Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. 2březen. Petra Šolcová Sv. JIŘÍ. duben

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. 2březen. Petra Šolcová Sv. JIŘÍ. duben"

Transkript

1 +P O R T U S Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 2březen duben 2014 Petra Šolcová Sv. JIŘÍ

2 POSVÁTNÁ POSTNÍ DOBA Postní období, do kterého vstupujeme, nás vybízí k opravdovosti našeho konání. Bohu jde o obnovu našeho srdce, o opravdový úmysl při všem, co děláme. Almužny, modlitby, půst nám pomáhají tento požehnaný čas před Velikonocemi správně využít a velikonoční svátky pak skutečně radostně prožít. Církev nás učí, že Bůh nám dává možnost léčit naši hříšnost modlitbou, almužnou a postem. Modlitbu a almužnu docela chápeme jako prostředek k obrácení a pokání. Ale jak se postit s tím správným duchovním účinkem nezaměnitelným s tolik propagovanou a žádoucí tělesnou dietou, zaměřenou na redukci hmotnosti? Duchovní otcové nabízí takový půst ve čtyřech praktických radách: 1. Postím se očima: Méně času strávit před televizorem nebo monitorem počítače, a o to víc se dívat na sebe samého, jak žiji, myslím a konám. Vytvořím prostor pro poznání vůle Boží se mnou. 2. Postím se ušima: Méně poslouchat to, čím zahlušuji ticho rádio, hudbu, klevety kolem sebe, a o to víc se zaposlouchat v tichosti do sebe a pozorně naslouchat, co mi třeba říkají jiní. Často totiž mluví ke mně Bůh ústy bližních. 3. Postím se rukama: Uklidnit se, nespěchat překotně, a o to více si vyhradit čas na vztahy, svou rodinu a skutečně si dovolit odpočinout, častěji sepnout ruce k modlitbě. 4. Postím se nohama: Nebýt stále někde na cestách, vložit více přestávek a zamyslet se nad kroky ve svém životě, kam směřují. Vykročit třeba na dlouho slibovanou návštěvu, vykročit ke svátosti smíření, jít modlitbu křížové cesty s vnitřní účastí Přeji sobě i vám všem blízkost Boží, duchovně účinnou dobu postní a radost plně prožitých svátků našeho vykoupení!

3 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA My tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujem Vám, štěstí zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli z daleka. Tato koleda zněla Velešínem a v okolních vesnicích (Mojné, Černice, Svatý Jan nad Malší, Ločenice, Mokrý Lom a Sedlce) opět jako každoročně v sobotu 4. ledna během celého dne. Ve Velešíně se děti sešly na faře a po hodině příprav s dospělým doprovodem mohly vyrazit zpívat a koledovat. Chtěla bych opět moc a moc poděkovat všem, kteří darovali jakoukoliv částku a dárečky malým koledníkům, kteří z nich mají vždy obrovskou radost. 60 % výtěžku se vrací do Velešína a my ho věnujeme Charitě Kaplice, která i díky nám může zajišťovat celoroční projekty a potřeby svých klientů i ve Velešíně. Děkuji touto cestou také dospělému doprovodu malých koledníků, protože bez nich by se koleda nemohla uskutečnit. Velké díky patří také těm nejmladším a nejmenším, že i když v teplejším počasí, ale trpělivě zpívali a zpívali dům od domu. A nyní Tříkrálová sbírka v číslech. Koledovalo 31 dětí ve Velešíně, částka Kč 7 dětí v Mojném, částka Kč 3 děti v Černici, částka 2200 Kč 3 děti v Mokrém Lomu, částka 4340 Kč 6 dětí v Ločenicích, částka Kč 12 dětí ve Svatém Janu, částka 9478 Kč 6 dětí v Sedlci, částka 3238 Kč. Celkem provázelo děti 20 členů doprovodu a vykoledovaná částka činí Kč. A nyní si přečtěte, které děti se o to ve Velešíně zasloužily: Dora a Adam Olišarovi, Prokop Bláha, David a Fanda Kunkelovi, Luboš Brožka, Natálka Langweilová, Žaneta Mátlová, Tereza Frnková, Johanka a Štěpán Wolfovi, Kristýnka Tlapová, Aneta Sumerauerová, Fanda, Stáník a Honzík Bůžkovi, Klára Šantová, Vojtěch a Vašík Zahálkovi, Filip a Nikola Jeřábkovi, Kristýnka a Jiřík Cábovi, Markéta Jarošová, Markéta Polášková, Nikola Janoušková, Ondřej Tomášek, Tereza a Veronika Votíkovi, Peťa Vítů a Terezka Čápová. Ve Svatém Jánu koledovali Ondra, Tomáš a Honzík Fránovi, Terezka Podhradská, Katka Balláková, Olech Kovalchyn, Kuba Brouček, Radka a Jolanka Janišovy, Vítek Novotný, Eliška Martinusová a David Janošťák, v Sedlci Adam, Zuzka, Madlenka, Mates a Stáník Maňáskovi, v Ločenicích Radim Guichen, Jakub a Eliška Fojtlovi, Barunka Suchanová, Petra Schneiderová a Markéta Kropáčková, v Mokrém Lomu Zuzka Dychtlová, Adéla Vlková a Jaroslav Petr, v Mojném Majda, Lucka, Eliška a Kristýnka Homolkovy, Kuba a Martin Vaclíkovi a Kuba Šítal, v Černici Benedikt, Maruška a Hedvika Balkovi. Všem ještě jednou děkuje za Farní charitu Zdeňka Kleinová.

