PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA"

Transkript

1 JAK SE STÁT RYBÁŘEM

2 Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA s cílem rozšířit výuku předmětu Volba povolání pro žáky 8. až 9.tříd s možnos odborného a prak ckého seznámení se s daným oborem. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.22/ Název projektu: Prezentacce odborných profesí a řemesel Název příjemce podpory: Vlas vědné muzeum a galerie v České Lípě, přísp. organizace Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II Název a číslo oblas podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Schvalovatel návrhu GP: Liberecký kraj

3 RYBÁŘ Rybář je kvalifikovaný pracovník samostatně zabezpečující činnos související s chovem, krmením, ošetřováním a lovem ryb. Doplňkovou činnos může být i chov vodní drůbeže. Rybářství Chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva. Rybníkářství Chov a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníce nebo ve zvláštním rybochovném zařízení, uskutečňovaný k zajištění produkce ryb a rybího masa, popřípadě produkce vodních organizmů nebo produkce rybí násady pro rybníky anebo pro zarybňování rybářských revírů.

4 Rybářství a rybníkářství v ČR Rybářství v České republice je členěno na produkční rybářství a na hospodaření v rybářských revírech. Hlavní součás produkčního rybářství je rybníkářství. Na území České republiky se nachází více než 24 síc rybníků a vodních nádrží. Celková plocha představuje 52 síc ha. V Čechách a na Moravě je využito k chovu ryb 42 síc ha rybníků. Druhové zastoupení tržních ryb vyjádřeno % z celkového objemu lovených ryb Kapr 86,8 % Lososovité ryby 3,5 % Býložravé ryby 4,6 % Lín 0,8 % Dravé ryby 1,2 % Produkce tržních ryb Dlouhodobý průměr se pohybuje okolo tun. Produkce české tradiční ryby - kapra - tvoří plných 89 procent. V rámci České republiky dosáhla v roce 2013 produkce tržních ryb úrovně tun. Z toho bylo vyloveno tun ryb z rybníků. Ze speciálních zařízení (převážně z pstruhařství) bylo získáno 665 tun. Z přehrad bylo vyloveno 34 tun ryb. Rekreační rybolov V České republice je vyhlášeno více než rybářských revírů o výměře 42 síc ha. Rekreačním rybolovem se zabývá 340 síc registrovaných členů všech rybářských svazů. Vybrané druhy lovných ryb Bolen dravý Candát obecný Hlavatka obecná Jelec Jesen Jelec tloušť Jeseter malý Kapr obecný Lín obecný Lipan podhorní Losos obecný Ostroretka stěhovavá Parma obecná Podoustev nosák Pstruh duhový Pstruh obecný Siven americký Sumec velký Š ka obecná Úhoř říční Mník jednovousý Všechny druhy síhů

5 Předpoklady pro výkon povolání RYBÁŘ Vztah ke zvířatům a přírodě Trpělivost, schopnost organizovat si práci Fyzická zdatnost Pro vzdělávání v tomto oboru jsou důležité vyučovací předměty základní školy: Přírodopis, Prak cké činnos, Chemie Povolání je vykonáváno v prostředí rybníků a rybářských provozů, kde je třeba počítat se studenou vodou, s těžko přístupnými objekty práce i s měnícími se klima ckými podmínkami. Potřebné vzdělání: Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru RYBÁŘ. Absolven mohou pokračovat nástavbovým studiem v oboru zaměřeném na RYBÁŘSTVÍ nebo v oboru orientovaném na podnikání. Absolven studijního oboru rybářství mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách se zaměřením na zemědělství, rybářství, vodní hospodářství, stavebnictví nebo na další příbuzné obory.

6 Možnos studia na středních nebo středních odborných školách h p://www.stredniskoly.cz/, h p://www.infoabsolvent.cz/ Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941/II Rybář - Střední odborné vzdělávání s výučním listem 3 letý obor Rybářství - Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou 2 letý obor nástavbové studium Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zá ší 480 Rybářství - Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou 2 letý obor nástavbové studium Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměs Svobody 318, Bzenec Rybář - Střední odborné vzdělávání s výučním listem 3 letý obor Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměs Hilmarovo 1 Rybářství - Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou 4 letý obor VYSOKÉ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zá ší 480 Vodní hospodářství a ekologie Vyšší odborné vzdělávání s maturitou 3 letý obor Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod, Zá ší 728/II, Vodňany Rybářství Bakalářský a navazující stupeň magisterský a doktorský

