Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 P. Jan Rob: Byla to doba plná radosti. blahopřejeme str. 6 vychovávej jako D. Bosco str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 P. Jan Rob: Byla to doba plná radosti. blahopřejeme str. 6 vychovávej jako D. Bosco str."

Transkript

1

2 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 P. Jan Rob: Byla to doba plná radosti blahopřejeme str. 6 vychovávej jako D. Bosco str. 7 napsali jste do redakce str. 8 zajímavosti ze života církve, ze světa str. 9 Slovo redakce Milí přátelé Dona Boska, třináctého listopadu mi kamarád, básník Miloš Doležal, zavolal, abych rychle přijel na ďáblický hřbitov. Věděl jsem, že tam s archeo logy a antropology už víc než týden kopou a hledají v hromadném hrobě ostatky estébáky umučeného faráře Josefa Toufara, tušil jsem, že to bude důležité. Popadl jsem římskou košili, čepici, skočil do auta a vyrazil na hřbitov. Nejdřív jsem zašel k našim salesiánským hrobům a krátkou modlitbou se spojil se zemřelými spolubratry. Pak jsem se vydal k hrobům mučedníků, které o život připravili nacisti a komunisti. Jedno místo poblíž Toufarova křížku je obehnáno zástěnou z modrého plastu, hledají tam šachtu č. 16, kam v černé vězeňské rakvi hodili zmučené tělo číhošťského faráře. Miloš mi jde naproti, objímáme se, dva hlídkující policisté mě pouštějí dovnitř, ani nechtějí doklady. Pod halogeny hledím do jámy asi dva a půl metru hluboké na skelet, Toufarovy ostatky. Atmosféra vzrušení a mimořádnosti je hmatatelná. Miloš a promotor kauzy Toufarova blahořečení, P. Tomáš Petráček, mi vysvětlují, podle čeho lze s velkou jistotou tvrdit, že jde skutečně o Toufarův skelet u jedné z kostí se nalezl plastový drén, který potvrzuje také pitevní protokol, délka těla odpovídá záznamům (Toufar byl vysoký 173 cm), kosti, které byly nalezeny v rakvích nad ním, odpovídají záznamům z polohových knih, které se dílem náhody zachovaly na nákresu jednoho ze správců ďáblického hřbitova. Jsme zkrátka svědky historického okamžiku. Anežka Přemyslovna se znovu tiše přihlásila o slovo. Díky vám za přízeň a vše dobré vám všem až do konce tohoto roku. Zdeněk Jančařík salesiánský misijní den str. 10 díky za 20 let v Bulharsku str. 12 Vydavatel: Salesiánská provincie Praha Kobyliské nám. 1, Praha 8 tel.: , Bankovní spojení: /0100, variabilní symbol 62 Redakce: šéfredaktor: P. Zdeněk Jančařík, SDB redaktor: Jiří Kučera sazba: Miroslav Palíšek, SDB návrh obálky a grafická úprava: Martina Mončeková adresa: Kobyliské nám. 1, Praha 8, tel.: , , Tisk Triangl, a. s. MIČ , ISSN , MK ČR salesiánský magazín 2014/6

