Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 P. Jan Rob: Byla to doba plná radosti. blahopřejeme str. 6 vychovávej jako D. Bosco str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 P. Jan Rob: Byla to doba plná radosti. blahopřejeme str. 6 vychovávej jako D. Bosco str."

Transkript

1

2 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 P. Jan Rob: Byla to doba plná radosti blahopřejeme str. 6 vychovávej jako D. Bosco str. 7 napsali jste do redakce str. 8 zajímavosti ze života církve, ze světa str. 9 Slovo redakce Milí přátelé Dona Boska, třináctého listopadu mi kamarád, básník Miloš Doležal, zavolal, abych rychle přijel na ďáblický hřbitov. Věděl jsem, že tam s archeo logy a antropology už víc než týden kopou a hledají v hromadném hrobě ostatky estébáky umučeného faráře Josefa Toufara, tušil jsem, že to bude důležité. Popadl jsem římskou košili, čepici, skočil do auta a vyrazil na hřbitov. Nejdřív jsem zašel k našim salesiánským hrobům a krátkou modlitbou se spojil se zemřelými spolubratry. Pak jsem se vydal k hrobům mučedníků, které o život připravili nacisti a komunisti. Jedno místo poblíž Toufarova křížku je obehnáno zástěnou z modrého plastu, hledají tam šachtu č. 16, kam v černé vězeňské rakvi hodili zmučené tělo číhošťského faráře. Miloš mi jde naproti, objímáme se, dva hlídkující policisté mě pouštějí dovnitř, ani nechtějí doklady. Pod halogeny hledím do jámy asi dva a půl metru hluboké na skelet, Toufarovy ostatky. Atmosféra vzrušení a mimořádnosti je hmatatelná. Miloš a promotor kauzy Toufarova blahořečení, P. Tomáš Petráček, mi vysvětlují, podle čeho lze s velkou jistotou tvrdit, že jde skutečně o Toufarův skelet u jedné z kostí se nalezl plastový drén, který potvrzuje také pitevní protokol, délka těla odpovídá záznamům (Toufar byl vysoký 173 cm), kosti, které byly nalezeny v rakvích nad ním, odpovídají záznamům z polohových knih, které se dílem náhody zachovaly na nákresu jednoho ze správců ďáblického hřbitova. Jsme zkrátka svědky historického okamžiku. Anežka Přemyslovna se znovu tiše přihlásila o slovo. Díky vám za přízeň a vše dobré vám všem až do konce tohoto roku. Zdeněk Jančařík salesiánský misijní den str. 10 díky za 20 let v Bulharsku str. 12 Vydavatel: Salesiánská provincie Praha Kobyliské nám. 1, Praha 8 tel.: , Bankovní spojení: /0100, variabilní symbol 62 Redakce: šéfredaktor: P. Zdeněk Jančařík, SDB redaktor: Jiří Kučera sazba: Miroslav Palíšek, SDB návrh obálky a grafická úprava: Martina Mončeková adresa: Kobyliské nám. 1, Praha 8, tel.: , , Tisk Triangl, a. s. MIČ , ISSN , MK ČR salesiánský magazín 2014/6

3 Milí přátelé Rok Dona Boska je doplněn a zdůrazněn také Rokem zasvěceného života, který začal první nedělí adventní. Vzhledem k tomu, že jádro Salesiánské rodiny tvoří bratři a sestry, kteří žijí řeholním nebo zasvěceným životem, jde o skutečnost významnou. Zasvěcení není jedním z mnoha prvků našeho salesiánského života, ale zahrnuje celé bytí i činnost osoby, která patří Bohu. Od zasvěcení si nemůžeme odpočinout, nemůžeme ho na chvíli odložit (stejně jako kdyby byl manžel nevěrný své ženě jednal by proti lásce, kterou slíbil). Řeholní a zasvěcený život spočívá v tom, že vše usměrňuje Boží prvenství. Motivace k práci má své nejhlubší kořeny v darování sebe samého Bohu. Člověk žije pro Boha, žije s Bohem a tento intimní vztah k Milovanému vyjadřuje navenek konkrétními skutky. Nosnou životní energií není úspěch, výkon, ani peníze, lidské uznání, dokonce jí pro salesiány nejsou ani mladí lidé, kteří jsou adresáty našeho poslání životodárnou energií je odpověď na poznanou lásku Boha. Důvodem vyhlášení Roku zasvěceného života je jednak jeho podpora, ale především pokus o znovuobjevení jeho hodnoty a významu. V Evropě ztrácí zasvěcený život společenskou důležitost. Například služby, které dříve konali řeholníci, přebral stát. Krize rodiny