PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA"

Transkript

1 JAK SE STÁT RYBÁŘEM

2 Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA s cílem rozšířit výuku předmětu Volba povolání pro žáky 8. až 9.tříd s možnos odborného a prak ckého seznámení se s daným oborem. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.22/ Název projektu: Prezentacce odborných profesí a řemesel Název příjemce podpory: Vlas vědné muzeum a galerie v České Lípě, přísp. organizace Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II Název a číslo oblas podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Schvalovatel návrhu GP: Liberecký kraj

3 RYBÁŘ Rybář je kvalifikovaný pracovník samostatně zabezpečující činnos související s chovem, krmením, ošetřováním a lovem ryb. Doplňkovou činnos může být i chov vodní drůbeže. Rybářství Chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva. Rybníkářství Chov a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníce nebo ve zvláštním rybochovném zařízení, uskutečňovaný k zajištění produkce ryb a rybího masa, popřípadě produkce vodních organizmů nebo produkce rybí násady pro rybníky anebo pro zarybňování rybářských revírů.

4 Rybářství a rybníkářství v ČR Rybářství v České republice je členěno na produkční rybářství a na hospodaření v rybářských revírech. Hlavní součás produkčního rybářství je rybníkářství. Na území České republiky se nachází více než 24 síc rybníků a vodních nádrží. Celková plocha představuje 52 síc ha. V Čechách a na Moravě je využito k chovu ryb 42 síc ha rybníků. Druhové zastoupení tržních ryb vyjádřeno % z celkového objemu lovených ryb Kapr 86,8 % Lososovité ryby 3,5 % Býložravé ryby 4,6 % Lín 0,8 % Dravé ryby 1,2 % Produkce tržních ryb Dlouhodobý průměr se pohybuje okolo tun. Produkce české tradiční ryby - kapra - tvoří plných 89 procent. V rámci České republiky dosáhla v roce 2013 produkce tržních ryb úrovně tun. Z toho bylo vyloveno tun ryb z rybníků. Ze speciálních zařízení (převážně z pstruhařství) bylo získáno 665 tun. Z přehrad bylo vyloveno 34 tun ryb. Rekreační rybolov V České republice je vyhlášeno více než rybářských revírů o výměře 42 síc ha. Rekreačním rybolovem se zabývá 340 síc registrovaných členů všech rybářských svazů. Vybrané druhy lovných ryb Bolen dravý Candát obecný Hlavatka obecná Jelec Jesen Jelec tloušť Jeseter malý Kapr obecný Lín obecný Lipan podhorní Losos obecný Ostroretka stěhovavá Parma obecná Podoustev nosák Pstruh duhový Pstruh obecný Siven americký Sumec velký Š ka obecná Úhoř říční Mník jednovousý Všechny druhy síhů

5 Předpoklady pro výkon povolání RYBÁŘ Vztah ke zvířatům a přírodě Trpělivost, schopnost organizovat si práci Fyzická zdatnost Pro vzdělávání v tomto oboru jsou důležité vyučovací předměty základní školy: Přírodopis, Prak cké činnos, Chemie Povolání je vykonáváno v prostředí rybníků a rybářských provozů, kde je třeba počítat se studenou vodou, s těžko přístupnými objekty práce i s měnícími se klima ckými podmínkami. Potřebné vzdělání: Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru RYBÁŘ. Absolven mohou pokračovat nástavbovým studiem v oboru zaměřeném na RYBÁŘSTVÍ nebo v oboru orientovaném na podnikání. Absolven studijního oboru rybářství mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách se zaměřením na zemědělství, rybářství, vodní hospodářství, stavebnictví nebo na další příbuzné obory.