3 Milí přátelé Rok Dona Boska je doplněn a zdůrazněn také Rokem zasvěceného života, který začal první nedělí adventní. Vzhledem k tomu, že jádro Salesiánské rodiny tvoří bratři a sestry, kteří žijí řeholním nebo zasvěceným životem, jde o skutečnost významnou. Zasvěcení není jedním z mnoha prvků našeho salesiánského života, ale zahrnuje celé bytí i činnost osoby, která patří Bohu. Od zasvěcení si nemůžeme odpočinout, nemůžeme ho na chvíli odložit (stejně jako kdyby byl manžel nevěrný své ženě jednal by proti lásce, kterou slíbil). Řeholní a zasvěcený život spočívá v tom, že vše usměrňuje Boží prvenství. Motivace k práci má své nejhlubší kořeny v darování sebe samého Bohu. Člověk žije pro Boha, žije s Bohem a tento intimní vztah k Milovanému vyjadřuje navenek konkrétními skutky. Nosnou životní energií není úspěch, výkon, ani peníze, lidské uznání, dokonce jí pro salesiány nejsou ani mladí lidé, kteří jsou adresáty našeho poslání životodárnou energií je odpověď na poznanou lásku Boha. Důvodem vyhlášení Roku zasvěceného života je jednak jeho podpora, ale především pokus o znovuobjevení jeho hodnoty a významu. V Evropě ztrácí zasvěcený život společenskou důležitost. Například služby, které dříve konali řeholníci, přebral stát. Krize rodiny a úbytek věřících také znamená nedostatek nových povolání a zestárnutí řeholních komunit. To není důvod k rezignaci, ale výzva, abychom šli k podstatě své identity. Je třeba vrátit Krista řeholnímu životu a řeholní život Kristu. Naše originalita nespočívá v kvantitě, ale v kvalitě. Zasvěcená osoba na sebe vzala dobrovolně závazek, žít takovým způsobem, jakým žil na zemi Úvodník Ježíš. Následovat Ježíše a stát se jeho živou připomínkou. Ztotožnit se s jeho poslušným, chudým a čistým životním stylem. Proti krizi (identity, důvěryhodnosti a viditelnosti) je třeba postavit spiritualitu hluboké zkušenosti s Bohem, a to v komunitách, v nichž je prožíváno autentické bratrství nebo sesterství a odhodlání věnovat se chudým a těm, kdo jsou na okraji společnosti. Ovocem správně prožívaného zasvěceného života je radost. Papež říká: Všude, kde jsou zasvěcené osoby, je radost vždycky tam je radost! Je to radost ze svěžesti, je to radost z následování Ježíše Krista; radost, kterou nám dává Duch svatý, a nikoli radost světská. Kde se rodí radost? Pohlédni do hlubin svého srdce, pohlédni do svého nitra a polož si otázku: Mám srdce toužící po něčem velkém, nebo srdce ukolébané věcmi? Uchovalo si mé srdce v sobě neklid hledání, nebo jsem ho nechal udusit věcmi, takže se smrsklo do sebe? Pramen radosti máme hledat v modlitbě, v naslouchání Božímu slovu, v lásce, v ustavičném děkování. Bůh tě očekává a hledá Každý z nás si musí klást otázku: Jak jsem na tom se svou duchovní a pastorační plodností? Zasvěcený a laický život jsou v Salesiánské rodině dvě ruce, které mají pomáhat mladým. Jedna se neobejde bez druhé. Mají si vzájemně pomáhat. Zdravá rodina a zdravá salesiánská řeholní komunita mají stejné poslání. Přivést mladého člověka k Ježíši Kristu. Je proto příznačné, že po Roce rodiny následuje Rok zasvěceného života. P. Petr Vaculík, SDB SALESIÁNSKÝ MAGAZÍN Každé 2 měsíce přichází Don Bosco k vám domů. Časopis Salesiánský magazín zasíláme bezplatně každému, kdo o to požádá. Od roku 1887 je to dar Dona Boska těm, kteří sympatizují se salesiánským dílem. Objednejte Salesiánský magazín svým známým! Oznamte nám změnu své adresy! Salesiánský magazín Kobyliské nám Praha 8 tel.: SALESIÁNSKÝ MAGAZÍN salesiánský magazín 2014/6 3

4 Nejstarší český salesián P. Jan Rob oslaví 17. prosince 2014 skutečně kulaté výročí 100 let. Krátce před narozeninami jsme P. Roba zastihli v plné duševní svěžesti a vzpomínali na jeho salesiánský život. Jak a kdy jste se dostal k salesiánům a ke kněžství? Reportáž Byla to doba plná radosti Když jsem dostudoval vysokou školu, byl jsem v roce 1939 zaměstnán v Brně a tam tehdy začali salesiáni budovat své dílo, působil tam P. Lepařík. V té době jsem měl výborného kamaráda Alfonse Kováče. A spolu jsme začali chodit k salesiánům do Žabovřesk. Ali, jak jsme mu říkali, byl předtím oratoriánem slovenských salesiánů v Bratislavě. Spolu jsme pak vstoupili v salesiánům, bylo to někdy v letech P. Rob během rozhovoru pro Salesiánský magazín, říjen 2014 První salesián, se kterým jste se setkali, byl tedy P. Lepařík? První salesián se kterým jsem se set kal, byl Štěpán Trochta, který kázal v Praze asi v roce 1937 a já jsem byl na jednom jeho kázání u voršilek. A bylo to ohromné kázání, kostel byl úplně naplněný, lidé plakali, Trochta představoval salesiánské dílo a naléhavost práce pro mládež, jeho kázání mne skutečně dojalo. Trochta říkal, že půjde do Kobylis, kde dílo začínalo. To bylo moje první setkání se salesiány. Zakotvil jste potom v Brně? Potom jsem se přestěhoval za zaměstnáním do Žabin (Žabovřesk, pozn. redakce), tam jsem prošel aspirantátem a ve čtyřicátém roce už jsem absolvoval noviciát v Ořechově. Po noviciátě následovala klasická asistence, studium a cesta ke kněžství. Knězem jsem se stal v roce Kde vás zastihl duben roku 1950? V Brně. Už jsem byl po kněžském svěcení, pracoval jsem v Brně v oratoři. V noci přišla policie, tam nás vybrali, jak se říká, a odvezli nás do Oseka u Duchcova. Tam jsme se všichni salesiáni sešli, tedy pokud někdo neutekl. V Oseku jsem byl do podzima, kdy jsem byl odvolán na práce pro vojenské účely, do PTP (Pomocné technické prapory, pozn. redakce). V PTP jsem strávil tři roky a pak jsem šel do výroby. Práci jsem si našel v Praze u Elektromontážních závodů, kde jsem pracoval v kanceláři. V roce 1957 jsem byl zatčen a odsouzen na tři roky do vězení. Měl jste v 50. letech kontakt se salesiány? Právě pro ten kontakt jsem byl zavřený. My jsme se intenzivně scházeli, každou neděli, chodívali jsme na výlety, byla nejhezčí doba v mém životě. Byli jsme tzv. pražská skupina, tak nás označila StB. Na přehradách, kde byli internovaní někteří jiní salesiáni jsem nepracoval. Spolu se mnou zavřeli také Josefa Topinku, to jsem se ale dozvěděl později, protože my jsme se spolu nestýkali. Na kolik let jste byl odsouzen? Dostal jsem tři roky, ale protože v šedesátém roce byla amnestie, tak věznění trvalo jen dva a půl roku. Tenkrát pustili hodně politických vězňů. Co jste dělal po propuštění? V šedesátém roce jsem dostal nucené zaměstnání a dělal jsem skladníka v továrním skladišti v Roztokách u Prahy, kde bydlel můj otec, původem jsme z Příbrami. Ovšem v Praze byla další skupina, otec Míša a P Josef Kubín 4 salesiánský magazín 2014/6