a úbytek věřících také znamená nedostatek nových povolání a zestárnutí řeholních komunit. To není důvod k rezignaci, ale výzva, abychom šli k podstatě své identity. Je třeba vrátit Krista řeholnímu životu a řeholní život Kristu. Naše originalita nespočívá v kvantitě, ale v kvalitě. Zasvěcená osoba na sebe vzala dobrovolně závazek, žít takovým způsobem, jakým žil na zemi Úvodník Ježíš. Následovat Ježíše a stát se jeho živou připomínkou. Ztotožnit se s jeho poslušným, chudým a čistým životním stylem. Proti krizi (identity, důvěryhodnosti a viditelnosti) je třeba postavit spiritualitu hluboké zkušenosti s Bohem, a to v komunitách, v nichž je prožíváno autentické bratrství nebo sesterství a odhodlání věnovat se chudým a těm, kdo jsou na okraji společnosti. Ovocem správně prožívaného zasvěceného života je radost. Papež říká: Všude, kde jsou zasvěcené osoby, je radost vždycky tam je radost! Je to radost ze svěžesti, je to radost z následování Ježíše Krista; radost, kterou nám dává Duch svatý, a nikoli radost světská. Kde se rodí radost? Pohlédni do hlubin svého srdce, pohlédni do svého nitra a polož si otázku: Mám srdce toužící po něčem velkém, nebo srdce ukolébané věcmi? Uchovalo si mé srdce v sobě neklid hledání, nebo jsem ho nechal udusit věcmi, takže se smrsklo do sebe? Pramen radosti máme hledat v modlitbě, v naslouchání Božímu slovu, v lásce, v ustavičném děkování. Bůh tě očekává a hledá Každý z nás si musí klást otázku: Jak jsem na tom se svou duchovní a pastorační plodností? Zasvěcený a laický život jsou v Salesiánské rodině dvě ruce, které mají pomáhat mladým. Jedna se neobejde bez druhé. Mají si vzájemně pomáhat. Zdravá rodina a zdravá salesiánská řeholní komunita mají stejné poslání. Přivést mladého člověka k Ježíši Kristu. Je proto příznačné, že po Roce rodiny následuje Rok zasvěceného života. P. Petr Vaculík, SDB SALESIÁNSKÝ MAGAZÍN Každé 2 měsíce přichází Don Bosco k vám domů. Časopis Salesiánský magazín zasíláme bezplatně každému, kdo o to požádá. Od roku 1887 je to dar Dona Boska těm, kteří sympatizují se salesiánským dílem. Objednejte Salesiánský magazín svým známým! Oznamte nám změnu své adresy! Salesiánský magazín Kobyliské nám Praha 8 tel.: SALESIÁNSKÝ MAGAZÍN salesiánský magazín 2014/6 3

4 Nejstarší český salesián P. Jan Rob oslaví 17. prosince 2014 skutečně kulaté výročí 100 let. Krátce před narozeninami jsme P. Roba zastihli v plné duševní svěžesti a vzpomínali na jeho salesiánský život. Jak a kdy jste se dostal k salesiánům a ke kněžství? Reportáž Byla to doba plná radosti Když jsem dostudoval vysokou školu, byl jsem v roce 1939 zaměstnán v Brně a tam tehdy začali salesiáni budovat své dílo, působil tam P. Lepařík. V té době jsem měl výborného kamaráda Alfonse Kováče. A spolu jsme začali chodit k salesiánům do Žabovřesk. Ali, jak jsme mu říkali, byl předtím oratoriánem slovenských salesiánů v Bratislavě. Spolu jsme pak vstoupili v salesiánům, bylo to někdy v letech P. Rob během rozhovoru pro Salesiánský magazín, říjen 2014 První salesián, se kterým jste se setkali, byl tedy P. Lepařík? První salesián se kterým jsem se set kal, byl Štěpán Trochta, který kázal v Praze asi v roce 1937 a já jsem byl na jednom jeho kázání u voršilek. A bylo to ohromné kázání, kostel byl úplně naplněný, lidé plakali, Trochta představoval salesiánské dílo a naléhavost práce pro mládež, jeho kázání mne skutečně dojalo. Trochta říkal, že půjde do Kobylis, kde dílo začínalo. To bylo moje první setkání se salesiány. Zakotvil jste potom v Brně? Potom jsem se přestěhoval za zaměstnáním do Žabin (Žabovřesk, pozn. redakce), tam jsem prošel aspirantátem a ve čtyřicátém roce už jsem absolvoval noviciát v Ořechově. Po noviciátě následovala klasická asistence, studium a cesta ke kněžství. Knězem jsem se stal v roce Kde vás zastihl duben roku 1950? V Brně. Už jsem byl po kněžském svěcení, pracoval