Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ZÁŘÍ 2014 P. Maria Petr Pavel Škarohlíd (vpravo) se svým otcem v Sept-Fons (čtěte na str. 3)

2 Úvodní slovo V poprázdninovém Hejčínském oku najdete ohlédnutí za kněžským svěcením trapisty Pavla Škarohlída. Nakouknete do těla i duše poutníka kráčejícího z Hejčína do Zlatých Hor. Určitě nejzajímavější bude první část rozhovoru s otcem Josefem Jančářem, který se po mnoha letech vrátil z Říma domů a který důkladně odpovídal na položené otázky. Dále si můžete přečíst informace z programu Adopce na dálku, do kterého je naše farnost zapojena. V neposlední řadě zjistíte, co se skrývám pod názvem kurzy Alfa, které budou během podzimu probíhat ve farnosti. Nedávno jsme v neděli slyšeli nádherný Pavlův chvalozpěv, který tryská z jeho nitra tváří v tvář Božímu jednání, které přes všechny hříchy lidí stále nabízí nové cesty spásy. Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání! Neboť»kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet?«vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva navěky! Amen. Na začátku nového školního roku, který ovlivňuje chod téměř každé rodiny a domácnosti, Vám přeji, abyste uprostřed všedních povinností, starostí i radostí neztráceli pohled víry a spolu s apoštolem Pavlem občas propukli ve spontánní chválu a úžas nad Pánem a jeho působením. P. Marian 2

3 Kněžské svěcení v Sept-Fons O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v pátek 27. června 2014, v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii přijal kněžské svěcení Pavel Škarohlíd, řeholním jménem bratr Maria Petr. Spolu se svými staršími bratry ministroval v 90. letech v Hejčíně. Na tuto událost se kromě rodiny a příbuzných vydalo také jedno auto s otcem Marianem a třemi farníky. Na začátku cesty každá posádka vozidla vyfasovala vysílačku, kterou se zajišťovalo spojení s velením, aby se celý konvoj aut držel pohromadě a všichni se dostali do cíle, aby se nikdo neztratil a neodbočil, kde nemá. Na místě jsme byli překvapeni velikostí kláštera se spoustou budov a rozlehlými zemědělskými pozemky. Kdo nikdy nepřišel do kontaktu s mnišskými kláštery, tak byl mnohými věcmi překvapen. Kromě brzkého vstávání ve 3 hodiny (naopak ukládání 3

4 k spánku ve 20 hodin), byli někteří zaskočení informací, že desítky mnichů spí společně v jedné velké místnosti, a snažili si představit, jak to asi musí v noci vypadat. V klášterním kostele byl oddělen prostor pro mnichy a hosty. Nešlo si nevšimnout obrovských knih, ze kterých se mniši modlili a které dle sdělení byly vytištěny v naší zemi. Zvláště gurmáni ocenili klášterní pohostinnost s výbornou francouzskou kuchyní, s výtečnými sýry a vynikajícím vínem. Mužská část návštěvníků měla větší prostor pohybu po areálu kláštera než ženská. V doprovodu novokněze otce Pavla jsme tak mohli projít část kláštera, která je jinak nepřístupná pro hosty, a nahlédnout dokonce i do hospodářských prostor. Nevýhodou bylo, že jen muži měli přístup do kuchyně pro hosty, takže na nich spočíval úkol vypomoci bratřím s umýváním nádobí, zatímco ženy byly od toho osvobozeny. Na závěr jsme se dozvěděli, že primiční mše svatá novokněze otce Pavla v Olomouci-Hejčíně bude v neděli 31. srpna v 10 hodin. Všichni jsou na ni srdečně zváni. P. Marian Pěší pouť z Hejčína do Zlatých Hor Už od jara jsem měl v úmyslu i tento rok vyrazit někam na pěší pouť. Volba padla na Zlaté Hory poutní místo Panny Ma- 4

