Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod Květen 2011 číslo 5 zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod Květen 2011 číslo 5 zdarma www.ub.cz"

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod Květen 2011 číslo 5 zdarma Brodský zpravodaj Muzeum J. A. Komenského je již tradičně místem, kde Zlínský kraj oceňuje nejlepší pedagogy. Jedno z ocenění letos putovalo i do Uherského Brodu.

2 kulturní fotogalerie MŠ Sv. Čecha pro Japonsko vyrobila a předala šek. Více str. 12 Jan Černý vystavuje své poetické obrazy v muzeu. Více str. 11 Holúbek postoupil do celostátního finále. Více str. 12 Novou Q-galerii otevřel fotograf Jindřich Štreit. Více str. 11 Obrazy Tomáše Měšťánka jsou k vidění na Panském domě. Více str. 12 KVaS aneb Kulturně-Výchovné a poznávací Setkání folklórních souborů z Uherskobrodska. Více str Brodský zpravodaj

3 zpravodajství Vážené čtenářky, vážení čtenáři dovolte, abych Vás uvítal u čtení květnového čísla Brodského zpravodaje. Určitě jste si všimli, že již dvě čísla nazpět změnil svoji podobu. Odpovídá tak nyní jednotnému vizuálnímu stylu města, který byl zpracován již dříve v rámci soutěže o logo města. Postupně by tento jednotný vzhled měly přijat všechny městské tiskoviny a také webové stránky města. Vzhled tohoto čísla je však ještě poněkud odlišný. Poprvé v historii vychází Brodský zpravodaj s velkou fotografií na titulní stránce. Chceme totiž, aby kromě toho, že bude zpravodaj pro všechny občany vítaným zdrojem informací, byl i pěkný a reprezentativní. A aby také hned z první strany bylo poznat, že genius loci rozhodně dlí v ulicích našeho krásného města. Nevěnovali jsme se však v uplynulých týdnech pouze formě zpravodaje, ale zamýšleli se i nad jeho obsahem. Již podruhé vychází v Brodském zpravodaji přehled všech kulturních a společenských akcí pořádaných na území města, který sklidil poměrně velký ohlas. Průběžně pracujeme na zkvalitnění zpravodajství. Asi nejvíce je to v tuto chvíli znát v částech věnovaných kulturnímu či společenskému dění a sportu. S tím úzce souvisí také oživení internetových portálů Kultura.UB.cz a Sport.UB.cz k jejichž návštěvě vás srdečně zvu. Na prvním jmenovaném jsme pro všechny příznivce kultury připravili nejen průběžně aktualizovaný přehled akcí, ale i bohaté kulturní zpravodajství se spoustou krásných fotografií. Druhý portál je určen sportovcům a přináší aktuální textové i obrazové sportovní zpravodajství, kalendář sportovních akcí a samozřejmě výsledkový servis. Nechci vás, milí čtenáři, již dále zdržovat od ostatního poutavého obsahu tohoto čísla. Dovolte mi přesto závěrem abych vám všem, obyvatelům našeho města, jménem radnice poděkoval za vzornou spolupráci při úklidu komunikací po zimní údržbě. Přiznám se, že když jsme nový systém blokového čištění za asistence Městské policie spouštěli, měli jsme obavy, jak bude ze strany občanů přijat. A byl přijat výborně. Absolutní většina všech řidičů s pochopením přeparkovala svá auta tak, aby se čistící vozy dostaly k okraji vozovky a mohly provést opravdu důkladné zametení zimního posypu. A někde to byla věru těžká práce, protože k mnohým krajnicím se zametací vozy již léta nedostaly. Ještě jednou děkuji za vaši ochotu přispět svou ukázněností k uklizenému jarnímu městu. A pokud byste se nechali zlákat sluníčkem k vycházce v ulicích města nebo po jeho okolí, rád bych, úplně na závěr, vaší pozornosti doporučil novou a čerstvě oceněnou turistickou mapu Uherskobrodska, kterou naleznete na městském mapovém portálu Mapy.UB.cz. Hezké jarní dny plné sluníčka, lásky a porozumění! Jan Hrdý, místostarosta města Obsah 3 Úvodník Projekt rozvoje sociálních služeb 4 Představujeme zastupitele Učitel roku 5 Varovné signály Společenská kronika 6 Městská policie radí Víkend pro rodinu 7 Sociální věci Rotary Club pomáhá 8 Školství Rubikon 9 Školství a volný čas Zápis do ZUŠ 10 Nabídka táborů DDM 11 Kultura Vernisáže 12 Kultura Benefice pro Japonsko 13 Kultura Knihovna F. Kožíka 14 Inzerce 15 Inzerce 16 Inzerce 17 Sport 18 Sport 19 Sportovní fotogalerie Město zahájilo realizaci projektu: Rozvoj sociálních služeb Ve třetím letošním čísle BZ byla podána informace o rekonstrukce bývalých prostor záchranné zdravotní služby v Nemocnici s poliklinikou v Uherském Brodě na bezbariérový denní stacionář pro osoby se středně těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Projekt s názvem Rozvoj sociálních služeb v Uherském Brodu byl podán v rámci 15. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava v oblasti podpory Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb. Projekt se skládá ze stavební části rekonstrukce prostor v Nemocnici s poliklinikou na Denní stacionář, která byla právě zahájena a druhou část tvoří pořízení speciálně upravených vozů pro dopravu klientů do a ze stacionáře, na specializované pracoviště a na akce jím pořádané. Následně po ukončení stavebních prací v polovině tohoto roku budou zrekonstruované prostory vybaveny nezbytným zařízením pro poskytování služeb klientům. Projekt s celkovými předpokládanými náklady ve výši 4,8 mil Kč bude podpořen dotací 3,9 mil. Kč, což odpovídá 85 % celkových způsobilých výdajů. Denní stacionář je zařízení, které reaguje na společenskou potřebu péče o středně a těžce tělesně a mentálně postižené osoby včetně úlevy jejich rodinám či blízkým. Prostor bude vybaven šatnou, denní místností pro klienty, klidovou místností, přípravnou jídla, umývárnou klientů, sociálním zázemím. Partnery projektu jsou Sdružení rovné šance a Mozaika Uherský Brod o.s. Provozovatelem zařízení budou Sociální služby Uherský Brod. Denní stacionář by měl začít fungovat od 1. září Plánovaná provozní doba bude od pondělí do pátku od 7.00 do hodin. Klienti se budou spolupodílet na poskytování služby částkou cca 60 Kč za hodinu, po kterou se jim budou zaměstnanci věnovat k poskytnutí úkonu, tedy nikoliv za čas strávený v zařízení. Zbylé náklady bude dotovat Město Uherský Brod ze svého rozpočtu. Realizací projektu dojde k naplnění cíle zajištění kvalitní a dostupné sociální služby a zvyšování kvality života ve městech prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj sociálních služeb. S realizací projektu souvisí také vytvoření 4 nových pracovních míst. Vybudování denního stacionáře je součástí projektu Rozvoj sociálních služeb v Uherském Brodě, spolufinancovaného Evropskou unií-evropským fondem pro regionální rozvoj z prostředků ROP Střední Morava. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. KVĚTNA 2011 Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Registrační číslo MK ČR E Redakční rada: Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, Ph.Dr. Irena Krejsová, Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Soňa Kunčarová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj

4 zpravodajství Představujeme zastupitele města - Ing. Ferdinand Kubáník Je mu 29 let a narodil se jako druhý z pěti dětí. Vystudoval Finanční řízení podniku a Veřejnou správu a regionální rozvoj na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je ženatý. S manželkou Annou (27), učitelkou hudby v brodské ZUŠ, právě dokončili stavbu rodinného domku a v Uherském Brodě se tak hodlají usadit natrvalo. Od roku 2005 pracuje v Oblastní charitě a v současné době působí v jejím vedení jako zástupce ředitele a ekonom. Od mládí aktivně sportuje a ve svém volném čase koncertuje s Orchestrem Stanislava Sládka při ZUŠ. Kdy a proč jste se rozhodl vstoupit do komunální politiky? Do KDU-ČSL jsem vstoupil v roce Křesťansko-sociální a konzervativní hodnoty jsou mi blízké. Moje profese a zájmové aktivity mne dovedly k aktivní práci v komunální politice. Nejprve jsem si vyzkoušel práci v Kontrolním výboru ZM a pak také jako člen Dozorčí rady Městské nemocnice s poliklinikou kde působím dodnes. Na co se chcete při své práci především zaměřit? Jde mi především o kvalitu a dostupnost sociálních služeb. Ty souvisí především s finančními možnostmi, a proto budu bedlivě sledovat, kolik peněz z rozpočtu půjde právě do této oblasti. Dále se zaměřím na zefektivnění způsobu přerozdělování veřejné finanční podpory. Pracujete již 6 let v Oblastní Charitě. Myslíte si, že to ovlivňuje váš pohled na svět? Ve své práci se setkávám s mnoha lidmi, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých osob. Proto říkám, že sociální přístup je lidský přístup. Ještě se vrátím k Vaší práci. Je v našem městě nabídka sociálních služeb všeho druhu dostatečná, popř. co nám ještě chybí? Protože zákon o sociálních službách rozlišuje mnoho druhů služeb, není ani možné v našem městě všechny tyto služby nabídnout. Současná nabídka služeb v našem městě je uspokojivá, avšak nemůžeme říct, že nám to stačí. Jsem přesvědčený, že v současné době bychom se měli zaměřit na problematiku lidí bez domova, řešit bezbariérovost města a městských institucí a také se pokusíme v návaznosti na programové prohlášení RM vyvinout tlak na zřízení zdravotnického zařízení hospicového typu v našem regionu a také se pokusit vybudovat startovací byty především pro mladé rodiny. Stále zůstává otevřená otázka zřízení domova pro seniory nebo chráněného bydlení. Protože nás čeká příprava zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na další období, bude potřeba jednoznačně definovat služby, které jsou pro naše občany potřebné a po kterých existuje reálná poptávka. Jsem si vědom toho, že s každým rozšířením o novou službu, bude město muset šáhnout hlouběji do kapsy. Co vám v poslední době udělalo největší radost nebo na co se těšíte? Radost mi jednoznačně udělalo to, že jsem se po roce tvrdé práce přestěhoval do rodinného domku a mohu tak konečně relaxovat na zahrádce. připravila Elen Sladká Zlínský kraj již podesáté ocenil pedagogy 4 Ať jsou dohady o místě rodiště J. A. Komenského jakékoliv, bude Uherský Brod už navždy pevně spjat s jeho jménem. To si uvědomuje také vedení Zlínského kraje, které velkou většinu svých akcí souvisejících se školstvím, pedagogy, žáky i studenty situuje do Uherského Brodu. Také letošní oceňování pedagogů nemohlo mít jiné místo konání. Do Muzea J. A. Komenského bylo pozváno 20 učitelů z celého Zlínského kraje, aby zde převzali ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Z rukou členů Rady Zlínského kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem obdrželi sošku sovičky, coby symbolu moudrosti, pamětní list s medailí a věcné dary. Jedním z oceněných pedagogů byl také Václav Lekeš ze Středního odborného učiliště Uherský Brod. S touto školou je spojeno téměř čtyřicet let profesní kariéry oceněného. Začínal zde jako učitel odborného výcviku, od roku 2000 působil na škole jako učitel odborných předmětů. Již od počátku své pedagogické činnosti se aktivně podílel na zavádění nových technologií a netradičních přístupů v praktickém vyučování zemědělských oborů. Úzce spolupracoval s učiteli odborných předmětů a úspěšně koordinoval a propojoval teoretickou a praktickou výuku. Od roku 2000 všechny své dosavadní zkušenosti využil i ve své nové funkci učitele odborných předmětů. Vzhledem k vysoké úrovni odbornosti a skvělým pedagogickým schopnostem ovlivňoval zásadním způsobem organizaci a rozvoj této oblasti. Je to člověk, který svou skromností, pracovitostí, vysokou kvalitou výuky v praktickém i teoretickém vyučování a mimořádně vstřícným přístupem k žákům i kolegům trvale rozvíjel úroveň a prestiž naší školy a tím i celého odborného školství. Je to člověk vysokých morálních vlastností, je velmi pracovitý a skromný. Jeho pedagogická činnost je spojena s vysoce odborným a odpovědným přístupen ke své práci. Má přirozenou autoritu a respekt, jeho přístup k žákům je náročný, ale bývá vždy spravedlivý. Dokáže jim naslouchat a brát je vážně. Akceptuje jejich slabosti a je jim oporou tam, kde to potřebují. Nepodlamuje vůli dítěte ani tehdy, když všem ostatním připadá jeho chování nesmyslné, ale pomáhá mu se učit řídit své jednání vlastním rozumem, řekl na jeho adresu ředitel SOU Jiří Polanský. Václav Lekeš pravidelně připravoval žáky na soutěže odborných dovedností oboru opravář zemědělských strojů, kde již několikrát sbírali vavříny v kolech krajských a podařilo se jim také dosáhnout vítězství v celostátním kole. I v soutěži Jízda zručnosti stál jeho žák několikrát na stupni nejvyšším. Hejtman Stanislav Mišák podotkl, že práce pedagoga je velmi nelehká a zodpovědná. Jeho posláním totiž není mladé lidi pouze vzdělávat a předávat jim informace, ale především připravit je komplexně do života tak, aby se v něm dobře orientovali a byli úspěšní v tom, čemu se chtějí věnovat. K tomu je samozřejmě potřeba hodně trpělivosti a energie, za což si všichni dnešní ocenění zaslouží náš hluboký obdiv a upřímné poděkování. Foto str. 20 Elen Sladká Den Země V úterý 19. dubna se Masarykovo náměstí rozzářilo a ožilo. Organizátoři v čele s městem Uherský Brod a Domem dětí a mládeže zde uspořádali tradiční Den Země. Pro všechny návštěvníky byl připraven bohatý a různorodý program. Pro menší byla k dispozici spousta soutěží, výstava zvířátek a projížďky na kočáře taženém koňmi. Těm starším byly určeny výstavy i mnoho námětů k zamyšlení. Vše se samozřejmě týkalo ekologie, zdravého života, třídění a recyklace odpadu, pohybu a života na Zemi vůbec. Zájemci ale mohli získat také informace o obraně spotřebitelů, ekologické domácnosti nebo možnostech nákupu zdravých potravin. Letošní zajímavostí bylo stanoviště, které ukazovalo, jak je těžké získat vodu, kolik jí spotřebujeme na jednotlivé běžné činnosti a jak si jí mnozí z nás neváží a plýtvají jí. Radost z vlastnoručně vytvořeného díla přinesli dílničky. Především u vysazování rostlinek, výroby náušnic a náramků, výroby voskových svíček a keramiky bylo pořád plno dětí i dospělých. Den Země uspořádali jako první američtí studenti 22. dubna 1970 jako připomínku toho, že každý z nás se svým způsobem podílí na stavu okolního světa. Bohužel ne každý si to uvědomuje -es- Co se nevešlo do BZ najdete na Brodský zpravodaj

