Media Monitoring. 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Media Monitoring. 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE"

Transkript

1 Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE VYHOTOVENO OBDOBÍ

2 Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství Denní monitor Obsahuje přehled a plná zně ní zpráv k zadanému tématu NEWTON Media, a.s. 2008, Česká republika

3 Českobudějovický deník Muž se zabil pádem z 10 metr ů. Opravoval stř echu Českobudějovický deník str. 1 Titulní strana KLÁRA ALEŠOVÁ, PETR ŠKOTKO Frýdecko-místecký a třinecký deník U sanatoria chystají dohled Frýdecko-místecký a třinecký deník str. 3 Frýdecko-Místecko a Třinecko HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE MAREK CHOLEWA Parlamentní zpravodaj Bezpeč ná komunikace pro možné krizové situace Parlamentní zpravodaj str. 34 Krizová komunikace HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Prostějovský týden Motorkáře zastavil strom u Hluchova. Má poraněnou páteř Prostějovský týden str. 2 Zpravodajství (šev) Prostějovský večerník Může rozdrtil př evrácený traktor Prostějovský večerník str. 1 Titulní strana -mik Týdeník Domažlicko Přitvrdí policie ješt ě daleko více? Týdeník Domažlicko str. 2 TÝDENÍK DOMAŽLICKA HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Přehled zpráv 3

4 Českobudějovický deník Muž se zabil pádem z 10 metr ů. Opravoval střechu Českobudějovický deník str. 1 Titulní strana KLÁRA ALEŠOVÁ, PETR ŠKOTKO Blatná/ Nešťastný pád z výšky přibližn ě 10 metr ů nepřežil včera dopoledne živnostník (37). Pracoval na opravě střechy podniku Tesla Blatná. Při shazování dřevěných hranol ů krovu zachytil hranolem o svůj oděv a následkem toho zřejm ě spadl ze střechy, řekla tři hodiny po neštěstí strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková. Tragédii zavinil hranol velký cca 10x15x200 centimetr ů. Šlo o muže z firmy, kterou jsme si najali na opravu střechy, uvedl ředitel firmy Tesla, a.s., Jan Kalous. Zda byla porušena bezpečnost práce, neví. Za to odpovídá firma, s kterou máme řádn ě uzavř enou smlouvu, dodal. Na míst ě neštěstí zasahovala blatenská záchranná služba (ZZS) a byl povolán vrtulník letecké záchranné služby. Vrtulník přistál asi 300 metr ů od místa neště stí. Mezitím ale na místo dorazili blatenští kolegové, kteří už jen mohli konstatovat mužovu smrt, uvedl ředitel ZZS Strakonice Martin Kubíček. O nehod ě věděli i zaměstnanci podniku. Ně co jsem slyšela, ale nevím, jak k tomu došlo. Nás se to netýkalo, pracovali jsme normáln ě dál, uvedla jedna ze zaměstnanky ň. Policisté nyní budou prověřovat, zda nedošlo k porušení bezpečnosti práce. Region Jižní Čechy Publikováno Českobudějovický deník; Titulní strana; 01 Publikováno Českokrumlovský deník; Titulní strana; 01-7 Publikováno Jindřichohradecký deník; Titulní strana; 01-6 Publikováno Písecký deník; Titulní strana; 01-5 Publikováno Prachatický deník; Titulní strana; 01-6 Publikováno Strakonický deník; Titulní strana; 01-6 Publikováno Táborský deník; Titulní strana; 01-6 ID 53a7464b f-9522-da0d4941ee57 Frýdecko-místecký a třinecký deník U sanatoria chystají dohled Frýdecko-místecký a třinecký deník str. 3 Frýdecko-Místecko a Třinecko MAREK CHOLEWA Doprava v úseku u jablunkovského sanatoria bude pod větší kontrolou policistů 4