5 Reportáž byli na svobodě a oni vedli tuto skupinu. Přicházel i Josef Horník, Vašek Komárek, Jan Vývoda, Ali Kováč a další. Alfons Kováč byl skvělý koadjutor, opravdu úžasný. Měl ryzí povahu a odhodlanost, obětavost, to člověk jen tak nenajde. Rozvážel pastýřské listy, nebál se, když šlo o Boží věc, neznal žádný strach. Ali byl vychovaný u salesiánů v Bratislavě, kde si ho všiml don Hlubík, ještě jako malého chlapce. A Hlubík jej odmalička vedl. P. Hlubík, to je slovenský Don Bosco. Ali byl jedničkový koadjutor. Skladníka jsem dělal od šedesátých do sedmdesátých let, kdy jsem šel do duchovní správy. To nás zavolal otec Trochta do litoměřické diecéze. A tak jsem se dostal do severních Čech, do České Kamenice a tam jsem byl až do devadesátých let. Společenství salesiánů, tenkrát v totalitě v Praze, bylo velmi radostné. My jsme se stýkali každou neděli, jezdili jsme na výlety a byla tam radostná, jásavá nálada, a byla to snad nejhezčí léta v mém životě. Byli jsme stmelení, připadali jsme si jako první křesťané. Podíváme-li se na váš život, tak jste asi jeho třetinu strávil v ilegalitě. Jaké bylo působení v severních Čechách? Působení bylo náročné, lidé se tam báli chodit do kostela. Bylo tam hodně komunistických špiček. Přesto na půlnoční byl vždycky nabitý kostel. A jak jste prožívali salesiánské společenství? Vídali jsme se se salesiány, kteří byli poblíž, jako byli Milan Frank ve Verneřicích, Eda Hrbatý, Václav Teplý, navštěvoval nás otec Míša. P. Míša, to byla tenkrát osa, sloup salesiánského života. Díky němu jsme si mohli zachovat salesiánského ducha. V té době již fungovaly chaloupky, i na naší faře V České Kamenici jsme měli chaloupku. Kde vás zastihla devadesátá léta? Byl jsem tenkrát administrátorem v České Kamenici a pak jsem byl představenými zařazen do komunity v Teplicích. Stále se usmíváte, co vám i ve sto letech dělá radost? Jak to říká náš hlavní představený, abychom se snažili být s Pánem Bohem, a to člověka drží. Sto let je dlouhá doba, vše kolem vás se proměnilo. Myslíte, že je něco, co zůstalo beze změny? To vnitřní, spojení s Bohem, to zůstalo beze změny. (na tomto místě je třeba si povzdechnout, že psané slovo neumožňuje přesně vyjádřit tón a obsah sdělení osobního rozhovoru ) Jak je možné se udržet v kondici do sta let? Jestli mi něco prospělo, tak asi manuální práce u PTP, tři roky, potom deset roků jsem cvičil ve skladišti, takže o pohyb jsem měl postaráno, nebyl čas na zahálku. Byl jste v kontaktu se Štěpánem Trochtou? Se Štěpánem Trochtou jsem několikrát mluvil, když jsem byl v noviciátě. Pak jsem s ním už neměl kontakt, byl jsem až na jeho pohřbu. Kdo se o vás nejvíc stará v posledních letech? Spolubratři mi pomáhají na lůžko a z lůžka, mši svatou sloužíme společně u mě v pokoji. Zdeněk Jančařík, Jiří Kučera P. Jan Rob 100 let požehnaného života Příbramský rodák, salesián P. Jan Rob, se narodil Mládí prožil se svými rodiči a svou sestrou v Bratislavě. Po maturitě na bratislavském gymnáziu odešel do Prahy. Zde studoval na Vysoké škole elektrotechnické, kterou skončil v roce 1938 jako elektroinženýr. V Brně poznal v roce 1939 salesiány. Zamiloval si práci mezi mládeží a ta ho přivedla k salesiánům. Rozhodl se jít cestou Dona Boska. Noviciát prožil v letech 1940 až 1941 v Ořechově. Základní formace vyústila ve věčnou profesi v roce Po skončení války studuje s dalšími salesiány teologii v Mníšku pod Brdy. Roku 1946 přicházejí salesiáni do prázdného cisterciáckého kláštera v Oseku u Duchcova, kde otevřeli své teologické učiliště. 20. června 1948 přijal svátostné kněžství z rukou nově nastupujícího salesiánského biskupa Štěpána Trochty. Do roku 1950 byl katechetou v salesiánské oratoři ve čtvrti Brno-Žabovřesky. V dubnu roku 1950 byl v rámci Akce K eskortován spolu s ostatním salesiány do soustřeďovacího kláštera v Oseku u Duchcova. Od roku 1954 pracoval u elektromontážních závodů. Za svou hlavní činnost považoval Otec Jan být pro mladé spolubratry. Byl zároveň jejich tajným ředitelem. Za to byl v roce 1957 zatčen a odsouzen na tři roky vězení. Ve vazbě v Opavě a na Pankráci byl až do roku Po odpykání trestu nastoupil jako dělník do penicilínky v Roztokách u Prahy. Po uvolnění politických poměrů v důsledku pražského jara 1968 dostává státní souhlas a nastupuje do duchovní správy v litoměřické diecézi. salesiánský magazín 2014/6 5