4 ŽIVÝ BETLÉM PANÍ UČITELKY MARIE HAVLOVÉ Petr Kozák O poslední sobotě v loňském roce 2013 se do velešínského kostela po dvanácti letech opět vrátil Živý Betlém paní učitelky Marie Havlové. Společně s dětmi nejen z velešínské farnosti jsme už od října pečlivě nacvičovali jednotlivé role a součástí Betléma byly i vánoční koledy, které mladí muzikanti připravovali spolu s paní učitelkou Marií Bůžkovou. Velkou pomocí přispívaly i vedoucí dívčích setkání Bětuška Vaclíková, Majda Šimánková, Lenka Opekarová, Maruška Ondrášková, Káťa Krupicová a Kristínka Kropáčková, které pomáhaly s organizací, přípravami, kostýmy, texty a podobně. Touto cestou bych chtěl všem ještě jednou moc poděkovat. Živý Betlém napsala paní učitelka Havlová v roce 1992 a do dávného betlémského příběhu zařadila kromě tradičních postav Ježíška, Marie, Josefa, pastýřů a tří králů také děti z Velešína a jeho okolí. Vůbec poprvé se Živý Betlém hrál o Vánocích na Štěpána v roce 1993, kdy jej paní učitelka Havlová nacvičila spolu se svými žáky. Tenkrát se v roli Ježíška představil Kája Kovařovic, kterému je dnes již 21 let, Marii ztvárnila jeho maminka Štěpánka Kovařovicová a roli Josefa díky své charakteristické podobě natrvalo obsadil Milan Šimánek. Ježíškem nikdy nebyla panenka, ale skutečné dítě, a když se toho roku narodilo nějaké to miminko, tak Marii hrála jeho skutečná maminka, ale Josef zůstával stále stejný. Naposledy se Živý Betlém paní učitelky Havlové hrál o Vánocích 2001, který ale již připravoval pan Václav Brom. Po obnovené tradici o loňských Vánocích byla Svatá rodina poprvé skutečnou kompletní rodinou, tedy Jiří (Josef), Kristýna (Marie) a Martínek (Ježíšek) Letovských. Živý Betlém paní učitelky Marie Havlové není jen jakousi divadelní hrou, ale s každým darem, které děti přinášely Ježíškovi, je spojeno určité přání nebo prosba. Podobně, jako otec Martin, když při svých mších pro rodiny s dětmi dává právě dětem prostor, aby přednesly svou prosbu, si také paní učitelka Havlová přála, aby si nejen samotné děti, ale i ostatní uvědomili, jaký symbol v sobě skrývá onen dar pro Ježíška a jaké poselství předává ostatním lidem. Zvláště o vánočních svátcích, které lidé mnohdy slaví jen tak automaticky, si přála, aby je více prožívali s láskou a nadějí. Aby si uvědomili, co je na světě opravdu důležité a že by si měl člověk vážit toho, co má, protože jiný je na tom hůře. Aby si uvědomili, že nejdůležitější je fungující rodina, zdraví a láska k lidem. Zvláštní a snad i symbolické je, že zrovna v čase návratu jejího betlémského díla paní učitelka Havlová odešla, ale zanechala po sobě spoustu dobra, lásky a prázdné místo, které však naplnila svými skutky. Důkazem toho bylo, že se na obnovený Živý Betlém přišlo podívat mnoho lidí, kteří zcela zaplnili velešínský kostel a všechny účinkující odměnili vřelým potleskem. Přál bych si, abychom obnovili a navázali na tradici, kterou ve velešínském kostele paní učitelka Havlová před 20 lety zavedla a abychom si toto její poselství připomínali každý rok o Vánocích prostřednictvím Živého Betléma.