5 Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) Hasičský záchranný sbor ČR provozuje systém varování obyvatelstva, který je zabezpečen formou akustických sirén doprovázených verbální informací. Všechny města a obce disponující elektronickými sirénami jsou napojeny na jednotný systém varování a vyrozumění, zkráceně JSVV. Tento systém umožňuje včasné varování jak z centrály (Praha), tak přes Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru (Zlín) nebo přes městskou policii v Uherském Brodě. Druhy signálů, se kterými se můžete setkat: Signál zkouška sirén Tento signál slouží pro ověření funkčnosti jednotlivých zařízení a vytvoření návyku obyvatelstva na tón sirén. Zkouška sirén bývá prováděna zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 až 12:15 hodin. Signál Zkouška sirén je doplněn o verbální informaci č. 1, kterou ohlašuje a ukončuje gong. Verbální informace č. 1 Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Všeobecná výstraha - Jediný varovný signál Od roku 2001 je zaveden na území České republiky jeden varovný signál VŠEOBECNÁ VÝ- STRAHA pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku mimořádných událostí - živelní pohromy (např. povodeň, sněhová kalamita, větrná smršť), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (např. havárie v chemickém závodě, únik čpavku ze zimního stadionu, pivovaru, potravinářského provozu, dále havárie v jaderném energetickém zařízení, ropná havárie), či jiné mimořádné události (např. teroristický čin, sabotáž, žhářství). Sirény mohou být použity podle potřeby místně nebo na území kraje i na území celého státu. Varovný signál Všeobecná výstraha je doplňován o verbální informace podle druhu hrozby nebo mimořádné události (č. 2 až 6 podle níže uvedené tabulky), kterou ohlašuje a ukončuje gong. Verbální informace č. 2 Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Verbální informace č. 3 Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Verbální informace č. 4 Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Verbální informace č. 5 Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Verbální informace č. 6 Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Signál požární poplach Tento signál je určen pro svolání jednotek dobrovolných hasičů a NEVARUJE před nebezpečím! Signál Požární poplach je doplněn o verbální informaci č. 7, kterou ohlašuje a ukončuje gong. Verbální informace č. 7 Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach. Ing. Vlastimil Hradil MěÚ Uherský Brod Blahopřání zpravodajství Dne 8. dubna 2011 oslavili 50 let společného života manželé Miroslav a Anežka Doležálkovi z ulice Údolní. Do dalších společných let přejeme hodně zdraví, lásky a Božího požehnání. Za lásku, vychování a obětavou starostlivost jim ze srdce děkují dcery Mirka, Marta, Lenka a Jitka s rodinami Vzpomínky Dne by se dožil 90 let uherskobrodský rodák a učitel, pan František Plhoň. Za vzpomínku všem děkují a s láskou vzpomínají děti s rodinami. Dne tomu bude už 5 let, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Antonín Králík. S láskou vzpomínají manželka Zdenka, syn Radek a dcera Soňa s rodinami. Před 25 lety, , zasáhla nejen kulturní veřejnost v Uherském Brodě smutná zpráva, že na konec své životní pouti došel pan Antonín Coufalík, který jako vynikající herec, zpěvák sólista a režisér rozdával radost nejen z pódia. Mistře, děkujeme! Městský úřad, odbor správy majetku města vypisuje v souladu s usnesením č. 262 R12/11 ze dne výběrové řízení na prodej volné bytové jednotky č. 22 ve stávajícím stavu včetně spoluvlastnického podílu 436/28293 na společných částech domu č.p a spoluvlastnického podílu pozemku p.č.st o vým. 479 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Uh. Brod, sídliště Olšava. Minimální nabídková cena je ,- Kč Podrobné podmínky jsou umístěny na úřední desce města. Bližší informace poskytne odbor správy majetku města, tel Brodský zpravodaj

6 zpravodajství Městská policie radí, doporučuje Vážení spoluobčané, letošní zima byla nevyzpytatelná, kruté mrazy, sníh a pak velké oteplení. Ale nyní se už počasí lepší a konečně nastává pravé jarní oteplení. Vždyť většina z nás se už těší na výlety, sportování, chataření. Pro řidiče to přinese přezouvání ze zimních pneu na letní, přípravu vozidel na letní sezonu, častější kontroly na silnicích. Duben býval měsícem bezpečnosti, mělo to něco do sebe. V zimě někteří řidiči nejezdí, mají svá auta odstavena. Pak, při prvních jízdách, bývají většinou nejistí z toho, jak každoročně houstne provoz na komunikacích. Může se stát, že pozapomenou na některá pravidla silničního provozu a potom dochází k problémům. A i my, co jezdíme celoročně, prostě jezdíme rutinně, automaticky. Myslím si, že není na škodu sem tam si aspoň přečíst pravidla provozu na pozemních komunikacích, vždyť se stále mění, aktualizují. Zde je několik základních ustanovení Zákona č.361/2000 Sb. Zákon o silničním provozu: - účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích - řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti - nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo - nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí - nesmět omezit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na po- zemních komunikacích nijak nepřekážel - dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy - hranice křižovatky je místo vyznačené vodorovnou dopravní značkou Příčná čára souvislá, Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě! nebo Příčná čára souvislá s nápisem STOP ; kde taková dopravní značka není, tvoří hranici křižovatky kolmice k ose vozovky v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky - přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou - povinnost řidiče podrobit se na výzvu policisty, příslušníka Vojenské policie, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem - povinnost řidiče podrobit se na výzvu policisty, příslušníka Vojenské policie, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou - řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy - řidič nesmí řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem - řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení - Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Také naši cyklisté by si měli svá kola před sezonou připravit zkontrolovat provozní části. Není nic příjemného, když vám při jízdě selžou třeba brzdy nebo povolí řetěz. Myslete na Vaše děti mají také kolo v pořádku? A co přilby na hlavu? Velkým nešvarem dospělých cyklistů je alkohol. Jste si pak vědomi následků? Nejen újmy na vlastním zdraví, ale i v případě dopravní nehody psychických následků řidiče, kterému jste nedali přednost a ten vás srazil? Ve většině případů bývají tyto srážky bohužel tragické pro cyklisty. V poslední době se čím dál více objevují přestupky cyklistů, kteří jeli na kole v podnapilém stavu. Vězte, že při projednávání tohoto typu přestupku na odboru dopravy se vysoké pokutě nevyhnete! I přes výše napsané Vám všem přeji, aby jaro přišlo v plné síle, začalo se oteplovat a my mohli toto roční období vychutnávat plnými doušky. Jana Buráňová, Městská policie Město Uherský Brod pořádá u příležitosti Mezinárodního dne rodiny VÍKEND PRO RODINU Program: Sobota 14. května hod: Malování křídami s Beruškou (hřiště za Sokolovnou, křídy zajištěny, v případě deště se nekoná) hod: Bezpečně na dopravním hřišti s Městskou policií (dopravní hřiště Na Výsluní, vstup zdarma, v případě deště se nekoná) hod: Cesta za pokladem s DDM (pohádkový fáborkový pochod pro děti a rodiče, sraz u Ekocentra Chrpa na nám.1. Máje 2057, s možností opékání vlastních špekáčků, v případě deště se nekoná) Neděle 15. května hod: Malování na malířská plátna s Luisou (pod odborným vedením výtvarnice J.Kubínové, městský park,cena plátna dle velikosti od 50 do 200 Kč, v případě deště se akce koná v DDM) hod: Koloběžkové závody s Centrem pro rodinu UB (klášterní zahrada, koloběžky s sebou, odměny pro vítěze, v případě deště se nekoná) hod: Sammyho dobrodružství 3D - kino Máj Film vypráví příběh mořské želvy Sammyho od jeho narození až do dospělosti. Sammyho úžasná plavba životem nenechá nikoho na pochybách, že bez přátelství, odvahy a lásky by nejen Sammy nedoplul do své krásné dospělosti. Snímek zábavnou formou předává dětem poselství o potřebě ochraňovat naši planetu. Belgie min. Dabing. Animovaná dobrodružná komedie. Vstupné 30 Kč, projekci filmu podpořila firma Rojal Uherský Brod. Na Vaši účast se těší organizátoři. 6 Dobrovolní hasiči pomáhali v Chropyni V pondělí 11. dubna 2011, krátce po půl šesté ráno, vyjela zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Uherský Brod na žádost krajského operačního střediska ve Zlíně na pomoc při zdolávání požáru plastů ve výrobním areálu firmy Remiva, s.r.o. v Chropyni. Po příjezdu na místo události vystřídala hasiče z Hulína a zřídila před areálem u místního rybníka čerpací stanoviště. Hlavním úkolem byla dodávka vody do cisterny hasičů z Babic a následně k automobilovému žebříku, kde se v práci střídali profesionální hasiči ze Zlína a z Kroměříže. V průběhu dne došlo k rozšíření čerpacího stanoviště a uherskobrodští hasiči začali doplňovat cisterny hasičů Letiště Přerov a profesionálů ze stanice Přerov. Tato činnost probíhala až do ukončení zásahu, který byl vyhlášen krátce po 17 hodině. Uherskobrodští hasiči se tak po boku kolegů z 67 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů ze čtyř krajů podíleli na uhašení největšího požáru ve Zlínském kraji za posledních deset let. Poděkování za reprezentaci dobrovolných hasičů našeho města a za splnění všech úkolů zásahu v Chropyni patří konkrétně veliteli jednotky J. Šobáňovi a členům M. Michalčíkovi, P. Krajčovi, P. Braunerovi a M. Obadalovi. Brodský zpravodaj