5 Jablunkov/ Zvýšený dohled v esovité zatáčce, v níž se v poslední dob ě odehrálo ně kolik vážných dopravních nehod, s policisty dojednalo vedení města. S pomocí policist ů počítají v Jablunkov ě zejména v květnu a č ervnu. Od prvního července by měl být puštěn provoz na Lomnou po nové komunikaci, ř ekl redakci Radim Sikora z jablunkovského odboru dopravy. Vysvětlil, že po zmíněném termínu tak odpadne největší problém př íjezd kamion ů k sanatoriu po staré silnici od Most ů u Jablunkova. Te ď se hlavn ě na kluzké vozovce dostávají do problém ů, ale po nové cest ě od Lomné už pojedou v podstat ě po rovince, řekl. Zvýšený dohled skutečn ě zajiště n bude, potvrdil Deníku vedoucí frýdecko-místeckého dopravního inspektorátu Jan Kasperčík. Upozornil, že hlídky dopravní policie, případn ě republikoví policisté z Jablunkova, se v míst ě objevují již nyní, a to nepravideln ě. Využíváme laserový měři č rychlosti, poznamenal. Podle Kasperčíka se činnost policist ů zintenzivní i o prázdninách. Důvodem je ukončení školního roku, který tradičně přinese zvýšené riziko dopravních nehod s účastí dě tí. Zatím poslední nehoda u sanatoria se odehrála 2. dubna, kdy havárie tří kamion ů na několik hodin zcela zablokovala průjezd mě stem. Podobný kolaps zažil Jablunkov i 29. března, kdy k sanatoriu dokonce musel být přivolán vrtulník letecké záchranné služby. Ošklivě vypadající srážka dvou osobních aut a kamionu se na stejném míst ě odehrála také v lednu. Foto popis STAVBA OBCHVATU JABLUNKOVA finišuje. Po této nové stavb ě ve smě ru na Lomnou se bude jezdit od července. Do té doby policisté dohlédnou na provoz na křižovatce u jablunkovského sanatoria. Foto autor Foto: Deník/Tomáš Machálek Region Severní Morava Parlamentní zpravodaj Bezpečná komunikace pro možné krizové situace Parlamentní zpravodaj str. 34 Krizová komunikace Ericsson nabízí bezpečnou komunikační technologii pro krizové situace. Společnost Ericsson je známa především jako dodavatel telekomunikačních ř ešení pro mobilní operátory. Významnou aktivitou je však také vývoj technologií a řešení pro sektor národní a společenské bezpeč nosti obyvatel a majetku. Ericsson je členem celosvětové iniciativy na poskytování rychlejší a efektivně jší mezinárodní pomoci v případ ě živelních pohrom a katastrof. Technologie a řešení pro Národní a společ enskou bezpečnost jsou zahrnuty v programu Ericsson ResponseTM. V rámci tohoto programu jsme př ipraveni v postižené oblasti velmi rychle obnovit nebo vybudovat telekomunikační sít ě umožň ující komunikaci záchranným složkám a postiženému obyvatelstvu pomocí systému QuicLINK. Faktor bezpečnosti však není zaměř en jen na tato řešení, ale také do oblasti utajené komunikace se systémem SIMSEC a na ř ízení krizových situací pomocí systému CoordCom. QuicLINK QuicLINK je technologie, která umožňuje vybudování provozuschopné kompletní přenosné mini 3G sít ě do 5 minut po příchodu na místo katastrofy nebo do oblasti se zničenou komunikační infrastrukturou. Zař ízení bylo vyvinuto pro použití v nouzových situacích, v odlehlých oblastech, pro mírové mise OSN, nebo v oblastech vojenských konflikt ů, kde je stávající sí ť ničena záměrn ě. QuicLINK je ve skuteč nosti plnohodnotná technologie 5