7 PŘÍKLAD STUDIA NA SŠ Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941/II Rybář - učební obor Délka přípravy: 3 roky denní studium Způsob ukončení: výuční list TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR JE URČENÝ PRO CHLAPCE I DÍVKY INFORMACE O OBORU tradiční učební obor, v Třeboni od roku 1951 studium zakončené výučním listem, možnost pokračování v nástavbovém studiu Rybářství pravidelné odborné skupinové a individuální praxe finanční ohodnocení za práci v odborném výcviku získání řidičského průkazu skupiny B + T možnost zahraničních studijních pobytů ubytování a celodenní strava zajištěna oprávnění pro práci s motorovou pilou, křovinořezem, elektrickým agregátem a na malá plavidla NÁPLŇ A TÉMATIKA STUDIA chov sladkovodních ryb výlovy rybníků a odlovy ryb obhospodařování vodních toků lov ryb elektrickým agregátem plemenářská práce v chovu ryb údržba provozních zařízení rybníků vázání a oprava sakoviny chov akvarijních a okrasných druhů ryb zakládání a údržba okrasných jezírek práce s motorovou pilou a křovinořezem řízení motorových vozidel ODBORNÉ PŘEDMĚTY Rybářská technologie Rybářství Hydrochemie Motorová vozidla Zá Základy ekologie VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Práce s počítačem Ekonomika Cizí jazyk - výběr NJ nebo AJ Odborný výcvik ODBORNÝ VÝCVIK Rybářství Třeboň, a.s. - největší rybářství v ČR a v Evropě Rybářství Hluboká nad Vltavou Rybářství Nové Hrady, aj. ODBORNÝ VÝCVIK V ZAHRANIČÍ SOU polnohospodárske a rybárske Mošovce (SR) Zahraniční praxe na Slovensku, ve Francii nebo v Norsku

8 Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘ STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ - CHOV RYB Chov kapra a ostatních druhů ryb Principy rybníkářství a pstruhařství Prevence nemocí ryb Metody výtěru kapra Chov plůdku, násad a tržních kaprů Metody přirozeného a umělého výtěru doplňkových ryb Technologie chovu sladkovodních ryb v rybnících, rybochovných zařízeních a v řízeném prostředí Základní fyzikálně-chemické rozbory vody Umělé výtěry sladkovodních ryb Odchov raných stádií sladkovodních ryb Práce v provozech různých typů Kontrola rybích líhní Krmení, přikrmování a výpočet krmných dávek Zjišťování přírůstků ryb Posuzování zdravotního stavu ryb Preven vní opatření a aplikace léčiv Distribuce a prodej ryb Zpracování sladkovodních ryb v souladu s platnými předpisy Opravy sí používaných v rybářství Kompletace a síťování malorozměrných sí Chov akvarijních ryb Chov doplňkových druhů ryb Chov okrasných ryb Chov v rybnících a odchovnách Líhnu, odchov, chov a výkrm drůbeže Evidence v chovu ryb a drůbeže Prak cké činnos studentů Hospodářské zásahy při chovu ryb v rybnících Vápnění rybníků Hnojení rybníků Přikrmování ryb Výlovy Přeprava ryb Sádkování ryb Inkubace jiker Líhnu plůdku Odchov raných stadií ryb Zpracování jednotlivých druhů ryb v souladu se zásadami ochrany zdraví, hygieny a bezpečnos práce při zpracování ryb Součás vzdělání Produkční hydrobiologie Akvaris ka Chov vodní drůbeže a kuřat

9 Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘ STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ - APLIKOVANÁ BIOLOGIE A HYDROCHEMIE Biologie vodních organismů Biologie drůbeže Obecné poznatky týkající se jednotlivých druhů ryb Vlastnos vody a její úpravy Základní analýzy vody v terénu Charakteris ka vlastnos různých typů odpadních vod Odebírání vzorků povrchové vody Posuzování čistoty vod Prak cké činnos studentů Anatomická pitva ryby Popis a charakteris ka členění rybího těla Stavba a funkce jednotlivých orgánů a orgánových soustav ryb a drůbeže Určení a charakteris ka ryb, mihulovců a raků. Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘ STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ochrana životního prostředí a tvorba krajiny v souvislos s principy trvale udržitelného rozvoje Ochrana životního prostředí zejména v chráněných územích Zásady aplikace látek do vodního prostředí Udržování kvality povrchových i podzemních vod Ochrana vzácných, ohrožených a zákonem chráněných vodních organismů