5 OKÉNKO PRO SENIORY Naříkáme si, že současná doba není zrovna nejlepší? Zesnulý teolog Oto Mádr má na naše stesky tuto úvahu: Každá doba je Boží žádný úsek času se nevymkl Prozřetelnosti. Ať si malověrní vyčítají svému Pánu Bohu, že jim nezařídil nebe na zemi. Nám je cestou, pravdou a životem Kristus. Kdo se mu svěří, pozná smysl, cíl a hloubku života uchopujícího všechny situace zápasu o dobro. Včetně rizik, selhání, proher a utrpení. Ale kdo ví, že v rámci velkého divadla světa mají všechna dramata a všechny tragédie svou kladnou funkci, protože konečným vítězem všech zápasů je Bůh, slyší v tom výzvu zařadit se do boje za dobro na jeho straně. Základní poloha křesťana není ani pesimismus, ani optimismus, ovšem ani lhostejnost. Je to prostě život zároveň v čase a nad časem, kde tisíc let je jako jeden den a naše přítomnost, minulost i budoucnost je bezpečně ukryta v Božím bytí. PLÁNOVANÉ AKCE BŘEZEN DUBEN VELEŠÍN sobota 19 hodin adorace v kapli na děkanství neděle 10 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi diecézní setkání ministrantů: Florbalový turnaj ministrantů pátek 18 hodin Postní duchovní obnova na děkanství sobota hodin svátost smíření na děkanství sobota 19 hodin adorace v kostele diecézní setkání mládeže v Českých Budějovicích neděle 10 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi SVATÝ JAN středa svátost smíření po mši svaté v kostele BESEDNICE středa svátost smíření po mši svaté v kostele SOBĚNOV středa svátost smíření po mši svaté v kostele LOČENICE sobota 15 hodin mše svatá v kapli sobota 15 hodin mše svatá v kapli Aktualizace a doplnění najdete vždy na webových stránkách