6 Blahopřejeme Salesiánské společenství Salesiánům a salesiánkám, kteří v listopadu a prosinci oslavili narozeniny (nebo oslavy teprve chystají), vyprošujeme hojnost Božího požehnání, darů Ducha Svatého a vytrvalost při působení v duchu Dona Boska. Blahopřejeme samozřejmě i těm, kteří nejsou v našem stručném přehledu uvedeni. Provinciál Petr Vaculík oslavil hned začátkem listopadu, pětapadesátiny. P. Jaroslav Horník se 29. listopadu dožil již 86 let, a den nato 30. listopadu oslavil kulaté padesátiny P. Jiří Veselý. Z prosincových výročí: 6. prosince oslaví 88. narozeniny salesiánka Helenka Koutecká. 11. prosince oslaví 65. narozeniny P. Zdeněk Demel a Petr Němec (tč. v Bulharsku). 12. prosince oslaví salesiánka Diana Veselovská 35. narozeniny. Nejslavnějším z jubilantů je ale v prosinci P. Jan Rob, který se 17. prosince dožívá 100 let (viz rozhovor na str. 4 a 5). Ve stejný den oslaví P. Alois Hurník 79. narozeniny a den nato, se 86 let dožívá P. Václav Teplý. 19. prosince oslaví 55. narozeniny P. Petr Chovanec. Prosincové jubilanty uzavíráme připomínkou narozenin P. Jana Vývody, který 21. prosince oslaví devadesátiny. P. Václav Teplý P. Jan Vývoda Vážení odběratelé Salesiánského magazínu, mnozí z vás dostáváte v tomto čísle našeho magazínu symbolické poděkování formou dárkové publikace za vámi poskytnutou finanční podporu. Podporujete dílo Dona Boska v naší zemi formou darů v hotovosti prostřednictvím složenky nebo převodním příkazem. Ne vždy se nám podaří identifikovat přesně dárce. Pokud byste dárkovou publikaci neobdrželi, přestože jste finančně podpořili Salesiánskou provincii Praha, kontaktujte nás, prosím, na adrese: Ať vám za vaši štědrost odplatí sám Pán Bůh! Některým z vás se stává, že prosby o podporu se složenkami dostáváte i od jiných salesiánských zařízení. Je to tím, že naše zařízení jsou samostatnými právnickými osobami a každé dílo shání finance na svůj provoz i touto formou. Salesiánská provincie zaštiťuje a koordinuje veškeré aktivity ve prospěch dětí a mládeže nejen v České republice. Naši pomoc také dostávají misionáři v Bulharsku, v Indii a v Africe. Je pouze potřeba dát pozor, aby dílo bylo zřízeno námi salesiány. V dalších číslech Salesiánského magazínu vás budeme informovat o některých nákladech a vydáních, které máme, abyste si udělali představu, jaký objem financí každoročně potřebujeme. Jsme vám vděčni za vaše velkorysé příspěvky, jejichž výše (prostřednictvím složenek ze Salesiánského magazínu) činí v této chvíli zhruba půl milionu korun ročně. Ceníme si všech vašich darů. Některé jsou opravdu velkorysé. Mnozí z vás přispíváte pravidelně. Díky tomu můžeme uskutečňovat aktivity ve prospěch dětí a mladých lidí. Myslíme na vás v modlitbě a vyprošujeme vám hojnost Božího požehnání a požehnanou adventní dobu, abyste o Vánocích mohli radostně oslavovat Boží narození. Za vděčné salesiány P. Evžen Rakovský, ekonom 6 salesiánský magazín 2014/6

