Důlní noviny. Útlum pokračuje, další horníci nuceně odcházejí. Záchranáři se zaměstnanci VUAS. Setkání. Rozhovor s úspěšnou házenkářkou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důlní noviny. Útlum pokračuje, další horníci nuceně odcházejí. Záchranáři se zaměstnanci VUAS. Setkání. Rozhovor s úspěšnou házenkářkou"

Transkript

1 Důlní noviny 2 strana strana strana 2 Setkání 6 Záchranáři 8 se zaměstnanci VUAS hodnotí minulý rok Rozhovor s úspěšnou házenkářkou / EDITORIAL Vážení čtenáři, přes zdražování cen všeho možného je tu jedna jistota. Jistota, na které se svou prací podílíte vy všichni a která pro statisíce domácností v celé zemi znamená nejlevnější teplo a teplou vodu. Hnědé uhlí! Útlum pokračuje, další horníci nuceně odcházejí Bez ohledu na politickou situaci, počasí i společenskou náladu je teplo z uhlí jistota. Jistota pravidelných dodávek a jistota nejlepší ceny. Uhelné teplárny dodávají domácnostem teplo většinou do 500 Kč/GJ. V některých krajích dokonce domácnosti za teplo z uhlí platí méně než 400 Kč/GJ. Oproti tomu teplo ze zemního plynu osciluje kolem 600 Kč/GJ. Podle toho by se k hnědému uhlí mělo přistupovat. Vážit si jak suroviny, tak práce lidí, kteří ho těží. Hnědé uhlí je jistota pro bezpečnost a soběstačnost země, je to jistota pracovních míst, příjmu z daní a povinných odvodů pro města, region i zemi. Naproti tomu plyn nabízí jen faktury, závislost na cizích zemích, především na Rusku. Odborníci z Vysoké školy báňské nedávno spočítali, že pokud by měly teplárny přejít na zemní plyn, cena tepla by se skokově zdvojnásobila, nemluvě o sociální krizi, kterou by odklon od uhlí znamenal. Je to opravdu to, co si veřejnost přeje? Je tohle její zájem? Nebo je oním zájmem bezpečná, levná a jistá cesta k teplu a teplé vodě? České uhlí je jistota a krom těžařů by si to měl uvědomit i každý člověk, když otočí kohoutkem u radiátoru. Těžba v lomu ČSA spěje k dalšímu mezníku. Od dubna bude snížena těžba skrývky. Pokračování útlumového programu v Litvínovské uhelné a.s. na lomu ČSA spěje k dalšímu mezníku. Od dubna bude snížena těžba skrývky. Ta bude nadále probíhat ve střídavém provozu rýpadel K75 a R10. Tímto krokem dojde ke snížení stavu osádek jednoho technologického celku. Jejich pracovní místa budou zrušena. Spolu s nimi zanikne i několik dalších míst například na Úpravně uhlí v Komořanech. Kvůli limitům je Litvínovská uhelná nucena postupně snižovat objem těžby uhlí. Letos v porovnání s loňskem téměř o polovinu. Klesne tak i produkce Úpravny a reagovat budou muset i další společnosti jak ve skupině, tak externí dodavatelé. Snižovat počet pracovních míst musíme, ač velmi neradi, situace na pracovním trhu v kraji není vůbec jednoduchá a nezaměstnanost jedna z nejvyšších v republice. říká personální ředitelka Litvínovské uhelné a.s. Eva Suchoňová a dodává Zaměstnancům, kterých se nucený útlum těžby dotýká, se v první řadě snažíme najít uplatnění v rámci skupiny. Bohužel není to možné pro všechny. Odcházejícím Foto: CC zaměstnancům jsme dříve pomáhali například zprostředkovat kontakty na nové zaměstnavatele v regionu, nebo doporučili rekvalifikační projekty. Bohužel situace na Mostecku je už opravdu vážná a jedinou možností, která těmto lidem nyní zbývá, je úřad práce. Stále palčivěji se ukazuje, že regionu chybí dlouhodobá perspektiva zejména v oblasti hospodářského a sociálního rozvoje a zaměstnanosti. Nedokážou ji nabídnout ani místní politici. Starostové v čele s primátorem města Mostu se tak před časem obrátili na premiéra Nečase s výzvou, aby se začal situací v regionu zabývat důkladněji a přijel se na Mostecko podívat. Premiér na tuto výzvu zatím nereagoval. (gsb)

2 Setkání se zaměstnanci pokračují Minulý týden proběhla další dvě setkání Jana Dienstla se zaměstnanci. V jídelně Vršanské uhelné se v obou termínech shromáždilo kolem stovky lidí. Hlavními diskusními tématy bylo pokračující jednání s ČEZem a s tím spojená budoucnost těžby na Vršanech. Jan Dienstl společně s generálním ředitelem Vršanské uhelné Vladimírem Roučkem posluchače ubezpečili, že vedení skupiny vyvíjí maximální úsilí o to, aby byla s ČEZ uzavřena oboustranně výhodná smlouva, která těžební lokalitě Vršany zajistí jistotu odbytu na celou dobu životnosti lomu a zaměstnancům jasnou perspektivu. Dotazy z pléna se týkaly hlavně některých detailů připravované smlouvy například budoucnosti elektrárny Počerady, ale také případných investic do nových těžebních technologií. Jan Dienstl potvrdil, že akcionáři jsou připraveni k výrazným investicím do pokračování těžby. Proto je také důležité vyjednat takové podmínky smlouvy, aby bylo ekonomicky možné plánované investice uskutečnit. Podobná setkání by vedení skupiny chtělo realizovat i do budoucna. Chce touto formou otevřeně a přímo informovat zaměstnance o dění ve skupině, naslouchat jejich názorům a vysvětlovat stanoviska a kroky akcionářů tak, aby nevznikaly nejasnosti a fámy. Zaměstnance VUAS na setkání s Janem Dienstlem (vpravo) nejvíce zajímala jejich budoucnost. Foto: (zo) ZAHRANIČÍ UHLÍ VE SVĚTĚ A V EU Globální spotřeba uhlí, ropy a zemního plynu Vážení čtenáři, otevíráme novou pravidelnou rubriku Zahraničí, ve které vám chceme poskytovat zajímavé informace z uhelného průmyslu a energetiky z Evropy i ze světa. Proč? Vždycky je dobré vědět, co v oblasti, kterou se zabýváme, dělají za hranicemi naší země. Můžeme se inspirovat i vyhnout chybám. O zahraniční zkušenosti se také často více přemýšlí, často je spíše přijímána, i když se o totéž snažíme dlouho sami. Doma prostě nikdo není prorokem. Protože mezi hlavní aktivity naší skupiny patří těžba a užití uhlí, chtěli bychom zahájit krátkou úvahou o přístupu k uhlí ve světě a v Evropě. Ve světě vzrostla spotřeba uhlí v posledním desetiletí ze všech zdrojů energie nejrychleji, o více než 50 %, a v Číně dokonce o více než 130 %. Tento trend bude i nadále pokračovat. Mezinárodní energetická agentura IEA zpracovala výhled do roku 2017, ve kterém porovnává vývoj spotřeby ropy, zemního plynu a uhlí. Z této prognózy jasně vyplývá, že uhlí bude i nadále zdrojem energie, jehož spotřeba poroste nejvíce. Dokonce se přiblíží spotřebě ropy. Očekává se, že spotřeba uhlí vzroste o zhruba 500 milionů tun. Spotřeba uhlí v Číně převýší spotřebu uhlí zbytku světa. Proč svět spoléhá na uhlí? Ví, že potřebuje bezpečné zásobování energií, dostatek elektřiny, musí být konkurenceschopný a ceny elektřiny musejí být přijatelné. Na bázi uhlí se na světě vyrábí 40 % elektřiny. O elektřině se také ne nadarmo říká, že je krví průmyslu. V Asii umožnilo užívání uhlí hospodářský boom. EU však s uhlím stále zachází jako s ušmudlaným dítětem energetiky, které je nutno neustále čistit a usměrňovat. Přesto, že těžba a užití uhlí jsou stále ekologičtější a emise z elektráren, jakož i spotřeba uhlí, nižší, svazují je stále nové a nové unijní dokumenty. Spotřeba uhlí se však i v Evropě zvyšuje. Napomohla k tomu i energetická revoluce v USA vyvolaná těžbou břidličného plynu. Evropa využila nadbytku uhlí ve světě za levnější ceny. Lze hovořit o začínající renesanci uhlí v Evropě? Situace v některých státech by tomu napovídala. V Německu byla například těžba hnědého uhlí v roce 2012 zvýšena o 5 % na 185 mil. t. Přispěly k tomu nové hnědouhelné bloky o celkové kapacitě téměř MW, které byly v loňském roce uvedeny do provozu. IEA předpovídá v roce 2013 v Evropě vrchol přechodu od plynu k uhlí. EU rozhodně nepomáhá diskriminací uhlí sobě, své konkurenceschopnosti, zaměstnanosti, ale ani světovému klimatu. Jeho podíl na globálních emisích totiž nepřesahuje 11 %. (re) ZEPTALI JSME SE Lenky Lůžkové, vedoucí odboru zaměstnaneckých služeb V současnosti probíhají výjezdy mzdových účetních na dohodnutá pracoviště společností Vršanská uhelná a.s., Litvínovská uhelná a.s., Coal Services a.s., Czech Coal a.s., Humeco a.s. a Infotea s.r.o. a podpisy daňového prohlášení na rok Jak dlouho ještě budou mít zaměstnanci možnost si daňová prohlášení podepsat? Jsme zhruba v jedné třetině zveřejněných termínů. Přesný rozpis výjezdů do 14. února byl uveden v minulém čísle DN a je k dispozici na ploše Intranetu. Pro zaměstnance společností Renogum a.s., Hipodrom a.s. a vybraných pracovišť Coal Services a.s., kteří pracují na rozvodnách, v tepelném a vodním hospodářství, budou daňová prohlášení k dispozici u osob uvedených v rozpisu výjezdů. Mimo stanovené termíny bude tato služba pro zaměstnance uvedených společností zajištěna na kontaktním pracovišti v 1. patře budovy Zaměstnaneckého centra, avšak nejpozději právě do Při výjezdech mají zaměstnanci možnost podepsat si svoje daňové prohlášení na letošní rok a zároveň také, pokud nemají povinnost podat daňové přiznání, mohou požádat o provedení ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění za rok Zároveň s tím mohou předložit mzdové účetní doklady k uplatňovaným odpočtům a slevám a ušetřit tak na daních. Jedná se například o tyto doklady: 1) Potvrzení o platbě příspěvků na své penzijní připojištění, pokud je uhrazená částka vyšší než Kč (maximálně lze odečíst Kč ročně). 2) Potvrzení o zaplaceném pojistném na své soukromé životní pojištění (maximálně lze odečíst Kč ročně). 3) Potvrzení o bezpříspěvkovém dárcovství krve (dary). 4) Potvrzení o zaplacených úrocích z úvěrů (např. ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru banky, z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou atd.) na bytové potřeby. strana 2 tel.:

