Zásady ochrany osobních údajů společnosti Travian Games GmbH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady ochrany osobních údajů společnosti Travian Games GmbH"

Transkript

1 Zásady ochrany osobních údajů společnosti Travian Games GmbH Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů společnosti Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, Mnichov, Německo (dále jen: TRAVIAN GAMES ). Platí pro všechny webové stránky a hry provozované společností TRAVIAN GAMES a/nebo jejími dceřinými společnostmi. Společnost TRAVIAN GAMES bude zacházet se všemi osobními údaji, které uživatel poskytne v průběhu obchodních vztahů, přísně důvěrně v souladu se všemi platnými předpisy na ochranu dat. Podrobnosti jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. V případě, že odkaz obsažený na webových stránkách provozovaných společností TRAVIAN GAMES přesměruje uživatele na jiné webové stránky, které neprovozuje společnost TRAVIAN GAMES, upozorňuje společnost TRAVIAN GAMES uživatele na to, že tyto Zásady ochrany osobních údajů pro takové webové stránky třetích stran neplatí. Společnost TRAVIAN GAMES není odpovědná za to, jak provozovatel těchto webových stránek zachází s údaji uživatelů. Společnost TRAVIAN GAMES zejména není odpovědná za to, že webové stránky, které neprovozuje, nemají stejné standardy ochrany dat jako ty, které svým uživatelům nabízí společnost TRAVIAN GAMES. Společnost TRAVIAN GAMES proto uživateli doporučuje pečlivě si přečíst zásady ochrany osobních údajů odkazovaných webových stránek. Jaké osobní údaje TRAVIAN GAMES shromažďuje, používá a uchovává? Společnost TRAVIAN GAMES shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje, které uživatel dobrovolně poskytne společnosti TRAVIAN GAMES elektronickými nebo jinými komunikačními prostředky (např. ve standardních formulářích nebo jinak na webových stránkách a ve hrách provozovaných společností TRAVIAN GAMES). To zahrnuje údaje, které uživatel poskytuje ostatním uživatelům, když s nimi komunikuje na webových stránkách a ve hrách provozovaných společností TRAVIAN GAMES. Aby se mohl uživatel zaregistrovat k používání her provozovaných společností TRAVIAN GAMES nebo aby si mohl zakoupit prémiové členství, musí poskytnout určité osobní údaje, včetně své ové adresy. Pokud si chce uživatel za uživatelský poplatek zakoupit prémiové členství, znamená to, že bude společnost TRAVIAN GAMES od uživatele požadovat další informace, jako je poštovní adresa, bankovní účet a/nebo informace o kreditní kartě. Společnost TRAVIAN GAMES doporučuje, aby uživatel se svými údaji nakládal opatrně a šetrně a aby pečlivě zvážil, co a komu chce sdělovat prostřednictvím webových stránek a her provozovaných společností TRAVIAN GAMES. Určité informace, např. komunikaci mezi uživateli, mohou vidět i ostatní uživatelé webových stránek a her provozovaných společností TRAVIAN GAMES. Zde je několik příkladů dat, která společnost TRAVIAN GAMES uchovává. Když uživatel přistupuje k webovým stránkám a hrám provozovaným společností TRAVIAN GAMES, společnost automaticky ukládá název domény a/nebo adresu IP počítače, prostřednictvím kterého uživatel kontaktuje společnost TRAVIAN GAMES, datum a dobu strávenou na webových stránkách a v hrách provozovaných společností TRAVIAN GAMES a webové stránky a hry provozované společností TRAVIAN GAMES, ke kterým uživatel přistupuje. Společnost TRAVIAN GAMES uchovává ovou adresu uživatele. Tu může využívat k tomu, aby uživateli zasílala zpravodaje a informace o hrách společnosti TRAVIAN GAMES. Uživatel může svůj souhlas samozřejmě kdykoli písemně odvolat (např. em), aniž by vynaložil jakékoli náklady, s výjimkou nákladů na přenesení písemného zrušení (za základní sazby). Ve všech informacích zaslaných společností TRAVIAN GAMES a v každém zpravodaji bude mít uživatel možnost odmítnout přijímání dalších informací a odeslat příslušná zrušení. Co dělá společnost TRAVIAN GAMES s údaji uživatele? Společnost TRAVIAN GAMES shromažďuje, zpracovává a ukládá osobní údaje uživatele, pouze pokud předpokládá, že to přiměřeně slouží k zákonným obchodním účelům. Jinými slovy: Společnost

