Media Monitoring. 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Media Monitoring. 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE"

Transkript

1 Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE VYHOTOVENO OBDOBÍ

2 Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství Denní monitor Obsahuje přehled a plná zně ní zpráv k zadanému tématu NEWTON Media, a.s. 2008, Česká republika

3 Českobudějovický deník Muž se zabil pádem z 10 metr ů. Opravoval stř echu Českobudějovický deník str. 1 Titulní strana KLÁRA ALEŠOVÁ, PETR ŠKOTKO Frýdecko-místecký a třinecký deník U sanatoria chystají dohled Frýdecko-místecký a třinecký deník str. 3 Frýdecko-Místecko a Třinecko HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE MAREK CHOLEWA Parlamentní zpravodaj Bezpeč ná komunikace pro možné krizové situace Parlamentní zpravodaj str. 34 Krizová komunikace HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Prostějovský týden Motorkáře zastavil strom u Hluchova. Má poraněnou páteř Prostějovský týden str. 2 Zpravodajství (šev) Prostějovský večerník Může rozdrtil př evrácený traktor Prostějovský večerník str. 1 Titulní strana -mik Týdeník Domažlicko Přitvrdí policie ješt ě daleko více? Týdeník Domažlicko str. 2 TÝDENÍK DOMAŽLICKA HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Přehled zpráv 3

4 Českobudějovický deník Muž se zabil pádem z 10 metr ů. Opravoval střechu Českobudějovický deník str. 1 Titulní strana KLÁRA ALEŠOVÁ, PETR ŠKOTKO Blatná/ Nešťastný pád z výšky přibližn ě 10 metr ů nepřežil včera dopoledne živnostník (37). Pracoval na opravě střechy podniku Tesla Blatná. Při shazování dřevěných hranol ů krovu zachytil hranolem o svůj oděv a následkem toho zřejm ě spadl ze střechy, řekla tři hodiny po neštěstí strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková. Tragédii zavinil hranol velký cca 10x15x200 centimetr ů. Šlo o muže z firmy, kterou jsme si najali na opravu střechy, uvedl ředitel firmy Tesla, a.s., Jan Kalous. Zda byla porušena bezpečnost práce, neví. Za to odpovídá firma, s kterou máme řádn ě uzavř enou smlouvu, dodal. Na míst ě neštěstí zasahovala blatenská záchranná služba (ZZS) a byl povolán vrtulník letecké záchranné služby. Vrtulník přistál asi 300 metr ů od místa neště stí. Mezitím ale na místo dorazili blatenští kolegové, kteří už jen mohli konstatovat mužovu smrt, uvedl ředitel ZZS Strakonice Martin Kubíček. O nehod ě věděli i zaměstnanci podniku. Ně co jsem slyšela, ale nevím, jak k tomu došlo. Nás se to netýkalo, pracovali jsme normáln ě dál, uvedla jedna ze zaměstnanky ň. Policisté nyní budou prověřovat, zda nedošlo k porušení bezpečnosti práce. Region Jižní Čechy Publikováno Českobudějovický deník; Titulní strana; 01 Publikováno Českokrumlovský deník; Titulní strana; 01-7 Publikováno Jindřichohradecký deník; Titulní strana; 01-6 Publikováno Písecký deník; Titulní strana; 01-5 Publikováno Prachatický deník; Titulní strana; 01-6 Publikováno Strakonický deník; Titulní strana; 01-6 Publikováno Táborský deník; Titulní strana; 01-6 ID 53a7464b f-9522-da0d4941ee57 Frýdecko-místecký a třinecký deník U sanatoria chystají dohled Frýdecko-místecký a třinecký deník str. 3 Frýdecko-Místecko a Třinecko MAREK CHOLEWA Doprava v úseku u jablunkovského sanatoria bude pod větší kontrolou policistů 4

