Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 P. Jan Rob: Byla to doba plná radosti. blahopřejeme str. 6 vychovávej jako D. Bosco str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 P. Jan Rob: Byla to doba plná radosti. blahopřejeme str. 6 vychovávej jako D. Bosco str."

Transkript

1

2 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 P. Jan Rob: Byla to doba plná radosti blahopřejeme str. 6 vychovávej jako D. Bosco str. 7 napsali jste do redakce str. 8 zajímavosti ze života církve, ze světa str. 9 Slovo redakce Milí přátelé Dona Boska, třináctého listopadu mi kamarád, básník Miloš Doležal, zavolal, abych rychle přijel na ďáblický hřbitov. Věděl jsem, že tam s archeo logy a antropology už víc než týden kopou a hledají v hromadném hrobě ostatky estébáky umučeného faráře Josefa Toufara, tušil jsem, že to bude důležité. Popadl jsem římskou košili, čepici, skočil do auta a vyrazil na hřbitov. Nejdřív jsem zašel k našim salesiánským hrobům a krátkou modlitbou se spojil se zemřelými spolubratry. Pak jsem se vydal k hrobům mučedníků, které o život připravili nacisti a komunisti. Jedno místo poblíž Toufarova křížku je obehnáno zástěnou z modrého plastu, hledají tam šachtu č. 16, kam v černé vězeňské rakvi hodili zmučené tělo číhošťského faráře. Miloš mi jde naproti, objímáme se, dva hlídkující policisté mě pouštějí dovnitř, ani nechtějí doklady. Pod halogeny hledím do jámy asi dva a půl metru hluboké na skelet, Toufarovy ostatky. Atmosféra vzrušení a mimořádnosti je hmatatelná. Miloš a promotor kauzy Toufarova blahořečení, P. Tomáš Petráček, mi vysvětlují, podle čeho lze s velkou jistotou tvrdit, že jde skutečně o Toufarův skelet u jedné z kostí se nalezl plastový drén, který potvrzuje také pitevní protokol, délka těla odpovídá záznamům (Toufar byl vysoký 173 cm), kosti, které byly nalezeny v rakvích nad ním, odpovídají záznamům z polohových knih, které se dílem náhody zachovaly na nákresu jednoho ze správců ďáblického hřbitova. Jsme zkrátka svědky historického okamžiku. Anežka Přemyslovna se znovu tiše přihlásila o slovo. Díky vám za přízeň a vše dobré vám všem až do konce tohoto roku. Zdeněk Jančařík salesiánský misijní den str. 10 díky za 20 let v Bulharsku str. 12 Vydavatel: Salesiánská provincie Praha Kobyliské nám. 1, Praha 8 tel.: , Bankovní spojení: /0100, variabilní symbol 62 Redakce: šéfredaktor: P. Zdeněk Jančařík, SDB redaktor: Jiří Kučera sazba: Miroslav Palíšek, SDB návrh obálky a grafická úprava: Martina Mončeková adresa: Kobyliské nám. 1, Praha 8, tel.: , , Tisk Triangl, a. s. MIČ , ISSN , MK ČR salesiánský magazín 2014/6

3 Milí přátelé Rok Dona Boska je doplněn a zdůrazněn také Rokem zasvěceného života, který začal první nedělí adventní. Vzhledem k tomu, že jádro Salesiánské rodiny tvoří bratři a sestry, kteří žijí řeholním nebo zasvěceným životem, jde o skutečnost významnou. Zasvěcení není jedním z mnoha prvků našeho salesiánského života, ale zahrnuje celé bytí i činnost osoby, která patří Bohu. Od zasvěcení si nemůžeme odpočinout, nemůžeme ho na chvíli odložit (stejně jako kdyby byl manžel nevěrný své ženě jednal by proti lásce, kterou slíbil). Řeholní a zasvěcený život spočívá v tom, že vše usměrňuje Boží prvenství. Motivace k práci má své nejhlubší kořeny v darování sebe samého Bohu. Člověk žije pro Boha, žije s Bohem a tento intimní vztah k Milovanému vyjadřuje navenek konkrétními skutky. Nosnou životní energií není úspěch, výkon, ani peníze, lidské uznání, dokonce jí pro salesiány nejsou ani mladí lidé, kteří jsou adresáty našeho poslání životodárnou energií je odpověď na poznanou lásku Boha. Důvodem vyhlášení Roku zasvěceného života je jednak jeho podpora, ale především pokus o znovuobjevení jeho hodnoty a významu. V Evropě ztrácí zasvěcený život společenskou důležitost. Například služby, které dříve konali řeholníci, přebral