6 pro mobilní sí ť 3G, kterou používají operátoři běžn ě na celém svět ě. Rozdíl je v tom, že se technologii podař ilo navrhnout tak, že váží pouze 54 kilogram ů a vejde se do skřín ě o rozmě rech 60 x 55 x 80 cm. Pro použití v terénu je nutné QuicLINK připojit ke zdroji napájení a stožáru s anténou. QuicLINK umožň uje v rámci jedné databáze obsloužit účastník ů a v rámci jedné buňky zabezpečí komunikaci 70 účastník ů současn ě. Kapacitu a poč et volajících je možné zvýšit spojením až 10 takových jednotek do jednoho systému. Další výhodou je možnost spojení zařízení s jinými sítěmi přes satelitní komunikaci. Největší výhodou QuicLINK je možnost širokopásmového datového přenosu HSPA, který umožň uje jak přenosy videosignál ů ve vysoké kvalit ě, tak i přenos dat z jakéhokoli senzoru nebo bezpečnostního zař ízení. Způsob nasazování a využívání této technologie je velmi jednoduchý. Záchranáři - koordinátoři, dobrovolníci, policie, armáda, lékař i, požárníci dostanou SIM karty do vlastních mobil ů a mohou navzájem hned komunikovat a zárove ň využívat širokopásmové mobilní služby. Příkladem využití širokopásmové datové služby v terénu může být přenos videosignálu aplikovaného př i telemedicin ě. Nízká váha technologie umožňuje její snadné přemísťování podle okamžitých požadavk ů. Mohou ji snadno přenášet dv ě osoby. Snadná mobilita - přemístitelnost zařízení umožňuje v případ ě nepokoj ů nebo ozbrojených konflikt ů její ochranu a mnohem delší dobu provozu, než je tomu u standardních vysíla čů lokálních mobilních operátor ů. QuicLINK byl navržen pro použití v USA při odstraňování následk ů způ sobených hurikánem Katrina v roce SIMSEC Ericsson SIM Secure End-to-end Communication (SIMSEC) je systém, který poskytuje robustní šifrování a autentikaci hlasové a datové komunikace při používání standardní telekomunikační infrastruktury. To umožň uje organizacím výměnu důvěrných informací mezi účastníky v centráln ě spravované uzavřené skupin ě uživatel ů, jako doplně k k normální mobilní komunikaci. Typickými uživateli SIMSEC systému mohou být státní správa, vládní organizace, korporace a telekomunikační operátoři. SIMSEC umožňuje používat komerč ní terminály (mobilní telefony) a telekomunikační sí ť GSM (2G) a WCDMA (3G) pro citlivou komunikaci př idáním bezpečnostních funkcí. Tato strategie zajistí cenov ě efektivní řešení (ve srovnání s ř ešeními obsahující unikátní zařízení a infrastrukturu), použitím standardní komerční telekomunikační sít ě. Uživatel SIMSEC má standardní GSM nebo WCDMA smartphone, ve kterém je nahrána aplikace a speciáln ě nakonfigurovaná SIM karta. Šifrovací klí č je uložen na SIM kart ě. Systém SIMSEC se dále skládá ze serveru podporujícího zabezpeč enou hlasovou a datovou komunikaci a také správu a administraci účastnických zařízení v uzavř ené uživatelské skupin ě. Největšími výhodami popsaného řešení jsou: * zabezpečená komunikace př i používání standardní telekomunikační infrastruktury * ověřená technologie se zavedenými standardy * jedno koncové zař ízení pro zabezpečenou i normální komunikaci * zabezpečená komunikace i při použití v zahraničí * otevř enost pro rozšiřování funkcionality (video, push-to-talk atd.) CoordCom CoordCom je systém vyvinutý pro koordinační centra integrovaných záchranných systém ů. Úkolem takového systému je poskytování podpory operátorům koordinačních center, kteří přijímají tísň ová volání. Filozofií systému CoordCom je jeden systém, jedno číslo. Pro úspěch každé záchranné akce je nutná maximální koordinace všech záchranných složek - policie, hasi čů, zdravotní záchranné služby, horské služby, letecké záchranné služby atp. 6