5 rie Pomocné (Maria Hilf), Ochránkyně života. Teprve na začátku července se mi podařilo naplánovat trasu a najít a zajistit noclehy. Pouť se uskutečnila ve dnech 9. až 13. srpna Z Hejčína do Zlatých Hor to bylo přibližně 105 km, plus ještě 18 km ze Zlatých Hor do Jeseníka. Noclehy byly na farách ve Šternberku, v Rudě u Rýmařova, v Malé Morávce a na poutním místě ve Zlatých Horách. Celkem se poutě zúčastnilo 8 lidí, 3 muži a 5 žen. Tři poutníci šli jenom finální úsek z Malé Morávky do Zlatých Hor. Na poutním místě Panny Marie Pomocné najdete nástěnku s poděkováním rodičů za narození jejich dětí a také desku s textem sv. Jana Pavla II. z encykliky Evangelium vitae: Respektuj, chraň, miluj život a služ každému lidskému životu! Jen na této cestě najdeš spravedlnost, rozvoj, pravou svobodu, mír a štěstí. Kromě samotného poutního místa na mě silně duchovně zapůsobila ještě dvě místa Křížový Vrch u Rudy a lurdská jeskyně u Rejvízu. Přiznám se, že unaven po celodenním putování jsem měl myšlenky spíš prásknout sebou na postel a spát, než 5

6 jít na další kopec, byť je to Křížový Vrch s křížovou cestou. Pomalu vystupovat na kopec se zastávkami u nádherných a velkolepých kamenných vyobrazení křížové cesty, s rozhledem na všechny světové strany, a to vše při západu slunce to bylo občerstvení a pozvednutí ducha ve znaveném těle k Pánu. Uhádnete, co je při dobré viditelnosti vidět z Křížového Vrchu? Sám jsem byl překvapen a zaskočen. Lurdská jeskyně se nachází na Starém Rejvízu v lokalitě nazvané Josefovy skály. Vznikla v roce 1908 ke stoletému výročí rejvízského kostela a k padesátiletému vzniku poutního místa v Lurdech. Každoročně na jaře zde farníci z Rejvízu přinesli v procesí sošku Panny Marie Lurdské a na podzim ji opět donesli do svého kostela. Po válce a vystěhování původního obyvatelstva bylo vše zničeno a zapomenuto. Teprve v roce 2003 bylo místními toto místo znovu objeveno a za pár let upraveno. Modlili jsme se zde za nemocné. Níže najdete dojmy a postřehy některých poutníků. * * * P. Marian Na pouť jsem se přihlásila na poslední chvíli. Když jsem si ráno nasadila batoh na záda, nevěřila jsem, že dojdu na konec Olomouce. 6

7 Od hejčínského kostela jsme se v sobotu vydali na cestu, jejíž cíl byl ve Šternberku. Na cestu nám svítilo slunce, v cíli nás naopak přivítala velká bouře. Bezpečí jsme nalezli v místním supermarketu, kde jsme společně doplnili energii. Po vydatném spánku a mši svaté jsme zamířili do Rudy u Rýmařova. Opět byl krásný slunečný den. Cestou jsme zdolávali náročnější terén. S dobrou náladou jsme dorazili do cíle. Následující den jsme mířili směrem k Malé Morávce. Museli jsme zdolat Rešovské vodopády, ale také tato překážka byla úspěšně zdolána. Síly nám začaly ubývat, ale s Boží pomocí jsme se opět vzchopili a vidina cíle naší pouti se blížila. V Malé Morávce k nám přibyli další poutníci. Společně jsme putovali do Zlatých Hor. Unavení, ale bez úrazu jsme doputovali k Maria Hilf. Nelituji, že jsem se rozhodla jít na tuto pouť s otcem Marianem, který měl celou cestu velmi dobře nastudovanou. Proto se těším na příští pěší pouť a všem další pěší pouť doporučuji... * * * Trysko myš Jana K. Pán je humorista, zase mi to dokázal. Došla jsem do Zlatých hor a to celá a v pohodě. Nevím, jak to zařídil, ale nějak se mi připomnělo dětství. To znamená radost, že tráva je voňavá a dá se v ní válet, v potoku koupat, déšť je fajn, měsíc a hvězdy jsou na dosah. Mám dojem, že máme být jeho dětmi. Někde jsem 7

8 to slyšela a můžu říct: je to fajn a vřele doporučuji. Také je dobré mít hodného průvodce a my ho měli. Vydržel opravdu hodně. Hana B. * * * Na poutě vzpomínala moje maminka jako na pevnou součást náboženského života své rodiny. Vyprávění mě naplňovalo úctou a touhou napodobit ji. Párkrát se tak stalo v době mého mládí, ale až teď po letech jsem si znovu připomněla jejich význam a sílu a zatoužila jsem vykročit znovu. Pravda, časově i kondičně už jsem docela jinde, ale aspoň kousek této plánované farní poutě jsem chtěla zkusit. Pobízelo mě přesvědčení, že když prosíme, měli bychom k tomu aspoň někdy i něco přidat. Ale pak i docela prostý důvod návštěva. Tak doufám, že i Panna Maria měla radost. 8