6 Možnos studia na středních nebo středních odborných školách h p://www.stredniskoly.cz/, h p://www.infoabsolvent.cz/ Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941/II Rybář - Střední odborné vzdělávání s výučním listem 3 letý obor Rybářství - Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou 2 letý obor nástavbové studium Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zá ší 480 Rybářství - Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou 2 letý obor nástavbové studium Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměs Svobody 318, Bzenec Rybář - Střední odborné vzdělávání s výučním listem 3 letý obor Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměs Hilmarovo 1 Rybářství - Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou 4 letý obor VYSOKÉ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zá ší 480 Vodní hospodářství a ekologie Vyšší odborné vzdělávání s maturitou 3 letý obor Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod, Zá ší 728/II, Vodňany Rybářství Bakalářský a navazující stupeň magisterský a doktorský

7 PŘÍKLAD STUDIA NA SŠ Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941/II Rybář - učební obor Délka přípravy: 3 roky denní studium Způsob ukončení: výuční list TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR JE URČENÝ PRO CHLAPCE I DÍVKY INFORMACE O OBORU tradiční učební obor, v Třeboni od roku 1951 studium zakončené výučním listem, možnost pokračování v nástavbovém studiu Rybářství pravidelné odborné skupinové a individuální praxe finanční ohodnocení za práci v odborném výcviku získání řidičského průkazu skupiny B + T možnost zahraničních studijních pobytů ubytování a celodenní strava zajištěna oprávnění pro práci s motorovou pilou, křovinořezem, elektrickým agregátem a na malá plavidla NÁPLŇ A TÉMATIKA STUDIA chov sladkovodních ryb výlovy rybníků a odlovy ryb obhospodařování vodních toků lov ryb elektrickým agregátem plemenářská práce v chovu ryb údržba provozních zařízení rybníků vázání a oprava sakoviny chov akvarijních a okrasných druhů ryb zakládání a údržba okrasných jezírek práce s motorovou pilou a křovinořezem řízení motorových vozidel ODBORNÉ PŘEDMĚTY Rybářská technologie Rybářství Hydrochemie Motorová vozidla Zá Základy ekologie VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Práce s počítačem Ekonomika Cizí jazyk - výběr NJ nebo AJ Odborný výcvik ODBORNÝ VÝCVIK Rybářství Třeboň, a.s. - největší rybářství v ČR a v Evropě Rybářství Hluboká nad Vltavou Rybářství Nové Hrady, aj. ODBORNÝ VÝCVIK V ZAHRANIČÍ SOU polnohospodárske a rybárske Mošovce (SR) Zahraniční praxe na Slovensku, ve Francii nebo v Norsku

8 Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘ STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ - CHOV RYB Chov kapra a ostatních druhů ryb Principy rybníkářství a pstruhařství Prevence nemocí ryb Metody výtěru kapra Chov plůdku, násad a tržních kaprů Metody přirozeného a umělého výtěru doplňkových ryb Technologie chovu sladkovodních ryb v rybnících, rybochovných zařízeních a v řízeném prostředí Základní fyzikálně-chemické rozbory vody Umělé výtěry sladkovodních ryb Odchov raných stádií sladkovodních ryb Práce v provozech různých typů Kontrola rybích líhní Krmení, přikrmování a výpočet krmných dávek Zjišťování přírůstků ryb Posuzování zdravotního stavu ryb Preven vní opatření a aplikace léčiv Distribuce a prodej ryb Zpracování sladkovodních ryb v souladu s platnými předpisy Opravy sí používaných v rybářství Kompletace a síťování malorozměrných sí Chov akvarijních ryb Chov doplňkových druhů ryb Chov okrasných ryb Chov v rybnících a odchovnách Líhnu, odchov, chov a výkrm drůbeže Evidence v chovu ryb a drůbeže Prak cké činnos studentů Hospodářské zásahy při chovu ryb v rybnících Vápnění rybníků Hnojení rybníků Přikrmování ryb Výlovy Přeprava ryb Sádkování ryb Inkubace jiker Líhnu plůdku Odchov raných stadií ryb Zpracování jednotlivých druhů ryb v souladu se zásadami ochrany zdraví, hygieny a bezpečnos práce při zpracování ryb Součás vzdělání Produkční hydrobiologie Akvaris ka Chov vodní drůbeže a kuřat

9 Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘ STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ - APLIKOVANÁ BIOLOGIE A HYDROCHEMIE Biologie vodních organismů Biologie drůbeže Obecné poznatky týkající se jednotlivých druhů ryb Vlastnos vody a její úpravy Základní analýzy vody v terénu Charakteris ka vlastnos různých typů odpadních vod Odebírání vzorků povrchové vody Posuzování čistoty vod Prak cké činnos studentů Anatomická pitva ryby Popis a charakteris ka členění rybího těla Stavba a funkce jednotlivých orgánů a orgánových soustav ryb a drůbeže Určení a charakteris ka ryb, mihulovců a raků. Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘ STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ochrana životního prostředí a tvorba krajiny v souvislos s principy trvale udržitelného rozvoje Ochrana životního prostředí zejména v chráněných územích Zásady aplikace látek do vodního prostředí Udržování kvality povrchových i podzemních vod Ochrana vzácných, ohrožených a zákonem chráněných vodních organismů

