Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod Květen 2011 číslo 5 zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod Květen 2011 číslo 5 zdarma www.ub.cz"

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod Květen 2011 číslo 5 zdarma Brodský zpravodaj Muzeum J. A. Komenského je již tradičně místem, kde Zlínský kraj oceňuje nejlepší pedagogy. Jedno z ocenění letos putovalo i do Uherského Brodu.

2 kulturní fotogalerie MŠ Sv. Čecha pro Japonsko vyrobila a předala šek. Více str. 12 Jan Černý vystavuje své poetické obrazy v muzeu. Více str. 11 Holúbek postoupil do celostátního finále. Více str. 12 Novou Q-galerii otevřel fotograf Jindřich Štreit. Více str. 11 Obrazy Tomáše Měšťánka jsou k vidění na Panském domě. Více str. 12 KVaS aneb Kulturně-Výchovné a poznávací Setkání folklórních souborů z Uherskobrodska. Více str Brodský zpravodaj

3 zpravodajství Vážené čtenářky, vážení čtenáři dovolte, abych Vás uvítal u čtení květnového čísla Brodského zpravodaje. Určitě jste si všimli, že již dvě čísla nazpět změnil svoji podobu. Odpovídá tak nyní jednotnému vizuálnímu stylu města, který byl zpracován již dříve v rámci soutěže o logo města. Postupně by tento jednotný vzhled měly přijat všechny městské tiskoviny a také webové stránky města. Vzhled tohoto čísla je však ještě poněkud odlišný. Poprvé v historii vychází Brodský zpravodaj s velkou fotografií na titulní stránce. Chceme totiž, aby kromě toho, že bude zpravodaj pro všechny občany vítaným zdrojem informací, byl i pěkný a reprezentativní. A aby také hned z první strany bylo poznat, že genius loci rozhodně dlí v ulicích našeho krásného města. Nevěnovali jsme se však v uplynulých týdnech pouze formě zpravodaje, ale zamýšleli se i nad jeho obsahem. Již podruhé vychází v Brodském zpravodaji přehled všech kulturních a společenských akcí pořádaných na území města, který sklidil poměrně velký ohlas. Průběžně pracujeme na zkvalitnění zpravodajství. Asi nejvíce je to v tuto chvíli znát v částech věnovaných kulturnímu či společenskému dění a sportu. S tím úzce souvisí také oživení internetových portálů Kultura.UB.cz a Sport.UB.cz k jejichž návštěvě vás srdečně zvu. Na prvním jmenovaném jsme pro všechny příznivce kultury připravili nejen průběžně aktualizovaný přehled akcí, ale i bohaté kulturní zpravodajství se spoustou krásných fotografií. Druhý portál je určen sportovcům a přináší aktuální textové i obrazové sportovní zpravodajství, kalendář sportovních akcí a samozřejmě výsledkový servis. Nechci vás, milí čtenáři, již dále zdržovat od ostatního poutavého obsahu tohoto čísla. Dovolte mi přesto závěrem abych vám všem, obyvatelům našeho města, jménem radnice poděkoval za vzornou spolupráci při úklidu komunikací po zimní údržbě. Přiznám se, že když jsme nový systém blokového čištění za asistence Městské policie spouštěli, měli jsme obavy, jak bude ze strany občanů přijat. A byl přijat výborně. Absolutní většina všech řidičů s pochopením přeparkovala svá auta tak, aby se čistící vozy dostaly k okraji vozovky a mohly provést opravdu důkladné zametení zimního posypu. A někde to byla věru těžká práce, protože k mnohým krajnicím se zametací vozy již léta nedostaly. Ještě jednou děkuji za vaši ochotu přispět svou ukázněností k uklizenému jarnímu městu. A pokud byste se nechali zlákat sluníčkem k vycházce v ulicích města nebo po jeho okolí, rád bych, úplně na závěr, vaší pozornosti doporučil novou a čerstvě oceněnou turistickou mapu Uherskobrodska, kterou naleznete na městském mapovém portálu Mapy.UB.cz. Hezké jarní dny plné sluníčka, lásky a porozumění! Jan Hrdý, místostarosta města Obsah 3 Úvodník Projekt rozvoje sociálních služeb 4 Představujeme zastupitele Učitel roku 5 Varovné signály Společenská kronika 6 Městská policie radí Víkend pro rodinu 7 Sociální věci Rotary Club pomáhá 8 Školství Rubikon 9 Školství a volný čas Zápis do ZUŠ 10 Nabídka táborů DDM 11 Kultura Vernisáže 12 Kultura Benefice pro Japonsko 13 Kultura Knihovna F. Kožíka 14 Inzerce 15 Inzerce 16 Inzerce 17 Sport 18 Sport 19 Sportovní fotogalerie Město zahájilo realizaci projektu: Rozvoj sociálních služeb Ve třetím letošním čísle BZ byla podána informace o rekonstrukce bývalých prostor záchranné zdravotní služby v Nemocnici s poliklinikou v Uherském Brodě na bezbariérový denní stacionář pro osoby se středně těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Projekt s názvem Rozvoj sociálních služeb v Uherském Brodu byl podán v rámci 15. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava v oblasti podpory Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb. Projekt se skládá ze stavební části rekonstrukce prostor v Nemocnici s poliklinikou na Denní stacionář, která byla právě zahájena a druhou část tvoří pořízení speciálně upravených vozů pro dopravu klientů do a ze stacionáře, na specializované pracoviště a na akce jím pořádané. Následně po ukončení stavebních prací v polovině tohoto roku budou zrekonstruované prostory vybaveny nezbytným zařízením pro poskytování služeb klientům. Projekt s celkovými předpokládanými náklady ve výši 4,8 mil Kč bude podpořen dotací 3,9 mil. Kč, což odpovídá 85 % celkových způsobilých výdajů. Denní stacionář je zařízení, které reaguje na společenskou potřebu péče o středně a těžce tělesně a mentálně postižené osoby včetně úlevy jejich rodinám či blízkým. Prostor bude vybaven šatnou, denní místností pro klienty, klidovou místností, přípravnou jídla, umývárnou klientů, sociálním zázemím. Partnery projektu jsou Sdružení rovné šance a Mozaika Uherský Brod o.s. Provozovatelem zařízení budou Sociální služby Uherský Brod. Denní stacionář by měl začít fungovat od 1. září Plánovaná provozní doba bude od pondělí do pátku od 7.00 do hodin. Klienti se budou spolupodílet na poskytování služby částkou cca 60 Kč za hodinu, po kterou se jim budou zaměstnanci věnovat k poskytnutí úkonu, tedy nikoliv za čas strávený v zařízení. Zbylé náklady bude dotovat Město Uherský Brod ze svého rozpočtu. Realizací projektu dojde k naplnění cíle zajištění kvalitní a dostupné sociální služby a zvyšování kvality života ve městech prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj sociálních služeb. S realizací projektu souvisí také vytvoření 4 nových pracovních míst. Vybudování denního stacionáře je součástí projektu Rozvoj sociálních služeb v Uherském Brodě, spolufinancovaného Evropskou unií-evropským fondem pro regionální rozvoj z prostředků ROP Střední Morava. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. KVĚTNA 2011 Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Registrační číslo MK ČR E Redakční rada: Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, Ph.Dr. Irena Krejsová, Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Soňa Kunčarová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj

4 zpravodajství Představujeme zastupitele města - Ing. Ferdinand Kubáník Je mu 29 let a narodil se jako druhý z pěti dětí. Vystudoval Finanční řízení podniku a Veřejnou správu a regionální rozvoj na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je ženatý. S manželkou Annou (27), učitelkou hudby v brodské ZUŠ, právě dokončili stavbu rodinného domku a v Uherském Brodě se tak hodlají usadit natrvalo. Od roku 2005 pracuje v Oblastní charitě a v současné době působí v jejím vedení jako zástupce ředitele a ekonom. Od mládí aktivně sportuje a ve svém volném čase koncertuje s Orchestrem Stanislava Sládka při ZUŠ. Kdy a proč jste se rozhodl vstoupit do komunální politiky? Do KDU-ČSL jsem vstoupil v roce Křesťansko-sociální a konzervativní hodnoty jsou mi blízké. Moje profese a zájmové aktivity mne dovedly k aktivní práci v komunální politice. Nejprve jsem si vyzkoušel práci v Kontrolním výboru ZM a pak také jako člen Dozorčí rady Městské nemocnice s poliklinikou kde působím dodnes. Na co se chcete při své práci především zaměřit? Jde mi především o kvalitu a dostupnost sociálních služeb. Ty souvisí především s finančními možnostmi, a proto budu bedlivě sledovat, kolik peněz z rozpočtu půjde právě do této oblasti. Dále se zaměřím na zefektivnění způsobu přerozdělování veřejné finanční podpory. Pracujete již 6 let v Oblastní Charitě. Myslíte si, že to ovlivňuje váš pohled na svět? Ve své práci se setkávám s mnoha lidmi, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých osob. Proto říkám, že sociální přístup je lidský přístup. Ještě se vrátím k Vaší práci. Je v našem městě nabídka sociálních služeb všeho druhu dostatečná, popř. co nám ještě chybí? Protože zákon o sociálních službách rozlišuje mnoho druhů služeb, není ani možné v našem městě všechny tyto služby nabídnout. Současná nabídka služeb v našem městě je uspokojivá, avšak nemůžeme říct, že nám to stačí. Jsem přesvědčený, že v současné době bychom se měli zaměřit na problematiku lidí bez domova, řešit bezbariérovost města a městských institucí a také se pokusíme v návaznosti na programové prohlášení RM vyvinout tlak na zřízení zdravotnického zařízení hospicového typu v našem regionu a také se pokusit vybudovat startovací byty především pro mladé rodiny. Stále zůstává otevřená otázka zřízení domova pro seniory nebo chráněného bydlení. Protože nás čeká příprava zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na další období, bude potřeba jednoznačně definovat služby, které jsou pro naše občany potřebné a po kterých existuje reálná poptávka. Jsem si vědom toho, že s každým rozšířením o novou službu, bude město muset šáhnout hlouběji do kapsy. Co vám v poslední době udělalo největší radost nebo na co se těšíte? Radost mi jednoznačně udělalo to, že jsem se po roce tvrdé práce přestěhoval do rodinného domku a mohu tak konečně relaxovat na zahrádce. připravila Elen Sladká Zlínský kraj již podesáté ocenil pedagogy 4 Ať jsou dohady o místě rodiště J. A. Komenského jakékoliv, bude Uherský Brod už navždy pevně spjat s jeho jménem. To si uvědomuje také vedení Zlínského kraje, které velkou většinu svých akcí souvisejících se školstvím, pedagogy, žáky i studenty situuje do Uherského Brodu. Také letošní oceňování pedagogů nemohlo mít jiné místo konání. Do Muzea J. A. Komenského bylo pozváno 20 učitelů z celého Zlínského kraje, aby zde převzali ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Z rukou členů Rady Zlínského kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem obdrželi sošku sovičky, coby symbolu moudrosti, pamětní list s medailí a věcné dary. Jedním z oceněných pedagogů byl také Václav Lekeš ze Středního odborného učiliště Uherský Brod. S touto školou je spojeno téměř čtyřicet let profesní kariéry oceněného. Začínal zde jako učitel odborného výcviku, od roku 2000 působil na škole jako učitel odborných předmětů. Již od počátku své pedagogické činnosti se aktivně podílel na zavádění nových technologií a netradičních přístupů v praktickém vyučování zemědělských oborů. Úzce spolupracoval s učiteli odborných předmětů a úspěšně koordinoval a propojoval teoretickou a praktickou výuku. Od roku 2000 všechny své dosavadní zkušenosti využil i ve své nové funkci učitele odborných předmětů. Vzhledem k vysoké úrovni odbornosti a skvělým pedagogickým schopnostem ovlivňoval zásadním způsobem organizaci a rozvoj této oblasti. Je to člověk, který svou skromností, pracovitostí, vysokou kvalitou výuky v praktickém i teoretickém vyučování a mimořádně vstřícným přístupem k žákům i kolegům trvale rozvíjel úroveň a prestiž naší školy a tím i celého odborného školství. Je to člověk vysokých morálních vlastností, je velmi pracovitý a skromný. Jeho pedagogická činnost je spojena s vysoce odborným a odpovědným přístupen ke své práci. Má přirozenou autoritu a respekt, jeho přístup k žákům je náročný, ale bývá vždy spravedlivý. Dokáže jim naslouchat a brát je vážně. Akceptuje jejich slabosti a je jim oporou tam, kde to potřebují. Nepodlamuje vůli dítěte ani tehdy, když všem ostatním připadá jeho chování nesmyslné, ale pomáhá mu se učit řídit své jednání vlastním rozumem, řekl na jeho adresu ředitel SOU Jiří Polanský. Václav Lekeš pravidelně připravoval žáky na soutěže odborných dovedností oboru opravář zemědělských strojů, kde již několikrát sbírali vavříny v kolech krajských a podařilo se jim také dosáhnout vítězství v celostátním kole. I v soutěži Jízda zručnosti stál jeho žák několikrát na stupni nejvyšším. Hejtman Stanislav Mišák podotkl, že práce pedagoga je velmi nelehká a zodpovědná. Jeho posláním totiž není mladé lidi pouze vzdělávat a předávat jim informace, ale především připravit je komplexně do života tak, aby se v něm dobře orientovali a byli úspěšní v tom, čemu se chtějí věnovat. K tomu je samozřejmě potřeba hodně trpělivosti a energie, za což si všichni dnešní ocenění zaslouží náš hluboký obdiv a upřímné poděkování. Foto str. 20 Elen Sladká Den Země V úterý 19. dubna se Masarykovo náměstí rozzářilo a ožilo. Organizátoři v čele s městem Uherský Brod a Domem dětí a mládeže zde uspořádali tradiční Den Země. Pro všechny návštěvníky byl připraven bohatý a různorodý program. Pro menší byla k dispozici spousta soutěží, výstava zvířátek a projížďky na kočáře taženém koňmi. Těm starším byly určeny výstavy i mnoho námětů k zamyšlení. Vše se samozřejmě týkalo ekologie, zdravého života, třídění a recyklace odpadu, pohybu a života na Zemi vůbec. Zájemci ale mohli získat také informace o obraně spotřebitelů, ekologické domácnosti nebo možnostech nákupu zdravých potravin. Letošní zajímavostí bylo stanoviště, které ukazovalo, jak je těžké získat vodu, kolik jí spotřebujeme na jednotlivé běžné činnosti a jak si jí mnozí z nás neváží a plýtvají jí. Radost z vlastnoručně vytvořeného díla přinesli dílničky. Především u vysazování rostlinek, výroby náušnic a náramků, výroby voskových svíček a keramiky bylo pořád plno dětí i dospělých. Den Země uspořádali jako první američtí studenti 22. dubna 1970 jako připomínku toho, že každý z nás se svým způsobem podílí na stavu okolního světa. Bohužel ne každý si to uvědomuje -es- Co se nevešlo do BZ najdete na Brodský zpravodaj