9 Něco málo jsem si načetla o poutním místě samotném, jeho pohnuté historii a neuvěřitelném zmrtvýchvstání. Zaujalo mě třeba, že v určitý čas nebylo možné provést plánovanou demolici kostela, protože se z místních nenašel nikdo, kdo by se k tomu propůjčil. Také jsem přemýšlela, proč zrovna zasvěcení Panně Marii, Ochránkyni nenarozeného života. Možná i proto, že první zdejší legenda vypráví o Mariině zázračné ochraně rodičky v nesnázích. Jak moc je dnes život ohrožován ve všech svých obdobích a jak moc přímluvu Panny Marie potřebujeme! Je to odpověď na potřebu doby a to je moc dobře. A tak jsem si umínila, že se k Panně Marii do Zlatých Hor určitě ještě vrátím. * * * Lída V. Nejprve bych chtěla poděkovat otci Marianovi za nápad a zorganizování poutě na Maria Hilf pro nás farníky. Pěší pouť je opravdu velmi jiná než zájezd na poutní místo, takže můj velký obdiv patří všem poutníkům, kteří ušli celou cestu. Když jsem v sobotu po mši Vás pět poutníků fotila před kostelem, nemohla jsem se ubránit určitému smutku, že kvůli nemoci nemohu vyrazit s Vámi. Připadalo mi, že atmosféra byla mírně naplněna obavami poutníků, jak a zda fyzicky jednotlivé pěší Kaplička ve Zlatých Horách 9

10 úseky zvládnou. Tedy až na otce Mariana, který sršel optimismem, přestože měl nejtěžší batoh. Když jsem Vás pak po třech dnech viděla, byla jsem velmi překvapena, jak svěže a radostně jste všichni vypadali. Byla jsem velmi ráda, že se k Vám můžeme s manželem přidat alespoň na jeden den putování a zažít malou ochutnávku radosti a útrap pěší poutě. Ujít 31 km, i když krásnou krajinou, není snadné, zvláště s naloženým batohem, ale duchovní vzpruha v podobě modliteb růženců funguje velmi spolehlivě. Bylo zajímavé navštívit opravovaný kostel ve Vrbně pod Pradědem a vidět na vlastní oči horlivost a nadšení pana kostelníka pro místní chrám. Po 20 km jsem pociťovala stupňující se únavu, a co teprve ti, kteří už měli v nohách 75 km z předcházejících dnů? Vzdát se ale nikoho nenapadlo, vždyť Maria Hilf už bylo jen kousek. A tak když jsme v půl deváté večer dorazili do cíle k poutnímu kostelu Panny Marie Pomocné, zdálo se to být jako sen... Touto, i když velmi krátkou poutí, se rozptýlily moje obavy, zda jsem schopna a ochotna obětovat pro víru své pohodlí, vydržet fyzickou námahu a nevzdat se. Jen doufám, že se příští rok zase nějaká pěší pouť uskuteční a tentokrát ji budu moci jít celou. Šárka P. 10

11 Představujeme: P. Josef Jančář, O.Carm. (1) Před několika měsíci se v hejčínské komunitě bratří karmelitánů po téměř sedmnáctiletém působení v Římě zabydlel P. ICLic. Josef Radim Jančář, O.Carm. (narozen ). Nedalo nám to, a požádali jsme ho o rozhovor v předtuše, že se ledacos zajímavého dozvíme... * * * Začněme nejprve tradičně: Řekněte prosím pár slov o sobě. Odkud pocházíte, z jaké rodiny, něco o Vašem dětství a víře... Pocházím od Uherského Brodu, z malé vesnice Těšov, farnost Újezdec u Luhačovic. Tatínek byl kovářem a podkovářem. Když mu komunisté živnost sebrali, byl nejdříve nějakou dobu bez práce, protože odmítal vstoupit do JZD, nakonec jej tam nechali pracovat jako zaměstnance, protože odmítl stát se členem. Po čase odešel do vojenského opravárenského závodu v Uherském Brodě, kde pracoval až do důchodu. Maminka byla v domácnosti a spolu s tatínkem obhospodařovali nějaké to pole po rodičích. Když jim komunisté pole sebrali a maminka také odmítla vstoupit do JZD, šla pracovat do Zbrojovky v Uherském Brodě jako dělnice. To odmítnutí vstoupit do JZD nebylo 11