7 sociální věci Mozaika pořádala zajímavý seminář ROTARY KLUB přispívá Davidovi Fibichrovi v boji se zákeřnou nemocí V pátek se uskutečnilo předání finančního daru Davidovi Fibichrovi z Horního Němčí, který trpí vzácným a nevyléčitelným onemocněním kůže. Ta je křehká a zranitelná jako motýlí křídla. Jeho léčba je doposud hrazena jen z malé části zdravotními pojišťovnami. Peníze poslouží na nákup ošetřovacího materiálu, který nehradí pojišťovny, a na různé ozdravné pobyty, které hodně pomáhají. Členové Rotary klubu Uherský Brod se rozhodli uspořádat mezi sebou sbírku a pomoci alespoň malým dílem. Finanční část podpory je jen jednou částí pomoci, kterou Rotary klub na podporu tohoto onemocnění rozpoutala. Druhou částí je podpora při začlenění tohoto druhu nemoci do placených úkonů ošetřování a platby potřebných medikamentů a přinutit naše politické spektrum a pojišťovny, aby se zabývaly touto nemocí, kterou trpí asi 200 lidí, z toho 50 má nejtěžší formu této nemoci. Cílem RC UB je přispět k tomu, aby konečně pojišťovny začaly vnímat život z pohledu potřeb pacientů, a nikoliv od stolu, z pozice arogance. Bez těchto léčebných výloh není schopen postižený člověk vůbec žít svůj i tak dost hořký úděl života. RC UB odevzdalo Davidu Fibichrovi 30 tisíc Kč. Při předání finančního daru u rodičů Davida se diskutovalo nejen na téma jeho samotného, ale také o celkovém problému této nemoci. Se zájmem jsme poslouchali o sdružení Korunka Luhačovice, které dlouhodobě pomáhá Davidovi a Sociální služby Uherský Brod, příspěvková organizace, Za Humny 2292, Uherský Brod vypisují výběrové řízení na obsazení funkčního místa účetní. Náplň práce pokladna, evidence majetku, účtování na majetkových a finančních listech Lhůta pro podání přihlášky do Předpokládaný nástup od Podrobné informace: Ing. Marie Vaškovicová tel je jeho patronem. Korunka je partnerem občanského sdružení DebRA ČR, které zapojuje lidi s touto vzácnou nemocí do aktivního a plnohodnotného života. V rámci diskuze nám maminka Davida předvedla obrázky, které David sám maluje. RC UB uvažuje zřídit výstavu těchto obrázků a případný výnos znovu poukázat Davidovi. Sám David vyjádřil poděkování klubu Rotary Uherský Brod a všem, kteří jej touto cestou podpořili, a poděkoval všem, jež jeho osud a také osud jeho kamarádů se stejnou nemocí zaujal natolik, že se rozhodli je podpořit. David sám je velmi silná osobnost a dokazuje to tím, že se v životě snaží se svým zdravotním údělem bojovat a zdolávat překážky, mnohdy pro zdravého člověka neznatelné. Vnitřní síla, odvaha, naděje a chuť se prát s nemocí je velká, ovšem bez přičinění těch, jež jsou zdraví a mohou pomoci, to mnohdy nejde. I zdravému člověku se občas v životě postaví do cesty překážka a přebírá se pocitem marnosti. U Davida o takové chvíle nouze není, jen trpělivost a síla sounáležitosti a pomoci každodenních kroků rodičů ho vede stále životem s nadějí. Budeme rádi, pokud se alespoň něco v legislativě zlepší k dobrému a pokud se i Davidovi tím usnadní život. Davide, držíme ti palce a věříme, že se brzy setkáme! MĚSTO UHERSKÝ BRODA OBLASTNÍ CHARI- TA UHERSKÝ BROD V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ POŘÁDAJÍ PRO SENIORY V PONDĚLÍ 9. KVĚTNA 2011 V DOMĚ KULTURY V UHERSKÉM BRODĚ ZAČÁTEK V 15:00 HOD. Cena 30 Kč ZAJIŠTĚNA HUDBA A MALÉ OBČERSTVENÍ VŠICHNI SENIOŘI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI Začátkem měsíce dubna pořádalo o.s. MOZAI- KA jednodenní kurz EFT techniky emoční svobody, kterého se zúčastnili nejen členové této neziskové organizace Uherskobrodska, ale i naši příznivci z řad široké veřejnosti, jejichž zájem s námi spolupracovat nás velmi potěšil. EFT patří ve světě mezi velmi populární techniky energetické psychologie. Je to něco jako akupunktura bez jehel, nebo spíš psychologická akupresura, při které se nepoužívají žádné přístroje ani léky a která nemá žádné nepříznivé vedlejší účinky. S velmi příjemnou lektorkou paní Mgr. Martinou Přichystalovou, která za námi přijela z Brna, jsme se jednoduchým vyťukáváním naučili odstraňovat bloky, které způsobují poruchy v energetickém systému těla. Tato účinná léčebná metoda je velmi rychlá a lze ji použít na všechno. Přináší úlevu od bolesti a fyzických symptomů i tam, kde ostatní metody selhávají. Chtěla bych poděkovat paní Květě Joskové za pomoc při organizaci kurzu a panu Mgr. Milanu Honovi za bezplatný pronájem prostor na LUISE, kde po celý den panovala příjemná a uvolněná atmosféra. Za MOZAIKU o.s. Petra Málková Turnaj v malé kopané NZDM Jako každý rok, tak i letos se účastnili uživatelé Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Větrník Turnaje v malé kopané Nízkoprahových zařízení ve Zlínském kraji, ten se konal v sobotu Po deštivém týdnu vysvitlo v sobotu ráno sluníčko, a tak jsme se vydali do Selesiálnského střediska mládeže ve Zlíně, kde se turnaj konal. Klání jsme se zúčastnili v obou kategoriích, tedy mladší (11-14 let) a starší (14-19 let). Hráče povzbuzovali i další uživatelé, kteří se jeli na zápas podívat jako fanoušci. Díky skvělé spolupráci hráčů a určitě i neúnavnému fandění fanoušků se starší hráči umístili na prvním místě, mladší obsadili krásné třetí místo. Cenu za nejlepšího střelce si odnesl náš hráč Jan Pochylý s třinácti nastřílenými brankami. Turnaje jsme se účastnili již potřetí, ale tentokrát jsme zaznamenali největší úspěch ze všech ročníků, které jsme prozatím absolvovali. Všem chlapcům bychom chtěli poděkovat za výbornou prezentaci našeho zařízení a popřát jim úspěchy a to nejen ve fotbale. Celá účast na akci se ovšem mohla konat jen díky finanční podpoře Zlínského kraje, ze které byla placena cesta do Zlína a zpět. -ij- Brodský zpravodaj

8 školství Projekt Rubikon Základní škola na Mariánském náměstí ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Uherský Brod realizovala školní kolo postupové soutěže v rámci projektu Rubikon. Ten probíhá pod záštitou ministerstva školství a je zaměřen na zvýšení právního vědomí dětí a mládeže ve věkové skupině 12 až 16 let. Specificky pak usiluje o prevenci hazardního hráčství a sázení u dospívajících. O tom mimo jiné svědčí i heslo projektu, které zní: Není ti 18? Nesázej! Školního kola se zúčastnilo celkem 6 družstev ze sedmého až devátého ročníku. Před početným diváckým publikem a porotou členové družstev zápolili v celkem pěti kolech, ve kterých prokazovali své znalosti z oblasti zákonů České republiky, dovednosti týmové spolupráce, ale i manuál- ní zručnost, dále obhajovali své názory na aktuální témata a pokoušeli se odhadnout reálnost určitých příběhů a událostí. Ve školním kole zaslouženě zvítězilo družstvo 8. B ve složení: Zuzana Kočicová, Lenka Boráňová, Alena Gračková, Milan Bania a Petr Vrága. Toto družstvo pak naši školu reprezentovalo i v oblastním kole soutěže Rubikon, které se konalo v pátek 25. března ve velkém sále domu kultury v Uherském Brodě. Naše družstvo získalo prvenství již v prvním ze čtyř soutěžních kol a dále si pak svůj náskok ještě zvyšovalo. Nakonec naši žáci zvítězili s velkým náskokem a daleko za sebou nechali družstva ze základních škol Na Výsluní (Uherský Brod), z Prakšic, Holešova a Valašských Klobouků. O úspěchu našich borců nejlépe svědčí ta skutečnost, že získali celkem 47 bodů, zatímco druhé Praktice a Holešov pouze 30. Členy našeho vítězného družstva je nutné velice pochválit, protože se na soutěž připravovali samostatně. Svým vítězstvím si vybojovali účast na krajském kole, které se bude konat v pátek 13. května ve Vsetíně. Zároveň získali právo účastnit se vyvrcholení celé soutěže, které proběhne v červnu v Praze v prostorách horní komory parlamentu. Pro soutěžící bude připravena i projížďka na lodi po Vltavě spojená s diskotékou. Naše družstvo proto do Vsetína vyjede s bojovým heslem: Zapaříme na parníku! Držíme jim palce!!! Mgr. Stanislav Zlámal Vítání jara pro Stonožku Víte, jak jsme vítali jaro u nás v Základní škole Na Výsluní? Vzali jsme si na pomoc přírodní materiály -provázky, proutí, lýko, seno a také dekorační látky, květinky, stuhy, vajíčka, lepidla, špendlíky a šikovné ruce, které vytvořily velikonoční dekorace. Příjemný den a nálada dětí, které ozdoby vytvářely, přinesly své ovoce. Podařilo se! Tvořivé ruce dětí se mohly pochlubit svými výrobky 22. března 2011 při prodeji prací pro Stonožku. Zvláštní pochvalu si zaslouží děvčata 9. ročníku - Mirka Jakšíková, Martina Kolková, Anička Talašová, Sylvie Navláčilová, Kateřina Popelková a Sabina Maxová. Ochotná děvčata z 9. ročníku - (A. Talašová, S. Navláčilová a K. Popelková) prodávala velikonoční krásu všem zájemcům o dětské výrobky. Roztomilost prací mladších dětí z 6. a 7. ročníku vyvážily výrobky starších ročníků a výsledek nás potěšil. Společně s družinkou, která se pravidelně k našemu prodeji připojuje, jsme vybrali přes korun, které opět přispějí na konto humanitárního hnutí Stonožka. Děkujeme všem rodičům, kteří si výrobky z našich dílen zakoupili a potvrdili tak smysl naší činnost. St. Chernelová Poděkování za dopravní hřiště Den otevřených dveří Milí čtenáři, přála bych vám vidět, jak radostným krokem se jednoho dubnového rána ubíral zástup předškolních dětí směrem k dopravnímu hřišti u ZŠ Na Výsluní. Když je pan Jan Hýžďal se svým bratrem Václavem přátelsky přivítal, usadil do školních lavic a vlídně poučil o bezpečném chování při silničním provozu, bylo víc než jasné, že Komenského Škola hrou dochází naplnění. A to v životně důležité oblasti! Kluci a holčičky si po teoretické části nasadili přilby, vybrali dopravní prostředek a rozjeli se po hřišti, aby své znalosti uplatnili v praxi. Ať už jako chodci na přechodech nebo jezdci, počínali si vskutku disciplinovaně. Postupně zvládli i jízdu na kruhovém objezdu. (A jestliže se Davídek náhodou zapomněl a rozjel se do protisměru, teď už jistě ví, že na kruháči se jezdí vždy jen doprava!) Dopravní hřiště provozuje a financuje Město Uherský Brod již třetím rokem a využívají ho všechny mateřské školy. Tímto chci zřizovateli poděkovat za nesmírně záslužný počin, Mgr. Janu Hýžďalovi za vzorné vedení hřiště a vás, milí rodiče, bych ráda vyzvala: rozvíjejte s dětmi dopravní znalosti v tomto příjemném a podnětném prostředí. Jistě budete mile překvapeni jejich vědomostmi a zkušenostmi, které ovšem jak všichni víme je třeba stále upevňovat. Podotýkám, že přístup na hřiště je pro školy i veřejnost bezplatný. Za ředitelky uherskobrodských mateřských škol Jarmila Málková, MŠ Primátora Hájka Ve čtvrtek 14. dubna 2011 proběhl již tradiční Den otevřených dveří na ZŠ Mariánské náměstí. Ráno se uskutečnil projektový den 1. stupně s názvem Cestujeme po světě, kdy se družstva namíchaná z žáků tříd snažila co nejlépe vyřešit úkoly, které si pro ně vyučující 1. stupně za asistence žáků 9. tříd připravili. Závěrečný rej všech lidských ras, které reprezentují všechny naše kontinenty, odhalil neuvěřitelnou tvořivost a fantazii dětí. Odpoledne se prezentovali především žáci 2. stupně. Vše začalo slavnostním otevřením učebny multikulturní výchovy, která se nám podařila vybudovat díky projektu ESF VK Multikulturní vzdělávání, šance pro Evropu. Při zahájení se prezentovali také žáci divadelního a multimediálního kroužku, působících v rámci zmíněného projektu, a pěvecký sbor žáků, v nových kostýmech s motivy lidových krojů. Návštěvníci se měli možnost seznámit s projekty a soutěžemi, kterých se škola v letošním školním roce účastní, aktivně se mohli účastnit výtvarných dílen, moderní výuky matematiky či angličtiny, seznámili se s cvičením pilates. Tradičně byla hojně navštěvována školní knihovna či učebna chemie v době pokusů. O naše hosty se vzorně starali po celý den žáci 9. tříd a také náš projekt Škola škole získal díky návštěvníkům dalších 1300 Kč pro vylepšení tříd ve škole v Simike v Tanzánii. Zájemci si domů odnášeli kromě dojmů i nové číslo školního časopisu Informatorium školy základní. JH 8 Brodský zpravodaj

