Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. 2březen. Petra Šolcová Sv. JIŘÍ. duben

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. 2březen. Petra Šolcová Sv. JIŘÍ. duben"

Transkript

1 +P O R T U S Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 2březen duben 2014 Petra Šolcová Sv. JIŘÍ

2 POSVÁTNÁ POSTNÍ DOBA Postní období, do kterého vstupujeme, nás vybízí k opravdovosti našeho konání. Bohu jde o obnovu našeho srdce, o opravdový úmysl při všem, co děláme. Almužny, modlitby, půst nám pomáhají tento požehnaný čas před Velikonocemi správně využít a velikonoční svátky pak skutečně radostně prožít. Církev nás učí, že Bůh nám dává možnost léčit naši hříšnost modlitbou, almužnou a postem. Modlitbu a almužnu docela chápeme jako prostředek k obrácení a pokání. Ale jak se postit s tím správným duchovním účinkem nezaměnitelným s tolik propagovanou a žádoucí tělesnou dietou, zaměřenou na redukci hmotnosti? Duchovní otcové nabízí takový půst ve čtyřech praktických radách: 1. Postím se očima: Méně času strávit před televizorem nebo monitorem počítače, a o to víc se dívat na sebe samého, jak žiji, myslím a konám. Vytvořím prostor pro poznání vůle Boží se mnou. 2. Postím se ušima: Méně poslouchat to, čím zahlušuji ticho rádio, hudbu, klevety kolem sebe, a o to víc se zaposlouchat v tichosti do sebe a pozorně naslouchat, co mi třeba říkají jiní. Často totiž mluví ke mně Bůh ústy bližních. 3. Postím se rukama: Uklidnit se, nespěchat překotně, a o to více si vyhradit čas na vztahy, svou rodinu a skutečně si dovolit odpočinout, častěji sepnout ruce k modlitbě. 4. Postím se nohama: Nebýt stále někde na cestách, vložit více přestávek a zamyslet se nad kroky ve svém životě, kam směřují. Vykročit třeba na dlouho slibovanou návštěvu, vykročit ke svátosti smíření, jít modlitbu křížové cesty s vnitřní účastí Přeji sobě i vám všem blízkost Boží, duchovně účinnou dobu postní a radost plně prožitých svátků našeho vykoupení!