7 CoordCom je pro operátory nástrojem pro rozhodování, koordinaci a řízení zdroj ů. CoordCom ve své variantě EBAS MS (Ericsson Border and Area Security Management Systém) je používán při automatizované ochraně státní hranice mezi Slovenskem a Ukrajinou. Operátor operačního střediska hraniční policie má přehled o monitorovaném úseku hranice prostř ednictvím kamer a senzor ů, má přehled o stavu a rozmístění zdroj ů, které může v případ ě incidentu okamžit ě aktivovat. Vybudování tohoto systému bylo podmínkou přijetí Slovenska do schengenského prostoru. (PR) Kategorie 1,PR článek Prostějovský týden Motorkáře zastavil strom u Hluchova. Má poraněnou páteř Prostějovský týden str. 2 Zpravodajství (šev) STÍNY PROSTĚJOVSKA Hluchov/ Zdětín/ Těžkým zraněním skončila jízda čtyřiadvacetiletého motorkáře. V neděli večer při projíždě ní prudké levotočivé zatáčky mezi Hluchovem a Zdětínem nezvládl řízení. Řidi č prudkým brzdě ním uvedl motocykl do smyku, poté upadl na silnici a sjel mimo vozovku, kde narazil do stromu, popsala havárii motorkáře prostějovská policejní mluvčí Alena Nedělníková s tím, že přivolaní policisté naměřili řidič i dechovou zkouškou 0,4 promile alkoholu v dechu. Hmotnou škodu předběžn ě odhadli na čtyřicet tisíc korun. Při nehodě mladík utrpěl poranění hlavy, krční páteře a končetin. Vrtulník Letecké záchranné služby ho př evezl do Fakultní nemocnice v Olomouci, kde byl ošetřen na oddělení urgentního příjmu. Pacient je momentálně hospitalizovaný na oddělení intenzivní péče chirurgických obor ů. Jeho stav je podle léka řů stabilizovaný, utrpě l těžká poranění, především zlomeniny v oblasti páteře a končetin. V nejbližších dnech jej čeká ně kolik operací, komentoval zdravotní stav mladého motorkáře mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Egon Havrlant. Prostějovský večerník Může rozdrtil převrácený traktor Prostějovský večerník str. 1 Titulní strana -mik K neuvěřitelnému neštěstí došlo v úterý dopoledne na zahrad ě rodinného domu v Budětsku. Hasič i a ani rychle přivolaní lékaři už nijak nedokázali pomoct staršímu muži, kterého zavalil a rozdrtil převrácený traktor. "V úterý 1. dubna v 10:06 hodin bylo nahlášeno na operační středisko hasi čů v Prostějov ě, že v obci Budě tsko, místní části Zavadilka, leží muž zavalený traktorem. Na místo vyrazili profesionální hasiči z Konice, kteř í po příjezdu zjistili, že muže zavalil malý traktor bez kabiny, když se snažil na zahrad ě rodinného domu vytrhnout starou jablo ň. Při trhnutí se traktor přetočil přes zadní kola a muže uvěznil. Když hasič i dorazili na místo, muž byl již z pod traktoru vytažený, na míst ě byla také letecká záchranná služba. Hasiči odstraň ovali následky nehody, pomáhali při oživování zraněného a zachytávali unikající provozní kapaliny. Muž nakonec následků m 7