stát. Krize rodiny a úbytek věřících také znamená nedostatek nových povolání a zestárnutí řeholních komunit. To není důvod k rezignaci, ale výzva, abychom šli k podstatě své identity. Je třeba vrátit Krista řeholnímu životu a řeholní život Kristu. Naše originalita nespočívá v kvantitě, ale v kvalitě. Zasvěcená osoba na sebe vzala dobrovolně závazek, žít takovým způsobem, jakým žil na zemi Úvodník Ježíš. Následovat Ježíše a stát se jeho živou připomínkou. Ztotožnit se s jeho poslušným, chudým a čistým životním stylem. Proti krizi (identity, důvěryhodnosti a viditelnosti) je třeba postavit spiritualitu hluboké zkušenosti s Bohem, a to v komunitách, v nichž je prožíváno autentické bratrství nebo sesterství a odhodlání věnovat se chudým a těm, kdo jsou na okraji společnosti. Ovocem správně prožívaného zasvěceného života je radost. Papež říká: Všude, kde jsou zasvěcené osoby, je radost vždycky tam je radost! Je to radost ze svěžesti, je to radost z následování Ježíše Krista; radost, kterou nám dává Duch svatý, a nikoli radost světská. Kde se rodí radost? Pohlédni do hlubin svého srdce, pohlédni do svého nitra a polož si otázku: Mám srdce toužící po něčem velkém, nebo srdce ukolébané věcmi? Uchovalo si mé srdce v sobě neklid hledání, nebo jsem ho nechal udusit věcmi, takže se smrsklo do sebe? Pramen radosti máme hledat v modlitbě, v naslouchání Božímu slovu, v lásce, v ustavičném děkování. Bůh tě očekává a hledá Každý z nás si musí klást otázku: Jak jsem na tom se svou duchovní a pastorační plodností? Zasvěcený a laický život jsou v Salesiánské rodině dvě ruce, které mají pomáhat mladým. Jedna se neobejde bez druhé. Mají si vzájemně pomáhat. Zdravá rodina a zdravá salesiánská řeholní komunita mají stejné poslání. Přivést mladého člověka k Ježíši Kristu. Je proto příznačné, že po Roce rodiny následuje Rok zasvěceného života. P. Petr Vaculík, SDB SALESIÁNSKÝ MAGAZÍN Každé 2 měsíce přichází Don Bosco k vám domů. Časopis Salesiánský magazín zasíláme bezplatně každému, kdo o to požádá. Od roku 1887 je to dar Dona Boska těm, kteří sympatizují se salesiánským dílem. Objednejte Salesiánský magazín svým známým! Oznamte nám změnu své adresy! Salesiánský magazín Kobyliské nám Praha 8 tel.: SALESIÁNSKÝ MAGAZÍN salesiánský magazín 2014/6 3

4 Nejstarší český salesián P. Jan Rob oslaví 17. prosince 2014 skutečně kulaté výročí 100 let. Krátce před narozeninami jsme P. Roba zastihli v plné duševní svěžesti a vzpomínali na jeho salesiánský život. Jak a kdy jste se dostal k salesiánům a ke kněžství? Reportáž Byla to doba plná radosti Když jsem dostudoval vysokou školu, byl jsem v roce 1939 zaměstnán v Brně a tam tehdy začali salesiáni budovat své dílo, působil tam P. Lepařík. V té době jsem měl výborného kamaráda Alfonse Kováče. A spolu jsme začali chodit k salesiánům do Žabovřesk. Ali, jak jsme mu říkali, byl předtím oratoriánem slovenských salesiánů v Bratislavě. Spolu jsme pak vstoupili v salesiánům, bylo to někdy v letech P. Rob během rozhovoru pro Salesiánský magazín, říjen 2014 První salesián, se kterým jste se setkali, byl tedy P. Lepařík? První salesián se kterým jsem se set kal, byl Štěpán Trochta, který kázal v Praze asi v roce 1937 a já jsem byl na jednom jeho kázání u voršilek. A bylo to ohromné kázání, kostel byl úplně naplněný, lidé plakali, Trochta představoval salesiánské dílo a naléhavost práce pro mládež, jeho kázání mne skutečně dojalo. Trochta říkal, že půjde do Kobylis, kde dílo začínalo. To bylo moje první setkání se salesiány. Zakotvil jste potom v Brně? Potom jsem se přestěhoval za zaměstnáním do Žabin (Žabovřesk, pozn. redakce), tam jsem prošel aspirantátem a ve čtyřicátém roce už jsem absolvoval noviciát v Ořechově. Po noviciátě následovala klasická asistence, studium a cesta ke kněžství. Knězem jsem se stal v roce Kde vás zastihl duben roku 1950? V Brně. Už jsem byl