5 Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) Hasičský záchranný sbor ČR provozuje systém varování obyvatelstva, který je zabezpečen formou akustických sirén doprovázených verbální informací. Všechny města a obce disponující elektronickými sirénami jsou napojeny na jednotný systém varování a vyrozumění, zkráceně JSVV. Tento systém umožňuje včasné varování jak z centrály (Praha), tak přes Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru (Zlín) nebo přes městskou policii v Uherském Brodě. Druhy signálů, se kterými se můžete setkat: Signál zkouška sirén Tento signál slouží pro ověření funkčnosti jednotlivých zařízení a vytvoření návyku obyvatelstva na tón sirén. Zkouška sirén bývá prováděna zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 až 12:15 hodin. Signál Zkouška sirén je doplněn o verbální informaci č. 1, kterou ohlašuje a ukončuje gong. Verbální informace č. 1 Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Všeobecná výstraha - Jediný varovný signál Od roku 2001 je zaveden na území České republiky jeden varovný signál VŠEOBECNÁ VÝ- STRAHA pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku mimořádných událostí - živelní pohromy (např. povodeň, sněhová kalamita, větrná smršť), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (např. havárie v chemickém závodě, únik čpavku ze zimního stadionu, pivovaru, potravinářského provozu, dále havárie v jaderném energetickém zařízení, ropná havárie), či jiné mimořádné události (např. teroristický čin, sabotáž, žhářství). Sirény mohou být použity podle potřeby místně nebo na území kraje i na území celého státu. Varovný signál Všeobecná výstraha je doplňován o verbální informace podle druhu hrozby nebo mimořádné události (č. 2 až 6 podle níže uvedené tabulky), kterou ohlašuje a ukončuje gong. Verbální informace č. 2 Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Verbální informace č. 3 Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Verbální informace č. 4 Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Verbální informace č. 5 Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Verbální informace č. 6 Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Signál požární poplach Tento signál je určen pro svolání jednotek dobrovolných hasičů a NEVARUJE před nebezpečím! Signál Požární poplach je doplněn o verbální informaci č. 7, kterou ohlašuje a ukončuje gong. Verbální informace č. 7 Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach. Ing. Vlastimil Hradil MěÚ Uherský Brod Blahopřání zpravodajství Dne 8. dubna 2011 oslavili 50 let společného života manželé Miroslav a Anežka Doležálkovi z ulice Údolní. Do dalších společných let přejeme hodně zdraví, lásky a Božího požehnání. Za lásku, vychování a obětavou starostlivost jim ze srdce děkují dcery Mirka, Marta, Lenka a Jitka s rodinami Vzpomínky Dne by se dožil 90 let uherskobrodský rodák a učitel, pan František Plhoň. Za vzpomínku všem děkují a s láskou vzpomínají děti s rodinami. Dne tomu bude už 5 let, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Antonín Králík. S láskou vzpomínají manželka Zdenka, syn Radek a dcera Soňa s rodinami. Před 25 lety, , zasáhla nejen kulturní veřejnost v Uherském Brodě smutná zpráva, že na konec své životní pouti došel pan Antonín Coufalík, který jako vynikající herec, zpěvák sólista a režisér rozdával radost nejen z pódia. Mistře, děkujeme! Městský úřad, odbor správy majetku města vypisuje v souladu s usnesením č. 262 R12/11 ze dne výběrové řízení na prodej volné bytové jednotky č. 22 ve stávajícím stavu včetně spoluvlastnického podílu 436/28293 na společných částech domu č.p a spoluvlastnického podílu pozemku p.č.st o vým. 479 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Uh. Brod, sídliště Olšava. Minimální nabídková cena je ,- Kč Podrobné podmínky jsou umístěny na úřední desce města. Bližší informace poskytne odbor správy majetku města, tel Brodský zpravodaj

6 zpravodajství Městská policie radí, doporučuje Vážení spoluobčané, letošní zima byla nevyzpytatelná, kruté mrazy, sníh a pak velké oteplení. Ale nyní se už počasí lepší a konečně nastává pravé jarní oteplení. Vždyť většina z nás se už těší na výlety, sportování, chataření. Pro řidiče to přinese přezouvání ze zimních pneu na letní, přípravu vozidel na letní sezonu, častější kontroly na silnicích. Duben býval měsícem bezpečnosti, mělo to něco do sebe. V zimě někteří řidiči nejezdí, mají svá auta odstavena. Pak, při prvních jízdách, bývají většinou nejistí z toho, jak každoročně houstne provoz na komunikacích. Může se stát, že pozapomenou na některá pravidla silničního provozu a potom dochází k problémům. A i my, co jezdíme celoročně, prostě jezdíme rutinně, automaticky. Myslím si, že není na škodu sem tam si aspoň přečíst pravidla provozu na pozemních komunikacích, vždyť se stále mění, aktualizují. Zde je několik základních ustanovení Zákona č.361/2000 Sb. Zákon o silničním provozu: - účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích - řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti - nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo - nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí - nesmět omezit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na po- zemních komunikacích nijak nepřekážel - dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy - hranice křižovatky je místo vyznačené vodorovnou dopravní značkou Příčná čára souvislá, Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě! nebo Příčná čára souvislá s nápisem STOP ; kde taková dopravní značka není, tvoří hranici křižovatky kolmice k ose vozovky v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky - přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou - povinnost řidiče podrobit se na výzvu policisty, příslušníka Vojenské policie, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem - povinnost řidiče podrobit se na výzvu policisty, příslušníka Vojenské policie, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou - řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy - řidič nesmí řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem - řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení - Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Také naši cyklisté by si měli svá kola před sezonou připravit zkontrolovat provozní části. Není nic příjemného, když vám při jízdě selžou třeba brzdy nebo povolí řetěz. Myslete na Vaše děti mají také kolo v pořádku? A co přilby na hlavu? Velkým nešvarem dospělých cyklistů je alkohol. Jste si pak vědomi následků? Nejen újmy na vlastním zdraví, ale i v případě dopravní nehody psychických následků řidiče, kterému jste nedali přednost a ten vás srazil? Ve většině případů bývají tyto srážky bohužel tragické pro cyklisty. V poslední době se čím dál více objevují přestupky cyklistů, kteří jeli na kole v podnapilém stavu. Vězte, že při projednávání tohoto typu přestupku na odboru dopravy se vysoké pokutě nevyhnete! I přes výše napsané Vám všem přeji, aby jaro přišlo v plné síle, začalo se oteplovat a my mohli toto roční období vychutnávat plnými doušky. Jana Buráňová, Městská policie Město Uherský Brod pořádá u příležitosti Mezinárodního dne rodiny VÍKEND PRO RODINU Program: Sobota 14. května hod: Malování křídami s Beruškou (hřiště za Sokolovnou, křídy zajištěny, v případě deště se nekoná) hod: Bezpečně na dopravním hřišti s Městskou policií (dopravní hřiště Na Výsluní, vstup zdarma, v případě deště se nekoná) hod: Cesta za pokladem s DDM (pohádkový fáborkový pochod pro děti a rodiče, sraz u Ekocentra Chrpa na nám.1. Máje 2057, s možností opékání vlastních špekáčků, v případě deště se nekoná) Neděle 15. května hod: Malování na malířská plátna s Luisou (pod odborným vedením výtvarnice J.Kubínové, městský park,cena plátna dle velikosti od 50 do 200 Kč, v případě deště se akce koná v DDM) hod: Koloběžkové závody s Centrem pro rodinu UB (klášterní zahrada, koloběžky s sebou, odměny pro vítěze, v případě deště se nekoná) hod: Sammyho dobrodružství 3D - kino Máj Film vypráví příběh mořské želvy Sammyho od jeho narození až do dospělosti. Sammyho úžasná plavba životem nenechá nikoho na pochybách, že bez přátelství, odvahy a lásky by nejen Sammy nedoplul do své krásné dospělosti. Snímek zábavnou formou předává dětem poselství o potřebě ochraňovat naši planetu. Belgie min. Dabing. Animovaná dobrodružná komedie. Vstupné 30 Kč, projekci filmu podpořila firma Rojal Uherský Brod. Na Vaši účast se těší organizátoři. 6 Dobrovolní hasiči pomáhali v Chropyni V pondělí 11. dubna 2011, krátce po půl šesté ráno, vyjela zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Uherský Brod na žádost krajského operačního střediska ve Zlíně na pomoc při zdolávání požáru plastů ve výrobním areálu firmy Remiva, s.r.o. v Chropyni. Po příjezdu na místo události vystřídala hasiče z Hulína a zřídila před areálem u místního rybníka čerpací stanoviště. Hlavním úkolem byla dodávka vody do cisterny hasičů z Babic a následně k automobilovému žebříku, kde se v práci střídali profesionální hasiči ze Zlína a z Kroměříže. V průběhu dne došlo k rozšíření čerpacího stanoviště a uherskobrodští hasiči začali doplňovat cisterny hasičů Letiště Přerov a profesionálů ze stanice Přerov. Tato činnost probíhala až do ukončení zásahu, který byl vyhlášen krátce po 17 hodině. Uherskobrodští hasiči se tak po boku kolegů z 67 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů ze čtyř krajů podíleli na uhašení největšího požáru ve Zlínském kraji za posledních deset let. Poděkování za reprezentaci dobrovolných hasičů našeho města a za splnění všech úkolů zásahu v Chropyni patří konkrétně veliteli jednotky J. Šobáňovi a členům M. Michalčíkovi, P. Krajčovi, P. Braunerovi a M. Obadalovi. Brodský zpravodaj