2 TRAVIAN GAMES shromažďuje, zpracovává a ukládá data uživatelů tak, aby mohla lépe porozumět uživatelům webových stránek a her, které provozuje, a tudíž jim poskytovat lepší služby. Společnost TRAVIAN GAMES může například uložené údaje používat nejen k přímému zpracování licenční smlouvy včetně všech souvisejících možností použití (např. používání her, využívání služeb souvisejících s hrami, používání služeb poskytovaných zákaznickou podporou), ale také ke zjišťování nesprávného fungování nebo zneužívání webových stránek a her provozovaných společností TRAVIAN GAMES. Z tohoto důvodu bude společnost TRAVIAN GAMES shromažďovat a uchovávat záznamy, které odrážejí způsob používání webových stránek a her provozovaných společností TRAVIAN GAMES, např. činnosti uživatele při hře a komunikaci mezi uživateli při hře nebo komunikaci v rámci služeb souvisejících s hrami. To zahrnuje sledování způsobů hraní a kontrolu možných manipulací s fungováním hry, které pak mohou sloužit ke zjišťování škodlivých nebo nepatřičných činností uživatelů. Společnost TRAVIAN GAMES používá speciální programy ke zjišťování porušení pravidel her, např. programy, které dokážou zjistit používání neschválených skriptů a které mohou ukládat adresy IP a další údaje, jež prohlížeč přenáší jako hlavičku stránky. Pokud by společnost TRAVIAN GAMES zjistila, že některý uživatel svou činností porušuje své smluvní povinnosti, například používáním neschválených skriptů, výslovně si vyhrazuje právo sloučit IP adresu příslušného uživatele s ostatními údaji, které společnost TRAVIAN GAMES o tomto uživateli má, aby uživatele na porušení upozornila. Společnost TRAVIAN GAMES pak může učinit další kroky vůči příslušnému uživateli, aby obnovila běžné fungování hry. Pro účely zpracování plateb má společnost TRAVIAN GAMES právo prozradit uživatelovy údaje poskytovateli služeb, který má pokyn zinkasovat poplatek uživatele, pokud je to nutné pro výpočet poplatku a pro vyrovnání s uživatelem. Společnost TRAVIAN GAMES je dále oprávněna poskytovat uživatelova data třetím stranám, kterým byly postoupeny pohledávky společnosti TRAVIAN GAMES za uživatelem, za předpokladu, že je to nutné pro inkaso pohledávek. Společnost TRAVIAN GAMES sdělí uživateli názvy takových třetích stran. Pokud společnost TRAVIAN GAMES spolupracuje se třetími stranami za účelem poskytování svých služeb, měla by takové třetí strany požádat o dodržování platných zákonů na ochranu dat a zajistit přiměřenou ochranu dat. Společnost TRAVIAN GAMES může rovněž využít informace, které uživatel poskytl nebo uložil, pouze pro interní kontroly týkající se demografie, zájmů uživatelů a chování uživatelů. Takové použití se provádí anonymně. Společnost TRAVIAN GAMES může rovněž statisticky vyhodnocovat informace o uživateli v anonymizované a agregované podobě pro účely reklamy a výzkumu trhu. Pokud společnost TRAVIAN GAMES použije data uživatelů k vytvoření uživatelských profilů, nikdy tyto profily nikomu nepředá bez předchozího souhlasu uživatele a okamžitě tyto profily přestane využívat, pokud uživatel vyjádří nesouhlas s takovým použitím svých dat. Teprve po předchozím souhlasu uživatelů umožní společnost TRAVIAN GAMES třetím stranám, aby uživatele kontaktovaly za reklamními účely. Pokud s tím uživatel nevyjádří nesouhlas, mohou být jeho uživatelská data rovněž využívána k zasílání reklamních zpráv pro uživatele, které odrážejí jeho zájmy (na základě informací, které poskytl společnosti TRAVIAN GAMES, a jeho činnosti v rámci webových stránek a her provozovaných společností TRAVIAN GAMES). Jaké další údaje shromažďujeme a jak jsou využívány? Váš webový prohlížeč nebo klientský software přenáší geografické údaje, informace o vašem počítači (např. údaje o výkonnosti, zpracování herních dat, typ prohlížeče) a údaje o využívání našich produktů a služeb (např. čas přihlášení a odhlášení). Společnost TRAVIAN GAMES tyto údaje používá k vytváření souhrnných statistik své komunity. Společnost TRAVIAN GAMES může tyto údaje navíc používat pro účely zabezpečení a zajištění neporušenosti systému (např. k předcházení hackingu a podvádění) nebo pro účely trestního stíhání. Vezměte prosím na vědomí, že použití vašich dat se může lišit v závislosti na produktu a/nebo službě. Podívejte se prosím do dokumentace ke hře. Společnost TRAVIAN GAMES může někdy tyto informace spojit s vašimi osobními údaji, pokud se bude domnívat, že došlo k porušení našich Podmínek používání, nebo pokud jí to přikážou orgány činné v trestním řízení.