3 LIDÉ OD NÁS Jako koupelník využije i původní profesi Na Jana Fojtíka, který pracuje na Hrabáku už asi patnáct let, jsme museli s vedoucím úseku přestaveb a ostatních činností Vršanské uhelné Jaroslavem Gramanem v koupelnách chvíli počkat, zrovna uklízel vrátnici. Jan Fojtík pracoval dříve jako elektrikář, nyní se stará o pohodlí horníků jako koupelník. Koupelníci, a my máme tady na Vršanské uhelné koupelníky dva, jsou vlastně manipulační dělníci, kteří zastávají funkci takového správce koupelen. Dohlížejí tu na všechno. Aby bylo řádné uklizeno, aby vše fungovalo, vedou agendu. Kdo jakou skříňku užívá, přibližuje netradiční profesi J. Graman. Pokud je zapotřebí, využíváme i třetího člověka, běžně zařazeného na jiném pracovišti, vysvětluje. Asi to zapotřebí bývá, vždyť Jana Fojtíka jsme zastihli bezprostředně po návratu z rekonvalescence po operaci. Původně jsem pracoval dlouhá léta jako elektrikář na bývalých Ležákách. Po pracovním úrazu už jsem se do terénu vrátit nemohl, a tak jsem přešel na Hrabák, rozpovídal se sám koupelník. Jeho směny jsou vždy dvě denní dvanáctihodinové za sebou. Ke své původní profesi se částečně vrací i dnes, i když trochu nedobrovolně. Vyměním žárovku, nahodím jistič a podobně, k tomu nemusím volat nikoho jiného, říká Jan Fojtík. Stejně si poradí třeba Dříve jsem po práci sportoval, po všech operacích a zdravotních problémech už to nejde. Foto: (má) i s protékajícími kohoutky, sanitárním vybavením, sprchovými hlavicemi, klikami, vzduchotechnikou a podobně. Každý den začínám tím, že všechno zkontroluji, když je potřeba větší oprava, pak předávám požadavek své mistrové, dodává. V době naší návštěvy měl práci s předávanými skříňkami. Při každém novém nástupu zaměstnance přiděluje skříňku, při odchodech je zase přebírá. Máme tu 1600 skříněk, teď jich využíváme zhruba 800, říká koupelník, který si také postěžoval, že spoustu práce mu přidělává i neblahá lidská vlastnost přisvojit si cizí majetek. Ztrácejí se kropítka ze sprch, prkýnka z WC, sifony, baterie, vypínače atd. Pořád je nutné něco doplňovat, posteskne si skromný muž v montérkách, který svou práci očividně dělá rád. Dříve jsem po práci sportoval, po všech operacích a zdravotních problémech už to nejde, teď chodím na procházky s pejskem. Je to špic. Malý, ale o to hlasitější, prozrazuje na sebe koupelník Jan Fojtík. (má) Vlivy letošní zimy Průběh letošní zimy zatím přinesl několik problémů v odvodňování lomů skupiny Czech Coal, které zajišťuje společnost HUMECO. Projevily se na všech lokalitách skupiny, uvedl Petr Sigmund, hlavní inženýr společnosti HUMECO. Jak již bývá tradicí posledních let, největší výkyvy počasí začaly již v období před vánočními svátky a pokračovaly až do nového roku. Po silné sněhové nadílce následovala prudká obleva, která přinesla zvýšené přítoky vod do všech čerpacích stanic včetně balastu, který se také dostal do retenčních jímek, pokračoval P. Sigmund. I když společnost podchytila zvýšené přítoky a včas zahájila čerpání na všech čerpacích stanicích, musela na počátku ledna v lokalitě LUAS havarijně čerpat vodu do řeky Bíliny z důvodu zaplnění veškerých kapacit čerpacích jímek a úpravny důlních vod. Tento nepříznivý stav samozřejmě znamená i zvýšené náklady na spotřebu chemikálií na úpravně důlních vod, jako je například manganistan draselný a vápenný hydrát, jehož se v současné době spotřebuje až třikrát více než při běžném provozu, což se následně projevuje ve zvýšených nákladech na úpravu důlních vod, také jsou zvýšeny nároky na obsluhu a údržbu zařízení, které jede na plný výkon, jako kdyby žádné mrazy nebyly, dodal P. Sigmund. Kromě těchto nepříjemností firmě HUMECO zatěžují hospodaření i rozsáhlé krádeže elektrických kabelů od čerpacích zařízení zejména na VUAS. V konečném důsledku to znamená odstavení čerpacích stanic nezávisle na vůli provozovatele a následné zamrzání jejich výtlačných řadů. Tyto se musí Na šachtě vždy říkáme, že mráz je nejlepší kolejář. opět ze zvýšenými náklady zprovozňovat. Neodborné odstavení čerpacích kapacit bohužel má negativní dopad i poškození čerpací techniky, které se pochopitelně také velmi významně podílí na zvýšení nákladů spojených s čerpáním a úpravou důlních vod. Zaměstnanci HUMECO tedy nemají ani v zimě žádné prázdniny, naopak i v době současných mrazů společnost zabezpečuje odčerpávání důlních a povrchových vod z prostorů lomů tak, aby těžební stroje mohly nerušeně těžit jak ve skrývkových, tak uhelných řezech, dodal Petr Sigmund. Na šachtě vždy říkáme, že mráz je nejlepší kolejář, uvedl bonmotem informaci o současných mrazivých dnech v lomu ČSA Antonín Dymák, zástupce závodního lomu LUAS. Přímo při těžbě nebylo nutné zatím řešit nějaký větší problém. Nízké teploty jsou dobré pro odbyt, o uhlí je větší zájem, dodal. Mrazy mohou mít negativní vliv při přestavbě pasových dopravníků, kdy zamrzají kolejnice a pražce pasových dopravníků a může dojít k jejich poškození při přestavbě po zamrzlé zemině, řekl A. Dymák. Ojedinělým problémem na Úpravně uhlí v Komořanech bylo, že docházelo ke vzniku nálepů v hlubinném zásobníku vlivem vsázky vlhkého uhlí. Tyto problémy však nebyly způsobeny současnými mrazy. Jiřetín, Most i Litvínov hlasovali pro pokračování těžby Jak volili: Miloš Zeman Karel Schwarzenberg Most 64,48 % 35, 51 % Litvínov 60,77 % 39,22 % Horní Jiřetín 59,97 % 40,02 % Zdroj: ČSÚ Pozn.: Pokud součet nedává 100 %, byly zbylé hlasy neplatné. V Mostě, Litvínově i Horním Jiřetíně výrazně v prezidentské volbě vyhrál Miloš Zeman. Naopak Karel Schwarzenberg neuspěl. Zeman před volbami vyslovil jasnou podporu pokračování těžby za územními limity. Místopředseda Nečasovy vlády zase jasně držel linii současné koalice, která odmítá další těžbu mimo jiné výměnou za hlasy pro církevní restituce. V krátké době je to už podruhé, kdy zastánci těžby ve volbách v Ústeckém kraji zvítězili. Na podzim loňského roku se jim to podařilo i ve volbách do krajského zastupitelstva. tel.: strana 3