7 sociální věci Mozaika pořádala zajímavý seminář ROTARY KLUB přispívá Davidovi Fibichrovi v boji se zákeřnou nemocí V pátek se uskutečnilo předání finančního daru Davidovi Fibichrovi z Horního Němčí, který trpí vzácným a nevyléčitelným onemocněním kůže. Ta je křehká a zranitelná jako motýlí křídla. Jeho léčba je doposud hrazena jen z malé části zdravotními pojišťovnami. Peníze poslouží na nákup ošetřovacího materiálu, který nehradí pojišťovny, a na různé ozdravné pobyty, které hodně pomáhají. Členové Rotary klubu Uherský Brod se rozhodli uspořádat mezi sebou sbírku a pomoci alespoň malým dílem. Finanční část podpory je jen jednou částí pomoci, kterou Rotary klub na podporu tohoto onemocnění rozpoutala. Druhou částí je podpora při začlenění tohoto druhu nemoci do placených úkonů ošetřování a platby potřebných medikamentů a přinutit naše politické spektrum a pojišťovny, aby se zabývaly touto nemocí, kterou trpí asi 200 lidí, z toho 50 má nejtěžší formu této nemoci. Cílem RC UB je přispět k tomu, aby konečně pojišťovny začaly vnímat život z pohledu potřeb pacientů, a nikoliv od stolu, z pozice arogance. Bez těchto léčebných výloh není schopen postižený člověk vůbec žít svůj i tak dost hořký úděl života. RC UB odevzdalo Davidu Fibichrovi 30 tisíc Kč. Při předání finančního daru u rodičů Davida se diskutovalo nejen na téma jeho samotného, ale také o celkovém problému této nemoci. Se zájmem jsme poslouchali o sdružení Korunka Luhačovice, které dlouhodobě pomáhá Davidovi a Sociální služby Uherský Brod, příspěvková organizace, Za Humny 2292, Uherský Brod vypisují výběrové řízení na obsazení funkčního místa účetní. Náplň práce pokladna, evidence majetku, účtování na majetkových a finančních listech Lhůta pro podání přihlášky do Předpokládaný nástup od Podrobné informace: Ing. Marie Vaškovicová tel je jeho patronem. Korunka je partnerem občanského sdružení DebRA ČR, které zapojuje lidi s touto vzácnou nemocí do aktivního a plnohodnotného života. V rámci diskuze nám maminka Davida předvedla obrázky, které David sám maluje. RC UB uvažuje zřídit výstavu těchto obrázků a případný výnos znovu poukázat Davidovi. Sám David vyjádřil poděkování klubu Rotary Uherský Brod a všem, kteří jej touto cestou podpořili, a poděkoval všem, jež jeho osud a také osud jeho kamarádů se stejnou nemocí zaujal natolik, že se rozhodli je podpořit. David sám je velmi silná osobnost a dokazuje to tím, že se v životě snaží se svým zdravotním údělem bojovat a zdolávat překážky, mnohdy pro zdravého člověka neznatelné. Vnitřní síla, odvaha, naděje a chuť se prát s nemocí je velká, ovšem bez přičinění těch, jež jsou zdraví a mohou pomoci, to mnohdy nejde. I zdravému člověku se občas v životě postaví do cesty překážka a přebírá se pocitem marnosti. U Davida o takové chvíle nouze není, jen trpělivost a síla sounáležitosti a pomoci každodenních kroků rodičů ho vede stále životem s nadějí. Budeme rádi, pokud se alespoň něco v legislativě zlepší k dobrému a pokud se i Davidovi tím usnadní život. Davide, držíme ti palce a věříme, že se brzy setkáme! MĚSTO UHERSKÝ BRODA OBLASTNÍ CHARI- TA UHERSKÝ BROD V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ POŘÁDAJÍ PRO SENIORY V PONDĚLÍ 9. KVĚTNA 2011 V DOMĚ KULTURY V UHERSKÉM BRODĚ ZAČÁTEK V 15:00 HOD. Cena 30 Kč ZAJIŠTĚNA HUDBA A MALÉ OBČERSTVENÍ VŠICHNI SENIOŘI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI Začátkem měsíce dubna pořádalo o.s. MOZAI- KA jednodenní kurz EFT techniky emoční svobody, kterého se zúčastnili nejen členové této neziskové organizace Uherskobrodska, ale i naši příznivci z řad široké veřejnosti, jejichž zájem s námi spolupracovat nás velmi potěšil. EFT patří ve světě mezi velmi populární techniky energetické psychologie. Je to něco jako akupunktura bez jehel, nebo spíš psychologická akupresura, při které se nepoužívají žádné přístroje ani léky a která nemá žádné nepříznivé vedlejší účinky. S velmi příjemnou lektorkou paní Mgr. Martinou Přichystalovou, která za námi přijela z Brna, jsme se jednoduchým vyťukáváním naučili odstraňovat bloky, které způsobují poruchy v energetickém systému těla. Tato účinná léčebná metoda je velmi rychlá a lze ji použít na všechno. Přináší úlevu od bolesti a fyzických symptomů i tam, kde ostatní metody selhávají. Chtěla bych poděkovat paní Květě Joskové za pomoc při organizaci kurzu a panu Mgr. Milanu Honovi za bezplatný pronájem prostor na LUISE, kde po celý den panovala příjemná a uvolněná atmosféra. Za MOZAIKU o.s. Petra Málková Turnaj v malé kopané NZDM Jako každý rok, tak i letos se účastnili uživatelé Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Větrník Turnaje v malé kopané Nízkoprahových zařízení ve Zlínském kraji, ten se konal v sobotu Po deštivém týdnu vysvitlo v sobotu ráno sluníčko, a tak jsme se vydali do Selesiálnského střediska mládeže ve Zlíně, kde se turnaj konal. Klání jsme se zúčastnili v obou kategoriích, tedy mladší (11-14 let) a starší (14-19 let). Hráče povzbuzovali i další uživatelé, kteří se jeli na zápas podívat jako fanoušci. Díky skvělé spolupráci hráčů a určitě i neúnavnému fandění fanoušků se starší hráči umístili na prvním místě, mladší obsadili krásné třetí místo. Cenu za nejlepšího střelce si odnesl náš hráč Jan Pochylý s třinácti nastřílenými brankami. Turnaje jsme se účastnili již potřetí, ale tentokrát jsme zaznamenali největší úspěch ze všech ročníků, které jsme prozatím absolvovali. Všem chlapcům bychom chtěli poděkovat za výbornou prezentaci našeho zařízení a popřát jim úspěchy a to nejen ve fotbale. Celá účast na akci se ovšem mohla konat jen díky finanční podpoře Zlínského kraje, ze které byla placena cesta do Zlína a zpět. -ij- Brodský zpravodaj

8 školství Projekt Rubikon Základní škola na Mariánském náměstí ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Uherský Brod realizovala školní kolo postupové soutěže v rámci projektu Rubikon. Ten probíhá pod záštitou ministerstva školství a je zaměřen na zvýšení právního vědomí dětí a mládeže ve věkové skupině 12 až 16 let. Specificky pak usiluje o prevenci hazardního hráčství a sázení u dospívajících. O tom mimo jiné svědčí i heslo projektu, které zní: Není ti 18? Nesázej! Školního kola se zúčastnilo celkem 6 družstev ze sedmého až devátého ročníku. Před početným diváckým publikem a porotou členové družstev zápolili v celkem pěti kolech, ve kterých prokazovali své znalosti z oblasti zákonů České republiky, dovednosti týmové spolupráce, ale i manuál- ní zručnost, dále obhajovali své názory na aktuální témata a pokoušeli se odhadnout reálnost určitých příběhů a událostí. Ve školním kole zaslouženě zvítězilo družstvo 8. B ve složení: Zuzana Kočicová, Lenka Boráňová, Alena Gračková, Milan Bania a Petr Vrága. Toto družstvo pak naši školu reprezentovalo i v oblastním kole soutěže Rubikon, které se konalo v pátek 25. března ve velkém sále domu kultury v Uherském Brodě. Naše družstvo získalo prvenství již v prvním ze čtyř soutěžních kol a dále si pak svůj náskok ještě zvyšovalo. Nakonec naši žáci zvítězili s velkým náskokem a daleko za sebou nechali družstva ze základních škol Na Výsluní (Uherský Brod), z Prakšic, Holešova a Valašských Klobouků. O úspěchu našich borců nejlépe svědčí ta skutečnost, že získali celkem 47 bodů, zatímco druhé Praktice a Holešov pouze 30. Členy našeho vítězného družstva je nutné velice pochválit, protože se na soutěž připravovali samostatně. Svým vítězstvím si vybojovali účast na krajském kole, které se bude konat v pátek 13. května ve Vsetíně. Zároveň získali právo účastnit se vyvrcholení celé soutěže, které proběhne v červnu v Praze v prostorách horní komory parlamentu. Pro soutěžící bude připravena i projížďka na lodi po Vltavě spojená s diskotékou. Naše družstvo proto do Vsetína vyjede s bojovým heslem: Zapaříme na parníku! Držíme jim palce!!! Mgr. Stanislav Zlámal Vítání jara pro Stonožku Víte, jak jsme vítali jaro u nás v Základní škole Na Výsluní? Vzali jsme si na pomoc přírodní materiály -provázky, proutí, lýko, seno a také dekorační látky, květinky, stuhy, vajíčka, lepidla, špendlíky a šikovné ruce, které vytvořily velikonoční dekorace. Příjemný den a nálada dětí, které ozdoby vytvářely, přinesly své ovoce. Podařilo se! Tvořivé ruce dětí se mohly pochlubit svými výrobky 22. března 2011 při prodeji prací pro Stonožku. Zvláštní pochvalu si zaslouží děvčata 9. ročníku - Mirka Jakšíková, Martina Kolková, Anička Talašová, Sylvie Navláčilová, Kateřina Popelková a Sabina Maxová. Ochotná děvčata z 9. ročníku - (A. Talašová, S. Navláčilová a K. Popelková) prodávala velikonoční krásu všem zájemcům o dětské výrobky. Roztomilost prací mladších dětí z 6. a 7. ročníku vyvážily výrobky starších ročníků a výsledek nás potěšil. Společně s družinkou, která se pravidelně k našemu prodeji připojuje, jsme vybrali přes korun, které opět přispějí na konto humanitárního hnutí Stonožka. Děkujeme všem rodičům, kteří si výrobky z našich dílen zakoupili a potvrdili tak smysl naší činnost. St. Chernelová Poděkování za dopravní hřiště Den otevřených dveří Milí čtenáři, přála bych vám vidět, jak radostným krokem se jednoho dubnového rána ubíral zástup předškolních dětí směrem k dopravnímu hřišti u ZŠ Na Výsluní. Když je pan Jan Hýžďal se svým bratrem Václavem přátelsky přivítal, usadil do školních lavic a vlídně poučil o bezpečném chování při silničním provozu, bylo víc než jasné, že Komenského Škola hrou dochází naplnění. A to v životně důležité oblasti! Kluci a holčičky si po teoretické části nasadili přilby, vybrali dopravní prostředek a rozjeli se po hřišti, aby své znalosti uplatnili v praxi. Ať už jako chodci na přechodech nebo jezdci, počínali si vskutku disciplinovaně. Postupně zvládli i jízdu na kruhovém objezdu. (A jestliže se Davídek náhodou zapomněl a rozjel se do protisměru, teď už jistě ví, že na kruháči se jezdí vždy jen doprava!) Dopravní hřiště provozuje a financuje Město Uherský Brod již třetím rokem a využívají ho všechny mateřské školy. Tímto chci zřizovateli poděkovat za nesmírně záslužný počin, Mgr. Janu Hýžďalovi za vzorné vedení hřiště a vás, milí rodiče, bych ráda vyzvala: rozvíjejte s dětmi dopravní znalosti v tomto příjemném a podnětném prostředí. Jistě budete mile překvapeni jejich vědomostmi a zkušenostmi, které ovšem jak všichni víme je třeba stále upevňovat. Podotýkám, že přístup na hřiště je pro školy i veřejnost bezplatný. Za ředitelky uherskobrodských mateřských škol Jarmila Málková, MŠ Primátora Hájka Ve čtvrtek 14. dubna 2011 proběhl již tradiční Den otevřených dveří na ZŠ Mariánské náměstí. Ráno se uskutečnil projektový den 1. stupně s názvem Cestujeme po světě, kdy se družstva namíchaná z žáků tříd snažila co nejlépe vyřešit úkoly, které si pro ně vyučující 1. stupně za asistence žáků 9. tříd připravili. Závěrečný rej všech lidských ras, které reprezentují všechny naše kontinenty, odhalil neuvěřitelnou tvořivost a fantazii dětí. Odpoledne se prezentovali především žáci 2. stupně. Vše začalo slavnostním otevřením učebny multikulturní výchovy, která se nám podařila vybudovat díky projektu ESF VK Multikulturní vzdělávání, šance pro Evropu. Při zahájení se prezentovali také žáci divadelního a multimediálního kroužku, působících v rámci zmíněného projektu, a pěvecký sbor žáků, v nových kostýmech s motivy lidových krojů. Návštěvníci se měli možnost seznámit s projekty a soutěžemi, kterých se škola v letošním školním roce účastní, aktivně se mohli účastnit výtvarných dílen, moderní výuky matematiky či angličtiny, seznámili se s cvičením pilates. Tradičně byla hojně navštěvována školní knihovna či učebna chemie v době pokusů. O naše hosty se vzorně starali po celý den žáci 9. tříd a také náš projekt Škola škole získal díky návštěvníkům dalších 1300 Kč pro vylepšení tříd ve škole v Simike v Tanzánii. Zájemci si domů odnášeli kromě dojmů i nové číslo školního časopisu Informatorium školy základní. JH 8 Brodský zpravodaj