jsem v Brně v oratoři. V noci přišla policie, tam nás vybrali, jak se říká, a odvezli nás do Oseka u Duchcova. Tam jsme se všichni salesiáni sešli, tedy pokud někdo neutekl. V Oseku jsem byl do podzima, kdy jsem byl odvolán na práce pro vojenské účely, do PTP (Pomocné technické prapory, pozn. redakce). V PTP jsem strávil tři roky a pak jsem šel do výroby. Práci jsem si našel v Praze u Elektromontážních závodů, kde jsem pracoval v kanceláři. V roce 1957 jsem byl zatčen a odsouzen na tři roky do vězení. Měl jste v 50. letech kontakt se salesiány? Právě pro ten kontakt jsem byl zavřený. My jsme se intenzivně scházeli, každou neděli, chodívali jsme na výlety, byla nejhezčí doba v mém životě. Byli jsme tzv. pražská skupina, tak nás označila StB. Na přehradách, kde byli internovaní někteří jiní salesiáni jsem nepracoval. Spolu se mnou zavřeli také Josefa Topinku, to jsem se ale dozvěděl později, protože my jsme se spolu nestýkali. Na kolik let jste byl odsouzen? Dostal jsem tři roky, ale protože v šedesátém roce byla amnestie, tak věznění trvalo jen dva a půl roku. Tenkrát pustili hodně politických vězňů. Co jste dělal po propuštění? V šedesátém roce jsem dostal nucené zaměstnání a dělal jsem skladníka v továrním skladišti v Roztokách u Prahy, kde bydlel můj otec, původem jsme z Příbrami. Ovšem v Praze byla další skupina, otec Míša a P Josef Kubín 4 salesiánský magazín 2014/6

5 Reportáž byli na svobodě a oni vedli tuto skupinu. Přicházel i Josef Horník, Vašek Komárek, Jan Vývoda, Ali Kováč a další. Alfons Kováč byl skvělý koadjutor, opravdu úžasný. Měl ryzí povahu a odhodlanost, obětavost, to člověk jen tak nenajde. Rozvážel pastýřské listy, nebál se, když šlo o Boží věc, neznal žádný strach. Ali byl vychovaný u salesiánů v Bratislavě, kde si ho všiml don Hlubík, ještě jako malého chlapce. A Hlubík jej odmalička vedl. P. Hlubík, to je slovenský Don Bosco. Ali byl jedničkový koadjutor. Skladníka jsem dělal od šedesátých do sedmdesátých let, kdy jsem šel do duchovní správy. To nás zavolal otec Trochta do litoměřické diecéze. A tak jsem se dostal do severních Čech, do České Kamenice a tam jsem byl až do devadesátých let. Společenství salesiánů, tenkrát v totalitě v Praze, bylo velmi radostné. My jsme se stýkali každou neděli, jezdili jsme na výlety a byla tam radostná, jásavá nálada, a byla to snad nejhezčí léta v mém životě. Byli jsme stmelení, připadali jsme si jako první křesťané. Podíváme-li se na váš život, tak jste asi jeho třetinu strávil v ilegalitě. Jaké bylo působení v severních Čechách? Působení bylo náročné, lidé se tam báli chodit do kostela. Bylo tam hodně komunistických špiček. Přesto na půlnoční byl vždycky nabitý kostel. A jak jste prožívali salesiánské společenství? Vídali jsme se se salesiány, kteří byli poblíž, jako byli Milan Frank ve Verneřicích, Eda Hrbatý, Václav Teplý, navštěvoval nás otec Míša. P. Míša, to byla tenkrát osa, sloup salesiánského života. Díky němu jsme si mohli zachovat salesiánského ducha. V té době již fungovaly chaloupky, i na naší faře V České Kamenici jsme měli chaloupku. Kde vás zastihla devadesátá léta? Byl jsem tenkrát administrátorem v České Kamenici a pak jsem byl představenými zařazen do komunity v Teplicích. Stále se usmíváte, co vám i ve sto letech dělá radost? Jak to říká náš hlavní představený, abychom se snažili být s Pánem Bohem, a to člověka drží. Sto let je dlouhá doba, vše kolem vás se proměnilo. Myslíte, že je něco, co zůstalo beze změny? To vnitřní, spojení s Bohem, to zůstalo beze změny. (na tomto místě je třeba si povzdechnout, že psané slovo neumožňuje přesně vyjádřit tón a obsah sdělení osobního rozhovoru ) Jak je možné se udržet v kondici do sta let? Jestli mi něco prospělo, tak asi manuální práce u PTP, tři roky, potom deset roků jsem cvičil ve skladišti, takže o pohyb jsem měl postaráno, nebyl čas na zahálku. Byl