsme opodál pod hrází vybudovali ještě jednu trochu menší nádrž. Již v sobotu jsme začali oba rybníky strojit a snižovat hladinu. V neděli po obědě se při výlovu na hrázi sešlo asi dvacet až třicet lidí. Páter Martin Bětuňák nejprve pronesl krátký proslov, slavnostně požehnal oběma rybníkům, všem přítomným i naší práci a mohlo se začít s výlovem. Protože každý přinesl něco z domova, vařil se na hrázi grog, pekly špekáčky a k dispozici bylo i víno a točené pivo. Zvláště bych chtěl vyzvednout pomoc několika školáků, kteří při lovení a přenášení ryb vydatně pomáhali a, ač byli ve svátečním, neváhali se pro dobrou věc vyválet v blátě. Jistě byli za tento dobrý skutek doma od maminek náležitě pochváleni. S nastávajícím soumrakem jsme slovili poslední kapry a okouny, přendali je do Farského rybníka a u ohně ve veselé a přátelské náladě vydrželi až do osmi hodin večer. Bylo to opravdu příjemně strávené podzimní odpoledne.

11 KVĚTINOVÝ BÁL Ludmila Koubová Díky nebývale teplému počasí nám dne rozkvetla farní zahrada v místním sále na 8. farním bále u Zlaté podkovy. Zazelenaly se a rozkvetly nám dvě velké květiny, růže a také květinky našeho šikovného a pilného zahradníčka Bédy Trávníčka. Béda sází, seje, okopává, kypří a jako správný hospodář hubí plevel a jiné škůdce. A podívejme se, copak nám přivedl Béda za rostlinky: kostival, kosatec, konopici, pivoňku, konvalinku, šípek. A jak hezky o nich umí vyprávět. Každá je krásná i užitečná. Dokonce Bédovi vykvetl i vzácný Zlatý květ CRUENTUS, jehož semínka si přivezl až z Kroměříže. Ze sousední zahrádky mu k nám prorostlo konopí, a jak se zdá ne vždy škodí, na bolavá záda se konopná mast vždy hodí. Na louce tančila a dováděla veselá bylinková i růžová mládež s květinovými dětmi i jejich američtí přátelé hippies. I z Mexika několik tanečníků přijelo. A jako oni každý rok tančil u nás i panáček s panenkou. A tak bylo na bále veselo. Zlatý květ CRUENTUS roztančil domácí květinky a všichni svorně tančili renesanční tanec. Šermíři a rytíři naleštili své meče, aby nám předvedli vtipné skeče a také bojové seče. Soutěž květin vyhrál Béda Trávníček se svou bylinkovou zahrádkou. Druhé místo vyhráli hippies. Ale popravdě řečeno vyhráli všichni hlavní cenu a to dobrou náladu a příjemné společenství. Vřelé díky patří především našemu otci Martinovi a všem organizátorům, kteří se na pěstování zábavy a květin v zahradě podíleli.

12 VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN SVATÝ JAN BESEDNICE SOBĚNOV Květná neděle 8:00 9:45 9:45 11: Mše svatá Mše svatá Bohoslužba slova Mše svatá Zelený čtvrtek 18: Mše svatá na památku Večeře Páně s bděním v Getsemanech Velký pátek 15:00 15:00 15:00 15: Křížová cesta v kostele Bílá sobota 9:00 12: Možnost soukromé adorace u Božího hrobu Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 21:00 Křížová cesta v kostele Křížová cesta v kostele 18:00 Velkopáteční obřad Památka umučení Páně Křížová cesta v kostele Velikonoční Vigilie 8:00 9:00 9:45 11: Mše svatá Mše svatá Mše svatá Mše svatá Pondělí v oktávu velikonočním 8:00 Kostel Panny Marie v Hájku 11: Mše svatá Mše svatá Pro farníky bude na Bílou sobotu na velikonoční Vigilii do Velešína přistaven autobus. Zastávky autobusu: Smrhov 19:55 Bída (křižovatka) Soběnov 20:00 Besednice 20:10 Nesměň Ločenice Svatý Jan +P O R T U S Na tomto čísle spolupracovali: P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Martin Ehrlich, Zdeněk Bláha, Jana Vaclíková, Ludmila Ehrlichová, Marie Mlejnková, Ludmila Paťhová, Ludmila Koubová, Petr Kozák, Pavel Čurda, Gabriela Šedivá.

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

+P ORTUS. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. 2únor. březen

+P ORTUS. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. 2únor. březen +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 2únor březen 2013 DOBA POSTNÍ P. Martin V jednom starém postním kalendáři stojí: Moderní Jidáš už polibkem nezrazuje.