3 Společnost TRAVIAN GAMES vás rovněž požádá, abyste zadali uživatelské jméno a heslo. Společnost TRAVIAN GAMES vás žádá, abyste jako uživatelské jméno nepoužívali své skutečné jméno, jméno jiné osoby nebo název chráněné značky. Pokud jste registrovaný uživatel, mohou být vaše údaje v databázích společnosti TRAVIAN GAMES uloženy za účelem přizpůsobení webových stránek vašim specifikacím nebo přenášení specifických informací uživatele, které se týkají společnosti TRAVIAN GAMES, jejích partnerů nebo poskytovatelů, jež jsou třetími stranami, nebo k jiným obchodním účelům. Co jsou adresy IP (internetového protokolu) a jak je společnost TRAVIAN GAMES využívá? Adresa internetového protokolu ( IP ) je jedinečné identifikační číslo přiřazené vašemu serveru nebo serveru vašeho poskytovatele internetových služeb ( ISP ). Společnost TRAVIAN GAMES v určitých případech zjišťuje adresy IP pro účely řízení systému, ověření účtu a správy systému. Společnost TRAVIAN GAMES může využívat adresy IP rovněž k omezení přístupu k serverům společnosti a k vyloučení jednotlivých systémů, aby se předešlo zneužití těchto serverů. Společnost TRAVIAN GAMES může tyto adresy IP používat ve spojení s daty určitého účtu nebo uživatele, pokud se domnívá, že došlo k porušení našich Podmínek použití, nebo pokud o to společnost TRAVIAN GAMES požádá soudní orgán. Pověření zpracovatelů S vašimi údaji zacházíme přísně důvěrně a neprozrazujeme je externím třetím stranám. Je však možné, že bude společnost TRAVIAN GAMES ze zákona povinna vaše údaje v určitých případech prozradit, například je sdělit vyšetřujícím orgánům. V takových případech jsou údaje prozrazeny pouze v rozsahu, který vyžaduje zákon. Společnost TRAVIAN GAMES může v jednotlivých případech pověřit své dceřiné nebo sesterské společnosti či třetí strany, aby poskytovaly služby naším jménem. Z pověření společnosti TRAVIAN GAMES zpracovává všechny služby související s podporou plateb společnost TG Payment GmbH se sídlem v Mnichově (Německo). Pověření zpracovatelů se dále týká zpracování plateb prostřednictvím externích poskytovatelů služeb (Paypal, Global Collect atd.). Tyto externí společnosti jsou povinny zacházet s vašimi údaji důvěrně, bezpečně a v souladu se zákonem a smějí vaše údaje používat pouze v rozsahu, který je potřebný k plnění jejich úkolů. Ve všech případech zůstává správcem dat společnost TRAVIAN GAMES. Moduly plug-in pro Facebook Společnost TRAVIAN GAMES umisťuje na své webové stránky a do svých služeb prvky služby Facebook, jako jsou Facebook Connect a tlačítko To se mi líbí. Pokud uživatel navštíví webové stránky nebo použije služby společnosti TRAVIAN GAMES, které obsahují službu Facebook, obdrží Facebook informaci, že určitá adresa IP (adresa IP uživatele) zkontaktovala jinou adresu IP (adresu IP webových stránek / služby společnosti TRAVIAN GAMES). Dále pokud se uživatel přihlásí na webové stránky / ke službě společnosti TRAVIAN GAMES prostřednictvím rozhraní Facebook Connect, bude tato informace předána Facebooku. Stejný princip platí, když uživatel navštíví webové stránky nebo služby společnosti TRAVIAN GAMES a je zároveň přihlášen ke svému účtu Facebook. Pokud uživatel klikne na tlačítko To se mi líbí služby Facebook (když je přihlášen ke svému účtu Facebook nebo se následně přihlásí), bude tato informace předána Facebooku. Společnost TRAVIAN GAMES nepřebírá žádnou odpovědnost ohledně dat přenášených do služby Facebook. Chcete-li získat další informace o Facebooku a jeho službách, navštivte stránky Oprava nebo odstranění osobních údajů

