Fond na obnovu domů ve Slaném vstupuje do šestého roku trvání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fond na obnovu domů ve Slaném vstupuje do šestého roku trvání"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 1 ročník XVI leden 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, konec roku je vždy svým způsobem výjimečný. Blížící se kalendářní zlom a vánoční svátky přímo vybízejí ke zklidnění, zamyšlení se nad životem, uplynulým obdobím. Porovnáváním toho, co jsme za rok dokázali, co se nezdařilo a zároveň čeho bychom chtěli dosáhnout v novém roce. Největší křesťanské svátky (z dětského pohledu čekání na Ježíška ) jsou také časem stmelování rodiny, velkých očekávání a, u některých, dobou smutku nad odchodem blízkých a často slz nad zaniklým vztahem, zmizením své lásky. Neexistuje emocionálnější část roku, než je tato. Možná, že se při mém dnešním filozofování neurazíte, když vám do nového roku 2013 popřeju trochu netradičně jedním přáním. Často nacházím životní inspiraci hluboko v minulosti, u zdroje demokracie, tj. ve starém Řecku. Je mnohdy zajímavé, jak si historici toto období (a nejen ono, a nejen oni) přetvářejí k obrazu svému. Přeji všem lidem dobré vůle v našem městě, aby dokázali lépe Poznat sami sebe (Gnóthi seautón). Bez toho aniž bychom dokázali dobře rozumět sobě, nedokážeme rozdávat lásku a koneckonců předávat ostatním jakýkoliv jiný lidský cit. Nejprve to musíme mít srovnané ve své vlastní hlavě, a teprve pak můžeme například pomoct druhému. Větu pravděpodobně vyslovil první evropský vědec, řecký matematik a filozof Thales, nebo, jak jiní uvádějí, neméně proslulý filosof Sokrates. Interpretace je moje, či spíše jde o to, jak já chápu ve stručnosti jinými vyslovenou myšlenku. Ostatně určitě při přemýšlení přijdete sami na řadu možných dalších výkladů. V každém případě se jedná o přání do nového roku značně neskromné, protože pochopit sebe sama, je jedna z nejobtížnějších věcí na světě a leckomu se to nepodaří do konce života. O několik století později jiný génius, nedávno zemřelý podnikatelský vzor mnohých, manažer firmy Apple, Steve Jobs, Sokratovu či Thalesovu myšlenku rozváděl takto: Váš čas je limitovaný, tak nežijte životy někoho jiného. Neuvízněte v pasti dogmat, protože to znamená žít podle myšlení ostatních. Nedovolte, aby hluk cizích názorů přehlušil váš vnitřní hlas. A co je nejdůležitější, mějte kuráž následovat svoje srdce a intuici. Jen vy víte, čím se skutečně chcete stát, všechno ostatní je druhořadé. Steve Jobs pravděpodobně netušil, že prazáklad jeho sdělení vyslovil již někdo před ním. Přesto je jeho výzva pro zaměstnance firmy nadčasová a velmi inspirující. Přeji všem šťastný nový rok, mnoho optimismu, lásky a přemýšlení nad sebou samými. MĚJTE SE HEZKY! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK Fond na obnovu domů ve Slaném vstupuje do šestého roku trvání Již šestým rokem je pokračováno v novodobé tradici, kterou město Slaný podporuje opravy nemovitostí v soukromých rukách dotacemi z Fondu na obnovu domů ve Slaném. Dovolujeme si Vás tímto vyzvat k podávání žádostí o příspěvek na rok Žádosti jsou přijímány do 31. ledna Podrobnosti najdete na webových stránkách města nebo informace podá paní Jana Banertová Pro rok 2013 je v rozpočtu navrženo do Fondu k rozdělení Kč. Z historie fondu První myšlenky o vytvoření tohoto fondu se objevily v roce Příprava pravidel pak zabrala takřka celý rok, nicméně vše se podařilo a na rok 2008 již byl tento dotační titul pro vlastníky nemovitostí ve městě vyhlášen. V tabulce, kterou najdete na straně 3, jsou zpracovány přehledně po jednotlivých letech údaje o počtu úspěšných žádostí, výši příspěvků města a výši celkových nákladů použitých na zlepšení vzhledu jednotlivých staveb a tím potažmo i celého města. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PARKOVACÍM DOMĚ úterý 22. ledna 2013 od 16 do 18 hodin foto: Marek Filipec Fasáda domu čp. 525 v Pastýřské ulici opravená za pomoci Fondu na opravu památek v roce 2012 Z čísel v tabulce na straně 3 je vidět, že myšlenka tohoto fondu byla a je velmi úspěšná, a dovolím si říci, že se v tomto případě jedná o finanční prostředky města velmi dobře investované. Na závěr pro připomenutí motto z preambule zásad fondu: Fond má pomoci vlastníkům nemovitostí na celém území města zachovat stavebněhistorické i uměleckořemeslné hodnoty, které jsou dílem našich předků a zatraktivnit území Slaného pro hodnotný život jeho obyvatel a současně jako významné turistické destinace. Ing.Petr Kolačkovský, tajemník Upozornění na změny poplatku za odstraňování komunálních odpadů Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, cizinci s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu nad 90 dní, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci, fyzická osoba, která je vlastníkem bytu nebo domu, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Výše poplatku je pro rok 2013 stanovena na 600 Kč na poplatníka a rok. Poplatek je splatný jednorázově k

2 NOVÉ PUBLIKACE Památky Slaného a Slánska nová edice o památkách V závěru loňského roku vydal Odbor kultury MěÚ Slaný dva vstupní tisky nové edice o památkách Slaného a Slánska pro širší veřejnost. První je věnován záchraně oken slánské spořitelny a druhý obnově sochy sv. Antonína ve Slaném. Vážení zájemci o památky a historii Slánska, všichni registrujeme, jak jsme zaplaveni informacemi všeho druhu, kolik letáků denně objevujeme doma v poštovních schránkách, nabízí se nám v přihrádkách recepcí hotelů, penzionů, informačních center atd. A když nalezneme tisky o památkách regionu, máme před sebou často ryze komerční materiál sice s užitečnými praktickými údaji, který však mnohdy doprovází povrchní a nepřesný text. S tímto stavem nemůžeme být spokojeni. Proto jsme se rozhodli založit edici drobných brožur Památky Slaného a Slánska, ve kterých bychom populární formou a v solidní grafické úpravě přinášeli zájemcům stručné, ale zasvěcené informace od odborníků o našem regionu. Zejména uvažujeme o zveřejňování nových památkových objevů a sdělení ohledně závažnějších oprav uměleckých děl. Cílem tak je napomoci formovat vědomí návštěvníků památek na Slánsku o skutečné hodnotě kulturního dědictví města a jeho okolí, o jeho aktuálním stavu. V tomto smyslu bychom rádi spolupracovali s blízkými obcemi a městy, abychom tak postupně vytvořili seriózní kolekci malých publikací. Z dalších připravovaných titulů: obnovený špýchar v Královicích, Platzerova socha sv. Jana Nepomuckého ze Smečna, nekrologium slánských františkánů, kostel sv. Václava v Ovčárech. Vladimír Přibyl s kolektivem spolupracovníků 2 Okna slánské spořitelny Památky Slaného a Slánska (1) Socha sv. Antonína ve Slaném Dva vstupní tisky nové edice o památkách Slaného a Slánska pro širší veřejnost, které jsou věnovány záchraně oken slánské spořitelny a obnově sochy sv. Antonína ve Slaném najdete v Infocentru pod Velvarskou branou ve Slaném, nebo v podatělně městského úřadu. Rok ve Slaném nová fotokniha o našem městě Rok ve Slaném nová fotokniha o životě v Královském městě Slaný. Kniha přináší přes dvě stě fotografií slánských fotografů především ze společenských, kulturních a sportovních akcí. V nové knize najdete přes dvě stě fotografií slánských fotografů (Jiří Jaroch, Pavel Vychodil, Pavel Štěpánek, Miroslav Hartman, Ivo Horňák a Roman Kovář ml.) především ze společenských, kulturních a sportovních akcí, které se konají nebo jen jednorázově konaly během několika posledních let ve Slaném. To vše je doplněno o snímky slánských památek a náladové záběry různých zákoutí. Spolu s úvodem a jednoduchými popisky v českém a anglickém jazyce je tak kniha předurčena jako vhodný dárek nejen pro cizince a různé návštěvy a návštěvníky našeho města, ale i pro samotné obyvatele Slaného. Z úvodu starosty Ivo Rubíka v nové knize: Záměrem této knihy nebylo představit Památky Slaného a Slánska (2) jen historické památky města, ale především normální život. Proto je mnoho fotografií tzv. živých a upřímně se těším na to, až si budete knihu prohlížet a naleznete na fotografiích sebe nebo své známé a tím si připomenete svoji účast na životě města. A až si někdo knihu otevře za dvacet, třicet či padesát let, bude mít stejně jako já dnes při prohlížení starých publikací o městě s větším čí menším překvapením co porovnávat. Knížku si může prohlédnout na internetové adrese: K zakoupení za 199 Kč ve slánském Infocentru pod Velvarskou branou, Velvarská 136/1, Slaný, Ivo Horňák, odbor kultury

3 Slánská radnice č. 1, leden 2013 INFORMACE Informace o volbě prezidenta České republiky Volba prezidenta České republiky se bude konat v pátek 11. ledna 2013 (od 14 do 22 hodin) a v sobotu 12. ledna 2013 (od 8 do 14 hodin). Případné druhé kolo volby prezidenta se bude konat v pátek 25. a v sobotu 26. ledna 2013 ve stejných časech. Voliči obdrží poštou hlasovací lístek nejpozději v úterý 8. ledna Každý zaregistrovaný kandidát bude uveden na samostatném hlasovacím lístku označeném vylosovaným číslem kandidáta. Na obálce bude spolu s adresou voliče uvedena také adresa a číslo volebního okrsku, do kterého volič svým trvalým pobytem spadá. Oznámení o době a místě konání volby, na kterém jsou vyjmenovány adresy všech volebních místností a k nim náležející ulice s čísly popisnými, bude zveřejněno na vývěsní tabuli městského úřadu Velvarská č. p. 136 a na internetových stránkách města. Voličem pro volbu prezidenta České republiky je pouze státní občan České republiky za předpokladu, že alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let a je přihlášen ve Slaném k trvalému pobytu. V druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. V těchto volbách je také možné volit na voličský průkaz. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat městský úřad a ve dnech volby okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě budou k voliči vysláni dva členové volební komise s přenosnou volební schránkou a umožní mu odvolit doma, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Volič může požádat ve volební místnosti o jiné hlasovací lístky v případě jejich poškození. Úprava hlasovacího lístku za volební zástěnou. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Posuzování hlasovacích lístků. Ve prospěch kandidáta se počítá i poškozený nebo přeložený hlasovací lístek, dále hlasovací lístek, na kterém volič provedl různé opravy. Z těchto hlasovacích lístků však musí být patrné potřebné údaje. K takovým úpravám se nepřihlíží. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetrženy, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky, nebo je jich v obálce vloženo několik. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Druhé kolo volby prezidenta. V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný k jeho zvolení, bude se druhé kolo volby prezidenta konat ve dnech 25. a 26. ledna Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole volby prezidenta nejvíce odevzdaných platných hlasů. Hlasovací lístky pro druhé kolo volby voliči obdrží ve volební místnosti. Voličský průkaz. O průkaz je možné si zažádat u městského úřadu pro každé kolo volby prezidenta zvlášť nebo pro obě kola současně. Petra Budilová Zprávy ze zasedání Rady města Slaného Rada schválila nové znění organizačního řádu městského úřadu, který zohledňuje zejména legislativní změny upravující náplň činnosti jednotlivých odborů, a dále např. změnu statutu knihovny, zrušení provozu tržiště a úpravy v kompetencích jednotlivých členů vedení města. Z finančních věcí rada doporučila zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled města na léta , dále rozpočtová opatření zapojující do příjmů města celou řadu dotací, např. z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Budování finanční gramotnosti prostřednictvím matematiky, získala 1. ZŠ tis. Kč, z téhož operačního programu na projekt EU peníze rok po et žádostí školám 2. ZŠ 931 tis. Kč. Dalších 250 tis. Kč získalo město na úklid černé skládky v Kvíci. Dotace na uhrazení nákladů spojených s konáním voleb v říjnu t.r. pak činí 680 tis. Kč. Z bytových záležitostí byla ukončena smlouva s jedním z nájemníků pro dluh, u dalších čtyř bytů byl nájem prodloužen dle pravidel. Dalších sedm bytů bylo nově přiděleno, přičemž dle pravidel se losovalo pouze u jednoho, kde se sešli dva zájemci. U ostatních šesti nabízených bytů se přihlásil vždy pouze jeden uchazeč, tudíž losování nebylo zapotřebí. Rada v pozici zřizovatele základních škol přijala informaci o vyhlášení ředitelského volna na 3. a 4. ledna Ing. Petr Kolačkovský, tajemník Přehled využití fondu na obnovu domů celkové náklady oprav a udržovacích prací z toho p ísp vek m sta K K K K K K K K K K celkem K K Slánský VideoMagazín V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: meuslany.cz nebo Leden 2013 Čertovské kování Půlnoční premiéra v kině Balónky Ježíškovi Strom splněných přání předání dárků Vánoční koncert Simony Klímové Novoroční ohňostroj videomagazín najdete na 3