9 volný čas/školství ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 61, UHERSKÝ BROD (klášter), (Panský dům), ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výtvarný obor denně od do v atelierech výtvarného oboru ve 2. patře Panského domu, začátek přijímací zkoušky vždy od 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00. Zájemci si přinesou 5 výtvarných prací (obrázků). Hudební obor hra na nástroj a zpěv - první termín od do druhý termín od do v sále ZUŠ v budově kláštera vždy od 15:00 do 17:00 Hudební obor přípravná hudební výchova po celý červen individuálně v odpoledních hodinách ve třídách paní učitelky Burešové a pana učitele Valečky v budově kláštera Taneční obor , a od 14:00 do 16:00 v tanečním sále v 1. patře Panského domu Literárně dramatický obor a od 14:00 do 16:00 v Domě kultury Všichni zájemci si přinesou k přijímací zkoušce vyplněnou přihlášku, kterou si můžete vyzvednout ve škole nebo stáhnout z webových stránek školy v kapitole DOKUMENTY. Další informace k přijímacímu řízení na telefonním čísle nebo , popřípadě na webových stránkách školy v kapitole O ŠKOLE. Sdružení Msgre Jana Šrámka pořádá v neděli 22. května 2011 vzpomínkovou akci k 100. výročí vzniku Šrámkovy Křesťansko-sociální strany v Uherském Brodě Program: hodin slavnostní bohoslužba ve farním kostele hodin koncert dechové hudby mladých z Nivnice hodin delegace SJŠ uctí pietně modlitbou a květy zakladatelské činovníky křesťanskosociální a lidové na obou hřbitovech města 14 hodin přednáška prof. Miloše Trapla, historika z Olomouce na téma Křesťanskosociální počátky na Moravě až k ustavení Šrámkovy Čs. strany lidové v letech Uskuteční se v sále farního úřadu. Tělocvičná jednota Sokol pořádá v neděli 8. května 2011 od hodin BRODSKÝ MÁJ na sokolském stadionu. Od hod. tradičně uvítá návštěvníky country skupina Samorost. Pak se budou na ploše střídat tělocvičná vystoupení, moderní tance, aerobic, country tance a folklorní vystoupení. Vstupné 40 Kč, důchodci a studenti 20 Kč, děti do 10 let zdarma. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Páťáci soutěžili jak znají svoje město Cvakání závěrek fotoaparátů, šum v sále, novináři, televize. Ale hlavně vítězové soutěže Znáš svoje město? se svými rodiči, učiteli a řediteli škol, ti všichni se shromáždili 20. dubna ve Sloupové síni Muzea J. A. Komenského. Účel byl jediný - být přítomni slavnostnímu předání cen a ukončení vědomostní soutěže, kterou pro žáky pátých tříd všech uherskobrodských škol uspořádalo Občanské sdružení Uherskobrodští patrioti za spoluúčasti radnice města, jejíž starosta byl mezi přítomnými hosty. Nejen pozdravil ve svém projevu a poděkoval všem zúčastněným, ale sám předal třem prvním hodnotné ceny. Ty mohlo Občanské sdružení obstarat díky grantu, jenž získalo v minulém roce od Nadace Děti, kultura,sport. Její ředitelka Gabriela Jelínková osobně předala ceny dalším z deseti odměněných. Mezi uherskobrodské patrioty do Muzea zavítala i Šárka Skauti hlásí... Na návštěvě ve světě zpracovávání odpadů Postupně po dva dubnové pátky se děti ze školní družiny ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě vydaly do společnosti Kovosteel ve Starém Městě, aby na vlastní oči viděly, jak se zpracovává odpad a jak se recykluje. Kovosteel se specializuje na výkup a sběr kovového odpadu, nebezpečných odpadů a likvidaci autovraků. Firmě záleží na budoucnosti, proto zábavnou formou pořádají pro školní děti poutavé přednášky. Zajímavostí areálu je maják Šrotík. Ten byl postaven proto, aby všem návštěvníkům ukazoval správnou cestu v moři odpadů. Naše děti tak z výšky 27 metrů viděly nejen celý areál, ale i nedaleký hrad Buchlov, Staré Město i Uherské Hradiště. V závěru našeho putování nás paní průvodkyně zavedla do kovozoo na prohlídku zvířátek vyrobených z kovového šrotu. vychovatelky ŠD při ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod Lukešová, vítězka městského, okresního i krajského kola soutěže ve hře na klavír. Sympatické bylo i to, že mezi deseti odměněnými žáky byli zastoupeni všechny zúčastněné školy. Firma vyrábějící dekorativní kosmetiku Jenny Lane odměnila symbolickými balíčky komisařky, které v průběhu všech tří kol úspěšně prověřily 195 žáků snažících se o co nejlepší výsledek. Komisaři převzali malou pozornost od Nadace DKS. Nakonec, před skupinovým pózováním fotografům, dostali tři nejlepší z rukou předsedy sdružení Uherskobrodští patrioti Milana Boudy diplomy, speciálně jím navržené pro tuto příležitost. Byli to za 1. místo Štěpánka Penčáková ze ZŠ Havřice, za 2. místo Monika Somrová ze ZŠ Na výsluní a za 3.místo Dominik Bludský ze ZŠ Mariánské náměstí. Foto str. 20 Jan Kment Roveři dětem - Program pro malé pacienty v Uherskohradišťské nemocnici V neděli jsme se vydali do Uherského Hradiště ve složení Sojka, Met a Žužla. Vysedli jsme v areálu Uherskohradišťské nemocnice a vystoupali nahoru do dětského oddělení v doprovodu Honzy syna pana primáře. Ustájili jsme se na konci chodby, kde jsme si nachystali malé posezení a netrpělivě a také trochu se strachem očekávali naše pacošky. Když už nás v kruhu sedělo asi 12, začali jsme. Ahoj, my jsme skauti z Brodu a přijeli jsme vám sem trochu rozveselit to nudné uzdravování.... Děti i maminky se dívaly trochu překvapeně, ale zároveň i plni očekávání. Během asi hodinky jsme si zahráli míčovou seznamovací hru, pobavili jsme se u několika psacích her, a když už některé děti začaly být unavené, rozdali jsme si obrázky s krátkým příběhem a úkoly. Brigáda sbírání odpadků v Chrástce V sobotu jsme se setkali Na Výsluní a odebrali se ke studánce. Každý z nás byl vybaven odpadkovým pytlem a rukavicemi. Děti běhaly sem a tam po lese a sbíraly, co někteří nezodpovědní návštěvníci lesa zanechali za sebou. Již tradičně byla vyhlášena soutěž o nejoriginálnější nález. Z vítězů minulých ročníků zmiňuji například občanský průkaz či pneumatiky na jedno celé osobní auto včetně rezervy, případně krásný plechový kbelík jménem Cyril. Letošním vítězem se staly elektronické součástky, z kterých by při troše snahy bylo možné sestrojit libovolné elektronické zařízení. Les a přilehlá křoviska jsme zodpovědně vyčistili, odpadky nacpali do pytlů a doufáme, že les bude co nejdéle v takovém stavu, v jakém jsme ho opustili. Poslední kusy odpadků jsme sbírali za doprovodu prvních dešťových kapek, takže jsme se rychle rozloučili a pospíchali domů. Díky všem, co se zúčastnili díky vám je tento kousek přírody zas o něco hezčí! Janča Forrová Sojka Brodský zpravodaj

10 volný čas ! s Domem dìtí a mládeže Uherský Brod Hurá! Prázdniny CESTA V ÈASE - PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR I. 9 dnù, celotáborová hra, výlety, koupání, lze i na jednotlivé dny, cena: 2.300,-Kè, info: M.Jílková LT JELENOVSKÁ LÉTO s aerobikem DOBRODRUŽSTVÍ na planetì Brosimo RELAX TÝDEN ZDRAVÍ LT SKALÁCI LT TANEÈNÍ ORLICKÉ HORY-Øíèky HLINÌNÝ TÁBOR HOLLYWOOD KERAMICKÉ DÍLNY ØEMESLNÉ DÍLNY CESTA KOLEM SVÌTA za 8dní 2011 pobyt. tábor pro rodièe s dìtmi v hotelu Val.Klobouky Novinka: plavání s lektorkou, masáže dìtí. Cena: 4.100Kè/dosp Kè/ dìti 3-12let 500Kè/do 3let. Info: M.Kadlecová tradièní dívèí pobytový tábor v Uh.Brodì. Nemusíš umìt, s námi to hravì zvládneš+hry+zábava. Cena: 2.100Kè Info: B.Bujáèková. pøímìstský tábor pro dìti 7-10let,cestování v èase, objevení a zkoumání nové planety+legrace +dobrodružství. Cena: 1.300Kè, info: B.Bujáèková na Maršovì, cvièení, diagnostika páteøe, èaker, energie, muzikoterapie, výuka práce s kyvadlem, èerpání nové energie. Cena: 3.350Kè, info: Li Skoèovská info: J.Kunèar na Maršovì, pro dìti od 9let, taneèní styly: street+break dance, country, bøišní...celotáborová hra, cena: 2.650Kè, info: O.Kunèar cena: cyklo+pìší turistika, pro rodiny s vìtšími dìtmi, info: M.Kadlecová na Maršovì, hlinìné (+ výtvarné) tvoøení pro dìti od 6let, výroba keramiky, ruèního papíru, tajných deníkù, hry, výlety. Cena: 3.550Kè, info: R.Benešová na Maršovì, práce s digikamerou, fo ákem, natáèení filmu, tvoøivé dílny, sport. Cena: 2.650Kè, info: O.Kunèar tradièní tvoøení v keramické dílnì pro zaèáteèníky i pokroèilé od 6 do 99let. Pøihlášky a zálohy pøedem, kapacita dílny max.12lidí. Info: R.Benešová rukodìlné inspirace nejen pro pedagogy. Práce s korálky, pedikem, drátky, textilem. V cenì plná penze, lektorné, materiál. Info: M.Kadlecová - PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR II. koupání, hry, dobrodružství na cestách, noví kamarádi, cena: 1.900Kè (lze pøihlásit i na jednotl.dny), info: J.Smítal PØIHLÁŠKY na všechny akce odevzdávejte azálohy pla tepøedem v recepci DDM Pøemysla Otakara II.è.38 Uherský Brod tel.: Brodský zpravodaj