jste v kontaktu se Štěpánem Trochtou? Se Štěpánem Trochtou jsem několikrát mluvil, když jsem byl v noviciátě. Pak jsem s ním už neměl kontakt, byl jsem až na jeho pohřbu. Kdo se o vás nejvíc stará v posledních letech? Spolubratři mi pomáhají na lůžko a z lůžka, mši svatou sloužíme společně u mě v pokoji. Zdeněk Jančařík, Jiří Kučera P. Jan Rob 100 let požehnaného života Příbramský rodák, salesián P. Jan Rob, se narodil Mládí prožil se svými rodiči a svou sestrou v Bratislavě. Po maturitě na bratislavském gymnáziu odešel do Prahy. Zde studoval na Vysoké škole elektrotechnické, kterou skončil v roce 1938 jako elektroinženýr. V Brně poznal v roce 1939 salesiány. Zamiloval si práci mezi mládeží a ta ho přivedla k salesiánům. Rozhodl se jít cestou Dona Boska. Noviciát prožil v letech 1940 až 1941 v Ořechově. Základní formace vyústila ve věčnou profesi v roce Po skončení války studuje s dalšími salesiány teologii v Mníšku pod Brdy. Roku 1946 přicházejí salesiáni do prázdného cisterciáckého kláštera v Oseku u Duchcova, kde otevřeli své teologické učiliště. 20. června 1948 přijal svátostné kněžství z rukou nově nastupujícího salesiánského biskupa Štěpána Trochty. Do roku 1950 byl katechetou v salesiánské oratoři ve čtvrti Brno-Žabovřesky. V dubnu roku 1950 byl v rámci Akce K eskortován spolu s ostatním salesiány do soustřeďovacího kláštera v Oseku u Duchcova. Od roku 1954 pracoval u elektromontážních závodů. Za svou hlavní činnost považoval Otec Jan být pro mladé spolubratry. Byl zároveň jejich tajným ředitelem. Za to byl v roce 1957 zatčen a odsouzen na tři roky vězení. Ve vazbě v Opavě a na Pankráci byl až do roku Po odpykání trestu nastoupil jako dělník do penicilínky v Roztokách u Prahy. Po uvolnění politických poměrů v důsledku pražského jara 1968 dostává státní souhlas a nastupuje do duchovní správy v litoměřické diecézi. salesiánský magazín 2014/6 5

6 Blahopřejeme Salesiánské společenství Salesiánům a salesiánkám, kteří v listopadu a prosinci oslavili narozeniny (nebo oslavy teprve chystají), vyprošujeme hojnost Božího požehnání, darů Ducha Svatého a vytrvalost při působení v duchu Dona Boska. Blahopřejeme samozřejmě i těm, kteří nejsou v našem stručném přehledu uvedeni. Provinciál Petr Vaculík oslavil hned začátkem listopadu, pětapadesátiny. P. Jaroslav Horník se 29. listopadu dožil již 86 let, a den nato 30. listopadu oslavil kulaté padesátiny P. Jiří Veselý. Z prosincových výročí: 6. prosince oslaví 88. narozeniny salesiánka Helenka Koutecká. 11. prosince oslaví 65. narozeniny P. Zdeněk Demel a Petr Němec (tč. v Bulharsku). 12. prosince oslaví salesiánka Diana Veselovská 35. narozeniny. Nejslavnějším z jubilantů je ale v prosinci P. Jan Rob, který se 17. prosince dožívá 100 let (viz rozhovor na str. 4 a 5). Ve stejný den oslaví P. Alois Hurník 79. narozeniny a den nato, se 86 let dožívá P. Václav Teplý. 19. prosince oslaví 55. narozeniny P. Petr Chovanec. Prosincové jubilanty uzavíráme připomínkou narozenin P. Jana Vývody, který 21. prosince oslaví devadesátiny. P. Václav Teplý P. Jan Vývoda Vážení odběratelé Salesiánského magazínu, mnozí z vás dostáváte v tomto čísle našeho magazínu symbolické poděkování formou dárkové publikace za vámi poskytnutou finanční podporu. Podporujete dílo Dona Boska v naší zemi formou darů v hotovosti prostřednictvím složenky nebo převodním příkazem. Ne vždy se nám podaří identifikovat přesně dárce. Pokud byste dárkovou publikaci neobdrželi, přestože jste finančně podpořili Salesiánskou provincii Praha, kontaktujte nás, prosím, na adrese: Ať vám za vaši štědrost odplatí sám Pán Bůh! Některým z vás se stává, že prosby o podporu se složenkami dostáváte i od jiných salesiánských zařízení. Je to tím, že naše zařízení jsou samostatnými právnickými osobami a každé dílo shání finance na svůj provoz i touto formou. Salesiánská provincie zaštiťuje a koordinuje