4 Uživatel může své osobní údaje kdykoli změnit (např. aby je aktualizoval nebo opravil) nebo své osobní údaje zcela odstranit. Pokud uživatel chce, aby společnost TRAVIAN GAMES jeho osobní údaje změnila nebo je přestala používat, může ji kontaktovat na adrese Společnost TRAVIAN GAMES pak co nejdříve provede požadované změny nebo odstranění uživatelových dat. Společnost TRAVIAN GAMES ovšem upozorňuje uživatele, že z technických nebo organizačních důvodů mohou být některá opatření provedena i po té, co uživatel předložil žádost o odstranění, pokud byla taková opatření v této době již zahájena, ale ještě nebyla dokončena. Informace o osobních údajích Společnost TRAVIAN GAMES uživateli na požádání neprodleně zdarma sdělí, jaké osobní údaje o něm uchovává. Tato informace bude obvykle poskytnuta elektronicky, obyčejně em. Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli pozměnit, ale vždy bude dodržovat příslušné platné zákony o ochraně dat. Společnost TRAVIAN GAMES doporučuje, aby si uživatel zjistil informace o aktuálních Zásadách ochrany osobních údajů při každé návštěvě webových stránek a her. Pokud bude chtít společnost TRAVIAN GAMES využívat osobní údaje uživatelů ve větší míře než dříve, samozřejmě o tom uživatele předem informuje. Pokud máte nějaké obecné otázky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů a ochrany dat ve společnosti TRAVIAN GAMES, neváhejte nás prosím kontaktovat na níže uvedených adresách. Uveďte prosím své ID uživatele, ovou adresu a případně hru, kterou hrajete. Ochrana dat: Případně můžete své dotazy zaslat na naši poštovní adresu: Travian Games GmbH Wilhelm- Wagenfeld- Strasse Mnichov Německo Informace pro rodiče Společnost TRAVIAN GAMES si je dobře vědoma, že neseme zvláštní odpovědnost za osobní údaje, které nám poskytnou děti. Společnost TRAVIAN GAMES proto doporučuje rodičům, aby svým dětem řekli, že nemají nikdy uvádět své pravé jméno, adresu nebo telefonní číslo bez souhlasu rodičů nebo opatrovníka. Děti ve věku 13 až 17 let by měly požádat své rodiče, aby si tyto základní zásady týkající se osobních práv přečetli a kontaktovali nás, pokud chtějí využít naší možnosti omezení služeb nebo nám sdělit své případné obavy. Nezletilé osoby mladší 18 let se nesmějí registrovat online do služeb, které jsou placené, bez předchozího souhlasu svých rodičů nebo opatrovníka. Žádáme laskavě rodiče a opatrovníky, aby se obzvlášť pozorně ujistili, že jejich děti neporušují při používání našich webových stránek nebo online služeb žádné zákony.