7 Vychovávej jako Don Bosco Betlém jako výchovný prostředek Stavět betlém není hra pro děti, ale praktická ukázka vizuální pedagogiky. Betlém vyvolává emoce a intenzivní radost. Připravovat betlém v rodině, všichni společně, je neopakovatelnou zkušeností. Ve společnosti, která je čím dál chladnější, je základním poselstvím betléma právě možnost projevit trochu emocí. Betlém probouzí dobrou stránku, která dříme v každém člověku. Jen ten, kdo je mírný, jako svatý František, kdo je v pokoji se sebou, může stavět betlém. A navíc Betlém usmiřuje rodinu, která je ve stále větším rozkladu. A ani to ještě není všechno. Betlém může představovat školu krásy. Což není málo: krása je vstupní branou k dobru! Spočítali jste je? Čtyři cenné pedagogické přínosy ukryté v betlému. Ale pojďme k jádru věci. Betlém připomíná narození, narození absolutní, totiž narození Krista. A tedy i betlém udržuje živou myšlenku přijít na světlo, myšlenku, která je dnes příliš často zapomenuta s mnoha negativními důsledky. Vánoce jsou pozváním k růstu: pozváním více přemýšlet, více milovat, více chtít Všichni vědí, že jsou hodnoty, které způsobují, že se staneme skutečnými lidmi, nejen dospělými. Stačí se podívat do toho nejjednoduššího betléma z papíru, abychom objevili řadu hodnot: hodnotu věcí jednoduchých, hodnotu podstatného, hodnotu ticha, hodnotu pokoje, hodnotu radosti, hodnotu něžnosti. K tomuto tématu se kdysi vyjádřil jeden z nejvytíženějších a nejinteligentnějších kněží minulého století, don Primo Mazzolari ( ): Pokud budeme chtít mít lidi svobodné, pokud budeme chtít mít lidi spravedlivé, pokud budeme chtít mít lidi, kteří cítí bratrství, je třeba nezapomínat na cestu betléma. Známý režisér Ermanno Olmi (1931) byl vždy nadšen z betléma ( první divadlo mého života! ). Každý rok ho se svou manželkou Loredanou a dětmi doma stavěli. Jednou, když už byly děti velké, udělal pokus: Letos betlém stavět nebudeme, jenom vánoční stromek! řekl lhostejně. Načež děti mladík s knírkem a velká slečna hned reagovali: Ne! Betlém se stavět bude, a basta! Betlém se staví, a basta: je příliš cenný! Zachrání nejen křesťanské Vánoce, ale také ty nejvyšší hodnoty pravého humanismu. Osel a vůl Zatímco Maria a Josef mířili k Betlému, anděl shromáždil zvířata, aby vybral nejvhodnější, která by byla s Dítětem Ježíšem v jeskyni. První zařval lev: Já si lehnu ke vchodu a rozsápu všechny, kdo se přiblíží k dítěti! Anděl řekl: Jsi příliš hr! Přiblížila se liška a s vychytralým výrazem řekla: Pro Božího Syna každý den ráno ukradnu nejsladší med a nejvoňavější mléko!. Anděl odpověděl: Ty nejsi poctivá!. Přišel také páv, rozvinul svůj překrásný ocas: Přeměním tu chudičkou chýši v královský palác! Anděl odpověděl: Jsi příliš marnivý! V tu chvíli se anděl začal obávat, že nenajde zvíře hodné vstoupit do jeskyně poblíž Dítěte. Vtom uviděl osla a vola, jak se dřou, s hlavou Foto: calafellvalo flickr.com skloněnou, na poli jednoho rolníka. Zavolal je. A co vy, nemáte nic, co byste Dítěti darovali? Vůl nesměle pravil: My bychom mohli, když se to tak vezme, odhánět mouchy svými ocasy! Anděl se usmál a řekl: Vy jste ti praví! Běžel za Marií se slovy: Podívej, ten nejhodnější vůl na světě! Zavolal Josefa a zašeptal mu: Podívej, ten nejpokornější osel na zemi! Jezulátko, které slyšelo každé slovo, otevřelo oči a zavolalo je k sobě. A tak byl první betlém na světě! Pino Pellegrino, přeložil Petr Zelinka salesiánský magazín 2014/6 7