veškeré aktivity ve prospěch dětí a mládeže nejen v České republice. Naši pomoc také dostávají misionáři v Bulharsku, v Indii a v Africe. Je pouze potřeba dát pozor, aby dílo bylo zřízeno námi salesiány. V dalších číslech Salesiánského magazínu vás budeme informovat o některých nákladech a vydáních, které máme, abyste si udělali představu, jaký objem financí každoročně potřebujeme. Jsme vám vděčni za vaše velkorysé příspěvky, jejichž výše (prostřednictvím složenek ze Salesiánského magazínu) činí v této chvíli zhruba půl milionu korun ročně. Ceníme si všech vašich darů. Některé jsou opravdu velkorysé. Mnozí z vás přispíváte pravidelně. Díky tomu můžeme uskutečňovat aktivity ve prospěch dětí a mladých lidí. Myslíme na vás v modlitbě a vyprošujeme vám hojnost Božího požehnání a požehnanou adventní dobu, abyste o Vánocích mohli radostně oslavovat Boží narození. Za vděčné salesiány P. Evžen Rakovský, ekonom 6 salesiánský magazín 2014/6

7 Vychovávej jako Don Bosco Betlém jako výchovný prostředek Stavět betlém není hra pro děti, ale praktická ukázka vizuální pedagogiky. Betlém vyvolává emoce a intenzivní radost. Připravovat betlém v rodině, všichni společně, je neopakovatelnou zkušeností. Ve společnosti, která je čím dál chladnější, je základním poselstvím betléma právě možnost projevit trochu emocí. Betlém probouzí dobrou stránku, která dříme v každém člověku. Jen ten, kdo je mírný, jako svatý František, kdo je v pokoji se sebou, může stavět betlém. A navíc Betlém usmiřuje rodinu, která je ve stále větším rozkladu. A ani to ještě není všechno. Betlém může představovat školu krásy. Což není málo: krása je vstupní branou k dobru! Spočítali jste je? Čtyři cenné pedagogické přínosy ukryté v betlému. Ale pojďme k jádru věci. Betlém připomíná narození, narození absolutní, totiž narození Krista. A tedy i betlém udržuje živou myšlenku přijít na světlo, myšlenku, která je dnes příliš často zapomenuta s mnoha negativními důsledky. Vánoce jsou pozváním k růstu: pozváním více přemýšlet, více milovat, více chtít Všichni vědí, že jsou hodnoty, které způsobují, že se staneme skutečnými lidmi, nejen dospělými. Stačí se podívat do toho nejjednoduššího betléma z papíru, abychom objevili řadu hodnot: hodnotu věcí jednoduchých, hodnotu podstatného, hodnotu ticha, hodnotu pokoje, hodnotu radosti, hodnotu něžnosti. K tomuto tématu se kdysi vyjádřil jeden z nejvytíženějších a nejinteligentnějších kněží minulého století, don Primo Mazzolari ( ): Pokud budeme chtít mít lidi svobodné, pokud budeme chtít mít lidi spravedlivé, pokud budeme chtít mít lidi, kteří cítí bratrství, je třeba nezapomínat na cestu betléma. Známý režisér Ermanno Olmi (1931) byl vždy nadšen z betléma ( první divadlo mého života! ). Každý rok ho se svou manželkou Loredanou a dětmi doma stavěli. Jednou, když už byly děti velké, udělal pokus: Letos betlém stavět nebudeme, jenom vánoční stromek! řekl lhostejně. Načež děti mladík s knírkem a velká slečna hned reagovali: Ne! Betlém se stavět bude, a basta! Betlém se staví, a basta: je příliš cenný! Zachrání nejen křesťanské Vánoce, ale také ty nejvyšší hodnoty pravého humanismu. Osel a vůl Zatímco Maria a Josef mířili k Betlému, anděl shromáždil zvířata, aby vybral nejvhodnější, která by byla s Dítětem Ježíšem v jeskyni. První zařval lev: Já si lehnu ke vchodu a rozsápu všechny, kdo se přiblíží k dítěti! Anděl řekl: Jsi příliš hr! Přiblížila se liška a s vychytralým výrazem řekla: Pro Božího Syna každý den ráno ukradnu nejsladší med a nejvoňavější mléko!. Anděl odpověděl: Ty nejsi poctivá!. Přišel také páv, rozvinul svůj překrásný ocas: Přeměním tu chudičkou chýši v královský palác! Anděl odpověděl: Jsi příliš marnivý! V tu chvíli se anděl začal obávat, že nenajde zvíře hodné vstoupit do jeskyně poblíž Dítěte. Vtom uviděl osla a vola, jak se dřou, s hlavou Foto: calafellvalo flickr.com skloněnou, na poli jednoho rolníka. Zavolal je. A co vy, nemáte nic, co byste Dítěti darovali? Vůl nesměle pravil: My bychom mohli, když se to tak vezme, odhánět mouchy svými ocasy! Anděl se usmál a řekl: Vy jste ti praví! Běžel za Marií se slovy: Podívej, ten nejhodnější vůl na světě! Zavolal Josefa a zašeptal mu: Podívej, ten nejpokornější osel na zemi! Jezulátko, které slyšelo každé slovo, otevřelo oči a zavolalo je k sobě. A tak byl první betlém na světě! Pino Pellegrino, přeložil Petr Zelinka salesiánský magazín 2014/6 7