5 Jablunkov/ Zvýšený dohled v esovité zatáčce, v níž se v poslední dob ě odehrálo ně kolik vážných dopravních nehod, s policisty dojednalo vedení města. S pomocí policist ů počítají v Jablunkov ě zejména v květnu a č ervnu. Od prvního července by měl být puštěn provoz na Lomnou po nové komunikaci, ř ekl redakci Radim Sikora z jablunkovského odboru dopravy. Vysvětlil, že po zmíněném termínu tak odpadne největší problém př íjezd kamion ů k sanatoriu po staré silnici od Most ů u Jablunkova. Te ď se hlavn ě na kluzké vozovce dostávají do problém ů, ale po nové cest ě od Lomné už pojedou v podstat ě po rovince, řekl. Zvýšený dohled skutečn ě zajiště n bude, potvrdil Deníku vedoucí frýdecko-místeckého dopravního inspektorátu Jan Kasperčík. Upozornil, že hlídky dopravní policie, případn ě republikoví policisté z Jablunkova, se v míst ě objevují již nyní, a to nepravideln ě. Využíváme laserový měři č rychlosti, poznamenal. Podle Kasperčíka se činnost policist ů zintenzivní i o prázdninách. Důvodem je ukončení školního roku, který tradičně přinese zvýšené riziko dopravních nehod s účastí dě tí. Zatím poslední nehoda u sanatoria se odehrála 2. dubna, kdy havárie tří kamion ů na několik hodin zcela zablokovala průjezd mě stem. Podobný kolaps zažil Jablunkov i 29. března, kdy k sanatoriu dokonce musel být přivolán vrtulník letecké záchranné služby. Ošklivě vypadající srážka dvou osobních aut a kamionu se na stejném míst ě odehrála také v lednu. Foto popis STAVBA OBCHVATU JABLUNKOVA finišuje. Po této nové stavb ě ve smě ru na Lomnou se bude jezdit od července. Do té doby policisté dohlédnou na provoz na křižovatce u jablunkovského sanatoria. Foto autor Foto: Deník/Tomáš Machálek Region Severní Morava Parlamentní zpravodaj Bezpečná komunikace pro možné krizové situace Parlamentní zpravodaj str. 34 Krizová komunikace Ericsson nabízí bezpečnou komunikační technologii pro krizové situace. Společnost Ericsson je známa především jako dodavatel telekomunikačních ř ešení pro mobilní operátory. Významnou aktivitou je však také vývoj technologií a řešení pro sektor národní a společenské bezpeč nosti obyvatel a majetku. Ericsson je členem celosvětové iniciativy na poskytování rychlejší a efektivně jší mezinárodní pomoci v případ ě živelních pohrom a katastrof. Technologie a řešení pro Národní a společ enskou bezpečnost jsou zahrnuty v programu Ericsson ResponseTM. V rámci tohoto programu jsme př ipraveni v postižené oblasti velmi rychle obnovit nebo vybudovat telekomunikační sít ě umožň ující komunikaci záchranným složkám a postiženému obyvatelstvu pomocí systému QuicLINK. Faktor bezpečnosti však není zaměř en jen na tato řešení, ale také do oblasti utajené komunikace se systémem SIMSEC a na ř ízení krizových situací pomocí systému CoordCom. QuicLINK QuicLINK je technologie, která umožňuje vybudování provozuschopné kompletní přenosné mini 3G sít ě do 5 minut po příchodu na místo katastrofy nebo do oblasti se zničenou komunikační infrastrukturou. Zař ízení bylo vyvinuto pro použití v nouzových situacích, v odlehlých oblastech, pro mírové mise OSN, nebo v oblastech vojenských konflikt ů, kde je stávající sí ť ničena záměrn ě. QuicLINK je ve skuteč nosti plnohodnotná technologie 5