10 Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘ STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A DOPRAVA Obsluha, údržba a opravy zařízení a vodních staveb Stroje a zařízení používané ve vodním hospodářství Malá vodní plavidla Elektrolovná zařízení Motorové pily a křovinořezy Rybniční zařízení Rybí líhně Stavby pro chov vodní drůbeže Mechanizační prostředky a zařízení Pracovní činnos Meliorační zásahy s použi m mechanizace Vápnění a hnojení rybníků Určování dávek hnojiv na základě chemických rozborů rybniční vody Používání strojů a zařízení pro jednotlivé fáze technologického procesu v chovu ryb a vodní drůbeže a při zpracování ryb Obsluha a údržba mechanizačních prostředků v rybářské výrobě Údržba a opravy provozních zařízení rybníků, sádek a odchovných zařízení Práce s motorovou pilou a křovinořezem Manipulace s technickými zařízeními vodohospodářských děl Lov ryb elektrickým agregátem Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Hygiena práce Možnost získání řidičského oprávnění skupiny T a B, výběrově C. Žáci se učí řídit traktor, osobní automobil a výběrově nákladní automobil. Provádí základní údržbu a opravy motorových vozidel.

11 Možnos uplatnění absolventů oboru RYBÁŘ Absolven obou zaměření se uplatní: ve funkcích středních technickohospodářských pracovníků v různých úrovních rybářské prvovýroby - ve výrobních úsecích rybníkářských firem, - v rybích líhních, - ve zpracovnách ryb, - v rybích farmách s intenzivními chovy ryb, - na sádkách, - v líhních a provozech s chovem vodní drůbeže, jako technič pracovníci rybářských svazů, jako rybářš hospodáři místních organizací rybářských svazů, jako odborní referen v hospodářském vedení rybářských podniků, jako středně technický personál u podniků povodí, jako samostatní podnikatelé v oblas chovu ryb, jako obchodníci v oblas distribuce a zhodnocení produkce, ve službách pro rybářství a ve výrobě rybářských potřeb, ve společenských organizacích a organizacích zabývajících se ochranou přírody, v orgánech státní správy a samosprávy, jako asisten ve výzkumu, jako vodohospodáři v podnikové sféře, v orgánech technického dozoru vodních děl, v projekčních kancelářích, ve stavebních firmách zabývajících se vodními stavbami

12 PŘÍKLAD STUDIA NA SŠ NÁSTAVBOVÝ STUDIJNÍ OBOR - RYBÁŘSTVÍ Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941/II Nástavbové studium - Rybářství Délka přípravy: 2 roky denní studium Základní podmínky pro přije : úspěšně ukončený tříletý učební obor Rybář, výuční list Způsob ukončení: maturitní zkouška DVOULETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE URČENÝ PRO CHLAPCE A DÍVKY NÁPLŇ A TÉMATIKA STUDIA chov sladkovodních ryb plemenářská práce v chovu ryb chov akvarijních a okrasných druhů ryb biologie vodních organismů v ekosystému volných vod mechanizační prostředky ve vodním hospodářství a rybářství zacházení s odpady preven vní opatření zvyšující rizika ztrát v rybářství VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Český jazyk a literatura Matema ka Anglický nebo německý jazyk Chemie Hydrochemie Fyzika Práce s počítačem Dějepis Ekonomika a organizace Základy společenských věd ODBORNÉ PŘEDMĚTY Vodní stavby Chov akvarijních a okrasných ryb Rybářství ve volných vodách Nemoci ryb Rybářská technologie Biologie Mechanizace v rybářství Rybářství Odpady Ochrana životního prostředí MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ rybářský technik ve výrobních provozech rybářské prvovýroby při výrobě rybářských potřeb hospodář rybářských revírů technický pracovník rybářských svazů ve službách pro rybářství ve zpracování a odbytu rybářské produkce v obchodních organizacích v samostatné podnikatelské činnos v oblas rybářství vodohospodář v podnikové sféře technický pracovník u podniků povodí ve společenských organizacích a organizacích zabývajících se ochranou přírody v orgánech státní správy v činnostech zaměřených na ochranu a nakládání s vodami, včetně čis renských procesů