5 Pokud používáte služby nabízené v rámci uvedených webových stránek společnosti TRAVIAN GAMES, souhlasíte se zásadami společnosti TRAVIAN GAMES v oblasti osobních práv. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, neměli byste služby nabízené na těchto webových stránkách používat. Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečené? Společnost TRAVIAN GAMES se domnívá, že se rozumí samo sebou, že údaje, které nám zasíláte, jsou chráněné a zůstávají beze změn v původní podobě. Za tímto účelem je přístup k osobním údajům přísně sledován. Kromě toho společnost TRAVIAN GAMES vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby zajistila, že dceřiné společnosti a třetí strany, kterým může společnost TRAVIAN GAMES vaše údaje případně předávat, budou s těmito údaji zacházet se stejným respektem a důrazem na bezpečnost dat. Webové stránky třetích stran Naše webové stránky mohou obsahovat reklamu nebo služby, které jsou propojené s jinými webovými stránkami, jako je Twitter, Facebook a YouTube. Skutečnost, že společnost TRAVIAN GAMES vytvoří odkaz na nějaké webové stránky, nepředstavuje žádnou podporu, schválení, nebo názor ohledně našeho vztahu k této třetí straně. Pokud kliknete na odkaz na webové stránky třetí strany obsahující reklamy opouštíte webové stránky společnosti TRAVIAN GAMES, které jste navštívili, a přecházíte na vybrané webové stránky. Vzhledem k tomu, že společnost TRAVIAN GAMES nemá naprosto žádnou kontrolu nad činnostmi třetích stran, odmítáme přijmout jakoukoli odpovědnost za používání vašich osobních dat těmito třetími stranami. Společnost TRAVIAN GAMES dále nemůže zaručit, že tyto třetí strany uplatňují stejné postupy ochrany a zabezpečení dat jako společnost TRAVIAN GAMES. Proto byste si měli pročíst pravidla ochrany dat všech ostatních poskytovatelů služeb, jejichž služby používáte. Pokud vstoupíte na webové stránky třetí strany, na které vede odkaz z webových stránek společnosti TRAVIAN GAMES, měli byste nejprve zjistit pravidla ochrany dat na těchto webových stránkách a teprve potom případně prozrazovat své osobní informace. Produkty nabízené ve spolupráci se třetími stranami Uživatel se na našich webových stránkách může zaregistrovat do jiných služeb. Některé produkty nebo služby, které jsou k dispozici na našich webových stránkách, vám nabízíme ve spolupráci se třetími stranami a může být nutné, abyste uvedli informace, jež slouží k vaší identifikaci, abyste se mohli zaregistrovat k získání těchto produktů nebo služeb a mohli k těmto produktům nebo službám přistupovat. Tyto produkty nebo služby při registraci identifikují příslušné třetí strany. Pokud se do těchto produktů nebo služeb zaregistrujete, budou informace, které slouží k vaší identifikaci, předány příslušným třetím stranám a vztahují se na ně pravidla a metody ochrany dat těchto třetích stran. Společnost TRAVIAN GAMES nepřebírá žádnou odpovědnost za pravidla a metody ochrany dat těchto třetích stran. Z tohoto důvodu byste si měli prostudovat pravidla a metody ochrany dat těchto třetích stran předtím, než ve spojení s těmito produkty nebo službami poskytnete informace sloužící k vaší identifikaci. Slovník pojmů Pro snazší porozumění těmto Zásadám ochrany osobních údajů jsou níže stručně vysvětleny nejdůležitější pojmy:

6 Co jsou osobní údaje? Osobní údaje jsou údaje, které identifikují uživatele. Tyto údaje lze použít ke kontaktování nebo lokalizaci uživatele v reálném světě. K takovým údajům například patří uživatelovo správné jméno, e- mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa nebo údaje o kreditní kartě. Co jsou data uživatele? Data uživatele jsou údaje, které společnost TRAVIAN GAMES shromažďuje, zpracovává a uchovává, když se uživatel dostane do kontaktu s webovými stránkami a hrami, jež provozuje společnost TRAVIAN GAMES. Data uživatele jsou především charakteristiky, které slouží k identifikaci uživatele (např. název domény a/nebo adresa IP počítače, prostřednictvím kterého uživatel kontaktuje společnost TRAVIAN GAMES), informace o zahájení a ukončení a o rozsahu příslušného používání webových stránek a her, které provozuje společnost TRAVIAN GAMES, a informace o navštívených stránkách webových stránek a her, jež provozuje společnost TRAVIAN GAMES. Poslední revize:

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah Zásady ochrany osobních údajů Úvod Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů společnosti Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo (dále jen TRAVIAN GAMES ). Platí pro všechny

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů Ve Webmium nám jde o ochranu vašeho soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů. Řídíme se všemi platnými zákony o ochraně soukromí a předpisy pro zabezpečení osobních

Více

Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat Prohlášení o ochraně dat NAVORA.CONSULTING s.r.o. Dvorecká 1162/2a 147 00 Praha 4 http://www.myjob.market info.jobrybnik@myjob.market Jobrybnik.cz / Prohlášení o ochraně dat 1 Prohlášení o ochraně dat

Více

Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech.eu (WHOIS)

Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech.eu (WHOIS) Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech.eu (WHOIS) 1/7 DEFINICE Pojmy definované v Podmínkách a/nebo v Pravidlech řešení sporů týkajících se domén.eu se zde používají s velkým písmenem.