3 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA My tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujem Vám, štěstí zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli z daleka. Tato koleda zněla Velešínem a v okolních vesnicích (Mojné, Černice, Svatý Jan nad Malší, Ločenice, Mokrý Lom a Sedlce) opět jako každoročně v sobotu 4. ledna během celého dne. Ve Velešíně se děti sešly na faře a po hodině příprav s dospělým doprovodem mohly vyrazit zpívat a koledovat. Chtěla bych opět moc a moc poděkovat všem, kteří darovali jakoukoliv částku a dárečky malým koledníkům, kteří z nich mají vždy obrovskou radost. 60 % výtěžku se vrací do Velešína a my ho věnujeme Charitě Kaplice, která i díky nám může zajišťovat celoroční projekty a potřeby svých klientů i ve Velešíně. Děkuji touto cestou také dospělému doprovodu malých koledníků, protože bez nich by se koleda nemohla uskutečnit. Velké díky patří také těm nejmladším a nejmenším, že i když v teplejším počasí, ale trpělivě zpívali a zpívali dům od domu. A nyní Tříkrálová sbírka v číslech. Koledovalo 31 dětí ve Velešíně, částka Kč 7 dětí v Mojném, částka Kč 3 děti v Černici, částka 2200 Kč 3 děti v Mokrém Lomu, částka 4340 Kč 6 dětí v Ločenicích, částka Kč 12 dětí ve Svatém Janu, částka 9478 Kč 6 dětí v Sedlci, částka 3238 Kč. Celkem provázelo děti 20 členů doprovodu a vykoledovaná částka činí Kč. A nyní si přečtěte, které děti se o to ve Velešíně zasloužily: Dora a Adam Olišarovi, Prokop Bláha, David a Fanda Kunkelovi, Luboš Brožka, Natálka Langweilová, Žaneta Mátlová, Tereza Frnková, Johanka a Štěpán Wolfovi, Kristýnka Tlapová, Aneta Sumerauerová, Fanda, Stáník a Honzík Bůžkovi, Klára Šantová, Vojtěch a Vašík Zahálkovi, Filip a Nikola Jeřábkovi, Kristýnka a Jiřík Cábovi, Markéta Jarošová, Markéta Polášková, Nikola Janoušková, Ondřej Tomášek, Tereza a Veronika Votíkovi, Peťa Vítů a Terezka Čápová. Ve Svatém Jánu koledovali Ondra, Tomáš a Honzík Fránovi, Terezka Podhradská, Katka Balláková, Olech Kovalchyn, Kuba Brouček, Radka a Jolanka Janišovy, Vítek Novotný, Eliška Martinusová a David Janošťák, v Sedlci Adam, Zuzka, Madlenka, Mates a Stáník Maňáskovi, v Ločenicích Radim Guichen, Jakub a Eliška Fojtlovi, Barunka Suchanová, Petra Schneiderová a Markéta Kropáčková, v Mokrém Lomu Zuzka Dychtlová, Adéla Vlková a Jaroslav Petr, v Mojném Majda, Lucka, Eliška a Kristýnka Homolkovy, Kuba a Martin Vaclíkovi a Kuba Šítal, v Černici Benedikt, Maruška a Hedvika Balkovi. Všem ještě jednou děkuje za Farní charitu Zdeňka Kleinová.

4 ŽIVÝ BETLÉM PANÍ UČITELKY MARIE HAVLOVÉ Petr Kozák O poslední sobotě v loňském roce 2013 se do velešínského kostela po dvanácti letech opět vrátil Živý Betlém paní učitelky Marie Havlové. Společně s dětmi nejen z velešínské farnosti jsme už od října pečlivě nacvičovali jednotlivé role a součástí Betléma byly i vánoční koledy, které mladí muzikanti připravovali spolu s paní učitelkou Marií Bůžkovou. Velkou pomocí přispívaly i vedoucí dívčích setkání Bětuška Vaclíková, Majda Šimánková, Lenka Opekarová, Maruška Ondrášková, Káťa Krupicová a Kristínka Kropáčková, které pomáhaly s organizací, přípravami, kostýmy, texty a podobně. Touto cestou bych chtěl všem ještě jednou moc poděkovat. Živý Betlém napsala paní učitelka Havlová v roce 1992 a do dávného betlémského příběhu zařadila kromě tradičních postav Ježíška, Marie, Josefa, pastýřů a tří králů také děti z Velešína a jeho okolí. Vůbec poprvé se Živý Betlém hrál o Vánocích na Štěpána v roce 1993, kdy jej paní učitelka Havlová nacvičila spolu se svými žáky. Tenkrát se v roli Ježíška představil Kája Kovařovic, kterému je dnes již 21 let, Marii ztvárnila jeho maminka Štěpánka Kovařovicová a roli Josefa díky své charakteristické podobě natrvalo obsadil Milan Šimánek. Ježíškem nikdy nebyla panenka, ale skutečné dítě, a když se toho roku narodilo nějaké to miminko, tak Marii hrála jeho skutečná maminka, ale Josef zůstával stále stejný. Naposledy se Živý Betlém paní učitelky Havlové hrál o Vánocích 2001, který ale již připravoval pan Václav Brom. Po obnovené tradici o loňských Vánocích byla Svatá rodina poprvé skutečnou kompletní rodinou, tedy Jiří (Josef), Kristýna (Marie) a Martínek (Ježíšek) Letovských. Živý Betlém paní učitelky Marie Havlové není jen jakousi divadelní hrou, ale s každým darem, které děti přinášely Ježíškovi, je spojeno určité přání nebo prosba. Podobně, jako otec Martin, když při svých mších pro rodiny s dětmi dává právě dětem prostor, aby přednesly svou prosbu, si také paní učitelka Havlová přála, aby si nejen samotné děti, ale i ostatní uvědomili, jaký symbol v sobě skrývá onen dar pro Ježíška a jaké poselství předává ostatním lidem. Zvláště o vánočních svátcích, které lidé mnohdy slaví jen tak automaticky, si přála, aby je více prožívali s láskou a nadějí. Aby si uvědomili, co je na světě opravdu důležité a že by si měl člověk vážit toho, co má, protože jiný je na tom hůře. Aby si uvědomili, že nejdůležitější je fungující rodina, zdraví a láska k lidem. Zvláštní a snad i symbolické je, že zrovna v čase návratu jejího betlémského díla paní učitelka Havlová odešla, ale zanechala po sobě spoustu dobra, lásky a prázdné místo, které však naplnila svými skutky. Důkazem toho bylo, že se na obnovený Živý Betlém přišlo podívat mnoho lidí, kteří zcela zaplnili velešínský kostel a všechny účinkující odměnili vřelým potleskem. Přál bych si, abychom obnovili a navázali na tradici, kterou ve velešínském kostele paní učitelka Havlová před 20 lety zavedla a abychom si toto její poselství připomínali každý rok o Vánocích prostřednictvím Živého Betléma.