po kněžském svěcení, pracoval jsem v Brně v oratoři. V noci přišla policie, tam nás vybrali, jak se říká, a odvezli nás do Oseka u Duchcova. Tam jsme se všichni salesiáni sešli, tedy pokud někdo neutekl. V Oseku jsem byl do podzima, kdy jsem byl odvolán na práce pro vojenské účely, do PTP (Pomocné technické prapory, pozn. redakce). V PTP jsem strávil tři roky a pak jsem šel do výroby. Práci jsem si našel v Praze u Elektromontážních závodů, kde jsem pracoval v kanceláři. V roce 1957 jsem byl zatčen a odsouzen na tři roky do vězení. Měl jste v 50. letech kontakt se salesiány? Právě pro ten kontakt jsem byl zavřený. My jsme se intenzivně scházeli, každou neděli, chodívali jsme na výlety, byla nejhezčí doba v mém životě. Byli jsme tzv. pražská skupina, tak nás označila StB. Na přehradách, kde byli internovaní někteří jiní salesiáni jsem nepracoval. Spolu se mnou zavřeli také Josefa Topinku, to jsem se ale dozvěděl později, protože my jsme se spolu nestýkali. Na kolik let jste byl odsouzen? Dostal jsem tři roky, ale protože v šedesátém roce byla amnestie, tak věznění trvalo jen dva a půl roku. Tenkrát pustili hodně politických vězňů. Co jste dělal po propuštění? V šedesátém roce jsem dostal nucené zaměstnání a dělal jsem skladníka v továrním skladišti v Roztokách u Prahy, kde bydlel můj otec, původem jsme z Příbrami. Ovšem v Praze byla další skupina, otec Míša a P Josef Kubín 4 salesiánský magazín 2014/6

5 Reportáž byli na svobodě a oni vedli tuto skupinu. Přicházel i Josef Horník, Vašek Komárek, Jan Vývoda, Ali Kováč a další. Alfons Kováč byl skvělý koadjutor, opravdu úžasný. Měl ryzí povahu a odhodlanost, obětavost, to člověk jen tak nenajde. Rozvážel pastýřské listy, nebál se, když šlo o Boží věc, neznal žádný strach. Ali byl vychovaný u salesiánů v Bratislavě, kde si ho všiml don Hlubík, ještě jako malého chlapce. A Hlubík jej odmalička vedl. P. Hlubík, to je slovenský Don Bosco. Ali byl jedničkový koadjutor. Skladníka jsem dělal od šedesátých do sedmdesátých let, kdy jsem šel do duchovní správy. To nás zavolal otec Trochta do litoměřické diecéze. A tak jsem se dostal do severních Čech, do České Kamenice a tam jsem byl až do devadesátých let. Společenství salesiánů, tenkrát v totalitě v Praze, bylo velmi radostné. My jsme se stýkali každou neděli, jezdili jsme na výlety a byla tam radostná, jásavá nálada, a byla to snad nejhezčí léta v mém životě. Byli jsme stmelení, připadali jsme si jako první křesťané. Podíváme-li se na váš život, tak jste asi jeho třetinu strávil v ilegalitě. Jaké bylo působení v severních Čechách? Působení bylo náročné, lidé se tam báli chodit do kostela. Bylo tam hodně komunistických špiček. Přesto na půlnoční byl vždycky nabitý kostel. A jak jste prožívali salesiánské společenství? Vídali jsme se se salesiány, kteří byli poblíž, jako byli Milan Frank ve Verneřicích, Eda Hrbatý, Václav Teplý, navštěvoval nás otec Míša. P. Míša, to byla tenkrát osa, sloup salesiánského života. Díky němu jsme si mohli zachovat salesiánského ducha. V té době již fungovaly chaloupky, i na naší faře V České Kamenici jsme měli chaloupku. Kde vás zastihla devadesátá léta? Byl jsem tenkrát administrátorem v České Kamenici a pak jsem byl představenými zařazen do komunity v Teplicích. Stále se usmíváte, co vám i ve sto letech dělá radost? Jak to říká náš hlavní představený, abychom se snažili být s Pánem Bohem, a to člověka drží. Sto let je dlouhá doba, vše kolem vás se proměnilo. Myslíte, že je něco, co zůstalo beze změny? To vnitřní, spojení s Bohem, to zůstalo beze změny. (na tomto místě je třeba si povzdechnout, že psané slovo neumožňuje přesně vyjádřit tón a obsah sdělení osobního rozhovoru ) Jak je možné se udržet v kondici do sta let? Jestli mi něco prospělo, tak asi manuální práce u PTP, tři roky, potom deset roků jsem cvičil ve skladišti, takže o pohyb jsem