6 pro mobilní sí ť 3G, kterou používají operátoři běžn ě na celém svět ě. Rozdíl je v tom, že se technologii podař ilo navrhnout tak, že váží pouze 54 kilogram ů a vejde se do skřín ě o rozmě rech 60 x 55 x 80 cm. Pro použití v terénu je nutné QuicLINK připojit ke zdroji napájení a stožáru s anténou. QuicLINK umožň uje v rámci jedné databáze obsloužit účastník ů a v rámci jedné buňky zabezpečí komunikaci 70 účastník ů současn ě. Kapacitu a poč et volajících je možné zvýšit spojením až 10 takových jednotek do jednoho systému. Další výhodou je možnost spojení zařízení s jinými sítěmi přes satelitní komunikaci. Největší výhodou QuicLINK je možnost širokopásmového datového přenosu HSPA, který umožň uje jak přenosy videosignál ů ve vysoké kvalit ě, tak i přenos dat z jakéhokoli senzoru nebo bezpečnostního zař ízení. Způsob nasazování a využívání této technologie je velmi jednoduchý. Záchranáři - koordinátoři, dobrovolníci, policie, armáda, lékař i, požárníci dostanou SIM karty do vlastních mobil ů a mohou navzájem hned komunikovat a zárove ň využívat širokopásmové mobilní služby. Příkladem využití širokopásmové datové služby v terénu může být přenos videosignálu aplikovaného př i telemedicin ě. Nízká váha technologie umožňuje její snadné přemísťování podle okamžitých požadavk ů. Mohou ji snadno přenášet dv ě osoby. Snadná mobilita - přemístitelnost zařízení umožňuje v případ ě nepokoj ů nebo ozbrojených konflikt ů její ochranu a mnohem delší dobu provozu, než je tomu u standardních vysíla čů lokálních mobilních operátor ů. QuicLINK byl navržen pro použití v USA při odstraňování následk ů způ sobených hurikánem Katrina v roce SIMSEC Ericsson SIM Secure End-to-end Communication (SIMSEC) je systém, který poskytuje robustní šifrování a autentikaci hlasové a datové komunikace při používání standardní telekomunikační infrastruktury. To umožň uje organizacím výměnu důvěrných informací mezi účastníky v centráln ě spravované uzavřené skupin ě uživatel ů, jako doplně k k normální mobilní komunikaci. Typickými uživateli SIMSEC systému mohou být státní správa, vládní organizace, korporace a telekomunikační operátoři. SIMSEC umožňuje používat komerč ní terminály (mobilní telefony) a telekomunikační sí ť GSM (2G) a WCDMA (3G) pro citlivou komunikaci př idáním bezpečnostních funkcí. Tato strategie zajistí cenov ě efektivní řešení (ve srovnání s ř ešeními obsahující unikátní zařízení a infrastrukturu), použitím standardní komerční telekomunikační sít ě. Uživatel SIMSEC má standardní GSM nebo WCDMA smartphone, ve kterém je nahrána aplikace a speciáln ě nakonfigurovaná SIM karta. Šifrovací klí č je uložen na SIM kart ě. Systém SIMSEC se dále skládá ze serveru podporujícího zabezpeč enou hlasovou a datovou komunikaci a také správu a administraci účastnických zařízení v uzavř ené uživatelské skupin ě. Největšími výhodami popsaného řešení jsou: * zabezpečená komunikace př i používání standardní telekomunikační infrastruktury * ověřená technologie se zavedenými standardy * jedno koncové zař ízení pro zabezpečenou i normální komunikaci * zabezpečená komunikace i při použití v zahraničí * otevř enost pro rozšiřování funkcionality (video, push-to-talk atd.) CoordCom CoordCom je systém vyvinutý pro koordinační centra integrovaných záchranných systém ů. Úkolem takového systému je poskytování podpory operátorům koordinačních center, kteří přijímají tísň ová volání. Filozofií systému CoordCom je jeden systém, jedno číslo. Pro úspěch každé záchranné akce je nutná maximální koordinace všech záchranných složek - policie, hasi čů, zdravotní záchranné služby, horské služby, letecké záchranné služby atp. 6