9 volný čas/školství ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 61, UHERSKÝ BROD (klášter), (Panský dům), ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výtvarný obor denně od do v atelierech výtvarného oboru ve 2. patře Panského domu, začátek přijímací zkoušky vždy od 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00. Zájemci si přinesou 5 výtvarných prací (obrázků). Hudební obor hra na nástroj a zpěv - první termín od do druhý termín od do v sále ZUŠ v budově kláštera vždy od 15:00 do 17:00 Hudební obor přípravná hudební výchova po celý červen individuálně v odpoledních hodinách ve třídách paní učitelky Burešové a pana učitele Valečky v budově kláštera Taneční obor , a od 14:00 do 16:00 v tanečním sále v 1. patře Panského domu Literárně dramatický obor a od 14:00 do 16:00 v Domě kultury Všichni zájemci si přinesou k přijímací zkoušce vyplněnou přihlášku, kterou si můžete vyzvednout ve škole nebo stáhnout z webových stránek školy v kapitole DOKUMENTY. Další informace k přijímacímu řízení na telefonním čísle nebo , popřípadě na webových stránkách školy v kapitole O ŠKOLE. Sdružení Msgre Jana Šrámka pořádá v neděli 22. května 2011 vzpomínkovou akci k 100. výročí vzniku Šrámkovy Křesťansko-sociální strany v Uherském Brodě Program: hodin slavnostní bohoslužba ve farním kostele hodin koncert dechové hudby mladých z Nivnice hodin delegace SJŠ uctí pietně modlitbou a květy zakladatelské činovníky křesťanskosociální a lidové na obou hřbitovech města 14 hodin přednáška prof. Miloše Trapla, historika z Olomouce na téma Křesťanskosociální počátky na Moravě až k ustavení Šrámkovy Čs. strany lidové v letech Uskuteční se v sále farního úřadu. Tělocvičná jednota Sokol pořádá v neděli 8. května 2011 od hodin BRODSKÝ MÁJ na sokolském stadionu. Od hod. tradičně uvítá návštěvníky country skupina Samorost. Pak se budou na ploše střídat tělocvičná vystoupení, moderní tance, aerobic, country tance a folklorní vystoupení. Vstupné 40 Kč, důchodci a studenti 20 Kč, děti do 10 let zdarma. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Páťáci soutěžili jak znají svoje město Cvakání závěrek fotoaparátů, šum v sále, novináři, televize. Ale hlavně vítězové soutěže Znáš svoje město? se svými rodiči, učiteli a řediteli škol, ti všichni se shromáždili 20. dubna ve Sloupové síni Muzea J. A. Komenského. Účel byl jediný - být přítomni slavnostnímu předání cen a ukončení vědomostní soutěže, kterou pro žáky pátých tříd všech uherskobrodských škol uspořádalo Občanské sdružení Uherskobrodští patrioti za spoluúčasti radnice města, jejíž starosta byl mezi přítomnými hosty. Nejen pozdravil ve svém projevu a poděkoval všem zúčastněným, ale sám předal třem prvním hodnotné ceny. Ty mohlo Občanské sdružení obstarat díky grantu, jenž získalo v minulém roce od Nadace Děti, kultura,sport. Její ředitelka Gabriela Jelínková osobně předala ceny dalším z deseti odměněných. Mezi uherskobrodské patrioty do Muzea zavítala i Šárka Skauti hlásí... Na návštěvě ve světě zpracovávání odpadů Postupně po dva dubnové pátky se děti ze školní družiny ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě vydaly do společnosti Kovosteel ve Starém Městě, aby na vlastní oči viděly, jak se zpracovává odpad a jak se recykluje. Kovosteel se specializuje na výkup a sběr kovového odpadu, nebezpečných odpadů a likvidaci autovraků. Firmě záleží na budoucnosti, proto zábavnou formou pořádají pro školní děti poutavé přednášky. Zajímavostí areálu je maják Šrotík. Ten byl postaven proto, aby všem návštěvníkům ukazoval správnou cestu v moři odpadů. Naše děti tak z výšky 27 metrů viděly nejen celý areál, ale i nedaleký hrad Buchlov, Staré Město i Uherské Hradiště. V závěru našeho putování nás paní průvodkyně zavedla do kovozoo na prohlídku zvířátek vyrobených z kovového šrotu. vychovatelky ŠD při ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod Lukešová, vítězka městského, okresního i krajského kola soutěže ve hře na klavír. Sympatické bylo i to, že mezi deseti odměněnými žáky byli zastoupeni všechny zúčastněné školy. Firma vyrábějící dekorativní kosmetiku Jenny Lane odměnila symbolickými balíčky komisařky, které v průběhu všech tří kol úspěšně prověřily 195 žáků snažících se o co nejlepší výsledek. Komisaři převzali malou pozornost od Nadace DKS. Nakonec, před skupinovým pózováním fotografům, dostali tři nejlepší z rukou předsedy sdružení Uherskobrodští patrioti Milana Boudy diplomy, speciálně jím navržené pro tuto příležitost. Byli to za 1. místo Štěpánka Penčáková ze ZŠ Havřice, za 2. místo Monika Somrová ze ZŠ Na výsluní a za 3.místo Dominik Bludský ze ZŠ Mariánské náměstí. Foto str. 20 Jan Kment Roveři dětem - Program pro malé pacienty v Uherskohradišťské nemocnici V neděli jsme se vydali do Uherského Hradiště ve složení Sojka, Met a Žužla. Vysedli jsme v areálu Uherskohradišťské nemocnice a vystoupali nahoru do dětského oddělení v doprovodu Honzy syna pana primáře. Ustájili jsme se na konci chodby, kde jsme si nachystali malé posezení a netrpělivě a také trochu se strachem očekávali naše pacošky. Když už nás v kruhu sedělo asi 12, začali jsme. Ahoj, my jsme skauti z Brodu a přijeli jsme vám sem trochu rozveselit to nudné uzdravování.... Děti i maminky se dívaly trochu překvapeně, ale zároveň i plni očekávání. Během asi hodinky jsme si zahráli míčovou seznamovací hru, pobavili jsme se u několika psacích her, a když už některé děti začaly být unavené, rozdali jsme si obrázky s krátkým příběhem a úkoly. Brigáda sbírání odpadků v Chrástce V sobotu jsme se setkali Na Výsluní a odebrali se ke studánce. Každý z nás byl vybaven odpadkovým pytlem a rukavicemi. Děti běhaly sem a tam po lese a sbíraly, co někteří nezodpovědní návštěvníci lesa zanechali za sebou. Již tradičně byla vyhlášena soutěž o nejoriginálnější nález. Z vítězů minulých ročníků zmiňuji například občanský průkaz či pneumatiky na jedno celé osobní auto včetně rezervy, případně krásný plechový kbelík jménem Cyril. Letošním vítězem se staly elektronické součástky, z kterých by při troše snahy bylo možné sestrojit libovolné elektronické zařízení. Les a přilehlá křoviska jsme zodpovědně vyčistili, odpadky nacpali do pytlů a doufáme, že les bude co nejdéle v takovém stavu, v jakém jsme ho opustili. Poslední kusy odpadků jsme sbírali za doprovodu prvních dešťových kapek, takže jsme se rychle rozloučili a pospíchali domů. Díky všem, co se zúčastnili díky vám je tento kousek přírody zas o něco hezčí! Janča Forrová Sojka Brodský zpravodaj

10 volný čas ! s Domem dìtí a mládeže Uherský Brod Hurá! Prázdniny CESTA V ÈASE - PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR I. 9 dnù, celotáborová hra, výlety, koupání, lze i na jednotlivé dny, cena: 2.300,-Kè, info: M.Jílková LT JELENOVSKÁ LÉTO s aerobikem DOBRODRUŽSTVÍ na planetì Brosimo RELAX TÝDEN ZDRAVÍ LT SKALÁCI LT TANEÈNÍ ORLICKÉ HORY-Øíèky HLINÌNÝ TÁBOR HOLLYWOOD KERAMICKÉ DÍLNY ØEMESLNÉ DÍLNY CESTA KOLEM SVÌTA za 8dní 2011 pobyt. tábor pro rodièe s dìtmi v hotelu Val.Klobouky Novinka: plavání s lektorkou, masáže dìtí. Cena: 4.100Kè/dosp Kè/ dìti 3-12let 500Kè/do 3let. Info: M.Kadlecová tradièní dívèí pobytový tábor v Uh.Brodì. Nemusíš umìt, s námi to hravì zvládneš+hry+zábava. Cena: 2.100Kè Info: B.Bujáèková. pøímìstský tábor pro dìti 7-10let,cestování v èase, objevení a zkoumání nové planety+legrace +dobrodružství. Cena: 1.300Kè, info: B.Bujáèková na Maršovì, cvièení, diagnostika páteøe, èaker, energie, muzikoterapie, výuka práce s kyvadlem, èerpání nové energie. Cena: 3.350Kè, info: Li Skoèovská info: J.Kunèar na Maršovì, pro dìti od 9let, taneèní styly: street+break dance, country, bøišní...celotáborová hra, cena: 2.650Kè, info: O.Kunèar cena: cyklo+pìší turistika, pro rodiny s vìtšími dìtmi, info: M.Kadlecová na Maršovì, hlinìné (+ výtvarné) tvoøení pro dìti od 6let, výroba keramiky, ruèního papíru, tajných deníkù, hry, výlety. Cena: 3.550Kè, info: R.Benešová na Maršovì, práce s digikamerou, fo ákem, natáèení filmu, tvoøivé dílny, sport. Cena: 2.650Kè, info: O.Kunèar tradièní tvoøení v keramické dílnì pro zaèáteèníky i pokroèilé od 6 do 99let. Pøihlášky a zálohy pøedem, kapacita dílny max.12lidí. Info: R.Benešová rukodìlné inspirace nejen pro pedagogy. Práce s korálky, pedikem, drátky, textilem. V cenì plná penze, lektorné, materiál. Info: M.Kadlecová - PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR II. koupání, hry, dobrodružství na cestách, noví kamarádi, cena: 1.900Kè (lze pøihlásit i na jednotl.dny), info: J.Smítal PØIHLÁŠKY na všechny akce odevzdávejte azálohy pla tepøedem v recepci DDM Pøemysla Otakara II.è.38 Uherský Brod tel.: Brodský zpravodaj