4 4 INFORMACE Od ledna mohou spotřebitelé na Slánsku očekávat novou cenu vodného a stočného Společnost Středočeské vodárny, a. s., oznámila ceny vodného a stočného platné pro rok Cena vodného se v porovnání s rokem 2012 zvýší o 1,90 Kč/m 3 na 38,00 Kč/ m 3 bez DPH, zatímco stočné je zvýšené o 0,60 Kč/m 3 na celkových 26,30 Kč/m 3 bez DPH. Dochází tedy k nárůstu o 4%. Do konečné ceny pro rok 2013 je nutné započítat sazbu DPH, jejíž přesná výše bude známa až po definitivním schválení parlamentem. Přes toto zvýšení patří cena vody ve Slaném v porovnání s ostatními regiony mezi nižší, oproti Kladnu je celková cena vody nižší o 11,90 Kč/m 3 bez DPH (cena bez DPH) 2013 (cena bez DPH) vodné 36,10 K 38,00 K sto né 25,70 K 26,30 K vodné a sto né 61,80 K 64,30 K Památné kříže na Slánské hoře obnoveny Povětrnostní podmínky na Slánské hoře zapříčinily poškození trojice památných dřevěných křížů. Ty zde dal vztyčit Bernard Ignác z Martinic v roce 1662; bylo to v době dokončení stavby slánského františkánského kláštera. Kříže tehdy doplňovaly patrně na plechu malované postavy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. Společně s kaplí Božího hrobu nad Kvíčkem představovala trojice křížů poutní místo, ke kterému o velikonočních svátcích putovali věřící ze Slaného a okolí. Na jedné barokní kresbě je patrný upravený přístup jakési schodiště vedoucí na vrchol Slánské hory. V době, kdy ještě Slanda nebyla zalesněna, reprezentovala rovněž důležitý orientační bod, ze kterého se návštěvníku otevírá překrásný pohled na město a okolí. Oprava křížů proběhla v podzimních měsících nákladem města Slaného. Vladimír Přibyl, odbor kultury Použité baterie do koše nepatří! Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně ohrozit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví. Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci, tj. k opětovnému použití. Z vybitých baterií se získávají zejména kovy, případně i plasty a další suroviny. Čím více vybitých baterií se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se prostřednictvím recyklace podaří zachytit a omezit jejich negativní dopady. Zpětný odběr baterií zajišťuje nezisková společnost Ecobat, s. r. o., prostřednictvím Kresba Slánské hory s trojicí křížů (cca 1662). Spolupráce města s firmou Seznam.cz Královské město Slaný je aktivním členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Slánský starosta RNDr. Ivo Rubík dokonce Sdružení předsedá. Díky členství došlo k navázání zajímavé spolupráce s firmou Seznam.cz. Jednotlivé pamětihodnosti města budou zobrazovány pod odkazem firmy.cz v rámci turistických cílů. Návštěvník jednoduše, pomocí několika kliků zjistí, jaká je otevírací doba památky, vstupné či GPS souřadnice. Jedná se o výbornou možnost prezentace města, navíc zcela zdarma. To je však jen jedna forma spolupráce. Druhá spočívá v uveřejňování pozvánek na akce, které se konají v našem městě. Na hlavní straně v levé části vyhledávače Seznam jsou každý den zveřejňovány tzv. Seznam Tipy. Jedná se o prezentaci zajímavých nabídek produktů či služeb rozdělených podle jednotlivých krajů. V rámci Středočeského kraje se budou vedle těchto nabídek objevovat i pozvánky na akce ve Slaném, jako tomu bylo v sobotu 16. prosince v případě upoutávky na unikátní sbírku slánek v Infocentru Pod Velvarskou branou. Město od firmy Seznam.cz obdrží statistiky akce. Dozvíme se tak, kolik uživatelů si akci zobrazilo či kolik z nich navíc zavítalo na webovou stránku města. Ing. Jana Neumannová Nejúspěšnější sportovec roku 2012 změna místa vyhlášení ankety! Slavnostní vyhlášení ankety, které proběhne 10. ledna 2013 od 18 hodin, je přesunuto do Městského centra GRAND. více než sběrných míst, kde můžete své přenosné baterie zdarma odevzdat. Z těchto míst baterie putují do centrálního skladu v Kladně, kde se pečlivě třídí podle velikosti a chemického složení. V poslední fázi se v recyklačních závodech metalurgickými a chemickými procesy oddělí kovové sloučeniny, ze kterých se vyrobí nové výrobky, a to i baterie. V minulém roce se společnosti Ecobat podařilo odebrat 769 tun baterií, což je v porovnání s množstvím prodaných baterií více než 26,2%. Jak se můžete i vy aktivně zapojit do sběru a recyklace baterií? Začněte třídit baterie v rámci své domácnosti. Využít k tomu můžete šikovnou krabičku ECOCHEESE, která svým designem připomíná ementál a hodí se do každého interiéru. Na výběr je hned několik barevných variant. Objednejte si ji zdarma na Nashromážděné baterie pak můžete bezplatně odevzdat na kterémkoli sběrném místě. Aktuální seznam najdete na Krabičku ECOCHEESE si můžete zdarma vyzvednout i na odboru životního prostředí MěÚ Slaný, dveře č ECOBAT, s. r. o., MěÚ Slaný, OŽP

5 Slánská radnice č. 1, leden 2013 INFORMACE Barokní sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Gotharda ve Slaném jsou zrestaurovány Po čase se vrátily na své místo na postranní branky hlavního oltáře kostela sv. Gotharda ve Slaném dvě pozdně barokní plastiky, sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Postupná oprava oltáře probíhá díky podpoře z Programu restaurování movitých kulturních památek, které poskytuje Ministerstvo kultury ČR. Přestože je přiznaná dotace s ohledem na celkové náklady na obnovu nejvýznamnější barokní oltářní architektury ve Slaném nevelká, přesto je posun již dnes patrný. V loňském roce proběhla oprava nástavce oltáře, letos zmíněných soch. Ty byly ozářeny ve speciální komoře, napuštěny proti dřevokaznému hmyzu a upevněny uvolněné atributy (praporec sv. Václava a mučednická palma u sv. Jana Nepomuckého). A teprve nyní, při bližším dotyku, si uvědomujeme význam slánského pozdního baroku, zatím nedoceněného a odborně nezhodnoceného. Sochy jsou rozměrné, zpět na místo je usazovala čtveřice řemeslníků s restaurátorem akad. mal. Jiřím Štorkem. Vladimír Přibyl, foto Marek Filipec Město Slaný třídí textilní odpad Občané města Slaného mají možnost odkládat použitý a nepotřebný textil do kontejnerů, které jsou určeny pouze na textil. Kontejnery jsou umístěny v ulici Bienerova (Coop), v ulici P. Hrubého (Billa) a nově v ulici Arbesova u MHD. Ve Slaném se měsíčně tímto způsobem vytřídí průměrně 2683 kg textilu. Do kontejnerů vkládejte: čistý a suchý textil v igelitových taškách (či jiných obalech) nepotřebné ošacení jako jsou košile, trika, kalhoty, ložní prádlo, utěrky, ručníky, pyžama, domácí textil, spárovaná obuv. Do kontejnerů nepatří: koberce, matrace, netextilní materiály, silně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude dále při zpracování ručně manipulováno Odbor životního prostředí Ohlas na Slánskou radnici od čtenářky z Brna Pohledici jsme obdrželi od paní Olgy Novotné z Brna. Paní Novotná (88 let!) je slánskou rodačkou a po několik posledních let ji každý měsíc zasíláme Slánskou radnici. O dění ve Slaném se ráda zajímá. Její pohled je vlastně takový malý ohlas na Slánskou radnici. ZMĚNA DOPRAVNÍ SITUACE V CENTRU MĚSTA Z DŮVODU PŘÍPRAVY NOVOROČNÍHO OHŇOSTROJE Z důvodu přípravy a průběhu Novoročního ohňostroje (úterý v 18 hodin, Masarykovo náměstí) bude od 18 hodin do do 20 hodin omezeno parkování a změněna dopravní situace v centru města a na Masarykově náměstí. Plánek, kde je zakresleno jak bude dopravní omezení vypadat, najdete na webu 5