10 Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘ STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A DOPRAVA Obsluha, údržba a opravy zařízení a vodních staveb Stroje a zařízení používané ve vodním hospodářství Malá vodní plavidla Elektrolovná zařízení Motorové pily a křovinořezy Rybniční zařízení Rybí líhně Stavby pro chov vodní drůbeže Mechanizační prostředky a zařízení Pracovní činnos Meliorační zásahy s použi m mechanizace Vápnění a hnojení rybníků Určování dávek hnojiv na základě chemických rozborů rybniční vody Používání strojů a zařízení pro jednotlivé fáze technologického procesu v chovu ryb a vodní drůbeže a při zpracování ryb Obsluha a údržba mechanizačních prostředků v rybářské výrobě Údržba a opravy provozních zařízení rybníků, sádek a odchovných zařízení Práce s motorovou pilou a křovinořezem Manipulace s technickými zařízeními vodohospodářských děl Lov ryb elektrickým agregátem Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Hygiena práce Možnost získání řidičského oprávnění skupiny T a B, výběrově C. Žáci se učí řídit traktor, osobní automobil a výběrově nákladní automobil. Provádí základní údržbu a opravy motorových vozidel.

11 Možnos uplatnění absolventů oboru RYBÁŘ Absolven obou zaměření se uplatní: ve funkcích středních technickohospodářských pracovníků v různých úrovních rybářské prvovýroby - ve výrobních úsecích rybníkářských firem, - v rybích líhních, - ve zpracovnách ryb, - v rybích farmách s intenzivními chovy ryb, - na sádkách, - v líhních a provozech s chovem vodní drůbeže, jako technič pracovníci rybářských svazů, jako rybářš hospodáři místních organizací rybářských svazů, jako odborní referen v hospodářském vedení rybářských podniků, jako středně technický personál u podniků povodí, jako samostatní podnikatelé v oblas chovu ryb, jako obchodníci v oblas distribuce a zhodnocení produkce, ve službách pro rybářství a ve výrobě rybářských potřeb, ve společenských organizacích a organizacích zabývajících se ochranou přírody, v orgánech státní správy a samosprávy, jako asisten ve výzkumu, jako vodohospodáři v podnikové sféře, v orgánech technického dozoru vodních děl, v projekčních kancelářích, ve stavebních firmách zabývajících se vodními stavbami

12 PŘÍKLAD STUDIA NA SŠ NÁSTAVBOVÝ STUDIJNÍ OBOR - RYBÁŘSTVÍ Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941/II Nástavbové studium - Rybářství Délka přípravy: 2 roky denní studium Základní podmínky pro přije : úspěšně ukončený tříletý učební obor Rybář, výuční list Způsob ukončení: maturitní zkouška DVOULETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE URČENÝ PRO CHLAPCE A DÍVKY NÁPLŇ A TÉMATIKA STUDIA chov sladkovodních ryb plemenářská práce v chovu ryb chov akvarijních a okrasných druhů ryb biologie vodních organismů v ekosystému volných vod mechanizační prostředky ve vodním hospodářství a rybářství zacházení s odpady preven vní opatření zvyšující rizika ztrát v rybářství VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Český jazyk a literatura Matema ka Anglický nebo německý jazyk Chemie Hydrochemie Fyzika Práce s počítačem Dějepis Ekonomika a organizace Základy společenských věd ODBORNÉ PŘEDMĚTY Vodní stavby Chov akvarijních a okrasných ryb Rybářství ve volných vodách Nemoci ryb Rybářská technologie Biologie Mechanizace v rybářství Rybářství Odpady Ochrana životního prostředí MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ rybářský technik ve výrobních provozech rybářské prvovýroby při výrobě rybářských potřeb hospodář rybářských revírů technický pracovník rybářských svazů ve službách pro rybářství ve zpracování a odbytu rybářské produkce v obchodních organizacích v samostatné podnikatelské činnos v oblas rybářství vodohospodář v podnikové sféře technický pracovník u podniků povodí ve společenských organizacích a organizacích zabývajících se ochranou přírody v orgánech státní správy v činnostech zaměřených na ochranu a nakládání s vodami, včetně čis renských procesů