7 CoordCom je pro operátory nástrojem pro rozhodování, koordinaci a řízení zdroj ů. CoordCom ve své variantě EBAS MS (Ericsson Border and Area Security Management Systém) je používán při automatizované ochraně státní hranice mezi Slovenskem a Ukrajinou. Operátor operačního střediska hraniční policie má přehled o monitorovaném úseku hranice prostř ednictvím kamer a senzor ů, má přehled o stavu a rozmístění zdroj ů, které může v případ ě incidentu okamžit ě aktivovat. Vybudování tohoto systému bylo podmínkou přijetí Slovenska do schengenského prostoru. (PR) Kategorie 1,PR článek Prostějovský týden Motorkáře zastavil strom u Hluchova. Má poraněnou páteř Prostějovský týden str. 2 Zpravodajství (šev) STÍNY PROSTĚJOVSKA Hluchov/ Zdětín/ Těžkým zraněním skončila jízda čtyřiadvacetiletého motorkáře. V neděli večer při projíždě ní prudké levotočivé zatáčky mezi Hluchovem a Zdětínem nezvládl řízení. Řidi č prudkým brzdě ním uvedl motocykl do smyku, poté upadl na silnici a sjel mimo vozovku, kde narazil do stromu, popsala havárii motorkáře prostějovská policejní mluvčí Alena Nedělníková s tím, že přivolaní policisté naměřili řidič i dechovou zkouškou 0,4 promile alkoholu v dechu. Hmotnou škodu předběžn ě odhadli na čtyřicet tisíc korun. Při nehodě mladík utrpěl poranění hlavy, krční páteře a končetin. Vrtulník Letecké záchranné služby ho př evezl do Fakultní nemocnice v Olomouci, kde byl ošetřen na oddělení urgentního příjmu. Pacient je momentálně hospitalizovaný na oddělení intenzivní péče chirurgických obor ů. Jeho stav je podle léka řů stabilizovaný, utrpě l těžká poranění, především zlomeniny v oblasti páteře a končetin. V nejbližších dnech jej čeká ně kolik operací, komentoval zdravotní stav mladého motorkáře mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Egon Havrlant. Prostějovský večerník Může rozdrtil převrácený traktor Prostějovský večerník str. 1 Titulní strana -mik K neuvěřitelnému neštěstí došlo v úterý dopoledne na zahrad ě rodinného domu v Budětsku. Hasič i a ani rychle přivolaní lékaři už nijak nedokázali pomoct staršímu muži, kterého zavalil a rozdrtil převrácený traktor. "V úterý 1. dubna v 10:06 hodin bylo nahlášeno na operační středisko hasi čů v Prostějov ě, že v obci Budě tsko, místní části Zavadilka, leží muž zavalený traktorem. Na místo vyrazili profesionální hasiči z Konice, kteř í po příjezdu zjistili, že muže zavalil malý traktor bez kabiny, když se snažil na zahrad ě rodinného domu vytrhnout starou jablo ň. Při trhnutí se traktor přetočil přes zadní kola a muže uvěznil. Když hasič i dorazili na místo, muž byl již z pod traktoru vytažený, na míst ě byla také letecká záchranná služba. Hasiči odstraň ovali následky nehody, pomáhali při oživování zraněného a zachytávali unikající provozní kapaliny. Muž nakonec následků m 7