8 Dopisy Napsali jste do redakce Zdravím opět z Venezuely Ráda bych se s vámi podělila o dojmy ze života, které každodenně prožíváme. Venezuela byla ještě před deseti lety nejrozvinutější zemí Jižní Ameriky. Měla rozvinutý ropný průmysl a přírodní bohatství, které umožňovalo obchod s okolními zeměmi a USA. Byla také velmi vyhledávanou turistickou oblastí díky plážím Karibského moře a mnoha kulturním památkám. Po nástupu socialistického režimu tato země upadá do stále větší bídy. Pokusím se vám to ukázat na některých příkladech Televizní stanice jsou ovládané vládnoucí stranou, jsou zakázány jakékoliv protestní akce, jsou zatýkáni nevinní občané jen proto, že vyjádřili vlastní názor. V obchodech chybí základní potraviny a denní potřeby, jakou jsou mléko, cukr, mouka, káva, toaletní papír To napomáhá černému trhu, kde jsou ceny mnohem vyšší. S tím jsou spojeny dlouhé fronty na nákup surovin, v bankách nebo na nákup léků, kterých je také nedostatek. Jsou zavírány továrny kvůli nedostatku materiálu a náhradních dílů, kolabuje doprava. Ve městě, kde dříve jezdívalo mnoho taxíků, je dnes těžké nějaký sehnat. Měst ská doprava je ve stále horším stavu. No, a to ani nemluvím o bezpečnosti na ulici i doma. Kdekoli vás může někdo přepadnout a okrade vás, a to můžete děkovat Bohu, že jste zůstal naživu. Prezident i vláda se ale tváří, že je vše v pořádku. Jaký má tato situace vliv na naši práci v misijní stanici Mavaka ve státě Amazona? Tento stát leží v pohraniční oblasti a je stále víc ovládaný vojáky. To znamená, že veškerá doprava je vojenská. Co se převáží? Potraviny pro školy a misionáře, nafta k pohonu lodních motorů pro školní lodě, látky pro šicí dílnu, nářadí k práci na poli a lov ryb a lidé. Vše se může převážet pouze s povolením, které vystavují vojáci, kteří vám vše zkontrolují. Získat toto povolení není úplně jednoduché a někdy trvá týdny. Otec Nelson mnohdy tráví mnoho času vyřizováním povolení místo toho, aby se věnoval evangelizaci. Ministerstvo školství nám slíbilo, že bude dovážet potraviny pro školu. Ředitelka školy se proto setkala se zástupci, aby jim vysvětlila naši situaci a doporučila jim nakoupit trvanlivé potraviny, protože nemáme dostatek elektřiny pro provoz ledničky nebo mrazáku. Před týdnem nám přivezli několik tun kuřat A obáváme se, že se nám kuřata zkazí. No, tak už si připravuji udici na chytání ryb a budu se muset naučit hledat jedlé pralesní plody. Chtěla bych vás poprosit o modlitbu za situaci v této zemi. Jarka Chorovská, FMA Vzpomínky na Jarouška Je to již několik týdnů, co nás opustil člověk, který věděl, co je to život, co je to životní smysl, který si byl vědom nevyhnutelnosti času, a proto dokázal rozdávat úsměv, povzbuzení, radost všude tam, kam přišel. Na věčnost odešel člověk silný tělem i duší, člověk s neuvěřitelným životním příběhem, životní zkušeností, životním osudem za totalitního režimu. Člověk plný odhodlání, naděje a lásky. Člověk znalý činu i slova. Člověk, jehož slova dokázala měnit životy lidí. Člověk, který neměl tolik potřebný vysokoškolský titul, a přesto byl mým největším učitelem. Učitelem, který nedává známky, ale moudré životní rady. Učitelem, který věděl, jak se má děkovat, a také nás tomu učil. Nezapomenu na spoustu prodebatovaných hodin s ním, na jeho dobrotu, pokoru, laskavost, pochopení a moudrost. Nezapomenu