Více

Prohlášení o ochraně údajů pro aplikace Home Connect

Prohlášení o ochraně údajů pro aplikace Home Connect Prohlášení o ochraně údajů pro aplikace Home Connect Společnost Home Connect GmbH se sídlem na adrese Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Mnichov, Německo (dále Home Connect nebo my ) odpovídá za shromažďování,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU 1. Obecné informace.

OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU 1. Obecné informace. OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU www.orphica.cz 1. Obecné informace. 1. Provozovatelem webové stránky je společnost Cron Systems, s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, Slovensko,

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem a provozovatelem této internetové stránky: PIXEBLE s.r.o. Rybná 716/24 110

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI INREACH O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI INREACH O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI INREACH O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Poslední aktualizace: September 1, 2016 (v 2016.2) Vaše soukromí je pro společnost InReach, Inc. (dále jen inreach ) důležité. Toto Prohlášení o

Více

Je maximálně důležité, abyste byli informováni o tom, že Nestlé Česko s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů.

Je maximálně důležité, abyste byli informováni o tom, že Nestlé Česko s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Nestlé Česko s.r.o., se sídlem Praha 4 Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČ 457 99 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Naše společnost Zaplo Finance s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 205150, IČ: 294 13 575 ( Zaplo Finance ), jako

Více

Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air

Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air 1.1. Nezbytně nutné soubory cookie Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné k tomu, aby Vám byl umožněn pohyb po stránkách a využití funkcí, zvolených

Více

WORKSHOP IV. Téma: Internetová hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016

WORKSHOP IV. Téma: Internetová hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 WORKSHOP IV. Téma: Internetová hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 Druhy hazardních her, které lze provozovat jako internetovou hru - a) loterii -

Více

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.mujtreneronline.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Felix Strouhal, se sídlem Na Zderaze 268/9, 120 00, Praha

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže Letní ibod kvíz, platná od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015. Strana 1 ze 6

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže Letní ibod kvíz, platná od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015. Strana 1 ze 6 Pravidla soutěže platná od 6. 2015 do 30. 6. 2015. Strana 1 ze 6 Popis soutěže Marketingová soutěž Letní ibod kvíz (dále jen Soutěž ) slouží k podpoře registrací a k marketingové propagaci Věrnostního

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Hromadné licence společnosti Adobe

Hromadné licence společnosti Adobe Hromadné licence společnosti Adobe Konzole pro správu zákazníků programu VIP Příručka pro uživatele programu Value Incentive Plan (VIP) Verze 2.5 20. listopadu 2013 Obsah Co je Konzole pro správu pro zákazníky

Více

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí.

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí. Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.vyberautoservis.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Orange World s.r.o., se sídlem Olgy Havlové 2874/16,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Vážený kliente společnosti skupiny SECAR BOHEMIA a. s., společnost SECAR BOHEMIA a. s. nebere Vaše soukromí a důvěrné informace na lehkou váhu. Náš přístup při ochraně Vašeho

Více

Artsell. Všeobecné obchodní podmínky

Artsell. Všeobecné obchodní podmínky Artsell Všeobecné obchodní podmínky Ver March 8, 2018 1 Artsell je internetová platforma, sloužící k prezentování a k zprostředkování prodeje uměleckých děl vytvořených nebo spravovaných registrovanými

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interac ve SRL,

Více

Právní informace & sdělení

Právní informace & sdělení Právní informace & sdělení Tím, že používáte tyto webové stránky, on-line služby, aplikaci a službu zasílání e-mailových zpráv a/nebo reklamních sdělení ( služby Parker ) společnosti Parker-Hannifin Corporation

Více

Vaše registrace v Rexroth eshopu

Vaše registrace v Rexroth eshopu Vaše registrace v Rexroth eshopu 1 DCCZ/SOM 2014 DCCZ/SOM Bosch Rexroth AG 2014. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Registrace Abyste mohli využívat

Více

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips Datum účinnosti tohoto Oznámení o ochraně soukromí osobních údajů Srpen 22, 2014 Úvod Toto oznámení o ochraně soukromí osobních údajů se týká osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ 04242165, se sídlem Jinonická 694/7, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním

Více

Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika

Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen

Více

Jednoduchý návod. Registrace klienta CERTIFIED SYSTEM ISO 9001:2000 ISO 14001:2004