6 PARKOVACÍ DŮM Památková péče a novostavba parkovacího domu ve Slaném V současné době je dokončována výstavba parkovacího domu na křižovatce ulic Třebízského a Palackého. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejrozsáhlejší novostavbu dokončenou na území městské památkové zóny od doby jejího vyhlášení v roce 1992 a zároveň se výstavba bezprostředně dotýká historického jádra města v nejužším slova smyslu, nabízíme stručné hodnocení z hlediska památkové péče. forma. Nejedná se o dům v daném, poměrně živém místě běžného charakteru, tedy s obytnou a částečně provozně obchodní funkcí. Objektu schází některé klasické prvky podstatné pro subjektivní vnímání měřítka městského domu (členění okenními osami, odlišení podlaží apod.) Na druhou stranu je pochopitelné, že řešení parkování je aktuální otázkou snad každého města a nejinak je tomu i ve Slaném. Samotná funkce není přitom nejpodstatnější pro posouzení návrhu z hlediska památkové péče. oboustranně vstřícnému dialogu mezi projektantem a zástupci památkové péče se těchto cílů do značné míry podařilo dosáhnout, což není vždy samozřejmostí. Dodržena byla historická uliční čára i celková výška shodná s okolními domy. Povrch prefabrikovaných dílců obvodového pláště tvoří kombinace pásů hladkých a strukturovaných v imitaci režného zdiva, které se uplatňuje na budově protější spořitelny. Také barevnost navazuje na okolní zástavbu, červená barva znovu odkazuje k režnému zdivu spořitelny. Zvláštní pozornost je věnována nároží, k němuž směřuje plášti uličních stran předsazená konstrukce z hliníkového plechu ve dvoubarevném provedení. Jeho zaoblenost koresponduje s protilehlým nárožním domem čp. 100, což je patrné při průhledu ulicí Pohledově velmi exponované nároží bylo snad největší urbanistickou otázkou a architektonickou výzvou na území města. Volné parcely v těchto místech vznikly bezohlednou asanací původního domovního fondu tvořeného tradiční zástavbou v roce Původně zamýšlenou socialistickou výstavbu se už naštěstí realizovat nepodařilo, a tak plocha dlouhou dobu sloužila zejména jako parkoviště. Volné stavební parcely v centru jsou však určeny primárně k novému zastavění. Město má být tvořeno kompaktním, smysluplným urbanizmem, který vyžaduje doplnění vzniklé proluky. Dané nároží tvoří v podstatě vstup do středověkého jádra města od západu. Jeho působivost dotváří významné architektonické dominanty, budova spořitelny z roku 1931, asi nejvýznamnější architektura z období první republiky prohlášená kulturní památkou, a naproti ní potom budova bývalého hotelu dnes Městské centrum Grand. Obě budovy přitom směrem do nároží architektonicky gradují, každá způsobem odpovídajícím jejich slohové poloze. Vlastníkem zvolená funkce novostavby je v tomto místě živě diskutovaná. Od počátku bylo zřejmé, že se jí bude muset přizpůsobit 6 V otázce podoby nové stavby byl kladen důraz na kontext výše popsaného nároží, aby stavba nerušila naddimenzovanou hmotou a nepřiměřenou skladbou a mohla se tak začlenit do stávajícího organizmu města. Díky fotografie: Pavel Vychodil Dr. Edvarda Beneše. V přízemí se objevily nebytové prostory, které objekt oživují a parter se tak více přizpůsobuje okolním domům. Celkově nejslabší je začlenění hmoty novostavby při pohledu z Třebízského ulice, zde je ovšem třeba do budoucna počítat jednak s dokončením rozestavěného bytového domu i zaplněním poslední zbývající proluky. Neúplně vhodně vyřešená se zdá být návaznost novostavby na přilehlou historizující budovu školy, před níž jakoby hmota novostavby ustupovala. Záměrem projektanta ovšem bylo postavit objekt bez přímého styku s okolní zástavbou. Novostavba parkovacího domu ve Slaném byla a jistě bude předmětem mnoha debat věcných i ryze obecných. Úkolem památkové péče naštěstí není zasahovat do rozhodnutí obcí v jejich samostatné působnosti, nýbrž sjednotit případné záměry s veřejným zájmem o ochranu architektonického dědictví, mezi které patří i historické jádro Slaného. Je to tak správně, žijeme totiž v demokracii a ne v systému, který se neptal nikoho a jedním nesmyslným povelem vytvořil dnes jen obtížně zacelované rány v obraze města. Marek Filipec, odbor kultury památová péče

7 Slánská radnice č. 1, leden 2013 KNIHOVNA Knihovny se nebojte, je tu pro vás! Nechcete být sami? Přijďte do knihovny! O všech svých akcích vás Knihovna V. Štecha pravidelně informuje nejen na webových stránkách ale i zde, ve Slánské radnici. Dnes vám přiblížíme nejoblíbenější dětské aktivity v pobočce Na Dolíkách, a pokud vás nebo vaše děti osloví, třeba se k nám přidáte také. Od března loňského roku se v pobočce Na Dolíkách velice příjemně rozjelo Čtení (s knihovnou) trochu jinak. Čtení se účastní děti různého věku a ve svém volném čase, za což jsme rádi, protože je to známka toho, že děti mají o četbu zájem. Některé chodí pravidelně, jiné občas, ale stále je si o čem povídat. Děti si nosí své oblíbené knížky, ať už vlastní, nebo půjčené z knihovny, ostatním je krátce představí a úryvky z knížky přečtou. Když je hezky, vyrazíme ven na hřiště nebo k rybníku, když počasí nepřeje, zůstáváme v pobočce, ale několikrát jsme byli také v Bungru 3. ZŠ Slaný, a i tam se dětem moc líbilo. V prosinci nás čeká již VIII. kolo, které bude laděno samozřejmě předvánočně, takže si po čtení i zamlsáme trochu domácího cukroví. Jednou měsíčně, vždy ve čtvrtek odpoledne, máme také různá malování a výrobu drobností, které si děti podle knižních návodů samy zkoušejí vytvořit. V září proběhlo v pobočce Na Dolíkách Hravé čtvrteční odpoledne, První adventní sobotu proběhl v knihovně již tradiční den pro dětskou knihu kdy si děti zkoušely různé stolní a deskové hry, v říjnu to byla Knihovna hrou, při které si nejen děti, ale i babičky a maminky vyráběly drobné podzimní dekorace. Listopad patřil Strašidelnému čtení, kdy si děti při předčítání úryvku z knihy Upíří deník malovaly svoje vlastní strašouny. V prosinci máme připraveno Předvánoční setkání, kdy si budeme číst a povídat o tradičních vánočních zvycích a některé z nich si i zkusíme. Poslechneme si koledy a vyrobíme malá přáníčka, která společně zavěsíme na vánoční stromeček. Pokud by vás zajímalo, co máme připraveno v lednu příštího roku, pak to bude Zábavné čtvrteční odpoledne, kdy budou pro děti připraveny literárně laděné aktivity skládačky, testíky, kreslení a samozřejmě i čtení. Za zmínku stojí zcela jistě i autorské čtení Týny Vaňkové, žákyně 9. ročníku 3. ZŠ Slaný, které proběhlo 5. prosince od 14 hodin. Týnka všem přítomným představila knihu, kterou sama napsala, a přečetla i několik zajímavých úryvků. Podpořit ji přišla především maminka s babičkou, třídní učitelka Mgr. Andrea Hrabánková, kamarádky a spolužačky. Bylo to velice příjemné odpoledne a všem se moc líbilo. V knihovnických aktivitách k nám samozřejmě můžete přijít s vlastní myšlenkou nebo nápadem, anebo se přijďte jen tak nezávazně podívat. Nic vás to nestojí a uvidíte, že se vám u nás bude líbit. Už teď se na vás těší vaše knihovnice. Kateřina Mrvová-Krejčová Vyhlašuje sout ž pro družiny a MŠ (i jednotlivce) KYTI KA aneb Knihovnická KYTI KIÁDA V pr b hu m síce ledna máte možnost vyráb t KYTI KY ze všeho možného i nemožného. Hotové KYTI KY vystavíme ve vstupní chodb knihovny. KYTI KY m žete odevzdávat v d tském odd lení nebo na pobo ce Na Dolíkách. Sout ž probíhá od 21. ledna Vyhlášení vít z bude 14. února 2013 ve hodin ve vstupní chodb knihovny Odm nou pro vít ze bude KYTI KOVÝ DORT. 7

8 VOLNÝ ČAS 8 Dům dětí a mládeže Šultysova, Slaný mobil: KURZ FILMOVÉ HISTORIE A FILMOVÝ KLUB ICM Cyklus seminářů, který vám postupně odhalí historii kinematografie. Osm setkání od ledna do dubna, každé zaměřené na určité období. Po semináři budeme promítat dobově autentický film v rámci našeho filmového klubu, který bude veřejně přístupný a stále zdarma! Začátky seminářů v 17.00, filmový klub začíná v hodin. Vstupné na jednotlivou přednášku: 120 Kč. Cena celého kurzu: 800 Kč. Přihlášky na celý kurz do 7. ledna. Program: Počátky kinematografie a vývoj němého filmu. Promítáme Utrpení Panny orleánské (1928) Počátky zvukového filmu, rozvoj nových žánrů v souvislosti se zvukem. Promítáme Zpívání v dešti (1952). Informace: Iveta Schagererová JARNÍ PRÁZDNINY LYŽOVÁNÍ V PECI POD SNĚŽKOU Tetřeví boudy, pro lyžaře i snowboarďáky. Cena Kč pro děti do 18 let, pro dospělé Kč. Záloha Kč. Vlek přímo u chaty. Informace: Jindra Jindřich TURNAJ V PLAYSTATIONU MOVE pingpong Začátek ve v klubu Pavlač. Turnaj je určen pro děti do 15 let. Vstupné 30 Kč Informace: Monika Javoříková SLÁNSKÁ CENA kolo Závody s modely sportovních vozů na autodráze SRC Slaný. Tréninkové jízdy od Start závodu v Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Informace: Alena Špiritová TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU Od v Atelieru Hliněnka. Cena 250 Kč. Přihlášky do 15. ledna. Informace: Jiřka Hrnčířová NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Výlet nejen pro obdivovatele vědy a techniky. Cena 270 Kč. Odjezd 9.00 z autobusového nádraží. Přihlášky do 15. ledna. Informace: Petra Libovická KARNEVAL NA LEDĚ sobota 26. ledna 2013, od 14.30, zimní stadion Slaný Akce pro děti i dospělé ve spolupráci s VSH Slaný. Laser show, krasobruslařský klub Slaný, spousta her a mnoho zábavy. vstupné 60 Kč v masce, 80 Kč bez masky Informace: Monika Javoříková Příběhy bezpráví V pátek se uskutečnil dlouho připravovaný projekt Příběhy bezpráví. Marie Leskauerová, Barbora Tomášková, Adéla Kaiserová, Adéla Všelichová, Hana Sušánková, Irena Mrůzková a Zuzana Martineková pod vedením paní učitelky Spoustové už po první vyučovací hodině vše připravovaly v Bungru. Nejdříve dívky z 9. A vypravovaly o hrůzách 50. let 20. století v Československu, pak přišel na řadu film o Miladě Horákové, která nahlas říkala své protipolitické názory, a za ně byla také popravena. Nakonec se uskutečnila beseda s panem Zobalem, který tuto krušnou dobu zažil. Vyprávěl nám, jak ho v pouhých 20 letech uvěznili na 6 let za to, že měl, jak sám řekl, Blbé kecy. Jeho otec pracoval na úřadě v Slaném a po zatčení syna byl vyhozen. Pan Zobal prošel třemi věznicemi a v jedné z nich pracoval v uranovém dole. Když ho po šesti letech propustili, nemohl najít ve Slaném žádnou práci, zaměstnali ho až na Kladně v hutích. Mimo jiné nám vypravoval příběh o útěku z věznice, který se jako jeden z mála podařil DESKOVÉ HRY I ON LINE V ZŠ ve Zlonicích. Vstup 15 Kč VÝLET DO BECKILANDU Cena 350 Kč. Sraz v 8.30 na Ostrově. Přihlášky do Informace: Lenka Geringová Muž měl akci naplánovanou již dlouho. Poté, co nepozorovaně překročil ostnaté dráty, nasedl na motocykl, který tam pro něj byl připravený a společně s mužem, který mu útěk pomohl zorganizovat, odjeli pryč Možná i za hranice. Tento den nám pomohl nahlédnout do skutečnosti 50. let a alespoň trošku pochopit pravdu o této době. Marie Leskauerová a Hana Sušánková 9.A Setkávání seniorů Úterý 8. ledna BABKA ŤAPKA na kraji světa aneb NOVÝ ZÉLAND očima české babičky, autorské čtení a beseda s autorkou knihy Annou Johanou Nyklovou v rámci Setkávání seniorů ve Slaném. Autorka, původním povoláním prodavačka, si ve svých sedmdesáti dvou letech splnila sen z mládí a vypravila se úplně sama na Nový Zéland. Sejdeme se ve 14 hodin v přednáškové místnosti knihovny. Úterý 22. ledna Z historie Slánska Martinicové. Seznámení se s českým šlechtickým rodem Martiniců, se kterým byl osud našeho regionu spojen pět století. Přiblížení životních osudů rozporuplných příslušníků rodu, který v nepřímé posloupnosti přetrval až do současnosti. Přednášku v rámci cyklu Setkávání seniorů ve Slaném povede Věra Machačová, knihovnice. Sejdeme se ve 14 hodin v přednáškové místnosti knihovny. MOŽNOST POŘÁDÁNÍ OSLAV A NAROZENIN V KLUBU PAVLAČ Chybí vám prostory? Přijďte k nám. Klub vám nabízí nejen prostor, ale i své vybavení k plnému využití. Více informací na webo Ostrova. Informace: Monika Javoříková