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

ADVENT - DOBA OČEKÁVÁNÍ

ADVENT - DOBA OČEKÁVÁNÍ Měsíční zpravodaj farností Velešín, Besednice a Soběnov Prosinec 2007 ADVENT - DOBA OČEKÁVÁNÍ Advent slovo, které nás naplňuje příjemnými vzpomínkami na dobu nabitou energií blížících se Vánoc času, který

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

BŘEZEN 2011 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV. Pieter Bruegel starší ( ): Obžerství

BŘEZEN 2011 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV. Pieter Bruegel starší ( ): Obžerství +P O R T U S BŘEZEN 2011 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV Půst zahání zlé duchy, zaplašuje zvrácené myšlenky, dodává mysli větší jasnost, očišťuje srdce, posvěcuje

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

HROMNICE. Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu. (Z liturgie)

HROMNICE. Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu. (Z liturgie) MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV ÚNOR 2009 HROMNICE Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu. (Z liturgie) Svátek Uvedení Páně do chrámu se lidově nazývá Hromnice. Dříve jím

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

3duben +P ORTUS. květen červen 2015. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov

3duben +P ORTUS. květen červen 2015. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 3duben květen červen 2015 Petra Šolcová Poslední večeře Páně (detail: Ježíš s Petrem a Janem) DAR MEŠNÍ OBĚTI Začátek

Více

DUBEN 2010 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV

DUBEN 2010 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV +P O R T U S DUBEN 2010 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění! Radostiplné svátky našeho vykoupení a pokojem

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Meziokresní přebor ČB-ČK

Meziokresní přebor ČB-ČK Meziokresní přebor ČB-ČK Zpravodaj č.1 TJ Nová Ves u Č. B. B - Kuželky Borovany A 1,5:6,5 2309-2511 (3:9) 22.09. TJ Nová Ves u Č. B. C - VOLNO 0:0 0-0 (0:0) 21.09. TJ Sokol Nové Hrady C - TJ Dynamo České

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2008 KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC Když se člověk odloučil od Boha, stal se otázkou sám pro sebe. Od té doby otázka o člověku hýbá staletími. Kolik

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015

07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015 07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015 Prázdniny nejsou prázdné dny Nastávají nám dny, které tak toužebně očekávali především školáci a studenti, ale nejen oni. Dospělí se těší na dovolenou a i věkem pokročilejší

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

+P ORTUS. prosinec leden. Živý Betlém / Besednice / 23. 12. v 17 hodin. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov

+P ORTUS. prosinec leden. Živý Betlém / Besednice / 23. 12. v 17 hodin. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 1 prosinec leden A.D. 2015/16 Živý Betlém / Besednice / 23. 12. v 17 hodin VÁNOČNÍ ČAS Adventní doba nás připravuje na

Více

STATISTIKA PORODNICE 2012

STATISTIKA PORODNICE 2012 STATISTIKA PORODNICE 2012 Nemocnice Český Krumlov a.s. MUDr. Hana Bartoňová PORODNICE V ČESKÉM KRUMLOVĚ Byla založena v roce 1953 Dlouhodobě se profiluje jako malá porodnice s cca 600 700 porody za rok

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

O R T U S Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty

O R T U S Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty +P O R T U S KVĚTEN 2011 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV. JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty V ČASE VELIKONOC

Více

K ZAMYŠLENÍ 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

K ZAMYŠLENÍ 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ FARNÍČEK 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 16. ŘÍJNA 2016 41//2016 Poslední neděle jsme narazili na základní témata duchovního života: 27. neděle pokora, 28. neděle vděčnost a tuto neděli připojíme téma vytrvalost.

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice FOGLIK Jaro 2010 Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice Nadvláda zimy nenávratně končí. Země se odívá do jarního šatu a člověk žasne nad dokonalou harmonií barev, vůní, tvarů, nad kouzlem rodícího se života. Všude

Více

VELIKONOCE TAJEMSTVÍ SOUDU

VELIKONOCE TAJEMSTVÍ SOUDU MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV DUBEN 2009 VELIKONOCE TAJEMSTVÍ SOUDU Kolik zkomolenin evangelia je v oběhu, kolik křivých karikatur Boha a zvlášť Krista už proniklo do našich uší

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít Kviz č. 1 Vánoční příběh Vánoční příběh o narození Pána Ježíše jsi určitě slyšel. Vyber správná slova napsaná pod příběhem a podle smyslu větu doplň. Anděl sdělil Marii, že bude mít a dá mu jméno. Marie

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ Celá řeč o Ježíšově nanebevstoupení je plná symbolů, které je třeba správně pochopit. Po těch slovech byl před jejich

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více