8 nehody podlehl," podala nám zprávu o tragédii Vladimíra Hacsiková, mluvčí hasi čů Olomouckého kraje. Př ípad smrtelného úrazu i nadále vyšetřuje policie," dodala Alena Nedělníková, mluvčí Policie ČR v Prostějov ě. Týdeník Domažlicko Přitvrdí policie ješt ě daleko více? Týdeník Domažlicko str. 2 TÝDENÍK DOMAŽLICKA TŘEBNICKO - Dv ě auta na střeše. Taková je bilance nehod z úterního podvečera. K oběma př itom došlo v rozpětí půldruhé hodiny shodou okolností poblíž Třebnic. První z nehod nám byla hlášena pět minut před pů l pátou odpoledne na silnici mezi Domažlicemi a Horšovským Týnem. Havaroval tam řidi č jedoucí přes Týnské háje. V aut ě cestovali čtyři lidé. Na místo přiletě l vrtulník letecké záchranné služby, avšak nebyl využit. Tři zraněné odvezla sanita, uvedla mluvčí hasičů Alena Marešová. Šedesátiletý řidi č Škody Fabia combi dle svého vyjádření usnul. Při projíždění levotoč ivé zatáčky najel vpravo mimo pozemní komunikaci a narazil do můstku vjezdu na pole, kde došlo k př evrácení vozidla na střechu, popsala průběh nehody s dvousettisícovou škodou policejní mluvčí Jaroslava Roubalová. Druhá nehoda se udála z opačné strany Třebnic ve směru na Němčice krátce př ed osmnáctou hodinou. Třicetiletá řidička Renaultu Clio nevěnovala pozornost řízení. Při projíždění levotočivé zatáč ky se ohlédla na dít ě v autosedač ce na zadním sedadle, najela mimo komunikaci a narazila do stromu. Po nárazu se vozidlo převrátilo na střechu. Došlo k lehkému zranění dítěte, na aut ě je škoda 100 tisíc korun, informovala Roubalová. Minulý týden jsme se věnovali zvýšenému poč tu dopravních nehod na Domažlicku. Okresní policejní ředitel Miloslav Hora v souvislosti s tím avizoval zvýšení počtu kontrol řidi čů a silnič ního provozu. Neklesající počet nehod ukazuje, že zmíněné opatření je zřejm ě na míst ě. Foto popis RENAULT CLIO DO NĚMČIC NEDOJEL. Jeho řidička se ohlédla dozadu na dít ě v sedač ce a najela pravými koly do příkopu. Po desítkách metr ů jízdy př íkopem auto zastavil strom. Renault se po nárazu obrátil na střechu. Foto autor Foto: Deník/Milena Cibulková Foto popis NEHODA ZA ODBOČKOU NA TŘEBNICE VE SMĚRU NA H. TÝN. Řidi č fabie uvedl policii, že za volantem usnul. Silnice byla více než hodinu kvůli nehod ě neprůjezdná. Foto autor Foto: Hasiči DO/ Luboš Mleziva Region Zapadní Čechy 8

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 28.8.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 7.4.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 14.9.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 23.6.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Media Monitoring. 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE

Media Monitoring. 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE VYHOTOVENO 15.7.2008 OBDOBÍ Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 10.4.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 24.3.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 9.9.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 1.6.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 30.8.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 19.3.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 1.11.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 1.3.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 15.1.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 21.7.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 29.1.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Media Monitoring. 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE

Media Monitoring. 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE Media Monitoring TÉMA 1. Heicopter emergency medica service, Letecká záchranná sužba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE VYHOTOVENO 17.4.2008 OBDOBÍ Tištěná média Teevize a rozhas Agenturní zpravodajství Denní

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 31.12.2008 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Dopravních nehod je letos více

Dopravních nehod je letos více Dopravních nehod je letos více Od počátku letošního roku evidují policisté ze služby dopravní policie na Třebíčsku již 193 dopravních nehod. V loňském roce došlo k 177 dopravním nehodám. Z tohoto důvodu

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 20.4.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 24.6.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 13.8.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 23.8.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 26.3.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 13.9.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 23.7.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 3.12.2008 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 19.8.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 14.6.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 13.7.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 22.4.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

květen 2013 červen 2013

květen 2013  červen 2013 duben 2013 V odpoledních hodinách jel řidič na motocyklu ve směru od Víchové nad Jizerou na Poniklou. Při průjezdu pravotočivé zatáčky přejel s motocyklem do protisměru, kde čelně narazil do přední části

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 26.5.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 9.7.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 2.1.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 3.3.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

Duben 2013 V poledních hodinách jel řidič s osobním vozidlem Škoda po vedlejší komunikaci II. třídy č. 127 od obce Malovidy ve směru ke křižovatce s hlavní komunikací II. třídy č. 112, na které chtěl jet

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 8.3.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Media Monitoring. Denní monitor. Obsahuje přehled a plná znění zpráv k zadanému tématu

Media Monitoring. Denní monitor. Obsahuje přehled a plná znění zpráv k zadanému tématu Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ Denní monitor