9 Slánská radnice č. 1, leden 2013 Občanské sdružení Tosara pomáhá dětem Závěrečné letošní setkávání u rukodělné činnosti v projektu Tvořivé město se pořádalo druhou prosincovou sobotu v prostorách Českobratrské fary v Šultysově ulici. Během roku se zde uskutečnilo jedenáct tvůrčích dílen pro děti(i rodiče) nejen ze sociálně slabých lokalit města. Vždy jedno sobotní odpoledne v měsíci se pod vedením lektorek z pražského Občanského sdružení Tosara pletly košíky, korálkovalo se, vyrábělo se mýdlo, svíčky i plstěné ozdoby. Děti tvořily drobnosti z fimo hmoty, malovaly na sklo, Twist Art, linoryty, vánoční přáníčka, zdobily perníčky. Občanské sdružení Tosara (jitro) se od roku 2005 zaměřuje na zlepšování životních a kulturních podmínek sociálně vyloučených komunit nebo jednotlivců v ČR, především na obyvatele romského původu. Za tu dobu ve Slaném sdružení realizovalo již několik volnočasových a vzdělávacích projektů, mezi které patří v současné době kromě předškolních kroužků pořádaných dvakrát týdně za účasti devíti předškoláků v prostorách Ostrova i tvořivé dílny pro rodiče s dětmi. Záslužnou činnost pořádanou Tosarou finančně podpořilo mimo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Programu na podporu integrace romské komunity v roce 2012 i samotné Královské město Slaný a řada individuálních dárců. Na tvořivé dílny chodíme pravidelně celá rodina. Kluci si vždy něco pěkného vyrobí. Chtěli bychom i s manželem poděkovat Janě Rejžkové i ostatním lektorkám za trpělivost a vždy hezká odpoledne, se nechala slyšet Marie, maminka Vlada, Adriana a Lukáška. Doplnila, že ve Slaném, kde bydlí čtyři roky, se celé rodině líbí. Hana Tichá VOLNÝ ČAS, INZERCE Vánoční zpívání v muzeu Mezi hezké akce, které se pořádaly pro děti i dospělé, patřilo v čase adventu ve Slaném i Zpívání koled a vánočních písní ve Vlastivědném muzeu. Týdenní akce, která byla připravena ve spolupráci muzea a známého slánského hudebníka Karola Hevessyho, se setkala s velkým ohlasem veřejnosti. V příjemném prostředí výstavního sálu si zúčastnění zazpívali a poslechli známé koledy i vánoční hudbu za doprovodu kláves a současně si mohli prohlédnout veselou výstavu výtvarných prací pro děti a mládež slánské výtvarnice Renaty Frančíkové. A jaké byly ohlasy Moc děkujeme. Bylo to v hektické adventní době milé zastavení. Zazpívali jsme si koledy, pan učitel Hevessy nás naučil spirituál Děťátko spinká, moc se nám ve Slaném líbilo. Byli jsme se také podívat na velký muzejní betlém. Děkujeme i vstřícné paní průvodkyni Blance Pixové a příští rok si určitě zase přijdeme zazpívat, nám řekli kluci a děvčata ze ZŠ Ledce. Hana Tichá Na ostrově se rojili čerti Na slánském Ostrově se 1. prosince v podvečer rojili čerti. Nechyběl však ani hodný Mikuláš i krásné andělky. Malé i větší děti, které přišly na Mikulášskou nadílku, plnily různé úkoly, navštívily peklo ve sklepení i nebe v podkroví. Po rozdání sladkých odměn a dárků všem přítomným holčičkám i klukům se tancovalo. Závěr veselé akce patřil společnému tanečku dětí i rodičů s nebeskými bytostmi. Vůbec jsem se čertů nebála. Líbili se mi hlavně andělé. Nakonec jsme všichni tancovali, prozradila jedna z malých účastnic Terezka. Hana Tichá Obecně Prospěšná Společnost Nadace MATEŘSTVÍ prim. MUDr. Jaroslava Nachtigala vás zve na REPREZENTAČNÍ PLES NADACE MATEŘSTVÍ ve 20 hodin Hotel Hejtmanský dvůr K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr Fr. Šitty. Vstupenky v ceně 250 Kč je možné zakoupit v recepci hotelu Hejtmanský dvůr. 9

10 INFOCENTRUM Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, Slaný tel.: Od 1. listopadu 2012 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 16 hodin. O víkendech a ve státní svátky má infocentrum zavřeno. INFOCENTRUM BUDE ZAVŘENÉ Infocentrum Pod Velvarskou branou bude z důvodu inventury ve středu 2. ledna 2013 celý den zavřené. Opět bude mít otevřeno ve čtvrtek 3. ledna 2013 od 9 do 16 hodin. MYSTERY SHOPPING TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER (TIC) ČR 2012 Mystery shopper je výzkumník, fiktivní nakupující, který vystupuje jako normální zákazník. Jeho úkolem je nákup výrobku, kladení otázek, registrace stížností nebo hraní určité role. Získává zpětnou vazbu o svých zkušenostech. V období od do probíhala tato kontrola služeb v TIC po celé České republice ve dvou vlnách. Mystery shopper navštívil TIC jako běžný zákazník a položil předem definovaný dotaz, jednal s pracovníkem TIC. Bezprostředně po návštěvě zhodnotil jednání do elektronického dotazníku do tabletu, TIC vyfotil, zaznamenal GPS. V 1. vlně měření se mystery shopper znovu vrátil na TIC a odhalil svoji identitu a vyplnil s pracovníkem Zápis z kontroly. Cílem tohoto výzkumu bylo popsat úroveň služeb v cestovním ruchu v TIC z hlediska měkkých i tvrdých dovedností a poskytnout provozovatelům (u nás je to Městský úřad ve Slaném) maximálně možnou objektivní zpětnou vazbu o činnosti infocenter s cílem zlepšení úrovně poskytovaných služeb. TIC bylo hodnoceno z pohledu běžného zákazníka, který se k nám přišel informovat. Každé TIC bylo celkově ohodnoceno tzv. Indexem, ten nabývá hodnoty od 0 100% a vyjadřuje kvalitu obsluhy TIC (čím vyšší hodnocení, tím lepší). Do celkového hodnocení vstupuje několik parametrů: značení TIC, upravenost exteriéru TIC, vybavení interiéru TIC, jaký má zákazník první dojem z návštěvy, výkon pracovníka TIC a celkový subjektivní dojem klienta z návštěvy informačního centra. Infocentrum Pod Velvarskou branou ve Slaném bylo zahrnuto do regionu střední Čechy a celá tato lokalita získala 87 z celkových 100, přitom naše IC bylo hodnoceno známkou 100% nadprůměrné v rámci regionu i republiky. Připomeňme si, že při Mystery shoppingu byla hodnocena celá řada kritérií, od toho, jak je TIC snadné najít, jak je upravené, vybavené materiály, nakolik láká ke vstupu a další. Tím si myslím zcela převyšujeme IC v celé republice. Podobně u pracovníka hodnotili jeho zájem o klienty, čas, který jim věnuje, aktivitu v komunikaci, přesvědčivost 10 návrhů a to, nakolik působil dojmem odborníka, znalce na region. Hodnotila se i zdvořilost při příchodu a odchodu, oční kontakt a další poměrně náročná kritéria. Detailněji se můžete s celkovými výsledky projektu Mystery shopping seznámit na webu CzechTourism: informacni-centra/mystery-shopping-tic/ PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR února 2013 od Třetí květinový workshop Vycházka S hůlkami za dobrým vínem