6 KATECHETICKÉ OKÉNKO BŘEZEN Svatý josef Ahoj děti, dnes si máme povídat o svatém Josefovi, který byl i nebyl Ježíšovým otcem. Nebyl, protože Ježíš je Božím Synem a byl, protože se o něj od malinka staral, chránil ho, vychovával. My máme pro to zvláštní slovo a říkáme, že byl Ježíšovým pěstounem. Ale jak mu říkal Ježíš? Volal na něj tatínku? To se v Bibli nedočteme. Za to je podrobně popsáno, jaký Josef byl. Kdo správně odpoví na 11 otázek a písmena správných odpovědí napíše za sebe dozví se dokončení věty z Matoušova evangelia: Její muž Josef byl Kdo promlouval k Josefovi ve snech? q) Herodes r) prorok Jošijáš s) anděl 2. Jak se jmenovala Josefova manželka? o) Alžběta p) Marie q) Anna 3. Co znamená jméno Immanuel? r) Bůh s námi s) Kdo je jako Bůh t) Otec mnohých 4. Kam uprchli Josef s Marií a dítětem před králem Herodem? a) do Egypta b) do země Zabulón c) do Jeruzaléma 5. V jakém městě žili Josef s Marií a Ježíšem po svém návratu? u) v Betlémě v) v Nazaretu w) v Jerichu 6. S kým se setkali Josef s Marií, když přinesli Ježíše do chrámu? c) s Janem Křtitelem d) s Alžbětou e) se Simeonem a Annou 7. Kam každý rok chodívali Josef s Marií a Ježíšem o velikonočních svátcích? d) do Jeruzaléma e) do Betléma f) do Betanie 8. Kolik let bylo Ježíšovi, když zůstal v chrámu, aniž to jeho rodiče věděli? k) 10 l) 12 m) 8 9. Ve kterém z evangelií se dočteme o Josefovi g) v žádném h) v evangeliu podle Jana i) v evangeliu podle Matouše a v evangeliu podle Lukáše 10. Který den v roce slavíme svátek sv. Josefa? v) w) x) Svatý Josef bývá často zobrazován jako starý muž, který drží v ruce: ý) lilii x) meč z) kříž

7 KATECHETICKÉ OKÉNKO DUBEN Svatý Jiří Jiří se narodil v křesťan- ské rodině kolem roku 270 n. l. v Kappadokii v dnešním Turecku. Jeho otec sloužil jako důstojník v římské armádě, matka byla z Lyddy v dnešním Izraeli. Jako vdova se po čase se synem vráti- la do svého rodného města, kde mu poskyt- la vzdělání. Mladý Jiří vstoupil po vzoru otce do armády, a protože byl dobrým vojákem, stal se nakonec členem osobní stráže římské- ho císaře Diokleciána. V roce 303 vydal císař výnos, umožňující útisk křesťanů. Jiřímu bylo na- řízeno účastnit se pronásledování, ale namís- to toho se Jiří přiznal ke křesťanství a kritizoval císařské rozhodnutí. Rozzuřený Dioklecián ho nechal mučit za zradu a poté nařídil popravu, která byla provedena 23. dubna 303. Jiří byl pohřben ve městě Lydda. A proč se Jiří znázorňuje s drakem? Podle legendy si u pramene zásobujícího město Kyrénu postavil hnízdo drak. Obyvatelé museli každý den kvůli vodě na chvíli draka odlákat. Jako návnada sloužila lidská oběť určená losem. Když los padl na královskou dceru, zoufalý král marně prosil o milost. Princezna byla předložena drakovi. V tu chvíli se však objevil Jiří, postavil se drakovi, zabil ho a princeznu zachránil. Vděční občané Kyrény se zřekli pohanství a přijali křesťanství. Svatý Jiří je patronem skautů, celé Anglie a ochráncem proti pokušením. Jeho sochu najdeme např. na nádvoří Pražského (viz tajenka). nevěřící atribut (znamení) sv. Jiří země, jejímž je sv. Jiří patronem město, ve kterém má sv. Jiří hrob člen organizace, která má za ochránce sv. Jiří