měl postaráno, nebyl čas na zahálku. Byl jste v kontaktu se Štěpánem Trochtou? Se Štěpánem Trochtou jsem několikrát mluvil, když jsem byl v noviciátě. Pak jsem s ním už neměl kontakt, byl jsem až na jeho pohřbu. Kdo se o vás nejvíc stará v posledních letech? Spolubratři mi pomáhají na lůžko a z lůžka, mši svatou sloužíme společně u mě v pokoji. Zdeněk Jančařík, Jiří Kučera P. Jan Rob 100 let požehnaného života Příbramský rodák, salesián P. Jan Rob, se narodil Mládí prožil se svými rodiči a svou sestrou v Bratislavě. Po maturitě na bratislavském gymnáziu odešel do Prahy. Zde studoval na Vysoké škole elektrotechnické, kterou skončil v roce 1938 jako elektroinženýr. V Brně poznal v roce 1939 salesiány. Zamiloval si práci mezi mládeží a ta ho přivedla k salesiánům. Rozhodl se jít cestou Dona Boska. Noviciát prožil v letech 1940 až 1941 v Ořechově. Základní formace vyústila ve věčnou profesi v roce Po skončení války studuje s dalšími salesiány teologii v Mníšku pod Brdy. Roku 1946 přicházejí salesiáni do prázdného cisterciáckého kláštera v Oseku u Duchcova, kde otevřeli své teologické učiliště. 20. června 1948 přijal svátostné kněžství z rukou nově nastupujícího salesiánského biskupa Štěpána Trochty. Do roku 1950 byl katechetou v salesiánské oratoři ve čtvrti Brno-Žabovřesky. V dubnu roku 1950 byl v rámci Akce K eskortován spolu s ostatním salesiány do soustřeďovacího kláštera v Oseku u Duchcova. Od roku 1954 pracoval u elektromontážních závodů. Za svou hlavní činnost považoval Otec Jan být pro mladé spolubratry. Byl zároveň jejich tajným ředitelem. Za to byl v roce 1957 zatčen a odsouzen na tři roky vězení. Ve vazbě v Opavě a na Pankráci byl až do roku Po odpykání trestu nastoupil jako dělník do penicilínky v Roztokách u Prahy. Po uvolnění politických poměrů v důsledku pražského jara 1968 dostává státní souhlas a nastupuje do duchovní správy v litoměřické diecézi. salesiánský magazín 2014/6 5

6 Blahopřejeme Salesiánské společenství Salesiánům a salesiánkám, kteří v listopadu a prosinci oslavili narozeniny (nebo oslavy teprve chystají), vyprošujeme hojnost Božího požehnání, darů Ducha Svatého a vytrvalost při působení v duchu Dona Boska. Blahopřejeme samozřejmě i těm, kteří nejsou v našem stručném přehledu uvedeni. Provinciál Petr Vaculík oslavil hned začátkem listopadu, pětapadesátiny. P. Jaroslav Horník se 29. listopadu dožil již 86 let, a den nato 30. listopadu oslavil kulaté padesátiny P. Jiří Veselý. Z prosincových výročí: 6. prosince oslaví 88. narozeniny salesiánka Helenka Koutecká. 11. prosince oslaví 65. narozeniny P. Zdeněk Demel a Petr Němec (tč. v Bulharsku). 12. prosince oslaví salesiánka Diana Veselovská 35. narozeniny. Nejslavnějším z jubilantů je ale v prosinci P. Jan Rob, který se 17. prosince dožívá 100 let (viz rozhovor na str. 4 a 5). Ve stejný den oslaví P. Alois Hurník 79. narozeniny a den nato, se 86 let dožívá P. Václav Teplý. 19. prosince oslaví 55. narozeniny P. Petr Chovanec. Prosincové jubilanty uzavíráme připomínkou narozenin P. Jana Vývody, který 21. prosince oslaví devadesátiny. P. Václav Teplý P. Jan Vývoda Vážení odběratelé Salesiánského magazínu, mnozí z vás dostáváte v tomto čísle našeho magazínu symbolické poděkování formou dárkové publikace za vámi poskytnutou finanční podporu. Podporujete dílo Dona Boska v naší zemi formou darů v hotovosti prostřednictvím složenky nebo převodním příkazem. Ne vždy se nám podaří identifikovat přesně dárce. Pokud byste dárkovou publikaci neobdrželi, přestože jste finančně podpořili Salesiánskou provincii Praha, kontaktujte nás, prosím, na adrese: Ať vám za vaši štědrost odplatí sám Pán Bůh! Některým z vás se stává, že prosby o podporu se složenkami dostáváte i od jiných salesiánských zařízení. Je to tím, že naše zařízení jsou samostatnými právnickými osobami a každé dílo shání finance na svůj provoz i