11 Slánská radnice č. 1, leden 2013 Hodně poslední dobou slýcháme, že Český červený kříž (dále ČČK) ve Slaném nepracuje, že za Pavly (Hoffmannové bývalé předsedkyně ČČK ve Slaném) to vše bylo lepší, více se pracovalo ap. Ale opak je pravdou. Za vedení stávající předsedkyně Jindřišky Fenclové se pracuje víc, jen to neumíme prodat... Pavla Hoffmannová vždy o každé akci psala články do novin, ale nyní, kdy jí to již její zdravotní stav neumožňuje, se o nás, aktivních členech ČČK a naší práci, neví. Velmi nás to mrzí, a tak jsem se do psaní pustila já. Snad se toho ujmu se ctí. Ráda bych všechny čtenáře seznámila s akcí, kterou jsme uspořádali společně se Zdravotnickou záchrannou službou asociace samaritánů ČR a s Hasičským záchranným sborem Slaný. Také nám velmi pomohla posila z Oblastního spolku ČČK Kladno v čele s předsedkyní Stanislavou Klicmanovou. Všem moc děkujeme, protože i díky nim se akce velmi vydařila. Já sama musím poděkovat i našim členkám, které se na celé akci aktivně podílely. Dopoledne 10. října 2012 jsme již tradičně na Masarykově náměstí ve Slaném v rámci projektu Den zdraví seznámili žáky škol a školek, ale i náhodné kolemjdoucí se základními dovednostmi v poskytování první pomoci. Byli jsme rádi, že přijal naše pozvání i místostarosta pan Jaroslav Hložek. Naši figuranti měli namaskovaná poranění a na nich jsme pak názorně ukázali spolu s výkladem poskytování první pomoci. Zde musím poděkovat Mgr. Miroslavu Šindlerovi řediteli 2. ZŠ, který nám vždy vyjde maximálně vstříc a pomůže se zabezpečením našich akcí. Maskování se nám podařilo, což nám potvrdili někteří jedinci, kteří nesnesli pohled na otevřenou zlomeninu ap. Kromě otevřené zlomeniny jsme měli figurantku s popáleninami rukou, figurantku, která vzorně hrála děvče v bezvědomí, a jako poslední byl figurant v nabouraném voze a hasiči zde ukázali vyprošťování zraněného z vozu. Kromě těchto ukázek ještě posádky záchranky a hasičského vozu svá auta i s vybavením předvedly a poradily, jak přivolat jejich pomoc. Akcí byli tradičně nejvíce nadšení ti nejmenší ze školek a děti 1. stupně ZŠ. Ti starší se trochu styděli, ale i zde se našli odvážlivci, kteří si vyzkoušeli resuscitaci na Andule nebo spíš Andulákovi?? Díky projevenému zájmu těchto žáků jsme se rozhodli, že zpětně založíme kroužek první pomoci. Obešli jsme všechny ZŠ, abychom udělali nábor žáků. Moc děkujeme za spolupráci a vstřícnost vedení škol, hlavně opět 2. ZŠ a i ZŠ Háje, kteří s námi také úzce spolupracují. V každé třídě těchto škol jsme mohli žáky osobně pozvat a i to bylo znát na počtu přihlášených žáků. Přihlásilo se jich poměrně hodně, tak se na ně velmi těšíme. Kroužek bude každý čtvrtek školního roku na 2. ZŠ ZDRAVÍ Den zdraví podpořil vznik kroužku první pomoci na Komenského nám. Od 17 do 18 hodin. Začínáme , ale můžete se k nám přidat i během roku. Na kroužku se děti naučí poskytovat první pomoc, budou se účastnit soutěží, vyrazíme do přírody... Takže tímto ještě jednou zveme zájemce od 8 do 20 let, ať mezi nás ve čtvrtek přijdou. Velmi rádi přivítáme i nové členy do naší skupiny červenokřižáků. Renata Vosáhlová, Místopředsedkyně a instruktorka ČČK Slaný Na slánské náměstí přijel kamion plný prevence Ve středu 14. listopadu se na Masarykově náměstí objevil barevný kamion České průmyslové zdravotní pojišťovny. Kamion plný prevence je mobilní zdravotně preventivní centrum, které jezdí po celé České republice. Zájemci si zde mohou nechat zdarma vyšetřit kožní znaménka, oči nebo se poradit o správné dentální hygieně. Této možnosti v listopadovém odpoledni využilo celkem 86 Slaňáků, z toho 21 dětí. Podle tiskové mluvčí zdravotní pojišťovny Ing. Elenky Mazurové byl ve Slaném největší zájem, stejně jako v jiných městech o vyšetření pigmentových znamének v rámci prevence melanomu. V jednom případě byl diagnostikován tzv. basaliom, což je forma nezhoubného kožního nádoru. Zájem byl rovněž o ukázky správné techniky čištění zubů. Kromě již zmíněného počtu osob se proškolení zúčastnily i dvě třídy dětí. Ve Slaném bylo návštěvníkům k dispozici i nutriční poradenství. K pozitivním výsledkům akce patří právě několik konzultací s výživovým poradcem, které dokonce vedly k opravdovému rozhodnutí změnit životní styl a začít skutečně bojovat s nadváhou. Ing. Jana Neumannová Zpráva o činnosti organizace tělesně postižených Slaný Naše organizace má kolem dvou set členů. V roce 2012 výbor připravil tyto akce: v březnu posezení při hudbě s tombolou a občerstvením. Dne 23. května jsme zajistili výlet lodí z Ústí nad Labem do města Bad Schandau. V červnu byl uskutečněn týdenní pobyt Železná Ruda, odkud jsme podnikli tyto výlety: Alžbětín, kde je peron rozdělen na německou a českou stranu. Na německé straně jsme navštívili muzeum. Dále Pancíř a lanovkou na vrchol hory. Autobusem jsme jeli na jezero Laka. S vedoucím hotelu jsme si užili krásné odpoledne s výkladem o Čeňkově pile, mechová jezírka spolu s rozhlednou. Dále nás čekala cesta na Černé jezero (4 km) a zpět za nepříznivého počasí, ale v cíli jsme byli rádi, že jsme tu krásu viděli. Dále jsme jeli autobusem do Železné Rudy. Pro účastníky zájezdu vedení zajistilo masáže spolu s vířivkou. Ukončení pobytu vyvrcholilo hudbou a kulturní vložkou. V září opět pro členy byl zajištěn pobyt Beskydy s polodenními výlety do Rožnova pod Radhoštěm a s Valašským muzeem v přírodě, kde u kostela je pochován Emil Zátopek, Ludvík Daněk či spisovatel Karafiát, do Pusteven, túra na Radhošť, socha Radegasta. Další den Turzovka Živčáková, tzv. české Lourdy, následující den sirné prameny, hrob Maričky Magdonové, Velké Karlovice, kde byla možnost koupání v bazénu. V pátek jsme měli osobní volno a v sobotu se odjíždělo domů. Na říjen jsme naplánovali týdenní pobyt v lázních Bechyně s procedurami a výlety po okolí. Do Písku, Soběslavi a Temelína. V listopadu jsme zorganizovali vánoční posezení, kterého se zúčastnil i místostarosta Jaroslav Hložek, který nás informoval o našem městě. Zajímavá byla přednáška paní doktorky Rankové o cukrovce. Chtěli bychom rovněž poděkovat sponzorům za peněžní dary, díky kterým jsme mohli našim členům přispět na dopravu na naše pobyty. Děkujeme TJ Sokol Vraný za vzorné poskytování dopravy na naše pobyty. Jsme velmi spokojeni s řidiči panem Košťálem a Prokopem. Výbor tělesně postižených Slaný 11

12 12 KULTURA, MUZEUM Lednová nabídka Vlastivědného muzea ve Slaném Vlastivědné muzeum ve Slaném pořádá dne 16. ledna od 17 hodin v malé galerii besedu s názvem Slánský poklad. Setkání je odpovědí veřejnosti, jež projevila mimořádně velký zájem o výstavu Znovunalezený slánský poklad mincí z 16. století, která byla otevřena u příležitosti Dnů evropského dědictví. Poklad je zajímavý nejen svým původem či složením, ale též lidskými příběhy, které jsou s ním úzce spjaty. Pohled přírodovědce, který poklad mincí zpracovával po technické stránce, nabídne doc. RNDr. Lubomír Pospíšil, CSc., vědecký pracovník a pedagog (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a VŠCHT v Praze). Pohled humanitní či historický poskytne numismatik a historik umění PhDr. Jiří Lukas (Muzeum hlavního města Prahy). Můžeme se tak těšit na zcela mimořádnou mezioborovou diskuzi. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás též k návštěvě rozsáhlého výstavního projektu Monarchie, jehož hlavním pořadatelem je Národní muzeum a na němž se podílí též slánské muzeum. Více naleznete na Návštěvníky muzea upozorňujeme, že v zimních měsících jsou objekty muzea uzavřeny. Jsou zde naplánovány některé rekonstrukční práce a příprava na výstavní sezónu roku O akcích muzea vás budeme včas informovat. Sledujte též naše webové stránky nebo muzejní facebook. Vzpomínka na vynikajícího muzikanta Miroslava Fiedlera Miroslav Fiedler ( ) V sobotu 8. prosince zemřel jeden z nejznámějších slánských muzikantů multiinstrumentalista Mirek Fiedler. Mirek se v dětství učil hrát na housle, ale houslový virtuoz se z něj nikdy nestal. Velmi záhy totiž opustil cvičení houslových etud a zběhl k lehčí múze, k taneční a jazzové hudbě. Jeho první veřejné vystupování začalo v roce 1963 v orchestru Vladimíra Trska při divadelním souboru DIMAFOR v restauraci Na Střelnici. V této kapele hrál patnáctiletý Mirek kontrabas. Od té doby pokračovala Mirkova dlouholetá muzikantská spolupráce s otcem zakladatelem slánského jazzu Vladimírem Trskem. Po odchodu Jiřího Plašila z orchestru Old Timers Slaný v roce 1970 nastoupil Mirek na jeho místo a hrál na banjo. Tam hrál až do doby, než Vladimír Trsek tuto kapelu rozpustil. Asi po třech letech s použitím Trskova notového archivu tuto dixielandovou kapelu Mirek spolu s Jiřím Plašilem a dalšími muzikanty obnovili pod názvem Old Timers Jazz Band a Mirek ji zpočátku vedl jako kapelník. Tam ale Mirek už hrál na klarinet a sopransaxofon. Mirek se také podílel na dalších hudebních projektech Vladimíra Trska. V roce 1971 hrál tenora v saxofonové sekci velkého swingového bigbandu směs Elingtonových skladeb na 5. Slánských jazzových dnech ve slánském divadle. Hrál na saxofony také v dalších Trskových kapelách X + Pulpe a Decimet. Celý život se k odkazu Vladimíra Trska hlásil a vždy se prohlašoval za Trskovo jazzové dítě. Mirek byl určitě ve své době nejnadanějším slánským jazzovým muzikantem a také jedním z mála plně ovládajících foto: Jiří Jaroch jazzovou improvizaci. Po změně civilního zaměstnání přenesl svoje muzikantské aktivity do Prahy a léta hrál každý den s kapelou ve známé restauraci U Prince naproti Staroměstské radnici nebo na jazzových parnících při jízdách po Vltavě. Ve Slaném jsme poslední roky viděli Mirka pravidelně každý měsíc na jeho koncertech s triem Little Dixieland Praha v restauraci Ungelt na náměstí. O jeho oblibě u Slaňáků svědčí fakt, že restaurace byla při jeho koncertech do posledního místa zaplněná a po skončení si návštěvníci zamlouvali stoly na příští koncert. Líbilo se jim nejen jeho hraní na klarinet a sopransaxofon, ale také jeho jazzový zpěv a vtipné uvádění jednotlivých skladeb. Na jaře letošního roku byla tato úspěšná serie koncertů přerušena počínající Mirkovou nemocí. Stále jsme se těšili na Mirkův návrat, bohužel už k němu nedojde. Příští sólo už si dá v nebeské kapele třeba s Vladimírem Pulpem Trskem a s mnoha dalšími muzikanty. Budeme na Mirka stále vzpomínat. Petr Kříž Přemyslovské střední Čechy získaly ISO 9001:2008 Každoroční setkání se starosty, podnikateli, zástupci neziskových organizací a pléna společnosti Přemyslovských středních Čech, které se uskutečnilo dne 11. prosince 2012 v Žižicích v hospodě U Mušketýra mělo slavnostní tečku. Ředitel certifikačního orgánu společnosti CERT-ACO, s. r. o., Ing. Pavel Charvát předal ředitelce Přemyslovských středních Čech, o. p. s., certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008 na oblast Poskytování poradenských a konzultačních služeb, zpracování odborných studií a posudků, podpora a koordinace projektů a činností, které jsou v souladu s integrovanou rozvojovou strategií regionu Přemyslovské střední Čechy. Pro obecně prospěšnou společnost je získání tohoto certifikátu důležitým krokem k tomu, aby mohlo v dalším finančním období čerpat prostředky z různých evropských fondů a pomáhat tak žadatelům o podporu ze svého území. Přemyslovské střední Čechy jsou třetí českou MAS, která tento certifikát získala, a nabízejí pomoc začínajícím místním akčním skupinám.