8 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY BŘEZEN 2014 SOBĚNOV BESEDNICE SVATÝ JAN VELEŠÍN 2.3. Neděle 8:00 Za farnost 5.3. Středa 17:00 Za farnost, Popoleční středa 6.3. Čtvrtek 17:00 Za rodinu Šebánkovu a Machovu 7.3. Pátek 17:00 Za Jana a Annu Ondřichovy, sourozence a duše v očistci 9.3. Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Stanislava Bláhu, rodiče a duše v očistci Čtvrtek 17:00 Za rodiče Talířovy, syna Jana, rodiče Šátavovy a za Alenu Pechovou Pátek 17:00 Za Marii a Bedřicha Syrovátkovy, rodiče a sourozence a za P. Petra Mikeše Neděle 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost, pro rodiny s dětmi Úterý 17:00 Za Josefa Foitla, syna a celý rod Čtvrtek 17:00 Za rodiny Foitlovu, Žižkovských a Pavlovu Pátek 17:00 Za Františku Šimánkovou a celé přátelstvo Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Marii a Jana Šrámkovy, rodiče z obojí strany, Marii Balážovou a duše v očistci Středa 17:00 Za Josefa a Marii Petrovy, rodiče z obojí strany, za Imricha Trojáka a rodiče z obojí strany Čtvrtek 17:00 Za rodiče Douchovy, Mokovy, rod Dundrů, Šveců, Hanušů, za Jana Švece, Františka Čutku a manžele Strnadovy Neděle 8:00 Za farnost 2.3. Neděle 9:45 Za Růženu Janovou a Jiřího Březinu 9.3. Neděle 9:45 Bohoslužba slova Středa 17:00 Za Františka Kyriana, syna Františka a celou rodinu Kyrianovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Františka a Růženu Táchovy a jejich rodiče Neděle 9:45 Bohoslužba slova 2.3. Neděle 9:45 Bohoslužba slova 9.3. Neděle 9:45 Za rodiče Šindelířovy, syna Josefa, prarodiče Lysákovy a jejich tři syny 16.3 Neděle 9:45 Bohoslužba slova Středa 17:00 Za Josefa Bíchu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Danu Markovou, rodiče Ratajovy a Mikolášovy 2.3. Neděle 11:00 Za Josefa Klímu, rodiče a celé přátelstvo, za Josefa a Marii Zemanovy z Bud, syna Josefa, Františka, Karla a celé přátelstvo 9.3. Neděle 11:00 Za Václava a Růženu Míkovy, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Neděle 11:00 Bohoslužba slova Neděle 11:00 Za Josefa Slámu, manželku Annu, rodiče, sourozence z obojí strany, dceru Boženu, Jana Netočného, rodiče a vnučku Janičku Středa 17: Neděle 11:00 Za Martina a Kateřinu Promerovy, dcery Emilku a Růženu, Syna Karla, vnuka Vratislava, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli LITURGICKÝ KALENDÁŘ neděle v mezidobí 5.3. POPELEČNÍ STŘEDA neděle postní neděle postní Slav. sv. Josefa neděle postní Slav. Zvěstování Páně neděle postní Kontakt na duchovního správce farností: P. ThMgr. Martin Bětuňák Náměstí J. V. Kamarýta Velešín Telefon: Společenství: Velešín Společenství rodin Jana Vaclíková Besednice, Svatý Jan Společenství rodin Ludmila Paťhová Farní společenství Zdeněk Bláha