11 kultura Novou Q - galerii otevřel Jindřich Štreit Někdejší barokní sýpka, která se loni po rozsáhlé rekonstrukci stala domovem Q-studia, patří od dubna široké veřejnosti. V přízemí totiž vznikla zbrusu nová výtvarná galerie, pojmenovaná jak jinak Q-galerie. Výstavní prostory otevřel kolekcí svých fotografií s industriální tematikou profesor Jindřich Štreit. Jindřich Štreit (1946) je český dokumentární fotograf a pedagog, který vystudoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě v Olomouci. Právě zde se začal dvořit fotografii díky profesoru Janu Bukovianovi, od kterého si prý koupil svůj první fotoaparát. V sedmdesátých letech začal fotografovat život na vesnici, fotografoval i portréty a život Romů. Jindřich Štreit vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě a každé léto organizuje výstavní expozice na hradě Sovinec. Realizoval na 500 autorských výstav, je autorem více než 20 publikací a v roce 2006 mu bylo uděleno ocenění Medaile Za zásluhy I. třídy při příležitosti státního svátku. V září 2009 byl prezidentem Václavem Klausem jmenován profesorem pro obor volné a užité umění. Kolekce jeho černobílých fotografií, která je v Q-galerii k vidění do 26. května, nese název Vítkovice. Štreit dokazuje, že i prostory továrny mohou skýtat zajímavá zákoutí protkaná lidskými osudy. Snímky z industriálního prostředí jsou jakýmsi protipólem k dokumentárním snímkům z vesnice, kterými se fotograf zapsal do podvědomí široké veřejnosti. Mnohdy však působí stejně syrově. Vraťme se ale ještě na chvíli zpět do Q-galerie, která se podle majitele Q-studia Františka Chrástka bude zaměřovat na současné umění. Nemáme pevně daný dramaturgický plán, nejsme státem konstituovanou galerií, ale jsme schopni rychle reagovat na výběr kvalitního autora a poskytnout mu zajímavý výstavní prostor, říká Chrástek. Po Jindřichu Štreitovi se v Q- galerii můžete těšit například na výstavu fotografií in memoriam Antonína Braného, díla světoznámého sochaře českého původu Ivana Theimera, žijícího ve Francii (obelisk Via Lucis na Masarykově náměstí je jeho dílem), vystavovat zde bude i sochař, malíř a kreslíř Lubomír Janečka žijící v USA, kreslíř Dušan Škrášek (milovníkům časopisu Čtyřlístek netřeba představovat), fotograf Pavel Dias či slovenský výtvarník a fotograf Daniel Brogyanyi. Foto str. 20, více na webu Kultura.UB.CZ Markéta Švehlíková Žáci ZUŠ letos vítězí na všech frontách Základní umělecká škola se za poslední dva měsíce může pochlubit výraznými úspěchy svých žáků. Z krajského kola soutěže ve hře na klavír, které se konalo v Kroměříži, postoupili do celostátního kola Vojtěch Červenka, Jindřich Mahdal a Šárka Lukešová. Druhé místo v soutěži obsadila Kristýna Mlčúchová a Ivana Jurčová. Z krajského kola v oboru kytara, které se konalo v Uh. Brodě, postoupilo duo bratří Dominika a Štěpána Surých, které vyučuje Radek Mahdal, první místo bez postupu získali Magdaléna Vaculová, Sára Vajdíková a Pavel Flekač. Krajská kola soutěže ve hře na housle (Zlín) a akordeon (Val.Meziříčí) sice postup do národního kola nepřinesla, druhá místa obou soutěžících Jany Valečkové (housle) a Dominika Zálešáka (akordeon) jsou však výborným umístěním! V kraji uspěl i literárně-dramatický obor. Do celostátního kola soutěže Wolkerův Prostějov postoupila Marie Trtková, z Dětské scény si Čestné uznání (třetí místo bez postupu) přivezl Viktor Kovařík. Díky výrazným talentům a píli svých posluchačů i jejich pedagogickému vedení se tak uherskobrodská ZUŠ řadí k nejúspěšnějším uměleckým školám v kraji. Ale to ještě není všechno. Postupující z oboru klavír už mají za sebou i výše zmíněnou celostátní soutěž v Praze a neztratili se ani tady. Jindřich Mahdal a Šárka Lukešová ze třídy Hany Grimové si přivezli Čestná uznání a třetím nejlepším klavíristou ve své kategorii se stal Vojtěch Červenka, kterého vyučuje Marie Pančochová. Blahopřejeme! Více na webu Kultura.UB.CZ -mva- V muzeu vystavuje Jan Černý Na šedesát obrazů Jana Černého je k vidění ve Sloupovém sále Muzea J. Á. K. Retrospektivní výstava rodáka z Brna, který zakotvil v nedalekém Podolí, věnovalo muzeum autorovi k jeho životnímu jubileu šedesátým narozeninám, které oslavil 10. března. Výstavu zahájil jubilantův kamarád z dětství, profesor Ladislav Hetényi, hudební dokreslení na modrou kytaru obstaral jubilantův syn Radim. Protože zdravotní stav už bohužel nedovoluje talentovanému a všestrannému umělci pracovat, byly pro aktuální výstavu vybrány obrazy (a také čtyři plastiky) z různých období tvorby. Janovu tvorbu charakterizuje postmoderna, která nachází odezvu v malbě, monotypech, vyznačujících se návratem k figurální malbě, nadužívání expresivních výrazových prostředků i archetypální symboliky, přiblížil Ladislav Hetényi. Černého díla jsou inspirována hudbou. Tóny houslí, violoncella, harfy či orchestru vnímá jako podnět, inspiraci a vitalizaci, která očišťuje člověka probouzejícího se k jásavé harmonii nejen v hudbě, ale především v lidských vztazích. Umělcovu všestrannost dokazuje také realizace znaku československé expozice v kanadském Vancouveru i spolupráce s filmaři výtvarně se spolupodílel na Jakubiskových filmech Sedím na konári a je mi dobre či Nejasná zpráva o konci světa, na Jarábkových Žabách a iných rybách a dalších. A v Česku jako první prosadil výtvarnou výchovu mezi maturitní předměty. Výstava Jana Černého v Muzeu J. Á. Komenského potrvá do 29. května. Foto str. 20, více na webu Kultura.UB.CZ -mva- Na koncertě Báry Basikové Navštívila jsem brodský koncert Báry Basikové. Zcela neplánovaně. Dostala jsem prostě lístek. Přiznávám, chvíli jsem i přemýšlela, komu bych ho věnovala dál, na ten koncert se mi nijak zvlášť nechtělo. Nepatřím totiž mezi fanoušky této zpěvačky. Dávám přednost úplně jinému žánru, než.než čemu vlastně? Díky vlastní zvědavosti jsem tedy na Báru zašla. Na pódium vešla drobná žena, ani ji pořádně vidět nebylo, zato slyšet ji museli až v Těšově hned od prvních tónů. A to nebyly žádné divočárny, ale rozjezdový blok poskládaný spíše z komornějších věcí, v němž Báru doprovázeli jen muzikanti z krabičky (half-playback). Kapela nastoupila vzápětí. Devadesátiminutový koncert představil zpěvačku v mnoha polohách. Nechyběly songy z rockových začátků s Precedensem (Souměrná, Soumrak bohů, Erotykání), latinské věci z desky Gregoriana, písně, které si do svého repertoáru převzala od U2, Brendy Lee, Toma Jonese, ale i Karla Gotta (Eloise) či Miro Žbirky (Atlantida). Zařadila i diskotékovou pecku let osmdesátých She s The Maniac z filmu Flash Dance (ano, bylo to o té holce, co ve dne svařovala a v noci tančila, až dotančila až na konzervatoř). Největší prostor dostaly melodie z muzikálů, co v nich Bára hrála a hraje, dokonce i z těch, co v nich nikdy nehrála (Johanka z Arku, Kleopatra, Dáma s kaméliemi, Drákula, Bídníci). Pro mě ale asi navždy zůstane hlavně Máří Magdalenou z muzikálu Jesus Christ Superstar, který se nyní hraje v obnovené verzi. Ani po koncertě, kde jsem zjistila, že Bára Basiková je výtečná zpěvačka, schopná bez mrknutí oka zazpívat Ovčáky čtveráky, Rusalku, židovský klezmer, tvrdou rockovou vypalovačku i šanson dohromady, si ji nedokážu žánrově zařadit. Možná je to tím, že dokáže tak pracovat s hlasem, že jí uvěříte i to, že je devatenáctiletou pannou z Arku, ačkoliv oslavila osmačtyřicáté narozeniny. Zkrátka ten koncert se fakt povedl! PS: Fotku nepřikládám, ale pokud vás to opravdu moc zajímá Bára měla na sobě volné černé šaty v délce ke kolenům s krátkým rukávem, černé kožené kalhoty a vysoké kozačky na podpatku. Vlasy hnědé s pěšinkou uprostřed a stáhlé do culíku. Během koncertu se ani jednou nepřevlékla. Zpívání pro ni bylo důležitější! Markéta Švehlíková Kultura.UB.CZ Brodský zpravodaj

12 kultura Benefice pro Japonsko Holúbek postoupil do celostátního finále! V soutěžní Krajské přehlídce dětských folklorních souborů poprvé zvítězil domácí soubor. Holúbek II s pásmem Adventní obrázky si tak zajistil postup do celostátního finále v Jihlavě. Přehlídka se uskutečnila v sobotu 16. dubna v Domě kultury v Uherském Brodě. Zúčastnilo se jí celkem jedenáct souborů z Uherského Brodu (Holúbek I, Holúbek II), Nivnice (Malučká Nivnička), Bojkovic (Světlovánek), Kunovic (Handrláček, Věneček, Merínek), Starého Města (Dolinečka) a Uherského Hradiště (Hradišťánek III, Hradišťánek V, Hradišťánek VII). Tuto významnou akci našeho regionu jsme uspořádali už pošesté, připomněl Radek Všetečka z pořádajícího Folklorního sdružení Uherskobrodsko a dodal, že přehlídce předcházely dvě místní kola v Uherském Hradišti a Uherském Brodě, z nichž byly porotou vybrány výše uvedené soubory k postupu. Vítězný soubor Holúbek působí při Katolické základní škole v Uherském Brodě pod vedením Andrey Kapsové a Marie Jochimové. Navštěvuje jej úctyhodných sedmdesát dětí rozdělených do tří souborů a cimbálové muziky (složené z malých muzikantů navštěvujících základní uměleckou školu). Holúbek si zanedlouho připomene páté výročí svého vzniku. Na koncert Když holúbci vrkajú, který se uskuteční 21. května v Domě kultury v Uh. Brodě, jste srdečně zváni! Foto str. 2, více na webu Kultura.UB.CZ -mva- Člověk podle Tomáše Měšťánka 12 Jedenáctého března se u Japonska otřásla země a vlna tsunami, kterou otřesy vyvolaly, spláchla část pobřeží. Zmizely domy a bohužel i lidé. Po celém světě se zvedla vlna solidarity s těžce zkoušenou zemí vycházejícího slunce. Ve čtvrtek 14. dubna se k pomoci připojili i lidé z Uherského Brodu. Město ve spolupráci s Domem kultury a uherskobrodskými soubory připravilo dvouhodinový koncert, jehož výtěžek poputuje Japonsku. Starosta města Patrik Kunčar připomněl, že naše město váže k Japonsku mnohostranné a vřelé přátelství, které vzniklo začátkem devadesátých let, kdy Uh. Brod navázal družbu s japonským Tsukiyono, která aktivně trvala deset let, a Japonská zahrada, již Tsukiyonští vybudovali v areálu muzea, je dodnes krásnou vzpomínkou. První polovina pořadu patřila uherskobrodskému kulturnímu potěru. Koncert zahájily děti z Komorního orchestru ZUŠ pod vedením Aničky Přikrylové. Tóny smyčcového souboru vystřídaly čisté a jasné hlásky dětí z pěveckého sboru Comenius s dirigentkou Marcelou Burešovou. Krásné vystoupení o historii Brodu, kterou provázel Černý Janek, si připravil folklórní soubor Holúbek. Dětský blok pak zakončil aerobic ze ZŠ Pod Vinohrady. Druhou část koncertu zahájil Komorní sbor Dvořák pod taktovkou Antonína Veselky, tanečním vystoupením se připojila skupina Street Dance z DDM. Scénkou Súsedé ze hry Slovácko sa súdí diváky rozesmálo Divadlo Brod, které vystřídaly tři dámy z tanečního uskupení Jannah s ukázkami orientálních tanců. Závěr patřil cimbálové muzice Olšava a tanečníkům z Oldšavy. Krásnému večeru však trošku ubíral na kráse počet diváků v sále. Přišla jich pouhá stovka. Pro ostatní je zřejmě Japonsko příliš daleko na to, aby zašli na příjemný pořad a přispěli, byť třeba desetikorunou, na dobrou věc. Ta stovka přítomných diváků však dokázala úžasnou věc, za kterou jí patří velký dík do kasičky vložili 14 tisíc 274 korun. Padesát tisíc korun k tomu přidalo Město Uherský Brod a velmi milý byl symbolický šek, který vyrobily děti z MŠ Svatopluka Čecha s textem: Všímáme si, co se kolem děje, my Japonsku pomůžeme, přátelé pomůžou si bez řečí, je to krásná vlastnost člověčí. Děti mezi sebou vybrali částku korun. Stejný nápad měla i MŠ Havřice, paní učitelky vložily do kasičky tisícikorunu, kterou společně s dětmi vybraly. Celková částka, která z Uherského Brodu poputuje do Japonska, tedy činí krásných 66 tisíc 324 korun. Peníze pošleme na sbírkové konto Charity Česká republika, odkud se tato pomoc bude distribuovat přímo do Japonska, sdělil na závěr Ferdinand Kubáník, zástupce uherskobrodské Charity. Foto str. 2, více na webu Kultura.UB.CZ Markéta Švehlíková V Cafe Clubu vystavuje Pavla Ortová pod vodou Správně by v titulku mělo být velké P Pod vodou je totiž název neobvyklé kolekce fotografií Pavly Ortové, která byla minulý měsíc k vidění v Cafe Clubu. Nápad na fotografování pod vodní hladinou vzešel z přesvědčení mladé umělkyně o tom, že nejvíce uvolnění se lidé cítí právě ve vodě. Kolekce vznikala speciálně upraveným fotoaparátem v jednom veřejném bazénu za pomoci kamaráda figuranta. Ten však měl za úkol pouze odvést pozornost od skutečně snímaných objektů, které si Pavla pod hladinou vytipovala. Sedmadvacetiletá Broďanka absolvovala obor užitá fotografie na uherskohradišťské umělecké průmyslovce, nyní studuje pátý ročník Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Od roku 2003 pracovala v několika reklamních a uměleckých společnostech na pozici fotografa nebo grafika. Před sedmi lety zakotvila v Praze, kde v současné době pracuje jako fotografka pro MF Dnes. Pavla Ortová se může pochlubit významným úspěchem v prestižní soutěži Czech Press Photo, kde v roce 2008 získala cenu Sony Junior Awards v kategorii umění a volný čas. Účastnila se též celé řady kolektivních výstav, např. v brněnské Redutě, na Staroměstské radnici v Praze, Domě umění v Opavě, ale také ve Varšavě, Berlíně či Bratislavě. Více na webu Kultura.UB.CZ -mva- Do galerie Panský dům se do 8. května můžete zajít podívat na výstavu Tomáše Měšťánka. Uherskohradišťský výtvarník vystavuje v Uherském Brodě na čtyři desítky kreseb a obrazů z let Výstavu zahajovala Milada Frolcová ze Slováckého muzea. Trošku netradičně si tentokráte pro charakteristiku Měšťánkovy tvorby vypůjčila slova známého herce, dramatika, režiséra a spisovatele Arnošta Goldflama, kterými sám před časem zahajoval výstavu T. Měšťánka v Praze: Ono totiž v těch obrazech moc klidu není. Člověk je pozoruje a co vidí - lidi, co se někam ženou, štvou a běží bez dechu. Kdybych se měl pokusit vyzkoumat, co jsou to za lidi, řekl bych asi, že jsou to proklatci, ztracenci, ztroskotanci. Ke každému z Měšťánkových obrazů si lze přimyslet děj, každý může mít předchůdce i pokračování, konce se lze jenom dohadovat. Měšťánkovy obrazy se můžou někomu nelíbit, můžou někoho zlobit, naštvat, dotknout se ho. Jako někdo, kdo opakuje něco nelichotivého a pravdivého pořád dokola. Myslím, že nikdo nemůže popřít, že tyto obrazy jsou vášnivé, jejich barvy jsou jako výkřiky a světlo na nich je nemilosrdné a nikdo mu neunikne. Najde si, co potřebuje a kde je mu libo na scéně, v aréně, na ulici nebo v tmavém koutě hospody. Vyhmátne své postavy, své aktéry, jak se řítí do záhuby, do propasti, do zkázy. Nebo hledají svého Boha? Někoho nebo něco, co by jejich život zázrakem osvítilo a dalo mu smysl alespoň nějaký? Možná, že hledají marně a nenajdou nic a nikoho. Ale alespoň hledají a doufají, a v tom případě snad nejsou beznadějní. Přejme jim to a nakonec i sami sobě. Foto str. 2, více na webu Kultura.UB.CZ -mva- Brodský zpravodaj