13 Slánská radnice č. 1, leden 2013 KULTURA Jaromír Huja další výtvarník, který se nechal inspirovat Slaným vystavuje v galerii Ikaros Galerie Ikaros ve Slaném se od svého založení pokouší svým návštěvníkům představovat to nejlepší z českého a někdy i slovenského výtvarného umění. A tak jsme zde mohli vidět prodejní výstavy grafik Jiřího Anderleho, Oldřicha Kulhánka (autora našich současných bankovek), litografie Adolfa Borna (spoluautora Macha a Šebestové) a celé plejády Sklenářových žáků, ale i dílo Kataríny Vavrové (žačky Albína Brunovského). Své obrazy zde vystavovali takoví velkáni, jako je Vlastimil Zábranský, Jaroslava Pešicová, Petra Oriešková, Ota Janeček a Daniela Benešová a někteří její spolužáci z ateliéru Emila Filly. Vedle těchto slavných jmen se galerie snaží poskytnout svůj prostor výtvarníkům z našeho regionu, a tak jsme zde mohli vidět ukázky práce Standy Berkovce, fotografie Jiřího Jarocha, ale snahou galerie bylo a je nabídnout svým návštěvníkům, jak naše město vidí výtvarníci s galerií dlouho spolupracující. A tak už na počátku vznikla grafika Miroslava Háska pohled na náměstí, následoval dřevoryt Zdeňka Mézla a přidali se i Jiří a Martin Bouda se svými pohledy na naše město. Vše je k vidění na stránkách galerie V minulém roce se nám podařilo přesvědčit nejlepšího žijícího akvarelistu Jana Odvárku, aby ukázal ve svých obrazech malebnost zákoutí našeho města. A i letošní poslední výstava, na kterou vás zveme, sestává z 27 městských vedut, které vytvořil keramik Jaromír Huja, inspirován uličkami a domy našeho města. Mnohé věci vycházejí z reálií a tak tu najdeme Velvarskou bránu s tiskárnou Kočka, pivovar Antoš, ale k řadě obrazů posloužilo město Slaný inspirací svým géniem loci. Jelikož obrázky jsou plné humoru, najdeme na nich pózující skupinu představitelů Evropské unie, postávající lehké děvy, diskutující rabíny nebo mafiány, kteří přijeli svým Rolls-Roycem na sněm do vinárny. Na štítech domů upoutá namalované auto Laurin&- Klement, motocykl Jawa a za letadlem vlaje transparent Slánských jazzových dnů. Vznikl tak unikátní soubor, který hýří vtipem, laskavostí a dobrou náladou. Byla by škoda nechat si tuto výstavu ujít už pro symbiózu unikátní techniky a rámu, který byl, ač je to neuvěřitelné, prvotní. Neboť vlastnictví bedýnky od potravinové pomoci UNRA a z ní zhotovený rám vedl k nápadu vytvořit do něho keramický obrázek. Vyrytou kresbu do keramické desky autor následně pomaloval barevnými engobami a znovu vypálil v peci. Jaromír Huja je zdatný šedesátník a prakticky celý život zasvětil výtvarnému dílu v keramice. Poté, co vystudoval Keramickou školu v Bechyni, se trvale věnuje zpracování keramiky a jejímu designu se zachováním svého typického rukopisu s uplatněním vynikající kresby. Na výstavě uvidíte kromě kolekce obrazů Sv. Jiří bojujícího s drakem, keramické hodiny, reliéf, lahve a svícny, také zahradní keramiku květinové sloupy s krmítky, želvu a kašnu. Jméno Jaromír Huja je velmi dobrou stálicí mezi výtvarníky našeho regionu. Výstava je k vidění do konce ledna. Marcela a Jiří Hruškovi, galerie Ikaros 13

14 HVĚZDÁRNA Městská hvězdárna ve Slaném v lednu 2013 Městská hvězdárna je pro veřejnost v lednu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají v 19.00, 19.30, a hodin. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. Tip na pozorování v lednu: Měsíc je pozorovatelný na večerní obloze nejlépe od 15. do 27. ledna. První čtvrt období s nejlepšími pozorovacími podmínkami nastává kolem 19. ledna. Planety lednová večerní obloha nabízí pohled na největší planetu sluneční soustavy Jupiter. V prosinci byl Jupiter v opozici se Sluncem, a proto bude viditelný většinu noci. Na ranní obloze spatříme Saturn. Z objektů vzdáleného vesmíru můžeme v lednu pozorovat řadu zajímavých objektů. Z dvojhvězd je to například Alamak ze souhvězdí Andromedy nebo Castor ze souhvězdí Blíženců. V centrální oblasti souhvězdí Oriona spatříme čtyřnásobnou soustavu Trapez, která je obklopena známou mlhovinou viditelnou i pouhým okem. Velmi nápadnou hvězdokupu Plejády nalezneme v souhvězdí Býka. Nejvzdálenějším objektem lednové oblohy, který lze spatřit za dobrých podmínek i bez dalekohledu, je galaxie v souhvězdí Andromedy. Galaxie je vzdálená od nás více než dva miliony světelných roků a na hvězdných mapách ji najdeme pod označením M31. Co uvidíme na lednové obloze Jupiter, největší planeta sluneční soustavy, je viditelná v lednu většinu noci. Saturn, druhá obří plynná planeta, vychází zhruba 2 hodiny po půlnoci. Obě planety jsou nápadnými objekty mezi stálicemi. Jupiter najdeme v blízkosti jasné hvězdy Aldebaran v souhvězdí Býka a Saturn na rozhraní souhvězdí Panny a Vah. Jasnost Jupitera dosahuje -2,5 magnitudy, takže po Slunci, Měsíci a Venuši je tím nejnápadnějším objektem, který můžeme na nebi spatřit. Venuši je možné vidět nízko nad jihovýchodním obzorem začátkem ledna krátce před východem Slunce, v druhé polovině měsíce bude již nepozorovatelná. Průvodcem planet na nebi může být i Měsíc. Večer 21. a 22. ledna jej totiž zastihneme poblíž Jupitera na ranní obloze 7. ledna, jako úzký srpek doplní Saturn. Ve středu 2. ledna 2013 v 6 hodin ráno se naše planeta Země ocitne nejblíže ke Slunci. Země obíhá Slunce po eliptické dráze, která je dlouhá 939,2 mil. km. Vzdálenost Země od Slunce není stále stejná. V nejbližším bodě (perihélium) bude ve vzdálenosti 147 mil. km a do nejvzdálenějšího bodu (afélium) ve vzdálenosti 152 mil. km se dostane 5. července Tyto změny vzdálenosti, i když jejich rozdíl činí zhruba 5 mil. km, však nejsou příčinou střídání ročních období na Zemi. Množství dopadajícího světla a tepla, které dopadá na jednu či druhou polokouli, obstarává náklon rotační osy Země o 23,5 vzhledem k rovině jejího oběhu (ekliptice). Proto v období zimního slunovratu, kdy je severní polokoule nejvíce odvrácena od Slunce a jeho paprsky dopadají na zemský povrch pod největším úhlem, panuje v této části chladné období. Naopak na jižní polokouli v tento okamžik začíná léto. Tím, že se navíc Země nepohybuje po celé své dráze stejně rychle, ale v době největšího přiblížení ke Slunci má současně i největší oběžnou rychlost, což se projevuje v tom, že léto je na jižní polokouli kratší než 14 Jedno z nejznámějších zaniklých souhvězdí, které dalo jméno pravidelnému lednovému meteorickému roji Quadrantid. Souhvězdí pojmenoval francouzský astronom J. J. de Lalande, aby tím zvěčnil památku svého přístroje pro měření pozic hvězd (muralis = latinsky zední, umístěný na zdi). Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: , na polokouli severní. Zima je naopak kratší na severní polokouli. Jasně o tom svědčí i počet dnů mezi jarní a podzimní rovnodenností (teplé období), které činí 187 dnů, naopak počet dnů mezi podzimní a jarní rovnodenností (chladné období) je pouze 178 dnů. Maximum meteorického roje Quadrantid očekáváme v noci z 3. na 4. ledna, celé období viditelnosti roje pak bude trvat od 1. do 5. ledna. Quadrantidy patří mezi velmi mladé meteorické roje, které produkují více než 100 meteorů za hodinu. Částice vlétají do zemské atmosféry rychlostí až kolem 40 km za sekundu. Vrchol intenzity roje je proto mimořádně ostrý a bude aktivní jen několik hodin (na rozdíl od několika dní u srpnových Perseid). Zdroj meteorického roje Quadrantidů byl neznámý až do prosince 2003, kdy Peter Jenniskens z NASA Ames Research Center našel důkaz, že meteoroidy pocházejí z planetky 2003 EH1 o průměru zhruba 2 kilometry. Planetka je pravděpodobně fragmentem komety C/1490 Y1, která se rozpadla asi před pěti sty roky. Kometu popsali na přelomu let 1490 a 1491 čínští, korejští a japonští astronomové. Země protíná oběžnou dráhu planetky 2003 EH1 téměř kolmo, proto je rychlost částic vlétajících do zemské atmosféry tak vysoká a délka úkazu tak krátká. Meteory budou vylétat z oblasti mezi souhvězdím Herkula, Pastýře a Draka, kde se nacházelo v minulosti dnes již nepoužívané souhvězdí Quadrans Muralis (Zední kvadrant), podle kterého je roj pojmenovaný. K pozorování Quadrantid musíme vyhledat místo s tmavou oblohou a dobrým výhledem především směrem nad východní obzor. Jaroslav Trnka ASTRONOMICKÉ POŘADY Čtvrtek v 18 hodin PETR A PAVLA V ZIMĚ (30 minut) Příběh o malém výletě až tam, kde se hvězdy třpytí na sněhových vločkách, Býk s blechou na zádech útočí na Oriona a mlhoviny se zdají blíž než hřející kamna. Čtvrtek v 18 hodin NEJVĚTŠÍ Z OBRŮ (40 minut) Pořad o Jupiteru, největší planetě Sluneční soustavy doplněný za jasného počasí jeho pozorováním dalekohledy. ASTRONOMICKÁ PŘEDNÁŠKA Čtvrtek v 18 hodin TAKHLE TO VYPADÁ NA MARSU Podaří se nám s pomocí nejmodernější techniky rozhodnout, zda na Marsu jsou nebo alespoň někdy v minulosti byly podmínky pro existenci života, jaký známe na Zemi? Přednáší vedoucí Městské hvězdárny ve Slaném J. Trnka. POŘADY PRO DĚTI Sobota v 16 hodin NA VÝLET DO VESMÍRU (20 minut) Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý kosmický cestovatel, který jim také poskytuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i galaxiích. ZEMĚ JAKO PLANETA (30 minut) Proč je Země kulatá? Co je to gravitace? Jaký je rozdíl mezi hvězdami a planetami? Jak vypadá sluneční soustava? Každý dětský návštěvník akce dostane dárek ZDARMA.