na jeho větu: Po tom, komu dal Pán deset hřiven, bude chtít také desetkrát více. Jeho životní příběh je inspirací. Vystihl bych ho citátem: Úspěšný člověk je takový, který dobře žil, často se smál a hodně miloval. Který získal úctu chytrých lidí a lásku dětí. Který vyplnil své místo a splnil svůj úkol. Který opustil svět lepší, než jej našel, ať už o zušlechtěný mák, dokonalou báseň, nebo o zachráněnou duši. Který v druhých hledal to nejlepší a sám dal to nejlepší, co měl. Očekávám a těším se na Jarouškovo blahoslavení. František Košňar Oslovil mne dobrotou Reaguji na výzvu zveřejněnou v Salesiánském magazínu 5/2014. P. Jaroslava Kopeckého jsem potkal jen jednou, při natáčení našeho dokumentu o Flájích, poté jsme měli ještě jeden velmi milý telefonický rozhovor. Oslovil mě svou dobrotou a moudrostí ducha. Máme na něj stálou vzpomínku v našem dokumentárním filmu o Flájích, kde pracoval na stavbě vodního díla s našimi příbuznými a sousedy Petr Fišer, Českojiřetínský spolek sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín 8 salesiánský magazín 2014/6

9 Krátké zprávy Salesiánky u papeže Františka Svatý otec přijal začátkem listopadu asi dvě stě účastnic generální kapituly Dcer Panny Marie Pomocnice, mezi nimi Majku Tkadlecovou, českou provinciálku. Audience v Klementinském sále Apo štolského paláce se konala téměř v závěru více než měsíční kapituly, která na budoucích šest let potvrdila dosavadní generální představenou, Matku Yvonne Reungoatovou. Dnešní společnost i církev jsou poznamenány mnoha formami duchovní a materiální chudoby. Trvá bída, nedostává se lásky a vztahů, poznamenal papež. Právě v tomto kontextu salesiánky mají láskyplně podchycovat křehkost a slabost mladých lidí ve stylu svatých Jana Boska a zakladatelky Marie Dominiky Mazzarellové. Svatý otec poté reagoval na téma generální kapituly: Být s mladými lidmi domem, který evangelizuje. Otevřte oči, abyste rozpoznaly skutečné potřeby a urgentní situace v proměnách času, vybízel dále Svatý otec. Buďte prorockým svědectvím, přijímejte všechny mladé lidi bez rozdílu a hledejte nové možnosti apoštolátu v jejich digitálním světě. To vše vyžaduje, aby středem našeho bytí byl Kristus. Je nutné dát se formovat Božím slovem, které osvěcuje, vytyčuje směr a podpírá. Je třeba živit misionářského ducha vytrvalou modlitbou, adorací, onou ztrátou času před svatostánkem. V samém závěru papež vyzdvihl, že církev si velice váží zasvěceného života, který je jádrem společenství a zároveň rozhodujícím prvkem misijního poslání církve. Kéž vaše kongregace naplňuje tento závazek a nezapomíná na Patagonii, loučil se papež s Dcerami Panny Marie Pomocnice s odkazem na první misionářský sen Dona Boska. převzato z RadioVaticana Rinaldi Poznej Evropu jinak Rád zažíváš něco nového? Chtěl by ses seznámit se salesiánskou mládeží ze zahraničí? Rád bys poznal, jak to chodí u salesiánů jinde v Evropě? Chtěl by ses zdokonalit v angličtině a zároveň osobně povyrůst? Pokud tě tyto otázky zaujaly, tak máme něco pro tebe program Rinaldi! Program Rinaldi zprostředkovává mladým lidem salesiánské aktivity v zahraniční. Můžeš se stát účastníkem mezinárodních táborů nebo také vedoucím na zahraničním táboře a získat tak mnoho nových zkušeností i kamarádů ze všech koutů Evropy. Jedná se o krátkodobé akce v rozsahu 1 2 týdnů (výjimečně déle). Jak na to? Na stránkách Rinaldi (http://www. sadba.org/programy/rinaldi/) najdeš přihlášku, kterou je třeba vyplnit nejpozději do 15. února Do konce února se pak dozvíš, jak výběr na danou aktivitu dopadl. Rozhodně si neříkej, že se nikam nepřihlásíš, protože je Rinaldi určitě vždy přeplněn! Každý má šanci! Další informace nalezneš na našich stránkách (viz výše), nebo napiš na Těšíme se na tebe! Za celý Eurotým Marie Plešková Jakubcová (Kubík) salesiánský magazín 2014/6 9