4 / STRAVOVÁNÍ Jídelní lístek teplá a chlazená jídla 4 pondělí 5 úterý 6 středa 7 čtvrtek 8 pátek Polévka: Houbová s těstovinami 1. Dudácký guláš, těstoviny 2. Přírodní vepřový řízek, brambory 3. Zapékané těstoviny s kukuřicí a Robi masem 4. Kuřecí závitek s nivou, hranolky, obloha 5. Mexická rýže s uzeným masem 6. Dudácký guláš, Polévka: Hovězí s masovou rýží 1. Uzenářská vepřová kýta, 2. Holandský řízek, brambory 3. Vařené vejce, zelené fazolky s česnekem, brambory 4. Masová směs s bramboráčky, obloha 5. Hovězí guláš, chléb 6. Uzenářská vepřová kýta, bramborové knedlíky Polévka: Dršťková 1. Vepřová kýta na žampiónech, dušená rýže 2. Zapékané těstoviny s uzeninou, okurka 3. Zeleninový talíř se šunkou, tmavé pečivo 4. Vepřový plátek se sýrovým přelivem, opékané brambory, zeleniový salát 5. Kuřecí prsíčka, brambory, tatarská omáčka 6. Vepřová kýta na žampiónech, Polévka: Skotská 1. Svíčková hovězí pečeně, kynuté knedlíky 2. Uzené kuřecí stehýnko, bramborová kaše 3. Palačinky s marmeládou, bílá káva 4. Žatecká směs, hranolky, obloha 5. Musaka s vepřovým masem 6. Svíčková hovězí pečeně, bramborové nočky Polévka: Uzená s rýží a hráškem 1. Hovězí plec na pepři, těstoviny 2. Mleté kuličky s uzeným masem, brambory 3. Domácí koblihy, čaj 4. Pečené kuře, čočkový salát s majonézou 5. Jemné párky, bramborová kaše, okurka 6. Hovězí plec na pepři, bramborový knedlík 11 pondělí 12 úterý 13 středa 14 čtvrtek 15 pátek Polévka: Hovězí se zeleninou a vejci 1. Vepřový guláš Ostřák, těstoviny 2. Kuřecí plátek přírodní, dušená rýže se šunkou 3. Zapékané těstoviny se zeleninou a sýrem 4.Vepřová kapsa Gvarkov, hranolky, zeleninový salát 5. Plněný zelný list, brambory 6. Vepřový guláš Ostřák, Polévka: Frankfurtská 1. Štajgrova směs, dušená rýže 2. Uzené maso, čočka po horácku 3. Listové taštičky s ovocnou náplní, čaj 4. Kuřecí řízek Kalimero, hranolky, obloha 5. Čevabčiči, brambory 6. Štajgrova směs, chléb Polévka: Kuřecí s těstovinami 1. Bavorská sekaná, dušené zelí, 2.Přírodní vepřová játra, brambory, tatarská omáčka 3. Zeleninový talíř s vajíčkovou pomazánkou, chléb 4. Ďábelská masová směs, dušená rýže, zeleninový salát 5. Srbské rizoto, okurka 6. Bavorská sekaná, dušené zelí, brambory Polévka: Zahradnická 1. Vepřová krkovička na kmíně, bramborové špalíčky 2. Hornická klobása, chilli fazole 3. Nudlový nákyp s tvarohem, čaj 4. Kuřecí špíz se slaninou a cibulí, opékané brambory, obloha 5. Pečené kuře, šťouchané brambory 6. Vepřová krkovička na kmíně, těstoviny Polévka: Kmínová s vejci 1. Vepřová kýta na smetaně, 2. Smažený hamburger, letní bramborový salát 3. Sojové maso se zeleninou, dušená rýže 4. Krůtí plátek se šlehanou nivou, hranolky, obloha 5. Neapolské nudle 6. Vepřová kýta na smetaně, těstoviny mražená jídla 4 pondělí 5 úterý 6 středa 7 čtvrtek 8 pátek 1. Dudácký guláš, 2. Mexická rýže s uzeným masem 1. Uzenářská vepřová kýta, 2. Holandský řízek, bramborová kaše 3. Hovězí guláš, těstoviny 1. Vepřová kýta na žampiónech, dušená rýže (možno objednat i ) 2. Zapékané těstoviny s uzeninou 3. Kuřecí prsíčka, těstoviny 1. Svíčková hovězí pečeně, 2. Uzené kuřecí stehýnko, bramborová kaše 3. Musaka s vepřovým masem 1. Hovězí plec na pepři, těstoviny (možno objednat i bramborové knedlíky) 2. Domácí koblihy 11 pondělí 12 úterý 13 středa 14 čtvrtek 15 pátek 1. Vepřový guláš Ostřák, těstoviny (možno objednat i ) 2. Kuřecí plátek přírodní, dušená rýže se šunkou 1. Štajgrova směs, dušená rýže 2. Uzené maso, čočka po horácku 3. Listové taštičky s ovocnou náplní 1. Bavorská sekaná, kynuté knedlíky, dušené zelí 2. Přírodní vepřová játra, dušená rýže 3. Srbské rizoto se sýrem 1. Vepřová krkovička na kmíně, bramborové špalíčky 2. Hornická klobása, chilli fazole 3. Pečené kuře, kari těstoviny 1. Vepřová kýta na smetaně, 2. Smažený hamburger, bramborová kaše Seznam firem a provozoven, kde uplatnit flexi pasy Název Ulice Obec Typ Telefon Poznámka Rehabilitace Mgr. Gabčíková Iveta Nerudova 1956 Kadaň Rehabilitace, masáže Kvalifikovaná rehabilitační péče. Zajišťujeme komplexní rehabilitační péči od vyšetření, cvičení, masáže (různé druhy), elektroléčbu, rašelinové zábaly. Rehabilitace Mgr. Ludmila Kopecká 5. května 1461 Jirkov Rehabilitace, masáže Rehabilitace Jana Mráčková Březenecká 4804 Chomutov Rehabilitace, masáže Rehabilitace Jana Mráčková Libušina 4977 Chomutov Rehabilitace, masáže V nabídce máme i rašelinové zábaly, využití služeb dle telefonní domluvy. V nabídce máme i rašelinové zábaly, využití služeb dle telefonní domluvy. Rehabilitace Lenka Pasevová Vrchlického 875 Vejprty Rehabilitace, masáže Rekondiční relaxační masáže Fibichova 660 Kadaň Rehabilitace, masáže Samui Traditional thai massage Revoluční 53 Chomutov Rehabilitace, masáže pokračování příště strana 4 tel.:

5 Vykoupených domů ve Starém Městě přibývá Přečetli jsme jinde Místní tvrdí, že prodaná je už minimálně třetina domů a pozemků. Karviná Kampaň sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, které bojuje za zachování života ve Starém Městě a nabádá své sousedy, aby své domy a pozemky neprodávali těžařům, kteří pod tímto územím chtějí výhledově dobývat uhlí, zřejmě moc nezabrala. Zhruba 15 měsíců od zveřejnění těžebního záměru společností OKD je přibližně třetina domů vykoupená. Zaznělo to na pondělním setkání obyvatel Starého Města v tamním obecním hostinci. Paní Ingrid seděla v rohu zcela plného sálu a poslouchala řečníky velmi pozorně. Sbírám informace pro tchýni, která nedaleko odtud bydlí. Je téměř rozhodnutá domek prodat, jen chce vědět, co má jak udělat, aby s ní těžaři nemanipulovali a ona dostala co nejvíc, říká paní Ingrid. Jak říká, rozhodnutých prodat dům či pozemky je už hodně lidí. Zbývá okolo 130 nevykoupených, což jsou tedy asi dvě třetiny. Řada lidí se na situaci dívá střízlivě a realisticky. Když navíc mají ne zrovna nový dům, do kterého je třeba investovat a mají šanci dostat za něj několik milionů, málokoho to nezlomí, říká mladá žena. Jak na setkání řekla šéfka sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem Monika Heisigová, oficiálně už ví o 75 vykoupených domech. Zbývá okolo 130 nevykoupených, což jsou tedy asi dvě třetiny. Celkem musí těžaři získat souhlas a vykoupit okolo 600 nemovitostí a pozemků, řekla Heisigová. Zakládající členka sdružení Silvie Škulavíková veřejně prohlásila, že je zklamaná a doslova znechucena tím, že se lidé těžařům poddali, prodávají majetky a prchají ze Starého Města. Ona, stejně jako Monika Heisigová a desítky dalších Staroměstských, prý své domy neprodají. Na jejich plotech to demonstrativně hlásají cedulky s nápisem: Svůj domov neprodám. Na záchranné snahy lidí ze sdružení ale mnoho obyvatel ze Starého Města neslyší. Například Roman Sznapka bydlí v ulici U Řeky a jak Deníku prozradil, podle jeho odhadu je už polovina domů v jejich ulici prodaná, nebo aspoň jejich majitelé požádali o výkup. Myslím, že řada sousedů má jasno. Kdo se ještě nerozhodl, myslím, že brzy to rozsekne. Zbývá vykoupit pár domů, uvedl Sznapka, jinak šéf místní skupiny PZKO ve Starém Městě. Mluvčí OKD Deníku potvrdil, že společnost eviduje v Karviné Starém Městě více než 300 žádostí o řešení majetkových nároků. Z toho zhruba 170 tvoří objekty, zbytek pozemky, garáže a další nemovitosti. Schváleno a uzavřeno bylo již zhruba 200 žádostí, z toho polovina připadá na objekty, řekl Sobol. Je vidět, že lidé po zkušenostech z Kozince nebo Darkova, kde se vykupovaly domy před lety, si už nehrají na hrdiny a chtějí mít své jisté. Tomáš Januszek, Havířovský deník, 18. ledna 2013 Mluvčí skupiny odpovídá médiím Česká tisková agentura ČIA: Jaký objem uhlí společnost vytěžila v uplynulém roce? Jak se objem těžby lišil v porovnání s rokem 2011? Jakou těžbu Czech Coal očekává v letošním roce? CCG: Těžební společnosti skupiny Czech Coal vytěžily více než 13,5 milionu tun uhlí, je to zhruba o tun uhlí méně než v roce předchozím. V roce 2013 očekáváme nižší těžbu, především v souvislosti s útlumovým programem na lomu ČSA z důvodu neprolomení limitů těžby. Přetrvávající existence územních limitů těžby nutí vedení skupiny snížit objem těžby v příštích letech zhruba na polovinu (ze 4 na cca 2,5 mil. tun) a postupně propustit stovky zaměstnanců. Na podzim loňského roku došlo k odstavení jednoho dobývacího komplexu nasazeného na těžbě skrývky. V souvislosti s tím došlo v rámci skupiny CC ke zrušení cca. 200 pracovních míst. Následovat bude odstávka uhelného bagru letos na jaře a s tím spojené další propouštění. Litvínovská uhelná tak v rámci zahájeného útlumu sníží v roce 2013 produkci ze 4 milionů tun na cca 2,5 milionu tun. Na uhlí těžené v rámci limitů jsou uzavřeny smlouvy na pět až deset let. Odběratelé tak mají zajištěny dodávky nejvýhodnějšího paliva, což umožní stabilizaci podmínek především pro všechny odběratele tepla. Pokud by byla v příštím období poptávka po větším množství hnědého uhlí, pak by bylo nutné sáhnout do zásob za limity těžby, tedy rozhodnout o vládním usnesení z roku 1991, což je na rozhodnutí vlády a politiků. Těžba na Vršanské uhelné se bude odvíjet od smlouvy na odbyt, o které se ještě jedná. Časopis Týden: Skončila už jednání o dodávkách uhlí pro ČEZ? CCG: Jednání zatím stále pokračují a nejsou uzavřena. Stále platí, že si přejeme oboustranně výhodnou dohodu. Hospodářské noviny: Skupina Czech Coal má prý zájem o nákup aktiv společnosti Alpiq Kladno, můžete to potvrdit? CCG: Skupina Czech Coal zkoumá každou relevantní akviziční příležitost na trhu a projevila zájem o nabízená aktiva Alpiq. V soutěži o ně však již dále nepokračuje. Blahopřání Dne 10. února 2013 oslaví životní jubileum 50 let paní Irena Bayerová z Mostu. Hodně štěstí, lásky,zdraví a spokojenosti do dalších let přejí kamarádi z HMGD. V pondělí 11. února oslaví významné životní jubileum 60 let pan Josef Trhlík, zaměstnanec kolejové dopravy na Vranské uhelné, kde pracuje už 40 let. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a rybářských úlovků mu přeje rodina, příbuzní a kolegové. Glosář Tentokrát nás zaujala cesta Litvínova do izolace a postoj antimonopolního úřadu ke sporu s Elektrárnami Opatovice. Důvodem vystoupení z Hospodářské a sociální rady Mostecka a ostatních sdružení, ve kterých je město členem, je úspora finančních prostředků. Starosta Litvínova Milan Šťovíček, 24. ledna 2013 Komentář: Roční členství stálo Litvínov korun. Vědí místní, jakou cenu bude do budoucna mít izolace města a iracionální tažení jejich starosty proti těžbě? Spor firmy Czech Coal a Elektráren Opatovice (EOP) se týká především soukromoprávních otázek jejich smluvního vztahu a náš úřad proto do konfliktu zatím zasahovat nebude. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj, ČTK, 28. ledna 2013 Komentář: Od počátku tvrdí skupina Czech Coal, že jde o obchodní spor a že má vůli se dohodnout. Přijde nyní omluva například od primátorů a starostů měst, kteří předem Czech Coal odsuzovali a obviňovali? tel.: strana 5

6 Záchranářský rok nejen v číslech Rok 2012 byl pro záchranáře z Hlavní báňské záchranné stanice Litvínovské uhelné opět charakteristický četnou a rozmanitou zásahovou činností. V posuzovaném období záchranáři zasahovali ve 389 případech, což bylo o 40 méně než v roce předešlém. Některé výjimečnosti loňského roku nám přiblížil ředitel HBZS Josef Trykar. Počet zásahů je oproti roku 2011 celkově nižší, ale v některých kategoriích jste vykázali více zásahů, a to zejména v kategorii havarijních zásahů. Čím to bylo? V minulých letech jste vedle své základní činnosti velmi aktivně vylepšovali svůj hospodářský výsledek komerčními aktivitami. Bylo tomu tak i v minulém roce? Skutečně v této kategorii došlo k nárůstu o 20 zásahů. Prakticky všechny havarijní zásahy, kromě jediného, byly realizovány v hlubinném dole Centrum. Nárůst byl ovlivněn zejména tím, že razící a dobývací práce na tomto dole byly vedeny ve velmi těžkých báňsko geologických podmínkách. Nárůst byl ovšem zaznamenán i v kategorii zásahů nehavarijních. Příčinou byl vyšší počet rizikových a speciálních prací, provedených v souvislosti s ražbou a monitoringem tzv. zkušebních chodbic v lomu ČSA a na Dolech Nástup Tušimice. Bylo, i když ne v tak velké míře jako v předchozím období. Došlo k poklesu komerční činnosti, který byl způsoben úspornými opatřeními státu, doprovázenými úbytkem státních zakázek, v našem případě tedy zakázek vypisovaných MŽP a státním podnikem PKÚ. Naší nosnou činností ale bylo i v loňském roce, stejně jako v letech předcházejících, odstraňování nálepů jílů z prostoru technologických zařízení hlavně na Úpravně uhlí Komořany a výškové opravárenské a čistící práce na dobývacích zařízeních v lomu ČSA. Sanace stoky v Terezíně. Kolik záchranářů v současnosti pracuje na HBZS a kolik je jich k dispozici celkem? Vlastních zaměstnanců HBZS - záchranářů, bylo na konci roku 2012 celkem 49. Do báňského záchranného sboru naší stanice počítáme dalších 18 báňských záchranářů, ať už z dolu Svornost v Jáchymově, z lomu ČSA, Foto: archiv HBZS potápěčů z Chomutova nebo externích záchranářů lékařů. Do celkového počtu báňských záchranářů je nutno započítat také báňské záchranáře z dolu Centrum a ze Sokolovské uhelné, kde jich pracuje dalších 151. V obvodu působnosti HBZS Most je tedy celkově k dispozici 218 záchranářů. (má) I Most čte dětem Mostecké základní školy se zapojily do projektu Celé Česko čte dětem. Maminka L. Bartoš připravila nejen čtení pohádky, ale i řadu hádanek a kvízů. Foto: (bar) Například v 7. ZŠ Most, která se vloni stala vítězem televizní celostátní soutěže o Nejlepší českou školu, čtení prožili prvňáčci z 1.C třídy s maminkou L. Bartoš a klasickou pohádkou Popelka, do které ovšem zasáhl tiskařský šotek. Shodly jsme se s paní učitelkou I. Neradovou, že upřednostníme české klasické pohádky. Nakonec se ukázalo, že řada sedmiletých dětí Popelku, ale třeba i příběh o Červené Karkulce vůbec nezná, uvedla maminka a dodala, že ke čtení připojila i didaktické hádanky a úkoly, aby si děti uvědomily, jaké vlastnosti a charaktery postav jsou dobré a které špatné. Nechybělo zábavné rýmování, etické porozumění jednotlivým postavám, ale i trocha matematiky s oříšky a podobně. Oznámení Skibus pro lyžaře Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova ve spolupráci s Turistickým informačním centrem města Mostu zavedl od 26. ledna skibus pro lyžaře. Bude jezdit o víkendech z Mostu od sportovní haly (ul. U stadionu) do lyžařského střediska Klíny. Pravidelný odjezd je stanoven na 8.20 hodin, odjezd zpět z Klínů pak bude v hodin. Cena pro milovníky lyžování je stanovena na 80 Kč (zpáteční), jednotlivé jízdné pak bude stát 40 Kč. Přednost však mají ti, kteří si zakoupí zpáteční jízdenku. V případě nepříznivých sněhových podmínek bude zrušení jízdy skibusu oznámeno na webových stránkách dopravního podniku na adrese: Výstava obrazů V pátek 1. února bude v Galerii výtvarného umění v Mostě (děkanský kostel) otevřena výstava Obrazy antropomorfně vegetabilních metamorfóz Dušana Černého. Výstava potrvá do 7. dubna letošního roku. strana 6 tel.:

7 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu Litvínovská uhelná věnovala gymnazistům už čtvrtou učebnu Učebna jazyků, kterou pořídilo Gymnázium T.G.Masaryka za 335 tisíc korun od Litvínovské uhelné v rámci grantu Spolužití pro Litvínov, je v pořadí už čtvrtou specializovanou učebnou zaplacenou uhelnými penězi. Učebna jazyků rozšířila školní pracoviště litvínovského gymnázia po učebně chemie, fyziky a biologie. Ředitel školy Jan Novák nešetřil při slavnostním otevření učebny chválou na generálního partnera gymnázia, kterým Litvínovská uhelná a.s., bezesporu je. Za posledních pět let přispěla nejen na nové učebny, ale také na vybavení školy a školní almanach. Celkem tak od roku 2007 podpořila gymnázium částkou tisíc korun. Jsem rád, že pro výuku jazyků máme konečně důstojnější prostředí. Díky našemu velkému mecenáši a generálnímu partnerovi Litvínovské uhelné je učebna vybavena nejmodernější technikou. Za každou korunu, kterou nás naši partneři podpoří, jsme vděční. Nestojíme totiž v popředí zájmu a nedisponujeme penězi. Děkujeme všem a prosíme, zůstaňte nám věrní, poděkoval na úvod slavnostního předání jazykové učebny Jan Novák. Podporovat školství je smysluplné. Přístup k informacím je pro studenty dnes mnohem snazší, než jsme to jako studenti měli my, a to je velmi dobře, prohlásila Liběna Novotná, která na slavnostní akci zastupovala generálního partnera Litvínovskou uhelnou. Jsou momenty, kdy lituji, že jsem Učitelka anglického jazyka Jana Kubičinová představila učebnu přímo při výuce. Foto: (em) opustila svou původní profesi kantora, a tenhle je jedním z nich. Je skvělé, když jsou sponzorské peníze vydávány do takových projektů, pochválila novou učebnu také mluvčí skupiny Czech Coal Gabriela Sáričková Benešová. Funkce moderní interaktivní tabule předvedla hostům Jana Kubičinová, která na gymnáziu vyučuje anglický jazyk a která měla podle ředitele gymnázia na výběru techniky a komunikaci s dodavateli největší zásluhu. Doby, kdy jsme museli vystačit s křídou a tabulí, jsou už pryč. Interaktivní dotyková tabule dokáže vtáhnout studenty do dění v hodině a zaujmout je, chválila nové vybavení Jana Kubičinová. V nové učebně jazyků projevil ředitel Jan Novák také neskromné přání. Rád by totiž na gymnázium měl výuku japonštiny. Bylo by to skvělé vyučovat tu japonštinu. Je ale těžké získat dobrého vyučujícího, svěřil se ředitel. Protože je ale Litvínovská uhelná partnerem školy nejen ve finančních záležitostech, přislíbila Gabriela Sáričková Benešová pomoc i v tomto ohledu. (em) Z HISTORIE CECHU Co je URBURA Ve středověku poplatek za dolování, který museli horníci odevzdávat králi a vrchnosti. ŠVANCARA Je jedním z nejdůležitějších symbolů havířského stavu od dávných časů. Název pochází od německého slova schweizerhacke. Je to původně staré tesařské nářadí sekyra. Dvojí funkce sekery umožňovala použít ji jako nářadí a v případě potřeby i jako zbraň. Postupem doby se švancara změnila na zdobnou, symbolickou sekerku, spíše používanou pro parádu a jako vycházková hůl. Je reliéfně zdobená a podle barvy kovu (zlatá, stříbrná, černá) vyjadřovala postavení nositele. Byl to vlastně jakýsi odznak postavení havíře v hornické hierarchii. Švancara se nosila hlavně při hornických slavnostech, opřená na pravém rameni kovovou částí a držená pravou rukou za dolní konec úzké, zploštělé dřevěné násady, zakončené kováním a tupým bodcem. Byla běžným doplňkem vycházkového oblečení havíře. Někde na ní při parádách havíři nosili ještě zavěšený kahan. Na zimní stadion i bez bruslí Nevyužité prostory budovy zimního stadionu v Mostě město využilo pro vybudování nízkoprahového centra pro mladé lidi od patnácti do dvaceti šesti let. centra, uvedla při slavnostním ukončení výstavby centra v polovině ledna Hana Jeníčková, náměstkyně primátora města. Centrum zahájí svoji činnost 1. února, nechybí v něm prostor pro volnočasové aktivity, učebna vybavená Centrum bylo městem vybudováno z prostředků ministerstva práce a sociálních věcí, ale i za pomoci ministerstva pro místní rozvoj. Vybudování si vyžádalo více než 9 milionů korun. Centrum je zásadním projektem pro městský program integrace sociálně vyloučených a tímto způsobem i ohrožených mladých obyvatel města. V centru bude s mladými lidmi pracovat tým osmi lidí. Práce se skupinou v této věkové kategorii nebude vůbec jednoduchá, o to větší nároky moderní technikou. Mladí tu najdou pomoc, podporu, mohou si promluvit o svých problémech, připravovat se do školy, doučovat se, najdou tu i pomoc při hledání brigády či zaměstnání. Smysluplnost a užitečnost zařízení ocenil i ředitel mosteckých strážníků Bronislav Schwarz, který je přesvědčen, že zařízení může mladým lidem nahradit nefunkční rodinné zázemí, že bude určitě lepší, když se mladí budou s vrstevníky scházet v centru při různých aktivitách, než na ulici jsou kladeny právě na zaměstnance města. Představitelé města Mostu slavnostně otevřeli prostory centra. Foto: A. Sedláčková Náměstkyně primátora H. Jeníčková představila novou publikaci novinářům. Foto: A. Sedláčková Mýty a fakta pro základní školy Město Most, ve spolupráci s dalšími subjekty regionu a za finančního přispění skupiny Czech Coal, vydalo veřejnosti na webových stránkách města, konkrétně odboru životního prostředí. brožuru Mýty a fakta. Šotek způsobil, že je v brožuře určitá Publikace je souhrnem základních pojmů a faktických informací o energetice a využívání jednotlivých energetických surovin. Vydali jsme ji v nákladu 500 kusů. Brožura bude rozeslána na základní školy a bude především sloužit jako výuková pomůcka, uvedla náměstkyně primátora města chyba. Namísto, abychom ji vysvět- lovali, rozhodli jsme se, že vyhlásíme soutěži pro žáky ZŠ a třídní kolektivy. Kdo chybu objeví, dostane se do slosování a může vyhrát výlet pro celý třídní kolektiv, tedy konkrétně úhradu nákladů na autobus, dodala Hana Jeníčková. Hana Jeníčková. Jde o takovou rychlou orientaci v základních pojmech, Skupina Czech Coal podpořila vydání doplnil primátor města Vlastimil publikace 25 tisíci korun. Vozka. Brožura bude dostupná i široké (má) tel.: strana 7