touto formou. Salesiánská provincie zaštiťuje a koordinuje veškeré aktivity ve prospěch dětí a mládeže nejen v České republice. Naši pomoc také dostávají misionáři v Bulharsku, v Indii a v Africe. Je pouze potřeba dát pozor, aby dílo bylo zřízeno námi salesiány. V dalších číslech Salesiánského magazínu vás budeme informovat o některých nákladech a vydáních, které máme, abyste si udělali představu, jaký objem financí každoročně potřebujeme. Jsme vám vděčni za vaše velkorysé příspěvky, jejichž výše (prostřednictvím složenek ze Salesiánského magazínu) činí v této chvíli zhruba půl milionu korun ročně. Ceníme si všech vašich darů. Některé jsou opravdu velkorysé. Mnozí z vás přispíváte pravidelně. Díky tomu můžeme uskutečňovat aktivity ve prospěch dětí a mladých lidí. Myslíme na vás v modlitbě a vyprošujeme vám hojnost Božího požehnání a požehnanou adventní dobu, abyste o Vánocích mohli radostně oslavovat Boží narození. Za vděčné salesiány P. Evžen Rakovský, ekonom 6 salesiánský magazín 2014/6

7 Vychovávej jako Don Bosco Betlém jako výchovný prostředek Stavět betlém není hra pro děti, ale praktická ukázka vizuální pedagogiky. Betlém vyvolává emoce a intenzivní radost. Připravovat betlém v rodině, všichni společně, je neopakovatelnou zkušeností. Ve společnosti, která je čím dál chladnější, je základním poselstvím betléma právě možnost projevit trochu emocí. Betlém probouzí dobrou stránku, která dříme v každém člověku. Jen ten, kdo je mírný, jako svatý František, kdo je v pokoji se sebou, může stavět betlém. A navíc Betlém usmiřuje rodinu, která je ve stále větším rozkladu. A ani to ještě není všechno. Betlém může představovat školu krásy. Což není málo: krása je vstupní branou k dobru! Spočítali jste je? Čtyři cenné pedagogické přínosy ukryté v betlému. Ale pojďme k jádru věci. Betlém připomíná narození, narození absolutní, totiž narození Krista. A tedy i betlém udržuje živou myšlenku přijít na světlo, myšlenku, která je dnes příliš často zapomenuta s mnoha negativními důsledky. Vánoce jsou pozváním k růstu: pozváním více přemýšlet, více milovat, více chtít Všichni vědí, že jsou hodnoty, které způsobují, že se staneme skutečnými lidmi, nejen dospělými. Stačí se podívat do toho nejjednoduššího betléma z papíru, abychom objevili řadu hodnot: hodnotu věcí jednoduchých, hodnotu podstatného, hodnotu ticha, hodnotu pokoje, hodnotu radosti, hodnotu něžnosti. K tomuto tématu se kdysi vyjádřil jeden z nejvytíženějších a nejinteligentnějších kněží minulého století, don Primo Mazzolari ( ): Pokud budeme chtít mít lidi svobodné, pokud budeme chtít mít lidi spravedlivé, pokud budeme chtít mít lidi, kteří cítí bratrství, je třeba nezapomínat na cestu betléma. Známý režisér Ermanno Olmi (1931) byl vždy nadšen z betléma ( první divadlo mého života! ). Každý rok ho se svou manželkou Loredanou a dětmi doma stavěli. Jednou, když už byly děti velké, udělal pokus: Letos betlém stavět nebudeme, jenom vánoční stromek! řekl lhostejně. Načež děti mladík s knírkem a velká slečna hned reagovali: Ne! Betlém se stavět bude, a basta! Betlém se staví, a basta: je příliš cenný! Zachrání nejen křesťanské Vánoce, ale také ty nejvyšší hodnoty pravého humanismu. Osel a vůl Zatímco Maria a Josef mířili k Betlému, anděl shromáždil zvířata, aby vybral nejvhodnější, která by byla s Dítětem Ježíšem v jeskyni. První zařval lev: Já si lehnu ke vchodu a rozsápu všechny, kdo se přiblíží k dítěti! Anděl řekl: Jsi příliš hr! Přiblížila se liška a s vychytralým výrazem řekla: Pro Božího Syna každý den ráno ukradnu nejsladší med a nejvoňavější mléko!. Anděl odpověděl: Ty nejsi poctivá!. Přišel také páv, rozvinul svůj překrásný ocas: Přeměním tu chudičkou chýši v královský palác! Anděl odpověděl: Jsi příliš marnivý! V tu chvíli se anděl začal obávat, že nenajde zvíře hodné vstoupit do jeskyně poblíž Dítěte. Vtom uviděl