11 kultura Novou Q - galerii otevřel Jindřich Štreit Někdejší barokní sýpka, která se loni po rozsáhlé rekonstrukci stala domovem Q-studia, patří od dubna široké veřejnosti. V přízemí totiž vznikla zbrusu nová výtvarná galerie, pojmenovaná jak jinak Q-galerie. Výstavní prostory otevřel kolekcí svých fotografií s industriální tematikou profesor Jindřich Štreit. Jindřich Štreit (1946) je český dokumentární fotograf a pedagog, který vystudoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě v Olomouci. Právě zde se začal dvořit fotografii díky profesoru Janu Bukovianovi, od kterého si prý koupil svůj první fotoaparát. V sedmdesátých letech začal fotografovat život na vesnici, fotografoval i portréty a život Romů. Jindřich Štreit vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě a každé léto organizuje výstavní expozice na hradě Sovinec. Realizoval na 500 autorských výstav, je autorem více než 20 publikací a v roce 2006 mu bylo uděleno ocenění Medaile Za zásluhy I. třídy při příležitosti státního svátku. V září 2009 byl prezidentem Václavem Klausem jmenován profesorem pro obor volné a užité umění. Kolekce jeho černobílých fotografií, která je v Q-galerii k vidění do 26. května, nese název Vítkovice. Štreit dokazuje, že i prostory továrny mohou skýtat zajímavá zákoutí protkaná lidskými osudy. Snímky z industriálního prostředí jsou jakýmsi protipólem k dokumentárním snímkům z vesnice, kterými se fotograf zapsal do podvědomí široké veřejnosti. Mnohdy však působí stejně syrově. Vraťme se ale ještě na chvíli zpět do Q-galerie, která se podle majitele Q-studia Františka Chrástka bude zaměřovat na současné umění. Nemáme pevně daný dramaturgický plán, nejsme státem konstituovanou galerií, ale jsme schopni rychle reagovat na výběr kvalitního autora a poskytnout mu zajímavý výstavní prostor, říká Chrástek. Po Jindřichu Štreitovi se v Q- galerii můžete těšit například na výstavu fotografií in memoriam Antonína Braného, díla světoznámého sochaře českého původu Ivana Theimera, žijícího ve Francii (obelisk Via Lucis na Masarykově náměstí je jeho dílem), vystavovat zde bude i sochař, malíř a kreslíř Lubomír Janečka žijící v USA, kreslíř Dušan Škrášek (milovníkům časopisu Čtyřlístek netřeba představovat), fotograf Pavel Dias či slovenský výtvarník a fotograf Daniel Brogyanyi. Foto str. 20, více na webu Kultura.UB.CZ Markéta Švehlíková Žáci ZUŠ letos vítězí na všech frontách Základní umělecká škola se za poslední dva měsíce může pochlubit výraznými úspěchy svých žáků. Z krajského kola soutěže ve hře na klavír, které se konalo v Kroměříži, postoupili do celostátního kola Vojtěch Červenka, Jindřich Mahdal a Šárka Lukešová. Druhé místo v soutěži obsadila Kristýna Mlčúchová a Ivana Jurčová. Z krajského kola v oboru kytara, které se konalo v Uh. Brodě, postoupilo duo bratří Dominika a Štěpána Surých, které vyučuje Radek Mahdal, první místo bez postupu získali Magdaléna Vaculová, Sára Vajdíková a Pavel Flekač. Krajská kola soutěže ve hře na housle (Zlín) a akordeon (Val.Meziříčí) sice postup do národního kola nepřinesla, druhá místa obou soutěžících Jany Valečkové (housle) a Dominika Zálešáka (akordeon) jsou však výborným umístěním! V kraji uspěl i literárně-dramatický obor. Do celostátního kola soutěže Wolkerův Prostějov postoupila Marie Trtková, z Dětské scény si Čestné uznání (třetí místo bez postupu) přivezl Viktor Kovařík. Díky výrazným talentům a píli svých posluchačů i jejich pedagogickému vedení se tak uherskobrodská ZUŠ řadí k nejúspěšnějším uměleckým školám v kraji. Ale to ještě není všechno. Postupující z oboru klavír už mají za sebou i výše zmíněnou celostátní soutěž v Praze a neztratili se ani tady. Jindřich Mahdal a Šárka Lukešová ze třídy Hany Grimové si přivezli Čestná uznání a třetím nejlepším klavíristou ve své kategorii se stal Vojtěch Červenka, kterého vyučuje Marie Pančochová. Blahopřejeme! Více na webu Kultura.UB.CZ -mva- V muzeu vystavuje Jan Černý Na šedesát obrazů Jana Černého je k vidění ve Sloupovém sále Muzea J. Á. K. Retrospektivní výstava rodáka z Brna, který zakotvil v nedalekém Podolí, věnovalo muzeum autorovi k jeho životnímu jubileu šedesátým narozeninám, které oslavil 10. března. Výstavu zahájil jubilantův kamarád z dětství, profesor Ladislav Hetényi, hudební dokreslení na modrou kytaru obstaral jubilantův syn Radim. Protože zdravotní stav už bohužel nedovoluje talentovanému a všestrannému umělci pracovat, byly pro aktuální výstavu vybrány obrazy (a také čtyři plastiky) z různých období tvorby. Janovu tvorbu charakterizuje postmoderna, která nachází odezvu v malbě, monotypech, vyznačujících se návratem k figurální malbě, nadužívání expresivních výrazových prostředků i archetypální symboliky, přiblížil Ladislav Hetényi. Černého díla jsou inspirována hudbou. Tóny houslí, violoncella, harfy či orchestru vnímá jako podnět, inspiraci a vitalizaci, která očišťuje člověka probouzejícího se k jásavé harmonii nejen v hudbě, ale především v lidských vztazích. Umělcovu všestrannost dokazuje také realizace znaku československé expozice v kanadském Vancouveru i spolupráce s filmaři výtvarně se spolupodílel na Jakubiskových filmech Sedím na konári a je mi dobre či Nejasná zpráva o konci světa, na Jarábkových Žabách a iných rybách a dalších. A v Česku jako první prosadil výtvarnou výchovu mezi maturitní předměty. Výstava Jana Černého v Muzeu J. Á. Komenského potrvá do 29. května. Foto str. 20, více na webu Kultura.UB.CZ -mva- Na koncertě Báry Basikové Navštívila jsem brodský koncert Báry Basikové. Zcela neplánovaně. Dostala jsem prostě lístek. Přiznávám, chvíli jsem i přemýšlela, komu bych ho věnovala dál, na ten koncert se mi nijak zvlášť nechtělo. Nepatřím totiž mezi fanoušky této zpěvačky. Dávám přednost úplně jinému žánru, než.než čemu vlastně? Díky vlastní zvědavosti jsem tedy na Báru zašla. Na pódium vešla drobná žena, ani ji pořádně vidět nebylo, zato slyšet ji museli až v Těšově hned od prvních tónů. A to nebyly žádné divočárny, ale rozjezdový blok poskládaný spíše z komornějších věcí, v němž Báru doprovázeli jen muzikanti z krabičky (half-playback). Kapela nastoupila vzápětí. Devadesátiminutový koncert představil zpěvačku v mnoha polohách. Nechyběly songy z rockových začátků s Precedensem (Souměrná, Soumrak bohů, Erotykání), latinské věci z desky Gregoriana, písně, které si do svého repertoáru převzala od U2, Brendy Lee, Toma Jonese, ale i Karla Gotta (Eloise) či Miro Žbirky (Atlantida). Zařadila i diskotékovou pecku let osmdesátých She s The Maniac z filmu Flash Dance (ano, bylo to o té holce, co ve dne svařovala a v noci tančila, až dotančila až na konzervatoř). Největší prostor dostaly melodie z muzikálů, co v nich Bára hrála a hraje, dokonce i z těch, co v nich nikdy nehrála (Johanka z Arku, Kleopatra, Dáma s kaméliemi, Drákula, Bídníci). Pro mě ale asi navždy zůstane hlavně Máří Magdalenou z muzikálu Jesus Christ Superstar, který se nyní hraje v obnovené verzi. Ani po koncertě, kde jsem zjistila, že Bára Basiková je výtečná zpěvačka, schopná bez mrknutí oka zazpívat Ovčáky čtveráky, Rusalku, židovský klezmer, tvrdou rockovou vypalovačku i šanson dohromady, si ji nedokážu žánrově zařadit. Možná je to tím, že dokáže tak pracovat s hlasem, že jí uvěříte i to, že je devatenáctiletou pannou z Arku, ačkoliv oslavila osmačtyřicáté narozeniny. Zkrátka ten koncert se fakt povedl! PS: Fotku nepřikládám, ale pokud vás to opravdu moc zajímá Bára měla na sobě volné černé šaty v délce ke kolenům s krátkým rukávem, černé kožené kalhoty a vysoké kozačky na podpatku. Vlasy hnědé s pěšinkou uprostřed a stáhlé do culíku. Během koncertu se ani jednou nepřevlékla. Zpívání pro ni bylo důležitější! Markéta Švehlíková Kultura.UB.CZ Brodský zpravodaj