8 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu Jedničkou k Citadele V tramvaji s reprezentantkou u toho byla, protože to pro mě byla první Hanou Martinkovou o mistrovství takováto vrcholná akce. Hrát za reprezentaci je pro mě čest. Atmosféra byla Evropy v házené žen v Srbsku. naprosto úžasná. Jaký byl turnaj z hlediska výsledků Házenkářka Hana Martinková je oporou interligového týmu DHK Baník Vstup do turnaje nám vyšel podle na- české reprezentace? Most. Jejich výkonů v nejvyšší ženské šich představ a porazily jsme Ukrajinu. soutěži u nás si samozřejmě nemohli nevšimnout reprezentační trenéři, připravili a my je dokázaly zdolat. Díky Trenéři nás na toto utkání velmi dobře a tak nebylo divu, že pro svou výšku, tomu jsme se probojovaly mezi nejlepších 12 týmů Evropy. Jen nás mrzelo, že ale i střelecké schopnosti nepřehlédnutelnou hráčku, pozvali do národního týmu, který se představil na evrop- uhrát jediný bod, i když nám k tomu chy- jsme v druhé části turnaje nedokázali ském šampionátu v Srbsku. Teď s námi běl pokaždé jen ten pověstný kousek. usedla do tramvaje č. 1, abychom si cestou povídali o nedávném evropském kterými jsme ale i tak dokázali hrát vy- V tom se asi ukázala kvalita soupeřek, se šampionátu. rovnanou hru. Nakonec jsme byly překvapením turnaje a málo kdo věřil, že se Když se teď s odstupem času za mistrovstvím Evropy ohlédnete, tak jaké zkušenost bude pro český tým dalším dostaneme, tak daleko. Doufám, že tato z vašeho pohledu bylo? krokem do světové házené a v červnu Po osmi letech se české barvy ukázaly potvrdíme, že mistrovství Evropy nebyla jen náhoda a postoupíme na mistrov- na takové vrcholové akci jako je evropský šampionát. Jsem ráda, že jsem ství světa Špičková házenkářka Hana Martínková Foto: (eš) A jak jste turnaj vnímala jako hráčka? Já se při zápasech na hřišti moc neohřála a nedostávala jsem dostatek prostoru. Každá hráčka v týmu má určitou úlohu a má bohužel do konceptu trenérů nepasovala. Ale jsem moc ráda, že jsem se toho všeho mohla zúčastnit, protože o takovém zážitku sní každá házenkářka. (eš) Oznámení Koncert Věry Špinarové V pondělí 11. února od 19:30 hodin se ve Sportovní hale v Mostě uskuteční koncert Věry Špinarové a její kapely. Cena vstupného je 300 a 200 korun. Pro zaměstnance skupiny Czech Coal nabízí akciová společnost Sportovní hala Most slevu ve výši 50 Kč. Vstupenky lez zakoupit v recepci Sportovní haly a to na základě předložení ID karty zaměstnance. Maximální počet vstupenek, které je možné zakoupit za sníženou cenu, je 10 kusů na jednoho zaměstnance skupiny Czech Coal. Výstava grafik a keramiky Historický zaniklý Most očima rodačky pod tímto názvem bude v neděli 3. února v prostorách cisterciáckého kláštera v Oseku u Duchcova zahájena výstava grafik a keramiky Marcely Čermákové z Mostu. / KŘÍŽOVKA Správné znění tajenky z minulého čísla DN: Výrok Jana Masaryka Často pykáme za něco, o čem nemáme vůbec ponětí. Výherci: Blanka Kratošová, Jirkov; Roman Nachmuller, Czech Coal Power Hrabák; Zdeněk Klein, UUK. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce Důlních novin poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit: Křížovka). Nezapomeňte uvést přesnou adresu pracoviště (střediska) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru poslat. NAPOVÍME: Masis, mao, Cais,thema, Kl,Kondr,ot. Kfiehk bíl kov stibium T ETÍ âást TAJENKY Rachmaninovova opera Povrchové doly panûlská varianta jména Anna Uondat Ná dostihov kûà Strom porostl trny Dvanáct mûsícû Star í vztaïné zájmeno Îid Zuhelnatûlé kousky dfieva Prkenn strop HeyerdahlÛv ãlun Vyrobené v huti Hora u Bûlehradu Vítûzn cyklista OH 88 (SSSR) Rusky jitro Nûco Umûlé vlákno KONEC TAJENKY Typ fiatky Panoramatické kino Hvûzda souhvûzdí Orel Námût (kniïnû) Obyvatelky Belfastu Zaniklá achová figura ídící tyã vozíku âesk baviã (Ludûk) Vynechání dechu del í neï 20 sekund Souhlas Ode Potom Okraj lodi B v.primátor Prahy (ODS) Ná klasick prozaik Domy Líh (náfieãnû) Pokolení Vûhlas Název hlásky Pedagog na V (slang.) Sladkovodní ryba Spojka dûvodová M Kopec Bezhrb velbloud Ranní nápoj KnûÏské roucho Cestovati autem Kujné nerosty Tlakové stroje Jaroslav (domácky) Chrup ímsk ch 999 Hráz pfiístavu Bulharské peníze Barevn úkaz na obloze Jestli Jitfiní vláha Dvojzpûv âaj z cesmíny Nátûrová hmota Povaha Hrob z kamenû Konat Provazy se smyãkou Italsk Luká Vojenská jednotka Rusk monarcha Znaãka kilogramu Jednotka ryzosti zlata Táta (kniïnû) Jehliãnat les âesk prozaik Kód Kiribati Kovov sud Odhad v sledku utkání ZAâÁTEK TAJENKY DRUHÁ âást TAJENKY Îlutohnûdá barviva achová prohra Ne ikovnû tvofiit (pfienesenû) Pefiej Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo Důlních novin vychází ve čtrvrtek. strana 8 tel.:

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem Pondělí Polévka Bulharská fazolová polévka 3.3.2014 Oběd 5 Bulharský guláš, knedlík 75 g Oběd 3 Džuveč 63 g Oběd 4 Bulharská musaka 63 g Oběd 6 Balkánské filé, rýže 120 g Minutka 7 Kuřecí plátek po bulharsku,

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír

Jídelní lístek Jídelna Vesmír Jídelní lístek Jídelna Vesmír Od 1.3. - 31. 3. 2012 OD 1.3.2012 ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL ZE 3 JÍDEL NORMÁLNÍ STRAVY A ZE 2 JÍDEL VÝBĚROVÉ STRAVY Veškerá gramáž masa v syrovém stavu: 100g (normální strava), 150g

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 2.3.2015 1 Zeleninový talíř sýrovo-šunkový v jogurtové zálivce 350 g 3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Drůbeží směs, rýže 63 g 1 4 Vaječné krokety,

Více

www.hotelvyhlidka.com

www.hotelvyhlidka.com DENNÍ MENU 28.2. - 4.3.2011 Pondělí Fazolová polévka 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurek 2. Dukátové buchtičky s krémem 3. Kapustové karbanátky, brambor, salát Úterý Hovězí vývar s těstovinami

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 2.11.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Ďábelská játra, rýže 63 g 1 4 Bramborák s uzeninou 360 g 1,3,7 5 Maminčino kuře, těstoviny 160 g 1,3 6 Vepřový

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Bramborová 1,9 1.6.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec frankfurtská, knedlíky 63 g 1,3,7 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Kuře na zbojnický způsob,

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj pondělí 1.6.2009 Svačina: týden 1.6. až 7.6. DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÝ DEN! Chléb, sýrová pomazánka, čaj Pórková s bramborem Fazolový guláš, chléb, PŘEKVAPENÍ Pizza se šunkou a sýrem, PŘEKVAPENÍ Vepřové na

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Kulajda 1,7 2.1.2017 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s krabími tyčinkami 400 g 1,3,4,7,10 3 Kuřecí stehno, rýže 160 g 1 4 Palačinky s marmeládou 370

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Italská 1,7 3.7.2017 1 Zeleninový talíř se smaženým květákem 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec šumavská, knedlíky 63 g 1,3,7,9,10 4 Sýrové lívance, dušená zelenina 220 g 1,3,7 5 Plovdivské maso,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 1.8.2016 1 Zeleninový talíř se smaženými hermelínovými výsečemi 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs na zelenině, rýže 63 g 1,9 4 Krupicová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu 1.9. 5.9. 2014 Pondělí: 1.9. Polévka: 0,2l Zeleninová jarní Menu č.1: 100g Vepřový guláš, HK Menu č.2: 100g Kuřecí prsa na kari,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1. 11. - 4. 11. 2016 31.10.2016 Polévka: Hráškový krém Oběd č. 1: Žebrácká vepřová panenka, vařený brambor Ovoce, bylinkový čaj, voda Polévka: Zeleninový vývar s kapáním 1,3,7,9

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13)

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13) od..26 do 31..26 Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 bramborová (A:, ) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A:,, ) zeleninová s vejcem (A:,, ) debrecínský guláš, bramborový

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

Září týden 1.9. až 6.9.

Září týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Svačina: Chléb, sýrová pomazánka, mléko Hovězí s krupicí a vejci Bramborový guláš, chléb Zapečená brokolice s masem, brambory středa 2.9.2009 Svačina: Chléb, šunková pomazánka,

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 3.10.2016 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs, rýže 63 g 1,9 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Uzené maso, zelí, knedlíky 75 g 1,3,7,12

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ČERVENEC 2014 Týdenní menu 1.7. 4.7.2014 Úterý: 1.7. Polévka: 0,2l Hovězí vývar se zeleninou a rýží Menu č.1: 100g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše,

Více

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství...