osla a vola, jak se dřou, s hlavou Foto: calafellvalo flickr.com skloněnou, na poli jednoho rolníka. Zavolal je. A co vy, nemáte nic, co byste Dítěti darovali? Vůl nesměle pravil: My bychom mohli, když se to tak vezme, odhánět mouchy svými ocasy! Anděl se usmál a řekl: Vy jste ti praví! Běžel za Marií se slovy: Podívej, ten nejhodnější vůl na světě! Zavolal Josefa a zašeptal mu: Podívej, ten nejpokornější osel na zemi! Jezulátko, které slyšelo každé slovo, otevřelo oči a zavolalo je k sobě. A tak byl první betlém na světě! Pino Pellegrino, přeložil Petr Zelinka salesiánský magazín 2014/6 7

8 Dopisy Napsali jste do redakce Zdravím opět z Venezuely Ráda bych se s vámi podělila o dojmy ze života, které každodenně prožíváme. Venezuela byla ještě před deseti lety nejrozvinutější zemí Jižní Ameriky. Měla rozvinutý ropný průmysl a přírodní bohatství, které umožňovalo obchod s okolními zeměmi a USA. Byla také velmi vyhledávanou turistickou oblastí díky plážím Karibského moře a mnoha kulturním památkám. Po nástupu socialistického režimu tato země upadá do stále větší bídy. Pokusím se vám to ukázat na některých příkladech Televizní stanice jsou ovládané vládnoucí stranou, jsou zakázány jakékoliv protestní akce, jsou zatýkáni nevinní občané jen proto, že vyjádřili vlastní názor. V obchodech chybí základní potraviny a denní potřeby, jakou jsou mléko, cukr, mouka, káva, toaletní papír To napomáhá černému trhu, kde jsou ceny mnohem vyšší. S tím jsou spojeny dlouhé fronty na nákup surovin, v bankách nebo na nákup léků, kterých je také nedostatek. Jsou zavírány továrny kvůli nedostatku materiálu a náhradních dílů, kolabuje doprava. Ve městě, kde dříve jezdívalo mnoho taxíků, je dnes těžké nějaký sehnat. Měst ská doprava je ve stále horším stavu. No, a to ani nemluvím o bezpečnosti na ulici i doma. Kdekoli vás může někdo přepadnout a okrade vás, a to můžete děkovat Bohu, že jste zůstal naživu. Prezident i vláda se ale tváří, že je vše v pořádku. Jaký má tato situace vliv na naši práci v misijní stanici Mavaka ve státě Amazona? Tento stát leží v pohraniční oblasti a je stále víc ovládaný vojáky. To znamená, že veškerá doprava je vojenská. Co se převáží? Potraviny pro školy a misionáře, nafta k pohonu lodních motorů pro školní lodě, látky pro šicí dílnu, nářadí k práci na poli a lov ryb a lidé. Vše se může převážet pouze s povolením, které vystavují vojáci, kteří vám vše zkontrolují. Získat toto povolení není úplně jednoduché a někdy trvá týdny. Otec Nelson mnohdy tráví mnoho času vyřizováním povolení místo toho, aby se věnoval evangelizaci. Ministerstvo školství nám slíbilo, že bude dovážet potraviny pro školu. Ředitelka školy se proto setkala se zástupci, aby jim vysvětlila naši situaci a doporučila jim nakoupit trvanlivé potraviny, protože nemáme dostatek elektřiny pro provoz ledničky nebo mrazáku. Před týdnem nám přivezli několik tun kuřat A obáváme se, že se nám kuřata zkazí. No, tak už si připravuji udici na chytání ryb a budu se muset naučit hledat jedlé pralesní plody. Chtěla bych vás poprosit o modlitbu za situaci v této zemi. Jarka Chorovská, FMA Vzpomínky na Jarouška Je to již několik týdnů, co nás opustil člověk, který věděl, co je to život, co je to životní smysl, který si byl vědom nevyhnutelnosti času, a proto dokázal rozdávat úsměv, povzbuzení, radost všude tam, kam přišel. Na věčnost odešel člověk silný tělem i duší, člověk s neuvěřitelným životním příběhem, životní zkušeností, životním osudem za totalitního režimu. Člověk plný odhodlání, naděje a lásky. Člověk znalý činu i slova. Člověk, jehož slova dokázala měnit životy lidí. Člověk, který neměl tolik potřebný vysokoškolský titul, a přesto byl mým největším učitelem. Učitelem, který nedává známky, ale moudré životní rady. Učitelem, který věděl, jak se má děkovat, a také nás tomu učil. Nezapomenu na spoustu