12 kultura Benefice pro Japonsko Holúbek postoupil do celostátního finále! V soutěžní Krajské přehlídce dětských folklorních souborů poprvé zvítězil domácí soubor. Holúbek II s pásmem Adventní obrázky si tak zajistil postup do celostátního finále v Jihlavě. Přehlídka se uskutečnila v sobotu 16. dubna v Domě kultury v Uherském Brodě. Zúčastnilo se jí celkem jedenáct souborů z Uherského Brodu (Holúbek I, Holúbek II), Nivnice (Malučká Nivnička), Bojkovic (Světlovánek), Kunovic (Handrláček, Věneček, Merínek), Starého Města (Dolinečka) a Uherského Hradiště (Hradišťánek III, Hradišťánek V, Hradišťánek VII). Tuto významnou akci našeho regionu jsme uspořádali už pošesté, připomněl Radek Všetečka z pořádajícího Folklorního sdružení Uherskobrodsko a dodal, že přehlídce předcházely dvě místní kola v Uherském Hradišti a Uherském Brodě, z nichž byly porotou vybrány výše uvedené soubory k postupu. Vítězný soubor Holúbek působí při Katolické základní škole v Uherském Brodě pod vedením Andrey Kapsové a Marie Jochimové. Navštěvuje jej úctyhodných sedmdesát dětí rozdělených do tří souborů a cimbálové muziky (složené z malých muzikantů navštěvujících základní uměleckou školu). Holúbek si zanedlouho připomene páté výročí svého vzniku. Na koncert Když holúbci vrkajú, který se uskuteční 21. května v Domě kultury v Uh. Brodě, jste srdečně zváni! Foto str. 2, více na webu Kultura.UB.CZ -mva- Člověk podle Tomáše Měšťánka 12 Jedenáctého března se u Japonska otřásla země a vlna tsunami, kterou otřesy vyvolaly, spláchla část pobřeží. Zmizely domy a bohužel i lidé. Po celém světě se zvedla vlna solidarity s těžce zkoušenou zemí vycházejícího slunce. Ve čtvrtek 14. dubna se k pomoci připojili i lidé z Uherského Brodu. Město ve spolupráci s Domem kultury a uherskobrodskými soubory připravilo dvouhodinový koncert, jehož výtěžek poputuje Japonsku. Starosta města Patrik Kunčar připomněl, že naše město váže k Japonsku mnohostranné a vřelé přátelství, které vzniklo začátkem devadesátých let, kdy Uh. Brod navázal družbu s japonským Tsukiyono, která aktivně trvala deset let, a Japonská zahrada, již Tsukiyonští vybudovali v areálu muzea, je dodnes krásnou vzpomínkou. První polovina pořadu patřila uherskobrodskému kulturnímu potěru. Koncert zahájily děti z Komorního orchestru ZUŠ pod vedením Aničky Přikrylové. Tóny smyčcového souboru vystřídaly čisté a jasné hlásky dětí z pěveckého sboru Comenius s dirigentkou Marcelou Burešovou. Krásné vystoupení o historii Brodu, kterou provázel Černý Janek, si připravil folklórní soubor Holúbek. Dětský blok pak zakončil aerobic ze ZŠ Pod Vinohrady. Druhou část koncertu zahájil Komorní sbor Dvořák pod taktovkou Antonína Veselky, tanečním vystoupením se připojila skupina Street Dance z DDM. Scénkou Súsedé ze hry Slovácko sa súdí diváky rozesmálo Divadlo Brod, které vystřídaly tři dámy z tanečního uskupení Jannah s ukázkami orientálních tanců. Závěr patřil cimbálové muzice Olšava a tanečníkům z Oldšavy. Krásnému večeru však trošku ubíral na kráse počet diváků v sále. Přišla jich pouhá stovka. Pro ostatní je zřejmě Japonsko příliš daleko na to, aby zašli na příjemný pořad a přispěli, byť třeba desetikorunou, na dobrou věc. Ta stovka přítomných diváků však dokázala úžasnou věc, za kterou jí patří velký dík do kasičky vložili 14 tisíc 274 korun. Padesát tisíc korun k tomu přidalo Město Uherský Brod a velmi milý byl symbolický šek, který vyrobily děti z MŠ Svatopluka Čecha s textem: Všímáme si, co se kolem děje, my Japonsku pomůžeme, přátelé pomůžou si bez řečí, je to krásná vlastnost člověčí. Děti mezi sebou vybrali částku korun. Stejný nápad měla i MŠ Havřice, paní učitelky vložily do kasičky tisícikorunu, kterou společně s dětmi vybraly. Celková částka, která z Uherského Brodu poputuje do Japonska, tedy činí krásných 66 tisíc 324 korun. Peníze pošleme na sbírkové konto Charity Česká republika, odkud se tato pomoc bude distribuovat přímo do Japonska, sdělil na závěr Ferdinand Kubáník, zástupce uherskobrodské Charity. Foto str. 2, více na webu Kultura.UB.CZ Markéta Švehlíková V Cafe Clubu vystavuje Pavla Ortová pod vodou Správně by v titulku mělo být velké P Pod vodou je totiž název neobvyklé kolekce fotografií Pavly Ortové, která byla minulý měsíc k vidění v Cafe Clubu. Nápad na fotografování pod vodní hladinou vzešel z přesvědčení mladé umělkyně o tom, že nejvíce uvolnění se lidé cítí právě ve vodě. Kolekce vznikala speciálně upraveným fotoaparátem v jednom veřejném bazénu za pomoci kamaráda figuranta. Ten však měl za úkol pouze odvést pozornost od skutečně snímaných objektů, které si Pavla pod hladinou vytipovala. Sedmadvacetiletá Broďanka absolvovala obor užitá fotografie na uherskohradišťské umělecké průmyslovce, nyní studuje pátý ročník Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Od roku 2003 pracovala v několika reklamních a uměleckých společnostech na pozici fotografa nebo grafika. Před sedmi lety zakotvila v Praze, kde v současné době pracuje jako fotografka pro MF Dnes. Pavla Ortová se může pochlubit významným úspěchem v prestižní soutěži Czech Press Photo, kde v roce 2008 získala cenu Sony Junior Awards v kategorii umění a volný čas. Účastnila se též celé řady kolektivních výstav, např. v brněnské Redutě, na Staroměstské radnici v Praze, Domě umění v Opavě, ale také ve Varšavě, Berlíně či Bratislavě. Více na webu Kultura.UB.CZ -mva- Do galerie Panský dům se do 8. května můžete zajít podívat na výstavu Tomáše Měšťánka. Uherskohradišťský výtvarník vystavuje v Uherském Brodě na čtyři desítky kreseb a obrazů z let Výstavu zahajovala Milada Frolcová ze Slováckého muzea. Trošku netradičně si tentokráte pro charakteristiku Měšťánkovy tvorby vypůjčila slova známého herce, dramatika, režiséra a spisovatele Arnošta Goldflama, kterými sám před časem zahajoval výstavu T. Měšťánka v Praze: Ono totiž v těch obrazech moc klidu není. Člověk je pozoruje a co vidí - lidi, co se někam ženou, štvou a běží bez dechu. Kdybych se měl pokusit vyzkoumat, co jsou to za lidi, řekl bych asi, že jsou to proklatci, ztracenci, ztroskotanci. Ke každému z Měšťánkových obrazů si lze přimyslet děj, každý může mít předchůdce i pokračování, konce se lze jenom dohadovat. Měšťánkovy obrazy se můžou někomu nelíbit, můžou někoho zlobit, naštvat, dotknout se ho. Jako někdo, kdo opakuje něco nelichotivého a pravdivého pořád dokola. Myslím, že nikdo nemůže popřít, že tyto obrazy jsou vášnivé, jejich barvy jsou jako výkřiky a světlo na nich je nemilosrdné a nikdo mu neunikne. Najde si, co potřebuje a kde je mu libo na scéně, v aréně, na ulici nebo v tmavém koutě hospody. Vyhmátne své postavy, své aktéry, jak se řítí do záhuby, do propasti, do zkázy. Nebo hledají svého Boha? Někoho nebo něco, co by jejich život zázrakem osvítilo a dalo mu smysl alespoň nějaký? Možná, že hledají marně a nenajdou nic a nikoho. Ale alespoň hledají a doufají, a v tom případě snad nejsou beznadějní. Přejme jim to a nakonec i sami sobě. Foto str. 2, více na webu Kultura.UB.CZ -mva- Brodský zpravodaj

13 Duben v Knihovně Františka Kožíka Uherský Brod Oddělení pro děti: Nejvíc očekávanou akcí, která se koná na začátku měsíce dubna je Noc s Andersenem. Tentokráte proběhla z pátku na sobotu V dětském oddělení Knihovny Františka Kožíka se v 16 hodin sešlo 26 dětí, které se zúčastnily Noci s Andersenem. Pro děti byla připravena seznamovací hra a křížovky, pak jsme se společně vydali do zahrady Panského domu. Tady na nás čekalo divadelní loutkové představení v podobě čmeláků Brumdy a Čmeldy. A pak už jsme se přesunuli do nových prostor pobočky Máj Knihovny Františka Kožíka, kde nás čekalo čtení z knih H. Ch. Andersena. Do čtení se zapojily i samotné děti. A pak přišlo velké překvapení. Kino Máj si pro nás připravilo promítání pohádek H. Ch. Andersena. Večer jsme se do kina opět vrátili a děti se mohly podívat do promítací místnosti a dalších zákoutí kina, kde dostaly i odborný výklad od vedoucí kina Lenky Slívové. Ta měla pro děti připravený ještě kvíz se záludnými otázkami o kinu. Ti nejšikovnější získali volné vstupenky na filmové promítání. Další program byl připraven na Ekocentru Chrpa. Tady se soutěžilo, ale hlavně byla pro děti nachystána velká tvořivá dílna pod vedením Markéty Jílkové. A protože jsme si četli Andersenovy pohádky, tak děti ve skupinkách vyráběly Císařovy nové šaty. Práce se jim dařila, všichni se proměnili v módní návrháře a vymýšleli, co by společně ušili. Šaty byly ovšem z papíru. Nakonec proběhla také módní přehlídka. O půlnoci jsme se všichni uložili do spacáků, ještě si sdělili poslední zážitky a nechali jsme si zdát o další andersenovské noci. V sobotu ráno nás čekala snídaně a pak už hurá domů! A dospělé oddělení: Začátek dubna patřil v dospělém oddělení knihovny úspěšnému Literárnímu podvečeru s vernisáží výstavy nazvané Proměny Uherského Brodu ve fotografii. Vernisáž zahájili hudebním doprovodem pí uč. Trtková a p. uč. Vacek ze ZUŠ v Uherském Brodě. Přednesem básně Rudolfa Konečného slečnou Veronikou Vítkovou z Uherského Brodu a vzpomínkami paní Evy Gebové, které přečetla slečna Tereza Hovorková ze Šumic, jsme mohli zavzpomínat Jak se žilo na předměstí v minulém století. Všichni návštěvníci tak mohli zavzpomínat na Uherský Brod - nejen jak vypadal v dobách dřívějších, ale také jak se v něm před lety žilo. Pro velký zájem je tato výstava fotografií prodloužena do konce května Ve čtvrtek 7. dubna jsme výstavou odborných publikací, slovníků a naučných knih připomněli Den vzdělanosti. V úterý 12. dubna v dopoledních hodinách v rámci Akademie volného času se v čítárně uskutečnila velice zajímavá beseda v podání paní Mgr. Soni Punčochové, tentokráte na téma Jak zvládnout krizové situace. Každý z nás je v životě vystaven krizovým situacím a právě díky této besedě se mohli všichni dozvědět, jak se v takových chvílích zachovat. Pracovnice Knihovny Františka Kožíka Uherský Brod KVaS 2011 kultura Když se na východní Moravě řekne kvas, většina lidí si vzpomene na podzim a všechny činnosti spojené s výrobou slivovice. Zeptáte-li se členů některého folklórního souboru na Uherskobrodsku, pravděpodobně si vybaví letošní březen a Veletiny. KVaS je totiž krycí název pro Kulturně-Výchovné a poznávací Setkání folklórních souborů z Uherskobrodska. Iniciátorem celé akce byl soubor Rozmarýn z Újezdce. Cíl byl prostý - uspořádat společný večer, kde by se jednotlivé soubory vzájemně poznaly, zjistily něco o sobě a hlavně aby si každý mohl zatančit a zazpívat. Jen tak pro radost. Kolem 19. hodiny večerní se začali scházet první účastníci a nakonec jich bylo téměř 200. Byli mezi nimi členové souboru Rozmarýn, Jakub, Olšava, Oldšava, Vlčnovjan, Jakub, Světlovánek z Bojkovic, soubor z Horního Němčí, Kohútek z Bánova, Malé Zálesí z Luhačovic, Holomňa z Prakšic a mnoho dalších tanečníků a muzikantů. Taneční sál ve Veletinách praskal ve švech a všichni se dobře bavili. Muzikantů se sešlo tolik, že chvilkama nevypadali jako cimbálová muzika, ale spíš jako symfonický orchestr, a taneční parket málem nestačil pro všechny tancechtivé páry. Celá akce se vydařila a nezbývá doufat, že se všichni zase za rok sejdeme. Na závěr možná ještě odpověď na otázku: Proč soubor z Újezdce u Luhačovic pořádá akci až kdesi ve Veletinách? Důvod je prostý. V celém Újezdci a Těšově se nenajde prostor, který by takové množství lidí pojmul, poskytnul dostatečné zázemí a byl pro soubor cenově přijatelný. Kulturní středisko prostě chybí, a tak jezdíme k sousedům. Foto str. 2 MH Přehled vysílání TV Slovácko Zpravodajské magazíny sudých vysílacích hodin: Začátky vysílání: premiérová hodina 20.00, 22.00, 24,00, 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, reprízy Zlínský kraj Minuty z Otrokovic Magazín Uherské Hradiště Skladba lichých vysílacích hodin: Uherskobrodsko a Zlínský kraj Začátky vysílání: premiérová hodina 23.00, 03.00, 07.00, 11.00, reprízy TÝDENÍK MAGAZÍN UHERSKÝ BROD PREMIÉRA V PÁTEK Magazín Uherské Hradiště Videotext / dětská TV Zlínský kraj Jihomoravské vysílání Začátky vysílání: premiérová hodina 21.00, 01.00, 05.00, 09.00, reprízy Magazín Uherské Hradiště Videotext Magazín města Hodonín Magazín Regiony Magazín Sport následují videotextové informace - program kina UB a akce připravované DKUB Magazín Veselí nad Moravou Videotext Magazín Kyjov videotext TV Slovácko naladíte v kabelových rozvodech ve správě UH Panorama a v privátních připojeních digitální televize Déčko. Aktuální magazíny a pořady můžete shlédnout také na Brodský zpravodaj