5 OKÉNKO PRO SENIORY Naříkáme si, že současná doba není zrovna nejlepší? Zesnulý teolog Oto Mádr má na naše stesky tuto úvahu: Každá doba je Boží žádný úsek času se nevymkl Prozřetelnosti. Ať si malověrní vyčítají svému Pánu Bohu, že jim nezařídil nebe na zemi. Nám je cestou, pravdou a životem Kristus. Kdo se mu svěří, pozná smysl, cíl a hloubku života uchopujícího všechny situace zápasu o dobro. Včetně rizik, selhání, proher a utrpení. Ale kdo ví, že v rámci velkého divadla světa mají všechna dramata a všechny tragédie svou kladnou funkci, protože konečným vítězem všech zápasů je Bůh, slyší v tom výzvu zařadit se do boje za dobro na jeho straně. Základní poloha křesťana není ani pesimismus, ani optimismus, ovšem ani lhostejnost. Je to prostě život zároveň v čase a nad časem, kde tisíc let je jako jeden den a naše přítomnost, minulost i budoucnost je bezpečně ukryta v Božím bytí. PLÁNOVANÉ AKCE BŘEZEN DUBEN VELEŠÍN sobota 19 hodin adorace v kapli na děkanství neděle 10 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi diecézní setkání ministrantů: Florbalový turnaj ministrantů pátek 18 hodin Postní duchovní obnova na děkanství sobota hodin svátost smíření na děkanství sobota 19 hodin adorace v kostele diecézní setkání mládeže v Českých Budějovicích neděle 10 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi SVATÝ JAN středa svátost smíření po mši svaté v kostele BESEDNICE středa svátost smíření po mši svaté v kostele SOBĚNOV středa svátost smíření po mši svaté v kostele LOČENICE sobota 15 hodin mše svatá v kapli sobota 15 hodin mše svatá v kapli Aktualizace a doplnění najdete vždy na webových stránkách