8 nehody podlehl," podala nám zprávu o tragédii Vladimíra Hacsiková, mluvčí hasi čů Olomouckého kraje. Př ípad smrtelného úrazu i nadále vyšetřuje policie," dodala Alena Nedělníková, mluvčí Policie ČR v Prostějov ě. Týdeník Domažlicko Přitvrdí policie ješt ě daleko více? Týdeník Domažlicko str. 2 TÝDENÍK DOMAŽLICKA TŘEBNICKO - Dv ě auta na střeše. Taková je bilance nehod z úterního podvečera. K oběma př itom došlo v rozpětí půldruhé hodiny shodou okolností poblíž Třebnic. První z nehod nám byla hlášena pět minut před pů l pátou odpoledne na silnici mezi Domažlicemi a Horšovským Týnem. Havaroval tam řidi č jedoucí přes Týnské háje. V aut ě cestovali čtyři lidé. Na místo přiletě l vrtulník letecké záchranné služby, avšak nebyl využit. Tři zraněné odvezla sanita, uvedla mluvčí hasičů Alena Marešová. Šedesátiletý řidi č Škody Fabia combi dle svého vyjádření usnul. Při projíždění levotoč ivé zatáčky najel vpravo mimo pozemní komunikaci a narazil do můstku vjezdu na pole, kde došlo k př evrácení vozidla na střechu, popsala průběh nehody s dvousettisícovou škodou policejní mluvčí Jaroslava Roubalová. Druhá nehoda se udála z opačné strany Třebnic ve směru na Němčice krátce př ed osmnáctou hodinou. Třicetiletá řidička Renaultu Clio nevěnovala pozornost řízení. Při projíždění levotočivé zatáč ky se ohlédla na dít ě v autosedač ce na zadním sedadle, najela mimo komunikaci a narazila do stromu. Po nárazu se vozidlo převrátilo na střechu. Došlo k lehkému zranění dítěte, na aut ě je škoda 100 tisíc korun, informovala Roubalová. Minulý týden jsme se věnovali zvýšenému poč tu dopravních nehod na Domažlicku. Okresní policejní ředitel Miloslav Hora v souvislosti s tím avizoval zvýšení počtu kontrol řidi čů a silnič ního provozu. Neklesající počet nehod ukazuje, že zmíněné opatření je zřejm ě na míst ě. Foto popis RENAULT CLIO DO NĚMČIC NEDOJEL. Jeho řidička se ohlédla dozadu na dít ě v sedač ce a najela pravými koly do příkopu. Po desítkách metr ů jízdy př íkopem auto zastavil strom. Renault se po nárazu obrátil na střechu. Foto autor Foto: Deník/Milena Cibulková Foto popis NEHODA ZA ODBOČKOU NA TŘEBNICE VE SMĚRU NA H. TÝN. Řidi č fabie uvedl policii, že za volantem usnul. Silnice byla více než hodinu kvůli nehod ě neprůjezdná. Foto autor Foto: Hasiči DO/ Luboš Mleziva Region Zapadní Čechy 8

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 19.4.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 5.10.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 10.4.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 7.4.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě Renáta Divoká Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce na téma organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě pojednává o problematice

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC. www.policie.cz

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC. www.policie.cz INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC www.policie.cz Obsah červencového Informačního servisu: Antikonfliktní tým ve Wroclawi EURO 2012 Statistika dopravních nehod do konce května 2012

Více

číslo 1 / ročník I. aktuální ke dni 12.8.2007 Vydává Občanské sdružení Želpage, o.s. (foto na titulní straně: EightyFour, řada 151, Lipník nad Bečvou)

číslo 1 / ročník I. aktuální ke dni 12.8.2007 Vydává Občanské sdružení Želpage, o.s. (foto na titulní straně: EightyFour, řada 151, Lipník nad Bečvou) ŽelPage BULLETIN číslo 1 / ročník I. aktuální ke dni 12.8.2007 Vydává Občanské sdružení Želpage, o.s. (foto na titulní straně: EightyFour, řada 151, Lipník nad Bečvou) www.zelpage.cz AKTUALITY Kapsch rozšíří

Více

Kdo jsme Kontakty Pro veřejnost Pro zdravotníky Školicí a výcvikové středisko Call centrum ZZS Fotogalerie Nabízíme Odkazy rychlá navigace Katalog vzdělávacích akcí Tiskové oddělení Zásady první pomoci

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 6.4.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 28.4.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

V Mostech hořela dřevěná chata

V Mostech hořela dřevěná chata VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 10 Kč 10. února 2015 07/XXIII www.ihorizont.cz V Polsku při koupi permanentky dávali lyžařům fouknout Alkohol na svahu?