12 tak jednoduché, jak to vypadá. Za tím stál nátlak a vyhrožování místních komunistických orgánů, kterého jsem byl mnohdy sám jako dítě svědkem, a postavit se tomu nebylo snadné. Mám jednu mladší sestru, která je nyní v částečném invalidním důchodě a zároveň se stará o naši devadesátiletou maminku. Oba rodiče byli praktikující věřící, chodili pravidelně do kostela v neděli a zasvěcené svátky, a pokud to bylo možné i ve všední den, pravidelně se modlili, v adventě a v postě jsme se celá rodina modlívali společně každý večer růženec. Od malička jsme tedy oba se sestrou byli vychováváni ve víře především vedením a příkladem rodičů, ale chodili jsme i celou dobu do náboženství ve škole, tak jsme postupně rostli ve víře. Víra a život z ní, to pro nás bylo a dodnes je něco samozřejmého, co patří k životu. Od útlého mládí byla pro mě každodenní mše svatá samozřejmostí, každý den před školou jsem se účastnil mše svaté, častěji než ministranti, i když já sám jsem nikdy neministroval. Pan farář měl totiž stanovenou kvótu deseti ministrantů a přijímal je jen v devíti letech věku. A protože když mi bylo devět let, měl plný stav, tak jsem se jako kluk k ministrování nikdy nedostal. S maminkou a sestrou na Velehradě Jaké jste měl zájmy, něco o Vašem studiu... Zájmy? V mládí asi jako každý vesnický kluk. Kamarádi, fotbal a hlavně bicykl, ten mě bavil. Až do vstupu do semináře 12

13 jsem na něm jezdil i závodně, to byl asi můj největší koníček. Bylo to vlastně kolo, které jsem zdědil po tatínkovi, který také kdysi jezdil závodně, a které jsem si upravil, protože na nové nebylo. Ale byla nejen zábava, byli jsme rodiči vedeni k práci, měli jsme úkoly, které jsme měli na starosti. Když oni pracovali na poli, v kovárně, my jsme se museli postarat o věci doma. Později měl člověk jiné koníčky jako cestování, hory, četbu. Ještě v semináři jsme o prázdninách podnikali s nynějším administrátorem budějovické diecéze, P. Adolfem Pintířem, na kole cesty po republice i do tehdy přístupného zahraničí (Polsko, východní Německo). Chtěli jsme i do Itálie, ale tam nás režim nepustil. Dnes už je na koníčky méně času i sil. Pokud jde o studium, po základní škole jsem vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu (dnešní gymnázium) v Uherském Na hoře Karmel u zbytků prvního kláštera cela převora 13

14 Brodě se zaměřením na přírodní vědy, protože jsem původně zamýšlel studovat techniku. Už během školy jsem ale pociťoval volání ke kněžství. Protože mé rozhodnutí nebylo ještě definitivní, šel jsem na VUT do Brna. Bylo to v době po pražském jaru, náboženský život v Brně byl velmi intenzivní. Tam mé rozhodnutí dozrálo, a tak jsem si po roce na technice podal přihlášku do kněžského semináře v Olomouci. Ale protože v té době už začínala normalizace společnosti po sovětské okupaci 1968, tak jsem byl přijat, ale do Litoměřic, protože olomoucký seminář už v té době přijímat nesměl. Ještě k té přihlášce. Když jsem ji podal, čekal jsem, že mi bude ukončeno studium na VUT jako ostatním kolegům, kteří si podali přihlášku na jinou fakultu, ale nestalo se tak. Bylo mi to divné. Až v semináři jsem se setkal se seminaristy, kteří taky přešli z techniky, a ti mi řekli, že na rektorátě byla věřící paní, která nás kryla. Zkrátka to neoznámila a my jsme mohli dokončit ročník, abychom, v případě, že by nás do semináře nepřijali, mohli pokračovat ve studiu techniky. Jaká byla Vaše cesta ke kněžství a řeholnímu životu? O cestě ke kněžství jsem právě mluvil. A cesta k řeholnímu životu? To s tím souviselo. Já chtěl od začátku k jezuitům. Snad to souviselo i s tím, že v Brně jsem se účastnil mnoha aktivit organizovaných jezuitou P. Pavlíkem, ale poznal jsem i další jezuity jako např. P. Františka Mikuláška. Nevěděl jsem ale, jak na to. V semináři jsem pak poznal mnoho dalších jezuitů, ale i jiných řeholníků jako salesiánů, dominikánů, premonstrátů apod. Všichni tam samozřejmě byli na zapřenou, protože oficiálně řeholní řády existovat nemohly. Ten, kdo mě však oslovil, byl P. Karel Vrba, který sice v té době ještě nebyl řeholníkem, ale byl v kontaktu s karmelitánem P. Metodějem Minaříkem. Seznámil mě s ním a tak začalo moje karmelské povolání. Pravidel- 14