6 KATECHETICKÉ OKÉNKO BŘEZEN Svatý josef Ahoj děti, dnes si máme povídat o svatém Josefovi, který byl i nebyl Ježíšovým otcem. Nebyl, protože Ježíš je Božím Synem a byl, protože se o něj od malinka staral, chránil ho, vychovával. My máme pro to zvláštní slovo a říkáme, že byl Ježíšovým pěstounem. Ale jak mu říkal Ježíš? Volal na něj tatínku? To se v Bibli nedočteme. Za to je podrobně popsáno, jaký Josef byl. Kdo správně odpoví na 11 otázek a písmena správných odpovědí napíše za sebe dozví se dokončení věty z Matoušova evangelia: Její muž Josef byl Kdo promlouval k Josefovi ve snech? q) Herodes r) prorok Jošijáš s) anděl 2. Jak se jmenovala Josefova manželka? o) Alžběta p) Marie q) Anna 3. Co znamená jméno Immanuel? r) Bůh s námi s) Kdo je jako Bůh t) Otec mnohých 4. Kam uprchli Josef s Marií a dítětem před králem Herodem? a) do Egypta b) do země Zabulón c) do Jeruzaléma 5. V jakém městě žili Josef s Marií a Ježíšem po svém návratu? u) v Betlémě v) v Nazaretu w) v Jerichu 6. S kým se setkali Josef s Marií, když přinesli Ježíše do chrámu? c) s Janem Křtitelem d) s Alžbětou e) se Simeonem a Annou 7. Kam každý rok chodívali Josef s Marií a Ježíšem o velikonočních svátcích? d) do Jeruzaléma e) do Betléma f) do Betanie 8. Kolik let bylo Ježíšovi, když zůstal v chrámu, aniž to jeho rodiče věděli? k) 10 l) 12 m) 8 9. Ve kterém z evangelií se dočteme o Josefovi g) v žádném h) v evangeliu podle Jana i) v evangeliu podle Matouše a v evangeliu podle Lukáše 10. Který den v roce slavíme svátek sv. Josefa? v) w) x) Svatý Josef bývá často zobrazován jako starý muž, který drží v ruce: ý) lilii x) meč z) kříž

7 KATECHETICKÉ OKÉNKO DUBEN Svatý Jiří Jiří se narodil v křesťan- ské rodině kolem roku 270 n. l. v Kappadokii v dnešním Turecku. Jeho otec sloužil jako důstojník v římské armádě, matka byla z Lyddy v dnešním Izraeli. Jako vdova se po čase se synem vráti- la do svého rodného města, kde mu poskyt- la vzdělání. Mladý Jiří vstoupil po vzoru otce do armády, a protože byl dobrým vojákem, stal se nakonec členem osobní stráže římské- ho císaře Diokleciána. V roce 303 vydal císař výnos, umožňující útisk křesťanů. Jiřímu bylo na- řízeno účastnit se pronásledování, ale namís- to toho se Jiří přiznal ke křesťanství a kritizoval císařské rozhodnutí. Rozzuřený Dioklecián ho nechal mučit za zradu a poté nařídil popravu, která byla provedena 23. dubna 303. Jiří byl pohřben ve městě Lydda. A proč se Jiří znázorňuje s drakem? Podle legendy si u pramene zásobujícího město Kyrénu postavil hnízdo drak. Obyvatelé museli každý den kvůli vodě na chvíli draka odlákat. Jako návnada sloužila lidská oběť určená losem. Když los padl na královskou dceru, zoufalý král marně prosil o milost. Princezna byla předložena drakovi. V tu chvíli se však objevil Jiří, postavil se drakovi, zabil ho a princeznu zachránil. Vděční občané Kyrény se zřekli pohanství a přijali křesťanství. Svatý Jiří je patronem skautů, celé Anglie a ochráncem proti pokušením. Jeho sochu najdeme např. na nádvoří Pražského (viz tajenka). nevěřící atribut (znamení) sv. Jiří země, jejímž je sv. Jiří patronem město, ve kterém má sv. Jiří hrob člen organizace, která má za ochránce sv. Jiří