13 Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘSTVÍ NÁSTAVBOVÝ STUDIJNÍ OBOR - RYBÁŘSTVÍ Organizace činnos při chovu ryb Realizace preven vních opatření a léčení ryb Provádění a vyhodnocování základních fyzikálně-chemických rozborů vody Posuzování vlivů činnos člověka na kvalitu vody vzhledem k potřebám chovu ryb Rozmnožování v chovu ryb Organizace výlovů na rybnících, údolních nádržích a tekoucích vodách Organizace pokusných odlovů Výběr a posuzování vhodnos krmiv Stanovování potřeby krmiv a velikos krmných dávek pro ryby Obsluha a provádění údržby strojů a zařízení v rybářském provozu Údržba a opravy rybničních zařízení Hospodářské zásahy v revírech Provádění a koordinace činnos ochranné a strážní služby Výkon a organizace činnos při zpracování ryb Správná likvidace odpadu ze zpracovaných ryb Organizace práce v chovech vodní drůbeže Aplikování poznatků z ekonomiky při nákupu surovin Zajišťování odbytu a prodeje rybářských produktů Vedení prvotní evidence Sestavování plánů rybářské výroby Kontrola plnění plánů rybářské výroby

14 Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘSTVÍ NÁSTAVBOVÝ STUDIJNÍ OBOR - RYBÁŘSTVÍ ORGANIZACE CHOVU RYB Zajišťování přirozených, poloumělých a umělých výtěrů ryb Reprodukce, odchov plůdku, násad a tržních ryb Návrhy obsádky rybníků s přihlédnu m k jejich charakteru a různému poslání malých vodních nádrží Návrh a dodržování vhodných technologický postupů chovu pro daný druh a věkovou kategorii ryb Posuzování růstu a zdravotního stavu ryb Návrh a realizace preven vní a léčebných opatření Zabezpečování kontrolní činnos na rybnících a v rybochovných objektech zaměřenou na ochranu vodních živočichů před zcizováním, rybožravými predátory a toxikózami Zajišťování vysazování obsádek Zajišťování výlovů ryb Přeprava a sádkování ryb Dodržování zásad šetrné manipulace s rybami Provádění analýzy vody v terénu i laboratořích Provádění zásahů na rybnících pro op malizaci produkce ryb a kvality vody Vyhodnocování dopadů zásahů na vodní prostředí Dodržování technologických postupů zpracování ryb v souladu s předpisy zajišťujícími bezpečnost potravin a jejich kvalitu Zajišťování plemenářské práce v chovu ryb v souladu s platnými předpisy Vysazování násady ryb do volných vod Udržování vhodné druhové biodiverzity

15 Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘSTVÍ NÁSTAVBOVÝ STUDIJNÍ OBOR - RYBÁŘSTVÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI A PODNIKATELSKÉ AKTIVITY Řízení úseků rybářské výroby Evidence v jednotlivých úsecích výroby Sestavování pracovních záznamů Nákup surovin, materiálů a prodej rybářských produktů v souladu s platnou legisla vou Využívání marke ngových nástrojů k prezentaci podniku Využívání marke ngových nástrojů k nabídce rybářských produktů a služeb Propagace a zabezpečení činnos rybářské firmy ve všech jejích ak vitách Orientace v problema ce grantových projektů a získávání dotací Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘSTVÍ NÁSTAVBOVÝ STUDIJNÍ OBOR - RYBÁŘSTVÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A TVORBA KRAJINY Ochrana životního prostředí na svěřeném úseku výroby Dodržování zásady aplikace látek do vodního prostředí a okolí malých vodních nádrží Minimalizaci znečišťování povrchových vod Udržování požadované jakos vod Dodržování požadavků ochrany přírody, zejména ve zvláště chráněných územích Ochrana vzácných, ohrožených a zákonem chráněných organismů Zakládání a udržování doprovodné vegetace vodohospodářských děl Získané vědomos a dovednos absolventů studia oboru RYBÁŘSTVÍ NÁSTAVBOVÝ STUDIJNÍ OBOR - RYBÁŘSTVÍ RYBÁŘSKÁ TECHNIKA A VODOHOSPODÁŘSKÁ DÍLA Používání strojů a zařízení pro jednotlivé fáze technologického procesu v chovu ryb a vodní drůbeže Používání strojů a zařízení při zpracování ryb Sledování technického stavu používaných strojů a zařízení Zajišťování seřízení a údržby Minimalizování znečišťování životního prostředí z technických a jiných zdrojů Sledování vývoje rybářské techniky Modernizace a zefek vnění technologických procesů Kontrola údržby vodohospodářských děl Technicko-bezpečnostní dohled Manipulace s technickými zařízeními vodohospodářských děl dle manipulačního a provozního řádu Používání motorových vozidel a jejich údržba