13 Duben v Knihovně Františka Kožíka Uherský Brod Oddělení pro děti: Nejvíc očekávanou akcí, která se koná na začátku měsíce dubna je Noc s Andersenem. Tentokráte proběhla z pátku na sobotu V dětském oddělení Knihovny Františka Kožíka se v 16 hodin sešlo 26 dětí, které se zúčastnily Noci s Andersenem. Pro děti byla připravena seznamovací hra a křížovky, pak jsme se společně vydali do zahrady Panského domu. Tady na nás čekalo divadelní loutkové představení v podobě čmeláků Brumdy a Čmeldy. A pak už jsme se přesunuli do nových prostor pobočky Máj Knihovny Františka Kožíka, kde nás čekalo čtení z knih H. Ch. Andersena. Do čtení se zapojily i samotné děti. A pak přišlo velké překvapení. Kino Máj si pro nás připravilo promítání pohádek H. Ch. Andersena. Večer jsme se do kina opět vrátili a děti se mohly podívat do promítací místnosti a dalších zákoutí kina, kde dostaly i odborný výklad od vedoucí kina Lenky Slívové. Ta měla pro děti připravený ještě kvíz se záludnými otázkami o kinu. Ti nejšikovnější získali volné vstupenky na filmové promítání. Další program byl připraven na Ekocentru Chrpa. Tady se soutěžilo, ale hlavně byla pro děti nachystána velká tvořivá dílna pod vedením Markéty Jílkové. A protože jsme si četli Andersenovy pohádky, tak děti ve skupinkách vyráběly Císařovy nové šaty. Práce se jim dařila, všichni se proměnili v módní návrháře a vymýšleli, co by společně ušili. Šaty byly ovšem z papíru. Nakonec proběhla také módní přehlídka. O půlnoci jsme se všichni uložili do spacáků, ještě si sdělili poslední zážitky a nechali jsme si zdát o další andersenovské noci. V sobotu ráno nás čekala snídaně a pak už hurá domů! A dospělé oddělení: Začátek dubna patřil v dospělém oddělení knihovny úspěšnému Literárnímu podvečeru s vernisáží výstavy nazvané Proměny Uherského Brodu ve fotografii. Vernisáž zahájili hudebním doprovodem pí uč. Trtková a p. uč. Vacek ze ZUŠ v Uherském Brodě. Přednesem básně Rudolfa Konečného slečnou Veronikou Vítkovou z Uherského Brodu a vzpomínkami paní Evy Gebové, které přečetla slečna Tereza Hovorková ze Šumic, jsme mohli zavzpomínat Jak se žilo na předměstí v minulém století. Všichni návštěvníci tak mohli zavzpomínat na Uherský Brod - nejen jak vypadal v dobách dřívějších, ale také jak se v něm před lety žilo. Pro velký zájem je tato výstava fotografií prodloužena do konce května Ve čtvrtek 7. dubna jsme výstavou odborných publikací, slovníků a naučných knih připomněli Den vzdělanosti. V úterý 12. dubna v dopoledních hodinách v rámci Akademie volného času se v čítárně uskutečnila velice zajímavá beseda v podání paní Mgr. Soni Punčochové, tentokráte na téma Jak zvládnout krizové situace. Každý z nás je v životě vystaven krizovým situacím a právě díky této besedě se mohli všichni dozvědět, jak se v takových chvílích zachovat. Pracovnice Knihovny Františka Kožíka Uherský Brod KVaS 2011 kultura Když se na východní Moravě řekne kvas, většina lidí si vzpomene na podzim a všechny činnosti spojené s výrobou slivovice. Zeptáte-li se členů některého folklórního souboru na Uherskobrodsku, pravděpodobně si vybaví letošní březen a Veletiny. KVaS je totiž krycí název pro Kulturně-Výchovné a poznávací Setkání folklórních souborů z Uherskobrodska. Iniciátorem celé akce byl soubor Rozmarýn z Újezdce. Cíl byl prostý - uspořádat společný večer, kde by se jednotlivé soubory vzájemně poznaly, zjistily něco o sobě a hlavně aby si každý mohl zatančit a zazpívat. Jen tak pro radost. Kolem 19. hodiny večerní se začali scházet první účastníci a nakonec jich bylo téměř 200. Byli mezi nimi členové souboru Rozmarýn, Jakub, Olšava, Oldšava, Vlčnovjan, Jakub, Světlovánek z Bojkovic, soubor z Horního Němčí, Kohútek z Bánova, Malé Zálesí z Luhačovic, Holomňa z Prakšic a mnoho dalších tanečníků a muzikantů. Taneční sál ve Veletinách praskal ve švech a všichni se dobře bavili. Muzikantů se sešlo tolik, že chvilkama nevypadali jako cimbálová muzika, ale spíš jako symfonický orchestr, a taneční parket málem nestačil pro všechny tancechtivé páry. Celá akce se vydařila a nezbývá doufat, že se všichni zase za rok sejdeme. Na závěr možná ještě odpověď na otázku: Proč soubor z Újezdce u Luhačovic pořádá akci až kdesi ve Veletinách? Důvod je prostý. V celém Újezdci a Těšově se nenajde prostor, který by takové množství lidí pojmul, poskytnul dostatečné zázemí a byl pro soubor cenově přijatelný. Kulturní středisko prostě chybí, a tak jezdíme k sousedům. Foto str. 2 MH Přehled vysílání TV Slovácko Zpravodajské magazíny sudých vysílacích hodin: Začátky vysílání: premiérová hodina 20.00, 22.00, 24,00, 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, reprízy Zlínský kraj Minuty z Otrokovic Magazín Uherské Hradiště Skladba lichých vysílacích hodin: Uherskobrodsko a Zlínský kraj Začátky vysílání: premiérová hodina 23.00, 03.00, 07.00, 11.00, reprízy TÝDENÍK MAGAZÍN UHERSKÝ BROD PREMIÉRA V PÁTEK Magazín Uherské Hradiště Videotext / dětská TV Zlínský kraj Jihomoravské vysílání Začátky vysílání: premiérová hodina 21.00, 01.00, 05.00, 09.00, reprízy Magazín Uherské Hradiště Videotext Magazín města Hodonín Magazín Regiony Magazín Sport následují videotextové informace - program kina UB a akce připravované DKUB Magazín Veselí nad Moravou Videotext Magazín Kyjov videotext TV Slovácko naladíte v kabelových rozvodech ve správě UH Panorama a v privátních připojeních digitální televize Déčko. Aktuální magazíny a pořady můžete shlédnout také na Brodský zpravodaj

14 inzerce 83 zemí světa kanceláří makléřů RE/MAX prodává nejvíce realit na světě Nabídněte svou nemovitost do největší realitní sítě světa Vaši nemovitost bude prodávat více než 1100 makléřů v Česku! Extra Bří Lužů 131, Uherský Brod Telefon: ČERPADLA Provádíme generální opravy čerpadel do kotelen, včetně ponorných, průmyslových a pro domácnosti. Staré Město, Nová čtvrt 1250 Tel ROMAN ŠPÍŠEK ELEKTROINSTALACE ROMAN ŠPÍŠEK - ELEKTROINSTALACE - montáž - montáž silnoproudé silnoproudé a slaboproudé a slaboproudé elektroinstalace - rekonstrukce elektroinstalace domu a bytu - revize - montáž - rekonstrukce domácích domu telefonů a bytu - revize - drobné - montáž opravy domácích telefonů - drobné opravy Tel.: Tel.: Řádková inzerce Finanční pomoc zastavíme vaše dluhy Jsme schopni oddlužit vás, a to snížením závazků až o 70 % rozložením zbylých dluhů do 60 splátek. Příklad: máte dluhy Kč, splácíte Kč měsíčně. S garancí soudu vám pomůžeme snížit splátky na Kč. Zaplatíte pouze 30 % závazků, zbytek vám soud po 5 letech odpustí. Kontaktujte nás a sjednejte si bezplatnou schůzku nebo na tel Konzultace je zcela zdarma! Prodejna PŘÁNÍČKO přestěhována na Masarykovo nám. 165 (poslední budova pod kostelem) dárkové, žertovné zboží, přání, suvenýry, pohlednice Po předložení tohoto kuponu sleva 10 % Stačí jednou zavolat! 84O až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky Hledáme nové obchodní zástupce 14 k x130_cb.indd :22:54 Brodský zpravodaj