Jednoduchý návod. Registrace klienta CERTIFIED SYSTEM ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 Registrace klienta Jednoduchý návod. Registrace klienta je jednoduchá a rychlá, zvládne ji opravdu každý. Vaší registrací v našem doménovém systému získáte plnou kontrolu nad svými doménami, můžete měnit

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen "Osobní údaje") v následujících situacích:

Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen Osobní údaje) v následujících situacích: Podmínky Ochrany osobních údajů při službě MedFon Společnost Medikor Health s.r.o. jako provozovatel služby MedFon spolu se svým partnerem True-Kare se zavazuje pomáhat lidem stát se aktivními partnery

Více

NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII

NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII Pravidla soutěže NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interactive SRL, Spatarului

Více

krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t

krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t 1 1.1) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Poslední aktualizace: 28.března 2014 Právo na soukromí Tyto zásady ochrany soukromí popisuje svá práva na soukromí, pokud jde o shromažďování, používání, zpracování, skladování a

Více

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže Zahradní Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní soutěž" aplikace pro Facebook" (dále jen"soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

HC ČSOB Pojištovna Pardubice

HC ČSOB Pojištovna Pardubice HC ČSOB Pojištovna Pardubice Obchodní podmínky Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmět obchodních podmínek 1. Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na sportovní, kulturní nebo jiné akce

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI určený pro moduly: Další vzdělávání mistrů ve výrobě Další vzdělávání manažerů logistiky Další vzdělávání podnikových lektorů Další vzdělávání personalistů v rámci

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Poslední aktualizace 8.5.2015 1. ÚVOD Společnosti ze skupiny Unibail-Rodamco (Centrum Praha jih-chodov s.r.o.) jakožto správce a společnosti DARK SIDE a.s jakožto zpracovatel

Více

Zásady ochrany osobních údajů. NEJNOVĚJŠÍ AKTUALIZACE: Červenec 2017

Zásady ochrany osobních údajů. NEJNOVĚJŠÍ AKTUALIZACE: Červenec 2017 Zásady ochrany osobních údajů NEJNOVĚJŠÍ AKTUALIZACE: Červenec 2017 Vítejte na stránkách www.obtampony.cz, jež jsou vlastnictvím společnosti Johnson & Johnson, s.r.o. Společnost Johnson & Johnson, s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Zásady ochrany osobních údajů. 2013-Květen

Zásady ochrany osobních údajů. 2013-Květen 2013-Květen Obsah 1 Rozsah ochrany osobních údajů... 2 2 Shromažďování... 2 3 Marketing... 3 4 Cookies... 5 5 Žádný Spam, Spyware nebo Spoofing... 6 6 Bezpečnost... 6 7 Obecné... 7 i 1 Rozsah ochrany osobních

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní http://www.napalubu.eu/ (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Napalubu s.r.o., se sídlem Famfulíkova 1138/4, Kobylisy,

Více

Bezpečná správa dodavatele. Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP

Bezpečná správa dodavatele. Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP Global Procurement Poslední aktualizace: 2 February 2012 OBSAH Téma 1 Proč potřebuje HP údaje o vaší společnosti?...

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány?

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány? PLATEBNÍ BRÁNA ČASTO KLADENÉ DOTAZY - FAQ Co je to Platební brána? Platební brána je jednoduchá a bezpečná platební metoda. Platební brána umožňuje realizovat on-line platby za zboží a služby pomocí internetového

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

SOMFY ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Datum poslední aktualizace: 20/07/2015

SOMFY ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Datum poslední aktualizace: 20/07/2015 SOMFY ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Datum poslední aktualizace: 20/07/2015 Níže uvedené zásady popisují postupy společnosti SOMFY při shromažďování a užívání vašich osobních údajů z hlediska ochrany uvedených

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ SDĚLENÍ, KTERÉ SE VZTAHUJE NA TUTO STRÁNKU A NA VEŠKERÝ MATERIÁL, KTERÝ STRÁNKA OBSAHUJE.