14 inzerce 83 zemí světa kanceláří makléřů RE/MAX prodává nejvíce realit na světě Nabídněte svou nemovitost do největší realitní sítě světa Vaši nemovitost bude prodávat více než 1100 makléřů v Česku! Extra Bří Lužů 131, Uherský Brod Telefon: ČERPADLA Provádíme generální opravy čerpadel do kotelen, včetně ponorných, průmyslových a pro domácnosti. Staré Město, Nová čtvrt 1250 Tel ROMAN ŠPÍŠEK ELEKTROINSTALACE ROMAN ŠPÍŠEK - ELEKTROINSTALACE - montáž - montáž silnoproudé silnoproudé a slaboproudé a slaboproudé elektroinstalace - rekonstrukce elektroinstalace domu a bytu - revize - montáž - rekonstrukce domácích domu telefonů a bytu - revize - drobné - montáž opravy domácích telefonů - drobné opravy Tel.: Tel.: Řádková inzerce Finanční pomoc zastavíme vaše dluhy Jsme schopni oddlužit vás, a to snížením závazků až o 70 % rozložením zbylých dluhů do 60 splátek. Příklad: máte dluhy Kč, splácíte Kč měsíčně. S garancí soudu vám pomůžeme snížit splátky na Kč. Zaplatíte pouze 30 % závazků, zbytek vám soud po 5 letech odpustí. Kontaktujte nás a sjednejte si bezplatnou schůzku nebo na tel Konzultace je zcela zdarma! Prodejna PŘÁNÍČKO přestěhována na Masarykovo nám. 165 (poslední budova pod kostelem) dárkové, žertovné zboží, přání, suvenýry, pohlednice Po předložení tohoto kuponu sleva 10 % Stačí jednou zavolat! 84O až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky Hledáme nové obchodní zástupce 14 k x130_cb.indd :22:54 Brodský zpravodaj

15 inzerce NOVÁ ÚKLIDOVÁ FIRMA Nejlevnější povinné ručení Bonus až 60 %, možnost připojištění IHNED Ročně od: Obsah motoru: Kč ccm Kč ccm Kč ccm atd. atd. DAILY BROKER s.r.o obchodní dům Kvanto pasáž Neradice Mobil: , Naše firma jistí, že Váš domov bude čistý! Ať Váš domov v máji září čistotou jako v ráji KUPON Text inzerátu k podání jednoho bezplatného soukromého inzerátu čistota rychlost diskrétnost Mob.: Web: uklid.skct.cz SK Commodity trade s.r.o. Telefon nebo jméno a adresa, pokud není otištěno v inzerátu Vyplňte a odešlete na adresu: Brodský zpravodaj, Masarykovo nám., 100 Uherský Brod Rekondiční cvičení Vakuová terapie - Tvarování postavy - Úbytek objemu - Odbourávání celulitidy - Spalování tukové tkáně - Snížení nadváhy Uherský Brod, nová poliklinika tel: mob: U příležitosti 75.výročí založení podniku pořádá vedení společnosti Česká zbrojovka a.s. VESELICI 2011 Neformální setkání se uskuteční v pátek 17. června 2011 od hodin v Domě kultury, Uherský Brod. Bližší informace o pořádané akci poskytne: Personální odbor Tel.: Brodský zpravodaj

16 inzerce/sport Nabízíme k pronájmu novou budovu u motelu Pepčín v Havřicích. Vhodné na prodejnu, kanceláře, výměra 250 m2. Kontakt Máte pohybově nadané dítě? Hledáte pro něj vhodný sport? Přijďte s ním! ČSK Uherský Brod - fotbalový oddíl pořádá NÁBOR do fotbalové předpřípravky a přípravky INFORMACE PRO ZÁJEMCE O FLORBAL Uherský Brod Přihlašuje do soutěží CFBU od sezony 2011/2012 florbalové družstvo juniorů. Hráči ročníků se mohou hlásit u trenéra 1.AC UB: Bc. Ondřej Hudeček tel , icq: , skype:ondrahuddy. Zahájení prvních tréninků na novou sezonu proběhne již květnu. Každé pondělí, úterý, čtvrtek v 16 hodin na stadionu LAPAČ pro ročníky 2005, 2004, 2003, 2002, ale i starší. Tréninky dvakrát až třikrát týdně - podle kategorií na stadionech Orlák a Lapač. Pod dohledem školených trenérů s A a B licencí. Kontakt: p. Rachunek Ivan , p. Šebesta Zdeněk ZŠ Pod Vinohrady pořádá pro rodiče s dětmi i pro děti a dospělé samotné pobyt u Jaderského moře I T Á L I E L I D O A D R I A N O CENA: Kč, Kč - děti do 5 let bez lůžka Cena zahrnuje: dopravu, 7 x ubytování (plně vybavené apartmány s bazénem a terasou, cca 150 m od moře), průvodce, plnou penzi včetně pitného režimu, 3x výlet: MIRABILANDIE (zábavní park), RAVENNA (historie + trhy), BENÁTKY (cestou zpět). Pro děti nad 10 let zajišťují program a dozor po celou dobu pobytu pedagogičtí pracovníci ZŠ Pod Vinohrady, děti do 10 let jen v doprovodu dospělé osoby. Informace a přihlášky: Mgr. Jolana Králíková, , Dagmar Mandíková, , V zájezdu je posledních 10 volných míst. 16 Brodský zpravodaj

17 Daněk s Vrágou jedou na ME do Portugalska Poslední soustředění před kvalifikací na evropský šampionát v Portugalsku absolvovali amatérští fotbalisté Česka, v jejichž kádru nechybí ani stoper Michal Vrága a středopolař Roman Daněk (oba ČSK Uherský Brod), na uherskobrodském stadionu Na Lapači. Češi vstoupili do kvalifikačních bojů šesté skupiny Region s cupu soubojem proti Maďarsku. Duel skončil bezbrankovou remízou. Tři body mohl reprezentaci zajistit uherskobrodský Roman Daněk. Jeho šanci ale maďarský gólman zneškodnil. Do hry zasáhl také Michal Vrága, který vyztužil obranu. V druhém utkání si Češi poradili s Chorvatskem, které porazili v poměru 4:1 a postup na ME do Portugalska se jim značně přiblížil. Do střelecké listiny se zapsal také Michal Vrága. Podle pravidel Regions cupu mohou za amatérské výběry nastupovat pouze hráči ve věku od 19 do 40 let, kteří navíc nikdy nepodepsali profesionální smlouvu ani nehráli v profesionálním týmu. O soupeřích nevíme téměř nic. Získat nějaké informace bylo velmi složité. Pokud chceme postoupit na evropský šampionát do Portugalska, musíme skupinu vyhrát. V Uherském Brodě jsme měli perfektní podmínky na přípravu a věřím, že je dokážeme plně zúročit, uvedl před startem turnaje reprezentační kouč Petr Zapletal ČESKO MAĎARSKO 0:0 Rozhodčí: Yildirim (Turecko). Diváci: 700. Česko: Krajča Zábojník, Vrága, Kraváček (46. Lukáš), Matějka Žourek (73. Maléř), Školník, Daněk, Naňák (65. Stojaspal) Huťka, Valášek. Trenér: Petr Zapletal. ČESKO CHORVATSKO 4:1 (2:0) Branky: 9. Lukáš, 37. Vrága, 85. Huťka, 92. Valá- sport šek 69. Jakovčevič. Rozhodčí: Vinčič (Slovinsko). ČK: 17. Andačič (Chorvatsko). Diváci: 700. Česko: Krajča Matějka, Vrága, Huťka, Naňák (85. Beňo) Žourek (71. Zábojník), Školník, Daněk, Valášek Lukáš, Maléř (55. Stojaspal). Trenér: Petr Zapletal. ČESKO LITVA 1:0 (0:0) Branka: 51. Stojaspal. Rozhodčí: Arnason (Island). ŽK: Cibulskas, Biržinis, Bartkevičius, Atmanavičius - Školník. Česko: Krajča Vrága, Matějka, Zábojník, Žourek (37. Stojaspal) Huťka, Daněk, Školník (88. Beňo), Maléř (46. Kraváček) Valášek, Lukáš. Trenér: Petr Zapletal. Finálový turnaj Region s Cupu se uskuteční v Portugalsku, konkrétně ve městě Braga a v okolních městech Fao, Vila Verde a Barcelos. Na turnaj postoupilo osm nejlepších týmů z 38 zemí, které byly na startu. Petr Zpěvák Hokejové naděje Uh. Brodu zvládly dva turnaje Nejmladší hokejové naděje HC Uherský Brod dosáhly skvělého úspěchu na mezinárodních turnajích v Uherském Ostrohu a domácím ledě v Uherském Brodě. Pod vedením trenérů Romana Uhříčka a Karla Mana porazili žáci třetí třídy všechny své soupeře. Domácí družstvo Uherského Ostrohu přehráli v poměru 7:1, extraligový Zlín porazili rovněž 7:1, výběr Opočna deklasovali 10:3 a slovenský Púchov porazili rozdílem dvou gólů 5:3. Turnaj tak vyhráli bez ztráty jediného bodu. Je to skvělý úspěch, který jen podtrhuje skutečnost, že práce s mládeží je v Uherském Brodě na vysoké úrovni, uvedl předseda klubu Drahoslav Mahdal. Na opačné straně ledové plochy současně svádělo boje se stejnými soupeři i družstvo přípravky. I když většina hráčů navštěvuje teprve první třídu základní školy, jejich výkony byly obdivuhodné. Všechny zápasy byly vyrovnané. V utkáních proti Zlínu a Púchovu rozhodovala až koncovka, v níž se projevila menší zkušenost našich malých hokejistů, kterým chyběl i pověstný kousek štěstí, všiml si Mahdal. Někteří hráči stáli v letošní sezoně poprvé na bruslích. Výkonnostní a bruslařský pokrok, který svou snahou udělali je znatelný a zaslouží uznání, dodal šéf HC Uherský Brod. Turnaj na domácím ledě odehráli Broďané v nejsilnější sestavě. Třeťáci si na úvod poradili s Brumovem, který přehráli po bruslařské i hokejové stránce a zvítězili v poměru 7:4. Skvělý vstup do turnaje potvrdili další výhrou nad slovenskými Piešťany (5:2). Sklonit se museli až před uměním celkového vítěze turnaje z Hodonína, kterému podlehli v poměru 3:7. V posledním zápase si Broďané s chutí zastříleli, když porazili družstvo bratislavského Ružinova 9:4. Konečné druhé místo je skvělým úspěchem a příslibem do nadcházející sezony. HC Uherský Brod: Petr Vystrčil, Matěj Hřib, Jakub Uhříček, Dominik Dvořáček, Martin Mikulec, Petr Vaculík, Kryštof Bednařík, Martin Kadlčík, Karel Man, Lukáš Koníček, Adam Křenek, Martin Brauner, Filip Hlavica, Roman Šobáň, Ondřej Hanousek, Matěj Krpálek, Radek Šašinka, David Šmilauer, Radim Vlk, Ondřej Uhříček, Matěj Kunhart, Adam Hlavica, Jakub Kovačičin a Antonín Řihák. (pz, dm) Foto str. 19 Plavci Brodu vstoupili do nové sezony Úspěšný vstup do sezony mají za sebou uherskobrodští plavci, kteří se představili na závodech v Brně a Bruntále. Brodská dvojice Martin Kadlec Veronika Koníčková startovala v dlouhém padesátimetrovém bazénu. Do Brna odjeli bez ambicí, přesto dokázali zaplavat velmi kvalitní časy. Dokonce si vylepšili osobní rekordy, poznamenala Renata Krůželová z plaveckého oddílu. Početnější zastoupení měl Uh. Brod v plaveckém pětiboji, který se uskutečnil v Bruntále. V tamní Velké ceně se představili Pavel Hájek, Jakub Svozil, Tomáš Jurák, Šárka Kadlecová, Štěpánka Michalčíková a Lenka Lukašíková. I tato skupina dokázala navázat na úspěchy svých starších oddílových kolegů. Všichni své starty proměnili v osobní rekordy. Lenka Lukašíková v plaveckém pětiboji ve své věkové kategorii dokonce skončila na velmi pěkném druhém místě, dodala Krůželová. Umístění dalších brodských plavců: 7. Michalčíková, 10. Kadlecová, 8. Svozil, 9. Hájek, 11. Jurák. (pz, rk) Foto str. 19 Pohár Zlínského kraje se stal uherskobrodskou záležitostí Závěrečný turnaj Poháru Zlínského kraje v kategorii kadetek hostila uherskobrodská sportovní hala. Ve finále této prestižní volejbalové soutěže narazila kosa na kámen. Z triumfu se nakonec radovaly hráčky Spartaku Uherský Brod pod vedením trenérky Pavlíny Popelkové, které dokázaly zdolat loňského obhájce prvenství 1. AC Uherský Brod. Třetím účastníkem poháru byl Austin Vsetín. Celkové výsledky Poháru Zlínského kraje: 1. AC Uherský Brod - VK Austin Vsetín 2:0 (11, 15), 1. AC Uherský Brod - Spartak Uherský Brod 0:2 (-19, -18), Spartak Uherský Brod - VK Austin Vsetín 2:0 (13, 14), 1. AC Uherský Brod - VK Austin Vsetín 2:0 (24, 17), 1. AC Uherský Brod - Spartak Uherský Brod 0:2 (-21, -22), Spartak Uherský Brod - VK Austin Vsetín 2:0 (13, 6). Pořadí: 1. Spartak Uherský Brod 8 b., AC Uherský Brod 6 b., 3. VK Austin Vsetín 4 b. Sestava 1. AC Uherský Brod: Kočicová, Mentzlová, Hrabalová, Machalíková, Sušilová, Blažková, Řezníčková. Volejbalistky 1. AC Uherský Brod zasáhly také do bojů Poháru Zlínského kraje v kategorii juniorek. Po podzimním turnaji byly na 4. místě. Jarní odvety se odehrály ve Vsetíně. Družstva Valašského Meziříčí a béčka Kroměříže nakonec nedorazila a tak se výběr trenérky Evy Bartkové střetl s Hošťálkovou, Brumovem, áčkem Kroměříže a domácím Vsetínem. Výsledky závěrečného kola Poháru Zlínského kraje: 1. AC Uherský Brod - Hošťálková 2:0, 1. AC Uherský Brod - Brumov 2:0, 1. AC Uherský Brod VK Austin Vsetín 1:2, 1. AC Uherský Brod - Kroměříž A 0:2. Pořadí: 1. VC Kroměříž A 19 b., 2. ŠSK ZŠ Brumov - Bylnice 15 b., AC Uherský Brod 15 b., 4. VK Austin Vsetín 14 b., 5. SKV Hošťálková 13 b., 6. Valašské Meziříčí 10 b., 7. VC Kroměříž B 7 b. Sestava 1. AC Uherský Brod: Kočicová, Šmídová, Borýsková, Ondrůšková, Krystková, Sušilová, Blažková, Řezníčková. (pz, eb) Foto str. 19 Brodský zpravodaj