13 Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘSTVÍ NÁSTAVBOVÝ STUDIJNÍ OBOR - RYBÁŘSTVÍ Organizace činnos při chovu ryb Realizace preven vních opatření a léčení ryb Provádění a vyhodnocování základních fyzikálně-chemických rozborů vody Posuzování vlivů činnos člověka na kvalitu vody vzhledem k potřebám chovu ryb Rozmnožování v chovu ryb Organizace výlovů na rybnících, údolních nádržích a tekoucích vodách Organizace pokusných odlovů Výběr a posuzování vhodnos krmiv Stanovování potřeby krmiv a velikos krmných dávek pro ryby Obsluha a provádění údržby strojů a zařízení v rybářském provozu Údržba a opravy rybničních zařízení Hospodářské zásahy v revírech Provádění a koordinace činnos ochranné a strážní služby Výkon a organizace činnos při zpracování ryb Správná likvidace odpadu ze zpracovaných ryb Organizace práce v chovech vodní drůbeže Aplikování poznatků z ekonomiky při nákupu surovin Zajišťování odbytu a prodeje rybářských produktů Vedení prvotní evidence Sestavování plánů rybářské výroby Kontrola plnění plánů rybářské výroby

14 Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘSTVÍ NÁSTAVBOVÝ STUDIJNÍ OBOR - RYBÁŘSTVÍ ORGANIZACE CHOVU RYB Zajišťování přirozených, poloumělých a umělých výtěrů ryb Reprodukce, odchov plůdku, násad a tržních ryb Návrhy obsádky rybníků s přihlédnu m k jejich charakteru a různému poslání malých vodních nádrží Návrh a dodržování vhodných technologický postupů chovu pro daný druh a věkovou kategorii ryb Posuzování růstu a zdravotního stavu ryb Návrh a realizace preven vní a léčebných opatření Zabezpečování kontrolní činnos na rybnících a v rybochovných objektech zaměřenou na ochranu vodních živočichů před zcizováním, rybožravými predátory a toxikózami Zajišťování vysazování obsádek Zajišťování výlovů ryb Přeprava a sádkování ryb Dodržování zásad šetrné manipulace s rybami Provádění analýzy vody v terénu i laboratořích Provádění zásahů na rybnících pro op malizaci produkce ryb a kvality vody Vyhodnocování dopadů zásahů na vodní prostředí Dodržování technologických postupů zpracování ryb v souladu s předpisy zajišťujícími bezpečnost potravin a jejich kvalitu Zajišťování plemenářské práce v chovu ryb v souladu s platnými předpisy Vysazování násady ryb do volných vod Udržování vhodné druhové biodiverzity

15 Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘSTVÍ NÁSTAVBOVÝ STUDIJNÍ OBOR - RYBÁŘSTVÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI A PODNIKATELSKÉ AKTIVITY Řízení úseků rybářské výroby Evidence v jednotlivých úsecích výroby Sestavování pracovních záznamů Nákup surovin, materiálů a prodej rybářských produktů v souladu s platnou legisla vou Využívání marke ngových nástrojů k prezentaci podniku Využívání marke ngových nástrojů k nabídce rybářských produktů a služeb Propagace a zabezpečení činnos rybářské firmy ve všech jejích ak vitách Orientace v problema ce grantových projektů a získávání dotací Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘSTVÍ NÁSTAVBOVÝ STUDIJNÍ OBOR - RYBÁŘSTVÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A TVORBA KRAJINY Ochrana životního prostředí na svěřeném úseku výroby Dodržování zásady aplikace látek do vodního prostředí a okolí malých vodních nádrží Minimalizaci znečišťování povrchových vod Udržování požadované jakos vod Dodržování požadavků ochrany přírody, zejména ve zvláště chráněných územích Ochrana vzácných, ohrožených a zákonem chráněných organismů Zakládání a udržování doprovodné vegetace vodohospodářských děl Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘSTVÍ NÁSTAVBOVÝ STUDIJNÍ OBOR - RYBÁŘSTVÍ RYBÁŘSKÁ TECHNIKA A VODOHOSPODÁŘSKÁ DÍLA Používání strojů a zařízení pro jednotlivé fáze technologického procesu v chovu ryb a vodní drůbeže Používání strojů a zařízení při zpracování ryb Sledování technického stavu používaných strojů a zařízení Zajišťování seřízení a údržby Minimalizování znečišťování životního prostředí z technických a jiných zdrojů Sledování vývoje rybářské techniky Modernizace a zefek vnění technologických procesů Kontrola údržby vodohospodářských děl Technicko-bezpečnostní dohled Manipulace s technickými zařízeními vodohospodářských děl dle manipulačního a provozního řádu Používání motorových vozidel a jejich údržba