16 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ v nástavbovém studijním oboru RYBÁŘSTVÍ NÁSTAVBOVÝ STUDIJNÍ OBOR - RYBÁŘSTVÍ Pracovní pozice Rybářský technik ve výrobních provozech rybářské prvovýroby Hospodář rybářských revírů Zástupce rybářského hospodáře pro hospodaření na rybářských revírech Technický pracovník rybářských svazů Vodohospodář v podnikové sféře Technický pracovník u podniků povodí Kvalifikovaný pracovník v organizacích zabývajících se ochranou přírody Kvalifikovaný pracovník v orgánech státní správy v činnostech zaměřených na ochranu a nakládání s vodami, včetně čis renských procesů Oblas uplatnění oboru RYBÁŘSTVÍ Chovy ryb a jiných vodních živočichů v různých typech rybářských firem Zpracování ryb Výroba rybářských potřeb Služby pro rybářství Zpracování a odbyt rybářské produkce Obchodní organizace v oblas rybářství Samostatná podnikatelská činnost v oblas rybářství Rybářský výzkum Ochrana a tvorba životního prostředí Ochrana vodního hospodářství Státní správa - úsek rybářství, vodního hospodářství a ochrany a tvorby životního prostředí Produkční rybářství Absolven mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách Příklady navazujících oborů: Zemědělské obory zaměřené na rybářství a vodní hospodářství Ekologie a ochrana životního prostředí Pedagogika, učitelství Ekonomické a technické obory

17 VyŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ - PŘÍKLAD STUDIA VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A EKOLOGIE Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zá ší 480 Vodní hospodářství a ekologie - Vyšší odborné vzdělávání s maturitou 3 letý obor Studijní obor VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A EKOLOGIE Vyšší odborné vzdělávání s maturitou 3 letý obor Kód oboru: N/02 Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání Skupina oboru: Ekologie a ochrana životního prostředí (Kód: 16) Výstupní cer fikát: absolutorium Příprava pro činnos : - v různých úrovních státní správy a samosprávy - v oblas ochrany životního prostředí - problema ky vodního hospodářství - ochrany vod se zřetelem na ochranu vod a vodních organismů UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ Pracovní pozice Rybářský technik Specialista v oblas ekologie Specialista odpadového hospodářství a monitorování životního prostředí Inspektor ochrany přírody a krajiny Inspektor ochrany vod Krajinář Pracovník správy národního parku Pracovník samosprávy pro životní prostředí Pracovník rozvoje regionu Ekolog Hydrolog Vodohospodářský technik Vodárenský technik Kvalifikovaný pracovník v těchto ins tucích a firmách: Rybochovné provozy Vodohospodářské podniky Vodárenské provozy Zemědělské a průmyslové podniky Organizace zabývající se využi m vod Povodí řek Meliorační správy Úpravny vod Čis rny odpadních vod Orgány ochrany přírody Kontrolní a poradní orgány