15 ně jsme jej s P. Vrbou navštěvovali o Vánocích, Velikonocích, o velkých prázdninách a tak započala naše karmelská formace. Prozřetelnost zasáhla i jinak: v té době z rozhodnutí některých biskupů a ordinářů, kteří stáli v čele diecézí (v té době ne všechny diecéze byly obsazeny biskupy), museli bohoslovci po druhém ročníku teologie nastoupit dvouletou vojenskou službu. Já jsem se jel před nástupem na vojnu rozloučit s P. Minaříkem do Albrechtic nad Orlicí, kde byl u křížových sester. Jaké bylo moje překvapení, když jsem přijel domů a našel jsem ve schránce povolávací rozkaz k vojenské jednotce v Týništi nad Orlicí, což bylo hned vedle. A tak jsem mohl pokračovat ve formaci i během vojenské služby, čehož jsem taky využíval, a při každé vycházce jsem P. Minaříka pravidelně navštěvoval. Kdyby to komunisti bývali věděli... Pak je zde Vaše působení v Olomouci v době komunistického režimu. To je zajímavá kapitola Vašeho života... To je, a vydalo by to na celou knihu. Ono to bylo celé docela dramatické od samého počátku. Asi by bylo potřeba předeslat, že po skončení vojenské služby jsem pokračoval ve studiu teologie a tajně i v řeholní formaci. A protože návrat do semináře spadal do období tzv. normalizace (doba po okupaci republiky sovětskými vojsky v roce 1968), kdy stát zostřil i postoj vůči církvi, musel jsem po návratu do semináře spolu s ostatními seminaristy podepsat prohlášení, že nejsem členem žádného řeholního řádu a že během studií do žádného řádu nevstoupím, pod trestem vyloučení ze semináře, což jsem s klidným svědomím udělal, protože zločinecký režim neměl nárok znát pravdu, které by zneužil. V posledním ročníku studií, 4. prosince 1976, jsem byl v litoměřické katedrále sv. Štěpána apoštolským administrátorem pražským, biskupem Františkem Tomáškem (v té době 15

16 už kardinálem in pectore) vysvěcen na jáhna a v červnu 1977, po ukončení studia teologie, jsem se spolu s ostatními seminaristy připravoval na kněžské svěcení. Exercicie před kněžským svěcením (na Vranově u Brna) byly hned na počátku narušeny příjezdem tajné policie (StB), která několik z nás odvezla k výslechu do Brna a přivezla zpět až večer s tím, že druhý den budou výslechy pokračovat. Až po skončení exercicií jsme se dozvěděli, že mezitím administrátor brněnské diecéze Mons. Ludvík Horký intervenoval na ministerstvu kultury s tím, že výslechy kandidátů byl narušen náboženský úkon, což i podle komunistického práva bylo protiprávní, a tak výslechy kupodivu přestaly. Nám to ovšem nikdo neřekl, takže až do konce exercicií jsme žili v obavě, co bude dál. Přesto v sobotu 25. června 1977 jsem byl spolu s ostatními pěti spolubratry v olomoucké katedrále sv. Václava biskupem Josefem Vranou, apoštolským administrátorem olomouckým, vysvěcen na kněze. Výslechy ale měly pro mě a pro dalšího kolegu, Emila Matušů ze Zlína, ještě dohru. Ostatní čtyři svěcenci obdrželi na obědě s biskupem ustanovovací dekrety, jen my dva ne. Důvod jsme se dozvěděli až po svěcení od tehdejšího dómského faráře P. Leopolda Dýmala: tajná policie nás dva označila za členy řádu salesiánů zřejmě na základě výslechu těch několika seminaristů a tak ministerstvo vydalo zákaz našeho svěcení. Alespoň v mém případě to sice byla mylná informace, protože jsem byl členem řádu karmelitánů, ale v případě, že by to tajná policie věděla, vyšlo by to nastejno. Na poslední chvíli si zřejmě ministerstvo a tajná policie zákaz rozmyslely, a tak v pátek v noci před svěcením (24. června) přišel na biskupství telegram z ministerstva, který svěcení dovoloval. Zřejmě došli k přesvědčení, že budeme-li vysvěceni oficiálně, budou nás moci mít víc pod kontrolou, než kdybychom případně 16