18 sport Startuje projekt: Sportujeme na Orláku S přicházejícím jarem nastává v řadě měst a vesnic rozjezd venkovních sportovních areálů. Nejinak je tomu i v Uherském Brodě. Od dubna 2011 se otvírají brány také Orelského stadionu a s ním spojený projekt místního Orla: Sportujeme na Orláku. Projekt v sobě zahrnuje tradiční pojetí Orláku jako fotbalového stadionu v propojení se sportovišti, které byly vystavěny v nedávné době jako podstatný doplněk areálu. To vše v celkovém kontextu stadionu jako rodinného sportoviště, uvedl starosta uherskobrodského Orla Štěpán Janík. Kromě tradičního fotbalu, který se hraje na travnaté ploše Orelského stadionu, jehož využití je primárně pro zápasy a pravidelnou tréninkovou činnost fotbalových oddílů Orla a ČSK, budou Dvacetiletý závodník Martin Bujáček si podmanil Valašskou rallye Uherskobrodský automobilový závodník Martin Bujáček vyhrál v kategorii juniorů Bonver Valašskou rallye. V absolutním pořadí pak dojel s vozem Mitsubishi Lancer Evo IX na skvělém sedmém místě. Se spolujezdcem Markem Omelkou přitom před startem úvodního podniku Mezinárodního mistrovství České republiky v automobilových soutěžích tajně věřili v umístění mezi elitní patnáctkou. Trať o délce stopadesáti kilometrů, která se na pěti úsecích jela hned dvakrát, ale nakonec zvládli bez větších problémů. Kategorii juniorů s přehledem vyhráli a v celkovém pořadí zle dotírali na českou špičku. Už v prvních dvou rychlostních zkouškách jsme si dokázali, že můžeme soupeřit se zkušenějšími jezdci, nechal se slyšet Bujáček, který se po první etapě usadil na desáté příčce. Jelo se mi velice dobře, v klidu jsem si držel svoje tempo. Naštěstí se nám vyhýbají problémy, auto je ve skvělé kondici, pochvaloval si dvacetiletý závodník. Na úspěch chtěla posádka navázat na Rallye Šumava Klatovy. Tento podnik byl ale předčasně ukončen, neboť na druhé rychlostní zkoušce havaroval automobilový jezdec Jiří Skoupil s vozem Citroën C2 S1600 a na následky nehody zemřel. Foto str. 19 Petr Zpěvák opět po loňském premiérovém ročníku zápolit O pohár Orla pod širým nebem na víceúčelovém hřišti také florbalisté. Nově k nim přibude amatérská soutěž pro tenisty Hlobil cup, která bude obdobou Davis cupu. Soutěž nesoucí název významného funkcionáře prvorepublikového Orla Mons. Hlobila se bude hrát na antukových tenisových kurtech, prozradil sekretář Orla Petr Gabriel. Jak víceúčelové hřiště, tak tenisové kurty budou jako již tradičně k dispozici také oddílům Orla k pravidelné tréninkové činnosti florbalu, aerobiku, nohejbalu a tenisové školičce. Uvedená sportoviště budou samozřejmě otevřena i pro veřejnost. Novinkou pak bude otevírací doba víceúčelového hřiště i ve večerních hodinách, která nabídne možnost sportování pod umělým osvětlením. Reagujeme tak na výsledek marketingového výzkumu provedeného v našem městě, kdy takřka každý druhý respondent by uvítal právě sportoviště tohoto druhu. Věřím tedy, že se hřiště v létě stane oázou sportovcům před ubíjejícím sluncem, dodal Janík. Na Orláku mysleli také na nejmenší. Pro ně je připraveno zbrusu nové dětské hřiště s trampolínou. V rámci projektu dojde také k rekultivaci volně ležícího pozemku v severovýchodní části stadionu, kde je v plánu vybudování tréninkového travnatého hřiště. Kromě možnosti občerstvení, která už funguje několik měsíců, bude pro návštěvníky nově zřízena služba bezplatného internetového připojení, prozradil novinku sekretář Orla Gabriel. (pz, gab) Aerobik zahájil Série soutěží aerobiku odstartovala i za účasti 1. AC Uherský Brod, který nacvičil tři soutěžní skladby. Všechny tři novinky byly poprvé předvedeny na přehlídce pohybových skladeb Mládí v tanci a pohybu v Domě kultury v Uh. Brodě. V kategorii velkých skladeb do 10 let měl uherskobrodský aerobik dvě želízka v ohni. Nejmladší děvčátka se skladbou Mickey Mouse získala bronz. Ve stejné kategorii vybojovala starší děvčata se skladbou Kleopatra zlato. V kategorii velkých skladeb (od 11 do 18 let) byly Cheerleaders stříbrné. O pár dnů později pak v Otrokovicích vybojovaly zlato v rámci moravského finále soutěže Děti fitness. Děvčata se skladbou Mickey Mouse obsadila druhé místo. Více na webu: sport.ub.cz Foto str. 19 (pz, vch) Vítězství florbalistek Gymnázia Komenského Gymnazistky vyhrály florbalový turnaj v rámci Uherskobrodské sportovní ligy středních škol. Turnaje se zúčastnily školy: SPŠ Nivnická, Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ, SOŠ Předbranská a SOU Svatopluka Čecha. Děvčata gymnázia ani v jednom utkání nezaváhala a celý turnaj s přehledem vyhrála. Výsledky: Gymnázium SPŠ 4:1 (Branky: Šmídová 2, Machalová, Zlámalová), Gymnázium SOŠ 7:0 (Pančochová 2, Zlámalová 2, Hurbišová, Gagová, Šmídová), Gymnázium SOU 9:0 (Zlámalová 4, Horecká 2, Machalová 2, Loskotová). Konečné pořadí: 1. Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ, 2. SPŠ Nivnická, 3. SOŠ Předbranská, 4. SOU Svatopluka Čecha. Gymnázium: Lucie Gagová, Veronika Hurbišová, Aneta Šmídová, Denisa Machalová, Aneta Musilová, Kristýna Horecká, Vendula Pančochová, Frederika Klčová, Jessica Zlámalová (nejlepší střelkyně se sedmi brankami), Adéla Loskotová, Renata Kusníková, Veronika Králíková, Adriana Fojtáchová. (zz) Šťastné vítězky z Gymnázia J. A. Komenského, které uspěly ve florbalovém turnaji. 18 Brodský zpravodaj

19 sportovní fotogalerie Mladí hokejisté HC Uherský Brod vybojovali v domácím turnaji třetích tříd stříbro. Vyznavačky aerobiku z 1. AC Uherský Brod si zajistily účast na mezinárodní soutěži v Praze. Martin Bujáček z Uherského Brodu ovládl Valašskou rallye mezi juniory, celkově dojel sedmý. Uherskobrodští plavci se představili na závodech v Brně a Bruntále. Amatérská fotbalová reprezentace Česka se připravovala na Lapači. Ve výběru nechyběli ani Broďané Jaroslav Vrága a Roman Daněk. Kadetky Spartaku Uherský Brod získaly Pohár Zlínského kraje volejbalistek. Brodský zpravodaj

20 Fotogalerie fotogalerie V úterý 26. dubna se konala slavnostní připomínka osvobození Uherského Brodu. Kromě představitelů našeho města položila kytice k památníkům obětí II. světové války řada hostů a zástupců jiných organizací. Mezi pedagogy oceněnými Zlínským kraje byl také Václav Lekeš. Vítězové soutěže Znáte naše město? V Muzeu J. A. Komenského proběhlo velikonoční zdobení Den Země je v našem městě již tradicí. Na snímku stánek SOU Sv. Čecha. Na orientálním odpoledni v DDM se sešly tanečnice od malých holčiček až po zralé ženy.

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

Sbor dobrovolných hasičů Braník. školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Sbor dobrovolných hasičů Braník. školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ Sbor dobrovolných hasičů Braník ve spolupráci s Městskou částí Praha 4 PROPOZICE školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ I. Základní informace o soutěži Vyhlašovatelem

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_10 Název materiálu: Ochrana obyvatel Test znalostí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

DÁLE INFORMUJEME. ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA

DÁLE INFORMUJEME. ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA 17. ročník říjen 2011 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. října 2011 Usnesením č. 44/2011 zastupitelé přijali Vlastní hodnocení Mateřské školy Zahrádky za školní rok 2010 2011. Zastupitelé byli

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Evropský týden mobility, který se letos konal v Kojetíně poprvé, byl zahájen dne 16.9.2009. V tento den byla shodou okolností slavnostně uvedena do

Evropský týden mobility, který se letos konal v Kojetíně poprvé, byl zahájen dne 16.9.2009. V tento den byla shodou okolností slavnostně uvedena do Město Kojetín 2009 Evropský týden mobility, který se letos konal v Kojetíně poprvé, byl zahájen dne 16.9.2009. V tento den byla shodou okolností slavnostně uvedena do provozu dálnice D1, stavba 0134.1

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Organizační řád soutěže Evropa ve škole Č.j.: MSMT 32357/2014-1 Organizační řád soutěže Evropa ve škole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Aktuality. Zápis do kroužků ALCEDA na školní rok 2014/2015. Milí čtenáři,

Aktuality. Zápis do kroužků ALCEDA na školní rok 2014/2015. Milí čtenáři, Aktuality Milí čtenáři, Nový školní rok jsme zahájili opravdu na plno! Instruktoři realizují jeden pobytový program za druhým, proběhly dva běhy adaptačních programů pro 160 studentů SOŠ J. Sousedíka.

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více