9 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY DUBEN 2014 SOBĚNOV BESEDNICE SV. JAN VELEŠÍN 1.4. Úterý 18:00 Za Rudolfa Pavla, jeho manželku a celý rod 3.4. Čtvrtek 18:00 Za Jana Herála, jeho rodiče a sourozence, rodiče Holých a sourozence 4.4. Pátek 18:00 Za Františku Bartošovou, Boženu Maxovou a Ludmilu Bártovou 6.4. Neděle 8:00 Za farnost 8.4. Úterý 18:00 Za Jana Uretschägera, manželku a sourozence z obojí strany Čtvrtek 18:00 Za Andělu Čížkovou, Vlastu Bickovou, rodiče a duše v očistci Pátek 18:00 Za Františka a Ludmilu Šítalovy, rodiče a sourozence Neděle 8:00 Za farnost Sobota 21:00 Za farnost Neděle 8:00 Za farnost Pondělí 8:00 Za farnost Čtvrtek 18:00 Za rodiny a rody Mikešů, Kolářů, Hrdličků, Hellerů, Havelků, Mikšátků a za duše v očistci Neděle 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost, pro rodiny s dětmi Úterý 18:00 Za rodiče Pučeglovy, syna Josefa a rodinu Kořenských 2.4. Středa 18:00 Za rodiče ího vy a jejich sourozence 6.4. Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Františka a Blaženu Pártlovy, jejich rodiče a sourozence, příbuzné a přátele Neděle 9:00 Za rodinu Šedivých a rodinu Čurdovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova 6.4. Neděle 9:45 Za rodiče Kubicovy, jejich zetě Jaroslava, rodiče z obou stran a celé přátelstvo 9.4. Středa 18:00 Za rodinu Nágrovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Pátek 18:00 Velkopáteční obřady Památka umučení Páně Neděle 9:45 Za Jana Douchu, strýce Jana Vaňka, prarodiče Vaclíkovy, jejich sourozence, rodiče z obojí strany a celé přátelstvo Neděle 9:45 Bohoslužba slova 6.4. Neděle 11:00 Za Bouhuslava Stejskala, bratra, rodiče a za rodiče Drdákovy a dva syny Neděle 11:00 Za rodiče Hosenseidlovy ze Skalin a děti, za Františka Jánu a manželku Kateřinu, Františka Bartoše, dceru Marii a manžela a celé přátelstvo Čtvrtek 18:00 Zelený čtvrtek Neděle 11:00 Za Jiřího Aichmejera, brtra Jana, jejich otce, Ludmilu Haislérovou, manžela Ladislava, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Pondělí HÁJEK 11:00 Za P. Františka Kašíka, P. Petra Mikeše, P. Václava Koška, P. Jiřího Jeřábka a ostatní kněze z našich farností Středa 18:00 Za Jana Ottenschlägera, rodiče a sourozence, Milušku Špulkovou rodiče a celé přátelstvo Neděle 11:00 Bohoslužba slova LITURGICKÝ KALENDÁŘ neděle postní KVĚTNÁ NEDĚLE ZELENÝ ČTVRTEK VELKÝ PÁTEK BÍLÁ SOBOTA ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Svát. sv. Vojtěcha Svát. sv. Marka neděle velikonoční Giotto di Bondone ( ) Oplakávání Krista detail Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli

10 Pavel Čurda VÝLOV DYMÁČKU V neděli 17. listopadu se v Soběnově uskutečnilo požehnání a výlov farního rybníka Dymáčku a nového farního rybníka, pro který bylo vybráno jméno Farský rybník. Ještě předloni byl Dymáček zarostlý rákosím tak, že nebylo vůbec vidět hladinu. Nutno ale podotknout, tato silná zelená vrstva složená převážně z orobince zlikvidovala během asi dvaceti let splachy z bývalých státních statků. Před rokem se parta farníků domluvila, že si rybník opraví a vyčistí, což se také se souhlasem správce farnosti pátera Martina Bětuňáka během minulé zimy podařilo a na jaře mohl být osazen rybí násadou. Protože byly i břehy a okolí rybníka ošetřovány a v sousedství je v lese na kopečku poutní kaple Hájek s opravenou Mariánskou cestou, stal se z tohoto místa hezký klidný kout, kam si lidé rádi vyjdou na procházku. Díky vydatnému přikrmování se rybám během léta zjevně dařilo a na podzim jsme chtěli udělat výlov. Nastal však problém, kam ryby přendat. Proto jsme opodál pod hrází vybudovali ještě jednu trochu menší nádrž. Již v sobotu jsme začali oba rybníky strojit a snižovat hladinu. V neděli po obědě se při výlovu na hrázi sešlo asi dvacet až třicet lidí. Páter Martin Bětuňák nejprve pronesl krátký proslov, slavnostně požehnal oběma rybníkům, všem přítomným i naší práci a mohlo se začít s výlovem. Protože každý přinesl něco z domova, vařil se na hrázi grog, pekly špekáčky a k dispozici bylo i víno a točené pivo. Zvláště bych chtěl vyzvednout pomoc několika školáků, kteří při lovení a přenášení ryb vydatně pomáhali a, ač byli ve svátečním, neváhali se pro dobrou věc vyválet v blátě. Jistě byli za tento dobrý skutek doma od maminek náležitě pochváleni. S nastávajícím soumrakem jsme slovili poslední kapry a okouny, přendali je do Farského rybníka a u ohně ve veselé a přátelské náladě vydrželi až do osmi hodin večer. Bylo to opravdu příjemně strávené podzimní odpoledne.