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 5.10.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 16.10.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Aktuální vývoj nehodovosti Příčiny tragických nehod Ovlivnění řidiče při současných klimatických podmínkách Doprava a MotoGP

Aktuální vývoj nehodovosti Příčiny tragických nehod Ovlivnění řidiče při současných klimatických podmínkách Doprava a MotoGP Aktuální vývoj nehodovosti Příčiny tragických nehod Ovlivnění řidiče při současných klimatických podmínkách Doprava a MotoGP tisková konference 13. 8. 2015 Ing. Martin Farář, vedoucí samostatného oddělení

Více

Nákup drahých souprav? Šlo zvolit i levnější řešení 31.3.2014 Českobudějovický deník str. 15 Zpravodajství

Nákup drahých souprav? Šlo zvolit i levnější řešení 31.3.2014 Českobudějovický deník str. 15 Zpravodajství Brněnský deník 31.3.2014 Brněnský deník str. 14 Česká republika Cempírka nákup souprav stále vyvolává pochybnosti. Vzhledem ke konkurenci, která na našich železnicích již reálně existuje, by měly postupovat

Více

Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum: 30.1.2013

Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum: 30.1.2013 Poskytnutí první pomoci 1. část Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ 18_18 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Ivo

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 6.4.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 18.5.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 30. 9. 0 až 0. 0. 0 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 86 00 Praha 8 Tel.: +0 0 80, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 6698, DIČ: CZ6698, Spisová značka B. 6, Městský

Více

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Pondělí, 26. října 2015 Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) Rubrika: AKTUÁLNĚ/ SPOLEČNOST Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj. V pátek

Více

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o.

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Zdravotnické zabezpečení brněnských dostihů ZZS JMK poskytuje zdravotnickou asistenci pořadateli brněnských

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa

Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa Dr. Michael Kafka Head, Emergency Department Bnai-Zion Medical Center, Haifa, Israel Carmel Hospital Bnai-Zion Hospital Trauma Center

Více

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR HZS ČR a katastrofální povodně plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR Velké katastrofy Je postiženo rozsáhlé území a velké množství osob Situace je v úvodní fázi

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 16.7.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra.

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Tisková zpráva Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Brno, 11.9.2015 Ke zvýšení bezpečnosti v brněnských ulicích významně přispěje nové centrální pracoviště Městského kamerového

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

SARIN a jeho teroristické zneužití

SARIN a jeho teroristické zneužití 10. kongres Medicína katastrof, Brno 5. 2. 2015 SARIN a jeho teroristické zneužití Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně SARIN - nervově paralytická látka

Více

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov Více než monitoring a zabezpečení GPS monitoring a zabezpečení vozidel GPS monitoring pohybu osob Zabezpečení a dálkové ovládání budov Vytváříme produkty pro reálný svět. Díky našim dlouholetým zkušenostem

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

www.circletech.net Aplikace pro ochranu mobilní komunikace před odposlechem a zneužitím citlivých informací.

www.circletech.net Aplikace pro ochranu mobilní komunikace před odposlechem a zneužitím citlivých informací. www.circletech.net Aplikace pro ochranu mobilní komunikace před odposlechem a zneužitím citlivých informací. Radim Rindler Obchodní ředitel CircleTech s.r.o. 2013 CircleTech s.r.o. Společnost CircleTech,

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 2.4.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

SARIN - zahraniční zkušenosti. Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně

SARIN - zahraniční zkušenosti. Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně SARIN - zahraniční zkušenosti Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně 10. konference Medicína katastrof, Hradec Králové 28.-29.11.2013 SARIN - nervově paralytická

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Základní terminologie Mimořádná událost Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Robustnídatový rozvaděč ATS-UP BOX

Robustnídatový rozvaděč ATS-UP BOX Robustnídatový rozvaděč ATS-UP BOX Řešení krizových telekomunikací Popis a možnosti použití Ing. Martin LENKO Červen 2011 Obsah 1. Popis zařízení 2. Další varianty ATS-boxů 3. Možnosti použití 2 ATS-UP

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova.