8 Dopisy Napsali jste do redakce Zdravím opět z Venezuely Ráda bych se s vámi podělila o dojmy ze života, které každodenně prožíváme. Venezuela byla ještě před deseti lety nejrozvinutější zemí Jižní Ameriky. Měla rozvinutý ropný průmysl a přírodní bohatství, které umožňovalo obchod s okolními zeměmi a USA. Byla také velmi vyhledávanou turistickou oblastí díky plážím Karibského moře a mnoha kulturním památkám. Po nástupu socialistického režimu tato země upadá do stále větší bídy. Pokusím se vám to ukázat na některých příkladech Televizní stanice jsou ovládané vládnoucí stranou, jsou zakázány jakékoliv protestní akce, jsou zatýkáni nevinní občané jen proto, že vyjádřili vlastní názor. V obchodech chybí základní potraviny a denní potřeby, jakou jsou mléko, cukr, mouka, káva, toaletní papír To napomáhá černému trhu, kde jsou ceny mnohem vyšší. S tím jsou spojeny dlouhé fronty na nákup surovin, v bankách nebo na nákup léků, kterých je také nedostatek. Jsou zavírány továrny kvůli nedostatku materiálu a náhradních dílů, kolabuje doprava. Ve městě, kde dříve jezdívalo mnoho taxíků, je dnes těžké nějaký sehnat. Měst ská doprava je ve stále horším stavu. No, a to ani nemluvím o bezpečnosti na ulici i doma. Kdekoli vás může někdo přepadnout a okrade vás, a to můžete děkovat Bohu, že jste zůstal naživu. Prezident i vláda se ale tváří, že je vše v pořádku. Jaký má tato situace vliv na naši práci v misijní stanici Mavaka ve státě Amazona? Tento stát leží v pohraniční oblasti a je stále víc ovládaný vojáky. To znamená, že veškerá doprava je vojenská. Co se převáží? Potraviny pro školy a misionáře, nafta k pohonu lodních motorů pro školní lodě, látky pro šicí dílnu, nářadí k práci na poli a lov ryb a lidé. Vše se může převážet pouze s povolením, které vystavují vojáci, kteří vám vše zkontrolují. Získat toto povolení není úplně jednoduché a někdy trvá týdny. Otec Nelson mnohdy tráví mnoho času vyřizováním povolení místo toho, aby se věnoval evangelizaci. Ministerstvo školství nám slíbilo, že bude dovážet potraviny pro školu. Ředitelka školy se proto setkala se zástupci, aby jim vysvětlila naši situaci a doporučila jim nakoupit trvanlivé potraviny, protože nemáme dostatek elektřiny pro provoz ledničky nebo mrazáku. Před týdnem nám přivezli několik tun kuřat A obáváme se, že se nám kuřata zkazí. No, tak už si připravuji udici na chytání ryb a budu se muset naučit hledat jedlé pralesní plody. Chtěla bych vás poprosit o modlitbu za situaci v této zemi. Jarka Chorovská, FMA Vzpomínky na Jarouška Je to již několik týdnů, co nás opustil člověk, který věděl, co je to život, co je to životní smysl, který si byl vědom nevyhnutelnosti času, a proto dokázal rozdávat úsměv, povzbuzení, radost všude tam, kam přišel. Na věčnost odešel člověk silný tělem i duší, člověk s neuvěřitelným životním příběhem, životní zkušeností, životním osudem za totalitního režimu. Člověk plný odhodlání, naděje a lásky. Člověk znalý činu i slova. Člověk, jehož slova dokázala měnit životy lidí. Člověk, který neměl tolik potřebný vysokoškolský titul, a přesto byl mým největším učitelem. Učitelem, který nedává známky, ale moudré životní rady. Učitelem, který věděl, jak se má děkovat, a také nás tomu učil. Nezapomenu na spoustu prodebatovaných hodin s ním, na jeho dobrotu, pokoru, laskavost, pochopení a moudrost. Nezapomenu na jeho větu: Po tom, komu dal Pán deset hřiven, bude chtít také desetkrát více. Jeho životní příběh je inspirací. Vystihl bych ho citátem: Úspěšný člověk je takový, který dobře žil, často se smál a hodně miloval. Který získal úctu chytrých lidí a lásku dětí. Který vyplnil své místo a splnil svůj úkol. Který opustil svět lepší, než jej našel, ať už o zušlechtěný mák, dokonalou báseň, nebo o zachráněnou duši. Který v druhých hledal to nejlepší a sám dal to nejlepší, co měl. Očekávám a těším se na Jarouškovo blahoslavení. František Košňar Oslovil mne dobrotou Reaguji na výzvu zveřejněnou v Salesiánském magazínu 5/2014. P. Jaroslava Kopeckého jsem potkal jen jednou, při natáčení našeho dokumentu o Flájích, poté jsme měli ještě jeden velmi milý telefonický rozhovor. Oslovil mě svou dobrotou a moudrostí ducha. Máme na něj stálou vzpomínku v našem dokumentárním filmu o Flájích, kde pracoval na stavbě vodního díla s našimi příbuznými a sousedy Petr Fišer, Českojiřetínský spolek sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín 8 salesiánský magazín 2014/6