8 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY BŘEZEN 2014 SOBĚNOV BESEDNICE SVATÝ JAN VELEŠÍN 2.3. Neděle 8:00 Za farnost 5.3. Středa 17:00 Za farnost, Popoleční středa 6.3. Čtvrtek 17:00 Za rodinu Šebánkovu a Machovu 7.3. Pátek 17:00 Za Jana a Annu Ondřichovy, sourozence a duše v očistci 9.3. Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Stanislava Bláhu, rodiče a duše v očistci Čtvrtek 17:00 Za rodiče Talířovy, syna Jana, rodiče Šátavovy a za Alenu Pechovou Pátek 17:00 Za Marii a Bedřicha Syrovátkovy, rodiče a sourozence a za P. Petra Mikeše Neděle 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost, pro rodiny s dětmi Úterý 17:00 Za Josefa Foitla, syna a celý rod Čtvrtek 17:00 Za rodiny Foitlovu, Žižkovských a Pavlovu Pátek 17:00 Za Františku Šimánkovou a celé přátelstvo Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Marii a Jana Šrámkovy, rodiče z obojí strany, Marii Balážovou a duše v očistci Středa 17:00 Za Josefa a Marii Petrovy, rodiče z obojí strany, za Imricha Trojáka a rodiče z obojí strany Čtvrtek 17:00 Za rodiče Douchovy, Mokovy, rod Dundrů, Šveců, Hanušů, za Jana Švece, Františka Čutku a manžele Strnadovy Neděle 8:00 Za farnost 2.3. Neděle 9:45 Za Růženu Janovou a Jiřího Březinu 9.3. Neděle 9:45 Bohoslužba slova Středa 17:00 Za Františka Kyriana, syna Františka a celou rodinu Kyrianovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Františka a Růženu Táchovy a jejich rodiče Neděle 9:45 Bohoslužba slova 2.3. Neděle 9:45 Bohoslužba slova 9.3. Neděle 9:45 Za rodiče Šindelířovy, syna Josefa, prarodiče Lysákovy a jejich tři syny 16.3 Neděle 9:45 Bohoslužba slova Středa 17:00 Za Josefa Bíchu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Danu Markovou, rodiče Ratajovy a Mikolášovy 2.3. Neděle 11:00 Za Josefa Klímu, rodiče a celé přátelstvo, za Josefa a Marii Zemanovy z Bud, syna Josefa, Františka, Karla a celé přátelstvo 9.3. Neděle 11:00 Za Václava a Růženu Míkovy, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Neděle 11:00 Bohoslužba slova Neděle 11:00 Za Josefa Slámu, manželku Annu, rodiče, sourozence z obojí strany, dceru Boženu, Jana Netočného, rodiče a vnučku Janičku Středa 17: Neděle 11:00 Za Martina a Kateřinu Promerovy, dcery Emilku a Růženu, Syna Karla, vnuka Vratislava, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli LITURGICKÝ KALENDÁŘ neděle v mezidobí 5.3. POPELEČNÍ STŘEDA neděle postní neděle postní Slav. sv. Josefa neděle postní Slav. Zvěstování Páně neděle postní Kontakt na duchovního správce farností: P. ThMgr. Martin Bětuňák Náměstí J. V. Kamarýta Velešín Telefon: Společenství: Velešín Společenství rodin Jana Vaclíková Besednice, Svatý Jan Společenství rodin Ludmila Paťhová Farní společenství Zdeněk Bláha