15 inzerce NOVÁ ÚKLIDOVÁ FIRMA Nejlevnější povinné ručení Bonus až 60 %, možnost připojištění IHNED Ročně od: Obsah motoru: Kč ccm Kč ccm Kč ccm atd. atd. DAILY BROKER s.r.o obchodní dům Kvanto pasáž Neradice Mobil: , Naše firma jistí, že Váš domov bude čistý! Ať Váš domov v máji září čistotou jako v ráji KUPON Text inzerátu k podání jednoho bezplatného soukromého inzerátu čistota rychlost diskrétnost Mob.: Web: uklid.skct.cz SK Commodity trade s.r.o. Telefon nebo jméno a adresa, pokud není otištěno v inzerátu Vyplňte a odešlete na adresu: Brodský zpravodaj, Masarykovo nám., 100 Uherský Brod Rekondiční cvičení Vakuová terapie - Tvarování postavy - Úbytek objemu - Odbourávání celulitidy - Spalování tukové tkáně - Snížení nadváhy Uherský Brod, nová poliklinika tel: mob: U příležitosti 75.výročí založení podniku pořádá vedení společnosti Česká zbrojovka a.s. VESELICI 2011 Neformální setkání se uskuteční v pátek 17. června 2011 od hodin v Domě kultury, Uherský Brod. Bližší informace o pořádané akci poskytne: Personální odbor Tel.: Brodský zpravodaj

16 inzerce/sport Nabízíme k pronájmu novou budovu u motelu Pepčín v Havřicích. Vhodné na prodejnu, kanceláře, výměra 250 m2. Kontakt Máte pohybově nadané dítě? Hledáte pro něj vhodný sport? Přijďte s ním! ČSK Uherský Brod - fotbalový oddíl pořádá NÁBOR do fotbalové předpřípravky a přípravky INFORMACE PRO ZÁJEMCE O FLORBAL Uherský Brod Přihlašuje do soutěží CFBU od sezony 2011/2012 florbalové družstvo juniorů. Hráči ročníků se mohou hlásit u trenéra 1.AC UB: Bc. Ondřej Hudeček tel , icq: , skype:ondrahuddy. Zahájení prvních tréninků na novou sezonu proběhne již květnu. Každé pondělí, úterý, čtvrtek v 16 hodin na stadionu LAPAČ pro ročníky 2005, 2004, 2003, 2002, ale i starší. Tréninky dvakrát až třikrát týdně - podle kategorií na stadionech Orlák a Lapač. Pod dohledem školených trenérů s A a B licencí. Kontakt: p. Rachunek Ivan , p. Šebesta Zdeněk ZŠ Pod Vinohrady pořádá pro rodiče s dětmi i pro děti a dospělé samotné pobyt u Jaderského moře I T Á L I E L I D O A D R I A N O CENA: Kč, Kč - děti do 5 let bez lůžka Cena zahrnuje: dopravu, 7 x ubytování (plně vybavené apartmány s bazénem a terasou, cca 150 m od moře), průvodce, plnou penzi včetně pitného režimu, 3x výlet: MIRABILANDIE (zábavní park), RAVENNA (historie + trhy), BENÁTKY (cestou zpět). Pro děti nad 10 let zajišťují program a dozor po celou dobu pobytu pedagogičtí pracovníci ZŠ Pod Vinohrady, děti do 10 let jen v doprovodu dospělé osoby. Informace a přihlášky: Mgr. Jolana Králíková, , Dagmar Mandíková, , V zájezdu je posledních 10 volných míst. 16 Brodský zpravodaj

17 Daněk s Vrágou jedou na ME do Portugalska Poslední soustředění před kvalifikací na evropský šampionát v Portugalsku absolvovali amatérští fotbalisté Česka, v jejichž kádru nechybí ani stoper Michal Vrága a středopolař Roman Daněk (oba ČSK Uherský Brod), na uherskobrodském stadionu Na Lapači. Češi vstoupili do kvalifikačních bojů šesté skupiny Region s cupu soubojem proti Maďarsku. Duel skončil bezbrankovou remízou. Tři body mohl reprezentaci zajistit uherskobrodský Roman Daněk. Jeho šanci ale maďarský gólman zneškodnil. Do hry zasáhl také Michal Vrága, který vyztužil obranu. V druhém utkání si Češi poradili s Chorvatskem, které porazili v poměru 4:1 a postup na ME do Portugalska se jim značně přiblížil. Do střelecké listiny se zapsal také Michal Vrága. Podle pravidel Regions cupu mohou za amatérské výběry nastupovat pouze hráči ve věku od 19 do 40 let, kteří navíc nikdy nepodepsali profesionální smlouvu ani nehráli v profesionálním týmu. O soupeřích nevíme téměř nic. Získat nějaké informace bylo velmi složité. Pokud chceme postoupit na evropský šampionát do Portugalska, musíme skupinu vyhrát. V Uherském Brodě jsme měli perfektní podmínky na přípravu a věřím, že je dokážeme plně zúročit, uvedl před startem turnaje reprezentační kouč Petr Zapletal ČESKO MAĎARSKO 0:0 Rozhodčí: Yildirim (Turecko). Diváci: 700. Česko: Krajča Zábojník, Vrága, Kraváček (46. Lukáš), Matějka Žourek (73. Maléř), Školník, Daněk, Naňák (65. Stojaspal) Huťka, Valášek. Trenér: Petr Zapletal. ČESKO CHORVATSKO 4:1 (2:0) Branky: 9. Lukáš, 37. Vrága, 85. Huťka, 92. Valá- sport šek 69. Jakovčevič. Rozhodčí: Vinčič (Slovinsko). ČK: 17. Andačič (Chorvatsko). Diváci: 700. Česko: Krajča Matějka, Vrága, Huťka, Naňák (85. Beňo) Žourek (71. Zábojník), Školník, Daněk, Valášek Lukáš, Maléř (55. Stojaspal). Trenér: Petr Zapletal. ČESKO LITVA 1:0 (0:0) Branka: 51. Stojaspal. Rozhodčí: Arnason (Island). ŽK: Cibulskas, Biržinis, Bartkevičius, Atmanavičius - Školník. Česko: Krajča Vrága, Matějka, Zábojník, Žourek (37. Stojaspal) Huťka, Daněk, Školník (88. Beňo), Maléř (46. Kraváček) Valášek, Lukáš. Trenér: Petr Zapletal. Finálový turnaj Region s Cupu se uskuteční v Portugalsku, konkrétně ve městě Braga a v okolních městech Fao, Vila Verde a Barcelos. Na turnaj postoupilo osm nejlepších týmů z 38 zemí, které byly na startu. Petr Zpěvák Hokejové naděje Uh. Brodu zvládly dva turnaje Nejmladší hokejové naděje HC Uherský Brod dosáhly skvělého úspěchu na mezinárodních turnajích v Uherském Ostrohu a domácím ledě v Uherském Brodě. Pod vedením trenérů Romana Uhříčka a Karla Mana porazili žáci třetí třídy všechny své soupeře. Domácí družstvo Uherského Ostrohu přehráli v poměru 7:1, extraligový Zlín porazili rovněž 7:1, výběr Opočna deklasovali 10:3 a slovenský Púchov porazili rozdílem dvou gólů 5:3. Turnaj tak vyhráli bez ztráty jediného bodu. Je to skvělý úspěch, který jen podtrhuje skutečnost, že práce s mládeží je v Uherském Brodě na vysoké úrovni, uvedl předseda klubu Drahoslav Mahdal. Na opačné straně ledové plochy současně svádělo boje se stejnými soupeři i družstvo přípravky. I když většina hráčů navštěvuje teprve první třídu základní školy, jejich výkony byly obdivuhodné. Všechny zápasy byly vyrovnané. V utkáních proti Zlínu a Púchovu rozhodovala až koncovka, v níž se projevila menší zkušenost našich malých hokejistů, kterým chyběl i pověstný kousek štěstí, všiml si Mahdal. Někteří hráči stáli v letošní sezoně poprvé na bruslích. Výkonnostní a bruslařský pokrok, který svou snahou udělali je znatelný a zaslouží uznání, dodal šéf HC Uherský Brod. Turnaj na domácím ledě odehráli Broďané v nejsilnější sestavě. Třeťáci si na úvod poradili s Brumovem, který přehráli po bruslařské i hokejové stránce a zvítězili v poměru 7:4. Skvělý vstup do turnaje potvrdili další výhrou nad slovenskými Piešťany (5:2). Sklonit se museli až před uměním celkového vítěze turnaje z Hodonína, kterému podlehli v poměru 3:7. V posledním zápase si Broďané s chutí zastříleli, když porazili družstvo bratislavského Ružinova 9:4. Konečné druhé místo je skvělým úspěchem a příslibem do nadcházející sezony. HC Uherský Brod: Petr Vystrčil, Matěj Hřib, Jakub Uhříček, Dominik Dvořáček, Martin Mikulec, Petr Vaculík, Kryštof Bednařík, Martin Kadlčík, Karel Man, Lukáš Koníček, Adam Křenek, Martin Brauner, Filip Hlavica, Roman Šobáň, Ondřej Hanousek, Matěj Krpálek, Radek Šašinka, David Šmilauer, Radim Vlk, Ondřej Uhříček, Matěj Kunhart, Adam Hlavica, Jakub Kovačičin a Antonín Řihák. (pz, dm) Foto str. 19 Plavci Brodu vstoupili do nové sezony Úspěšný vstup do sezony mají za sebou uherskobrodští plavci, kteří se představili na závodech v Brně a Bruntále. Brodská dvojice Martin Kadlec Veronika Koníčková startovala v dlouhém padesátimetrovém bazénu. Do Brna odjeli bez ambicí, přesto dokázali zaplavat velmi kvalitní časy. Dokonce si vylepšili osobní rekordy, poznamenala Renata Krůželová z plaveckého oddílu. Početnější zastoupení měl Uh. Brod v plaveckém pětiboji, který se uskutečnil v Bruntále. V tamní Velké ceně se představili Pavel Hájek, Jakub Svozil, Tomáš Jurák, Šárka Kadlecová, Štěpánka Michalčíková a Lenka Lukašíková. I tato skupina dokázala navázat na úspěchy svých starších oddílových kolegů. Všichni své starty proměnili v osobní rekordy. Lenka Lukašíková v plaveckém pětiboji ve své věkové kategorii dokonce skončila na velmi pěkném druhém místě, dodala Krůželová. Umístění dalších brodských plavců: 7. Michalčíková, 10. Kadlecová, 8. Svozil, 9. Hájek, 11. Jurák. (pz, rk) Foto str. 19 Pohár Zlínského kraje se stal uherskobrodskou záležitostí Závěrečný turnaj Poháru Zlínského kraje v kategorii kadetek hostila uherskobrodská sportovní hala. Ve finále této prestižní volejbalové soutěže narazila kosa na kámen. Z triumfu se nakonec radovaly hráčky Spartaku Uherský Brod pod vedením trenérky Pavlíny Popelkové, které dokázaly zdolat loňského obhájce prvenství 1. AC Uherský Brod. Třetím účastníkem poháru byl Austin Vsetín. Celkové výsledky Poháru Zlínského kraje: 1. AC Uherský Brod - VK Austin Vsetín 2:0 (11, 15), 1. AC Uherský Brod - Spartak Uherský Brod 0:2 (-19, -18), Spartak Uherský Brod - VK Austin Vsetín 2:0 (13, 14), 1. AC Uherský Brod - VK Austin Vsetín 2:0 (24, 17), 1. AC Uherský Brod - Spartak Uherský Brod 0:2 (-21, -22), Spartak Uherský Brod - VK Austin Vsetín 2:0 (13, 6). Pořadí: 1. Spartak Uherský Brod 8 b., AC Uherský Brod 6 b., 3. VK Austin Vsetín 4 b. Sestava 1. AC Uherský Brod: Kočicová, Mentzlová, Hrabalová, Machalíková, Sušilová, Blažková, Řezníčková. Volejbalistky 1. AC Uherský Brod zasáhly také do bojů Poháru Zlínského kraje v kategorii juniorek. Po podzimním turnaji byly na 4. místě. Jarní odvety se odehrály ve Vsetíně. Družstva Valašského Meziříčí a béčka Kroměříže nakonec nedorazila a tak se výběr trenérky Evy Bartkové střetl s Hošťálkovou, Brumovem, áčkem Kroměříže a domácím Vsetínem. Výsledky závěrečného kola Poháru Zlínského kraje: 1. AC Uherský Brod - Hošťálková 2:0, 1. AC Uherský Brod - Brumov 2:0, 1. AC Uherský Brod VK Austin Vsetín 1:2, 1. AC Uherský Brod - Kroměříž A 0:2. Pořadí: 1. VC Kroměříž A 19 b., 2. ŠSK ZŠ Brumov - Bylnice 15 b., AC Uherský Brod 15 b., 4. VK Austin Vsetín 14 b., 5. SKV Hošťálková 13 b., 6. Valašské Meziříčí 10 b., 7. VC Kroměříž B 7 b. Sestava 1. AC Uherský Brod: Kočicová, Šmídová, Borýsková, Ondrůšková, Krystková, Sušilová, Blažková, Řezníčková. (pz, eb) Foto str. 19 Brodský zpravodaj