9 Krátké zprávy Salesiánky u papeže Františka Svatý otec přijal začátkem listopadu asi dvě stě účastnic generální kapituly Dcer Panny Marie Pomocnice, mezi nimi Majku Tkadlecovou, českou provinciálku. Audience v Klementinském sále Apo štolského paláce se konala téměř v závěru více než měsíční kapituly, která na budoucích šest let potvrdila dosavadní generální představenou, Matku Yvonne Reungoatovou. Dnešní společnost i církev jsou poznamenány mnoha formami duchovní a materiální chudoby. Trvá bída, nedostává se lásky a vztahů, poznamenal papež. Právě v tomto kontextu salesiánky mají láskyplně podchycovat křehkost a slabost mladých lidí ve stylu svatých Jana Boska a zakladatelky Marie Dominiky Mazzarellové. Svatý otec poté reagoval na téma generální kapituly: Být s mladými lidmi domem, který evangelizuje. Otevřte oči, abyste rozpoznaly skutečné potřeby a urgentní situace v proměnách času, vybízel dále Svatý otec. Buďte prorockým svědectvím, přijímejte všechny mladé lidi bez rozdílu a hledejte nové možnosti apoštolátu v jejich digitálním světě. To vše vyžaduje, aby středem našeho bytí byl Kristus. Je nutné dát se formovat Božím slovem, které osvěcuje, vytyčuje směr a podpírá. Je třeba živit misionářského ducha vytrvalou modlitbou, adorací, onou ztrátou času před svatostánkem. V samém závěru papež vyzdvihl, že církev si velice váží zasvěceného života, který je jádrem společenství a zároveň rozhodujícím prvkem misijního poslání církve. Kéž vaše kongregace naplňuje tento závazek a nezapomíná na Patagonii, loučil se papež s Dcerami Panny Marie Pomocnice s odkazem na první misionářský sen Dona Boska. převzato z RadioVaticana Rinaldi Poznej Evropu jinak Rád zažíváš něco nového? Chtěl by ses seznámit se salesiánskou mládeží ze zahraničí? Rád bys poznal, jak to chodí u salesiánů jinde v Evropě? Chtěl by ses zdokonalit v angličtině a zároveň osobně povyrůst? Pokud tě tyto otázky zaujaly, tak máme něco pro tebe program Rinaldi! Program Rinaldi zprostředkovává mladým lidem salesiánské aktivity v zahraniční. Můžeš se stát účastníkem mezinárodních táborů nebo také vedoucím na zahraničním táboře a získat tak mnoho nových zkušeností i kamarádů ze všech koutů Evropy. Jedná se o krátkodobé akce v rozsahu 1 2 týdnů (výjimečně déle). Jak na to? Na stránkách Rinaldi (http://www. sadba.org/programy/rinaldi/) najdeš přihlášku, kterou je třeba vyplnit nejpozději do 15. února Do konce února se pak dozvíš, jak výběr na danou aktivitu dopadl. Rozhodně si neříkej, že se nikam nepřihlásíš, protože je Rinaldi určitě vždy přeplněn! Každý má šanci! Další informace nalezneš na našich stránkách (viz výše), nebo napiš na Těšíme se na tebe! Za celý Eurotým Marie Plešková Jakubcová (Kubík) salesiánský magazín 2014/6 9