9 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY DUBEN 2014 SOBĚNOV BESEDNICE SV. JAN VELEŠÍN 1.4. Úterý 18:00 Za Rudolfa Pavla, jeho manželku a celý rod 3.4. Čtvrtek 18:00 Za Jana Herála, jeho rodiče a sourozence, rodiče Holých a sourozence 4.4. Pátek 18:00 Za Františku Bartošovou, Boženu Maxovou a Ludmilu Bártovou 6.4. Neděle 8:00 Za farnost 8.4. Úterý 18:00 Za Jana Uretschägera, manželku a sourozence z obojí strany Čtvrtek 18:00 Za Andělu Čížkovou, Vlastu Bickovou, rodiče a duše v očistci Pátek 18:00 Za Františka a Ludmilu Šítalovy, rodiče a sourozence Neděle 8:00 Za farnost Sobota 21:00 Za farnost Neděle 8:00 Za farnost Pondělí 8:00 Za farnost Čtvrtek 18:00 Za rodiny a rody Mikešů, Kolářů, Hrdličků, Hellerů, Havelků, Mikšátků a za duše v očistci Neděle 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost, pro rodiny s dětmi Úterý 18:00 Za rodiče Pučeglovy, syna Josefa a rodinu Kořenských 2.4. Středa 18:00 Za rodiče ího vy a jejich sourozence 6.4. Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Františka a Blaženu Pártlovy, jejich rodiče a sourozence, příbuzné a přátele Neděle 9:00 Za rodinu Šedivých a rodinu Čurdovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova 6.4. Neděle 9:45 Za rodiče Kubicovy, jejich zetě Jaroslava, rodiče z obou stran a celé přátelstvo 9.4. Středa 18:00 Za rodinu Nágrovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Pátek 18:00 Velkopáteční obřady Památka umučení Páně Neděle 9:45 Za Jana Douchu, strýce Jana Vaňka, prarodiče Vaclíkovy, jejich sourozence, rodiče z obojí strany a celé přátelstvo Neděle 9:45 Bohoslužba slova 6.4. Neděle 11:00 Za Bouhuslava Stejskala, bratra, rodiče a za rodiče Drdákovy a dva syny Neděle 11:00 Za rodiče Hosenseidlovy ze Skalin a děti, za Františka Jánu a manželku Kateřinu, Františka Bartoše, dceru Marii a manžela a celé přátelstvo Čtvrtek 18:00 Zelený čtvrtek Neděle 11:00 Za Jiřího Aichmejera, brtra Jana, jejich otce, Ludmilu Haislérovou, manžela Ladislava, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Pondělí HÁJEK 11:00 Za P. Františka Kašíka, P. Petra Mikeše, P. Václava Koška, P. Jiřího Jeřábka a ostatní kněze z našich farností Středa 18:00 Za Jana Ottenschlägera, rodiče a sourozence, Milušku Špulkovou rodiče a celé přátelstvo Neděle 11:00 Bohoslužba slova LITURGICKÝ KALENDÁŘ neděle postní KVĚTNÁ NEDĚLE ZELENÝ ČTVRTEK VELKÝ PÁTEK BÍLÁ SOBOTA ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Svát. sv. Vojtěcha Svát. sv. Marka neděle velikonoční Giotto di Bondone ( ) Oplakávání Krista detail Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli

10 Pavel Čurda VÝLOV DYMÁČKU V neděli 17. listopadu se v Soběnově uskutečnilo požehnání a výlov farního rybníka Dymáčku a nového farního rybníka, pro který bylo vybráno jméno Farský rybník. Ještě předloni byl Dymáček zarostlý rákosím tak, že nebylo vůbec vidět hladinu. Nutno ale podotknout, tato silná zelená vrstva složená převážně z orobince zlikvidovala během asi dvaceti let splachy z bývalých státních statků. Před rokem se parta farníků domluvila, že si rybník opraví a vyčistí, což se také se souhlasem správce farnosti pátera Martina Bětuňáka během minulé zimy podařilo a na jaře mohl být osazen rybí násadou. Protože byly i břehy a okolí rybníka ošetřovány a v sousedství je v lese na kopečku poutní kaple Hájek s opravenou Mariánskou cestou, stal se z tohoto místa hezký klidný kout, kam si lidé rádi vyjdou na procházku. Díky vydatnému přikrmování se rybám během léta zjevně dařilo a na podzim jsme chtěli udělat výlov. Nastal však problém, kam ryby přendat. Proto jsme opodál pod hrází vybudovali ještě jednu trochu menší nádrž. Již v sobotu jsme začali oba rybníky strojit a snižovat hladinu. V neděli po obědě se při výlovu na hrázi sešlo asi dvacet až třicet lidí. Páter Martin Bětuňák nejprve pronesl krátký proslov, slavnostně požehnal oběma rybníkům, všem přítomným i naší práci a mohlo se začít s výlovem. Protože každý přinesl něco z domova, vařil se na hrázi grog, pekly špekáčky a k dispozici bylo i víno a točené pivo. Zvláště bych chtěl vyzvednout pomoc několika školáků, kteří při lovení a přenášení ryb vydatně pomáhali a, ač byli ve svátečním, neváhali se pro dobrou věc vyválet v blátě. Jistě byli za tento dobrý skutek doma od maminek náležitě pochváleni. S nastávajícím soumrakem jsme slovili poslední kapry a okouny, přendali je do Farského rybníka a u ohně ve veselé a přátelské náladě vydrželi až do osmi hodin večer. Bylo to opravdu příjemně strávené podzimní odpoledne.