10 10 salesiánský magazín 2014/6 Misie Salesiánský misijní den 2015 Co se stane se studnou, která nedává vodu? S autem, které nejezdí? S provincií, která dlouho nevyšle žádného misionáře? Zatuchne. Zreziví. Vyhasne. Tématem Salesiánského misijního dne (SMD) 2015 je salesiánské misijní povolání Pane, pošli mě! Je to vírou naplněná odpověď na volání Pána, který nás posílá do celého světa hlásat jeho Království. Srdce salesiána misionáře odpovídá velkoryse a odvážně tak jako srdce Dona Boska. Pane, pošli mne, není jen modlitba za poslání nových misionářů, ale zahrnuje také modlitbu za křesťanské společenství, jež misionář nabízí po celý svůj život. Pán se nepřestává ptát: Koho pošlu? (Iz 6,8) Ať jsme kdekoli, jsme misionáři mládeže. Ale ne všude ve vlastním a specifickém významu misionářů ad gentes. Abychom byli misionáři v tomto striktním slova smyslu, jsou zapotřebí další specifické podmínky: Přebal originálu brožury SMD 1. Žít osobně povolání, které má charakter misie ad gentes. Kristus Pán vždy povolával ze svých početných učedníků ty, které vyvolil, aby byli s ním, aby je mohl vyslat kázat národům ; takže misionáři mají specifické povolání. 2. Být vyslán právoplatnou autoritou, aby přinášel víru těm, kdo jsou Kristu vzdáleni, to znamená opustit svou vlastní zemi a kulturu. 3. Velkoryse se zapojit do služby celkové evangelizace nehledě na energii nebo čas. 4. Stále se snažit i bez ohledu na osobní nároky začlenit se mezi lidi a do kultury těch, ke kterým byl vyslán (inkulturace). 5. Přát si přijmout závazek na celý život to je stále platná zásada: Je to model církevního misijního závazku, který vždy představuje radikální a totální sebedarování, nové a smělé úsilí aniž by byl skličován pochybnostmi, neporozuměním, odmítnutím nebo pronásledováním. Slavení SMD u nás V ČR slavíme SMD vždy okolo svátku sv. Versiglia a Carravaria 25. února. Je vhodné, aby jeho slavení bylo vrcholem výchovně-pastoračních aktivit celého konkrétního společenství. Řada materiálů a podnětů k jeho slavení je na Naši misionáři Znáte české salesiány-misionáře? V Hongkongu působí koadjutor Edward Kovala, v jihoamerické Kolumbii Václav Koupil, v africkém Malawi František Radecki a v Bulharsku komunita šesti salesiánů. Ze salesiánek působí Miki Kubíčková v Albánii, Jarmila Chorovská ve Venezuele a Olga Landrová na Kubě. Modlitba k SMD 2015 Bože, náš Otče, vzdáváme ti díky, protože jsi své církvi zjevil Kristovo evangelium. Protože jsi v srdci Dona Boska vzbudil misionářskou touhu. Protože jsi povolal tisíce salesiánů, aby do celého světa přinášeli tvé evangelium. Protože i dnes pomáháš synům Dona Boska, aby přijímali tvé volání stát se misionáři. Pane Ježíši, pomáhej nám, abychom denně vycházeli sami ze sebe a nezůstávali uzavřeni v tom, kde momentálně jsme. Pomáhej nám vzbudit misionářskou touhu v srdcích všech členů salesiánské rodiny, aby odvážně odpovídali na toto volání vytvářet ve všech salesiánských dílech misijní skupiny mládeže. Duchu Svatý, pomáhej všem Kristovým učedníkům v jejich svědectví a evangelizaci. Pomáhej všem salesiánům v potížích a v krizích; a nám všem, abychom s apoštolským srdcem Dona Boska mohli šířit Boží království až na konec světa. Amen. Misijní úmysl Prosinec: Za salesiány spolupracovníky v Africe, aby byly pravými laickými misionáři tam, kde právě jsou.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Příručka praktikanta

Příručka praktikanta Příručka praktikanta O středisku Historie Začátky oratoře Salesiáni Dona Boska začali působit v českých zemích v roce 1927. V Brně začala jejich činnost až příchodem P. Františka Lepaříka v roce 1939.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Kázání: 5.7. Daniel Kašlík 2.8. Daniel Kašlík 12.7. Ludvík Švihálek 9.8. Ludvík Švihálek 19.7. Daniel Kašlík 16.8. Radim Toman 26.7. Jiří Gomola 23.8. Daniel Kašlík 30.8.

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více