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství... PONDĚLÍ 4. 1. Hovězí (1,3,7,9) O Základní I...Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9) O Základní II...Houbový Kuba, okurka(1,12) O Protisklerotická...nově...Vař. vejce,růžičková kapusta ve smetanové

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145 4.5.2015 5.5.2015 6.5.2015 7.5.2015 8.5.2015 Paštika, máslo, pečivo, čaj Krupicová s vejcem Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík Játra na slanině, rýže Vepřové rizoto, sýr Sýr tavený, máslo, pečivo,

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 2. 1. 6. 1. 2017,Pondělí Prázdniny Úterý Snídaně Ovocný jogurt, pečivo, mléko Polévka Kulajda I. Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový salát II. Kuřecí maso po indicku, dušená rýže Minutka Roštěná na

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1. 10. 2015 Jogurt, ovocný čaj 7 čtvrtek Masový prejt, sterilované zelí, vařený brambor 1,6,7,10

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.2.2017 28.2.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Středa 122017 Čtvrtek 222017 Pátek 322017 cizrnová obsahuje alergeny: 01,01a,07 Neapolské nudle, Okurka sterilovaná, Čaj s citrónem, Kakao obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10 Lívance s džemem,cukrem a skořicí,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.12.2016 31.12.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.1.2017 31.1.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu 30. 9. - 4. 10. 2013 Pondělí: 30.9. Polévka: 0,2l Kuřecí s těstovinou Menu č.1: 100g Kapustové karbanátky, brambor Menu č.2: 100g

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ÚNOR 2014 Týdenní menu 3.3. 7.3. 2014 Pondělí: 3.3. Polévka: 0,2l Hovězí s těstovinou Menu č.1: 100g Květákový mozeček, vařený brambor Menu č:2: 360g

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.6.2017 30.6.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11.30 hodin předchozího dne. Odhlášky nebo změny varianty stravy (1,2,3) nahlašte: pondělí pátek: obědářka - tel. 736 514 402 vedoucí Pečovatelské služby

Více

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao středa 1.10.2008 Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj Čočková s párkem Buchtičky s krémem Mexický guláš, rýže Piškot s ovocem týden 1.10. až 5.10. čtvrtek 2.10.2008 Svačina: Loupáček, puding s ovocem,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.5.2017 31.5.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 02..27 do 31..27 Pondělí 2.1.27 Úterý 3.1.27 Středa 4.1.27 Čtvrtek 5.1.27 Pátek 6.1.27 Polévka květáková (A:,, ) Polévka slepičí s těstovinou (A:,, ) Rizoto těstovinové, okurka steril., džus ananas (A:,,

Více

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07)

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07) 1.2.27 do 28.2.27 Středa 1.2.27 Polévka z jarní zeleniny (A:, ) Polévka houbová jednoduchá (A: ) Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A:,, ) Kuře po baskicku (rajče, paprika), hrášková

Více

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Pondělí Dršťková polévka + Čočka na kyselo, uzenina, sázené vejce, okurek Dršťková polévka + Dětenické pečené kuřecí stehno, bramborová

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 2.9.2016 1.9.2016 čtvrtek Slepičí s těstovinou 1,3,9,7 Játrová omáčka, houskový knedlík 1,3,7,9 Zelenina ( meloun ), nápoj 2.9.2016 pátek Brokolicová 1,7,9 Kuřecí masová

Více

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním 1 Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka 1.Smažený vepřový řízek, mírně počesnekovaný, bramborový salát 2.Segedinský guláš speciál, houskový knedlík 3.Řecký salát s olivy a balkánským sýrem, dressing,

Více

do Středa Čtvrtek Pátek

do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.2.2017 Polévka Pohanková s houbami (A: 01,01a,09) Oběd 1 Přírodní vepřová kotleta, Rýže jasmínová (A: 01,01a) Doplněk Džus-koncentrát, Kakao granko, Ovoce (A: 07) Čtvrtek 2.2.2017 Polévka Z míchaných

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.3.2017 Čtvrtek 2.3.2017 Pátek 3.3.2017 frankfurtská,06,07 Knedlíky s jahodami sypané tvarohem, ochucené mléko, Čaj hovězí se šunkovými knedlíčky Vepřové maso s chilli kon carne, rýže, čaj, ovocný

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 ÚTERÝ 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK- NEVAŘÍ SE Středa 2.5. Bramborová normální strava : 1 Svíčková omáčka, sekaná pečeně, těstoviny 2 Kuřecí řízek, bram kaše, okurek

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 5.1. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot Úterý

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 30.1.2017 Úterý 31.1.2017 Středa 1.2.2017 Čtvrtek 2.2.2017 Pátek 3.2.2017 zeleninová se sýrovým kapáním obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13 Kuře na paprice, obilná příloha Asijská směs s jidášovým

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Pondělí 2.5.2016 rajská s rýží obsahuje alergeny: 01,01a,07 Čínská masová směs, Rýže dušená, Čaj s citrónem obsahuje alergeny: 01,06,09,10 Fazole chilli con carne, Chléb,Čaj s citrónem obsahuje alergeny:

Více

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena!

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena! na týden 1. 1. 6. 1. 2017 Pondělí: 2. 1. 2017 Snídaně Rohlík, pomazánkové máslo, čaj, kakao 1,3,7 Oběd Hrstková polévka 1,3,7,9 Těstoviny se sýrovou omáčkou a kuřecím masem 1,3,7 Svačina Drožďová pomazánka,

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku Od pondělí 2. 1. do pátku 6.1. 2017 Alergeny: Polévka: Zeleninová 1,9 Strakův pekáč / kys.zelí, vepř kýta, rýže, smetana/ 7 Polévka: Skelná 1,3,9 Špagety po italsku, hlávkový salát 1 Pečené kuře, vařené

Více

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.5.2017 DO 31.5.2017 1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml, Hovězí guláš 64g, Knedlík houskový 3ks lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát JÍDELNÍ LÍEK 6. 12. 2. 2017 6. 2. Pol. kmínová s mlhovinou, vepřový vrabec, dušená kapusta, chléb Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát 7. 2. Pol. zeleninová, kuřecí medailonky s

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC DUBEN 2014 Týdenní menu 1.4. 4.4.2014 Pondělí 31.3. Polévka: 0,2l Fazolová Menu č.1: 100g Bělehradský vepřový řízek Menu č.2: 100g Svíčková na smetaně,

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 1.9.2015 úterý Hovězí s krupicí a vejci 1,3,9,7 Hovězí guláš, těstoviny, nápoj 1,3,7,9 2.9.2015 středa Fazolová 1,7,9 Drůbeží plátek se šunkou, vařený brambor,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.11.2016 30.11.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč Pondělí 25. 1. 2010 100g Okurkový salát 28 Kč 100g Ledový salát se smetanovou zálivkou 28 Kč Špenátový krém 35 Kč 150g Vepřová plec na kmíně s dušenou rýží 95 Kč 150g Telecí sekaný máslový řízek s bramborovou

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Studené předkrmy. Polévky. Malá teplá jídla. 1 Capresse salát 70,- 7. 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,-

JÍDELNÍ LÍSTEK. Studené předkrmy. Polévky. Malá teplá jídla. 1 Capresse salát 70,- 7. 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,- JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy Capresse salát 0,- 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,- 3,9,0 3 Zeleninový koktejl s jogurtem a koprem 60,- 3, Polévky 0 Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 324 datum: 13. 7. 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda 3. - 7. 10. 2016 Pondělí Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko (1,3,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Ovocný talíř, voda Úterý Houska

Více

Polévka : Polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi

Polévka : Polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi Čtvrtek 25.8.2016 Pátek 26.8.2016 Sobota 27.8.2016 Neděle 28.8.2016 Pondělí 29.8.2016 Úterý 30.8.2016 Polévka : Polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi 1: Vepřový záhorácký závitek, Salát míchaný zeleninový,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.5. - 6.5.2016 2.5.2016 3.5.2015 Luštěninová Masové koule v rajské omáčce, těstoviny,11 Ovoce, mléko, čaj 7 Hovězí s krupicovými noky Kuřecí plátek se sýrovou omáčkou, dušená

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ 01062016 do 30062016 Středa 162016 cizrnová Znojemská omáčka, Houskové knedlíky (kynuté), Čaj s citrónem, Mléko,09,10 Špecle s mákem, Čaj s citrónem, Mléko obsahuje alergeny: 01,03,06,07 Čtvrtek 262016

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 vývar s masovou rýží, povidlové knedlíky s tvarohem (A: 01, 03, 06, 07, 09, 11, 51) drožďová, selská vepřová pečeně,

Více

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1.10.2015 čtvrtek Ovocný čaj Chléb, vajíčková pomazánka z tvarohu, zelenina, mléko 1,3,7,10

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K Zařízení: VLRZ, Magnitogorská 2, 0 00 Praha 0 VK Vyškov - středisko Moravská Třebová 26.0.205 2:0 Snídaně Přídavek J Í D E L N Í L Í S T E K Hlavní činnost - vzs - žáci na dny 2..205-3..205 Pondělí 2..205

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 2.12.2013 DO 8.12.2013

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 2.12.2013 DO 8.12.2013 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 2.12.2013 DO 8.12.2013 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. Bílá káva, džem, máslo, Bílá káva,, vaječná pomazánka Bílá káva, Eidam, máslo,, salám loupáčky lévka kroupová Přírodní

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 4.3.2016 Polévka: Zeleninová se sýrovým kapáním 1,3,9,7 Oběd č. 1: Plněná paprika v rajské omáčce, houskový knedlík 1,3,6,7,9 29. 2. 2016 Čaj, mléko 7 Polévka: Zelná 1,7,9

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pondělí Polévka Oběd 5. Oběd 4. Zel. talíř 1 Těst. talíř 2 Oběd 6 Minutka 7. Úterý Polévka Oběd 5.