prodebatovaných hodin s ním, na jeho dobrotu, pokoru, laskavost, pochopení a moudrost. Nezapomenu na jeho větu: Po tom, komu dal Pán deset hřiven, bude chtít také desetkrát více. Jeho životní příběh je inspirací. Vystihl bych ho citátem: Úspěšný člověk je takový, který dobře žil, často se smál a hodně miloval. Který získal úctu chytrých lidí a lásku dětí. Který vyplnil své místo a splnil svůj úkol. Který opustil svět lepší, než jej našel, ať už o zušlechtěný mák, dokonalou báseň, nebo o zachráněnou duši. Který v druhých hledal to nejlepší a sám dal to nejlepší, co měl. Očekávám a těším se na Jarouškovo blahoslavení. František Košňar Oslovil mne dobrotou Reaguji na výzvu zveřejněnou v Salesiánském magazínu 5/2014. P. Jaroslava Kopeckého jsem potkal jen jednou, při natáčení našeho dokumentu o Flájích, poté jsme měli ještě jeden velmi milý telefonický rozhovor. Oslovil mě svou dobrotou a moudrostí ducha. Máme na něj stálou vzpomínku v našem dokumentárním filmu o Flájích, kde pracoval na stavbě vodního díla s našimi příbuznými a sousedy Petr Fišer, Českojiřetínský spolek sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín 8 salesiánský magazín 2014/6

9 Krátké zprávy Salesiánky u papeže Františka Svatý otec přijal začátkem listopadu asi dvě stě účastnic generální kapituly Dcer Panny Marie Pomocnice, mezi nimi Majku Tkadlecovou, českou provinciálku. Audience v Klementinském sále Apo štolského paláce se konala téměř v závěru více než měsíční kapituly, která na budoucích šest let potvrdila dosavadní generální představenou, Matku Yvonne Reungoatovou. Dnešní společnost i církev jsou poznamenány mnoha formami duchovní a materiální chudoby. Trvá bída, nedostává se lásky a vztahů, poznamenal papež. Právě v tomto kontextu salesiánky mají láskyplně podchycovat křehkost a slabost mladých lidí ve stylu svatých Jana Boska a zakladatelky Marie Dominiky Mazzarellové. Svatý otec poté reagoval na téma generální kapituly: Být s mladými lidmi domem, který evangelizuje. Otevřte oči, abyste rozpoznaly skutečné potřeby a urgentní situace v proměnách času, vybízel dále Svatý otec. Buďte prorockým svědectvím, přijímejte všechny mladé lidi bez rozdílu a hledejte nové možnosti apoštolátu v jejich digitálním světě. To vše vyžaduje, aby středem našeho bytí byl Kristus. Je nutné dát se formovat Božím slovem, které osvěcuje, vytyčuje směr a podpírá. Je třeba živit misionářského ducha vytrvalou modlitbou, adorací, onou ztrátou času před svatostánkem. V samém závěru papež vyzdvihl, že církev si velice váží zasvěceného života, který je jádrem společenství a zároveň rozhodujícím prvkem misijního poslání církve. Kéž vaše kongregace naplňuje tento závazek a nezapomíná na Patagonii, loučil se papež s Dcerami Panny Marie Pomocnice s odkazem na první misionářský sen Dona Boska. převzato z RadioVaticana Rinaldi Poznej Evropu jinak Rád zažíváš něco nového? Chtěl by ses seznámit se salesiánskou mládeží ze zahraničí? Rád bys poznal, jak to chodí u salesiánů jinde v Evropě? Chtěl by ses zdokonalit v angličtině a zároveň osobně povyrůst? Pokud tě tyto otázky zaujaly, tak máme něco pro tebe program Rinaldi! Program Rinaldi zprostředkovává mladým lidem salesiánské aktivity v zahraniční. Můžeš se stát účastníkem mezinárodních táborů nebo také vedoucím na zahraničním táboře a získat tak mnoho nových zkušeností i kamarádů ze všech koutů Evropy. Jedná se o krátkodobé akce v rozsahu 1 2 týdnů (výjimečně déle). Jak na to? Na stránkách Rinaldi (http://www. sadba.org/programy/rinaldi/) najdeš přihlášku, kterou je třeba vyplnit nejpozději do 15. února Do konce února se pak dozvíš, jak výběr na danou aktivitu dopadl. Rozhodně si neříkej, že se nikam nepřihlásíš, protože je Rinaldi určitě vždy přeplněn! Každý má šanci! Další informace nalezneš na našich stránkách (viz výše), nebo napiš na Těšíme se na tebe! Za celý Eurotým Marie Plešková Jakubcová (Kubík) salesiánský magazín 2014/6 9