10 10 salesiánský magazín 2014/6 Misie Salesiánský misijní den 2015 Co se stane se studnou, která nedává vodu? S autem, které nejezdí? S provincií, která dlouho nevyšle žádného misionáře? Zatuchne. Zreziví. Vyhasne. Tématem Salesiánského misijního dne (SMD) 2015 je salesiánské misijní povolání Pane, pošli mě! Je to vírou naplněná odpověď na volání Pána, který nás posílá do celého světa hlásat jeho Království. Srdce salesiána misionáře odpovídá velkoryse a odvážně tak jako srdce Dona Boska. Pane, pošli mne, není jen modlitba za poslání nových misionářů, ale zahrnuje také modlitbu za křesťanské společenství, jež misionář nabízí po celý svůj život. Pán se nepřestává ptát: Koho pošlu? (Iz 6,8) Ať jsme kdekoli, jsme misionáři mládeže. Ale ne všude ve vlastním a specifickém významu misionářů ad gentes. Abychom byli misionáři v tomto striktním slova smyslu, jsou zapotřebí další specifické podmínky: Přebal originálu brožury SMD 1. Žít osobně povolání, které má charakter misie ad gentes. Kristus Pán vždy povolával ze svých početných učedníků ty, které vyvolil, aby byli s ním, aby je mohl vyslat kázat národům ; takže misionáři mají specifické povolání. 2. Být vyslán právoplatnou autoritou, aby přinášel víru těm, kdo jsou Kristu vzdáleni, to znamená opustit svou vlastní zemi a kulturu. 3. Velkoryse se zapojit do služby celkové evangelizace nehledě na energii nebo čas. 4. Stále se snažit i bez ohledu na osobní nároky začlenit se mezi lidi a do kultury těch, ke kterým byl vyslán (inkulturace). 5. Přát si přijmout závazek na celý život to je stále platná zásada: Je to model církevního misijního závazku, který vždy představuje radikální a totální sebedarování, nové a smělé úsilí aniž by byl skličován pochybnostmi, neporozuměním, odmítnutím nebo pronásledováním. Slavení SMD u nás V ČR slavíme SMD vždy okolo svátku sv. Versiglia a Carravaria 25. února. Je vhodné, aby jeho slavení bylo vrcholem výchovně-pastoračních aktivit celého konkrétního společenství. Řada materiálů a podnětů k jeho slavení je na Naši misionáři Znáte české salesiány-misionáře? V Hongkongu působí koadjutor Edward Kovala, v jihoamerické Kolumbii Václav Koupil, v africkém Malawi František Radecki a v Bulharsku komunita šesti salesiánů. Ze salesiánek působí Miki Kubíčková v Albánii, Jarmila Chorovská ve Venezuele a Olga Landrová na Kubě. Modlitba k SMD 2015 Bože, náš Otče, vzdáváme ti díky, protože jsi své církvi zjevil Kristovo evangelium. Protože jsi v srdci Dona Boska vzbudil misionářskou touhu. Protože jsi povolal tisíce salesiánů, aby do celého světa přinášeli tvé evangelium. Protože i dnes pomáháš synům Dona Boska, aby přijímali tvé volání stát se misionáři. Pane Ježíši, pomáhej nám, abychom denně vycházeli sami ze sebe a nezůstávali uzavřeni v tom, kde momentálně jsme. Pomáhej nám vzbudit misionářskou touhu v srdcích všech členů salesiánské rodiny, aby odvážně odpovídali na toto volání vytvářet ve všech salesiánských dílech misijní skupiny mládeže. Duchu Svatý, pomáhej všem Kristovým učedníkům v jejich svědectví a evangelizaci. Pomáhej všem salesiánům v potížích a v krizích; a nám všem, abychom s apoštolským srdcem Dona Boska mohli šířit Boží království až na konec světa. Amen. Misijní úmysl Prosinec: Za salesiány spolupracovníky v Africe, aby byly pravými laickými misionáři tam, kde právě jsou.

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Příručka praktikanta

Příručka praktikanta Příručka praktikanta O středisku Historie Začátky oratoře Salesiáni Dona Boska začali působit v českých zemích v roce 1927. V Brně začala jejich činnost až příchodem P. Františka Lepaříka v roce 1939.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

leden 2016

leden 2016 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2016 Leden v naší farnosti Do nového roku přeji, abychom procházeli všechny dny, které nám Pán dává, ve spojení s Ním, abychom hleděli na Jeho tvář a učili se

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Duchovní inspirace pro vychovatele

Duchovní inspirace pro vychovatele Duchovní inspirace pro vychovatele Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Duchovní inspirace pro vychovatele Z díla Rudolfa Steinera vybral a sestavil Přeložil Radomil Hradil KATALOGIZACE

Více

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem.

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. P KOVÁRNA Kovárna narození a dětství Tomáše Masaryka Místnost symbolizuje chudé prostředí a dětství

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi?

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi? G Šternberk 1 1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 2. Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho? 3. Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění? 4. Vstoupil pan Havelka do

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více