16 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ v nástavbovém studijním oboru RYBÁŘSTVÍ NÁSTAVBOVÝ STUDIJNÍ OBOR - RYBÁŘSTVÍ Pracovní pozice Rybářský technik ve výrobních provozech rybářské prvovýroby Hospodář rybářských revírů Zástupce rybářského hospodáře pro hospodaření na rybářských revírech Technický pracovník rybářských svazů Vodohospodář v podnikové sféře Technický pracovník u podniků povodí Kvalifikovaný pracovník v organizacích zabývajících se ochranou přírody Kvalifikovaný pracovník v orgánech státní správy v činnostech zaměřených na ochranu a nakládání s vodami, včetně čis renských procesů Oblas uplatnění oboru RYBÁŘSTVÍ Chovy ryb a jiných vodních živočichů v různých typech rybářských firem Zpracování ryb Výroba rybářských potřeb Služby pro rybářství Zpracování a odbyt rybářské produkce Obchodní organizace v oblas rybářství Samostatná podnikatelská činnost v oblas rybářství Rybářský výzkum Ochrana a tvorba životního prostředí Ochrana vodního hospodářství Státní správa - úsek rybářství, vodního hospodářství a ochrany a tvorby životního prostředí Produkční rybářství Absolven mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách Příklady navazujících oborů: Zemědělské obory zaměřené na rybářství a vodní hospodářství Ekologie a ochrana životního prostředí Pedagogika, učitelství Ekonomické a technické obory

17 VyŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ - PŘÍKLAD STUDIA VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A EKOLOGIE Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zá ší 480 Vodní hospodářství a ekologie - Vyšší odborné vzdělávání s maturitou 3 letý obor Studijní obor VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A EKOLOGIE Vyšší odborné vzdělávání s maturitou 3 letý obor Kód oboru: N/02 Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání Skupina oboru: Ekologie a ochrana životního prostředí (Kód: 16) Výstupní cer fikát: absolutorium Příprava pro činnos : - v různých úrovních státní správy a samosprávy - v oblas ochrany životního prostředí - problema ky vodního hospodářství - ochrany vod se zřetelem na ochranu vod a vodních organismů UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ Pracovní pozice Rybářský technik Specialista v oblas ekologie Specialista odpadového hospodářství a monitorování životního prostředí Inspektor ochrany přírody a krajiny Inspektor ochrany vod Krajinář Pracovník správy národního parku Pracovník samosprávy pro životní prostředí Pracovník rozvoje regionu Ekolog Hydrolog Vodohospodářský technik Vodárenský technik Kvalifikovaný pracovník v těchto ins tucích a firmách: Rybochovné provozy Vodohospodářské podniky Vodárenské provozy Zemědělské a průmyslové podniky Organizace zabývající se využi m vod Povodí řek Meliorační správy Úpravny vod Čis rny odpadních vod Orgány ochrany přírody Kontrolní a poradní orgány

18 Odborná rybářská terminologie Rybářství Chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva. Rybníkářství Chov a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníce nebo ve zvláštním rybochovném zařízení, uskutečňovaný k zajištění produkce ryb a rybího masa, popřípadě produkce vodních organizmů nebo produkce rybí násady pro rybníky anebo pro zarybňování rybářských revírů. Rybník Vodní dílo, které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnos jeho vypouštění a slovení. Rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními. Zvláštní rybochovná zařízení Sádky, rybí líhně, příkopové rybníčky, jiné vodní nádrže nebo chovná zařízení. Rybářský revír Část vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organizmů, vyhlášená rozhodnu m příslušného orgánu státní správy rybářství podle 19 až 24. Rybí obsádka Společenstvo ryb a vodních organizmů tvořené souborem jedinců nebo populací, obývajících v daném čase stejné vodní prostředí. Lov Činnost směřující k ulovení ryby nebo vodního organizmu v rybníkářství anebo ulovení a přisvojení si ryby nebo vodního organizmu při výkonu rybářského práva, za podmínek stanovených zákonem. Výkon rybářského práva Činnost v rybářském revíru, povolená právnické nebo fyzické osobě příslušným orgánem státní správy rybářství, spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních organizmů, jakož i v užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu. Chráněná rybí oblast Vymezená část rybářského revíru, v níž je výkon rybářského práva omezen, popřípadě vyloučen za účelem vytvoření podmínek pro chov a ochranu ryb nebo pěstování a reprodukci vodních organizmů. Rybářský lístek Doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu umožňující lov ryb a vodních organizmů v rybářských revírech. Povolenka k lovu Doklad opravňující fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organizmů v příslušném rybářském revíru.