11 KVĚTINOVÝ BÁL Ludmila Koubová Díky nebývale teplému počasí nám dne rozkvetla farní zahrada v místním sále na 8. farním bále u Zlaté podkovy. Zazelenaly se a rozkvetly nám dvě velké květiny, růže a také květinky našeho šikovného a pilného zahradníčka Bédy Trávníčka. Béda sází, seje, okopává, kypří a jako správný hospodář hubí plevel a jiné škůdce. A podívejme se, copak nám přivedl Béda za rostlinky: kostival, kosatec, konopici, pivoňku, konvalinku, šípek. A jak hezky o nich umí vyprávět. Každá je krásná i užitečná. Dokonce Bédovi vykvetl i vzácný Zlatý květ CRUENTUS, jehož semínka si přivezl až z Kroměříže. Ze sousední zahrádky mu k nám prorostlo konopí, a jak se zdá ne vždy škodí, na bolavá záda se konopná mast vždy hodí. Na louce tančila a dováděla veselá bylinková i růžová mládež s květinovými dětmi i jejich američtí přátelé hippies. I z Mexika několik tanečníků přijelo. A jako oni každý rok tančil u nás i panáček s panenkou. A tak bylo na bále veselo. Zlatý květ CRUENTUS roztančil domácí květinky a všichni svorně tančili renesanční tanec. Šermíři a rytíři naleštili své meče, aby nám předvedli vtipné skeče a také bojové seče. Soutěž květin vyhrál Béda Trávníček se svou bylinkovou zahrádkou. Druhé místo vyhráli hippies. Ale popravdě řečeno vyhráli všichni hlavní cenu a to dobrou náladu a příjemné společenství. Vřelé díky patří především našemu otci Martinovi a všem organizátorům, kteří se na pěstování zábavy a květin v zahradě podíleli.

12 VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN SVATÝ JAN BESEDNICE SOBĚNOV Květná neděle 8:00 9:45 9:45 11: Mše svatá Mše svatá Bohoslužba slova Mše svatá Zelený čtvrtek 18: Mše svatá na památku Večeře Páně s bděním v Getsemanech Velký pátek 15:00 15:00 15:00 15: Křížová cesta v kostele Bílá sobota 9:00 12: Možnost soukromé adorace u Božího hrobu Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 21:00 Křížová cesta v kostele Křížová cesta v kostele 18:00 Velkopáteční obřad Památka umučení Páně Křížová cesta v kostele Velikonoční Vigilie 8:00 9:00 9:45 11: Mše svatá Mše svatá Mše svatá Mše svatá Pondělí v oktávu velikonočním 8:00 Kostel Panny Marie v Hájku 11: Mše svatá Mše svatá Pro farníky bude na Bílou sobotu na velikonoční Vigilii do Velešína přistaven autobus. Zastávky autobusu: Smrhov 19:55 Bída (křižovatka) Soběnov 20:00 Besednice 20:10 Nesměň Ločenice Svatý Jan +P O R T U S Na tomto čísle spolupracovali: P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Martin Ehrlich, Zdeněk Bláha, Jana Vaclíková, Ludmila Ehrlichová, Marie Mlejnková, Ludmila Paťhová, Ludmila Koubová, Petr Kozák, Pavel Čurda, Gabriela Šedivá.