15 Slánská radnice č. 1, leden 2013 HISTORIE Trhlina ve Slaném o tom, jak město Slaný přispělo k rozvoji českého výtvarného umění (VI. část) Jindřich Bubeníček Jedním z prvních umělců, kterého slánští trhlináři objevili pro Slaný, byl malíř Jindřich Bubeníček, bratr proslulejšího žáka Mařákovy školy Oty Bubeníčka. Bubeníčka malby slánských zákoutí skutečně proslavily a jsou často reprodukovány. Malíř přichází do Slaného v roce 1927 a Josef Kylies poznamenává, že jeho nevšední zjev statná postava pod širokým kloboukem a tvář s dlouhým plnovousem evokoval postavu husitského hejtmana tak, jak ji Slánští znali z kreseb Mikoláše Alše. Jindřich Bubeníček malíř českých a slovenských památek Narodil se v Kšelích u Českého Brodu jako syn řídícího učitele; chtěl se stát učitelem kreslení, rodinné poměry mu však zpočátku zabránily věnovat se umění plně. Vše si tak vynahradil později, kdy se skicákem v ruce procestoval skoro celou tehdejší republiku. A bylo to opět Slovensko (vzpomeňme na příspěvek o Karlu Vikovi), kudy často putoval a kde pro tehdejší ministerstvo školství zhotovil na 300 kreseb. Na akvarelech zachytil znamenité architektonické památky řady měst v Čechách v Čáslavi, Chrudimi, Táboře a také ve Slaném. Byl významným sokolským činitelem, jeho dopisy adresované Josefu či Karlu Čížkovi vždy začínají oslovením Bratře! Žil v Uhřiněvsi a často zajížděl do Svratky, kde také v pátek zemřel Hlinecké noviny napsaly o jeho odchodu na věčnost toto: Bylo to v pátek 9. srpna, kdy po obědě, nezvykle dříve než jindy, poroučel se zlatý Jindra, jak všeobecně byl letními hosty nazýván, svým známým v turistické restauraci Šillerově a odcházel do svého pokojíku. Naposled se na všechny svoje přátele hezky usmál, dlouze podíval, jako by chtěl říct: Sbohem navždy. Podporován svou chotí, která právě den předtím přijela, tušíc nějakou katastrofu, usedá na pohovku a dává si zavolat restauratéra Antonína Šillera. Paní Bubeníčková spěchá k lékaři, ale již není pomoci. Malíře si spletli s Mikulášem V temném roce 1940 si Josef Kylies do své kroniky v podstatě opsal svůj článek o Jindřichu Bubeníčkovi publikovaný o rok dříve ve Slánském obzoru, ale v kronice doplnil text o kresbu, která připomíná slánskou záměnu malíře Bubeníčka se svatým Mikulášem. Jednoho dne totiž přišel malíř do dvora dřevařské firmy Josefa Čížka, aby si zde uložil malířské potřeby před cestou do Loun. Nato nečekaně vstoupil do kuchyně, kde si hrála pětiletá Vlasta a tříletý Svatopluk Čížkovi. Děti vyvalily oči na vousatého pána, který se ptal po tatínkovi, ani nemukly, vyskočily a vběhly do pokoje otce s očima navrch hlavy a volaly Tatíčku, přišel k nám Mikuláš. Jeho zjev byl skutečně výjimečný, Slánští, kteří malíře neznali, si ve většině mysleli, že je to myslivec, a v hostinci U Beránka ho oslovovali pane fořt, nebo pane nadlesní. Mistr akvarelové malby Ve Slaném vytvořil Jindřich Bubeníček v letech na 24 akvarelů, dnes se necelá polovina nachází ve slánském muzeu a podstatnou část eviduje Česká spořitelna. Jindřich Bubeníček Františkánský klášter ve Slaném, 1930 Při hodnocení Bubeníčkova díla nezbývá než vycházet ze zmíněné bystré studie Josefa Kyliese, který umělce znal osobně a sám jako zručný kreslíř dokázal vystihnout vše podstatné na jeho tvorbě. Když si budeme prohlížet Bubeníčkova díla, při prvním pohledu nás zaujme způsob malby. On zásadně maloval akvarelem a touto technikou, kterou dokonale ovládal, byl schopen zhotovit pohotově několik obrazů během týdne. Bubeníček si byl vědom toho, že použití olejových barev by jej v tomto ohledu limitovalo a zhotovení jednoho plátna by se tak protáhlo na řadu dní. Josef Kylies zdůrazňuje, že Bubeníčkovy akvarely však nepůsobily plošně a že se jedná o jadrné, šťavnaté a syté malby. Nejvíce slánských motivů namaloval Bubeníček v roce 1927, a to třináct, v roce 1929 tři, v roce 1930 čtyři a stejně tomu bylo i v roce Na jeho obrazech se setkáváme se zákoutími města tak, jak vypadalo na počátku minulého století. A zatímco na starších lavírovaných kresbách Karla Liebschera je město podáno v jakési idealizované podobě určené pro tisk, Jindřich Bubeníček nám dává zakusit skutečnou atmosféru; jeho dílo se stalo mezi Slaňáky nesmírně populární; v mnoha příbytcích visely na stěnách zasklené reprodukce Bubeníčkových slánských pohledů. Malíř zmizelých slánských zákoutí Nakolik jsou Bubeníčkovy pohledy pro poznání historie města i dnes působivé dokumentuje i pohled na františkánský klášter s malým hřbitůvkem řeholníků. Dnes je tento obraz dokladem postupného zániku jedné slánské duchovní vertikály, která město svým způsobem charakterizovala a připomínala významnou františkánskou historii. Autor těchto řádek si vybavuje pohnutý příběh, kdy po roce 1990 přijel do Slaného provinciál českých františkánů Inocenc Kubíček s dalšími bratry a na hřbitůvku, o který se po vyhnání františkánů z města nikdo nestaral a na němž rostlo jen vysoké křoví, vzpomínali v modlitbě na spolubratry, kterých tu bylo pohřbeno kolem třiceti, a to od té doby, kdy josefínské reformy zamezily pohřbívat v kryptě pod loretánskou kaplí v kostele. Když dnes přijde náhodný turista na toto místo, které je sice upravené a karmelitány udržované, ani asi nepozná, že se zde nalézá hřbitov řeholníků; tuto skutečnost dnes připomíná pouze vysoký kovový kříž. Ano, vše se změnilo! A v těchto souvislostech právě oceníme Bubeníčkův obraz, na kterém vidíme stále ještě upravený hřbitůvek to malé františkánské svaté pole kdysi osázené květinami a ohrazené pěknou kovanou mříží. Jakoby starý zahradník a františkán fr. Samuel Němec před chvilkou zalil květiny, zavřel branku a odešel. Podobné detaily nalezneme i na dalších slánských obrazech Jindřicha Bubeníčka, tohoto význačného malíře dnes často již zmizelých slánských zákoutí. Vladimír Přibyl spolu s Olgou Černušákovou 15

16 ŠKOLY, ŠKOLKY Deset měsíců do 100. výročí Základní školy na Hájích ŽIVOT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Záznamy v kronice vypovídají o tom, že družina ve škole existovala již v padesátých letech, ale tehdy se nazývala družina mládeže. S ohledem na prostorové možnosti školy během let měnila své sídlo. Prostory nejednou poskytla tehdejší Zvláštní škola ve Slaném či Spartak (dnešní školka U Labutí). A jak pracuje školní družina dnes? Velkou výhodou dnešní školní družiny je především to, že se děti nemusí stěhovat do jiné budovy, neboť družina i školní jídelna jsou soustředěny přímo ve škole. Navíc mají družinové děti k dispozici i školní zahradu a nedávno vybudované dětské hřiště, které bylo zřízeno z financí občanského sdružení KRPŠ. Hned první den letošního školního roku bylo ve školní družině skutečně rušno. Vždyť o družinu projevilo zájem celkem 110 dětí, Děti, které rozdávají radost Milé čtenáře, příznivce novinek a zajímavostí zdraví opět děti z MŠ Linetka v Želevčicích. Aktuální je samozřejmě čas vánoční, provoněný jehličím, cukrovím, všude kolem zářící dětské oči, které stále věří, že za vším je Ježíšek (který dospělý by se nechtěl vrátit do dětských let?). Děti z Linetky však nečekaly jen na dárky pod stromečkem, ale připravily milé vystoupení pro vedení Linetu i všechny další zaměstnance. Malý vánoční koncert navodil tu správnou pohodu díky koledám i bílé zimní poezii. Toto vystoupení na recepci Linetu se už stalo tradicí a děti alespoň na chvíli nechaly dospěláky zapomenout na všední starosti a pohladily je po jejich duši. Na shledanou příště! Děti MŠ Linetka a jejich učitelé. 16 což představuje plnou kapacitu tohoto výchovně vzdělávacího zařízení. Velký zájem si získala ranní družina. Funguje od 6:30 hodin a děti ji od září využívají v hojném počtu. I přes tuto časnou ranní hodinu čeká děti každé ráno milé přivítání paní vychovatelky. Ve volném čase zde děti hrají klidné hry, vyprávějí si, odpočívají. Po vyučování děti tráví svůj volný čas ve čtyřech věkově smíšených odděleních školní družiny. Paní vychovatelky pro ně připravují zábavné činnosti podle Vzdělávacího programu ŠD, který navazuje na Školní Dny oteřených dveří v ISŠ Slaný Integrovaná střední škola Slaný pořádá ve dnech své tradiční Dny otevřených dveří. Jejich dopolední část bude určena pro pozvané základní školy, odpoledne od hodin bude pro všechny ostatní zájemce. Během prohlídky školy si bude moci každý návštěvník vlastníma rukama vyzkoušet zdobení perníčků, balení dárků, ozdobné vyřezávání ovoce či výrobu ozdob z mandlové hmoty. Vše bude spojeno s ochutnávkou míchaných nápojů a dalšími ukázkami práce žáků. V nové budově strojírenských oborů si mohou zájemci vyzkoušet zručnost při ohýbání trubek, řezání závitů, skládání instalačních dílů, šroubování a další manuální zručnosti za malou sladkou odměnu. Po úspěšném Dnu francouzské kultury by se mohlo zdát, že Integrovaná střední škola již vše zajímavé ukázala. Návštěvníci se však mohou přesvědčit, že zajímavých a užitečných věcí lze ve škole vidět daleko víc a hlavně že řemesla a služby jsou nejen zajímavé, ale i výhledově velmi lákavé a žádané. Nabízené obory: Automechanik, instalatér, truhlář, zámečník, kuchař číšník, cukrář, prodavač, kuchařské práce, strojírenské práce. Více informací na Ing. Jaroslava Cvrčková vzdělávací program. Mezi nabízené činnosti patří nejen odpočinkové a rekreační, ale i příležitostné a mimoškolní akce ve spolupráci s knihovnou, se střediskem volného času Ostrov, exkurze. V rámci dětského divadelního předplatného se děti mohou každý měsíc těšit na pohádku v místním divadle. Každoročně mají děti možnost pracovat v některém z kroužků, které družina nabízí. Letos to je kroužek keramiky pro začátečníky i pokročilé, sportovní, hudebně-pohybový, turistický a kroužek Malý kuchtík. Právě tento kroužek si mezi mladšími dětmi získal velkou oblibu díky trpělivému vedení ze strany paní vychovatelky a také díky nově vybavené kuchyňce. Odpolední provoz školní družiny končí v 17 hodin. Některé zájmové kroužky pracují až do hodin. Z fotografií je zřejmé, že děti ve školní družině Na Hájích se rozhodně nenudí. Humanitární aktivity obchodní akademie Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném se již po mnoho let zapojuje do nejrůznějších humanitárních a charitativních aktivit, jejichž cílem je zlepšení společenské situace těch občanů, kteří se ocitli v životní tísni. Ve dnech 8. a se za účasti studentek a studentů OA Slaný konala dobročinná sbírka ve prospěch preventivního programu pro zneužívané děti a oběti obchodu s lidmi Šance. Tento projekt je součástí Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí. Během dvoudenní sbírky studenti OA získali prodejem drobných upomínkových předmětů finanční částku ve výši Kč, čímž se umístili na pomyslném prvním místě mezi školami, které se této akce zúčastnily. V rámci další humanitární sbírky Červená stužka, která se konala o měsíc později, bylo studenty Obchodní akademie ve Slaném vybráno Kč, které byly a to díky vstřícnosti Komerční banky - bezplatně uloženy na konto České společnosti AIDS pomoc. Od roku 2004, kdy se tato sbírka na slánské obchodní akademii konala poprvé, tak bylo na účet této veřejně prospěšné organizace zasláno již více než Kč. Organizátor sbírky děkuje všem zúčastněným studentkám a studentům, zvláště pak nejúspěšnější dvojici studentek Veronice Hradilíkové a Tereze Nouzákové ze třídy 1. A, které 4. prosince 2012 od slánských občanů vybraly celkem Kč. Poděkování patří pochopitelně také těm občanům Slaného a Kladna, kteří různými částkami přispěli ve prospěch spoluobčanů v obtížné situaci. Mgr. Zdeněk Víšek