Více

Manuál pro InspIS HELPDESK

Manuál pro InspIS HELPDESK Česká školní inspekce Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Manuál pro InspIS HELPDESK Obsah: 1) Přihlášení do systému 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy 3) InspIS HELPDESK str. 2 str. 2 str. 3 až

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku (dále jen soutěž

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.pocitacsnadno.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Zdeněk Pros, se sídlem V hůrkách 2145/1, 158 00, Praha - Stodůlky

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže Letní ibod kvíz, platná od do Strana 1 ze 6

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže Letní ibod kvíz, platná od do Strana 1 ze 6 Pravidla soutěže platná od 6. 2015 do 30. 6. 2015. Strana 1 ze 6 Popis soutěže Marketingová soutěž Letní ibod kvíz (dále jen Soutěž ) slouží k podpoře registrací a k marketingové propagaci Věrnostního

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek Organizační řád upravující organizační uspořádání akreditované osoby - Univerzální správa majetku, a.s. ve vztahu k organizování odborných zkoušek podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Podle 86 odst.

Více

Jak zaregistrovat svou organizaci?

Jak zaregistrovat svou organizaci? Jak zaregistrovat svou organizaci? Postup registrace pro poradenské firmy a advokátní kanceláře zabývající se lobbováním u orgánů EU 1. Úvod Pro zahájení registrace zvolte Jsem zástupce zájmové skupiny

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky )

Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky ) Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky upravují provozování a užívání webové služby wish.tips provozované na webové stránce www.wish.tips (dále jen

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

ISPOP v roce Obsah prezentace

ISPOP v roce Obsah prezentace ISPOP v roce 2017 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor Brno, 11. 1. 2017 Hradec Králové, 12. 1. 2017 Obsah

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Vzájemné uznávání C-TPAT. Registrace a údržba EORI

Vzájemné uznávání C-TPAT. Registrace a údržba EORI Vzájemné uznávání C-TPAT Registrace a údržba EORI Obrazovka pro přihlášení https://mrctpat.cbp.dhs.gov Stránka umožňuje uživatelům, kteří již mají vytvořený účet, zadat své uživatelské jméno a heslo. Stránka

Více

& 5.!Vyloučení&a&omezení&naší&odpovědnosti& V&rozsahu&přípustném&platným&právním&řádem&neneseme& odpovědnost&za&žádnou&škodu,&zejména&pak,&

& 5.!Vyloučení&a&omezení&naší&odpovědnosti& V&rozsahu&přípustném&platným&právním&řádem&neneseme& odpovědnost&za&žádnou&škodu,&zejména&pak,& PODMÍNKY) UŽITÍ) INTERNETOVÝCH) STRÁNEK,) ZÁSADY) OCHRANY) SOUKROMÍ) A) POUŽÍVÁNÍ) SOUBORŮ) COOKIES ) Vítejte na stránkách konceptových restaurací! Radegast." Internetové" stránky" na" doméně" www.radegastovna.cz"

Více

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů )

Více

Smlouva o užití služeb geoportálu předpokladem uzavření smlouvy je předchozí smlouva s GDD-IT GmbH uzavřená mezi:

Smlouva o užití služeb geoportálu předpokladem uzavření smlouvy je předchozí smlouva s GDD-IT GmbH uzavřená mezi: Název: Sídlo: E mail : Smlouva o užití služeb geoportálu předpokladem uzavření smlouvy je předchozí smlouva s GDD-IT GmbH uzavřená mezi: GEODIS BRNO, spol. s r.o. zapsán v OR u KS v Brně, 11. října 1990,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky. Článek I.

BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky. Článek I. BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva se provádí mezi BK Pardubice, a.s.a zákazníkem (fyzickou nebo právnickou osobou). Zúčtovací služby jsou prováděny společnostídeep

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI 1) Základní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetového systému Zákaznické sekce (dále jen Sekce ) je společnost SMS, s. r. o. Teplice, která je v souladu

Více

Všeobecné podmínky 1 Rozsah působnosti

Všeobecné podmínky 1 Rozsah působnosti Všeobecné podmínky Společnost Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, 80807 Mnichov, Německo dále jen TRAVIAN GAMES provozuje online hru Travian (dále jen: hra ). Služby poskytované v rámci této

Více

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2011 Registrace osob Metodický návod pro žadatele Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2 Registrace osob Tato stránka je prázdná Registrace osob 3 Obsah 1.

Více

Zakládání poukázek. Uživatelská př ír učka

Zakládání poukázek. Uživatelská př ír učka Zakládání poukázek Uživatelská př ír učka Leoš Krejčí Strana 1 15.08.2007 Obsah I. Úvod 3 II. Import certifikátů do Vašeho internetového prohlížeče 4 1) Certifikát certifikační autority 2) Certifikát www

Více