17 byli vysvěceni tajně, což by se nepochybně stalo, a oni si toho byli vědomi. A pak ministerstvo asi mělo obavy z následků našeho nevysvěcení, protože z obou farností přijel hojný počet účastníků (několik autobusů), kterým by se asi těžko vysvětlovalo, proč nesmíme být zrovna my dva vysvěceni. A tak nakonec jediným problémem bylo, že jsme museli čekat ještě nějakou dobu na ustanovení, protože biskupství už s námi nepočítalo, a tak muselo rozhodnout kam s námi. Nakonec jsem se dostal přímo do hlavní olomoucké farnosti Sv. Mořice, zřejmě, jak se později ukázalo, kvůli větší kontrole ze strany státních úřadů, protože Olomouc jako sídlo diecéze, ale i bydliště mnoha kněží bez státního souhlasu a jinak podezřelých, byla zvlášť pod drobnohledem tajné policie. V té době jsem složil také první řeholní sliby do rukou P. Metoděje Minaříka, samozřejmě tajně, v Kostelním Vydří 14. září 1977 spolu s P. Karlem Vrbou. Nikdo víc u toho nebyl, ani další žijící karmelitán P. Melichar Karásek, tehdejší farář v Kostelním Vydří. Ani ten nevěděl (nevím, zda to tušil), že jsme členy řádu. Sliby jsme skládali v jedné malé zapadlé místnosti kláštera, kterou P. Metoděj zamkl zevnitř a klíčovou dírku ucpal papírem, aby tam náhodou někdo nemohl nahlížet, i když v klášteře kromě nás a P. Melichara nikdo nebyl. Po třech letech, o vánočních prázdninách, 27. prosince 1980 jsme oba složili do rukou P. Metoděje také sliby věčné. O tom nevěděl nikdo, ani moje rodina, jen my tři, stejně jako ani biskup-světitel nevěděl, že jsem řeholník. Pak jsem normálně pokračoval v kněžské práci jako diecézní kněz. Jak jsem měl vždycky obavy z velkoměstské farnosti, tak se nakonec ukázalo, že působení u Sv. Mořice pro mě bylo velkým požehnáním. Oficiálně tam byl sice farářem sám otec biskup Vrana, ale prakticky farnost vedl první kaplan, tehdy 17

18 ThDr. Emil Pluhař, spolu s druhým kaplanem, což byli vždycky novokněží. Bylo to požehnané období mého života, rozhodující pro mou další kněžskou dráhu. Dr. Pluhař mě uvedl do pastorace po té praktické stránce. Nesmírně dobrý člověk s jasnými názory a postoji, bezvadně jsme spolupracovali. A vzpomínám na dlouhé diskuse s ním, mnohdy dlouho do noci, protože přes den pro nával práce nebyl čas, o teologii, morálce, právu, v čemž byl on odborníkem. I když počátek mého působení nebyl zrovna snadný. V době závěru naší formace v semináři a na fakultě totiž ordináři diecézí rozhodli, že omladí profesorský sbor litoměřické teologické fakulty, a asi pět či šest z našeho ročníku vytipovali na doktorát, mezi nimi i mě. My jsme to sice všichni svorně odmítli, vědomi si, že takový krok by obnášel spolupráci se státními orgány, konformní postoje apod., a to jsme nechtěli dopustit. Problém ale nastal, když otec biskup, jak jezdil po děkanátních schůzích, to tam kněžím oznamoval jako hotovou věc, a tím jsme se pro mnohé stali podezřelými ze spolupráce. To podezření měl zpočátku asi i dr. Pluhař, ale po krátké době pochopil, jak se věci mají, a měli jsme k sobě naprostou důvěru. Byla to sice časově i fyzicky náročná práce, ale v krásném kněžském společenství a v duchu opravdové spolupráce na budování Božího království. Při tom byla možnost setkávat se s mnoha dalšími vynikajícími kněžími, jako byl dr. Tobola, dr. Batušek, dr. Kryštovský, dómský farář dr. Dýmal, P. Beneš z Hodolan, ale i P. Lízna, P. Smahel a P. Pavel Kupka, kaplan na dómě. Nádherné roky, navzdory perzekuci a stálému dozoru státních orgánů a pronásledování tajné policie. 18