Více

Absolventská práce. Povodně Praha 8/2002

Absolventská práce. Povodně Praha 8/2002 TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o. Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8 IČO 251 091 38, OR vedený Městským soudem v Praze,

Více

A B S O L V E N T S K Á

A B S O L V E N T S K Á A B S O L V E N T S K Á P R Á C E 2007 ING. MARTIN ČERVENKA 5 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 6, BRNO 602 00 1.1.1.1 A B S O L V E N T S K Á p r á c e Jednotka Ministerstva vnitra České

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

Professional. UMTS: T-Mobile píše novou kapitolu Data sviští měsíc zdarma Kancelář v kapse

Professional. UMTS: T-Mobile píše novou kapitolu Data sviští měsíc zdarma Kancelář v kapse čtvrtletník pro firemní klientelu společnosti T-Mobile Czech Republic 2 05 Professional UMTS: T-Mobile píše novou kapitolu Data sviští měsíc zdarma Kancelář v kapse > T-Mobile Obsah str. 6 str. 11 str.

Více

Zkušenosti ze světa. Geneze útoku 16. 4. 2013: 00:58 01:07 Útočník přeřezal telekomunikační

Zkušenosti ze světa. Geneze útoku 16. 4. 2013: 00:58 01:07 Útočník přeřezal telekomunikační Blackout druhého stupně bývá spojen s poškozením části přenosové soustavy. Typickým případem je blackout způsobený extrémními hydrometeorologickými jevy. Obvykle se jedná o bouře a orkány, které mohou

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

DNES ZAČÍNÁ JARO V Žichlínku už děti vynesly Moranu, a tak jaro může přijít. Čtěte na straně 9.

DNES ZAČÍNÁ JARO V Žichlínku už děti vynesly Moranu, a tak jaro může přijít. Čtěte na straně 9. LL 6 / 2008 STRANA 1 6 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 21. března 2008 Cena 12 Kč DNES ZAČÍNÁ JARO V Žichlínku už děti vynesly Moranu, a tak jaro může přijít. Čtěte na straně 9. Rozhovor

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 10.9.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Karel Košťál

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Karel Košťál Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Karel Košťál Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Více

AŽD Praha RE PORTÉR. Daniel Kurucz o vymetání kostlivců, střízlivém optimismu a rozumném ministru dopravy

AŽD Praha RE PORTÉR. Daniel Kurucz o vymetání kostlivců, střízlivém optimismu a rozumném ministru dopravy B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 2 2014 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A Daniel Kurucz o vymetání kostlivců, střízlivém optimismu a rozumném ministru dopravy Ovládací pult reléového zabezpečovacího

Více

Vedro. Bourali cyklisté i auta, děti se topily

Vedro. Bourali cyklisté i auta, děti se topily VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 10 Kč 17. června 2014 25/XXII www.ihorizont.cz První rychlík z Návsí vyprovodil sám ředitel NÁVSÍ Jablunkovsko se může radovat.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY VYUŽÍVANÉ PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Autor práce:

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Odbavujeme na úrovni

Odbavujeme na úrovni T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 2 9 R o č n í k X V I 2 3. Č E R V E N C E 2 0 0 9 C e n a 5 K č Sleva 15 % pro držitele In-karty do 31. 7. www.mall.cz Další služba ČD

Více

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN ČERVEN-ČERVENEC 2005 DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN PRÁZDNINY A CYKLISTICKÁ SEZONA JSOU TADY Lanové dráhy v Praze Oko pražských tunelů MHD je bezpečná Přechody pro

Více

Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost

Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost Hlavní téma silniční doprava Zaměřeno na teplárenství měsíčník pro firmy a veřejnou správu říjen 2011 Výhled stavebních firem Rozpočet Ministerstva dopravy ČR Investice do LED návěstidel 2 4 6 Řízení dopravy

Více

MAGAZÍN ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ NOVÁ TRAMVAJ 14T PRO PRAHU SATELITNÍ TECHNIKA V PRAXI VZPOMÍNÁME NA TROLEJBUSY

MAGAZÍN ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ NOVÁ TRAMVAJ 14T PRO PRAHU SATELITNÍ TECHNIKA V PRAXI VZPOMÍNÁME NA TROLEJBUSY PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI Prosinec 2005 ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2006 NOVÁ TRAMVAJ 14T PRO PRAHU SATELITNÍ TECHNIKA V PRAXI VZPOMÍNÁME NA TROLEJBUSY REDAKČNÍ ÚVODNÍK

Více