18 Odborná rybářská terminologie Rybářství Chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva. Rybníkářství Chov a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníce nebo ve zvláštním rybochovném zařízení, uskutečňovaný k zajištění produkce ryb a rybího masa, popřípadě produkce vodních organizmů nebo produkce rybí násady pro rybníky anebo pro zarybňování rybářských revírů. Rybník Vodní dílo, které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnos jeho vypouštění a slovení. Rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními. Zvláštní rybochovná zařízení Sádky, rybí líhně, příkopové rybníčky, jiné vodní nádrže nebo chovná zařízení. Rybářský revír Část vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organizmů, vyhlášená rozhodnu m příslušného orgánu státní správy rybářství podle 19 až 24. Rybí obsádka Společenstvo ryb a vodních organizmů tvořené souborem jedinců nebo populací, obývajících v daném čase stejné vodní prostředí. Lov Činnost směřující k ulovení ryby nebo vodního organizmu v rybníkářství anebo ulovení a přisvojení si ryby nebo vodního organizmu při výkonu rybářského práva, za podmínek stanovených zákonem. Výkon rybářského práva Činnost v rybářském revíru, povolená právnické nebo fyzické osobě příslušným orgánem státní správy rybářství, spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních organizmů, jakož i v užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu. Chráněná rybí oblast Vymezená část rybářského revíru, v níž je výkon rybářského práva omezen, popřípadě vyloučen za účelem vytvoření podmínek pro chov a ochranu ryb nebo pěstování a reprodukci vodních organizmů. Rybářský lístek Doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu umožňující lov ryb a vodních organizmů v rybářských revírech. Povolenka k lovu Doklad opravňující fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organizmů v příslušném rybářském revíru.

19 Kontakty na odborné lektory a pracovníky muzea, na které je možné se obracet se svými dotazy a konzultacemi i po ukončení projektu: Ing. Zdeněk Vitáček Zoolog Vlas vědného muzea a galerie v České Lípě Mobil: Více informací najdete na:

20 Dílčí informace a podklady pro tento vzdělávací materiál byly použity z internetového zdroje Wikipedie, otevřená encyklopedie, z encyklopedie profesí z archivu GP Profese a řemesla, z osobních archivů lektorů a archivu VMG v České Lípě.

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.12 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.5 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.6 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.3 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

JAK SE STÁT LESNÍKEM

JAK SE STÁT LESNÍKEM JAK SE STÁT LESNÍKEM Lesnictví je obor s velkou historií a tradicí, který řeší otázky trvale udržitelného lesního hospodářství s veškerým využi m užitků ve prospěch společnos. Hlavním cílem je produkce

Více

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků.

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Český rybářský svaz je...... občanské sdružení, jehož posláním je zejména: Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství. Provozovat akvakulturu,

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC. náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC. www.sosbzenec.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC. náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC. www.sosbzenec.cz STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC www.sosbzenec.cz OBORY VZDĚLÁNÍ: Absolvent se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik v potravinářském

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

ZÁKON č. 99/2004 Sb.

ZÁKON č. 99/2004 Sb. ZÁKON č. 99/2004 Sb. ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění zákona č.

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny, které jsou pro člověka nezbytné, a jeho organizmus si je nedokáže sám vytvořit.

Více

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC. náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC. www.sosbzenec.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC. náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC. www.sosbzenec.cz STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC www.sosbzenec.cz OBORY VZDĚLÁNÍ: 16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Čtyřleté - ukončené maturitní zkouškou

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC. náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC. www.sosbzenec.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC. náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC. www.sosbzenec.cz STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC www.sosbzenec.cz OBORY VZDĚLÁNÍ: 16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Čtyřleté - ukončené maturitní zkouškou

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Perspektivy českého produkčního. akvakultury

Perspektivy českého produkčního. akvakultury Perspektivy českého produkčního rybářství v podmínkách evropské akvakultury Pramen: FAO Světová produkce Evropská akvakultura k Po asijském regionu nejvýznamnější producent z akvakultury (přibližně 4 %

Více

1b) Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního.

1b) Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního. Vyhláška č. 197/2004 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.19 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů Test A: RYBÁŘSTVÍ 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů c) sportovní rybolov 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM

JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

(2) Lov prováděný prostřednictvím manipulace s vodou 1) je lov za účelem shromáždění rybí obsádky do míst, kde je lovena, například do loviště.