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pondělí Polévka Oběd 5. Oběd 4. Zel. talíř 1 Těst. talíř 2 Oběd 6 Minutka 7. Úterý Polévka Oběd 5. Pondělí Polévka 30.12.2013 Oběd 5 Úterý Polévka 31.12.2013 Oběd 5 Středa Polévka 1.1.2014 Oběd 5 Čtvrtek Polévka Hovězí s nudlemi 2.1.2014 Oběd 5 Uzené maso,bramborová kaše,okurek 110 g Bramborák s uzeninou,salát

Více

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže od 4. 5. do 10. 5. 4. 5. Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb Pol. z jarní, vepřová kotleta zapečená se sýrem, bramborová kaše 5. 5. Pol. kapustová, pečená krkovice po selsku,, okurka Pol. s bramborem,

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Pondělí 2.1.2017 Úterý 3.1.2017 2 Středa 4.1.2017 2 Čtvrtek 5.1.2017 2 Pátek 6.1.2017 2 Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Med, máslo, chléb, rohlík, kakao / čaj (A: 01,03,07,12) Kmínová s kapáním (A:

Více

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb Leden U Barborky 1 - Rožďalovice 4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí Čaj, 2 rohlík, máslo Polévka: Ragů Ruské

Více

selská vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlík brokolicový bulgur s vepřovou panenkou v sezamoé krustě Francouzské brambory s červenou řepou

selská vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlík brokolicový bulgur s vepřovou panenkou v sezamoé krustě Francouzské brambory s červenou řepou 23.11. vepřové maso na žampionech,rýže špagety carbonara,eidam polévka rajská s těstovinou polévka masový krém žemlovka s tvarohem a jablky rýžový nákyp s ovocem Krůtí rolka s brusinkovou omáčkou,dušená

Více

530 02 Pardubice objednavka@days.cz

530 02 Pardubice objednavka@days.cz S T Á L Á N A B Í D K A (celý rok) Obj.č. Druh Hmotnost Cena Počet 101 Svíčková na smetaně, houskový knedlík 450g 114 Vepřový řízek smažený, bramborová kaše 400g 203 Rajská hovězí pečeně, těstoviny 500g

Více

J í d e l n í l í s t e k

J í d e l n í l í s t e k Týden: 45. od: 2.11. do: 6.11. Po Polévka: Kuřecí vývar s pohankovými vločkami Rohlík Hlavní jídlo: Kuřecí perkelt Špecle (bramborové těstoviny) Út Smetanový krém Bobík Polévka: Z míchaných luštěnin Hlavní

Více

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice Pondělí 4.1.2016 Přesnídáv. houska ks, pomazánka vitamínová, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka bramborová s krupkami Oběd 1 těstoviny zapékané se sýrem a vejcem obsahuje alergeny: 03,07 Svačina

Více

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015 Čtvrtek..25 Masová s kapáním/dušená játra, rýže, jogurt, čaj, voda s citronem (obsahuje al. :,,,, ) Masová s kapáním/vepřová kotleta přírodní, brambory, zeleninová obloha, jogurt, čaj, voda s citronem

Více

Denní polední nabídka (od 10:30 do 14:00 hodin)

Denní polední nabídka (od 10:30 do 14:00 hodin) Denní polední nabídka (od 10:30 do 14:00 hodin) Jídla určená na rozvoz 48. týden jsou zvýrazněna : STŘEDA 30.11.2016 (Ondřej) 0,33 l Hovězí vývar s těstovinami 15,- Kč (1,3,9) 0,33 l Čočková polévka s

Více

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Vítáme Vás v naší restauraci Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Nabízíme: rodinné oslavy svatební hostiny promoce smuteční

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát JÍDELNÍ LÍEK 3. 10. - 9. 10. 2016 3. 10. Pol. zeleninová, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát 4. 10. Pol. zabíjačková, jitrnicový prejt, brambory,

Více

Čt 1.6. Pá 2.6. So 3.6. Ne 4.6. Po 5.6. Út 6.6. St 7.6. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

Čt 1.6. Pá 2.6. So 3.6. Ne 4.6. Po 5.6. Út 6.6. St 7.6. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.6.2017 DO 30.6.2017 1.6. 2.6. lévka zeleninová s jáhly 250ml (Obsahuje: 1, 7, 9), Vepřové kostky v mrkvi 64g (Obsahuje: 1, 7), Brambory vařené 200g (Obsahuje: 12) lévka zeleninová

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný Pondělí 2.5.2016 Z vaječné jíšky,09 Lovecká vepřová kýta, houskový knedlík, rýže obsahuje alergeny: 01a,03,06,07,10 Trhané saláty s tuňákem a kuskusem, vícezrnná houska obsahuje alergeny: 01a,01b,04,11

Více

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Žampionový krém 18,-Kč 150gr Vepřový steak, restované fazolky na slanině, hranolky...84,-kč 150gr Kuřecí roláda, bramborová kaše, MM.....74,-Kč 100gr Kuřecí Kung-Pao, rýže.70,-kč

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, LIŠOV JÍDELNÍČEK MŠ

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, LIŠOV JÍDELNÍČEK MŠ Základní škola a Mateřská škola Lišov Od 03.01.2017 do 06.01.2017 Chléb s máslem a plátkovým sýrem, ovocný čaj, ovoce(1,7) 03.01. Polévka špenátová s vajíčkem(1,3,7) 1. Nudle s mákem a cukrem, přelité

Více

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena!

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena! na týden 7. 3. 11. 3. 2. 2016 Pondělí: 7. 3. 2016 Snídaně Rajčatová pomazánka, chléb, čaj, mléko 1,3,7 Oběd Polévka zeleninová s krupicovými noky 1,3,7,9 Krůtí maso po provensálsku, rýže 1 Svačina Chléb,

Více

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014 Pondělí -- Základní škola Boskovice, okres Blansko, školní jídelna nám. 9. května -- -- Jídelníček od 9. do 5.9. 2014 rizoto s vepřovým masem, zeleninou a sýrem, sterilovaný okurek sirup Úterý zeleninová

Více

Jídelní lístek "HVĚZDA z.ú."

Jídelní lístek HVĚZDA z.ú. 30.8.2014 10:01 pondělí 1. září 2014 D0 Bílá káva, veka, jogurt D3 0,25l Bílá káva, 110g chléb, 10g máslo, marmeláda D3/M 0,25l Bílá káva, 110g chléb, 10g máslo, marmeláda D1 0,25l Bílá káva, 110g chléb,

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1 Pondělí 7. 12. 2015 0 0,33 l Hovězí vývar s celestinskými nudlemi Kuřecí steak, dušený hrášek, Vepřové nudličky se zeleninou, dušená rýže Svíčková na smetaně, houskový,9 120g Smažené uzené maso, bramborová

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

Jídelní lístek. 100 g Tvarůžkový tatarák, topinky s česnekem 3 ks

Jídelní lístek. 100 g Tvarůžkový tatarák, topinky s česnekem 3 ks Jídelní lístek Předkrmy: (doba přípravy 20 25 min.) 100 g Tvarůžkový tatarák, topinky s česnekem 3 ks (A: 1,3,5,6,7,10) 1 ks Topinka s kuřecí směsí (A: 1,3,6,7,10) (kuřecí prsa, kečup, paprika, pór, sýr

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 chléb, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, mléko, čaj polévka zeleninová s celozrnným kuskusem,09 lečo s vejci,

Více

NOVÁ SPECIÁLNÍ NABÍDKA Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Fazolová polévka se slaninou a paprikou 20,-

NOVÁ SPECIÁLNÍ NABÍDKA Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Fazolová polévka se slaninou a paprikou 20,- Pondělí 10. října Hovězí polévka s kapáním a zeleninou 20,- Fazolová polévka se slaninou a paprikou 20,- Filet z tilapie se směsí provensálského koření a zeleninou podávané se šťouchaným bramborem Pikantní

Více