19 Řím místo Vašeho studia církevního práva. A hlavně dlouholeté činnosti v generální radě Řádu obutých karmelitánů. O tom byste jistě mohl dlouze vyprávět... Dovolil bych si vás opravit. My nejsme obutí karmelitáni (ti druzí jsou sice bosí, ale my jen proto nejsme obutí ), ale jsme jen karmelitáni, nebo když tak karmelitáni původní observance, zkrátka jsme následovníci karmelitánů, kteří ve Svaté zemi dali vzniknout našemu řádu. To jen pro přesnost. Náš P. Metoděj byl na to obutí velmi háklivý, byla to jedna z mála věcí, která jej dovedla rozčílit. Ale měl jsem možnost vidět, že i bratři jinde ve světě na tom byli stejně. Ale teď k vaší otázce: Máte pravdu, o římské epizodě mého života by se dalo dlouze vyprávět, a taky by možná vydala na knihu. Dostal jsem se k tomu sice jako slepý k houslím, ale asi to bylo i řízením Božím. Já jsem po skon- V Římě u Kolosea čení mandátu generálního delegáta řádu v České republice požádal generála řádu o možnost studia kanonického práva. Sám jsem si na to sehnal ze zahraničí stipendium. Právo mě vždycky bavilo, v té době jsem už pracoval i jako soudce olomouckého církevního soudu, a tak jsem si chtěl, i potřeboval, doplnit odborné vzdělání. Odešel jsem proto v roce 19

20 Na symposiu pro delegáty a moderátory laikátu 2011 česká skupina 1997 do Říma na studia na Fakultu kanonického práva Papežské lateránské univerzity se základními znalostmi italštiny a školní angličtiny. Ale už před Vánoci jsem skládal první zkoušky a s pomocí Boží, v roce 1999 dosáhl licenciátu kanonického práva. Už během druhého roku studií, když generální prokurátor řádu byl jmenován biskupem, jsem byl generálem řádu povolán na jeho místo a jmenován generálním prokurátorem a členem generální rady. To pro mě bylo v té chvíli dost náročné, protože jsem zrovna psal diplomovou práci, připravoval se na závěrečnou komisionální zkoušku z celého práva, a při tom jsem se už musel účastnit zasedání generální rady a u Apoštolského stolce řešit řádové kauzy, což bylo velmi náročné, časově i fyzicky. Vykonával jsem vlastně dvě práce na plný úvazek. Když jsem dokončil mandát svého předchůdce, byl jsem na generální kapitule (2001) řádně zvolen na další šestiletí do téže funkce a na další kapitule (2007) znovu potvrzen na dalších šest let. K funkci generálního prokurátora se hned přidaly další 20

21 funkce generálního delegáta pro laiky, delegáta pro kontemplativní a činné sestry, předsedal jsem dvěma mezinárodním generálním komisím řádu: pro laikát a pro studium restrukturalizace řízení řádu, zkrátka práce až nad hlavu. Nyní jste se tedy vrátil z římského pracoviště zpět do Česka, do Olomouce. Co je náplní Vaší práce zde? Ano, na generální kapitule v září loňského roku jsem skončil svůj poslední mandát (každý může být zvolen do stejného úřadu nanejvýš dvakrát po sobě), a po téměř 17 letech se vrátil zpět do republiky. Pan arcibiskup mě požádal, zda bych mohl pracovat na kurii. A tak jsem tam vlastně hned po návratu, od začátku října, začal pracovat. Vykonávám funkce víceoficiála církevního soudu a biskupského delegáta pro zasvěcený život, tedy jsem zástupcem předsedy soudu a soudcem, a pak mám na starosti všechny řeholnice a řeholníky v diecézi. Také ještě občas dělám externě práce pro některé římské kongregace a jsem členem právní komise České biskupské konference. Kromě toho často o nedělích zastupuji kněze po celé diecézi z důvodů nemoci, dovolených apod., takže se nenudím. Ještě jsem neměl čas ani si vybalit všechny věci, natož si po tom sedmnáctiletém zápřahu odpočinout. (Dokončení příště) Připravil Daniel Dehner 21