(2) Lov prováděný prostřednictvím manipulace s vodou 1) je lov za účelem shromáždění rybí obsádky do míst, kde je lovena, například do loviště. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 k provedeni zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.4 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Historie ve světě. Umělý výtěr v Čechách 16.10.2007. Hlavní druhy ryb chované v pstruhařství. Současný stav a perspektiva pstruhařsrví

Historie ve světě. Umělý výtěr v Čechách 16.10.2007. Hlavní druhy ryb chované v pstruhařství. Současný stav a perspektiva pstruhařsrví Historie ve světě Rybářství 12 Pstruhařství 1725 Štěpán Ludvík Jacobi (Německo) mokrá metoda, 1837 a 1840 v Anglii a Francii Remy a Géhin. Nezávisle norský rybář Sandungen - mokrá metoda, 1856 suchá metoda

Více

Obor Agropodnikání 15 tématických celků

Obor Agropodnikání 15 tématických celků Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Obor Agropodnikání 15 tématických celků A/ Pěstování rostlin B/ Chov zvířat

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH

Více

Výroční zpráva 2006. Vážení přátelé rybáři,

Výroční zpráva 2006. Vážení přátelé rybáři, Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé rybáři, opět je rok za námi, opět jsme o rok starší a scházíme se, abychom se poohlédli za uplynulým rokem 2006.Naše místní organizace měla k 31.12.2006 197 členů dospělých

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova

Více

JAK SE STÁT EKOLOGEM

JAK SE STÁT EKOLOGEM JAK SE STÁT EKOLOGEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

OP Rybářství Opatření 2.1. a 2.4. záměr a), b), 3.1. záměr a) a 3.3. záměr b), e) Přehled schválených Žádostí o dotaci 8. kola přijmu žádostí

OP Rybářství Opatření 2.1. a 2.4. záměr a), b), 3.1. záměr a) a 3.3. záměr b), e) Přehled schválených Žádostí o dotaci 8. kola přijmu žádostí Oddělení metodiky OP V Praze dne 19. července 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Miroslav Gřunděl, kontakt: Ing. Miroslav Gřunděl,

Více

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace 1 Žáci mají možnost ubytování na domově mládeže. Stravování ve školní jídelně Možnost získat řidičský

Více

R O Z H O D N U T Í. / 2121/ZP/2011-Br-6 01.03.2011. odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567

R O Z H O D N U T Í. / 2121/ZP/2011-Br-6 01.03.2011. odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567 Účastníci řízení: - Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IČ: 00434141, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové 3 - Povodí Labe, s.p., IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Lesy

Více

Chov ryb ve speciálních zařízeních. prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Chov ryb ve speciálních zařízeních. prof. Dr. Ing. Jan Mareš Chov ryb ve speciálních zařízeních prof. Dr. Ing. Jan Mareš V českých zemích jde zejména o chov lososovitých ryb, proto je často používán termín pstruhařství. V posledních desetiletích dochází k rozšíření

Více

JAK SE STÁT ETNOGRAFEM

JAK SE STÁT ETNOGRAFEM JAK SE STÁT ETNOGRAFEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

NOVÉ METODY V CHOVU RYB

NOVÉ METODY V CHOVU RYB NOVÉ METODY V CHOVU RYB doc. Dr. Ing. MAREŠ Jan, doc. Ing. KOPP Radovan Ph.D., Ing. BRABEC Tomáš Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelova univerzita v Brně www.rybartsvi.eu Produkce světové akvakultury

Více

JAK SE STÁT VČELAŘEM

JAK SE STÁT VČELAŘEM JAK SE STÁT VČELAŘEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona]

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona] 197/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Novelizace 444/2005, 267/2006, 41/2009, 227/2009, 281/2009, 104/2011, 375/2011, 18/2012, 237/2012, 501/2012

Novelizace 444/2005, 267/2006, 41/2009, 227/2009, 281/2009, 104/2011, 375/2011, 18/2012, 237/2012, 501/2012 Novelizace 444/2005, 267/2006, 41/2009, 227/2009, 281/2009, 104/2011, 375/2011, 18/2012, 237/2012, 501/2012 99 ZÁKON ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Chov ryb Rybářství jako obor lidské činnosti je staré jako lidstvo samo.