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

DUBEN 2010 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV

DUBEN 2010 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV +P O R T U S DUBEN 2010 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění! Radostiplné svátky našeho vykoupení a pokojem

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

3duben +P ORTUS. květen červen 2015. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov

3duben +P ORTUS. květen červen 2015. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 3duben květen červen 2015 Petra Šolcová Poslední večeře Páně (detail: Ježíš s Petrem a Janem) DAR MEŠNÍ OBĚTI Začátek

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2008 KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC Když se člověk odloučil od Boha, stal se otázkou sám pro sebe. Od té doby otázka o člověku hýbá staletími. Kolik

Více

+P ORTUS. prosinec leden. Živý Betlém / Besednice / 23. 12. v 17 hodin. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov

+P ORTUS. prosinec leden. Živý Betlém / Besednice / 23. 12. v 17 hodin. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 1 prosinec leden A.D. 2015/16 Živý Betlém / Besednice / 23. 12. v 17 hodin VÁNOČNÍ ČAS Adventní doba nás připravuje na

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více

07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015

07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015 07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015 Prázdniny nejsou prázdné dny Nastávají nám dny, které tak toužebně očekávali především školáci a studenti, ale nejen oni. Dospělí se těší na dovolenou a i věkem pokročilejší

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

STATISTIKA PORODNICE 2012

STATISTIKA PORODNICE 2012 STATISTIKA PORODNICE 2012 Nemocnice Český Krumlov a.s. MUDr. Hana Bartoňová PORODNICE V ČESKÉM KRUMLOVĚ Byla založena v roce 1953 Dlouhodobě se profiluje jako malá porodnice s cca 600 700 porody za rok

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

O R T U S Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty

O R T U S Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty +P O R T U S KVĚTEN 2011 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV. JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty V ČASE VELIKONOC

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ Celá řeč o Ježíšově nanebevstoupení je plná symbolů, které je třeba správně pochopit. Po těch slovech byl před jejich

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice FOGLIK Jaro 2010 Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice Nadvláda zimy nenávratně končí. Země se odívá do jarního šatu a člověk žasne nad dokonalou harmonií barev, vůní, tvarů, nad kouzlem rodícího se života. Všude

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

O R T U S To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

O R T U S To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. +P O R T U S PROSINEC 2010 LEDEN 2011 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV. JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Jan 1, 5 SVĚTLO V TEMNOTÁCH Michael Leopold

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Slovo duchovního správce. Advent v Roce víry

Slovo duchovního správce. Advent v Roce víry dobroučské farnosti neděle 2. prosince 2012 1. neděle 11/2012 Slovo duchovního správce Advent v Roce víry Letošní advent je pro nás v něčem jiný. Prožíváme jej v Roce víry, který vyhlásil Svatý otec Benedikt

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015

farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015 farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015 Postní doba je vybídnutím, ale i pomocí k obnovení mého vztahu k Bohu, k bližním

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1-

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1- Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV Mílí přátelé, vstupujeme do měsíce, který je zasvěcený modlitbě růžence. Snažme se vzít do ruky růženec a společně s Pannou Marií

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje PŘEDJÍZDA 1. 130 ŠODKOVÁ Eva 1984 LYKO KLUB PRACHATICE 01:35,75 00:47,38 00:48,36 2. 110 BRANDTNEROVÁ Míša 1990 Písek 01:35,91 00:47,41 00:48,50 00:00,17 3. 132 HAUPTOVÁ Karolína 2000 LYKO KLUB PRACHATICE

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV ČERVEN 2008

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV ČERVEN 2008 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV ČERVEN 2008 SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ Petr, původním jménem Šimon, pocházel z galilejské Betsaidy, byl rybářem a měl bratra Ondřeje, který

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. Petra Šolcová SVATÁ RODINA. prosinec leden únor 2013/14

Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. Petra Šolcová SVATÁ RODINA. prosinec leden únor 2013/14 +P O R T U S Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov Petra Šolcová SVATÁ RODINA 1 prosinec leden únor 2013/14 P. Martin SLAVIT VÁNOCE Slavit vánoce neznamená hrát si

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007219 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: 204 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší přípravka dívky - ročník 2003 a mladší jednotlivých závodů 2 1 Šandarová Veronika 2003 SSC Bohemia 7 12 15 15 15 57 2 Červená Natalie 2003 SK 12 9 9 9 12 15 48 3 Kroupová Natálie 2003 SK 15 15 15 0 45

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více