19 Kontakty na odborné lektory a pracovníky muzea, na které je možné se obracet se svými dotazy a konzultacemi i po ukončení projektu: Ing. Zdeněk Vitáček Zoolog Vlas vědného muzea a galerie v České Lípě Mobil: Více informací najdete na:

20 Dílčí informace a podklady pro tento vzdělávací materiál byly použity z internetového zdroje Wikipedie, otevřená encyklopedie, z encyklopedie profesí z archivu GP Profese a řemesla, z osobních archivů lektorů a archivu VMG v České Lípě.

JAK SE STÁT EKOLOGEM

JAK SE STÁT EKOLOGEM JAK SE STÁT EKOLOGEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

JAK SE STÁT LESNÍKEM

JAK SE STÁT LESNÍKEM JAK SE STÁT LESNÍKEM Lesnictví je obor s velkou historií a tradicí, který řeší otázky trvale udržitelného lesního hospodářství s veškerým využi m užitků ve prospěch společnos. Hlavním cílem je produkce

Více

ZÁKON č. 99/2004 Sb.

ZÁKON č. 99/2004 Sb. ZÁKON č. 99/2004 Sb. ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění zákona č.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 99/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění zákonů č. 444/2005

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona]

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona] 197/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o

Více

PŘÍLOHA I. Operační program. CS 5 cs

PŘÍLOHA I. Operační program. CS 5 cs PŘÍLOHA I Operační program CS 5 cs A#. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007-2013 ČESKÁ REPUBLIKA listopad 2007 OBSAH 1. OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007-2013, ČESKÁ REPUBLIKA 3 Str.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 41-45-M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby - 2013 41-45-M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

213/2004 Sb. VYHLÁŠKA

213/2004 Sb. VYHLÁŠKA 213/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. dubna 2004, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti

Více

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název ŠVP: Agropodnikání Kód a název oboru vzdělání: 41-41-M/01 Agropodnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní

Více

JAK SE STÁT ZOOLOGEM

JAK SE STÁT ZOOLOGEM JAK SE STÁT ZOOLOGEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AGROPODNIKÁNÍ. platný od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AGROPODNIKÁNÍ. platný od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AGROPODNIKÁNÍ platný od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem 2012 Školní vzdělávací program Úvodní identifikační údaje - Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská

Více

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Agropodnikání 41-41-M/01 Platný od

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Oboru 41-45-M/01 Mechanizace a služby Schválil ředitel školy Ing. Břetislav Kábele a školská rada dne 29. ledna 2009 s platností od 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem. ÚVODNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 41-41-M/01 Agropodnikání Verze 01 Třebíč 2009 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 8 Učební plán... 11 Přehled rozpracování obsahu vzdělání

Více

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 41 56 H/01 Lesní mechanizátor Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 41-51-H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka 41-51-H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012

Více

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Ministerstvo zemědělství ČR Č.j. 35271/2010-13090 V Praze dne 14.12. 2010 Vzdělávací program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Projekt vzdělávání zemědělců Zpracoval odbor

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Koncepce rozvoje podniku na období 2015-2019

Koncepce rozvoje podniku na období 2015-2019 KONCEPCE ROZVOJE Koncepce rozvoje podniku na období 2015-2019 Schváleno: Dozorčí radou dne 4. prosince 2014 Prosinec 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Důvod zpracování... 3 1.2 Poslání podniku... 3 1.3 Nosné

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Zemědělec - farmář 41-51-H/01 Platný od 1.

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Právní úprava rybářství v ČR a Slovinsku. Zpracoval: Štěpán Kulhánek

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Právní úprava rybářství v ČR a Slovinsku. Zpracoval: Štěpán Kulhánek ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Právní úprava rybářství v ČR a Slovinsku Zpracoval: Štěpán Kulhánek Plzeň, 2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, 286 26 Čáslav 2 SPŠ Kutná Hora, Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora 2 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání:

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Zahradník - florista HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNO PODLE RVP 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb

Více