Chov ryb Rybářství jako obor lidské činnosti je staré jako lidstvo samo. Chov ryb Rybářství jako obor lidské činnosti je staré jako lidstvo samo. prof. Dr. Ing. Jan Mareš Rybářství je definováno jako uvědomělá činnost, která je založena na různě intenzivním využívání přirozených

Více

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková Toto téma Rybníky a ryby jsem si vybrala, protože se mi to líbí a baví mě chytání ryb a také prostředí kolem rybníků. Ráda bych se jela na některé z těchto rybníků podívat i s přáteli, protože si u vody

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

MOŽNOSTI, VÝHODY A RIZIKA RECIRKULAČNÍCH SYSTÉMŮ DÁNSKÉHO TYPU V PODMÍNKÁCH ČR

MOŽNOSTI, VÝHODY A RIZIKA RECIRKULAČNÍCH SYSTÉMŮ DÁNSKÉHO TYPU V PODMÍNKÁCH ČR Funded by the European Union s Seventh Framework Programme MOŽNOSTI, VÝHODY A RIZIKA RECIRKULAČNÍCH SYSTÉMŮ DÁNSKÉHO TYPU V PODMÍNKÁCH ČR MILOŠ BUŘIČ Úvodem - Celosvětový trend - přechod od lovu k akvakultuře.

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

JAK SE STÁT HISTORIKEM

JAK SE STÁT HISTORIKEM JAK SE STÁT HISTORIKEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely RYBÁ ŘSTVÍ Produkční Rybářské firmy Sportovní Rybářské svazy Chov ryb pro tržní účely Výkon rybářského práva Rybářské právo Rybářské právo je činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické

Více

OPRÁVNĚNÍ K LOVU KLASICKÉ

OPRÁVNĚNÍ K LOVU KLASICKÉ OPRÁVNĚNÍ K LOVU KLASICKÉ Rybářský řád : 1/ Je zakázáno používat výbušných prostředků, otravných nebo omamných látek, používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek, dále

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Strana 1 / 38. 197/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 13. dubna 2004

Strana 1 / 38. 197/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 13. dubna 2004 197/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Význam raků v minulosti

Význam raků v minulosti Chov raků Význam raků v minulosti z historických záznamů je známo, že: -při svatbě Viléma z Rožumberka padlo za oběť 5200 kop raků (312 tisíc kusů) v 2. polovině 19. století - rozvoj dovozu raků do Francie

Více

Název materiálu: Ryby - zástupci

Název materiálu: Ryby - zástupci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě 66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě Název předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Český jazyk a literatura 2 2 2 6 Anglický/Německý jazyk 2 2 2 6 Základy společenských věd 1 1 1 3 Chemie

Více

Rybářství v tekoucích vodách

Rybářství v tekoucích vodách Rybářství v tekoucích vodách Ing. Tomáš Vítek, Ph.D. Hlavní zásady rybářství v tekoucích vodách Rybářský management = především řízení lidí Udržitelnost rybího společenstva X atraktivita revíru pro rekreační

Více

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I.

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I. O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013 I. Lov ryb (1) Lov ryb smí být prováděn na rybníce zpravidla lovem

Více

197/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004

197/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do částky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 197/2004 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 197/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 k provedení

Více

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Říční rybářství Rybářské vyuţití tekoucích vod prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Rybářské vyuţití tekoucích vod První rybářské spolky vznikaly v Čechách

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Legislativní podmínky rybolovu

Legislativní podmínky rybolovu Sportovní rybolov Legislativní podmínky rybolovu Podmínky pro získání oprávnění k výkonu rybářského práva ve pstruhových a mimopstruhových vodách prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Právní rámec výkonu rybářského

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013

PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013 PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013 Program schůze: 1. Zahájení 2. Volba mandátové, návrhové komise 3. Zpráva o činnosti MO Vyškov za rok 2012 4. Zpráva účetní za rok 2012,

Více

Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků na úseku rybářství

Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků na úseku rybářství Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků na úseku rybářství Tento dokument je určen pro případ rychlejší orientace v zákonných úpravách. Lze jej využít při kvalifikování protiprávního

Více

Pracovní list k exkurzi

Pracovní list k exkurzi Pracovní list k exkurzi Stará Lysá Pila a chov zvířat Čp 07/02 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Střední odborné učiliště. Blatná

Střední odborné učiliště. Blatná Střední odborné učiliště Blatná Nabízíme: vyučení v oborech Automechanik Opravář zemědělských strojů Autoelektrikář Elektrikář Včelař nástavbové studium Montér vodovodů a kanalizací Podnikání dvouleté

Více