10 10 salesiánský magazín 2014/6 Misie Salesiánský misijní den 2015 Co se stane se studnou, která nedává vodu? S autem, které nejezdí? S provincií, která dlouho nevyšle žádného misionáře? Zatuchne. Zreziví. Vyhasne. Tématem Salesiánského misijního dne (SMD) 2015 je salesiánské misijní povolání Pane, pošli mě! Je to vírou naplněná odpověď na volání Pána, který nás posílá do celého světa hlásat jeho Království. Srdce salesiána misionáře odpovídá velkoryse a odvážně tak jako srdce Dona Boska. Pane, pošli mne, není jen modlitba za poslání nových misionářů, ale zahrnuje také modlitbu za křesťanské společenství, jež misionář nabízí po celý svůj život. Pán se nepřestává ptát: Koho pošlu? (Iz 6,8) Ať jsme kdekoli, jsme misionáři mládeže. Ale ne všude ve vlastním a specifickém významu misionářů ad gentes. Abychom byli misionáři v tomto striktním slova smyslu, jsou zapotřebí další specifické podmínky: Přebal originálu brožury SMD 1. Žít osobně povolání, které má charakter misie ad gentes. Kristus Pán vždy povolával ze svých početných učedníků ty, které vyvolil, aby byli s ním, aby je mohl vyslat kázat národům ; takže misionáři mají specifické povolání. 2. Být vyslán právoplatnou autoritou, aby přinášel víru těm, kdo jsou Kristu vzdáleni, to znamená opustit svou vlastní zemi a kulturu. 3. Velkoryse se zapojit do služby celkové evangelizace nehledě na energii nebo čas. 4. Stále se snažit i bez ohledu na osobní nároky začlenit se mezi lidi a do kultury těch, ke kterým byl vyslán (inkulturace). 5. Přát si přijmout závazek na celý život to je stále platná zásada: Je to model církevního misijního závazku, který vždy představuje radikální a totální sebedarování, nové a smělé úsilí aniž by byl skličován pochybnostmi, neporozuměním, odmítnutím nebo pronásledováním. Slavení SMD u nás V ČR slavíme SMD vždy okolo svátku sv. Versiglia a Carravaria 25. února. Je vhodné, aby jeho slavení bylo vrcholem výchovně-pastoračních aktivit celého konkrétního společenství. Řada materiálů a podnětů k jeho slavení je na Naši misionáři Znáte české salesiány-misionáře? V Hongkongu působí koadjutor Edward Kovala, v jihoamerické Kolumbii Václav Koupil, v africkém Malawi František Radecki a v Bulharsku komunita šesti salesiánů. Ze salesiánek působí Miki Kubíčková v Albánii, Jarmila Chorovská ve Venezuele a Olga Landrová na Kubě. Modlitba k SMD 2015 Bože, náš Otče, vzdáváme ti díky, protože jsi své církvi zjevil Kristovo evangelium. Protože jsi v srdci Dona Boska vzbudil misionářskou touhu. Protože jsi povolal tisíce salesiánů, aby do celého světa přinášeli tvé evangelium. Protože i dnes pomáháš synům Dona Boska, aby přijímali tvé volání stát se misionáři. Pane Ježíši, pomáhej nám, abychom denně vycházeli sami ze sebe a nezůstávali uzavřeni v tom, kde momentálně jsme. Pomáhej nám vzbudit misionářskou touhu v srdcích všech členů salesiánské rodiny, aby odvážně odpovídali na toto volání vytvářet ve všech salesiánských dílech misijní skupiny mládeže. Duchu Svatý, pomáhej všem Kristovým učedníkům v jejich svědectví a evangelizaci. Pomáhej všem salesiánům v potížích a v krizích; a nám všem, abychom s apoštolským srdcem Dona Boska mohli šířit Boží království až na konec světa. Amen. Misijní úmysl Prosinec: Za salesiány spolupracovníky v Africe, aby byly pravými laickými misionáři tam, kde právě jsou.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

4. Boží přikázání: CTI SVÉHO OTCE A SVOU MATKU (POVINNOSTI K PŘEDSTAVENÝM)

4. Boží přikázání: CTI SVÉHO OTCE A SVOU MATKU (POVINNOSTI K PŘEDSTAVENÝM) 4. Boží přikázání: CTI SVÉHO OTCE A SVOU MATKU (POVINNOSTI K PŘEDSTAVENÝM) Přikázání o rodičích přichází hned jako první po povinnostech k Bohu. Pán Bůh nám tak chtěl ukázat, že čtvrté přikázání je pro

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více