11 KVĚTINOVÝ BÁL Ludmila Koubová Díky nebývale teplému počasí nám dne rozkvetla farní zahrada v místním sále na 8. farním bále u Zlaté podkovy. Zazelenaly se a rozkvetly nám dvě velké květiny, růže a také květinky našeho šikovného a pilného zahradníčka Bédy Trávníčka. Béda sází, seje, okopává, kypří a jako správný hospodář hubí plevel a jiné škůdce. A podívejme se, copak nám přivedl Béda za rostlinky: kostival, kosatec, konopici, pivoňku, konvalinku, šípek. A jak hezky o nich umí vyprávět. Každá je krásná i užitečná. Dokonce Bédovi vykvetl i vzácný Zlatý květ CRUENTUS, jehož semínka si přivezl až z Kroměříže. Ze sousední zahrádky mu k nám prorostlo konopí, a jak se zdá ne vždy škodí, na bolavá záda se konopná mast vždy hodí. Na louce tančila a dováděla veselá bylinková i růžová mládež s květinovými dětmi i jejich američtí přátelé hippies. I z Mexika několik tanečníků přijelo. A jako oni každý rok tančil u nás i panáček s panenkou. A tak bylo na bále veselo. Zlatý květ CRUENTUS roztančil domácí květinky a všichni svorně tančili renesanční tanec. Šermíři a rytíři naleštili své meče, aby nám předvedli vtipné skeče a také bojové seče. Soutěž květin vyhrál Béda Trávníček se svou bylinkovou zahrádkou. Druhé místo vyhráli hippies. Ale popravdě řečeno vyhráli všichni hlavní cenu a to dobrou náladu a příjemné společenství. Vřelé díky patří především našemu otci Martinovi a všem organizátorům, kteří se na pěstování zábavy a květin v zahradě podíleli.

12 VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN SVATÝ JAN BESEDNICE SOBĚNOV Květná neděle 8:00 9:45 9:45 11: Mše svatá Mše svatá Bohoslužba slova Mše svatá Zelený čtvrtek 18: Mše svatá na památku Večeře Páně s bděním v Getsemanech Velký pátek 15:00 15:00 15:00 15: Křížová cesta v kostele Bílá sobota 9:00 12: Možnost soukromé adorace u Božího hrobu Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 21:00 Křížová cesta v kostele Křížová cesta v kostele 18:00 Velkopáteční obřad Památka umučení Páně Křížová cesta v kostele Velikonoční Vigilie 8:00 9:00 9:45 11: Mše svatá Mše svatá Mše svatá Mše svatá Pondělí v oktávu velikonočním 8:00 Kostel Panny Marie v Hájku 11: Mše svatá Mše svatá Pro farníky bude na Bílou sobotu na velikonoční Vigilii do Velešína přistaven autobus. Zastávky autobusu: Smrhov 19:55 Bída (křižovatka) Soběnov 20:00 Besednice 20:10 Nesměň Ločenice Svatý Jan +P O R T U S Na tomto čísle spolupracovali: P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Martin Ehrlich, Zdeněk Bláha, Jana Vaclíková, Ludmila Ehrlichová, Marie Mlejnková, Ludmila Paťhová, Ludmila Koubová, Petr Kozák, Pavel Čurda, Gabriela Šedivá.