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz Přihlášení» Registrace» reklama Vaše náměty 606 09 09 09 zpravy@nova.cz Hledat článek, osobnost Hledat článek, osobnost Hledat

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 7.7.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se Co je správně? 179/6 1. slunce zuří / září 2. rozzlobený člověk zuří / září 3. člověk, který chce to nejlepší, je náročný / špičkový 4 zboží, které má tu nejlepší kvalitu, je náročné / špičkové 5. situace

Více

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Obsah: 1. Obsah 2. Seznam použitých zkratek 3. Úvod a cíl dokumentu 4. Certifikovaný dodavatel 5. Postup certifikace výroby BČK 6. Popis technologií 7.

Více

www.dtco.com Remote Download Device (DLD ) rychlé, pohodlné, úsporné Bezdrátový př enos prostřednictvím WLAN/GPRS

www.dtco.com Remote Download Device (DLD ) rychlé, pohodlné, úsporné Bezdrátový př enos prostřednictvím WLAN/GPRS www.dtco.com Remote Download Device (DLD ) rychlé, pohodlné, úsporné Bezdrátový př enos prostřednictvím WLAN/GPRS Co je DLD a jaké výhody mohou mít bezdrátové přenosy? Remote Download Device (DLD ) je

Více

Přehled zpráv 17.5.2012-18.5.2012

Přehled zpráv 17.5.2012-18.5.2012 Přehled zpráv 17.5.2012-18.5.2012 Českolipský deník Chirurgie v České Lípě má nového primáře...3 18.5.2012 Českolipský deník str. 3 Českolipsko (pok) PO SKLE ZAČAL FOTIT ZE VZDUCHU...4 18.5.2012 Českolipský

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

CZECH. Přenosné čerpací stroje AVK

CZECH. Přenosné čerpací stroje AVK Přenosné čerpací stroje AVK O firmě Společnost PETROCard Czech, s.r.o. byla založena v roce 1993. Zabýváme se vývojem, výrobou, prodejem, montáži a údržbou přenosných čerpacích strojů řady AVK. Koncepce

Více

Záchranné práce prováděné lékařskou fakultou v akutní fázi po velkém zemětřesení ve východním Japonsku v roce 2011

Záchranné práce prováděné lékařskou fakultou v akutní fázi po velkém zemětřesení ve východním Japonsku v roce 2011 Záchranné práce prováděné lékařskou fakultou v akutní fázi po velkém zemětřesení ve východním Japonsku v roce 2011 Souhrn Dne 11. března 2011 udeřilo u východního pobřeží japonského ostrova Honšú velké

Více

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. Praha 10.03.2010 Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 11.2.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012 Mobilní komunikace a bezpečnost Edward Plch, System4u 16.3.2012 Citát z Hospodářských novin ze dne 5.3.2012, příloha Byznys, článek Počet útoků na mobily prudce vzrostl: Trend Micro zadal studii mezi analytiky

Více

Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci

Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci Čtvrtek, 14. ledna 2016 Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) Rubrika: Budějovicko Autor: Markéta Snížková Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci ČESKÉ BUDĚJOVICE -

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze

Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze rada pplk. Mgr. Václav Valenta, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní, katedra policejních činností

Více

Převrat v bezpečném telefonování!

Převrat v bezpečném telefonování! Převrat v bezpečném telefonování! Nová generace oblíbeného bezpečného mobilního telefonu Enigma je nyní ještě bezpečnější, lehčí, rychlejší, tenčí a krásnější. Nástupce oblíbeného telefonu Enigma zajišťuje

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ Jiří Čermák Letní semestr 2005/2006 Struktura sítě GSM Mobilní sítě GSM byly původně vyvíjeny za účelem přenosu hlasu. Protože ale fungují na digitálním principu i

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 21.7.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 2.2.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 30.4.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně Medicína katastrof, Brno 9. února 2006 Hromadný příjem v nemocnicích - zahraniční zkušenosti V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU

Více