22 Rok rodiny Stále ještě prožíváme Rok rodiny, proto nabízíme k zamyšlení úryvek z apoštolské adhortace Jana Pavla II. Větší společenství: rodina Familiaris consortio 21 Manželské společenství je základ, na kterém se buduje větší společenství rodiny rodičů a dětí, bratří a sester, příbuzných a jiných spolubydlících. Toto společenství je založeno na přirozených poutech těla a krve. Přitom se lidsky dovršuje vznikem a zráním ještě hlubších a bohatších svazků ducha. Láska, oduševňující mezilidské vztahy různých členů rodiny, představuje vnitřní sílu, která tvoří rodinnou jednotu a společenství a činí je živými. Křesťanská rodina je proto povolána získávat zkušenost nové, vlastní jednoty, která potvrzuje a zdokonaluje jednotu přirozenou a lidskou. Milost Ježíše Krista, prvorozeného z mnoha bratří (Řím 8,29), je svou povahou a vnitřní dynamikou milost bratrství, jak ji nazývá svatý Tomáš Akvinský. Duch Svatý, vylitý ve svátosti, je živý zdroj a nevyčerpatelný pramen nadpřirozeného společenství, které shromažďuje věřící a spojuje je s Kristem i mezi sebou navzájem v jednotě Boží církve. Specifickým vyjádřením a uskutečněním tohoto církevního společenství je křesťanská rodina. Proto také může a má být nazývána domácí církví. 22

23 Všichni členové rodiny mají, každý podle svých darů, milost a odpovědnost denně budovat společenství osob, tak aby se rodina stala školou plnějšího lidství. To se děje starostlivou láskou k maličkým, k nemocným a starým, každodenní vzájemnou službou, sdílením dober, radostí i strastí. Základním prvkem budování takového společenství je výchovný dialog mezi rodiči a dětmi (srov. Ef 6,1 4; Kol 3,20n), při kterém každý dává a přijímá. Láskou, úctou a poslušností vůči rodičům přispívají děti specificky a nenahraditelně k vybudování opravdu lidské a křesťanské rodiny. To jim bude ulehčeno, když budou rodiče uplatňovat svou nezadatelnou autoritu jako skutečnou a pravou službu, která má na zřeteli lidské a křesťanské blaho dětí, zejména aby skutečně získaly svobodu spojenou s odpovědností, a když si rodiče uchovají živé vědomí, že mají v dětech ustavičný dar. Rodinné společenství se může udržet a zdokonalovat jenom s velkým duchem sebezáporu a obětí. Vyžaduje skutečně velkodušnou ochotu všech a každého jednotlivce k porozumění, k snášenlivosti, k odpuštění, k smíření. Každá rodina ví, jak slepá sebeláska, nesvornost, napětí a konflikty těžce zraňují její společenství a mnohdy je i smrtelně zasáhnou. Odtud ony mnohonásobné a rozmanité formy rozvratu v rodinném životě. Ale současně je každá rodina stále volána Bohem pokoje, aby se přesvědčila, jakou radostí je obnovující smíření, obnovené společenství, znovunalezená jednota. Zvláště přijímání svátosti pokání a účast na hostině Kristova těla dává křesťanské rodině milost a odpovědnost, aby mohla překonávat všechny roztržky, přibližovat se k plné pravdě Bohem chtěného společenství, a tak odpovídat na vroucí přání Pána, aby všichni byli jedno (Jan 17,21). 23

24 Adopce na dálku zpráva z Ugandy S malým zpožděním jsme obdrželi zprávu z města Kampaly (Uganda východní Afrika), že naše třetí adoptivní dítě, studentka B. Nakiganda, ukončila úspěšně studium na Centru sv. Marie Gorettiové (Child Care) a vstupuje do samostatného života. Brenda nám poslala i kopii certifikátu, který ji opravňuje pracovat s dětmi v mateřské škole jako učitelka. (Diplom je k vidění ve farní vývěsce.) Posíláme jí blahopřání k ukončení studia s vírou, že v samostatném životě dobře obstojí. Tento program Adopce na dálku, jehož se účastní naše farnost již několik let, spočívá ve snaze o zlepšování situace nejchudších dětí z rozvojových zemí zvyšováním jejich vzdělání, výukou řemeslných dovedností a podporou schopností postarat se sami o sebe. V komunitách, které jsou také podporovány zvenčí, získávají správné pracovní i hygienické návyky, vytrvalost i schopnost vytvořit si účelný pracovní režim dne. To vše je pak činí schopnými samostatně se o sebe starat v jejich přirozeném prostředí. V podpoře potřebných dětí budeme i nadále pokračovat (současně s podporou LL+ tbc). Proto se znovu obracíme na Arcidiecézní charitu Praha centrum zahraniční spolupráce se žádostí o zaslání seznamu dětí, které naši pomoc nejvíce potřebují. Roční příspěvek činí Kč (dle typu studia a země). Za Brendu a její rodinu bude v neděli 14. září v 10 hodin obětována mše svatá. P.S.: Nezapomínejte občas navštívit misijní pokladničku. L. K. 24

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi?

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi? G Šternberk 1 1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 2. Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho? 3. Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění? 4. Vstoupil pan Havelka do

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více