17 Slánská radnice č. 1, leden 2013 ŠKOLY Předvánoční charita ve 3. základní škole ve Slaném Velmi nás těší, že i v dnešní uspěchané době, spojené s honbou za hmotnými hodnotami, nejsou našim žákům cizí vlastnosti jako obětavost, ochota a solidarita. V loňském školním roce jsme zahájili naši charitu sběrem víček od PET lahví s nadací OMDC (ONE MORE DAY FOR CHI- LDREN). Víčka byla určena na finanční podporu dostavby dětského domova v Keni a na jídlo a léky pro strádající děti tohoto státu. Dále jsme začali šít panenky pro stejnojmenný projekt Dětského fondu OSN (UNICEF) a částku Kč, kterou jsme vytěžili z prodeje našich panenek, jsme odeslali na podporu zdravotnické péče a na nákup očkovacích látek určených dětem žijícím v rozvojových zemích. V letošním školním roce bychom rádi v této charitativní činnosti pokračovali. Naším cílem je materiální podpora dětí v dětských domovech po celé České republice, a také pomoc zvířatům umístěným v útulcích v nejbližším okolí. V prosinci roku 2012 jsme zaměřili svou dobročinnost na děti z dětských domovů a ústavů pro děti a mládež, které nemohou každoročně usednout ke svátečnímu stolu a těšit se z rozbalování dárků v kruhu rodinném stejně jako my. Na projektový den parlamentu Mikulášský den jsme uspořádali vánoční sbírku nových i zánovních hraček. A protože se nám sešlo opravdu velké množství hraček (nechyběla autíčka, plyšáci, panenky, stolní hry a nebo knížky), jejich část jsme věnovali dětem do slánské Speciální mateřské školky Pod Bětuškou. Ostatní hračky (přibližně 8 pytlů) jsme odevzdali na konto sbírky, kterou vyhlásilo Královské město Slaný a Občanské sdružení Diakonie Broumov. Velmi nás překvapilo, že sbírka hraček se setkala u našich žáků s obrovským zájem. Velký ohlas jsme zaznamenali především mezi žáky na 1. stupni. Jsme moc rádi, že se mezi námi najdou tací, jimž není lhostejný osud jiných lidí, a jsou ochotni podat pomocnou ruku. Doufáme, že naše hračky udělaly o letošních Vánocích radost dětem z dětských domovů a doufáme, že na jejich tvářičkách vykouzlily nejeden úsměv. Všem žákům, dětem i rodičům, kteří se zapojují do charitativní činnosti a věnovali hračky do naší Vánoční sbírky hraček, mnohokrát děkujeme. Ing. Gabriela Cimrmanová, koordinátorka EVVO BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ sobota 26. ledna 2013 od 9 do13 hodin školní jídelna Na Sadech, Slaný oblečení pro děti, dětské vybavení a těhotenská móda Rezervace míst do 19. ledna 2013 na u Počet míst je omezen! Senioři fotí, fotíme seniory, ale nejen to Měsíc říjen se stal v našem Královském městě Měsícem seniorů. U nás, v Základní škole v Rabasově ulici, jsme se k tomuto tématu také připojili. Od prvního stupně až po deváťáky se psaly v hodinách češtiny slohové práce vztahující se k tématu seniorů, ve výtvarných výchovách nebo družině se kreslily krásné výkresy formou malby, koláže nebo tuše. Žáci sedmých ročníků se zapojili do projektu tím, že pomáhali našim seniorům ovládat základy PC nebo je zasvěcovali do tajů digitální fotografie. Jednou ze soutěží, a to fotografické, se stalo vyhlášení tématu Senioři fotí, fotíme seniory. Na naši mailovou adresu školního časopisu přišlo mnoho zajímavých prací, ale vyhrát mohly jen ty nejlepší. Mezi nimi byly slavnostně oceněny Barbora Tomášková a Irena Mrůzková z 9.A, z nichž v pořadí druhá se hlásí na školu fotografickou. Děkuji tímto také třídě 9. A za instalaci výstavy Říjen, měsíc seniorů s tím, že zároveň obdivuji výkony lidí seniorů, kteří se do různých, ať už chodeckých či jiných soutěží obdivuhodnými výkony zapojili jako samotní aktéři. Andrea Hrabánková Dětství je chvíle, mládí je chvíle, dospělost je chvíle a stáří je součtem těch chvil Štěstí se neptá na věk 17

18 VOLNÝ ČAS, INZERCE Byty a nebytové prostory k pronájmu 1. Byt č. 8 o velikosti v č. p v ulici Jana Želivského ve Slaném o celkové podlahové ploše 75,97 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny a WC. 2. Byt č. 1 o velikosti v č. p v Lidické ulici ve Slaném o celkové podlahové ploše 68,99 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, komory a sklepa. 3. Byt č. 5 o velikosti v č. p. 274 ve Vikově ulici ve Slaném o celkové podlahové ploše 64,86 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. 4. Byt č. 6 o velikosti v č. p. 270 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném o celkové podlahové ploše 76,71 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. 5. Byt č. 15 o velikosti v č. p. 270 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném o celkové podlahové ploše 76,71 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. 6. Byt č. 1 o velikosti v č. p. 560 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové podlahové ploše 36,95 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 1 pokoje, spíže, předsíně, koupelny s WC a sklepa. 7. Byt č. 23 o velikosti v č. p. 270 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném o celkové podlahové ploše 75,76 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. 8. Byt č. 8 o velikosti v č. p v ulici Jana Želivského ve Slaném o celkové podlahové ploše 75,97 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny a WC. 9. Byt č. 5 o velikosti v č. p v ulici Jiřího z Poděbrad ve Slaném o celkové podlahové ploše 82,29 metrů čtverečních. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, spíže, koupelny, WC a sklepa. 10. Byt č. 12 o velikosti v č. p. 270 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném o celkové podlahové ploše 76,71 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. 11. Byt č. 3 o velikosti v č. p v ulici Jana Roháče z Dubé ve Slaném o celkové podlahové ploše 80,33 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2013 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU 1. Garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném. Nájemné za jedno stání je stanoveno ve výši 842,00 Kč za měsíc včetně DPH. 2. Nebytové prostory (3 kanceláře) v 1. patře domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové výměře 54,70 m 2. Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách v sekci úřední deska odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, tel Odbor správy majetku Co by mělo zvládat dítě od 3 4 let Dítě v tomto věku by mělo umět říct své jméno a jména svých sourozenců, zná již více než 1000 slov. Zpaměti říká jednoduché básničky. Při vyslovování některých jednotlivých hlásek má často dítě ještě problémy. Častá je u dětí otázka proč. V tomto věku některé děti nastupují do mateřské školy a rodiče by je k tomu měli připravit, aby adaptace na nové prostředí proběhla bez potíží a dítě bez přítomnosti rodičů citově nestrádalo a rychle se začlenilo do kolektivu vrstevníků. Proto je důležité, aby dítě dokázalo poznat a pamatovat si svoji značku a své místo v MŠ. Pobyt dítěte v mateřské škole podporuje celkový rozvoj dítěte. Dítě postupně vedeme k hygienickým návykům při umývání a utírání se do ručníku, ke správnému používání záchodu, k používání kapesníku. Snažíme se, aby se náš potomek dokázal sám oblékat a svlékat, ukládat oděv a obuv na určené místo, obout a vyzout si botičky, ukládat hračky kam patří, správně držet a používat lžíci a hrníček. Dalším úkolem rodičů je rozvíjet a podporovat pozitivní zvláštnosti svého dítěte a jeho samostatnost. Důležité je, aby dítě neubližovalo druhým dětem, aby dokázalo navázat kontakt s ostatními dětmi, upevňovaly se vztahy k rodičům a sourozencům. Významné je, aby se dítě již v tomto věku naučilo dodržovat zdvořilostní návyky (pozdravit, poděkovat, oslovit, poprosit a požádat), dbalo na vlastní bezpečnost (nebezpečí na silnici, elektrický proud, neznámí lidé, cizí psi). Rodiče by měli u svých dětí také podporovat výtvarnou činnost a vztah k hudbě, rozvíjet dětské představy, fantazii a tvůrčí aktivitu. Již v této době by se dítě mělo snažit o správný úchop tužky tj. tužka leží na posledním článku prostředníku, seshora ji přidržuje bříško palce a ukazováku. Vhodné je, aby dítě kreslilo silnější tužkou, křídou, pastelkou po celé ploše velkého papíru nebo tabule, nejlépe ve stoje na svislou plochu papíru. Prospěšné je také modelování, které rozvíjí u dětí prostorovou představivost a hmatový smysl. Projekt Zdravý životní styl nabízí rodičům předškolních dětí zdarma odborné přednášky a rady přímo v mateřských školách. Dále nabízí rodičům písemné odpovědi na konkrétní problémy při výchově předškolních dětí. Své dotazy posílejte na: www. zdravyzivotnistyl-zatec.cz. Projekt realizuje Občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Žatec. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, o. s., Žatec, Masarykova 745, Projekt: Zdravý životní styl plánuje v následujících měsících pořádat v mateřských školách a mateřských centrech přednášky na téma: Zdravý životní styl, Předškolní výchova dětí, Volný čas dětí. Zveme rodiče a prarodiče předškolních dětí. Informace o termínech budou zveřejněny ve spolupracujících školkách a v tisku. Podrobnosti o projektu a přednáškách najdete na: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 18 Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný Telefon redakce: Šéfredaktor: Ing. Petr Kolačkovský Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit Uzávěrka dalšího čísla 15. ledna 2013

19 Slánská radnice č. 1, leden 2013 FOTOREPORTÁŽ Slavnost světla rozsvícení vánočního stromu pátek 30. listopadu foto: Jiří Jaroch a Pavel Vychodil 19

20 FOTOREPORTÁ Ž PF2013

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Newsletter Místní akční skupiny Blaník č. 1/2015

Newsletter Místní akční skupiny Blaník č. 1/2015 Slovo úvodem Vážené členky, vážení členové, dostává se Vám do e-mailu první takzvaný Newsletter MAS Blaník neboli informační materiál, který plánujeme rozesílat každých 14 dní. Prozatím jsme se domluvili,

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Zpravodaj č. 11/ 2012

Zpravodaj č. 11/ 2012 Zpravodaj č. 11/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v listopadu se doslova roztrhne pytel s kulturními akcemi, které budou současně určitou předehrou adventnímu programu. Uslyšíme dvě přednášky, při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více