18 sport Startuje projekt: Sportujeme na Orláku S přicházejícím jarem nastává v řadě měst a vesnic rozjezd venkovních sportovních areálů. Nejinak je tomu i v Uherském Brodě. Od dubna 2011 se otvírají brány také Orelského stadionu a s ním spojený projekt místního Orla: Sportujeme na Orláku. Projekt v sobě zahrnuje tradiční pojetí Orláku jako fotbalového stadionu v propojení se sportovišti, které byly vystavěny v nedávné době jako podstatný doplněk areálu. To vše v celkovém kontextu stadionu jako rodinného sportoviště, uvedl starosta uherskobrodského Orla Štěpán Janík. Kromě tradičního fotbalu, který se hraje na travnaté ploše Orelského stadionu, jehož využití je primárně pro zápasy a pravidelnou tréninkovou činnost fotbalových oddílů Orla a ČSK, budou Dvacetiletý závodník Martin Bujáček si podmanil Valašskou rallye Uherskobrodský automobilový závodník Martin Bujáček vyhrál v kategorii juniorů Bonver Valašskou rallye. V absolutním pořadí pak dojel s vozem Mitsubishi Lancer Evo IX na skvělém sedmém místě. Se spolujezdcem Markem Omelkou přitom před startem úvodního podniku Mezinárodního mistrovství České republiky v automobilových soutěžích tajně věřili v umístění mezi elitní patnáctkou. Trať o délce stopadesáti kilometrů, která se na pěti úsecích jela hned dvakrát, ale nakonec zvládli bez větších problémů. Kategorii juniorů s přehledem vyhráli a v celkovém pořadí zle dotírali na českou špičku. Už v prvních dvou rychlostních zkouškách jsme si dokázali, že můžeme soupeřit se zkušenějšími jezdci, nechal se slyšet Bujáček, který se po první etapě usadil na desáté příčce. Jelo se mi velice dobře, v klidu jsem si držel svoje tempo. Naštěstí se nám vyhýbají problémy, auto je ve skvělé kondici, pochvaloval si dvacetiletý závodník. Na úspěch chtěla posádka navázat na Rallye Šumava Klatovy. Tento podnik byl ale předčasně ukončen, neboť na druhé rychlostní zkoušce havaroval automobilový jezdec Jiří Skoupil s vozem Citroën C2 S1600 a na následky nehody zemřel. Foto str. 19 Petr Zpěvák opět po loňském premiérovém ročníku zápolit O pohár Orla pod širým nebem na víceúčelovém hřišti také florbalisté. Nově k nim přibude amatérská soutěž pro tenisty Hlobil cup, která bude obdobou Davis cupu. Soutěž nesoucí název významného funkcionáře prvorepublikového Orla Mons. Hlobila se bude hrát na antukových tenisových kurtech, prozradil sekretář Orla Petr Gabriel. Jak víceúčelové hřiště, tak tenisové kurty budou jako již tradičně k dispozici také oddílům Orla k pravidelné tréninkové činnosti florbalu, aerobiku, nohejbalu a tenisové školičce. Uvedená sportoviště budou samozřejmě otevřena i pro veřejnost. Novinkou pak bude otevírací doba víceúčelového hřiště i ve večerních hodinách, která nabídne možnost sportování pod umělým osvětlením. Reagujeme tak na výsledek marketingového výzkumu provedeného v našem městě, kdy takřka každý druhý respondent by uvítal právě sportoviště tohoto druhu. Věřím tedy, že se hřiště v létě stane oázou sportovcům před ubíjejícím sluncem, dodal Janík. Na Orláku mysleli také na nejmenší. Pro ně je připraveno zbrusu nové dětské hřiště s trampolínou. V rámci projektu dojde také k rekultivaci volně ležícího pozemku v severovýchodní části stadionu, kde je v plánu vybudování tréninkového travnatého hřiště. Kromě možnosti občerstvení, která už funguje několik měsíců, bude pro návštěvníky nově zřízena služba bezplatného internetového připojení, prozradil novinku sekretář Orla Gabriel. (pz, gab) Aerobik zahájil Série soutěží aerobiku odstartovala i za účasti 1. AC Uherský Brod, který nacvičil tři soutěžní skladby. Všechny tři novinky byly poprvé předvedeny na přehlídce pohybových skladeb Mládí v tanci a pohybu v Domě kultury v Uh. Brodě. V kategorii velkých skladeb do 10 let měl uherskobrodský aerobik dvě želízka v ohni. Nejmladší děvčátka se skladbou Mickey Mouse získala bronz. Ve stejné kategorii vybojovala starší děvčata se skladbou Kleopatra zlato. V kategorii velkých skladeb (od 11 do 18 let) byly Cheerleaders stříbrné. O pár dnů později pak v Otrokovicích vybojovaly zlato v rámci moravského finále soutěže Děti fitness. Děvčata se skladbou Mickey Mouse obsadila druhé místo. Více na webu: sport.ub.cz Foto str. 19 (pz, vch) Vítězství florbalistek Gymnázia Komenského Gymnazistky vyhrály florbalový turnaj v rámci Uherskobrodské sportovní ligy středních škol. Turnaje se zúčastnily školy: SPŠ Nivnická, Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ, SOŠ Předbranská a SOU Svatopluka Čecha. Děvčata gymnázia ani v jednom utkání nezaváhala a celý turnaj s přehledem vyhrála. Výsledky: Gymnázium SPŠ 4:1 (Branky: Šmídová 2, Machalová, Zlámalová), Gymnázium SOŠ 7:0 (Pančochová 2, Zlámalová 2, Hurbišová, Gagová, Šmídová), Gymnázium SOU 9:0 (Zlámalová 4, Horecká 2, Machalová 2, Loskotová). Konečné pořadí: 1. Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ, 2. SPŠ Nivnická, 3. SOŠ Předbranská, 4. SOU Svatopluka Čecha. Gymnázium: Lucie Gagová, Veronika Hurbišová, Aneta Šmídová, Denisa Machalová, Aneta Musilová, Kristýna Horecká, Vendula Pančochová, Frederika Klčová, Jessica Zlámalová (nejlepší střelkyně se sedmi brankami), Adéla Loskotová, Renata Kusníková, Veronika Králíková, Adriana Fojtáchová. (zz) Šťastné vítězky z Gymnázia J. A. Komenského, které uspěly ve florbalovém turnaji. 18 Brodský zpravodaj

19 sportovní fotogalerie Mladí hokejisté HC Uherský Brod vybojovali v domácím turnaji třetích tříd stříbro. Vyznavačky aerobiku z 1. AC Uherský Brod si zajistily účast na mezinárodní soutěži v Praze. Martin Bujáček z Uherského Brodu ovládl Valašskou rallye mezi juniory, celkově dojel sedmý. Uherskobrodští plavci se představili na závodech v Brně a Bruntále. Amatérská fotbalová reprezentace Česka se připravovala na Lapači. Ve výběru nechyběli ani Broďané Jaroslav Vrága a Roman Daněk. Kadetky Spartaku Uherský Brod získaly Pohár Zlínského kraje volejbalistek. Brodský zpravodaj

20 Fotogalerie fotogalerie V úterý 26. dubna se konala slavnostní připomínka osvobození Uherského Brodu. Kromě představitelů našeho města položila kytice k památníkům obětí II. světové války řada hostů a zástupců jiných organizací. Mezi pedagogy oceněnými Zlínským kraje byl také Václav Lekeš. Vítězové soutěže Znáte naše město? V Muzeu J. A. Komenského proběhlo velikonoční zdobení Den Země je v našem městě již tradicí. Na snímku stánek SOU Sv. Čecha. Na orientálním odpoledni v DDM se sešly tanečnice od malých holčiček až po zralé ženy.

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Po uzávěrce přišla dobrá zpráva, že město obdrželo dotaci na výstavbu II. etapy dopravního terminálu. Autorský večer Marcely

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Zpěvačka Petra Janů zavítala v rámci svého letošního turné i do Uherského

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

6/2014 UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ. foto: Elen Sladká

6/2014 UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ. foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 6/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU Druhá etapa výstavby dopravního terminálu byla zahájena. foto: Elen Sladká

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 MÁJOVÝ PODVEČER. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 MÁJOVÝ PODVEČER. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ MÁJOVÝ PODVEČER foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Chalani z Košic skupina NO NAME dokázali vytvořit neopakovatelnou

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2014 POUR FELICITER 2014

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2014 POUR FELICITER 2014 VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ POUR FELICITER 2014 foto: Petra Chaloupková Foťte naše město 2013 KULTURNÍ FOTOGALERIE Vánoční koncert dětského pěveckého

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem

Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem Orchestr Standy Sládka oslavil desáté narozeniny, více str.

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Vydává město Uherský Brod leden 2013 číslo 1 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Pour feliciter 2013. Foťte naše město 2012 - Radovan Chvíla

Vydává město Uherský Brod leden 2013 číslo 1 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Pour feliciter 2013. Foťte naše město 2012 - Radovan Chvíla Vydává město Uherský Brod leden 2013 číslo 1 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Pour feliciter 2013 Foťte naše město 2012 - Radovan Chvíla Vzájemnou školou poezie potěšil v Ulitém Kafé výtvarník, divadelník,

Více

Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína

Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína Čtyřicet let své existence si krásným večerem v Domě kultury

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Jaro za muzeem. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Jaro za muzeem. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Jaro za muzeem foto: Markéta Švehlíková POZVÁNKA MĚSTO UHERSKÝ BROD, DŮM KULTURY, UHERSKOBRODŠTÍ PATRIOTI A KARPATSKO, O.

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Panský dům čekají velké změny Formace Please The Trees hrající indie-rock vystoupila v kině Máj. Více str. 1 Foto: Jiří Zerzáň Monumentální

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ZÁŘÍ 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nová planetární stezka láká malé i velké.

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ZÁŘÍ 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nová planetární stezka láká malé i velké. VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ZÁŘÍ 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Nová planetární stezka láká malé i velké Foto: Elen Sladká BRODSKÉ KULTURNÍ LÉTO OBRAZEM Historická hostina str. 14. Foto:

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d d u b e n 2 0 0 5 č í s l o 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident Přípravy na otevření dialyzačního

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Muzeum J. A. Komenského obsadili predátoři ptačí říše

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude...

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude... Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Fašanku, fašanku, Veliká noc bude Na sedmdesát účinkujících se představilo v krásném pořadu s živým betlémem v atriu Muzea J. A.

Více

Vydává město Uherský Brod březen 2013 číslo 3 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Jaro nad muzeem

Vydává město Uherský Brod březen 2013 číslo 3 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Jaro nad muzeem Vydává město Uherský Brod březen 2013 číslo 3 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Jaro nad muzeem Stanislav Hodický Foťte naše město 2008 Stanislav Žampach poodkryl další rozměr své umělecké tvorby. V Cafe

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Kojetínský. zpravodaj. Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč. Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008. www.kojetin.cz

Kojetínský. zpravodaj. Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč. Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008. www.kojetin.cz Kojetínský zpravodaj Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008 V roce 2008 budou současně probíhat na území města a nejbližším okolí 3 akce, které ovlivní průjezdnost

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města. MAN-UB nová zkratka, nové služby. Bydlení ve stínu stromů

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města. MAN-UB nová zkratka, nové služby. Bydlení ve stínu stromů V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 7 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města MAN-UB nová zkratka, nové služby

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje potok Hořenůšek v Újezdci foto: Markéta Švehlíková FOTOGALERIE

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Informační měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce

Informační měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny Noviny jsou do domácností distribuovány zdarma. K dostání také v roudnickém informačním centru a knihovně. Cena 15 Kč. Informační měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce ÚNOR 2012

Více

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 5 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ČERVEN 2007 SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû Vážení rodiče, vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb.,

Více