3duben +P ORTUS. květen červen 2015. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov

3duben +P ORTUS. květen červen 2015. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 3duben květen červen 2015 Petra Šolcová Poslední večeře Páně (detail: Ježíš s Petrem a Janem) DAR MEŠNÍ OBĚTI Začátek

Více

PASTÝŘSKÝ LIST K POSTNÍ DOBĚ

PASTÝŘSKÝ LIST K POSTNÍ DOBĚ MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV BŘEZEN 2008 PASTÝŘSKÝ LIST K POSTNÍ DOBĚ Zahájili jsme dobu velkého postu, kterým se připravujeme na Velikonoce, a prosíme, abychom hlouběji pronikli

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS Adventní doba je začátkem liturgického roku. Každý začátek nám nabízí šanci k novému začátku. Začít

Více

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2008 KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC Když se člověk odloučil od Boha, stal se otázkou sám pro sebe. Od té doby otázka o člověku hýbá staletími. Kolik

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ Celá řeč o Ježíšově nanebevstoupení je plná symbolů, které je třeba správně pochopit. Po těch slovech byl před jejich

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010 FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě Cetviny P.

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec Proseč Nové Hrady Perálec www.farnispolecenstvi.cz cena: dobrovolný příspěvek (náklady na jeden výtisk Kč 15.-) Milí farníci, jsem rád, že vás mohu znovu oslovit v našem časopise. Chci se s vámi podělit

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec. cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 15.

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec. cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 15. Proseč Nové Hrady Perálec cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 15.-) Milí farníci, s velikou vděčností za dar nového roku 2012 děkuji Pánu Bohu, ţe jsme do něho

Více

Farní občasník. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Dejme si půst od lhostejnosti. Z obsahu čísla

Farní občasník. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Dejme si půst od lhostejnosti. Z obsahu čísla Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 1, ročník XXIV Neděle 17. února 2013 Z obsahu čísla Výsledky Tříkrálové sbírky Zážitky koledníků Zastavení křížové cesty Uzavření církevního

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Slovo otce Tomáše A přece je třeba si uvědomit, že všichni se podílíme na životě farnosti spolu s knězem...

Slovo otce Tomáše A přece je třeba si uvědomit, že všichni se podílíme na životě farnosti spolu s knězem... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše A přece je třeba si uvědomit, že všichni se podílíme na životě farnosti spolu s knězem... Vstříc prázdninám Budete mít volno od školy a učení, nikoli však

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik»ìslo 1 ñ nor 2009 LONI O 3. NEDĚLI ADVENTNÍ navštívil kostel Panny Marie Královny míru v Praze 4 pražský arcibiskup a

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015 FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Cetviny Bratři a sestry, zdravím Vás na počátku nového roku

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2015 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Irská modlitba Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,

Více

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec Proseč Nové Hrady Perálec www.farnispolecenstvi.cz cena: dobrovolný příspěvek (náklady na jeden výtisk Kč 15.-) Milí farníci, měsíc červen je prodchnut mnohými liturgickými slavnostmi, ať už to jsou ty

Více

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10 VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK David hříšník i muž Boží... 10 V tomto čísle navážeme na minulé zamýšlení a tentokrát se zaměříme na úžasnou postavu krále Davida. Naše pozornost se bude týkat dvou

Více

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem 1 leden A. D. 2015, ročník XIV, číslo 1 www.farnostvizovice.cz úvodník PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2014 Drazí bratři a sestry, Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše,

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Proseč Nové Hrady Perálec. cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 10.-)

Proseč Nové Hrady Perálec. cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 10.-) Proseč Nové Hrady Perálec cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 10.-) Milí farníci, pěkně vás zdravím na začátku školního roku. Jsem moc rád, že jsme dětem z našich

Více

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více